RELEASE NOTES. (april 2013)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RELEASE NOTES. (april 2013)"

Transcriptie

1 RELEASE NOTES MAJOR RELEASE Simona2013 (april 2013) Deltares voert het beheer en onderhoud aan de Simona-software uit op basis van de Service Level Agreement (SLA) met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

2 Inhoud 1 Inleiding Informatie voor gebruikers Windows7 64-bit Linux 32-bit OpenDA HLES NetCDF uitvoer Matlab Component Runtime MPICH2 voor Windows XP 32-bit Waqview / Excel workbook Getdata Meerdere kleine wijzigingen Informatie voor programmeurs Aanpassing aan het make-systeem Aanpassingen aan de testbank Overige wijzigingen... 9 Compatibiliteit Compatibiliteit met vorige versie van de programmatuur Zijn alle oude functionaliteiten nog beschikbaar? Zijn er aanpassingen nodig aan de modelinvoer om deze versie (met oude functionaliteit) te kunnen gebruiken? Zijn er aanpassingen nodig aan de modelinvoer om nieuwe functionaliteit te kunnen gebruiken? Moeten er nieuwe filters worden aangemaakt om deze versie (met oude functionaliteit) te kunnen gebruiken (evt. per Kalman-methode verschillend)? Moeten er nieuwe filters worden aangemaakt om de nieuwe functionaliteit van de nieuwe release te kunnen gebruiken (evt. per Kalman-methode verschillend)? Zijn er restricties aan het gebruik van de nieuwe functionaliteit, combinaties die niet worden ondersteund? Zijn er nieuwe Keywords? Zijn er wijzigingen in de bestaande Keywords? Zijn de wijzigingen doorgevoerd in alle voor- en nabewerkingsprogramma's? Zijn er wijzigingen in de meldingen door het systeem? Zijn de resultaten veranderd? Is er uitvoer (zowel message file als SDS-file) geschrapt? Aankondiging m.b.t. verouderde functionaliteit Bekende problemen en beperkingen Algemene beperkingen Restricties voor het Linux-platform Restricties voor het Windows-platform... 13

3 5 Configuratie Platforms Producten Bestanden Versienummers Nuttige informatie... 17

4 1 Inleiding Deze release notes horen bij de major release Simona2013 die is gebaseerd op de moederversie van Simona van april In dit document worden de belangrijkste wijzigingen beschreven die sinds de vorige major release (Simona2012) zijn doorgevoerd. Deze wijzigingen betreffen in grote lijnen: Simona wordt nu ook uitgeleverd voor het Windows7 64-bit platform. Uitfasering van de Linux 32-bit versie. Upgrade van het data-assimilatiesysteem OpenDA. Verbetering van de HLES implementatie. Ondersteuning voor uitvoer van resultaten in NetCDF-formaat. Upgrade van de Matlab Component Runtime omgeving. Upgrade van MPICH2 voor het Windows 32-bit platform. Verbetering in Waqview/Excel workbook m.b.t. statistische grootheden. Diverse verbeteringen aan Getdata. Bovenstaande aanpassingen en een aantal kleinere wijzigingen en bug fixes, naar aanleiding van service calls, worden in hoofdstuk 2 verder toegelicht. Release notes major release Simona2013 (april 2013) 4

5 2 Informatie voor gebruikers In dit hoofdstuk worden de voor de gebruiker belangrijkste wijzigingen opgesomd. Allerlei kleine verbeteringen in de programmatuur zoals extra controles in de programma's en sommige verbeteringen in de documentatie worden niet apart vermeld. 2.1 Windows7 64-bit De Simona2013 release is de eerste release die voor het Windows 64-bit platform wordt uitgeleverd. Bijna alle onderdelen worden als een 64-bit executable uitgeleverd. De volgende onderdelen worden echter als 32-bit applicatie bij de 64-bit installatie meegeleverd: - sdshdf - hdfsds - IPW (Waqipw) - Waqwnd Deze onderdelen hangen van bibliotheken af die niet beschikbaar zijn voor het 64-bit platform. De instellingen van deze release zijn zodanig dat automatisch de juiste programmatuur wordt opgestart. Als gebruiker is het niet nodig om daarvoor voorzieningen te treffen. 2.2 Linux 32-bit Vanaf de Simona2013 release wordt de Simona software niet meer uitgeleverd voor het Linux 32-bit platform. 2.3 OpenDA Het data-assimilatiesysteem OpenDA is geüpdatet van versie 2.0 naar 2.1. In deze versie van OpenDA zijn fouten verholpen en kleine verbeteringen doorgevoerd. OpenDA staat niet meer geïnstalleerd op het hoogste niveau van Simona, maar is in deze release verplaatst naar de subdirectory extern. In deze subdirectory staat ook andere externe software waar Simona van afhankelijk is. In het Settings.inc bestand kan middels de variabele OPENDADIR worden aangegeven waar OpenDA is geïnstalleerd. Default is deze variabele correct ingevuld, maar het staat gebruikers vrij om desnoods een eigen OpenDA installatie te gebruiken. OpenDA maakt gebruik van een Java Runtime Environment (JRE). De locatie van de JRE kan ook in het Settings.inc bestand worden gespecificeerd, middels de variabele JAVA_HOME. Default staat deze juist ingevuld op de JRE die met OpenDA wordt meegeleverd. 2.4 HLES In de HLES implementatie werd soms gebruik gemaakt van een verkeerde tijdstap. Deze fout is verbeterd waardoor nu bijvoorbeeld ook voor het Maas- en Rijntakken-model juiste resultaten worden verkregen. Ook is een foute afhandeling nabij schotjes gerepareerd. 2.5 NetCDF uitvoer Door NETCDFOUTPUT toe te voegen aan het simulatie-invoerbestand (siminp) kan uitvoer in NetCDF-formaat verkregen worden (naast het gebruikelijke SDS-formaat). Er kan uitvoer voor maps of histories (of beide) gegenereerd worden. Ook kan er een optionsfile voor getdata worden meegegeven (zie sectie 2.9 Getdata). De NetCDF uitvoer wordt dan Release notes major release Simona2013 (april 2013) 5

6 aangemaakt als laatste stap van waqpro.pl, dus bij parallel rekenen na het samenvoegen van de deel-sds-files. 2.6 Matlab Component Runtime Windows gebruikers die een oude Simona release willen verwijderen, dienen handmatig ook de Matlab Component Runtime omgeving te verwijderen. Voor de Matlab-applicaties voor de Simona2013 release is de Matlab Component Runtime omgeving geüpgrade van R2007a naar R2012a. Door de Installer wordt deze Matlab Component Runtime omgeving automatisch geïnstalleerd. 2.7 MPICH2 voor Windows XP 32-bit De MPICH2 software voor het Windows 32-bit platform is geüpgrade van versie 1.0.8p1 naar 1.4.1p1. Gebleken is dat ook de vorige release, Simona2012, goed werkt met MPICH p1. Deze upgrade geeft dezelfde uitkomsten aan rekenresultaten als de vorige versie van MPICH Waqview / Excel workbook Met Waqview en het Excel workbook is het mogelijk om statistische grootheden weg te schrijven. Als een statistische grootheid bij de vorige Simona release niet bepaald kon worden, werd daar de waarde nul weggeschreven. Dit is verwarrend omdat een statistische grootheid ook de waarde nul kan hebben. In de Simona2013 release wordt het min-teken weggeschreven voor situaties waarin de statistische grootheid niet bepaald kan worden. 2.9 Getdata In de NetCDF-uitvoer van de variabelen XDEP, YDEP, VELU, VELV hadden missing values de waarde 0. Deze fout is gecorrigeerd zodat deze variabele nu een nette missing value hebben. De Getdata uitvoer voor de Simona release kan daardoor met de Simona2013 release gereproduceerd worden (wat niet mogelijk is met de Simona2012 release). De default uitvoer in Getdata is gewijzigd van radialen naar graden. Getdata is uitgebreid met een configuratiebestand. Hierin kan o.a. worden gespecificeerd dat de eenheid van sferische coördinaten radialen moet zijn. Ook kan de dummywaarde voor drooggevallen punten worden aangepast, en kan het oude 32-bits fileformaat worden gekozen Meerdere kleine wijzigingen Naast bovenstaande wijzigingen zijn er diverse kleine verbeteringen doorgevoerd. Deze worden hieronder per deelsysteem opgesomd. Installatie Met het programma Update.exe voor het Windows platform is het mogelijk om automatisch de laatste Simona patch van een release te installeren. Door een wijziging in de ftp-server is alleen de versie van de Simona2013 release bruikbaar. De Update.exe van de vorige releases zijn niet meer in staat om een Simona patch te downloaden en te installeren. Eventueel kan men de Update.exe van de Simona2013 release kopiëren naar een vorige release, zodat men Update.exe kan gebruiken voor het installeren van patches voor een oude Simona release. Release notes major release Simona2013 (april 2013) 6

7 IPW Overlaten kunnen nu ook worden getoond voor een TRIWAQ berekening. OpenDA De directory structuur is gewijzigd. De OpenDA directory is verplaatst naar de subdirectory extern. Meerdere onterechte foutmeldingen zijn opgelost. Correctie in communicatie van noise parameters in parallelle berekeningen. Er is een geheugenlek gerepareerd waardoor OpenDA simulaties minder veel geheugen nodig hebben. Calibratiemodellen met OpenDA werkten niet, omdat de omgevingsvariabelen voor OpenDA niet werden gezet. Dit is gerepareerd in de setsimonadir scripts. Het schrijven van restart-files in parallelle simulaties is gerepareerd. Er is een fout gerepareerd in het localisatie algoritme. Waqwnd Waqwnd kon al invoer in NetCDF-formaat verwerken, maar nieuw in Simona2013 is dat deze invoer niet meer in één NetCDF-bestand hoeft te staan. Waqpre Het maximaal aantal barrier condities is verruimd. De waarde van het keyword TICVAL stond default op 1 minuut voor tijdstappen kleiner dan 1 minuut en op de grootte van een tijdstap voor tijdstappen groter dan 1 minuut. In Simona2013 is de defaultwaarde van TICVAL nu altijd gelijk aan de tijdstap. De waarde kan nog wel in de invoer overruled worden. Waqpro MPI installaties worden met Simona meegeleverd. In vorige releases was het moeizaam om eigen MPI installaties te gebruiken in combinatie met Simona. Dit is in Simona2013 verbeterd en kan geregeld worden met de variabele MPI_ROOT in het Settings.inc bestand. De beperking van het aantal partities (96) voor parallelle berekeningen is verruimd. Voor DD-Vert was deze beperking zelfs 16 partities. De grens ligt nu op 256 partities per domein. Er is een fout gerepareerd met transformaties van globale wind bij generalised spherical en u-,v-snelheden van min/max values en incremental values voor beide type spherical en het oude rechthoekig. Getdata De command-line optie -e is uitgefaseerd omdat meerdere experimenten op een SDS-file niet meer worden ondersteund. De controle op het aantal beschikbare tijdstappen van velden zoals VELU en VELV is verbeterd. De command-line optie -gis is uitgefaseerd; deze functionaliteit is vervangen door shapefiles. Een correctie in het gegevenswoordenboek voorkomt een fout bij het uitlezen van variabelen CTR, CTRV, ZWL, ZCURU en ZCURV. Release notes major release Simona2013 (april 2013) 7

8 Waqview Voor discharge en salinity tijdreeksen met weinig punten (bijvoorbeeld 3) komt het aantal labels op de X-as nu overeen met het aantal punten. Maps weggeschreven op de restart tijden kunnen nu ook worden geplot. Vergelijken van twee SDS-files waarbij de dimensies van de overlaten arrays verschillen, levert nu een waarschuwing op. Presentatie van locaties op de X-as werkt nu voor tijdreeksen. Time representation op de X-as werkt nu ook voor de opties Number, Hours en Real time. X-labels waarvan het cijfer uit meer dan 6 getallen bestaat, worden in het figuur met paskruizen correct weergegeven (in plaats van **** ). Niet geïmplementeerde optie Locations representation voor barriers geeft nu een waarschuwing in plaats van een onjuist plaatje. Diverse reparaties in afgeleide maps voor overlaten. Correctie voor oude K-Nikuradse berekening (V-component was altijd 0). Open randen zijn nu zwart i.p.v. geel. Examples De OpenDA examples zijn vervangen door voorbeelden die behoren bij OpenDA versie 2.1. Bovendien zijn de start en opruimscripts voor deze examples verbeterd. Documentatie Verwijzing naar de huidige Simona website, is doorgevoerd in alle documentatie van deze release. Tevens zijn de pdf-bestanden beter te doorzoeken voor situaties waarbij men woorden zoekt met een underscore. In het verleden kwam het regelmatig voor dat men naar een keyword zocht met een underscore die men niet kon vinden, terwijl die toch gedocumenteerd is. Referenties in de Technical Documentation WAQUA/TRIWAQ zijn verbeterd. Er is documentatie toegevoegd met betrekking tot de modellering van een sluis en voor randvoorwaarden. Daarnaast zijn diverse rapporten met betrekking tot Simona toepassingen (alleen) online beschikbaar gesteld. Bij het raadplegen van de documentatie bij de Simona2013 release wordt dit aangegeven. Release notes major release Simona2013 (april 2013) 8

9 3 Informatie voor programmeurs Deze Simona release is door Deltares op een Virtuele Machine getest. Daarvoor zijn drie Virtuele Machines ingericht: - Windows XP SP3 - Windows7 64-bit - Linux 64 bits (ubuntu desktop-amd64.iso) Sinds de laatste major release zijn er een aantal aanpassingen gemaakt aan de procedures en werkwijzen voor het beheer en onderhoud van de programmatuur. Deze zijn van belang voor alle Simona programmeurs. 3.1 Aanpassing aan het make-systeem Verbeteringen aan simake.pl. De compiler optimalisatie optie O voor het Linux 64- bit platform wordt niet meer overruled. De optie -exclude_gino is beschikbaar indien men het compileren van Waqview en IPW wil overslaan bij het ontbreken van GINO bibliotheken. De gebruikersdocumentatie voor OpenDA (usedoc) wordt nu automatisch door simake.pl aangemaakt. Simake.pl volgt nu symbolische links. 3.2 Aanpassingen aan de testbank De testbank is uitgebreid met een aantal testcases. Met name om aangepaste functionaliteit (OpenDA) te testen en om de dekkingsgraad van Getdata te verbeteren. Costa support in testbank is vervangen door OpenDA. OpenDA testen zijn toegevoegd aan de testbank. Het gebruik van symbolische links is verwijderd, waardoor het script fixlinks.pl niet meer nodig is voor het Windows platform. 3.3 Overige wijzigingen De procedure voor het maken en uitleveren van een release is opgenomen in het Werkwijzen document voor beheer en onderhoud. Tevens zijn de hiervoor benodigde scripts toegevoegd aan versiebeheer. Sicheck ondersteunt nu ook modules onder Linux en is geschikt gemaakt voor freeformat bestanden, zodat sicheck ook toegepast kan worden voor Getdata en Waqview. De deelsystemen simarc en libmat zijn verwijderd. Externe software die noodzakelijk is voor het goed functioneren van Simona (zoals OpenDA, MPI installaties en Intel bibliotheken) is opgenomen in de subdirectory $SIMONADIR/extern. Het aantal compiler directives in Waqview is geminimaliseerd waardoor het maken van de Windows7 64-bit versie soepel verliep. Release notes major release Simona2013 (april 2013) 9

10 Compatibiliteit In deze paragraaf besteden we aandacht aan een aantal specifieke punten die van belang zijn bij de overstap van de vorige naar de huidige versie van de programmatuur. 3.4 Compatibiliteit met vorige versie van de programmatuur Zijn alle oude functionaliteiten nog beschikbaar? Ja, hoewel enkele functionaliteiten op details zijn gewijzigd, zie daarvoor met name en Zijn er aanpassingen nodig aan de modelinvoer om deze versie (met oude functionaliteit) te kunnen gebruiken? Nee Zijn er aanpassingen nodig aan de modelinvoer om nieuwe functionaliteit te kunnen gebruiken? Ja. Om NetCDF uitvoer te krijgen is het nieuwe keywoord NETCDFOUTPUT nodig Moeten er nieuwe filters worden aangemaakt om deze versie (met oude functionaliteit) te kunnen gebruiken (evt. per Kalman-methode verschillend)? Nee Moeten er nieuwe filters worden aangemaakt om de nieuwe functionaliteit van de nieuwe release te kunnen gebruiken (evt. per Kalman-methode verschillend)? Nee Zijn er restricties aan het gebruik van de nieuwe functionaliteit, combinaties die niet worden ondersteund? Er zijn van enkele onderdelen (IPW, Waqwnd, Sdshdf en Hdfsds) op Windows geen 64-bit executables beschikbaar. Er wordt dan automatisch van 32-bit executables gebruik gemaakt. Om NetCDF uitvoer voor maps en/of tijdseries te krijgen moeten ook de keywords MAPS en/of HISTORIES onder SDSOUTPUT gevuld zijn Zijn er nieuwe Keywords? Zie Zijn er wijzigingen in de bestaande Keywords? Het keyword TICVAL heeft een andere default waarde gekregen Zijn de wijzigingen doorgevoerd in alle voor- en nabewerkingsprogramma's? IPW herkent het nieuwe keyword NETCDFOUTPUT niet Zijn er wijzigingen in de meldingen door het systeem? Bij parallel rekenen komen alle meldingen nu op de juiste plaats terecht in de messagefile en zijn er enkele meldingen bij het opstarten verwijderd of ingekort. Release notes major release Simona2013 (april 2013) 10

11 - De controle op tstart > 1440 is minder streng gemaakt. - Bij gebruik van TICVAL <> TSTEP komt er nu een warning. - Een tweede keer coppos draaien is niet meer toegestaan. - Het gebruik van het keyword DISPLAYS geeft een warning, tenzij alleen het subkeyword OUTLINES wordt gebruikt. - De optie o gis van getdata geeft nu een foutmelding. - Transformaties van snelheden in Waqpan voor generalised spherical worden niet ondersteund en geven nu een foutmelding. - Achter calcminvalues en calcmaxvalues hoort ten minste een subkeyword. Dit geeft nu een foutmelding in Waqpre i.p.v. een crash in Waqpro. - Waqview drukt het aantal class-limits alleen af als het > 0 is Zijn de resultaten veranderd? In een aantal specifieke gevallen wel: 1) Bij het gebruik van HLES zijn de resultaten anders door de wijziging in de tijdstap die gebruikt wordt in relaxatie voor HLES modellen. 2) Er zijn enkele fouten gerepareerd met transformaties van globale wind i.c.m. generalised spherical (zover bekend niet gebruikt) en transformaties van snelheden bij incremental en minimale/maximale waardes voor andere roosters dan RD Is er uitvoer (zowel message file als SDS-file) geschrapt? De uitvoer bij het opstarten van een parallelle som is iets anders. 3.5 Aankondiging m.b.t. verouderde functionaliteit Om het complete Simona systeem beheersbaar te houden moet er van tijd tot tijd verouderde functionaliteit uit het systeem worden geschrapt. De volgende functies zijn hiervoor genomineerd: Programma Waqad Met de komst van OpenDA programmatuur voor data-assimilatie voor o.a. WAQUA modellen is Waqad overbodig geworden. We zullen een geschikt moment zoeken om Waqad uit Simona te halen. Programma s Sicorrupt en Dirtst De programma s Sicorrupt en Dirtst zijn gemaakt om onderdelen van Simona te testen en zullen in het vervolg niet meer uitgeleverd worden. Ze zitten al niet meer in Windows7 64-bits uitlevering. Oude keywords voor droogval en dichtheid In Waqpre staan keywords voor de oude droogvalmethode. Deze staan op de nominatie om verwijderd te worden. Ook is het de bedoeling dat het nieuwe keyword DENSITY het keyword DENSITIES zal vervangen. Oude keywords voor displays In Waqpre staan keywords voor het aansturen van oude plotprogrammatuur. Het gebruik van deze keywords levert vanaf deze release een warning op en bij de volgende release een foutmelding. Ze zijn inmiddels verwijderd uit de documentatie. Alleen het subkeyword OUTLINES blijft bestaan. Opties Getdata Getdata had drie NetCDF opties: netcdf, netcdfold en netcdf64bit. Dit is bij de Release notes major release Simona2013 (april 2013) 11

12 Simona2013 release teruggebracht naar één NetCDF optie, die dan 64-bit uitvoer oplevert. Release notes major release Simona2013 (april 2013) 12

13 4 Bekende problemen en beperkingen In deze paragraaf bespreken we de beperkingen en bekende problemen van de huidige release. Eerst geven we de beperkingen die voor alle platformen gelden, daarna de beperkingen per platform. 4.1 Algemene beperkingen Bij gebruik van afwijkende buffersizes in DDHOR-berekeningen moet de bufsize in de DDHOR-configuratie file op dezelfde regel worden gespecificeerd als de executable. Een dergelijke restrictie geldt ook voor de DDHOR-versie van Visipart die de config-file uit de message file leest: de naam, de runid en executable moeten op verschillende regels staan. Modellen die Lagrangiaanse tijdsintegratie gebruiken, kunnen niet worden gerestart. Voor het systeem WAQUA-met-OpenDA gelden de volgende beperkingen: - Er is alleen getest met het verwerken van waterstandsmetingen. - User transport kan niet worden gebruikt. - 'Kalman mode-parallellisatie' is niet getest. - WAQUA-met-OpenDA is alleen beschikbaar voor het Linux 64-bit platform. Als met behulp van de Simona toolbar (ArcGis-plugin) vectoren zijn getekend in ArcGis en vervolgens alle shapefiles die in ArcGis zijn geladen verwijderd worden, dan genereert het systeem een foutmelding. Het bellenscherm werkt alleen voor pure sigma lagen. 4.2 Restricties voor het Linux-platform De maximale bufsize op Linux 64-bit is 1000 MW. De OpenMI koppeling werkt niet op Linux. Waqview: de optie transparency werkt niet voor het Linux-platform. 4.3 Restricties voor het Windows-platform De maximale bufsize op Windows XP met 32-bit executables is 430 MW. Dat is te weinig om bijvoorbeeld het Rijntakken model sequentieel door te rekenen. De maximale bufsize op Windows7 met 64-bit executables is 1000 MW. Het redirecten van invoer voor sidsview.pl (< invoerfile) werkt niet goed. Uitvoer 'sluizen' onder Windows. Op het Windows platform is het mogelijk om de Perl scripts direct aan te roepen als zij in het zoekpad staan, dus zonder expliciet het commando 'perl' te gebruiken. Hierbij werkt het 'sluizen' van de uitvoer van het script naar een ander programma niet goed. Dit is een bekende beperking van Perl voor Windows. Optie back werkt niet. Release notes major release Simona2013 (april 2013) 13

14 Op het Windows platform kunnen rekenprocessen niet met optie '-back yes' in de achtergrond worden opgestart. Als men de volledige aanroep van een script weet, kan deze in zijn geheel in de achtergrond worden opgestart via 'start waqpro.pl -runid <runid>...'. Het woordje "start" doet hier iets vergelijkbaars als "&" op Linux. Het gebruik van slashes in Getdata. Perl gebruikt de backslash ('\') als een bijzonder ('escape'-) teken. Indien een padnaam wordt opgegeven als bestandsnaam moeten de backslashes daarom dubbel getypt worden. Als alternatief kunnen voorwaartse slashes ('/') gebruikt worden, zoals dit onder Linux gebeurt. Parallel rekenen in Waqad. De optie -nproc van parallel Waqad (tegelijkertijd op aparte computers berekenen van meerdere "finite differences") werkt niet op het Windows platform en wordt genegeerd. Simona in combinatie met OpenDA is niet beschikbaar op de Windows platforms. User-transport routines kunnen niet gebruikt worden op de Windows platforms. Release notes major release Simona2013 (april 2013) 14

15 5 Configuratie 5.1 Platforms Door Simona B&O worden de volgende platforms ondersteund: Linux 64-bit Windows XP of Windows 2000 (32-bit) Windows7 (64-bit). De programmatuur zou ook onder Windows Vista of Windows8 moeten werken, hoewel dit nog niet officieel wordt ondersteund. Gebruikers worden uitgenodigd om te kijken hoe dat gaat en eventuele problemen terug te melden. 5.2 Producten De standaard Simona levering bestaat uit de volgende onderdelen: Simona productieversie voor Linux 64-bit (als tgz-bestand) inclusief documentatie in pdf-formaat en examples; Simona Installers voor Windows (1 voor 32-bit en 1 voor 64-bit platform); Simona productieversies (binaire uitlevering) voor Windows 32- en 64-bit (2 afzonderlijke zip-bestanden); Simona documentatie in pdf-formaat (1 zip-bestand, platform onafhankelijk); Simona examples (1 zip-bestand, voor beide Windows platforms zonder OpenDA examples); geschikte versies van externe systemen voor Windows 32- en 64-bit; Sidonia productieversie (1 zip-bestand, platform onafhankelijk); release notes (onderhavig document). 5.3 Bestanden Hieronder volgt een opsomming en uitleg van de belangrijkste bestanden uit de Simona omgeving. Met $SIMONADIR wordt de productie directory van Simona op het lokale systeem bedoeld. - $SIMONADIR/README - bestand met informatie over de release - $SIMONADIR/INSTALL.simona - bestand met informatie over de installatie van de release - $SIMONADIR/INSTALL.par-win - aanvullende instructies voor het gebruik van parallel rekenen op het Windows platform - $SIMONADIR/etc - configuratiebestanden: referentie-arrays, foutmeldingenbestand e.d. - $SIMONADIR/etc/linux64/Settings.inc - instellingenbestand voor het Linux-platform (64-bit) - $SIMONADIR/etc/win32/Settings.inc - instellingenbestand voor het Windows platform (32- bit) - $SIMONADIR/etc/win64/Settings.inc - instellingenbestand voor het Windows platform (64- bit) - $SIMONADIR/bin - directory met executeerbare programma's, in het bijzonder Perl run-procedures - $SIMONADIR/examples - directory met verschillende voorbeelden - $SIMONADIR/doc/index.html - html-pagina voor toegang tot de documentatie (in pdf-formaat) - $SIMONADIR/extern/OpenDA - OpenDA, voor data-assimilatie simulaties met Simona Release notes major release Simona2013 (april 2013) 15

16 6 Versienummers Na de major release Simona2013 gelden de volgende versienummers (zoals te vinden in de message files die bij de verschillende programma's behoren): ADCUM 1.22 ADGLGR 1.23 ADPRKA 1.22 ADPRO 2.17 ADRPAR 1.23 ADRSAV 1.23 AGETWL 1.18 CALIBRIV 1.09 CLRSDS 1.22 CMPSER 1.18 COECTA 1.07 COEXEC 1.37 COPPOS 1.32 COPPRE 2.02 DIFTOSDS 1.14 DIRTST 1.19 GETDATA 2.79 GETSER 1.25 HDFSDS 1.21 IPW / WAQIPW 5.33 KALMAN 2.10 MODNST 1.31 OBS2SDS 2.14 RSDS 2.16 SDS2MAT 2.41 SDSDIF 1.19 SDSHDF 1.20 SDSTOINC 1.13 SICORRUPT 1.19 SIDSVIEW / SIVIEW 3.18 SIERWR 3.10 SIMPAR 1.20 SIRECOVR 3.11 SIREFT 3.14 SLIB3D 1.17 WAQCOSTA 1.23 WAQOMI 1.18 (1.19 voor win64) WAQPAN 8.49 WAQPRE WAQPRO WAQVIEW WAQWND Release notes major release Simona2013 (april 2013) 16

17 7 Nuttige informatie Informatie met betrekking tot Simona is te vinden op internet: Simona documentatie: Simona helpdesk: RSS-feeds m.b.t. Simona-patches: Release notes major release Simona2013 (april 2013) 17

Detailontwerp van de Domein Decompositie in WAQUA en TRIWAQ. Technisch Rapport TR01-06 versie 2.6 (4 april 2014)

Detailontwerp van de Domein Decompositie in WAQUA en TRIWAQ. Technisch Rapport TR01-06 versie 2.6 (4 april 2014) Experts in Technisch Rekenwerk Postbus 260 2600 AG DELFT tel. 015-285 0125 fax. 015-285 0126 vortech@vortech.nl Detailontwerp van de Domein Decompositie in WAQUA en TRIWAQ Technisch Rapport TR01-06 versie

Nadere informatie

Eindverslag bachelorproject

Eindverslag bachelorproject Eindverslag bachelorproject Open source databaseondersteuning in TOPdesk Enterprise BSc-project (IN3700) bij TOPdesk Namen: Remco Luitwieler 1159828 Tom Pesman 1128884 Datum: 4 juli 2007 Bedrijf: TOP Informatie

Nadere informatie

Release Notes BlueRetail versie 3.90.0

Release Notes BlueRetail versie 3.90.0 Release Notes BlueRetail versie 3.90.0 Product Management Versie 0.2 Venlo, februari 2015 Bestand: BR v3.90.0 Release notes NL GD.docx Versiebeheer Naam Datum Versie Wijziging R. Wolters 03/02/15 V0.1

Nadere informatie

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids Datec Score Manager 3.0 Opstartgids 2001-2010, Datec Correspondentie richten aan: Datec Torenwacht 31 2353 DB Leiderdorp Nederland Tel: 071-5890056 Fax: 071-5238607 E-mail: info@datec.nl DATEC Internet:

Nadere informatie

Compad Bakkerij Support Handleiding

Compad Bakkerij Support Handleiding Compad Compad Bakkerij Support Handleiding Geldig tot en met: 8 augustus 2012 Latest Content: i:\handboek\compad bakkerij\compad bakkerij supportboek.docx Auteur: Carol Esmeijer, Compad Software Compad

Nadere informatie

Release Notes. Datum: 10-4-2014 Naam: Mavim Rules Release Notes_nl versie 46 revisie 39 Status: Goedgekeurd

Release Notes. Datum: 10-4-2014 Naam: Mavim Rules Release Notes_nl versie 46 revisie 39 Status: Goedgekeurd Datum: 10-4-2014 Naam: Mavim Rules Release Notes_nl versie 46 revisie 39 Status: Goedgekeurd Inhoudsopgave Release Notes... 5 1. Versie 8.2.111... 5 1.1. Algemeen... 5 1.2. Batch Configuratie... 5 1.3.

Nadere informatie

Installatiehandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software

Installatiehandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software Factuur2King 2.0 Installatiehandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software P a g i n a 2 INHOUDSOPGAVE Overzicht Factuur2King... 4 Functionaliteit:... 4 Systeemeisen:... 5 1. Installatie Factuur2King

Nadere informatie

Handleiding Risk Processor Corporate

Handleiding Risk Processor Corporate Handleiding Risk Processor Corporate Enterprise Risicoregister Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Installatie van de software en backup 4 2.1 Installatie 4 2.2 Backup 5 2.3 Beveiliging tabbladen 5 2.4 Start

Nadere informatie

Inhoudsopgave Welp handleiding, Datum : 13 November 2014

Inhoudsopgave Welp handleiding, Datum : 13 November 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Welp handleiding, Datum : 13 November 2014 Deze handleiding bevat uitleg over alle functies die beschikbaar zijn vanaf versie 7.2 Inleiding Wat heb ik nodig om Welp te kunnen

Nadere informatie

Storec Viewer. Storec Viewer

Storec Viewer. Storec Viewer Storec Viewer Storec Viewer Inhoudsopgave 1. Welkom bij Storec Viewer's help 1 2. Algemeen 2 2.1. Contactinformatie 2 2.2. Abonnement 2 2.3. Recente wijzigingen 3. Installatie 5-7 3.2. Accountgegevens

Nadere informatie

Personnel Manager naar People Inc.

Personnel Manager naar People Inc. Personnel Manager naar People Inc. I Personnel Manager naar People Inc. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Personnel Manager naar People Inc. 1 1.1 Personnel... Manager 1 1.2 People... Inc. 2 1.3 De upgrade...

Nadere informatie

Installatiehandleiding. programmatuur. versie 6.00 (13-03-2015)

Installatiehandleiding. programmatuur. versie 6.00 (13-03-2015) Installatiehandleiding programmatuur versie 6.00 (13-03-2015) Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 - Installatie en onderhoud van een Licentie... 4 1.1 - Algemeen... 4 1.2 Overzicht licentietypen... 4 1.3

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

Release Notes BlueRetail versie 3.81

Release Notes BlueRetail versie 3.81 Release Notes BlueRetail versie 3.81 Product Management Versie 0.4 Venlo, april 2014 Bestand: BR v3.81 Release notes NL GD.docx Versiebeheer Naam Datum Versie Wijziging R.Wolters 19/03/13 V0.1 Initiële

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Januari 2008 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD....3 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN....3 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...4 3.1. INSTALLATIE WIZARD OPENEN....4 3.2. ACCEPTATIE VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST....5

Nadere informatie

Het verbinden van sociale media en het weer

Het verbinden van sociale media en het weer Het verbinden van sociale media en het weer I. van der Giessen KNMI Intern Rapport IR-2014-05 Het verbinden van sociale media en het weer Een onderzoek naar de mogelijkheden binnen ArcGIS om real-time

Nadere informatie

Pagina 1. Online Back up. Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING. Webcreating IT Services 1

Pagina 1. Online Back up. Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING. Webcreating IT Services 1 Pagina 1 Online Back up Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Voorwoord.. Blz. 3 Minimale systeemeisen...blz. 4 Installatie van Webcreating Easy Back-Up..Blz. 5 Inloggen..Blz.

Nadere informatie

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise Fidura Enterprise Revisie datum: 28 maart 2012 cversie: 1.1 Inhoudsopgave INSTALLATIEHANDLEIDING 3.0.0...1 FIDURA ENTERPRISE...1 INHOUDSOPGAVE...2 INHOUDSOPGAVE...3 BIJLAGE(N):...5 1 INLEIDING...6 1.1

Nadere informatie

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER Whitepaper Workspace Manager Aug 2008 Gepubliceerd door BRAIN FORCE Vendelier 69 3905 PD Veenendaal Nederland www.brainforce.nl Auteursrecht De informatie in dit document,

Nadere informatie

Release Notities voor Debian GNU/Linux 3.1 ( sarge ), PA-RISC

Release Notities voor Debian GNU/Linux 3.1 ( sarge ), PA-RISC Release Notities voor Debian GNU/Linux 3.1 ( sarge ), PA-RISC Josip Rodin, Bob Hilliard, Adam Di Carlo, Anne Bezemer, Rob Bradford (huidig), Frans Pop (huidig) $Id: release-notes.nl.sgml,v

Nadere informatie

d.d. 24-08-2012 Setup notes Versie 17.00.00

d.d. 24-08-2012 Setup notes Versie 17.00.00 d.d. 24-08-2012 Setup notes Versie 17.00.00 Copyright DBS Business Solutions B.V. Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is

Nadere informatie

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006 Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration 3 april 2006 René Jorissen rjorissen@os3.nl Mark Meijerink mark@os3.nl 1 Samenvatting Samenvatting Om tijd en geld

Nadere informatie

Fidura Enterprise/Office. Documentatie Service Pack 3, Versie 2.3.0

Fidura Enterprise/Office. Documentatie Service Pack 3, Versie 2.3.0 Fidura Enterprise/Office Documentatie Service Pack 3, Versie 2.3.0 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 4 2. VERBETERPUNTEN / OPGELOSTE PROBLEMEN... 4 2.1 VERBETERD IN SERVICE PACK 3... 4 2.1.1 Synchronisatie

Nadere informatie

Firebirds nbackup-tool

Firebirds nbackup-tool Paul Vinkenoog 19 sep 2011 Documentversie 1.2-nl Inhoudsopgave Inleiding... 3 Kenmerken van nbackup een overzicht... 3 Voordelen van nbackup... 3 Beperkingen van nbackup... 3 Functies en parameters...

Nadere informatie

Release Notities voor Debian GNU/Linux 3.1 ( sarge ), Motorola 680x0

Release Notities voor Debian GNU/Linux 3.1 ( sarge ), Motorola 680x0 Release Notities voor Debian GNU/Linux 3.1 ( sarge ), Motorola 680x0 Josip Rodin, Bob Hilliard, Adam Di Carlo, Anne Bezemer, Rob Bradford (huidig), Frans Pop (huidig) $Id:

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software

Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software Factuur2King 2.0 Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software P a g i n a 2 INHOUDSOPGAVE Overzicht Factuur2King... 3 Functionaliteit:... 3 Systeemeisen:... 4 1. Factuur2King starten... 5

Nadere informatie

Prijzen zorgverzekeraars IR V-1-1-7 (7e concept)

Prijzen zorgverzekeraars IR V-1-1-7 (7e concept) 1/20 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027 Auteur(s) Drs. B. van der Meer Prijzen

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Firebirds nbackup-tool

Firebirds nbackup-tool Paul Vinkenoog 5 januari 2007 Documentversie 1.0-nl Inhoudsopgave Inleiding... 3 Kenmerken van nbackup een overzicht... 3 Voordelen van nbackup... 3 Beperkingen van nbackup... 3 Backups maken en terugzetten...

Nadere informatie

Handleiding ep-online.nl voor adviseurs

Handleiding ep-online.nl voor adviseurs Handleiding ep-online.nl voor adviseurs 2 Datum 2 februari 2012 Status Definitief Pagina 1 van 1 Definitief Handleiding ep-online.nl voor adviseurs 2 februari 2012 Colofon Projectnaam EPBD energielabeldatabase

Nadere informatie