een gewone tussenpersoon met een bijzondere moeder Robin Baks (directeur Eigen Huis Hypotheekservice): Het Verzekeringsblad Digitale polis komt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "een gewone tussenpersoon met een bijzondere moeder Robin Baks (directeur Eigen Huis Hypotheekservice): Het Verzekeringsblad Digitale polis komt"

Transcriptie

1 Het Verzekeringsblad 97e jaargang 27 september 2007 nr. 18 Digitale polis komt Pensioenaftopping nog geen gelopen race Branchedag 2007: aan u de keuze Robin Baks (directeur Eigen Huis Hypotheekservice): een gewone tussenpersoon met een bijzondere moeder

2 De Fortis ASR Verzuimcombinatie: haal met gemak meer voordeel Getting you there. Dit najaar biedt Fortis ASR uw zakelijke relaties scherpe tarieven voor de Zorg & Inkomensverzekeringen van de Fortis ASR Verzuimcombinatie. En het mooie is: u hoeft er maar weinig werk voor te verzetten. Bijna alle aanvragen voor WGA Eigen Risico en Ziekteverzuim gaan digitaal, de polis hebt u binnen 5 werkdagen in huis en met Contractmanager is de administratie een uitje van een cent. Voor elke geaccepteerde nieuwe aanvraag via Cockpit ontvangt u 100 administratievergoeding. De zorgprofessionals van Fortis ASR staan garant voor een proactief verzuimbeleid. Zieke werknemers gaan dankzij Fortis ASR gemiddeld 46 dagen eerder aan de slag. Dat is nog eens werk maken van verzuim. Kijk voor meer informatie op Fortis ASR Cockpit of raadpleeg uw accountmanager.

3 INHOUD Cover We willen normgevend zijn Het zou niet mijn keuze geweest zijn om een hele beroepsgroep tegen de schenen te schoppen. Robin Baks heeft begrip voor de kritiek die Het VB vorig 16 jaar had op de uitingen van Eigen Huis Hypotheekservice. Maar hij stond en staat voluit achter het concept waarbij de beloning van tevoren vaststaat. Het maakt daarbij niet uit bij welke geldverstrekker de post wordt ondergebracht, hoe hoog het bedrag van de lening is, welke hypotheekvorm is gekozen en ook niet welke randverzekering daaraan is verbonden. Rubrieken Hoofdredactioneel 5 Branchedag Nieuws 8 Onder meer: - Wetsvoorstel digitale polis - Geen open pensioenfonds voor zelfstandigen - NN pensioenproducten IFRS-proof VB-Branchedag: stel uw programma samen De wereld verandert en wie op een comfortabele wijze wil overleven, moet mee veranderen. Ook de formule van de VB Branchedag 2007 gaat hierin mee en is totaal anders dan voorheen. 6Concreet betekent dit: geen plenaire sessie meer. Maar wel over de hele dag verspreid allerlei kleinschaliger bijeenkomsten, vaak in de vorm van workshops. Daarmee bieden wij u de gelegenheid uw eigen individuele programma samen te stellen. Kies de bagage waarmee u vanaf de volgende dag met hernieuwde motivatie aan de slag kunt. Zo wordt de Branchedag dus met recht úw dag. Pensioenaftopping nog geen gelopen race De door het Kabinet op Prinsjesdag in de Troonrede en Miljoenennota aangekondigde maatregelen zullen niet ongehavend door het parlement komen. Na twee 24 dagen Algemene Beschouwingen staat het vast dat er geen bezuiniging op de kinderbijslag plaatsvindt. Ook over de aftopping van pensioenpremies boven euro en de hogere aanslag voor woningen boven één miljoen euro komt nog een heftige discussie, waardoor het allerminst zeker is of deze voorstellen in hun huidige vorm ongeschonden de eindstreep zullen halen. Do more, become more! De Verenigde Staten vormen de bakermat van financiële planning en hiermee van het beroep financieel planner. Ruim planners waaronder twintig uit Nederland 28 van over de hele wereld ontmoeten elkaar jaarlijks op het vier dagen durende congres georganiseerd door de Financial Planning Association. Ramón Wernsen Bruin, hoofd Financiële Planning en Vaktechniek bij de centrale organisatie van FDC Financieel Planners & Adviseurs, doet verslag. Wat kunnen wij van de Amerikanen leren? Verzekeren van een duurzame toekomst Verzekeren van duurzame energie is meer een zaak van gezond verstand dan van rocket science. Ondernemers zijn gebaat bij een betrouwbaar en solide verzekeringsprogramma 33 en goed advies. De verzekeringsadviseur verlangt ondersteuning van een innovatieve verzekeraar met gedegen kennis van de duurzame energiesector met een goede technische ondersteuning en professionele schadeafhandeling; een one-stop-shop oplossing met maatwerk verzekeringen, samengevoegd in één enkele dekking en zonder dekkingshiaten. Intermediair 15 Onder meer: - Attentiv naar Optima - Lancyr op single-markt - NN Inkomensexpert 2007 Fiscaal Juridisch 22 Herman Verhoef - Kabinetsplannen Werk en Inkomen 2008 PFP 31 Onder meer: - DAK scoort op bancaire markt - OG verrijkt Hypobox - Wft-workshop Quarré Producten 35 Onder meer: - WGA-prijzenslag - Paerel Vierlander Koopsom - Zakelijke autopolis AXA Zorg & Inkomen 37 Preventie leidt tot premieverlaging Movir Met name(n) 38 Typisch geval 40 Albert Boes: - Miljoenen naar de zeebodem ICT 42 Onder meer: - AXA en ÈFDÉCÉ producten via HDN - Vernieuwde websites Verzekerend Buitenland 43 Dat is ook waar 44 Nieuws 44 Nieuw ingeschreven 48 Barbier 50 nummer september

4 TRAPPELAAR OF OLYMPISCH KAMPIOEN? Zwemster Inge Dekker heeft maar één doel: de top. En om de top te bereiken moet je keuzes durven te maken. Wij durven óók te kiezen. HypotheekCompany wil hét hypotheeklabel in Nederland zijn voor de onafhankelijke adviseur in hypotheken en verzekeringen! Durf jij ook te kiezen? Wil je als éénling door het leven gaan? Of wil je toch liever als zelfstandig ondernemer deel uitmaken van een groter geheel? Een collectief waarin de voordelen van samenwerken zoveel mogelijk worden benut, maar waar behoud van eigen identiteit en lokale kracht voorop staan. Onze keuze is glashelder. Nu jij nog. Het is je eigen keuze! Doe de franchisetest op HypotheekCompany sponsort Inge Dekker op weg naar Olympisch Goud in Beijing.

5 COLOFON HOOFDREDACTIONEEL Het Verzekeringsblad onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 hoofdredactie Jan Aikens redactie Elly Gravendeel, Alex Klein. redactie Postbus 23, 7400 GA Deventer, tel , fax , internet vragen van abonnees worden gratis beantwoord uitgave van Kluwer, Postbus 23, 7400 GA Deventer, tel uitgever Karin Sok marketing Claudia Simoons (adverteerders). abonnementen en verzending Kluwer Afdeling Klantcontacten, Postbus 878, 7400 AW Deventer, tel , automatische bestellijn tel , fax abonnementsprijs ,00 incl. btw. Collectieve abonnementen meer dan 20 exemplaren 10% reductie. Annulering abonnement is mogelijk tot 3 maanden voor het begin nieuwe abonnementsperiode losse nummers Losse nummers 6,25 excl. btw; VB-interactief Gidsen 11,80 excl. btw. advertenties Kluwer, Postbus 23, 7400 GA Deventer. Advertentie acquisitie: Bea Kolkman Laura Lustig Erik Meester, tel , fax , Media order: Toos Schurink, tel , fax , sluitingsdatum: dinsdag 9 dagen voor het verschijnen. Zet- en lithokosten worden doorberekend ontwerp Boshoff & Dekker, Deventer vormgeving Mediabuilders, Zutphen druk Plantijn Casparie Den Haag ISSN Kluwer BV legt-uw gegevens vast voor de uitvoering van de (abonnements-) overeenkomst. De gegevens kunnen door Kluwer, of zorgvuldig geselecteerde derden, worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u contact met ons opnemen. Groenrode krokodil Zoals elke regeringsploeg wil ook het vierde kabinet Balkenende zijn sociale visitekaartje afgeven. Dat valt niet mee in een periode waarin ferme stappen gezet zijn van collectief naar individueel en van overheidszekerheid naar private regelingen. Daardoor resteert er niet veel anders dan het voeren van wat symboolpolitiek die moet suggereren dat het beleid gericht is op het dragen van de zwaarste lasten door de sterkste schouders. Deze steeds terugkerende folkloristische dans kunnen we doorgaans als de uiting van een onschuldige traditie voor kennisgeving aannemen. De ingreep die het kabinet nu heeft voorgesteld om de meest verdienenden te treffen is echter minder onschuldig. De hoogste inkomens zullen niet wakker liggen van de voorgenomen speldenprik, maar de architecten en onderhoudsbedrijven van het pensioengebouw des te meer. Het plan om de fiscale faciliëring van pensioenen af te toppen klinkt eenvoudig, maar wie de consequenties daarvan op zich laat inwerken, komt al gauw tot de conclusie, dat de gevolgen daarvan vrijwel niet te overzien zijn. En dan hebben we het niet over de onjuiste suggestie, dat over het afgetopte pensioen geen en het deel daarboven wel belasting betaald moet worden. Hier is niets anders aan de hand, dan dat een limiet gesteld wordt aan de omkeerregeling. Bij een pensioengevend loon tot euro is de premie een aftrekpost en worden de uitkeringen belast. Is sprake van een hoger pensioen, dan vervalt de omkeerregel in zijn geheel, ook voor het niet afgetopte deel. Het gevolg van deze ondoordachte maatregel is, dat alle betrokkenen gebruik zullen maken van de mogelijkheid om de pensioenregeling te splitsen. De Wet LB 1964 geeft de werkgever daartoe de mogelijkheid. Hij kan de belastinginspecteur verzoeken de regeling te splitsen in een gedeelte met en een deel zonder fiscale faciliëring. En daar zitten pensioenuitvoerders, die zich midden in het Pensioenwetspitsuur bevinden, nou net op te wachten! In dit nummer leest u de negatieve commentaren van de marktpartijen op dit plan. Zij tonen aan dat het maatschappelijk gezien een onverstandige gedachte is: de regering kan met het deels terugdraaien van de omkeerregel de eigen begroting even spekken, maar straks, als de vergrijzing verder heeft toegeslagen, valt er minder te incasseren. Een kwestie van potverteren, zoals Marco Keim het terecht omschrijft. De pensioentechnische gevolgen zijn minstens even dramatisch. Deze fiscale maatregel zet immers de Pensioenwet niet buiten spel en heeft dus geen invloed op het juridische karakter van de pensioentoezegging. Dat betekent dat ook na splitsing bijvoorbeeld afkoop niet mogelijk is, ook niet van het afgetopte deel dat de verzekerde als vermogen in box 3 heeft gestald. Leg dat als pensioenadviseur maar eens uit aan de relatie die terecht zal stellen dat hij wat betreft zijn box 3-bezitting al aan alle fiscale verplichtingen heeft voldaan. De administratieve gevolgen van dit onzalige plan zijn gigantisch. Het hele bestand moet opnieuw geïnventariseerd worden. Overeenkomsten moeten worden gesplitst en er zullen meerdere waardes moeten worden bijgehouden. Ook het box 3-gedeelte zal immers een plaats dienen te krijgen in het Uniform Pensioen Overzicht. Pensioenadviseurs en verzekeraars zullen straks met weemoed terugdenken aan de Paarse Krokodil, die heel wat minder administratieve lasten teweeg bracht dan zijn Groenrode soortgenoot. Jan Aikens nummer september

6 NIEUWS Na de VB-Branchedag 2007 is het vak van de adviseur/bemiddelaar Leuker, kansrijker en profijtelijker Binnen een markt die volop in beweging is en dat is voor de bedrijfstak van de financiële dienstverlening nog zacht uitgedrukt valt het voor veel partijen zwaar om het bedrijfsroer recht te houden. Na eerst bedolven te zijn geweest onder nieuwe wet- en regelgeving wordt de adviseur nu getrakteerd op allerlei sombere boodschappen. U kent die inmiddels van buiten: de marges verschralen, het intermediaire marktaandeel slinkt, de consument sluit eenvoudige producten alleen nog via internet, de regels rondom complexe producten zijn complexer dan de producten zelf, transparantie is de dood in de pot voor de adviseur, om over de nieuwe beloningsregels maar te zwijgen. De wereld verandert en wie op een comfortabele wijze wil overleven, moet mee veranderen. Het Verzekeringsblad draagt die boodschap uit naar de markt, maar betrekt die ook op zichzelf. Daarom is de formule van de VB Branchedag 2007 totaal anders dan voorheen. Omdat wij het niet meer van deze tijd vinden om u, Branchedagbezoeker, in een geharnast tijdschema te persen. Of om u in een grote zaal te confronteren met een aantal onderwerpen, waarvan sommige wel voor u interessant zijn en andere helemaal niet. De mondige Branchedagbezoeker kan heel goed zelf uitmaken welke bijeenkomsten hij wil bezoeken. Of om het anders te zeggen: u weet het beste op welke manier u door deze dag wil zappen. Daarom bieden wij u de gelegenheid uw eigen individuele programma samen te stellen. Zo wordt de Branchedag dus met recht úw dag. Concreet betekent dit: geen plenaire sessie meer. Maar wel over de hele dag verspreid allerlei kleinschaliger bijeenkomsten, vaak in de vorm van workshops. De onderwerpen die daar aan bod komen zijn zeer divers, maar ze hebben allemaal hetzelfde uitgangspunt: de adviseur zoveel bagage mee geven dat die vanaf de volgende dag met hernieuwde motivatie aan de slag gaat. Natuurlijk komen al die boodschappen niet zomaar uit de lucht vallen. Maar houden zij in, dat de adviseur moet vrezen voor zijn toekomst? Natuurlijk niet! De intermediair heeft zelfs eerder uitzicht op terreinwinst dan op -verlies. Althans, als hij bereid is de tekenen van de huidige en komende tijd te verstaan en als hij in staat is in te spelen op de veranderingen die zich voltrekken. Elk evenement op de Branchedag is erop gericht hiervoor de helpende hand te bieden. De workshops zijn stuk voor stuk op uw praktijk toegesneden. Wie nog eens wil aanhoren welke bedreigingen boven zijn hoofd hangen, zal zich op deze dag minder thuis voelen; wie naar kansen zoekt des te meer. De financiële dienstverlener bestaat niet. Elke onderneming heeft eigen specialismen. Elk individueel kantoor heeft bepaalde problemen nog niet helemaal onder de knie. Daarom is gekozen voor een grote variëteit aan onderwerpen, waaruit iedere bezoeker een keuze kan maken. Die keuze vertalen wij in uw eigen gepersonaliseerd programma, dat u na uw inschrijving ontvangt. Wat wèl gelijk is aan vorige jaren is de beursvloer. De hele Americahal is weer gevuld met stands. Vrijwel alle bedrijven die binnen of voor de branche actief zijn, zijn op de Branchedag aanwezig. Er is volop gelegenheid kennis te nemen van hun diensten en producten die vaak op verrassende wijze gepresenteerd worden. En ook is er weer veel tijd beschikbaar om op een heel plezierige en informele wijze te netwerken. Mocht u nu denken dat er helemaal geen programma onderdelen zijn die alle aanwezigen samenbindt, dan heeft u het mis. Zoals gezegd is er dit jaar geen zaalprogramma meer. Maar in de Americahal zelf zult u verrast worden door diverse optredens. Door wie en in welke vorm houden wij nog even voor ons. Wel willen we kwijt dat ook die op een geheel eigentijdse manier worden vormgegeven. In elk geval adviseren wij u regelmatig even de website te bezoeken. Workshops en presentaties Een aantal aanbieders, providers en andere organisaties zal gedurende de dag presentaties verzorgen. Daarnaast organiseert Het Verzekeringsblad een aantal workshops (u kunt zich inschrijven voor meerdere sessies): - Toezicht en (open) normen een briefing door de AFM De AFM heeft onderzoek gedaan naar de manier waarop (hypotheek)adviseurs hun zorgplicht nakomen. De toezichthouder meldt op welke onderdelen de kantoren het over het algemeen goed doen en geeft aan op welke punten het beter zou kunnen. 6 nummer september 2007

7 NIEUWS - Geef uw klant geen kans in een procedure Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden krijgt u inzicht in wat de rechter verstaat onder de zorgplicht van de financiële dienstverleners. Wat wordt wel onder dit begrip geschaard en wat niet. - Gefaciliteerd (bank)sparen en beleggen: een échte verandering Welke wettelijke veranderingen vinden plaats per 1 januari? Een vergelijking verzekeren / fiscaal sparen en tips hoe u daar met uw marketing en communicatie op kan inspelen. - Uw toegevoegde waarde zit voor een belangrijk deel in uw vakkennis Overtuig uw prospects en klanten hoe belangrijk uw ondernemerschap en vakkennis voor hen is. Hoe kunt u zich onderscheiden van andere marktpartijen? - Wanneer is mijn kantoor compliant? De open normen in wet- en regelgeving roepen even zoveel vragen op. Deze workshop geeft de antwoorden - Verbeter je imago Het imago van de hele bedrijfstak heeft schade opgelopen. Tijd voor een antwoord om het tij te keren. - De adviseur en de Pensioenwet De inwerkingtreding van de Pensioenwet heeft de rolverdeling tussen intermediairs en aanbieders veranderd. De communicatieverplichtingen die aanbieders moeten nakomen, bieden kansen voor de adviseurs. Hoe kunnen zij die in de praktijk benutten? - De Wia: een mooie binnenkomer bij het MKB De Wia is een ingewikkelde wet; de ondernemer en de werknemers doorzien doorgaans nog niet de gevolgen. Een adviesmarkt bij uitstek. - Innovatie: geen luxe maar noodzaak Concrete tips hoe u de bedrijfsvoering kan aanpassen aan de huidige marktomstandigheden. Wat kunt u zelf doen en wanneer is een helpende hand nodig? - De hypotheekmarkt biedt nog steeds mogelijkheden Er zijn goede kansen om deze markt met succes te bewerken, ondanks de afnemende vraag en het toenemende aanbod. - ISI Innovatieprijs Op de Branchedag worden de ISI Innovatieprijzen uitgereikt. Laat u inspireren door de ideeën van de genomineerden en de prijswinnaars. - Hoe om te gaan met de nieuwe beloningsstructuur De Adviesmatch en de toenemende roep om transparantie vragen om ingrepen in uw bedrijfsvoering. Niet alleen om tegemoet te komen aan maatschappelijke eisen, maar ook om uw onderneming financieel gezond te houden. - VB-Barometer: wat is de klant van plan? Het grootschalig consumentenonderzoek geeft antwoord op een groot aantal vragen: blijft hij het intermediair trouw; vindt hij internet een informatie- of transactiemedium; verandert hij zijn koopgedrag en zo op welke manier; wat verwacht hij van zijn adviseur; herkent hij de toegevoegde waarde voldoende, etc. etc. - Hypotheekadvies in relatie tot Nationale Hypotheek Garantie Hoe het advies van de hypotheekbemiddelaar het best kan sporen met de wensen van de Nationale Hypotheek Garantie. Op de informatiemarkt treft u o.m. de volgende partners: Aegon Allianz Anker Avéro Achmea Cepari Human Capital Cordares Dela ELQ Generali Verzekerings Groep Gmac Interbank Klaverblad Monuta Nationale-Nederlanden Noordhollandsche van 1816 Reaal Verzekeringen Van Kampen Groep ABZ Amedia ANVA Box Finance Cardif Care Schadeservices DBV Verzekeringen Define Campaigns Erasmus Verzekeringen Florius Hamer Taxatieservices Hypotrust Innovinci Instituut Scire / IFK Leanapps London Verzekeringen Maetis Missing Piece Nibe-Svv Scope Taxatiebureau 5 punt 20 TBF Assuradeuren Yarden Assistant Automatisering BAE groep DAK Digitaal Dossier Nederland BV Efdece Finance World Flexfront Getronics PinkRoccade Hyprotect IBS/Astrea Nationale waarborg NBVA NTS NVA Omniplan BV Schadetax Nederland BV Schadezorg Stichting Persoonlijke Financiën Taxatheek Uniglas Uniserv Outsourcing Yoron nummer september

8 NIEUWS Geen open pensioenfonds voor zelfstandigen Zelfstandigen hebben voldoende mogelijkheden om zelf een aanvullend pensioen op te bouwen. Extra overheidsmaatregelen om die opbouw verder te stimuleren, zijn daarom niet nodig. Dit schrijven minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris De Jager van Financiën in een notitie aan de Tweede Kamer. Tijdens de behandeling van de Pensioenwet vroeg de Kamer de mogelijkheid van een open pensioenfonds voor zelfstandigen in de tweede pijler te onderzoeken, alsmede (overige) mogelijkheden voor pensioenopbouw in de tweede pijler voor zelfstandigen. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat het aantal zelfstandigen dat pensioen opbouwt naar verhouding lager is dan bij werknemers. Daarnaast bestaat het beeld dat qua omvang de pensioenopbouw bij zelfstandigen eveneens achter blijft bij die van werknemers. Kennelijk zijn er knelpunten bij de opbouw van pensioen door zelfstandigen, zo redeneerde de Kamer en wilde daarom dat bekeken werd of er overheidsmaatregelen nodig zouden zijn. Eigen verantwoording Zelfstandigen zijn in hoge mate zelf verantwoordelijk voor het treffen van oudedagsvoorzieningen. Hier ligt alleen een rol voor de overheid als sprake is van evidente knelpunten voor het zelf kunnen dragen of verzekeren van risico s, of indien een bijzonder maatschappelijk belang aan de orde is. Tevens moeten eventuele overheidsmaatregelen effectief en proportioneel zijn. Zij dienen een daadwerkelijke impuls voor de pensioenopbouw van zelfstandigen in te houden en vast moet staan dat het juist de overheid moet zijn die een dergelijke maatregel moet nemen. Zo luidt het uitgangspunt dat het kabinet heeft geformuleerd. Donner en De Jager hebben geconstateerd dat zelfstandigen binnen het huidige stelsel verschillende mogelijkheden hebben tot pensioenopbouw in de tweede en derde pijler. Daarom zien zij geen reden om nadere overheidsmaatregelen te treffen. Tevens maakt deze notitie van een aangenomen amendement op de Pensioenwet een papieren tijger. In dat amendement krijgen IB-ondernemers de gelegenheid hun pensioenvoorziening vrijwillig voort te zetten voor een termijn van tien jaar (anderen die hun werkgever verlaten en ondernemer worden, hebben een verlengingstermijn van 3 jaar). Het kabinet geeft nu aan deze verlenging niet fiscaal te faciliteren. Alleen al omdat de regering dit in strijd acht met het uitgangspunt van gelijke behandeling. Verbond tevreden Het Verbond is tevreden met dat standpunt. Zelfstandigen kiezen vaak heel bewust voor een vrij beroep. Een van de consequenties is dat ze ook zelf verantwoordelijk zijn voor hun oudedagsvoorziening. Vanuit die gedachte zou het raar zijn hen te verplichten zich bij een bedrijfstakpensioenfonds aan te sluiten, zeker omdat een tweede pijlerproduct een zaak van werkgevers en werknemers is, aldus beleidsadviseur Liesbeth Goverse. Wetsvoorstel maakt elektronische polis mogelijk Particuliere en zakelijke verzekerden kunnen binnenkort kiezen voor een elektronische in plaats van een papieren verzekeringspolis. De ministerraad heeft met een wetsvoorstel dat dit moet gaan regelen, ingestemd. Verzekeraars mogen nu al wel via internet verzekeringen aanbieden, maar de polis moet nog steeds schriftelijk worden verstrekt. Volgens het Verbond, dat actief voor een elektronische polis heeft gepleit, past die situatie absoluut niet bij de huidige tijdgeest, waarin mensen steeds meer vertrouwd raken met elektronisch berichtenverkeer. Het vorige kabinet bleek aanvankelijk geen voorstander van een elektronische polis. Mede onder druk van de bedrijfstak onderzocht Donner in zijn hoedanigheid van minister van Justitie de mogelijkheden. In de zomer van 2006 gaf hij aan dat wetgeving voor de elektronische polis in voorbereiding was. Met het wetsvoorstel van zijn opvolger Hirsch Ballin wordt daar nu invulling aan gegeven. Het kabinet wil voor alle betrokkenen de administratieve lasten verminderen door de mogelijkheden van het elektronische verkeer optimaal te benutten. Het voorstel reikt overigens verder dan alleen de elektronische polis; andere onderhandse akten, zoals een koopakte van een woning, worden ook in elektronische vorm toegestaan. Voor alle gevallen geldt wel dat een elektronische polis of akte alleen is toegestaan als de verzekeringnemer daarmee instemt. Het wetsvoorstel wordt nu voor advies aan de Raad van State gestuurd. Zowel de tekst van het wetsvoorstel als het advies van de Raad wordt openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Dirk Witteveen overleden DNB-directeur Dirk Witteveen is op 13 september na een ernstige ziekte overleden. Na een carrière bij het Ministerie van Financiën werd hij voorzitter van de Pensioen- & Verzekeringskamer en na de fusie met DNB directeur van De Nederlandsche Bank. Vooral op pensioengebied laat hij zijn sporen na. Eerst moderniseerde hij in 2001 het toezicht op de pensioenfondsen, om in 2002 in te grijpen in de crisis die ontstond door de daling van de aandelenkoersen. Tijdens zijn periode bij het Ministerie van Financiën kreeg een pakket aan belastingmaatregelen die verband hielden met de oude dag zijn naam: het Witteveenkader. Ook was Witteveen nauw betrokken bij de eerste plannen om de uitvoering van de sociale zekerheidswetten te privatiseren. Dirk Witteveen is 58 jaar geworden. 8 nummer september 2007

9 DIREKT CONTACT IS VEEL LEUKER In een intensieve relatie loop je tegen vragen op waarbij het prettig is om terug te kunnen vallen op persoonlijk contact met een specialist. Bij Direktbank heeft u daarom een vast team van hypotheekspecialisten. Om u nog beter van dienst te kunnen zijn. Meer weten? Bel of uw vaste contactpersoon. Een mail naar kan natuurlijk ook. DIREKTBANK HYPOTHEKEN. DIREKT VOOR ELKAAR.

10 NIEUWS Nationale-Nederlanden maakt pensioenproducten IFRS-proof Werkgevers krijgen steeds meer te maken met internationale regelgeving. Dat blijkt ook uit accountingregels die onder meer aangeven hoe personeelsbeloningen - in het bijzonder pensioenen - verwerkt dienen te worden (zie ook Het VB van 30 augustus). Nationale-Nederlanden heeft een oplossing ontwikkeld om ondernemers hierbij te ondersteunen. Onder de huidige regelgeving op het gebied van externe verslaglegging zoals IFRS, IAS19 en RJ271 zijn regels opgesteld die aangeven op welke wijze pensioenverplichtingen moeten worden verwerkt in de jaarrekening van een onderneming. Wanneer een regeling geclassificeerd wordt als Defined Benefit (DB) dan moeten niet alleen de premie, maar ook de toekomstige pensioenverplichtingen in de commerciële jaarrekening en balans worden verwerkt. Daardoor zal sprake zijn van een wisselende reservering op de balans. Wordt een regeling geclassificeerd als Defined Contribution (DC), dan vinden, behalve de premie voor de pensioenregeling, geen aanvullende stortingen of teruggave plaats. Het werkgeversdeel van de pensioenpremie is daarmee de enige pensioenlast in de verlies- en winstregeling. Dit heeft tot gevolg dat er geen extra voorziening voor de pensioenverplichtingen in de commerciële jaarrekening en balans hoeft te worden opgenomen. Dat betekent eveneens minder administratieve lasten voor ondernemers. Nationale-Nederlanden heeft de bestaande pensioenproducten zodanig aangepast, dat de accountant een DC classificatie kan afgeven. Deze aanpassingen hebben betrekking op de elementen waaruit (aanvullende) kasstromen kunnen voortvloeien die betrekking hebben op de diensttijd in het verleden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het niet meer apart in rekening brengen van beheerkosten, of aan het intern verrekenen van uitgaande waardeoverdrachten en overrente. Uitgangspunt van NN is, dat deze wijziging geen gevolgen heeft voor de deelnemers: de aard van het product is dan ook zoveel mogelijk intact gebleven. Een Defined Contribution classificatie, die afgegeven wordt door de accountant, hoeft niet per se in te houden dat sprake is van een contract op basis van beschikbare premie. Het contract voor een DB- of DC-regeling wordt gesloten naar de definities zoals die in de verzekeringsbranche gelden. De accountant geeft een eigen interpretatie van dat contract en hangt daar een classificatie aan. Het is dus mogelijk dat een DB-contract een DC-classificatie krijgt. De producten die Nationale-Nederlanden heeft aangepast aan de verslagleggingsregels zijn: Uitbouw Pensioen, Flexibel Index Pensioen, Garantiepensioen, Niveaupensioen, CBV of NN Prestatie Pensioen. De gekozen oplossing is getoetst door een onafhankelijke IFRS-expert. Ook als een ondernemer een DB classificatie heeft en houdt, biedt Nationale-Nederlanden ondersteuning bij de verslaglegging en de berekeningen. Verzekeringskrant van Legal & General en Nibud Legal & General heeft in samenwerking met het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, Nibud, een verzekeringskrant, gericht op jongeren in de leeftijd van 15 tot 18 jaar, uitgebracht. De krant wordt inclusief een lesbrief voor de docent aangeboden aan alle Havo/Vwo scholen in Nederland. Daarnaast ontvangt de met Legal & General samenwerkende financiële dienstverlener exemplaren om uit te reiken aan (ouders van) jongeren. De bedrijfstak staat op dit moment in de hoogste versnelling om de voorlichting op het gebied van fi nanciële producten te verbeteren, aldus drs. Arno Dolders, algemeen directeur Legal & General. Maar het geven van de goede informatie is één kant van de medaille. De andere kant is dat het ook noodzakelijk is om te zorgen dat de kennis van de consument over algemene zaken rondom sparen, verzekeren en beleggen wordt verbeterd. Wanneer die basiskennis er niet is, zal er ook vaak geen interesse zijn om bijvoorbeeld eens de fi nanciële bijsluiter of de dienstenwijzer te lezen. Legal & General staat daarom positief tegenover elk initiatief dat het inzicht van consumenten, jong of oud, over de werking van de fi nanciële markt kan verbeteren. Daarnaast is Dolders van mening dat de verhoging van de kennis van de consument over fi nanciële diensten ook in het belang is van het professionele intermediair. Wanneer je niets weet van fi nanciële diensten kun je misschien denken dat je het zelf ook wel kunt regelen op internet. Juist de consumenten die iets meer inzicht hebben in de fi nanciële dienstverlening weten als beste de waarde van een professionele adviseur in te schatten. Hans Hoogervorst gestart als AFM-voorzitter Hans Hoogervorst is op 17 september aangetreden als voorzitter van het bestuur van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Hij volgde op die dag Arthur Docters van Leeuwen op, die sinds 1999 deze functie heeft vervuld. Hoogervorst voert de komende tijd onder meer oriënterende gesprekken met marktpartijen en andere instellingen die bij het toezicht zijn betrokken. Ook spreekt hij met medewerkers van de AFM. In januari presenteert de AFM de agenda In de jaaragenda voor 2008 worden de prioriteiten in het toezicht uitgewerkt. De AFM heeft nog geen voordracht opgesteld voor de opvolging van A.W. Kist, die in augustus terugtrad en voor Paul Koster, die aan het eind van het jaar het bestuur verlaat. De Raad van Toezicht heeft gezegd daar nu haast mee te zullen maken. 10 nummer september 2007

11 Exclusief voor ARAG-intermediairs Als intermediair zit u normaal gesproken overal tussen. Maar bij ARAG staat u altijd vooraan. Daarom introduceert ARAG het online-systeem voor het eenvoudig en efficiënt afhandelen van aanvragen, polissen en schades. Wél al ARAG-intermediair maar nog geen toegangsgegevens? Stuur een naar Meer weten over de voordelen van ARAG, zoals gemak en flexibiliteit in acceptatie en afhandeling van schade? Neem dan contact op met de afdeling Sales: Rechtsbijstand

12 NIEUWS Zorg ervoor dat uw innovatie voor 30 september a.s. is aangemeld! Jury ISI Generali Innovatieprijs 2007 is er klaar voor De deadline voor de ISI Innovatieprijs inzendingen komt in zicht. Intermediairs kunnen het laatste weekend van september nog benutten om kans te maken op 7.500,- prijzengeld. Daarna is het aan de jury om te bepalen wie de winnaar wordt van de ISI Generali Innovatieprijs Heeft u uw innovatie al aangemeld? Ook dit jaar zijn de brancheorganisaties goed vertegenwoordigd in de jury. Het is uiteraard belangrijk wat het intermediair zelf vindt van de ontwikkelingen binnen de branche. Om de discussie wat aan te wakkeren schuift ook een aantal andere toppers aan. De jury voor de ISI Generali Innovatieprijs 2007 bestaat uit: Mr. A.A.T. (Toine) Beljaars Voorzitter NVGA Mr. A.R. (Rob) Groenemeijer Voorzitter NBVA B. (Bob) Veldhuis Voorzitter NVA P. (Patrick) Morley M.Sc. CEO Kluwer Prof. Dr. W.F. (Fred) van Raaij Hoogleraar Economische Psychologie UVT Prof. dr. M.W. (Mark) de Jong (juryvoorzitter) Algemeen Directeur Telematica Instituut F. (Freek) Wansink Algemeen directeur Generali Verzekeringsgroep Net als de heer Beljaars, voorzitter NVGA, is ook de heer Van Raaij een nieuw gezicht in de jury. Van Raaij is gespecialiseerd in consumentengedrag en adviseert onder andere de overheid bij beleidsvraagstukken op het gebied van sparen, beleggen en financiële planning. De heer De Jong is, evenals vorig jaar, voorzitter van de jury. Zwaar geschut voor een innovatieprijs? Dat is maar hoe je het bekijkt. Innoveren is namelijk van groot belang voor het aanpassingsvermogen van de branche. Vorig jaar gaf de jury al aan dat innovatie vaak in kleine dingen zit, zoals slimmere vormen van bedrijfsvoering of verbetering van de dienstverlening. De jury zal daarom onder meer kijken naar de beoogde visie op de branche die met de betreffende innovatie wordt getoond, de mate van inspiratie voor andere intermediairs en de financiële/commerciële waarde van de innovatie. In oktober worden de genomineerden van de innovatieprijs en de aanmoedigingsprijs bekend gemaakt in Het VB. Daarna gaat de jury aan de slag. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de VerzekeringsBranchedag op 22 november as. De ISI Generali Innovatieprijs is er om intermediairs te stimuleren om te innoveren. Bent u geïnteresseerd? Meldt u zich dan voor 30 september a.s. aan. U kunt hiervoor het aanmeldingsformulier downloaden op Akkermans actualiseert software Akkermans & Partners Software heeft recent al haar Pensioensoftware en Financial Managementsoftware voorzien van de nieuwste sterftetafel De Pensioendatabank is uitgebreid naar ruim artikelen. In het programma Flexpensioen kan na het berekenen van uitstel- en uitruilopties direct de variabiliseringsmogelijkheden worden doorgerekend. In het programma FM Hiaten is het WGA-hiaat opgenomen, inclusief vijf berekeningsvarianten. Ook kan het Wia-excedent worden berekend. Het programma FM Gouden Handdruk is voorzien van een fiscale toetsing om te bepalen of er sprake is van vervroegde uittreding. (ingezonden mededeling) Uiteraard weten de juryleden maar al te goed dat Keulen en Aken niet op één dag gebouwd zijn. Dat vooruitgang een proces is van veel kleine innovaties die uiteindelijk tot een substantiële verbetering leiden. Alle innovaties, met kleine én grote impact, zijn dan ook van harte welkom! Ook nog niet geïmplementeerde innovaties kunt u aanmelden. Deze komen in aanmerking voor de aanmoedigingsprijs, waarvoor een prijzengeld van 2.500,- geldt. 12 nummer september 2007

13

14 NIEUWS De Goudse neemt activiteiten Confior over De Goudse neemt de activiteiten van Menzis Confior Inkomensverzekeraar over. Het gaat om verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid, verzuim en ongevallen. Het totale premie-inkomen bedraagt circa 11 miljoen euro. De bedoeling is dat, na toestemming van DNB, de overname met terugwerkende kracht tot 1 januari van dit jaar van kracht is. De medewerkers van Menzis Confior treden bij De Goudse in dienst. Het is de tweede acquisitie van De Goudse in korte tijd. Eerder nam de verzekeraar een meerderheidsbelang in Van Lanschot Assurantiën. Confior is een intermediairverzekeraar. Wij richten ons steeds sterker op adviesmarkten, zegt bestuursvoorzitter FransWillem Briët in dit verband, want daar ligt met name de toegevoegde waarde en grote kracht van het intermediair. En de verzuim- en inkomensmarkt is natuurlijk bij uitstek zo n markt waar professionaliteit en deskundigheid essentieel zijn. Achmea en Interpolis fuseren rechtsbijstandbedrijven Onder de naam Stichting Achmea Rechtsbijstand gaan de rechtsbijstandbedrijven van Achmea en Interpolis verder. Met bijna 600 medewerkers is dit al vrijwel de grootste rechtshulpverlener van Nederland. De ambitie is om binnen drie jaar de koppositie in te nemen. Het heeft even geduurd voordat na de overname van Interpolis door Achmea de beide rechtsbijstandverzekeraars konden worden samengevoegd. Dat was een behoorlijke klus, zegt bestuursvoorzitter Jos Sewalt. Het gaat hier immers om twee onafhankelijke en verschillend bestuurde stichtingen. We hebben opnieuw voor deze rechtsvorm gekozen, omdat je als uitvoerende rechts-bijstandorganisatie los moet staan van de verzekeraar. De fusie heeft gevolgen voor een deel van de medewerkers en de huidige acht vestigingsplaatsen van de Stichting Achmea Rechtsbijstand. Vanaf 2011 zal de stichting opereren vanuit de kernlocaties van Achmea: Tilburg, Apeldoorn, Leiden en Leeuwarden. Directie en staf nemen hun intrek in de vestiging in Tilburg. De Goudse versoepelt acceptatiecriteria Leven De Goudse heeft de acceptatiecriteria voor haar levensverzekeringen versoepeld. Dit geldt voor de volgende producten: FlexxVermogensplan, Garantiekapitaalverzekering, Variabel Privé Pensioen, Risicoverzekering en Nabestaandenvoorzieningen buiten de pensioensfeer. De standaard keuringsgrens is verhoogd van ,- naar ,- en er wordt vanaf heden geen leeftijdsonderscheid meer gehanteerd bij het bepalen vanaf welk risicobedrag een keuring is vereist. Aanvullende verzekering niet langer winstgevend Zorgverzekeraars en zorgkantoren hebben in % méér geld besteed aan gezondheidszorg dan het jaar daarvoor, namelijk ruim 55 miljard euro. De lasten voor de zorgverzekeraars (basisverzekering en aanvullend) stegen zelfs met 8,9%, zo berekende Vektis, het centrum voor informatie en standaardisatie voor de zorgverzekeraars. Deze stijging wordt voor een deel veroorzaakt door het feit dat het aantal verzekerden in 2006 met ruim is toegenomen. Deze extra verzekerden brengen een schadelaststijging van ongeveer twee procentpunt met zich mee. Verder verklaart Vektis de stijging doordat verzekerden minder bijbetalen: zij maken minder dan vroeger gebruik van een polis met een eigen risico. 95% van de verzekerden had in 2006 geen eigen risico. De groei van de uitgaven bij de zorgverzekeraars is vooral zichtbaar bij tandartsenhulp, paramedische hulp en huisartsen. Voorheen viel een bezoek aan de huisarts vaak binnen het eigen risico. Daarnaast heeft er een verschuiving plaatsgevonden van tweedelijnszorg naar eerstelijnszorg. Een belangrijke oorzaak van de kostenstijging zijn de relatief gunstige voorwaarden waaronder een aanvullende verzekering werd aangeboden. Uit de gegevens die Vektis in oktober zal publiceren in haar Zorgmonitor, blijkt dat de gemiddelde zorgverzekeraar geld heeft toegelegd op de basisverzekering. De verdiensten op de aanvullende verzekeringen zijn zeer beperkt ten opzichte van de jaren vóór Belgische zorg toegankelijker voor Nederlandse patiënten Uiterlijk per 1 juli 2008 mogen Belgische ziekenhuizen ook aan patiënten uit het buitenland de werkelijke kostprijs van een behandeling in rekening brengen. CZ verwacht dat door dit besluit van het Belgische parlement meer Nederlandse patiënten hun heil zullen zoeken bij onze zuiderburen. De zorgverzekeraar heeft intussen met het ziekenhuis Oost-Limburg in Genk en Lanaken voor een aantal ingrepen al afspraken gemaakt volgens de nieuwe financiering. Op dit moment laten jaarlijks ongeveer 8000 CZ-verzekerden zich al in Belgische ziekenhuizen behandelen. CZ verwacht dat dit aantal aanzienlijk zal toenemen, zeker zodra de zorginstellingen actief patiënten in Nederland gaan werven. De verzuimaanpak van Interpolis U bent ondernemer, en geen acupuncturist. Met deze en andere radiospots brengt Interpolis haar vernieuwde verzuimaanpak WerkAttent onder de aandacht van de ondernemers. Dit verzuimconcept vergoedt volledig alle interventies, die nodig zijn om de verzuimende medewerker weer te laten herstellen. Daarnaast zijn bij Interpolis de loonbetaling en de arbodienstverlening in één keer geregeld. 14 nummer september 2007

15 INTERMEDIAIR Koophuis Makelaars in Rolde De franchiseformule Koophuis makelaars Nederland is uitgebreid met een vestiging in Rolde onder de naam Koophuis makelaars Assen-Oost. Franchisenemer is Jan Mulder, die samen met zijn zoon de vestiging bemant. Lancyr legt alleenstaanden in de watten Speciaal voor alleenstaanden komt Lancyr met een inboedelactie. Voor deze doelgroep biedt zij een speciale (lage) premie voor inboedel- en woonhuisverzekeringen. Het eerste jaar ontvangen de alleenstaanden een korting van 50%. Lancyr speelt hiermee in op een breed gevoeld ongenoegen binnen alleenstaand Nederland. Prijsstellingen en portioneringen zijn immers dikwijls gebaseerd op gezinnen of koppels. Ook in verzekeringsland zijn premiestellingen vaak gebaseerd op het gemiddelde huishouden met 2,3 gezinsleden. En vaak wordt het dan duidelijk dat de alleenstaande niet de gemiddelde Nederlander is. Momenteel zijn er meer dan 2 miljoen single-huishoudens in Nederland, op wie Lancyr nu dus inspeelt met de Single Inboedelverzekering. D & O start gespreksgroepen V.l.n.r. Diana Blom (accountmanager Koophuis Nederland) en Jan en Björn Mulder Attentiv naar Optima Fortis Verzekeringen Nederland verkoopt haar netwerkformule Attentiv aan Optima Hypotheken en Verzekeringen. Optima zal de formule op dezelfde wijze onder dezelfde naam voortzetten. Attentiv is tot 1 oktober onderdeel van Fortis ASR en werkt met een landelijk netwerk van zelfstandige adviseurs op het terrein van verzekeringen, hypotheken, sparen, beleggen en pensioenen. Op dit moment telt Attentiv 17 deelnemers en zijn er 16 kantoren die via verschillende modules ondersteuning krijgen bij hun bedrijfsvoering. Optima Hypotheken en Verzekeringen te Hardinxveld-Giessendam ondersteunt de franchiseformules Optima en Sorgeloos en een groot aantal kantoren als inkoopcombinatie. NN zoekt Inkomensexpert 2007 Nationale-Nederlanden heeft de Inkomens Game 2007 voor intermediairs ontwikkeld. Met deze interactieve e-learning tool daagt de maatschappij intermediairs uit om hun kennis van inkomensverzekeringen te toetsen en onderling uit te maken wie zich de Nationale-Nederlanden Inkomensexpert 2007 mag noemen. De winnaar ontvangt een Wii-spelcomputer. De deelnemers zullen gedurende zes weken in zes rondes informatie verwerken en vragen beantwoorden. Elke ronde duurt zes dagen. De eerste vier vragenrondes is voor iedere deelnemer bestemd. Daarna gaan de beste 20 spelers door naar ronde vijf en zes. Inschrijven kan via Speciaal voor ondernemers (beleidsbepalers) van financiële dienstverleners komt D & O Personele Diensten met gespreksgroepen. Gedurende één jaar komen groepen ondernemers een aantal malen bij elkaar om van gedachten te wisselen over de thema s Strategie & Beleid of Personeel. Elke groep bestaat uit maximaal 12 ondernemers en heeft een vaste samenstelling. Onder leiding van Astrid van de Bovekamp, bedrijfspsycholoog en senior consultant van D & O Personele Diensten, wordt met de ondernemers het gehele jaar door intensief kennis uitgewisseld over belangrijke thema s voor succesvol ondernemerschap. In de gespreksgroep Strategie & Beleid staan de onderwerpen beloning en transparantie centraal. De gespreksgroep Personeel is bestemd voor ondernemers, directeuren met personeel in hun portefeuille en staffunctionarissen P & O en HRM. Meer informatie: www. deno.nl. Aefin vernieuwt boxenformule Aefin Financiële Diensten vernieuwt per 1 januari haar Boxenformule. Het aantal Boxen wordt uitgebreid tot 9: basis, internetdiensten, inkoopcombinatie, kennis, deskmarketing, P&O, organisatie, deeldiensten en Aefin huisstijl. Naast de uitbreiding wordt eveneens een prijsverlaging doorgevoerd: met uitzondering van Box Inkoop betaalt men straks voor elke Box 15 incl. btw per maand. De kosten voor de Box Inkoop bedragen 166,67 incl. btw per maand. Vanaf januari kunnen de deelnemers per maand vooruit betalen in plaats van een jaar. nummer september

16 INTERVIEW Het zou niet mijn keuze geweest zijn om een hele beroepsgroep tegen de schenen te schoppen. Robin Baks heeft begrip voor de kritiek die Het VB vorig jaar had op de uitingen van Eigen Huis Hypotheekservice. Maar hij stond en staat voluit achter het concept waarbij objectiviteit en onafhankelijkheid centraal staan en de beloning van tevoren vaststaat. Het maakt daarbij niet uit bij welke geldverstrekker de post wordt ondergebracht, hoe hoog het bedrag van de lening is, welke hypotheekvorm is gekozen en ook niet welke randverzekering daaraan is verbonden. Robin Baks (46 gehuwd met Christa, vader van een zoon van bijna 16 en een dochter van 12 jaar) woont in het Noord-Hollandse Heemskerk. Wat ver weg van Amersfoort, maar dat is geen reden om te verhuizen. Wij blijven wonen waar ons sociale leven zich afspeelt. Verder vind ik dat uurtje rijden van werk naar huis wel een plezierige overgang. Baks begon zijn carrière bij de Centrum Bank (nu Fortis Bank) aan het Singel in Amsterdam. De eerste vijf jaar was vooral Hypotheken zijn vakgebied, waarna hij een opleiding volgde tot kantoordirecteur ( toen heette dat nog gewoon beheerder ). Na leiding gegeven te hebben aan bankkantoren in Amsterdam, Amstelveen en Diemen maakte hij de overstap naar De Amersfoortse, waar hij zich vier jaar bezig hield met verzekerbare arbeidsvoorwaarden. Vervolgens kwam hij bij Zürich, eerst als sales manager en na 9 maanden als adjunct-directeur verkoop. In die hoedanigheid (Zürich was één van de partners van DIN) kwam hij in contact met Joep van den Eijkel, die hem naar Dutch Insurance Network haalde. Na viereneenhalf jaar gaf hij het roer weer aan Van den Eijkel terug om directeur te worden van Eigen Huis Hypotheekservice. Robin Baks (directeur Eigen Huis Hypotheekservice): een gewone tussenpersoon met een bijzondere moeder 16 nummer september 2007

17 INTERVIEW In april 2006 publiceerde Het VB een spraakmakend verhaal onder de kop Het eigenbelang van VEH. De Vereniging Eigen Huis zette zich op dat moment met campagnes af tegen het intermediair. Met name de hypotheekadviseurs moesten het ontgelden. VEH suggereerde dat die adviseurs van de door de consument betaalde provisie een wezenlijk deel van hun leven luierend in zonnige gebieden konden doorbrengen. Met koppen als Vertrouwt u uw hypotheekadviseur? gaf VEH extra voedsel aan de perverse prikkel -cultuur waarin de beroepsgroep zich zou wentelen. De vereniging had er alle belang bij de professionele bemiddelaars zo zwart mogelijk af te schilderen, schreven wij: zij voerde deze campagne ten behoeve van haar commerciële dochter Eigen Huis Hypotheekservice BV, een regelrechte concurrent dus. De inkt van dit verhaal was nauwelijks droog, of we kregen een telefoontje van Robin Baks, waarin hij vertelde dat hij per 1 september een nieuwe functie zou gaan vervullen. Hij werd de nieuwe directeur van Eigen Huis Hypotheekservice. Op zijn zachtst gezegd een opmerkelijke stap voor iemand die als algemeen directeur van DIN dag in dag uit bezig was met het behartigen van de belangen van het onafhankelijke, professionele intermediair. In september 2007 komen we kijken hoe het eerste jaar je bevallen is, beloofden wij, tenminste als je er dan nog zit. Hij zit er nog en met zichtbaar plezier. Het was een wonderlijke samenloop van omstandigheden, kijkt hij terug op onze eerdere publicatie. Ik was net rond met Eigen Huis toen dat VB bij mij op de deurmat viel. Hij had overigens begrip voor onze kritische houding tegen de uitingen van dat moment. Het zou niet mijn keuze geweest zijn om een hele beroepsgroep tegen de schenen te schoppen. Een van mijn eerste vragen was of ze daarmee door zouden gaan. Als dat het geval was geweest, had ik die functie niet aanvaard. Maar Baks laat er geen twijfel over bestaan dat hij de achterliggende gedachten van VEH wèl onderschreef. Je kan niet ontkennen dat sommige partijen wel degelijk provisiegedreven te werk gingen. Oversluitingen inclusief het afkopen en opnieuw afsluiten van bijverbanden waren aan de orde van de dag. Markt bewoog niet De Vereniging Eigen Huis heeft een en andermaal deze misstanden aan de orde gesteld. Ondanks allerlei gesprekken bleek de markt niet bereid om in beweging te komen. Als argumenten niet helpen, moeten we zelf in actie komen, was de overweging van de directie om over te gaan tot het oprichten van de Hypotheekservice. Dat gebeurde in samenwerking met IG&H, die ook een ad interim directeur leverde in de persoon van Erik ter Velde. Hij kreeg onder meer de opdracht om bekendheid te geven aan deze dienst. En dat gebeurde inderdaad met scherpe acties. VEH wilde daarmee niet alleen het hypotheekbedrijf profileren, maar ook een marktbeweging op gang brengen en, glimlacht hij, je moet toegeven dat dat wel effect heeft gehad. Het is van het begin af aan de bedoeling geweest om zodra de organisatie er stond, te zoeken naar een directeur die het roer van Ter Velde zou overnemen. Als je dat verhaal zo hoort, zou je kunnen concluderen dat VEH geen hypotheekadviesbedrijf was begonnen als de markt wel had bewogen. Ik ben daar natuurlijk niet bij geweest, maar inderdaad had de directie dan misschien geen reden gezien om op dat moment met een eigen Hypotheekservice van start te gaan. Terug naar de eindklant Was Baks vorig jaar op DIN uitgekeken? Deze overstap had niets te maken met DIN, maar meer met een gevoel dat ik langere tijd had. Ik wilde graag na ruim twaalf jaar terug naar de eindklant. Bij mijn eerste werkgever (de toenmalige Centrumbank nu Fortis Bank) had ik direct contact met de consument. In mijn latere functies werkte ik met en voor het intermediair en het verlangen naar direct klantcontact werd steeds sterker. Alleen wist ik niet goed hoe ik daar invulling aan moest geven. Banken en direct writers werken wel direct voor de consument, maar doen dat toch op een zekere afstand. Dat geldt natuurlijk niet voor intermediairkantoren, maar die werken over het algemeen in een wat kleinere setting en ik voel me meer thuis in een middelgrote organisatie. Ja, en toen kwam deze mogelijkheid. Was er geen enkele aarzeling om je aan VEH te binden? Eerlijk gezegd was mijn reactie gaaf. Bij een vereniging als deze staat het klantbelang volledig centraal. Daar is geen discussie over mogelijk. Je hebt niet te maken met belangen van aandeelhouders; de organisatie heeft geen winstoogmerk. Het is puur een vereniging, waarbij het ledenbelang voorop staat. Het is toch een mooie gedachte om daar vorm aan te kunnen geven. Daar komt bij, want zo zit ik nu eenmaal in elkaar, dat ik het ook wel een uitdaging vond om bij een organisatie te gaan werken, die niet makkelijk in de markt ligt. Maar, zoals ik al zei, wilde ik wel de adviesdienst op een andere manier gaan profileren. Ik vind het charmanter om uit te gaan van eigen kracht en daarvoor kreeg ik alle ruimte. Iedereen onderschrijft onze doelstelling Aan de ene kant is de hele bedrijfstak over Eigen Huis Hypotheekservice heen gevallen, maar aan de andere kant zijn alle serieuze marktpartijen het wel volledig eens met onze positionering. En die is, dat we volstrekt objectief werken en een vaste vergoeding aan de klant vragen voor onze diensten. Onze adviseurs ontvangen naast een vast salaris een variabele beloning die gekoppeld is aan het aantal hypotheken dat zij afsluiten. Daarbij maakt het niet uit bij welke geldverstrekker de post wordt ondergebracht, hoe hoog het bedrag van de lening is, welke hypotheekvorm is gekozen en ook niet welke randverzekering daaraan is verbonden. Hypotheekservice heeft 2300 euro nodig voor, zoals Vaks het omschrijft het adviestraject en tien jaar nazorg. Dat is al een stuk meer dan de eerder geëtaleerde 1650 euro. Dat lijkt zo, maar is niet echt waar, legt Robin Baks uit. De 1650 euro, die vorig jaar werd gecommuniceerd was een deel van de kosten. Daar kwam via een formule nog een bedrag bovenop tot totaal 2300 euro. Dit had te maken met het wel of niet direct ontvangen van eventuele bonusprovisies. Dat was overigens geen verrassing voor de klant, want dat was van tevoren netjes uitgelegd en stond ook duidelijk op de site vermeld. Toch vond ik dat niet helemaal optimaal, want je moest het wel even voorrekenen. Ik vond het beter om te werken met een vast bedrag. nummer september

18 INTERVIEW Als we uitgaan van 1% provisie op het leningbedrag dan blijft er een behoorlijke marge over voor de adviesdienst. Baks: Ontvangen wij van de hypotheekverstrekker meer provisie dan het vaste bedrag van 2300 euro die we nodig hebben om onze kosten te dekken, dan verwerken we het restant direct in de hypotheek. De winst is voor de klant. Dat merkt hij aan scherpe rentetarieven en verzekeringspremies. Normstellend Waarom timmert een bedrijf dat niet uit is op winst zo hard aan de weg? Je kan je ook afvragen, waarom we zo n duur apparaat hebben opgetuigd, kaatst Baks terug. Dat is louter in het belang van de leden. Hoe groter ons volume, hoe betere deals we kunnen sluiten voor de leden. Ga maar na, rekent hij voor: VEH telt nu zo n leden. Daarvan verhuist elk jaar circa 10%. Dat betekent een potentieel van 17,5 miljard euro aan hypotheekgeld, wat overeenkomt met een marktaandeel van 20%. Als we enkele procenten marktaandeel weten te verwerven, kunnen we met onze werkwijze normstellend zijn in de markt. En dat is naast het bedingen van zo voordelig mogelijke deals voor de leden, ook onze ambitie. Het is in het belang van de huiseigenaar dat hij een advies krijgt dat geheel is toegesneden op zijn persoonlijke situatie, waarbij mogelijke commerciële belangen van de adviseur geen rol spelen. Ik zal er graag aan meewerken dat zo n sneeuwbaleffect ontstaat. Het moeten rondkomen van 2300 euro per gesloten hypotheek vergt een hoge mate van efficiency. Daarom werken we ook samen met FinanceNed, die een gedeelte van de midoffice activiteiten voor ons verzorgt. Zoals elke partij komt het grootste deel van onze omzet terecht bij 5 à 6 partijen en zit 20% van de productie bij 80% van de aanbieders. Dat gedeelte verwerkt FinanceNed voor ons. Ook met andere partijen hebben wij overeenkomsten gesloten, waarmee we de effectiviteit en efficiency hebben vergroot. Als voorbeeld noemt hij de integratie van de binnendiensten met FBTO, voor welke maatschappij hij een op maat gemaakte spaarhypotheek bemiddelt. Een in het oog springend arrangement heeft EH Hypothekenservice met MNF Bank en Universal Leven: de Woonvoordeel Hypotheek. De hypotheek is verbonden met een hybride of beleggingsverzekering, een volledig netto polis (mede gevoed door de provisiemarge die terugvloeit naar de klant). Uitgaande van een gemiddeld rendement komt de gemiddelde polis na 30 jaar uit, na aftrek van alle kosten, op 0,8% rendement. Deze netto polis haalt na die termijn een rendement van 3,2%. 18 nummer september 2007

19 4383 dagen geen omkijken naar verzuim én arbeidsongeschiktheid. De Goudse is als schadeverzekeringsmaatschappij geregistreerd bij de AFM. Mét WerkimpulZ Alle ingrediënten voor preventie en re-integratie VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisico. Compleet geregeld van de 1 e ziektedag tot en met het 12 e jaar. Inclusief re-integratiebudget van 8000,-. Werkgevers hebben, naast financiële verplichtingen, ook de verantwoordelijkheid voor het re-integratieproces van hun zieke werknemers. En wel vanaf de eerste ziektedag tot en met het tweede ziektejaar én de eerste tien jaar van arbeidsongeschiktheid daarna. Kortom: 12 jaren, oftewel 4383 dagen lang. De Goudse biedt voor die hele termijn nu één overtuigende oplossing. Met enerzijds een verzekering voor het financiële risico en anderzijds WerkImpulz: een unieke module die werknemers helpt om zo veel mogelijk weer aan de slag te komen en te blijven. Meer weten? Bel (0182) U kunt weer verder.

20 Pensioenwet Vraagbaak cd-rom De Pensioenwet Vraagbaak op cd-rom is een zeer handige tool die kernachtig antwoorden geeft op vele vragen over de pensioenwet. De uitgave is stuctureel van opzet en biedt u alle mogelijkheden om alles te weten te komen over de Pensioenwet zonder te verdwalen in het product. Naast de antwoorden treft u doorlinks aan naar: - gerelateerde onderwerpen; - relevante artikelen in Pensioenwet, Invoeringswet en Besluit; - op het onderwerp betrekking hebbende passages uit het algemene deel van de Memorie van Toelichting, c.q. Nota van Toelichting; - andere artikelen of andere passages dan de Pensioenwet indien hiernaar verwezen wordt. De Vraagbaak beschikt over een algemene zoekfunctie, elk artikel kan afzonderlijk afgedrukt worden en in de bijlage vindt u tal van definities en begrippen. Tevens zijn de volledige teksten van de wetten en het besluit in de bijlage opgenomen. De Pensioenwet vraagbaak opnemen in uw eigen intra- of extranet omgeving? Neem dan contact op met Bernhard ten Have ( ). Bestellen Telefoon (0570) Fax (0570) Prijswijzigingen voorbehouden Jan Aikens Pensioenwet Vraagbaak ISBN Prijs: 49,95 (excl. btw) maart 2007

Intermediair vindt uitvaartpolis niet sexy genoeg

Intermediair vindt uitvaartpolis niet sexy genoeg Het Verzekeringsblad 97e jaargang 16 augustus 2007 nr. 15 Yarden wentelt risico s af Vie d Or: de balk van de politiek Generali redt Innovatieprijs Henry Keizer (de Facultatieve Groep): Intermediair vindt

Nadere informatie

De buldog wordt geen schoothondje

De buldog wordt geen schoothondje Het Verzekeringsblad 97e jaargang 6 december 2007 nr. 23 MiFID: Saved by the bell? Parasiet Hypolife misleidend VB-Branchedag groot succes Hans Hoogervorst (AFM) De buldog wordt geen schoothondje www.vbnet.nl

Nadere informatie

Beknibbel niet op verzekeringslimieten

Beknibbel niet op verzekeringslimieten Het Verzekeringsblad 97e jaargang 11 oktober 2007 nr. 19 De Goudse zet in op pensioen VB Branchedag met voorzitters AFM, NVA en NBVA EU kritiek op beloningsstructuur Ron Verhulsdonck (ACE European Group

Nadere informatie

Voorlopers krijgen altijd de eerste klappen

Voorlopers krijgen altijd de eerste klappen Het Verzekeringsblad 97e jaargang 22 november 2007 nr. 22 Zwitserleven naar SNS Reaal De Verzekerde Taxatie Een hypotheekadvies mag 300 euro kosten Jan Driessen (AEGON) Voorlopers krijgen altijd de eerste

Nadere informatie

Zoeken naar de grenzen van verzekerbaarheid. Rubrieken. Ing Jelle Visser (OOM Verzekeringen): Het Verzekeringsblad

Zoeken naar de grenzen van verzekerbaarheid. Rubrieken. Ing Jelle Visser (OOM Verzekeringen): Het Verzekeringsblad INHOUD Inhoud kop Inhoud tekst Het Verzekeringsblad 97e jaargang 25 oktober 2007 nr. 20 MiFID-vrijstelling: strijd nog niet gestreden 0 0 Rubrieken Inhoud rubr kop 6 Inhoud rubr tekst Twee klantprofielen

Nadere informatie

Politiek stelt lenen voor als een soort uitwas

Politiek stelt lenen voor als een soort uitwas Het Verzekeringsblad 98e jaargang 22 mei 2008 nr. 10 Na Wijngaarden: NN of nn? De nachtmerrie van een droomhuis StercK naar AFAB Kees Droppert (InterBank/Ribank): Politiek stelt lenen voor als een soort

Nadere informatie

Dat is ook waar. Loek Degreef: Het Verzekeringsblad. NVA presenteert meerjarenvisie. Belastingdienst wil Pensioenregister beheren

Dat is ook waar. Loek Degreef: Het Verzekeringsblad. NVA presenteert meerjarenvisie. Belastingdienst wil Pensioenregister beheren Het Verzekeringsblad 97e jaargang 20 december 2007 nr. 24 NVA presenteert meerjarenvisie Belastingdienst wil Pensioenregister beheren VB-Barometer: van verkoper naar adviseur Loek Degreef: Dat is ook waar

Nadere informatie

Eigenlijk zijn we altijd veel te bescheiden geweest. Lex van Kampen (Van Kampen Groep): Het Verzekeringsblad. Vijf jaar Obvion

Eigenlijk zijn we altijd veel te bescheiden geweest. Lex van Kampen (Van Kampen Groep): Het Verzekeringsblad. Vijf jaar Obvion Het Verzekeringsblad 97e jaargang 24 mei 2007 nr. 11 Vijf jaar Obvion Dexia-vonnis doorkruist Duisenberg-regeling Themakatern ICT & Internet Lex van Kampen (Van Kampen Groep): Eigenlijk zijn we altijd

Nadere informatie

gids Als God in Frankrijk Hypotheken & Wonen Ton Bosman en Merel Keereweer (Van Lanschot Bankiers): Het Verzekeringsblad

gids Als God in Frankrijk Hypotheken & Wonen Ton Bosman en Merel Keereweer (Van Lanschot Bankiers): Het Verzekeringsblad gids Hypotheken & Wonen Het Verzekeringsblad 98e jaargang mei 2008 nr. 10a Intermediair streeft bank voorbij Ketenintegratie tussen hypotheken en verzekeren Zorgplicht bij hypotheekadvies Ton Bosman en

Nadere informatie

Percentages verbloemen de échte kosten

Percentages verbloemen de échte kosten Het Verzekeringsblad 98e jaargang 24 april 2008 nr. 8 Politici zijn de weg kwijt 45 miljoen voor Vie d Or Generali VB Innovatieprijs 2008 Herman Broere (Deerenberg & van Leeuwen): Percentages verbloemen

Nadere informatie

Meningsverschillen niet voor oog consument uitvechten

Meningsverschillen niet voor oog consument uitvechten Het Verzekeringsblad 97e jaargang 21 juni 2007 nr. 13 Martin Kerkhof over ONVZ-vonnis Intermediaire crisis op hoogte-/dieptepunt Wandeling met Roger van Boxtel Drs Niek Hoek (Voorzitter Verbond van Verzekeraars):

Nadere informatie

WWW.VBNET.NL. De strijd om de hypotheekmarkt. Pensioenwet maakt ons volwassen. Mixfonds antwoord op Wfd. Genomineerden ISI innovatieprijs

WWW.VBNET.NL. De strijd om de hypotheekmarkt. Pensioenwet maakt ons volwassen. Mixfonds antwoord op Wfd. Genomineerden ISI innovatieprijs Onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 WWW.VBNET.NL De strijd om de hypotheekmarkt Pensioenwet maakt ons volwassen Mixfonds antwoord op Wfd René Teuwen (directeur TDM)...de intermediair is geen

Nadere informatie

Ondanks zware dossiers bleven we altijd veerkrachtig

Ondanks zware dossiers bleven we altijd veerkrachtig Het Verzekeringsblad 97e jaargang 12 juli 2007 nr. 14 Overheid traineert Vie d Or oplossing Hirsch Ballin: erkenning van leed is belangrijk Adviesmatch wordt goed nageleefd Jan van den Berg (AXA Nederland):

Nadere informatie

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag Onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 WWW.VBNET.NL Pensioenwet: te gedetailleerd en bevoogdend NBVA en Meeting Point integreren de keten Een wereld zonder het UWV? 96e jaargang 11 mei 2006 nr.

Nadere informatie

WWW.VBNET.NL. Intermediair ruziet met verzekeraars. Performancemeting: zelfde winnaars als vorig jaar. Prijzenoorlog overlijdensrisicoverzekeringen

WWW.VBNET.NL. Intermediair ruziet met verzekeraars. Performancemeting: zelfde winnaars als vorig jaar. Prijzenoorlog overlijdensrisicoverzekeringen Onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 WWW.VBNET.NL Intermediair ruziet met verzekeraars Performancemeting: zelfde winnaars als vorig jaar Prijzenoorlog overlijdensrisicoverzekeringen 96e jaargang

Nadere informatie

Uitkeringshoogte belangrijker dan kapitaal

Uitkeringshoogte belangrijker dan kapitaal Het Verzekeringsblad 98e jaargang 23 oktober 2008 nr. 20 Hoe verder na Feitenonderzoek? Gedragstoezicht in goede handen? Bouw FOR en eigen beheer af Emiel Roozen (Delta Lloyd Leven): Uitkeringshoogte belangrijker

Nadere informatie

groot geworden dankzij doorlopende provisie Maasbert Schouten (AFAB Financiële Diensten): Het Verzekeringsblad Fraaie tool Pro Pensioen

groot geworden dankzij doorlopende provisie Maasbert Schouten (AFAB Financiële Diensten): Het Verzekeringsblad Fraaie tool Pro Pensioen Het Verzekeringsblad 97e jaargang 30 augustus 2007 nr. 16 Fraaie tool Pro Pensioen Zorgelijke grensgevallen Extra: VB-Special Feiten & Cijfers Maasbert Schouten (AFAB Financiële Diensten): groot geworden

Nadere informatie

Eenvoudig schadeproduct is eerste levensbehoefte. Lex Verëll en Cas Verhage (Noordhollandsche van 1816): Het Verzekeringsblad

Eenvoudig schadeproduct is eerste levensbehoefte. Lex Verëll en Cas Verhage (Noordhollandsche van 1816): Het Verzekeringsblad Het Verzekeringsblad 97e jaargang 26 april 2007 nr. 9 NBVA woedend over openheid Verbond AFM nagelt rotte appels VB-Kennistest Lex Verëll en Cas Verhage (Noordhollandsche van 1816): Eenvoudig schadeproduct

Nadere informatie

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag Onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 WWW.VBNET.NL Assurantiepakketten niet gericht op CRM ISI Innovatieprijs Atp s die aan Wfd voldoen, blijven kwetsbaar ONVZ kantelt naar care-organisatie 96e

Nadere informatie

WWW.VBNET.NL. Minder traditioneel expertisewerk. Verzekeraars weer in de plus. Goede boterham voor intermediair. Goud win je nooit alleen!

WWW.VBNET.NL. Minder traditioneel expertisewerk. Verzekeraars weer in de plus. Goede boterham voor intermediair. Goud win je nooit alleen! Onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 WWW.VBNET.NL Minder traditioneel expertisewerk Verzekeraars weer in de plus Goede boterham voor intermediair 96e jaargang 16 maart 2006 nr. 6 Het Verzekeringsblad

Nadere informatie

kunnen veel van elkaar leren

kunnen veel van elkaar leren Onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 WWW.VBNET.NL Programma VB-Branchedag 2006 Levensloop zit in de lift Grotere schepen, grotere risico s Joop van Berkum (Unirobe/Meeùs)...Unirobe en Meeùs 96e

Nadere informatie

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag Onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 WWW.VBNET.NL Uitneembaar katern: Thema s van de VB-Branchedag 2006 Beleggingsverzekeringen onder vuur Zorg moet weer intermediaire markt worden 96e jaargang

Nadere informatie

Multidisciplinaire expertise bij Letselschade

Multidisciplinaire expertise bij Letselschade Het Verzekeringsblad 98e jaargang 8 mei 2008 nr. 9 En bloc fnuikend voor imago Coolen zet frontaal aanval in EXTRA: Themakatern expertise/taxatie Paul van der Meijs (Florius): Op klantloyaliteit is terrein

Nadere informatie

Mij hoor je niet zeggen dat schaalgrootte zo belangrijk is

Mij hoor je niet zeggen dat schaalgrootte zo belangrijk is Het Verzekeringsblad 98e jaargang 6 november 2008 nr. 21 Fantomen vragen vertrouwen Leven biedt weinig online Boterham adviseurs ter discussie Freek Wansink (Generali): Mij hoor je niet zeggen dat schaalgrootte

Nadere informatie

Hypotheken & Kredieten

Hypotheken & Kredieten www.vbnet.nl/samenwerkingsgids interactief 96e jaargang 12 oktober 2006 nr. 19a Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag Samenwerkingsgids 2006 Schadeverzekering in Volmacht Schade

Nadere informatie

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag Onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 WWW.VBNET.NL Buurman woont te duur Kompaan groep wil vijftig kantoren DNB tikt ABP op vingers Alex Otto (directeur beleggingen Delta Lloyd)... aantal beleggers

Nadere informatie

Overheid moet nu clementie hebben met bedrijfstak

Overheid moet nu clementie hebben met bedrijfstak Het Verzekeringsblad 98e jaargang 12 maart 2009 nr. 5 Bgfo-II is aanslag op intermediair Protocollen voor aov EXTRA: Themakatern ICT en internet André Bastiaans (BAE-Groep/EAG): Overheid moet nu clementie

Nadere informatie

Fraudeprotocol opnemen in ereregels NVA en NBVA

Fraudeprotocol opnemen in ereregels NVA en NBVA Het Verzekeringsblad 96e jaargang 10 mei 2007 nr. 10 Gevaarlijke details banksparen Vanaf 14 mei: VB-Selectie Zorgelijk: 500.000 wanbetalers en onverzekerden mr Leo de Boer (Verbond van Verzekeraars):

Nadere informatie

Waarde van kleine portefeuille blijft laag

Waarde van kleine portefeuille blijft laag Het Verzekeringsblad 97e jaargang 12 april 2007 nr. 8 Vertragingsactie politiek en Radar NVA vreest valse concurrentie Mike Potter (makelaar/taxateur assurantieportefeuilles): Waarde van kleine portefeuille

Nadere informatie

Banksparen is sluipmoordenaar in concurrentiestrijd. Mr. Annemiek Vollenbroek (Plusvalenza): Het Verzekeringsblad. PE nog niet op de rails

Banksparen is sluipmoordenaar in concurrentiestrijd. Mr. Annemiek Vollenbroek (Plusvalenza): Het Verzekeringsblad. PE nog niet op de rails Het Verzekeringsblad 98e jaargang 14 februari 2008 nr. 3 PE nog niet op de rails Voogd & Voogd stopt Inkomen & Zekerheid EXTRA: Thema Banksparen Mr. Annemiek Vollenbroek (Plusvalenza): Banksparen is sluipmoordenaar

Nadere informatie