1 Inhoudsopgave. Handleiding AthenaWeb

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Inhoudsopgave. Handleiding AthenaWeb"

Transcriptie

1 Handleiding

2 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Inleiding AthenaWeb Aanmelden en afmelden Introductie tot de AthenaWeb gebruikersconsole Kant-en-klare BI oplossingen Kant-en-klare rapporten Kant-en-klare analyses Kant-en-klare dashboards Ad hoc BI oplossingen Ad hoc rapporten Ad hoc analyses Optimaliseer het analyserapport Voeg filters toe aan het analyserapport Exporteer het analyserapport Ad hoc dashboards Het definiëren van de look-and-feel van uw dashboard Werken met de grafiekontwerper Gegevens toevoegen aan uw grafiek Schaal aanpassen Roterende labels X- en Y-as Het bewerken van een grafiek Het toevoegen van een data-tabel aan een dashboard Bijwerken van de gegevenstabelweergave Kolomgegevens sorteren Kolombreedte aanpassen Kolommen verplaatsen Paginering Een bestaande Athlet (rapport, analyse, ) weergeven in het dashboard Het weergeven van een website in een dashboard Het werken met filters Het werken met parameters Parameters toewijzen in de Query Editor Uw dashboard opslaan Uw dashboard weergeven /36

3 2 Inleiding AthenaWeb Met het Athena-concept kan elke beleids- of stafmedewerker de bestuurlijke data correct en gebruiksvriendelijk exploiteren als beleidsinformatie. Binnen dit concept bieden diverse productvarianten een antwoord op de uiteenlopende noden met betrekking tot het genereren van beleidsinformatie. Deze oplossingen werken als een overkoepelend gegeven over de verschillende software-oplossingen heen. Met de AthenaWeb Business Intelligence (BI) suite wil CIPAL voornamelijk een oplossing bieden voor beleids- en staffuncties, alsmede voor diensthoofden, kwaliteitscoördinatoren en dergelijke meer binnen OCMW s en gemeentes met als doel bestuurlijke data correct, gebruiksvriendelijk en systematisch te exploiteren als beleidsinformatie, zodoende een meer kwalitatieve strategische communicatie en feedback mogelijk te maken ter ondersteuning van de beleidsvoering. Het beleidsinformatie aanbod gaat bovendien organisatiebreed en biedt evenzeer een historisch perspectief zodat de realiteit van vandaag ten opzichte van het verleden kan worden geëvalueerd en trends voor de toekomst kunnen worden afgeleid. De AthenaWeb toepassing bestaat vervolgens uit drie modules. Een eerste is de AthenaWeb- Reporting module waarmee u op basis van dynamische informatieaanvragen rapporten kan genereren in tal van formaten. Daarnaast biedt de AthenaWeb-Dashboard module u in één oogopslag zicht op strategische indicatoren welke op een grafisch aantrekkelijke wijze worden gepresenteerd. De AthenaWeb-Analysis module als laatste laat u toe data te verkennen, te analyseren en te visualiseren op een interactieve wijze met zeer snelle respons tijden. 3/36

4 3 Aanmelden en afmelden Aanmelden binnen AthenaWeb doet u door uw specifieke gebruikersnaam en paswoord combinatie in te vullen in het aanmeldscherm en vervolgens op de Inloggen knop te klikken. Na het aanmelden komt u terecht in de AthenaWeb gebruikersconsole. Merk op dat wanneer u aanmeldt verschillende startup tabs zich openen. De bedoeling van deze startup tabs is u onmiddellijk de meest relevante BI oplossingen (rapporten, analyses en dashboards) te tonen. De inhoud van deze tabs kan bepaald worden op basis van uw rol of gebruikersnaam zodoende de inhoud toe te spitsen aan uw specifieke noden. U kan deze tabbladen simpelweg sluiten aan de hand van het kruisje ( ) in de rechterbovenhoek van de tab. Een verdere introductie tot de AthenaWeb gebruikersconsole kan u vinden in het volgende deel van de handleiding. Afmelden binnen AthenaWeb doet u via het menu-item Bestand->Afmelden in de menubalk. 4/36

5 4 Introductie tot de AthenaWeb gebruikersconsole De AthenaWeb gebruikersconsole biedt de eindgebruiker gecentraliseerde toegang tot rapporten, analyses en dashboards (BI oplossingen). Aan de hand van de gebruikersconsole kan de eindgebruiker kant-en-klare BI oplossingen bekijken of kan hij nieuwe BI oplossingen ad hoc aanmaken en deze delen met andere gebruikers. De AthenaWeb gebruikersconsole ziet er als volgt uit: De AthenaWeb gebruikersconsole bestaat uit vier grote delen: Menubalk. De menubalk bevindt zich helemaal bovenaan. Hier kan u enkele standaard menu-items terugvinden zoals Bestand, Weergave en Help. Via het menuitem Help -> Documentatie kan u deze handleiding elektronisch terugvinden. Werkbalk. De werkbalk bevindt zich net onder de menubalk en bevat verschillende snelstart icoontjes: Browser menu. Het browser menu bevindt zich helemaal links op de pagina. Dit browser menu kan u breder of smaller maken door de meest rechtse balk van het menu meer naar rechts of links te slepen. Het browser menu kan ook in zijn volledigheid aan- of uit- worden geschakeld aan de hand van het Browser Aan/Uit icoontje ( ). Aan de hand van het browser menu krijgt u toegang tot de kant-enklare BI oplossingen. Bovenaan het browser menu vindt u een boomstructuur van mappen terug (Bladeren). Om een folder te openen en zijn subfolders te tonen klikt u 5/36

6 op het plusteken aan linkse zijde van het folder icoontje ( ). Hierdoor worden de subfolders zichtbaar onmiddellijk onder de hoofdfolder en verschijnt er naast de subfolder een minteken ( ) wat aangeeft dat de folder momenteel opengeklapt is. Wanneer u één van deze mappen selecteert wordt deze folder grijs gekleurd en kan u in het onderste gedeelte van het browser menu de betrokken BI oplossingen terugvinden (Bestanden). U kan een BI oplossing openen door er dubbel op te klikken. Wanneer u een BI oplossing opent verschijnt er een nieuw tabblad in het werkblad (zie volgend punt). Noot: via het open icoontje ( ) in de werkbalk of via het menu-item Bestand -> Open in de menubalk bovenaan de gebruikersconsole kan u dezelfde functionaliteit bekomen. Via beide wegen komt u eerst in een boomstructuur terecht van mappen waardoor u naar de gewenste BI oplossingen kan surfen. Werkblad. Het werkblad is het grote kader aan de rechtse kant. Wanneer u BI inhoud opent zal deze in het werkblad worden getoond binnen een tabblad. U kan deze tabbladen simpelweg sluiten aan de hand van het kruisje ( rechterbovenhoek van de tab. ) in de 6/36

7 5 Kant-en-klare BI oplossingen In dit deel van de handleiding beschrijven we hoe u toegang kan bekomen tot de kant-enklare BI oplossingen. De kant-en-klare BI oplossingen zijn rapporten, dashboard en analyses welke reeds voor u zijn voorgekauwd en welke met één simpele klik inzicht kunnen verschaffen in allerhande beleidsvraagstukken. Ter illustratie maken we gebruik van het sample domein Stalen Wielen. In het browser menu vindt u in het bovenste gedeelte een boomstructuur van mappen terug. Deze mappen vertegenwoordigen de verschillende domeinen waarop u geabonneerd bent. Wanneer u op het plusteken ( ) naast één van deze mappen klikt komen er drie submappen tevoorschijn, namelijk rapporten, dashboards en analyses. Wanneer u één van deze subfolders selecteert kan u in het onderstaande gedeelte van het browser menu respectievelijk de kant-en-klare rapporten, dashboards en analyses terugvinden met betrekking tot een bepaald domein. U kan deze BI oplossingen bekijken door er dubbel op te klikken. 5.1 Kant-en-klare rapporten Dubbelklik in het bovenste gedeelte van het browser menu (Bladeren) op de map Stalen Wielen. Selecteer vervolgens de submap Reporting. In onderste gedeelte van het browser menu (Bestanden) krijgt u een overzicht van de betrokken BI oplossingen, rapporten in dit geval. Dubbelklik op het rapport Product Sales. Hierop verschijnt er een nieuw tabblad in het AthenaWeb werkblad 7/36

8 Binnen het geopende tabblad hebben we drie grote delen. o Het parameterscherm. Dit gedeelte kunnen we openen of sluiten door te klikken op het pijltje naast Report Parameters ( open, gesloten). Binnen het parameter gedeelte worden u de nodige parameters getoond waarmee u het rapport aanstuurt. Deze parameters kunnen op verschillende manieren worden gepresenteerd aan de eindgebruiker: selectieknoppen selectielijsten tekstvelden keuzerondjes vinkjes dropdown lijsten kalenders Wanneer u een nieuwe parameterwaarde kiest dient u het rapport opnieuw uit te voeren. Dit doet u door te klikken op de view report knop ( ). Dit kan u voorkomen door het vinkje naast de knop aan te vinken. Wanneer het Auto-Submit vinkje is aangevinkt worden nieuwe parameterselecties automatisch doorgegeven aan het rapport en moeten we het rapport niet opnieuw uitvoeren. 8/36

9 o De navigatiebalk. Hiermee kan u door het rapport bladeren aan de hand van de pijlen of kan u rechtstreeks navigeren naar een specifieke pagina aan de hand van het tekstveldje ( ). o Het rapport. Het onderste gedeelte van het tabblad toont het opgevraagde rapport. Vink het Auto-Submit vinkje aan en selecteer vervolgens de Motorcycles Line door te klikken op de desbetreffende knop. Selecteer vervolgens in de selectielijst daaronder 1972 Alfa Romeo GTA als waarde voor het product. U zal merken dat het rapport hierdoor tweemaal automatisch opnieuw wordt uitgevoerd. Binnen het parameterscherm is er nog een derde parameter beschikbaar, de dropdown lijst Output Type. Via deze lijst kiest u het output type waarin u het rapport uitgevoerd wil zien. Hierin kan u kiezen tussen onder andere HTML, PDF, Excel, CSV, RTF en plain text. 5.2 Kant-en-klare analyses Dubbelklik in het bovenste gedeelte van het browser menu (Bladeren) op de map Stalen Wielen. Selecteer vervolgens de submap Analyse. In onderste gedeelte van het browser menu (Bestanden) krijgt u een overzicht van de betrokken BI oplossingen, analyses in dit geval. Dubbelklik op het analyserapport Top 5 Product Lines by Territory. Hierop verschijnt er een nieuw tabblad in het AthenaWeb werkblad met het gevraagde analyserapport. 9/36

10 5.3 Kant-en-klare dashboards Dubbelklik in het bovenste gedeelte van het browser menu (Bladeren) op de map Stalen Wielen. Selecteer vervolgens de submap Dashboards. In onderste gedeelte van het browser menu (Bestanden) krijgt u een overzicht van de betrokken BI oplossingen, dashboards in dit geval. Dubbelklik op het analyserapport Territory Sales Performance. Hierop verschijnt er een nieuw tabblad in het AthenaWeb werkblad met het gevraagde dashboard. 10/36

11 Binnen het geopende tabblad hebben we drie grote delen. o Het parameterscherm. In het parameterscherm bevinden zich de filters waarmee u het dashboard kan aansturen. o Het dashboard. Het dashboard bestaat uit verschillende panelen welke elk een Athlet (dashboardcomponent) bevatten. Deze Athlets worden aangestuurd aan de hand van het parameterscherm. Wanneer u binnen de Territory en de Product Line parameters een andere waarde selecteert zal u merken dat de Athlets zich vernieuwen. 11/36

12 6 Ad hoc BI oplossingen De ad hoc mogelijkheden binnen AthenaWeb laten u toe efficiënt en zeer gebruiksvriendelijk BI oplossingen te creëren welke de eindgebruiker inzicht geven in allerhande beleidsvraagstukken. In dit deel van de handleiding doorlopen we hoe u op een ad hoc basis rapporten, analyses en dashboards creëert. De kracht van de ad hoc component binnen AthenaWeb bestaat eruit dat u geen kennis dient te hebben van het onderliggende databasemodel of van de SQL querytaal. U werkt namelijk op basis van een metadatalaag welke een buffer vormt tussen u en de complexiteit van het datawarehouse. Ter illustratie maken we gebruik van het sample domein Stalen Wielen. Noot: Wat is een metadatalaag? Metadata is simpelweg data betreffende data en een metadatalaag is een laag waarin een vertaalslag is gemaakt tussen de complexiteiten van het datawarehouse en de eindgebruikerlaag welke eenvoudig interpreteerbaar dient te zijn. Zo zijn bijvoorbeeld koppelingen tussen tabel reeds voorzien of kunnen aggregaties reeds voor u zijn bepaald. 6.1 Ad hoc rapporten Aan de hand van AthenaWeb kan u zelf op een eenvoudige en dynamische wijze rapporten creëren op een interactieve, drag-and-drop manier op basis van de ad hoc rapportontwerper. De ad hoc rapportontwerper doorloopt u door vier stappen om een rapport te creëren. Hierbij werkt u op basis van de metadatalaag om uw query samen te stellen, uw data verder te sorteren en te filteren zodoende een lijst van gegevens (rapport) op te stellen. Om een ad hoc rapport samen te stellen doorloopt u volgende stappen: Binnen de werkbalk klikt u op het Nieuw Rapport icoontje ( ). Hiermee start u de ontwerperassistent. Hetzelfde kan u bekomen via het menu-item Bestand -> Nieuw -> Nieuw Rapport. 12/36

13 Bij de eerste stap dient u een databron te selecteren samen met een template welke de layout (kleuren, lettertype, ) van uw rapport bepaalt. In het bovenste gedeelte van de ontwerper kiezen we Orders als databron (Select a Data Source). Meer informatie over de databron kan u vinden in het Details paneel rechts van de lijst met databronnen. In het Apply a Template paneel kiezen we de AthenaWeb template. De thumbnail rechts hiervan geeft u een voorbeeld van hoe deze template de layout van uw rapport zal beïnvloeden (kleuren, lettertype, lettergrootte, ) Klik op Next 13/36

14 In de tweede stap selecteert u welke datavelden u wil opnemen in het rapport. Binnen Available Items krijgt u een overzicht van de beschikbare datavelden welke logisch zijn gegroepeerd in categorieën (Customer, Orders, Products en Payments). We kunnen deze datavelden opnemen in drie plaatsen binnen het rapport. Eerst en vooral hebben we de verschillende groepen (Level 1 tot Level 5) welke bepalen hoe uw data wordt gegroepeerd. Hierbij zal een lager gelegen groep zich steeds nesten binnen het hogere niveau. Daarnaast kunnen we de datavelden eveneens opnemen binnen de Details welke zich op het laagste niveau bevinden. Als laatste is het ook mogelijk datavelden op te nemen binnen het Filters paneel. Sleep het Territory dataveld naar de Level 1 box. Sleep vervolgens de Amount en Buy Price datavelden naar de details box in het midden. Doordat u slechts één groep heeft gedefinieerd (Territory) krijgt u een overzicht van Amount en Buy Price voor elk Territory. U kan de volgorde van de datavelden steeds wijzigen door een dataveld te selecteren en het omhoof of omlaag te bewegen aan de hand van de pijltjes naast Details. U kan het rapport steeds previewen door op Go te klikken onderaan de assistent. Wanneer u klaar bent met previewen sluit u simpelweg het preview-tabblad. Klik op Next. 14/36

15 In de derde stap klikt u op het Territory dataveld zodoende dat er rechts een aantal mogelijkheden verschijnen om het dataveld te formatteren. Vink het center keuzerondje aan. Hiermee gaat u het dataveld centreren. Selecteer vervolgens het Amount dataveld. In het Sort Columns paneel onderaan rechts klikt u op Add. Hiermee voegt u een sortering toe op het dataveld dat u hebt geselecteerd, Amount in dit geval. De sortering gebeurt automatisch van laag naar hoog (ascending), echter dit kan u wijzigen via de dropdown lijst. Klik op Next om door te gaan naar het laatste deel van de assistent. 15/36

16 In het laatste deel van de assistent kan u de oriëntatie van het rapport bepalen, een omschrijving meegeven en de titels bepalen. Klik op het Bewaar icoontje ( ) in de werkbalk om uw rapport te bewaren. 6.2 Ad hoc analyses Aan de hand van de AthenaWeb-Analyzer kan u zelf op een eenvoudige en dynamische wijze analyserapporten creëren op een interactieve, drag-and-drop manier. Hierbij werkt u op basis van de metadatalaag om de data naar keuze te analyseren op een multidimensionale wijze. Om een ad hoc analyserapport samen te stellen dat de actuele uitgaven vergelijkt met de gebudgetteerde uitgaven doorloopt u volgende stappen: Binnen de werkbalk klikt u op het Nieuw Analyzer Rapport icoontje ( ). Hiermee start u de Analyzer. Hetzelfde kan u bekomen via het menu-item Bestand -> Nieuw -> Nieuw Analyzer Rapport. Binnen het keuzescherm selecteert u SampleData als schema en Quadrant Analysis als cube. Klik op OK. Een leeg werkblad verschijnt. Aan de rechtse kant ziet u een lijst met datavelden welke we kunnen gebruiken binnen de analyse. Klik en sleep het Department veld op het werkblad. Hierdoor verschijnt Department als een kolom binnen het rapport. Klik en sleep vervolgens de datavelden Budget en Actual naar het werkblad. De kolommen worden toegevoegd in de volgorde waarop u ze naar het werkblad sleept. Rechtsklik op de Budget kolom. Selecteer Colum Name and Format. Bij Format kiest u Currency ($). 16/36

17 Klik en sleep Region naar het werkblad. Merk op dat wanneer u het dataveld simpelweg naar het werkblad sleept het Region dataveld na Department komt te staan. Klik en sleep de Region kolom in het werkblad links naast de Department kolom. Hierdoor komt de Region kolom als eerste binnen het rapport. AthenaWeb-Analyzer biedt ook de mogelijkheid om het analyserapport in grafiekvorm te bekijken. Aan de hand van wisselt u tussen beide weergavemogelijkheden. Wanneer u op de pijl klikt krijgt u een keuzelijst van verschillende grafiektypes. Klik op het Bewaar icoontje ( ) in de werkbalk om uw analyserapport te bewaren Optimaliseer het analyserapport U kan het voorgaande rapport verder optimaliseren door er een berekend veld aan toe te voegen. Berekende velden baseren zich op een formule welke gebruik maakt van reeds bestaande velden binnen het analyserapport. Zo zou u aan het voorgaande rapport een berekend veld kunnen toevoegen dat het verschil berekent tussen de werkelijke en de gebudgetteerde uitgaven. Volg volgende instructies om dit te verwezenlijken. Open via het open icoontje ( ) in de werkbalk of via het menu-item Bestand -> Open het voorgaande rapport. Gebruik het icoontje om te switchen tussen de grafiek en tabel weergave wanneer u nog niet in de tabelweergave zou zitten. 17/36

18 Rechtsklik op de Acual kolom en selecteer User Defined Number -> Calculated Number. De New Calculated Number assistent verschijnt. In het Name veld typt u difference. Deze stap creëert een nieuw veld in het rapport. Selecteer Currency ($) in de Format lijst zodoende dat het dataveld zich formatteert als een bedrag. Klik in het rechtse deel van de assistent op het icoontje zodoende dat er een minteken verschijnt naast Actual. Klik in het linker paneel op het Budget veld en klik op het icoontje om het Budget veld op te nemen binnen de formule. Op deze manier creëert u de formule om de gebudgetteerde uitgaven af te trekken van de actuele uitgaven. Klik op OK. Het difference dataveld verschijnt in het rapport. Rechtsklik binnen het werkblad op de Region kolom en selecteer Show Subtotals. Op deze manier toont u de subtotalen voor elke regio. Bewaar het rapport ( ) Voeg filters toe aan het analyserapport Filters kan u binnen de analyserapporten gebruiken om het resultaat te beperken. Zo kan u een personeelsrapport beperken tot een bepaalde dienst of een financieel rapport tot een bepaald boekjaar. Volg volgende instructies om een filter aan een analyserapport toe te voegen: 18/36

19 Open via het open icoontje ( ) in de werkbalk of via het menu-item Bestand -> Open het voorgaande rapport. Onder de rapportnaam klikt u op het icoontje links van No Filter in use. Een werkblad voor filters verschijnt. Selecteer en sleep de Region kolom in het filter werkblad. De Filter on Region assistent verschijnt. Merk op dat de mogelijke waarden van het Region dataveld opgelijst zijn in het linkerpaneel (Central, Eastern, Southern en Western). U kan deze waarden gebruiken of zelf via een tekstveld een zoekstring opgeven (hiervoor dient u het Match a specific string keuzerondje aan te vinken). Selecteer Eastern van de lijst en voeg dit toe aan het rechtse paneel via het icoontje. Eastern verschijnt hierdoor in het rechtse paneel met een groen vinkje ( ) naast. Herhaal dit voor Western. Klik op OK om de assistent te verlaten. Het rapport toont nu enkel gevens voor de Eastern en Western regio. U kan steeds op het ongedaan maken of het Reset icoontje klikken om terug te gaan naar de vorige versie van het rapport. 19/36

20 6.2.3 Exporteer het analyserapport AthenaWeb-Analyzer laat u toe de analyserapporten te exporteren als een PDF, Excel of CSV bestand. Volg de volgende instructies om dit te bewerkstelligen: Klik binnen het rapport op het icoontje rechts bovenaan en selecteer Export Report. Een lijst met exportmogelijkheden verschijnt. Selecteer export to pdf. Een PDF rapport verschijnt. Merk op dat er metadata aan het rapport wordt toegevoegd. Zo ziet u informatie over de auteur van het rapport, de locatie van het bestand, de velden en de filters die worden gebruikt. 6.3 Ad hoc dashboards Een dashboard is een beleidsinstrument waarmee u de voornaamste kritische prestatie indicatoren (KPI s) voor uw bestuur snel en efficiënt kunt opvolgen. In plaats van te vertrouwen op achterhaalde papieren rapporten om belangrijke zakelijke beslissingen te nemen, levert een dashboard actuele en relevante informatie door het gebruik van een combinatie van grafieken, scorecards en rapportcomponenten. De uitgebreide mogelijkheden wat betreft visuele weergave binnen de dashboards, maken dat ze makkelijk te lezen en te interpreteren zijn en snel toegang verschaffen tot informatie. Informatie die u helpt een antwoord te bieden op belangrijke vragen over de stand van zaken voor de verschillende domeinen binnen uw bestuur. De dashboardontwerper stelt u in staat om op een gebruiksvriendelijke, eenvoudige manier aantrekkelijke, interactieve dashboards te creëren. U selecteert simpelweg uw lay-out, het thema en de inhoud die u wilt weergeven. Deze inhoud kan ook rapporten, grafieken, of zelfs interactieve AthenaWeb analyses bevatten. De dashboardontwerper biedt u ook de mogelijkheid om dynamische filters toe te voegen waardoor het gemakkelijk is om op de volledige inhoud van uw dashboard te filteren met behulp van een eenvoudige keuzelijst. De dashboardontwerper laat u toe om de volgende soorten inhoud in een dashboard weer te geven: Grafiek: met de grafiekontwerper kunt u staaf-, lijn-, regio- taart-, en metergrafieken creëren voor weergave in uw dashboard. Datatabel: deze optie laat toe om database-gerelateerde inhoud weer te geven in tabelvorm. 20/36

21 Bestand: bij het selecteren van deze optie, wordt een verkennervenster geopend waarmee u bestaande Athlets (rapporten, analyses, ) kan vinden met inhoud die u wilt weergeven. URL: via deze optie kan u een website weergeven in uw dashboard. Er wordt een dialoogvenster geopend waarin u de URL van de website kan invoeren Het definiëren van de look-and-feel van uw dashboard U moet ingelogd zijn op de AthenaWeb gebruikersconsole. Volg de onderstaande instructies om een nieuw dashboard te maken: 1. In de AthenaWeb werkbalk, klikt u op Nieuw Dashboard. Als alternatief kunt u klikken op Bestand>Nieuw>Dashboard. De pagina nieuw dashboard verschijnt. 2. In het editeervenster (onderste gedeelte van de pagina), klikt u op properties en geeft u in het veld page title een titel aan dit dashboard. De naam die u hebt ingevoerd, verschijnt op de linkerbovenhoek van het dashboard. Deze naam helpt u de pagina te identificeren als u deze later wilt bewerken, kopiëren of verwijderen. 3. Klik op Templates om een lay-out voor uw dashboard te selecteren. Selecteer het sjabloon 2 by 2. Een leeg dashboard met de lay-out die u hebt geselecteerd, verschijnt. 4. Klik op Themes om een thema voor uw dashboard te selecteren. Selecteer het Cool Blue thema. Het thema dat u hebt geselecteerd, wordt toegepast op uw dashboard Werken met de grafiekontwerper De grafiekontwerper maakt het mogelijk om een staaf-, taart-, lijn-, regio- en metergrafiek toe te voegen aan een dashboard. Hieronder vindt u de algemene stappen in verband met het maken van een grafiek: 21/36

22 1. Het selecteren van een gegevensbron en het opbouwen van een query 2. Het instellen van de data-definities: waarden, series, categorie 3. Het selecteren van een grafiektype en thema 4. Het invoeren van labels voor de titel, en x, y-assen 5. Aanpassing van schaalvergroting en labelrotatie (indien van toepassing) 6. Het plaatsen van uw grafiek in het dashboard 7. Het opslaan van uw dashboard Gegevens toevoegen aan uw grafiek Voordat u een grafiek kan creëren, dient u een gegevensbron te selecteren die de gegevens bevat die u wilt gebruiken. Vervolgens dient u de gegevens te bepalen die moeten worden weergegeven in de grafiek. Volg de onderstaande instructies om gegevens toe te voegen aan uw grafiek: 1. In het dashboard, kies een dashboardpaneel, klik op Insert content (=inhoud toevoegen) en selecteer chart (= grafiek). Het dialoogvenster Select a Data Source (= selecteer een gegevensbron) verschijnt. 2. Selecteer de gegevensbron Orders. Dit gegevensbestand bevat de inhoud die u wilt weergeven in de grafiek. De Query Editor verschijnt. 3. Met de Query Editor kunt u dynamische gegevens van een database ophalen voor weergave in een grafiek. Het definiëren van de query is de eerste stap om ervoor te zorgen dat de juiste gegevens zijn geselecteerd. In de Query Editor, klikt u op naast de categorienaam om de bijbehorende kolommen van de tabel weer te geven. 4. Klik op de kleine gele pijl ( ) om de kolomnaam Customernumber (klantnummer) onder Selected Columns te plaatsen. In het onderstaande voorbeeld is de kolom Customernumber geselecteerd en verplaatst naar Selected Columns. Ontvouw de categorie Orders, selecteer Status en Total en plaats ze onder Selected Columns. 22/36

23 5. Voeg nu de Conditions (=voorwaarden) toe, dit zijn de beperkingen die filteren wat je selecteert. Hoewel u meerdere conditions kan configureren, beperken we dit voor deze oefening tot een filter op het klantnummer. Selecteer onder Combine (=combineer) de OR -beperking in de keuzelijst. Onder Comparison (=vergelijking) klikt u op het keuzelijstje met opties om de mogelijke keuzes weer te geven (=,<,>, ). In deze oefening willen we enkel die records behouden waarvoor de klantnummer gelijk is aan 144 of 145 Noot: voor meer informatie over het toevoegen van parameters in de query-editor, zie het onderdeel toewijzen parameters in de query editor verder in de handleiding. 23/36

24 Noot: u kan steeds op Preview klikken om de data te zien die verband houden met uw zoekopdracht. 6. Klik op OK. De grafiekontwerper verschijnt. 7. Onder Data kunt u aangeven welke data in welke kolom van de grafiek dient weergegeven te worden, zoals in het voorbeeld hieronder: Definitie Data Beschrijving Values De waarde (=value) is altijd numeriek. De waarde bepaalt de hoogte van de kolommen in een staafdiagram en de hoogte van lijnen in een lijndiagram. In regiodiagrammen bepalen de y-as waarden de hoogte van de punten. Series Reeksen (=series) verschijnen als de afzonderlijke kolommen op een staafdiagram en als individuele lijnen in een lijndiagram. Regiodiagrammen tonen elke reeks als een punt. Category Categorieën worden weergegeven als staven of groepen van staven op de y-as (verticale as). In lijndiagrammen zijn categorieën meestal geassocieerd met perioden. In regiodiagrammen geeft de x-as de categorieën weer. Een preview van de grafiek wordt weergegeven in een venster in de rechterbovenhoek van de grafiekontwerper zodra u uw opties hebt geselecteerd. Het staafdiagram is het standaard grafiektype voor de weergave van uw gegevens. 8. Selecteer onder Chart Type een grafiektype om aan te geven of u uw gegevens wilt tonen in een regio-, meter- of taartdiagram. 9. Selecteer onder Theme een thema (kleurencombinaties) uit de lijst. Het thema wordt toegepast op de grafiek. 10. Registreer een labelnaam voor de grafiek, de X-as (horizontale as), en y-as (verticale as). In deze oefening, geef als titel voor de grafiek Klanten type 144 en 145, als titel voor de X-as neemt u status en voor de Y-as Totaal aantal orders. 24/36

25 11. Klik op Apply (=Toepassen) om een preview van de grafiek te zien. Uw gegevens worden getoond in de grafiekweergave zoals hieronder weergegeven in het voorbeeld. 12. Klik op OK om de grafiek in het dashboardpaneel weer te geven Schaal aanpassen Gebruik de functie Scale(=Schaal) in gevallen waar numerieke waarden in een grafiek zo lang zijn dat ze de weergave beïnvloeden. 1. Klik op Preview in de grafiekontwerper. 2. Klik onder Scale op de keuzelijst om de opties weer te geven. In het onderstaande voorbeeld, werd als schaal 1000 geselecteerd. Let op de verandering in de weergave van numerieke waarden tijdens het aanpassen van de scale. De werkelijke waarden worden getoond wanneer men over de staven zweeft in de grafiek. 25/36

26 3. Klik op Apply (=Toepassen) om de grafiek weer te geven in het dashboard. Opmerking: De scalingfunctie is beschikbaar voor alle grafiektypes behalve de taartgrafiek Roterende labels X- en Y-as Als de labels van de assen van uw grafiek onleesbaar zijn geworden omdat ze te lang zijn, kan Label Rotation het probleem verhelpen. 1. Geef de grafiek weer in de grafiekontwerper. 2. Onder Label Rotation, selecteert u Diagonal of Vertical en klik op Apply. De labels worden vervolgens weergegeven volgens uw selectie. 3. Klik op OK om de grafiek weer te geven in het dashboardpaneel Het bewerken van een grafiek Volg de onderstaande instructies om een grafiek te bewerken. 1. In de dashboardontwerper, selecteert u het paneel waarin de grafiek wordt weergegeven die u wilt bewerken. 2. Klik in de rechterbovenhoek van het paneel op Edit (=editeer). De grafiekontwerper verschijnt. 3. Klik op Edit query (=query bewerken). De Query editor wordt geopend. 4. Bewerk de query en klik op OK. De grafiekontwerper verschijnt. 5. Selecteer de juiste data-definities om de grafiek te bouwen. 6. Indien van toepassing, verander het grafiektype en thema en klik op Apply (=Toepassen) om een voorbeeld van de bewerkte grafiek te zien. 7. Klik op OK om de grafiek weer te geven in het dashboard Het toevoegen van een data-tabel aan een dashboard De Data Table-functie laat u toe om een tabelvoorstelling van een databasequery in een dashboard weer te geven. Ook kan iedereen die het dashboard raadpleegt de gegevens in de datatabel manipuleren, terwijl deze datatabel in het dashboard zit. Zo kunnen zij kolommen verkleinen, sorteren, en de volgorde veranderen. Volg de onderstaande instructies om een data-tabel toe te voegen aan uw dashboard. 26/36

Handleiding. Access 2003/2007

Handleiding. Access 2003/2007 Handleiding Access 2003/2007 (Versie 6.5) behorende bij het vak OGO 1.1: Van Model tot Systeem (2IO05) Opleiding Technische Informatica Handleiding Access 2003/2007 Inhoudsopgave: 1. INLEIDING MICROSOFT

Nadere informatie

CELLICA DATABASE VOOR IPAD USER GUIDE. Product Versie: 4.7

CELLICA DATABASE VOOR IPAD USER GUIDE. Product Versie: 4.7 CELLICA DATABASE VOOR IPAD USER GUIDE Product Versie: 4.7 Inhoud 1 Inleiding 6 1.1 Beschikt over 6 2 Met behulp van de Cellica database op de desktop 7 2.1 Profiel Manager 7 2.1.1 Profiel toevoegen 8.

Nadere informatie

Handleiding Content Management Systeem Umbraco. Versie 1.2

Handleiding Content Management Systeem Umbraco. Versie 1.2 Handleiding Content Management Systeem Umbraco Versie 1.2 Inhoudsopgave 1. Umbraco tour... 3 1.1 Inloggen in het Umbraco systeem... 3 1.2 De indeling van Umbraco... 3 2. Inhoud van uw website... 5 2.1

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Versie: 7.5 Datum: september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 6 2 Achtergrond van ChainWise Procesoptimalisatie... 7 2.1 ChainWise Procesoptimalisatie: de

Nadere informatie

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml Starten met TYPO3 Extension Key: doc_tut_quickstart_nl Language: nl Version: 1.0.0 Keywords: forbeginners, foreditors, foradmins Copyright 2000-2010, Documentation Team, This

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Solcon secure webmail

Gebruikershandleiding Solcon secure webmail Gebruikershandleiding Solcon secure webmail Quickstart Ontdek Solcon secure webmail in vijf eenvoudige stappen: 1. Start uw computer op. 2. Open de internetbrowser, bijvoorbeeld Internet Explorer. 3. Typ

Nadere informatie

EASION SURVEY HANDLEIDING DE ENIGE PROFESSIONELE ONDERZOEKSTOOL WAARBIJ DE DATA VAN U IS EN BLIJFT.

EASION SURVEY HANDLEIDING DE ENIGE PROFESSIONELE ONDERZOEKSTOOL WAARBIJ DE DATA VAN U IS EN BLIJFT. EASION SURVEY HANDLEIDING DE ENIGE PROFESSIONELE ONDERZOEKSTOOL WAARBIJ DE DATA VAN U IS EN BLIJFT. Datum: februari 2015 Versie: Release 2015_349_02 2015 Parantion Groep B.V. Deventer Handleiding Easion

Nadere informatie

UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com

UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com Inhoud Inhoud... 1 Wist u dat...... 3 IMPACTXRM GENERAL... 4 Aanpassing benaming Beveiligingsrollen...

Nadere informatie

Handleiding ILIAS. Dit is de Nederlandse handleiding voor ILIAS 4.2.2

Handleiding ILIAS. Dit is de Nederlandse handleiding voor ILIAS 4.2.2 Handleiding ILIAS Dit is de Nederlandse handleiding voor ILIAS 4.2.2 G. Smits 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Inloggen... 5 De pagina editor... 8 Paragraaf invoegen... 9 Media invoegen... 12 Voer vraag

Nadere informatie

Powerd By WBB Design & Advies Dropshippingpagina.nl CMS IZI Services. Handleiding

Powerd By WBB Design & Advies Dropshippingpagina.nl CMS IZI Services. Handleiding Powerd By WBB Design & Advies Dropshippingpagina.nl CMS IZI Services Handleiding versie 1.8 18 oktober 2011 Inhoudsopgave 1 BEHEER UW PRODUCTEN... 4 1.1 CATEGORIEËN BEWERKEN... 4 1.2 PRODUCTEN BEWERKEN...

Nadere informatie

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Kerkbijdrage Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

WEBSITES MAKEN MET GOOGLE SITES HANDLEIDING GEBOL

WEBSITES MAKEN MET GOOGLE SITES HANDLEIDING GEBOL WEBSITES MAKEN MET GOOGLE SITES HANDLEIDING GEBOL Inleiding Deze handleiding is gemaakt om te illustreren hoe je een website kunt bouwen met Google Sites. Met deze eenvoudige, maar uitgebreide handleiding

Nadere informatie

Logicworks CRM 7. Betreft: Gebruikersinstructie (extract elektronische handleiding) Datum: 27 juli 2011

Logicworks CRM 7. Betreft: Gebruikersinstructie (extract elektronische handleiding) Datum: 27 juli 2011 Logicworks CRM 7 Betreft: Gebruikersinstructie (extract elektronische handleiding) Datum: 27 juli 2011 Bezoekadres De Wig 8 2954 CA Alblasserdam Postadres Postbus 62 2950 AB Alblasserdam T +31 (0)78 691

Nadere informatie

Inhoud. In Xcelsius 2008 werken...15

Inhoud. In Xcelsius 2008 werken...15 2009-11-24 Copyright 2009 SAP AG. Alle rechten voorbehouden. Alle rechten voorbehouden. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign en andere producten en services van SAP

Nadere informatie

Handleidingen 1.0 SugarCRM

Handleidingen 1.0 SugarCRM Handleidingen 1.0 SugarCRM SugarCRM Handleidingen 1.0 SugarCRM In dit document vind je de handleidingen voor SugarCRM zoals aangeboden door ECM2. I. Inleiding 1 1. Inleiding 3 1.1. Adresgegevens... 3 2.

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie

MS Offic 2007 Excel. Steven De Weerdt

MS Offic 2007 Excel. Steven De Weerdt MS Offic 2007 Excel Steven De Weerdt 2008 [Geef hier de samenvatting van het document op. De samenvatting is een korte beschrijving van de inhoud van het document. Geef hier de samenvatting van het document

Nadere informatie

Centraal dossierbeheer Plus

Centraal dossierbeheer Plus Centraal dossierbeheer Plus 1 Centraal dossierbeheer Inhoud 1 Welkom bij Centraal dossierbeheer Plus...3 2 Werken met deze helpfile...5 2.1 Zo werkt dit helpsysteem...5 2.2 Navigatie via de knoppen Terug

Nadere informatie

Handleiding TestMonitor

Handleiding TestMonitor Handleiding TestMonitor Versie 4.3.2 Handleiding TestMonitor 4.3.2 1.0 13 02 2015 TK/FK/HK 1 van 59 Inhoud 1. Welkom 1.1 Doelgroep 1.2 Indeling 2. Systeemeisen 3. Opstarten 4. Gebruik 4.1 Applicatiemenu

Nadere informatie

Service & Call Management 7

Service & Call Management 7 Service & Call Management 7 Handleiding voor configuratie SCM, versie 7.9, NL/NL Laatst bijgewerkt juni 2011 Niets van deze uitgave mag verveelvoudigd worden en/of openbaar worden gemaakt door middel van

Nadere informatie

Inhoud Inhoud Inleiding Starten met het portfolio Portfolio delen Dossier Formulieren Bestanden en mappen beheren

Inhoud Inhoud Inleiding Starten met het portfolio Portfolio delen Dossier Formulieren Bestanden en mappen beheren Inhoud Inhoud 1 Inleiding 3 Starten met het portfolio 4 Wachtwoord aanmaken 4 Inloggen in het portfolio 4 Uw gegevens wijzigen 4 Structuur van het portfolio 5 Basisprincipes 7 Data uit de tabel opslaan

Nadere informatie

Handleiding Sportlink Clubwebsite

Handleiding Sportlink Clubwebsite Handleiding Sportlink Clubwebsite Versie 1.6 januari 2009 Sportlink Services Huis ter Heideweg 14 3705 LZ Zeist www.sportlink.nl 1 Inhoud Handleiding Sportlink Clubwebsite 1 Versie 1.4 december 2008 1

Nadere informatie

Handleiding. versie 20 24 april 2013

Handleiding. versie 20 24 april 2013 Handleiding versie 20 24 april 2013 Inhoudsopgave 1 BEHEER UW WEBSHOP EN PRODUCTEN... 4 1.1 CATEGORIEËN BEWERKEN... 4 1.2 PRODUCTEN BEWERKEN... 5 1.2.1 Afbeeldingen toevoegen... 6 1.2.2 Gerelateerde producten...

Nadere informatie

Basishandleiding Welkom in de basishandleiding van Researchtool.

Basishandleiding Welkom in de basishandleiding van Researchtool. Basishandleiding Welkom in de basishandleiding van Researchtool. Met deze handleiding kunt u zelf snel en eenvoudig uw eigen onderzoek opzetten en uitvoeren. De opzet van de handleiding is zo dat u stapsgewijs

Nadere informatie

iguess course inotes v10.1

iguess course inotes v10.1 iguess course inotes v10.1 This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Nadere informatie

Installatie- & Gebruikshandleiding. BankingTools C@shflow v4.0

Installatie- & Gebruikshandleiding. BankingTools C@shflow v4.0 Installatie- & Gebruikshandleiding BankingTools C@shflow v4.0 Bespaar geld en spaar het milieu! Lees de handleiding vanaf uw beeldscherm. Wilt u toch de handleiding afdrukken? Kiest u dan voor de speciale

Nadere informatie

Door to Door Engine Handleiding

Door to Door Engine Handleiding Door to Door Engine Handleiding www.doortodoorengine.be huis-aan-huiscommunicatie Door to Door Engine inhoudsopgave Door to Door Engine introductie 3 1. Getting started 4 2. De opties Weergave en Toon

Nadere informatie

Handleiding Management Dashboard

Handleiding Management Dashboard Handleiding Management Dashboard Versie 3.5.0 www.howardshome.com Fultonbaan 30 Telefoon +31 (0)30 6083 540 KvK 20093764 Postbus 1092 Fax +31 (0)30 6083 549 ABN AMRO 54.85.62.202 3430 BB Nieuwegein E-mail

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Scholingsboulevard Handleiding TYPO3

Inhoudsopgave. Scholingsboulevard Handleiding TYPO3 Inhoudsopgave Over TYPO3...4 Specifieke voordelen TYPO3:...4 Redacteur / Beheerder / Ontwikkelaar...5 De backend van Typo3...7 Het inloggen...7 Het beginscherm...7 De boomstructuur...9 Iconen van Typo3...11

Nadere informatie