HBO Bachelor Bedrijfskunde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HBO Bachelor Bedrijfskunde"

Transcriptie

1 HBO Bachelor Bedrijfskunde Groei uit tot een allround bedrijfskundige met een erkend bachelordiploma! Deze HBO bedrijfskunde opleiding is een praktijkgerichte studie die u opleidt tot een allround bedrijfskundig professional. Vanuit een tactische en strategische visie leert u processen en structuren analyseren en optimaliseren. U krijgt theoretische bagage én praktische vaardigheden voor de inrichting van de organisatie, financiële planning, operationele processen en HRM. Na een succesvolle afronding ontvangt u de HBO-bachelor Bedrijfskunde en mag u de titel BBA(bachelor of business adminstration) voeren. Een deeltijd bacheloropleiding van Business School Paramaribo is een echt product met meerwaard omdat onze hbo-opleiding: Een sterk didactisch concept heeft; Praktisch toepasbaar en actueel is; Geaccrediteerd is; Doorlopend aandacht voor persoonlijke ontwikkleing beidt; Een werkelijke koppeling tussen theorie en praktijk heeft; Een consistente ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden oplevert; Duidelijk meerwaarde beidt door o.a de inzet van Businesscases. Programma De hbo bedrijfskunde opleiding bestaat uit een combinatie van colleges, projectonderwijs, onderzoekvaardigheden,oefeningen en zelfstudie. Centraal staan diverse inhoudelijke modules en een aantal projectmodules die ondersteund worden met de persoonlijk een werkervaringleerlijn. De modules omvatten gemiddeld 9 lessen. In de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod: Module 1 Introductie Kennismaking met het programma en de opbouw Kennis van leerstijlen en inleiding in het projectonderwijs Leren van presentatietechnieken Module 2 Onderzoeksvaardigheden & marktonderzoek Kennis van de fasen van een onderzoekcyclus, verschillende type onderzoeken, methodologie en kwaliteitscriteria Basisbeginselen statistiek Uitvoeren van een onderzoek in uw eigen organisatie Module 3 Management & organisatie Toepassen van diverse leiderschapsstijlen op verschillende situaties Problemen oplossen door het hanteren van een gestructureerd besluitvormingsproces Inzicht verkrijgen in bedrijfsethiek De inhoud van de opleiding is internationaal geaccrediteerd!!! 1

2 Module 4 Financieel management Beheersing van de basisbeginselen van de financiële rekenkunde Invloed van verschillende kostensoorten en kostenstructuren op kostprijs onderzoeken Interpreteren en opstellen van (eenvoudige) balans en resultatenrekening Module 5 Marketing & ondernemerschap Herkennen en beschrijven van een strategische profiel in de eigen onderneming Analyseren van een macro-, meso- en microomgeving van de onderneming Ontwikkelen van een marketingstrategie Module 6 HR-management Uitvoeren van een wervings- en selectieproces Toepassen en implementeren van een in-, door- en uitstroombeleid Kennis nemen van beoordelingsfunctioneringsen ontwikkelingssystemen Module 7 Informatiemanagement Volgen van nieuwe ontwikkelingen informatietechnologie: hardware, software, datacommunicatie en netwerken Kennis opdoen over automatiseringstools (zoals ERP, e-procurement, e-business) Onderzoek naar het effect van automatiseringstools op de bedrijfsvoering en dienstverlening Module 8 Logistiek management In kaart brengen van logistieke deeltrajecten, doelstellingen en ontwikkelingen in de eigen organisatie Relatie leggen tussen ondernemingsdoelstellingen en integrale logistiek en deze toepassen in uw organisatie Inzicht verkrijgen in vraagvoorspelling en inkoopmanagement Module 9 Verandermanagement Diagnose stellen van de verandermogelijkheden van uw organisatie Kennis van elementen die nodig zijn voor een veranderingstraject Invoeren en begeleiden van veranderingsstrategieën Module 10 Kwaliteitsmanagement Definiëren en implementeren van een kwaliteitszorgsysteem Vertaalslag maken van klanteneisen naar product- en procesontwerp Projectmatig realiseren van een verbeterprogramma Module 11 Senior projectmanagement Opstellen van een projectplan voor een (complex) project Leren leidinggeven aan complexe projecten in een multi-projectomgeving 'Verkopen' van een project aan stakeholders Projectmodules Tijdens de opleiding doorloopt u een aantal projecten waarbij u integraal leert kijken naar verschillende vakgebieden. Aan de hand van de casuïstiek schrijft u op basis van literatuurstudie en onderzoek, een adviesrapport over: Marktonderzoek Management & organisatie en HRM Financiën en logistiek Integrale bedrijfskunde NB. De volgorde van de modules kan afwijken Competenties U versterkt de volgende competenties: Innovatie/vernieuwingsgerichtheid Klantgerichtheid Mensgericht leiderschap Oordeelsvorming Organisatiesensitiviteit Probleemanalyse Resultaatgerichtheid Samenwerken Taakgericht leiderschap Resultaat Deze opleiding levert het volgende resultaat op: U kunt de actuele bedrijfskundige theorieën en inzichten toepassen. U weet effectief en efficiënt te managen. U signaleert kansen en vertaalt deze naar strategie, organisatiestructuur en -cultuur. U kunt inspelen op trends en ontwikkelingen. U kunt een bedrijfskundige visie vormen en weet deze effectief te communiceren. Voor wie? De bacheloropleiding Bedrijfskunde is ontwikkeld voor (project)managers, leidinggevenden en bedrijfs-kundigen experts die het management adviseren over bedrijfskundige vraagstukken. De opleiding is bedoeld voor mensen uit elke branche, profit en nonprofit, die behoefte hebben aan visie, theoretische bagage en vaardigheden om zo hun bedrijfskundige rol optimaal te kunnen vervullen. We gaan er vanuit dat uw huidige functie wat betreft niveau en inhoud aansluit op de opleiding. Voor het doorgroeien van een inhoudelijke of dienstverlenende functie naar een brede managementfunctie is de ISBW bachelor de ideale basis. 2

3 Toelating en vrijstelling Business School Paramaribo NV (BSP) biedt deze opleiding aan in 3 jaar en 4 maanden. Om deze opleiding te volgen, dient u wel aan de minimale toe-latingseisen te voldoen. Deze toelatingseisen zijn ten minste een havo- of mbo-diploma (niveau 4), minimaal 2 jaarbedrijfskundige werkervaring op HBO-niveau en een relevante functie op HBOniveau gedurende de looptijd van uw opleiding. Tijdens een verplicht intake gesprek wordt beoordeeld of u voldoet aan deze toelatingseisen. Hiervoor vult u een werkplekscan in. Als u de BTCS/ISBW-opleiding Praktische Bedrijfs-kunde heeft afgerond krijgt u vrijstellingen. Naast bovengenoemde toelatingseisen kennen wij vrijstellingen toe op basis van enkele opleidingen. Voor vragen hiervoor of indien u meer in formatie wilt, kunt u contact opnemen met een van onze deskundige opleidingsadviseurs. Werkwijze Binnen de bachelor worden verschillende vormen van onderwijs gecombineerd. Naast de inhoudelijke modules, heeft u interactieve groepsbijeenkomsten van het projectonderwijs. De docenten van de opleiding werken binnen het vakgebied en zijn specialisten op diverse onderdelen. Personal Performance Methode (PPM) BSP maakt gebruik van de ISBW ontwikkelde studie-methodiek: de Personal Performance Methode (PPM). U doet geen theoretisch examen, maar sluit iedere module af met een businesscase. Deze businesscase vormt de oplossing voor een concreet vraagstuk uit uw eigen organisatie dat u zelf mee hebt genomen naar uw opleiding. In de businesscase past u de kennis die u hebt opgedaan tijdens de lessen direct toe op uw eigen praktijk. De businesscase is daardoor een concreet verbeterplan waar u en uw organisatie direct iets aan hebben. Onderzoek laat zien dat ruim 80% van de businesscases ook daadwerkelijk in de organisatie wordt toegepast. Dat is de unieke aanpak van BSP: rendement voor u en uw organisatie. Projectonderwijs Bij het projectonderwijs werkt u in een projectgroep aan een casus uit het beroepsveld. In verschillende bijeenkomsten werkt u samen aan een advies en een groepsrapportage. De praktijkopdrachten en casuïstiek stimuleren de directe toepassing van theorieën en modellen in de praktijk. Bij ieder project reflecteert u over uw professioneel functioneren binnen de projectgroep. Afstudeerscriptie U sluit uw opleiding af met een afstudeerscriptie. U voert een kleinschalig methodologisch onderbouwd onderzoek uit en dit resulteert in een advies voor de eigen organisatie. U toont hiermee aan dat u visie, kennis en inzicht integraal kunt toepassen op een complex vraagstuk. De afstudeerfase vindt plaats in het laatste jaar en duurt minimaal vier maanden. Begeleiding De opleiding kent een vaste studiebegeleider. Zij is uw aanspreekpunt en volgt uw voortgang in de opleiding. Bovendien kan zij u helpen bij de selectie van de docent die u begeleidt bij het uitvoeren van de afstudeeropdracht. Examinering De beoordeling vindt plaats op basis van praktijkopdrachten, reflectieverslagen, adviesrapporten, en de afstudeerscriptie. De opleiding kent een aanwezig-heidsverplichting van 100%. Diploma Na een succesvolle afronding van de hbo bedrijfskunde opleiding ontvangt u het diploma Bachelor Bedrijfskunde. U mag dan de titel BBA voeren (Bachelor Business Administration). Opbouw/duur De hbo bedrijfskunde opleiding duurt 3 jaar en 4 maanden De lessen worden 1x per week gegeven van tot uur en op zaterdag overdag Modules/Lessen die door buitenlandse trainers verzorgd worden, zullen door de week en wel van uur uur worden gegeven. De studielast, waaronder zelfstudie, research en literatuuronderzoek, bedraagt gemiddeld 20 uur per week naast uw relevante functie De afstudeerfase omvat minimaal 4 maanden Bent u in het bezit van het BTCS /ISBW-diploma Praktische Bedrijfskunde dan krijgt u vrijstellingen. Het diploma mag niet ouder zijn dan 5 jaar. In een individueel intakegesprek zullen de instroomeisen, uw werkplekscan en uw motivatie samen met u worden besproken. Startdatum De opleiding start meestal in de maand februari van het jaar bij voldoende deelname.indien er geen voldoende inschrijvingen zijn, dan zijn we genoodzaakt/gerechtigd de startdatum te verschuiven tot uiterlijk oktober van hetzelfde jaar. Afgifte lesmateriaal en voorbereiding. Wij adviseren u 2 maanden van te voren uw aanmelding in te dienen om zeker te zijn van uw deelname. 3

4 Uw investering De kosten voor de volledige opleiding bedragen totaal ,- inclusief lesmateriaal, vakliteratuur, de businesscase, examen en herexamen, de projectopdrachten en de scriptiebegeleiding. Betaalt u de opleiding zelf, dan is betalen in termijnen mogelijk. Collegejaar Aanbetaling Collegejaar 1(bij inschrijving ) 4.380,- Collegejaar ,- Collegejaar ,- De aanbetaling dient uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de eerste collegedag te zijn voldaan, anders wordt u niet toegelaten tot de opleiding. Studie Spaarplan Particulieren Ons Studie Spaarplan Particulieren houdt in dat u als particulier het opleidingsgeld in maandelijkse termijnen kunt aflossen. Hoe eerder u zich inschrijft des te meer termijnen u heeft om het bedrag af te lossen Bij inschrijving Indien uw werkgever u inschrijft, dient u in te leveren: Origineel inschrijf- en intakeformulier met een stempel van het bedrijf Diploma s en cijferlijsten Kopie ID-kaart en een recente pasfoto Indien u gebruik maakt van de studiespaarplan, dient u in te leveren: Origineel inschrijf- en intakeformulier Diploma s en cijferlijsten Kopie ID-kaart en een recente pasfoto Werkgeversverklaring Machtiging borg Machtigingsbriefje van de bank voor de maandelijkse overmakingen. Literatuur Tijdens de opleiding wordt gebruik gemaakt van verplichte literatuur. BSP levert deze boeken ruim twee weken voor de start van de opleiding. Waarin onderscheidt Business School Paramaribo NV (BSP) zich? U maakt prakrijkopdrachten in groepjes; U mag een eigen (relevant) onderwerp kiezen bij de business cases; Ondelinge peerbeoordeling; Onderzoeksvaardigheden door de hele opleiding; Begeleiding bij Projectopdrachten en Business cases; Tijdens de gehele opleiding wordt er telkens 1 module tegelijkertijd gegeven; 1x per week les; De nadruk ligt op het toepassen ipn uit het hoofd leren; Internationaal geaccrediteerd. Gratis studieadvies Bent u op zoek naar een opleiding die echt bij u past? Bel een van onze adviseurs. Ze geven u persoonlijk advies op basis van uw ambities, vooropleiding en werkervaring. Advies nodig? We helpen u graag. Bel ons op Vraag vrijblijvend naar de uitgebreide color brochure! Is uw interesse gewekt? Of stuur een of 4

5 Een foto-impressie van de bachelor Bedrijfskunde diploma-uitreiking in 2014 en Een aantal studenten van Business School Paramaribo N.V. ontvingen in 2014 en 2015 in een feestelijk aangeklede zaal van het Marriott-hotel te Paramaribo hun diploma BBA. De geslaagden zijn gerechtigd de graad van Bachelor Business Administration te voeren en deze afgekort als BBA achter zijn/haar naam te plaatsen. Verder waren ze voor deze gelegenheid gekleed in een toga met een petje, symbolen van het behalen van deze Bachelor Business Administration. Door de constante waarborging van internationale kwaliteit en het gestelde vertrouwen van particuliere deelnemers, bedrijven en de verschillende ministeries, is het bedrijf groeiende met als resultaat: de start van de vierde Bachelor Bedrijfskunde van Business School Paramaribo. Ook is vanaf 18 mei 2010 Business School Paramaribo NV, zusterorganisatie van BTCS, officieel erkend door Minov/NOVA. Geslaagde die hun diploma in april 2014 hebben ontvangen Geslaagde die hun diploma in november 2014 hebben ontvangen Geslaagde die hun diploma in april 2015 hebben ontvangen 5

6 Algemene leveringsvoorwaarden Business School Paramaribo Voor leveringen door of via Business School Paramaribo NV zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Deze tekst is op aanvraag tevens beschikbaar in de Engelse taal. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van Koophandel te Paramaribo. Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden - Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst betreffende deelname of opdracht tot het houden van opleidingen, trainingen en andere vormen van opleiding, hierna te noemen "opleiding". - Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Business School Paramaribo NV schriftelijk zijn aanvaard. - In deze voorwaarden wordt verstaan onder opleiding: trainingen, modules, workshops, projectdagen en andere vormen van opleiding in de ruimste zin des woords. Begripsomschrijving Deelnemer: degene die als cursist deelneemt aan de opleiding. Opdrachtgever: degene die verantwoordelijk is voor de betaling van de opleiding. - Startdatum cursus De eerste bijeenkomst van de cursus; deze wordt aan de deelnemer per brief/ medegedeeld. - Cursusprijs De prijs van de cursus zoals deze in de Opleidingsgids/brochure staat vermeld. Artikel 2 Opleiding Business School Paramaribo NV heeft het recht: - het programma van een opleiding tussentijds te wijzigen, bijvoorbeeld vanwege veranderde exameneisen van NVAO, NOVA en/of vanwege kwalitatieve verbetering. - de geplande tijd of plaats of lengte van een opleiding te wijzigen. - bij een te klein aantal deelnemers de startdatum te wijzigen of een opleiding te annuleren. Verplichtingen van ingeschreven deelnemers vervallen, en er zal worden gezocht naar een oplossing. - de groepsgrootte in uitzonderingsgevallen met maximaal 2 deelnemers te verhogen. Artikel 3 Inschrijving - De aanmelding vindt plaats via het invullen en opsturen van het inschrijf- en intakeformulier en bij te voegen documenten. Dit formulier, de algemene voorwaarden, de onderwijs- en examenregelingen en andere studentenregelingen van Business School Paramaribo NV maken deel uit van de studieovereenkomst. Aanmelding staat gedurende het gehele jaar aan een Business School Suriname studiejaar open zonder sluitingsdatum. Indien de kandidaat-student in het bezit is van één of meer diploma s van de gewenste vooropleiding, dient een gewaarmerkte kopie hiervan met de daarbij behorende cijferlijst te worden gevoegd bij het inschrijfformulier. - Alle post die voor de student bestemd is, wordt door Business School Paramaribo NV naar het in het inschrijfformulier vermelde adressen ge- t. De student dient binnen veertien dagen na verhuizing een adreswijziging per aan Business School Paramaribo NV te melden. - De aanmelding ligt als inschrijving vast op de datum van ontvangst van het inschrijfformulier. Het daarop volgende toelatingsproces is een onderzoek naar handhaving (=plaatsing) of beëindiging van de inschrijving. De inschrijving geeft pas recht op deelname aan de opleiding, wanneer Business School Paramaribo heeft aangegeven dat de opleiding definitief voortgang zal vinden, de betaling is voldaan en/of aan de betalings- en toelatingseisen en overige voorwaarden is voldaan en Business School Paramaribo NV dat per heeft medegedeeld aan de student. - Bij eventuele te grote of te kleine belangstelling voor de betreffende opleiding kan de kandidaat-student (tijdelijk) op een wachtlijst worden geplaatst. Artikel 4 Businesscases en scripties Business School Paramaribo NV doet alles wat binnen haar mogelijkheden ligt om een zo goed mogelijke beoordeling te geven over de scripties en Businesscases. Business School Paramaribo NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de consequenties bij de invoering van de inhoud van scripties en Businesscases in de organisatie van de deelnemer. Artikel 5 Annulering - Indien een opleiding langer dan een jaar duurt en 30 dagen of korter voor de geplande datum wordt opgezegd is een opzegvergoeding van een jaar verschuldigd. - Geen opzegvergoeding is verschuldigd indien de cursist komt te overlijden. - Indien de cursist als gevolg van ziekte de bijeenkomsten niet meer kan bezoeken kan een opzegvergoeding worden herzien. In dit geval dient er binnen twee weken na de annulering een doktersverklaring te worden overlegd. Indien de behandelende arts een dergelijke verklaring niet wil of kan verstrekken, gezien de tussen u en hem bestaande vertrouwensrelatie dient u zich te wenden tot een onafhankelijke arts. - Indien een training of workshop 30 dagen voor de start wordt geannuleerd, is de deelnemer 50% van de verschuldigde nettotrainings-/-opleidingsprijs verschuldigd. - Cursisten die zich misdragen kunnen uitgeschreven worden. Er vindt dan ook geen restitutie van cursusgelden plaats. - Annuleren kan uitsluitend geschieden per aangetekende brief tot 6 weken voor aanvang van de training/opleiding. De datum van het poststempel van de aangetekende brief geldt als aanzegtermijn van de annulering. De geplande startdatum van de opleiding/training is uitgangspunt bij de afhandeling van de annulering en kan afwijken van de werkelijke startdatum. Artikel 6 Facturering en betaling - Bij inschrijving ontvangt de deelnemer dan wel de opdrachtgever een factuur voor het gehele bedrag dat de opleiding kost. - Indien de opdrachtgever een bedrijf of de deelnemer is, krijgt de opdrachtgever de mogelijkheid om het totaal van de opleidingskosten direct te voldoen, binnen 30 dagen na inschrijving, echter uiterlijk 14 dagen voor de start van de eerste bijeenkomst van de opleiding. - Indien de opdrachtgever een bedrijf of de deelnemer is, krijgt de opdrachtgever de mogelijkheid om het totaal van de opleidingskosten in een aantal jaarlijkse termijnen te voldoen, volgens het schema hieronder. - Binnen 30 dagen na inschrijving, echter uiterlijk 14 dagen voor de start van de eerste bijeenkomst van de opleiding: 6 40% van de opleidingskosten (3-jarige opleiding of langer) 50% van de opleidingskosten (2-jarige opleiding of korter)12 maanden na aanvang van de opleiding: 30% van de opleidingskosten (3-jarige opleiding of langer) 50% van de opleidingskosten (2-jarige opleiding of korter) 24 maanden na aanvang van de opleiding: 30% van de opleidingskosten (3-jarige opleiding of langer). - Indien de opdrachtgever een bedrijf of de deelnemer is, krijgt de opdrachtgever de mogelijkheid om het totaal van de opleidingskosten in een aantal maandelijkse termijnen te voldoen. Elke maand na de eerste betaling behoort een nieuwe betaling van 1 maandtermijn te worden betaald, tot het totaalbedrag is voldaan. - Alle (maand- of jaar-)bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden vóór of op de afgesproken data zoals die op de factuur zijn vermeld. - Indien niet tijdig wordt betaald komen alle kosten, ontstaan door de wanbetaling, vermeerderd met 7% rente per maand over het jaarlijkse totale bedrag, voor rekening van de opdrachtgever. - De overeenkomst met de opdrachtgever kan, in geval van wanbetaling, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, eenzijdig door Business School Paramaribo NV worden verbroken. Business School Paramaribo NV is in dat geval gerechtigd de totale opleidingskosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen en onmiddellijk op te eisen. - De deelnemer is altijd hoofdelijk aansprakelijk voor betalingen van de verschuldigde bedragen. Ook toezeggingen van een derde tot betaling vandie bedragen wijzigt dat niet. - De student heeft na te hebben voldaan aan de betreffende voorwaarde pas recht op een getuigschrift, verklaring of een ander betreffend document, nadat door student alle betalingen aan Business School Paramaribo NV zijn voldaan. Artikel 7 Meerjarige opleidingen Bij meerjarige opleidingen/trainingen geldt een inschrijving voor één jaar. De inschrijving wordt echter stilzwijgend verlengd, tenzij de inschrijving uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de geplande startdatum wordt geannuleerd. Deze annulering dient schriftelijk, per aangetekende brief, te geschieden. Business School Paramaribo NV is gerechtigd een eventuele verhoging van de brutotrainings-/-opleidingsprijs voor de vervolgjaren aan de contractant door te berekenen. Artikel 8 Copyright Van het door Business School Paramaribo NV verstrekte materiaal blijven alle rechten aan haar en/of haar partners dan wel leveranciers voorbehouden. Niets uit de uitgave(n) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Business School Paramaribo NV. Het is niet toegestaan het materiaal aan derden ter beschikking te stellen. Artikel 9 Inhalen Inhalen van een les is niet mogelijk bij opleidingen, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen, dit ter beoordeling aan het management van Business School Paramaribo NV. Artikel 10 Klachten In geval van klachten met betrekking tot de opleiding/training dient men zich eerst schriftelijk te wenden tot de directeur van Business School Paramaribo NV. Indien de klacht niet naar tevredenheid van de cursist is afgehandeld, kan hij/zij deze voorleggen aan de Raad van Bestuur van Business School Paramaribo NV. Artikel 11 Aansprakelijkheid en verzekering - Business School Paramaribo NV is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen in de nakoming van haar verplichtingen voor zover zij in redelijkheid kunnen worden toegerekend en het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid die van haar in de gegeven omstandigheden mocht worden verwacht. Zij aanvaardt voorts geen enkele aansprakelijkheid voor fouten van de in het kader van de door haar verzorgde opleiding, training of diensten ingeschakelde niet ondergeschikte hulppersonen en instanties,behoudens voor zover zij bij het inschakelen van deze personen en instanties deze fouten redelijkerwijs had kunnen voorzien. - Business School Paramaribo NV is steeds uitsluitend aansprakelijk voor directe schade (derhalve niet voor gevolgschade). - De aansprakelijkheid is steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Business School Paramaribo NV, die ruimschoots aan de normaal te stellen eisen voldoet, wordt uitbetaald. Artikel 12 Gegevensbescherming - Business School Paramaribo gaat zorgvuldig met de van de (aankomende) cursisten/studenten verkregen gegevens om. - Indien de cursist/student bezwaar maakt tegen het gebruik van deze gegevens, kan de student dit schriftelijk kenbaar maken aan Business School Paramaribo NV. Artikel 13 Toepasselijkheid Door ontvangst van het ingevulde inschrijfformulier en/of de opdrachtbevestiging door afgifte dan wel langs digitale weg, verklaart contractant de algemene leveringsvoorwaarden van Business School Paramaribo NV te kennen en te accepteren. Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen Business School Paramaribo NV, de cursist en de contractant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Artikel 14 Toepasselijk recht Op deze voorwaarden is uitsluitend Surinaamsrecht van toepassing. Tot geschillenregeling is uitsluitend de Surinaamse rechter bevoegd.

Financieel Management op hbo-niveau

Financieel Management op hbo-niveau Financieel Management op hbo-niveau Als bedrijfskundig professional is uw visie heel belangrijk. Ontwikkelingen in de organisatie signaleert u direct en deze gebruikt u als basis voor uw bedrijfsstrategie.

Nadere informatie

Juridisch Secretaresse

Juridisch Secretaresse Juridisch Secretaresse Heeft u secretariële ervaring en de ambitie om juridisch secretaresse te worden? Dan is deze korte en intensieve opleiding juridisch secretaresse iets voor u. U maakt kennis met

Nadere informatie

Hbo Bachelor Toegepaste Psychologie

Hbo Bachelor Toegepaste Psychologie Hbo Bachelor Toegepaste Psychologie Volwaardige en erkende opleiding voor de ontwikkeling en toepassing van kennis omtrent het gedrag van mensen. Haalt u graag het beste uit mensen naar boven? Wilt u mensen

Nadere informatie

Leergang Personeelsmanagment op hbo-niveau

Leergang Personeelsmanagment op hbo-niveau Leergang Personeelsmanagment op hbo-niveau De meest succesvolle P&O- opleiding- Mogelijkheid naar volledig bachelor Als personeelsmanager werkt u altijd met mensen. U weet alles van personele kwesties,

Nadere informatie

Magazijn-& Logistiek Management (hbo-nl-niveau)

Magazijn-& Logistiek Management (hbo-nl-niveau) Magazijn-& Logistiek Management (hbo-nl-niveau) Geef uw loopbaan een impuls!!! De logistiek manager zorgt voor het organiseren, plannen, besturen en uitvoeren van de totale goederenstroom; van ontwikkeling

Nadere informatie

Praktische Bedrijfskunde (hbo-nl-niveau)

Praktische Bedrijfskunde (hbo-nl-niveau) Bepaal uw eigen succes!!! Haal nu uw 36 ECTS (vrijstellingen voor de titel opleiding Bachelor Bedrijfskunde) Bij uitstek het vakgebied voor carrièremakers!!! Praktische Bedrijfskunde (hbo-nl-niveau) Originele

Nadere informatie

Marketing op Nima B-Niveau Haal 220% resultaat perjaar!!! Transformeer uw marketingstrategie en realiseer winstgevende groei!!!

Marketing op Nima B-Niveau Haal 220% resultaat perjaar!!! Transformeer uw marketingstrategie en realiseer winstgevende groei!!! Marketing op Nima B-Niveau Haal 220% resultaat perjaar!!! Transformeer uw marketingstrategie en realiseer winstgevende groei!!! De opleidingmarketing op NimaB-niveau geeft u de mogelijkheid om binnen 6

Nadere informatie

Marketing op Nima B-Niveau Haal 220% resultaat perjaar!!! Transformeer uw marketingstrategie en realiseer winstgevende groei!!!

Marketing op Nima B-Niveau Haal 220% resultaat perjaar!!! Transformeer uw marketingstrategie en realiseer winstgevende groei!!! Boshuizen Training 15 jaar! Vier het met ons mee! Schrijft u nu in,en profiteer van de jubileumkortingen tot wel 15%. Marketing op Nima B-Niveau Haal 220% resultaat perjaar!!! Transformeer uw marketingstrategie

Nadere informatie

Management voor Managers

Management voor Managers Boshuizen Training 15 jaar! Vier het met ons mee! Schrijft u nu in,en profiteer van de jubileumkortingen tot wel 15%. Management voor Managers Nieuwe visies en originele inzichten op organiseren, leiderschap,

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Magazijn & Logistiekmanagement (NL- mboniveau)

Magazijn & Logistiekmanagement (NL- mboniveau) Magazijn & Logistiekmanagement (NL- mboniveau) Bij uitstek het vakgebied voor carrièremakers!!! Opslag kan om veel redenen plaatsvinden. Binnengekomen onderdelen die nog niet nodig zijn, levensmiddelen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden PraktijkIntervisie Gorinchem

Algemene voorwaarden PraktijkIntervisie Gorinchem Algemene voorwaarden PraktijkIntervisie Gorinchem 1 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. PI: het bedrijf PraktijkIntervisie, hierna noemen: PI. b. Deelnemer: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs ALGEMENE VOORWAARDEN NATIONALE BEROEPSOPLEIDING ZWEMONDERWIJS Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Open Inschrijvingen Stenden Professionals

Algemene voorwaarden Open Inschrijvingen Stenden Professionals Algemene voorwaarden Open Inschrijvingen Stenden Professionals Deze algemene voorwaarden zijn aanvullend op de algemene leveringsvoorwaarden van Stichting Stenden hogeschool. Deze voorwaarden behoren bij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Aumm Beroepsopleiding PRT

Algemene voorwaarden Aumm Beroepsopleiding PRT 2 september 2015 Algemene voorwaarden Aumm Beroepsopleiding PRT Artikel 1: Definitie 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Aumm beroepsopleiding PRT (hierna te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten.

Nadere informatie

HR- Praktisch Personeelsmanagement (mbo-niveau)

HR- Praktisch Personeelsmanagement (mbo-niveau) Boshuizen Training 15 jaar! Vier het met ons mee! Schrijft u nu in,en profiteer van de jubileumkortingen tot wel 15%. HR- Praktisch Personeelsmanagement (mbo-niveau) Een stevige basis voor (aankomende)

Nadere informatie

School voor PraktijkManagement:

School voor PraktijkManagement: School voor PraktijkManagement: Het opleidingsinstituut voor praktijkmanagers in de eerstelijns zorg. Praktijken worden steeds groter. Meerdere kamers en meer personeel zorgt voor een grotere complexiteit.

Nadere informatie

Officemanager (hbo-nl- niveau))

Officemanager (hbo-nl- niveau)) Officemanager (hbo-nl- niveau)) Inzichten, methoden en instrumenten om op professionele manier te kunnen functioneren. Voor ervaren managementondersteuners die willen doorgroeien in het vak. Bent u toe

Nadere informatie

MBO PRAKTISCH PERSONEELSMANAGEMENT

MBO PRAKTISCH PERSONEELSMANAGEMENT MBO PRAKTISCH PERSONEELSMANAGEMENT Een stevige basis voor (aankomende) P&O'ers op het gebied van personeelsmanagement en -administratie. In deze opleiding leert u als (aankomend) P&O-medewerker uw personeelstaken

Nadere informatie

Startdatum: het begin en eerste tijdstip van afname van het Product zoals aan de deelnemer per brief of mail is bericht of bevestigd.

Startdatum: het begin en eerste tijdstip van afname van het Product zoals aan de deelnemer per brief of mail is bericht of bevestigd. ALGEMENE VOORWAARDEN RUPETOPIKA 1 Geldigheid De Algemene Voorwaarden zijn geldig voor al onze producten, opleidingen, trainingen, workshops, incompany opleidingen en overige diensten en opdrachten, hierna

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden HRM Academy - 2013-2014

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden HRM Academy - 2013-2014 Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden HRM Academy - 2013-2014 Artikel 1: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. cursist : degene die aan het onderwijs, de training of de opleiding waarvoor

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Nationale Examentraining Drift 1. 3512 BP Utrecht. T 030 890 1285 F 030 310 0377 E info@examentraining.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Nationale Examentraining Drift 1. 3512 BP Utrecht. T 030 890 1285 F 030 310 0377 E info@examentraining. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Nationale Examentraining Drift 1 3512 BP Utrecht T 030 890 1285 F 030 310 0377 E info@examentraining.nl Inhoudsopgave Artikel 1 : Definities Artikel 2 : Algemeen Artikel 3 : Aanmelding

Nadere informatie

Behorende bij en derhalve deel uitmakende van de overeenkomst tussen school en cursist.

Behorende bij en derhalve deel uitmakende van de overeenkomst tussen school en cursist. ALGEMENE VOORWAARDEN Kollaart Opleidingen Behorende bij en derhalve deel uitmakende van de overeenkomst tussen school en cursist. 1. DUUR VAN DE OPLEIDING De duur van de opleiding staat vermeld in de brochure

Nadere informatie

a. Buteyko Academie: de Buteyko Academie, gevestigd te Zevenaar, KVK 09 11 93 99.

a. Buteyko Academie: de Buteyko Academie, gevestigd te Zevenaar, KVK 09 11 93 99. Algemene Voorwaarden Buteyko Academie (Versie januari 2014) Artikel 1. Begripsbepalingen 1.1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Buteyko Academie: de Buteyko Academie, gevestigd te Zevenaar,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VIAVIDA

ALGEMENE VOORWAARDEN VIAVIDA ALGEMENE VOORWAARDEN VIAVIDA Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: ViaVida die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Artikel 1. Definities, toepasselijkheid en totstandkoming overeenkomst. De voer naam van Recreatieadvies & Trainingsburo

Artikel 1. Definities, toepasselijkheid en totstandkoming overeenkomst. De voer naam van Recreatieadvies & Trainingsburo Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities, toepasselijkheid en totstandkoming overeenkomst 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Let us Train You Jobboost e.a. Efficiënt trainingen Training:

Nadere informatie

Inschrijfvoorwaarden klassikale opleiding Predictive Profiling Terrorisme

Inschrijfvoorwaarden klassikale opleiding Predictive Profiling Terrorisme Inschrijfvoorwaarden klassikale opleiding Predictive Profiling Terrorisme T r i o S e c u r i t y M a n a g e m e n t C o n s u l t a n c y P o s t b u s 3 0 0 2, 1 3 0 3 A A A l m e r e 30-12- 2015 Inschrijfvoorwaarden

Nadere informatie

Post-HBO Beïnvloeden op strategisch niveau

Post-HBO Beïnvloeden op strategisch niveau Hoe zorgt u er als manager voor dat uw plannen en ideeën door de organisatie als net zo waardevol worden ervaren als door uzelf? In deze cursus beïnvloeden leert u hoe u met geavanceerde technieken op

Nadere informatie

Kent u de verschillende taken en verantwoordelijkheden van een manager;

Kent u de verschillende taken en verantwoordelijkheden van een manager; Middle Management I Middle Management I is opgebouwd uit drie van de zes modules die in het programma van de Leergang Middle Management zitten; te weten; leidinggeven aan teams, organiseren en plannen;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden New Resolution

Algemene voorwaarden New Resolution Art 1: Definities New Resolution onderscheidt in deze Algemene Voorwaarden "open cursussen", "maatwerkopdrachten", "werkgroepen", "documentatie" en coaching. Onder "open cursussen" worden verstaan al de

Nadere informatie

Academie voor bijzondere wetten

Academie voor bijzondere wetten Academie voor bijzondere wetten Algemene voorwaarden Als twee partijen een verbintenis aangaan, in dit geval met betrekking tot het verzorgen van een training, is het goed dat er een aantal afspraken wordt

Nadere informatie

Officemanager (hbo-nl-niveau) Inzichten, methoden en instrumenten om op professionele manier te kunnen functioneren.

Officemanager (hbo-nl-niveau) Inzichten, methoden en instrumenten om op professionele manier te kunnen functioneren. Officemanager (hbo-nl-niveau) Inzichten, methoden en instrumenten om op professionele manier te kunnen functioneren. Voor ervaren managementondersteuners die willen doorgroeien in het vak. Bent u toe aan

Nadere informatie

Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration

Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration Aanmeldingsprocedure 1 De Admission Committee heeft de aanmeldingsprocedure en selectie criteria vastgesteld. De aanmelding omvat het volgende:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN YOGATREAT

ALGEMENE VOORWAARDEN YOGATREAT ALGEMENE VOORWAARDEN YOGATREAT Yogatreat Utrecht 2016 Kvk 50230794 Artikel 1 - Begripsomschrijving Yogatreat - de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Yogatreat op enigerlei wijze verbonden

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Opleiding Natuurlijke Kraamzorg

Leveringsvoorwaarden Opleiding Natuurlijke Kraamzorg Leveringsvoorwaarden Opleiding Natuurlijke Kraamzorg DEEL I ALGEMEEN 1. Begrippen 1.1. Opleiding Natuurlijke Kraamzorg is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Pagina 1 van 6

Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Pagina 1 van 6 1 Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie Pagina 1 van 6 Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan

Nadere informatie

Praktische Psychologie (Mbo-NL-niveau)

Praktische Psychologie (Mbo-NL-niveau) Praktische Psychologie (Mbo-NL-niveau) Leer de basiskennis van de psychologie en weet wat mensen beweegt! Deze praktische psychologie opleiding biedt de relevante basis voor iedereen die zich in de psychologie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SPAAN PERSONAL TRAINING

ALGEMENE VOORWAARDEN SPAAN PERSONAL TRAINING ALGEMENE VOORWAARDEN SPAAN PERSONAL TRAINING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere dienst van Spaan Personal Training. Door het sluiten van een overeenkomst, inclusief verwijzing naar

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RELATIE TUSSEN OPLEIDINGSINSTITUUT KMBV (KMBV) EN HAAR DEELNEMERS/OPDRACHTGEVERS

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RELATIE TUSSEN OPLEIDINGSINSTITUUT KMBV (KMBV) EN HAAR DEELNEMERS/OPDRACHTGEVERS ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RELATIE TUSSEN OPLEIDINGSINSTITUUT KMBV (KMBV) EN HAAR DEELNEMERS/OPDRACHTGEVERS Artikel 1 Definities a) "KMBV": Opleidingsinstituut KMBV (vertegenwoordigd door

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN INSTITUUT VOOR INTERVENTIEKUNDE TRAINING & OPLEIDING

LEVERINGSVOORWAARDEN INSTITUUT VOOR INTERVENTIEKUNDE TRAINING & OPLEIDING LEVERINGSVOORWAARDEN INSTITUUT VOOR INTERVENTIEKUNDE TRAINING & OPLEIDING Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen het Instituut voor Interventiekunde,

Nadere informatie

Opleiding Makelaar/Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed

Opleiding Makelaar/Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed Opleiding Makelaar/Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed Ja, ik wil mij graag inschrijven voor de opleiding Makelaar/Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed. Ja, ik wil graag meer informatie over de opleiding Makelaar/Taxateur

Nadere informatie

Business English II op hbo-niveau

Business English II op hbo-niveau Business English II op hbo-niveau In de hedendaagse maatschappij worden wij dagelijks geconfronteerd met het toenemend gebruik van Engels in het zakelijk verkeer. Binnen de Caricom maar ook in de zakenwereld

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor scholing via open inschrijving

Algemene voorwaarden voor scholing via open inschrijving Algemene voorwaarden voor scholing via open inschrijving ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen a) De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen de cursussen van de BV (De Academie)

Nadere informatie

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden. ARTIKEL 3: Inschrijven en bevestigen workshop.

Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden. ARTIKEL 3: Inschrijven en bevestigen workshop. ARTIKEL 1: Definities. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een workshop is gesloten. Workshop deelnemer: de natuurlijke persoon

Nadere informatie

Artikel 4. Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever

Artikel 4. Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN HOGESCHOOL LEIDEN Artikel 1. Definities In de algemene leveringsvoorwaarden Hogeschool Leiden wordt verstaan onder: a. Hogeschool Leiden: Stichting Hogeschool Leiden; b. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Marketing op Nima-A niveau(mbo+)

Marketing op Nima-A niveau(mbo+) Marketing op Nima-A niveau(mbo+) Voor een brede basiskennis op het gebied van marketing en marktonderzoek Met marketing bent u de concurrentie een slag voor!!! Marketing Nima-A is een begrip in de marketingwereld.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden VOF van Hesteren Pagina 1 van 6 1. Definities: Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: VOF van Hesteren, opererend onder de handelsna(a)m(en); "Crystal Angels

Nadere informatie

Aanmeldformulier Executive MBA

Aanmeldformulier Executive MBA Aanmeldformulier Executive MBA Aanmeldingsprocedure 1 De Admission Committee heeft de aanmeldingsprocedure en selectie criteria vastgesteld. De aanmelding omvat het volgende: A: Een volledig ingevuld en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Leergang Risicomanagement

Algemene Voorwaarden Leergang Risicomanagement Algemene Voorwaarden Leergang Risicomanagement Versie november 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden: deze voorwaarden. Arrangementskosten: de

Nadere informatie

ALGEMENDE VOORWAARDEN EDUCATIE DOOR BANGERT EN VAN HAGEN (BENVH) 1. Definities In deze educatievoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

ALGEMENDE VOORWAARDEN EDUCATIE DOOR BANGERT EN VAN HAGEN (BENVH) 1. Definities In deze educatievoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: ALGEMENDE VOORWAARDEN EDUCATIE DOOR BANGERT EN VAN HAGEN (BENVH) 1. Definities In deze educatievoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: a) BENVH: onderneming met vestigingen in Reuver (offenbekermarkt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC

ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC Gevestigd: Postbus 23 2450 AA Leimuiden KVK nummer: 28099669 Algemeen Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen van D-tac

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Inhoudsopgave. Van: Nationale Examentraining Drift 1 3512 BP Utrecht. T 088 392 6367 E info@examentraining.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Inhoudsopgave. Van: Nationale Examentraining Drift 1 3512 BP Utrecht. T 088 392 6367 E info@examentraining. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Nationale Examentraining Drift 1 3512 BP Utrecht T 088 392 6367 E info@examentraining.nl Inhoudsopgave Artikel 1: Definities Artikel 2: Algemeen Artikel 3: Aanmelding Artikel

Nadere informatie

VAN BERKUM STUDIEBEGELEIDING EXAMENTRAININGEN 2012-2013. Van Berkum Studiebegeleiding - Weverssingel 9-3811 GJ Amersfoort - 033 472 44 00

VAN BERKUM STUDIEBEGELEIDING EXAMENTRAININGEN 2012-2013. Van Berkum Studiebegeleiding - Weverssingel 9-3811 GJ Amersfoort - 033 472 44 00 VAN BERKUM STUDIEBEGELEIDING EXAMENTRAININGEN 2012-2013 Van Berkum Studiebegeleiding - Weverssingel 9-3811 GJ Amersfoort - 033 472 44 00 Omschrijving Degeheleexamenstofzal Degeheleexamenstofzal tijdensdezetraininguitvoerigwordengedoceerd.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING PERSOONLIJKE ONTWIKKELING IN DE NATUUR

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING PERSOONLIJKE ONTWIKKELING IN DE NATUUR ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING PERSOONLIJKE ONTWIKKELING IN DE NATUUR Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en inschrijvingen bij, Stichting Persoonlijke Ontwikkeling in de Natuur

Nadere informatie

Marketing op Nima-A niveau(mbo+)

Marketing op Nima-A niveau(mbo+) Boshuizen Training 15 jaar! Vier het met ons mee! Schrijft u nu in,en profiteer van de jubileumkortingen tot wel 15%. Marketing op Nima-A niveau(mbo+) Voor een brede basiskennis op het gebied van marketing

Nadere informatie

VTC-CURSUSVOORWAARDEN

VTC-CURSUSVOORWAARDEN VTC-CURSUSVOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. VTC:de besloten vennootschap Verticaal Transport Centrum B.V. statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3771 LB)

Nadere informatie

Samsara Yoga Opleiding www.samsara.nl info@samsara.nl KvK 58191828

Samsara Yoga Opleiding www.samsara.nl info@samsara.nl KvK 58191828 Cursus,- en betalingsvoorwaarden en mogelijkheden voor gespreide betaling van Samsara Yoga Opleiding, 4 jarige yoga docentenopleiding 2015-2019, start september 2015 De student(e) meldt zich aan via het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Tarázát Deze algemene voorwaarden gelden vanaf studiejaar 2016-20172017 en dateren van December 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN Tarázát Deze algemene voorwaarden gelden vanaf studiejaar 2016-20172017 en dateren van December 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN Tarázát Deze algemene voorwaarden gelden vanaf studiejaar 2016-20172017 en dateren van December 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: : deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting BMEC

Algemene Voorwaarden Stichting BMEC Algemene Voorwaarden Stichting BMEC Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Stichting BMEC. Wij gaan ervan uit dat u deze voorwaarden kent indien u met ons een samenwerking aangaat. Begripsbepalingen

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op het inschrijven op en deelnemen aan de taalcursussen van Taleninstituut Waterland

ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op het inschrijven op en deelnemen aan de taalcursussen van Taleninstituut Waterland ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op het inschrijven op en deelnemen aan de taalcursussen van Taleninstituut Waterland Artikel 1. Definities 1.1 Aanbieder: Taleninstituut Waterland, de Aanbieder van

Nadere informatie

2.5 De prijzen op onze website zijn de actuele prijzen. Druk- en zetfouten in onze brochures, folders en studiegidsen voorbehouden.

2.5 De prijzen op onze website zijn de actuele prijzen. Druk- en zetfouten in onze brochures, folders en studiegidsen voorbehouden. Algemene Cursusvoorwaarden MarketingShake Artikel 1: Definities 1.1 MarketingShake, de gebruikers van deze algemene voorwaarden, deelnemers, de natuurlijke persoon waarmee MarketingShake als docenten of

Nadere informatie

Beccaria Instituut Inschrijfformulier

Beccaria Instituut Inschrijfformulier Beccaria Instituut Inschrijfformulier Inschrijving Met dit formulier kunt u zich inschrijven de opleidingen, cursussen, trainingen en seminars van het Beccaria Instituut. U kunt dit formulier ingevuld

Nadere informatie

PROTASK ACADEMY B.V. PROTASK ACADEMY B.V.

PROTASK ACADEMY B.V. PROTASK ACADEMY B.V. Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden gelden bij het aangaan van een verbintenis met PROTASK ACADEMY B.V., tenzij hiervan schriftelijk wordt afgeweken. 1. Cursussen met open inschrijving 1.1 Aanmelding

Nadere informatie

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging open training of workshop

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging open training of workshop Algemene voorwaarden 2Bloom voor Workshops en trainingen Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een training

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Thomas More Leiderschapsacademie

Algemene leveringsvoorwaarden Thomas More Leiderschapsacademie Algemene leveringsvoorwaarden september 2015 Artikel 1. Definities In de algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: a. : BV; b. Opdrachtgever: wederpartij van ; c. Overeenkomst: de schriftelijk

Nadere informatie

a. FRAME: instituut gevestigd te Amsterdam (ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer 09128027).

a. FRAME: instituut gevestigd te Amsterdam (ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer 09128027). Algemene voorwaarden Cursussen en Trainingen FRAME B.V. Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. FRAME: instituut gevestigd te Amsterdam (ingeschreven bij de K.v.K. onder

Nadere informatie

Financial and Costaccounting

Financial and Costaccounting Boshuizen Training 15 jaar! Vier het met ons mee! Schrijft u nu in,en profiteer van de jubileumkortingen tot wel 15%. Financial and Costaccounting Met dit diploma is uw carrière in balans!!! Wilt u inzicht

Nadere informatie

4. Met uw inschrijving geeft u aan kennis te hebben genomen van onze Algemene voorwaarden.

4. Met uw inschrijving geeft u aan kennis te hebben genomen van onze Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden MSP Opleidingen - www.mspopleidingen.nl Artikel 1: Definities 1. MSP Opleidingen, de gebruikers van deze algemene voorwaarden, deelnemers, de natuurlijke persoon waarmee MSP Opleidingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden mbt trainingen en workshops van CustersCoaching. vallende onder het aanbod van www.authentiekpresenteren.eu

Algemene voorwaarden mbt trainingen en workshops van CustersCoaching. vallende onder het aanbod van www.authentiekpresenteren.eu Algemene voorwaarden mbt trainingen en workshops van CustersCoaching vallende onder het aanbod van www.authentiekpresenteren.eu Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon,

Nadere informatie

Cursist: de aan Afnemer gelieerde natuurlijke persoon die feitelijk aan de Cursus deelneemt.

Cursist: de aan Afnemer gelieerde natuurlijke persoon die feitelijk aan de Cursus deelneemt. Algemene Voorwaarden HTP Advies B.V. gedeponeerd bij de KvK Centraal Gelderland. Artikel 1. Definities Afnemer: degene die met HTP een overeenkomst heeft gesloten. HTP: HTP Advies B.V. Cursist: de aan

Nadere informatie

Deelreglement Manager in de techniek (TO2).

Deelreglement Manager in de techniek (TO2). DR-TO2-X Deelreglement Manager in de techniek (TO2). Uitgave: juli 2012 PBNA/Reed Business Opleidingen, Postbus 415, 3330 AK Zwijndrecht. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

1.2 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgevers is uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgevers is uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene Voorwaarden Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn onverkort van toepassing op alle aanbiedingen van Art of Teamwork en alle overeenkomsten tussen Art of Teamwork en haar

Nadere informatie

Cursus DSM IV (5) en Psychopathologie

Cursus DSM IV (5) en Psychopathologie Cursus DSM IV (5) en Psychopathologie Geaccrediteerd door de VVH De Academie voor Haptonomie, ITH en Synergos bieden gezamenlijk de cursus DSM IV/Psychopathologie aan. Bijzonder aan dit aanbod is allereerst

Nadere informatie

MASTER ONDERWIJSKUNDE

MASTER ONDERWIJSKUNDE ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME INSTITUTE FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH (IGSR) MASTER ONDERWIJSKUNDE LEREN EN INNOVEREN Met de Master Onderwijskunde: Leren en Innoveren ontwikkelt u de competenties

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een training is gesloten. 2. Deelnemer:

Nadere informatie

In de opleiding Moderne Bedrijfsadministratie wordt de theorie op boeiende wijze in kleine stapjes aangeboden.

In de opleiding Moderne Bedrijfsadministratie wordt de theorie op boeiende wijze in kleine stapjes aangeboden. Boshuizen Training 15 jaar! Vier het met ons mee! Schrijft u nu in,en profiteer van de jubileumkortingen tot wel 15%. Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)-hbo-niveau Hbo-niveau Het MBA-diploma is een stap

Nadere informatie

C. Deelnemer Onder een deelnemer wordt verstaan de persoon die zich voor een activiteit heeft ingeschreven of heeft doen inschrijven.

C. Deelnemer Onder een deelnemer wordt verstaan de persoon die zich voor een activiteit heeft ingeschreven of heeft doen inschrijven. ALGMENE VOORWAARDEN DEEL I ALGEMEEN 1.Begrippen 1. Avans Hogeschool B.V. Avans Hogeschool B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Breda onder nr. 20097716. 2. Activiteit

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Instituut Memo

Algemene voorwaarden van Instituut Memo Algemene voorwaarden van Instituut Memo Artikel 1 Toepassing 1. Door inschrijving verklaart de Student de algemene voorwaarden van Instituut Memo te kennen en te accepteren. 2. Deze voorwaarden zijn van

Nadere informatie

Voorwaarden voor deelname aan activiteiten met open inschrijving

Voorwaarden voor deelname aan activiteiten met open inschrijving Voorwaarden voor deelname aan activiteiten met open inschrijving Je wilt deelnemen aan een activiteit van Corael Opleidingen met open inschrijving omdat je jezelf als professional en/of als individu wilt

Nadere informatie

Inschrijfformulier Collegejaar 2015-2016

Inschrijfformulier Collegejaar 2015-2016 Studentennr FHR School of Business Burenstraat 23 Paramaribo T +597 425101 F +597 475106 www.fhrinstitute.sr Inschrijfformulier Collegejaar 2015-2016 Lees eerst de Algemene voorwaarden. Vul vervolgens

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Wegwijzer in muziek Artikel 1. Algemeen 1.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen van Wegwijzer in muziek. Ze gelden voor elke aanbieding,

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN STICHTING SOCIOCRATISCH CENTRUM NEDERLAND

LEVERINGSVOORWAARDEN STICHTING SOCIOCRATISCH CENTRUM NEDERLAND LEVERINGSVOORWAARDEN STICHTING SOCIOCRATISCH CENTRUM NEDERLAND Versie 2015 Leveringsvoorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Op alle met het Sociocratisch Centrum gesloten overeenkomsten zijn de volgende

Nadere informatie

1.3 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door BDA Opleidingen zijn aanvaard.

1.3 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door BDA Opleidingen zijn aanvaard. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden BDA Dak- en Gevelopleidingen Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot het verrichten

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen FoodFitness en een cliënt.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen FoodFitness en een cliënt. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden (AV) van de praktijk voor orthomoleculaire therapie en Personal Training FoodFitness (hierna: FoodFitness), gevestigd te Veenendaal en geregistreerd bij de Kamer

Nadere informatie

Voorwaarden Opleidingen met Open Inschrijving Management of Change Coöperatie UA

Voorwaarden Opleidingen met Open Inschrijving Management of Change Coöperatie UA Deze voorwaarden voor Opleidingen met een Open Inschrijving van Management of Change Coöperatie UA zijn opgesteld aan de hand van de Gedragscode voor leden van Branchevereniging NRTO, Nederlandse Raad

Nadere informatie

TRAINER COACH ZAALVOETBAL II

TRAINER COACH ZAALVOETBAL II TRAINER COACH ZAALVOETBAL II Algemeen Studieprogramma Binnen de top van het zaalvoetbal zijn in de verschillende competities veel teams actief. Elk van deze teams vraagt om de juiste Trainer Coach. De

Nadere informatie

Management voor Managers

Management voor Managers Geef uw carrière een oppepper!!! Management voor Managers Middlemanagement (mbo-nl-niveau) Management voor Managers Nieuwe visies en originele inzichten op organiseren, leiderschap, finance, innovatie

Nadere informatie

Financial and Costaccounting

Financial and Costaccounting Financial and Costaccounting Met dit diploma is uw carrière in balans!!! Wilt u inzicht in de boekhoudkundige en bedrijfseconomische processen die zich in een organisatie afspelen? Dan is Financial and

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Cursus, Training en Reservering

Leveringsvoorwaarden Cursus, Training en Reservering Leveringsvoorwaarden Cursus, Training en Reservering Artikel 1. Definities - ZelfSterk Training: leverancier van veiligheidscursussen wanneer communicatie en emotie van invloed zijn. Vermeld bij de Kamer

Nadere informatie

School voor PraktijkManagement:

School voor PraktijkManagement: School voor PraktijkManagement: Het opleidingsinstituut voor praktijkmanagers in de eerstelijns zorg. Praktijken worden steeds groter. Meerdere kamers en meer personeel zorgt voor een grotere complexiteit.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1. INSCHRIJVING Deelnemers zijn ingeschreven voor een activiteit van het MindfulCentrum (behoudens punt 2)

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1. INSCHRIJVING Deelnemers zijn ingeschreven voor een activiteit van het MindfulCentrum (behoudens punt 2) ALGEMENE VOORWAARDEN Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op trainingen, coachtrajecten, yogalessen en vakanties verzorgd door het MindfulCentrum. Artikel 1. INSCHRIJVING Deelnemers zijn

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Het TETA Seminar. Changing perspective. Changing perspectives

Het TETA Seminar. Changing perspective. Changing perspectives Het TETA Seminar Changing perspective Changing perspectives Het TETA Seminar Ervaar je passie voor verandering en leiderschap Bewustwording is de basis voor succesvol veranderen. Verandering begint bij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Toepasselijkheid Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met en alle daarmee vanband houdende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Toepasselijkheid. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Toepasselijkheid. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden. Cursusgeld: het cursusgeld van een losse module of het abonnement.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAMEL OPLEIDINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN HAMEL OPLEIDINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN HAMEL OPLEIDINGEN Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Hamel Opleidingen: Integraal opleidingsinstituut gevestigd te Gorinchem (ingeschreven bij

Nadere informatie