Aandacht. 197 mei 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aandacht. 197 mei 2015"

Transcriptie

1 Aandacht Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Haarlem opgericht: 12 oktober mei 2015 Geluk is de kunst een boeket te maken met de bloemen waar je bij kunt. In dit nummer o.a. * KBO zomerreis 29 juni 3 juli * Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA) * Hulp nodig bij het invullen van formulieren? * Boekje ANTIN gratis te bestellen

2 2 Vandaag ben ik dankbaar Dit plaatje was nota bene in zwart/wit en toch sprong het er uit, alsof het speciaal voor mij daar stond. Het gebeurt me vaker, dat iets ineens als een flits dieper binnendringt en bezit van me neemt. Ik zat te bladeren in het blad van Encounter, dat trouwens geheel aan het thema dankbaarheid gewijd was. En ik vind het altijd bijzonder als ik door zoiets stevig bij de staart gegrepen wordt. Want ineens kom ik het thema overal tegen. Nou, nou dat zijn veel woorden om te vertellen, dat dit stukje over dankbaarheid gaat. Zelf vind ik het mooi dat dit thema zomaar gratis en voor niets onder mijn aandacht kwam, verrassingen die ik graag wil delen. Het is mooi om de dag te beginnen en te eindigen met de gedachte aan dankbaarheid. Leven we niet gauw onze dagen zomaar voor het vaderland weg? Vinden we alles niet snel vanzelfsprekend? Hebt u wel eens bij het opstaan gedankt voor het morgenlicht, voor je leven en je levenskracht? Zeg je wel eens dank voor je voedsel en je levenslust? Zouden we dan, als we zo met een gevoel van dankbaarheid leven, door de dag heen niet met andere ogen kijken naar de mensen om ons heen, naar wat er gebeurt en wat ons opvalt? In het Encounterblad kwam ik ook een opsomming tegen van spreuken en uitspraken over dankbaarheid, die ik u niet wil onthouden. Ze zijn verzameld door Marjan Schmidt: * Niet het geluk maakt ons dankbaar, maar dankbaarheid maakt ons gelukkig (Thich Nay Hanh) * Dankbaarheid verandert wat we bezitten in genoeg. (Melody Beattle) * Dankbaarheid is het geheugen van het hart. * Dankbaarheid is een bloemke, dat in weinig hoven groeit (Guido Gezelle) * Iets dankbaar in ontvangst nemen is een bevestiging van de waardigheid van het geven (Deepak Chopra) * De basis van geluk is dankbaarheid (Olaf Hoenson) Wanneer we ons best doen om het leven te zien als het wonder dat het is, stijgt ons geluksniveau. Dankbaarheid is het gevoel,

3 3 dat het wonder terugbrengt in ons leven. Zullen we het met elkaar een maandje gaan oefenen? Ik ben benieuwd naar de ervaringen? Maria van Ooijen Meer dan 75% van de mensen tussen de 65 en 75 jaar bezoekt dagelijks het internet, lazen we in de krant. Dat is nog eens een verrassend getal, want dat betekent dat 3 van de 4 oudere mensen dagelijks achter de computer, laptop of tablet zit. Computeranalfabeten zijn we dus allang niet meer. We lezen de krant op de computer, we doen aan internetbankieren, we sturen mailtjes, we bestellen iets bij een webwinkel enz. enz. Kortom het beeld dat men van onze generatie had, klopt dus allang niet meer. U ziet dat ook bij de KBO Haarlem; al jaren hebben we een uitstekende website en die wordt opgemaakt en bijgehouden door allemaal 65 plussers. En zo n anderhalf jaar geleden zijn we begonnen met het verzamelen van de adressen van onze leden. Daar willen we meer mee gaan doen. Een eerste schuchtere poging was de kerstwens, maar we willen in de communicatie met u steeds meer van de digitale snelweg gebruik gaan maken. Dat scheelt enorm aan kosten. Denk alleen maar aan het papier, de enveloppen en postzegels. En deze gedrukte Aandacht kost maar 0,41 per nummer; op jaarbasis dus nog geen 5,00 per lid. Maar omdat we zoveel leden hebben (ongeveer 4800), is de penningmeester jaarlijks toch een kleine ,00 kwijt aan ons maandblad. Goed, we zijn nog niet zo ver met de digitale snelweg, maar realiseer u wel dat het bestuur hier steeds meer mee geconfronteerd wordt en erover nadenkt. Het gaat er dus niet om of we van die digitale snelweg gebruik gaan maken, want dat doen we met de website al jaren, maar hoe? Ook de leden zonder computer mogen we niet vergeten! CT

4 4 Het woord is aan het bestuur Vorige maand schreef ik over de e- bike. Ik eindigde met de volgende zin: dus bewegen, de natuur in en dat kan op een e-bike maar matig uw snelheid tot maximum 20 km per uur en zet een helm op. Of de politici mijn stukje gelezen hebben of de krant maar zoals wel vaker reageren zij overtrokken op zulke berichten. Politici hebben nu voorgesteld om bij gebruik van een e-bike een MOTORHELM verplicht te stellen. Kan het nog gekker? Maar laten we wel in de gaten houden dat er in 2012 ruim 2100 mensen van 80+ overleden zijn door een val. Niet alleen in het verkeer maar ook thuis. Een val levert vaak hersenletsel op en dat komt ook doordat veel ouderen bloedverdunners gebruiken. Een klein advies: ga als 80+-er niet meer op een keukentrapje staan en kijk eens of het niet verstandig is handgrepen in de douche te laten aanbrengen. Tijdens de Ontmoetingsdag op 15 april is de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. De niet aanwezigen wil ik nu eerst even bijpraten. Afscheid is genomen van 3 bestuursleden. Nel Dellebeke van de commissie Welzijn, Jan ter Ellen als coördinator computerhelpers en Jack de Mooij als 2 e secretaris. Met bloemen en applaus werden zij bedankt voor hun inzet. Marianne Mathijssen werd gekozen voor de commissie welzijn en Ton van Meurs als penningmeester. De functie van 2 e secretaris wordt intern ingevuld. Het complete bestuur in de nieuwe samenstelling met adressen en telefoonnummers vindt u op de achterzijde van deze Aandacht. Toch ook belangrijk om te weten is dat onze secretaris, Nel Pool, nu 10 jaar deze functie vervult. De opbrengst van de collecte tijdens de viering voor het Hospice Haarlem was Hartelijk dank. En dan de financiën. Wij hebben al 2 jaar een nadelig saldo dat veroorzaakt wordt door enerzijds de intrekking van subsidies en anderzijds de verhoging van de afdracht aan de provinciale KBO

5 5 en de Unie KBO. In de discussie werd het belang van deze 2 instanties duidelijk onderstreept en de vergadering ging akkoord met de verhoging van de contributie vanaf 1 januari Een individueel lidmaatschap wordt 25 per jaar en de partner 20. Daarmee blijven wij als KBO Haarlem nog ruim de goedkoopste ouderenbond. Binnenkort worden de incasso s verzonden en de automatische incasso s geïnd. Wat houdt het bestuur zoal bezig. Al enkele maanden zijn 3 personen uit het bestuur bezig met de herziening van de beleidsnota die dateert uit Een eerste proeve is tijdens de laatste vergadering besproken. Als de opmerkingen verwerkt zijn volgt de 2 e fase, het maken van het jaarplan. Dat moet dus elk jaar opnieuw. En als laatste moet dan bekeken worden hoe de plannen het beste uitgevoerd kunnen worden. Welke bestuurssamenstelling past hier het beste bij? U ziet, er is nog wel enig werk te verrichten. Zorgen blijven er om de bezorgers voor de Nestor en Aandacht. Bij een ouderenbond moet je er van uitgaan dat er bezorgers uitvallen, gelukkig meestal tijdelijk. Daarom zijn invallers onontbeerlijk. Er zijn nu problemen met bezorgers voor Schalkwijk. Bent u in de gelegenheid om 10 keer per jaar een uurtje te besteden aan het bezorgen van de Aandacht en de Nestor of wilt u als bezorger op de reservelijst, meld u aan bij Nancy van Kampen. Tel Wij zijn u eeuwig dankbaar. Een leuker bericht. KBO Heemstede is iets jonger dan KBO Haarlem maar heeft op 21 april toch haar 60 e verjaardag gevierd met een eucharistieviering en een receptie. Dit past niet in onze veelgelezen rubriek bijzondere verjaardagen dus vanaf deze plaats een felicitatie aan onze goede buur. Iedereen in Nederland is verplicht een zorgverzekering te hebben en daar betaalt u dan premie voor. Maar weet u ook dat daarnaast een bijdrage Zorgverzekeringswet (bijdrage Zvw) op het inkomen ingehouden moet worden over max per maand? Dat is dan max per maand. Tel daar uw maandpremie van de zorgverzekering bij en dat x 12 en u ziet wat u per jaar kwijt bent aan de zorg. De gemiddelde Nederlander betaald ca per jaar.

6 6 Als een bom sloeg het bericht in dat Theo Kooijman plotseling is overleden. De meerdaagse reizen werden door Leny en Theo op een voortreffelijke wijze begeleid. Hen ontging niets, zij hielden alles in de gaten, waren altijd aanspreekbaar en verzorgden de deelnemers als hun gasten. Samen verzorgden zij ook de loterij op de ontmoetingsdagen. Onafscheidelijk waren zij en nu zijn zij door de dood gescheiden. KBO Haarlem zal hem missen maar onze gedachten gaan uit naar Leny en de kinderen. Herrie Weber, voorzitter Van de penningmeester En dan geen a.i. meer achter mijn naam na de algemene ledenvergadering van 15 april. Dank voor het gestelde vertrouwen in mij en laten we er een mooie periode van maken. Ook belangrijk, en zeker voor iedere penningmeester, is de contributie inning. Op 15 april is ook het contributievoorstel goedgekeurd. Per 1 januari van dit jaar is de contributie vastgesteld op 25,00 per persoon, voor een tweede (en eventueel volgend lid) op hetzelfde adres is dit 20,00. Dit betekent dat binnenkort de contributie wordt geïnd en wel op de volgende wijzen. Automatische incasso: Bij alle leden waar ik een machtiging van heb ontvangen, wordt de contributie eind april/begin mei van de rekening afgeschreven. De totale verwerkingstijd bij de bank kan ik niet aangeven, maar de vorige incasso had een verwerkingstijd van 14 dagen dus ik neem aan dat dat gelijk is gebleven. Streefdatum voor verzending naar de bank is 25 april. Deze leden krijgen geen bericht meer van mij. bericht: De leden waarvan het adres bekend is bij mij, en die geen machtiging hebben afgegeven, ontvangen een bericht of zij de contributie door middel van een eigen overschrijving (internetbankieren) willen overmaken. Omdat dit een geheel nieuwe methode is, zie ik dit ook als een test. Afhankelijk van

7 7 het resultaat is het mogelijk dat ik op een later tijdstip alsnog een acceptgirokaart verstuur. Acceptgirokaart: Alle overige leden ontvangen een acceptgirokaart. U kunt deze gebruiken voor de betaling. Maar als u de beschikking heeft over internetbankieren is het sneller en goedkoper om een eigen overschrijving (wederom internetbankieren) te gebruiken. Belangrijk: Vermeld bij betaling via een eigen overschrijving altijd uw ledennummer of uw adres in de omschrijving. Zeker als de contributie door een ander wordt betaald (familie bijvoorbeeld) is dit belangrijk. De contributie wordt per lid geïnd, korting voor het tweede (en volgende) lid wordt automatisch berekend. Bij vragen neem uitsluitend contact op met mij ( of telefoonnummer (na 18:30 uur) of Raamsteeg 14, 2011 BH Haarlem). Niet met de ledenadministratie, het secretariaat of het regiokantoor van de provinciale KBO NH. Zij kunnen u in dit geval niet helpen en het duurt daarom alleen maar langer voor u antwoord krijgt. Het rekeningnummer is NL29INGB ten name van KBO Noord Holland. Commissie Welzijn Ton van Meurs Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering afgelopen woensdag 15 april heeft u ermee ingestemd dat ik Marianne Mathijssen, de voorzitter ben geworden van de Commissie Welzijn. Hartelijk dank hiervoor. Nelleke Dellebeke heeft dit hiervoor met veel inzet gedaan. Gelukkig blijft zij, met haar vele ervaring, deel uitmaken van deze commissie. Mijn missie is om het welzijn van mijn medemensen te bevorderen door samen activiteiten te organiseren, die bijdragen aan ons welzijn. Vorig jaar november zijn wij gestart met een praat/luistercafé op elke eerste zondagmiddag van de maand. Samen in een inspirerende omgeving praten en luisteren wij naar onderwerpen die ons allen aangaan.

8 8 Mijn leeftijd is 70 jaar en ik woon met mijn echtgenoot op een van de mooie hofjes die Haarlem rijk is. Het Proveniershof in onze binnenstad. Tot eind 2010 was ik een BOA (een beroepsouderenadviseur) wat ik 21 jaar met heel veel plezier en liefde heb volbracht. Graag zet ook ik mijn ervaring en kennis in, met het doel om zo lang mogelijk zelfstandig en plezierig ouder te worden. Samen voor en met elkaar! Marianne Mathijssen In memoriam Theo Kooijman Op zaterdag 28 maart overleed op de leeftijd van bijna 80 jaar Theo. Vrijdagavond had hij thuis nog gezellig zitten kaarten maar gaf wel aan dat hij naar bed ging, omdat hij zich niet lekker voelde. Vrij kort daarna waarschuwde hij zijn vrouw dat het niet goed ging en dat ze moest bellen. Per ambulance is hij naar het VU in Amsterdam gebracht maar daar konden ze hem niet redden. Dat Theo erg gezien was binnen onze KBO bleek uit de vele kaarten, het bezoek in het uitvaartcentrum en bij de crematie in Driehuis. Sinds de zomer van 2008 was hij met zijn vrouw Leny betrokken bij onze meerdaagse reizen. Samen gingen zij mee als leiding met de groep Kbo ers die op vakantie ging. In de zomer en met de kerstdagen; twee keer per jaar. Alles had hij op papier staan en tot in de puntjes geregeld. Op zijn computer konden we zelfs al de presentatie vinden die hij voor zijn reizigers zou gaan houden. Nog maar net had hij een lezing gehouden Met de stoomtram door Schoten. Ook kennen we hem als organisator van de verloting tijdens onze contactdagen. Wij zullen hem gaan missen en we hopen dat zijn vrouw de kracht zal vinden om zonder hem door te gaan. Theo bedankt voor alles. Moge hij rusten in vrede. Ronny Visser Reiscommissie KBO Haarlem

9 9 Hulp nodig bij het invullen van formulieren? -Onze eigen VOA s (Vrijwillige Ouderenadviseurs) zie op onze website onder Zorg en Welzijn. -Stichting Kontext, formulierenbrigade Bezoekadres: Rijksstraatweg 24, 2022 DA Haarlem Maandag en dinsdag uur. Tel Loket Schalkwijk Bezoekadres: Rivièraplein 4, 2037 AS Haarlem Woensdag en donderdag uur. Tel Humanitas. Zuid-Kennemerland. Bezoekadres: Indische straat 10, 2022 VV Haarlem. Dinsdag, woensdag en vrijdag uur. Tel HaarlemPas Dit is een persoonsgebonden pas. Mensen met een zeer laag inkomen kunnen voor deze pas in aanmerking komen. Ontvangt u één van onderstaande uitkeringen, of doet u mee aan een van onderstaande regelingen, dan heeft u recht op de HaarlemPas. Bijstandsuitkering Inkomensvoorziening Ouderen en gedeeltelijk arbeidsongeschikt gewezen zelfstandigen Aanvulling AOW Schuldsanering Met de HaarlemPas kunt u eenvoudig bijzondere bijstand en/of regelingen aanvragen. U hoeft dan niet steeds al uw gegevens opnieuw in te vullen. Met de HaarlemPas krijgt u korting in de musea, zwembad en bibliotheek. Als u denkt dat u voor de HaarlemPas in aanmerking komt, bel dan en u wordt doorverwezen. Aanvulling AOW Woont u in Nederland en krijgt u geen volledig AOW-pensioen? Heeft u naast uw onvolledige AOW geen of weinig andere inkomsten? Dan kunt u misschien in aanmerking komen voor een aanvulling tot het minimum inkomen. Meer informatie? Neem dan contact op met de Sociale Verzekeringsbank via telefoon of kijk op Gien Baltus

10 10 Voor u gelezen Vermijd de weg van de minste weerstand en houd uw hersenen gezond. Wij worden ouder, dus ook onze hersenen. Ons geheugen wordt slechter, we denken trager en we kunnen nieuwe informatie minder goed verwerken. Dat bepaalde hersenfuncties achteruitgaan, wil niet zeggen dat het oudere brein slechter functioneert dan het jonge brein. Integendeel in bepaalde opzichten werkt het zelfs beter. Als we ouder worden kunnen we beter verbanden leggen, problemen oplossen en beslissingen nemen. Ook kunnen we beter relativeren en bemiddelen en hebben we meer zelfkennis. We kijken iets positiever naar de dingen. Dat laatste komt doordat systemen in je hersenen die je negatieve emoties moeten opslaan, meer en meer onderdrukt worden, schrijft professor dr. Erik Scherder, die regelmatig te gast is bij De wereld draait door. in studies zien we vaak dat ouderen positieve beelden beter onthouden dan negatieve zegt de professor. Dat je als oudere wat milder wordt en positiever terugkijkt op je leven, vindt de professor eigenlijk wel mooi. Zo kun je op een goede manier afscheid nemen van je leven. Hoe we ouder worden, wordt deels bepaald door genetische en omgevingsfactoren, maar we kunnen wel proberen om onze hersenen goed te houden door geestelijk en lichamelijk actief te blijven. Geestelijk door je brein elke dag met nieuwe prikkels te voeden. Ga nieuwe uitdagingen aan. Bijv. door aan een nieuwe cursus te gaan deelnemen. Of een nieuw recept uit te proberen. Ook kun je eens een andere route naar de supermarkt nemen of een gesprek aangaan met iemand die je niet kent. Lichamelijk door meer te bewegen en te sporten. Wie dagelijks zwemt, wandelt, of fietst, verbetert de doorbloeding van het brein. Dat we gedurende ons leven alsmaar minder bewegen baart de professor zorgen. Van de volwassenen Nederlanders haalt nog niet de helft de Norm Gezond Bewegen. Volgens deze norm moeten we per dag minimaal een half uur achter elkaar matig intensief bewegen. Dat houdt in dat we dertig minuten flink fietsen,

11 11 zwemmen of wandelen. Dat we die norm niet halen, komt doordat ons leven te comfortabel is geworden. We pakken vaker de auto dan de fiets. En de lift i.p.v. de trap. Ook overgewicht komt steeds vaker voor. En ook dat leidt ertoe dat we steeds minder bewegen. Geef om je hersenen, blijf actief! Bron:Max Magazine nr.15 ( ingekort). Anneke Alders WMO-taxi - mopperen of een klacht indienen? Vooral ouderen maken gebruik van de WMO-taxi. (De Biosbus). Een prachtige voorziening voor wie het echt nodig heeft. Omdat deze voorziening veel gemeenschapsgeld kost, is het belangrijk om te weten of we waar voor ons geld krijgen. Om daar achter te komen heb ik de hulp van gebruikers nodig. Mij is verteld dat er in verhouding bij de Bios heel weinig klachten binnenkomen. Dat antwoord heeft me verbaasd, want ik hoor vaak mopperen over te vroeg of te laat ophalen, of helemaal niet ophalen of overdreven ver omrijden, of een onheuse behandeling enz. enz. enz. Er is echter een groot verschil tussen mopperen en ook daadwerkelijk een klacht indienen. Als er werkelijk iets fout is gegaan, dan doet u er goed aan een klacht in te dienen. Hoe dient u een klacht in?? U belt de Bios (zoals u een rit bestelt). U zegt dat u een klacht heeft en omschrijft wat er mis was. Noem datum en tijd van de rit. Uiteraard noemt u ook uw naam en adres. Mijn vraag aan u Het is voor mij belangrijk om een juist beeld over de klachten te krijgen, daarom heb ik een verzoek aan u. Wanneer u een klacht hebt ingediend wilt u mij dat dan laten weten. U kunt mij bereiken op: of op Alvast dank voor uw medewerking. Gien Baltus, lid Participatieraad

12 12 Door een grij(n)ze(nde) bril bekeken Waar zeuren we over? Weet u het nog? In 2008 begon de grote economische crisis. De banken hadden dit veroorzaakt en moesten op alle mogelijke manieren geholpen worden om overeind te blijven; ze kregen enorme leningen van de staat en ABNAMRO werd zelfs helemaal door de staat overgenomen. Na zo n catastrofe past toch enige bescheidenheid, zou je zeggen. Enige bescheidenheid, maar niet voor de topjongens van de bank. Die verdienen al gigantische salarissen, maar nu het einde van de crisis gloort, hebben ze als voorschot daarop zichzelf direct maar enorme salarisverhogingen gegeven. Een gigantische lading kritiek was direct in de krant te lezen, op de radio te horen en op de tv te zien. Maar daar hebben die jongens niets mee. Zij op die hoge berg Olympus, regelen hun zaakjes onderling en daar heeft het klootjesvolk niets mee te maken. Ik zag zelfs zo n vlotte jeugdige bankjongen op de tv verklaren dat het allemaal peanuts was, dat het eigenlijk niets voorstelde. Noem dat maar niets; al die duurbetaalde jongens krijgen bovenop dat toch al geweldige salaris verhoging. Honderdduizend, een ton; dat is elke dag, ook het weekend 273,- meer, elke week 1923,- en elke maand 8333,-. Ik vind dat als je die bedragen gewoon verdient, je al ruim betaald wordt. Maar niet die jongens, want ze hebben een paar jaar pas op de plaats gemaakt en dan heb je toch gewoon recht op zo n verhoging. Dat honderdduizenden mensen werkeloos zijn geworden door de crisis of nu in armoede leven, maakt die jongens niet uit. Die wereld kennen ze niet en daarvan hebben ze nooit gehoord. Die berichten bereiken de top van de Olympus namelijk nooit. Dacht u dat zij weten wat een bijstandsuitkering of een werkeloosheidsuitkering is? Nee, natuurlijk niet. Ze kennen die woorden niet eens! Ze zijn alleen maar bezig met hun derde huis, hun vierde auto en hun vijfde gecodeerde bankrekening in het buitenland, want

13 13 belasting betalen is voor de dommen (zo hebben ze van de Grieken geleerd). En daar heb je het al druk genoeg mee! Van reisjes naar het buitenland en overnachtingen in dure hotels zie je de rekeningen nooit, want dat gaat op kosten van de baas. Vertel me dan maar eens hoe je iets van die enorme hoop geld kan opmaken? Ze zijn eigenlijk elke dag aan het netwerken en dat kost al tijd genoeg, daar heeft het klootjesvolk geen idee van. En ze zitten in de raad van bestuur; heeft u enig idee hoe zwaar dit zitten is? Deze grootverdieners zijn de hele dag bezig met het wegzetten en wegsluizen van dat geld. Weet u hoe zwaar dat werk is? Nee, natuurlijk niet, want u heeft het nooit gedaan. Waar zeuren we dan over? Ze hebben gelijk: waar zeuren we over. Lichtgrijs Noot van de redactie: Onder de enorme druk van de media (en de minister van financiën) hebben de topjongens van de ABNAMRO (staatsbank) nu van hun verhoging afgezien. Dit geldt echter niet voor de verhogingen bij de andere banken. Dit blijft een eindeloos wordt vervolgd verhaal. U kunt nog steeds uw adres doorgeven, ook in 2015! Stuur dat adres aan:

14 14 Vrijwillige Ouderen Adviseur Het is alweer een paar maanden geleden dat wij u opmerkzaam maakten op onze VOA's. Dit is de afkorting voor Vrijwillige Ouderen Adviseur. Een adviseur die u kan helpen bij vragen over wonen, welzijn en zorg. Want met het ouder worden kunnen we min of meer hulpbehoevend raken. Lichamelijke ongemakken en pijn, eenzaamheid en verdriet, kunnen ons hierbij vergezellen. Wat zou een ouderenadviseur kunnen doen? Dat is niet zo eenvoudig te beantwoorden. Soms lijkt het wel eenvoudig. Dan gaat het bijvoorbeeld om het aanvragen van een traplift of een ander hulpmiddel. Ook met het zorgvuldig opstellen van een dergelijke aanvraag kunnen wij u helpen. Maar er kunnen ook andere hulpvragen zijn. Een ouderenadviseur kan dan bij u langskomen om samen met u te zoeken naar waar de schoen wringt. De hulpvraag kan dan helderder worden. Daar zijn wel een aantal gesprekken voor nodig. En mogelijk vinden we dan samen die mogelijkheden die uw leven weer zin geven. Er zijn echter ook oplossingen mogelijk waarbij de hulp van de gemeente geboden is. Die juiste hulp van de gemeente kunnen we dan samen met u zorgvuldig en duidelijk aanvragen. De gemeente zal dan bij u langskomen voor het zogenaamde keukentafelgesprek. Op uw wens zal een VOA daarbij graag aanwezig zijn. Zodra het voor de gemeente duidelijk is welke hulp u nodig heeft, zal zij met een voorstel voor zorg op maat komen. Want ieder mens is uniek. Vaak spelen meerdere factoren een rol. U bent bijvoorbeeld erg eenzaam. U verliest gaandeweg de moed om nog iets te ondernemen. Door de inactiviteit kunt u lichamelijke problemen krijgen of nog verder in een isolement komen. Het kan ook zijn dat het u allemaal teveel wordt, wat dan ook weer kan leiden tot allerlei problemen. En zo zijn er nog vele factoren die een rol kunnen spelen. Het kan echter ook zo zijn dat u uzelf niet meer goed kan verzorgen. Dan is er hulp van buiten nodig, mogelijk een wijkverpleegkundige of een (tijdelijke) opname. De huisarts speelt hierin dan een centrale rol. Wat de vraag ook is, u kunt een beroep doen op de VOA. Hoe vraagt u hulp aan van een VOA? Dat is erg eenvoudig. U belt met de contactpersoon VOA, Iet Woerde, tel: of Toos van Gendt, tel: 023

15 Na een kort gesprek weten zij welke VOA het best bij uw vraag past. Deze VOA neemt contact met u op voor een afspraak. Aan de hulp van de VOA zijn voor u geen kosten verbonden. Uw privacy wordt hierbij gewaarborgd. Jack de Mooy Vincent kleding en schoenen; andere mensen helpen en tegelijk goede doelen steunen Al meer dan 160 jaar bestaat de kledingwinkel van de Vincentiusvereniging in de Zoetestraat in Haarlem. Al die jaren door hebben vrijwilligers goede kleding en schoenen in ontvangst genomen, opgehaald, gesorteerd en in de winkel weer tegen héél lage prijzen verkocht; voor mensen die weinig te besteden hebben. Maar andere mensen kunnen er terecht: om verspilling tegen te gaan of om bij te dragen aan goede doelen. Van de opbrengst helpen we mee aan projecten in ontwikkelingslanden, maar ook ondersteunen we behoeftige mensen in onze regio. Zo wordt onder andere aan Stem in de Stad, het gevangenispastoraat en de Stichting Urgente Noden Haarlem gegeven. U kunt ons helpen door ons uw goede kleding te brengen. Dat kan tijdens de openingstijden van de winkel en op elke maandagmorgen. Zo nodig halen wij de kleding op. U kunt bellen voor Haarlem, Heemstede en Overveen of voor Santpoort en Bloemendaal U kunt ons ook helpen bij het sorteren van kleding op maandagmorgen en/of de verkoop. We hebben een héél gezellig en enthousiast team. We zoeken versterking om ons werk te kunnen blijven voortzetten. Heeft u interesse voor dit mooie werk? Neemt u contact op met Tilly Ruigrok Onze winkel is open op woensdag, donderdag en zaterdag van uur tot uur. Adres: Zoetestraat 19 Haarlem, zijstraat van de Zijlstraat, tegenover de voormalige Douwe Egbertwinkel.

16 16 Enthousiaste kook vrijwilliger(s) gezocht De keuken van het Steunpunt voor ouderen ondergaat binnenkort een kleine verbouwing. Na de verbouwing is de keuken beter geschikt om in te koken. Dat biedt vele nieuwe mogelijkheden! Wij willen graag af en toe zelf gekookte lunches voor onze bezoekers gaan aanbieden. Bijvoorbeeld lekkere zelfgemaakte soep en een broodje. Maar misschien heeft u nog hele andere leuke ideeën: Een keer een brunch op zondag? Een themamaaltijd in de zomer? Van alles is mogelijk! Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om (samen) te koken en met ons mee te denken. Heeft u leuke ideeën? Neem dan contact met ons op. Mirjam van Geens, Steunpunt voor ouderen, van Oosten de Bruijnstraat 60, tel of Fietsen! Na onze eerste tocht, die door de opkomende zeedamp koud begon, zijn we van plan om in de maand mei weer te gaan; dus 13 mei is het weer zover. Van Oosten de Bruinstraat nr 60. Om 10 uur verzamelen. Door van Eeden Kopij voor het juninummer van Aandacht Uiterlijk bij de redactie: 17 mei * per naar C. Teeuwen,

17 17 Veel ouderen te kleine financiële buffer Vijftigplussers zijn steeds vaker financieel kwetsbaar. Dit blijkt uit cijfers van het Economisch Bureau van ING. Niet alleen veel jarigen vinden dat zij te kleine geldbuffers hebben. Ook een grote groep 65-plussers heeft te weinig financiële reserves. Uit analyse van de cijfers van het CBS blijkt dat veel huishoudens hebben ingeteerd op hun vermogen. Tussen 2008 en 2013 is het vermogen met een derde gedaald. Het aantal ouderen met een buffer lager dan het absolute minimum - volgens het Nibud is dat 3500 euro - is gestegen tot bijna 20%. Het vermogen is belangrijk als buffer voor toekomstige uitgaven. Als de koopkracht daalt, kunnen de reserves aangesproken worden om de lopende uitgaven te kunnen betalen. Zonder een fatsoenlijke financiële buffer, is het risico op geldproblemen groot, aldus Manon Vanderkaa, directeur Unie KBO. Tweedeling in vermogen Dagblad Trouw en andere media berichtten in de afgelopen tijd over een grote groep 50-plussers die niet (meer) financieel fit is. Ook onder de 65-plussers is het vermogen ongelijk verdeeld. De rijkste 25% binnen de groep 65-plussers bezit meer dan euro aan vermogen. De armste 25% beschikt over minder dan euro. Manon Vanderkaa: Het beeld dat alle ouderen rijk zijn, is dus niet juist. Er is een grote groep ouderen die zich in een financieel kwetsbare positie bevindt. In onze belangenbehartiging leggen we daar de nadruk op. Politiek, span een financieel vangnet om armoede bij kwetsbare ouderen te voorkomen! Bron: Unie KBO

18 18 Praat & Luistercafé KBO Haarlem e.o. Zondagmiddag 3 mei 2015 bent u van harte welkom in het Praat & Luistercafé De Lange Heer van tot uur aan de Lange Herenstraat 6 in Haarlem. De commissie Welzijn hoopt u weer te mogen ontmoeten. Deze middag staat in het teken van vragen rondom ouder worden Ouder worden biedt nog vele kansen. Raar, om op je vijftigste al zowat de handdoek in de ring te gooien, want je leeft daarna misschien nog wel dertig of veertig jaar. Ouder worden is een geweldig fenomeen, met enorme voordelen en bevrijdende inzichten. Het is tijd dat we dat inzien. Alleen waar praten vijftigplussers over? Onder het genot van een drankje en een hapje zien wij uw komst graag tegemoet. Commissie Welzijn: Marianne Mathijssen tel: , Nel Dellebeke tel: , Gezellig over onszelf praten Wanneer je er goed over nadenkt, dan gaat welzijn uiteindelijk over hoe je jezelf voelt in je eigen omgeving. Daarbij spelen gezondheid, financiële omstandigheden, familiesituatie en nog veel andere zaken een rol. En hoe je jezelf daar zo goed mogelijk aan probeert aan te passen om je eigen welzijn te verbeteren is erg persoonlijk. Dat betekent ook vaak meedenken aan het welzijn van anderen, waardoor onze eigenwaarde gestimuleerd wordt. Aan dit fundamentele onderwerp kan iedereen een andere invulling geven. Maar het gaat er uiteindelijk om, dat we WEL ZIJN. Iedere eerst zondag van de maand wordt er in een ontspannen sfeer over deze toch wel uiterst fundamentele zaken gesproken. Een lid van de KBO-commissie Welzijn is de gespreksleider, die er voor zorgt dat iedereen de kans krijgt zijn zegje te doen. Ik schrijf dit na verschillende keren deelgenomen te hebben aan deze bijeenkomsten. En ik nodig u uit om ook eens te komen. Iedere eerste zondag van de maand in café De lange Heer, van 15:00 tot 18:00 uur. Kijk voor meer informatie op Jan ter Ellen

19 19 NUance Pietje Op 3 april jl. werd hij honderd, Pietje de Jong, de minister-president ( ) over wie men indertijd nogal geringschattend deed. Hij had immers, zoals hij ook zelf zei, alleen maar op de winkel gepast en dat zijn kabinet de volledige rit uitzat, kwam vooral omdat men nauwelijks alternatieven had, oordeelde men toen. Trouwens, iemand die zich toen nog met een bolhoed vertoonde, zoals hij, moest wel hopeloos ouderwets zijn. De marineman in hart en nieren - had maar één ambitie: vice-admiraal worden, maar hij werd door de legendarische KVP-leider Romme gevraagd om staatssecretaris te worden voor Marinezaken: de formateur zocht een katholieke marineman. De Jong functioneerde uitstekend als staatssecretaris. In een volgend kabinet werd hij minister van Defensie. Na de nacht van Schmelzer en na het interimkabinet-zijlstra moest de KVP de minister-president leveren. Dat werd dus, tot zijn eigen verbazing, Piet de Jong. Bij de formatie van zijn kabinet vroeg hij in de gesprekken met kandidaat-ministers zich steeds af: Zou ik hem als lid van de bemanning van mijn duikboot willen? De Jong was allergisch voor hemelbestormers en te grote ego s en hij had het lef om gedoodverfde kandidaten te passeren. Premier De Jong werd geconfronteerd met het hevige gistingsproces dat zich ook in ons land voordeed. Hij reageerde vooral door eerst goed te luisteren naar allerlei (democratiserings)wensen en problemen (gijzeling Wassenaar, Van Hall, Vietnam, Maagdenhuis enz.). Hij ging niet op voorhand tegen de protesten in, ook als die hem werden toegeschreeuwd door mensen die een stijl hanteerden die haaks stond op zijn altijd vriendelijke en gesoigneerde optreden. Het respect waarmee hij iedereen bejegende bleek op den duur effectief. Hij bereikte meer dan menigeen toen in de gaten had. In de meidagen van 40 moest Piet de Jong halsoverkop met zijn nog niet helemaal afgebouwde onderzeeboot naar het veiliger

20 20 Engeland. De bemanning met de net 25-jarige De Jong als ondercommandant werd een poosje later door koningin Wilhelmina ontvangen. Daarna was er een diner voor de bemanning, waarbij de hoogste officier hem over tafel toeriep: Zeg de Jong, zei de koningin niet, wat ben jij klein!? Nee, overste antwoordde Pietje in alle rust de koningin heeft tact. Een groot man! Gerard van de Mast Samen uit seizoen De Samen Uit werkgroep van de KBO heeft in samenwerking met de ANBO een programma samengesteld. Helaas zijn we alweer bijna aan het eind van het seizoen. Nog één voorstelling te gaan op: Woensdag 27 mei. De troupe van Joep in de Schouwburg uur. 25. Boer zoekt betere vrouw. Een goed verhaal, cabareteske uitstapjes, herkenbare liedjes en topacteurs die je steeds op het verkeerde been zetten. Een lekker grappige avond onder leiding van Joep Onderdelinden. Voor de voorstelling van uw keuze tot uiterlijk 3 weken vóór de datum opgeven bij Joke Neuvel: of mailen Direct daarna het bedrag overmaken op NL58INGB van ANBO Haarlem. Omschrijving: Naam van de voorstelling en de datum (dat is voldoende). Uw kaartje ontvangt u in de hal van de Schouwburg of Philharmonie waar de gastvrouw van de ANBO klaar staat om u wegwijs te maken en uw vragen te beantwoorden. Zij zorgt dat uw drankje klaarstaat in de pauze op een speciaal gereserveerde tafel. We wensen u veel samen-uit-plezier. De prijzen zijn op basis van 1 e rang. Mocht u een voorkeur hebben voor een andere rang, dan is het beter dat u de reservering zelf regelt. Mocht u onverwacht niet aanwezig kunnen zijn, probeer dan iemand anders gebruik te laten maken van uw ticket. Ida Lammertínk en Gien Baltus

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Afdeling VeluwerandMeer

Afdeling VeluwerandMeer Afdeling VeluwerandMeer Nieuwsbrief Nr. 3 2015 Van de bestuurstafel Deze keer een wat ander voorwoord dan u van mij gewend bent. Omdat er belangrijke zaken te melden zijn, praat het bestuur u graag bij

Nadere informatie

Vrijwilligers Bedankt! Keuze uit 10 inspirerende activiteiten!

Vrijwilligers Bedankt! Keuze uit 10 inspirerende activiteiten! Programma GEMEENTE HEERHUGOWAARD 2015 Vrijwilligers Bedankt! Keuze uit 10 inspirerende activiteiten! Vrijwilligers in Heerhugowaard kunnen van 14 t/m 22 november 2015 gratis deelnemen aan boeiende en inspirerende

Nadere informatie

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken.

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Weekschema maken Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Leer en oefen: Neem samen me de docent/assistent het fotoboek de

Nadere informatie

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden.

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 1 Werkwoord (wonen, werken, lopen,...) wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 8 Grammatica is niet moeilijk 1.1 woon, woont, wonen Ik woon nu in Nederland. Jij woont nu in Nederland. U woont nu

Nadere informatie

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 28 okt t/m wo. 25 nov.

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 28 okt t/m wo. 25 nov. Het Manteltje No 10, 2015, 41 e jaargang. E-mail: st-henricus@katholiekamersfoort.nl Bankrekening nummer Geloofsgemeenschap St. Henricus: NL84INGB0003002792. Agenda ontmoetingsruimte, wo. 28 okt t/m wo.

Nadere informatie

Het thema van deze les is Op zoek naar werk. Dit is les 7 Beginners. Werk vragen in een winkel.

Het thema van deze les is Op zoek naar werk. Dit is les 7 Beginners. Werk vragen in een winkel. Tekst Audio Les 7 /m 11 Radio Amsterdam Les 7 Beginners. Werk vragen in een winkel. Track 1 Jingle Track 2 Het thema van deze les is Op zoek naar werk. Dit is les 7 Beginners. Werk vragen in een winkel.

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUETE DECEMBER 2009

RESULTATEN ENQUETE DECEMBER 2009 RESULTATEN ENQUETE DECEMBER 2009 Stichting Vrienden van Nieuw Unicum - algemeen 1. Hoe kent u de Stichting Vrienden van Nieuw Unicum? Doordat een familielid/vriend/kennis van mij in Nieuw Unicum woont

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Activiteitenkrant augustus 2015 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Bij Pannenkoekenboerderij De Ponthoeve in Vianen Kijk voor meer informatie in deze krant. ZOMERMARKT 2015 GROOT SUCCES. Mooi

Nadere informatie

Nieuwsbrief CliëntAanZet

Nieuwsbrief CliëntAanZet Nummer 3 April 2014 Van de redactie Hallo, Hier weer een nieuwe nieuwsbrief CliëntAanZet. Heb je een leuk idee voor deze nieuwsbrief? Of wil je misschien zelf iets schrijven? Stuur een bericht naar: Cliëntzeggenschap,

Nadere informatie

30 oktober nr. 21. Van het bestuur

30 oktober nr. 21. Van het bestuur 30 oktober nr. 21 De herfstvakantie is weer voorbij en we zijn klaar en uitgerust om de laatste periode van dit jaar in te gaan. Met deze Nieuwsbrief blikken we nog even terug op de start van dit gymseizoen.

Nadere informatie

bureau Activiteiten bemiddeling Activitei wrinken tocht maken Fietsen vitaa winkelen samen tv kijk tuinieren dames kunst uit ho

bureau Activiteiten bemiddeling Activitei wrinken tocht maken Fietsen vitaa winkelen samen tv kijk tuinieren dames kunst uit ho Activitei wrinken tocht maken Fietsen vitaa winkelen samen tv kijk korte vakantie ActieFdAnsje rum tuinieren dames kunst uit ho ergens samen uit eten of thuis dagtocht ka Leggen museum genieten terras

Nadere informatie

Examenopgaven VBO-MAVO-C 2004

Examenopgaven VBO-MAVO-C 2004 Examenopgaven VBO-MAVO-C 2004 tijdvak 2 woensdag 23 juni 9.00 11.00 uur NEDERLANDS SCHRIJFVAARDIGHEID C FUNCTIONEEL SCHRIJVEN Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 5 opdrachten.

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar

Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar Maart 215 stijgt naar 91 punten Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar De is in het eerste kwartaal van 215 gestegen van 88 naar 91 punten. Veel huishoudens kijken positiever vooruit en verwachten

Nadere informatie

Datum: zaterdag 2 april Tijd: 20.00-24.00 uur Locatie: Mendelcollege, Pim Mulierlaan 4, Haarlem. Kosten: 8 euro voorverkoop, 10 euro aan de zaal

Datum: zaterdag 2 april Tijd: 20.00-24.00 uur Locatie: Mendelcollege, Pim Mulierlaan 4, Haarlem. Kosten: 8 euro voorverkoop, 10 euro aan de zaal Nieuwsbrief Jaargang 5, nummer 2 EXTRA EDITIE 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April Groot Internationaal Dansfeest Dit jaar is er geen Festival Internationale dans in Noord-Holland.

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

Nieuwsbrief CliëntAanZet

Nieuwsbrief CliëntAanZet Nummer 7 September 2015 Van de redactie Hallo, Hier weer een nieuwe nieuwsbrief CliëntAanZet. Heb je een leuk idee voor deze nieuwsbrief? Of wil je misschien zelf iets schrijven? Stuur een bericht naar:

Nadere informatie

Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken

Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken - 2 - Weer huiswerk? Nee, deze keer geen huiswerk, maar een boekje óver huiswerk! Wij (de meesters en juffrouws) horen jullie wel eens mopperen als je huiswerk opkrijgt.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014-2015-03 26-09-2014

Nieuwsbrief 2014-2015-03 26-09-2014 Nieuwsbrief 2014-2015-03 26-09-2014 Beste ouders/verzorgers, Vandaag ontvangt u de 3 e nieuwsbrief van dit schooljaar. Hij volgt erg snel op de tweede nieuwsbrief. Dat doe ik om even digiduif te testen

Nadere informatie

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND ds Januari 2014 30 Nieuwsbrief www.aquapoldro.nl Bij de afdeling wedstrijdzwemmen van Aquapoldro kan iedereen op zijn eigen niveau meedoen aan wedstrijden. Of je nu ambities hebt om deel te nemen aan Gelderse

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jouw spreekbeurt over De Bank!

Inhoudsopgave. Jouw spreekbeurt over De Bank! Jouw spreekbeurt over De Bank! Wie aan de bank denkt, denkt waarschijnlijk aan veel geld. Grote gebouwen en mannen en vrouwen in pak. Maar wat doen ze nou eigenlijk op die bank? En wat gebeurt er met jouw

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

Maandag 20 juli tot en met vrijdag 24 juli 2015. Het Programma

Maandag 20 juli tot en met vrijdag 24 juli 2015. Het Programma Stichting Buurtbeheer Beersdal Rennemig organiseert ook dit jaar weer het kindervakantiewerk voor kinderen van de groepen 1 t/m 8 van de basisschool. Dit jaar is het thema Globetrotter. De hele week staat

Nadere informatie

september / oktober 2014

september / oktober 2014 september / oktober 2014 Foto s van de maand Hein Valk Michel Lucas De voorzetter Geen Stijl Al jaren probeer ik voornamelijk plezier te hebben in fotografie, zonder me om een eigen stijl te bekommeren.

Nadere informatie

Zeddam in het mooie Montferland, de parel van de Achterhoek

Zeddam in het mooie Montferland, de parel van de Achterhoek Zeddam in het mooie Montferland, de parel van de Achterhoek Voor u ligt de nieuwe folder van ons hotel voor 2016. Hotel Eureka ligt in het Montferland, een bosrijke omgeving met volop fiets- en wandelmogelijkheden,

Nadere informatie

OV taxi. Makkelijk VERVOER van deur tot deur

OV taxi. Makkelijk VERVOER van deur tot deur OV taxi Makkelijk VERVOER van deur tot deur GELDIG vanaf 1 maart 2014 VOOr wie is de OV-Taxi? Iedereen kan gebruikmaken van deze vorm van openbaar vervoer. De OV-taxi is met name geschikt als u moeilijk

Nadere informatie

De Samenleving: samen of ieder voor zich? Oefening 2. 1. b. Alle mensen zijn anders en dat moeten we respecteren. 2 Han van Eijk - Leef

De Samenleving: samen of ieder voor zich? Oefening 2. 1. b. Alle mensen zijn anders en dat moeten we respecteren. 2 Han van Eijk - Leef Thema 2 De Samenleving: samen of ieder voor zich? Oefening 2 1. b. Alle mensen zijn anders en dat moeten we respecteren. 2 Han van Eijk - Leef Niemand hoeft alleen maar goed of slecht te zijn. Niemand

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING...

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... 1 Gegevens leerling Naam Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Afdeling/leerweg Gegevens school Naam Schoolbegeleider Adres Plaats Telefoon

Nadere informatie

Af en toe er even tussenuit samen met uw dementerende partner Lekker ontspannen in een sfeervolle omgeving In 2010 zijn er 8 TOCH UIT vakantieweken

Af en toe er even tussenuit samen met uw dementerende partner Lekker ontspannen in een sfeervolle omgeving In 2010 zijn er 8 TOCH UIT vakantieweken TOCH UIT VAKANTIES 2010 Af en toe er even tussenuit samen met uw dementerende partner Thuis zorgen voor een dementerende partner is geen eenvoudige taak. Door de permanente druk hebt u meestal onvoldoende

Nadere informatie

Beste mensen, We hopen je weer te zien bij de reis naar Melun en omgeving. Met vriendelijke groeten,

Beste mensen, We hopen je weer te zien bij de reis naar Melun en omgeving. Met vriendelijke groeten, Beste mensen, Met trots presenteren wij ons programma voor de reis naar Melun (Région Ile-de-France- Fontainebleau). We zijn erin geslaagd een afwisselend programma samen te stellen. Net als vorig jaar

Nadere informatie

NIEUWSFLITS. De verbouwing op het nieuwe adres is nog in volle gang maar het beloofd helemaal geweldig te worden!

NIEUWSFLITS. De verbouwing op het nieuwe adres is nog in volle gang maar het beloofd helemaal geweldig te worden! NIEUWSFLITS Augustus 2015 Beste ouders/verzorgers en leden, Het is alweer augustus 2015, de zomervakantie vliegt voorbij. En wat is er een hoop gebeurd in de afgelopen weken. Wij hebben afscheid genomen

Nadere informatie

diabetes, psychiatrie en palliatieve zorg/oncologie. Voor de deelnemers zullen accreditatiepunten aangevraagd worden.

diabetes, psychiatrie en palliatieve zorg/oncologie. Voor de deelnemers zullen accreditatiepunten aangevraagd worden. Shouf Shouf Marokko organiseert jaarlijks in samenwerking met verschillende achterstandsfondsen waaronder AOF Amsterdam en FAW Rotterdam nascholingsreizen voor huisartsen en POHs onder andere naar Marokko.

Nadere informatie

Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015

Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015 Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015 . Maandelijks convocaat voor de leden van het Katholiek Vrouwengilde van Tegelen en omstreken Jaargang 51 Nr. 1 januari 2015 Redactie: Tiny Testroote Contactadres voor

Nadere informatie

Algemene informatie week 36

Algemene informatie week 36 Algemene informatie week 36 Wij heten alle peuters, leerlingen, ouders, opa s en oma s heel hartelijk welkom en wensen iedereen een fijn, goed, gezellig, leerzaam jaar toe. Samen maken we er een mooi jaar

Nadere informatie

Thuis in de Hoeksche Waard

Thuis in de Hoeksche Waard 1 Thuis in de Hoeksche Waard 2 De rust en ruimte van de Hoeksche Waard is onze plek, ons thuis. Hier betekenen wij al bijna vijftig jaar met kleinschalige zorg iets groots in het persoonlijke leven van

Nadere informatie

Ik moet Claire nu niet aankijken. Wij kennen elkaar te goed. Mijn ogen zouden me verraden.

Ik moet Claire nu niet aankijken. Wij kennen elkaar te goed. Mijn ogen zouden me verraden. 1. We gaan eten in een restaurant. Serge heeft gereserveerd; dat doet híj altijd. Het is zo n restaurant waar je drie maanden van tevoren moet bellen. Of nog langer. Serge belt nooit drie maanden van tevoren.

Nadere informatie

Zeddam in het mooie Montferland, de parel van de Achterhoek

Zeddam in het mooie Montferland, de parel van de Achterhoek Zeddam in het mooie Montferland, de parel van de Achterhoek Voor u ligt de nieuwe folder van ons hotel voor 2015. We organiseren dit jaar 8 weekarrangementen met 3 bustochten, 1 boottocht en 1 huifkartocht.

Nadere informatie

dat ouders vaak afspraken maken om hun kinderen bij elkaar thuis te laten spelen.

dat ouders vaak afspraken maken om hun kinderen bij elkaar thuis te laten spelen. CP7 Vrije tijd In Nederland zijn veel kinderen lid van een sportclub of een andere club zoals bijvoorbeeld een knutselclu Maar het is ook heel gewoon dat kinderen na schooltijd bij elkaar thuis spelen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Geachte ouders. Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van week 23

Nieuwsbrief. Geachte ouders. Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van week 23 Nieuwsbrief Donderdag 4 juni 2015 Geachte ouders. Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van week 23 Bijbelverhalen Het thema voor volgende week is: Uitgeblust? Elia is in de woestijn. Hij ziet geen toekomst

Nadere informatie

Stufe 1. Kreuzen Sie die richtige(n) Lösung(en) an. 1. Waar kom je a) van. b) vandaan. c) vandaag. 2. u Duitse? a) Bent b) Ben c) Zijn

Stufe 1. Kreuzen Sie die richtige(n) Lösung(en) an. 1. Waar kom je a) van. b) vandaan. c) vandaag. 2. u Duitse? a) Bent b) Ben c) Zijn Stufe 1 i1 Kreuzen Sie die richtige(n) Lösung(en) an. 1. Waar kom je a) van. b) vandaan. c) vandaag. 2. u Duitse? a) Bent b) Ben c) Zijn 3. heet jij? a) Wie b) Wat c) Hoe 4. Hoe gaat het met? a) jou b)

Nadere informatie

www.queridokinderboeken.nl

www.queridokinderboeken.nl www.queridokinderboeken.nl Copyright 2013 Joke van Leeuwen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, in enige vorm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Naam: Emil Idema Klas: B1D Schooljaar: 2009/2010 Naam van de school: Jan Arentsz Titel: Stage verslag Naam en adres van het bedrijf: Hollandia

Naam: Emil Idema Klas: B1D Schooljaar: 2009/2010 Naam van de school: Jan Arentsz Titel: Stage verslag Naam en adres van het bedrijf: Hollandia Naam: Emil Idema Klas: B1D Schooljaar: 2009/2010 Naam van de school: Jan Arentsz Titel: Stage verslag Naam en adres van het bedrijf: Hollandia archeologen, Tuinstraat 27a, 1544 RS Zaandijk Inhoudsopgave

Nadere informatie

Mindfulness training 7 dagen op 2 juni -9 juni 2012 in Andalusië in Spanje, wat een heerlijk idee!

Mindfulness training 7 dagen op 2 juni -9 juni 2012 in Andalusië in Spanje, wat een heerlijk idee! Mindfulness training 7 dagen op 2 juni -9 juni 2012 in Andalusië in Spanje, wat een heerlijk idee!.uitzicht vanuit de tuin naar de zee Praktisch mindfulness leren en toepassen, én ontspanning én een vakantie,

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-2040290 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-2040290 mail: post@svszeist.nl Klas 9 STAGE 2015/2016 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Winkelstageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Info bulletin mei t/m september 2015

Info bulletin mei t/m september 2015 Clubgebouw De Veldschoppe Gebr. Ketteringstraat 15 7131NM Lichtenvoorde Tel: 06-30690868 Info bulletin mei t/m september 2015 Overzicht activiteiten mei t/m september 2015 Gezinsfietstocht donderdag 14

Nadere informatie

Dakloos Apeldoorn Informatie voor spreekbeurt

Dakloos Apeldoorn Informatie voor spreekbeurt Dakloos Apeldoorn Informatie voor spreekbeurt (voor de bovenbouw) Hier willen we je op weg helpen bij het maken van een spreekbeurt. Je hebt ervoor gekozen om je spreekbeurt te houden over daklozen, of

Nadere informatie

Wijkontmoetingscentrum

Wijkontmoetingscentrum Wijkontmoetingscentrum Jeanne d Arc Bezoekadres Wijkontmoetingscentrum Jeanne d Arc Hertog Willemweg 3, 8084 VP t Harde Tel: (0525) 65 96 90 www.facebook.com wijkontmoetingscentrum Jeanne d Arc Openingstijden

Nadere informatie

Spreekbeurtpakket. Dierenambulance NHZ. Colofon SPOEDNUMMERS. Bezoek ons ook eens op www.dierenambulancehaarlem.dierenbescherming.nl.

Spreekbeurtpakket. Dierenambulance NHZ. Colofon SPOEDNUMMERS. Bezoek ons ook eens op www.dierenambulancehaarlem.dierenbescherming.nl. Colofon Deze brochure wordt aangeboden door: Dierenambulance Noord- Holland Zuid Generaal Spoorlaan 16 2025 NB Haarlem Kantoor 023-549 14 00 SPOED 023-524 68 99 Website www.dierenambulancehaarlem. dierenbescherming.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief. K B O afd. Berkel en Rodenrijs. Woordje van de Voorzitter. mei tot en met juli 2015

Nieuwsbrief. K B O afd. Berkel en Rodenrijs. Woordje van de Voorzitter. mei tot en met juli 2015 K B O afd. Berkel en Rodenrijs mei tot en met juli 2015 Nieuwsbrief Redactie Nieuwsbrief: Trees Verbraeken,Watersnip28 2651 ZA Berkel en Rodenrijs.Telefoon:5117969 e-mail: exbakker@upcmail.nl Secretaris:

Nadere informatie

Steun uw IJsvereniging in Tiel, wordt lid of donateur!

Steun uw IJsvereniging in Tiel, wordt lid of donateur! Seizoen 2003-2004 PINGUÏN NIEUWS Hierbij ontvangt u onze alweer onze 3 e nieuwsbrief. Deze verspreiden we dit jaar onder alle leden, de vrijwilligers, donateurs (en onze oud leden). Vorig jaar was de nieuwsbrief

Nadere informatie

10 Een pluizig beestje

10 Een pluizig beestje 10 Een pluizig beestje REMCO CAMPERT Vooraf Remco Campert schrijft vooral verhalen en gedichten. Net als Hans Andreus (zie hoofdstuk 19) behoorde Campert tot de Vijftigers, een literaire stroming in de

Nadere informatie

[IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.]

[IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.] 2011 Life Coach Désirée Snelling Berg Desirée [IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.] Leer de technieken om met behulp van je onderbewuste en het universum je ex weer terug te krijgen. Inleiding Het is geen geheim

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

Boost Your Mindfulness

Boost Your Mindfulness Boost Your Mindfulness Ervaar. Voel. Luister. Kijk. Accepteer. Vertraag. Geniet. Zijn. Landgoed Yogabee in Zeeland 4-6 september 2015 Voel de wind door je haar, het natte zand onder je voeten, ervaar hoe

Nadere informatie

Nieuwsbrief 5, mei 2015, 3 e jaargang

Nieuwsbrief 5, mei 2015, 3 e jaargang Nieuwsbrief 5, mei 2015, 3 e jaargang Inhoud Themabijeenkomst over WONEN 30 mei Maandelijkse inloop Nieuws kerngroep en klankbordgroep Zorg Divers nieuws Bereikbaarheid Stadsdorp Tot slot Themabijeenkomst

Nadere informatie

KKF 2015 Bokkendonk: Nieuwsbrief 2 november 2014

KKF 2015 Bokkendonk: Nieuwsbrief 2 november 2014 KKF 2015 Bokkendonk: Nieuwsbrief 2 november 2014 De eerste bijeenkomst met de deelnemende dorpen ligt alweer een paar weken achter ons. Ook het 11/11 feest is achter de rug en de datum voor het Keinderkupkesfestival

Nadere informatie

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis 1 Inleiding Hulp en ondersteuning thuis Hulp en ondersteuning thuis valt deels onder de Wmo (gemeente) maar soms ook onder de AWBZ of uw zorg verzekering. Dit maakt

Nadere informatie

Kom erbij Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser Muziek: Marcel & Lydia Zimmer 2013 Celmar Music / Schröder & Busser

Kom erbij Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser Muziek: Marcel & Lydia Zimmer 2013 Celmar Music / Schröder & Busser Kom erbij Kom erbij, want ik wil je iets vertellen, het is heel bijzonder, dus luister allemaal. Ik ken honderdduizend prachtige verhalen, maar dit is echt het mooiste van allemaal. Het gaat over twee

Nadere informatie

belangrijke data... 5 december 2014, nr. 8

belangrijke data... 5 december 2014, nr. 8 belangrijke data..... 5 december 2014, nr. 8 Don 18 dec Kerstdiner, 18.00 19.00 uur: alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij Vrij 19 dec Start kerstvakantie, alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij. De Kerstvakantie

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

INFO 2014-9 Banknummer: NL02RABO0149392532

INFO 2014-9 Banknummer: NL02RABO0149392532 Katholieke Bond van Ouderen, Heerlen Stad INFO 2014-9 Banknummer: NL02RABO0149392532 Voorzitter Secretaris Penningmeester Ledenadmin. Vicevoorzitter Mevr. M.Gartz Dhr. J.N.Fox Dhr. H. v.d.heijden Dhr.

Nadere informatie

Over De Veenbrug. Nog. vier. nachtjes. slapen

Over De Veenbrug. Nog. vier. nachtjes. slapen Over De Veenbrug Jaargang 16, nummer 8 30 november 2015 Nog vier nachtjes slapen Kind op maandag Week 49 30/11-04/12 Thema: Er komt een tijd We beginnen deze adventstijd met verhalen over Jesaja. Hij leeft

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Sportieve groepsreizen onder begeleiding. Reisaanbod 2013

Sportieve groepsreizen onder begeleiding. Reisaanbod 2013 Sportieve groepsreizen onder begeleiding Reisaanbod 2013 Informatie over de SGK De Stichting Sportbelang Gehandicapten SGK, hierna te noemen SGK, is een Haagse sportorganisatie die ruim veertig jaar geleden

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2, februari 2015 3 e jaargang

Nieuwsbrief 2, februari 2015 3 e jaargang Nieuwsbrief 2, februari 2015 3 e jaargang Inhoud 28 februari grote bijeenkomst: Liever een goede buur Vrijwillige bijdrage 2015 Kascommissie Maandelijkse inloop 7 maart Nieuws activiteitengroep Divers

Nadere informatie

Fouten maken is geen probleem, want dat doet iedereen

Fouten maken is geen probleem, want dat doet iedereen 29 27 mei 2015 Agenda voor de komende 2 weken Do 28 Vr 29 Groep 3 gaat naar het museum en de juffen vieren hun verjaardag! Weekend Ma 1 Kamp groepen 8. Di 2 Kamp groepen 8. Wo 3 Kamp groepen 8. Verjaardag

Nadere informatie

Nieuwsbrief CliëntAanZet

Nieuwsbrief CliëntAanZet Nummer 7 September 2014 Van de redactie Hallo, Hier weer een nieuwe nieuwsbrief CliëntAanZet. Heb je een leuk idee voor deze nieuwsbrief? Of wil je misschien zelf iets schrijven? Stuur een bericht naar:

Nadere informatie

Thema Informatie vragen bij een instelling

Thema Informatie vragen bij een instelling http://www.edusom.nl Thema Informatie vragen bij een instelling Lesbrief 28. De belastingaanslag. Wat leert u in deze les? Informatie over uw inkomsten begrijpen. Informatie over uw uitgaven begrijpen.

Nadere informatie

VERSCHILLENDE TARIEVEN VOOR MEER WINST

VERSCHILLENDE TARIEVEN VOOR MEER WINST VERSCHILLENDE TARIEVEN VOOR MEER WINST - LEERLING SuccesformulesVoorkant_Opmaak 1 06-10-14 10:08 Pagina 1 VERSCHILLENDE TARIEVEN VOOR MEER WINST 1 anigap 80:01 41-01-60 1 kaampo_tnakroovselumrofseccus

Nadere informatie

Extra Vertrouwd Dichtbij

Extra Vertrouwd Dichtbij Extra s voor een goed leven Extra Fijn die extra s. Ze maken mijn leven een stuk prettiger en makkelijker. Extra informatie, voordeel en gemak ZuidZorg ondersteunt u op alle mogelijke manieren. En als

Nadere informatie

Een goede conditie helpt vallen voorkomen. Praktische tips om gezond en fit te blijven

Een goede conditie helpt vallen voorkomen. Praktische tips om gezond en fit te blijven Een goede conditie helpt vallen voorkomen Praktische tips om gezond en fit te blijven Met een goede conditie voelt u zich zowel lichamelijk als geestelijk fit. Dat is een voorwaarde om lekker te doen en

Nadere informatie

Casa Benamato Accommodatie en Prijzen

Casa Benamato Accommodatie en Prijzen Casa Benamato Accommodatie en Prijzen Accommodatie Het deel van Casa Benamato dat op het dal gericht is, vormt het exclusieve domein van de gasten. De twee appartementen van Casa Benamato hebben een fantastische

Nadere informatie

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen

Nadere informatie

jan-mrt 2011 Contactenkrant Samen boodschappen doen op de markt? Wie fietst er ook graag? Ik zoek een kaartmaatje

jan-mrt 2011 Contactenkrant Samen boodschappen doen op de markt? Wie fietst er ook graag? Ik zoek een kaartmaatje jan-mrt 2011 Contactenkrant Wie vindt het leuk om samen af en toe te koken? Wie wil samen met mij gaan wandelen? Samen zwemmen? Samen boodschappen doen op de markt? Ik zoek een kaartmaatje Gezocht: vriend(in)

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSPRAAT VRIJWILLIGERSPRAAT DECLARATIE KILOMETERVERGOEDINGEN. Stichting Zorgcentrum 'de Blanckenbörg'

VRIJWILLIGERSPRAAT VRIJWILLIGERSPRAAT DECLARATIE KILOMETERVERGOEDINGEN. Stichting Zorgcentrum 'de Blanckenbörg' NIEUWSBRIEF 3 JULI 2011 Stichting Zorgcentrum 'de Blanckenbörg' Eikenlaan 34 9697 RW Blijham tel 0597-565500 www.blanckenborg.nl VRIJWILLIGERSPRAAT Clarie de Boer Vrijwilligerscoördinator clarie.deboer@blanckenborg.nl

Nadere informatie

Informatie over de. Landelijke Koepel Wmo-raden

Informatie over de. Landelijke Koepel Wmo-raden Informatie over de Landelijke Koepel Wmo-raden Inhoud De landelijke Koepel Gegevens van de Koepel Lidmaatschap van de Koepel Meer informatie? Inschrijfformulier Zomer 2015 2 1. informatie over de landelijke

Nadere informatie

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp!

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Haring! Verse haring! Wie maakt me los! Ik heb verse haring! Ha... ja, nou heb ik jullie aandacht, hè? Sorry, ik ben uitverkocht. Vandaag geen haring

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JEUGD & JONGEREN December 2015. Column van Puck. Hallo Allemaal,

NIEUWSBRIEF JEUGD & JONGEREN December 2015. Column van Puck. Hallo Allemaal, NIEUWSBRIEF JEUGD & JONGEREN December 2015 Agenda Column van Puck 4 December Auti Soos 11 december Soep- en spellenavond 12 december Auti Actie Dag 29 december AutiJongerenCafé Vanaf Januari 2016 Auti

Nadere informatie

bureau Activiteiten bemiddeling Activitei wrinken tocht maken Fietsen vitaa winkelen samen tv kijk tuinieren dames kunst uit ho

bureau Activiteiten bemiddeling Activitei wrinken tocht maken Fietsen vitaa winkelen samen tv kijk tuinieren dames kunst uit ho Activitei wrinken tocht maken Fietsen vitaa winkelen samen tv kijk korte vakantie ActieFdAnsje rum tuinieren dames kunst uit ho ergens samen uit eten of thuis dagtocht ka Leggen museum genieten terras

Nadere informatie

Vrije tijd. Activiteiten Walcheren September 14

Vrije tijd. Activiteiten Walcheren September 14 Activiteiten Walcheren September 14 zon 7 sept Rondje fietsen op Walcheren Zou u best mooie fietstochten willen maken, maar doet u dat liever niet alleen? Fiets dan mee met 'Fietsen op Walcheren'. Dit

Nadere informatie

Bonifax. St. Bonifaciusschool Kloosterland 5 2242 JS Wassenaar 070-5116379 www.bonifaciusschool.nl ouders@bonifaciusschool.nl. Wassenaar, maart 2015.

Bonifax. St. Bonifaciusschool Kloosterland 5 2242 JS Wassenaar 070-5116379 www.bonifaciusschool.nl ouders@bonifaciusschool.nl. Wassenaar, maart 2015. Bonifax Wassenaar, maart 2015. Beste ouders/verzorgers, Deze Bonifax is voor de maand maart 2015. Deze maand staat grotendeels in het teken van de projectweken met als afsluiting de open-huis-avond op

Nadere informatie

Informatie Boekje. KV Wageningen Jongste Kamp. Vertrek datum: 19 juli 2014 Eind datum: 25 juli 2014. F, E & D jeugd

Informatie Boekje. KV Wageningen Jongste Kamp. Vertrek datum: 19 juli 2014 Eind datum: 25 juli 2014. F, E & D jeugd Informatie Boekje KV Wageningen Jongste Kamp Vertrek datum: 19 juli 2014 Eind datum: 25 juli 2014 Waar: Oirschot Wie: F, E & D jeugd Thema: Hollywood Inleiding Hallo kampgangers en ouders, Wat geweldig

Nadere informatie

Jaargang 25 Nr. 3. Vrije dagen. Bijzondere activiteiten. Avondbijeenkomsten

Jaargang 25 Nr. 3. Vrije dagen. Bijzondere activiteiten. Avondbijeenkomsten Jaargang 25 Nr. 3 Vrije dagen 17 okt. Groep 1-2-3 vrij 20-24 okt. Alle kinderen herfstvakantie Bijzondere activiteiten 14 okt. Kamp groep 1-2-3 15 okt. Kamp groep 1 t/m 8 16 okt. Kamp groep 4 t/m 8 17

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

Vertel de kinderen, of praat met hen over het verschil tussen film, tv kijken of naar het theater gaan.

Vertel de kinderen, of praat met hen over het verschil tussen film, tv kijken of naar het theater gaan. LESBRIEF Binnenkort gaan jullie met jullie groep naar de voorstelling Biggels en Tuiten Hieronder een aantal tips over hoe je de groep goed kan voorbereiden op de voorstelling. VOOR DE VOORSTELLING Vertel

Nadere informatie

Iris marrink Klas 3A.

Iris marrink Klas 3A. Iris marrink Klas 3A. 1 Inhoud. 1- Voorpagina 2- Inhoud, inleiding & mijn mening 3- Dag 1 4- Dag 2 5- Dag 3 6- Dag 4 7- Dag 5 Inleiding. Ik kreeg als opdracht om een dagverslag te maken over Polen. 15

Nadere informatie

Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND EEN UITGAVE VAN VAKANTIESPELEN KRIEBELDAM DE KRIEBELDAMMER

Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND EEN UITGAVE VAN VAKANTIESPELEN KRIEBELDAM DE KRIEBELDAMMER Iedereen die volgende week niet terug komt een hele fijne vakantie toegewenst! VAKANTIE Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND Vandaag extra veel tekeningen van de

Nadere informatie

HOUTVAARTKOERIER 2009nr. 1 maart 2009

HOUTVAARTKOERIER 2009nr. 1 maart 2009 HOUTVAARTKOERIER 2009nr. 1 maart 2009 zie ook: www.houtvaart.nl Opening zwembad: 25 april 2009 Beste Vrienden van de Houtvaart, en dat zijn er heel veel. Wist u dat de Vereniging bijna 2000 leden telt.

Nadere informatie

Helen Parkhurst Ouder Info

Helen Parkhurst Ouder Info Helen Parkhurst Ouder Info Schooljaar 2012-2013 Nummer 01 Datum: 15 augustus 2012 Agenda augustus 2012 13 t/m 17 augustus: verkeersactie de scholen zijn weer begonnen 20 augustus: 19.30-20.30 uur OAK algemene

Nadere informatie

Ouders eindigen na bezoek in de museumwinkel. Tot slot krijgen de ouders op vertoon van hun entreekaartje een hapje en drankje.

Ouders eindigen na bezoek in de museumwinkel. Tot slot krijgen de ouders op vertoon van hun entreekaartje een hapje en drankje. Nieuwsbrief Nummer 11 jaargang 6 ALGEMEEN Agenda Activiteiten Wat hebben we komende tijd voor de kinderen in petto: 25 april - Duinendag/Koningsspelen voor de groepen 3 t/m 8 - Sport voor kleuters 13-23

Nadere informatie

Mededelingenblad. Jaargang 12, nummer 02. website: www.bs-hobbitstee.nl. e-mail: info@bs-hobbitstee.nl

Mededelingenblad. Jaargang 12, nummer 02. website: www.bs-hobbitstee.nl. e-mail: info@bs-hobbitstee.nl Mededelingenblad Jaargang 12, nummer 02 website: www.bs-hobbitstee.nl e-mail: info@bs-hobbitstee.nl Mededelingenblad In dit nummer: Hobbitstee familie fietstocht 2015 Marathon Eindhoven Kinderboekenweek

Nadere informatie

Nieuwsblad. nr. 5. Woensdag 4 november 2015. Wijziging tot de kerstvakantie

Nieuwsblad. nr. 5. Woensdag 4 november 2015. Wijziging tot de kerstvakantie Nieuwsblad B.s. de Achthoek Houtse Heuvel 3 4911 AT Den Hout nr. 5 Tel: 0162-455472 Fax: 0162-438583 Email: directie@de-achthoek.nl Website: www.de-achthoek.nl Woensdag 4 november 2015 Wijziging tot de

Nadere informatie

't gummybeertje le journal D' Hoge School redactie: Tom & Senne 24-10-08 jaargang 3 nr. 7 http://zevensprong.org frankieweyns@hotmail.

't gummybeertje le journal D' Hoge School redactie: Tom & Senne 24-10-08 jaargang 3 nr. 7 http://zevensprong.org frankieweyns@hotmail. 't gummybeertje le journal D' Hoge School redactie: Tom & Senne 24-10-08 jaargang 3 nr. 7 http://zevensprong.org frankieweyns@hotmail.com Het aapje en de sleutels Er was eens een man en die had de sleutels

Nadere informatie

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS)

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Stel dat dat (te grote wonder) gebeurt, ik betwijfel of dat zal gebeuren, maar stel je voor dat, wat zou je dan doen dat je nu niet doet? (p36)

Nadere informatie

STELLING HET SOCIALE LEVEN VAN JONGEREN ER IS NIKS MIS MEE OM VEEL OVER HET IS NIET GEVAARLIJK OM JE JEZELF OP MSN TE ZETTEN.

STELLING HET SOCIALE LEVEN VAN JONGEREN ER IS NIKS MIS MEE OM VEEL OVER HET IS NIET GEVAARLIJK OM JE JEZELF OP MSN TE ZETTEN. HET IS NIET GEVAARLIJK OM JE EMAILADRES DOOR TE GEVEN. ER IS NIKS MIS MEE OM VEEL OVER JEZELF OP MSN TE ZETTEN. IK ZOU, NAAST MIJN NAAM OOK DE STRAAT WAAR IK WOON DOORGEVEN. DAT IS GEEN GEHEIM! IK VIND

Nadere informatie

jaargang 18 nummer 1 donderdag 03-09-2015

jaargang 18 nummer 1 donderdag 03-09-2015 KBS De Zandberg Zandberglaan 60-62 4818 GL Breda Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder alle ouders, personeelsleden en diverse betrokkenen. Wilt u informatie over een bericht opvragen, of reageren op

Nadere informatie