financiële dienstverleners diensten wijzer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "financiële dienstverleners diensten wijzer"

Transcriptie

1 diensten wijzer S a n Gi o r g i l a a n DS Ei n d h o v e n Te l e f o o n Fa x w w w. v a n a v e z a a t h. c o m E-m a i l i n f v a n a v e z a a t h. c o m i n g b a n k k v k a f m v e r g u n n i n g n r

2 Inhoudsopgave Inleiding Pagina 3 Wat is de bedrijfsfilosofie van Van Avezaath? Pagina 4 Wat is de werkwijze van Van Avezaath? Pagina 5 Voor welk advies kunt u bij ons terecht? Pagina 6/7 Financial Life Planning Pagina 8 Hoe is adviesvrijheid, onafhankelijkheid en aandelenbelang geregeld? Pagina 9 Hoe worden wij beloond? Pagina 9 Met welke aanbieders werken wij samen? Pagina 9 Wat verwachten wij van u? Pagina 10 Wat zijn onze deskundigheids- en kwaliteitskenmerken? Pagina 10 Hoe kunt u de relatie met ons kantoor beëindigen? Pagina 11 Hoe werkt de klachtenprocedure? Pagina 11 Tot slot Pagina 11 2

3 Inleiding Voor u ligt de dienstenwijzer van Van Avezaath. In deze dienstenwijzer informeren wij u graag over wie wij zijn en wat wij voor u kunnen betekenen Ook treft u informatie aan over de manier waarop wij werken, waar wij voor staan, met wie wij samenwerken, hoe wij worden beloond en bij welke instanties wij, verplicht of vrijwillig, zijn aangesloten. Op alle activiteiten van Van Avezaath is de Wet op het Financieel Toezicht (WFT) van toepassing. De WFT eist dat wij u tijdig informeren over de aard van de dienst verlening die wij u kunnen bieden. Dat sluit goed aan bij onze wens om u nader kennis met ons te laten maken. Van Avezaath B.V. Van Avezaath is de handelsnaam van Van Avezaath B.V. Van Avezaath B.V. is opgericht op 7 februari 2007, en is sinds 7 februari 2007 gevestigd op onderstaand adres. Onze dienstverlening bestaat uit het informeren en adviseren over en bemiddelen in financiële producten aan zowel particulieren als ondernemers op vele vakgebieden zoals schadeverzekeringen, levensverzekeringen, hypotheken, vermogensbeheer en aanverwante producten. Onderstaand treft u de belangrijkste gegevens en bereikbaarheid van ons kantoor aan: Naam kantoor : Van Avezaath Kantooradres : San Giorgilaan 5 Postcode en Vestigingsplaats : 5644 DS EINDHOVEN Postadres : gelijk aan kantooradres Telefoon : Fax : Website : Inschrijving WFT register : Inschrijving Handelsregister : Van Avezaath B.V. KvK Eindhoven BTW nummer : NL B01 Op de dienstverlening van Van Avezaath zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze vindt u op onze website. U kunt ze ook bij ons opvragen Wij komen hier later in deze dienstenwijzer nog op terug in de rubrieken Wat is de werkwijze van Van Avezaath?, Voor welk advies kunt u bij ons terecht? en Met welke aanbieders werken wij samen?. 3

4 Wat is de bedrijfsfilosofie van Van Avezaath? Ons doel is om u inzicht te geven in de kansen die er zijn om uw financiële positie te verbeteren, maar ook om de risico s die uw financiële positie bedreigen te benoemen en in beeld te brengen. We streven naar een optimaal financieel plan voor u. Denkend vanuit uw situatie en met als uitgangspunt de wensen en doelen die u geformuleerd hebt. Een financieel plan bestaat uit een aantal continu variabele onderdelen We brengen ze samen met u in kaart en volgen het zoals we met u hebben afgesproken. Persoonlijk Financieel Plan Door stil te staan bij bovenstaande gebeurtenissen krijgt u, voorafgaand aan het samenstellen van een financieel plan, een helder overzicht van alle belangrijke scenario s, financiële mogelijkheden en risico s voor een langere periode. U komt dan tijdens de looptijd van uw persoonlijk financieel plan niet voor verrassingen te staan. Natuurlijk is zo n plan een momentopname. In de toekomst kunnen zich allerlei zaken voordoen waardoor het financieel plan moet worden bijgesteld. Vandaar dat wij het belangrijk vinden om gedurende de looptijd van onze relatie periodiek met u contact te hebben. Zodoende kunnen wij ervoor zorgen dat uw persoonlijk financieel plan aan uw eisen blijft voldoen. Samen maken wij afspraken over de invulling, nazorg en frequentie van deze dienstverlening. Woning Arbeids ongeschiktheid Hypotheek Sabbatical leave Werkloosheid U en uw gezin Studie Kinderen Ziekte Overlijden Dromen (Pre)pensioen 4

5 Wat is de werkwijze van Van Avezaath? Tijdens onze kennismaking lichten wij onze werkwijze toe. We nemen het advies- en bemiddelingstraject door en bespreken de hoogte en wijze van beloning voor onze dienstverlening. Dat wordt vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst en een cliëntenovereenkomst. Een persoonlijk financieel plan begint bij de inventarisatie van uw gegevens, uw wensen en uw doelstellingen. Op basis van deze gegevens stellen wij een klantprofiel op. Het klantprofiel vormt samen met uw wensen en doelstellingen de basis voor de totstandkoming van het uiteindelijk advies. In dit advies wordt een selectie gemaakt uit het productenaanbod van diverse aanbieders. Met welke aanbieders wij samenwerken kunt u lezen op bladzijde 9. Uiteraard zullen wij de door ons geselecteerde oplossingen motiveren. In overleg met u zal bekeken worden welke onderdelen van het advies u wenst uit te voeren. Het spreekt voor zich dat wij de definitieve oplossing voor u op optimale wijze zullen uitvoeren. Samen spreken wij af hoe de nazorg ingevuld zal worden. In onderstaand overzicht wordt deze werkwijze schematisch uiteengezet: Onze werkwijze Kennismaken Persoonlijk Jaarverslag Uitgangs-punten Doelen Wensen Financieel Advies Financiële Bemiddeling Beheer Persoonlijk Jaarverslag Online - Uitleg werkwijze - Inzicht in toegevoegde waarde - Inzicht in beloning - Afspraken maken en vastleggen - Objectief inzicht in huidige financiële situatie: heden, bij ziekte & arbeidsongeschiktheid; pensioen en overlijden - Inzicht in netto besteedbaar inkomen - Tips en aandachtspunten - Wat hebt u? - Wat wilt u? - Wat wenst u? - Adviesscenario s om doelstellingen zo optimaal mogelijk te realiseren - Geïntegreerd advies op gebied van inkomen en vermogen - Selectie van produkten en diensten - Offertevergelijking - Administratieve afhandeling - Continue bewaking relatie produkt t.o.v klantprofiel - Online en actueel inzicht in Persoonlijk Jaarverslag - Doorgeven veranderingen in uw leven - Digitaal archief met functie 5

6 Voor welk advies kunt u bij ons terecht? U kunt bij ons terecht voor advies over, bemiddeling in en onderhoud van alle financiële producten waar wij in het kader van het toezicht door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een vergunning voor hebben. Wij zullen altijd proberen u hiermee zo goed mogelijk van dienst te zijn. Voor de volgende financiële diensten en producten beschikken wij over een vergunning: - Adviseren en/of orders doorgeven in rechten van deelneming in een beleggingsinstelling (Nationaal Regime) - Betaalrekeningen - Consumptief krediet - Elektronisch geld - Hypothecair krediet - Levensverzekeringen - Schadeverzekeringen - Spaarrekeningen Deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen (Beleggingsrekeningen) Voor advies en bemiddeling in producten welke vallen onder het toezicht in het kader van het zgn. Nationaal Regime Mifid kunt u bij ons terecht. Bij deze producten moet u denken aan een beleggingsrekening op basis van modelportefeuilles of beleggingsfondsen van de bank of beleggingsinstelling of een bankspaarhypotheek met beleggingsrekening (BEW), een beleggings- of effect hypotheek, een lijfrente beleggingsrekening. Betaalrekeningen Een betaalrekening is een product waarmee u geld kunt aanhouden en girale betalingen kunt doen en ontvangen. In het kader van uw financieel plan kunnen wij u adviseren over betaalrekeningen. Consumptief krediet Indien u een consumptieve uitgave wil of moet financieren kunnen wij hierin voor u adviseren en bemiddelen. Vormen van consumptieve kredieten zijn bijvoorbeeld een persoonlijke lening of een doorlopend krediet. Elektronisch geld Elektronisch geld wordt in de Wet op het financieel toezicht ( Wft ) omschreven als een geldwaarde die is opgeslagen op een elektronische drager of een geldwaarde die op afstand, dat wil zeggen buiten de bank, is opgeslagen in een centrale rekeningadministratie. Een voorbeeld van een elektronische drager is een chipknip. Hypothecair krediet (Hypotheken) Bij het financieren van een huis of verbouwing, hoort een goed financieel plan. Naast uitleg over de verschillende hypotheekvormen zoals bijv. een aflossingsvrije -, (bank)spaar -, beleggings -, hybride- en levenhypotheek brengen wij voor u ook diverse gezins risico s in kaart. Zodoende kunt u een hypotheekvorm kiezen die past bij uw persoonlijke situatie nú maar ook in de toekomst. Uw liquide vermogen kunt u beleggen met de kans op een hoger rendement. Bijvoorbeeld voor het aflossen van (een deel van) uw hypotheek of een aanvullend inkomen voor later. Aangezien beleggen ook met meer risico s gepaard kan gaan dient een belegging goed bij u te passen. Een belegging dient dus aan te sluiten bij uw persoonlijke risicoprofiel. Aan de hand van een vragenlijst wordt uw risicoprofiel vastgesteld op het gebied van uw financiële positie, risicobereidheid, ervaring en uw wensen en uw doelstellingen. 6

7 Levensverzekeringen Via levensverzekeringen kunt u sparen en / of beleggen voor later. Uiteraard kunt u een levens-verzekering (kapitaalverzekering) sluiten ter aflossing van uw hypotheek of voor bijvoorbeeld ter aanvulling op uw inkomen vanaf pensioendatum (lijfrente- of pensioenverzekering). Ook kunt u een verzekering nemen die uitkeert bij overlijden om zodoende uw nabestaanden financieel goed verzorgd achter te laten. Omdat de premies, kosten en dekkingen voor iedere situatie anders kunnen liggen staan wij u graag bij in uw keuze voor dergelijke producten. Schadeverzekeringen Spaarrekening Op het gebied van sparen zijn er vele mogelijkheden. Denk aan sparen bij een bank of via een internet spaarrekening al dan niet voor een bepaalde tijd. Door alle voor- en nadelen van de diverse spaarvarianten helder voor u uiteen te zetten kunt u gemakkelijker een keuze maken. U dient hierbij rekening te houden dat vaak geldt: hoe hoger de rente des te meer risico en voorwaarden aan de rekening zijn verbonden. U moet hierbij bijvoorbeeld denken aan of de rekening valt onder het Nederlandse of een buitenlandse depositogarantieregeling en of uw spaargeld vrij opneembaar is. Hieronder vallen particuliere verzekeringen zoals bijvoorbeeld de auto-, inboedel-, opstal- en aansprakelijkheidverzekeringen. Maar ook rechtsbijstand- en reis verzekeringen. Bedrijfsmatige verzekeringen voor uw panden, vrachtauto s, inventaris en aansprakelijkheid. Verzekeringsoplossingen ter dekking van verlies van inkomen door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Door de voortdurende versobering van ons sociale zekerheidsstelsel dient u steeds meer zelf te regelen. Kosten in verband met ziekte of verlies van inkomen door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid zijn zaken waartegen u zich goed kunt beschermen. Denk hierbij aan een ziektekostenverzekering, een woonlasten verzekering of een arbeidsongeschiktheid of werkloosheidsverzekering. Het maakt hierbij niet uit of u in loondienst bent of zelfstandig ondernemer; voor beiden bestaan diverse oplossingen. Wij selecteren de juiste producten bij uw persoonlijke wensen en mogelijkheden. 7

8 Financial Life Planning Hoe kan uw vermogen bijdragen aan uw onvervulde levenswensen? We denken vaak dat we alles uit ons leven halen, maar is dit wel écht zo? Wat wilt u nog bereiken of gedaan hebben in uw leven? Durf de materiële aspecten eens los te laten en beantwoord deze vragen vanuit uw gevoel. Financial Life Planning kan u helpen om uw echte dromen te verwezenlijken. Reëel, effectief en actief uw leven inrichten zoals u het wil. Financial Life Planning beschouwt uw vermogen vanuit de niet financiële en immateriële aspecten en gaat in beginsel uit van uw gewenste levensdoelen. Maar hoe kan uw geld dienstbaar gemaakt worden om uw doelen te verwezenlijken? Wat is Financial Life Planning? Waar normaliter uw financiële positie als basis wordt genomen, werkt uw Financial Life Planner in tegenovergestelde richting. Eerst uw wensen, dan de vaststelling welke middelen dit mogelijk kunnen realiseren. In eerste instantie wordt, los van de financiën, geschetst hoe uw ideale leven er uit zou zien. Welke doelen wilt u bereiken, wat wilt u echt doen? Maar ook, welke zaken wilt u voorkomen of voor zijn? Ieder mens is uniek. Dit blijkt ondermeer door de diverse levensdoelen die men zich kan stellen. Een sabbatical? Nooit meer financiële afhankelijkheid? Welzijnswerk verrichten in een ver land? Korter werken? Alsnog een ander beroep kiezen? Een tweede huis aan de Middellandse Zee? Aan de hand van deze wensen wordt in kaart gebracht waarom ze tot nu toe nog niet zijn gerealiseerd. Daarna wordt er planmatig gezocht naar ideeën en oplossingen die dat ideaal zo dicht mogelijk benaderen, afgestemd op uw financiële mogelijkheden. Uw Financial Life Planner stelt zich ten doel een brug te slaan tussen de inhoud van uw leven en uw financiën, om zo de weg vrij te maken voor de realisatie van uw doelen. Laat uw dromen niet sluimeren onder de oppervlakte, maar wees actief om ze te verwezenlijken. Financial Life Planning, dé kans van uw leven! 8

9 Hoe is adviesvrijheid, onafhankelijkheid en aandelenbelang geregeld? Wij vinden het belangrijk u te informeren over het feit dat wij met geen enkele financiële instelling (bank, verzekeraar of vermogensbeheerder) contractuele verplichtingen hebben om specifiek, uitsluitend of procentueel de producten van die instelling in ons advies te betrekken. Tevens is er geen enkele financiële instelling in het bezit van aandelen van ons kantoor of beschikt over een andersoortig belang. Hierdoor kunnen wij u onafhankelijk adviseren. Hoe worden wij beloond? De beloning voor onze dienstverlening aan u spreken we graag van te voren met u af. Zodoende kunnen zich achteraf geen verrassingen voordoen over de wijze waarop wij worden beloond danwel de hoogte van onze verdiensten. Onze beloning kan bestaan uit; Provisie, die door de geldverstrekker of verzekeraar rechtstreeks aan ons wordt betaald. Aan u wordt daar voor door ons niets in rekening gebracht. Deze provisie is afhankelijk van de hoogte van het gesloten hypotheek bedrag, de betaalde verzekerings premies of verzekerde som of de inleg op spaar- of beleggingsrekeningen. Wij ontvangen in de meeste gevallen een deel van de beloning direct na afsluiten en een deel doorlopend over de looptijd van het product. Een uurtarief, waarbij de hoogte van onze verdiensten afhankelijk zal zijn van de daadwerkelijke hoeveelheid uren die wij aan u hebben besteed. U ontvangt hierbij van ons een factuur. Het uurtarief voor 2010 is voor particulieren vastgesteld op 150,= exclusief BTW Een vooraf afgesproken (vaste) prijs. Deze prijs zal veelal afgestemd zijn op de (gemiddelde) hoeveelheid uren die wij nodig hebben voor het totale advies en bemiddelingsproces. Een combinatie van deze beloningsvormen is ook mogelijk. Voor onderhoud en service van uw hypotheek of financieel plan werken wij met een abonnementsysteem. Op grond hiervan heeft u recht op adviesuren gebaseerd op een gemiddeld aantal uren per jaar. Voor een nadere omschrijving van ons abonnement kunt u contact met ons opnemen. Natuurlijk stemmen wij de wijze van onze beloning altijd van te voren met u af. Met welke aanbieders werken wij samen? Wij werken samen met diverse banken, vezekeraars en vermogensbeheerders. Deze treft u onderstaand aan. Banken ABN Amro Bank Argenta BLG Hypotheken Fortis ASR Direktbank GMAC Hypotheken ING Bank Nationale Nederlanden SNS Reaal Waerdevol Verzekeraars Aegon Allianz Cardif Dela Fortis ASR Innofin Legal & General Nationale Nederlanden Reaal Westland Utrecht Vermogensbeheerders Allianz Nederland Assetmanagement ING Bank Insinger de Beaufort Fortis Mees Pierson Westland Utrecht Effectenbank Paerel 9

10 Wat verwachten wij van u? Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn is het van essentieel belang dat u juiste en volledige gegevens aan ons verstrekt. Deze gegevens vormen namelijk de basis voor de totstandkoming van uw persoonlijk financieel plan. Op basis van onjuiste of onvolledige informatie kunnen zich situaties voordoen die mogelijk verstrekkende gevolen hebben. Daarnaast kunnen financiële dienstverleners op basis van hun voorwaarden eventueel uitkeringen weigeren, contracten verbreken of overeenkomsten niet erkennen. Ook vinden wij het erg belangrijk dat u wijzigingen in uw persoonlijke situatie alsmede wijzigingen van verzekerde zaken of bestemmingen van onroerend goed tijdig aan ons en/of de verzekeraar en geldverstrekker doorgeeft. U kunt hierbij denken aan situaties als verandering van werkgever of dienstverband, gezinsuitbreiding, samenwonen, huwelijk, echtscheiding of beëindiging samenleving, overlijden, verhuizen etcetera. Alleen op deze manier kunnen wij ervoor zorgen dat uw persoonlijk financieel plan aan uw wensen blijft voldoen. Ook het doorgeven van wijzigingen van mobiele telefoonnummers en adressen stellen wij op prijs. Zodat wij u altijd kunnen bereiken en onze dienstverlening aan u zo optimaal mogelijk kunnen uitvoeren. Wat zijn onze deskundigheids en kwaliteits kenmerken? Om de deskundigheid en kwaliteit van ons kantoor te waarborgen is Van Avezaath bij de volgende instellingen verplicht of vrijwillig aangemeld: Autoriteit Financiële Markten, registratienummer Inschrijving MIFID (Nationaal Regime) Stichting Financiële Dienstverlening Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, aansluitnummer Beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij Schouten Insurance International B.V. Serviceorganisatie Inbiznis, Kamer Van Koophandel Oost Brabant, inschrijvingsnummer Ook zijn onze adviseurs ingeschreven in het volgende register: Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs Registered Life Planner aan het Kinder instituut 10

11 Hoe kunt u de relatie met ons kantoor beëindigen? Indien er omstandigheden zijn waardoor u niet meer van de diensten van ons kantoor gebruik kunt of wilt maken, dan heeft u het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt de desbetreffende aanbieders verzoeken lopende verzekeringen, hypotheken of beleggingsrekeningen over te dragen naar een ander kantoor van uw keuze. De door u afgenomen producten blijven dan gewoon doorlopen waardoor het niet nodig is om deze te moeten afkopen, premievrij te maken of over te sluiten. Mochten wij onverhoopt aanleiding hebben om de relatie met u te beëindigen dan zullen wij u dit schriftelijk melden. Tot slot Wij vertrouwen erop dat wij u op deze wijze duidelijk en naar tevredenheid hebben geïnformeerd over onze dienstverlening. Wij verheugen ons op een lange en plezierige samenwerking. Dienstenwijzer Van Avezaath Financiële Dienstverleners Alle vergoedingen hebben betrekking op de situatie van Januari Prijswijzigingen voorbehouden. Hoe werkt de klachtenprocedure? Als u een klacht heeft over de afhandeling van uw dossier, over onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienst verlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Na ontvangst van uw klacht nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. Alle klachten worden door de directie behandeld. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij het onafhankelijke Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Het KiFiD is een door het ministerie van Financiën erkende geschillen instantie. Wij zijn wettelijk verplicht ons bij deze instantie aan te melden en te conformeren aan de procedure van het KiFiD. Deze KiFiD procedure voorziet in bemiddeling door de Ombudsman Financiële Dienstverlening. Deze onderzoekt of er mogelijkheden zijn voor bemiddeling. Voor inschakeling van de Ombudsman wordt vooralsnog geen klachtengeld geheven. Mocht de Ombudsman niet slagen in zijn bemiddeling, dan kan de klacht als geschil worden voorgelegd aan de Geschillencommissie. Deze commissie werkt met geschillenkamers met specialismen voor verzekeringen, bank- en hypotheekzaken, beleggingen en consumptief krediet. Indien u meer informatie wilt hebben over het KiFiD, dan kunt u terecht op de website: 11

DIENSTENWIJZER De Fijter Advies

DIENSTENWIJZER De Fijter Advies DIENSTENWIJZER De Fijter Advies INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER Inleiding Pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4 Onze werkwijze. Pagina 5 Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 6 Adviesvrijheid,

Nadere informatie

Inleiding. Nieuwenhuijs Assurantiën

Inleiding. Nieuwenhuijs Assurantiën DIENSTENWIJZER Inleiding Voor u ligt de dienstenwijzer van Nieuwenhuijs Assurantiën. In deze dienstenwijzer informeren wij u graag over wie wij zijn en wat wij voor u kunnen betekenen. Ook treft u informatie

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER FinFlux b.v.

DIENSTENWIJZER FinFlux b.v. DIENSTENWIJZER FinFlux b.v. INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER INLEIDING... 3 ONZE BEDRIJFSFILOSOFIE... 4 ADVIESVRIJHEID, ONAFHANKELIJKHEID EN AANDELENBELANG... 4 ONZE WERKWIJZE (SCHEMATISCH)... 5 VOOR WELK

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER DIENSTENWIJZER INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER Inleiding Pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4 Onze werkwijze. Pagina 5 Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 6 Adviesvrijheid, onafhankelijkheid

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER DIENSTENWIJZER INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER Inleiding Pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4 Onze werkwijze. Pagina 5 Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 6 Adviesvrijheid, onafhankelijkheid

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER Ondernemers Adviesdesk

DIENSTENWIJZER Ondernemers Adviesdesk DIENSTENWIJZER Ondernemers Adviesdesk INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER Inleiding Pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4 Onze werkwijze. Pagina 5 Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 6 Adviesvrijheid,

Nadere informatie

Inleiding Pagina 3. Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4. Onze werkwijze. Pagina 5. Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 6

Inleiding Pagina 3. Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4. Onze werkwijze. Pagina 5. Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 6 INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER Inleiding Pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4 Onze werkwijze. Pagina 5 Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 6 Adviesvrijheid, onafhankelijkheid en aandelenbelang.

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER De Nooijer Adviesdesk

DIENSTENWIJZER De Nooijer Adviesdesk DIENSTENWIJZER De Nooijer Adviesdesk INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER Inleiding Pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4 Onze werkwijze. Pagina 5 Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 6 Adviesvrijheid,

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER Huis & Leven Groep B.V

DIENSTENWIJZER Huis & Leven Groep B.V DIENSTENWIJZER Huis & Leven Groep B.V INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER Inleiding Pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4 Onze werkwijze. Pagina 5 Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 6 Adviesvrijheid,

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Leeneman Advies en Consultancy Pagina 1 van 6

Dienstenwijzer. Leeneman Advies en Consultancy Pagina 1 van 6 Dienstenwijzer Inleiding Ons kantoor hecht veel waarde aan goede voorlichting over onze dienstverlening, werkwijze en vergoeding. Op de activiteiten die vallen onder de financiële dienstverlening is de

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER Excellent Groep B.V.

DIENSTENWIJZER Excellent Groep B.V. DIENSTENWIJZER Excellent Groep B.V. Geachte relatie, Ons kantoor hecht veel waarde aan goede voorlichting over onze dienstverlening, werkwijze en beloning. Op de activiteiten van ons kantoor is onder andere

Nadere informatie

Wft Dienstverleningsdocument Prinsen3 hypotheken & verzekeringen

Wft Dienstverleningsdocument Prinsen3 hypotheken & verzekeringen Wft Dienstverleningsdocument Prinsen3 hypotheken & verzekeringen INHOUDSOPGAVE DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Inleiding Pagina 3 HypotheekCompany. Pagina 4 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 5 Onze werkwijze. Pagina

Nadere informatie

Inleiding Pagina 3. Onze bedrijfsfilosofie Pagina 3. Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 4

Inleiding Pagina 3. Onze bedrijfsfilosofie Pagina 3. Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 4 DIENSTENWIJZER Inhoudsopgave Inleiding Pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 3 Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 4 Adviesvrijheid, onafhankelijkheid en aandelenbelang Pagina 4 Kosten van

Nadere informatie

Zo zijn wij u graag van dienst.

Zo zijn wij u graag van dienst. Zo zijn wij u graag van dienst. 1 2 Inleiding Geachte cliënt, Wij hechten veel waarde aan een open relatie waarbij de zaken voor alle partijen helder en duidelijk zijn. Daarom vinden wij het belangrijk

Nadere informatie

In geval van nood kunt u buiten kantoortijden inspreken op ons antwoordapparaat. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.

In geval van nood kunt u buiten kantoortijden inspreken op ons antwoordapparaat. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact op. Dienstenwijzer Naast algemene informatie over vindt u in deze Dienstenwijzer uitgebreide informatie over onze dienstverlening en onze klachtenregeling. Wie zijn wij? Bezoekadressen Markt 2a Rijksweg 130

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Dienstenwijzer Triki Beheer BV versie 13.7.1

DIENSTENWIJZER. Dienstenwijzer Triki Beheer BV versie 13.7.1 DIENSTENWIJZER Dienstenwijzer Wie zijn wij? Bezoekadres Ambachtweg 17 5731 AE Mierlo Correspondentieadres Postbus 71 5730 AB Mierlo Sinds 1996 is actief in Mierlo en omstreken op het gebied van Hypotheken,

Nadere informatie

Inleiding. WFT Dienstenwijzer. Ons kantoor

Inleiding. WFT Dienstenwijzer. Ons kantoor Dienstenwijzer Inleiding Onze bedrijfstak en de overheid hechten veel waarde aan goede voorlichting over onze dienstverlening, werkwijze en beloning. Op de activiteiten van ons kantoor is de Wet op het

Nadere informatie

In geval van nood kunt u buiten kantoortijden inspreken op ons antwoordapparaat. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.

In geval van nood kunt u buiten kantoortijden inspreken op ons antwoordapparaat. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact op. Dienstenwijzer Naast algemene informatie over vindt u in deze Dienstenwijzer uitgebreide informatie over onze dienstverlening en onze klachtenregeling. Wie zijn wij? Bezoekadres Correspondentieadres Tramstraat

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Fienancy

Dienstverleningsdocument Fienancy Dienstverleningsdocument Fienancy U overweegt een beroep te doen op onze dienstverlening. Fienancy behartigt uw belangen op het terrein van de financiële dienstverlening. Op onze activiteiten is onder

Nadere informatie

Dienstverleningswijzer Van Houwelingen Financiële Diensten

Dienstverleningswijzer Van Houwelingen Financiële Diensten Dienstverleningswijzer Van Houwelingen Financiële Diensten Versie 2014.5 Inhoudsopgave Dienstverleningswijzer Inleiding... 3 Dienstverleningsdocument... 4 Onze Dienstverlening... 4 Hoe worden wij beloond?...

Nadere informatie

Zo zijn wij u graag van dienst

Zo zijn wij u graag van dienst Zo zijn wij u graag van dienst Dienstenwijzer januari 2014 Inhoudsopgave Wie zijn wij Onze bereikbaarheid Onze kwaliteit Ongebonden bemiddelaar Financieel plan Wat wij voor u doen Wat u van ons kan verwachten

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Multias Adviesgroep B.V. Postadres: Postbus 310 2100 AH HEEMSTEDE Bezoekadres: Nijverheidsweg 37 2102 LK HEEMSTEDE Telefoon: 023-7502795 Fax: 023-7502792 www.multias.nl info@multias.nl

Nadere informatie

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1 Hypoinsur - Dienstenwijzer Wij hechten grote waarde aan helderheid en transparantie, duidelijke uitleg over onze werkwijze en beloning. Om u vooraf te informeren over onze dienstverlening, ontvangt u dit

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK

DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK Inhoudsopgave 1 1. Wie zijn wij? 2 2. Werkwijze 2 Kennismaking 2 Oriëntatie 2 Inventarisatie en analyse 3 Advies 3 Bemiddeling 3 Nazorg 3 3. Onze kwaliteit 3 4. Wat

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & ADVIESWIJZER (2013.1)

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & ADVIESWIJZER (2013.1) DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & ADVIESWIJZER (2013.1) ALGEMEEN Naam relatie Soort relatie: Dit document: Doel gesprek: Wijze beloning: Ondertekening: [ ] Bestaand, [ ] Nieuw [ ] Vooraf toegezonden [ ] Vooraf

Nadere informatie

Het Consult. Dienstenwijzer Diligentia Financieel Consult. Handelend onder AFM-vergunningsnummer 12016626 van Lifetime.nu

Het Consult. Dienstenwijzer Diligentia Financieel Consult. Handelend onder AFM-vergunningsnummer 12016626 van Lifetime.nu Het Consult Dienstenwijzer Diligentia Financieel Consult Handelend onder AFM-vergunningsnummer 12016626 van Lifetime.nu INHOUDSOPGAVE 1. DILIGENTIA FINANCIEEL CONSULT 3 1.1 Bedrijfsnaam 3 1.2 Betekenis

Nadere informatie

Geven Assurantiën & Hypotheken BV handelt onder dezelfde naam als haar statutaire naam.

Geven Assurantiën & Hypotheken BV handelt onder dezelfde naam als haar statutaire naam. Dienstenwijzer Naast algemene informatie over vindt u in deze Dienstenwijzer uitgebreide informatie over onze dienstverlening en onze klachtenregeling. Deze Dienstenwijzer is een puur informatief document.

Nadere informatie

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 076-5315531.

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 076-5315531. Dienstenwijzer Adviesgroep Koeman-De Baronie B.V. Assurantiebedrijf De Baronie Pensioendesk De Baronie Huis & Hypotheek De Baronie Zorg en Inkomen De Baronie Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële

Nadere informatie