Strategisch ICT plan Vlaamse e-governmente

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strategisch ICT plan Vlaamse e-governmente"

Transcriptie

1 Strategie formulering Strategisch ICT plan Vlaamse e-governmente Hans C. Arents, kenniscentrummanager Cel Media-innovatie, Departement Wetenschap, Innovatie en Media Tel: (02) Fax: (02) North Plaza B, Koning Albert II-laan 7, 1210 Brussel DISCLAIMER De informatie in deze slides is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze slides de grootst mogelijke zorgvuldigheid werd betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet van toepassing is of na verloop van tijd niet meer correct is. De Cel Media-innovatie aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade welke kan ontstaan door het nemen van beslissingen of het ondernemen van acties op basis van de in deze slides verstrekte informatie. Augustus 2002 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 1of 32

2 Strategisch ICT plan Vlaamse e-governmente Wat houdt e-government in? hoever staan we in Vlaanderen? Wie is er betrokken bij e-government? welke taakverdeling is er nodig? Conceptuele e-government architectuur portaal, authentificatie services, elektronische informatie en diensten, integratie services, beveiligd intra/extranet Wat moet er nog allemaal gedaan worden? architectuur bouwstenen standaarden portfolio richtlijnen portfolio Wat moet er eerst gedaan worden? Augustus 2002 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 2of 32

3 Wat houdt e-government e in? G2C: government to citizen verschaffen van informatie en diensten aan de burger G2B: government to business verschaffen van informatie en diensten aan het bedrijfsleven G2G: government to government verschaffen van informatie en diensten aan andere overheden samenwerken met de lokale overheden en de federale overheid innerg: verbeteren interne werking betere elektronische ondersteuning voor administratieve processen betere werking van de eigen organisatie door (nieuwe) ICT diensten personeelsbeheer, e-learning,... financieel beheer, e-procurement,... collaboration, knowledge management,... Augustus 2002 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 3of 32

4 Hoever staan we in Vlaanderen? NU GEREALISEERD eind 2003? BELOOFD eind 2003 Customer value Level 1 Information Government agencies publish information on the web Level 2 Interaction Users can communicate electronically with single government agencies, but agencies don t necessarily communicate electronically with the user Level 3 Transaction User can communicate electronically with single government agencies, and applications of the agencies respond electronically to the user Level 4 Integration Cross-agency information and transactions are available via intention based portals Back offices are integrated and business processes are re-engineered Level 5 Transformation All interactions between government agencies and citizens, businesses and other governments are done electronically The way government itself operates is completely re-thought Complexity and cost Augustus 2002 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 4of 32

5 Wie is er betrokken bij e-government? e E-government team faciliteren, coördineren en opvolgen van de e-government projecten opgestart door de clusters en integreren van de resultaten Cel reguleringsmanagement administratieve lastenverlichting met betrekking tot de clusters vereenvoudiging van bestaande processen en procedures Vlaams kenniscentrum Publiek/Private Samenwerking onderzoeken van de mogelijkheid om via PPS e-government projecten op te zetten en te financieren SCICT uitbouwen van de vereiste e-government infrastructuur vastleggen van technische standaarden, formuleren van richtlijnen Augustus 2002 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 5of 32

6 Taakverdeling e-governmente interne partners SCICT externe klanten cluster Cel wetsmatiging Processen en procedures cluster Burger cluster BBB hervorming Mensen en structuren cluster cluster Bedrijven E-government team Overheids partners (lokaal, federaal) ICT infrastructuur M cluster cluster cluster Externe overheid (lokaal, federaal) Vlaams kenniscentrum PPS Privé partners ICT diensten Vlaamse overheid externe partners interne klanten Augustus 2002 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6of 32

7 Taakverdeling tussen e-gov e team & SCICT Verschillende soorten e-government projecten: generieke e-government infrastructuur projecten: projecten vereist voor de uitbouw van de algemene e-government ICT infrastructuur specifieke e-government platform projecten: projecten vereist voor de uitbouw van het service delivery platform waarbinnen de e-government diensten concreet gestalte zullen krijgen bvb. de nieuwe portaalnavigatie, het geïntegreerd overheidsloket, cluster-specifieke e-government projecten: projecten vereist om het e-government dienstenaanbod van een bepaalde cluster uit te bouwen Verantwoordelijkheden: SCICT: opvolgen van generieke e-government infrastructuur projecten E-government team: opvolgen van specifieke e-government platform projecten ondersteunen van cluster-specifieke e-government projecten Augustus 2002 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 7of 32

8 Taakverdeling tussen e-gov e team & SCICT Augustus 2002 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8of 32

9 Wat hebben we nodig? Manieren van aanbieden aan de burger/het bedrijf Elektronische informatie & diensten AppServer, DBMS, CMS, DMS, LDAP,... Portaal-Infolijn call center E-government infrastructuur Applicatieinfrastructuur minder ICT, meer business Netwerk, servers,... IT infrastructuur e-government ICT Augustus 2002 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 9of 32

10 Basisprincipes voor e-government e ICT Haalbaar geen Top of the Hype oplossingen, maar Best Fit for Purpose dwz. niet noodzakelijk de nieuwste, grootste, duurste,... e-tools kopen realistisch inschatten en pragmatisch gebruiken van mogelijkheden Betaalbaar optimaal (her)gebruiken van reeds aanwezige infrastructuur maximaal leren van buitenlandse e-government ervaring en kennis Realiseerbaar géén Think Big, Start Small, Scale Fast, maar wel Find Real Needs, Build Quick Wins, Grow Solid Foundations géén One Size Fits All benadering, maar wel Select from Acceptable Alternatives bvb. niet alle Web sites in een Content Management Systeem duwen, maar ook nog traditionele statische Web sites toelaten Augustus 2002 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 10 of 32

11 Uitdagingen voor e-government e ICT Doelstelling: uitbouwen van een e-government infrastructuur in staat om de Vlaamse e-government doelstellingen waar te maken geschikt om de gewenste e-government diensten te ondersteunen Werkwijze: vertrekkende van Real Needs, de werkelijke behoeften zoals geformuleerd door de clusters bouwen van Quick Win oplossingen, om de nodige politieke (en dus financiële goodwill) te verwerven die gebaseerd zijn op een Solid Foundation open, schaalbare, betrouwbare, veilige,... e-government infrastructuur Het uitbouwen van een e-government infrastructuur omvat: het uitdenken van een e-government architectuur het vastleggen van de nodige e-government standaarden het formuleren en aanbieden van de nodige e-government richtlijnen Augustus 2002 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 11 of 32

12 Conceptuele e-government e architectuur Portaal Authentificatie services Informatie Diensten Back-end systemen Gemeenschappelijke gegevens Gemeenschappelijke applicaties beveiligd extranet Integratie services beveiligd intranet beveiligd extranet Beveiliging & Beheer Augustus 2002 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 12 of 32

13 Conceptuele e-government e architectuur 7 conceptuele bouwstenen: portaal uniform aanbieden van e-government diensten en informatie authentificatie services registreren, identificeren, authentificeren, toegangscontrole, versleuteling,... informatie en diensten gebruikmakend van gemeenschappelijke applicaties en gegevens gebaseerd op de integratie van (bestaande of nieuwe) back-end systemen zowel interne als externe (lokale en federale overheid, privé partners, ) integratie services integreren van processen en orchestreren van applicaties / datastromen beveiligd intra/extranet beveiligde uitwisseling van gegevens & interactie van applicaties dit alles voorzien van de nodige beveiliging en het nodige beheer Augustus 2002 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 13 of 32

14 Federale e-government e architectuur 5 vergelijkbare conceptuele bouwstenen: E-portaal gebruiksvriendelijke toegangspoort om burgers en ondernemingen toegang te geven tot een geïntegreerde e-overheidsdienstverlening FedPKI opzetten van een federale Public Key infrastructuur vereist gebruik van BelPIC (elektronische identiteitskaart) informatie en diensten gemeenschappelijke gegevens: unieke identificatiesleutel, KBO (Kruispuntbank Ondernemingen) UME (Universal Messaging Engine) middleware voor de uitwisseling van gestructureerde boodschappen in XML formaat tussen heterogene applicaties binnen de overheid FedMan (Federaal Metropolitan Area Network) beveiligd hoge-snelheidsnetwerk voor de elektronische gegevensuitwisseling tussen alle federale overheidsdiensten in Brussel Augustus 2002 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 14 of 32

15 Portaal Doorgeefluik intentie-gebaseerde navigatie (semi-intelligente) search engine aanbod van informatie en diensten intern: door de clusters geredigeerde informatie / ontwikkelde diensten extern: doorverwijzing naar externe sites (Vlaams, lokaal, federaal,...) al dan niet geïntegreerd in de back-end met behulp van de integratie services Speciale diensten: geïntegreerd overheidsloket ondersteunende diensten: persberichten applicatie publicaties applicatie adressen applicatie (Infolijn wordt geïntegreerd in de intentie-gebaseerde navigatie) Augustus 2002 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 15 of 32

16 Portaal als doorgeefluik intentie-gebaseerde navigatie doorverwijzigingen naar interne pagina s met specifieke informatie of diensten specifieke informatie of diensten voor deze welbepaalde intentie doorverwijzigingen naar interne pagina s of externe sites met gerelateerde informatie of diensten Augustus 2002 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 16 of 32

17 Geïntegreerd overheidsloket dossier status dossier beheer beveiligde document box activiteiten kalender muurkrant Vlaamse overheid nieuws lokale overheid nieuws Augustus 2002 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 17 of 32

18 Geïntegreerd overheidsloket Biedt aan de e-government klant een overzicht van alle informatie die van belang is in zijn relatie met de overheid dossierhistoriek: geeft hem een duidelijk overzicht van de stand van zijn elektronische transacties met de Vlaamse overheid beveiligde document box: kan hij gebruiken om op een beveiligde manier informatieve documenten te ontvangen van de overheid muurkrant: biedt hem een overzicht van de specifieke Vlaamse overheidsinformatie die voor hem van belang kan zijn doorverwijzing naar de bijbehorende achtergrondinformatie, die bijgehouden en aangeboden wordt op de MVG portaalsite nieuwsberichten: afkomstig van de Vlaamse/lokale overheid informatie gepushed naar de portaal ten behoeve van de gebruiker activiteiten kalender: toont hem een overzicht van belangrijke data administratieve deadlines, evenementen en festiviteiten,... Augustus 2002 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 18 of 32

19 Geïntegreerd overheidsloket Lokale overheid mijn loket Interne Vlaamse overheid dossierstatus overzicht Externe Vlaamse overheid Augustus 2002 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 19 of 32

20 Authentificatie services Taken: registratie registreren van de gebruiker + inschrijven op informatie/diensten identificatie gebruiker identificeren (zeggen wie hij is) authentificatie gebruiker authentificeren (bewijzen wie hij is) access control / single sign-on gebruiker toegang verlenen tot informatie/diensten ondertekening / versleuteling van verstuurde informatie en uitgewisselde berichten E-government applicaties moeten alle gebruikmaken van de authentificatie services hebben elk een eigen beveiligingsprofiel (niveau van beveiliging) Augustus 2002 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 20 of 32

21 Authentificatie services Moet verschillende niveaus van beveiliging ondersteunen + Gebruikersnaam + paswoord Gebruikersnaam + paswoord Digitaal certificaat Digitaal certificaat Digitaal certificaat Digitaal certificaat Digitaal certificaat Minder Meer Augustus 2002 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 21 of 32

22 Gemeenschappelijke applicaties Content Management structured content management RDBMS: goedgestructureerde gegevens (financiële, statische, data) unstructured content management: mail management document management (Word, Excel, PowerPoint, PDF,...) web content management: statische / dynamische web content digital asset management (beelden, audio, video,...) Electronic Records Management (ERM) archiveren van elektronische documenten / verrichtingen Electronic Payment Systems (EPS) verwerken van elektronische betalingen (Proton, kredietkaart,...) Geographic Information Systems (GIS) bijhouden en gebruiken van locatie-gebonden gegevens Augustus 2002 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 22 of 32

23 Content Management Uitdaging: aanbieden van een geïntegreerde oplossing voor beheer van structured en unstructured content toegankelijk via fat clients en via thin clients Fat client interface Thin client (Web) interface Mail Mail management management Web content management Application server Document management + Document management + Digital asset management Digital asset management dynamisch statisch RDBMS Workflow management Electronic records management Augustus 2002 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 23 of 32

24 Gemeenschappelijke gegevens Gemeenschappelijk adressenbestand bijhouden adresinformatie van burgers / bedrijven van ambtenaren / overheidsinstellingen Gemeenschappelijk klantenbestand bijhouden registratie gegevens voor de authentificatie services bijhouden statusinformatie voor geïntegreerd overheidsloket beperkt tot wat om privacy redenen wettelijk toegelaten is! Ł vereist: opstellen van referentie data modellen richtlijnen over het gemeenschappelijk gebruik overleg met federaal niveau om dubbel werk te vermijden Augustus 2002 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 24 of 32

25 Integratie services Integreren van mensen en documenten: workflow niet binnen één systeem, maar systeem-overkoepelend Integreren van applicaties en systemen: procesflow orchestratie van berichtenuitwisseling / applicatie calls asynchroon Ł messaging engine message transformation, routing, archiving end-to-end encryption audit & logging timestamping synchroon Ł transaction engine bewaken van transactie integriteit rollback & compensatie aangestuurd door applicatie-overkoepelende business logica Augustus 2002 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 25 of 32

26 Beveiligd intra/extranet TCP/IP netwerk voor intern gebruik binnen het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap gebruikmakend van het bestaande MVG intranet netwerk voor extern gebruik: tussen het MVG en de VOI s, VWI s,... tussen het MVG en de federale/lokale overheid tussen het MVG en eventuele toekomstige privé partners? gebruikmakend van bestaande extranet netwerken zowel via het open Internet als via een gesloten VPN? Transportkanaal voor: verzenden van versleutelde versturen van versleutelde berichten uitwisselen van elektronische informatie Augustus 2002 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 26 of 32

27 E-government standaarden Unieke identificatienummers definiëren welk identificatienummer hoe zal gebruikt worden, hierbij aansluitend bij de ontwikkelingen in het kader van de federale Kruispuntbank Ondernemingen (KBO) Referentie data modellen maken van de nodige afspraken omtrent de inhoud en betekenis van referentie data elementen (bvb. een postcode ) en data structuren (bvb. het thuisadres van de burger) vastleggen van deze referentie data structuren in XML schema s definiëren hoe deze XML gegevens kunnen gebruikt worden in de e-government applicaties binnen het MVG Augustus 2002 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 27 of 32

28 E-government standaarden Interoperabiliteitsnormenkader formuleren van een algemeen normenkader van aanbevolen technische standaarden en applicatie ontwikkelingswerkwijzen die dienen gebruikt te worden om de interoperabiliteit tussen de verschillende Vlaamse e-government systemen en toepassingen te verzekeren. Beveiligingsnormenkader formuleren van een algemeen normenkader van aanbevolen technische standaarden en applicatie ontwikkelingswerkwijzen die dienen gebruikt te worden om de beveiliging van de verschillende Vlaamse e-government systemen en toepassingen te verzekeren Authentificatie normenkader formuleren van een algemeen normenkader van aanbevolen technische standaarden en werkwijzen die moeten toelaten van een Vlaamse overheids PKI infrastructuur uit te bouwen Augustus 2002 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 28 of 32

29 E-government richtlijnen (organisatorisch) Usability richtlijnen richtlijnen die vastleggen hoe een Vlaamse overheidssite dient georganiseerd te worden, hoe hiervoor inhoud moet geschreven worden, hoe hierop diensten dienen aangeboden te worden, enz. Toegankelijkheidsrichtlijnen richtlijnen die vastleggen hoe de inhoud en diensten aangeboden door een Vlaamse overheidssite toegankelijk kan gemaakt worden voor slechtzienden, senioren, e.d. Privacy richtlijnen richtlijnen die vastleggen hoe klantengegevens (en meer algemeen, publieke informatie) dienen verzameld, bewaard en ontsloten te worden op een manier die de privacy vereisten van die klant ten volle respecteert Augustus 2002 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 29 of 32

30 E-government richtlijnen (technisch) Metadata richtlijnen richtlijnen die vastleggen hoe metadata dienen toegekend en opgeslagen te worden, welk soort waarden voor deze metadata toegelaten zijn (uit een controlled vocabulary, thesaurus,...), wie deze metadata waarden zal beheren, enz. Archiveringsrichtlijnen richtlijnen die vastleggen hoe welk soort elektronische informatie op welke wijze wordt bijgehouden, hoelang die informatie dient te worden bijgehouden, hoe die informatie dient gecatalogeerd te worden, wie die informatie mag ontsluiten, enz. Augustus 2002 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 30 of 32

31 Wat moet er eerst gedaan worden? 1 e prioriteit 2 e prioriteit 3 e prioriteit E-government Portaal site Authentificatie Beveiligd architectuur Integratie services services intra/extranet E-government Uniek identificatie- Referentie data Beveiligings- standaarden nummer modellen normenkader Interoperabiliteits- Authentificatie normenkader normenkader E-government Privacy richtlijnen Metadata Usability richtlijnen Toegankelijkheids- richtlijnen richtlijnen richtlijnen Archiveringsrichtlijnen Augustus 2002 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 31 of 32

32 Laten we trachten dit te vermijden... Augustus 2002 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 32 of 32

Technische basis voor het Vlaamse e-governmente

Technische basis voor het Vlaamse e-governmente Visie formulering Technische basis voor het Vlaamse e-governmente Hans C. Arents, kenniscentrummanager Cel Media-innovatie, Departement Wetenschap, Innovatie en Media Tel: (02) 553 45 63 Fax: (02) 553

Nadere informatie

Analyse Vlaamse portaal applicaties

Analyse Vlaamse portaal applicaties Audit opdracht Analyse Vlaamse portaal applicaties Hans C. Arents, kenniscentrummanager Cel Media-innovatie, Departement Wetenschap, Innovatie en Media Tel: (02) 553 45 63 Fax: (02) 553 45 79 E-mail: hans.arents@wim.vlaanderen.be

Nadere informatie

Geïntegreerde elektronische dienstverlening

Geïntegreerde elektronische dienstverlening Visie formulering Geïntegreerde elektronische dienstverlening Hans C. Arents, kenniscentrummanager Cel Media-innovatie, Departement Wetenschap, Innovatie en Media Tel: (02) 553 45 63 Fax: (02) 553 45 79

Nadere informatie

De FAS (Federal Authentication Service) Peter Strick SmartCities IDM workshop 07/05/2009

De FAS (Federal Authentication Service) Peter Strick SmartCities IDM workshop 07/05/2009 De FAS (Federal Authentication Service) Peter Strick SmartCities IDM workshop 07/05/2009 Fedict 2009. All rights reserved Agenda Beschrijving van de FAS Authenticatie Veiligheidsniveaus voor authenticatie

Nadere informatie

Waar naar toe met het Vlaamse e-government?

Waar naar toe met het Vlaamse e-government? Visie formulering Waar naar toe met het Vlaamse e-government? e Hans C. Arents, kenniscentrummanager Cel Media-innovatie, Departement Wetenschap, Innovatie en Media Tel: (02) 553 45 63 Fax: (02) 553 45

Nadere informatie

Vlaamse e-government strategie 2005-2009

Vlaamse e-government strategie 2005-2009 Visie formulering Vlaamse strategie 2005-2009 2009 Hans C. Arents, adviseur strategie & technologie, Tel: (02) 553 52 95 Fax: (02) 553 55 36 E-mail: hans.arents@azf.vlaanderen.be Boudewijngebouw 6B43,

Nadere informatie

Van vroeger nu en straks 24/02/2011

Van vroeger nu en straks 24/02/2011 Geert Mareels Vlaams egovernment Manager Geert.mareels@bz.vlaanderen.be E-government in Vlaanderen Van vroeger nu en straks 24/02/2011 EIB CORVE 24/02/2011 Deel 1 :Van Vroeger 1 E-government rond de eeuwwisseling

Nadere informatie

A-PDF Split DEMO. Samoera Jacobs, Delphine Duprez, Peter Maes, Peter Strickx V-ICT-OR - 24 januari 2006

A-PDF Split DEMO. Samoera Jacobs, Delphine Duprez, Peter Maes, Peter Strickx V-ICT-OR - 24 januari 2006 Samoera Jacobs, Delphine Duprez, Peter Maes, Peter Strickx V-ICT-OR - 24 januari 2006 Agenda > Over Fedict - eid Presentatie Spreker: Peter Strickx > eid juridische aspecten Spreekster: Samoera Jacobs

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation 22 mei 2008 Qurius Page 1 Agenda Uitdagingen People Ready Business Integrated Innovation Case: FNV Bondgenoten Qurius en samenvatting Qurius Page 2 Uitdagingen

Nadere informatie

Beveiligen van PDF documenten (deel 1)

Beveiligen van PDF documenten (deel 1) Beveiligen van PDF documenten (deel 1) Colin van Oosterhout Business development manager Acrobat Adobe Systems Benelux 1 Waar het vandaag niet over gaat MD4, MD5 SHA-1, DES PKI Private/Public key MSCAPI

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van e-mail m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

Leuven het PHENIX-project

Leuven het PHENIX-project Leuven 25.05.2005 Een binnen een redelijke termijn afgehandeld proces met de hulp van nieuwe ICTinstrumenten : het PHENIX-project Phenix 25.05.2005 1 PHENIX Een nieuw hulpmiddel voor de rechterlijke orde

Nadere informatie

The OSI Reference Model

The OSI Reference Model Telematica Applicatielaag Hoofdstuk 16, 17 Applicatielaag 4Bevat alle toepassingen die van het netwerk gebruik maken n E-mail n Elektronisch nieuws n WWW n EDI (Electronic Data Interchange) n Napster,

Nadere informatie

Oracle Application Server Portal Oracle Gebruikersgroep Holland Oktober 2003

Oracle Application Server Portal Oracle Gebruikersgroep Holland Oktober 2003 Oracle Application Server Portal Oracle Gebruikersgroep Holland Oktober 2003 Page 1 1 Kees Vianen Senior Sales Consultant Technology Solutions Oracle Nederland Agenda Geschiedenis van Oracle Portal Portal

Nadere informatie

Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI

Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties Versie: maart 2002 mei 2002 Beknopte dienstbeschrijving

Nadere informatie

Geïntegreerde elektronische dienstverlening

Geïntegreerde elektronische dienstverlening Geïntegreerde elektronische dienstverlening Vereiste wijzigingen van de ICT organisatie binnen de Vlaamse overheid Disclaimer: de informatie in dit document is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden.

Nadere informatie

Documentbeheerdag. Inleiding. WTCB Virtueel Bouwen Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw KMO-IT 2007

Documentbeheerdag. Inleiding. WTCB Virtueel Bouwen Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw KMO-IT 2007 Documentbeheerdag WTCB Virtueel Bouwen 2007-06-14 Inleiding Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw Wie is de VZW KMO-IT centrum? > Onafhankelijke begeleiding en klankbord voor ICT projecten binnen KMO s >

Nadere informatie

Portal als infrastructuur voor gepersonaliseerde dienstverlening

Portal als infrastructuur voor gepersonaliseerde dienstverlening Portal als infrastructuur voor gepersonaliseerde dienstverlening Onafhankelijke diensten......veilig, gebundeld en gepersonaliseerd voor.....alle doelgroepen... Klanten Informatie Communicatie Back-office

Nadere informatie

InforValue. Laat de waarde van Informatie uw bedrijfsdoelstellingen versterken. Informatie Management

InforValue. Laat de waarde van Informatie uw bedrijfsdoelstellingen versterken. Informatie Management Laat de waarde van Informatie uw bedrijfsdoelstellingen versterken Informatie Informatie on Demand Referentie Architectuur Informatie Technologie is belangrijk voor Informatie. Uw organisatie heeft stabiele

Nadere informatie

Interbestuurlijk informatie delen : Use Case ebirth Luc Van Tilborgh Program Manager AIM

Interbestuurlijk informatie delen : Use Case ebirth Luc Van Tilborgh Program Manager AIM Interbestuurlijk informatie delen : Use Case ebirth Luc Van Tilborgh Program Manager AIM Fedict 2012. All rights reserved ebirth Elektronische kennisgeving van geboorten ebirth 29/01/2013 Fedict.2013 All

Nadere informatie

Alfresco Document Management 100% Open Source

Alfresco Document Management 100% Open Source Alfresco Document Management 100% Open Source Alfresco Document Man agement Of u nu uw organisatie effectiever wilt maken, uw klanten beter wilt bedienen of intern een betere onderlinge samenwerking wilt

Nadere informatie

Basis bestek generieke componenten Samen aanbesteden

Basis bestek generieke componenten Samen aanbesteden Basis bestek generieke componenten Samen aanbesteden Gekozen voor beschrijving van zeer kleine modules Principe van atomaire services: Makkelijker migreren naar de cloud Makkelijker in herbruikbaarheid

Nadere informatie

Zelftest Java EE Architectuur

Zelftest Java EE Architectuur Zelftest Java EE Architectuur Document: n1218test.fm 22/03/2012 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INLEIDING BIJ DE ZELFTEST JAVA EE ARCHITECTUUR Nota:

Nadere informatie

Projectaanpak nieuwe Digitale Regio Kortrijk. V-ICT-OR kenniscentrum - seminarie gemeentelijke websites Bob Bulcaen, 29 maart 2007

Projectaanpak nieuwe Digitale Regio Kortrijk. V-ICT-OR kenniscentrum - seminarie gemeentelijke websites Bob Bulcaen, 29 maart 2007 Projectaanpak nieuwe Digitale Regio Kortrijk V-ICT-OR kenniscentrum - seminarie gemeentelijke websites Bob Bulcaen, 29 maart 2007 Leiedal Algemeen directeur Secretaris Cluster 5 Netwerking en communicatie

Nadere informatie

Workshop Smart Cities 7 mei 2009. Horizon Project: defining midware. Een visie op de gemeentelijke IT applicatie architectuur

Workshop Smart Cities 7 mei 2009. Horizon Project: defining midware. Een visie op de gemeentelijke IT applicatie architectuur Horizon Project: defining midware Een visie op de gemeentelijke IT applicatie architectuur Frank Van Hoornweder Commercieel directeur Cevi & Logins Waarnemingen en uitdagingen inzake ICT applicatie-architectuur

Nadere informatie

Aangifte Bedrijfsvoorheffing via Internet

Aangifte Bedrijfsvoorheffing via Internet Aangifte Bedrijfsvoorheffing via Internet Presentatie Welkom door J-C. Laes Voorstelling van het project door G. Dormaels en A. Loir Demonstratie van de toepassing FINPROF door A. Loir en B. Corthouts

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

Op weg naar de favoriete Verzekeraar. Vincent Snels (Nationale Nederlanden) Lex Veltman (IBM)

Op weg naar de favoriete Verzekeraar. Vincent Snels (Nationale Nederlanden) Lex Veltman (IBM) Op weg naar de favoriete Verzekeraar Vincent Snels (Nationale Nederlanden) Lex Veltman (IBM) Nationale-Nederlanden actief sinds 1845 De Nederlanden van 1845 Nationale-Nederlanden breidt uit in binnen

Nadere informatie

NORA werkdocument. Katern Beveiliging. In 3 klikken naar bouwstenen voor invulling van de eisen. Sessie 6. Bijgewerkt op 23 aug.

NORA werkdocument. Katern Beveiliging. In 3 klikken naar bouwstenen voor invulling van de eisen. Sessie 6. Bijgewerkt op 23 aug. NORA werkdocument Sessie 6 In 3 klikken naar bouwstenen voor invulling van de eisen Katern Beveiliging Bijgewerkt op 23 aug. 2013 katern Beveiliging Jaap van der Veen Essentie Sessie 6 1. Opzet digitaal

Nadere informatie

Masterclass. SharePoint 2010 in het Onderwijs

Masterclass. SharePoint 2010 in het Onderwijs Masterclass SharePoint 2010 in het Onderwijs Masterclass SharePoint 2010 in het Onderwijs De driedaagse Masterclass SharePoint 2010 in het Onderwijs heeft als doel deelnemers kennis en vaardigheden bij

Nadere informatie

Kennis Management. Tele Train. Grensverleggend klantcontact

Kennis Management. Tele Train. Grensverleggend klantcontact Kennis Management Tele Train Grensverleggend klantcontact Tele Train Tele Train is dé specialist in performance verbetering van het één op één klantcontact van organisaties. Uitgangspunt hierbij is operational

Nadere informatie

E-invoicing. Efficiëntere verwerking van al uw binnenkomende facturen. Hans C. Arents

E-invoicing. Efficiëntere verwerking van al uw binnenkomende facturen. Hans C. Arents E-invoicing Efficiëntere verwerking van al uw binnenkomende facturen Hans C. Arents Senior adviseur e-government strategie & programma management Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE) - Departement

Nadere informatie

Congres Architectuur in de Zorg

Congres Architectuur in de Zorg Congres Architectuur in de Zorg Men neme een architect Recept voor een goed zorgsysteem Nieuwegein, 23 juni 2011 Even voorstellen Even voorstellen M&I/Partners, Speerpunten in de zorg EPD-strategie en

Nadere informatie

Structuur. Kenmerken. Architectuur van de Cloud. Functionaliteit. Infra Platform Apps

Structuur. Kenmerken. Architectuur van de Cloud. Functionaliteit. Infra Platform Apps 1 Structuur Kenmerken Architectuur van de Cloud Infra Platform Apps Functionaliteit Personeelsdossier Salarisadministratie Verloning HR Processen Rapportage 2 Kenmerken HR-2D Eenvoudig om mee te starten

Nadere informatie

Doel en opzet van het MAGDA programma

Doel en opzet van het MAGDA programma Achtergrond Doel en opzet van het MAGDA programma Hans C. Arents, adviseur strategie & technologie, (CORVE) Tel: (02) 553 52 95 Fax: (02) 553 55 42 E-mail: hans.arents@bz.vlaanderen.be Boudewijngebouw

Nadere informatie

edepot Interbestuurlijke samenwerking in e-gov Een verhaal van starten, vallen, opstaan, doorzetten en opleveren

edepot Interbestuurlijke samenwerking in e-gov Een verhaal van starten, vallen, opstaan, doorzetten en opleveren edepot Interbestuurlijke samenwerking in e-gov Een verhaal van starten, vallen, opstaan, doorzetten en opleveren Vlaamse Vereniging Bestuur en Beleid «De elektronische overheid» Brussel, vrijdag 13 juni

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994 ;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994 ; collegebesluit nr. 01/122 23 maart 2001 Besluit houdende de goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse, de Franse en de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het

Nadere informatie

ISMS. (Information Security Management System) Toegang tot het netwerk van de Kruispuntbank via het internet Versie 3.2.

ISMS. (Information Security Management System) Toegang tot het netwerk van de Kruispuntbank via het internet Versie 3.2. ISMS (Information Security Management System) Gebruik van het internet om toegang te krijgen tot het netwerk van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid in het kader van de verwerking van persoonsgegevens

Nadere informatie

Referentie-architectuur voor de infrastructuur. Toine Schijvenaars, ArchiXL

Referentie-architectuur voor de infrastructuur. Toine Schijvenaars, ArchiXL Referentie-architectuur voor de infrastructuur Toine Schijvenaars, ArchiXL 1 Agenda Voorstellen Wat is een referentie-architectuur ArchiXL referentie-architectuur Verschillende varianten infrastructuurarchitectuur

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van VPN's m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

Vlaanderen Radicaal Digitaal Generieke bouwstenen

Vlaanderen Radicaal Digitaal Generieke bouwstenen Vlaanderen Radicaal Digitaal Generieke bouwstenen Hans Arents senior adviseur digitale overheid www.bestuurszaken.be/informatievlaanderen Vlaanderen radicaal digitaal Doel: de Vlaamse overheid transformeren

Nadere informatie

Digitaal Loket: kansen of kosten

Digitaal Loket: kansen of kosten Digitaal Loket: kansen of kosten 27 oktober 2011 www.gentleware.nl janjaap.vanweringh@gentleware.nl 06-12.1234.15 1 Onderwerpen Wat is een digitaal loket? Waarom een digitaal loket? Stappenplan Do s en

Nadere informatie

Shopt IT CCSP goes on!

Shopt IT CCSP goes on! Shopt IT CCSP goes on! Uw CRM OSLO compliant 30 april 2015 10.40 11.30 uur V-ICT-OR Vlaamse ICT Organisatie CCSP agenda 10.40 CCSP - Johan van der Waal 10.55 Aalter - Els De Wulf 11.10 Samenvatting 11.20

Nadere informatie

Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers

Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers Contact persoon: Thera Splinter: 020 6445160 team@webfysio.nl Contact persoon: Joost Nagelmaeker: 0642115336

Nadere informatie

Eenvoud, kracht en snelheid

Eenvoud, kracht en snelheid OpenIMS Open Informatie Management Server Eenvoud, kracht en snelheid Portaal Server Whitepaper Open Informatie Management Server www.openims.com OpenSesame ICT BV www.osict.com Inhoudsopgave 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Adobe s positionering op document beveiliging

Adobe s positionering op document beveiliging Adobe s positionering op document beveiliging Colin van Oosterhout Business Development Manager 1 Beveiliging: een funndamentele eis voor electronische documenten Electronische processen moeten gelijk

Nadere informatie

Niklas Integratie Platform Verbeteren, besparen en méér

Niklas Integratie Platform Verbeteren, besparen en méér Niklas Integratie Platform Verbeteren, besparen en méér Het betaalbare integratieplatform voor al uw Business-to-Business Integratie en Applicatie Integratie Volledig geautomatiseerde afhandeling van elektronisch

Nadere informatie

Model driven Application Delivery

Model driven Application Delivery Model driven Application Delivery Fast. Flexible. Future-proof. How Agis streamlines health procurement using Mendix Model driven Application Platform Mendix in a nutshell Mendix delivers the tools and

Nadere informatie

Business & IT Alignment deel 1

Business & IT Alignment deel 1 Business & IT Alignment deel 1 Informatica & Economie Integratie 1 Recap Opdracht 1 Wat is integratie? Organisaties Strategie De omgeving van organisaties AH Bonuskaart AH Bonuskaart Economisch Geïntegreerd

Nadere informatie

Integraal veranderen met een Enterprise Architectuur

Integraal veranderen met een Enterprise Architectuur Integraal veranderen met een Het nut van werken onder architectuur Hendrik Van Haele Agenda Authentieke bronnen Master data management 2 Koppelingen met Authentieke bronnen bedrijfsregels RR MidOffice

Nadere informatie

Gebruikersgids. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Gebruikersgids. Federale Overheidsdienst FINANCIEN Gebruikersgids L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Wat is Tax-on-web? Tax-on-web is een snelle, gebruiksvriendelijke en veilige elektronische applicatie om

Nadere informatie

Uw online ambities realiseren met Smartsite ixperion content management

Uw online ambities realiseren met Smartsite ixperion content management Dinsdag 12 oktober 2010 Uw online ambities realiseren met Smartsite ixperion content management Content management: Online communicatie, dienstverlening en primaire processen verbeteren Johan Blok, Seneca

Nadere informatie

KPDdoc kerneigenschappen

KPDdoc kerneigenschappen KPDdoc kerneigenschappen Gestructureerd & begeleid aanmaken van electronische informatie Bv. Verslag vergadering in MS Word Workflow Capteren van bestaande informatie Bv. Inkomende emails en post Beveiligd

Nadere informatie

Quick Reference Guide Gebruik van SharePoint TU Delft

Quick Reference Guide Gebruik van SharePoint TU Delft Quick Reference Guide Gebruik van SharePoint TU Delft Bestemd voor Alle SharePoint gebruikers Versie 2.0 Datum 11-06-2012 Eigenaar SSC-ICT FAB SharePoint 1 Quick Reference Guide Gebruik van SharePoint

Nadere informatie

DOSIS. Bart Misseeuw, Adviseur Data-integratie.

DOSIS. Bart Misseeuw, Adviseur Data-integratie. DOSIS Bart Misseeuw, Adviseur Data-integratie www.vlaanderen.be\informatievlaanderen Waar zitten mijn dossiers?! Goede dossieropvolging Klant & Overheid Burger/Ondernemer DOSSIEROPVOLGING? Overheid = versnipperd

Nadere informatie

De Outlook en SharePoint integratie

De Outlook en SharePoint integratie Direct vanuit Outlook e-mailberichten en/of bijlagen opslaan in SharePoint ( drag and drop ). GeONE is uw partner voor SharePoint Informatie Management. Alle document management functionaliteiten beschikbaar

Nadere informatie

Case : CSAM, de toegangspoort tot de onlinediensten van de overheid.

Case : CSAM, de toegangspoort tot de onlinediensten van de overheid. Case : CSAM, de toegangspoort tot de onlinediensten van de overheid. W. Debecker 31-03-2015 16de Overheidscongres 16ème Congrès du secteur public Context Verschillende overheden en overheidsdiensten Toenemende

Nadere informatie

SOA Security. en de rol van de auditor... ISACA Roundtable 2 juni 2008. Arthur Donkers, 1Secure BV arthur@1secure.nl

SOA Security. en de rol van de auditor... ISACA Roundtable 2 juni 2008. Arthur Donkers, 1Secure BV arthur@1secure.nl SOA Security en de rol van de auditor... ISACA Roundtable 2 juni 2008 Arthur Donkers, 1Secure BV arthur@1secure.nl 1 SOA Web 2.0, web services en service oriented architecture (SOA) is tegenwoordig de

Nadere informatie

Patrick Billens "Citizen-centric" the evolution to e-government continues Leuven, June 1st

Patrick Billens Citizen-centric the evolution to e-government continues Leuven, June 1st Patrick Billens "Citizen-centric" the evolution to e-government continues Leuven, June 1st Een slimme stad gebruikt innovatieve IT ter verbetering van haar leefbaarheid, duurzaamheid, efficiëntie en economische

Nadere informatie

ProRail digitaal werken 2015

ProRail digitaal werken 2015 ProRail digitaal werken 2015 It s Marianne van Wanrooij ProRail Fun2Share Solution Architect Microsoft MVP SharePoint Community lead: Dutch Information Worker User Group (DIWUG.nl) 1 It starts with.. But

Nadere informatie

Veilig samenwerken met de supply-chain

Veilig samenwerken met de supply-chain Veilig samenwerken met de supply-chain TSCP RIG bijeenkomst Rotterdam, 18 mei 2011 mr. Patrick Paling RE Senior Manager KPMG Advisory N.V. TSCP We toetsen als gespecialiseerde auditor of de centrale TSCP-beveiligingsinfrastructuur

Nadere informatie

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 We staan aan de vooravond van de volgende Internetrevolutie De klassieke werkwijze van organisaties zal

Nadere informatie

Webplatform & Klantmanagement. 112 Applicaties. Met Microsoft technologie. Robert Kieboom Technisch Directeur Robert@citygis.nl CityGIS B.V.

Webplatform & Klantmanagement. 112 Applicaties. Met Microsoft technologie. Robert Kieboom Technisch Directeur Robert@citygis.nl CityGIS B.V. Webplatform & Klantmanagement 112 Applicaties Met Microsoft technologie Robert Kieboom Technisch Directeur Robert@citygis.nl CityGIS B.V. Agenda Onderwerpen: Beschrijving van het probleemdomein Mobiele

Nadere informatie

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven Uitkomsten consultatiesessies met leveranciers administratieve software, accountants en administratiekantoren 15 februari 2017 1. Ondernemers willen gemak,

Nadere informatie

De Lync naar Het Nieuwe Werken. Utrecht - 25 januari 2011

De Lync naar Het Nieuwe Werken. Utrecht - 25 januari 2011 De Lync naar Het Nieuwe Werken Utrecht - 25 januari 2011 Agenda 25 januari 14:30 tot + 17.00 uur 14:30 15:15 Lync 2010 - What s New? 15:15 15:30 Pauze 15:30 16:15 Lync 2010 Architectuur en Case 16:15 17:00

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 20 februari 2009 betreffende de Geografische Data- Infrastructuur Vlaanderen, artikel 22, laatste lid;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 20 februari 2009 betreffende de Geografische Data- Infrastructuur Vlaanderen, artikel 22, laatste lid; Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 houdende de uitvoering van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Veel zorginstellingen geven aan informatievoorziening te willen verbeteren. Om bijvoorbeeld de cliënt meer centraal te stellen of Het

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE I: AANBESTEDENDE DIENST Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Nederlandse

Nadere informatie

informatie architectuur lesweek 4 IAM V

informatie architectuur lesweek 4 IAM V informatie architectuur lesweek 4 IAM V1. 2009-2010 vandaag tags metadata controlled vocabulary search IAM informatie architectuur Herkennen, structureren en vindbaar maken van informatie. containerbegrip

Nadere informatie

Omschakeling van de toegangen tot het Rijksregister in het X.25-protocol naar het TCP/IP - protocol, voor de gebruikers van het Rijksregister

Omschakeling van de toegangen tot het Rijksregister in het X.25-protocol naar het TCP/IP - protocol, voor de gebruikers van het Rijksregister 25 september 2007 Omschakeling van de toegangen tot het Rijksregister in het X.25-protocol naar het TCP/IP - protocol, voor de gebruikers van het Rijksregister Plan Inleiding De categorieën van gebruikers

Nadere informatie

Open Informatie Management Server

Open Informatie Management Server OpenIMSR Open Informatie Management Server OpenIMS Algemeen OpenIMS is een platform voor het beheren van ongestructureerde informatie (stromen). U kunt hierbij denken aan werkprocessen of projecten waarin

Nadere informatie

KIM. Slimme acties ondernemen

KIM. Slimme acties ondernemen KIM Slimme acties ondernemen CONTROLE KWIJT? Herkent u dit soort ervaringen ook? Uw organisatie heeft allerlei systemen in huis, maar Niemand weet echt meer hoe het systeem exact werkt Voor kleine wijzigingen

Nadere informatie

Doe meer met het Elektronisch Medisch Dossier. Dr. Filip Veldeman Microsoft Innovation Center Vlaanderen 21 februari 2013

Doe meer met het Elektronisch Medisch Dossier. Dr. Filip Veldeman Microsoft Innovation Center Vlaanderen 21 februari 2013 Doe meer met het Elektronisch Medisch Dossier Dr. Filip Veldeman Microsoft Innovation Center Vlaanderen 21 februari 2013 Even voorstellen Geneesheer master ICT Innovatie (terra nova) in healthcare, sinds

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 TOEGANG TOT HET NETWERK KSZ VIA INTERNET...

INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 TOEGANG TOT HET NETWERK KSZ VIA INTERNET... Minimale normen informatieveiligheid & privacy : Minimale normen informatieveiligheid en privacy Gebruik van internet om toegang te krijgen tot het netwerk van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Nadere informatie

Enterprise Portfolio Management

Enterprise Portfolio Management Enterprise Portfolio Management Strategische besluitvorming vanuit integraal overzicht op alle portfolio s 22 Mei 2014 Jan-Willem Boere Vind goud in uw organisatie met Enterprise Portfolio Management 2

Nadere informatie

Nationale Loterij naamloze vennootschap van publiek recht. Plaats: Brussel Postcode: 1040

Nationale Loterij naamloze vennootschap van publiek recht. Plaats: Brussel Postcode: 1040 1/ 6 BE001 23/12/2014 - BDA nummer: 2014-529656 Standaardformulier 14 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Welkom. Christophe Limpens. Solution Consultancy Manager

Welkom. Christophe Limpens. Solution Consultancy Manager Welkom Christophe Limpens Solution Consultancy Manager Veranderende tijden For internal use only. Select your 'R' level. De huidige taal van onze klanten CLOUD Disaster Recovery MAART OKTOBER DECEMBER

Nadere informatie

Alfresco's Simple Records Management

Alfresco's Simple Records Management Alfresco's Simple Records Management Het e erste open source dossie r beh eersysteem Ee nvoudig beheer van dossiers Nieuwe wetten, regelgeving en normen hebben voor veel verandering gezorgd in hoe verslagen

Nadere informatie

Gelet op de Bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen;

Gelet op de Bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen; SAMENWERKINGSAKKOORD TUSSEN DE FEDERALE STAAT, DE VLAAMSE, DE FRANSE EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP, HET VLAAMSE GEWEST, HET WAALSE GEWEST, HET BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE GEWEST, DE FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

Nadere informatie

E-government in Vlaanderen einde 2003

E-government in Vlaanderen einde 2003 TMAB e-government e Congress E-government in Vlaanderen einde 2003 Hans C. Arents, kenniscentrummanager Cel Media-innovatie, Departement Wetenschap, Innovatie en Media Tel: (02) 553 45 63 Fax: (02) 553

Nadere informatie

Product marketing met

Product marketing met Product marketing met Michiel Klaren, Natasja Paulssen 2007-11-22 Complexiteit van de Content Management Chain Hoe het was (2002) Meer dan 9,000 uitwisselingen nodig voor verzamelen content van catalogus

Nadere informatie

Authentificatie = Proces om een beweerde identiteit te verifiëren

Authentificatie = Proces om een beweerde identiteit te verifiëren Authentificatie Authentificatie = Proces om een beweerde identiteit te verifiëren 2 stappen: Identificatie Verificatie Autorisatie = het recht of de toelating die gegeven werden om toegang te krijgen tot

Nadere informatie

Business-to-Business

Business-to-Business Business-to-Business 1 WAT IS BUSINESS-TO-BUSINESS? 1.1 Inleiding Bedrijven communiceren veelvuldig met elkaar. Orders worden geplaatst, facturen worden verzonden, informatie wordt uitgewisseld. Zo n dertig

Nadere informatie

E-Procurement. Federale Dienst e-procurement. Waldo Van den Broeck

E-Procurement. Federale Dienst e-procurement. Waldo Van den Broeck E-Procurement Federale Dienst e-procurement Waldo Van den Broeck Inhoud Huidige situatie Korte demonstratie e-notification e-tendering Principes uitrol Vlaamse Overheid Bespreking samenwerkingsakkoord

Nadere informatie

EXIN Cloud Computing Foundation

EXIN Cloud Computing Foundation Voorbeeldexamen EXIN Cloud Computing Foundation Editie maart 2013 Copyright 2013 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing

Nadere informatie

Cloud werkplek anno 2014. Cloud werkplek anno 2014

Cloud werkplek anno 2014. Cloud werkplek anno 2014 Introductie Peter Klix Infrastructuurarchitect Specialisatie networking en desktop concepts Peter.klix@eic.nl Cloud desktop Introductie Desktop concepten door de jaren Infrastructuur Cloud concepten Focus

Nadere informatie

DOSIS. Bart Misseeuw, Adviseur Data-integratie.

DOSIS. Bart Misseeuw, Adviseur Data-integratie. DOSIS Bart Misseeuw, Adviseur Data-integratie www.vlaanderen.be\informatievlaanderen Waar zitten mijn dossiers?! Goede dossieropvolging Klant & Overheid Burger/Ondernemer DOSSIEROPVOLGING? Overheid = versnipperd

Nadere informatie

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl Uw cliënt verdient toch maatwerk zorg? Waarom Webfysio? Uw eigen online en blended maatwerk educatie- & zorgpakketten aanbieden Online communicatie via cliënt specifieke agenda, notificaties en email Direct

Nadere informatie

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling Voorbeelden generieke inrichting Versie 1.1 Datum 19/12/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

SQL Server Service Broker

SQL Server Service Broker Oriented Database Architectuur met SQL Server 2005 SQL Server Astrid Hackenberg en Anko Duizer In het artikel in DB/M 2 is geschreven over de Oriented Database Architectuur (SODA). In een SODA smelten

Nadere informatie

e-token Authenticatie

e-token Authenticatie e-token Authenticatie Bescherm uw netwerk met de Aladdin e-token authenticatie oplossingen Aladdin is een marktleider op het gebied van sterke authenticatie en identiteit management. De behoefte aan het

Nadere informatie

Efficient Multi-channel publiceren

Efficient Multi-channel publiceren Efficient Multi-channel publiceren 23 januari 2014 PubliQare PubliQare Marktleider op het gebied van Multi-channel oplossingen Zeer gevarieerd klantenbestand in de mediasector; Uitgevers, Bureaus, Corporate

Nadere informatie

OpenIMS 4.2 Portaal Server

OpenIMS 4.2 Portaal Server OpenIMS 4.2 Portaal Server Inhoudsopgave 1 WAT IS EEN ENTERPRISE INFORMATIE PORTAAL?...3 1.1 BESPARINGEN...3 1.2 GERICHT OP EEN SPECIFIEKE DOELGROEP...3 2 OPENIMS PORTAAL SERVER (PS)...4 2.1 CENTRAAL BEHEER...4

Nadere informatie

Ervaringen met API s rond onderwijsdata vanuit Hogeschool Inholland en Hogeschool Leiden

Ervaringen met API s rond onderwijsdata vanuit Hogeschool Inholland en Hogeschool Leiden Open Onderwijs API Ervaringen met API s rond onderwijsdata vanuit Hogeschool Inholland en Hogeschool Leiden Mark de Jong, als ICT architect verbonden aan Hogeschool Inholland en Hogeschool Leiden Wat komt

Nadere informatie

Privacy Policy v Stone Internet Services bvba

Privacy Policy v Stone Internet Services bvba Privacy Policy v09.16 Stone Internet Services bvba Stone Internet Services Privacy Policy Dit document heeft als doel te beschrijven hoe Stone Internet Services bvba omgaat met het opslaan en beheren van

Nadere informatie

De Enterprise Security Architectuur

De Enterprise Security Architectuur De Enterprise Security Architectuur Martijn Doedens Security Consultant Peter Mesker CTO IT SECURITY IS TOPSPORT! Wat is de definitie?! Een enterprise security architectuur omvat alle noodzakelijke elementen

Nadere informatie

Labo-sessie: Gegevensbeveiliging

Labo-sessie: Gegevensbeveiliging Labo-sessie: Gegevensbeveiliging 1 Inleiding Dit labo zal devolgende topics behandelen: eid card Opdracht 1: Digitaal signeren van een MS Office document (zie pagina: 5) Opdracht 2: Digitaal signeren van

Nadere informatie

Product fiche: SynPeople e-hr employee self services module

Product fiche: SynPeople e-hr employee self services module Product fiche: SynPeople e-hr employee self services module SynPeople e-hr werkt 100% geïntegreerd in SynPeople en staat voor employee en managers self services. Dank zij SynPeople e-hr kan het volledige

Nadere informatie