VOORTGANGSVERSLAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORTGANGSVERSLAG 2011 1"

Transcriptie

1 Netherlands School for Advanced Studies in Theology and Religion (NOSTER) VOORTGANGSVERSLAG I. Organisatie en beleid 1. Organisatie en personele bezetting 2011 NOSTER Bureau Directeur: prof.dr. A.J.A.C.M. Korte (0,4 fte) Bestuurssecretaris en Opleidingscoördinator: dr. Ch. van der Leest (0,6 fte) (van 15 januari tot 15 juli vanwege zwangerschapsverlof vervangen door dr. A.S. van Klinken) Coördinator Professionalisering Onderzoeksaanvragen: drs. I. van Renswoude (0,2 fte) (tot 1 juni 2011) Secretaresse: A.H. Havinga (0,5 fte) Instellingsraad Prof.dr. M. Sarot (voorzitter, UU), prof.dr. W. Janse (VU), prof.dr. A.F. de Jong (LEI), prof.dr. F.G. Immink (PThU), prof.dr. H.L. Beck (TiU), prof.dr. M. te Velde (TUK), prof.dr. B.H. Vedder (tot 20 juni, RU), prof.dr. F. Wijsen (per 20 juni, RU), prof.dr. A.J. Denaux (TiU, FKT), prof.dr. G.C. den Hertog (TUA), prof.dr. H. Alma (UvH), prof.dr. A.J. Beck (ETF), prof.dr. G.H. van Kooten (RUG). Prof.dr. A.J.A.C.M. Korte (directeur als adviserend lid), dr. Ch. van der Leest (bestuurssecretaris) Vergadering: 20 juni 2011 Bestuur Prof.dr. P.J.A. Nissen (voorzitter, RU), prof.dr. R.R. Ganzevoort (VU), prof.dr. A.F. de Jong (LEI), prof.dr. A.L. Molendijk (RUG), prof.dr. H. Noordegraaf (PThU), prof.dr. W.J.C. Weren (tot 20 juni, TiU), prof.dr. M.A.C. de Haardt (RU/TiU), drs. N. Brunsveld (juniorzetel, tot 28 juni, UU), drs. J.B. Voogd (juniorzetel, per 20 juni, PThU). Prof.dr. A.J.A.C.M. Korte (directeur als adviserend lid), dr. Ch. van der Leest (bestuurssecretaris) Vergaderingen: 28 maart, 20 juni en 5 december 2011 Begeleidingscommisie voor Opleiding en Onderzoek (BCOO): Prof.dr. A.J.A.C.M. Korte (voorzitter), prof.dr. L.J. van den Brom (tot 30 november, PThU), prof.dr. G. Kwakkel (TUK), prof.dr. L.J. Lietaert Peerbolte (VU), dr. A. Nugteren (TiU), prof.dr. J.B.A.M. Schilderman (RU), prof. dr. F.J.S. Wijsen (tot 1 juni, RU), prof.dr. W. Janse (VU), prof. dr. P.H.A.I. Jonkers (TiU, FKT), drs. P. Dronkers (juniorzetel, tot 28 juni, PThU), A.M. Wetter MA (juniorzetel, UU), drs. R.A. Wagenvoorde (juniorzetel, per 20 juni, RUG), drs. F. Willems (juniorzetel, tot 28 juni, RU), drs. H. Wouters (juniorzetel, per 20 juni, RU), dr. Ch. van der Leest (opleidingscoördinator). Vergaderingen: 18 januari, 23 mei en 23 november 2011 Adviescommissie Professionalisering Onderzoeksaanvragen Prof. dr. A. A. den Hollander (VU), prof. dr. P. J. A. Nissen (RU), dr. M. Popovic (RUG), prof. dr. E. Venbrux (RU). Vergadering: 25 mei 2011 Promovendiraad Drs. N. Brunsveld (tot 28 juni, UU), drs. P. Dronkers (tot 28 juni, PThU), drs. J.B. Voogd (per 20 juni, PThU), drs. R.A. Wagenvoorde (per 20 juni, RUG), A.M. Wetter MA (UU), drs. F. Willems (tot 28 juni, RU), drs. H. Wouters (per 20 juni, RU). 1 Dit voortgangsverslag moet nog goedgekeurd worden door Bestuur en Instellingsraad van NOSTER. 1

2 Toegetreden juniorleden 2011 W.A. Boezelman MA (PThU), drs. B.L.F. Kamphuis (VU), drs. L.H.L. Kamphuis (TUK), T.E.M. Krijger MA (RUG), drs. S. Noor (RU), drs. A. Reitsma MPhil (VU), drs. J.B. Voogd (PThU), R.A. Wagenvoorde MSc (RUG), drs. H. Wouters (RU) en drs. F. Ziel (PThU) Toegetreden seniorleden 2011 Dr. W.A. den Boer (TUA), dr. R. Brouwer (PThU), dr. A.J.M. Elshof (TiU, FKT), prof.dr. G. Harinck (VU), dr. C. Jedan (RUG), prof.dr. B.J. Koet (TiU, FKT), prof.dr. L.J. Koffeman (PThU), dr. L.M. van Liere (UU), prof.dr. B. Meyer (UU), dr. M. Popovic (RUG), dr. T. Quartier (RU), dr. J.H. Roeland (VU), prof.dr. P.B. Smit (VU) en prof.dr. J.H. de Wit (VU). Vertrokken juniorleden 2011 Dr. J.M. Bos (TiU, FKT), dr. J. van de Kamp (VU) en dr. A.S. van Klinken (UU). Vertrokken seniorleden 2011 Prof.dr. M.B. ter Borg (UL), prof.dr. L.J. van den Brom (PThU), prof.dr. G. Essen (RU), prof.dr. E.R. Jonker (PThU), prof.dr. H.W.M. Rikhof (TiU, FKT), dr. H.W.M. van de Sandt (TiU), prof.dr. E. Talstra (VU), prof.dr. H.J. Tieleman (UU) en prof.dr. W.J.C. Weren (TiU). 2. Beleid 2011 Prominente beleidszaken van NOSTER in 2011: 1) Doorvoering financiële en organisatorische reorganisatie 2) Curriculum herziening en invoering betaald onderwijs 3) Stimuleren van innovatieve (interdisciplinaire en thematische) onderzoekssamenwerking 4) Bevorderen van het indienen van succesvolle onderzoeksaanvragen. Ad 1) Doorvoering financiële en organisatorische reorganisatie Afgeslankte organisatie: In 2011 zijn de in 2010 afgesproken veranderingen ingevoerd in de eigen organisatie en taken. Met een sterk verminderd budget, een kleiner bureau en een efficiënter onderwijsprogramma sluit NOSTER aan bij de DLG-LOGOS overeenkomst, waarin de taken van landelijke onderzoekscholen in de geesteswetenschappen zijn vastgelegd. Tegelijk heeft NOSTER een eigen positie hierbinnen, met onder meer een eigen model van coöperatieve financiering via contributies. Dit model maakt het mogelijk om ook buiten het verband van de geesteswetenschappelijke faculteiten samen te werken, van belang omdat de helft van de NOSTER participanten daar niet binnen valt. Naast de contributies ontvangt NOSTER een bijdrage uit Duurzame Geesteswetenschappen ter ondersteuning de onderwijstaken. Behalve de financiering van de NOSTER medewerkers en van de organisatie van het onderwijs worden de NOSTER inkomsten gebruikt om samenwerkingsprojecten van seniorleden te stimuleren. Met dit geld worden themagroepen, themabijeenkomsten en hieruit voortvloeiende publicaties in de STAR reeks (NOSTER publicatieserie bij Brill) ondersteund. Nieuwe NOSTER participant: Per 1 september 2011 is de Universiteit van Amsterdam toegetreden als participant van NOSTER. Alle erkende wetenschappelijke opleidingen theologie en religiewetenschappen in Nederland zijn nu bij NOSTER aangesloten KNAW- ECOS hererkenning: Het NOSTER bestuur en de Instellingsraad hebben in juni 2011 besloten opnieuw KNAW-ECOS erkenning aan te vragen. NOSTER heeft bij de KNAW ECOS uitstel aangevraagd en gekregen van de aanvraag tot hererkenning (die in 2011 had moeten plaatsvinden). De aanvraag zal nu in de tweede helft van 2012 worden ingediend. Zo valt goed aan te sluiten bij de visitaties van de afzonderlijke participanten, die in 2012 plaatsvinden. De NOSTER hererkenning heeft alleen betrekking op het eigen onderwijs en op de eigen onderzoeksactiviteiten van NOSTER, zoals conferenties, themabijeenkomsten, themagroepen en gemeenschappelijke publicaties. Een kleine internationale commissie van peer reviewers wordt betrokken bij deze visitatie. Het NOSTER bestuur heeft besloten de secretaris functie in 2012 met 0,1 uit te breiden voor de organisatie van de hererkenningsprocedure ten laste van de reserve. Nieuwe NOSTER locatie en NOSTER bureau: In augustus 2011 is het NOSTER bureau verhuisd van universiteitscampus De Uithof naar de binnenstad van Utrecht. Te samen met het Departement 2

3 Religiewetenschap en Theologie heeft NOSTER haar intrek genomen op de Trans nr. 14, vlak bij het Academiegebouw. De NOSTER bureau ruimte zelf is, in samenhang met de bezuinigingen, aanzienlijk kleiner geworden. Ad 2) Curriculum herziening en invoering betaald onderwijs Vernieuwing onderwijsprogramma: In 2011 is het onderwijsprogramma verder verbeterd en geconcentreerd rond vaste en succesvolle onderdelen. In overleg met de BCOO en het NOSTER bestuur is het nieuwe, gestandaardiseerde aanbod vastgelegd: het bestaat uit Algemene Opleidingsdagen in het voorjaar, doorlopende disciplinaire en thematische seminars, en afzonderlijke verdiepingscursussen die in nauw overleg met (groepen) promovendi worden georganiseerd. Daarnaast zijn er Master classes met (inter)nationale gastdocenten. Nieuw is de jaarlijkse algemene introductiecursus, Engaging Religion, die in het najaar van 2012 voor het eerst wordt gegeven, en de Algemene Startdag in het najaar als platformdag voor de promovendi. Op 4 oktober 2011 is deze Startdag voor het eerst georganiseerd: de bijeenkomsten van drie seminars werden tegelijk in Utrecht gehouden en een gemeenschappelijke lunch van alle aanwezigen docenten en promovendi met het NOSTER bureau werd druk bezocht. Invoering betaald onderwijs: Ook de financiële organisatie van het NOSTER onderwijs is vernieuwd als gevolg van de DLG-LOGOS afspraken. Juniorleden van NOSTER nemen zonder kosten deel (zij vallen onder de contributieregeling), Research Master studenten kunnen met behulp van hun rugzakje aanschuiven, en bij buitenpromovendi die het onderwijs volgen worden nu basisbedragen in rekening gebracht. Buitenpromovendi die aan de voorwaarden voor lidmaatschap voldoen kunnen tegen betaling onderwijs volgen (1 jarig of meerjarig onderwijspakket). De invoering van deze omvangrijke financiële administratie blijkt in de praktijk een flinke belasting voor het NOSTER bureau te betekenen. Vernieuwing NOSTER website: Om het NOSTER onderwijsaanbod evenals het locale PhD en ResMa onderwijs beter zichtbaar te maken is in 2011 de NOSTER website overzichtelijker en toegankelijker ingericht, met meer mogelijkheden tot interactief gebruik (zoals digitale cursusaanmelding). Ad 3) Stimuleren van innovatieve (interdisciplinaire en thematische) onderzoekssamenwerking Themagroepen en themabijeenkomsten:: Het NOSTER bestuur heeft besloten themagroepen (meerjarig) en themabijeenkomsten (eenmalig) te willen blijven financieren om te bevorderen dat (vak)vernieuwende (interdisciplinaire en thematische) onderzoekssamenwerking tussen NOSTER leden plaatsvindt. Deze onderzoekssamenwerking, in de vorm van onderzoeksnetwerken die werken aan verschillende producten zoals conferenties, bundels, studieboeken, en NWO-aanvragen, draagt bij aan de ontwikkeling en profilering van de vakgebieden theologie en religiewetenschappen in Nederland en levert de context van het Ph.D. onderwijs van NOSTER. Nieuwe financiering themabijeenkomsten: Ter bevordering van de onderzoekssamenwerking binnen NOSTER heeft het bestuur op 17 december 2007 besloten om een aantal achtereenvolgende jaren een bedrag van ,- per jaar te reserveren voor themabijeenkomsten. Dit bedrag gaat ten laste van de reserve. Eind 2010 hebben Bestuur en Instellingsraad besloten een vast bedrag in de begroting van NOSTER hiervoor te bestemmen, zodat de themabijeenkomsten niet meer een bestemming van de reserve zijn, maar een vast onderdeel vormen van de uitgaven voor onderzoekssamenwerking binnen NOSTER. Overgangsregeling financiering STAR reeks: In 2010 is vastgesteld dat vanwege de bezuinigingen geen ruimte meer gemaakt kan worden in de begroting voor financiële ondersteuning van uitgaven in de STAR-reeks. Op het moment dat de begroting 2011 werd opgesteld, waren er afspraken met de redacteuren van zeven delen om hun publicatie uit te brengen in de STAR-reeks. Om de verplichtingen die NOSTER is aangegaan met de redacteuren van de uitstaande delen na te kunnen komen, is in 2011 besloten eenmalig een bedrag van ,- van de reserve te bestemmen voor de afronding van deze delen. Een bedrag van 6.250,- is in het verslagjaar opgevraagd, waardoor nog ,- als verplichting staat opgenomen in de reserve. Ad 4) Bevorderen van het indienen van succesvolle onderzoeksaanvragen Voortzetting project Professionalisering van Onderzoeksaanvragen : In 2010 en 2011 heeft het NOSTER bestuur een project Professionalisering van Onderzoeksaanvragen uitgevoerd, met dr. Irene van Renswoude als projectmedewerker. Doelstelling is meer succesvolle subsidie aanvragen op het gebied van theologie en godsdienstwetenschap te verkrijgen, door individuele en groepsgewijze ondersteuning van aanvragers (met informatie, advies en feedback). Bij het vertrek van Irene van Renswoude per 1 juni 3

4 2011 heeft de POa commissie geadviseerd dat NOSTER de makelaarsfunctie op het gebied van informatie en feedback over onderzoeksvragen continueert en versterkt. Daarvoor zal het resterende deel van het gereserveerde geld voor het project Professionalisering van Onderzoeksaanvragen worden ingezet. Het Bestuur heeft besloten dat in 2012 de POA-taken geïntegreerd zullen worden in het NOSTER-bureau, waarvoor de aanstelling van de secretaris in 2012 met 0,1 fte wordt uitgebreid. II. Resultaten 1. Onderwijs Promoties NOSTER-leden Adriaan van Klinken (UU) op 12 januari 2011 Titel proefschrift: ` The need for circumcised men. The quest for transformed masculinities in African Christianity in the context of the HIV epidemic` promotores: prof.dr. M.T. Frederiks, prof.dr. A.J.A.C.M. Korte en prof.dr. E. Chitando. 2. Guus Timmerman (TiU) op 13 april 2011 Titel proefschrift: Gezien de ander: Eerbied voor autonomie en authenticiteit in het pastoraat promotores: prof.dr. F.J.H. Vosman, prof.dr. A.J. Baart en prof.dr. J.B.M. Wissink. 3. San van Eersel (RU) op 12 mei 2011 Titel proefschrift: Towards Dialogue. Teacher/student interaction in interreligious communication. Promotores: prof. dr. C.A.M. Hermans & prof. dr. P.J.C. Sleegers 4. Annika den Dikken (UU) op 10 juni 2011 Titel proefschrift: Body Enhancement. Body Images, Vulnerability and Moral Responsibility.' Promotoren zijn: prof.dr. A.J.A.C.M. Korte en prof.dr. M. Düwell 5. Henk-Jan Prosman (UU) op 4 juli 2011 Titel proefschrift: The Postmodern Condition and the Meaning of Secularity. A Study on the Religious Dynamics of Postmodernity Promotoren: prof.dr. D.M. Grube & prof.dr. P.H.AI. Jonkers 6. I.G. Driessen (RU) op 24 november 2011 Titel proefschrift: Learning to deliberate in religious education. Goal orientations and educational methods of Christian adult education in a pluralist context Promotores: prof. dr. C.A.M. Hermans & prof. dr. A.T.M. de Jong 7. Jan van de Kamp (VU) op 19 december 2011 Titel proefschrift: Auff bitte und einrahten etzlicher frommen Menschen ins hochteutsche ubersetzet. Deutsche Übersetzungen englischer und niederländischer reformierter Erbauungsliteratur und die Rolle von Netzwerken. Promotor: prof.dr. W.J. op `t Hof NOSTER-certificaten 2011 In 2011 is aan vier promovendi het NOSTER-certificaat uitgereikt als bewijs van afronding van de opleiding binnen NOSTER. Promovendi die in aanmerking komen voor een NOSTER-certificaat hebben 15 EC aan cursussen gevolgd, 3 maal de Algemene Opleidingsdagen van NOSTER bijgewoond (en op twee opleidingsdagen een presentatie verzorgd: een van recent gestart onderzoek 4

5 en een van gevorderd dissertatieonderzoek met seniorrespons) en min. 50 uur besteed aan het bijwonen van Master classes, bijeenkomsten van een netwerkgroep binnen NOSTER, conferenties e.d. De gecertificeerden in 2011 zijn: drs. N. Brunsveld (UU), drs. W.A. de Jong (PThU), drs. I.S. Löwisch (UU) en A.M. Wetter MA (UU). Cursussen voor promovendi en Research Master studenten 2011 Titel en docent Multidisciplinary Seminars in Religion, Theology and Gender Prof.dr. A.J.A.C.M. Korte (UU) PhD Text Reading Seminar The Challenge of Difference: Sexualities and (Post) Secularities Prof.dr. A.J.A.C.M. Korte (UU) PhD Seminar Empirical Research in Religion Prof.dr. R.R. Ganzevoort (VU) & prof.dr. M. Barnard (PThU/VU) PhD Seminar Historical Research in Theology and Religious Studies Prof.dr. P.J.A. Nissen (RU) Theology and Philosophy in Contemporary Contexts: Post- Colonial, Post-Modern, and Post- Secular Approaches Dr. L.M. van Liere (UU) & dr. S.A.J. van Erp (RU Master class Graham Ward Prof. G. Ward (University of Aantal Aanmeldingen Promovendi NOSTER ResMa instelling NOSTER Anders* Manchester) Totaal * De groep anders bestaat voornamelijk uit buitenpromovendi verbonden aan de verschillende in NOSTER participerende instellingen. Een aantal deelnemers in de categorie anders is regulier promovendus/a, maar (nog) geen NOSTER-lid. Algemene Opleidingsdagen 2011 Datum en plaats: 14 en 15 april 2011 in Conferentiecentrum Kontakt der Kontinenten, Soesterberg. Deelnemers: 37 promovendi, waarvan 12 buitenpromovendi. Programma: 14 april: Presentaties recentelijk gestart dissertatieonderzoek (13): Sigrid Coenradie (UU, Loyalty among former Samurai: Christianity in early Meiji Japan ( ) ); Riëtte Beurmanjer (UU, En zo danst. Een hermeneutische theorie over bibliodans als spirituele lezing ); Adriana Balk van Rossum (VU, Geloof en incest ); Nora Asrami (RU, Een onderzoek naar identiteitsontwikkelingen onder moslimjongvolwassenen ); Caroly van Oostende (UU, Marcolf als heilige dwaas, een studie naar het middellatijnse Salomo en Marcolf ); Rianne Voogd (PThU, Onderzoek naar de heilige kus ); Lammert Kamphuis (TUK, Civil Society: speeltuin of valkuil voor 5

6 de kerk? ); Jan den Hertog (UU, Verkeerd verbonden? Een onderzoek naar de houding van de Protestantse Kerk Nederland ten opzichte van de Palestijnen en de Palestijnse kwestie, vanaf 1930 ); Sylvia Castelli (VU, The History of New Testament Conjectural Emendation in the 18th Century: The Period of Wettstein and Bowyer ); Sabine Nijland (RU, De weg van Damáris ); Reneé Wagenvoorde (RUG, Religie en Goed Burgerschap: Goed burgerschap in theorie en beleid ); Hade Wouters (RU, Telling and Sharing the Things of Great Value: The Construction of the Story of the School by Teams of Teachers of Dutch, Catholic Primary Schools ); Frederik Ziel (PThU, De theologische relevantie van Charles Taylors seculariseringsthese ) Presentaties van gevorderd dissertatieonderzoek met seniorrespons (8): Aloys Wijngaards (RU, On the Conversation Between Theologians and Economists: A Contribution to Public Theology. Respons: prof. Theo de Wit, TiU); Anne-Mareike Wetter (UU, Female Literary Characters as Embodiment of Israelite Identity. Respons: prof. Dorothea Erbele-Kuester, PThU); Gerben van Manen (PThU, Ontmoeting met God in een tijd van beleving. Respons: prof. Jozef Wissink, TiU); Ilonka Terlouw (PThU, Wat wil God, wat zegt God?' Over de verbinding van het evangelische geloof met het dagelijks leven. Respons: dr. Peter Versteeg, VU); Ingeborg Löwisch (UU, Gendered Genealogies in Response to Trauma: Gynealogy performance in the documentary My Life Part 2 as response to the legacy of the Shoah. Respons: prof. Maaike de Haardt, RU/TiU); Niek Brunsveld (UU, You cannot deny that... A pragmatic pluralist perspective on truth in religious propositions. Respons: prof. Wim Drees, LEI); Judith Samson (RU, Reading Images of Christ: The struggle over homosexuality in popular religious images of Jesus. Respons: dr. Peter Versteeg, VU); Wietske de Jong (PThU, Van Postkoloniale kritiek naar postkoloniale christologie. Respons: prof. Martha Frederiks, UU). Avondprogramma: De Passie van. dr. Jan Krans (VU): Interactieve lezing over de Bijbel en pseudowetenschap 15 april Plenaire sessie: Werken aan je Track Record, m.m.v. dr. Caroline Vander Stichele (UvA) en dr. Arwin van Wilgenburg (TiU). Drie workshops: 1. Schrijven van onderzoeksaanvragen (drs. Irene van Renswoude, NOSTER) 2. Presentatie van onderzoek (dr. Lotte Tavecchio, bureau Brigitte Hertz) 3. Publiceren van artikel in een tijdschrift (prof.dr. Bert-Jan Lietaert Peerbolte, VU) Naast de onderzoekspresentaties en vaardigheidstrainingen vond ook het jaarlijkse promovendiberaad plaats - met hiernaast een apart overleg voor buitenpromovendi. 2. Onderzoek Themagroepen 2011 De onderzoekssamenwerking binnen NOSTER vond ook in 2011 plaats in zogenaamde themagroepen: onderzoeksnetwerken die werken aan verschillende producten als bundels, studieboeken, conferenties, NWO-aanvragen et cetera. De subsidie die per NOSTER-seniorlid gereserveerd is voor deelname aan een themagroep bedroeg in ,-. De volgende themagroepen, waarin in totaal ruim 75 seniorleden van NOSTER participeren, waren in 2011 actief binnen NOSTER 2 : 1. Constructing Theories on Spirituality (coördinator: Dr. E. Hense, RU); 2. De Targoem in Christelijk Europa (coördinator: Prof.dr. H.M. Kirn, PThU); 2 Een overzicht van de activiteiten die in 2011 hebben plaatsgevonden vanuit de themagroepen is te vinden op de website van NOSTER: onder Research -» Theme groups. 6

7 3. `Obstakel of oogappel: de moderne fascinatie voor het offer (coördinatoren: prof.dr. A.J.A.C.M. Korte (UU), dr. J. Duyndam (UvH), prof.dr. M. Poorthuis (TiU); 4. Evangelical Theology in Transition (coördinatoren: dr. E. van Staalduine VU, prof.dr. C. van der Kooi, VU en prof.dr. A. Vos, ETF); 5. Film en religie (coördinatoren: dr. F.L. Bakker, UU en prof.dr. R.R. Ganzevoort, VU); 6. Geestelijke verzorging (coördinator: prof.dr. H. Schilderman, RU); 7. Religieus gezag in heden en verleden (coördinatoren: prof. dr. K. von Stuckrad, RUG); 8. Geweld in het Nieuwe Testament (coördinatoren: prof.dr. B.J. Lietaert Peerbolte, VU); 9. Religious Stories we Live by (coördinatoren: dr. M. Scherer-Rath, RU en prof.dr. R.R. Ganzevoort, VU) Themabijeenkomsten In 2011 was in totaal 4500 beschikbaar voor themabijeenkomsten. Daarmee zijn/worden de volgende bijeenkomsten gesubsidieerd: 1. The Root Causes of Terrorism: A Religious Studies Perspective (Conferentie, Leiden mei Aanvragers: dr. H.W. Sneller, LEI en dr. L.M. van Liere, UU)\ 2. Liminality Revisited (Masterclass and Seminar, 26 mei Aanvragers: prof.dr. M. Barnard, PThU/VU en prof.dr. P. Post, TiU) 3. Kloosters in de moderne cultuur (Themabijeenkomst, Tilburg, 20 of 28 oktober Aanvragers: dr. L. van Tongeren, TiU en prof.dr. E. Venbrux, RU) 4. Religion and their Despisers Criticism and Vilification of Religions and Believers (Conference NGG & NOSTER, 4-5 november Aanvragers: dr. C. Baumgartner, UU, dr. J. Borsje, UvA en prof.dr. G. Wiegers, UvA) 5. Archeology, Architecture and Liturgy: Ancient Galilean Synagogues in Context (Master seminar, Leiden, 7 februari Aanvragers: prof.dr. J. Zangenberg, LEI, dr. E. Ottenheijm, UU/FKT, dr. J.M. Tromp, LEI en dr. M. Popovic, RUG) 6. The Relevance of the Dordt Church Order in Different Contexts (Themabijeenkomst, Dordrecht, 9 november Aanvrager: Prof.dr. L.J. Koffeman, PThU) Netwerkgroepen 2011 Onderzoekssamenwerking tussen promovendi vindt plaats in zogenaamde netwerkgroepen. Juniorleden van de school kunnen binnen hun opleidingstraject optioneel deelnemen aan zo n groep of besluiten deze zelf te vormen. Netwerkgroepen zijn peer groepen van promovendi die werken aan verwante onderzoeken. Die verwantschap kan thematisch of disciplinair van aard zijn. In deze groepen kunnen promovendi feedback geven op elkaars onderzoek. NOSTER treedt daarbij stimulerend en faciliterend op. In 2010 waren twee netwerkgroepen binnen NOSTER actief: 1. Netwerkgroep Bijbelwetenschappen (Contactpersoon: drs. M.M.E. Vroon-van Vugt, TiU) 2. Netwerkgroep Nieuwe Spiritualiteit (Contactpersoon: ir M Phil J.T. Berghuijs-van Dijk, UU) Onderzoekssamenwerking (NWO-subsidies) 2011 De afgelopen jaren hebben er verschillende door NWO gefinancierde internationaliseringsprojecten binnen NOSTER plaatsgevonden. Een daarvan was een samenwerkingsproject tussen NOSTER Leuven, getiteld Orthodoxy and Adaption as Conflicting Religious Identities (looptijd ). Het wetenschappelijk en financieel eindverslag van dit project is in 2008 al goedgekeurd. Vanuit de vijf deelprojecten van het internationaliseringsproject (Early Christianity in Its Jewish and Hellenistic 3 Een overzicht van de inhoud van de themabijeenkomsten die in 2011 hebben plaatsgevonden is te vinden op de website van NOSTER: onder NOSTER Events -» Thematic Seminars. 7

8 Context; Plurality, Identity and Religious Literary Canon; Protestant and Catholic Modernism in the Low Countries ; Religion, Contingency and Truth; Coping with the Changed/Changing Reality) zouden nog vier publicaties verschijnen. Een van die publicaties is in het verslagjaar uitgekomen: B.E.J.H. Becking (ed.), Orthodoxy, Liberalism, and Adaptation. Essays on Ways of Worldmaking in Times of Change in Biblical, Historical and Systematic Perspectives (Studies in Theology and Religion 15), Leiden, Brill, 2011 (publicatie van de papers van de afsluitende conferentie over het samenwerkingsproject tussen NOSTER en KU Leuven over orthodoxie en aanpassing). Studies in Theology and Religion (STAR) 2011 Hoofdredacteur: prof.dr. J.W. van Henten (UvA); redactieassistent: W. Jelier, MA; serieredactie: Prof.dr. D. Müller (RU), prof.dr. C. van der Kooi (VU), prof.dr. H.L. Beck (TiU) en prof. dr. M.B. ter Borg (LEI). Verschenen in 2011: B.E.J.H. Becking (ed.), Orthodoxy, Liberalism, and Adaptation. Essays on Ways of Worldmaking in Times of Change in Biblical, Historical and Systematic Perspectives (Studies in Theology and Religion 15), Leiden, Brill,

9 III. Financiële gegevens (GW - Departement Religiewetenschap en Theologie) Nederlandse Onderzoekschool voor Theologie en Religiewetenschap (NOSTER) Bestemmingsreserve op 1 januari Terugboeking saldo OHW per Opbrengsten - 1e geldstroom e geldstroom - 0-3e geldstroom derden Kosten Personeelskosten Materiële kosten Effect mutatie in onderhanden projecten Resultaat Bestemmingsreserve op 31 december Opmerking: De personele kosten van A.M. Korte voor boekjaar 2010 voor 0,4 fte zijn in boekjaar 2011 geboekt voor een bedrag van , M. J. Oude Griep 9

10 Resultaat 2011 Uit bovenstaand financieel overzicht (opgaaf UU) blijkt dat in 2011 een negatief resultaat van ,- is behaald. Voor dit resultaat zijn de volgende verklaringen: I. Dit negatieve resultaat is grotendeels te verklaren door de nagekomen rekeningen 2010 van in totaal ruim ,-. Dit bedrag is met name zo hoog vanwege de nagekomen rekeningen voor de personele kosten van de NOSTER-directeur en secretaris voor 2010, respectievelijk en ca ,-. Daarnaast zijn in het verslagjaar de kosten voor de ondersteuning voor de hoofdredacteur van de STAR-reeks voor 2009 en 2010 opgevraagd, 5.000,-. II. In de voorgaande jaren is NOSTER ten laste van haar reserve een aantal verplichtingen aangegaan. Zo is in 2011 ruim ,- van de reserve uitgegeven, onder meer aan subsidies voor themagroepen (ca ,-) en themabijeenkomsten ( 1.250,-) en aan de aanstelling van een coördinator Professionalisering van Onderzoeksaanvragen ( 3.995,-). Daarnaast is een deel van de reserve besteed aan de STAR-reeks ( 6.250,-). III. In 2010 is door bestuur en Instellingsraad van NOSTER besloten in 2 jaar tijd terug te gaan van een begroting van ,- naar een begroting van ,- (bezuiniging van 31%). Deze bezuinigingsslag wordt grotendeels mogelijk gemaakt door het terugbrengen van de functie van de NOSTER-directeur van 0,4 fte naar 0,2 fte en van de secretaris van 0,6 fte naar 0,4 fte. Eind 2010 is besloten om 2011 als overgangsjaar te laten gelden, waarin de omvang van de aanstellingen van directeur en secretaris hetzelfde blijven als voorheen om NOSTER efficiënter te organiseren, zodat de bezuinigingen vanaf januari 2012 mogelijk zijn. De extra kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn ten laste gegaan van de reserve. IV. Tot slot is een reden voor het negatieve resultaat de nog te ontvangen inkomsten voor 2011, zoals de gelden vanuit het Regieorgaan Duurzame Geesteswetenschappen voor de organisatie en het overzicht van landelijk Research Master en PhD onderwijs ( ,-), contributie van een van de in NOSTER participerende instellingen ( 2.000,-), cursusgeld van Research Masterstudenten uit de faculteiten GW ( 2.000,-) en overige cursusgelden (ca ,-). Ondanks het negatieve resultaat voor 2010, had NOSTER op 31 december 2011 een reserve van ,- Reserve NOSTER Reserve per 31 december 2010 (opgaaf UU) ,- Hiervan is bestemd en/of verplicht: Hererkenningsprocedure ,- Nagekomen rekeningen ,- Gereserveerd bedrag voor themagroepen ,- Bijdrage Leuven ,- Dubbellidmaatsch/nieuwe themagroepen 3.450,- Themabijeenkomsten ,- Coördinator prof. oz-aanvragen ,- Themabijeenkomst prof. oz-aanvragen 2.709,- Tekort begroting 2011 i.v.m. overgangsjaar ,- Redactie laatste delen STAR-reeks ,- Totaal ,- Besteedbare reserve ,- Reserve per 31 december 2011 (opgaaf UU) ,- Hiervan is bestemd en/of verplicht: Hererkenningsprocedure ,- Nagekomen rekeningen ,- Subsidie themagroepen ,- Bijdrage Leuven ,- 10

11 Subsidie themabijeenkomsten 4.000,- Professionalisering oz-aanvragen ,- Secretaris 0,2 fte ,- Redactie laatste delen STAR-reeks ,- Vernieuwing website 5.365,- Totaal bestemde/verplichte reserve ,- Nog te verwachten inkomsten ,- Besteedbare reserve ,- Norm reserve per 1 januari 2011 is 110% personele lasten (verrekening salaris directeur met UU, secretaris en secretaresse) op basis van de begroting 2012, dat is ,- NOSTER heeft de volgende bestemmingen voor de reserve of is de volgende verplichtingen t.l.v. de reserve aangegaan: - Vanaf 2005 t/m 2010 is jaarlijks 2.000,- opgenomen in de begroting voor de hererkenningsprocedure van NOSTER, die in 2012/2013 zal plaatsvinden. Op dit moment staat ,- hiervoor gereserveerd in de bestemde reserve. - Tussen is een bedrag van ,85 aan subsidie toegekend voor themagroepen. Daarvan is tot nu toe ,94 opgevraagd in de vorm van declaraties. Een bedrag van 3.937,04 is teruggevloeid naar de algemene middelen, aangezien een aantal themagroepen inmiddels is afgesloten en niet de gehele subsidie heeft uitgegeven. Het overige bedrag van ,87 is voor themagroepen gereserveerd, aangezien NOSTER voor dat bedrag verplichtingen heeft aan verschillende themagroepen. - In 2005 is uit de tweede geldstroom een bedrag van 7.520,- vrijgevallen, dat in de reserve blijft staan voor het internationaliseringsproject NOSTER-Leuven Ondanks het feit dat NWO het project wetenschappelijk en financieel heeft goedgekeurd in 2008, zal nog een aantal bundels voortkomen uit de verschillende deelprojecten. De kosten die daarmee gepaard gaan (en die voor een deel al gemaakt zijn), zullen overeenkomstig een afspraak tussen de K.U. Leuven en NOSTER als alles is afgerond door NOSTER met de K.U. Leuven worden verrekend. - In de bestuursvergadering d.d. 17 december 2007 is besloten per jaar een bedrag van ,- van de reserve te bestemmen voor subsidie-aanvragen voor themabijeenkomsten (max ,- subsidie per bijeenkomst). Sinds 2011 maakt deze subsidievorm onderdeel uit van de reguliere begroting van NOSTER. In de begroting 2011 was een bedrag van 2.000,- hiervoor gereserveerd. Aangezien echter 1 themabijeenkomst in 2010 niet is doorgegaan, is besloten de aan de bijeenkomst toegekende subsidie van 2.500,- in 2011 aan andere themabijeenkomsten toe te kennen, waardoor er in 2011 een totaalbedrag van 4.500,- aan subsidie toe te kennen was. Aan 6 themabijeenkomsten is een subsidie toegekend, variërend tussen de 500,- en de 1.000,- per bijeenkomst. Twee themabijeenkomsten zullen plaatsvinden in 2012 en van een aantal themabijeenkomsten heeft de verrekening nog niet in het verslagjaar plaatsgevonden. Daarom staat een bedrag van 4.000,- t.l.v. de reserve voor themabijeenkomsten gereserveerd. - In 2008 heeft het bestuur van NOSTER besloten om in 2009 een coördinator professionalisering van onderzoeksaanvragen (POa) aan te stellen op parttime basis voor één jaar (schaal 10/11). De kosten die hiermee gemoeid zijn zouden ten laste komen van de reserve van NOSTER. In 2009 is bij de bespreking van de begroting voor 2010 besloten opnieuw een bedrag te reserveren voor de functie van coördinator POa ten laste van de reserve. In 2009 hebben sollicitatiegesprekken voor deze functie plaatsgevonden en per 1 januari 2010 is de coördinator POa uiteindelijk aangesteld voor 0,4 fte. In 2010 heeft het bestuur besloten de functie coördinator POa in 2011 te verlengen voor 0,2 fte. Op basis van de salariskosten voor de coördinator in 2010 is een bedrag van ,- voor de salariskosten van de coördinator POa in 2011 gereserveerd. Het volledige bedrag is echter niet opgemaakt, aangezien de coördinator per 1 juni 2011 haar werkzaamheden voor 11

FONDS WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK SEKSUALITEIT JAARVERSLAG

FONDS WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK SEKSUALITEIT JAARVERSLAG FONDS WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK SEKSUALITEIT JAARVERSLAG 2012 FONDS WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK SEKSUALITEIT JAARVERSLAG 2012 Voorwoord Het afgelopen jaar verliep wat minder somber dan we hadden verwacht.

Nadere informatie

j a a r v e r s l a g 2011 u n i v e r s i t e i t v o o r h u m a n i s t i e k u t r e c h t

j a a r v e r s l a g 2011 u n i v e r s i t e i t v o o r h u m a n i s t i e k u t r e c h t j a a r v e r s l a g 2011 u n i v e r s i t e i t v o o r h u m a n i s t i e k u t r e c h t j a a r v e r s l a g 2011 u n i v e r s i t e i t v o o r h u m a n i s t i e k u t r e c h t Utrecht, juni

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving

JAARVERSLAG 2012. Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving JAARVERSLAG 2012 Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving Het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving (DSTS) werd in 1988 opgericht door de Nederlandse dominicanen. Het DSTS

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Verslag raad van toezicht 1 Kengetallen 3 Voorwoord 5. Inhoudelijk verslag. 1 Missie en strategie 6. 2 Onderzoek en valorisatie 7

Inhoudsopgave. Verslag raad van toezicht 1 Kengetallen 3 Voorwoord 5. Inhoudelijk verslag. 1 Missie en strategie 6. 2 Onderzoek en valorisatie 7 JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave Verslag raad van toezicht 1 Kengetallen 3 Voorwoord 5 Inhoudelijk verslag 1 Missie en strategie 6 2 Onderzoek en valorisatie 7 3 Onderwijs 19 4 Bestuur en organisatie 37

Nadere informatie

Tilburg University Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Tilburg University Postbus 90153 5000 LE Tilburg T 013-466 9111 www.tilburguniversity.

Tilburg University Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Tilburg University Postbus 90153 5000 LE Tilburg T 013-466 9111 www.tilburguniversity. Jaarverslag 2012 Colofon Juni 2013, Tilburg University Samenstelling: Afdeling Strategy and Policy en Afdeling Financial Administration Productie: Communications and Marketing Opmaak en Drukwerk: PrismaPrint

Nadere informatie

Onderwijsprogramma Huizinga Instituuut

Onderwijsprogramma Huizinga Instituuut 2009 Onderwijsprogramma Huizinga Instituuut 2010 Inhoudsopgave Inleiding Doelstelling onderwijsprogramma 7 Opbouw onderwijsprogramma 7 Jaarplanning onderwijsprogramma 8 Agenda onderwijsprogramma 2009-2010

Nadere informatie

Evaluatie Rechtswetenschappelijk Onderzoek 2009

Evaluatie Rechtswetenschappelijk Onderzoek 2009 Evaluatie Rechtswetenschappelijk Onderzoek 2009 Inhoud Deel 1 Zelfstudie Erasmus School of Law Deel 2 Onderzoeksprogramma s Erasmus School of Law A. Het Domein van de rechter B. Lex Mercatoria C. Rechten

Nadere informatie

jaarverslag 2008 Instituut voor Nederlandse Geschiedenis Den Haag 2009

jaarverslag 2008 Instituut voor Nederlandse Geschiedenis Den Haag 2009 jaarverslag 2008 Instituut voor Nederlandse Geschiedenis Den Haag 2009 Inhoud woord vooraf 3 bestuur 4 adviesraad 5 beleid 6 wetenschappelijke activiteiten 8 instituut 17 bijlage 1 Lijst van medewerkers

Nadere informatie

Erasmus Trustfonds Jaarverslag 2014

Erasmus Trustfonds Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Erasmus Trustfonds Jaarverslag 2014 Bis dat, qui cito dat Hij geeft tweemaal, die snel geeft. Een vlot gebaar wordt dubbel gewaardeerd. Desiderius Erasmus pagina 4 pagina 14 pagina 17

Nadere informatie

Gerrit Rietveld Academie. Jaarstukken 2013

Gerrit Rietveld Academie. Jaarstukken 2013 Jaarstukken 2013 Amsterdam, 20 juni 2014 Inhoudsopgave Gegevens Gerrit Rietveld Academie 1 Verslag College van Bestuur bij de jaarrekening 2013 2 Continuïteitsparagraaf 15 Verslag van Raad van Toezicht

Nadere informatie

Jong Talent. Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten

Jong Talent. Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten Jong Talent Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten CAPHRI School for Public Health and Primary Care Faculty of Health, Medicine & Primary Care Universiteit Maastricht mei 2010 Name

Nadere informatie

Jaarverslag 2004/2005

Jaarverslag 2004/2005 Jaarverslag 2004/2005 VBA Beroepsvereniging van Beleggingsdeskundigen Inhoudsopgave : Samenstelling Bestuur en Commissies per 30 juni 2005............................................ 3 : Verslag van het

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening over het boekjaar 2012 van de Protestantse Kerk in Nederland

Jaarverslag en jaarrekening over het boekjaar 2012 van de Protestantse Kerk in Nederland Jaarverslag en jaarrekening over het boekjaar 2012 van de Protestantse Kerk in Nederland Uitgebracht door: Bestuur van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland Utrecht, 13 mei 2013

Nadere informatie

Actieplan Masterlanguage Finale Versie, 3 februari 2013. Disciplineoverleg Letteren en Geschiedenis (DLG)

Actieplan Masterlanguage Finale Versie, 3 februari 2013. Disciplineoverleg Letteren en Geschiedenis (DLG) GW/BES/AW/013/040 Actieplan Masterlanguage Finale Versie, 3 februari 2013 Disciplineoverleg Letteren en Geschiedenis (DLG) 1 Inleiding De geesteswetenschappen spelen een fundamentele rol in onze samenleving.

Nadere informatie

VOORWOORD. Juni 2012 Henk van der Sar, Voorzitter College van Bestuur. Protestantse Theologische Universiteit 3

VOORWOORD. Juni 2012 Henk van der Sar, Voorzitter College van Bestuur. Protestantse Theologische Universiteit 3 Jaarverslag 2011 VOORWOORD Ons besluit van ruim twee jaar geleden om de Protestantse Theologische Universiteit te verplaatsen naar Amsterdam en Groningen is nu in de fase van concrete uitvoering gekomen.

Nadere informatie

Open Universiteit JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2014. Open Universiteit. www.ou.nl. Open Universiteit. Bezoekadres Valkenburgerweg 177 6419 AT Heerlen

Open Universiteit JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2014. Open Universiteit. www.ou.nl. Open Universiteit. Bezoekadres Valkenburgerweg 177 6419 AT Heerlen Bezoekadres Valkenburgerweg 177 6419 AT Heerlen Postadres Postbus 2960 6401 DL Heerlen Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt onder de vereisten van de Creative

Nadere informatie

Feiten. Understanding Society. ijfers. Jaarverslag 2009 n12.493 studenten totaal. steropleidingen. 5711 masterstuden

Feiten. Understanding Society. ijfers. Jaarverslag 2009 n12.493 studenten totaal. steropleidingen. 5711 masterstuden Understanding Society n Feiten ijfers Jaarverslag 2009 n12.493 studenten totaal steropleidingen 5711 masterstuden 1851 wetenschappelijke publicaties in- houdsopgave Verslag van het stichtingsbestuur 4

Nadere informatie

Universiteit Utrecht. Jaarverslag 2010. Jaarverslag 2010 Universiteit Utrecht 1

Universiteit Utrecht. Jaarverslag 2010. Jaarverslag 2010 Universiteit Utrecht 1 Universiteit Utrecht Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Universiteit Utrecht 1 2 Universiteit Utrecht Jaarverslag 2010 Voorwoord Onze ambitie als vooraanstaande universiteit om onderwijs en onderzoek van

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2014

Jaarverslag en jaarrekening 2014 Jaarverslag en jaarrekening 2014 Vereniging voor christelijk hoger onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg, gevestigd te Amsterdam Aan de Ledenraad van VUvereniging Hierbij bieden wij u

Nadere informatie

Jaarverslag. Feiten en cijfers

Jaarverslag. Feiten en cijfers Jaarverslag 2010 Feiten en cijfers Jaarverslag Tilburg University 2010 Feiten & cijfers Stichting Katholieke Universiteit Brabant Warandelaan 2 5037 AB Tilburg 1 2 in- houdsopgave Verslag van het Stichtingsbestuur

Nadere informatie

JA A RSTUKKEN 2012. Ad 5: Verslag ALGEMENE LEDENVERGADERING 2012

JA A RSTUKKEN 2012. Ad 5: Verslag ALGEMENE LEDENVERGADERING 2012 nederlandse vereniging voor het onderwijs in de natuurwetenschappen A lg em ene Led env erg a d ering 2013 Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering van de NVON op maandagmiddag 15 april

Nadere informatie

Honoursprogramma s in het HBO

Honoursprogramma s in het HBO Honoursprogramma s in het HBO Inventarisatie 2007 (deel I) met een nadere verkenning (deel II) Deelproject in het kader van het project Talentontwikkeling in Honoursprogramma s en de meerwaarde die dat

Nadere informatie

Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013

Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013 Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013 Inhoud JAARRAPPORT FONDS NUTSOHRA 2013... 1 1. WOORD VOORAF... 3 2. ONTSTAANSGESCHIEDENIS... 4 3. MISSIE... 4 DE MISSIE VAN FONDS NUTSOHRA... 4 UNIEKE POSITIE... 4 STRATEGIE

Nadere informatie

JAARVERSLAG van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR MEDISCH ONDERWIJS. Periode: 1 september 2006-31 augustus 2007

JAARVERSLAG van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR MEDISCH ONDERWIJS. Periode: 1 september 2006-31 augustus 2007 JAARVERSLAG van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR MEDISCH ONDERWIJS Periode: 1 september 2006-31 augustus 2007 1. INLEIDING Dit jaarverslag rapporteert over het 34e werkjaar van onze vereniging. We kunnen

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 CDA en gelieerde Organen en Organisaties

Jaarverslag 2009 CDA en gelieerde Organen en Organisaties Jaarverslag 2009 CDA en gelieerde Organen en Organisaties CDA Jaarverslag 2009 1 Inhoudsopgave I. Sector Politiek & Bestuur... 4 1. Binnenland... 4 1.1. Partijbestuur... 4 1.2. Dagelijks Bestuur... 4 1.3.

Nadere informatie

Gerrit Rietveld Academie. Jaarverslag 2014

Gerrit Rietveld Academie. Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Amsterdam, 9 juni 2015 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave jaarverslag Gegevens Gerrit Rietveld Academie 1 Verslag College van Bestuur bij de jaarrekening 2014 2 Continuïteitsparagraaf 16 Verslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM

Jaarverslag 2011 ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Jaarverslag 2011 ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM I N H O U D Deel I Algemeen Jaarverslag INLEIDING 1 BERICHT van de RAAD VAN TOEZICHT 3 INTRODUCTIE 7 ONDERWIJS 9 ONDERZOEK 14 STUDENTEN 19 MEDEWERKERS 24

Nadere informatie

Erasmus Trustfonds Jaarverslag 2012

Erasmus Trustfonds Jaarverslag 2012 Erasmus Trustfonds Jaarverslag 2012 Wat mooi is, kost moeite (Difficilia quae pulchra) Desiderius Erasmus Inhoud Inleiding 3 Verslag van de Secretaris 4 Historie 7 Doelstellingen 9 Kengetallen 2007 2012

Nadere informatie

FINANCIEEL. Jaarrekening 2012 Stichting De Verre Naasten DEFINITIEF 17.05.2013. P a g i n a 1

FINANCIEEL. Jaarrekening 2012 Stichting De Verre Naasten DEFINITIEF 17.05.2013. P a g i n a 1 FINANCIEEL Jaarrekening 2012 Stichting De Verre Naasten DEFINITIEF 17.05.2013 P a g i n a 1 Inhoudsopgave JAARREKENING 2012 3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 4 KASSTROOMOVERZICHT 5 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING

Nadere informatie

jaarverslag 2014 onderzoeksplannen 2015

jaarverslag 2014 onderzoeksplannen 2015 jaarverslag 2014 onderzoeksplannen 2015 Rekenkamers Rotterdam, Barendrecht, Lansingerland en Capelle aan den IJssel Rekenkamer Rotterdam Rekenkamer Barendrecht Rekenkamer Lansingerland Rekenkamer Capelle

Nadere informatie