ATTAIN PERFORMA STRAIGHT 4398

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ATTAIN PERFORMA STRAIGHT 4398"

Transcriptie

1 ATTAIN PERFORMA STRAIGHT 4398 Steroïde-afgevende, transveneuze, over the wire geleidingsdraad met quadripolaire elektroden ten behoeve van stimulatie via een hartvene Technische handleiding

2 In de onderstaande lijst staan de gedeponeerde of geregistreerde handelsmerken van Medtronic in de Verenigde Staten en mogelijk in andere landen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van de desbetreffende eigenaar. AccuRead, Attain, Attain Hybrid, Medtronic, Performa

3 Inhoud 1 Beschrijving 3 2 Indicaties 4 3 Contra-indicaties 4 4 Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen 4 5 Mogelijke complicaties 7 6 Implantatieprocedure 8 7 Specificaties 15 8 Verklaring van de symbolen op de verpakkingslabels 16 9 Uitsluiting van garantie door Medtronic Service 17 1 Beschrijving De Attain Performa Straight steroïde-afgevende, transveneuze, over the wire LV-geleidingsdraad met quadripolaire elektroden Model 4398 van Medtronic is bedoeld voor stimulatie via een hartvene. Deze geleidingsdraad is voorzien van 4 elektroden die zijn ontworpen om te fungeren als kathoden of anoden, afhankelijk van de programmering van de LV-stimulatiepolariteit van het apparaat: elektrode LV1, de distale elektrode, gepositioneerd bij de distale tip van de geleidingsdraad elektrode LV2, gepositioneerd op een afstand van 21 mm proximaal van de elektrode LV1 elektrode LV3, gepositioneerd op een afstand van 1,3 mm proximaal van de elektrode LV2 elektrode LV4, gepositioneerd op een afstand van 21 mm proximaal van de elektrode LV3 Zie Sectie 6.10, Het verrichten van elektrische metingen, blz. 12 voor informatie over de selectie van de LV-stimulatiepolariteit. Dankzij de IS4-LLLL 1 quadripolaire in-line geleidingsdraadconnector van Medtronic kan er tijdens de implantatie een instrument aangesloten worden. De tip van de connectorpin is voorzien van een witte band waarmee u kunt zien of de geleidingsdraad correct is bevestigd op het apparaat. De contacten van de connector liggen op één lijn met de geleidingsdraadelektroden LV1 naar LV1, LV2 naar LV2, enzovoort: connectorcontact LV1, de connectorpin, gepositioneerd bij de proximale tip van de geleidingsdraad (ligt op één lijn met elektrode LV1) connectorcontact LV2, gepositioneerd distaal van de connectorpin LV1 (ligt op één lijn met elektrode LV2) connectorcontact LV3, gepositioneerd distaal van het connectorcontact LV2 (ligt op één lijn met elektrode LV3) connectorcontact LV4, gepositioneerd distaal van het connectorcontact LV3 (ligt op één lijn met elektrode LV4) In Sectie 7.2, Tekening met specificaties (nominaal), blz. 16 worden de geleidingsdraadelektroden en de connectorcontacten afgebeeld. Via de distale tip van de elektrode kan een voerdraad ingebracht worden om te helpen bij het selecteren van de hartvene. De tip bevat een siliconenmembraan waarmee het binnenlumen wordt afgedicht om het binnendringen van bloed te beperken. Elke elektrode bevat een MCRD (Monolithic Controlled Release Device, monolithisch bediend afgifteapparaat), dat steroïden afgeeft om de ontstekingsreactie in de hartvene te reduceren. De MCRD s bevatten een gecombineerde totale dosis van <1,0 mg dexamethason-acetaatsteroïde. Bij blootstelling aan lichaamsvocht geven de MCRD s steroïde af. Steroïde onderdrukt de ontstekingsreacties waarvan wordt aangenomen dat deze drempelverhogingen bij geïmplanteerde stimulatie-elektroden veroorzaken. De geleidingsdraad is voorzien van 2 polyurethaan tines tussen de elektroden LV1 en LV2, om het contact met de hartvenen te vergemakkelijken. De buitenisolatie van de geleidingsdraad is van polyurethaan en de binnenisolatie is van SI-polyimide (SI-PI) 2. De SI-PI wordt als een isolerende coating aangebracht op de geleiderdraad voordat deze wordt opgerold. De Attain Performa Straight LV-geleidingsdraad Model 4398 kan worden geplaatst met behulp van een voerdraad, een stylet, een binnenkatheter of een binnenkatheter plus een voerdraad of een stylet. Voor het implanteren van de geleidingsdraad in een hartvene dient gebruik te worden gemaakt van een compatibel plaatsingssysteem. Een compatibel plaatsingssysteem bevat een geleidekatheter en een hemostaseklep of introducerklep die kan worden verwijderd of over de geleidingsdraadconnector kan worden geschoven. Neem contact op met Medtronic voor nadere informatie over compatibele plaatsingssystemen. 1.1 Inhoud van de verpakking De geleidingsdraden en toebehoren worden steriel geleverd. Elke verpakking bevat: 1 geleidingsdraad met fixatiehuls 1 inbrenginstrument voor voerdraden 1 voerdraadklem 1 IS4-LLLL verwijst naar de internationale connectorstandaard (ISO 27186:2010) waarbij pulsgeneratoren en geleidingsdraden die aan deze standaard voldoen, op elkaar kunnen worden aangesloten. LLLL geeft aan dat er een lage spanning (L) op de contacten van de geleidingsdraadconnector staat. 2 Door NASA ontwikkelde technologie. 3

4 1 stuurhandgreep voor de voerdraad 4 stylets 2 AccuRead 2.0 interface-instrumenten voor de Analyzer-patiëntenkabel productdocumentatie 1.2 Beschrijving van het toebehoren Alle toebehoren voor eenmalig gebruik dienen volgens de lokale milieuwetgeving te worden verwijderd. AccuRead 2.0-instrument Het AccuRead 2.0 interface-instrument helpt bij de aansluiting van de Analyzer-kabelcontacten op de geleidingsdraadconnectorcontacten. Dankzij deze aansluiting kunnen nauwkeurige elektrische metingen worden uitgevoerd tijdens de implantatie. Hiermee vermijdt u beschadiging van de connector. Fixatiehuls Een fixatiehuls houdt de geleidingsdraad op zijn plaats en voorkomt dat de isolatie van de geleidingsdraad en de geleiders als gevolg van strakke hechtingen beschadigd raken. Voerdraadklem Met een voerdraadklem kan de overtollige voerdraad worden vastgezet en wordt de steriliteit van de voerdraad beschermd en gehandhaafd. Inbrenginstrument voor voerdraden Een inbrenginstrument voor voerdraden biedt extra controle bij het inbrengen van een voerdraad in de connectorpin van de geleidingsdraad of de geleidingsdraadtip. Stuurhandgreep voor de voerdraad Een stuurhandgreep wordt alleen gebruikt bij voerdraden met een diameter van 0,46 mm of minder. De stuurhandgreep biedt extra mogelijkheden voor besturing en rotatie van de voerdraad. Stylet Een stylet verschaft extra stevigheid en beheersbare flexibiliteit om de geleidingsdraad in positie te manoeuvreren. Op elke styletknop staan de diameter van de stylet en de corresponderende geleidingsdraadlengte vermeld. 2 Indicaties De geleidingsdraad wordt toegepast als onderdeel van een biventriculair stimulatiesysteem van Medtronic. 3 Contra-indicaties Coronaire vasculatuur Deze geleidingsdraad is gecontraïndiceerd bij patiënten met een coronaire veneuze vasculatuur die volgens het venogram ongeschikt is voor plaatsing van de Gebruik van steroïde De geleidingsdraad is gecontra-indiceerd voor patiënten bij wie één enkele dosis van 1,0 mg dexamethason-acetaat mogelijk gecontra-indiceerd is. 4 Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen Opmerking: Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen betreffende medische procedures voor het geïmplanteerde systeem van Medtronic, worden aangegeven in de handleiding die bij het apparaat is verpakt. Deze informatie is ook beschikbaar in de handleidingenbibliotheek van Medtronic (www.medtronic.com/manuals). Inspecteren van de steriele verpakking Controleer de steriele verpakking zorgvuldig vóór het openen. Neem contact op met Medtronic als het zegel verbroken of de verpakking beschadigd is. De opslagtemperatuur mag niet hoger zijn dan 40 C. Gebruik het product niet na het verstrijken van de uiterste gebruiksdatum. Sterilisatie De inhoud van de verpakking is vóór verzending door Medtronic met ethyleenoxide gesteriliseerd. De geleidingsdraad is bedoeld voor eenmalig gebruik en is niet bedoeld om gehersteriliseerd te worden. Eenmalig gebruik De geleidingsdraad en het toebehoren zijn uitsluitend bedoeld voor eenmalig gebruik. Benodigde ziekenhuisapparatuur Externe defibrillatieapparatuur dient bij de hand te worden gehouden voor onmiddellijk gebruik tijdens het testen van het zojuist geïmplanteerde geleidingsdraadsysteem, de implantatieprocedure of wanneer aritmieën kunnen optreden of bewust worden opgewekt tijdens post-implantatietests. Externe defibrillatie en cardioversie Externe defibrillatie en cardioversie zijn therapieën waarbij een elektrische schok aan het hart wordt afgegeven om een abnormaal hartritme om te zetten in een normaal ritme. Hartapparaten van Medtronic zijn ontworpen met het oog op blootstelling aan externe defibrillatie en cardioversie. Externe schokken beschadigen het geïmplanteerde systeem maar zelden, maar de kans op beschadiging wordt groter bij hogere energieniveaus. Bij gebruikmaking van deze procedures kunnen de stimulatiedrempels ook tijdelijk of blijvend worden verhoogd of kan tijdelijke of blijvende schade aan het myocard ontstaan. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen als externe defibrillatie of cardioversie noodzakelijk is: Gebruik de laagst mogelijke, klinisch aanvaardbare energie. Plaats de defibrillatiepatches of -peddels minimaal 15 cm van het apparaat vandaan. Plaats de defibrillatiepatches of -peddels loodrecht op het apparaat en het geleidingsdraadsysteem. Als een externe defibrillatie of cardioversie is afgegeven binnen 15 cm van het apparaat, gebruikt u een programmeerapparaat van Medtronic om het apparaat en de geleidingsdraad te evalueren. Lichtnet- en batterijgevoede apparatuur Een geïmplanteerde geleidingsdraad vormt een direct geleidingstraject naar het myocardium. Gebruik tijdens het implanteren en testen van de geleidingsdraad alleen lichtnet- of batterijgevoede apparatuur die speciaal voor dit doel bestemd is, 4

5 om wisselstroom-geïnduceerde fibrillatie te vermijden. Lichtnetgevoede apparatuur die in de omgeving van de patiënt wordt gebruikt, dient goed te zijn geaard. De connectorpinnen van de geleidingsdraad dienen te zijn geïsoleerd tegen eventuele lekstroom die afkomstig is van lichtnetgevoede apparatuur. Meerdere geïmplanteerde systemen Stimulatiepulsen van voornamelijk unipolaire systemen kunnen de waarnemingscapaciteiten van een ander systeem nadelig beïnvloeden. Als een patiënt een afzonderlijk stimulatiesysteem nodig heeft, hetzij permanent hetzij tijdelijk, moet er voldoende afstand bestaan tussen de geleidingsdraden van de twee systemen om interferentie bij de waarneming te vermijden. Reeds eerder geïmplanteerde pulsgeneratoren en implanteerbare cardioverter defibrillatoren moeten over het algemeen worden geëxplanteerd. Gebruik van steroïde Het is niet vastgesteld of de gebruikelijke waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen of complicaties die meestal geassocieerd worden met injecteerbaar dexamethason-acetaat van toepassing zijn op het gebruik van deze geleidingsdraad met een zeer lokale, gecontroleerde afgifte van steroïde. Zwangerschap Er is aangetoond dat dexamethason-acetaat bij veel diersoorten teratogeen is bij toediening met doseringen die vergelijkbaar zijn met de dosis die bij de mens wordt gebruikt. Er zijn geen adequate en goed-gecontroleerde studies uitgevoerd bij zwangere vrouwen. Dexamethason-acetaat mag tijdens de zwangerschap alleen worden gebruikt als de potentiële voordelen de potentiële risico s voor het ongeboren kind rechtvaardigen. Studies bij muizen, ratten en konijnen hebben aangetoond dat bij gebruik van adrenocorticoïden de kans op een gespleten verhemelte, placenta-insufficiëntie, en spontane abortus toeneemt en de intra-uteriene groeisnelheid kan afnemen. Moeders die borstvoeding geven Systemisch toegediende corticosteroïden komen terecht in de moedermelk en kunnen groeistoornissen veroorzaken, de endogene productie van corticosteroïden verstoren of andere ongewenste effecten bij zuigelingen veroorzaken. Gezien de kans op ernstige bijwerkingen die corticosteroïden kunnen veroorzaken bij zuigelingen, moet het besluit worden genomen om de borstvoeding niet voort te zetten dan wel gebruik te maken van een geleidingsdraad zonder steroïden. Hierbij moet rekening worden gehouden met het voordeel van de geleidingsdraad en het medicijn voor de moeder. Gebruik van MCRD s (Monolithic Controlled Release Devices, monolithisch bediende afgifteapparaten) Voorkom vermindering van de beschikbare hoeveelheid steroïde vóór implantatie van de Vermindering van de beschikbare hoeveelheid steroïde kan de lage-drempelprestatie nadelig beïnvloeden. Zorg ervoor dat de elektrode-oppervlakken niet in aanraking komen met materialen die besmetting kunnen veroorzaken. De elektroden mogen bij het implanteren niet worden ondergedompeld in of afgeveegd met een vloeistof, met uitzondering van bloed. Bipolaire stimulatie Als de oppervlakte van de geselecteerde anode groter dan of gelijk aan de oppervlakte van de geselecteerde kathode is, kan dit leiden tot hogere stimulatiedrempels of anodale stimulatie. Deze geleidingsdraad maakt gebruik van 4 elektroden van hetzelfde formaat; derhalve kunnen bipolaire-stimulatieconfiguraties resulteren in hogere stimulatiedrempels of anodale stimulatie. Als er geen therapie kan worden afgegeven via de elektrode LV1, zijn de elektroden LV2, LV3 en LV4 beschikbaar voor gebruik met specifieke apparaten van Medtronic. Raadpleeg de desbetreffende CRT-D-handleiding (Cardiac Resynchronization Therapy) van Medtronic voor meer informatie over het gebruik van de beschikbare opties voor de stimulatiepolariteit van LV-geleidingsdraden. Hanteren van de stylet Stylets dienen altijd met grote zorgvuldigheid te worden behandeld. Om tijdens het opvoeren van de geleidingsdraad in de vene de kans op bloedvatletsel tot een minimum te beperken en de flexibiliteit van de geleidingsdraad te behouden moet de stylet 1 tot 2 cm teruggetrokken blijven of moet voor een flexibeler stylet worden gekozen. Bij het inbrengen van een stylet mag niet te veel druk worden uitgeoefend en mogen geen chirurgische instrumenten worden gebruikt. Voorkom dat stylets overmatig worden gebogen of geknikt, of in aanraking komen met bloed. Als zich bloed of ander vocht op de stylet verzamelt, moet een nieuw exemplaar worden gebruikt. Door ophoping van vocht kan de geleidingsdraad beschadigd raken of kan het opvoeren van de stylet in de geleidingsdraad worden bemoeilijkt. Als het distale uiteinde van de stylet wordt gebogen voordat deze in de geleidingsdraad wordt opgevoerd, veroorzaakt deze aan het distale uiteinde van de geleidingsdraad een kromming. Gebruik geen scherpe voorwerpen om het distale uiteinde van de stylet te buigen. Hanteren van de voerdraad Voerdraden dienen altijd met grote zorgvuldigheid te worden behandeld. Breng het proximale uiteinde van de voerdraad niet in door de lumenafsluiting van de geleidingsdraadtip zonder een inbrenginstrument voor voerdraden te gebruiken. Inbrengen van de voerdraad zonder het inbrenginstrument voor voerdraden kan leiden tot beschadiging van de Beschadiging van een voerdraad kan tot gevolg hebben dat de voerdraad onvoldoende op draaiing en sturing reageert en dat daardoor bloedvatletsel ontstaat. Raadpleeg voor aanvullende informatie over bloedvatbeschadiging en andere potentiële complicaties de bij de voerdraad meegeleverde technische handleiding. 5

6 Als het distale uiteinde van de voerdraad ernstig vervormd of verdraaid raakt, kan het moeilijk zijn deze terug te trekken door de Verwijder daarom de geleidingsdraad en de voerdraad als er aanwijzingen zijn dat het distale uiteinde van de voerdraad beschadigd is, of als er sprake is van veel weerstand bij het opvoeren van de voerdraad. Verwijder de voerdraad uit de geleidingsdraad en plaats een nieuwe voerdraad in de Gebruik niet te veel kracht bij het verwijderen van de voerdraad uit de Raadpleeg de met de voerdraad meegeleverde productdocumentatie voor aanvullende informatie. Behandeling van de geleidingsdraad Geleidingsdraden dienen altijd met grote zorgvuldigheid te worden behandeld. De stylets met een roestkleurige knop zijn niet aanbevolen vanwege het risico op perforatie van de geleiderspiraal/isolatie van de Indien een stylet wordt gebruikt voor het positioneren van de geleidingsdraad, dient u alleen de stylets te gebruiken die zijn meegeleverd met de geleidingsdraad of de stylets in een styletkit (met verkleinde knop). Andere stylets kunnen tot voorbij de geleidingsdraadtip komen en letsel bij de patiënt veroorzaken. Implanteer de geleidingsdraad niet indien deze beschadigd is. Retourneer de geleidingsdraad aan Medtronic. Bescherm de geleidingsdraad tegen materialen die kleine deeltjes zoals vuil en stof verspreiden. Het isolatiemateriaal van de geleidingsdraad trekt deze deeltjes aan. Hanteer de geleidingsdraad met steriele operatiehandschoenen die afgespoeld zijn met steriel water of een vergelijkbare substantie. Vermijd overmatig buigen, knikken of rekken van de Gebruik geen chirurgische instrumenten om de geleidingsdraad of de connectorpin vast te houden. Dompel geleidingsdraden tijdens de implantatie niet onder in minerale olie, siliconenolie of enige andere vloeistof behalve bloed. Gebruik een fixatiehuls bij alle geleidingsdraden. Zorg ervoor dat de fixatiehuls zich vlakbij de connectorpin van de geleidingsdraad bevindt, om te voorkomen dat de huls per ongeluk in de vene schuift. Zorg ervoor dat de fixatiehuls op zijn plaats blijft als de geleidingsdraad vóór het inbrengen afgeveegd moet worden. Forceer de geleidekatheter of de geleidingsdraden niet als er aanzienlijke weerstand wordt ondervonden. Het gebruik van geleidekatheters of geleidingsdraden kan hartletsel veroorzaken. Herpositionering of verwijdering na verloop van tijd Herpositionering of verwijdering na verloop van tijd van geleidingsdraden kan moeilijk zijn door de vorming van bindweefsel. De klinische studie was niet ontworpen om het verwijderen van linksventriculaire geleidingsdraden uit de coronaire veneuze vasculatuur te evalueren. Ga uiterst voorzichtig te werk als een geleidingsdraad verwijderd of geherpositioneerd moet worden. Retourneer alle verwijderde geleidingsdraden aan Medtronic. De stylets met een roestkleurige knop zijn niet aanbevolen vanwege het risico op perforatie van de geleiderspiraal/isolatie van de Controleer de lengte op het geleidingsdraadlabel van de connector om een geschikte styletkit (met verkleinde knop) te kiezen als u de geleidingsdraad herpositioneert. Gebruik altijd een styletkit (met verkleinde knop) die 3 cm korter is dan de lengte van de Als de geleidingsdraad bijvoorbeeld 78 cm lang is, kiest u een styletkit (met verkleinde knop) met stylets van 75 cm. Verwijdering van de geleidingsdraad kan scheuring van het endocard, de klep of de aderwand veroorzaken. De geleidingsdraadverbindingen kunnen loslaten waardoor de tip van de geleidingsdraad en de blote draad in het hart of de vene achterblijven. Chronisch herpositioneren van een geleidingsdraad kan de lage-drempelprestatie van een steroïde-afgevende geleidingsdraad negatief beïnvloeden. Dop achterblijvende geleidingsdraden af om te voorkomen dat elektrische signalen worden doorgeleid. Van geleidingsdraden die zijn doorgesneden, moet het resterende uiteinde worden afgedicht en aan omringend weefsel worden vastgehecht. Wanneer een geleidingsdraad verwijderd en geherpositioneerd wordt, moet nauwkeurig worden gecontroleerd of de isolator of geleiderspiraal is beschadigd voordat de geleidingsdraad wordt geherpositioneerd. Magnetic resonance imaging (MRI) MRI is een soort medische scan waarbij gebruikgemaakt wordt van magnetische velden om een beeld te creëren van het binnenste van het lichaam. MRI mag niet worden toegepast bij patiënten waarbij dit product of deze geleidingsdraad is geïmplanteerd. MRI-scans kunnen leiden tot ernstig letsel, inductie van tachycardieën of beschadiging of storingen bij het geïmplanteerde systeem. Diathermiebehandeling (inclusief therapeutische echografie) Diathermie is een behandeling waarbij lichaamsweefsels therapeutisch worden verwarmd. Bij diathermiebehandelingen wordt gebruikgemaakt van hoogfrequente, kortegolf, microgolf en therapeutische echografie. Behalve therapeutische echografie, mogen er geen diathermiebehandelingen plaatsvinden bij patiënten met een hartapparaat. Diathermiebehandelingen kunnen ernstig letsel of schade aan het geïmplanteerde apparaat en de geleidingsdraden veroorzaken. Therapeutische echografie is het gebruik van echografie met hogere energie dan diagnostische echografie om het lichaam te verwarmen of te agiteren. Therapeutische echografie is acceptabel als bij de behandeling een afstand van minimaal 15 cm wordt aangehouden tussen de applicator en het geïmplanteerde apparaat en de geleidingsdraden. 6

7 5 Mogelijke complicaties De mogelijke complicaties gerelateerd aan het gebruik van transveneuze geleidingsdraden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de volgende patiënt-gerelateerde condities: Luchtembolie Cardiale dissectie Hartperforatie Harttamponade Dissectie van de sinus coronarius Overlijden Endocarditis en pericarditis Erosie door de huid Extracardiale spier- of zenuwstimulatie Fibrillatie of andere aritmieën Hartblok Hartwand- of aderwandruptuur Hematoom/seroma Infectie Myocardiale prikkelbaarheid Myopotentiale waarneming Pericardiale effusie Pericardiale wrijving Pneumothorax Afstotingsverschijnselen zoals plaatselijke weefselreacties Drempelverhoging Trombose Trombo-embolie Beschadiging van de hartklep (vooral bij fragiele harten) Andere mogelijke complicaties met betrekking tot de geleidingsdraad en de geprogrammeerde parameters zijn onder andere: Mogelijke complicatie Losraken van de geleidingsdraad a Losraken van de geleidingsdraad a Breuk van de geleidingsdraadgeleider Indicator van mogelijke complicatie Intermitterend of aanhoudend verlies van capture of LV EGM-signaalintegriteit (inclusief waarneming) a Intermitterende of aanhoudende oversensing Intermitterend of aanhoudend verlies van capture of LV EGM-signaalintegriteit (inclusief waarneming) a Te overwegen corrigerende handelingen Herprogrammeer de LV-stimulatiepolariteit. Herpositioneer de Herprogrammeer de LV-stimulatiepolariteit. Herpositioneer de Vervang de Herprogrammeer de LV-stimulatiepolariteit. Mogelijke complicatie Beschadiging van de isolatie van de geleidingsdraadgeleider Drempelverhoging of exit block Indicator van mogelijke complicatie Intermitterend of aanhoudend verlies van capture of LV EGM-signaalintegriteit (inclusief waarneming) a Verlies van capture a Te overwegen corrigerende handelingen Vervang de Herprogrammeer de LV-stimulatiepolariteit. a Kortstondig verlies van capture of LV EGM-signaalintegriteit (inclusief waarneming) kan optreden na de ingreep totdat de geleidingsdraad is gestabiliseerd. Indien stabilisatie niet optreedt, mag worden verwacht dat de geleidingsdraad is losgeraakt. Implantatietechnieken die de geleidingsdraad kunnen beschadigen zijn onder andere: Pas de uitgangspulsen van het implanteerbare apparaat aan. Herprogrammeer de LV-stimulatiepolariteit. Vervang of herpositioneer de Implantatietechnieken die de geleidingsdraad kunnen beschadigen De geleidingsdraad met kracht door de introducer/het deliverysysteem duwen Gebruik van een te mediale benadering met de veneuze introducer, hetgeen kan resulteren in een costoclaviculaire binding Gebruik van een te stijve stylet Punctie van het periosteum of de pees bij een subclaviculaire benadering, hetgeen kan resulteren in een binding Mogelijke effecten op de geleidingsdraad Beschadiging van de elektrode, geleiderspiraal of isolatie Breuk in de geleiderspiraal, schade aan de isolatie Perforatie van de geleiderspiraal of de isolatie Breuk in de geleiderspiraal, schade aan de isolatie Te overwegen corrigerende handelingen Vervang de Vervang de Vervang de Vervang de 7

8 Implantatietechnieken die de geleidingsdraad kunnen beschadigen De geleidingsdraad door de niet-coronaire centrale toegangsvenen leiden zonder dat de stylet of voerdraad volledig is ingebracht Het proximale uiteinde van de voerdraad door de lumenafsluiting van de geleidingsdraadtip leiden zonder een inbrenginstrument voor voerdraden te gebruiken Mogelijke effecten op de geleidingsdraad Tipdistorsie of perforatie van de isolatie Beschadiging van de lumenafsluiting van de geleidingsdraadtip of beschadiging van de geleiderspiraal/isolatie Te overwegen corrigerende handelingen Vervang de Vervang de 6.3 Veneuze toegang Waarschuwing: Tijdens de implantatie dient back-up-stimulatieapparatuur beschikbaar te zijn. Gebruik van het plaatsingssyteem en/of de geleidingsdraden kan leiden tot hartblok. 1. Gebruik, gebaseerd op uw professionele ervaring, de methode van uw voorkeur om toegang te verkrijgen tot de vena subclavia. Let op: Bepaalde anatomische afwijkingen, zoals een thoraxapertuursyndroom, kunnen een beklemming en vervolgens breuk van de geleidingsdraad in de hand werken. Let op: Inbrenging dient zo lateraal mogelijk plaats te vinden om te voorkomen dat de geleidingsdraad beklemd raakt tussen de clavicula en de eerste rib (Afbeelding 1). Afbeelding 1. 6 Implantatieprocedure 1 Waarschuwing: Forceer de geleidekatheter of de geleidingsdraad niet als er aanzienlijke weerstand wordt ondervonden. Het gebruik van geleidekatheters of geleidingsdraden kan hartletsel veroorzaken. Voor het implanteren van de Attain Performa Straight LV-geleidingsdraad Model 4398 in een geselecteerde hartvene dient gebruik te worden gemaakt van een compatibel plaatsingssysteem, bijvoorbeeld van Medtronic. Een compatibel plaatsingssysteem bevat een geleidekatheter en een hemostaseklep of introducerklep die kan worden verwijderd of over de geleidingsdraadconnector kan worden geschoven. Neem contact op met Medtronic voor nadere informatie over compatibele plaatsingssystemen. Correcte chirurgische procedures en steriele technieken zijn de verantwoordelijkheid van de medische staf. De implantatieprocedures die in deze handleiding worden beschreven, worden slechts ter informatie aangeboden. Iedere arts dient de informatie in deze instructies toe te passen op basis van professionele medische training en ervaring. 6.1 Het plaatsen van de rechtsventriculaire geleidingsdraad Bij de beslissing welke ventriculaire geleidingsdraad als eerste moet worden geplaatst, moet het gemak van het canuleren van de sinus coronarius en de behoefte aan back-up-stimulatie bij de overwegingen worden betrokken. 6.2 Het prepareren van het plaatsingssyteem 1 Aanbevolen inbrengplaats 2. Breng een J-vormige introducer-voerdraad en een percutane introducer sheath in. 3. Breng de geleidekatheter in en zoek toegang tot de sinus coronarius. Raadpleeg de productdocumentatie bij het deliverysysteem voor meer informatie. 6.4 Het maken van venogrammen Maak venogrammen alvorens een geleidingsdraad in de sinus coronarius te plaatsen. Het maken van venogrammen wordt aanbevolen voor het bepalen van een route voor het opvoeren van een geleidingsdraad en het bepalen van een plaats voor de uiteindelijke positionering op basis van de afmeting, vorm, locatie en kronkeligheid van de venen. Venogrammen kunnen eveneens nuttig zijn bij verdenking op letsel van de sinus coronarius. Voor informatie over het maken van een venogram met behulp van een ballonkatheter, zie de bij een dergelijke venogram-ballonkatheter meegeleverde productdocumentatie. Prepareer het plaatsingssysteem voor het implanteren van de geleidingsdraad volgens de instructies in de productdocumentatie van het plaatsingssysteem. 8

9 6.5 Het inbrengen van de geleidingsdraad in het plaatsingssysteem Waarschuwing: Indien een stylet wordt gebruikt voor het positioneren van de geleidingsdraad, dient u alleen de stylets te gebruiken die zijn meegeleverd met de geleidingsdraad of de stylets in een styletkit (met verkleinde knop). Gebruik altijd een stylet die 3 cm korter is dan de lengte van de geleidingsdraad die op het IS4-connectorlabel vermeld staat. Andere stylets kunnen voorbij de geleidingsdraadtip uitsteken en hierdoor letsel veroorzaken. Ook kunnen de hartvene of het hart worden geperforeerd. Waarschuwing: Forceer de geleidingsdraad niet als er aanzienlijke weerstand wordt ondervonden tijdens het opvoeren van de Het gebruik van geleidekatheters of geleidingsdraden kan hartletsel veroorzaken. Let op: Wees voorzichtig bij het hanteren van de geleidingsdraad tijdens het inbrengen. Vermijd overmatig buigen, knikken of rekken van de Gebruik geen chirurgische instrumenten om de geleidingsdraad of de connectorpin vast te houden. De volgende stappen kunnen worden gevolgd om de geleidingsdraad in te brengen: 1. Breng een stylet of een voerdraad in de geleidingsdraad in om de vorm van het distale uiteinde van de geleidingsdraad aan te passen. Opmerking: Als de stylet volledig is ingebracht, bereikt de distale tip van de stylet de distale tip van de geleidingsdraad niet. 2. Breng de geleidingsdraad in het deliverysysteem in. Raadpleeg de productdocumentatie bij het deliverysysteem voor meer informatie. 6.6 Plaatsen van de geleidingsdraad De Attain Performa Straight LV-geleidingsdraad Model 4398 kan worden geplaatst met behulp van een voerdraad, een stylet, een binnenkatheter of een binnenkatheter met een voerdraad of een stylet. Plaatsing met behulp van een stylet Als de hartvene een niet al te scherpe hoek met de sinus coronarius maakt, en de tak van de hartvene is niet kronkelig (Afbeelding 2), gebruik dan een stylet voor het plaatsen van de Afbeelding Sinus coronarius 2 Hartvene Plaatsing met behulp van een voerdraad Als de hartvene een scherpe hoek met de sinus coronarius maakt, en de tak van de hartvene is kronkelig (Afbeelding 3), gebruik dan een voerdraad voor het plaatsen van de Afbeelding Een kronkelige tak van de hartvene met een niet al te scherpe hoek met de sinus coronarius 2 Een kronkelige tak van de hartvene met een scherpe hoek met de sinus coronarius 6.7 Het plaatsen van de geleidingsdraad met behulp van een stylet Waarschuwing: Forceer de geleidingsdraad niet als er aanzienlijke weerstand wordt ondervonden tijdens het opvoeren van de Waarschuwing: Om tijdens het opvoeren van de geleidingsdraad in de vene de kans op bloedvatletsel tot een minimum te beperken en de flexibiliteit van de geleidingsdraad te behouden moet de stylet 1 tot 2 cm teruggetrokken blijven of moet voor een flexibeler stylet worden gekozen. 2 Let op: Gebruik geen scherpe voorwerpen om het distale uiteinde van de stylet te buigen. Het buigen van de stylet kan worden bewerkstelligd met behulp van een steriel instrument met een glad oppervlak (Afbeelding 4). 9

10 Afbeelding 4. Opmerking: Als het moeilijk is de stylet om een bocht op te voeren, overweeg dan een andere stylet te gebruiken. Bij een kronkelige anatomie wordt het gebruik van een flexibeler stylet aanbevolen. Als extra ondersteuning nodig is, wordt het gebruik van een steviger stylet aanbevolen. Er zijn veel technieken die toegepast kunnen worden om de geleidingsdraad met behulp van een stylet in een hartvene op te voeren. De keuze van de techniek wordt aan het oordeel van de arts overgelaten. 6.8 Het plaatsen van de geleidingsdraad met behulp van een voerdraad Waarschuwing: Breng het proximale uiteinde van de voerdraad niet in door de lumenafsluiting van de geleidingsdraadtip zonder een inbrenginstrument voor voerdraden te gebruiken. Inbrengen van de voerdraad zonder het inbrenginstrument voor voerdraden kan leiden tot beschadiging van de lumenafsluiting van de geleidingsdraadtip, de geleiderspiraal of de isolatie. Waarschuwing: Beschadiging van een voerdraad kan tot gevolg hebben dat de voerdraad onvoldoende op draaiing en sturing reageert en dat daardoor bloedvatletsel ontstaat. Raadpleeg voor aanvullende informatie over bloedvatbeschadiging en andere potentiële complicaties de bij de voerdraad meegeleverde technische handleiding. Let op: Ga voorzichtig te werk bij het positioneren van de voerdraad. Raadpleeg de met de voerdraad meegeleverde productdocumentatie voor aanvullende informatie. Opmerkingen: Medtronic raadt aan voerdraden te gebruiken met een diameter van 0,36 mm tot 0,46 mm. Neem voor meer informatie over aanbevolen voerdraden contact op met Medtronic. Overweeg de voerdraad voorafgaand aan het inbrengen onder te dompelen in een heparineoplossing om het risico van trombusvorming tijdens het gebruik tot een minimum te beperken. Een Attain Hybrid-voerdraad moet anders worden voorbereid op het gebruik dan de andere voerdraden in verband met de aangebrachte proximale knop. 1. Kies een voerdraad. Als de patiënt een kronkelige anatomie heeft, wordt het gebruik van een flexibeler voerdraad aanbevolen. Als extra ondersteuning nodig is, gebruik dan een steviger voerdraad. Als u een Attain Hybrid-voerdraad gebruikt, zijn de stappen Stap 2 tot en met Stap 4, die betrekking hebben op het inbrenginstrument, niet van toepassing. 2. Breng de voerdraad in de geleidingsdraad in door het distale (flexibele) uiteinde van de voerdraad in de connectorpin van de geleidingsdraad te plaatsen; gebruik hiervoor het inbrenginstrument voor voerdraden dat in de verpakking is meegeleverd (Afbeelding 5). Om te voorkomen dat de geleidingsdraad losraakt van het inbrenginstrument voor voerdraden, pakt u de voerdraad en het inbrenginstrument stevig vast tussen duim en wijsvinger. Let op: Om het risico van beschadiging van de voerdraad tot een minimum te beperken, moet ervoor worden gezorgd dat het flexibele gedeelte van de voerdraad geheel in de geleidingsdraad is ingebracht voordat het inbrenginstrument voor voerdraden uit de geleidingsdraad wordt verwijderd. Opmerking: Zorg ervoor dat het inbrenginstrument voor voerdraden verwijderd is voordat de geleidingsdraad wordt geïmplanteerd. Afbeelding 5. 1 Voerdraad 2 Connectorpin van de geleidingsdraad 3. Koppel het inbrenginstrument voor voerdraden los van de connectorpin van de 4. Verwijder het inbrenginstrument voor voerdraden door het instrument van het uiteinde van de voerdraad af te schuiven. 5. De stuurhandgreep voor de voerdraad positioneren (Afbeelding 6): Als u een Attain Hybrid-voerdraad gebruikt, moet u eerst de stuurhandgreep op de voerdraad laden voordat u de voerdraad in de connectorpin op het proximale einde van de geleidingsdraad laadt. Voor andere voerdraden: a. Voer de stuurhandgreep op over het proximale (stugge) uiteinde van de voerdraad. b. Zet de stuurhandgreep voor de voerdraad in de buurt van de connectorpin van de geleidingsdraad vast aan de voerdraad. Voer de volgende stappen uit om de voerdraad klaar te maken voor gebruik: 10

11 Afbeelding 6. 1 Stuurhandgreep voor de voerdraad 2 Connectorpin van de geleidingsdraad 6. Bevestig de voerdraadklem aan de voerdraad en zet deze vast binnen het steriele veld. Medtronic raadt aan de voerdraadklem vast te zetten aan de steriele chirurgische doek van de patiënt. Als alternatieve benadering in situaties waarin de voerdraad al geplaatst is, kan de geleidingsdraad met behulp van het inbrenginstrument voor voerdraden op de voerdraad worden geladen. Breng de voerdraad in in de geleidingsdraad door het proximale (stugge) uiteinde van de voerdraad in de distale tip van de geleidingsdraad te plaatsen; gebruik hiervoor het inbrenginstrument voor voerdraden dat in de verpakking is meegeleverd (Afbeelding 7). Opmerkingen: Er kan sprake zijn van lichte weerstand wanneer de voerdraad door de lumenafsluiting van de geleidingsdraadtip wordt geleid. Houd bij het inbrengen van de voerdraad het inbrenginstrument vast tussen duim en wijsvinger, om te voorkomen dat de geleidingsdraad losraakt van het inbrenginstrument. U moet het inbrenginstrument voor voerdraden via de gleuf in het inbrenginstrument verwijderen voordat u de geleidingsdraad implanteert. Afbeelding 7. Verwijder de voerdraad uit de geleidingsdraad en plaats een nieuwe voerdraad in de Gebruik niet te veel kracht bij het verwijderen van de voerdraad uit de Opmerkingen: Als de geleidingsdraad niet opschuift of als de geleidingsdraad en de voerdraad aan elkaar lijken te plakken, kan er sprake zijn van stolsels op de voerdraad bij de tip van de Verwijder de geleidingsdraad en de voerdraad en inspecteer beide. Overweeg het gebruik van een nieuwe voerdraad. Breng de geleidingsdraad en de voerdraad opnieuw in zoals in de vorige stappen beschreven is. Als het moeilijk is de voerdraad om een bocht op te voeren, overweeg dan een andere voerdraad te gebruiken. Bij een kronkelige anatomie wordt het gebruik van een flexibeler voerdraad aanbevolen. Als extra ondersteuning nodig is, wordt het gebruik van een steviger voerdraad aanbevolen. Er zijn veel technieken die toegepast kunnen worden om de geleidingsdraad met behulp van een voerdraad in een hartvene op te voeren. De keuze van de techniek wordt aan het oordeel van de arts overgelaten. 6.9 Het bevestigen van de geleidingsdraad Het fixeren geschiedt altijd op dezelfde wijze, ongeacht de plaatsingsmethode voor de Fixeer de geleidingsdraad onder geleide van röntgendoorlichting in de hartvene (Afbeelding 8). Afbeelding 8. 1 Voerdraad 2 Distale tip van de geleidingsdraad Waarschuwing: Forceer de geleidingsdraad niet als er aanzienlijke weerstand wordt ondervonden tijdens het opvoeren van de Let op: Als het distale uiteinde van de voerdraad ernstig vervormd of verdraaid raakt, kan het moeilijk zijn deze terug te trekken door de Verwijder daarom de geleidingsdraad en de voerdraad als er aanwijzingen zijn dat het distale uiteinde van de voerdraad beschadigd is, of als er sprake is van veel weerstand bij het opvoeren van de voerdraad. De proximale elektrode moet voor optimale elektrische prestaties en fixatie in de geselecteerde vene worden geplaatst, niet in de sinus coronarius. Opmerking: Als de geselecteerde vene groot is, kan het nodig zijn de geleidingsdraad in een kleinere hartvene te positioneren om de geleidingsdraad te kunnen verankeren. Voor optimale elektrische prestaties adviseert Medtronic te zorgen voor een goed contact tussen de elektrode en het weefsel. 11

12 6.10 Het verrichten van elektrische metingen De Attain Performa Straight LV-geleidingsdraad Model 4398 is ontworpen om stimulatie af te geven via selecteerbare elektroden. De 16 beschikbare stimulatiepolariteiten worden weergegeven in Afbeelding 9. Afbeelding 9. RV-defibrillatieelektrode RVgeleidingsdraad RVgeleidingsdraad RV-defibrillatieelektrode LV-geleidingsdraad LV3 LV-geleidingsdraad LV2 LV4 LV4 LV1 LV3 LV2 LV1 1 Uitgebreide bipolaire stimulatiepolariteiten 2 Bipolaire (omkeerbare) stimulatiepolariteiten Uitgebreide bipolaire stimulatie is beschikbaar door deze geleidingsdraad te gebruiken in combinatie met een compatibel CRT-D-systeem en een RV-defibrillatie De 4 beschikbare stimulatiepolariteiten zijn: LV1 naar RV-defibrillatie-elektrode LV2 naar RV-defibrillatie-elektrode LV3 naar RV-defibrillatie-elektrode LV4 naar RV-defibrillatie-elektrode Bipolaire stimulatie is beschikbaar door deze geleidingsdraad te gebruiken in combinatie met een compatibel CRT-D-systeem. De polariteit van elk van de 6 elektrodeparen kan worden omgekeerd, zodat er in totaal 12 bipolaire stimulatiepolariteiten beschikbaar zijn: LV1 naar LV2, LV2 naar LV1 LV1 naar LV3, LV3 naar LV1 LV1 naar LV4, LV4 naar LV1 LV2 naar LV3, LV3 naar LV2 LV2 naar LV4, LV4 naar LV2 LV3 naar LV4, LV4 naar LV3 Opmerking: Als u het LV EGM-signaal bewaakt terwijl de stimulatiepolariteit LV2 naar LV3 of LV3 naar LV2 geselecteerd is, kan de signaalamplitude verzwakt zijn in vergelijking met andere stimulatieconfiguraties, zoals LV1 naar RV-defibrillatie-elektrode. Deze signaalverzwakking is een verwacht kenmerk van de Attain Performa Straight LV-geleidingsdraad Model 4398, in verband met de korte afstand tussen de elektroden LV2 en LV3. Let op: Alvorens elektrische metingen of metingen met betrekking tot de effectiviteit van de defibrillatie uit te voeren, moeten voorwerpen die van geleidende materialen gemaakt zijn, zoals voerdraden of stylets, uit de buurt van alle elektroden worden gehouden. Opmerking: Voordat elektrische metingen worden uitgevoerd, is het aan te raden de stylet of de voerdraad terug te trekken tot in het lumen van de geleidingsdraad, naar een punt proximaal ten opzichte van alle elektroden. De geleidingsdraadtip kan dan zijn normale vorm hervatten, zodat het correcte elektrode-weefselcontact kan plaatsvinden. Met het AccuRead 2.0 interface-instrument voor de Analyzer-patiëntenkabel kunnen nauwkeurige elektrische metingen worden uitgevoerd tijdens de implantatie. Let op: Gebruik het AccuRead 2.0 interface-instrument wanneer u de Analyzer-kabelcontacten aansluit op de geleidingsdraadconnector. Met dit instrument kunt u tijdens de implantatie nauwkeurige elektrische metingen uitvoeren terwijl het risico op beschadiging van de connector, elektrische overbrugging of kortsluiting beperkt wordt. Het risico op beschadiging van de connector, elektrische overbrugging of kortsluiting wordt veroorzaakt door variaties in de Analyzer-kabelcontacten en de breedte en nabijheid van de contacten (ring en pin) op de IS4-connector. Volg de volgende stappen om elektrische metingen te verrichten: 1. Zorg ervoor dat de geleidingsdraadconnector volledig in het AccuRead 2.0-instrument is ingebracht. Als het AccuRead 2.0-instrument correct is bevestigd, is de connectorpin toegankelijk (zie Afbeelding 10). Afbeelding Bevestig een chirurgische kabel aan de geleidingsdraadconnector. Gebruik het AccuRead 2.0 interface-instrument voor de Analyzer-patiëntenkabel om de kabelklemmen uit te lijnen op de contacten op de geleidingsdraadconnector. Dankzij dit instrument kunt u er zeker van zijn dat nauwkeurige metingen worden verkregen. In de tekening van de geleidingsdraden in Sectie 7 wordt meer informatie gegeven over de uitlijning van de contacten van de geleidingsdraadconnector op de geleidingsdraadelektroden. 12

13 3. Gebruik een implantatiemeetinstrument, zoals een pacing system analyzer (PSA), voor het verrichten van elektrische metingen. Voor informatie over het gebruik van het implantatiemeetinstrument moet de bijgeleverde productdocumentatie worden geraadpleegd. De geleidingsdraad is correct geplaatst als de stimulatiedrempels laag zijn en als intracardiale signaalamplitudes in voldoende mate worden waargenomen. Opmerkingen: Een lage stimulatiedrempel zorgt voor een veiligheidsmarge die gewenst is voor het opvangen van een mogelijke drempelverhoging die zich binnen 2 maanden na de implantatie kan voordoen. Toereikende acute LV EGM-signaalamplitudes garanderen dat de geleidingsdraad de intrinsieke cardiale signalen in voldoende mate waarneemt. De minimale signaalvereisten zijn afhankelijk van de gevoeligheid van het apparaat. Aanvaardbare acute signaalamplitudes voor de geleidingsdraad moeten groter zijn dan het minimale waarnemingsvermogen van het apparaat. Houd hierbij rekening met een toereikende veiligheidsmarge in verband met de ingroei van de 3 Tabel 1. Aanbevolen metingen tijdens implantatie a Aanbevolen meting Maximale acute stimulatiedrempels b Minimale acute LV EGM-signaalamplitude Linkerventrikel 3,0 V 4,0 mv c a Hierbij wordt uitgegaan van een weerstand van 500 Ω. b Bij een ingestelde pulsduur van 0,5 ms. c De LV EGM-signaalamplitude voor de stimulatiepolariteiten LV2 naar LV3 of LV3 naar LV2 kan verzwakt zijn in vergelijking met andere stimulatiepolariteiten, zoals LV1 naar RV-defibrillatie-elektrode. 4. Als de elektrische metingen zich niet op een acceptabel niveau stabiliseren, kan het nodig zijn de geleidingsdraad opnieuw te positioneren en de testprocedure te herhalen. 5. Controleer op stimulatie van de middenrifzenuw door te stimuleren met 10 V en een pulsduur van meer dan 0,5 ms. Controleer dan met behulp van röntgendoorlichting of met behulp van rechtstreekse abdominale palpitatie op contractie van het diafragma. Verder kunnen onder meer tests met houdingsveranderingen van de patiënt worden uitgevoerd om chronische omstandigheden in staande houding te simuleren. Als zich stimulatie van de middenrifzenuw voordoet, verlaagt u het voltage totdat een stimulatiedrempel voor de middenrifzenuw is vastgesteld. Als er sprake is van stimulatie van de middenrifzenuw, moet u overwegen de stimulatiepolariteit te wijzigen of de geleidingsdraad te verplaatsen. 6. Het AccuRead 2.0-instrument kan uit een voerdraad of stylet verwijderd worden via de gleuf in de zijkant van het instrument (zie Afbeelding 11). Afbeelding Het AccuRead 2.0-instrument van de connectorpin verwijderen 2 Het AccuRead 2.0-instrument van de stylet verwijderen via de gleuf van het instrument 6.11 Het verwijderen van de geleidekatheter van de geleidingsdraad Opmerking: Ga naar Stap 2 als een Attain Hybrid-voerdraad gebruikt is voor het plaatsen van de Voor het verwijderen van de katheter is het niet nodig de Attain Hybrid-voerdraad te vervangen door een stylet. Wanneer de geleidingsdraad zich in de uiteindelijke positie bevindt, moet de geleidekatheter van de geleidingsdraad worden verwijderd: 1. Verwijder de voerdraad en het inbrenginstrument voor voerdraden, indien gebruikt. Vervang de voerdraad door een rechte stylet (met verkleinde knop). Breng de rechte stylet in de geleidingsdraad in tot halverwege de sinus coronarius. 3 De LV EGM-signaalamplitude voor de stimulatiepolariteiten LV2 naar LV3 of LV3 naar LV2 kan verzwakt zijn in vergelijking met andere stimulatiepolariteiten, zoals LV1 naar RV-defibrillatie-elektrode. 13

14 2. Verwijder de geleidekatheter van de Zie de productdocumentatie bij het deliverysysteem voor verdere informatie. Opmerking: Gebruik bij splijtbare plaatsingssystemen van Medtronic een mesje dat compatibel is met een geïsoleerde geleidingsdraad van 1,75 mm (5,3 French). 3. Verwijder de stylet of de Attain Hybrid-voerdraad voorzichtig en in zijn geheel. Pak bij het verwijderen van de stylet de geleidingsdraad stevig vast dichtbij het distale uiteinde van de connectorpin; hierdoor wordt voorkomen dat de geleidingsdraadtip kan losraken. 4. Zorg ervoor dat de geleidingsdraadconnector volledig in het AccuRead 2.0 interface-instrument voor de Analyzer-patiëntenkabel ingebracht is en herhaal de elektrische metingen. Zie Sectie 6.10, Het verrichten van elektrische metingen, blz Het fixeren van de geleidingsdraad Let op: Ga voorzichtig te werk bij het fixeren van de Fixeer de geleidingsdraad met niet-resorbeerbare hechtingen. Probeer de fixatiehuls niet te verwijderen of door te snijden. Gebruik de tabs van de fixatiehuls niet voor het hechten. Zorg ervoor dat de geleidingsdraadtip tijdens het fixeren niet losraakt. Breng de hechtingen niet zo strak aan dat deze de vene, de geleidingsdraad of de fixatiehuls beschadigen (Afbeelding 12). Breng geen hechtingen rechtstreeks op de geïsoleerde geleidingsdraad aan (Afbeelding 12). Afbeelding Het aansluiten van de geleidingsdraad Let op: Implantatiegereedschappen zoals een stylet, voerdraad of AccuRead 2.0 interface-instrument voor de Analyzer-patiëntenkabel, moeten altijd verwijderd worden voordat de geleidingsdraad op het apparaat wordt aangesloten. Als de implantatiegereedschappen niet worden verwijderd, kan een niet-functionerende geleidingsdraad het gevolg zijn. Sluit de geleidingsdraad aan op een implanteerbaar apparaat. 1. Steek de connector van de geleidingsdraad in het connectorblok van het apparaat. Raadpleeg de productdocumentatie bij het implanteerbare apparaat voor instructies voor de juiste aansluitingen van de 2. Verricht elektrische metingen via het apparaat Het plaatsen van het apparaat en de geleidingsdraad in de pocket Let op: Ga voorzichtig te werk bij het plaatsen van het apparaat en de geleidingsdraden in de pocket. Verzeker u ervan dat de geleidingsdraden het apparaat niet onder een scherpe hoek geplaatst verlaten. Pak de geleidingsdraad of het apparaat niet met chirurgische instrumenten vast. Rol de geleidingsdraad niet op. Als de geleidingsdraad opgerold wordt, kan deze om zijn as draaien en vervolgens losraken (Afbeelding 14). Afbeelding 14. Fixeer de geleidingsdraad door alle 3 de groeven te gebruiken: 1. Plaats de fixatiehuls tegen of bij de vene. 2. Bevestig de fixatiehuls aan de geïsoleerde geleidingsdraad door in elk van de 3 groeven een hechting stevig vast te zetten (Afbeelding 13). Afbeelding 13. Gebruik de volgende stappen om het apparaat en de geleidingsdraden in de pocket te plaatsen: 1. Om ongewenste verdraaiing van de geleidingsdraad of buiging in een scherpe hoek te voorkomen, draait u het apparaat om zo het overtollige deel van de geleidingsdraad er losjes omheen te wikkelen (Afbeelding 15). Afbeelding Er dient ten minste 1 extra hechting in 1 van de groeven te worden gebruikt om de fixatiehuls en de geleidingsdraad aan het bindweefsel te bevestigen. 2. Plaats het apparaat en de geleidingsdraden in de pocket. 14

15 3. Controleer vóór u de pocket sluit de correcte werking van de waarnemings- en stimulatiefuncties en de effectiviteit van de cardioversie- en defibrillatiefuncties Post-implantatie-evaluatie Controleer na de implantatie continu het elektrocardiogram van de patiënt totdat deze uit het ziekenhuis ontslagen wordt. Als een geleidingsdraad losraakt, gebeurt dit meestal vrij kort na de implantatie. Ter controle van een correcte plaatsing van de geleidingsdraad wordt aanbevolen om röntgenfoto s te maken en stimulatie/waarnemingsdrempels te bepalen; dit dient te geschieden vlak vóór ontslag uit het ziekenhuis, 3 maanden na de implantatie en vervolgens om de 6 maanden. Mocht de patiënt komen te overlijden, verwijder dan alle geïmplanteerde geleidingsdraden en apparaten en stuur deze op naar Medtronic, samen met een volledig ingevuld Product Information Report-formulier. 7 Specificaties 7.1 Specificaties (nominaal) Parameter 4398 Lettercode serienummer Type Gestimuleerde kamer Lengte Connector QUB Linkerventrikel cm IS4-LLLL Materiaal Geleider: 25% zilver (Ag)-kern-MP35N Elektrodeconfiguratie Diameter Quadripolaire elektrode Isolatiemateriaal: Elektroden: Connectorpin: Connectorringen: Gegoten lumenafdichting: Geïsoleerde geleidingsdraad: Polyurethaan (buitenisolatie) SI-polyimide (SI-PI) (binnenisolatie) a Platina-iridiumlegering met een coating van titaniumnitride MP35N MP35N Silicone Radiaal, coating van titaniumnitride, steroïdeafgevend 1,75 mm (5,3 French) Parameter 4398 Deliverysysteem van Medtronic (aanbevolen binnendiameter) Diagnostische voerdraad (aanbevolen diameter) Elektroden: Spacer tussen de elektroden LV1 (distaal) en LV2: Spacer tussen de elektroden LV2 en LV3: Spacer tussen de elektroden LV3 en LV4 (proximaal): 1,70 mm (5,1 French) 1,30 mm (3,9 French) 1,57 mm (4,7 French) 1,30 mm (3,9 French) 1,90 mm (5,7 French) Elektrodeoppervlak 5,8 mm 2 Afstand tussen elektroden Elektrode LV1 (distaal) tot LV2: Elektrode LV2 tot LV3: 0,36 mm tot 0,46 mm 21 mm 1,3 mm 21 mm Geleiderweerstand LV1 22 ±5 Ω (78 cm) 24 ±6 Ω (88 cm) Steroïde Gecombineerd totaal aan steroïden LV2 LV3 LV4 Dexamethason-acetaat Steroïde-bindmiddel a Door NASA ontwikkelde technologie. 19 ±4 Ω (78 cm) 21 ±5 Ω (88 cm) 18 ±4 Ω (78 cm) 21 ±4 Ω (88 cm) 17 ±4 Ω (78 cm) 20 ±4 Ω (88 cm) Elektrode LV3 tot LV4 (proximaal): <1,0 mg Silicone 15

16 7.2 Tekening met specificaties (nominaal) Afbeelding IS4-connector 7 Contact LV4 8 Contact LV3 9 Contact LV2 10 Contact LV1 8 Verklaring van de symbolen op de verpakkingslabels Controleer het verpakkingslabel om te zien welke symbolen op dit product van toepassing zijn. Tabel 2. Verklaring van de symbolen op de verpakking Symbool Verklaring Conformité Européenne (Europese Conformiteit). Dit symbool betekent dat het product volledig voldoet aan de Europese Richtlijn AIMD 90/385/EEG. Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is Niet opnieuw gebruiken Maximale temperatuur Gesteriliseerd met ethyleenoxide Raadpleeg de gebruiksaanwijzing Productiedatum Fabrikant Te gebruiken tot en met Bestelnummer 1 Elektrode LV1 (de distale elektrode): geometrisch stimulatieoppervlak nominaal 5,8 mm 2 2 Elektrode LV2: geometrisch stimulatieoppervlak nominaal 5,8 mm 2 3 Elektrode LV3: geometrisch stimulatieoppervlak nominaal 5,8 mm 2 4 Elektrode LV4 (de proximale elektrode): geometrisch stimulatieoppervlak nominaal 5,8 mm 2 5 Fixatiehuls Geautoriseerd vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap Serienummer 16

17 Tabel 2. Verklaring van de symbolen op de verpakking (vervolg) Symbool Verklaring Hier openen Tabel 2. Verklaring van de symbolen op de verpakking (vervolg) Symbool Verklaring Defibrillatie Inhoud van de verpakking Uit- en indraaibaar, inschroefbaar Productdocumentatie Met tines Attentie: Zie bijgevoegde documentatie Toebehoren Binnendiameter Lengte van de geleidingsdraad Steroïde-afgevend Geleidingsdraad-introducer Geleidingsdraad-introducer met voerdraad J-vormig Katheter Katheter wordt OTW geplaatst Geleidingsdraad Transveneuze geleidingsdraad voor stimulatie van de hartvene Transveneuze ventriculaire geleidingsdraad Transveneuze atriale geleidingsdraad Transveneuze geleidingsdraad met één defibrillatie-elektrode 9 Uitsluiting van garantie door Medtronic Voor volledige garantie-informatie wordt verwezen naar het bijgesloten garantiedocument. 10 Service Medtronic beschikt over hoog opgeleide vertegenwoordigers en technici op locaties in de hele wereld die u van dienst kunnen zijn en op verzoek training van gekwalificeerd ziekenhuispersoneel in het gebruik van Medtronic producten kunnen verzorgen. Daarnaast beschikt Medtronic ook over hoogopgeleid personeel dat technisch advies kan geven aan productgebruikers. Neem voor meer informatie contact op met Medtronic. Zie het telefoonnummer of adres van Medtronic dat op de achterzijde van deze handleiding staat vermeld. Transveneuze geleidingsdraad met twee defibrillatie-elektroden Stimulatie Waarneming 17

18

19

20 Fabrikant Medtronic, Inc. 710 Medtronic Parkway Minneapolis, MN Verenigde Staten Tel Fax Geautoriseerd vertegenwoordiger van Medtronic binnen de EG Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat PJ Heerlen Nederland Tel Fax Hoofdkantoor Europa/Afrika/Midden-Oosten Medtronic International Trading Sàrl Route du Molliau 31 Case Postale 84 CH-1131 Tolochenaz Zwitserland Tel Fax Australië Medtronic Australasia Pty Ltd 97 Waterloo Road North Ryde, NSW 2113 Australië Technische handleidingen: Medtronic, Inc M948374A006A *M948374A006*

Balloon Catheter Systems. Balloon Catheter System. Merknaam De merknaam van dit hulpmiddel is Overtoom Balloon Catheter System.

Balloon Catheter Systems. Balloon Catheter System. Merknaam De merknaam van dit hulpmiddel is Overtoom Balloon Catheter System. GEBRUIKSAANWIJZING Overtoom Balloon Catheter Systems Balloon Catheter System Merknaam De merknaam van dit hulpmiddel is Overtoom Balloon Catheter System. Beschrijving van het hulpmiddel Het Overtoom Balloon

Nadere informatie

PIJN VERLICHTEN, LEVEN HERSTELLEN. U krijgt een permanent neurostimulatiesysteem. Innovating for life.

PIJN VERLICHTEN, LEVEN HERSTELLEN. U krijgt een permanent neurostimulatiesysteem. Innovating for life. PIJN VERLICHTEN, LEVEN HERSTELLEN U krijgt een permanent neurostimulatiesysteem Innovating for life. 1 Tijdens de operatie wordt een permanente neurostimulator onder uw huid geplaatst. Deze neurostimulator

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Nederlands. Alarmsysteem & Sensorpleister

Gebruiksaanwijzing Nederlands. Alarmsysteem & Sensorpleister Gebruiksaanwijzing Nederlands Alarmsysteem & Sensorpleister Gebruiksaanwijzing Alarmsysteem & Sensorpleister Dutch version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad, Sweden www.redsensemedical.com

Nadere informatie

SENSIA SES01 Eenkamerpacemaker (AAI/VVI)

SENSIA SES01 Eenkamerpacemaker (AAI/VVI) SENSIA SES01 Eenkamerpacemaker (AAI/VVI) Implantatiehandleiding 2005 0123 Onderstaande termen zijn handelsmerken van Medtronic: Capture Management, Medtronic, Sensia Inhoud 1 Beschrijving 5 2 Indicaties

Nadere informatie

CARDIA CRT-D D384TRG. Artsenhandleiding

CARDIA CRT-D D384TRG. Artsenhandleiding Digitale implanteerbare cardioverter defibrillator met cardialeresynchronisatietherapie (VVE-DDDR) ATP During Charging -functie, Ventriculaire waarnemingsrespons-functie, Doorgeleide AF-respons-functie

Nadere informatie

GLENVEIGH SURGICAL BALLON VOOR VAGINAAL HERSTEL

GLENVEIGH SURGICAL BALLON VOOR VAGINAAL HERSTEL GLENVEIGH BALLON VOOR VAGINAAL HERSTEL GEBRUIKSAANWIJZING LET OP: volgens de federale wetgeving van de VS mag dit hulpmiddel uitsluitend worden verkocht door of op voorschrift van een arts. Lees vóór gebruik

Nadere informatie

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe Bedankt voor het aanschaffen van het SingStar Microphone Pack. Lees voor u dit product gaat gebruiken

Nadere informatie

ENSURA DR MRI SURESCAN EN1DR01, ENSURA SR MRI SURESCAN EN1SR01

ENSURA DR MRI SURESCAN EN1DR01, ENSURA SR MRI SURESCAN EN1SR01 ENSURA DR MRI SURESCAN EN1DR01, ENSURA SR MRI Onder voorwaarden MR-veilige digitale tweekamerpacemaker met SureScan -technologie (OOE-DDDR) Onder voorwaarden MR-veilige digitale eenkamerpacemaker met SureScan

Nadere informatie

PICC Radboud universitair medisch centrum

PICC Radboud universitair medisch centrum PICC Inhoud De PICC 3 Waarom een PICC? 4 Inbrengen 4 Complicaties 5 Leefregels 6 Verzorging insteekplaats 6 Het heparineslot 7 Contact opnemen 7 Tot slot 7 In overleg met uw behandelend arts is besloten

Nadere informatie

ENRHYTHM MRI SURESCAN EMDR01

ENRHYTHM MRI SURESCAN EMDR01 ENRHYTHM MRI SURESCAN EMDR01 Tweekamerpacemaker met SureScan -technologie (OAE-DDDR) MR Conditional (MR-veilig onder voorwaarden) met MVP -modus, AT/AF Suite-diagnostieken en -therapieën, en Cardiac Compass

Nadere informatie

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing CECH-ZHD1 7020228 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing AED-trainer

Gebruiksaanwijzing AED-trainer Gebruiksaanwijzing AED-trainer ONDERDEELNUMMER Copyright 2007 Cardiac Science Corporation. All rights reserved. De AED-trainer (trainingstoestel voor automatische externe defibrillators) is een apparaat

Nadere informatie

BRAVA CRT-D DTBC2D1. Producthandleiding

BRAVA CRT-D DTBC2D1. Producthandleiding BRAVA CRT-D DTBC2D1 Digitale implanteerbare cardioverter defibrillator met cardialeresynchronisatietherapie (VVE-DDDR) PhysioCurve -ontwerp, CardioSync -optimalisatie, SmartShock -technologie, Volledige

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. WorkCentre C2424 copier-printer

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. WorkCentre C2424 copier-printer Gebruikersveiligheid Het systeem en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

HP Power Distribution Rack

HP Power Distribution Rack HP Power Distribution Rack Installatie-instructies Belangrijke veiligheidsinformatie WAARSCHUWING: Er is kans op letsel door elektrische schokken en gevaarlijk hoge spanningsniveaus. De elektrische aansluitingen

Nadere informatie

Inleiding tot de VWING

Inleiding tot de VWING Aanpriktraining Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor alle contra-indicaties, waarschuwingen, aandachtspunten, bijwerkingen en de volledige instructies. 00274 NL rev. F 12sep2014 Inleiding tot de VWING

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Uitleg externe tijdelijke pacemaker

Uitleg externe tijdelijke pacemaker Uitleg externe tijdelijke pacemaker De eerste externe pacemaker (1958) drs. M. van Trigt Sr. Therapy Sales Specialist Medtronic Trading NL BV 1 Externe tijdelijke tweekamerpacemaker Marcel van Trigt 10

Nadere informatie

NutropinAq Pen. instructies voor gebruik samen met NutropinAq

NutropinAq Pen. instructies voor gebruik samen met NutropinAq NutropinAq Pen instructies voor gebruik samen met NutropinAq INJECTEER HET GENEESMIDDEL UITSLUITEND NADAT U MET UW ARTS OF VERPLEEGKUNDIGE DE JUISTE TECHNIEK GOED HEEFT GEOEFEND. Let op: Lees de onderstaande

Nadere informatie

SoloStar. informatiebrochure

SoloStar. informatiebrochure SoloStar informatiebrochure 2 Inhoudsopgave Bewaren 4 Belangrijke informatie voor gebruik van de SoloStar 5 Leer uw SoloStar kennen 6 Stap 1. Controleer uw insuline 7 Stap 2. Bevestigen van de naald 7

Nadere informatie

Veiligheid afwasautomaat 4. Vereisten installatie 5. Instructies installatie 7

Veiligheid afwasautomaat 4. Vereisten installatie 5. Instructies installatie 7 Montageinstructies Veiligheid afwasautomaat 4 Vereisten installatie 5 Instructies installatie 7 Veiligheid afwasautomaat De veiligheid van uzelf en van andere personen is erg belangrijk. We hebben een

Nadere informatie

RELIA RESR01 Frequentieresponsieve eenkamerpacemaker (AAIR/VVIR, AAI/ VVI)

RELIA RESR01 Frequentieresponsieve eenkamerpacemaker (AAIR/VVIR, AAI/ VVI) RELIA RESR01 Frequentieresponsieve eenkamerpacemaker (AAIR/VVIR, AAI/ VVI) Implantatiehandleiding 2008 0123 Onderstaande termen zijn handelsmerken van Medtronic: Capture Management, Medtronic, Relia Inhoud

Nadere informatie

CARDIA VR D384VRG. Digitale implanteerbare eenkamercardioverter defibrillator (VVE-VVIR) ATP During Charging - en Wavelet-functie.

CARDIA VR D384VRG. Digitale implanteerbare eenkamercardioverter defibrillator (VVE-VVIR) ATP During Charging - en Wavelet-functie. Digitale implanteerbare eenkamercardioverter defibrillator (VVE-VVIR) ATP During Charging - en Wavelet-functie Artsenhandleiding 0123 2011 Artsenhandleiding Een handleiding voor het gebruik en het programmeren

Nadere informatie

Veiliger werken. BD AutoShield Duo. Veiligheidspennaald met dubbele automatische naaldbescherming 0,30mm (30G) x 5mm

Veiliger werken. BD AutoShield Duo. Veiligheidspennaald met dubbele automatische naaldbescherming 0,30mm (30G) x 5mm Veiligheidspennaald met dubbele automatische naaldbescherming 0,30mm (30G) x 5mm is de enige veiligheidspennaald die beschikbaar is in 5mm, 30G met dubbele automatische naaldbescherming. BD AutoShield

Nadere informatie

BIJSLUITER Activyl Tick Plus spot-on oplossing voor honden

BIJSLUITER Activyl Tick Plus spot-on oplossing voor honden BIJSLUITER Activyl Tick Plus spot-on oplossing voor honden 1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

Nadere informatie

EF24-70mm f/2.8l II USM

EF24-70mm f/2.8l II USM EF24-70mm f/2.8l II USM NLD Handleiding Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Canon-product. De EF24-70mm f/2,8l II USM van Canon is een hoogwaardig standaard zoomobjectief voor gebruik met EOS-camera

Nadere informatie

150841-0. Dit pakket wordt in de volgende talen geleverd:

150841-0. Dit pakket wordt in de volgende talen geleverd: NL OSTEOSET XR VULMIDDEL VOOR BOTRUIMTEN 150841-0 Dit pakket wordt in de volgende talen geleverd: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 -

Nadere informatie

EVERA S DR DDBC3D4. Producthandleiding

EVERA S DR DDBC3D4. Producthandleiding EVERA S DR DDBC3D4 Digitale implanteerbare tweekamercardioverter defibrillator (DDE-DDDR) PhysioCurve -ontwerp, SmartShock -technologie, Volledige Capture Management -diagnostiek (ACM, RVCM) Producthandleiding

Nadere informatie

Keystone OM13 - EPI-2 driedraads module Handleiding voor installatie en onderhoud

Keystone OM13 - EPI-2 driedraads module Handleiding voor installatie en onderhoud Voor installatie moeten deze instructies volledig zijn gelezen en begrepen Inhoud 1 Optionele module 13: driedraads module.. 1 2 Installatie... 2 3 OM13-module instellen en configureren... 8 4 OM13-pakketten...

Nadere informatie

MYSON. Kickspace 500, 600 & 800. Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften. Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden

MYSON. Kickspace 500, 600 & 800. Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften. Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden MYSON Kickspace 500, 600 & 800 Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE INFORMATIE 3 2. ONTWERP CV INSTALLATIE

Nadere informatie

Betonkabel Vloerverwarming

Betonkabel Vloerverwarming Überschrift beperkte Installatiehandleiding Warmup Betonkabel Vloerverwarming BELANGRIJK: Lees eerst deze handleiding alvorens u uw verwarming gaat installeren. Foutieve installatie kan de verwarming beschadigen

Nadere informatie

Inleiding.. 3. Productoverzicht.4. Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid 5. Bewaar deze gebruiksaanwijzing.5

Inleiding.. 3. Productoverzicht.4. Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid 5. Bewaar deze gebruiksaanwijzing.5 GEBRUIKSAANWIJZING Inhoudsopgave: Inleiding.. 3 Productoverzicht.4 Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid 5 Bewaar deze gebruiksaanwijzing.5 Hoe creëer ik verschillende haarstijlen 7 2 Inleiding:

Nadere informatie

ENPULSE. E2DR 01/03/06/21/31/33 Frequentieresponsieve tweekamerpacemaker (DDDR) Implantatiehandleiding

ENPULSE. E2DR 01/03/06/21/31/33 Frequentieresponsieve tweekamerpacemaker (DDDR) Implantatiehandleiding ENPULSE E2DR 01/03/06/21/31/33 Frequentieresponsieve tweekamerpacemaker (DDDR) Implantatiehandleiding 2003 0123 Onderstaande termen zijn handelsmerken van Medtronic: EnPulse, Intrinsic, Medtronic Inhoud

Nadere informatie

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING SBM3 / 125.505 SBM4 / 125.510 SBM6 / 125.520 INHOUDSOPGAVE 1. DOEL en BEREIK 2. AANSPRAKELIJKHEID 3. AANWIJZINGEN 4. BASISEIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

Handleiding voor. Compact. Natte spons POROSITEIT DETECTOR

Handleiding voor. Compact. Natte spons POROSITEIT DETECTOR Handleiding voor Compact Natte spons POROSITEIT DETECTOR Voldoet aan de eisen als gegeven in: Australian Standard AS3894.2-2002 (Wet Sponge Testing), ASTM G62-A, NACE RP0274-98, ASTM G6 and AS1580.485.1

Nadere informatie

BES External Signaling Device

BES External Signaling Device BES External Signaling Device IUI-BES-AO nl Installatie handleiding BES External Signaling Device Inhoud nl 3 Inhoudsopgave 1 Veiligheid 4 2 Beknopte informatie 5 3 Systeemoverzicht 6 4 Installatie 7

Nadere informatie

Installatievoorschriften

Installatievoorschriften Installatievoorschriften Bestudeer deze instructies aanachtig voor aanvang van de installatiewerk-zaamheden! Deze E-Heat vloerverwarmingsfolie dient aangesloten te worden op 230V. Installatie dient te

Nadere informatie

Tuberositas transpositie

Tuberositas transpositie Tuberositas transpositie De tuberositas transpositie Inleiding U krijgt een operatie aan de knie in verband met problemen met uw knieschijf. Bij deze operatie wordt de aanhechting van de pees van de bovenbeenspieren

Nadere informatie

Bediening van de Memory Stick-speler

Bediening van de Memory Stick-speler Bediening Bediening van de Memory Stick-speler Over Memory Sticks Stel Memory Sticks niet bloot aan statische elektriciteit en elektrische bronnen. Dit om te voorkomen dat gegevens op de stick verloren

Nadere informatie

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 1 DAISYSPELER PLEXTALK PTN1 Korte inleiding: Wij hopen dat u plezier zult beleven aan het beluisteren van de digitale boeken. Dit document beschrijft de hoofdfuncties

Nadere informatie

Handleiding Quick start

Handleiding Quick start Handleiding Quick start Geachte klant, Hartelijk dank dat u heeft gekozen voor de mobiele telefoon General Mobile Discovery. Deze quick start handleiding is bedoeld om de belangrijkste functies van het

Nadere informatie

Gumax Terrasverwarmer

Gumax Terrasverwarmer Gumax Terrasverwarmer De energiezuinige terrasverwarmer op infraroodbasis zonder rode gloed Handleiding Model PAH-2011-1 3200 watt Lees alle instructies zorgvuldig door alvorens dit apparaat te installeren

Nadere informatie

Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing

Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing CECH-ZCD1 7020229 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Onderhoud en opslag

Hoofdstuk 9 Onderhoud en opslag Onderhoud en opslag Hoofdstuk 9 Onderhoud en opslag 9.1 Onderhoud van het maaidek Robomow is een functionele mulch maaier. Daarom kunnen zich grasresten ophopen onder het maaidek, vooral bij het maaien

Nadere informatie

MG 21 O Infrarood masseerapparaat Gebruikshandleiding

MG 21 O Infrarood masseerapparaat Gebruikshandleiding MG 21 NL O Infrarood masseerapparaat Gebruikshandleiding Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Meegeleverd

Nadere informatie

OVERZICHT APPARAAT. Knop Type patiënt. Pacemaker. Sync. Knop Rapporten Knop Afdrukken. Navigatieknoppen. Therapiepoort. ECG-poort.

OVERZICHT APPARAAT. Knop Type patiënt. Pacemaker. Sync. Knop Rapporten Knop Afdrukken. Navigatieknoppen. Therapiepoort. ECG-poort. SCHERM DEFIBRILLATOR OVERZICHT APPARAAT Knop Type patiënt Indicator Klaar voor gebruik USB-poort Therapieknop Overzicht apparaat AED Off Uit Monitor Display Kies energie Laden-knop Pacemaker Knop Lead

Nadere informatie

MRI-onderzoek. Medische Beeldvorming

MRI-onderzoek. Medische Beeldvorming 00 MRI-onderzoek Medische Beeldvorming Wat is MRI? MRI is de afkorting van Magnetic Resonance Imaging. Bij een MRIonderzoek worden geen röntgenstraling gebruikt maar een sterk magneetveld en radiogolven.

Nadere informatie

Cardio Saver BV. Gebruikshandleiding Saver One trainer

Cardio Saver BV. Gebruikshandleiding Saver One trainer Cardio Saver BV Gebruikshandleiding Saver One trainer Hartelijk dank voor de aanschaf van deze AED training unit. Lees deze handleiding zorgvuldig alvorens u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar deze handleiding

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Port-A-Cath en P.A.S. Port Implanteerbare toedieningssystemen

Patiënteninformatie. Port-A-Cath en P.A.S. Port Implanteerbare toedieningssystemen Patiënteninformatie Port-A-Cath en P.A.S. Port Implanteerbare toedieningssystemen Inhoudsopgave Inleiding 2 2 Wat is een Port-A-Cath en wat is een P.A.S. Port systeem? 3 3 Implantatie van het Port-A-Cath

Nadere informatie

Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5071466 / 000 / 00

Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5071466 / 000 / 00 OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING DD-ST-150/160-CCS Kruisrails Lees de handleiding beslist voordat u de machine de eerste keer gebruikt. Bewaar deze handleiding altijd bij het apparaat. Geef het apparaat

Nadere informatie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal TENS. Transcutane Elektrische Zenum Stimulatie Handleiding voor verpleegkundigen, verzorgenden en mantelzorgers

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal TENS. Transcutane Elektrische Zenum Stimulatie Handleiding voor verpleegkundigen, verzorgenden en mantelzorgers TENS Transcutane Elektrische Zenum Stimulatie Handleiding voor verpleegkundigen, verzorgenden en mantelzorgers TENS INLEIDING U of uw patiënt/familielid wordt behandeld door middel van Transcutane Elektrische

Nadere informatie

GIDS VOOR DE GEBRUIKER

GIDS VOOR DE GEBRUIKER GIDS VOOR DE GEBRUIKER Aangekoppelde Afstandsbediening MWR-TH00 MWR-TH01 Airconditioner Ne DB98-26319A(1) Veiligheidsvoorschriften Voordat u de aangekoppelde afstandsbediening gebruikt, leest u best deze

Nadere informatie

ELEKTRO-EINBAUMODUL (Cerankochplatte)

ELEKTRO-EINBAUMODUL (Cerankochplatte) ELEKTRO-EINBAUMODUL (Cerankochplatte) Instructies voor de installatie DENK ERAAN: bij het vervangen van onderdelen van dit apparaat, dient u uitsluitend reserveonderdelen te gebruiken waarvan u zeker weet

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Gebruiksaanwijzing o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. Nederlands Gefeliciteerd met

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Hairdryer HP8260. NL Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Hairdryer HP8260. NL Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 NL Gebruiksaanwijzing Nederlands 1 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product

Nadere informatie

HANDLEIDING MODEL 8141 MODEL 8142 MODEL 8143 LEKSTROOMTANG KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS,LTD., TOKYO, JAPAN

HANDLEIDING MODEL 8141 MODEL 8142 MODEL 8143 LEKSTROOMTANG KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS,LTD., TOKYO, JAPAN HANDLEIDING MODEL 8141 MODEL 8142 MODEL 8143 LEKSTROOMTANG MODELE LEAKAGE CLAMP 8141/8142/8143 SENSOR Series KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS,LTD., TOKYO, JAPAN Dit instrument werd ontworpen, vervaardigd

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing CallBarrier

Gebruiksaanwijzing CallBarrier Gebruiksaanwijzing CallBarrier INHOUD blz Inleiding... 3 Werking van de CallBarrier... 4 Installatie van de CallBarrier... 5 Omschrijving toets en indicaties CallBarrier... 6 Uitleg van de opties... 7

Nadere informatie

UW COMPUTER UPGRADEN

UW COMPUTER UPGRADEN H O O F D S T U K V I E R UW COMPUTER UPGRADEN In dit hoofdstuk leert u hoe u het DRAM en de vaste schijf bijwerkt en hoe u de draadloze mini PCI installeert. 4-1 Uw vaste schijf upgraden Het oorspronkelijke

Nadere informatie

StyleView Transfer Cart

StyleView Transfer Cart Benutzerhandbuch StyleView Transfer Cart Laden worden apart verkocht. Deze cart is compatibel met de laden SV41, SV42, SV43 en SV44. Hij is niet compatibel met de laden SV31 of SV32. Onderdelen Benodigde

Nadere informatie

H.362145.0914. Implantatie hartmonitor (Reveal LINQ )

H.362145.0914. Implantatie hartmonitor (Reveal LINQ ) H.362145.0914 Implantatie hartmonitor (Reveal LINQ ) 2 Inleiding Uw cardioloog heeft met u afgesproken om een Reveal LINQ bij u te plaatsen. Een Reveal LINQ is een implanteerbare hartmonitor die automatisch

Nadere informatie

BIJSLUITER Activyl spot-on oplossing voor honden

BIJSLUITER Activyl spot-on oplossing voor honden BIJSLUITER Activyl spot-on oplossing voor honden 1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND Registratiehouder:

Nadere informatie

VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK

VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK INSTALLATIE INSTRUCTIES 12-2015 VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK Om veiligheid en een lange levensduur van dit product te garanderen, zal u de bijgesloten instructies strikt in acht moeten nemen. Uw garantie

Nadere informatie

Handleiding versie 1.2 NL

Handleiding versie 1.2 NL Handleiding versie 1.2 NL Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN 1.1 Lokale aspecten van de montage-gebruikshandleiding 3 1.2 Beoogd gebruik 3 1.3 Onjuist gebruik 3 1.4 Op te volgen wetten, richtlijnen en normen 3 1.5

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl

www.klikaanklikuit.nl www.klikaanklikuit.nl START-LINE ZENDER AEX-701 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen DRAADLOZE SIGNAALREPEATER Lees

Nadere informatie

Voor langdurige behandeling: bewijs van cardiale valvulopathie als vastgesteld door middel van echocardiografie voorafgaand aan de behandeling.

Voor langdurige behandeling: bewijs van cardiale valvulopathie als vastgesteld door middel van echocardiografie voorafgaand aan de behandeling. RUBRIEKEN VAN DE SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN VOOR CABERGOLINE BEVATTENDE PRODUCTEN 4.2 Dosering en wijze van toediening Beperking van de maximumdosis tot 3 mg/dag 4.3 Contra-indicaties Voor langdurige

Nadere informatie

BGR 233 GEKEURD (DE) Gebruikshandleiding Laadbrug. Bekijk de instructievideo op www.kruizinga.nl

BGR 233 GEKEURD (DE) Gebruikshandleiding Laadbrug. Bekijk de instructievideo op www.kruizinga.nl BGR 233 GEKEURD (DE) Gebruikshandleiding Laadbrug Bekijk de instructievideo op www.kruizinga.nl Lees mij eerst! 1Lees deze handleiding zorgvuldig voor de laadbrug te gebruiken. De handleiding omschrijft

Nadere informatie

Installatie & Onderhoudsinstructies 10-2015

Installatie & Onderhoudsinstructies 10-2015 Installatie & Onderhoudsinstructies 1 10-2015 VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK Om veiligheid en een lange levensduur van dit product te garanderen, zal u de bijgesloten instructies strikt in acht moeten nemen.

Nadere informatie

Advisa MRI SureScan - en Ensura MRI SureScan -stimulatiesystemen

Advisa MRI SureScan - en Ensura MRI SureScan -stimulatiesystemen Advisa MRI SureScan - en Ensura MRI SureScan -stimulatiesystemen Onder voorwaarden MR-veilige Advisa MRI SureScan - en Ensura MRI SureScan -stimulatiesystemen (eenkamer en tweekamer) met MRI SureScan -geleidingsdraden

Nadere informatie

KRUPS F380. Gebruiksaanwijzing

KRUPS F380. Gebruiksaanwijzing KRUPS F380 Gebruiksaanwijzing 1 2 3 4 5 6 max. 30 cm 7 8 9 max. 3 /4 10 11 12 13 14 15 Nederland Veiligheidsvoorschriften Dit apparaat dient aangesloten te worden op een geaard stopcontact. Het voltage

Nadere informatie

CARDIOLOGIE. HOCM-ablatie BEHANDELING

CARDIOLOGIE. HOCM-ablatie BEHANDELING CARDIOLOGIE HOCM-ablatie BEHANDELING HOCM-ablatie Deze folder geeft u informatie over HOCM-ablatie. Dit is een behandeling bij hypertrofische obstructieve cardiomyopathie: een verdikking in het tussenschot

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION A6000 http://nl.yourpdfguides.com/dref/853144

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION A6000 http://nl.yourpdfguides.com/dref/853144 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP PAVILION A6000. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP PAVILION A6000 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Handleiding LifeGuard

Handleiding LifeGuard Handleiding LifeGuard I Introductie De LifeGuard bestaat uit een basisstation en een armband, die gebruikt kunnen worden als alarm bij onderdompeling in water en bij verdwalen. Ga naar www.manual-guide.com

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Draadloze Nokia Charging Stand DT-910

Gebruikershandleiding Draadloze Nokia Charging Stand DT-910 Gebruikershandleiding Draadloze Nokia Charging Stand DT-910 Uitgave 1.0 2 Over uw draadloze lader Met de Draadloze Nokia Charging Stand DT-910 kunt u uw telefoon draadloos opladen. Plaats uw telefoon op

Nadere informatie

Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER

Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER Voorwoord Hartelijk dank voor het gebruik van de MOPAS BT Transponder. Wij hebben met de grootste zorg deze applicatie en het device ontwikkeld om personen in staat

Nadere informatie

KIJKOPERATIE IN EEN GEWRICHT ARTROSCOPIE

KIJKOPERATIE IN EEN GEWRICHT ARTROSCOPIE KIJKOPERATIE IN EEN GEWRICHT ARTROSCOPIE 17964 Inleiding Deze folder geeft u een globaal overzicht van de gang van zaken rond een artroscopie (kijkoperatie) in verband met uw gewrichtsklachten. Wat is

Nadere informatie

Nederlands. Geheugen. AppleCare. Instructies voor vervanging

Nederlands. Geheugen. AppleCare. Instructies voor vervanging Nederlands Instructies voor vervanging Geheugen AppleCare Volg de instructies in dit document nauwgezet. Als u dit niet doet, kan uw apparatuur beschadigd raken en de garantie komen te vervallen. Opmerking

Nadere informatie

Quality Heating elektrische vloerverwarmingsfolie

Quality Heating elektrische vloerverwarmingsfolie 1 Quality Heating elektrische vloerverwarmingsfolie Wij willen u feliciteren met uw aankoop van één van de producten van Quality Heating. Elk product van Quality Heating is gemaakt op kwalitatief hoogstaande

Nadere informatie

ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN

ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK VEILIGHEIDSINSTRUCTIES De fabrikant adviseert een juiste toepassing van de verlichtingsarmaturen!

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8698. Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8698. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8698 Gebruiksaanwijzing o n m a b p q l k c d r j i e Salon s f g h t u 24 v 3 4 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7 Nederlands Gefeliciteerd met

Nadere informatie

Signature Vanguard. Gepersonaliseerde Patiëntenzorg voor Knieprotheses. Patiënten informatie brochure. www.biomet.nl

Signature Vanguard. Gepersonaliseerde Patiëntenzorg voor Knieprotheses. Patiënten informatie brochure. www.biomet.nl Gepersonaliseerde Patiëntenzorg voor Knieprotheses Patiënten informatie brochure www.biomet.nl Artrose Inzicht in Patiëntenzorg op maat U bent uniek en uw lichaamsbouw (ofwel anatomie) is dat ook. Daarom

Nadere informatie

BIJSLUITER Atosiban Devrimed 6,75 mg/0,9 ml

BIJSLUITER Atosiban Devrimed 6,75 mg/0,9 ml BIJSLUITER Atosiban Devrimed 6,75 mg/0,9 ml 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Atosiban Devrimed 6,75 mg/0,9 ml oplossing voor injectie Atosiban Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

Centraal veneuze catheter Op de afdeling Hematologie

Centraal veneuze catheter Op de afdeling Hematologie Centraal veneuze catheter Op de afdeling Hematologie Albert Schweitzer ziekenhuis afdeling Hematologie mei 2013 pavo 0558 Inleiding In overleg met uw arts is besloten tot het plaatsen van een centraal

Nadere informatie

Handleiding. Versie 2.0 www.qwiek.nl

Handleiding. Versie 2.0 www.qwiek.nl Handleiding Versie 2.0 www.qwiek.nl Onverhoopt problemen met uw Qwiek.melody? www.qwiek.eu/faq Lees deze voorschriften voor het aansluiten en gebruiken van de Qwiek.up aandachtig door. Algemeen Lees deze

Nadere informatie

MAXIMO II CRT-D D284TRK

MAXIMO II CRT-D D284TRK MAXIMO II CRT-D Digitale implanteerbare cardioverter defibrillator met cardialeresynchronisatietherapie (VVE-DDDR) ATP During Charging, TherapyGuide en draadloze Conexus -telemetrie Artsenhandleiding 2008

Nadere informatie

IB-2 Panadol Zetpillen 1000 mg voor Volwassenen maart 2010 en Kinderen vanaf 12 jaar Blz.1/5 RVG 29787 NL

IB-2 Panadol Zetpillen 1000 mg voor Volwassenen maart 2010 en Kinderen vanaf 12 jaar Blz.1/5 RVG 29787 NL Blz.1/5 RVG 29787 NL Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een

Nadere informatie

Nederlands 3 English 7 Français 11 Deutsch 15 Español 19 Italiano 23

Nederlands 3 English 7 Français 11 Deutsch 15 Español 19 Italiano 23 Nederlands 3 English 7 Français 11 Deutsch 15 Español 19 Italiano 23 Svenska 27 Dansk 30 Norsk 33 Suomi 36 Português 39 Ελληνικά 43 عربية 50 282893 Princess Mini Cooler White 282895 Princess Mini Cooler

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona

Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona *dt-53114man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 2 Gebruik

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087

GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087 Professional Supplies GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087 Afbeelding alleen ter illustratie, specificaties zijn afhankelijk van het werkelijke product. Lees voor het gebruik zorgvuldig de

Nadere informatie

VOLTCRAFT Schakelnetvoeding 5-24V / 5A

VOLTCRAFT Schakelnetvoeding 5-24V / 5A Versie 11/03 Bestnr. 51 05 00 VOLTCRAFT Schakelnetvoeding 5-24V / 5A Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

UB 64. O Spann elektrische deken. Gebruiksaanwijzing...2. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com. 06.0.

UB 64. O Spann elektrische deken. Gebruiksaanwijzing...2. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com. 06.0. UB 64 NL 06.0.43510 Hohenstein O Spann elektrische deken Gebruiksaanwijzing...2 BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com Inhoud Nederlands 1. Leveringsomvang... 3 1.1 Beschrijving

Nadere informatie

Gebruikershandleiding 3 fase test adapter

Gebruikershandleiding 3 fase test adapter Gebruikershandleiding 3 fase test adapter Leverancier: Specificaties van het apparaat Specificaties van de handleiding Nieaf-Smitt B.V. Vrieslantlaan 6 3526 AA Utrecht Postbus 7023 3502 KA Utrecht T: 030-288

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT, gadoteerzuur Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel krijgt want er staat belangrijke informatie voor u in. Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft

Nadere informatie

Actieve stereo speaker met uniek LED sfeerlicht

Actieve stereo speaker met uniek LED sfeerlicht Handleiding Actieve stereo speaker met uniek LED sfeerlicht Belangrijk Wanneer het product is ingeschakeld, ziet u de functie On Mode geactiveerd. Echter, wanneer het product is aangesloten op een extern

Nadere informatie

Strip-Cut Papiervernietiger S7-CD

Strip-Cut Papiervernietiger S7-CD Strip-Cut Papiervernietiger S7-CD Handleiding 91605 Hartelijk bedankt voor het aanschaffen van dit kwaliteitsproduct. Lees deze gebruiksaanwijzingen a.u.b. zorgvuldig door, voordat u het apparaat voor

Nadere informatie

HQ-CHARGER81 HQ SUPERSNELLE UNIVERSELE ACCULADER VOOR AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ SUPERSNELLE UNIVERSELE ACCULADER VOOR AAA/AA/C/D/9V NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING HQ-CHARGER81 HQ SUPERSNELLE UNIVERSELE ACCULADER VOOR AAA/AA/C/D/9V LEES VÓÓR HET OPLADEN DE INSTRUCTIES Gebruikershandleiding Lees deze handleiding a.u.b. zorgvuldig. Deze

Nadere informatie

GA-1 Alarmtoestel vetafscheider Installatie- en bedieningsinstructies

GA-1 Alarmtoestel vetafscheider Installatie- en bedieningsinstructies Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmtoestel vetafscheider Auteursrecht 2015 Labkotec Oy INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Laad regulator SCR 24 Marine. Handleiding

Laad regulator SCR 24 Marine. Handleiding Laad regulator SCR 24 Marine Handleiding Hartelijk dank voor de aankoop van een superwind product. De SCR 24 Marine is een regelaar van de hoogste kwaliteit en zal perfect en betrouwbaar voor vele jaren

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MZ serie Instructies voor het vervangen van de harde schijf 7429170005 7429170005 Documentversie: 1.0 - Mei 2007 www.packardbell.com Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie