Beleidsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan 2014-2017"

Transcriptie

1 Beleidsplan Stichting Van Gogh Village Nuenen

2 Wow! Heeft Van Gogh hier, op déze plek, echt gestaan? vraagt een ongelovige bezoeker aan de gids. Ja, hiér heeft hij echt gestaan toen hij dit schilderij maakte, is zijn antwoord. Schilderij en werkelijkheid zijn nagenoeg hetzelfde; alleen de bomen zijn dikker geworden. Het antwoord dringt langzaam door tot de bezoeker. Toen en nu. Het scheelt 130 jaar, en nog steeds is alles zichtbaar, tastbaar en voelbaar. Het raakt hem. Dichter bij Van Gogh kan hij niet komen. Wow is het enige dat hij kan zeggen. Het unieke van Nuenen is dat we de verhalen over Van Gogh, de brieven van hem en zijn schilderijen op één en dezelfde plaats kunnen tonen en laten ervaren. We leren hem kennen als mens, we zien zijn ontwikkeling tot wereldberoemd kunstschilder en we volgen zijn voetstappen naar locaties, die hij geschilderd heeft. Hoewel het echte schilderij ontbreekt, voelen al onze zintuigen ontegenzeglijk hetzelfde: dichter bij Van Gogh kan je niet komen. Herkennen en erkennen. In Van Gogh Village Nuenen krijgen deze twee woorden een extra dimensie. De raakbaarheid van Van Gogh inspireert mensen. Allereerst is het de inspiratie voor onze 200 vrijwilligers, die met respect voor Van Gogh en vol overgave hun gastvrijheid tonen aan alle bezoekers van Nuenen. Iets verder weg is het de inspiratie voor menig kunstenaar, waar ook ter wereld. Al 125 jaar! Een feit dat we in 2015 herdenken en vieren als Van Gogh 125 geleden is overleden. Inspiratie gaat verder dan de grenzen van kunst. Was Van Gogh een innovator in zijn tijd, voor de Brainportregio in ZO-Brabant is hij nog steeds inspirator. Op het brede gebied van techniek, kennis en design zien we dat verleden en toekomst met elkaar in unieke vormen te verbinden zijn. Wat inspiratie al niet teweeg brengt. De stichting Van Gogh Village Nuenen ziet het als haar opdracht om de herkenning ( wow ) en de erkenning (inspiratie) in Nuenen en de Brainportregio verder tot ontwikkeling te brengen. En worden we daarbij ook niet een beetje gedreven door wat Van Gogh in november 1885 tegen Anton Kerssemakers zei: Ze zullen mijn werk later toch wel kennen, en ze zullen over mij nog wel eens wat schrijven, als ik dood ben, daar zal ik, als ik tijd van leven heb wel voor zorgen. Bestuur stichting Van Gogh Village Nuenen 2 3

3 INHOUDSOPGAVE BELEIDSVISIE VAN GOGH VILLAGE NUENEN BELEIDSVISIE VAN GOGH VILLAGE NUENEN 5 Missie Visie Strategie SAMENVATTING BELEID NUENEN IS VAN GOGH VILLAGE 7 Vincentre Openluchtmuseum STICHTING VAN GOGH VILLAGE NUENEN 8 Organisatiestructuur Bedrijfsvoering SPEERPUNTEN VAN BELEID Missie Stichting Van Gogh Village Nuenen laat alle (inter)nationale bezoekers ervaren dat de Nuenense periode van Van Gogh cruciaal, en daarmee de meest interessante periode is voor zijn ontwikkeling als mens èn als kunstschilder. De erfgoedlocaties en museum Vincentre zorgen voor het unieke gevoel dat bezoekers nergens ter wereld dichter bij Van Gogh kunnen komen dan in Nuenen. Visie Van Gogh Village Nuenen wil (inter)nationale herkenning en erkenning van de importantie van de Nuenense periode van Van Gogh. Door letterlijk in zijn voetsporen te treden, ervaren steeds meer bezoekers dat zij niet dichter bij Van Gogh kunnen komen, draagt de stichting bij aan een verbetering van de vrijetijdseconomie in Brabant en inspireert de raakbaarheid van Van Gogh de creativiteit van de maak- en kennisindustrie in de Brainportregio van ZO-Brabant. Strategie Voor de komende jaren zijn onze speerpunten: Exploiteren van Vincentre en het openluchtmuseum (erfgoedlocaties). Samenwerken op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal gebied. Realiseren van een Van Gogh-beleving in pand Nune Ville. Organisatie evenementen en activiteiten. Collectiebeleid benoemen. Educatie. Maatschappelijke rol naar groepen in de samenleving. Wereldicoon, ranking op internet 1. Pablo Picasso 2. Vincent van Gogh 3. Leonardo da Vinci 4. Claude Monet 5. Salvador Dali 6. Henri Matisse 7. Rembrandt 8. Andy Warhol 9. Georgia O keeffe 10. Michelangelo Bron: Artcyclopedia, oktober 2010 En het Brabant dat men gedroomd heeft, daar komt de werkelijkheid hier soms al heel dichtbij Vincent van Gogh, brief 368, Nuenen 15 mei

4 SAMENVATTING BELEID Exploiteren Vincentre en het openluchtmuseum Van Gogh Village Nuenen beheren als een totale Van Gogh-beleving, waarbij de bezoeker letterlijk in de voetsporen van Vincent van Gogh treedt. Neerzetten van een realistische en gezonde exploitatie, grotendeels gebaseerd op eigen inkomsten en waar mogelijk op bijdragen van derden. Actief benaderen van externe partijen om het bezoekersaantal te doen groeien. Naast bestaand aanbod nieuwe arrangementen en programma s ontwikkelen en aanbieden in samenwerking met lokale en regionale partijen. Samenwerken op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau Bestaande en nieuwe arrangementen uitvoeren met partijen uit Nuenen. Verder uitbouwen van de regionale samenwerking met Eindhoven365, culturele instellingen in Eindhoven en Helmond en de musea in het SRE-gebied. Provinciale samenwerking (Van Gogh Brabant) benutten voor het speciale Van Goghjaar 2015 en de jaren daarna. Partnerschap Van Gogh Europe benutten om Nuenen op de wereldkaart te zetten. Realiseren van een Van Gogh-beleving in pand Nune Ville Nuneville is in 2015 open en biedt een aanvullende beleving op Vincentre. Nuneville heeft in 2015 zodanig goed gedraaid dat continuering in 2016 en volgende jaren mogelijk is. Organiseren van evenementen en activiteiten Ontwikkelen of doorontwikkelen van activiteiten in het herdenkingsjaar 2015: Van Gogh, 125 jaar inspiratie. Samenwerken met culturele instellingen uit de provincie Noord-Brabant. Continueren - waar mogelijk - van deze activiteiten in 2016 en volgende jaren. Collectiebeleid benoemen Bepalen van het collectiebeleid voor Vincentre. Ongevraagd krijgt Vincentre kunst van leerlingen van Van Gogh aangeboden. Besluiten over het wel of niet deelnemen aan de Museumkaart. Educatie Lager en middelbaar onderwijs in de regio aparte programma s op locatie en in Vincentre aanbieden. Met Van Gogh een bijdrage leveren aan de Canon van Nederland. Maatschappelijke rol naar groepen in de samenleving Samenstellen van speciale programma s voor ouderen en dementerenden, zodat ook zij in staat zijn om het cultureel erfgoed te beleven. NUENEN IS VAN GOGH VILLAGE Nuenen ligt in een prachtige omgeving met bossen en weidelandschappen. Door deze omgeving liet Vincent van Gogh zich inspireren toen hij hier van 1883 tot en met 1885 woonde en werkte. In het maken van tekeningen was hij in die tijd al heel bedreven. Schilderijen had hij nog maar weinig gemaakt. Na veel voorstudies en schetsen maakte Vincent zijn eerste meesterwerk in Nuenen, de Aardappeleters. Zijn verblijf in Nuenen was een belangrijke periode in zijn leven. Hij nam het dagelijkse, harde leven van de Nuenenaren als uitgangspunt voor zijn werken. In twee jaar tijd maakte hij 194 schilderijen, 313 tekeningen, 25 aquarellen en 19 briefschetsen. Een enorme productie, ongeveer een kwart van zijn bewaard gebleven oeuvre. Ter vergelijking: in zijn hele leven maakte hij 870 schilderijen en 1011 tekeningen. Vandaag de dag worden werken toegeschreven aan Vincent van Gogh en zijn als zodanig officieel erkend. Vincentre De kunstwerken van Van Gogh vinden we terug in musea. In erfgoedlocaties zoals Nuenen ervaart de bezoeker de omstandigheden, die als inspiratiebron hebben gediend voor zijn werken. Sinds 2010 is Vincentre het museum waar de bezoeker, met behulp van de modernste audiovisuele technieken, kennis maakt met Vincent van Gogh en het leven in Nuenen tussen 1883 en Vincentre toont de wijze waarop hij leefde, dacht, woonde, at, brieven schreef, reisde, etc. Ook toont Vincentre hoe de bevolking van Nuenen naar Van Gogh keek en over hem dacht. Beide invalshoeken geven een beeld van hoe hij als mens en kunstenaar in deze wereld stond. Vincentre bezit geen schilderijen of schetsen van Van Gogh. Openluchtmuseum Nuenen is een openluchtmuseum. Uniek zijn de 21 gebouwen en landschappen, die een directe relatie hebben met het tweejarig verblijf van Vincent in Nuenen. Van die 21 objecten zijn er 14 door hem, één of meerdere keren geschilderd of getekend. De overige objecten zijn standbeelden, gebouwen met een speciale betekenis in zijn leven (pand Nune Ville) of de huizen waar zijn modellen woonden. Enkele landschappen in de directe omgeving ademen nog steeds de sfeer van zijn tijd uit. Na een bezoek aan Vincentre kan de bezoeker zelf in de voetsporen van Van Gogh treden, al of niet begeleid door een gids. Bij vrijwel alle locaties staan informatiezuilen, die in het Nederlands en in het Engels alles over de betreffende locatie vertellen. Op diverse plaatsen zijn de zuilen uitgerust met audio, waarbij Vincent voorleest uit zijn brieven aan broer Theo. Diverse wandel- en fietsroutes leiden langs deze ergoedcollectie. Sinds 2013 is er de speciale Van Gogh Fietsroute van 325 kilometer langs Zundert, Etten-Leur, Tilburg en Nuenen. Deze route maakt gebruik van het al aanwezige netwerk van fietsrouteknooppunten. Van Gogh Brabant is de initiatiefnemer. 6 7

5 STICHTING VAN GOGH VILLAGE NUENEN Organisatiestructuur De stichting heeft een bestuur, een directeur (samen met drie personen de Dagelijkse Leiding) en een groot corps vrijwilligers. Deze gelaagdheid heeft vanaf de start van Vincentre (medio 2010) bewezen succesvol te werken. Per 1 januari 2014 hebben enkele wijzigingen plaats gevonden in de samenstelling van het bestuur. De raad van advies is in oprichting. RAAD VAN ADVIES 5 leden Administratie Rapportering IT Financiën Cluster-1 Huisvesting Technisch beheer Pand & Zuilen Beveiliging BHV BESTUUR 1. Voorzitter/secretaris: Jan Kees Lemkes 2. Penningmeester: Paul Silvis 3. Lid: Jeroen Veldkamp 4. Lid: Arno Aarts Cluster-2 Organisatie Sleutelhouders Bezetting vrijwilligers DIRECTIE Simone vd Heiden DAGELIJKSE LEIDING Wim Monte Urban van Gils Ad van Rooij Cluster-3 Entree Museum Winkel VVV Horeca Cluster-4 Arrangementen Rondleidingen Educatie Kascommissie Marketing Cluster -5 MUSEAAL Exposities Bibliotheek Archief Promotie Activiteiten Evenementen Bedrijfsvoering Het bestuur zet de strategische lijnen en de doelstellingen uit. De directeur is verantwoordelijk voor het dagelijks goed functioneren van de organisatie en het behalen van de gestelde doelstellingen. De directeur rapporteert rechtstreeks aan het bestuur. De directeur is de enige betaalde functie. De Dagelijkse Leiding bestaat uit drie vrijwilligers en de directeur. Zij zijn het aanspreekpunt voor coördinatoren van een vijftal clusters plus de sleutelhouders. Om de aansluiting te houden tussen de Dagelijkse Leiding en Financiën en Marketing (beide aangevoerd door een uitvoerend bestuurslid) wordt eens per 6 weken een Managementoverleg belegd. De bijna 200 vrijwilligers zijn de kurk waarop deze organisatie drijft. Zeer gedreven, behulpzaam voor de bezoekers, meertalig, kundig vanuit hun werkzame leven en breed inzetbaar door de grote diversiteit vanuit hun verleden. De sociale cohesie is sterk aanwezig, evenals de trots op Vincentre en het openluchtmuseum. Vincentre staat op deze wijze niet los van de samenleving, maar is juist sterk verankerd in de samenleving. De vrijwilligers krijgen, sterker nog, willen geen vergoeding noch onkostenvergoeding ontvangen. Het voortbestaan van Vincentre gaat hen meer aan het hart dan de vergoeding. Het verloop onder de vrijwilligers is gering, wetende dat gezondheid en leeftijd veelal de oorzaak zijn van een vroegtijdig afscheid. Een indicatie van de zichtbare diensten van de vrijwilligers over 2013 luidt: 309 dagen Vincentre geopend 2512 diensten door balie-, winkel-, horecamedewerkers en sleutelhouders 439 gidsdiensten 106 schooldiensten en educatiebegeleiding 87 extra diensten (buiten de reguliere openingstijden). Overzicht vrijwilligers Aantal vrijwilligers Vincentre 148 * Bestuur 4 Directie 1 Aantal leden Atelier Nuenen 41 Totaal aantal vrijwilligers 194 Totaal nieuwe vrijwilligers in Totaal vertrokken vrijwilligers in * waarvan - 95 balie-, winkel-, horeca- of overige medewerkers - 19 operationele sleutelhouders - 31 gidsen SPEERPUNTEN VAN BELEID Onze speerpunten zijn: Exploiteren van Vincentre en het openluchtmuseum (erfgoedlocaties). Samenwerken op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal gebied. Realiseren van een Van Gogh-beleving in pand Nune Ville. Organisatie evenementen en activiteiten. Collectiebeleid benoemen. Educatie. Maatschappelijke rol naar groepen in de samenleving. EXPLOITEREN VAN VINCENTRE EN HET OPENLUCHTMUSEUM Vincentre De afgelopen drie jaar heeft het aantal bezoekers van Vincentre een redelijk stabiel verloop getoond. Het jaar 2013 was helaas een minder jaar. De recessie liet zich voelen, vooral in het aantal arrangementen/ groepen (vormt 1/3 van de omzet). Voorgaande jaren hebben sponsors voor 30% bijgedragen in onze exploitatie. Medio 2014 lopen de meeste contracten af. Openluchtmuseum De 17 informatiezuilen in de openlucht bestaan al meer dan 5 jaar. Ze staan er vrijwel ongeschonden bij. Toch staat voor 2014 gepland om de tekst en afbeeldingen op de panelen te vervangen; de werking van de zon heeft hier de nodige sporen achtergelaten. Deze operatie kan kostenneutraal worden verricht. Voor een gezonde exploitatie, zonder afhankelijkheid van sponsors, is een sprong nodig van de huidige naar bezoekers in 2015 en volgende jaren. Dit is een ambitieuze doelstelling, die we niet alleen realiseren met bezoekers uit de regio en de rest van Brabant en Nederland. Juist door slimme samenwerking op provinciaal, nationaal en internationaal niveau kunnen we deze doelstelling realiseren. Zo wordt er op de internationale markt in 2015 veel aandacht geschonken aan het feit dat Van Gogh 125 jaar geleden is overleden. Dit wordt met grote tentoonstellingen gevierd, met daarbij ook veel aandacht voor de beleving in erfgoedlocaties als Nuenen. Naast bestaand aanbod zullen we nieuwe arrangementen en programma s ontwikkelen en aanbieden in samenwerking met lokale en regionale partijen. Naar onze vrijwilligers toe blijven we onverminderd streven naar een prettig en uitdagend werkklimaat, waarin iedereen zijn kennis en kunde kan inzetten. Met de groei van het aantal bezoekers zal het vrijwilligerscorps nog iets moeten groeien. 8 9

6 SAMENWERKEN OP LOKAAL, REGIONAAL, NATIONAAL EN INTERNATIONAAL GEBIED Lokaal De afgelopen jaren is een breed pakket van groepsarrangementen op de markt gekomen met de lokale horeca, middenstand en het schilderscollectief Atelier Nuenen. Verder uitbreiden van het lokale aanbod, zodra zich kansen voordoen. Regionaal Eindhoven, Helmond en de overige plaatsen in een straal van 30 km tellen ongeveer een half miljoen inwoners. Het hebben en uitbreiden van een netwerk in deze plaatsen is van groot belang. Er wordt al samengewerkt met de gemeente Eindhoven, citymarketing Eindhoven365, Hallocultuur! (Uitmarkt van Eindhoven), Expat Center South, Eindhoven Museum, The Hub (gericht op expats, vooral op hun sociale leven in de regio), Helmond Museum en met de 24 musea in deze regio (Museumfederatie i.o.). Verder uitbreiden van de netwerken. Vooral contacten met het bedrijfsleven zijn gewenst. Zowel voor buitenlandse bezoekers van deze bedrijven als voor personeelsuitjes is Van Gogh Village Nuenen een prima bestemming: dichtbij en van goede kwaliteit (wereldicoon). Het lidmaatschap bij de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging BZW is momenteel in voorbereiding. Binnen de nieuwe netwerken dragen we door de raakbaarheid van Van Gogh bij aan de creativiteit van de maak- en kennisindustrie in de Brainportregio van ZO-Brabant. Provinciaal Sinds 2011 bestaat het samenwerkingsverband tussen Zundert, Etten-Leur, Tilburg, Nuenen en het Noordbrabants Museum, onder de naam Van Gogh Brabant. Deze stichting ontvangt provinciale subsidie om op diverse manieren Van Gogh in Brabant beter op de kaart te zetten. Activiteiten variëren van onderzoek tot werving van buitenlandse bezoekers tot samenwerking met andere musea en erfgoedlocaties in Nederland en Europa. De voorzitter van Van Gogh Village Nuenen zit in het bestuur van Van Gogh Brabant. In 2013 is Van Gogh Brabant een nauw samenwerkingsverband aangegaan met de Efteling, Jeroen Bosch 2016 en Eindhoven365. Gezamenlijk wordt de bezoekersmarkt bewerkt om het aantal shortbreaks (weekendje weg) in Brabant te laten groeien. Mogelijkheden van dagrecreatie en verblijf in Nuenen zo goed mogelijk promoten, maar ook nieuwe arrangementen met derden ontwikkelen, waardoor de vrijetijdseconomie in Brabant verbetert. Concreet: met de 10-daagse tuinbeurs Bloem & Tuin combinatie-arrangementen op de markt brengen. Provincie Noord-Brabant zet in op Vrijetijdseconomie De vrijetijdseconomie is wereldwijd een sterke en duurzame groeisector. Ondernemers, onderwijs en overheid binnen Noord-Brabant pakken de kansen onder regie van de provincie op. Met de initiatieven VisitBrabant ConnectBrabant is de beweging gestart die Noord-Brabant uit wil laten groeien tot de meest innovatieve en gastvrije regio van Europa. Met meer bezoekers die langer blijven, meer product ontwikkeling en meer innovatie, versterken we de structuur van de Brabantse vrijetijdseconomie. Dit zorgt voor meer bestedingen en meer banen. Nationaal Vanuit Van Gogh Brabant is een nauwe relatie met het Van Gogh Museum en het Kröller-Müller Museum opgebouwd. Deze drie instellingen hebben hard gewerkt aan de totstandkoming van Van Gogh Europe (zie hierna Internationaal). Op nationaal niveau wordt onderkend dat samenwerking tot meer resultaat leidt. Het extra aanbod dat touroperators kan worden aangeboden in de vorm van bezoek museum en erfgoedlocatie = totaalbeleving begint eerste vruchten af te werpen en moet in 2015 tot verdere groei leiden. Nuenen als erfgoedlocatie met 21 herinneringen aan Van Gogh blijven profileren, en voor de bezoekers de beleving meegeven dat zij letterlijk in de voetsporen van Van Gogh hebben gelopen. Dichter bij Van Gogh kan je niet komen. Internationaal In het samenwerkingsverband van Van Gogh Europe verzorgt onze stichting, zeker in het kader van het 125ste sterfjaar Vincent van Gogh in 2015 uitgebreid herdacht met internationaal programma Op 29 juli 2015 is het precies 125 jaar geleden dat Vincent van Gogh ( ) is gestorven. De stichting Van Gogh Europe, een samenwerkingsverband tussen circa 30 instellingen, grijpt dit moment aan om de Nederlandse kunstenaar te eren rond het thema 125 jaar inspiratie. Uitgangspunt hierbij is dat de kunstenaar tot op de dag van vandaag velen inspireert en 125 jaar na zijn dood meer dan ooit leeft. In verschillende Van Goghjaar 2015, een actieve rol. Met de meest tastbare erfgoedlocaties, museum Vincentre en de nog te ontwikkelen plannen van Nune Ville wordt Van Gogh Village Nuenen een steeds completer en aansprekender product op de internationale markt. Binnen Van Gogh Europe wordt gewerkt aan twee concrete activiteiten: 1. Van Goghjaar 2015: 125 jaar inspiratie. 2. Digitale Route: het ontwikkelen van een digitaal platform waarin alle door Van Gogh geschilderde buitenlocaties worden gelokaliseerd, beschreven en digitaal toegankelijk gemaakt voor het publiek. Van Gogh Europe probeert voor dit project Europese subsidie te verkrijgen. Een actieve rol blijven verzorgen in de door ontwikkeling van Van Gogh Europe. Dit brengt alle partners verder, waardoor wij als Van Gogh Village Nuenen ook weer verder komen dan zelf alles te moeten ontwikkelen. steden in Nederland, België, Frankrijk en Engeland, die van betekenis zijn voor het leven en werk van de kunstenaar, worden het hele jaar activiteiten georganiseerd: belangwekkende tentoonstellingen, culturele evenementen, digitale applicaties etc. Niet eerder is op deze schaal samengewerkt tussen de instellingen (musea en erfgoedlocaties), die zich actief inzetten voor het behoud van het erfgoed van Van Gogh

7 REALISEREN VAN EEN BELEVING IN PAND NUNE VILLE Het pand Nune Ville heeft een duidelijke relatie met Van Gogh. Niet alleen ligt het statige pand naast de pastorie van zijn ouders, het was ook de woning waar zijn grote liefde Margot Begemann woonde. Deze liefdesverhouding is op dramatische wijze tot een einde gekomen. De huidige eigenaar van het pand, woningbouwvereniging Helpt Elkander, biedt ons de kans om dit pand in te richten. Met het concept The Vincent Affair zien wij goede mogelijkheden om in 2015 de inrichting als popup tijdelijk te realiseren. Om met de ervaringen van 2015 vervolgens in 2016 tot een definitieve invulling van het pand over te gaan. The Vincent Affair biedt bezoekers een kortstondige, maar intensieve affaire met Van Gogh. Deze affaire krijgt vorm in de 13 kamers van Nune Ville en wordt gerealiseerd door hedendaagse authentieke personen, die Van Gogh interpreteren vanuit de invalshoeken van zijn geest. Naast de inrichting van de kamers wordt in het Van Goghjaar 2015 ook nog een programmering gerealiseerd met optredens van kunstenaars, groepen etc. Het concept The Vincent Affair is als een aparte bijlage in te zien. Door Nune Ville een totaal andere invulling te geven dan Vincentre verwachten we een breder en tevens groter publiek naar Nuenen te trekken. In nauwe afstemming met het citymarketingbureau Eindhoven365 en Van Gogh Brabant is voor deze opzet gekozen. Nieuwe crossovers met techniek, design en kennis worden op deze wijze gerealiseerd en zijn zowel voor Nuenen als voor Eindhoven een welkome aanvulling. ORGANISEREN EVENEMENTEN EN ACTIVITEITEN Van Gogh Village Nuenen heeft in het verleden lokale initiatieven als de Buitenschilderdag en Dorp in het Dorp ondersteund. Lokale initiatieven blijven ondersteunen en waar mogelijk versterken met activiteiten in relatie tot Van Gogh. COLLECTIEBELEID BENOEMEN Uitgangspunt voor de inrichting van Vincentre is invulling te geven aan het thema Donker dat toch kleur is. Een beleving waarbij Van Gogh over Nuenen vertelt, en Nuenen over Van Gogh vertelt. Het hebben van een eigen collectie was geen doelstelling. Toch is er de afgelopen drie jaar van alles gebeurd, waardoor een eigen collectie, op organische wijze, is ontstaan. Geen kunstwerken van Van Gogh, maar wel van zijn schildersvrienden uit Eindhoven. Goede samenwerking met kunsthandel Art Dumay uit Nuenen en de bemiddelende rol van de Vrienden van Van Gogh en Nuenen hebben er voor gezorgd dat Vincentre kunstwerken kon vertonen en in eigendom kreeg van Anthon van Rappard, Anton Kerssemakers, Willem van de Wakker, Antoon Hermans en Dimmen Gestel. Bij de opening van Vincentre werd een deel van de foto s van topfotograaf Paul Huf aangeboden. In 2013 zijn de kunstwerken en foto s in de stichting Kunstfonds Vincent van Gogh Nuenen ondergebracht. EDUCATIE Vanaf de opening van Vincentre is er voor de jeugd een tweetal compleet verzorgde educatiepakketten beschikbaar, inclusief leskisten, die scholen kunnen lenen voor gebruik in de klas. Voor de leeftijdsgroepen 6-9 jaar en 9-12 jaar. Onze afdeling Educatie ontvangt elk jaar meer dan 1000 kinderen in schoolverband, mede vanwege het fenomeen Museumschatjes, dat door de provincie wordt gedragen. In het jaar 2012 is de app Explore Vincent voor de ipad ontwikkeld vanuit Van Gogh Brabant. Juist toen was de ipad nog sterk in opkomst en bijzonder gewild bij de jeugd. Weliswaar vastgelegd aan een ketting treft de jeugd zowel beneden als boven in Vincentre 20 ipads aan. Ook ouderen maken er nu gebruik van. Van Gogh is 1 van de 2 kunstschilders in de Canon van Nederland. Belangrijk om nauw betrokken te zijn bij het onderwijs. Een prille vorm van samenwerking is ontstaan met de stichting Kunstkwartier, die in Nuenen o.a. de muziekschool heeft. In 2015 moet duidelijk worden of beide partijen een meerwaarde in de samenwerking zien. Voor Vincentre betekent dat een nieuw publiek, nieuw aanbod en muzikale optredens voor extra aantrekkingskracht. Voor Kunstkwartier is dit een nieuw podium voor optredens. Na evaluatie van de programma-activiteiten in Nune Ville streven we er naar om enkele daarvan te kunnen continueren. Juist dan hebben we een wezenlijke bijdrage geleverd aan de nieuwe Cultuuragenda van de provincie. Het wordt nu tijd om een duidelijk collectiebeleid te benoemen: waar willen we over 5 jaar met de kunstcollectie staan, waar is dat afhankelijk van, hoe actief willen we ons opstellen, waar exposeren we? Handhaven van ons huidige aanbod voor jongeren. Werving van lagere en middelbare scholen blijven volhouden, hoe moeizaam dit ook is (elke gemeente, elke school, elke leraar heeft eigen beleid). Alert zijn op het maken van verbindingen, zeker in de komende periode als de lokale overheden meer sturing gaan geven

8 MAATSCHAPPELIJKE ROL NAAR GROEPEN IN DE SAMENLEVING Ouderen Eind 2013 is het initiatief genomen om vanuit Vincentre verzorgingstehuizen in Nuenen, Eindhoven en Helmond te bezoeken. In de rustige wintertijd is dit gemakkelijk te programmeren voor onze vrijwilligers. We bieden met beeld, film en een toelichting een impressie van wat Van Gogh Village Nuenen te bieden heeft. Ook artikelen uit onze winkel zijn te koop. Begin 2014 is Van Gogh Village Nuenen een rol gaan spelen in het project Kunst maakt de mens. Ouderen ontmoeten Van Gogh. Met dit programma richten het Van Gogh Museum (als initiatiefnemer) en haar maatschappelijke partners zich op actieve kunstparticipatie van ouderen. Vanaf medio 2015 vervullen wij de rol van pilot in zuidelijk Nederland, naast het Kröller-Müller Museum in oostelijk Nederland. een nieuw publiek, maar kunnen we ook een positief effect hebben op hun gezondheid en welzijn. We willen ouderen laten ontdekken wat ze kunnen, wat ze weten en hen stimuleren dit met elkaar te delen. Zo willen we kwetsbare ouderen weerbaarder maken. Nuenen dementievriendelijk De organisatie Nuenen dementievriendelijk heeft eind 2013 Vincentre benaderd om als rolmodel in Nuenen op te treden. Verenigingen en instellingen in Nuenen worden gevraagd en krijgen hulp aangeboden om de groeiende groep dementerenden niet te laten vereenzamen, maar juist zo lang mogelijk te laten deelnemen aan het maatschappelijke leven. Ervaringen in het Van Abbemuseum en het Stedelijke Museum in Amsterdam tonen aan dat kunst daarin een goede rol vervult. Met speciaal opgeleide gidsen komt de dementerende in gesprek en beleeft in zijn/ haar wereld een kwalitatief goed moment, dat nog dagen een positieve uitwerking kan hebben. Onze gidsen zijn getraind om vanaf medio 2014 dementerenden en hun begeleiders te ontvangen. Na gebleken succes zullen wij dit als een nieuwe dienst voor de komende jaren blijven aanbieden. Kunst maakt de mens. Ouderen ontmoeten Van Gogh is een speciaal outreachprogramma waarbij het museum naar de mensen toe gaat en kwetsbare ouderen uitnodigt om actief deel te nemen aan de beleving van kunst. We willen hen in staat stellen om de kunst van Van Gogh te ervaren en de kunstenaar in zichzelf te ontdekken. Hiermee maken we niet alleen het leven en werk van Van Gogh toegankelijk voor 14 15

9 Stichting Van Gogh Village Nuenen Postbus 193, 5670 AD Nuenen

Van Gogh Village Nuenen Algemeen Jaarverslag 2013

Van Gogh Village Nuenen Algemeen Jaarverslag 2013 Van Gogh Village Nuenen Algemeen Jaarverslag 2013 www.vangoghvillagenuenen.nl 1 Korte terugblik op 2013 We zien de toekomst met vertrouwen tegemoet. Met deze stelling roepen we op z n zachtst gezegd tegenstrijdige

Nadere informatie

FOTOEXPOSITIE. De Wereld van Van Gogh

FOTOEXPOSITIE. De Wereld van Van Gogh - - persbericht FOTOEXPOSITIE De Wereld van Van Gogh Zundert, 1 oktober 2014 - In het kader van het Van Goghjaar 2015 organiseert het Vincent van GoghHuis een tentoonstelling van fotografen die in de loop

Nadere informatie

Stichting De Vrienden van Vincent Van Gogh & Nuenen

Stichting De Vrienden van Vincent Van Gogh & Nuenen Nieuwsbrief nummer 9, nov. 2011 Stichting De Vrienden van Vincent Van Gogh & Nuenen Uniek moment voor De Vrienden van Vincent van Gogh & Nuenen Donderdag 10 november was een unieke avond voor onze stichting.

Nadere informatie

Stichting De Vrienden van Vincent Van Gogh & Nuenen Beleidsplan 2014-2015

Stichting De Vrienden van Vincent Van Gogh & Nuenen Beleidsplan 2014-2015 Secretariaat: Urban van Gils Tel. 06-23741315 Postbus 193 5670AD Nuenen Stichting De Vrienden van Vincent Van Gogh & Nuenen Beleidsplan 2014-2015 Doelstelling van onze stichting is: a. het verstrekken

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Vincent van Gogh. Hier zie je er een afbeelding van.

Vincent van Gogh. Hier zie je er een afbeelding van. Vincent van Gogh Een van de beroemdste schilders die Nederland heeft gehad was Vincent van Gogh. Deze kunstenaar heeft zelfs zijn eigen museum gekregen in Amsterdam. Toch wel heel bijzonder, zeker als

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Onze activiteiten in beeld. 3. Financiële verslaglegging. 4. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Onze activiteiten in beeld. 3. Financiële verslaglegging. 4. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt v 2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Onze activiteiten in beeld 3. Financiële verslaglegging 4. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt Voorwoord Beste vrienden, 2014 was een jaar waarin er veel

Nadere informatie

125 jaar. Geïnspireerd door de beroemde werken van Nederlands schilder. Vincent van Gogh (1853-1890)

125 jaar. Geïnspireerd door de beroemde werken van Nederlands schilder. Vincent van Gogh (1853-1890) 125 jaar Geïnspireerd door de beroemde werken van Nederlands schilder Vincent van Gogh (1853-1890) WWW.BNWALLCOVERINGS.COM 125 JAAR GEÏNSPIREERD DOOR DE WERKEN VAN KUNSTSCHILDER VINCENT VAN GOGH De collectie

Nadere informatie

Lente Uitstap. Zondag 14 juni Eindhoven. Vrienden van het Stedelijk Museum & Archief Diest. 14 mei 2015

Lente Uitstap. Zondag 14 juni Eindhoven. Vrienden van het Stedelijk Museum & Archief Diest. 14 mei 2015 14 mei 2015 Lente Uitstap Vrienden van het Stedelijk Museum & Archief Diest Zondag 14 juni Eindhoven Wie nu rondkijkt in Eindhoven, kan zich bijna niet voorstellen dat het één van de oudste steden van

Nadere informatie

inhoud 1. Een leven in beeld 2. Vincents jeugd 3. Aan het werk 4. Brieven 5. Boeren 6. Naar Parijs 7. Naar het zuiden 8. De ruziemaker 9.

inhoud 1. Een leven in beeld 2. Vincents jeugd 3. Aan het werk 4. Brieven 5. Boeren 6. Naar Parijs 7. Naar het zuiden 8. De ruziemaker 9. Vincent van Gogh inhoud 1. Een leven in beeld 3 2. Vincents jeugd 4 3. Aan het werk 5 4. Brieven 6 5. Boeren 7 6. Naar Parijs 9 7. Naar het zuiden 10 8. De ruziemaker 11 9. Ziek 12 10. Het einde 13 11.

Nadere informatie

Thema: de K van. Moeilijkheid : *** Samenleving Tijdsduur : ***

Thema: de K van. Moeilijkheid : *** Samenleving Tijdsduur : *** Thema: de K van. Moeilijkheid : *** Samenleving Tijdsduur : *** Nederland juf Yvonne Het land Doel: Na deze opdracht weet je heel wat over bekende en beroemde kunstschilders van vroeger en nu. Uitleg opdracht:

Nadere informatie

Profielschets. Ondernemende school

Profielschets. Ondernemende school Profielschets Ondernemende school Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 fax: 023 534 59 00 1 Scholen met Succes Een school

Nadere informatie

voorspellen (laatste keer in week 12: de zonsverduistering)

voorspellen (laatste keer in week 12: de zonsverduistering) Handleiding niveau B De Nieuwsbegripbieb Achteraan deze handleiding vindt u een lijstje met titels van informatieve en fictieboeken, die aansluiten bij het onderwerp van de Nieuwsbegriples. Op de website

Nadere informatie

Amsterdam DNA is een project voor NT2 cursisten. Het is ontwikkeld door het Amsterdam

Amsterdam DNA is een project voor NT2 cursisten. Het is ontwikkeld door het Amsterdam INTRODUCTIE is een project voor NT2 cursisten. Het is ontwikkeld door het Amsterdam Museum. In het wordt de geschiedenis verteld aan de hand van schilderijen en voorwerpen. Je gaat met de groep naar het

Nadere informatie

Toeristische visie Regio Alkmaar

Toeristische visie Regio Alkmaar Toeristische visie Regio Alkmaar Conceptvisie en uitvoeringsagenda Proces Toeristische visie Wat Wanneer 1. Start met de Regio Alkmaar Februari 2. Eerste Regioavond 5 maart 3. Stakeholderbijeenkomst 1

Nadere informatie

Van Gogh Village Nuenen Algemeen Jaarverslag 2015

Van Gogh Village Nuenen Algemeen Jaarverslag 2015 Van Gogh Village Nuenen Algemeen Jaarverslag 2015 www.vangoghvillagenuenen.nl Korte terugblik op 2015 Het is een goede gewoonte om tijdens een gezellig samenzijn in december al onze vrijwilligers een dankjewelvoor-het-afgelopen-jaar

Nadere informatie

Evenementenbeleid een strategisch marketing instrument. Conrad van Tiggelen Directeur Marketing

Evenementenbeleid een strategisch marketing instrument. Conrad van Tiggelen Directeur Marketing Evenementenbeleid een strategisch marketing instrument Conrad van Tiggelen Directeur Marketing Mechelen, 11 oktober, 2013 1990 Blokrijden Overzichtstentoonstelling Vincent van Gogh Van Goghmuseum - Kröller-Müller

Nadere informatie

De brieven van Van Gogh

De brieven van Van Gogh De brieven van Van Gogh Tijdens een rondwandeling door het dorp, vertelt ieder gids wel iets over de vele brieven die Vincent schreef in zijn leven. Hoe belangrijk waren de brieven voor Vincent, aan wie

Nadere informatie

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking)

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestaties : Naam organisatie : Stichting Amersfoort in C Maatschappelijk doel (betreft outcomedoelstellingen) Het bieden

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jan Zondag

Beleidsplan Stichting Jan Zondag Beleidsplan Stichting Jan Zondag 2016-2019 Beleidsplan Stichting Jan Zondag 2016-2019 1. Inleiding 2. Missie, visie en statutaire doelstelling 2.1 Missie 2.2 Visie en statutaire doelstellingen 2.3 Bestemming

Nadere informatie

Toespraak 12 november 2016 Opening tentoonstelling De pottenbakkers van de Veluwe in Nederlands Tegelmuseum

Toespraak 12 november 2016 Opening tentoonstelling De pottenbakkers van de Veluwe in Nederlands Tegelmuseum 1 Toespraak 12 november 2016 Opening tentoonstelling De pottenbakkers van de Veluwe in Nederlands Tegelmuseum Dames en heren, Meneer Mackay, beste Eric, De Veluwe, een icoon van de Nederlandse natuur.

Nadere informatie

Verbreden en verzilveren 2.0 Beleidsplan Stichting Skyway

Verbreden en verzilveren 2.0 Beleidsplan Stichting Skyway Verbreden en verzilveren 2.0 Beleidsplan Stichting Skyway Inleiding Stichting Skyway staat symbool voor vernieuwing, integriteit, ruimdenkendheid, creativiteit en inspiratie. In de afgelopen 10 jaar heeft

Nadere informatie

Presentatie gemeenteraad 6 september Janelle Moerman

Presentatie gemeenteraad 6 september Janelle Moerman Presentatie gemeenteraad 6 september 2017 Janelle Moerman Doel bijeenkomst Toelichten inhoudelijke toekomstvisie Museum Prinsenhof Delft: rol van museum in de stad en rol van de stad voor het museum

Nadere informatie

Culturele Hoofdstad Kansen voor SWF

Culturele Hoofdstad Kansen voor SWF 3 de Notitie (versie 30 april 2015) Culturele Hoofdstad 2018 Kansen voor SWF Culturele Hoofdstad 2018 biedt de gemeente Súdwest-Fryslân kansen! Kansen om het gebied te profileren en kansen om als gebied

Nadere informatie

Beleidsplan Joop Holsbergen Stichting Inhoudsopgave:

Beleidsplan Joop Holsbergen Stichting Inhoudsopgave: Beleidsplan Joop Holsbergen Stichting Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Analyse van de Stichting Visie Missie Doelstellingen 3. Interne ontwikkelingen Museum Bestuur MVO Activiteiten Financiën 4. Externe

Nadere informatie

Toespraak Gastvrij! (Gastvrij Gelderland) 12 oktober 2017

Toespraak Gastvrij! (Gastvrij Gelderland) 12 oktober 2017 1 Toespraak Gastvrij! (Gastvrij Gelderland) 12 oktober 2017 Geachte heer Van Wijk, geachte heer Droogh, beste aanwezigen uit alle windstreken van Nederland, over het antwoord op het verzoek van de heer

Nadere informatie

Dynamische en bruisende Spoorzone dromen realiseren achter het spoor, we gaan ervoor

Dynamische en bruisende Spoorzone dromen realiseren achter het spoor, we gaan ervoor Dynamische en bruisende Spoorzone dromen realiseren achter het spoor, we gaan ervoor Ambitie en Aanleiding Activiteiten Te realiseren waarden Onze werkwijze Ambitie Spoorzone met allure * Kwaliteitsverbetering

Nadere informatie

Huis van Piet Mondriaan

Huis van Piet Mondriaan Huis van Piet Mondriaan Trade 2016/2017 Gemeentemuseum Den Haag Huis van Piet Mondriaan Trade 2016/2017 Entreeprijzen FIT + groepen Î Toegangsprijs: Û10,50 p.p. Î Reguliere verkoop: Û13,50 p.p. Î Uw tourguide

Nadere informatie

1. Voorwoord. 2. Terugblik

1. Voorwoord. 2. Terugblik v 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Terugblik 3. Bijdrage aan het museum 4. Financiële verslaglegging 5. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt Voorwoord 1. Voorwoord Het afgelopen jaar trok

Nadere informatie

1. Voorwoord. 2. Terugblik

1. Voorwoord. 2. Terugblik v 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Terugblik 3. Foto s van de geschonken kunstwerken 4. Financiële verslaglegging 5. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt Voorwoord Beste vrienden bijgaand

Nadere informatie

VAN GOGH KRIJGT SCHILDERLES NIVEAU ++

VAN GOGH KRIJGT SCHILDERLES NIVEAU ++ NIVEAU ++ 1/5 Vincent van Gogh heeft nooit een kunstenaarsopleiding afgemaakt. Met deze leskaart leer je meer over de jonge Vincent én hoe je met wat hulp en (vooral) heel veel doorzettingsvermogen toch

Nadere informatie

VAN GOGH KRIJGT SCHILDERLES NIVEAU ++

VAN GOGH KRIJGT SCHILDERLES NIVEAU ++ NIVEAU ++ 1/5 Vincent van Gogh heeft nooit een kunstenaarsopleiding afgemaakt. Met deze leskaart leer je meer over de jonge Vincent én hoe je met wat hulp en (vooral) heel veel doorzettingsvermogen toch

Nadere informatie

Profiel Directeur Stichting De Tamboer

Profiel Directeur Stichting De Tamboer www.detamboer.nl Profiel Directeur Stichting De Tamboer juni 2017 Inleiding Theater De Tamboer is gevestigd in het centrum van de stad Hoogeveen. De gemeente Hoogeveen telt ruim 55.000 inwoners, waarvan

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting TinH (Thuis in Helvoirt) Januari 2017

Beleidsplan Stichting TinH (Thuis in Helvoirt) Januari 2017 Beleidsplan Stichting TinH (Thuis in Helvoirt) Januari 2017 Beleidsplan Stichting TinH (Thuis in Helvoirt) Januari 2017 Ontstaan van Stichting TinH Stichting TinH is opgericht in oktober 2015 door een

Nadere informatie

Een eigenzinnig instituut in Nederland

Een eigenzinnig instituut in Nederland Een eigenzinnig instituut in Nederland Van hoge kunst tot populaire onderwerpen Het iconische gebouw is in 1992 ontworpen door Nederlands beroemdste architect Rem Koolhaas als een Palais des Festivals

Nadere informatie

VAN GOGH KRIJGT SCHILDERLES NIVEAU ++

VAN GOGH KRIJGT SCHILDERLES NIVEAU ++ NIVEAU ++ 1/5 Vincent van Gogh heeft nooit een kunstenaarsopleiding afgemaakt. Met deze leskaart leer je meer over de jonge Vincent én hoe je met wat hulp en (vooral) heel veel doorzettingsvermogen toch

Nadere informatie

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION DUTCH DATACENTER ASSOCIATION Onze missie: De DDA verbindt de marktleidende datacenters in Nederland met als missie het versterken van de economische groei en het profileren van datacenters in de samenleving.

Nadere informatie

Martine Willekens projectmanager internationale marketing Van Gogh 2015

Martine Willekens projectmanager internationale marketing Van Gogh 2015 Martine Willekens projectmanager internationale marketing Van Gogh 2015 125 ste sterfdag 29 juli, Auvers-sur-Oise Promoting partners Van Gogh 2015: Contributing partners Van Gogh Europe: Doelstellingen

Nadere informatie

PASPOORTEN BOVENBOUWERS.NL

PASPOORTEN BOVENBOUWERS.NL PASPOORTEN M.C. Escher 17 juni 1898 27 maart 1972 Leeuwarden Tekeningen die niet klopten. Maurits Cornelius Escher werd geboren in in 1898 in een Friese familie. Hij was de jongste thuis en zijn familie

Nadere informatie

Meest Gastvrije Stad 2010

Meest Gastvrije Stad 2010 Meest Gastvrije 200 Colofon Samensteller: Lennert Rietveld Van Spronsen partners horeca-advies Herenweg 83 2362 EJ Warmond T: 07-548867 E: lennertrietveld@spronsen.com W: www.spronsen.com In samenwerking

Nadere informatie

Docentenhandleiding Educatieprogramma

Docentenhandleiding Educatieprogramma Docentenhandleiding Educatieprogramma Hoe, wat & waar Primair Onderwijs groep 3 t/m 6 Inhoud Het Dordrechts Museum..p.3 Algemene doelstelling programma...p.3 Aansluiting bij kerndoelen. p.3,4 Programma:Hoe,

Nadere informatie

INNOVATIE / INFORMATIE / INSPIRATIE

INNOVATIE / INFORMATIE / INSPIRATIE DE TRIPLE I VAN VVV NOORDOOST-BRABANT INNOVATIE / INFORMATIE / INSPIRATIE Kijk je even in deze folder? Sluit prima aan bij onze digitale ambities dus wellicht iets voor ons... Triple I Brabant Triple I

Nadere informatie

Instandhouding van de artistieke nalatenschap van Ton Smits, en alles wat daartoe bevorderlijk kan zijn.

Instandhouding van de artistieke nalatenschap van Ton Smits, en alles wat daartoe bevorderlijk kan zijn. Stichting Ton Smits, Jaarverslag 2014 De Stichting Ton Smits is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf 1-1-2012 is de stichting een culturele ANBI (actief op het gebied van erfgoed

Nadere informatie

1. Algemeen. 1 Beleidsplan

1. Algemeen. 1 Beleidsplan Beleidsplan 1 Beleidsplan 1. Algemeen Stichting B93 is een atelierstichting en kunstenaarsinitiatief dat ruimte en kansen biedt aan jonge talentvolle kunstenaars door middel van diverse exposities en projecten

Nadere informatie

FAMILIES EN KINDEREN 2012 2013 G R O E N E R U I T E R O P B L A U W P A A R D AMSTERDAM STEDELIJK MUSEUM WAT IS BEWEGING?

FAMILIES EN KINDEREN 2012 2013 G R O E N E R U I T E R O P B L A U W P A A R D AMSTERDAM STEDELIJK MUSEUM WAT IS BEWEGING? STEDELIJK MUSEUM FAMILIES EN KINDEREN 2012 2013 G R O E N E R U I T E R O P B L A U W P A A R D WAT IS BEWEGING? AMSTERDAM WELKOM! Het Stedelijk, Nederlands grootste museum voor moderne en hedendaagse

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Bezoekcijfers. Totaal aantal bezoeken 2014. Van Gogh Museum 1.608.849 De Mesdag Collectie 8.076 Bibliotheek en Documentatie 371

JAARVERSLAG 2014. Bezoekcijfers. Totaal aantal bezoeken 2014. Van Gogh Museum 1.608.849 De Mesdag Collectie 8.076 Bibliotheek en Documentatie 371 1 Bezoekcijfers Totaal aantal bezoeken 2014 Van Gogh Museum 1.608.849 De Mesdag Collectie 8.076 Bibliotheek en Documentatie 371 2 De bezoekers Met een top aantal bezoekers, een spectaculair vormgegeven

Nadere informatie

SI--ART. Nagtzaam Stimuleringsfonds voor jonge kunstenaars

SI--ART. Nagtzaam Stimuleringsfonds voor jonge kunstenaars SI--ART Nagtzaam Stimuleringsfonds voor jonge kunstenaars Voorwoord zoeken die in aanmerking komen voor stimulering vanuit st-art. Wij voelen ons erg betrokken bij kunst en willen via stichting st-art

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding Anne Frank Huis Boijmans Van Beuningen Corpus reis door de mens Gevangenismuseum...

INHOUD. Inleiding Anne Frank Huis Boijmans Van Beuningen Corpus reis door de mens Gevangenismuseum... INHOUD Inleiding...6 1 Anne Frank Huis...8 2 Boijmans Van Beuningen... 10 3 Corpus reis door de mens... 12 4 Gevangenismuseum... 14 5 Beeld en Geluid... 16 6 Museon... 18 7 Museum of the Image, MOTI...

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

Binden Boeien & Beleven

Binden Boeien & Beleven Binden Boeien & Beleven Strategisch Plan Schouwburg Venray 2015-2020 [Invoegen afbeelding] 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Trends & ontwikkelingen 3 3. Missie 4 4. Onze visie & bijbehorende doelstellingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief CliëntAanZet Regio Waardenlanden

Nieuwsbrief CliëntAanZet Regio Waardenlanden Nummer 5 Juni 2015 Van de redactie Hallo, Hier weer een nieuwe nieuwsbrief CliëntAanZet. Heb je een leuk idee voor deze nieuwsbrief? Of wil je misschien zelf iets schrijven? Stuur een bericht naar: Cliëntzeggenschap,

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

NEDERLANDERS VERSTUREN JAARLIJKS EEN HALF MILJARD KAARTEN. WAT WORDT UW AANDEEL HIERIN?

NEDERLANDERS VERSTUREN JAARLIJKS EEN HALF MILJARD KAARTEN. WAT WORDT UW AANDEEL HIERIN? NEDERLANDERS VERSTUREN JAARLIJKS EEN HALF MILJARD KAARTEN. WAT WORDT UW AANDEEL HIERIN? WAT IS KUNSTKAARTJESTUREN.NL? Kunstkaartjesturen is een webshop waar iedereen kunstkaarten kan bekijken, uitzoeken

Nadere informatie

Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea

Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea is een trend die twintig jaar geleden is ingezet. Het

Nadere informatie

Jij als onderzoeker Docentenhandleiding Groep 4 t/m 8

Jij als onderzoeker Docentenhandleiding Groep 4 t/m 8 Docentenhandleiding Groep 4 t/m 8 1 Utrecht, 2016 Beste docent, Wat leuk dat u met uw groep binnenkort naar Museum Catharijneconvent komt om deel te nemen aan het programma. In deze docentenhandleiding

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

Stichting Koepeltjesfestival. Beleidsplan 2012 2020

Stichting Koepeltjesfestival. Beleidsplan 2012 2020 Stichting Koepeltjesfestival Beleidsplan 2012 2020 Inhoudsopgave 1.Inleiding 2.Doelstelling en ambities Koepeltjesfestival 3. Het bestuur 4. Financiën 1.Inleiding. Het begon vorig jaar als projectonderdeel

Nadere informatie

KOERS VAN CODA

KOERS VAN CODA KOERS VAN CODA 2017-2020 CODA ontvangt per maand 60.000 bezoekers:maatschappelijk ondernemer van formaat CODA Cultuurhuis van Apeldoorn Centrale toegang voor de (culturele) ontwikkeling van alle inwoners

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017 Beleidsspeerpunt Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wie Cultuureducatie Meer kinderen maken kennis met amateurkunst/ kunsteducatie en worden lid van een amateurkunstvereniging Verbetering

Nadere informatie

Docentenhandleiding. Jij als onderzoeker. Groep 4 t/m 8. mei 2017

Docentenhandleiding. Jij als onderzoeker. Groep 4 t/m 8. mei 2017 Docentenhandleiding Jij als onderzoeker Groep 4 t/m 8 1 Beste docent, Wat leuk dat u met uw groep binnenkort naar Museum Catharijneconvent komt om deel te nemen aan het programma Jij als onderzoeker. In

Nadere informatie

Presentatie Evaluatie Mei 2017

Presentatie Evaluatie Mei 2017 Presentatie Evaluatie 2013-2014 Mei 2017 Sven Lütticken Universitair docent kunstgeschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam Bart de Baere directeur van het Museum van Hedendaagse kunst Antwerpen Anastasia

Nadere informatie

WAT IS DE LIBERATION ROUTE EUROPA

WAT IS DE LIBERATION ROUTE EUROPA EUROPA INHOUDSOPGAVE Inhoud Liberation Route Europa 3 Stichting 4 Route 4 Arrangementen 5 Evenementen 5 Luisterplekken 6 App 7 Financiele ondersteuning 7 Pagina 2. Liberation Route Europa Liberation Route

Nadere informatie

Binnenstadsvisie Eindhoven

Binnenstadsvisie Eindhoven Binnenstadsvisie Eindhoven Raadscie. EM 20.09.16 Vera Gielen Gebiedsmanager Centrum @GielenVera Waarom visie Geeft richting voor ontwikkeling binnenstad om ervoor te zorgen dat we in 2025 de binnenstad

Nadere informatie

Hoe signeerde Vincent zijn schilderijen?

Hoe signeerde Vincent zijn schilderijen? Hoe signeerde Vincent zijn schilderijen? In de Nieuwsbrief van dec/jan 2013/4 stond mijn verslag van een werkbezoek van de Stuurgroep Gidsen op 21 november 2013: Nuenense gidsen gaan op zoek naar Vincent

Nadere informatie

Stichting Van Gogh Village Nuenen JAARREKENING 2014

Stichting Van Gogh Village Nuenen JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 Stichting van Gogh Village Nuenen Inhoudsopgave Balans per 31 december 2014 2 Exploitatierekening over 2014 3 Resultaatbestemming 4 Toelichting behorende tot de jaarrekening 5 Overige

Nadere informatie

Samen zijn we Tennisvereniging Engelen

Samen zijn we Tennisvereniging Engelen Samen zijn we Tennisvereniging Engelen Beleidsplan 2020 Samenvatting Datum: juni - oktober 2016 Door: Bestuur Tennisvereniging Engelen Bespreken met leden: 24 november 2016 1. Inleiding Het bestuur heeft

Nadere informatie

Kunsteducatie projecten voortgezet onderwijs Utrecht. Een stevige basis voor cultuurparticipatie

Kunsteducatie projecten voortgezet onderwijs Utrecht. Een stevige basis voor cultuurparticipatie Kunsteducatie projecten voortgezet onderwijs Utrecht Een stevige basis voor cultuurparticipatie Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Schoolabonnement 7 2 Kunstprojecten voor VMBO/HAVO/VWO 9 2.1 Kies je Kunst 9

Nadere informatie

#1 3e jaargang. Atelier Lia de Craen. Nieuwe borden. Open middag. Uit de kunstdag

#1 3e jaargang. Atelier Lia de Craen. Nieuwe borden. Open middag. Uit de kunstdag #1 3e jaargang Atelier Lia de Craen Met de natuur als inspiratiebron. Met foto s en schetsen als vertrekpunt. Met de levenscycli van beweging, verandering en vergankelijkheid als thema. Met vormen, kleuren

Nadere informatie

voor jong en oud Zondag 20 december MAANDAG 21 december

voor jong en oud Zondag 20 december MAANDAG 21 december Programma voor jong en oud Zondag 20 december De door Bredanaars geschilderde verdwenen schilderijen Vang jouw verloren geraakte schilderij Vincent vertelt over herinneringen aan Brabant Verbeelding van

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015 Overzicht ingevulde Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis Organisatie [A1] rechtsvorm [A2] hoofdfinancier [A3a] onderwerp [A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum stichting gemeente

Nadere informatie

Productkaarten Connectprogramma

Productkaarten Connectprogramma Productkaarten Connectprogramma De kracht van het netwerk: sámen maken we Brabant Brabant op de kaart zetten als de meest gastvrije en innovatieve regio van Europa. Zodat meer bezoekers naar Brabant komen,

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2015-2019 Kinderboerderij de Veldhoeve Plaats Helmond Datum 13-05-2015 Opdrachtgever Kinderboerderij de Veldhoeve Opgesteld door WBV Volksbelang Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie...

Nadere informatie

Visie op de toekomst van Theater De Storm!

Visie op de toekomst van Theater De Storm! Visie op de toekomst van Theater De Storm! 1. Het bedrijf De Storm - Tijd voor een stevige frisse wind! Twee jaar geleden hebben wij het ondernemingsplan gepresenteerd. Op basis hiervan hebben wij ons

Nadere informatie

sponsorbrochure 2013

sponsorbrochure 2013 sponsorbrochure 2013 Voorwoord Beste gasten van ons corso, Corso in Zundert betekent veel voor een grote groep mensen in en buiten ons dorp. Het is niet alleen een traditie, maar voor veel mensen is corso

Nadere informatie

EVENEMENTEN KUNST EN BOMEN 2014 / 16 juli 2014

EVENEMENTEN KUNST EN BOMEN 2014 / 16 juli 2014 Tijdens Kunst en Bomen worden uiteenlopende evenementen georganiseerd. Ze hebben allemaal een eigen karakter en geven extra sfeer en kleur aan het kunstfestival. Wilt u weten wat er te doen is in Oisterwijk

Nadere informatie

Vincent van Gogh. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/41036

Vincent van Gogh. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/41036 Auteur DigilessenPO Laatst gewijzigd 06 december 2012 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres https://maken.wikiwijs.nl/41036 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 10 november 2015 Agenda nr: 3 Onderwerp: Het nieuwe Museum. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 10 november 2015 Agenda nr: 3 Onderwerp: Het nieuwe Museum. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 10 november 2015 Agenda nr: 3 Onderwerp: Het nieuwe Museum Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Doel: Het doel is om een kwalitatief

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2017

Beleidsplan 2012-2017 STICHTING VRIENDEN VAN HET RIEMKEHUIS Beleidsplan 2012-2017 Pagina 1 van 5 Inhoud 1. Inleiding 2. De oprichting van de Stichting vrienden van Het Riemkehuis. 3. Doelstelling 4. Besteding en doelen van

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSVRIENDEN DORDRECHTS MUSEUM

STICHTING BEDRIJFSVRIENDEN DORDRECHTS MUSEUM JAARVERSLAG 2015 Dordrecht, april 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina Verslag activiteiten 3-4 Balans per 31 december 2015 5 Staat van baten en lasten over 2015 6 Toelichtingen 7-8 2 VERSLAG ACTIVITEITEN De stichting

Nadere informatie

Toeristische Visie 2015

Toeristische Visie 2015 Toeristische Visie 2015 Raadsinformatieavond 2 september 2015 www.regioalkmaar.nl Regio Alkmaar 7 gemeenten 288.000 inwoners Aanleiding Noodzaak en urgentie Merkkracht streken 2013 Bron: Hendrik Beerda.

Nadere informatie

Specifieke subsidieregels voor cultuur

Specifieke subsidieregels voor cultuur Bijlage F Specifieke subsidieregels voor cultuur SUBSIDIEREGEL 2. MUZIEK- EN TONEEL- VERENIGINGEN (1 ste wijziging 2011) Definities Kunst en cultuur Jeugdlid: actieve jongere beneden de 19 jaar. Peildatum:

Nadere informatie

Zwolle ontmoet. Een kunstroute als plek voor ontmoeting. Ontmoeting met. de persoonlijke karakter van Zwolle en haar binnenstad vol

Zwolle ontmoet. Een kunstroute als plek voor ontmoeting. Ontmoeting met. de persoonlijke karakter van Zwolle en haar binnenstad vol ONTMOET WOLLE Een kunstroute als plek voor ontmoeting. Ontmoeting met de persoonlijke karakter van Zwolle en haar binnenstad vol geschiedenis en cultuur. Zwolle kent jaarlijks vele bezoekers, ieder met

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Vrienden Museum Jan van der Togt

JAARVERSLAG Stichting Vrienden Museum Jan van der Togt JAARVERSLAG Stichting Vrienden Museum Jan van der Togt 2015 Inhoudsopgave pagina Voorwoord... 3 Onze activiteiten in beeld... 5 Financiële verslaglegging... 6 Doelstelling Vrienden van Museum Jan van der

Nadere informatie

Werken in de culturele sector. 11 maart 2013 Info-avond KU Leuven

Werken in de culturele sector. 11 maart 2013 Info-avond KU Leuven Werken in de culturele sector 11 maart 2013 Info-avond KU Leuven Luc Delrue Opleiding: Communicatiewetenschappen (E)MBA Strategisch Management: Specialiteit: structureren en positioneren van een organisatie

Nadere informatie

Samen zorgen voor de toekomst van mooi Gelderland. Meerjarenvisie Geldersch Landschap & Kasteelen 2016-2025

Samen zorgen voor de toekomst van mooi Gelderland. Meerjarenvisie Geldersch Landschap & Kasteelen 2016-2025 Samen zorgen voor de toekomst van mooi Gelderland Meerjarenvisie Geldersch Landschap & Kasteelen 2016-2025 650 gebouwen 35 kastelen, landhuizen, kasteelruïnes ruim 150 terreinen 24.000 museumstukken ruim

Nadere informatie

Wat je moet doen: Zoek een afbeelding van een landschap op de websites van musea.

Wat je moet doen: Zoek een afbeelding van een landschap op de websites van musea. Opdrachtenkaart 1 Een verhaal schrijven bij een schilderij Papier en schrijfgerief. Je zoekt op de website van landschappen een schilderij. Hierna schrijf je een verhaal bij je keuze. Plaats je verhaal

Nadere informatie

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017 JAARVERSLAG 2016 Inleiding Voor u ligt het inhoudelijk jaarverslag van The Living Museum Tilburg over het jaar 2016. Het jaar waarin de stichting is opgericht, en er voor het eerst workshops, bijeenkomsten

Nadere informatie

Huisje, boompje, beestje

Huisje, boompje, beestje Docentenhandleiding Educatieprogramma Huisje, boompje, beestje Primair Onderwijs groep 1 en 2 Inhoud Het Dordrechts Museum p.3 Algemene doelstelling programma p.3 Aansluiting bij kerndoelen p.3 Programma:

Nadere informatie

FIRMA VAN DRIE Kunststichting Gouda

FIRMA VAN DRIE Kunststichting Gouda FIRMA VAN DRIE Kunststichting Gouda BELEIDSPLAN 2011 2014 augustus 2011 Inleiding De stichting Firma van Drie is hèt podium voor kunstenaars in Gouda en omgeving. De stichting, afgekort De Firma, is opgericht

Nadere informatie

Mijn Mokum is een project voor NT2 cursisten. Het is gemaakt door het Amsterdam Museum.

Mijn Mokum is een project voor NT2 cursisten. Het is gemaakt door het Amsterdam Museum. 2 INTRODUCTIE is een project voor NT2 cursisten. Het is gemaakt door het. In het wordt de geschiedenis verteld aan de hand van schilderijen en voorwerpen. Je gaat met de groep naar het museum. In dit werkboekje

Nadere informatie

centree een cultuurplein wordt wakker gekust

centree een cultuurplein wordt wakker gekust centree een cultuurplein wordt wakker gekust Hoe het begon Centree, de Culturele Entree van Schouwen- Duiveland Midden in Zierikzee vinden we rondom de Nieuwe Kerk en de St. Lievensmonstertoren -in de

Nadere informatie

Thema maatschappelijke participatie

Thema maatschappelijke participatie Naam organisatie Jongerenvereniging KPJ Limburg 1. Activiteitnaam (en nummer) LimburgPaviljoen 2. Korte omschrijving Jongeren hebben verfrissende ideeën en weten hoe ze andere jongeren kunnen enthousiasmeren.

Nadere informatie

Het kan succesvol zijn

Het kan succesvol zijn Het kan succesvol zijn Inhoud 1.Historie 2.Doel van dit document 3.Analyse 4.Poppodium 5.Organisatie 6.Huisvesting 7.Bestuursvorm 8.Vrijwilligers 9.Subsidiegelden 10.Continuïteit 11.Agenda 12.Stappenplan

Nadere informatie

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 't Fiskershúske. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015.

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 't Fiskershúske. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015. Overzicht ingevulde Museana 2014 't Fiskershúske Organisatie [A1] rechtsvorm [A2] hoofdfinancier [A3a] onderwerp [A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum stichting gemeente geschiedenis (incl.

Nadere informatie