Doorwerken na 65 jaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doorwerken na 65 jaar"

Transcriptie

1 Doorwerken na 65 jaar Team Arbeidsvoorwaarden telefoon: (030) Postbus RM Utrecht website: Inleiding Steeds vaker willen werknemers doorwerken na hun 65 e. Dit kan niet alleen aantrekkelijk zijn voor de werknemer, maar ook voor de werkgever. Iemand van 65 jaar heeft bijvoorbeeld al heel wat werkervaring of kent de plaatselijke situatie erg goed. Dit doorwerken na 65 jaar gebeurt vaak op grond van een contract voor bepaalde tijd. De wettelijke regels rondom contracten voor bepaalde tijd zijn echter ingewikkeld. Toch is het van groot belang om, voordat u een contract aangaat met een werknemer van 65 jaar of ouder, op de hoogte te zijn van deze regels en de do s and dont s, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. In deze brochure wordt in kaart gebracht waar u op moet letten wanneer u een werknemer in dienst neemt van 65 jaar of ouder. Inhoud 1. De werknemer krijgt een contract voor bepaalde tijd en had eerder een contract voor onbepaalde tijd De werknemer had geen werk en gaat vanaf 65 jaar aan de slag ZZP en freelance Sociale zekerheid... 8 Team Arbeidsvoorwaarden Pagina 1 juni 2011

2 1. De werknemer krijgt een contract voor bepaalde tijd en had eerder een contract voor onbepaalde tijd. Normaliter eindigt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege, dat betekent: automatisch zonder dat iemand er iets voor hoeft te doen. In sommige gevallen heeft de wetgever echter een uitzondering gemaakt. Het is denkbaar dat één of meer arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd volgen op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, zeker wanneer het gaat om een werknemer die doorwerkt na zijn 65 e verjaardag. In dat geval eindigt het contract voor bepaalde tijd niet altijd van rechtswege. In een dergelijke situatie bestaan de volgende vijf opties: - Bij onderstaande opties eindigt het contract voor bepaalde tijd van rechtswege. 1 De werknemer zegt het contract voor onbepaalde tijd op. Vervolgens kunnen werkgever en werknemer een contract voor bepaalde tijd sluiten op elk gewenst moment. Dit contract loopt dan van rechtswege af door het verstrijken van de bepaalde termijn. 2. De werkgever wacht na de beëindiging van het contract voor onbepaalde tijd meer dan 3 maanden met en aangaan van een contract voor bepaalde tijd. 1 Dit laatste contract eindigt van rechtswege. Er moet wel rekening gehouden worden met de ketenregeling zoals beschreven in hoofdstuk 2 van deze brochure. 3. Het contract voor onbepaalde tijd wordt door de werkgever opgezegd bij het UWV of ontbonden middels een pro forma procedure. Daarna wordt een contract voor bepaalde tijd aangegaan (het maakt niet uit of dit binnen 3 maanden is of later). Dit contract voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege. Er moet wel rekening gehouden worden met de ketenregeling zoals beschreven in hoofdstuk 2 van deze brochure. - Bij onderstaande opties eindigt het contract voor bepaalde tijd niet van rechtswege. 4. Het contract voor onbepaalde tijd eindigt anders dan door opzegging of ontbinding (bijv. door het bereiken van de leeftijd van 65 jaar of met wederzijds goedvinden). Binnen 3 maanden wordt er een contract voor bepaalde tijd aangegaan. Dit contract eindigt NIET van rechtswege, maar moet uiteindelijk worden opgezegd. De opzegverboden gelden en op de werkgever rust een re-integratieverplichting en een loondoorbetalingsplicht bij ziekte. 5. Het contract voor onbepaalde tijd wordt verlengd zonder dat er iets geregeld wordt. Het contract eindigt NIET nadat de verlengingstermijn is verstreken maar moet uiteindelijk worden opgezegd. De opzegverboden gelden en op de werkgever rust een reintegratieverplichting en een loondoorbetalingsplicht bij ziekte. Wilt u meer gedetailleerde informatie, dan kunt u hieronder verder lezen. 1 De werkgever zou de werknemer kunnen vragen ter overbrugging vrijwilligerswerk te doen, maar voorzichtigheid is hier geboden. Wanneer de werknemer het eindigen van rechtswege van het arbeidscontract volgend op het vrijwilligerswerk aanvecht, staat de werkgever die de wet heeft willen omzeilen over het algemeen niet sterk. Bovendien moet de werkgever uitkijken met het bieden van vrijwilligersvergoedingen etc. om niet de schijn te wekken dat het gaat om een verkapte arbeidsovereenkomst. Om deze redenen is het overeenkomen van vrijwilligerswerk ter overbrugging van de drie maanden niet aan te raden. Team Arbeidsvoorwaarden Pagina 2 juni 2011

3 Einde van rechtswege In de volgende situaties eindigt een contract voor bepaalde tijd, volgend op een contract voor onbepaalde tijd, gewoon van rechtswege (dus zoals normaal, automatisch, zonder dat iemand daar iets voor hoeft te doen): 1. Wanneer tussen een contract voor onbepaalde tijd en het daarop volgende contract voor bepaalde tijd meer dan drie maanden zijn verstreken is er niets aan de hand en eindigt het contract voor bepaalde tijd gewoon van rechtswege (zie voorbeeld 1). 2. Wanneer het contract voor onbepaalde tijd is ontbonden via de rechter of rechtsgeldig is opgezegd (door de werknemer, dan wel de werkgever met inachtneming van de ontslagprocedure) is er niets aan de hand en eindigt het contract voor bepaalde tijd, dat op het contract voor onbepaalde tijd volgt, van rechtswege (dus zoals normaal). Hiervoor maakt het niet uit of het contract voor bepaalde tijd binnen 3 maanden of pas na 3 maanden na beëindiging van het contract voor onbepaalde tijd wordt aangegaan (zie voorbeeld 2). Voorbeeld 1: Meer dan drie maanden tussen onbepaalde en bepaalde tijd Tussen het contract voor onbepaalde tijd en het contract voor bepaalde tijd zit meer dan 3 maanden tijd. Het contract voor bepaalde tijd (het laatste) loopt gewoon van rechtswege af. Voorbeeld 2: Het contract voor onbepaalde tijd is opgezegd dan wel ontbonden Einde door opzegging/ontbinding Het contract voor onbepaalde tijd is opgezegd dan wel ontbonden. Het contract voor bepaalde tijd eindigt gewoon van rechtswege, ook als deze is aangegaan binnen drie maanden na het eindigen van het contract voor onbepaalde tijd. Geen einde van rechtswege, maar opzegging noodzakelijk In de volgende situatie is, om het laatste contract voor bepaalde tijd volgend op een contract voor onbepaalde tijd te beëindigen, voorafgaande opzegging nodig: a. de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is niet geëindigd door rechtsgeldige opzegging (door de werknemer dan wel de werkgever met inachtneming van de ontslagprocedure) of ontbinding (door de kantonrechter); én b. het contract voor bepaalde tijd is binnen drie maanden na beëindiging van het contract voor onbepaalde tijd aangegaan. (zie voorbeeld 3) Team Arbeidsvoorwaarden Pagina 3 juni 2011

4 Voorbeeld 3: Het contract voor onbepaalde tijd is met wederzijds goedvinden (bijv. door gebruik van een vaststellingsovereenkomst) geëindigd of door bereiken van 65-jarige leeftijd en binnen 3 maanden opgevolgd. Einde met wederzijds goedvinden / automatisch bij bereiken 65 jaar Het contract voor onbepaalde tijd is geëindigd met wederzijds goedvinden of omdat de werknemer 65 jaar is geworden (dus niet door opzegging of ontbinding!) Het contract voor bepaalde tijd vangt aan binnen drie maanden na het einde van het contract voor onbepaalde tijd. Het contract voor bepaalde tijd eindigt niet van rechtswege, maar moet, om het te beëindigen, worden opgezegd door werknemer dan wel werkgever. 2. De werknemer had geen werk en gaat vanaf 65 jaar aan de slag De werkgever kan de werknemer een contract voor bepaalde of voor onbepaalde tijd geven. Wanneer er gekozen wordt voor een contract voor onbepaalde tijd, dan loopt dit contract niet van rechtswege af, maar moet het actief beëindigd worden door middel van één van de beëindigingswegen die beschreven staan in de brochure Beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Een contract voor bepaalde tijd loopt normaliter van rechtswege af wanneer de tijd is verstreken waarvoor het contract is aangegaan (dus: automatisch zonder dat iemand er iets voor hoeft te doen). In de wet zijn hier echter uitzonderingen op gemaakt. Hierboven is de situatie al besproken waarin een contract voor onbepaalde tijd wordt opgevolgd door een contract voor bepaalde tijd. Daarnaast zijn er in de wet ter bescherming van de werknemer regels opgenomen tegen zogenaamde draaideurconstructies en tegen ontduiking van het ontslagrecht. Door deze regels kan een contract voor bepaalde tijd op een gegeven moment automatisch overgaan in een contract voor onbepaalde tijd. Om te voorkomen dat een werkgever gebonden is aan een contract voor onbepaalde tijd terwijl hij in de veronderstelling was een contract voor bepaalde tijd te zijn overeengekomen, wordt aan het aanbieden van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in de Arbeidsvoorwaardenregeling PKN aan regels gebonden. Wettelijke hoofdregels Er zijn twee wettelijke hoofdregels 1. In een keten van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd waarin de overeenkomsten elkaar opvolgen met tussenpozen van niet meer dan 3 maanden geldt de vierde overeenkomst als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (zie voorbeeld A en voorbeeld B). Team Arbeidsvoorwaarden Pagina 4 juni 2011

5 2. In een keten van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd waarin de overeenkomsten elkaar opvolgen met tussenpozen van niet meer dan 3 maanden en de keten (arbeidsovereenkomsten + tussenpozen) de overschrijdt, geldt vanaf de dag van overschrijding de laatste arbeidsovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd (zie voorbeeld C, voorbeeld D en voorbeeld E). Voorbeeld A: Vierde contract en tussenpozen van niet meer dan 3 maanden: Het vierde contract geldt als aangegaan voor onbepaalde tijd en eindigt niet van rechtswege op het beoogde tijdstip. Voorbeeld B: Vierde contract en tussenpo(o)(s)(zen) van meer dan 3 maanden: Het vierde contract loopt gewoon van rechtswege af op het beoogde tijdstip omdat tussen twee contracten in de keten meer dan 3 maanden verstreken waren. Voorbeeld C: Geen overschrijding van Drie jaarcontracten volgen elkaar direct achter elkaar op en overschrijden tezamen niet de. Het laatste contract loopt van rechtswege af na een jaar. Voorbeeld D: Overschrijding van Drie jaarcontracten volgen elkaar op. Tussen het tweede en derde jaarcontract zit een periode van 1 maand. De keten (incl. tussenpoos van 1 maand tussen de laatste twee contracten) overschrijdt de. Het laatste contract geldt als aangegaan voor onbepaalde tijd en loopt niet van rechtswege af op het beoogde tijdstip. Team Arbeidsvoorwaarden Pagina 5 juni 2011

6 Voorbeeld E: Overschrijding van Een jaarcontract wordt opgevolgd door een contract voor 2 jaar, met een tussenpoos van 3 maanden. De keten (incl. tussenpoos van 3 maanden tussen de contracten) overschrijdt de. Het laatste contract geldt als aangegaan voor onbepaalde tijd en loopt niet van rechtswege af op het beoogde tijdstip. Wettelijke uitzonderingen 1 Een arbeidsovereenkomst die is aangegaan voor niet meer dan 3 maanden en die direct volgt op een arbeidsovereenkomst voor of langer, geldt niet als aangegaan voor onbepaalde tijd (zie voorbeeld F, voorbeeld G en voorbeeld H). 2 Een voor de werknemer voordeliger regeling mag getroffen worden 3 Een voor de werknemer nadeliger regeling mag alleen toegepast worden indien deze regeling is neergelegd in een cao of in een regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan. Voorbeeld F: Een contract voor 3 jaar wordt eenmalig met 3 maanden verlengd, direct volgend op en eerste contract De eenmalige verlenging geldt niet als aangegaan voor onbepaalde tijd. Na het verstrijken van de 3 maanden eindigt het contract van rechtswege. Voorbeeld G: Een contract voor meer dan 3 jaar wordt eenmalig met 3 maanden verlengd, direct volgend op en eerste contract De eenmalige verlenging geldt niet als aangegaan voor onbepaalde tijd. Na het verstrijken van de 3 maanden eindigt het contract van rechtswege. Team Arbeidsvoorwaarden Pagina 6 juni 2011

7 Voorbeeld H: Een contract voor 3 jaar wordt eenmalig met 3 maanden verlengd, maar niet direct volgend op en eerste contract De eenmalige verlenging geldt als aangegaan voor onbepaalde tijd. Na het verstrijken van de 3 maanden eindigt het contract niet van rechtswege. Hierboven zijn de wettelijke grenzen en consequenties beschreven. De arbeidsvoorwaardenregeling PKN stelt nadere regels. PKN Hoofdregel De Arbeidsvoorwaardenregeling PKN stelt als hoofdregel dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor maximaal 1 jaar mag worden aangegaan (artikel 5 lid 1). De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (1 jaar) mag worden verlengd, maar dan moet wel rekening gehouden worden met de wettelijke regels zoals hierboven staan vermeld (artikel 5 lid 3). De keten mag dus niet langer zijn dan of meer dan 3 opvolgende arbeidsovereenkomsten bevatten (ervan uitgaand dat de werkgever geen contract voor onbepaalde tijd aan wil bieden). PKN Uitzonderingen op contract bepaalde tijd voor MAXIMAAL 1 JAAR a. Wanneer een werknemer in dienst wordt genomen ter vervanging van een andere werknemer die afwezig is vanwege opleiding, ziekte, onbetaald verlof, de vervulling van de militaire dienstplicht of tewerkstelling als gewetensbezwaarde militaire dienst kan er een arbeidsovereenkomst voor maximaal 3 jaar worden aangegaan. Dit contract mag eenmalig en direct aansluitend verlengd worden voor maximaal 3 maanden. b. Wanneer de te verrichten werkzaamheden van tijdelijke aard zijn, is de duur van de arbeidsovereenkomst gelijk aan de duur van de overeengekomen werkzaamheden. In dit verband valt onder andere te denken aan werkzaamheden die verbonden zijn aan een project. c. De duur van de arbeidsovereenkomst kan gerelateerd worden aan de financiering van de te verrichten werkzaamheden, wanneer die financiering tijdelijk is. d. In geval van samenloop van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een stage- of leerovereenkomst, wordt de arbeidsovereenkomst aangegaan voor maximaal de duur van die stage- of leerovereenkomst. e. Wanneer een werknemer in dienst wordt genomen ter vervanging van een andere werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die afwezig is wegens de uitvoering van een project met een tijdelijke financiering, kan met hem een arbeidsovereenkomst worden aangegaan voor de duur van het project waar de andere werknemer aan werkt. Team Arbeidsvoorwaarden Pagina 7 juni 2011

8 f. Als laatste mag worden afgeweken van de hoofdregel indien een werknemer als kerkelijk werker in pastorale arbeid benoemd wordt in een vacante gemeente. Wanneer er sprake is van een van hierboven onder b tot en met f opgesomde uitzonderingen mag de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor langer dan 1 jaar worden aangegaan. Verlenging van een dergelijk contract is op grond van de Arbeidsvoorwaardenregeling PKN echter niet mogelijk. 3 ZZP en freelance Wanneer een werknemer na zijn 65 e doorwerkt in dezelfde functie is een ZZP of freelanceconstructie om onder de nadelen voor de werkgever uit te komen geen mogelijk constructie. Dit komt omdat er een rechtsvermoeden van een arbeidsovereenkomst bestaat, dus de werknemer -is in dienst -ontvangt loon -staat in een gezagsverhouding Een label ZZP/freelance verandert niets aan de feitelijke situatie. Mochten er dus problemen ontstaan rondom ziekte o.i.d. dan zal de werkgever de persoon in kwestie gewoon moeten behandelen als een werknemer met alle rechten van dien. 4 Sociale zekerheid De verplichtingen van de werkgever bij ziekte van een werknemer bestaan ook als de werknemer 65 jaar of ouder is. De werkgever moet zich dus houden aan de loondoorbetalingsplicht en de re-integratieverplichting bij ziekte, zolang de arbeidsovereenkomst voortduurt. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de bepaalde tijd. Voor het beëindigen van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd is een vaststellingsovereenkomst, ontbinding of opzegging. Het opzegverbod tijdens ziekte geldt ook ten aanzien van werknemers van 65 jaar of ouder. De kantonrechter is niet gehouden aan de ontslagverboden, maar zal er altijd rekening mee houden, waardoor een ontbindingsverzoek in de regel afgewezen zal worden wanneer het verzoek verband houdt met een opzegverbod. Met betrekking tot werknemersverzekeringen (WW, ZW, WIA) geldt een verzekeringsplicht tot 65 jaar. Werknemers van 65 jaar of ouder vallen buiten de personenkring van de werknemersverzekeringen en de Toeslagenwet. Zij betalen geen premies aan werknemersverzekeringen. Met betrekking tot de volksverzekeringen (AOW, Anw, AWBZ) geldt een verzekerings- en premieplicht voor alle ingezetenen. Vanaf 65 jaar vervalt echter de verzekeringsplicht voor de AOW en dus betaalt de 65+er geen AOW premie meer. Wel blijft de werknemer van 65 jaar of ouder de Anw- en AWBZ-premie betalen. Team Arbeidsvoorwaarden Pagina 8 juni 2011

9 Het recht op een AOW-uitkering ontstaat op de 65 e verjaardag. Na 65 jaar kan de werknemer tegelijkertijd een AOW-uitkering en arbeidsinkomen ontvangen. Iemand van 65 jaar of ouder wiens partner overlijdt, heeft geen recht op een Anwnabestaandenuitkering. Met betrekking tot de ziektekostenverzekering is van belang dat in de Zorgverzekeringswet de leeftijd van 65 jaar geen rol speelt bij de verzekeringsplicht en de aanspraken. De werkgeversbijdrage geldt ook over het loon van een werknemer van 65+. Een 65-plusser die vanwege een zeer lage AOW-uitkering een aanvullende bijstandsuitkering ontvangt, heeft volgens de Wet Werk en Bijstand (WWB) geen sollicitatieplicht. Als deze persoon tegen loon gaat werken, zal dit loon met de bijstandsuitkering verrekend worden voor zover er op grond van de WWB geen vrijlatingregeling van toepassing is. Team Arbeidsvoorwaarden Pagina 9 juni 2011

De gevolgen van doorwerken na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd

De gevolgen van doorwerken na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd De gevolgen van doorwerken na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd In deze notitie wordt informatie verstrekt in het geval de werknemer van 65 jaar en ouder wil blijven doorwerken bij zijn

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

Het ontslagrecht per 1 juli 2015

Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Noordam Advocatuur mr. dr. A.J. Noordam Het Europese en Nederlandse arbeidsrecht biedt in grote mate bescherming aan de werknemer. Met name het ontslag van werknemers is

Nadere informatie

FACTSHEET Arbeid & Recht

FACTSHEET Arbeid & Recht Laatst update: 17 maart 2016 Factsheet: Waarmee moet u als WENb/WWb-werkgever rekening houden bij het in dienst houden of nemen van een AOW-gerechtigde? (Door)werken na de AOW-gerechtigde leeftijd Vanaf

Nadere informatie

Werken na het bereiken. gerechtigde leeftijd. het bereiken. leeftijd. Deze brochure is een samenwerkingsproduct van:

Werken na het bereiken. gerechtigde leeftijd. het bereiken. leeftijd. Deze brochure is een samenwerkingsproduct van: Werken na Werken na het bereiken het bereiken van de van de pensioenpensioengerechtigde gerechtigde leeftijd leeftijd Deze brochure is een samenwerkingsproduct van: Inleiding Werken na het bereiken van

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Brigit van de Ven & Femia van Wijk Naam Datum Op de agenda Flexibele arbeid Ketenregeling Opvolgend werkgeverschap Risicoregeling Ontslagrecht Route Transitievergoeding Ketenregeling

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wijzigt de regels in het flexrecht, het ontslagrecht en de regels rondom de WW. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de wijzigingen welke

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Op 1 juli 2015 treedt het tweede deel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking. Het ontslagrecht wordt gemoderniseerd, er is sneller sprake van passend

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige

Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige Wet werk en zekerheid: Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige Door Mr. Patrice Hoogeveen Inleiding Met datum d.d. 10 juni 2014 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 De plannen om het arbeidsrecht te hervormen gaan nu concrete vormen aannemen. De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werk

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de AOW-gerechtigde werknemer. Arbeidsgerechtelijke gevolgen van doorwerken

Veelgestelde vragen over de AOW-gerechtigde werknemer. Arbeidsgerechtelijke gevolgen van doorwerken Veelgestelde vragen over de Arbeidsgerechtelijke gevolgen van doorwerken Doorwerken Een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt kan besluiten om te stoppen met werken, maar u mag hem ook in dienst

Nadere informatie

DOORWERKEN NA AOW-LEEFTIJD. Mr. Eveline Buyink 11 september 2014

DOORWERKEN NA AOW-LEEFTIJD. Mr. Eveline Buyink 11 september 2014 DOORWERKEN NA AOW-LEEFTIJD Mr. Eveline Buyink 11 september 2014 ONDERWERPEN: 1. WWZ en pensioenontslag 2. Pensioen: van 65 naar 67 3. Pensioenontslagbeding 4. Ragetlie 5. WGBL 6. Tips voor doorwerken na

Nadere informatie

ONTBIJTLEZING VERANDERINGEN IN HET ARBEIDSRECHT WEET HOE HET ZIT

ONTBIJTLEZING VERANDERINGEN IN HET ARBEIDSRECHT WEET HOE HET ZIT ONTBIJTLEZING VERANDERINGEN IN HET ARBEIDSRECHT WEET HOE HET ZIT door Sven Johansen DOEL VAN DE ONTBIJTLEZING Inzicht verschaffen in de belangrijkste wijzigingen in het arbeidsrecht in 2015. (dat zijn

Nadere informatie

Doorwerken na je AOW, ja graag

Doorwerken na je AOW, ja graag Doorwerken na je AOW, ja graag De Algemene Ouderdomswet Eerste volksverzekering Een basispensioen Ingevoerd in 1957 AOW uitgaven: In 1957: 2,4% van het BBP In 2014: 5,6% van het BBP Totale uitgaven in

Nadere informatie

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD Hoofdlijnen en wetenswaardigheden Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Vanaf 1 januari 2015 Aanzegplicht vanaf 1 januari 2015 De werkgever is verplicht vanaf 1

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 1. Proeftijd Een proeftijd bij een arbeidsovereenkomst voor zes maanden of korter is nietig. Hiervan kan niet bij cao worden afgeweken. Bij een arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is in werking getreden op 1 januari 2015 en geldt uitsluitend voor het bijzonder onderwijs. Een aantal wijzigingen is al in werking getreden. De belangrijkste

Nadere informatie

Uitwerkingen proeftijd en concurrentiebeding

Uitwerkingen proeftijd en concurrentiebeding proeftijd en concurrentiebeding Antwoord 1 In casu is een arbeidsovereenkomst tussen Gert en Plas tot stand gekomen met een proeftijd van twee maanden. Indien een proeftijd is bedongen conform artikel

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door

Wet Werk en Zekerheid. De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door Wet Werk en Zekerheid De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door WAT VERANDERT ER? WAAR KUN/MOET JE OP LETTEN? Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 1 januari 2015: Geen proeftijd voor

Nadere informatie

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD Hoofdlijnen en wetenswaardigheden Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Vanaf 1 juli 2015 Ketenregeling per 1 juli 2015 Maximale keten van tijdelijke (flex)contracten*:

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid (WWZ) Ronald Veldman

Wet werk en zekerheid (WWZ) Ronald Veldman Wet werk en zekerheid (WWZ) Ronald Veldman Wet werk en zekerheid (WWZ) Waar gaan we het over hebben? Belangrijkste wijzigingen Actuele ontwikkelingen Wat betekent dit voor uw vereniging? Doel van de WWZ

Nadere informatie

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Actualiteiten arbeidsrecht (33 818) Het nieuwe ontslagrecht Tim de Klerck Waar gaan we het over hebben? Waarom een hervorming van het ontslagrecht? Vernieuwing ontslagrecht

Nadere informatie

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Bescherming van flexwerkers. Jaargang 19 (2014) november nr. 234

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Bescherming van flexwerkers. Jaargang 19 (2014) november nr. 234 In deze uitgave: Jaargang 19 (2014) november nr. 234 Arbeidsrecht Actueel Bescherming van flexwerkers Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd Proeftijd Concurrentiebeding Uitzendbeding Nulurencontracten

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in vogelvlucht

Wet werk en zekerheid in vogelvlucht Wet werk en zekerheid in vogelvlucht en per 1 januari/februari 2015 Concurrentiebeding In arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kan geen concurrentiebeding meer worden opgenomen, tenzij de werkgever

Nadere informatie

Artikel 7: 610b B.W. Artikel 7: 628a B.W.

Artikel 7: 610b B.W. Artikel 7: 628a B.W. TER INFORMATIE RELEVANTE BEPALINGEN VAN HET BOEK 7 VAN HET B.W. BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMST ALSMEDE ARTIKEL 6 VAN HET BBA 1945 Hieronder zijn opgenomen een aantal relevante bepalingen van boek 7

Nadere informatie

Welkom op de workshop

Welkom op de workshop Werken mét Zekerheid Welkom op de workshop Werken mét Zekerheid 9-6-2015 1 Werken mét Zekerheid Programma Flexwet en Paneldiscussie Pauze Ontslag en Paneldiscussie 9-6-2015 2 Werken mét Zekerheid Doel

Nadere informatie

Nieuwsbrief, december 2014

Nieuwsbrief, december 2014 Nieuwsbrief, december 2014 Wijzigingen arbeidsrecht in 2015 Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid wordt het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd. De wijzigingen hebben gevolgen voor het bestaande

Nadere informatie

Actualiteiten WWZ. Recente rechtspraak

Actualiteiten WWZ. Recente rechtspraak Actualiteiten WWZ Recente rechtspraak Recente rechtspraak VERGOEDINGEN - Naast transitievergoeding en billijke vergoeding geen ruimte voor een aanvullende vergoeding. Als partijen een aanvullende vergoeding

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Nathalie van Goor

Wet Werk en Zekerheid. Nathalie van Goor Wet Werk en Zekerheid Nathalie van Goor Stand van zaken Wijzigingen per 1 januari 2015: - Concurrentiebeding - Proeftijd - Bepaalde tijd contracten deel 1 - Oproepcontracten deel 1 Wijzigingen per 1 juli

Nadere informatie

DE WET WERK EN ZEKERHEID. Ron Andriessen, Joris Engelsma en Saskia Boonstra

DE WET WERK EN ZEKERHEID. Ron Andriessen, Joris Engelsma en Saskia Boonstra DE WET WERK EN ZEKERHEID Ron Andriessen, Joris Engelsma en Saskia Boonstra Ontbijtbijeenkomst september 2014 2 De belangrijkste wijzigingen binnen het arbeidsrecht betreffen: 1. flexibele arbeid; 2. het

Nadere informatie

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Whitepaper: Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Op 10 juni 2014 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) aangenomen. De WWZ beoogt het arbeidsrecht aan te passen aan de veranderende arbeidsverhoudingen in

Nadere informatie

De nieuwe Wet Werk & Zekerheid Werkgevers opgelet!

De nieuwe Wet Werk & Zekerheid Werkgevers opgelet! De nieuwe Wet Werk & Zekerheid Werkgevers opgelet! Vanaf 1 januari 2015 zal het arbeidsrecht op een groot aantal onderdelen wijzigen. Vooral voor werkgevers is het van cruciaal belang om exact te weten

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Ingangsdatum 1 januari 2015 Concurrentiebeding Concurrentiebeding (zonder nadere motivering) is mogelijk in arbeidscontracten voor bepaalde en onbepaalde tijd. In bepaalde tijd contracten

Nadere informatie

RELEVANTE BEPALINGEN VAN HET BOEK 7 VAN HET B.W. BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMST ALSMEDE ARTIKEL 6 VAN HET BBA 1945

RELEVANTE BEPALINGEN VAN HET BOEK 7 VAN HET B.W. BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMST ALSMEDE ARTIKEL 6 VAN HET BBA 1945 TER INFORMATIE RELEVANTE BEPALINGEN VAN HET BOEK 7 VAN HET B.W. BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMST ALSMEDE ARTIKEL 6 VAN HET BBA 1945 Hieronder zijn opgenomen een aantal relevante bepalingen van boek 7

Nadere informatie

De Wet werk en zekerheid (33 818)

De Wet werk en zekerheid (33 818) De Wet werk en zekerheid (33 818) Naar een ander ontslagrecht: meer werk, meer zekerheid? AIAS 12 juni 2014 Prof. dr. Ronald M. Beltzer De aanleiding Ontslagrecht is te politiek beladen, maar heeft weinig

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen arbeidsrecht 1 juli 2015 Inleiding Kort overzicht van de wijzigingen per 1 januari 2015 Wijzigingen per 1 juli 2015 Ketenregeling Ontslagrecht Payrolling 2 1 Overzicht

Nadere informatie

Arbeidsrecht, invoeringsdatum 1 januari 2015:

Arbeidsrecht, invoeringsdatum 1 januari 2015: Geachte relatie, Het afgelopen jaar is er al veel gesproken over de kabinetsplannen om het arbeidsrecht, het ontslagrecht en de WW aan te passen. Inmiddels is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen door de

Nadere informatie

Data inwerkingtreding. Proeftijd. Overzicht wijzigingen 1-1-2015. Wijzigingen arbeidsrecht 5-12-2014

Data inwerkingtreding. Proeftijd. Overzicht wijzigingen 1-1-2015. Wijzigingen arbeidsrecht 5-12-2014 Data inwerkingtreding 1 januari 2015 1 juli 2015 1 januari 2016 Wijzigingen arbeidsrecht Bepalingen gericht op de versterking van de positie van flexibele arbeiders Nieuwe ketenregeling Herziening ontslagrecht

Nadere informatie

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract.

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract. Het nieuwe arbeidsrecht en ontslagrecht 2015 (De Wet Werk en Zekerheid voor werknemers) In 2015 is en wordt het arbeidsrecht en ontslagrecht ingrijpend veranderd. De nieuwe wetgeving is gericht op arbeidsmobiliteit.

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Nathalie van Goor Arbeidsrecht jurist Stand van zaken Wijzigingen per 1 januari 2015: Concurrentiebeding Proeftijd Bepaalde tijd contracten deel 1 Oproepcontracten deel 1 Wijzigingen

Nadere informatie

Analyse Wet werk en zekerheid door ABU

Analyse Wet werk en zekerheid door ABU Analyse Wet werk en zekerheid door ABU De Wet werk en zekerheid is afgelopen vrijdag 29 november bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is het wetsvoorstel ook openbaar geworden. Hieronder kunt u een link

Nadere informatie

Ontbijtsessie. Wet Werk en Zekerheid

Ontbijtsessie. Wet Werk en Zekerheid Ontbijtsessie Wet Werk en Zekerheid 1 juli 2015 mr. Anne-Marie Dijkhorst 1 Doelstellingen wet A. MEER INSIDERS, MINDER OUTSIDERS: DE AANPASSINGEN VAN DE FLEXBEPALINGEN B. ONTSLAGRECHT EENVOUDIGER, SNELLER,

Nadere informatie

Whitepaper Wet werk en zekerheid

Whitepaper Wet werk en zekerheid Whitepaper Wet werk en zekerheid Als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid staat u als directeur of bestuur een aantal ingrijpende veranderingen te wachten, onder meer ten aanzien van het ontslagrecht, sociale

Nadere informatie

Infokaart. Flexwet. voor en door professionals. Een product van De Unie

Infokaart. Flexwet. voor en door professionals. Een product van De Unie Infokaart voor en door professionals Flexwet Een product van De Unie De Wet Flexibiliteit en Zekerheid (Flexwet) is indertijd ingesteld met als doel: de werkgever de mogelijkheid te bieden meer flexibiliteit

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Zoals u wellicht in diverse media heeft vernomen, is de Wet werk en zekerheid (WWZ) een feit. Het doel van de WWZ is enerzijds het voorkomen dat mensen langdurig en onvrijwillig worden

Nadere informatie

Nieuwsbrief Arbeidsrecht

Nieuwsbrief Arbeidsrecht September 2014 Nieuwsbrief Arbeidsrecht Implementatie Wet Werk en Zekerheid De Wet Werk en Zekerheid (WWZ), die op 10 juni jl. door de Eerste Kamer is aangenomen, brengt ingrijpende veranderingen op het

Nadere informatie

Uitzenden van 65-plussers Wat zijn de specifieke regelingen?

Uitzenden van 65-plussers Wat zijn de specifieke regelingen? Uitzenden van 65-plussers Wat zijn de specifieke regelingen? Het CBS voorspelt dat binnen vijf jaar de groep 65-plussers zal stijgen met 400.000 personen, de groep 65-70-jarigen zal met 210.000 personen

Nadere informatie

I De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is van kracht

I De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is van kracht I De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is van kracht De WWZ is niet zonder slag of stoot ontvangen door vele werkgevers, werknemers, juristen en andere belanghebbenden. Administratief dienen werkgevers de nodige

Nadere informatie

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden?

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Op 18 februari 2014 is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Op internet zijn veel plukjes informatie te vinden. Hieronder volgt een overzicht van

Nadere informatie

Arbeidsrechtseminar 2014

Arbeidsrechtseminar 2014 Arbeidsrechtseminar 2014 Toekomstig arbeids- en ontslagrecht Hayat Barrahmun en Manon Maarschalkerweerd 25 november 2014 1 Belangrijke hervormingen Ondermeer: Motiveringsplicht bij concurrentiebeding in

Nadere informatie

II Het dienstverband

II Het dienstverband II Het dienstverband Voorwaarden De onderwerpen in dit boek hebben betrekking op de situaties waarbij er sprake is van een - tijdelijk of vast - dienstverband. Er is sprake van een dienstverband als er

Nadere informatie

De Wet Werk en Zekerheid in vogelvlucht NCD Avondcollege

De Wet Werk en Zekerheid in vogelvlucht NCD Avondcollege De Wet Werk en Zekerheid in vogelvlucht NCD Avondcollege 11 Februari 2015 Loyens & Loeff N.V. Door: Edith Franssen Plan van behandeling Proeftijd en concurrentiebeding Aanzegplicht Oproepcontracten Ketenregeling

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid: / wijzigingen en praktische tips

Wet Werk en Zekerheid: / wijzigingen en praktische tips MARKTGEBIEDEN Bouw Haven en Logistiek Zorg Cleantech Kantoor Rotterdam Telefoon: +31 (0)10 241 88 00 Rotterdam@tenholternoordam.nl Kantoor Dordrecht Telefoon: +31 (0)78 633 11 11 Dordrecht@tenholternoordam.nl

Nadere informatie

Toelichting model nulurenovereenkomst

Toelichting model nulurenovereenkomst Toelichting model nulurenovereenkomst Hieronder treft u de toelichting op het model nulurenovereenkomst aan. Dit model kunt u gebruiken als u de CAO W&MD toepast en kunt u aan uw concrete situatie aanpassen.

Nadere informatie

Rechten en plichten zijn als palmbomen die slechts vruchten dragen wanneer zij naast elkaar groeien.

Rechten en plichten zijn als palmbomen die slechts vruchten dragen wanneer zij naast elkaar groeien. 5. Werknemer en ontslag De werknemer is in het algemeen verplicht al datgene te doen en na te laten, wat een goed werknemer in gelijke omstandigheden behoort te doen en na te laten. B.W. artikel 1615d

Nadere informatie

Voorlichting Wet Werk en Zekerheid

Voorlichting Wet Werk en Zekerheid Voorlichting Wet Werk en Zekerheid Platformbijeenkomsten, najaar 2014 René Tromp Wille-Anne van t Zelfde Inhoud Wijziging flexrecht Wijziging ontslagrecht Deel 1 Wijziging flexrecht Aanzegtermijn Werkgever

Nadere informatie

Per 2015 mag er geen proeftijd meer worden opgenomen in arbeidsovereenkomsten met een looptijd tot en met zes maanden.

Per 2015 mag er geen proeftijd meer worden opgenomen in arbeidsovereenkomsten met een looptijd tot en met zes maanden. Het nieuwe arbeidsrecht en ontslagrecht 2015 (De Wet Werk en Zekerheid voor werkgevers) In 2015 is en wordt het arbeidsrecht en ontslagrecht ingrijpend veranderd. De nieuwe wetgeving is gericht op arbeidsmobiliteit.

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding De transitievergoeding Met de invoering van de Wet werk en zekerheid hebben werknemers vanaf 1 juli 2015 bij ontslag recht op een Dit recht geldt ook als een tijdelijk contract niet verlengd wordt. In

Nadere informatie

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid Whitepaper Wet Werk en Zekerheid Flexwerk: wijzigingen per 1 januari 2015 In een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 maanden of korter is geen proeftijd meer toegestaan. In een arbeidsovereenkomst voor

Nadere informatie

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden 2 Wet Werk en Zekerheid Ingrijpende wijzigingen in de regels voor het aangaan en opstellen van arbeidsovereenkomsten Ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (grootste wijziging sinds WO II) Samenloop met Cao Recreatie en Cao Dagrecreatie

Wet Werk en Zekerheid (grootste wijziging sinds WO II) Samenloop met Cao Recreatie en Cao Dagrecreatie Wet Werk en Zekerheid (grootste wijziging sinds WO II) 1. flexibele arbeid 2. ontslagrecht 3. werkloosheidswet Samenloop met Cao Recreatie en Cao Dagrecreatie 1 Achtergrond en historie BW/Arbeidsrecht:

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding De transitievergoeding Met de invoering van de Wet werk en zekerheid hebben werknemers vanaf 1 juli 2015 bij ontslag recht op een Dit recht geldt ook als een tijdelijk contract niet verlengd wordt. In

Nadere informatie

AOW, (door)werken en pensioen

AOW, (door)werken en pensioen AOW, (door)werken en pensioen Inleiding De AOW'er staat in de schijnwerpers. Aan de wijzen waarop de arbeidsovereenkomst met de (bijna) AOW-gerechtigde werknemer kan worden beëindigd c.q. kan eindigen

Nadere informatie

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen Introductie Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vinden per 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeids-

Nadere informatie

Analyse maatregelen in Wet werk en zekerheid 5 december 2013

Analyse maatregelen in Wet werk en zekerheid 5 december 2013 Analyse maatregelen in Wet werk en zekerheid 5 december 2013 Flexbepalingen Aanscherping ketenbepaling van artikel 7:668a BW en beperking afwijking bij CAO De 3x3 regel wordt aangepast. In de nieuwe wet

Nadere informatie

Ontslag en flexibiliteit in 2015. UWV werkgeverscongressen 2014 Esther Dik/Alfons Kouwenhoven 19 november 2014

Ontslag en flexibiliteit in 2015. UWV werkgeverscongressen 2014 Esther Dik/Alfons Kouwenhoven 19 november 2014 Ontslag en flexibiliteit in 2015 UWV werkgeverscongressen 2014 Esther Dik/Alfons Kouwenhoven 19 november 2014 Programma Inleiding Wet werk en zekerheid (Wwz) Arbeidsrecht/flexrecht Ontslagrecht Transitievergoeding

Nadere informatie

Voorstellen cao Houthandel. Uitwerking Sociaal Akkoord

Voorstellen cao Houthandel. Uitwerking Sociaal Akkoord Voorstellen cao Houthandel Uitwerking Sociaal Akkoord In 2013 hebben werkgevers en werknemers op centraal niveau afspraken gemaakt in het Sociaal Akkoord. De koepelorganisatie waarvan de VVNH lid is (NVG/VNO),

Nadere informatie

Q&A Wet Werk en Zekerheid

Q&A Wet Werk en Zekerheid Q&A Wet Werk en Zekerheid 1. Wet Werk en Zekerheid 2. Communicatie richting verenigingen 3. Verenigingen 4. Vanaf 1 juli 2015: Aanpassingen flexibele contracten 5. Vanaf 1 juli 2015: Ontslagrecht 6. Vanaf

Nadere informatie

Mijn oproepkracht is ziek. Wat betekent dit?

Mijn oproepkracht is ziek. Wat betekent dit? uwv.nl werk.nl Mijn oproepkracht is ziek. Wat betekent dit? Informatie voor werkgevers over recht op loon of Ziektewet-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het

Nadere informatie

Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid. Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid. Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Diplomalijn Examen Juridisch Niveau mbo 4 Versie 1.0 Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op 28-08-2012 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid Bestuur Nederlandse Associatie

Nadere informatie

Voorwaarden: Arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd > 24 maanden Geëindigd of niet voortgezet :

Voorwaarden: Arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd > 24 maanden Geëindigd of niet voortgezet : Voorwaarden: Arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd > 24 maanden Geëindigd of niet voortgezet : o Op initiatief van de werkgever, of o Op initiatief van de werknemer als gevolg van ernstig verwijtbaar

Nadere informatie

Ontslag en arbeidsongeschiktheid; vakantie en arbeidsongeschiktheid

Ontslag en arbeidsongeschiktheid; vakantie en arbeidsongeschiktheid Ontslag en arbeidsongeschiktheid; vakantie en arbeidsongeschiktheid mr. A.M. (Sanne) Wuisman advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013)

Nadere informatie

ONTSLAGRECHT VERNIEUWD. 5 februari 2014 Richard Geurts Annemarie van Woudenberg

ONTSLAGRECHT VERNIEUWD. 5 februari 2014 Richard Geurts Annemarie van Woudenberg ONTSLAGRECHT VERNIEUWD 5 februari 2014 Richard Geurts Annemarie van Woudenberg Wijzigingen Wetgeving 1-1-2014: - Verhoging AOW-leeftijd: 65 jaar en 2 maanden - Afschaffing stamrechtvrijstelling: ontslagvergoeding

Nadere informatie

1 Arbeidsovereenkomst

1 Arbeidsovereenkomst 1 Arbeidsovereenkomst Arbeidsovereenkomst Artikel 7.610 en 7.750 BW Voorwaarden arbeidsovereenkomst Geen duidelijke afspraken Er is een arbeidsovereenkomst als een werknemer met een werkgever overeenkomt

Nadere informatie

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België Inhoud Van welk land is het arbeidsrecht van toepassing? 2 Waar moet u rekening mee houden? 3 Ontslagrecht 3 Concurrentiebeding 5 Minimumloon

Nadere informatie

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer aan de volgende drie voorwaarden is voldaan:

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer aan de volgende drie voorwaarden is voldaan: Arbeidsovereenkomst Na het arbeidsvoorwaardengesprek stelt een werkgever meestal een arbeidsovereenkomst op. Klakkeloos ondertekenen is niet verstandig. Wat houdt een arbeidsovereenkomst in en wat hoort

Nadere informatie

Arbeidsrecht. wijziging Wet Werk en Zekerheid. Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ

Arbeidsrecht. wijziging Wet Werk en Zekerheid. Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ Arbeidsrecht DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ wijziging Wet Werk en Zekerheid Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet Als de wet wordt aangenomen in de Eerste Kamer worden de wijzigingen op de

Nadere informatie

DE WET WERK EN ZEKERHEID IN EEN NOTENDOP

DE WET WERK EN ZEKERHEID IN EEN NOTENDOP DE WET WERK EN ZEKERHEID IN EEN NOTENDOP 1. PROEFTIJD 4 Wat verandert er vanaf 1 januari 2015?... 4 Wat te doen na 1 januari 2015?... 4 2. CONCURRENTIEBEDING 4 Wat is een concurrentiebeding?... 4 Wat verandert

Nadere informatie

Webinar arbeidsrecht. 26 oktober 2015 Capra Advocaten Den Haag mr. P.R.M. Berends-Schellens mr. J.J. Blanken

Webinar arbeidsrecht. 26 oktober 2015 Capra Advocaten Den Haag mr. P.R.M. Berends-Schellens mr. J.J. Blanken Webinar arbeidsrecht 26 oktober 2015 Capra Advocaten Den Haag mr. P.R.M. Berends-Schellens mr. J.J. Blanken 1. Highlights Wwz-jurisprudentie Aanzegverplichting Ontbinding op tegenspraak Pro forma-ontbinding

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid 3 juli 2014 Mr. dr. R.F. (Robin) Kötter Inleiding Ontslag via twee routes Kantonrechter en UWV Dit leidde in gelijke gevallen tot verschillende uitkomsten Dit verschil zag voornamelijk

Nadere informatie

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Onze ref: 28-mar-2-wpa Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Welke veranderingen vinden plaats? In juli 2014 is de nieuwe Wet Werk en zekerheid aangenomen. Vanaf 1 januari 2015 worden

Nadere informatie

Workshop Arbeidsrecht

Workshop Arbeidsrecht Workshop Arbeidsrecht 2 Augustus 2014 Amsterdam Amsterdam, 2 Augustus 2014 Overzicht 1. Arbeidsovereenkomsten 2. Arbeidsvoorwaarden 3. Ontslag 4. WW- uitkering By Stichting Sajaam 1 1. Soort contracten

Nadere informatie

HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID

HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID Status augustus 2014 1. DOEL EN ACHTERGROND WETSWIJZIGING De Wet Werk en Zekerheid is inmiddels door de eerste en tweede kamer geadopteerd en zal in drie tranches

Nadere informatie

Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever. Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV.

Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever. Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV. 2014 Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV. 2-10-2014 Index 1. Aanpassing Duaal Stelsel 2. Aanzegtermijn 3.

Nadere informatie

DE ARBEIDSOVEREENKOMST KLAKKELOOS ONDERTEKENEN IS NIET VERSTANDIG

DE ARBEIDSOVEREENKOMST KLAKKELOOS ONDERTEKENEN IS NIET VERSTANDIG DE ARBEIDSOVEREENKOMST KLAKKELOOS ONDERTEKENEN IS NIET VERSTANDIG VOORWAARDEN ARBEIDSOVEREENKOMST Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst: Verplichting om persoonlijk arbeid te verrichten; Werkgever

Nadere informatie

WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT. H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls

WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT. H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls WET WERK EN ZEKERHEID KOMT ER AAN Per 1 januari 2015 is sprake van wijzigingen; Per 1 juli 2015 is sprake van de meest ingrijpende wijzigingen;

Nadere informatie

Algemene kenmerken. De aard van een min/max-overeenkomst

Algemene kenmerken. De aard van een min/max-overeenkomst Hieronder treft u aan de toelichting op het model min/max-overeenkomst. Dit model kunt u gebruiken als u de CAO W&MD toepast en kunt u aan uw concrete situatie aanpassen. Algemene kenmerken De aard van

Nadere informatie

Arbeid & werkgeverschap. Jules Sanders & Yara Peters Werkgeverslijn land- en tuinbouw Hengelo, 12 december 2014

Arbeid & werkgeverschap. Jules Sanders & Yara Peters Werkgeverslijn land- en tuinbouw Hengelo, 12 december 2014 Arbeid & werkgeverschap Jules Sanders & Yara Peters Werkgeverslijn land- en tuinbouw Hengelo, 12 december 2014 Programma Cao Open Teelten (Jules) Regeling piekarbeid (Jules) Wet Werk en Zekerheid Introductie

Nadere informatie

Wijzigingen in het arbeidsrecht

Wijzigingen in het arbeidsrecht Fruytier Academy 1: Wijzigingen in het arbeidsrecht donderdag 8 mei 2014 Spreker: mr. M.C. (Marije) Hendrikse Introductie Waarom wijzigingen? Welke problemen worden aangepakt? Werkzekerheid in plaats van

Nadere informatie

INHOUD WIJZIGINGEN. Proeftijd (1) WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht door de Wet werk en zekerheid

INHOUD WIJZIGINGEN. Proeftijd (1) WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht door de Wet werk en zekerheid WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht door de Wet werk en zekerheid Door Mr J.C.J. van den Assem Advocaat INHOUD WIJZIGINGEN 1. verbetering rechtspositie van de

Nadere informatie

Het pensioenontslag. ECLI:NL:RBUTR:2011:BU3431; Ktr. Delft, 23 april 2009, JAR 2009/116.

Het pensioenontslag. ECLI:NL:RBUTR:2011:BU3431; Ktr. Delft, 23 april 2009, JAR 2009/116. 1 Het pensioenontslag Inleiding Het maken van onderscheid op grond van leeftijd bij arbeid is verboden. De hierop betrekking hebbende EG-Richtlijn 1 is in Nederland geïmplementeerd door de Wet gelijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Januari 2014. Ontslagrecht (1 juli 2015) www.valegis.com

Nieuwsbrief. Januari 2014. Ontslagrecht (1 juli 2015) www.valegis.com Nieuwsbrief Januari 2014 Op 29 november jl. is het wetsvoorstel voor de Wet Werk en Zekerheid naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze nieuwsbrief informeren wij u over de meest belangrijke voorgestelde

Nadere informatie

VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Ik ben oproepkracht: heb ik recht op loon of een Ziektewetuitkering als ik ziek word? Een toelichting voor werknemers die werkzaam zijn als oproepkracht VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven

Nadere informatie

MKB-Arbeidsvoorwaarden. Jenny van Poortvliet 12 juni 2014

MKB-Arbeidsvoorwaarden. Jenny van Poortvliet 12 juni 2014 MKB-Arbeidsvoorwaarden Jenny van Poortvliet 12 juni 2014 MKB-Arbeidsvoorwaarden Programma onderdelen 1: flexcontracten - contracten/planning aanpassen? - ga ik nog een flexwerkers aannemen? - hoe zit het

Nadere informatie

Hoorcollege 6, 17 oktober 2016: Ontslagrecht II

Hoorcollege 6, 17 oktober 2016: Ontslagrecht II Hoorcollege 6, 17 oktober 2016: Ontslagrecht II Prof. Mr. I. van der Helm Deze week gaan we verder met het ontslagrecht, waarmee we vorige week zijn begonnen. Deze week zal het eind van de arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Wetsvoorstel werk en zekerheid

Wetsvoorstel werk en zekerheid Wetsvoorstel werk en zekerheid De belangrijkste gevolgen op een rij Geachte relatie, Vrijdag 29 november jl. is het wetsvoorstel met betrekking tot de Wet werk en zekerheid ingediend. De voorstellen van

Nadere informatie

Reorganiseren en de WWZ 11 mei 2015

Reorganiseren en de WWZ 11 mei 2015 Reorganiseren en de WWZ 11 mei 2015 Inleiding Het zal u niet zijn ontgaan. Begin dit jaar is het eerste gedeelte van de Wet Werk en Zekerheid (hierna: WWZ) in werking getreden. Zo maar een paar veranderingen:

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding De transitievergoeding Met de invoering van de Wet werk en zekerheid hebben werknemers sinds 1 juli 2015 bij ontslag recht op een transitievergoeding. Dit recht geldt ook als een tijdelijk contract niet

Nadere informatie

Wet Werk & Zekerheid. Mr B.J. van Hees partner BDO Legal. Pagina 1

Wet Werk & Zekerheid. Mr B.J. van Hees partner BDO Legal. Pagina 1 Wet Werk & Zekerheid Mr B.J. van Hees partner BDO Legal Pagina 1 BDO LEGAL Pagina 2 Elke dag haalt de WWZ wel een krant weeffout? FD 05.03.2015 Pagina 3 AGENDA 1. Aanleiding en doelstelling WWZ 2. Enkele

Nadere informatie