Bewustwording Informatieveiligheid bij gemeenten. Januari 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bewustwording Informatieveiligheid bij gemeenten. Januari 2014"

Transcriptie

1 Bewustwording Informatieveiligheid bij gemeenten Januari 2014

2 Copyright 2013 Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING). Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging, verspreiding en gebruik van deze uitgave voor het doel zoals vermeld in deze uitgave is met bronvermelding toegestaan voor alle gemeenten en overheidsorganisaties. 2 Voor commerciële organisaties wordt hierbij toestemming verleend om dit document te bekijken, af te drukken, te verspreiden en te gebruiken onder de hiernavolgende voorwaarden: 1. KING wordt als bron vermeld; 2. het document en de inhoud mogen commercieel niet geëxploiteerd worden; 3. publicaties of informatie waarvan de intellectuele eigendomsrechten niet bij de verstrekker berusten, blijven onderworpen aan de beperkingen opgelegd door KING; 4. ieder kopie van dit document, of een gedeelte daarvan, dient te zijn voorzien van deze mededeling.

3 Voorwoord Deze bewustwordingspresentatie is een voorbeeldpresentatie t.b.v. gemeenten. Het staat een gemeente vrij om sheets toe te voegen en te verwijderen. Deze presentatie heeft als doelgroep Iedere medewerker binnen de gemeente. De Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) en het afgeleide voorbeeld Informatiebeveiliging Beleidsplan is als uitgangspunt genomen voor deze presentatie. Er is geen keuze gemaakt in specifieke onderwerpen, het kan zijn dat een gemeente bepaalde accenten in het eigen beveiligingsbeleid scherper of minder scherp wil neerzetten. 3

4 Informatiebeveiliging, belangrijker dan ooit?

5 Inhoud Doel van de presentatie Wat is informatie en in welke vorm kennen we het? Wat is Informatiebeveiliging? Informatiebeveiliging, wat zijn de principes? Het belang van informatiebeveiliging in relatie tot het werken bij een gemeente. Inzicht in de risico s, bedreigingen en maatregelen die nodig zijn om alle vormen van informatie te beschermen. Starten van een cultuur- en gedragsverandering.

6 1. Doel van de presentatie Voor wie Iedere medewerker binnen de gemeente, ongeacht soort arbeidsverhouding Inhoud Informatiebeveiligingsmaatregelen Doel Creëren van een hogere bewustwording van informatiebeveiliging met als resultaat het verbeteren van de houding ten opzichte van informatieveiligheid en het willen veranderen van onveilig gedrag naar veilig gedrag.

7 2. Wat is informatie? Gestructureerd Logisch Betekenisvol Te gebruiken in een context Waarde Vorm Denk aan: GBA gegevens BSN Een set gegevens die zodanig bijeen zijn gebracht en worden voorgesteld zodat er betekenis of waarde aan kan worden toegekend. Voorbeeld: Edwin de Vries Kerkstraat 50 Amsterdam Geboorte datum: Welke interessante of vertrouwelijke informatie heeft u?

8 3. En.in welke vorm kennen we het? Op papier (ook geschreven) Mondeling Elektronisch (netwerken) Transport (signaal) Transport (fysieke media, mobiele apparaten) Kennis

9 4. Waarom hebben we informatiebeveiliging nodig? Informatie heeft waarde Waardevolle informatie veilig stellen Privacy beschermen Aanpak om informatie te beschermen Informatie heeft een bepaalde gevoeligheid

10 5. Wat is de waarde van informatie? Geldelijke waarde Aantrekkelijk voor anderen (insiders of outsiders) Nut voor u Nuttig voor anderen De (potentiële) schade als gevolg van verkeerd gebruik of compromitteren van de informatie Tijdigheid Welke waarde heeft uw informatie?

11 6. Wat is informatiebeveiliging? Beschikbaarheid De mate waarin een informatiesysteem in een bedrijf aanwezig is op het moment dat de organisatie het nodig heeft Exclusiviteit (vertrouwelijkheid) De mate waarin de toegang tot en de kennisname van een informatiesysteem en de informatie daarin is beperkt tot een gedefinieerde groep van gerechtigden Integriteit De mate waarin een informatiesysteem zonder fouten is

12 7. Wat is het doel van het beveiligingsprogramma bij de gemeente? Herkennen van bedreigingen, zwakheden en risico s ten opzichte van gemeentelijke informatie Tegengaan of verminderen van deze risico s naar een acceptabel niveau Verwijderen of verminderen van een zwakheid in een systeem De kans verkleinen dat een bedreiging manifest wordt Reduceren van de schade als er toch een incident optreedt Herstellen van informatievoorziening

13 8. Balans Er is een relatie tussen gebruiksgemak en beveiliging Als de beveiliging toeneemt, neemt het gebruiksgemak af Voorbeeld: IPAD, schermbeveiliging.

14 9. Beveiliging is noodzakelijk Beschikbaarheid, integriteit en exclusiviteit van onze informatie is zeer belangrijk voor de doelstellingen van onze gemeente Onze informatiesystemen moeten altijd worden beschermd Onze informatie moet altijd worden beschermd Onze burgers moeten er van uit kunnen gaan dat wij hun informatie beschermen

15 Informatie opgeslagen in onze systemen , Used with permission,

16 10. Informatiebeveiliging is de taak van iedereen binnen de gemeente De gemeente is een informatieverwerkende organisatie Burgers en ketenpartners geven hun (gevoelige) informatie aan ons, en de gemeente heeft betrouwbare informatie nodig om haar taken uit te kunnen voeren Informatiebeveiliging is essentieel voor de continuïteit van onze dienstverlening richting onze burgers Informatiebeveiliging is essentieel om het vertrouwen van onze burgers in de gemeente te versterken

17 11. Verantwoordelijkheid! Het is de verantwoordelijkheid van iedere medewerker binnen de gemeente om gemeentelijke informatiesystemen en informatie te beschermen U bent verantwoordelijk voor het veilig gebruik van computerapparatuur, software en informatie welke onder uw verantwoordelijkheid valt binnen uw werk Het is alleen toegestaan om informatie te gebruiken die gerelateerd is aan uw werk De eigenaar van de informatie bepaalt de gevoeligheid van die informatie en daarmee ook de mate van bescherming die nodig is. Op basis daarvan wordt een classificatie toegekend De Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) gaat uit van vertrouwelijkheid

18 12. Informatiebeveiliging is de taak van iedereen! Informatiebeveiliging kunt u lastig later toevoegen, het moet er gewoon zijn Informatiebeveiliging is niet alleen de taak van de beveiligingsspecialisten Informatiebeveiliging is de taak van iedereen! We moeten er allemaal voor zorgen dat gemeentelijke informatie, -middelen en -ruimten goed zijn beveiligd en dat ook blijven Wat kunt u daaraan bijdragen?

19 13. Gemeentelijke informatie moet worden behandeld in overeenstemming met de classificatie Proces Beschikbaarheid Integriteit Vertrouwelijkheid Burgerzaken (klantbegeleiding, afspraken) Belangrijk Absoluut Vertrouwelijk Basisregistratie persoonsgegevens Essentieel Absoluut Geheim Overige basisregistraties Essentieel Absoluut Openbaar Indienen en behandelen beroep en Openbaar/ bezwaarschriften Noodzakelijk Absoluut vertrouwelijk Sociale Zaken Uitvoering / verstrekking voorzieningen Essentieel Hoog Geheim Sociale Zaken Handhaving en controle Noodzakelijk Absoluut Geheim Openbare orde en veiligheid (brandweer, preventie, rampbestrijding) Essentieel Absoluut Geheim Dit is een voorbeeld, het inschatten van het belang van een proces en de waardering van de BEI eisen kan per gemeente anders zijn.

20 14. Beveiliging binnen onze gemeentelijke organisatie Integraal verantwoordelijke Gedelegeerd verantwoordelijke Iedere manager Information Security Officer ICT-servicedesk (telefoonnummer) Overige beveiligingsnummers

21 Wat zijn bedreigingen? , Used with permission, Kevin Siers, The Charlotte Observer

22 15. Wat zijn bedreigingen? Malware via websites Verouderde software Mobile devices Cybercrime, DDoS, phishing Digitale spionage Werknemers Buitenlandse wetgeving Verlies van data, BYOD Stroomstoring Verlies van kennis Apps van derden Identiteitsdiefstal Een bedreiging is een gevaarlijke gebeurtenis die wellicht ooit voorkomt. Het gevaar kan zowel van buiten komen, als besloten liggen in een voorwerp of situatie zelf. Er wordt vaak onderscheid gemaakt naar interne en externe bedreigingen maar ook naar opzettelijk en onopzettelijk handelen.

23 16. Externe bedreigingen Hackers Crackers Scriptkiddies

24 17. Welke motivatie? Vandalisme Boosheid Politiek Nieuwsgierigheid Schade willen toebrengen Persoonlijk gewin

25 18. Voorbeelden externe bedreigingen Natuurrampen: Aardbeving, overstroming, tornado en bliksem Stroomstoring Geen Airco Terrorisme Brand en waterschade Personeelstekort Digitale aanvallen van buitenaf Hacken, digitale inbraak DDOS-aanval SAAS, toegang tot applicatie Spionage

26 19. Nog meer bedreigingen Diefstal of verlies van: - Laptops - Desktops - PDA s / tablets - Telefoons / Smartphones - Data (fysiek) DVD, CD-ROM, harddisks, USB-sticks etc. - Data (logisch) draadloos, Man-in-the-middle (MITM) Social Engineering

27 20. Interne bedreigingen (1/2) Onoplettendheid (verkeerde informatie geven) Slordigheid (typo s, clean desk?) Onwetendheid (de regels niet kennen) Onbewust handelen (aannemen dat iets zo is) Je niet houden aan gemeentelijke regels (gewoon de regels bewust overtreden) Bijvoorbeeld: Gebruiken van onveilige software en van gemeentelijke informatie naar privé , opschrijven wachtwoorden Je niet houden aan de clean desk Policy Over gevoelige informatie praten in openbare ruimten

28 20. Interne bedreigingen (2/2) In een recent onderzoek geven meer dan de helft van de partijen aan dat beveiligingsincidenten van binnenuit zijn opgetreden Diverse onderzoeken lopen uiteen, maar 30% tot meer dan 60% van de incidenten komt van binnenuit de eigen organisatie 28

29 21. Interne bedreigingen, wat maakt ons kwetsbaar? Eenvoudige wachtwoorden: te kort, te makkelijk of gewone woorden (uit woordenboek) Niet in staat om geheimen te bewaren: opschrijven van wachtwoorden, vertrouwelijke informatie versturen via , lekken van informatie Impliciet vertrouwen van dingen die we van anderen krijgen: openen bijlagen van onbekende mensen die een virus of een andere kwaadaardige code kunnen bevatten Klikken op links van phishing s

30 22. Hoe informatie op papier te beschermen? Opbergen van papieren in een kast of andere geschikte container (Clean Desk Policy) Geen informatie of wachtwoorden op post-its of briefjes en andere informatie, zoals cd-roms, laten rondslingeren Maak gebruik van shredders (verplicht voor gevoelige informatie) Sluit uw deur van het kantoor

31 23. Informatie op papier (vervolg) Altijd afdrukken van printers en faxapparaten halen, met name aandacht besteden aan gemeenschappelijke printers Verwijder de afdrukken uit gemeenschappelijke printers direct (Let op: Sommige printers en faxapparaten slaan kopieën van documenten op, die later kunnen worden opgehaald) Gebruik bij voorkeur speciale enveloppen (sealed) voor persoonlijke of gevoelige interne post Gebruik een procedure om gevoelige informatie te verzenden (dubbele enveloppen, koeriers etc.) Gebruik de dubbele enveloppen techniek voor gevoelige externe (inkomende of uitgaande) post Voor zeer gevoelige informatie overwegen gebruik te maken van tamper-proof of verzegelde enveloppen

32 24. Hoe mondelinge informatie te beschermen? Wees u bewust van uw omgeving Ga er niet vanuit dat in het gebouw altijd een veilige plek is om alle soorten informatie te bespreken (burgers, bezoekers, aannemers, derden) Handhaaf het need to know -principe Adopteer een minimalistische benadering met betrekking tot het verstrekken van informatie aan derden als u niet zeker weet of iets iemand anders aangaat Vermijd specifieke details met betrekking tot operationele procedures, beveiligingsprocedures of de computersystemen van de gemeente

33 24. Hoe mondelinge informatie te beschermen? (vervolg) Zeer gevoelige informatie kan beter niet over de telefoon besproken worden Wees voorzichtig bij de bespreking van gemeentelijke vertrouwelijke informatie op een mobiele telefoon (omgeving, afluisteren etc.)

34 25. Informatiesysteem-specifieke uitdagingen Aggregatie toenemende datavolumes Gebrek aan zichtbaarheid Gebruiksgemak versus beveiliging Software en hardware installatie Portabiliteit Snelheid Technologische vooruitgang Gebruikers kennis / competenties

35 26. Hoe kun je informatie beschermen? Gezond verstand Veilige wachtwoorden Antivirus maatregelen Software uit bekende bronnen Nadenken over mobiele apparaten Goed gebruik van media Voorzichtigheid met het web en Log on / log off Opslaan van documenten/ back-up Juiste toegangsrechten

36 27. Gezond verstand! Ziet iets er vreemd uit/ is er iets veranderd? De computer of het systeem gedraagt zich anders dan anders Noteer de datum en tijd waarop de problemen zich voordeden Geloof niet alles wat u op het Internet vindt Zoek hulp / bel de helpdesk als u twijfelt

37 28. Wachtwoorden Schrijf wachtwoorden nergens op Als het toch nodig is, bewaar opgeschreven wachtwoorden op een veilige plaats Vernieuw regelmatig uw wachtwoorden Kies een sterk wachtwoord Deel nooit uw wachtwoord met anderen U bent verantwoordelijk voor misbruik van uw wachtwoord Verander uw wachtwoord direct als u misbruik vermoedt

38 29. Wachtwoord problemen Als u een wachtwoord goed kunt onthouden is het waarschijnlijk ook makkelijk te raden voor anderen Moeilijke wachtwoorden zijn zonder een geheugensteuntje moeilijk te onthouden Opschrijven van wachtwoorden Korte wachtwoorden zijn makkelijk te kraken Niet voor alles hetzelfde wachtwoord gebruiken

39 30. Goede wachtwoorden Wat is een goed wachtwoord? Alfabetisch A tot Z en a tot z Nummers 0 tot 9 Speciale letters / leestekens # $ % ^ & * ( ) + = [ ] { } /? < >, ; : \ `.

40 31. Gemakkelijk te onthouden wachtwoorden? Neem een zin die u kunt onthouden Neem van ieder woord de eerste letter en vervang letters voor tekens Bijvoorbeeld: Onze gemeente is een veilige organisatie in 2014: Og= V0!2o14

41 32. Antivirus Open geen die u niet vertrouwt Open nooit bijlagen van s die u niet verwacht Klik niet op links in s die u niet vertrouwd Zorg voor een up-to-date antivirusscanner Download geen uitvoerbare programma s en installeer zelf geen software Bij twijfel een handmatige extra virusscan uitvoeren Check voor gebruik media van anderen

42 33. Software en Hardware installatie Installeer geen ongeautoriseerde hard- en software Gebruik geen eigen software of download deze niet van een onbekende bron of van het Internet Installeer zelf geen modems of draadloze toegangspunten Wijzig geen netwerk componenten Gebruik alleen gelicenseerde software

43 34. Mobiele telefoons en tablets Bescherm zowel telefoon en SIM met een Pincode Bewaar mobiele apparaten die niet in gebruik zijn in een afgesloten kast of op een andere veilige plaats Let op met opvallend gebruik van mobiele apparatuur, bijvoorbeeld op straat Behalve dat het apparaat waarde heeft kan ook de informatie die erop staat waarde hebben voor een ander Gebruik encryptie om informatie op het apparaat te beschermen Maak gebruik van mogelijkheden om een apparaat terug te vinden, de meeste hebben dit tegenwoordig

44 35. Laptops en opslagmedia Geen gevoelige informatie plaatsen op laptop computers of draagbare opslagmedia zonder encryptie Overweeg het verkrijgen van een kabelslot voor laptops Behandel draagbare opslagmedia met dezelfde zorg als het equivalent papieren document - berg het op Laptops worden bij voorkeur volledig versleuteld. Draagbare opslagmedia moet goed worden geëtiketteerd en de gevoeligheid (classificatie) van de inhoud daarvan duidelijk worden gemarkeerd Laat de laptop niet in de auto achter en vervoer deze niet op de achterbank (in het zicht) Laat de laptop niet in een onbeheerde auto liggen

45 36. Gebruik niet unsubscribe voor junk mail Zend geen gevoelige informatie met (Internet) , dit is niet veilig Gebruik geen gemeentelijke voorzieningen voor privé s Alle , ook privé , kan worden onderschept, wees u daarvan bewust en wees voorzichtig met wat u schrijft Forward geen virus informatie of verdachte s, gebruik de telefoon en bel de helpdesk Wees ervan bewust dat makkelijk vervalst kan worden (Virus, Hoaxes, afzenders etc.) Negeer kettingbrieven en wees u bewust van criminele toepassingen met

46 37. Web Browsing Alle activiteiten op Internet zijn te traceren, intern en extern - wees voorzichtig Het is niet toegestaan om illegale content te bekijken Het is niet toegestaan om naar sites te gaan met adult-materiaal Vermijd controversiële locaties Vermijd overtollig gebruik van resources

47 38. Log on / log off Controleert u wie de laatste gebruiker was op uw werkstation? Aan het einde van de dag afmelden Als dat niet automatisch gebeurt, instellen van de schermbeveiliging op 5 minuten Even weg bij de computer, gebruik ctrl-alt-delete, gevolgd door enter om het werkstation te vergrendelen

48 39. Password-beveiliging Bij een vergeten wachtwoord of een geblokkeerd account, alleen volgens de juiste procedure handelen Er is geen beveiligingspatch beschikbaar voor stommiteit

49 40. Document opslag Sla werk-gerelateerde documenten op het netwerk op, bij voorkeur in groepsdirectories Bewaar nooit documenten op de C-schijf, deze krijgt geen back-up Vermijd langdurige opslag van gegevens op cd-roms, USB tokens, geheugenkaartjes, et cetera

50 41. Social Engineering

51 42. Draag uw toegangspas! Draag uw toegangspas tijdens het werk Begeleid mensen zonder toegangspas naar de receptie Vraag iedereen zonder zichtbaar gedragen pas om deze zichtbaar te dragen Geef nooit iemand toegang door de deur open te houden zonder u af te vragen of die persoon wel naar binnen mag. Bij twijfel: begeleiden naar de receptie

52 43. Wat kan er tegen Social Engineering ondernomen worden? Laat mensen zonder badge niet meelopen bij het naar binnengaan. Breng bezoekers naar de receptie Bij bellen, bij twijfel vragen om een terugbelnummer dat geverifieerd kan worden Vraag u af waarom een bepaald verzoek aan u wordt gedaan! Er zijn diverse onderzoeken geweest waarbij mensen hun wachtwoord gaven voor bijvoorbeeld een ballpoint! Draag altijd uw toegangspas binnen de werkruimten

53 44. Bedrijfsinformatie Dus Bescherm gemeentelijke informatie alsof uw baan er vanaf hangt, omdat uw baan er ook vanaf hangt!

54 Vragen?

Nieuwe ontwikkelingen SSC de Kempen. Informatiebeveiliging

Nieuwe ontwikkelingen SSC de Kempen. Informatiebeveiliging Nieuwe ontwikkelingen SSC de Kempen Informatiebeveiliging SSC de Kempen Samenwerking op gebied van ICT en Geo-informatie 5 Kempengemeenten Dienstverlening aan BIZOB en gemeente Cranendonck 3 Teams: - HAS

Nadere informatie

In jouw schoenen. Een praktische invulling van informatiebeveiliging

In jouw schoenen. Een praktische invulling van informatiebeveiliging In jouw schoenen Een praktische invulling van informatiebeveiliging Informatiebeveiliging hot topic Hoeveel weet jij eigenlijk van informatiebeveiliging? veel voldoende te weinig Vooraf.. Wat vind jij

Nadere informatie

MOBIELE GEGEVENSDRAGERS. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

MOBIELE GEGEVENSDRAGERS. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) MOBIELE GEGEVENSDRAGERS Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Mobiele gegevensdragers Versienummer 1.0

Nadere informatie

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet AAN VAN Jerry van de Leur (Security Officer) DATUM ONDERWERP Disclaimer: Kennisnet geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek

Nadere informatie

Informatie. beveiliging in de ambulancezorg

Informatie. beveiliging in de ambulancezorg Informatie beveiliging in de ambulancezorg De norm voor informatiebeveiliging in de zorg, NEN 7510, is niet vrijblijvend L Vertrouwelijke informatie Werk je in de sector ambulancezorg? Dan is het belangrijk

Nadere informatie

Privacy cliënt en supporter

Privacy cliënt en supporter Privacy cliënt en supporter Uw toestemming Door u aan te melden in het systeem en het vinkje voor akkoord te zetten, gaat u akkoord met de manier waarop het Jeugd- en gezinsteam uw gegevens verwerkt zoals

Nadere informatie

Privacy een ICT-ding? Juist niet!

Privacy een ICT-ding? Juist niet! Privacy een ICT-ding? Juist niet! Enkele praktijkvoorbeelden Even wat statistische gegevens... 29 % 35 % Menselijk oorzaken: Oorzaken datalekken 71 % Onwetendheid 35 % Slordigheid Bewuste overtredingen/inbreuken

Nadere informatie

HARDENING-BELEID VOOR GEMEENTEN. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

HARDENING-BELEID VOOR GEMEENTEN. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) HARDENING-BELEID VOOR GEMEENTEN Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Hardening-beleid voor gemeenten

Nadere informatie

Mobiele gegevensdragers. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)

Mobiele gegevensdragers. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Mobiele gegevensdragers Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Colofon Onderhavig operationeel product, behorende bij de Baseline Informatiebeveiliging

Nadere informatie

Voorwoord gemeentesecretaris

Voorwoord gemeentesecretaris Werk altijd ibewust Voorwoord gemeentesecretaris Bijv burgers en bedrijven moeten erop vertrouwen dat wij vertrouwelijk met hun gegevens omgaan. Het is de taak van de medewerker om ervoor te zorgen dat

Nadere informatie

Verbeter je cybersecurity

Verbeter je cybersecurity Verbeter je cybersecurity Cybercrime Cybercrime, computercriminaliteit, digitale criminaliteit: verschillende termen voor misdaad die zich richt op computers of andere systemen zoals mobiele telefoons

Nadere informatie

Hardening. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)

Hardening. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Hardening Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Colofon Onderhavig operationeel product, behorende bij de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst

Nadere informatie

TOELICHTING OP GAP-ANALYSE. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

TOELICHTING OP GAP-ANALYSE. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) TOELICHTING OP GAP-ANALYSE Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Toelichting op GAP-analyse Versienummer

Nadere informatie

Checklist NEN7510, Informatiebeveiliging in de mondzorgpraktijk Vraag Ja / Nee / Gedeeltelijk. 1. Beschikt de praktijk over een beleidsdocument

Checklist NEN7510, Informatiebeveiliging in de mondzorgpraktijk Vraag Ja / Nee / Gedeeltelijk. 1. Beschikt de praktijk over een beleidsdocument Checklist NEN7510 Eén van de eerste stappen van het gestructureerd verbeteren van informatiebeveiliging en het implementeren van de NEN7510 omvat het bepalen van de status van de naleving van de NEN7510.

Nadere informatie

geheimen van online zelfverdediging

geheimen van online zelfverdediging geheimen van online zelfverdediging DR. Marc INHOUD Laat je niet belazeren! ➊ Houd uw beveiligingscodes geheim. ➋ Zorg ervoor dat uw bankpas nooit door een ander gebruikt wordt. ➌ Zorg voor een goede beveiliging

Nadere informatie

Openheid versus Informatiebeveiliging. Klik om tekst toe te voegen Kaj Siekman, CISO, Utrecht

Openheid versus Informatiebeveiliging. Klik om tekst toe te voegen Kaj Siekman, CISO, Utrecht Openheid versus Informatiebeveiliging Klik om tekst toe te voegen Kaj Siekman, CISO, Utrecht k.siekman@utrecht.nl - Waarde van informatie Risico's digitaal werken Maatregelen digitaal werken Data is het

Nadere informatie

Protocol Thuis- en telewerken

Protocol Thuis- en telewerken Protocol Thuis- en telewerken Versie 1.1 Datum 18 juni 2009 Pagina 2 / 8 Inhoudsopgave 1 Algemeen 4 2 Toestemming 4 3 Transport van vertrouwelijke informatie 4 4 Thuissituatie 5 4.1 Spelregels voor het

Nadere informatie

Instructie Inloggen op Mijn a.s.r. Bank

Instructie Inloggen op Mijn a.s.r. Bank Instructie Inloggen op Mijn a.s.r. Bank Problemen met inloggen? Wij helpen u graag! Stappenplan inloggen Stap 1: Ga naar www.asr.nl Stap 2: Klik rechts bovenin het scherm op de tekst inloggen. Stap 3:

Nadere informatie

Karel Titeca Bart Denys november / december 2015. Awareness sessie eindgebruikers

Karel Titeca Bart Denys november / december 2015. Awareness sessie eindgebruikers Karel Titeca Bart Denys november / december 2015 Awareness sessie eindgebruikers Om te beginnen: een filmpje En nu iets over onze identiteit. Onze echte. Karel Titeca Verantwoordelijke Communicatie, Servicepunt

Nadere informatie

ICT Beveiliging DO s en DON Ts

ICT Beveiliging DO s en DON Ts ICT Beveiliging DO s en DON Ts wat te doen wat niet te doen valkuilen wat moet u rapporteren hoe blijft u overtuigend We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor onze beveiliging. Volg de tips in dit handboek

Nadere informatie

Instructie Inloggen op Mijn a.s.r. Bank

Instructie Inloggen op Mijn a.s.r. Bank Instructie Inloggen op Mijn a.s.r. Bank Problemen met inloggen? Wij helpen u graag! Stappenplan inloggen Stap 1: Ga naar www.asr.nl Stap 2: Klik rechts bovenin het scherm op de tekst inloggen. Stap 3:

Nadere informatie

VOORWOORD. 1 Code voor informatiebeveiliging, Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, 2007 : NEN-ISO.IEC 27002.

VOORWOORD. 1 Code voor informatiebeveiliging, Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, 2007 : NEN-ISO.IEC 27002. Gesloten openheid Beleid informatiebeveiliging gemeente Leeuwarden 2014-2015 VOORWOORD In januari 2003 is het eerste informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld voor de gemeente Leeuwarden in de nota Gesloten

Nadere informatie

Werkplekbeveiliging in de praktijk

Werkplekbeveiliging in de praktijk Werkplekbeveiliging in de praktijk M.E.M. Spruit Geautomatiseerde werkplekken vormen een belangrijke schakel in de informatievoorziening van organisaties. Toch wordt aan de beveiliging van werkplekken

Nadere informatie

Een checklist voor informatiebeveiliging

Een checklist voor informatiebeveiliging Door: De IT-Jurist Versie: 1.0 Datum: juli 2015 Hoewel bij de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is betracht, kan De IT-Jurist niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van eventuele

Nadere informatie

Bewustwording en awareness TIPS EN HANDVATTEN OM HET RISICO OP EEN DATALEK TE VERKLEINEN

Bewustwording en awareness TIPS EN HANDVATTEN OM HET RISICO OP EEN DATALEK TE VERKLEINEN Bewustwording en awareness TIPS EN HANDVATTEN OM HET RISICO OP EEN DATALEK TE VERKLEINEN Helaas, 100% beveiliging bestaat niet. Kwetsbaarheden veranderen dagelijks en hackers zitten niet stil. Een datalek

Nadere informatie

INFORMATIEBEVEILIGING VOOR WEBWINKELS

INFORMATIEBEVEILIGING VOOR WEBWINKELS INFORMATIEBEVEILIGING VOOR WEBWINKELS HANDIGE CHECKLISTS In deze whitepaper bieden we u tips en checklists die kunnen bijdragen aan een optimale beveiliging van zowel uw eigen data als die van uw klanten.

Nadere informatie

Veilig online SNEL EN MAKKELIJK

Veilig online SNEL EN MAKKELIJK Veilig online SNEL EN MAKKELIJK 2 Veilig online Veilig online Sparen en beleggen waar en wanneer het u uitkomt Gemak, snelheid en op elk gewenst moment inzage in uw rekeningen; online sparen en beleggen

Nadere informatie

Arrix Automatisering Heideanjer 2 9202 PG DRACHTEN Tel. (0512) 54 32 21 www.arrix.nl

Arrix Automatisering Heideanjer 2 9202 PG DRACHTEN Tel. (0512) 54 32 21 www.arrix.nl 10 security tips Security wordt vaak als hinderlijk ervaren. Wachtwoorden worden vergeten en software wordt niet geupdate. Kortom, men ziet niet altijd het belang van informatiebeveiliging en voelt zich

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 54/2016 Datum : 22 maart 2016 B&W datum : 22 maart 2016 Beh. ambtenaar : Annelies te Booij Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Meldplicht datalekken Aanleiding

Nadere informatie

Op reis naar het buitenland. Veiligheidsrisico s onderweg

Op reis naar het buitenland. Veiligheidsrisico s onderweg Op reis naar het buitenland Veiligheidsrisico s onderweg 1 Binnenkort gaat u voor uw werk naar het buitenland. Zakelijke reizen naar het buitenland brengen spionagerisico s met zich mee. Ditzelfde geldt

Nadere informatie

DE 5 VERBETERPUNTEN VAN UW SECURITY

DE 5 VERBETERPUNTEN VAN UW SECURITY WHITEPAPER: DE 5 VERBETERPUNTEN VAN UW SECURITY Moderne organisaties zijn een belangrijk doelwit van cybercriminelen. Dat is geen verrassing, want zij hebben veel gevoelige data in huis en daarmee veel

Nadere informatie

VERSLAG PIA. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

VERSLAG PIA. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) VERSLAG PIA Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Verslag PIA Versienummer 1.0 Versiedatum April 2014

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Elektronische Diensten C 03.2.30

Algemene Voorwaarden Elektronische Diensten C 03.2.30 Algemene Voorwaarden Elektronische Diensten C 03.2.30 Inleiding Voor u ziet u de algemene voorwaarden voor het gebruik van elektronische diensten bij Delta Lloyd Bank. Deze voorwaarden hebben wij zo duidelijk

Nadere informatie

Beleid uitwisseling van informatie

Beleid uitwisseling van informatie Beleid uitwisseling van informatie Documentcode: Versie: 1.0 Versiedatum 03-05-2017 Gemaakt door: Goedgekeurd door: V-Classificatie: Coördinator informatiebeveiliging College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

VEILIGE AFVOER VAN ICT- MIDDELEN. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

VEILIGE AFVOER VAN ICT- MIDDELEN. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) VEILIGE AFVOER VAN ICT- MIDDELEN Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Veilige afvoer van ICT-middelen

Nadere informatie

1. Uw tablet beveiligen

1. Uw tablet beveiligen 11 1. Uw tablet beveiligen Het risico op virussen of andere schadelijke software (malware genoemd) is bekend van pc s. Minder bekend is dat u ook op een tablet met malware geconfronteerd kan worden als

Nadere informatie

Hoe operationaliseer ik de BIC?

Hoe operationaliseer ik de BIC? Hoe operationaliseer ik de BIC? Baseline Informatiebeveiliging Corporaties UTRECHT, 14 November 2017. Code voor Informatiebeveiliging NEN/ISO 27001; Informatietechnologie - Beveiligingstechnieken - Managementsystemen

Nadere informatie

INFORMATIEBEVEILIGING: WAAR STAAT U NU?

INFORMATIEBEVEILIGING: WAAR STAAT U NU? INFORMATIEBEVEILIGING: WAAR STAAT U NU? HANDIGE CHECKLISTS VOOR DE OVERHEIDSSECTOR In deze whitepaper bieden we u handvatten en checklists voor hoe u om kunt gaan met de nieuwe meldplicht datalekken. Steeds

Nadere informatie

lyondellbasell.com Cyber Safety

lyondellbasell.com Cyber Safety Cyber Safety Hoe kwetsbaar is jouw Online Identity? Delen van de aanbevolen software en oplossingen, in deze presentatie, zijn ter informatie en kunnen alleen worden geinstalleerd op je persoonlijke computer

Nadere informatie

Instructie Inloggen op Mijn a.s.r. Bank

Instructie Inloggen op Mijn a.s.r. Bank Instructie Inloggen op Mijn a.s.r. Bank Instructie Inloggen op Mijn a.s.r. Bank en het accepteren van de voorwaarden Eerste keer inloggen wanneer wij nog geen e-mailadres kennen: 1. Ga naar https://mijn.asrbank.nl

Nadere informatie

Privacybeleid HelpHamster (versie 1.0)

Privacybeleid HelpHamster (versie 1.0) Privacybeleid HelpHamster (versie 1.0) Definities Privacybeleid : dit document van toepassing op HelpHamster BV met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens.

Nadere informatie

Procedure melden beveiligingsincidenten en datalekken

Procedure melden beveiligingsincidenten en datalekken Procedure melden beveiligingsincidenten en datalekken Panta Rhei, stichting voor r.k., openbaar en algemeen bijzonder primair onderwijs Bestuursbureau Panta Rhei Bezoekadres: Overgoo 13, 2266 JZ Leidschendam

Nadere informatie

Informatieveiligheidsbeleid. Gemeenteraad van 31 maart 2016

Informatieveiligheidsbeleid. Gemeenteraad van 31 maart 2016 Gemeenteraad van 31 maart 2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Informatieveiligheidsbeleid... 3 3. Interne organisatie... 3 4. Medewerkers... 3 5. Bedrijfsmiddelen... 3 6. Logische toegangsbeveiliging... 4

Nadere informatie

BEVEILIGING VAN EPD SERVER TOT TOESTEL VAN DE ARTS

BEVEILIGING VAN EPD SERVER TOT TOESTEL VAN DE ARTS BEVEILIGING VAN EPD SERVER TOT TOESTEL VAN DE ARTS oktober 2016 Auteur: Ronald Reerds Duwboot 20, 3991 CD Houten 088 001 8345 hello@blaud.com www.blaud.com BEVEILIGING VAN EPD SERVER TOT TOESTEL VAN DE

Nadere informatie

Informatiebeveiligingsbeleid

Informatiebeveiligingsbeleid Unit : Bedrijfsvoering Auteur : Annemarie Arnaud de Calavon : : Datum : 17-11-2008 vastgesteld door het CvB Bestandsnaam : 20081005 - Informatiebeveiliging beleid v Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 AANLEIDING...

Nadere informatie

Handleiding Office 365

Handleiding Office 365 Handleiding Office 365 Document: Handleiding Office 365 Datum: 2-6-2016 Versie: 0.2 Auteur: Stefan de Vries en Ingrid de Bont Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Aanmelden bij Office 365... 4 3 Navigeren

Nadere informatie

Informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging Informatiebeveiliging Jeroen van Luin 30-11-2011 jeroen.van.luin@nationaalarchief.nl Wat is informatiebeveiliging? Informatiebeveiliging is het geheel van preventieve, detectieve, repressieve en correctieve

Nadere informatie

Naslag voor de security issues uit de game

Naslag voor de security issues uit de game Naslag voor de security issues uit de game Issue Advies Denk goed na waar je gevoelige informatie neerzet. Bij voorkeur op de beheerde netwerkomgeving van de instelling: die is beveiligd en wordt automatisch

Nadere informatie

Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts

Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts Dit is een licentieovereenkomst tussen jou, de eindgebruiker van Vodafone Contacts, en Vodafone voor het gebruik van de Vodafone

Nadere informatie

Informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging Informatiebeveiliging HKZ, november 2016 Wie ik ben: adviseur/trainer/qarebase begeleiden bij kwaliteitsmanagement en certificering Lead Auditor Kiwa, o.a. HKZ, ISO 9001, ZKN, VMS, NEN 7510 en NEN-ISO

Nadere informatie

Kennissessie Information Security

Kennissessie Information Security Kennissessie Information Security 3 oktober 2013 Bonnefantenmuseum De sleutel ligt onder de mat Wachtwoord: welkom1234 Focus op vertaling strategie in de organisatie Advies, programma, project en interim

Nadere informatie

Mobiel Internet Veiligheidspakket

Mobiel Internet Veiligheidspakket Mobiel Internet Veiligheidspakket Gebruikershandleiding Mobiel Internet Veiligheidspakket voor Android smartphones en tablets Mobiel IVP Android Versie 1.0, d.d. 20-07-2011 1 Inleiding... 3 2 Installatie...

Nadere informatie

Informatiebeveiliging En terugblik op informatiebeveiliging 2016

Informatiebeveiliging En terugblik op informatiebeveiliging 2016 Informatiebeveiliging 2017 En terugblik op informatiebeveiliging 2016 Missie Waken over betrouwbaarheid, integriteit en beschikbaarheid van de gegevens waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Voldoen

Nadere informatie

Security in het MKB: Windows 10

Security in het MKB: Windows 10 Security in het MKB: De security uitdagingen en behoeften in het MKB Security in het MKB: De security uitdagingen en behoeften in het MKB Bedrijven zijn zich inmiddels bewust van de noodzaak om hun bedrijfsgegevens

Nadere informatie

Beknopt overzicht van bedreigingen en maatregelen

Beknopt overzicht van bedreigingen en maatregelen Beknopt overzicht van bedreigingen en maatregelen Dit voorbeelddocument omvat een beknopt overzicht van bedreigingen en maatregelen. De opgesomde componenten, bedreigingen en maatregelen zijn bedoeld om

Nadere informatie

BYOD-Beleid [Naam organisatie]

BYOD-Beleid [Naam organisatie] BYOD-Beleid [Naam organisatie] De werknemer mag gebruik maken van een persoonlijk mobiel apparaat zoals een telefoon, tablet of notebook voor zakelijke doeleinden ten behoeve van [naam organisatie], voor

Nadere informatie

Aanvraagformulier Cyber en Data Risks verzekering by Hiscox

Aanvraagformulier Cyber en Data Risks verzekering by Hiscox A Algemeen 1. Gegevens aanvrager Naam: Adres: Dochter- Bedrijven 50% aandel of meer: Heeft u een vestiging in de VS/ Canada Graag een opgave van uw activiteiten: Graag een opgave van uw website(s) : 2.

Nadere informatie

Smartphones onder vuur

Smartphones onder vuur Smartphones onder vuur Dominick Bertens Account Manager NAVO & NL Agenda Sectra Communications Bedreigingen Bring Your Own Device Panthon 3 Samenvatting Security Masterclass Vragen Sectra Communications

Nadere informatie

Hoe veilig is uw data? Oscar Vermaas Hoffmann bedrijfsrecherche B.V.

Hoe veilig is uw data? Oscar Vermaas Hoffmann bedrijfsrecherche B.V. Hoe veilig is uw data? Oscar Vermaas Hoffmann bedrijfsrecherche B.V. Agenda Wat is Cybercrime Casus: Valse factuur Informatie verwerven Casus: Inloopactie Delen van informatie Awareness Tips Wat ziet de

Nadere informatie

Inhoud. Mijn leven. het internet en ik

Inhoud. Mijn leven. het internet en ik Inhoud Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Wachtwoord... 4 Hoofdstuk 2 Cybercrime... 6 Hoofdstuk 3 Oplichting... 8 Hoofdstuk 4 Verbinding... 10 Hoofdstuk 5 Webwinkels... 12 Hoofdstuk 6 Sociale media... 14 Hoofdstuk

Nadere informatie

Informatiebeveiligingsbeleid extern

Informatiebeveiligingsbeleid extern ISO 27001:2013 Informatiebeveiligingsbeleid extern 25 oktober 2016 Status document: versie 1.0 Auteur: Frankie Lipsius CONCLUSION LEARNING CENTERS Postbus 85030 3508 AA Utrecht Nederland T +31 (0)30 744

Nadere informatie

Handleiding beginnen met Calculus VIP. Datum December 2016 Calculus Software

Handleiding beginnen met Calculus VIP. Datum December 2016 Calculus Software Handleiding beginnen met Calculus VIP Datum December 2016 Auteur Calculus Software Inhoudsopgave Waarom Calculus VIP?... 3 Gemakkelijk... 3 Veilig... 3 Technische voorwaarden gebruik Calculus VIP... 3

Nadere informatie

Mobiel Internet Veiligheidspakket

Mobiel Internet Veiligheidspakket Mobiel Internet Veiligheidspakket Gebruikershandleiding Mobiel Internet Veiligheidspakket voor Windows Mobile smartphones Mobiel IVP Windows Mobile Versie 1.0, d.d. 20-07-2011 Inleiding... 3 1 Installatie...

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

Veilige afvoer van ICT-middelen. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)

Veilige afvoer van ICT-middelen. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Veilige afvoer van ICT-middelen Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Colofon Onderhavig operationeel product, behorende bij de Baseline Informatiebeveiliging

Nadere informatie

8.4 TIPS VOOR WACHTWOORDEN. . Gebruik een sterk wachtwoord dat. . Gebruik wachtwoordsoftware

8.4 TIPS VOOR WACHTWOORDEN. . Gebruik een sterk wachtwoord dat. . Gebruik wachtwoordsoftware 8.4 TIPS VOOR WACHTWOORDEN Wachtwoorden beschermen zo ongeveer uw hele privéleven, van uw Windows- of Mac-account, mailbox, onlinenetwerk tot uw bankrekening en wifiverbinding. Het is dus van groot belang

Nadere informatie

Informatiebeveiliging en privacy. In kleine stapjes zonder grote woorden

Informatiebeveiliging en privacy. In kleine stapjes zonder grote woorden Informatiebeveiliging en privacy. In kleine stapjes zonder grote woorden 1 Programma 1. Waarom privacy er toe doet 2. Waar gaat privacy over 3. Bewust 6x Zorgvuldiger 4. Waar zitten de risico s 5. Vragen

Nadere informatie

Je bent zichtbaarder dan je denkt Een programma over cyber security awareness. Informatie voor medewerkers

Je bent zichtbaarder dan je denkt Een programma over cyber security awareness. Informatie voor medewerkers Je bent zichtbaarder dan je denkt Een programma over cyber security awareness Informatie voor medewerkers Je bent zichtbaarder dan je denkt Informatie voor medewerkers 2 Inleiding Iedereen maakt steeds

Nadere informatie

Dataprotectie op school

Dataprotectie op school Dataprotectie op school ook een taak van het management Jacques Verleijen Wat is informatieveiligheid? Mogelijke actoren Netwerkschijven Cloud Backup- en restoremogelijkheden Encryptie Servers Firewalls

Nadere informatie

MOBILE DEVICE MANAGEMENT. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

MOBILE DEVICE MANAGEMENT. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) MOBILE DEVICE MANAGEMENT Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Mobile Device Management Versienummer 1.0

Nadere informatie

Over Vest Pioniers in informatiebeveiliging

Over Vest Pioniers in informatiebeveiliging Over Vest Pioniers in informatiebeveiliging Vier vakgebieden: Sinds 2002 Gecertificeerde en ervaren specialisten; Onafhankelijk, effectief en pragmatisch; Een divers team waarin alle disciplines verenigd

Nadere informatie

PRINTERS EN GEGEVENS DELEN TUSSEN COMPUTERS

PRINTERS EN GEGEVENS DELEN TUSSEN COMPUTERS PRINTERS EN GEGEVENS DELEN TUSSEN COMPUTERS Inleiding. Het komt vaak voor dat iemand thuis meer dan 1 computer heeft, bijvoorbeeld een desktop computer en een laptop. Denk maar eens aan de situatie dat

Nadere informatie

Subject: Backups en Beestjes

Subject: Backups en Beestjes Voorwoord voor Back-ups en Beestjes. Het werken met up-to-date data en informatie is belangrijk. Mensen en bedrijven wagen het er niet op dat al hun data verloren gaat aan craches, virussen en andere soorten

Nadere informatie

gedeeld om dit zoveel wordt mogelijk door alle te aangesloten beperken. computers, noemt men dit wel een shared WEP-key.

gedeeld om dit zoveel wordt mogelijk door alle te aangesloten beperken. computers, noemt men dit wel een shared WEP-key. 1 Beveiligen SpeedTouch 570 Standaard 128 WEP-beveiliging 1.1 Draadloos netwerk beveiligen Over het algemeen zijn netwerken gevoeliger voor misbruik door derden dan comput verbonden. Draadloze netwerken

Nadere informatie

IB Beleid Gegevens naar aanleiding van Incident regio bijeenkomsten Q2

IB Beleid Gegevens naar aanleiding van Incident regio bijeenkomsten Q2 IB Beleid Gegevens naar aanleiding van Incident regio bijeenkomsten Q2 Jule Hintzbergen (IBD) Agenda 1. Bespreken casus 2. Bekijken verschillende facetten van het incident 3. Vragen 2 Herhaling Casus:

Nadere informatie

SpeedTouch 570 Standaard 128 WEP-beveiliging

SpeedTouch 570 Standaard 128 WEP-beveiliging SpeedTouch 570 Standaard 128 WEP-beveiliging 1 Beveiligen 1.1 Draadloos netwerk beveiligen Over het algemeen zijn netwerken gevoeliger voor misbruik door derden dan computers die niet onderling zijn verbonden.

Nadere informatie

ICT voorzieningen HU voor onderzoekers Deel 1: Opslag Waar laat je je data tijdens het onderzoek? Hoort bij proces Draaien project

ICT voorzieningen HU voor onderzoekers Deel 1: Opslag Waar laat je je data tijdens het onderzoek? Hoort bij proces Draaien project ICT voorzieningen HU voor onderzoekers Deel 1: Opslag Waar laat je je data tijdens het onderzoek? Hoort bij proces Draaien project Waar laat je je data* tijdens het onderzoek? (*voor hoeveelheden tot plusminus

Nadere informatie

THUIS VEILIG INTERNETTEN WWW.ICTKEURMERK.NL

THUIS VEILIG INTERNETTEN WWW.ICTKEURMERK.NL THUIS VEILIG INTERNETTEN WWW.ICTKEURMERK.NL INLEIDING INHOUD Internet is niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Sinds de introductie ervan is er dan ook veel veranderd en de mogelijkheden worden

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Phone 8 Versie augustus 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Downloaden van KPN Opslag Online QR Code 4 2.2 Downloaden van KPN

Nadere informatie

Handleiding Back-up Online

Handleiding Back-up Online Handleiding Back-up Online April 2015 2015 Copyright KPN Zakelijke Markt Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Zakelijke Markt mag niets uit dit document worden

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na de installatie wordt in de

Nadere informatie

ANTI-MALWARE BELEID. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

ANTI-MALWARE BELEID. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) ANTI-MALWARE BELEID Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Anti-malware beleid Versienummer 1.0 Versiedatum

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden Free WiFi Leiden

Gebruikersvoorwaarden Free WiFi Leiden Gebruikersvoorwaarden Free WiFi Leiden 1.Begrippen Free WiFi Leiden: de dienst waarbij de Stichting Centrummanagement Leiden, hierna Centrummanagement Leiden, de Gebruiker op de locaties van Access points

Nadere informatie

Beveiliging en bescherming privacy

Beveiliging en bescherming privacy Beveiliging en bescherming privacy Beveiliging en bescherming privacy Duobus B.V. Nieuwe Boteringestraat 82a 9712PR Groningen E info@duobus.nl I www.duobus.nl September 2014 2 Voorwoord Als organisatie

Nadere informatie

Bescherming tegen de gevolgen van cyber risico s. Bedrijfsverzekeringen. CyberEdge van AIG

Bescherming tegen de gevolgen van cyber risico s. Bedrijfsverzekeringen. CyberEdge van AIG Bescherming tegen de gevolgen van cyber risico s Bedrijfsverzekeringen CyberEdge van AIG Wat zijn cyber risico s? Cyber risico s zijn een vaststaand gegeven in een wereld van informatie, informatiesystemen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mijn Delta Lloyd XY 15418-0915

Algemene Voorwaarden Mijn Delta Lloyd XY 15418-0915 Algemene Voorwaarden Mijn Delta Lloyd XY 15418-0915 Inleiding Voor u ziet u de algemene voorwaarden voor het gebruik van de elektronische diensten bij Delta Lloyd. Deze voorwaarden hebben wij voor u zo

Nadere informatie

Externe toegang met ESET Secure Authentication. Daxis helpdesk@daxis.nl Versie 2.0

Externe toegang met ESET Secure Authentication. Daxis helpdesk@daxis.nl Versie 2.0 Externe toegang met ESET Secure Authentication Daxis helpdesk@daxis.nl Versie 2.0 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:... 1 Inleiding:... 2 Stap 1: Download eenmalig Eset Secure Authentication op uw smartphone...

Nadere informatie

Aan de slag met de Mobiel Bankieren App voor iphone & ipad (ios) Met deze handleiding kunt u simpel van start

Aan de slag met de Mobiel Bankieren App voor iphone & ipad (ios) Met deze handleiding kunt u simpel van start Aan de slag met de Mobiel Bankieren App voor iphone & ipad (ios) Met deze handleiding kunt u simpel van start Mobiel bankieren met ING U gaat aan de slag met onze Mobiel Bankieren App. We helpen u om stapsgewijs

Nadere informatie

Richtlijn mobiele apparatuur. BYOD en CYOD. Februari 2015 auteur: J.W. H. Brock, H.M. Damen en A.F. Erdman versie: 0.9. Universiteit Leiden

Richtlijn mobiele apparatuur. BYOD en CYOD. Februari 2015 auteur: J.W. H. Brock, H.M. Damen en A.F. Erdman versie: 0.9. Universiteit Leiden Universiteit Leiden Richtlijn mobiele apparatuur BYOD en CYOD Februari 2015 auteur: J.W. H. Brock, H.M. Damen en A.F. Erdman versie: 0.9 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Visie... 3 Impact... 3 BYOD... 4

Nadere informatie

Privacybeleid Capital Circle

Privacybeleid Capital Circle Privacybeleid Capital Circle 1. Algemeen Dit Privacybeleid beschrijft het beleid van Capital Circle met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens. Het

Nadere informatie

Toegangsmiddelen zijn bijvoorbeeld toegangspassen, sleutels, toegangscodes, wachtwoorden, gebruikerscodes,

Toegangsmiddelen zijn bijvoorbeeld toegangspassen, sleutels, toegangscodes, wachtwoorden, gebruikerscodes, TOELICHTING BIJ INTEGRITEITS- EN GEHEIMHOUDINGSVERKLARING 1. Geheimhouding Vertrouwelijke informatie op schrift is te herkennen doordat er vertrouwelijk op staat. Ook stempels of aantekeningen als geheim

Nadere informatie

Inhoud. Dus u denkt dat internetbankieren veilig is? Informatiebeveiliging Cryptografie Internetbankieren. 26 september 2009 Harald Vranken

Inhoud. Dus u denkt dat internetbankieren veilig is? Informatiebeveiliging Cryptografie Internetbankieren. 26 september 2009 Harald Vranken Dus u denkt dat internetbankieren veilig is? 26 september 2009 Harald Vranken Inhoud Informatiebeveiliging 2 Informatiebeveiliging Introductie Informatie betekenisvolle gegevens waardevol (privacy, bedrijfsinformatie)

Nadere informatie

INFORMATIEVEILIGHEID. een uitdaging van ons allemaal. ICT Noord, Harro Spanninga

INFORMATIEVEILIGHEID. een uitdaging van ons allemaal. ICT Noord, Harro Spanninga INFORMATIEVEILIGHEID een uitdaging van ons allemaal ICT Noord, Harro Spanninga Agenda Toelichting op de Taskforce BID Introductie thema Informatieveiligheid Technisch perspectief Perspectief van de overheid

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR SMARTPHONES EN TABLETS MET HET ios BESTURINGSSYSTEEM GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR SMARTPHONES EN TABLETS MET HET ios BESTURINGSSYSTEEM GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR SMARTPHONES EN TABLETS MET HET ios BESTURINGSSYSTEEM GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie

Nadere informatie

Help een datalek! Wat nu?

Help een datalek! Wat nu? Help een datalek! Wat nu? Een aantal ervaringen uit de praktijk Tonny Plas Adviseur informatie- en ibp-beleid voor schoolbesturen in het po en vo Aanleiding Op 1 januari 2016 is er een meldplicht datalekken

Nadere informatie

Kenmerken Nomadesk Software

Kenmerken Nomadesk Software Kenmerken Nomadesk Software DATABEVEILIGING Versleutelde lokale schijf Nomadesk creëert een veilige virtuele omgeving, een Vault, op uw lokale harde schijf. Alle mappen en bestanden opgeslagen op de Vault

Nadere informatie