Kopersinformatie + KOPERSINFORMATIE + TECHNISCHE OMSCHRIJVING PARQUI PARK TE HOEK VAN HOLLAND. Docs.nr. < v3> pagina 1 van 45

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kopersinformatie + KOPERSINFORMATIE + TECHNISCHE OMSCHRIJVING PARQUI PARK TE HOEK VAN HOLLAND. Docs.nr. <234889-v3> pagina 1 van 45"

Transcriptie

1 KOPERSINFORMATIE + TECHNISCHE OMSCHRIJVING PARQUI PARK TE HOEK VAN HOLLAND Docs.nr. < v3> pagina 1 van 45

2 Docs.nr. < v3> pagina 2 van 45

3 KOPERSINFORMATIE & TECHNISCHE OMSCHRIJVING 24 woningen Parqui Park te Hoek van Holland Een project uitgevoerd door: Bezoekadres: Waal Bouw Schiedamsedijk KK VLAARDINGEN Postadres: Postbus AD VLAARDINGEN t f e. i. Projectwebsite: Vlaardingen, 27 oktober 2010 Docs.nr. < v3> pagina 3 van 45

4 Kopersinformatie 1. Voorwoord Algemene informatie ALGEMEEN MEER- EN MINDERWERK AANKOOP BELASTINGVOORDEEL VERZEKERINGEN VRIJ OP NAAM (V.O.N.) AANSLUITINGEN NUTSBEDRIJVEN TERMIJNREGELING Garantie WONINGBORG GARANTIE EN WAARBORGREGELING GARANTIECERTIFICAAT BEPERKTE GARANTIE KLANTGERICHT BOUWEN Kopersbegeleiding MEER- EN MINDERWERK KOPERSBEGELEIDER INFORMATIE Kopersmeer- en minderwerklijst ALGEMEEN FACTURERING INDIVIDUELE WENSEN SLUITINGSDATUM Casco opleveringen KEUKEN TOILET EN/OF BADKAMER AFWERKVLOER VOORWAARDEN MINDERWERK Beperkingen Projectshowrooms KEUKEN SANITAIR TEGELWERK Aandachtspunten INLEVERDATA WIJZIGINGEN Opleveringsprocedure van de woning VOORSCHOUW OPLEVERING VEILIGHEID NA OPLEVERING GEVELVERFSYSTEMEN Betalingen Docs.nr. < v3> pagina 4 van 45

5 1. Voorwoord Geachte koper, U heeft nog maar net de beslissing genomen om over te gaan tot de koop van de woning. Vervolgens begint voor u een periode waarin een aantal zaken met betrekking tot de bouw en inrichting veel tijd en aandacht van u zullen vragen, zoals het uitzoeken van uw keuken, sanitair en dan het tegelwerk. Om u zo goed mogelijk te ondersteunen tijdens deze drukke periode en om het bouwproces te verduidelijken, hebben wij voor u de procedures op papier gezet, tevens is er een kopersbegeleider voor dit project aangesteld waar u met al uw vragen bij terecht kunt. Het is mogelijk dat er informatie staat vermeld die voor u wellicht niet van toepassing is, echter wij willen iedere koper op dezelfde wijze informeren. Voor het plan Parqui Park is de voorbereiding voor het bouwproces reeds in volle gang. Gezien de start van de bouw op korte termijn gepland staat, is het belangrijk de meer- en minderwerkprocedure ten behoeve van uw woning snel op te starten. Uw mogelijke keuzes dienen dan ook, gezien de zeer beperkte termijn van bouwvoorbereiding, in een kort tijdsbestek aan ons te worden bekend gemaakt. Wij zullen trachten dat de komende bouwperiode naar uw volle tevredenheid zal verlopen. Hoogachtend, Directie en medewerkers Waal Bouw Docs.nr. < v3> pagina 5 van 45

6 2. Algemene projectgegevens ONTWIKKELAAR Waal Ontwikkeling Postbus AD VLAARDINGEN Telefoon: Fax: Internet: HOOFDAANNEMER Waal bouw Postbus AD VLAARDINGEN Telefoon: Fax: Internet: ARCHITECT KOW Postbus CE Den Haag Telefoon: Fax: Internet: CONSTRUCTEUR Concretio Rotterdamseweg AK ZWIJNDRECHT Telefoon: Fax: Internet: MAKELAAR Woonvreugde Strandweg HV HOEK VAN HOLLAND Internet: MAKELAAR Helm & Heus Vreeburghlaan AA s-gravenzande Telefoon: Fax: Internet: Docs.nr. < v3> pagina 6 van 45

7 NOTARIS Westland Partners Galgepad 21 Postbus AB Naaldwijk Telefoon: Fax: Notariaat: Internet: GARANTIE- EN WAARBORG Woningborg B.V. Boelekade 3 Postbus AV GOUDA Telefoon: Fax: Internet: KEUKENSHOWROOM Keuken Vision Kamerlingh Onnesweg GK DORDRECHT Telefoon: Fax: Internet: SANITAIRSHOWROOM Van Munster Gouda Groningenweg PV GOUDA Telefoon: Internet: TEGELSHOWROOM TegelIdee Kelvinring BG Alblasserdam Telefoon: Fax: Internet: www. tegelidee.nl Docs.nr. < v3> pagina 7 van 45

8 3. Algemene informatie 3.1 Algemeen Indien u besluit een woning van ons te kopen, kunt u ervan overtuigd zijn dat Waal Bouw alles in het werk zal stellen om het door u gegeven vertrouwen waar te maken. Het is ons streven om binnen de gegeven prijs, een goed product te leveren. Daartoe houdt onze projectleiding voortdurend het oog op de kwaliteitsaspecten. Deze afdeling geeft ook adviezen over de technische installaties en onderzoekt de bouwfysische eigenschappen van alle toegepaste materialen. U kunt er derhalve zeker van zijn dat u een woning koopt van optimale kwaliteit. Het kan zijn dat u na de oplevering nog contact wil hebben over bijvoorbeeld het onderhoud van uw nieuwe woning of over andere aspecten. Daarvoor kunt u schriftelijk contact opnemen met ons. Onderstaand geven wij u een overzicht van de gang van zaken volgend op het tekenen van de koop- /aannemingsovereenkomst. 3.2 Meer- en minderwerk Voor het ondertekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst zal door de makelaar aan u de kopersinformatie worden afgegeven. In deze informatie wordt uitvoerig ingegaan op de afhandeling van eventueel meer- en minderwerk en het wijzigen van keuken, sanitair en/of tegelwerk. Nadere informatie vindt u tevens bij de kopersinformatie als voorin beschreven. 3.3 Aankoop Wanneer u besluit tot aankoop van een woning over te gaan, wordt dit vastgelegd in een overeenkomst. In deze overeenkomst verplicht de bouwer zich de woning te bouwen en te leveren. U verplicht zich onder andere de koop- / aanneemsom te betalen. Deze overeenkomst worden de koop- & aannemings-overeenkomst genoemd. Nadat deze overeenkomsten door de koper en de aannemer zijn getekend, ontvangen beide daarvan een exemplaar, een derde exemplaar gaat naar de notaris. Met het origineel maakt hij de notariële akte van eigendomsoverdracht op. De makelaar en Woningborg ontvangen eveneens een exemplaar. 3.4 Belastingvoordeel Bij de berekening van de werkelijke woonlasten is het van belang te weten dat sommige kosten fiscaal aftrekbaar zijn. Dit belastingvoordeel kan aanzienlijk zijn. Het gaat om kosten zoals het rentedeel van uw hypotheekkosten, de kosten van Nationale Hypotheek Garantie, afsluitkosten en de kosten van de hypotheekakte. De aftrek geldt voor het jaar van betaling. De makelaar kan u hier desgewenst nadere informatie over verschaffen. 3.5 Verzekeringen Tijdens de bouw zijn alle woningen verzekerd tegen de risico s van brand- en stormschade. Bij de oplevering van de woning dient de koper zelf een verzekering af te sluiten. (Eventueel is dit collectief te regelen via de Vereniging van Eigenaren). 3.6 Vrij op naam (V.O.N.) De koopsommen van de woning zijn vrij op naam, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Vrij op naam wil zeggen, dat de hieronder genoemde kosten die met het verwerven van een eigen woning zijn gemoeid in de koopsom zijn begrepen: - grondkosten; - bouwkosten; - architecten- en constructeur honorariums; - notarishonorarium in verband met transportakte; - makelaarscourtage/verkoopkosten; - gemeenteleges i.v.m. het verkrijgen van de bouwvergunning; - BTW (thans 19%, eventuele wijziging wordt conform de wettelijke voorschriften doorberekend); - kadastrale inmeting; - de éénmalige aansluitkosten van stadsverwarming, water, riool en elektra; - Woningborg premie t.b.v. het verkrijgen van het garantiecertificaat; - proefstoken. Docs.nr. < v3> pagina 8 van 45

9 Niet in de koopsom zijn inbegrepen: - gemeentelijke heffingen - alle kosten die verband houden met de financiering van de woning; - aansluitkosten telefoon en CAI (kabel); - rente over termijnen die op het tijdstip van ondertekening van de koop-/aannemingsovereenkomst reeds zijn vervallen; - meubilair, huishoudelijke apparatuur en losse kasten; - kosten welke voortvloeien uit een eventuele aanvraag van hypotheekgarantie; - tuinaanleg en beplanting exclusief de gemetselde erfafscheidingen en hagen conform situatie tekening en Inrichtingsplan gemeente Hoek van Holland. De makelaar zal op uw verzoek graag een overzicht maken van alle bijkomende kosten welke verband houden met de eventuele hypotheekgarantie of met de financiering van de woning. U moet in dit geval denken aan een afsluitprovisie voor een hypotheeklening, notariskosten voor de hypotheekakte. Bovendien kan de makelaar u van dienst zijn bij het aanvragen van de hypotheek. Heeft u de beschikking over hypotheekgarantie dan is 100% financiering mogelijk. Uiteraard kunt u ook een hypotheek regelen via uw bank of een andere hypotheekverstrekker. 3.7 Aansluitingen Nutsbedrijven De woningen worden aangesloten op het openbare gas, waterleiding-, elektra- en rioleringsnet. De eenmalige aanlegkosten hiervan zijn in de koopsom begrepen. Teneinde de verwarmingsinstallatie gedurende ca. twee weken proef te stoken, vinden de bovengenoemde aansluitingen voor de oplevering plaats. De kosten van stoken tot de datum van oplevering zijn voor rekening van Waal Bouw. Door de ondernemer zal voor de woning vooruitlopend op de (feitelijke) oplevering daarvan een contract afsluiten voor de levering van energie. De verkrijger zal bij de oplevering (sleutelverklaring) van zijn woning verplicht het contract voor energielevering over nemen van de ondernemer. Ná oplevering, als hiervoor bedoeld, is de verkrijger vrij om voor eigen kosten en risico van energieleverancier te veranderen. 3.8 Termijnregeling In de aannemingsovereenkomst is voor de betalingen een termijnregeling opgenomen. Deze termijnregeling is gerelateerd aan begrippen, die het stadium waarin het bouwproces verkeert, weergeven. Hieronder wordt nader toegelicht bij welke stand van het werk de omschreven termijn vervalt. Omschrijving termijn Aanvang bouw hoofdgebouw: Ruwe laagste vloer aangebracht: Stand van het werk Het inrichten en/of voor de bouw gereed maken van het bouwterrein. N.b.: de factuurdatum van de declaratie van deze termijn is de datum waarop het overeengekomen aantal werkbare werkdagen begint te tellen. De ruwe begane grondvloer/keldervloer (of de vloer van de parkeergarage) is gestort of de prefab-elementen, waaruit die vloer wordt samengesteld, zijn gelegd. De afwerkvoer (dekvloer) is nog niet aangebracht. Ruwe vloer privé-gedeelte aangebracht: De ruwe verdiepingsvloer van het gekochte appartement is gestort of de prefab-elementen, waaruit die vloer(en) wordt(-en) samengesteld, zijn gelegd. De afwerkvoer (dekvloer) is nog niet aangebracht. Buitenspouwblad privégedeelte aangebracht: Het buitengevelmetselwerk, de eventuele gevelbeplating of het buitengevelstucwerk van het gekochte appartement zijn gereed en aangebracht. Beglazing, voegwerk en waterslagen en gevelverf zijn nog niet aangebracht. Docs.nr. < v3> pagina 9 van 45

10 Dak hoofdgebouw waterdicht: Stuc-, spuit- en tegelwerk van privégedeelte aangebracht: Oplevering: Bij een schuin dak is de dakbedekking (pannen/shingles) aangebracht. Goten kunnen nog ontbreken. Bij een plat dak is de bitumineuze dakbedekking aangebracht. Boeiborden en daktrimmen kunnen nog ontbreken. Bij wandtegelwerk in de keuken kan het voorkomen dat dit pas na plaatsing van het aanrechtblad aangebracht wordt. Omdat de keukeninrichting doorgaans pas vlak voor de oplevering van het appartement wordt geïnstalleerd, vervalt in dat geval deze termijn wanneer het overige stuc-, spuit- en tegelwerk gereed is. (tekst aanpassen bij casco keuken) Te declareren bij oplevering van het privégedeelte, mits het privégedeelte op redelijke wijze bereikbaar is, te betalen vòòr de oplevering en sleuteloverdracht. N.B. LET op termijnen zijn in willekeurige volgorde aangegeven, en de factureringsvolgorde kan zodoende afwijken! Losse bouwonderdelen, zoals vrijstaande bergingen en parkeergarages, worden buiten beschouwing gelaten bij de vervaldata van de termijnen. Bouwonderdelen, die opgedragen zijn vanuit de Koperskeuzenlijst, vallen niet onder de termijnregeling, evenmin als eventueel individueel meerwerk. Overeenkomstig artikel E van de Aanvullende Bepalingen bij de koop- /aannemingsovereenkomst is hiervoor bij opdracht 25% van de kosten declarabel. Het resterende deel wordt bij oplevering in rekening gebracht, en dient vòòr de oplevering en sleuteloverdracht van het huis betaald te zijn. (zie ook hoofdstuk 13 Betalingen). 4. Garantie 4.1 Woningborg Garantie en Waarborgregeling De Woningborg Garantie- en waarborgregeling beschermt kopers van nieuwbouwwoningen tegen de risico s van een eventueel faillissement van de bouwonderneming tijdens de bouw en bouwkundige gebreken na oplevering. Er wordt hiervoor een certificaat voor uitgegeven door Woningborg N.V. onder de naam Woningborg-certificaat. Voordat een bouwonderneming zich kan inschrijven bij Woningborg, toetst Woningborg de bouwonderneming op financieel gebied, technische vakbekwaamheid en deskundigheid. Jaarlijks wordt dit opnieuw getoetst. Bij ieder bouwplan worden de tekeningen en technische omschrijving getoetst aan het Bouwbesluit. Ook wordt de concept (koop-/)aannemingsovereenkomst beoordeeld op een goede balans in de rechtsverhouding tussen koper en bouwonderneming. Als u een huis met Woningborg-garantie koopt, betekent dit voor u o.a. het volgende: gaat uw bouwonderneming tijdens de bouw failliet, dan zorgt Woningborg voor afbouw van uw woning. Is afbouw om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt Woningborg u een financiële schadeloosstelling. de bouwonderneming garandeert de kwaliteit van de woning tot 6 jaar en 3 maanden na oplevering. Bij bepaalde ernstige gebreken zelfs tot 10 jaar en 3 maanden. Woningborg waarborgt de garantieverplichting van de bouwonderneming, anders gezegd als de bouwonderneming niet meer kan of wil herstellen dan draagt Woningborg hier zorg voor. bouwondernemingen, die bij Woningborg zijn ingeschreven, zijn verplicht om een model (koop-/) aannemingsovereenkomst met bijbehorende algemene voorwaarden en toelichting te gebruiken. Het modelcontract vormt de contractuele basis voor de rechtsverhouding tussen u als koper en de bouwonderneming. In dit modelcontract zijn de rechten en plichten van de koper en de bouwonderneming evenwichtig vastgelegd. wanneer er na oplevering van de woning geschillen tussen de koper en de bouwonderneming ontstaan over de kwaliteit van de woning dan kan Woningborg hierin bemiddelen. Het plan wordt gerealiseerd onder garantie van Woningborg. Voor de oplevering van uw woning ontvangt u een certificaat met de vastgelegde garanties op constructies en gebruikte materialen. Het is tevens mogelijk dat u een aanhangsel behorende bij dit certificaat ontvangt. Hierop staan de zaken vermeld die uitgesloten zijn van de Woningborg-garantie, omdat u bijvoorbeeld zaken via het kopersmeer- en minderwerk laat vervallen. Dit aanhangsel ontvangt u meestal pas na oplevering, als ook al het kopersmeer- en minderwerk is afgewikkeld. Docs.nr. < v3> pagina 10 van 45

11 Om uw Woningborg-garanties ten opzichte van de garantieplichtige ondernemer te waarborgen, kunnen alle meerwerkopdrachten alleen via deze ondernemer geregeld te worden. 4.2 Garantiecertificaat Uw nieuwe woning voldoet aan de eisen en normen gesteld door Woningborg. Woningborg is onafhankelijk en dat geeft u de zekerheid dat uw woning in ieder geval voltooid zal worden opgeleverd, zelfs als de bouwer in financiële moeilijkheden zou geraken. Wie een product levert, moet instaan voor de kwaliteit ervan. Dat geldt ook voor de bouwer van een huis. Schort er iets aan de kwaliteit, dan moet u de bouwer kunnen aanspreken. Waal Bouw geeft u deze garantie. In de meeste gevallen bedraagt de garantie 6 jaar op de goede kwaliteit van de gebouwde woningen (voor een volledige garantieomschrijving verwijzen wij u naar het Woningborg-boekje). 4.3 Beperkte garantie Onderdelen die niet door of via de bouwonderneming worden uitgevoerd (zoals bijvoorbeeld minderwerk), vallen niet onder de Woningborg Garantie- en waarborgregeling. Daarnaast worden in uw (koop-/) aannemingsovereenkomst en in de Woningborg Garantie- en waarborgregeling een aantal aspecten genoemd die van de garantie zijn uitgesloten. Bij de keuze voor het casco opleveren van de keuken en/of sanitaire ruimten zal de garantie worden gelimiteerd volgens voorschriften van het Woningborg. Volledigheidshalve willen wij u erop attent maken dat, bij het laten vervallen van keuken en/of toilet-/badkamerinrichting, diverse zaken nog steeds bouwvergunningsplichtig kunnen zijn. U dient een en ander zelf af te stemmen. (Zie ook hoofdstuk 7. Casco opleveringen.) 4.4 Klantgericht Bouwen Waal Bouw is deelnemer bij de Stichting Klantgericht Bouwen, een initiatief van Bouwend Nederland en Vereniging Eigen Huis. De stichting heeft tot doel de kwaliteit van woningen en de dienstverlening van de bouwonderneming te meten en te verbeteren. De waardering van de koper van een woning staat hierbij centraal. Uit de metingen, over de vorig jaar opgeleverde woningen, blijkt dat Waal Bouw aan alle eisen van het Keurmerk voldoet. Bij de oplevering verzoeken wij u om een opleveringskeuring te laten uitvoeren door de Vereniging Eigen Huis. Deze noteert de opleverpunten. De punten worden door VEH gegroepeerd per discipline en hoeveelheid. Mede hierop wordt de kwaliteit van de opgeleverde woning getoetst. Na 5 werkdagen wordt door VEH gemeten hoeveel van deze punten er nog open staan. Deze resultaten worden dan door gegeven aan de Stichting Klantgericht Bouwen en aan de ondernemer in de zogenaamde opleveringsmonitor. Een tweede belangrijke meting is circa 2 maanden na de oplevering. Dan wordt uw mening over de dienstverlening in de diverse bouwfases gevraagd. Deze resultaten vormen het kopersrapport. De (kandidaat) deelnemers worden mede op deze twee belangrijke metingen beoordeeld. 5. Kopersbegeleiding 5.1 Meer- en minderwerk Voor het ondertekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst zal aan u door de makelaar de kopersinformatie worden afgegeven. In deze informatie wordt uitvoerig ingegaan op de afhandeling van eventueel meer- en minderwerk en het wijzigen van keuken, sanitair en/of tegelwerk. Nadere informatie vindt u tevens bij de kopersinformatie als voorin beschreven. 5.2 Kopersbegeleider Om u als koper optimaal van dienst te kunnen zijn, wordt u als koper begeleid door onze afdeling kopersbegeleiding. Deze afdeling wikkelt alle zaken af welke te maken hebben met de kopersaspecten. De contactpersoon op deze afdeling kopersbegeleiding is mevr. M. (Maartje) Groenenboom bereikbaar op werkdagen van tot uur telefonisch via nummer Uitgezonderd de donderdag waarop de afdeling kopersbegeleiding de gehele dag telefonisch bereikbaar is. U kunt naar deze afdeling kopersbegeleiding Docs.nr. < v3> pagina 11 van 45

12 ook een sturen met als adres: of faxen naar het faxnummer , o.v.v. kopersbegeleing. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft omtrent de lijst meer- en minderwerk en zaken aangaande het bouwproces dan kunt u zich wenden tot de kopersbegeleiding. 5.3 Informatie De kopersbegeleider coördineert alle zaken die betrekking hebben op het aankoopproces en de begeleiding van u als koper. Niet alleen met betrekking op het kopersmeer- en minderwerk maar ook voor informatie over de technische uitwerking van het project kunt u terecht bij uw kopersbegeleider. De intensiteit van de kopersbegeleiding is afhankelijk van de door de opdrachtgever gekozen variant. Waal hanteert als uitgangspunt dat de koperbegeleiding door één partij wordt uitgevoerd. Dit is gebaseerd op de ervaringen van de kopersbegeleiders, de terugkoppeling van de klanten in eerdere projecten en uit de metingen vanuit Stichting Klantgericht Bouwen. Bij het uitgangspunt dat de kopersbegeleiding door één partij zal worden gedaan, zal de afdeling kopersbegeleiding voor dit project de volgende werkzaamheden verrichten: - De kopersbegeleiding van Waal Bouw is uw contactpersoon, en hier regelt u al uw zaken; - De kopersbegeleider draagt zorg voor alle mailings en brieven; - Bij de kopersbegeleider stemt u uw woonwensen en kopersmeer- en minderwerk af; - De kopersbegeleider regelt de kijkmiddagen op de bouw, eventuele kopersinformatieavonden, nieuwsbrieven en formele meldingen als bijvoorbeeld errata en - Beantwoorden van vragen over het bouwproces. 6. Kopersmeer- en minderwerklijst 6.1 Algemeen Aan de hand van de lijst meer- en minderwerk stellen wij u in de gelegenheid om wijzigingen aan te brengen in de door u gekochte woning. Voor het ondertekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst heeft de makelaar u de kopersinformatie waartoe ook het meer- en minderwerk behoort afgegeven. Hierin vindt u de standaard keuzelijst voor het meer- en minderwerk en de formulieren waarop u kunt aangeven welke opties u wilt laten uitvoeren in uw woning (de zogenaamde bestelformulieren ). De lijst meer- en minderwerk is opgebouwd uit een overzicht van de verschillende meer- en minderwerk opties zoals wij deze aanbieden voor het plan Parqui Park te Hoek van Holland. In de meer- en minderwerklijst is een procesmatig logische volgorde aangebracht. Wij verzoeken u uw keuzes van de meer- en minderwerklijst tijdig bekend te maken. U kunt dit doen door de lijsten te paraferen en voor akkoord te ondertekenen of door de gewenste opties op het bestelformulier in te vullen en dit ondertekend retour te zenden. Afspraken met betrekking tot het meer- en minderwerk kunnen niet mondeling worden overeengekomen. De meer- en minderwerklijst is opgedeeld in drie delen. Uw mogelijke meer- en minderwerk keuzes, die bepalend zijn voor het bouwproces, zijn samengevat in een eerste lijst (funderingsopties). Dit zijn de kritieke opties voor het bouwproces omdat deze al invloed hebben op de fundering, draagconstructie ed. Hierom moeten deze opties ruim voor start bouw bekend zijn. Omdat de meeste leidingen in het ruwbouwproces zijn opgenomen, dienen ook deze opties (deel 2; ruwbouwopties) al vroegtijdig bij ons bekend te zijn. De overige, minder bepalende, opties zijn weer gegeven in het laatste deel (afbouwopties). Dit zijn opties die niet in het ruwbouwproces worden meegenomen. Na het verzenden van de door uw gewenste opties ontvangt u van ons een opdrachtbevestiging. In deze bevestiging worden de door u op de kopersmeer- en minderwerklijst aangegeven opties vermeld en de offertes van de projectshowrooms verwerkt. Na het vervallen van de besluitdata zijn annuleringen en/of wijzigingen niet meer mogelijk. Alle wensen worden na uw akkoord in opdracht gegeven aan alle betrokken partijen (uitvoering, projectshowrooms, nevenaannemers, etc.). Wij wijzen u er met klem op om deze bevestiging goed te controleren op evt. fouten en of alle gewenste opties bevestigd worden. Bij wijzigingen en of aanvullingen ontvangt u altijd een nieuw totaaloverzicht. Docs.nr. < v3> pagina 12 van 45

13 6.2 facturering Na ontvangst van de voor akkoord ondertekende bevestiging zenden wij u, overeenkomstig de voorwaarden van Woningborg, een termijn van 25% over het door u in opdracht gegeven meerwerk. De factuur van de laatste termijn van 75% zal voor oplevering van de woning moeten worden voldaan. Minderwerk zal in de eerste plaats voor 25% worden verrekend met de eerste termijn van de betaling. Creditbedragen zullen, overeenkomstig Woningborg-richtlijnen, worden verrekend in de tweede termijn (bij de oplevering). (Zie ook hoofdstuk 10 voor meer informatie omtrent betalingen). 6.3 Individuele wensen Individuele wensen kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan onze afdeling kopersbegeleiding. In overleg met het uitvoeringsteam zullen zij bekijken wat de mogelijkheden zijn voor het uitvoeren van uw wensen. Beperkingen hierbij kunnen worden veroorzaakt door bijvoorbeeld de wettelijke bouwvoorschriften, de welstandscommissie, de planning en organisatie van het bouwproces. Al uw individuele wensen dienen tegelijk met deel 1 van het kopersmeer- en minderwerk ingediend te worden. Na indiening (en na het verstrijken van de deadline van deel 1) worden deze verzoeken beoordeeld op uitvoerbaarheid. Voor deze opties wordt tevens bepaald of ze ook nuttig kunnen zijn voor de overige kopers. Naar aanleiding hiervan wordt er eventueel een aanvullende kopers meer- en minderwerklijst opgesteld. Dit zodat alle kopers zoveel mogelijk van gelijke mogelijkheden kunnen profiteren. 6.4 Sluitingsdatum Bij de realisering van een seriematig nieuwbouw project dienen alle projectgebonden partijen tijdig te worden voorzien van de juiste gegevens. Om dit te bewerkstelligen, worden er sluitingsdata bepaald voor het inleveren van de keuzelijst meer- en minderwerk. De sluitingsdata vindt u per onderdeel aangegeven op de keuzelijst(en) meeren minderwerk. Op de genoemde sluitingsdata dienen de keuzelijsten meer- en minderwerk, alsmede de verzoeken voor individuele wijzigingen in het bezit te zijn van de afdeling kopersbegeleiding. Na het verstrijken van deze sluitingsdata kunnen er helaas geen verzoeken meer door ons worden gehonoreerd. 7. Casco opleveringen Dit gedeelte omvat de standaard mogelijkheden die betrekking hebben op het casco opleveren van b.v. sanitaire ruimten, keuken e.d. Wij verzoeken u voor het aangeven van deze opties onderstaande tekst goed door te nemen. Uw garantie zal worden gelimiteerd (beperkt). Als gevolg van het minderwerk voldoet de woning waarschijnlijk niet meer aan de eisen zoals gesteld in het Bouwbesluit en/of aanvullende garantienormen vanuit de waarborgende instelling. Het gevolg hiervan is dat u de ondernemer niet meer contractueel en/of wettelijk aansprakelijk kunt stellen. Dit houdt tevens in dat een derde de ondernemer niet aansprakelijk kan stellen en u geen Woningborg-garantie heeft op gebreken aan materialen en constructies ten gevolge van het niet leveren en/of aanbrengen van de in het minderwerk genoemde onderdelen, alsmede op directe en/of indirecte schade en/of gevolgschade. 7.1 Keuken Bij de keuze voor het vervallen van de keukeninrichting vervalt de gehele keukeninrichting en wandafwerking, bestaande uit: - aanrecht; - aanrechtkasten- en bovenkasten; - spoelbak; - mengkraan; - wandafwerking (tegels en spuitwerk), inclusief de vensterbank(afwerking); - eventuele inbouwapparatuur. U dient nu zelf zorg te dragen voor het aanbrengen van een keukeninrichting en wandafwerking en het aansluiten op de water-, riolerings- en elektraleidingen na de oplevering. Tevens dient u rekening te houden met de benodigde elektragroepen, aardlekbeveiligingsschakelaars en een eventuele hoofdschakelaar in de meterkast. De volledige keukeninstallatie zal worden afgedopt op de standaardpositie. (De waterleiding eindigt in koper). Gedurende het bouwproces is het niet mogelijk wijzigingen aan te brengen aan de keukeninstallatie. Wel heeft u de mogelijkheid om één of meer loze leidingen in het hart van de keuken in de plint aan te laten brengen. Deze loze leidingen kunnen door uw keukenleverancier bedraad worden t.b.v. keukenapparatuur. Docs.nr. < v3> pagina 13 van 45

14 U dient rekening te houden met: - Alle installatietechnische aspecten aangaande: o drinkwaterinstallatie en de warmwatervoorziening; o riolering; o elektra; o gasaansluiting; o c.v.-installatie ; o mechanische ventilatie ( bijvoorbeeld condens of schimmelvorming). - Breuk en/of lekkages in leidingen; - Installatiegeluid alsmede andere vormen van geluidsoverlast (bijvoorbeeld waterslag); - De energiezuinigheid van de gehele woning in relatie tot de Energie Prestatie Norm. het niet voldoen aan specifieke eisen vanuit de waarborgende instelling voor warmwatervoorziening met betrekking tot: o tapcapaciteit; o wachttijden; o minimale watertemperaturen; - de Model aansluitvoorwaarden. 7.2 Toilet en/of badkamer Casco opleveren betekent dat de inrichting van toilet en/of badkamer komt te vervallen. Hetgeen inhoudt dat onder andere sanitair en tegelwerk (inclusief de afwerkvloer en spuitwerk boven het tegelwerk) niet zullen worden aangebracht. De leidingen worden afgedopt op de standaard positie. (De waterleiding eindigt in koper). De badkamerradiator zal standaard worden afgemonteerd. Wijzigingen op de installatie bij casco opleveren, van toilet en/of badkamer, kunnen niet gedurende het bouwproces worden doorgevoerd, en zullen na oplevering in eigen regie moeten worden verzorgd. Het is mogelijk om beide sanitaire ruimten gelijktijdig casco op te leveren of om een van beide ruimte casco op te laten leveren. Het is niet mogelijk om een ruimte gedeeltelijk casco te laten opleveren. (Het is dus niet mogelijk om alleen tegelwerk of alleen sanitair in een ruimte te laten vervallen.) Hierdoor wordt er aan diverse eisen conform het Bouwbesluit en/of aanvullende garantienormen niet voldaan, te denken valt aan: - geluidsisolatie. - bereikbaarheid. - minimale afmetingen van een toilet. Verder dient er rekening gehouden te worden met: - alle installatietechnische aspecten aangaande: o de drinkwaterinstallatie en de warmwatervoorziening. o riolering. o het elektra. o de gasaansluiting. o cv-installatie. o mechanische ventilatie (bijvoorbeeld condens of schimmelvorming). - breuk en/of lekkages in leidingen. - installatiegeluid alsmede andere vormen van geluidsoverlast (bijvoorbeeld waterslag). - de energiezuinigheid van de gehele woning in relatie tot de Energie Prestatie Norm. het niet voldoen aan specifieke eisen vanuit de waarborgende instelling voor warmwatervoorziening met betrekking tot: o tapcapaciteit. o wachttijden. o minimale watertemperaturen. - de Model aansluitvoorwaarden. Docs.nr. < v3> pagina 14 van 45

15 7.3 Afwerkvloer Bij de keuze om de afwerkvloer te laten vervallen, zal de afwerkvloer ter plaatse van de gehele begane grond niet worden aangebracht, e.v.t. met uitzondering van de toiletruimte indien u deze niet heeft laten vervallen. Deze optie wordt alleen aangeboden bij de grondgebonden woningen op de begane grond. Hierdoor worden aan diverse eisen conform het Bouwbesluit en/of aanvullende garantienormen niet voldaan. Te denken valt bijvoorbeeld aan: - veiligheid - geluidsisolatie - bruikbaarheid (bv verdiepingshoogte) - luchtdichtheid - vochtwering Verder dient er rekening gehouden te worden met: - de verwarmingsinstallatie bij het plaatsen van vloerverwarming. - scheurvorming - lekkage van de door de aannemer aangebrachte leidingen. U dient nu zelf zorg te dragen voor het aanbrengen van een afwerkvloer. U bent zelf aansprakelijk en verantwoordelijk om de zelfwerkzaamheden aan uw woning, na oplevering, zodanig te (doen) verrichten dat aan de gestelde wettelijke voorschriften wordt voldaan. U dient zich adequaat door een deskundige te laten informeren over de zelfwerkzaamheden en de uitvoering hiervan. 7.4 Voorwaarden minderwerk Bij keuze voor casco opleveren van de keuken en/of sanitaire ruimten zal de garantie worden gelimiteerd volgens voorschriften van de waarborgende instelling. Volledigheidshalve willen wij u erop attent maken dat bij het laten vervallen van keuken en/of toilet-/badkamerinrichting, diverse zaken nog steeds bouwvergunningsplichtig kunnen zijn. U dient één en ander zelf af te stemmen. U dient zich adequaat door een deskundige derde te laten informeren inzake: - de juiste toepassing en eigenschappen van materialen. - een juiste uitvoering van de werkzaamheden. - een correcte aansluiting op het door de ondernemer opgeleverde werk Gebreken aan materialen en constructies die niet onder de verantwoordelijkheid van de ondernemer zijn toegepast, alsmede gebreken en/of schaden die daarvan, en/of werkzaamheden welke niet onder de verantwoordelijkheid van de ondernemer zijn verricht, het gevolg zijn, vallen niet onder de Garantie- en waarborgregeling van de waarborgende instelling De Algemene Voorwaarden voor de koop-/aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen zijn niet van toepassing op gebreken aan materialen en constructies die niet onder de verantwoordelijkheid van de ondernemer zijn toegepast, alsmede gebreken en/of schaden die daarvan, en/of werkzaamheden welke niet onder de verantwoordelijkheid van de ondernemer zijn verricht, het gevolg zijn De verkrijger vrijwaart de ondernemer van iedere wettelijke aansprakelijkheid alsmede aanspraken van derden in verband met gebreken aan materialen en constructies die niet onder de verantwoordelijkheid van de ondernemer zijn toegepast, alsmede gebreken en/of schaden die daarvan, en/of werkzaamheden welke niet onder de verantwoordelijkheid van de ondernemer zijn verricht, het gevolg zijn De ondernemer brengt de tenminste noodzakelijke voorzieningen aan met betrekking tot gas, water en elektra, zodat bij de oplevering van de woning het gas, water en elektra aangesloten is De ondernemer brengt niet de tenminste noodzakelijke voorzieningen aan met betrekking tot gas en/of water en/of elektra, zodat bij oplevering geen gas en/of water en/of elektra is aangesloten. De verkrijger dient al het nodige te regelen en af te stemmen en is daarvoor verantwoordelijk indien de Nutsbedrijven voor de oplevering van de woning: - geen meters willen plaatsen; - geen meters willen aansluiten; - geen gas en/of water en/of elektra willen leveren; - dan wel hieraan bepaalde voorwaarden stellen; - dan wel hiervoor extra kosten in rekening brengen. Docs.nr. < v3> pagina 15 van 45

16 8. Beperkingen Wij hebben voor u een zo gevarieerd en compleet mogelijke keuzelijst meer- en minderwerk samengesteld. Er zijn echter een aantal wijzigingen die, door bijvoorbeeld de wettelijke bouwvoorschriften, de welstands-commissie, de planning en organisatie van het bouwproces niet uitvoerbaar zijn. Tenzij anders omschreven in de keuzelijst(en), kunnen de volgende wijzigingen in ieder geval niet worden uitgevoerd: het aanbrengen van wijzigingen in de buitengevels, zoals verplaatsen kozijnen, wijziging afmetingen kozijnen, creëren van een dakterras op eventuele uitbouw en wijzigen van het kleurenschema. Uitzondering op het geheel zijn de opties welke worden vernoemd in de keuzelijst(en); het verplaatsen van elektra-aansluitpunten, zoals wandcontactdozen, lichtpunten en schakelaars anders dan aangeboden in de keuzelijst(en); het creëren van extra gevel- en/of dakdoorvoer ten behoeve van extra afvoerkanalen. Nadrukkelijk wordt erop gewezen dat indien u door derden na oplevering een geveldoorvoer laat aanbrengen t.b.v. bijvoorbeeld een afzuigkap in de keuken, deze conform Hoofdstuk III, Afdeling 3.10, Paragraaf , Artikel 3.52 sub 4 van het Bouwbesluit minstens 2 meter uit de perceelgrens dient te worden aangebracht. het aanbrengen van instortvoorzieningen en kanalen ten behoeve van open haarden; het verplaatsen van afzuigpunten ten behoeve van de mechanische ventilatie installatie. Dit wordt nadrukkelijk vermeld in verband met keukenwijzigingen. 9. Projectshowrooms Conform de meer- en minderwerklijst nodigen wij u tevens uit om een bezoek te brengen aan onze projectshowrooms. Onze projectshowrooms bestaan uit de keuken-, sanitair- en tegelshowroom. Om u enige duidelijkheid te geven over de werkwijze van deze showrooms willen wij dit nader aan u toelichten. Alléén bij keuze voor een keuken / sanitair bij de projectshowroom kunnen er bouwkundige of installatie wijzigingen worden meegenomen. Indien u een keuken / sanitair betrekt bij een andere leverancier dient u uw wensen (en installatiewijzigingen) m.b.t. de keuken / sanitair door derden na oplevering te laten verzorgen. U dient er ook rekening mee te houden dat het inmeten (bijvoorbeeld voor een keuken) alleen mogelijk is op de inmeetmiddag georganiseerd door Waal bouw. De inmeetmogelijkheid zal na het aanbrengen van de binnenwanden plaatsvinden. Let op: het kan voorkomen dat het inmeten pas rond 8 weken voor oplevering mogelijk is. Op dit moment zijn we druk bezig om de laatste zaken die betrekking hebben op de showrooms af te wikkelen. Op korte termijn hopen wij dit traject te hebben afgerond. Wij zullen u dan de laatste nog opstaande zaken communiceren en hierna zult u door de showroom worden uitgenodigd voor een bezoek. Wij zullen u dan ook nog nader informeren over de standaard keuken en de standaard opstelling, het standaard tegelwerk en standaard sanitair. Hierover ontvangt u, in aanvulling op dit schrijven, nog nadere informatie van ons. Ook indien u een standaardopstelling - van keuken, sanitair of tegelwerk - wenst, raden wij u aan om een bezoek te brengen aan de showroom. Binnen de standaardopstelling zijn vaak nog diverse varianten mogelijk zonder extra kosten. Afspraak De showrooms nemen contact met u op voor het maken van een afspraak. Natuurlijk kunt u ook zelf de showroom benaderen om een afspraak te maken. Voor het project hebben wij de volgende showrooms geselecteerd: KEUKENSHOWROOM Keuken Vision Kamerlingh Onnesweg GK DORDRECHT Telefoon: Fax: Internet: Docs.nr. < v3> pagina 16 van 45

17 SANITAIRSHOWROOM Van Munster Gouda Groningenweg PV GOUDA Telefoon: Internet: TEGELSHOWROOM TegelIdee Kelvinring BG Alblasserdam Telefoon: Fax: Internet: www. tegelidee.nl 9.1 Keuken Standaard is er een basiskeuken opgenomen. Voor een bezichtiging van de (bemonstering) basiskeuken kunt u een bezoek brengen aan onze projectshowroom. Zij kunnen u alles vertellen over de standaard uitvoering maar ook over afwijkingen op deze basis. Te denken valt aan verschillende kleur- en/of modelkeuzes, uitbreiding op de basis keuken of een volledig afwijkende keukenopstelling. De projectshowroom zal binnen het kader van mogelijkheden, uw wensen uitwerken en u een totaalofferte aanbieden met alle kosten daarin opgenomen. Hier zijn dan tevens de bouwkundige kosten in opgenomen. Indien de bouwkundige kosten nog niet bekend zijn bij de showroom dan zal de showroom de kosten navragen bij de aannemer en zal de showroom u later over de kosten informeren. Achterwand in de keuken U kunt de achterwand in de keuken op meerdere manieren afwerken. De twee meest gebruikte methodes zijn de achterwand betegelen of het materiaal van uw aanrechtblad door te zetten als rugwand. Logischerwijs regelt u dit direct met het uitzoeken van de keuken zodat de showroom dit kan verwerken in uw offerte. (Ook het tegelwerk op de achterwand van de keuken loopt via de keukenshowroom, dus niet via de tegelshowroom) 9.2 Sanitair Voor het sanitair hebben wij de basisopstelling uitgewerkt. In de showroom zal u een bemonstering getoond worden van deze standaard producten. Voor u is een eenvoudige standaard samengesteld die voldoet aan de gebruiksverwachtingen. Indien u hierop wijzigingen aan wilt brengen, kan dit in overleg met de showroommedewerker worden opgenomen. Van uw wensen wordt een offerte samengesteld met de door u gekozen producten aangevuld met eventuele extra aansluit- en/of bouwkundige kosten. 9.3 Tegelwerk Tijdens uw afspraak met de adviseur voor het tegelwerk wordt de bemonstering van de standaard tegel aan u getoond. Indien u zich niet kunt vinden in de standaardkeuze, bestaat de mogelijkheid een alternatieve keuze samen te stellen. Uw wensen zullen worden beoordeeld op uitvoerbaarheid. De verwerkingskosten en snijverlies zullen, uiteraard afhankelijk van het soort, de afmeting en de wijze van verwerking van de door u gekozen tegel, aan u worden doorberekend. Wij adviseren u alvorens een tegelkeuze te maken, eerst het sanitair uit te kiezen. Door een wijziging in het sanitair kunnen er wijzigingen optreden in de hoeveelheden tegels die benodigd zijn. Docs.nr. < v3> pagina 17 van 45

18 10. Aandachtspunten 10.1 Inleverdata Wij verzoeken u de sluitingsdata op de meer- en minderwerklijsten goed in acht te nemen. Dit in verband met de voortgang van de bouw, eventuele bestellingen en verdere verplichtingen van de aannemer aan derden. Op eerdergenoemde data dienen de lijsten bij onze afdeling kopersbegeleiding aanwezig te zijn. Alleen schriftelijke afspraken die als zodanig door de afdeling kopersbegeleiding zijn bevestigd, worden door de aannemer in uitvoering genomen. Hierbij benadrukken wij nogmaals dat uw woning na het uitvoeren van eventuele wijzigingen ten aanzien van de afwerking en de indeling, bij de oplevering te allen tijde dient te voldoen aan de wettelijke eisen van het Bouwbesluit, de eventuele eisen vanuit de waarborgende instelling en de overige van toepassing zijnde wet- en regelgeving. De realisatie van een bouwproject is organisatorisch gezien een complex proces, waarbij een groot aantal partijen duidelijke afspraken met elkaar dienen te maken. Als koper bent u uiteraard de belangrijkste partij in dit geheel. Helaas is het zo dat wij niet aan al uw wensen gehoor kunnen geven. Wij vragen u hierbij dan ook begrip te hebben voor deze aandachtspunten Wijzigingen De brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van tekeningen verstrekt door de architect en de adviseurs van dit plan. Alle gegevens zijn met de grootste zorg behandeld. Ondanks het bovenstaande moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van eventuele wijzigingen voortvloeiende uit de eisen van de overheid en nutsbedrijven. Ook is het mogelijk dat de bouwer gedwongen is andere dan de omschreven materialen te verwerken, bijvoorbeeld omdat de oorspronkelijke materialen niet of niet tijdig leverbaar zijn. De ondernemer is gerechtigd tijdens de (af)bouw die wijzigingen in het plan aan te brengen, waarvan de noodzakelijkheid bij de uitvoering blijkt, mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan waarde, kwaliteit, uiterlijk aanzien en bruikbaarheid van de woning; deze wijzigingen zullen geen der partijen enig recht geven tot het verrekenen van mindere of meerdere kosten. De op de tekening aangegeven en in de omschrijving genoemde maten zijn circa maten. De indeling op de situatietekening van het openbaar terrein (paden, groen, parkeerplaatsen e.d.) is aangegeven aan de hand van de ons laatste bekende gegevens van de Gemeente Hoek van Holland. Wijzigingen hierop vallen buiten de aansprakelijkheid van Waal. Indien de (perspectief)tekeningen in deze brochure verschillen van de tekstgegevens, dan geldt de inhoud van de laatste als bindend. De perspectieftekening geeft een artiest impressie weer. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend op gebied van kleurstellingen, omringende bebouwing, inrichting van het openbaar terrein etcetera. 11. Opleveringsprocedure van de woning 11.1 Voorschouw Ongeveer 4 weken voor de oplevering ontvangt u een voorlopige opleveringsprognose met hierin de opleveringsweek. Ook wordt in dat schrijven de voorschouw ingepland. Minimaal één werkweek voor de oplevering vindt deze voorschouw plaats. Deze kan de koper zelf uitvoeren aan de hand van een checklist. Deze checklist levert u na de voorschouw weer in. Wij zullen er naar streven de door u genoteerde punten zoveel mogelijk voor de oplevering te verhelpen. Bij deze uitnodiging zijn ook de laatste facturen voor de bouwtermijnen en het kopersmeer- en minderwerk toegevoegd. Deze facturen dienen voor de oplevering te zijn bijgeschreven op het genoemde rekeningnummer. Houdt u er rekening mee dat deze facturen op tijd worden voldaan, anders kan de sleuteloverdracht niet plaatsvinden. (zie ook hoofdstuk betalingen) Docs.nr. < v3> pagina 18 van 45

19 11.2 Oplevering Tenminste twee kalenderweken voor de oplevering van de woning wordt de verkrijger schriftelijk geïnformeerd over de definitieve data en de tijdstippen van de voorschouw en oplevering. Bij de oplevering wordt er een proces-verbaal van oplevering gemaakt. Hierop kunnen eventuele gebreken c.q. tekortkomingen worden vermeld. Het proces-verbaal is een juridisch stuk. Indien u lid bent van de Vereniging Eigen Huis, dan adviseren wij u de opname van het proces-verbaal van uw woning, die tot de oplevering moet leiden, door deze organisatie te laten begeleiden. De woning wordt bezemschoon opgeleverd. Glas, tegelwerk, keukenmeubilair en het sanitair worden schoongemaakt en ontdaan van cementresten. Het bij de woning behorende terrein wordt ontdaan van bouwvuil en puinresten. Gaarne willen wij nog speciale aandacht vergen voor het glas in uw woning omtrent de reiniging ervan. Tenminste tweemaal per jaar moeten ramen en kozijnen worden gereinigd. Dit is niet alleen nodig voor een schone indruk maar vooral ook voor het behoud van constructie en materialen. Bij het reinigen van het glas moet ermee rekening worden gehouden dat zand een schurend effect heeft en krassen op het glas kan veroorzaken. Voordat u het glas met een spons reinigt is het dus aan te bevelen om eventueel aanwezig zand met veel water af te spoelen of te spuiten. Hiervoor kunt u gebruik maken van een tuinslang met autoborstel. Voorts is het van belang om het glas niet te reinigen met schurende of agressieve middelen. De schurende middelen kunnen krassen veroorzaken op glas, aluminium en kunststof. Geschikt voor het reinigen van alle soorten ramen en deuren zijn de neutrale vaatwasmiddelen voor de hand (dus niet de middelen voor de vaatwasmachine). Altijd afspoelen met schoon water. Geadviseerd wordt om bij het uitvoeren van het schilderwerk, het deel van het raam of het kozijn dat grenst aan het glas, met de hand en dus niet met de schuurmachine te schuren. Dit om krassen op het glas zo veel mogelijk te voorkomen. Let u bij oplevering van uw woning goed op krassen in het glas. Krassen welke na oplevering worden gesignaleerd door de bewoners vallen te allen tijde buiten de verantwoording van de aannemer Veiligheid na oplevering Voor de reiniging van de ramen van het appartement is bij het ontwerp ervan uit- gegaan dat dit door de bewoners zelf geschiedt. De beweegbare delen van de kozijnen zijn hiertoe naar binnen draaiend uitgevoerd. De beglazing in de algemene ruimten (entree, trappenhuis, lifthallen, e.d.) zal, namens de VVE, door een erkend glazenwasbedrijf worden schoongehouden. Het is mogelijk dat hiervoor in het kader van de ARBO-wetgeving aanvullende voorzieningen getroffen moeten worden. Deze voorzieningen moeten in dat geval door of namens de eigenaren/bewoners getroffen worden. Bovenstaande geldt eveneens voor eventuele voorzieningen ten behoeve van onderhoud, inspectie, reparaties enzovoorts Gevelverfsystemen Indien omschreven in de technische omschrijving worden de gevels van de woningen geschilderd met gevelverf. Voor het aanbrengen van deze verf zijn er bepaalde weersomstandigheden vereist. De oplevering van uw woning kan plaatsvinden in een seizoen waarin het uitvoeren van gevelschilderwerk niet altijd mogelijk is. Het kan zo zijn dat het gevelschilderwerk nog niet is uitgevoerd ten tijde van de oplevering van uw woning. Dit wordt dan alsnog uitgevoerd zo snel de omstandigheden het toelaten. Dit om de kwaliteit van het werk te waarborgen. Het gevelschilderwerk maakt zodoende geen deel uit van de oplevering van de woning. Houdt u er rekening mee, met de inrichting van uw kavel, dat de gevels van de woning nog met een (rol)steiger bereikbaar moeten zijn. 12. Betalingen U hoeft niet eerder te betalen dan nadat u van ons een factuur heeft ontvangen. (zie ook paragraaf 5.2). De factuur zal pas na ontvangst van de voor akkoord ondertekende bevestiging aan u worden verzonden. Op deze factuur brengen wij de reeds vervallen termijnen in rekening met verzoek tot betaling, welke dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Hierbij zijn er twee mogelijkheden tot betaling: Docs.nr. < v3> pagina 19 van 45

20 - U betaald met eigen geld en betaalt de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum. - U betaald niet met eigen geld en zend de originele factuur zo spoedig mogelijk, voorzien van uw handtekening, naar uw financier (hypotheekbank of andere geldverstrekker), die voor de betaling zorg draagt, zodra de eigendomsoverdracht heeft plaatsgevonden. Zorg dat u altijd een kopie van de factuur bewaart voor uw eigen administratie. Indien u al wel kopers meer- en minderwerk in opdracht heeft gegeven, maar het transport bij de notaris nog niet heeft plaatsgevonden, zullen wij al wel facturen aan u verzenden. Vanaf deze datum zal de bouwrente gaan lopen, tevens bent u dan op de hoogte van de inmiddels vervallen termijnen. U hoeft deze facturen niet te betalen voor het transport bij de notaris. Bij het transport zal de notaris de facturen van deze vervallen termijnen meenemen in het transport (let er wel op dat er (bouw)rente over de periode van het vervallen van de termijn en transport datum wordt berekend). Indien u een deel van de woning financiert met eigen middelen kunt u deze facturen wel gelijk betalen. Verrekeningen welke ontstaan zijn door wijzigingen in het kopers meer- en minderwerk worden per betalingstermijn verwerkt. Bijvoorbeeld; de termijn betaling van de eerste 25% (1 e termijn) van een optie heeft al plaats gevonden, later komt deze optie te vervallen, dan wordt het reeds betaalde termijn van de betreffende optie verrekend in het eerst volgende betalingstermijn van het kopersmeer- en minderwerk. Indien u dingen toevoegt aan het kopersmeer- en minderwerk nadat de eerste factuur voor het kopermeer- en minderwerk is verzonden, zal het te factureren bedrag als volgt worden berekend: Totaal meerwerk x 25% - al reeds gefactureerd = nieuw factuurbedrag. Indien er creditfacturen ontstaan, zullen deze pas (geheel overeenkomstig Woningborg-richtlijnen) bij oplevering (laatste factuur) worden verrekend. Het bedrag van de eindfactuur = het totaal meer- en minderwerk alle al reeds gefactureerde bedragen. Docs.nr. < v3> pagina 20 van 45

BRANSVEEN DEDEMSVAART

BRANSVEEN DEDEMSVAART Langewijk 47 7701 AB Dedemsvaart mail@vrieling.nl 0523-282728 J.C. Kellerlaan 22 7772 SG Hardenberg info@vandijkgroep.com 0523-263949 BRANSVEEN DEDEMSVAART 12 twee-onder-één-kap woningen Schokker Mittendorffwerf

Nadere informatie

VEENDAM KOMPAS. Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen RUIME EENGEZINSWONINGEN. Hoek. kavel. ca 175 m². Tussen. kavel

VEENDAM KOMPAS. Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen RUIME EENGEZINSWONINGEN. Hoek. kavel. ca 175 m². Tussen. kavel VEENDAM KOMPAS RUIME EENGEZINSWONINGEN Hoek kavel ca 175 m² Tussen kavel ca 130 m² Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen een tussenwoning vanaf 132.500 von een hoekwoning vanaf 147.500 von

Nadere informatie

V A N D R O M E N N A A R W O N E N

V A N D R O M E N N A A R W O N E N Rotterdam, 1 december 2014 Geachte heer/mevrouw, Het kopen van een huis is een spannende en bijzondere gebeurtenis. Dat begrijpen wij als geen ander. Of het nu uw eerste huis is of niet, bij de aanschaf

Nadere informatie

WONEN IN PLAN WATERSCHOUW. ASSENDELFT. 20 Twee-onder-één-kapwoningen fase II

WONEN IN PLAN WATERSCHOUW. ASSENDELFT. 20 Twee-onder-één-kapwoningen fase II WONEN IN PLAN WATERSCHOUW. ASSENDELFT 20 Twee-onder-één-kapwoningen fase II 1 Plan Waterschouw, een fantastisch vooruitzicht voor mensen die hoge eisen stellen aan de kwaliteit van wonen 2 In deze prospectus

Nadere informatie

tot bloei komen... omschrijving laat uw woonwensen technische De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen

tot bloei komen... omschrijving laat uw woonwensen technische De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen Niets is lekkerder dan je helemaal thuis te voelen laat uw woonwensen tot bloei komen... De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen in je woonomgeving. Het is echt een feestje om hier te wonen! De buurtbewoners

Nadere informatie

ALGEMENE OMSCHRIJVING. Project Megenseind te Afferden (Gld.)

ALGEMENE OMSCHRIJVING. Project Megenseind te Afferden (Gld.) ALGEMENE OMSCHRIJVING Project Megenseind te Afferden (Gld.) Datum: 03-12-2012 / Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave 1. Projectgegevens... 3 2. Algemeen... 4 3. Koopsom Vrij Op Naam (VON)... 4 4. Een woning met

Nadere informatie

VERKOOPINFORMATIE OUDE ZEVENHUIZERSTRAAT 19C. in AMERSFOORT

VERKOOPINFORMATIE OUDE ZEVENHUIZERSTRAAT 19C. in AMERSFOORT Pagina 1 van 17 VERKOOPINFORMATIE OUDE ZEVENHUIZERSTRAAT 19C in AMERSFOORT woning 3 21 juli 2014 Pagina 2 van 17 Inhoudsopgave Technische omschrijving Afwerkstaat van de woningen Het kopen van een huis

Nadere informatie

#KLEUREN- EN MATERIAALSTAAT #VERKOOP-/TECHNISCHE OMSCHRIJVING

#KLEUREN- EN MATERIAALSTAAT #VERKOOP-/TECHNISCHE OMSCHRIJVING #KLEUREN- EN MATERIAALSTAAT #VERKOOP-/TECHNISCHE OMSCHRIJVING 1 #INHOUDSOPGAVE #INITIATIEFNEMER & BOUWER Goossen Te Pas Bouw B.V. Marssteden 200, 7547 TD ENSCHEDE T 053 433 04 10 E info@goossentepasbouw.nl

Nadere informatie

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u Situatie Rijnbandijk 213 te Rijswijk (schaal 1 : 500) Rijnbandijk gras gras gras gras geasfalteerd 213 rooilijn optie carport (vergunningsvrij) zone van 2,5 m om hoofdgebouw is vergunningsvrij zone van

Nadere informatie

KOPERSKEUZELIJST. 13 Woningen te Etten-Leur

KOPERSKEUZELIJST. 13 Woningen te Etten-Leur KOPERSKEUZELIJST 13 Woningen te Etten-Leur 22-10-2014 Koperskeuzelijst 13 Woningen te Etten-Leur Nr. Omschrijving Verkoopprijs incl. 21% BTW Akkoord Ruwbouw opties A01 Uitbouw woonkamer van 1,2 meter.

Nadere informatie

Verwondering. 26 woningen. J&R Wonen realiseert De Verwondering in de prachtige woonwijk Emmelhage te Emmeloord

Verwondering. 26 woningen. J&R Wonen realiseert De Verwondering in de prachtige woonwijk Emmelhage te Emmeloord De Verwondering 26 woningen J&R Wonen realiseert De Verwondering in de prachtige woonwijk Emmelhage te Emmeloord 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Emmeloord en de wijk Emmelhage... 5 Situatieschets... 6 Woning

Nadere informatie

Helperoostsingel. Stijlvol wonen aan het Helperdiep. 6 royale stadsvilla s aan het Helperdiep in Groningen

Helperoostsingel. Stijlvol wonen aan het Helperdiep. 6 royale stadsvilla s aan het Helperdiep in Groningen Helperoostsingel Stijlvol wonen aan het Helperdiep 6 royale stadsvilla s aan het Helperdiep in Groningen Veelzijdig Groningen Planinformatie Wonen in de stad Groningen biedt u veel voordelen. Het levendige

Nadere informatie

ALGEMENE KOPERSINFORMATIE EN TECHNISCHE OMSCHRIJVING Parkbos Stadhouderspark Vught. Rij- en hoekwoningen type 3. Twee onder één kap woningen type 4

ALGEMENE KOPERSINFORMATIE EN TECHNISCHE OMSCHRIJVING Parkbos Stadhouderspark Vught. Rij- en hoekwoningen type 3. Twee onder één kap woningen type 4 ALGEMENE KOPERSINFORMATIE EN TECHNISCHE OMSCHRIJVING Parkbos Stadhouderspark Vught Rij- en hoekwoningen type 3 (bouwnummer 32 t/m 36 en 43 t/m 48) Twee onder één kap woningen type 4 (bouwnummer 49 t/m

Nadere informatie

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap ALGEMENE KOPERSINFORMATIE TECHNISCHE OMSCHRIJVING STAAT VAN AFWERKING Woningtypen A t/m E d.d. 12 juni 2013 Geachte heer

Nadere informatie

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen 2 3 13 12 15 14 16 30 31 Dongehof, Koolhoven Buiten 17 32 33 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 58 een echte buitenkans! 18 19 36 37 38 39 34 35 29 28 27 26 25

Nadere informatie

Diever. 8 ruime eengezinswoningen. Hof van Kalteren Diever

Diever. 8 ruime eengezinswoningen. Hof van Kalteren Diever Diever 8 ruime eengezinswoningen Hof van Kalteren Diever 8 ruime eengezinswoningen Hof van Kalteren Diever 2 Hof van Kalteren INHOUD Diever.... 3 Buurtschap ten westen van Diever. Bronnen vermelden: Calthorne

Nadere informatie

2 NIEUWBOUW HALFVRIJSTAANDE WONINGEN HAGHOEKSWEG 2 TE ALMELO

2 NIEUWBOUW HALFVRIJSTAANDE WONINGEN HAGHOEKSWEG 2 TE ALMELO 2 NIEUWBOUW HALFVRIJSTAANDE WONINGEN HAGHOEKSWEG 2 TE ALMELO Algemeen Het betreft een fraai nieuwbouwplan met 2 halfvrijstaande woningen aan de Haghoeksweg 2 te Almelo. De Haghoeksweg 2 ligt in de rustige

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving Technische Omschrijving 8 eengezinswoningen type Albatros 33 ruime eengezinswoningen type Bosuil Keijzershof Deelplan Vogelwijk, Pijnacker-Nootdorp Technische Omschrijving en Algemene Informatie Datum

Nadere informatie

Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld. Blok 10 type J13 & J14

Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld. Blok 10 type J13 & J14 7 hoek- en middenwoningen Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld Blok 10 type J13 & J14 Inhoud Algemene projectgegevens 3 Geveltekeningen 4 Hoekwoning Type J13 6 Tussenwoning Type J14 12 Garage Type J13

Nadere informatie

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1.3 Riolering De binnen en buitenriolering wordt uitgevoerd in PVC-leidingen. Het vuilwater wordt in overleg met de gemeente Hardenberg aangesloten

Nadere informatie

Technische omschrijving en Algemene informatie

Technische omschrijving en Algemene informatie Technische omschrijving en Algemene informatie 13 Watervilla s in 6 verschillende typen Oegstgeest aan de Rijn Wijzigingen voorbehouden d.d. 08-06-2015 www.adriaanvanerk.nl Technische Omschrijving en Algemene

Nadere informatie

Aanvullende gegevens behorende bij de verkoopdocumentatie:

Aanvullende gegevens behorende bij de verkoopdocumentatie: Woningtype Ceres; Lange Streeken II Peize / fase II / kavel 25 t/m 28 / EPC 0,4 Aanvullende gegevens behorende bij de verkoopdocumentatie: 1 technische omschrijving 2 2 kleur- en materiaalstaat 7 3 staat

Nadere informatie

Dagpauwoog. 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

Sliedrecht plan Baanhoek West

Sliedrecht plan Baanhoek West Sliedrecht plan Baanhoek West 12 woningen Vivaldi type V1, V2 en V3 TECHNISCHE OMSCHRIJVING EN ALGEMENE INFORMATIE Wijzigingen voorbehouden d.d. 01-06-2015 Technische Omschrijving en Algemene Informatie

Nadere informatie

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk 5 ééngezinswoningen type Fazant Technische Omschrijving en Algemene Informatie Wijzigingen voorbehouden d.d. 01-07-2015 Technische Omschrijving en Algemene

Nadere informatie

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk 12 twee-onder-één kapwoningen type Patrijs (D1 en D2) 1 halfvrijstaande woning type Buizerd (D3) Technische Omschrijving en Algemene Informatie Wijzigingen

Nadere informatie

De Cope. zorgeloos wonen. Uniek woonconcept van huur- en koopappartementen Kamerik

De Cope. zorgeloos wonen. Uniek woonconcept van huur- en koopappartementen Kamerik De Cope zorgeloos wonen Uniek woonconcept van huur- en koopappartementen Kamerik Inhoudsopgave 1 Wonen in Kamerik 2 2 Wonen in De Cope 2 3 Comfortabel wonen 2 4 De appartementen 3 5 De dienstverlening

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Ten behoeve van: NIEUWBOUW VAN 10 WONINGEN TYPE KOTTER IN HET PLAN HAVENKWARTIER AAN DE BOMSCHUITSTRAAT EN KOTTERSTRAAT TE KATWIJK Projectnummer: 14-00681 Datum: 6 maart 2015 ALGEMENE

Nadere informatie

2 D e B o n g e r d - f a s e 3 Utrecht Leidsche Rijn

2 D e B o n g e r d - f a s e 3 Utrecht Leidsche Rijn Utrecht, Leidsche Rijn Compleet, veelzijdig en gezellig een geweldige plek om te wonen Historie van de locatie De geschiedenis van het gebied waarop Leidsche Rijn Utrecht nu wordt gebouwd, gaat terug tot

Nadere informatie