Beleidsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan 2014-2017"

Transcriptie

1 Beleidsplan Stichting Van Gogh Village Nuenen

2 Wow! Heeft Van Gogh hier, op déze plek, echt gestaan? vraagt een ongelovige bezoeker aan de gids. Ja, hiér heeft hij echt gestaan toen hij dit schilderij maakte, is zijn antwoord. Schilderij en werkelijkheid zijn nagenoeg hetzelfde; alleen de bomen zijn dikker geworden. Het antwoord dringt langzaam door tot de bezoeker. Toen en nu. Het scheelt 130 jaar, en nog steeds is alles zichtbaar, tastbaar en voelbaar. Het raakt hem. Dichter bij Van Gogh kan hij niet komen. Wow is het enige dat hij kan zeggen. Het unieke van Nuenen is dat we de verhalen over Van Gogh, de brieven van hem en zijn schilderijen op één en dezelfde plaats kunnen tonen en laten ervaren. We leren hem kennen als mens, we zien zijn ontwikkeling tot wereldberoemd kunstschilder en we volgen zijn voetstappen naar locaties, die hij geschilderd heeft. Hoewel het echte schilderij ontbreekt, voelen al onze zintuigen ontegenzeglijk hetzelfde: dichter bij Van Gogh kan je niet komen. Herkennen en erkennen. In Van Gogh Village Nuenen krijgen deze twee woorden een extra dimensie. De raakbaarheid van Van Gogh inspireert mensen. Allereerst is het de inspiratie voor onze 200 vrijwilligers, die met respect voor Van Gogh en vol overgave hun gastvrijheid tonen aan alle bezoekers van Nuenen. Iets verder weg is het de inspiratie voor menig kunstenaar, waar ook ter wereld. Al 125 jaar! Een feit dat we in 2015 herdenken en vieren als Van Gogh 125 geleden is overleden. Inspiratie gaat verder dan de grenzen van kunst. Was Van Gogh een innovator in zijn tijd, voor de Brainportregio in ZO-Brabant is hij nog steeds inspirator. Op het brede gebied van techniek, kennis en design zien we dat verleden en toekomst met elkaar in unieke vormen te verbinden zijn. Wat inspiratie al niet teweeg brengt. De stichting Van Gogh Village Nuenen ziet het als haar opdracht om de herkenning ( wow ) en de erkenning (inspiratie) in Nuenen en de Brainportregio verder tot ontwikkeling te brengen. En worden we daarbij ook niet een beetje gedreven door wat Van Gogh in november 1885 tegen Anton Kerssemakers zei: Ze zullen mijn werk later toch wel kennen, en ze zullen over mij nog wel eens wat schrijven, als ik dood ben, daar zal ik, als ik tijd van leven heb wel voor zorgen. Bestuur stichting Van Gogh Village Nuenen 2 3

3 INHOUDSOPGAVE BELEIDSVISIE VAN GOGH VILLAGE NUENEN BELEIDSVISIE VAN GOGH VILLAGE NUENEN 5 Missie Visie Strategie SAMENVATTING BELEID NUENEN IS VAN GOGH VILLAGE 7 Vincentre Openluchtmuseum STICHTING VAN GOGH VILLAGE NUENEN 8 Organisatiestructuur Bedrijfsvoering SPEERPUNTEN VAN BELEID Missie Stichting Van Gogh Village Nuenen laat alle (inter)nationale bezoekers ervaren dat de Nuenense periode van Van Gogh cruciaal, en daarmee de meest interessante periode is voor zijn ontwikkeling als mens èn als kunstschilder. De erfgoedlocaties en museum Vincentre zorgen voor het unieke gevoel dat bezoekers nergens ter wereld dichter bij Van Gogh kunnen komen dan in Nuenen. Visie Van Gogh Village Nuenen wil (inter)nationale herkenning en erkenning van de importantie van de Nuenense periode van Van Gogh. Door letterlijk in zijn voetsporen te treden, ervaren steeds meer bezoekers dat zij niet dichter bij Van Gogh kunnen komen, draagt de stichting bij aan een verbetering van de vrijetijdseconomie in Brabant en inspireert de raakbaarheid van Van Gogh de creativiteit van de maak- en kennisindustrie in de Brainportregio van ZO-Brabant. Strategie Voor de komende jaren zijn onze speerpunten: Exploiteren van Vincentre en het openluchtmuseum (erfgoedlocaties). Samenwerken op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal gebied. Realiseren van een Van Gogh-beleving in pand Nune Ville. Organisatie evenementen en activiteiten. Collectiebeleid benoemen. Educatie. Maatschappelijke rol naar groepen in de samenleving. Wereldicoon, ranking op internet 1. Pablo Picasso 2. Vincent van Gogh 3. Leonardo da Vinci 4. Claude Monet 5. Salvador Dali 6. Henri Matisse 7. Rembrandt 8. Andy Warhol 9. Georgia O keeffe 10. Michelangelo Bron: Artcyclopedia, oktober 2010 En het Brabant dat men gedroomd heeft, daar komt de werkelijkheid hier soms al heel dichtbij Vincent van Gogh, brief 368, Nuenen 15 mei

4 SAMENVATTING BELEID Exploiteren Vincentre en het openluchtmuseum Van Gogh Village Nuenen beheren als een totale Van Gogh-beleving, waarbij de bezoeker letterlijk in de voetsporen van Vincent van Gogh treedt. Neerzetten van een realistische en gezonde exploitatie, grotendeels gebaseerd op eigen inkomsten en waar mogelijk op bijdragen van derden. Actief benaderen van externe partijen om het bezoekersaantal te doen groeien. Naast bestaand aanbod nieuwe arrangementen en programma s ontwikkelen en aanbieden in samenwerking met lokale en regionale partijen. Samenwerken op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau Bestaande en nieuwe arrangementen uitvoeren met partijen uit Nuenen. Verder uitbouwen van de regionale samenwerking met Eindhoven365, culturele instellingen in Eindhoven en Helmond en de musea in het SRE-gebied. Provinciale samenwerking (Van Gogh Brabant) benutten voor het speciale Van Goghjaar 2015 en de jaren daarna. Partnerschap Van Gogh Europe benutten om Nuenen op de wereldkaart te zetten. Realiseren van een Van Gogh-beleving in pand Nune Ville Nuneville is in 2015 open en biedt een aanvullende beleving op Vincentre. Nuneville heeft in 2015 zodanig goed gedraaid dat continuering in 2016 en volgende jaren mogelijk is. Organiseren van evenementen en activiteiten Ontwikkelen of doorontwikkelen van activiteiten in het herdenkingsjaar 2015: Van Gogh, 125 jaar inspiratie. Samenwerken met culturele instellingen uit de provincie Noord-Brabant. Continueren - waar mogelijk - van deze activiteiten in 2016 en volgende jaren. Collectiebeleid benoemen Bepalen van het collectiebeleid voor Vincentre. Ongevraagd krijgt Vincentre kunst van leerlingen van Van Gogh aangeboden. Besluiten over het wel of niet deelnemen aan de Museumkaart. Educatie Lager en middelbaar onderwijs in de regio aparte programma s op locatie en in Vincentre aanbieden. Met Van Gogh een bijdrage leveren aan de Canon van Nederland. Maatschappelijke rol naar groepen in de samenleving Samenstellen van speciale programma s voor ouderen en dementerenden, zodat ook zij in staat zijn om het cultureel erfgoed te beleven. NUENEN IS VAN GOGH VILLAGE Nuenen ligt in een prachtige omgeving met bossen en weidelandschappen. Door deze omgeving liet Vincent van Gogh zich inspireren toen hij hier van 1883 tot en met 1885 woonde en werkte. In het maken van tekeningen was hij in die tijd al heel bedreven. Schilderijen had hij nog maar weinig gemaakt. Na veel voorstudies en schetsen maakte Vincent zijn eerste meesterwerk in Nuenen, de Aardappeleters. Zijn verblijf in Nuenen was een belangrijke periode in zijn leven. Hij nam het dagelijkse, harde leven van de Nuenenaren als uitgangspunt voor zijn werken. In twee jaar tijd maakte hij 194 schilderijen, 313 tekeningen, 25 aquarellen en 19 briefschetsen. Een enorme productie, ongeveer een kwart van zijn bewaard gebleven oeuvre. Ter vergelijking: in zijn hele leven maakte hij 870 schilderijen en 1011 tekeningen. Vandaag de dag worden werken toegeschreven aan Vincent van Gogh en zijn als zodanig officieel erkend. Vincentre De kunstwerken van Van Gogh vinden we terug in musea. In erfgoedlocaties zoals Nuenen ervaart de bezoeker de omstandigheden, die als inspiratiebron hebben gediend voor zijn werken. Sinds 2010 is Vincentre het museum waar de bezoeker, met behulp van de modernste audiovisuele technieken, kennis maakt met Vincent van Gogh en het leven in Nuenen tussen 1883 en Vincentre toont de wijze waarop hij leefde, dacht, woonde, at, brieven schreef, reisde, etc. Ook toont Vincentre hoe de bevolking van Nuenen naar Van Gogh keek en over hem dacht. Beide invalshoeken geven een beeld van hoe hij als mens en kunstenaar in deze wereld stond. Vincentre bezit geen schilderijen of schetsen van Van Gogh. Openluchtmuseum Nuenen is een openluchtmuseum. Uniek zijn de 21 gebouwen en landschappen, die een directe relatie hebben met het tweejarig verblijf van Vincent in Nuenen. Van die 21 objecten zijn er 14 door hem, één of meerdere keren geschilderd of getekend. De overige objecten zijn standbeelden, gebouwen met een speciale betekenis in zijn leven (pand Nune Ville) of de huizen waar zijn modellen woonden. Enkele landschappen in de directe omgeving ademen nog steeds de sfeer van zijn tijd uit. Na een bezoek aan Vincentre kan de bezoeker zelf in de voetsporen van Van Gogh treden, al of niet begeleid door een gids. Bij vrijwel alle locaties staan informatiezuilen, die in het Nederlands en in het Engels alles over de betreffende locatie vertellen. Op diverse plaatsen zijn de zuilen uitgerust met audio, waarbij Vincent voorleest uit zijn brieven aan broer Theo. Diverse wandel- en fietsroutes leiden langs deze ergoedcollectie. Sinds 2013 is er de speciale Van Gogh Fietsroute van 325 kilometer langs Zundert, Etten-Leur, Tilburg en Nuenen. Deze route maakt gebruik van het al aanwezige netwerk van fietsrouteknooppunten. Van Gogh Brabant is de initiatiefnemer. 6 7

5 STICHTING VAN GOGH VILLAGE NUENEN Organisatiestructuur De stichting heeft een bestuur, een directeur (samen met drie personen de Dagelijkse Leiding) en een groot corps vrijwilligers. Deze gelaagdheid heeft vanaf de start van Vincentre (medio 2010) bewezen succesvol te werken. Per 1 januari 2014 hebben enkele wijzigingen plaats gevonden in de samenstelling van het bestuur. De raad van advies is in oprichting. RAAD VAN ADVIES 5 leden Administratie Rapportering IT Financiën Cluster-1 Huisvesting Technisch beheer Pand & Zuilen Beveiliging BHV BESTUUR 1. Voorzitter/secretaris: Jan Kees Lemkes 2. Penningmeester: Paul Silvis 3. Lid: Jeroen Veldkamp 4. Lid: Arno Aarts Cluster-2 Organisatie Sleutelhouders Bezetting vrijwilligers DIRECTIE Simone vd Heiden DAGELIJKSE LEIDING Wim Monte Urban van Gils Ad van Rooij Cluster-3 Entree Museum Winkel VVV Horeca Cluster-4 Arrangementen Rondleidingen Educatie Kascommissie Marketing Cluster -5 MUSEAAL Exposities Bibliotheek Archief Promotie Activiteiten Evenementen Bedrijfsvoering Het bestuur zet de strategische lijnen en de doelstellingen uit. De directeur is verantwoordelijk voor het dagelijks goed functioneren van de organisatie en het behalen van de gestelde doelstellingen. De directeur rapporteert rechtstreeks aan het bestuur. De directeur is de enige betaalde functie. De Dagelijkse Leiding bestaat uit drie vrijwilligers en de directeur. Zij zijn het aanspreekpunt voor coördinatoren van een vijftal clusters plus de sleutelhouders. Om de aansluiting te houden tussen de Dagelijkse Leiding en Financiën en Marketing (beide aangevoerd door een uitvoerend bestuurslid) wordt eens per 6 weken een Managementoverleg belegd. De bijna 200 vrijwilligers zijn de kurk waarop deze organisatie drijft. Zeer gedreven, behulpzaam voor de bezoekers, meertalig, kundig vanuit hun werkzame leven en breed inzetbaar door de grote diversiteit vanuit hun verleden. De sociale cohesie is sterk aanwezig, evenals de trots op Vincentre en het openluchtmuseum. Vincentre staat op deze wijze niet los van de samenleving, maar is juist sterk verankerd in de samenleving. De vrijwilligers krijgen, sterker nog, willen geen vergoeding noch onkostenvergoeding ontvangen. Het voortbestaan van Vincentre gaat hen meer aan het hart dan de vergoeding. Het verloop onder de vrijwilligers is gering, wetende dat gezondheid en leeftijd veelal de oorzaak zijn van een vroegtijdig afscheid. Een indicatie van de zichtbare diensten van de vrijwilligers over 2013 luidt: 309 dagen Vincentre geopend 2512 diensten door balie-, winkel-, horecamedewerkers en sleutelhouders 439 gidsdiensten 106 schooldiensten en educatiebegeleiding 87 extra diensten (buiten de reguliere openingstijden). Overzicht vrijwilligers Aantal vrijwilligers Vincentre 148 * Bestuur 4 Directie 1 Aantal leden Atelier Nuenen 41 Totaal aantal vrijwilligers 194 Totaal nieuwe vrijwilligers in Totaal vertrokken vrijwilligers in * waarvan - 95 balie-, winkel-, horeca- of overige medewerkers - 19 operationele sleutelhouders - 31 gidsen SPEERPUNTEN VAN BELEID Onze speerpunten zijn: Exploiteren van Vincentre en het openluchtmuseum (erfgoedlocaties). Samenwerken op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal gebied. Realiseren van een Van Gogh-beleving in pand Nune Ville. Organisatie evenementen en activiteiten. Collectiebeleid benoemen. Educatie. Maatschappelijke rol naar groepen in de samenleving. EXPLOITEREN VAN VINCENTRE EN HET OPENLUCHTMUSEUM Vincentre De afgelopen drie jaar heeft het aantal bezoekers van Vincentre een redelijk stabiel verloop getoond. Het jaar 2013 was helaas een minder jaar. De recessie liet zich voelen, vooral in het aantal arrangementen/ groepen (vormt 1/3 van de omzet). Voorgaande jaren hebben sponsors voor 30% bijgedragen in onze exploitatie. Medio 2014 lopen de meeste contracten af. Openluchtmuseum De 17 informatiezuilen in de openlucht bestaan al meer dan 5 jaar. Ze staan er vrijwel ongeschonden bij. Toch staat voor 2014 gepland om de tekst en afbeeldingen op de panelen te vervangen; de werking van de zon heeft hier de nodige sporen achtergelaten. Deze operatie kan kostenneutraal worden verricht. Voor een gezonde exploitatie, zonder afhankelijkheid van sponsors, is een sprong nodig van de huidige naar bezoekers in 2015 en volgende jaren. Dit is een ambitieuze doelstelling, die we niet alleen realiseren met bezoekers uit de regio en de rest van Brabant en Nederland. Juist door slimme samenwerking op provinciaal, nationaal en internationaal niveau kunnen we deze doelstelling realiseren. Zo wordt er op de internationale markt in 2015 veel aandacht geschonken aan het feit dat Van Gogh 125 jaar geleden is overleden. Dit wordt met grote tentoonstellingen gevierd, met daarbij ook veel aandacht voor de beleving in erfgoedlocaties als Nuenen. Naast bestaand aanbod zullen we nieuwe arrangementen en programma s ontwikkelen en aanbieden in samenwerking met lokale en regionale partijen. Naar onze vrijwilligers toe blijven we onverminderd streven naar een prettig en uitdagend werkklimaat, waarin iedereen zijn kennis en kunde kan inzetten. Met de groei van het aantal bezoekers zal het vrijwilligerscorps nog iets moeten groeien. 8 9

6 SAMENWERKEN OP LOKAAL, REGIONAAL, NATIONAAL EN INTERNATIONAAL GEBIED Lokaal De afgelopen jaren is een breed pakket van groepsarrangementen op de markt gekomen met de lokale horeca, middenstand en het schilderscollectief Atelier Nuenen. Verder uitbreiden van het lokale aanbod, zodra zich kansen voordoen. Regionaal Eindhoven, Helmond en de overige plaatsen in een straal van 30 km tellen ongeveer een half miljoen inwoners. Het hebben en uitbreiden van een netwerk in deze plaatsen is van groot belang. Er wordt al samengewerkt met de gemeente Eindhoven, citymarketing Eindhoven365, Hallocultuur! (Uitmarkt van Eindhoven), Expat Center South, Eindhoven Museum, The Hub (gericht op expats, vooral op hun sociale leven in de regio), Helmond Museum en met de 24 musea in deze regio (Museumfederatie i.o.). Verder uitbreiden van de netwerken. Vooral contacten met het bedrijfsleven zijn gewenst. Zowel voor buitenlandse bezoekers van deze bedrijven als voor personeelsuitjes is Van Gogh Village Nuenen een prima bestemming: dichtbij en van goede kwaliteit (wereldicoon). Het lidmaatschap bij de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging BZW is momenteel in voorbereiding. Binnen de nieuwe netwerken dragen we door de raakbaarheid van Van Gogh bij aan de creativiteit van de maak- en kennisindustrie in de Brainportregio van ZO-Brabant. Provinciaal Sinds 2011 bestaat het samenwerkingsverband tussen Zundert, Etten-Leur, Tilburg, Nuenen en het Noordbrabants Museum, onder de naam Van Gogh Brabant. Deze stichting ontvangt provinciale subsidie om op diverse manieren Van Gogh in Brabant beter op de kaart te zetten. Activiteiten variëren van onderzoek tot werving van buitenlandse bezoekers tot samenwerking met andere musea en erfgoedlocaties in Nederland en Europa. De voorzitter van Van Gogh Village Nuenen zit in het bestuur van Van Gogh Brabant. In 2013 is Van Gogh Brabant een nauw samenwerkingsverband aangegaan met de Efteling, Jeroen Bosch 2016 en Eindhoven365. Gezamenlijk wordt de bezoekersmarkt bewerkt om het aantal shortbreaks (weekendje weg) in Brabant te laten groeien. Mogelijkheden van dagrecreatie en verblijf in Nuenen zo goed mogelijk promoten, maar ook nieuwe arrangementen met derden ontwikkelen, waardoor de vrijetijdseconomie in Brabant verbetert. Concreet: met de 10-daagse tuinbeurs Bloem & Tuin combinatie-arrangementen op de markt brengen. Provincie Noord-Brabant zet in op Vrijetijdseconomie De vrijetijdseconomie is wereldwijd een sterke en duurzame groeisector. Ondernemers, onderwijs en overheid binnen Noord-Brabant pakken de kansen onder regie van de provincie op. Met de initiatieven VisitBrabant ConnectBrabant is de beweging gestart die Noord-Brabant uit wil laten groeien tot de meest innovatieve en gastvrije regio van Europa. Met meer bezoekers die langer blijven, meer product ontwikkeling en meer innovatie, versterken we de structuur van de Brabantse vrijetijdseconomie. Dit zorgt voor meer bestedingen en meer banen. Nationaal Vanuit Van Gogh Brabant is een nauwe relatie met het Van Gogh Museum en het Kröller-Müller Museum opgebouwd. Deze drie instellingen hebben hard gewerkt aan de totstandkoming van Van Gogh Europe (zie hierna Internationaal). Op nationaal niveau wordt onderkend dat samenwerking tot meer resultaat leidt. Het extra aanbod dat touroperators kan worden aangeboden in de vorm van bezoek museum en erfgoedlocatie = totaalbeleving begint eerste vruchten af te werpen en moet in 2015 tot verdere groei leiden. Nuenen als erfgoedlocatie met 21 herinneringen aan Van Gogh blijven profileren, en voor de bezoekers de beleving meegeven dat zij letterlijk in de voetsporen van Van Gogh hebben gelopen. Dichter bij Van Gogh kan je niet komen. Internationaal In het samenwerkingsverband van Van Gogh Europe verzorgt onze stichting, zeker in het kader van het 125ste sterfjaar Vincent van Gogh in 2015 uitgebreid herdacht met internationaal programma Op 29 juli 2015 is het precies 125 jaar geleden dat Vincent van Gogh ( ) is gestorven. De stichting Van Gogh Europe, een samenwerkingsverband tussen circa 30 instellingen, grijpt dit moment aan om de Nederlandse kunstenaar te eren rond het thema 125 jaar inspiratie. Uitgangspunt hierbij is dat de kunstenaar tot op de dag van vandaag velen inspireert en 125 jaar na zijn dood meer dan ooit leeft. In verschillende Van Goghjaar 2015, een actieve rol. Met de meest tastbare erfgoedlocaties, museum Vincentre en de nog te ontwikkelen plannen van Nune Ville wordt Van Gogh Village Nuenen een steeds completer en aansprekender product op de internationale markt. Binnen Van Gogh Europe wordt gewerkt aan twee concrete activiteiten: 1. Van Goghjaar 2015: 125 jaar inspiratie. 2. Digitale Route: het ontwikkelen van een digitaal platform waarin alle door Van Gogh geschilderde buitenlocaties worden gelokaliseerd, beschreven en digitaal toegankelijk gemaakt voor het publiek. Van Gogh Europe probeert voor dit project Europese subsidie te verkrijgen. Een actieve rol blijven verzorgen in de door ontwikkeling van Van Gogh Europe. Dit brengt alle partners verder, waardoor wij als Van Gogh Village Nuenen ook weer verder komen dan zelf alles te moeten ontwikkelen. steden in Nederland, België, Frankrijk en Engeland, die van betekenis zijn voor het leven en werk van de kunstenaar, worden het hele jaar activiteiten georganiseerd: belangwekkende tentoonstellingen, culturele evenementen, digitale applicaties etc. Niet eerder is op deze schaal samengewerkt tussen de instellingen (musea en erfgoedlocaties), die zich actief inzetten voor het behoud van het erfgoed van Van Gogh

7 REALISEREN VAN EEN BELEVING IN PAND NUNE VILLE Het pand Nune Ville heeft een duidelijke relatie met Van Gogh. Niet alleen ligt het statige pand naast de pastorie van zijn ouders, het was ook de woning waar zijn grote liefde Margot Begemann woonde. Deze liefdesverhouding is op dramatische wijze tot een einde gekomen. De huidige eigenaar van het pand, woningbouwvereniging Helpt Elkander, biedt ons de kans om dit pand in te richten. Met het concept The Vincent Affair zien wij goede mogelijkheden om in 2015 de inrichting als popup tijdelijk te realiseren. Om met de ervaringen van 2015 vervolgens in 2016 tot een definitieve invulling van het pand over te gaan. The Vincent Affair biedt bezoekers een kortstondige, maar intensieve affaire met Van Gogh. Deze affaire krijgt vorm in de 13 kamers van Nune Ville en wordt gerealiseerd door hedendaagse authentieke personen, die Van Gogh interpreteren vanuit de invalshoeken van zijn geest. Naast de inrichting van de kamers wordt in het Van Goghjaar 2015 ook nog een programmering gerealiseerd met optredens van kunstenaars, groepen etc. Het concept The Vincent Affair is als een aparte bijlage in te zien. Door Nune Ville een totaal andere invulling te geven dan Vincentre verwachten we een breder en tevens groter publiek naar Nuenen te trekken. In nauwe afstemming met het citymarketingbureau Eindhoven365 en Van Gogh Brabant is voor deze opzet gekozen. Nieuwe crossovers met techniek, design en kennis worden op deze wijze gerealiseerd en zijn zowel voor Nuenen als voor Eindhoven een welkome aanvulling. ORGANISEREN EVENEMENTEN EN ACTIVITEITEN Van Gogh Village Nuenen heeft in het verleden lokale initiatieven als de Buitenschilderdag en Dorp in het Dorp ondersteund. Lokale initiatieven blijven ondersteunen en waar mogelijk versterken met activiteiten in relatie tot Van Gogh. COLLECTIEBELEID BENOEMEN Uitgangspunt voor de inrichting van Vincentre is invulling te geven aan het thema Donker dat toch kleur is. Een beleving waarbij Van Gogh over Nuenen vertelt, en Nuenen over Van Gogh vertelt. Het hebben van een eigen collectie was geen doelstelling. Toch is er de afgelopen drie jaar van alles gebeurd, waardoor een eigen collectie, op organische wijze, is ontstaan. Geen kunstwerken van Van Gogh, maar wel van zijn schildersvrienden uit Eindhoven. Goede samenwerking met kunsthandel Art Dumay uit Nuenen en de bemiddelende rol van de Vrienden van Van Gogh en Nuenen hebben er voor gezorgd dat Vincentre kunstwerken kon vertonen en in eigendom kreeg van Anthon van Rappard, Anton Kerssemakers, Willem van de Wakker, Antoon Hermans en Dimmen Gestel. Bij de opening van Vincentre werd een deel van de foto s van topfotograaf Paul Huf aangeboden. In 2013 zijn de kunstwerken en foto s in de stichting Kunstfonds Vincent van Gogh Nuenen ondergebracht. EDUCATIE Vanaf de opening van Vincentre is er voor de jeugd een tweetal compleet verzorgde educatiepakketten beschikbaar, inclusief leskisten, die scholen kunnen lenen voor gebruik in de klas. Voor de leeftijdsgroepen 6-9 jaar en 9-12 jaar. Onze afdeling Educatie ontvangt elk jaar meer dan 1000 kinderen in schoolverband, mede vanwege het fenomeen Museumschatjes, dat door de provincie wordt gedragen. In het jaar 2012 is de app Explore Vincent voor de ipad ontwikkeld vanuit Van Gogh Brabant. Juist toen was de ipad nog sterk in opkomst en bijzonder gewild bij de jeugd. Weliswaar vastgelegd aan een ketting treft de jeugd zowel beneden als boven in Vincentre 20 ipads aan. Ook ouderen maken er nu gebruik van. Van Gogh is 1 van de 2 kunstschilders in de Canon van Nederland. Belangrijk om nauw betrokken te zijn bij het onderwijs. Een prille vorm van samenwerking is ontstaan met de stichting Kunstkwartier, die in Nuenen o.a. de muziekschool heeft. In 2015 moet duidelijk worden of beide partijen een meerwaarde in de samenwerking zien. Voor Vincentre betekent dat een nieuw publiek, nieuw aanbod en muzikale optredens voor extra aantrekkingskracht. Voor Kunstkwartier is dit een nieuw podium voor optredens. Na evaluatie van de programma-activiteiten in Nune Ville streven we er naar om enkele daarvan te kunnen continueren. Juist dan hebben we een wezenlijke bijdrage geleverd aan de nieuwe Cultuuragenda van de provincie. Het wordt nu tijd om een duidelijk collectiebeleid te benoemen: waar willen we over 5 jaar met de kunstcollectie staan, waar is dat afhankelijk van, hoe actief willen we ons opstellen, waar exposeren we? Handhaven van ons huidige aanbod voor jongeren. Werving van lagere en middelbare scholen blijven volhouden, hoe moeizaam dit ook is (elke gemeente, elke school, elke leraar heeft eigen beleid). Alert zijn op het maken van verbindingen, zeker in de komende periode als de lokale overheden meer sturing gaan geven

8 MAATSCHAPPELIJKE ROL NAAR GROEPEN IN DE SAMENLEVING Ouderen Eind 2013 is het initiatief genomen om vanuit Vincentre verzorgingstehuizen in Nuenen, Eindhoven en Helmond te bezoeken. In de rustige wintertijd is dit gemakkelijk te programmeren voor onze vrijwilligers. We bieden met beeld, film en een toelichting een impressie van wat Van Gogh Village Nuenen te bieden heeft. Ook artikelen uit onze winkel zijn te koop. Begin 2014 is Van Gogh Village Nuenen een rol gaan spelen in het project Kunst maakt de mens. Ouderen ontmoeten Van Gogh. Met dit programma richten het Van Gogh Museum (als initiatiefnemer) en haar maatschappelijke partners zich op actieve kunstparticipatie van ouderen. Vanaf medio 2015 vervullen wij de rol van pilot in zuidelijk Nederland, naast het Kröller-Müller Museum in oostelijk Nederland. een nieuw publiek, maar kunnen we ook een positief effect hebben op hun gezondheid en welzijn. We willen ouderen laten ontdekken wat ze kunnen, wat ze weten en hen stimuleren dit met elkaar te delen. Zo willen we kwetsbare ouderen weerbaarder maken. Nuenen dementievriendelijk De organisatie Nuenen dementievriendelijk heeft eind 2013 Vincentre benaderd om als rolmodel in Nuenen op te treden. Verenigingen en instellingen in Nuenen worden gevraagd en krijgen hulp aangeboden om de groeiende groep dementerenden niet te laten vereenzamen, maar juist zo lang mogelijk te laten deelnemen aan het maatschappelijke leven. Ervaringen in het Van Abbemuseum en het Stedelijke Museum in Amsterdam tonen aan dat kunst daarin een goede rol vervult. Met speciaal opgeleide gidsen komt de dementerende in gesprek en beleeft in zijn/ haar wereld een kwalitatief goed moment, dat nog dagen een positieve uitwerking kan hebben. Onze gidsen zijn getraind om vanaf medio 2014 dementerenden en hun begeleiders te ontvangen. Na gebleken succes zullen wij dit als een nieuwe dienst voor de komende jaren blijven aanbieden. Kunst maakt de mens. Ouderen ontmoeten Van Gogh is een speciaal outreachprogramma waarbij het museum naar de mensen toe gaat en kwetsbare ouderen uitnodigt om actief deel te nemen aan de beleving van kunst. We willen hen in staat stellen om de kunst van Van Gogh te ervaren en de kunstenaar in zichzelf te ontdekken. Hiermee maken we niet alleen het leven en werk van Van Gogh toegankelijk voor 14 15

9 Stichting Van Gogh Village Nuenen Postbus 193, 5670 AD Nuenen

RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant

RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant Bart de Boer Kwartiermaker 31 Maart 2014 Inleiding... 2 Voor en door partners... 2 VisitBrabant: van beweging naar organisatie... 2 Succesfactoren en momentum... 3 De

Nadere informatie

De toekomst begint nu

De toekomst begint nu De toekomst begint nu Meerjarennota Het Noordbrabants Museum 2014-2017 versie 1.0 definitief 1/35 Inhoud De toekomst begint nu... 1 Voorwoord - Het Noordbrabants Museum uit de steigers... 4 Terugblik op

Nadere informatie

Samenwerken onder één dak

Samenwerken onder één dak Samenwerken onder één dak 1 Samenwerken onder één dak Handreiking voor het opzetten van een Cultuurhuis 2 3 Voorwoord Een Cultuurhuis is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, kennis kunnen opdoen en waar

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

Inhoud. Bijlagen. Aanwinsten Uitgaande bruiklenen Toezicht en directie Culturele samenwerking Partners Colofon. Foto: bymarjo 5

Inhoud. Bijlagen. Aanwinsten Uitgaande bruiklenen Toezicht en directie Culturele samenwerking Partners Colofon. Foto: bymarjo 5 jaarverslag 2014 Inhoud Woord vooraf Bericht van de Raad van Toezicht Trots en betrokken - Het Noordbrabants Museum en zijn bezoekers Een topinstelling - Het Noordbrabants Museum als topinstelling Bruisend

Nadere informatie

Beleidsplan (2013 2016)

Beleidsplan (2013 2016) Beleidsplan (2013 2016) De verborgen parel van Amsterdam Opgesteld door Stichting Levend Paardenmuseum de Hollandsche Manege SAMENVATTING In dit document staan de eerste plannen voor de oprichting van

Nadere informatie

Stichting Bibliotheek Rotterdam. Meerjarenbeleidplan 2013-2016

Stichting Bibliotheek Rotterdam. Meerjarenbeleidplan 2013-2016 Stichting Bibliotheek Rotterdam Meerjarenbeleidplan 2013-2016 21 november 2013 Hoofdstukindeling: Managementsamenvatting 1. Trends en bibliotheekontwikkelingen 2. Missie en visie Stadsbibliotheken en Regionale

Nadere informatie

samen voor heel Amsterdam

samen voor heel Amsterdam samen voor heel Amsterdam beleidsplan 2015-2018 samen voor heel Amsterdam Beleidsplan 2015-2018 Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam 1. Inleiding 4 2. Onze omgeving 5 2.1 De Bibliotheekwet 5 2.2 Bibliotheek

Nadere informatie

Voorwoord. Wij gaan graag de uitdaging aan om samen met alle stakeholders Helmond écht op de kaart te zetten.

Voorwoord. Wij gaan graag de uitdaging aan om samen met alle stakeholders Helmond écht op de kaart te zetten. Jaarplan 2015 Voorwoord In nauwe samenwerking met de gemeente Helmond en in samenspraak met diverse andere stakeholders, is gewerkt aan een innovatieve stadsmarketingvisie- en strategie. Deze beoogt focus

Nadere informatie

PROEVEN VAN PARTNER- SCHAP

PROEVEN VAN PARTNER- SCHAP PROEVEN VAN 150 PARTNER- SCHAP Rapport van de stuurgroep Voorbeelden van museale samenwerking en initiatieven gericht op kwaliteit, publieksbereik, kostenbesparing en efficiency 4 oktober 2013 PROEVEN

Nadere informatie

Eerste Concept Beleidsplan 2012-2016

Eerste Concept Beleidsplan 2012-2016 1 Eerste Concept Beleidsplan 2012-2016 2 Hoofdstuk 1 Inleiding In 2007 nam de gemeenteraad de beslissing om het Hoftheater aan te kopen en goede prestatie afspraken te gaan maken om het gemeentelijke cultuurbeleid

Nadere informatie

Meerjaren- Beleidsplan 2012-2015. Vijf collecties, één museum

Meerjaren- Beleidsplan 2012-2015. Vijf collecties, één museum Meerjaren- Beleidsplan 2012-2015 Vijf collecties, één museum Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Managementsamenvatting 6 1.1 Missie 6 1.2 Ambitie voor 2012-2015 6 1.3 Prioriteiten 6 1.4 Bezuinigingen 8 1.5 Verzelfstandiging

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING ALMELO PROMOTIE 2012-2016

BELEIDSPLAN STICHTING ALMELO PROMOTIE 2012-2016 BELEIDSPLAN STICHTING ALMELO PROMOTIE 2012-2016 VOORWOORD Almelo profileren als aantrekkelijke stad met kwalitatief hoogwaardige, attractieve en opvallende evenementen, zo luidt de missie van Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Oneindig Noord-Holland

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Oneindig Noord-Holland Beleidsplan 2013-2015 Stichting Oneindig Noord-Holland 9 oktober 2012 1 Leeswijzer In dit beleidsplan 2013 2015 worden de missie en visie van het platform Oneindig Noord- Holland toegelicht; waar wil Oneindig

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Beschrijving Centraal Museum Utrecht 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is

Nadere informatie

DOK. Meerjarenbeleidsplan 2008-2011. "Er is niets mooiers dan een mooi verhaal"

DOK. Meerjarenbeleidsplan 2008-2011. Er is niets mooiers dan een mooi verhaal DOK Meerjarenbeleidsplan 2008-2011 "Er is niets mooiers dan een mooi verhaal" Inhoud Inleiding Hoofdstuk 1: Dok: Meer dan een bibliotheek! pagina 1 pagina 2 Hoofdstuk 2: DOK's Missie pagina 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

beleidsplan 2013-2016

beleidsplan 2013-2016 beleidsplan 2013-2016 inhoud 1 Nieuw gebouw, nieuw museum, nieuw logo 4 2 Publiekstaak 11 3 Collectietaak 21 4 Bedrijfsvoering 29 Tot slot 35 Beleidsplan Fries Museum 2013-2016 3 1nieuw gebouw, nieuw

Nadere informatie

Strategisch plan 2014_2017

Strategisch plan 2014_2017 Strategisch plan 2014_2017 1 Managementsamenvatting Boeken en werkelijkheid en kunst zijn voor mij soortgelijk Vincent van Gogh aan zijn broer Theo op 2 juni 1875 Het Strategisch Plan van het Van Gogh

Nadere informatie

Memo Aan: de Gemeenteraad Van: het College Datum: 16 april 2012 Onderwerp: beantwoording vragen raadsrotonde 12 april 2012 inzake Afbramerij

Memo Aan: de Gemeenteraad Van: het College Datum: 16 april 2012 Onderwerp: beantwoording vragen raadsrotonde 12 april 2012 inzake Afbramerij Memo Aan: de Gemeenteraad Van: het College Datum: 16 april 2012 Onderwerp: beantwoording vragen raadsrotonde 12 april 2012 inzake Afbramerij Tijdens de raadsrotonde van 12 april jl. is er een voorbereidend

Nadere informatie

GROEI. Zoetermeerse Zaken ONTWIKKELING EN. in Zoetermeer STEEDS IN BEDRIJF STADSTHEATER BUSINESS CLUB BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE

GROEI. Zoetermeerse Zaken ONTWIKKELING EN. in Zoetermeer STEEDS IN BEDRIJF STADSTHEATER BUSINESS CLUB BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE NUMMER 13 SEPTEMBER 2011 Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF ONTWIKKELING EN GROEI in Zoetermeer BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE STADSTHEATER BUSINESS CLUB de Kracht van de Ondernemer 2011 In november worden

Nadere informatie

In verbinding naar de toekomst. Beleidsplan Stichting Akkoord!-po 2011-2015

In verbinding naar de toekomst. Beleidsplan Stichting Akkoord!-po 2011-2015 In verbinding naar de toekomst Beleidsplan Stichting Akkoord!-po 2011-2015 Voorwoord Primair onderwijs bereidt kinderen voor op hun toekomst, ouders hebben de keuze uit openbaar of bijzonder onderwijs.

Nadere informatie

beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1

beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1 beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1 Inhoud 1 Samenvatting 1 2 Inleiding 5 3 Doel en Missie 7 3.1 Missie en Mission Statement 7 3.2 Strategie en Doelstelling 7 3.3 Functies 7 3.3.1

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016

Beleidsplan. Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016 Beleidsplan Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016 Voorwoord Inhoud Voor u ligt het beleidsplan 2013-2016 van de Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe. In een periode die gekenmerkt wordt door

Nadere informatie

ONTDEK!CITYMARKETING

ONTDEK!CITYMARKETING RAPPORT ONTDEK!CITYMARKETING CENTRUMMANAGEMENT EN LEIDEN MARKETING IN EEN NIEUWE FASE DEEL I & II 10 september 2012 INHOUDSOPGAVE Deel I NA DE BESLUITVORMING OVER LEIDEN MARKETING 2013-2016 I - 1 Inleiding:

Nadere informatie

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken Strategisch beleid 2013-2016 KopGroep Bibliotheken www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken inhoud strategisch beleid 2013-2016 Voorwoord 4 Korte terugblik 6 Maatschappelijke

Nadere informatie

Rembrandt terug in het Rembrandthuis

Rembrandt terug in het Rembrandthuis Rembrandt terug in het Rembrandthuis Ondernemingsplan 2013-2016 Museum Het Rembrandthuis Ondernemingsplan Museum Het Rembrandthuis 2013-2016 1. Blik in de toekomst, 2016 2 2. Inleiding 3 3. Het Rembrandthuis:

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, 06-03-2015 Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt

Nadere informatie

Groter dan de som. Voorwoord. Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26

Groter dan de som. Voorwoord. Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26 Businessplan 2015 2018 Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26 Voorwoord Groter dan de som Hierbij presenteren wij Groter dan de som, het businessplan stichting voordekunst

Nadere informatie