A N G S T. Addie Witteman, S DBKV Hogeschool Windesheim, Profielstudie Kunst, PKU1. Statement januari 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "A N G S T. Addie Witteman, S1020286. DBKV Hogeschool Windesheim, Profielstudie Kunst, PKU1. Statement januari 2013"

Transcriptie

1 A N G S T Addie Witteman, S DBKV Hogeschool Windesheim, Profielstudie Kunst, PKU1 Statement januari 2013

2 I N H O U D : Statement januari 2013 Aanvulling statement maart 2013 Collectie

3 Inleiding: Een half jaar geleden, bij de start van PKU, heb ik mijzelf diverse vragen gesteld. Na 4 jaar als een relatieve buitenstaander in de kunst en het onderwijs rondgekeken te hebben, heb ik mezelf de opdracht gegeven uit te zoeken waar ik sta. Hoe verhoud ik me nu ten opzichte van deze wereld en kan ik me het kunstenaarsschap eigen maken? Om dat te kunnen doen heb ik ook twee voorwaarden gesteld. Ik wilde vanaf dat moment elke keuze maken in overeenstemming met mezelf, mijn eigen innerlijke behoefte. Daarnaast wilde ik dit proces op een heldere manier delen met de mensen om me heen. Deze uitgangspunten hebben daarna verrassende consequenties gehad. Ik ben begonnen met het bijhouden van een blog waarmee ik me op een kwetsbare manier heb opsteld naar de buitenwereld. Ik heb een atelier gezocht om ongestoord te kunnen werken en mezelf serieus te nemen. Ik heb een waterleiding aangelegd, verf gemaakt, pigmenten gevoeld, kleur onderzocht en er een grote muurschildering mee gemaakt. Al deze activiteiten leken een omweg maar hebben indirect tot inzichten geleid. Een stuk zelfkennis, wat past wel en wat past niet bij mij, waar en wanneer precies levert het beeldend proces dat op wat ik zoek.

4

5 Beeldend werk: In mijn collectie laat ik de toeschouwer een verzameling water zien. Om precies te zien wateroppervlaktes op verschillende locaties. Water en angst. Water heeft heel veel bijzondere kwaliteiten, zoals de grote beweeglijkheid, het transparante karakter en het vermogen tot reflectie. Je schildert geen water maar je schildert de omgeving die reflecteert in het water. Water bergt een grote tegenstelling in zich, het brengt leven, geen plant groeit zonder water en het brengt dood, denk aan de kracht van overstromingen. Het schilderen van de muurschildering, de stroom en de golven, lieten mij de levenskrachten, energie, voelen tijdens het maken en tegelijkertijd kwam het overweldigende besef van die andere kant, de angst. Ik heb gezocht naar het gevoel van angst voor water zoals ik dat als kind al had. De angst voor het onbekende, het grote diepe, het zwarte gat onder dat spiegelende oppervlak dat je niet kan zien maar wel kan voelen. Het gevoel dat je als mens zomaar zou kunnen verdwijnen zoals een schaatser een wak inrijdt Ik heb dit beeld onderzocht op de plaatsen waar ik dit zo ervaar, zoals bijvoorbeeld de gracht in Haarlem, het Apeldoorns kanaal, op de pont over de IJssel of in het zwembad. Ik sta aan de rand en kijk. Het zwarte gat is een subjectieve, gevoelsmatige waarneming, die verder gaat dan alleen het visuele... Elke context, aangebracht in het schilderij, zodat de locatie sprekender wordt, bijvoorbeeld de rand van het zwembad of de rand van de gracht, gaat direct over de plek en de hoogte van het standpunt in relatie tot het wateroppervlak. Maar het gaat mij om de essentie van het water zelf, de spanning en de angst die ik daarbij voel is overal hetzelfde en blijft overeind, ook nu nog, na talloze waarnemingen. Dus ik schilder een verzameling waters, die voor mij gekoppeld zijn aan bepaalde plekken en het gevoel van angst. Daarbij schilder ik het water dusdanig dat er een gevoel van afkeer ontstaat, het ziet er niet uitnodigend uit, en ik laat daarbij een bepaalde ruimte open om het schilderij binnen te kunnen gaan, maar deze is minimaal. Hierdoor ontstaat de spanning, het aftasten van het doek met de ogen, de verflaag, gaat gelijk op met het aftasten van het wateroppervlak en de toeschouwer zoekt naar het punt om in te kunnen verdwijnen. Het gebruik van een starre verf in tegenstelling tot een waterige verf, maakt dat de spanning verhoogd wordt tussen het onderwerp en het materiaal.

6

7 De Romantiek en het Abstract-Expressionisme: Mijn werk is enkel en alleen een uitdrukking van mijn persoonlijke gevoel. Het perspectief ligt bij mij, mijn beleving van de wereld. Daardoor voel ik me verbonden met de schilderkunst in de Romantiek aan het begin van de 19e eeuw. In de Romantiek vinden we de nietige mens ten opzichte van de overweldigende natuur, het existentialisme had niets met het geloof in de rede (het verlichtingsdenken) van die tijd maar ook niets met het geloof, de mens was overgeleverd aan zichzelf. De filosoof Immanuel Kant ( ) stelt dat de beschouwer autonoom is in zijn smaakoordeel, er bestaan geen absolute normen voor het schone en het ware. De nadruk was dus op het individu komen te liggen. De kunst staat hier tussen het kale, aardse bestaan en de hogere ideale wereld. Het gevaar, de onbeheersbaarheid, levert grote spanning op in het werk van bijvoorbeeld Friedrich en Turner. Dit komt tot uiting in de materiaalbehandeling, grote vegen en klodders verf. Dit vind ik interessant omdat ik met mijn eigen werk ook de donkere kant van het leven wil laten zien, meer gevoel tegenover het oppervlakkige van onze materialistisch ingestelde maatschappij. Wat ik zoek, is het terug gaan naar de essentie van het mens-zijn, in dit geval de emotie angst. Niet door het uit te vergroten, maar door het te beheersen. En ik weet niet of het door een ander ook zo beleefd of herkend kan worden, maar dat maakt dus niet uit, het is mijn gevoel! Daarnaast is dat wat ik herken het existentialisme, het feit dat elk mens op zichzelf is aangewezen en voor zich zelf zal moeten gaan staan. Voor mezelf probeer ik dit te doen, mezelf onder ogen zien in al mijn verlangens en angsten, en mezelf hierin te kennen om met mezelf verder te kunnen. Er is dus een verschil in nuance, de angst is wel het onderwerp, maar niet alleen maar. Dan zou je op andere beeldende oplossingen uitkomen, de angst zelf is menselijk en als zodanig af te lezen van het menselijk gelaat, zoals bijvoorbeeld bij Edward Munch met De Schreeuw. Door het uit te vergroten zou ik misschien kunnen volstaan met het enkel en alleen schilderen van een plat, zwart gat, de angst recht in de ogen gekeken, compleet depressief; zoals Mark Rothko. Maar dat is niet wat ik wil, de angst die ik wil tonen is de sluimerende, geniepige angst, het gevoel dat af en toe de kop opsteekt, ik weet dat het er is, dat het aan de rand van mijn gezichtsveld aanwezig is maar ik wil het niet onder ogen zien...

8 Dat wil niet zeggen, dat ik niet zou willen kunnen schilderen als Mark Rothko, zijn schilderijen hebben een ongelofelijke ruimtelijke kwaliteit, daar kun je pas in verdwijnen... Het Abstract-Expressionisme heeft niet geheel toevallig formele overeenkomsten met de Romantiek, vergelijk kleur, verf en stijl van Friederich, Turner en Rothko. De kunstenaar op zoek naar het sublieme, de behoefte van de mens aan het verhevene, de grenzen van de geest.(uit: Het Sublieme, Hans den Hartog Jager) De toeschouwer voelt de angst dat hij de grens van zijn eigen bevattingsvermogen nadert en zijn geest niet kan beheersen. De abstractie zou zo krachtig zijn dat het de menselijke geest optilt naar hogere regionen. Rothko was bij uitstek degene die begreep hoe hij dit kon toepassen in zijn werk, maar hij was ook de melancholische, depressieve kunstenaar, die eindigde met enkel zwarte doeken en uiteindelijk zelfmoord pleegde. Dit sluit naadloos aan bij mijn werk, de tegenstelling zoals ik die ook in het water ben tegengekomen en mijn pogingen van elke dag om mijn depressieve inslag niet te laten overheersen... Want over welke angst hebben we het: de angst voor de dood zou je kunnen zeggen, maar ik zou het willen omdraaien, het verlangen naar de dood en de angst om op een dag aan dat verlangen toe te geven. Dit is de angst voor het leven zelf, het elke dag moeten aangaan van je eigen leven.

9

10 Michael Raedecker: Ik heb me afgevraagd waar schilderen in deze tijd over gaat. De schilder die mij raakt met zijn werk is Michael Radecker. Hij schildert grote grijze doeken en zijn onderwerpen zijn klassieke thema s zoals stillevens, landschap of portretten, daarbij is de leegte in zijn werk een op zichzelf staande kwaliteit. Maar bij bestudering is hij voornamelijk bezig met het onderzoeken van de schilderkunst en hoe zich deze verhoudt tot de huidige tijd. Hij neemt bijvoorbeeld foto s uit de actualiteit en brengt deze terug tot de essentie, het minst mogelijke waaruit het beeld kan bestaan. Dan schildert en borduurt hij deze in precisie na om zo tot de essentie van de beelden die over ons heen gestort worden, uit film en media, te komen. Zijn onderwerp is dus het beeld zelf, een bepaald gevoel in het werk is aan de interpretatie van de kijker zelf. (Michael Raedecker, Amsterdam 1963, woont en werkt in Londen) On 2009 acryl en draad op doek 205 x 330cm

11 Toon Verhoef: Dit komt overeen met de werkwijze van andere schilders, zoals ik bijvoorbeeld onder de indruk was van een werk van Toon Verhoef dat ik zag in Museum de Pont. Hij maakt tekeningetjes naar de waarneming, behoorlijk exact en degene die het beste typeert wat hij ziet kiest hij uit. Daarna gaat hij aan het werk op het doek, de tekening is de aanleiding voor compositie en kleur, maar daarna wordt de tekening geheel losgelaten. Het gaat om het schilderen op zich. De handelingen voltrekken zich en het doek wordt een zelfstandig object, het staat op zich zelf. Het resultaat is een ruimtelijk, bijna-abstract werk, het onderwerp is niet te herkennen en doet er ook niet meer toe. Maar de verf, het licht en de ruimte, er is een eigen werkelijkheid ontstaan. Door dit te zien kon ik een klein beetje bevatten dat ik nog maar aan het begin sta van het schilderen... en welke mogelijkheden zich nog aandienen. Zijn werk valt niet binnen een theoretisch kader, Verhoef is niet geinteresseerd in conceptuele aspecten van de schilderkunst, zijn werk is niet gepland of van te voren uitgedacht. Het doet een beroep op de kijkervaring zelf, in dat kijken ervaar je de diepte en de kwaliteit van het werk. (Toon verhoef, Voorburg 1946, woont en werkt in Edam) Zonder titel 2006 olieverf, alkyd en acryl op doek 190 x 250cm

12

13 Kunstfilosofie: Wat betekent het schilderen zelf dan voor mij? Ik verwijs naar wat Maurice Merleau-Ponty ( ), in 1945, beschreven heeft over waarnemen en schilderen. MP stelt dat het bewustzijn in het lichaam aanwezig is, omdat het lichaam al in de wereld is voordat er sprake is van bewustzijn. Hij gaat uit van eenheid tussen lichaam en geest, tussen waarnemend oog en geestesoog, de zijnsdensiteit. De schilder herschept de werkelijkheid en transformeert deze tot een eigen wereld, dit is de tweede visualisering. Omdat het lichaam tegelijk ziend en zichtbaar is, de dingen bekijkt en zichzelf kan bekijken, tegelijk het waarnemende en het waargenomene is, is er de mogelijkheid van de inwendige blik. Hier voltrekt zich de magie van het zien. Het werk voltrekt zich in het nu, dit doet recht aan het feit dat het werk ontstaat in de materie en komt overeen met wat er gebeurt als ik schilder. Dit klopt met dat wat ik meemaak ik mijn eigen creatieve proces. Het schilderen is een handeling in het moment, het werk ontstaat, er is interactie tussen mij, de materie en het medium. Hij verklaart hiermee voor mij, het wonderlijke proces, van in het moment zijn, flow, waarbij de tijd stil lijkt te staan, het denken ophoudt, het bewustzijn verplaatst zich naar de handen en het waarnemen, je handen doen wat je ogen zien, zonder tussenkomst van ingewikkelde gedachten over hoe en wat er geschilderd gaat worden.op deze manier komt al het zichtbare en het onzichtbare in het werk terecht. Dat je niet van te voren precies weet hoe het eruit komt te zien. Schilderen is een op zichzelf staand scheppend proces, met de kracht van de creatieve expressie, waardoor het van alle tijden is en een eigen plaats heeft binnen de kunst. En over het belang van dit scheppend bezig zijn heb ik geschreven in mijn vakvisie en zo is blijkbaar de cirkel weer rond. De mens als scheppend wezen, dat ervaren en daardoor in contact komen met jezelf, dat is wat ik beleef in het schilderen, dat is mens-zijn.

14 A N G S T Addie Witteman, S DBKV Hogeschool Windesheim, Profielstudie Kunst, PKU2 aanvulling op statement maart 2013

15 Vooraf: Binnen PKU1 heb ik het theoretisch kader van mijn werk onderzocht. Dit heb ik vastgelegd in mijn statementboekje deel 1. Omdat de basis niet gewijzigd is wil ik daar naar verwijzen, als onderdeel van dit aanvullende statement. Dit is een verslag van het beeldend onderzoek en de conclusies die ik er aan verbonden heb binnen PKU2. Deze keuze heb ik gemaakt omdat de opdracht voor PKU2 vooral was om de problemen die er nog lagen in het beeld al schilderend op te lossen, niet meer nadenken over theorie, alleen maar verf... In de collectie van PKU1 was nog een tweedeling te zien, in beeld, maar ook in materiaal. Het thema angst heb ik uitgewerkt, in combinatie met water, maar het beeld bleef te afstandelijk. Je keek meer naar de angst, dan dat je hem voelde. De collectie was eindproduct gericht. De 2 werken in olieverf hadden een heel andere uitstraling dan de werken gemaakt in acrylverf, alle werken waren op doek gemaakt.

16 Materiaalkeuze: om meer procesmatig te kunnen werken, ben ik gestart op papier met acrylverf. Deze keuze geeft meer snelheid in het werken, zover dat kan in het het proces, en een bepaalde vrijheid om met het materiaal te experimenteren, die ik tot nu toe nog niet had. Om met olieverf op doek te werken was niet haalbaar in verband met droogtijd in mijn grotendeels onverwarmde werkplek. Door op grote 400grams vellen papier te werken heb ik het werk ook goed door en door kunnen werken. Het papier als drager is geen belemmering om tot een eindproduct te komen. Om tot een levendig beeld te komen heb ik geschilderd met een verbeterde acrylverf, deze verf slaat niet helemaal doods neer tot een plasticfilm, maar laat de penseelstreek zien, hierdoor ontstaat een beeld dat dichtbij olieverf komt. In het werken ben ik steeds vrijer met het materiaal omgegaan. Het is een stap vooruit om ontdekt te hebben dat schilderen puur om verf gaat. Hierdoor is mijn werkvolgorde omgekeerd, het is niet langer zo dat ik een beeld in mijn hoofd heb dat alleen nog geschilderd hoeft te worden. Nee, ik begin nu met enkel een paar uitgangspunten, in mijn geval, 2 grote vlakken, een ondergrond en het thema water. Met deze elementen moet het gebeuren, ik bepaal ongeveer de kleuren en verder ontstaat het beeld tijdens het schilderen. Dit geeft een vrijheid om met de verf te doen wat je wilt en leidt tot verrassingen die spontaan ontstaan. Het zoeken naar de juiste kleur, vooral de transparante, fijne verven is een lastige aangelegenheid. Ik ben veel tijd kwijt met zoeken naar de juiste spullen, kwasten, verdunners, afmetingen papier enz. enz. Het inzicht dat me dat opgeleverd heeft is dat ik nu wik en weeg, binnen mijn beperkte budget, als een professional en dat de juiste vakkennis over materiaal er toe leidt dat ik de juiste keuzes kan maken. Kennis die je opdoet door te experimenteren, maar die als basis onontbeerlijk is om tot een goed eindproduct te komen. Mijn grondige leerstijl zat me daarbij in de weg, ik ga dan ver in de techniek, zoals bijvoorbeeld zelf verf maken. Maar het levert uiteindelijk ook wat op, namelijk de conclusie dat ik mezelf serieus dien te nemen in alle keuzes die ik maak aangaande het materiaal.

17 Het Sublieme : Dit heb ik eerder niet aan mijn werk durven koppelen, nu wel,het leek me een te groot begrip voor mijn werk. Immanuel Kant, ( ) de filosoof, over het sublieme: Bij de gewaarwording van het sublieme ervaren wij oneindigheid en onoverzichtelijkheid. Het werk kenmerkt zich door vormeloosheid, mateloosheid, het is niet doelmatig in zijn vorm. Het gaat het voorstellingsvermogen te boven, het verlamt ons, en in tweede instantie vervult het ons met levensenergie. Deze grenservaring, het oneindige, de chaos, geeft contact met het bovenzituiglijke, de wereld van de ideeën. (uit : Denken over Kunst, A.A. van den Braembussche, p.156/157.) Ik heb het formaat van het werk onderzocht. Ik heb op papier gewerkt van 1,2 x 1,5m tot 2 x 2 meter. Het gevoel dat je in het water kan verdwijnen, dat het tot de mogelijkheden zou behoren, maakt dat het werkt. De conclusie is dat mijn beeld veel meer zeggingskracht krijgt door het groter te maken en daardoor ook een transformatie ondergaat. Door het formaat komt er ruimte om in de angst te duiken. Het beeld en het wateroppervlak is opengebroken door meerdere lagen aan te brengen. De vraag of het werk over water of over angst gaat is hiermee beantwoord. Het beeld is de expressie van de angst geworden waarmee ik mijn doel met deze beeldende collectie bereikt heb. Persoonlijk: De hoofdvraag die ik mij in september heb gesteld is of ik me kan verbinden met het kunstenaarsschap en wat ik daarvoor nodig heb. De randvoorwaarden die mezelf heb gesteld zijn: ik wil al mijn keuzes zo maken dat ik trouw blijf aan mezelf en ik wil helder en transparant zijn in deze keuzes door dit te delen met de mensen om mij heen. Het antwoord daarop is dat het gelukt is. Door het schrijven van het blog zie ik mezelf in relatie tot andere en de wereld om mij heen. Ik heb dat blijkbaar nodig om mijn plaats te bepalen. Voor het eerst heb ik me helemaal verbonden gevoeld met mijn werk en het beeldend proces. Deze collectie is het resultaat van driekwart jaar werken als kunstenaar. Nu, in het eindtraject, kan ik me voorstellen dat ik binnen dit thema nog meer werken maak. De volgende stap dient zich aan en ik zou morgen weer aan de slag kunnen. Dit is het resultaat van het procesmatig werken, niet alleen om tot je thema en de betekenis te komen, maar ook in de eindfase. Het maakt dat je ruimte houdt in je hoofd voor het volgende werk.

18 Persoonlijk vervolg: Hoe het scheppend proces bij mij werkt is wel wonderlijk, ik probeer in een bepaalde staat van zijn te komen, waarbij mijn hoofd leeg is. Het werken is geestelijk intensief, juist omdat ik moet zien te voorkomen dat ik ga nadenken, zodra ik ga denken is het creatieve proces onderbroken. Dit is intensief werken, de stappen gaan langzaam, er is ook een zekere rust en afstand nodig om weer door te kunnen. Mijn atelier is mijn plek geworden en voelt als een cocon, er is een soort afspraak dat ik daar, buiten het drukke gezinsleven en tijdschema s van kinderen halen en brengen, even mezelf kan zijn. Mezelf mag neerzetten op een manier die blijkbaar heel erg bij mij past. Er is een behoefte in mij, om te verbinden en te werken met mensen, maar de andere behoefte, om mij te verbinden met mezelf in het beeldend werk is net zo groot. De opdracht die voor me ligt is om deze beide kanten van mezelf een plek te geven in het dagelijks leven.

19 C O L L E C T I E

20 ANGST VI acrylverf op papier 115 x 145cm

21 ANGST VII acrylverf op papier 115 x 145cm

22 ANGST VIII acrylverf op papier 115 x 145cm

23 ANGST IX acrylverf op papier 115 x 145cm

24

November Glaceren met Acrylmedium December Het licht van Rembrandt / Het december gevoel de duisternis van Rembrandt

November Glaceren met Acrylmedium December Het licht van Rembrandt / Het december gevoel de duisternis van Rembrandt PROGRAMMA 2011 2012 Uitgangspunt van de lessen is dat kennis van de schilderkunstige technieken en stromingen vanuit de eigen ervaring wordt ontdekt en ontwikkeld. De opdrachten hebben betrekking op zowel

Nadere informatie

GEORGE MEERTENS SUBLACUS schilderen/painting

GEORGE MEERTENS SUBLACUS schilderen/painting GEORGE MEERTENS SUBLACUS schilderen/painting GEORGE MEERTENS SUBLACUS schilderen/painting Document 2011 Inhoud/Contents Details/Close ups 6 Sublacus/Sublacus tekst/text Hanneke de Man 18 Brieven/Letters

Nadere informatie

VAN GOGH KRIJGT SCHILDERLES NIVEAU ++

VAN GOGH KRIJGT SCHILDERLES NIVEAU ++ NIVEAU ++ 1/5 Vincent van Gogh heeft nooit een kunstenaarsopleiding afgemaakt. Met deze leskaart leer je meer over de jonge Vincent én hoe je met wat hulp en (vooral) heel veel doorzettingsvermogen toch

Nadere informatie

In gesprek. met het. Wilco Dragt. Wilco Dragt

In gesprek. met het. Wilco Dragt. Wilco Dragt Portfolio Wilco Dragt Wilco Dragt In gesprek met het landschap In tegenstelling tot een schilder, die begint met een leeg doek en daar elementen op plaatst, genereert fotograaf Wilco Dragt uit een wijde

Nadere informatie

VAN GOGH KRIJGT SCHILDERLES NIVEAU ++

VAN GOGH KRIJGT SCHILDERLES NIVEAU ++ NIVEAU ++ 1/5 Vincent van Gogh heeft nooit een kunstenaarsopleiding afgemaakt. Met deze leskaart leer je meer over de jonge Vincent én hoe je met wat hulp en (vooral) heel veel doorzettingsvermogen toch

Nadere informatie

Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier

Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier Vraag 1 Hoe heb je zielsliefde ontdekt, en ontdekte je zielsliefde het ook op dat moment? Ik ontmoette haar op mijn werk in de rookruimte. We konden

Nadere informatie

3. Beweging, Nut, Mechanica, Robotisch, Dynamisch.

3. Beweging, Nut, Mechanica, Robotisch, Dynamisch. 1. Het werk van Tinguely waar ik echt iets over kan zeggen wat meteen bij me naar boven kwam, en dus wat ik voelde, zijn zijn mechanische sculpturen. Het gaf mij bijna eenzelfde idee als de strandbeesten

Nadere informatie

Researchverslag: rituelen Joanna Siccama GAR1-B 11-10-2014 leraar: Harald Warmelink

Researchverslag: rituelen Joanna Siccama GAR1-B 11-10-2014 leraar: Harald Warmelink Researchverslag: rituelen Joanna Siccama GAR1-B 11-10-2014 leraar: Harald Warmelink Inleiding Om onderzoek te doen naar rituelen is het in eerste plaats belangrijk om te definiëren wat een ritueel is.

Nadere informatie

VAN GOGH KRIJGT SCHILDERLES NIVEAU ++

VAN GOGH KRIJGT SCHILDERLES NIVEAU ++ NIVEAU ++ 1/5 Vincent van Gogh heeft nooit een kunstenaarsopleiding afgemaakt. Met deze leskaart leer je meer over de jonge Vincent én hoe je met wat hulp en (vooral) heel veel doorzettingsvermogen toch

Nadere informatie

Over schilderijen van Debbie, een paar gedichten en muziek

Over schilderijen van Debbie, een paar gedichten en muziek 1 Over schilderijen van Debbie, een paar gedichten en muziek Wie Debbies schilderijen en tekeningen van de afgelopen jaren bekijkt, zal zich misschien verwonderen over de ogenschijnlijke stijlbreuk die

Nadere informatie

Peize, 25 september 2010 Chris Herenius Enige tijd geleden kreeg ik monsters van de nieuwe waterverdunbare olieverf, de Talens Cobra olieverf. Op de website http://www.cobra.royal-talens.com/9/home.html

Nadere informatie

Giardino NL 4/1 14-06-2006 12:14 Pagina 1

Giardino NL 4/1 14-06-2006 12:14 Pagina 1 Giardino NL 4/1 14-06-2006 12:14 Pagina 1 1 Giardino NL 4/1 14-06-2006 12:14 Pagina 2 Panta rhei alles stroomt; Mijn schilderijen zijn in beweging, ze lijken te stromen, zoals ook het leven zich geen stilstand

Nadere informatie

Ola Lanko en haar foto-genic installaties 14 oktober interview

Ola Lanko en haar foto-genic installaties 14 oktober interview Ola Lanko en haar foto-genic installaties 14 oktober interview Ola Lanko is altijd bezig met de werking van het medium fotografie. De kritische blik van de beschouwer is wat ze met haar werk wil overbrengen.

Nadere informatie

OBSERVATIE. Hoe kom je in een creatieve mindset? De observatie van een kunstenaar en hoe hij aan zijn creativiteit komt. Robbert Kooiman G&I 1-C

OBSERVATIE. Hoe kom je in een creatieve mindset? De observatie van een kunstenaar en hoe hij aan zijn creativiteit komt. Robbert Kooiman G&I 1-C OBSERVATIE Hoe kom je in een creatieve mindset? De observatie van een kunstenaar en hoe hij aan zijn creativiteit komt Robbert Kooiman G&I 1-C Contents Inleiding... 2 Covert of Overt... 2 Analyse... 3

Nadere informatie

INTERVIEW. Gevoel voor dieren 8 ATELIER 131

INTERVIEW. Gevoel voor dieren 8 ATELIER 131 INTERVIEW Gevoel voor dieren 8 ATELIER 131 Pastel, 150 x 80 cm. De huiskamer van Loes Botman (1968) hangt vol met pasteltekeningen van boerderijdieren: paarden, kippen, koeien en varkens. Recent werd haar

Nadere informatie

Excursie: Gineke Zikken Een goede start.

Excursie: Gineke Zikken Een goede start. Excursie: Gineke Zikken Amsterdam Een goede start. Het was een heerlijke dag. Mooi weer. Naar het Rijksmuseum werd te veel. Het bezoek aan Gineke Zikken was ruimschoots voldoende om lang mee toe te kunnen.

Nadere informatie

WAARNEMEN SCHETS DE LIJN PERSPECTIEF EN RUIMTELIJKHEID COMPOSITIE KLEUR MUZIEK EN ABSTRACTIE

WAARNEMEN SCHETS DE LIJN PERSPECTIEF EN RUIMTELIJKHEID COMPOSITIE KLEUR MUZIEK EN ABSTRACTIE WAARNEMEN SCHETS DE LIJN PERSPECTIEF EN RUIMTELIJKHEID COMPOSITIE KLEUR MUZIEK EN ABSTRACTIE Concept: Annelinde de Jong Tekst: Annelinde de Jong en Kevin Aerts Annelinde de Jong, 2012 1 WAARNEMEN Check,

Nadere informatie

Cultuurontmoeting : Schilder in de klas

Cultuurontmoeting : Schilder in de klas Cultuurontmoeting : Schilder in de klas Wat: Tekenles met als thema : de jaren 50-60; kleuren, emoties Wie: Wijk Zuid groepen 1/2 DEEL 1: Uitleg in de kring Wie ben ik? Ik ben Gertie van Nuenen. Ik ben

Nadere informatie

Jeanette aan de Stegge. Schilderen met emoties

Jeanette aan de Stegge. Schilderen met emoties Jeanette aan de Stegge Schilderen met emoties 2 Jeanette aan de Stegge is als schilderes voornamelijk bekend vanwege haar treffende portretten. Ze heeft als bijna geen ander de gave om de persoonlijkheden

Nadere informatie

De hier getoonde tekeningen zijn allemaal afkomstig uit schetsboeken van Rustin. Ze zijn gemaakt in de periode 2001 2008.

De hier getoonde tekeningen zijn allemaal afkomstig uit schetsboeken van Rustin. Ze zijn gemaakt in de periode 2001 2008. Voor Rustin is schilderen de hoofdzaak van zijn kunstenaarspraktijk, maar tekenen heeft hij daarnaast ook altijd gedaan. Hij deed dat op de momenten dat hij niet kon schilderen, zoals s avonds als het

Nadere informatie

Leren in contact met paarden Communicatie die is gebaseerd op gelijkwaardigheid (Door Ingrid Claassen, juni 2014)

Leren in contact met paarden Communicatie die is gebaseerd op gelijkwaardigheid (Door Ingrid Claassen, juni 2014) Leren in contact met paarden Communicatie die is gebaseerd op gelijkwaardigheid (Door Ingrid Claassen, juni 2014) Inleiding De kern van (autisme)vriendelijke communicatie is echt contact, gebaseerd op

Nadere informatie

Schilderijen van Debbie, een paar gedichten en muziek

Schilderijen van Debbie, een paar gedichten en muziek 1 Schilderijen van Debbie, een paar gedichten en muziek Wie Debbies schilderijen en tekeningen van de afgelopen jaren bekijkt, zal zich misschien verwonderen over de veelzijdigheid in stijlen van haar

Nadere informatie

rijks museum Verwerkingsmateriaal Examentour VWO ANTWOORDMODEL VERSIE A + B Visuele analyse van schilderkunst in de 17DE, 19DE en 20STE eeuw 1/5

rijks museum Verwerkingsmateriaal Examentour VWO ANTWOORDMODEL VERSIE A + B Visuele analyse van schilderkunst in de 17DE, 19DE en 20STE eeuw 1/5 1/5 VERSIE A Vraag 1 A Gebruik van licht om de dramatiek te uiten. Het subtiele licht (vs. clair-obscur in de barok) geeft diepte aan het schilderij en accentueert het hoofdmotief. Het zorgt er dus voor

Nadere informatie

2 spelers in de poppenkast. (het kan gespeeld woorden door 1 persoon) Speler 1: Katrijn en de koningin Speler 2: Jan Klaassen

2 spelers in de poppenkast. (het kan gespeeld woorden door 1 persoon) Speler 1: Katrijn en de koningin Speler 2: Jan Klaassen Het schilderij voor de koningin door Nellie de Kok Samenvatting De koningin heeft gevraagd of Katrijn voor haar een schilderij wil maken. Katrijn wil dat wel graag, maar ze heeft geen idee wat ze op het

Nadere informatie

Eva Räder, Grey poet, 2008, foto: Gert Jan van Rooij, Courtesy galerie Gabriel Rolt, Amsterdam

Eva Räder, Grey poet, 2008, foto: Gert Jan van Rooij, Courtesy galerie Gabriel Rolt, Amsterdam Eva Räder, Miss H, 2008, foto: Gert Jan van Rooij, Eva Räder, Lee, 2008, Eva Räder, Guitarglacier, 2007, foto: Peter Tijhuis, Eva Räder, Bobby, 2007, foto: Gert Jan van Rooij, Eva Räder, Freddy, 2007,

Nadere informatie

Spelen met Acrylic sheets:

Spelen met Acrylic sheets: Spelen met Acrylic sheets: Wat zijn Acrylic Sheets. Weet niet goed hoe ik dit moet vertalen maar, ik bedoel niet de plastic vellen die je in de winkel komt. Deze Acryl vellen worden gemaakt van een laag

Nadere informatie

Waar de hemel de aarde raakt daar wordt de mens bewogen...

Waar de hemel de aarde raakt daar wordt de mens bewogen... Waar de hemel de aarde raakt daar wordt de mens bewogen... Ton Schulten Woord vooraf Al van jongs af heeft Ton Schulten zich aangetrokken gevoeld tot schilderkunst en vormgeving. Op 53-jarige leeftijd

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 3. Mijn artfiact 3. Proces 4. Mijn beoordelingsblad en presentatie 5. Autotic Selfie eindproduct (ware grootte) 6

Inhoudsopgave. Inleiding 3. Mijn artfiact 3. Proces 4. Mijn beoordelingsblad en presentatie 5. Autotic Selfie eindproduct (ware grootte) 6 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Mijn artfiact 3 Proces 4 Mijn beoordelingsblad en presentatie 5 Autotic Selfie eindproduct (ware grootte) 6 2 Autobiotic Selfie Inleiding De autobiotic selfie heeft mij heel

Nadere informatie

7 gratis tips : ABSToRACT ntdek SCHILDER je eigen stijl EN

7 gratis tips : ABSToRACT ntdek SCHILDER je eigen stijl EN 7 gratis tips : ABSTRACT ontdek je SCHILDEREN eigen stijl 7 tips om je eigen stijl te ontdekken Ook voor kunstenaars met tablet of zonder tablet Je eigen schilderstijl heeft onder andere met je karakter

Nadere informatie

HET LAND - DE NATUUR - HET LEVEN DOE WEL EN ZIE NIET OM JAN VAN SCHAIK. Montfoorts Kunstenaars Collectief

HET LAND - DE NATUUR - HET LEVEN DOE WEL EN ZIE NIET OM JAN VAN SCHAIK. Montfoorts Kunstenaars Collectief DOE WEL EN ZIE NIET OM JAN VAN SCHAIK Montfoorts Kunstenaars Collectief Jan van Schaik is een selfmade man, altijd geweest. Van jongs af aan geboeid door de natuur, alles wat het land te bieden heeft en

Nadere informatie

ONLINE LESSUGGESTIE PHILIPPE VAN SNICK

ONLINE LESSUGGESTIE PHILIPPE VAN SNICK ONLINE LESSUGGESTIE PHILIPPE VAN SNICK Informatie over de kunstenaar De Belgische kunstenaar Philippe Van Snick (geb. 1946) onderzoekt met minimale middelen de ruimtelijke mogelijkheden van schilderkunst.

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

TIEN TIPS WANNEER JE EEN KUNSTWERK WILT AANSCHAFFEN

TIEN TIPS WANNEER JE EEN KUNSTWERK WILT AANSCHAFFEN TIEN TIPS WANNEER JE EEN KUNSTWERK WILT AANSCHAFFEN Het is een feest om een echt kunstwerk in huis te hebben! Toch denken veel mensen dat ze zich dat niet kunnen veroorloven. Of dat het ingewikkeld is

Nadere informatie

ART/MEDIA & ME AUTOBIOTIC SELFIE DOCUMENT

ART/MEDIA & ME AUTOBIOTIC SELFIE DOCUMENT ART/MEDIA & ME AUTOBIOTIC SELFIE DOCUMENT Gwen Bergers G&I1A 3009429 19.11.15 Project docenten: Saskia Freeke, Sonja van Vuuren, Martin Lacet & John Hennequin Art/Media & Me Autobiotic Selfie Voor de lessen

Nadere informatie

CARLA TORHOUDT LAAG PER LAAG NAAR DE ESSENTIE

CARLA TORHOUDT LAAG PER LAAG NAAR DE ESSENTIE KUNST CARLA TORHOUDT LAAG PER LAAG NAAR DE ESSENTIE Ze stond met beide voeten stevig en succesvol in het zakenleven sales & marketing, bonussen & BMW s, die regionen - maar ergens had ze het vage onbestemde

Nadere informatie

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk GEWASSEN IN WATER Inhoud: Vanuit de dopeling gezien een statement dat hij in het watergraf alles wat oud is achter zich laat. Hij weet niet alles, kent nog niet

Nadere informatie

Juryrapport Jonge Jury Ontwerpwedstrijd 2015

Juryrapport Jonge Jury Ontwerpwedstrijd 2015 Juryrapport Jonge Jury Ontwerpwedstrijd 2015 Het was heel, heel lastig kiezen. Bijna alle omslagen waren ontzettend goed gelukt! Ik was erg onder de indruk van het niveau en creativiteit, het is geweldig

Nadere informatie

Atelier aan Zee Atelier aan Zee

Atelier aan Zee Atelier aan Zee Atelier aan Zee Atelier aan Zee Teambuilding door creativiteit KUNST OP DE WERKVLOER Ine Koopmans Beeldend kunstenaar Galjoen 19 3863 EM Nijkerk Gld 033-7370004 INHOUDSOPGAVE 2 VOORWOORD 3 DOELSTELLING

Nadere informatie

In het Domein van de Ziel. Eelco Maan S c h i l d e r i j e n

In het Domein van de Ziel. Eelco Maan S c h i l d e r i j e n In het Domein van de Ziel Eelco Maan S c h i l d e r i j e n In het domein van de Ziel Eelco Maan S c h i l d e r i j e n In het domein van de Ziel Ochtend in het atelier. De wolken in de hoge, blauwe

Nadere informatie

Titel: Pollocken. (met dank aan Gabriëlla van Dijk ea) Bouw: groep 1. Tijdsindicatie totaal: 20 min.

Titel: Pollocken. (met dank aan Gabriëlla van Dijk ea) Bouw: groep 1. Tijdsindicatie totaal: 20 min. Titel: Pollocken. (met dank aan Gabriëlla van Dijk ea) Bouw: groep 1 Tijdsindicatie totaal: 20 min. Doel van de les: Aan het eind van de les hebben de leerlingen een schildering gemaakt op de manier van

Nadere informatie

Running man 100x 150 cm. Acryl op doek. Met dit soort werken had ik mijn eerste tentoonstelling bij galerie Biervliet op de Prinsengracht.

Running man 100x 150 cm. Acryl op doek. Met dit soort werken had ik mijn eerste tentoonstelling bij galerie Biervliet op de Prinsengracht. In 1984 begon ik met schilderen. Daarvoor werkte ik voornamelijk als keramist en ik maakte beeldhouwwerken van Belgisch hardsteen en marmer. Ook maakte en legde ik terrazzo vloeren en aanrechten. Ik was

Nadere informatie

Bewustwording dag 1 Ik aanvaard mezelf zoals ik nu ben.

Bewustwording dag 1 Ik aanvaard mezelf zoals ik nu ben. Het meditatieprogramma duurt veertig dagen en bestaat uit tien affirmaties. Het is fijn om gedurende dit programma een dagboek bij te houden om je bewustwordingen en ervaring op schrijven. Elke dag spreek

Nadere informatie

Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen.

Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen. Een klein gesprekje met God Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen. God lachte breed. Dat is waar!, zei God. Jij bent ook het licht.

Nadere informatie

Fourteen stations - Het verbeelden van pijn Ignace Schretlen

Fourteen stations - Het verbeelden van pijn Ignace Schretlen Fourteen stations - Het verbeelden van pijn Ignace Schretlen Nog geen drie weken na de start van het studiejaar moeten studenten die in Nijmegen aan de Radboud Universiteit met rechten zijn begonnen al

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

ART HISTORY DE TWINTIGSTE EEUW. H4 algemeen deel Hoofdstuk 4 Expressionisme - Kunst en gevoel.

ART HISTORY DE TWINTIGSTE EEUW. H4 algemeen deel Hoofdstuk 4 Expressionisme - Kunst en gevoel. ART HISTORY DE TWINTIGSTE EEUW H4 algemeen deel Hoofdstuk 4 Expressionisme - Kunst en gevoel. Sigmund Freud (1856-1939) De ideeën van de psychoanalyticus Sigmund Freud hadden veel invloed op de kunstenaars

Nadere informatie

Individueel procesverslag

Individueel procesverslag Individueel procesverslag Een weergave van mijn werkzaamheden binnen het G-Blok. Afdeling : Academie voor ICT & Media, Informatica Schooljaar : 2009 Blok : G Datum : 30 10-2009 Plaats : Honselersdijk Naam:

Nadere informatie

Golf van de Rode Maan

Golf van de Rode Maan Golf van de Rode Maan Data waarin de golf van de Rode Maan valt: 11-2 t/m 23-2-2015 *29-10 t/m 10-11-2015 *16-7 t/m 28-7-2016 *2-4 t/m 14-4- 17 18-12 t/m 30-12 -2017 * 4-9- t/m 16-9-2018 * 22-5 t/m 3-6-2019

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Howto: Huidskleur in olieverf Auteur: Alb Datum: 29/01/2009

Howto: Huidskleur in olieverf Auteur: Alb Datum: 29/01/2009 Deze buste had ik reeds deels geschilderd met acrylverf als demonstratie op FACTS vorig jaar. Uiteindelijk was ik weer niet tevreden over het resultaat + dat er nog enige beschadigingen waren Reparaties

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

Paasmorgen 2014: Wees niet bang!! Lezingen: Gen.2:2,3 en Gen.1:1-5 en Matt.28:1-10

Paasmorgen 2014: Wees niet bang!! Lezingen: Gen.2:2,3 en Gen.1:1-5 en Matt.28:1-10 1 Paasmorgen 2014: Wees niet bang!! Lezingen: Gen.2:2,3 en Gen.1:1-5 en Matt.28:1-10 Een goede traditie is het om op de vroege paasmorgen het licht tegemoet te lopen: opstaan in het nacht en de zon op

Nadere informatie

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Bij Marcus 1 - de doop van Jezus Ik weet niet hoe goed u al de zondagsbrief hebt gelezen. Maar wellicht is u opgevallen dat er helemaal bovenin staat dat

Nadere informatie

lifestyle Jeannette Spierings Nonchalante speurtocht naar de werkelijke essentie

lifestyle Jeannette Spierings Nonchalante speurtocht naar de werkelijke essentie 9 lifestyle Jeannette Spierings Nonchalante speurtocht naar de werkelijke essentie 10 De precisie van weleer heeft plaatsgemaakt voor kernachtigheid, voor focus. Jeannette Spierings heeft als schilderes

Nadere informatie

ROB JACOBS. Rob Jacobs Schilder, muzikant en meer. Rob Jacobs 1957

ROB JACOBS. Rob Jacobs Schilder, muzikant en meer. Rob Jacobs 1957 ROB JACOBS Rob Jacobs 1957 Huis van de Kunsten Rob Jacobs Schilder, muzikant en meer. De Hilversumse kunstenaar Rob Jacobs is ook een veelgevraagd musicus en restaurator. Talloze particulieren en musea

Nadere informatie

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A Individueel verslag de Reus klas 4A Overzicht en tijdsbesteding van taken en activiteiten 3.2 Wanneer Planning: hoe zorg je ervoor dat het project binnen de beschikbare tijd wordt afgerond? Wat Wie Van

Nadere informatie

Spiritueel dagboek. Met teksten en inzichten van MORYA zoals opgetekend door Geert Crevits

Spiritueel dagboek. Met teksten en inzichten van MORYA zoals opgetekend door Geert Crevits Spiritueel dagboek Met teksten en inzichten van MORYA zoals opgetekend door Geert Crevits Voorwoord: Een spiritueel dagboek 5 Waarom een spiritueel dagboek? 7 Om bewuster te leven en te handelen Aandachtspunten

Nadere informatie

Documentaire vrijheid Depressie

Documentaire vrijheid Depressie Documentaire vrijheid Depressie Anna Diouf en Rianne Horning MM2A 1 Inhoudsopgave Inleiding Het onderzoek Voice-over Filmplan Storyboard 2 Inleiding De afgelopen 4 weken hebben we in duo s een mini-documentaire

Nadere informatie

Wat is de mens? - Context. De opkomst van de filosofische antropologie

Wat is de mens? - Context. De opkomst van de filosofische antropologie De menselijke natuur, week 9 De opkomst van de filosofische antropologie Overzicht van reeds behandelde mensbeelden en de mechanistische visie uit de late 19e eeuw Wat is de mens? - Context Plato / Descartes

Nadere informatie

2 Vroege renaissance 2.1

2 Vroege renaissance 2.1 2 Vroege renaissance Giotto di Bondone, rond 1315 Veranderingen Het vorige werkboek eindigde met de 14e eeuwse kunstenaar Giotto di Bondone, die in Italië een nieuwe kunststijl introduceerde. Voor het

Nadere informatie

ONDERNEMEN IS VOOR HELDEN

ONDERNEMEN IS VOOR HELDEN ONDERNEMEN IS VOOR HELDEN EXCLUSIEF PROGRAMMA OVERZICHT 2016 LEF IN ACTIE Ontdek waarom het zo moeilijk is je hart te volgen en heb het lef dit toch te doen! De achtergrond van het programma Jij weet dat

Nadere informatie

ZOEKEN NAAR DE VOLMAAKTE VORM NIVEAU ++

ZOEKEN NAAR DE VOLMAAKTE VORM NIVEAU ++ NIVEAU ++ /5 Deze leskaart gaat over het zoeken naar de volmaakte vorm. Dat klinkt misschien wat verheven, maar je zult ontdekken dat deze zoektocht in de kunstgeschiedenis erg belangrijk is geweest. Piet

Nadere informatie

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen.

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen. Theoreasy de theorie is eenvoudig. Je gaat ontdekken dat het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen denken en doen dé sleutel is tot a beautiful way of life. Als je nog steeds hoopt dat oplossingen

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

Immanuel Kant Kritiek van het oordeelsvermogen

Immanuel Kant Kritiek van het oordeelsvermogen Ten geleide Kants derde Kritiek: hoe kan de vrijheid worden verwerkelijkt? 15 Geraadpleegde literatuur 46 Verantwoording bij de vertaling 49 Immanuel Kant aan Johann Friedrich Reichardt 51 Immanuel Kant

Nadere informatie

Thema 1: De Moderne, de eerste helft van de twintigste eeuw

Thema 1: De Moderne, de eerste helft van de twintigste eeuw beeldende vorming Naam:... Thema 1: De Moderne, de eerste helft van de twintigste eeuw. 1900-1945 inleiding De twintigste eeuw is een tijd waarin stijlen en stromingen elkaar snel opvolgen om plaats te

Nadere informatie

De Tuin. der Lusten. Het is een psychische werkelijkheid, wat je daar ziet gaat over jou

De Tuin. der Lusten. Het is een psychische werkelijkheid, wat je daar ziet gaat over jou 22 BOVENBOUW De Tuin der Lusten TEKST EVELIEN NIJEBOER BEELD JEROEN BOSCH Uren kan je kijken naar dit schilderij van Jeroen Bosch. Niet alleen omdat er zoveel op staat, maar ook omdat al die taferelen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal,

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Veel te laat krijgen jullie deze nieuwsbrief. Ik had hem al veel eerder willen maken/versturen, maar ik

Nadere informatie

TRAINING POSITIEVER DENKEN, LEVEN, WERKEN

TRAINING POSITIEVER DENKEN, LEVEN, WERKEN TRAINING POSITIEVER DENKEN, LEVEN, WERKEN INHOUD De training is gebaseerd op 7 hoofdonderwerpen. De 7 sleutels tot positieve verandering: 1. Bevorder je positieve emoties 2. Denk positiever 3. Waardeer

Nadere informatie

Beeldend Kunstenaar Ivo Winnubst (1950 Amsterdam) kent. de laatste jaren een fascinatie voor het andere portret.

Beeldend Kunstenaar Ivo Winnubst (1950 Amsterdam) kent. de laatste jaren een fascinatie voor het andere portret. algemene informatie mei 2014 Beeldend Kunstenaar Ivo Winnubst (1950 Amsterdam) kent de laatste jaren een fascinatie voor het andere portret. Hij genoot zijn opleiding aan de Gerrit Rietveld Academie in

Nadere informatie

Honderd Vragen over Verslaving door Nathan Wennegers

Honderd Vragen over Verslaving door Nathan Wennegers Honderd Vragen over Verslaving door Nathan Wennegers 1) Waarom ik? Antwoord: Precies, het gaat juist over je ik, niet waar? Want wil een normaal intelligent mens verslaafd zijn? 2) Hoe bedoel je precies?

Nadere informatie

GALERIE HONINGEN. start nieuwe kunstseizoen 5 nieuwe realisten Grégory Asselbergh Maarten Boffé Jan Willem Eskes Suzan Schuttelaar Gerard van de Weerd

GALERIE HONINGEN. start nieuwe kunstseizoen 5 nieuwe realisten Grégory Asselbergh Maarten Boffé Jan Willem Eskes Suzan Schuttelaar Gerard van de Weerd GALERIE HONINGEN S I N D S 1 9 9 7 start nieuwe kunstseizoen 5 nieuwe realisten Grégory Asselbergh Maarten Boffé Jan Willem Eskes Suzan Schuttelaar Gerard van de Weerd + nieuwe collectie aanwinsten 6 t/m

Nadere informatie

Door vrijer te kunnen ademen, durf ik concrete stappen. in het leven zetten! Het verhaal van de 26-jarige Salvatore uit

Door vrijer te kunnen ademen, durf ik concrete stappen. in het leven zetten! Het verhaal van de 26-jarige Salvatore uit Door vrijer te kunnen ademen, durf ik concrete stappen in het leven zetten! Het verhaal van de 26-jarige Salvatore uit Schaarbeek is wonderbaarlijk. Deze jongeman werd met een zware handicap geboren. Door

Nadere informatie

een vergelijkend warenonderzoek door bob richters

een vergelijkend warenonderzoek door bob richters het stilleven een vergelijkend warenonderzoek door bob richters kijkwijzer inhoudsopgave 2. kijkwijzer 5. de 2 kunstwerken 6. de kunstenaar 7. waarom koos ik dit werk? 8. de voorstelling 9. beeldaspecten

Nadere informatie

Universiteit van het leven

Universiteit van het leven Universiteit van het leven Eerste druk, april 2012 2012 Lucien M. Verkooijen Corrector: Elly van de Vlugt Fotografie: Fred van Welie Coverbeeld: schilderij De Parel, olieverf op paneel, door Lia Vonk isbn:

Nadere informatie

Workshop Schilderen. Succes! Beste docent,

Workshop Schilderen. Succes! Beste docent, Workshop Schilderen Beste docent, Samen met uw klas gaat u schilderen op doeken met als thema: Vol vuur voor Afrika! Hiervoor heeft u materiaal en een stappenplan nodig. Na het stappenplan vindt u een

Nadere informatie

Aan de slag met de Werk Ster!

Aan de slag met de Werk Ster! Aan de slag met de Werk Ster! Werk Ster Copyright EgberinkDeWinter 2013-2014 Werk Ster Stappen naar werk De Werk Ster helpt je duidelijk te krijgen waar jij op dit moment staat op weg naar werk. Je krijgt

Nadere informatie

Nu nog beter... Toegepaste kunst Kunst BV

Nu nog beter... Toegepaste kunst Kunst BV Nu nog beter... Toegepaste kunst Kunst BV H4 ~ periode B Toegepaste vormgeving Autonome kunst Inleiding INLEIDING In de eerste periode ben je vooral bezig geweest met het onderzoeken van vormen, materialen

Nadere informatie

ART HISTORY DE TWINTIGSTE EEUW. V4 algemeen deel Hoofdstuk 4 Expressionisme - Kunst en gevoel.

ART HISTORY DE TWINTIGSTE EEUW. V4 algemeen deel Hoofdstuk 4 Expressionisme - Kunst en gevoel. ART HISTORY DE TWINTIGSTE EEUW V4 algemeen deel Hoofdstuk 4 Expressionisme - Kunst en gevoel. Sigmund Freud (1856-1939) De ideeën van de psychoanalyticus Sigmund Freud hadden veel invloed op de kunstenaars

Nadere informatie

Kiezelsteenmeditatie voor een beginnersgeest Een oefening voor kinderen van alle leeftijden

Kiezelsteenmeditatie voor een beginnersgeest Een oefening voor kinderen van alle leeftijden Kiezelsteenmeditatie voor een beginnersgeest Een oefening voor kinderen van alle leeftijden door Thich Nhat Hanh Ik wil jullie vragen om het liedje te zingen over de bloem, de berg, het water en de ruimte.

Nadere informatie

WIJ zijn hier gekomen niet alleen om jullie en alle anderen hier te

WIJ zijn hier gekomen niet alleen om jullie en alle anderen hier te SAMENVATTING VAN DE REDEVOERINGEN GEHOUDEN VOOR DE JEUGD IN SURINAME EN DE NEDERLANDSE ANTILLEN Willemstad, 19 oktober 1955, Oranjestad, 22 oktober 1955. Paramaribo, 5 november t 955 WIJ zijn hier gekomen

Nadere informatie

4D organisatieontwikkeling & opleiding presenteert. Alumnidagen 2014. datum thema leiding

4D organisatieontwikkeling & opleiding presenteert. Alumnidagen 2014. datum thema leiding 4D organisatieontwikkeling & opleiding presenteert Alumnidagen 2014 TGI-verdieping aan de hand van vijf thema s De alumnidagen zijn bedoeld voor iedereen die in de afgelopen jaren een TGI-basisopleiding

Nadere informatie

Voorbereidend gesprek Vragen die de leerkracht kan stellen: Introductielessen Primair Onderwijs. 1.1- Introductieles 1: Schetsen voor het schoolplein

Voorbereidend gesprek Vragen die de leerkracht kan stellen: Introductielessen Primair Onderwijs. 1.1- Introductieles 1: Schetsen voor het schoolplein Introductielessen Primair Onderwijs 1.1- Introductieles 1: Schetsen voor het schoolplein - De leerlingen worden met kunst geconfronteerd - De leerlingen ontdekken dat kunst niet altijd in een museum staat

Nadere informatie

NEDERLAND VIERT 100 JAAR DE STIJL DESTIJLUTRECHTAMERSFOORT.NL ONTDEK HET IN UTRECHT & AMERSFOORT! LESSUGGESTIES 100 JAAR DE STIJL GROEP 1 T/M 4

NEDERLAND VIERT 100 JAAR DE STIJL DESTIJLUTRECHTAMERSFOORT.NL ONTDEK HET IN UTRECHT & AMERSFOORT! LESSUGGESTIES 100 JAAR DE STIJL GROEP 1 T/M 4 NEDERLAND VIERT 100 JAAR DE STIJL ONTDEK HET IN UTRECHT & AMERSFOORT! LESSUGGESTIES 100 JAAR DE STIJL GROEP 1 T/M 4 1 HANDLEIDING LESSUGGESTIES MONDRIAAN TOT DUTCH KLEURENPALET De leerlingen kunnen de

Nadere informatie

Immanuel Kant. Opmerkingen over het gevoel van het schone en het verhevene. Vertaling, inleiding en aantekeningen door Ike Kamphof

Immanuel Kant. Opmerkingen over het gevoel van het schone en het verhevene. Vertaling, inleiding en aantekeningen door Ike Kamphof opm Kamphof-Kant vs5 23-03-2006 13:31 Pagina 3 Immanuel Kant Opmerkingen over het gevoel van het schone en het verhevene Vertaling, inleiding en aantekeningen door Ike Kamphof opm Kamphof-Kant vs5 23-03-2006

Nadere informatie

beeldende vormgeving Naam:...Klas... Deze periode gaan we ons bezig houden met het menselijk lichaam en met enkele details.

beeldende vormgeving Naam:...Klas... Deze periode gaan we ons bezig houden met het menselijk lichaam en met enkele details. beeldende vormgeving Naam:...Klas... thema 6: De mens Deze periode gaan we ons bezig houden met het menselijk lichaam en met enkele details. Zolang de mens zich bezig gehouden heeft met kunst, heeft hij

Nadere informatie

Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu

Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu Met dit Ebook wil ik je graag inzichten geven in hoe je van jezelf kunt (leren) houden. Dit bereik je (wellicht helaas) niet door even een knop

Nadere informatie

Parel van het licht. Moed en verlichting op je pad

Parel van het licht. Moed en verlichting op je pad Parel van het licht Moed en verlichting op je pad Parel van het licht Moed en verlichting op je pad Margot Peters Schrijfster: Margot Peters Coverontwerp: Margot Peters ISBN: 9789402141078 Margot Peters,

Nadere informatie

Openingsgebeden INHOUD

Openingsgebeden INHOUD Openingsgebeden De schuldbelijdenis herzien Openingsgebeden algemeen Openingsgebeden voor kinderen Openingsgebeden voor jongeren INHOUD De schuldbelijdenis herzien De schuldbelijdenis heeft in de openingsritus

Nadere informatie

Gal. 5, 13-26 preek NGKO 20-09-2015

Gal. 5, 13-26 preek NGKO 20-09-2015 Gal. 5, 13-26 preek NGKO 20-09-2015 Serie: Mooie mensen zoals Jezus 1. Vrucht van de Geest Idealist? Toen ik klein was dacht ik echt dat kerkmensen alleen maar goed voor elkaar waren. Toen ik een jongere

Nadere informatie

RITUEEL. schrijven. Word de persoon die je altijd al had willen zijn.

RITUEEL. schrijven. Word de persoon die je altijd al had willen zijn. RITUEEL schrijven d a g b o e k Word de persoon die je altijd al had willen zijn. Welkom De persoon worden die je altijd al had willen zijn. Daarom schrijf ik. Door ritueel te schrijven kom je in verbinding

Nadere informatie

De Robijn Nieuwsbrief Januari 2008. Het wonder komt ongemerkt je geest binnen wanneer die even pas op de plaats maakt en stil is.

De Robijn Nieuwsbrief Januari 2008. Het wonder komt ongemerkt je geest binnen wanneer die even pas op de plaats maakt en stil is. De Robijn Nieuwsbrief Januari 2008 Lieve mensen, Allereerst wens ik iedereen een vreugdevol nieuw jaar toe. Misschien begin je dit jaar met de beste voornemens, zoals altijd en heb je bewust gekeken naar

Nadere informatie

De leerlingen van Jezus zijn in afwachting. Ze voelen het.. er staat iets volkomen nieuws te gebeuren. Het is immers Jezus die spreekt over zijn vertrek bij hen. Voorgoed of is er nog wel een toekomst

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 7. Het allereerste begin 9. Oervaders 19. Israël als moeder 57. Wijsheid voor ouders en kinderen 83. Koninklijke vaders 113

Inhoud. Woord vooraf 7. Het allereerste begin 9. Oervaders 19. Israël als moeder 57. Wijsheid voor ouders en kinderen 83. Koninklijke vaders 113 Inhoud Woord vooraf 7 Het allereerste begin 9 Oervaders 19 Israël als moeder 57 Wijsheid voor ouders en kinderen 83 Koninklijke vaders 113 Profetische opvoedkunde 145 Kinderen in zijn koninkrijk 177 Leerling

Nadere informatie

Spel: Wat heb ik geleerd dit jaar?

Spel: Wat heb ik geleerd dit jaar? Spel: Wat heb ik geleerd dit jaar? Inleiding Traditioneel staat de decembermaand in het teken van jaaroverzichten en top 100 of top 2000 lijstjes. Allemaal bedoeld om terug te kijken op het afgelopen jaar.

Nadere informatie

(de armen en het geld) Kunstgeschiedenis Danique Voorthuijzen Jaar 1

(de armen en het geld) Kunstgeschiedenis Danique Voorthuijzen Jaar 1 (de armen en het geld) Kunstgeschiedenis Danique Voorthuijzen Jaar 1 Inleiding Op donderdag 10 december zijn we met het vak kunstgeschiedenis een dag naar Amsterdam gegaan. We gingen in Amsterdam het van

Nadere informatie

Kunst & Cultuur / Schilderen. Wat gaan we de komende tijd doen?

Kunst & Cultuur / Schilderen. Wat gaan we de komende tijd doen? Kunst & Cultuur / Schilderen Wat gaan we de komende tijd doen? - informatie vergaren over het schilderen - toepassingen, atelierbezoek - relatie leggen met je onderzoeksvraag - materiaalonderzoek / experimenteren

Nadere informatie

Je energie in balans-kursus

Je energie in balans-kursus Je energie in balans-kursus 10:00 start 10:10/ 10:45 voorstelrondje -Hoe heet je -wat doe je in het dagelijks leven -wat hoop je hier te leren tijdens de cursus, waarom volg je deze cursus? 10:45/11:00

Nadere informatie