De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders. Woordenlijst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders. Woordenlijst"

Transcriptie

1 De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders Woordenlijst Nederlands Roemeens Boom Amsterdam ISBN

2 Les 1 1. hoe cum 2. heet (te) numeşti 3. jij tu 4. naam (de) nume 5. adres (het) adresă 6. straat (de) stradă 7. nummer (het) număr 8. plaats (de) loc, localitate 9. telefoon (de) telefon 10. dag zi 11. ik eu 12. ben sunt 13. mijn meu 14. is este 15. de (articol hotărât) 16. lerares (de) profesoară 17. wat ce? 18. jouw tău, ta 19. mevrouw (de) doamnă 20. uit din 21. welk care, ce 22. land (het) ţară 23. kom vii 24. Spanje Spania 25. en şi 26. u dumneavoastră 27. meneer (de) domnule 28. uw (al) dumneavoastră 29. waar vandaan de unde 30. komt veniţi 31. China China 32. waar unde 33. woont locuiţi 34. woon locuiesc 35. nu acum 36. in în 37. Nederland Olanda 38. welke ce, care 39. stad (de) oraş 40. Den Haag Haga 41. op la 42. het (articol hotărât) 43. van al (genitiv) 44. heb am 45. nog încă 46. geen nici un 47. ze ea 48. mijnheer domnul 49. niet nu 50. maar ci, dar 51. hij el Les achternaam (de) numele (de familie) 53. voornamen prenumele (plural) 54. hoofdstraat (de) strada principală 55. postcode (de) codul poştal 56. privé particular, acasă 57. werk (het) serviciu 58. geboortedatum (de) data naşterii 59. dag (de) ziua 60. maand (de) luna 61. jaar (het) anul 62. maart martie 63. nationaliteit (de) naţionalitatea 64. Nederlandse Olandeză 65. Engeland Anglia 66. Engelse engleză 67. lang (hoe -?) de cât timp? 68. je (= jij) tu 69. al deja 70. oud (hoe -?) ce vârstă? 71. je (= jouw) ta 72. leeftijd (de) vârsta, etatea 73. wanneer când 74. geboren născut(ă) 75. alleen singur 76. bij la, cu 77. vrienden (de) prieteni 78. of sau 79. misschien probabil 80. familie (de) familie 81. nee nu 82. getrouwd căsătorit(ă) 83. met cu 84. een un 85. Nederlander (de) olandez 86. we noi

3 87. wonen locuiţi 88. jullie voi 89. centrum (het) centru 90. buiten în afara 91. grote mare 92. flat (de) apartament 93. hebben aveţi 94. ook şi, deasemenea 95. kinderen copii 96. ja da 97. jongen (de) băiat 98. meisje (het) fată 99. maanden luni 100. heeft are 101. zoon (de) fiu 102. dochter (de) fiică 103. haar (al, a, ai, ale) ei 104. man (de) soţ Les leer înveţi 106. Nederlands (het) limba olandeză 107. waarom de ce 108. omdat deoarece 109. het (impersonal) este 110. belangrijk important 111. dat (ca) să 112. ken cunosc 113. dat acest (lucru) 114. zo atât de 115. school (de) şcoală 116. winkel (de) magazin 117. overal pretutindeni 118. spreekt vorbeşte 119. men se (vorbeşte) 120. les (de) lecţie 121. gebruiken folosim 122. boek (het) carte 123. cassettes casete 124. kleur (de) culoarea 125. groen verde 126. noemen numim 127. dat acea, aceea 128. daarom deaceea 129. groene (cea) verde 130. praten vorbiţi 131. veel mult 132. leraar (de) profesorul 133. stelt pune 134. vragen întrebări 135. dorp (het) sat 136. wij noi 137. geven dăm (a da) 138. antwoord (het) răspuns 139. langzaam încet, lent 140. duidelijk clar 141. snel repede 142. vind găseşti, consideri 143. moeilijke dificilă 144. taal (de) limbă 145. moeilijk grea, dificilă 146. tenminste cel puţin 147. gemakkelijk uşoară 148. alle toate 149. talen limbile 150. zijn sunt 151. trouwens în fond 152. kleine mici 153. leren învaţă (a învăţa) 154. zonder fără 155. ze ei 156. luisteren ascultă (a asculta) 157. wel însă, totuşi 158. goed bine Les cursus (de) cursul 160. begint începe 161. maandag (de) luni 162. augustus august 163. eindigt se încheie 164. vrijdag (de) vineri 165. september septembrie 166. hebt ai, aveţi 167. dinsdag (de) marţi 168. donderdag (de) joi 169. ochtend (de) dimineaţa 170. middag (de) după-amiaza 171. krijgen (ni) se dau 172. elke în fiecare

4 173. behalve cu excepţia 174. woensdag (de) miercuri/miercurea 175. dus deci 176. dagen zile 177. per pe 178. week (de) săptămână 179. maal (de) de... ori 180. laat (hoe -?) târziu (la ce oră? 181. beginnen încep 182. lessen lecţii 183. s morgens dimineaţa 184. om (- uur) la 185. uur (het) ora 186. s middags după-amiaza 187. precies exact, precis 188. op tijd la timp 189. niemand nimeni 190. te prea 191. laat târziu 192. duurt durează 193. s ochtends dimineaţa 194. duren durează 195. doen faceţi 196. tussen între 197. dan atunci, apoi 198. naar (luisteren -) ascultăm (la) 199. teksten texte 200. voor pentru 201. s avonds seara 202. thuis acasă 203. volgende următoare 204. weekend (het) sfârşitul săptămânii 205. zaterdag (de) sâmbăta 206. zond ag (de) duminica 207. er (impersonal) este 208. werken lucrează 209. veel mulţi 210. mensen oameni 211. bijna aproape 212. iedereen toţi, toată lumea 213. vrij liber Les handleiding (de) instrucţiuni, mod de întrebuinţare 215. luister ascultă 216. lees citeşte 217. gebruik foloseşte 218. woordenlijst (de) lista de cuvinte 219. als dacă 220. alles totul 221. begrijpt înţelegi 222. te să 223. kijken te uiţi 224. controleer controlează 225. via prin intermediul 226. gatentekst (de) text cu cuvinte omise 227. of dacă 228. ga mergi 229. verder mai departe 230. lukt reuşeşte, reuşeşti 231. terug înapoi 232. herhaal repetă 233. een paar câteva 234. oude vechi 235. cassette (de) casete 236. tekst (de) textul 237. zeg na repetă, rosteşte după mine 238. dit acest 239. proces (het) proces 240. tot până când 241. helemaal pe deplin 242. woorden cuvinte 243. in cursief scrise cursiv 244. nieuw noi 245. betekenis (de) înţeles 246. vind îl găseşti 247. naast alături de 248. andere celelalte 249. geleerd învăţat 250. kent ştii, cunoşti 251. sluit închide 252. naar la 253. hierin aici, în 254. ontbreekt lipsesc, sunt omise 255. aantal (het) un număr

5 256. weet ştii 257. ontbreken lipsesc 258. schrijf scrie 259. om te să, pentru a 260. juiste corect, potrivit 261. vinden a găsi 262. begin începe 263. weer din nou 264. punt (het) punctul 265. oefeningen exerciţii 266. vaak des 267. onthoud reţii, ţii minte 268. beter mai bine Les klok (de) ceasul 270. staat op vă sculaţi 271. kwart sfert 272. over (kwart -) şi (un sfert) 273. eet mănânc 274. wat ceva, nişte 275. brood (het) pâine 276. drink beau 277. thee (de) ceai 278. half jumătate 279. verlaat plec, părăsesc 280. m n (= mijn) mea 281. huis (het) casa 282. voor (kwart -) fără 283. neem iau 284. bus (de) autobuzul 285. station (het) gară 286. nogal cam, oarecum 287. vroeg devreme 288. vindt credeţi? 289. wachten (op) aşteaptă 290. rond în jurul 291. die acelei 292. tijd (de) ore 293. nauwelijks foarte puţin 294. plaats (de) loc, spaţiu 295. leven (het) viaţa 296. kennelijk evident 297. vertrekt pleacă 298. trein (de) trenul 299. officiële oficial 300. altijd întotdeauna 301. reis (de) călătoria 302. kwartier (het) sfert de oră 303. minuten minute 304. komt aan soseşte 305. werk lucrez 306. kans (de) şansa 307. hem îl, pe el 308. mis pierd 309. klein mică 310. liever de preferinţă 311. want pentru că 312. leerlingen elevi 313. moeten trebuie 314. komen să vină 315. werkt lucrezi 316. verschilt variază, se schimbă 317. van (- tot) de (de la... până la) 318. normaal normal 319. gesproken vorbind 320. enkele (câte) o singură 321. keer (de) dată 322. houd op încetez, mă opresc 323. eerder mai devreme Les boodschappen cumpărături 325. lijstje (het) lista 326. supermarkt (de) supermagazin 327. melk (de) lapte 328. vlees (het) carne 329. suiker (de) zahăr 330. markt (de) piaţă 331. groente (de) legume 332. fruit (het) fructe 333. aanbieding (de) ofertă 334. halen a lua, a cumpăra 335. betalen a plăti 336. heen (waar -?) încotro, unde? 337. moet trebuie 338. zullen vom (timpul viitor)

6 339. samen împreună 340. gaan a merge 341. kopen a cumpăra 342. kijk uite, iată 343. gemaakt (am) făcut 344. daar op pe (listă) 345. staats tă (notat) 346. mag pot, îmi permiteţi 347. even un moment 348. vragen a întreba 349. kan pot 350. derde al treilea 351. gang (de) culoar, coridor 352. links (la) stânga 353. aan la 354. eind (het) capăt(ul) 355. rechts în dreapta 356. geloof cred că 357. koffie (de) cafea(ua) 358. meer (geen -) nici un pic de 359. zie vezi 360. ergens (pe) undeva 361. daar acolo 362. zo n un astfel de 363. voordeel (het) avantaj 364. komt uit pică/vine bine 365. meer mai mult, în plus 366. nodig (hebben -) a avea nevoie 367. haal iau, procur 368. goedkoper mai ieftin 369. dan decât 370. hier aici 371. zetten a pune, a aşeza 372. band (de) bandă (banda) 373. euro (de) euro(ul) 374. alstublieft vă rog 375. wilt vreţi, doriţi 376. bon (de) bon(ul) 377. nodig (is -) (e) nevoie, e cazul 378. tot ziens la revedere Les eten a mânca 380. drinken a bea 381. prijzen preţuri 382. kantine (de) cantină (cantina) 383. broodje (het) chiflă, sandviş cu 384. kaas (de) brânză 385. ei (het) ou 386. deze această 387. afdeling (de) secţie 388. wil vrei 389. dorst (de) sete 390. geef daţi 391. me -mi, mie 392. maar doar, numai 393. glas (het) pahar(ul) 394. koud rece 395. water (het) apă 396. laten hai să 397. tafel (de) masă 398. zitten a sta, şedea 399. deur (de) uşă 400. stoelen (de) scaune(le) 401. leg aşez, pun 402. jas (de) haina 403. stoel (de) scaun 404. wacht aştepţi, aşteaptă 405. zo imediat 406. alsjeblieft te rog 407. dank je mulţumesc 408. gegeten (am) mâncat 409. stukje (het) o bucată de 410. papier (het) hârtie 411. mij mine (acuzativ) 412. ondertussen între timp 413. maken a face 414. Nederlanders olandezi 415. iets ceva 416. erop pe (pâine-în text) 417. warm cald 418. aardappelen cartofi 419. vis (de) peşte 420. meestal de obicei 421. algemeen (in het -) în general 422. hele întreaga 423. gezin (het) familie 424. sommige unii, unele 425. nemen iau, consumă 426. kop (de) o ceaşcă de 427. sterke tare, concentrat

7 428. voordat înainte de 429. anders altfel 430. energie (de) energie 431. denken cred, consideră 432. niets nimic 433. zwart neagră Les ver departe (de) 435. erheen acolo, într-acolo 436. fiets (de) bicicletă 437. blij (sunt) bucuros 438. dichtbij aproape, în apropiere 439. daardoor deaceea, din acest motiv 440. verlies pierd 441. weinig puţin 442. reizen drumul, călătoria 443. kost (mă) costă 444. hoogstens cel mult 445. eventueel eventual 446. zelfs chiar 447. lopend pe jos, mergând 448. cursisten cursanţi, cursişti 449. steden oraşe 450. weg (ver -) departe, la distanţă 451. hun îi, le 452. tram (de) tramvai(ul) 453. stap uit cobor, mă dau jos 454. loop merg (pe jos) 455. hoeveel cât 456. jou te 457. uurtje (het) oră 458. soms uneori 459. zeker sigur 460. mooi frumos, frumoasă 461. weer (het) timp, vreme 462. binnen în termen de, până în 463. wie cine 464. auto (de) automobil, maşină 465. eerst (mai) întâi 466. zwijgt tace 467. steekt ridică 468. zijn lui (îşi = reflexiv) 469. vinger (de) degetul 470. lucht (de) în aer 471. enige singurul, unicul 472. sinds kort de curând, recent 473. hoef (- nooit) nu am (deloc) nevoie 474. nooit niciodată 475. sneller mai repede, rapid 476. alleen numai dacă 477. file (de) ambuteiaj, circulaţie blocată 478. weg (de) drum, şosea 479. gaat merge, decurge 480. nadeel (het) dezavantaj 481. erg foarte 482. vol plin, aglomerat 483. lege neocupat, gol, liber 484. plaatsen locuri 485. staan a sta în picioare 486. waar adevărat 487. goedkoop ieftin 488. studeert studiezi Les vandaag astăzi 490. winkels magazine 491. dicht închis 492. vakantie (de) vacanţă, concediu 493. bent v-aţi 494. opgestaan sculat 495. soort (het) fel 496. stellen a pune (întrebări) 497. willen a vrea 498. graag (willen -) a dori 499. weten a şti 500. gebeurt se întâmplă 501. hieruit din aceasta, de-aici 502. blijkt reiese, apare (că) 503. heel foarte 504. element (het) element 505. ons nostru, noastră 506. verdelen a împărţi, repartiza 507. reden (de) (om die -) (din acest) motiv

8 508. bepaalde anumit(e) 509. stukken fragmente, bucăţi 510. jaren ani 511. weken săptămâni 512. zo astfel, aşa 513. bestaat uit constă din 514. ongeveer aproximativ 515. wat voor ce fel de 516. seizoenen anotimpuri 517. perioden perioade 518. lente (de) primăvară 519. zomer (de) vară 520. herfst (de) toamnă 521. winter (de) iarnă 522. juni iunie 523. juli iulie 524. januari ianuarie 525. februari februarie 526. bedoelt (met) se înţelege prin 527. voorjaar (het) primăvară 528. najaar (het) toamnă 529. in plaats van în loc de 530. zeggen spunem, se spune 531. periode (de) perioada 532. april aprilie 533. mei mai 534. woord (het) cuvânt(ul) 535. seizoen (het) anotimp 536. december decembrie 537. wordt se face, devine 538. vooral mai ales, în special 539. oktober octombrie 540. november noiembrie 541. kouder mai frig, mai rece 542. worden se fac, devin 543. korter mai scurte 544. donker întuneric 545. pas abia, doar 546. na după 547. licht lumină 548. natuur (de) natura 549. verandert se schimbă 550. bladeren frunze 551. vallen (van) cad (din) 552. bomen pomi 553. echt într-adevăr, cu adevărat 554. warmer mai cald 555. eigenlijk de fapt 556. in principe în principiu 557. daarna după aceea 558. natuurlijk bineînţeles 559. eens (wel -) uneori, câteodată 560. op reis în deplasare, călătorie 561. vrij destul de 562. vorige trecută, precedentă 563. Londen Londra 564. geweest (am) fost 565. vlieg zbor, iau avionul 566. Parijs Paris 567. huidige actuală, prezentă 568. baan (de) slujba, munca 569. druk intensă, activă 570. gisteren ieri 571. was a fost 572. morgen mâine 573. s woensdags miercuri (în zilele de) 574. zaak (de) serviciu 575. overleg (het) consultări 576. onze nostru 577. directeur (de) director(ul) 578. vergadering (de) şedinţă 579. die acela 580. kantoor (het) birou(l) 581. ligt se găseşte, află 582. midden (- in) în mijlocul 583. rustige liniştită, calmă 584. hoort auzi 585. geluid (het) zgomot 586. buiten (van -) de (din) afară 587. last (van) deranj, incomodare 588. verkeer (het) circulaţie 589. vrouw (de) soţia 590. vroeger în trecut, anterior 591. werkte a lucrat 592. zij ea 593. net als ca şi, precum 594. tegenwoordig în prezent 595. halve jumătate (de

9 program) 596. toekomst (de) viitor Les kamers camere 598. eigen proprii 599. huren a închiria 600. woning (de) locuinţa 601. iemand cineva 602. anders altcineva 603. vertel spune 604. eens ia (interjecţie) 605. vriendin (de) prietenă 606. allebei amândoi, ambii 607. kamer (de) cameră 608. douche (de) duş(ul) 609. keuken (de) bucătăria 610. boven sus, la etaj 611. beneden jos, la parter 612. maken klaar a pregăti 613. eten (het) mâncarea 614. contact (het) contact 615. af en toe uneori, din când în când 616. hen (la) ei 617. zij ei 618. ons (la) noi 619. lekker bună, gustoasă 620. eerlijk cinstit 621. gezegd vorbind 622. houd van a plăcea, agrea 623. gek (op) nebun/mort (după) 624. bevalt îmi place, îmi convine 625. ruimte (de) spaţiu 626. groot mare, încăpător 627. ruim spaţios 628. vierkante pătrat 629. meter (de) metru 630. nauw strâmt 631. maar numai, doar 632. bij (twee - drie) pe (doi pe trei) 633. dure scumpă 634. betaal plăteşti 635. noemt numeşti 636. duur scump 637. ruim peste, mai mult de 638. inclusief inclusiv 639. gas (het) gaz(ul) 640. licht (het) lumina 641. zelf (eu) însumi 642. beschouw consider 643. als ca (fiind) 644. redelijke rezonabil 645. huur (de) chirie 646. aan gekomen ai găsit, ai obţinut 647. die care 648. vriend (de) prieten 649. je (= jou) (pentru) tine 650. betekenen a însemna Les sla (de) salată 652. per stuk pe/de bucată 653. bananen banane 654. kilo (de) kilogram 655. slechts numai, doar 656. appels mere 657. tomaten roşii 658. pond (het) livră (500 g.) 659. beurt (de) (aan de -) rând (la rând) 660. geeft daţi-mi 661. kosten (cât) costă 662. rode (cele) roşii 663. doet daţi, puneţi 664. er bij împreună cu 665. tasje (het) plasă, sacoşă 666. tas (de) sacoşă 667. van alles de toate 668. te koop de vânzare 669. belangrijkste cele mai importante 670. producten (het product) produse (produsul) 671. kunt pute_i, se poate 672. terecht găsi/obţine ce doriţi 673. kleren haine 674. schoenen pantofi 675. zowel als atât... cât şi

10 676. dames femei/dame 677. heren bărbaţi 678. materiaal (het) material(ul) 679. waarvan din care/cu care 680. worden sunt (confecţionate) 681. eenvoudig simplu, nepretenţios 682. hun lor (îşi = reflexiv) 683. vinden găsesc, consideră 684. gezellig plăcut, agreabil 685. wordt se (face) 686. handel (de) comerţ 687. gedreven (handel -) a face comerţ 688. verkopers vânzători 689. proberen te încearcă (să) 690. luide tare, ridicată 691. stem (de) voce 692. aandacht (de) atenţie 693. publiek (het) public 694. trekken a atrage 695. kunnen putem 696. liggen sunt (la un nivel) 697. lager mai redus 698. vergeleken în comparaţie 699. in de loop van în cursul 700. hoop (de) mulţime, multitudine 701. met andere woorden cu alte cuvinte 702. geld (het) bani(i) 703. waard valoros, de valoare Les politie (de) poliţie 705. aanwezig prezent 706. gemist (ţi-am) simţit lipsa 707. moest a trebuit 708. visum (het) viza 709. in orde în ordine 710. geduurd a durat 711. mogelijk posibil 712. duurde a durat 713. gewacht (am) aşteptat 714. nu eenmaal totuşi, la urma urmelor 715. buitenlanders străini 716. afgelopen (s-a) terminat, încheiat 717. gegaan (a) mers, decurs 718. gelukt (ai) reuşit 719. nou hei, ah (exclamaţie) 720. zat (am) stat 721. spanning (de) tensiune, încordare 722. verblijfsvergunning (de) permis de şedere 723. voorlopig pentru un timp, provizoriu 724. terug komen a se întoarce 725. over (- een jaar) peste (un an) 726. heel întreg 727. mogen a permite, avea voie 728. blijven a şedea 729. waarop la care 730. gekomen (ai) venit 731. van plan plănuieşti, intenţionezi 732. voldoende îndeajuns, suficient 733. middelen mijloace 734. bestaan (het) existenţă 735. bankrekening (de) cont curent 736. zien să văd 737. daarop pe/în cont 738. moeite (de) (kost -) (costă) eforturi 739. ligt eraan depinde 740. hangt af (van) depinde de 741. onder andere (o.a.) printre altele 742. studeren studiezi 743. oorlog (de) război 744. gevoerd se poartă, are loc 745. zodra imediat ce 746. echter însă, totuşi 747. vrede (de) pace 748. geweigerd (se) refuză 749. constateert constată 750. bezit posezi 751. zoeken a căuta 752. economische economice 753. redenen motive

11 754. vertrekken a părăsi, pleca 755. dat care 756. Europese europeană 757. Unie (de) Uniunea 758. behoort tot aparţine de Les idee (het) idee 760. daar van de asta, de aşa ceva 761. gehoord (am) auzit 762. bekend cunoscut, familiarizat 763. omgeving (de) împrejurime 764. (het) spijt me îmi pare rău 765. wijzen a indica 766. zoek caut 767. zit vă găsiţi 768. verkeerde greşit 769. buurt (de) cartier, împrejurime 770. het beste cel mai bine 771. lijn (de) traseu, linie 772. kant (de) parte 773. richting (de) (în) direcţia 774. plein (het) piaţă 775. tegenover partea opusă, vizavi 776. keren a (se) întoarce 777. volgt urmaţi 778. borden (de) indicatoare 779. tunnel (de) tunel 780. voorbij după, dincolo de 781. brede lată, largă 782. drukke aglomerată 783. kilometer (de) kilometru 784. langs de-a lungul 785. kerk (de) biserică 786. buigt se curbează 787. scherp brusc 788. eerste prima 789. begin (het) început, cap 790. bord (het) indicator, panou 791. plattegrond (de) hartă 792. gebied (het) arie, perimetru 793. succes (het) succes 794. hoek (de) colţ 795. waarover despre care 796. sprak vorbea 797. letter (de) litera 798. informatie (de) informaţie 799. stop opresc 800. rijden a conduce, şofa 801. alfabetische alfabetică 802. lijst (de) listă 803. namen nume 804. straten străzi 805. gevonden (am) găsit 806. bevinden (ons) (ne) găsim 807. ons noi (înşine) 808. dit acesta 809. rechtdoor drept înainte 810. veld (het) teren, câmp 811. tweede a doua 812. onthouden a reţine, ţine minte Les afgelopen trecut, precedent 814. gedaan (ai) făcut 815. gehad (am) avut 816. groenten legume 817. gekocht (am) cumpărat 818. op weg naar în drum spre 819. bloemen flori 820. langs (- gaan) a trece pe la 821. gebeld (am) sunat, telefonat 822. bleek a reieşit, rezultat că 823. op bezoek în vizită 824. net tocmai, de-abia 825. naartoe unde, în ce loc 826. Egypte Egipt 827. toevallig din întâmplare 828. pas (= net) tocmai 829. vast en zeker în mod cert, sigur 830. avond (de) seara 831. over despre 832. gepraat (over) (am) discutat despre

12 833. elkaar unul altuia, unul cu altul 834. uitgebreid extins, pe larg 835. ervaringen experienţe 836. verteld (am) relata, povestit 837. leuk drăguţ, interesant 838. onderwerp (het) subiect 839. gesprek (het) discuţie 840. foto s fotografii 841. bekeken (am) privit, examinat 842. tijdens în timpul 843. laten (- zien) a arăta, a expune 844. dezelfde aceeaşi 845. reisde (a) călătorit 846. groep grup 847. een stuk (- -er) ceva mai, mult mai 848. minder mai puţin 849. schijnt se pare, apare 850. manier (de) mod, manieră 851. hadden (am) avut 852. programma (het) program 853. vrouw (de) femeia 854. midden (het) mijloc, centru 855. had avea 856. leiding (de) conducerea 857. achter în spatele 858. gebouw (het) clădire 859. vergeet uit 860. telkens în mod repetat 861. interessant interesant 862. hoor ascultă la mine, să ştii! 863. indruk (de) impresie 864. de moeite waard (a) meritat 865. ooit vreodată, cândva 866. daar vandaan de acolo vine/provine 867. daarover cu privire, referitor la Les retourtje (het) retur, dus-întors 869. goedemiddag bună ziua 870. klas (de) clasa 871. korting (de) reducere 872. perron (het) peron 873. spoor (het) linie 874. haalt apucaţi, prindeţi 875. dank u wel vă mulţumesc 876. helpen a ajuta 877. werkt funcţionează, lucrează 878. automaat (de) automat 879. ziet vedeţi 880. stations (het station) gări 881. drukt apăsaţi 882. verschijnt apare 883. venster (het) fereastră, afişaj (în text) 884. vervolgens prin urmare, după aceea 885. geldig valabil 886. tenslotte în cele din urmă, în sfârşit 887. betaalt plătiţi 888. contant peşin, bani gheaţă 889. pinpas (de) carte de credit 890. bedrag (het) sumă 891. juist corectă, exactă 892. fijn excelent, grozav 893. hulp (de) ajutor 894. kaartje (het) bilet, tichet 895. koop cumperi, se cumpără 896. loket (het) ghişeu 897. verdwijnt dispare, va dispărea 898. waarschijnlijk probabil 899. elk orice 900. geval (het) (in elk -) caz (în orice caz) 901. kun poţi, se poate 902. flink considerabil, mare 903. extra în plus, adiţional 904. voordeel-uren-kaart (de) bilet cu reducere între anumite ore 905. krijg obţii, primeşti 906. procent (het) la sută 907. geldt este valabil 908. door de week în timpul

13 săptămânii 909. gedurende în timpul, de-a lungul 910. kaart (de) abonamentul 911. strippenkaart (de) tichet cu taloane 912. daarvoor în acest scop, pentru aceasta 913. postkantoor (het) oficiu poştal 914. gebruikt utilizezi, foloseşti 915. minstens cel puţin 916. strippen benzi, taloane 917. kortste cea mai scurtă 918. afstand (de) distanţă 919. hoe hoe cu cât... cu atât 920. reist călătoreşti 921. vaste fix, fixă 922. relatie (de) relaţie, raport Les dokter (de) doctor, medic 924. heer (de) domnul 925. gaat sună 926. assistente (de) asistentă 927. neemt op ia telefonul, răspunde 928. goedemorgen bună dimineaţa 929. bel sun, telefonez 930. patiënt (de) pacient(ă) 931. voelt (- zich) (se) simte 932. zich sine (reflexiv) 933. slecht rău 934. haar (al, a, ai, ale) ei 935. door de, de către 936. huisarts (de) medic curant, generalist 937. laten a (se) lăsa 938. onderzoeken a consulta 939. afspraak (de) întâlnire, aranjament 940. spreekuur (het) oră de consult 941. zou willen (aş) dori 942. langskomt să vină în vizită 943. bang mă tem, mi-e teamă 944. van niet că nu (pot) 945. lopen a merge, a păşi 946. van de, din cauza 947. pijn (de) durere 948. ogenblikje (het) moment, clipă 949. zal voi (viitor) 950. overleggen a (se) consulta 951. ziek bolnav 952. begrijp înţeleg, pricep 953. aan de hand problemă, caz 954. vreselijk groaznic, teribil 955. hoofd (het) cap 956. houdt op încetează 957. nachten nopţi 958. geslapen (a) dormit 959. gezicht (het) faţă, chip 960. rood roşu, roşie 961. koorts (de) febră 962. temperatuur (de) temperatură 963. opgenomen aţi luat, măsurat 964. toch totuşi 965. ernstig grav, serios 966. inderdaad într-adevăr 967. zeer foarte 968. hoog ridicată 969. kom langs trec, vin 970. zo mogelijk cât mai... posibil 971. denk cred, gândesc 972. niks nimic 973. bijzonders special, extraordinar 974. ieder orice 975. tot straks pe curând, pe mai târziu Les ouders părinţi 977. broers fraţi 978. zusters surori 979. jongste cea mai mică, tânără 980. zus (de) soră, surioară 981. jongens băieţi 982. rest (de) rest(ul) 983. help ajut

14 984. regelmatig frecvent, regulat 985. leven trăiesc [a trăi] 986. beide ambii, amândoi 987. gelukkig din fericire 988. gezond sănătoşi 989. flink în putere 990. zorgen (voor) se îngrijesc 991. zichzelf înşişi, singuri 992. onlangs recent, de scurt timp 993. gestopt (au) încetat, terminat 994. vader (de) tată(l) 995. bedrijf (het) întreprindere, firmă 996. kleding (de) îmbrăcăminte 997. verkocht (a) vândut 998. spoedig curând, repede 999. hoop sper ze îi, pe ei gezien i-am văzut grootouders bunici helaas din nefericire gestorven (au) murit toen când, atunci când gekend (am) cunoscut jammer păcat spelen (- een rol) joacă (un rol) belangrijke important rol (de) rol althans cel puţin, oricum cultuur (de) cultură, civilizaţie houdt rekening (met) (se) ţine seamă de ideeën idei opvattingen opinii, concepţii gezag (het) autoritate bepalen a decide, hotărî trouwen a se căsători voorstellen (kun je je -?) a închipui (poţi să-ţi ~?) slechte rău, neavenit zaak (de) afacere, lucru zulke astfel de zaken lucruri beslissen a decide mening (de) opinie, părere hierover în această privinţă Les post (de) poştă brief (de) scrisoare aangekomen (a) sosit bericht (het) mesaj aangetekend recomandat stuk (het) corespondenţă, document getroffen (a) găsit, nimerit vanavond astăseară, deseară opnieuw din nou, iar aangeboden oferit, înmânat aldus deci postzegels timbre ga langs mă duc la, trec pe la meteen imediat bank (de) bancă muur (de) zid, perete bedoel vrei să spui uitdrukking (de) expresie betekent înseamnă koffieautomaat (de) automat de cafea stop introduci, pui gleuf (de) orificiu, deschizătură toetsen (de) butoane later (even -) mai târziu (ceva ~) er uit de-acolo, din vast sigur, fără îndoială waarmee cu ce van dienst (zijn) a servi, a fi de folos gekregen (am) primit ogenblik (het) moment, clipă pakken a lua tekenen a semna paspoort (het) paşaport rijbewijs (het) permis de conducere versturen a expedia, trimite

15 1062. per expresse expres zwaar greu wegen a cântări hangt este afişat, agăţat tarieven (het tarief) tarife tevens în acelaşi timp rekeningen note de plată postbank (de) bancă poştală nieuwe nou, noi koopt cumperi papieren documente, acte van belang de însemnătate, importanţă gebruikte de ocazie, de mâna a doua betreft este vorba de, se referă la Les uitgaan a ieşi (în oraş) draait rulează leuke drăguţ, frumos film (de) film zin ( - om) chef (să) mee gaan mergi/mergem împreună krant (de) ziar titel (de) titlu millennium (het) mileniu gaat over relatează, descrie computer (de) computer, ordinator vroege devreme, timpuriu late târziu, târzie voorstelling (de) reprezentaţie herinner (- je je?) a-şi aduce aminte (îţi ~? restaurant (het) restaurant bioscoop (de) cinematograf soms cumva jarig (e) ziua ta de naştere gewoon pur şi simplu zessen (rond -) pe la ora şase gaan binnen intră goedenavond bună seara raam (het) fereastră verleden trecut, precedent gezeten (am) stat, luat loc personen persoane tweeën (noi) doi komt vrij se eliberează terwijl în timp ce bekijken ne uităm în, consultăm kaart meniul klaar gata plaats nemen a lua loc keuze (de) alegere Franse franceză, franţuzească uiensoep (de) supă de ceapă hoofdgerecht (het) fel principal de mâncare voorkeur (geef de - aan) preferinţă (prefer să) schotel (de) sortiment de mâncare witte alb wijn (de) vin bier (het) bere licht uşoară zware tare brengt aduceţi fles (de) sticlă rekening nota de plată brengen a aduce, a prezenta creditcard (de) carte de credit enkel (geen -) un, unic (nici un/o) probleem (het) problemă Les totale total(ă) bevolking (de) populaţie inwoners locuitori miljoen milion Frankrijk Franţa Marokko Maroc Amerika America

16 1135. dichte dens gemiddeld în mediu telt numără in verhouding tot în relaţie, în comparaţie cu landen ţări opvallend izbitor, marcant groeit creşte verwacht (se) aşteaptă toenemen (va) spori, creşte hoe komt dat cum se face, se explică verklaring (de) explicaţie ontwikkeling (de) evoluţie, creştere verschillende diverse, diferite oorzaken cauze stijgt se ridică, creşte langer mai mult, mai lung doordat deoarece, datorită aanvaarden a accepta sterk intens, puternic toeneemt se ridică, creşte overheid (de) guvernul, statul er mee de acest lucru beleid (het) politică gericht (op) îndreptată asupra/pe let op fii atent, dă atenţie er op asupra acestui lucru gebouwd se construieşte recht op (het) drept (la) passende potrivit, adecvat hoeft trebuie slapen (să) doarmă tevreden satisfăcuţi, mulţumiţi uit (bleek -) din asta (a reieşit ~) onderzoek (het) cercetare toonde aan a demonstrat meeste cei mai mulţi, majoritatea wensen doresc tuin (de) grădină vanwege datorită, din cauza gebrek aan (het) lipsă de lang niet nici vorbă, nici pe departe daarbij alături de asta, în plus sprake van (geen -) vorbă (nici ~) grond (de) teren, pământ balkon (het) balcon planten plante beetje (het) un pic de, puţină Les huishouden (het) gospodărie afwassen a spăla vasele wc (de) wc, toaletă schoonmaken a curăţa, a face curat was (de) spălatul (rufelor) opruimen a face curăţenie, ordine koken a găti, face mâncare zetten (koffie -) a pune (de cafea) maakt schoon face curăţenie ruimt op face ordine plezier (het) plăcere zeg spune taak (de) sarcină noodzakelijk necesar immers în fond, de fapt klaarmaken a pregăti, găti schone curate dragen a purta doet face allemaal (dat -) toate aceste lucruri terrein (het) domeniu, teren bleef rămânea, stătea mannen bărbaţii werkten lucrau maakten erau ocupaţi lange lungi kwamen (- thuis) veneau (~ acasă) verdienden câştigau (salariu)

17 1210. vrouwen femei, soţii kregen făceau (năşteau) waren erau gebonden legate de kind (het) copil moeder (de) mamă sterk puternic, viguros genoeg destul, îndeajuns de tegelijk în acelaşi timp moesten trebuiau mochten aveau voie, se permitea situatie (de) situaţie veranderd schimbat(ă) verleden (het) trecut betaald plătite, remunerate dan ook deasemenea gevolg (het) urmare, consecinţă onmogelijk imposibil man (de) om, oameni vrije liber, disponibil taken sarcini verdeeld împărţite, repartizate steken a depune, a cheltui (energie) past a se potrivi, corespunde moderne modern(ă) maatschappij (de) societate eens (het -) de acord Les gefeliciteerd felicitări feest (het) serbare, festivitate a.s. (aanstaande) care vine, viitoare bestaat există al met al toate împreună stellen op prijs apreciem, punem preţ pe laat lasă-ne (să ştim) rekenen op contăm pe mooie frumoasă, bună gelegenheid (de) ocazie, împrejurare kennis maken met facem cunoştinţă cu vertellen povestim, spunem binnenkomt intri, se intră georganiseerd (am) organizat breng mee aduceţi, luaţi (cu voi) bijvoorbeeld de exemplu denkt credeţi, consideraţi betrekken (bij) (îi) implicaţi cadeau (het) cadou, dar tref întâlneşti, găseşti kennissen cunoştinţe ontmoet (ai) întâlnit levert op furnizează, oferă heel wat o mulţime de, multe stof (de) material, subiect (în text) doe faci hoe gaat het (met) ce faci, cum merge (cu) studie (de) studiu(l) onderwerpen subiecte muziek (de) muzică gedraaid se pune (muzică) dansen dansează ontstaat se crează gezellige plăcut, agreabil sfeer (de) atmosferă viert (se) sărbătoreşte nationale naţional(ă) feestdag (de) sărbătoare Koninginnedag (de) ziua reginei vieren sărbătorim einde (het) sfârşit(ul) wereldoorlog (de) război mondial stil linişte, reculegere ter herinnering aan în amintirea, memoria slachtoffers victime gedachten gânduri doden morţi

18 1284. toen atunci gevallen (au) căzut niet alleen maar ook nu numai... ci şi soldaten soldaţi burgers civili echte veridic, adevărat paard (het) cal(ul) heilige sfânt cadeautjes daruri, cadouri kennen ştim, cunoaştem christelijke creştinesc feestdagen (de) zile de sărbătoare Kerstmis (-) crăciun kring (de) cerc (larg), masă gevierd se sărbătoresc nieuwjaar (-) anul nou gaan weg pleacă, se duc wintersport (de) sport de iarnă Les geleden în urmă, acum (trei zile) vond (am) găsit, considerat bijzondere special, deosebit ervaring (de) experienţă dingen (het ding) lucruri (lucru), noţiuni vreemd ciudat, bizar in de eerste plaats în primul rând vlak plat, întins prachtig splendid, minunat vrijwel aproape nergens nicăieri rustig liniştit, calm lucht (de) cer(ul) voortdurend încontinuu grijs gri, cenuşiu blauw albastru mis îmi lipseşte, mi-e dor zon (de) soare(le) invloed (de) influenţă karakter (het) caracter(ul) aard (de) natura, firea vriendelijk prietenos, amical krijgt obţii, primeşti naar (mijn gevoel) după (impresia mea) gevoel (het) simţ, percepţie buren vecini noch nici ondanks în ciuda, cu toate că positief pozitiv ten aanzien van referitor la mate (de) măsură vrijheid (de) libertate verschil (het) deosebire, diferenţă arm sărac rijk bogat gering redus, neînsemnat financiële financiar steun (de) sprijin, asistenţă enige (- tijd) oarecare, ceva (timp) blijf rămân, stau gemakkelijke uşor, uşoară beslissing (de) decizie lijkt (mi se) pare stap (de) pas op het eerste gezicht la prima vedere voordelen avantaje bieden a oferi in opzicht (het) în (orice) privinţă gunstig avantajos, pozitiv in zekere zin în mod sigur, neîndoielnic gedwongen forţat, obligat op bouwen a clădi, a forma blijf rămâi, eşti încontinuu buitenlander (de) străin band (de) legătură, relaţie Les 25

19 1357. lichaam (het) corp, trup menselijke uman, omenesc lijkt (op) seamănă (cu) machine (de) maşină voedsel (het) hrană, alimentaţie drinkt bei blijft rămâne, se menţine alcohol (de) alcool glazen pahare hart (het) inimă bloed (het) sânge beweren afirmă, spun artsen doctori gelijk (hebben -) (au) dreptate bewezen dovedit feit (het) fapt(ul) pers (de) presă tv (de) televiziune goede bun raad (de) sfat(ul) geniet bucură-te, delectează-te met mate cu măsură met name în special, şi anume in (het verkeer -) în (circulaţia rutieră) in bedrijf în funcţiune bewegen (ne) mişcăm dienen servesc, ajută benen picioare voeten labele picioarelor lijkt of (se) pare ca şi cum vergeten (am) uitat waarvoor la ce, pentru ce ontdekken (să) descoperim ouder mai bătrân, mai în vârstă zoals precum, ca şi treden op apar, survin problemen probleme ogen ochi oren (het oor) urechi (urechea) horen a auzi neemt u mij niet kwalijk scuzaţi-mă versta înţeleg zegt spuneţi praat vorbiţi zachtjes încet (în şoaptă) harder mai tare spreken a vorbi armen braţe handen mâini vingers degete haar (het) păr wit alb gedeelte (het) parte (parţial) tanden dinţi mond (de) gură veroorzaken crează, cauzează verzorgen a îngriji jeugd (de) tineret(ul) ouderen bătrâni gebreken defecte, slăbiciuni vertoont prezintă, manifestă behandelen a trata arts (de) doctor, medic stelt vast stabileşte (diagnostic) ziekte (de) boală van (moeten -) (trebuie) după aviz medicijnen medicamente innemen a lua, înghiţi nadat după ce neemt ( ) toe creşte, sporeşte machines maşini, maşinării gaan mee funcţionează (mai mult) koe (de) vacă voorkom previi, preîntâmpini schouders umeri rug (de) spate(le) wat betreft în ceea ce priveşte ~ dergelijke astfel de oorzaak (de) pricină, cauză dikwijls adeseori houding (de) poziţie bij wijze van spreken cum s-

20 ar spune zit şade, stă leidt tot duce la ~ Les samenwonen a locui/trăi împreună officieel oficial zover este momentul gemeentehuis (het) primărie Geest (de Heilige -) spirit (Sfântul ~) hopen sperăm zult veţi (viitor) absoluut absolut onmiddellijk imediat huwelijk (het) căsătorie sluiten (een huwelijk -) a încheia (o căsătorie) het liefst de preferinţă gold era valabil, era cazul z n (= zijn) (al, a, ai, ale) lui verliet părăsea trouwde se căsătorea woonde locuia/trăia hoorde (zo - dat) se cuvenea (aşa ~) laatste în ultimii nog steeds încă şi acum wonen samen trăiesc împreună een tijdje scurt timp bewust conştient gemeente (de) municipalitate melden a anunţa samenwoont convieţuieşti praktisch practic, concret wijze (de) mod behandeld tratat gemakkelijker mai uşor losser mai puţin trainică beloven a promite tot aan până la dood (de) moarte eventuele eventuali factoren factori of of ori... ori trouwt te căsătoreşti een kwestie van o problemă, chestiune persoonlijke personal(ă) overigens de fapt, în fond liefde (de) dragoste, iubire bepaald anumit, dat moment (het) (op een bepaald -) momen voorbij terminat, trecut besluiten a decide uit elkaar unul de celălalt (despărţit) scheiden a (se) despărţi gebeuren a avea loc, a se întâmpla uitspraak (de) pronunţare, sentinţă rechter (de) judecător Les toestand (de) situaţie, stare 1493 wereld (de) lumea 1494 steeds încă (mai), din ce în ce (mai) 1495 kleiner mai mic 1496 per cu 1497 vliegtuig (het) avion(ul) 1498 Europa Europa 1499 Afrika Africa 1500 bereiken a atinge, ajunge la 1501 aarde (de) pământ 1502 in wezen în principiu, de fapt 1503 gehele toată, întreaga 1504 dagelijks zilnic 1505 beelden imagini 1506 delen părţi 1507 levert furnizează, livrează 1508 leest citeşte 1509 kranten ziare 1510 lezen citesc 1511 gratis gratuit

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie. Om hulp vragen. Vragen of iemand Engels spreekt

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie. Om hulp vragen. Vragen of iemand Engels spreekt - Belangrijkste benodigdheden Kunt u me alstublieft helpen? Om hulp vragen Spreekt u Engels? Vragen of iemand Engels spreekt Spreekt u _[taal]_? Vragen of iemand een bepaalde taal spreekt Ik spreek geen

Nadere informatie

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie. Om hulp vragen. Vragen of iemand Engels spreekt

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie. Om hulp vragen. Vragen of iemand Engels spreekt - Belangrijkste benodigdheden Kunt u me alstublieft helpen? Om hulp vragen Spreekt u Engels? Vragen of iemand Engels spreekt Spreekt u _[taal]_? Vragen of iemand een bepaalde taal spreekt Ik spreek geen

Nadere informatie

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie. Om hulp vragen. Vragen of iemand Engels spreekt

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie. Om hulp vragen. Vragen of iemand Engels spreekt - Belangrijkste benodigdheden Mă puteți ajuta, vă rog? Om hulp vragen Vorbiți în engleză? Vragen of iemand Engels spreekt Vorbiți _(limba)_? Vragen of iemand een bepaalde taal spreekt Nu vorbesc _(limba)_.

Nadere informatie

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie. Om hulp vragen. Vragen of iemand Engels spreekt

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie. Om hulp vragen. Vragen of iemand Engels spreekt - Belangrijkste benodigdheden Mă puteți ajuta, vă rog? Om hulp vragen Vorbiți în engleză? Vragen of iemand Engels spreekt Vorbiți _(limba)_? Vragen of iemand een bepaalde taal spreekt Nu vorbesc _(limba)_.

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 4 Wonen

Spreekopdrachten thema 4 Wonen Spreekopdrachten thema 4 Wonen Opdracht 1 bij 4.1 ** Uitleg voor de docent: Op de volgende pagina vind je een blad met plaatjes. Knip de plaatjes uit en doe ze in een envelop. Geef elk tweetal een envelop.

Nadere informatie

Delftse methode Nederlands voor buitenlanders --- Woordenlijst Nederlands - Chinees. BOOM Amsterdam ISBN 90 5352 665 0

Delftse methode Nederlands voor buitenlanders --- Woordenlijst Nederlands - Chinees. BOOM Amsterdam ISBN 90 5352 665 0 Delftse methode Nederlands voor buitenlanders --- Woordenlijst Nederlands - Chinees BOOM Amsterdam ISBN 90 5352 665 0 1 Les 1 1 hoe 怎 么 2 heet 名 叫 3 jij 你 4 naam (de) 姓 名 5 adres (het) 地 址 6 straat (de)

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin.

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 61 61 REGELS 1 Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 1 Ik woon met mijn gezin in een rijtjeshuis met vier slaapkamers. 2 De vijf appartementen in deze flat zijn heel klein. 3 Hij heeft een groot huis

Nadere informatie

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51 Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Soms hierheen, soms

Nadere informatie

LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1

LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1 12/11/14 1 LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1 1. (lezen) Ik.... een lange tekst. 2 Hij.... een moeilijk boek. 3. Zij.... een gemakkelijk tekstje. 4..... jullie veel? Ja, wij.... graag kinderboeken.

Nadere informatie

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht.

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht. 1. Joris Hé Roos, fiets eens niet zo hard. Roos schrikt op en kijkt naast zich. Recht in het vrolijke gezicht van Joris. Joris zit in haar klas. Ben je voor mij op de vlucht?, vraagt hij. Wat een onzin.

Nadere informatie

Dat is een koopje! HOOFDSTUK 8 WOORDEN. Kies het goede woord. Ik ga even naar de... Ik ga sla en tomaten halen. a groenteman b slager

Dat is een koopje! HOOFDSTUK 8 WOORDEN. Kies het goede woord. Ik ga even naar de... Ik ga sla en tomaten halen. a groenteman b slager 119 119 HOOFDSTUK 8 Dat is een koopje! WOORDEN 1 2 3 1 Ik ga even naar de.... Ik ga sla en tomaten halen. a groenteman b slager 2 Wil je wat drinken? Ja graag, een... koffie alsjeblieft. a fles b beker

Nadere informatie

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden.

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 1 Werkwoord (wonen, werken, lopen,...) wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 8 Grammatica is niet moeilijk 1.1 woon, woont, wonen Ik woon nu in Nederland. Jij woont nu in Nederland. U woont nu

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost.

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost. Sherlock Holmes was een beroemde Engelse privédetective. Hij heeft niet echt bestaan. Maar de schrijver Arthur Conan Doyle kon zo goed schrijven, dat veel mensen dachten dat hij wél echt bestond. Sherlock

Nadere informatie

Te huur HOOFDSTUK 4 WOORDEN. Kies het goede woord. 1 Ik woon in een flat op de vierde... a verdieping b appartement

Te huur HOOFDSTUK 4 WOORDEN. Kies het goede woord. 1 Ik woon in een flat op de vierde... a verdieping b appartement 51 51 HOOFDSTUK 4 Te huur WOORDEN 1 1 Ik woon in een flat op de vierde.... a verdieping b appartement 2 Het is een rijtjeshuis met een grote woonkamer en drie.... a tuinen b slaapkamers 3 Mijn woonkamer

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

Thema In en om het huis.

Thema In en om het huis. http://www.edusom.nl Thema In en om het huis. Les 22. Een huis zoeken Wat leert u in deze les? Praten over uw huis Informatie over het vinden van een nieuwe woning Praten over wat afgelopen is Veel succes!

Nadere informatie

U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt.

U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt. UW MENING GEVEN spreken inleiding en doel Een mening is wat iemand denkt of vindt. U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt. U leert ook uw mening geven. Uw mening geven

Nadere informatie

Antwoorden Thema 5 Vrije tijd

Antwoorden Thema 5 Vrije tijd Antwoorden Thema 5 Vrije tijd Luisteren Oefening 2 hobby Willem Linda hockeyen squashen tennissen voetballen bioscoop theater ballet kroegbezoek concertbezoek popmuziek jazz klassieke muziek Spreken Oefening

Nadere informatie

Les 35. Een nieuw paspoort

Les 35. Een nieuw paspoort http://www.edusom.nl Thema Het stadhuis Les 35. Een nieuw paspoort Wat leert u in deze les? Informatie over het aanvragen en verlengen van uw paspoort of identiteitskaart. Vragen stellen bij het loket.

Nadere informatie

Melkweg. Een dagje ouder. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Ouder worden

Melkweg. Een dagje ouder. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Ouder worden Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B Een dagje ouder Ouder worden Colofon Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B: Een dagje ouder, 2013 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Dit katern

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

Melkweg. Goede reis. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Reizen

Melkweg. Goede reis. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Reizen Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B Goede reis Reizen Colofon Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B: Goede reis, 0 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Dit katern is een uitgave

Nadere informatie

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet.

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Bezoek op kantoor Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Ton en Toya hebben wat problemen thuis.

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

MARIAN HOEFNAGEL. De nieuwe buurt. Uitgeverij Eenvoudig Communiceren

MARIAN HOEFNAGEL. De nieuwe buurt. Uitgeverij Eenvoudig Communiceren MARIAN HOEFNAGEL De nieuwe buurt Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 1 4 Een nieuw huis Dit is nu ons nieuwe huis. De auto stopt en Kika s vader wijst trots naar het huis rechts. Kika kijkt. Het is een rijtjeshuis

Nadere informatie

Soms is er thuis ruzie Dan is mama boos en roept soms omdat ik mijn speelgoed niet opruim Maar ik heb daar helemaal niet mee gespeeld Dat was Bram,

Soms is er thuis ruzie Dan is mama boos en roept soms omdat ik mijn speelgoed niet opruim Maar ik heb daar helemaal niet mee gespeeld Dat was Bram, Soms is er thuis ruzie Dan is mama boos en roept soms omdat ik mijn speelgoed niet opruim Maar ik heb daar helemaal niet mee gespeeld Dat was Bram, mijn kleine broer Dat is niet van mij mama Dan zegt ze

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

ANTWOORDEN TAALCOMPLEET A2 THEMA 2 GELD

ANTWOORDEN TAALCOMPLEET A2 THEMA 2 GELD ANTWOORDEN TAALCOMPLEET A2 THEMA 2 GELD Opdracht 1: de pinpas de geldautomaten het geld het bedrag Opdracht 8 1. Hij betaalt in Nederland met de euro. 2. Wij wisselen geld. 3. Je hebt briefjes en munten.

Nadere informatie

Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5

Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5 Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5 5 Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 6 Zacheüs (1) Het is erg druk in de stad vandaag. Iedereen loopt op straat. Zacheüs wurmt zich

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang Thema Kinderen en school. Demet TV Lesbrief 9. De kinderopvang zoekt opvang voor haar kind. belt naar een kinderdagverblijf. Is er plaats? Is de peuterspeelzaal misschien een oplossing? Gaat inschrijven

Nadere informatie

KLEM. Katja en Udo in de schulden. Anne-Rose Hermer

KLEM. Katja en Udo in de schulden. Anne-Rose Hermer KLEM Katja en Udo in de schulden Anne-Rose Hermer Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen 1 Katja ontmoet Udo Katja is bijna negentien jaar. Ze woont nog bij haar ouders. Katja werkt in een warenhuis.

Nadere informatie

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design Woord voor Woord is een programma mondelinge vaardigheden NT2 voor analfabete beginners. Het omvat 12 lessen. De ontwikkeling van het programma en de daarbij behorende video s is mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

Het thema van deze les is Op zoek naar werk. Dit is les 7 Beginners. Werk vragen in een winkel.

Het thema van deze les is Op zoek naar werk. Dit is les 7 Beginners. Werk vragen in een winkel. Tekst Audio Les 7 /m 11 Radio Amsterdam Les 7 Beginners. Werk vragen in een winkel. Track 1 Jingle Track 2 Het thema van deze les is Op zoek naar werk. Dit is les 7 Beginners. Werk vragen in een winkel.

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 3 Kinderen

Spreekopdrachten thema 3 Kinderen Spreekopdrachten thema 3 Kinderen Opdracht 1 bij 3.2 Jullie zijn bij het consultatiebureau. Cursist A: je bent arts bij het consultatiebureau. Cursist B: je bent met je baby van twee maanden bij het consultatiebureau.

Nadere informatie

Iris marrink Klas 3A.

Iris marrink Klas 3A. Iris marrink Klas 3A. 1 Inhoud. 1- Voorpagina 2- Inhoud, inleiding & mijn mening 3- Dag 1 4- Dag 2 5- Dag 3 6- Dag 4 7- Dag 5 Inleiding. Ik kreeg als opdracht om een dagverslag te maken over Polen. 15

Nadere informatie

Een retour Rotterdam

Een retour Rotterdam 71 71 HOOFDSTUK 5 Een retour Rotterdam WOORDEN 1 Wat hoort bij elkaar? 1 zebrapad a pinnen 2 auto b binnengaan 3 automaat c oversteken 4 ingang d parkeren 2 Kies uit: tram vertraging door de week strippenkaart

Nadere informatie

Voor jou. Verhalen van mantelzorgers. Anne-Rose Hermer

Voor jou. Verhalen van mantelzorgers. Anne-Rose Hermer Voor jou Verhalen van mantelzorgers Anne-Rose Hermer 6 Inleiding In dit boek maak je kennis met Martine, Koos en Sara. Ze zijn alledrie in een andere fase van hun leven. Maar één ding is hetzelfde voor

Nadere informatie

Oefenzinnen module 1. Oefenzinnen module 2. Luister goed en schrijf de zin op.

Oefenzinnen module 1. Oefenzinnen module 2. Luister goed en schrijf de zin op. Oefenzinnen module 1 1. Ik schrijf me in bij de gemeente. 2. Wat is uw nieuwe adres? 3. Naar welke woonplaats verhuis jij? 4. Ik heb de Nederlandse nationaliteit. 5. Ben jij getrouwd of gescheiden? 6.

Nadere informatie

Dit is een download bij het artikel Omdat je het kunt uit JOP COACH magazine, nr

Dit is een download bij het artikel Omdat je het kunt uit JOP COACH magazine, nr Honger! (voor jonge kinderen) Drie kinderen lopen naar school. Opeens zien ze een heel rare man in oude kleren. Hij vraagt om een beetje geld voor eten. Natuurlijk schrikken de kinderen en denken ze aan

Nadere informatie

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie. Om hulp vragen. Vragen of iemand Engels spreekt

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie. Om hulp vragen. Vragen of iemand Engels spreekt - Belangrijkste benodigdheden Can you help me, please? Om hulp vragen Do you speak English? Vragen of iemand spreekt Do you speak _[language]_? Vragen of iemand een bepaalde taal spreekt I don't speak_[language]_.

Nadere informatie

ROSANNE. Oh, oh, oh. Van Aemstel Produkties - De leukste uitjes van Amsterdam - www.amterdamexcursies.nl

ROSANNE. Oh, oh, oh. Van Aemstel Produkties - De leukste uitjes van Amsterdam - www.amterdamexcursies.nl ROSANNE Rosanne, ik weet dat er heel veel mannen zijn Elke keer weer een ander en mij doet 't pijn Want jou liefde waarmee jij mij soms verblijdt Wil ik liever, liever, liever, liever voor altijd Als ik

Nadere informatie

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco.

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco. 1 Het portiek Jacco ruikt het al. Zonder dat hij de voordeur opendoet, ruikt hij al dat er tegen de deur is gepist. Dat gebeurt nou altijd. Zijn buurjongen Junior staat elke avond in het portiek te plassen.

Nadere informatie

Vlucht AVI AVI. Ineke Kraijo Veerle Hildebrandt. Kraijo - Hildebrandt Vlucht De Vier Windstreken. De Vier Windstreken AVI

Vlucht AVI AVI. Ineke Kraijo Veerle Hildebrandt. Kraijo - Hildebrandt Vlucht De Vier Windstreken. De Vier Windstreken AVI AVI E4* Alcoholisme, ruzie, bang zijn Midden in de nacht rinkelt de telefoon. Anna weet wat dat betekent. Ze moet vluchten, alweer. Ze rent de donkere nacht in. De volgende dag valt Anna in de klas in

Nadere informatie

Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen?

Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen? Dagboek Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen? Dat het klimaat verandert is een feit. Je hoort het overal om je

Nadere informatie

Les 2 Uit welk land kom jij? TESTEN TEST 1

Les 2 Uit welk land kom jij? TESTEN TEST 1 15/10/14 1 Les 2 Uit welk land kom jij? TESTEN TEST 1 1. (komen) Waar.... jij vandaan? 2. Uit welk land.... u? 3. Brenda.... vandaag uit Engeland. 4. Wij.... uit België. 5. Wanneer.... zij thee drinken?

Nadere informatie

Dit is het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Dit vindt de ChristenUnie belangrijk voor Nederland. Lees maar!

Dit is het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Dit vindt de ChristenUnie belangrijk voor Nederland. Lees maar! Over een paar weken kiest Nederland een nieuwe regering. Op 12 september Jij kunt ook kiezen. Stemmen noemen we dat. Als je stemt, kies je voor de politieke partij die jij het beste vindt. Jij kunt straks

Nadere informatie

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGE 1 A4 BLADEN THEMA S BIJLAGE 2 DOMINO EMOTIES BIJLAGE 3 MATCHING OEFENING GEVOELENS BIJLAGE 4 VRAGENLIJST FILM BIJLAGE 5 VRAGENSTROOKJES HOEKENWERK BIJLAGE 6 ANTWOORDENBLAD

Nadere informatie

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij Rijk Phileas Fogg is een vreemde man. Hij is erg rijk. Maar niemand weet hoe hij aan zijn geld komt. Een baan heeft hij namelijk niet. Toch woont hij in een groot huis, midden in Londen. In zijn eentje.

Nadere informatie

Oefening 1: Bouw correcte enkelvoudige zinnen door de woorden in de juiste volgorde te plaatsen. Soms heb je een vraagzin.

Oefening 1: Bouw correcte enkelvoudige zinnen door de woorden in de juiste volgorde te plaatsen. Soms heb je een vraagzin. Oefening 1: Bouw correcte enkelvoudige zinnen door de woorden in de juiste volgorde te plaatsen. Soms heb je een vraagzin. 1. Ga opnemen de telefoon je? 2. Ik te laat altijd kwam in de les. 3. Wat zijn

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

Thema Op het werk. Lesbrief 15. Het functioneringsgesprek.

Thema Op het werk. Lesbrief 15. Het functioneringsgesprek. http://www.edusom.nl Thema Op het werk Lesbrief 15. Het functioneringsgesprek. Wat leert u in deze les? Moeten en hoeven gebruiken. Vragen hoe het met uw kind gaat. Veel succes! Deze les is ontwikkeld

Nadere informatie

A) Gebruik de volgende voegwoorden: maar, want, en, of.

A) Gebruik de volgende voegwoorden: maar, want, en, of. A) Gebruik de volgende voegwoorden: maar, want, en, of. 1. Trek je schoenen uit moeder heeft pas schoongemaakt. 2. Ik wilde gaan tennissen mijn vrienden vonden het te warm. 3. Drink je koffie drink je

Nadere informatie

Alles onder de knie? 1 Herhalen. Intro. Met de docent. 1 Werk samen. Lees het begin van de gesprekjes. Maak samen de gesprekjes af.

Alles onder de knie? 1 Herhalen. Intro. Met de docent. 1 Werk samen. Lees het begin van de gesprekjes. Maak samen de gesprekjes af. Intro Met de docent Wat ga je doen in dit hoofdstuk? 1 Herhalen: je gaat herhalen wat je hebt geleerd in hoofdstuk 7, 8 en 9. 2 Toepassen: je gaat wat je hebt geleerd gebruiken in een situatie over werk.

Nadere informatie

R O S A D E D I E F. Arco Struik. Rosa de dief Arco Struik 1 www.gratiskinderboek.nl

R O S A D E D I E F. Arco Struik. Rosa de dief Arco Struik 1 www.gratiskinderboek.nl R O S A D E D I E F Arco Struik Rosa de dief Arco Struik 1 www.gratiskinderboek.nl In de winkel 3 Bart 5 Een lieve dief 7 De telefoon 9 Bij de dokter 11 De blinde vrouw 13 Een baantje 15 Bijna betrapt

Nadere informatie

Help, mijn papa en mama gaan scheiden!

Help, mijn papa en mama gaan scheiden! Help, mijn papa en mama gaan scheiden! Joep ligt in bed. Hij houdt zijn handen tegen zijn oren. Beneden hoort hij harde boze stemmen. Papa en mama hebben ruzie. Papa en mama hebben vaak ruzie. Ze denken

Nadere informatie

Hoe gaat het met je studie?

Hoe gaat het met je studie? 195 195 HOOFDSTUK 12 Hoe gaat het met je studie? WOORDEN 1 Kies uit: onvoldoende controleren gymnastiek mening huiswerk 1 Heb je je al gemaakt? 2 Ik was op school niet zo goed in. Ik vond sport niet leuk.

Nadere informatie

De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal!

De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal! De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal! Hé hoi, hallo! Ik zal me even voorstellen. Ik ben Bloem. Bloem van Plastic. Maar je mag gewoon Bloem zeggen. Wow! Wat goed dat jullie even

Nadere informatie

Persoonlijke correspondentie Brief

Persoonlijke correspondentie Brief - Adressering Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam Andreea Popescu Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12. Turnu Măgurele Jud. Teleorman 06102. România. Standaard adressering in Nederland:

Nadere informatie

Thema Gezondheid. Lesbrief 33. In gesprek met de leerkracht.

Thema Gezondheid. Lesbrief 33. In gesprek met de leerkracht. http://www.edusom.nl Thema Gezondheid Lesbrief 33. In gesprek met de leerkracht. Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren met de leerkracht. Zinnen maken met omdat. Hulp vragen. Veel succes! Deze les

Nadere informatie

Thema Informatie vragen bij een instelling

Thema Informatie vragen bij een instelling http://www.edusom.nl Thema Informatie vragen bij een instelling Lesbrief 28. De belastingaanslag. Wat leert u in deze les? Informatie over uw inkomsten begrijpen. Informatie over uw uitgaven begrijpen.

Nadere informatie

Lesbrief 14. Naar personeelszaken.

Lesbrief 14. Naar personeelszaken. http://www.edusom.nl Thema Op het werk Lesbrief 14. Naar personeelszaken. Wat leert u in deze les? Wanneer u zeggen en wanneer jij zeggen. Je mening geven en naar een mening vragen. De voltooide tijd gebruiken.

Nadere informatie

Hoe lang duurt geluk?

Hoe lang duurt geluk? Hoe lang duurt geluk? Op dit moment ben ik gelukkig. Na veel pech ben ik dan eindelijk een vrolijke schrijver. Mijn roman is goed gelukt. En ik verdien er veel geld mee. En ik heb ook nog eens een mooie,

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

De kleine draak vindt het drakenland Iris Kater. Vandaag wil ik jullie iets vertellen over een kleine draak.

De kleine draak vindt het drakenland Iris Kater. Vandaag wil ik jullie iets vertellen over een kleine draak. De kleine draak vindt het drakenland Iris Kater Vandaag wil ik jullie iets vertellen over een kleine draak. Deze kleine draak werd in de mensenwereld geboren en heeft lang bij zijn vriend Maurice en zijn

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

afgeven de kleur gaat in de Dit rode overhemd moet je apart wassen, want het g a. andere kleren zitten

afgeven de kleur gaat in de Dit rode overhemd moet je apart wassen, want het g a. andere kleren zitten Woordenlijst bij hoofdstuk 7 Deel 1 aanhebben (kleren) dragen Hij h een warme trui a, want het is koud. afgeven de kleur gaat in de Dit rode overhemd moet je apart wassen, want het g a. andere kleren zitten

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

OEFENSCHRIFT DEEL 3 A2-B1

OEFENSCHRIFT DEEL 3 A2-B1 OEFENSCHRIFT DEEL 3 A2-B1 Basisleergang Nederlands voor anderstaligen Universiteit van Amsterdam, Instituut voor Nederlands Taalonderwijs en Taaladvies (INTT) Nicky Heijne Marten Hidma Karolien Kamma Vrije

Nadere informatie

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen.

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Wat is PDD-nos? 4 PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Eigenlijk vind ik stoornis een heel naar woord. Want zo lijkt het net of er iets niet goed aan me

Nadere informatie

HANDIG ALS EEN HOND DREIGT

HANDIG ALS EEN HOND DREIGT l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n HANDIG ALS EEN HOND DREIGT OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN HIER LEES JE HANDIGE INFORMATIE OVER HONDEN DIE DREIGEN. JE KUNT

Nadere informatie

Stufe 1. Kreuzen Sie die richtige(n) Lösung(en) an. 1. Waar kom je a) van. b) vandaan. c) vandaag. 2. u Duitse? a) Bent b) Ben c) Zijn

Stufe 1. Kreuzen Sie die richtige(n) Lösung(en) an. 1. Waar kom je a) van. b) vandaan. c) vandaag. 2. u Duitse? a) Bent b) Ben c) Zijn Stufe 1 i1 Kreuzen Sie die richtige(n) Lösung(en) an. 1. Waar kom je a) van. b) vandaan. c) vandaag. 2. u Duitse? a) Bent b) Ben c) Zijn 3. heet jij? a) Wie b) Wat c) Hoe 4. Hoe gaat het met? a) jou b)

Nadere informatie

Op hun knieën blijven ze wachten op het antwoord van Maria. Maar het beeld zegt niets terug.

Op hun knieën blijven ze wachten op het antwoord van Maria. Maar het beeld zegt niets terug. 1950 Het huilende beeld De zon schijnt met hete stralen op het kleine dorpje. Niets beweegt in de hitte van de middag. De geiten en koeien slapen in de schaduw. De blaadjes hangen stil aan de bomen. Geen

Nadere informatie

U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen.

U leert in deze les toestemming vragen. Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. TOESTEMMING VRAGEN les 1 spreken inleiding en doel U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. Bij toestemming vragen is het belangrijk dat je het op een

Nadere informatie

KLEINE DEUGNIET Door Marcel van Rijn

KLEINE DEUGNIET Door Marcel van Rijn KLEINE DEUGNIET Door Marcel van Rijn Vet: bewegingen en activiteiten Gewoon: verteller Schuin: gesproken text De kerkklokken luiden. Mensen komen vanuit de kerk naar buiten. Als laatste is daar de pastoor.

Nadere informatie

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De afgelopen weken was het niet zo leuk bij Pim thuis. Zijn moeder lag de hele dag in bed. Ze stond niet meer op, deed geen boodschappen

Nadere informatie

- je kan me wat - module 4. docere delectare movere

- je kan me wat - module 4. docere delectare movere - je kan me wat - module 4 docere delectare movere je kan me wat ROCvA - educatie nt2taalmenu.nl - ROCvAmodule 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 je kan me wat nt2taalmenu.nl module 4 1 1 2 3

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

Bibliotheek Mysterie

Bibliotheek Mysterie Bibliotheek Mysterie Eerste druk, 2014 2014 Nicole van Oudheusden isbn: 9789048432257 nur: 284 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave

Nadere informatie

Ria Massy. De taart van Tamid

Ria Massy. De taart van Tamid DE TAART VAN TAMID Ria Massy De taart van Tamid De taart van Tamid 1 Hallo broer! Hallo Aziz! roept Tamid. Zijn hart klopt blij. Aziz belt niet zo dikwijls. Hij woont nog in Syrië. Bellen is moeilijk in

Nadere informatie

Thema 2 De Samenleving: samen of ieder voor zich?

Thema 2 De Samenleving: samen of ieder voor zich? Thema 2 De Samenleving: samen of ieder voor zich? Oefening 2 1. b. Alle mensen zijn anders en dat moeten we respecteren. 2 Han van Eijk - Leef Niemand hoeft alleen maar goed of slecht te zijn. Niemand

Nadere informatie

Spreken Oefentoets spreken. SPREKEN NIVEAU A1

Spreken Oefentoets spreken. SPREKEN NIVEAU A1 SPREKEN NIVEAU A1 www.nt2taalmenu.nl Wat leer je? Spreken Oefentoets spreken Dit is een oefentoets voor cursisten die klaar zijn met het programma voor niveau A1. Hier zijn een paar tips om de oefening

Nadere informatie

Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten

Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten www.edusom.nl Opstartlessen Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren over familie, vrienden en buurtgenoten. Antwoord geven op vragen. Veel succes! Deze les

Nadere informatie

Wat? Ambers mond valt open. Krijg ik dertigduizend euro? De notaris knikt. Dat klopt. Gefeliciteerd. Liz weet ook niet wat ze hoort.

Wat? Ambers mond valt open. Krijg ik dertigduizend euro? De notaris knikt. Dat klopt. Gefeliciteerd. Liz weet ook niet wat ze hoort. Een erfenis Dag dames, kan ik iets voor u doen? Amber kijkt Liz even aan en zegt dan: Ik heb hier een afspraak met de notaris. Mijn naam is Amber Overgauw. De vrouw kijkt op haar beeldscherm. Ik zie het,

Nadere informatie

De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal!

De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal! De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal! Hé hoi, hallo! Ik zal me even voorstellen. Ik ben Bloem. Bloem van Plastic. Maar je mag gewoon Bloem zeggen. Wow! Wat goed dat jullie even

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

Pannenkoeken met stroop

Pannenkoeken met stroop Pannenkoeken met stroop Al een maand lang zegt Yvonne alleen maar nee. Heb je je best gedaan op school? Nee. Was het leuk? Nee. Heb je nog met iemand gespeeld? Nee. Heb je lekker gegeten? Nee. Heb je goed

Nadere informatie

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 5-6. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 5-6. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag Hoi! Blijf even aan de lijn. Ik zit namelijk op de andere. Wacht even. Hoi, ik kom zo even terug, want ik moet even iets zeggen over

Nadere informatie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Ervaringen, belevenissen, vragen in woorden gevangen om die woorden weer vrij te laten in nieuwe ervaringen, belevenissen, vragen. Marcel Zagers www.meerstemmig.nl

Nadere informatie