AFDELING APELDOORN EN OMSTREKEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AFDELING APELDOORN EN OMSTREKEN"

Transcriptie

1 AFDELING APELDOORN EN OMSTREKEN AFDELINGSBLAD 2012 NUMMER 2 NGV afdeling Apeldoorn en omstreken 1

2 NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING AFDELING APELDOORN EN OMSTREKEN BESTUUR: Voorzitter: J.W. (Jan) Limpers Timorlaan 5, 7314 BV Apeldoorn, (055) Secretaris, tevens PR-functionaris: F.C. (Frans) Nelis Kruizemuntstraat 135, 7322 LG Apeldoorn, (055) Penningmeester: H.A. (Henk) Weltje Westenenkerweg 103, 7335 CV Apeldoorn, (055) Algemeen bestuurslid: J. (John) Hamaker Vlierbessenlaan 4, 7322 HZ, (055) Algemeen bestuurslid, PR-functionaris C. (Carla) Scholten-de Groot Fortunalaan 142, 7321 GN Apeldoorn, (055) Afdelingswebsite: Webmaster: J.W.G. (Jan) Netelbeek Klingmakersdonk 212, 7326 GC Apeldoorn, (055) Afdelingsblad NGV Apeldoorn en omstreken ISSN: Verschijnt in 2012 vier maal: maart, juni, augustus en november. Redactieadres: Kruizemuntstraat 135, 7322 LG Apeldoorn 2 NGV afdeling Apeldoorn en omstreken

3 Van de voorzitter Tijdens onze voorjaarsledenvergadering op 10 april 2012 zijn Auke Vlietstra en Jan Netelbeek afgetreden als bestuurslid van onze afdeling Apeldoorn e.o. Auke is vanaf het ontstaan van onze afdeling in 1995 bestuurslid geweest, eerst als voorzitter en sinds 2004 als penningmeester. Daarnaast heeft hij altijd meegewerkt aan de totstandkoming van ons afdelingsblad. Auke heeft toegezegd zijn inspanningen voor ons afdelingsblad voort te willen zetten. Jan is algemeen bestuurslid, PR-functionaris en webmaster sinds In 2010 is hij toegetreden tot het hoofdbestuur van de NGV en hij stopt daarom als bestuurslid van onze afdeling. Jan heeft aangegeven dat hij zijn activiteiten als webmaster van onze afdeling zal continueren. Gelukkig hebben zich twee nieuwe bestuursleden gemeld die in de ledenvergadering zijn benoemd: Carla Scholten-de Groot als algemeen bestuurslid en PR-functionaris en Henk Weltje als penningmeester. Het is verheugend te kunnen vaststellen dat we weer over een voltallig bestuur beschikken. Tijdens de ledenvergadering was het ook noodzakelijk een nieuw lid voor de kascommissie te benoemen maar helaas heeft nog niemand zich daarvoor beschikbaar gesteld. Een lid van de kascommissie hoeft slecht een zeer geringe inspanning te leveren wat betekent dat eigenlijk iedereen tijd voor deze taak kan hebben. Daarom: meld u aan bij onze secretaris en doe het snel want er is maar één plek beschikbaar! Op zaterdag 21 april 2012 vond in Utrecht de algemene voorjaarsvergadering van de NGV plaats, bijgewoond dor onze afdelingsafgevaardigde Jan Limpers en zijn plaatsvervanger Frans Nelis. Op de website van de NGV ( kunt u een kort verslag van deze vergadering vinden (klik op Actueel en vervolgens op Landelijk nieuws). Op Koninginnedag 2012 was uw voorzitter uitgenodigd voor een bijeenkomst van oudjeugdgemeenteraadsleden van Madurodam om te vieren dat Madurodam na een grondige verbouwing is heropend. Was het stadje voorheen vooral om naar te kijken, nu zijn er veel interactieve mogelijkheden wat de aantrekkelijkheid sterk vergroot. Uw voorzitter was in het openingsjaar 1952 gemeenteraadslid, afgevaardigd door de jeugdorganisatie V.C.J.C. Er was veel aandacht voor die opening vooral omdat prinses Beatrix de eerste burgemeester was en in die hoedanigheid het stadje opende. Er zijn toen veel foto s gemaakt en die zijn terug te vinden op de website van het Nationaal Archief Daar vindt u onder de rubriek collecties --> fotocollecties foto s over allerlei belangrijke gebeurtenissen en personen. Het is de moeite waard die site eens te bezoeken! opening Madurodam in 1952 NGV afdeling Apeldoorn en omstreken 3

4 Van de redactie In maart ontving ik een mailtje van Jo Neelis uit Landgraaf, die op de NGV-site mijn belangstelling voor onze familienaam had opgemerkt. Alras bleken we uit niet-verwante families Ne(e)lis te komen, maar u weet hoe dat gaat: van je eigen naam verzamel je ook de niet-gerelateerde personen, al was het maar om vast te kunnen stellen bij welke stam ze horen. Dank zij dit nieuwe contact lukte het me alweer om mijn bestand op een aantal punten te verbeteren en aan te vullen. We hebben afgesproken, dat ik hem in de zomer een keer zal opzoeken. Omdat hij in Zuid-Limburg woont, vroeg ik hem of hij de familie Vallinga kent. Schets mijn verbazing, dat hij zelfs bij Ben Vallinga, een zoon van mijn oudoom Martien, in de klas heeft gezeten op de HTS! Zo groot is ons genealogische wereldje. Juist in de periode van voorbereiding van dit nummer kreeg ik van Freerk Kunst van de Historische Vereniging Wijhe een goed gedocumenteerde vraag doorgespeeld over een buitenechtelijke zoon. Hij was geboren in Wijhe, maar de moeder had in Apeldoorn gewoond. Ik kreeg al snel het idee, dat hier wel eens een koninklijk luchtje aan kon zitten. Gezien de summiere gegevens zou echter nog veel onderzoek nodig zijn, bijvoorbeeld van foto s. Dat meldde ik en daarop kwam bijna per omgaande een foto van de betrokkene. De gelijkenis van die persoon met Willem III en meer nog met een van diens zoons was verbluffend. Van links naar rechts: Willem III op een staatsieschilderij uit 1855, een van zijn zoons (Wiwill) en de vermeende bastaardzoon De verleiding is dan groot om onverwijld verder te gaan onderzoeken, maar dit blad moet ook klaar, dus dat moet maar even wachten. Toch heb ik 31 mei op het prikbord van de NGV-site gevraagd wie eerder vroeg naar bastaarden van Willem III. Dat bericht was binnen een week 330 keer gelezen en ik kreeg een aantal interessante reacties van medebelangstellenden voor dit onderwerp. Johan Breukink wees me op een website met de gegevens van het boek van Hanno de Iongh in genealogievorm. (Zie 4 NGV afdeling Apeldoorn en omstreken

5 Jan Limpers heeft ook bijzondere belangstelling voor het bastaardenverhaal en hij kon me vertellen, dat aan het DNA-onderzoek van enkele jaren geleden door drie vermeende nakomelingen van koningen Willem werd deelgenomen. Daarbij bleek, dat hun DNA zoveel van elkaar afweek, dat zij zeker geen gemeenschappelijke voorvader hebben. Dat zou wel eens voor meer personen kunnen gelden, die in De Ionghs boek worden genoemd. Jan wees mij ook op het decembernummer van De Nederlandsche Leeuw, geheel gewijd aan het thema bastaarden. Roel de Neve schrijft daarin zeer kritisch over de publicatie van De Iongh en meldt dat er drie onderzoekers bezig zijn met nader onderzoek in gedeeltelijk nieuw beschikbaar gekomen bronnen. Een publicatie van hun resultaten wordt in 2013 verwacht. Als het lukt meer zekerheid te krijgen, schrijf ik te zijner tijd een uitgebreider artikel. In dit nummer vindt u het verslagen van de voorjaarsledenvergadering en de lezingen van Jos Kaldenbach en Robert Philippo. De heer Hollander stuurde ons een tekst uit een boek over de watersnood in de noordwesthoek van Overijssel van Een mooi voorbeeld van een minder voor de hand liggende bron met interessante feiten betreffende de leefomstandigheden van de Hollanders in dat gebied. Meer over de bijzonder bronnen volgt in nummer drie van deze jaargang. Bijeenkomsten, excursies, cursussen (Zie ook. >> agenda) De Stolp, Violierenplein 101, 7329 DR Apeldoorn; zaal open uur en aanvang programma uur; sluiting à uur. Zowel voorafgaand aan de lezing, als tijdens de pauze is er gelegenheid voor onderling contact en inzien van de periodieken van zusterafdelingen. De Stolp is het zalencentrum van De Maten, waarin ook een vestiging van de bibliotheek is; het ligt aan het Violierenplein, het grote parkeerterrein bij het winkelcentrum De Eglantier aan de Eglantierlaan. Dinsdag 11 september 2012: Papier- en wasserijindustrie op de Veluwe door Huub Ummels uit Hoog Soeren Dank zij het van de Veluwe naar de IJsselvallei stromende water konden er watermolens worden gebouwd. Zo nodig werden er sprengen gegraven voor aanvoer van extra water. De waterkracht vond industriële toepassing in papierfabrieken, wasserijen en (koper)pletterijen. Over de ontwikkeling van de diverse bedrijfstakken, hun onderlinge samenhang en de wisselwerking tussen de omvang van de bevolking en de markt voor de diverse producten zal Huub Ummels het een en ander vertellen en met de nodige beelden illustreren. Dat hij hierbij ook in zal gaan op de met elkaar vervlochten molenaarsfamilies mag vanzelfsprekend zijn. NGV afdeling Apeldoorn en omstreken 5

6 Dinsdag 9 oktober 2012: Bierbrouwen en bierbrouwers op de Veluwe door Evert de Jonge uit Emst In de middeleeuwen kwam in de Veluwse steden de bierproductie op gang, al was die in vergelijking met de Hollandse brouwerssteden gering. In de zeventiende eeuw zou in de Veluwse steden de productie stagneren, maar voor de Veluwse plattelandsbrouwerijen startte toen een bloeiperiode. Omstreeks 1725 waren er nog 100 brouwerijen op de Veluwe. Toen in de late achttiende eeuw koffie en thee het bier van tafel verdrongen sloten de meeste brouwerijen. De laatste ambachtelijke brouwerijen sloten voor 1900 hun poort, mede wegens de opkomst van de stoombierbrouwerijen. De staat en de stedelijke overheden hieven maar al te graag accijns op het brouwen en consumeren van bier, terwijl via gilden de bierbrouwer werd gecontroleerd. Hierdoor zijn er enkele specifieke genealogische bronnen voor het vinden van brouwers en belastingpachters. Evert de Jonge schreef er een boek over en hij zal met beeldmateriaal de Veluwse biergeschiedenis vertellen, waarbij tevens bronnen voor genealogisch onderzoek aan bod komen. Dinsdag 13 november 2012: najaarsledenvergadering en nader te bepalen thema voor uitwisseling van ervaringen van de leden. Historische Vereniging Wijhe, werkgroep genealogie Genealogische contactdagen op zaterdag in de Oudheidkamer IJsselstreek, Kerkstraat 34, 8131 BZ Wijhe; 10:30 tot 16:00 uur. Informatie voor beginners en mogelijkheid voor onderzoek in de beschikbare bronnen en indices. Doorgaans is op deze dagen een lid van de vereniging aanwezig met een omvangrijk genealogisch bestand van Sallanders op zijn laptop. Zie voor meer informatie Eerste donderdag van de maand: Bijeenkomst HCC! Afd. Apeldoorn Wijkcentrum Dok Zuid, 1 e Wormenseweg 460, Apeldoorn; aanvang uur. Op alle eerste donderdagen van de maand biedt HCC een lezing of demonstratie. Ook is er iedere donderdagavond op de HCC-bijeenkomst in Dok Zuid een genealoog aanwezig voor hulp. Zie voor meer informatie: Gelegerd in Gelderland, Erfgoedfestival zomer 2012 Zie voor meer informatie en de activiteiten Zaterdag 22 september 2012: Voorouderdag voor Achterhoek en Liemers, Doetinchem, Erfgoedcentrum t Brewink, IJsselkade 13. Zaterdag 6 oktober 2012: Dag van de Ouderen, van 10 tot 16 uur op de locatie van de Christelijke Scholengemeenschap Sprengeloo, Sprengenweg 81, ingang aan de Prinses Beatrixlaan te Apeldoorn. Thema: Senioren in beweging. 6 NGV afdeling Apeldoorn en omstreken

7 Landelijke evenementen Alle evenementen zijn te vinden op de website linker kolom NGV Actueel, Agenda; kies in het kader de categorie evenementen waar u meer van wilt weten. Over de leden van de afdeling Een hartelijk welkom aan onze nieuwe leden: Mevrouw M. Trémon-Naber, Pau, Frankrijk en de heren S.J. Schimmel te Velp, A.M. Zuethof te Warnsveld, C. Kruijff te Ugchelen en D. Broeren te Zwolle. Registratie op de NGV-website Door u te registreren op de website kunt u ten volle profiteren van de mogelijkheden van de site. Begin juni staan 212 leden en 373 gasten (van wie een aantal uitsluitend voor de nieuwsbrief) bij van onze afdeling geregistreerd. Vooral de mogelijkheden tot uitwisseling via de website zijn de moeite waard. Plaats een of meer stambomen door middel van en Gedcomfile op de stamboompagina en geniet van de geweldige hoeveelheid aan informatie die daar te vinden is. Ook vele gasten hebben deze weg gevonden en hun gegevens via Stamboom gedeeld. Nieuw adres? Denk eraan om dat ook in uw profiel in te voeren, dan blijft u verzekerd van ontvangst van nieuwsbrieven. Verslag van de voorjaarsledenvergadering op dinsdag 10 april Voorzitter Jan Limpers opent de vergadering en noemt enkele leden die bericht van verhindering stuurden. 2. De notulen van de najaarsledenvergadering van 8 november 2011 (zie afdelingsblad ) en van het jaarverslag over 2011 (zie nummer ) worden vastgesteld 3. Financiën: verslag penningmeester 2011 (zie nummer ) wordt vastgesteld. Volgens de kascommissie heeft de penningmeester zijn werk goed gedaan en kan het bestuur décharge worden verleend, wat met applaus door de aanwezigen wordt ondersteund. De kascommissie: de heer D. Huisman treedt na driemaal deelname terug; de heer A. van Seeters is bereid nog een 3 e keer deel te nemen en dhr. A. van Gerstel wil plaatsvervangend lid blijven; zo blijft er een vacature voor het tweede lid. De begroting voor 2012 (zie nummer ) roept geen vragen op. 4. Verslagen van de afdelingsafgevaardigde van Algemene Vergaderingen roepen geen vragen op. 5. Bestuursverkiezing: volgens het aftreedrooster is in 2012 lid/webmaster/prfunctionaris J.W.G. Netelbeek aftredend. (In 2013 de voorzitter, J.W. Limpers en de penningmeester, A.A. Vlietstra en in 2014 de secretaris, F.C. Nelis en het lid J. Hamaker) Jan Netelbeek (bestuurslid sinds 2004) licht toe, dat hij zich in verband met zijn NGV afdeling Apeldoorn en omstreken 7

8 taken in het hoofdbestuur en de stuurgroep niet opnieuw verkiesbaar wil stellen. Hij is echter bereid afdelingswebmaster te blijven. Penningmeester Auke Vlietstra (al 17 jaar bestuurslid) wil tussentijds aftreden om meer tijd aan andere bestuursen redactiewerkzaamheden te kunnen besteden. Hij is wel bereid samen met Frans Nelis het afdelingsblad te blijven verzorgen. De voorzitter bedankt beide aftredende bestuursleden voor hun inzet. Hij noemt daarbij de inzet van Auke voor het afdelingsblad en verwijst naar de nieuwe huisstijl van de NGV in ons afdelingsblad, die hij met nummer 1 van deze jaargang heeft ingevoerd. Jan Limpers meldt, dat in de bestuursvergadering in goed overleg met de betrokkenen is afgesproken geen afscheidscadeaus te gegeven. Des te hartelijker klinkt het applaus van de vergadering. Het bestuur heeft Henk Weltje bereid gevonden de functie van penningmeester op zich te nemen; hij volgt het aftreedrooster van de penningmeester. Carla Scholtende Groot heeft zich verkiesbaar gesteld voor een algemene bestuursfunctie en zal speciaal aandacht aan de PR besteden in samenwerking met de secretaris. De vergadering gaat met applaus akkoord met de benoeming van de twee nieuwe bestuursleden. Als afdelingsafgevaardigde en plaatsvervanger worden Jan Limpers en Frans Nelis benoemd. 6. Algemene Vergadering 21 april 2012: Jan Limpers meldt, dat hij lid is van de kascommissie. De 1 e en 2 e penningmeester treden beiden af. Er lopen nog besprekingen met een kandidaat-opvolger. De voorzitter noemt het Beleidsplan een lastig en lang stuk (24 pagina s), dat zich slecht leent voor bespreking. De DNA-notitie is duidelijk en hij wil instemmen met de voorgestelde activiteiten. Als voorzitter van de stuurgroep kan hij in het kort aangeven hoe de zaken er voor staan. Wat de digitalisering van het Verenigingscentrum betreft: daar zit goed schot in. Jan Netelbeek heeft een systeem voor scannen indexeren en beschikbaar stellen gemaakt en gedemonstreerd en zo krijgen de medewerkers van het VC steeds meer begrip voorde veranderende aanpak. De werkgroep die zich bezig houdt met de website is druk bezig en al een eind gevorderd, hoewel er één lid is opgestapt en een tweede overspannen is. Bij de aanpak van Gens Nostra signaleert de voorzitter ook een groeiend begrip voor de gevraagde verandering. Frans haakt hierop in met een betoog over de veranderende wereld van tijdschriften en websites. Wat is het beste kanaal (Gens Nostra, een afdelingsblad, digitale nieuwsbrief, een rubriek op de NGV-site) voor de agenda, voor verslagen, artikelen, genealogieën, boek- en tijdschriftbesprekingen; wat is de gewenste frequentie van verschijnen van tijdschriften, afdelingsbladen en nieuwsbrieven. Hoe blijven we communiceren met leden die geen internetaansluiting hebben? Dit alles ook in het licht van de onvermijdelijk op ons af komende bezuinigingen. 7. Rondvraag en wat verder ter tafel komt. Mario Prudon vraagt wat het VC wil gaan digitaliseren; hij vreest dubbel werk. Jan Limpers kan hem geruststellen: daar is men alert op. Er gaat in eerste aanleg central gescand worden, waarna de leden batches kunnen claimen voor indexeren. Prudon vraagt de mogelijkheden van OCR (optical character reading) in de gaten te houden. Jan Netelbeek zegt toe dat te zullen doen 8 NGV afdeling Apeldoorn en omstreken

9 en zegt ook, dat de scanner te zijner tijd ook aan afdelingen kan worden uitgeleend, als die grote hoeveelheden te scannen hebben. 8. Sluiting om 20:15 uur. Bijdragen van leden over Andere bronnen dan de geijkte DTB en BS komen na de pauze aan de orde. Een verslag hiervan volgt in nummer 3 van deze jaargang. De watersnoodramp van februari 1825 en haar gevolgen voor Overijssel Peter Hollander, Heemstede, september 2011 De Noordwesterstorm die op 4 februari begon en 3 dagen aanhield, werd voorafgegaan door een harde wind die grote massa s water door de zeegaten had geperst. Net als in 1953 viel dit extreme hoogwater samen met springtij, een combinatie die langs de gehele Noordzeekust een ravage aanrichtte maar in de kom van de Zuiderzee pas werkelijk rampzalige gevolgen had. Grote delen van Noord Holland werden overstroomd, alsmede het kustgebied van Utrecht, Gelderland, de Provincie Overijssel tot voorbij Wijhe, Dalfsen en Steenwijk, de zuidwestpunt van Drenthe, alsmede tweederde van Friesland. In het hele land kwamen 380 mensen om en verdronken alleen al runderen. Vooral in dorpen waar men niet over boten kon beschikken vielen de slachtoffers. In Overijssel zijn 305 mensen omgekomen, alsmede runderen, 525 paarden, 1571 schapen, 1058 varkens en 1482 korven met bijen gingen verloren. 574 gebouwen werden weggespoeld en 2284 gebouwen raakten onbewoonbaar. In 1826 is een boek verschenen waarin voor Overijssel de watersnood werd beschreven. Hiervan verscheen in 2001 een heruitgave (Stichting IJssellanden) aangevuld met een register van persoonsnamen. In dit boek komen diverse personen met de familienaam Hollander voor. Het huis van H. Hollander, een landman die zeer nabij Blokzijl woonde, spoelde geheel weg, zo dat er alleen een klein gedeelte van een schuur overbleef. In [de buurschap] Wetering werden diverse bewoners gered door Hendrik ten Heuvel, beurtschipper van Steenwijk op Amsterdam, die op 2 februari uit Steenwijk was vertrokken en in verband met de opkomende storm s avonds in de buurt van [de buurschap] Nederland was blijven liggen Hij redde aldaar om 9 uur s morgens Jan Hollander die de hele nacht aan de zeedijk had doorgebracht. Des avonds 11 uur kwam hij aan de woning van Harm Jans Hollander, oud 90 en Aaltje Jans Hollander, oud 88 jaren, welke hij benevens Brigjen Harms Hollander met grote moeite overreedde hun woning te verlaten. In IJsselmuiden begaven Berend Hollander, Douwe de Vries, de weduwe van Hendrik Timens en Rouke Last zich, met hunne huisgezinnen, in een bok, aan de laatstgemelde NGV afdeling Apeldoorn en omstreken 9

10 toebehorende. Met deze dreven zij tot het huis van L Hengeveld, tussen de Drie Bruggen en de Pagekop wonende. Aldaar begaven zij zich in de hooiberg en bleven daar tot de morgen van 5 februari, toen de hooiberg bezweek, waardoor zij genoodzaakt werden weerom in de bok te gaan onder de blote hemel. tot de morgen van de 6 e, toen zij bij Hengeveld in huis kwamen. Het huisgezin van Berend Hollander werd op de 8 e met een schuit naar Zwolle gebracht. De weduwe van Bartelt Last werd, hoewel haar huis in hoogte met de dijk gelijkstond toch met haar huisgezin genoodzaakt hetzelve te verlaten, zijnde het huis, de berg en de turfschuren geheel vernield. Zij begaf zich naar haar buurman Tiemen Hollander, waar zij ook haar buurman Geert Hollander en zijn gezin vond. Vervolgens begaven zich de 3 huisgezinnen in een bok en lagen daarmede achter een hooiberg tot de morgen van de 5 e. Aangezien zij hier niets te eten of te drinken hadden zijn zij met de bok via s Heerenbroek naar Kampen gevaren. Willem Kamphof, wonende aan de Papekop, aan de Bisschopswetering, op de hoek van de Riek- of Groene steeg, vluchtte met zijn 2 kinderen, een knecht en een meid op de 4 e s morgens in zijn hooiberg. Ook zijn buurman Lute Hendrik Bakker, met vrouw en 5 kinderen voegde zich bij hen. Na verloop van enige uren scheurde de hooiberg vaneen en het gezelschap begaf zich in een klein schuitje dat zij bij zich hadden. Men zocht beschutting achter een grote schuur doch toen die bezweek moesten zij zich laten drijven. Bij enige wilgenbomen gekomen konden zij het schuitje niet langer boven water houden en Willem Kamphof, zijn knecht en zijn meid hadden het geluk in een boom te geraken terwijl de overige 10 personen verdronken. De meid stierf door de kou in de boom en Kamphof en zijn knecht werden Zaterdagmorgen door R.en J. Last en Tijmen Hollander met een klein schuitje gered. In de Overijsselse Courant van 8 februari 1825 verschijnen de eerste berichten over de ramp. De voorlopige berichten door afgesneden communicatie langzamerhand inkomende zijn aller-treurigst. Het water liep de polders zo snel naar binnen dat men alleen op het redden van mensen bedacht kon zijn. Het vee ging grotendeels verloren. Overal zijn dijken weggeslagen. Huizen met bewoners zijn weggespoeld. Mensen moesten van daken van huizen en uit bomen gered worden. Een Europees geallieerd leger, The King's German Legion. Lezing door Jos Kaldenbach uit Alkmaar, 14 februari 2012; verslag Frans C. Nelis De voorzitter memoreert, dat de spreker al eens eerder voor onze afdeling naar Apeldoorn is gekomen en wel in 2004 om een lezing te geven over Hollandgänger. Toen kwamen we nog bijeen in het stadhuis. Later vergaderden we steeds in De Stolp, maar door bijzondere omstandigheden moesten we voor één keer uitwijken en zo zijn we nu bijeen in DokZuid. Zoals we zien ook een zeer geschikte locatie. 10 NGV afdeling Apeldoorn en omstreken

11 Jos Kaldenbach is werkzaam geweest als leraar Duits aan de hogeschool te Alkmaar. Hij bespreekt vanavond een militair onderwerp, maar werd zelf na zijn keuring vrijgesteld van vervulling van de dienstplicht. Hij ondersteunt zijn verhaal met een powerpointpresentatie, vormgegeven door Jos Grimmelikhuizen van de Dienst PR. Hoe is hij nu aan dit onderwerp gekomen. Welnu, hij bezocht altijd zijn studenten als die op stage waren in Duitsland en in Hannover ging hij dan altijd naar het archief. Daar vond hij een bron met veel Nederlanders en dat was het archief van the King s German Legion (KGL). Op vakantie in Portugal trof hij in het zwembad toevallig een Engelsman die zat te lezen in een boekje over het KGL en nog meer van dat soort boekjes bij zich had. Zo was de kiem gelegd voor een diepgaande belangstelling. Vervolgens gaat de spreker in op het waarom van het KGL. Dat heeft alles te maken met Napoleon, die familieleden op de troon zette in veroverde gebieden. Voor het koninkrijk Westfalen met Hannover als residentie werd dat zijn broer Jerôme Bonaparte. Dat was uiteraard tegen de zin van de koning George van het Verenigd Koninkrijk, die tevens keurvorst van Hannover was. George wenste niet te voldoen aan het Programma van eisen van Napoleon, maar ondanks alles werd in 1803 de Conventie van de Elbe getekend, wat ook de ontbinding van het Hannoverse leger inhield. Veel voormalige Hannoverse soldaten gingen per schip naar Engeland. George ging toen op het eiland Wight een nieuw leger opbouwen, dat zou gaan opereren onder Brits commando. In het KGL zijn soldaten ingeschreven geweest (inclusief een aantal dubbeltellingen). De grootste sterkte werd bereikt in 1812 met man. Niet minder dan zijn geregistreerd als overleden. Ieder Legion had zijn eigen munten, zo ook het KGL. In Museum Boman in Celle zijn nog uniformen van het KGL te zien. Napoleon had ook soldaten nodig en wierf Hannoveranen voor zijn Légion Hannoverienne. soldaten van het King s German Legion Het KGL heeft deelgenomen aan veldtochten in Hannover, Pommeren, Kopenhagen en Walcheren; op het Iberisch schiereiland in de jaren 1808/1809 onder John Moore en in 1811/1812 onder Wellington. Ook nam het KGL deel aan de Slag bij Waterloo, waar de NGV afdeling Apeldoorn en omstreken 11

12 Fransen in het nadeel waren, doordat zij in de dalen in de blubber zaten. Wapenfeit is hier het behoud door eenheden van het KGL van hun hoofdkwartier, dat was gevestigd in een boerderij in La Haye Sainte. In diverse Duitse plaatsen staan monumenten voor de gesneuvelden en andere leden van het KGL. In het archief van Hannover vond Jos Description book, bijgehouden door Engelse paymasters. In deze boeken staan van iedere ingeschrevene: naam, beschrijving (als bij ons voor de militie), geboorteplaats + land en beroep en ook de plaatsen waar hij is ingezet. Jos heeft deze gegevens van 4500 personen verzameld in een Excelbestand en ook gepubliceerd in een speciale uitgave van een Duits genealogisch blad. Interessant zijn de beroepen: 165 schoenmakers, 139 kleermakers, 96 bakkers, 54 slagers, 25 kappers, 16 zadelmakers, 3 apothekers en 4 chirurgen, 55 smeden en 4 wapensmeden, Naast deze voor een leger onmisbare vaklieden waren er 55 molenaars, 141 wevers, 106 timmerlieden, 87 metselaars en nog allerlei andere beroepen vertegenwoordigd. Van de 4500 waren er 50 als krijgsgevangenen aangemerkt. Volgens kenners waren in het KGL als totaal wel 1000 krijgsgevangenen ingelijfd. Na de pauze deelt Jos een literatuurlijst uit, die hij heeft opgesteld voor zijn lezing in november 2009 voor de afdeling Achterhoek en Liemers. Deze lijst is gericht op militairen in Nederlandse dienst. Hij merkt daarbij op, dat de eenheden elke zes jaar van garnizoensplaats moesten wisselen om te voorkomen dat men bij een conflict de zijde van de streekbevolking zou kiezen. Voor zoekers naar militaire voorouders is op de site van het Nationaal Archief gahetna.nl het nodige aan informatie te vinden, zoals ook in de diverse informatiebladen van het NA. Dan gaat de spreker terug naar zijn lijst met 4500 KGL-soldaten. Die telt ook 886 man uit België en Nederland, ofschoon oorspronkelijk een Duitse (Hannoveraanse) afkomst werd geëist. Door het werkblad te sorteren op woonplaats is ook snel te zien hoe vaak de verschillende plaatsen vertegenwoordigd waren. Het heeft Jos de nodige hoofdbrekens gekost om uit de door de Engelse schrijvers genoteerde namen op te maken welke persoons- en plaatsnamen daar achter schuil gingen. Het resultaat mag er zijn en biedt, zoals we hebben kunnen zien, niet alleen genealogische informatie, maar ook mogelijkheden voor het opstellen van diverse statistieken. King George III Via een zoekmachine vond de redactie de Wikipediapagina s over het KGL met in de bibliografie onder meer de Osprey Books, waar Jos in het Portugese zwembad mee werd geconfronteerd. The King s German Legion (1) en (2) , beide geschreven door Mike Chappell en uitgegeven door Botley, Oxford: Osprey Publishing, 2000, ISBN resp NGV afdeling Apeldoorn en omstreken

13 DNA in de genealogie Robert Philippo uit Hardinxveld-Giessendam; lezing van 13 maart 2012 Introductie Y-chromosoom DNA-onderzoek als genealogisch hulpmiddel Zoek je op Google met de term DNA en genealogie dan resulteert dan in bijna 2 miljoen treffers. Hieruit blijktin ieder geval hoe populair de toepassing van DNA-onderzoek in de genealogie is geworden. Y-chromosoom DNA-kenmerken Het Y-chromosoom is het mannelijk geslachtschromosoom, een van de kleinste menselijke chromosomen, bestaande uit circa 50 miljoen genetische bouwstenen, ook wel baseparen (BP) genoemd. Als je het Y-chromosoom van twee willekeurige mannen met elkaar vergelijkt, kun je twee soorten genealogische verschillen waarnemen. De zogenaamde single nucleotide polymorphisms (SNP s) ontstaan gemiddeld één keer per miljoen generaties. Veranderingen in de lengte van short tandem repeats (STR s) ontstaan veel frequenter: één keer per 500 generaties. SNP s zijn bepalend voor de haplogroep en worden gebruikt voor het reconstrueren van processen in het verre verleden. De STR s zijn bepalend voor het haplotype en worden gebruikt voor het meer recente verleden (de laatste paar duizend jaar). Bij mensen wordt het Y-chromosoom zonder noemenswaardige verandering (dus met uitzondering van bovengenoemde spontane veranderingen) van vader op zoon doorgegeven. Hierdoor zullen alle mannen die in een directe lijn aan elkaar verwant zijn, een vrijwel identiek Y-chromosoom hebben. Dat betekent dat in onze stambomen die vaak maar tot teruggaan, spontane mutaties in de SNP s niet zullen voorkomen en in de STR s zelden. Bij verschillende SNP s, of STR s zal dus vaak sprake zijn van een andere (voor)vader. Ook voor stamboomreconstructies in de directe mannelijke lijn zijn Y-STR s (soms in combinatie met Y-SNP s) een zeer dankbaar hulpmiddel. Y-chromosoom stamboomonderzoek Het principe van Y-chromosoom stamboomonderzoek is simpel. Omdat mannen die in de directe mannelijke lijn aan elkaar verwant zijn per definitie hetzelfde Y-chromosoom moeten hebben, en althans in ons land ook de achternaam langs mannelijke lijn wordt doorgegeven, zul je in het algemeen een goede overeenkomst tussen een op achternaam gereconstrueerde stamboom en de daarmee overeenkomende Y-chromosoomlijn zien. Het meest voorkomende soort onderzoek is de vraag of, gegeven de stamboomstructuur zoals gebleken na genealogisch onderzoek, het Y-chromosoomonderzoek de NGV afdeling Apeldoorn en omstreken 13

14 veronderstelde correctheid van deze papieren reconstructie kan ondersteunen. Voor een dergelijk onderzoek wordt de afname van wangslijmvlies aangeboden. Dit monster wordt naar een laboratorium voor DNA-onderzoek verzonden, waar een groot aantal Y-STR s wordt bepaald. De algemene filosofie die ik hanteer is, dat voor een betrouwbare toepassing van Y-chromosoomonderzoek ten behoeve van genealogisch onderzoek allereerst een duidelijk te testen hypothese moet zijn. Met ander woorden: een degelijke stamboom, of een keuze uit twee mogelijke stambomen. Alleen dan kun je met Y-onderzoek proberen aan te tonen welke afstammingslijn de meest waarschijnlijke is. Het meest praktische is om een zogenaamde driestakenproef te doen, dat wil zeggen dat minimaal drie mannelijke nakomelingen die binnen de stamboom op verschillende niveaus bij elkaar komen aan een dergelijk onderzoek meedoen. Zo verkrijg je vaak voldoende vergelijkingsmateriaal om de verwantschapslijn te beoordelen. Ethische aspecten Er zijn zeer veel achternaamprojecten, waarbij je, als je de mindere mate van bescherming van persoonsgegevens voor lief neemt, een eigen profiel kan laten aanmaken en in contact gebracht worden met mannen met identieke profielen. Op deze manier kun je dus, zoals recent is gebleken, plotseling een nieuwe zoon op je stoep aantreffen, met mogelijk nare gevolgen. Bij iedere vorm van genetisch familieonderzoek loop je het risico dat er niet-kloppende relaties gevonden worden. Iedereen die aan zo n onderzoek meewerkt, moet dit weten en vóór aanvang van het onderzoek de kans krijgen om gewoon nee te zeggen. Dit principe van informed consent is voor iedere vrijwillige vorm van genetisch onderzoek van toepassing. Voorts is het goed te weten, dat de coördinator een geheimhoudingsverplichting tekent, privacybescherming moet hoog in het vaandel staan. Bij ons zal altijd een overeenkomst hierover gesloten worden. Casus Philippo-stam De naam Philippo Dit is volgens het Meertensinstituut een patroniem van Philippus, mogelijk Philipszoon. In vroeger tijden werd de naam zowel me ph als met f geschreven. Bekende naamdragers zijn enige koningen van Macedonië en de apostel. In het Grieks betekent deze naam paardenvriend (Philos = vriend; hippos = paard). Stammen De stammen zijn geconcentreerd in Haarlem e.o., Leiden e.o. en de Bollenstreek. Aantallen volgens het Meertensinstituut in de regio Haarlem Philippo 173; regio Leiden + Bollenstreek Philippo 215; Filippo 174; Flippo 89. Migratie Voor zover bekend woonden de Philippo s, voordat ze naar Nederland gingen in de Zuidelijke Nederlanden, in de regio rondom Kortrijk (Courtrai), Lille (Rijssel) en Roubaix (Rodebeke). Doopsgezindheid bemoeilijkt echter het vinden van harde bewijzen. Familiepuzzels In grote lijnen willen wij weten waar wij oorspronkelijk vandaan komen, of we als 14 NGV afdeling Apeldoorn en omstreken

15 stammen en individueel verwant zijn aan elkaar en of onze stamboom klopt. Binnen de puzzels zijn nog meerdere vragen verborgen die straks aan de orde komen. De vraag is tevens, of de DNA-techniek ons duidelijkheid kan geven. Philippo-familiereconstructies met behulp van Y-chromosoom DNA-onderzoek. Reconstructie van mijzelf In 2008 heb ik mij aangemeld voor DNA-onderzoek bij de werkgroep genetische genealogie om mijn DNA te laten testen en te weten te komen welk profiel ik heb. Mijn haplogroep was R1b1b2, leuk om te weten, maar ik bedacht, dat ik hier met betrekking tot stamboomonderzoek eigenlijk niets mee kon. Genetisch gezien kon ik niet aantonen dat mijn papieren voorvaderen ook mijn natuurlijke voorvaderen zijn. Reconstructie Philippo Bollenstreek Met vier deelnemers ben ik toen begonnen aan verder onderzoek. Wij hebben op papier allemaal één gezamenlijke Hillegomse stamvader, Augustinus Philippo, geboren te Haarlem. Toen de testuitslagen bekend werden, bleek, dat er twee genetische takken waren, beide R1b1b2, maar met sterk verschillend haplotype. Dus geen verwantschap binnen de stamboom tussen G1935 en Wouter Albertus Na verder onderzoek met nog eens vier deelnemers hadden we uiteindelijk drie genetische takken: Pieter 1811, Wouter Albertus 1824 en A1912 (haplogroep N1c). Maar wat is het profiel van Augustinus, onze Hillegomse stamvader? Reconstructie Philippo Haarlem: Daar Augustinus in Haarlem was geboren en wij de stamboom tot 1600 in Haarlem redelijk kenden, gingen we op zoek naar (een) Haarlemse deelnemer(s). Na deze gevonden te hebben, bleek dat zijn stamreeks niet af was; dat moest eerst verholpen worden. Het bleek dat zijn stamreeks en die uit de Bollenstreek in Haarlem bij Wouter Augustijsz 1641 bij elkaar kwamen. Daarna de test met een prachtig resultaat: hetzelfde profiel als Wouter Albertus 1824, hetgeen betekent dat de grootste groep deelnemers in de Bollenstreek inclusief de Hillegomse stamvader Augustinus genetisch bij de Philippostam Haarlem van Wouter Augustijnsz 1641 hoort. Pieter 1811 was dus een onechte zoon van de Hillegomse stamvader. Reconstructie Philippo Rudelsheim Aanleiding tot dit onderzoek was de vraag van een familielid om te onderzoeken of haar tak afstamt van de familie Rudelsheim. Haar voormoeder Grietje Philippo, kleindochter van de Hillegomse stamvader Augustinus Philippo, was dienstbode bij de familie Rudelsheim. Zij kreeg in die tijd ongehuwd drie kinderen, van wie er twee jong overleden. De derde heette Salomon Philippo, dezelfde voornaam als Grietjes broodheer Salomon Rudelsheim. Er waren geen bewijzen van verwantschap met hem, zodat we probeerden daar via DNA-onderzoek achter te komen. We hebben een viertal deelnemers nodig gehad om resultaat te verkrijgen. Gebleken is, dat de mannelijke nakomelingen van Grietje Philippo het DNA-profiel hebben van de Stam Rudelsheim Amsterdam tak Zadok 1769, haplogroep E. Of Salomon de vader is, daar kom je niet achter, hij had geen broers, mar dat er Rudelsheimbloed door de aderen stroomt moge duidelijk zijn. NGV afdeling Apeldoorn en omstreken 15

16 Reconstructie Philippo Leiden Aanleiding tot onderzoek was de vraag of de Philippo s in Leiden verwant zijn met die in de Bollenstreek en/of Haarlem. We hebben tot nog toe twee deelnemers getest: een Philippo en een Flippo. Alvorens te testen moest ook hier een stamreeks gemaakt worden. Vanuit de papieren stamreeks bleek geen verwantschap met andere regio s afstammen. Het DNA-profiel van de deelnemers heeft haplogroep J2. Met deze twee deelnemers zijn we bij de gemeenschappelijke genetische voorvader Jacobus 1747 uitgekomen. Tot dusver klopt de stamboom! Om verder te komen zijn meer deelnemers nodig; een zogenaamde driestakenproef geeft mogelijk duidelijkheid, want het DNAprofiel van de Leidse stamis nog niet bekend. Reconstructie met andere families In het boek Zonen van Adam staan van de familie Van Haaster en Hees van beide één deelnemer die bij dezelfde haplogroep R1b1b2 behoren als de Philippo-stam Haarlem. Er is slechts één verschil in het haplotype (DYS458 telt 17 in plaats van 18 herhalingen), waardoor we gevoeglijk kunnen aannemen, dat er een sterke verwantschap tussen ons en die twee deelnemers is. Geografisch blijken deze twee families net als de Philippo s in de regio s Haarlem en Bollenstreek te hebben gewoond. Om echter aan te tonen, wanneer de verwantschap ontstond, zullen meerdere leden van de families Van Haaster en Hees mee moeten doen. Onderzoeksuitslag Er zijn vijf Philippo-stammen (haplogroepen) en 7 families gevonden: Philippo-stam Haarlem tak Wouter Augustijsz 1641 (R1b1b2) Philippo-stam Haarlem tak Pieter (R1b1b2) Philippo-stam Haarlem tak A1912 (N1c) Philippo-stam Haarlem tak Salomon 1880 (E) Rudelsheim-stam Antwerpen tak P1960 (R1b1b2) Rudelsheim-stam Amsterdam tak Zadok 1769 (E) Philippo-stam Leiden tak Jacobus 1747 (J2) Verwantschap met de families Van Haaster en Hees (R1b1b2) Samenvattend Familiereconstructie door middel van Y-chromosoom-onderzoek kan, mits er redelijk betrouwbare stambomen zijn, een nuttig hulpmiddel zijn ter ondersteuning van de genealogische archiefgegevens en opsporen van onduidelijkheden en onjuistheden. Zorg altijd voor meerdere deelnemers (driestakenproef) uit verschillende niveaus van de stamreeks. Zonder betrouwbare archiefdata is een Y-chromosoomonderzoek in de meeste gevallen zinloos en zonde van het geld. Ook kan Y-chromosoomonderzoek binnen families soms onverwachte en onplezierige resultaten opleveren. Dat is iets wat men vaak vergeet. Ik adviseer u kritisch te blijven ten opzichte van wat je leest. Veel op het internet en in boeken is onzin, onbetrouwbaar, of misleidend. Laat je niet in met instanties die geen strikte anonimiteit waarborgen. De verrassing kan anders soms groot zijn. De spreker raadt af om de onderzoekskosten voor deelnemers aan het onderzoek te betalen. Dat zou trouwens snel de pan uit rijzen. Bij zijn eigen onderzoek leverde dit 16 NGV afdeling Apeldoorn en omstreken

17 punt ook geen enkel probleem op: iedereen wilde graag meedoen. Vragen op het gebied van genetische genealogie kunt u via de stellen aan Robert Philippo: Zie ook het van schema s voorziene artikel van Robert Philippo in Gens Nostra nr. 10/11 van oktober/november 2012; het themanummer Vader onbekend deel 1. Zie voor een korte introductie van de begrippen > Actueel > Genetische Genealogie. Daar vindt u ook: DNA-link; Zoeken in Y-DNA-database; Toon gebruikers in Y-DNA-database; FAQ. Toevoeging van de redactie. Robert Philippo heeft samen met HB-lid Jan-Willem Koten het initiatief genomen voor een werkgroep/adviesgroep Genetische Genealogie. In een notitie van het HB aan de Algemene Vergadering van 21 april 2012 staat als doelstelling: adviseren, ondersteunen en beschermen van de NGV-leden. Aandachtsgebieden: verbeteren van de privacy/ eigendom; testkeuze; communicatie; informatie; administratie/logistiek; prijs; aantal markers; database en wat verder van belang is vanuit de doelstelling. Daarnaast willen zij samenwerken met Familiekunde Vlaanderen (FKV; eerder: VVF). De Algemene Vergadering stemde in met de instelling van de voorgestelde Commissie Genetische Genealogie. Korte berichten Doop-, trouw- en begraafregisters Lochem online dinsdag, 24 april Bij bladeren in bronnen is het nu ook mogelijk de doop- trouw- en begraafboeken van Laren en Lochem te doorzoeken. Voor Lochem gaan deze terug tot 1582, voor Laren tot Onder deze zogenaamde retroacta van de burgerlijke stand bevinden zich enkele bijzondere bronnen. Zo is er een register van afgegeven permissiebiljetten voor het begraven in Laren en Oolde uit de 19e eeuw, en een rekening voor het gebruik van lakens en mantels bij begrafenissen in Lochem. Deze bronnen geven dus naast de namen van de overledenen ook nog andere interessante informatie. Tot 1684 vielen Laren, Verwolde en Oolde kerkelijk onder Lochem. Pas daarna vormden zij een zelfstandige kerkelijke gemeente met een kerk in Laren. Voor mensen op zoek naar voorouders uit één van deze drie plaatsen, kan een kijkje in de Lochemse boeken van vóór 1684 dus ook resultaat opleveren. De buurschappen Exel, Ampsen, Groot Dochteren en Klein Dochteren, Nettelhorst, Langen, Zwiep, Bosheurne en Barchem vielen onder het Schoutambt Lochem en behoorden ook ná 1684 bij de kerkelijke gemeente aldaar. U leest meer over de doop- trouw- en begraafboeken in het informatieblad op onze website. NGV afdeling Apeldoorn en omstreken 17

18 Verborgen Verleden In het vorige nummer was aflevering nummer drie van 2012 weggevallen: Afl maart Jetty Mathurin De uitzendingen van alle drie de series Verborgen Verleden worden in juli, na het EK Voetbal, herhaald. Dat zal zijn op weekdagen om 19:30 uur op Nederland 2. Het uitzendschema komt t.z.t. op de website van de NTR. Ontmoetingsplaats van verhalen vrijdag 25 november 2011, Overgenomen van de vernieuwde website van het Streekarchivariaat noordwest-veluwe van de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en Oldebroek. De archiefbewaarplaats is verre van stoffig, en stukken leuker dan mensen vaak denken. Waarom? Het wemelt er van verhalen. Spannende, mooie, ontroerende en verbijsterende verhalen. De nalatenschap van onze voorouders wordt gekoesterd in ondergrondse depots; klimatologisch aangepaste ruimtes, waarin het materiaal ligt verpakt in zuurvrije omslagen en dozen. Speciale condities voor waardevolle informatie, die door de eeuwen heen is toevertrouwd aan papier en perkament. De vijf archiefbewaarplaatsen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe beheren de imposante erfenis van vijf gemeenten: Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en Oldebroek. Schatkamers met bijna drieduizend meter aan lief en leed. Ontmoetingsplaatsen van verhalen. Ze doen graag een boekje open, over mijlpalen in de verre geschiedenis, en over wapenfeiten uit een recenter verleden. Met statige charters in zwierig schrift, door keizers en kerkvorsten gesigneerde topstukken. Maar ook met haastige krabbels op een kladje, of een handgeschreven prentbriefkaart. Zo stappen we met zevenmijlslaarzen door een slordige achthonderd jaar geschiedenis. Met een kleurrijk oeuvre aan documenten als houvast, een leidraad in de tijd. Geen ratjetoe: het oud archief is een uiterst strak geordende verzameling die met zorg, aandacht en engelengeduld wordt beheerd. Archiefmedewerkers weten van elk dossier precies waar het uithangt: welke van de vijf locaties, in welke archiefkast, onder dat ene, unieke inventarisnummer. De collectie van het Streekarchivariaat is even omvangrijk als veelzijdig. Een smeltkroes van stukken. Persoonlijke brieven en zakelijke correspondentie, notulen, wetboeken en reisbescheiden. Aktes van geboorte, huwelijk en overlijden. Bouwvergunningen en familiegeheimen, zegels en wapens. En ook de wereld aan beeldmateriaal: vele duizenden foto s en ansichten. Dossiers in woord en beeld. Samen vertellen ze het unieke levensverhaal van de Over-Veluwe. ISBN , IJsselacademie 18 NGV afdeling Apeldoorn en omstreken

19 Inhoudsopgave: pagina: Van de voorzitter...3 Van de redactie...4 Bijeenkomsten, excursies en agenda voorjaarsledenvergadering...5 Over de leden van de afdeling...7 Verslag van de afdelingsledenvergadering op dinsdag 10 april De watersnoodramp van februari 1825 en haar gevolgen voor Overijssel...9 Een Europees geallieerd leger, The King's German Legion...10 DNA in de genealogie...13 Korte berichten:...17 Aanmelden lidmaatschap NGV en adreswijzigingen Aanmelden lidmaatschap NGV ( 39,- per jaar per acceptgiro; 38,- per jaar bij automatische afschrijving en doorgeven van adreswijzigingen bij de landelijke ledenadministratie. Dit gaat hel snelst via de website Klik in de rechter kolom op Tien redenen om lid te worden van de NGV en volg de aanwijzingen, dan verschijnt een aanmeldformulier. Voor aanmelding per post is het adres: Ledenadministratie NGV, Postbus 26, 1380 AA Weesp. De landelijke ledenadministratie deelt de leden in bij één van de regionale afdelingen op grond van de postcode van de woonplaats, tenzij men heeft aangegeven bij een andere afdeling ingedeeld te willen worden. Daarnaast kan ieder lid voor 9,- per jaar bijkomend lid worden van een extra afdeling Voor de afdeling Apeldoorn en omstreken gelden de volgende postcodes: , , , , , , en Abonnementen en losse nummers Voor leden en bijkomende leden is een abonnement inbegrepen in de contributie. Niet-leden kunnen zich abonneren door overmaking van 7,- per jaar op ING Bankrekening ten name van NGV afdeling Apeldoorn en omstreken te Apeldoorn met vermelding van het jaar. Losse nummers kunnen à 2,50 worden besteld door overmaking dat bedrag op voornoemde rekening met vermelding van het gewenste nummer. Overname van artikelen Toegestaan met vermelding van de bron: Afdelingsblad NGV afdeling Apeldoorn en omstreken(met jaargang en nummer). NGV afdeling Apeldoorn en omstreken 19

20 Kruizemuntstraat LG APELDOORN 20 NGV afdeling Apeldoorn en omstreken

Mijn doel is zover als mogelijk is de voorouders vanuit onze kinderen terug te zoeken.

Mijn doel is zover als mogelijk is de voorouders vanuit onze kinderen terug te zoeken. Genealogie, het uitzoeken van je familiegeschiedenis: http://members.ziggo.nl/fklerkx/brabantsegenen/index.html Een jaar nadien, begin het jaar 2014 getotaliseerd en uitgewerkt, om niet tegen iedereen

Nadere informatie

Beginnen. met. Genealogie

Beginnen. met. Genealogie Beginnen met Genealogie Wim van t Einde Beginnen met genealogie Veel mensen zijn geïnteresseerd in hun voorouders. Het is voor veel van hen echter lastig om te beginnen. Doordat ze niet weten waar ze

Nadere informatie

Stamboomonderzoek !"#$%&'((")*+,)"#-*."#$&'((")/#0)"#12"#.345"6'4/7(* Dit document bevat tips voor de beginnende genealoog.

Stamboomonderzoek !#$%&'(()*+,)#-*.#$&'(()/#0)#12#.3456'4/7(* Dit document bevat tips voor de beginnende genealoog. !"#$!%&'()*+,-*+,./*01**2345''6')7'61* 8889:;;?@;9?A* Stamboomonderzoek!"#$%&'((")*+,)"#-*."#$&'((")/#0)"#12"#.345"6'4/7(* Dit document bevat tips voor de beginnende genealoog. Eén van de doelstellingen

Nadere informatie

Cursussen, workshops en lezingen 2012/2013

Cursussen, workshops en lezingen 2012/2013 Cursussen, workshops en lezingen 2012/2013 Haags Gemeentearchief onder auspiciën van Geschiedkundige Vereniging Die Haghe Inhoudsopgave blz. Inleiding 3 Algemene informatie 4 Cursussen Cursus paleografie

Nadere informatie

Handleiding Stamboomonderzoek

Handleiding Stamboomonderzoek Handleiding Stamboomonderzoek versie 1.0 Een eigen stamboom Steeds meer mensen vinden elkaar in een zelfde interesse: hun stamboom uitzoeken. De aanleiding kan divers zijn: een jubileum, een mooi familieverhaal,

Nadere informatie

Genealogie voor Beginners. Ik wil mijn familiegeschiedenis onderzoeken. Hoe doe ik dat?

Genealogie voor Beginners. Ik wil mijn familiegeschiedenis onderzoeken. Hoe doe ik dat? O C G L Genealogie voor Beginners O C G Ik wil mijn familiegeschiedenis onderzoeken. Hoe doe ik dat? Even voorstellen: Jo Schiffelers, voorzitter Heemkundevereniging Landgraaf L Systemen en termen Genealogie/Stamboom

Nadere informatie

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's)

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's) Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's) Achtergrond In 1811 werd in de meeste delen van Nederland de Burgerlijke Stand ingevoerd. De overheid had op dat moment nauwelijks gegevens over de

Nadere informatie

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken In 1811 werd in de meeste delen van Nederland de Burgerlijke Stand ingevoerd. De overheid had op dat moment nauwelijks gegevens over de inwoners. Er werden

Nadere informatie

BEKNOPTE WEGWIJZER VOOR NIEUWE LEDEN NGV

BEKNOPTE WEGWIJZER VOOR NIEUWE LEDEN NGV BEKNOPTE WEGWIJZER VOOR NIEUWE LEDEN NGV Nederlandse Genealogische Vereniging Postbus 23 1380 AA Weesp www.ngv.nl info@ngv.nl Welkom! bij de Nederlandse Genealogische Vereniging, de NGV Genealogie of stamboomonderzoek

Nadere informatie

Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties

Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties Dit hoofdstuk gaat over opstand in Amerika, Frankrijk en Nederland. Deze opstanden noemen we revoluties. Opstand in Amerika (1775). De

Nadere informatie

Gebooren van Zwammerdam, tans dienstbaar alhier

Gebooren van Zwammerdam, tans dienstbaar alhier Gebooren van Zwammerdam, tans dienstbaar alhier Hoe Y-DNA onderzoek een stamboom deels ontwortelde door Hans P. Noppen Op 5 november 1786 trouwden te Woerden Willem Noppen en Lijsbeth van der Horst. 1

Nadere informatie

Vraag 1b. Wat was de oorzaak van deze ramp? Vraag 1a. In welke provincie was de Watersnoodramp van 1953? ...

Vraag 1b. Wat was de oorzaak van deze ramp? Vraag 1a. In welke provincie was de Watersnoodramp van 1953? ... Naam: DE WATERSNOOD- RAMP Het is 31 januari 1953. Het stormde vreselijk In Zeeland. Toch waren de meeste mensen gewoon rustig naar bed gegaan. Zij werden in hun slaap overvallen door een zware stormvloed.

Nadere informatie

Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen)

Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen) Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen) 1. Opening 2. Verslag secretaris 3. Verslag penningmeester 4. Bevindingen kascommissie en goedkeuring 5. Voorstel samenstelling

Nadere informatie

GENEALOGIE Vroeger de status van de elite, nu de hobby van het volk

GENEALOGIE Vroeger de status van de elite, nu de hobby van het volk GENEALOGIE Vroeger de status van de elite, nu de hobby van het volk Hans Nagtegaal Erfenissen zijn in de loop der eeuwen oorzaak geweest van vele ruzies en zelfs van oorlogen. Wie is familie van wie en

Nadere informatie

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag HOVO Nederland www.hovonederland.nl info@hovonederland.nl secretariaat Pb 1061 2302 BB Leiden HOVO NEDERLAND Jaarverslag 2013 HOVO-Nederland Jaarverslag 2013 In 2013 heeft HOVO Nederland een nieuwe start

Nadere informatie

Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek.

Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek. Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek. 19 februari 2015 Goedemiddag, Ik ben heel blij met deze tentoonstelling. Als dochter van een oorlogsvrijwilliger

Nadere informatie

Voorbereidende les bij:

Voorbereidende les bij: Voorbereidende les bij: 1 U heeft een bezoek aan de tentoonstelling 24 uur met Willem in het Nationaal Archief gepland. Wij verheugen ons op uw komst, u bent van harte welkom! Om uw bezoek aan het Nationaal

Nadere informatie

Het begin van de speurtocht en het ontstaan van de stamboom van de Familie Peihak.

Het begin van de speurtocht en het ontstaan van de stamboom van de Familie Peihak. Het begin van de speurtocht en het ontstaan van de stamboom van de Familie Peihak. We zijn in het jaar 1999 begonnen met een stamboom van de familie Peihak te maken. Na veel speurwerk en alles wat we verzamelt

Nadere informatie

STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2011

STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2011 STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2011 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2011 Bestuurlijke ontwikkelingen... 3 Konmakandra... 3 In 2011 bereikte resultaten... 3 Tienjarig bestaan... 3 Aantal donateurs

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

Digitale Nieuwsbrief; 2e jaargang nummer 1 Maart 2012

Digitale Nieuwsbrief; 2e jaargang nummer 1 Maart 2012 Nieuwsbrief van de Bewoners Vereniging "Het Puyven" Digitale Nieuwsbrief; 2e jaargang nummer 1 Maart 2012 BEZOEK ONZE SITE www.hetpuyven.nl IN DEZE NIEUWSBRIEF Nieuwsbrief Voorzitter Financiën Verslag

Nadere informatie

Archiefwegwijzer Bevolkingsregisters

Archiefwegwijzer Bevolkingsregisters Archiefwegwijzer Bevolkingsregisters Inhoud Inleiding... 1 Indeling van bevolkingsregisters... 2 Registers die zijn ingedeeld op huis, wijk en straat... 2 Registers met een alfabetische indeling... 3 Werkwijze

Nadere informatie

Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015

Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015 Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015 Maart 2015 Bestuur van vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg

Nadere informatie

STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2013

STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2013 STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2013 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2013 Bestuurlijke ontwikkelingen... 3 Konmakandra... 3 In 2013 bereikte resultaten... 3 Aantal donateurs en sponsoren...

Nadere informatie

Agenda Ledenvergadering

Agenda Ledenvergadering Almere, 10 februari 2015. 1. Opening vergadering Remco (voorzitter) opent de vergadering. 2. Mededelingen. Er is een overzicht beschikbaar van de Bestuursactiviteiten welke het afgelopen jaar plaats hebben

Nadere informatie

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN AANWEZIG BIJ HET STADSARCHIEF s-hertogenbosch OVERZICHT ROSMALEN Versie juli 2012 WOORD VOORAF Genealogisch onderzoek in de registers van de burgerlijke stand levert voor

Nadere informatie

ARCHIEFNUMMER PLAATSINGSLIJST VAN HET BEVOLKINGSREGISTER VAN LAREN

ARCHIEFNUMMER PLAATSINGSLIJST VAN HET BEVOLKINGSREGISTER VAN LAREN ARCHIEFNUMMER 1.076 PLAATSINGSLIJST VAN HET BEVOLKINGSREGISTER VAN LAREN TOELICHTING De Gelderse gemeente Laren is in 1852 begonnen met het aanleggen van een bevolkingsregister. Van de periode daarvoor

Nadere informatie

Haags Gemeentearchief CURSUSSEN + WORKSHOPS 2014-2015

Haags Gemeentearchief CURSUSSEN + WORKSHOPS 2014-2015 19 Haags Gemeentearchief CURSUSSEN + WORKSHOPS 2014-2015 32015 22 1843 2014 971 1840 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Lezingen 5 Workshops 6 Cursussen Cursus paleografie voor beginners 8 Inleiding Ook

Nadere informatie

Vereniging ter Bevordering der Bijenteelt in Nederland, afdeling Doorn, Driebergen en omstreken H.J. Postema December 2014

Vereniging ter Bevordering der Bijenteelt in Nederland, afdeling Doorn, Driebergen en omstreken H.J. Postema December 2014 310 Vereniging ter Bevordering der Bijenteelt in Nederland, afdeling Doorn, Driebergen en omstreken 1906-1994 H.J. Postema December 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Aanwijzingen voor de gebruiker...3

Nadere informatie

Dames en Heren, leden van de NGV, afdeling Drenthe.

Dames en Heren, leden van de NGV, afdeling Drenthe. Dames en Heren, leden van de NGV, afdeling Drenthe. Uit de enquête van enkele jaren geleden is gebleken dat u graag een actieve opstelling van uw bestuur wilt. Zoals u weet loopt in Drenthe al een aantal

Nadere informatie

Agenda ALV 21-11-2015.docx Verslag ALV 18 april 2015.doc Kort verslag AV 25 april 2015.docx Verkorte landelijke enquête.docx Begroting 2016

Agenda ALV 21-11-2015.docx Verslag ALV 18 april 2015.doc Kort verslag AV 25 april 2015.docx Verkorte landelijke enquête.docx Begroting 2016 Agenda ALV 21-11-2015.docx Verslag ALV 18 april 2015.doc Kort verslag AV 25 april 2015.docx Verkorte landelijke enquête.docx Begroting 2016 NGVD-NWO.xlsx AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 21 NOVEMBER 2015

Nadere informatie

NBC+ Collecties beter vindbaar maken Deel 1. Johan Stapel 30 september 2014

NBC+ Collecties beter vindbaar maken Deel 1. Johan Stapel 30 september 2014 NBC+ Collecties beter vindbaar maken Deel 1 Johan Stapel 30 september 2014 NBC+ Nationale Bibliotheekcatalogus = bibliotheekcollecties + overige bronnen De positie van de bibliotheek binnen het erfgoeddomein

Nadere informatie

de hier genoemde werkgroepen aan te Tot ziens op 19 januari in de Mariaschool!

de hier genoemde werkgroepen aan te Tot ziens op 19 januari in de Mariaschool! de hier genoemde werkgroepen aan te sluiten! Tot ziens op 19 januari in de Mariaschool! Een onjuiste correctie Naar aanleiding van het artikel 'Zegel/wapen gemeente Eemnes' in de derde aflevering van de

Nadere informatie

STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2010

STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2010 STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2010 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2010 Bestuurlijke ontwikkelingen... 3 Konmakandra... 3 In 2010 bereikte resultaten... 3 Aantal donateurs en sponsoren...

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 25 maart 2014 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

BESTUURSVERGADERING VNG AFDELING GELDERLAND

BESTUURSVERGADERING VNG AFDELING GELDERLAND BESTUURSVERGADERING VNG AFDELING GELDERLAND Plaats: Plaats: DRU-complex, Hutteweg 24 te Ulft Tijdstip: vrijdag 10-3-2017, 10.30-13.00 uur, incl. lunch en overleg met college/raad. Agenda voor de Bestuursvergadering

Nadere informatie

Het begin van de speurtocht en het ontstaan van de stamboom van de Familie Peihak. Helaas geen groepsfoto gemaakt

Het begin van de speurtocht en het ontstaan van de stamboom van de Familie Peihak. Helaas geen groepsfoto gemaakt Het begin van de speurtocht en het ontstaan van de stamboom van de Familie Peihak. We zijn in het jaar 2000 begonnen met een stamboom van de familie Peihak te maken. We hadden al enige materiaal verzameld,

Nadere informatie

Schoolmeesters in Friesland, 1600-1950

Schoolmeesters in Friesland, 1600-1950 Schoolmeesters in Friesland, 1600-1950 De verzamelaar en samensteller Hartman Sannes... 2 Schoolmeesters in Friesland; het materiaal... 3 Bronnen... 4 Aard van het materiaal... 5 Verantwoording... 6 De

Nadere informatie

Beste Donateurs, Voor u ligt de nieuwsbrief voorjaar 2013 van Stichting Historie Stedum.

Beste Donateurs, Voor u ligt de nieuwsbrief voorjaar 2013 van Stichting Historie Stedum. Beste Donateurs, Voor u ligt de nieuwsbrief voorjaar 2013 van Stichting Historie Stedum. Agenda 27 maart; donateursavond; ontvangst vanaf 19:30. Aanvang 19:45 15 maart onthulling monument armenlap om 15.00

Nadere informatie

De heer B.W.N. Vermeer

De heer B.W.N. Vermeer Jaarverslag secretaris 2013 ANBO afdeling Alphen aan den Rijn Bestuur Per 1 januari 2013 bestond het bestuur uit: Mevrouw A Brokerhof De heer P.G.S. Dobbe De heer C.R. de Feiter Mevrouw J. Broer- van Leeuwen

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2015 nr. 1

Nieuwsbrief maart 2015 nr. 1 Nieuwsbrief maart 2015 nr. 1 Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 2 april 2015 2. POPEL Jaarverslag 2014 3. Energielabel 4. Schoonmaakbedrijf Raymond van Leeuwen/C.G. van Trooyen 5. RRS-rioolreiniging

Nadere informatie

Familiekunde. Vlaanderen

Familiekunde. Vlaanderen Familiekunde Vlaanderen Documentatie- en studiecentrum voor familiegeschiedenis Van Heybeeckstraat 3, 2170 Merksem, België +32 (0)3 646 99 88 administratie@familiekunde-vlaanderen.be www.centrumfamiliegeschiedenis.be

Nadere informatie

Dagboek Sebastiaan Matte

Dagboek Sebastiaan Matte Vraag 1 van 12 Dagboek Sebastiaan Matte Uit het dagboek van Sebastiaan Matte: "Ik ben vandaag bij een hagenpreek geweest, in de duinen bij Overveen. Wel duizend mensen uit de stad waren bij elkaar gekomen

Nadere informatie

2011: 200 jaar burgerlijke stand in Nederland

2011: 200 jaar burgerlijke stand in Nederland Pagina 1 2011: 200 jaar burgerlijke stand in Nederland Dat heersers van oudsher er belang aan hechte zijn burgers te registreren komen we in het kerstverhaal al tegen. De ouders van Jezus reisden immers

Nadere informatie

Mevr. Habets-Abrahams

Mevr. Habets-Abrahams NIEUWSBRIEF Nr.24-4 e JAARGANG uitgave nr.6 van 2015 opmaak: oktober 2015 info@heemkunde-margraten.nl www.heemkunde-margraten.nl Verenigingslokaal: Rijksweg 68 Margraten (naast feestzaal het Kroontje en

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Nummer Toegang: A15. Willem II, prins van Oranje, graaf van Nassau- Breda ( )

Nummer Toegang: A15. Willem II, prins van Oranje, graaf van Nassau- Breda ( ) Nummer Toegang: A15 Willem II, prins van Oranje, graaf van Nassau- Breda (1626-1650) Koninklijke Verzamelingen, Den Haag (c) 2000 A15 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 Aanwijzingen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1. Oprichting Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1.1 De Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) is opgericht op 17 december 1951. De Statuten zijn laatstelijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.1 maart 2008

Nieuwsbrief nr.1 maart 2008 Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 27 maart 2008 2. POPEL Jaarverslag 2007 3. Energielabel 4. Hennink Service-abonnement C.V.- installatie 5. Service abonnement RRS-rioolreiniging 6. Bericht penningmeester

Nadere informatie

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd.

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd. NOTULEN van de Algemene Leden Vergadering van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op donderdag 11 juni 2015 te Double Three by Hilton, Oosterdokstraat 4 in Amsterdam. AANWEZIG

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT 21-8-2013 huishoudelijk reglement 1afdeling Jong van de PV RIVM/BBio/PD-ALT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de afdeling Jong van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT Artikel 1 Lidmaatschap 1. Zij

Nadere informatie

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De concept agenda: 1 Opening en vaststellen agenda 2 Mededelingen en ingekomen stukken 3 Verslag ALV 13 april 20123 (pagina 2) 4 Jaarverslagen

Nadere informatie

1 Het ontstaan van het Koninkrijk 10. 2 De geboorte van een prins 16. 3 De jeugd van prins Willem-Alexander 20

1 Het ontstaan van het Koninkrijk 10. 2 De geboorte van een prins 16. 3 De jeugd van prins Willem-Alexander 20 Inhoud Stamboom van het Koninklijk Huis 6 Inleiding 9 e 1 Het ontstaan van het Koninkrijk 10 2 De geboorte van een prins 16 3 De jeugd van prins Willem-Alexander 20 4 De studententijd van prins Willem-Alexander

Nadere informatie

STADSARCHIEF S-HERTOGENBOSCH

STADSARCHIEF S-HERTOGENBOSCH SECUNDAIRE GENEALOGISCHE BRONNEN AANWEZIG IN HET STADSARCHIEF S-HERTOGENBOSCH HANDLEIDING EN OVERZICHT Versie 14 april 2013 Woord vooraf Voor stamboomonderzoek zijn er als het ware twee soorten bronnen:

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Historische Vereniging Winsum-Obergum Waar in het onderstaande sprake is van hij, kan ook zij worden gelezen.

Huishoudelijk Reglement Historische Vereniging Winsum-Obergum Waar in het onderstaande sprake is van hij, kan ook zij worden gelezen. Over het Huishoudelijk Reglement staat in de Statuten: Art. 19 1. De Algemene Vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent alle onderwerpen waarvan de regeling het bestuur gewenst

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

Beste lezer, NIEUWSBRIEF Nr. 14-3 e JAARGANG uitgave nr. 4 van 2014 opmaak: 29 mei 2014

Beste lezer, NIEUWSBRIEF Nr. 14-3 e JAARGANG uitgave nr. 4 van 2014 opmaak: 29 mei 2014 NIEUWSBRIEF Nr. 14-3 e JAARGANG uitgave nr. 4 van 2014 opmaak: 29 mei 2014 info@heemkunde-margraten.nl www.heemkunde-margraten.nl Verenigingslokaal: Rijksweg 68 Margraten (naast feestzaal het Kroontje

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Doel van de vereniging: Het doel van de vereniging is om eenieder die dat wil, deel te laten nemen aan fietstoertochten in groepsverband in de omgeving van Putte en daarbuiten,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG Versie 1 oktober 2010 Huishoudelijk Reglement LV-INOG Dit huishoudelijk reglement regelt enkele zaken die niet of niet volledig zijn geregeld in de statuten. Artikel 1 Leden 1. Het bestuur houdt een register

Nadere informatie

UITNODIGING Alopecia voorjaarsconferentie en algemene ledenvergadering

UITNODIGING Alopecia voorjaarsconferentie en algemene ledenvergadering 1 UITNODIGING Alopecia voorjaarsconferentie en algemene ledenvergadering Kwaliteit van leven met haarverlies Zaterdag 11 april 2015 van 10:00 uur tot 16.30 uur Locatie: De Landgoederij, Camminghalaan 30,

Nadere informatie

Verslag voorjaarsvergadering KWPN-Limburg Zuid. Notulen:

Verslag voorjaarsvergadering KWPN-Limburg Zuid. Notulen: Verslag voorjaarsvergadering KWPN-Limburg Zuid Datum: 10 april 2012 Aanvang: 19.30u.Locatie: De Roosterhoeve, Hoekstraat 29, 6116 AW Roosteren. 18 leden bezoeken de vergadering. Notulen: 1.Opening. Voorzitter

Nadere informatie

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012 Inleiding Het seizoen 2011-2012 is met de afsluitende week van de JeugdSportPas (JSP) tot een einde gekomen. Dat betekent dat het bestuur even gas kan terugnemen en iedereen een welverdiende vakantie geniet,

Nadere informatie

H V W. Beleidsplan 2014 2019

H V W. Beleidsplan 2014 2019 Inleiding H V W Beleidsplan 2014 2019 In het programma van de coalitie van CDA en PvdA in 2002 was opgenomen het punt: De oprichting van een historische vereniging om de geschiedenis van de gemeente Marum

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Inleiding Overeenkomstig de statuten (art. 19) kan de vereniging reglementen opstellen

Nadere informatie

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Van de voorzitter Ik heb in de eerste nieuwsbrief van dit jaar gezegd dat er nieuws moet zijn voor een nieuwe nieuwsbrief En nieuws hebben we zeker weer. Nieuwe bestuursleden

Nadere informatie

De Ronde Venen, december 2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De Ronde Venen, december 2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nieuwsbrief Historische Vereniging De Proosdijlanden Door middel van deze nieuwsbrief willen wij u met enige regelmaat een aanvulling geven op het verenigingsnieuws in ons kwartaalblad de Proosdijkoerier.

Nadere informatie

De nakomelingen van Jan Hendriks Wolfs

De nakomelingen van Jan Hendriks Wolfs een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Jan Hendriks Wolfs door 1 mei 2016 De nakomelingen van Jan Hendriks Wolfs Generatie 1 1. Jan Hendriks Wolfs, is geboren in 1590 te Heerde. Hij was molenaar

Nadere informatie

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN AANWEZIG BIJ HET STADSARCHIEF s-hertogenbosch HANDLEIDING EN OVERZICHT Versie mei 2014 WOORD VOORAF Genealogisch onderzoek in de registers van de burgerlijke stand levert

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering. Vereniging De Negen Nessen. 26 maart 2009, Clubgebouw TC Bergen

Verslag Algemene Ledenvergadering. Vereniging De Negen Nessen. 26 maart 2009, Clubgebouw TC Bergen Verslag Algemene Ledenvergadering 26 maart 2009, Clubgebouw TC Bergen Bestuur: Mw. J Doucet, Dhr. J. de Boer, penningmeester, Dhr. T. Jonker, secretaris, Mw. S. Hopman en Dhr. J. Schmeitz 1. Opening De

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering

Verslag Algemene Ledenvergadering Verslag Algemene Ledenvergadering Maandag 28 november 2016, 19:00 uur, vergaderruimte zwembad Otterveurdt 1. Opening door de voorzitter De voorzitter, Marcel de Raat, opent om 19:10 de vergadering en heet

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Vliegramp Tripoli

Beleidsplan Stichting Vliegramp Tripoli Beleidsplan Stichting Vliegramp Tripoli 2011-2015 Dit is het beleidsplan van de Stichting Vliegramp Tripoli. De bedoeling van het beleidsplan is om inzicht te geven in: de doelstelling en het beleid van

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

De procedure m.b.t. in- en uitschrijven en andere veel gestelde vragen m.b.t. de kerkledenadministratie van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland

De procedure m.b.t. in- en uitschrijven en andere veel gestelde vragen m.b.t. de kerkledenadministratie van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland De procedure m.b.t. in- en uitschrijven en andere veel gestelde vragen m.b.t. de kerkledenadministratie van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland De kerkledenadministratie van de Rooms-Katholieke Kerk

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT LEDEN artikel 1 Waar in dit reglement wordt gesproken van leden, worden daaronder verstaan in overeenstemming met het bepaalde in artikel 5 van de statuten - de gewone leden, ereleden

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 Rapport Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 2 Klacht Verzoeker, die werkzoekend was en een WW-uitkering ontving, klaagt over de wijze van informatieverstrekking

Nadere informatie

1 Ontstaan en doelstelling

1 Ontstaan en doelstelling BELEIDSPLAN 2012-2016 1 1 Ontstaan en doelstelling De Historische Vereniging Barendrecht is opgericht op 13 december 1976 met als doel: het wekken van belangstelling voor de plaatselijke en regionale geschiedenis;

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Dialogen voor conceptcartoons. Verband genotype/fenotype, dominant/recessief

Dialogen voor conceptcartoons. Verband genotype/fenotype, dominant/recessief Dialogen voor conceptcartoons Verband genotype/fenotype, dominant/recessief 1 Is dit ons kind? (Zie conceptcartoon Horst Wolter op deze site.) Leermoeilijkheid (misconcept): Uiterlijke eigenschappen weerspiegelen

Nadere informatie

Vereniging van Oud-Medewerkers

Vereniging van Oud-Medewerkers datum 15 december 2016 datum vergadering 25 januari 2017 van Amber Verrycken (secretaris) tijd vergadering 14:30 16:00 e-mail amj.verrycken@avans.nl locatie vergadering Tilburg, Prof. Cobbenhagenlaan 13

Nadere informatie

Probusclub Zeewolde. HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 )

Probusclub Zeewolde. HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 ) HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 ) Inleiding De Probusclub Zeewolde te Zeewolde is opgericht op 14 januari 2009, op initiatief van Probusclub Nijkerk. Installatie door Probus Nederland

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261

Rapport. Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261 Rapport Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261 2 Klacht Op 27 oktober 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw D. te Zeist, met een klacht over een gedraging van het Landelijk

Nadere informatie

Daarachter bevindt zich het monument met het opschrift: Ter nagedachtenis van de in 1940-1945 voor het vaderland gevallenen.

Daarachter bevindt zich het monument met het opschrift: Ter nagedachtenis van de in 1940-1945 voor het vaderland gevallenen. ENKELE BESPIEGELINGEN BIJ HET OORLOGSMONUMENT TE WASSENAAR Op 4 mei vindt in ons land de nationale dodenherdenking plaats: Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we allen burgers en militairen

Nadere informatie

Christelijke Begrafenisverzorging J. Veenendaal-Meilink

Christelijke Begrafenisverzorging J. Veenendaal-Meilink Christelijke Begrafenisverzorging J. Veenendaal-Meilink Wilsbeschikking van: Herikhof 15 3831 AM Leusden Telefoon: 033-433 76 17 E-mail: info@veenendaalmeilink.nl www.begrafenisverzorgingleusden.nl In

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Stichting Contactcentrum voor Regionale en Lokale Geschiedbeoefening in Noord- en Zuid-Holland, 1966-1973

Inventaris van het archief van de Stichting Contactcentrum voor Regionale en Lokale Geschiedbeoefening in Noord- en Zuid-Holland, 1966-1973 Nummer archiefinventaris: 3.22.11 Inventaris van het archief van de Stichting Contactcentrum voor Regionale en Lokale Geschiedbeoefening in Noord- en Zuid-Holland, 1966-1973 Auteur: J.H. Rombach Nationaal

Nadere informatie

HARDERWIJK EN OMSTREKEN. (opgericht in 1887) Secretariaat: Mw. H. Koekoek J.P. Heyelaan 56, 3842 CL Harderwijk Telefoon: 0341-415257

HARDERWIJK EN OMSTREKEN. (opgericht in 1887) Secretariaat: Mw. H. Koekoek J.P. Heyelaan 56, 3842 CL Harderwijk Telefoon: 0341-415257 HARDERWIJK EN OMSTREKEN (opgericht in 1887) Secretariaat: Mw. H. Koekoek J.P. Heyelaan 56, 3842 CL Harderwijk Telefoon: 0341-415257 Groei & Bloei De Tuinliefhebbers September 2013 Misschien komt er na

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Uitnodiging Jaarvergadering. Aan:

Nieuwsbrief. Uitnodiging Jaarvergadering. Aan: Nieuwsbrief Uitnodiging Jaarvergadering Aan: Mededeling Leden Ons leden aantal is niet groot we zouden best meer leden kunnen gebruiken Weet u nog mensen die belangstelling hebben of lid willen worden.

Nadere informatie

Chronologie van de Burgerlijke Stand in de Nederlanden Op

Chronologie van de Burgerlijke Stand in de Nederlanden Op Chronologie van de Burgerlijke Stand in de Nederlanden Op http://www.pleijsier.publius.biz/genealogy/showmedia.php?mediaid=847 >1789 Het begin van de Franse revolutie. oktober 1795 Als gevolg van de expansiedrift

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.04.10.006

Nummer archiefinventaris: 3.04.10.006 Nummer archiefinventaris: 3.04.10.006 Inventaris van het archief met de Doop-, Trouw- en Begraafboeken benevens van de Registers van Overledenen etc. in Zuid-Holland, daterende van voor de Invoering van

Nadere informatie

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11:

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11: REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Algemene bepalingen Aanmelding

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrippenlijst: ALV: Algemene leden vergadering Artikel 1. Leden en vrienden (zie Afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1.1 IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: a. Leden; b.

Nadere informatie

Mijn.PvdA.nl. Handleiding voor de secretarissen en ledenadministrateurs om eigen gegevens aan te passen en ledenadministratie te raadplegen

Mijn.PvdA.nl. Handleiding voor de secretarissen en ledenadministrateurs om eigen gegevens aan te passen en ledenadministratie te raadplegen Mijn.PvdA.nl Handleiding voor de secretarissen en ledenadministrateurs om eigen gegevens aan te passen en ledenadministratie te raadplegen Versie 1.0 Amsterdam, mei 2011 Inhoudsopgave 1. Beginnen 5 1.1

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

HUWELIJK MET INTERNATIONALE ASPECTEN HUWELIJK OVER DE GRENZEN

HUWELIJK MET INTERNATIONALE ASPECTEN HUWELIJK OVER DE GRENZEN HUWELIJK MET INTERNATIONALE ASPECTEN HUWELIJK OVER DE GRENZEN Dit gedeelte van de site gaat over het huwelijksvermogensrecht in internationaal verband. De belangrijkste regels van het hiermee samenhangende

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Oud Genemuiden

Stichting Vrienden van Oud Genemuiden Beleidsplan 2014-2016 Stichting Vrienden van Oud Genemuiden 1 januari 2014 pagina 1 van 6 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Beschrijving van de Stichting 2.1 Historie 2.1 De Stichting op

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT REGLEMENT Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement is opgesteld op grond van het artikel 18 van de statuten van de Personeelsvereniging EPZ (verder de vereniging genoemd) bepaalde. Artikel 2. Alle leden

Nadere informatie