FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN HET STATUUT VAN BESCHERMDE AFNEMER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN HET STATUUT VAN BESCHERMDE AFNEMER"

Transcriptie

1 FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN HET STATUUT VAN BESCHERMDE AFNEMER Het ingevulde en door alle meerderjarige personen ongetekende formulier te verzenden, samen met de bijlagen (zie pagina 4) naar het volgende adres: BRUGEL, Kunstlaan 46, 1000 Brussel Gratis nummer: Het formulier dient te worden ingevuld in de taal waarin u, overeenkomstig uw wens, uw dossier zal worden behandeld in de taal. Si vous souhaitez que le dossier soit traité en français, veuillez utiliser la version francophone du formulaire.gelieve dit formulier in uw eigen belang zo nauwkeurig mogelijk in te vullen. LEES AANDACHTIG WAT VOLGT ALVORENS FORMULIER ZORGVULDIG TERUG TE ZENDEN 1. Wie kan het statuut van beschermde afnemer aanvragen? De Brusselse gezinnen die een onbetaalde schuld hebben ten aanzien van hun huidige energieleverancier. 2. Waarom het statuut van beschermde afnemer aanvragen? Het statuut van beschermde afnemer laat toe de procedures te schorsen voor de afsluiting van energie die door uw leverancier werden opgestart. Het maakt het ook mogelijk om te genieten van een voordelig energietarief, dat specifiek sociaal tarief wordt genoemd. Het laat dus toe uw energiefacturen te verminderen om u in staat te stellen uw schuld af te betalen op basis van een afbetalingsplan dat met uw leverancier moet worden onderhandeld en moet worden nageleefd. Het statuut van beschermde afnemer is tijdelijk. Zodra uw schuld aangezuiverd zal zijn, zal u terugkeren naar uw commerciële leverancier. 3. Hoe het statuut van beschermde afnemer bekomen? U dient een ingebrekestelling te hebben ontvangen van uw leverancier en een onbetaalde energieschuld. Naar wie u te wenden: a. Vraag het statuut van beschermde afnemer rechtstreeks aan bij SIBELGA indien : u reeds geniet van het federaal sociaal tarief of het BIM/OMNIO-statuut heeft of verwikkeld bent in een procedure van schuldbemiddeling of van collectieve schuldenregeling, Om het formulier SIBELGA te bekomen: Viskoperstraat 13, 1000 Brussel. Tel.: of via de website of b. Het OCMW van uw gemeente kan u eveneens het statuut van beschermde afnemer toekennen. of c. Indien u niet voldoet aan de bovenvermelde voorwaarden, vraag het statuut aan bij BRUGEL door dit formulier met de gevraagde bijlagen(zie pagina 4) te verzenden. Het statuut van beschermde afnemer wordt door BRUGEL toegekend op basis van de belastbare inkomsten en de de samenstelling van het gezin. De maximum bedragen van de inkomsten zijn in januari 2014 de volgende: Aantal personen ten laste 1 enkel inkomen in het gezin 2 inkomen of meer in het gezin

2 Deze maximum bedragen van de inkomsten worden verhoogd met per bijkomende persoon ten laste. Deze bedragen worden elke maand geïndexeerd op basis van de index van de consumptieprijzen van augustus Gevolg van het statuut van beschermde afnemer en vermogensbegrenzer Zodra u beschermde afnemer zal zijn, zal SIBELGA een vermogensbegrenzer plaatsen op uw elektriciteitsmeter. Uw afname zal beperkt worden tot 2.300W elektriciteit. Alleen het OCMW kan de verhoging vragen van het elektrisch vermogen, en dit onder bepaalde voorwaarden. Voorbehouden voor de administratie Date in : Behandelende ambtenaar: Dossier nummer: CPBK_2014- *Verplichte velden FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN HET STATUUT VAN BESCHERMDE AFNEMER 1. Coördinaten van de aanvrager (coördinaten van de consument) *Burgerlijke stand Mevr. Dhr. *Naam: *Geboortedatum: *Voornaam: *Nationaal rijksregisternummer: Beroep: *Straat: *Postcode: *N (+N Bus): *Gemeente: *Tel.: *GSM: Aard van de inkomsten in het referentiejaar 1 : Wedde of loon Pensioen Overlevingspensioen Inkomsten als zelfstandige Vervangingsinkomsten *Opgemaakt te, op / / *Naam en voornaam: *Handtekening: 2. Type van verbruik (U kan deze informatie terugvinden op uw gas en/of elektriciteit factuur) 1 Het referentiejaar wordt gedefinieerd als zijnde het voorlaatste jaar dat voorafgaat aan het jaar van de indiening van de aanvraag. Bij gebrek aan inkomsten in het referentiejaar: het laatste aanslagbiljet of uw inkomsten van de laatste 12 maanden meedelen. Brugel formulaire demande client protégé 2014 NL.docx Page 2 sur 6

3 *Naam van de leverancier:.. *Uw klantreferentie:.. *EAN codes : a) Gas EAN code gas: cijfers en/of b) Elektriciteit EAN code elektriciteit: EAN code elektriciteit: Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, heeft u op elk ogenblik recht op inzage en verbetering van uw gegevens, en heeft u het recht u gratis te verzetten tegen de verwerking en mededeling ervan aan derden. Het volstaat hiervoor te schrijven naar BRUGEL, Kunstlaan 46 te 1000 Brussel. Brugel formulaire demande client protégé 2014 NL.docx Page 3 sur 6

4 2. Coördinaten van de meerderjarige leden van het gezin (Opdat de aanvraag geldig zou zijn moeten alle leden van het gezin hun volledige identiteit meedelen, alsook de aard en het bedrag van hun inkomen/inkomsten) 2 *Burgerlijke stand Mevr. Dhr. *Naam: *Geboortedatum: Beroep: *Straat: *Postcode: Tel. : *Voornaam: Nationaal rijksregisternumme r: *N (+Bus N ): *Gemeente: GSM: Aard van de inkomsten in het referentiejaar: Wedde of loon Pensioen Overlevingspensioen Inkomsten als zelfstandige Vervangingsinkomsten *Opgemaakt te, op / / *Naam en voornamen: Burgerlijke stand Mevr. Dhr. *Naam: *Voornaam : *Geboortedatum: *Nationaal rijksregisternumme r: Beroep: *Straat: Postcode: Tel. : N (+Bus N ): *Gemeente: GSM: Aard van de inkomsten in het referentiejaar: Wedde of loon Pensioen Overlevingspensioen Inkomsten als zelfstandige Vervangingsinkomsten 2 U mag deze pagina's kopiëren indien het gezin meer dan twee meerderjarige leden telt. Brugel formulaire demande client protégé 2014 NL.docx Page 4 sur 6

5 *Opgemaakt te, op / / *Naam en voornamen: *Handtekening: 3. Identiteit van de minderjarige personen (-18 jaar) die ten laste zijn of onder hetzelfde dak wonen 3 *Naam : *Voornaam : * *Lijst van de verplichte over te maken documenten (bijlagen): 1. Afschrift van ALLE PAGINA S van het aanslagbiljet betreffende de inkomsten van het referentiejaar voor ALLE MEERDERJARIGE LEDEN van het gezin. Of het laatste aanslagbiljet dat u ontvangen heeft. Het is mogelijk een afschrift van dit document te bekomen bij de belastingdienst (Pachecolaan, 13 te 1000 Brussel) a) In geval van vermindering van de inkomsten van meer dan 10% sinds het laatste fiscaal jaar: een verklaring op eer, voor echt verklaard en ondertekend, dat het bedrag vermeldt van alle inkomsten die werden ontvangen tijdens de laatste 12 maanden + bewijsstukken. b) In geval van onmogelijkheid om het aanslagbiljet voor te leggen: een verklaring op eer, ondertekend en voor echt verklaard, waarin de aard en het totale jaarlijkse bedrag worden vermeld van alle belastbare inkomsten die in de loop van het referentiejaar werden ontvangen door elk lid van het gezin + bewijsstukken. 2. Certificaat van gezinssamenstelling, afgeleverd door het gemeentebestuur. 3. Kopie van de ingebrekestelling van uw leverancier. 4. Attesten van het Kinderbijslagfonds voor alle kinderen ten laste. 5. Indien u of enig ander lid van het gezin eigenaar bent van onroerende goederen : het overzicht van alle kadastrale inkomens van de goederen gelegen in België of in het buitenland (kopie van het (of de) kadastrale uittreksel(s)). 3 U mag deze pagina's kopiëren indien het gezin meer minderjarige personen telt. Brugel formulaire demande client protégé 2014 NL.docx Page 5 sur 6

6 Formulier en bijlagen terug te zenden (via post, fax of ) aan: BRUGEL Kunstlaan Brussel Fax : 02/ Een besluit op basis van uw aanvraag zal worden genomen binnen 20 dagen. Het is mogelijk dat aanvullende documenten worden gevraagd door de dossierbeheerder. U zal over een termijn beschikken van een maand om ze ons te bezorgen. Indien we op het einde van de termijn niet in het bezit zijn van de nodige documenten, zal uw aanvraagdossier onontvankelijk zijn. Een nieuwe aanvraag zal evenwel kunnen worden ingediend. Brugel formulaire demande client protégé 2014 NL.docx Page 6 sur 6

Gas en elektriciteit de nieuwe regels van de markt voor particulieren

Gas en elektriciteit de nieuwe regels van de markt voor particulieren Commissie voor de regulering van de energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gas en elektriciteit de nieuwe regels van de markt voor particulieren www.brugel.be Vrijmaking In januari 2007 werd de

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING ONLINE SPAREN & BELEGGEN fortuneo.be DRAAG UW EFFECTEN OVER NAAR FORTUNEO BANK EN ONTVANG TOT g5.000* U betaalt bewaarrechten op de effecten die u aanhoudt bij

Nadere informatie

ENERGIEPREMIE E2 WARMTEKRACHTKOPPELING

ENERGIEPREMIE E2 WARMTEKRACHTKOPPELING ENERGIEPREMIE E2 WARMTEKRACHTKOPPELING Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 december 2014 houdende goedkeuring van het uitvoeringsprogramma betreffende de toekenning van financiële

Nadere informatie

Aanvraag schadevergoeding - Elektriciteit & Gas

Aanvraag schadevergoeding - Elektriciteit & Gas Aanvraag schadevergoeding - Elektriciteit & Gas Ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gewijzigd door de ordonnantie van

Nadere informatie

Checklijst lening aanvraag vzw REGent

Checklijst lening aanvraag vzw REGent vzw REGent Kastanjestraat 2-4 9000 GENT Tel 09 218 75 90 Fax 09 218 75 99 E-mail info@vzwregent.be Internet www.vzwregent.be Geachte U denkt eraan om energiebesparende investeringen te doen. U kan bij

Nadere informatie

KREDIETAANVRAAG GEGEVENS VAN DE KREDIETGEVER KORTE TOELICHTING

KREDIETAANVRAAG GEGEVENS VAN DE KREDIETGEVER KORTE TOELICHTING KREDIETAANVRAAG GEGEVENS VAN DE KREDIETGEVER vzw Pendule IJzermolenstraat 4, 3001 Heverlee Tel.: 016 65 91 52 E-mail: info@pendule-leuven.be 0827.801.859 RPR Leuven Erkenningsnummer MEZ: 215344 Rekeningnummer:

Nadere informatie

TOESTEMMING TOT OPENING VAN EEN SPAARREKENING VOOR MINDERJARIGEN

TOESTEMMING TOT OPENING VAN EEN SPAARREKENING VOOR MINDERJARIGEN TOESTEMMING TOT OPENING VAN EEN SPAARREKENING VOOR MINDERJARIGEN Voeg een kopie van de identiteitskaart van de wettelijke vertegenwoordiger(s) en een gezinssamenstelling bij. Om gemakkelijk een rekening

Nadere informatie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Art.nr. 43983 : REGpremie buitenmuurisolatie2012 REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2012 Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren Een premie aanvragen in 5 stappen

Nadere informatie

AANVRAAG LIMBURGSE STUDIELENING Provinciaal reglement betreffende het toekennen van renteloze studieleningen voor het hoger (beroeps)onderwijs

AANVRAAG LIMBURGSE STUDIELENING Provinciaal reglement betreffende het toekennen van renteloze studieleningen voor het hoger (beroeps)onderwijs In te vullen door de behandelende afdeling dossiernummer ontvangstdatum AANVRAAG LIMBURGSE STUDIELENING Provinciaal reglement betreffende het toekennen van renteloze studieleningen voor het hoger (beroeps)onderwijs

Nadere informatie

OPGELET: PREMIE ONDERWORPEN AAN VERPLICHTE BELOFTE NEE

OPGELET: PREMIE ONDERWORPEN AAN VERPLICHTE BELOFTE NEE ENERGIEPREMIE E6 ALLE ANDERE TOESTELLEN OF SYSTEMEN TER VERBETERING VAN DE ENERGIE- EFFICIËNTIE VAN EEN GEBOUW OF TECHNISCHE INSTALLATIE Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 december

Nadere informatie

ENERGIEPREMIE A1 b ENERGIEAUDIT (EAP)

ENERGIEPREMIE A1 b ENERGIEAUDIT (EAP) ENERGIEPREMIE A1 b ENERGIEAUDIT (EAP) Op 1 april 2008 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een energiepremie ingevoerd voor particulieren die vrijwillig een energieaudit laten uitvoeren door een EAP-auditeur

Nadere informatie

REG-premieaanvraag 2015 (*) Nieuwbouw, volledige herbouw, ontmanteling van een woning of wooneenheid Energieprestatiepeil REG 2015

REG-premieaanvraag 2015 (*) Nieuwbouw, volledige herbouw, ontmanteling van een woning of wooneenheid Energieprestatiepeil REG 2015 Art.nr. 46369: REGpremie E-peil 2015 REG-premieaanvraag 2015 (*) Nieuwbouw, volledige herbouw, ontmanteling van een woning of wooneenheid Energieprestatiepeil REG 2015 Een premie aanvragen in 5 stappen

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie

WEGWIJS IN energie. Versie november 2014 Energie

WEGWIJS IN energie. Versie november 2014 Energie WEGWIJS IN energie Versie november 2014 Energie WEGWIJS IN ENERGIE in drie stappen... Het sociaal tarief voor gas en elektriciteit Het sociaal stookoliefonds Het gas- en elektriciteitsfonds Wegwijs in

Nadere informatie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie Art.nr. 45755: REGpremie Combinatiepremie 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2014 Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren of Vervanging van enkel of dubbel

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER APHILION Q² Beleggingsvennootschap met veranderlijk naar Belgisch recht Havenlaan 86C, bus 320, te 1000 Brussel Ondernemingsnummer: 0475805685 Inschrijvingsformulier Aphilion Q² 1/5 INSCHRIJVINGSFORMULIER

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ELEKTRICITEIT - GAS TOEPASSELIJK IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VANAF 1 JUNI 2015

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ELEKTRICITEIT - GAS TOEPASSELIJK IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VANAF 1 JUNI 2015 ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ELEKTRICITEIT - GAS TOEPASSELIJK IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VANAF 1 JUNI 2015 ARTIKEL 1. TOEPASSINGSGEBIED EN VOORWERP VAN DE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN "Netbeheerder":

Nadere informatie

Welke procedure volgen voor gas en elektriciteit?

Welke procedure volgen voor gas en elektriciteit? REGULERINGSCOMMISSIE U verhuist IN HET BRUSSELS Welke procedure volgen voor gas en elektriciteit? Verhuisformulieren ingesloten www.brugel.be U verhuist? Breng dan uw energieleverancier zo snel mogelijk

Nadere informatie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie Art.nr. 45755: REGpremie Combinatiepremie 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2014 Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren of Vervanging van enkel of dubbel

Nadere informatie

Voorbereiding van mijn aanvraag, Te bewaren

Voorbereiding van mijn aanvraag, Te bewaren FOD SOCIALE ZEKERHEID Directie-generaal Personen met een handicap 1712 Voorbereiding van mijn aanvraag, Te bewaren Verklaring voor het verkrijgen van een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) Deze

Nadere informatie

adoptie ingediend zijn.

adoptie ingediend zijn. Uw correspondent: Dossier: Datum: AANVRAAG OM EEN ADOPTIEPREMIE Met dit formulier vraagt u een adoptiepremie aan als werknemer. Wie als werknemer werkloos, invalide of gepensioneerd is, blijft voor de

Nadere informatie

Klantenovereenkomst Maatschappen. Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop

Klantenovereenkomst Maatschappen. Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop Klantenovereenkomst Maatschappen Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop Klantenovereenkomst Maatschappen Door een rekening te openen bij BinckBank zijn alle vennoten van de maatschap

Nadere informatie

Ik wens eneco gas te ontvangen gedurende:

Ik wens eneco gas te ontvangen gedurende: Contract ContraCt voor voor de levering de levering van van 100% groene groene elektriciteit elektriciteit en/of en/of gas gas Eneco contract voor de levering van elektriciteit en/of gas, afgesloten voor

Nadere informatie

l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ Telefoon

l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ Telefoon Verhuizingsformulier bij levering van elektriciteit en/of gas Overlijden / verandering van statuut / Breuk / Scheiding Vul het formulier hieronder in en verstuur het ten laatste binnen de 7 dagen, volgend

Nadere informatie

AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT. Nota op vraag van de Begeleidingscommissie

AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT. Nota op vraag van de Begeleidingscommissie AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT Nota op vraag van de Begeleidingscommissie 1 maart 2013 Inhoudstafel Inleiding... 4 1. Automatisering: omschrijving

Nadere informatie

aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan

aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan Invullen en ondertekend terugsturen naar FORTUNEO BANK Koloniënstraat 11-1000 Brussel OM DE OPENING VAN UW PENSIOENSPAREN EFFICIËNT TE LATEN VERLOPEN:

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING VOOR EEN RECHTSPERSOON (1)

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING VOOR EEN RECHTSPERSOON (1) AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING VOOR EEN RECHTSPERSOON (1) Om een rekening te kunnen openen: INVULLEN IN BLOKLETTERS EN ONDERTEKEND TERUGSTUREN NAAR : Fortuneo Belgium - Klantendienst Koloniënstraat

Nadere informatie

Voornaam: Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:... Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Rijksregisternummer:. Identiteitskaartnummer:.

Voornaam: Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:... Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Rijksregisternummer:. Identiteitskaartnummer:. Kredietaanvraag Vlaamse Energielening I. Persoonlijke gegevens Persoonlijke gegevens (kredietaanvrager 1) Aanspreking : Dhr. Mevr. Naam: Voornaam:.. Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:.... Geboortedatum:

Nadere informatie

PASPOORT? OPGELET: Bij ontbrekende bewijsstukken is uw dossier onvolledig en kunnen wij uw aanvraag niet behandelen!

PASPOORT? OPGELET: Bij ontbrekende bewijsstukken is uw dossier onvolledig en kunnen wij uw aanvraag niet behandelen! WELKE DOCUMENTEN VOOR TE LEGGEN VOOR DE AANVRAAG VAN EEN PASPOORT? Het aanvraagformulier Aanvraag voor een minderjarige: te ondertekenen door beide ouders (behalve uitzonderlijke gevallen) of door de voogd

Nadere informatie

AANVRAAG OM KRAAMGELD (Model E)

AANVRAAG OM KRAAMGELD (Model E) Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be AANVRAAG OM KRAAMGELD (Model E) Met dit formulier kunt u kraamgeld aanvragen

Nadere informatie