Sociale voordelen en tegemoetkomingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociale voordelen en tegemoetkomingen"

Transcriptie

1 Sociale voordelen en tegemoetkomingen 1

2 Colofon Sociale voordelen en tegemoetkomingen is een publicatie van het gemeentebestuur Denderleeuw. Publicatiedatum: mei 2011 Oplage: 3000 exemplaren Teksten: Dienst Sociale zaken Denderleeuw Eindredactie: Communicatiedienst Denderleeuw Vormgeving en drukwerk: ABC Drukkerij, Meerbeke Foto s: Shutterstock.com Aan eventuele onvolledigheden of onjuistheden in deze brochure kunt u geen rechten ontlenen.

3 Inhoudstafel 1. Voorwoord 2. Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid 2.1. Contact center/handiweb 2.2. Inkomensvervangende tegemoetkoming 2.3. Integratietegemoetkoming 2.4. Tegemoetkoming hulp aan bejaarden 2.5. Beroep tegen een beslissing/uitbetaling/ Achterstallen 3. Vlaamse Overheid 3.1. Vlaamse Zorgverzekering 3.2. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 3.3. Wonen Vlaanderen 4. Provincie 4.1. Provinciale mantelzorgtoelage 5. Gemeente 5.1. Mantelzorgtoelage voor personen jonger dan 21 jaar 5.2. Mantelzorgtoelage voor personen vanaf 21 jaar 5.3. Huwelijksjubileum 6. Voordelen nutsvoorzieningen 6.1. Vermindering van TV-distributie 6.2. Sociaal telefoontarief 6.3. Sociaal tarief elektriciteit en gas 7. Voordelen mobiliteit 7.1. Parkeerkaart 7.2. Vrijstelling op het dragen van een veiligheidsgordel in de auto

4 8. Fiscale voordelen 8.1. Fiscaal voordeel auto 8.2. Vermindering van de onroerende voorheffing 8.3. Vermindering successierechten voor personen met een handicap 8.4. Vrijstelling heffing op afvalwater 9. Voordelen mutualiteit 9.1. Verhoogde tegemoetkoming 9.2. Omnio-statuut 9.3. Maximumfactuur (MAF) 10. Voordelen openbaar vervoer NMBS De Lijn Voor al deze sociale voordelen en tegemoetkomingen kunt u voor informatie, advies en begeleiding terecht bij de dienst Sociale Zaken: A. De Cockstraat 1, 9470 Denderleeuw - Tel

5 1 Voorwoord In het leven loopt het niet altijd zoals u wil. Soms heeft u nood aan extra hulp om in een menswaardige situatie te kunnen leven. Problemen ontstaan dikwijls als gevolg van een combinatie van extra kosten, zoals voor hulpmiddelen, medische zaken, hulp in het huishouden, aanpassingswerken aan een woning Uitgaven kunnen dan snel oplopen. Daarom bestaan er verschillende tegemoetkomingen en sociale voordelen die het u financieel draaglijker kunnen maken. Het is echter niet altijd even eenvoudig om uw weg te vinden in de administratieve molen. Veelgehoorde vragen zijn: Waarop kan ik een beroep doen? of Kom ik hiervoor in aanmerking?. Deze brochure biedt u een overzicht van de meest voorkomende tegemoetkomingen en sociale voordelen waarrond onze sociale dienst vragen krijgt. U kunt lezen welke sociale voordelen en tegemoetkomingen er zijn, wie er een beroep op kan doen en waar u terecht kunt voor een aanvraag of meer informatie. Uiteraard kunt u steeds terecht bij de gemeentelijke dienst Sociale Zaken en bij mezelf voor verdere inlichtingen en assistentie. Onze deur staat steeds voor u open. Marleen VAN DER HOEVEN Schepen van Sociale Zaken 5

6 2 Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van de diensten en tegemoetkomingen van de FOD Sociale Zekerheid. Voor de aanvraag kan u steeds terecht bij de dienst Sociale Zaken van uw gemeente. Zij bieden hulp bij het vervolledigen van uw dossier dat u dient te versturen naar: FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal personen met een handicap Finance Tower Kruidtuinlaan 50 bis Brussel 2.1. Contact Center / Handiweb Het Contact Center geeft antwoord op alle vragen in verband met de rechten van personen met een handicap. U kan informatie krijgen over het recht op een tegemoetkoming, over attesten (in functie van de verhoogde kinderbijslag, sociale voordelen, enz.), Op de website van Handiweb kan u uw persoonlijk dossier online raadplegen. Handiweb geeft onder meer een actueel antwoord op volgende vragen: wat heeft de dienst mij op dit moment al toegekend en wat niet, welke aanvragen worden behandeld, waarop heb ik nog recht, wat zijn de voorwaarden,? 6

7 Voor wie is het bedoeld? Iedere aanvrager van een tegemoetkoming bij de FOD Sociale Zekerheid of zijn/haar vertrouwenspersoon (huisarts of maatschappelijk werker) kan met vragen terecht bij het Contact Center en kan zijn/haar dossier consulteren op Handiweb. Hoe contacteren? 1. Het Contact Center is elke weekdag telefonisch te bereiken van 8.30 u tot u op het gratis nummer U kan ook mailen naar: 2. Op de website kunt u uw persoonlijk dossier 24 uur op 24 uur raadplegen. U heeft hiervoor internet, een kaartlezer en de code van uw identiteitskaart nodig. Indien u zelf geen computer en/of internet heeft, kan u hiervoor steeds terecht bij de dienst sociale zaken van de gemeente Denderleeuw. 3. Wordt u graag persoonlijk geholpen? De sociale dienst van de FOD Sociale Zekerheid helpt personen met een handicap om de nodige administratieve stappen te zetten om hun dossier in orde te brengen. U of uw vertrouwenspersoon kan een medewerker spreken op volgende zitdagen: Stadhuis Aalst: 2 de dinsdag van de maand van 9.00 u u Stadhuis Ninove: 1 ste maandag van de maand van u u Bij het onthaal van het stadhuis kan u vragen waar u precies terecht kan. 7

8 2.2. Inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) Een inkomensvervangende tegemoetkoming kan worden toegekend aan een persoon met een handicap als de handicap het vermogen om te werken en een inkomen te hebben beperkt. De IVT is bedoeld voor mensen die niet over (voldoende) eigen middelen beschikken om in hun levensonderhoud te voorzien. Dit soort uitkering is dan ook altijd afhankelijk van een inkomensonderzoek. Belangrijk om te weten: een aanvraag voor een inkomensvervangende tegemoetkoming geldt ook als aanvraag voor een integratietegemoetkoming. Hiervoor hoeft u dus zelf niets meer te doen. Wie komt in aanmerking? Bij de berekening wordt rekening gehouden met de gezinssituatie, het inkomen en het verdienvermogen. Het verdienvermogen moet verminderd zijn tot één derde of minder van datgene wat een valide persoon zou verdienen. De gehandicapte moet de Belgische nationaliteit hebben of gelijkgesteld. Hij/zij dient daadwerkelijk in België te verblijven (ingeschreven in bevolkings- of vreemdelingenregister). De aanvrager moet tenminste 21 jaar zijn en mag nog geen 65 jaar zijn. Hoe aanvragen? U of uw vertrouwenspersoon dient uw aanvraag in bij de dienst sociale zaken van de gemeente die een elektronische aanvraag voor u zal doen. 8

9 2.3. Integratietegemoetkoming (IT) De integratietegemoetkoming is bestemd voor personen met een handicap die omwille van hun beperkte zelfredzaamheid bijkomende kosten hebben. De IT is bedoeld voor mensen die niet over (voldoende) eigen middelen beschikken om in hun levensonderhoud te voorzien. Dit soort uitkering is dan ook altijd afhankelijk van een inkomensonderzoek. De beperking van de zelfredzaamheid wordt nagegaan op 6 domeinen. Voor elk van die domeinen worden er punten gegeven van 0-3 afhankelijk van de moeilijkheden die u ondervindt. Elk van deze domeinen wordt per persoon vanuit zijn/haar specifieke handicap en situatie bekeken: Verplaatsingsmogelijkheden Mogelijkheid om voedsel te nuttigen of te bereiden Mogelijkheid om voor de persoonlijke hygiëne in te staan en zich te kleden Mogelijkheid om de woning te onderhouden en huishoudelijk werk te verrichten Mogelijkheid om te leven zonder toezicht, bewust te zijn van gevaar en gevaar te kunnen vermijden Mogelijkheid tot communicatie en sociaal contact De integratietegemoetkoming kan afzonderlijk aangevraagd worden. Het is goed mogelijk dat een gehandicapte wiens verdienvermogen niet of weinig beperkt is, toch een integratietegemoetkoming krijgt. Wie komt in aanmerking? Bij de persoon moet een vermindering of een gebrek aan zelf- 9

10 redzaamheid van tenminste 7 punten vastgesteld zijn. De gehandicapte moet de Belgische nationaliteit hebben of gelijkgesteld. Hij/zij dient daadwerkelijk in België te verblijven (ingeschreven in bevolkings- of vreemdelingenregister). Het bedrag van de tegemoetkoming wordt gedeeltelijk verminderd met het inkomen van de aanvrager, zijn/haar echtgeno(o)- t(e) of de persoon met wie hij/zij samenwoont. U heeft recht op de tegemoetkoming vanaf 21 jaar. De aanvraag kan vanaf de 20e verjaardag maar moet voor het bereiken van de leeftijd van 65 jaar gedaan worden. Hoe aanvragen? U of uw vertrouwenspersoon dient uw aanvraag in bij de dienst sociale zaken van de gemeente die een elektronische aanvraag voor u zal doen Tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB) De tegemoetkoming hulp aan bejaarden is bestemd voor 65-plussers met een verminderde graad van zelfredzaamheid. Bedoeling is de bejaarde te vergoeden voor de bijkomende kosten die hij/zij heeft door zijn/haar ziekte. De beperking van de zelfredzaamheid wordt nagegaan op 6 domeinen. Voor elk van die domeinen worden er punten gegeven van 0-3 afhankelijk van de moeilijkheden die u ondervindt. Elk van deze domeinen wordt per persoon vanuit zijn/haar specifieke handicap en situatie bekeken op het vlak van: Verplaatsingsmogelijkheden Mogelijkheid om voedsel te nuttigen of te bereiden 10

11 Mogelijkheid om voor de persoonlijke hygiëne in te staan en zich te kleden Mogelijkheid om de woning te onderhouden en huishoudelijk werk te verrichten Mogelijkheid om te leven zonder toezicht, bewust te zijn van gevaar en gevaar te kunnen vermijden Mogelijkheid tot communicatie en sociaal contact Ook bejaarden die al een inkomensvervangende en/ of een integratietegemoetkoming hebben, kunnen ter vervanging hiervan eventueel aanspraak maken op de tegemoetkoming hulp aan bejaarden, indien deze voordeliger zou zijn. DE THAB is bedoeld voor mensen die niet over (voldoende) eigen middelen beschikken om in hun levensonderhoud te voorzien. Deze is dan ook altijd afhankelijk van een inkomensonderzoek. 11

12 Wie komt in aanmerking? De bejaarde moet tenminste 65 jaar zijn. De mindervalide moet zijn woonplaats in België hebben, Belg zijn, staatloos, vluchteling of EU-onderdaan zijn. Het bedrag van de tegemoetkoming wordt verminderd met het inkomen van de aanvrager, zijn echtgeno(o)t(e) of de persoon met wie hij/zij een gezin vormt. Hierbij wordt rekening gehouden met een inkomstengrens (een gedeelte van het inkomen wordt vrijgesteld en moet niet in vermindering worden gebracht). Hoe aanvragen? U of uw vertrouwenspersoon dient uw aanvraag in bij de dienst sociale zaken van de gemeente die een elektronische aanvraag voor u zal doen Beroep tegen een beslissing/uitbetaling/achterstallen Volgende informatie geldt zowel voor de inkomensvervangende tegemoetkoming, de integratietegemoetkoming en de tegemoetkoming hulp aan bejaarden: Beroep tegen een beslissing Als u het niet eens bent met de beslissing van de FOD Sociale Zekerheid in uw dossier, kan u deze aanvechten bij de Arbeidsrechtbank. Het beroepschrift moet dan binnen de 3 maanden vanaf het betekenen van de beslissing, aan de rechtbank overgemaakt worden. Bij uw ziekenfonds kan u hierover de nodige informatie bekomen. 12

13 Arbeidsrechtbank Dendermonde Kazernestraat Dendermonde Tel Uitbetaling De tegemoetkomingen worden maandelijks door de FOD Sociale Zekerheid overgeschreven op een bank- of postrekening. Uitzonderlijk kan dit gebeuren via een postwissel. De tegemoetkoming wordt uitbetaald rond de 25ste van iedere maand. De tegemoetkomingen moeten niet op uw aanslagbiljet vermeld worden. Deze zijn belastingvrij. Achterstallen Wanneer de FOD Sociale Zekerheid geen beslissing heeft genomen vóór het overlijden van de aanvrager, dan kunnen de erfgenamen de achterstallige tegemoetkomingen opvragen. De beslissing wordt dan overgemaakt aan de gemeente waar de gerechtigde in het bevolkingsregister ingeschreven stond. Het gemeentebestuur maakt de beslissing vervolgens over aan de echtgeno(o)t(e) met wie de gerechtigde leefde op het ogenblik van overlijden. Wanneer de echtgeno(o)t(e) niet meer in leven is, wordt de beslissing (in volgorde) overgemaakt aan: de kinderen met wie de gerechtigde leefde op het ogenblik van overlijden de vader en de moeder met wie de gerechtigde leefde op het ogenblik van overlijden ieder persoon met wie de gerechtigde leefde op het ogenblik 13

14 van overlijden de persoon die in de verplegingskosten tussenbeide kwam de persoon die de begrafeniskosten betaalde Indien uit de beslissing zou blijken dat er nog achterstallige tegemoetkomingen zijn, kan de gerechtigde aanspraak maken op deze achterstallen. Dit moet gebeuren met een daarvoor bestemd formulier 191 (te verkrijgen op de sociale dienst van de gemeente). Dit formulier moet samen met de nodige bewijsstukken (betalingsbewijzen van de begrafenis- en verplegingskosten) overgemaakt worden aan de FOD Sociale Zekerheid. 14

15 3 Vlaamse Overheid 3.1. Vlaamse Zorgverzekering Zorgbehoevenden hebben ook niet-medische zorgen nodig. Daarvoor kunnen ze rekenen op mantelzorgers (mensen die zorgen voor een chronisch zieke of zorgbehoevende medemens uit hun directe omgeving), professionele zorgverleners of zorgvoorzieningen. Die niet-medische kosten werden vroeger amper of niet terugbetaald. Dat behoort met de Vlaamse Zorgverzekering tot het verleden. Deze zal de niet-medische kosten gedeeltelijk dekken. Het gaat over zowel zorgbehoevende personen die thuis verblijven of personen die verblijven in een erkend rustoord, rust- en verzorgingstehuis of psychiatrisch verzorgingstehuis. Wie komt in aanmerking? Wanneer wordt u als zwaar zorgbehoevend beschouwd? 1. Voor personen die thuis wonen: minstens de score B op de Katz-schaal in de thuisverpleging (attest af te halen bij het ziekenfonds) minstens de score 35 op de BEL-profielschaal (attest af te halen bij een dienst voor gezinszorg) minstens de score 15 bij het onderzoek naar zelfredzaamheid door de FOD Sociale Zekerheid (de tegemoetkoming hulp aan bejaarden, integratietegemoetkoming) minstens de score C op de evaluatieschaal tot staving van de aanvraag tot tegemoetkoming in een dagverzorgingscentrum of een centrum voor kortverblijf (attest af te halen bij het ziekenfonds) 15

16 minstens de score C op de evaluatieschaal tot staving van de aanvraag tot tegemoetkoming in een verzorgingsinrichting (attest af te halen bij het ziekenfonds): dit attest is alleen geldig als u verhuist van een rusthuis of een rust- en verzorgingstehuis naar een thuissituatie bijkomende kinderbijslag op basis van minstens 66 % handicap en minstens 7 punten met betrekking tot de zelfredzaamheid uit hoofde van het kind bijkomende kinderbijslag op basis van tenminste 18 punten op de medisch-sociale schaal (samengesteld uit de pijlers P1, P2 en P3) kine-e-attest (attest af te halen bij het ziekenfonds): dat attest is alleen geldig als u al 3 jaar een positieve beslissing hebt gekregen op basis van een indicatiestelling met de BEL-schaal. 2. Voor personen die in een erkend rustoord, rust- en verzorgingstehuis of psychiatrisch verzorgingstehuis, wordt de aanvraag vanuit de instelling geregeld. Ook zorgbehoevenden die jonger zijn dan 25 jaar en dus niet aangesloten zijn bij een zorgkas, kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding. Hoe aanvragen? Als u in Vlaanderen woont en ouder bent dan 25, betaalt u elk jaar een bijdrage (25 euro of 10 euro voor personen met een verhoogde tegemoetkoming) aan een erkende zorgkas. Op basis hiervan kan u, indien u zwaar zorgbehoevend bent, een aanvraag doen voor mantelzorg via uw mutualiteit. 16

17 3.2. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) wil de participatie, integratie en gelijkheid van kansen van personen met een handicap bevorderen in alle domeinen van het maatschappelijk leven. De bedoeling is dat zij de grootst mogelijke autonomie en levenskwaliteit bereiken. Om zijn/haar dagelijks leven te organiseren kan een persoon met een handicap een tussenkomst krijgen voor een hulpmiddel of een aanpassing aan de woning of wagen bijvoorbeeld een verhoogd toilet, een traplift,... Er bestaat ook een mogelijkheid om personen met een handicap thuis bij te staan via het persoonlijk-assistentiebudget. Met dit budget kunnen zij assistenten in dienst nemen. Wie komt in aanmerking? Het VAPH wil ervoor zorgen dat iedereen net die bijstand krijgt die hij of zij echt nodig heeft. Opdat het VAPH zou weten welke noden u precies hebt, is er een inschrijvingsprocedure uitgewerkt. Bij de inschrijving kijkt het VAPH niet enkel naar puur medische zaken. Het gaat ook na welke gevolgen uw handicap heeft voor uw sociaal leven: wonen, werken, enz. Daarom hanteert het VAPH een multidisciplinaire aanpak. Dat wil zeggen dat het advies van bijvoorbeeld de psycholoog of de orthopedagoog even belangrijk is als het advies van de arts. Voorwaarden: uw kansen tot participatie aan het sociale leven zijn langdurig en in ernstige mate beperkt door een samenspel tussen verstandelijke, psychische, lichamelijke of zintuiglijke stoornis- 17

18 sen en andere persoonlijke en externe factoren jonger zijn dan 65 jaar bij de inschrijving in Vlaanderen wonen of verblijven de aanvraag dient altijd voorafgaand aan aankopen of veranderingen te gebeuren Hoe aanvragen? Bij uw ziekenfonds of Provinciale afdeling Oost-Vlaanderen VAPH Kortrijksesteenweg 788, 9000 Gent Tel.: Fax: Wonen Vlaanderen de aanpassingspremie U kan de aanpassingspremie aanvragen als u een woning aanpast aan de bijzondere behoeften van een inwonende bejaarde (65+). Tal van aanpassingswerkzaamheden komen in aanmerking, zoals de aanpassing van een badkamer of een toilet aan de noden van de bejaarden, het installeren van een traplift, het toegankelijk maken van de woning door hellende vlakken aan te brengen,... Deze aanpassingspremie bedraagt 50 % van het bedrag van de voorgelegde facturen. De premie bedraagt maximaal 1250 euro en minimaal 600 euro. Dit houdt in dat u voor minstens 1200 euro aan geldige facturen moet kunnen voorleggen. Wie komt in aanmerking? U bent eigenaar of huurder (met een contract van meer dan 3 jaar) of eigenaar-verhuurder (via een sociaal verhuurkantoor). 18

19 U dient aan een aantal voorwaarden te voldoen met betrekking tot uw - inkomen: het inkomen van de bejaarde en diens eventuele partner wordt beperkt - woning: het niet-geïndexeerde kadastrale inkomen van de woning is kleiner dan of gelijk aan 1200 euro Hoe aanvragen? U kunt de premie aanvragen zodra de werkzaamheden voltooid zijn en als u al in de woning woont. De facturen mogen nog geen jaar oud zijn. U dient uw aanvraag in bij het agentschap Wonen-Vlaanderen. Wonen Oost-Vlaanderen Gebroeders Van Eyckstraat Gent Tel.:

20 4 Provincie 4.1. Provinciale mantelzorgpremie De mantelzorgpremie wordt toegekend aan personen of gezinnen die bij hen thuis een zwaar zorgbehoevende verzorgen. De premie wordt niet toegekend aan personen die recht hebben op een uitkering via de Vlaamse zorgverzekering. Wie komt in aanmerking? Mantelzorgers die samenwonen met een zorgbehoevende van minstens 21 jaar oud. Indien de zorgbehoevende niet de hele tijd in het gezin verbleef gedurende het zorgjaar, meldt u de periodes van onderbreking (bv. hospitalisatie) De zorgbehoevende moet een score hebben op de BEL-schaal vanaf 30 tot en met 34 of op de schaal van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid vanaf 12 tot en met 14 punten De mantelzorger dient gedomicilieerd en effectief woonachtig te zijn in de provincie Oost-Vlaanderen Het netto-belastbaar inkomen voor een alleenstaande mag niet groter zijn dan ,19 euro op jaarbasis. Bij gehuwden of samenwonende partners mag het gezamenlijk netto belastbaar inkomen niet hoger zijn dan ,35 euro op jaarbasis. Deze bedragen worden verhoogd met 10 % per kind ten laste en nog eens bijkomend met 10 % voor iedere persoon met een handicap die deel uitmaakt van het gezin, met een invaliditeitspercentage van minstens 66 %. Dit zijn de inkomensgrenzen voor zorgjaar Indien er aanpassingen zijn in de 20

21 bedragen worden ze in januari van het aanvraagjaar bekend gemaakt. Hoe aanvragen? Het aanvraagformulier voor de provinciale mantelzorgpremie moet jaarlijks telkens vóór 31 maart ingediend worden voor het voorbije jaar (vb. voor 31 maart 2011 voor het jaar 2010). Provinciebestuur Oost-Vlaanderen Directie Welzijn, Gezondheid, Wonen, Jeugd en Ontwikkelingssamenwerking Dienst Preventie, Hulpverlening en Zorg, PAC Het Zuid, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent Tel.:

22 5 Gemeente 5.1. Mantelzorgtoelage voor personen jonger dan 21 jaar De gemeente Denderleeuw voorziet in een mantelzorgtoelage voor personen die de thuiszorg waarnemen voor een zorgbehoevende inwoner van de gemeente die jonger is dan 21 jaar. De tegemoetkoming bedraagt 250 euro per kind en per jaar indien het kind permanent wordt opgevangen in het gezin. Wie komt in aanmerking? De zorgbehoevende persoon moet een inwoner van Denderleeuw zijn. Hij/zij dient jonger te zijn dan 21 jaar bij de aanvraag. De persoon moet zorgbehoevend zijn, dat wil zeggen dat hij/ zij, geheel of gedeeltelijk, niet in staat is zichzelf te verzorgen en de elementaire taken te verrichten die een gezonde persoon van dezelfde leeftijd normaliter kan uitvoeren, en waardoor blijvende hulp van een derde persoon noodzakelijk is. Hij/zij bewijst zijn/haar hulpbehoevendheid door een algemeen attest voor te leggen afgeleverd door de FOD Sociale Zekerheid of een bewijs waaruit blijkt dat een toeslag bij de kinderbijslag ontvangen wordt ten gevolge van de aandoening van hun kind. De zorgbehoevende verblijft in zijn natuurlijk thuismilieu (inwonend). Indien de zorgbehoevende persoon in een instelling verblijft en op regelmatige basis in het thuismilieu verblijft, dan wordt de helft van de premie uitgekeerd. 22

23 De aanvrager dient het bewijs te leveren dat aan de voorwaarden is voldaan. Hij/zij aanvaardt de eventuele controle van de gemeentelijke administratieve diensten. Elke wijziging dient binnen de maand schriftelijk aan de gemeente te worden meegedeeld. Volgende attesten moeten worden ingeleverd: Algemeen attest van de FOD Sociale Zekerheid Een bewijs waaruit blijkt dat een toeslag bij de kinderbijslag ontvangen wordt ten gevolge van een aandoening van het kind Een uittreksel uit het bevolkingsregister (samenstelling van het gezin) waaruit domiciliëring en inwoning blijkt. Een verklaring op eer waaruit blijkt dat de zorgbehoevende thuis wordt verzorgd Indien van toepassing ook een attest van de instelling dat de zorgbehoevende op regelmatige tijdstippen thuis wordt verzorgd. Hoe aanvragen? De aanvraag voor de mantelzorgpremie wordt door de mantelzorger ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen op het daartoe voorziene aanvraagformulier. U kunt met uw aanvraag terecht bij de dienst sociale zaken van de gemeente Mantelzorgtoelage voor personen vanaf 21 jaar De gemeente Denderleeuw voorziet in een mantelzorgtoelage voor personen die de thuiszorg waarnemen voor een zorgbehoevende inwoner van de gemeente van 21 jaar en ouder. De mantelzorgpremie bedraagt 50 euro per maand. Indien het 23

24 24

25 gaat om twee zorgbehoevenden die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn en door een derde persoon verzorgd worden, dan bedraagt de premie 75 euro. De mantelzorgpremie wordt beperkt tot 15 euro indien de zorgbehoevende gedeeltelijk in een instelling verblijft. Wie komt in aanmerking? De zorgbehoevende persoon moet inwoner van de gemeente zijn. De zorgbehoevende persoon moet 21 jaar zijn bij de aanvraag. De persoon moet zorgbehoevend zijn, dit wil zeggen dat hij/zij geheel of gedeeltelijk niet meer in staat is zichzelf te verzorgen en de elementaire taken te verrichten die een gezonde persoon van dezelfde leeftijd normaliter kan uitvoeren, waardoor blijvende hulp van een derde persoon noodzakelijk is. De aanvrager dient het bewijs te leveren dat aan de voorwaarden is voldaan. Hij/zij aanvaardt de eventuele controle van de gemeentelijke administratieve diensten. Elke wijziging dient binnen de maand schriftelijk aan de gemeente te worden meegedeeld. Volgende attesten moeten worden ingeleverd: Algemeen attest van de FOD Sociale Zekerheid Het bewijs van de FOD Sociale Zekerheid van de inkomensvervangende en de integratietegemoetkoming of de tegemoetkoming hulp aan bejaarden Een uittreksel van bank of post van de betaling van de FOD Sociale Zekerheid (in januari en in juli) Een uittreksel uit het bevolkingsregister (samenstelling van het gezin) waaruit domiciliëring en inwoning blijkt 25

26 Een verklaring op eer waaruit blijkt dat de zorgbehoevende thuis wordt verzorgd Indien van toepassing ook een attest van de instelling dat de zorgbehoevende op regelmatige tijdstippen thuis wordt verzorgd. Hoe aanvragen? De aanvraag voor de mantelzorgpremie wordt door de mantelzorger ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen op het daartoe voorziene aanvraagformulier. U kunt met uw aanvraag terecht bij de dienst sociale zaken van de gemeente Huwelijksjubileum Ter gelegenheid van een huwelijksjubileum betaalt het gemeentebestuur volgende premies uit: 75 euro voor een gouden bruiloft 125 euro voor een diamanten bruiloft 200 euro voor een briljanten bruiloft 250 euro voor een platina bruiloft Een afvaardiging van het gemeentebestuur overhandigt ook een geschenk aan de jubilarissen. Wie komt in aanmerking? Echtparen die 50, 60, 65 of 70 jaar gehuwd zijn, genieten van een attentie aangeboden door het gemeentebestuur. 26

27 Hoe? De jubilarissen worden zelf gecontacteerd door het gemeentebestuur met de vraag of ze, naar aanleiding van hun jubileum, het bezoek wensen van een afvaardiging van het gemeentebestuur. 27

28 6 voordelen NUTSVOORZIENINGEN 6.1. Vermindering van TV-distributie De aanvrager krijgt een vermindering van 50 % op het abonnementsgeld voor kabeltelevisie. Wie komt in aanmerking? Personen bij wie een invaliditeit of een werkonbekwaamheid van minstens 80 % (of een beperking van de zelfredzaamheid, minimum 12 punten) is vastgesteld door: het Fonds voor Arbeidsongevallen (Belliardstraat Brussel) in geval van arbeidsongeval het Fonds voor Beroepsziekten (Sterrenkundelaan Brussel) in geval van beroepsziekten een rechtbank (afschrift van het gerechtelijk vonnis afgeleverd door de griffie) in geval van een ongeval van gemeen recht (bv. verkeersongevallen) de Zakenkas Mijnwerkers voor invalide mijnwerkers de FOD Financiën, bestuur der pensioenen, voor militaire invaliden (Opgelet! Voor militaire invaliden uit oorlogstijd is 50 % invaliditeit voldoende) de FOD Sociale Zekerheid, dienst tegemoetkomingen (inkomensvervangende tegemoetkoming, integratietegemoetkoming of tegemoetkoming hulp aan ouderen) de FOD Sociale Zekerheid, medische dienst voor personen die over geen geldig attest beschikken (het medisch onderzoek dient door de aanvrager zelf te worden betaald) Personen met mindervalide kinderen (tenminste 80 % invaliditeit) ten laste, waarvan de invaliditeit werd vastgesteld door 28

29 de medische dienst van de FOD Sociale Zekerheid te bewijzen door: ofwel een attest van het kinderbijslagfonds met het advies van de medische dienst van de FOD Sociale Zekerheid ofwel door middel van een kopie van de vraag tot vaststelling, met advies van de medische dienst van de FOD Sociale Zekerheid Blinden: maximum 1/10 zicht voor elk oog ofwel 2/10 voor het ene oog en minder dan 1/20 voor het andere oog Gehoorgestoorden: minstens 90 decibel gehoorverlies voor elk oor Personen bij wie het strottenhoofd is weggenomen Personen die lijden aan een ernstig en permanent gebrek: een medisch getuigschrift is vereist dat letterlijk verklaart dat de aanvrager wegens een ernstig en permanent gebrek, in de totale en definitieve onmogelijkheid verkeert zijn/haar woning zonder hulp van derden te verlaten. Hoe aanvragen? U dient een bewijs van de invaliditeit met een bewijs van woonst op te sturen naar: Telenet NV Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen Fax:

30 6.2. Sociaal telefoontarief vermindering van 50 % op de kosten voor de indienststelling van een lijn een maandelijkse korting op het abonnementsgeld van de telefoonlijn beperkt gratis verkeer voor nationale en internationale gesprekken naar GSM s Er is een grote verscheidenheid in soorten lijnen en operatoren. Elke operator is verplicht om in bepaalde gevallen specifieke tariefvoorwaarden te bieden

31 Wie komt in aanmerking? De personen moeten voldoen aan de algemene en de inkomensvoorwaarden: Algemene voorwaarden: Personen van meer dan 65 jaar die alleen wonen of samenwonen met één of meer personen van ten minste 60 jaar en/of zijn kinderen in leerplichtige leeftijd of met een handicap van minstens 66 %. Mogen eveneens met de begunstigde samenwonen: zijn/haar kleinkinderen, die wees zijn van vader en moeder en hem/haar bij gerechtelijke beslissing zijn toegewezen. Personen van minimum 18 jaar die getroffen zijn door een handicap van minstens 66 %. (Zij wonen alleen of wonen samen hetzij met bloed- of aanverwanten van de eerste of tweede graad.) Inkomensvoorwaarde: het bruto-jaarinkomen van de begunstigde, samen met het bruto-jaarinkomen van de personen die eventueel met hem samenwonen, is begrensd. Hoe aanvragen? Als u denkt aan de voorwaarden voor het sociale telefoontarief te voldoen, dan moet u uw aanvraag indienen bij de telecommunicatieoperator van uw keuze. (Uw huidige operator vindt u terug op uw factuur). Die gegevens zullen op het BIPT (Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie) aankomen en als niet automatisch kan uitgemaakt worden of u daadwerkelijk aan de voorwaarden voldoet, dan zult u van het BIPT een brief ontvangen waarin u verzocht wordt om bepaalde documenten op te sturen. 31

32 6.3. Sociaal tarief elektriciteit en gas Sommige gezinnen en personen genieten van verlaagde elektriciteits- en aardgasprijzen. Dit zijn de zogenaamde sociale maximumprijzen. Ze werden vroeger sociale tarieven genoemd. Deze prijzen liggen een stuk lager dan de normale elektriciteits- en gasprijzen. Sinds augustus 2007 wordt deze prijs door de federale energieregulator CREG (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas) vastgelegd, telkens voor de komende zes maanden. De tarieven vindt u terug op Voor elektriciteit bestaat er: een sociale maximumprijs voor het enkelvoudig tarief (dagteller) sociale maximumprijzen voor het tweevoudig tarief - enerzijds voor piekuren (dagteller), anderzijds voor daluren (nachtteller) een sociale maximumprijs voor het exclusief nachttarief (nachtteller) Voor aardgas bestaat er één enkele sociale maximumprijs. Wie komt in aanmerking? U behoort tot één van de volgende categorieën. U ontvangt: een leefloon (OCMW) het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of de inkomensgarantie voor ouderen een tegemoetkoming aan gehandicapten omwille van een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 65 % een inkomensvervangende tegemoetkoming of integratietegemoetkoming aan gehandicapten 32

Heuvelland. info. Premies Dienstverlening Financiële tegemoetkomingen voor senioren. oktober 2011

Heuvelland. info. Premies Dienstverlening Financiële tegemoetkomingen voor senioren. oktober 2011 Heuvelland oktober 2011 Premies Dienstverlening Financiële tegemoetkomingen voor senioren info Inkomen 1. Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) Deze uitkering vervangt sinds juni 2001 het GIB. (Gewaarborgd

Nadere informatie

Wegwijs voor senioren

Wegwijs voor senioren Wegwijs voor senioren Inhoud Voorwoord A. Het pensioen 1. Werknemerspensioen a. Rustpensioen b. Overlevingspensioen c. Speciale uitkeringen d. Pensioenrechten bij scheiding 2. Pensioenen voor zelfstandigen

Nadere informatie

Mantelzorg Steekkaart 1. tegemoetkomingen voor zorgbehoevende personen

Mantelzorg Steekkaart 1. tegemoetkomingen voor zorgbehoevende personen Mantelzorg Steekkaart 1 tegemoetkomingen voor zorgbehoevende personen Uitgave januari 2014 De Christelijke Mutualiteit heeft een basispakket opgesteld van diensten en financiële tegemoetkomingen voor mensen

Nadere informatie

Op welke tegemoetkomingen heb je recht?

Op welke tegemoetkomingen heb je recht? Op welke tegemoetkomingen heb je recht? Wie in een thuiszorgsituatie belandt, kijkt vaak aan tegen een berg extra rekeningen, meestal net op een moment dat er een inkomensverlies is. De overheid voorziet

Nadere informatie

Gids voor 55-plussers

Gids voor 55-plussers Gids voor 55-plussers Houthulst Gids voor 55-plussers IS EEN UITGAVE VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN HOUTHULST. VIJVERSTRAAT 30, B-8650 HOUTHULST TEL 051 70 41 64 051 70 42 64 FAX

Nadere informatie

En de kosten? Terugbetaling van behandelingskosten & financiële tegemoetkomingen bij mucoviscidose

En de kosten? Terugbetaling van behandelingskosten & financiële tegemoetkomingen bij mucoviscidose En de kosten? Terugbetaling van behandelingskosten & financiële tegemoetkomingen bij mucoviscidose Uitgave oktober 2014 Aan de behandeling van mucoviscidose zijn heel wat kosten verbonden. Deze brochure

Nadere informatie

ZORGEN VERLENEN, HULP KRIJGEN

ZORGEN VERLENEN, HULP KRIJGEN Mantelzorg ZORGEN VERLENEN, HULP KRIJGEN Inleiding Ons land telt alsmaar meer ouderen. Deze ontwikkeling daagt onze samenleving uit. We leven namelijk niet alleen langer gezond, ook steeds meer mensen

Nadere informatie

1. Openbaar vervoer van halte tot halte

1. Openbaar vervoer van halte tot halte mobiliteit en vervoer In een steeds snellere wereld wordt mobiliteit als vanzelfsprekend beschouwd. Mobiliteit is een persoonlijk recht, ongeacht leeftijd, geslacht of economische situatie. Dat recht wordt

Nadere informatie

kanker in het dagelijks leven 60 praktische fiches

kanker in het dagelijks leven 60 praktische fiches kanker in het dagelijks leven 60 praktische fiches Dit werk is een uitgave van Stichting tegen Kanker Stichting tegen Kanker Leuvensesteenweg 479 1030 Brussel www.kanker.be Verantwoordelijke uitgever: Luc

Nadere informatie

Mijn kind, gewoon bijzonder

Mijn kind, gewoon bijzonder Mijn kind, gewoon bijzonder Info voor ouders van een kind met een beperking juli 2015 Inhoud Wat is er aan de hand? 4 Waar kan ik terecht voor informatie? 5 Wat is IJH? Wat is VAPH? 6 Bij wie kan ik terecht

Nadere informatie

FINANCIËLE TEGEMOETKOMINGEN IN DE THUISZORG

FINANCIËLE TEGEMOETKOMINGEN IN DE THUISZORG FINANCIËLE TEGEMOETKOMINGEN IN DE THUISZORG Kristien Scheepmans, Roseline Debaillie, Ludo Geys Federatie van Wit-Gele-Kruisverenigingen van Vlaanderen Onderzoeksrapport: 355.04 Brussel, februari 2006 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden? februari 2015

Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Inhoud Wat zijn de meest dringende zaken als iemand overleden is? 4 Een arts moet de dood vaststellen 4 Waarschuw een begrafenisondernemer 4 Waarschuw de uitvaartverzekering

Nadere informatie

Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet

Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet Secretariaat: Impulsstraat 6 C 2220 Heist-op-den-Berg Tel: 015/25.33.19 Fax: 015/23 33 38

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deel 1: theoretische aanpak. Deel 2: stappenplan. Voorwoord... 5

Inhoudsopgave. Deel 1: theoretische aanpak. Deel 2: stappenplan. Voorwoord... 5 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Deel 1: theoretische aanpak 1. Probleemstelling... 7 2. Theoretisch kader: recht op de verhoogde tegemoetkoming... 11 Wat?... 11 Voor wie?... 12 Aanvraagprocedure... 13 Toekenning

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR 55-PLUSSERS

WEGWIJZER VOOR 55-PLUSSERS WEGWIJZER VOOR 55-PLUSSERS 1. VOORWOORD Thuiszorg, financiële nood, huisvesting, invaliditeit, Hiernaast zijn er nog zoveel andere problemen waar u vroeg of laat mee geconfronteerd kan worden. Vaak loopt

Nadere informatie

SWA. sociale wetgeving actueel. www.jobcentrum.be

SWA. sociale wetgeving actueel. www.jobcentrum.be SWA sociale wetgeving actueel www.jobcentrum.be SWA Statuten voor kansengroepen Daisy Van der Auwera Deborah Callebert 1 VOORAF Sociale wetgeving wijzigt voortdurend. Onze cursus SWA ontsnapt hier jammer

Nadere informatie

S E N I O R E N B R O C H U R E

S E N I O R E N B R O C H U R E SENIORENBROCHURE 2 Voorwoord 7 Inleiding 7 Hoofdstuk 1 Inkomen 8 Pensioenen 8 Verschillende stelsels 8 Gemengde loopbaan 8 Toegelaten arbeid 8 Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) 8 Leefloon 9 Werkeloosheid

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

Samenstelling Dienst communicatie Sint-Niklaas, in samenwerking met de sociale dienst, de politie, het OCMW en de stedelijke seniorenadviesraad.

Samenstelling Dienst communicatie Sint-Niklaas, in samenwerking met de sociale dienst, de politie, het OCMW en de stedelijke seniorenadviesraad. Seniorengids De seniorengids is een uitgave van het stadsbestuur Sint-Niklaas. Dit is de tiende editie, met een oplage van 5.000 exemplaren. De teksten zijn bijgewerkt tot 1 juni 2015. Samenstelling Dienst

Nadere informatie

Geniet volop van uw pensioen. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be

Geniet volop van uw pensioen. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Geniet volop van uw pensioen Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Praktische gids voor de gepensioneerde - 2012 Voorwoord Beste lezer, Met pensioen gaan brengt voor de meesten onder ons heel wat

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

Versie september 2013 OCMW GIDS VOOR DE GEBRUIKERS VAN HET OCMW

Versie september 2013 OCMW GIDS VOOR DE GEBRUIKERS VAN HET OCMW Versie september 2013 OCMW GIDS VOOR DE GEBRUIKERS VAN HET OCMW VOORWOORD Een oplossing op maat, een stap naar een leven zonder miserie, de weg naar zelfredzaamheid of: praktische hulp die u er bovenop

Nadere informatie

De Vlaamse zorgverzekering

De Vlaamse zorgverzekering De Vlaamse zorgverzekering 1 Inhoud Wat is de Vlaamse zorgverzekering? 3 Wat moet ik doen om in orde te zijn met de Vlaamse zorgverzekering? 4 Moet ik aansluiten bij een zorgkas en bijdragen betalen? 4

Nadere informatie

De ziekteverzekering. in een notendop

De ziekteverzekering. in een notendop De ziekteverzekering in een notendop Inhoud Vooraf VOORAF GELUKKIG IS ER DE SOCIALE ZEKERHEID Een duik in het verleden Hoe zit de sociale zekerheid in elkaar? De principes van de sociale zekerheid DE ZIEKTEVERZEKERING

Nadere informatie

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 VLAAMS GEWEST Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 2 Inleiding Met pensioen gaan is een ingrijpende

Nadere informatie

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING JULI 2014 Inhoud WAAROM DEZE BROCHURE?... 4 DE TEGEMOETKOMINGEN... 5 De inkomensvervangende tegemoetkoming 5 Wat? 5 Kan ik een inkomensvervangende

Nadere informatie

ZORGEN VERLENEN, HULP KRIJGEN

ZORGEN VERLENEN, HULP KRIJGEN Mantelzorg ZORGEN VERLENEN, HULP KRIJGEN 2 Inhoudstafel Inhoudstafel DEEL 1 INLEIDING: MANTELZORG 8 1.1 Ben je mantelzorger? 9 1.2 Het profiel van een mantelzorger 9 1.3 Financiële afspraken 9 DEEL 2 MEER

Nadere informatie

Wegwijs in. de inkomensvervangende en integratietegemoetkoming

Wegwijs in. de inkomensvervangende en integratietegemoetkoming Wegwijs in de inkomensvervangende en integratietegemoetkoming Uitgave juli 2014 De inkomensvervangende en integratietegemoetkoming wil mensen met een handicap die niet of niet voldoende kunnen werken én

Nadere informatie

Een uitgave van het Stadsbestuur van Deinze - dienst Sociale Zaken in samenwerking met de seniorenadviesraad www.deinze.be

Een uitgave van het Stadsbestuur van Deinze - dienst Sociale Zaken in samenwerking met de seniorenadviesraad www.deinze.be Een uitgave van het Stadsbestuur van Deinze - dienst Sociale Zaken in samenwerking met de seniorenadviesraad www.deinze.be inhoud voorwoord... 3 inleiding... 4 Hoofdstuk 1 inkomen 1 pensioenen... 5 verschillende

Nadere informatie

DE MAATREGELEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP IN VOGELVLUCHT

DE MAATREGELEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP IN VOGELVLUCHT 2011-11-21 DE MAATREGELEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP IN VOGELVLUCHT INHOUDSOPAVE DE WITTE STOK... 4 GENEESKUNDIGE VERZORGING... 5 o De voorkeurregeling en het omnio-statuut... 5 o De maximumfactuur...

Nadere informatie