PROGRAMME. NOSTER Spring PhD Conference 24 & 25 MARCH Conferentiecentrum Kontakt der Kontinenten, Soesterberg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROGRAMME. NOSTER Spring PhD Conference 24 & 25 MARCH 2014. Conferentiecentrum Kontakt der Kontinenten, Soesterberg"

Transcriptie

1 PROGRAMME NOSTER Spring PhD Conference 24 & 25 MARCH 2014 Conferentiecentrum Kontakt der Kontinenten, Soesterberg

2 Programme NOSTER Spring PhD Conference Date: 24 & 25 March 2014 Location: Kontakt der Kontinenten, Amersfoortsestraat 20, Soesterberg Monday 24 March Arrival, check-in, coffee and tea Steylzaal: Welcome and introduction of the programme by prof. dr. Anne-Marie Korte, director of NOSTER (EN) Presentations of advanced research with senior researcher response I (parallel sessions) 1. Steylzaal: Léon van Ommen (ETF) A Narrative Reading of Anglican Liturgy (EN) Response: Prof. dr. Ruard Ganzevoort (VU) Chair: Prof. dr. Marcel Barnard (PThU) 2. Ghana: Bart Kamphuis (VU) Jan Hendrik Holwerda ( ): A New Testament Rebel (EN) Response: Dr. Ton van Kalmthout (Huygens ING) Chair: Prof. dr. Bert Jan Lietaert Peerbolte (VU) 3. Kenia: Yme Horjus (TUK) Tucht van onderop. Onderzoek naar het draagvlak voor de tucht in de kerk van de 21e eeuw Response: Dr. Teus van de Lagemaat (CHE) Chair: Prof. dr. Peter Nissen (RU) 1 (EN) means that the language is English.

3 4. Mozambique: Riëtte Beurmanjer (UU) Tango met God? Een theoretische verheldering van het voorbereidingsproces van bibliodans Response: Dr. Willem Marie Speelman (TiU) Chair: Prof. dr. Anne-Marie Korte (UU/NOSTER) Presentations of advanced research with senior researcher response II (parallel sessions) 1. Steylzaal: Eleonora Hof (PThU) Rethinking Mission in World Christianity: Towards a Theology of Vulnerable Mission (EN) Response: Prof. dr. Jan Jongeneel (UU-emeritus) Chair: Prof. dr. Marcel Barnard (PThU) 2. Ghana: Rianne Voogd (PThU) De epistolaire betekenis van de groet met de heilige kus Response: Prof. dr. Bert Jan Lietaert Peerbolte (VU) Chair: Prof. dr. Klaas Spronk (PThU) 3. Kenia: Bart van Egmond (TUK) The function of divine punishment throughout salvation history: The shape of Augustine s thought in the early 390ties Response: Prof. dr. Matthias Smalbrugge (VU) Chair: Prof. dr. Peter Nissen (RU) 4. Mozambique: Renée Wagenvoorde (RUG) Meerwaarde of minderwaardig: de rol van religie in hedendaags Nederlands burgerschap Response: Prof. dr. Joep de Hart (PThU) Chair: Prof. dr. Anne-Marie Korte (UU/NOSTER)

4 Restaurant: Lunch Steylzaal: Annual NOSTER PhD consultation (organized by the NOSTER PhD Council) Presentations of recently started research I (parallel sessions) 1. Ghana: Bart Dubbink (TUK) Onze God is een verterend vuur: een semantisch onderzoek naar de Hebreeuwse wortel qn Chair: Prof. dr. Klaas Spronk (PThU) 2. Steylzaal: Suzanne van der Beek (TiU) The modern pilgrim (EN) Chair: Prof. dr. Anne-Marie Korte (UU/NOSTER) 3. Kenia: Kees van der Knijff (PThU) Goddelijke leiding: een systematisch theologische evaluatie van een evangelicale discussie Chair: Prof. dr. Marcel Sarot (TiU) 4. Mozambique: Iris Busschers (RUG) Levens van zendelingen in context: een analyse van de manier waarop zendelingslevens gevormd, geleefd en herinnerd werden Chair: Prof. dr. Peter Nissen (RU) Coffee and tea break Presentations of recently started research II (parallel sessions) 1. Ghana: Marijn Zwart (TiU) The land of Israel in second and early third century Jewish and Christian thought Chair: Prof. dr. Bert Jan Lietaert Peerbolte (VU)

5 2. Steylzaal: Mattias Brand (UL) Manicheeërs en anderen in vierde-eeuws Kellis: religies in interactie? Chair: Prof. dr. Marcel Barnard (PThU) 3. Kenia: Marco Derks (UU) Contested Privates: The Oppositional Pairing of Religion and Homosexuality in Contemporary Public Discourse in the Netherlands (EN) Chair: Prof. dr. Marcel Sarot (TiU) 4. Mozambique: Hanna Rijken (PThU) 'My soul doth magnify'. The Appropriation of the Anglican Choral Evensong in the Dutch Context (EN) Chair: Prof. dr. Peter Nissen (RU) Presentations of recently started research III (parallel sessions) 1. Ghana: Konstantin Stijkel (PThU) Visualizing the Vision Chair: Prof. dr. Klaas Spronk (PThU) 2. Steylzaal: Bram Colijn (VU) Christians should also respect their ancestors. Multi-religious families and the social production of public ritual events in contemporary Xiamen (EN) Chair: Prof. dr. Marcel Barnard (PThU) 3. Kenia: Erik Willemsen (PThU) Jonathan Edwards en de afwezigheid van God in een moderne wereld Chair: Prof. dr. Marcel Sarot (TiU) 4. Mozambique: Susanne van Esdonk and Suzanne Roggeveen (UvA) Delicate Relations: Jews and Muslims in Amsterdam and London Chair: Prof. dr. Bert Jan Lietaert Peerbolte (VU)

6 Steylzaal and Café de Wereld: Certificate ceremony and drinks Restaurant: Diner Steylzaal: Evening programme: Screening of religious themes: Approaching the wider public (Kees-Jan Mulder: film director and theologian) Tuesday 25 March Restaurant: Breakfast Steylzaal: Plenary session: From exploration to exposition: making research accessible to a broad audience. (Prof. dr. Mladen Popovic RUG) (EN) Coffee and tea break Workshops (parallel sessions) Mozambique: Workshop I: Scientific storytelling: how to pitch your research? (Laetis Kuipers Taalcentrum VU ) (EN) Steylzaal: Workshop II: From exploration to exposition: practical suggestions and exercises (Prof. dr. Mladen Popovic RUG) (EN) Kenia: Workshop III: Maak er nieuws van! Opiniestukken schrijven over je promotie-onderzoek (Monic Slingerland - senior journaliste religie, dagblad Trouw) Steylzaal: Short plenary session: closing and farewell Restaurant: Lunch Summaries of presentations of advanced research: Léon van Ommen: Part of answering the question how liturgy connects to and addresses people who suffer, is to study the liturgical text that is used. In this presentation I will show you part of the analysis of Common Worship, the text used in Anglican liturgy, and some conclusions. The

7 analysis is based on the narrative method outlined by Ruard Ganzevoort, combined with the polarities sketched by Herbert Anderson and Edward Foley. Bart Kamphuis: The fate of conjectural critics is that their work is mainly transmitted in the form of those small pieces of text the conjectures they made. For example, the reception of the New Testament conjectural criticism of Jan Hendrik Holwerda ( ) is restricted to a few bare conjectures in the apparatus of the Nestle-Aland editions. In the VU Amsterdam research project New Testament Conjectural Emendation: A Comprehensive Enquiry we try to put conjectures back into their original historical context: who is this critic and why did he make this conjecture? Which other conjectures did he make? etc. One of the scholars I investigate along these lines is the above mentioned Holwerda. He appears to be a highly interesting figure, opposing all scholarly authorities of his days. The presentation will discuss his publications as various critical responses to New Testament scholarship of the midnineteenth century. Yme Horjus: De situatie rond het handhaven van de kerkelijke tucht in Nederland laat zich uitstekend typeren met het woord verlegenheid. In menige kerkenraadskamer klinkt een diepe zucht wanneer dit onderwerp op de agenda staat. Er is sprake van terughoudendheid op dit terrein. De kerkelijke wereld lijkt evenwel schuchterder dan de seculiere wereld waar allerlei tuchtcommissies en tuchtcolleges in het geweer komen tegen niet functionerende beroepsbeoefenaars. De onderzoeksvraag is hoe er een nieuw draagvlak kan ontstaan voor het functioneren van de tucht in de kerk van de 21 e eeuw en welke factoren daaraan kunnen bijdragen. Riëtte Beurmanjer: Met de keuze voor improviserend dansen als methode levert de begeleider van bibliodans een specifieke bijdrage aan de spirituele vorming van de dansers. Wat is de aard van deze bijdrage? Na een korte schets van biblodans als een beweeglijke vorm van lectio divina, ga ik in op enkele aspecten van de dansvorm: dwelling in possibiblity, attentional practice en mediale ervaring. Ik laat zien hoe zij fungeren als een inwijding in een spirituele levenshouding en werkelijkheidsvisie.

8 Eleonora Hof: Rethinking theology of mission is a challenging and necessary task in World Christianity given pervasive neocolonial influences and power inequalities that are played out in unequal and dynamic contexts. I focus on re-interpreting the generative theme of vulnerability as an impetus for a theology of mission that seeks to confront colonial legacies. Through engagement with the subject of kenosis and by bringing feminist theology in, I argue for the vulnerability of the self as opening up the possibility of deep solidarity. Rianne Voogd: Groet alle broeders (en zusters)/elkaar met de heilige kus is een oproep die vier keer voorkomt aan het einde van brieven van Paulus (in 1 Tessalonicenzen 5:26; 1 Korintiërs 16:20; 2 Korintiërs 13:12 en Romeinen 16:16; in 1 Petrus 5:14 wordt een kus van liefde genoemd). In mijn onderzoek staat de betekenis van deze groet met heilige kus centraal. In de presentatie zal de epistolaire betekenis van de oproep worden belicht. Bart van Egmond: The research question of my PhD project is: what, according to Augustine, is the function of (divine) punishment in the process of salvation and how does his thought on this theme develop from the moment of his conversion until the composition of the Confessions ( )? As part of this broader research project, my presentation focusses on the continuity and discontinuity in God s use of punishment between the Old and the New Testament, based on the writings Augustine composed in the period before his ordination ( ). Renée Wagenvoorde: In dit artikel wordt betoogd dat een van de gronden voor de hedendaagse negatieve houding ten opzichte van religie gevonden kan worden in de manier waarop de overheid de Big Five van Nederlands Burgerschap (bestaande uit de dimensies sociale betrokkenheid, politieke betrokkenheid, gezagsgetrouwheid, tolerantie en gedeelde identiteit) benadert. Hierbij laat ik zien dat het benadrukken van nationale identiteit als voorwaarde voor goed burgerschap belangrijke implicaties heeft voor de manier waarop met religie wordt omgegaan en bied ik suggesties om deze dimensie op een andere manier te benaderen.

9 Summaries of presentations of recently started research: Bart Dubbink: Het onderwerp van mijn promotiestudie is de jaloezie van JHWH. De interesse hiervoor is gewekt door het actuele debat rondom monotheïsme en intolerantie/geweld, waarin dit aspect van het oudtestamentisch Godsbeeld een belangrijke rol speelt. Mijn onderzoek richt zich voornamelijk op de Hebreeuwse wortel qn (jaloers zijn op, ijveren voor). In de presentatie wil ik wat vertellen over de aanleiding, relevantie, en opzet van mijn onderzoek. Suzanne van der Beek: Against the background of a seemingly secularizing society, the growing popularity of rituals proves to be a very interesting development. In my research, I focus on the spectacular reanimation of the pilgrimage to Santiago de Compostela. More specifically, I am researching the process of identity construction of Dutch pilgrims by analyzing pilgrim narratives with a special focus on the current renewal of the pilgrimage and its various new dimensions, such as the different approaches to ritual and religiosity and the appropriation of technology and new media. Kees van der Knijff: Binnen de engelstalige evangelicale wereld wordt veel gesproken en geschreven over de leiding van de Geest en het 'zoeken van Gods wil' in het leven van alledag. Nadeel van de discussie is dat deze uitsluitend gevoerd wordt in populaire bronnen en een grondige theologische onderbouwing mist. Daardoor ontbreken criteria om de verschillende bijdragen en visies te beoordelen en tegen elkaar af te wegen. In mijn onderzoek probeer ik een theologisch framework te beschrijven waarbinnen zinvol spreken over de leiding van God mogelijk is. Iris Busschers: In mijn PhD project analyseer ik de levens van zendingsmedewerkers van de Samenwerkende Zendingscorporaties die actief waren op Papua en Oost-Java tussen c en Centraal staat de wisselwerking tussen de ervaring van individuele werkers op de zendingsterreinen en de vorming van, narratieven over en de herinneringscultuur rondom zendelingen in Nederland. Doel is zicht te krijgen op narratieven en praktijken van in- en uitsluiting binnen de

10 zendingsgemeenschap en hoe deze de hedendaagse historiografie over Nederlandse zending hebben beïnvloed. Marijn Zwart: Dit onderzoek bestudeert de rol die het land Israël inneemt bij het vormen van een etnische identiteit in verschillende teksten uit het tweede- en vroeg derde-eeuwse jodendom en christendom. De presentatie zal de opzet van het onderzoek uit de doeken doen en zijn verschillende onderdelen uiteenzetten. Mattias Brand: Dit onderzoek analyseert nieuwe teksten van het Manicheïsme in de vierde eeuw in Egypte. Waarom had deze religie zo n succes? Voor het eerst laten papyri zien hoe gewone gelovigen deze godsdienst beleefden en verspreidden. Mijn analyse van de gemeenschap in Kellis focust op vijf deelonderwerpen: sociale structuur, rituelen, de sociaal-economische situatie, de talen waarin geschreven werd en boekproductie. Een terugkerende vraag tijdens deze presentatie is in hoeverre we kunnen spreken over religies in interactie in vierde-eeuws Kellis. Marco Derks: My project focuses on the strategic and ideological assumptions, interests, and effects of contemporary constructions of homosexuality and religion in public discourse. Its aims to map out the social, political, and cultural dimensions of framing them as polarized constructs. The central question is: how are religion and homosexuality construed as oppositional pairings in contemporary Dutch society? Critical analysis of different genres of public discourse will unmask stereotypes and uncover subtexts with alternative constructions of both homosexuality and religion. Hanna Rijken: In increasingly more places in the Netherlands there are choral evensongs following the model of Anglican cathedrals. The evensongs attract many people. The phenomenon raises questions. What exactly is going on here? Is the evensong concert, liturgy, theatre or all of them at the same time? In this research the appropriation of the choral evensong will be investigated in view of transformation of religiosity as well as the changing position of the churches and theology in the Netherlands.

11 Konstantin Stijkel: Mijn onderzoek betreft het tempelvisioen van Ezechiel. Ik ben gestart met een nauwkeurige analyse van de teksten in Ez , 43:13-17 en 46: Dit zijn de teksten die betrekking hebben op de rondleiding in Ezechiel s tempel. Vervolgens heb ik de beschrijving van deze tempel vergeleken met zijn Israëlitische voorlopers, de tabernakel en de tempels van Salomo en Herodes. Eveneens is onderzoek gedaan naar de tempelbouw bij de omringende volken. Dit heeft geresulteerd in een serie tekeningen die een nieuw beeld geven van wat Ezechiel was getoond. Bram Colijn: China s religious renaissance favors two movements in particular: Popular or Folk Religion and Protestantism. This project features an ethnography of the social production of public ritual events by multi-religious families in the city of Xiamen. I distinguish three groups of informants among whom data will be collected: multi-religious families, ritual service providers, and members of the audience at public ritual events. I am specifically interested in the ways these actors position themselves and others within various and opposing strands of public, religious, and moral discourse. Erik Willemsen: De Amerikaanse filosoof-theoloog Jonathan Edwards ( ) hield zich expliciet bezig met de ontwikkelingen van zijn tijd, waaronder het wetenschappelijk materialisme en het opkomende deïsme. Mijn onderzoek is gericht op de vraag in hoeverre en op welke wijze het theologisch ontwerp van Edwards begrepen kan worden als een reactie op het in de tijd van de Verlichting opkomende fenomeen afwezigheid van God. Susanne van Esdonk and Suzanne Roggeveen: Recent gestart onderzoek naar de factoren die van invloed zijn op de interreligieuze relaties tussen joden en moslims in Amsterdam en Londen, zowel in situaties van samenwerking als conflict. In beide onderzoeken worden de theorieën van socioloog Pierre Bourdieu en verschillende theorieën op het gebied van interreligieuze conflicten en coöperatie toegepast. Daarnaast zal gebruik gemaakt worden van kwalitatieve onderzoeksmethoden, zoals participerende observatie en interviews, om data te verzamelen onder respondenten in Amsterdam en Londen.

12 Locations and timetable: 24 March/ Time Steylzaal Ghana Kenia Mozambique Van Ommen Kamphuis Horjus Beurmanjer Hof Voogd Van Egmond Wagenvoorde Van der Beek Dubbink van der Knijff Busschers Brand Zwart Derks Rijken Colijn Stijkel Willemsen Van Esdonk and Roggeveen Mozambique Steylzaal Kenia 25 March/ Time Workshop I: Scientific storytelling Workshop II: From exploration to exposition Workshop III: Maak er nieuws van!

PROGRAMME. NOSTER Spring PhD Conference 13 & 14 APRIL 2015. Conferentiecentrum Kontakt der Kontinenten, Soesterberg

PROGRAMME. NOSTER Spring PhD Conference 13 & 14 APRIL 2015. Conferentiecentrum Kontakt der Kontinenten, Soesterberg PROGRAMME NOSTER Spring PhD Conference 13 & 14 APRIL 2015 Conferentiecentrum Kontakt der Kontinenten, Soesterberg Programme NOSTER Spring PhD Conference Date: 13 & 14 April 2015 Location: Kontakt der Kontinenten,

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

From Padua to Groningen

From Padua to Groningen From Padua to Groningen The effects of the CercleS Seminar in Padua in 2009 on writing Nederlands in gang (0-A2) Berna de Boer Benvenuti a tutti! Contents I. State of affairs in September 2009 II. The

Nadere informatie

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Date 7-12-2011 1 Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Prof. Dr. Inge Hutter Demographer, anthropologist Coordinator Healthy Ageing Alpha Gamma RUG Dean Faculty Spatial Sciences Date 7-12-2011

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

In the classroom. Who is it? Worksheet

In the classroom. Who is it? Worksheet In the classroom 1 Lees wat de meester doet als hij s morgens op school komt. Lees ook wat een leerling doet. Wie van de twee doet het meest voordat de les begint? First, I go to my desk and take out my

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT AN URBAN PLAYGROUND 2005 Het vraagstuk van de openbare ruimte in naoorlogse stadsuitbreidingen, in dit geval Van Eesteren s Amsterdam West, is speels benaderd door het opknippen van een traditioneel stadsplein

Nadere informatie

De Relatie Tussen de Gehanteerde Copingstijl en Pesten op het Werk. The Relation Between the Used Coping Style and Bullying at Work.

De Relatie Tussen de Gehanteerde Copingstijl en Pesten op het Werk. The Relation Between the Used Coping Style and Bullying at Work. De Relatie Tussen de Gehanteerde Copingstijl en Pesten op het Werk The Relation Between the Used Coping Style and Bullying at Work Merijn Daerden Studentnummer: 850225144 Werkstuk: Empirisch afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Update Empowermentproject Awasi Kenia september 2013

Update Empowermentproject Awasi Kenia september 2013 Update Empowermentproject Kenia september 2013 Het Empowerment-project in Kenia van de Rotaryclub Rhenen-Veendaal begint aan de derde fase: een derde en laatste bezoek, met een Empowerment workshop voor

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten met diabetes mellitus type 2 in de huisartsenpraktijk Thinking

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

PERSOONLIJKHEID EN OUTPLACEMENT. Onderzoekspracticum scriptieplan Eerste begeleider: Mw. Dr. T. Bipp Tweede begeleider: Mw. Prof Dr. K.

PERSOONLIJKHEID EN OUTPLACEMENT. Onderzoekspracticum scriptieplan Eerste begeleider: Mw. Dr. T. Bipp Tweede begeleider: Mw. Prof Dr. K. Persoonlijkheid & Outplacement: Wat is de Rol van Core Self- Evaluation (CSE) op Werkhervatting na Ontslag? Personality & Outplacement: What is the Impact of Core Self- Evaluation (CSE) on Reemployment

Nadere informatie

Het project en de doelstellingen:

Het project en de doelstellingen: Het project en de doelstellingen: Wit.h heeft al heel wat ervaring met sociaal artistieke projecten als deze. De Erasmus studenten daarentegen hebben elk een andere achtergrond en voor sommige onder hen

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

De Relatie tussen Dagelijkse Stress, Negatief Affect en de Invloed van Bewegen

De Relatie tussen Dagelijkse Stress, Negatief Affect en de Invloed van Bewegen De Relatie tussen Dagelijkse Stress, Negatief Affect en de Invloed van Bewegen The Association between Daily Hassles, Negative Affect and the Influence of Physical Activity Petra van Straaten Eerste begeleider

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën The Relation between Personality, Education, Age, Sex and Short- and Long- Term Sexual

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk. gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen

Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk. gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen Executive and social cognitive functioning of mentally

Nadere informatie

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model)

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model) WHAT IS LITTLE GEM? Quick scan method to evaluate your applied (educational) game (light validation) 1. Standardized questionnaires Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

LinkedIn Profiles and personality

LinkedIn Profiles and personality LinkedInprofielen en Persoonlijkheid LinkedIn Profiles and personality Lonneke Akkerman Open Universiteit Naam student: Lonneke Akkerman Studentnummer: 850455126 Cursusnaam en code: S57337 Empirisch afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

blur Aukje Fleur Janssen & Roos Gomperts Volvo Design Challange

blur Aukje Fleur Janssen & Roos Gomperts Volvo Design Challange blur Aukje Fleur Janssen & Roos Gomperts Volvo Design Challange blur (NL for English see bellow) Aukje Fleur Janssen & Roos Gomperts Volvo Design Challenge Voor Volvo Design Challenge bundelden we onze

Nadere informatie

Master Thesis. Early Career Burnout Among Dutch Nurses: Comparing Theoretical Models. Using an Item Response Approach.

Master Thesis. Early Career Burnout Among Dutch Nurses: Comparing Theoretical Models. Using an Item Response Approach. 1 Master Thesis Early Career Burnout Among Dutch Nurses: Comparing Theoretical Models Using an Item Response Approach. Burnout onder Beginnende Nederlandse Verpleegkundigen: een Vergelijking van Theoretische

Nadere informatie

Running Head: INVLOED VAN ASE-DETERMINANTEN OP INTENTIE CONTACT 1

Running Head: INVLOED VAN ASE-DETERMINANTEN OP INTENTIE CONTACT 1 Running Head: INVLOED VAN ASE-DETERMINANTEN OP INTENTIE CONTACT 1 Relatie tussen Attitude, Sociale Invloed en Self-efficacy en Intentie tot Contact tussen Ouders en Leerkrachten bij Signalen van Pesten

Nadere informatie

GOAL-STRIVING REASONS, PERSOONLIJKHEID EN BURN-OUT 1. Het effect van Goal-striving Reasons en Persoonlijkheid op facetten van Burn-out

GOAL-STRIVING REASONS, PERSOONLIJKHEID EN BURN-OUT 1. Het effect van Goal-striving Reasons en Persoonlijkheid op facetten van Burn-out GOAL-STRIVING REASONS, PERSOONLIJKHEID EN BURN-OUT 1 Het effect van Goal-striving Reasons en Persoonlijkheid op facetten van Burn-out The effect of Goal-striving Reasons and Personality on facets of Burn-out

Nadere informatie

IDENTITEIT IN DE METHODE?

IDENTITEIT IN DE METHODE? 74 IDENTITEIT IN DE METHODE? ONDERZOEK DOOR EEN LERAAR IN OPLEIDING Bram de Muynck en Esther Langerak 75 Van lectoraten wordt gevraagd om ook studenten te betrekken bij onderzoek. Dit gebeurt bij het lectoraat

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

De Relatie tussen Autonomie, Pesten en Ervaren Gezondheid

De Relatie tussen Autonomie, Pesten en Ervaren Gezondheid De Relatie tussen Autonomie, Pesten en Ervaren Gezondheid The Relationship between Autonomy, Mobbing and Perceived Health Mariëtte Vester Eerste begeleider: mevrouw dr. T. Vollink Tweede begeleider: mevrouw

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

De Relatie tussen (Over)Gewicht. en Seksdrive bij Mannen en Vrouwen. The Relationship between (Over)Weight. and Sex Drive in Men and Women

De Relatie tussen (Over)Gewicht. en Seksdrive bij Mannen en Vrouwen. The Relationship between (Over)Weight. and Sex Drive in Men and Women De Relatie tussen (Over)Gewicht en Seksdrive bij Mannen en Vrouwen The Relationship between (Over)Weight and Sex Drive in Men and Women Mandy M. de Nijs Eerste begeleider: Dr. W. Waterink Tweede begeleider:

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit. The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility.

De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit. The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility. RELATIE ANGST EN PSYCHOLOGISCHE INFLEXIBILITEIT 1 De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility Jos Kooy Eerste begeleider Tweede

Nadere informatie

Educational Design as Conversation

Educational Design as Conversation 1 Educational Design as Conversation Inter-professional dialogue about the teaching of academic communications skills EATAW 2011 - Jacqueline van Kruiningen, University of Groningen Grading papers collaboratively

Nadere informatie

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Bottlenecks in Independent Learning: Self-Regulated Learning, Stress

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Introduction to KM. Kampala CIKM Workshop 2013 Joost Lieshout

Introduction to KM. Kampala CIKM Workshop 2013 Joost Lieshout Introduction to KM Kampala CIKM Workshop 2013 Joost Lieshout Good to know Introductions Your CIKM experience Outline CIKM Sessions Tuesday Introduction to KM & Groupwork Introduction to (CI)KM Strategy

Nadere informatie

Ontwikkeling, Strategieën en Veerkracht van Jongeren van Ouders met Psychische Problemen. Een Kwalitatief Onderzoek op Basis van Chats.

Ontwikkeling, Strategieën en Veerkracht van Jongeren van Ouders met Psychische Problemen. Een Kwalitatief Onderzoek op Basis van Chats. Ontwikkeling, Strategieën en Veerkracht van Jongeren van Ouders met Psychische Problemen. Een Kwalitatief Onderzoek op Basis van Chats. Development, Strategies and Resilience of Young People with a Mentally

Nadere informatie

Functioneren van een Kind met Autisme. M.I. Willems. Open Universiteit

Functioneren van een Kind met Autisme. M.I. Willems. Open Universiteit Onderzoek naar het Effect van de Aanwezigheid van een Hond op het Alledaags Functioneren van een Kind met Autisme M.I. Willems Open Universiteit Naam student: Marijke Willems Postcode en Woonplaats: 6691

Nadere informatie

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care Annemiek T. Harder Studies presented in this thesis and the printing of this

Nadere informatie

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment project Awasi Kenya Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment*van* kinderen*in*kenia De#afgelopen#drie#jaren# hebben#we#met#steun#van#de# Rotaryclub##Rhenen: Veenendaal#een#

Nadere informatie

Assessing writing through objectively scored tests: a study on validity. Hiske Feenstra Cito, The Netherlands

Assessing writing through objectively scored tests: a study on validity. Hiske Feenstra Cito, The Netherlands Assessing writing through objectively scored tests: a study on validity Hiske Feenstra Cito, The Netherlands Outline Research project Objective writing tests Evaluation of objective writing tests Research

Nadere informatie

Ons vak in beweging. Dr. Hans Hobbelen, Lector healthy Lifestyle, Ageing and Health Care

Ons vak in beweging. Dr. Hans Hobbelen, Lector healthy Lifestyle, Ageing and Health Care Ons vak in beweging Dr. Hans Hobbelen, Lector healthy Lifestyle, Ageing and Health Care Toenemende levensverwachting Christensen et al 2009 Vergrijzing/verzilveren 5 Ontwikkeling grijze druk 2010-2025

Nadere informatie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie Samenwerkend leren van leerkrachten : leeropbrengsten gerelateerd aan activiteiten en foci van samenwerking Doppenberg, J.J.; den Brok, P.J.; Bakx, A.W.E.A. Published in: Onderwijs Research Dagen 2013

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW)

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) 14 november 2014 2 PROGRAMMA ESFRI Roadmap, wat is het en waar doen we het voor? Roadmap 2016 Verschillen met vorige Schets

Nadere informatie

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility UNIT 2 Begeleiding Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility 1 2 Wat is coaching? Coaching is een methode voor het ontwikkelen van potentieel

Nadere informatie

Project UK. Boris Berlijn ; ; CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Project UK. Boris Berlijn ; ; CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteurs Laatst gewijzigd Licentie Webadres Boris Berlijn ; ; 17 May 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/74746 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Werken met de binnen het Eye-project ontwikkelde toolbox

Werken met de binnen het Eye-project ontwikkelde toolbox Werken met de binnen het Eye-project ontwikkelde toolbox Objectief leren observeren en reflecteren: Het Eye-project Korte toelichting Eye Ontstaan en doel toolbox Observeren Reflecteren Ervaringen EYE

Nadere informatie

De Invloed van Religieuze Coping op. Internaliserend Probleemgedrag bij Genderdysforie. Religious Coping, Internal Problems and Gender dysphoria

De Invloed van Religieuze Coping op. Internaliserend Probleemgedrag bij Genderdysforie. Religious Coping, Internal Problems and Gender dysphoria De Invloed van Religieuze Coping op Internaliserend Probleemgedrag bij Genderdysforie Religious Coping, Internal Problems and Gender dysphoria Ria de Bruin van der Knaap Open Universiteit Naam student:

Nadere informatie

Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working. mothers with spouse and young children

Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working. mothers with spouse and young children 1 Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working mothers with spouse and young children Verschil in stress en stressreactiviteit tussen hoogopgeleide thuisblijf-

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

A2 Workshops Grammatica Toekomst

A2 Workshops Grammatica Toekomst Bestuderen Future Simple Normaal Hoe maak je de Future Simple? We beginnen met een rijtje voorbeelden. I will stay You will stay He will stay She will stay He will stay It will stay We will stay You will

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

DE ELECTORALE RAAD VAN SINT MAARTEN,

DE ELECTORALE RAAD VAN SINT MAARTEN, Tweewekelijkse officiële uitgave van Sint Maarten Jaargang 2015, nummer 25 27 November, 2015 P a g i n a 32 Beschikking nummer: 3/2015 Datum: 19 november 2015 DE ELECTORALE RAAD VAN SINT MAARTEN, Gelezen:

Nadere informatie

Rethinking leadership and middle management

Rethinking leadership and middle management Rethinking leadership and middle management 17 October 2013 Prof. dr. Jesse Segers The Future Leadership Initiative @Segersjesse challenging thoughts about leadership. Ego-dominant ( macht ) Rationeel

Nadere informatie

Interactive Grammar leert de belangrijkste regels van de Engelste spelling en grammatica aan.

Interactive Grammar leert de belangrijkste regels van de Engelste spelling en grammatica aan. Interactive Grammar Interactive Grammar leert de belangrijkste regels van de Engelste spelling en grammatica aan. Doelgroep Interactive Grammar Het programma is bedoeld voor leerlingen in de brugklas van

Nadere informatie

Group 2a 1. How many children do you have in your class?

Group 2a 1. How many children do you have in your class? Drop Out Center Questions March 12&13 Group 2a 1. How many children do you have in your class? Ik heet Vinayagamoorthy, ik ben 13 jaar oud en ik zit in groep 6 hier. Ik zit op een openbare school met alleen

Nadere informatie

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016 NAVIJVEN MINILAMPJES OM ZELF TE MAKEN KERSTFIGUREN UIT DE LAPPENMAND VOOR DE KINDERSSALOON EN COWBOYS VAN LOLLYSTOKJES KAMERBREED BOEKENREK VOOR EEN SMAL BUDGETGEBAKKEN KOEKFIGUURTJES HANGEN WE IN DE KERSTBOOM

Nadere informatie

Resultaten. Harm Hospers

Resultaten. Harm Hospers Resultaten Harm Hospers Doelen? Gemotiveerde en getalenteerde internationale studenten interesseren en selecteren voor LAS Studenten een breed, open curriculum bieden, met bijzondere aandacht voor academische

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B1 / B1 +

Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B1 / B1 + Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B / B + Het mondeling voor Engels Havo duurt 5 minuten en bestaat uit een gesprek met je docent waarin de volgende onderdelen aan de orde komen: *Je moet een stukje

Nadere informatie

De relatie tussen depressie- en angstsymptomen, diabetesdistress, diabetesregulatie en. proactieve copingvaardigheden bij type 2 diabetespatiënten

De relatie tussen depressie- en angstsymptomen, diabetesdistress, diabetesregulatie en. proactieve copingvaardigheden bij type 2 diabetespatiënten De relatie tussen depressie- en angstsymptomen, diabetesdistress, diabetesregulatie en proactieve copingvaardigheden bij type 2 diabetespatiënten The relationship between depression symptoms, anxiety symptoms,

Nadere informatie

SYMPOSIUM ERGOTHERAPEUTEN

SYMPOSIUM ERGOTHERAPEUTEN Vrijdag 12 september 2014 HOW TO DO COGNITIVE REHABILITATION WORKSHOP FOR PROFESSIONALS Moderator Instructors Turid Deisz Kit Malia & Anne Brannagan Where cognitive impairment is causing management difficulties

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Moderatie van de Big Five Persoonlijkheidsfactoren op de Relatie tussen. Gepest worden op het Werk en Lichamelijke Gezondheidsklachten en

Moderatie van de Big Five Persoonlijkheidsfactoren op de Relatie tussen. Gepest worden op het Werk en Lichamelijke Gezondheidsklachten en Moderatie van de Big Five Persoonlijkheidsfactoren op de Relatie tussen Gepest worden op het Werk en Lichamelijke Gezondheidsklachten en Ziekteverzuim Moderation of the Big Five Personality Factors on

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

De Cambridge English presentatie voor de leerlingen. Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels)

De Cambridge English presentatie voor de leerlingen. Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels) De Cambridge English presentatie voor de leerlingen Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels) CAMBRIDGE CERTIFICATE Da Vinci 2015-2016 WHO IS IT FOR? -- IT IS FOR YOU! - Do this programme if you are

Nadere informatie

vrij gedeelte

vrij gedeelte Wanda Project: resultaten www.wanda.community: vrij gedeelte Algemene informatie Methode Doelgroep Getuigenissen als teaser Informatie over Wanda trainingen Vorming op maat Open training Wanda gecertificeerde

Nadere informatie

Omnichannel klantcommunicatie. Roberto Nagel M-EDP Solutions Manager Document Dialog

Omnichannel klantcommunicatie. Roberto Nagel M-EDP Solutions Manager Document Dialog Omnichannel klantcommunicatie Roberto Nagel M-EDP Solutions Manager Document Dialog Inhoud Wat is omnichannel? Hoe kom je er? Wat betekent dit voor de documentprofessional? Omnichannel retail Winkel website

Nadere informatie

HVA CMD 2012/13 Afstudeerproject Onderzoektechnieken deel 1/2"

HVA CMD 2012/13 Afstudeerproject Onderzoektechnieken deel 1/2 HVA CMD 2012/13 Afstudeerproject Onderzoektechnieken deel 1/2" HTTP://NSE.NL/ " Zoek nog 2 afstudeerders die tegen vergoeding op open dag willen staan en voorlichting geven aan aankomende studenten" OPEN

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior Martin. W. van Duijn Student: 838797266 Eerste begeleider:

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

De Invloed van Cognitieve Stimulatie in de Vorm van Actief Leren op de Geestelijke Gezondheid van Vijftigplussers

De Invloed van Cognitieve Stimulatie in de Vorm van Actief Leren op de Geestelijke Gezondheid van Vijftigplussers De Invloed van Cognitieve Stimulatie in de Vorm van Actief Leren op de Geestelijke Gezondheid van Vijftigplussers The Influence of Cognitive Stimulation in the Form of Active Learning on Mental Health

Nadere informatie

Geert Mul (Nederlandse tekst onderaan de pagina)

Geert Mul (Nederlandse tekst onderaan de pagina) NATUREALLY Commissioned work for the hospital of Enschede (MST) 2016 Transparent print and coloured backlight. 450 x 800 cm, Geert Mul 2016 (Nederlandse tekst onderaan de pagina) The work of art called

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

ONDERNEMERSCHAP (Nederlandstalig)

ONDERNEMERSCHAP (Nederlandstalig) ONDERNEMERSCHAP (Nederlandstalig) LEERDOELEN 1. Inzicht krijgen in de waarde van creatief ondernemerschap door de marktwaarde van je kunst te leren waarderen. 2. Het ontwikkelen van fundamentele marketing-

Nadere informatie

Take Home Assignment. Introduction to Modeling. Week 7.

Take Home Assignment. Introduction to Modeling. Week 7. Take Home Assignment Introduction to Modeling Week 7. In chapter 7 of the lecture notes, we give 8 criteria to assess how good a model is, compared to another model for the same application. In this assignment,

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management

Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management Project : GigaPort3 Project Year : 2010 Project Manager : Albert Hankel Author(s) : Eefje van der Harst Completion Date : 24-06-2010 Version : 1.0

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

De Invloed van Kenmerken van ADHD op de Theory of Mind: een Onderzoek bij Kinderen uit de Algemene Bevolking

De Invloed van Kenmerken van ADHD op de Theory of Mind: een Onderzoek bij Kinderen uit de Algemene Bevolking Kenmerken van ADHD en de Theory of Mind 1 De Invloed van Kenmerken van ADHD op de Theory of Mind: een Onderzoek bij Kinderen uit de Algemene Bevolking The Influence of Characteristics of ADHD on Theory

Nadere informatie

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Every day we see them during the commercial break: the best products in the world. Whether they are a pair of sneakers, new mascara or the latest smartphone, they all seem to

Nadere informatie

SLACHTOFFER CYBERPESTEN, COPING, GEZONDHEIDSKLACHTEN, DEPRESSIE. Cyberpesten: de implicaties voor gezondheid en welbevinden van slachtoffers en het

SLACHTOFFER CYBERPESTEN, COPING, GEZONDHEIDSKLACHTEN, DEPRESSIE. Cyberpesten: de implicaties voor gezondheid en welbevinden van slachtoffers en het SLACHTOFFER CYBERPESTEN, COPING, GEZONDHEIDSKLACHTEN, DEPRESSIE Cyberpesten: de implicaties voor gezondheid en welbevinden van slachtoffers en het modererend effect van coping Cyberbullying: the implications

Nadere informatie

SURFnet User Survey 2006

SURFnet User Survey 2006 SURFnet User Survey 2006 Walter van Dijk Madrid, 21 September 2006 Agenda A few facts General picture resulting from the survey Consequences for the service portfolio Consequences for the yearly innovation

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

Smaakbeleving bij Slow Food Over sociale processen die smaakbeleving beïnvloeden

Smaakbeleving bij Slow Food Over sociale processen die smaakbeleving beïnvloeden Smaakbeleving bij Slow Food Over sociale processen die smaakbeleving beïnvloeden Sense of taste in Slow Food About social processes that influence sense of taste Frank P.H. Houben Eerste begeleider: Dr.

Nadere informatie

Zingeving en suïcide. Jessie Dezutter (PhD) KULeuven

Zingeving en suïcide. Jessie Dezutter (PhD) KULeuven Zingeving en suïcide Jessie Dezutter (PhD) KULeuven UP Zomerschool 2016 Zingeving en suicide Wat is betekenis zin in het leven (meaning in life)? Is betekenis in het leven belangrijk? Kan betekenis in

Nadere informatie

opleidingsaanbod Ba Architectuur Andere bachelors - Prof bachelors (via schakelprogramma s) - Acad bachelors (via voorbereidingsprogramma s)

opleidingsaanbod Ba Architectuur Andere bachelors - Prof bachelors (via schakelprogramma s) - Acad bachelors (via voorbereidingsprogramma s) opleidingsaanbod VBP Ma INTERIEURarchitectuur [INTERIEURARCHITECT] Ba Architectuur VBP Ma Architectuur [ARCHITECT] Internationale Ma Architectuur (ENG) [ARCHITECT] Ma Stedenbouw & Ruimtelijke Planning

Nadere informatie

Aan het seminar zijn geen kosten verbonden. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Aan het seminar zijn geen kosten verbonden. Belangstellenden zijn van harte welkom. Op vrijdag 2 mei om 15:45 hoop ik ter markering van de uitbreiding van mijn leeropdracht naar Methodologie en Integriteit een tweede oratie uit te spreken. Plaats van handeling is de Aula van de Vrije

Nadere informatie

bij Kinderen met een Ernstige Vorm van Dyslexie of Children with a Severe Form of Dyslexia Ans van Velthoven

bij Kinderen met een Ernstige Vorm van Dyslexie of Children with a Severe Form of Dyslexia Ans van Velthoven Neuropsychologische Behandeling en Sociaal Emotioneel Welzijn bij Kinderen met een Ernstige Vorm van Dyslexie Neuropsychological Treatment and Social Emotional Well-being of Children with a Severe Form

Nadere informatie