Een facelift op je 90e verjaardag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een facelift op je 90e verjaardag"

Transcriptie

1 Een facelift op je 90e verjaardag De BZW wordt dit jaar 90 jaar. Dat hebben we 20 april gevierd met een geweldig jubileumfeest in het Willem II stadion in Tilburg. Daar hebben we gezien en ervaren dat de BZW - ondanks deze hoogbejaarde leeftijd - nog steeds volop swingt. Je bent nooit te oud om met de tijd mee te gaan. Dat geldt ook voor ons ledenblad Interactie. Vandaar dat we hem op deze 90- jarige verjaardag een facelift cadeau hebben gegeven. Door een aantal aanpassingen door te voeren in de lay-out, kleurgebruik en redactieformule sluit de nieuwe vormgeving en inhoud nog beter aan op de gewenste uitstraling en identiteit van de BZW. De BZW is immers behalve een netwerk voor directieleden van Brabantse en Zeeuwse bedrijven en instellingen ook een invloedrijke belangenbehartiger van het bedrijfsleven. Daarbij past een blad waarbij zowel plaats is voor informatieve achtergrondverhalen over onze lobbyactiviteiten en projecten, als voor nieuws over onze talrijke ledenbijeenkomsten. De nieuwe vormgeving oogt rustiger en chiquer, maar straalt ook een warm clubgevoel uit. En in de verschillende rubrieken laten we ondernemers, bestuurders en politici aan het woord over een breed scala aan onderwerpen. Dat de BZW een club is waar het zowel leerzaam als plezierig is om lid van te zijn heb ik onlangs zelf weer kunnen ervaren tijdens de BZW-reis naar Finland. Zo n 140 BZW-leden brachten samen onder andere een bezoek aan een staalfabrikant Outokumpu en namen, tijdens een rondvaart met een heuse ijsbreker, een duik in het koude water van de Botnische Golf. Tijdens deze bijzonder geslaagde reis was het nuttig om van diverse deelnemers te horen wat er zoal speelt bij onze leden. Een goede communicatie is immers een basisvoorwaarde voor een doelgerichte belangenbehartiging. Deze uitwisseling van informatie vindt binnen onze vereniging op heel veel momenten plaats tijdens bedrijfsbezoeken, ledenbijeenkomsten en bestuursvergaderingen. Maar ook ons ledenblad vervult in dit verband een belangrijke taak. We hebben dit magazine niet voor niets de naam Interactie meegegeven. De naam staat nu nog prominenter op de cover. Laat het voor u een aansporing zijn om uw mening of visie aan ons kenbaar te maken. Wij zijn benieuwd wat u vindt van deze vernieuwde Interactie. Peter Swinkels Voorzitter Energie-inkoop: BZW kiest voor nieuw concept 9 Peter Elverding verzet zich tegen hijgerig kapitalisme 10 BZW pakt grootst uit tijdens jubileumfeest 14 Natura 2000 bedreigt Zeeuws bedrijfsleven 18 Karla Peijs is klaar voor zes jaar Zeeland 26 BZW-ondernemers duiken in Botnische Golf 32 SER Brabant wil ondernemende provincie 35 BZW mede-organisator Brabantdag in Brussel RUBRIEKEN Nieuws > 4 Onze partners > 4 Nieuws van de leden > 7 Column > Bernard Wientjens 24 De Passie > Monja van den Berg helpt straatkinderen 25 Column > AKD Prinsen van Wijmen 29 Column > Peter van den Besselaar 30 BZW-lid in het nieuws > Vliegende Hollander vliegt 31 De Kwestie > Subsidieverstrekking moet eenvoudiger 36 Nieuwe leden > 38 Activiteitenkalender > 40 Insider >

2 Commissaris van de Koningin Karla Peijs bezoekt BZW Zeeland De op 1 maart aangetreden Commissaris van de Koningin in de provincie Zeeland, mevrouw De partners van de BZW drs. Karla Peijs, heeft op woensdag 4 april een kennismakingsbezoek gebracht aan het bestuur van BZW Zeeland in het BZW kantoor in Sas van Gent. Naast een kennismaking met de BZW als vereniging werd ook ruimschoots aandacht besteed aan een reeks actuele onderwerpen, die het Zeeuwse bedrijfsleven na aan het hart liggen zoals ontwikkeling van de zeehavens, de toekomst van de industrie in Zeeland, het provinciaal omgevingsbeleid, de infrastructuur, de positie van de zorgsector in de Zeeuwse economie en de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. Meer nadrukkelijk werd stilgestaan bij de belemmeringen die er in toenemende mate voortvloeien uit het Natura 2000 beleid en de milieuregelgeving, met name geluid, voor de haven- en industriële ontwikkeling in Zeeland. Als voorbeeld daarvan werd de Kanaalzone Zeeuws-Vlaanderen genoemd. Als positief voor de Zeeuwse haven- en industriegebieden werd de voorgenomen realisatie van de snelweg Goes-Zelzate gemeld, maar wel met dien verstande dat het tijdpad van realisering veel te lang duurt. Daardoor blijven de ruim 600 hectare haventerreinen die in de Kanaalzone Zeeuws-Vlaanderen nog voorhanden zijn, nog veel te lang onvoldoende benut. Van VICO naar BZW Oosterhout De Vereniging Industrieel Contact Oosterhout (VICO) heeft zich na 44 jaar opgeheven en is per 1 mei als BZW Oosterhout overgegaan in de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW). De leden van VICO vonden zelf de liquidatie een weloverwogen keuze. De ruim 100 grotere bedrijven uit Oosterhout, in veel gevallen zowel lid van VICO als BZW, waren van oordeel dat de lokale lobby en de lokale/regionale ontmoetingsfunctie het best gediend zijn met het lidmaatschap van één organisatie. Er verandert dus voor de leden niets, zo is mijn stellige overtuiging. Het typische Oosterhoutse karakter blijft volledig in stand. De meerwaarde van het opgaan in de BZW uit zich in de directe toegang tot een veel groter netwerk van bedrijven en een gemeenschappelijke lobby met de andere West- Brabantse BZW-afdelingen. Verkiezingsdebat Zeeland Door BZW Zeeland werd op dinsdag 27 februari in Heinkenszand een lijsttrekkersdebat georganiseerd in verband met de statenverkiezingen van 7 maart van dit jaar. De lijsttrekkers van alle momenteel Henk Ketting in de staten vertegenwoordigde partijen waren uitgenodigd om twee aan twee met elkaar in discussie te gaan over zeven door de BZW geponeerde stellingen over het sociaal economisch beleid in Zeeland. Al dan niet grootschalige containeroverslag in de haven van Vlissingen- Oost en in de Westerschelde bij het Sloegebied vormde de hoofdmoot van het debat, waarin de tegenstellingen tussen de partijen het meest pregnant naar voren kwamen, met name tussen CDA (voor) en Groenlinks (tegen). Ook de vraag of er in Borsele een tweede kerncentrale mag bijkomen leverde stof tot forse discussie op tussen VVD (voor) en PvdA (tegen). Aan de deelnemers-lijsttrekkers was te voren een aantal stellingen toegestuurd, waarin de belangrijkste beleidspunten voor het bedrijfsleven in de komende regeerperiode waren verwoord. Toine Poppelaars (r) CDA en Jaap van Ginkel ChristenUnie (l)

3 Internationaal talent binnen handbereik nieuws van de leden AIESEC is de grootste internationale studentenorganisatie ter wereld: in 96 landen gelieerd aan 880 universiteiten, zo ook aan de UvT in Tilburg. Zij bieden al 60 jaar het International Traineeship Programme aan: met buitenlandse topstudenten kan het Nederlandse bedrijfsleven internationale kennis en expertise in huis halen. Bijzonder waardevol bij internationalisering- of exportplannen, specifieke ICT-vereisten, buitenlandse marktanalyses of een frisse kijk binnen uw bedrijf! De stagiaires worden aan de hand van uw criteria geselecteerd uit onze zeer uitgebreide en volledig gescreende studentendatabase. Kortom: uitermate flexibel en inspelend op specifieke taal en achtergrond. Verder neemt AIESEC alle formaliteiten en sociale opvang op zich, opereert non-profit, ontwikkelt studenten professioneel en maakt student en bedrijf cultuurbewuster. Geïnteresseerden bellen tel of mailen anneke. of BZW-secretaris Kees van Fessem tel of mailen Per januari 2007 heeft DDA Projectbureau bv te Rosmalen haar activiteiten uitgebreid en gaat onder de nieuwe naam bv3 projectsupport verder met capaciteitsondersteunende producten en diensten naar de 3 kernactiviteiten: bouw, facility en installatietechniek. Melvin Rademaker (b, 38) en Geurt Hogenbirk (o, 33) zijn toegetreden tot de directie van FSV Accountants + Adviseurs te Zaltbommel. in haar bestaan vieren. Onlangs was de combinatie succesvol bij de aanbesteding van de Provincie Zeeland voor het aanleggen van de fietspassage op de sluis Veere. Het is de eerste opdracht sinds de oprichting van de samenwerking in 2005 die de combinatie gaan uitvoeren. ICZW bestaat uit Koninklijke Hollestelle in Goes, Istimewa Elektro uit Vlissingen-Oost, Noordhoek Diving uit Zierikzee en Van Der Straaten uit Hansweert. Bestuur BZW Moerdijk geïnstalleerd Adriaans Bouwgroep BV in Helmond heeft een fraai nieuw bedrijfspand geopend aan de Europaweg 146 in Helmond. Hierin vinden naast de Adriaans Bouwgroep BV ook Adriaans Aannemersbedrijf BV en Adriaans Projectontwikkeling BV huisvesting. De verandering van de BZW structuur naar BZW lokaal is sinds kort ook in Moerdijk een feit. Op 29 maart hebben de leden van BZW Moerdijk, bijeen in zalencentrum De Borgh in Zevenbergen, hun bestuur geïnstalleerd. De installatie geschiedde onder leiding van BZW regiovoorzitter West- Brabant Geert van der Horst en bezegelde de afspraken die de afgelopen maanden met de lokale verenigingen in de gemeente Moerdijk waren gemaakt. De Bedrijvenvereniging Gemeente Moerdijk, BGM (vereniging van bedrijven op de kleinere bedrijventerreinen) besloot eind 2006 al te integreren met BZW. De Bedrijvenkring Industrieterrein Moerdijk, BIM, die overigens zelfstandig blijft voortbestaan gelet op de bijzondere band met het Havenschap, besloot voortaan in het BZW bestuur van Moerdijk te participeren. Tijdens de ledenbijeenkomst werd het woord gevoerd door wethouder Economische Zaken, mevrouw Ada Grootenboer-Dubbeldam van de gemeente Moerdijk. Zij wees op het grote belang van goede belangenuitwisseling tussen overheid en bedrijfsleven en daagde BZW Moerdijk uit tot het bieden van professioneel tegenspel. Top Two Boxes te Kaatsheuvel steunt het Toon Hermans Huis in Waalwijk met het gratis ontwerpen van een nieuwe folder. Het Toon Herman Huis biedt warmte, betrokkenheid, rust, persoonlijke aandacht en een luisterend aan hen die begeleiding nodig hebben om te gaan met kanker. Dit Huis wordt volledig georganiseerd door vrijwilligers en is afhankelijk van gulle giften van sponsors. Met een druk bezochte receptie nam de heer Jos Dekkers afscheid als directielid van Van der Winkel bv in Helmond. Hij gaat na 41 dienstjaren gebruik maken van de VUT. Infra Combinatie Zuid-West kan het bereiken van de eerste mijlpaal Tijdens de afscheidsbijeenkomst van Provinciale Staten op 14 maart heeft Jan Melis uit handen van commissaris van de koningin de Provinciepenning ontvangen vanwege zijn grote verdiensten voor het openbaar bestuur in Noord- Brabant. De Provinciepenning is de hoogste onderscheiding van de provincie Noord-Brabant en staat gelijk met het ereburgerschap van de provincie. 5

4 Manufacturing Meet&Match brengt industrie uit gouden driehoek samen Op donderdag 31 mei ontmoeten industriële bedrijven uit Nederland, België en Duitsland elkaar tijdens het congres Manufacturing Meet&Match in het Evoluon in Eindhoven. De bedrijven zijn allen actief als fabrikant of toeleverancier in de maakindustrie. Manufacturing Meet&Match wordt dit jaar voor het eerst georganiseerd door de vijf werkgeversorganisaties BZW, LWV, VNO-NCW Midden, VKW Brabant & Antwerpen en IHK Aachen aangevuld met industrie-expert Co-makers International. De initiatiefnemers hebben de ambitie om dit evenement hét jaarlijks treffen van de internationale industrie te maken. Het thema dit jaar is: How to create a competitive supply chain? van activiteiten die niet meer tot de core business behoren, concurreren tegenwoordig ketens in plaats van individuele bedrijven. De capaciteiten om een goed op elkaar afgestemde en samenwerkende supply chain te regisseren zijn cruciaal geworden om op de wereldmarkten tot de top te behoren. Gouden driehoek Hij vervolgt: De driehoek Eindhoven, Leuven en Aken is een transnationaal geografisch compact gebied met de ambitie om uit te groeien tot een Europese top technologie regio. Dit is alleen mogelijk wanneer bedrijven samenwerken en de ketens en netwerken waarin zij deelnemen integreren tot één excellent industrieel ecosysteem. Dit jaarlijks terugkerende industriële topevent biedt aldus Daan Kersten een internationale ontmoetingsplek voor directie en management van bedrijven uit de maak- en/of toeleveringsindustrie. De ochtend biedt inspirerende best practices op het gebied van samenwerking in de keten. CEO s van toonaangevende bedrijven als 'Value Added Logistics' expert Katoen Natie, machinebouwer Wirth Maschinen- und Bohrgeräte- Fabrik en medische technologie wereldspeler Philips Medical Systems lichten hun succesvolle strategieën toe. Na de unieke supply chain lunch volgen uitgebreide informele en formele (Meet&Match) mogelijkheden tot het ontmoeten van nieuwe partners voor in uw eigen keten en uitwisseling van ervaringen in een beschermde omgeving. Aanmelden De organisatie is in handen van de BZW en de LWV (Limburgse Werkgevers Vereniging). Comakers International completeert het team met supply chain kennis, kunde en matchmaking capabilities in de maakindustrie. Internationale partners zijn VNO-NCW Midden, VKW Limburg, VKW Antwerpen/Brabant en Industrieund Handelskammer Aachen. Voor meer informatie en aanmelden kunt u naar Ketens Daan Kersten van Co-makers International legt uit wat de aanleiding is om deze bijeenkomst te organiseren. Door de desintegratie van verticale bedrijfskolommen en uitbesteding

5 Oprichting Masterclass Veiligheid nieuws van de leden Binnenkort wordt naar voorbeeld voor de Masterclass Veiligheid. Op van Deltalinqs University in de Botlek dit moment worden bedrijven benaderd voor lidmaatschap om op de Masterclass Veiligheid opgericht in de regio West-Brabant/Zeeland. deze manier een platform te creëren De aanleiding van deze oprichting voor informatie- en ervaringsuitwisseling. Op deze manier hoopt de is het rapport Trend of Incident uit De overheid heeft naar Masterclass Veiligheid bij te dragen aanleiding van dit rapport haar zorg aan reductie van het aantal ongevallen in de procesindustrie in de regio. uitgesproken over de veiligheid in de Nederlandse procesindustrie. Vertegenwoordigers uit de procesindustrie (Thermphos, Yara, GTI of wilt u meer informatie, dan kunt Bent u geïnteresseerd in deelname Zuid-West, General Electric Plastics, u contact opnemen met Peggy Total Raffinaderij Nederland en Dow van Grinsven, secretaris, tel Benelux) hebben hun verantwoordelijkheid genomen en hebben samen Saman, secretaris BZW Zeeland, tel , of Wies met de BZW een opzet gemaakt Familiebedrijven delen ervaring Kroymans Autolease heeft bijzondere leasevorm 'ECO Lease' op 15 maart gelanceerd. ECO Lease is niet een conventionele leasevorm maar is opgebouwd uit een aantal componenten die moeten voldoen aan strenge criteria. Voorwaarden als brandstofsoort, CO2-uitstoot, verbruik staan bovenaan. Maar ook wordt in de after-sales aan de eco-rijders gedacht. Zo leren eco-rijders in hun eigen ECO-auto onder begeleiding van ervaren instructeurs hoe ze het beste inde ECO-auto kunnen rijden, zodat het meeste rendement uit de toepassingsmogelijkheden van de auto wordt gehaald. Hogeschool Zeeland opende 2 maart een laboratorium voor Microsysteem Technologie. Daarin worden geavanceerde microcomponenten ontwikkeld, die een scala aan toepassingsmogelijkheden kennen. Op 2 maart reikte Dow de jaarlijkse Contractor Awards uit voor de meest veilig werkende contractor en de overall best presterende contractor bij Dow Terneuzen. Hijs- en transport-bedrijf Mammoet B.V. continueert zijn positie op veiligheidsgebied. Spie Zuidwest, bedrijf in onder andere elektrotechnische installaties en onderhoud, krijgt een award voor overall best presterende contractor. Datacon, het Tilburgse ict-bedrijf, gaat voor retailgigant (ondermeer eigenaar van T for Telecom, Dixons en Dynabite) de software maken voor een nieuw merk mobiele telefonie. Dit merk wordt in juli geïntroduceerd. Meindert van Duijvenbode, directeur Datacon, is zeer content met de miljoenenorder voor een servicecontract voor drie jaar. Datacon ontwerpt en maakt software voor het zogenaamde platform MVNO (Mobiele Virtuele Netwerk Operator). Lavans in Helmond is de winnaar van de Beste Ondernems Visie Trofee 2007, kortweg BOV-Trofee. De neven Piet en Michel Heerkens zijn beide directeur/eigenaar van familiebedrijf Lavans, dat inmiddels bijna tachtig jaar bestaat. Lavans is een facilitaire dienstverlener in bedrijfshygiëne en bedrijfskledingbeheer. Het bedrijf biedt serviceconcepten op het gebied van sanitairhygiëne, vloerhygiëne, bedrijfskleding en ruilpoetsdoeken. Lavans telt naast twee productievestigingen in Helmond enkele steunpunten verspreid over Nederland. Lavans kreeg de trofee overhandigd door juryvoorzitter Ben Pollmann van de Kamer van Koophandel Oost-Brabant. Reynier van Bommel Op woensdag 21 maart organiseerde de BZW samen met Van Lanschot Bankiers en AKD Prinsen van Wijmen de workshop Familiebedrijven. De 50 deelnemers hebben in een notendop vernomen wat er juridisch en financieel komt kijken bij de overdracht van een familiebedrijf. Reynier van Bommel van Van Bommel Schoenen en René Meeuwissen van De Meeuw doorspekten het theoretische gedeelte met ervaringsverhalen. Na het informatieve gedeelte was er ruimschoots de tijd om tijdens een gezellig diner elkaars ervaringen te delen. Een geslaagde bijeenkomst waar gelijkgestemden elkaar op informele wijze konden ontmoeten. Op 8 maart is met een receptie in restaurant-brasserie Mirabelle te Brede de benoeming gevierd van de heer Stijn Clercx tot notaris bij MJH Broers Notarissen te Breda. Kin Machinebouw Rijen BV heeft per 1 januari Axxiflex Turbine Tools BV uit 's-hertogenbosch overgenomen. Met de overname door het bijna 100-jarige Kin Machinebouw Rijen BV verwacht het bedrijf haar activiteiten binnen de luchtvaart uit te breiden en de know how op het gebied van complexe gereedschappen voor turbinemotoren gericht toe te kunnen passen. 7

6 nieuws Drukkerij Broese & Peereboom in Breda is per 26 maart een organisatorische samenwerking met Hoenke aangegaan. De twee bedrijven, letterlijk al dicht bij elkaar staan, gaan verder onder twee nieuwe namen, nl. Broese en Peereboom Digitaal (was Hoenke) en Broese en Peereboom Drukkerij (was Koninklijke Drukkerij Broese & Peereboom). Jan Hollestelle is 23 maart benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg deze koninklijke onderscheiding opgespeld door burgemeester Van der Zaag tijdens zijn afscheidsreceptie als algemeen directeur van het technisch bedrijf Koninklijke Hollestelle in Goes. Jan Hollestelle was 37 jaar aan het familiebedrijf verbonden. Fusie Kamers van Koophandel Midden- en Oost-Brabant De fusie van de Kamers van Koophandel Midden- en Oost- Brabant is rond. Op 27 februari werd de overeenkomst getekend door de voorzitters van beide Kamers, Jacques van de Vall (Oost-Brabant) en Jan Bikker (Midden-Brabant). De nieuwe KvK krijgt de naam Kamer van Koophandel Brabant en gaat op 1 januari 2008 van start. De nieuwe KvK wordt na Amsterdam de grootste in Nederland. De organisatie voor het bedrijfsleven zal een gebied bestrijken vanaf de regio Tilburg-Waalwijk tot aan de Brabantse oostgrens. In totaal zijn in het gebied ondernemingen gevestigd. De kantoren in Tilburg, s-hertogenbosch en Eindhoven blijven na de fusie bestaan voor alle diensten aan ondernemers. De nieuwe KvK Brabant krijgt een tweehoofdige directie. Voorzitterswisseling Zeeuws-Vlaanderen Peter Swinkels, als scheidend directeur van bierbrouwerij Bavaria in Lieshout, is tijdens zijn afscheidsreceptie op 22 maart onderscheiden met de Hertog Jan. Hij kreeg deze provinciale onderscheiding vanwege zijn verdiensten voor Brabant op het terrein van economie en werkgelegenheid. Met Bavaria heeft hij Brabant op de kaart gezet, luidt de motivering. Tevens is hij tot ereburger van de gemeente Laarbeek benoemd. TBI Holdings heeft de intentie uitgesproken Hevo over te nemen. Hevo blijft binnen TBI als zelfstandig bedrijf opereren. Frans Kempenaars (Dow Benelux) neemt onder toeziend oog van David Luteijn de hamer over van Bert van de Wijnckel Op 7 februari vond de voorzitterswisseling van kring Zeeuws- Vlaanderen plaats. Bert was voorzitter van 2002 tot 2007, nadat hij daarvoor al een aantal jaren deel had uitgemaakt van het Kringbestuur. De overdracht van het voorzitterschap vond plaats btijdens een ledenvergadering van de Kring Zeeuws- Vlaanderen in restaurant Zomerlust in Axel.

7 BZW helpt bedrijven bij inkoop energie De BZW heeft sinds de eeuwwisseling meer dan driehonderd bedrijven geholpen bij de inkoop van energie. De deelnemende BZW-leden hebben gezamenlijk enkele miljoenen euro s op hun energierekening bespaard. De BZW kon al die jaren rekenen op de deskundige steun van energie-adviseur Han Wassink. Onlangs heeft de BZW de keuze gemaakt voor een nieuwe adviseur: GfE Summit. onze ondersteuning om zo hun inkoopbeslissingen beter te funderen, speculatie te beperken. En, last but not least, hun energiekosten structureel te minimaliseren. INTER Meer informatie: Jan van Mourik, BZW net secretaris Milieu en Energie. T: E: I: De afgelopen jaren is de energiemarkt snel veranderd. Het speelveld is verder geliberaliseerd en sterk onderhevig geworden aan politieke invloeden. De onbekendheid waarmee inkopers in de begindagen van de liberalisering werden geconfronteerd heeft plaatsgemaakt voor complexiteit. Men kan tegenwoordig energie inkopen met behulp van diverse (financiële) producten op verschillende markten. De keuze en timing van die producten heeft een grote invloed op de totale energiekosten. Continuïteit De BZW was van menig dat de traditionele inkoopmethodieken zoals gehanteerd door de inkoopcombinatie vanwege deze fundamentele veranderingen aan een koerswijziging toe waren, vertelt ir. Cees den Dekker, voorzitter van de Stichting Facility Management BZW. Er was volgens Den Dekker een duidelijke behoefte aan een nieuwe aanpak, waarbij de marktontwikkelingen op de mondiale energiemarkten bepalend dienen te zijn voor de timing van de energie-inkoop. Met deze nieuwe aanpak kwam ook de wens voor een nieuwe adviseur; de veranderende marktomgeving vereiste een nog professionelere aanpak. Daarnaast wilden we met het oog op de continuïteit niet langer afhankelijk zijn van de expertise van een éénmanszaak. De BZW heeft na een zorgvuldige selectie GfE als nieuwe adviseur ingeschakeld. Met 255 medewerkers verzorgt GfE wereldwijd de energie-inkoop voor zo n klanten met een totale waarde van ongeveer 13 miljard dollar. Tot de klantenkring behoren zowel kleine afnemers als de grootste chemische concerns ter wereld. Den Dekker: Het bureau voldoet aan de eisen van de BZW en is aantoonbaar in staat om voor bedrijven leveringscontracten op maat te realiseren, waardoor BZW-leden op de markt de beste deal kunnen sluiten. Portefeuille Risicomanagement en marktinformatie zijn de basiselementen van een professioneel energie-inkoopbeleid, vertelt Martijn Tavenier van GfE. Op de aandelenmarkt doet een privé-belegger nagenoeg alles zelf. Daar is niks mis mee, maar grote institutionele beleggers kunnen eenvoudig weg niet zulke beslissingen op intuïtie of eigen inzicht maken. Zij huren hiervoor adviseurs in, die voor hen hun portefeuille op professionele wijze beheren. GfE vervult eenzelfde functie, maar dan voor de energieportefeuilles van industriële afnemers. De BZW-deelnemers begeleiden wij op het gebied van inkoopwijze en timing, vervolgt Tavenier. Onze consultants bepalen mede op basis van de voorspellingen van onze marktanalisten wanneer en hoe er ingekocht dient te worden. De volatiliteit van de Europese gas- en elektriciteitsmarkten is op jaarbasis meer dan veertig procent. Zij overstijgt hiermee de prijsschommelingen van andere financiële parameters zoals aandelenmarkten, valuta s en rentekoersen. De keuzes ten aanzien van hoe koop ik in en wanneer koop ik in hebben dus een enorme impact op de energiekosten. Onze klanten vragen 9

8 Foto s: Bram Saeys 10

9 Peter Elverding bereidt zich voor op Frank Sweens-lezing Ik wil me niet verliezen in hijgerig kapitalisme Peter Elverding is voorzitter van de Raad van Bestuur van DSM. Hij wil niet spreken van persoonlijke bevlogenheid, wel van maatschappelijke betrokkenheid. Dit kenmerkt Elverding. Hij is niet de altijd aanwezige en mediabewuste frontman. Toch heeft hij het chemieconcern door grote veranderingen geloodst waarbij het sociale karakter overeind is gebleven. Begin mei is hij voorzitter af. Op 15 mei geeft hij - als waardige opvolger van onder andere Piet van Schijndel en Peter Swinkels - de Frank Sweens-lezing. Wie over de A2 de afslag Heerlen nadert, ziet links de vertrouwde schoorstenen, waterkoelers en technische installaties van DSM, althans zo lijkt het. Er zijn maar weinig automobilisten die beseffen dat de helft van het terrein sinds 2002 aan het Saoedische SABIC behoort. DSM heeft onder acht jaar leiding van Elverding de overgang van basis- en petrochemie naar specialtyen fijnchemie gemaakt. Dat betekent minder zware chemie, internationalisatie en de nadruk op R&D en productontwikkeling. Tijdens deze overgang hebben de belangen van de stakeholders altijd op nummer één gestaan. En de belangrijkste stakeholders zijn nog altijd de mensen die hier werken, vertelt Elverding. Daarom zijn onze werknemers bijvoorbeeld sterk betrokken geweest bij de verkoop van de petrochemie. Alvorens tot uitvoering over te gaan hebben we de strategie grondig met de medewerkers doorgenomen. We hebben aansluiting gezocht met een bedrijf met goede vooruitzichten en een heldere koers. Dit heeft geresulteerd in een soepele overgang bij de verkoop aan SABIC; SABIC, DSM en de betrokken medewerkers zijn zeer tevreden met het resultaat, de oude cao is gehandhaafd en er werken nu zelfs meer mensen bij de petrochemie dan vijf jaar geleden. Deze aanpak is typerend voor DSM, maar ook voor mij. Misschien komt het wel door mijn achtergrond als P&O-man, je kunt werknemers niet zomaar als zakjes meel verkopen. Je kunt werknemers niet als zakjes meel verkopen Grensverleggend De wens om de petrochemie te verlaten kwam voort uit de globaliserende markt die een steeds sterkere concurrentie kent. DSM zou op langere termijn geen winnaar zijn en de bakens moesten worden verzet. Anno 2007 doet DSM aan engineering plastics ten behoeve van onderdelen van i-pods en gsm s en is de grootste speler in de wereld in gezondheidsbevorderende voedingsingrediënten, bijvoorbeeld het eetlustremmende Fabuless voor Optimel Control, vertelt Elverding. DSM komt dichter bij de eindconsument te staan en gaat meer in innovatie en marketing investeren. Limburg is niet langer het centrum van de wereld. De helft van de omzet wordt buiten Europa geboekt. Zeven procent in Nederland, maar dit percentage neemt de komende jaren nog verder af. DSM is modern, innovatief en grensverleggend. De slogan: Unlimited DSM. Ruw Elverding: Natuurlijk gaan wij mee in wereldwijde trends, moeten we de globale concurrentieslag aan, markten opgeven en nieuwe verkennen. Tegelijkertijd willen we ons niet verliezen in hijgerig kapitalisme met een oriëntatie op de korte termijn. Je ziet het momenteel veel te veel. Geld verdienen met handel in bedrijven, in plaats van ondernemen met bedrijven. Bedrijven worden gezien als handelswaar. Er was een tijd dat niemand zich iets aantrok van de aandeelhouders. Ze waren er, maar daar hield het mee op. Absoluut geen gezonde situatie. Nu dreigen we echter soms door te schieten naar de andere kant. De aandeelhouders willen aan het stuur zitten en denken daarbij vanzelfsprekend uitsluitend of vooral aan hun financiele gewin. Er ontstaat een tamelijk ruw klimaat dat ten koste kan gaan van belangrijke waarden. Ik wil niet bekend staan als die opa die het vroeger allemaal veel beter vond want dat is zeker niet zo. Maar ik Peter Elverding Peter Elverding is afgestudeerd in Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn carrière begon in 1973 in de gezondheidszorg. Tussen 1975 en 1979 was hij in dienst van Akzo Chemie Nederland. Van 1979 tot 1985 vervulde hij enkele functies binnen KBB. Sinds 1985 is Elverding in dienst van DSM. Hij vervulde diverse directiefuncties, onder andere bij DSM Resins en DSM Research. Voordat hij toetrad tot de Raad van Bestuur in 1995 was hij Directeur Concernstaf Personeel en Organisatie. Met ingang van 1 juli 1999 is Elverding voorzitter van de Raad van Bestuur. Hij gaat met pensioen op 1 mei

10 U weet vast alles over Brabant... Wij kennen de harde feiten van haar bedrijfsonroerend goed. DTZ Zadelhoff komt u overal tegen. In winkelstraten, op industrieterreinen en op de belangrijkste kantoorlocaties in en rond de stad. Wij kennen de omgeving dan ook als geen ander... We weten bovendien wat er in Brabant speelt en waar de kansen liggen. Voor technisch georiënteerde bedrijven is Digit Parc bijvoorbeeld een prachtige locatie. Daarnaast zijn onze kantoren in Breda, Den Bosch en Eindhoven volledig op de hoogte van alle andere mogelijkheden in Brabant. We zijn niet voor niets een wereldpartij als het om bedrijfsonroerend goed gaat... U komt ons tegen in 458 gemeenten. Maar ook in 40 landen! AANKOOP BEHEER BELEGGING DUE DILIGENCE FINANCIERING HAALBAARHEIDSSTUDIE HERONTWIKKELING HUISVESTINGSADVIES KANTOREN/RETAIL/DISTRIBUTIE- EN PRODUCTIEBEDRIJVEN/HORECA HUURCONTRACT INTERNATIONAAL MARKTANALYSE PORTEFEUILLE-TAXATIE PROGRAMMA VAN EISEN RESEARCH VERHUUR VERKOOP WERKPLEKINNOVATIE WOZ-TAXATIE

11 vind dat we onze ogen niet kunnen sluiten voor negatieve ontwikkelingen. Mensen die bij deze ondernemingen werken, die als handelswaar verhandeld worden, komen mentaal los van de organisatie te staan; ze gaan hun eigen belang nastreven wat slecht is voor het bedrijf en de sociale cohesie. Ik werk in de eerste plaats voor de continuïteit van de onderneming. In mei stapt Elverding op bij DSM. Met pensioen heet het. In werkelijkheid, maakt hij zijn tijd vrij voor andere activiteiten. Ik vind acht jaar genoeg en Feike Sijbesma is een prima opvolger. Hij werkt hier al sinds 2000 als bestuurslid. En maak je om mij geen zorgen, ik zal me niet vervelen. Ik zit in de Raad van Toezicht van Universiteit Maastricht, zal enkele commissariaten bekleden en houd tijd vrij voor klussen met name ook in het maatschappelijke vlak. En in mei ga ik natuurlijk de Frank Sweens-lezing geven. Radicaal Elverding kreeg de uitnodiging een jaar voor de lezing op zijn bureau en twijfelde geen moment. Het Ik wil niet bekend staan als opa die het vroeger allemaal beter vond wordt interessant om eens terug te kijken op wat er de laatste dertig jaar veranderd is op sociaal-economisch gebied en wat ik daarbij ervaren heb. De maatschappij is veranderd, daar is geen ontkennen aan. Vroeger was een onderneming allereerst werkverschaffer. Als er in de jaren zeventig over een bedrijf geschreven werd, ging het altijd over de gevolgen voor de werknemers. Nu is de reactie van de beurs het nieuws, of hoeveel er door de top verdiend is. De perceptie van een onderneming is verschoven en richt zich te veel op bedrijven als geldmachines. Ze zijn echter ook bevredigers van menselijke basisbehoeften. Werk brengt voorspoed en kan levens verrijken. Bedrijven kunnen verbinden en belangrijke sociaal-maatschappelijke taken vervullen. Als ondernemer en directielid moet je je daarvan bewust zijn. Je hoeft niet als een willoze slaaf de mode te volgen. Dat heeft bij mij altijd voorop gestaan. Ik ben opgegroeid met een hoog plichtsgevoel en opgevoed met christelijke waarden en normen, door mijn ouders en door de Jezuïeten die mijn leraren waren. Het christelijke is er wat vanaf, het sociale is gebleven. Het is dan wel niet mijn drijfveer, maar het speelt wel mee in alle beslissingen die ik bij DSM genomen heb, en in de toekomst neem. INTER net Frank Sweens-lezing Eens in de twee jaar organiseert de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging, de Universiteit van Tilburg en het Katholiek Netwerk een lezing in nagedachtenis van Frank Sweens. Zij nodigen hiervoor een spreker uit die een verantwoordelijke post bekleedt in het sociaal-economisch leven en voor wie het christelijksociale denken een inspiratiebron vormt. Sweens was een geëngageerd, actief persoon die zijn stempel op de maatschappij heeft gedrukt. Hij was onder andere verbonden aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, DAF, Dagblad De Tijd, NCW, VNO en FME. Hij overleed in Den Dungen op 18 februari De Frank Sweenslezing werd de afgelopen jaren uitgesproken door Rob Lubbers, directeur van Constructiewerkplaats en Machinefabriek Hollandia BV in Krimpen aan den IJssel (1991); ir. Jons van Elderen, algemeen directeur Brabantia Nederland BV in Valkenswaard (1993); drs. Kees Bakker, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Gelderse Papiergroep NV in Apeldoorn (1995); drs. Izaak van Melle, voorzitter hoofddirectie Van Melle Corporate Centre BV in Breda (1999); Joop Janssen RA, voorzitter Raad van Bestuur Heijmans BV in Rosmalen (2001); drs. Peter Swinkels, voorzitter Raad van Bestuur Bavaria NV (2003); ir. Piet van Schijndel, lid Raad van Bestuur Rabobank Nederland (2005). 13

12 De voetjes van de vloer Frisse lucht ademen in de Oxygenbar Two-Pets Wim Vos en zijn vrouw Bernard Wientjes en Hanja Maij-Weggen genieten met volle teugen Japanse Geisha s Mariëlle Bastiaanse knipt Jan van der Heuvel Genieten van een Italiaans ijsje Peter Swinkels Dansen met Big Black & Beautiful Grad Damen

13 Bruisend feest bekroont jubileum BZW De BZW bestaat 90 jaar. Een feit dat 20 april groot gevierd werd in het Willem II-stadion. De oprichting van de Rooms-Katholieke Werkgeversvereniging in 1917 in het Diocees te Breda was het begin van de BZW. Anno 2007 telt de BZW ruim leden van bijna tweeduizend lidbedrijven, voert ze voor veertig plaatselijke ondernemersverenigingen het secretariaat en zijn er tien kringen. BZW viert feest met 900 leden Het jubileumfeest leek aanvankelijk rustig van start te gaan met de openingsshow van Big, Black & Beautiful. Maar na het zingen van twee nummers wisten deze Sisters of Soul de aanwezigen al van de banken te krijgen. Met muziek van The Supremes, The Three Degrees en Sister Sledge gaven de zwarte diva s een fantastische show weg. Ze namen me mee terug naar mijn jeugdjaren en brachten nostalgische gevoelens bij me naar boven, vertelt Commissaris van de Koningin Hanja Maij-Weggen. De swingende openingsact was voorafgegaan door een toespraak van BZW-voorzitter Peter Swinkels. Onmisbaar Swinkels maakte daarin een kwinkslag naar de actualiteit en het feestmotto Samen scoort ù beter. Hij stelde dat de BZW al negentig jaar Champions League speelt. Wij acteren op het veld van onze tegenstanders en grijpen onze kansen. We verdedigen op een faire en sportieve manier de belangen van ondernemers. Maar we kiezen ook voor de aanval. Soms via de linkervleugel. Soms recht op het doel af. Soms scoren we zelf. Soms laten we een ander het winnende doelpunt maken. Altijd gaan we voor een goed resultaat voor onze leden, aldus de voorzitter. Ik zie de toekomst positief tegemoet want er waait een goed ondernemersklimaat door onze regio. Dat is ook een resultaat van de niet aflatende inspanningen van de BZW. Als belangenbehartiger heb je een ijzersterke conditie nodig Ook ik ben zeer trots dat de BZW negentig jaar bestaat, vult BZW-directeur Henk Oderkerk Swinkels aan. Dit feest bewijst eens te meer dat we een levendige club zijn. We signaleren momenteel een sterke verjonging onder onze leden en dat is een goede zaak. Wat negentig jaar geleden begon als een vriendenclub is uitgegroeid tot een club waar je niet meer om heen kunt. De BZW is vandaag de dag nog steeds een vriendenclub met onderling vertrouwen en de bereidheid om elkaar te helpen. Ook Maij-Weggen erkent het belang van de BZW. Deze club is buitengewoon belangrijk voor Brabant en Zeeland. Ze durft haar mond open te doen en reikt ondernemers altijd de helpende hand toe. De BZW heeft zichzelf onmisbaar gemaakt. Burgemeester Ruud Vreeman vertelt trots te zijn dat de BZW Tilburg al tientallen jaren als haar thuishaven heeft. De sfeer binnen de BZW is tekenend voor de samenwerkingsbereidheid die er binnen het Brabantse bedrijfsleven is en ik hoop dat de BZW nog lange tijd in Tilburg blijft. 15

14 Samen scoort ú beter! Jubileumfeest 90 jaar BZW BZW bedankt haar partners en sponsors! Partners Sponsors Hoofdsponsor

15 Het tapasbuffet Lambert van Nistelrooij en zijn partner Zangeres van de Nacht van de natte zakdoek De Frans Bauer imitator Jan van Gemert met echtgenote Grad Damen bracht de aanwezigen in extase Oesterman Hans Sluiman Oesterman Dat de BZW ook na negentig jaar nog springlevend is, werd in het Willem II-stadion bewezen. Met 850 aanwezigen was het feest druk bezocht. Er werd met volle teugen genoten van de muziek en het uitgebreide buffet. Optredens van De Nacht van de Natte Zakdoek, De Two Pets, Huub Hangop, swingende danseressen, de tweelingbroer van Frans Bauer en Grad Damen brachten de sfeer naar ongekende hoogte. Een tapas-, kaas-, visen vleesbuffet zorgden er voor dat de BZW ers ook van een lekker hapje konden genieten. Oesterman Hans Sluiman moest zijn emmertje met verse oesters regelmatig bijvullen. Mariëlle Bastiaansen had het druk in haar beautysalon en velen genoten van de frisse lucht in de Oxygenbar. Voor de liefhebbers was er de mogelijkheid om te genieten van een echt Italiaans ijsje. DJ Huub sloot het spetterende feest in de spreekwoordelijke late uurtjes af. We zijn letterlijk en figuurlijk niks te kort gekomen vanavond, vertelt Wim Vos. Muziek, hapjes en drankjes, het is allemaal in één woord geweldig. INTER net Voor een foto-impressie van het jubileumfeest zie

16 18

17 Snel duidelijkheid creëren voor ondernemers Natura 2000 bedreigt Zeeuws bedrijfsleven Het Zeeuwse bedrijfsleven heeft eind februari een manifest naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij gestuurd over de aanwijzingsbesluiten Natura Dit deed zij in samenwerking met onder meer de BZW, Kamer van Koophandel en MKB- Zeeland. De organisaties vrezen voor de gevolgen van de nieuwe regelgeving. Natura 2000 is het Europees ecologisch netwerk waarin de Vogelrichtlijngebieden en de Habitatrichtlijngebieden zijn opgenomen. Bijzondere vogels en planten worden in die gebieden extra beschermd. De regelgeving kan grote gevolgen hebben voor bedrijven en activiteiten in of nabij de gebieden. Vogels Bestaande bedrijven kunnen geconfronteerd worden met extra vergunningen en uitbreidingen en nieuwe ontwikkelingen moeten onderzocht worden op mogelijke effecten op de natuur. Veel Zeeuwse ondernemers zitten daardoor in spanning, zij vrezen voor de toekomst van hun bedrijf nu het Rijk de beschermde natuurgebieden aangewezen heeft. Ondernemers zijn bang nooit meer een uitbreidingsplan te kunnen realiseren of, in het ergste geval, te moeten stoppen met hun bedrijf. In een eerste inspraakprocedure die inmiddels afgelopen is, draaide het concreet om twee dingen: de grenzen van de aan te wijzen natuurgebieden én de instandhoudingsdoelstellingen. De inhoud van de aanwijzingsbesluiten roept vooralsnog alleen maar vragen op, stelt Jos van Damme, voorzitter van het Milieuoverleg BZW Zeeland. Zo is er sprake van forse verschillen in ambities tussen de ontwerpbesluiten die eind 2005 gepubliceerd zijn en de huidige conceptbesluiten. Opvallend is dat nergens een toelichting of een duidelijke motivering voor die aanpassingen te vinden is. Weerslag In de tweede fase die nu volgt, wordt per gebied in een beheersplan vastgelegd hoe de bescherming precies gestalte krijgt, welke maatregelen daarvoor nodig zijn, wie die moeten betalen en welke beperkingen precies aan ondernemers in het gebied of in de naaste omgeving worden opgelegd, vertelt Van Damme. De natuurwetgeving schrijft voor dat alleen zeer zwaarwegende economische belangen nog voor een uitzondering voor bedrijven kunnen zorgen. Daar hangt een extra voorwaarde aan dat er elders voldoende ruimte moet worden gecreëerd voor de bescherming van de natuurwaarden. Het lastige van de inspraakprocedure is dat eerst de gebieden zijn aangewezen en doelstellingen geformuleerd zijn, maar dat in de komende jaren pas concrete beheersplannen worden opgesteld. Reikwijdte Binnen een afstand van vijfhonderd meter rond de Natura 2000-gebieden zijn volgens Van Damme al ruim duizend bedrijven gevestigd. Zij opereren in de landbouw, visserij, industrie, transport, zeehavens en recreatie. Zij zullen in de toekomst in ieder geval met de werking van de regeling te maken krijgen. Een afstand van meer dan vijfhonderd meter tot een aangewezen gebied is voor ondernemers echter ook geen garantie dat economische activiteiten en ontwikkelingen gevrijwaard blijven van wettelijke bepalingen vanuit de nieuwe regelgeving. Door toepassing van het principe van de externe werking worden de effecten van het Natura 2000-beleid opgerekt tot een brede zone om het gebied, vertelt Van Damme. De omvang van deze zone is afhankelijk van de uit te voeren activiteit en de te beschermen vogelsoort of het leefgebied. In de praktijk zal dit leiden tot veel onduidelijkheid voor de ondernemers rond de natuurgebieden. Want tot op welke afstand werkt de nachtverlichting op een camping verstorend op de populatie zeehonden en welke geluidsafstanden gaan gehanteerd worden voor horecabedrijven? Kortom, indien iedere activiteit of verstoring apart wordt geregeld met criteria voor externe werking, ontstaat een onwerkbare situatie. Wij pleiten 19

18 138929

19 Foto: Robert van den Berge Jos van Damme, voorzitter van het Milieuoverleg BZW Zeeland voor beperking van de reikwijdte van de wetgeving tot een officiële begrenzing, stelt Van Damme. Voorspelling Er moet voor eens en voor altijd duidelijkheid gecreëerd worden voor ondernemers, vervolgt Van Damme. Dankzij het manifest zitten we bij de verdere uitwerking van de plannen aan tafel en houden we de druk op de ketel om zo snel mogelijk duidelijkheid te hebben. Wij zijn niet tegen natuurbescherming, maar onzekerheid en onduidelijkheid is fnuikend voor economische ontwikkeling. Dat is de kern van onze zorg. Het kan zijn dat de gevolgen meevallen. Het beheersplan is echter niet klaar voor het einde van het jaar, er is nog geen voorspelling te doen over het tijdstip waarop het afgerond is. Van Damme heeft niet de verwachting dat bestaande bedrijven meteen om zullen vallen als het beheersplan klaar is. Als een bedrijf echter zegt: wij hebben een schaal die het moeilijk maakt om te overleven als we niet kunnen uitbreiden maak ik me zorgen voor die bedrijven. Ik weet dat er legio van dergelijke bedrijven zijn. De nieuwe wetgeving gaat namelijk leiden tot een aanmerkelijke verlenging en verzwaring van procedures. Nagenoeg voor alle nieuwe economische initiatieven of uitbreidingen zullen ondernemers een onafhankelijke toets naar de mogelijke effecten op de natuur nodig hebben. De kosten voor die onderzoeken zijn voor rekening van de ondernemer zelf. Voor een groot bedrijf is euro onderzoekskosten misschien niet veel, maar voor een campingbeheerder is dat toch een aanzienlijk bedrag. De ontwikkeling staat dan ook haaks op het breed gedragen streven naar deregulering en lastenverlichting in Nederland. INTER net Natura 2000 De Europese Unie heeft een zeer gevarieerde en rijke natuur. Om die te behouden heeft de EU het initiatief genomen voor Natura Dit is een samenhangend netwerk van beschermde n a t u u rgebieden o p h e t grondgebied van de lidstaten van de EU. Natura 2000 omvat alle gebieden die zijn beschermd op grond van de Vogelrichtlijn uit 1979 en de Habitatrichtlijn uit Beide richtlijnen zijn in Nederland opgenomen in de Natuurbeschermingswet. O p d i t m o m e n t w i j s t Nederland de Natura gebieden officieel aan. In en rond Natura 2000-geb i e d e n e n B e s c h e r m d e Natuurmonumenten geldt voor activiteiten of projecten die schadelijk zijn voor de natuur een vergunningplicht. 21

20 Advertorial KPMG Meijburg & Co Er zit winst in fiscale compliance Voor heel wat bedrijven, groot of klein, valt nog veel te winnen op het terrein van loonbelasting. De fiscale wetgeving verandert immers snel en is moeilijk bij te houden. Zijn de zaken niet op orde, dan kost dat vroeg of laat geld, aldus Gertjan Buijsen, senior tax manager van KPMG Meijburg & Co. En jammer genoeg zijn daar heel wat voorbeelden van te geven. KPMG Meijburg & Co KPMG Meijburg & Co is een van de meest prominente belastingadviesorganisaties van Nederland. Ruim 450 hoogopgeleide professionals bestrijken alle terreinen van het Nederlandse en internationale belastingrecht. Ze werken samen in specialistische teams op alle (deel)terreinen van het belastingrecht. Of in multidisciplinaire teams bij specifieke projecten zoals fusies en overnames, bedrijfsopvolging en infrastructurele projecten. De ondernemende cliënten van KPMG Meijburg & Co variëren van familiebedrijven tot nationale en multinationale bedrijven. KPMG Meijburg & Co maakt deel uit van KPMG International en maakt gebruik van een wereldwijd netwerk van hoogwaardige belastingadvieskantoren. Zijn er expats in het geding, buitenlandse werknemers in Nederland of andersom, dan worden het vaak nog complexer, vult zijn collega senior taxmanager Monique van Leeuwen aan. Fiscale zekerheid, pensioen, belastingafdracht. Human Recource-managers weten er vaak van, maar het geld wordt pas verdiend door de zaken tot in het kleinste detail te regelen. Unit Waar drie van de vier grote financiële adviesorganisaties in Nederland hun diensten op het gebied van fiscale zaken deels terugtrekken naar de Randstad, blijft KPMG Meijburg & Co regionaal actief. Zo ook met de kantoren in Eindhoven, Maastricht, Den Bosch en Breda die sinds drie jaar in de unit Zuid zijn verenigd en waar zij het volledige scala aan fiscale dienstverlening verstrekken, inclusief bijvoorbeeld BTW, Douane & Accijnzen en Transfer Pricing. En deze strategie blijkt een succes. Alleen al de afdeling loonbelasting en international expat services is in die tijd van 10 naar 22 personen gegroeid. En we hebben momenteel nog vier vacatures open staan, aldus Buijsen. Het gaat dus goed. Er is dan ook ontzettend veel te doen. De belastinginspectie is momenteel zeer actief Het tempo waarmee fiscale regelgeving verandert, is enorm. Dat betekent een hoge werkdruk voor Human Resource, administratie en financiële afdelingen bij bedrijven. Tegelijkertijd is de belastinginspectie zeer actief en veel sneller dan voorheen. Ze komen langs met een laptop, downloaden je administratie en analyseren deze op hun eigen kantoor. Daar is op zich niets mis mee, maar het is wel een recept voor financiële tegenvallers. Naheffingen en boetes kunnen behoorlijk oplopen, zelfs bij relatief kleine overtredingen waar je je niet eens van bewust bent. Neem de onkostenvergoeding. Deze wordt door de werknemer en werkgever vaak behandeld als een secundaire arbeidsvoorwaarde. Vergeet echter niet dat deze voor de fiscus exact is wat hij is: een onkostenvergoeding. Als je niet aannemelijk kan maken dat de vergoeding redelijk is en dat onkosten echt gemaakt worden - dus niet nog eens andere kleine declaraties opgevoerd worden - heb je zo een naheffing te pakken. En wel over alle werknemers die dit aangaan, met terugwerkende kracht voor vijf jaar, gebruteerd en een boete er bovenop. Waar gehakt wordt, vallen spaanders. En ondernemers moeten keuzes maken. Maar zorg in ieder geval dat zaken waarop je makkelijk gepakt wordt vermijdt. Randvoorwaarde Buijsen begeleidt bedrijven bij loonbelastingonderzoeken. Toch is het niet allemaal kommer en kwel. Je kunt bedrijven veel geld besparen door goed advies, bijvoorbeeld in het kader van het cafetariamodel. Veel ondernemingen beseffen nog te weinig wat gewonnen kan worden door arbeidsvoorwaarden te flexibiliseren. Je maakt je organisatie aantrekkelijk door mensen keuzes te bieden uit een pakket van salaris, vakantiedagen, fiets, et cetera. Nu kan je je daarmee onderscheiden. Straks, als de krapte op de arbeidsmarkt weer groot is, is het een absolute randvoorwaarde voor succesvol ondernemen. Expats Hetzelfde valt te stellen over de wijze waarop je je zaken rondom expats regelt, vertelt Van Leeuwen. Als je de gemiddelde ondernemer vraagt of hij expats in dienst heeft, zegt hij: ik ben Phi- 22

21 Foto: Bram Saeys Gertjan Buijsen en Monique van Leeuwen van KPMG Meijburg & Co lips niet. Als je doorvraagt blijkt vaak dat hij iemand in het buitenland of buitenlanders in dienst heeft. Maar of het nu één persoon of honderd betreft, je moet je zaken goed regelen anders kost het geld. Multinationals hebben in de regel vaak al een coherent expat-beleid. Wij vullen dat voor hen in door advies en diensten te leveren, onder andere op het gebied van fiscaliteiten, pensioen, vergunningen en sociale zekerheid. En hebben bedrijven geen beleid op dit vlak, kunnen wij dit in samenspraak vormgeven. Van Leeuwen merkt dat ook op haar vakgebied de behoefte aan goed advies groeit. Er is steeds meer behoefte aan kenniswerkers. In Nederland zijn er te weinig, waardoor ze in het buitenland gerekruteerd worden. En bedrijven, ook kleinere, werken Waar gehakt wordt, vallen spaanders vaker over de grens. Zeker in Zuid-Nederland waar veel hightech-ondernemingen binnen internationale ketens opereren. Je ziet dan ook steeds meer ondernemers en managers hun werkzaamheden verdelen over vestigingen in verschillende landen. In dit geval is het vrijwel altijd interessant te werken met een salarysplit, waarbij je fiscaal in verschillende landen afrekent. Dit is ingewikkelde materie. En er spelen vele aanpalende factoren mee die het nog complexer maken, bijvoorbeeld op het gebied van vennootschapsbelasting. Maar ook pensioenregelingen worden bijvoorbeeld in andere landen nooit erkend. Het probleem is vrijwel nooit dat bedrijven hun zaken rondom loonbelasting en expats niet goed willen regelen, aldus Buijsen. De behoefte om fiscaal compliant te zijn is de afgelopen jaren enorm gegroeid. En het besef dat er winst mee te boeken is, neemt nog steeds toe. Dat geldt overigens ook voor financiële regelgeving op het gebied van vennootschapsbelasting, btw, transfer pricing en due dilligence. Het wordt voor bedrijven echter steeds complexer om zaken zelf te regelen. Je hebt gewoonweg een organisatie als KPMG Meijburg & Co met specialisten en een internationaal netwerk nodig. KPMG Meijburg & Co Beemdstraat MA Eindhoven Postbus HC Eindhoven T +31 (040) E I 23

22 Op naar een werkbaar Europa column Het nut van 'Europa' ligt zó voor de hand dat de zegeningen ervan vaak niet worden opgemerkt: welvaartsgroei, miljoenen banen, exportgroei, vrede en stabiliteit. Toch is Europa op haar 50e verjaarsdag glans kwijt, vooral door de afwijzing van de 'grondwet'. Ik vind dat Nederland moet streven naar een 'Europa dat werkt'. Als we dat zien en voelen, groeit de steun voor Europa snel. Nederland heeft van oudsher een open houding naar de wereld. Dat brengt welvaart. We moeten ons niet afwenden van Europese samenwerking, maar ervoor zorgen dat we mee kunnen sturen. 'Het moet van Brussel' mag niet langer schuiladres voor de politiek zijn. We moeten ons niet zo min mogelijk, maar zoveel mogelijk met Europa bemoeien. Voor ondernemers hangt veel af van Europese wetgeving. Veel milieuregels komen uit Brussel, maar ook op arbo- en fiscaal terrein is Europa leading. Betrokkenheid is dus belangrijk. We moeten goed kijken waar Europese bevoegdheden ophouden en nationale bevoegdheden beginnen. Europa moet zich niet met directe belastingen, pensioenen of ons sociaal beleid bezighouden. Maar waar de Unie wél bevoegd is, moet het beleid ambitieuzer. De interne markt bijvoorbeeld. Europese regelgeving voorziet in een gelijk speelveld voor bedrijven die Europees opereren. Maar regelmatig passen landen deze afspraken niet correct toe. Zo ondervinden Nederlandse transportbedrijven tóch bureaucratische belemmeringen in andere EU-landen, terwijl dat formeel niet kan. Ik vind dat de Unie er voor moet zorgen dat de interne marktregels ook écht worden toegepast. Niet minder ambitie, maar juist meer! Het gaat ook om eenvoudiger en minder regels. Ergernis van burgers en bedrijven hierover is terecht. Dus geen beschikkingen meer over kleuterveiligheidsbescherming van wegwerpaanstekers! Meer ambitie ook bij handelspolitiek, energie- en klimaatbeleid, immigratiebeleid en kennisontwikkeling en innovatie. We moeten daarbij wel oppassen voor onze concurrentiepositie. Ook in de grondwetsdiscussie is het belangrijk dat niet over onze hoofden heen besloten wordt. Bestuurlijke veranderingen moeten er komen, om Europa te laten werken. Maar schrap de belaste term grondwet. Noem het een verdragswijziging! Bernard Wientjes, voorzitter VNO-NCW bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bal bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla U wilt opvallen? De dagelijkse communicatiestroom is enorm. Hoe krijg je het nog voor elkaar door te dringen tot de doelgroep? Allereerst door af te wijken van de geëigende paden. Durf te verrassen en verleiden. Pas dan krijg je de kans ook je boodschap over te brengen. Benieuwd naar onze aanpak? Bel (BOOM Breda) of (BOOM Goes). BOOM Creatie en Communicatie - Goes en Breda - ROTA-erkend - boomcreatie.nl - boomcommunicatie.nl - -

23 assie Monja van den Berg helpt Ethiopische straatkinderen: Je kunt niet alles oplossen Als je wilt helpen, moet je niet de illusie hebben dat je alles op kunt lossen. Je kunt Ethiopië niet van de ondergang redden. Je haalt voldoening uit het helpen van individuen. Monja van den Berg, partner bij VDT Advocaten & Mediators te Tilburg, blikt terug op de ontwikkelingsreis die zij afgelopen zomer naar Ethiopië maakte. De Stichting Share People organiseert meerdere keren per jaar een groepsreis naar een ontwikkelingsland. Doel is het ondersteunen van organisaties in ontwikkelingslanden met expertise uit het Nederlandse bedrijfsleven. Nederlandse managers en ondernemers worden kortstondig of voor langere tijd uitgezonden naar ontwikkelingslanden om hun kennis en ervaring uit te wisselen met plaatselijke organisaties, vertelt Monja van den Berg. Monja van den Berg (r) op de markt in Nazareth met Caroline van der Linden, managementtrainster bij De Baak Straatkinderen Van den Berg is bovengemiddeld geïnteresseerd in de situatie in ontwikkelingslanden. Zij reisde voor haar passie afgelopen jaar samen met elf andere Nederlandse managers af naar Ethiopië. Het land ligt economisch op zijn gat en er vinden nauwelijks investeringen plaats. Buitenlandse banken krijgen geen toegang tot het land. Het heet een democratie te zijn, maar het is een samenraapsel van driehonderd volkjes en er is een lijn omheen getrokken. Ik dacht dat het project alleen iets voor mensen zou zijn die iets met hun handen kunnen, maar ook met je boerenverstand kun je veel betekenen. De Nederlandse managers werkten in Ethiopië mee aan vier projecten. Een project voor straatkinderen, graanbanken, duurzame ontwikkeling rond een natuurpark en bloementeelt. Ik heb meegewerkt aan het project voor straatkinderen. Een organisatie biedt structurele hulp aan straatkinderen in de vorm van onderwijs, voorlichting en gezondheidszorg. Daarnaast bieden ze individuele crisishulp. Zo is er is een inloopcentrum voor allerlei soorten hulp en activiteiten. Daarnaast is er een opvanghuis voor meisjes die op jonge leeftijd zijn uitgehuwelijkt of gedwongen zijn in de prostitutie te gaan. Zij kunnen er wonen en naar school. Buddy De organisatie liep volgens Van den Berg tegen het probleem aan dat straatkinderen moeilijk te binden zijn. Zodra ze gekleed en gevoed zijn, vertrekken ze weer. Ze zijn niet gewend zich aan strikte regels te houden. Ze zien bovendien niet wat het op de lange termijn oplevert. Met simpele dingen hebben we geprobeerd de situatie te verbeteren. We hebben een buddyproject bedacht waarin je twee kinderen, een nieuw kind en een kind dat het programma al doorlopen heeft, aan elkaar koppelt. Daarmee sla je twee vliegen in een klap. Je kunt zien hoe het kind dat al langer aanwezig is zich sociaal ontwikkelt en het nieuwe kind bind je aan je organisatie. Tijdens haar verblijf heeft Van den Berg veel schrijnende gevallen gezien. Maar in het Westen kunnen wij veel leren van de zaken waar Ethiopische kinderen hun geluk uit halen. De leefomstandigheden zijn er slechter en toch hebben de kinderen veel levensvreugde. Ook na haar reis is de passie van Van den Berg voor ontwikkelingslanden niet verdwenen. Ik geef voor Share People voorlichting aan deelnemers van nieuwe reizen en ooit, ooit ga ik nog een keer terug INTER net 25

24 Foto: Bram Saeys 26

25 Karla Peijs gaat Zeeland op de kaart zetten We moeten ons bedrijfsleven behouden Karla Peijs is zich momenteel aan het inwerken en maakt een uitgebreide ronde door Zeeland, waar ze sinds maart Commissaris van de Koningin is. Daaronder viel een uitgebreid bezoek aan de BZW. Daar vernam ik dat hier een aantal bedrijven aan het einde van hun cyclus zitten en wezenlijke beslissingen over hun toekomst moeten nemen. Verhuizen is daarbij geen optie voor Zeeland. Dat kunnen we ons niet veroorloven. Wie Zeeland zegt, zegt toerisme en havenindustrie. Deze provincie is echter meer dan dat, aldus Peijs. We hebben een dynamische landbouwsector en je kunt hier fantastisch wonen. Mijn man komt hier vandaan en ik ken de weg hier dan ook goed. Veel mensen beseffen echter niet hoe prettig het hier is. Ik heb in al die tijd dat ik hier kom maar één keer een file gezien. Dat kan bijna niemand zich meer voorstellen in dit overbevolkte, vastgelopen land. Het was gezien mijn affiniteit met Zeeland dan ook geen moeilijke keuze om hier te solliciteren, ook niet als Brabantse katholieke vrouw. Cultuurverschillen zijn er nauwelijks de helft van de mensen hier heeft Brabantse roots en als Commissaris van de Koningin kun je hier nog wat bereiken in tegenstelling tot veel andere provincies. Neem Noord-Holland, daar kunnen ze in de regel met een pistool op hun borst niet eens de naam van hun Commissaris oplepelen. Ongelijkheid Zeeland is in veel opzichten ver verwijderd van de landelijke politiek. Met de komst van Peijs zal de kloof tussen Middelburg en Den Haag echter een stuk kleiner worden. Daarbij zal Peijs als eerste haar pijlen op het thema veiligheid richten. Deze provincie is de tweede van Nederland als het gaat om issues rondom veiligheid. We worden omringd door vier kerncentrales, hebben een hoop petrochemische industrie, kilometers kust, een druk bevaren Westerschelde en Rijn- Scheldekanaal en om een of andere Er moeten locaties blijven waar je kunt ondernemen en groeien reden ook nog eens een aantal snelwegen die maar niet veiliger willen worden. In Den Haag wordt het geld dat voor veiligheid is bestemd nu per hoofd van de bevolking uitgekeerd. Dat betekent dat zelfs een provincie als Drenthe meer krijgt dan Zeeland, terwijl wij een veelvoud aan beleid en maatregelen moeten nemen. Het is hoog tijd dat er een einde komt aan deze ongelijkheid. Begrip Onbekend maakt onbemind. Dat klopt, zegt Peijs. En ik besef dat ze in Den Haag slechts een vaag idee hebben van alles wat hier gebeurt, ook op economisch vlak. Daarom heb ik de Directeur Generaal Industrie uitgenodigd met mij een ronde door Zeeland te maken. Het is één van de manieren de provincie goed op de kaart te zetten. Dat is absoluut nodig, waarschijnlijk zelfs meer dan in Brussel waar Zeeland een begrip is. Ik ken zoveel commissieleden die hier een huisje of een bootje hebben. Bovendien zit grensoverschrijdend samenwerken in ons bloed. De contacten met Vlaanderen zijn enorm goed en daarvoor is oog in de EU. Je kunt je echter van alle steun van de landelijke en Europese overheden verzekeren, een gezonde economische voedingsbodem moet je zelf creeren. En daarvoor is het allereerst van belang dat je je bedrijven faciliteert. Als je dan hoort dat er ondernemingen zijn die de beslissing moeten nemen of ze al dan niet hier verder willen, is dat alarmerend. Naast toerisme is een levendige industrie van levensbelang voor deze provincie. Je wilt toch niet dat je je kinderen zo dadelijk maar twee keuzes kan geven, of in een restaurant gaan werken, of in een kroeg. Dat is te dun. Als de BZW dan ook aan de bel trekt over een eventuele belemmerende werking van natuurbeleid kan ik me daar wel iets bij voorstellen. Er moeten locaties blijven waar je kunt ondernemen en groeien. Iedereen moet kunnen Karla Peijs Karla Peijs werd 9 maar t jongstleden geïnstalleerd als Commissaris van de K oningin van Zeeland. Daarmee heeft de provincie niet alleen een geïnspireerde bestuurlijke leider binnengehaald, maar tevens een vrouw met doorzettingskracht en een brede ervaring Pe i j s w e r d g e b o r e n i n Tilburg op 1 september 1944 en heeft politieke carrière gemaakt binnen het CDA. Ze bekleedde verschillende functies als: * hoofd in- en externe betrekkingen Hogeschool te Utrecht; * l i d v a n h e t E u r o p e e s Parlement; * minister van Verkeer en Waterstaat en * minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 27

26 138459

27 werken aan de toekomst, ook het bedrijfsleven. We moeten dan ook niet willen dat milieuzones in het kader van Natura 2000 bedrijven in zo n strak korset duwen dat ze niet meer kunnen ademhalen. Het moet allemaal wel redelijk blijven, hoewel natuurbelangen hier natuurlijk wel hoog op de agenda blijven staan. Toekomst Ook Zeeland kampt met het probleem van de aansluiting tussen opleidingen en arbeidsmarkt. Het aantal studenten techniek is te laag en de instroom uit andere provincies nihil. Dat is natuurlijk een probleem voor bestaande bedrijven, maar ook in het licht van onze ambities met Maintenance Valley. We hebben een grote behoefte aan technici op mbo, hbo en wo-niveau. Daarom steken we veel energie in het enthousiasmeren van kinderen en promoten van opleidingen in de techniek. Ook hier speelt het probleem van de onbekendheid van Zeeland. Willen we in de toekomst over voldoende technici beschikken, is het noodzaak ze uit andere delen van Nederland en de rest van de wereld aan te trekken. Wat betreft het promoten van Zeeland staat ons dan ook een belangrijke taak te wachten. INTER net In de tang genomen column Bij bedrijfsopvolging komt regelmatig het certificeren van aandelen aan de orde. De aandelen worden overgedragen aan een op te richten Stichting Administratiekantoor tegen uitgifte van certificaten. De zeggenschapsrechten van de aandeelhouders worden bij de Stichting geconcentreerd, terwijl de economische rechten bij de certificaathouders (de oorspronkelijke aandeelhouders) blijven. De certificaathouders vormen meestal het Stichtingbestuur. In de statuten wordt hun opvolging geregeld. In de administratievoorwaarden wordt opgenomen onder welke voorwaarden de Stichting de aandelen houdt en zijn rechten en verplichtingen van de certificaathouders vastgelegd. Echter, een waarschuwing is op zijn plaats. Praktijkvoorbeeld In een familiebedrijf hebben vier broers hun aandelen gecertificeerd. Een van de broers komt te overlijden. Geen problemen? Helaas, de weduwe en kinderen van de overleden broer blijken volledig in de kou te staan. Door toepassing van bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet wenst de weduwe dat de onderneming minimaal vijf jaar (één van de eisen om voor de faciliteit in aanmerking te komen) wordt voortgezet. De overige broers willen het bedrijf vermoedelijk binnen drie jaar liquideren. De naheffingsaanslag die de weduwe dan ontvangt interesseert hen niet. Conclusie: hierover hadden afspraken moeten worden gemaakt in de administratievoorwaarden of in een certificaathoudersovereenkomst. De broers willen de certificaten van de weduwe voor een zacht prijsje overnemen. De certificaten vertegenwoordigen een minderheidsbelang en zijn niet interessant voor een derde. Daarbij wordt weinig dividend op de certificaten uitgekeerd; de bedrijfswaarde zit vooral vast in stenen. De broers houden het vastgoed zo lang mogelijk vast en hopen eerst de certificaten van de weduwe te verwerven. Ook dit is niet voorzien. De broers hadden in een certificaathoudersovereenkomst kunnen vastleggen dat zij verplicht zijn een compagnonsverzekering op elkaars leven af te sluiten en dat zij vervolgens de verplichting hebben om na het overlijden van één van hen de uitkering aan te wenden om de certificaten van de erfgenamen over te nemen. De nabestaanden zitten volslagen klem, terwijl alles door certificering zo goed geregeld leek te zijn! Certificering moet een goeddoordachte en op maat gesneden regeling zijn, veelal gecombineerd met flankerende maatregelen zoals een certificaathoudersovereenkomst en compagnonsverzekeringen. mr. Marike F. Visser, AKD Prinsen Van Wijmen 29

28 Macht en de universiteit van de straat column Het zijn dezelfde vaste klanten die iedere zaterdagmorgen vanaf zeven uur baantjes trekken in het zwembad. Ze praten veel. Ook over problemen tijdens het werk. Bazen doen hun best om zo hoog mogelijk te komen, hoorde ik twee zwemmers. En als ze daar zijn, doen ze álles om die positie te behouden. Dan trappen ze naar medewerkers beneden. De luisteraar stemde ermee in. Dat had duidelijk een positieftherapeutisch effect op de verteller. In de gesprekken komen ongecompliceerde denkbeelden naar voren: de universiteit van de straat. Opmerkelijk is dat het voorbeeld hierboven ongepolijst verwoord precies klopt met de wetten van de macht. De échte professoren gebruiken er verfijnde woorden voor, zoals machtsverslaving en krachtige neerwaartse machtsdrijfveer. Macht is een belangrijke drijfveer voor ondernemers en managers. Vraag ondernemers of macht hen drijft? Ze ontkennen dat. Het is not done om daarover te praten. Dat vind ik doodzonde. Inspiratiebronnen van ondernemers zijn leerzaam. Die worden nauwelijks besproken. Uitzonderingen* daargelaten. Wij koesteren in Nederland een doe-maar-gewoon-dan-doe-jegek-genoeg-cultus. Daardoor missen wij kansen om ondernemerschap te stimuleren. Ga maar na. Iedereen smult van wereldprestaties van topsporters. Dát zijn rolmodellen voor anderen. Het lijkt er verdorie op, dat ondernemers pas duidelijke rolmodellen worden als ze dood en begraven zijn. Topondernemers Bill Gates en Joop van den Ende kregen bakken negatieve publiciteit over zich heen, voor ze erkenning kregen. Zij tonen een sterke sociale machtsorientatie, maar óók een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Nu zijn deze iconen zó groot, dat de aandacht aan hen kleeft als bijen op de honing. Tientallen succesvolle ondernemers zijn goedbewaarde geheimen. We kunnen lessen leren van deze boegbeelden. Macht is te belangrijk om aan de universiteit van de straat over te laten. Wie in een positie met macht terecht komt, verandert zijn gedrag. Sterker nog: dat verandert het denken. De aandacht voor details vermindert, het abstractievermogen gaat omhoog. Iemand met macht denkt doelgericht: je ziet de wereld door de bril van wat je wilt bereiken. Zíen ondernemen doet ondernemen. Peter van den Besselaar Directeur Bex*communicatie * De tweejaarlijkse BZW Frank Sweenslezing is op 15 mei. Met smaak gemaakt Smaak maken is onze passie. Recepturen ontwikkelen, de beste grondstoffen selecteren, produceren, proeven en... genieten! We kunnen er geen genoeg van krijgen. Al meer dan honderd jaar doen we ons uiterste best om voor iedereen de lekkerste snoepjes te maken. We zijn er dan ook trots op dat onze zoetwaren inmiddels over bijna de hele wereld verkrijgbaar zijn. Snoep gemaakt met passie

29 BZW-lid Vliegende Hollander vliegt in Kaatsheuvel Eerste paasdag 1678 vaarde Willem van de Dekke tegen de wetten van het geloof de haven van Terneuzen uit. Hij keerde nooit meer terug, maar is sindsdien meerdere malen in de Vliegende Hollander gesignaleerd bij Kaap de Goede Hoop. Zijn spookschip zal vanaf 1 april ook in de Efteling te spotten zijn. Maar dan als sensationele attractie, aldus directeur Marketing & Development Olaf Vugts. Foto: Bram Saeys Wat is de Vliegende Hollander? Een combinatie van een rollercoaster, overdekte attractie met scènes en waterride. Wereldwijd is er geen vergelijkbare attractie. Heb je er zelf al in gezeten? Ja. Hij ziet er indrukwekkend uit en rijdt heerlijk. Wat voegt hij toe aan de Efteling? Groot, groter, grootst, daar doen we niet aan mee. We zijn een themapark, gebaseerd op sprookjes en sagen. Daar past deze attractie bij. Desalniettemin is het de grootste attractie die we hebben. We misten gewoonweg een spectaculaire ride voor durfals. Het Brabants bedrijfsleven had een belangrijke rol in de bouw. Als we iets in de buurt kunnen uitbesteden, doen we dat. Zo zijn de boten en besturing in deze regio gemaakt. Kwaliteit komt echter op de eerste plaats. Brabant is niet heilig. De opening is een jaar later dan verwacht. Waarom? We hadden problemen met het synchroniseren van de snelheid van de boten en de lift. Dat gaf een klap en onaangenaam gevoel. We moesten dit herstellen en de opening uitstellen. Dan krijg je een flinke duw. Er is veel tijd en energie geïnvesteerd, en het kost omzet. We hebben het over een investering van twintig miljoen. Veiligheid gaat hier voor alles. 31

30 Aankomst in Kemi Finland Een borrel in het vooronder Aanwal bij Outokumpu Met de 373 vanaf Eindhoven Airport naar Lapland BZW-leden duiken in het ijswater Wies Saman bewondert het Sneeuwhotel in Kemi Marc van t Westeinde geniet van de sneeuw met Gerard Blommers IJsbreken op de Botnische golf Staalwalsen in actie 32

31 Een en al enthousiasme over reis naar Finland BZW-ondernemers nemen een duik in de Botnische Golf Het was een uniek gezicht: de breed lachend dobberende BZW ers. In oranje overlevingspakken gehuld trotseerden ze een vrijgevaren stuk Botnische Golf tijdens een studiereis naar het winterse Lapland. Waar een spontaan idee van Marc van t Westeinde van roestvaststaalgigant Outokumpu al niet toe kan leiden. een gelegenheid de uniciteit van een Finse onderneming en de Finse cultuur door een gewaardeerde groep collega-ondernemers te laten beleven. Daarnaast schep je in korte tijd een goed beeld van wat wij doen. En dat zware industrie hand in hand kan gaan met aandacht voor milieu en omgeving. Dit bezoek zei zoveel meer dan woorden. De Finnen vonden het trouwens ook prachtig. Zo n grote groep is er nog nooit geweest. Kemi ligt nou niet bepaald op de platgelopen route. Klaar voor de duik in de Botnische golf Op de terugweg van de BZW-reis naar Airbus in Frankrijk in 2005 sprak Van t Westeinde, directeur van in Outokumpu Terneuzen, BZWsectretaris Kees van Fessem aan. Wat als we binnenkort eens een reis naar onze fabriek in Kemi in Finland organiseren. Daar kan ik een prachtig programma organiseren wat een gegarandeerd succes is. Van Fessem was direct enthousiast en achteraf al helemaal. De reis was dan ook top. Ik heb geen negatief geluid gehoord. Wat wil je ook. Met een ijsbreker door een uniek poolgebied varen, pootje baden in de Botnische Golf, een indrukwekkende industriële site bezoeken en borrelen in een sneeuwpaleis. In één woord geweldig. Natuurlijk was het best wel even spannend of we de reis vol zouden krijgen. Daar denk je wel even aan als je je handtekening zet onder het huurcontract voor de 737 die ons naar Kemi en weer terug naar Eindhoven heeft gebracht. Maar nu weet ik dat ik zo weer een vliegtuig vol krijg. Beleven Ook Marc van t Westeinde toont zich uitermate tevreden. Ik ben al ontelbare keren in Kemi geweest en ken het gebied goed. Ik wist dan ook van de mogelijkheid om met een ijsbreker naar de fabriek te koersen. En een rondleiding was zo geregeld. Voor mij was het eindelijk Enkels Eén van de ondernemers die stoutmoedig de sprong in het water van 6 graden Celsius waagde was Peter Swinkels. Prachtig, maar ik vond de fabriek net zo indrukwekkend, zei hij tijdens het heffen van een glas van ijs, met daarin een onbestemde Finse drank van hoog promillage. Hans van den Bersselaar van Jos van den Bersselaar Constructie is het met Swinkels eens. Ik werk veel met roestvast staal en kijk dan ook met een technisch oog naar zo n fabriek. Altijd interessant om te zien. Maar ook binnen tweeëneenhalf uur tot je enkels in de sneeuw staan is een mooie ervaring. Marcel Buijnsters, directeur van Bucas Installatie Bedrijven sluit zich bij Van den Bersselaar aan. Fijn dat we van Eindhoven konden vertrekken, een prima vlucht, indrukwekkende tocht en leuke club. Als het zo volgend jaar weer kan, ben ik opnieuw van de partij. INTER net 33

32 Antwoord op strategische vragen! Wij ondersteunen directies en management van bedrijven en instellingen bij gewenste aanpassingen van de organisatie. Hierbij treden wij op als projectleider, adviseur of interim-manager. Aan de hand van zelf ontwikkelde producten vinden we samen met onze opdrachtgevers het antwoord op strategische, tactische en operationele vragen. - De Strategische Risico Analyse - De Organisatie Quick Scan - De Personeel en Organisatie Check - De Project Management Scan - De Inkoopscan Breda Smederijstraat 2 Tel Hulst Hoogendijkstraat 8 Tel

33 SER Brabant komt met middellange termijnadvies Het wordt tijd voor een ondernemende provincie Zo n anderhalf jaar geleden werd SER Brabant opgericht. Zoals de landelijke SER verenigt SER Brabant organisaties van werknemers en werkgevers en vertaalt hun wensen en adviezen naar de overheid, in dit geval de provincie. Daarbij is BZW één van onze belangrijkste en actiefste partners, aldus SER-voorzitter Gerrit-Jan Swinkels. SER Brabant legde met haar middellange termijnadvies onlangs haar belangrijkste advies tot nu toe op de provinciale bestuurstafels. In Ondernemerschap, sociale cohesie en modern bestuur schetst de organisatie een belangrijke analyse van de Brabantse economie, een positief verhaal met kritische kanttekeningen. Zo is er veel om trots op te zijn in de provincie, maar ligt bijvoorbeeld het behalen van de Lissabon-doelstelling 2010 nog te ver in het verschiet. SER Brabant waarschuwt tegen een sfeer van don t worry, terwijl doorgepakt moet worden op het gebied van innovatie, duurzaamheid en bestuur. Ambities Feitelijk zetten we economische ontwikkeling centraal als voorwaarde voor een welvarende Brabantse toekomst, aldus Swinkels. Daaromheen definiëren we een aantal velden waarop actie noodzakelijk is om die toekomst daadwerkelijk te bewerkstelligen. Dat heeft geleid tot een lijst van tien ambities waar we als het goed is veel van terug zullen zien in het nieuwe coalitieakkoord. Zo is de kennisinvesteringsagenda een belangrijke zaak. De publieke investeringen in R&D moeten komende jaren flink stijgen. Daarnaast blijft de ontwikkeling van bedrijventerreinen een belangrijke issue. Ze vormen maar drie procent van onze openbare ruimte, maar zijn een politieke steen des aanstoots. We moeten af van de oude discussie over nieuwe locaties versus herstructurering, maar bedrijfslocaties zien als onderdeel van de leefruimte; dus niet meer praten over bedrijventerreinen, maar over onze werkomgeving en daarnaar handelen. Gezond verstand Swinkels vraagt speciale aandacht voor bestuurlijke vernieuwing, ambitie één op de lijst van tien. Feitelijk gaat het om het creëren van een ondernemende provincie. Wat dit betreft zijn de afgelopen vier jaar beslist slagen gemaakt. Hoewel het op sommige vlakken allemaal nog wel wat beter kan, durf ik te zeggen dat de provinciale bestuurders qua ondernemerschap in de éénentwintigste eeuw staan. Er is echter een grote discrepantie met het ambtelijk apparaat dat daar ver achteraan loopt. Dat dit moet veranderen is evident, de huidige handhavingscultuur is niet meer van deze tijd. De aansluiting met de burgers en bedrijfsleven ontbreekt daardoor soms volkomen. Het is dan ook hoog tijd dat er geschakeld wordt naar een moderne slagvaardige organisatie waar gezond verstand boven regeltjes gaat als de situatie daar om vraagt. Brabant heeft veel om trots op te zijn. Als deze trots echt leeft, merk je daar weinig van, aldus Swinkels. En dat is jammer. Zo maken we geen sterke vuist, noch naar Den Haag, noch naar Brussel. Daardoor lopen we geld mis en ontberen we een gezamenlijke identiteit die wel in provincies als Friesland en Drente bestaat. Daar moeten we iets aan doen, ook binnen het provinciale bestuur. In de toekomst gaat het niet zozeer om meer of minder, maar vooral om anders en beter. Dat vraagt om ondernemerschap op alle fronten en verregaande bereidheid om samen te werken. In de SER gebeurt dat al tussen organisaties als BZW, MKB, ZLTO en de vakbonden. Wij zijn graag de buitenboordmotor voor een innoverend Brabant. Foto: Olaf Smit Gerrit-Jan Swinkels: We lopen geld mis. INTER net 35

34 Frank Geerdink Bedrijfsleven en overheid blijven twee verschillende werelden Subsidieverstrekking moet eenvoudiger, sneller en persoonlijker Bedrijven die investeren in het ontwikkelen van nieuwe producten en nieuwe markten exploreren, staan niet alleen. Althans dat is het doel van de overheid, dat allerhande subsidies in het leven heeft geroepen ter ondersteuning van het bedrijfsleven. Die subsidies worden weggezet via een groot aantal organisaties als SenterNovem, Stimulus, innovatieraden en ontwikkelingsmaatschappijen. Maar wat is hun nut nu werkelijk? Hoe werkt die subsidiepraktijk nu werkelijk in het echt? Is het aanboren van overheidsfondsen gemakkelijk? Hoe verloopt de communicatie en sluiten de doorlooptijd van productontwikkeling aan op de snelheid waarmee subsidiërende organisaties opereren? We leggen deze kwestie voor aan particuliere investeerder Frank Geerdink van Event Seats uit Eindhoven en Murk Peutz, directeur van Syntens Zuid Nederland. Geerdink is particulier investeerder in nieuwe ondernemingen en is de afgelopen jaren meerdere malen tegen de overheid opgelopen bij de aanvraag van subsidies. Hij richt zich momenteel met name op de ontwikkeling en verkoop van mobiele tribunes. Peutz vertegenwoordigt één van de belangrijkste ondersteunende organisaties voor het Nederlandse mkb: Syntens innovatienetwerk voor mkb ers. Zonder overheidssubsidies zouden veel succesvolle bedrijven nooit het levenslicht hebben gezien. Geerdink: Onzin. Bedrijven hebben succes omdat hun product klopt, de markt er klaar voor is en de juiste mensen aan het stuur zitten. Het omgekeerde is eerder waar. Er zijn heel veel bedrijven en projecten die door subsidies in stand worden gehouden. Overigens wil dat niet zeggen dat ik tegen subsidies ben, integendeel. Subsidies kunnen een belangrijke rol spelen bij het ontwikkelen van nieuwe producten en bedrijven. Ondernemingen in het mkb moeten tegenwoordig echter ontzettend snel en flexibel zijn; de vraag van hun klanten willen, moeten en kunnen volgen. De subsidiepraktijk sluit nu vaak niet op deze realiteit aan. Peutz: Absoluut. Als Europa niet in Airbus had geïnvesteerd, zou iedereen toch wel in te dure Boeiings over de wereld zijn gevlogen. Nu kan dat echter tegen een concurrerende prijs. Ik geloof in een sterke marktwerking, maar ook in een sterke overheid die de economische werkelijkheid beïnvloedt ten behoeve van het algemene nut door het geven van financiële en andere steun. Per slot van rekening onderwijs wordt door de staat betaald, waar zouden wij zijn als we niet naar school waren geweest? Subsidies leveren een wezenlijke bijdrage aan het op peil houden en vergroten van het aantal technostarters in Nederland. Geerdink: Starten wordt er toch gedaan. Het huidige subsidiesysteem levert daaraan geen wezenlijke bijdrage. Het beleid zet in op het niveau van universiteiten en niet op dat van het mkb. Bovendien is de economische werkelijkheid sneller dan de gemiddelde subsidiever- 36

35 e Kwestie Murk Peutz strekker. De lifecycle van idee tot product is de afgelopen jaren met zo n 75 procent verminderd. Subsidieverstrekkers kunnen dit in hun denken en procedures niet bijbenen. Peutz: Mee eens. Kijk alleen al naar Eindhoven waarin de afgelopen jaren meer dan 160 initiatieven zijn ontplooid in het kader van het Incubator 3+ programma. Technostarters hebben hulp gekregen in de vorm van seat capital en aanvullende ondersteuning van publieke instellingen als de TU/e, Fontys en Syntens en de BOM. Daarbij gaat het om harde euro s, maar ook over zaken als het vastleggen van octrooien, gebruik van laboratoria en het neerzetten van een onderneming. De subsidiewereld is makkelijk toegankelijk, het aanvragen en verkrijgen van overheidsgelden is een overzichtelijk proces en er is voor ieder wat wils. Geerdink: Probeer het zelf maar eens zou ik zeggen. Er zijn zoveel loketten. Vaak zijn het hokken vol secretaresses en hangplekken van enkele adviseurs die net een pen kunnen vasthouden. Iedere echte beslissing moeten ze voorleggen aan een commissie. Tegen de tijd dat een beslissing valt, is iedere ondernemer alweer twee slagen verder. Het moet eenvoudiger, persoonlijker, met kortere lijnen en snelle reacties, kortom aansluiten op de dagelijkse ondernemerspraktijk. Nu is het niet werkzaam. Regelingen zien er mooi uit op papier, maar het is voor een groot deel make-believe. Peutz: Technologische innovatie kost per definitie veel tijd. En in het kader van Incubator 3+ kunnen zaken snel geregeld zijn. Neem contact op en je zit binnen enkele weken aan tafel om zaken te doen. En wat is snel? Hoe toegankelijk moet je zijn? De overheid is per definitie anders dan het bedrijfsleven. Belangen worden anders gewogen. Van ondernemers mag je een ondernemende houding verwachten, de overheid hanteert bepaalde procedures om zekerheid in te bouwen dat publiek geld goed terecht komt. Het zijn en blijven twee verschillende werelden. Het is in Nederland wat subsidies betreft heel wat beter geregeld dan in de rest van Europa. Geerdink: Dat weet ik niet. In veel Europese landen zul je zelfs helemaal geen regels hebben. Dat wil echter niet zeggen dat het daar slechter is dan hier. Wat ik wel weet is dat de financieringscultuur in veel landen buiten Nederland beter is. We zijn hier aan de ene kant ó zo liberaal, aan de andere kant doen we heel veel moeite om het mkb te ondersteunen door subsidiering. Ik zeg weg ermee. Zorg dat je een goed financieringsklimaat schept. Beloon particulieren die hun nek uitsteken. Laat ons de vruchten plukken als het goed gaat, bijvoorbeeld door gunstige belastingregelingen. Als het misloopt is het risico immers ook voor ons. Peutz: Ja zeker. Ik kan de belangrijkste intermediaire clubs in de regio op twee handen tellen. Van ondernemers mag je verwachten dat ze ondersteunende organisaties in het vizier hebben of proberen te krijgen. Er valt veel meer te winnen. Maar ik kan mij ook voorstellen dat sommige ondernemers niet weten bij wie zij moeten aankloppen en daar zijn wij voor. Syntens wijst ze graag de weg. INTER net 37

36 uwe leden In deze rubriek zijn opgenomen de nieuwe lid-bedrijven van de BZW, de nieuwe personen die zich namens de lid-bedrijven bij de BZW hebben aangesloten, evenals de nieuwe buitengewone leden. BZW Breda J.G. Bruijniks (Euretco BV, Breda) ing. J.M.E. Jongmans (BAM Civiel Zuidwest, Breda) ir. P.F. Kivits (CHORD FPE BV, Etten-Leur) M. van Kuijk (Groenewout Consultants & Engineers, Breda) ir. A.C. Lith (CHORD FPE BV, Etten-Leur) H.T.M. Nouwens (Golden Tulip Hotel Oosterhout, Oosterhout) mw. M.G. Nouwens-Rodi (Golden Tulip Hotel Oosterhout, Oosterhout) R.A.C. Panis (InBev Nederland NV, Breda) ir. M. Reuzel (Heembouw BV, Breda) M.P.M. Robeerst (Centrum voor Werk en Inkomen, Breda) C.J.J. Schapers (BV Aannemings- en Handelmaatschappij Schapers & Zn., Raamsdonksveer) J.G.J.M. Vaes (Havenschap Moerdijk, Moerdijk) mw. A.A.G.M. Welten-van Wesel (Novalis BV, Etten-Leur) BZW Eindhoven T.C.M. Beckers (ING Bank District Oost-Brabant, Eindhoven) S. Botz (Cruise Coördination Chauffeursdiensten, Eindhoven) J. van den Brekel MBA (PDM Consulting Services BV, Maastricht) drs. A. Buis RA (Control Finance, Utrecht) J.M.A. van der Donk (D&D Safe Sourcing BV, Bergeijk) R.H. Hemelaar (Hemelaar & Neele Financieel Consultants, Eindhoven) ing. L.A. van der Hoorn (Machinefabriek Van der Hoorn BV, Geldrop) H.A.J. Kok (Spirit IT BV, Eindhoven) mr. F.A. Meulendijks (Wolfsbergen & Osnabrug Belastingadviseurs, Eindh.) T.J.M. Swinkels (Commit, Eindhoven) J.W.M. Verbugt (GGZ Eindhoven, Eindhoven) R. Verouden ( Vedior, Eindhoven) E. de Vries (DHV BV, Eindhoven) H. van der Waerden (Commit, Eindhoven) BZW Helmond J.M. Gleijm, (Depuis 1975 BV, Eindhoven) mevr. S.W.J. Kessels, (Randstad Uitzendbureau, Helmond) drs. J.H. Walraven, (Dorel Netherlands, Helmond) A.H.J. Smulders (OA International BV, Bladel) BZW Midden-Brabant drs. A.W.M. van Abeelen RA (Deloitte Accountants BV, Tilburg) H. Borrani (Frigolanda Dongen BV, Dongen) A.M.Th. van Dongen (Loek van Dongen BV, Hilvarenbeek) mw. M. Donkers (Randstad Uitzendbureau, Tilburg) P.M. van Dun RA (Matchers BV, Tilburg) mr. P.E.A.M. Gerritse (Gerritse Poelman Advocaten, Tilburg) ing. J.Q.M. Gimbrère ( Vadobag BV, Tilburg) drs. R.C.S. Gommers (ABN Amro Bank NV, Tilburg) J.H.G.M. Hermans (Aarts & Co Kantoor- en projectinrichters BV, Tilburg) ing. J.G.J.R. van den Ingh MBA (Rabobank Hilvarenbeek-Oisterwijk, Oisterwijk) J. Jansen ( Trivoor Bouw en Infra, Tilburg) R.J.A.M. Kerstens ( Wijnkado.nl, Oisterwijk) drs. R.F.M. van Maaren RA (Accon avm adviseurs en accountants) G.A.M. Melis (Melis Lighting BV, Tilburg) ing. H.C.J. Pleging (De Bonth van Hulten BV, Nieuwkuijk) mr. M.P. Poelman (Gerritse Poelman Advocaten, Tilburg) J. Roelofs (Pontmeyer Tilburg BV, Tilburg) mw. drs. E.J.M.A. Smits (Stichting Huis in de Bocht, Goirle) L.A. Soons (Neerlandia Textielreiniging BV, Tilburg) W.P.G. Soons (Neerlandia Textielreiniging BV, Tilburg) A.J.M. Spaninks (Pepping Bouw BV, Kaatsheuvel) T. Teunissen (Landgoed De Rosep, Oisterwijk) S. van Velsen (CVB Ecologistics BV, Tilburg) J. van de Venn (Stichting ZET, Tilburg) H.J.L.M. Verhoeven (Landgoed De Rosep, Oisterwijk) M.J.M.H. Verlaek (Flanderijn & God Gerechtsdeurwaarders BV, Tilburg) drs. Th. van Willigenburg (Maetis Arbo BV, Houten) BZW Midden- en Noord-Zeeland ir. A.K. Paardekooper (Herder BV, Middelburg) C.M. Lijesen ( Van Jole BV, Breda) F.M.J. Weisz (ROC Zeeland, cluster HTV Middelburg) D.H. Rombout (CWI Walcheren) D.Q.P. Fundter (Hogeschool Zeeland) BZW Oosterhout A.M.M.I. Biemans (Biemans BV, Oosterhout) D.E. Blink (Jos Hofkens HIG BV, Oosterhout) M.A. Gijtenbeek ( Verbrugge Groep, Raamsdonksveer) A.P.J. Hofkens (Jos Hofkens HIG BV, Oosterhout) G. Izelaar ( Tulip Inn, Oosterhout) J.P. van Leeuwen ( Van Leeuwen Beheer Oosterhout BV, Oosterhout) mw. E.H.M. van der Linden ( Tulip Inn, Oosterhout) J.F. Loonen BA (Meeùs Assurantiën BV, Oosterhout) A.C.F.J. van Merriënboer (Hulsbosch BV, Oosterhout) T.G. van Oord (Martens en Van Oord Groep BV, Oosterhout) mw. drs. S.M. Oud-Bakkeren (ND Logistics, Oosterhout) M.C. van Peer (Dycore BV, Oosterhout) mw. drs. M. Rinsma (Biemans BV, Oosterhout) P.J.C.A. Schrauwen

37 (Rens Joosen Suikerwerken BV, Oosterhout) drs. G.J.J. Sipkens (Dycore BV, Oosterhout) G.B. Sluiters (vof RAN-Bewaking, Oosterhout) J.P.W. Smit (Rens Joosen Suikerwerken BV, Oosterhout) N.K.T.C. Snijers (Meeùs Assurantiën BV, Oosterhout) mr. R.E. Staden (Notariskantoor Staden, Oosterhout) P.P.C.M. Thuring (Metaalindustrie Galvanitas BV, Oosterhout) M.J. Verbrugge ( Verbrugge Groep, Raamsdonksveer) ing. J.S.C.M. Vermijs ( Vermijs Kartonnage BV, Oosterhout) BZW Noordoost-Brabant R. Bakker (Eneco Energie Infra BV, Rotterdam) J. Bartelds (IBS Nederland BV, Nieuwegein) J.W. Gelderblom (Randstad Uitzendbureau BV, 's-hertogenbosch) W. Groenenboom (biomérieux BV, Boxtel) drs. J.A. van der Maale (ABN AMRO Bank NV, 's-hertogenbosch) mr. J.A. van der Meer (AKD Prinsen Van Wijmen NV, Eindhoven) M. Slinkman (Erac BV, Boxtel) ir. W.J.M. Verstijnen MSc. (Askové Kunststof Industrie BV, Veghel) BZW West-Brabant mw M.J. Brouwers ( Van Jole BV, Breda) drs. L.H.M. de Kok MMO (LOGUS Bergen op Zoom BV, Bergen op Zoom) M.J.J. Mol MBA (Perficio Adviseurs BV, Breda) A.J.F.E. Palar (Fortis MeesPierson, Goes) dr. P.P.A. Razenberg (Franciscus Ziekenhuis, Roosendaal) ing. E. Rommens (Rommens Instrumenten & ApparatenBouw BV, Bergen op Zoom) J.A. van Waas (Perficio Adviseurs BV, Breda) P.J.C. Wierckx (BV Adviesbureau Personeelszaken Begeleiding APB, Roosendaal) BZW Zeeuws-Vlaanderen P. Louwman (Delta Milieu BV, Terneuzen) J.W. de Jonge (Sprangers Bouwbedrijf BV, Terneuzen) mw J.A.M. Gerris-Kriek (CWI Terneuzen) F.D. van Kerckhoven ( Van Kerckhoven Bouw, Kloosterzande) mr. I.P. de Groot (Adriaansen & Van der Weel, Terneuzen) T.J.M. Pieters (Spie Nederland BV divisie Zuidwest, Terneuzen) P.A. Herrebout (Lafoma BV, Terneuzen) P.H. Holicki (Dow Benelux BV, Terneuzen) U kunt binnen ons kantoor een beroep doen op uitstekend opgeleide en ervaren specialisten op het gebied van: ACCOUNTANCY FISCALE ADVISERING AMSTERDAM STRAWINSKYLAAN 3051 TEL.: CULEMBORG BRENKMANWEG 4 TEL.: TIEL PRINSES BEATRIXLAAN 21 TEL.: WAALWIJK MR. VAN COOTHSTRAAT 7 TEL.: JURIDISCHE ADVISERING ADMINISTRATIEVE DIENSTVERLENING AUTOMATISERINGSBEGELEIDING PERSONEELS- EN LOONSERVICE ZALTBOMMEL HOGEWEG 43 TEL.: INTERNET: Member of SC International Lid van de vereniging SRA Lid NOB

38 activiteitenkalender t/m aanmelden via of telefonisch bij het secretariaat woensdag 2 mei uur BZW Zeeuws-Vlaanderen Inleiders: Jan Lonink, burgemeester Terneuzen, Jan-Frans Mulders, burgemeester Hulst en Jaap Sala, burgemeester Sluis over 'Wat houdt de bestuurlijke samenwerking tussen de Zeeuws-Vlaamse gemeenten in en wat is er inmiddels bereikt? En: hoe gaat het nu verder? Restaurant Zomerlust te Axel dinsdag 8 mei uur BZW Midden- en Noord- Zeeland Inleider: Luit Ezinga voorzitter Kamer van Koophandel Zeeland over Actualiteiten kamer van koophandel: fusie Zeeland West-Brabant Hotel Arneville te Middelburg dinsdag 15 mei uur Frank Sweens-lezing door Peter Elverding (DSM) zie ook pagina 10 e.v. Aula van de Universiteit te Tilburg dinsdag 22 mei uur BZW Noordoost-Brabant Lunchbijeenkomst Inleider: Elies Lemkes-Straver over De betekenis van Brainport ook voor Noordoost-Brabant. kasteel Maurick te Vught woensdag 23 mei uur BZW Eindhoven bedrijfsbezoek aan Schuitema Zuid BV te Eindhoven donderdag 31 mei 9.00 uur Meet & Match bijeenkomst Evoluon te Eindhoven zie ook pagina 9 donderdag 31 mei uur Kring Senior Management I Inleider: Karla Peijs, Commissaris van de Koningin in Zeeland Villa Sociëteit Philharmonie te Tilburg donderdag 31 mei uur Plenaire vergadering met workshops georganiseerd door BZW, VNO-NCW, MKB Nederland en NVP over waardebepaling van uw bedrijf Conferentiehotel Guldenberg te Helvoirt dinsdag 5 juni uur BZW Breda Themabijeenkomst Holland Casino te Breda woensdag 6 juni 9.00 uur BrabantDag in Brussel zie ook pagina 44/45 woensdag 6 juni uur BZW Zeeuws-Vlaanderen Bedrijfsbezoek bij Outokumpu Stainless BV in Westdorpe met aansluitend diner in restaurant Zomerlust te Axel donderdag 7 juni uur BZW Oosterhout Bedrijfsbezoek dinsdag 12 juni uur BZW Midden- en Noord-Zeeland Bedrijfsbezoek op een nader te bepalen locatie met aansluitend diner woensdag 13 juni BZW-golfdag Goese Golf te Goes uur woensdag 13 juni uur BZW/VNO-NCW, voorlichtingsbijeenkomst inzake bodemsanering bedrijfsterreinen De Wouwse Tol te Bergen op Zoom donderdag 14 juni uur BZW Midden-Brabant Speeddate bijeenkomst over arbeidsmarkt met medewerking van Manpower Mandemakers Stadion te Waalwijk donderdag 14 juni uur BZW/VNO-NCW, voorlichtingsbijeenkomst inzake bodemsanering bedrijfsterreinen Land van Ooit te Drunen dinsdag 19 juni uur Technische Universiteit Eindhoven in samenwerking met BZW en High Tech Campus Interactieve lezing Achter de schermen van een slimme Guy Verhofstadt Hans-Gert Pöttering Jean-Luc Dehaene Neelie Kroes 40

39 licht BZW-golfdag in de Goese Golf te Goes 13 juni 2007 omgeving door Henk Corporaal, TU/e en Jo de Boeck, Holst Centre Gebouw Kennispoort, TU/e-terrein te Eindhoven Op woensdag 13 juni 2007 vindt de traditionele BZW-golfdag plaats. De dag wordt mogelijk gemaakt door Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud BV (www.oranjewoud.nl) met een grote vestiging in Oosterhout. Dank daarvoor op deze plaats aan directeur ing. Jan Meulman! woensdag 20 juni uur BZW Helmond Hotel-restaurant West-Ende te Helmond dinsdag 26 juni uur BZW Noordoost-Brabant Jaarexcursie met partners aan het Opleidings- en Trainingscentrum Genie van de koninklijke landmacht in de Van Brederodekazerne Vught alsmede het Geniemuseum donderdag 28 juni uur Kring Senior Management II Excursie met partner naar High Tech Campus te Eindhoven Maximaal 88 wedstrijdspelers en 24 clinicers kunnen deelnemen aan deze sportieve en genoeglijke relatiedag. De happening vindt dit jaar plaats op de Goese Golf in Goes. Waarom in Goes? De BZW probeert elk jaar de golfdag te houden in een van de regio's. Overigens is het niet de eerste keer dat de golfdag in Goes gehouden wordt. Ook in 2004 vond de sportieve en gezellige happening daar plaats. De deelnemers van toen herinneren zich ongetwijfeld de enorme regenbui die voor verschillende flights bruut een eind maakte aan het sportieve deel. De nazit was er niet minder plezierig om! In 2001 daarentegen genoten de deelnemers aan wedstrijd en clinic van een geweldig mooie middag en warme zomeravond op het terras van de Goese Golfclub. De eigenaar van de golfclub, Graeme Rutjes, lid van de BZW in Zeeland, heeft beloofd dat het de deelnemers aan niets zal ontbreken! De uitnodiging voor deze shotgun-golfdag inclusief lunch (aanvang uur) kunt u begin mei tegemoet zien. Informatie bij Kees van Fessem, secretaris BZW, tel , of Betty Vinckx, secretaresse, tel , Voor een impressie van de mooie golfbaan zie 41

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland VERBINDT VERSTERKT VERTEGENWOORDIGT BRABANT ZEELAND IS HET STERKSTE ONDERNEMINGSNETWERK VAN UW REGIO. We hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie,

Nadere informatie

2015-2016: WE GAAN HET DOEN!

2015-2016: WE GAAN HET DOEN! 2015-2016: WE GAAN HET DOEN! De BZW is het krachtigste ondernemerscollectief in Zuid-Nederland en het regionale netwerk van VNO-NCW. De BZW is een inspirerende plek voor ontmoeting en samenwerking, succesvol

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2016

Sociaal Jaarverslag 2016 Sociaal Jaarverslag 2016 Woord vooraf Betrokken bij onze omgeving en dicht bij de mensen. Dit zijn belangrijke kenmerken van het karakter van Wiertz Company die wij kracht willen bijzetten. In dit sociaal

Nadere informatie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie De Europese lobby van vno-ncw richt zich zowel op de Europese spelers in Brussel (Europese Commissie, Europees Parlement) als op de Nederlandse politiek (in Den Haag en via de Permanente Vertegenwoordiging

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

PROTOCOL 2016 v2. Inleiding:

PROTOCOL 2016 v2. Inleiding: PROTOCOL 2016 v2 Inleiding: Na de oprichting van de BZW Masterclass Veiligheid zuidwest (MCV) in 2007 is er alle aanleiding om dit initiatief ook in 2016 voort te zetten. Maatschappelijke ontwikkelingen

Nadere informatie

Ondernemen in. Moerdijk

Ondernemen in. Moerdijk Ondernemen in Moerdijk Colofon Gemaakt in opdracht van gemeente Moerdijk, d.d. maart 2009 Tekst: gemeente Moerdijk Ontwerp, opmaak en lay-out: afdeling Informatievoorziening en Facilitair, cluster Repro,

Nadere informatie

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE 1 Boeiend en verrijkend. Ook verschillend van invalshoeken en belangen Het was mijn doel om van de ervaringen van anderen te leren en dat is geslaagd De rondetafelsessies

Nadere informatie

Ik ben als bestuurder in deze provincie bijzonder geïnteresseerd in de kansen van nieuwe energie voor onze kenniseconomie.

Ik ben als bestuurder in deze provincie bijzonder geïnteresseerd in de kansen van nieuwe energie voor onze kenniseconomie. Welkomstwoord van Jan Franssen, Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, bij het Lustrumcongres 'Geothermal Heat is Cool' van het Platform Geothermie, Den Haag, 24 oktober 2012 ---------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Logistics Community Brabant

Logistics Community Brabant Logistics Community Brabant Door bedrijven getekende Letter of Intends Breda, 13 september 2017 Logistics Community Brabant Gedurende de afgelopen maanden is het bedrijfsleven geconsulteerd over het initiatief

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Excellenties, Dames en heren,

Excellenties, Dames en heren, Alleen de uitgesproken tekst geldt. Welkomstwoord van drs. Ank Bijleveld-Schouten, Commissaris van de Koningin in de provincie Overijssel, bij de opening van de relatiebijeenkomst Lente in Overijssel,

Nadere informatie

Visie op de ontwikkelingen in Nethersourcing en Outsourcing. Peter Muilwyk. Waar elke euro telt

Visie op de ontwikkelingen in Nethersourcing en Outsourcing. Peter Muilwyk. Waar elke euro telt Visie op de ontwikkelingen in Nethersourcing en Outsourcing Peter Muilwyk Waar elke euro telt 1 Managementondersteuning Advisering Training Waar elke euro telt 2 Missie InkooPManagement is gespecialiseerd

Nadere informatie

Dit is MKB-Nederland. Aanbod lokaal partners

Dit is MKB-Nederland. Aanbod lokaal partners Dit is MKB-Nederland Aanbod lokaal partners Samen haar lokaal partners werkt MKB- Nederland aan krachtige en effectieve lobby op lokaal niveau. Dit document legt uit wat het lokaal partnerschap precies

Nadere informatie

Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven. Plaats voor een heading

Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven. Plaats voor een heading Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven Plaats voor een heading Jean Paul Kroese 26 april 2012 Opbouw presentatie 1. Kenmerken Regio Eindhoven 2. Regionale ambitie en inhoudelijke opgave 3. Governance

Nadere informatie

Enquête FSR conferentie 6 & 7 november

Enquête FSR conferentie 6 & 7 november Enquête FSR conferentie 6 & 7 november 7 6 4. Heeft u de FSR landelijke inkoopdag of de conferentie bezocht? Respondenten: 7 Ja Nee Nee want: Nee, want: geen reden Nee, want: andere prioriteit Nee, want:

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

Verder in Fusie & Overnames

Verder in Fusie & Overnames Verder in Fusie & Overnames (Mid size en familiebedrijven) Datum: december 2009 Plaats: Zeewolde Door: Triple Play Keynote speaker: Mr. Pieter J.H. Mensink MBA Verbonden door vertrouwen; groeien door samenhang

Nadere informatie

Inleiding regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst

Inleiding regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst Inleiding regeerakkoord 2017-2021 Vertrouwen in de toekomst Inleiding Mensen in Nederland hebben veel vrijheid. Nederlanders vormen een sterke groep. Iedereen kan proberen om verder te komen in zijn leven.

Nadere informatie

Ledenpanel VNO-NCW Midden. Resultaten Enquête Bijeenkomsten en Activiteiten

Ledenpanel VNO-NCW Midden. Resultaten Enquête Bijeenkomsten en Activiteiten Ledenpanel VNO-NCW Midden Resultaten Enquête Bijeenkomsten en Activiteiten Samenvatting In totaal heeft zo n 20 % van de leden van VNO-NCW Midden gereageerd. De respons kwam evenredig verdeeld uit alle

Nadere informatie

De schakel tussen mens en techniek

De schakel tussen mens en techniek 3, 4 en 5 november 2015 Venray De schakel tussen mens en techniek voor Midden- en Zuidoost-Nederland Schrijf u nu online in! Evenementen HAL HARDENBERG GORINCHEM VENRAY Evenementenhal Venray De Voorde

Nadere informatie

Spreektekst wethouder Hans Haring Werkconferentie Energiek Zoetermeer 11 juni 2013

Spreektekst wethouder Hans Haring Werkconferentie Energiek Zoetermeer 11 juni 2013 Spreektekst wethouder Hans Haring Werkconferentie Energiek Zoetermeer 11 juni 2013 Welkom allemaal! Om te beginnen fantastisch dat we met zo n grote groep en uit diverse geledingen hier bij elkaar zijn

Nadere informatie

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy. The perfect match is our standard

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy. The perfect match is our standard Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy The perfect match is our standard Burdock is de verbindende factor tussen opdrachtgevers en technische specialisten in de procesindustrie.

Nadere informatie

Gemeente Dronten geeft je de ruimte

Gemeente Dronten geeft je de ruimte Gemeente Dronten en OR hand in hand naar het Nieuwe Werken Gemeente Dronten geeft je de ruimte Door: Martine van Dijk en Robert Berk, A+O fonds gemeenten / Fotografie: Kees Winkelman De gemeente Dronten

Nadere informatie

Innovatief ondernemerschap in recreatie en toerisme

Innovatief ondernemerschap in recreatie en toerisme Innovatief ondernemerschap in recreatie en toerisme Van idee tot realisatie van innovatie 100,- korting bij inschrijving vóór 1 mei Leergang September - December 2010 Locatie: KvK Eindhoven Innovatief

Nadere informatie

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken?

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Platform Bèta Techniek Connect 05 2015 Chemiedag 2015 Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Succesvolle samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is de basis voor groei van

Nadere informatie

SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT HZ

SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT HZ SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT HZ mr. drs. A.J.G. (Toine) Poppelaars voorzitter Raad van Toezicht HZ geboortedatum: 27 september 1959 dijkgraaf Waterschap Scheldestromen tijdstip eerste benoeming: 1 september

Nadere informatie

Nieuwe kansen in roerige tijden!

Nieuwe kansen in roerige tijden! Nieuwe kansen in roerige tijden! Nieuwe klanten? Omzet vergroten? Winstgevendheid vergroten? Samen de regio en het MKB versterken? Banken verstrekken steeds moeilijker werkkapitaal. Het risico van ondernemers

Nadere informatie

WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart

WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart Wat is het Midpoint House of? Het Midpoint House of is een fysiek en virtueel knooppunt dat zich zal ontwikkelen tot het vlaggenschip van de Midden-Brabantse

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

Pact Brabant Brabants Arbeidsmarktakkoord oktober 2011

Pact Brabant Brabants Arbeidsmarktakkoord oktober 2011 Pact Brabant Brabants Arbeidsmarktakkoord 2012-2015 19 oktober 2011 Pact Brabant 19 oktober 2011 p/a PSW s-hertogenbosch 073-6124325 f.aarten@psw.nl Brabants Arbeidsmarktakkoord 2012-2015, Pact Brabant,

Nadere informatie

Enquête rond het familiebedrijf in België

Enquête rond het familiebedrijf in België www.pwc.be Enquête rond het familiebedrijf in België December 2010 Kernbevindingen 1. 1 op 2 respondenten ziet overheidsbeleid en regulering als één van de voornaamste externe uitdagingen voor hun onderneming.

Nadere informatie

Zuidwest-Nederland Een geweldige plek om zaken te doen

Zuidwest-Nederland Een geweldige plek om zaken te doen Zuidwest-Nederland Een geweldige plek om zaken te doen Zuidwest-Nederland omvat de provincie Zeeland en het westen van de provincie Noord-Brabant. Als veelbelovende regio met ongeveer 100.000 bedrijven

Nadere informatie

WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart

WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart Wat is het Midpoint House of? Wat biedt het Midpoint House of? Het Midpoint House of is een fysiek en virtueel knooppunt dat zich In het Midpoint House

Nadere informatie

Nieuwe perspectieven voor HEAD Landelijke Themadag Sociaal domein

Nieuwe perspectieven voor HEAD Landelijke Themadag Sociaal domein Nieuwe perspectieven voor HEAD Landelijke Themadag Sociaal domein 2 mei 2017 Workshop Maatschappelijke vraagstukken in het sociale domein het hoofd bieden Introductie De transitiedriehoek en de aanpak

Nadere informatie

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Aanleiding Op 10 februari 2014 heeft, onder leiding van burgemeester Van der Laan,

Nadere informatie

Growth Capital Fund BV

Growth Capital Fund BV Growth Capital Fund BV Groei en ondernemen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Groeibedrijven vormen een belangrijke aanjager van de economie. Sommige bedrijven groeien spectaculair, anderen laten

Nadere informatie

Rabobank vertrouwt op HeadFirst voor tijdelijke professionals

Rabobank vertrouwt op HeadFirst voor tijdelijke professionals Klantcase Rabobank vertrouwt op HeadFirst voor tijdelijke professionals HeadFirst heeft al sinds 2004 een inkooprelatie met de Rabobank voor de inhuur van tijdelijke capaciteit. Frank de Ruiter, sinds

Nadere informatie

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET TEKST: JUDITH KATZ, KARIN BOJORGE ILLUSTRATIE EN INFOGRAPHICS: MAREN BRUIN FORUM-ONDERZOEK WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET Wat vinden ondernemers nou het leukste aan het

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL DE VOORHOEDE VAN DIGITAL Betalingen vormen het hart van e-commerce. Maar de digitalisering heeft voor banken veel meer potentie dan alleen betalingen. Daarom investeert ABN AMRO in de ontwikkeling van

Nadere informatie

Dames en heren, 1 DVHN, 9 september 2015.

Dames en heren, 1 DVHN, 9 september 2015. Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, opening bijeenkomst Klantengroep Samenwerking Noord (Holland Web Week), Groningen, 16 september 2015 Dames en heren, Goed nieuws is geen nieuws, zeggen

Nadere informatie

VDB advocaten NOTARISSEN. zo zien wij het. Over de organisatie

VDB advocaten NOTARISSEN. zo zien wij het. Over de organisatie VDB advocaten NOTARISSEN. zo zien wij het. Over de organisatie Hoe SCHERP mag advies zijn? VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het. Onze juridische adviezen geven scherp aan wat de grenzen van het speelveld

Nadere informatie

Met gegrauw en gesnauw bereik je niks

Met gegrauw en gesnauw bereik je niks 81 Weike Medendorp, PvdA Met gegrauw en gesnauw bereik je niks Ik denk dat we een aantal resultaten hebben bereikt waar we trots op mogen zijn. Neem bijvoorbeeld het plan van transformatie voor de Enci,

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Dames en heren, [Inleiding] Ik vind het wel leuk, maar ook een beetje spannend. Maar moet

Nadere informatie

Conclusies enquête The Future Group. November 2015

Conclusies enquête The Future Group. November 2015 November 2015 Conclusies enquête Een zzp er kiest voor zelfstandigheid, vrijheid en ondernemerschap. Daar moet je hem/haar de ruimte voor geven. Verplichte collectieve zaken staan in tegenstelling tot

Nadere informatie

Meer dan kennis alleen. Next

Meer dan kennis alleen. Next Meer dan kennis alleen Next Ambitie Uitdaging Ontwikkeling Shift Ambitie Een ambitieus accountantskantoor heeft meer in huis dan alleen kennis van zaken. Bij Horlings dagen we elkaar voortdurend uit om

Nadere informatie

Samen geven we richting aan de koers van de NKC

Samen geven we richting aan de koers van de NKC Samen geven we richting aan de koers van de NKC ₀ ₀ ₀ In de aanloop naar de klimaattop in Parijs is eind 2014 de Nederlandse Klimaatcoalitie van start gegaan om CO2 reductie bij bedrijven en andere organisaties

Nadere informatie

Zakendoen met België. Jurgen Moors, MA Adviseur Internationale Zaken/Euregio Centre of Excellence België

Zakendoen met België. Jurgen Moors, MA Adviseur Internationale Zaken/Euregio Centre of Excellence België Zakendoen met België Jurgen Moors, MA Adviseur Internationale Zaken/Euregio Centre of Excellence België Overzicht 1. Kamer van Koophandel 2. KvK: afdeling Internationale Zaken 3. België: kansen en ontwikkelingen

Nadere informatie

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy Finding the optimal solution is An our open standard mind comes standard... Burdock is de verbindende schakel tussen opdrachtgevers

Nadere informatie

Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld

Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld Persbericht Yacht, 23 februari 2010 Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld Trends en ontwikkelingen op de financiële arbeidsmarkt Door: mr.drs. E. Kolthof, Yacht, Competence

Nadere informatie

Ondernemerschap door loslaten van vaste functies

Ondernemerschap door loslaten van vaste functies Organisatie naam: Full Management Support Plaats: Breda Aantal medewerkers: 25 en een netwerk van ZZP ers Soort arbeidsflexibiliteit: zelfsturende teams, ondernemerschap door functionele flexibiliteit

Nadere informatie

Executive Search & Interim Management

Executive Search & Interim Management Executive Search & Interim Management Van de Groep & Olsthoorn Executive Search Interim Management Nationaal en Internationaal Van eigenwijze zelfstandige tot een begrip in de industrie en techniek. Van

Nadere informatie

De IVW, daar heb je wat aan!

De IVW, daar heb je wat aan! De IVW, daar heb je wat aan! Samen In Weesp hebben we een unieke samenwerking, waarmee we zaken ook echt voor elkaar krijgen en onze ambities waarmaken. Samen staan we sterk. Cees van Vliet, voorzitter

Nadere informatie

Ik hoop dus dat dit congres nieuwe ideeën gaat opleveren.

Ik hoop dus dat dit congres nieuwe ideeën gaat opleveren. Alleen de uitgesproken tekst geldt. Toespraak bij de opening van het Innoversum Innovatiecongres door Commissaris van de Koningin, drs. Ank Bijleveld-Schouten, op woensdag 25 mei 2011 om 9:20 te Enschede.

Nadere informatie

AVANS HOGESCHOOL. Nies Rijnders Manager of Centre of Expertise for Sustainable Business

AVANS HOGESCHOOL. Nies Rijnders Manager of Centre of Expertise for Sustainable Business Economische opgave Internationalisering - Kennis: wat gebeurt daar? - Verzoek van het bedrijfsleven uit de Osse Haven: logistieke hub - Internationale bedrijven naar Oss - Platform om andere partijen te

Nadere informatie

Kiwanis. Groningen SERVING THE CHILDREN OF THE WORLD. Kiwanis Huis Martini Ziekenhuis Groningen

Kiwanis. Groningen SERVING THE CHILDREN OF THE WORLD. Kiwanis Huis Martini Ziekenhuis Groningen Kiwanis Groningen SERVING THE CHILDREN OF THE WORLD Kiwanis Huis Martini Ziekenhuis Groningen Wat is Kiwanis? Kiwanis is een wereldwijde organisatie van vrijwilligers verenigd in serviceclubs die zich

Nadere informatie

Heijmans Avans Minor 2010-2011. Infrastructuur: van knelpunt tot aanbesteding

Heijmans Avans Minor 2010-2011. Infrastructuur: van knelpunt tot aanbesteding Heijmans Avans Minor 2010-2011 Infrastructuur: van knelpunt tot aanbesteding Avans Hogeschool is een topinstituut dat toekomstige beroepsoefenaren opleidt tot excellente professionals, die zichzelf en

Nadere informatie

Vrijwel allen hier aanwezig hebben daar een bijdrage groot of klein aan geleverd. Daarom aan iedereen: Veel dank!

Vrijwel allen hier aanwezig hebben daar een bijdrage groot of klein aan geleverd. Daarom aan iedereen: Veel dank! - LET OP: ALLEEN HET GESPROKEN WOORD GELDT - Openingswoord Locoburgemeester Gehrels bij de ondertekening verzelfstandiging Haven Amsterdam op donderdag 21 maart 2013 Dames en heren, Excellentie, Het is

Nadere informatie

Dhr. G. Zalm Postbus EA Den Haag

Dhr. G. Zalm Postbus EA Den Haag Dhr. G. Zalm Postbus 20018 2500 EA Den Haag Datum: 17 juli 2017 Nummer: OSB.BRI.9082 Bijlage: geen Onderwerp: input OSB formatie Contact: Evelyne Simons 06-51149187 Geachte mijnheer Zalm, Samen met VVD,

Nadere informatie

Katalysator voor netwerkend ICT

Katalysator voor netwerkend ICT Katalysator voor netwerkend ICT Nieuwsbrief uitgave juni 2014 ONDERWERPEN 1. 2. 3. 4. 5. Nieuwe website Regitel Nieuw bestuurslid Ledenvergadering juli 2014 komt eraan Stagiair gestart voor Regitel Stand

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RVC ALLIANDER N.V.

PROFIELSCHETS RVC ALLIANDER N.V. BIJLAGE B BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE EERSTE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V. TE HOUDEN OP 12 MEI 2011 PROFIELSCHETS RVC ALLIANDER N.V. 1. OMVANG EN SAMENSTELLING

Nadere informatie

MKB-Nederland Noord. Folder Lokale Partners

MKB-Nederland Noord. Folder Lokale Partners MKB-Nederland Noord Folder Lokale Partners Samen haar lokale partners werkt MKB-Nederland aan krachtige en effectieve lobby op lokaal niveau. Dit document legt uit wat het Lokaal Partnerschap precies inhoudt

Nadere informatie

IF 2.0 Innovatie Filantropie Platform voor Maatschappelijke initiatieven

IF 2.0 Innovatie Filantropie Platform voor Maatschappelijke initiatieven IF 2.0 Innovatie Filantropie Platform voor Maatschappelijke initiatieven 1 November 2014 Werkplan, versie 2 Inhoud Waarom dit plan?... 2 Vanwaar IF?... 4 Wat gaat IF 2.0 doen?... 5 Wie doen er mee en wat

Nadere informatie

Wilt u uw producten en processen slimmer, veiliger en efficiënter maken?

Wilt u uw producten en processen slimmer, veiliger en efficiënter maken? you make it work Wilt u uw producten en processen slimmer, veiliger en efficiënter maken? ERIKS levert werktuigbouwkundige componenten in alle industriële sectoren. Maar we gaan verder dan dat. Als specialist

Nadere informatie

Dames en heren, staatssecretaris tijdens dit congres zal. Het programmaboekje van vandaag is. gelardeerd met termen uit de scheepvaart.

Dames en heren, staatssecretaris tijdens dit congres zal. Het programmaboekje van vandaag is. gelardeerd met termen uit de scheepvaart. 1 Toespraak DG Hilgersom namens staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens het congres De koers van de toekomst op 1 december 2011 bij de Atlant Groep in Helmond. Dames en heren,

Nadere informatie

Passie 2.0. Teamgeest helpt bij scoren. Inkt door de aderen. Concurrenten op afstand

Passie 2.0. Teamgeest helpt bij scoren. Inkt door de aderen. Concurrenten op afstand Passie 2.0 Teamgeest helpt bij scoren Inkt door de aderen ZuidamUithof Drukkerijen spreekt met medewerkers over hun ambities, drijfveren en overtuigingen. Leidinggevenden spelen daar op in, zodat medewerkers

Nadere informatie

Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het

Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het Samenvatting Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het Confucius Instituut is een door de Chinese overheid gefinancierde non-profit organisatie die als

Nadere informatie

Kansendossier : Machinebouw en Mechatronica. België

Kansendossier : Machinebouw en Mechatronica. België Kansendossier : Machinebouw en Mechatronica België Inleiding Aanleiding De industrie wordt wereldwijd steeds hoogwaardiger en heeft alsmaar meer behoefte aan ondernemingen die uitblinken in een hightech

Nadere informatie

Werken in en aan de praktijk

Werken in en aan de praktijk Werken in en aan de praktijk Avans Hogeschool is een topinstituut dat toekomstige beroepsoefenaren opleidt tot excellente professionals, die zichzelf en hun beroep voortdurend blijven ontwikkelen. Daarnaast

Nadere informatie

Voorwoord 3. Publiciteit en activiteiten 4. Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5. Kennisontwikkeling 6. Interne organisatie 7

Voorwoord 3. Publiciteit en activiteiten 4. Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5. Kennisontwikkeling 6. Interne organisatie 7 Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Publiciteit en activiteiten 4 Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5 Kennisontwikkeling 6 Interne organisatie 7 Financiën 8 2 Voorwoord Samen

Nadere informatie

Van de Groep Olsthoorn Finding Excellence

Van de Groep Olsthoorn Finding Excellence Van de Groep Olsthoorn Finding Excellence technology / industry / logistics 2 1 Management search Executive search International management search Interim management Missie Van de Groep & Olsthoorn staat

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

Road to Growth is een individueel begeleidingstraject voor ambitieuze ondernemers die nieuwe uitdagingen willen aanpakken om zo succesvol te groeien

Road to Growth is een individueel begeleidingstraject voor ambitieuze ondernemers die nieuwe uitdagingen willen aanpakken om zo succesvol te groeien Road to Growth Als ambitieuze ondernemer sta je vaak voor nieuwe uitdagingen. Die hoef je niet alleen aan te pakken. Ontdek hier een individueel begeleidingstraject om te groeien in wat je doet en hoe

Nadere informatie

Toespraak 11 maart 2014 project Tram Vlaanderen Maastricht in ambtswoning gouverneur Reynders Belgisch Limburg te Hasselt

Toespraak 11 maart 2014 project Tram Vlaanderen Maastricht in ambtswoning gouverneur Reynders Belgisch Limburg te Hasselt 1 Toespraak 11 maart 2014 project Tram Vlaanderen Maastricht in ambtswoning gouverneur Reynders Belgisch Limburg te Hasselt Mevrouw de minister Crevits, Collega excellentie Reynders, Gedeputeerden, burgemeester,

Nadere informatie

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN MENSEN ZIJN HET HART VAN UW SUCCES BEDRIJVEN DIE DE BESTE MENSEN AAN ZICH WETEN TE BINDEN, PRESTEREN BETER. MAAR

Nadere informatie

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline.

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline. BUSINESS CASE Exact Online MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING De 5 tips van Marc Vosse www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY DE 5 TIPS VAN MARC VOSSE Voor

Nadere informatie

MotivatieMonitor voor HR-professionals

MotivatieMonitor voor HR-professionals MotivatieMonitor voor HR-professionals Een onderzoek naar de ambities en verwachtingen van studenten en starters betreffende de arbeidsmarkt en het beeld dat HR-professionals van deze nieuwe generatie

Nadere informatie

Gemeenten en de ANBI (algemeen nut beogende instelling) status.

Gemeenten en de ANBI (algemeen nut beogende instelling) status. Bijlage Gemeenten en de ANBI (algemeen nut beogende instelling) status. Stand van zaken eind 2010 Zeventien Nederlandse gemeenten hebben de status van "algemeen nut beogende instelling". Burgers kunnen

Nadere informatie

We know it takes a teamplayer to win. Tijdelijke professionals duurzame resultaten

We know it takes a teamplayer to win. Tijdelijke professionals duurzame resultaten We know it takes a teamplayer to win Tijdelijke professionals duurzame resultaten RSM WMV Interim services 2/3 RSM WMV / Interim Services In de professionele interim-markt is er nadrukkelijk behoefte aan

Nadere informatie

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy. Continuous effort is our standard

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy. Continuous effort is our standard Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy Continuous effort is our standard Burdock lost kennis- en capaciteitsvraagstukken op bij opdrachtgevers in de civiele techniek, infrastructuur,

Nadere informatie

rust zetten. rust gezet) Commandant der Strijdkrachten.

rust zetten. rust gezet) Commandant der Strijdkrachten. 1 Toespraak van de komend Commandant der Strijdkrachten, generaal Middendorp, bij de aanvaarding van het commando over de Nederlandse krijgsmacht op 28 juni 2012 te Den Haag. Let op: Alleen gesproken woord

Nadere informatie

RSM S LITTLE BIG BOOK

RSM S LITTLE BIG BOOK RSM S LITTLE BIG BOOK THE POWER OF BEING UNDERSTOOD THE POWER OF BEING UNDERSTOOD AUDIT TAX CONSULTING WIJ LUISTEREN Onze belofte We luisteren naar uw wensen. We nemen de tijd om uw business echt te begrijpen.

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Panelonderzoek Vernieuwing & Internationalisering

Panelonderzoek Vernieuwing & Internationalisering Panelonderzoek Vernieuwing & Internationalisering Resultaten onderzoek KvK-Ondernemerspanel over Vernieuwing en Internationalisering In december 2014 is onder alle 6000 deelnemers van het KvK-Ondernemerspanel

Nadere informatie

HBO Talentenprijs editie marketing

HBO Talentenprijs editie marketing HBO Talentenprijs editie marketing Nieuwsbrief - maart Donderdag 31 mei 2012 Hanzehogeschool Groningen We zijn aan het eind van de maand maart en dat betekent dat het unieke HBO Talentenprijs event over

Nadere informatie

MotivatieMonitor voor HR-professionals

MotivatieMonitor voor HR-professionals MotivatieMonitor voor HR-professionals Een onderzoek naar de ambities en verwachtingen van studenten en starters betreffende de arbeidsmarkt en het beeld dat HR-professionals van deze nieuwe generatie

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Kids United Inhoudsopgave Kids United Voorwoord Henk Sijtsma Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Enthousiast, gedreven, betrokken, respect: dat waren de woorden die

Nadere informatie

Peter Deege. Dick Bovekerk, 52 jaar

Peter Deege. Dick Bovekerk, 52 jaar Dick Bovekerk, 52 jaar Ruim 40 jaar woonachtig in Papendrecht. In 1982 begonnen bij de organisatie McDonald s, wat toen met 25 vestigingen een klein bedrijf was binnen Nederland, maar uitgegroeid tot een

Nadere informatie

Habilis Executive Search. Banking & Finance

Habilis Executive Search. Banking & Finance Habilis Executive Search Banking & Finance Oog voor mens en organisatie Habilis mens en organisatie BV is een brede dienstverlener op het gebied van HRM en arbeidsmarktvraagstukken. De activiteiten die

Nadere informatie

Henk Oostdam is fiscaal adviseur bij zijn eigen praktijk Tax Consult Network en is de vertrouwenspersoon van Tim Coronel en Peter Ouwehand

Henk Oostdam is fiscaal adviseur bij zijn eigen praktijk Tax Consult Network en is de vertrouwenspersoon van Tim Coronel en Peter Ouwehand Henk Oostdam is fiscaal bij zijn eigen praktijk Tax Consult Network en is de vertrouwenspersoon van Tim Coronel en Peter Ouwehand 30 RBA_Fiscale Opleidingen 2015-2016 30 mijn Henk Oostdam We kijken samen

Nadere informatie

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen dhr. Arne Oosthuyse projectcoördinator Voka - Kamer van Koophandel O-Vl. VON-sessie: Allochtoon ondernemerschap in Vlaanderen Donderdag 9 juni 2011 Huis van de

Nadere informatie

Checklist voor het opzetten van een aandelenparticipatieplan voor medewerkers

Checklist voor het opzetten van een aandelenparticipatieplan voor medewerkers 1 Checklist voor het opzetten van een aandelenparticipatieplan voor medewerkers Duurzaam aandeelhouderschap begint met een goede voorbereiding Een beter bedrijfsresultaat, een hogere productiviteit en

Nadere informatie

Rabobank Utrechtse Heuvelrug, de bank die ambities waarmaakt... Het is tijd voor de Rabobank.

Rabobank Utrechtse Heuvelrug, de bank die ambities waarmaakt... Het is tijd voor de Rabobank. Rabobank Utrechtse Heuvelrug, de bank die ambities waarmaakt... Het is tijd voor de Rabobank. Een dynamische bank in een dynamische regio De Rabobank is één van de grootste financiële dienstverleners van

Nadere informatie

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000).

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000). Begroting 2015-2018 Begroting 2015-2018 11-11-2014 voor ons ligt de begroting 2014 2018. Voor de PvdA zijn de mensen belangrijk. Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt die nu buiten spel staan, maar

Nadere informatie

Actueel. de essentie! Keuzes voor de juiste richting. Dat is. EEN UITGAVE VAN DE JAGER ACCOUNTANCY jaargang 2 I MAART 2011

Actueel. de essentie! Keuzes voor de juiste richting. Dat is. EEN UITGAVE VAN DE JAGER ACCOUNTANCY jaargang 2 I MAART 2011 Actueel EEN UITGAVE VAN DE JAGER ACCOUNTANCY jaargang 2 I MAART 2011 Keuzes voor de juiste richting. Dat is de essentie! De Jager Actueel is een uitgave voor ondernemers. Met dit blad informeren wij u

Nadere informatie