UNIVERSITEIT GENT. International Master of Science in Rural Development. (master)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UNIVERSITEIT GENT. International Master of Science in Rural Development. (master)"

Transcriptie

1 UNIVERSITEIT GENT International Master of Science in Rural Development (master) NVAO Accreditatierapport en besluit op basis van een buitenlands accreditatierapport 3 juli 2014

2 Inhoud 1 Aanvraag 3 2 Opleiding 4 3 Beoordeling Equivalentiecriterium Equivalentiecriterium Equivalentiecriterium Equivalentiecriterium Equivalentiecriterium Equivalentiebesluit 11 5 Besluit 12 pagina 2

3 1. Aanvraag Bij brief van 28 mei 2013 heeft de Universiteit Gent bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) een aanvraag tot accreditatie ingediend voor de opleiding International Master of Science in Rural Development (master) steunend op een buitenlandse accreditatie zoals bedoeld in de gecoördineerde decreten betreffende het hoger onderwijs in Vlaanderen van 11 oktober 2013 (hierna: Codex Hoger Onderwijs), meer bepaald artikel II.149. De aanvraag is ontvangen op 30 mei De accreditatieaanvraag betreft een opleiding zonder afstudeerrichtingen aangeboden door de Universiteit Gent in samenwerking met twaalf partners. Het buitenlandse accreditatiebesluit is verleend door het European Accreditation Agency for the Life Sciences (EAALS) op 18 april Ter ondersteuning van de accreditatieaanvraag heeft de Universiteit Gent het accreditatiebesluit, de externe beoordeling, en de documentatie over de gehanteerde methodologie, de organisatiestructuur en de kwaliteitscriteria van EAALS voorgelegd. De NVAO heeft de accreditatieaanvraag ontvankelijk verklaard op 11 september In zijn vergadering van 14 oktober 2013 hield het Dagelijks Bestuur van de NVAO besluitvorming aan in verband met het gebleken voorwaardelijk karakter van de EAALSaccreditatie. Bij van 21 februari 2014 heeft de Universiteit Gent aan de NVAO een brief van 19 februari 2014 van EAALS aan de Universiteit Gent doen toekomen, waarin EAALS uitspreekt dat aan de voorwaarde inmiddels is voldaan en de accreditatie derhalve niet langer een voorwaardelijk karakter heeft. pagina 3

4 2. Opleiding Beschrijving van de opleiding: instelling Universiteit Gent aard instelling: ambtshalve geregistreerde instelling vestigingen 1 : Gent - Humboldt Universität zu Berlin (Duitsland) - Agrocampus Ouest (Frankrijk) - Wageningen Universiteit (Nederland) - Università de Pisa (Italië) - Slovenska pol nohospodarska universzita v Nitre (Slowakije) graad en kwalificatie: International Master of Science in Rural Development titel: - niveau en oriëntatie: master afstudeerrichtingen 2 : - studieomvang: 120 ECTS onderwijstalen: Engels studiegebied: Toegepaste biologische wetenschappen aard van de aanvraag: accreditatie Uitgegaan is van de vestigingen en afstudeerrichtingen van de opleiding op het ogenblik van de visitatie. Na afloop van de visitatie kunnen de vestigingen en de afstudeerrichtingen wijzigen overeenkomstig de decretale regeling. Deze beslissing tot wijziging leidt tot een actualisering van het Hogeronderwijsregister maar niet tot aanpassingen in het accreditatierapport en -besluit, dat zijn grondslag vindt in de externe beoordeling. In de accreditatieaanvraag vermeldt de instelling de volgende samenwerkende (niet- Europese) partners: - University of Agricultural Sciences, Bangalore (India) - University of Pretoria (Zuid-Afrika) - China Agricultural University (China) - Nanjing Agricultural University (China) - Escuela Superior Politechnica del Litoral (Ecuador) - University of Florida (VS) (Atlantis) - University of Arkansas (VS) (Atlantis) In de accreditatieaanvraag vermeldt de instelling de volgende twee opleidingsvarianten aan te bieden: Erasmus Mundus Learning Path en Atlantis Learning Path. 1 Situatie ten tijde van de visitatie 2 Situatie ten tijde van de visitatie pagina 4

5 3. Beoordeling Op basis van de Codex Hoger Onderwijs kan de NVAO een buitenlandse accreditatie als equivalent erkennen. Hierbij gaat de NVAO na of de buitenlandse accreditatie is verleend volgens een methodologische aanpak vergelijkbaar met deze gehanteerd voor accreditaties steunend op een externe beoordeling. Instellingen kunnen een accreditatieaanvraag indienen bij de NVAO op basis van een positief accreditatiebesluit van een buitenlandse accreditatieorganisatie. De NVAO kan dit positieve besluit eventueel als equivalent erkennen en zo een NVAO-accreditatie verlenen. De NVAO heeft de voorwaarden voor het als equivalent erkennen van buitenlandse accreditaties vastgelegd als onderdeel van het Kader voor de opleidingsaccreditatie 2 de ronde van 13 mei De equivalentie van een buitenlandse accreditatie wordt getoetst aan de hand van vijf equivalentiecriteria: 1. De buitenlandse accreditatie geeft een positieve beoordeling van de kwaliteit van de betrokken opleiding; 2. De buitenlandse accreditatie is voldoende actueel; 3. De buitenlandse accreditatie stoelt op een openbare externe beoordeling; 4. De buitenlandse accreditatieorganisatie is EQAR-geregistreerd of staat vermeld in de lijst van aanvaarde accreditatieorganisaties volgens het door de NVAO opgestelde reglement; 5. De buitenlandse accreditatieorganisatie heeft een methodologische aanpak vergelijkbaar met de Vlaamse. In beginsel moet aan alle equivalentiecriteria zijn voldaan, vooraleer de NVAO de accreditatie kan verlenen. 3.1 Equivalentiecriterium 1 De buitenlandse accreditatie geeft een positieve beoordeling van de kwaliteit van de betrokken opleiding De NVAO komt tot de volgende vaststellingen: De opleiding International Master of Science in Rural Development (master) (IMRD) is beoordeeld door het European Accreditation Agency for the Life Sciences (EAALS). Volgens EAALS voldoet de opleiding IMRD aan de eisen en standaarden gesteld in het accreditatiekader en neergelegd in het Peer Review Report. Op basis van het Peer Review Report en de aanvullingen van de opleiding heeft EAALS Board een positief accreditatiebesluit genomen op 18 april De aanbiedingsbrief dateert van 24 mei In de aanbiedingsbrief van 24 mei 2013 schrijft de EAALS Board onder meer: pagina 5

6 The Board is pleased to re-accredit the International Master in Rural Development (IMRD- ATLANTIS) until August However, given there are two outstanding critical issues which have not been fully addressed since identified in the first review of the IMRD- ATLANTIS programme, this re-accreditation is made on the understanding that the following conditions are met. 1. The conversion of marks between partner institutions is a continuing concern for students. The EAALS Board requests that the IMRD-ATLANTIS Management Board submits to the EAALS Secretariat a justified, transparent and clearly documented process of assessment to be provided to the students. This revised document should be sent to the EAALS Secretariat by 31 December An Annual Report of the Quality Assurance Process for the IMRD-ATLANTIS degree programme is submitted to the EAALS Secretariat once per year. Please advise the EAALS Secretariat on which date each year it can expect to receive the Annual Report, the first report should be delivered no later than 30 June This report should report on the Action Plan and its implementation through the PDCA cycle. This is a requirement for the accreditation of all degree programmes by EAALS see the EAALS Website. These documents will be reviewed by the EAALS Board and if these documents are not considered satisfactory the EAALS accreditation of the IMRD-ATLANTIS degree programme will be rescinded. In zijn vergadering van 14 oktober 2013 hield het Dagelijks Bestuur van de NVAO besluitvorming aan in verband met het voorwaardelijk karakter van de EAALS-accreditatie. Dit aanhouden betrof slechts de eerste voorwaarde. De NVAO liet de Universiteit Gent weten een besluit te zullen nemen wanneer zij zou beschikken over het oordeel van de Board van EAALS op basis van het document dat de Universiteit Gent geacht werd vóór 31 december 2013 aan EAALS te doen toekomen. Aan de tweede voorwaarde verbond de NVAO geen gevolgen, met name omdat deze kennelijk standaard is en met het opgelegd krijgen van deze voorwaarde de opleiding zich derhalve niet in negatieve zin onderscheidde van andere door EAALS beoordeelde opleidingen. Bij van 21 februari 2014 heeft de Universiteit Gent aan de NVAO een brief van 19 februari 2014 van EAALS aan de instelling doen toekomen, waarin EAALS uitspreekt dat aan de voorwaarde inmiddels is voldaan en de accreditatie derhalve niet langer een voorwaardelijk karakter heeft. Daarmee is de NVAO in een positie om zich over equivalentiecriterium 1 uit te spreken, en wel als volgt: De NVAO stelt vast dat in het buitenlandse accreditatierapport de kwaliteit van de opleiding positief is beoordeeld. pagina 6

7 3.2 Equivalentiecriterium 2 De buitenlandse accreditatie is voldoende actueel Relevante data zijn: 19 tot 21 september 2012 Peer Review visitatie 15 februari 2013 Peer Review Report 18 april 2013 voorwaardelijk accreditatiebesluit door EAALS Board 24 mei 2013 aankondiging voorwaardelijk besluit door EAALS Board 28 mei 2013 accreditatieaanvraag door Universiteit Gent 30 mei 2013 ontvangst accreditatieaanvraag door NVAO 19 februari 2014 onvoorwaardelijk accreditatiebesluit door EAALS Board De EAALS-accreditatie voor de opleiding IMRD geldt tot en met 31 juli De NVAO stelt vast dat tussen de datum waarop de buitenlandse accreditatie is uitgebracht (24 mei 2013) en de datum waarop de accreditatieaanvraag is ingediend bij de NVAO (ontvangst 30 mei 2013) niet meer dan 90 kalenderdagen zijn verlopen. Daarmee is de buitenlandse accreditatie voldoende actueel. 3.3 Equivalentiecriterium 3 De buitenlandse accreditatie stoelt op een openbare externe beoordeling De NVAO komt tot de volgende vaststellingen: De EAALS-procedure voorziet in een externe beoordeling door een peer review team, op basis van een zelfevaluatierapport van de instelling en een besluit door het bestuur van EAALS. De externe beoordeling is neergelegd in een Peer Review Report. Standaard 9 van het EAALS-Protocol voorziet erin dat het rapport wordt gepubliceerd. Het rapport wordt tevens beschouwd als zijnde openbaar gemaakt door het aan de NVAO te bezorgen en door het door de NVAO te laten publiceren. De externe beoordeling is uitgevoerd op basis van kwaliteitsrichtlijnen uiteengezet in het EAALS Handbook for the Quality Assurance and Accreditation of International Master Degree Programmes in the Life Sciences. De kwaliteitsrichtlijnen zijn uitgevaardigd door EAALS die onafhankelijk opereert ten aanzien van de opleiding en/of instelling zodat geen interferentie kan optreden tussen het opstellen van de kwaliteitsnormen en de feitelijke beoordeling. Het opstellen en bijsturen van de kwaliteitsnormen is de bevoegdheid van de EAALS Board. De beoordeling van opleidingen en/of instellingen gebeurt door panels van deskundigen. Het EAALS-Protocol bepaalt dat elke deskundige een declaration of independence and confidentiality tekent. De externe beoordeling is uitgevoerd door een panel van deskundigen zijnde het Peer Review Team bestaande uit vijf panelleden inclusief een student-lid en bijgestaan door een EAALS-secretaris conform het EAALS-Protocol. pagina 7

8 Panelsamenstelling: Professor Dr. Andrew H. Cobb (voorzitter), Independent consultant, advising, assessing and auditing higher education in the UK and EU. Eerder was hij Professor of Plant Science and Dean of Academic Affairs, Harper Adams University College, Newport, UK; Dr. Maria Wurzinger (domeindeskundige), senior scientist at the Division of Livestock Sciences, Department of Sustainable Agricultural Systems, BOKU-University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Austria; Guy Damian Garrod (domeindeskundige), Reader in Environmental Economics, School of Agriculture, Food and Rural Development, University of Newcastle, UK; Professor Peter Lloyd (kwaliteitszorgdeskundige), Owner/Managing Director of Peter Lloyd Associates. Professor Emeritus of Urban Geography in the University of Liverpool, UK; Antonio Sanchez Barrera (student-lid), Double Degree MSc student in Food Chain Systems at Cranfield University, UK; van 2009 tot 2011 was hij Events and Funding Coordinator in het Spanish Committee van de International Association of Agricultural Students (IAAS). Secretaris: Dr. Simon B. Heath, EAALS Executive Secretary; independent consultant working to develop a European dimension in teaching and learning in higher education in disciplines relating to the life sciences and the rural environment. Uit de cv s blijkt dat in het panel alle vereiste deskundigheden zijn vertegenwoordigd. De domeinspecifieke deskundigheid in internationale context is ruimschoots aanwezig. Specifieke deskundigheid op het gebied van kwaliteitszorg is belegd bij panellid Lloyd. De NVAO oordeelt dat de buitenlandse accreditatie steunt op een externe beoordeling uitgevoerd door een onafhankelijk panel van deskundigen en dit op basis van vooraf kenbaar gemaakte kwaliteitseisen. Deze externe beoordeling is openbaar. 3.4 Equivalentiecriterium 4 De buitenlandse accreditatieorganisatie is EQAR-geregistreerd of staat vermeld in de lijst van aanvaarde accreditatieorganisaties volgens het door de NVAO opgestelde reglement. De NVAO komt tot de volgende vaststellingen: EAALS is niet EQAR-geregistreerd. Een lijst als bedoeld in criterium 4 is er nog niet. Derhalve is het EAALS niet mogelijk aan het criterium te voldoen door op deze lijst vermeld te staan. De volgende bevindingen en overwegingen zijn onder dit criterium relevant. EAALS (www.eaals.eu) is een internationaal Europees accreditatieagentschap voor de Life Sciences en werd formeel opgericht in 2008 door de General Assembly van ICA, de Association for European Life Science Universities (www.ica-europe.info). ICA is een netwerk van meer dan 60 Europese universiteiten, dat al meer dan 20 jaar bestaat. pagina 8

9 De modus operandi van EAALS is bepaald door de EAALS-Statuten en het EAALS- Protocol. De statuten van EAALS zijn door de General Assembly van ICA goedgekeurd. EAALS opereert als een autonoom accreditatieorgaan. Het EAALS-Protocol en de EAALS- Statuten garanderen haar autonome werking. Tevens voorziet het EAALS-Protocol in een beroep- en bezwaarprocedure waarbij de EAALS Appeals Committee bindend advies uitbrengt aan de EAALS Board. Daarmee voldoet EAALS aan de vereiste dat de definitieve beslissing wordt genomen door het accreditatieorgaan. Noch ICA noch enig ander geassocieerd orgaan heeft het recht om beslissingen van de EAALS Board ter discussie te stellen, te vernietigen of te schrappen. EAALS heeft op deze manier zowel in de organisatiestructuur als in de accreditatieprocedures garanties ingebouwd om beïnvloeding van direct belanghebbenden te vermijden. EAALS beoogt het verbeteren van de kwaliteit van programma s (opleidingen) en hoger onderwijsinstellingen op het gebied van de Life Sciences and the Rural Environment, door middel van kwaliteitszorg en accreditatie. In de EAALS-Statuten en het EAALS-Protocol zijn de werkingsregels vastgelegd voor een reële en continue accreditatiepraktijk in een internationale context. Het EAALS-Protocol stelt dat het buitenlandse accreditatieorgaan is erkend als Europese non-profit organisatie naar Belgisch recht. Zowel het protocol als de statuten van EAALS voorzien in regelmatig contact met alle betrokken stakeholders waardoor kennis van de ontwikkelingen is gegarandeerd. EAALS voert een actief beleid ten aanzien van interne kwaliteitszorg. Op verschillende plaatsen in de organisatie en op verschillende momenten in het accreditatieproces is aandacht voor interne kwaliteitszorg. De EAALS kwaliteitszorg- en accreditatieprocedures zijn uiteengezet in het protocol. Het EAALS-Protocol is gebaseerd op de Code of Practice van het European Consortium for Accreditation in Higher Education (ECA). EAALS heeft binnen ENQA de affiliate status. Bodies that do not wish to, or for whatever reason are unable to, apply to become members of ENQA may request affiliate status within ENQA. Affiliate bodies are bona fide organisations or agencies with a demonstrable interest in the quality assurance of higher education, aldus de ENQA-website. Op grond van het bovenstaande oordeelt de NVAO dat EAALS niet naar de letter maar wel naar de geest aan criterium 4 voldoet. 3.5 Equivalentiecriterium 5 De buitenlandse accreditatieorganisatie heeft een methodologische aanpak vergelijkbaar met de Vlaamse. De NVAO komt tot de volgende vaststellingen: Het EAALS Handbook for the Quality Assurance and Accreditation of International Master Degree Programmes schrijft voor dat de externe beoordeling gebeurt op basis van het pagina 9

10 EAALS Framework for the Quality Assessment of International Master degree programmes. Dit kader hanteert zes categorieën benchmarks: 1. Needs, Aims and Learning Outcomes 2. Educational Process (Teaching, Learning, Assessment, Guidance) 3. Educational Resources and Partnership 4. Student Selection and Progression 5. Student Support 6. Quality Management and Enhancement Elk benchmark wordt bepaald door algemene en specifieke indicatoren. Het kader bevat een aantal key verifiers aan de hand waarvan het panel nagaat of aan de indicatoren is voldaan. De Universiteit Gent heeft in een schema op correcte wijze inzichtelijk gemaakt onder welke titels de generieke kwaliteitswaarborgen van het NVAO-kader voor de opleidingsaccreditatie 2 de ronde van 13 mei 2013 terugkomen in het EAALS-kader. Uit een vergelijking blijkt dat de beoordeling van het beoogd eindniveau, het onderwijsproces, het gerealiseerd eindniveau en de opzet en organisatie van de interne kwaliteitszorg deel uitmaken van de beoordeling. EAALS maakt gebruik van de Second Cycle Descriptors conform het Europese kwalificatiekader. De toets van de doelstellingen aan deze descriptoren is een algemene indicator van benchmark 1.2 Aims and learning outcomes of the degree programme. Een vergelijking maakt duidelijk dat de descriptoren in het EAALS-Protocol geen substantiële verschillen vertonen met de Dublin-descriptoren. EAALS kan worden beschouwd als een domeinspecifieke accreditatieorganisatie toegespitst op Life Sciences en Rural Development. Bij de externe beoordeling komen in het eerder genoemd handboek voor accreditatie de domeinspecifieke eisen expliciet aan bod bij categorie 1 Needs, Aims and learning outcomes, benchmark 1.3 Needs of stakeholders. De NVAO oordeelt dat EAALS de generieke kwaliteitswaarborgen van het NVAO-kader voor de opleidingsaccreditatie 2 de ronde van 13 mei 2013 heeft getoetst. Daarbij heeft EAALS gebruik gemaakt van een coherente set van criteria en domeinspecifieke eisen. Tevens is inzichtelijk gemaakt dat de externe beoordeling een opleiding met een academisch karakter op masterniveau betreft. pagina 10

11 4. Equivalentiebesluit De NVAO is nagegaan of de buitenlandse accreditatie is verleend volgens een methodologische aanpak vergelijkbaar met deze voor accreditaties gesteund op een externe beoordeling. De NVAO heeft hierbij vastgesteld dat de buitenlandse accreditatie voldoet aan alle equivalentiecriteria opgenomen in het Kader voor de opleidingsaccreditatie 2 de ronde van 13 mei Op grond de Codex Hoger Onderwijs kan de NVAO de accreditatie verleend door EAALS op 24 mei 2013 (voorwaardelijk) en op 19 februari 2014 (onvoorwaardelijk) aan de opleiding International Master of Science in Rural Development (master) van de Universiteit Gent als equivalent verklaren en de opleiding derhalve accrediteren. pagina 11

12 5. Besluit betreffende de accreditatie van de opleiding International Master of Science in Rural Development (master) van de Universiteit Gent. De NVAO, Na beraadslaging, Besluit: Met toepassing van de gecoördineerde decreten betreffende het hoger onderwijs in Vlaanderen van 11 oktober 2013, meer bepaald artikel II.149, wordt de accreditatie verleend door het European Accreditation Agency for the Life Sciences (EAALS) aan de opleiding International Master of Science in Rural Development (master) van de Universiteit Gent equivalent verklaard. Het betreft een opleiding zonder afstudeerrichtingen, die te Gent wordt georganiseerd in samenwerking met Humboldt Universität zu Berlin (Duitsland), Agrocampus Ouest (Frankrijk), Wageningen Universiteit (Nederland), Università de Pisa (Italië) en Slovenska pol nohospodarska universzita v Nitre (Slowakije). Het accreditatierapport en -besluit met positief eindoordeel voor de opleiding International Master of Science in Rural Development (master) van de Universiteit Gent wordt goedgekeurd en de opleiding wordt geaccrediteerd. De in het eerste lid bedoelde accreditatie geldt vanaf de aanvang van het academiejaar tot en met het einde van het academiejaar Den Haag, 3 juli 2014 Voor de NVAO, Ann Demeulemeester (vicevoorzitter) pagina 12

13 Het accreditatierapport is tot stand gekomen op basis van een buitenlands accreditatierapport van de opleiding International Master of Science in Rural Development (master) van de Universiteit Gent uitgevoerd door het European Accreditation Agency for the Life Sciences. Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) Parkstraat 28 Postbus CD DEN HAAG T F E W Aanvraagnummer pagina 13

VLERICK LEUVEN GENT MANAGEMENT SCHOOL (VLERICK)

VLERICK LEUVEN GENT MANAGEMENT SCHOOL (VLERICK) VLERICK LEUVEN GENT MANAGEMENT SCHOOL (VLERICK) Master of Business Administration (MBA): algemeen management (master na master) Master of Business Administration (MBA): General International Management

Nadere informatie

Doelstellingen Onderwerp niet behandeld tijdens de verkorte procedure na tijdelijke erkenning.

Doelstellingen Onderwerp niet behandeld tijdens de verkorte procedure na tijdelijke erkenning. Ontwerp van accreditatierapport en -besluit met een positieve beoordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleiding Master of Science in de architectuur (master) van de Universiteit Antwerpen (na tijdelijke

Nadere informatie

In beginsel moet per thema aan alle equivalentiecriteria zijn voldaan, vooraleer de NVAO de accreditatie kan verlenen.

In beginsel moet per thema aan alle equivalentiecriteria zijn voldaan, vooraleer de NVAO de accreditatie kan verlenen. ,nvao w nederlands -vlaam se accreditatieorganisatie Besluit datum 23 september 2016 onderwerp Accreditatiebesluit master na masteropleidingen Antwerp Management School (000358 000359 000362 000363 000365

Nadere informatie

nvao Besluit Gegevens Naam instelling Naam opleiding Naam afstudeerrichting Datum aanvraag Variant opleiding Locatie opleiding

nvao Besluit Gegevens Naam instelling Naam opleiding Naam afstudeerrichting Datum aanvraag Variant opleiding Locatie opleiding nvao nederlands- ulaamse accreditatieorganisatie Besluit datum 29 juli 2016 onderwerp Besluit accreditatie wo-master Internationale Betrekkingen van de Rijksuniversiteit Groningen (002612) ons kenmerk

Nadere informatie

Samenvattende bevindingen en overwegingen De NVAO steunt haar inhoudelijke besluitvorming op de onderstaande elementen uit het visitatierapport.

Samenvattende bevindingen en overwegingen De NVAO steunt haar inhoudelijke besluitvorming op de onderstaande elementen uit het visitatierapport. nvao nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie Besluit Accreditatiebesluit met een positief eindoordeel voor de opleiding Master of Science in het overheidsmanagement en -beleid (master) van de Katholieke

Nadere informatie

BESLUIT: HOOFDSTUK I. ALGEMENE BEPALINGEN

BESLUIT: HOOFDSTUK I. ALGEMENE BEPALINGEN Reglement betreffende de vormvereisten voor aanvragen tot uitvoering van een accreditatie, een instellingsreview of een toets nieuwe opleiding ten aanzien van opleidingen in de Vlaamse Gemeenschap Gelet

Nadere informatie

Kader Opleidingsaccreditatie. - Vlaanderen 2015-2021

Kader Opleidingsaccreditatie. - Vlaanderen 2015-2021 Kader Opleidingsaccreditatie - Vlaanderen 2015-2021 20 maart 2015 Pagina 2 van 17 Inhoud 1 Opzet 5 2 Beoordelingskader 6 3 Beoordelingsschaal en beslisregel 7 4 Samenstelling van de visitatiecommissie

Nadere informatie

Accreditatiestelsel hoger onderwijs Vlaanderen Kader voor de opleidingsaccreditatie 2 de ronde

Accreditatiestelsel hoger onderwijs Vlaanderen Kader voor de opleidingsaccreditatie 2 de ronde Accreditatiestelsel hoger onderwijs Vlaanderen Kader voor de opleidingsaccreditatie 2 de ronde 13 mei 2013 pagina 2 Inhoud 1 Opbouw van het stelsel 4 2 Kader voor de opleidingsaccreditatie 2 de ronde 6

Nadere informatie

in de politieke wetenschappen (master) van de Vrije Universiteit Brussel

in de politieke wetenschappen (master) van de Vrije Universiteit Brussel {nvao r nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie Besluit Accreditatiebesluit met een positief eindoordeel voor de opleiding Master of Science in de politieke wetenschappen (master) van de Vrije Universiteit

Nadere informatie

in de vergelijkende en internationale politiek (master) van de Katholieke Universiteit Leuven

in de vergelijkende en internationale politiek (master) van de Katholieke Universiteit Leuven nvao f nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Accreditatiebesluit met een positief eindoordeel voor de opleiding Master of Science in de vergelijkende en internationale politiek (master)

Nadere informatie

Samenvattende bevindingen en overwegingen De NVAO steunt haar inhoudelijke besluitvorming op de onderstaande elementen uit het visitatierapport.

Samenvattende bevindingen en overwegingen De NVAO steunt haar inhoudelijke besluitvorming op de onderstaande elementen uit het visitatierapport. nvao r n e d e rla n d s- viaam se accreditatieorganisatie Accreditatiebesluit met een positief eindoordeel voor de opleiding Bachelor of Science in de politieke wetenschappen (academisch gerichte bachelor)

Nadere informatie

SEFOTECH.NUT An Erasmus Mundus master

SEFOTECH.NUT An Erasmus Mundus master SEFOTECH.NUT An Erasmus Mundus master SEFOTECH.NUT JOINT DEGREE awarded: M.Sc. Degree in Food Science, Technology and Nutrition SEFOTECH.NUT 2 History of the project -90s : IPs on brewing, wine making,

Nadere informatie

Samenvattende bevindingen en overwegingen De NVAO steunt haar inhoudelijke besluitvorming op de onderstaande elementen uit het visitatierapport.

Samenvattende bevindingen en overwegingen De NVAO steunt haar inhoudelijke besluitvorming op de onderstaande elementen uit het visitatierapport. nvao w nederlands - alaamse accreditatieorganisatie Accreditatiebesluit met een positief eindoordeel voor de opleiding Bachelor of Science in de politieke wetenschappen en de sociologie (academisch gerichte

Nadere informatie

Technische Universiteit Eindhoven College van bestuur Postbus MB EINDHOVEN. Geacht college,

Technische Universiteit Eindhoven College van bestuur Postbus MB EINDHOVEN. Geacht college, nederlands-vlaamse accreditatie organisatie Geacht college, wo-bachelor Technische Informatica (#2618) NVAO/20083009/IvH Uitreksel van besluit In haar brief van 25 september 2008 heeft de NVAO medegedeeld

Nadere informatie

Samenvattende bevindingen en overwegingen De NVAO steunt haar inhoudelijke besluitvorming op de onderstaande elementen uit het visitatierapport.

Samenvattende bevindingen en overwegingen De NVAO steunt haar inhoudelijke besluitvorming op de onderstaande elementen uit het visitatierapport. m ao w nederlands-ulaam se accreditatieorganisatie Besluit Accreditatiebesluit met een positief eindoordeel voor de opleiding Master of Science in de politieke wetenschappen (master) van de Universiteit

Nadere informatie

Toetsing aan de praktijk: bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Richtlijn

Toetsing aan de praktijk: bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Richtlijn Toetsing aan de praktijk: bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Richtlijn NVAO Afdeling Nederland Augustus 2017 Deze richtlijn beschrijft de uitvoering van de praktijktoets behorend bij

Nadere informatie

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Universiteit

Nadere informatie

Internationaal onderwijs

Internationaal onderwijs Internationaal onderwijs Dr. Mark Frederiks Coördinator Internationalisering, NVAO Seminar Gedragscode, Utrecht, 12 oktober 2016 Accreditatie van joint programmes Meervoudige accreditaties in verschillende

Nadere informatie

Samenvattende bevindingen en overwegingen De NVAO steunt haar inhoudelijke besluitvorming op de onderstaande elementen uit het visitatierapport.

Samenvattende bevindingen en overwegingen De NVAO steunt haar inhoudelijke besluitvorming op de onderstaande elementen uit het visitatierapport. m ao r n e d e ria n d s- viaam se a ccre d ita tie o rg a n is a tie Accreditatiebesluit met een positief eindoordeel voor de opleiding Master of Science in de politieke communicatie (master) van de Universiteit

Nadere informatie

in de politieke wetenschappen (master) van de Universiteit Antwerpen

in de politieke wetenschappen (master) van de Universiteit Antwerpen m ao w nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Accreditatiebesluit met een positief eindoordeel voor de opleiding Master of Science in de politieke wetenschappen (master) van de Universiteit

Nadere informatie

Advies van het visitatiepanel Samenvatting bevindingen en overwegingen van het panel.

Advies van het visitatiepanel Samenvatting bevindingen en overwegingen van het panel. m ao ~ nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie uit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-master Risk Management for Financial Institutions van de Vrije Universiteit

Nadere informatie

Generieke kwaliteitswaarborg 1 - Beoogd eindniveau De commissie beoordeelt het beoogd eindniveau als voldoende.

Generieke kwaliteitswaarborg 1 - Beoogd eindniveau De commissie beoordeelt het beoogd eindniveau als voldoende. nvao nederlands- ulaamse accreditatieorganisatie Besluit Toetsingsrapport met een positieve beoordeling van de aanvraag Toets Nieuwe Opleiding van de opleiding Master of Science in de handelswetenschappen

Nadere informatie

Besluit. Oordeel en samenvattend advies van de visitatiecommissie De beoordeling betreft een verkorte procedure na tijdelijke erkenning.

Besluit. Oordeel en samenvattend advies van de visitatiecommissie De beoordeling betreft een verkorte procedure na tijdelijke erkenning. se a ccr ed tati eorga n t s att e Besluit Accreditatierapport en -besluit met een positieve beoordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleiding Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde: combinatie

Nadere informatie

Concept. Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders NOVA

Concept. Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders NOVA Versie juli 2013 Concept Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders NOVA Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders April 2012 0 Inhoud Gebruikte begrippen en afkortingen... 2 Inleiding... 5 Opbouw

Nadere informatie

Protocol voor Nederlandse aanvragen Toets Nieuwe Opleiding leidend tot een Joint degree. 7 juni 2010

Protocol voor Nederlandse aanvragen Toets Nieuwe Opleiding leidend tot een Joint degree. 7 juni 2010 Protocol voor Nederlandse aanvragen Toets Nieuwe Opleiding leidend tot een Joint degree 7 juni 2010 versie februari 2011 Inhoud Voorwoord 3 1 Inleiding 3 2 Wanneer kan een toets nieuwe opleiding leidend

Nadere informatie

WORKSHOP 1P4. Internationale samenwerking goed voor de onderwijskwaliteit? Arie van Scheepen. Docent Technische Bedrijfskunde bij IED-FNT

WORKSHOP 1P4. Internationale samenwerking goed voor de onderwijskwaliteit? Arie van Scheepen. Docent Technische Bedrijfskunde bij IED-FNT WORKSHOP 1P4 Internationale samenwerking goed voor de onderwijskwaliteit? Arie van Scheepen Docent Technische Bedrijfskunde bij IED-FNT 11.00-12.00 uur / SkyTheater 2 Inhoudsopgave Onderwerp/ aanleiding

Nadere informatie

Samenvattende bevindingen en overwegingen De NVAO steunt haar inhoudelijke besluitvorming op de onderstaande elementen uit het visitatierapport.

Samenvattende bevindingen en overwegingen De NVAO steunt haar inhoudelijke besluitvorming op de onderstaande elementen uit het visitatierapport. ,nvao nederiands- viaamse accreditatieorganisatie es i uit Accreditatiebesluit met een positief eindoordeel voor de opleiding Master of Science in de communicatiewetenschappen (master) van de Universiteit

Nadere informatie

Science in de politieke wetenschappen (academisch gerichte bachelor) van de Universiteit Antwerpen

Science in de politieke wetenschappen (academisch gerichte bachelor) van de Universiteit Antwerpen nvao v nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besfluü! Accreditatiebesluit met een positief eindoordeel voor de opleiding Bachelor of Science in de politieke wetenschappen (academisch gerichte bachelor)

Nadere informatie

Besluit. Oordeel en samenvattend advies van de visitatiecommissie. Doelstellingen. Programma

Besluit. Oordeel en samenvattend advies van de visitatiecommissie. Doelstellingen. Programma n ed erl a n ds - v I a a mse a ccr e ditati eo r ga ni sati e Besluit Accreditatierapport en -besluit met een positieve beoordeling van de accreditatieaanvreag voor de opleiding Master of Arts in de bedrijfscommunicatie*

Nadere informatie

Samenvattende bevindingen en overwegingen De NVAO steunt haar inhoudelijke besluitvorming op de onderstaande elementen uit het visitatierapport.

Samenvattende bevindingen en overwegingen De NVAO steunt haar inhoudelijke besluitvorming op de onderstaande elementen uit het visitatierapport. m ao w nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie es Accreditatiebesluit met een positief eindoordeel voor de opleiding Bachelor of Science in de politieke wetenschappen (academisch gerichte bachelor)

Nadere informatie

Samenvattende bevindingen en overwegingen De NVAO steunt haar inhoudelijke besluitvorming op de onderstaande elementen uit het visitatierapport.

Samenvattende bevindingen en overwegingen De NVAO steunt haar inhoudelijke besluitvorming op de onderstaande elementen uit het visitatierapport. ,nvao r nederiands- vlaamse accreditatieorganisatie B O S! ü I Accreditatiebesluit met een positief eindoordeel voor de opleiding Master of Science in de internationale betrekkingen en de diplomatie (master)

Nadere informatie

Besluit. Voozieningen (facet 4.1 )

Besluit. Voozieningen (facet 4.1 ) n ed erl a n d s - v I a a ms e a ccr ed itati eo r ga ni sati e Besluit Accreditatierapport en -besluit met een positieve beoordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleiding Bachelor in de interieurvormgeving

Nadere informatie

COMMISSIE HOGER ONDERWIJS VLAANDEREN

COMMISSIE HOGER ONDERWIJS VLAANDEREN COMMISSIE HOGER ONDERWIJS VLAANDEREN SJABLOON AANVRAAGDOSSIER AMBTSHALVE GEREGISTREERDE INSTELLINGEN MACRODOELMATIGHEIDSTOETS M.H.O. OP TOETS NIEUWE OPLEIDING Opzet en structuur Dit sjabloon met richtlijnen

Nadere informatie

Samenvattende bevindingen en overwegingen De NVAO steunt haar inhoudelijke besluitvorming op de onderstaande elementen uit het visitatierapport.

Samenvattende bevindingen en overwegingen De NVAO steunt haar inhoudelijke besluitvorming op de onderstaande elementen uit het visitatierapport. ,nvao r nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Accreditatiebesluit met een positief eindoordeel voor de opleiding Master of Science in de sociologie (master) van de Universiteit Gent datum

Nadere informatie

Kader Toets Nieuwe Opleiding. - Vlaanderen 2015-2021

Kader Toets Nieuwe Opleiding. - Vlaanderen 2015-2021 Kader Toets Nieuwe Opleiding - Vlaanderen 2015-2021 28 mei 2015 Pagina 2 van 13 Inhoud 1 Opzet 5 2 Beoordelingskader 6 3 Beoordelingsschaal en beslisregel 7 4 Samenstelling van de visitatiecommissie 8

Nadere informatie

Reflectie. Dr. Mark Frederiks Coördinator internationalisering NVAO. EP-Nuffic Studenten internationaliseren in eigen land 5 februari 2015, Utrecht

Reflectie. Dr. Mark Frederiks Coördinator internationalisering NVAO. EP-Nuffic Studenten internationaliseren in eigen land 5 februari 2015, Utrecht Reflectie Dr. Mark Frederiks Coördinator internationalisering NVAO EP-Nuffic Studenten internationaliseren in eigen land 5 februari 2015, Utrecht Inleiding IaH studies zijn belangrijke bijdrage aan discussie

Nadere informatie

Joint programmes & joint degrees

Joint programmes & joint degrees Joint programmes & joint degrees Kaja Braathen & Mark Frederiks VSNU-Conference on Joint Degrees 8 November 2010 Content ECA Terminology JP/JD TEAM II Accreditation of joint programmes in NL Joint degrees

Nadere informatie

European frameworks for VET

European frameworks for VET European frameworks for VET VLOR Brussels, 4 June 2014 Carlo Scatoli Vocational Training and Adult Learning 2002 The Copenhagen Declaration 30 November 2002 Strengthen the European dimension Improve transparency,

Nadere informatie

Kwaliteitszorg en accreditatie

Kwaliteitszorg en accreditatie Infofiche Kwaliteitszorg en accreditatie Om kwaliteitsvol onderwijs te garanderen, worden opleidingen en instellingen beoordeeld. Enerzijds is er interne kwaliteitszorg die binnen de hogeschool of universiteit

Nadere informatie

Samenvattende bevindingen en overwegingen De NVAO steunt haar inhoudelijke besluitvorming op de onderstaande elementen uit het visitatierapport.

Samenvattende bevindingen en overwegingen De NVAO steunt haar inhoudelijke besluitvorming op de onderstaande elementen uit het visitatierapport. mvqo w nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie *@S Accreditatiebesluit met een positief eindoordeel voor de opleiding Master of Science in het toerisme (master) van de Katholieke Universiteit Leuven

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam wo-bachelor Biologie (180 EC) 23 maart 2016 Bachelor of Science voltijd Amsterdam

Universiteit van Amsterdam wo-bachelor Biologie (180 EC) 23 maart 2016 Bachelor of Science voltijd Amsterdam ,nvao w nederlands-vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Biologie van de Universiteit van Amsterdam datum 29 juli 2016

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

Naar transparanter hoger onderwijs. Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk

Naar transparanter hoger onderwijs. Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk Naar transparanter hoger onderwijs Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk Samenvatting van het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk hoger onderwijs Toegang vanuit [1] Eerste cyclus Tweede

Nadere informatie

Besluit. Voozieningen

Besluit. Voozieningen nederl ands - ul oamse acøeditati eorganisatie Besluit datum 20 augustus 201 5 onderwerp Ontwerp van accreditatierapport en -besluit (0041 00) bülage 2 Accreditatierapport en -besluit met een positieve

Nadere informatie

geen bezoek; schriftelijke raadpleging Datum paneladvies 31 augustus 2016

geen bezoek; schriftelijke raadpleging Datum paneladvies 31 augustus 2016 ,nvao w nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-bachelor Voeding en Diëtetiek van de Stichting

Nadere informatie

Erasmus Universiteit Rotterdam. wo-master joint degree European Master in Health Economics and Management (120 EC) 20 juli 2015

Erasmus Universiteit Rotterdam. wo-master joint degree European Master in Health Economics and Management (120 EC) 20 juli 2015 se accr e ditat e o r ga n sati e Besluit datum 30 oktober 201 5 onderwerp Beslu t Toets nieuwe opleiding wo-master European Ma in Health Economics and Management (oint degree) van de Erasmus Universiteit

Nadere informatie

ERKENNING NIEUWE OPLEIDING VLAANDEREN SJABLOON AANVRAAGDOSSIER AMBTSHALVE GEREGISTREERDE INSTELLINGEN MACRODOELMATIGHEIDSTOETS TOETS NIEUWE OPLEIDING

ERKENNING NIEUWE OPLEIDING VLAANDEREN SJABLOON AANVRAAGDOSSIER AMBTSHALVE GEREGISTREERDE INSTELLINGEN MACRODOELMATIGHEIDSTOETS TOETS NIEUWE OPLEIDING ERKENNING NIEUWE OPLEIDING VLAANDEREN SJABLOON AANVRAAGDOSSIER AMBTSHALVE GEREGISTREERDE INSTELLINGEN MACRODOELMATIGHEIDSTOETS TOETS NIEUWE OPLEIDING Opzet en structuur De sjabloon van het aanvraagdossier

Nadere informatie

Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015. 23 april 2015

Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015. 23 april 2015 Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015 23 april 2015 Parkstraat 28 Postbus 85498 2508 CD Den Haag P.O. Box 85498 2508 CD The Hague The Netherlands T +31 (0)70 312 2300 info@nvao.net

Nadere informatie

Protocol voor Nederlandse Aanvragen Accreditatie leidend tot een Joint degree. 7 juni 2010

Protocol voor Nederlandse Aanvragen Accreditatie leidend tot een Joint degree. 7 juni 2010 Protocol voor Nederlandse Aanvragen Accreditatie leidend tot een Joint degree 7 juni 2010 versie februari 2011 Inhoud Voorwoord 3 1 Inleiding 3 2 Wanneer kan een accreditatie voor een joint degreeopleiding

Nadere informatie

Toetsing realisatie voorwaarde(n) nieuwe opleiding. wo-ma Master in Managing Information and. Sustainable Change. Radboud Universiteit Nijmegen

Toetsing realisatie voorwaarde(n) nieuwe opleiding. wo-ma Master in Managing Information and. Sustainable Change. Radboud Universiteit Nijmegen Toetsing realisatie voorwaarde(n) nieuwe opleiding wo-ma Master in Managing Information and Sustainable Change Radboud Universiteit Nijmegen 12 juni 2017 NVAO Toets voorwaarde(n) nieuwe opleiding Adviesrapport

Nadere informatie

Het belang van goed geformuleerde learning outcomes in het kader van accreditatie en erkenning

Het belang van goed geformuleerde learning outcomes in het kader van accreditatie en erkenning Het belang van goed geformuleerde learning outcomes in het kader van accreditatie en erkenning Esther van den Heuvel Beleidsmedewerker Internationalisering 17 Maart 2011 Beoogde learning outcomes Na afloop

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 6-2 1 4 Rapenburg 70 Postbus 9500 2300 RA Leiden T 071 527 81 18 van het College van beroep van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellante tegen het Bestuur van

Nadere informatie

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus CA LEIDERDORP

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus CA LEIDERDORP Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Samenvattende bevindingen en overwegingen. De NVAO steunt haar inhoudelijke besluitvorming op de onderstaande elementen uit het visitatierapport.

Samenvattende bevindingen en overwegingen. De NVAO steunt haar inhoudelijke besluitvorming op de onderstaande elementen uit het visitatierapport. se a ccre ditatt eo r ga n s ati e Accreditatiebesluit met een positief eindoordeel voor de opleid ng Master of Arts in Philosophy (MPhil) (master na master) van de Katholieke Universiteit Leuven datum

Nadere informatie

HBO5 in Vlaanderen. Toelichting Noël Vercruysse 23 november 2011 Noel.vercruysse@ond.vlaanderen.be

HBO5 in Vlaanderen. Toelichting Noël Vercruysse 23 november 2011 Noel.vercruysse@ond.vlaanderen.be HBO5 in Vlaanderen Toelichting Noël Vercruysse 23 Noel.vercruysse@ond.vlaanderen.be De Feiten Decreet betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs van 30 april 2009 In

Nadere informatie

Het eerste deel van deze presentatie is ook te volgen via https://vimeo.com/144635675 (in het Engels)

Het eerste deel van deze presentatie is ook te volgen via https://vimeo.com/144635675 (in het Engels) Het eerste deel van deze presentatie is ook te volgen via https://vimeo.com/144635675 (in het Engels) 2 The continuum of the teaching profession Support structures Career structures Competence structures

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe College van Bestuur Hogeschool Drenthe Postbus 2080 7801 CB EMMEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool

Nadere informatie

Besluit Accreditatiebesluit met een positief eindoordeel voor de ople ding Master of Science in de wiskunde (master) van de Universiteit Gent

Besluit Accreditatiebesluit met een positief eindoordeel voor de ople ding Master of Science in de wiskunde (master) van de Universiteit Gent n ede rl an ds - v I aams e a ccr e ditati e orga n isati e Besluit Accreditatiebesluit met een positief eindoordeel voor de ople ding Master of Science in de wiskunde (master) van de Universiteit Gent

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Accreditatiebesluit met een positief eindoordeel voor de opleiding Master of Science in de EU-studies (master) van de Universiteit Gent

Accreditatiebesluit met een positief eindoordeel voor de opleiding Master of Science in de EU-studies (master) van de Universiteit Gent nvao w n e d e rla n d s- vtaamse a c c re d ita tie o rg a n is a tie es Accreditatiebesluit met een positief eindoordeel voor de opleiding Master of Science in de EU-studies (master) van de Universiteit

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Een tien voor transparantie. Workshop een tien voor transparantie 26 mei 2010 Fred Jonker Wageningen University

Een tien voor transparantie. Workshop een tien voor transparantie 26 mei 2010 Fred Jonker Wageningen University Een tien voor transparantie Workshop een tien voor transparantie 26 mei 2010 Fred Jonker Wageningen University Overzicht presentatie/programma Inleiding ECTS Users Guide Learning outcomes Grading table

Nadere informatie

Samenvattende bevindingen en overwegingen De NVAO steunt haar inhoudelijke besluitvorming op de onderstaande elementen uit het visitatierapport.

Samenvattende bevindingen en overwegingen De NVAO steunt haar inhoudelijke besluitvorming op de onderstaande elementen uit het visitatierapport. nvao nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Accreditatiebesluit met een positief eindoordeel voor de opleiding Bachelor of Science in de sociologie (academisch gerichte bachelor) van de Vrije

Nadere informatie

OER/TER ADDENDA ( )

OER/TER ADDENDA ( ) OER/TER ADDENDA (21-11-2017) Regarding: Teaching and Examination Regulations Master s degree programmes The new text: p. 170 Programme: Executive Master of Finance and Control/EMFC Year: 2 sem course title

Nadere informatie

in de sociologie (master) van de Universiteit Antwerpen

in de sociologie (master) van de Universiteit Antwerpen ,nvao ~ nederlands- vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Accreditatiebesluit met een positief eindoordeel voor de opleiding Master of Science in de sociologie (master) van de Universiteit Antwerpen

Nadere informatie

Arteveldehogeschool. Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs. (professioneel gerichte bachelor)

Arteveldehogeschool. Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs. (professioneel gerichte bachelor) Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs (professioneel gerichte bachelor) Accreditatie bestaande Opleiding NVAO Ontwerp van Accreditatierapport en besluit 2 december 2008 Inhoud

Nadere informatie

Samenvattende bevindingen en overwegingen De NVAO steunt haar inhoudelijke besluitvorming op de onderstaande elementen uit het visitatierapport.

Samenvattende bevindingen en overwegingen De NVAO steunt haar inhoudelijke besluitvorming op de onderstaande elementen uit het visitatierapport. fnvao w n e d e rla n d s- ulaam se a ccre d ita tie o rg a n is a tie Accreditatiebesluit met een positief eindoordeel voor de opleiding Master of Science in Conflict and Development (master na master)

Nadere informatie

Samenvattende bevindingen en overwegingen. Geneieke kwaliteitswaañorg 1 - Beoogd eindniveau

Samenvattende bevindingen en overwegingen. Geneieke kwaliteitswaañorg 1 - Beoogd eindniveau n e derl an ds - u I a a ms e a ccr e ditati eor gani sati e Besluit Accreditatiebesluit met een posit ef eindoordeel voor de opleiding Bachelor of Science in de wiskunde (academisch gerichte bachelor)

Nadere informatie

45000 studenten personeel Alle studiegebieden (-theologie) Recente beleidsthema s onderwijs

45000 studenten personeel Alle studiegebieden (-theologie) Recente beleidsthema s onderwijs Sturing onderwijspraktijk door kwaliteitszorg UGent Directiecongres Secundair onderwijs Bisdom Gent 14 oktober 2015 Luc Van de Poele Directie Onderwijsaangelegenheden Afdeling onderwijskwaliteitszorg Universiteit

Nadere informatie

Politieonderwijs & externe kwaliteitszorg op weg naar accreditatie

Politieonderwijs & externe kwaliteitszorg op weg naar accreditatie Politieonderwijs & externe kwaliteitszorg op weg naar accreditatie dr. Steven Van Luchene [VLIR Cel Kwaliteitszorg] op weg naar accreditatie 1. routebeschijving: tno visita e accredita e 2. de meet: generieke

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

Samenvattende bevindingen en overwegingen De NVAO steunt haar inhoudelijke besluitvorming op de onderstaande elementen uit het visitatierapport.

Samenvattende bevindingen en overwegingen De NVAO steunt haar inhoudelijke besluitvorming op de onderstaande elementen uit het visitatierapport. ,rwao * nederlands - viaamse accreditatieorganisatie Accreditatiebesluit met een positief eindoordeel voor de opleiding Bachelor of Science in de communicatiewetenschappen (academisch gerichte bachelor)

Nadere informatie

Arteveldehogeschool. Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs. (professioneel gerichte bachelor)

Arteveldehogeschool. Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs. (professioneel gerichte bachelor) Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs (professioneel gerichte bachelor) Accreditatie bestaande Opleiding NVAO Accreditatierapport en besluit 2 december 2008 Inhoud 1 Samenvattende

Nadere informatie

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool m a o v nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool datum 31

Nadere informatie

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten?

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Does Gentle Teaching have Effect on Skills of Caregivers and Companionship and Anxiety

Nadere informatie

Samenvattende bevindingen en overwegingen De NVAO steunt haar inhoudelijke besluitvorming op de onderstaande elementen uit het visitatierapport.

Samenvattende bevindingen en overwegingen De NVAO steunt haar inhoudelijke besluitvorming op de onderstaande elementen uit het visitatierapport. ,nvao w nederlands - vlaam se accreditatieorganisatie Besluit Accreditatiebesluit met een positief eindoordeel voor de opleiding Master of Science in Public Health (master na master) van het Instituut

Nadere informatie

Kwaliteitscode - Vlaanderen 2015-2017

Kwaliteitscode - Vlaanderen 2015-2017 Kwaliteitscode - Vlaanderen 2015-2017 Situering van de Kwaliteitscode Afstemming op Europese referentiekaders De regie-pilots De uitgebreide instellingsreview In de periode 2015-2017 krijgen de universiteiten

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Kader Toets Nieuwe HBO5-Opleiding. Omvorming

Kader Toets Nieuwe HBO5-Opleiding. Omvorming Kader Toets Nieuwe HBO5-Opleiding Omvorming Versie 15 januari 2017 Inhoud 1 Opzet 3 2 Beoordelingskader 4 3 Beoordelingsschaal en beslisregel 6 4 Samenstelling van de visitatiecommissie 7 5 Beoordelingsproces

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING MEMORIE VAN TOELICHTING Decreet houdende bekrachtiging van het reglement tot bepaling van de bestuursbeginselen die van toepassing zijn bij de besluitvorming door de Nederlands- Vlaamse Accreditatieorganisatie

Nadere informatie

Samenvattende bevindingen en overwegingen De NVAO steunt haar inhoudelijke besluitvorming op de onderstaande elementen uit het visitatierapport.

Samenvattende bevindingen en overwegingen De NVAO steunt haar inhoudelijke besluitvorming op de onderstaande elementen uit het visitatierapport. xvoao w n e d e rla n d s- vlaam se a ccre d ita tie o rg a n is a tie Besluit Accreditatiebesluit met een positief eindoordeel voor de opleiding Bachelor in het onderwijs: schoolontwikkeling (bachelor

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM College van Bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Media,

Nadere informatie

27 november oktober januari april 2015

27 november oktober januari april 2015 sïwao w nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie es luit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-master Onderwijskunde van de Hogeschool

Nadere informatie

Bestuursreglement Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO

Bestuursreglement Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO Bestuursreglement Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO Augustus 2017 Inhoud 1 Inleiding 4 Artikel 1.1 - Begripsbepalingen 4 Artikel 1.2 - De organisatie 4 2 Het bestuur 5 Artikel 2.1 - Samenstelling

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Psychobiologie van de Universiteit van Amsterdam

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Psychobiologie van de Universiteit van Amsterdam }nvao r n e d e rlcw d s- vlaam se a ccre d ita tie o rg a n is a tie les Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Psychobiologie van de Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

Nadere uitwerking aanvullende criteria onderzoeksmasters

Nadere uitwerking aanvullende criteria onderzoeksmasters Nadere uitwerking aanvullende criteria onderzoeksmasters 30 mei 2016 Nadere uitwerking aanvullende criteria onderzoeksmasters 30 mei 2016 pagina 2 Inhoud Pag. Profiel van de onderzoeksmaster 4 Beoordeling

Nadere informatie

Biomedisch Onderwijs in de weegschaal

Biomedisch Onderwijs in de weegschaal Ann Demeulemeester Biomedisch Onderwijs in de weegschaal Academie Geneeskunde 2016 De NVAO is als onafhankelijke, binationale accreditatieorganisatie bij verdrag opgericht door de Nederlandse en Vlaamse

Nadere informatie

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Bottlenecks in Independent Learning: Self-Regulated Learning, Stress

Nadere informatie

Samenvattende bevindingen en overwegingen De NVAO steunt haar inhoudelijke besluitvorming op de onderstaande elementen uit het visitatierapport.

Samenvattende bevindingen en overwegingen De NVAO steunt haar inhoudelijke besluitvorming op de onderstaande elementen uit het visitatierapport. ,mao f nederlcmds-vlaamse accreditatieorganisatie Accreditatiebesluit met een positief eindoordeel voor de opleiding Bachelor of Science in de sociologie (academisch gerichte bachelor) van de Universiteit

Nadere informatie

Erasmus+ Higher Education (ECHE) in de praktijk! José Ravenstein, NA Erasmus+, Juni 2015

Erasmus+ Higher Education (ECHE) in de praktijk! José Ravenstein, NA Erasmus+, Juni 2015 Erasmus+ Higher Education (ECHE) in de praktijk! José Ravenstein, NA Erasmus+, Juni 2015 Programma! Welkom en doelstelling bijeenkomst Programma Erasmus+ Kernpunten uit de ECHE Monitoring van de ECHE Bologna

Nadere informatie

Sportopleidingen in Internationaal perspectief

Sportopleidingen in Internationaal perspectief Sportopleidingen in Internationaal perspectief Platform kader Den Haag, 29 maart 2010 Danny Meuken Jan Minkhorst 967 LONDEN DAGEN Het internationale Speelveld GAISF IOC VN (UNESCO) Internationale Sportfederaties

Nadere informatie

De NVAO heeft voor de beoordeling van de aanvraag op 27 oktober 2005 een panel van deskundigen ingesteld. Het panel kende de volgende samenstelling:

De NVAO heeft voor de beoordeling van de aanvraag op 27 oktober 2005 een panel van deskundigen ingesteld. Het panel kende de volgende samenstelling: College van bestuur Universiteit Utrecht Postbus 80125 3508 TC UTRECHT Besluit Besluit strekkende tot positieve beoordeling van een aanvraag Toets nieuwe opleiding wo-master Selective Utrecht Medical Master

Nadere informatie

Besluit tot het verlenen van een instellingstoets kwaliteitszorg. Radboud Universiteit Nijmegen. Nijmegen 11 oktober 2016

Besluit tot het verlenen van een instellingstoets kwaliteitszorg. Radboud Universiteit Nijmegen. Nijmegen 11 oktober 2016 nuao r nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie Besluit tot het verlenen van een instellingstoets kwaliteitszorg datum 24 oktober 2017 onderwerp Besluit instellingstoets kwaliteitszorg van de Radboud

Nadere informatie

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Oordeel bij de aanvraag tot inrichting van een anderstalige equivalente initiële bachelor- of masteropleiding (Codex Hoger Onderwijs dd. 20 december 2013, deel 2. Structuur

Nadere informatie

Standpunt van de VLIR betreffende de visitatie van het onderwijs aan de universitaire instellingen in Vlaanderen

Standpunt van de VLIR betreffende de visitatie van het onderwijs aan de universitaire instellingen in Vlaanderen Standpunt van de VLIR betreffende de visitatie van het onderwijs aan de universitaire instellingen in Vlaanderen Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België Yvette Michotte 27 februari 2016 10-3-2016

Nadere informatie