AOW ers en de nieuwe ketenregeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AOW ers en de nieuwe ketenregeling"

Transcriptie

1 tipsenadvies-personeel.nl Veertiendaagse adviesbrief voor het efficiënt werken met personeel 20 jaargang - nummer 6 27 januari 2015 In dit nummer... Einde arbeidsovereenkomst AOW ers en de nieuwe ketenregeling... 1 Loonadministratie De jaaropgave Arbeidsovereenkomst Voor welke tijdelijke contracten gelden nog de oude regels?.. 3 Sociale premies Kleine werkgever... eigenrisicodrager worden?... 4 Ontslag Ook ingeleende krachten moe - ten uw instructies volgen... 5 Flexibele arbeid Als het minimum en het maximum ver uit elkaar liggen... 6 Personeelsbeleid De do s-and-don ts van beoordelen... 7 Loonbegrip Loonbegrip voor de transitievergoeding... 8 Loonheffingen Loonheffing 2015 wél in orde.. 8 Uw adviesbrief online Snel adviezen zoeken... printen... toepassen... tipsenadvies-personeel.nl einde Arbeidsovereenkomst AOW ers en de nieuwe ketenregeling U wilt graag dat een ervaren werknemer nog even blijft nadat hij AOW krijgt. Hoe maakt de nieuwe wetgeving het nu makkelijker om dat in cao s te regelen? Wat is het probleem? Als u een AOW er in dienst neemt, wilt u wel flexibel zijn. Als het niet meer goed gaat, wilt u snel kunnen stoppen. Bovendien wilt u niet ineens vastzitten aan de verplichting om twee jaar zijn loon door te betalen als hij ziek wordt. Tot nu toe. Op dit moment is dat lastig. U mag drie contracten afsluiten in drie jaar. U kunt dus niet een aantal korte contracten afsluiten om uw ziekterisico te beperken. Bovendien: als u uw werknemer een tijdelijk contract aanbiedt nadat hij de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt heeft, moet u soms toch nog een ontslagvergunning aanvragen. Als klap op de vuurpijl loopt u de kans dat u een ontslagvergoeding moet betalen over het hele dienstverband. Nieuwe wetgeving. Per 1 juli 2015 treedt de nieuwe ketenregeling in werking. Uitgangspunt bij deze nieuwe ketenregeling is dat u nog maar drie tijdelijke contracten mag afsluiten in twee jaar tijd. Het vierde contract of overschrijding van de twee jaar leidt tot een contract voor onbepaalde tijd. Pas na een onderbreking van zes maanden kunt u aan een nieuwe keten beginnen. Afwijking mogelijk. Per 1 juli 2015 biedt de wet de mogelijkheid om in de cao het aantal tijdelijke contracten en de periode van twee jaar te verruimen voor uitzendovereenkomsten en bepaalde aangewezen functies. Deze mogelijkheid is nu ook opgerekt voor AOW-gerechtigden. Bij cao. In een cao mag worden bepaald dat pas na max. 6 tijdelijke contracten in een periode van max. 48 maanden een vast contract ontstaat. In die cao kan ook nog eens worden bepaald dat alleen arbeidsovereenkomsten meetellen die zijn aangegaan ná het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Tijdelijk na vast. Als u een tijdelijk arbeidscontract aanbiedt ná een vast contract dat is geëindigd vanwege de AOW-gerechtigde leeftijd van uw werknemer, dan tellen de contracten tot de AOW-leeftijd niet mee voor het bepalen van de (wettelijke of cao-)periode. Vanaf 1 juli 2015 kan er voor AOW-gerechtigden per cao worden afgeweken van de ketenregeling. Houd dus altijd uw cao in de gaten.

2 Loonadministratie Nu aan de orde De jaaropgave 2014 Net als ieder jaar moet u uw werknemers na afloop van het jaar een jaaropgave geven en de gegevens per werknemer versturen aan de Belastingdienst. Hoe zorgt u ervoor dat alles correct is? Dat gaat toch automatisch? Een jaaropgave rolt normaal gesproken inderdaad na een druk op de juiste toets uit het salarispakket. Maar zijn er nog zaken waar u op moet letten? Jazeker! De jaaropgave is vormvrij, maar zorg er toch voor dat u op de jaaropgave alle verplichte informatie vermeldt. De verplichte informatie is: naw-gegevens van de werk nemer en van uzelf; BSN-nummer van de werknemer; loon voor de loonheffing; loon voor de Zorgverzekeringswet en eventueel ingehouden bijdrage Zvw en de werkgeversbijdrage; ingehouden loonheffing; verrekende arbeidskorting en periode toepassing loonheffingskorting; verrekende levensloopverlofkorting (alleen als dit aan de orde is, bij oude gevallen); het totaal aan premies werknemers verzekeringen. Tip. Controleer nog een keer alle gegevens. Is inderdaad het juiste salaris opgenomen? Is rekening gehouden met de (juiste) auto van de zaak? Niet verplicht. Op zich is dat niet verplicht, maar het kan een heleboel gedoe achteraf voorkomen. Ik ben hem kwijt, baas Vaker uitreiken? U hoeft uw werknemer maar één keer een exemplaar van een jaaropgave te sturen. Mocht uw werknemer deze kwijt zijn en u stuurt een nieuwe, dan is dat op zich prima (en ook niet verboden), dit hoeft echter niet. Handigheidje. Vaak houden werkgevers een kopie van de jaaropgave in het eigen dossier om te voorkomen dat de werknemer twee verschillende versies krijgt. Alternatieven Loonstrook. Sinds 2014 mogen de gegevens van de jaaropgave ook worden opgenomen in de loonstrook. Kiest u hiervoor, dan mag een separate jaaropgave achterwege blijven. Ga na of deze mogelijkheid voor u handig is. Let dan wel op dat alle verplichte gegevens, zoals zojuist opgesomd, van het hele jaar op de loonstrook vermeld staan in jaarbedragen. Digitale jaaropgave. Verder zou u ook kunnen denken aan de digitale jaaropgave. Omdat die dus vormvrij is, voldoet een digitale versie ook. Een dergelijke strook is natuurlijk makkelijker opnieuw op te vragen, zodat u er verder weinig omkijken meer naar heeft. Mag het iets meer zijn? Misschien vraagt een werknemer aan u om het bedrag op de salarisstrook en/of de jaaropgave af te ronden naar boven, bijvoorbeeld omdat dat net zo makkelijk is voor de hypotheek. Zulke loonopgaven worden door hypotheekverstrekkers bij een lening aan de kredietnemer opgevraagd. Hoe hoger zo n bedrag dan is, hoe meer de kredietnemer wellicht kan lenen. Doe dat nooit! Niet alleen pleegt u dan strafbare fraude... Let op.... maar ook kan uw werknemer later met het aangepaste document roepen dat hij te weinig loon heeft ontvangen. Controleer o.a. de salaris- en arbeidsvoorwaardeninformatie op de jaaropgaven voordat deze definitief naar de werknemer en de Belastingdienst gaan. Zo voorkomt u correcties achteraf. Maak voor uw eigen administratie een kopie van de jaaropgaven die u verstrekt of verstrek de jaaropgaven digitaal. Dat mag

3 arbeidsovereenkomst Nieuwe wetgeving Voor welke tijdelijke contracten gelden nog de oude regels? Nu 1 juli 2015 dichterbij komt, krijgen wij steeds meer de vraag voorgelegd wanneer onder de nieuwe wetgeving een contract voor bepaalde tijd een contract voor onbepaalde tijd wordt. Weet ú waar u rekening mee moet houden? Stel, u heeft met werknemer Willem (35 jaar) een aantal tijdelijke contracten gesloten: 1. 1 augustus 2013 t/m 31 december 2013; 2. 1 januari t/m 31 december 2014; 3. hoe zit het dan als u hem per 1 januari t/m 31 december 2015 nieuw contract aanbiedt? I > < II > <? > Vanaf 1 juli: de nieuwe ketenregeling 3 x 2 x 6. Vanaf 1 juli 2015 kunt u hooguit drie tijdelijke contracten in twee jaar aanbieden voordat er sprake is van een contract voor onbepaalde tijd. Als er tussentijds of na het derde contract een onderbreking is van zeker zes maanden, start er een nieuwe keten van drie contracten in twee jaar. Er wordt daarom ook wel gesproken over de 3 x 2 x 6-regel. Tot 1 juli 2015 Het kan nog... Tót 1 juli 2015 kunt u zonder problemen nog een derde, tijdelijk, contract sluiten. In dit geval is één jaar en zeven maanden het maximum. Op dit derde contract is nog de oude wetgeving van kracht. Een derde tijdelijke contract van 1 januari t/m 31 december 2015 is dus geen probleem. Aanzeggen verplicht. Vanaf 1 januari 2015 bent u verplicht om uw medewerker uiterlijk één maand voor afloop van het contract te laten weten of u het tijdelijk contract voortzet of dat het juist eindigt, de zogenaamde aanzegplicht. Transitievergoeding. Vanaf 1 juli 2015 moet u een transitievergoeding betalen als een contract (of een keten van contracten) dat eindigt minimaal twee jaar heeft geduurd. Als het derde contract op 31 juli 2016 eindigt, is er een tijdsduur van drie jaar verstreken sinds de indiensttreding. U bent dan dus verplicht om Willem een transitievergoeding van 1/6 maandloon per zes maanden te betalen. Tip. Is er sprake van een bedrijfseconomisch ontslag wegens slechte financiële resultaten en werken er minder dan 25 medewerkers? Dan blijven dienstjaren vóór 1 mei 2013 buiten beschouwing. Breek de ketting Vast of breken... Willem heeft dus een derde contract van 1 januari tot 31 december Een vierde contract per 1 januari 2016 leidt zondermeer tot een contract voor onbepaalde tijd. Wilt u dat voorkomen? Las dan een onderbreking in van minimaal zes maanden zodat de keten wordt onderbroken. Vanaf 1 juli 2015 valt het dienstverband van Willem namelijk onder de nieuwe regelgeving omtrent onderbrekingen zodat u ná afloop van het laatste contract niet kunt volstaan met een onderbreking van (de oude ) drie maanden. Breuk. Alle contracten die u op of na 1 juli 2015 afsluit, vallen onder de nieuwe wetgeving. Contracten die dan al lopen, vallen onder de oude wetgeving tot het moment dat het contract afloopt. Tip. Breng de komende maanden in kaart of u nog wilt doorgaan met een medewerker met een tijdelijk contract of misschien juist niet. Als u door wilt gaan, kunt u hem vóór 1 juli een volgend contract aanbieden onder de oude wetgeving. Op tijd. Wilt u niet met de medewerker verder? Dan is het gunstig als het contract eindigt vóór 1 juli. U voorkomt dan dat u nog een transitievergoeding moet betalen. Breng in kaart of u wilt doorgaan met een medewerker met een tijdelijk contract. Als u door wilt gaan, kunt u hem vóór 1 juli een volgend contract aanbieden onder de oude wetgeving. Wilt u niet met de medewerker verder? Dan is het gunstig als het contract eindigt vóór 1 juli. U voorkomt dan een transitievergoeding

4 Sociale premies Lezersvraag Kleine werkgever... eigenrisicodrager worden? Op 1 januari 2014 werd de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) ingevoerd. Is het nu voor kleine werkgevers interessant om eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet of de WGA? Wat is klein? Voor de BeZaVa (Ziektewet én WGA) zijn werkgevers met een loonsom tot ,- per jaar kleine werkgevers. Bent u zo n kleine werkgever? Dan betaalt u een sectorpremie aan het UWV, de zogenaamde Werkhervattingskas. Voor grotere werkgevers geldt een hogere (gedifferentieerde) premie. Die premie stijgt zodra (ex-)- werknemers in de Ziektewet of WGA komen. Om welke werknemers gaat het? Grote werkgevers. Wanneer stijgt de premie van de (grotere) werkgevers? De premie van werkgevers met een loonsom boven de ,- stijgt: als een werknemer ziek uit dienst gaat en een ziektewetuitkering toegekend krijgt; als een werknemer binnen 28 dagen nadat hij uit dienst is gegaan ziek wordt en een ziektewetuitkering krijg toegekend; als een werknemer na 104 weken ziekte in aanmerking komen voor een WGA-uitkering. Sectorpremie. Kleine werkgevers betalen een vaste premie, afhankelijk van de sector waarin zij werkzaam zijn: de sectorpremie. Doet een werknemer een beroep op deze uitkering, dan maakt dat deze (kleine) werkgever dus niets uit; zijn premie wordt niet aangepast. En als u uw eigen risico draagt? Terugkeer UWV. Wat nu als u als kleine werkgever eigenrisicodrager bent voor de WGA? U heeft hiervoor dan een verzekering afgesloten. Als een werknemer dan een WGA-uitkering ontvangt, draagt uw verzekeraar deze schade. Daar betaalt u immers premie voor. Het gevolg zal wel zijn dat de verzekeraar de premie zal verhogen. Dan maar opzeggen? Als uw loonsom lager is dan ,-, dan is het voordeliger om het risico neer te leggen bij het UWV. U zult dan uw verzekering moeten opzeggen. Kan dat? U kunt uw verzekering beëindigen: aan het einde van de contracttermijn; of als de premie met meer dan 25% wordt verhoogd. Let op. Als u de verzekering beëindigt, wordt de zgn. garantieverklaring ingetrokken en bent u daarna weer verzekerd via het UWV. Als kleine werkgever betaalt u daarna de sectorpremie. Wat gebeurt er met bestaande gevallen? (Ex-)- werknemers met een WGA-uitkering blijven altijd onder de dekking van de verzekeraar vallen, ook als de verzekering beëindigd is. Zij vallen onder het zogenaamde uitlooprisico van de verzekeraar. U loopt hierdoor geen enkel risico. En als uw loonsom stijgt? Andere premieklasse. Wat nu als uw bedrijf groeit en de totale loonsom toeneemt? Dan komt u na verloop van tijd in een andere premieklasse. De Belastingdienst laat u dat ieder jaar (medio december) weten door middel van een premiebeschikking Werkhervattingskas. De Belastingdienst kijkt naar de gemiddelde loonsom over 5 jaren (om precies te zijn: 3 jaar t/m 7 jaar terug). U wordt dus niet ineens een grotere werkgever. Tip. Stijgt uw loonsom in de loop van de tijd boven de ,-? Laat u dan informeren over uw mogelijkheden. Misschien is het voordeliger om eigenrisicodrager te worden voor zowel de Ziektewet als de WGA. Is uw loonsom lager dan ,-? Dan is het voor u niet voordelig om eigenrisicodrager te worden (en het risico te verzekeren). Wilt u uw verzekering opzeggen? Dat kan aan het einde van de looptijd óf als de premie meer dan 25% stijgt

5 ontslag Actuele rechtspraak Ook ingeleende krachten moeten uw instructies volgen U wilt dat uw bedrijf flexibel is, dus u heeft niet te veel werknemers op uw loonlijst staan. Bij pieken huurt u extra mensen in en in een dal kunnen deze flexkrachten thuisblijven. Moeten zij zich dan wel houden aan uw veiligheidsvoorschriften? U mag instructies geven Instructiebevoegdheid. Als werkgever heeft u de bevoegdheid uw werknemers te instrueren. Dat is uw instructiebevoegdheid. U mag uw werknemers voorschrijven hoe zij hun werk moeten doen. De wet bepaalt uitdrukkelijk dat werknemers zich aan die instructies moeten houden. Iedereen instrueren? Uiteraard mag u de werknemers, die rechtstreeks bij u in dienst zijn, instrueren. Maar hoe zit het met uitzendkrachten en gedetacheerde werknemers? Moeten zij zich ook houden aan de instructies van uw organisatie terwijl u niet hun formele werkgever bent? Al jaren gedetacheerd Ongelukje. Deze vraag speelde onlangs bij het Gerechtshof Den Bosch, (GHSHE:2014:2607). Adrie werkte al jarenlang op detacheringsbasis voor DSM. Hij moest gebruikte mallen in een oven schoonbranden. Op een gegeven moment besloot hij de oven te gebruiken om een koperkabel, die hij in een afvalcontainer had gevonden, schoon te branden zodat hij deze mee naar huis kon nemen. Bij het schoonbranden van deze koperkabel ging er van alles mis: er ontstond een steekvlam, een doffe klap en vervolgens een enorme stankoverlast. Dan stoppen we ermee. DSM liet daarop aan Flex (een arbeidspool), de formele werkgever van Adrie, weten dat hij niet meer hoefde te komen. Flex ontsloeg hem vervolgens op staande voet omdat hij de veiligheidsregels van DSM had overtreden en daarmee anderen in gevaar had gebracht. Ook had hij andere instructies van DSM overtreden: zonder toestemming de oven gebruiken en het gevonden koperdraad mee naar huis nemen. Niet de regels van mijn werkgever Adrie vocht het ontslag bij de rechter aan. Daar voerde hij onder meer aan dat hij als gedetacheerde werknemer niet aan de regels van DSM zou zijn gebonden. De rechter dacht daar anders over. Ook voor ingehuurde werknemers. Volgens de rechter zijn ook gedetacheerde werknemers verplicht zich te houden aan de instructies van het bedrijf waar ze feitelijk werken. Een werkgever moet daar ook vanuit kunnen gaan. Er zou immers een onwerkbare situatie ontstaan als werknemers die in vaste dienst zijn zich wel aan de instructies zouden moeten houden en gedetacheerde werknemers niet. Bovendien moet ook de formele werkgever (zoals de detacheerder) erop kunnen vertrouwen dat de gedetacheerde werknemers, die op afstand werkzaam zijn, zich houden aan de regels van het inlenende bedrijf. Nu de werknemer dit vertrouwen ernstig heeft geschaad door diverse regels van DSM te overtreden, is hij terecht op staande voet ontslagen. Uw instructies doen ertoe! Het blijkt dus maar weer eens dat het werknemers uitermate kwalijk wordt genomen als zij veiligheidsinstructies overtreden. Adrie was 60 jaar en werkte al meer dan 20 jaar voor DSM. Hoewel de rechter ook ziet dat het voor Adrie bijna onmogelijk zal worden om ander werk te vinden, vindt hij de gedragingen zó ernstig, dat deze persoonlijke omstandigheden het ontslag niet disproportioneel maken. Zeker in een omgeving waar gewerkt wordt met gevaarlijke machines of chemicaliën, moet een werkgever erop kunnen vertrouwen dat iedereen zich aan de regels houdt en dat veiligheidsrisico s zoveel mogelijk worden vermeden. Ook gedetacheerde werknemers en uitzendkrachten zijn gebonden aan de veiligheidsinstructies van het bedrijf waar ze feitelijk werken. Als een werknemer deze instructies overtreedt, kan dat ook voor de formele werkgever (zoals de detacheerder) aanleiding zijn hem (op staande voet) te ontslaan

6 Flexibele arbeid Actuele rechtspraak Als het minimum en het maximum ver uit elkaar liggen Als ondernemer wilt u uw werknemers zo flexibel mogelijk inzetten. Een minmaxcontract kan dan een uitstekende oplossing zijn. Maar hoe zit het als een werknemer jarenlang op het maximum zit? Kan hij die uren dan claimen? Min-maxcontract Uit de praktijk. Uitzendkracht David was sinds 2006 bij uitzendbureau Flexibel BV werkzaam op basis van een zgn. min-maxcontract. Hij moest minstens 5 en maximaal 40 uur per week werken. Combinatiecontract. In feite was dit contract een combinatie van een parttime arbeidscontract voor 5 uren en een oproepcontract voor de overige 35 uren. David had in ieder geval recht op loon over minimaal 5 (garantie-)uren. Voor de overige uren kreeg hij alleen loon als hij werd opgeroepen. Hoe vaak hij werd opgeroepen, was afhankelijk van de behoefte van de opdrachtgevers van het uitzendbureau. Kink in de kabel Dat is wel heel veel minder... De eerste jaren werkte David bijna fulltime, maar sinds 2013 was er minder werk en werd hij nog maar sporadisch opgeroepen. In plaats van het fulltime salaris waaraan hij gewend was geraakt, kreeg hij nog maar 5 uur per week betaald. Hij vond dat dit niet zomaar kon. Afspraken niet duidelijk. David vond dat de afspraken over de arbeidsduur niet duidelijk waren. En omdat hij de afgelopen jaren structureel fulltime had gewerkt, zou er inmiddels ook een fulltime arbeidsovereenkomst tot stand zijn gekomen. Hij eiste daarom bij de rechter dat Flexibel zijn fulltime salaris zou betalen. Rechtsvermoeden van arbeidsomvang David beriep zich bij zijn vordering op het in de wet (artikel 7:610b BW) vastgelegde rechtsvermoeden van arbeidsomvang. Dit artikel zegt: Als de overeengekomen arbeidsduur onduidelijk is, moet ervan uit worden gegaan dat deze gelijk is aan het gemiddelde van de afgelopen drie maanden. 5 tot 40 uur is heel duidelijk. Volgens de rechter, Gerechtshof Den Haag, (GHDHA:2013:3943), doet deze situatie zich hier echter niet voor. In het arbeidscontract is de arbeidsduur wel degelijk duidelijk vastgelegd: deze varieert tussen de 5 en 40 uren per week. Het enkele feit dat er een groot verschil bestaat tussen het minimale en het maximale aantal uren doet daar niets aan af. Past dat bij een goed werkgever? Minimum moet wel reëel zijn. Voor de rechter staat wel vast dat de werknemer de afgelopen jaren structureel meer uren heeft gewerkt dan het minimum van 5 uren. Zo heeft hij per week in 2011 gemiddeld 36 uur gewerkt en in 2012 gemiddeld 32 uur. De rechter vindt dat in zo n geval goed werkgeverschap kan betekenen dat het minimum aantal uren aan de realiteit moet worden aangepast (lees: verhoogd). Gulden middenweg. De rechter vindt niet dat het minimum aantal uren (5) moet worden verhoogd naar het gemiddeld aantal gewerkte uren (ruim 30). Dan zou de door partijen beoogde flexibiliteit (grotendeels) verloren gaan en zou de aard van het arbeidscontract wezenlijk veranderen. De rechter verhoogt het aantal garantie-uren daarom van 5 naar 20. David kan dus vanaf 2013 aanspraak maken op loonbetaling over 20 uur per week. Let op. Als er geen 20 uur werk voorhanden is, is dat het risico van de werkgever. Als u een werknemer met een min-maxcontract geruime tijd structureel veel uren laat werken, loopt u het risico dat de werknemer het gemiddeld aantal uren vast wil. Deze rechter zegt dat goed werkgeverschap eist dat het contract wordt aangepast en verhoogt het minimum van 5 uur naar 20 uur

7 personeelsbeleid De do s-and-don ts van beoordelen Een onvoldoende beoordeling mag nooit een verrassing zijn. Als dat wel zo is, dan is het begrijpelijk dat de medewerker boos is. Vervelend en voor ons een reden om na te gaan wat er nog meer fout kan gaan bij het beoordelingsgesprek. Wat zeker niet doen? Projectie. Een veel voorkomende beoordelingsfout is projectie. Als er sprake is van projectie, verheft de beoordelaar zijn eigen prestaties en gedrag tot de norm. Als de beoordelaar bijvoorbeeld zelf 80 uur per week werkt, beoordeelt hij het criterium inzet met een onvoldoende als de medewerker (met een arbeidscontract van 38 uur per week) slechts 50 uur werkt. Tip. Beoordeel medewerkers naar hun functie. Daarbij is dat wat afgesproken is de norm. Van horen zeggen. Het beoordelingsgesprek is uw toelichting op uw beoordeling. Wees dus concreet als de medewerker u vraagt uw oordeel te onderbouwen. Als u woorden gebruikt zoals: Ik heb de indruk, Men zegt en Ik heb gehoord, is er een kans dat de medewerker niet akkoord gaat met uw beoordeling. Tip. Baseer een beoordeling op feiten. Beoordelen (lees: feedback geven) doe je dagelijks. Als u dat dagelijks doet, kan een beoordeling geen verrassing meer zijn. Nu zwaarder mee laten wegen. Het komt regelmatig voor dat een beoordelaar een recente gebeurtenis (positief of negatief) voor een onevenredig groot deel in zijn beoordeling mee laat wegen. Dit is fout. Een beoordelingsperiode bestrijkt een langere periode, meestal twaalf maanden. Een voorval (positief of negatief) dat de laatste maand heeft plaatsgevonden, moet dus worden afgezet tegen alle feiten die in de andere elf maanden van het beoordelingsjaar hebben plaatsgevonden. Pas dan komt u tot een afgewogen beoordeling. Snel adviezen zoeken... uitprinten... toepassen... tipsenadvies-personeel.nl En wat wel doen? Hogere functie = hogere normen. Als een mede werker promotie krijgt, worden de beoordelingsnormen ook hoger. Moest de medewerker in zijn rol als junior bijv uur declarabel zijn en is dat in zijn nieuwe functie als senior uur? Als hij dan in de afgelopen beoordelingsperiode uur declarabel is, dan is het oordeel over hem op dit criterium onvoldoende. In dit geval is uur prima voor een junior maar niet voor een senior. Loslaten van oude beelden. Sommige medewerkers hebben kruizen op hun voorhoofd en dat kan gebaseerd zijn op een voorval van vele jaren geleden. Als medewerkers na dit voorval hun leven hebben verbeterd, is het belangrijk deze oude beelden los te laten. Tip. Heb oog en oor voor het nieuwe gedrag. Als dat positief is, beoordeel (of waardeer) dat dan met een voldoende of goede beoordeling. Snoeien om te groeien Ontwikkeltraject. Een van de doelen van beoordelen is het ontwikkelen van medewerkers. Als, om wat voor reden, blijkt dat prestaties achterblijven of dat het gedrag onvoldoende professioneel is, wordt dat uitgesproken en vastgelegd. Vervolgens worden er (ontwikkel)afspraken gemaakt om tot het gewenste niveau te komen. Tip. Wacht niet tot het beoordelingsgesprek om op zoek te gaan naar de redenen voor het achterblijven van de prestaties. Pak die koe al eerder bij de hoorns. Doe dit bijvoorbeeld in een functioneringsgesprek. Beoordeel een medewerker naar zijn functie en baseer uw oordeel op feiten. Houd in de gaten dat gebeurtenissen van recente datum nog vers in uw geheugen zitten, terwijl u over een heel jaar beoordeelt. Laat oude beoordelingen of voorvallen niet meespelen in uw oordeel

8 Colofon Hoofdredacteur: mr. Margriet C.M. Bax-Cleven Eindredacteur: Laurence J.W.M. Winter Aan dit nummer werkten mee: Jacco van den Berg trainer en adviseur personeelsbeleid mr. Gon H.G.M. van den Boomen- Meeuwissen juridisch adviseur arbeidsrecht mr. Léone Bource adviseur loonbelasting en sociale verzekeringen mr. Anouk P.J. Cordang advocaat mr. Karel de Greef arbeidsjurist Ron H.J. Verhaegh arbeidshygiënist Angelo Wiegmans Rccm specialist sociale zekerheid Uw volgende stap Modellen, tabellen, vonnissen,... tipsenadvies-personeel.nl/download Loonbegrip Nieuwe wetgeving Loonbegrip voor de transitievergoeding Per 1 juli 2015 wordt de transitievergoeding ingevoerd. Dit is een wettelijke verplichting om uw werknemer een vergoeding te geven als de dienstbetrekking tenminste 24 maanden heeft geduurd en op uw initiatief wordt beëindigd of niet wordt verlengd. Deze transitievergoeding wordt berekend op basis van het loon en bedraagt 1/3 van een maandsalaris per dienstjaar voor de eerste tien dienstjaren en daarna de helft van het maandsalaris per dienstjaar. De vergoeding bedraagt niet meer dan ,- of het jaarsalaris als dat hoger is dan ,-. Op is een Besluit (Staatsblad 2014, 538) bekend gemaakt hoe u dit loon voor de bepaling van de transitievergoeding moet berekenen. U moet daarvoor meenemen: e 1/12 van het overeengekomen vaste loon in de 12 maanden voorafgaand aan het einde van het contract. Hiertoe behoren ondermeer de ploegentoeslag en de overwerkvergoeding; e 1/12 van het vakantiegeld en vaste eindejaarsuitkering waar de werknemer binnen 12 maanden recht op zou hebben bij voortzetting van het contract; e 1/36 van het overeengekomen variabele loon in de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar waarin het contract eindigt. Hiertoe behoren onder meer bonussen, winstuitkeringen en eindejaarsuitkeringen. Tip 1. Als de arbeidsovereenkomst minder heeft geduurd dan 12 maanden (dan wel 36 maanden) vindt de berekening van bovenstaande looncomponenten naar rato plaats. Tip 2. Zaken als het werkgeversdeel pensioen of de auto van de zaak behoeft u niet mee te nemen. In een Besluit is aangegeven welk loon u moet meetellen voor het berekenen van de transitievergoeding. Tot het loon behoren vast en variabel loon vanaf juli Dit is een uitgave van: Loonheffingen Actualiteit Schootense Dreef 31 Postbus AT HELMOND Abonnementen: Tel.: Fax: Uw adviesbrief online: tipsenadvies-personeel.nl is een wettelijk geregistreerd merk. Loonheffing 2015 wél in orde Per 2014 is de heffingskorting beperkt voor hogere inkomens. Dat betekent dat als het salaris van de werknemers omhoog gaat de heffingskorting mogelijk lager wordt. In 2014 is het niet gelukt deze aanpassing te verwerken in de loonbelastingtabellen. In 2015 is dit verwerkt in de tabel bijzondere beloningen. Uw werknemer houdt dus minder over van een bijzondere beloning zoals vakantiegeld, afkoop vakantiedagen of een bonus. Tip. Uw werknemer is niet slechter af. Hij betaalt uiteindelijk net zoveel belasting als iemand die het geld ontvangt in vaste maandelijkse bedragen. Alleen vindt de heffing plaats op een ander moment. Uw werknemer is niet slechter af, de heffing vindt enkel plaats op een ander moment. Niets uit deze uitgave mag in enige vorm of op enige wijze worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Deze adviesbrief is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De auteurs, de redactie en de uitgever aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.

W E T WE RK E N Z E KE RH E ID A LLE WIJ Z IG IN G E N O P E E N RIJ! april 2015 SUSA B.V. www.susa.nl

W E T WE RK E N Z E KE RH E ID A LLE WIJ Z IG IN G E N O P E E N RIJ! april 2015 SUSA B.V. www.susa.nl W E T WE RK E N Z E KE RH E ID A LLE WIJ Z IG IN G E N O P E E N RIJ! april 2015 SUSA B.V. www.susa.nl Als gevolg van de Wet werk en zekerheid is er veel gewijzigd in het arbeidsrecht. Deze wet is op 10

Nadere informatie

FACTSHEET Arbeid & Recht

FACTSHEET Arbeid & Recht Laatst update: 17 maart 2016 Factsheet: Waarmee moet u als WENb/WWb-werkgever rekening houden bij het in dienst houden of nemen van een AOW-gerechtigde? (Door)werken na de AOW-gerechtigde leeftijd Vanaf

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2015

Nieuwsbrief januari 2015 Wet werk en zekerheid De Wet werk en zekerheid treedt vanaf 2015 gefaseerd in werking. Onderstaand een overzicht van de wijzigingen die voor u van belang zijn. Anticipeer op aanzegplicht Voor contracten

Nadere informatie

Het werken met arbeidsovereenkomsten. www.euroadviseurs.nl. Arbeidsovereenkomsten informatie

Het werken met arbeidsovereenkomsten. www.euroadviseurs.nl. Arbeidsovereenkomsten informatie Het werken met arbeidsovereenkomsten Arbeidsovereenkomsten informatie Hier krijgt u verdere informatie over het kiezen en samenstellen van de juiste arbeidsovereenkomst. www.euroadviseurs.nl Het werken

Nadere informatie

MEMO WIJZIGINGEN ARBEIDSRECHT 2015

MEMO WIJZIGINGEN ARBEIDSRECHT 2015 Van : mr. Inka de Jong Datum : 12 december 2014 Betreft : Wijzigingen in het arbeidsrecht met ingang van 1 januari 2015 Geachte relatie, Met ingang van 1 januari 2015 vinden er gefaseerd belangrijke wijzigingen

Nadere informatie

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden 2 Wet Werk en Zekerheid Ingrijpende wijzigingen in de regels voor het aangaan en opstellen van arbeidsovereenkomsten Ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

II Het dienstverband

II Het dienstverband II Het dienstverband Voorwaarden De onderwerpen in dit boek hebben betrekking op de situaties waarbij er sprake is van een - tijdelijk of vast - dienstverband. Er is sprake van een dienstverband als er

Nadere informatie

Voorwaarden: Arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd > 24 maanden Geëindigd of niet voortgezet :

Voorwaarden: Arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd > 24 maanden Geëindigd of niet voortgezet : Voorwaarden: Arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd > 24 maanden Geëindigd of niet voortgezet : o Op initiatief van de werkgever, of o Op initiatief van de werknemer als gevolg van ernstig verwijtbaar

Nadere informatie

Workshop Arbeidsrecht

Workshop Arbeidsrecht Workshop Arbeidsrecht 2 Augustus 2014 Amsterdam Amsterdam, 2 Augustus 2014 Overzicht 1. Arbeidsovereenkomsten 2. Arbeidsvoorwaarden 3. Ontslag 4. WW- uitkering By Stichting Sajaam 1 1. Soort contracten

Nadere informatie

WHITEPAPER. Voor het eerst personeel aannemen

WHITEPAPER. Voor het eerst personeel aannemen WHITEPAPER 2015 Voor het eerst personeel aannemen Ondernemers heb je in alle soorten en maten. Van zzp er tot mkb er, van idealist tot opportunist, en van hobbyist tot professional. Veel van hen wordt

Nadere informatie

Uitwerkingen proeftijd en concurrentiebeding

Uitwerkingen proeftijd en concurrentiebeding proeftijd en concurrentiebeding Antwoord 1 In casu is een arbeidsovereenkomst tussen Gert en Plas tot stand gekomen met een proeftijd van twee maanden. Indien een proeftijd is bedongen conform artikel

Nadere informatie

Avondje Legal. 3 Advocaten

Avondje Legal. 3 Advocaten Avondje Legal 3 Advocaten Wat gaan we doen? Werkkostenregeling en de wijziging van arbeidsvoorwaarden Wet werk en zekerheid Wijziging arbeidsvoorwaarden Werkostenregeling: Iedereen kosten arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de AOW-gerechtigde werknemer. Arbeidsgerechtelijke gevolgen van doorwerken

Veelgestelde vragen over de AOW-gerechtigde werknemer. Arbeidsgerechtelijke gevolgen van doorwerken Veelgestelde vragen over de Arbeidsgerechtelijke gevolgen van doorwerken Doorwerken Een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt kan besluiten om te stoppen met werken, maar u mag hem ook in dienst

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wijzigt de regels in het flexrecht, het ontslagrecht en de regels rondom de WW. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de wijzigingen welke

Nadere informatie

Nieuwsbrief, december 2014

Nieuwsbrief, december 2014 Nieuwsbrief, december 2014 Wijzigingen arbeidsrecht in 2015 Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid wordt het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd. De wijzigingen hebben gevolgen voor het bestaande

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever,

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, Model oproepovereenkomst De ondergetekenden: [Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, en [naam oproepkracht],

Nadere informatie

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid Whitepaper Wet Werk en Zekerheid Flexwerk: wijzigingen per 1 januari 2015 In een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 maanden of korter is geen proeftijd meer toegestaan. In een arbeidsovereenkomst voor

Nadere informatie

Inleiding Wet Werk en Zekerheid. 8 mei 2015 mr. D. Hogenboom Taurus Advocaten

Inleiding Wet Werk en Zekerheid. 8 mei 2015 mr. D. Hogenboom Taurus Advocaten Inleiding Wet Werk en Zekerheid 8 mei 2015 mr. D. Hogenboom Taurus Advocaten Agenda Wet Werk en Zekerheid - Versterking rechtspositie flexwerkers - Wijzigingen ontslagrecht Vragen? Doel: WWZ - Voorkomen

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Wet Werk en Zekerheid wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Inhoudsopgave Ketenbepaling 4 Onderbrekingstermijnen 5 Aanzegtermijn 6 Proeftijd 6 Concurrentiebeding 7 Oproepcontracten 7 Regatlieregel

Nadere informatie

Informatie afkomstig van www.abu.nl

Informatie afkomstig van www.abu.nl Als je gaat werken voor een uitzendonderneming zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden en wat je zou moeten weten, zoals bijvoorbeeld: Wat neem je mee naar de inschrijving? Welke wet-

Nadere informatie

Advieswijzer arbeid en arbeidscontracten: ken uw rechten en verplichtingen

Advieswijzer arbeid en arbeidscontracten: ken uw rechten en verplichtingen Advieswijzer arbeid en arbeidscontracten: ken uw rechten en verplichtingen De regels voor arbeidscontracten zijn in 2015 drastisch gewijzigd. Weet u het allemaal nog? Voor iedereen die het overzicht een

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Top 10 van wat elke werkgever inmiddels zou moeten weten juni 2017 Inhoudsopgave 1. Proeftijd 2. Concurrentiebeding 3. Ketenregeling 4. Beëindiging arbeidsovereenkomst bepaalde

Nadere informatie

Vraag & Antwoord. Modernisering Ziektewet

Vraag & Antwoord. Modernisering Ziektewet Vraag & Antwoord Modernisering Ziektewet Vraag 1 Valt een medewerker met een 0-uren contract onder de BeZaVa (= Modernisering Ziektewet)? De medewerker met een 0-urencontract die ziek uit dienst gaat,

Nadere informatie

Welkom op de workshop

Welkom op de workshop Werken mét Zekerheid Welkom op de workshop Werken mét Zekerheid 9-6-2015 1 Werken mét Zekerheid Programma Flexwet en Paneldiscussie Pauze Ontslag en Paneldiscussie 9-6-2015 2 Werken mét Zekerheid Doel

Nadere informatie

Arbeid en Arbeidscontracten. Ken uw rechten en plichten! whitepaper

Arbeid en Arbeidscontracten. Ken uw rechten en plichten! whitepaper 27.02.16 Arbeid en Arbeidscontracten Ken uw rechten en plichten! whitepaper In dit whitepaper: De regels voor arbeidscontracten zijn in 2016 drastisch gewijzigd. Aanzegverplichtingen bij tijdelijke contracten,

Nadere informatie

40-jarig jubileum. Programma. Voorbeeldbedrijf. Actualiteitenuurtje 12 juni 2014

40-jarig jubileum. Programma. Voorbeeldbedrijf. Actualiteitenuurtje 12 juni 2014 40-jarig jubileum Actualiteitenuurtje 12 juni 2014 Programma Personeel inlenen of in loondienst Risico s inlenen Verschillende soorten arbeidscontracten Wat mag (nog) wel (en niet meer) bij tijdelijke

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding Wet Werk en Zekerheid De transitievergoeding Jennifer Horsten 21 mei 2015 Onderwerpen Veranderingen sinds 1 januari 2015 Veranderingen vanaf 1 juli 2015 De transitievergoeding Recht/geen recht op transitievergoeding

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in vogelvlucht

Wet werk en zekerheid in vogelvlucht Wet werk en zekerheid in vogelvlucht en per 1 januari/februari 2015 Concurrentiebeding In arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kan geen concurrentiebeding meer worden opgenomen, tenzij de werkgever

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 De plannen om het arbeidsrecht te hervormen gaan nu concrete vormen aannemen. De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werk

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding De transitievergoeding Met de invoering van de Wet werk en zekerheid hebben werknemers sinds 1 juli 2015 bij ontslag recht op een transitievergoeding. Dit recht geldt ook als een tijdelijk contract niet

Nadere informatie

Ketenbepaling 4. Onderbrekingstermijnen 5. Aanzegtermijn 6. Proeftijd 6. Concurrentiebeding 7. Oproepcontracten 7. Regatlieregel 8.

Ketenbepaling 4. Onderbrekingstermijnen 5. Aanzegtermijn 6. Proeftijd 6. Concurrentiebeding 7. Oproepcontracten 7. Regatlieregel 8. Inhoudsopgave Ketenbepaling 4 Onderbrekingstermijnen 5 Aanzegtermijn 6 Proeftijd 6 Concurrentiebeding 7 Oproepcontracten 7 Regatlieregel 8 Uitzendbeding 8 Transitievergoeding 9 Beëindigingsovereenkomst

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is in werking getreden op 1 januari 2015 en geldt uitsluitend voor het bijzonder onderwijs. Een aantal wijzigingen is al in werking getreden. De belangrijkste

Nadere informatie

Eigenrisicodragen in ZW en WGA of gedifferentieerde premie betalen?

Eigenrisicodragen in ZW en WGA of gedifferentieerde premie betalen? Eigenrisicodragen in ZW en WGA of gedifferentieerde premie betalen? mr. J.P.M. (Joop) van Zijl advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013)

Nadere informatie

DOSSIER WET WERK EN ZEKERHEID versie 1.0, februari 2015

DOSSIER WET WERK EN ZEKERHEID versie 1.0, februari 2015 DOSSIER WET WERK EN ZEKERHEID versie 1.0, februari 2015 INHOUD INTRODUCTIE...2 MAATREGELEN PER 1 JANUARI 2015.........3 MAATREGELEN PER 1 JULI 2015.......4 MAATREGELEN PER 1 JANUARI 2016.....9 COLOFON....10

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Nathalie van Goor Arbeidsrecht jurist Stand van zaken Wijzigingen per 1 januari 2015: Concurrentiebeding Proeftijd Bepaalde tijd contracten deel 1 Oproepcontracten deel 1 Wijzigingen

Nadere informatie

Het ontslagrecht per 1 juli 2015

Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Noordam Advocatuur mr. dr. A.J. Noordam Het Europese en Nederlandse arbeidsrecht biedt in grote mate bescherming aan de werknemer. Met name het ontslag van werknemers is

Nadere informatie

ONTBIJTLEZING VERANDERINGEN IN HET ARBEIDSRECHT WEET HOE HET ZIT

ONTBIJTLEZING VERANDERINGEN IN HET ARBEIDSRECHT WEET HOE HET ZIT ONTBIJTLEZING VERANDERINGEN IN HET ARBEIDSRECHT WEET HOE HET ZIT door Sven Johansen DOEL VAN DE ONTBIJTLEZING Inzicht verschaffen in de belangrijkste wijzigingen in het arbeidsrecht in 2015. (dat zijn

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Allianz Inkomensverzekeringen Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Update - Wetgeving - KHN-arbeidsvoorwaardenreglement. Maandag 20 februari 2014 KHN, Woerden

Update - Wetgeving - KHN-arbeidsvoorwaardenreglement. Maandag 20 februari 2014 KHN, Woerden Update - Wetgeving - KHN-arbeidsvoorwaardenreglement Maandag 20 februari 2014 KHN, Woerden 1. Actueel Ontwikkelingen politiek en economie Sociaal Akkoord en arbeidsrecht Kostenbeheersing via tijdelijke

Nadere informatie

DE ARBEIDSOVEREENKOMST KLAKKELOOS ONDERTEKENEN IS NIET VERSTANDIG

DE ARBEIDSOVEREENKOMST KLAKKELOOS ONDERTEKENEN IS NIET VERSTANDIG DE ARBEIDSOVEREENKOMST KLAKKELOOS ONDERTEKENEN IS NIET VERSTANDIG VOORWAARDEN ARBEIDSOVEREENKOMST Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst: Verplichting om persoonlijk arbeid te verrichten; Werkgever

Nadere informatie

WIJMA JURIDISCH ADVIES A L T I J D O P Z O E K N A A R U W R E C H T!

WIJMA JURIDISCH ADVIES A L T I J D O P Z O E K N A A R U W R E C H T! WIJMA JURIDISCH ADVIES A L T I J D O P Z O E K N A A R U W R E C H T! INTRODUCTIE Meer dan 14 jaar in het juridische wereldje MEAO, HEAO, Nederlands Recht, juridisch advieskantoor, advocatuur, beroepsopleiding,

Nadere informatie

Werken na het bereiken. gerechtigde leeftijd. het bereiken. leeftijd. Deze brochure is een samenwerkingsproduct van:

Werken na het bereiken. gerechtigde leeftijd. het bereiken. leeftijd. Deze brochure is een samenwerkingsproduct van: Werken na Werken na het bereiken het bereiken van de van de pensioenpensioengerechtigde gerechtigde leeftijd leeftijd Deze brochure is een samenwerkingsproduct van: Inleiding Werken na het bereiken van

Nadere informatie

HR ontwikkelingen 2015-2016. Veranderingen in beeld Bijgewerkt met informatie zoals bekend op 1 januari 2016

HR ontwikkelingen 2015-2016. Veranderingen in beeld Bijgewerkt met informatie zoals bekend op 1 januari 2016 HR ontwikkelingen 2015-2016 Veranderingen in beeld Bijgewerkt met informatie zoals bekend op 1 januari 2016 Inhoud Wijzigingen 2016 Werkloosheidswet Wet Flexibel Werken Wet doorwerken na AOW-gerechtigde

Nadere informatie

De Wet Werk en Zekerheid Alle maatregelen overzichtelijk onder elkaar Payrolling als flexibel alternatief

De Wet Werk en Zekerheid Alle maatregelen overzichtelijk onder elkaar Payrolling als flexibel alternatief WHITEPAPER De Wet Werk en Zekerheid Alle maatregelen overzichtelijk onder elkaar Payrolling als flexibel alternatief Het arbeidsrecht gaat vanaf 1 januari 2015 volledig op de schop. Vanaf die datum wordt

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor WGAeigenrisicodragers. WGA betekent Regeling

Nadere informatie

De specialist in doorwerken na pensioen

De specialist in doorwerken na pensioen De specialist in doorwerken na pensioen WHITEPAPER: WET WERKEN NA DE AOW-GERECHTIGDE LEEFTIJD vs DOORWERKREGELING DOORWERKEN NA PENSIOEN: Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd Sinds de komst van de

Nadere informatie

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Inleiding Er gaat geen dag voorbij of er is nieuws op social media, in de krant of op televisie over de Wet werk en zekerheid (Wwz) en de gevolgen van

Nadere informatie

Arbeidsrecht. wijziging Wet Werk en Zekerheid. Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ

Arbeidsrecht. wijziging Wet Werk en Zekerheid. Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ Arbeidsrecht DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ wijziging Wet Werk en Zekerheid Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet Als de wet wordt aangenomen in de Eerste Kamer worden de wijzigingen op de

Nadere informatie

White paper Wet werk & zekerheid

White paper Wet werk & zekerheid White paper Wet werk & zekerheid Wet werk en zekerheid 10 juni 2014 is de Wet werk en zekerheid aangenomen door de Eerste Kamer. Dit wetsvoorstel heeft tot doel het arbeidsrecht aan te passen aan veranderende

Nadere informatie

Arbeidsrecht. wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN VOOR U OP EEN RIJ

Arbeidsrecht. wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN VOOR U OP EEN RIJ Arbeidsrecht DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN VOOR U OP EEN RIJ wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet CHECKLIST: WAT BETEKENT DIT VOOR U? Wijziging door Wet werk en zekerheid

Nadere informatie

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract.

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract. Het nieuwe arbeidsrecht en ontslagrecht 2015 (De Wet Werk en Zekerheid voor werknemers) In 2015 is en wordt het arbeidsrecht en ontslagrecht ingrijpend veranderd. De nieuwe wetgeving is gericht op arbeidsmobiliteit.

Nadere informatie

De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor u als flexibele medewerker

De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor u als flexibele medewerker De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor u als flexibele medewerker Het zal je misschien niet ontgaan zijn dat vanaf 1 januari a.s. de eerste wijzigingen van kracht worden vanuit de Wet Werk en &

Nadere informatie

Welkom op de Please MKB sessie over flexibel werkgeven

Welkom op de Please MKB sessie over flexibel werkgeven Welkom op de Please MKB sessie over flexibel werkgeven Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Agenda Wat is payroll? Wie is Please

Nadere informatie

Transitievergoeding. Inhoud

Transitievergoeding. Inhoud Transitievergoeding Inhoud Transitievergoeding In het kort... 1 Wanneer heeft werknemer recht op een transitievergoeding?... 1 Hoe hoog is de transitievergoeding?... 2 Hoe berekent u het maandsalaris?...

Nadere informatie

Data inwerkingtreding. Proeftijd. Overzicht wijzigingen 1-1-2015. Wijzigingen arbeidsrecht 5-12-2014

Data inwerkingtreding. Proeftijd. Overzicht wijzigingen 1-1-2015. Wijzigingen arbeidsrecht 5-12-2014 Data inwerkingtreding 1 januari 2015 1 juli 2015 1 januari 2016 Wijzigingen arbeidsrecht Bepalingen gericht op de versterking van de positie van flexibele arbeiders Nieuwe ketenregeling Herziening ontslagrecht

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet De Wet BeZaVa staat voor Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters ofwel Modernisering Ziektewet en is ingevoerd per 1 januari 2013. Het doel van deze wet

Nadere informatie

Wat verandert er voor u?

Wat verandert er voor u? Whitepaper Najaar 2014 Wet werk en zekerheid Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet werk en zekerheid legt meer druk op werkgevers. Zo moeten zij werknemers tijdig laten weten dat hun tijdelijk contract

Nadere informatie

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Onze ref: 28-mar-2-wpa Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Welke veranderingen vinden plaats? In juli 2014 is de nieuwe Wet Werk en zekerheid aangenomen. Vanaf 1 januari 2015 worden

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36823 22 december 2014 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 december 2014, 2014-0000184977,

Nadere informatie

Arbeidsrecht. wijziging ABU CAO. wijziging door Wet Werk en Zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ

Arbeidsrecht. wijziging ABU CAO. wijziging door Wet Werk en Zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ Arbeidsrecht DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ handige info wijziging ABU CAO checklist wat betekent dit voor u! wijziging door Wet Werk en Zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet Wijziging

Nadere informatie

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden?

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Op 18 februari 2014 is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Op internet zijn veel plukjes informatie te vinden. Hieronder volgt een overzicht van

Nadere informatie

Arbeidsrecht. wijziging ABU CAO. wijziging Wet Werk en Zekerheid Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ

Arbeidsrecht. wijziging ABU CAO. wijziging Wet Werk en Zekerheid Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ Arbeidsrecht DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ handige info wijziging ABU CAO checklist wat betekent dit voor u! wijziging Wet Werk en Zekerheid Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet Wijziging

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Op 1 juli 2015 treedt het tweede deel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking. Het ontslagrecht wordt gemoderniseerd, er is sneller sprake van passend

Nadere informatie

WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT. H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls

WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT. H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls WET WERK EN ZEKERHEID KOMT ER AAN Per 1 januari 2015 is sprake van wijzigingen; Per 1 juli 2015 is sprake van de meest ingrijpende wijzigingen;

Nadere informatie

ABU CAO en WWZ. wijziging ABU CAO. wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet

ABU CAO en WWZ. wijziging ABU CAO. wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet ABU CAO en WWZ DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ handige info wijziging ABU CAO checklist wat betekent dit voor u! wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet Wijziging

Nadere informatie

1 Arbeidsovereenkomst

1 Arbeidsovereenkomst 1 Arbeidsovereenkomst Arbeidsovereenkomst Artikel 7.610 en 7.750 BW Voorwaarden arbeidsovereenkomst Geen duidelijke afspraken Er is een arbeidsovereenkomst als een werknemer met een werkgever overeenkomt

Nadere informatie

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Wet werk en zekerheid Doel van de wetgeving: Het aanpassen van het arbeidsrecht aan veranderende

Nadere informatie

Flexibele contracten

Flexibele contracten Flexibele contracten Tijdelijke arbeidscontracten 1. Oproepcontract 2. Nul- urencontract 3. Min- Max contract Ketenregeling Maximaal 3 )jdelijke contracten Maximaal 3 jaar Is de onderbreking tussen contracten

Nadere informatie

Wanneer heeft werknemer recht op een transitievergoeding?

Wanneer heeft werknemer recht op een transitievergoeding? Transitievergoeding Inhoud Transitievergoeding In het kort...1 Wanneer heeft werknemer recht op een transitievergoeding?...1 Hoe hoog is de transitievergoeding?...1 Hoe berekent u het maandsalaris?...2

Nadere informatie

Verzekering WGA-eigen risicodragers

Verzekering WGA-eigen risicodragers Productwijzer Verzekering WGA-eigen risicodragers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor WGA-eigen risicodragers. WGA betekent Regeling

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide. Welke

Nadere informatie

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Whitepaper: Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Op 10 juni 2014 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) aangenomen. De WWZ beoogt het arbeidsrecht aan te passen aan de veranderende arbeidsverhoudingen in

Nadere informatie

Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)

Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Productwijzer Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID MR. HANS KLOPSTRA www.klopstra.nl j.klopstra@klopstra.nl 0599 650853 06-50505124 WIE ZIJN WIJ. Advocatuur Notariaat Mediators Bedrijfsadviseurs Interimmanagement WIE BEN IK. Hans

Nadere informatie

HR update 2014-2015 Arbeidsrecht nu en straks

HR update 2014-2015 Arbeidsrecht nu en straks HR update 2014-2015 Arbeidsrecht nu en straks In samenwerking met: Deventer, 21 oktober 2014 Agenda 17.15 18.00 Ontvangst 18.00 18.45 Presentatie wijzigingen flexwet 18.45 20.00 Pauze en netwerken met

Nadere informatie

Uitleg Salarisstrook!

Uitleg Salarisstrook! Uitleg Salarisstrook! 1. Salaris: dit is het brutoloon over de gewerkte periode waarop de belastingen en premies nog niet zijn ingehouden. 2. Brutoloon: dit is het loon voor de afdracht van loonbelasting

Nadere informatie

Dossier Wet werk en zekerheid per 01-01-2015

Dossier Wet werk en zekerheid per 01-01-2015 Dossier Wet werk en zekerheid per 01-01-2015 De arbeidsmarkt is de afgelopen decennia sterk veranderd. De nieuwe Wet werk en zekerheid (Wwz) biedt werkgevers en werknemers de mogelijkheid mee te groeien

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Bijeenkomst MOVe Door: Marlies Ferwerda Ellen Metselaar 25 maart 2015 Introductie 2 Wet Werk en Zekerheid Onderwerpen die aan bod komen: Wijzigingen per 1 januari 2015: Proeftijd

Nadere informatie

Dinkla & Dinkla Bedrijfsadviseurs B.V. Seminar / presentatie WWZ

Dinkla & Dinkla Bedrijfsadviseurs B.V. Seminar / presentatie WWZ Dinkla & Dinkla Bedrijfsadviseurs B.V. Seminar / presentatie WWZ Woensdag, 30 september 2015 Stelling "I Iet oude arbeidsrecht belemmerde mij in mijn bedrij fsvoering" FISCOUNT 3 0 De Fiscount Adviesgroep

Nadere informatie

Ontslag na doorstart faillissement

Ontslag na doorstart faillissement Ontslag na doorstart faillissement december 2006 mr De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch kan aansprakelijk worden

Nadere informatie

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen Introductie Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vinden per 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeids-

Nadere informatie

Verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer Verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 3 Wijzigingen flexibele arbeid... 3 1. Proeftijd... 3 2. Aanzegtermijn... 3 3. Concurrentiebeding...

Nadere informatie

Wat verandert er voor u?

Wat verandert er voor u? Whitepaper Wet werk en zekerheid Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet werk en zekerheid legt meer druk op werkgevers. Zo moeten zij werknemers tijdig laten weten dat hun tijdelijk contract afloopt. Ook

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene

Nadere informatie

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers VSZ ASSURADEUREN Informatie voor de werkgever Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding De transitievergoeding Met de invoering van de Wet werk en zekerheid hebben werknemers vanaf 1 juli 2015 bij ontslag recht op een Dit recht geldt ook als een tijdelijk contract niet verlengd wordt. In

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet 1. Inleiding Per 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) in werking getreden. Deze wet heeft tot doel het aantal vangnetters

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Nathalie van Goor

Wet Werk en Zekerheid. Nathalie van Goor Wet Werk en Zekerheid Nathalie van Goor Stand van zaken Wijzigingen per 1 januari 2015: - Concurrentiebeding - Proeftijd - Bepaalde tijd contracten deel 1 - Oproepcontracten deel 1 Wijzigingen per 1 juli

Nadere informatie

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl Werken in de horeca 12 meest gestelde vragen door werknemers INTRODUCTIE Een (bij)baan in de horeca. Sinds april 2014 is er geen horeca CAO, maar wat betekent dat voor jou als werknemer? Je wilt natuurlijk

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet de werkgever betaalt De wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters is een feit. Door deze wet wordt u als werkgever (tot maximaal 12 jaar) financieel verantwoordelijk

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden WIA-excedentverzekering Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken

Bijzondere voorwaarden WIA-excedentverzekering Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Polisvoorwaarden Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Inhoud 1. Wat bedoelen wij met...?...3 2. Over de voorwaarden...3 3. Waarvoor is de verzekering?...3 4. Wanneer

Nadere informatie

Wijzigingen Flexibel werken. Wat verandert er voor u?

Wijzigingen Flexibel werken. Wat verandert er voor u? Wijzigingen Flexibel werken Wat verandert er voor u? WIJZIGINGEN FLEXIBEL ARBEID De nieuwe Wet Werk en Zekerheid heeft als doel medewerkers met een tijdelijk contract beter te beschermen, het ontslagrecht

Nadere informatie

Regionale collega s op weg naar nieuwe arrangementen in samenwerkingen

Regionale collega s op weg naar nieuwe arrangementen in samenwerkingen Regionale collega s op weg naar nieuwe arrangementen in samenwerkingen Leden voor Leden: Bas Hengstmengel (arbeidsrecht) Henk Teunissen (Fysiotherapeuten in Loondienst) Harry Wagemakers Voorzitter RGFHMR

Nadere informatie

Collectieve Inkomensverzekeringen

Collectieve Inkomensverzekeringen Collectieve Inkomensverzekeringen aanleveren gegevens premievaststelling 2015 Informatie voor de werkgever Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd

Nadere informatie