VOORTGANGSVERSLAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORTGANGSVERSLAG 2011 1"

Transcriptie

1 Netherlands School for Advanced Studies in Theology and Religion (NOSTER) VOORTGANGSVERSLAG I. Organisatie en beleid 1. Organisatie en personele bezetting 2011 NOSTER Bureau Directeur: prof.dr. A.J.A.C.M. Korte (0,4 fte) Bestuurssecretaris en Opleidingscoördinator: dr. Ch. van der Leest (0,6 fte) (van 15 januari tot 15 juli vanwege zwangerschapsverlof vervangen door dr. A.S. van Klinken) Coördinator Professionalisering Onderzoeksaanvragen: drs. I. van Renswoude (0,2 fte) (tot 1 juni 2011) Secretaresse: A.H. Havinga (0,5 fte) Instellingsraad Prof.dr. M. Sarot (voorzitter, UU), prof.dr. W. Janse (VU), prof.dr. A.F. de Jong (LEI), prof.dr. F.G. Immink (PThU), prof.dr. H.L. Beck (TiU), prof.dr. M. te Velde (TUK), prof.dr. B.H. Vedder (tot 20 juni, RU), prof.dr. F. Wijsen (per 20 juni, RU), prof.dr. A.J. Denaux (TiU, FKT), prof.dr. G.C. den Hertog (TUA), prof.dr. H. Alma (UvH), prof.dr. A.J. Beck (ETF), prof.dr. G.H. van Kooten (RUG). Prof.dr. A.J.A.C.M. Korte (directeur als adviserend lid), dr. Ch. van der Leest (bestuurssecretaris) Vergadering: 20 juni 2011 Bestuur Prof.dr. P.J.A. Nissen (voorzitter, RU), prof.dr. R.R. Ganzevoort (VU), prof.dr. A.F. de Jong (LEI), prof.dr. A.L. Molendijk (RUG), prof.dr. H. Noordegraaf (PThU), prof.dr. W.J.C. Weren (tot 20 juni, TiU), prof.dr. M.A.C. de Haardt (RU/TiU), drs. N. Brunsveld (juniorzetel, tot 28 juni, UU), drs. J.B. Voogd (juniorzetel, per 20 juni, PThU). Prof.dr. A.J.A.C.M. Korte (directeur als adviserend lid), dr. Ch. van der Leest (bestuurssecretaris) Vergaderingen: 28 maart, 20 juni en 5 december 2011 Begeleidingscommisie voor Opleiding en Onderzoek (BCOO): Prof.dr. A.J.A.C.M. Korte (voorzitter), prof.dr. L.J. van den Brom (tot 30 november, PThU), prof.dr. G. Kwakkel (TUK), prof.dr. L.J. Lietaert Peerbolte (VU), dr. A. Nugteren (TiU), prof.dr. J.B.A.M. Schilderman (RU), prof. dr. F.J.S. Wijsen (tot 1 juni, RU), prof.dr. W. Janse (VU), prof. dr. P.H.A.I. Jonkers (TiU, FKT), drs. P. Dronkers (juniorzetel, tot 28 juni, PThU), A.M. Wetter MA (juniorzetel, UU), drs. R.A. Wagenvoorde (juniorzetel, per 20 juni, RUG), drs. F. Willems (juniorzetel, tot 28 juni, RU), drs. H. Wouters (juniorzetel, per 20 juni, RU), dr. Ch. van der Leest (opleidingscoördinator). Vergaderingen: 18 januari, 23 mei en 23 november 2011 Adviescommissie Professionalisering Onderzoeksaanvragen Prof. dr. A. A. den Hollander (VU), prof. dr. P. J. A. Nissen (RU), dr. M. Popovic (RUG), prof. dr. E. Venbrux (RU). Vergadering: 25 mei 2011 Promovendiraad Drs. N. Brunsveld (tot 28 juni, UU), drs. P. Dronkers (tot 28 juni, PThU), drs. J.B. Voogd (per 20 juni, PThU), drs. R.A. Wagenvoorde (per 20 juni, RUG), A.M. Wetter MA (UU), drs. F. Willems (tot 28 juni, RU), drs. H. Wouters (per 20 juni, RU). 1 Dit voortgangsverslag moet nog goedgekeurd worden door Bestuur en Instellingsraad van NOSTER. 1

2 Toegetreden juniorleden 2011 W.A. Boezelman MA (PThU), drs. B.L.F. Kamphuis (VU), drs. L.H.L. Kamphuis (TUK), T.E.M. Krijger MA (RUG), drs. S. Noor (RU), drs. A. Reitsma MPhil (VU), drs. J.B. Voogd (PThU), R.A. Wagenvoorde MSc (RUG), drs. H. Wouters (RU) en drs. F. Ziel (PThU) Toegetreden seniorleden 2011 Dr. W.A. den Boer (TUA), dr. R. Brouwer (PThU), dr. A.J.M. Elshof (TiU, FKT), prof.dr. G. Harinck (VU), dr. C. Jedan (RUG), prof.dr. B.J. Koet (TiU, FKT), prof.dr. L.J. Koffeman (PThU), dr. L.M. van Liere (UU), prof.dr. B. Meyer (UU), dr. M. Popovic (RUG), dr. T. Quartier (RU), dr. J.H. Roeland (VU), prof.dr. P.B. Smit (VU) en prof.dr. J.H. de Wit (VU). Vertrokken juniorleden 2011 Dr. J.M. Bos (TiU, FKT), dr. J. van de Kamp (VU) en dr. A.S. van Klinken (UU). Vertrokken seniorleden 2011 Prof.dr. M.B. ter Borg (UL), prof.dr. L.J. van den Brom (PThU), prof.dr. G. Essen (RU), prof.dr. E.R. Jonker (PThU), prof.dr. H.W.M. Rikhof (TiU, FKT), dr. H.W.M. van de Sandt (TiU), prof.dr. E. Talstra (VU), prof.dr. H.J. Tieleman (UU) en prof.dr. W.J.C. Weren (TiU). 2. Beleid 2011 Prominente beleidszaken van NOSTER in 2011: 1) Doorvoering financiële en organisatorische reorganisatie 2) Curriculum herziening en invoering betaald onderwijs 3) Stimuleren van innovatieve (interdisciplinaire en thematische) onderzoekssamenwerking 4) Bevorderen van het indienen van succesvolle onderzoeksaanvragen. Ad 1) Doorvoering financiële en organisatorische reorganisatie Afgeslankte organisatie: In 2011 zijn de in 2010 afgesproken veranderingen ingevoerd in de eigen organisatie en taken. Met een sterk verminderd budget, een kleiner bureau en een efficiënter onderwijsprogramma sluit NOSTER aan bij de DLG-LOGOS overeenkomst, waarin de taken van landelijke onderzoekscholen in de geesteswetenschappen zijn vastgelegd. Tegelijk heeft NOSTER een eigen positie hierbinnen, met onder meer een eigen model van coöperatieve financiering via contributies. Dit model maakt het mogelijk om ook buiten het verband van de geesteswetenschappelijke faculteiten samen te werken, van belang omdat de helft van de NOSTER participanten daar niet binnen valt. Naast de contributies ontvangt NOSTER een bijdrage uit Duurzame Geesteswetenschappen ter ondersteuning de onderwijstaken. Behalve de financiering van de NOSTER medewerkers en van de organisatie van het onderwijs worden de NOSTER inkomsten gebruikt om samenwerkingsprojecten van seniorleden te stimuleren. Met dit geld worden themagroepen, themabijeenkomsten en hieruit voortvloeiende publicaties in de STAR reeks (NOSTER publicatieserie bij Brill) ondersteund. Nieuwe NOSTER participant: Per 1 september 2011 is de Universiteit van Amsterdam toegetreden als participant van NOSTER. Alle erkende wetenschappelijke opleidingen theologie en religiewetenschappen in Nederland zijn nu bij NOSTER aangesloten KNAW- ECOS hererkenning: Het NOSTER bestuur en de Instellingsraad hebben in juni 2011 besloten opnieuw KNAW-ECOS erkenning aan te vragen. NOSTER heeft bij de KNAW ECOS uitstel aangevraagd en gekregen van de aanvraag tot hererkenning (die in 2011 had moeten plaatsvinden). De aanvraag zal nu in de tweede helft van 2012 worden ingediend. Zo valt goed aan te sluiten bij de visitaties van de afzonderlijke participanten, die in 2012 plaatsvinden. De NOSTER hererkenning heeft alleen betrekking op het eigen onderwijs en op de eigen onderzoeksactiviteiten van NOSTER, zoals conferenties, themabijeenkomsten, themagroepen en gemeenschappelijke publicaties. Een kleine internationale commissie van peer reviewers wordt betrokken bij deze visitatie. Het NOSTER bestuur heeft besloten de secretaris functie in 2012 met 0,1 uit te breiden voor de organisatie van de hererkenningsprocedure ten laste van de reserve. Nieuwe NOSTER locatie en NOSTER bureau: In augustus 2011 is het NOSTER bureau verhuisd van universiteitscampus De Uithof naar de binnenstad van Utrecht. Te samen met het Departement 2

3 Religiewetenschap en Theologie heeft NOSTER haar intrek genomen op de Trans nr. 14, vlak bij het Academiegebouw. De NOSTER bureau ruimte zelf is, in samenhang met de bezuinigingen, aanzienlijk kleiner geworden. Ad 2) Curriculum herziening en invoering betaald onderwijs Vernieuwing onderwijsprogramma: In 2011 is het onderwijsprogramma verder verbeterd en geconcentreerd rond vaste en succesvolle onderdelen. In overleg met de BCOO en het NOSTER bestuur is het nieuwe, gestandaardiseerde aanbod vastgelegd: het bestaat uit Algemene Opleidingsdagen in het voorjaar, doorlopende disciplinaire en thematische seminars, en afzonderlijke verdiepingscursussen die in nauw overleg met (groepen) promovendi worden georganiseerd. Daarnaast zijn er Master classes met (inter)nationale gastdocenten. Nieuw is de jaarlijkse algemene introductiecursus, Engaging Religion, die in het najaar van 2012 voor het eerst wordt gegeven, en de Algemene Startdag in het najaar als platformdag voor de promovendi. Op 4 oktober 2011 is deze Startdag voor het eerst georganiseerd: de bijeenkomsten van drie seminars werden tegelijk in Utrecht gehouden en een gemeenschappelijke lunch van alle aanwezigen docenten en promovendi met het NOSTER bureau werd druk bezocht. Invoering betaald onderwijs: Ook de financiële organisatie van het NOSTER onderwijs is vernieuwd als gevolg van de DLG-LOGOS afspraken. Juniorleden van NOSTER nemen zonder kosten deel (zij vallen onder de contributieregeling), Research Master studenten kunnen met behulp van hun rugzakje aanschuiven, en bij buitenpromovendi die het onderwijs volgen worden nu basisbedragen in rekening gebracht. Buitenpromovendi die aan de voorwaarden voor lidmaatschap voldoen kunnen tegen betaling onderwijs volgen (1 jarig of meerjarig onderwijspakket). De invoering van deze omvangrijke financiële administratie blijkt in de praktijk een flinke belasting voor het NOSTER bureau te betekenen. Vernieuwing NOSTER website: Om het NOSTER onderwijsaanbod evenals het locale PhD en ResMa onderwijs beter zichtbaar te maken is in 2011 de NOSTER website overzichtelijker en toegankelijker ingericht, met meer mogelijkheden tot interactief gebruik (zoals digitale cursusaanmelding). Ad 3) Stimuleren van innovatieve (interdisciplinaire en thematische) onderzoekssamenwerking Themagroepen en themabijeenkomsten:: Het NOSTER bestuur heeft besloten themagroepen (meerjarig) en themabijeenkomsten (eenmalig) te willen blijven financieren om te bevorderen dat (vak)vernieuwende (interdisciplinaire en thematische) onderzoekssamenwerking tussen NOSTER leden plaatsvindt. Deze onderzoekssamenwerking, in de vorm van onderzoeksnetwerken die werken aan verschillende producten zoals conferenties, bundels, studieboeken, en NWO-aanvragen, draagt bij aan de ontwikkeling en profilering van de vakgebieden theologie en religiewetenschappen in Nederland en levert de context van het Ph.D. onderwijs van NOSTER. Nieuwe financiering themabijeenkomsten: Ter bevordering van de onderzoekssamenwerking binnen NOSTER heeft het bestuur op 17 december 2007 besloten om een aantal achtereenvolgende jaren een bedrag van ,- per jaar te reserveren voor themabijeenkomsten. Dit bedrag gaat ten laste van de reserve. Eind 2010 hebben Bestuur en Instellingsraad besloten een vast bedrag in de begroting van NOSTER hiervoor te bestemmen, zodat de themabijeenkomsten niet meer een bestemming van de reserve zijn, maar een vast onderdeel vormen van de uitgaven voor onderzoekssamenwerking binnen NOSTER. Overgangsregeling financiering STAR reeks: In 2010 is vastgesteld dat vanwege de bezuinigingen geen ruimte meer gemaakt kan worden in de begroting voor financiële ondersteuning van uitgaven in de STAR-reeks. Op het moment dat de begroting 2011 werd opgesteld, waren er afspraken met de redacteuren van zeven delen om hun publicatie uit te brengen in de STAR-reeks. Om de verplichtingen die NOSTER is aangegaan met de redacteuren van de uitstaande delen na te kunnen komen, is in 2011 besloten eenmalig een bedrag van ,- van de reserve te bestemmen voor de afronding van deze delen. Een bedrag van 6.250,- is in het verslagjaar opgevraagd, waardoor nog ,- als verplichting staat opgenomen in de reserve. Ad 4) Bevorderen van het indienen van succesvolle onderzoeksaanvragen Voortzetting project Professionalisering van Onderzoeksaanvragen : In 2010 en 2011 heeft het NOSTER bestuur een project Professionalisering van Onderzoeksaanvragen uitgevoerd, met dr. Irene van Renswoude als projectmedewerker. Doelstelling is meer succesvolle subsidie aanvragen op het gebied van theologie en godsdienstwetenschap te verkrijgen, door individuele en groepsgewijze ondersteuning van aanvragers (met informatie, advies en feedback). Bij het vertrek van Irene van Renswoude per 1 juni 3

4 2011 heeft de POa commissie geadviseerd dat NOSTER de makelaarsfunctie op het gebied van informatie en feedback over onderzoeksvragen continueert en versterkt. Daarvoor zal het resterende deel van het gereserveerde geld voor het project Professionalisering van Onderzoeksaanvragen worden ingezet. Het Bestuur heeft besloten dat in 2012 de POA-taken geïntegreerd zullen worden in het NOSTER-bureau, waarvoor de aanstelling van de secretaris in 2012 met 0,1 fte wordt uitgebreid. II. Resultaten 1. Onderwijs Promoties NOSTER-leden Adriaan van Klinken (UU) op 12 januari 2011 Titel proefschrift: ` The need for circumcised men. The quest for transformed masculinities in African Christianity in the context of the HIV epidemic` promotores: prof.dr. M.T. Frederiks, prof.dr. A.J.A.C.M. Korte en prof.dr. E. Chitando. 2. Guus Timmerman (TiU) op 13 april 2011 Titel proefschrift: Gezien de ander: Eerbied voor autonomie en authenticiteit in het pastoraat promotores: prof.dr. F.J.H. Vosman, prof.dr. A.J. Baart en prof.dr. J.B.M. Wissink. 3. San van Eersel (RU) op 12 mei 2011 Titel proefschrift: Towards Dialogue. Teacher/student interaction in interreligious communication. Promotores: prof. dr. C.A.M. Hermans & prof. dr. P.J.C. Sleegers 4. Annika den Dikken (UU) op 10 juni 2011 Titel proefschrift: Body Enhancement. Body Images, Vulnerability and Moral Responsibility.' Promotoren zijn: prof.dr. A.J.A.C.M. Korte en prof.dr. M. Düwell 5. Henk-Jan Prosman (UU) op 4 juli 2011 Titel proefschrift: The Postmodern Condition and the Meaning of Secularity. A Study on the Religious Dynamics of Postmodernity Promotoren: prof.dr. D.M. Grube & prof.dr. P.H.AI. Jonkers 6. I.G. Driessen (RU) op 24 november 2011 Titel proefschrift: Learning to deliberate in religious education. Goal orientations and educational methods of Christian adult education in a pluralist context Promotores: prof. dr. C.A.M. Hermans & prof. dr. A.T.M. de Jong 7. Jan van de Kamp (VU) op 19 december 2011 Titel proefschrift: Auff bitte und einrahten etzlicher frommen Menschen ins hochteutsche ubersetzet. Deutsche Übersetzungen englischer und niederländischer reformierter Erbauungsliteratur und die Rolle von Netzwerken. Promotor: prof.dr. W.J. op `t Hof NOSTER-certificaten 2011 In 2011 is aan vier promovendi het NOSTER-certificaat uitgereikt als bewijs van afronding van de opleiding binnen NOSTER. Promovendi die in aanmerking komen voor een NOSTER-certificaat hebben 15 EC aan cursussen gevolgd, 3 maal de Algemene Opleidingsdagen van NOSTER bijgewoond (en op twee opleidingsdagen een presentatie verzorgd: een van recent gestart onderzoek 4

5 en een van gevorderd dissertatieonderzoek met seniorrespons) en min. 50 uur besteed aan het bijwonen van Master classes, bijeenkomsten van een netwerkgroep binnen NOSTER, conferenties e.d. De gecertificeerden in 2011 zijn: drs. N. Brunsveld (UU), drs. W.A. de Jong (PThU), drs. I.S. Löwisch (UU) en A.M. Wetter MA (UU). Cursussen voor promovendi en Research Master studenten 2011 Titel en docent Multidisciplinary Seminars in Religion, Theology and Gender Prof.dr. A.J.A.C.M. Korte (UU) PhD Text Reading Seminar The Challenge of Difference: Sexualities and (Post) Secularities Prof.dr. A.J.A.C.M. Korte (UU) PhD Seminar Empirical Research in Religion Prof.dr. R.R. Ganzevoort (VU) & prof.dr. M. Barnard (PThU/VU) PhD Seminar Historical Research in Theology and Religious Studies Prof.dr. P.J.A. Nissen (RU) Theology and Philosophy in Contemporary Contexts: Post- Colonial, Post-Modern, and Post- Secular Approaches Dr. L.M. van Liere (UU) & dr. S.A.J. van Erp (RU Master class Graham Ward Prof. G. Ward (University of Aantal Aanmeldingen Promovendi NOSTER ResMa instelling NOSTER Anders* Manchester) Totaal * De groep anders bestaat voornamelijk uit buitenpromovendi verbonden aan de verschillende in NOSTER participerende instellingen. Een aantal deelnemers in de categorie anders is regulier promovendus/a, maar (nog) geen NOSTER-lid. Algemene Opleidingsdagen 2011 Datum en plaats: 14 en 15 april 2011 in Conferentiecentrum Kontakt der Kontinenten, Soesterberg. Deelnemers: 37 promovendi, waarvan 12 buitenpromovendi. Programma: 14 april: Presentaties recentelijk gestart dissertatieonderzoek (13): Sigrid Coenradie (UU, Loyalty among former Samurai: Christianity in early Meiji Japan ( ) ); Riëtte Beurmanjer (UU, En zo danst. Een hermeneutische theorie over bibliodans als spirituele lezing ); Adriana Balk van Rossum (VU, Geloof en incest ); Nora Asrami (RU, Een onderzoek naar identiteitsontwikkelingen onder moslimjongvolwassenen ); Caroly van Oostende (UU, Marcolf als heilige dwaas, een studie naar het middellatijnse Salomo en Marcolf ); Rianne Voogd (PThU, Onderzoek naar de heilige kus ); Lammert Kamphuis (TUK, Civil Society: speeltuin of valkuil voor 5

6 de kerk? ); Jan den Hertog (UU, Verkeerd verbonden? Een onderzoek naar de houding van de Protestantse Kerk Nederland ten opzichte van de Palestijnen en de Palestijnse kwestie, vanaf 1930 ); Sylvia Castelli (VU, The History of New Testament Conjectural Emendation in the 18th Century: The Period of Wettstein and Bowyer ); Sabine Nijland (RU, De weg van Damáris ); Reneé Wagenvoorde (RUG, Religie en Goed Burgerschap: Goed burgerschap in theorie en beleid ); Hade Wouters (RU, Telling and Sharing the Things of Great Value: The Construction of the Story of the School by Teams of Teachers of Dutch, Catholic Primary Schools ); Frederik Ziel (PThU, De theologische relevantie van Charles Taylors seculariseringsthese ) Presentaties van gevorderd dissertatieonderzoek met seniorrespons (8): Aloys Wijngaards (RU, On the Conversation Between Theologians and Economists: A Contribution to Public Theology. Respons: prof. Theo de Wit, TiU); Anne-Mareike Wetter (UU, Female Literary Characters as Embodiment of Israelite Identity. Respons: prof. Dorothea Erbele-Kuester, PThU); Gerben van Manen (PThU, Ontmoeting met God in een tijd van beleving. Respons: prof. Jozef Wissink, TiU); Ilonka Terlouw (PThU, Wat wil God, wat zegt God?' Over de verbinding van het evangelische geloof met het dagelijks leven. Respons: dr. Peter Versteeg, VU); Ingeborg Löwisch (UU, Gendered Genealogies in Response to Trauma: Gynealogy performance in the documentary My Life Part 2 as response to the legacy of the Shoah. Respons: prof. Maaike de Haardt, RU/TiU); Niek Brunsveld (UU, You cannot deny that... A pragmatic pluralist perspective on truth in religious propositions. Respons: prof. Wim Drees, LEI); Judith Samson (RU, Reading Images of Christ: The struggle over homosexuality in popular religious images of Jesus. Respons: dr. Peter Versteeg, VU); Wietske de Jong (PThU, Van Postkoloniale kritiek naar postkoloniale christologie. Respons: prof. Martha Frederiks, UU). Avondprogramma: De Passie van. dr. Jan Krans (VU): Interactieve lezing over de Bijbel en pseudowetenschap 15 april Plenaire sessie: Werken aan je Track Record, m.m.v. dr. Caroline Vander Stichele (UvA) en dr. Arwin van Wilgenburg (TiU). Drie workshops: 1. Schrijven van onderzoeksaanvragen (drs. Irene van Renswoude, NOSTER) 2. Presentatie van onderzoek (dr. Lotte Tavecchio, bureau Brigitte Hertz) 3. Publiceren van artikel in een tijdschrift (prof.dr. Bert-Jan Lietaert Peerbolte, VU) Naast de onderzoekspresentaties en vaardigheidstrainingen vond ook het jaarlijkse promovendiberaad plaats - met hiernaast een apart overleg voor buitenpromovendi. 2. Onderzoek Themagroepen 2011 De onderzoekssamenwerking binnen NOSTER vond ook in 2011 plaats in zogenaamde themagroepen: onderzoeksnetwerken die werken aan verschillende producten als bundels, studieboeken, conferenties, NWO-aanvragen et cetera. De subsidie die per NOSTER-seniorlid gereserveerd is voor deelname aan een themagroep bedroeg in ,-. De volgende themagroepen, waarin in totaal ruim 75 seniorleden van NOSTER participeren, waren in 2011 actief binnen NOSTER 2 : 1. Constructing Theories on Spirituality (coördinator: Dr. E. Hense, RU); 2. De Targoem in Christelijk Europa (coördinator: Prof.dr. H.M. Kirn, PThU); 2 Een overzicht van de activiteiten die in 2011 hebben plaatsgevonden vanuit de themagroepen is te vinden op de website van NOSTER: onder Research -» Theme groups. 6

7 3. `Obstakel of oogappel: de moderne fascinatie voor het offer (coördinatoren: prof.dr. A.J.A.C.M. Korte (UU), dr. J. Duyndam (UvH), prof.dr. M. Poorthuis (TiU); 4. Evangelical Theology in Transition (coördinatoren: dr. E. van Staalduine VU, prof.dr. C. van der Kooi, VU en prof.dr. A. Vos, ETF); 5. Film en religie (coördinatoren: dr. F.L. Bakker, UU en prof.dr. R.R. Ganzevoort, VU); 6. Geestelijke verzorging (coördinator: prof.dr. H. Schilderman, RU); 7. Religieus gezag in heden en verleden (coördinatoren: prof. dr. K. von Stuckrad, RUG); 8. Geweld in het Nieuwe Testament (coördinatoren: prof.dr. B.J. Lietaert Peerbolte, VU); 9. Religious Stories we Live by (coördinatoren: dr. M. Scherer-Rath, RU en prof.dr. R.R. Ganzevoort, VU) Themabijeenkomsten In 2011 was in totaal 4500 beschikbaar voor themabijeenkomsten. Daarmee zijn/worden de volgende bijeenkomsten gesubsidieerd: 1. The Root Causes of Terrorism: A Religious Studies Perspective (Conferentie, Leiden mei Aanvragers: dr. H.W. Sneller, LEI en dr. L.M. van Liere, UU)\ 2. Liminality Revisited (Masterclass and Seminar, 26 mei Aanvragers: prof.dr. M. Barnard, PThU/VU en prof.dr. P. Post, TiU) 3. Kloosters in de moderne cultuur (Themabijeenkomst, Tilburg, 20 of 28 oktober Aanvragers: dr. L. van Tongeren, TiU en prof.dr. E. Venbrux, RU) 4. Religion and their Despisers Criticism and Vilification of Religions and Believers (Conference NGG & NOSTER, 4-5 november Aanvragers: dr. C. Baumgartner, UU, dr. J. Borsje, UvA en prof.dr. G. Wiegers, UvA) 5. Archeology, Architecture and Liturgy: Ancient Galilean Synagogues in Context (Master seminar, Leiden, 7 februari Aanvragers: prof.dr. J. Zangenberg, LEI, dr. E. Ottenheijm, UU/FKT, dr. J.M. Tromp, LEI en dr. M. Popovic, RUG) 6. The Relevance of the Dordt Church Order in Different Contexts (Themabijeenkomst, Dordrecht, 9 november Aanvrager: Prof.dr. L.J. Koffeman, PThU) Netwerkgroepen 2011 Onderzoekssamenwerking tussen promovendi vindt plaats in zogenaamde netwerkgroepen. Juniorleden van de school kunnen binnen hun opleidingstraject optioneel deelnemen aan zo n groep of besluiten deze zelf te vormen. Netwerkgroepen zijn peer groepen van promovendi die werken aan verwante onderzoeken. Die verwantschap kan thematisch of disciplinair van aard zijn. In deze groepen kunnen promovendi feedback geven op elkaars onderzoek. NOSTER treedt daarbij stimulerend en faciliterend op. In 2010 waren twee netwerkgroepen binnen NOSTER actief: 1. Netwerkgroep Bijbelwetenschappen (Contactpersoon: drs. M.M.E. Vroon-van Vugt, TiU) 2. Netwerkgroep Nieuwe Spiritualiteit (Contactpersoon: ir M Phil J.T. Berghuijs-van Dijk, UU) Onderzoekssamenwerking (NWO-subsidies) 2011 De afgelopen jaren hebben er verschillende door NWO gefinancierde internationaliseringsprojecten binnen NOSTER plaatsgevonden. Een daarvan was een samenwerkingsproject tussen NOSTER Leuven, getiteld Orthodoxy and Adaption as Conflicting Religious Identities (looptijd ). Het wetenschappelijk en financieel eindverslag van dit project is in 2008 al goedgekeurd. Vanuit de vijf deelprojecten van het internationaliseringsproject (Early Christianity in Its Jewish and Hellenistic 3 Een overzicht van de inhoud van de themabijeenkomsten die in 2011 hebben plaatsgevonden is te vinden op de website van NOSTER: onder NOSTER Events -» Thematic Seminars. 7

8 Context; Plurality, Identity and Religious Literary Canon; Protestant and Catholic Modernism in the Low Countries ; Religion, Contingency and Truth; Coping with the Changed/Changing Reality) zouden nog vier publicaties verschijnen. Een van die publicaties is in het verslagjaar uitgekomen: B.E.J.H. Becking (ed.), Orthodoxy, Liberalism, and Adaptation. Essays on Ways of Worldmaking in Times of Change in Biblical, Historical and Systematic Perspectives (Studies in Theology and Religion 15), Leiden, Brill, 2011 (publicatie van de papers van de afsluitende conferentie over het samenwerkingsproject tussen NOSTER en KU Leuven over orthodoxie en aanpassing). Studies in Theology and Religion (STAR) 2011 Hoofdredacteur: prof.dr. J.W. van Henten (UvA); redactieassistent: W. Jelier, MA; serieredactie: Prof.dr. D. Müller (RU), prof.dr. C. van der Kooi (VU), prof.dr. H.L. Beck (TiU) en prof. dr. M.B. ter Borg (LEI). Verschenen in 2011: B.E.J.H. Becking (ed.), Orthodoxy, Liberalism, and Adaptation. Essays on Ways of Worldmaking in Times of Change in Biblical, Historical and Systematic Perspectives (Studies in Theology and Religion 15), Leiden, Brill,

9 III. Financiële gegevens (GW - Departement Religiewetenschap en Theologie) Nederlandse Onderzoekschool voor Theologie en Religiewetenschap (NOSTER) Bestemmingsreserve op 1 januari Terugboeking saldo OHW per Opbrengsten - 1e geldstroom e geldstroom - 0-3e geldstroom derden Kosten Personeelskosten Materiële kosten Effect mutatie in onderhanden projecten Resultaat Bestemmingsreserve op 31 december Opmerking: De personele kosten van A.M. Korte voor boekjaar 2010 voor 0,4 fte zijn in boekjaar 2011 geboekt voor een bedrag van , M. J. Oude Griep 9

10 Resultaat 2011 Uit bovenstaand financieel overzicht (opgaaf UU) blijkt dat in 2011 een negatief resultaat van ,- is behaald. Voor dit resultaat zijn de volgende verklaringen: I. Dit negatieve resultaat is grotendeels te verklaren door de nagekomen rekeningen 2010 van in totaal ruim ,-. Dit bedrag is met name zo hoog vanwege de nagekomen rekeningen voor de personele kosten van de NOSTER-directeur en secretaris voor 2010, respectievelijk en ca ,-. Daarnaast zijn in het verslagjaar de kosten voor de ondersteuning voor de hoofdredacteur van de STAR-reeks voor 2009 en 2010 opgevraagd, 5.000,-. II. In de voorgaande jaren is NOSTER ten laste van haar reserve een aantal verplichtingen aangegaan. Zo is in 2011 ruim ,- van de reserve uitgegeven, onder meer aan subsidies voor themagroepen (ca ,-) en themabijeenkomsten ( 1.250,-) en aan de aanstelling van een coördinator Professionalisering van Onderzoeksaanvragen ( 3.995,-). Daarnaast is een deel van de reserve besteed aan de STAR-reeks ( 6.250,-). III. In 2010 is door bestuur en Instellingsraad van NOSTER besloten in 2 jaar tijd terug te gaan van een begroting van ,- naar een begroting van ,- (bezuiniging van 31%). Deze bezuinigingsslag wordt grotendeels mogelijk gemaakt door het terugbrengen van de functie van de NOSTER-directeur van 0,4 fte naar 0,2 fte en van de secretaris van 0,6 fte naar 0,4 fte. Eind 2010 is besloten om 2011 als overgangsjaar te laten gelden, waarin de omvang van de aanstellingen van directeur en secretaris hetzelfde blijven als voorheen om NOSTER efficiënter te organiseren, zodat de bezuinigingen vanaf januari 2012 mogelijk zijn. De extra kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn ten laste gegaan van de reserve. IV. Tot slot is een reden voor het negatieve resultaat de nog te ontvangen inkomsten voor 2011, zoals de gelden vanuit het Regieorgaan Duurzame Geesteswetenschappen voor de organisatie en het overzicht van landelijk Research Master en PhD onderwijs ( ,-), contributie van een van de in NOSTER participerende instellingen ( 2.000,-), cursusgeld van Research Masterstudenten uit de faculteiten GW ( 2.000,-) en overige cursusgelden (ca ,-). Ondanks het negatieve resultaat voor 2010, had NOSTER op 31 december 2011 een reserve van ,- Reserve NOSTER Reserve per 31 december 2010 (opgaaf UU) ,- Hiervan is bestemd en/of verplicht: Hererkenningsprocedure ,- Nagekomen rekeningen ,- Gereserveerd bedrag voor themagroepen ,- Bijdrage Leuven ,- Dubbellidmaatsch/nieuwe themagroepen 3.450,- Themabijeenkomsten ,- Coördinator prof. oz-aanvragen ,- Themabijeenkomst prof. oz-aanvragen 2.709,- Tekort begroting 2011 i.v.m. overgangsjaar ,- Redactie laatste delen STAR-reeks ,- Totaal ,- Besteedbare reserve ,- Reserve per 31 december 2011 (opgaaf UU) ,- Hiervan is bestemd en/of verplicht: Hererkenningsprocedure ,- Nagekomen rekeningen ,- Subsidie themagroepen ,- Bijdrage Leuven ,- 10

11 Subsidie themabijeenkomsten 4.000,- Professionalisering oz-aanvragen ,- Secretaris 0,2 fte ,- Redactie laatste delen STAR-reeks ,- Vernieuwing website 5.365,- Totaal bestemde/verplichte reserve ,- Nog te verwachten inkomsten ,- Besteedbare reserve ,- Norm reserve per 1 januari 2011 is 110% personele lasten (verrekening salaris directeur met UU, secretaris en secretaresse) op basis van de begroting 2012, dat is ,- NOSTER heeft de volgende bestemmingen voor de reserve of is de volgende verplichtingen t.l.v. de reserve aangegaan: - Vanaf 2005 t/m 2010 is jaarlijks 2.000,- opgenomen in de begroting voor de hererkenningsprocedure van NOSTER, die in 2012/2013 zal plaatsvinden. Op dit moment staat ,- hiervoor gereserveerd in de bestemde reserve. - Tussen is een bedrag van ,85 aan subsidie toegekend voor themagroepen. Daarvan is tot nu toe ,94 opgevraagd in de vorm van declaraties. Een bedrag van 3.937,04 is teruggevloeid naar de algemene middelen, aangezien een aantal themagroepen inmiddels is afgesloten en niet de gehele subsidie heeft uitgegeven. Het overige bedrag van ,87 is voor themagroepen gereserveerd, aangezien NOSTER voor dat bedrag verplichtingen heeft aan verschillende themagroepen. - In 2005 is uit de tweede geldstroom een bedrag van 7.520,- vrijgevallen, dat in de reserve blijft staan voor het internationaliseringsproject NOSTER-Leuven Ondanks het feit dat NWO het project wetenschappelijk en financieel heeft goedgekeurd in 2008, zal nog een aantal bundels voortkomen uit de verschillende deelprojecten. De kosten die daarmee gepaard gaan (en die voor een deel al gemaakt zijn), zullen overeenkomstig een afspraak tussen de K.U. Leuven en NOSTER als alles is afgerond door NOSTER met de K.U. Leuven worden verrekend. - In de bestuursvergadering d.d. 17 december 2007 is besloten per jaar een bedrag van ,- van de reserve te bestemmen voor subsidie-aanvragen voor themabijeenkomsten (max ,- subsidie per bijeenkomst). Sinds 2011 maakt deze subsidievorm onderdeel uit van de reguliere begroting van NOSTER. In de begroting 2011 was een bedrag van 2.000,- hiervoor gereserveerd. Aangezien echter 1 themabijeenkomst in 2010 niet is doorgegaan, is besloten de aan de bijeenkomst toegekende subsidie van 2.500,- in 2011 aan andere themabijeenkomsten toe te kennen, waardoor er in 2011 een totaalbedrag van 4.500,- aan subsidie toe te kennen was. Aan 6 themabijeenkomsten is een subsidie toegekend, variërend tussen de 500,- en de 1.000,- per bijeenkomst. Twee themabijeenkomsten zullen plaatsvinden in 2012 en van een aantal themabijeenkomsten heeft de verrekening nog niet in het verslagjaar plaatsgevonden. Daarom staat een bedrag van 4.000,- t.l.v. de reserve voor themabijeenkomsten gereserveerd. - In 2008 heeft het bestuur van NOSTER besloten om in 2009 een coördinator professionalisering van onderzoeksaanvragen (POa) aan te stellen op parttime basis voor één jaar (schaal 10/11). De kosten die hiermee gemoeid zijn zouden ten laste komen van de reserve van NOSTER. In 2009 is bij de bespreking van de begroting voor 2010 besloten opnieuw een bedrag te reserveren voor de functie van coördinator POa ten laste van de reserve. In 2009 hebben sollicitatiegesprekken voor deze functie plaatsgevonden en per 1 januari 2010 is de coördinator POa uiteindelijk aangesteld voor 0,4 fte. In 2010 heeft het bestuur besloten de functie coördinator POa in 2011 te verlengen voor 0,2 fte. Op basis van de salariskosten voor de coördinator in 2010 is een bedrag van ,- voor de salariskosten van de coördinator POa in 2011 gereserveerd. Het volledige bedrag is echter niet opgemaakt, aangezien de coördinator per 1 juni 2011 haar werkzaamheden voor 11

12 NOSTER heeft gestopt vanwege een andere baan. Daarom is in het verslagjaar besloten het resterende bedrag van de salariskosten en van de bijeenkomsten POa alsnog in te zetten voor de professionalisering van Onderzoeksaanvragen in In het verslagjaar heeft het bestuur besloten de functie van de secretaris ook in 2012 qua omvang te handhaven (0,6 fte i.p.v. 0,4 fte), voor het werk t.b.v. de hererkenning, POa en de implementatie van de reorganisatie & onderwijsvernieuwing binnen NOSTER. - Vanwege de bezuinigingen was in de begroting voor 2011 geen ruimte meer voor financiële ondersteuning van de STAR-reeks. Op het moment dat de begroting 2011 werd opgesteld, waren er afspraken met de redacteuren van zeven delen om hun publicatie uit te brengen in de STAR-reeks. Om de verplichtingen die NOSTER is aangegaan met de redacteuren van de uitstaande delen na te kunnen komen, is in 2011 besloten eenmalig een bedrag van ,- van de reserve te bestemmen voor de afronding van deze delen. Een bedrag van 6.250,- is in het verslagjaar opgevraagd, waardoor nog ,- als verplichting staat opgenomen in de reserve. - Eens in de vijf jaar dient de website vernieuwd te worden. Hiervoor is een bedrag van 5.000,- bestemd van de reserve. Daarnaast zal het bedrag dat per jaar in de begroting over is van de post onderhoud/vernieuwing website hierbij opgeteld worden. In 2011 was dit een bedrag van 365,-, waardoor het bedrag dat voor de vernieuwing van de website gereserveerd is komt op een bedrag van 5.365,-. Na aftrek van de bestemde gelden is de besteedbare reserve ruim voldoende ten opzichte van de norm. 12

13 IV. Leden per instelling Universiteit van Amsterdam (UvA) 1. Borsje, H.J. SEN 2. Henten, J.W. van SEN Universiteit voor Humanistiek (UvH) 1. Alma, H.A. SEN 2. Anbeek, C.W. SEN 3. Duyndam, J. SEN 4. Kate, L. ten SEN Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) 1. Boer, W.A. den SEN 2. Peels, H.G.L. SEN 3. Selderhuis, H.J. SEN 4. Timmerman, D. JUN 5. Versluis, A JUN Theologische Universiteit Kampen (TUK) 1. Houwelingen, P.H.R. van SEN 2. Huttinga, W. JUN 3. Kamphuis, L.H.L. JUN 4. Klinker - de Klerck, M.G.P. JUN 5. Kwakkel, G. SEN 6. Pol, F. van der SEN Evangelisch Theologische Faculteit Leuven (ETF) 1. Asselt, W.J. van SEN 2. Beck, A.J. SEN 3. Hoek, J. SEN 4. Creemers, J. JUN 5. Nes, H. van JUN 6. Ommen, L. van JUN 7. Verhoeff, M. JUN 8. Vos, A. SEN Rijksuniversiteit Groningen (RUG) 1. Dijk, M. van SEN 2. Grieser, A.K. SEN 3. Jedan, C. SEN 4. Knibbe, K.E. SEN 5. Krijger, T.E.M. JUN 6. Lans, B.E.A. van der JUN 7. Molendijk, A.L. SEN 8. Popovic, M. SEN 9. Ruiten, J.T.A.G.M. SEN 10. Stuckrad, K. von SEN 11. Wagenvoorde, R.A. JUN 12. Zock, T.H. SEN Universiteit Leiden (UL) 1. Davidsen, M. JUN 2. Drees, W.B. SEN 3. Ghaly, dr. M.M. SEN 4. Haar Romeny, R.B. ter SEN 5. Jong, A.F. de SEN 6. Murre-van den Berg, H.L. SEN 7. Ryad, Umar SEN 8. Sneller, H.W. SEN 9. Tromp, J. SEN 10. Wall, E.G.E. van der SEN 11. Zangenberg, J.K. SEN Tilburg University, Department of Culture Studies (TiU) 1. Akerboom, T.H.M. SEN 2. Baart, A.J. SEN 3. Beck, H.L. SEN 4. Beek, W.E.A. van SEN 5. Borgman, E.P.N.M. SEN 6. Draulans, V.J.R. SEN 7. Haardt, M.A.C. de SEN 8. Hoondert, M.J.M. SEN 9. Klomp, M.C.M. SEN 10. Nugteren, A. SEN 11. Post, P.G.J. SEN 12. Tongeren, L. van SEN 13. Uden, M.H.F. van SEN 14. Vosman, F.J.H. SEN 15. Vroon-van Vugt, M.M.E. JUN 16. Zondag, H.J. SEN Universiteit Utrecht (UU) 1. Bakker, C. SEN 2. Bakker, F.L. SEN 3. Baumgartner, C. SEN 4. Becking, B.E.J.H. SEN 5. Berghuijs-van Dijk, J.T. JUN 6. Belt, H. van den SEN 7. Brunsveld, N. JUN 8. Coenradie, S. JUN 9. Frederiks, M.T. SEN 10. Goud, J.F. SEN 11. Grube, D.-M. SEN 12. Hennecke, S. SEN 13

14 13. Korpel, M.C.A. SEN 14. Korte, A.J.A.C.M. SEN 15. Liere, L.M. van SEN 16. Löwisch, I.S. JUN 17. Merz, A.B. SEN 18. Meyer, B. SEN 19. Sarot, M. SEN 20. Schlatmann, A.M. JUN 21. Spaans, J.W. SEN 22. Wetter, A.M. JUN Vrije Universiteit (VU) 1. Beek, A. van de SEN 2. Boer, M.C. de SEN 3. Borght, E.A.J.G. van der SEN 4. Brink, G. van den SEN 5. Brinkman, M.E. SEN 6. Egmond, P.J. van JUN 7. Ganzevoort, R.R. SEN 8. Goudriaan, A. SEN 9. Harinck, G. SEN 10. Hollander, A.A. den SEN 11. Janse, W. SEN 12. Kamphuis, B.L.F. JUN 13. Kooi, C. van der SEN 14. Lanser-van der Velde, A.M. SEN 15. Lietaert Peerbolte, L.J. SEN 16. Miedema, S. SEN 17. Reitsma, A. JUN 18. Roeland, J.H. SEN 19. Smit, P.-B. SEN 20. Staalduine-Sulman, E. van SEN 21. Stoffels, H.C. SEN 22. Stoker, W. SEN 23. Veen, M.G.K. van SEN 24. Wit, J.H. de SEN 25. Zwiep, A.W. SEN Tilburg University, Faculteit Katholieke Theologie (TiU/FKT) 1. Bisschops, A.M.H. SEN 2. Clemens, T.H.J. SEN 3. Denaux, A.J. SEN 4. Elshof, A.J.M. SEN 5. Freeman, G.P. SEN 6. Gärtner, S. SEN 7. Geest, P.J.J. van SEN 8. Gielis, M.A.M.E. SEN 9. Grol, H.W.M. van SEN 10. Groot, C.N. de SEN 11. Hellemans, G.A.F. SEN 12. Jonkers, P.H.A.I. SEN 13. Koet, B.J. SEN 14. Körver, J.W.G. JUN 15. Luijk, R.B. van JUN 16. Meijers, A.P.H. SEN 17. Menken, M.J.J. SEN 18. Munnik, R.P.H. SEN 19. Pansters, K. SEN 20. Pieper, J.Z.T. SEN 21. Poorthuis, M.J.H.M. SEN 22. Rouwhorst, G.A.M. SEN 23. Salemink, T.A.M. SEN 24. Schoot, H.J.M. SEN 25. Velde, R.A. te SEN 26. Wieringen, A.L.H.M. van SEN 27. Wissink, J.B.M. SEN 28. Witte, H.P.J. SEN 29. Wulf, C.M. SEN Radboud Universiteit Nijmegen (RU) 1. Ackermans, J.E.A. SEN 2. Brandt, M.J.A. van den SEN 3. Caspers, C. SEN 4. Castillo Guerra, J.E. SEN 5. Dresen, G. SEN 6. Erp, S. van SEN 7. Eynikel, E.M.M. SEN 8. Gennip, J.W.J. van JUN 9. Hense, E.H. SEN 10. Hermans, C.A.M. SEN 11. Hermkens, A.-K. SEN 12. Hoogen, A.J.M. van den SEN 13. Hübenthal, C. SEN 14. Jespers, F.P.M. SEN 15. Jetten, M. JUN 16. Müller, D.A.T. SEN 17. Nissen, P.J.A. SEN 18. Noor, S. JUN 19. Oomen, P.M.F. SEN 20. Quartier, T. SEN 21. Scherer-Rath, M. SEN 22. Schilderman, J.B.A.M. SEN 14

15 23. Sterkens, C.J.A. SEN 24. Teule, H.G.B. SEN 25. Troch, L. SEN 26. Velde, P.J.C.L. van der SEN 27. Venbrux, H.J.M. SEN 28. Vermeer, P.A.D.M. SEN 29. Watt, G.J. van der SEN 30. Wijngaards, A.E.H.M. JUN 31. Wijsen, F.J.S. SEN 32. Willems, F. JUN 33. Wolde, E.J. van SEN 34. Wouters, H. JUN 35. Zee, Th.S.M. van der SEN 31. Stark, F. SEN 32. Tanja, J.M. JUN 33. Terlouw, I. JUN 34. Voogd, J.B. JUN 35. Wesselius, J.W. SEN 36. Ziel, F. JUN 37. Zijlstra, O.K. SEN Protestantse Theologische Universiteit (PThU) 1. Baan, A.W. JUN 2. Barnard, M. SEN 3. Berg-Seiffert, C.C.L.H. JUN 4. Boezelman. W.A. JUN 5. Brouwer, R. SEN 6. Dronkers, P. JUN 7. Erbele-Küster, D. SEN 8. Heyen, H. SEN 9. Houtman, A. SEN 10. Immink, F.G. SEN 11. Jong, W.A. de JUN 12. Kirn, H.-M. SEN 13. Klinken, G.J. van SEN 14. Kock, A. de SEN 15. Koffeman, L.J. SEN 16. Kooi, A. van der SEN 17. Koot van de-dees, D. JUN 18. Kruijf, G.G. de SEN 19. Küster, V. SEN 20. Manen, G.G. van JUN 21. Muis, J. SEN 22. Mulder, A.C. SEN 23. Noordegraaf, H. SEN 24. Patmore, H.M. SEN 25. Reeling Brouwer, R.H. SEN 26. Riessen, R.D.N. van SEN 27. Roest, H.P. de SEN 28. Rooze, V. JUN 29. Roukema, R. SEN 30. Spronk, K. SEN 15

16 Aantal leden per instelling op de peildatum 1 januari met percentages van het totaal Instelling Juniores % Seniores % Totaal % UvA 0 0,0 2 0,9 2 0,9 UvH 0 0,0 4 1,9 4 1,9 TUA 2 0,9 3 1,4 5 2,4 TUK 3 1,4 3 1,4 6 2,8 ETF 4 1,9 4 1,9 8 3,8 RUG 3 1,4 9 4,2 12 5,7 UL 1 0,5 10 4,7 11 5,2 TiU 1 0,5 15 7,1 16 7,5 UU 6 2,8 16 7, ,4 VU 3 1, , ,8 FKT 2 0, , ,7 RU 6 2, , ,5 PThU 12 5, , ,5 Totaal 43 20, , ,0 Voor een recent overzicht van NOSTER leden op alfabetische volgorde, zie de website: 16

Voortgangsverslag 2013

Voortgangsverslag 2013 Voortgangsverslag 2013 Janskerkhof 13 Tel:030-2533105 noster@uu.nl 3512 BL Utrecht http://www.noster.org I. Organisatie en beleid... 3 1. Bestuur en adviesorganen... 3 2. NOSTER-Bureau... 3 3. Toegetreden

Nadere informatie

Voortgangsverslag 2014

Voortgangsverslag 2014 Voortgangsverslag 2014 Janskerkhof 13 Tel:030-2533105 noster@uu.nl 3512 BL Utrecht http://www.noster.org I. Organisatie en beleid... 3 1. Bestuur en adviesorganen... 3 2. NOSTER-bureau... 3 3. Toegetreden

Nadere informatie

Formulier 31-05-2012. 1. Persoonlijke gegevens

Formulier 31-05-2012. 1. Persoonlijke gegevens Nederlandse Onderzoekschool voor Theologie en Religiewetenschap Netherlands School for Advanced Studies in Theology and Religion (NOSTER) Aanmeldingsformulier promovendi Promovendi die verbonden zijn aan

Nadere informatie

Huizinga Instituut Onderzoekschool voor cultuurgeschiedenis

Huizinga Instituut Onderzoekschool voor cultuurgeschiedenis Huizinga Instituut Onderzoekschool voor cultuurgeschiedenis Jaarverslag 2013 Begroting 2014 Inhoudsopgave 1. Organisatie... 3 2. Onderwijsactiviteiten 2013... 4 3. Financiën... 5 Staat van inkomsten en

Nadere informatie

Onderwijs 2011-2012. Onderzoekschool Politieke Geschiedenis. Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 1

Onderwijs 2011-2012. Onderzoekschool Politieke Geschiedenis. Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 1 Onderwijs Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 2011-2012 Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 1 1. Inleiding en samenvatting De Onderzoekschool Politieke Geschiedenis (OPG) biedt in het academisch

Nadere informatie

RICHTLIJNEN INDIVIDUEEL ONDERZOEKSKREDIET 2013 ACLC (PhD KANDIDATEN)

RICHTLIJNEN INDIVIDUEEL ONDERZOEKSKREDIET 2013 ACLC (PhD KANDIDATEN) RICHTLIJNEN INDIVIDUEEL ONDERZOEKSKREDIET 2013 ACLC (PhD KANDIDATEN) Vooraf Voor PhD kandidaten geldt dat alle vormen van onderzoekskrediet gerelateerd moeten zijn aan het PhD project van de betrokkene

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016 De Colleges van Bestuur van: GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016 de Erasmus Universiteit Rotterdam; de Radboud Universiteit Nijmegen; de Rijksuniversiteit Groningen;

Nadere informatie

Bijdrage NOSTER aan de Nationale Wetenschapsagenda. Vragen van NOSTER voor de Nationale Wetenschapsagenda

Bijdrage NOSTER aan de Nationale Wetenschapsagenda. Vragen van NOSTER voor de Nationale Wetenschapsagenda Bijdrage NOSTER aan de Nationale Wetenschapsagenda In het najaar van 2014 heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de Wetenschapsvisie 2025 gepresenteerd. Uit de Wetenschapsvisie is vervolgens

Nadere informatie

LANDELIJKE ONDERZOEKSCHOLEN BINNEN DE GEESTESWETENSCHAPPEN Een gezamenlijke notitie van DLG en LOGOS

LANDELIJKE ONDERZOEKSCHOLEN BINNEN DE GEESTESWETENSCHAPPEN Een gezamenlijke notitie van DLG en LOGOS 23 oktober 2010 LANDELIJKE ONDERZOEKSCHOLEN BINNEN DE GEESTESWETENSCHAPPEN Een gezamenlijke notitie van DLG en LOGOS Vooraf Op 18 juni 2010 hebben het DLG en LOGOS overeenstemming bereikt over onderlinge

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Franciscaans Studiecentrum

Franciscaans Studiecentrum Minor Christelijke spiritualiteit Cursus Het goede leven. Franciscaanse spiritualiteit over duurzaamheid, zorg en leiderschap Minor Christelijke Spiritualiteit Het (FSC) doet wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

HOOIWEG 218, 9765EN PATERSWOLDE, NEDERLAND TEL. 06-26472956 E- MAIL INFO@EMKEBOSGRAAF.NL EMKE BOSGRAAF

HOOIWEG 218, 9765EN PATERSWOLDE, NEDERLAND TEL. 06-26472956 E- MAIL INFO@EMKEBOSGRAAF.NL EMKE BOSGRAAF HOOIWEG 218, 9765EN PATERSWOLDE, NEDERLAND TEL. 06-26472956 E- MAIL INFO@EMKEBOSGRAAF.NL EMKE BOSGRAAF PERSOONLIJKE INFORMATIE Naam: Dr. E. (Emke) Bosgraaf Geboortedatum: 14 januari 1980 Geboorteplaats:

Nadere informatie

Promoveren binnen de William James Graduate School

Promoveren binnen de William James Graduate School Promoveren binnen de William James Graduate School Pre-ambule Vanaf 1 september 2010 promoveren alle (buiten)promovendi, bij de Faculteit de Psychologie en Pedagogiek (FPP), ongeacht de aanstelling, binnen

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF AGENDAPUNT 3.b. Notitie Ter besluitvorming aan van Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF betreft Begroting NOC*NSF 2016 datum behandeling 16 november 2015 gevraagd besluit De Algemene Vergadering

Nadere informatie

Algemeen. Onderwijs. Promovendus. Titel project. Vraagstelling. Indien deeltijd, factor. Start aanstelling. Einde aanstelling. Promotor Promotor 2

Algemeen. Onderwijs. Promovendus. Titel project. Vraagstelling. Indien deeltijd, factor. Start aanstelling. Einde aanstelling. Promotor Promotor 2 Opleidings en begeleidingsplan promovendus UL Faculteit der Letteren Instituut Pallas P.N. van Eyckhof 3/geb. 11651 e etage Postbus 9515, 2300 RA Leiden De werkgever ziet er op toe dat een op de promovendus

Nadere informatie

Cognitive self-therapy A contribution to long-term treatment of depression and anxiety

Cognitive self-therapy A contribution to long-term treatment of depression and anxiety Cognitive self-therapy A contribution to long-term treatment of depression and anxiety Uitgave in de RGOc-reeks, nummer 12 Copyright 2006 Peter C.A.M. den Boer, Groningen Cognitive self-therapy. A contribution

Nadere informatie

Rapportage Duurzame Geesteswetenschappen

Rapportage Duurzame Geesteswetenschappen Rapportage Duurzame Geesteswetenschappen Universiteit Faculteit(en) Decaan Rapportage tot en met 2014 Datum van indiening Contactpersoon Rapportage Duurzame Geesteswetenschappen Blad1 Nadere toelichting

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 501 Archiefnaam: VSTF Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1947-1969

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 501 Archiefnaam: VSTF Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1947-1969 Plaatsingslijst Archief Verenigde Studentenverenigingen van de Theologische Faculteiten en andere Hogere Theologische Opleidingsinstituten in het Nederlands Taalgebied Archiefnummer: 501 Archiefnaam: VSTF

Nadere informatie

"GELOVEN IN DE STAD", HAARLEM. Financieel overzicht over 2014

GELOVEN IN DE STAD, HAARLEM. Financieel overzicht over 2014 "GELOVEN IN DE STAD", HAARLEM Financieel overzicht over 204. Balans per 3 december 204 2. Staat van baten en lasten over 204 3. Toelichtingen 3. Algemeen 3.2 Specificaties bij posten van de balans en de

Nadere informatie

Gesprekken gevoerd met prof.dr. M. Sarot, directeur NOSTER en dr. Ch. Van der Leest, opleidingscoordinator NOSTER

Gesprekken gevoerd met prof.dr. M. Sarot, directeur NOSTER en dr. Ch. Van der Leest, opleidingscoordinator NOSTER NOSTER Gesprekken gevoerd met prof.dr. M. Sarot, directeur NOSTER en dr. Ch. Van der Leest, opleidingscoordinator NOSTER Organisatie NOSTER staat voor Nederlandse Onderzoekschool voor Studies in de Theologie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17514 25 juni 2014 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 juni 2014, nr. 598670, tot wijziging

Nadere informatie

Wetenschappelijke bijeenkomsten ALW

Wetenschappelijke bijeenkomsten ALW 1 Aard- en Levenswetenschappen Call for proposals ALW Den Haag, maart 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 1 Inleiding en doel NWO heeft als wettelijke taak onder meer de nationale

Nadere informatie

SOCIOLOGIE. Geert de Vries Hoofddocent sociologie. Saliha Rakik Student master sociologie. 2 Faculteit der Sociale Wetenschappen

SOCIOLOGIE. Geert de Vries Hoofddocent sociologie. Saliha Rakik Student master sociologie. 2 Faculteit der Sociale Wetenschappen SOCIOLOGIE SOCIOLOGIE Geert de Vries Hoofddocent sociologie Saliha Rakik Student master sociologie 2 Faculteit der Sociale Wetenschappen SOCIOLOGIE > Sociologie is de wetenschap van hoe mensen met elkaar

Nadere informatie

OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN

OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN VOOR PROMOVENDI DIE AANGESTELD ZIJN OP DE FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN * (zoals bedoeld in artikel 6.8 van de CAO Nederlandse Universiteiten

Nadere informatie

Een dag aan de Protestantse Theologische Universiteit, Kampen

Een dag aan de Protestantse Theologische Universiteit, Kampen Een dag aan de Protestantse Theologische Universiteit, Kampen door Jaap van Gelderen (tekst) en Freddy Schinkel (beeld) De Protestantse Theologische Universiteit (PThU) is gesticht op 1 januari 2007, als

Nadere informatie

PROGRAMME. NOSTER Spring PhD Conference 24 & 25 MARCH 2014. Conferentiecentrum Kontakt der Kontinenten, Soesterberg

PROGRAMME. NOSTER Spring PhD Conference 24 & 25 MARCH 2014. Conferentiecentrum Kontakt der Kontinenten, Soesterberg PROGRAMME NOSTER Spring PhD Conference 24 & 25 MARCH 2014 Conferentiecentrum Kontakt der Kontinenten, Soesterberg Programme NOSTER Spring PhD Conference Date: 24 & 25 March 2014 Location: Kontakt der Kontinenten,

Nadere informatie

1. Doelstelling Vormgeven van structurele bachelorsamenwerking tussen de negen (Technische) Wiskunde opleidingen in Nederland.

1. Doelstelling Vormgeven van structurele bachelorsamenwerking tussen de negen (Technische) Wiskunde opleidingen in Nederland. WISKUNDE ICAB jaarplan 2011/12 Algemeen deel 1. Doelstelling Vormgeven van structurele bachelorsamenwerking tussen de negen (Technische) Wiskunde opleidingen in Nederland. Achtergrond De opleidingen wiskunde

Nadere informatie

g r a d u a t e s c h o o l UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK

g r a d u a t e s c h o o l UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK g r a d u a t e s c h o o l UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK De Graduate School van de Universiteit voor Humanistiek (UvH) biedt een vierjarige promotieopleiding, die uitmondt in een wetenschappelijk proefschrift

Nadere informatie

CCIV jaarverslag 2014 2015.

CCIV jaarverslag 2014 2015. CCIV jaarverslag 2014 2015. Inleiding. Het programma 2014 2015 had een bijzondere titel Onderstroom. In zijn inleiding bij het programma wees de voorzitter op het kenmerk van de CCIV activiteiten waarbij

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014

FINANCIEEL VERSLAG 2014 FINANCIEEL VERSLAG 2014 De financiële positie van het Museum Voorschoten sluit in het boekjaar 2014 met een lager resultaat dan in 2013. Ten opzichte van de begroting voor 2014 is wel een beter resultaat

Nadere informatie

Voor meer en beter gekwalificeerde academische leraren

Voor meer en beter gekwalificeerde academische leraren Voor meer en beter gekwalificeerde academische leraren Conferentie 14 november 2013 Olympisch Stadion Amsterdam Vereniging van Universiteiten VSNU i.s.m. de universitaire lerarenopleidingen PROGRAMMA 09:30

Nadere informatie

1ste BEGROTINGSWIJZIGING 2015. 1ste Wijziging van de Begroting 2015

1ste BEGROTINGSWIJZIGING 2015. 1ste Wijziging van de Begroting 2015 1ste BEGROTINGSWIJZIGING 2015 1ste Wijziging van de Begroting 2015 1 ste Begrotingswijziging 2015 1 ste Wijziging van de Begroting 2015 Datum: 18 maart 2015 24 juni 2015 Status: Vastgesteld Omgevingsdienst

Nadere informatie

KTO 12-07 Generale Synode april 2012

KTO 12-07 Generale Synode april 2012 Gewijzigde voortgangsrapportage aan de generale synode inzake de Permanente Educatie KTO 12-07 Generale Synode april 2012 De generale synode heeft in november 2011 in tweede lezing ingestemd met de invoering

Nadere informatie

Studiebegeleiding & tutoraat

Studiebegeleiding & tutoraat Studiebegeleiding & tutoraat Patricia Post-Nievelstein, Head Tutor, University College Utrecht Richard van den Doel, Senior Tutor, University College Roosevelt Oscar van den Wijngaard, Coordinator Academic

Nadere informatie

Secretariaat KNCV Sectie Farmacochemie P. Molenveld, Mercachem Postbus 6747 6503 GE Nijmegen Tel.: 024-3723355 e-mail: peter.molenveld@mercachem.

Secretariaat KNCV Sectie Farmacochemie P. Molenveld, Mercachem Postbus 6747 6503 GE Nijmegen Tel.: 024-3723355 e-mail: peter.molenveld@mercachem. JAARVERSLAG KNCV SECTIE FARMACOCHEMIE 2014 Bestuur KNCV Sectie Farmacochemie Prof. Dr. A.P. IJzerman (voorzitter) Medicinal Chemistry/LACDR Gorlaeus Laboratories Einsteinweg 55, 2333 CC Leiden P.O. Box

Nadere informatie

Statutaire zetel: Post/bezoekadres Kromme Nieuwegracht 6

Statutaire zetel: Post/bezoekadres Kromme Nieuwegracht 6 Stichting Dr. Hilda Verwey-Jonker Instituut Kromme Nieuwegracht 6 3512 HG Utrecht Jaarrekening 2014 ter publicatie voor de ANBI status Statutaire zetel: Utrecht Post/bezoekadres Kromme Nieuwegracht 6 Postcode

Nadere informatie

Boekenlijst Pastoraal Werker

Boekenlijst Pastoraal Werker Boekenlijst Pastoraal Werker 2014-2015 1.1 Boekenlijst eerste leerjaar Alle boeken van het basisprogramma (AV) leerjaar 1 dienen te worden aangeschaft, zie 'Boekenlijst Het programma van leerjaar 1 - het

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Gegevensbestanden van de Volkstellingen 1795-1971

Gegevensbestanden van de Volkstellingen 1795-1971 Gegevensbestanden van de Volkstellingen 1795-1971 Voorbereiding van de digitale publicatie van de tellingen van 1795, 1829, 1839, 1849, 1859, 1930, 1960 en 1971 Projectplan Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Lieve Teugels

Curriculum Vitae. Lieve Teugels Curriculum Vitae Lieve Teugels Personalia Naam: Godelieve Maria Gustaaf (Lieve) Teugels Adres: Drielseweg 19 Postcode + woonplaats: 5321 NC Hedel Mobiel: 06 24363493 E-mail: lieveteugels@me.com Geboortedatum:

Nadere informatie

Wijngaards G. Dr. Lector 1,0

Wijngaards G. Dr. Lector 1,0 Hogeschool INHOLLAND ASAR- Institute of Advanced Studies and Applied Research Jaarrapportage 2006-2007 Deze rapportage betreft een rapportage over het studiejaar 2006-2007. Om uniformiteit te verkrijgen

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen

Jaarrekening 2012. Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen Jaarrekening 2012 Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen Inhoud 1 Jaarrekening 2 2 Balans per 31 december 2012 4 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 4 Toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Welkom aan nieuwe leden. op het Congres 2015

Welkom aan nieuwe leden. op het Congres 2015 als opleider Welkom aan nieuwe led op het Congres 2015 Veriging van leraropleiders: werkzaam op universiteit hogeschol, op schol, alsmede opleiders voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs, bve; zowel

Nadere informatie

Onderwerp Besluitvorming uitkomsten bezuinigingstaakstelling en uitkomsten reorganisatie ICO

Onderwerp Besluitvorming uitkomsten bezuinigingstaakstelling en uitkomsten reorganisatie ICO Aan de gemeenteraad Agendapunt Roden, 21 juli 2005 Onderwerp Besluitvorming uitkomsten bezuinigingstaakstelling en uitkomsten reorganisatie ICO Voorstel Akkoord gaan met: op termijn opheffen. 2. Per 1

Nadere informatie

NL Klaas Visser 2014. mastermogelijkheden psychologie. Mastermogelijkheden. Hoe verder na een bachelor Psychologie?

NL Klaas Visser 2014. mastermogelijkheden psychologie. Mastermogelijkheden. Hoe verder na een bachelor Psychologie? Mastermogelijkheden Hoe verder na een bachelor Psychologie? 1 Doel vandaag Beeld geven van Bachelor Master in Nederland Toegespitst op Psychologie Verschillen en overeenkomsten tussen opleidingen Psychologie

Nadere informatie

BALANS 2012. Activa 31-12-11 31-12-12 Passiva 31-12-11 31-12-12. Postbank 7.857,94 12.497,29 Eigen vermogen 65.648,64 71.298,59

BALANS 2012. Activa 31-12-11 31-12-12 Passiva 31-12-11 31-12-12. Postbank 7.857,94 12.497,29 Eigen vermogen 65.648,64 71.298,59 BALANS EN RESULTATENREKENING 2012 WERKGROEP 18e EEUW BALANS 2012 Activa 31-12-11 31-12-12 Passiva 31-12-11 31-12-12 Postbank 7.857,94 12.497,29 Eigen vermogen 65.648,64 71.298,59 Postcheque België 5.105,30

Nadere informatie

E E N S E L E C T I E U I T D E P U B L I C A T I E S V A N MARTIN VAN KALMTHOUT

E E N S E L E C T I E U I T D E P U B L I C A T I E S V A N MARTIN VAN KALMTHOUT E E N S E L E C T I E U I T D E P U B L I C A T I E S V A N MARTIN VAN KALMTHOUT Kalmthout, M.A. van (1977). Biofeedbacktherapie. Gedrag 5/6, 332-351. Kalmthout, M.A. van, & Ven, A.H.G.S. van der (1982).

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 39147 10 november 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 november 2015, nr. 825853,

Nadere informatie

De JB heeft binnen de UvA twee belangrijke partners: a. De Faculteit b. de UB

De JB heeft binnen de UvA twee belangrijke partners: a. De Faculteit b. de UB Meerjarenplan 2014-2016 Juridische Bibliotheek In 2016 zal de JB met de Faculteit naar het Roeterseiland verhuizen. Dit meerjarenplan beperkt en richt zich op de periode dat we ons enerzijds voorbereiden

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Lieve Teugels

Curriculum Vitae. Lieve Teugels Curriculum Vitae Lieve Teugels Personalia Naam: Godelieve Maria Gustaaf (Lieve) Teugels Adres: Kasteellaan 21 Postcode + woonplaats: 5321 GL Hedel Mobiel: 06 24363493 E-mail: lieveteugels@me.com Geboortedatum:

Nadere informatie

Japans-Nederlandse wetenschappelijke publicaties. Paul op den Brouw, 3 juli 2014, meer informatie: www.ianetwerk.nl

Japans-Nederlandse wetenschappelijke publicaties. Paul op den Brouw, 3 juli 2014, meer informatie: www.ianetwerk.nl Japans-Nederlandse wetenschappelijke publicaties Paul op den Brouw, 3 juli 2014, meer informatie: www.ianetwerk.nl Samenvatting Elf Japanse top-onderzoeksuniversiteiten spraken tijdens zijn bezoek aan

Nadere informatie

Boekenlijsten CGO-opleiding Theologie

Boekenlijsten CGO-opleiding Theologie Boekenlijsten CGO-opleiding Theologie Leerjaar 1 t/m 4 (alleen de verplichte literatuur; aanbevolen literatuur is vermeld in de moduleboeken) 2013-2014 1. Boekenlijst eerste leerjaar 1.1.1 Oude Testament

Nadere informatie

ii!! Ministerie van OCW A K

ii!! Ministerie van OCW A K A K E-doc Nr. Ministerie van OCW ^DaOh R^I I N K L I J I E N E D E R L A N D S E U W E T E N S C H A P P E N Ter hehandeling aan: j^^dvies aan/aldoening door bewindspersoof) Advies aan/afdoening door lid

Nadere informatie

De Nieuwe Bijbelvertaling belicht

De Nieuwe Bijbelvertaling belicht Uitnod_Bijbeldagen_04_omsl2 17-04-2008 20:05 Pagina 1 8260 GA Kampen Postbus 5021 t.a.v. mevr. H. Hendriks-Krist aan: Theologische Universiteit Kampen, U I T N O D I G I N G U I T DE KAMPER BIJBELDAGEN

Nadere informatie

ONBETWIST ONnderwijs verbeteren met WISkunde Toetsen. Project organisatie. Deliverable 1.1. Hans Cuypers. ONBETWIST Deliverable 1.

ONBETWIST ONnderwijs verbeteren met WISkunde Toetsen. Project organisatie. Deliverable 1.1. Hans Cuypers. ONBETWIST Deliverable 1. Project organisatie Deliverable 1.1 Hans Cuypers Inleiding Het project ONBETWIST is een samenwerking van de volgende instellingen: TU/e, penvoerder Universiteit van Amsterdam Open Universiteit Universiteit

Nadere informatie

Ouder-/ Verwantenvereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht

Ouder-/ Verwantenvereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht Ouder-/ Verwantenvereniging Sliedrecht JAARREKENING 2014 ouder-verwantenvereniqlnq Z Zorg- en dienstverlening... Inhoud Jaarrekening Balans per 3 1 december 2014 Baten en Lasten over 2014 Toelichting op

Nadere informatie

12 Stiens, 28 juli 2014

12 Stiens, 28 juli 2014 12 Stiens, 28 juli 2014 Raadsvergadering: 4 september 2014 Voorstelnummer: 2014/49 Portefeuillehouder: C. Vos Behandelend ambtenaar: Jitske Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. : 058-2576668

Nadere informatie

Boekenlijsten CGO-opleiding Theologie

Boekenlijsten CGO-opleiding Theologie Boekenlijsten CGO-opleiding Theologie Leerjaar 1 t/m 4 (alleen de verplichte literatuur; aanbevolen literatuur is vermeld in de moduleboeken) 2012-2013 1. Boekenlijst eerste leerjaar 1.1.1 Oude Testament

Nadere informatie

Regeling Subsidieverlening

Regeling Subsidieverlening Regeling Subsidieverlening Toelichting voor het opstellen van een begroting bij het aanvragen van subsidie Voor subsidieaanvragers en de financiële administraties 1. Waarvoor wordt subsidie verleend? Het

Nadere informatie

Overzicht open dagen 2013-2014 HBO Versie: 12 september 2013

Overzicht open dagen 2013-2014 HBO Versie: 12 september 2013 Overzicht open dagen 2013-2014 HBO Versie: 12 september 2013 Instituut Wat Wanneer Tijdstip Locatie Adres / Opmerkingen Tel.nr: Avans Open dag 02-11-2013 10.00 15.00 Breda Hogeschoollaan 1, 4818CR 076-52

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

LEDEN LEDENRAAD. Protestantse Kerk Nederland (voorheen Nederlandse Hervormde Kerk): 20 leden. Dhr. A.P. Beekman Krabbendijk Zeeland

LEDEN LEDENRAAD. Protestantse Kerk Nederland (voorheen Nederlandse Hervormde Kerk): 20 leden. Dhr. A.P. Beekman Krabbendijk Zeeland LEDEN LEDENRAAD Protestantse Kerk Nederland (voorheen Nederlandse Hervormde Kerk): 20 leden Woonplaats Dhr. A.P. Beekman Krabbendijk Zeeland Mw. M.J.T. den Besten-Blom Harderwijk Gelderland Mw. E. Bette

Nadere informatie

Het bestuur heeft in het verslagjaar 3x vergaderd. Daarnaast hebben de bestuursleden tussentijds veelvuldig per email of telefonisch contact gehad.

Het bestuur heeft in het verslagjaar 3x vergaderd. Daarnaast hebben de bestuursleden tussentijds veelvuldig per email of telefonisch contact gehad. Bestuursverslag 2013 De Stichting Glaucoomfonds heeft als doel het bevorderen van de oogheelkundige wetenschap, de toepassing van deze wetenschap en de zorg met betrekking tot de aandoening glaucoom. De

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014. van het. Koninklijk Wiskundig Genootschap

Financieel Jaarverslag 2014. van het. Koninklijk Wiskundig Genootschap Financieel Jaarverslag 2014 van het Koninklijk Wiskundig Genootschap Financieel verslag 2014 en begroting 2015 Woord vooraf Het jaarverslag over 2014 is op dezelfde manier tot stand gekomen als dat over

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Commissie Geesteswetenschappen Het computergebruik door onderzoekers werkzaam bij de faculteiten Letteren, Godgeleerdheid en Wijsbegeerte Samenvattend

Nadere informatie

ACADEMY VOORJAAR HOLLAND ACADEMY KALENDER VOORJAAR 2015 INNOVATIVE. Nieuw in 2015:

ACADEMY VOORJAAR HOLLAND ACADEMY KALENDER VOORJAAR 2015 INNOVATIVE. Nieuw in 2015: ACADEMY KALENDER VOORJAAR 2015 HOLLAND INNOVATIVE ACADEMY VOORJAAR 2015 Nieuw in 2015: Master Black Belt Six Sigma One Day Workshop TRIZ Alumnidag Reliability ACADEMY VOORJAAR 2015 is toonaangevend wanneer

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Utrecht

Protestantse Gemeente Utrecht Protestantse Gemeente Utrecht Begroting 2015, versie 4 van het College van Kerkrentmeesters 22 oktober 2014 Bureau PGU Margeretha van Parmadreef 14 3561SR Utrecht 030-27 37 540 bestuurssecretariaat@protestant-utrecht.nl

Nadere informatie

08.00 09.00 Registratie & ontvangst Forum Lounge

08.00 09.00 Registratie & ontvangst Forum Lounge DONDERDAG 5 NOVEMBER NVT & NVOT & LVO 08.00 09.00 Registratie & ontvangst Forum Lounge 09.00 09.10 Welkom door voorzitters NVT & NVOT Welkom Landelijke Vereniging Operatieassistenten SESSIE 1 Voorzitters:

Nadere informatie

Doctoraatsreglement van de FPPW

Doctoraatsreglement van de FPPW FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Doctoraatsreglement van de FPPW Unaniem goedgekeurd door de Faculteitsraad op 17 september 2014 1. Inleiding Dit reglement bevat faculteitsspecifieke

Nadere informatie

Overzicht curriculum VU

Overzicht curriculum VU Overzicht curriculum VU Opbouw van de opleiding Ter realisatie van de gedefinieerde eindkwalificaties biedt de VU een daarbij passend samenhangend onderwijsprogramma aan. Het onderwijsprogramma bestaat

Nadere informatie

Begroting 2013/2014 en prognose 2014/2015

Begroting 2013/2014 en prognose 2014/2015 Bijgaand doen wij u de begroting 2013/2014 toekomen inclusief de prognose 2014/2015 waarin de consequenties van de voorgestelde verbouwing van het clubhuis zijn verwerkt. Voorafgaand aan de presentatie

Nadere informatie

1 Bezoekersbeurs. Call for proposals. Bezoekersbeurs. Den Haag, december 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

1 Bezoekersbeurs. Call for proposals. Bezoekersbeurs. Den Haag, december 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 1 Bezoekersbeurs Call for proposals Bezoekersbeurs 2016 Den Haag, december 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inleiding en doel Met de bezoekersbeurzen stimuleert NWO het bezoek

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2012 Afdeling Flevoland

Financieel jaarverslag 2012 Afdeling Flevoland Financieel jaarverslag 2012 Afdeling Flevoland Balans 3 Toelichting op de balans 4 Activa 4 Passiva 4 Exploitatierekening 5 Toelichting op de Exploitatierekening 6 Lasten 6 Baten 8 2 Balans Activa Omschrijving

Nadere informatie

Regeling Subsidieverlening

Regeling Subsidieverlening Regeling Subsidieverlening Toelichting voor het opstellen van een begroting bij het aanvragen van subsidie Voor subsidieaanvragers en de financiële administraties 1. Waarvoor wordt subsidie verleend? Het

Nadere informatie

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Deel 2 Opleidingsspecifiek deel: Master Theologie Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA materiële vaste activa inventaris winkel 20.242 13.511

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA materiële vaste activa inventaris winkel 20.242 13.511 VERENIGING VRIENDEN VAN MUSEON EN OMNIVERSUM FINANCIEEL VERSLAG 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA materiële vaste activa inventaris winkel 20.242 13.511 financiële vaste activa

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering op 20 MAART 2014 over het boekjaar 2013

Algemene ledenvergadering op 20 MAART 2014 over het boekjaar 2013 Nederlandse Hydrologische Vereniging pagina 1 van 5 TOELICHTING JAARREKENING 2013 NEDERLANDSE HYDROLOGISCHE VERENIGING Algemene ledenvergadering op 20 MAART 2014 over het boekjaar 2013 In 2013 zijn de

Nadere informatie

Inhoudelijk jaarverslag 2014

Inhoudelijk jaarverslag 2014 Inhoudelijk jaarverslag 2014 INHOUD Inleiding 1. Organisatie van de Van der Leeuwstichting 2. Activiteiten van de Van der Leeuwstichting 3. Samenwerkingen van de Van der Leeuwstichting Inleiding Vanaf

Nadere informatie

Regeling MVK-bijlage 2

Regeling MVK-bijlage 2 Onderhoud vakbekwaamheid voor gecertificeerde middelbaar veiligheidskundigen Inleiding In deze bijlage wordt de werkwijze van het systeem voor onderhoud van de vakbekwaamheid van gecertificeerde middelbaar-

Nadere informatie

Kerk in Actie zoekt enthousiaste theologen

Kerk in Actie zoekt enthousiaste theologen Kerk in Actie zoekt enthousiaste theologen Geloof jij in de kracht van Bijbelverhalen? Vind je het een uitdaging te ontdekken wat Bijbelverhalen betekenen voor mensen in een ander land? Heb je visie om

Nadere informatie

Stichting Join Our Mission Polen Jaarverslag 2013

Stichting Join Our Mission Polen Jaarverslag 2013 Stichting Join Our Mission Polen Jaarverslag 2013 Spengen 7 3628 EC Kockengen www.joinourmission.nl K.v.K. 30223118 Secretariaat Stichting Join Our Mission Polen p/a Spengen 7 3628 EV Kockengen tel. :

Nadere informatie

REGELS OMTRENT SUBSIDIEAANVRAGEN 2015-2016 STUDIEVERENIGINGEN

REGELS OMTRENT SUBSIDIEAANVRAGEN 2015-2016 STUDIEVERENIGINGEN REGELS OMTRENT SUBSIDIEAANVRAGEN 2015-2016 STUDIEVERENIGINGEN Met het tekenen van het de overeenkomst studieverenigingen 2015-2016 gaan de studieverenigingen ook akkoord met dit document. In het studiejaar

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 Nijkerk, 16 april 2015 Versie 1.0 Balans NVBT Balans NVBT per 31-12-2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Passiva 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa 0 0 Eigen Vermogen

Nadere informatie

PUBLIEKE LEZINGEN (in het Engels) π Dinsdag 25 augustus en donderdag 27 augustus 2015 π Universiteit Antwerpen π Hof van Liere π Prinsstraat 13 2000

PUBLIEKE LEZINGEN (in het Engels) π Dinsdag 25 augustus en donderdag 27 augustus 2015 π Universiteit Antwerpen π Hof van Liere π Prinsstraat 13 2000 2015 PUBLIEKE LEZINGEN (in het Engels) π Dinsdag 25 augustus en donderdag 27 augustus 2015 π Universiteit Antwerpen π Hof van Liere π Prinsstraat 13 2000 Antwerpen In augustus 2015 vindt de negende editie

Nadere informatie

PUBLIEKE LEZING π maandag 25 maart 2013 π Universiteit Antwerpen Stadscampus Hof van Liere

PUBLIEKE LEZING π maandag 25 maart 2013 π Universiteit Antwerpen Stadscampus Hof van Liere PUBLIEKE LEZING π maandag 25 maart 2013 π Universiteit Antwerpen Stadscampus Hof van Liere Het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen (ucsia) heeft de eer u uit te nodigen op een ontmoeting met Donal

Nadere informatie

Maandag 2 juli. Junior Honours College 2012, Rijksuniversiteit Groningen. Honours College, Academiegebouw Welkom op de academie Ruimte.

Maandag 2 juli. Junior Honours College 2012, Rijksuniversiteit Groningen. Honours College, Academiegebouw Welkom op de academie Ruimte. Junior Honours College 2012, Rijksuniversiteit Groningen Maandag 2 juli Honours College, Academiegebouw Welkom op de academie Ruimte 09.30-10.00 Koffie en thee 10.00-10.30 Welkom en opening: who s who

Nadere informatie

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0 Concept Door Pirovano Planeconomie en Grondbeleid In opdracht van de Gemeente Bergen 12 januari 2013 Hoofdstuk: Doel en uitgangspunten INHOUD 1 Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel van dit rapport... 3

Nadere informatie

Denken in de Driehoek. Heilig!?

Denken in de Driehoek. Heilig!? Denken in de Driehoek Heilig!? Huub Oosterhuis Joris Vercammen Ernst van den Hemel Birgit Meyer Daan Beekers Jan Visser Sander van Maas Mattijs Ploeger Jojanneke van der Veen Jos Moons Bert Jan Lietaert

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Zaamslag Telefoonnummer (facultatief): 0115-432331 RSIN/Fiscaal nummer: 824153145 Website adres: www.cgkzaamslag.nl E-mail: Zaamslag.scriba@cgk.info

Nadere informatie

Werken aan scheikunde

Werken aan scheikunde Werken aan scheikunde 24 memoires van hen die de Nederlandse Chemie deze eeuw groot hebben gemaakt Uitgegeven door Delftse Universitaire Pers in 1993. (Copyright 1993 by Delft University Pers). Met toestemming

Nadere informatie

STICHTING DOOFBLINDEN NETWERK UTRECHT

STICHTING DOOFBLINDEN NETWERK UTRECHT STICHTING DOOFBLINDEN NETWERK UTRECHT 2012 STICHTING DOOFBLINDEN NETWERK, UTRECHT INHOUDSOPGAVE Pagina JAARRAPPORT 1. Opdracht 1 2. Verantwoording 1 3. Algemeen 1 4. Resultaat 2 5. Financiële positie 3

Nadere informatie

& Pastorale Supervisie in Nederland

& Pastorale Supervisie in Nederland & Pastorale Supervisie in Nederland (HER)REGISTRATIE ALS PASTORAAL SUPERVISOR Herziene editie 2011 (update 2013) Regelgeving betreffende de (her)registratie en opleiding van pastoraal supervisoren Raad

Nadere informatie

Archivalia T.H.M. Akerboom

Archivalia T.H.M. Akerboom Plaatsingslijst Archivalia T.H.M. Akerboom Archiefnummer: 572 Archiefnaam: AKER Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1967-1985 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Ondersteuning Luchthavenpastoraat Schiphol

Ondersteuning Luchthavenpastoraat Schiphol Beleidsplan 2014-2018 Stichting Ondersteuning Luchthavenpastoraat Schiphol Vertrekpassage 219 1118 AV Schiphol Inhoudsopgave beleidsplan 1. Inleiding 2. Missie Stichting OLS 3. Stichting OLS: Wie zijn

Nadere informatie

De Leerstoel Grondslagen van het Maatschappelijk Werk

De Leerstoel Grondslagen van het Maatschappelijk Werk De Leerstoel Grondslagen van het Maatschappelijk Werk Hans van Ewijk Bijzonder Hoogleraar Grondslagen van het Maatschaappelijk Werk Lector Sociaal Werk Theorie (Hogeschool Utrecht) Marie Kamphuis (1908

Nadere informatie

Projecten en Procedures Reservering projecten en procedures 0 0 0 Extra reservering proj. en proced. 5.000 4.000 Subtotaal 5.000 4.

Projecten en Procedures Reservering projecten en procedures 0 0 0 Extra reservering proj. en proced. 5.000 4.000 Subtotaal 5.000 4. Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor 's-gravenhage en omstreken x Euro 1,-- LASTEN Resultaat Begroting RESULTAAT 2012 2013 2013 Kantoor Huur Badhuisstraat 2.400 2.400 2.400 Diverse kantoorkosten

Nadere informatie

Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015

Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015 Secretariaat: Klokkegat 26 6741 EL LUNTEREN info@nffi.nl www.nffi.nl 1. Inleiding Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015 De in het register van de

Nadere informatie

Aan het werk voor studenten met dyslexie. Screening en begeleiding van studenten met dyslexie, implementatie van dyslexiebeleid op de mbo-instelling

Aan het werk voor studenten met dyslexie. Screening en begeleiding van studenten met dyslexie, implementatie van dyslexiebeleid op de mbo-instelling Aan het werk voor studenten met dyslexie Screening en begeleiding van studenten met dyslexie, implementatie van dyslexiebeleid op de mbo-instelling Hoe kunnen we werken aan goede begeleiding tijdens de

Nadere informatie

Master in de wereldreligies

Master in de wereldreligies LEUVEN t Master in de wereldreligies Opties: islamitische theologie en godsdienstwetenschappen wereldgodsdiensten en interreligieuze dialoog religiestudie Faculteit Theologie en Religiewetenschappen Om

Nadere informatie