Theresia School Nieuws

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Theresia School Nieuws"

Transcriptie

1 Theresiaschool Braakven AG Berlicum Theresia School Nieuws 19 e jaargang nummer 9, 15 januari 2015 * Geslaagde kerstactiviteiten op 19 december Op vrijdag 19 december hadden we voor alle groepen een kerstactiviteit die door een kerstwerkgroep van ouders i.s.m. de groepsleerkrachten was voorbereid. Op sfeervolle wijze werd de ochtend geopend door onze kerstmuziekband, bestaande uit ouders, die in de aula (omdat het buiten regende) sfeer en kleur gaf aan deze dag. Hierna gingen alle kinderen in de groepen aan de slag met knutselactiviteiten en er was ruimte voor invulling door de eigen groepsleerkracht. Tussen de bedrijvigheden door werd er een natje en een droogje geserveerd in de klassen. Ook konden de kinderen genieten van een broodmaaltijd. Leerlingen hadden allerlei werkjes gemaakt voor de bewoners van Berlerode (het verzorgingshuis aan de Sassenheimseweg). Deze werden om uur door bovenbouwleerlingen onder begeleiding weggebracht. Hartverwarmend waren vaak de reacties van de bewoners. De kinderen verlieten de appartementen niet met lege handen en gekregen geld werd door meneer Ton verzameld en aan het goede doel geschonken, nl. Serious Request. Als team van de Theresiaschool willen wij de ouders van de kerstwerkgroep van harte bedanken voor hun tomeloze inzet bij de voorbereiding en werkzaamheden op deze ochtend. En nogmaals bedanken wij de sponsoren: Kaas en Zuivelboerderij de Run Keurslagerij Hol Fruit in bedrijf, familie Burg Jumbo Berlicum * LIO-stagiair juffrouw Felice Hulsman geeft les in groep 7A LIO staat voor Leraar In Opleiding en is het vierde jaar van de PABO, opleiding tot leerkracht basisonderwijs. Juffrouw Felice start aanstaande maandag 19 januari full-time in groep 7A. Haar blokstage duurt vijf weken. De laatste dag is dus 27 februari (de carnavalsvakantie valt er ook in). De vaste groepsleerkracht Souad El Zrak Lamjaata verricht in deze periode voorkomende werkzaamheden, zoals invallen in groepen, waardoor de groepsleerkracht individuele leestoetsen af kan nemen. * Leerarrangement Literatuur binnen de Theresiaschool geïntroduceerd. De literatuurweken op de Theresiaschool lopen van maandag 5 januari 2015 tot 12 februari Dat betekent dat de eerste twee weken er al bijna opzitten. Er wordt van alles in de klas gedaan, zoals het maken van een gedicht, het werken met een storyboard, een verhaal navertellen enz. Verder maken bijna alle groepen gebruik van een gastdocent. De lessen zijn zo gemaakt dat onze ambitie om het onderzoekend vermogen bij kinderen te stimuleren en verder te ontwikkelen aan de orde komt. Zo hebben we Adrie Gloudemans, een echte verhalenverteller. Hij is bij de groepen 1 t/m 4

2 langs geweest om een prachtig verhaal te vertellen. Hij heeft gebruik gemaakt van knuffels maar ook muziekinstrumenten. De groepen 5 hebben het poëzieproject (combinatie tussen fotografie en poëzie) van Gerry van Roosmalen en Hans van der Sandt. De leerlingen maken zelf een foto en bedenken daar een gedicht bij. De groepen7/8 hebben een workshop rappen van 4XM. Verder heeft groep 8 ook nog een workshop van Erik van Os. Hij is een kinderboekenschrijver. De groepen 3 t/m 8 maken ook gebruik van de Rode Draad. Dit zijn leskisten van bibliotheek de Meijerij. Bent u benieuwd wat uw kind allemaal gedaan heeft en nog doet in deze weken? Op vrijdag 27 februari is het mogelijk om tussen uur en uur de klas(sen) van uw kind(eren) binnen te lopen om te kijken wat ze allemaal gedaan of gemaakt hebben. Zoals hierboven vermeld, wordt literatuur als leerarrangement schoolbreed aangeboden. De leerkrachten hebben vanuit het grote thema literatuur een opdracht geformuleerd voor de kinderen om te komen tot een product. Leerlingen mogen op allerlei manieren komen tot dit product. Dit kunnen en mogen ze bereiken vanuit hun eigenaarschap, betrokkenheid, kennis en samenwerking. De uitvoering kan op allerlei verschillende manieren lopen. Een leerarrangement vraagt een aantal vaardigheden van onze kinderen, waarvan wij denken dat deze in de toekomst nodig zijn. In dit schoolnieuws beschrijven we deze vaardigheden hieronder. * 21st Century Skills op de Theresiaschool Inleiding Wat zijn 21ste century skills, wat kan het onderwijs in Nederland daarmee en waarom zijn ze van belang? We willen aantonen dat bepaalde vaardigheden steeds belangrijker worden in de 21 e eeuw voor de kinderen en jongeren die nog opgeleid moeten worden voor een toekomstige baan. De term 21ste century skills duikt steeds vaker op. Het onderwerp heeft betrekking op een samenhangend geheel van vaardigheden die nodig zijn om goed te kunnen functioneren in de 21 e eeuw. We houden de Engelse term aan, omdat die overal ter wereld wordt gebruikt. Waarom 21ste century skills? De kennissamenleving De samenleving waarin we leven ondergaat een transformatie. Niets nieuws onder de zon als we terugkijken in de tijd. Het dichtstbij op de tijdlijn liggen verschuivingen van een landbouw- naar een industriële samenleving en vervolgens naar de huidige kennis- of informatiesamenleving. Deze maatschappelijke veranderingen hebben in elk geval één gemeenschappelijk kenmerk: ze hebben enorme invloed op de manier, waarop we leven, leren en werken. Vanwege de impact worden deze overgangsperioden industriële revolutie en digitale revolutie genoemd. Vooral door de opkomst van informatie- en communicatietechnologie (ict) krijgt de huidige kennissamenleving meer en meer vorm. De term kennissamenleving heeft enerzijds betrekking op het feit dat kennis altijd en overal voorhanden is. Dagelijks worden grote hoeveelheden informatie aan het internet toegevoegd, een ontwikkeling die de komende jaren exponentieel door zal zetten. Anderzijds verwijst de term kennissamenleving naar kennisbegrip en

3 constructie (leren door nieuwe informatie en inzichten te combineren met wat je al weet). Waar de samenleving in het verleden economisch gezien vooral gericht was op industrie en productie, verandert dat in de kennissamenleving richting diensten en innovatie. Voor de kennissamenleving zijn kennisontwikkeling, -constructie of -creatie van groot belang als individuele vaardigheden en als kansen voor economische ontwikkeling. Daarom wordt bij een kennissamenleving ook vaak gesproken over kenniseconomie. Ontwikkeling informatie en communicatietechnologie (ict) De ontwikkeling van informatie en communicatietechnologie (ict) heeft afgelopen decennia een enorme vlucht genomen. Waar in het verleden de uitvinding van de stoommachine de katalysator was voor de industriële revolutie, is de opkomst en ontwikkeling van ict het fundament van de digitale revolutie. Naast de evolutie van grote, logge en trage computers naar compacte handzame smartphones, tablets en laptops, is vooral de ontwikkeling van het internet belangrijk. Het internet zelf bestaat sinds Nog maar vanaf 1990 is het beschikbaar voor burgers over de hele wereld. De eerste verschijningsvorm van het internet kenmerkt zich door een statisch geheel van informatieve websites. Het internet was een redelijk overzichtelijk geheel waarin websites in categorieën onder te verdelen waren. Al snel werden de eerste zoekmachines als AltaVista en Ilse ontwikkeld. Aan het begin van de 21e eeuw doet zich een nieuwe ontwikkeling voor. Het fenomeen usergenerated content doet zijn intrede. Gebruikers voegen zelf informatie en kennis aan het internet toe en gaan gebruik maken van technologieën om met elkaar te communiceren via het web. Voorbeelden zijn interactieve toepassingen als Hyves, Wikipedia, YouTube, Facebook en Twitter. Het geheel van deze toepassingen wordt social media genoemd. Nu het gebruik van het internet opschuift van plaatsgebonden computers naar mobiele apparaten worden nieuwe toepassingen, kennis en communicatie steeds vaker ontsloten door middel van apps. Het internet als bron van kennis en als communicatiekanaal is altijd en overal beschikbaar. Met de ontwikkeling van ict vervagen globale grenzen en staan het delen van kennis en communiceren voorop. Leven, werken en leren in de kennissamenleving De kennissamenleving waarin we leven is divers, geglobaliseerd en doordrenkt met media en technologie. Het vervagen van grenzen biedt wereldwijd kansen om samen te werken aan problemen die creatieve oplossingen nodig hebben. Te denken valt aan de economische crisis, energie- en milieuvraagstukken, duurzaamheid, hongersnood, sociale- en medische kwesties. Leerlingen en studenten van nu gebruiken (toekomstige) digitale middelen om te kunnen communiceren, functioneren en nieuwe ontdekkingen te doen. Het gebruik van media en technologie heeft in onze samenleving een democratiserende werking. Ook het werken in de kennissamenleving verandert. Op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt zien we andere soorten banen ontstaan. Het aantal banen waarin productiewerk wordt verricht, neemt af. Banen waarin een beroep wordt gedaan op competenties als kennisconstructie, samenwerking, probleemoplossend vermogen en creativiteit nemen toe. Het is vanzelfsprekend dat het adequaat kunnen gebruiken van ict een belangrijke voorwaarde is. Als gevolg van de ontwikkeling van de kennissamenleving en de uitvloeisels daarvan is het noodzakelijk dat leerlingen en studenten de kans wordt geboden zich de juiste vaardigheden eigen te maken. Vaardigheden en competenties die nodig zijn om goed in de kennissamenle-

4 ving te kunnen functioneren, te kunnen werken en om zich levenslang door te kunnen ontwikkelen: 21st century skills. Belangrijke vaardigheden binnen 21 ste century skills 1. Vaardigheid Samenwerking Bij deze vaardigheid wordt uitgegaan van leerarrangementen, waarin leerlingen samenwerken. Hierbij kan worden gedacht aan samenwerking tussen medeleerlingen, maar ook met medeleerlingen en/of volwassenen buiten het klaslokaal of de school. De nadruk bij deze vaardigheid ligt met name op de kwaliteit van samenwerking. Hoge niveaus van samenwerking worden bereikt, wanneer leerlingen gedeelde verantwoordelijkheid voor het werk hebben. Leerlingen leren hierdoor belangrijke samenwerkingsvaardigheden als onderhandelen, taken verdelen, luisteren naar ideeën en kennis van anderen, en integratie van kennis in een samenhangend geheel. Leerlingen hebben elkaar nodig om tot een product te komen. Samenwerken kan plaatsvinden door middel van face-to-face interactie of met behulp van technologie voor het delen van ideeën of middelen. 2 Vaardigheid Kennisconstructie Van kennisconstructie wordt gesproken als leerarrangementen activiteiten bevatten waarin leerlingen nieuwe informatie en inzichten kunnen combineren met wat ze al weten. Dat kan bijvoorbeeld door het doen van onderzoek, evaluatie en interpretatie van kennis en informatie. De leerlingen sturen hun eigen leren (mede) zelf aan, worden gecoacht en gestimuleerd door de leerkracht. Er wordt een groot beroep gedaan op bestaande informatievaardigheden en ruimte geboden voor de verdere ontwikkeling daarvan. Leerarrangementen worden sterker naarmate de activiteiten diverse vakgebieden bestrijken (bijvoorbeeld integratie van biologie, rekenen en muziek). 3. Vaardigheid Ict gebruik voor leren In leerarrangementen kan gebruik gemaakt worden van activiteiten, waarin ict een belangrijke rol speelt. Bijvoorbeeld door het gebruik van computers, laptops, maar ook door digitale videorecorders en fotocamera s te gebruiken. Leerarrangementen worden sterker op deze vaardigheid indien opgedane kennis niet, of vrijwel niet zonder ict had kunnen worden ontwikkeld. Voorbeelden daarvan zijn opzoeken, analyseren, interpreteren van informatie op het internet. Ook het gebruik van computersimulaties om complexe verschijnselen te onderzoeken of het trainen van specifieke vaardigheden behoort tot deze vaardigheid. Deze vaardigheid kent dan ook een sterke samenhang met de vaardigheid kennisconstructie. 4. Vaardigheid Probleemoplossend denken en creativiteit Leeractiviteiten waarin een groot beroep wordt gedaan op probleemoplossend vermogen en creativiteit van leerlingen vallen binnen deze vaardigheid. De leeractiviteiten richten zich op het zoeken van oplossingen voor een nieuw probleem, het afronden van een taak zonder instructies over de te volgen aanpak of het samenstellen van een complex product dat voldoet aan een aantal vooraf gestelde eisen. Een verhoogd leerrendement wordt bereikt als de oplossing in de echte wereld moet worden geïmplementeerd.

5 5. Vaardigheid Planmatig werken Bij planmatig werken ontwikkelen leerlingen vaardigheden in het kader van zelfsturing. Leerarrangementen bestrijken een langere termijn, waarbij leerlingen zelf verantwoordelijk zijn voor planning, kwaliteitsbewaking en uiteindelijke zelfevaluatie en reflectie. Daarbij wordt de effectiviteit verhoogd als leerlingen bij aanvang van de taak op de hoogte zijn van de beoordelingscriteria. 21st century skills in het onderwijs; onderwijs in een kennissamenleving In de nieuwe kennissamenleving zijn scholen geen exclusieve leeromgevingen meer. Leerlingen en studenten leren ook buiten school. Denk bijvoorbeeld aan het volgen van een talencursus via het internet, informatiebronnen als Twitter, maar ook via de vele instructiefilmpjes die op YouTube te vinden zijn. Daarnaast is een zich ontwikkelende kennissamenleving gebaseerd op een leven lang leren. Van burgers wordt verwacht dat ze zich flexibel kunnen opstellen en aanpassen aan de veranderende omstandigheden in leven, leren en werken. * Jeugdzeveren: De Winter Wonder Koal De ijskoningin en zonnekoningin zullen u deze koude middagen door de winter wonderkoal leiden. Er zal worden gestreden voor de titel Jeugdslager van En jeugdige zeveraars zullen u laten lachen door te zeveren over al wat zij meemaken in Dun Birrekoal. Door te lachen en te Z(w)ingen krijgt u het vanzelf weer heerlijk warm op de gezellige zondagmiddagen in Den Durpsherd. De kaartjes kosten 3 euro per stuk en ga ze vlug halen, want op is op! Verkoopadressen: Texaco v. Zoggel Mieke Wijgergangs Jos v. Boxtel Shell Agri Bouwmarkt Wij hopen op weer zulke gezellige middagen en natuurlijk op een grote opkomst! Ook onze jeugdprins Teun III zal deze middag aanwezig zijn. Tot in d n Herd op 25 januari en 1 februari Namens de Jeugdzeverdurscommissie Miranda van Dongen Ps. Zie ook de posters op de drie publicatieborden beneden op school. * Activiteit van Natuurgroep Gestel: Speuren naar sporen van de uil Op zaterdagmiddag 7 februari 2015 heeft Jeugd-Natuurgroep-Gestel weer

6 haar maandelijkse wandeling, voor kinderen en hun ouders, maar eigenlijk voor iedereen. Heb jij weleens een uil gezien? Veel kinderen nog niet en dat is niet zo gek. Uilen kunnen zich goed verstoppen en de meeste uilen leven als wij op bed liggen. We kunnen overdag wel de sporen van de uil vinden: braakballen. Tijdens deze speurtocht gaan we op zoek naar braakballen in het bos. En dat is nog niet alles: daarna gaan we de braakballen onder begeleiding van Toon Ondersteijn uitpluizen. Dat lijkt vies maar dat valt reuze mee. Het is vooral erg spannend, je kunt van alles tegenkomen in een braakbal! Ga jij mee op zoek naar de braakballen van Uilskuiken Puk? Startplaats: Haanwijk 4a, Sint-Michielsgestel. Tijd: Van 14:00 tot 16:00 uur. Meer informatie: Michel van de Langenberg, tel: of Website: Voor fotoverslagen van de voorgaande wandelingen en meer info kun je kijken op * Typecursus op school De typecursus klassikaal combineert het beste van twee leermethodes. De persoonlijke begeleiding van een gediplomeerd docent in combinatie met het online thuis oefenen in de Typetuin. Kinderen leren vanaf groep 5, in dertien weken tijd, om blind te typen met tien vingers. Acht lessen worden gegeven op school. Daarnaast oefenen de kinderen thuis. Er is een speciaal programma voor kinderen met dyslexie. De cursus wordt afgesloten met een officieel diploma. De cursus is op woensdagmiddag van uur tot uur op basisschool Theresia en start op 4 maart. De cursus kost 170,00. Heeft u interesse, dan kunt u uw zoon of dochter aanmelden via de website of bellen naar Meer info kunt u vinden op Alvast hartelijk dank voor uw medewerking,

7 Met vriendelijke groet, Astrid Brouwers Success Society * Bosscheweg KC Berkel-Enschot (NL) T: +31(0) E: W: W: * Success Society is de nieuwe naam voor Typeopleiding Succes * Kinderoptocht op zaterdag 14 februari De kinderoptochtcommissie van stichting Dun Blaouwun Beer organiseert jaarlijks op zaterdag de kinderoptocht voor kinderen van de basisscholen in Berlicum en Middelrode. Dit jaar valt deze op de 14 e februari. Aanvang is uur bij café-zaal Driezeeg in Middelrode. Schrijf je gratis in vóór donderdag 12 februari bij: Carolien Bissels, Bernhardstraat 14, Middelrode, tel of bij: Wilma van de Burgt, Groenstraat 18, Berlicum, tel of via: Namens de optochtcommissie, Dorien Kastelijn * Autisme Belevings Circuit voor ouders Hoe kunnen we autisme beter begrijpen als we het zelf niet eerst voelen? Hoe zou het zijn om vast te lopen, omdat concrete communicatie ontbreekt? Hoe zou mislukken voelen als er teveel prikkels in één keer binnenkomen? Hoeveel frustraties zouden opwellen als je geen overzicht ziet? In deze workshop krijg je een blik binnenin. Via korte opdrachten brengt dit Autisme Belevings Circuit je in de gevoelswereld van autisme. Laat je misleiden door je zintuigen, ontdek wat kan en niet kan, voel het zelf. Het Autisme BelevingsCircuit is voor iedereen die autisme wil ervaren en leren kennen. Het werkt effectief als eye-opener. Kosten slechts 35,- p.p. Inschrijfformulier workshop ABC d.d. donderdag 2 april 2015 (Wereld Autisme Dag) zie volgende blad

8 Deelnemer(s) : Factuuradres : Postcode/Plaats : adres : Telefoonnummer : Kosten 35,- per persoon Tijdstip: tot uur Locatie: De Schakel LL Vught Formulier graag ingevuld per sturen naar: Vlecht Werk, uitgaan van talent Mocht u denken: ik heb Schoolnieuws digitaal niet ontvangen, kijk dan altijd op onze website: links bij de rubriek Nieuwsbrief. De Schoolkalender, rechts op de site, is gevuld voor de maanden februari en maart. Het volgende Schoolnieuws verschijnt op 29 januari Verandert uw mailadres, geef dit dan zo snel mogelijk door aan de administratie van de school, mevr. Maria van Grinsven van den Berg: én aan de leerkracht van uw kind(eren). herinnering: 4 februari: Thema-avond Kind en Angst door het CJG Gestel (Centrum Jeugd en Gezin) Waar? Bibliotheek Sint-Michielsgestel, Torenstraat 6, 5271GA Sint-Michielsgestel Kosten? De toegang is gratis Aanmelden? Stuur een mail naar graag vermelden met hoeveel personen u komt. U bent van harte welkom! Zie voor uitgebreidere informatie het artikel in Schoolnieuws 8 van 18 december vooraankondiging: Vrijdag 13 februari (carnaval) is er een continurooster voor groep 5 t/m 8, waardoor de kinderen om uur vrij zijn. De onderbouw is zoals altijd op vrijdag om uur uit. Voorjaarsvakantie van maandag 16 februari t/m vrijdag 20 februari. Een heel gelukkig en gezond 2015! Team Theresiaschool

9

Het schoolmodel van de Steve JobsSchool (o4nt) (versie 0.9)

Het schoolmodel van de Steve JobsSchool (o4nt) (versie 0.9) Het schoolmodel van de Steve JobsSchool (o4nt) (versie 0.9) Inleiding Dit is het Schoolmodel van de Steve JobsSchool: een volledige beschrijving van de uitgangspunten en inrichting van een school volgens

Nadere informatie

LOOK. Laat leraren groeien. Professionaliseringskalender 2012-2013. Wetenschappelijk Centrum Centrum Leraren Leraren Onderzoek. Open Open Universiteit

LOOK. Laat leraren groeien. Professionaliseringskalender 2012-2013. Wetenschappelijk Centrum Centrum Leraren Leraren Onderzoek. Open Open Universiteit Laat leraren groeien Professionaliseringskalender 2012- Wetenschappelijk Centrum Centrum Leraren Leraren Onderzoek Open is de nieuwe naam van het Ruud de Moor Centrum. Voluit: Wetenschappelijk Centrum

Nadere informatie

Beter leren door informatievaardigheden

Beter leren door informatievaardigheden Beter leren door informatievaardigheden Informatievaardigheden als basisvaardigheid in het vmbo Colofon Auteurs Sardes, Denise Bontje Sardes, Frank Studulski Eindredactie Kunst van Lezen, Anette Heideman

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015 2016. Utrecht, 6 juli 2015. Op je toekomst voorbereid!

SCHOOLGIDS 2015 2016. Utrecht, 6 juli 2015. Op je toekomst voorbereid! SCHOOLGIDS 2015 2016 Utrecht, 6 juli 2015 Op je toekomst voorbereid! Inhoudsopgave Inleiding...3 Hoofdstuk 1 De school 1.1. Vernieuwend en eigentijds onderwijs...4 1.2. Visie... 4 1.3. Missie...4 1.4.

Nadere informatie

Trendrapport 2014-2015

Trendrapport 2014-2015 Trendrapport 2014-2015 Technologiekompas voor het onderwijs SLIMME SENSOREN IMPACT ONDERWIJS ONDERWIJS- VRAAGSTUKKEN ICT- FUNDAMENT DATAGEDREVEN ONDERWIJS DIY SWOT HYPE CYCLE Reacties, voorbeelden en aanvullingen

Nadere informatie

Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs. Anne-Marieke van Loon. De knop om. Educatietechnologie in leerprocessen

Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs. Anne-Marieke van Loon. De knop om. Educatietechnologie in leerprocessen 2 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Anne-Marieke van Loon De knop om Educatietechnologie in leerprocessen De knop om Educatietechnologie in leerprocessen Anne-Marieke van Loon s-hertogenbosch,

Nadere informatie

Vier in balans monitor 2012. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs

Vier in balans monitor 2012. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs Vier in balans monitor 2012 De laatste stand van zaken van ict en onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 1 Onderwijs en ict 1.1 Onderwijs 1.2 Ict 2 Rendement en balans 2.1 Onderwijs: leren, organiseren,

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015

1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015 1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015 2 van 70 3 van 70 Een woord vooraf Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de nieuwe schoolgids van basisschool de Vlieger. U vindt hierin voor schooljaar 2014-2015 de belangrijkste

Nadere informatie

DE STAAT VAN DE LEERLING

DE STAAT VAN DE LEERLING DE STAAT VAN DE LEERLING De Staat van de Leerling Voorwoord In deze Staat van de Leerling beschrijven leerlingen hun ervaringen op school. Ze zeggen wat hen motiveert. Je proeft hun enthousiasme als ze

Nadere informatie

Social media; gebruikt uw kind het veilig?

Social media; gebruikt uw kind het veilig? Social media; gebruikt uw kind het veilig? De mogelijkheden en risico s van social media voor uw kind. Niels Konings, Bram Baas & Renee Preijde Social media is tegenwoordig niet meer weg te denken, elke

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS

SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS Als u snel informatie wilt vinden in onze uitgebreide schoolgids kunt u in het register kijken. Achter een zoekwoord staat in welk hoofdstuk u meer informatie over dat thema kunt

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

2012-2016. Stichting Proloog www.proloog.nl Fonteinland 11 8913 CZ Leeuwarden 058-2347520

2012-2016. Stichting Proloog www.proloog.nl Fonteinland 11 8913 CZ Leeuwarden 058-2347520 ICT BELEIDSPLAN STICHTING PROLOOG 2012-2016 Stichting Proloog www.proloog.nl Fonteinland 11 8913 CZ Leeuwarden 058-2347520 Dit plan beschrijft hoe Stichting Proloog werkt aan brede talentontwikkeling,

Nadere informatie

Stichting E-hulp.nl 020-6884981 Van Diemenstraat 92 1013 CN Amsterdam www.e-hulp.nl info@e-hulp.nl

Stichting E-hulp.nl 020-6884981 Van Diemenstraat 92 1013 CN Amsterdam www.e-hulp.nl info@e-hulp.nl Stichting E-hulp.nl 020-6884981 Van Diemenstraat 92 1013 CN Amsterdam www.e-hulp.nl info@e-hulp.nl Deze scriptie is aangemeld voor de Scriptieprijs Online Hulp 2012. Een overzicht van alle scripties over

Nadere informatie

2 ROFFAB, maken aan de maas

2 ROFFAB, maken aan de maas Stadsinitiatief 2014 2 ROFFAB, maken aan de maas ROFFAB Maak het in Rotterdam! Stadsinitiatief 2014 Trefw: Stadsinitiatief, Maken, Tinkering, Jongeren, Rotterdam Maakstad Datum: 2 juni 2014 Management

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

In dit nummer: Opvoeding en Social Media De radicaliseringsthermometer Veilig achter alle voordeuren. ...en meer. Nummer 9, Jaargang 3, November 2014

In dit nummer: Opvoeding en Social Media De radicaliseringsthermometer Veilig achter alle voordeuren. ...en meer. Nummer 9, Jaargang 3, November 2014 Nummer 9, Jaargang 3, November 2014 In dit nummer: Opvoeding en Social Media De radicaliseringsthermometer Veilig achter alle voordeuren Rotterdams Kenniscentrum Diversiteit Nieuws Mei 2014...en meer Opvoedtafels

Nadere informatie

magazine Data leergangen in 2013: Bevlogen in het Onderwijs Meer doen! met minder in het Onderwijs Controlling in het Onderwijs Basis / Executive

magazine Data leergangen in 2013: Bevlogen in het Onderwijs Meer doen! met minder in het Onderwijs Controlling in het Onderwijs Basis / Executive nummer 1 januari 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs Data leergangen in 2013: Bevlogen in het Onderwijs Meer doen! met minder

Nadere informatie

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 -

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - Stageverslag ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - INHOUD 1. Voorwoord Pag. 03 2. Introductie Pag. 04 3. Taken, rollen en verantwoordelijkheden binnen de school Pag. 06 4. Werkdocumenten Pag. 08 5. Levensbeschouwelijke

Nadere informatie

InstemmingMR:01-07-20114(ArianneAddicks)

InstemmingMR:01-07-20114(ArianneAddicks) Schoolgids 2014-2015 van Kbs Petrus en Paulus Voorwoord De schoolgids van KBS Petrus en Paulus is bestemd voor ouders die belangstelling hebben voor onze school en hun kind hier eventueel willen aanmelden.

Nadere informatie

Vier in balans monitor 2013. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs

Vier in balans monitor 2013. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs Vier in balans monitor 2013 De laatste stand van zaken van ict en onderwijs 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Onderwijs en ict 1.1 Uitdagingen voor excellent onderwijs 1.2 Ict: nieuwe mogelijkheden met hoge

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

STUDIERICHTINGEN LOCATIE LASSUSLAAN. 2012/2013 Er valt wat te kiezen!

STUDIERICHTINGEN LOCATIE LASSUSLAAN. 2012/2013 Er valt wat te kiezen! STUDIERICHTINGEN LOCATIE LASSUSLAAN 2012/2013 Er valt wat te kiezen! 1 Algemeen locatie Lassuslaan 2 Tweetalig Atheneum en HAVO 3 Muziekstroom 4 ICT-stroom 5 Drama-stroom 6 Bèta-stroom 7 WERELDMAVO ALGEMEEN

Nadere informatie

Opstapcursus rekenen en taal

Opstapcursus rekenen en taal Pabo-magazine Den Haag Dordrecht Rotterdam De Universitaire Pabo Kun je geen keuze maken tussen de Pabo en Pedagogiek? Dan doe je ze toch allebei! Je studeert drie dagen per week bij de Pabo en twee dagen

Nadere informatie

Welkom. nieuwe webwinkel! Een dag met een consultant. Zonder papier vergaderen. Mijn school Klas voor de Toekomst. oktober.

Welkom. nieuwe webwinkel! Een dag met een consultant. Zonder papier vergaderen. Mijn school Klas voor de Toekomst. oktober. info oktober 2013 Een dag met een consultant Zonder papier vergaderen Mijn school Klas voor de Toekomst Welkom nieuwe webwinkel! nummer 14 Voor ICT in belang van uw school Van de redactie In dit nummer

Nadere informatie

Wensen en behoeften aan kinderopvang van ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag Floor Kaspers

Wensen en behoeften aan kinderopvang van ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag Floor Kaspers Ken mijn kind... Wensen en behoeften aan kinderopvang van ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag Floor Kaspers Ouders willen altijd het beste voor hun kind! Het Kinderopvangfonds hecht aan de

Nadere informatie