Dienstverleningsdocument

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienstverleningsdocument"

Transcriptie

1 Dienstverleningsdocument 0

2 Inhoudsopgave dienstenwijzer Inleiding... 2 Wft Dienstenwijzer... 2 Ons kantoor... 2 Waarom Lexxer... 3 Persoonlijke aanpak... 3 Kwaliteit is gewaarborgd... 3 Creatief in oplossingen... 3 Lexxer is onafhankelijk... 3 Werkwijze... 4 Inzicht door het opstellen van een financieel adviesrapport... 4 Wat levert u een financieel adviesrapport op... 4 Motivatie keuze... 6 Voor welk advies kunt u bij ons terecht... 6 Pensioen... 6 Vermogensopbouw... 6 Verzekeringen... 7 Afdekken van risico s... 7 Vermogen opbouwen... 7 Spaarrekening... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Adviesvrijheid, onafhankelijkheid en aandelenbelang... 7 Hoe worden wij beloond... 8 Met welke financiële dienstverleners werken wij samen... 9 Wat verwachten wij van u... 9 Onze deskundigheid- en kwaliteitskenmerken Beëindiging relatie met ons kantoor Klachtenprocedure Tot slot

3 Inleiding Ons kantoor hecht veel waarde aan goede voorlichting over onze dienstverlening, werkwijze en beloning. Op de activiteiten van ons kantoor is onder andere de Wft (Wet op het Financieel Toezicht) van toepassing. De Wft eist dat wij u tijdig informeren over de aard en de reikwijdte van onze dienstverlening die wij u kunnen bieden en over de wijze en de hoogte van onze beloning. Dat sluit perfect aan bij onze wens om u middels onze dienstenwijzer nader kennis met ons te laten maken. Wft Dienstenwijzer Middels dit document informeren wij u dus over wie wij zijn, de manier waarop wij werken, waar wij voor staan, met wie wij samenwerken, hoe wij worden beloond en bij welke instanties wij zijn aangesloten. Hierdoor weet u voorafgaand aan onze dienstverlening exact wat u van ons kunt verwachten. Op onze dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze Algemene voorwaarden vind u terug op onze website. Ons kantoor Lexxer is een handelsnaam van INMO Advies B.V. Onze dienstverlening bestaat uit het informeren, adviseren en bemiddelen in financiële producten aan zowel particulieren als ondernemers op vele vakgebieden zoals hypotheken, pensioenen, vermogensadvies, verzekeringen en sparen. Wij komen hier later in onze dienstenwijzer op terug. Onderstaand treft u de belangrijkste gegevens en bereikbaarheid van ons kantoor aan: Naam kantoor : Lexxer.nl Kantooradres : Koninginneweg 13 Postcode en Vestigingsplaats : 1217 KP Hilversum Telefoon : Fax : Website : Inschrijving AFM : Openingstijden : maandag t/m vrijdag van tot uur maandagavond t/m vrijdagavond op afspraak 2

4 Waarom Lexxer Persoonlijke aanpak, kwaliteit, onafhankelijkheid en creativiteit zijn volgens ons de basis van een goede dienstverlening. Wij zijn een enthousiast en toegewijd team dat de zaken voor u regelt. Kijk op onze website bij referenties om te zien wat onze tevreden relaties over onze dienstverlening zeggen. Persoonlijke aanpak De tijd voor u nemen. Helder en in begrijpelijke taal communiceren. Eén contactpersoon die zijn afspraken nakomt, goed bereikbaar is en u het werk uit handen neemt. Regelmatig nemen wij de gekozen financiële strategie met u door. Dit klinkt logisch, maar in de praktijk onderscheiden wij ons op deze punten. Kwaliteit is gewaarborgd Onze adviseurs zijn gecertificeerd volgens de strenge eisen van de Wft. Deze instelling stelt hoge eisen aan opleiding en ervaring. Belangrijk is dat alle onderdelen van uw financieel plan één geheel vormen en dat alles in elkaar past. Dit vereist een hoge mate van deskundigheid en ervaring op het brede terrein van financiële en fiscale zaken, erfrecht en sociale verzekeringen. Aangezien de wetten en regels omtrent een financieel advies regelmatig wijzigen, worden de adviseurs op elk vakgebied jaarlijks bijgeschoold en wordt hun kennis getoetst. Creatief in oplossingen Er is geen situatie gelijk aan de andere. Standaardoplossingen kunnen soms toereikend zijn, maar bieden vaak niet het beste rendement. Door ons enthousiasme voor het vak en onze kennis van de markt zijn wij in staat oplossingen te creëren die optimaal aansluiten op uw persoonlijke situatie en wensen. Vandaar ons motto uw last onze zorg. Lexxer is onafhankelijk Het aanbod van banken, verzekeraars en vermogensbeheerders is zeer divers. Wij zijn aan geen enkele financiële instelling gebonden. Ons onafhankelijk karakter maakt het mogelijk om voor elke bouwsteen van een financieel plan de beste en meest voordelige oplossing voor u uit de markt selecteren. Het shoppen nemen wij u dus uit handen. 3

5 Werkwijze Inzicht door het opstellen van een financieel adviesrapport U wilt financiële risico s in kaart gebracht hebben. Of u wilt bijvoorbeeld weten of u eerder kunt stoppen met werken. Wat de reden van uw vraag ook is, inzicht in zowel uw huidige als uw toekomstige financiële positie is noodzakelijk om belangrijke beslissingen te nemen. Dit bereikt uw huidige financiële situatie in kaart te brengen. Wat levert een financieel adviesrapport u op Een financieel adviesrapport geeft u een overzichtelijk totaalplaatje van al uw financiële zaken. U krijgt een helder overzicht van alle belangrijke scenario s en risico s voor een langere periode. Het legt daarnaast uw minder goed verzorgde financiële zaken bloot, maar laat ook zien welke producten elkaar overlappen. Dit geeft u het inzicht om beslissingen te nemen die uw huidige en toekomstige wensen in vervulling laten gaan. In de toekomst kunnen zich allerlei zaken voordoen waardoor het Financieel Plan moet worden bijgesteld. Vandaar dat wij het belangrijk vinden om regelmatig contact met u te hebben. Zodoende kunnen wij ervoor zorgen dat uw Persoonlijk Financieel Plan volledig up-to-date blijft. Een financieel adviesrapport valt of staat bij een goede inventarisatie van uw gegevens, uw risicobereidheid, uw kennis en ervaring, uw wensen en uw doelstellingen, Op basis van deze gegevens stellen wij een klantprofiel op. Het klantprofiel vormt de basis voor de totstandkoming van het uiteindelijke advies. Op de volgende pagina wordt onze werkwijze schematisch uiteengezet. 4

6 Inventariseren & Informeren Financiële positie wensen - doelstellingen Analyseren & Adviseren Adviesgesprek O.a., presentatie van de adviezen Uitvoering Advies Controle & Nazorg Onderhoud & Service Van uw financieel adviesrapport 5

7 Motivatie keuze Op basis van het opgestelde Klantprofiel selecteren wij de meest passende oplossing uit het totale productenaanbod van onze arrangementspartners. In het uiteindelijke advies zullen wij altijd onze keuzes motiveren en vastleggen. Indien het advies door ons wordt uitgewerkt zullen wij u regelmatig benaderen om te bekijken of er wijzigingen hebben plaatsgevonden in uw persoonlijke situatie. Dit kan namelijk aanleiding zijn om uw Persoonlijk Financieel Plan op onderdelen bij te stellen. Natuurlijk hebt u hier zelf ook een verantwoordelijkheid in. Informeer ons dus tijdig over de wijzigingen die zich in uw situatie voordoen. Voor welk advies kunt u bij ons terecht Hypotheken Bij het financieren van een huis of verbouwing hoort een goed financieel plan. Naast uitleg over de verschillende hypotheekvormen zoals een aflossingsvrije, (bank)spaar-, beleggings-, hybride en levenhypotheek brengen wij voor u ook diverse gezinsrisico s in kaart. Zodoende kunt u een hypotheekvorm kiezen die past bij uw persoonlijke situatie nu maar ook in de toekomst. Pensioen Uw inkomen later is wellicht nog ver weg, maar verdient wel aandacht. Wij brengen uw toekomstige inkomenssituatie in kaart zodat u tijdig inzicht heeft en eventuele maatregelen kunt treffen. Uw pensioen is, naast uw hypotheek, namelijk één van de pijlers van uw vermogen. Wij adviseren over en bemiddelen hierbij in individueel pensioen. Vermogensopbouw Wij adviseren over en bemiddelen in diverse vermogens opbouwproducten. Het juiste vertrekpunt hierbij is de bepaling van uw risicoprofiel. Het is relatief eenvoudig vast te stellen of u defensief of offensief bent ingesteld. Dit is in onze ogen echter niet voldoende. Om het juiste profiel te kunnen bepalen, is het noodzakelijk uw persoonlijke instelling in relatie te zien met de functie die uw vermogen heeft binnen uw financieel plan. Wanneer heeft u welk vermogen nodig? Op basis van deze uitkomst bepalen wij samen met u de strategie voor de toekomst. 6

8 Verzekeringen De verzekeringen die binnen onze advisering een plaats innemen zijn te splitsen in drie categorieën: Afdekken van risico s De overheid trekt zich steeds meer terug op het gebied van sociale zekerheid. De verantwoordelijkheid voor de afdekking van verschillende risico s zijn mede daardoor voor een belangrijk deel bij uzelf komen te liggen. Zeker voor de ondernemer. Wat zijn voor u en uw nabestaanden de financiële gevolgen van onverhoopt overlijden, werkeloosheid en arbeidsongeschiktheid? In onze advisering is een goede risicoanalyse een belangrijk onderdeel. Waar dit nodig is dragen wij oplossingen aan voor de verbetering van de positie van u en uw nabestaanden. Vermogen opbouwen U kunt binnen verzekeringen vermogen opbouwen en gebruik maken van de mogelijkheden om fiscaal voordeel te behalen. Bijvoorbeeld voor de aflossing van uw hypotheek of de aanvulling van uw pensioen. Afhankelijk van uw situatie kan het wel of niet zinvol zijn hiervan te profiteren. Wij helpen u dit inzichtelijk te maken. Spaarrekening Op het gebied van sparen zijn er vele mogelijkheden. Denk aan sparen bij uw eigen bank of via een Internet spaarrekening met een overwegend hogere rentevergoeding. Door alle voor en nadelen van de diverse spaarvarianten helder voor u uiteen te zetten kunt u gemakkelijker een keuze maken. U dient hierbij rekening te houden dat vaak geldt: hoe hoger de rente, des te meer risico en voorwaarden aan de rekening zijn verbonden. U moet hierbij bijvoorbeeld denken aan of de rekening valt onder het Nederlandse of een buitenlandse depositogarantieregeling en of uw spaargeld Vrij opneembaar is. Adviesvrijheid, onafhankelijkheid en aandelenbelang Wij vinden het belangrijk u te informeren over het feit dat wij met geen enkele financiële instelling (bank, verzekeraar of vermogensbeheerder) contractuele verplichtingen hebben om de producten van die instelling in ons advies te betrekken. 7

9 Tevens is er geen enkele financiële instelling welke in het bezit is van de aandelen van ons kantoor of beschikt over een andersoortige deelneming. Ook hebben wij geen deelneming in een bepaalde aanbieder. Hierdoor kunnen wij u onafhankelijk adviseren. En worden wij slechts beperkt door het grote aantal aanstellingen welke wij hebben bij de verschillende banken, verzekeraars en vermogensbeheerders. Omdat wij een analyse kunnen maken van een toereikend aantal op de markt verkrijgbare financiële producten zijn wij hiermee volgens de AFM een financiële dienstverlener werkzaam op basis van objectieve analyse. Hoe worden wij beloond Ook de beloning voor onze dienstverlening spreken we graag van te voren met u af. Lexxer ontvangt op geen enkele wijze een vergoeding van de banken of verzekeraars. Lexxer werkt op basis van een vast tarief of op basis van een uurtarief. Uurtarieven: Adviestarief 125, -per uur Administratietarief 65,- per uur Vaste tarieven: Hypotheekadvies ( starter ) 1.650,- Hypotheekadvies 1.950,- 2 e Hypotheek 950,- Overlijdensrisicoverzekering 125,- (per verzekerde) Arbeidsongeschiktheidsverzekering 125,- (per verzekerde) Uitvaartverzekering 125,- (per verzekerde) Starterslening 500,- Ondernemersopslag (hypotheek) 500,- Indicatie aantal uren per onderdeel: Advies uren / administratie uren Lijfrente 5-7 / 2 Pensioenverzekering 6-9 / 2 Verhoging 5-7 / 2 8

10 Met welke financiële dienstverleners werken wij samen Onderstaand treft u een overzicht van alle financiële dienstverleners waarmee ons kantoor een samenwerkingsverband heeft getroffen. Banken Verzekeringsmaatschappijen Beleggingsinstellingen ABN AMRO Bank Ardanta Allianz Aegon Hypotheken Allianz Brand new Day Argenta Amersfoortse, Delta Loyd Bank ASR Praktijkvoorziening ASR Verzekeringen Fortis ASR Bank Bank of Scotland Dela Palladyne BLG Hypotheken Delta Loyd Westland Utrecht Directbank Legal & General DBV Monuta FGH Nationale Nederlanden Florius Hypotheken Onderlinge s Gravenhage Hypinvest/NI BC Hypotrust UCB ING Bank Reaal Verzekeringen MNF Bank Universal Leven Nationale Nederlanden Waerdevol Rabobank Zwitserleven Reaal Hypotheken Westland Utrecht Zwitserleven Wij houden de markt continu voor u in de gaten. Zodra er een financiële dienstverlener is die de bovenstaande lijst kan versterken of aanvullen, dan wordt deze door ons toegevoegd. Wat verwachten wij van u Om ons werk goed te kunnen doen is het van essentieel belang dat u juiste en volledige gegevens tijdig aan ons verstrekt. Deze gegevens vormen namelijk de basis voor de totstandkoming van uw Persoonlijk Financieel Plan. Op basis van onjuiste of onvolledige informatie kunnen zich situaties voordoen die verstrekkende gevolgen kunnen hebben. 9

11 Daarnaast kunnen financiële dienstverleners op basis van hun voorwaarden eventueel uitkeringen weigeren, contracten verbreken of overeenkomsten niet erkennen. Ook vinden wij het erg belangrijk dat u wijzigingen in uw persoonlijke situatie, evenals wijzigingen van verzekerde zaken of bestemmingen van onroerend goed tijdig aan ons en/of de verzekeraar en geldverstrekker doorgeeft. U kunt hierbij denken aan situaties als verandering van werkgever of dienstverband, gezinsuitbreiding, samenwonen, huwelijk, echtscheiding of beëindiging samenleving, overlijden, verhuizen etc. Alleen op deze manier kunnen wij ervoor zorgen dat uw Persoonlijk Financieel Plan up-to-date blijft. Onze deskundigheid- en kwaliteitskenmerken Wij zijn als kantoor bij de volgende instellingen verplicht of vrijwillig aangemeld: Autoriteit Financiële Markten (AFM) registratienummer Stichting Financiële Dienstverlening (St. FD) Klachtinstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) Beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij Schouten Quality Care Financiële branche (QCFB) College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) Stichting Erkend Hypotheekadviseur (SEH) Beëindiging relatie met ons kantoor Indien er omstandigheden zijn waardoor u niet meer van de diensten van ons kantoor gebruik kunt of wilt maken dan heeft u het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt de desbetreffende financiële dienstverleners verzoeken lopende verzekeringen, hypotheken of beleggingsrekeningen over te dragen naar een ander financieel advieskantoor van uw keuze. De genoemde producten blijven dan gewoon doorlopen waardoor het niet nodig is om financiële producten te moeten afkopen, premievrij maken of oversluiten. Mochten wij onverhoopt aanleiding hebben om de relatie met u te beëindigen dan zullen wij u dit tijdig en schriftelijk melden. 10

12 Klachtenprocedure Als u een klacht heeft over een afhandeling van uw dossier, over onze werkwijze in het algemeen, of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Wij hebben hiervoor een interne klachtenprocedure. Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op. Alle klachten worden door de directie behandeld. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij het onafhankelijke Klachtinstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Het K is een door het ministerie van Financiën erkende geschilleninstantie. Wij zijn wettelijk verplicht ons bij deze instantie aan te melden en conformeren ons aan de werkwijze en het bindende advies. Deze KiFiD procedure voorziet in bemiddeling door de Ombudsman Financiële Dienstverlening. Hij gaat onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor bemiddeling. Vooralsnog zal voor de fase Ombudsman geen klachtengeld worden geheven. Mocht de Ombudsman niet slagen in zijn bemiddeling, dan kan de klacht als geschil worden voorgelegd aan de Geschillencommissie. Deze commissie werkt met Geschillenkamers met specialismen voor verzekeringen, bank- en hypotheekzaken, beleggingen en consumptief krediet. Momenteel is klachtengeld door de klager verschuldigd. Indien u meer informatie wilt hebben over de KiFiD, dan kunt u terecht op de website: Tot slot Wij hopen u op deze wijze duidelijk en naar tevredenheid te hebben geïnformeerd over onze werkwijze en zien u graag voor lange tijd als relatie aan ons kantoor verbonden. 11

DIENSTENWIJZER De Fijter Advies

DIENSTENWIJZER De Fijter Advies DIENSTENWIJZER De Fijter Advies INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER Inleiding Pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4 Onze werkwijze. Pagina 5 Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 6 Adviesvrijheid,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER DIENSTENWIJZER KPP INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER Inleiding Pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4 Onze werkwijze. Pagina 5 Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 6 Adviesvrijheid, onafhankelijkheid

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER Huis & Leven Groep B.V

DIENSTENWIJZER Huis & Leven Groep B.V DIENSTENWIJZER Huis & Leven Groep B.V INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER Inleiding Pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4 Onze werkwijze. Pagina 5 Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 6 Adviesvrijheid,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER DIENSTENWIJZER KPP INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER Inleiding Pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4 Onze werkwijze. Pagina 5 Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 6 Adviesvrijheid, onafhankelijkheid

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER Ondernemers Adviesdesk

DIENSTENWIJZER Ondernemers Adviesdesk DIENSTENWIJZER Ondernemers Adviesdesk INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER Inleiding Pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4 Onze werkwijze. Pagina 5 Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 6 Adviesvrijheid,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER DIENSTENWIJZER INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER Inleiding Pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4 Onze werkwijze. Pagina 5 Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 6 Adviesvrijheid, onafhankelijkheid

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER FinFlux b.v.

DIENSTENWIJZER FinFlux b.v. DIENSTENWIJZER FinFlux b.v. INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER INLEIDING... 3 ONZE BEDRIJFSFILOSOFIE... 4 ADVIESVRIJHEID, ONAFHANKELIJKHEID EN AANDELENBELANG... 4 ONZE WERKWIJZE (SCHEMATISCH)... 5 VOOR WELK

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER DIENSTENWIJZER INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER Inleiding Pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4 Onze werkwijze. Pagina 5 Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 6 Adviesvrijheid, onafhankelijkheid

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER DIENSTENWIJZER INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER Inleiding Pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4 Onze werkwijze. Pagina 5 Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 6 Adviesvrijheid, onafhankelijkheid

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER Excellent Groep B.V.

DIENSTENWIJZER Excellent Groep B.V. DIENSTENWIJZER Excellent Groep B.V. Geachte relatie, Ons kantoor hecht veel waarde aan goede voorlichting over onze dienstverlening, werkwijze en beloning. Op de activiteiten van ons kantoor is onder andere

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER Joficon Inkomensplanning

DIENSTENWIJZER Joficon Inkomensplanning DIENSTENWIJZER Joficon Inkomensplanning INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER Inleiding Pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4 Onze werkwijze.. Pagina 5 Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 6 Adviesvrijheid,

Nadere informatie

UW EYEOPENER IN VERZEKERINGEN HARSVELDVERZEKERINGEN.NL. Dienstenwijzer

UW EYEOPENER IN VERZEKERINGEN HARSVELDVERZEKERINGEN.NL. Dienstenwijzer UW EYEOPENER IN VERZEKERINGEN HARSVELDVERZEKERINGEN.NL Dienstenwijzer INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER Inleiding pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie pagina 4 Onze werkwijze pagina 5 Voor welk advies kunt u bij

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER BONGERS ASSURANTIE ADVISEURS B.V.

DIENSTENWIJZER BONGERS ASSURANTIE ADVISEURS B.V. DIENSTENWIJZER BONGERS ASSURANTIE ADVISEURS B.V. INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER Inleiding Pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4 Onze werkwijze. Pagina 5 Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT RODENHUIS FINANCIËLE DIENSTVERLENING

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT RODENHUIS FINANCIËLE DIENSTVERLENING DIENSTVERLENINGSDOCUMENT RODENHUIS FINANCIËLE DIENSTVERLENING Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER Roger Quaden Financiële Diensten

DIENSTENWIJZER Roger Quaden Financiële Diensten DIENSTENWIJZER Roger Quaden Financiële Diensten Versie 2011.02 INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER Inleiding Pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4 Onze werkwijze. Pagina 5 Voor welk advies kunt u bij ons terecht

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER De Nooijer Adviesdesk

DIENSTENWIJZER De Nooijer Adviesdesk DIENSTENWIJZER De Nooijer Adviesdesk INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER Inleiding Pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4 Onze werkwijze. Pagina 5 Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 6 Adviesvrijheid,

Nadere informatie

Inleiding Pagina 3. Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4. Onze werkwijze. Pagina 5. Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 6

Inleiding Pagina 3. Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4. Onze werkwijze. Pagina 5. Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 6 INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER Inleiding Pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4 Onze werkwijze. Pagina 5 Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 6 Adviesvrijheid, onafhankelijkheid en aandelenbelang.

Nadere informatie

WFT Dienstenwijzer/ Dienstverleningsdocument. Persoonlijk, Doordacht & Transparant

WFT Dienstenwijzer/ Dienstverleningsdocument. Persoonlijk, Doordacht & Transparant WFT Dienstenwijzer/ Dienstverleningsdocument Persoonlijk, Doordacht & Transparant Juni 2009 INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER Inleiding Pagina 3 Bedrijfsfilosofie Pagina 4 Werkwijze Pagina 5 Diensten Pagina

Nadere informatie

Wft Dienstverleningsdocument Prinsen3 hypotheken & verzekeringen

Wft Dienstverleningsdocument Prinsen3 hypotheken & verzekeringen Wft Dienstverleningsdocument Prinsen3 hypotheken & verzekeringen INHOUDSOPGAVE DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Inleiding Pagina 3 HypotheekCompany. Pagina 4 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 5 Onze werkwijze. Pagina

Nadere informatie

financiële dienstverleners diensten wijzer

financiële dienstverleners diensten wijzer diensten wijzer S a n Gi o r g i l a a n 5 5644 DS Ei n d h o v e n Te l e f o o n 040-2155420 Fa x 040-2155429 w w w. v a n a v e z a a t h. c o m E-m a i l i n f o @ v a n a v e z a a t h. c o m i n

Nadere informatie

Inleiding. Nieuwenhuijs Assurantiën

Inleiding. Nieuwenhuijs Assurantiën DIENSTENWIJZER Inleiding Voor u ligt de dienstenwijzer van Nieuwenhuijs Assurantiën. In deze dienstenwijzer informeren wij u graag over wie wij zijn en wat wij voor u kunnen betekenen. Ook treft u informatie

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER Excellent Groep B.V.

DIENSTENWIJZER Excellent Groep B.V. DIENSTENWIJZER Excellent Groep B.V. Geachte relatie, Ons kantoor hecht veel waarde aan goede voorlichting over onze dienstverlening, werkwijze en beloning. Op de activiteiten van ons kantoor is onder andere

Nadere informatie

Inleiding Pagina 3. Onze bedrijfsfilosofie Pagina 3. Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 4

Inleiding Pagina 3. Onze bedrijfsfilosofie Pagina 3. Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 4 DIENSTENWIJZER Inhoudsopgave Inleiding Pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 3 Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 4 Adviesvrijheid, onafhankelijkheid en aandelenbelang Pagina 4 Kosten van

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Leeneman Advies en Consultancy Pagina 1 van 6

Dienstenwijzer. Leeneman Advies en Consultancy Pagina 1 van 6 Dienstenwijzer Inleiding Ons kantoor hecht veel waarde aan goede voorlichting over onze dienstverlening, werkwijze en vergoeding. Op de activiteiten die vallen onder de financiële dienstverlening is de

Nadere informatie

Inleiding. WFT Dienstenwijzer. Ons kantoor

Inleiding. WFT Dienstenwijzer. Ons kantoor Dienstenwijzer Inleiding Onze bedrijfstak en de overheid hechten veel waarde aan goede voorlichting over onze dienstverlening, werkwijze en beloning. Op de activiteiten van ons kantoor is de Wet op het

Nadere informatie

Zo zijn wij u graag van dienst.

Zo zijn wij u graag van dienst. Zo zijn wij u graag van dienst. 1 2 Inleiding Geachte cliënt, Wij hechten veel waarde aan een open relatie waarbij de zaken voor alle partijen helder en duidelijk zijn. Daarom vinden wij het belangrijk

Nadere informatie

Dienstenwijzer & Dienstverleningsdocument Risico's afdekken

Dienstenwijzer & Dienstverleningsdocument Risico's afdekken Dienstenwijzer & Dienstverleningsdocument Hauzer & Partners B.V. versie 1,6 Risico's afdekken 0/10 Inleiding Al meer dan 40 jaar verstrekken wij, Hauzer & Partners B.V., volledig onafhankelijk adviezen

Nadere informatie