Aandacht. 197 mei 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aandacht. 197 mei 2015"

Transcriptie

1 Aandacht Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Haarlem opgericht: 12 oktober mei 2015 Geluk is de kunst een boeket te maken met de bloemen waar je bij kunt. In dit nummer o.a. * KBO zomerreis 29 juni 3 juli * Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA) * Hulp nodig bij het invullen van formulieren? * Boekje ANTIN gratis te bestellen

2 2 Vandaag ben ik dankbaar Dit plaatje was nota bene in zwart/wit en toch sprong het er uit, alsof het speciaal voor mij daar stond. Het gebeurt me vaker, dat iets ineens als een flits dieper binnendringt en bezit van me neemt. Ik zat te bladeren in het blad van Encounter, dat trouwens geheel aan het thema dankbaarheid gewijd was. En ik vind het altijd bijzonder als ik door zoiets stevig bij de staart gegrepen wordt. Want ineens kom ik het thema overal tegen. Nou, nou dat zijn veel woorden om te vertellen, dat dit stukje over dankbaarheid gaat. Zelf vind ik het mooi dat dit thema zomaar gratis en voor niets onder mijn aandacht kwam, verrassingen die ik graag wil delen. Het is mooi om de dag te beginnen en te eindigen met de gedachte aan dankbaarheid. Leven we niet gauw onze dagen zomaar voor het vaderland weg? Vinden we alles niet snel vanzelfsprekend? Hebt u wel eens bij het opstaan gedankt voor het morgenlicht, voor je leven en je levenskracht? Zeg je wel eens dank voor je voedsel en je levenslust? Zouden we dan, als we zo met een gevoel van dankbaarheid leven, door de dag heen niet met andere ogen kijken naar de mensen om ons heen, naar wat er gebeurt en wat ons opvalt? In het Encounterblad kwam ik ook een opsomming tegen van spreuken en uitspraken over dankbaarheid, die ik u niet wil onthouden. Ze zijn verzameld door Marjan Schmidt: * Niet het geluk maakt ons dankbaar, maar dankbaarheid maakt ons gelukkig (Thich Nay Hanh) * Dankbaarheid verandert wat we bezitten in genoeg. (Melody Beattle) * Dankbaarheid is het geheugen van het hart. * Dankbaarheid is een bloemke, dat in weinig hoven groeit (Guido Gezelle) * Iets dankbaar in ontvangst nemen is een bevestiging van de waardigheid van het geven (Deepak Chopra) * De basis van geluk is dankbaarheid (Olaf Hoenson) Wanneer we ons best doen om het leven te zien als het wonder dat het is, stijgt ons geluksniveau. Dankbaarheid is het gevoel,

3 3 dat het wonder terugbrengt in ons leven. Zullen we het met elkaar een maandje gaan oefenen? Ik ben benieuwd naar de ervaringen? Maria van Ooijen Meer dan 75% van de mensen tussen de 65 en 75 jaar bezoekt dagelijks het internet, lazen we in de krant. Dat is nog eens een verrassend getal, want dat betekent dat 3 van de 4 oudere mensen dagelijks achter de computer, laptop of tablet zit. Computeranalfabeten zijn we dus allang niet meer. We lezen de krant op de computer, we doen aan internetbankieren, we sturen mailtjes, we bestellen iets bij een webwinkel enz. enz. Kortom het beeld dat men van onze generatie had, klopt dus allang niet meer. U ziet dat ook bij de KBO Haarlem; al jaren hebben we een uitstekende website en die wordt opgemaakt en bijgehouden door allemaal 65 plussers. En zo n anderhalf jaar geleden zijn we begonnen met het verzamelen van de adressen van onze leden. Daar willen we meer mee gaan doen. Een eerste schuchtere poging was de kerstwens, maar we willen in de communicatie met u steeds meer van de digitale snelweg gebruik gaan maken. Dat scheelt enorm aan kosten. Denk alleen maar aan het papier, de enveloppen en postzegels. En deze gedrukte Aandacht kost maar 0,41 per nummer; op jaarbasis dus nog geen 5,00 per lid. Maar omdat we zoveel leden hebben (ongeveer 4800), is de penningmeester jaarlijks toch een kleine ,00 kwijt aan ons maandblad. Goed, we zijn nog niet zo ver met de digitale snelweg, maar realiseer u wel dat het bestuur hier steeds meer mee geconfronteerd wordt en erover nadenkt. Het gaat er dus niet om of we van die digitale snelweg gebruik gaan maken, want dat doen we met de website al jaren, maar hoe? Ook de leden zonder computer mogen we niet vergeten! CT

4 4 Het woord is aan het bestuur Vorige maand schreef ik over de e- bike. Ik eindigde met de volgende zin: dus bewegen, de natuur in en dat kan op een e-bike maar matig uw snelheid tot maximum 20 km per uur en zet een helm op. Of de politici mijn stukje gelezen hebben of de krant maar zoals wel vaker reageren zij overtrokken op zulke berichten. Politici hebben nu voorgesteld om bij gebruik van een e-bike een MOTORHELM verplicht te stellen. Kan het nog gekker? Maar laten we wel in de gaten houden dat er in 2012 ruim 2100 mensen van 80+ overleden zijn door een val. Niet alleen in het verkeer maar ook thuis. Een val levert vaak hersenletsel op en dat komt ook doordat veel ouderen bloedverdunners gebruiken. Een klein advies: ga als 80+-er niet meer op een keukentrapje staan en kijk eens of het niet verstandig is handgrepen in de douche te laten aanbrengen. Tijdens de Ontmoetingsdag op 15 april is de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. De niet aanwezigen wil ik nu eerst even bijpraten. Afscheid is genomen van 3 bestuursleden. Nel Dellebeke van de commissie Welzijn, Jan ter Ellen als coördinator computerhelpers en Jack de Mooij als 2 e secretaris. Met bloemen en applaus werden zij bedankt voor hun inzet. Marianne Mathijssen werd gekozen voor de commissie welzijn en Ton van Meurs als penningmeester. De functie van 2 e secretaris wordt intern ingevuld. Het complete bestuur in de nieuwe samenstelling met adressen en telefoonnummers vindt u op de achterzijde van deze Aandacht. Toch ook belangrijk om te weten is dat onze secretaris, Nel Pool, nu 10 jaar deze functie vervult. De opbrengst van de collecte tijdens de viering voor het Hospice Haarlem was Hartelijk dank. En dan de financiën. Wij hebben al 2 jaar een nadelig saldo dat veroorzaakt wordt door enerzijds de intrekking van subsidies en anderzijds de verhoging van de afdracht aan de provinciale KBO

5 5 en de Unie KBO. In de discussie werd het belang van deze 2 instanties duidelijk onderstreept en de vergadering ging akkoord met de verhoging van de contributie vanaf 1 januari Een individueel lidmaatschap wordt 25 per jaar en de partner 20. Daarmee blijven wij als KBO Haarlem nog ruim de goedkoopste ouderenbond. Binnenkort worden de incasso s verzonden en de automatische incasso s geïnd. Wat houdt het bestuur zoal bezig. Al enkele maanden zijn 3 personen uit het bestuur bezig met de herziening van de beleidsnota die dateert uit Een eerste proeve is tijdens de laatste vergadering besproken. Als de opmerkingen verwerkt zijn volgt de 2 e fase, het maken van het jaarplan. Dat moet dus elk jaar opnieuw. En als laatste moet dan bekeken worden hoe de plannen het beste uitgevoerd kunnen worden. Welke bestuurssamenstelling past hier het beste bij? U ziet, er is nog wel enig werk te verrichten. Zorgen blijven er om de bezorgers voor de Nestor en Aandacht. Bij een ouderenbond moet je er van uitgaan dat er bezorgers uitvallen, gelukkig meestal tijdelijk. Daarom zijn invallers onontbeerlijk. Er zijn nu problemen met bezorgers voor Schalkwijk. Bent u in de gelegenheid om 10 keer per jaar een uurtje te besteden aan het bezorgen van de Aandacht en de Nestor of wilt u als bezorger op de reservelijst, meld u aan bij Nancy van Kampen. Tel Wij zijn u eeuwig dankbaar. Een leuker bericht. KBO Heemstede is iets jonger dan KBO Haarlem maar heeft op 21 april toch haar 60 e verjaardag gevierd met een eucharistieviering en een receptie. Dit past niet in onze veelgelezen rubriek bijzondere verjaardagen dus vanaf deze plaats een felicitatie aan onze goede buur. Iedereen in Nederland is verplicht een zorgverzekering te hebben en daar betaalt u dan premie voor. Maar weet u ook dat daarnaast een bijdrage Zorgverzekeringswet (bijdrage Zvw) op het inkomen ingehouden moet worden over max per maand? Dat is dan max per maand. Tel daar uw maandpremie van de zorgverzekering bij en dat x 12 en u ziet wat u per jaar kwijt bent aan de zorg. De gemiddelde Nederlander betaald ca per jaar.

6 6 Als een bom sloeg het bericht in dat Theo Kooijman plotseling is overleden. De meerdaagse reizen werden door Leny en Theo op een voortreffelijke wijze begeleid. Hen ontging niets, zij hielden alles in de gaten, waren altijd aanspreekbaar en verzorgden de deelnemers als hun gasten. Samen verzorgden zij ook de loterij op de ontmoetingsdagen. Onafscheidelijk waren zij en nu zijn zij door de dood gescheiden. KBO Haarlem zal hem missen maar onze gedachten gaan uit naar Leny en de kinderen. Herrie Weber, voorzitter Van de penningmeester En dan geen a.i. meer achter mijn naam na de algemene ledenvergadering van 15 april. Dank voor het gestelde vertrouwen in mij en laten we er een mooie periode van maken. Ook belangrijk, en zeker voor iedere penningmeester, is de contributie inning. Op 15 april is ook het contributievoorstel goedgekeurd. Per 1 januari van dit jaar is de contributie vastgesteld op 25,00 per persoon, voor een tweede (en eventueel volgend lid) op hetzelfde adres is dit 20,00. Dit betekent dat binnenkort de contributie wordt geïnd en wel op de volgende wijzen. Automatische incasso: Bij alle leden waar ik een machtiging van heb ontvangen, wordt de contributie eind april/begin mei van de rekening afgeschreven. De totale verwerkingstijd bij de bank kan ik niet aangeven, maar de vorige incasso had een verwerkingstijd van 14 dagen dus ik neem aan dat dat gelijk is gebleven. Streefdatum voor verzending naar de bank is 25 april. Deze leden krijgen geen bericht meer van mij. bericht: De leden waarvan het adres bekend is bij mij, en die geen machtiging hebben afgegeven, ontvangen een bericht of zij de contributie door middel van een eigen overschrijving (internetbankieren) willen overmaken. Omdat dit een geheel nieuwe methode is, zie ik dit ook als een test. Afhankelijk van

7 7 het resultaat is het mogelijk dat ik op een later tijdstip alsnog een acceptgirokaart verstuur. Acceptgirokaart: Alle overige leden ontvangen een acceptgirokaart. U kunt deze gebruiken voor de betaling. Maar als u de beschikking heeft over internetbankieren is het sneller en goedkoper om een eigen overschrijving (wederom internetbankieren) te gebruiken. Belangrijk: Vermeld bij betaling via een eigen overschrijving altijd uw ledennummer of uw adres in de omschrijving. Zeker als de contributie door een ander wordt betaald (familie bijvoorbeeld) is dit belangrijk. De contributie wordt per lid geïnd, korting voor het tweede (en volgende) lid wordt automatisch berekend. Bij vragen neem uitsluitend contact op met mij ( of telefoonnummer (na 18:30 uur) of Raamsteeg 14, 2011 BH Haarlem). Niet met de ledenadministratie, het secretariaat of het regiokantoor van de provinciale KBO NH. Zij kunnen u in dit geval niet helpen en het duurt daarom alleen maar langer voor u antwoord krijgt. Het rekeningnummer is NL29INGB ten name van KBO Noord Holland. Commissie Welzijn Ton van Meurs Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering afgelopen woensdag 15 april heeft u ermee ingestemd dat ik Marianne Mathijssen, de voorzitter ben geworden van de Commissie Welzijn. Hartelijk dank hiervoor. Nelleke Dellebeke heeft dit hiervoor met veel inzet gedaan. Gelukkig blijft zij, met haar vele ervaring, deel uitmaken van deze commissie. Mijn missie is om het welzijn van mijn medemensen te bevorderen door samen activiteiten te organiseren, die bijdragen aan ons welzijn. Vorig jaar november zijn wij gestart met een praat/luistercafé op elke eerste zondagmiddag van de maand. Samen in een inspirerende omgeving praten en luisteren wij naar onderwerpen die ons allen aangaan.

8 8 Mijn leeftijd is 70 jaar en ik woon met mijn echtgenoot op een van de mooie hofjes die Haarlem rijk is. Het Proveniershof in onze binnenstad. Tot eind 2010 was ik een BOA (een beroepsouderenadviseur) wat ik 21 jaar met heel veel plezier en liefde heb volbracht. Graag zet ook ik mijn ervaring en kennis in, met het doel om zo lang mogelijk zelfstandig en plezierig ouder te worden. Samen voor en met elkaar! Marianne Mathijssen In memoriam Theo Kooijman Op zaterdag 28 maart overleed op de leeftijd van bijna 80 jaar Theo. Vrijdagavond had hij thuis nog gezellig zitten kaarten maar gaf wel aan dat hij naar bed ging, omdat hij zich niet lekker voelde. Vrij kort daarna waarschuwde hij zijn vrouw dat het niet goed ging en dat ze moest bellen. Per ambulance is hij naar het VU in Amsterdam gebracht maar daar konden ze hem niet redden. Dat Theo erg gezien was binnen onze KBO bleek uit de vele kaarten, het bezoek in het uitvaartcentrum en bij de crematie in Driehuis. Sinds de zomer van 2008 was hij met zijn vrouw Leny betrokken bij onze meerdaagse reizen. Samen gingen zij mee als leiding met de groep Kbo ers die op vakantie ging. In de zomer en met de kerstdagen; twee keer per jaar. Alles had hij op papier staan en tot in de puntjes geregeld. Op zijn computer konden we zelfs al de presentatie vinden die hij voor zijn reizigers zou gaan houden. Nog maar net had hij een lezing gehouden Met de stoomtram door Schoten. Ook kennen we hem als organisator van de verloting tijdens onze contactdagen. Wij zullen hem gaan missen en we hopen dat zijn vrouw de kracht zal vinden om zonder hem door te gaan. Theo bedankt voor alles. Moge hij rusten in vrede. Ronny Visser Reiscommissie KBO Haarlem

9 9 Hulp nodig bij het invullen van formulieren? -Onze eigen VOA s (Vrijwillige Ouderenadviseurs) zie op onze website onder Zorg en Welzijn. -Stichting Kontext, formulierenbrigade Bezoekadres: Rijksstraatweg 24, 2022 DA Haarlem Maandag en dinsdag uur. Tel Loket Schalkwijk Bezoekadres: Rivièraplein 4, 2037 AS Haarlem Woensdag en donderdag uur. Tel Humanitas. Zuid-Kennemerland. Bezoekadres: Indische straat 10, 2022 VV Haarlem. Dinsdag, woensdag en vrijdag uur. Tel HaarlemPas Dit is een persoonsgebonden pas. Mensen met een zeer laag inkomen kunnen voor deze pas in aanmerking komen. Ontvangt u één van onderstaande uitkeringen, of doet u mee aan een van onderstaande regelingen, dan heeft u recht op de HaarlemPas. Bijstandsuitkering Inkomensvoorziening Ouderen en gedeeltelijk arbeidsongeschikt gewezen zelfstandigen Aanvulling AOW Schuldsanering Met de HaarlemPas kunt u eenvoudig bijzondere bijstand en/of regelingen aanvragen. U hoeft dan niet steeds al uw gegevens opnieuw in te vullen. Met de HaarlemPas krijgt u korting in de musea, zwembad en bibliotheek. Als u denkt dat u voor de HaarlemPas in aanmerking komt, bel dan en u wordt doorverwezen. Aanvulling AOW Woont u in Nederland en krijgt u geen volledig AOW-pensioen? Heeft u naast uw onvolledige AOW geen of weinig andere inkomsten? Dan kunt u misschien in aanmerking komen voor een aanvulling tot het minimum inkomen. Meer informatie? Neem dan contact op met de Sociale Verzekeringsbank via telefoon of kijk op Gien Baltus

10 10 Voor u gelezen Vermijd de weg van de minste weerstand en houd uw hersenen gezond. Wij worden ouder, dus ook onze hersenen. Ons geheugen wordt slechter, we denken trager en we kunnen nieuwe informatie minder goed verwerken. Dat bepaalde hersenfuncties achteruitgaan, wil niet zeggen dat het oudere brein slechter functioneert dan het jonge brein. Integendeel in bepaalde opzichten werkt het zelfs beter. Als we ouder worden kunnen we beter verbanden leggen, problemen oplossen en beslissingen nemen. Ook kunnen we beter relativeren en bemiddelen en hebben we meer zelfkennis. We kijken iets positiever naar de dingen. Dat laatste komt doordat systemen in je hersenen die je negatieve emoties moeten opslaan, meer en meer onderdrukt worden, schrijft professor dr. Erik Scherder, die regelmatig te gast is bij De wereld draait door. in studies zien we vaak dat ouderen positieve beelden beter onthouden dan negatieve zegt de professor. Dat je als oudere wat milder wordt en positiever terugkijkt op je leven, vindt de professor eigenlijk wel mooi. Zo kun je op een goede manier afscheid nemen van je leven. Hoe we ouder worden, wordt deels bepaald door genetische en omgevingsfactoren, maar we kunnen wel proberen om onze hersenen goed te houden door geestelijk en lichamelijk actief te blijven. Geestelijk door je brein elke dag met nieuwe prikkels te voeden. Ga nieuwe uitdagingen aan. Bijv. door aan een nieuwe cursus te gaan deelnemen. Of een nieuw recept uit te proberen. Ook kun je eens een andere route naar de supermarkt nemen of een gesprek aangaan met iemand die je niet kent. Lichamelijk door meer te bewegen en te sporten. Wie dagelijks zwemt, wandelt, of fietst, verbetert de doorbloeding van het brein. Dat we gedurende ons leven alsmaar minder bewegen baart de professor zorgen. Van de volwassenen Nederlanders haalt nog niet de helft de Norm Gezond Bewegen. Volgens deze norm moeten we per dag minimaal een half uur achter elkaar matig intensief bewegen. Dat houdt in dat we dertig minuten flink fietsen,

11 11 zwemmen of wandelen. Dat we die norm niet halen, komt doordat ons leven te comfortabel is geworden. We pakken vaker de auto dan de fiets. En de lift i.p.v. de trap. Ook overgewicht komt steeds vaker voor. En ook dat leidt ertoe dat we steeds minder bewegen. Geef om je hersenen, blijf actief! Bron:Max Magazine nr.15 ( ingekort). Anneke Alders WMO-taxi - mopperen of een klacht indienen? Vooral ouderen maken gebruik van de WMO-taxi. (De Biosbus). Een prachtige voorziening voor wie het echt nodig heeft. Omdat deze voorziening veel gemeenschapsgeld kost, is het belangrijk om te weten of we waar voor ons geld krijgen. Om daar achter te komen heb ik de hulp van gebruikers nodig. Mij is verteld dat er in verhouding bij de Bios heel weinig klachten binnenkomen. Dat antwoord heeft me verbaasd, want ik hoor vaak mopperen over te vroeg of te laat ophalen, of helemaal niet ophalen of overdreven ver omrijden, of een onheuse behandeling enz. enz. enz. Er is echter een groot verschil tussen mopperen en ook daadwerkelijk een klacht indienen. Als er werkelijk iets fout is gegaan, dan doet u er goed aan een klacht in te dienen. Hoe dient u een klacht in?? U belt de Bios (zoals u een rit bestelt). U zegt dat u een klacht heeft en omschrijft wat er mis was. Noem datum en tijd van de rit. Uiteraard noemt u ook uw naam en adres. Mijn vraag aan u Het is voor mij belangrijk om een juist beeld over de klachten te krijgen, daarom heb ik een verzoek aan u. Wanneer u een klacht hebt ingediend wilt u mij dat dan laten weten. U kunt mij bereiken op: of op Alvast dank voor uw medewerking. Gien Baltus, lid Participatieraad

12 12 Door een grij(n)ze(nde) bril bekeken Waar zeuren we over? Weet u het nog? In 2008 begon de grote economische crisis. De banken hadden dit veroorzaakt en moesten op alle mogelijke manieren geholpen worden om overeind te blijven; ze kregen enorme leningen van de staat en ABNAMRO werd zelfs helemaal door de staat overgenomen. Na zo n catastrofe past toch enige bescheidenheid, zou je zeggen. Enige bescheidenheid, maar niet voor de topjongens van de bank. Die verdienen al gigantische salarissen, maar nu het einde van de crisis gloort, hebben ze als voorschot daarop zichzelf direct maar enorme salarisverhogingen gegeven. Een gigantische lading kritiek was direct in de krant te lezen, op de radio te horen en op de tv te zien. Maar daar hebben die jongens niets mee. Zij op die hoge berg Olympus, regelen hun zaakjes onderling en daar heeft het klootjesvolk niets mee te maken. Ik zag zelfs zo n vlotte jeugdige bankjongen op de tv verklaren dat het allemaal peanuts was, dat het eigenlijk niets voorstelde. Noem dat maar niets; al die duurbetaalde jongens krijgen bovenop dat toch al geweldige salaris verhoging. Honderdduizend, een ton; dat is elke dag, ook het weekend 273,- meer, elke week 1923,- en elke maand 8333,-. Ik vind dat als je die bedragen gewoon verdient, je al ruim betaald wordt. Maar niet die jongens, want ze hebben een paar jaar pas op de plaats gemaakt en dan heb je toch gewoon recht op zo n verhoging. Dat honderdduizenden mensen werkeloos zijn geworden door de crisis of nu in armoede leven, maakt die jongens niet uit. Die wereld kennen ze niet en daarvan hebben ze nooit gehoord. Die berichten bereiken de top van de Olympus namelijk nooit. Dacht u dat zij weten wat een bijstandsuitkering of een werkeloosheidsuitkering is? Nee, natuurlijk niet. Ze kennen die woorden niet eens! Ze zijn alleen maar bezig met hun derde huis, hun vierde auto en hun vijfde gecodeerde bankrekening in het buitenland, want

13 13 belasting betalen is voor de dommen (zo hebben ze van de Grieken geleerd). En daar heb je het al druk genoeg mee! Van reisjes naar het buitenland en overnachtingen in dure hotels zie je de rekeningen nooit, want dat gaat op kosten van de baas. Vertel me dan maar eens hoe je iets van die enorme hoop geld kan opmaken? Ze zijn eigenlijk elke dag aan het netwerken en dat kost al tijd genoeg, daar heeft het klootjesvolk geen idee van. En ze zitten in de raad van bestuur; heeft u enig idee hoe zwaar dit zitten is? Deze grootverdieners zijn de hele dag bezig met het wegzetten en wegsluizen van dat geld. Weet u hoe zwaar dat werk is? Nee, natuurlijk niet, want u heeft het nooit gedaan. Waar zeuren we dan over? Ze hebben gelijk: waar zeuren we over. Lichtgrijs Noot van de redactie: Onder de enorme druk van de media (en de minister van financiën) hebben de topjongens van de ABNAMRO (staatsbank) nu van hun verhoging afgezien. Dit geldt echter niet voor de verhogingen bij de andere banken. Dit blijft een eindeloos wordt vervolgd verhaal. U kunt nog steeds uw adres doorgeven, ook in 2015! Stuur dat adres aan:

14 14 Vrijwillige Ouderen Adviseur Het is alweer een paar maanden geleden dat wij u opmerkzaam maakten op onze VOA's. Dit is de afkorting voor Vrijwillige Ouderen Adviseur. Een adviseur die u kan helpen bij vragen over wonen, welzijn en zorg. Want met het ouder worden kunnen we min of meer hulpbehoevend raken. Lichamelijke ongemakken en pijn, eenzaamheid en verdriet, kunnen ons hierbij vergezellen. Wat zou een ouderenadviseur kunnen doen? Dat is niet zo eenvoudig te beantwoorden. Soms lijkt het wel eenvoudig. Dan gaat het bijvoorbeeld om het aanvragen van een traplift of een ander hulpmiddel. Ook met het zorgvuldig opstellen van een dergelijke aanvraag kunnen wij u helpen. Maar er kunnen ook andere hulpvragen zijn. Een ouderenadviseur kan dan bij u langskomen om samen met u te zoeken naar waar de schoen wringt. De hulpvraag kan dan helderder worden. Daar zijn wel een aantal gesprekken voor nodig. En mogelijk vinden we dan samen die mogelijkheden die uw leven weer zin geven. Er zijn echter ook oplossingen mogelijk waarbij de hulp van de gemeente geboden is. Die juiste hulp van de gemeente kunnen we dan samen met u zorgvuldig en duidelijk aanvragen. De gemeente zal dan bij u langskomen voor het zogenaamde keukentafelgesprek. Op uw wens zal een VOA daarbij graag aanwezig zijn. Zodra het voor de gemeente duidelijk is welke hulp u nodig heeft, zal zij met een voorstel voor zorg op maat komen. Want ieder mens is uniek. Vaak spelen meerdere factoren een rol. U bent bijvoorbeeld erg eenzaam. U verliest gaandeweg de moed om nog iets te ondernemen. Door de inactiviteit kunt u lichamelijke problemen krijgen of nog verder in een isolement komen. Het kan ook zijn dat het u allemaal teveel wordt, wat dan ook weer kan leiden tot allerlei problemen. En zo zijn er nog vele factoren die een rol kunnen spelen. Het kan echter ook zo zijn dat u uzelf niet meer goed kan verzorgen. Dan is er hulp van buiten nodig, mogelijk een wijkverpleegkundige of een (tijdelijke) opname. De huisarts speelt hierin dan een centrale rol. Wat de vraag ook is, u kunt een beroep doen op de VOA. Hoe vraagt u hulp aan van een VOA? Dat is erg eenvoudig. U belt met de contactpersoon VOA, Iet Woerde, tel: of Toos van Gendt, tel: 023

15 Na een kort gesprek weten zij welke VOA het best bij uw vraag past. Deze VOA neemt contact met u op voor een afspraak. Aan de hulp van de VOA zijn voor u geen kosten verbonden. Uw privacy wordt hierbij gewaarborgd. Jack de Mooy Vincent kleding en schoenen; andere mensen helpen en tegelijk goede doelen steunen Al meer dan 160 jaar bestaat de kledingwinkel van de Vincentiusvereniging in de Zoetestraat in Haarlem. Al die jaren door hebben vrijwilligers goede kleding en schoenen in ontvangst genomen, opgehaald, gesorteerd en in de winkel weer tegen héél lage prijzen verkocht; voor mensen die weinig te besteden hebben. Maar andere mensen kunnen er terecht: om verspilling tegen te gaan of om bij te dragen aan goede doelen. Van de opbrengst helpen we mee aan projecten in ontwikkelingslanden, maar ook ondersteunen we behoeftige mensen in onze regio. Zo wordt onder andere aan Stem in de Stad, het gevangenispastoraat en de Stichting Urgente Noden Haarlem gegeven. U kunt ons helpen door ons uw goede kleding te brengen. Dat kan tijdens de openingstijden van de winkel en op elke maandagmorgen. Zo nodig halen wij de kleding op. U kunt bellen voor Haarlem, Heemstede en Overveen of voor Santpoort en Bloemendaal U kunt ons ook helpen bij het sorteren van kleding op maandagmorgen en/of de verkoop. We hebben een héél gezellig en enthousiast team. We zoeken versterking om ons werk te kunnen blijven voortzetten. Heeft u interesse voor dit mooie werk? Neemt u contact op met Tilly Ruigrok Onze winkel is open op woensdag, donderdag en zaterdag van uur tot uur. Adres: Zoetestraat 19 Haarlem, zijstraat van de Zijlstraat, tegenover de voormalige Douwe Egbertwinkel.

16 16 Enthousiaste kook vrijwilliger(s) gezocht De keuken van het Steunpunt voor ouderen ondergaat binnenkort een kleine verbouwing. Na de verbouwing is de keuken beter geschikt om in te koken. Dat biedt vele nieuwe mogelijkheden! Wij willen graag af en toe zelf gekookte lunches voor onze bezoekers gaan aanbieden. Bijvoorbeeld lekkere zelfgemaakte soep en een broodje. Maar misschien heeft u nog hele andere leuke ideeën: Een keer een brunch op zondag? Een themamaaltijd in de zomer? Van alles is mogelijk! Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om (samen) te koken en met ons mee te denken. Heeft u leuke ideeën? Neem dan contact met ons op. Mirjam van Geens, Steunpunt voor ouderen, van Oosten de Bruijnstraat 60, tel of Fietsen! Na onze eerste tocht, die door de opkomende zeedamp koud begon, zijn we van plan om in de maand mei weer te gaan; dus 13 mei is het weer zover. Van Oosten de Bruinstraat nr 60. Om 10 uur verzamelen. Door van Eeden Kopij voor het juninummer van Aandacht Uiterlijk bij de redactie: 17 mei * per naar C. Teeuwen,

17 17 Veel ouderen te kleine financiële buffer Vijftigplussers zijn steeds vaker financieel kwetsbaar. Dit blijkt uit cijfers van het Economisch Bureau van ING. Niet alleen veel jarigen vinden dat zij te kleine geldbuffers hebben. Ook een grote groep 65-plussers heeft te weinig financiële reserves. Uit analyse van de cijfers van het CBS blijkt dat veel huishoudens hebben ingeteerd op hun vermogen. Tussen 2008 en 2013 is het vermogen met een derde gedaald. Het aantal ouderen met een buffer lager dan het absolute minimum - volgens het Nibud is dat 3500 euro - is gestegen tot bijna 20%. Het vermogen is belangrijk als buffer voor toekomstige uitgaven. Als de koopkracht daalt, kunnen de reserves aangesproken worden om de lopende uitgaven te kunnen betalen. Zonder een fatsoenlijke financiële buffer, is het risico op geldproblemen groot, aldus Manon Vanderkaa, directeur Unie KBO. Tweedeling in vermogen Dagblad Trouw en andere media berichtten in de afgelopen tijd over een grote groep 50-plussers die niet (meer) financieel fit is. Ook onder de 65-plussers is het vermogen ongelijk verdeeld. De rijkste 25% binnen de groep 65-plussers bezit meer dan euro aan vermogen. De armste 25% beschikt over minder dan euro. Manon Vanderkaa: Het beeld dat alle ouderen rijk zijn, is dus niet juist. Er is een grote groep ouderen die zich in een financieel kwetsbare positie bevindt. In onze belangenbehartiging leggen we daar de nadruk op. Politiek, span een financieel vangnet om armoede bij kwetsbare ouderen te voorkomen! Bron: Unie KBO

18 18 Praat & Luistercafé KBO Haarlem e.o. Zondagmiddag 3 mei 2015 bent u van harte welkom in het Praat & Luistercafé De Lange Heer van tot uur aan de Lange Herenstraat 6 in Haarlem. De commissie Welzijn hoopt u weer te mogen ontmoeten. Deze middag staat in het teken van vragen rondom ouder worden Ouder worden biedt nog vele kansen. Raar, om op je vijftigste al zowat de handdoek in de ring te gooien, want je leeft daarna misschien nog wel dertig of veertig jaar. Ouder worden is een geweldig fenomeen, met enorme voordelen en bevrijdende inzichten. Het is tijd dat we dat inzien. Alleen waar praten vijftigplussers over? Onder het genot van een drankje en een hapje zien wij uw komst graag tegemoet. Commissie Welzijn: Marianne Mathijssen tel: , Nel Dellebeke tel: , Gezellig over onszelf praten Wanneer je er goed over nadenkt, dan gaat welzijn uiteindelijk over hoe je jezelf voelt in je eigen omgeving. Daarbij spelen gezondheid, financiële omstandigheden, familiesituatie en nog veel andere zaken een rol. En hoe je jezelf daar zo goed mogelijk aan probeert aan te passen om je eigen welzijn te verbeteren is erg persoonlijk. Dat betekent ook vaak meedenken aan het welzijn van anderen, waardoor onze eigenwaarde gestimuleerd wordt. Aan dit fundamentele onderwerp kan iedereen een andere invulling geven. Maar het gaat er uiteindelijk om, dat we WEL ZIJN. Iedere eerst zondag van de maand wordt er in een ontspannen sfeer over deze toch wel uiterst fundamentele zaken gesproken. Een lid van de KBO-commissie Welzijn is de gespreksleider, die er voor zorgt dat iedereen de kans krijgt zijn zegje te doen. Ik schrijf dit na verschillende keren deelgenomen te hebben aan deze bijeenkomsten. En ik nodig u uit om ook eens te komen. Iedere eerste zondag van de maand in café De lange Heer, van 15:00 tot 18:00 uur. Kijk voor meer informatie op Jan ter Ellen

Aandacht. 192 november 2014. Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Haarlem opgericht: 12 oktober 1952 www.kbohaarlem.nl

Aandacht. 192 november 2014. Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Haarlem opgericht: 12 oktober 1952 www.kbohaarlem.nl Aandacht Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Haarlem opgericht: 12 oktober 1952 www.kbohaarlem.nl 192 november 2014 Humor is het gat in de traan waardoor de lach ontsnapt. Ruth Zwijgers In dit nummer

Nadere informatie

Aandacht 198 juni 2015

Aandacht 198 juni 2015 Aandacht Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Haarlem opgericht: 12 oktober 1952 www.kbohaarlem.nl 198 juni 2015 Geluk is een kortstondig bijproduct van een leuke gebeurtenis. In dit nummer o.a. * Koninklijke

Nadere informatie

Highlights. Carin s column weer terug Psychische problematiek bij chronische ziekte Ontwikkeling huisartsenbrochure Ervaringsverhaal van Henny Mier

Highlights. Carin s column weer terug Psychische problematiek bij chronische ziekte Ontwikkeling huisartsenbrochure Ervaringsverhaal van Henny Mier Jaargang 20, nummer 1, januari 2012, oplage 750 ex., ISSN 1569-9214 deadcasca k r a n t Autosomaal Dominant-erfelijke Cerebellaire Ataxie-Vereniging Nederland Highlights Carin s column weer terug Psychische

Nadere informatie

Voorwoord. Janneke Wagenaar

Voorwoord. Janneke Wagenaar Voorwoord Vorige maand was ik met mijn man en onze dochter in Rome. We hebben genoten van deze prachtige stad, met als extra dimensie: het was de week voor Pasen. We struikelden over priesters en nonnen,

Nadere informatie

Ineke zorgt voor haar (veel) oudere man We hebben nog steeds een leuk huwelijk

Ineke zorgt voor haar (veel) oudere man We hebben nog steeds een leuk huwelijk Mantel Maggezien Gratis tijdschrift voor Utrechtse mantelzorgers voorjaar 2014 Van je familie moet je het (niet) hebben Als je in je eentje voor de zorg opdraait Veranderingen in zorg en welzijn Nieuws

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Bijpraten. Info van, voor en door mensen met een chronische psychische aandoening en belangstellenden.

Bijpraten. Info van, voor en door mensen met een chronische psychische aandoening en belangstellenden. Bijpraten Beraber konuşalım Nr.57 maart 2013 Info van, voor en door mensen met een chronische psychische aandoening en belangstellenden. Thema in de Week van de Psychiatrie 2013 [van 18 maart tot 23 maart]

Nadere informatie

A N B O d e. Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen NUMMER 7. Telefoon: 079-342 70 23 of 06-23 22 57 39

A N B O d e. Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen NUMMER 7. Telefoon: 079-342 70 23 of 06-23 22 57 39 A N B O d e Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen NUMMER 7 17e Jaargang NOVEMBER 2013 Telefoon: 079-342 70 23 of 06-23 22 57 39 Colofon ANBOde is een uitgave van de ANBO afdeling Zoetermeer/Benthuizen

Nadere informatie

In deze Plotsdoof schenken we wat extra aandacht aan ontspanning, letterlijk en figuurlijk. Waar knap je van op? Hoe doe je nieuwe energie op?

In deze Plotsdoof schenken we wat extra aandacht aan ontspanning, letterlijk en figuurlijk. Waar knap je van op? Hoe doe je nieuwe energie op? Energie Jaargang 24 nr. 3 september 2013 In dit nummer o.m. In deze Plotsdoof schenken we wat extra aandacht aan ontspanning, letterlijk en figuurlijk. Waar knap je van op? Hoe doe je nieuwe energie op?

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland MAART2011 Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Afscheid Van de redactie. In ons verenigingsblad proberen we als redactie steeds informatie

Nadere informatie

Contactblad Regio Utrecht - jaargang 19 no. 71

Contactblad Regio Utrecht - jaargang 19 no. 71 PERSPECTIEF Contactblad Regio Utrecht - jaargang 19 no. 71 3 CONTACTGEGEVENS PERSPECTIEF PERSPECTIEF is het contactblad van de Nederlandse CVA-Vereniging Samen Verder, REGIO Utrecht. Een patiëntenvereniging

Nadere informatie

Het Nije Magazine. Kanker heb je samen

Het Nije Magazine. Kanker heb je samen 5 JAAR DE NIJE STICHTING Het Nije Magazine 5 jaar de Nije Stichting Kanker heb je samen Terugkijken op vijf jaar de Nije Stichting met o.a. activiteiten als de Nije Beweegt, de Nije Live en interviews

Nadere informatie

DE KUNST RONDKOMEN. van het. Een verslag van een project voor en door mensen die op enigerlei wijze te maken hebben met armoede

DE KUNST RONDKOMEN. van het. Een verslag van een project voor en door mensen die op enigerlei wijze te maken hebben met armoede DE KUNST van het RONDKOMEN Een verslag van een project voor en door mensen die op enigerlei wijze te maken hebben met armoede INHOUD UITGELEGD INGELEID... pagina 5 De Kunst van het Rondkomen Het project,

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

Nummer 4 september 2014. AanZet. Wmo een feit

Nummer 4 september 2014. AanZet. Wmo een feit Nummer 4 september 2014 AanZet Wmo een feit En verder Meer aandacht voor bewoners aangepaste woningen Nieuwe wetten maken scholing adviseurs noodzakelijk Jonge talenten geven EK zwemmen extra kleur In

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg

Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg Bewaarexemplaar 2014 r je leven Leer voor je leven Heeft uw kind leer- of gedragsproblemen? U kunt bij Psychologische

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND 25.000 VOOR ONZE CLUB? STEM OP ONZE CLUBHELD!!! INRICHTINGSPLAN DE KERN BELANGRIJKE DATA APRIL/MEI. Jaargang.

INFORMATIEAVOND 25.000 VOOR ONZE CLUB? STEM OP ONZE CLUBHELD!!! INRICHTINGSPLAN DE KERN BELANGRIJKE DATA APRIL/MEI. Jaargang. Jaargang 48 nummer 04 uitgave van de Stichting Dorpsraad Driemond April-Mei 2015 INFORMATIEAVOND INRICHTINGSPLAN DE KERN Graag nodigen we u uit voor de informatieavond over de voorgenomen maaiveld inrichting

Nadere informatie

MijnVakb nd.nl EENZAAM OP HET WERK EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. Langer doorwerken? Fiscaal voordeel vakbondscontributie. JAARGANG 5 oktober 2011 NR 3

MijnVakb nd.nl EENZAAM OP HET WERK EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. Langer doorwerken? Fiscaal voordeel vakbondscontributie. JAARGANG 5 oktober 2011 NR 3 JAARGANG 5 oktober 2011 NR 3 MijnVakb nd.nl EENZAAM OP HET WERK Langer doorwerken? Fiscaal voordeel vakbondscontributie EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR ADVERTENTIE 90.1157.11A Kan ik mijn hypotheek nog betalen

Nadere informatie

met Elkaar Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Zomer 2014 Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met...

met Elkaar Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Zomer 2014 Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met... Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met... Rondkomen met een minimum inkomen met Elkaar Zomer 2014 VMCA Magazine zomer 2014

Nadere informatie

Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later

Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later OVER MORGEN januari 2015 Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later Pensioenregeling aangepast Nieuwe voorzitter: Peter van Gameren De komst van de kleine zorgt ervoor dat je over

Nadere informatie

Fijne Kerstvakantie gewenst!

Fijne Kerstvakantie gewenst! Er ligt weer een nieuwe info voor u. Het halfjaarlijks blad van Hoor Friesland. In het voor- en najaar kunt u een uitgave van ons verwachten. In de tussentijd houden we u op de hoogte door middel van onze

Nadere informatie

MijnVakb nd.nl LEVEN LANG. CNV Rechtshulp. JAARGANG 6 maart 2013 NR 1

MijnVakb nd.nl LEVEN LANG. CNV Rechtshulp. JAARGANG 6 maart 2013 NR 1 JAARGANG 6 maart 2013 NR 1 MijnVakb nd.nl LEVEN LANG leren CNV Rechtshulp CAO-resultaten 2012 Inhoud Algemeen Reacties 4-5 Kort nieuws 6-7 Sectornieuws 14, 15, 20 Mijn Verhaal 16-17 Samenwerken 18-19 Mijn

Nadere informatie

Mail Service. september 2012

Mail Service. september 2012 Mail Service september 2012 2 COLOFON Mail Service, regio Haarlem e.o. 17e jaargang, nummer 68 Regiocoördinator Amunda van Stenis,Tel: 023-5632831 vanstenis@gmail.com Secretariaat-ledenadministratie: Suzanne

Nadere informatie

De band die ons bindt

De band die ons bindt BONDSBLAD 2015 NUMMER NUMMER 680 681 BONDSBLAD JULI/AUG MEI/JUNI 2015 De band die ons bindt TWEE-MAANDELIJKS ORGAAN VAN DE ROTTERDAMSE OUDERENBOND Opgericht 1952 Opgericht maart 28 maart 1952 Koninklijk

Nadere informatie

Bijpraten. Beraber konuşalım. Laat duisternis niet overheersen bij uw verwachtingen voor 2015

Bijpraten. Beraber konuşalım. Laat duisternis niet overheersen bij uw verwachtingen voor 2015 Bijpraten Beraber konuşalım Bijpraten nr. 66 december 2015 Laat duisternis niet overheersen bij uw verwachtingen voor 2015 Crisismeldpunt: 088-3580999 Crisisdienst: 088-3571999 Ma t/m vrijdag 17.00 09.00

Nadere informatie

Een pessimist ziet een moeilijkheid in elke mogelijkheid, een optimist ziet een mogelijkheid in elke moeilijkheid.

Een pessimist ziet een moeilijkheid in elke mogelijkheid, een optimist ziet een mogelijkheid in elke moeilijkheid. Jaargang 22 nr. 4 december 2011 Uw sympathie en hulp hebben wij in het afgelopen jaar bijzonder gewaardeerd. Onze hartelijke dank daarvoor! Wij wensen u fijne feestdagen toe en een voorspoedig en gelukkig

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Moerdijk

De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Moerdijk De in de gemeente Moerdijk 3 Beste inwoners van de gemeente Moerdijk Voor u ligt onze nieuwe Wmo-krant. Hierin vindt u ervaringen en informatie over de praktijk van de in onze gemeente. De wet staat voor:

Nadere informatie