studeren op maat >> flexibel studeren >> werken en studeren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "studeren op maat >> flexibel studeren >> werken en studeren"

Transcriptie

1 studeren op maat >> flexibel studeren >> werken en studeren 2008

2 colofon redactie vormgeving en coördinatie fotografie departement studentgerichte diensten en departement onderwijs ann engelen Deze brochure werd met de grootste zorg samengesteld op basis van informatie over studieaanbod en regelgeving beschikbaar per 22 augustus inhoud Voorwoord 3 Flexibilisering 5 Bacheloropleidingen 16 Schakelprogramma s 17 Masteropleidingen 18 Master na Masteropleidingen 22 Open Universiteit 24 Linguapolis 25 Algemene informatie 27 Meer info? 38 studeren op maat

3 voorwoord In deze brochure vind je een overzicht van alle mogelijkheden om een studie te combineren met werk of een andere dagtaak. Wil je na jaren opnieuw studeren, je professionele carrière een nieuwe wending geven of je vrije tijd zinvol invullen? De Universiteit Antwerpen heeft een gevarieerd aanbod. Voor mensen die zich niet voltijds willen of kunnen toeleggen op een academische studie, bestaan er verschillende mogelijkheden die tot een diploma leiden. Zo kan je inschrijven voor deeltijds dagonderwijs of in enkele richtingen avondcursussen volgen. Verder kan je inschrijven voor een examencontract zodat je examens kan afleggen zonder colleges te volgen. Ook aan de Open Universiteit kan je in een modulair systeem via zelfstudie een volledige opleiding doorlopen. Wie graag zijn/haar intellectuele kennis omtrent een bepaald thema verruimt of verdiept, kan zich inschrijven voor één of meerdere afzonderlijke cursussen. Je volgt de colleges uit interesse: je kan examens afleggen en op die manier creditbewijzen verwerven. De combinatie van werken en studeren vraagt een bijzondere inspanning. Er wordt meer zelfstandigheid en inzet gevraagd dan bij gewone studenten omdat de hoorcolleges tot een minimum beperkt worden of in de avondprogramma s vervangen worden door syntheselessen of vraagcolleges. Toch is levenslang leren al lang geen slogan meer. Het aanbod is rijk, en meer en meer mensen grijpen de geboden (tweede) kans. Deze brochure wil het niet conventionele onderwijsaanbod op een bevattelijke wijze in kaart brengen. Voor gedetailleerde informatie verwijzen we naar de afzonderlijke brochures van de verschillende studierichtingen. Op 4 september 2008 wordt er een Infomarkt Flexibel Studeren - Infosessies Avondonderwijs georganiseerd. Hier kan je terecht voor informatie over avondonderwijs, deeltijds dagonderwijs, schakelprogramma s, enz. Prof. dr. F. Van Loon Rector studeren op maat

4 Flexibilisering 4 studeren op maat

5 Flexibilisering Flexibilisering Inleiding 6 Wat is flexibilisering? 6 Flexibilisering van toelatingsvoorwaarden 6 Onderwijs- en evaluatiemethodes 6 Flexibilisering van de curricula 6 Flexibilisering van de studievoortgang 6 Flexibilisering en diversiteit 7 Creditsysteem 7 Drie contracten 7 Diplomacontract 7 Creditcontract 7 Examencontract 7 Trajecten of leerroutes 8 Modeltraject 8 Geïndividualiseerde trajecten 8 Vrijstellingen 8 Schakelprogramma 8 Voorbereidingsprogramma 8 EVC / EVK 8 Studieloopbaanbegeleiding 9 Inschrijven, studievoortgang en leerkrediet 11 Flexibilisering: nuttige websites 11 Samengevat 12 Kritische reflectie: Studieduurverlenging? 13 Democratisch? 13 studeren op maat

6 Flexibilisering Inleiding In dit hoofdstuk worden een aantal aspecten van het Decreet op de flexibilisering en de flexibele leerroutes aan de Universiteit Antwerpen verhelderd. Je vindt hier een kort overzicht van de betekenis en het doel van flexibilisering, een beschrijving van het creditsysteem, de verschillende inschrijvingsvormen, de regelgeving rond Eerder Verworven Competenties en Eerder Verworven Kwalificaties, de mogelijkheden van begeleiding bij de instroom aan de Universiteit Antwerpen. Wat is flexibilisering? In 2004 heeft het Vlaams Parlement het flexibiliseringsdecreet voor het hoger onderwijs goedgekeurd. Dit decreet stelt de ontwikkeling van flexibele onderwijssystemen voorop: onderwijssystemen die kunnen inspelen op de specifieke en variabele behoeften van (groepen) studenten. Het creditsysteem vervangt het strakke jaarsysteem en levenslang leren wordt in deze optiek een realiteit. Dankzij de flexibilisering wordt de combinatie van werk en studie vlotter te realiseren. Combinatie van dag- en avondonderwijs wordt mogelijk en bepaalde opleidingsonderdelen kan je via zelfstudie afwerken. Wie zich niet voltijds aan een studie kan wijden, krijgt binnen een flexibel onderwijssysteem toch de kans om een diploma hoger onderwijs te behalen (of een tweede diploma), een voortgezette opleiding te volgen, enz. Het nieuwe Centrum WeST aan de Universiteit Antwerpen biedt hulp en begeleiding bij het combineren van werken en studeren zowel voor studenten die officieel tewerkgesteld zijn als voor jobstudenten die nog het sociaal statuut van student behouden. 1. Flexibilisering van toelatingsvoorwaarden Om in te schrijven in een bacheloropleiding heb je in principe een diploma secundair onderwijs nodig, of een diploma hoger onderwijs van één cyclus met volledig leerplan. Als je niet voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden, maar je denkt dat je wel de kennis en vaardigheden hebt verworven die je nodig hebt om aan de Universiteit Antwerpen te studeren, kan je een dossier indienen bij de Commissie Bijzondere Toelatingsvoorwaarden. Op basis van je studie- en professionele loopbaan wordt beslist of je kan inschrijven. Je moet wel minstens 25 jaar zijn. 2. Onderwijs- en evaluatiemethodes Aan de Universiteit Antwerpen worden innoverende onderwijs- en evaluatievormen binnen studentgecentreerd en competentiegericht onderwijs gepromoot en ondersteund. Vooral binnen het eerste jaar van de bacheloropleidingen voor dagstudenten worden tussentijdse toetsen of proefexamens georganiseerd om de overstap na het secundair onderwijs vlot te laten verlopen. 3. Flexibilisering van de curricula Het studie-aanbod aan de Universiteit Antwerpen is de laatste jaren gevoelig hervormd en verruimd. Voor alle opleidingen werden kandidaturen en licenties omgevormd tot bachelor- en masterprogramma s. Verschillende totaal nieuwe bacheloropleidingen werden uitgewerkt, en sinds het academiejaar aangeboden. Verder krijgen studenten in een aantal studierichtingen de kans om opleidingsonderdelen van een andere studierichting of faculteit in hun programma in te passen. 4. Flexibilisering van de studievoortgang Voor elke opleiding stelt de faculteit modeltrajecten vast, maar dankzij de flexibilisering heeft elke student de mogelijkheid om een geïndividualiseerd studietraject te doorlopen. Dit betekent dat studenten niet verplicht zijn om een bacheloropleiding van 180 studiepunten af te werken in de voorziene drie jaar voltijdse studie. Anderzijds is het de taak van de instelling studievertraging te voorkomen. Studievoortgangbegeleiding is het geheel van maatregels die de aanvang van de opleiding, het volgen en het afronden er van minder vrijblijvend maken. Met het studievoortgangbeleid aan de Universiteit Antwerpen krijgen studenten die minder dan 50% van de studiepunten van hun goedgekeurd programma behaalden na een eerste inschrijving, een waarschuwing van de faculteit die maatregelen van studievoortgang kan opleggen. 6 studeren op maat

7 Flexibilisering De mogelijkheden en beperkingen van de flexibilisering van studievoortgang worden verder besproken bij de onderdelen creditsysteem en drie contracten. 5. Flexibilisering en diversiteit De Universiteit Antwerpen wil haar onderwijs toegankelijk maken voor specifieke groepen van studenten. We denken hierbij aan werkstudenten, studenten met een fysieke handicap of chronische ziekte, een leerstoornis of autisme, topsporters en kunstbeoefenaars, allochtone studenten, studenten die een vooropleiding secundair onderwijs volgden die niet goed voorbereidt op een universitaire studie, enz. Voor deze doelgroepen biedt de flexibilisering ruime kansen om een aangepast studietraject uit te werken, rekening houdend met persoonlijke omstandigheden en mogelijkheden. Creditsysteem Door de flexibilisering van het hoger onderwijs bestaan er geen officiële studiejaren meer. Een bacheloropleiding heeft 180 studiepunten: elk jaar kan je bekijken welke vorm van inschrijving interessant is voor jou, en welke opleidingsonderdelen je wil afwerken. Wanneer je geslaagd bent voor een opleidingsonderdeel (minstens 10/20 behaald), verwerf je creditbewijzen voor dit opleidingsonderdeel. Dit betekent dat je wanneer je een volledige bacheloropleiding wil afwerken het examen van dit opleidingsonderdeel niet meer hoeft af te leggen. Als je alle creditbewijzen van een opleiding bij elkaar hebt, bekom je het diploma van bachelor of master. Twee beperkingen: * Een creditbewijs behoud je minstens vijf jaar: na vijf jaar kan de faculteit oordelen dat de inhoud van het opleidingsonderdeel grondig gewijzigd werd. In dat geval moet je wanneer het opleidingsonderdeel tot je programma behoort het examen opnieuw afleggen. * In je studietraject moet je de logische opeenvolging of volgtijdelijkheid van opleidingsonderdelen respecteren (vb: als je wil inschrijven voor Nederlandse theoretische grammatica 2, moet je geslaagd zijn voor Nederlandse theoretische grammatica 1). De faculteit moet je studieprogramma per academiejaar goedkeuren. Drie contracten Er worden drie vormen van inschrijvingen onderscheiden: Diplomacontract Deze inschrijving vervangt de oude reguliere inschrijving. Je schrijft je in voor een bacheloropleiding, met het doel een bachelordiploma te behalen. Als je - in principe - in drie jaar een bachelordiploma wil behalen, schrijf je je elk academiejaar in voor een studieprogramma tussen 54 en 66 studiepunten. Maar je kan per academiejaar ook kiezen voor een korter studieprogramma. Let wel: om het statuut van student te bekomen (bvb. om kinderbijslag te blijven ontvangen) moet je minimum 27 studiepunten in je programma opnemen. Voor elk opleidingsonderdeel kan je creditbewijzen verwerven. in een diplomacontract ben je gebonden aan het curriculum van de bacheloropleiding die je volgt: alleen als in dit programma de mogelijkheid geboden wordt om een aantal studiepunten in een andere faculteit te volgen, kan je hiervoor kiezen. Creditcontract Indien je enkel wenst deel te nemen aan de onderwijsactiviteiten van één of meerdere opleidingsonderdelen kan je inschrijven met een creditcontract. je kiest per academiejaar zelf de opleidingsonderdelen die je wil volgen en vraagt officieel de goedkeuring bij de betrokken faculteit je mag colleges volgen en examens afleggen, samen met de studenten die zich inschreven met een diplomacontract je bent niet gebonden aan het curriculum van één opleiding: combineren van opleidingsonderdelen uit verschillende faculteiten is toegelaten Examencontract Een examencontract geeft je de mogelijkheid om examens af te leggen zonder colleges te volgen met de bedoeling om een diploma te behalen of om creditbewijzen voor één of meerdere opleidingsonderdelen te verwerven. je mag examens afleggen, samen met de studenten die zich inschreven met een diplomacontract studeren op maat

8 Flexibilisering je mag géén colleges volgen voor sommige opleidingsonderdelen waarvoor aanwezigheid vereist is en/of permanente evaluatie gebeurt, kan de faculteit bepalen dat het niet mogelijk is in te schrijven met een examencontract. Trajecten of leerroutes Een bacheloropleiding omvat 180 studiepunten. Eén studiepunt vertegenwoordigt 25 à 30 uren studie: voorbereiding en verwerking van onderwijsactiviteiten, opdrachten, toetsen en examens. De totale studietijd voor één jaar voltijds studeren wordt geschat op à uren. Zowel het aantal contacturen (colleges en practica) als de persoonlijke verwerkingstijd zijn hierin vervat. Een inschrijving aan de Universiteit Antwerpen is een inschrijving op maat. Afhankelijk van het studieverleden van de student, zijn er verschillende mogelijkheden. We leggen de betekenis uit van enkele relevante termen, die regelmatig terugkomen in het vervolg van deze brochure. Modeltraject Voor elke bacheloropleiding en voor elke masteropleiding stelt de faculteit minstens één voltijds en één deeltijds modeltraject op, waarvan één modeltraject met 54 tot 66 studiepunten per academiejaar. Het volgen van een modeltraject wordt zeker aanbevolen aan studenten die onmiddellijk na het secundair onderwijs universitaire studies aanvatten. In de opleidingsbrochures vind je een uitgebreide beschrijving van de modeltrajecten. Je kan de brochures op eenvoudige aanvraag verkrijgen bij het Studenten Informatie Punt van de Universiteit Antwerpen (zie achteraan in deze brochure). Ook voor master-na-masteropleidingen en voor schakelprogramma s worden modeltrajecten opgesteld. Geïndividualiseerde trajecten Elke inschrijving die afwijkt van een modeltraject, is een geïndividualiseerd traject. Studenten die bijvoorbeeld vrijgesteld werden voor bepaalde opleidingsonderdelen van het modeltraject kunnen in een geïndividualiseerd traject terecht. Wanneer je niet slaagt voor een opleidingsonderdeel, kom je automatisch in een geïndividualiseerd traject terecht. Het studieprogramma van een volgend academiejaar stel je samen door de opleidingsonderdelen waarvoor je niet slaagde aan te vullen met een aantal nieuwe opleidingsonderdelen. Dit programma moet altijd ter goedkeuring worden voorgelegd aan de faculteit. Vrijstellingen Een vrijstelling krijgen voor een bepaald opleidingsonderdeel betekent dat je dit opleidingsonderdeel niet hoeft te volgen, en dat je er geen examen van hoeft af te leggen. Alleen de faculteit kan vrijstellingen toekennen. Dat gebeurt op basis van creditbewijzen, eerder verworven kwalificaties (EVK) en eerder verworven competenties (EVC). Via het systeem van vrijstellingen kan je ook een significante verkorting van de studieduur binnen een bachelor- of masteropleiding verkrijgen. Schakelprogramma = een programma dat de brug maakt tussen een professionele Bachelor en een academische Master Dit omvat tussen de 45 en de 90 studiepunten (één jaar voltijds studeren komt overeen met gemiddeld 60 studiepunten) Als je slaagt voor dit schakelprogramma, behaal je geen academische Bachelor, maar krijg je de toelating om je voor het masterprogramma in te schrijven Een schakelprogramma is in principe een modeltraject, en wordt in het vervolg van deze brochure bij de modeltrajecten opgenomen. Afwijkingen van het schakelprogramma (door vrijstellingen bijvoorbeeld) zijn mogelijk: een schakelprogramma wordt dan een geïndividualiseerd traject. Voorbereidingsprogramma = een programma dat je kan volgen als je een ander academisch bachelordiploma hebt behaald dan het diploma dat toelating geeft tot de masteropleiding die je wil volgen. De faculteit stelt de omvang vast in functie van de inhoudelijke verwantschap tussen de opleidingsprogramma s van het vereiste diploma en het diploma dat jij behaalde. EVC / EVK Flexibilisering wordt ook doorgevoerd bij het toekennen van vrijstellingen en studieomvangvermindering. 8 studeren op maat

9 Flexibilisering EVC : Ook kennis en expertise die via niet formele onderwijstrajecten verworven werden, kunnen vanaf nu erkend worden. In uitvoering van het Flexibiliseringsdecreet heeft de Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen (AUHA) een erkenningsprocedure uitgewerkt, die sinds het voorjaar van 2006 in voege is. EVC staat voor een eerder verworven competentie, zijnde het geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes verworven door middel van leerprocessen die niet met een studiebewijs werden bekrachtigd. Een EVC-begeleider coacht de EVC-kandidaat bij het samenstellen van het dossier. De aangevraagde competenties moeten bewezen worden via een portfolio waarover een beoordelingsgesprek met drie assessoren (beoordelaars) plaatsvindt. Eventueel moet je een vaardigheidsproef afleggen. Studieloopbaanbegeleiding De Universiteit Antwerpen investeert in een goed uitgebouwd netwerk van begeleiding voor haar studenten. Deze begeleiding is een fundamenteel uitgangspunt van de studieloopbaanbegeleiding waarbij de kwaliteit van het onderwijs uiteraard niet in het gedrang mag komen. Bij elke fase in de studieloopbaan (instroom, doorstroom, uitstroom) en bij de belangrijkste keuzemomenten kunnen studenten beroep doen op dit netwerk. Er wordt gestreefd naar een inclusiebeleid waarbij op een zinvolle manier tegemoet gekomen wordt aan de behoeften van alle studenten om zo het potentieel van alle studenten aan te spreken. De verschillende begeleidingsmogelijkheden worden schematisch voorgesteld. De contactadressen vind je verder in deze brochure. Om in te schatten of deze procedure in jouw situatie aangewezen is, kan je terecht bij de EVC-coördinator. Informatie over de erkenningsprocedure vind je achteraan in deze brochure. EVK : EVK staat voor een eerder verworven kwalificatie, zijnde elk binnenlands of buitenlands studiebewijs dat aangeeft dat een formeel leertraject -al dan niet binnen onderwijs- met goed gevolg werd afgelegd. De faculteiten zijn bevoegd om vrijstellingen toe te staan op basis van EVK s. Hierover contacteer je best de facultaire studietrajectebegeleider. studeren op maat

10 Flexibilisering Studieloopbaanbegeleiding Invalshoek Contactpersoon voor de student Begeleiding en/of ondersteuning op het vlak van... Studie-ondersteuning: Per opleiding of opleidingsonderdeel. Studievoortgang- en trajectbegeleiding bij onvoldoende studievoortgang. Per faculteit Gespecialiseerde ondersteuning en begeleiding. Voor de hele universiteit: centraal, soms per campus Examen -ondersteuning In de examenperiodes per opleiding. Assistent, docent Medestudenten Studiebegeleider (ZAP of BAP, ) Student-assistenten Studietrajectbegeleider-ATP Ondersteund door opleidingsadministratie Studietrajectbegeleider- ZAP Dienst studieadvies en studentenbegeleiding (DSSB): studentenbegeleiders... specifieke inhoud van de opleiding, opleidingspecifieke competen - ties, vaardigheden en studieresultaten.... samenstelling van het programma... onvoldoende studievoortgang... keuze van opleiding, beroep en waarden, heroriëntering, examens: faalangst, examenstress, uitstelgedrag... algemene studievaardigheden... persoonlijke ondersteuning van de student: combinatie studie met andere hoofdactiviteit, functiebeperking, vooropleiding (TSO/BSO/ KSO), culturele achtergrond, emotionele, psychologische en sociale problemen Centrum Werken en Studeren (WeST)... je weg te vinden doorheen de verschillende diensten... een antwoord te vinden op pertinente vragen... workshops voor en op maat van werkende studenten (bibliotheektraining, studievaardigheden enz.) Linguapolis... taalcursussen... Nederlands voor anderstaligen... academisch Nederlands Sociale dienst... financiële en sociale voorzieningen, jobwerking en huisvesting. Ombudspersoon... informatie over examenreglement, bemiddeling tussen student en examinator bij problemen, studeren op maat

11 Flexibilisering Inschrijven, studievoortgang en leerkrediet Inschrijven voor de opleiding van je keuze is steeds mogelijk zolang je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden. Toch is dit recht niet absoluut. De instelling kan maatregelen van studievoortgangsbewaking opleggen indien je studies niet vorderen zoals voorzien. Dit laatste kan te maken hebben met onaangepaste studieprogramma s maar ook met een verkeerde keuze van opleiding. Vanaf het academiejaar wordt die studievoortgang binnen het hoger onderwijs ook zichtbaar gemaakt door het systeem van het leerkrediet, geïntroduceerd door de Vlaamse overheid en gekoppeld aan de financiering van het hoger onderwijs. Elke student, ingeschreven in een bacheloropleiding of een initiële masteropleiding onder diplomacontract of voor opleidingsonderdelen onder creditcontract, start vanaf met een leerkrediet van 140 studiepunten. Bij de opname van opleidingsonderdelen in je studieprogramma worden studiepunten van het leerkrediet afgetrokken. Na het verwerven van creditbewijzen, d.i. slagen voor een opleidingsonderdeel, recupereer je deze studiepunten. Niet slagen voor een opleidingsonderdeel betekent dus een vermindering van je leerkrediet. Als je leerkrediet volledig uitgeput is, kan de universiteit je verdere inschrijving weigeren. Evenwel worden binnen het systeem van het leerkrediet bijkomend maatregelen voorzien om je een succesvolle loopbaan te kunnen garanderen, zoals het verwerven van dubbele studiepunten na een succesvolle start, de recuperatie van studiepunten bij een tijdige heroriëntering en een beperkte automatische heropbouw van je leerkrediet na een minder succesvolle studieloopbaan. Meer informatie over studievoortgang en het leerkrediet kan je vinden via de website de website van de universiteit of de dienst Studieadvies en Studentenbegeleiding. flexibilisering: nuttige websites Centrum WeST (Werken en Studeren) -> Contactpersonen studieloopbaanbegeleiding per faculteit -> EVC/EVK -> Flexibel studeren -> Inschrijven -> Startpagina voor nieuwe studenten -> Studentgerichte diensten (Dienst voor Studieadvies en studentenbegeleiding, Sociale Dienst, Studieinformatie) -> studeren op maat

12 Flexibilisering Samengevat Drie soorten contracten Diplomacontract Creditcontract Examencontract Twee soorten studietrajecten Modeltrajecten 12 studeren op maat Diploma (indien voldoende studiepunten worden behaald) Bachelor SP Ja -> academisch bachelordiploma (180 sp) Bachelor +/- 30 SP Ja -> academisch bachelordiploma (180 sp) Bachelor met studieduurverkorting 1 Ja -> academisch bachelordiploma (sp variërend) Schakelprogramma 2 Nee -> enkel toegang tot specifieke master (45-90 sp) Ja -> academisch masterdiploma Master SP (60 of 120 sp) 5 Geïndividualiseerde trajecten 3 Voorbereidingsprogramma voor academische bachelors 4 Elke afwijking van modeltraject Modeltraject met vrijstellingen (creditbewijzen, EVC, EVK) Verandering van volgorde opleidingsonderdelen Diploma (indien voldoende studiepunten worden behaald) Nee-> enkel toegang tot specifieke master Ja-> academisch bachelor- of masterdiploma Ja-> academisch bachelor- of masterdiploma Ja-> academisch bachelor- of masterdiploma Master +/- 30 SP Ja -> academisch masterdiploma (60 of 120 sp) 5 Ja -> academisch masterdiploma Ma na Ma (60 of 120 sp) 1 De vroegere verkorte bachelor 2 Een programma maakt een brug tussen een professionele bachelor en een academische master. 3 Je faculteit moet steeds je studieprogramma per academiejaar goedkeuren. Op de website van je faculteit vind je meer informatie over het aanvragen van je studieprogramma. 4 Een programma dat een brug maakt tussen een academische bachelor en een academische master. 5 Geneeskunde: master 240 sp

13 Flexibilisering Kritische reflectie: Studieduurverlenging? In een flexibel onderwijssysteem (met creditsysteem) vormt studieduurverlenging een reëel gevaar. Universiteit Antwerpen investeert in een goede en tijdige studiebegeleiding van de generatiestudent (dit is de student die voor de eerste maal inschrijft in een bacheloropleiding van het Vlaamse Onderwijs), zowel vanuit de faculteiten als vanuit de centrale diensten Studieadvies en Studentenbegeleiding. Problemen kunnen zo gedetecteerd en geremedieerd worden in de loop van het eerste jaar aan de universiteit. Ook heroriëntering kan snel en efficiënt gebeuren, zodat studenten niet meer dan één en soms zelfs helemaal geen jaar verliezen bij de overgang naar een andere studie of instelling. Daar er door de bachelor-masterhervorming nieuwe scharniermomenten in de studieloopbaan ontstaan waarop keuzes moeten worden gemaakt, stelt de Universiteit Antwerpen een netwerk van studieloopbaanbegeleiding op punt. Dit netwerk bestaat uit medewerkers van de centrale diensten Studie-informatie en Studieadvies en studentenbegeleiding enerzijds, en de academische en administratieve studietrajectbegeleiders van elke faculteit anderzijds. Deze personeelsleden kunnen je op elk cruciaal moment in je studieloopbaan informatie, advies en/of begeleiding bieden. Democratisch? De flexibilisering wil onder andere de democratisering van het onderwijs bevorderen. Paradoxaal lijkt dan ook de bedenking dat in een flexibel onderwijssysteem het belang van financiële middelen van de student (of zijn/haar ouders) zal toenemen. Immers, wie veel geld heeft, kan lange tijd studeren, en zo een diploma behalen. Om dergelijke evolutie te voorkomen, wil de Universiteit Antwerpen expliciet een democratische invulling geven aan het concept flexibilisering. Dankzij de flexibilisering wordt de combinatie van werk en studie vlotter te realiseren. Combinatie van dag- en avondonderwijs wordt mogelijk en bepaalde opleidingsonderdelen kan je via zelfstudie afwerken. Wie door een weinig geschikte vooropleiding een slechte start maakte, krijgt in een flexibel onderwijssysteem meer kansen. Aan de Universiteit Antwerpen zal nog meer worden geïnvesteerd in het optimaliseren van de overgang tussen secundair en universitair onderwijs, vooral voor deze studenten die niet over de kennis en vaardigheden beschikken die ze nodig hebben bij hun studie. Door middel van een flexibele en laagdrempelige dienstverlening zorgen de medewerkers van de sociale diensten ervoor dat studenten met beperkte financiële middelen maximaal ondersteund worden. studeren op maat

14 Studieprogramma s 14 studeren op maat

15 Studieprogramma s Studieprogramma s Bacheloropleidingen 16 Schakelprogramma s 17 Masteropleidingen 18 Master na Masteropleidingen 22 Open Universiteit 24 Linguapolis 25 studeren op maat

16 bacheloropleidingen BACHELOROPLEIDING DAG- AVOND- Geïndividualiseerd traject Modeltraject (MT) ONDERWIJS ONDERWIJS (GT) INFO Bachelor BACHELOR VOLTIJDS DEELTIJDS Vrijstellingen Algemeen en GT Telefoon of website biochemie en biotechnolgie x sp X x + 32 (0) Bio-ingenieurswetenschappen x sp x x + 32 (0) /32 13 Biologie x sp x x + 32 (0) /32 13 Biomedische wetenschappen x sp x x + 32 (0) Chemie x sp x x + 32 (0) /32 13 Communicatiewetenschappen x sp X x diergeneeskunde x sp x x + 32 (0) Farmaceutische wetenschappen x sp x x + 32 (0) Fysica x sp x x + 32 (0) /32 13 Geneeskunde x sp x x + 32 (0) Geschiedenis x sp X x + 32 (0) Handelsingenieur x sp X x + 32 (0) /02/03 Handelsingenieur in de beleidsinformatica x sp X x + 32 (0) /02/03 Informatica x sp x x + 32 (0) /32 13 politieke wetenschappen x sp X x Rechten x x 180 sp X x + 32 (0) Sociaal-economische wetenschappen x sp X x + 32 (0) /02/03 Sociologie x sp X x Taal- en letterkunde x sp X x + 32 (0) TEW-BEDRIJFSKUNDE x sp X x + 32 (0) /02/03 TEW-economisch beleid x sp X x + 32 (0) /02/03 Wijsbegeerte x x 180 sp X x + 32 (0) Wiskunde x sp x x + 32 (0) / studeren op maat

17 Schakelprogramma s SCHAKELPROGRAMMA DAG- AVOND- Geïndividualiseerd traject Modeltraject (MT) ONDERWIJS ONDERWIJS (GT) INFO Schakel Vrijstellingen Algemeen en GT website Communicatiewetenschappen x - x x Cultuurmanagement x - x x Filmstudies en visuele cultuur x - x x Meertalige professionele x - x x communicatie Milieuwetenschap x - x x Opleidings- en onderwijswetenschappen x X X X organisatiebeleid x - x x politieke communicatie x - x x Rechten x x x x SOCIAAL WERK x - x X Sociologie x - x x vergelijkende en europese politiek x - x x Verpleeg- en vroedkunde X X X X studeren op maat

18 masteropleidingen masteropleiding AFSTUDEERRICHTING SP TAAL DAG AVOND Modeltraject (MT) Geïndividualiseerd traject (GT) INFO Applied Economics: Business Administration Applied economics: Economic policy biochemie en biotechnologie Biologie Biomedische wetenschappen chemie Communicatiewetenschappen 18 studeren op maat VT DT Schakel VrijstELLINGEN Algemeen WEBSITE Strategy and Organisation marketing Finance 60 E X - X X - X Accounting masterbusinessadministration European and international Management Economic policy 60 E X - X - - X research methodology mastereconomicpolicy Moleculaire en cellulaire genbiotechnologie 120 N X - X X - X cel en systeembiologie ecologie en mileu 120 N X - X X - X evolutie en gedragsbiologie klinisch wetenschappelijk onderzoek Milieu- en gezondheidswetenschappen moleculaire en cellulaire biomedische wetenschappen 120 N x - X X - X Molecular Imaging Neurosciences tropische biomedische wetenschappen Analyse en Karakterisering Nieuwe materialen 120 N X - X X - X Structuur, Reactiviteit en Modelling strategische communicatie 60 N X - X X X X mediacultuur cultuurmanagement 60 N X - X X X X ecological Marine Management 120 E X - X X - X

19 masteropleidingen (vervolg) masteropleiding AFSTUDEERRICHTING SP TAAL DAG AVOND Modeltraject (MT) Geïndividualiseerd traject (GT) INFO VT DT Schakel Vrijstellingen Algemeen WEBSITE Farmaceutische zorg 120 N X - X X - X filmstudies en visuele cultuur 60 N X - X X X X fysica 120 N X - X X - X geneeskunde 240 N X - X X - X start geneesmiddelenontwikkeling apotheker biofarmaceutische 120 N X - X X - X wetenschappen geschiedenis 60 N X - X X - X Computationele informatica informatica Computernetwerken en gedistribueerde systemen 120 N X - X X - X Databases Software engineering literatuur van de moderniteit 60 N X - X X - X meertalige professionele 60 N X - X X X X communicatie milieuwetenschap 60 N X - X X - X molecular biology 120 E X - X X - X opleidings- en onderwijswetenschappen 60 N - X X X X X organisatiebeleid 60 N X - X X X X politieke communicatie 60 N X - X X - X rechten 120 N X X X X X X SOCIAAL-ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 60 N X - X X - X SOCIAAL WERK 60 N X - X X X X SOCIOLOGIE 60 N X - X X X X studeren op maat

20 masteropleidingen (vervolg) 20 studeren op maat masteropleiding AFSTUDEERRICHTING SP TAAL DAG AVOND Modeltraject (MT) DUITS Geïndividualiseerd traject (GT) INFO VT DT Schakel Vrijstellingen Algemeen WEBSITE ENGELS FRANS TAAL- EN LETTERKUNDE 60 N X - X X - X ITALIAANS NEDERLANDS SPAANS TAALKUNDE 60 N X - X X - X ACCOUNTANCY & REVISORAAT BELEIDSINFORMATICA FINANCIERING INTERNATIONAAL MANAGEMENT & DIPLOMATIE TEW: BEDRIJFSKUNDE MARKETING 60 N X - X X - X ONDERZOEKSMETHODOLOGIE PRODUCTIEMANAGEMENT STRATEGIE & ORGANISATIE TRANSPORTECONOMIE & LOGISTIEK 60 N/E X - X X - X ACCOUNTANCY & REVISORAAT BELEIDSINFORMATICA economisch beleid FINANCIERING INTERNATIONAAL MANAGEMENT & DIPLOMATIE TEW: Handelsingenieur MARKETING 120 N X - X X - X ONDERZOEKSMETHODOLOGIE PRODUCTIEMANAGEMENT STRATEGIE & ORGANISATIE TECHNOLOGIEMANAGEMENT TRANSPORTECONOMIE & LOGISTIEK TEW: economisch beleid/ Research methodology economic Policy Economic Policy

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 Inhoudstafel Inleiding 3 I. De doelgroep 4 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 3. Hoger onderwijs in Vlaanderen 10 3.1 De bachelor-masterstructuur (bama-structuur) 10 3.2 Het studieaanbod:

Nadere informatie

Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde. bacheloropleiding

Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde. bacheloropleiding Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde bacheloropleiding 2011 Inhoud 1 Voorwoord 3 Waarom aan de Universiteit Antwerpen studeren? 4 Studentgerichtheid 4 Innoverende academische opleidingen

Nadere informatie

straks student in Gent

straks student in Gent straks student in Gent 2012 Kiezen voor de Universiteit Gent Durf denken 3 6 8 9 19 25 27 28 31 35 38 40 45 49 51 56 57 58 De Universiteit Gent lanceerde enkele jaren geleden het motto Durf Denken. Het

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

KHLim NEXT. Departement Handelswetenschappen & Bedrijfskunde

KHLim NEXT. Departement Handelswetenschappen & Bedrijfskunde KHLim NEXT 2014 2015 Departement Handelswetenschappen & Bedrijfskunde Bachelor Bedrijfsmanagement: Accountancy - Fiscaliteit Avondonderwijs gecombineerd met distance learning Flexibel traject, eigen tempo

Nadere informatie

toegepaste taalkunde bacheloropleiding uantwerpen.be

toegepaste taalkunde bacheloropleiding uantwerpen.be toegepaste taalkunde bacheloropleiding 2013 2013 uantwerpen.be Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 De opleiding toegepaste taalkunde 6 Toegepaste taalkunde, iets voor jou?

Nadere informatie

Afgestudeerd! Wat nu?

Afgestudeerd! Wat nu? Afgestudeerd! Wat nu? Verder studeren in België Verder studeren in het buitenland Studeren in combinatie met werk Werkzoekend Werken in loondienst Werken als zelfstandige Deze sociaaljuridische basistekst

Nadere informatie

Organisatie en management. masteropleiding

Organisatie en management. masteropleiding Organisatie en management masteropleiding 2012 Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 Organisatie en management binnen de Universiteit Antwerpen 5 De opleiding organisatie en

Nadere informatie

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM 1. ONDERWIJSNIVEAUS EN -VORMEN Traditioneel zijn er drie onderwijsniveaus: het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het hoger onderwijs. Naast deze

Nadere informatie

Verder studeren en afstandsonderwijs

Verder studeren en afstandsonderwijs Verder studeren en afstandsonderwijs Brugge / Kortrijk howest.be 1 00. Inhoud 01. Verder studeren aan Howest 3 02. Kansrijk studeren in West-Vlaanderen 4 03. Aanbod verder studeren 7 > Architectuur 7 >

Nadere informatie

ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT

ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009 ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT De Arteveldehogeschool keurde op mei 2008 dit studiecontract met het onderwijs-

Nadere informatie

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be 2013 CENTEN VOOR STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be Deze brochure is een realisatie van de studentenvoorzieningen van alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen. P.4 Studietoelagen van de Vlaamse

Nadere informatie

KHLim NEXT. NEXT: Opleidingen voor volwassenen en werkstudenten

KHLim NEXT. NEXT: Opleidingen voor volwassenen en werkstudenten KHLim NEXT 2014 2015 NEXT: Opleidingen voor volwassenen en werkstudenten Identiteitskaart Naam: Initialen: Roepnaam: Adres: Tweede verblijfplaats: Katholieke Hogeschool Limburg v.z.w. KHLim, zeg maar:

Nadere informatie

meertalige professionele communicatie

meertalige professionele communicatie meertalige professionele communicatie masteropleiding 2013 2013 uantwerpen.be Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 Meertalige professionele communicatie binnen de Universiteit

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 Huishoudelijk reglement Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 INHOUDSTAFEL Welkom 4 1. Wie zijn wij en waar staan wij voor? 5 1.1. Wat beoogt ons CVO? 5 1.2. Wie is wie? 8 2. Hoe schrijf ik in? 9 2.1.

Nadere informatie

organisatie en management

organisatie en management organisatie en management masteropleiding 2013 2013 uantwerpen.be Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 Organisatie en management binnen de Universiteit Antwerpen 5 De opleiding

Nadere informatie

meertalige professionele communicatie

meertalige professionele communicatie meertalige professionele communicatie >> faculteit letteren en wijsbegeerte >> masteropleiding 2010-2011 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement studentgerichte diensten en de faculteiten Ann

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

TEW: Bedrijfskunde. faculteit toegepaste economische wetenschappen deel 2 masteropleiding

TEW: Bedrijfskunde. faculteit toegepaste economische wetenschappen deel 2 masteropleiding TEW: Bedrijfskunde faculteit toegepaste economische wetenschappen deel 2 masteropleiding 2008 Accountancy en revisoraat Beleidsinformatica Financiering Internationaal management & diplomatie Marketing

Nadere informatie

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur Economie Toegepaste economie Handelsingenieur 0 9 7 8 9 0 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste jaar Studieondersteuning Gewikt

Nadere informatie

Bio-ingenieurswetenschappen. faculteit wetenschappen deel 1 bacheloropleiding

Bio-ingenieurswetenschappen. faculteit wetenschappen deel 1 bacheloropleiding Bio-ingenieurswetenschappen faculteit wetenschappen deel 1 bacheloropleiding 2008 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Medewerkers Bio-ingenieurswetenschappen E.

Nadere informatie

VADEMECUM 2013 2014 WEGWIJS VOOR STUDENTEN VAN DE SCHOOL OF ARTS

VADEMECUM 2013 2014 WEGWIJS VOOR STUDENTEN VAN DE SCHOOL OF ARTS VADEMECUM 2013 2014 WEGWIJS VOOR STUDENTEN VAN DE SCHOOL OF ARTS 1 ACADEMIEJAAR Een periode van één jaar die ten vroegste op 1 september en uiterlijk op 1 oktober begint en eindigt op de dag voor het begin

Nadere informatie

Wat na de universiteit?

Wat na de universiteit? Wat na de universiteit? INhoudstafel 1. VOORWOORD...2 GEBRUIKTE AFKORTINGEN...3 2. PROCEDURES OVER WERKEN...4 2.1. THINGS TO DO BIJ AFSTUDEREN... 4 2.1.1. Jezelf inschrijven als werkzoekende...4 2.1.2.

Nadere informatie

WAT NA HET SECUNDAIR ONDERWIJS?

WAT NA HET SECUNDAIR ONDERWIJS? WAT NA HET SECUNDAIR ONDERWIJS? najaar 2009 Kies wat jij echt wil... Doel en structuur van de brochure 4 tips voor een doordachte studie- of beroepskeuze 5 Checklist voor je naar de sid-in trekt 9 deel

Nadere informatie

geneesmiddelenontwikkeling

geneesmiddelenontwikkeling geneesmiddelenontwikkeling >> faculteit farmaceutische, biomedische en diergeneeskundige wetenschappen >> masteropleiding 2010-2011 1 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Onderwijscommissie Farmaceutische

Nadere informatie

Centrumreglement 2010-2011

Centrumreglement 2010-2011 Centrumreglement 2010-2011 Centrumreglement ACE-GROEP T CVO 2010-2011 1 Woord vooraf...4 Deel 1. ACE-Groep T CVO...5 Visie...5 Inrichtende macht...5 Opleidingsaanbod ACE-Groep T CVO...6 Lineaire en modulaire

Nadere informatie

Communicatiewetenschappen. bacheloropleiding

Communicatiewetenschappen. bacheloropleiding Communicatiewetenschappen bacheloropleiding 2011 Inhoud 1 Voorwoord 3 Waarom aan de Universiteit Antwerpen studeren? 4 Studentgerichtheid 4 Innoverende academische opleidingen 4 Infrastructuur 4 Vorming

Nadere informatie

Hogeschool Onderwijs- en Examenreglement (HOE)

Hogeschool Onderwijs- en Examenreglement (HOE) Hogeschool Onderwijs- en Examenreglement (HOE) Academiejaar 2014-2015 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 6 1.1. Het hogeschoolonderwijs- en examenreglement (incl. de rechtspositieregeling van de student)...

Nadere informatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie Toegepaste taalkunde Vertalen - tolken - meertalige communicatie 2013 3 Intro 4 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 7 Opbouw 14 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen deel 2 masteropleiding 2008 Accountancy en revisoraat Financiering Informatietechnologie Internationaal management

Nadere informatie