Maatschappelijk jaarverslag 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maatschappelijk jaarverslag 2005"

Transcriptie

1 Maatschappelijk jaarverslag 2005

2

3

4 Inhoud 4 Voorwoord...5 Achtergrond van het verslag...6 Het profiel van Coca-Cola...8 Belanghebbenden...12 Voeding & Gezondheid...14 Verpakkingen...18 De markt...22 Onze mensen...26 Het milieu...32 De gemeenschap...38 Contact, vragen en commentaar...41 GRI index...42

5 Voorwoord Coca-Cola is duidelijk zichtbaar in de Nederlandse samenleving. Onze producten en merken zijn terug te vinden in vele huishoudens, sportkantines, horecazaken, winkels, voortgezet en hoger onderwijs, bedrijven, op straat en televisie. Ook is ons bedrijf als sponsor of organisator regelmatig bij grote evenementen aanwezig. Consumenten en burgers komen veelvuldig met ons in aanraking. Vanwege onze maatschappelijke verantwoordelijkheid vinden wij het belangrijk om zo transparant mogelijk te zijn omtrent ons beleid, onze activiteiten en de keuzes die wij maken. In dit maatschappelijk jaarverslag 2005, volgend op eerdere verslagen, laten wij, Coca-Cola Enterprises Nederland en Coca-Cola Nederland, zien wat wij doen en waarom. Duurzaamheid staat bij Coca-Cola voor betrokkenheid en verantwoordelijkheid op vele terreinen. Of het nu gaat om de markt waarin wij opereren, de mensen met wie wij samenwerken of het milieu om ons heen. Over ons beleid en inzet op al deze onderwerpen brengen wij dit verslag uit. Ons aandachtsveld wordt vanzelfsprekend mede bepaald door de maatschappelijke discussie. Kijkend naar 2005, zijn er twee thema s die hierbij een hoofdrol spelen: Voeding & Gezondheid en Verpakkingen. Op beide thema s hebben we als commerciële onderneming kritische afwegingen gemaakt om de balans te vinden tussen zakelijke en maatschappelijke belangen zodat wij op lange termijn succesvol kunnen blijven opereren. 5 In het kader van Voeding & Gezondheid hebben wij het afgelopen jaar belangrijke stappen gezet in verdere voorlichting en informatievoorziening richting consumenten en andere belanghebbenden. Intern hebben wij onze commerciële bedrijfsprocessen aangescherpt en deze vastgelegd in een gedragscode. Deze code geeft richting aan al onze medewerkers en heeft op deze wijze ook invloed op onze rol in de markt. Op het gebied van Verpakkingen is onze aandacht uitgegaan naar de omschakeling van hervulbare naar recyclebare, éénmalige PET-verpakkingen. Het beslissingstraject dat in de voorgaande jaren heeft gespeeld, heeft in het teken gestaan van het bewaken van de belangen van milieu, medewerkers, consumenten en commerciële resultaten. We zijn ervan overtuigd dat wij met onze nieuwe recyclebare PET-verpakkingen aan deze belangen tegemoet kunnen komen. Wij bepalen niet alleen wat voor ons de belangrijkste thema s op het gebied van duurzaamheid zijn. Dit doen wij in interactie met onze stakeholders. In 2005 zijn belangrijke stappen gezet in het verder uitbouwen van de dialoog. Bij het vormgeven van ons duurzaamheidsbeleid maken wij graag gebruik van kennis en kunde van medewerkers, maatschappelijke groeperingen, klanten, toeleveranciers en andere partijen. Op basis van voortschrijdend inzicht trachten wij datgene te doen wat het beste is voor onze resultaten, de markt, onze mensen, het milieu en voor onze maatschappij. Jan Claes Algemeen Directeur Coca-Cola Enterprises Nederland Simon McDowell Algemeen Directeur Coca-Cola Nederland

6 6

7 Achtergrond van het verslag In dit maatschappelijk jaarverslag gebruiken we verschillende termen en achtergronden die enige toelichting behoeven. In dit hoofdstuk schetsen wij daarom de kaders waarbinnen het verslag is geschreven. 7 Coca-Cola Dit verslag heeft betrekking op zowel Coca-Cola Enterprises Nederland (CCE- NL) als op Coca-Cola Nederland (CCN). Daar waar we spreken over Coca-Cola bedoelen we beide bedrijven in Nederland. Wanneer we spreken over het Coca-Cola Systeem verwijzen we naar alle Coca-Cola organisaties wereldwijd. In het hoofdstuk Profiel van de organisatie worden de verschillende organisaties verder toegelicht. Global Reporting Initiative (GRI) Dit verslag is geïnspireerd op de wereldwijde richtlijnen voor maatschappelijke verslaglegging van het Global Reporting Initiative (GRI) Hoewel wij nog niet in staat zijn om op alle elementen en indicatoren te rapporteren, hebben wij er toch voor gekozen om dit verslag vorm te geven op basis van GRI en gebruiken wij dit verslag om te tonen waar wij staan ten opzichte van de GRI-richtlijnen. Wij zien dit verslag als een document op basis waarvan een dialoog kan worden aangegaan. Een overzicht van de reeds geadresseerde GRI-indicatoren is terug te vinden in de index achter in dit rapport. Reikwijdte Dit verslag is een vervolg op het maatschappelijk verslag 2003/2004, Quality by Care, dat in 2005 door CCE-NL is uitgebracht. Daarvoor verschenen van CCE-NL: Maatschappelijk jaarverslag 2002, Sociaal & Milieu jaarverslag 2001, Sociaal jaarverslag 2000 en Sociaal jaarverslag Een groot verschil met de voorgaande verslagen is dat dit verslag een gezamenlijk initiatief is van CCE-NL en CCN. De data in dit verslag hebben betrekking op alle locaties van Coca-Cola in Nederland: het hoofdkantoor in Rotterdam, de vijf Sales Centers verspreid over Nederland, de fabriek in Dongen en de vestiging van onze technische dienst (Cooler Services) in Tilburg. Hierbij geldt een uitzondering voor het hoofdstuk Het milieu, deze gegevens hebben vrijwel alleen betrekking op de fabriek in Dongen. Voor wat betreft producten heeft het verslag betrekking op alle in Nederland gebottelde producten en op de producten die voor distributie in Nederland zijn aangekocht. Informatieverzameling De in dit verslag verstrekte informatie is afkomstig uit het interne kwaliteitssysteem (The Coca-Cola Quality System), interviews met betrokkenen en uit jaarlijkse rapportagestukken. Fotografie Om redenen van opmaak dateren de in dit verslag gepubliceerde foto s van onze productielocatie en het -proces uit Zij zijn dus een weergave van de actuele situatie waarbij de productielijnen zijn ingericht op de nieuwe, recyclebare PETverpakkingen en niet meer op de in 2005 nog gangbare hervulbare flessen.

8 De wereld van Coca-Cola Nederland CCE-NL: ± 800 medewerkers CCN: ± 30 medewerkers CCE-NL: 8 vestigingen afzet in 2005: liter CCN: 1 vestiging 8 Wereldwijd meer dan 1,3 miljard Coca-Cola consumpties per dag CCE Inc.: ± medewerkers CCE Inc. realiseert 20% van het totaal volume van producten met TCCC-merken TCCC: ± medewerkers The Coca-Cola Companyproducten zijn in meer dan 200 landen verkrijgbaar CCE Inc.: 428 vestigingen in 7 landen (Noord-Amerika en West-Europa: België, Frankrijk, Groot-Brittannië, Luxemburg en Nederland) Voor meer informatie over de financiële gegevens:

9 Het profiel van Coca-Cola Ons voornaamste doel is een tevreden consument. Vaak wordt gedacht dat Coca-Cola één merk is dat gemaakt wordt door één bedrijf. In werkelijkheid zit er achter Coca-Cola een wereldwijd netwerk van bedrijven dat gevormd wordt door The Coca-Cola Company, haar dochterbedrijven en bottelaars over de hele wereld die in licentie producten van The Coca-Cola Company produceren en op de markt brengen. Gezamenlijk worden zij het Coca-Cola Systeem genoemd. Van de bottelaars is Coca-Cola Enterprises Incorporate (CCE Inc.) de grootste met een verzorging van 20% van het totaal volume van producten met The Coca-Cola Company-merken. The Coca-Cola Company (TCCC) en haar filialen zijn eigenaar van alle Coca-Cola merken, verzorgen de wereldwijde marketing en verkopen de (basis)concentraten aan bottelaars. CCE Inc. produceert, distribueert en verkoopt frisdranken en is met circa medewerkers actief in zeven landen verspreid over Noord- Amerika, Canada en West-Europa (België, Frankrijk, Groot-Brittannië, Luxemburg en Nederland). Het bedrijf bedient een totaal gebied van ruim 407 miljoen consumenten en behaalde in miljard US dollar aan netto bedrijfsinkomsten. Beide bedrijven beschikken over een eigen beursnotering aan de New York Stock Exchange. Een wereldsysteem in Nederland De Nederlandse organisatie achter Coca-Cola is op dezelfde manier opgebouwd als het internationale systeem. Coca-Cola Enterprises Nederland (CCE- NL) is een dochtermaatschappij van CCE Incorporate. Coca-Cola Nederland (CCN) valt onder The Coca-Cola Company. Samen vormen zij het Nederlandse Coca-Cola Systeem. CCN zet de marketingplannen uit en CCE-NL produceert, distribueert en verkoopt de producten. Bij CCN werken circa 30 medewerkers op het hoofdkantoor in Rotterdam. CCE-NL heeft ruim 800 medewerkers in dienst verspreid over het hoofdkantoor in Rotterdam, de fabriek in Dongen, de vijf Sales Centers en de technische dienst (Cooler Services) in Tilburg. Waar wij in dit verslag spreken over Coca-Cola bedoelen we het totale systeem in Nederland, tenzij anders vermeld. staat voor Citizenship at Coca-Cola. The Coca-Cola Company en verschillende grote bottelaars waaronder Coca-Cola Enterprises Inc. in Atlanta hebben het programma opgezet. Het vormt een mondiaal kader voor verantwoord en duurzaam ondernemen en geeft waarden weer waarmee we de manier waarop we wereldwijd zaken doen onderbouwen en de manier waarop we omgaan met onze afnemers, consumenten, medewerkers, de gemeenschap en het milieu waarin we leven, bepalen. Er zijn principes geformuleerd voor de markt, onze mensen, het milieu en de gemeenschap. De markt: We leveren producten en diensten die aan de drankbehoefte van onze consumenten voldoen. Hierdoor verschaffen we degelijke en lonende ondernemingskansen en voordeel voor onze afnemers, leveranciers, distributeurs en plaatselijke gemeenschappen. Onze mensen: We bevorderen een open en toegankelijke omgeving waar zeer gemotiveerde, productieve en toegewijde medewerkers zakelijk succes bereiken door uitstekend werk te leveren. Het milieu: We voeren ons bedrijf op zulke wijze dat het milieu wordt beschermd en behouden, en principes inzake milieubeheer en duurzame ontwikkeling in onze zakelijke beslissingen en processen zijn geïntegreerd. De gemeenschap: We investeren tijd, expertise en hulpmiddelen om te voorzien in economische mogelijkheden, de leefbaarheid te verbeteren en goodwill te bevorderen binnen onze gemeenschappen door middel van plaatselijk relevante initiatieven. Het bestaat uit drie verschillende fasen: een intern beoordelingsproces om te bepalen waar men staat, een planningproces om tot een stappenplan te komen en een toepassingsproces om plannen en activiteiten te realiseren. Het beoordelingsproces omvat een vragenlijst die ontwikkeld is in samenwerking met het non-profit netwerk The Future 500 (www.future500.org). De vragenlijst zet prestaties van Coca-Cola af tegen criteria uit een reeks internationale normen op het gebied van verantwoord ondernemen, waaronder FTSE4Good, the Dow Jones Sustainability Index en the Global Reporting Initiative. kan per land worden uitgerold. Dit gebeurt door opname van het programma in de jaarlijkse bedrijfsplannen van de ondernemingen. In Nederland is het programma in 2005 voor het eerst ingezet. 9

10 Visie en missie Missie van Coca-Cola Enterprises Inc.: We are passionate about bringing the refreshment and enjoyment of Coca-Cola and all our brands to you every day. Waarden van Coca-Cola Enterprises Inc.: Integrity - Always doing what is right Passion - Driven to be the very best in what we do and how we do it Service - Exceeding the expectations of our customers, our consumers, our communities and our people Quality - Excellence every time Results - Winning as a team in the workplace and the marketplace Respect - Listening, understanding, and appreciating others Fun - Enjoying what we do every day. Missie van The Coca-Cola Company: To refresh the world in mind, body and spirit. To inspire moments of optimism through our brands and our actions. To create value and make a difference everywhere we engage. Waarden van The Coca-Cola Company: Leadership - The courage to shape a better future Passion - Committed in heart and mind Integrity - Be real Accountability - If it is to be, it s up to me Collaboration - Leverage collective genius Innovation - Seek, imagine, create, delight Quality - What we do, we do well 10 Directie en management CCN en CCE-NL hebben beide een eigen directie. De directie van CCE-NL, onder leiding van Algemeen Directeur de heer Claes, bestaat uit acht leden. De directie van CCN, onder leiding van Algemeen Directeur de heer McDowell, bestaat uit zes leden. Antwoorden op de GRI-gerelateerde vragen over (controle)processen, verbanden tussen beloning en prestaties en aandeelhoudersmechanismen zijn terug te vinden in het Corporate Responsibility & Sustainability Review 2005 van Coca-Cola Enterprises Inc. (zie ook www. cokecce.com) en in het Citizenship Report 2005 van The Coca-Cola Company (zie ook www2.coca-cola.com/ourcompany/ citizenship_report.html). Raad van Commissarissen CCE-NL heeft een Raad van Commissarissen (RvC), bestaande uit vijf leden, onder voorzitterschap van de heer Zijerveld. Twee van de vijf leden van de RvC zijn onafhankelijk van CCE. De RvC komt vier keer per jaar bijeen, samen met de directieleden van CCE-NL. Tot onze spijt is op 3 oktober 2005 de heer Glasz, voormalig lid van onze RvC, overleden. De heer Glasz heeft elf jaar deel uitgemaakt van onze RvC. Vormgeven aan verantwoordelijkheid Om zorg te dragen voor kwaliteit van onze organisatie en van onze producten, werken wij met verschillende kwaliteitsen managementsystemen. Naast The Coca-Cola Quality System (zie het hoofdstuk De markt) zijn wij voor de productielocatie in Dongen gecertificeerd op het gebied van ISO-9001 in relatie tot onze managementsystemen en -processen, ISO voor milieugerelateerde zaken, OHSAS met betrekking tot veiligheid en ARBO en tenslotte HACCP wat gerelateerd is aan voedselveiligheid. De milieuzorg is bij CCE-NL te Dongen geïntegreerd in het Total Quality Management Systeem (TQMS), samen met de zorg voor kwaliteit, veiligheid en arbeidsomstandigheden. De verantwoordelijkheid voor het milieuzorg managementsysteem is gedelegeerd aan de manager QESH (Quality, Environment, Safety & Health), die in het senior managementteam van CCE-NL naast onder andere kwaliteit- en veiligheidsmanagement, de milieuzaken behartigt. De functie van milieucoördinator is geïntegreerd met de functie van veiligheidsfunctionaris. De Fit for the Future Code (zie het hoofdstuk Voeding & Gezondheid) biedt voor ons een belangrijk handvat om vorm te geven aan onze verantwoordelijkheid op het gebied van Voeding & Gezondheid. De verbintenis die wij in 2005 ten opzichte van de Europese Commissie zijn aangegaan, de Undertaking (zie het hoofdstuk De markt), en onze verschillende partnerschappen (zie het hoofdstuk Belanghebbenden) zijn andere manieren om hieraan vorm en inhoud te geven. Voor meer informatie over The Coca-Cola Company en Coca-Cola Enterprises zie en

11 Producten van Coca-Cola in Nederland Een selectie uit het gevarieerde assortiment. 11

12 12 Aandeelhouders Consumenten Werknemers Klanten Gemeenschap, overig Leveranciers Overheid en wetgevende instanties Niet Gouvernementele Organisaties (NGO s)

13 Belanghebbenden Coca-Cola is behalve werkgever, producent, leverancier en marketeer, bovenal een organisatie die middenin de maatschappij staat. Wij onderhouden dan ook relaties met allerlei belanghebbenden: onze stakeholders. Dit zijn onder andere onze werknemers, klanten, consumenten, de Nederlandse en lokale overheid, maatschappelijke organisaties en leveranciers. 13 Met al onze stakeholders streven wij naar samenwerking, bij voorkeur in de vorm van het formuleren van gezamenlijke doelstellingen en het uitwisselen van kennis. Wij hebben ons in de afgelopen jaren actief ingezet voor het opbouwen en uitwerken van stakeholderrelaties en -communicatie en vinden dit essentieel voor onze lange termijn belangen in Nederland. Wij gebruiken verschillende communicatiemethodes om onze stakeholders te informeren en om hun ideeën en mening te vernemen over onderwerpen zoals medewerkerstevredenheid, voeding & gezondheid, milieu en verpakkingen. Vrijwillige externe overeenkomsten met belanghebbenden Naast het lopende Convenant Verpakkingen III, dat eindigt per 1 januari 2006 zijn we in 2005 een nieuw con venant aangegaan, het Convenant Overgewicht. Dit convenant is op 27 januari 2005 onder meer namens Coca-Cola door de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) ondertekend. Van onze leveranciers op het gebied van ingrediënten, verpakkingsmaterialen en promotiematerialen verwachten wij dat zij onze Supplier Guiding Principles, de principes op basis waarvan wij samenwerken met onze leveranciers, ondertekenen (zie het hoofdstuk De markt). Lidmaatschappen Om onze kennis te delen, op de hoogte te blijven van ontwikkelingen en waar mogelijk ook sturing te geven aan ontwikkelingen, zijn wij actief in diverse industrie- en bedrijfsverenigingen en betrokken bij enkele belangengroeperingen. Bij onder andere de volgende verenigingen en groeperingen zijn wij lid en/of betrokken: Algemeen Nederlandse Frisdrank Industrie (NFI) Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) Productschap Dranken Voeding & Gezondheid Nationaal Voedingscongres NOC*NSF/Mission Olympic Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO) Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) Amsterdam Topsport Topscore Amsterdam Rotterdam Topsport Verpakkingen Stichting EcoVerpakkingen Stichting NedVang/ SVM.PACT Stichting Inzameling Kleine PET-flesjes Nationale Inzameling Frisdrankverpakkingen Stichting Kringloop Blik Milieu Vereniging Industriewater Noord- Brabant Stichting Nederland Schoon Nederlands Watermuseum Overig Samenleving & Bedrijf Stichting Lezen Nederlands Instituut voor Filmeducatie (NIF) Reklame Rakkers

14 Theatergezelschap ISH Fit for the Future en belanghebbenden 14 In 2005 zijn we actief de dialoog met onze stakeholders aangegaan over Voeding & Gezondheid. In januari en december 2005 hebben we een kwalitatief onderzoek onder 20 stakeholders verricht waarin wij ons Fit for the Future beleid hebben toegelicht en hen om reactie hebben gevraagd. Belangrijke aandachtspunten waren voor ons de bekendheid van het Fit for the Future beleid, de waardering ervan en eventuele suggesties voor verbetering. Suggesties volgen wij op in de vorm van de aanscherping van enkele bepalingen van de Fit for the Future Code (in 2005) en door middel van de in 2006 geplande introductie van de internationale campagne Make Every Drop Count in Nederland. De stakeholderbenadering die wij in 2005 zijn gestart is door Coca-Cola als zeer waardevol ervaren. We zetten deze in 2006 dan ook onverminderd voort. Door middel van persoonlijke correspondentie, een speciale periodieke Fit for the Future nieuwsbrief die in 2005 voor het eerst verschenen is en de campagne Make Every Drop Count houden we onze stakeholders op de hoogte. Bekendheid onder stakeholders van onze Fit for the Future activiteiten Bekend met onze richtlijn geen reclame gericht op kinderen onder de twaalf jaar 1 januari % 31 december % Weet dat wij geen producten verkopen op basisscholen 59% Bekend met onze terughoudende aanwezigheid in het Het belang voortgezet onderwijs van stakeholders 33% voor Bekend met onze Coca-Cola deelname aan Mission Olympic 33% 100% 55% 82% Bron: Periodieke Stakeholder Survey, Schuttelaar & Partners

15 Voeding & Gezondheid De leefstijl in Nederland verandert. Net als in andere westerse landen bewegen we minder en hebben we over het algemeen een ongezonder voedingspatroon. Overgewicht en obesitas zijn een groeiend en algemeen bekend gezondheidsprobleem. 15 Voor een gezonde leefstijl is evenwicht het belangrijkste; de juiste combinatie van een gevarieerd eetpatroon en genoeg beweging. Om bewuste keuzes te kunnen maken, hebben consumenten voldoende en duidelijke informatie nodig. Daarnaast moeten zij zich bewust zijn van de noodzaak om voldoende te bewegen. Als wereldspeler in frisdranken kan èn wil Coca-Cola een positieve bijdrage leveren. Wij zetten hiervoor onze jarenlang opgebouwde kennis van de consument in en de communicatiemiddelen die wij richting hen hebben. Coca-Cola heeft er voor gekozen om vrijwillig, binnen haar invloedssfeer, haar eigen verantwoordelijkheid te nemen. Dit doen wij door op twee manieren een bijdrage te leveren; enerzijds nemen we pro-actief deel in gezamenlijke afspraken met partners, anderzijds bouwen we op onze eigen kracht en mogelijkheden om consumenten een breed en gevarieerd productaanbod te bieden, goed te informeren en te stimuleren gebalanceerd te leven. Convenant Overgewicht Met vele andere partijen zijn wij ervan overtuigd dat het stimuleren van een gezonde leefstijl een goede samenwerking van meerdere partijen vereist. Coca-Cola werkt daarom nauw samen met overheid, industrie, sportinstanties en kennisinstellingen om een zo effectief mogelijke aanpak te bewerkstelligen. In januari 2005 hebben wij samen met deze betrokken partners het Convenant Overgewicht ondertekend. De convenantafspraken zijn vervolgens uitgewerkt in het actieplan Energie in Balans, dat in oktober 2005 aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is aangeboden. Veel onderdelen van het Coca-Cola Fit for the Future beleid zijn erin terug te vinden. De doelstelling is dat het aantal volwassenen met overgewicht in 2010 niet verder groeit en dat het aantal kinderen met overgewicht vermindert. Voor meer informatie zie ook en Fit for the Future 2005 in Nederland Onder de naam Fit for the Future voeren wij in Nederland een actief programma om een gebalanceerde leefstijl te communiceren èn te stimuleren. Het vormt een belangrijk onderdeel van onze (internationale) strategie. De initiatieven en activiteiten die eruit voortvloeien, zijn terug te vinden in alle geledingen van ons bedrijf. Begin 2005 zijn we gestart met de oprichting van een speciaal Fit for the Future Leadership Team, bestaand uit senior management leden van Coca-Cola Enterprises Nederland en Coca-Cola Nederland. In periodieke bijeenkomsten is onder meer gewerkt aan het opstellen en uitbrengen van de Nederlandse Fit for the Future Code die zowel gebaseerd is op ons internationale beleid als op afspraken die we binnen de voedingsmiddelenindustrie (FNLI en NFI) hebben gemaakt. De Code heeft als belangrijkste doelstellingen het officieel introduceren en borgen van het Fit for the Future beleid binnen de organisatie en het bieden van handvatten voor medewerkers in de dagelijkse praktijk. Verder heeft het Leadership Team diverse werkgroepen opgericht die deelonderwerpen van de Code verder uitdiepen. Op deze manier worden, net als voor scholen (zie kader Thuis op School), concrete strategieën opgesteld voor de verkoopkanalen.

16 16 Naast onze eigen Fit for the Future Code onderschrijven wij gedragscodes van industrie en (lokale) overheden, zoals de gedragscode van UNESDA (Europese frisdrankindustrie), de Reclamecode voor voedingsmiddelen met betrekking tot marketing gericht op kinderen (Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie), de programma s van Reklame Rakkers, de gedragscode overgewicht (Vereniging Nederlandse Frisdranken Industrie), de gedragscode voor promotionele kansspelen en het convenant Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring 2002 (Ministerie van OCenW en partners). Fit for the Future peilers 1. Keuze De consument moet de keuze hebben uit zowel een gevarieerd assortiment dranken als een gevarieerd aanbod inhoudsmaten. Wij brengen een breed assortiment frisdranken (koolzuurhoudend en koolzuurvrij, suikerhoudend en suikervrij), vruchtensappen en waters op de markt en stimuleren het actief aanbieden van diverse inhoudsmaten. Aanpassing frisdrankautomaten op scholen leidt tot meer variatie Begin 2005 zijn door CCE-NL alle frisdrankautomaten in het voortgezet Size Matters onderwijs aangepast. Hierdoor worden lightdranken, waters en vruchtensappen actiever aangeboden. Deze aanpassing heeft geresulteerd in significant meer variatie en spreiding in aankoopgedrag. Procentuele veranderingen in afzet op scholen voor voortgezet onderwijs (januari 2006 t.o.v. januari 2005) Regular Light Water Percentage - 12% + 19% + 282% 2. Informatie Coca-Cola ondersteunt de consument bij het maken van een verantwoorde keuze met inzichtelijke en feitelijke informatie over onze producten. Wij geven duidelijke informatie over voedingswaarden via al onze verpakkingen, onze website (www.coca-colanederland.nl), het Consumenten Informatie Centrum (0800-COCACOLA) en op verzoek van klanten ook via Point of Sale materialen. Uitbreiding voedingswaardedeclaratie Ter voorbereiding op introductie in 2006, werkte Coca-Cola in 2005 aan de uitbreiding van de voedingswaardedeclaratie op alle productverpakkingen. Vanaf 2006 wordt ook het aantal kilocalorieën per verpakkingseenheid vermeld op verpakkingen tot 500 ml. Bij grotere verpakkingen wordt het aantal kilocalorieën per 250 ml vermeld. Caloriestickers op scholen Begin 2005 zijn door Coca-Cola op alle frisdrankautomaten in het voortgezet onderwijs caloriestickers aangebracht. Deze geven het aantal kilocalorieën per product weer en een schema van de dagelijkse energiebehoefte in relatie tot beweging. Op deze manier kan de scholier op het moment van aankoop een bewuste keuze maken. 3. Verantwoorde marketing en verkoop Coca-Cola gaat op een verantwoorde manier om met marketing en verkoop. Wij hebben recent de Fit for the Future Code ontwikkeld, inclusief een interne campagne voor al onze medewerkers in Nederland. De Code is ontwikkeld omdat de Fit for the Future aanpak omvangrijk is en invloed heeft op veel van de dagelijkse werkzaamheden binnen ons bedrijf. In de Code staan alle afspraken inzichtelijk en helder op een rij. In 2006 zal Coca-Cola zich verder richten op de actieve interne communicatie van de Code en op de toepassing ervan in verschillende verkoopkanalen. Elementen uit de Fit for the Future Code In reclame en promoties richt Coca-Cola zich niet op kinderen onder de twaalf jaar; Coca-Cola is nooit op basisscholen aanwezig en is zeer terughoudend in het voortgezet onderwijs. De zichtbaarheid van onze merken beperkt zich tot de buttons van de frisdrankautomaten. De automaten hebben een sportuitstraling die past in het beleid om jongeren meer te interesseren voor beweging; Een product mag volgens Coca-Cola alleen als light worden aangeduid indien het product niet meer dan tien kilocalorieën per 100 ml bevat. Dit overtreft de huidige richtlijnen van de Europese Commissie die

17 Thuis op school In het jaar 2003 startte Coca-Cola met een speciaal programma gericht op scholen voor voortgezet onderwijs. Scholen zijn een belangrijk onderdeel in het leven van jongeren, zij brengen hier een groot deel van hun tijd door. Als frisdrankenleverancier willen wij er graag aanwezig zijn met onze producten. Wij begrijpen echter dat deze omgeving en de specifieke doelgroep een eigen aanpak vragen. Het programma Thuis op School geeft invulling aan de wijze waarop wij onze samenwerking met de school en onze aanwezigheid binnen de schoolomgeving zien. De uitgangspunten van Thuis op School sluiten aan op die van Fit for the Future, namelijk: het aanbieden van een breed assortiment aan producten; het geven van heldere informatie over onze producten; het voeren van een verantwoord beleid op het gebied van marketing en verkoop; het stimuleren van sport en bewegen onder jeugd. In 2005 is een nieuwe versie van de Thuis op School brochure uitgebracht. Deze is verstuurd naar de directies van alle scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland. Deze brochure heeft ons geholpen de dialoog aan te gaan met diverse stakeholders op het gebied van Voeding & Gezondheid. 17 stellen dat een light aanduiding is toegestaan indien het eenderde minder energie bevat dan de reguliere variant; Promoties gelden ook voor light varianten. In promotiemateriaal wordt de light variant, naast de suikerhoudende variant, duidelijk zichtbaar vermeld en afgebeeld; Coca-Cola adviseert klanten om de consument keuze te bieden uit minimaal twee bekerinhoudsmaten (met een maximum van 500 ml). Het Coca-Cola logo wordt niet langer op drinkbekers geplaatst groter dan 500 ml; Indien suikerhoudende producten worden gesampled, dan moet ook altijd verplicht de light variant worden aangeboden. Bij sportevenementen worden alleen sportdranken en water gesampled. 4. Actieve leefstijl Coca-Cola ondersteunt een actieve leefstijl onder jongeren door bestaande initiatieven te ondersteunen en nieuwe projecten op te zetten. Mission Olympic NOC*NSF en Coca-Cola zijn sinds vier jaar partners in Mission Olympic: het grootste jongeren sportprogramma in Nederland. Elk jaar maken hierdoor jongeren in het voortgezet onderwijs kennis met diverse sporten. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de Koninklijke Vereniging Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO), lokale sportverengingen, sportbonden en de gemeenten. Uit recent onderzoek blijkt dat niet alleen leerlingen maar ook docenten enthousiast zijn over Mission Olympic. Alle ondervraagde docenten geven aan dat hun school ieder jaar mee moet doen. 88% Van de docenten vindt dat jongeren op deze wijze blijvend enthousiast worden gemaakt voor schoolsport. In 2005 is het contract met NOC*NSF met twee jaar verlengd. In 2006 gaan we Mission Olympic verder integreren in het schoolprogramma en zullen we actiever communiceren naar onze stakeholders. Voor meer informatie zie ook www. MissionOlympic.nl. FLASH! Energy Tour De landelijke beweegcampagne FLASH! van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, uitgevoerd door het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), richtte zich in op vmbo-leerlingen. Om hen te interesseren voor sport en bewegen werd de FLASH! Energy Tour georganiseerd. Deze Tour, met allerlei sportclinics en een spectaculair dansfeest, heeft gedurende het schooljaar 13 grote vmbo-scholen bezocht. Coca-Cola was hoofdsponsor van dit initiatief en heeft actief bijgedragen aan de organisatie en invulling van het evenement. Voor meer informatie zie ook Ook op lokaal niveau ondersteunen en initiëren we sportactiviteiten voor de jeugd, zoals Topscore Amsterdam en Willem II in de wijk in Tilburg.

18 Project Promise 18 De omschakeling naar de nieuwe recyclebare flessen doe je niet van vandaag op morgen. Het verandert het productieproces volledig en maakt het zowel complexer als eenvoudiger. Complexer in de zin dat de verschillende merken unieke, onderscheidende verpakkingen krijgen en eenvoudiger omdat alle handelingen die nodig zijn bij het hygiënisch hervullen van gebruikte flessen vervallen. Het heeft invloed op de complete bedrijfsvoering; van voorraadbeheer, machines en logistiek tot distributie, planning en schappenplannen voor de winkels. Bovendien is het van grote invloed op medewerkers. Huidige werkplaatsen veranderen, een aantal arbeidsplaatsen vervalt en hier en daar is (bij)scholing noodzakelijk. Onder de noemer Project Promise is Coca-Cola gestart met alle voorbereidingen. In totaal kost het project zo n 60 miljoen euro. In 2005 heeft Coca-Cola productielijnen gebouwd en getest en medewerkers getraind op de bediening van de lijnen. Eerste runs met grootverpakkingen (ten behoeve van de Belgische markt) zijn succesvol uitgevoerd, evenals runs met kleinverpakkingen voor de Nederlandse markt. Vervolgens is eind 2005 gestart met de opbouw van voorraden nieuwe verpakking om bij de start in 2006 voortvarend te beleveren. Speciale aandacht was er voor de 59 medewerkers wier functie kwam te vervallen. In 2004 is dit reeds aangekondigd en is in samenwerking met de vakbonden een Sociaal Plan opgesteld. We hebben dit plan in 2005 ten uitvoer gebracht. Vanaf januari 2006 komen de betrokkenen in het outplacementtraject terecht.

19 Verpakkingen De discussie rondom verpakkingen staat van oudsher hoog op de maatschappelijke agenda. Sinds 1991 werd het kader van de discussie bepaald door drie achtereenvolgende Convenanten Verpakkingen waarin overheid, gemeenten en bedrijfsleven afspraken maakten over preventie, inzameling en recycling van verpakkingen. Met het in het zicht komen van het einde van Convenant Verpakkingen III en duidelijk sturende invloeden vanuit de markt, de overheid en de consument, is hier verandering in gekomen. 19 Consumenten wensen steeds meer keuze in producten. Keuze in het soort product, de verpakking, de inhoudsmaat, de vorm, het gemak dat geboden wordt, et cetera. Coca-Cola heeft zich altijd gehouden aan de afspraken zoals deze in het Convenant Verpakkingen zijn gemaakt en heeft een actieve rol in het overleg gespeeld. Desalniettemin zijn we ervan overtuigd dat we beter met recyclebare verpakkingen dan met hervulbare verpakkingen tegemoet kunnen komen aan de moderne wensen van de consument. Er ontstaan meer variatie- en marketingmogelijkheden en bovendien verwachten we dat we het aantal consumentenklachten met het invoeren van de recyclebare fles aanzienlijk kunnen verlagen. Dit alles met respect voor geldende milieunormen en -eisen. Er zijn met de bestaande hervulbare verpakkingen met statiegeld twee problemen ontstaan. Het eerste probleem is rechtsonzekerheid. Dat het hervulbare verpakkingssysteem binnen de Europese Unie niet langer houdbaar is en dat verandering dus noodzakelijk is, is al enkele jaren duidelijk. De vergelijkbaarheid van het bindende systeem van hervulbare fl essen met statiegeld in Nederland, met de binnen de EU geldende regels voor vrij verkeer van goederen en diensten, wordt ter discussie gesteld. Er heeft echter lange tijd onduidelijkheid bestaan over een nieuw in te voeren systeem. Daardoor was Coca-Cola, en met ons meerdere producenten, in onzekerheid over investeringen die in de aanpassing van de productiefaciliteit moesten worden gestoken. Het tweede probleem ligt in ongelijke behandeling. Voor frisdranken en waters geldt in 2005 en voorgaande jaren dat grootverpakkingen verplicht hervuld moeten worden. Voor andere dranken is deze verplichting er niet. De verschillende categorieën dranken concurreren echter steeds meer met elkaar. De frisdranken- en waterindustrie heeft dus geen verpakkingsvrijheid gekend wat een concurrentienadeel bleek. Het Besluit Verpakkingen Vanaf 1 januari 2006 treedt een nieuwe Algemene maatregel van Bestuur in werking (AmvB), het Besluit Verpakkingen, dat bedrijven financieel verantwoordelijk maakt voor de verwerking van hun verpakkingsafval. Het vormt de basis voor nieuwe afspraken binnen het bedrijfsleven, de overheid en gemeenten. Er worden in deze AmvB vier fracties van afval onderscheiden: papier & karton, glas, staal en kunststof. Onder de laatste fractie valt de recyclebare PET-verpakking. Er zijn drie voorwaarden gesteld aan de structurele introductie van deze (fris)drankverpakking: 95% van het totaal aantal uitgezette grote PET-flessen (met een inhoudsmaat van meer dan 500 ml) dient ingezameld te worden; 55% van het totaal aantal uitgezette kleine PET-flessen (met een inhoudsmaat tot en met 500 ml) dient ingezameld te worden; 25% van de PET van nieuwe flessen dient uit recycling van PET-flessen te komen. De beslissingen die Coca-Cola in de loop van 2005 heeft genomen rond verpakkingen en de voorbereidingen die zijn getroffen, zijn gebaseerd op deze voorwaarden. Wij zijn één van de opdrachtgevers van de nieuw opgerichte stichting Nedvang: Nederland van Afval naar Grondstof.

20 20 De stichting krijgt een spilfunctie binnen de Nederlandse afvalverwerking en ontvangt de verpakkingsbijdragen van producenten en importeurs. Zij ziet toe op het ten goede komen van de gelden aan een efficiënte scheiding en recycling van verpakkingsafval. Inzameling grotere PET-flessen De consument gebruikt grotere PET-fl essen met een inhoudsmaat van meer dan 500 ml over het algemeen voor thuisgebruik. De fl essen worden voor het merendeel aangeschaft in de supermarkt. Het bedrijfsleven heeft in de loop van 2004 en 2005 getracht een nieuw systeem voor de inzameling van recyclebare flessen met statiegeld te realiseren maar is daar voor de deadline van 1 januari 2006 niet in geslaagd. In 2005 is de ontwikkeling van nieuwe recyclebare PET-flessen en de aanpassingen in de Coca-Cola fabriek in Dongen in volle gang geweest (zie kader Project Promise). De introductie van de nieuwe verpakkingen heeft begin 2006 plaatsgevonden. Coca-Cola is in het afgelopen jaar op eigen initiatief gestart met de opzet van een systeem voor de inzameling en het tellen van de nieuwe fl essen. Dit om de resultaten van inzamelingsdoelstelling inzichtelijk te maken en om verkopers het statiegeld terug te betalen. Supermarkten en andere verkooppunten van de grotere verpakkingen krijgen zogenaamde Big Bags toegezonden, voor de Horeca zijn er Small Bags, waarin zij de geretourneerde lege fl essen kunnen verzamelen. In 2006 zullen in een speciaal op te richten telcentrum in Tilburg alle Big en Small Bags verzameld worden. De lege fl essen worden hier geteld en doorgezonden voor verdere verwerking (zie het kader PET: van fl es tot...). Inzameling kleinere PET-flessen Kleinere PET-flessen, met een inhoudsmaat tot en met 500 ml (en in een enkel geval tot en met 750 ml), worden met name voor directe consumptie aangeschaft. De verkooppunten variëren van supermarkten en benzinestations tot theaters. Directe consumptie heeft als gevolg dat de lege verpakking ter plekke afval wordt. Consumenten dienen dus buitenshuis plaatsen te vinden waar zij dit afval op verantwoorde wijze kunnen achterlaten. De inzameling en het tellen van de lege verpakkingen is om deze reden een complexe opdracht die om Lege flesjes. Haal er wat uit voor Sophietje. Gooi je plastic flesjes in de PET-bak en steun het Sophia Kinderziekenhuis een maatschappijbrede aanpak vraagt. Een systeem is niet direct voor handen. Proeven met inzameling en telling zullen in de komende jaren een effectief en efficiënt systeem moeten opleveren. Op verzoek van de overheid is in 2005 een pilot opgezet voor het gescheiden inzamelen van kleine PET-fl esjes. Het bedrijfsleven heeft de Stichting Inzameling PET-fl esjes opgericht om de pilot uit te voeren. Coca-Cola speelt in PET: van fles tot... 25% Van de grondstoffen van de nieuwe Coca-Cola PET-flessen genereren wij uit al gebruikte en gerecyclede flessen. Dit is echter maar één van de mogelijkheden die gerecycled PET biedt. Maar liefst 70% van al het in Europa verzamelde PET-materiaal wordt verwerkt tot polyester vezels. De toepassingen hiervan zijn enorm. Met de grotere vezels worden bijvoorbeeld knuffels en slaapzakken gevuld, met de kleinere vezels worden onder andere fleecetruien en -jassen gemaakt. Een andere mogelijkheid van gerecycled PET is het hergebruik ervan in plastic verpakkingen zoals eierdozen en fruitbakjes en plastic producten zoals autobumpers en dashboards. De grootste afnemer van gerecyclede PET is de tapijtindustrie. Al het PET dat gerecycled en hergebruikt wordt, blijft recyclebaar en toepasbaar in nieuwe producten. De PET-industrie ziet het belang van het creëren en uitbreiden van de vraag naar recycled PET en legt zich daarom toe op continu onderzoek naar nieuwe mogelijkheden voor toepassing.

Coca-Cola Fit for. the Future Code

Coca-Cola Fit for. the Future Code Coca-Cola Fit for the Future Code Fit for the Future Code, maart 2006 02_03 Coca-Cola Fit for the Future Code Inhoud Coca-Cola: Fit for the Future! Introductie 3 Waarom deze Code en wat vragen we van jou?

Nadere informatie

Deelconvenant consument en vrije tijd

Deelconvenant consument en vrije tijd CONVENANT GEZOND GEWICHT 2010-2014 Deelconvenant consument en vrije tijd PARTIJEN, - het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (hierna: CBL), te dezen vertegenwoordigd door zijn voorzitter de heer K.L.

Nadere informatie

GRI-tabel - ANWB MVO-jaarverslag 2012

GRI-tabel - ANWB MVO-jaarverslag 2012 GRI-tabel - ANWB MVO-jaarverslag 2012 Verwijzing paginanummers Visie en strategie 1.1 Verklaring van de directie. 1. Voorwoord 1.2 Beschrijving van belangrijke gevolgen, risico's en mogelijkheden. 1. Voorwoord,

Nadere informatie

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ONZE VERANTWOORDELIJKHEID CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I Inhoud Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen 4 Maatschappelijke betrokkenheid

Nadere informatie

NATUURLIJK VERANTWOORD

NATUURLIJK VERANTWOORD NATUURLIJK VERANTWOORD CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I V Inhoud Voorwoord Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen

Nadere informatie

STAP 1: ANALYSE. Achtergrond van het bedrijf

STAP 1: ANALYSE. Achtergrond van het bedrijf STAP 1: ANALYSE Achtergrond van het bedrijf Coca-Cola bestaat in Nederland uit twee bedrijven: Coca-Cola Nederland maakt deel uit van The Coca-Cola Company, eigenaar van de merken, verantwoordelijk voor

Nadere informatie

1) The Coca Cola Company

1) The Coca Cola Company 2 Inhoudsopgave 1) The Coca Cola company Pagina 4 2) Missie, Visie & Kernwaarden Pagina 5 3) Het Assortiment Pagina 6 3.1 Coca Cola Regular Pagina 7 3.2 Coca Cola Light Pagina 8 3.3 Coca Cola Zero Pagina

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

MVO verklaring

MVO verklaring Voor u ligt het MVO beleid van Kamphuis Lastechniek BV. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Ondernemen is verankerd in ons bedrijfsbeleid. Voor nu, en voor de toekomst. Doordat Kamphuis Lastechniek

Nadere informatie

MVO Kwartaalbericht Juli 2017

MVO Kwartaalbericht Juli 2017 MVO Kwartaalbericht Juli 2017 1 Iedereen levert een bijdrage pagina 4 Samen werken aan een betere toekomst pagina 6 Ik zie bij BRAND al vele mooie initiatieven ontstaan pagina 8 MVO helpt mij om normen

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Van verbruik naar gebruik Pagina 1 van 5 Inleiding: Voor u ligt het MVO beleid van ABIRD Industrial Rental Services. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam

Nadere informatie

Duurzaamheid. De voordelen van blikverpakkingen

Duurzaamheid. De voordelen van blikverpakkingen Duurzaamheid De voordelen van blikverpakkingen Duurzaamheid Duurzaamheid is één van de belangrijke aandachtspunten van het bedrijfsleven. Deze brochure is een initiatief van EMPAC, de organisatie van de

Nadere informatie

GEDRAGSCODE DUURZAAMHEID NEDERLANDSE PRODUCENTEN VAN BAKKERIJGRONDSTOFFEN GEDRAGSCODE DUURZAAMHEID NEDERLANDSE PRODUCENTEN VAN BAKKERIJGRONDSTOFFEN 1

GEDRAGSCODE DUURZAAMHEID NEDERLANDSE PRODUCENTEN VAN BAKKERIJGRONDSTOFFEN GEDRAGSCODE DUURZAAMHEID NEDERLANDSE PRODUCENTEN VAN BAKKERIJGRONDSTOFFEN 1 GEDRAGSCODE DUURZAAMHEID NEDERLANDSE PRODUCENTEN VAN BAKKERIJGRONDSTOFFEN GEDRAGSCODE DUURZAAMHEID NEDERLANDSE PRODUCENTEN VAN BAKKERIJGRONDSTOFFEN 1 Inleiding In deze Gedragscode geeft de Vereniging van

Nadere informatie

Kunststof recycling ten behoeve van het maken van levensmiddelenverpakkingen

Kunststof recycling ten behoeve van het maken van levensmiddelenverpakkingen Kunststof recycling ten behoeve van het maken van levensmiddelenverpakkingen Controle van bedrijven die gebruikt kunststof verwerken dat in contact komt met voeding 4 juni 2015 Colofon Projectnaam Kunststof

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wint aan terrein in het bedrijfsleven en in de samenleving als geheel. Het verwachtingspatroon

Nadere informatie

BEHIND THE BOTTLE. De bijdrage van Coca-Cola aan de Nederlandse economie

BEHIND THE BOTTLE. De bijdrage van Coca-Cola aan de Nederlandse economie BEHIND THE BOTTLE De bijdrage van Coca-Cola aan de Nederlandse economie Bij Coca-Cola werken 800 werknemers Coca-Cola ondersteunt,3 miljard BBP in Nederland 22% van alle banen bij frisdranken-, water-,

Nadere informatie

Optimaliseren van recyclingprocessen via innovatie in productontwikkeling Duurzaamheidsdialoog TNS NIPO

Optimaliseren van recyclingprocessen via innovatie in productontwikkeling Duurzaamheidsdialoog TNS NIPO Optimaliseren van recyclingprocessen via innovatie in productontwikkeling Duurzaamheidsdialoog TNS NIPO Eelco Smit Philips Consumer Lifestyle 29 maart 2012 Een sterke diverse industriële groep leading

Nadere informatie

STAKEHOLDERS. Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 BUSINESS ASSURANCE

STAKEHOLDERS. Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 BUSINESS ASSURANCE BUSINESS ASSURANCE STAKEHOLDERS Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 1 DNV GL 2014 Stakeholders 19 November 2015 SAFER, SMARTER, GREENER

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg En op welke wijze wij onze klanten verder willen brengen. Inhoud Onze Visie 4 Onze Missie 6 Onze kernwaarden 8 Onze gedragscode 10 Algemeen 11 Naleving van de wet 11 Medewerkers

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

Ervaringen met GRI en CO2-Prestatieladder. 14 december 2011

Ervaringen met GRI en CO2-Prestatieladder. 14 december 2011 Ervaringen met GRI en CO2-Prestatieladder 14 december 2011 Overzicht presentatie Intro VGG Communicatie en organisatie GRI en Jaarbeeld CO2 en Prestatieladder Transparantiebenchmark Aanbestedingen Slide

Nadere informatie

Hero Benelux. Natuurlijk maatschappelijk verantwoord!

Hero Benelux. Natuurlijk maatschappelijk verantwoord! Hero Benelux. Natuurlijk maatschappelijk verantwoord! Milieubewuste inkoop Hero Benelux breidt haar inspanningen voor een duurzame inkoop van grondstoffen verder uit. We letten daarbij niet alleen op kwaliteit.

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Duurzaamheidsverklaring

Duurzaamheidsverklaring DUURZAAMHEIDSVERKLARING Ondergetekende: [Naam Leverancier en rechtsvorm [ ], statutair gevestigd te [plaats], aan de [straat, nummer en postcode] (KvK ), hierna te noemen Leverancier, hierbij rechtsgeldig

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Inleiding door de Raad van Bestuur VolkerWessels werkt op basis van het economisch principe. Om als bedrijf continuïteit te waarborgen en om aan onze verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Praktijk Voorbeeld nº 1

Praktijk Voorbeeld nº 1 1. Bedrijfs ID Naam van het bedrijf: Praktijk Voorbeeld nº 1 Van Dorp installaties bv Sector: Technische installaties Core Business / Belangrijkste Brandpreventie, technische ondersteuning, klimaatbeheersing

Nadere informatie

Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment

Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment Contents P. 2 Introductie P. 2 VINCI s commitments P. 4 Leveranciers commitments P. 6 Implementatie 1 15 april 2012 Introductie Deze Code «Global Performance

Nadere informatie

Workshop 6: Stakeholdersconsultatie. Evenement Verbinding Veghel - 15 juni 2017

Workshop 6: Stakeholdersconsultatie. Evenement Verbinding Veghel - 15 juni 2017 Workshop 6: Stakeholdersconsultatie Evenement Verbinding Veghel - 15 juni 2017 Wie zijn wij? Aron Kuijper Gecertificeerde organisatie (niveau 4) QSHE Manager Lid CCvD Sjoerd Wester Certificerende Instelling

Nadere informatie

Voorproefje Cosun MVO-verslag 2011

Voorproefje Cosun MVO-verslag 2011 Voorproefje Cosun MVO-verslag 2011 1 Dit is een voorproefje in druk van het digitale Cosun MVO-verslag over 2011. Wilt u meer gegevens raadplegen over wat wij zoal ondernemen met het oog op onze maatschappelijke

Nadere informatie

DE BLAAY-VAN DEN BOGAARD RAADGEVENDE INGENIEURS B.V.

DE BLAAY-VAN DEN BOGAARD RAADGEVENDE INGENIEURS B.V. DE BLAAY-VAN DEN BOGAARD RAADGEVENDE INGENIEURS B.V. Westblaak 35 ROTTERDAM MVO? Doen wij zo! Datum: 27-01-2015 Inleiding MVO? Natuurlijk! Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO); werken aan economische

Nadere informatie

Communicatieplan Breur IJzerhandel

Communicatieplan Breur IJzerhandel Communicatieplan Breur IJzerhandel 4 Oktober 2014 4 OKT 2014 Communicatieplan Breur IJzerhandel 1. Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken uit onze dagelijkse

Nadere informatie

Nieuwe Raamovereenkomst & Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen

Nieuwe Raamovereenkomst & Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen Nieuwe Raamovereenkomst & Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen KVNW Ledenvergadering Den Haag 4 oktober 2012 Cees de Mol van Otterloo Directeur Afvalfonds Verpakkingen Raamovereenkomst Producentenverantwoordelijkheid

Nadere informatie

Milieu Management V1.4

Milieu Management V1.4 V1.4 Milieu Management Pagina 1 van 6 V1.4 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN 3 2. INLEIDING 3 3. DOELSTELLING 3 4. BEPALEN PRIORITEITEN 3 5. INKOOP 4 6. MANAGEMENT INFORMATIE 4 7. COMMUNICATIE 5 8. EVALUATIE 6

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers

Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers RBW-621-L Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers Januari 2014 Pagina 1 van 6 Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers 1. Missie Koninklijke Boskalis Westminster

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 1 Gedragscode Inverko N.V. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstellingen 3. Stakeholders 4. Naleving van wet- en regelgeving 5. Werkklimaat 6. Integer handelen van

Nadere informatie

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep Van Gelder Groep B.V. Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Van Gelder Groep 1 2015, Van Gelder Groep B.V. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd in welke

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

VPB welkom bij Bidvest Deli XL. Page 1

VPB welkom bij Bidvest Deli XL. Page 1 VPB welkom bij Bidvest Deli XL Page 1 Agenda Over Bidvest Deli XL Onze markten Diensten Het logistieke netwerk Hoe gaan wij om met MVO Assortiment van Bidvest Deli XL Page 2 Over Bidvest Deli XL Bidvest

Nadere informatie

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence Gedragscode Twence Twence in Hengelo is een (inter)nationale speler op de markt van grondstoffen en duurzame energie met hoogwaardige verwerking van afvalstromen en biomassa. Met innovatieve technieken

Nadere informatie

Duurzame ontwikkeling met én binnen ABN AMRO IBM Future enterprise. Vincent G.P. van Assem ABN AMRO Amsterdam, 13 september 2006

Duurzame ontwikkeling met én binnen ABN AMRO IBM Future enterprise. Vincent G.P. van Assem ABN AMRO Amsterdam, 13 september 2006 Duurzame ontwikkeling met én binnen ABN AMRO IBM Future enterprise Vincent G.P. van Assem ABN AMRO Amsterdam, 13 september 2006 1 Planet The world is flat 2 People 3 Wereldbevolking: 6.541.920.085 (per

Nadere informatie

Normalisatie: de wereld op één lijn. ISO 26000. Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties (MVO) Zet goede bedoelingen om in goede acties

Normalisatie: de wereld op één lijn. ISO 26000. Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties (MVO) Zet goede bedoelingen om in goede acties Normalisatie: de wereld op één lijn. ISO 26000 Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties (MVO) Zet goede bedoelingen om in goede acties 2 Inhoudsopgave ISO 26000: een richtlijn voor iedereen

Nadere informatie

Burgerinitiatief inzameling plastic afvalstoffen.

Burgerinitiatief inzameling plastic afvalstoffen. Burgerinitiatief inzameling plastic afvalstoffen. Opsterland, februari 2011. Samenvatting : In februari/maart 2010 hebben Milieudefensie afdeling Opsterland en de Vereniging voor Natuurbescherming te Gorredijk

Nadere informatie

Milieumanagement & Duurzaam Ondernemen

Milieumanagement & Duurzaam Ondernemen Milieumanagement & Duurzaam Ondernemen Milieumanagement en duurzaam ondernemen Duurzaam ondernemen en milieumanagement zijn begrippen die vaak, bijna onbewust, gekoppeld worden aan milieubelastende sectoren

Nadere informatie

Supplier Code of Conduct. Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst

Supplier Code of Conduct. Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst Supplier Code of Conduct Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst Bij Kramp gaan we voor zakelijk succes op de lange termijn. Daarbij voelen we een sterke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Meer transparantie in de wereldwijde kledingindustrie!

Meer transparantie in de wereldwijde kledingindustrie! POSITION PAPER 1 Meer transparantie in de wereldwijde kledingindustrie! Zou Rana Plaza vandaag zijn ingestort, zouden we weer tussen het puin op zoek moeten naar labels No. 1 Juni 2017 2 Inleiding. De

Nadere informatie

Vilnius resolutie: betere scholen door gezondheid (better schools through health) 17 juni 2009

Vilnius resolutie: betere scholen door gezondheid (better schools through health) 17 juni 2009 Vilnius resolutie: betere scholen door gezondheid (better schools through health) 17 juni 2009 Vilnius resolutie: betere scholen door gezondheid 17 juni 2009 Inleiding Onderwijs en gezondheid hebben een

Nadere informatie

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt ook wel maatschappelijk ondernemen, maatschappelijk betrokken ondernemen, duurzaam ondernemen of ethisch

Nadere informatie

erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding erbeterdezaak.nl

erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding Proces cultuur De klant komt eerst Zorg dat je altijd waarde toevoegt Moedig eigen initiatief aan Geef medewerkers ruimte Moedig teamwerk aan Beloon team prestaties Werk

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2008 Confectiefabriek De Berkel BV

Sociaal Jaarverslag 2008 Confectiefabriek De Berkel BV Sociaal Jaarverslag 2008 Confectiefabriek De Berkel BV 1/ 8 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. FWF deelnemerschap.. 5 3. Inkoop... 5 4. Monitoringsysteem en uitvoering van verbeterplannen... 6 5. Klachten...

Nadere informatie

CONVENANT GEZOND GEWICHT Deelconvenant Werk

CONVENANT GEZOND GEWICHT Deelconvenant Werk CONVENANT GEZOND GEWICHT 2010-2014 Deelconvenant Werk PARTIJEN: - de Vereniging VNO-NCW (hierna: VNO-NCW), te dezen vertegenwoordigd door haar directeur de heer W. Ruijgrok, - de Koninklijke Vereniging

Nadere informatie

Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers?

Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers? Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers? Prof. Dr. Werner Bruggeman www.bmcons.com De High Performance Organisatie Kenmerken van hoogperformante organisaties (Manzoni): 1. High level of

Nadere informatie

Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol

Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol Voorwoord Met trots presenteer ik u het allereerste duurzaamheidsverslag van CCL Nutricontrol! In dit eerste duurzaamheids verslag willen wij u laten zien dat wij

Nadere informatie

Verpakking en voedselverspilling

Verpakking en voedselverspilling Verpakking en voedselverspilling Presentatie NVVL Hester Klein Lankhorst, directeur In deze presentatie Een korte introductie: Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV). Welke kennis vraagt optimaliseren

Nadere informatie

Communicatieplan Croon CO2 Footprint

Communicatieplan Croon CO2 Footprint Croon Elektrotechniek B.V. Marketing & Business Development Hoofdkantoor Rotterdam Schiemond 20-22 3024 EE Rotterdam Postbus 6073 3002 AB Rotterdam Telefoon 088-923 33 44 www.croon.nl Communicatieplan

Nadere informatie

De NVG, 40 jaar jong

De NVG, 40 jaar jong De NVG, 40 jaar jong Dier boven mens? 75 % van de Amerikaanse huisdiereigenaren besteden niet minder geld aan hun huisdier; 26 % vindt de gezondheid huisdier belangrijker dan van zichzelf; 34 % geeft

Nadere informatie

AKB Bert Muller. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

AKB Bert Muller. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen AKB Bert Muller Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 1 van 9 16-5-2012 Profiel als Partner MVO Nederland Wat zijn voor uw bedrijf de belangrijkste redenen om met MVO bezig te zijn? Tweeërlei: Enerzijds

Nadere informatie

Communicatieplan Milieu Inclusief CO 2 -footprint en reductie. Koninklijke Bammens

Communicatieplan Milieu Inclusief CO 2 -footprint en reductie. Koninklijke Bammens Inclusief CO 2 -footprint en reductie Maarssen, 25 maart 2014 Auteur(s): Niels Helmond Geaccordeerd door: Simon Kragtwijk Directievertegenwoordiger Milieu / Manager Productontwikkeling COLOFON Het format

Nadere informatie

Generieke systeemeisen

Generieke systeemeisen Bijlage Generieke Systeem in kader van LAT-RB, versie 27 maart 2012 Generieke systeem NTA 8620 BRZO (VBS elementen) Arbowet Bevb / NTA 8000 OHSAS 18001 ISO 14001 Compliance competence checklist 1. Algemene

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited Ondernemingsbestuur beleid

Indorama Ventures Public Company Limited Ondernemingsbestuur beleid Indorama Ventures Public Company Limited Ondernemingsbestuur beleid (Goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Bericht van de voorzitter Indorama Ventures Public

Nadere informatie

professionals met een persoonlijke aanpak

professionals met een persoonlijke aanpak professionals met een persoonlijke aanpak Bij Vanbreda zijn we gedreven om onze kennis en ervaring in te zetten om één gezamenlijk doel te bereiken: uw organisatie nog beter maken. Dit doen we door uw

Nadere informatie

De 17 principes van lean working

De 17 principes van lean working De 17 principes van lean working Lean working kan samengevat worden in 17 basis principes. De totale aanpak is hieruit opgebouwd. Het kennen en beheersen van de principes is belangrijk voor de continu

Nadere informatie

Benefits Management. Continue verbetering van bedrijfsprestaties

Benefits Management. Continue verbetering van bedrijfsprestaties Benefits Management Continue verbetering van bedrijfsprestaties Agenda Logica 2010. All rights reserved No. 2 Mind mapping Logica 2010. All rights reserved No. 3 Opdracht Maak een Mindmap voor Kennis Management

Nadere informatie

ENERGIE & KLIMAATBESCHERMING

ENERGIE & KLIMAATBESCHERMING Om bij te dragen aan de bescherming van het klimaat, beperken we de CO2-voetafdruk in onze gehele waardeketen. Daarbij kijken we verder dan alleen onze eigen activiteiten. Ook door nauw samen te werken

Nadere informatie

Nederlands Nationaal Contactpunt voor de OECD Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. Lodewijk de Waal Voorzitter NCP 16 november 2016

Nederlands Nationaal Contactpunt voor de OECD Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. Lodewijk de Waal Voorzitter NCP 16 november 2016 Nederlands Nationaal Contactpunt voor de OECD Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen Lodewijk de Waal Voorzitter NCP 16 november 2016 MVO: dilemma s zijn overal: 2 De ondernemingsraad en MVO MVO

Nadere informatie

HIER KOMT DE TITEL VAN DE PRESENTATIE Verder met MVO in de chemie. 27 november 2008 Martine Willems

HIER KOMT DE TITEL VAN DE PRESENTATIE Verder met MVO in de chemie. 27 november 2008 Martine Willems HIER KOMT DE TITEL VAN DE PRESENTATIE Verder met MVO in de chemie 27 november 2008 Martine Willems Programma Ontwikkelingen in MVO De Duurzaamheid Strategie Scan (DSS) vernieuwd Een tweede maal de DSS

Nadere informatie

Activeer de Eigen Kracht van uw burgers; begin bij uw professionals!

Activeer de Eigen Kracht van uw burgers; begin bij uw professionals! Zelfredzaamheid en burgerparticipatie worden steeds belangrijker in het publieke domein. Deze nieuwe manier van omgaan met burgers stelt nieuwe eisen aan uw professionals. Van hen wordt steeds nadrukkelijker

Nadere informatie

Jongeren winnen veel met sport GERARD DIELESSEN, ALGEMEEN DIRECTEUR NOC*NSF:

Jongeren winnen veel met sport GERARD DIELESSEN, ALGEMEEN DIRECTEUR NOC*NSF: Jongeren winnen veel met sport GERARD DIELESSEN, ALGEMEEN DIRECTEUR NOC*NSF: Met Olympic Moves bereiken en inspireren we jongeren uit het voortgezet onderwijs met de kracht van sport en dragen we actief

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland Conform 3.C.2 23 juni 2015 Voorbij Prefab Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie...

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Voorwoord. De planperiode van 2011-2014 ligt bijna achter ons en geeft ons reden tot nadenken over de doelen voor de komende vier jaar. Als we terugdenken

Nadere informatie

STAKEHOLDERDIALOOG. De tabel schetst hoe wij onze stakeholders actief betrekken en welke verwachtingen zij hebben.

STAKEHOLDERDIALOOG. De tabel schetst hoe wij onze stakeholders actief betrekken en welke verwachtingen zij hebben. STAKEHOLDERDIALOOG Op verschillende momenten gedurende het jaar onderhouden we nauwe contacten met diverse stakeholders. Transparantie is een van de belangrijkste grondslagen voor onze bedrijfsvoering

Nadere informatie

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013 Tilburg University 2020 Toekomstbeeld College van Bestuur, april 2013 Strategie in dialoog met stakeholders Open voor iedere inbreng die de strategie sterker maakt Proces met respect en waardering voor

Nadere informatie

ConQuaestor Summer Game Week

ConQuaestor Summer Game Week ConQuaestor Summer Game Week Glue It: lean management bij productiebedrijven Alles moet snel én alles moet goed. U heeft te maken met (toenemende) eisen en wensen van klanten op het gebied van kwaliteit,

Nadere informatie

Wij leggen rekenschap af over:

Wij leggen rekenschap af over: VRAGEN Het afleggen van rekenschap. ANTWOORDEN TOELICHTING / VOORBEELDEN VRAAG 1. Onze organisatie legt rekenschap af over onze effecten op de maatschappij, de economie en het milieu. Welke activiteiten

Nadere informatie

HET VERHAAL ACHTER HET COCA-COLA FLESJE

HET VERHAAL ACHTER HET COCA-COLA FLESJE HET VERHAAL ACHTER HET COCA-COLA FLESJE De bijdrage van Coca-Cola aan de Belgische economie en samenleving Het verhaal achter een flesje Coca-Cola omvat meer dan je op het eerste gezicht zou denken. Met

Nadere informatie

MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject

MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject Inleiding In mei van dit jaar is een nieuw medewerkertevredenheidsonderzoek gehouden. De eerste resultaten van dit onderzoek zijn in

Nadere informatie

FLO/U Lbr. 12/033

FLO/U Lbr. 12/033 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Onderhandelaarsakkoord verpakkingen en statiegeld uw kenmerk ons kenmerk FLO/U201200457 Lbr. 12/033 bijlage(n)

Nadere informatie

Onze succesvolle manier van werken is gebaseerd op de onderstaande drie pijlers: bewezen CREATIVITEIT. uitstekende verhouding PRIJS-KWALITEIT

Onze succesvolle manier van werken is gebaseerd op de onderstaande drie pijlers: bewezen CREATIVITEIT. uitstekende verhouding PRIJS-KWALITEIT INTERIMAGE Hartelijk dank voor uw interesse in Interimage. Sinds onze start in 1988 zijn we drie keer uitgeroepen tot Leverancier van het Jaar (2008, 2014 en 2015). Al jarenlang onderhouden wij succesvolle

Nadere informatie

inspireren en innoveren in MVO

inspireren en innoveren in MVO inspireren en innoveren in MVO Inleiding Gert Van Eeckhout Beleidsondersteuner MVO - Departement WSE Wat is MVO? Waarom MVO? Beleidslijnen Vlaamse overheid MVO? een proces waarbij ondernemingen vrijwillig

Nadere informatie

Het veilig delen van informatie in de zorg

Het veilig delen van informatie in de zorg Het veilig delen van informatie in de zorg Presentatie Duurzaam informatiestelsel voor de zorg 26 juni 2017 Loek Hassing Edwin van Leeuwen Loek.hassing@oracle.com Mob +31 6 55248998 1 Topic: Het veilig

Nadere informatie

Beleidsplan MVO 2015-2017

Beleidsplan MVO 2015-2017 Beleidsplan MVO 2015-2017 CB Concreet Duurzaam April 2015 Inleiding Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) speelt een belangrijke rol binnen de prestatie- en groeistrategie van Cementbouw. Als een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 Rijksbegroting voor het jaar 1989 20 800 Hoofdstuk XI Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Nr. 135 BRIEF VAN DE

Nadere informatie

1. kwaliteitssystemen en voedselveiligheid 2. organiseren 3. projecten. 1 Kwaliteitssystemen & voedselveiligheid

1. kwaliteitssystemen en voedselveiligheid 2. organiseren 3. projecten. 1 Kwaliteitssystemen & voedselveiligheid nr Tekst 0 Home Thielen Consult is de partner voor bedrijven en organisaties in de voedselketen. Samen met onze klanten bouwen wij aan veilig en eerlijk voedsel. We begeleiden onze klanten en organiseren

Nadere informatie

Stappenplan certificering van de MVO Prestatieladder en de CO 2 -Prestatieladder. Datum: 18-08-2011 Versie: 02

Stappenplan certificering van de MVO Prestatieladder en de CO 2 -Prestatieladder. Datum: 18-08-2011 Versie: 02 Stappenplan certificering van de MVO Prestatieladder en de CO 2 -Prestatieladder Datum: 18-08-2011 Versie: 02 Opgesteld door: ing. N.G. van Moerkerk Inhoudsopgave Opbouw niveaus van de MVO Prestatieladder

Nadere informatie

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent.

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Dit is een voorbeeld hoe uw handboek eruit kan zien. Organisatie Primair Ondersteunend

Nadere informatie

Betekenis nieuwe GRI - Richtlijnen. Rob van Tilburg Adviesgroep duurzaam ondernemen DHV Utrecht, 23 November 2006

Betekenis nieuwe GRI - Richtlijnen. Rob van Tilburg Adviesgroep duurzaam ondernemen DHV Utrecht, 23 November 2006 Betekenis nieuwe GRI - Richtlijnen Rob van Tilburg Adviesgroep duurzaam ondernemen DHV Utrecht, 23 November 2006 Opbouw presentatie 1. Uitgangspunten veranderingen G2 - > G3 2. Overzicht belangrijkste

Nadere informatie

Akkoord Gezonde Voeding op Scholen (2016-2020)

Akkoord Gezonde Voeding op Scholen (2016-2020) Akkoord Gezonde Voeding op Scholen (2016-2020) Aanleiding De school is een belangrijke vindplek van de jeugd en heeft grote invloed op het leven van jongeren. Een gezond voedings- en drankenaanbod op scholen

Nadere informatie

GRI-tabel. duurzaamheidsverslag 2015

GRI-tabel. duurzaamheidsverslag 2015 GRI-tabel duurzaamheidsverslag 2015 general standard disclosures visie en strategie verslag opmerkingen G4-1 Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de organisatie. duurzaamheidsverslag 2015

Nadere informatie

Communicatieplan. Pagina 1 van 5. Inleiding

Communicatieplan. Pagina 1 van 5. Inleiding Pagina 1 van 5 Communicatieplan Datum : 1 maart 2011 Inleiding Van Wijnen Holding N.V. streeft altijd naar een zo transparant mogelijke communicatie met al haar in- en externe doelgroepen. Dat doen wij

Nadere informatie

CO2- communicatieplan

CO2- communicatieplan CO2- communicatieplan Remmits Beheer Opgesteld : Gecontroleerd: Status : E. Luiken F. Pesch Definitief Augustus 2015-1 - Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

Partner van duurzaamheid Duurzaamheidsbeleid Lensing Food B.V. Ruud Harmsen

Partner van duurzaamheid Duurzaamheidsbeleid Lensing Food B.V. Ruud Harmsen Partner van duurzaamheid Duurzaamheidsbeleid 2017-2018 Lensing Food B.V. Ruud Harmsen PROCEDUREHANDBOEK Bladzijde 1/7 Inhoud Over Lensing Food B.V. 2 People 3 Voedselveiligheid 3 Sociale betrokkenheid

Nadere informatie

Communicatieprogramma NL, CO2 reductie Royal HaskoningDHV

Communicatieprogramma NL, CO2 reductie Royal HaskoningDHV Communicatieprogramma NL, CO2 reductie Royal HaskoningDHV juni 2013 Communicatieprogramma NL, CO2 reductie Royal HaskoningDHV dossier : registratienummer : versie : classificatie : juni 2013 HaskoningDHV

Nadere informatie

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Inleiding Goed Wonen Gemert staat als corporatie midden in de samenleving en opereert vanuit haar missie: Wij zijn een maatschappij gedreven organisatie.

Nadere informatie

Evenementen als marketinginstrument:

Evenementen als marketinginstrument: Evenementen als marketinginstrument: Essent in een evenement Naam: Nils Bruijns studentnr.: 2109294 PCN: 187461 Naam: Tom Janssen studentnr.: 2372711 PCN nr.: 304153 Klas: CE1E Docent: K. Brom Vak: Marktonderzoek

Nadere informatie

Relevantie, significantie en prioriteren van de MVO-kernthema s en onderwerpen

Relevantie, significantie en prioriteren van de MVO-kernthema s en onderwerpen Relevantie, significantie en prioriteren van de MVO-kernthema s en onderwerpen Van der Meer B.V. heeft in 2011 een nulmeting laten uitvoeren door een externe adviseur. Deze actie is genomen om op een objectieve

Nadere informatie