Woonmagazine. Goed Wonen. Drimmelen ouderenproof Zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen Bewoners knappen eigen straat op

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woonmagazine. Goed Wonen. Drimmelen ouderenproof Zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen Bewoners knappen eigen straat op"

Transcriptie

1 Goed Wonen Drimmelen ouderenproof Zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen Bewoners knappen eigen straat op April 2009

2 Wet maatschappelijke ondersteuning 2 Voorwoord Senioren Niet alleen de gemeente Drimmelen wordt steeds meer ouderenproof, ook dit blad is eenmalig grotendeels gericht op zorg, met name voor de ouder wordende mens. In dit magazine kunt u bijvoorbeeld lezen hoe zorgorganisatie Surplus er voor zorgt dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Ook een gebruikster van deze zorg komt aan het woord. Daarnaast besteden we aandacht aan de veranderingen in de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en kunt u lezen hoe het staat met de nieuwbouw aan de Langstraat in Hooge Zwaluwe. Daar komen, onder andere, 15 appartementen voor senioren die zorg nodig hebben. Ouderenproof In dit voorwoord wil ik u op de hoogte stellen van de stand van zaken rond het project Drimmelen Ouderenproof. In 2006 is de gemeente Drimmelen begonnen met dit door de provincie bedachte project. Het ging allemaal om de vraag: Is mijn woonkern geschikt voor oudere mensen?. Daarmee werd gedoeld op alle mogelijke zaken, van nieuwbouw voor ouderen tot toegankelijkheid van openbare ruimten en van de aanwezigheid van diensten voor senioren tot de kwaliteit van informatievoorziening. De gekste dingen Per kern zijn verschillende vrijwilligers, inclusief ikzelf, met deze vraag aan de slag gegaan. In Lage Zwaluwe zijn we in 2007 met 12 mensen aan de slag gegaan. We zijn gewoonweg rond gaan lopen en rijden door het dorp en hebben met de ogen van een oudere (velen van ons hebben die ook) gekeken naar de omgeving. Dan kom je de gekste dingen tegen. Bijvoorbeeld: een paaltje bij het begin van een voetpad, midden in het pad geplaatst. Dat was bedoeld om auto s te weren, maar tegelijkertijd weerde het onze medemens in een rolstoel (met slecht weer is ook door de berm rijden geen optie). De oplossing is hier simpel: zet aan weerszijden van het pad een paaltje, dan kan een rolstoel er wél door. Overigens zijn dit soort dingen ook voor anderen nuttig: in dit geval kan ook iemand met een kinderwagen er niet door. Rapport Alles wat we in alle kernen tegenkwamen, hebben we gebundeld in een rapport. De gemeente heeft toegezegd dat deze aanbevelingen ter harte genomen worden. Om in de gaten te houden of dit werkelijk gebeurt, is een verankeringsgroep ingesteld, die inmiddels een stichting is geworden. Deze stichting houdt de gemeente wakker. En dat gaat goed, want de politiek ziet ook in dat het aantal 55-plussers steeds groter wordt. We zien dat de gemeente bij werkzaamheden in de gaten houdt of er iets in onze lijst is dat gelijk kan worden meegenomen. Natuurlijk kan niet alles meteen worden opgelost, zoals bijvoorbeeld het gebrek aan seniorenwoningen of de parkeerproblematiek, maar stapje voor stapje wordt Drimmelen wel steeds meer ouderenproof. Piet Goossens Lid Stichting Verankering Ouderenproof Drimmelen en bestuurslid van Goed Wonen Aanpassing woning nodig? Wat is Wmo-zorg? In de Wmo zijn voorzieningen opgenomen op het gebied van zorg, welzijn en wonen. U kunt hierbij denken aan een traplift of steunen in de badkamer. Wie is verantwoordelijk voor Wmo-zorg? De gemeente is verantwoordelijk voor Wmo-zorg. Zij zorgt voor de begeleiding bij en in veel gevallen ook voor de kosten voor aanpassingen in uw woning. Het gaat hierbij om aanpassingen die nodig zijn, zodat u - ondanks een beperking - toch in uw woning kunt blijven wonen. Welke voorzieningen ontvangt u? De aangeboden voorzieningen verschillen per gemeente. Als u wilt weten welke voorzieningen binnen uw gemeente vergoed worden dan kunt u dit bij uw gemeente navragen. De meeste gemeenten hebben hiervoor een speciaal loket. In de Gemeente Drimmelen en Gemeente Moerdijk is dit het Wmo-loket. Hoe krijgt u Wmo-zorg? U bent zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van een voorziening. Na ontvangst van de aanvraag zal de gemeente in de meeste gevallen een onderzoek laten uitvoeren naar de noodzaak van de aangevraagde voorziening. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een extern, in zorg gespecialiseerd bedrijf. Hieruit volgt een zogenaamde zorgindicatie. Aan de hand van deze indicatie, en eventueel bijbehorende offertes, bepaalt de gemeente welke van de voorzieningen, die in de indicatie vermeld zijn, ook daadwerkelijk door de gemeente vergoed zullen worden. Goed Wonen brengt de voorzieningen meestal aan, op basis van een door de gemeente goedgekeurde offerte. Wat als voorzieningen niet vergoed worden? De gemeente vergoedt in haar Wmobeleid niet alle noodzakelijke voorzieningen. Vooral de relatief kleine aanpassingen, zoals bijvoorbeeld beugels of een verhoogde toiletpot, Tot 1 januari 2007 zorgde de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) ervoor dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kon blijven wonen. Per 1 januari 2007 is de WVG opgenomen in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hieronder vindt u de belangrijkste weetjes over deze Wmo. Ook kunt u lezen wat Goed Wonen doet om u te helpen als bepaalde aanpassingen aan uw woning niet vergoed worden. worden vaak niet vergoed. Goed Wonen biedt hierin voor haar huurders een mogelijk oplossing. Wat doet Goed Wonen voor haar huurders? Als de gemeente een voorziening niet vergoedt, dan is Goed Wonen bereid 90% van de kosten op zich te nemen. Hieraan zijn natuurlijk wel enkele voorwaarden verbonden: De gevraagde voorziening moet opgenomen zijn in een zorgindicatie. De noodzaak moet dus aangetoond zijn door een deskundige; Goed Wonen verzorgt alleen voorzieningen als ze door de gemeente afgewezen zijn; Goed Wonen blijft eigenaar van de voorzieningen. Dit betekent dat onderhoud onder de verantwoordelijkheid van Goed Wonen valt, maar ook dat u de voorzieningen niet mag verwijderen als u verhuist; U betaalt zelf 10% van de totale kosten. 3

3 Vroeger was het heel gewoon dat je op je 65e naar het bejaardenhuis ging. Tegenwoordig is dat heel anders: mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Wij doen er alles Surplus is een organisatie voor zorg en wonen. Hieronder vallen, naast de zorg aan huis diensten, de verschillende verzorgingsen verpleeghuizen in de regio, waaronder de Ganshoek in Lage Zwaluwe. De Ganshoek biedt allerlei diensten aan alle 55-plussers in Lage Zwaluwe. Zoals een boodschappendienst, een was- en strijkdienst en een klusjesdienst. Daarnaast is er elke vrijdag een eetmoment. Voor 7,50 kunnen alle 55-plussers uit Lage Zwaluwe een warme maaltijd komen eten. Wat biedt Surplus zoal op het gebied van Zorg aan huis? Plusklus: een klussendienst; Personenalarmering: een alarmeringssysteem voor in huis; Ouderenadviseur: advies over onder andere belasting- en woonzaken; Sociaal raadslieden: informatie over onder andere juridische kwesties; Dagverzorging voor ouderen: samen dingen doen, onder andere met anderen koffie drinken; Schuldhulpverlening; Maaltijdenservice; Maatschappelijk werk; Thuiszorg; Persoonlijke verzorging; Verpleging; Ambulante nachtzorg; Ondersteunde begeleiding. surplus 4 aan om dit waar te maken, aldus Edith Aarts, teamleider extramurale zorg bij regionale zorgorganisatie Surplus. Zorg aan huis Wij helpen mensen zo lang mogelijk zelfstandig te wonen Extramurale zorg betekent letterlijk: zorg buiten de muren. In dit geval betekent dat: zorg die buiten de muren van bijvoorbeeld verzorgings- of verpleeghuizen wordt gegeven. Daarmee is gelijk gezegd waar het deze tak van Surplus om te doen is: mensen thuis van zorg voorzien. Dit doet Surplus op veel verschillende manieren: van het helpen bij klusjes tot het geven van intensieve, medische zorg aan huis (zie kader). Overigens werkt de organisatie niet alleen voor ouderen, maar 55-plussers vormen wel een groot deel van hun klanten. Praktisch Een mooi voorbeeld van de praktische hulp die Surplus kan bieden is de klussendienst. Edith: De tendens is dat de kinderen van ouderen hun eigen baan en gezin hebben. Ouderen willen daarom liever niet om hulp vragen als bijvoorbeeld de kraan kapot is. Dan is zo n plusklus voor een aantal mensen een uitkomst. Een andere dienst, die op steeds meer plekken wordt aangeboden, is het samen eten: In Moerdijk zijn we een nieuw eetpunt aan het opzetten, zodat mensen daar samen kunnen eten. Want zien eten doet eten. Als je alleen aan de keukentafel zit, neem je minder de moeite om goed te koken en eten. En natuurlijk speelt hier ook het sociale aspect: samen eten is weer een mooie manier om onder de mensen te komen. Medisch Naast praktische diensten, verzorgt Surplus vooral ook medische zorg aan huis. Mensen willen vaak het liefst oud worden en sterven in hun eigen omgeving. We doen er alles aan om dat mogelijk te maken. We merken dat mensen daar dankbaar voor zijn. Je houdt natuurlijk altijd dat de situatie thuis op een gegeven moment niet meer te hanteren is, bijvoorbeeld doordat mensen teveel zorg nodig hebben. Als dat (bijna) 24 uur per dag is, kan het zijn dat mensen toch naar een verzorgingstehuis moeten. Natuurlijk heeft de klant altijd nog zijn eigen mening. Wil de persoon in kwestie toch thuis blijven wonen, zullen we er alles aan doen om met minder uren en met mantelzorg toch de nodige en goede zorg te leveren. Kijk ook eens op Nel Hessels krijgt zorg aan huis: Ik ben er hartstikke Nel Hessels (54) is geboren blij mee met de aandoening Spina Bifida (open rug) en zit daardoor in een rolstoel. Ze woont ongeveer tien jaar sinds haar moeder naar een verzorgingshuis ging- alleen. Medewerkers van Surplus helpen haar op verschillende vlakken. Als die hulp er niet was, had ik moeilijker zelfstandig kunnen blijven wonen. Ik ben er hartstikke blij mee. Hoewel Nel kan rekenen op hulp van haar broer en zussen, buren en andere familie, is ze blij dat ze niet altijd op hen hoeft te leunen, maar hulp krijgt van Surplus. Bovendien is het personeel van Surplus opgeleid voor dit soort verzorging en haar familie niet. Die verantwoordelijkheid kan je niet altijd op hun schouders leggen, vindt Nel. Eén keer per week komt er iemand helpen in de huishouding en twee keer per week komt een verzorgende langs om Nel te helpen met douchen. Ook checkt de Surplus-medewerker dan allerlei medische zaken. Zo let ze bijvoorbeeld op of Nel last heeft van doorzitplekken vanwege haar rolstoelgebruik. Ik kan gelukkig zelf veel, maar ik word ook wat ouder en minder soepel. Daardoor krijg ik wat meer beperkingen. Ik ben dus blij dat ze komen en het gaat over het algemeen goed. Soms is het wel wat zoeken met de tijdstippen. Ik werk namelijk vier dagen per week en zij hebben het druk, dat snap ik wel. Maar dat is wel eens lastig. Stoom afblazen Ook komt er geregeld iemand langs die Nel ondersteunt bij eigenlijk alles wat ze als persoon met een handicap tegenkomt. Dan kan ik wat stoom afblazen, praten over dingen die op je afkomen als je een handicap hebt. Vaak weet ik de weg niet naar de juiste instanties. Het is best lekker als je iemand hebt die je daarin ondersteunt. Daarnaast is het best fijn als je met zo iemand een vertrouwensband krijgt, want het is niet goed als je de dingen alleen maar bij je houdt. 5

4 kort kort kort kort kort kort Project Langstraat Hooge Zwaluwe 6 Samenwerking verschillende partijen maakt dit mogelijk Eén en één is drie. Dat geldt absoluut voor het nieuwbouwproject Langstraat in Hooge Zwaluwe. Daar zijn Armand Lagrouw van Surplus en Ingrid Harmeling van Prisma het over eens. Deze twee organisaties gaan straks de zorg leveren aan zowel de bewoners van de seniorenappartementen als aan de bewoners met een beperking. Zodra de eerste spade de grond in gaat, gaan beide organisaties aan de slag met het toewijzen van de appartementen. Bewoners Ds. Jamesstraat knappen eigen straat op Bewoners van de Ds, Jamesstraat in Lage Zwaluwe hebben zaterdagochtend 13 december met veel enthousiasme hun straat opgeknapt. De straat werd geveegd, tuintjes werden opgeknapt en de achterpaden werden aangepakt. Iedereen hielp elkaar tijdens dit dagje winters opzoomeren. Deze actie was een initiatief van bewoners en werd ondersteund door de gemeente en Goed Wonen. Wethouder Marijke Vos kwam speciaal langs om haar waardering uit te spreken voor deze actie. Drimmel, de mascotte van de afdeling Milieu, ging samen met wijkcoördinator Lilian van de Wiel langs de deuren om bewoners bloembollen te geven en hen te stimuleren deel te nemen aan de actie. De gemeente had ook gezorgd voor worstenbrood. Daarnaast had één van de bewoners appelflappen gebakken. Suzanne Evegaars was een van de deelnemende bewoonsters en vindt het voor herhaling vatbaar. De sfeer was heel goed. Het was gezellig en samen een hand, schept ook een goede band gold die dag echt. Wel jammer dat niet iedereen meedeed. Maar een begin is gemaakt en wie weet doen er volgende keer weer meer mensen mee! 7 begane grond verdieping Het ziet er naar uit dat dat al snel kan gaan gebeuren. Bij het verschijnen van dit blad is de sloop van het oude schoolgebouw naar alle waarschijnlijkheid in volle gang en kan het terrein bouwrijp gemaakt worden. Naar verwachting kan de bouw nog net voor de bouwvak beginnen. Goed Wonen is opdrachtgever van de bouw en beheert straks het nieuwe, haakvormige gebouw. Hierin komen 12 appartementen voor mensen met een (verstandelijke) beperking en 15 seniorenwoningen. Daarnaast is er plek voor een zorgservicepunt, bemand door Surplus en Prisma en een supermarkt. In het midden van het terrein in die haak komt de nieuwe, brede school. Surplus Armand Lagrouw van zorgorganisatie Surplus vertelt hoe de appartementen straks aan de senioren worden toegewezen. Dat wordt maatwerk. Bovenaan staat dat we mensen uit Hooge Zwaluwe zoeken die zorg en/of welzijn nodig hebben, zodat we onze diensten optimaal kunnen aanbieden. Zodra iemand zich aanmeldt, bekijkt een commissie van bij de persoon betrokken par- tijen (waaronder huisarts, thuiszorg, zorgconsulent) of hij of zij een woning krijgt toegewezen. Armand benadrukt: Mensen die een nee krijgen, krijgen eigenlijk een nu nog niet. We helpen mensen natuurlijk altijd verder op een andere manier. Armand is enthousiast over de samenwerking tussen alle partijen. Prisma en onze organisatie gaan elkaar versterken. Alleen door deze samenwerking is het mogelijk om op deze manier, zo kleinschalig, zorg aan te bieden. Je kunt samen dingen doen die je normaal niet alleen kan doen. Zo komt er een servicepunt dat we met meerdere partijen willen gaan opzetten. We kunnen daar van alles organiseren, bijvoorbeeld tweewekelijks bloedprikken of een logopedist of kapper laten komen. Dat is allemaal mogelijk. De vraag daarbij is leidend. Prisma Ingrid Harmeling van Prisma is het hier helemaal mee eens. Prisma levert zorg aan mensen met een (verstandelijke) beperking. In het nieuwe gebouw komen 12 appartementen voor deze doelgroep. 7 zijn bestemd voor mensen die 24- uurs zorg nodig hebben (die worden gehuurd door Prisma), 5 voor mensen die minder intensieve zorg nodig hebben. De toewijzing regelt Prisma via hun eigen wachtlijsten en die van MEE, een adviesen informatie organisatie voor mensen met een beperking. Dit wordt ook maatwerk, vertelt Ingrid, want bij de toewijzing wordt niet alleen gekeken naar de zorgbehoefte, maar ook of de bewoners bij elkaar passen. Ook zij ziet uit naar de samenwerking met Surplus. Het is bijzonder dat we op deze manier verschillende disciplines onder één dak krijgen, zeker voor zo n kleine kern. We kunnen veel dingen samen doen, bijvoorbeeld de nachtzorg en natuurlijk het steunpunt. En we kunnen van elkaars expertise gebruik maken. Als we dit op ons eigen houtje hadden moeten doen, hadden we dat niet voor elkaar kunnen krijgen, dan zou er voor deze mensen in deze regio gewoon niks zijn. Zowel Prisma als Surplus benadrukken dat de toewijzing pas begint als de bouw goed en wel van start gaat. Want dan is duidelijk wanneer de woningen ongeveer gereed zijn. Zo hoeven mensen niet onnodig lang in onzekerheid te verkeren. Huurverhoging 2009 maximaal 2,5 procent Per 1 juli 2009 worden de huurprijzen in heel Nederland aangepast aan het inflatiepercentage over het jaar Dit heeft minister Van der Laan bepaald. Dat betekent voor het komende jaar (per 1 juli 2009) een maximale huurverhoging van 2,5 procent. Huurders van de Goed Wonen kunnen binnenkort een brief verwachten over de huurverhoging.

5 Naam: Peter Sprangers Leeftijd: 53 In dienst bij de politie: al dertig jaar Werkgebied: Hooge en Lage Zwaluwe Spreekuur: bij Goed Wonen, elke eerste maandag van de maand van tot uur Hoe te bereiken? Via of politie.nl Peter Sprangers is vanaf 1 februari de nieuwe wijkagent voor Lage en Hooge Zwaluwe. Peter: Je bent als wijkagent tegenwoordig niet de bromsnor die de mensen van vroeger kennen. Je bent een soort wijkregisseur. Als je iets signaleert, zorg je dat het op de juiste plek komt. File made by Venture for BestBrandsOfTheWorld - Logo s and En daarbij kunnen de bewoners een belangrijke rol spelen, vindt Peter. Even voorstellen Nieuwe Wijkagent: Mensen mogen met alles komen Hij nodigt mensen dan ook van harte uit om naar het spreekuur te komen: Het initiatief om de wijk leefbaar te houden, ligt bij de bewoners. Zij wonen en leven er en moeten het aangeven als er iets mis gaat. Peter hoopt dat hij ondanks al zijn andere werkzaamheden - veel tijd in de wijken kan doorbrengen, zodat hij zelf kan zien wat er speelt en contacten met de bewoners kan leggen. Ik vind daarbij het gezinsleven een van de belangrijkste dingen, dat is de basis van de maatschappij. Als ik zie dat er op dat gebied iets fout gaat, meld ik het. En ik waarschuw maar één keer, maar ben ook de eerste die kan helpen als mensen hulp nodig hebben. 8 Algemene gegevens Goed Wonen Bezoekadres: Nieuwstraat 27 Postadres: Postbus ZG Lage Zwaluwe Telefoon (0168) Fax (0168) Internet: Openingstijden Iedere werkdag van uur tot uur Telefonisch bereikbaar Maandag tot en met donderdag van uur tot uur Op vrijdag van uur tot uur Handige telefoonnummers Glasschade en storingen aan uw cv-installatie kunt u rechtstreeks melden bij: Glasschade Meldkamer glasschade Centrale verwarming Ansems Loodgieters- en Verwarmingsbedrijf (0168) Colofon Flevoland Dit Fryslân is een uitgave van Woningstichting Gelderl Goed Wonen, Lage Zwaluwe. April 2009 Spoed buiten de kantooruren Als u buiten de kantooruren een spoedmelding heeft, kunt u contact opnemen met onderstaande bedrijven. Timmer- en metselwerk Zwaluwe Bouw- en Aannemingsbedrijf (0168) De spoedmelding moet u de eerstvolgende werkdag ook aan Goed Wonen doorgeven. Amsterdam-Amstelland Brabant Zuid-Oost Braban Redactie: Chris Gommeren, Mirjam Dries Loodgieterswerk Esveld Gooi Technisch en Vechtstreek Installatiebedrijf (0168) Elektra Kaijen Elektro Technisch Bedrijf (0168) Tekst Soet Groningen & Blank, Breda Vormgeving & prepress Idee Fixe dtp, Dieren Druk BDU Grafisch bedrijf, Barneveld Fotografie Huib Kooyker, Dordrecht Haagla IJsselland Aan Korps de Landelijke inhoud van Politiediensten dit magazine kunnen geen Kennem rechten ontleend worden.

Woonmagazine Lage Zwaluwe

Woonmagazine Lage Zwaluwe Woonmagazine Lage Zwaluwe Interview opzichter Arno Broeders Nieuwbouw De Ganshoek Tips voor uw voorjaarstuin April 2006 2 Voorwoord Goed Wonen groeit... En dat kunt u letterlijk nemen. We hebben namelijk

Nadere informatie

Goed Wonen. Woningbrand Oudeweg Lage Zwaluwe Nieuwe website HV Woonbelang Goed Wonen gaat huurwoningen verkopen

Goed Wonen. Woningbrand Oudeweg Lage Zwaluwe Nieuwe website HV Woonbelang Goed Wonen gaat huurwoningen verkopen Goed Wonen Woningbrand Oudeweg Lage Zwaluwe Nieuwe website HV Woonbelang Goed Wonen gaat huurwoningen verkopen April 2013 2 vaardigt. Uiteraard binnen de door de overheid bepaalde (inkomens) grenzen. De

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere:

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere: Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No 10 Jongerenspecial Met onder andere: Jaargang 6 juni 2014 Onze Raad van Commissarissen 3 Jongeren over jongerenhuisvesting

Nadere informatie

Groene Hart. te besparen houdt u geld over. Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt

Groene Hart. te besparen houdt u geld over. Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt GroenWest nr.1-2015 Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart Door bewust op energie te besparen houdt u geld over ThuisBest Inhoud

Nadere informatie

magazine Woonmensen Bewoners in Orden denken mee Actief in de buurt Normaalste zaak van de wereld Verkoop gestart, Schatkamer van Zuid zorgwonenbuurt

magazine Woonmensen Bewoners in Orden denken mee Actief in de buurt Normaalste zaak van de wereld Verkoop gestart, Schatkamer van Zuid zorgwonenbuurt nr. 1 Mei 2012 Magazine voor klanten en relaties van de Actief in de buurt Normaalste zaak van de wereld Bewoners in Orden denken mee Verkoop gestart, Schatkamer van Zuid zorgwonenbuurt Magazine voor klanten

Nadere informatie

e ondersteuning voor elkaar

e ondersteuning voor elkaar e ondersteuning voor elkaar Informatiekrant over de verandering in de zorg 17 december 2014 Wat kun je zelf, wat heb je nodig Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente er nieuwe taken bij om inwoners te

Nadere informatie

Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello

Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello Een nieuwe stek 2 Eindelijk duidelijkheid, we kunnen weer aan het werk Na 10 jaar gedoe weten we weer waar we aan toe zijn...

Nadere informatie

Kantelen in de praktijk AMBITIES EN ERVARINGEN VAN DE AMBASSADEURS

Kantelen in de praktijk AMBITIES EN ERVARINGEN VAN DE AMBASSADEURS Kantelen in de praktijk AMBITIES EN ERVARINGEN VAN DE AMBASSADEURS Kantelen in de praktijk Ambities en ervaringen van de ambassadeurs Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van

Nadere informatie

SamenLeven: Wijkagenten Nieuw-Lekkerland

SamenLeven: Wijkagenten Nieuw-Lekkerland Thuis Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland Jaargang 8, nummer 2, december 2012 SamenLeven: Wijkagenten Nieuw-Lekkerland Burendag 2012: Het was grandioos! Appartementencomplex feestelijk geopend Achter

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep Het keukentafelgesprek Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep 20 Voorbereiden op het keukentafelgesprek Iedereen die een beroep gaat doen op de Wmo krijgt

Nadere informatie

méér dan wonen Bewonersmagazine september 2014 jaargang 33 De kracht van huurders Samen komen we verder De IJpelaar ademt een nieuwe tijd

méér dan wonen Bewonersmagazine september 2014 jaargang 33 De kracht van huurders Samen komen we verder De IJpelaar ademt een nieuwe tijd 23 méér dan wonen Bewonersmagazine september 2014 jaargang 33 De kracht van huurders Samen komen we verder De IJpelaar ademt een nieuwe tijd Nieuws uit de ledenraad Het werkgebied van Laurentius bestaat

Nadere informatie

2 0 1 0 VOORZORG INFO

2 0 1 0 VOORZORG INFO j u n i 2 0 1 0 VOORZORG INFO 15 Toegangspas Rd4 voor ondergronds afvalinzamelsysteem Bas Henstra werkt het liefst met en voor mensen Bewoners De Uitloop verhuizen binnenkort naar de Dem Recht op huurtoeslag?

Nadere informatie

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie

De kleur van. In dit nummer o.a.:

De kleur van. In dit nummer o.a.: In dit nummer o.a.: Huurverhoging 2012 Sies Zuur 40 jaar in dienst Huurtoeslag aanvragen Roparunners in de startblokken Stichting Welzijnswerk Sliedrecht Voorkomen van huisuitzettingen Woningen voor middeninkomens

Nadere informatie

Gewoon goed wonen MAGAZINE

Gewoon goed wonen MAGAZINE Magazine voor huurders van Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken Nummer 3, herfst 2012 Gewoon goed wonen MAGAZINE kijkje achter de voordeur We vinden het fijn in De Blaricummermeent Energiebesparing

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

Magazine. Waar blijft mijn geld? Stichting Present. Naschoolse opvang in Julianadorp. Woningverkoop. Klussen door vrijwilligers

Magazine. Waar blijft mijn geld? Stichting Present. Naschoolse opvang in Julianadorp. Woningverkoop. Klussen door vrijwilligers Nr. 3 Jaargang 2 April 2007 Magazine Waar blijft mijn geld? Naschoolse opvang in Julianadorp Woningverkoop Stichting Present Klussen door vrijwilligers Inhoud April 2007 Nr. 3 Texelhoeve: wonen, zorg en

Nadere informatie

Jaargang 9 december 2011 Uitgave van Woningbouwvereniging Amerongen

Jaargang 9 december 2011 Uitgave van Woningbouwvereniging Amerongen 25 Jaargang 9 december 2011 Uitgave van Woningbouwvereniging In dit nummer: leden Belanghebbendenvertegenwoordiging stellen zich voor Ameronger bedacht Dutch American Police Department Allemanswaard de

Nadere informatie

woonprikkels Magazine voor huurders van ZOwonen Juni 2013

woonprikkels Magazine voor huurders van ZOwonen Juni 2013 Magazine voor huurders van ZOwonen Juni 2013 woonprikkels In deze uitgave o.a. Werelds wonen in de Rosa Toren Verhuurconsulente Anita Daamen aan het woord Buurten en ZO Bewoners Spoorkolonie tijdelijk

Nadere informatie

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Inhoudsopgave Even voorstellen 4 Voorwoord 6 Hoe is de zorg veranderd? 8 In vijf stappen naar hulp en zorg 13 Wat kunt u zelf oplossen?

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Bommelerwaard

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Bommelerwaard VluchtelingenWerk WOBB LOCATIE BOMMELERWAARD 1 VRIJWILLIGERS Zonder vrijwilligers zouden we onze taken niet kunnen uitvoeren. Vrijwilligers zijn de drijvende motor achter onze organisatie. In de Bommelerwaard

Nadere informatie

Er gaat wat veranderen...

Er gaat wat veranderen... Jeugdhulp, zorg en werk: Er gaat wat veranderen... Bewaarbijlage Vanaf volgend jaar bent u méér aan zet! We staan op een keerpunt. Het kabinet maakt gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor taken op

Nadere informatie

Inkomen Nieuwe wet kan gevolgen voor u hebben! 4 Collectieve zorgverzekering 4 Bijstandsuitkering en beslaglegging 5

Inkomen Nieuwe wet kan gevolgen voor u hebben! 4 Collectieve zorgverzekering 4 Bijstandsuitkering en beslaglegging 5 November 2011 Naam Adres Woonplaats In deze nieuwsbrief hebben we u weer veel te melden. Sinds kort is er bijvoorbeeld een nieuwe ontmoetingsruimte, speciaal voor u. We bieden u daar trainingen, zoals

Nadere informatie

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit BEWONERSMAGAZINE VAN WONINGBOUWVERENIGING bericht Wetgeving Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit pagina 3 Op bezoek Directeur over de vloer pagina 6 Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwbouw

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning De Wet maatschappelijke ondersteuning () op Schouwen-Duiveland Iedereen doet mee! Woord vooraf De Wet maatschappelijke ondersteuning (). U heeft er ongetwijfeld al het nodige over gehoord en gelezen. Maar

Nadere informatie

Wonen. Het woongeluk in een bloemenzee van fuchsia's. Bewonersmagazine van Woningstichting Nijkerk. H e t w o o n g e l u k va n...

Wonen. Het woongeluk in een bloemenzee van fuchsia's. Bewonersmagazine van Woningstichting Nijkerk. H e t w o o n g e l u k va n... Bewonersmagazine van Woningstichting Nijkerk Het woongeluk in een bloemenzee van fuchsia's Wonen November 2011 jaargang 36 nr. 3 Lees verder op pagina 3! H e t w o o n g e l u k va n... FF t u s s e n

Nadere informatie