overzichtstabel dekkingen comfort thuis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "overzichtstabel dekkingen comfort thuis"

Transcriptie

1 overzichtstabel dekkingen comfort thuis Dit is een samenvattende tabel van de belangrijkste voorgestelde dekkingen cosymo en cosymax. Deze tabel vervangt geenszins de algemene voorwaarden die de dekkingen en eventuele uitsluitingen bepalen. Zij staan te uwer beschikking op de site Vergelijkingstabel cosymo gamma Toelichting bij het begrip gebouw formule formule cosymo formule cosymax zonnepanelen niet tot euro onbeperkte dekking, inclusief verlies aan dichtheid serres niet, maximum euro in storm en glasbreuk, maximum euro in storm en glasbreuk zwembad niet dekking tot euro onbeperkte dekking, inclusief zwembadluik, -overdekking bubbelbad tot euro accidentele vervuiling machinekamers, pompen waterschade veroorzaakt door het zwembad waterverlies domotica-installatie niet niet tot euro tuinhuisje, carport niet, behalve in storm, maar beperkt in storm tot euro tuin niet indien schade aan de verzekerde goederen : dekking tot euro indien schade aan de verzekerde goederen: onbeperkte dekking indien geen schade aan de verzekerde goederen : dekking tot euro schade door dieren : dekking tot euro saneringskosten van de tuin niet niet zie dekkingen: schade veroorzaakt door brandstof voor de verwarming en natuurrampen AXA basisdekkingen : gebouw brand/ontploffing/implosie/rook/roet botsing, inclusief sanitaire voorzieningen tot euro, inclusief sanitaire voorzieningen tot euro serres tot euro, inclusief sanitaire voorzieningen tot euro serres tot euro inwerking van elektriciteit/blikseminslag, behalve domotica, behalve domotica, domotica tot euro onroerende schade/vandalisme, inclusief diefstal van materialen op de bouwplaats binnen het afgesloten gebouw

2 basisdekkingen : gebouw (vervolg) formule formule cosymo formule cosymax schade veroorzaakt door water schade veroorzaakt door brandstof voor de verwarming glasbreuk storm/hagel natuurrampen bodemsanering niet, behalve vitro-ceramische platen en het verlies aan dichteid van isolerende beglazing Is de schade uitsluitend veroorzaakt - aan dakgoten en lijstgoten en hun afvoerbuizen, - aan kroonlijsten daarin begrepen hun bedekking - aan luiken allerlei alsook de gevelbekleding bodemsanering niet bodemsanering niet, inclusief vitro-ceramische platen en het verlies aan dichteid van isolerende beglazing Is de schade veroorzaakt aan voorwerpen die vastgemaakt zijn aan het gebouw. bodemsanering niet BA gebouw Toelichting bij het begrip inhoud formule formule cosymo formule cosymax waarden niet in het gebouw tot euro, behalve in diefstal, inclusief bodemsanering tot euro en tot euro voor het heraanleggen van de tuin na sanering (niet cumuleerbaar), inclusief vitro-ceramische platen, het verlies aan dichteid van isolerende beglazing en kunstglaswerk Is de schade veroorzaakt aan voorwerpen die vastgemaakt zijn aan het gebouw., inclusief bodemsanering tot euro en tot euro voor het heraanleggen van de tuin na sanering (niet cumuleerbaar) in het gebouw tot euro, inclusief diefstal indien afgesloten tuintoestellen niet professioneel materiaal niet tot euro tot euro koopwaar niet tot euro tot euro verplaatste inhoud in elk gebouw voor tijdelijk verblijf - wereldwijd de gemeenschappelijke inhoud, als het om een mede-eigendom gaat basisdekkingen : inhoud in elk gebouw voor tijdelijk verblijf - wereldwijd in elk gebouw voor tijdelijk verblijf - wereldwijd niet niet tot euro botsing, behalve de botsing door de verzekerde, behalve de botsing door de verzekerde, behalve de botsing door de verzekerde inwerking van elektriciteit/blikseminslag (slijtage van 5%/jaar vanaf het 3 de jaar, berekend op basis van de totale leeftijd van het toestel) (slijtage van 5%/jaar vanaf het 3 de jaar, berekend op basis van de totale leeftijd van het toestel) (slijtage van 5%/jaar vanaf het 6 de jaar, berekend op basis van de totale leeftijd van het toestel), inclusief alle risico s elektrische toestellen gedurende 2 jaar software, verlies van gegevens tot 500 euro temperatuurschommeling niet tot 500 euro onbeperkte dekking schade veroorzaakt door water, behalve waterverlies, behalve waterverlies, inclusief waterverlies schade veroorzaakt door vloeibare brandstof voor de, behalve verlies van vloeibare brandstof, behalve verlies van vloeibare brandstof, behalve verlies van vloeibare brandstof verwarming

3 basisdekkingen : inhoud (vervolg) formule formule cosymo formule cosymax glasbreuk, behalve vitro-ceramische platen, inclusief vitro-ceramische platen, inclusief vitro-ceramische platen en TV-schermen storm/hagel natuurrampen (overstroming, aardbeving, overlopen of terugstromen van openbare riolen, aardverschuiving of grondverzakking) Is : de schade uitsluitend veroorzaakt aan dakgoten en lijstgoten en hun afvoerbuizen, aan kroonlijsten daarin begrepen hun bedekking aan luiken allerlei alsook de gevelbekleding Is : de schade veroorzaakt aan voorwerpen die vastgemaakt zijn aan het gebouw. Voorwerpen die zich buiten bevinden en niet aan het gebouw zijn vastgemaakt zijn uitgesloten. Is : de schade veroorzaakt aan voorwerpen die vastgemaakt zijn aan het gebouw. de inhoud die zich buiten bevindt (in de tuin) en niet vastgemaakt is : tot euro de inhoud gekoppeld aan het zwembad: tot euro (enkel dekking AXA), inclusief de inhoud van de tuin tot euro de inhoud gekoppeld aan het zwembad tot euro BA gebouw gestalde voertuigen geen optie in optie (per voertuig) in optie (per voertuig), maar caravan, jet ski en boot zijn automatisch voorwerpjoker geen voorwerpjoker geen voorwerpjoker 2 voorwerpjokers : het gekozen maximumbedrag per voorwerp is verdubbeld voor 2 voorwerpen aangewezen na het schadegeval voor alle bovengenoemde gevaren en formule formule cosymo formule cosymax naargelang de afgesloten dekking, gebouw en/ of inhoud, geniet uw klant voor: garage op een ander adres indien aangegeven indien aangegeven indien aangegeven het vervangverblijf gedurende 18 maanden gedurende 18 maanden gedurende 18 maanden het vakantieverblijf tot euro tot euro tot euro de studentenkamer niet de inhoud meegenomen naar een rusthuis niet niet tot euro het feestlokaal niet niet tot euro het nieuwe adres dekking op 2 adressen gedurende 30 dagen vanaf het begin van de verhuizing dekking op 2 adressen gedurende 30 dagen vanaf het begin van de verhuizing dekking op 2 adressen gedurende 90 dagen vanaf het begin van de verhuizing gratis bijstand een Info Line, die de gegevens meedeelt van onder meer de dichtstbijzijnde verplegings inrichting, dokter van wacht, apotheker, enz. ; bij schade, een eerste hulp die : 1. maatregelen treft om de goederen te redden of een woning te bezorgen bij onbewoonbaarheid; 2. de bijstand verzorgt bij onbewoonbaarheid aan personen ten gevolge van een schadegeval (opvang van kinderen, mindervaliden en dieren, psycho logische bijstand, repatriëring, voorschieten van fondsen, enz.) en 3. bij verlies, vergeten of diefstal van de sleutels van een toegangsdeur, de tussenkomst van een slotenmaker dekt en, indien nodig, de vervanging van de sloten, zonder eigen risico, als de dekking diefstal werd onderschreven. maximaal euro maximaal euro maximaal euro

4 keuzedekkingen formule formule cosymo formule cosymax diefstal globaal plafond tot 50% van het kapitaal tot 10x het maximumbedrag per geen globaal plafond voorwerp of tot 50% van het kapitaal plafond per gestolen voorwerp maximum euro per voorwerp maximumbedrag per voorwerp of maximum euro per voorwerp maximumbedrag per voorwerp of maximum euro per voorwerp juwelen tot euro tot euro tot euro waarden niet niet tot euro diefstal in garages of bijgebouwen tot euro tot euro tot euro of euro met veiligheidsslot diefstal in rijdend voertuig tot euro tot euro tot euro diefstal met geweld/bedreiging tot euro tot euro tot euro verplaatste inhoud tot euro tot euro tot euro tuinmeubilair en -gereedschap niet niet tot euro zwembadmeubilair en -apparatuur niet niet tot euro diefstal in de studentenkamer niet tot euro tot euro indirecte verliezen Verhoging van 10% van de verschuldigde vergoeding geen optie in optie in optie voor de meeste dekkingen, waardoor uw klant allerlei kosten die uit een schadegeval voortvloeien, kan dekken (telefoongesprekken, verplaatsingen,...). gestalde voertuigen Wij vergoeden de schade veroorzaakt onder meer aan de wagen of motor van uw klant die in het gebouw of in de onmiddellijke omgeving geparkeerd staat, meestal als gevolg van de e gevaren (behalve botsing van voertuig, diefstal, vandalisme, terrorisme). personenhulp Een probleem in België of in het buitenland? AXA Assistance organiseert de bijstand met name in de volgende gevallen : bijstand aan kinderen, bijstand bij ziekte of ongeval, repatriëring, bijstand bij overlijden,... rechtsbijstand woning LAR, het schaderegelingsbureau van AXA Belgium en een maatschappij die gespecialiseerd is in rechtsbijstand biedt u in het kader van deze dekking : juridische steun per telefoon, inclusief huurconflict beveiligde handtekening (aankoop woning) burgerrechtelijk verhaal contractuele verzekering strafrechtelijke verdediging tegenexpertise geen optie in optie (per voertuig) in optie (per voertuig) caravan, jet ski en boot : gratis dekking en automatisch geen optie in optie in optie in optie in optie in optie, inclusief de groene rechtsbijstand (fiscaliteit en contractuele problemen verbonden aan groene investeringen)

5 keuzedekkingen formule formule cosymo formule cosymax BA privéleven Deze dekking dekt : de extracontractuele burgerrechtelijke aansprakelijk heid voor schade veroorzaakt aan derden in het kader van zijn privéleven de vrijwillige redding die een vergoeding van de derden verzekert die schade zouden hebben geleden wanneer ze uw klant ter hulp kwamen. rechtsbijstand privéleven LAR, het schaderegelingsbureau van AXA Belgium en een maatschappij die gespecialiseerd is in rechtsbijstand, biedt u in het kader van deze dekking : een rechtsbijstand wanneer uw klant, als slachtoffer of als strafrechtelijk aansprakelijke, betrokken is bij een ongeval in het kader van zijn privéleven een dekking onvermogen van derden die uw klant toelaten een schadevergoeding te verkrijgen, zelfs wanneer de aansprakelijke van de schade insolvent is de dienst rechtshulp, LAR info, die uw klant telefonisch inlicht over zijn rechten, zelfs buiten een geschil, op het nummer in optie maar alleen via makelaar in optie van BA privéleven maar alleen via makelaar in optie in optie van BA privéleven BA paard geen optie in optie van BA privéleven (gratis voor 2 paarden) in optie in optie van BA privéleven in optie van BA privéleven (gratis voor 2 paarden) BA bezoldigde kinderopvang geen optie in optie van BA privéleven in optie van BA privéleven happy generation Indien uw klant happy generation is bij het afsluiten van zijn contract cosymo - cosymax, geniet hij : 10% korting op de dekkingen gebouw, inhoud en diefstal 10% korting op de dekkingen gebouw, inhoud en diefstal : 2 X 200 euro per jaar, dringende tegemoetkoming voor de elektrische installatie, het sanitair of de verwarming, zelfs buiten een schadegeval 10% korting op de dekkingen gebouw, inhoud en diefstal : 2 X 200 euro per jaar, dringende tegemoetkoming voor de elektrische installatie, het sanitair of de verwarming, zelfs buiten een schadegeval happy family cosymo, cosymax, 3 kwalitatief hoogstaande formules. Ze brengen immers alle drie hetzelfde aantal smiley s op in happy family. En uw happy family klanten kunnen exclusieve voordelen genieten zoals : gratis splitsing van de verzekeringspremies 1 smiley voor de dekking gebouw 1 smiley voor de dekking diefstal 1 smiley voor de verzekering BA privéleven 1 smiley voor de dekking gebouw 1 smiley voor de dekking diefstal 1 smiley voor de verzekering BA privéleven 1 smiley voor de dekking gebouw 1 smiley voor de dekking diefstal 1 smiley voor de verzekering BA privéleven voor uw klanten happy family gold, een verhoging van 200 euro op hun schadevergoeding, als gevolg van een schadegeval waarvoor de vergoeding ten minste euro bedraagt. Voor meer details over de voordelen happy family en alle voorwaarden, raadpleeg het happy family reglement op extranet pro. minimumpremie 50 euro, alle taksen 80, alle taksen 80 euro, alle taksen

6 bijdekkingen formule formule cosymo formule cosymax reddingskosten kosten voor opruiming en slopen reinigingskosten kosten voor bewaring en opslag kosten van voorlopige logies gebruiksderving van onroerend goed de kosten verbonden aan de dekkingen schade door water en schade veroorzaakt door alle vloeibare brandstof voor de verwarming van het gebouw de kosten verbonden aan de dekking inwerking van elektriciteit de kosten verbonden aan de dekking breken en barsten van glas g, inclusief kosten verbonden aan de herstelling, vervanging van het deel van de zichtbare leiding die aan de oorsprong ligt van het schadegeval de kosten voor het heraanleggen van de tuin niet tot euro zonder limiet indien verzekerd goed beschadigd, anders euro de expertisekosten voorschieten van geld euro euro euro ABEX 690 AXA Belgium, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr om de takken leven en niet-leven te beoefenen (KB , BS ) - Maatschappelijke zetel : Vorstlaan 25 - B-1170 Brussel (België) - Internet : - Tel. : Fax : KBO nr. : BTW BE RPR Brussel de woonverzekering

Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en privé-leven

Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en privé-leven Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en privé-leven Overzicht Woonverzekering - Info Line 6 Woonverzekering - Eerste hulp 7 1. Bijstand in het verzekerde gebouw 7 2. Bijstand als het gebouw

Nadere informatie

Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en Privé-leven

Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en Privé-leven Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en Privé-leven Overzicht Woonverzekering - Info Line 6 Woonverzekering - Eerste hulp 7 Woonverzekering - Basisdekkingen 8 1. Principes 8 2. Dekkingen

Nadere informatie

Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en Privé-leven

Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en Privé-leven Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en Privé-leven Overzicht Woonverzekering - Info Line 6 Woonverzekering - Eerste hulp 7 Woonverzekering - Basisdekkingen 8 Principes 8 Dekkingen 1 - Brand

Nadere informatie

Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en Privé-leven

Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en Privé-leven Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en Privé-leven Overzicht Woonverzekering - Info Line 6 Woonverzekering - Eerste hulp 7 Woonverzekering - Basisdekkingen 8 Principes 8 Dekkingen 1 - Brand

Nadere informatie

Comfort Thuis Speciaal. Multirisicoverzekering Woning en Privé-leven Algemene voorwaarden

Comfort Thuis Speciaal. Multirisicoverzekering Woning en Privé-leven Algemene voorwaarden Comfort Thuis Speciaal Multirisicoverzekering Woning en Privé-leven Overzicht Brand - Basisdekkingen 5 1. Principes 5 2. Dekkingen 1 - Brand 2 - Ontploffing 3 - Implosie 4 - Rook, roet 5 - Bliksem 6 -

Nadere informatie

de waarborgen die uw klant echt nodig heeft niet meer, niet minder

de waarborgen die uw klant echt nodig heeft niet meer, niet minder kleine en middelgrote ondernemingen 7064805-0514 - V.U.: Olivier Lamarque, AXA Belgium nv, Vorstlaan 25, 1170 Brussel. de waarborgen die uw klant echt nodig heeft niet meer, niet minder talensia Deze brochure

Nadere informatie

COMFORT THUIS SPECIAAL

COMFORT THUIS SPECIAAL voorwaarden Multirisicoverzekering Woning en Privé-leven COMFORT THUIS SPECIAAL Overzicht Brand - Basisdekkingen 4 Principes 4 Dekkingen 1 - Brand 2 - Ontploffing 3 - Implosie 4 - Rook, roet 5 - Bliksem

Nadere informatie

ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond

ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond uw AXA bankagent of verzekeringsmakelaar ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond Raadpleeg uw AXA bankagent of verzekeringsmakelaar voor meer informatie over de voorwaarden van happy family

Nadere informatie

Onze overeenkomst bestaat uit 4 delen.

Onze overeenkomst bestaat uit 4 delen. Algemene Voorwaarden De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

IDEAL PROPERTY. Algemene Voorwaarden. Uitgave P&V 291/06-2010

IDEAL PROPERTY. Algemene Voorwaarden. Uitgave P&V 291/06-2010 IDEAL PROPERTY Algemene Voorwaarden Uitgave P&V 291/06-2010 P&V Verzekeringen cvba Koningsstraat 151-1210 Brussel België TEL + 32 (0)2 250 91 11 IBAN BE29 8777 9394 0464 FAX + 32 (0)2 250 95 67 RPR/BTW

Nadere informatie

Bepalingen van toepassing op alle waarborgen Wie is verzekerd? art. 1 4 Algemene uitsluitingen art. 2 4 Preventiemaatregelen art.

Bepalingen van toepassing op alle waarborgen Wie is verzekerd? art. 1 4 Algemene uitsluitingen art. 2 4 Preventiemaatregelen art. Baloise Insurance is de nieuwe naam van Nateus nv en Nateus Life nv (sinds de juridische fusie met Mercator verzekeringen nv - jan. 2013) en groepeert de activiteiten van de hogervermelde maatschappijen.

Nadere informatie

VIVIUM Woning. Algemene voorwaarden - VIV 292/09-2014

VIVIUM Woning. Algemene voorwaarden - VIV 292/09-2014 VIVIUM Woning Algemene voorwaarden - VIV 292/09-2014 VIVIUM nv MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Lid van de P&V Groep Koningsstraat 153, 1210 Brussel - Tel.: + 32 2 406 35 11 ZETEL ANTWERPEN Desguinlei, 92 2018 Antwerpen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Brandverzekering Beroepsactiviteiten

Algemene voorwaarden. Brandverzekering Beroepsactiviteiten Algemene voorwaarden Brandverzekering Beroepsactiviteiten 0079-2322505N-01012013 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664 81

Nadere informatie

Brand woningen, kantoren, vrije beroepen

Brand woningen, kantoren, vrije beroepen ALGEMENE VOORWAARDEN Brand woningen, kantoren, vrije beroepen Ref.: INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1 TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Verzekerden en voorwerp van de verzekering 2 3-001-2005-01 HOOFDSTUK 2 WAARBORGEN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ARTAS HOME

Algemene voorwaarden ARTAS HOME Algemene voorwaarden ARTAS HOME AV ARTAS HOME 08/2013 VOORWOORD Beste verzekerde, Uw verzekeringscontract bestaat uit twee delen: 1. De algemene voorwaarden Zij beschrijven de werking van uw verzekeringscontract

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Brandverzekering Top Woning

Algemene voorwaarden. Brandverzekering Top Woning Algemene voorwaarden Brandverzekering Top Woning 0079-2000712N-01012013 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664 81 11 Fax

Nadere informatie

Feel at Home. Algemene voorwaarden

Feel at Home. Algemene voorwaarden Feel at Home Algemene voorwaarden Maatschappelijke zetel Postadres - Zetel Antwerpen ING 320-0002736-90 Koningsstraat 153, 1210 Brussel Desguinlei 92, 2018 Antwerpen IBAN BE34 3200 0027 3690 TEL. +32(0)2

Nadere informatie

V e r z e k e r i n g s c o n t r a c t v o o r K M O ' s. e n v r i j e b e r o e p e n A l g e m e n e v o o r w a a r d e n

V e r z e k e r i n g s c o n t r a c t v o o r K M O ' s. e n v r i j e b e r o e p e n A l g e m e n e v o o r w a a r d e n I n l e i d i n g E l i g o V e r z e k e r i n g s c o n t r a c t v o o r K M O ' s e n v r i j e b e r o e p e n A l g e m e n e v o o r w a a r d e n 0 0 9 6-7 7 2 6 B 0 0 0 0. 0 1-0 1 0 2 2 0 1 2

Nadere informatie

WONING SELECT ALGEMENE VOORWAARDEN

WONING SELECT ALGEMENE VOORWAARDEN WONING SELECT ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de Algemene Voorwaarden in de mate dat ze ermee strijdig zijn. Wij

Nadere informatie

PATRIMONIUM BURELEN EN HANDEL

PATRIMONIUM BURELEN EN HANDEL PATRIMONIUM BURELEN EN HANDEL n.v. ASCO: Onderneming toegelaten onder codenummer 0333 Ref PHN09.06 3 Inhoudsopgave TITEL I ALGEMENE VOORWAARDEN Art 1 Wat zijn de dekkingsprincipes?... 3 Art 2 Welke zijn

Nadere informatie

Brandverzekering Landbouw. Algemene voorwaarden

Brandverzekering Landbouw. Algemene voorwaarden Brandverzekering Landbouw Algemene voorwaarden Maatschappelijke zetel Postadres Zetel Antwerpen ING 320-0002736-90 Koningsstraat 153, 1210 Brussel Desguinlei 92, 2018 Antwerpen IBAN BE34 3200 0027 3690

Nadere informatie

Perfect Polis Handelshuizen en Bedrijven Algemene voorwaarden

Perfect Polis Handelshuizen en Bedrijven Algemene voorwaarden Perfect Polis Handelshuizen en Bedrijven Algemene voorwaarden Zetel Antwerpen Zetel Brussel BBL 320-0002736-90 Desguinlei 92-2018 Antwerpen Henri Matisselaan 16-1140 Brussel e-mail: info@inginsurance.be

Nadere informatie

H e x a g o n V e r z e k e r i n g s c o n t r a c t

H e x a g o n V e r z e k e r i n g s c o n t r a c t H e x a g o n V e r z e k e r i n g s c o n t r a c t v o o r a l w a t u d i e r b a a r i s A l g e m e n e V o o r w a a r d e n Mevrouw, Mijnheer, U hebt Hexagon gekozen voor de verzekering van uw

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Apparthomes NL_29.07.2014. Voorwaarden alle risico s Apparthomes

Algemene Voorwaarden - Apparthomes NL_29.07.2014. Voorwaarden alle risico s Apparthomes Algemene Voorwaarden - Apparthomes NL_29.07.2014 Voorwaarden alle risico s Apparthomes INLEIDING Beste verzekerde, Uw verzekeringsovereenkomst bestaat uit twee delen: 1. Algemene voorwaarden Hierin wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING Inleiding Geachte mevrouw Geachte heer De hierna volgende tekst bevat de algemene voorwaarden van onze polis «Woningverzekering». Samen met de bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

Allianz (ffi) ~~ Algemene Voorwaarden. ~ii, Home Plan. VERZEKERING Home Plan o. Ln Ln 0...

Allianz (ffi) ~~ Algemene Voorwaarden. ~ii, Home Plan. VERZEKERING Home Plan o. Ln Ln 0... Allianz (ffi) ~~ Algemene Voorwaarden ~ii, Home Plan VERZEKERING Home Plan o Ln Ln 0... Allianz @) Bij het opstellen van deze algemene voorwaarden hebben wij twee belangrijke doelstellingen willen bereiken:

Nadere informatie

Perfect Polis Particulieren Algemene voorwaarden

Perfect Polis Particulieren Algemene voorwaarden Perfect Polis Particulieren Algemene voorwaarden Zetel Antwerpen Zetel Brussel BBL 320-0065438-33 Desguinlei 92-2018 Antwerpen Henri Matisselaan 16-1140 Brussel E info@inginsurance.be T +32 3 244 66 88

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Top Woning 0079-2000707N-01072004 @

Algemene voorwaarden. Top Woning 0079-2000707N-01072004 @ Algemene voorwaarden Top Woning 0079-2000707N-01072004 @ Fortis AG, Emile Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - Tel. +32 (0)2 220 81 11 - Fax : +32 (0)2 220 81 50 - http://www.fortisag.be Fortis AG n.v., Emile

Nadere informatie

Fiches Ondernemingen Brand

Fiches Ondernemingen Brand Fiches Ondernemingen Brand versie 10-03-2014 Sterke punten Handel Plus De polis Handel Plus is voorbehouden voor eenvoudige risico s met een handelsactiviteit Voor de exacte modaliteiten van de waarborgen

Nadere informatie

BEGRIPPEN DOEL EN STRUCTUUR VAN DE POLIS. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie juli 2006 WOONVERZEKERING BLZ. 1. In deze polis wordt verstaan onder:

BEGRIPPEN DOEL EN STRUCTUUR VAN DE POLIS. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie juli 2006 WOONVERZEKERING BLZ. 1. In deze polis wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Versie juli 2006 WOONVERZEKERING BLZ. 1 BEGRIPPEN In deze polis wordt verstaan onder: U: - de verzekeringnemer, de samenwonende partner en elke andere inwonende persoon; indien één

Nadere informatie