Sociale voordelen en tegemoetkomingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociale voordelen en tegemoetkomingen"

Transcriptie

1 Sociale voordelen en tegemoetkomingen 1

2 Colofon Sociale voordelen en tegemoetkomingen is een publicatie van het gemeentebestuur Denderleeuw. Publicatiedatum: mei 2011 Oplage: 3000 exemplaren Teksten: Dienst Sociale zaken Denderleeuw Eindredactie: Communicatiedienst Denderleeuw Vormgeving en drukwerk: ABC Drukkerij, Meerbeke Foto s: Shutterstock.com Aan eventuele onvolledigheden of onjuistheden in deze brochure kunt u geen rechten ontlenen.

3 Inhoudstafel 1. Voorwoord 2. Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid 2.1. Contact center/handiweb 2.2. Inkomensvervangende tegemoetkoming 2.3. Integratietegemoetkoming 2.4. Tegemoetkoming hulp aan bejaarden 2.5. Beroep tegen een beslissing/uitbetaling/ Achterstallen 3. Vlaamse Overheid 3.1. Vlaamse Zorgverzekering 3.2. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 3.3. Wonen Vlaanderen 4. Provincie 4.1. Provinciale mantelzorgtoelage 5. Gemeente 5.1. Mantelzorgtoelage voor personen jonger dan 21 jaar 5.2. Mantelzorgtoelage voor personen vanaf 21 jaar 5.3. Huwelijksjubileum 6. Voordelen nutsvoorzieningen 6.1. Vermindering van TV-distributie 6.2. Sociaal telefoontarief 6.3. Sociaal tarief elektriciteit en gas 7. Voordelen mobiliteit 7.1. Parkeerkaart 7.2. Vrijstelling op het dragen van een veiligheidsgordel in de auto

4 8. Fiscale voordelen 8.1. Fiscaal voordeel auto 8.2. Vermindering van de onroerende voorheffing 8.3. Vermindering successierechten voor personen met een handicap 8.4. Vrijstelling heffing op afvalwater 9. Voordelen mutualiteit 9.1. Verhoogde tegemoetkoming 9.2. Omnio-statuut 9.3. Maximumfactuur (MAF) 10. Voordelen openbaar vervoer NMBS De Lijn Voor al deze sociale voordelen en tegemoetkomingen kunt u voor informatie, advies en begeleiding terecht bij de dienst Sociale Zaken: A. De Cockstraat 1, 9470 Denderleeuw - Tel

5 1 Voorwoord In het leven loopt het niet altijd zoals u wil. Soms heeft u nood aan extra hulp om in een menswaardige situatie te kunnen leven. Problemen ontstaan dikwijls als gevolg van een combinatie van extra kosten, zoals voor hulpmiddelen, medische zaken, hulp in het huishouden, aanpassingswerken aan een woning Uitgaven kunnen dan snel oplopen. Daarom bestaan er verschillende tegemoetkomingen en sociale voordelen die het u financieel draaglijker kunnen maken. Het is echter niet altijd even eenvoudig om uw weg te vinden in de administratieve molen. Veelgehoorde vragen zijn: Waarop kan ik een beroep doen? of Kom ik hiervoor in aanmerking?. Deze brochure biedt u een overzicht van de meest voorkomende tegemoetkomingen en sociale voordelen waarrond onze sociale dienst vragen krijgt. U kunt lezen welke sociale voordelen en tegemoetkomingen er zijn, wie er een beroep op kan doen en waar u terecht kunt voor een aanvraag of meer informatie. Uiteraard kunt u steeds terecht bij de gemeentelijke dienst Sociale Zaken en bij mezelf voor verdere inlichtingen en assistentie. Onze deur staat steeds voor u open. Marleen VAN DER HOEVEN Schepen van Sociale Zaken 5

6 2 Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van de diensten en tegemoetkomingen van de FOD Sociale Zekerheid. Voor de aanvraag kan u steeds terecht bij de dienst Sociale Zaken van uw gemeente. Zij bieden hulp bij het vervolledigen van uw dossier dat u dient te versturen naar: FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal personen met een handicap Finance Tower Kruidtuinlaan 50 bis Brussel 2.1. Contact Center / Handiweb Het Contact Center geeft antwoord op alle vragen in verband met de rechten van personen met een handicap. U kan informatie krijgen over het recht op een tegemoetkoming, over attesten (in functie van de verhoogde kinderbijslag, sociale voordelen, enz.), Op de website van Handiweb kan u uw persoonlijk dossier online raadplegen. Handiweb geeft onder meer een actueel antwoord op volgende vragen: wat heeft de dienst mij op dit moment al toegekend en wat niet, welke aanvragen worden behandeld, waarop heb ik nog recht, wat zijn de voorwaarden,? 6

7 Voor wie is het bedoeld? Iedere aanvrager van een tegemoetkoming bij de FOD Sociale Zekerheid of zijn/haar vertrouwenspersoon (huisarts of maatschappelijk werker) kan met vragen terecht bij het Contact Center en kan zijn/haar dossier consulteren op Handiweb. Hoe contacteren? 1. Het Contact Center is elke weekdag telefonisch te bereiken van 8.30 u tot u op het gratis nummer U kan ook mailen naar: 2. Op de website kunt u uw persoonlijk dossier 24 uur op 24 uur raadplegen. U heeft hiervoor internet, een kaartlezer en de code van uw identiteitskaart nodig. Indien u zelf geen computer en/of internet heeft, kan u hiervoor steeds terecht bij de dienst sociale zaken van de gemeente Denderleeuw. 3. Wordt u graag persoonlijk geholpen? De sociale dienst van de FOD Sociale Zekerheid helpt personen met een handicap om de nodige administratieve stappen te zetten om hun dossier in orde te brengen. U of uw vertrouwenspersoon kan een medewerker spreken op volgende zitdagen: Stadhuis Aalst: 2 de dinsdag van de maand van 9.00 u u Stadhuis Ninove: 1 ste maandag van de maand van u u Bij het onthaal van het stadhuis kan u vragen waar u precies terecht kan. 7

8 2.2. Inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) Een inkomensvervangende tegemoetkoming kan worden toegekend aan een persoon met een handicap als de handicap het vermogen om te werken en een inkomen te hebben beperkt. De IVT is bedoeld voor mensen die niet over (voldoende) eigen middelen beschikken om in hun levensonderhoud te voorzien. Dit soort uitkering is dan ook altijd afhankelijk van een inkomensonderzoek. Belangrijk om te weten: een aanvraag voor een inkomensvervangende tegemoetkoming geldt ook als aanvraag voor een integratietegemoetkoming. Hiervoor hoeft u dus zelf niets meer te doen. Wie komt in aanmerking? Bij de berekening wordt rekening gehouden met de gezinssituatie, het inkomen en het verdienvermogen. Het verdienvermogen moet verminderd zijn tot één derde of minder van datgene wat een valide persoon zou verdienen. De gehandicapte moet de Belgische nationaliteit hebben of gelijkgesteld. Hij/zij dient daadwerkelijk in België te verblijven (ingeschreven in bevolkings- of vreemdelingenregister). De aanvrager moet tenminste 21 jaar zijn en mag nog geen 65 jaar zijn. Hoe aanvragen? U of uw vertrouwenspersoon dient uw aanvraag in bij de dienst sociale zaken van de gemeente die een elektronische aanvraag voor u zal doen. 8

9 2.3. Integratietegemoetkoming (IT) De integratietegemoetkoming is bestemd voor personen met een handicap die omwille van hun beperkte zelfredzaamheid bijkomende kosten hebben. De IT is bedoeld voor mensen die niet over (voldoende) eigen middelen beschikken om in hun levensonderhoud te voorzien. Dit soort uitkering is dan ook altijd afhankelijk van een inkomensonderzoek. De beperking van de zelfredzaamheid wordt nagegaan op 6 domeinen. Voor elk van die domeinen worden er punten gegeven van 0-3 afhankelijk van de moeilijkheden die u ondervindt. Elk van deze domeinen wordt per persoon vanuit zijn/haar specifieke handicap en situatie bekeken: Verplaatsingsmogelijkheden Mogelijkheid om voedsel te nuttigen of te bereiden Mogelijkheid om voor de persoonlijke hygiëne in te staan en zich te kleden Mogelijkheid om de woning te onderhouden en huishoudelijk werk te verrichten Mogelijkheid om te leven zonder toezicht, bewust te zijn van gevaar en gevaar te kunnen vermijden Mogelijkheid tot communicatie en sociaal contact De integratietegemoetkoming kan afzonderlijk aangevraagd worden. Het is goed mogelijk dat een gehandicapte wiens verdienvermogen niet of weinig beperkt is, toch een integratietegemoetkoming krijgt. Wie komt in aanmerking? Bij de persoon moet een vermindering of een gebrek aan zelf- 9

10 redzaamheid van tenminste 7 punten vastgesteld zijn. De gehandicapte moet de Belgische nationaliteit hebben of gelijkgesteld. Hij/zij dient daadwerkelijk in België te verblijven (ingeschreven in bevolkings- of vreemdelingenregister). Het bedrag van de tegemoetkoming wordt gedeeltelijk verminderd met het inkomen van de aanvrager, zijn/haar echtgeno(o)- t(e) of de persoon met wie hij/zij samenwoont. U heeft recht op de tegemoetkoming vanaf 21 jaar. De aanvraag kan vanaf de 20e verjaardag maar moet voor het bereiken van de leeftijd van 65 jaar gedaan worden. Hoe aanvragen? U of uw vertrouwenspersoon dient uw aanvraag in bij de dienst sociale zaken van de gemeente die een elektronische aanvraag voor u zal doen Tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB) De tegemoetkoming hulp aan bejaarden is bestemd voor 65-plussers met een verminderde graad van zelfredzaamheid. Bedoeling is de bejaarde te vergoeden voor de bijkomende kosten die hij/zij heeft door zijn/haar ziekte. De beperking van de zelfredzaamheid wordt nagegaan op 6 domeinen. Voor elk van die domeinen worden er punten gegeven van 0-3 afhankelijk van de moeilijkheden die u ondervindt. Elk van deze domeinen wordt per persoon vanuit zijn/haar specifieke handicap en situatie bekeken op het vlak van: Verplaatsingsmogelijkheden Mogelijkheid om voedsel te nuttigen of te bereiden 10

11 Mogelijkheid om voor de persoonlijke hygiëne in te staan en zich te kleden Mogelijkheid om de woning te onderhouden en huishoudelijk werk te verrichten Mogelijkheid om te leven zonder toezicht, bewust te zijn van gevaar en gevaar te kunnen vermijden Mogelijkheid tot communicatie en sociaal contact Ook bejaarden die al een inkomensvervangende en/ of een integratietegemoetkoming hebben, kunnen ter vervanging hiervan eventueel aanspraak maken op de tegemoetkoming hulp aan bejaarden, indien deze voordeliger zou zijn. DE THAB is bedoeld voor mensen die niet over (voldoende) eigen middelen beschikken om in hun levensonderhoud te voorzien. Deze is dan ook altijd afhankelijk van een inkomensonderzoek. 11

12 Wie komt in aanmerking? De bejaarde moet tenminste 65 jaar zijn. De mindervalide moet zijn woonplaats in België hebben, Belg zijn, staatloos, vluchteling of EU-onderdaan zijn. Het bedrag van de tegemoetkoming wordt verminderd met het inkomen van de aanvrager, zijn echtgeno(o)t(e) of de persoon met wie hij/zij een gezin vormt. Hierbij wordt rekening gehouden met een inkomstengrens (een gedeelte van het inkomen wordt vrijgesteld en moet niet in vermindering worden gebracht). Hoe aanvragen? U of uw vertrouwenspersoon dient uw aanvraag in bij de dienst sociale zaken van de gemeente die een elektronische aanvraag voor u zal doen Beroep tegen een beslissing/uitbetaling/achterstallen Volgende informatie geldt zowel voor de inkomensvervangende tegemoetkoming, de integratietegemoetkoming en de tegemoetkoming hulp aan bejaarden: Beroep tegen een beslissing Als u het niet eens bent met de beslissing van de FOD Sociale Zekerheid in uw dossier, kan u deze aanvechten bij de Arbeidsrechtbank. Het beroepschrift moet dan binnen de 3 maanden vanaf het betekenen van de beslissing, aan de rechtbank overgemaakt worden. Bij uw ziekenfonds kan u hierover de nodige informatie bekomen. 12

13 Arbeidsrechtbank Dendermonde Kazernestraat Dendermonde Tel Uitbetaling De tegemoetkomingen worden maandelijks door de FOD Sociale Zekerheid overgeschreven op een bank- of postrekening. Uitzonderlijk kan dit gebeuren via een postwissel. De tegemoetkoming wordt uitbetaald rond de 25ste van iedere maand. De tegemoetkomingen moeten niet op uw aanslagbiljet vermeld worden. Deze zijn belastingvrij. Achterstallen Wanneer de FOD Sociale Zekerheid geen beslissing heeft genomen vóór het overlijden van de aanvrager, dan kunnen de erfgenamen de achterstallige tegemoetkomingen opvragen. De beslissing wordt dan overgemaakt aan de gemeente waar de gerechtigde in het bevolkingsregister ingeschreven stond. Het gemeentebestuur maakt de beslissing vervolgens over aan de echtgeno(o)t(e) met wie de gerechtigde leefde op het ogenblik van overlijden. Wanneer de echtgeno(o)t(e) niet meer in leven is, wordt de beslissing (in volgorde) overgemaakt aan: de kinderen met wie de gerechtigde leefde op het ogenblik van overlijden de vader en de moeder met wie de gerechtigde leefde op het ogenblik van overlijden ieder persoon met wie de gerechtigde leefde op het ogenblik 13

14 van overlijden de persoon die in de verplegingskosten tussenbeide kwam de persoon die de begrafeniskosten betaalde Indien uit de beslissing zou blijken dat er nog achterstallige tegemoetkomingen zijn, kan de gerechtigde aanspraak maken op deze achterstallen. Dit moet gebeuren met een daarvoor bestemd formulier 191 (te verkrijgen op de sociale dienst van de gemeente). Dit formulier moet samen met de nodige bewijsstukken (betalingsbewijzen van de begrafenis- en verplegingskosten) overgemaakt worden aan de FOD Sociale Zekerheid. 14

15 3 Vlaamse Overheid 3.1. Vlaamse Zorgverzekering Zorgbehoevenden hebben ook niet-medische zorgen nodig. Daarvoor kunnen ze rekenen op mantelzorgers (mensen die zorgen voor een chronisch zieke of zorgbehoevende medemens uit hun directe omgeving), professionele zorgverleners of zorgvoorzieningen. Die niet-medische kosten werden vroeger amper of niet terugbetaald. Dat behoort met de Vlaamse Zorgverzekering tot het verleden. Deze zal de niet-medische kosten gedeeltelijk dekken. Het gaat over zowel zorgbehoevende personen die thuis verblijven of personen die verblijven in een erkend rustoord, rust- en verzorgingstehuis of psychiatrisch verzorgingstehuis. Wie komt in aanmerking? Wanneer wordt u als zwaar zorgbehoevend beschouwd? 1. Voor personen die thuis wonen: minstens de score B op de Katz-schaal in de thuisverpleging (attest af te halen bij het ziekenfonds) minstens de score 35 op de BEL-profielschaal (attest af te halen bij een dienst voor gezinszorg) minstens de score 15 bij het onderzoek naar zelfredzaamheid door de FOD Sociale Zekerheid (de tegemoetkoming hulp aan bejaarden, integratietegemoetkoming) minstens de score C op de evaluatieschaal tot staving van de aanvraag tot tegemoetkoming in een dagverzorgingscentrum of een centrum voor kortverblijf (attest af te halen bij het ziekenfonds) 15

16 minstens de score C op de evaluatieschaal tot staving van de aanvraag tot tegemoetkoming in een verzorgingsinrichting (attest af te halen bij het ziekenfonds): dit attest is alleen geldig als u verhuist van een rusthuis of een rust- en verzorgingstehuis naar een thuissituatie bijkomende kinderbijslag op basis van minstens 66 % handicap en minstens 7 punten met betrekking tot de zelfredzaamheid uit hoofde van het kind bijkomende kinderbijslag op basis van tenminste 18 punten op de medisch-sociale schaal (samengesteld uit de pijlers P1, P2 en P3) kine-e-attest (attest af te halen bij het ziekenfonds): dat attest is alleen geldig als u al 3 jaar een positieve beslissing hebt gekregen op basis van een indicatiestelling met de BEL-schaal. 2. Voor personen die in een erkend rustoord, rust- en verzorgingstehuis of psychiatrisch verzorgingstehuis, wordt de aanvraag vanuit de instelling geregeld. Ook zorgbehoevenden die jonger zijn dan 25 jaar en dus niet aangesloten zijn bij een zorgkas, kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding. Hoe aanvragen? Als u in Vlaanderen woont en ouder bent dan 25, betaalt u elk jaar een bijdrage (25 euro of 10 euro voor personen met een verhoogde tegemoetkoming) aan een erkende zorgkas. Op basis hiervan kan u, indien u zwaar zorgbehoevend bent, een aanvraag doen voor mantelzorg via uw mutualiteit. 16

17 3.2. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) wil de participatie, integratie en gelijkheid van kansen van personen met een handicap bevorderen in alle domeinen van het maatschappelijk leven. De bedoeling is dat zij de grootst mogelijke autonomie en levenskwaliteit bereiken. Om zijn/haar dagelijks leven te organiseren kan een persoon met een handicap een tussenkomst krijgen voor een hulpmiddel of een aanpassing aan de woning of wagen bijvoorbeeld een verhoogd toilet, een traplift,... Er bestaat ook een mogelijkheid om personen met een handicap thuis bij te staan via het persoonlijk-assistentiebudget. Met dit budget kunnen zij assistenten in dienst nemen. Wie komt in aanmerking? Het VAPH wil ervoor zorgen dat iedereen net die bijstand krijgt die hij of zij echt nodig heeft. Opdat het VAPH zou weten welke noden u precies hebt, is er een inschrijvingsprocedure uitgewerkt. Bij de inschrijving kijkt het VAPH niet enkel naar puur medische zaken. Het gaat ook na welke gevolgen uw handicap heeft voor uw sociaal leven: wonen, werken, enz. Daarom hanteert het VAPH een multidisciplinaire aanpak. Dat wil zeggen dat het advies van bijvoorbeeld de psycholoog of de orthopedagoog even belangrijk is als het advies van de arts. Voorwaarden: uw kansen tot participatie aan het sociale leven zijn langdurig en in ernstige mate beperkt door een samenspel tussen verstandelijke, psychische, lichamelijke of zintuiglijke stoornis- 17

18 sen en andere persoonlijke en externe factoren jonger zijn dan 65 jaar bij de inschrijving in Vlaanderen wonen of verblijven de aanvraag dient altijd voorafgaand aan aankopen of veranderingen te gebeuren Hoe aanvragen? Bij uw ziekenfonds of Provinciale afdeling Oost-Vlaanderen VAPH Kortrijksesteenweg 788, 9000 Gent Tel.: Fax: Wonen Vlaanderen de aanpassingspremie U kan de aanpassingspremie aanvragen als u een woning aanpast aan de bijzondere behoeften van een inwonende bejaarde (65+). Tal van aanpassingswerkzaamheden komen in aanmerking, zoals de aanpassing van een badkamer of een toilet aan de noden van de bejaarden, het installeren van een traplift, het toegankelijk maken van de woning door hellende vlakken aan te brengen,... Deze aanpassingspremie bedraagt 50 % van het bedrag van de voorgelegde facturen. De premie bedraagt maximaal 1250 euro en minimaal 600 euro. Dit houdt in dat u voor minstens 1200 euro aan geldige facturen moet kunnen voorleggen. Wie komt in aanmerking? U bent eigenaar of huurder (met een contract van meer dan 3 jaar) of eigenaar-verhuurder (via een sociaal verhuurkantoor). 18

19 U dient aan een aantal voorwaarden te voldoen met betrekking tot uw - inkomen: het inkomen van de bejaarde en diens eventuele partner wordt beperkt - woning: het niet-geïndexeerde kadastrale inkomen van de woning is kleiner dan of gelijk aan 1200 euro Hoe aanvragen? U kunt de premie aanvragen zodra de werkzaamheden voltooid zijn en als u al in de woning woont. De facturen mogen nog geen jaar oud zijn. U dient uw aanvraag in bij het agentschap Wonen-Vlaanderen. Wonen Oost-Vlaanderen Gebroeders Van Eyckstraat Gent Tel.:

20 4 Provincie 4.1. Provinciale mantelzorgpremie De mantelzorgpremie wordt toegekend aan personen of gezinnen die bij hen thuis een zwaar zorgbehoevende verzorgen. De premie wordt niet toegekend aan personen die recht hebben op een uitkering via de Vlaamse zorgverzekering. Wie komt in aanmerking? Mantelzorgers die samenwonen met een zorgbehoevende van minstens 21 jaar oud. Indien de zorgbehoevende niet de hele tijd in het gezin verbleef gedurende het zorgjaar, meldt u de periodes van onderbreking (bv. hospitalisatie) De zorgbehoevende moet een score hebben op de BEL-schaal vanaf 30 tot en met 34 of op de schaal van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid vanaf 12 tot en met 14 punten De mantelzorger dient gedomicilieerd en effectief woonachtig te zijn in de provincie Oost-Vlaanderen Het netto-belastbaar inkomen voor een alleenstaande mag niet groter zijn dan ,19 euro op jaarbasis. Bij gehuwden of samenwonende partners mag het gezamenlijk netto belastbaar inkomen niet hoger zijn dan ,35 euro op jaarbasis. Deze bedragen worden verhoogd met 10 % per kind ten laste en nog eens bijkomend met 10 % voor iedere persoon met een handicap die deel uitmaakt van het gezin, met een invaliditeitspercentage van minstens 66 %. Dit zijn de inkomensgrenzen voor zorgjaar Indien er aanpassingen zijn in de 20

21 bedragen worden ze in januari van het aanvraagjaar bekend gemaakt. Hoe aanvragen? Het aanvraagformulier voor de provinciale mantelzorgpremie moet jaarlijks telkens vóór 31 maart ingediend worden voor het voorbije jaar (vb. voor 31 maart 2011 voor het jaar 2010). Provinciebestuur Oost-Vlaanderen Directie Welzijn, Gezondheid, Wonen, Jeugd en Ontwikkelingssamenwerking Dienst Preventie, Hulpverlening en Zorg, PAC Het Zuid, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent Tel.:

22 5 Gemeente 5.1. Mantelzorgtoelage voor personen jonger dan 21 jaar De gemeente Denderleeuw voorziet in een mantelzorgtoelage voor personen die de thuiszorg waarnemen voor een zorgbehoevende inwoner van de gemeente die jonger is dan 21 jaar. De tegemoetkoming bedraagt 250 euro per kind en per jaar indien het kind permanent wordt opgevangen in het gezin. Wie komt in aanmerking? De zorgbehoevende persoon moet een inwoner van Denderleeuw zijn. Hij/zij dient jonger te zijn dan 21 jaar bij de aanvraag. De persoon moet zorgbehoevend zijn, dat wil zeggen dat hij/ zij, geheel of gedeeltelijk, niet in staat is zichzelf te verzorgen en de elementaire taken te verrichten die een gezonde persoon van dezelfde leeftijd normaliter kan uitvoeren, en waardoor blijvende hulp van een derde persoon noodzakelijk is. Hij/zij bewijst zijn/haar hulpbehoevendheid door een algemeen attest voor te leggen afgeleverd door de FOD Sociale Zekerheid of een bewijs waaruit blijkt dat een toeslag bij de kinderbijslag ontvangen wordt ten gevolge van de aandoening van hun kind. De zorgbehoevende verblijft in zijn natuurlijk thuismilieu (inwonend). Indien de zorgbehoevende persoon in een instelling verblijft en op regelmatige basis in het thuismilieu verblijft, dan wordt de helft van de premie uitgekeerd. 22

23 De aanvrager dient het bewijs te leveren dat aan de voorwaarden is voldaan. Hij/zij aanvaardt de eventuele controle van de gemeentelijke administratieve diensten. Elke wijziging dient binnen de maand schriftelijk aan de gemeente te worden meegedeeld. Volgende attesten moeten worden ingeleverd: Algemeen attest van de FOD Sociale Zekerheid Een bewijs waaruit blijkt dat een toeslag bij de kinderbijslag ontvangen wordt ten gevolge van een aandoening van het kind Een uittreksel uit het bevolkingsregister (samenstelling van het gezin) waaruit domiciliëring en inwoning blijkt. Een verklaring op eer waaruit blijkt dat de zorgbehoevende thuis wordt verzorgd Indien van toepassing ook een attest van de instelling dat de zorgbehoevende op regelmatige tijdstippen thuis wordt verzorgd. Hoe aanvragen? De aanvraag voor de mantelzorgpremie wordt door de mantelzorger ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen op het daartoe voorziene aanvraagformulier. U kunt met uw aanvraag terecht bij de dienst sociale zaken van de gemeente Mantelzorgtoelage voor personen vanaf 21 jaar De gemeente Denderleeuw voorziet in een mantelzorgtoelage voor personen die de thuiszorg waarnemen voor een zorgbehoevende inwoner van de gemeente van 21 jaar en ouder. De mantelzorgpremie bedraagt 50 euro per maand. Indien het 23

24 24

25 gaat om twee zorgbehoevenden die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn en door een derde persoon verzorgd worden, dan bedraagt de premie 75 euro. De mantelzorgpremie wordt beperkt tot 15 euro indien de zorgbehoevende gedeeltelijk in een instelling verblijft. Wie komt in aanmerking? De zorgbehoevende persoon moet inwoner van de gemeente zijn. De zorgbehoevende persoon moet 21 jaar zijn bij de aanvraag. De persoon moet zorgbehoevend zijn, dit wil zeggen dat hij/zij geheel of gedeeltelijk niet meer in staat is zichzelf te verzorgen en de elementaire taken te verrichten die een gezonde persoon van dezelfde leeftijd normaliter kan uitvoeren, waardoor blijvende hulp van een derde persoon noodzakelijk is. De aanvrager dient het bewijs te leveren dat aan de voorwaarden is voldaan. Hij/zij aanvaardt de eventuele controle van de gemeentelijke administratieve diensten. Elke wijziging dient binnen de maand schriftelijk aan de gemeente te worden meegedeeld. Volgende attesten moeten worden ingeleverd: Algemeen attest van de FOD Sociale Zekerheid Het bewijs van de FOD Sociale Zekerheid van de inkomensvervangende en de integratietegemoetkoming of de tegemoetkoming hulp aan bejaarden Een uittreksel van bank of post van de betaling van de FOD Sociale Zekerheid (in januari en in juli) Een uittreksel uit het bevolkingsregister (samenstelling van het gezin) waaruit domiciliëring en inwoning blijkt 25

26 Een verklaring op eer waaruit blijkt dat de zorgbehoevende thuis wordt verzorgd Indien van toepassing ook een attest van de instelling dat de zorgbehoevende op regelmatige tijdstippen thuis wordt verzorgd. Hoe aanvragen? De aanvraag voor de mantelzorgpremie wordt door de mantelzorger ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen op het daartoe voorziene aanvraagformulier. U kunt met uw aanvraag terecht bij de dienst sociale zaken van de gemeente Huwelijksjubileum Ter gelegenheid van een huwelijksjubileum betaalt het gemeentebestuur volgende premies uit: 75 euro voor een gouden bruiloft 125 euro voor een diamanten bruiloft 200 euro voor een briljanten bruiloft 250 euro voor een platina bruiloft Een afvaardiging van het gemeentebestuur overhandigt ook een geschenk aan de jubilarissen. Wie komt in aanmerking? Echtparen die 50, 60, 65 of 70 jaar gehuwd zijn, genieten van een attentie aangeboden door het gemeentebestuur. 26

27 Hoe? De jubilarissen worden zelf gecontacteerd door het gemeentebestuur met de vraag of ze, naar aanleiding van hun jubileum, het bezoek wensen van een afvaardiging van het gemeentebestuur. 27

28 6 voordelen NUTSVOORZIENINGEN 6.1. Vermindering van TV-distributie De aanvrager krijgt een vermindering van 50 % op het abonnementsgeld voor kabeltelevisie. Wie komt in aanmerking? Personen bij wie een invaliditeit of een werkonbekwaamheid van minstens 80 % (of een beperking van de zelfredzaamheid, minimum 12 punten) is vastgesteld door: het Fonds voor Arbeidsongevallen (Belliardstraat Brussel) in geval van arbeidsongeval het Fonds voor Beroepsziekten (Sterrenkundelaan Brussel) in geval van beroepsziekten een rechtbank (afschrift van het gerechtelijk vonnis afgeleverd door de griffie) in geval van een ongeval van gemeen recht (bv. verkeersongevallen) de Zakenkas Mijnwerkers voor invalide mijnwerkers de FOD Financiën, bestuur der pensioenen, voor militaire invaliden (Opgelet! Voor militaire invaliden uit oorlogstijd is 50 % invaliditeit voldoende) de FOD Sociale Zekerheid, dienst tegemoetkomingen (inkomensvervangende tegemoetkoming, integratietegemoetkoming of tegemoetkoming hulp aan ouderen) de FOD Sociale Zekerheid, medische dienst voor personen die over geen geldig attest beschikken (het medisch onderzoek dient door de aanvrager zelf te worden betaald) Personen met mindervalide kinderen (tenminste 80 % invaliditeit) ten laste, waarvan de invaliditeit werd vastgesteld door 28

29 de medische dienst van de FOD Sociale Zekerheid te bewijzen door: ofwel een attest van het kinderbijslagfonds met het advies van de medische dienst van de FOD Sociale Zekerheid ofwel door middel van een kopie van de vraag tot vaststelling, met advies van de medische dienst van de FOD Sociale Zekerheid Blinden: maximum 1/10 zicht voor elk oog ofwel 2/10 voor het ene oog en minder dan 1/20 voor het andere oog Gehoorgestoorden: minstens 90 decibel gehoorverlies voor elk oor Personen bij wie het strottenhoofd is weggenomen Personen die lijden aan een ernstig en permanent gebrek: een medisch getuigschrift is vereist dat letterlijk verklaart dat de aanvrager wegens een ernstig en permanent gebrek, in de totale en definitieve onmogelijkheid verkeert zijn/haar woning zonder hulp van derden te verlaten. Hoe aanvragen? U dient een bewijs van de invaliditeit met een bewijs van woonst op te sturen naar: Telenet NV Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen Fax:

30 6.2. Sociaal telefoontarief vermindering van 50 % op de kosten voor de indienststelling van een lijn een maandelijkse korting op het abonnementsgeld van de telefoonlijn beperkt gratis verkeer voor nationale en internationale gesprekken naar GSM s Er is een grote verscheidenheid in soorten lijnen en operatoren. Elke operator is verplicht om in bepaalde gevallen specifieke tariefvoorwaarden te bieden

31 Wie komt in aanmerking? De personen moeten voldoen aan de algemene en de inkomensvoorwaarden: Algemene voorwaarden: Personen van meer dan 65 jaar die alleen wonen of samenwonen met één of meer personen van ten minste 60 jaar en/of zijn kinderen in leerplichtige leeftijd of met een handicap van minstens 66 %. Mogen eveneens met de begunstigde samenwonen: zijn/haar kleinkinderen, die wees zijn van vader en moeder en hem/haar bij gerechtelijke beslissing zijn toegewezen. Personen van minimum 18 jaar die getroffen zijn door een handicap van minstens 66 %. (Zij wonen alleen of wonen samen hetzij met bloed- of aanverwanten van de eerste of tweede graad.) Inkomensvoorwaarde: het bruto-jaarinkomen van de begunstigde, samen met het bruto-jaarinkomen van de personen die eventueel met hem samenwonen, is begrensd. Hoe aanvragen? Als u denkt aan de voorwaarden voor het sociale telefoontarief te voldoen, dan moet u uw aanvraag indienen bij de telecommunicatieoperator van uw keuze. (Uw huidige operator vindt u terug op uw factuur). Die gegevens zullen op het BIPT (Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie) aankomen en als niet automatisch kan uitgemaakt worden of u daadwerkelijk aan de voorwaarden voldoet, dan zult u van het BIPT een brief ontvangen waarin u verzocht wordt om bepaalde documenten op te sturen. 31

32 6.3. Sociaal tarief elektriciteit en gas Sommige gezinnen en personen genieten van verlaagde elektriciteits- en aardgasprijzen. Dit zijn de zogenaamde sociale maximumprijzen. Ze werden vroeger sociale tarieven genoemd. Deze prijzen liggen een stuk lager dan de normale elektriciteits- en gasprijzen. Sinds augustus 2007 wordt deze prijs door de federale energieregulator CREG (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas) vastgelegd, telkens voor de komende zes maanden. De tarieven vindt u terug op Voor elektriciteit bestaat er: een sociale maximumprijs voor het enkelvoudig tarief (dagteller) sociale maximumprijzen voor het tweevoudig tarief - enerzijds voor piekuren (dagteller), anderzijds voor daluren (nachtteller) een sociale maximumprijs voor het exclusief nachttarief (nachtteller) Voor aardgas bestaat er één enkele sociale maximumprijs. Wie komt in aanmerking? U behoort tot één van de volgende categorieën. U ontvangt: een leefloon (OCMW) het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of de inkomensgarantie voor ouderen een tegemoetkoming aan gehandicapten omwille van een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 65 % een inkomensvervangende tegemoetkoming of integratietegemoetkoming aan gehandicapten 32

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Directie-generaal Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap)

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoud 1 Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid... 5 1.1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB)...

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoudstafel 1. Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid pag 1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden pag

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Personen met een handicap Januari 2013

NIEUWSBRIEF Personen met een handicap Januari 2013 NIEUWSBRIEF Personen met een handicap Januari 2013 1. De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) is een federale tegemoetkoming die toegekend wordt door

Nadere informatie

Ouderen Informatie Punt

Ouderen Informatie Punt OCMW LICHTERVELDE Sociaal Huis Ouderen Informatie Punt Tegemoetkomingen Wat, wanneer, waar en hoe aanvragen DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VOOR WIE? De tegemoetkoming kan worden aangevraagd

Nadere informatie

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Opgemaakt 06-02-2012, gebaseerd op een document van FOD Sociale Zekerheid Inhoudsopgave 1. Wat?...3 2. Waarvoor dient ze?...3 3. Heb ik recht op de parkeerkaart?...4

Nadere informatie

"#$#%&#"'&%()$#)! *&&+!,#+-&)#)!%#"!##)!.#,#+'()$/!

#$#%&#'&%()$#)! *&&+!,#+-&)#)!%#!##)!.#,#+'()$/! !!!!! "#$#%&#"'&%()$#)! *&&+!,#+-&)#)!%#"!##)!.#,#+'()$/!!!!!! Tegemoetkomingen voor personen met een beperking. 1. Inkomensvervangende tegemoetkoming Mensen met een handicap kunnen niet altijd een voldoende

Nadere informatie

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering Wat meer uitleg over de zorgverzekering Welkom bij de Vlaamse Zorgkas Wat is de zorgverzekering? De Vlaamse Regering heeft aan het eind van de jaren negentig de zorgverzekering in het leven geroepen. Waarom?

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE

GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE Ontvangt u een eerder laag pensioen? Of heeft u als alleenstaande (met of zonder kinderen) een bescheiden inkomen? Wordt uw gezinsbudget verzwaard door het aantal personen ten

Nadere informatie

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 2011-01-31 INHOUDSOPAVE 1. Wat? 2. Waarvoor dient ze? 3. Heb ik recht op de parkeerkaart? 4. Hoe kan ik de parkeerkaart aanvragen? 5. Hoe en wanneer krijg ik

Nadere informatie

FOD SOCIALE Z EKERHEID DIRECTIE GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP. Openbaar vervoer. http://www.handicap.fgov.be

FOD SOCIALE Z EKERHEID DIRECTIE GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP. Openbaar vervoer. http://www.handicap.fgov.be FOD SOCIALE Z EKERHEID DIRECTIE GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP Openbaar vervoer http://www.handicap.fgov.be A. Vermindering toegestaan aan de uitgebreide wigw-groep 1. Toekenningsvoorwaarden De vermindering

Nadere informatie

Het is afscheid nemen van moeke die zich op het tempo van de dementie uit onze leefwereld terugtrekt

Het is afscheid nemen van moeke die zich op het tempo van de dementie uit onze leefwereld terugtrekt Begrijpen doe ik niet, dus ik probeer Proberen om moeke te accepteren zoals ze vandaag is Proberen niet druk te doen over hoe en wat ze zegt en doet Proberen om haar leven hier bij ons zo comfortabel mogelijk

Nadere informatie

1. Openbaar vervoer van halte tot halte

1. Openbaar vervoer van halte tot halte mobiliteit en vervoer In een steeds snellere wereld wordt mobiliteit als vanzelfsprekend beschouwd. Mobiliteit is een persoonlijk recht, ongeacht leeftijd, geslacht of economische situatie. Dat recht wordt

Nadere informatie

Overleg mdt en ouders Timing

Overleg mdt en ouders Timing Mariska Waldukat Sociaal werker Patiëntenbegeleiding Overleg mdt en ouders Timing Wat nu? Aanvraagprocedure Rechten? Indienen van de aanvraag Medisch onderzoek Beslissing 1 Contact kinderbijslagfonds Bedienden

Nadere informatie

Omnio en RVV onder de loep!

Omnio en RVV onder de loep! PRAKTISCH Omnio en RVV onder de loep! Een uitgave van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Sint-Huibrechtsstraat 19-1150 Brussel T 02 778 92 11 - F 02 778 94 04 commu@mloz.be Foto s > Reporters www.mloz.be

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN TOELAGE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Voor wie Om in aanmerking te komen voor deze toelage dient men over één van onderstaande attesten te beschikken. Het bedrag van de

Nadere informatie

DG Personen met een handicap. PARKEERKAART voor personen met een handicap

DG Personen met een handicap. PARKEERKAART voor personen met een handicap DG Personen met een handicap PARKEERKAART voor personen met een handicap Carte de stationnement pour personnes handicapées 2 1 Wat? Dit is een persoonlijke kaart die u bepaalde voordelen geeft bij het

Nadere informatie

Aanvraag in het kader van de

Aanvraag in het kader van de Aanvraag in het kader van de U kunt dit aanvraagformulier gebruiken om de terugbetaling aan te vragen van niet-medische kosten of om een vergoeding te verkrijgen indien u thuis door een mantelzorger verzorgd

Nadere informatie

www.vlaamsezorgverzekering.be

www.vlaamsezorgverzekering.be www.vlaamsezorgverzekering.be De Vlaamse zorgverzekering wil een (gedeeltelijke) dekking bieden van kosten voor niet-medische zorgen verleend aan een zorgbehoevende vernieuwde regeling vanaf 2003 om zorgverzekering

Nadere informatie

SOCIALE VOORDELEN VOOR PERSONEN MET EEN ZIEKTE/HANDICAP

SOCIALE VOORDELEN VOOR PERSONEN MET EEN ZIEKTE/HANDICAP dienst Patiëntenbegeleiding SOCIALE VOORDELEN VOOR PERSONEN MET EEN ZIEKTE/HANDICAP MB2962 Brochure: Sociale voordelen voor personen met een ziekte / handicap l Ziekenhuis Oost-Limburg 1 WELKOM U wordt

Nadere informatie

Thuiszorg. informatiepunt

Thuiszorg. informatiepunt Thuiszorg 2 informatiepunt Inhoud 1 De Vlaamse Sociale bescherming... 4 1.1 Wat is de Vlaamse Sociale bescherming?... 4 1.2 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB)... 4 1.2.1 Wat en voor wie?... 4

Nadere informatie

Oncologisch Centrum Sociale dienst. Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten

Oncologisch Centrum Sociale dienst. Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten Oncologisch Centrum Sociale dienst Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten Inhoud 1. De Vlaamse Zorgverzekering (VZ)...5 2. De hospitalisatieverzekering...6 3. Tussenkomst in reisonkosten

Nadere informatie

REGLEMENT OP DE MANTELZORGTOELAGE geldig vanaf 1 juli 2013

REGLEMENT OP DE MANTELZORGTOELAGE geldig vanaf 1 juli 2013 REGLEMENT OP DE MANTELZORGTOELAGE geldig vanaf 1 juli 2013 goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 27 mei 2013 Hieronder vindt u de volledige tekst van het mantelzorgreglement. De dienst

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg van de Vlaamse zorgverzekering

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg van de Vlaamse zorgverzekering Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg van de Vlaamse zorgverzekering VSB-01-161222 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg ZG/VZ/ZF/120607 In te vullen door de zorgkas ontvangstdatum Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u als zorgbehoevende een tegemoetkoming

Nadere informatie

Wij zijn echt met je gezondheid bezig. Invaliden

Wij zijn echt met je gezondheid bezig. Invaliden Wij zijn echt met je gezondheid bezig Invaliden Je bent langer dan 1 jaar ziek. Waarschijnlijk zit je met heel wat vragen omtrent je rechten en plichten als invalide. In de volgende uiteenzetting trachten

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/038 BERAADSLAGING NR 09/028 VAN 5 MEI 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf 9 INHOUD

INHOUD. Woord vooraf 9 INHOUD INHOUD Woord vooraf 9 1 Sociale zekerheid 11 1. Kinderbijslag 14 1.1. Aanbod gezinsuitkeringen 14 1.1.1. Kraamgeld 14 1.1.2. Adoptiepremie 18 1.1.3. Basiskinderbijslag 21 1.1.4. Verhoogde kinderbijslag

Nadere informatie

TITEL I. Voorwaarden tot het bekomen van een mantelzorgpremie

TITEL I. Voorwaarden tot het bekomen van een mantelzorgpremie OCMW Boortmeerbeek Dienst thuiszorg Huishoudelijk reglement dienst thuiszorg mantelzorgpremie Artikel 1 Met ingang van 1 november 2010 kent het OCMW Boortmeerbeek een mantelzorgpremie toe aan de mantelzorgers

Nadere informatie

Nationale verminderingskaart op het openbaar vervoer

Nationale verminderingskaart op het openbaar vervoer Nationale verminderingskaart op het openbaar vervoer Inhoud 1. Wat?... 2 2. Heb ik recht op de nationale verminderingskaart?... 2 3. Waarvoor dient de nationale verminderingskaart?... 2 4. Hoe kan ik mijn

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg ZG/VZ/ZF/151218 In te vullen door de zorgkas ontvangstdatum Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u als zorgbehoevende een tegemoetkoming

Nadere informatie

A001. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

A001. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) A001 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) Provinciale afdeling Vak bestemd voor de administratie Toegekend dossiernummer AANVRAAG OM INSCHRIJVING EN BIJSTAND PERSOON VOOR WIE DE AANVRAAG

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf 9

INHOUD. Woord vooraf 9 INHOUD Woord vooraf 9 1 Sociale zekerheid 11 1. Kinderbijslag 14 1.1. Aanbod gezinsuitkeringen 14 1.1.1. Kraamgeld 14 1.1.2. Adoptiepremie 18 1.1.3. Basiskinderbijslag 21 1.1.4. Verhoogde kinderbijslag

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN VERBETERINGS- EN/OF AANPASSINGSPREMIE VOOR WONINGEN

GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN VERBETERINGS- EN/OF AANPASSINGSPREMIE VOOR WONINGEN GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN VERBETERINGS- EN/OF AANPASSINGSPREMIE VOOR WONINGEN Artikel 1 Aard van de premies Binnen de perken van de jaarlijks door de gemeente goedgekeurde kredieten,

Nadere informatie

Dienstjaar 2013. Aanvraagformulier tot het bekomen van een gemeentelijke huursubsidie. Gegevens van de aanvrager. Naam en voornaam aanvrager :...

Dienstjaar 2013. Aanvraagformulier tot het bekomen van een gemeentelijke huursubsidie. Gegevens van de aanvrager. Naam en voornaam aanvrager :... Aanvraagformulier tot het bekomen van een gemeentelijke huursubsidie Gemeente Beveren Stationsstraat 2 9120 BEVEREN Dienstjaar 2013 Tel : 03 750 16 78 Fax : 03 750 15 23 e-mail : socialezaken@beveren.be

Nadere informatie

paarkeerkaart voor personen met een handicap

paarkeerkaart voor personen met een handicap Directie generaal Personen met een handicap Ten dienste van de burger paarkeerkaart voor personen met een handicap Table des matières PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 1. Wat?... 3 2. Waarvoor

Nadere informatie

Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen BUI TEN België

Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen BUI TEN België Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging

Nadere informatie

Art. 1. Parkeerkaart voor mensen met een handicap M.B. 07.05.99. Artikel 1

Art. 1. Parkeerkaart voor mensen met een handicap M.B. 07.05.99. Artikel 1 Art. 1 2012-0105 er (*) Artikel 1 [1 De kaart bedoeld in artikel 27.4.3. van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, kan uitgereikt worden

Nadere informatie

Algemene inhoud. DEEL 1 Inkomens 1. DEEL 2 Fiscaal 43

Algemene inhoud. DEEL 1 Inkomens 1. DEEL 2 Fiscaal 43 Algemene inhoud DEEL 1 Inkomens 1 1. Overzicht actuele wetgeving 1 2. Inkomen, sociale zekerheid of sociale bijstand 3 3. Tegemoetkomingen aan personen met een handicap 4 3.1. Toelichting over de regelgeving

Nadere informatie

Voorwaarden? Permanente thuisverzorging Er moet sprake zijn van een permanente en intensieve thuisverzorging.

Voorwaarden? Permanente thuisverzorging Er moet sprake zijn van een permanente en intensieve thuisverzorging. Inhoud 1. Reglement mantelzorgtoelage voor zorgbehoevenden van 21 tot 65 jaar 2. Reglement mantelzorgtoelage voor zorgbehoevenden van 65 jaar of ouder 1. REGLEMENT MANTELZORGTOELAGE Voor mantelzorg aan

Nadere informatie

Reglement vrijetijdspas

Reglement vrijetijdspas Gemeente Schilde s-gravenwezel Binnen het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede Schilde en het daaraan verbonden trekkingsrecht en goedgekeurd door de gemeenteraad van worden door

Nadere informatie

Wat is het basisondersteuningsbudget? Zorgkas

Wat is het basisondersteuningsbudget? Zorgkas Wat is het basisondersteuningsbudget? Zorgkas Wat is het basisondersteuningsbudget? Het basisondersteuningsbudget (BOB) is een Vlaamse premie of tegemoetkoming voor personen met een handicap die een beperkte

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning

Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning Wonen Antwerpen Lange Kievitstraat 111-113 bus 54, 2018 ANTWERPEN AANVRAAGFORM HUUR ANT 20121207 Bezoektijd: alleen na telefonische afspraak

Nadere informatie

Parkeerkaart voor personen met een handicap

Parkeerkaart voor personen met een handicap Parkeerkaart voor personen met een handicap Wat?...2 Waarvoor dient de parkeerkaart?...2 Heb ik recht op de parkeerkaart?...3 Hoe kan ik de parkeerkaart aanvragen?...4 Hoe en wanneer krijg ik mijn parkeerkaart?...11

Nadere informatie

stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie

stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie Met dit formulier kunt u als mantelzorger de Brugse mantelzorgpremie aanvragen. Wij vragen u alle gegevens in DRUKLETTERS in te vullen. Tip:

Nadere informatie

Directie-generaal Personen met een Handicap Sociale Dienst Personen met een Handicap

Directie-generaal Personen met een Handicap Sociale Dienst Personen met een Handicap Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Kruidtuinlaan, 50 bus 150 B 1000 BRUSSEL Directie-generaal Personen met een Handicap Sociale Dienst Personen met een Handicap De tegemoetkomingen aan Personen

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg ZG/VZ/ZF/070507 In te vullen door de zorgkas ontvangstdatum Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u als zorgbehoevende een tegemoetkoming

Nadere informatie

A001. Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap

A001. Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap A001 Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap Provinciale afdeling VF Vak bestemd voor de administratie Toegekend dossiernummer AANVRAAG OM INSCHRIJVING EN BIJSTAND PERSOON VOOR

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente Middelkerke,

Nadere informatie

Regelgeving over zorgwonen in GENT

Regelgeving over zorgwonen in GENT ZORGEN voor een THUIS Regelgeving over zorgwonen in GENT Beste lezer, Wilt u uw zorgbehoevende moeder en/of vader in huis nemen, maar toch voor elk een eigen thuis creëren? Wilt u uw andersvalide kind

Nadere informatie

Thuiszorg. informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden jonger dan 65 jaar

Thuiszorg. informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden jonger dan 65 jaar Thuiszorg 1 informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden jonger dan 65 jaar Dienst thuiszorg 2 Inhoud 1 TEGEMOETKOMING MINDERVALIDEN VAN HET MINISTERIE VAN SOCIALE VOORZORG... 4 1.1 De inkomstenvervangende

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor mantel- en thuiszorg (te gebruiken vanaf 1 januari 2004)

Aanvraagformulier voor mantel- en thuiszorg (te gebruiken vanaf 1 januari 2004) Aanvraagformulier voor mantel- en thuiszorg (te gebruiken vanaf 1 januari 2004) In te vullen door de zorgbehoevende bij een aanvraag voor mantel- en thuiszorg of een verandering van zorgvorm naar mantel-

Nadere informatie

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN 1. Welke medische kosten worden door het ziekenfonds betaald? De ziekenfondsen vergoeden geneeskundige

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER INFORMATIEVE BEREKENING STUDIETOELAGE academiejaar 2013 2014

AANVRAAGFORMULIER INFORMATIEVE BEREKENING STUDIETOELAGE academiejaar 2013 2014 STIP THOMAS MORE MECHELEN Adres: Zandpoortvest 11, 2800 Mechelen Tel.: +32(0)15 369 140 Fax: +32(0)15 369 149 E-mail: stip.mechelen@thomasmore.be www: www.thomasmore.be/stipmechelen AANVRAAGFORMULIER INFORMATIEVE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/025 BERAADSLAGING NR 08/076 VAN 2 DECEMBER 2008, GEWIJZIGD OP 7 APRIL 2009, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

ZORGEN. voor een. THUIS regelgeving over zorgwonen in GENT

ZORGEN. voor een. THUIS regelgeving over zorgwonen in GENT ZORGEN voor een THUIS regelgeving over zorgwonen in GENT Beste lezer, Wilt u uw zorgbehoevende moeder en/of vader in huis nemen, maar toch voor elk een eigen thuis creëren? Wilt u uw andersvalide kind

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden?

Wat te doen bij overlijden? Wat te doen bij overlijden? STAD GENK Wat te doen bij overlijen? 2 3 Wat gebeurt automatisch? 1. DE GENEESHEER stelt het overlijden vast 2. DE BEGRAFENISONDERNEMER doet aangifte van overlijden bij de Burgerlijke

Nadere informatie

Zorgkas LM. Vlaamse Zorgverzekering. Zorgkas

Zorgkas LM. Vlaamse Zorgverzekering. Zorgkas Zorgkas LM Vlaamse Zorgverzekering Zorgkas Wat is de Vlaamse Zorgverzekering? De Vlaamse Zorgverzekering is een initiatief van de Vlaamse Overheid en zorgt ervoor dat er een maandelijkse tegemoetkoming

Nadere informatie

WEGWIJS IN. medische hulp. Versie januari 2017 Medische hulp

WEGWIJS IN. medische hulp. Versie januari 2017 Medische hulp WEGWIJS IN medische hulp Versie januari 2017 Medische hulp WEGWIJS IN DE (DRINGENDE) MEDISCHE HULP in zes stappen... Wat is medische hulp? Is de medische hulp afhankelijk van mijn verblijfsituatie? Hoe

Nadere informatie

VOORRANGSKAART VOOR HET INNEMEN VAN EEN ZITPLAATS

VOORRANGSKAART VOOR HET INNEMEN VAN EEN ZITPLAATS VOORRANGSKAART VOOR HET INNEMEN VAN EEN ZITPLAATS 1. TOEPASSINGSGEBIED Geldig in het binnenlands verkeer, tussen twee Belgische stations of onbewaakte stopplaatsen (grenspunten inbegrepen). 2. RECHTHEBBENDEN

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor financiële steun

Aanvraagformulier voor financiële steun 1) Regels en algemene criteria Aanvraagformulier voor financiële steun De aanvraag kan pas ingediend worden nadat alle andere mogelijke officiële of privé-instanties gecontacteerd werden (mutualiteit,

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE. De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken:

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE. De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken: AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE voorwaarden De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken: - een gemeentelijke aanvullende premie op de verbeterings-

Nadere informatie

Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap

Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap 19de nummer in een reeks informatiebrochures voor de Oostendse bevolking (gegevens op 12 oktober 2006), een uitgave van de Voorlichtingsdienst,

Nadere informatie

Rechtsbijstand bij bemiddeling

Rechtsbijstand bij bemiddeling Rechtsbijstand bij bemiddeling De wet van 21 februari 2005 in verband met de bemiddeling heeft de mogelijkheid geopend rechtsbijstand toe te kennen in elke procedure van vrijwillige of gerechtelijke bemiddeling

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE

GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE Ontvangt u een eerder laag pensioen? Of heeft u als alleenstaande (met of zonder kinderen) een bescheiden inkomen? Wordt uw gezinsbudget verzwaard door het aantal personen ten

Nadere informatie

Recht op een toeslag op de kinderbijslag. Mevrouw, mijnheer,

Recht op een toeslag op de kinderbijslag. Mevrouw, mijnheer, P19Fisc-B dienst datum onze ref. uw ref. contact telefoon telefax De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze worden

Nadere informatie

Aanpassingspremies van woningen van ouderen en personen met een handicap TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN

Aanpassingspremies van woningen van ouderen en personen met een handicap TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN Aanpassinspremies van woningen Aanpassingspremies van woningen van ouderen en personen met een handicap TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN Het hierbijgevoegde formulier model B1, in te vullen door de Ontvanger der

Nadere informatie

Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een VOORLOPIGE toeslag op de kinderbijslag aanvragen als:

Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een VOORLOPIGE toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: Mevrouw Mijnheer Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: - Langdurig werkloze (tenminste 6 maanden) - Zieke (tenminste 6 maanden) - Bruggepensioneerde

Nadere informatie

Premie voor zorgbehoevende kinderen Reglement

Premie voor zorgbehoevende kinderen Reglement Premie voor zorgbehoevende kinderen Reglement Het OCMW Tervuren wenst kinderen met een hoge zorgbehoefte bijkomend te ondersteunen. De gezinnen van deze kinderen worden geconfronteerd met hogere kosten

Nadere informatie

De verwarmingstoelage

De verwarmingstoelage Versie nr: 1 Laatste wijziging: 04-02-2009 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is dat een verwarmingstoelage? 3) Wordt elke brandstof in aanmerking genomen voor de toekenning van de verwarmingstoelage?

Nadere informatie

wegwijs in de voorzieningen en tegemoetkomingen voor personen met een auditieve handicap

wegwijs in de voorzieningen en tegemoetkomingen voor personen met een auditieve handicap Revalidatiecentrum Overleie Overleiestraat 57 8500 Kortrijk tel. 056/35 18 52 fax. 056/35 18 72 wegwijs in de voorzieningen en tegemoetkomingen voor personen met een auditieve handicap Vanantwerpen Ine

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Nakuurhome Papiermoleken Oudebaan 293 3000 Leuven TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Inleiding Met dit document willen

Nadere informatie

Premies en toelagen Zorg en wonen

Premies en toelagen Zorg en wonen Premies en toelagen Zorg en wonen - 2017 Zorg www.rechtenverkenner.be 1. Tegemoetkoming hulp aan bejaarden - THAB Deze tegemoetkoming wordt toegekend aan een minimum 65-jarige persoon met een handicap.

Nadere informatie

Waar kan u terecht? INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR

Waar kan u terecht? INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR U heeft een handicap. Waar kan u terecht? INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 01 wat vindt u in deze BROCHURE? 01 Waar kan u als persoon met een handicap

Nadere informatie

Betreft: Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België

Betreft: Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België MOD. 19_Fisc dienst datum onze ref. uw ref. contact telefoon telefax De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN DE STAD TIENEN REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN EEN GEMEENTELIJKE MANTELZORGPREMIE

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN DE STAD TIENEN REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN EEN GEMEENTELIJKE MANTELZORGPREMIE OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN DE STAD TIENEN REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN EEN GEMEENTELIJKE MANTELZORGPREMIE Artikel 1 - Principe Binnen de perken van het goedgekeurde budget

Nadere informatie

Voordelen en tegemoetkomingen

Voordelen en tegemoetkomingen 3 Voordelen en tegemoetkomingen voordelen en tegemoetkomingen 3 Voordelen binnen de ziekteverzekering VOORKEURSREGELING Verhoogde (verzekerings)-tegemoetkoming voor gezondheidszorgen (bv. dokterskosten,

Nadere informatie

TC/97/36. Gelet op de aanvraag van 26 februari 1997; Gelet op het verslag van de heer Ringelheim. 1. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

TC/97/36. Gelet op de aanvraag van 26 februari 1997; Gelet op het verslag van de heer Ringelheim. 1. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG TC/97/36 BERAADSLAGING Nr. 97/29 VAN 8 APRIL 1997 BETREFFENDE EEN AANVRAAG VAN DE BESTUURSDIRECTIE VAN DE UITKERINGEN AAN GEHANDICAPTEN (MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU) TOT

Nadere informatie

Reglement gemeentelijke mantelzorgpremie

Reglement gemeentelijke mantelzorgpremie Reglement gemeentelijke mantelzorgpremie Artikel 1: Met ingang van 1 januari 2010 en binnen de perken van het begrotingskrediet zal de gemeente Affligem onder de hiernavolgende voorwaarden een mantelzorgpremie

Nadere informatie

De verhoogde tegemoetkoming en de sociale maximumfactuur

De verhoogde tegemoetkoming en de sociale maximumfactuur De verhoogde tegemoetkoming en de sociale maximumfactuur 41 Nuttige info Verhoogde tegemoetkoming De verhoogde tegemoetkoming (VT) is een beschermingsmaatregel voor personen met een laag gezinsinkomen.

Nadere informatie

De verwarmingstoelage

De verwarmingstoelage Laatste wijziging: 19-08-2016 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is dat een verwarmingstoelage? 3) Wordt elke brandstof in aanmerking genomen voor de toekenning van de verwarmingstoelage? 4) Welke zijn

Nadere informatie

Zorgkas van de Liberale Mutualiteiten. Zorgkas van de Liberale Mutualiteiten EEN ZEKERE TOEKOMST

Zorgkas van de Liberale Mutualiteiten. Zorgkas van de Liberale Mutualiteiten EEN ZEKERE TOEKOMST Zorgkas van de Liberale Mutualiteiten EEN ZEKERE TOEKOMST Wat is de Vlaamse Zorgverzekering? De Vlaamse Zorgverzekering is een initiatief van de Vlaamse Overheid en zorgt ervoor dat er een maandelijkse

Nadere informatie

Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB)

Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) Brussel, 18 augustus 11 CC WEBS 11 012 UW CORRESPONDENT Caroline Cocquyt 02/289 01 73 ccocquyt@linxplus.be BETREFT Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

Nadere informatie

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER?

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? Wij voorzien een tegemoetkoming in de kostprijs! 3 Wij zijn echt met je gezondheid bezig! Wie komt in aanmerking voor deze tegemoetkoming? Alle leden die al 6 maanden bijdragen

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente

Nadere informatie

PRIJZEN/TARIEVEN. 1. Aanbeveling sociaal tarief

PRIJZEN/TARIEVEN. 1. Aanbeveling sociaal tarief PRIJZEN/TARIEVEN 1. Aanbeveling sociaal tarief In 2007 besliste de FOD Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een handicap, om vanaf 1 mei van dat jaar de tegemoetkoming aan gehandicapten ten

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VERMINDERD STUDIEGELD academiejaar

AANVRAAGFORMULIER VERMINDERD STUDIEGELD academiejaar STIP THOMAS MORE MECHELEN Adres: Zandpoortvest 11, B-2800 Mechelen Tel.: +32(0)15 369 140 Fax: +32(0)15 369 149 E-mail: stip.mechelen@thomasmore.be Web: www.thomasmore.be/stip AANVRAAGFORMULIER VERMINDERD

Nadere informatie

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Inhoud Algemeen 2 Gezin 2 Medische zorg 3 Nabestaanden 3 Werkloos 4 Ziek of arbeidsongeschikt 5 Zwangerschap en bevalling 5 Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

De verhoogde tegemoetkoming en de sociale maximumfactuur

De verhoogde tegemoetkoming en de sociale maximumfactuur De verhoogde tegemoetkoming en de sociale maximumfactuur 41 Het omnio-statuut en de sociale maximumfactuur De verhoogde tegemoetkoming en de sociale maximumfactuur 41 Nuttige info Verhoogde tegemoetkoming

Nadere informatie

parkeerkaart voor personen met een handicap

parkeerkaart voor personen met een handicap Directie generaal Personen met een handicap Ten dienste van de burger parkeerkaart voor personen met een handicap Inhoudstafel 1. Wat?... 2 2. Waarvoor dient de parkeerkaart?... 2 In België:... 2 In de

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET THUIS VERZORGEN

GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET THUIS VERZORGEN Dit inschrijvingsformulier moet uiterlijk op 31 augustus worden ingediend bij het Infopunt Sociaal Huis, Kraaiennestplein 1 bus 1 8301 Knokke-Heist TEL 050 530 900 E-MAIL SOCIAALHUIS@KNOKKE-HEIST.BE GEMEENTELIJKE

Nadere informatie

DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER

DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE PREMIE VAN JETTE DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER Voor wie? Voor alle natuurlijke personen (huurders, erfpachters of eigenaars) die dakisolatie plaatsen in een bestaand gebouw gelegen op het

Nadere informatie

Reglement van mantelzorgtoelage

Reglement van mantelzorgtoelage Reglement van mantelzorgtoelage 1. Doel Het doel van de mantelzorgtoelage is in de eerste plaats waardering tonen voor het werk van de mantelzorger, zodat de thuissituatie kan bestendigd worden. 2. Definities

Nadere informatie

INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - GEHANDICAPTEN

INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - GEHANDICAPTEN Departement Welzijn, Onderwijs en Veiligheid Dienst Welzijn Boomgaardstraat 22 - bus 101 2600 Berchem-Antwerpen Tel : 03-240 61 61 - Fax : 03-240 61 62 INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - GEHANDICAPTEN TOELAGE

Nadere informatie

Recht op een toeslag op de kinderbijslag

Recht op een toeslag op de kinderbijslag Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging

Nadere informatie

Aanpassingspremies van woningen van ouderen en personen met een handicap TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN

Aanpassingspremies van woningen van ouderen en personen met een handicap TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN Aanpassinspremies van woningen Aanpassingspremies van woningen van ouderen en personen met een handicap TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN Het hierbijgevoegde formulier model B1, in te vullen door de Ontvanger der

Nadere informatie

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING 2010-03-10 INHOUDSTABEL WAAROM DEZE BROCHURE? DE TEGEMOETKOMINGEN De inkomensvervangende tegemoetkoming Wat? Kan ik een inkomensvervangende

Nadere informatie