Wat de reguliere onteigeningen betreft, zijn alle woningen verworven op één na.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat de reguliere onteigeningen betreft, zijn alle woningen verworven op één na."

Transcriptie

1 juni 2007 nr.2. Beste inwoners en eigenaars, Eindelijk is er nu groen licht gegeven voor de aankoop van de overblijvende woningen in de Langerbruggestraat en de Schootkouterstraat (Gent) via PROVAG. Aan de lange lijdensweg met allerlei hindernissen, is een einde gekomen. Eigenaars die een aanvraag tot vrijwillige verkoop indienden bij PROVAG zullen vanaf september 2007 gecontacteerd worden door het 1e Aankoopcomité Gent om hun eigendom aan te kopen. In onze nieuwsbrief gaan we daar verder op in. Ik heb met iedereen een persoonlijk gesprek gehad en getracht om steeds de juiste stand van zaken mede te delen. Iedereen die bij het dossier van Langerbruggestraat betrokken was, heeft hard gewerkt om resultaat te halen en dit is uiteindelijk gelukt. Wat de reguliere onteigeningen betreft, zijn alle woningen verworven op één na. De meeste oorspronkelijke bewoners zijn reeds verhuisd of wachten op hun nieuwe woonst. De enkele personen die nog problemen hebben met het vinden van een nieuw onderkomen,raden we aan dringend een initiatief te nemen. Contacteer me gerust, ik zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk te helpen. Geef een seintje en ik kom u persoonlijk bezoeken. Met vriendelijke groeten Roeland Aelbers Sociaal bemiddelaar voor de Vlaamse Zeehavens 1

2 Vanaf september 2007 aankoop van de overblijvende woningen Langerbruggestraat- Schootkouterstraat te Gent Op 16 mei 2007 werd groen licht gegeven voor de mogelijke aankoop van woningen in de Langerbruggestraat en Schootkouterstraat te Gent, waarvoor er geen onteigeningsbesluit is. Dit gebeurde op de raad van bestuur van PROVAG. Voor de meeste eigenaars zal dit een opluchting zijn, na vele maanden van onzekerheid. Veertien van de achttien eigenaars hebben reeds te kennen gegeven hun woning te willen verkopen. De Projectvereniging voor Aanvullend Grondbeleid in de Gentse Kanaalzone, afgekort PROVAG is een filiaal van het Havenbedrijf van Gent. De leden van die vereniging zijn het Havenbedrijf Gent, de stad Gent, de gemeenten Evergem en Zelzate en de provincie Oost-Vlaanderen. Het doel van de vereniging is de aankoop van onroerende goederen, die door de uitbouw van het havengebied en de bijhorende infrastructuur onleefbaar dreigen te worden, maar waarvan de onteigening niet noodzakelijk is op economische gronden. Het is de bedoeling dat de woningen die te koop worden aangeboden, nadien worden gesloopt. Het geheel van de aankoop en de sloop wordt voor 90% gepreprefinancierd door het Vlaams Gewest (Vlaamse overheid), voor 5 % door de stad Gent en voor 5% door de provincie. Het Vlaams Gewest heeft haar aandeel in de kosten reeds vastgelegd. De Raad van bestuur van PROVAG nam daar kennis van en ondertekende daarvoor een specifieke projectovereenkomst met het Gewest. Deze overeenkomst is nu terug overgemaakt aan het Vlaams Gewest voor ondertekening door de minister. Bovendien heeft PROVAG een eerste schijf van euro opgevraagd en vraagt nu ook het aandeel van de stad Gent en de provincie op. Zij keurde ook de opdracht voor het Aankoopcomité goed en gaf ook de start voor de selectie van een aannemer voor de slopingswerken. De opdracht van het Aankoopcomité. Eenmaal alle administratieve aangelegenheden geregeld zijn, krijgt het Eerste Aankoopcomité Gent formeel de opdracht om tot de verwerving van de woningen over te gaan. Hoogstwaarschijnlijk kan het comité vanaf september 2007 van start gaan. Het Eerste Aankoopcomité Gent is een dienst van het federale ministerie van Financiën en wordt geleid door een voorzitter, mevrouw Rudianne Daem. Zij wordt bijgestaan door commissarissen. De heer Mark Martien zal belast worden met de verwervingen. Het Eerste Aankoopcomité is gevestigd te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Kortrijksesteenweg 1062 (tel ). Het Aankoopcomité bereidt de dossiers voor, doet opzoekingswerk en maakt een vergelijkende studie van de onroerende goederen. Daarna komt zij op bezoek. Zij geeft vervolgens een prijsvoorstel en onderhandelt daarover met de eigenaar. Ook met de rechten van de gebruiker wordt rekening gehouden. Er wordt ook een afspraak gemaakt over de periode, waarin de bewoners nog kunnen blijven wonen na de ondertekening van de verkoopakte. 2

3 Wie komt eerst aan de beurt? De volgorde van behandeling van de vrijwillige verkopen zal gebeuren volgens de datum van aanvraag. Maar sommige dossiers kunnen prioritair worden behandeld, op basis van criteria, die vastgelegd zijn in het Sociaal begeleidingsplan voor de inwoners van de Gentse Kanaalzone. Wat zijn deze criteria? Reeds een nieuw woonhuis hebben gekocht, de toekenning van een sociale huurwoning of koopwoning door een sociale huisvestingsmaatschappij, familiale redenen, medische redenen en de financiële situatie. De evolutie van het project wordt regelmatig opgevolgd door het Team Langerbruggestraat, waarin alle actoren vertegenwoordigd zijn en waar eventuele knelpunten worden opgelost. De heren Jean-Paul Callewaert, Rudy Reynebeau en Jef Van Pée zetelen in de werkgroep als vertegenwoordigers van de Bewonersgroep Oostakker. Voor nog enkele percelen grond zijn de onderhandelingen nog bezig. De bewoners, die een akkoord ondertekenden, mochten nog zes maanden blijven wonen. In principe dienen alle eigendommen nu vrij te zijn. Hoelang blijven de reeds onteigende huizen in de Langerbruggestraat nog overeind? Op de bijeenkomst van het Team Langerbruggestraat van 25 april 2007 gaf ingenieur Michel Callens van de Afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen toelichting bij de plannen van de overheid met de Langerbruggestraat. Het is de bedoeling dat de woningen worden afgebroken, doch dit gaat niet zo eenvoudig. Daarvoor is een stedenbouwkundige vergunning nodig en daarna kan de aanbesteding voor de sloop worden uitgeschreven. In de loop van de maand mei 2007 werd de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voor de sloop ingediend door de dienst gebouwen van de Vlaamse overheid. Ondertussen wordt het bestek voor de sloop opgemaakt. Men verwacht dat de eigenlijke afbraak van de woningen in de 2e helft van 2007 zal worden opgestart. De reguliere onteigeningen zijn rond. De onteigeningen ingevolge het onteigeningsbesluit van de Vlaamse overheid van 23 december 2004 zijn zo goed als afgehandeld. Het is belangrijk dat de bewoners en eigenaars, die hun woning verlaten, hun sleutels onmiddellijk afgeven aan de heer Lieven Brabants van de afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen (tel ). Zolang dit niet is gebeurd, blijft men verantwoordelijk voor zijn woning. Wat de reguliere onteigeningen van de woningen en bedrijven betreft, hebben bijna alle eigenaars hun onteigeningsakte ondertekend. 3

4 De bouw van het knooppunt Langerbruggestraat te Gent uitgesteld. Volgens de heer M.Callens van de Afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen is het knooppunt 8 Langerbruggestraat - R4-Oost niet opgenomen in het driejaren programma van het Agentschap Infrastructuur (Vlaamse overheid). Het heeft te maken met keuzes die moesten gemaakt worden binnen bepaalde budgetten. Eind augustus 2007 beginnen de werken ter hoogte van de Skaldenstraat. Wanneer deze werken voltooid zijn, zou het technisch mogelijk zijn om de werken voor het knooppunt Piratenstraat en Langerbruggestraat - R4-Oost eventueel samen op te starten, doch niets is beslist. Waar naar toe? De sociale woonprojecten bieden vele mogelijkheden. Iedereen die onteigend wordt of zelf zijn woning te koop aanbiedt aan PROVAG krijgt voorrang bij het aanvragen van een sociale woning. Dit geldt zowel voor de nieuwbouwprojecten als bestaande woningen in de gemeenten rond de Gentse Kanaalzone. Er zijn nieuwbouwprojecten in Gent, Evergem, Zelzate, Wachtebeke en Assenede. Om in aanmerking te komen, moet men aan een aantal voorwaarden voldoen. Alle gegevens staan vermeld in de brochure Aanbod van sociale woningen voor de inwoners van de Langerbruggestraat en de Schootkouterstraat (te Gent), die u in uw bus kreeg. Wilt u nog een exemplaar van de brochure, dan kunt u deze bekomen bij de sociaal bemidelaar Roeland Aelbers (tel ). Huren: Een van de belangrijkste criteria om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning is uw gezamenlijk nettobelastbaar inkomen. Dit mag niet meer bedragen dan: euro voor een alleenstaande zonder persoon ten laste euro voor een alleenstaande gehandicapte euro voor de anderen, vermeerderd met euro per persoon ten laste. Bij sommige maatschappijen liggen de inkomensgrenzen voor huurwoningen hoger euro voor een alleenstaande zonder persoon ten laste euro voor een alleenstaande gehandicapte euro vermeerderd met euro per persoon ten laste, voor de anderen Kopen: Voor het kopen van een sociale woning zijn er andere maximumgrenzen: euro voor alleenstaanden euro voor alleenstaanden met kind ten laste euro voor de anderen, te verhogen met euro per persoon ten laste. 4

5 Voor meer informatie over de verschillende sociale woonprojecten in het Gentse kunt u steeds terecht bij de maatschappijen die initiatieven nemen: De Goede Werkmanswoning, Kikvorsstraat 133, 9000 Gent tel. 09/ De Gentse Haard, Leiekaai 340, 9000 Gent tel. 09/ WoninGent, Lange Steenstraat 54, 9000 Gent tel. 09/ Huisvesting Scheldevallei, Brusselsesteenweg 479, 9050 Gent tel. 09/ Kleine Landeigendom Het Volk cvba, Ravensteinstraat 12, 9000 Gent tel. 09/ (alleen koopwoningen en leningen). Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen cvba, Stationsstraat 58, 9900 Eeklo tel. 09/ Merelbeekse Sociale Woningen, Gaversesteenweg 510, 9820 Merelbeke tel. 09/ Volkshaard cvba., Ravensteinstraat 12, 9000 Gent tel. 09/ Cvba Wonen, Marcel Mollelaan 17, 9060 Zelzate tel.09/ Wenst u een sociale lening af te sluiten? Indien u een sociale woning of een bestaande privé-woning (minstens 30 jaar oud) wil kopen, of uw eigen huis wil renoveren, kunt u een sociale lening aanvragen. De rentevoeten liggen dank zij de subsidiëring lager dan de marktrente. De rentevoet wordt bepaald door het netto-belastbaar jaarinkomen en de gezinssituatie. Welke bedragen kan u lenen? - voor de aankoop van een sociale koopwoning: de totale waarde (grond + woning + BTW) - voor de renovatie van uw eigen woning: maximum euro - voor de aankoop en renovatie van een privé-woning: maximum euro. In de regio Gent-Eeklo kan men voor een sociale lening terecht bij: cvba Het Volk, Ravensteinstraat 12, 9000 Gent en cvba Wonen, Marcel Mollelaan 17, 9060 Zelzate De Vlaamse renovatiepremie is een succes. Deze premie bedraagt 30 procent van de renovatiekosten met een maximum van euro. Het ingediende factuurbedrag moet minimaal euro zijn. Enkel facturen vanaf 1 januari 2006 komen in aanmerking en blijven 3 jaar geldig. Het doelpubliek zijn eigenaars van een huis van minstens 25 jaar oud en die geen andere woning bezitten.voor meer info zie of tel

6 Wat doen bij verhuizen? Wat met de verzekeringen? Hoe gaat u te werk bij verhuizen? Voor de bewoners die op punt staan te verhuizen is het belangrijk dat u op het ogenblik van de verhuis verschillende instanties verwittigt. We denken hier in de eerste plaats aan EANDIS, beheerder van het distributienet voor gas en elektriciteit, maar ook aan uw leveranciers van energie (Electrabel, NUON, ) en van drinkwater (TMVW). Zij beschikken over verhuisformulieren. Tegelijk dient u ook een afspraak te maken met de heer Lieven Brabants, van de afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen- District D411 ( Walstraat 101, 9050 Gentbrugge tel ), voor het afgeven van de sleutels. Op dat ogenblik worden ook de meterstanden van water, gas en elektriciteit opgenomen. de verzekeringsmakelaar en de bank de distributiemaatschappij van uw dagbladen en tijdschriften de verenigingen waarvan men lid is de postmeester van uw vroegere woonplaats (tegen betaling van 20 euro wordt uw briefwisseling gedurende vier maanden nagestuurd en worden uw belangrijkste leveranciers verwittigd). Wat met de verzekering? De regeling is opgenomen in de onteigeningsakte. Concreet betekent dit dat u uw woning blijft verzekeren tot op de datum dat u uw woning verlaat. De brandpolis blijft dus lopen tot op het ogenblik dat men zijn sleutels afgeeft. Vergeet niet deze standen tijdig en volledig te bezorgen aan uw leverancier, anders blijft u doorbetalen voor het verbruik op uw oud adres. Vergeet ook niet volgende diensten te verwittigen bij verhuis: de dienst bevolking van uw nieuwe woonplaats ziekenfonds, sociale verzekeringskas, kinderbijslagfonds de telefoonmaatschappij en de kabelmaatschappij de pensioenkas, de RVA bij werkloosheid CONTACTADRES Bemiddelaar voor de Vlaamse Zeehavens Roeland Aelbers Kluizendorpstraat Evergem Tel.09/ Fax 09/

Prospectus hypothecair krediet

Prospectus hypothecair krediet Prospectus hypothecair krediet 1 Inhoud INLEIDING... 3 WAT IS EEN HYPOTHECAIR KREDIET?... 4 HOE KOMT EEN HYPOTHECAIR KREDIET TOT STAND?... 6 WELK KREDIET KIEZEN?... 7 DE RENTEFORMULES... 7 Frequentie van

Nadere informatie

Faq Duwolim 20100915-1

Faq Duwolim 20100915-1 1. Welke steden en gemeenten nemen deel aan deze actie? 2. Hoe kan ik deze leningen aanvragen? 3. Welke documenten heb ik nodig om een aanvraag te kunnen indienen? 4. Zijn er inkomensbeperkingen om in

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2009 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

Verslag hoorzitting sanering Groene Wal 8 november 2004

Verslag hoorzitting sanering Groene Wal 8 november 2004 Verslag hoorzitting sanering Groene Wal 8 november 2004 Van de 52 uitgenodigde huurders zijn er 35 aanwezig of vertegenwoordigd door familie. 1. VOORSTELLING PROJECT (Marc Putman) Na een algemene verwelkoming

Nadere informatie

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Wie heeft recht op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas? Welke maatregelen beschermen je tegen afsluiting? Sociale maatregelen

Nadere informatie

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 1. WELKE STEDEN EN GEMEENTEN NEMEN DEEL AAN DEZE ACTIE?... 2 2. HOE KAN IK DEZE LENINGEN AANVRAGEN?... 2 3. WELKE DOCUMENTEN HEB IK NODIG OM EEN AANVRAAG

Nadere informatie

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Hypothecair woningkrediet: de regeling voor de enige eigen woning (de woonbonus) Als u een woning koopt, bouwt of verbouwt

Nadere informatie

KOPEN & FINANCIEREN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

KOPEN & FINANCIEREN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT KOPEN & FINANCIEREN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT KOPEN & FINANCIEREN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE

Nadere informatie

{Alles over de vrijmaking van. Special liberalisering. {Dossier liberalisering. {Nieuw: de EAN-code. {De markt en haar spelers.

{Alles over de vrijmaking van. Special liberalisering. {Dossier liberalisering. {Nieuw: de EAN-code. {De markt en haar spelers. Het magazine van uw distributienetbeheerder December 2006 Special liberalisering {Alles over de vrijmaking van de energiemarkt in 2007 {Dossier liberalisering Wat verandert er concreet in 2007? {Nieuw:

Nadere informatie

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT IK KOOP IK LEEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT 43331_koop-leen_binnenwerk:binnenwerk 11/10/10 11:14 Page a IK KOOP IK LEEN De notaris luistert,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Allianz Hypotheek

Algemene Voorwaarden Allianz Hypotheek Allianz Nederland Asset Management B.V. Algemene Voorwaarden Allianz Hypotheek Versienummer: 2013-09 1 Inhoudsopgave Waarom Algemene Voorwaarden? 4 Wat is een hypotheek? 4 Wat kunt u van uw adviseur verwachten?

Nadere informatie

september 2013 een nieuwe huisvestingscode een huurtoelage voor thuislozen geen omkadering van de huurprijzen

september 2013 een nieuwe huisvestingscode een huurtoelage voor thuislozen geen omkadering van de huurprijzen België PB 1000 Brussel 1 afgiftekantoor: 1000 Brussel 1 N 1/1837 september 2013 art. 23 # 53 07-08 - 09-2013 driemaandelijks dossier van de BBRoW Afzender: BBRoW, Henegouwenkaai 29, 1080 Brussel van de

Nadere informatie

Visitatierapport WoninGent, Gent

Visitatierapport WoninGent, Gent Visitatierapport WoninGent, Gent Visitatiegesprekken op 22 en 23 oktober 2013 Definitief visitatierapport van 31 maart 2014 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M A A T S C H

Nadere informatie

De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld. Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1)

De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld. Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1) De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1) Colofon Brochure Vlaamse registratierechten Wettelijk depot D/2012/3241/110 VU Hedwig Van der

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas 2 In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P

Nadere informatie

Visitatierapport Volkshaard cvba-so, Gent

Visitatierapport Volkshaard cvba-so, Gent Visitatierapport Volkshaard cvba-so, Gent Visitatiegesprekken op 9 en 10 september 2014 Definitief visitatierapport van 13 december 2014 1 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P 19

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis Soepel Woonkrediet in de praktijk www.fintro.be GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ Dromen van een eigen huis of appartement. Huren wordt alsmaar duurder. Veel mensen willen dan

Nadere informatie

Woning gekocht? Plannen om te verbouwen? Misschien maak je aanspraak op één van de premies van de overheid

Woning gekocht? Plannen om te verbouwen? Misschien maak je aanspraak op één van de premies van de overheid Woning gekocht? Plannen om te verbouwen? Misschien maak je aanspraak op één van de premies van de overheid Voorwoord Geachte lezer, Het is jammer dat allerlei subsidies die de publieke overheden in hun

Nadere informatie

- PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET - Woonkrediet bij VDK. Modaliteiten en voorwaarden van toepassing vanaf 1 oktober 2012

- PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET - Woonkrediet bij VDK. Modaliteiten en voorwaarden van toepassing vanaf 1 oktober 2012 - PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET - Woonkrediet bij VDK Modaliteiten en voorwaarden van toepassing vanaf 1 oktober 2012 Deze prospectus wordt ter beschikking gesteld in de VDK-vestigingen en op de website

Nadere informatie

de gewestelijke Huursubsidie of het

de gewestelijke Huursubsidie of het de gewestelijke Huursubsidie of het Besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders. Belgisch Staatsblad 9 maart 2007

Nadere informatie

Vergeet niet uw energie mee te verhuizen.

Vergeet niet uw energie mee te verhuizen. Vergeet niet uw energie mee te verhuizen. Energie op uw oude en nieuwe adres: hoe regelt u het correct? MET HANDIG ENERGIEVERHUISFORMULIER GAAT U BINNENKORT VERHUIZEN? Denk er dan aan om uw elektriciteits-

Nadere informatie

BIJ DE VLAAMSE WOONLENING

BIJ DE VLAAMSE WOONLENING Vlaanderen is wonen WELKOM BIJ DE VLAAMSE WOONLENING Een woning kopen en een lening aangaan, het is een belangrijke stap. De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) maakt u graag wegwijs bij deze

Nadere informatie

ZITTING VAN 19 JUNI 2008.

ZITTING VAN 19 JUNI 2008. ZITTING VAN 19 JUNI 2008. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, MOORTGAT Liesbeth,

Nadere informatie

Ken je huurders Minister Freya Van den Bossche blikt vooruit Goedkope Woningen, Kortrijk bouwt CO2 neutrale wijk met Eurosubsidies

Ken je huurders Minister Freya Van den Bossche blikt vooruit Goedkope Woningen, Kortrijk bouwt CO2 neutrale wijk met Eurosubsidies Trimestrieel tijdschrif t - april - mei - juni 2010 ja argang 2 2 - nr. 2 - P106084 - Afgiftek antoor Antwerpen x Vereniging van Vlaamse VVH Huisvestingsmaatschappijen V.U.: Fons Kockx, Voorzitter VVH,

Nadere informatie

maatschappelijke zetel Nijverheidsstraat 3 2960 Sint - Job - In - 't - Goor, Brecht Bourlastraat 3 bus 6 2000 Antwerpen

maatschappelijke zetel Nijverheidsstraat 3 2960 Sint - Job - In - 't - Goor, Brecht Bourlastraat 3 bus 6 2000 Antwerpen 2 GEGEVENS VAN DE VENNOOTSCHAP vennootschap CVBA DE VOORKEMPEN H.E. erkend door de VMSW onder nummer 131 BTW BE0426.798.911. maatschappelijke zetel Nijverheidsstraat 3 2960 Sint - Job - In - 't - Goor,

Nadere informatie

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan Geef uw mening! Dexia Bank maakt jaarlijks tal van brochures om u op een aangename manier informatie te verschaffen. Hebt u echter nog suggesties? Vindt u dat er zaken ontbreken? Of bent u gewoon tevreden?

Nadere informatie

JaarVErSLaG. Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

JaarVErSLaG. Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen JaarVErSLaG 2012 Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen 1 WONINGBOUW EN INFRASTRUCTUUR (BOUWACTIVITEITEN) BOUWACTIVITEITEN SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN Om hun sociale opdracht te realiseren, moeten

Nadere informatie

Een woning of bouwgrond kopen

Een woning of bouwgrond kopen Een woning of bouwgrond kopen WOONINFOWIJZER 2 1 In dit land waar volgens een gezegde iedere inwoner met een baksteen in de maag geboren wordt, is het kopen van een woning misschien niet de meest voor

Nadere informatie

BROCHURE LEEGSTAND Versie juni 2013

BROCHURE LEEGSTAND Versie juni 2013 H-Aar-Scherp BROCHURE LEEGSTAND Versie juni 2013 samenwerking Inhoud 1. Inleiding... 3 2. 3. 4. Leegstand en leegstandsregister... 3 2.1. Wat is leegstand?... 3 2.2. Leegstandsregister... 3 2.3. Uitzonderingen?...

Nadere informatie