RELEASE NOTES. (april 2013)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RELEASE NOTES. (april 2013)"

Transcriptie

1 RELEASE NOTES MAJOR RELEASE Simona2013 (april 2013) Deltares voert het beheer en onderhoud aan de Simona-software uit op basis van de Service Level Agreement (SLA) met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

2 Inhoud 1 Inleiding Informatie voor gebruikers Windows7 64-bit Linux 32-bit OpenDA HLES NetCDF uitvoer Matlab Component Runtime MPICH2 voor Windows XP 32-bit Waqview / Excel workbook Getdata Meerdere kleine wijzigingen Informatie voor programmeurs Aanpassing aan het make-systeem Aanpassingen aan de testbank Overige wijzigingen... 9 Compatibiliteit Compatibiliteit met vorige versie van de programmatuur Zijn alle oude functionaliteiten nog beschikbaar? Zijn er aanpassingen nodig aan de modelinvoer om deze versie (met oude functionaliteit) te kunnen gebruiken? Zijn er aanpassingen nodig aan de modelinvoer om nieuwe functionaliteit te kunnen gebruiken? Moeten er nieuwe filters worden aangemaakt om deze versie (met oude functionaliteit) te kunnen gebruiken (evt. per Kalman-methode verschillend)? Moeten er nieuwe filters worden aangemaakt om de nieuwe functionaliteit van de nieuwe release te kunnen gebruiken (evt. per Kalman-methode verschillend)? Zijn er restricties aan het gebruik van de nieuwe functionaliteit, combinaties die niet worden ondersteund? Zijn er nieuwe Keywords? Zijn er wijzigingen in de bestaande Keywords? Zijn de wijzigingen doorgevoerd in alle voor- en nabewerkingsprogramma's? Zijn er wijzigingen in de meldingen door het systeem? Zijn de resultaten veranderd? Is er uitvoer (zowel message file als SDS-file) geschrapt? Aankondiging m.b.t. verouderde functionaliteit Bekende problemen en beperkingen Algemene beperkingen Restricties voor het Linux-platform Restricties voor het Windows-platform... 13

3 5 Configuratie Platforms Producten Bestanden Versienummers Nuttige informatie... 17

4 1 Inleiding Deze release notes horen bij de major release Simona2013 die is gebaseerd op de moederversie van Simona van april In dit document worden de belangrijkste wijzigingen beschreven die sinds de vorige major release (Simona2012) zijn doorgevoerd. Deze wijzigingen betreffen in grote lijnen: Simona wordt nu ook uitgeleverd voor het Windows7 64-bit platform. Uitfasering van de Linux 32-bit versie. Upgrade van het data-assimilatiesysteem OpenDA. Verbetering van de HLES implementatie. Ondersteuning voor uitvoer van resultaten in NetCDF-formaat. Upgrade van de Matlab Component Runtime omgeving. Upgrade van MPICH2 voor het Windows 32-bit platform. Verbetering in Waqview/Excel workbook m.b.t. statistische grootheden. Diverse verbeteringen aan Getdata. Bovenstaande aanpassingen en een aantal kleinere wijzigingen en bug fixes, naar aanleiding van service calls, worden in hoofdstuk 2 verder toegelicht. Release notes major release Simona2013 (april 2013) 4

5 2 Informatie voor gebruikers In dit hoofdstuk worden de voor de gebruiker belangrijkste wijzigingen opgesomd. Allerlei kleine verbeteringen in de programmatuur zoals extra controles in de programma's en sommige verbeteringen in de documentatie worden niet apart vermeld. 2.1 Windows7 64-bit De Simona2013 release is de eerste release die voor het Windows 64-bit platform wordt uitgeleverd. Bijna alle onderdelen worden als een 64-bit executable uitgeleverd. De volgende onderdelen worden echter als 32-bit applicatie bij de 64-bit installatie meegeleverd: - sdshdf - hdfsds - IPW (Waqipw) - Waqwnd Deze onderdelen hangen van bibliotheken af die niet beschikbaar zijn voor het 64-bit platform. De instellingen van deze release zijn zodanig dat automatisch de juiste programmatuur wordt opgestart. Als gebruiker is het niet nodig om daarvoor voorzieningen te treffen. 2.2 Linux 32-bit Vanaf de Simona2013 release wordt de Simona software niet meer uitgeleverd voor het Linux 32-bit platform. 2.3 OpenDA Het data-assimilatiesysteem OpenDA is geüpdatet van versie 2.0 naar 2.1. In deze versie van OpenDA zijn fouten verholpen en kleine verbeteringen doorgevoerd. OpenDA staat niet meer geïnstalleerd op het hoogste niveau van Simona, maar is in deze release verplaatst naar de subdirectory extern. In deze subdirectory staat ook andere externe software waar Simona van afhankelijk is. In het Settings.inc bestand kan middels de variabele OPENDADIR worden aangegeven waar OpenDA is geïnstalleerd. Default is deze variabele correct ingevuld, maar het staat gebruikers vrij om desnoods een eigen OpenDA installatie te gebruiken. OpenDA maakt gebruik van een Java Runtime Environment (JRE). De locatie van de JRE kan ook in het Settings.inc bestand worden gespecificeerd, middels de variabele JAVA_HOME. Default staat deze juist ingevuld op de JRE die met OpenDA wordt meegeleverd. 2.4 HLES In de HLES implementatie werd soms gebruik gemaakt van een verkeerde tijdstap. Deze fout is verbeterd waardoor nu bijvoorbeeld ook voor het Maas- en Rijntakken-model juiste resultaten worden verkregen. Ook is een foute afhandeling nabij schotjes gerepareerd. 2.5 NetCDF uitvoer Door NETCDFOUTPUT toe te voegen aan het simulatie-invoerbestand (siminp) kan uitvoer in NetCDF-formaat verkregen worden (naast het gebruikelijke SDS-formaat). Er kan uitvoer voor maps of histories (of beide) gegenereerd worden. Ook kan er een optionsfile voor getdata worden meegegeven (zie sectie 2.9 Getdata). De NetCDF uitvoer wordt dan Release notes major release Simona2013 (april 2013) 5

6 aangemaakt als laatste stap van waqpro.pl, dus bij parallel rekenen na het samenvoegen van de deel-sds-files. 2.6 Matlab Component Runtime Windows gebruikers die een oude Simona release willen verwijderen, dienen handmatig ook de Matlab Component Runtime omgeving te verwijderen. Voor de Matlab-applicaties voor de Simona2013 release is de Matlab Component Runtime omgeving geüpgrade van R2007a naar R2012a. Door de Installer wordt deze Matlab Component Runtime omgeving automatisch geïnstalleerd. 2.7 MPICH2 voor Windows XP 32-bit De MPICH2 software voor het Windows 32-bit platform is geüpgrade van versie 1.0.8p1 naar 1.4.1p1. Gebleken is dat ook de vorige release, Simona2012, goed werkt met MPICH p1. Deze upgrade geeft dezelfde uitkomsten aan rekenresultaten als de vorige versie van MPICH Waqview / Excel workbook Met Waqview en het Excel workbook is het mogelijk om statistische grootheden weg te schrijven. Als een statistische grootheid bij de vorige Simona release niet bepaald kon worden, werd daar de waarde nul weggeschreven. Dit is verwarrend omdat een statistische grootheid ook de waarde nul kan hebben. In de Simona2013 release wordt het min-teken weggeschreven voor situaties waarin de statistische grootheid niet bepaald kan worden. 2.9 Getdata In de NetCDF-uitvoer van de variabelen XDEP, YDEP, VELU, VELV hadden missing values de waarde 0. Deze fout is gecorrigeerd zodat deze variabele nu een nette missing value hebben. De Getdata uitvoer voor de Simona release kan daardoor met de Simona2013 release gereproduceerd worden (wat niet mogelijk is met de Simona2012 release). De default uitvoer in Getdata is gewijzigd van radialen naar graden. Getdata is uitgebreid met een configuratiebestand. Hierin kan o.a. worden gespecificeerd dat de eenheid van sferische coördinaten radialen moet zijn. Ook kan de dummywaarde voor drooggevallen punten worden aangepast, en kan het oude 32-bits fileformaat worden gekozen Meerdere kleine wijzigingen Naast bovenstaande wijzigingen zijn er diverse kleine verbeteringen doorgevoerd. Deze worden hieronder per deelsysteem opgesomd. Installatie Met het programma Update.exe voor het Windows platform is het mogelijk om automatisch de laatste Simona patch van een release te installeren. Door een wijziging in de ftp-server is alleen de versie van de Simona2013 release bruikbaar. De Update.exe van de vorige releases zijn niet meer in staat om een Simona patch te downloaden en te installeren. Eventueel kan men de Update.exe van de Simona2013 release kopiëren naar een vorige release, zodat men Update.exe kan gebruiken voor het installeren van patches voor een oude Simona release. Release notes major release Simona2013 (april 2013) 6

7 IPW Overlaten kunnen nu ook worden getoond voor een TRIWAQ berekening. OpenDA De directory structuur is gewijzigd. De OpenDA directory is verplaatst naar de subdirectory extern. Meerdere onterechte foutmeldingen zijn opgelost. Correctie in communicatie van noise parameters in parallelle berekeningen. Er is een geheugenlek gerepareerd waardoor OpenDA simulaties minder veel geheugen nodig hebben. Calibratiemodellen met OpenDA werkten niet, omdat de omgevingsvariabelen voor OpenDA niet werden gezet. Dit is gerepareerd in de setsimonadir scripts. Het schrijven van restart-files in parallelle simulaties is gerepareerd. Er is een fout gerepareerd in het localisatie algoritme. Waqwnd Waqwnd kon al invoer in NetCDF-formaat verwerken, maar nieuw in Simona2013 is dat deze invoer niet meer in één NetCDF-bestand hoeft te staan. Waqpre Het maximaal aantal barrier condities is verruimd. De waarde van het keyword TICVAL stond default op 1 minuut voor tijdstappen kleiner dan 1 minuut en op de grootte van een tijdstap voor tijdstappen groter dan 1 minuut. In Simona2013 is de defaultwaarde van TICVAL nu altijd gelijk aan de tijdstap. De waarde kan nog wel in de invoer overruled worden. Waqpro MPI installaties worden met Simona meegeleverd. In vorige releases was het moeizaam om eigen MPI installaties te gebruiken in combinatie met Simona. Dit is in Simona2013 verbeterd en kan geregeld worden met de variabele MPI_ROOT in het Settings.inc bestand. De beperking van het aantal partities (96) voor parallelle berekeningen is verruimd. Voor DD-Vert was deze beperking zelfs 16 partities. De grens ligt nu op 256 partities per domein. Er is een fout gerepareerd met transformaties van globale wind bij generalised spherical en u-,v-snelheden van min/max values en incremental values voor beide type spherical en het oude rechthoekig. Getdata De command-line optie -e is uitgefaseerd omdat meerdere experimenten op een SDS-file niet meer worden ondersteund. De controle op het aantal beschikbare tijdstappen van velden zoals VELU en VELV is verbeterd. De command-line optie -gis is uitgefaseerd; deze functionaliteit is vervangen door shapefiles. Een correctie in het gegevenswoordenboek voorkomt een fout bij het uitlezen van variabelen CTR, CTRV, ZWL, ZCURU en ZCURV. Release notes major release Simona2013 (april 2013) 7

8 Waqview Voor discharge en salinity tijdreeksen met weinig punten (bijvoorbeeld 3) komt het aantal labels op de X-as nu overeen met het aantal punten. Maps weggeschreven op de restart tijden kunnen nu ook worden geplot. Vergelijken van twee SDS-files waarbij de dimensies van de overlaten arrays verschillen, levert nu een waarschuwing op. Presentatie van locaties op de X-as werkt nu voor tijdreeksen. Time representation op de X-as werkt nu ook voor de opties Number, Hours en Real time. X-labels waarvan het cijfer uit meer dan 6 getallen bestaat, worden in het figuur met paskruizen correct weergegeven (in plaats van **** ). Niet geïmplementeerde optie Locations representation voor barriers geeft nu een waarschuwing in plaats van een onjuist plaatje. Diverse reparaties in afgeleide maps voor overlaten. Correctie voor oude K-Nikuradse berekening (V-component was altijd 0). Open randen zijn nu zwart i.p.v. geel. Examples De OpenDA examples zijn vervangen door voorbeelden die behoren bij OpenDA versie 2.1. Bovendien zijn de start en opruimscripts voor deze examples verbeterd. Documentatie Verwijzing naar de huidige Simona website, is doorgevoerd in alle documentatie van deze release. Tevens zijn de pdf-bestanden beter te doorzoeken voor situaties waarbij men woorden zoekt met een underscore. In het verleden kwam het regelmatig voor dat men naar een keyword zocht met een underscore die men niet kon vinden, terwijl die toch gedocumenteerd is. Referenties in de Technical Documentation WAQUA/TRIWAQ zijn verbeterd. Er is documentatie toegevoegd met betrekking tot de modellering van een sluis en voor randvoorwaarden. Daarnaast zijn diverse rapporten met betrekking tot Simona toepassingen (alleen) online beschikbaar gesteld. Bij het raadplegen van de documentatie bij de Simona2013 release wordt dit aangegeven. Release notes major release Simona2013 (april 2013) 8

9 3 Informatie voor programmeurs Deze Simona release is door Deltares op een Virtuele Machine getest. Daarvoor zijn drie Virtuele Machines ingericht: - Windows XP SP3 - Windows7 64-bit - Linux 64 bits (ubuntu desktop-amd64.iso) Sinds de laatste major release zijn er een aantal aanpassingen gemaakt aan de procedures en werkwijzen voor het beheer en onderhoud van de programmatuur. Deze zijn van belang voor alle Simona programmeurs. 3.1 Aanpassing aan het make-systeem Verbeteringen aan simake.pl. De compiler optimalisatie optie O voor het Linux 64- bit platform wordt niet meer overruled. De optie -exclude_gino is beschikbaar indien men het compileren van Waqview en IPW wil overslaan bij het ontbreken van GINO bibliotheken. De gebruikersdocumentatie voor OpenDA (usedoc) wordt nu automatisch door simake.pl aangemaakt. Simake.pl volgt nu symbolische links. 3.2 Aanpassingen aan de testbank De testbank is uitgebreid met een aantal testcases. Met name om aangepaste functionaliteit (OpenDA) te testen en om de dekkingsgraad van Getdata te verbeteren. Costa support in testbank is vervangen door OpenDA. OpenDA testen zijn toegevoegd aan de testbank. Het gebruik van symbolische links is verwijderd, waardoor het script fixlinks.pl niet meer nodig is voor het Windows platform. 3.3 Overige wijzigingen De procedure voor het maken en uitleveren van een release is opgenomen in het Werkwijzen document voor beheer en onderhoud. Tevens zijn de hiervoor benodigde scripts toegevoegd aan versiebeheer. Sicheck ondersteunt nu ook modules onder Linux en is geschikt gemaakt voor freeformat bestanden, zodat sicheck ook toegepast kan worden voor Getdata en Waqview. De deelsystemen simarc en libmat zijn verwijderd. Externe software die noodzakelijk is voor het goed functioneren van Simona (zoals OpenDA, MPI installaties en Intel bibliotheken) is opgenomen in de subdirectory $SIMONADIR/extern. Het aantal compiler directives in Waqview is geminimaliseerd waardoor het maken van de Windows7 64-bit versie soepel verliep. Release notes major release Simona2013 (april 2013) 9

10 Compatibiliteit In deze paragraaf besteden we aandacht aan een aantal specifieke punten die van belang zijn bij de overstap van de vorige naar de huidige versie van de programmatuur. 3.4 Compatibiliteit met vorige versie van de programmatuur Zijn alle oude functionaliteiten nog beschikbaar? Ja, hoewel enkele functionaliteiten op details zijn gewijzigd, zie daarvoor met name en Zijn er aanpassingen nodig aan de modelinvoer om deze versie (met oude functionaliteit) te kunnen gebruiken? Nee Zijn er aanpassingen nodig aan de modelinvoer om nieuwe functionaliteit te kunnen gebruiken? Ja. Om NetCDF uitvoer te krijgen is het nieuwe keywoord NETCDFOUTPUT nodig Moeten er nieuwe filters worden aangemaakt om deze versie (met oude functionaliteit) te kunnen gebruiken (evt. per Kalman-methode verschillend)? Nee Moeten er nieuwe filters worden aangemaakt om de nieuwe functionaliteit van de nieuwe release te kunnen gebruiken (evt. per Kalman-methode verschillend)? Nee Zijn er restricties aan het gebruik van de nieuwe functionaliteit, combinaties die niet worden ondersteund? Er zijn van enkele onderdelen (IPW, Waqwnd, Sdshdf en Hdfsds) op Windows geen 64-bit executables beschikbaar. Er wordt dan automatisch van 32-bit executables gebruik gemaakt. Om NetCDF uitvoer voor maps en/of tijdseries te krijgen moeten ook de keywords MAPS en/of HISTORIES onder SDSOUTPUT gevuld zijn Zijn er nieuwe Keywords? Zie Zijn er wijzigingen in de bestaande Keywords? Het keyword TICVAL heeft een andere default waarde gekregen Zijn de wijzigingen doorgevoerd in alle voor- en nabewerkingsprogramma's? IPW herkent het nieuwe keyword NETCDFOUTPUT niet Zijn er wijzigingen in de meldingen door het systeem? Bij parallel rekenen komen alle meldingen nu op de juiste plaats terecht in de messagefile en zijn er enkele meldingen bij het opstarten verwijderd of ingekort. Release notes major release Simona2013 (april 2013) 10

11 - De controle op tstart > 1440 is minder streng gemaakt. - Bij gebruik van TICVAL <> TSTEP komt er nu een warning. - Een tweede keer coppos draaien is niet meer toegestaan. - Het gebruik van het keyword DISPLAYS geeft een warning, tenzij alleen het subkeyword OUTLINES wordt gebruikt. - De optie o gis van getdata geeft nu een foutmelding. - Transformaties van snelheden in Waqpan voor generalised spherical worden niet ondersteund en geven nu een foutmelding. - Achter calcminvalues en calcmaxvalues hoort ten minste een subkeyword. Dit geeft nu een foutmelding in Waqpre i.p.v. een crash in Waqpro. - Waqview drukt het aantal class-limits alleen af als het > 0 is Zijn de resultaten veranderd? In een aantal specifieke gevallen wel: 1) Bij het gebruik van HLES zijn de resultaten anders door de wijziging in de tijdstap die gebruikt wordt in relaxatie voor HLES modellen. 2) Er zijn enkele fouten gerepareerd met transformaties van globale wind i.c.m. generalised spherical (zover bekend niet gebruikt) en transformaties van snelheden bij incremental en minimale/maximale waardes voor andere roosters dan RD Is er uitvoer (zowel message file als SDS-file) geschrapt? De uitvoer bij het opstarten van een parallelle som is iets anders. 3.5 Aankondiging m.b.t. verouderde functionaliteit Om het complete Simona systeem beheersbaar te houden moet er van tijd tot tijd verouderde functionaliteit uit het systeem worden geschrapt. De volgende functies zijn hiervoor genomineerd: Programma Waqad Met de komst van OpenDA programmatuur voor data-assimilatie voor o.a. WAQUA modellen is Waqad overbodig geworden. We zullen een geschikt moment zoeken om Waqad uit Simona te halen. Programma s Sicorrupt en Dirtst De programma s Sicorrupt en Dirtst zijn gemaakt om onderdelen van Simona te testen en zullen in het vervolg niet meer uitgeleverd worden. Ze zitten al niet meer in Windows7 64-bits uitlevering. Oude keywords voor droogval en dichtheid In Waqpre staan keywords voor de oude droogvalmethode. Deze staan op de nominatie om verwijderd te worden. Ook is het de bedoeling dat het nieuwe keyword DENSITY het keyword DENSITIES zal vervangen. Oude keywords voor displays In Waqpre staan keywords voor het aansturen van oude plotprogrammatuur. Het gebruik van deze keywords levert vanaf deze release een warning op en bij de volgende release een foutmelding. Ze zijn inmiddels verwijderd uit de documentatie. Alleen het subkeyword OUTLINES blijft bestaan. Opties Getdata Getdata had drie NetCDF opties: netcdf, netcdfold en netcdf64bit. Dit is bij de Release notes major release Simona2013 (april 2013) 11

12 Simona2013 release teruggebracht naar één NetCDF optie, die dan 64-bit uitvoer oplevert. Release notes major release Simona2013 (april 2013) 12

13 4 Bekende problemen en beperkingen In deze paragraaf bespreken we de beperkingen en bekende problemen van de huidige release. Eerst geven we de beperkingen die voor alle platformen gelden, daarna de beperkingen per platform. 4.1 Algemene beperkingen Bij gebruik van afwijkende buffersizes in DDHOR-berekeningen moet de bufsize in de DDHOR-configuratie file op dezelfde regel worden gespecificeerd als de executable. Een dergelijke restrictie geldt ook voor de DDHOR-versie van Visipart die de config-file uit de message file leest: de naam, de runid en executable moeten op verschillende regels staan. Modellen die Lagrangiaanse tijdsintegratie gebruiken, kunnen niet worden gerestart. Voor het systeem WAQUA-met-OpenDA gelden de volgende beperkingen: - Er is alleen getest met het verwerken van waterstandsmetingen. - User transport kan niet worden gebruikt. - 'Kalman mode-parallellisatie' is niet getest. - WAQUA-met-OpenDA is alleen beschikbaar voor het Linux 64-bit platform. Als met behulp van de Simona toolbar (ArcGis-plugin) vectoren zijn getekend in ArcGis en vervolgens alle shapefiles die in ArcGis zijn geladen verwijderd worden, dan genereert het systeem een foutmelding. Het bellenscherm werkt alleen voor pure sigma lagen. 4.2 Restricties voor het Linux-platform De maximale bufsize op Linux 64-bit is 1000 MW. De OpenMI koppeling werkt niet op Linux. Waqview: de optie transparency werkt niet voor het Linux-platform. 4.3 Restricties voor het Windows-platform De maximale bufsize op Windows XP met 32-bit executables is 430 MW. Dat is te weinig om bijvoorbeeld het Rijntakken model sequentieel door te rekenen. De maximale bufsize op Windows7 met 64-bit executables is 1000 MW. Het redirecten van invoer voor sidsview.pl (< invoerfile) werkt niet goed. Uitvoer 'sluizen' onder Windows. Op het Windows platform is het mogelijk om de Perl scripts direct aan te roepen als zij in het zoekpad staan, dus zonder expliciet het commando 'perl' te gebruiken. Hierbij werkt het 'sluizen' van de uitvoer van het script naar een ander programma niet goed. Dit is een bekende beperking van Perl voor Windows. Optie back werkt niet. Release notes major release Simona2013 (april 2013) 13

14 Op het Windows platform kunnen rekenprocessen niet met optie '-back yes' in de achtergrond worden opgestart. Als men de volledige aanroep van een script weet, kan deze in zijn geheel in de achtergrond worden opgestart via 'start waqpro.pl -runid <runid>...'. Het woordje "start" doet hier iets vergelijkbaars als "&" op Linux. Het gebruik van slashes in Getdata. Perl gebruikt de backslash ('\') als een bijzonder ('escape'-) teken. Indien een padnaam wordt opgegeven als bestandsnaam moeten de backslashes daarom dubbel getypt worden. Als alternatief kunnen voorwaartse slashes ('/') gebruikt worden, zoals dit onder Linux gebeurt. Parallel rekenen in Waqad. De optie -nproc van parallel Waqad (tegelijkertijd op aparte computers berekenen van meerdere "finite differences") werkt niet op het Windows platform en wordt genegeerd. Simona in combinatie met OpenDA is niet beschikbaar op de Windows platforms. User-transport routines kunnen niet gebruikt worden op de Windows platforms. Release notes major release Simona2013 (april 2013) 14

15 5 Configuratie 5.1 Platforms Door Simona B&O worden de volgende platforms ondersteund: Linux 64-bit Windows XP of Windows 2000 (32-bit) Windows7 (64-bit). De programmatuur zou ook onder Windows Vista of Windows8 moeten werken, hoewel dit nog niet officieel wordt ondersteund. Gebruikers worden uitgenodigd om te kijken hoe dat gaat en eventuele problemen terug te melden. 5.2 Producten De standaard Simona levering bestaat uit de volgende onderdelen: Simona productieversie voor Linux 64-bit (als tgz-bestand) inclusief documentatie in pdf-formaat en examples; Simona Installers voor Windows (1 voor 32-bit en 1 voor 64-bit platform); Simona productieversies (binaire uitlevering) voor Windows 32- en 64-bit (2 afzonderlijke zip-bestanden); Simona documentatie in pdf-formaat (1 zip-bestand, platform onafhankelijk); Simona examples (1 zip-bestand, voor beide Windows platforms zonder OpenDA examples); geschikte versies van externe systemen voor Windows 32- en 64-bit; Sidonia productieversie (1 zip-bestand, platform onafhankelijk); release notes (onderhavig document). 5.3 Bestanden Hieronder volgt een opsomming en uitleg van de belangrijkste bestanden uit de Simona omgeving. Met $SIMONADIR wordt de productie directory van Simona op het lokale systeem bedoeld. - $SIMONADIR/README - bestand met informatie over de release - $SIMONADIR/INSTALL.simona - bestand met informatie over de installatie van de release - $SIMONADIR/INSTALL.par-win - aanvullende instructies voor het gebruik van parallel rekenen op het Windows platform - $SIMONADIR/etc - configuratiebestanden: referentie-arrays, foutmeldingenbestand e.d. - $SIMONADIR/etc/linux64/Settings.inc - instellingenbestand voor het Linux-platform (64-bit) - $SIMONADIR/etc/win32/Settings.inc - instellingenbestand voor het Windows platform (32- bit) - $SIMONADIR/etc/win64/Settings.inc - instellingenbestand voor het Windows platform (64- bit) - $SIMONADIR/bin - directory met executeerbare programma's, in het bijzonder Perl run-procedures - $SIMONADIR/examples - directory met verschillende voorbeelden - $SIMONADIR/doc/index.html - html-pagina voor toegang tot de documentatie (in pdf-formaat) - $SIMONADIR/extern/OpenDA - OpenDA, voor data-assimilatie simulaties met Simona Release notes major release Simona2013 (april 2013) 15

16 6 Versienummers Na de major release Simona2013 gelden de volgende versienummers (zoals te vinden in de message files die bij de verschillende programma's behoren): ADCUM 1.22 ADGLGR 1.23 ADPRKA 1.22 ADPRO 2.17 ADRPAR 1.23 ADRSAV 1.23 AGETWL 1.18 CALIBRIV 1.09 CLRSDS 1.22 CMPSER 1.18 COECTA 1.07 COEXEC 1.37 COPPOS 1.32 COPPRE 2.02 DIFTOSDS 1.14 DIRTST 1.19 GETDATA 2.79 GETSER 1.25 HDFSDS 1.21 IPW / WAQIPW 5.33 KALMAN 2.10 MODNST 1.31 OBS2SDS 2.14 RSDS 2.16 SDS2MAT 2.41 SDSDIF 1.19 SDSHDF 1.20 SDSTOINC 1.13 SICORRUPT 1.19 SIDSVIEW / SIVIEW 3.18 SIERWR 3.10 SIMPAR 1.20 SIRECOVR 3.11 SIREFT 3.14 SLIB3D 1.17 WAQCOSTA 1.23 WAQOMI 1.18 (1.19 voor win64) WAQPAN 8.49 WAQPRE WAQPRO WAQVIEW WAQWND Release notes major release Simona2013 (april 2013) 16

17 7 Nuttige informatie Informatie met betrekking tot Simona is te vinden op internet: Simona documentatie: Simona helpdesk: RSS-feeds m.b.t. Simona-patches: Release notes major release Simona2013 (april 2013) 17

RELEASE NOTES. (april 2014)

RELEASE NOTES. (april 2014) RELEASE NOTES MAJOR RELEASE Simona2014 (april 2014) Deltares voert het beheer en onderhoud aan de Simona-software uit op basis van de Service Level Agreement (SLA) met het Ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Release Notes Major Release Simona2015

Release Notes Major Release Simona2015 Release Notes Major Release Simona2015 Release Notes Major Release Simona2015 Version number : 1.1, juli 2015 Maintenance : see www.helpdeskwater.nl/waqua Copyright : Rijkswaterstaat Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

RELEASE NOTES UPDATE RELEASE SIMONA0712 (december 2007)

RELEASE NOTES UPDATE RELEASE SIMONA0712 (december 2007) RELEASE NOTES UPDATE RELEASE SIMONA0712 (december 2007) RIJKSWATERSTAAT RIKZ Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Informatie voor gebruikers... 3 2.1 Grootschalige vernieuwing van het temperatuurmodel

Nadere informatie

RELEASE NOTES. (april 2010)

RELEASE NOTES. (april 2010) RELEASE NOTES MAJOR RELEASE SIMONA2010 (april 2010) Deltares voert het beheer en onderhoud aan de SIMONA-software uit op basis van de Service Level Agreements (SLA) met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Nadere informatie

RELEASE NOTES. (oktober 2010)

RELEASE NOTES. (oktober 2010) RELEASE NOTES RELEASE CANDIDATE SIMONA2011-RC (oktober 2010) Deltares voert het beheer en onderhoud aan de SIMONA-software uit op basis van de Service Level Agreements (SLA) met het Ministerie van Verkeer

Nadere informatie

RELEASE NOTES UPDATE RELEASE SIMONA0612 (december 2006)

RELEASE NOTES UPDATE RELEASE SIMONA0612 (december 2006) RELEASE NOTES UPDATE RELEASE SIMONA0612 (december 2006) RIJKSWATERSTAAT RIKZ Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Informatie voor gebruikers... 3 2.1 Niet-hydrostatisch rekenen in TRIWAQ... 3 2.2 Horizontaal

Nadere informatie

RELEASE NOTES UPDATE RELEASE SIMONA0709 (september 2007)

RELEASE NOTES UPDATE RELEASE SIMONA0709 (september 2007) RELEASE NOTES UPDATE RELEASE SIMONA0709 (september 2007) RIJKSWATERSTAAT RIKZ Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Informatie voor gebruikers... 3 2.1 Samenvoeging van de rekenkernen van WAQUA en TRIWAQ...

Nadere informatie

RELEASE NOTES UPDATE RELEASE SIMONA0904 (april 2009)

RELEASE NOTES UPDATE RELEASE SIMONA0904 (april 2009) RELEASE NOTES UPDATE RELEASE SIMONA0904 (april 2009) RIJKSWATERSTAAT Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Informatie voor gebruikers... 3 2.1 IPW voor het Linux platform... 3 2.2 Wijziging in randafhandeling

Nadere informatie

RELEASE NOTES UPDATE RELEASE SIMONA0808 (augustus 2008)

RELEASE NOTES UPDATE RELEASE SIMONA0808 (augustus 2008) RELEASE NOTES UPDATE RELEASE SIMONA0808 (augustus 2008) RIJKSWATERSTAAT Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Informatie voor gebruikers... 3 2.1 Nieuw algoritme voor domein decompositie: "Uitgaande

Nadere informatie

RELEASE NOTES UPDATE RELEASE SIMONA0811 (november 2008)

RELEASE NOTES UPDATE RELEASE SIMONA0811 (november 2008) RELEASE NOTES UPDATE RELEASE SIMONA0811 (november 2008) RIJKSWATERSTAAT Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Informatie voor gebruikers... 3 2.1 Uitbreiding van Waqua/Triwaq voor gebruik als OpenMI

Nadere informatie

RELEASE NOTES. (april 2012)

RELEASE NOTES. (april 2012) RELEASE NOTES MAJOR RELEASE SIMONA2012 (april 2012) Deltares voert het beheer en onderhoud aan de SIMONA-software uit op basis van de Service Level Agreements (SLA) met het Ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

RELEASE NOTES MAJOR RELEASE SIMONA2009 (november 2009)

RELEASE NOTES MAJOR RELEASE SIMONA2009 (november 2009) RELEASE NOTES MAJOR RELEASE SIMONA2009 (november 2009) RIJKSWATERSTAAT Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Informatie voor gebruikers... 3 2.1 Meenemen van getij-opwekkende krachten in de berekening...

Nadere informatie

Simona gebruikersmiddag. Huib Tanis (Awista)

Simona gebruikersmiddag. Huib Tanis (Awista) Simona gebruikersmiddag Huib Tanis (Awista) Simona2014 major release Performance op Rijkswaterstaat rekencomputers Simona2014 release Upgrade compiler verschillen door afronding wijziging in uitvoer (bijv.

Nadere informatie

Simona2011-RC: 64-bit Linux

Simona2011-RC: 64-bit Linux Simona2011-RC: 64-bit Linux Simona2011-RC Belangrijkste wijzigingen in Simona2011-RC Netcdf in waqwnd Barriersturing over domeingrenzen Visipart geschikt voor DDHOR Nieuw platform: linux64 met openmpi

Nadere informatie

Memo. 1 Inleiding. 2 Testopstelling. 2.1 Simona. 2.2 Configuratie

Memo. 1 Inleiding. 2 Testopstelling. 2.1 Simona. 2.2 Configuratie Memo Aan : M. Elorche / E. Spee Van : M. Wakker / P. van den Bosch Paraaf : Onderwerp : Testen Uniformering Waqua / Triwaq Datum : 28 september 2007 Kopie(en) : Projectnummer : A1681.37 1 Inleiding Medio

Nadere informatie

SIMONA Update (5) Q2 2007

SIMONA Update (5) Q2 2007 SIMONA Update (5) Q2 2007 Onderwerpen van deze Simona nieuwsbrief: - Meldingen vanuit Simona-B&O - Major Release Simona2007-01 - Update release Simona0709 - Uniformering Waqua/Triwaq afgerond! - Bericht

Nadere informatie

Release Notes Major Release Simona2016

Release Notes Major Release Simona2016 Release Notes Major Release Simona2016 Release Notes Major Release Simona2016 Version number : 1.0, november 2016 Maintenance : see www.helpdeskwater.nl/waqua Copyright : Rijkswaterstaat Inhoudsopgave

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.58, 2.60 Voor Windows 2003 / 2008 / XP / Vista / Windows 7 Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten

Nadere informatie

WAVIX Installatie Handleiding

WAVIX Installatie Handleiding Modelit Rotterdamse Rijweg 126 3042 AS Rotterdam Telefoon +31 10 4623621 info@modelit.nl www.modelit.nl in opdracht van RIKZ WAVIX Installatie Handleiding Modelit KvK Rotterdam 24290229 Datum 27 September

Nadere informatie

RELEASE NOTES RELEASE CANDIDATE SIMONA2009-RC (augustus 2009)

RELEASE NOTES RELEASE CANDIDATE SIMONA2009-RC (augustus 2009) RELEASE NOTES RELEASE CANDIDATE SIMONA2009-RC (augustus 2009) RIJKSWATERSTAAT Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Informatie voor gebruikers... 3 2.1 Meenemen van getij-opwekkende krachten in de berekening...

Nadere informatie

Installatie Handleiding Alimentatie Rekendisk. 2011 Sdu Uitgeverij / A. Koppenaal

Installatie Handleiding Alimentatie Rekendisk. 2011 Sdu Uitgeverij / A. Koppenaal Installatie Handleiding Alimentatie Rekendisk / A. Koppenaal I Installatie Handleiding Alimentatie Rekendisk Inhoudsopgave A Inleiding 1 B Installatie 2 C Troubleshoot 4 1 Melding:... Kan database niet

Nadere informatie

SIMONA B&O. Release Notes Export 2005-02

SIMONA B&O. Release Notes Export 2005-02 Release Notes Export 2005-02 Versie 1.0 Status Definitief Samengesteld door MX.Systems Gecontroleerd door M. Elorche (RIKZ) Datum 25 november 2005 In opdracht van RIKZ Datum controle november 2005 MX.

Nadere informatie

Simona software ontwikkelingen Erik de Goede

Simona software ontwikkelingen Erik de Goede Simona software ontwikkelingen Erik de Goede Simona-Baseline gebruikersmiddag 13 juni 2012 Delft Software Dagen Inhoudsopgave Wat is Simona? Simona B&O projectteam Simona ontwikkelingen sinds Deltares

Nadere informatie

Bijlage I. 2. Kies : Weergave op kleine pictogrammen. 3. Kies Java en de tab General : Kamer van Koophandel Nederland

Bijlage I. 2. Kies : Weergave op kleine pictogrammen. 3. Kies Java en de tab General : Kamer van Koophandel Nederland Bijlage I Deel A: Schonen van de Java cache t.b.v. nieuwe versie KvK Handtekeningservice applet Bij de nieuwe release van de KvK handtekeningservice zal de browser op uw werkplekken moeten worden geschoond,

Nadere informatie

Simona B&O. Release Notes Export2003-02

Simona B&O. Release Notes Export2003-02 Release Notes Export2003-02 Samengesteld door Herman Hanzon In opdracht van RIKZ Datum 5 december 2003 Versie 1.0 MX. Systems Patrijsweg 32 2289 EX Rijswijk Nederland Tel.: 31(0)70-3073737 Fax: 31(0)70-3073700

Nadere informatie

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening 11 april 2007 ZorgTTP Inleiding In het kader van Risicoverevening wordt gepseudonimiseerd informatie aangeleverd aan het College voor Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Rabo CORPORATE CONNECT. Certificaatvernieuwing

Rabo CORPORATE CONNECT. Certificaatvernieuwing Rabo CORPORATE CONNECT Certificaatvernieuwing Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 SYSTEEMVEREISTEN... 4 3 CERTIFICAAT VERNIEUWEN... 6 4 TROUBLESHOOTING... 8 5 ONDERSTEUNING EN SERVICE... 9 BIJLAGE 1 INSTALLATIE

Nadere informatie

Handleiding Sportlink Club

Handleiding Sportlink Club Handleiding Sportlink Club Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Installatiehandleiding.........................................................................................

Nadere informatie

Aanvullende doorgebouwde solutions Raadpleeg solution 102100 voor eventuele solutions die na de release van de PD zijn doorgebouwd.

Aanvullende doorgebouwde solutions Raadpleeg solution 102100 voor eventuele solutions die na de release van de PD zijn doorgebouwd. Special remarks PD44 Dit document bevat speciale opmerkingen over de solutions van elk product. Het kan onderverdeeld worden in twee delen: algemene opmerkingen en speciale instructies. Versie: 1 Datum:

Nadere informatie

UBC op Microsoft Windows 64-bits

UBC op Microsoft Windows 64-bits UBC op Microsoft Windows 64-bits Inleiding Op de 64-bits varianten van Windows werkt de UBC (en vele andere pakketten) op een andere manier dan op de oudere 32-bits varianten van deze Windows versies.

Nadere informatie

Extra uitleg bij installatie EPB-software 3G

Extra uitleg bij installatie EPB-software 3G Extra uitleg bij installatie EPB-software 3G Inhoud VOORWOORD... 2. INSTALLEREN... 2. Systeemvereisten... 2.2 Softwarecompatibiliteit... 2 2. VAAK VOORKOMENDE PROBLEMEN... 2 2. Installatie- of opstartproblemen...

Nadere informatie

Installatie Handleiding voor Modelit Applicatieprogrammatuur

Installatie Handleiding voor Modelit Applicatieprogrammatuur Modelit Elisabethdreef 5 4101 KN Culemborg Telefoon +31 345 521121 info@modelit.nl www.modelit.nl Installatie Handleiding voor Modelit Applicatieprogrammatuur Datum 27 April 2007 Modelit KvK Rivierenland

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

1. Installeren Update 2.4.7

1. Installeren Update 2.4.7 1. Installeren Update 2.4.7 De update kan rechtstreeks geïnstalleerd worden vanaf internet. U moet altijd wel MeaFinance afsluiten alvorens de update te draaien Let op: maak voordat u de update uitvoert

Nadere informatie

Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten.

Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten. Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten. De Office Connector zorgt ervoor dat de Microsoft Officeomgeving gebruikt kan worden als ontwerp en genereeromgeving voor documenten waarbij

Nadere informatie

Upgrade naar People Inc 3.5.0

Upgrade naar People Inc 3.5.0 I Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 1 1.1 Installeren... van de upgrade 2 1.2 Uitvoeren... van de upgrade 5 1.3 Installatie... Applicatie Server 9 1.4 Installatie... Gebruikers programma's 15 1.5 Afronding...

Nadere informatie

Installatie SQL: Server 2008R2

Installatie SQL: Server 2008R2 Installatie SQL: Server 2008R2 Download de SQL Server 2008.exe van onze site: www.2work.nl Ga naar het tabblad: Downloads en meld aan met: klant2work en als wachtwoord: xs4customer Let op! Indien u een

Nadere informatie

Perceptive Process. Release Notes. Versie: 3.7.x

Perceptive Process. Release Notes. Versie: 3.7.x Perceptive Process Release Notes Versie: 3.7.x Geschreven door: Product Knowledge, R&D Datum: October 2016 2016 Lexmark Alle rechten voorbehouden. Lexmark. is een handelsmerk van Lexmark International,

Nadere informatie

PictoWorks Netwerk infrastructuur

PictoWorks Netwerk infrastructuur PictoWorks Netwerk infrastructuur dongle server file server validatie bestandsuitwisseling Op de file server bevindt zich de client-software van PictoWorks: {PictoWorks-directory} thumbs\ pictogrammen\

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding TiSM- PC 10, 25, 100 en PRO Behorende bij TiSM Release 11.1 R e v i s i e 1 1 1 0 28 De producten van Triple Eye zijn onderhevig aan veranderingen welke zonder voorafgaande aankondiging

Nadere informatie

Handleiding Installatie Civiel 8

Handleiding Installatie Civiel 8 Handleiding Installatie Civiel 8 Met behulp van het stappenplan (pagina 2-5) kunt u de upgrade van Civiel 7 naar Civiel 8 correct uitvoeren. U dient drie verschillende bestanden te installeren: 1. Civiel

Nadere informatie

Berekening van de hash-code van een bestand of CD

Berekening van de hash-code van een bestand of CD 1 Berekening van de hash-code van een bestand of CD Berekening van de hash-code van een bestand of CD Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Te gebruiken commando bij verschillende besturingsomgevingen 2 3. Download

Nadere informatie

Intramed procedure. Intramed en Windows 7. 1. Upgraden naar Windows 7

Intramed procedure. Intramed en Windows 7. 1. Upgraden naar Windows 7 1. Upgraden naar Windows 7 Voorbereiding Als u straks gebruik wilt maken van een applicatie die nu op een andere computer draait, raden wij u aan om voordat u tot de installatie overgaat alle eventuele

Nadere informatie

Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken

Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken Volg de onderstaande stappen om een nieuwe versie van Factuur2King 2.1 te installeren of een bestaande installatie bij te werken. 1. Uitpakken zipbestanden Pak

Nadere informatie

Installatie en configuratie 1.1. Licentie Systeem. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening

Installatie en configuratie 1.1. Licentie Systeem. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 1.1 Installatie en configuratie, Licentie Systeem Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening Copyright Deze publicatie is een uitgave van Crotec BV, s-hertogenbosch (KvK Oost Brabant 1715 9294)

Nadere informatie

Application Form Generator

Application Form Generator Application Form Generator installatie instructies Inhoud 1 Voorafgaande vereisten... 2 1.1 Java Runtime... 2 1.2 Nakijken of de correcte versie gebruikt wordt... 5 2 Installatie Application Form Generator...

Nadere informatie

De polling is er nu dan ook in een service variant en kan dus in plaats van de normale polling gebruikt worden.

De polling is er nu dan ook in een service variant en kan dus in plaats van de normale polling gebruikt worden. FAQ 1. Inleiding TwPoll is een proces dat continu loopt. Bij veel bedrijven wordt dan ook de polling op een server geplaatst. Wanneer een server om een of andere rede uit valt zal de polling niet automatisch

Nadere informatie

Release Notes. RoPlan 2.0.5. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening

Release Notes. RoPlan 2.0.5. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening Release Notes V RoPlan 2.0.5 Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening Copyright Deze publicatie is een uitgave van Crotec BV, s-hertogenbosch (KvK Oost Brabant 1715 9294) Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Technische documentatie Klankie 2010 voor systeembeheerders/installateurs

Technische documentatie Klankie 2010 voor systeembeheerders/installateurs Technische documentatie Klankie 2010 voor systeembeheerders/installateurs Van harte gefeliciteerd met uw aankoop van Klankie 2010, de netwerkversie. Deze documentatie is bedoeld voor degene die de netwerkinstallatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1: Ant...4

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1: Ant...4 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Ant...4 1.1 Inleiding...4 1.2 Ant installeren...5 1.3 Ant gebruiken...7 1.3.1 Een project maken...7 1.3.2 Mijn eerste Ant-script...10 1.3.2.1 Projects...10 1.3.2.2 Targets...11

Nadere informatie

VORtech Computing. Experts in Technisch Rekenwerk MEMO. Onderzoek van cache-eecten in de performance van Waqua/Triwaq

VORtech Computing. Experts in Technisch Rekenwerk MEMO. Onderzoek van cache-eecten in de performance van Waqua/Triwaq Experts in Technisch Rekenwerk MEMO EV/M08.093 Datum 30 december 2008 Auteur(s) Onderwerp Edwin Vollebregt Postbus 260 2600 AG DELFT tel. 015-285 0125 fax. 015-285 0126 vortech@vortech.nl Onderzoek van

Nadere informatie

RELEASE NOTES UPDATE RELEASE SIMONA0802 (februari 2008)

RELEASE NOTES UPDATE RELEASE SIMONA0802 (februari 2008) RELEASE NOTES UPDATE RELEASE SIMONA0802 (februari 2008) RIJKSWATERSTAAT Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Informatie voor gebruikers... 3 2.1 Toevoeging van overlaten voor 3D TRIWAQ berekeningen...

Nadere informatie

Planbord installatie instructies

Planbord installatie instructies Planbord installatie instructies Uit Comprise Wiki Inhoud 1 Basis installatie 1.1 Installeren 1.1.1 Microsoft Data Access Components 1.2 De eerste keer starten 2 Veelgestelde vragen 2.1 "Network resource

Nadere informatie

Factuur2King 2.0.2 Single User release notes

Factuur2King 2.0.2 Single User release notes Factuur2King 2.0.2 Single User release notes Naar aanleiding van meldingen en wensen van klanten hebben wij een nieuwe versie van Factuur2King uitgebracht, versie 2.0.2. De volgende wijzigingen zijn in

Nadere informatie

User s Guide GETDATA. SIMONA report number 2008-04

User s Guide GETDATA. SIMONA report number 2008-04 User s Guide GETDATA SIMONA report number 2008-04 User s Guide GETDATA Een applicatie voor het uitlezen van gegevens uit Simona- en Nefis databestanden. Version number : Versie 2.36, April 2014 Maintenance

Nadere informatie

Software. Installatiehandleiding. KUKA.Sim Viewer KUKA.Sim Layout KUKA.Sim Tech KUKA.Sim Pro KUKA.Sim Bibliotheek van componenten. Versie 2.

Software. Installatiehandleiding. KUKA.Sim Viewer KUKA.Sim Layout KUKA.Sim Tech KUKA.Sim Pro KUKA.Sim Bibliotheek van componenten. Versie 2. Software KUKA.Sim Viewer KUKA.Sim Layout KUKA.Sim Tech KUKA.Sim Pro KUKA.Sim Bibliotheek van componenten Versie 2.1 KUKA.Sim 2.1 2010-01-05 Bladzijde 1/11 Copyright KUKA Roboter GmbH Dit handboek mag -

Nadere informatie

AdBackup Pro November 2015 AdBackup Pro 6.13 is beschikbaar op het platform Oodrive Vision en als een op zichzelf staand product AdBackup Pro

AdBackup Pro November 2015 AdBackup Pro 6.13 is beschikbaar op het platform Oodrive Vision en als een op zichzelf staand product AdBackup Pro AdBackup Pro 6.13 - November 2015 AdBackup Pro 6.13 is beschikbaar op het platform Oodrive Vision en als een op zichzelf staand product AdBackup Pro Pagina 1 van 6 INDEX VAN DE FUNCTIES 1. HERZIENING VAN

Nadere informatie

Factuur2King 2.0.4 Multi User release notes

Factuur2King 2.0.4 Multi User release notes Factuur2King 2.0.4 Multi User release notes Deze nieuwe versie van Factuur2King lost een kritiek probleem op bij het analyseren van facturen waardoor onder sommige omstandigheden Factuur2King volledig

Nadere informatie

Perceptive Process. Installatie-instructies voor Patch 3.2.1

Perceptive Process. Installatie-instructies voor Patch 3.2.1 Perceptive Process Installatie-instructies voor Patch 3.2.1 Geschreven door: Product Knowledge, R&D Datum: oktober 2014 2014 Perceptive Software. Alle rechten voorbehouden. Perceptive Software is een gedeponeerd

Nadere informatie

uziconnect Installatiehandleiding

uziconnect Installatiehandleiding uziconnect Installatiehandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Installatie Onderwijsversie AccountView

Installatie Onderwijsversie AccountView Installatie Onderwijsversie AccountView Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen

Nadere informatie

Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1

Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1 Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1 4 september 2012 Voor vragen of problemen kunt u contact opnemen via telefoonnummer 030-2729976. Of e-mail naar support@powerproject.nl.

Nadere informatie

Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1

Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1 Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1 22 oktober 2015 Voor vragen of problemen kunt u contact opnemen via: telefoonnummer 030-2729976. Of e-mail naar support@powerproject.nl.

Nadere informatie

uziconnect Installatiehandleiding

uziconnect Installatiehandleiding uziconnect Installatiehandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7

Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7 Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7 Versie 1.4 Datum 11 januari 2011 Status definitief Inhoud 1 Downloaden installatiebestand 3 2 SafeSign installeren 4 3 Certificaten toevoegen aan de

Nadere informatie

Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x)

Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x) Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x) Introductie De Rodin applicatie bestaat uit een programma en een database. Het programma zal altijd lokaal op uw computer worden geïnstalleerd, terwijl

Nadere informatie

Door: Ruud van Eeghem Datum: juni 2008 Versie: 1.0. Handleiding gebruik EPBD GIPC tool

Door: Ruud van Eeghem Datum: juni 2008 Versie: 1.0. Handleiding gebruik EPBD GIPC tool Door: Ruud van Eeghem Datum: juni 2008 Versie: 1.0 Handleiding gebruik EPBD GIPC tool Aanleiding De EPBD GIPC tool is een database die ontwikkeld is om het gebruik van de generieke interface van de EPBD

Nadere informatie

Installatiehandleiding release ADOMI 2014.1 ASD 6.10

Installatiehandleiding release ADOMI 2014.1 ASD 6.10 Installatiehandleiding release ADOMI 2014.1 ASD 6.10 Heeft u vragen over deze tekst, dan kunt u e-mailen naar support@tweesnoeken.nl. Algemeen Zorg ervoor dat u als beheerder (administrator) van de pc

Nadere informatie

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Versie : 2012.1.0.1 Inhoudsopgave 1 Systeemvereisten... 2 2 Pincode... 2 3 Licentie... 2 4 Installatie... 2 5 Eerste gebruik... 4 Titel Pagina 1 van 6 23-1-2012

Nadere informatie

Back-up Online van KPN Handleiding Windows XP, Vista, 7, 8 v 1.0 PC Client built2013 13.0.0.13167

Back-up Online van KPN Handleiding Windows XP, Vista, 7, 8 v 1.0 PC Client built2013 13.0.0.13167 Back-up Online van KPN Handleiding Windows XP, Vista, 7, 8 v 1.0 PC Client built2013 13.0.0.13167 Gebruikershandleiding Back-up Online Pagina 1 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Installatie... 4 2.1 Installatie

Nadere informatie

BRIGHT-NET INSTALLATIE HANDLEIDING

BRIGHT-NET INSTALLATIE HANDLEIDING BRIGHT-NET INSTALLATIE HANDLEIDING JOS VAN DER SANDEN VERSIE 0.1 3 JAN 2011 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 4 2. Voorbereiding... 5 2.1 Downloads... 5 2.2 Server... 5 2.3 Client... 5 3. Installatie... 6

Nadere informatie

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 30. Efficiency through innovation

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 30. Efficiency through innovation Release Notes CheQpoint 2.0 Versie 30 Efficiency through innovation 1 (PIBU) #CON: Importeren van contracten 1.1 Doelstelling Het doel van deze tool is om de vorige contracten, uit een ander softwarepakket,

Nadere informatie

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Handleiding- CrashplanPRO - Online Backup Download de clients hier: Windows 32- bit: http://content.cloud2.nl/downloads/back01- cra.backupnoc.nl/crashplan_x86.exe Windows

Nadere informatie

Wat te doen na de aanschaf van:

Wat te doen na de aanschaf van: Wat te doen na de aanschaf van: - Een nieuw werkstation - Een nieuwe server Inhoud Inleiding... 2 De juiste werkomgeving... 2 Eén computer, één gebruiker... 2 De database op een server en één of meerdere

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Whisper380-computerhulp

Inhoudsopgave: Whisper380-computerhulp Versie: 1.0 Gemaakt door: Whisper380 Eigenaar: whisper380-computerhulp Datum: 22-9-2010 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:... 2 Virtual PC Downloaden:... 3 Welke moet u kiezen?... 3 Hoe weet u welke versie

Nadere informatie

1 Calculatie XE, 8.01 update 73 2

1 Calculatie XE, 8.01 update 73 2 1 Calculatie XE, 8.01 update 73 2 1.1 Aanpassingen in Fast Reports rapportages 2 1.2 RAW 2010 3 1.2.1 Import RSX 3 1.2.2 RAW inschrijfstaat rapportage 5 1.2.3 Import ZSX 6 1.2.4 Export ZSX 6 1.3 Nieuw:

Nadere informatie

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID)

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) INSTALLATIEGIDS EID MIDDLEWARE HOME VOOR WINDOWS VERSIE 1.1 NL Disclaimer Fedict is niet verantwoordelijk voor om het even welke schade die een derde zou ondervinden

Nadere informatie

Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0

Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0 Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0 I Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Upgrade Web Client met ESS naar versie 3.5.0 1 1.1 Stap... 0 - Voorbereidingen 1 1.2 Stap... 1 -

Nadere informatie

Dit document beschrijft de hardware eisen voor het gebruik van WBI software.

Dit document beschrijft de hardware eisen voor het gebruik van WBI software. gebruikers van het WBI instrumentarium Hardware eisen WBI2017 Zuiderwagenplein 2 8224 AD LELYSTAD Postbus 2232 3500 GE UTRECHT T 0320 298411 F 0320 249218 www.rijkswaterstaat.nl Contactpersoon Robert Slomp

Nadere informatie

Quarantainenet Log Forwarder

Quarantainenet Log Forwarder A : Auke Vleerstraat 6D (vloer 4) I : www.quarantainenet.nl 7521 PG Enschede E : info@quarantainenet.nl T : 053-7503070 B : Rabobank 31.72.86.714 F : 053-7503071 KvK : 08135536 Quarantainenet Log Forwarder

Nadere informatie

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid Releasebeleid Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe en/of indirecte schade,

Nadere informatie

TAB09-410 NOBLE 97ic FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES

TAB09-410 NOBLE 97ic FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES TAB09-410 NOBLE 97ic FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES Pagina 1 van 9 VOORDAT U BEGINT: BACKUP BELANGRIJKE GEGEVENS! Bij het upgraden van uw Yarvik tablet zullen alle gebruikersinstellingen, door de gebruiker

Nadere informatie

Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades)

Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades) Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades) Pak het Factuur2King.zip bestand uit en plaats de bestanden op de gewenste locatie op de PC (de locatie maakt niet uit). Controleer dat de volgende twee

Nadere informatie

Handleiding aanmaak CSR

Handleiding aanmaak CSR Handleiding aanmaak CSR Voordat u begint: Om een Certificate Signing Request (CSR) te maken moet het programma OpenSSL geïnstalleerd worden. Dit programma kan geheel gratis gedownload worden vanaf de OpenSSL

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.x Voor Windows 2003 / XP / Vista Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

KeyLink B.V. KeyLink CTI Client Installation Manual - Dutch

KeyLink B.V. KeyLink CTI Client Installation Manual - Dutch KeyLink B.V. KeyLink CTI Client Installation Manual - Dutch Product(en): Versie: KeyLink CTI software V4.13.1 Document Versie: 1.16 Datum: 8 januari 2013 Auteur: Technical Support Overzicht Dit document

Nadere informatie

Service Pack notes CRM SPE SP4

Service Pack notes CRM SPE SP4 Service Pack notes CRM SPE SP4 V1.0 INHOUD Agendarechten... 3 Nieuw uiterlijk... 3 Link tussen de offerte en activiteit... 4 Functies en persoonsindeling... 6 Conversie... 6 Upload documenten vanuit de

Nadere informatie

- Installatie-instructie CHECK PC2Web

- Installatie-instructie CHECK PC2Web Handleiding - Installatie-instructie CHECK PC2Web (bijgewerkt tot en met versie 2011.07 / 5.1) augustus 2011 ComponentAgro B.V. augustus 2011 (HL201107001/4081/RH) Pagina 1 van 7 2009 ComponentAgro B.V.,

Nadere informatie

Als u de installatie-cd van Pervasive in cd-romspeler stopt wordt het installatiemenu automatisch gestart.

Als u de installatie-cd van Pervasive in cd-romspeler stopt wordt het installatiemenu automatisch gestart. Voordat u Intramed en Pervasive gaat installeren is het belangrijk dat u eerst in Windows een account met wachtwoord aanmaakt. U gaat als volgt te werk: 1. Klik op de Windows button 2. Klik op Configuratiescherm

Nadere informatie

Windows Defender. In dit hoofdstuk leert u:

Windows Defender. In dit hoofdstuk leert u: 7 Windows Defender Veel internetgebruikers downloaden wel eens een gratis programma van internet. Vaak realiseren zij zich niet dat sommige programma s onderdelen bevatten die informatie over de gebruikers

Nadere informatie

Handleiding Remote Engineer Client

Handleiding Remote Engineer Client Handleiding Remote Engineer Client http://www.remoteengineer.eu/ Inhoudsopgave Blz. 1. Algemeen 3 2. RemoteEngineer Client installatie 4 3. Eerste keer opstarten 8 4. Layout aanpassen 9 5. Gebruik Autofilter

Nadere informatie

Handleiding. vworkspace VGGM. Handleiding voor gebruikers.

Handleiding. vworkspace VGGM. Handleiding voor gebruikers. Handleiding Handleiding voor gebruikers vworkspace VGGM www.vggm.nl Versienummer 1.4 Versiedatum 16 juni 2016 Versiebeheer Het beheer van dit document berust bij het team ICT Documenthistorie Versie Datum

Nadere informatie

Installatiehandleiding Privacy- en Verzendmodule DIS voor Windows, Mac OS en Linux

Installatiehandleiding Privacy- en Verzendmodule DIS voor Windows, Mac OS en Linux Installatiehandleiding Privacy- en Verzendmodule DIS Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Uitgebracht aan: Nederlandse Zorgautoriteit Uitgebracht door: ZorgTTP Referentie: Installatie PVM_DIS_5.3 Datum: 17-12-2015

Nadere informatie

SMP53-210 INGENIA X1 5.3 SMARTPHONE FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES

SMP53-210 INGENIA X1 5.3 SMARTPHONE FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES SMP53-210 INGENIA X1 5.3 SMARTPHONE FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES Page 1 of 11 VOORDAT U BEGINT: BACKUP BELANGRIJKE GEGEVENS! Bij het upgraden van uw Yarvik smartphone naar Android 4.0.4 zullen alle gebruikersinstellingen,

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

Bijlage I. 2. Kies : Weergave op kleine pictogrammen. 3. Kies Java en de tab General : Kamer van Koophandel Nederland

Bijlage I. 2. Kies : Weergave op kleine pictogrammen. 3. Kies Java en de tab General : Kamer van Koophandel Nederland Bijlage I Deel A: Schonen van de Java cache t.b.v. nieuwe versie KvK Handtekeningservice applet Bij de nieuwe release van de KvK handtekeningservice zal de browser op uw werkplekken moeten worden geschoond,

Nadere informatie

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden.

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik Sense Desktop Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik, QlikTech, Qlik

Nadere informatie

Gebruikers handleiding. Lizard Configuration Manager ToolTip. Installatie. Instellen. Initieel instellen

Gebruikers handleiding. Lizard Configuration Manager ToolTip. Installatie. Instellen. Initieel instellen Gebruikers handleiding Lizard Configuration Manager ToolTip Installatie Installeer eerst het volgende: Installeer python 2.5.2; zie de map Breda\Tooltip\lcm\install\python-2.5.2.msi Ga naar dos (run/uitvoeren

Nadere informatie

Installatie nieuwe build van Alure (alle componenten)

Installatie nieuwe build van Alure (alle componenten) Installatie nieuwe build van Alure (alle componenten) Versie 1.1 (5 september 2014) Copyright 2014 INNOLAN B.V. Alle rechten zijn gereserveerd. Reproductie, geheel of gedeeltelijk, zonder schriftelijke

Nadere informatie

DM WEB PORTAAL Update handleiding. MediSoft. Versie

DM WEB PORTAAL Update handleiding. MediSoft. Versie Versie 01.03 11-03-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1. Versiehistorie... 2 2. Voordat u begint... 3 2.1. Versiehistorie... 3 2.2. Benodigde documentatie... 3 2.3. Benodigde (update)bestanden... 3

Nadere informatie