S VERZENDEN MET AFDRUK SAMENVOEGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "E-MAILS VERZENDEN MET AFDRUK SAMENVOEGEN"

Transcriptie

1 S VERZENDEN MET AFDRUK SAMENVOEGEN Met samenvoegen voor Word en Outlook kunt u o.a. een brochure of nieuwsbrief maken en deze per verzenden naar uw Outlook-lijst met contactpersonen of een andere adressenlijst, bijv. in Excel of Access, inclusief een aangepaste begroeting voor iedere geadresseerde. Met samenvoegen is elk bericht een aparte mailing waarbij elke geadresseerde de enige is die dat specifieke bericht ontvangt, een gepersonaliseerde mail a.h.w. Dit is niet hetzelfde als het uitzenden van een bericht naar een groep geadresseerden of het verbergen van de geadresseerden op de BCC-regel van het bericht. Deze instructie laat u stapsgewijs zien hoe u dit doet en hoe u in de lijst met geadresseerden eventueel een selectie maakt, zodat de alleen wordt verzonden naar de gewenste personen. Het proces voor een samenvoegbewerking bestaat uit de volgende stappen: 1. Het bericht samenstellen Het hoofddocument bevat de tekst die identiek is voor elk bericht, zoals de berichttekst of handtekening. 2. Het document van het bericht met uw adreslijst verbinden Uw adreslijst is de gegevensbron die voor de samenvoegbewerking wordt gebruikt. Dit bestand bevat de adressen waar de berichten naar toe worden verzonden. 3. De adressenlijst of items nader specificeren In Word wordt voor elk adres in uw adreslijst een bericht gegenereerd. Als u alleen voor bepaalde adressen in uw adreslijst een bericht wilt genereren, kunt u kiezen welke adressen (of records) u wilt opnemen. 4. Tijdelijke aanduidingen, samenvoegvelden genoemd, aan het document van het e- mailbericht toevoegen Wanneer u de samenvoegbewerking uitvoert, worden gegevens uit de adreslijst ingevuld in de samenvoegvelden. 5. Voorbeeld bekijken en de samenvoeging voltooien U kunt een voorbeeld van ieder bericht bekijken voordat u de hele reeks verzendt. Met de opdrachten op het tabblad Mailings kunt u een samenvoegbewerking uitvoeren. 1

2 1. HET HOOFDDOCUMENT VAN HET BERICHT INSTELLEN 1. Start Word. 2. Open het document met de te verzenden tekst of typ de tekst van het bericht in. 3. Klik op het tabblad Mailings in de groep Start Mail Merge op de knop Start Mail Merge. 4. Klik op Messages. De weergave wijzigt hiermee naar de Web Layout. 2

3 2. HET DOCUMENT VAN HET BERICHT MET UW ADRESLIJST VERBINDEN Als u informatie in uw hoofddocument met het bericht wilt samenvoegen, moet u het document verbinden met uw adreslijst, die ook 'gegevensbron' of 'gegevensbestand' wordt genoemd. Als u nog geen gegevensbestand hebt, kunt u dit maken tijdens het samenvoegproces. Opmerking: Controleer of uw gegevensbestand een kolom voor het adres bevat en dat de kolom in de koprij adres heet. U hebt de kolom later tijdens het proces nodig. Adressen kiezen 1. Klik op het tabblad Mailings in de groep Start Mail Merge op Select Recipients. 2. Ga een van de volgende manieren te werk: Outlook-contactpersonen gebruiken Als u uw lijst met contactpersonen uit Microsoft Office Outlook wilt gebruiken, klikt u op Select from Outlook Contacts Een bestaand gegevensbronbestand gebruiken Als u een Microsoft Excel-werkblad, een Microsoft Access-database of een ander type gegevensbestand wilt gebruiken, klikt u op Use Excisting List en zoekt u het bestand in het dialoogvenster Select Data Source. Voor Excel kunt u gegevens selecteren uit elk werkblad of benoemd bereik in een werkmap. Voor Access kunt u gegevens selecteren uit elke tabel of query die in de database is gedefinieerd. 3. Als u met Outlook Contacts werkt: Selecteer een contact map in het dialoogvenster Select Contacts. Klik op OK. 3

4 3. DE ADRESSENLIJST OF ITEMS NADER SPECIFICEREN Wanneer u verbinding maakt met een bepaald gegevensbestand, wilt u mogelijk niet voor alle personen in dat gegevensbestand informatie in uw hoofddocument samenvoegen. Als u de volledige lijst wilt gebruiken, kunt u naar hoofdstuk 4. Tijdelijke aanduidingen, samenvoegvelden genoemd, toevoegen aan het document gaan. Ga als volgt te werk als u de adressenlijst nader wilt specificeren of slechts een deel van de items in het gegevensbestand wilt gebruiken: 1. Ga naar het tabblad Mailings en klik in de groep Start Mail Merge op Edit Recipients List. Het dialoogvenster Mail Merge Recipients verschijnt: A B C 2. Ga in het dialoogvenster Mail Merge Recipients op een van de volgende manieren te werk: A) Afzonderlijke records selecteren U kunt deze methode het beste gebruiken met een korte lijst. Schakel de selectievakjes in naast de geadresseerden die u wilt opnemen en schakel de selectievakjes uit naast de geadresseerden die u wilt uitsluiten. Met het selectievakje in de veldnamenrij(kop) kunt u alle geadresseerden selecteren. B) Records sorteren Klik op de kolomkop van het item waarop u wilt sorteren. De lijst wordt in oplopende alfabetische volgorde gesorteerd (van A tot Z). Klik nogmaals op de kolomkop als u de lijst in aflopende alfabetische volgorde wilt sorteren (Z tot A). 4

5 C) Records filteren Dit is handig als de lijst records bevat die u niet wilt weergeven of in de samenvoegbewerking wilt opnemen. Nadat u de lijst hebt gefilterd, kunt u records opnemen of uitsluiten door selectievakjes in of uit te schakelen. Ga als volgt te werk als u records wilt filteren: 1. Klik onder Refine recipients list op Filter 2. Kies in het dialoogvenster Filter and Sort op het tabblad Filter Records de criteria voor het filter. 3. Klik op AND of OR en kies meer criteria als u het filter wilt verfijnen. Als u bijvoorbeeld alleen berichten wilt genereren voor bedrijven in Leiden, filtert u op records die Leiden bevatten in het veld City en waarvoor het veld Company niet leeg is. Als u in dit filter OR gebruikt in plaats van AND, zal de samenvoegbewerking zowel alle adressen in Leiden opnemen als alle adressen waarvoor een bedrijfsnaam is opgenomen, ongeacht de plaatsnaam. TIP: Klik op het keuzemenu achter de kop Address en kies voor (Nonblanks), hiermee worden alleen records die een adres bevatten gebruikt. 5

6 4. TIJDELIJKE AANDUIDINGEN, SAMENVOEGVELDEN GENOEMD, TOEVOEGEN AAN HET DOCUMENT Wanneer u uw hoofddocument van het bericht hebt verbonden met uw adreslijst, kunt u de tijdelijke aanduidingen toevoegen die aangeven waar de unieke informatie in elk bericht wordt weergegeven. De tijdelijke aanduidingen, zoals een adres of begroeting, worden 'samenvoegvelden' genoemd. Velden in Word komen overeen met de door u geselecteerde kolomkoppen in het gegevensbestand. 4.1 Wat gebeurt er wanneer u afdrukken samenvoegt? Wanneer u afdrukken samenvoegt, worden de velden in uw hoofddocument vervangen door de informatie van de eerste rij in het gegevensbestand om het eerste samengevoegde document te maken. Vervolgens worden de velden vervangen door de informatie van de tweede rij in het gegevensbestand, enzovoort. 4.2 Werken met velden: voorbeelden U kunt elke kolomkop van uw gegevensbestand als een veld aan het hoofddocument toevoegen. Dit geeft u extra flexibiliteit bij het ontwerpen van standaardbrieven of andere samengevoegde documenten zoals de mailing in dit document. Voorbeeld: U wilt een brief opstellen waarmee u plaatselijke ondernemers wilt laten weten dat ze zijn geselecteerd voor vermelding in uw jaarlijkse stadsgids. Als uw gegevensbestand een kolom Bedrijf bevat met de naam van elk bedrijf waarmee u contact wilt opnemen, hoeft u de naam van elk bedrijf niet te typen, maar voegt u gewoon het veld «Bedrijf» in. U kunt velden combineren en scheiden door middel van leestekens. Als u bijvoorbeeld een adres wilt maken, kunt u de velden in uw hoofddocument als volgt instellen: «Voornaam» «Achternaam» «Straat» «Postcode» «Plaats» 6

7 4.3 De tijdelijke aanduidingen, of velden toevoegen 2. Klik op de plaats waar u het veld wilt invoegen. 3. Klik op de tekst van de knop Insert Merge Field in de groep Write & Insert Fields op het tabblad Mailings. 4. Klik op de veldnaam die u wilt invoegen. 4.4 De samengevoegde gegevens opmaken In database- en spreadsheetprogramma's, zoals Microsoft Access en Microsoft Excel, worden de gegevens die u in cellen typt als onbewerkte gegevens opgeslagen. De opmaak die u in Access of Excel toepast, zoals lettertypen en kleuren, worden niet samen met de onbewerkte gegevens opgeslagen. Wanneer u gegevens uit een gegevensbestand in een Word-document samenvoegt, worden alleen de onbewerkte gegevens zonder opmaak samengevoegd. Opmaak toevoegen 1. Selecteer het samenvoegveld. Zorg dat u ook de dubbele punthaken () rond het veld selecteert. 2. Pas op het tabblad Home in de groep Font de gewenste opmaak toe. U kunt ook op het startpictogram van het dialoogvenster Font klikken voor meer opties. 7

8 5. VOORBEELD BEKIJKEN EN DE SAMENVOEGING VOLTOOIEN Wanneer u velden aan het hoofddocument met het bericht hebt toegevoegd, bent u klaar om de resultaten van de samenvoeging te bekijken. Als u tevreden bent over het resultaat, kunt u de samenvoeging voltooien. 5.1 Een voorbeeld van de samenvoeging bekijken U kunt een voorbeeld van uw berichten bekijken en eventueel wijzigingen maken voordat u de samenvoegbewerking voltooit. Ga op het tabblad Mailings in de groep Preview Results op een van de volgende manieren te werk als u een voorbeeld wilt bekijken: Klik op Preview Results. Blader door de berichten met de knoppen Next Record en Previous Record in de groep Preview Results. Geef een voorbeeld van een specifiek document weer door op Find Recipient te klikken. 5.2 De samenvoeging voltooien Als u van plan bent het hoofddocument van het bericht later opnieuw te gebruiken, kunt u het opslaan voordat u de berichten verzendt Het hoofddocument van het bericht opslaan Houd er rekening mee dat de berichten die u verzendt niet hetzelfde zijn als het hoofddocument van het bericht. Het is aan te raden om het hoofddocument van het e- mailbericht zelf ook op te slaan, als u het later nog eens voor een andere samenvoegbewerking wilt gebruiken. Wanneer u het hoofddocument van het bericht opslaat, wordt ook de verbinding met het gegevensbestand opgeslagen. De volgende keer dat u het hoofddocument van het bericht opent, wordt u gevraagd of u de informatie van het gegevensbestand opnieuw in het hoofddocument van het bericht wilt samenvoegen. 8

9 Als u op Ja klikt, wordt het document geopend met de informatie van de eerste samenvoegrecord. Als u op Nee klikt, wordt de verbinding tussen het hoofddocument van het bericht en het gegevensbestand verbroken. Het hoofddocument van het bericht wordt een gewoon Word-document en de velden worden vervangen door de unieke informatie uit de eerste record De berichten verzenden 1. Klik op het tabblad Mailings op Finish & Merge en klik op Send messages. 2. Selecteer in het vak To de naam van het veld waarin het adres van de geadresseerde is opgeslagen. 3. In het vak Subject line typt u een onderwerpregel voor het bericht. Dit is het onderwerp van alle te verzenden s 4. Klik in het vak Mail format op HTML of Tekst zonder opmaak om het document te verzenden als de berichttekst van het bericht of klik op Bijlage om het document als bijlage te verzenden. Opmerking: Als u het document verzendt als een bericht met de indeling Tekst zonder opmaak, zal het bericht geen tekstopmaak of afbeeldingen bevatten. 5. Klik op OK. De s worden direct verzonden. Controleer in Outlook bij de verzonden items of dit ook daadwerkelijk is gebeurd. 9

Verzendlijsten maken in MS Word 2007

Verzendlijsten maken in MS Word 2007 Verzendlijsten maken in MS Word 2007 Adresetiketten met behulp van een geëxporteerde lijst uit Informat Inleiding Stel, u moet aan alle ouders van uw school een gepersonaliseerde brief sturen. Als u elke

Nadere informatie

Wil je een meer gepersonaliseerde standaardbrief versturen naar een aantal personen, dan is een mailing een goede oplossing.

Wil je een meer gepersonaliseerde standaardbrief versturen naar een aantal personen, dan is een mailing een goede oplossing. Mailmerge In deze handleiding gaan we nader bekijken hoe we een mailing uitvoeren. We gaan kijken hoe we een adressenbestand manipuleren, hoe we een selectie maken in een adressenlijst en een mailing uitvoeren

Nadere informatie

Word 2010: rondleiding

Word 2010: rondleiding Word 2010: rondleiding Microsoft Word is in de eerste plaats een tekstverwerkingsprogramma, maar er is meer. Men kan standaardbrieven, memoranda, fax, enveloppen, etiketten, en andere types van documenten

Nadere informatie

FileMaker Pro 12. Zelfstudie

FileMaker Pro 12. Zelfstudie FileMaker Pro 12 Zelfstudie 2007 2012 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, California 95054, VS FileMaker en Bento zijn handelsmerken van FileMaker,

Nadere informatie

WORD:basis,workshops,tips asishandelingen. 2 ictogram op Bureaublad zetten: 4 ettertype kiezen 4 pmaak achteraf. 5 pmaakkwast 7

WORD:basis,workshops,tips asishandelingen. 2 ictogram op Bureaublad zetten: 4 ettertype kiezen 4 pmaak achteraf. 5 pmaakkwast 7 Dick Grooters Raadhuisstraat 296 5683 GM Best tel: 0499-392579 e-mail:d.grooters@home.nl WORD:basis,workshops,tips Introductie.... 2 Basishandelingen. 2 Pictogram op Bureaublad zetten: 4 Lettertype kiezen

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2010

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2010 www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2010 Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

les 5 stijlen en verwijzingen

les 5 stijlen en verwijzingen stijlen en verwijzingen In deze les gaan we aan de slag met mogelijkheden van Word die handig zijn bij grote documenten, zoals scripties, rapporten enzovoort. U vindt ze terug op het tabblad Verwijzingen.

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013 www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013 Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Beknopte handleiding. Uw bestanden beheren Klik op Bestand om uw Word-bestanden te openen, op te slaan, af te drukken en te beheren.

Beknopte handleiding. Uw bestanden beheren Klik op Bestand om uw Word-bestanden te openen, op te slaan, af te drukken en te beheren. Beknopte handleiding Microsoft Word 2013 ziet er anders uit dan de vorige versies. Daarom hebben we deze handleiding gemaakt, zodat u sneller vertrouwd raakt met het programma. Werkbalk Snelle toegang

Nadere informatie

A & A Consultancy Het samenvoegen van een adressenbestand en het afdrukken op adresetiketten in Word. (versie 2003)

A & A Consultancy Het samenvoegen van een adressenbestand en het afdrukken op adresetiketten in Word. (versie 2003) Het samenvoegen van een adressenbestand en het afdrukken op adresetiketten in Word. (versie 2003) Open een leeg Word document en klik op menu Extra Brieven en verzendlijsten Controleer of er een vinkje

Nadere informatie

Word. Inleiding. De basis

Word. Inleiding. De basis Word Inleiding Word is een tekstverwerkingsprogramma. Het is één van de programma s uit het Microsoft Officepakket, een softwarepakket met meerdere veelgebruikte kantoortoepassingen zoals ook een e-mailprogramma(outlook),

Nadere informatie

Handige toepassingen in Outlook

Handige toepassingen in Outlook Handige toepassingen in Outlook www.hetbeterewerken.nl info@hetbeterewerken.nl t: 0343444255 of M: 0655707201 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande toestemming. hetbeterewerken

Nadere informatie

Een bestand. Is een verzameling van gegevens, bijvoorbeeld een adressenbestand, een boekenbestand, een verzameling artikelen.

Een bestand. Is een verzameling van gegevens, bijvoorbeeld een adressenbestand, een boekenbestand, een verzameling artikelen. Het gebruik van Acces. Wat is acces. Acces is een programma voor bestandsgegevens. Met deze gegevens kunnen onder meer lijsten of etiketten gemaakt worden. Je kunt het omschrijven als een elektronische

Nadere informatie

Microsoft Office Word 2007

Microsoft Office Word 2007 Microsoft Office Word 2007 Inhoudsopgave 1 WORD 2007... 3 1.1 Easy Learning... 3 1.2 Vind je Easy Learning leuk?... 3 1.3 Sneller werken met Word... 3 Links direct doorklikken... 3 Documenten direct in

Nadere informatie

Nieuw in versie 3.2 1

Nieuw in versie 3.2 1 Nieuw in versie 3.2 1 Introductie... 3 Nieuwe functies in it's learning 3.2... 3 Nieuwe teksteditor... 3 Nuttige functies in de editor... 4 Berichten... 6 Acties... 7 Berichtfilters... 7 De map Concepten...

Nadere informatie

Aan de slag met Word 2007 Voor Word 2003 gebruikers

Aan de slag met Word 2007 Voor Word 2003 gebruikers Voor Word 2003 gebruikers Deze handleiding is gebaseerd op de handout Getting started with Word 2007 van de afdeling IT Services van The University of IOWA en met toestemming van de auteur aangepast voor

Nadere informatie

Word 2010 tips & trucs

Word 2010 tips & trucs Word 2010 tips & trucs I N H O U D S O P G A V E 1 Algemeen... 1 1.1 Werkbalk snelle toegang... 1 1.2 Laatst geopende document sluiten... 1 1.3 Bestand direct als e-mail bijlage... 1 1.4 Schermopnamen

Nadere informatie

Alle systemen. Voor het eerst aan het werk met Windows 7 en Office 2010. Bestemd voor: Medewerkers Versie: 0.1 Datum: 06-09-2010 Eigenaar: SSC ICT

Alle systemen. Voor het eerst aan het werk met Windows 7 en Office 2010. Bestemd voor: Medewerkers Versie: 0.1 Datum: 06-09-2010 Eigenaar: SSC ICT Alle systemen Voor het eerst aan het werk met Windows en Office 2010 Bestemd voor: Medewerkers Versie: 0.1 Datum: 06-09-2010 Eigenaar: SSC ICT De eerste keer werken met Windows en Office 2010 Voordat u

Nadere informatie

Tekstverwerking met Word 2010. Lerarenopleiding KATHO, Campus Tielt

Tekstverwerking met Word 2010. Lerarenopleiding KATHO, Campus Tielt Tekstverwerking met Word 2010 Lerarenopleiding KATHO, Campus Tielt Koen Pauwels KATHO 7/1/2010 Microsoft Office 2010 - Word - Inleiding Met Microsoft Word 2010 kan je "gemakkelijk" professioneel ogende

Nadere informatie

Office 2007 voor het examen! Oefeningen Deel 2 Word 2007. Saskia Jacobsen Bert Pinkster Michiel Pinkster Jan Dols Onder redactie van Saskia Jacobsen

Office 2007 voor het examen! Oefeningen Deel 2 Word 2007. Saskia Jacobsen Bert Pinkster Michiel Pinkster Jan Dols Onder redactie van Saskia Jacobsen Office 2007 voor het examen! Oefeningen Deel 2 Word 2007 Saskia Jacobsen Bert Pinkster Michiel Pinkster Jan Dols Onder redactie van Saskia Jacobsen Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen

Nadere informatie

Vergelijkingseditor 2007

Vergelijkingseditor 2007 Vergelijkingseditor 2007 Wiskunde Module 1a Wiskunde en ICT 1 WISKUNDE EN ICT Tijdens de lessen wiskunde op deze hogeschool met de laptop moet je ook voor wiskunde de laptop zinvol gebruiken. Dat dit niet

Nadere informatie

Instructie voor het gebruik van Word sjablonen in DiSy

Instructie voor het gebruik van Word sjablonen in DiSy Instructie voor het gebruik van Word sjablonen in DiSy In DiSy kan op verschillende manieren en op verschillende plekken gebruik worden gemaakt van Word sjablonen, die geheel naar eigen wens in te richten

Nadere informatie

MS PowerPoint Les 2. Wanneer we niet te veel tijd willen steken in de opmaak van onze presentatie, kunnen we gebruik maken van sjablonen.

MS PowerPoint Les 2. Wanneer we niet te veel tijd willen steken in de opmaak van onze presentatie, kunnen we gebruik maken van sjablonen. MS PowerPoint Les 2 Sjablonen (Templates) Wanneer we niet te veel tijd willen steken in de opmaak van onze presentatie, kunnen we gebruik maken van sjablonen. In PowerPoint beschikken we over honderden

Nadere informatie

ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10 gebruiken

ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10 gebruiken ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10 gebruiken Juridische kennisgevingen Juridische kennisgevingen Ga naar http://help.adobe.com/nl_nl/legalnotices/index.html om de juridische kennisgevingen te lezen. iii Inhoud

Nadere informatie

Inlezen gegevens; één stroom en één periode

Inlezen gegevens; één stroom en één periode Handleiding IDEP Inlezen gegevens; één stroom en één periode In deze korte handleiding wordt beschreven hoe je gegevens kunt inlezen voor één stroom en één periode. We bespreken waar je in te lezen bestand

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: De Word Gebruikersinterface

Hoofdstuk 1: De Word Gebruikersinterface Hoofdstuk 1: De Word Gebruikersinterface 1.0 Inleiding Word 2007 introduceerde de nieuwe Lint interface die de tot dan toe gebruikte menu s en werkbalken verving. Dit was een drastische wijziging. In Word

Nadere informatie

Bibliografische referenties invoegen via Word 2013

Bibliografische referenties invoegen via Word 2013 Bibliografische referenties invoegen via Word 2013 Dienst mediatheken Laatst bijgewerkt op 25/09/2014 11:09 ALGEMEEN Je kan jezelf heel wat werk besparen door je bibliografische referenties in Word bij

Nadere informatie

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven Eerste keer inloggen... 1 Werken in extranet... 2 Mijn gegevens... 3 Uitloggen... 4 Boek rit... 4 Ritten... 8 Home... 10 Zoeken... 10 Wachtwoord

Nadere informatie

1. KENNISMAKING MET WORD

1. KENNISMAKING MET WORD 1. KENNISMAKING MET WORD 1.1. Het beginscherm in Word Word start met een welkomstscherm. Daama ziet U een nagenoeg leeg scherm (zie figuur 1.2). Als U vertrouwd bent met Windows of met een ander Windows-programma,

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van de Cyclos-software

Handleiding voor het gebruik van de Cyclos-software Inhoudsopgave Inleiding.......1 Inloggen...... 2 Menu Home..... 3 Wijzig wachtwoord.. 4 A d vertenties ( v ra a g e n aanbod)...... 5 Contacten...... 6 Referenties..... 6 Rapportages..... 7 Menu Rekening....7

Nadere informatie