Maatschappelijk jaarverslag 2005

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maatschappelijk jaarverslag 2005"

Transcriptie

1 Maatschappelijk jaarverslag 2005

2

3

4 Inhoud 4 Voorwoord...5 Achtergrond van het verslag...6 Het profiel van Coca-Cola...8 Belanghebbenden...12 Voeding & Gezondheid...14 Verpakkingen...18 De markt...22 Onze mensen...26 Het milieu...32 De gemeenschap...38 Contact, vragen en commentaar...41 GRI index...42

5 Voorwoord Coca-Cola is duidelijk zichtbaar in de Nederlandse samenleving. Onze producten en merken zijn terug te vinden in vele huishoudens, sportkantines, horecazaken, winkels, voortgezet en hoger onderwijs, bedrijven, op straat en televisie. Ook is ons bedrijf als sponsor of organisator regelmatig bij grote evenementen aanwezig. Consumenten en burgers komen veelvuldig met ons in aanraking. Vanwege onze maatschappelijke verantwoordelijkheid vinden wij het belangrijk om zo transparant mogelijk te zijn omtrent ons beleid, onze activiteiten en de keuzes die wij maken. In dit maatschappelijk jaarverslag 2005, volgend op eerdere verslagen, laten wij, Coca-Cola Enterprises Nederland en Coca-Cola Nederland, zien wat wij doen en waarom. Duurzaamheid staat bij Coca-Cola voor betrokkenheid en verantwoordelijkheid op vele terreinen. Of het nu gaat om de markt waarin wij opereren, de mensen met wie wij samenwerken of het milieu om ons heen. Over ons beleid en inzet op al deze onderwerpen brengen wij dit verslag uit. Ons aandachtsveld wordt vanzelfsprekend mede bepaald door de maatschappelijke discussie. Kijkend naar 2005, zijn er twee thema s die hierbij een hoofdrol spelen: Voeding & Gezondheid en Verpakkingen. Op beide thema s hebben we als commerciële onderneming kritische afwegingen gemaakt om de balans te vinden tussen zakelijke en maatschappelijke belangen zodat wij op lange termijn succesvol kunnen blijven opereren. 5 In het kader van Voeding & Gezondheid hebben wij het afgelopen jaar belangrijke stappen gezet in verdere voorlichting en informatievoorziening richting consumenten en andere belanghebbenden. Intern hebben wij onze commerciële bedrijfsprocessen aangescherpt en deze vastgelegd in een gedragscode. Deze code geeft richting aan al onze medewerkers en heeft op deze wijze ook invloed op onze rol in de markt. Op het gebied van Verpakkingen is onze aandacht uitgegaan naar de omschakeling van hervulbare naar recyclebare, éénmalige PET-verpakkingen. Het beslissingstraject dat in de voorgaande jaren heeft gespeeld, heeft in het teken gestaan van het bewaken van de belangen van milieu, medewerkers, consumenten en commerciële resultaten. We zijn ervan overtuigd dat wij met onze nieuwe recyclebare PET-verpakkingen aan deze belangen tegemoet kunnen komen. Wij bepalen niet alleen wat voor ons de belangrijkste thema s op het gebied van duurzaamheid zijn. Dit doen wij in interactie met onze stakeholders. In 2005 zijn belangrijke stappen gezet in het verder uitbouwen van de dialoog. Bij het vormgeven van ons duurzaamheidsbeleid maken wij graag gebruik van kennis en kunde van medewerkers, maatschappelijke groeperingen, klanten, toeleveranciers en andere partijen. Op basis van voortschrijdend inzicht trachten wij datgene te doen wat het beste is voor onze resultaten, de markt, onze mensen, het milieu en voor onze maatschappij. Jan Claes Algemeen Directeur Coca-Cola Enterprises Nederland Simon McDowell Algemeen Directeur Coca-Cola Nederland

6 6

7 Achtergrond van het verslag In dit maatschappelijk jaarverslag gebruiken we verschillende termen en achtergronden die enige toelichting behoeven. In dit hoofdstuk schetsen wij daarom de kaders waarbinnen het verslag is geschreven. 7 Coca-Cola Dit verslag heeft betrekking op zowel Coca-Cola Enterprises Nederland (CCE- NL) als op Coca-Cola Nederland (CCN). Daar waar we spreken over Coca-Cola bedoelen we beide bedrijven in Nederland. Wanneer we spreken over het Coca-Cola Systeem verwijzen we naar alle Coca-Cola organisaties wereldwijd. In het hoofdstuk Profiel van de organisatie worden de verschillende organisaties verder toegelicht. Global Reporting Initiative (GRI) Dit verslag is geïnspireerd op de wereldwijde richtlijnen voor maatschappelijke verslaglegging van het Global Reporting Initiative (GRI) Hoewel wij nog niet in staat zijn om op alle elementen en indicatoren te rapporteren, hebben wij er toch voor gekozen om dit verslag vorm te geven op basis van GRI en gebruiken wij dit verslag om te tonen waar wij staan ten opzichte van de GRI-richtlijnen. Wij zien dit verslag als een document op basis waarvan een dialoog kan worden aangegaan. Een overzicht van de reeds geadresseerde GRI-indicatoren is terug te vinden in de index achter in dit rapport. Reikwijdte Dit verslag is een vervolg op het maatschappelijk verslag 2003/2004, Quality by Care, dat in 2005 door CCE-NL is uitgebracht. Daarvoor verschenen van CCE-NL: Maatschappelijk jaarverslag 2002, Sociaal & Milieu jaarverslag 2001, Sociaal jaarverslag 2000 en Sociaal jaarverslag Een groot verschil met de voorgaande verslagen is dat dit verslag een gezamenlijk initiatief is van CCE-NL en CCN. De data in dit verslag hebben betrekking op alle locaties van Coca-Cola in Nederland: het hoofdkantoor in Rotterdam, de vijf Sales Centers verspreid over Nederland, de fabriek in Dongen en de vestiging van onze technische dienst (Cooler Services) in Tilburg. Hierbij geldt een uitzondering voor het hoofdstuk Het milieu, deze gegevens hebben vrijwel alleen betrekking op de fabriek in Dongen. Voor wat betreft producten heeft het verslag betrekking op alle in Nederland gebottelde producten en op de producten die voor distributie in Nederland zijn aangekocht. Informatieverzameling De in dit verslag verstrekte informatie is afkomstig uit het interne kwaliteitssysteem (The Coca-Cola Quality System), interviews met betrokkenen en uit jaarlijkse rapportagestukken. Fotografie Om redenen van opmaak dateren de in dit verslag gepubliceerde foto s van onze productielocatie en het -proces uit Zij zijn dus een weergave van de actuele situatie waarbij de productielijnen zijn ingericht op de nieuwe, recyclebare PETverpakkingen en niet meer op de in 2005 nog gangbare hervulbare flessen.

8 De wereld van Coca-Cola Nederland CCE-NL: ± 800 medewerkers CCN: ± 30 medewerkers CCE-NL: 8 vestigingen afzet in 2005: liter CCN: 1 vestiging 8 Wereldwijd meer dan 1,3 miljard Coca-Cola consumpties per dag CCE Inc.: ± medewerkers CCE Inc. realiseert 20% van het totaal volume van producten met TCCC-merken TCCC: ± medewerkers The Coca-Cola Companyproducten zijn in meer dan 200 landen verkrijgbaar CCE Inc.: 428 vestigingen in 7 landen (Noord-Amerika en West-Europa: België, Frankrijk, Groot-Brittannië, Luxemburg en Nederland) Voor meer informatie over de financiële gegevens:

9 Het profiel van Coca-Cola Ons voornaamste doel is een tevreden consument. Vaak wordt gedacht dat Coca-Cola één merk is dat gemaakt wordt door één bedrijf. In werkelijkheid zit er achter Coca-Cola een wereldwijd netwerk van bedrijven dat gevormd wordt door The Coca-Cola Company, haar dochterbedrijven en bottelaars over de hele wereld die in licentie producten van The Coca-Cola Company produceren en op de markt brengen. Gezamenlijk worden zij het Coca-Cola Systeem genoemd. Van de bottelaars is Coca-Cola Enterprises Incorporate (CCE Inc.) de grootste met een verzorging van 20% van het totaal volume van producten met The Coca-Cola Company-merken. The Coca-Cola Company (TCCC) en haar filialen zijn eigenaar van alle Coca-Cola merken, verzorgen de wereldwijde marketing en verkopen de (basis)concentraten aan bottelaars. CCE Inc. produceert, distribueert en verkoopt frisdranken en is met circa medewerkers actief in zeven landen verspreid over Noord- Amerika, Canada en West-Europa (België, Frankrijk, Groot-Brittannië, Luxemburg en Nederland). Het bedrijf bedient een totaal gebied van ruim 407 miljoen consumenten en behaalde in miljard US dollar aan netto bedrijfsinkomsten. Beide bedrijven beschikken over een eigen beursnotering aan de New York Stock Exchange. Een wereldsysteem in Nederland De Nederlandse organisatie achter Coca-Cola is op dezelfde manier opgebouwd als het internationale systeem. Coca-Cola Enterprises Nederland (CCE- NL) is een dochtermaatschappij van CCE Incorporate. Coca-Cola Nederland (CCN) valt onder The Coca-Cola Company. Samen vormen zij het Nederlandse Coca-Cola Systeem. CCN zet de marketingplannen uit en CCE-NL produceert, distribueert en verkoopt de producten. Bij CCN werken circa 30 medewerkers op het hoofdkantoor in Rotterdam. CCE-NL heeft ruim 800 medewerkers in dienst verspreid over het hoofdkantoor in Rotterdam, de fabriek in Dongen, de vijf Sales Centers en de technische dienst (Cooler Services) in Tilburg. Waar wij in dit verslag spreken over Coca-Cola bedoelen we het totale systeem in Nederland, tenzij anders vermeld. staat voor Citizenship at Coca-Cola. The Coca-Cola Company en verschillende grote bottelaars waaronder Coca-Cola Enterprises Inc. in Atlanta hebben het programma opgezet. Het vormt een mondiaal kader voor verantwoord en duurzaam ondernemen en geeft waarden weer waarmee we de manier waarop we wereldwijd zaken doen onderbouwen en de manier waarop we omgaan met onze afnemers, consumenten, medewerkers, de gemeenschap en het milieu waarin we leven, bepalen. Er zijn principes geformuleerd voor de markt, onze mensen, het milieu en de gemeenschap. De markt: We leveren producten en diensten die aan de drankbehoefte van onze consumenten voldoen. Hierdoor verschaffen we degelijke en lonende ondernemingskansen en voordeel voor onze afnemers, leveranciers, distributeurs en plaatselijke gemeenschappen. Onze mensen: We bevorderen een open en toegankelijke omgeving waar zeer gemotiveerde, productieve en toegewijde medewerkers zakelijk succes bereiken door uitstekend werk te leveren. Het milieu: We voeren ons bedrijf op zulke wijze dat het milieu wordt beschermd en behouden, en principes inzake milieubeheer en duurzame ontwikkeling in onze zakelijke beslissingen en processen zijn geïntegreerd. De gemeenschap: We investeren tijd, expertise en hulpmiddelen om te voorzien in economische mogelijkheden, de leefbaarheid te verbeteren en goodwill te bevorderen binnen onze gemeenschappen door middel van plaatselijk relevante initiatieven. Het bestaat uit drie verschillende fasen: een intern beoordelingsproces om te bepalen waar men staat, een planningproces om tot een stappenplan te komen en een toepassingsproces om plannen en activiteiten te realiseren. Het beoordelingsproces omvat een vragenlijst die ontwikkeld is in samenwerking met het non-profit netwerk The Future 500 (www.future500.org). De vragenlijst zet prestaties van Coca-Cola af tegen criteria uit een reeks internationale normen op het gebied van verantwoord ondernemen, waaronder FTSE4Good, the Dow Jones Sustainability Index en the Global Reporting Initiative. kan per land worden uitgerold. Dit gebeurt door opname van het programma in de jaarlijkse bedrijfsplannen van de ondernemingen. In Nederland is het programma in 2005 voor het eerst ingezet. 9

10 Visie en missie Missie van Coca-Cola Enterprises Inc.: We are passionate about bringing the refreshment and enjoyment of Coca-Cola and all our brands to you every day. Waarden van Coca-Cola Enterprises Inc.: Integrity - Always doing what is right Passion - Driven to be the very best in what we do and how we do it Service - Exceeding the expectations of our customers, our consumers, our communities and our people Quality - Excellence every time Results - Winning as a team in the workplace and the marketplace Respect - Listening, understanding, and appreciating others Fun - Enjoying what we do every day. Missie van The Coca-Cola Company: To refresh the world in mind, body and spirit. To inspire moments of optimism through our brands and our actions. To create value and make a difference everywhere we engage. Waarden van The Coca-Cola Company: Leadership - The courage to shape a better future Passion - Committed in heart and mind Integrity - Be real Accountability - If it is to be, it s up to me Collaboration - Leverage collective genius Innovation - Seek, imagine, create, delight Quality - What we do, we do well 10 Directie en management CCN en CCE-NL hebben beide een eigen directie. De directie van CCE-NL, onder leiding van Algemeen Directeur de heer Claes, bestaat uit acht leden. De directie van CCN, onder leiding van Algemeen Directeur de heer McDowell, bestaat uit zes leden. Antwoorden op de GRI-gerelateerde vragen over (controle)processen, verbanden tussen beloning en prestaties en aandeelhoudersmechanismen zijn terug te vinden in het Corporate Responsibility & Sustainability Review 2005 van Coca-Cola Enterprises Inc. (zie ook www. cokecce.com) en in het Citizenship Report 2005 van The Coca-Cola Company (zie ook www2.coca-cola.com/ourcompany/ citizenship_report.html). Raad van Commissarissen CCE-NL heeft een Raad van Commissarissen (RvC), bestaande uit vijf leden, onder voorzitterschap van de heer Zijerveld. Twee van de vijf leden van de RvC zijn onafhankelijk van CCE. De RvC komt vier keer per jaar bijeen, samen met de directieleden van CCE-NL. Tot onze spijt is op 3 oktober 2005 de heer Glasz, voormalig lid van onze RvC, overleden. De heer Glasz heeft elf jaar deel uitgemaakt van onze RvC. Vormgeven aan verantwoordelijkheid Om zorg te dragen voor kwaliteit van onze organisatie en van onze producten, werken wij met verschillende kwaliteitsen managementsystemen. Naast The Coca-Cola Quality System (zie het hoofdstuk De markt) zijn wij voor de productielocatie in Dongen gecertificeerd op het gebied van ISO-9001 in relatie tot onze managementsystemen en -processen, ISO voor milieugerelateerde zaken, OHSAS met betrekking tot veiligheid en ARBO en tenslotte HACCP wat gerelateerd is aan voedselveiligheid. De milieuzorg is bij CCE-NL te Dongen geïntegreerd in het Total Quality Management Systeem (TQMS), samen met de zorg voor kwaliteit, veiligheid en arbeidsomstandigheden. De verantwoordelijkheid voor het milieuzorg managementsysteem is gedelegeerd aan de manager QESH (Quality, Environment, Safety & Health), die in het senior managementteam van CCE-NL naast onder andere kwaliteit- en veiligheidsmanagement, de milieuzaken behartigt. De functie van milieucoördinator is geïntegreerd met de functie van veiligheidsfunctionaris. De Fit for the Future Code (zie het hoofdstuk Voeding & Gezondheid) biedt voor ons een belangrijk handvat om vorm te geven aan onze verantwoordelijkheid op het gebied van Voeding & Gezondheid. De verbintenis die wij in 2005 ten opzichte van de Europese Commissie zijn aangegaan, de Undertaking (zie het hoofdstuk De markt), en onze verschillende partnerschappen (zie het hoofdstuk Belanghebbenden) zijn andere manieren om hieraan vorm en inhoud te geven. Voor meer informatie over The Coca-Cola Company en Coca-Cola Enterprises zie en

11 Producten van Coca-Cola in Nederland Een selectie uit het gevarieerde assortiment. 11

12 12 Aandeelhouders Consumenten Werknemers Klanten Gemeenschap, overig Leveranciers Overheid en wetgevende instanties Niet Gouvernementele Organisaties (NGO s)

13 Belanghebbenden Coca-Cola is behalve werkgever, producent, leverancier en marketeer, bovenal een organisatie die middenin de maatschappij staat. Wij onderhouden dan ook relaties met allerlei belanghebbenden: onze stakeholders. Dit zijn onder andere onze werknemers, klanten, consumenten, de Nederlandse en lokale overheid, maatschappelijke organisaties en leveranciers. 13 Met al onze stakeholders streven wij naar samenwerking, bij voorkeur in de vorm van het formuleren van gezamenlijke doelstellingen en het uitwisselen van kennis. Wij hebben ons in de afgelopen jaren actief ingezet voor het opbouwen en uitwerken van stakeholderrelaties en -communicatie en vinden dit essentieel voor onze lange termijn belangen in Nederland. Wij gebruiken verschillende communicatiemethodes om onze stakeholders te informeren en om hun ideeën en mening te vernemen over onderwerpen zoals medewerkerstevredenheid, voeding & gezondheid, milieu en verpakkingen. Vrijwillige externe overeenkomsten met belanghebbenden Naast het lopende Convenant Verpakkingen III, dat eindigt per 1 januari 2006 zijn we in 2005 een nieuw con venant aangegaan, het Convenant Overgewicht. Dit convenant is op 27 januari 2005 onder meer namens Coca-Cola door de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) ondertekend. Van onze leveranciers op het gebied van ingrediënten, verpakkingsmaterialen en promotiematerialen verwachten wij dat zij onze Supplier Guiding Principles, de principes op basis waarvan wij samenwerken met onze leveranciers, ondertekenen (zie het hoofdstuk De markt). Lidmaatschappen Om onze kennis te delen, op de hoogte te blijven van ontwikkelingen en waar mogelijk ook sturing te geven aan ontwikkelingen, zijn wij actief in diverse industrie- en bedrijfsverenigingen en betrokken bij enkele belangengroeperingen. Bij onder andere de volgende verenigingen en groeperingen zijn wij lid en/of betrokken: Algemeen Nederlandse Frisdrank Industrie (NFI) Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) Productschap Dranken Voeding & Gezondheid Nationaal Voedingscongres NOC*NSF/Mission Olympic Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO) Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) Amsterdam Topsport Topscore Amsterdam Rotterdam Topsport Verpakkingen Stichting EcoVerpakkingen Stichting NedVang/ SVM.PACT Stichting Inzameling Kleine PET-flesjes Nationale Inzameling Frisdrankverpakkingen Stichting Kringloop Blik Milieu Vereniging Industriewater Noord- Brabant Stichting Nederland Schoon Nederlands Watermuseum Overig Samenleving & Bedrijf Stichting Lezen Nederlands Instituut voor Filmeducatie (NIF) Reklame Rakkers

14 Theatergezelschap ISH Fit for the Future en belanghebbenden 14 In 2005 zijn we actief de dialoog met onze stakeholders aangegaan over Voeding & Gezondheid. In januari en december 2005 hebben we een kwalitatief onderzoek onder 20 stakeholders verricht waarin wij ons Fit for the Future beleid hebben toegelicht en hen om reactie hebben gevraagd. Belangrijke aandachtspunten waren voor ons de bekendheid van het Fit for the Future beleid, de waardering ervan en eventuele suggesties voor verbetering. Suggesties volgen wij op in de vorm van de aanscherping van enkele bepalingen van de Fit for the Future Code (in 2005) en door middel van de in 2006 geplande introductie van de internationale campagne Make Every Drop Count in Nederland. De stakeholderbenadering die wij in 2005 zijn gestart is door Coca-Cola als zeer waardevol ervaren. We zetten deze in 2006 dan ook onverminderd voort. Door middel van persoonlijke correspondentie, een speciale periodieke Fit for the Future nieuwsbrief die in 2005 voor het eerst verschenen is en de campagne Make Every Drop Count houden we onze stakeholders op de hoogte. Bekendheid onder stakeholders van onze Fit for the Future activiteiten Bekend met onze richtlijn geen reclame gericht op kinderen onder de twaalf jaar 1 januari % 31 december % Weet dat wij geen producten verkopen op basisscholen 59% Bekend met onze terughoudende aanwezigheid in het Het belang voortgezet onderwijs van stakeholders 33% voor Bekend met onze Coca-Cola deelname aan Mission Olympic 33% 100% 55% 82% Bron: Periodieke Stakeholder Survey, Schuttelaar & Partners

15 Voeding & Gezondheid De leefstijl in Nederland verandert. Net als in andere westerse landen bewegen we minder en hebben we over het algemeen een ongezonder voedingspatroon. Overgewicht en obesitas zijn een groeiend en algemeen bekend gezondheidsprobleem. 15 Voor een gezonde leefstijl is evenwicht het belangrijkste; de juiste combinatie van een gevarieerd eetpatroon en genoeg beweging. Om bewuste keuzes te kunnen maken, hebben consumenten voldoende en duidelijke informatie nodig. Daarnaast moeten zij zich bewust zijn van de noodzaak om voldoende te bewegen. Als wereldspeler in frisdranken kan èn wil Coca-Cola een positieve bijdrage leveren. Wij zetten hiervoor onze jarenlang opgebouwde kennis van de consument in en de communicatiemiddelen die wij richting hen hebben. Coca-Cola heeft er voor gekozen om vrijwillig, binnen haar invloedssfeer, haar eigen verantwoordelijkheid te nemen. Dit doen wij door op twee manieren een bijdrage te leveren; enerzijds nemen we pro-actief deel in gezamenlijke afspraken met partners, anderzijds bouwen we op onze eigen kracht en mogelijkheden om consumenten een breed en gevarieerd productaanbod te bieden, goed te informeren en te stimuleren gebalanceerd te leven. Convenant Overgewicht Met vele andere partijen zijn wij ervan overtuigd dat het stimuleren van een gezonde leefstijl een goede samenwerking van meerdere partijen vereist. Coca-Cola werkt daarom nauw samen met overheid, industrie, sportinstanties en kennisinstellingen om een zo effectief mogelijke aanpak te bewerkstelligen. In januari 2005 hebben wij samen met deze betrokken partners het Convenant Overgewicht ondertekend. De convenantafspraken zijn vervolgens uitgewerkt in het actieplan Energie in Balans, dat in oktober 2005 aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is aangeboden. Veel onderdelen van het Coca-Cola Fit for the Future beleid zijn erin terug te vinden. De doelstelling is dat het aantal volwassenen met overgewicht in 2010 niet verder groeit en dat het aantal kinderen met overgewicht vermindert. Voor meer informatie zie ook en Fit for the Future 2005 in Nederland Onder de naam Fit for the Future voeren wij in Nederland een actief programma om een gebalanceerde leefstijl te communiceren èn te stimuleren. Het vormt een belangrijk onderdeel van onze (internationale) strategie. De initiatieven en activiteiten die eruit voortvloeien, zijn terug te vinden in alle geledingen van ons bedrijf. Begin 2005 zijn we gestart met de oprichting van een speciaal Fit for the Future Leadership Team, bestaand uit senior management leden van Coca-Cola Enterprises Nederland en Coca-Cola Nederland. In periodieke bijeenkomsten is onder meer gewerkt aan het opstellen en uitbrengen van de Nederlandse Fit for the Future Code die zowel gebaseerd is op ons internationale beleid als op afspraken die we binnen de voedingsmiddelenindustrie (FNLI en NFI) hebben gemaakt. De Code heeft als belangrijkste doelstellingen het officieel introduceren en borgen van het Fit for the Future beleid binnen de organisatie en het bieden van handvatten voor medewerkers in de dagelijkse praktijk. Verder heeft het Leadership Team diverse werkgroepen opgericht die deelonderwerpen van de Code verder uitdiepen. Op deze manier worden, net als voor scholen (zie kader Thuis op School), concrete strategieën opgesteld voor de verkoopkanalen.

16 16 Naast onze eigen Fit for the Future Code onderschrijven wij gedragscodes van industrie en (lokale) overheden, zoals de gedragscode van UNESDA (Europese frisdrankindustrie), de Reclamecode voor voedingsmiddelen met betrekking tot marketing gericht op kinderen (Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie), de programma s van Reklame Rakkers, de gedragscode overgewicht (Vereniging Nederlandse Frisdranken Industrie), de gedragscode voor promotionele kansspelen en het convenant Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring 2002 (Ministerie van OCenW en partners). Fit for the Future peilers 1. Keuze De consument moet de keuze hebben uit zowel een gevarieerd assortiment dranken als een gevarieerd aanbod inhoudsmaten. Wij brengen een breed assortiment frisdranken (koolzuurhoudend en koolzuurvrij, suikerhoudend en suikervrij), vruchtensappen en waters op de markt en stimuleren het actief aanbieden van diverse inhoudsmaten. Aanpassing frisdrankautomaten op scholen leidt tot meer variatie Begin 2005 zijn door CCE-NL alle frisdrankautomaten in het voortgezet Size Matters onderwijs aangepast. Hierdoor worden lightdranken, waters en vruchtensappen actiever aangeboden. Deze aanpassing heeft geresulteerd in significant meer variatie en spreiding in aankoopgedrag. Procentuele veranderingen in afzet op scholen voor voortgezet onderwijs (januari 2006 t.o.v. januari 2005) Regular Light Water Percentage - 12% + 19% + 282% 2. Informatie Coca-Cola ondersteunt de consument bij het maken van een verantwoorde keuze met inzichtelijke en feitelijke informatie over onze producten. Wij geven duidelijke informatie over voedingswaarden via al onze verpakkingen, onze website (www.coca-colanederland.nl), het Consumenten Informatie Centrum (0800-COCACOLA) en op verzoek van klanten ook via Point of Sale materialen. Uitbreiding voedingswaardedeclaratie Ter voorbereiding op introductie in 2006, werkte Coca-Cola in 2005 aan de uitbreiding van de voedingswaardedeclaratie op alle productverpakkingen. Vanaf 2006 wordt ook het aantal kilocalorieën per verpakkingseenheid vermeld op verpakkingen tot 500 ml. Bij grotere verpakkingen wordt het aantal kilocalorieën per 250 ml vermeld. Caloriestickers op scholen Begin 2005 zijn door Coca-Cola op alle frisdrankautomaten in het voortgezet onderwijs caloriestickers aangebracht. Deze geven het aantal kilocalorieën per product weer en een schema van de dagelijkse energiebehoefte in relatie tot beweging. Op deze manier kan de scholier op het moment van aankoop een bewuste keuze maken. 3. Verantwoorde marketing en verkoop Coca-Cola gaat op een verantwoorde manier om met marketing en verkoop. Wij hebben recent de Fit for the Future Code ontwikkeld, inclusief een interne campagne voor al onze medewerkers in Nederland. De Code is ontwikkeld omdat de Fit for the Future aanpak omvangrijk is en invloed heeft op veel van de dagelijkse werkzaamheden binnen ons bedrijf. In de Code staan alle afspraken inzichtelijk en helder op een rij. In 2006 zal Coca-Cola zich verder richten op de actieve interne communicatie van de Code en op de toepassing ervan in verschillende verkoopkanalen. Elementen uit de Fit for the Future Code In reclame en promoties richt Coca-Cola zich niet op kinderen onder de twaalf jaar; Coca-Cola is nooit op basisscholen aanwezig en is zeer terughoudend in het voortgezet onderwijs. De zichtbaarheid van onze merken beperkt zich tot de buttons van de frisdrankautomaten. De automaten hebben een sportuitstraling die past in het beleid om jongeren meer te interesseren voor beweging; Een product mag volgens Coca-Cola alleen als light worden aangeduid indien het product niet meer dan tien kilocalorieën per 100 ml bevat. Dit overtreft de huidige richtlijnen van de Europese Commissie die

17 Thuis op school In het jaar 2003 startte Coca-Cola met een speciaal programma gericht op scholen voor voortgezet onderwijs. Scholen zijn een belangrijk onderdeel in het leven van jongeren, zij brengen hier een groot deel van hun tijd door. Als frisdrankenleverancier willen wij er graag aanwezig zijn met onze producten. Wij begrijpen echter dat deze omgeving en de specifieke doelgroep een eigen aanpak vragen. Het programma Thuis op School geeft invulling aan de wijze waarop wij onze samenwerking met de school en onze aanwezigheid binnen de schoolomgeving zien. De uitgangspunten van Thuis op School sluiten aan op die van Fit for the Future, namelijk: het aanbieden van een breed assortiment aan producten; het geven van heldere informatie over onze producten; het voeren van een verantwoord beleid op het gebied van marketing en verkoop; het stimuleren van sport en bewegen onder jeugd. In 2005 is een nieuwe versie van de Thuis op School brochure uitgebracht. Deze is verstuurd naar de directies van alle scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland. Deze brochure heeft ons geholpen de dialoog aan te gaan met diverse stakeholders op het gebied van Voeding & Gezondheid. 17 stellen dat een light aanduiding is toegestaan indien het eenderde minder energie bevat dan de reguliere variant; Promoties gelden ook voor light varianten. In promotiemateriaal wordt de light variant, naast de suikerhoudende variant, duidelijk zichtbaar vermeld en afgebeeld; Coca-Cola adviseert klanten om de consument keuze te bieden uit minimaal twee bekerinhoudsmaten (met een maximum van 500 ml). Het Coca-Cola logo wordt niet langer op drinkbekers geplaatst groter dan 500 ml; Indien suikerhoudende producten worden gesampled, dan moet ook altijd verplicht de light variant worden aangeboden. Bij sportevenementen worden alleen sportdranken en water gesampled. 4. Actieve leefstijl Coca-Cola ondersteunt een actieve leefstijl onder jongeren door bestaande initiatieven te ondersteunen en nieuwe projecten op te zetten. Mission Olympic NOC*NSF en Coca-Cola zijn sinds vier jaar partners in Mission Olympic: het grootste jongeren sportprogramma in Nederland. Elk jaar maken hierdoor jongeren in het voortgezet onderwijs kennis met diverse sporten. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de Koninklijke Vereniging Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO), lokale sportverengingen, sportbonden en de gemeenten. Uit recent onderzoek blijkt dat niet alleen leerlingen maar ook docenten enthousiast zijn over Mission Olympic. Alle ondervraagde docenten geven aan dat hun school ieder jaar mee moet doen. 88% Van de docenten vindt dat jongeren op deze wijze blijvend enthousiast worden gemaakt voor schoolsport. In 2005 is het contract met NOC*NSF met twee jaar verlengd. In 2006 gaan we Mission Olympic verder integreren in het schoolprogramma en zullen we actiever communiceren naar onze stakeholders. Voor meer informatie zie ook www. MissionOlympic.nl. FLASH! Energy Tour De landelijke beweegcampagne FLASH! van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, uitgevoerd door het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), richtte zich in op vmbo-leerlingen. Om hen te interesseren voor sport en bewegen werd de FLASH! Energy Tour georganiseerd. Deze Tour, met allerlei sportclinics en een spectaculair dansfeest, heeft gedurende het schooljaar 13 grote vmbo-scholen bezocht. Coca-Cola was hoofdsponsor van dit initiatief en heeft actief bijgedragen aan de organisatie en invulling van het evenement. Voor meer informatie zie ook Ook op lokaal niveau ondersteunen en initiëren we sportactiviteiten voor de jeugd, zoals Topscore Amsterdam en Willem II in de wijk in Tilburg.

Hoe kan een drankje bijdragen aan een duurzamere toekomst?

Hoe kan een drankje bijdragen aan een duurzamere toekomst? Inhoudsopgave Een blik op de toekomst 4 Ons duurzaamheidsplan 5 Een dorstlesser voor iedereen 6 Coca-Cola: één merk, meerdere bedrijven 7 Wereldwijde merken, lokaal bedrijf 8 Onze activiteiten in kaart

Nadere informatie

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014 ROTTERDAMSE SCHOUWBURG 2013 2014 SER RISICO- MANAGEMENT MVO Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave E.ON Benelux Maatschappelijk verantwoord ondernemen Verslag over 2014 2 Voorwoord 3 Korte samenvatting 5 E.ON

Nadere informatie

Albron GRI-verslag 2014

Albron GRI-verslag 2014 Albron GRI-verslag 2014 Index Bladzijde Samenvatting... 4 Algemene indicatoren Strategie en analyse... 6 Organisatieprofiel... 8 Commitments met externe initiatieven... 11 Vaststelling van materiële onderwerpen

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE Colofon Dit duurzaamheidsverslag is een uitgave van T-Mobile Netherlands BV Waldorpstraat 60 2521 CC Den Haag telefoon: +31 (0)6 14 09 50 00 e-mail: mvo@t-mobile.nl www.t-mobile.nl

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 4. Uitdagend 6. Over dit jaarverslag 8. Aantoonbaar duurzaam 10. Stakeholders zijn belangrijk 12. Zorg voor mens en omgeving 14

Inhoud. Voorwoord 4. Uitdagend 6. Over dit jaarverslag 8. Aantoonbaar duurzaam 10. Stakeholders zijn belangrijk 12. Zorg voor mens en omgeving 14 Duurzaam ondernemen 2010 Inhoud Bijlagen 1 De Bavaria organisatie 2 Stakeholder informatie Bavaria 3 Milieukundige indicatoren 4 Sociale en maatschappelijke indicatoren 5 Lijst gebruikte afkortingen 1

Nadere informatie

bij Orange zien we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als een reis Verantwoordelijkheid

bij Orange zien we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als een reis Verantwoordelijkheid bij Orange zien we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als een reis Verantwoordelijkheid Orange NL 2003 dit rapport legt de nadruk op een aantal reeds behaalde mijlpalen Inleiding 3 verklaring van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Ketendenken. 2 Wie is Bavaria. 3 Onze doelen. 4 Hoe ziet ons speelveld eruit? 5 Segmentatie naar onze vijf pijlers.

Inhoudsopgave. 1 Ketendenken. 2 Wie is Bavaria. 3 Onze doelen. 4 Hoe ziet ons speelveld eruit? 5 Segmentatie naar onze vijf pijlers. MVO verslag 2013 Inhoudsopgave 1 Ketendenken 1.1 Stakeholders 3 1.2 Dialoog in 2013 4 2 Wie is Bavaria 2.1 Voorwoord 7 2.2 Ethisch gedrag & compliance 9 2.3 Strategie, visie en beleid 10 3 Onze doelen

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag

Duurzaamheidsverslag Duurzaamheidsverslag Kern Profiel Koninklijke BAM Groep wil op verantwoorde wijze deelnemen aan de maatschappij. Verdere uitwerking van het beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Nederlandse Staatsloterij - Jaarverslag 2013 3

INHOUDSOPGAVE. Nederlandse Staatsloterij - Jaarverslag 2013 3 JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord 5 2 Kerncijfers 7 3 Over de Nederlandse Staatsloterij 9 4 Bericht van de raad van commissarissen 19 5 Directieverslag 21 6 Prestaties 25 7 Compliance

Nadere informatie

Geïntegreerd verslag Vodafone Nederland

Geïntegreerd verslag Vodafone Nederland Geïntegreerd verslag Vodafone Nederland 2012-2013 inhoudsopgave Voorwoord CEO & RvC Kerncijfers en resultaten Het jaar in beeld Wie wij zijn Hoe wij waarde creëren Externe en interne omgeving Visie, missie

Nadere informatie

Kalfsvlees met visie. MVO-verslag

Kalfsvlees met visie. MVO-verslag Kalfsvlees met visie MVO-verslag 1 inhoud Voorwoord 2 Over VanDrie Group 5 1. MVO bij VanDrie Group 9 2. Aandacht voor de medewerkers 15 3. Aandacht voor ketenpartners en omgeving 21 4. Voedselveiligheid

Nadere informatie

MVO-rapportage 20 10

MVO-rapportage 20 10 MVO-rapportage 20 10 Voorwoord Veel bedrijven streven ernaar hun negatieve impact op het milieu te reduceren. Wij doen het meteen goed en streven naar een positieve impact op mens en milieu. Zo willen

Nadere informatie

duurzaamheidsverslag SITA Nederland 2012 samen kringlopen sluiten

duurzaamheidsverslag SITA Nederland 2012 samen kringlopen sluiten SITA Nederland 2012 samen kringlopen sluiten Dit is de PDF weergave van het online duurzaamheidsverslag van 2012, van SITA Nederland. U kunt deze ook online bekijken via http://duurzaamheidsverslag.sita.nl

Nadere informatie

Travelife Training. Duurzaam Toeristisch Ondernemen voor reisorganisaties

Travelife Training. Duurzaam Toeristisch Ondernemen voor reisorganisaties Travelife Training Duurzaam Toeristisch Ondernemen voor reisorganisaties Colofon Deze training is mede tot stand gekomen dankzij de medewerking van de volgende organisaties: Toerisme Vlaanderen ECEAT-Projects

Nadere informatie

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 Inhoud Voorwoord 5 Over dit verslag 6 De kringloop sluiten 8 Onze stakeholders 10 Ons bedrijf 12 Productie 18 Ontwikkeling 18 Leveranciers 20 Medewerkers 22 Gebruik

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont Inleiding en samenvatting Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een wezenlijk deel van ondernemerschap. MVO loont, voor bedrijven en voor de samenleving.

Nadere informatie

Rabobank Groep Maatschappelijk jaarverslag 2004

Rabobank Groep Maatschappelijk jaarverslag 2004 Rabobank Groep Maatschappelijk jaarverslag 2004 2 Rabobank Groep Maatschappelijk jaarverslag 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Organigram 3 Profiel 4 Kerngegevens 5 Leeswijzer 7 Voorwoord 8 Belangrijkste

Nadere informatie

Monitoring verpakkingen Resultaten 2011

Monitoring verpakkingen Resultaten 2011 Monitoring verpakkingen Resultaten 2011 30 juli 2012 2 Postbus 8724 3009 AS Rotterdam 010 4206161 www.nedvang.nl info@nedvang.nl Deze monitoring rapportage is een uitgave van Nedvang. 3 4 Voorwoord Monitoring

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

Smaakmakers in snoep. Perfetti Van Melle Benelux Maatschappelijk Jaarverslag over het jaar 2012 Juni 2013, Breda

Smaakmakers in snoep. Perfetti Van Melle Benelux Maatschappelijk Jaarverslag over het jaar 2012 Juni 2013, Breda Smaakmakers in snoep Perfetti Van Melle Benelux Maatschappelijk Jaarverslag over het jaar 2012 Juni 2013, Breda 1 Over Perfetti Van Melle Perfetti Van Melle draagt de naam van haar oprichters: de Italiaanse

Nadere informatie

De essentie van vertrouwen

De essentie van vertrouwen De essentie van vertrouwen ASR Jaarverslag 2011 Profiel ASR kiest er bewust voor om de andere verzekeraar te zijn. De verzekeraar die mensen financieel bewuster wil maken. Dit doen we door voortdurend

Nadere informatie

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20 MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht MVO Verslag 20 1 2 Mn Services en maatschappelijk verantwoord ondernemen Inhoudsopgave mvo jaarverslag 2010 2 Woord vooraf: Veerkracht 4 Over dit verslag 8 Samenvatting

Nadere informatie

Coca-Cola Fit for. the Future Code

Coca-Cola Fit for. the Future Code Coca-Cola Fit for the Future Code Fit for the Future Code, maart 2006 02_03 Coca-Cola Fit for the Future Code Inhoud Coca-Cola: Fit for the Future! Introductie 3 Waarom deze Code en wat vragen we van jou?

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen VERSLAG OVER 2013 Colofon & contactgegevens Dit is het MVO-verslag 2013 van E.ON Benelux. Informatie die ontbreekt in dit verslag is terug te vinden in het E.ON Sustainability

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag. Chairman s Statement. Nancy McKinstry Chairman of the Executive Board

Duurzaamheidsverslag. Chairman s Statement. Nancy McKinstry Chairman of the Executive Board Chairman s Statement Duurzaamheidsverslag 2004 Nancy McKinstry Chairman of the Executive Board Tate consendipis dionsequat. Feugiat. Ut nullutpat. Lorper sustrud ea commod eu faccum am, consequismod mincip

Nadere informatie

Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011.

Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011. Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011. Inhoudsopgave Voorwoord Thomas Berlemann 4 MVO highlights 2011 6 1 Introductie 8 2 Kernwaarden T-Mobile Netherlands 11 3 MVO-beleid,

Nadere informatie

Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2008. Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu

Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2008. Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2008 1 Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu Jaarverslag 2008 ASN Bank Geld(t) vertrouwen? Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 ANWB BV. Den Haag, 24 februari 2015

Jaarrekening 2014 ANWB BV. Den Haag, 24 februari 2015 Jaarrekening 2014 ANWB BV Den Haag, 24 februari 2015 Inhoudsopgave 1.1.1.1 Wit regel 2 Jaarverslag 2 1 Bericht van de hoofddirecteur 3 2 Directieverslag 4 2.1 ANWB in het kort 4 2.1.1 Doelstelling ANWB

Nadere informatie