Privacy cliënt en supporter

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Privacy cliënt en supporter"

Transcriptie

1 Privacy cliënt en supporter Uw toestemming Door u aan te melden in het systeem en het vinkje voor akkoord te zetten, gaat u akkoord met de manier waarop het Jeugd- en gezinsteam uw gegevens verwerkt zoals is beschreven in dit document. Ook verklaart u de privacy van andere betrokkenen d.w.z. cliënten, supporters en hulpverleners te respecteren. Omgang met uw persoonsgegevens Gegevens die u invoert om u aan te melden en om te communiceren met uw hulpverleners en supporters worden opgeslagen in een geautomatiseerd systeem, bestaande uit de applicaties Plus en Plan. Gegevens van u worden in beide applicaties opgeslagen. Toegang tot uw gegevens hebben: - Uzelf; - De hulpverleners van uw Jeugd- en Gezinsteam die direct betrokken zijn bij de hulpverlening aan u; - Vanaf uw aanmelding tot het moment dat een hulpverlener aan u is toegewezen: het Jeugd- en Gezinsteam waarbij u zich hebt aangemeld; - Door uzelf geautoriseerde gezinsleden en supporters; - Enkele beheerders van het systeem. Al deze mensen hebben via het systeem (vinkje) of op papier getekend voor geheimhouding. Ten behoeve van beleidsinformatie voor de overheid zullen er persoonsgegevens van u en betrokken gezinsleden worden verstrekt aan het Centraal Bureau Statistiek (CBS). De levering en verwerking van deze gegevens is strikt geregeld in de Jeugdwet en het Uitvoeringsbesluit van de Jeugdwet. Daarin is met het oog op de bescherming van de privacy bepaald welke persoonsgegevens verwerkt mogen worden en met welk doel. Daarnaast regelt de CBS-wet op welke wijze het CBS de gegevens mag verwerken en welke voorschriften van toepassing zijn als het gaat om het publiceren van deze gegevens. De gemeente van uw Jeugd- en Gezinsteam ontvangt geanonimiseerde gegevens over de verstrekte hulpverlening ten behoeve van de toetsing van de rechtmatigheid van de financiering van de Jeugd- en Gezinsteams. Wanneer rechtens komt vast te staan dat hulpverleners daartoe gehouden zijn, zullen zij mogen overgaan tot het aan derde(n) verstrekken van naam, adres, woonplaats en BSN-nummer..

2 Hulpverleners zijn primair gehouden aan het privacyreglement of protocol van de eigen instelling en aan de van toepassing zijnde wetgeving. Andere dan de genoemde partijen zullen zonder uw toestemming geen inzage krijgen in uw individuele gegevens. Organisatie Het Jeugd- en gezinsteam valt onder een samenwerkingsverband van instellingen in regio Holland Rijnland. Opdrachtgever van het Jeugd- en gezinsteam is de gemeente waar het Jeugd- en gezinsteam actief is. Uw hulpverlener is in dienst bij één van de aangesloten instellingen, die daarmee ook verantwoordelijk is voor de hulpverlening. Als uw hulpverlener moet worden vervangen, bijvoorbeeld voor vakantie, gebeurt dat in overleg met u behalve als er door een noodsituatie geen gelegenheid is tot overleg. Technische maatregelen ter beveiliging van uw persoonsgegevens Teneinde uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen, worden deze gegevens opgeslagen op beveiligde (web)servers die zich in een beveiligde computerruimte in Brussel (applicatie Plus) en Amsterdam (applicatie Plan) bevinden. Alle dataverbindingen zijn beveiligd volgens the state of the art. Uw gegevens zijn beveiligd met een wachtwoord dat alleen aan u verstrekt wordt. Alleen met dit wachtwoord in combinatie met uw gebruikersnaam kunt u inloggen. Om de veiligheid van het systeem te testen, is in december 2014 een penetratietest uitgevoerd door een hierin gespecialiseerd bedrijf. De test liet zien dat het systeem goed beveiligd is tegen hackers. Wat u zelf kunt doen Wij adviseren u om zorgvuldig om te gaan met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Als u een wachtwoord kiest, zorg dan dat dit niet gemakkelijk te raden is. Een wachtwoord wordt veiliger als het een lang wachtwoord is, bijvoorbeeld een zin, en als er verschillende soorten tekens in staan. Zorg voor een goede beveiliging van de apparatuur die u gebruikt.

3 Wij adviseren u om geen openbaar wifi te gebruiken. Laat uw laptop, tablet of telefoon niet automatisch verbinding maken met wifi, ook niet met de wifi thuis. Het is niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen of dit voor anderen mogelijk te maken.

4 Geheimhouding en gedragsregels medewerker Uw geheimhoudingsverklaring Door u aan te melden in het systeem en het vinkje voor akkoord te zetten, verklaart u: - te zijn gewezen op de verplichtingen ten aanzien van beveiliging en geheimhouding van informatie die voortvloeien uit uw functie (zie o.a. onderstaande gedragsregels), - te beloven de voorschriften welke zijn of zullen worden gegeven inzake de beveiliging van die gegevens, getrouwelijk te zullen nakomen en - deze gegevens niet opzettelijk of uit onachtzaamheid aan niet gerechtigden te zullen onthullen. Los van onderstaande gedragsregels van het JGT zijn hulpverleners primair gehouden aan het privacyreglement of protocol van de eigen instelling en aan de van toepassing zijnde wetgeving. Gedragsregels voor het zorgvuldig omgaan met JGT gegevens Deze gedragsregels zijn bedoeld voor interne en externe medewerkers van het JGT, professionele supporters en verder iedereen die vanuit zijn professie toegang heeft tot de gegevens van het JGT. Uitgangspunt is dat de gegevens van cliënten, supporters en medewerkers vertrouwelijk zijn en dat er vertrouwelijk mee moet worden omgegaan. Grove onzorgvuldigheid kan leiden tot ontslag. 1. Geef géén cliëntinformatie door aan iemand die niet rechtstreeks betrokken is bij de hulpverlening Praat zorgvuldig, bijvoorbeeld bij de receptie. 3. Houd je wachtwoorden geheim. 4. Kies bij inloggen nooit wachtwoord onthouden. 5. Gebruik geen openbaar wifi. 6. Laat je laptop, tablet of telefoon niet automatisch verbinding maken met wifi, ook niet met de wifi thuis. 7. Wees voorzichtig met het binnenhalen van bestanden van internet, met name.exe bestanden. 8. Bewaar cliëntgegevens alleen in PlusPlan. 2 1 Geef géén patiëntinformatie door als iemand belt (incl. verzekeraar, politie of Raad voor Kinderbescherming), maar noteer de vraag met de gegevens van de beller en stem af met de patiënt. Geeft de patiënt toestemming, noteer dat dan in PlusPlan. Als je de gevraagde informatie met toestemming mag geven of als de patiënt of een ouder (bij patiënt jonger dan 12 jaar) zelf belt: zorg ervoor dat je ervan verzekerd bent dat je de juiste persoon aan de lijn hebt. Dit doe je bijvoorbeeld door terugbellen via een nummer dat al eerder in je bezit was. Let op bij gescheiden ouders. Als het verstrekken van gegevens niet automatisch in PlusPlan wordt vastgelegd, maak hiervan dan zelf een aantekening in PlusPlan.

5 9. Noteer geen vermoedens maar feiten. Check een vermoeden bij de cliënt, dan is het een feit. 10. Bewaar medische gegevens in een afgesloten deel van PlusPlan als trajectaantekening. 11. Communiceer elektronisch met cliënten alleen via PlusPlan. 12. Spreek niet de voic in van de cliënt. 13. Print minimaal en als het kan beveiligd. 14. Zet geen naam en telefoonnummer van cliënten in je smartphone Ga voorzichtig om met social media Ruim je bureau op (clear desk) en doe de deur en kasten op slot bij vertrek. 17. Log uit of vergrendel je scherm (windowstoets + L) als je je werkplek verlaat (clear screen). 18. Gebruik je computer en smartphone verantwoord Zorg voor een goede beveiliging van je computerapparatuur, van je telefoon en van eventuele notities en printoutput Zorg ervoor dat je mobiele telefoon, tablet of computer altijd voorzien is van actuele software en actuele anti-virus updates. 7 2 Bewaar cliëntgegevens dus niet in de mail en op de eigen computer en neem geen cliëntgegevens mee naar buiten. 3 Veel apps verschaffen zich toegang tot je contactgegevens en sturen deze door aan... 4 Wees voorzichtig met wat wat je plaatst op social media. Noem nooit de naam van een cliënt, ga voorzichtig om met de privacy van collega s en houd het blazoen van de praktijk rein. Bescherm je inlogcode en wachtwoord op social media heel goed; iemand die zich als jou voordoet, kan je identiteit misbruiken. Nodigt een cliënt je in je hoedanigheid als professional - uit als vriend op een sociale netwerksite? Dan kun je die cliënt het beste vriendelijk laten weten dat het vanuit je beroepsgroep aanbevolen wordt om geen social media vriendschappen met cliënten aan te gaan. Houd er rekening mee dat communicatie die in , WhatsApp etc. is vastgelegd, op een social medium zoals Facebook kan worden gepubliceerd. Met één druk op de knop kan een hele berichtenwisseling uit WhatsApp worden g d. Scherm je profiel voldoende af op je social media. Privé informatie over de hulpverlener is niet altijd wenselijk in de behandelrelatie. 5 Installeer geen illegale software. Gebruik internet niet voor spelletjes en porno ivm malware infecties. Wees voorzichtig met het binnenhalen van bestanden van internet, met name.exe bestanden. Open geen bijlage in verdachte mail. Verdacht is: onbekende afzender, vreemde teksten. Reageer niet maar verwijder deze mail. 6 Beveilig de toegang tot je mobiele telefoon, tablet of computer met een toegangscode. 7 Stel updates in op 'automatisch bijwerken'. Zet de computer uit aan het eind van de werkdag. Dit bevordert de installatie van updates.

Handreiking Informatiebeveiliging

Handreiking Informatiebeveiliging Handreiking Informatiebeveiliging 1 Versie beheer Versie 0.1 4 juni 2014 Eerste concept Marco Gosselink Versie 0.2 18 juni 2014 Na review door Jan-Willem Brock rubricering met onderwerpen aangepast. Focus

Nadere informatie

Integriteitscode. Integriteitscode definitief juli 2014 pag. 1 van 6

Integriteitscode. Integriteitscode definitief juli 2014 pag. 1 van 6 Integriteitscode pag. 1 van 6 Inhoud 1. Waarom een integriteitscode? 2. Omgaan met collega s 3. Omgaan met klanten en zakelijke relaties 4. Omgaan met vertrouwelijke informatie 5. Omgaan met bedrijfsmiddelen

Nadere informatie

Gedragscode ICT. Gedragscode ICT SOML

Gedragscode ICT. Gedragscode ICT SOML Gedragscode ICT Notitie: Gedragscode ICT - Stichting Onderwijs Midden-Limburg Steller, datum: C.B. Hoefnagel, voorzitter College van Bestuur, 30-6-2014 Status, datum: Ingestemd door de GMR, juni 2014 1.

Nadere informatie

Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, zoals bedoeld in de integriteitscode

Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, zoals bedoeld in de integriteitscode V8 Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC)- regeling (Gedragsregels ICT) voor medewerkers van de Stichting Dunamare Onderwijsgroep Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen,

Nadere informatie

Wat mag ik wel doen en wat niet? Gedragscode Integriteit Delta Lloyd Groep

Wat mag ik wel doen en wat niet? Gedragscode Integriteit Delta Lloyd Groep Wat mag ik wel doen en wat niet? Gedragscode Integriteit Delta Lloyd Groep Gedragscode integriteit Pag. 2/52 Gedragscode integriteit Pag. 3/52 Inleiding Voor Delta Lloyd is integriteit heel belangrijk.

Nadere informatie

Je bent zichtbaarder dan je denkt Een programma over cyber security awareness. Informatie voor medewerkers

Je bent zichtbaarder dan je denkt Een programma over cyber security awareness. Informatie voor medewerkers Je bent zichtbaarder dan je denkt Een programma over cyber security awareness Informatie voor medewerkers Je bent zichtbaarder dan je denkt Informatie voor medewerkers 2 Inleiding Iedereen maakt steeds

Nadere informatie

Gedragscode ICT Kindante

Gedragscode ICT Kindante Gedragscode ICT Kindante Inhoud Inleiding 1. Privacy 2. Beheer 3. Algemene uitgangspunten 4. Gebruik van Internet 5. Gebruik van e-mail 6. Het gebruik van vaste telefoon 7. Gebruik ter beschikking gestelde

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL

PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL DitIsOnzeWijk.nl B.V. (hierna: Ditisonzewijk.nl ) verzamelt via haar Websites en Applicaties persoonsgegevens over jou (hierna: Informatie ). We vinden het belangrijk

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Partijen Opdrachtgever, verder te noemen Praktijk, en: Health-e bv i.o. gevestigd aan het WG-plein 369, 1054 SG te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Overeenkomst en voorwaarden Vermogensbeheer

Overeenkomst en voorwaarden Vermogensbeheer Overeenkomst en voorwaarden Vermogensbeheer Inhoud Overeenkomst en voorwaarden Vermogensbeheer... 1 JOUW OVEREENKOMST MET ONS... 4 VOORWAARDEN VERMOGENSBEHEER... 6 1. Wat hoort er bij Knab Vermogensbeheer?...

Nadere informatie

12 TIPS OM VEILIGER ONLINE TE ZIJN

12 TIPS OM VEILIGER ONLINE TE ZIJN 12 TIPS OM VEILIGER ONLINE TE ZIJN Deze Gids voor Veiliger Internet is bedoeld voor non-profitorganisaties, goede doelen en NGO's. U bent afhankelijk van de goodwill van uw donateurs, leden en achterban

Nadere informatie

Gedragscode social media, computer-, internet- en e-mailgebruik. voor het. Bornego College

Gedragscode social media, computer-, internet- en e-mailgebruik. voor het. Bornego College Gedragscode social media, computer-, internet- en e-mailgebruik voor het Bornego College December 2011 Gedragscode social media, computer-, internet- en e-mailgebruik 1/11 De gedragscode computer-, internet-

Nadere informatie

Reglement elektronische hulpmiddelen en sociale media

Reglement elektronische hulpmiddelen en sociale media Reglement elektronische hulpmiddelen en sociale media 1. Inleiding Gebruik van het Internet, e-mail en andere elektronische informatie- en communicatiemiddelen is voor velen binnen het Hondsrug College

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Internet- en Sociale Media Protocol

Internet- en Sociale Media Protocol Internet- en Sociale Media Protocol 1 Internet- en Sociale Media Protocol Voorwoord Het Esdal College onderkent het belang van sociale media. Sociale media zijn dan ook niet meer weg te denken in onze

Nadere informatie

Gedragscode Augustus 2011

Gedragscode Augustus 2011 Gedragscode Augustus 2011 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Mensen 4 o Omgaan met elkaar 4 o Omgaan met klanten 6 o Omgaan met leveranciers 6 o Omgaan met opdrachtgevers en partners 8 o Omgaan met

Nadere informatie

BYOD-Beleid [Naam organisatie]

BYOD-Beleid [Naam organisatie] BYOD-Beleid [Naam organisatie] De werknemer mag gebruik maken van een persoonlijk mobiel apparaat zoals een telefoon, tablet of notebook voor zakelijke doeleinden ten behoeve van [naam organisatie], voor

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT LEPELTJE LEPELJE

PRIVACY STATEMENT LEPELTJE LEPELJE PRIVACY STATEMENT LEPELTJE LEPELJE Artikel 1 Definities LEPELTJE LEPELTJE: Evenement: Bezoeker: Social Media: Website(s): de vennootschap onder firma LEPELTJE LEPELTJE VOF, gevestigd en zaakdoende in (3811

Nadere informatie

Handleiding OwnCloud voor SG de Overlaat

Handleiding OwnCloud voor SG de Overlaat Handleiding OwnCloud voor SG de Overlaat Je eigen wolk binnen de Overlaat Geschreven door: Maurice Heeren Datum: 10-12-2014 Versie 2.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Toegang krijgen tot

Nadere informatie

Internetprotocol. Internet op school

Internetprotocol. Internet op school Internetprotocol Internet op school De kinderen van onze school kunnen gebruik maken van internet. Wij hebben ervoor gekozen de leerlingen van alle klassen die mogelijkheid te bieden. Wij volgen de strategie

Nadere informatie

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Indien persoonsgegevens worden verwerkt, dient met name voldaan te worden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en

Nadere informatie

TELEWERKBELEID. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

TELEWERKBELEID. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) TELEWERKBELEID Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Telewerkbeleid Versienummer 1.0 Versiedatum April

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor betaalrekeningen en betaaldiensten van de Rabobank 2015

Algemene voorwaarden voor betaalrekeningen en betaaldiensten van de Rabobank 2015 Algemene voorwaarden voor betaalrekeningen en betaaldiensten van de Rabobank 2015 1 Leeswijzer en informatie over de Rabobank 2 Uitleg gebruikte woorden 3 Algemeen 4 Veiligheid 5 Online diensten 6 Betaaldiensten

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

GEDRAGSREGELS SOCIALE MEDIA

GEDRAGSREGELS SOCIALE MEDIA GEDRAGSREGELS SOCIALE MEDIA Algemeen 1. Sociale media zoals Twitter, Facebook, YouTube en LinkedIn bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage leveren

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

White Paper - Quality as a Service & Common Questions. CeneSam, Februari 2014

White Paper - Quality as a Service & Common Questions. CeneSam, Februari 2014 White Paper - Quality as a Service & Common Questions CeneSam, Februari 2014 Executive Summary Een voordeel van Cloud computing is dat software en gegevens in datacenters staan die beheerd worden door

Nadere informatie

Een integere Belastingdienst

Een integere Belastingdienst Belastingdienst Een integere Belastingdienst Onze basiswaarden en gedragscode Inhoudsopgave Voorwoord 1. De Basiswaarden 4 2. Integriteit hoog in het vaandel 5 3. De eed of belofte 7 4. Onze verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Overeenkomst en Voorwaarden Zakelijk Betalen

Overeenkomst en Voorwaarden Zakelijk Betalen Overeenkomst en Voorwaarden Zakelijk Betalen Inhoud JOUW OVEREENKOMST MET ONS... 1 VOORWAARDEN ZAKELIJK BETALEN... 3 1. Wat hoort er bij de overeenkomst?... 3 2. Welke algemene regels gelden voor je zakelijke

Nadere informatie

ZAKELIJKE EN ETISCHE GEDRAGSCODE

ZAKELIJKE EN ETISCHE GEDRAGSCODE ZAKELIJKE EN ETISCHE GEDRAGSCODE INHOUDSOPGAVE ACTIVA EN INFORMATIE OP DE JUISTE WIJZE GEBRUIKEN Ons streven 3 Ons doel en onze waarden 4 Personen op wie de code van toepassing is 5 Wat medewerkers moeten

Nadere informatie