S p ie r in g s, K o k & L e m k e s v.o.f

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "S p ie r in g s, K o k & L e m k e s v.o.f"

Transcriptie

1 UITVAARTVERZORGING & UITVAARTCENTRUM S p ie r in g s, K o k & L e m k e s v.o.f Zandpad 3a Amsterdam Vondelpark Tel: Fax website: skluitvaart.nl Notities voor later een leidraad voor hen die achterblijven Het meldnummer sterfgeval= is een samenwerkingsverband van hoogwaardige uitvaartondernemingen verspreid over het gehele land. Dit zijn professionele uitvaartorganisaties, die in staat zijn om meldingen van sterfgevallen met zorg en aandacht te behandelen. Tevens staan zij garant voor een stijlvolle en vakkundige uitvoering van de uitvaart. Een uitvaart die u naar eigen wens kunt inrichten.

2 formulier na overlijden Vertrouwelijke gegevens bestemd voor degene, die na mijn overlijden mijn uitvaart zal regelen. ondergetekende :... naam :... voornamen :... adres :... postcode / plaats :... geboortedatum :... nationaliteit :... on / gehuwd / geregistreerd partnerschap echtgeno(o)t(e) van :... weduwe / weduwnaar van :... geloofsovertuiging :... Huisarts :... orgaandonatie : Ik heb wel / geen bezwaar tegen orgaandonatie Ik ben wel / niet in het bezit van een donorcodicil (doorhalen wat niet van toepassing is) Bewaar dit formulier, samen met uw polissen en lidmaatschapskaart van bekend is bij de persoon, die t.z.t. uw uitvaart zal regelen., op een plaats die

3 K e n n i s g e v i n g va n overlijden Van mijn overlijden moeten zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht de volgende personen en instellingen: Naam :... Adres :... Naam :... Adres :... Naam :... Adres :... Naam :... Adres :... R e g e l i n g va n d e u i t va a rt Ik wens een : begrafenis / crematie /... Begraafplaats :... te... Crematorium :... te... anders namelijk :... We n s e n b e t r e f f e n d e d e u i t va a rt De uitvaart vindt plaats : met familie en genodigden in besloten kring De opbaring vindt plaats : in het sterf- woonhuis Lokatie... in een uitvaartcentrum elders, namelijk in... Kleding :... (Condoléance)bezoek : wel / geen familie / genodigden / gesloten- / open kist / glasplaat... (Kerk) afscheids-bijeenkomst : in: voorganger, priester, predikant : Bloemen : worden gewaardeerd / niet gewenst / anders nl Gelegenheid tot spreken : Muziek : Consumpties : koffie / cake / broodjes / petitfours / bonbons /... : anders nl

4 R o u wc i r c u l a i r e De rouwkaart heb ik wel / niet uitgezocht Omschrijving rouwkaart :... B e g r a f e n i s o f a s b e s t e m m i n g Begrafenis : in een algemeen graf / nieuw eigen graf bestaand eigen graf (grafnr....) Ten name van:... Grafgroen decoratie : eventueel met strooi- bloemen / blaadjes Asbestemming : verstrooien van de as op het terrein van het crematorium in het bijzijn van familie op zee vanaf een schip op zee vanuit een vliegtuig Bijzetting urn op het terrein van het crematorium op een begraafplaats Plaatsen gedenksteen : wel / niet toegestaan Een adreslijst met de namen van familie, kennissen, (vroegere) buren, woningbouw, (vroegere) werkgever(s), pensioenfond(sen), bevindt zich : bij deze gegevens / bij :... Wel / niet verzenden / achteraf A d v e rt e n t i e s i n d ag b l a d e n Wel / niet plaatsen Plaatsen in :... K i s t / o m h u l s e l De kist is wel / niet uitgezocht :... Omschrijving van kist / omhulsel :... De kist / omhulsel zal : :... wel / niet / tot maaiveld dalen, anders namelijk:... Dragen v/d kist / rijdende baar :... I I n de meeste gevallen wordt de overledene op de begraafplaats gereden of gedragen door dragers van onze uitvaartonderneming. ndien u daarvan wilt afwijken, is dat mogelijk. De kist/omhulsel mag en kan ook door anderen worden gedragen. naam begraafplaats :... toevertrouwd aan familie:... Er is bestaande grafsteen : wel / niet / hierop dient de volgende tekst te worden aangebracht: :...

5 R o u w s to e t De kleur zwart wordt geassocieerd met de dood. Het is dan ook niet verwonderlijk dat rouwwagens en (rouw)volgwagens die kleur hebben. Indien een andere kleur beter bij uw wensen past, kunt u hiervan afwijken (meestal tegen een toeslag). Ook andere vormen van vervoer zijn denkbaar. Vervoer in een rouwkoets met paarden ervoor, boten, motor en uitvaartbus behoren tot de mogelijkheden, maar is kostbaar. Vertrek vanuit ons uitvaartcentrum naar een rondvaartboot op de Stadhouderskade is een prima mogelijkheid. Rouwwagen zwart / wit / grijs :... Volgwagen(s) aantal :... anders namelijk: : Fi n a n c i ë l e g e g e v e n s Postbank rekening(en) :... Bank- rekening(en) :... Gemachtigde(n) :... bij de :... bank Adres :... te... Safe / loket :... Gemachtigde(n) :... Uitvaartpolissen : Afgesloten bij :... polisnummer:... :... polisnummer:... :... polisnummer:... :... polisnummer:... :... polisnummer:... :... polisnummer:... :... polisnummer:... Deposito : bij :... Testament : opgemaakt in het jaar... Notaris :... Adres :... te... Hierbij verklaar ik dat de in dit boekje vermelde wensen door mij persoonlijk zijn ingevuld en te gebruiken na mijn overlijden. Datum / plaats :...,... Handtekening :...

6 Meedenken draagt bij aan de kracht van het afscheid nemen Uit vaar t- centrum & ver zorging Spierings, Kok & Lemkes v.o.f Zandpad 3-A 1054 GA Amsterdam - Vondelpark telefoon : Fax : Site : skluitvaart.nl

7 Geachte mevrouw, heer, De inhoud van dit boekje is vooral bestemd voor u en diegene die achter blijven. Later kan (kunnen) diegene een beroep doen op onze diensten. Bij veel belangrijke gebeurtenissen in ons mensenleven is een verlanglijst de normaalste zaak van de wereld. Bij een geboorte, een verjaardag, een huwelijk en waarom niet bij een toekomstige uitvaart? U kunt in dit boekje puntsgewijs aangeven of u begraven of gecremeerd wilt worden, welke tekst u op de rouwkaart ziet, welke muziek u voor de plechtigheid in gedachten hebt en wie uw financiële zaken moet gaan behartigen. Beschouw dit boekje als uw codicil waarin u uw wensen kenbaar hebt gemaakt. Het is raadzaam dit boekje te bewaren bij uw officiële papieren, zoals polissen, contracten en waarde-papieren. Het kan best zijn dat u nog met vragen blijft zitten. In dat geval doet u er goed aan een afspraak met ons te maken. Anja Spierings-de Weerdt Het Afscheid nemen. Afscheid nemen in een huiselijke omgeving met je eigen familie, vrienden en genodigden om je heen, het afscheid en de uitvaart zelf meer invulling geven, is onmiskenbaar belangrijk voor rouw- verwerking. In het Uitvaartcentrum aan het Zandpad proberen wij daar een goede balans in te vinden. Wij streven naar een begeleiding van het eerste gesprek tot aan de dag van de uitvaart door één persoon van ons team. Ook na de uitvaart vinden wij het belangrijk dat u nog steeds bij ons terecht kunt voor vragen en ondersteuning. Juist deze wijze van uitvaartverzorgen-, eigenlijk uitvaartbegeleiden, is een hedendaagse goede ontwikkeling, haast een vernieuwing. De eerste dagen na het overlijden zijn moeilijk maar zeker na de uitvaart komt pas het besef van het verlies en ook daar willen wij de familie steun bieden. Wij bieden kosteloos dit boekje aan en eventueel een Gids na een overlijden en later voor uw nabestaanden nazorg aan. Ook kunnen wij vrijblijvend een persoonlijk bezoek brengen bij u thuis en hulp geven bij eventuele administratieve, emotionele aspecten waar men na een uitvaart tegen aan kan lopen. Verder proberen wij een zo breed mogelijk assortiment aan te bieden van rouwkaarten, kisten, rouwwagens/ boot, keuzes uit onze muziekcollectie, maar ook het zelf dragen van de kist, het laten dalen in het graf, kortom het meedenken is juist de kracht van het afscheid nemen in de stijl die bij U past. De dood = doodgewoon. Het doet je goed eens aan de dood te denken je dagen worden er wat duidelijker van je dient te weten dat geen mens voor je kan leven maar ook dat niemand anders voor je sterven kan.

8 Uitvaartverzorging Spierings, Kok & Lemkes Een familiebedrijf in de traditie van vader op zoon en schoondochter Anja, waarin het persoonlijk contact een waardevol kenmerk is, maar ook het hedendaagse respect voor het vervullen van de wensen, die een ieder heeft waardoor een persoonlijk afscheid wordt gerealiseerd. De heer en mevrouw J.F. Spierings zijn begonnen in het jaar 1968 met begrafenis- en crematieverzorging Spierings. Twee hardwerkende mensen, die mensen in het moeilijkste moment van hun leven wilden bijstaan en daar hun beroep van hebben gemaakt. Rust en aandacht, n luisterend oor voor nabestaanden. Zo is de zaak Spierings tot stand gekomen, aldus de heer Spierings. De heer Spierings manifesteerde zich als een rasechte Amsterdamse uitvaartondernemer. Bekend om zijn toespraken, humor, kennis van zaken en Gods vertrouwen. Anja heeft nu de leiding op haar genomen en zet de basis voort waar de heer J.F. Spierings sr. met zijn vrouw ooit begon. De heer Spierings sr. formuleerde het volgende: Liefde, horen, zien en zwijgen, en betrouwbaar. De goede samenwerking met collega ondernemer de heer H.J.A. Kok (uit de Obrechtstraat) leidde er toe dat de heer Kok voor zijn overlijden aan de heer Spierings vroeg Dhr Spierings sr. (overleden begin januari 2007) was meer dan trots op zijn zaak die nu op voortreffelijke wijze wordt voortgezet door Anja en Chris. Onder hun leiding is in de eindjaren negentig de naam van de inmiddels overleden uitvaartondernemer de heer Jan Lemkes aan de zaak toegevoegd. Een toepasselijker plaats voor een uitvaartcentrum dan het Zandpad, midden in het altijd bezige Amsterdam waar de tijd nooit lijkt stil te staan, lijkt dan ook nauwelijks denkbaar. Het uitvaartcentrum is direct grenzend aan het Vondelpark, waar de enkele bezoekende auto s stapvoets rijden en voetgangers en fietsers in een kalm tempo passeren. Hier voel je je direct de betrokkenheid, er heerst rust en je hoort de vogels fluiten. SKL is zeker niet de grootste binnen de uitvaartbranche. Het gebouw straalt dit ook uit als of het altijd en immer hiervoor is gemaakt. Niet populairmodern, zeker niet vluchtig en onpersoonlijk maar getuigend van geloof in zijn duurzaamheid, van de natuurlijke verbondenheid van leven en dood. Dit is ook terug te vinden in onze rouwkamer. om zijn zaak voort te zetten. In overleg met mevrouw Kok en kinderen, kwam de firma Spierings & Kok tot stand. Jaren geleden heeft de heer Spierings sr. zijn bedrijf overgelaten aan zoon Mr Chris Spierings en zijn vrouw Drs. Anja Spierings-de Weerdt. H et gebruik van natuurlijke materialen en een aangename inrichting, ademen een sfeer waar nabestaanden hun dierbare eigenlijk het liefst zouden hebben: thuis.

9 verzekeringspolissen giro-/bankzaken schuldbewijzen/ bekentenissen sleutels bankkluis auto / sleutels spaar-/aandelen-/ obligatie-/ ed. pensioenfondsen-/ koopsom-/ lijfrente ed. arbeidscontracten-/ overeenkomsten uitkerings-organen belastingdienst- aangifte abonnementen overige Persoonlijk: trouwboekje-/ samenlevingscontract geregistreerd partnerschap paspoort /ID huisdier(en) rijbewijs codicil testament legaat Sofinummer Huis: hypotheekakte(en).... huurovereenkomst.... onderhoudscontracten-/huis-/tuin/gas etc..... sleutels-/ reserve overige Boedel: eigendomsbewijzen aankooprekeningen fiets / brommer / auto overige Nuttige wenken: Uitvaartverzorging Spierings, Kok & Lemkes v.o.f dag en nacht bereikbaar Telefoon Geschillencommissie Uitvaartwezen Surinamestraat GJ Den Haag Tel: De Notaristelefoon Voor algemene en juridische zaken Tel: Verzekeringskamer Verstrekt informatie over en adressen van verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen. Registreert ook welke maatschappij en fondsen hebben overgenomen. Postbus EM Apeldoorn Tel: Centraal Testamenten register Ministerie van Justitie Afdeling CTR 2500 EH Den Haag Tel:

10 Uitvaartcentrum Spierings, Kok & Lemkes

11 Opmerkingen:

12 uitgave van uvc skl, amsterdam Over eigen dood en uitvaart denkt niemand graag na, zeker als men volop in het leven staat. Toch komt de dood altijd onverwacht en kan het voor nabestaanden een moeilijke taak zijn om in emotionele toestand een uitvaart van A tot Z te gaan regelen. Aangesloten bij de landelijke organisatie van particuliere uitvaartondernemers, die borg staat voor een moderne, piëteitsvolle uitvaartverzorging.

Uitvaartverzorging Stork Maasdriel Drielseweg 36 5321 NC Hedel 073-5992411/06-53372112 www.storkmaasdriel.nl h.stork@hetnet.nl

Uitvaartverzorging Stork Maasdriel Drielseweg 36 5321 NC Hedel 073-5992411/06-53372112 www.storkmaasdriel.nl h.stork@hetnet.nl Drielseweg 36 5321 NC Hedel 073-5992411/06-53372112 www.storkmaasdriel.nl h.stork@hetnet.nl Wilsbeschikking van Dhr/Mevr Geopend sinds 0ktober 2009 Ieder mens wordt tijdens zijn leven eens geconfronteerd

Nadere informatie

Hoe wilt u dat uw uitvaart er uit ziet? Uitvaart Info- en Wensenboekje. Meldnummer Overlijden: 06-107 107 89 (24u. per dag)

Hoe wilt u dat uw uitvaart er uit ziet? Uitvaart Info- en Wensenboekje. Meldnummer Overlijden: 06-107 107 89 (24u. per dag) Hoe wilt u dat uw uitvaart er uit ziet? Uitvaart Info- en Wensenboekje Meldnummer Overlijden: 06-107 107 89 (24u. per dag) Afscheid nemen Nadenken over het laatste afscheid geeft rust Afscheid nemen doe

Nadere informatie

. Dit boekje wordt u aangeboden door Algemene begrafenis en Crematievereniging Samenwerking. Telefoon 045-563 9502

. Dit boekje wordt u aangeboden door Algemene begrafenis en Crematievereniging Samenwerking. Telefoon 045-563 9502 T. Dit boekje wordt u aangeboden door Algemene begrafenis en Crematievereniging Samenwerking 045-563 9502 www.begrafenisvereniging.nl/abcsamenwerking Woord vooraf Waarom u dit boekje wordt aangeboden.

Nadere informatie

WENSENFORMULIER. gegevens voor mijn. nabestaanden. vertrouwelijke

WENSENFORMULIER. gegevens voor mijn. nabestaanden. vertrouwelijke WENSENFORMULIER vertrouwelijke gegevens voor mijn nabestaanden ...Een herinnering in liefde is een herinnering voor altijd Anita van Cuijk-Toonen Gildeplein 9 6612 BC Nederasselt T 024 82 00 311 M 06 832

Nadere informatie

Persoonlijk afscheid nemen

Persoonlijk afscheid nemen Persoonlijk afscheid nemen Zuidema s Begrafenis Onderneming bv Gecertificeerd door Onafhankelijk Instituut voor landelijk erkend Keurmerk Uitvaartzorg Zuidema s Begrafenis Onderneming BV Voorwoord Loslaten,

Nadere informatie

Mijn persoonlijke wilsbeschikking

Mijn persoonlijke wilsbeschikking Mijn persoonlijke wilsbeschikking wilsbeschikking Wensen van nu, voor later. Voor de nabestaande is het een geruststellende gedachte te weten dat zij de uitvaart hebben kunnen regelen zoals de overledene

Nadere informatie

Persoonlijke uitvaartwensen van:

Persoonlijke uitvaartwensen van: Nadenken en praten over de dood; veel mensen vinden dit lastig en gaan het onderwerp liever uit de weg. Toch kan het goed zijn om daar wel over na te denken en uw wensen omtrent uw afscheid vast te leggen.

Nadere informatie

Zorg rondom overlijden

Zorg rondom overlijden Zorg rondom overlijden Coppens Uitvaartzorg is een echt familiebedrijf en is sinds jaren een vertrouwde naam in de uitvaartzorg in de regio. Er moet na een overlijden in een korte tijd veel geregeld worden,

Nadere informatie

KollaardUITVAARTZORG

KollaardUITVAARTZORG KollaardUITVAARTZORG samen zorgen voor een passend afscheid ll Mijn wensen ten aanzien van mijn uitvaart Geachte heer, mevrouw, Voor u ligt dit praktische document met alle voorkomende vragen mbt uw eigen

Nadere informatie

WENSENBOEKJE. op eigen wijze! INFORMATIE EN AANWIJZINGEN VOOR NA MIJN OVERLIJDEN

WENSENBOEKJE. op eigen wijze! INFORMATIE EN AANWIJZINGEN VOOR NA MIJN OVERLIJDEN op eigen wijze! Zielhuis Uitvaart is een kleine uitvaartonderneming met een betrokken, flexibele werkwijze. Wij bieden praktische informatie en ondersteuning vóór, tijdens en na de uitvaart. In alle rust,

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Voor het vastleggen van uw persoonlijke wensen. T 010 418 23 33 (dag en nacht) www.hess.nl

Wilsbeschikking. Voor het vastleggen van uw persoonlijke wensen. T 010 418 23 33 (dag en nacht) www.hess.nl Wilsbeschikking Voor het vastleggen van uw persoonlijke wensen. T 010 418 23 33 (dag en nacht) www.hess.nl Wilsbeschikking U weet wat uw wensen zijn bij uw uitvaart. Hess kent de mogelijkheden. We denken

Nadere informatie

Notities en wensen voor later. Codicil

Notities en wensen voor later. Codicil Notities en wensen voor later Codicil Inleiding Bij iedere belangrijke gebeurtenis in een mensenleven worden plannen gemaakt en verlangens kenbaar gemaakt. Vaak blijft het onderwerp uitvaart onaangeroerd

Nadere informatie

voor het verzorgen van begrafenissen en crematies

voor het verzorgen van begrafenissen en crematies Gegevens en wensen betreffende mijn uitvaart voor het verzorgen van begrafenissen en crematies Codicil In dit codicil, of wilsbeschikking, kunt u uw wensen ten aanzien van uw uitvaart vastleggen. Om het

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Uitvaartverzorging Agterberg Wolter Heukelslaan 50 3581 ST Utrecht (030) 2510982 www.agterberg.nl info@agterberg.

Wilsbeschikking. Uitvaartverzorging Agterberg Wolter Heukelslaan 50 3581 ST Utrecht (030) 2510982 www.agterberg.nl info@agterberg. Wilsbeschikking Bij een overlijden voelen nabestaanden zich gesteund als zij weten hoe de overledene dacht over zijn of haar afscheid en uitvaart. Om uw nabestaanden niet in onwetendheid achter te laten

Nadere informatie

zorg dat alles goed geregeld is IK BEPAAL ALLES ZELF

zorg dat alles goed geregeld is IK BEPAAL ALLES ZELF { Ik} zorg dat alles goed geregeld is { } Ik zorg dat alles goed geregeld is Mijn afscheid. Mijn wensen. 2 } Ooit komt er moment waarop uw persoonlijke wensen het grootste respect verdienen. Ooit komt

Nadere informatie

Laatste wensen formulier

Laatste wensen formulier Laatste wensen formulier Inleiding 2 Persoonsgegevens 3 Opbaring 4 Begraven 5 Crematie 6 Plechtigheid 7 Kerkelijke plechtigheid 8 Rouwbrieven 9 Overige wensen 10 Erik Jansen, Ab Jonker Onderlinge Begrafenisvereniging

Nadere informatie

w e n s e n f o r m u l i e r

w e n s e n f o r m u l i e r w e n s e n f o r m u l i e r Slibbroek 6 5081 NS Hilvarenbeek info@vanhamond-uitvaart.nl Omdat elk mens uniek is Elk mens is uniek. Iedere uitvaart vraagt om een unieke benadering. Daarom bieden wij u

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Beschrijving van de wensen na mijn overlijden. UW LAATSTE ZORG IN GOEDE HANDEN

Wilsbeschikking. Beschrijving van de wensen na mijn overlijden. UW LAATSTE ZORG IN GOEDE HANDEN Wilsbeschikking Beschrijving van de wensen na mijn overlijden. UW LAATSTE ZRG IN GEDE HANDEN Mijn laatste wensen. In deze wilsbeschikking kunt u uw laatste wensen ten aanzien van uw uitvaart vastleggen.

Nadere informatie

Wilsbeschikking. U kunt mij elk moment van de dag bellen 06-831044887 of mailen info@uitvaartbegeleidingvanrijnsoever.nl

Wilsbeschikking. U kunt mij elk moment van de dag bellen 06-831044887 of mailen info@uitvaartbegeleidingvanrijnsoever.nl Wilsbeschikking Bij een overlijden voelen nabestaanden zich gesteund als zij weten hoe de overledene dacht over zijn of haar afscheid en uitvaart. Om uw nabestaanden niet in onwetendheid achter te laten

Nadere informatie

TOCH NOG ONVERWACHTS. De medewerkers van. bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking.

TOCH NOG ONVERWACHTS. De medewerkers van. bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking. TOCH NOG ONVERWACHTS De medewerkers van bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking. TOCH NOG ONVERWACHTS Uitgave: Uitvaartverzorging Jan van Dijk en zn Vormgeving en lay-out:

Nadere informatie

Mijn persoonlijke wensen

Mijn persoonlijke wensen Mijn persoonlijke wensen (Zorgvuldig bewaren) Nuvema uitvaartverzekeraar. Thuis in uw regio. Nuvema heeft zijn wortels in de provincie. In Groningen om precies te zijn, waar we in 1949 zijn opgericht.

Nadere informatie

Wilsbeschikkingsboekje

Wilsbeschikkingsboekje Wilsbeschikkingsboekje Inleiding Wanneer een familielid komt te overlijden, wordt u met diep verdriet geconfronteerd en moet er in aanzienlijk korte tijd veel geregeld worden. In dit wilsbeschikkingsboekje

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Wilma Heijink

Wilsbeschikking. Wilma Heijink Wilsbeschikking NOTITIES:......... Wilsbeschikking Wensen van nu, voor later. Voor nabestaanden is het een geruststellende gedachte te weten dat zij uw uitvaart kunnen regelen zoals u dat tijdens uw leven

Nadere informatie

Van der Eijk. Beschrijving van de wensen voor de uitvaart. uitvaartverzorging. Ruimte voor aantekeningen

Van der Eijk. Beschrijving van de wensen voor de uitvaart. uitvaartverzorging. Ruimte voor aantekeningen Ruimte voor aantekeningen Beschrijving van de wensen voor de uitvaart 14 Van der Eijk uitvaartverzorging Marijke en Arjan van der Eijk Fresiastraat 12 2671 KS Naaldwijk Telefoon: (0174) 62 99 46 Geachte

Nadere informatie

Uitvaartonderneming Teylingen zorgzaam en betrokken

Uitvaartonderneming Teylingen zorgzaam en betrokken Uitvaartonderneming Teylingen zorgzaam en betrokken Wilsverklaring Uitvaartonderneming Teylingen omdat elk afscheid uniek is OMDAT ELK AFSCHEID UNIEK IS Ieder mens is uniek. Ieder afscheid dus ook. Uw

Nadere informatie

Mijn laatste wens. Uitvaartcodicil. Persoonlijke laatste wensen. Uitvaartstudio Slakweg 7 6325 BH Berg en Terblijt

Mijn laatste wens. Uitvaartcodicil. Persoonlijke laatste wensen. Uitvaartstudio Slakweg 7 6325 BH Berg en Terblijt Persoonlijke laatste wensen Elk mens is uniek, afscheid nemen doe je op een persoonlijke wijze. Nadenken en praten over de dood kan houvast bieden. Het is een waardevolle gedachte voor u en uw dierbaren

Nadere informatie

Wensenformulier. Matrice. uitvaartbegeleiding. Postbus 399 3100 AJ Schiedam 010 273 24 24 info@matrice.nl

Wensenformulier. Matrice. uitvaartbegeleiding. Postbus 399 3100 AJ Schiedam 010 273 24 24 info@matrice.nl Wensenformulier info@matrice.nl Inhoud Inleiding................................................... 3 1 Een uniek mens, een unieke uitvaart.................................. 4 2 Gegevens...................................................

Nadere informatie

Wensen voor mijn uitvaart. Codicil

Wensen voor mijn uitvaart. Codicil Wensen voor mijn uitvaart Codicil Inhoudsopgave 1. Een uitvaart met een eigen sfeer... 2 2. Persoonlijke gegevens... 3 3. Belangrijke persoon/personen/executeur... 4 4. Zakelijke gegevens... 4 5. Verzorgen,

Nadere informatie

Herman Bakker DEVENTER

Herman Bakker DEVENTER M I J N L A A T S T E W E N S Herman Bakker UITVAARTZRG DEVENTER Geachte mijnheer/mevrouw, Voor u ligt het scenarium Mijn laatste wens. Een praktisch hulpmiddel om op uw eigen manier, wanneer u daar aan

Nadere informatie

wensen en andere belangrijke zaken

wensen en andere belangrijke zaken wensen en andere belangrijke zaken Voor u ligt een belangrijk document; Deze lijst kan niet alleen worden gebruikt voor het vastleggen van uw wensen rond uw overlijden, maar ook voor het vastleggen van

Nadere informatie