Aandacht. 197 mei 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aandacht. 197 mei 2015"

Transcriptie

1 Aandacht Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Haarlem opgericht: 12 oktober mei 2015 Geluk is de kunst een boeket te maken met de bloemen waar je bij kunt. In dit nummer o.a. * KBO zomerreis 29 juni 3 juli * Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA) * Hulp nodig bij het invullen van formulieren? * Boekje ANTIN gratis te bestellen

2 2 Vandaag ben ik dankbaar Dit plaatje was nota bene in zwart/wit en toch sprong het er uit, alsof het speciaal voor mij daar stond. Het gebeurt me vaker, dat iets ineens als een flits dieper binnendringt en bezit van me neemt. Ik zat te bladeren in het blad van Encounter, dat trouwens geheel aan het thema dankbaarheid gewijd was. En ik vind het altijd bijzonder als ik door zoiets stevig bij de staart gegrepen wordt. Want ineens kom ik het thema overal tegen. Nou, nou dat zijn veel woorden om te vertellen, dat dit stukje over dankbaarheid gaat. Zelf vind ik het mooi dat dit thema zomaar gratis en voor niets onder mijn aandacht kwam, verrassingen die ik graag wil delen. Het is mooi om de dag te beginnen en te eindigen met de gedachte aan dankbaarheid. Leven we niet gauw onze dagen zomaar voor het vaderland weg? Vinden we alles niet snel vanzelfsprekend? Hebt u wel eens bij het opstaan gedankt voor het morgenlicht, voor je leven en je levenskracht? Zeg je wel eens dank voor je voedsel en je levenslust? Zouden we dan, als we zo met een gevoel van dankbaarheid leven, door de dag heen niet met andere ogen kijken naar de mensen om ons heen, naar wat er gebeurt en wat ons opvalt? In het Encounterblad kwam ik ook een opsomming tegen van spreuken en uitspraken over dankbaarheid, die ik u niet wil onthouden. Ze zijn verzameld door Marjan Schmidt: * Niet het geluk maakt ons dankbaar, maar dankbaarheid maakt ons gelukkig (Thich Nay Hanh) * Dankbaarheid verandert wat we bezitten in genoeg. (Melody Beattle) * Dankbaarheid is het geheugen van het hart. * Dankbaarheid is een bloemke, dat in weinig hoven groeit (Guido Gezelle) * Iets dankbaar in ontvangst nemen is een bevestiging van de waardigheid van het geven (Deepak Chopra) * De basis van geluk is dankbaarheid (Olaf Hoenson) Wanneer we ons best doen om het leven te zien als het wonder dat het is, stijgt ons geluksniveau. Dankbaarheid is het gevoel,

3 3 dat het wonder terugbrengt in ons leven. Zullen we het met elkaar een maandje gaan oefenen? Ik ben benieuwd naar de ervaringen? Maria van Ooijen Meer dan 75% van de mensen tussen de 65 en 75 jaar bezoekt dagelijks het internet, lazen we in de krant. Dat is nog eens een verrassend getal, want dat betekent dat 3 van de 4 oudere mensen dagelijks achter de computer, laptop of tablet zit. Computeranalfabeten zijn we dus allang niet meer. We lezen de krant op de computer, we doen aan internetbankieren, we sturen mailtjes, we bestellen iets bij een webwinkel enz. enz. Kortom het beeld dat men van onze generatie had, klopt dus allang niet meer. U ziet dat ook bij de KBO Haarlem; al jaren hebben we een uitstekende website en die wordt opgemaakt en bijgehouden door allemaal 65 plussers. En zo n anderhalf jaar geleden zijn we begonnen met het verzamelen van de adressen van onze leden. Daar willen we meer mee gaan doen. Een eerste schuchtere poging was de kerstwens, maar we willen in de communicatie met u steeds meer van de digitale snelweg gebruik gaan maken. Dat scheelt enorm aan kosten. Denk alleen maar aan het papier, de enveloppen en postzegels. En deze gedrukte Aandacht kost maar 0,41 per nummer; op jaarbasis dus nog geen 5,00 per lid. Maar omdat we zoveel leden hebben (ongeveer 4800), is de penningmeester jaarlijks toch een kleine ,00 kwijt aan ons maandblad. Goed, we zijn nog niet zo ver met de digitale snelweg, maar realiseer u wel dat het bestuur hier steeds meer mee geconfronteerd wordt en erover nadenkt. Het gaat er dus niet om of we van die digitale snelweg gebruik gaan maken, want dat doen we met de website al jaren, maar hoe? Ook de leden zonder computer mogen we niet vergeten! CT

4 4 Het woord is aan het bestuur Vorige maand schreef ik over de e- bike. Ik eindigde met de volgende zin: dus bewegen, de natuur in en dat kan op een e-bike maar matig uw snelheid tot maximum 20 km per uur en zet een helm op. Of de politici mijn stukje gelezen hebben of de krant maar zoals wel vaker reageren zij overtrokken op zulke berichten. Politici hebben nu voorgesteld om bij gebruik van een e-bike een MOTORHELM verplicht te stellen. Kan het nog gekker? Maar laten we wel in de gaten houden dat er in 2012 ruim 2100 mensen van 80+ overleden zijn door een val. Niet alleen in het verkeer maar ook thuis. Een val levert vaak hersenletsel op en dat komt ook doordat veel ouderen bloedverdunners gebruiken. Een klein advies: ga als 80+-er niet meer op een keukentrapje staan en kijk eens of het niet verstandig is handgrepen in de douche te laten aanbrengen. Tijdens de Ontmoetingsdag op 15 april is de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. De niet aanwezigen wil ik nu eerst even bijpraten. Afscheid is genomen van 3 bestuursleden. Nel Dellebeke van de commissie Welzijn, Jan ter Ellen als coördinator computerhelpers en Jack de Mooij als 2 e secretaris. Met bloemen en applaus werden zij bedankt voor hun inzet. Marianne Mathijssen werd gekozen voor de commissie welzijn en Ton van Meurs als penningmeester. De functie van 2 e secretaris wordt intern ingevuld. Het complete bestuur in de nieuwe samenstelling met adressen en telefoonnummers vindt u op de achterzijde van deze Aandacht. Toch ook belangrijk om te weten is dat onze secretaris, Nel Pool, nu 10 jaar deze functie vervult. De opbrengst van de collecte tijdens de viering voor het Hospice Haarlem was Hartelijk dank. En dan de financiën. Wij hebben al 2 jaar een nadelig saldo dat veroorzaakt wordt door enerzijds de intrekking van subsidies en anderzijds de verhoging van de afdracht aan de provinciale KBO

5 5 en de Unie KBO. In de discussie werd het belang van deze 2 instanties duidelijk onderstreept en de vergadering ging akkoord met de verhoging van de contributie vanaf 1 januari Een individueel lidmaatschap wordt 25 per jaar en de partner 20. Daarmee blijven wij als KBO Haarlem nog ruim de goedkoopste ouderenbond. Binnenkort worden de incasso s verzonden en de automatische incasso s geïnd. Wat houdt het bestuur zoal bezig. Al enkele maanden zijn 3 personen uit het bestuur bezig met de herziening van de beleidsnota die dateert uit Een eerste proeve is tijdens de laatste vergadering besproken. Als de opmerkingen verwerkt zijn volgt de 2 e fase, het maken van het jaarplan. Dat moet dus elk jaar opnieuw. En als laatste moet dan bekeken worden hoe de plannen het beste uitgevoerd kunnen worden. Welke bestuurssamenstelling past hier het beste bij? U ziet, er is nog wel enig werk te verrichten. Zorgen blijven er om de bezorgers voor de Nestor en Aandacht. Bij een ouderenbond moet je er van uitgaan dat er bezorgers uitvallen, gelukkig meestal tijdelijk. Daarom zijn invallers onontbeerlijk. Er zijn nu problemen met bezorgers voor Schalkwijk. Bent u in de gelegenheid om 10 keer per jaar een uurtje te besteden aan het bezorgen van de Aandacht en de Nestor of wilt u als bezorger op de reservelijst, meld u aan bij Nancy van Kampen. Tel Wij zijn u eeuwig dankbaar. Een leuker bericht. KBO Heemstede is iets jonger dan KBO Haarlem maar heeft op 21 april toch haar 60 e verjaardag gevierd met een eucharistieviering en een receptie. Dit past niet in onze veelgelezen rubriek bijzondere verjaardagen dus vanaf deze plaats een felicitatie aan onze goede buur. Iedereen in Nederland is verplicht een zorgverzekering te hebben en daar betaalt u dan premie voor. Maar weet u ook dat daarnaast een bijdrage Zorgverzekeringswet (bijdrage Zvw) op het inkomen ingehouden moet worden over max per maand? Dat is dan max per maand. Tel daar uw maandpremie van de zorgverzekering bij en dat x 12 en u ziet wat u per jaar kwijt bent aan de zorg. De gemiddelde Nederlander betaald ca per jaar.

6 6 Als een bom sloeg het bericht in dat Theo Kooijman plotseling is overleden. De meerdaagse reizen werden door Leny en Theo op een voortreffelijke wijze begeleid. Hen ontging niets, zij hielden alles in de gaten, waren altijd aanspreekbaar en verzorgden de deelnemers als hun gasten. Samen verzorgden zij ook de loterij op de ontmoetingsdagen. Onafscheidelijk waren zij en nu zijn zij door de dood gescheiden. KBO Haarlem zal hem missen maar onze gedachten gaan uit naar Leny en de kinderen. Herrie Weber, voorzitter Van de penningmeester En dan geen a.i. meer achter mijn naam na de algemene ledenvergadering van 15 april. Dank voor het gestelde vertrouwen in mij en laten we er een mooie periode van maken. Ook belangrijk, en zeker voor iedere penningmeester, is de contributie inning. Op 15 april is ook het contributievoorstel goedgekeurd. Per 1 januari van dit jaar is de contributie vastgesteld op 25,00 per persoon, voor een tweede (en eventueel volgend lid) op hetzelfde adres is dit 20,00. Dit betekent dat binnenkort de contributie wordt geïnd en wel op de volgende wijzen. Automatische incasso: Bij alle leden waar ik een machtiging van heb ontvangen, wordt de contributie eind april/begin mei van de rekening afgeschreven. De totale verwerkingstijd bij de bank kan ik niet aangeven, maar de vorige incasso had een verwerkingstijd van 14 dagen dus ik neem aan dat dat gelijk is gebleven. Streefdatum voor verzending naar de bank is 25 april. Deze leden krijgen geen bericht meer van mij. bericht: De leden waarvan het adres bekend is bij mij, en die geen machtiging hebben afgegeven, ontvangen een bericht of zij de contributie door middel van een eigen overschrijving (internetbankieren) willen overmaken. Omdat dit een geheel nieuwe methode is, zie ik dit ook als een test. Afhankelijk van

7 7 het resultaat is het mogelijk dat ik op een later tijdstip alsnog een acceptgirokaart verstuur. Acceptgirokaart: Alle overige leden ontvangen een acceptgirokaart. U kunt deze gebruiken voor de betaling. Maar als u de beschikking heeft over internetbankieren is het sneller en goedkoper om een eigen overschrijving (wederom internetbankieren) te gebruiken. Belangrijk: Vermeld bij betaling via een eigen overschrijving altijd uw ledennummer of uw adres in de omschrijving. Zeker als de contributie door een ander wordt betaald (familie bijvoorbeeld) is dit belangrijk. De contributie wordt per lid geïnd, korting voor het tweede (en volgende) lid wordt automatisch berekend. Bij vragen neem uitsluitend contact op met mij ( of telefoonnummer (na 18:30 uur) of Raamsteeg 14, 2011 BH Haarlem). Niet met de ledenadministratie, het secretariaat of het regiokantoor van de provinciale KBO NH. Zij kunnen u in dit geval niet helpen en het duurt daarom alleen maar langer voor u antwoord krijgt. Het rekeningnummer is NL29INGB ten name van KBO Noord Holland. Commissie Welzijn Ton van Meurs Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering afgelopen woensdag 15 april heeft u ermee ingestemd dat ik Marianne Mathijssen, de voorzitter ben geworden van de Commissie Welzijn. Hartelijk dank hiervoor. Nelleke Dellebeke heeft dit hiervoor met veel inzet gedaan. Gelukkig blijft zij, met haar vele ervaring, deel uitmaken van deze commissie. Mijn missie is om het welzijn van mijn medemensen te bevorderen door samen activiteiten te organiseren, die bijdragen aan ons welzijn. Vorig jaar november zijn wij gestart met een praat/luistercafé op elke eerste zondagmiddag van de maand. Samen in een inspirerende omgeving praten en luisteren wij naar onderwerpen die ons allen aangaan.

8 8 Mijn leeftijd is 70 jaar en ik woon met mijn echtgenoot op een van de mooie hofjes die Haarlem rijk is. Het Proveniershof in onze binnenstad. Tot eind 2010 was ik een BOA (een beroepsouderenadviseur) wat ik 21 jaar met heel veel plezier en liefde heb volbracht. Graag zet ook ik mijn ervaring en kennis in, met het doel om zo lang mogelijk zelfstandig en plezierig ouder te worden. Samen voor en met elkaar! Marianne Mathijssen In memoriam Theo Kooijman Op zaterdag 28 maart overleed op de leeftijd van bijna 80 jaar Theo. Vrijdagavond had hij thuis nog gezellig zitten kaarten maar gaf wel aan dat hij naar bed ging, omdat hij zich niet lekker voelde. Vrij kort daarna waarschuwde hij zijn vrouw dat het niet goed ging en dat ze moest bellen. Per ambulance is hij naar het VU in Amsterdam gebracht maar daar konden ze hem niet redden. Dat Theo erg gezien was binnen onze KBO bleek uit de vele kaarten, het bezoek in het uitvaartcentrum en bij de crematie in Driehuis. Sinds de zomer van 2008 was hij met zijn vrouw Leny betrokken bij onze meerdaagse reizen. Samen gingen zij mee als leiding met de groep Kbo ers die op vakantie ging. In de zomer en met de kerstdagen; twee keer per jaar. Alles had hij op papier staan en tot in de puntjes geregeld. Op zijn computer konden we zelfs al de presentatie vinden die hij voor zijn reizigers zou gaan houden. Nog maar net had hij een lezing gehouden Met de stoomtram door Schoten. Ook kennen we hem als organisator van de verloting tijdens onze contactdagen. Wij zullen hem gaan missen en we hopen dat zijn vrouw de kracht zal vinden om zonder hem door te gaan. Theo bedankt voor alles. Moge hij rusten in vrede. Ronny Visser Reiscommissie KBO Haarlem

9 9 Hulp nodig bij het invullen van formulieren? -Onze eigen VOA s (Vrijwillige Ouderenadviseurs) zie op onze website onder Zorg en Welzijn. -Stichting Kontext, formulierenbrigade Bezoekadres: Rijksstraatweg 24, 2022 DA Haarlem Maandag en dinsdag uur. Tel Loket Schalkwijk Bezoekadres: Rivièraplein 4, 2037 AS Haarlem Woensdag en donderdag uur. Tel Humanitas. Zuid-Kennemerland. Bezoekadres: Indische straat 10, 2022 VV Haarlem. Dinsdag, woensdag en vrijdag uur. Tel HaarlemPas Dit is een persoonsgebonden pas. Mensen met een zeer laag inkomen kunnen voor deze pas in aanmerking komen. Ontvangt u één van onderstaande uitkeringen, of doet u mee aan een van onderstaande regelingen, dan heeft u recht op de HaarlemPas. Bijstandsuitkering Inkomensvoorziening Ouderen en gedeeltelijk arbeidsongeschikt gewezen zelfstandigen Aanvulling AOW Schuldsanering Met de HaarlemPas kunt u eenvoudig bijzondere bijstand en/of regelingen aanvragen. U hoeft dan niet steeds al uw gegevens opnieuw in te vullen. Met de HaarlemPas krijgt u korting in de musea, zwembad en bibliotheek. Als u denkt dat u voor de HaarlemPas in aanmerking komt, bel dan en u wordt doorverwezen. Aanvulling AOW Woont u in Nederland en krijgt u geen volledig AOW-pensioen? Heeft u naast uw onvolledige AOW geen of weinig andere inkomsten? Dan kunt u misschien in aanmerking komen voor een aanvulling tot het minimum inkomen. Meer informatie? Neem dan contact op met de Sociale Verzekeringsbank via telefoon of kijk op Gien Baltus

10 10 Voor u gelezen Vermijd de weg van de minste weerstand en houd uw hersenen gezond. Wij worden ouder, dus ook onze hersenen. Ons geheugen wordt slechter, we denken trager en we kunnen nieuwe informatie minder goed verwerken. Dat bepaalde hersenfuncties achteruitgaan, wil niet zeggen dat het oudere brein slechter functioneert dan het jonge brein. Integendeel in bepaalde opzichten werkt het zelfs beter. Als we ouder worden kunnen we beter verbanden leggen, problemen oplossen en beslissingen nemen. Ook kunnen we beter relativeren en bemiddelen en hebben we meer zelfkennis. We kijken iets positiever naar de dingen. Dat laatste komt doordat systemen in je hersenen die je negatieve emoties moeten opslaan, meer en meer onderdrukt worden, schrijft professor dr. Erik Scherder, die regelmatig te gast is bij De wereld draait door. in studies zien we vaak dat ouderen positieve beelden beter onthouden dan negatieve zegt de professor. Dat je als oudere wat milder wordt en positiever terugkijkt op je leven, vindt de professor eigenlijk wel mooi. Zo kun je op een goede manier afscheid nemen van je leven. Hoe we ouder worden, wordt deels bepaald door genetische en omgevingsfactoren, maar we kunnen wel proberen om onze hersenen goed te houden door geestelijk en lichamelijk actief te blijven. Geestelijk door je brein elke dag met nieuwe prikkels te voeden. Ga nieuwe uitdagingen aan. Bijv. door aan een nieuwe cursus te gaan deelnemen. Of een nieuw recept uit te proberen. Ook kun je eens een andere route naar de supermarkt nemen of een gesprek aangaan met iemand die je niet kent. Lichamelijk door meer te bewegen en te sporten. Wie dagelijks zwemt, wandelt, of fietst, verbetert de doorbloeding van het brein. Dat we gedurende ons leven alsmaar minder bewegen baart de professor zorgen. Van de volwassenen Nederlanders haalt nog niet de helft de Norm Gezond Bewegen. Volgens deze norm moeten we per dag minimaal een half uur achter elkaar matig intensief bewegen. Dat houdt in dat we dertig minuten flink fietsen,

11 11 zwemmen of wandelen. Dat we die norm niet halen, komt doordat ons leven te comfortabel is geworden. We pakken vaker de auto dan de fiets. En de lift i.p.v. de trap. Ook overgewicht komt steeds vaker voor. En ook dat leidt ertoe dat we steeds minder bewegen. Geef om je hersenen, blijf actief! Bron:Max Magazine nr.15 ( ingekort). Anneke Alders WMO-taxi - mopperen of een klacht indienen? Vooral ouderen maken gebruik van de WMO-taxi. (De Biosbus). Een prachtige voorziening voor wie het echt nodig heeft. Omdat deze voorziening veel gemeenschapsgeld kost, is het belangrijk om te weten of we waar voor ons geld krijgen. Om daar achter te komen heb ik de hulp van gebruikers nodig. Mij is verteld dat er in verhouding bij de Bios heel weinig klachten binnenkomen. Dat antwoord heeft me verbaasd, want ik hoor vaak mopperen over te vroeg of te laat ophalen, of helemaal niet ophalen of overdreven ver omrijden, of een onheuse behandeling enz. enz. enz. Er is echter een groot verschil tussen mopperen en ook daadwerkelijk een klacht indienen. Als er werkelijk iets fout is gegaan, dan doet u er goed aan een klacht in te dienen. Hoe dient u een klacht in?? U belt de Bios (zoals u een rit bestelt). U zegt dat u een klacht heeft en omschrijft wat er mis was. Noem datum en tijd van de rit. Uiteraard noemt u ook uw naam en adres. Mijn vraag aan u Het is voor mij belangrijk om een juist beeld over de klachten te krijgen, daarom heb ik een verzoek aan u. Wanneer u een klacht hebt ingediend wilt u mij dat dan laten weten. U kunt mij bereiken op: of op Alvast dank voor uw medewerking. Gien Baltus, lid Participatieraad

12 12 Door een grij(n)ze(nde) bril bekeken Waar zeuren we over? Weet u het nog? In 2008 begon de grote economische crisis. De banken hadden dit veroorzaakt en moesten op alle mogelijke manieren geholpen worden om overeind te blijven; ze kregen enorme leningen van de staat en ABNAMRO werd zelfs helemaal door de staat overgenomen. Na zo n catastrofe past toch enige bescheidenheid, zou je zeggen. Enige bescheidenheid, maar niet voor de topjongens van de bank. Die verdienen al gigantische salarissen, maar nu het einde van de crisis gloort, hebben ze als voorschot daarop zichzelf direct maar enorme salarisverhogingen gegeven. Een gigantische lading kritiek was direct in de krant te lezen, op de radio te horen en op de tv te zien. Maar daar hebben die jongens niets mee. Zij op die hoge berg Olympus, regelen hun zaakjes onderling en daar heeft het klootjesvolk niets mee te maken. Ik zag zelfs zo n vlotte jeugdige bankjongen op de tv verklaren dat het allemaal peanuts was, dat het eigenlijk niets voorstelde. Noem dat maar niets; al die duurbetaalde jongens krijgen bovenop dat toch al geweldige salaris verhoging. Honderdduizend, een ton; dat is elke dag, ook het weekend 273,- meer, elke week 1923,- en elke maand 8333,-. Ik vind dat als je die bedragen gewoon verdient, je al ruim betaald wordt. Maar niet die jongens, want ze hebben een paar jaar pas op de plaats gemaakt en dan heb je toch gewoon recht op zo n verhoging. Dat honderdduizenden mensen werkeloos zijn geworden door de crisis of nu in armoede leven, maakt die jongens niet uit. Die wereld kennen ze niet en daarvan hebben ze nooit gehoord. Die berichten bereiken de top van de Olympus namelijk nooit. Dacht u dat zij weten wat een bijstandsuitkering of een werkeloosheidsuitkering is? Nee, natuurlijk niet. Ze kennen die woorden niet eens! Ze zijn alleen maar bezig met hun derde huis, hun vierde auto en hun vijfde gecodeerde bankrekening in het buitenland, want

13 13 belasting betalen is voor de dommen (zo hebben ze van de Grieken geleerd). En daar heb je het al druk genoeg mee! Van reisjes naar het buitenland en overnachtingen in dure hotels zie je de rekeningen nooit, want dat gaat op kosten van de baas. Vertel me dan maar eens hoe je iets van die enorme hoop geld kan opmaken? Ze zijn eigenlijk elke dag aan het netwerken en dat kost al tijd genoeg, daar heeft het klootjesvolk geen idee van. En ze zitten in de raad van bestuur; heeft u enig idee hoe zwaar dit zitten is? Deze grootverdieners zijn de hele dag bezig met het wegzetten en wegsluizen van dat geld. Weet u hoe zwaar dat werk is? Nee, natuurlijk niet, want u heeft het nooit gedaan. Waar zeuren we dan over? Ze hebben gelijk: waar zeuren we over. Lichtgrijs Noot van de redactie: Onder de enorme druk van de media (en de minister van financiën) hebben de topjongens van de ABNAMRO (staatsbank) nu van hun verhoging afgezien. Dit geldt echter niet voor de verhogingen bij de andere banken. Dit blijft een eindeloos wordt vervolgd verhaal. U kunt nog steeds uw adres doorgeven, ook in 2015! Stuur dat adres aan:

14 14 Vrijwillige Ouderen Adviseur Het is alweer een paar maanden geleden dat wij u opmerkzaam maakten op onze VOA's. Dit is de afkorting voor Vrijwillige Ouderen Adviseur. Een adviseur die u kan helpen bij vragen over wonen, welzijn en zorg. Want met het ouder worden kunnen we min of meer hulpbehoevend raken. Lichamelijke ongemakken en pijn, eenzaamheid en verdriet, kunnen ons hierbij vergezellen. Wat zou een ouderenadviseur kunnen doen? Dat is niet zo eenvoudig te beantwoorden. Soms lijkt het wel eenvoudig. Dan gaat het bijvoorbeeld om het aanvragen van een traplift of een ander hulpmiddel. Ook met het zorgvuldig opstellen van een dergelijke aanvraag kunnen wij u helpen. Maar er kunnen ook andere hulpvragen zijn. Een ouderenadviseur kan dan bij u langskomen om samen met u te zoeken naar waar de schoen wringt. De hulpvraag kan dan helderder worden. Daar zijn wel een aantal gesprekken voor nodig. En mogelijk vinden we dan samen die mogelijkheden die uw leven weer zin geven. Er zijn echter ook oplossingen mogelijk waarbij de hulp van de gemeente geboden is. Die juiste hulp van de gemeente kunnen we dan samen met u zorgvuldig en duidelijk aanvragen. De gemeente zal dan bij u langskomen voor het zogenaamde keukentafelgesprek. Op uw wens zal een VOA daarbij graag aanwezig zijn. Zodra het voor de gemeente duidelijk is welke hulp u nodig heeft, zal zij met een voorstel voor zorg op maat komen. Want ieder mens is uniek. Vaak spelen meerdere factoren een rol. U bent bijvoorbeeld erg eenzaam. U verliest gaandeweg de moed om nog iets te ondernemen. Door de inactiviteit kunt u lichamelijke problemen krijgen of nog verder in een isolement komen. Het kan ook zijn dat het u allemaal teveel wordt, wat dan ook weer kan leiden tot allerlei problemen. En zo zijn er nog vele factoren die een rol kunnen spelen. Het kan echter ook zo zijn dat u uzelf niet meer goed kan verzorgen. Dan is er hulp van buiten nodig, mogelijk een wijkverpleegkundige of een (tijdelijke) opname. De huisarts speelt hierin dan een centrale rol. Wat de vraag ook is, u kunt een beroep doen op de VOA. Hoe vraagt u hulp aan van een VOA? Dat is erg eenvoudig. U belt met de contactpersoon VOA, Iet Woerde, tel: of Toos van Gendt, tel: 023

15 Na een kort gesprek weten zij welke VOA het best bij uw vraag past. Deze VOA neemt contact met u op voor een afspraak. Aan de hulp van de VOA zijn voor u geen kosten verbonden. Uw privacy wordt hierbij gewaarborgd. Jack de Mooy Vincent kleding en schoenen; andere mensen helpen en tegelijk goede doelen steunen Al meer dan 160 jaar bestaat de kledingwinkel van de Vincentiusvereniging in de Zoetestraat in Haarlem. Al die jaren door hebben vrijwilligers goede kleding en schoenen in ontvangst genomen, opgehaald, gesorteerd en in de winkel weer tegen héél lage prijzen verkocht; voor mensen die weinig te besteden hebben. Maar andere mensen kunnen er terecht: om verspilling tegen te gaan of om bij te dragen aan goede doelen. Van de opbrengst helpen we mee aan projecten in ontwikkelingslanden, maar ook ondersteunen we behoeftige mensen in onze regio. Zo wordt onder andere aan Stem in de Stad, het gevangenispastoraat en de Stichting Urgente Noden Haarlem gegeven. U kunt ons helpen door ons uw goede kleding te brengen. Dat kan tijdens de openingstijden van de winkel en op elke maandagmorgen. Zo nodig halen wij de kleding op. U kunt bellen voor Haarlem, Heemstede en Overveen of voor Santpoort en Bloemendaal U kunt ons ook helpen bij het sorteren van kleding op maandagmorgen en/of de verkoop. We hebben een héél gezellig en enthousiast team. We zoeken versterking om ons werk te kunnen blijven voortzetten. Heeft u interesse voor dit mooie werk? Neemt u contact op met Tilly Ruigrok Onze winkel is open op woensdag, donderdag en zaterdag van uur tot uur. Adres: Zoetestraat 19 Haarlem, zijstraat van de Zijlstraat, tegenover de voormalige Douwe Egbertwinkel.

16 16 Enthousiaste kook vrijwilliger(s) gezocht De keuken van het Steunpunt voor ouderen ondergaat binnenkort een kleine verbouwing. Na de verbouwing is de keuken beter geschikt om in te koken. Dat biedt vele nieuwe mogelijkheden! Wij willen graag af en toe zelf gekookte lunches voor onze bezoekers gaan aanbieden. Bijvoorbeeld lekkere zelfgemaakte soep en een broodje. Maar misschien heeft u nog hele andere leuke ideeën: Een keer een brunch op zondag? Een themamaaltijd in de zomer? Van alles is mogelijk! Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om (samen) te koken en met ons mee te denken. Heeft u leuke ideeën? Neem dan contact met ons op. Mirjam van Geens, Steunpunt voor ouderen, van Oosten de Bruijnstraat 60, tel of Fietsen! Na onze eerste tocht, die door de opkomende zeedamp koud begon, zijn we van plan om in de maand mei weer te gaan; dus 13 mei is het weer zover. Van Oosten de Bruinstraat nr 60. Om 10 uur verzamelen. Door van Eeden Kopij voor het juninummer van Aandacht Uiterlijk bij de redactie: 17 mei * per naar C. Teeuwen,

17 17 Veel ouderen te kleine financiële buffer Vijftigplussers zijn steeds vaker financieel kwetsbaar. Dit blijkt uit cijfers van het Economisch Bureau van ING. Niet alleen veel jarigen vinden dat zij te kleine geldbuffers hebben. Ook een grote groep 65-plussers heeft te weinig financiële reserves. Uit analyse van de cijfers van het CBS blijkt dat veel huishoudens hebben ingeteerd op hun vermogen. Tussen 2008 en 2013 is het vermogen met een derde gedaald. Het aantal ouderen met een buffer lager dan het absolute minimum - volgens het Nibud is dat 3500 euro - is gestegen tot bijna 20%. Het vermogen is belangrijk als buffer voor toekomstige uitgaven. Als de koopkracht daalt, kunnen de reserves aangesproken worden om de lopende uitgaven te kunnen betalen. Zonder een fatsoenlijke financiële buffer, is het risico op geldproblemen groot, aldus Manon Vanderkaa, directeur Unie KBO. Tweedeling in vermogen Dagblad Trouw en andere media berichtten in de afgelopen tijd over een grote groep 50-plussers die niet (meer) financieel fit is. Ook onder de 65-plussers is het vermogen ongelijk verdeeld. De rijkste 25% binnen de groep 65-plussers bezit meer dan euro aan vermogen. De armste 25% beschikt over minder dan euro. Manon Vanderkaa: Het beeld dat alle ouderen rijk zijn, is dus niet juist. Er is een grote groep ouderen die zich in een financieel kwetsbare positie bevindt. In onze belangenbehartiging leggen we daar de nadruk op. Politiek, span een financieel vangnet om armoede bij kwetsbare ouderen te voorkomen! Bron: Unie KBO

18 18 Praat & Luistercafé KBO Haarlem e.o. Zondagmiddag 3 mei 2015 bent u van harte welkom in het Praat & Luistercafé De Lange Heer van tot uur aan de Lange Herenstraat 6 in Haarlem. De commissie Welzijn hoopt u weer te mogen ontmoeten. Deze middag staat in het teken van vragen rondom ouder worden Ouder worden biedt nog vele kansen. Raar, om op je vijftigste al zowat de handdoek in de ring te gooien, want je leeft daarna misschien nog wel dertig of veertig jaar. Ouder worden is een geweldig fenomeen, met enorme voordelen en bevrijdende inzichten. Het is tijd dat we dat inzien. Alleen waar praten vijftigplussers over? Onder het genot van een drankje en een hapje zien wij uw komst graag tegemoet. Commissie Welzijn: Marianne Mathijssen tel: , Nel Dellebeke tel: , Gezellig over onszelf praten Wanneer je er goed over nadenkt, dan gaat welzijn uiteindelijk over hoe je jezelf voelt in je eigen omgeving. Daarbij spelen gezondheid, financiële omstandigheden, familiesituatie en nog veel andere zaken een rol. En hoe je jezelf daar zo goed mogelijk aan probeert aan te passen om je eigen welzijn te verbeteren is erg persoonlijk. Dat betekent ook vaak meedenken aan het welzijn van anderen, waardoor onze eigenwaarde gestimuleerd wordt. Aan dit fundamentele onderwerp kan iedereen een andere invulling geven. Maar het gaat er uiteindelijk om, dat we WEL ZIJN. Iedere eerst zondag van de maand wordt er in een ontspannen sfeer over deze toch wel uiterst fundamentele zaken gesproken. Een lid van de KBO-commissie Welzijn is de gespreksleider, die er voor zorgt dat iedereen de kans krijgt zijn zegje te doen. Ik schrijf dit na verschillende keren deelgenomen te hebben aan deze bijeenkomsten. En ik nodig u uit om ook eens te komen. Iedere eerste zondag van de maand in café De lange Heer, van 15:00 tot 18:00 uur. Kijk voor meer informatie op Jan ter Ellen

19 19 NUance Pietje Op 3 april jl. werd hij honderd, Pietje de Jong, de minister-president ( ) over wie men indertijd nogal geringschattend deed. Hij had immers, zoals hij ook zelf zei, alleen maar op de winkel gepast en dat zijn kabinet de volledige rit uitzat, kwam vooral omdat men nauwelijks alternatieven had, oordeelde men toen. Trouwens, iemand die zich toen nog met een bolhoed vertoonde, zoals hij, moest wel hopeloos ouderwets zijn. De marineman in hart en nieren - had maar één ambitie: vice-admiraal worden, maar hij werd door de legendarische KVP-leider Romme gevraagd om staatssecretaris te worden voor Marinezaken: de formateur zocht een katholieke marineman. De Jong functioneerde uitstekend als staatssecretaris. In een volgend kabinet werd hij minister van Defensie. Na de nacht van Schmelzer en na het interimkabinet-zijlstra moest de KVP de minister-president leveren. Dat werd dus, tot zijn eigen verbazing, Piet de Jong. Bij de formatie van zijn kabinet vroeg hij in de gesprekken met kandidaat-ministers zich steeds af: Zou ik hem als lid van de bemanning van mijn duikboot willen? De Jong was allergisch voor hemelbestormers en te grote ego s en hij had het lef om gedoodverfde kandidaten te passeren. Premier De Jong werd geconfronteerd met het hevige gistingsproces dat zich ook in ons land voordeed. Hij reageerde vooral door eerst goed te luisteren naar allerlei (democratiserings)wensen en problemen (gijzeling Wassenaar, Van Hall, Vietnam, Maagdenhuis enz.). Hij ging niet op voorhand tegen de protesten in, ook als die hem werden toegeschreeuwd door mensen die een stijl hanteerden die haaks stond op zijn altijd vriendelijke en gesoigneerde optreden. Het respect waarmee hij iedereen bejegende bleek op den duur effectief. Hij bereikte meer dan menigeen toen in de gaten had. In de meidagen van 40 moest Piet de Jong halsoverkop met zijn nog niet helemaal afgebouwde onderzeeboot naar het veiliger

20 20 Engeland. De bemanning met de net 25-jarige De Jong als ondercommandant werd een poosje later door koningin Wilhelmina ontvangen. Daarna was er een diner voor de bemanning, waarbij de hoogste officier hem over tafel toeriep: Zeg de Jong, zei de koningin niet, wat ben jij klein!? Nee, overste antwoordde Pietje in alle rust de koningin heeft tact. Een groot man! Gerard van de Mast Samen uit seizoen De Samen Uit werkgroep van de KBO heeft in samenwerking met de ANBO een programma samengesteld. Helaas zijn we alweer bijna aan het eind van het seizoen. Nog één voorstelling te gaan op: Woensdag 27 mei. De troupe van Joep in de Schouwburg uur. 25. Boer zoekt betere vrouw. Een goed verhaal, cabareteske uitstapjes, herkenbare liedjes en topacteurs die je steeds op het verkeerde been zetten. Een lekker grappige avond onder leiding van Joep Onderdelinden. Voor de voorstelling van uw keuze tot uiterlijk 3 weken vóór de datum opgeven bij Joke Neuvel: of mailen Direct daarna het bedrag overmaken op NL58INGB van ANBO Haarlem. Omschrijving: Naam van de voorstelling en de datum (dat is voldoende). Uw kaartje ontvangt u in de hal van de Schouwburg of Philharmonie waar de gastvrouw van de ANBO klaar staat om u wegwijs te maken en uw vragen te beantwoorden. Zij zorgt dat uw drankje klaarstaat in de pauze op een speciaal gereserveerde tafel. We wensen u veel samen-uit-plezier. De prijzen zijn op basis van 1 e rang. Mocht u een voorkeur hebben voor een andere rang, dan is het beter dat u de reservering zelf regelt. Mocht u onverwacht niet aanwezig kunnen zijn, probeer dan iemand anders gebruik te laten maken van uw ticket. Ida Lammertínk en Gien Baltus

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken.

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Weekschema maken Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Leer en oefen: Neem samen me de docent/assistent het fotoboek de

Nadere informatie

Nieuwsbrief CliëntAanZet

Nieuwsbrief CliëntAanZet Nummer 3 April 2014 Van de redactie Hallo, Hier weer een nieuwe nieuwsbrief CliëntAanZet. Heb je een leuk idee voor deze nieuwsbrief? Of wil je misschien zelf iets schrijven? Stuur een bericht naar: Cliëntzeggenschap,

Nadere informatie

Het thema van deze les is Op zoek naar werk. Dit is les 7 Beginners. Werk vragen in een winkel.

Het thema van deze les is Op zoek naar werk. Dit is les 7 Beginners. Werk vragen in een winkel. Tekst Audio Les 7 /m 11 Radio Amsterdam Les 7 Beginners. Werk vragen in een winkel. Track 1 Jingle Track 2 Het thema van deze les is Op zoek naar werk. Dit is les 7 Beginners. Werk vragen in een winkel.

Nadere informatie

Bureau Activiteiten Bemiddeling. Activitei wrinken tocht. tuinieren dames kunst uit ho

Bureau Activiteiten Bemiddeling. Activitei wrinken tocht. tuinieren dames kunst uit ho Activitei wrinken tocht maken FIETSEN VITAA winkelen samen TV kijk korte vakantie actiefdansje rum tuinieren dames kunst uit ho ergens samen UIT eten OF THUIS dagtocht ka leggen museum genieten terras

Nadere informatie

Activiteitenkrant december 2016 Zondag 11 december Kerstdiner bij Van der Valk

Activiteitenkrant december 2016 Zondag 11 december Kerstdiner bij Van der Valk Activiteitenkrant december 2016 Zondag 11 december Kerstdiner bij Van der Valk Aanvang: 16:00 uur Einde: 20:30 uur Zaal open vanaf 15:30 uur. Uw bijdrage: 15,00. Deze uitnodiging is alléén voor onze vaste

Nadere informatie

Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken

Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken - 2 - Weer huiswerk? Nee, deze keer geen huiswerk, maar een boekje óver huiswerk! Wij (de meesters en juffrouws) horen jullie wel eens mopperen als je huiswerk opkrijgt.

Nadere informatie

Vrijwilligers Bedankt! Keuze uit 10 inspirerende activiteiten!

Vrijwilligers Bedankt! Keuze uit 10 inspirerende activiteiten! Programma GEMEENTE HEERHUGOWAARD 2015 Vrijwilligers Bedankt! Keuze uit 10 inspirerende activiteiten! Vrijwilligers in Heerhugowaard kunnen van 14 t/m 22 november 2015 gratis deelnemen aan boeiende en inspirerende

Nadere informatie

KLEM. Katja en Udo in de schulden. Anne-Rose Hermer

KLEM. Katja en Udo in de schulden. Anne-Rose Hermer KLEM Katja en Udo in de schulden Anne-Rose Hermer Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen 1 Katja ontmoet Udo Katja is bijna negentien jaar. Ze woont nog bij haar ouders. Katja werkt in een warenhuis.

Nadere informatie

Deze maand hebben we weer tal van activiteiten voor u, o.a.: Zaterdag 15 april Paasbrunch met medewerking van de Donjongens. foto

Deze maand hebben we weer tal van activiteiten voor u, o.a.: Zaterdag 15 april Paasbrunch met medewerking van de Donjongens. foto April 2017 Deze maand hebben we weer tal van activiteiten voor u, o.a.: l Koningsfilm l Spelletjesmiddag l Bingo l Dansavond Zaterdag 15 april Paasbrunch met medewerking van de Donjongens foto Aanvang:

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

Sterker met Stoma. door jouw ervaring te delen. Stomavereniging introduceert een nieuw motto en krijgt een nieuwe huisstijl! www.stomavereniging.

Sterker met Stoma. door jouw ervaring te delen. Stomavereniging introduceert een nieuw motto en krijgt een nieuwe huisstijl! www.stomavereniging. FC 60 C 22 M 21 Y 10K PMS 549 FC 0 C 54 M 100 Y 0 K PMS 144 Sterker met Stoma door jouw ervaring te delen Stomavereniging introduceert een nieuw motto en krijgt een nieuwe huisstijl! www.stomavereniging.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014-2015-03 26-09-2014

Nieuwsbrief 2014-2015-03 26-09-2014 Nieuwsbrief 2014-2015-03 26-09-2014 Beste ouders/verzorgers, Vandaag ontvangt u de 3 e nieuwsbrief van dit schooljaar. Hij volgt erg snel op de tweede nieuwsbrief. Dat doe ik om even digiduif te testen

Nadere informatie

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp!

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Haring! Verse haring! Wie maakt me los! Ik heb verse haring! Ha... ja, nou heb ik jullie aandacht, hè? Sorry, ik ben uitverkocht. Vandaag geen haring

Nadere informatie

ze er iets gewichtigs mee wil aangeven, al is het nooit duidelijk haar schouders reikte, is nagenoeg gehalveerd. Een simpele

ze er iets gewichtigs mee wil aangeven, al is het nooit duidelijk haar schouders reikte, is nagenoeg gehalveerd. Een simpele En, wat vind je? Hoe bedoel je, wat vind ik? Mijn haar. Kijk nou even. Mark kijkt op van zijn scherm. Yvonne staat in de deuropening van de woonkamer, een bakje yoghurt in haar hand. Ze beweegt niet. Ze

Nadere informatie

Iris marrink Klas 3A.

Iris marrink Klas 3A. Iris marrink Klas 3A. 1 Inhoud. 1- Voorpagina 2- Inhoud, inleiding & mijn mening 3- Dag 1 4- Dag 2 5- Dag 3 6- Dag 4 7- Dag 5 Inleiding. Ik kreeg als opdracht om een dagverslag te maken over Polen. 15

Nadere informatie

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin.

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 61 61 REGELS 1 Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 1 Ik woon met mijn gezin in een rijtjeshuis met vier slaapkamers. 2 De vijf appartementen in deze flat zijn heel klein. 3 Hij heeft een groot huis

Nadere informatie

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden.

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 1 Werkwoord (wonen, werken, lopen,...) wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 8 Grammatica is niet moeilijk 1.1 woon, woont, wonen Ik woon nu in Nederland. Jij woont nu in Nederland. U woont nu

Nadere informatie

171004/ACmailing/oktober2017/versie 3/def.

171004/ACmailing/oktober2017/versie 3/def. 1 Adres: ActiviteitenCommissie ESSENT Regio Zwolle Secretariaat de heer G.A. van Elburg, Hemsterhuislaan 93, 8024 DX Zwolle telefoon 038-444 69 29 Email: aczwolle@ssen-spenzwolle.nl Email Gosse van Elburg:

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 4 Wonen

Spreekopdrachten thema 4 Wonen Spreekopdrachten thema 4 Wonen Opdracht 1 bij 4.1 ** Uitleg voor de docent: Op de volgende pagina vind je een blad met plaatjes. Knip de plaatjes uit en doe ze in een envelop. Geef elk tweetal een envelop.

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

10 Een pluizig beestje

10 Een pluizig beestje 10 Een pluizig beestje REMCO CAMPERT Vooraf Remco Campert schrijft vooral verhalen en gedichten. Net als Hans Andreus (zie hoofdstuk 19) behoorde Campert tot de Vijftigers, een literaire stroming in de

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Thema In en om het huis.

Thema In en om het huis. http://www.edusom.nl Thema In en om het huis. Les 22. Een huis zoeken Wat leert u in deze les? Praten over uw huis Informatie over het vinden van een nieuwe woning Praten over wat afgelopen is Veel succes!

Nadere informatie

Maatschappelijk werk (alweer)

Maatschappelijk werk (alweer) Maatschappelijk werk (alweer) Na mijn tweede miskraam heb ik toch weer besloten om het er op te wagen naar maatschappelijk werk te gaan. Ik vond de stap echt wel heel zwaar, want ik hou er niet zo van.

Nadere informatie

Afdeling VeluwerandMeer

Afdeling VeluwerandMeer Afdeling VeluwerandMeer Nieuwsbrief Nr. 3 2015 Van de bestuurstafel Deze keer een wat ander voorwoord dan u van mij gewend bent. Omdat er belangrijke zaken te melden zijn, praat het bestuur u graag bij

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING...

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... 1 Gegevens leerling Naam Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Afdeling/leerweg Gegevens school Naam Schoolbegeleider Adres Plaats Telefoon

Nadere informatie

dat ouders vaak afspraken maken om hun kinderen bij elkaar thuis te laten spelen.

dat ouders vaak afspraken maken om hun kinderen bij elkaar thuis te laten spelen. CP7 Vrije tijd In Nederland zijn veel kinderen lid van een sportclub of een andere club zoals bijvoorbeeld een knutselclu Maar het is ook heel gewoon dat kinderen na schooltijd bij elkaar thuis spelen.

Nadere informatie

!!!!! !!!!!!!!!!!! Uit: Glazen Speelgoed (Tennesse Williams)! (zacht) Hallo. (Ze schraapt haar keel)! Hoe voel je je nu? Beter?!

!!!!! !!!!!!!!!!!! Uit: Glazen Speelgoed (Tennesse Williams)! (zacht) Hallo. (Ze schraapt haar keel)! Hoe voel je je nu? Beter?! Uit: Glazen Speelgoed (Tennesse Williams) Jim Laura Jim Laura Jim wijn aan) Laura Hallo Laura (zacht) Hallo. (Ze schraapt haar keel) Hoe voel je je nu? Beter? Ja. Ja, dankje. Dit is voor jou. Een beetje

Nadere informatie

[IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.]

[IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.] 2011 Life Coach Désirée Snelling Berg Desirée [IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.] Leer de technieken om met behulp van je onderbewuste en het universum je ex weer terug te krijgen. Inleiding Het is geen geheim

Nadere informatie

Datum: zaterdag 2 april Tijd: 20.00-24.00 uur Locatie: Mendelcollege, Pim Mulierlaan 4, Haarlem. Kosten: 8 euro voorverkoop, 10 euro aan de zaal

Datum: zaterdag 2 april Tijd: 20.00-24.00 uur Locatie: Mendelcollege, Pim Mulierlaan 4, Haarlem. Kosten: 8 euro voorverkoop, 10 euro aan de zaal Nieuwsbrief Jaargang 5, nummer 2 EXTRA EDITIE 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April Groot Internationaal Dansfeest Dit jaar is er geen Festival Internationale dans in Noord-Holland.

Nadere informatie

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen

Nadere informatie

TOV! Koningsdag. Nieuwsbrief april. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Koningsdag. Nieuwsbrief april. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief april TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl U bent voor eeuwig Koning. Door alle eeuwen heen zult U regeren. Psalm 145:13 Koningsdag.

Nadere informatie

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg.

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Ik begon deze week met het gevoel ik heb er zin in en ik zie wel wat we allemaal gaat gebeuren, ik laat het wel op me afkomen. Na de eerste dag voor

Nadere informatie

In 5 stappen naar meer vrijheid én verbinding in je relatie

In 5 stappen naar meer vrijheid én verbinding in je relatie In 5 stappen naar meer vrijheid én verbinding in je relatie Hallo! Je houdt van je partner. Jullie zijn al geruime tijd samen en hebben misschien samen kinderen. Jullie leiden een druk bestaan en tijd

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Een goede conditie helpt vallen voorkomen. Praktische tips om gezond en fit te blijven

Een goede conditie helpt vallen voorkomen. Praktische tips om gezond en fit te blijven Een goede conditie helpt vallen voorkomen Praktische tips om gezond en fit te blijven Met een goede conditie voelt u zich zowel lichamelijk als geestelijk fit. Dat is een voorwaarde om lekker te doen en

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 6 Werk zoeken

Spreekopdrachten thema 6 Werk zoeken Spreekopdrachten thema 6 Werk zoeken Opdracht 1 bij 6.1 * Beantwoord de vragen. 1. Waar zoek je vacatures? In de krant, op internet of ergens anders? 2. Ga je naar het UWV WERKbedrijf? 3. Ga je naar een

Nadere informatie

Nieuwsbrief CliëntAanZet

Nieuwsbrief CliëntAanZet Nummer 7 September 2015 Van de redactie Hallo, Hier weer een nieuwe nieuwsbrief CliëntAanZet. Heb je een leuk idee voor deze nieuwsbrief? Of wil je misschien zelf iets schrijven? Stuur een bericht naar:

Nadere informatie

Vacaturebank Vrijwilligers April 2016

Vacaturebank Vrijwilligers April 2016 Vacaturebank Vrijwilligers April 2016 Wegens het wegvallen van de vaste vrijwilliger zoeken wij voor Lilia 4 een nieuwe vrijwilliger die met 2 bewoners af en toe iets wil ondernemen. Te denken valt aan

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd.

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd. Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2017 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het nieuwe beleidsplan voor 2017 van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting.

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

De kleine draak vindt het drakenland Iris Kater. Vandaag wil ik jullie iets vertellen over een kleine draak.

De kleine draak vindt het drakenland Iris Kater. Vandaag wil ik jullie iets vertellen over een kleine draak. De kleine draak vindt het drakenland Iris Kater Vandaag wil ik jullie iets vertellen over een kleine draak. Deze kleine draak werd in de mensenwereld geboren en heeft lang bij zijn vriend Maurice en zijn

Nadere informatie

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND ds Januari 2014 30 Nieuwsbrief www.aquapoldro.nl Bij de afdeling wedstrijdzwemmen van Aquapoldro kan iedereen op zijn eigen niveau meedoen aan wedstrijden. Of je nu ambities hebt om deel te nemen aan Gelderse

Nadere informatie

Algemene informatie week 36

Algemene informatie week 36 Algemene informatie week 36 Wij heten alle peuters, leerlingen, ouders, opa s en oma s heel hartelijk welkom en wensen iedereen een fijn, goed, gezellig, leerzaam jaar toe. Samen maken we er een mooi jaar

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

Thema Informatie vragen bij een instelling

Thema Informatie vragen bij een instelling http://www.edusom.nl Thema Informatie vragen bij een instelling Lesbrief 28. De belastingaanslag. Wat leert u in deze les? Informatie over uw inkomsten begrijpen. Informatie over uw uitgaven begrijpen.

Nadere informatie

Kom erbij Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser Muziek: Marcel & Lydia Zimmer 2013 Celmar Music / Schröder & Busser

Kom erbij Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser Muziek: Marcel & Lydia Zimmer 2013 Celmar Music / Schröder & Busser Kom erbij Kom erbij, want ik wil je iets vertellen, het is heel bijzonder, dus luister allemaal. Ik ken honderdduizend prachtige verhalen, maar dit is echt het mooiste van allemaal. Het gaat over twee

Nadere informatie

jan-mrt 2011 Contactenkrant Samen boodschappen doen op de markt? Wie fietst er ook graag? Ik zoek een kaartmaatje

jan-mrt 2011 Contactenkrant Samen boodschappen doen op de markt? Wie fietst er ook graag? Ik zoek een kaartmaatje jan-mrt 2011 Contactenkrant Wie vindt het leuk om samen af en toe te koken? Wie wil samen met mij gaan wandelen? Samen zwemmen? Samen boodschappen doen op de markt? Ik zoek een kaartmaatje Gezocht: vriend(in)

Nadere informatie

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief februari TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl.ik ben de levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid.

Nadere informatie

STELLING HET SOCIALE LEVEN VAN JONGEREN ER IS NIKS MIS MEE OM VEEL OVER HET IS NIET GEVAARLIJK OM JE JEZELF OP MSN TE ZETTEN.

STELLING HET SOCIALE LEVEN VAN JONGEREN ER IS NIKS MIS MEE OM VEEL OVER HET IS NIET GEVAARLIJK OM JE JEZELF OP MSN TE ZETTEN. HET IS NIET GEVAARLIJK OM JE EMAILADRES DOOR TE GEVEN. ER IS NIKS MIS MEE OM VEEL OVER JEZELF OP MSN TE ZETTEN. IK ZOU, NAAST MIJN NAAM OOK DE STRAAT WAAR IK WOON DOORGEVEN. DAT IS GEEN GEHEIM! IK VIND

Nadere informatie

Les 35. Een nieuw paspoort

Les 35. Een nieuw paspoort http://www.edusom.nl Thema Het stadhuis Les 35. Een nieuw paspoort Wat leert u in deze les? Informatie over het aanvragen en verlengen van uw paspoort of identiteitskaart. Vragen stellen bij het loket.

Nadere informatie

OPEN HUIS WIJKPARK TRANSVAAL 28 JULI 2010

OPEN HUIS WIJKPARK TRANSVAAL 28 JULI 2010 OPEN HUIS WIJKPARK TRANSVAAL 28 JULI 2010 Ik arriveer op een zon overgoten Wijkpark. Nog geen kwartier later wordt het park in de schaduw gelegd door donkere wolken. Die trokken gelukkig weg en wederom

Nadere informatie

Talmastraat 1, 7021 AT Zelhem Tel

Talmastraat 1, 7021 AT Zelhem Tel Nieuwsbrief 7 24 november 2016 Aan alle ouders / verzorgers, De inhoud van deze Nieuwsbrief Ouderpanel Maandviering groep 6 Power-training Sinterklaas Schoentje zetten Voorleesavondje Read Shop Sinterklaas

Nadere informatie

Radar Jenaplanschool Johan Louis de Jonge

Radar Jenaplanschool Johan Louis de Jonge Radar Jenaplanschool Johan Louis de Jonge t Vrije 32 nieuwsbrief 4301JZ Zierikzee jaargang 13 nr. 20 Tel. 0111-413644 Maandag 11 mei 2015 info@jldejonge.nl radarjenaplanschool@gmail.com directeur: Debora

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk GEWASSEN IN WATER Inhoud: Vanuit de dopeling gezien een statement dat hij in het watergraf alles wat oud is achter zich laat. Hij weet niet alles, kent nog niet

Nadere informatie

Nieuwsbrief 5, mei 2015, 3 e jaargang

Nieuwsbrief 5, mei 2015, 3 e jaargang Nieuwsbrief 5, mei 2015, 3 e jaargang Inhoud Themabijeenkomst over WONEN 30 mei Maandelijkse inloop Nieuws kerngroep en klankbordgroep Zorg Divers nieuws Bereikbaarheid Stadsdorp Tot slot Themabijeenkomst

Nadere informatie

Weekje weg: shoppen, interview/fotoshoot en veel praten

Weekje weg: shoppen, interview/fotoshoot en veel praten Weekje weg: shoppen, interview/fotoshoot en veel praten Naar mijn vriendin 19 maart ging ik in de middag naar Den-Haag met de trein. Ik zag hier wel erg tegenop met 6 maanden zwangerschap zo,n lange reis

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

Naam: Emil Idema Klas: B1D Schooljaar: 2009/2010 Naam van de school: Jan Arentsz Titel: Stage verslag Naam en adres van het bedrijf: Hollandia

Naam: Emil Idema Klas: B1D Schooljaar: 2009/2010 Naam van de school: Jan Arentsz Titel: Stage verslag Naam en adres van het bedrijf: Hollandia Naam: Emil Idema Klas: B1D Schooljaar: 2009/2010 Naam van de school: Jan Arentsz Titel: Stage verslag Naam en adres van het bedrijf: Hollandia archeologen, Tuinstraat 27a, 1544 RS Zaandijk Inhoudsopgave

Nadere informatie

Zingeving op MAAT. Wat zijn de effecten van aandacht voor levensvragen en hoe meet je dat?

Zingeving op MAAT. Wat zijn de effecten van aandacht voor levensvragen en hoe meet je dat? Zingeving op MAAT Wat zijn de effecten van aandacht voor levensvragen en hoe meet je dat? Hoe maken we het hard? Aandacht voor levensvragen en ouderen in zorg en welzijn Expertisenetwerk Levensvragen en

Nadere informatie

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit Preek Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst Thema: @Home Voorganger: ds. Bert de Wit Schriftlezing: Lucas 15:11-32 Een vader had twee zonen zo begint het verhaal. Met de beschrijving van een gezin.

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUETE DECEMBER 2009

RESULTATEN ENQUETE DECEMBER 2009 RESULTATEN ENQUETE DECEMBER 2009 Stichting Vrienden van Nieuw Unicum - algemeen 1. Hoe kent u de Stichting Vrienden van Nieuw Unicum? Doordat een familielid/vriend/kennis van mij in Nieuw Unicum woont

Nadere informatie

Knabbel en Babbeltijd.

Knabbel en Babbeltijd. Knabbel en Babbeltijd. (zorg ervoor dat je deze papieren goed leest, uitprint en meeneemt naar de VBW) Het thema van deze VBW-week is Zeesterren. Het thema is de titel van de week (dus geen kreet of korte

Nadere informatie

Extra Vertrouwd Dichtbij

Extra Vertrouwd Dichtbij Extra s voor een goed leven Extra Fijn die extra s. Ze maken mijn leven een stuk prettiger en makkelijker. Extra informatie, voordeel en gemak ZuidZorg ondersteunt u op alle mogelijke manieren. En als

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Weer naar school. De directeur stapt het toneel op. Goedemorgen allemaal, zegt hij. * In België heet een mentor klastitularis.

Weer naar school. De directeur stapt het toneel op. Goedemorgen allemaal, zegt hij. * In België heet een mentor klastitularis. Weer naar school Kim en Pieter lopen het schoolplein op. Het is de eerste schooldag na de zomervakantie. Ik ben benieuwd wie onze mentor * is, zegt Pieter. Kim knikt. Ik hoop een man, zegt ze. Pieter kijkt

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Activiteitenkrant augustus 2015 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Bij Pannenkoekenboerderij De Ponthoeve in Vianen Kijk voor meer informatie in deze krant. ZOMERMARKT 2015 GROOT SUCCES. Mooi

Nadere informatie

Luisteren: muziek (B2 nr. 3)

Luisteren: muziek (B2 nr. 3) OPDRACHTEN LUISTEREN: MUZIEK www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U

Nadere informatie

Gelukskoffercoaching. Ik kan in drie woorden vertellen wat ik geleerd heb: I love me. Wael, 11 jaar. Gelukkig zijn kun je leren!

Gelukskoffercoaching. Ik kan in drie woorden vertellen wat ik geleerd heb: I love me. Wael, 11 jaar. Gelukkig zijn kun je leren! Gelukkig zijn kun je leren! Gelukskoffercoaching Missie GELUKKIG ZIJN KUN JE LEREN Gelukskoffercoaching wil kinderen op jonge leeftijd positief ondersteunen in hun individuele emotionele ontwikkeling.

Nadere informatie

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 28 okt t/m wo. 25 nov.

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 28 okt t/m wo. 25 nov. Het Manteltje No 10, 2015, 41 e jaargang. E-mail: st-henricus@katholiekamersfoort.nl Bankrekening nummer Geloofsgemeenschap St. Henricus: NL84INGB0003002792. Agenda ontmoetingsruimte, wo. 28 okt t/m wo.

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N René op vakantie 10-17 mei 2013 P U T T E N Begeleider Theo Vrijdag 10 mei Vertrek naar Landal Tegen 12 uur rijdt de Tendens bus de Ranonkelweg in en René straalt als hij mij ziet. Na de lunch nemen we

Nadere informatie

Nieuwtjes van de Stampertjes

Nieuwtjes van de Stampertjes april 2017 Agenda 27-3 t/m 21-4 thema lente 13-4 Paasbrunch 14-4 t/m 17-4 april Goede vrijdag, Pasen gesloten 20-4 Kinderboerderij 24-4 t/m 7-5 Meivakantie en Koningsdag Nieuwtjes van de Stampertjes Jantje

Nadere informatie

Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015

Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015 Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015 . Maandelijks convocaat voor de leden van het Katholiek Vrouwengilde van Tegelen en omstreken Jaargang 51 Nr. 1 januari 2015 Redactie: Tiny Testroote Contactadres voor

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

Kampverhaaltjes van de kinderen van Maltezer Jongerenkamp 2012 te Hummelo

Kampverhaaltjes van de kinderen van Maltezer Jongerenkamp 2012 te Hummelo Kampverhaaltjes van de kinderen van Maltezer Jongerenkamp 2012 te Hummelo Sophie, geschreven na Maltezerkamp op onze Facebook groep: Het was mijn eerste keer dat ik op MK ging, Ik heb spijt dat ik vorig

Nadere informatie

Af en toe er even tussenuit samen met uw dementerende partner Lekker ontspannen in een sfeervolle omgeving In 2010 zijn er 8 TOCH UIT vakantieweken

Af en toe er even tussenuit samen met uw dementerende partner Lekker ontspannen in een sfeervolle omgeving In 2010 zijn er 8 TOCH UIT vakantieweken TOCH UIT VAKANTIES 2010 Af en toe er even tussenuit samen met uw dementerende partner Thuis zorgen voor een dementerende partner is geen eenvoudige taak. Door de permanente druk hebt u meestal onvoldoende

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 4 KALENDER INHOUD. December, 2015. Hallo allemaal.

Nieuwsbrief nr. 4 KALENDER INHOUD. December, 2015. Hallo allemaal. Nieuwsbrief nr. 4 December, 2015 KALENDER 4 december 1 Sint op school Surprise bovenbouw 10 december Afscheid juf Sanne en juf Marjo 12 december Oud papier (10:00 12:00 uur) 18 december Kerstviering (continurooster)

Nadere informatie

Te huur HOOFDSTUK 4 WOORDEN. Kies het goede woord. 1 Ik woon in een flat op de vierde... a verdieping b appartement

Te huur HOOFDSTUK 4 WOORDEN. Kies het goede woord. 1 Ik woon in een flat op de vierde... a verdieping b appartement 51 51 HOOFDSTUK 4 Te huur WOORDEN 1 1 Ik woon in een flat op de vierde.... a verdieping b appartement 2 Het is een rijtjeshuis met een grote woonkamer en drie.... a tuinen b slaapkamers 3 Mijn woonkamer

Nadere informatie

september / oktober 2014

september / oktober 2014 september / oktober 2014 Foto s van de maand Hein Valk Michel Lucas De voorzetter Geen Stijl Al jaren probeer ik voornamelijk plezier te hebben in fotografie, zonder me om een eigen stijl te bekommeren.

Nadere informatie

ALS HET LEVEN KANTELT

ALS HET LEVEN KANTELT ALS HET LEVEN KANTELT Aan J.Bongers, Morgenstond 43, 9401 LB Assen. Dit moet ik je nog terug sturen, met de mijne zie je maar wat je doet, voor mijn part gooi je hem weg. Aan G.Petersen, Oude Molenstraat

Nadere informatie

Twee blauwe vinkjes. Door: Lenneke Sprong

Twee blauwe vinkjes. Door: Lenneke Sprong Twee blauwe vinkjes Door: Lenneke Sprong Nog steeds maar een vinkje. Buiten begon de zon te schijnen, waardoor er schaduwen op de lichtblauwe muur ontstonden. Waarom ontvangt hij niet mijn berichtje vroeg

Nadere informatie

Dakloos Apeldoorn Informatie voor spreekbeurt

Dakloos Apeldoorn Informatie voor spreekbeurt Dakloos Apeldoorn Informatie voor spreekbeurt (voor de bovenbouw) Hier willen we je op weg helpen bij het maken van een spreekbeurt. Je hebt ervoor gekozen om je spreekbeurt te houden over daklozen, of

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JEUGD & JONGEREN December 2015. Column van Puck. Hallo Allemaal,

NIEUWSBRIEF JEUGD & JONGEREN December 2015. Column van Puck. Hallo Allemaal, NIEUWSBRIEF JEUGD & JONGEREN December 2015 Agenda Column van Puck 4 December Auti Soos 11 december Soep- en spellenavond 12 december Auti Actie Dag 29 december AutiJongerenCafé Vanaf Januari 2016 Auti

Nadere informatie

Van dinsdag 11 augustus t/m vrijdag 14 augustus

Van dinsdag 11 augustus t/m vrijdag 14 augustus kindvriendelijkgoor@gmail.com www.kindvriendelijkgoor.nl kindvriendelijkgoor.facebook.com mei/juni 2015 Van dinsdag 11 augustus t/m vrijdag 14 augustus Is er weer jullie leukste week van het jaar het kinderkamp!!!

Nadere informatie

Hoe de gemeente Hardenberg u van dienst is

Hoe de gemeente Hardenberg u van dienst is Hoe de gemeente Hardenberg u van dienst is Kwaliteit is de norm Kwaliteit, dat is wat wij willen leveren. Natuurlijk, het is een mooi begrip en ook normaal. Maar wat betekent kwaliteit eigenlijk. Immers,

Nadere informatie

Vertel de kinderen, of praat met hen over het verschil tussen film, tv kijken of naar het theater gaan.

Vertel de kinderen, of praat met hen over het verschil tussen film, tv kijken of naar het theater gaan. LESBRIEF Binnenkort gaan jullie met jullie groep naar de voorstelling Biggels en Tuiten Hieronder een aantal tips over hoe je de groep goed kan voorbereiden op de voorstelling. VOOR DE VOORSTELLING Vertel

Nadere informatie

Het restaurant in Otterlo.

Het restaurant in Otterlo. Het verslag van mijn spontane actie/uitdaging handbikend van Enschede naar Scherpenzeel en terug. Een totale afstand van 259,92 km en heb hier zowel de zaterdag als de zondag 12 uur over gedaan (inclusief

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 9. 1. Ik haat de dood 11 Overdenking bij 1 Korintiërs 15: 1-7 42

Inhoud. Woord vooraf 9. 1. Ik haat de dood 11 Overdenking bij 1 Korintiërs 15: 1-7 42 Inhoud Woord vooraf 9 1. Ik haat de dood 11 Overdenking bij 1 Korintiërs 15: 1-7 42 2. Papa, ik ben bang dat jij ook dood gaat 44 Overdenking over 1 Korintiërs 15: 35-49 78 3. Ik ben mijzelf niet meer

Nadere informatie

Mindfulness training 7 dagen op 2 juni -9 juni 2012 in Andalusië in Spanje, wat een heerlijk idee!

Mindfulness training 7 dagen op 2 juni -9 juni 2012 in Andalusië in Spanje, wat een heerlijk idee! Mindfulness training 7 dagen op 2 juni -9 juni 2012 in Andalusië in Spanje, wat een heerlijk idee!.uitzicht vanuit de tuin naar de zee Praktisch mindfulness leren en toepassen, én ontspanning én een vakantie,

Nadere informatie

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS)

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Stel dat dat (te grote wonder) gebeurt, ik betwijfel of dat zal gebeuren, maar stel je voor dat, wat zou je dan doen dat je nu niet doet? (p36)

Nadere informatie

Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl.

Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl. Chatten Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl. Colofon Een uitgave van Eenvoudig Communiceren

Nadere informatie

Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND EEN UITGAVE VAN VAKANTIESPELEN KRIEBELDAM DE KRIEBELDAMMER

Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND EEN UITGAVE VAN VAKANTIESPELEN KRIEBELDAM DE KRIEBELDAMMER Iedereen die volgende week niet terug komt een hele fijne vakantie toegewenst! VAKANTIE Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND Vandaag extra veel tekeningen van de

Nadere informatie