studeren op maat >> flexibel studeren >> werken en studeren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "studeren op maat >> flexibel studeren >> werken en studeren"

Transcriptie

1 studeren op maat >> flexibel studeren >> werken en studeren 2008

2 colofon redactie vormgeving en coördinatie fotografie departement studentgerichte diensten en departement onderwijs ann engelen Deze brochure werd met de grootste zorg samengesteld op basis van informatie over studieaanbod en regelgeving beschikbaar per 22 augustus inhoud Voorwoord 3 Flexibilisering 5 Bacheloropleidingen 16 Schakelprogramma s 17 Masteropleidingen 18 Master na Masteropleidingen 22 Open Universiteit 24 Linguapolis 25 Algemene informatie 27 Meer info? 38 studeren op maat

3 voorwoord In deze brochure vind je een overzicht van alle mogelijkheden om een studie te combineren met werk of een andere dagtaak. Wil je na jaren opnieuw studeren, je professionele carrière een nieuwe wending geven of je vrije tijd zinvol invullen? De Universiteit Antwerpen heeft een gevarieerd aanbod. Voor mensen die zich niet voltijds willen of kunnen toeleggen op een academische studie, bestaan er verschillende mogelijkheden die tot een diploma leiden. Zo kan je inschrijven voor deeltijds dagonderwijs of in enkele richtingen avondcursussen volgen. Verder kan je inschrijven voor een examencontract zodat je examens kan afleggen zonder colleges te volgen. Ook aan de Open Universiteit kan je in een modulair systeem via zelfstudie een volledige opleiding doorlopen. Wie graag zijn/haar intellectuele kennis omtrent een bepaald thema verruimt of verdiept, kan zich inschrijven voor één of meerdere afzonderlijke cursussen. Je volgt de colleges uit interesse: je kan examens afleggen en op die manier creditbewijzen verwerven. De combinatie van werken en studeren vraagt een bijzondere inspanning. Er wordt meer zelfstandigheid en inzet gevraagd dan bij gewone studenten omdat de hoorcolleges tot een minimum beperkt worden of in de avondprogramma s vervangen worden door syntheselessen of vraagcolleges. Toch is levenslang leren al lang geen slogan meer. Het aanbod is rijk, en meer en meer mensen grijpen de geboden (tweede) kans. Deze brochure wil het niet conventionele onderwijsaanbod op een bevattelijke wijze in kaart brengen. Voor gedetailleerde informatie verwijzen we naar de afzonderlijke brochures van de verschillende studierichtingen. Op 4 september 2008 wordt er een Infomarkt Flexibel Studeren - Infosessies Avondonderwijs georganiseerd. Hier kan je terecht voor informatie over avondonderwijs, deeltijds dagonderwijs, schakelprogramma s, enz. Prof. dr. F. Van Loon Rector studeren op maat

4 Flexibilisering 4 studeren op maat

5 Flexibilisering Flexibilisering Inleiding 6 Wat is flexibilisering? 6 Flexibilisering van toelatingsvoorwaarden 6 Onderwijs- en evaluatiemethodes 6 Flexibilisering van de curricula 6 Flexibilisering van de studievoortgang 6 Flexibilisering en diversiteit 7 Creditsysteem 7 Drie contracten 7 Diplomacontract 7 Creditcontract 7 Examencontract 7 Trajecten of leerroutes 8 Modeltraject 8 Geïndividualiseerde trajecten 8 Vrijstellingen 8 Schakelprogramma 8 Voorbereidingsprogramma 8 EVC / EVK 8 Studieloopbaanbegeleiding 9 Inschrijven, studievoortgang en leerkrediet 11 Flexibilisering: nuttige websites 11 Samengevat 12 Kritische reflectie: Studieduurverlenging? 13 Democratisch? 13 studeren op maat

6 Flexibilisering Inleiding In dit hoofdstuk worden een aantal aspecten van het Decreet op de flexibilisering en de flexibele leerroutes aan de Universiteit Antwerpen verhelderd. Je vindt hier een kort overzicht van de betekenis en het doel van flexibilisering, een beschrijving van het creditsysteem, de verschillende inschrijvingsvormen, de regelgeving rond Eerder Verworven Competenties en Eerder Verworven Kwalificaties, de mogelijkheden van begeleiding bij de instroom aan de Universiteit Antwerpen. Wat is flexibilisering? In 2004 heeft het Vlaams Parlement het flexibiliseringsdecreet voor het hoger onderwijs goedgekeurd. Dit decreet stelt de ontwikkeling van flexibele onderwijssystemen voorop: onderwijssystemen die kunnen inspelen op de specifieke en variabele behoeften van (groepen) studenten. Het creditsysteem vervangt het strakke jaarsysteem en levenslang leren wordt in deze optiek een realiteit. Dankzij de flexibilisering wordt de combinatie van werk en studie vlotter te realiseren. Combinatie van dag- en avondonderwijs wordt mogelijk en bepaalde opleidingsonderdelen kan je via zelfstudie afwerken. Wie zich niet voltijds aan een studie kan wijden, krijgt binnen een flexibel onderwijssysteem toch de kans om een diploma hoger onderwijs te behalen (of een tweede diploma), een voortgezette opleiding te volgen, enz. Het nieuwe Centrum WeST aan de Universiteit Antwerpen biedt hulp en begeleiding bij het combineren van werken en studeren zowel voor studenten die officieel tewerkgesteld zijn als voor jobstudenten die nog het sociaal statuut van student behouden. 1. Flexibilisering van toelatingsvoorwaarden Om in te schrijven in een bacheloropleiding heb je in principe een diploma secundair onderwijs nodig, of een diploma hoger onderwijs van één cyclus met volledig leerplan. Als je niet voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden, maar je denkt dat je wel de kennis en vaardigheden hebt verworven die je nodig hebt om aan de Universiteit Antwerpen te studeren, kan je een dossier indienen bij de Commissie Bijzondere Toelatingsvoorwaarden. Op basis van je studie- en professionele loopbaan wordt beslist of je kan inschrijven. Je moet wel minstens 25 jaar zijn. 2. Onderwijs- en evaluatiemethodes Aan de Universiteit Antwerpen worden innoverende onderwijs- en evaluatievormen binnen studentgecentreerd en competentiegericht onderwijs gepromoot en ondersteund. Vooral binnen het eerste jaar van de bacheloropleidingen voor dagstudenten worden tussentijdse toetsen of proefexamens georganiseerd om de overstap na het secundair onderwijs vlot te laten verlopen. 3. Flexibilisering van de curricula Het studie-aanbod aan de Universiteit Antwerpen is de laatste jaren gevoelig hervormd en verruimd. Voor alle opleidingen werden kandidaturen en licenties omgevormd tot bachelor- en masterprogramma s. Verschillende totaal nieuwe bacheloropleidingen werden uitgewerkt, en sinds het academiejaar aangeboden. Verder krijgen studenten in een aantal studierichtingen de kans om opleidingsonderdelen van een andere studierichting of faculteit in hun programma in te passen. 4. Flexibilisering van de studievoortgang Voor elke opleiding stelt de faculteit modeltrajecten vast, maar dankzij de flexibilisering heeft elke student de mogelijkheid om een geïndividualiseerd studietraject te doorlopen. Dit betekent dat studenten niet verplicht zijn om een bacheloropleiding van 180 studiepunten af te werken in de voorziene drie jaar voltijdse studie. Anderzijds is het de taak van de instelling studievertraging te voorkomen. Studievoortgangbegeleiding is het geheel van maatregels die de aanvang van de opleiding, het volgen en het afronden er van minder vrijblijvend maken. Met het studievoortgangbeleid aan de Universiteit Antwerpen krijgen studenten die minder dan 50% van de studiepunten van hun goedgekeurd programma behaalden na een eerste inschrijving, een waarschuwing van de faculteit die maatregelen van studievoortgang kan opleggen. 6 studeren op maat

7 Flexibilisering De mogelijkheden en beperkingen van de flexibilisering van studievoortgang worden verder besproken bij de onderdelen creditsysteem en drie contracten. 5. Flexibilisering en diversiteit De Universiteit Antwerpen wil haar onderwijs toegankelijk maken voor specifieke groepen van studenten. We denken hierbij aan werkstudenten, studenten met een fysieke handicap of chronische ziekte, een leerstoornis of autisme, topsporters en kunstbeoefenaars, allochtone studenten, studenten die een vooropleiding secundair onderwijs volgden die niet goed voorbereidt op een universitaire studie, enz. Voor deze doelgroepen biedt de flexibilisering ruime kansen om een aangepast studietraject uit te werken, rekening houdend met persoonlijke omstandigheden en mogelijkheden. Creditsysteem Door de flexibilisering van het hoger onderwijs bestaan er geen officiële studiejaren meer. Een bacheloropleiding heeft 180 studiepunten: elk jaar kan je bekijken welke vorm van inschrijving interessant is voor jou, en welke opleidingsonderdelen je wil afwerken. Wanneer je geslaagd bent voor een opleidingsonderdeel (minstens 10/20 behaald), verwerf je creditbewijzen voor dit opleidingsonderdeel. Dit betekent dat je wanneer je een volledige bacheloropleiding wil afwerken het examen van dit opleidingsonderdeel niet meer hoeft af te leggen. Als je alle creditbewijzen van een opleiding bij elkaar hebt, bekom je het diploma van bachelor of master. Twee beperkingen: * Een creditbewijs behoud je minstens vijf jaar: na vijf jaar kan de faculteit oordelen dat de inhoud van het opleidingsonderdeel grondig gewijzigd werd. In dat geval moet je wanneer het opleidingsonderdeel tot je programma behoort het examen opnieuw afleggen. * In je studietraject moet je de logische opeenvolging of volgtijdelijkheid van opleidingsonderdelen respecteren (vb: als je wil inschrijven voor Nederlandse theoretische grammatica 2, moet je geslaagd zijn voor Nederlandse theoretische grammatica 1). De faculteit moet je studieprogramma per academiejaar goedkeuren. Drie contracten Er worden drie vormen van inschrijvingen onderscheiden: Diplomacontract Deze inschrijving vervangt de oude reguliere inschrijving. Je schrijft je in voor een bacheloropleiding, met het doel een bachelordiploma te behalen. Als je - in principe - in drie jaar een bachelordiploma wil behalen, schrijf je je elk academiejaar in voor een studieprogramma tussen 54 en 66 studiepunten. Maar je kan per academiejaar ook kiezen voor een korter studieprogramma. Let wel: om het statuut van student te bekomen (bvb. om kinderbijslag te blijven ontvangen) moet je minimum 27 studiepunten in je programma opnemen. Voor elk opleidingsonderdeel kan je creditbewijzen verwerven. in een diplomacontract ben je gebonden aan het curriculum van de bacheloropleiding die je volgt: alleen als in dit programma de mogelijkheid geboden wordt om een aantal studiepunten in een andere faculteit te volgen, kan je hiervoor kiezen. Creditcontract Indien je enkel wenst deel te nemen aan de onderwijsactiviteiten van één of meerdere opleidingsonderdelen kan je inschrijven met een creditcontract. je kiest per academiejaar zelf de opleidingsonderdelen die je wil volgen en vraagt officieel de goedkeuring bij de betrokken faculteit je mag colleges volgen en examens afleggen, samen met de studenten die zich inschreven met een diplomacontract je bent niet gebonden aan het curriculum van één opleiding: combineren van opleidingsonderdelen uit verschillende faculteiten is toegelaten Examencontract Een examencontract geeft je de mogelijkheid om examens af te leggen zonder colleges te volgen met de bedoeling om een diploma te behalen of om creditbewijzen voor één of meerdere opleidingsonderdelen te verwerven. je mag examens afleggen, samen met de studenten die zich inschreven met een diplomacontract studeren op maat

8 Flexibilisering je mag géén colleges volgen voor sommige opleidingsonderdelen waarvoor aanwezigheid vereist is en/of permanente evaluatie gebeurt, kan de faculteit bepalen dat het niet mogelijk is in te schrijven met een examencontract. Trajecten of leerroutes Een bacheloropleiding omvat 180 studiepunten. Eén studiepunt vertegenwoordigt 25 à 30 uren studie: voorbereiding en verwerking van onderwijsactiviteiten, opdrachten, toetsen en examens. De totale studietijd voor één jaar voltijds studeren wordt geschat op à uren. Zowel het aantal contacturen (colleges en practica) als de persoonlijke verwerkingstijd zijn hierin vervat. Een inschrijving aan de Universiteit Antwerpen is een inschrijving op maat. Afhankelijk van het studieverleden van de student, zijn er verschillende mogelijkheden. We leggen de betekenis uit van enkele relevante termen, die regelmatig terugkomen in het vervolg van deze brochure. Modeltraject Voor elke bacheloropleiding en voor elke masteropleiding stelt de faculteit minstens één voltijds en één deeltijds modeltraject op, waarvan één modeltraject met 54 tot 66 studiepunten per academiejaar. Het volgen van een modeltraject wordt zeker aanbevolen aan studenten die onmiddellijk na het secundair onderwijs universitaire studies aanvatten. In de opleidingsbrochures vind je een uitgebreide beschrijving van de modeltrajecten. Je kan de brochures op eenvoudige aanvraag verkrijgen bij het Studenten Informatie Punt van de Universiteit Antwerpen (zie achteraan in deze brochure). Ook voor master-na-masteropleidingen en voor schakelprogramma s worden modeltrajecten opgesteld. Geïndividualiseerde trajecten Elke inschrijving die afwijkt van een modeltraject, is een geïndividualiseerd traject. Studenten die bijvoorbeeld vrijgesteld werden voor bepaalde opleidingsonderdelen van het modeltraject kunnen in een geïndividualiseerd traject terecht. Wanneer je niet slaagt voor een opleidingsonderdeel, kom je automatisch in een geïndividualiseerd traject terecht. Het studieprogramma van een volgend academiejaar stel je samen door de opleidingsonderdelen waarvoor je niet slaagde aan te vullen met een aantal nieuwe opleidingsonderdelen. Dit programma moet altijd ter goedkeuring worden voorgelegd aan de faculteit. Vrijstellingen Een vrijstelling krijgen voor een bepaald opleidingsonderdeel betekent dat je dit opleidingsonderdeel niet hoeft te volgen, en dat je er geen examen van hoeft af te leggen. Alleen de faculteit kan vrijstellingen toekennen. Dat gebeurt op basis van creditbewijzen, eerder verworven kwalificaties (EVK) en eerder verworven competenties (EVC). Via het systeem van vrijstellingen kan je ook een significante verkorting van de studieduur binnen een bachelor- of masteropleiding verkrijgen. Schakelprogramma = een programma dat de brug maakt tussen een professionele Bachelor en een academische Master Dit omvat tussen de 45 en de 90 studiepunten (één jaar voltijds studeren komt overeen met gemiddeld 60 studiepunten) Als je slaagt voor dit schakelprogramma, behaal je geen academische Bachelor, maar krijg je de toelating om je voor het masterprogramma in te schrijven Een schakelprogramma is in principe een modeltraject, en wordt in het vervolg van deze brochure bij de modeltrajecten opgenomen. Afwijkingen van het schakelprogramma (door vrijstellingen bijvoorbeeld) zijn mogelijk: een schakelprogramma wordt dan een geïndividualiseerd traject. Voorbereidingsprogramma = een programma dat je kan volgen als je een ander academisch bachelordiploma hebt behaald dan het diploma dat toelating geeft tot de masteropleiding die je wil volgen. De faculteit stelt de omvang vast in functie van de inhoudelijke verwantschap tussen de opleidingsprogramma s van het vereiste diploma en het diploma dat jij behaalde. EVC / EVK Flexibilisering wordt ook doorgevoerd bij het toekennen van vrijstellingen en studieomvangvermindering. 8 studeren op maat

9 Flexibilisering EVC : Ook kennis en expertise die via niet formele onderwijstrajecten verworven werden, kunnen vanaf nu erkend worden. In uitvoering van het Flexibiliseringsdecreet heeft de Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen (AUHA) een erkenningsprocedure uitgewerkt, die sinds het voorjaar van 2006 in voege is. EVC staat voor een eerder verworven competentie, zijnde het geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes verworven door middel van leerprocessen die niet met een studiebewijs werden bekrachtigd. Een EVC-begeleider coacht de EVC-kandidaat bij het samenstellen van het dossier. De aangevraagde competenties moeten bewezen worden via een portfolio waarover een beoordelingsgesprek met drie assessoren (beoordelaars) plaatsvindt. Eventueel moet je een vaardigheidsproef afleggen. Studieloopbaanbegeleiding De Universiteit Antwerpen investeert in een goed uitgebouwd netwerk van begeleiding voor haar studenten. Deze begeleiding is een fundamenteel uitgangspunt van de studieloopbaanbegeleiding waarbij de kwaliteit van het onderwijs uiteraard niet in het gedrang mag komen. Bij elke fase in de studieloopbaan (instroom, doorstroom, uitstroom) en bij de belangrijkste keuzemomenten kunnen studenten beroep doen op dit netwerk. Er wordt gestreefd naar een inclusiebeleid waarbij op een zinvolle manier tegemoet gekomen wordt aan de behoeften van alle studenten om zo het potentieel van alle studenten aan te spreken. De verschillende begeleidingsmogelijkheden worden schematisch voorgesteld. De contactadressen vind je verder in deze brochure. Om in te schatten of deze procedure in jouw situatie aangewezen is, kan je terecht bij de EVC-coördinator. Informatie over de erkenningsprocedure vind je achteraan in deze brochure. EVK : EVK staat voor een eerder verworven kwalificatie, zijnde elk binnenlands of buitenlands studiebewijs dat aangeeft dat een formeel leertraject -al dan niet binnen onderwijs- met goed gevolg werd afgelegd. De faculteiten zijn bevoegd om vrijstellingen toe te staan op basis van EVK s. Hierover contacteer je best de facultaire studietrajectebegeleider. studeren op maat

10 Flexibilisering Studieloopbaanbegeleiding Invalshoek Contactpersoon voor de student Begeleiding en/of ondersteuning op het vlak van... Studie-ondersteuning: Per opleiding of opleidingsonderdeel. Studievoortgang- en trajectbegeleiding bij onvoldoende studievoortgang. Per faculteit Gespecialiseerde ondersteuning en begeleiding. Voor de hele universiteit: centraal, soms per campus Examen -ondersteuning In de examenperiodes per opleiding. Assistent, docent Medestudenten Studiebegeleider (ZAP of BAP, ) Student-assistenten Studietrajectbegeleider-ATP Ondersteund door opleidingsadministratie Studietrajectbegeleider- ZAP Dienst studieadvies en studentenbegeleiding (DSSB): studentenbegeleiders... specifieke inhoud van de opleiding, opleidingspecifieke competen - ties, vaardigheden en studieresultaten.... samenstelling van het programma... onvoldoende studievoortgang... keuze van opleiding, beroep en waarden, heroriëntering, examens: faalangst, examenstress, uitstelgedrag... algemene studievaardigheden... persoonlijke ondersteuning van de student: combinatie studie met andere hoofdactiviteit, functiebeperking, vooropleiding (TSO/BSO/ KSO), culturele achtergrond, emotionele, psychologische en sociale problemen Centrum Werken en Studeren (WeST)... je weg te vinden doorheen de verschillende diensten... een antwoord te vinden op pertinente vragen... workshops voor en op maat van werkende studenten (bibliotheektraining, studievaardigheden enz.) Linguapolis... taalcursussen... Nederlands voor anderstaligen... academisch Nederlands Sociale dienst... financiële en sociale voorzieningen, jobwerking en huisvesting. Ombudspersoon... informatie over examenreglement, bemiddeling tussen student en examinator bij problemen, studeren op maat

11 Flexibilisering Inschrijven, studievoortgang en leerkrediet Inschrijven voor de opleiding van je keuze is steeds mogelijk zolang je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden. Toch is dit recht niet absoluut. De instelling kan maatregelen van studievoortgangsbewaking opleggen indien je studies niet vorderen zoals voorzien. Dit laatste kan te maken hebben met onaangepaste studieprogramma s maar ook met een verkeerde keuze van opleiding. Vanaf het academiejaar wordt die studievoortgang binnen het hoger onderwijs ook zichtbaar gemaakt door het systeem van het leerkrediet, geïntroduceerd door de Vlaamse overheid en gekoppeld aan de financiering van het hoger onderwijs. Elke student, ingeschreven in een bacheloropleiding of een initiële masteropleiding onder diplomacontract of voor opleidingsonderdelen onder creditcontract, start vanaf met een leerkrediet van 140 studiepunten. Bij de opname van opleidingsonderdelen in je studieprogramma worden studiepunten van het leerkrediet afgetrokken. Na het verwerven van creditbewijzen, d.i. slagen voor een opleidingsonderdeel, recupereer je deze studiepunten. Niet slagen voor een opleidingsonderdeel betekent dus een vermindering van je leerkrediet. Als je leerkrediet volledig uitgeput is, kan de universiteit je verdere inschrijving weigeren. Evenwel worden binnen het systeem van het leerkrediet bijkomend maatregelen voorzien om je een succesvolle loopbaan te kunnen garanderen, zoals het verwerven van dubbele studiepunten na een succesvolle start, de recuperatie van studiepunten bij een tijdige heroriëntering en een beperkte automatische heropbouw van je leerkrediet na een minder succesvolle studieloopbaan. Meer informatie over studievoortgang en het leerkrediet kan je vinden via de website de website van de universiteit of de dienst Studieadvies en Studentenbegeleiding. flexibilisering: nuttige websites Centrum WeST (Werken en Studeren) -> Contactpersonen studieloopbaanbegeleiding per faculteit -> EVC/EVK -> Flexibel studeren -> Inschrijven -> Startpagina voor nieuwe studenten -> Studentgerichte diensten (Dienst voor Studieadvies en studentenbegeleiding, Sociale Dienst, Studieinformatie) -> studeren op maat

12 Flexibilisering Samengevat Drie soorten contracten Diplomacontract Creditcontract Examencontract Twee soorten studietrajecten Modeltrajecten 12 studeren op maat Diploma (indien voldoende studiepunten worden behaald) Bachelor SP Ja -> academisch bachelordiploma (180 sp) Bachelor +/- 30 SP Ja -> academisch bachelordiploma (180 sp) Bachelor met studieduurverkorting 1 Ja -> academisch bachelordiploma (sp variërend) Schakelprogramma 2 Nee -> enkel toegang tot specifieke master (45-90 sp) Ja -> academisch masterdiploma Master SP (60 of 120 sp) 5 Geïndividualiseerde trajecten 3 Voorbereidingsprogramma voor academische bachelors 4 Elke afwijking van modeltraject Modeltraject met vrijstellingen (creditbewijzen, EVC, EVK) Verandering van volgorde opleidingsonderdelen Diploma (indien voldoende studiepunten worden behaald) Nee-> enkel toegang tot specifieke master Ja-> academisch bachelor- of masterdiploma Ja-> academisch bachelor- of masterdiploma Ja-> academisch bachelor- of masterdiploma Master +/- 30 SP Ja -> academisch masterdiploma (60 of 120 sp) 5 Ja -> academisch masterdiploma Ma na Ma (60 of 120 sp) 1 De vroegere verkorte bachelor 2 Een programma maakt een brug tussen een professionele bachelor en een academische master. 3 Je faculteit moet steeds je studieprogramma per academiejaar goedkeuren. Op de website van je faculteit vind je meer informatie over het aanvragen van je studieprogramma. 4 Een programma dat een brug maakt tussen een academische bachelor en een academische master. 5 Geneeskunde: master 240 sp

13 Flexibilisering Kritische reflectie: Studieduurverlenging? In een flexibel onderwijssysteem (met creditsysteem) vormt studieduurverlenging een reëel gevaar. Universiteit Antwerpen investeert in een goede en tijdige studiebegeleiding van de generatiestudent (dit is de student die voor de eerste maal inschrijft in een bacheloropleiding van het Vlaamse Onderwijs), zowel vanuit de faculteiten als vanuit de centrale diensten Studieadvies en Studentenbegeleiding. Problemen kunnen zo gedetecteerd en geremedieerd worden in de loop van het eerste jaar aan de universiteit. Ook heroriëntering kan snel en efficiënt gebeuren, zodat studenten niet meer dan één en soms zelfs helemaal geen jaar verliezen bij de overgang naar een andere studie of instelling. Daar er door de bachelor-masterhervorming nieuwe scharniermomenten in de studieloopbaan ontstaan waarop keuzes moeten worden gemaakt, stelt de Universiteit Antwerpen een netwerk van studieloopbaanbegeleiding op punt. Dit netwerk bestaat uit medewerkers van de centrale diensten Studie-informatie en Studieadvies en studentenbegeleiding enerzijds, en de academische en administratieve studietrajectbegeleiders van elke faculteit anderzijds. Deze personeelsleden kunnen je op elk cruciaal moment in je studieloopbaan informatie, advies en/of begeleiding bieden. Democratisch? De flexibilisering wil onder andere de democratisering van het onderwijs bevorderen. Paradoxaal lijkt dan ook de bedenking dat in een flexibel onderwijssysteem het belang van financiële middelen van de student (of zijn/haar ouders) zal toenemen. Immers, wie veel geld heeft, kan lange tijd studeren, en zo een diploma behalen. Om dergelijke evolutie te voorkomen, wil de Universiteit Antwerpen expliciet een democratische invulling geven aan het concept flexibilisering. Dankzij de flexibilisering wordt de combinatie van werk en studie vlotter te realiseren. Combinatie van dag- en avondonderwijs wordt mogelijk en bepaalde opleidingsonderdelen kan je via zelfstudie afwerken. Wie door een weinig geschikte vooropleiding een slechte start maakte, krijgt in een flexibel onderwijssysteem meer kansen. Aan de Universiteit Antwerpen zal nog meer worden geïnvesteerd in het optimaliseren van de overgang tussen secundair en universitair onderwijs, vooral voor deze studenten die niet over de kennis en vaardigheden beschikken die ze nodig hebben bij hun studie. Door middel van een flexibele en laagdrempelige dienstverlening zorgen de medewerkers van de sociale diensten ervoor dat studenten met beperkte financiële middelen maximaal ondersteund worden. studeren op maat

14 Studieprogramma s 14 studeren op maat

15 Studieprogramma s Studieprogramma s Bacheloropleidingen 16 Schakelprogramma s 17 Masteropleidingen 18 Master na Masteropleidingen 22 Open Universiteit 24 Linguapolis 25 studeren op maat

16 bacheloropleidingen BACHELOROPLEIDING DAG- AVOND- Geïndividualiseerd traject Modeltraject (MT) ONDERWIJS ONDERWIJS (GT) INFO Bachelor BACHELOR VOLTIJDS DEELTIJDS Vrijstellingen Algemeen en GT Telefoon of website biochemie en biotechnolgie x sp X x + 32 (0) Bio-ingenieurswetenschappen x sp x x + 32 (0) /32 13 Biologie x sp x x + 32 (0) /32 13 Biomedische wetenschappen x sp x x + 32 (0) Chemie x sp x x + 32 (0) /32 13 Communicatiewetenschappen x sp X x diergeneeskunde x sp x x + 32 (0) Farmaceutische wetenschappen x sp x x + 32 (0) Fysica x sp x x + 32 (0) /32 13 Geneeskunde x sp x x + 32 (0) Geschiedenis x sp X x + 32 (0) Handelsingenieur x sp X x + 32 (0) /02/03 Handelsingenieur in de beleidsinformatica x sp X x + 32 (0) /02/03 Informatica x sp x x + 32 (0) /32 13 politieke wetenschappen x sp X x Rechten x x 180 sp X x + 32 (0) Sociaal-economische wetenschappen x sp X x + 32 (0) /02/03 Sociologie x sp X x Taal- en letterkunde x sp X x + 32 (0) TEW-BEDRIJFSKUNDE x sp X x + 32 (0) /02/03 TEW-economisch beleid x sp X x + 32 (0) /02/03 Wijsbegeerte x x 180 sp X x + 32 (0) Wiskunde x sp x x + 32 (0) / studeren op maat

17 Schakelprogramma s SCHAKELPROGRAMMA DAG- AVOND- Geïndividualiseerd traject Modeltraject (MT) ONDERWIJS ONDERWIJS (GT) INFO Schakel Vrijstellingen Algemeen en GT website Communicatiewetenschappen x - x x Cultuurmanagement x - x x Filmstudies en visuele cultuur x - x x Meertalige professionele x - x x communicatie Milieuwetenschap x - x x Opleidings- en onderwijswetenschappen x X X X organisatiebeleid x - x x politieke communicatie x - x x Rechten x x x x SOCIAAL WERK x - x X Sociologie x - x x vergelijkende en europese politiek x - x x Verpleeg- en vroedkunde X X X X studeren op maat

18 masteropleidingen masteropleiding AFSTUDEERRICHTING SP TAAL DAG AVOND Modeltraject (MT) Geïndividualiseerd traject (GT) INFO Applied Economics: Business Administration Applied economics: Economic policy biochemie en biotechnologie Biologie Biomedische wetenschappen chemie Communicatiewetenschappen 18 studeren op maat VT DT Schakel VrijstELLINGEN Algemeen WEBSITE Strategy and Organisation marketing Finance 60 E X - X X - X Accounting masterbusinessadministration European and international Management Economic policy 60 E X - X - - X research methodology mastereconomicpolicy Moleculaire en cellulaire genbiotechnologie 120 N X - X X - X cel en systeembiologie ecologie en mileu 120 N X - X X - X evolutie en gedragsbiologie klinisch wetenschappelijk onderzoek Milieu- en gezondheidswetenschappen moleculaire en cellulaire biomedische wetenschappen 120 N x - X X - X Molecular Imaging Neurosciences tropische biomedische wetenschappen Analyse en Karakterisering Nieuwe materialen 120 N X - X X - X Structuur, Reactiviteit en Modelling strategische communicatie 60 N X - X X X X mediacultuur cultuurmanagement 60 N X - X X X X ecological Marine Management 120 E X - X X - X

19 masteropleidingen (vervolg) masteropleiding AFSTUDEERRICHTING SP TAAL DAG AVOND Modeltraject (MT) Geïndividualiseerd traject (GT) INFO VT DT Schakel Vrijstellingen Algemeen WEBSITE Farmaceutische zorg 120 N X - X X - X filmstudies en visuele cultuur 60 N X - X X X X fysica 120 N X - X X - X geneeskunde 240 N X - X X - X start geneesmiddelenontwikkeling apotheker biofarmaceutische 120 N X - X X - X wetenschappen geschiedenis 60 N X - X X - X Computationele informatica informatica Computernetwerken en gedistribueerde systemen 120 N X - X X - X Databases Software engineering literatuur van de moderniteit 60 N X - X X - X meertalige professionele 60 N X - X X X X communicatie milieuwetenschap 60 N X - X X - X molecular biology 120 E X - X X - X opleidings- en onderwijswetenschappen 60 N - X X X X X organisatiebeleid 60 N X - X X X X politieke communicatie 60 N X - X X - X rechten 120 N X X X X X X SOCIAAL-ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 60 N X - X X - X SOCIAAL WERK 60 N X - X X X X SOCIOLOGIE 60 N X - X X X X studeren op maat

20 masteropleidingen (vervolg) 20 studeren op maat masteropleiding AFSTUDEERRICHTING SP TAAL DAG AVOND Modeltraject (MT) DUITS Geïndividualiseerd traject (GT) INFO VT DT Schakel Vrijstellingen Algemeen WEBSITE ENGELS FRANS TAAL- EN LETTERKUNDE 60 N X - X X - X ITALIAANS NEDERLANDS SPAANS TAALKUNDE 60 N X - X X - X ACCOUNTANCY & REVISORAAT BELEIDSINFORMATICA FINANCIERING INTERNATIONAAL MANAGEMENT & DIPLOMATIE TEW: BEDRIJFSKUNDE MARKETING 60 N X - X X - X ONDERZOEKSMETHODOLOGIE PRODUCTIEMANAGEMENT STRATEGIE & ORGANISATIE TRANSPORTECONOMIE & LOGISTIEK 60 N/E X - X X - X ACCOUNTANCY & REVISORAAT BELEIDSINFORMATICA economisch beleid FINANCIERING INTERNATIONAAL MANAGEMENT & DIPLOMATIE TEW: Handelsingenieur MARKETING 120 N X - X X - X ONDERZOEKSMETHODOLOGIE PRODUCTIEMANAGEMENT STRATEGIE & ORGANISATIE TECHNOLOGIEMANAGEMENT TRANSPORTECONOMIE & LOGISTIEK TEW: economisch beleid/ Research methodology economic Policy Economic Policy

studeren op maat >> flexibel studeren >> werken en studeren

studeren op maat >> flexibel studeren >> werken en studeren 2009 studeren op maat >> flexibel studeren >> werken en studeren colofon 2 redactie Departement Sociale, Culturele en Studentgerichte diensten (Dienst voor Studieadvies en Studentenbegeleiding, Socio-culturele

Nadere informatie

Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)?

Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)? Leerkrediet Informatie Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)? Diplomacontract: je volgt een opleiding met de bedoeling een diploma te behalen voor de volledige opleiding Creditcontract: je volgt

Nadere informatie

Kan de minister voor de studierichting Bachelor in de Verpleegkunde volgende vragen beantwoorden.

Kan de minister voor de studierichting Bachelor in de Verpleegkunde volgende vragen beantwoorden. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 168 van GRIET COPPÉ datum: 23 december 2014 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Bachelor in de Verpleegkunde - In- en

Nadere informatie

Een bachelor- of masterdiploma behalen

Een bachelor- of masterdiploma behalen Werken en studeren Ben je al aan het werk maar wil je een nieuwe uitdaging aangaan en professioneel een andere weg inslaan? Heb je vroeger niet de kans gekregen of genomen om verder te studeren maar wil

Nadere informatie

Stap. Studieadviespunt Gent. Handleiding bij de PowerPoint-presentatie Flexibilisering 2008-2009

Stap. Studieadviespunt Gent. Handleiding bij de PowerPoint-presentatie Flexibilisering 2008-2009 de Stap Studieadviespunt Gent Klein Raamhof 8, 9000 Gent Tel. 09 233 75 15 - Fax 09 224 15 65 mail: info@destapgent.be website: www.destapgent.be Handleiding bij de PowerPoint-presentatie Flexibilisering

Nadere informatie

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat TOELATINGSVOORWAARDEN... 1 INSCHRIJVING... 2 STUDIETRAJECT... 2 STAGE... 4 WERKEN EN STUDEREN... 4 CURSUSMATERIAAL... 5 LESSENROOSTER... 5 EXAMENS...

Nadere informatie

Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen

Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen Hoger Beroepsonderwijs Hoger Beroepsonderwijs (HBO5): Na secundair onderwijs of via toelatingsexamen 3 jaar overdag of s avonds les volgen Les volgen in een

Nadere informatie

Leerkrediet 2011 2012

Leerkrediet 2011 2012 2011 WAT IS HET LEERKREDIET? Het leerkrediet trad in werking in 2008-2009. Dit betekent dat elke student bij zijn eerste inschrijving een rugzak met 140 meekrijgt. De student gebruikt bij zijn inschrijving

Nadere informatie

26 maart 2015. 1. Algemene regels

26 maart 2015. 1. Algemene regels Je inschrijving wijzigen of stoppen met studeren tijdens het academiejaar en de gevolgen hiervan voor de kinderbijslag en de studietoelagen van de Vlaamse overheid 26 maart 2015 1. Algemene regels Wanneer

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het hoger onderwijs

Ontwikkelingen in het hoger onderwijs Ontwikkelingen in het hoger onderwijs Liesbeth Hens Departement Onderwijs en Vorming Hoger Onderwijsbeleid liesbeth.hens@ond.vlaanderen.be SLO bachelor na bachelor master na master Professionele bachelor

Nadere informatie

Overzicht. Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen

Overzicht. Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen Start to study Overzicht Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen Hoe maak je een goede studiekeuze? Studiekeuze Neem je tijd! begin

Nadere informatie

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat Toelatingsvoorwaarden... 1 Inschrijving... 2 Studietraject... 3 Stage... 4 Werken en studeren... 5 Cursusmateriaal... 5 Lessenrooster... 6 Examens...

Nadere informatie

A r t e v e l d e h o g e s c h o o l? verder studeren. werken. wegwijzer. K a t h o l i e k H o g e r O n d e r w i j s G e n t 2 0 0 8

A r t e v e l d e h o g e s c h o o l? verder studeren. werken. wegwijzer. K a t h o l i e k H o g e r O n d e r w i j s G e n t 2 0 0 8 A r t e v e l d e h o g e s c h o o l? verder studeren werken wegwijzer K a t h o l i e k H o g e r O n d e r w i j s G e n t 2 0 0 8 Beste student Nog even en je sleept de welverdiende beloning voor een

Nadere informatie

Je reisgids. De nieuwe onderwijs- en examenregeling 2005-2006

Je reisgids. De nieuwe onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Je reisgids De nieuwe onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Met alles wat je moet weten over: je inschrijving en het studiegeld de samenstelling van je studieprogramma examens en beraadslaging begeleiding

Nadere informatie

Hoger onderwijs in Vlaanderen. Informatiebrochure 2012

Hoger onderwijs in Vlaanderen. Informatiebrochure 2012 Hoger onderwijs in Vlaanderen Informatiebrochure 2012 Inhoud Inleiding...2 Soorten instellingen...3 Soorten opleidingen...3 Nieuw vanaf 2013-2014: integratie academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten...5

Nadere informatie

Leraar lager onderwijs in afstandsonderwijs (HAO) Infosessie 24/01/17. Infosessie Hoger Afstandsonderwijs

Leraar lager onderwijs in afstandsonderwijs (HAO) Infosessie 24/01/17. Infosessie Hoger Afstandsonderwijs Leraar lager onderwijs in afstandsonderwijs (HAO) Infosessie 24/01/17 Doelgroep HAO Vanaf 21 jaar of minimum 3 jaar na S.O. Diploma S.O. (ASO, TSO, KSO of BSO mét 7 e jaar) Geen diploma en minimum 21?

Nadere informatie

Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst

Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst HOGER INSTITUUT VOOR WIJSBEGEERTE Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst Combineer filosofie met een andere opleiding (rechten, sociologie, psychologie, geschiedenis ) Beste (toekomstige)

Nadere informatie

Studeren aan de KU Leuven : vrijheid en flexibiliteit of bewaking en strenge regels? Bart Dejonghe dienst Studieadvies

Studeren aan de KU Leuven : vrijheid en flexibiliteit of bewaking en strenge regels? Bart Dejonghe dienst Studieadvies Studeren aan de KU Leuven : vrijheid en flexibiliteit of bewaking en strenge regels? Bart Dejonghe dienst Studieadvies Inhoud - Flexibilisering van het hoger onderwijs - Leerkrediet (Vlaamse overheid)

Nadere informatie

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK)

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) GEZ Gezondheidszorg Departement Gezondheidszorg Campus Oude Luikerbaan 79 3500 Hasselt Verantwoordelijke EVK Ann Bancken (ann.bancken@khlim.be) Academiejaar

Nadere informatie

Werken en studeren aan de Vrije Universiteit Brussel. WERKEN & STUDEREN Studiebegeleidingscentrum - SBC

Werken en studeren aan de Vrije Universiteit Brussel. WERKEN & STUDEREN Studiebegeleidingscentrum - SBC Werken en studeren aan de Vrije Universiteit Brussel Overzicht Studiebegeleidingscentrum BaMa woordenboek Studeren aan de VUB Je eigen traject Eerste Hulp Bij Studeren - EHBS Praktische info Studiebegeleidingscentrum

Nadere informatie

Leraar lager onderwijs in afstandsonderwijs (HAO) Infosessie 02/09/17. Infosessie Hoger Afstandsonderwijs

Leraar lager onderwijs in afstandsonderwijs (HAO) Infosessie 02/09/17. Infosessie Hoger Afstandsonderwijs Leraar lager onderwijs in afstandsonderwijs (HAO) Infosessie 02/09/17 Doelgroep HAO Vanaf 21 jaar of minimum 3 jaar na S.O. Diploma S.O. (ASO, TSO, KSO of BSO mét 7 e jaar) -> Geen diploma en minimum 21?

Nadere informatie

Contracttypes. Infofiche 1. WAT VOORAF GING

Contracttypes. Infofiche 1. WAT VOORAF GING Infofiche Contracttypes Als student kan je je onder verschillende soorten contracten inschrijven aan een instelling naargelang wat je wil bereiken (diploma-, credit- en examencontracten). 1. WAT VOORAF

Nadere informatie

communicatiemanagement

communicatiemanagement BACHELOR communicatiemanagement afstandsonderwijs Werken en tegelijk een diploma Communicatiemanagement behalen? Het kan! 2 Je expertise in de communicatiebranche verder uitbouwen? Je carrière over een

Nadere informatie

Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster

Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster voor studenten van campus Brussel en campus Parnas Academiejaar 2014-2015 1. Waar vind ik de inhoud van mijn vakken? Kies in de programmagids

Nadere informatie

Studeren aan het Studiecentrum Open Universiteit Gent Directie onderwijsaangelegenheden Afdeling onderwijskwaliteitszorg

Studeren aan het Studiecentrum Open Universiteit Gent Directie onderwijsaangelegenheden Afdeling onderwijskwaliteitszorg Studeren aan het Studiecentrum Open Universiteit Gent Directie onderwijsaangelegenheden Afdeling onderwijskwaliteitszorg Studiegids 2015 INHOUDSTABEL 1. VOORWOORD... 3 2. OPEN UNIVERSITEIT... 4 2.1 Kernpunten...

Nadere informatie

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB. PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB. PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs Academiejaar 2012 2013 1. PROCEDURE 1.1 Aanvragen van je vrijstellingen

Nadere informatie

Schakelprogramma s UHasselt

Schakelprogramma s UHasselt 2017-2018 Schakelprogramma s UHasselt Beste PXL-student, Je hebt nu een professioneel bachelordiploma op zak. Al gedacht aan het behalen van een academische master? Dat kan! Via een schakelprogramma kan

Nadere informatie

Werken en studeren Toegepaste Informatica

Werken en studeren Toegepaste Informatica Werken en studeren Toegepaste Informatica 2014 departement Design & Technologie Je hebt een deeltijdse of voltijdse job, maar je wil je graag bij- of omscholen tot informaticus? De Erasmushogeschool Brussel

Nadere informatie

BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015

BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015 BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015 INHOUD 04 Doel van de opleiding 05 Banaba Intensieve zorgen en spoedgevallenzorg 06 Situering van de opleiding 08 Curricula 09 Individueel traject

Nadere informatie

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Studeren kost geld: cursussen, een kot, inschrijvingsgeld,. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het voor jou toch de moeite om een aanvraag in te dienen.

Nadere informatie

SCHAKELPROGRAMMA S UHASSELT

SCHAKELPROGRAMMA S UHASSELT SCHAKELPROGRAMMA S UHASSELT Heb je een professioneel bachelordiploma op zak en wil je een academische master behalen? Dat kan! Via een schakelprogramma kun je doorstromen naar een bepaalde master. Het

Nadere informatie

bachelor in de verpleegkunde

bachelor in de verpleegkunde Academiejaar 2014/2015 Werk en behaal je diploma via een brugprogramma bachelor in de verpleegkunde Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Werk en behaal je diploma via een brugprogramma Omdat jij je wilt

Nadere informatie

Specifieke leraren - opleiding economie

Specifieke leraren - opleiding economie COMBINEER MET BACHELOR / MASTER Specifieke leraren - opleiding economie Leuven Brussel Antwerpen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit

Nadere informatie

EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA

EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN, De Vrije Universiteit Brussel met zetel te 1050 Brussel, Pleinlaan 2, die rechtspersoonlijkheid geniet bij wet van 28 mei 1970

Nadere informatie

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout Kan je in Turnhout de opleiding vroedkunde in deeltijds gaan studeren? Ja, dit kan. Er wordt dan een individueel programma op maat gemaakt. Hebben jullie

Nadere informatie

De invoering geschiedt volgens een gefaseerde opbouw (jaar na jaar), waarbij de oude opleidingen parallel met de nieuwe worden afgebouwd.

De invoering geschiedt volgens een gefaseerde opbouw (jaar na jaar), waarbij de oude opleidingen parallel met de nieuwe worden afgebouwd. Aanbevelingen aangaande de overgangen voor het academiejaar 2006-2007 bij de invoering van de BaMastructuur vanaf het academiejaar 2004-2005 voor studenten uit bestaande opleidingen Vanaf het academiejaar

Nadere informatie

De brugopleiding beoogt om verpleegkundigen die al in het bezit zijn van een diploma Gebrevetteerde

De brugopleiding beoogt om verpleegkundigen die al in het bezit zijn van een diploma Gebrevetteerde DE HOGESCHOOL MET HET NETWERK 2013 2014 brugopleiding Professionele bachelor Verpleegkunde PXL - Healthcare vlot serieus 2 De brugopleiding beoogt om verpleegkundigen die al in het bezit zijn van een diploma

Nadere informatie

Reglement EVC-EVK Associatie K.U.Leuven

Reglement EVC-EVK Associatie K.U.Leuven vzw Associatie K.U.Leuven Schapenstraat 34, B-3000 Leuven Reglement EVC-EVK Associatie K.U.Leuven Goedgekeurd op de Raad van bestuur van 16.06.2006 met ingang van het academiejaar 2006-2007 1. Definities

Nadere informatie

STUDIEGELDEN 2014-2015. Algemeen. EER STUDENTEN (of gelijkgesteld) niet-beurs. Bachelor 61,90 9,30 61,90 5,80 61,90 0,70 1.

STUDIEGELDEN 2014-2015. Algemeen. EER STUDENTEN (of gelijkgesteld) niet-beurs. Bachelor 61,90 9,30 61,90 5,80 61,90 0,70 1. Algemeen EER STUDENTEN (of gelijkgesteld) NIET-EER STUDENTEN Opleidingsniveau niet-beurs bijna-beurs beurs niet-bursalen bursalen vast variabel vast variabel vast variabel vast variabel vast variabel Bachelor

Nadere informatie

Studeren op maat. Flexibel studeren Werken en studeren

Studeren op maat. Flexibel studeren Werken en studeren Studeren op maat Flexibel studeren Werken en studeren 2011 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Communicatie Dienst voor Studieadvies en Studentenbegeleiding Socio-culturele Dienst Departement

Nadere informatie

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE ACADEMISCH PROGRAMMA POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE INHOUD POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT MODULE FISCALE RECHTSVAKKEN Pagina 2 tot 7 POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT SUMMERSCHOOL

Nadere informatie

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Toelatingsvoorwaarden tot de masters ACADEMIEJAAR

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Toelatingsvoorwaarden tot de masters ACADEMIEJAAR VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Toelatingsvoorwaarden tot de masters ACADEMIEJAAR 2011-2012 Studiegebied Wetenschappen Master in de Wiskunde (120 SP) Bachelor in de Wiskunde Master in de Fysica en de Sterrenkunde

Nadere informatie

INNOVEREND ONDERNEMEN

INNOVEREND ONDERNEMEN ACADEMISCH PROGRAMMA INTERUNIVERSITAIR POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN VOOR INGENIEURS Innovate Create Design Geef de wereld van morgen mee vorm Het Postgraduaat Innoverend Ondernemen voor ingenieurs

Nadere informatie

STUDIEGELDEN academiejaar 2013-2014

STUDIEGELDEN academiejaar 2013-2014 STUDIEGELDEN academiejaar 2013-2014 EER STUDENTEN (of gelijkgesteld) NIET-EER STUDENTEN OPLEIDINGSNIVEAU NIET-BEURS BIJNA-BEURS BEURS bursalen niet-bursalen < 54 SP 54-66 SP > 66 SP < 54 SP 54-66 SP >

Nadere informatie

Het hoger onderwijs verandert

Het hoger onderwijs verandert achelor & master Sinds september 2004 is de hele structuur van het hoger onderwijs veranderd. Die nieuwe structuur werd tegelijkertijd ingevoerd in andere Europese landen. Zo sluiten opleidingen in Vlaanderen

Nadere informatie

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING STUDIEGIDS (v. 3.0) DEZE STUDIEGIDS GEEFT EEN OVERZICHT VAN DE OPLEIDINGEN EN DE VOORWAARDEN. VANAF 2014 KUNNEN SOMMIGE COLLEGES VIA INTERNET GEVOLGD WORDEN. ANDERE COLLEGES VEREISEN DAT DE STUDENT DE

Nadere informatie

Voorwaarden voor het secundair onderwijs

Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Koken kost geld. En studeren ook. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het toch de moeite om een aanvraag in te dienen. De reglementering voor het hoger onderwijs

Nadere informatie

Sneller wijs Verkorte programma s in de wijsbegeerte

Sneller wijs Verkorte programma s in de wijsbegeerte HOGER INSTITUUT VOOR WIJSBEGEERTE Sneller wijs Verkorte programma s in de wijsbegeerte Filosofie als tweede studie Je hebt al een universitair diploma of een hogeschooldiploma behaald en je wil dieper

Nadere informatie

LEERKREDIET. Wat? - een systeem om de studievoortgang te bewaken - elke student krijgt een "rugzakje" met 140 studiepunten

LEERKREDIET. Wat? - een systeem om de studievoortgang te bewaken - elke student krijgt een rugzakje met 140 studiepunten Wat? - een systeem om de studievoortgang te bewaken - elke student krijgt een "rugzakje" met 140 studiepunten Waarom? studenten aanzetten tot een bewuste studiekeuze Resultaat? aanmoediging en beloning

Nadere informatie

Schakelprogramma s UHasselt

Schakelprogramma s UHasselt 2017-2018 Schakelprogramma s UHasselt Heb je een professioneel bachelordiploma op zak en wil je een academische master behalen? Dat kan! Via een schakelprogramma kun je doorstromen naar een bepaalde master.

Nadere informatie

OVERZICHT. Inleiding... 4 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 5 Tabel 1: Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs...

OVERZICHT. Inleiding... 4 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 5 Tabel 1: Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs... HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS - BEKNOPT /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ACADEMIEJAAR 2016-2017 OVERZICHT Inleiding...

Nadere informatie

Handleiding voor het samenstellen van een Individueel collegerooster

Handleiding voor het samenstellen van een Individueel collegerooster S.ORG.4.3/2007-08-20 uropese Hogeschool Brussel Campus conomische Hogeschool Dienst Studentenadministratie Stormstraat 2 1000 Brussel (02)210 13 02 Handleiding voor het samenstellen van een Individueel

Nadere informatie

GIT-infobundel. Academiejaar ALGEMENE INFORMATIE FACULTEIT LETTEREN EN WIJSBEGEERTE

GIT-infobundel. Academiejaar ALGEMENE INFORMATIE FACULTEIT LETTEREN EN WIJSBEGEERTE FACULTEIT LETTEREN EN WIJSBEGEERTE GIT-infobundel Academiejaar 2016-2017 ALGEMENE INFORMATIE Ik ben niet geslaagd voor een aantal opleidingsonderdelen, wat moet ik nu doen? Hoe moet ik mijn curriculum

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding economie

Specifieke lerarenopleiding economie Specifieke lerarenopleiding economie Leuven Brussel Antwerpen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject

Nadere informatie

IT-management. Postgraduaat

IT-management. Postgraduaat IT- Postgraduaat 2017 2018 Geef je IT - carrière een boost! Het unieke postgraduaat IT- bezorgt je de noodzakelijke competenties en vaardigheden om informatica projecten te begeleiden en IT functies op

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding economie

Specifieke lerarenopleiding economie DRIE LOCATIES: ANTWERPEN BRUSSEL, LEUVEN Specifieke lerarenopleiding economie Academiejaar 2014-2015 Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Aan de slag als leerkracht De specifieke lerarenopleiding

Nadere informatie

Uitsluiting creditcontract

Uitsluiting creditcontract FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN STUDENTENADMINISTRATIE PARKSTRAAT 45 BUS 3600 3000 LEUVEN, BELGIË Uitsluiting creditcontract 1. Toepasselijke bepaling van het onderwijs en examenreglement

Nadere informatie

Bouwkundig Tekenaar. HBO5 beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs associate degree HBO HOWEST-IVO / brugge

Bouwkundig Tekenaar. HBO5 beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs associate degree HBO HOWEST-IVO / brugge Bouwkundig Tekenaar HBO5 beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs associate degree 2015 HBO HOWEST-IVO / brugge 2 HBO5? Dan kies je voor CVO IVO & Howest! 3 Dankzij een HBO5-opleiding kun

Nadere informatie

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS)

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) Voor wie? Je bent al leraar, maar je wil je onderwijsbevoegdheid uitbreiden? Dan ben je bij AP aan het juiste adres! De verkorte trajecten voor

Nadere informatie

Indeling hoger onderwijs

Indeling hoger onderwijs achelor & master Sinds enkele jaren is de structuur van het hoger onderwijs in België afgestemd op die van andere Europese landen. Hierdoor kan je makkelijker switchen tussen hogescholen en universiteiten

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2012-2013 Inhoud Doel van de opleiding Situering van de opleiding Onderwijsvormen Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

Studeren op maat. Flexibel studeren. Voor zij-instromers en werkstudenten

Studeren op maat. Flexibel studeren. Voor zij-instromers en werkstudenten Studeren op maat Flexibel studeren Voor zij-instromers en werkstudenten 2017-2018 Studeren op maat Sociale en financiële voorzieningen Voor zij-instromers en werkstudenten 2017-2018 WEG WIJZER VOOR TOEKOMSTIGE

Nadere informatie

Bijzondere examenreglementen

Bijzondere examenreglementen Bijzondere examenreglementen Versie goedgekeurd door de Academische raad d.d. 14.05.2007 Examenreglement van de K.U.Leuven 2007-2008 Onderafdeling 1 - Bijzondere bepalingen in verband met de verhandeling

Nadere informatie

Master in het vertalen

Master in het vertalen BRUSSEL t Master in het vertalen Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN - S E P T E M B E R 2 0 1 6 -

NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN - S E P T E M B E R 2 0 1 6 - www.linguapolis.be nederlands@linguapolis.be tel.: +32 3 265 48 03 NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN - S E P T E M B E R 2 0 1 6 - TAALBAD 90 uur 1 maand voltijds Stadscampus ma, di, wo, do en vr: 9-12.30

Nadere informatie

HBO5 OFFICE MANAGEMENT. Crescendo CVO Leopoldstraat Mechelen T

HBO5 OFFICE MANAGEMENT. Crescendo CVO Leopoldstraat Mechelen T Crescendo CVO Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be HBO5 OFFICE MANAGEMENT Infobrochure 2017-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. WAAROM STUDEREN

Nadere informatie

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Oordeel bij de aanvraag tot inrichting van een anderstalige equivalente initiële bachelor- of masteropleiding (Codex Hoger Onderwijs dd. 20 december 2013, deel 2. Structuur

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Rijselstraat 5 8200 Brugge T 050 38 12 77 F 050 38 11 71 www.howest.be Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2013-2014 Inhoud Doel

Nadere informatie

Bijlage II: uitvoeringsmodaliteiten

Bijlage II: uitvoeringsmodaliteiten Bijlage II: uitvoeringsmodaliteiten Artikel 3.3, lid 1 Algemene toelatingsvoorwaarden voor een bacheloropleiding Voor de inschrijving voor een bacheloropleiding geldt als algemene toelatingsvoorwaarde

Nadere informatie

Campus Dansaert Campus Jette 2011

Campus Dansaert Campus Jette 2011 Campus Dansaert Campus Jette 2011 Talenttraining www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Talenttraining? Ben ik goed voorbereid op het hoger onderwijs? Wat boeit me? Waarin

Nadere informatie

Universiteitsbreed OO Coaching en Diversiteit is probleemloos op te nemen met een diplomacontract (= binnen het curriculum) in volgende opleidingen:

Universiteitsbreed OO Coaching en Diversiteit is probleemloos op te nemen met een diplomacontract (= binnen het curriculum) in volgende opleidingen: Universiteitsbreed OO Coaching en Diversiteit is probleemloos op te nemen met een diplomacontract (= binnen het curriculum) in volgende opleidingen: OPGELET: Vind je jouw opleiding niet terug in onderstaande

Nadere informatie

23/02/2015 Filip Vervenne

23/02/2015 Filip Vervenne 23/02/2015 Filip Vervenne 1.Een kijk op het hoger onderwijs 2.Studeren in het hoger onderwijs 1. Een kijkop het hoger onderwijs Berekening van het studiegeld http://www.kuleuven.be/studentenadministratie/inschrijvingen/studiegelden/

Nadere informatie

Master in de educatieve studies

Master in de educatieve studies LEUVEN t Master in de educatieve studies Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten

Nadere informatie

Beste student. Karel de Grote-Hogeschool wil jouw inzet bij het volgen van een opleiding extra ondersteunen.

Beste student. Karel de Grote-Hogeschool wil jouw inzet bij het volgen van een opleiding extra ondersteunen. Beste student Karel de Grote-Hogeschool wil jouw inzet bij het volgen van een opleiding extra ondersteunen. Wees je bewust van de omstandigheden waarin jij aan je hogeschoolcarrière begint. De combinatie

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE VOOR KANDIDAAT STUDENTEN MASTER OF SCIENCE IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE

INFORMATIEBROCHURE VOOR KANDIDAAT STUDENTEN MASTER OF SCIENCE IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE INFORMATIEBROCHURE VOOR KANDIDAAT STUDENTEN MASTER OF SCIENCE IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE voor afgestudeerden van de masteropleiding lymfedrainage en oncologische fysiotherapie aan

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules. Algemene informatie De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting.

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

Studeren op maat. Flexibel studeren Voor zij-instromers en werkstudenten

Studeren op maat. Flexibel studeren Voor zij-instromers en werkstudenten Studeren op maat Flexibel studeren Voor zij-instromers en werkstudenten Misschien ben je ook geïnteresseerd in onze brochures Studeren op maat: sociale en financiële voorzieningen en Wegwijzer voor de

Nadere informatie

Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL?

Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL? Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL? n Bachelor in de agro- en biotechnologie 2 Beste PXL-student, Als (bijna) kersverse professionele bachelor zoek je misschien een geschikte overgang naar

Nadere informatie

Bewijs je bekwaamheid. Studievoortgang op grond van eerder verworven kwalificaties (EVK) en competenties (EVC)

Bewijs je bekwaamheid. Studievoortgang op grond van eerder verworven kwalificaties (EVK) en competenties (EVC) Bewijs je bekwaamheid Studievoortgang op grond van eerder verworven kwalificaties (EVK) en competenties (EVC) Bewijs je bekwaamheid Inhoud Inleiding 2 1 Flexibele studievoortgang op basis van EVK en EVC

Nadere informatie

VAKGROEP <... > ONDERZOEKSGROEP <... > NIET GESLAAGD VOOR TOELATINGSEXAMEN: WAT NU?

VAKGROEP <... > ONDERZOEKSGROEP <... > NIET GESLAAGD VOOR TOELATINGSEXAMEN: WAT NU? VAKGROEP ONDERZOEKSGROEP NIET GESLAAGD VOOR TOELATINGSEXAMEN: WAT NU? 1 DOELSTELLING Informeren over de verschillende opties in een duidelijke context, met oog voor alle voor- en nadelen

Nadere informatie

Faculteit Letteren. Infodag: woensdag 6 september 2017 CAMPUS SINT-ANDRIES ANTWERPEN. Programma infodag. Bereikbaarheid

Faculteit Letteren. Infodag: woensdag 6 september 2017 CAMPUS SINT-ANDRIES ANTWERPEN. Programma infodag. Bereikbaarheid Faculteit Letteren Infodag: woensdag 6 september 2017 CAMPUS SINT-ANDRIES ANTWERPEN Programma infodag Bereikbaarheid 1 Programma infodag 6 september 2017 INFOMARKT 14-17 u. doorlopend Bachelor in de toegepaste

Nadere informatie

Info en werkwijze - Campus Brussel-T Serclaes 2013-2014

Info en werkwijze - Campus Brussel-T Serclaes 2013-2014 Info en werkwijze - Campus Brussel-T Serclaes 2013-2014 In de cursusdienst worden alleen nieuwe syllabi en handboeken verkocht. Tweedehandsexemplaren zijn er niet te verkrijgen. De betaling van de handboeken

Nadere informatie

Aanvraagformulier toelatingsprocedure Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

Aanvraagformulier toelatingsprocedure Faculteit Theologie en Religiewetenschappen AANVRAAGFORMULIER TOELATINGSPROCEDURE FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN NEDERLANDSTALIG PROGRAMMA 2014-2015 Bachelor met verminderde studieomvang Certificaat voor het godsdienstonderwijs Rechtstreekse

Nadere informatie

GRADUATEN 2008-2009. 4 graduaten in technologie: Bedrijfsautomatisatie Biotechnologie Elektronica optie Multimedia Telecommunicatietechnieken

GRADUATEN 2008-2009. 4 graduaten in technologie: Bedrijfsautomatisatie Biotechnologie Elektronica optie Multimedia Telecommunicatietechnieken GRADUATEN 2008-2009 4 graduaten in technologie: Bedrijfsautomatisatie Biotechnologie Elektronica optie Multimedia Telecommunicatietechnieken 6 graduaten in management: Boekhouden Fiscale Wetenschappen

Nadere informatie

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 3 de graad ASO

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 3 de graad ASO Economie-Moderne Talen Economie Moderne Talen natuurwetenschappen 2 2 Duits 3 3 Engels 3 3 Frans 4 4 economie 5 5 wiskunde 3 3 In deze studierichting wordt inzicht in het economisch gebeuren gecombineerd

Nadere informatie

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS Het hoger onderwijs in Vlaanderen kent twee soorten onderwijs: het hoger professioneel onderwijs en het academisch onderwijs. Je kan een opleiding volgen aan een hogeschool of aan een universiteit. Bron:

Nadere informatie

Omvorming naar de masteropleidingen

Omvorming naar de masteropleidingen Omvorming naar de masteropleidingen Data van indiening van de ingevulde formulieren: Dit beperkt formulier op 4 oktober 2002 Uitgebreider formulier (met o.m. de doelstellingen en eindtermen) uiterlijk

Nadere informatie

Omvorming naar de masteropleidingen

Omvorming naar de masteropleidingen Omvorming naar de masteropleidingen Data van indiening van de ingevulde formulieren: Dit beperkt formulier op 4 oktober 2002 Uitgebreider formulier (met o.m. de doelstellingen en eindtermen) uiterlijk

Nadere informatie

Hoe word je leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, informatica of wiskunde?

Hoe word je leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, informatica of wiskunde? Hoe word je leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, informatica of wiskunde? FACULTEIT WETENSCHAPPEN SLO natuurwetenschappen, SLO wiskunde wet.kuleuven.be/studenten/slo Kies ik voor aardrijkskunde,

Nadere informatie

Bachelor in de rechten & schakelprogramma werkstudenten

Bachelor in de rechten & schakelprogramma werkstudenten Bachelor in de rechten & schakelprogramma werkstudenten Combineer werk, gezin en studie en behaal een volwaardig diploma Faculteit Rechtsgeleerdheid KU Leuven Kulak Als werkstudent een bachelor diploma

Nadere informatie

Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen?...4. TEW: Economisch Beleid binnen de Universiteit Antwerpen...6

Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen?...4. TEW: Economisch Beleid binnen de Universiteit Antwerpen...6 Inhoud Voorwoord...3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen?...4 TEW: Economisch Beleid binnen de Universiteit Antwerpen...6 Over Toegepaste Economische Wetenschappen: Economisch Beleid...6 Doelgroep

Nadere informatie

Accreditatiestatus Academische opleidingen van de Vrije Universiteit Brussel aanbod 2013/14

Accreditatiestatus Academische opleidingen van de Vrije Universiteit Brussel aanbod 2013/14 Accreditatie Academische opleidingen van de Vrije Universiteit Brussel aanbod 2013/14 Alle opleidingen die in de hierna lijsten voorkomen worden aangeboden conform de desbetreffende bepalingen van de Codex

Nadere informatie

Reglement EVC-EVK Associatie K.U.Leuven en reglement algemene voorschriften inzake vrijstellingen

Reglement EVC-EVK Associatie K.U.Leuven en reglement algemene voorschriften inzake vrijstellingen vzw Associatie K.U.Leuven Schapenstraat 34, B-3000 Leuven Reglement EVC-EVK Associatie K.U.Leuven en reglement algemene voorschriften inzake vrijstellingen Goedgekeurd op de Raad van bestuur van 15.02.2008

Nadere informatie

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE ACADEMISCH PROGRAMMA POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT MODULE ALGEMENE RECHTSVAKKEN De module Algemene Rechtsvakken van het Postgraduaat Fiscaal

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Schakelprogramma voor de Master Taal- en Letterkunde: één taal. Duits, Engels, Frans of Nederlands).

Schakelprogramma voor de Master Taal- en Letterkunde: één taal. Duits, Engels, Frans of Nederlands). Schakelprogramma voor de Master Taal- en Letterkunde: één taal (Duits, Engels, Frans, Latijn of Nederlands) 1. Instroom 1. Studenten met een diploma Bachelor in het Onderwijs: Secundair Onderwijs met minstens

Nadere informatie