Hbo Bachelor Toegepaste Psychologie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hbo Bachelor Toegepaste Psychologie"

Transcriptie

1 Hbo Bachelor Toegepaste Psychologie Volwaardige en erkende opleiding voor de ontwikkeling en toepassing van kennis omtrent het gedrag van mensen. Haalt u graag het beste uit mensen naar boven? Wilt u mensen met (psychische) problemen een eind op weg helpen? Wilt u zich verdiepen in de psyche van de mens en bent u tegelijkertijd praktisch ingesteld? Dan is deze opleiding iets voor u. De Bachelor Toegepaste Psychologie is een volwaardige studie waarin u op praktische wijze kennis, inzichten en vaardigheden opdoet omtrent het gedrag van mensen. U bestudeert verschillende disciplines binnen de (toegepaste) psychologie en ontwikkelt vaardigheden als adviseren, onderzoeken en coachen. De opleiding biedt een gevarieerd programma met actuele lesstof die aansluit bij de beroepspraktijk. U wordt hierin begeleid door vakkundige docenten uit het werkveld. Uw nieuw verworven kennis ontwikkelt u verderin de praktijk door een stage te lopen. Na een succesvolle afronding van de opleiding bezit u een erkend bachelordiploma op hbo-niveau en beschikt u over de benodigde vakkennis om aan de slag te gaan als toegepast psycholoog. BSP NVbiedt erkende HBO opleidingen aan op het gebied van: Human Resource Management Bedrijkskunde Psychologie Een deeltijd bacheloropleiding van Business School Paramaribo is een echt product met meerwaard omdat onze hbo-opleiding: Een sterk didactisch concept heeft; Praktisch toepasbaar en actueel is; Geaccrediteerd is; Doorlopend aandacht voor persoonlijke ontwikkeling beidt; Een werkelijke koppeling tussen theorie en praktijk heeft; Een consistente ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden oplevert; Duidelijk meerwaarde beidt door o.a. de inzet van Businesscases. Programma De bachelor bestaat uit tien theoretische modules, zeven vaardigheidstrainingen en vier algemene onderdelen. Tijdens de modules worden de volgende onderwerpen behandeld: 1

2 Module Onderzoeksvaardigheden in de psychologie (basis) Verschillende soorten onderzoek, onderzoeksvragen en onderzoeksinstrumenten. Toetsen van een hypothese door middel van een statistische analyse. Schrijven van een onderzoeksrapport. Module Inleiding in de psychologie De basis: stromingen in de psychologie, ontwikkeling, persoonlijkheid, stoornissen, etcetera. Inzicht verkrijgen in gedrag. Uitvoeren van persoonlijkheidstesten en ethiek. Module Persoonlijkheidspsychologie Herkennen van psychiatrische ziektebeelden, persoonlijkheidseigenschappen of andere categorieën in het psychologisch werkveld. Toepassen van de methodiek van de diagnostische cyclus op potentiële problemen en cliënten alsmede de stappen waar deze uit bestaat. Inzicht krijgen in mogelijke vertekeningen bij het observeren van gedrag en ethische problemen die een rol kunnen spelen. Module Sociale en ontwikkelingspsychologie De basis van de sociale psychologie: hoe beïnvloeden mensen in het dagelijks leven elkaars gedrag, gedachten en gevoelens? De belangrijkste principes van de ontwikkelingspsychologie: ontwikkelingsschema's, nature versus nurture, opvoeding, beschermende factoren en risicofactoren. Toepassen van technieken om individuen of groepen te beïnvloeden. Module Klinische psychologie De classificatie van psychische stoornissen en probleemgedrag. Beoordelings- en behandelmethoden van psychische stoornissen. Beoordelen van behandelmethoden op effect en praktische bruikbaarheid. Module Arbeid en Organisatie Werktevredenheid en werkprestatie. Het uitvoeren van een assessment: van het kiezen van de (test)instrumenten tot het rapporteren. De relatie tussen de organisatie en de individuele werknemer met betrekking tot ziektebeelden, problemen op de werkvloer en verschillen tussen mensen in werksituaties. Module Onderzoek en ontwikkelingspsychologie Wanneer is er sprake van een ontwikkelings- of gedragsstoornis en wanneer gaat het om een belemmering? De diverse stadia in de ontwikkeling van kind tot volwassene. Technieken om zowel individuen als groepen te beïnvloeden. Module Arbeid en gezondheid Arbeidsre-integratie: interventiemethoden, re-integratie en rehabilitatie. Balans, persoonlijkheid, stress en bevlogenheid. Assessment en behandeling via internet. Module E-mental health (online hulpverlening) De mogelijkheden en toepassingen van e-mental health. Protocollaire en niet-protocollaire vormen van online hulpverlening. Online screening en mindful analysis. 2

3 Trainingen Tijdens de trainingen staan praktische vaardigheden centraal als onderzoeken, diagnosticeren, observeren, coachen enbeïnvloeden. U leert de belangrijkste technieken toepassen en gaat veel oefenen aan de hand van rollenspellen enpraktijkopdrachten. De zeven trainingen zijn: Diagnostiek en planning in de hulpverlening Psychologisch onderzoek Gesprekken voeren om gedrag te beïnvloeden Trainersvaardigheden in de psychologie Conflictbemiddeling Coaching en ethiek, theorie Coaching en ethiek, praktijk. Algemene onderdelen Introductie bachelor toegepaste psychologie. Stagetraining. Scriptietraining. Maken van een onderzoeksopdracht. NB. De volgorde van de modules kan afwijken Competenties U versterkt de volgende competenties: Oordeelsvorming Probleemanalyse Beïnvloeden Onderzoeken Luisteren Coachen Gespreksvaardigheid Inlevingsvermogen. Resultaat Met deze opleiding behaalt u de volgende resultaten: U heeft kennis van verschillende disciplines binnen de psychologie. U kunt psychiatrische ziektebeelden, persoonlijkheidseigenschappen en probleemgedrag herkennen. U kunt effectief methodieken toepassen voor het tot stand brengen van een diagnose. U kunt professionele gesprekken voeren in het kader van diagnostiek en coaching. U beschikt over de juiste onderzoeksvaardigheden en kunt een onderzoek uitvoeren dat aan de kwaliteitseisen voldoet. U weet hoe u mensen kunt beïnvloeden, trainen, sturen, stimuleren en motiveren. U kent de mogelijkheden van e-coaching en kunt het effectief toepassen in de praktijk. Voor wie? De bacheloropleiding Toegepaste Psychologie is ontwikkeld voor: Mensen die meer willen weten over hun eigen gedrag, het gedrag van mensen in het algemeen, volwassenen en kinderen. Mensen die willen weten waarom mensen en organisaties zich gedragen zoals ze zich gedragen en hoe ze het gedrag van mensen en organisaties/bedrijven kunnen beïnvloeden. Mensen die graag willen leren coachen en trainen. Mensen die meer willen weten over e-psychologie, e-coaching en e-advisering. 3

4 Toelating Business School Paramaribo NV (BSP) biedt deze opleiding aan in drie jaar en vier maanden. Om deze opleiding te volgen, dient u wel aan de minimale toelatingseisen te voldoen. Deze toelatingseisen zijn ten minste een havo- of mbo-diploma (niveau 4), minimaal twee jaar Pshychologie-gerelateerde werkervaring op hbo-niveau en een relevante functie op hbo-niveau gedurende de looptijd van uw opleiding. Tijdens een verplicht intake gesprek wordt beoordeeld of u voldoet aan deze toelatingseisen. Hiervoor vult u een werkplekscan in. In verband met uw stage is het belangrijk dat u op hbo-niveau functioneert of uitzicht heeft op een functie op hbo-niveau. In een toelatingsprocedure wordt beoordeeld of u voldoet aan de toelatingseisen. De is mogelijkheid om vrijstelling aan te vragen voor onderdelen uit het programma. In dat geval kunt u de doorlooptijd van de opleiding verkorten. Werkwijze Binnen de bachelor worden verschillende vormen van onderwijs gecombineerd. Naast de inhoudelijke modules en trainingen, heeft u interactieve groepsbijeenkomsten van het projectonderwijs. De docenten van de opleiding werken binnen het vakgebied en zijn specialisten opdiverse onderdelen. Personal Performance Methode (PPM) BSP maakt gebruik van de ISBWontwikkelde studiemethodiek: de Personal Performance Methode (PPM). U doet geen theoretisch examen, maar sluit ieder jaar af met een case psychologie waarin u de theorie uit de modules en vaardigheden uit detrainingen toepast.deze case vormt de oplossing voor een concreet vraagstuk uit uw eigen omgeving datu zelf mee hebt genomen naar uw opleiding. In de case pastu de kennis die u hebt opgedaan tijdens de lessen van de diverse modules direct toe in depraktijk. De case gaat over een persoon of onderdeel van een organisatie of een maatschappelijk issue. Deze persoon of organisatie heeft een vraag of probleem op psychologisch vlak dan wel een probleem of vraag die vanuit een psychologische invalshoek kan worden beschreven. U ontwikkelt een plan van aanpak om het probleem of de vraag van de betreffende persoon/personen inzichtelijk te maken en te helpen oplossen. Projectonderwijs Bij het projectonderwijs werkt u in een projectgroep aan cases uit het beroepsveld. De projectopdrachten en casuïstiek stimuleren de directe toepassing van theorieën en modellen in de praktijk. Uw bevindingen werkt u uit in een advies en groepsrapportage. Bij ieder project reflecteertu over uw professioneel functioneren binnen de projectgroep. Hierbij beoordeelt u ook uw medestudenten en vice versa. Stage Aan het einde van het tweede jaar gaat u starten met stage lopen in een relevante werksetting. U kiest zelf een stageplek die past bij de richting waarin u zich verder wilt specialiseren. Denk bijvoorbeeld aan jeugd- en ontwikkelingspsychologie, klinische psychologie, arbeidspsychologie, mediation of coaching. U dient uw stage zelf te regelen.heeft u moeite met het vinden van een stageplek dan krijgt u begeleiding van BSP. U sluit de stage af met een verslag. Begeleiding De opleiding kent een vaste studiebegeleider. Hij/zij is uw aanspreekpunt en volgt uw voortgang in de opleiding. Bovendien kan de studiebegeleider u helpen bij de selectie van de docent die u begeleidt bij het uitvoeren van de afstudeeropdracht. Afstudeerscriptie U sluit de opleiding af met een afstudeerscriptie. U voert een kleinschalig methodologisch onderbouwd onderzoek uit dat resulteert in een advies. U toont hiermee aan dat u uw visie, kennis en inzicht integraal kunt toepassen op een complex vraagstuk. Diploma Na een succesvolle afronding van de opleiding ontvangt u hethbo-diploma Bachelor Toegepaste Psychologie. De bachelor van BSP is geaccrediteerd door de NVAO. 4

5 Examinering De beoordeling vindt plaats op basis van praktijkopdrachten, reflectieverslagen, adviesrapporten, en de afstudeerscriptie. De opleiding kent een aanwezigheidsverplichting van 100%. Werkveld Met deze brede opleiding bent u als toegepast psycholoog breed inzetbaar. U kunt werken in uiteenlopende functies in verschillende werkvelden. Bijvoorbeeld als: Psychodiagnostisch medewerker. Voorlichter, hulpverlener, maatschappelijk begeleider, ouderenconsulent of trainer in de zorg- of welzijnssector. Medewerker van een arbodienst, werving- en selectiebureau, re-integratiebureau, assesmentbureau of afdeling Human Recources. Marktonderzoeker, consumentenvoorlichter of adviseur. Opbouw/duur De hbo Psychologie opleiding duurt 3 jaar en 4 maanden. De opleiding bestaat uit drie modules in jaar 1 en twee modules in de daaropvolgende jaren. De lessen worden 1x per week gegeven van tot uur. Modules/Lessen die door buitenlandse trainers verzorgd worden, zullen door de week enop de zaterdag en wel van uur uur worden gegeven. De studielast omvat gemiddeld 20 uur per week, denk daarbij aan voorbereidingen voor de lessen en het maken van (praktijk)oefeningen. Daarnaast voert u diverse opdrachten en cases in uw eigen praktijk uit. De afstudeerfase omvat minimaal vier maanden. Startdatum November 2014, bij voldoende deelname. Wij adviseren u 2 maanden van te voren uw aanmelding in te dienen om zeker te zijn van uw deelname. Uwinvestering De kosten voor de volledige opleiding bedragen totaal ,- inclusief lesmateriaal, vakliteratuur, de businesscase, examen en herexamen, de projectopdrachten en de scriptiebegeleiding. Betaalt u de opleiding zelf, dan is betalen in termijnen mogelijk volgens het schema hieronder. Collegejaar Aanbetaling Collegejaar 1(bij inschrijving ) 4.380,- Collegejaar ,- Collegejaar ,- Ook heeft u de mogelijkheid om per collegejaar het lesgeld in 3 termijnen te betalen. Collegejaar 1: u betaald inschrijfgeld 2.380,- daarna om de 2 maanden 1.000,- Collegejaar 2 en 3: bij de start 1.100,- daarna om de 2 maanden 1.100,- De opleidingsprijs mag ook in Surinaamse courant betaald worden tegen de op dat moment geldende cambioverkoopkoers. De aanbetaling dient uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de eerste collegedag te zijn voldaan, anders wordt u niet toegelaten tot de opleiding. Literatuur Tijdens de opleiding wordt gebruik gemaakt van verplichte literatuur. BSP levert deze boeken ruim twee weken voor de start van de opleiding. Waarin onderscheidt Business School Paramaribo NV (BSP) zich? U maakt prakrijkopdrachten in groepjes; U mag een eigen (relevant) onderwerp kiezen bij de business cases; Ondelinge peerbeoordeling; Onderzoeksvaardigheden door de hele opleiding; Begeleiding bij Projectopdrachten en Business cases; Tijdens de gehele opleiding wordt er telkens 1 module tegelijkertijd gegeven; 1x per week les; De nadruk ligt op het toepassen ipn uit het hoofd leren; NOVA geaccrediteerd. De opleiding is zelf in Nederland door de NVAO geaccrediteerd. 5

6 Gratis studieadvies Bent u op zoek naar een opleiding die echt bij u past? Bel een van onze adviseurs. Ze geven u persoonlijk advies op basis van uw ambities, vooropleiding en werkervaring. Advies nodig? We helpen u graag. Bel ons op Vraag vrijblijvend naar de uitgebreide color brochure! Is uw interesse gewekt? Bel op Of stuur een e- Een foto-impressie van de bachelor Bedrijfskunde diploma-uitreiking op woensdag 14 mei Op woensdag 14 mei 2014 vond in samenwerking met onze buitenlandse businesspartners de feestelijke diploma-uitreiking plaats van de opleiding Bachelor Bedrijfskunde. De opleiding is in april 2010 gestart. Een vijftal studenten van Business School Paramaribo N.V. ontvingen op woensdagavond 14 mei 2014 in een feestelijk aangeklede zaal van het Marriott-hotel te Paramaribo hun diploma BBA. De geslaagden zijn gerechtigd de graad van Bachelor Business Administration te voeren en deze afgekort als BBA achter zijn/haar naam te plaatsen. Verder waren ze voor deze gelegenheid gekleed in een toga met een petje, symbolen van het behalen van deze Bachelor Business Administration. Door de constante waarborging van internationale kwaliteit en het gestelde vertrouwen van particuliere deelnemers, bedrijven en de verschillende ministeries, is het bedrijf groeiende met als resultaat: de start van de vierde Bachelor Bedrijfskunde van Business School Paramaribo. Ook is vanaf 18 mei 2010 Business School Paramaribo NV, zusterorganisatie van BTCS, officieel erkend door Minov/NOVA. Links, mevrouw Oesha Sewmangel- Jaipal CT directeur van BTCS en Business School Paramaribo feliciteert de gelsaagden, familie, vrienden en docenten... Rechts, de heer Archie Marshall, lid van CVT en secretaris van de examencommissie spreekt de geslaagden toe en geeft het belang van kennsi aan... Links, de heer ir. Wim de Kwaasteniet voorzitter van de examencommissie, spreekt de geslaagden toe en feliciteert ook alle geslaagden van de verschillende opleidingen die hun diploma in ontvangst mochten nemen. Rechts, de heer ing. Martin Stevense bestuurslid... Een blik in de zaal

7 7

Praktische Bedrijfskunde (hbo-nl-niveau)

Praktische Bedrijfskunde (hbo-nl-niveau) Bepaal uw eigen succes!!! Haal nu uw 36 ECTS (vrijstellingen voor de titel opleiding Bachelor Bedrijfskunde) Bij uitstek het vakgebied voor carrièremakers!!! Praktische Bedrijfskunde (hbo-nl-niveau) Originele

Nadere informatie

Marketing op Nima-A niveau(mbo+)

Marketing op Nima-A niveau(mbo+) Boshuizen Training 15 jaar! Vier het met ons mee! Schrijft u nu in,en profiteer van de jubileumkortingen tot wel 15%. Marketing op Nima-A niveau(mbo+) Voor een brede basiskennis op het gebied van marketing

Nadere informatie

Financieel Management op hbo-niveau

Financieel Management op hbo-niveau Financieel Management op hbo-niveau Als bedrijfskundig professional is uw visie heel belangrijk. Ontwikkelingen in de organisatie signaleert u direct en deze gebruikt u als basis voor uw bedrijfsstrategie.

Nadere informatie

Professioneel Secretaresse & Managementassistent Dé toolbox voor managementassistenten!

Professioneel Secretaresse & Managementassistent Dé toolbox voor managementassistenten! Tec hnisch Manager HBO Klaar voor een carrièrestap? Plan uw loopbaan in Managementassistent Professioneel Secretaresse & Managementassistent Dé toolbox voor managementassistenten! Tegenwoordig worden hoge

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-bacheloropleiding Toegepaste Psychologie deeltijd ISBW

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-bacheloropleiding Toegepaste Psychologie deeltijd ISBW Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-bacheloropleiding Toegepaste Psychologie deeltijd ISBW Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Marketing op Nima-A niveau(mbo+)

Marketing op Nima-A niveau(mbo+) Klaar voor een stap? Plan je loopbaan Marketing Nu carrière herzien! Dienstenmarketing! in Klaar voor een carrièrestap? Plan uw loopbaan in Marketing! Marketing op Nima-A niveau(mbo+) Met marketing bent

Nadere informatie

Hbo-bachelor Bedrijfskunde Hogeschool ISBW. Juni 2008. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Hbo-bachelor Bedrijfskunde Hogeschool ISBW. Juni 2008. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Hbo-bachelor Bedrijfskunde Hogeschool ISBW Juni 2008 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Inhoud 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1 Werkwijze panel 5 2.2 Opbouw paneladvies

Nadere informatie

Magazijn-& Logistiek Management (hbo-nl-niveau)

Magazijn-& Logistiek Management (hbo-nl-niveau) Magazijn-& Logistiek Management (hbo-nl-niveau) Geef uw loopbaan een impuls!!! De logistiek manager zorgt voor het organiseren, plannen, besturen en uitvoeren van de totale goederenstroom; van ontwikkeling

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden HBO Bedrijfskunde HBO Bedrijfskundige Informatica HBO Payrollopleidingen Korte HBO Leergangen HBO Maatwerk en incompany Erkend door het Ministerie van OCW

Nadere informatie

Toegepaste Psychologie

Toegepaste Psychologie Bekijk de video van Merel met Layar 2015 2016 Toegepaste Psychologie Bachelor of Applied Psychology / voltijd Deze brochure is verrijkt met Alumnus Maarten Bikker bij I am Progrez in Den Haag Interactive

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 voltijd 2 Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 Inhoud Introductie 3 Opleidingsoverzicht Business, Finance & Law 5 Opleidingen: Accountancy 6 Associate-degreeprogramma

Nadere informatie

Management in de Zorg

Management in de Zorg Bekijk de video van Michelle met Layar 2015 2016 Management in de Zorg Bachelor of Health Care Management / duaal Deze brochure is verrijkt met Student Iris Dorgelo-Westerveld bij het Diaconessehuis in

Nadere informatie

Human Resource Management

Human Resource Management Bekijk de video van Anne met Layar 2015 2016 Human Resource Management Bachelor of Human Resource Management / voltijd Deze brochure is verrijkt met Alumnus Willeke van Egmond bij DZB bedrijven in Leiden

Nadere informatie

Instroomtraject in jaar 2 van de Academie Sociale Studies (MWD of SPH) MBO-diploma Zorg en Welzijn? Start nu je vervolgopleiding in het HBO!

Instroomtraject in jaar 2 van de Academie Sociale Studies (MWD of SPH) MBO-diploma Zorg en Welzijn? Start nu je vervolgopleiding in het HBO! MBO-diploma Zorg en Welzijn? Start nu je vervolgopleiding in het HBO! Instroomtraject in jaar 2 van de Academie Sociale Studies (MWD of SPH) 2015 1 Welke MBO-diploma s (niveau 4) op gebied van maatschappelijke

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015-2016 Toegepaste Psychologie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS

STUDIEGIDS 2015-2016 Toegepaste Psychologie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS STUDIEGIDS 2015-2016 Toegepaste Psychologie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 5 Deel 1: Studiegids... 6 Hoofdstuk 1 Visie op het onderwijs... 7

Nadere informatie

Academie voor Counselling en Coaching (ACC) Counselling en Coaching opleidingen door heel Nederland www.counselling.nl - www.coachacademie.

Academie voor Counselling en Coaching (ACC) Counselling en Coaching opleidingen door heel Nederland www.counselling.nl - www.coachacademie. Academie voor Counselling en Coaching (ACC) Counselling en Coaching opleidingen door heel Nederland www.counselling.nl - www.coachacademie.nl Syllabus Deeltijdopleidingen tot Meesterschap in Counselling

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Pubercoach

KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Pubercoach Onze grootste prestatie is niet dat we nooit vallen, maar dat we elke keer weer opstaan Confucius KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Pubercoach Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Fysiotherapie voltijd 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. Fysiotherapie voltijd 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Fysiotherapie voltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

FAQ FAQ FA AQ FAQ FAQ

FAQ FAQ FA AQ FAQ FAQ FAQ FAQ FA Hounours AQ FAQ FAQ Business Studies FA Voltijd Alkmaar Den Haag Diemen Haarlem - Rotterdam Waar wordt Business Studies aangeboden? Business Studies wordt aangeboden op de locaties Alkmaar,

Nadere informatie

Deeltijdopleidingen. Studiejaar 2013-2014. Opleidingen en cursussen. voor de financiële markt. Fontys Hogeschool Financieel Management

Deeltijdopleidingen. Studiejaar 2013-2014. Opleidingen en cursussen. voor de financiële markt. Fontys Hogeschool Financieel Management Studiejaar 2013-2014 Opleidingen en cursussen voor de financiële markt Fontys Hogeschool Financieel Management 1 Uit eigen ervaring... Deeltijdopleiding Accountancy Ik ben bij Fontys begonnen met de tweejarige

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Kent u de verschillende taken en verantwoordelijkheden van een manager;

Kent u de verschillende taken en verantwoordelijkheden van een manager; Middle Management I Middle Management I is opgebouwd uit drie van de zes modules die in het programma van de Leergang Middle Management zitten; te weten; leidinggeven aan teams, organiseren en plannen;

Nadere informatie

2.2 Doelstelling van het onderwijs van de programmagroep

2.2 Doelstelling van het onderwijs van de programmagroep Masterspecialisatie, Arbeids- en Organisatiepsychologie 2. Arbeids- & Organisatiepsychologie 2.1 Doelgroep en toelatingseisen De master specialisatie Arbeids- en Organisatiepsychologie is direct toegankelijk

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2014 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Deeltijd 2014-2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie