nieuws vereniging van middelbare en hogere politieambtenaren 110e jaargang nummer 1 februari 2012 Afscheid Belangrijke bijeenkomsten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "nieuws vereniging van middelbare en hogere politieambtenaren 110e jaargang nummer 1 februari 2012 Afscheid Belangrijke bijeenkomsten"

Transcriptie

1 Aangesloten bij de European Confederation Of Police 110e jaargang nummer 1 februari 2012 Belangrijke bijeenkomsten Afscheid Cold case in doofpot vereniging van middelbare en hogere politieambtenaren

2 Colofon Redactie: Ambtenarenstatus weg? ONINK Communicatie, Emmeloord (eindredactie), Maarten van de Nieuwenhuijzen (namens hoofdbestuur VMHP) Redactieadres: Postbus 91460, 2509 EB Den Haag tel: (070) fax: (070) Medewerker(s): Sanna Eichhorn, Hans Bogers, Peter Slort, Willy Valckx, Geert de Vries, Jan Dikkers Fotografie: ONINK Communicatie, Emmeloord Vormgeving & Druk: GBU grafici, Urk Advertenties: Secretariaat VMHP, (070) Secretariaat, ledenadministratie, abonnementen: Bereikbaar op werkdagen, m.u.v. donderdagmiddag, Christine van Beelen tel: (070) , fax: (070) , Dagelijks bestuur VMHP: Mw. S.E. Eichhorn, voorzitter G.J. Smit, tweede voorzitter Mr. R. van der Wal, secretaris M. Punt, penningmeester gironummer VMHP Coverfoto: Lous de Bakker Belangenbehartiging Belangenbehartiging is in eerste instantie een zaak voor het bestuur van de betreffende afdeling. Zo nodig kan vervolgens met het hoofdbestuur Er is veel in beweging op dit moment. CAOonderhandelingen, de vorming van Nationale Politie, invoering van het LFNP, pensioenen, borging van de positie van de recherchekundigen (REKU s) en de discussie over de ambtenarenstatus in de Tweede Kamer. Daarnaast is het bestuur in het najaar aan de slag gegaan met een intern traject om de VMHP als vereniging gericht te houden op de toekomst. De komende kaderdagen zal daar meer over verteld worden en daarna zal er ook in het Blauwtje over die ontwikkeling meer uit de doeken worden gedaan. Medio februari zal de Tweede Kamer stemmen over het initiatief wetsontwerp Normalisering Rechtspositie Ambtenaren van mw. Koser Kaya en dhr. van Huijm. Zij willen in vier jaar tijd de ambtenarenstatus afschaffen. Daarmee krijgen wij in plaats van een aanstelling een gewone arbeidsovereenkomst en het civiele ontslagrecht. In hun voorstel worden de rechterlijke macht en militairen nog wel voorzien van een ambtelijke status. Met de behandeling van de politiewet in de Tweede Kamer hebben mw. Kuiken en dhr. Slob een motie ingediend waarbij bij de overgang naar Nationale Politie de ambtenarenstatus behouden blijft voor de politie. Die motie is gelukkig met een ruime kamermeerderheid aangenomen. De politie heeft een bijzondere positie door de toepassing van geweld. Als iedere burger wegloopt, wordt er van de politiemedewerker verwacht dat hij of zij voorwaarts gaat. Het doen of nalaten daarvan is plichtsverzuim dat uiteindelijk kan leiden tot ontslag. Dat plichtsverzuim wordt uitgebreid inhoudelijk getoetst door de bestuursrechter. Met een arbeidsovereenkomst naar civiel recht toetst de rechter marginaal en volgt een maximaal vastgestelde ontslagvergoeding. Onze aanstelling is eenzijdig, het effect van het hebben van de geweldsmonopolie wordt voor veel politiemensen pas duidelijk als zij langer bij de politie werken. Als er ooit wat gebeurt, loop je altijd de kans dat je via een artikel 12 strafvorderingprocedure persoonlijk wordt vervolgd. Maar de maatschappij moet er van op aan kunnen dat politiemensen niet aarzelen om op te treden. De kans dat je geweld moet gebruiken of tegen je gebruikt wordt en een rechter daarna alleen een ontslag marginaal toetst en het risico persoonlijk vervolgd te worden heeft een prijs. Die zit nu in de ambtelijke status. Bij een gewone arbeidsovereenkomst naar civiel recht zullen deze risico s in het salaris meegenomen moeten worden. Ik weet niet of er medio februari een kamermeerderheid komt voor de Normalisering Rechtspositie Ambtenaren. De motie Kuiken/ Slob is een duidelijk signaal geweest. De VMHP is samen met de andere politiebonden in gesprek gegaan met mw. Koser Kaya en dhr. van Huijm. Daarbij was er weinig ruimte voor debat en bleven de ingenomen standpunten overeind. Ook de CMHF, de ambtenarencentrale waar de VMHP onderdeel van uitmaakt, heeft zich de afgelopen maanden sterk gemaakt voor het behoud van de gehele ambtenarenstatus. Na medio februari weten wij of dit initiatief wetsvoorstel bijgeschreven kan worden bij de vele rapporten over het afschaffen van de ambtenarenstatus en de VMHP zich weer kan richten op de CAO en de vorming van de Nationale Politie. Sanna Eichhorn voorzitter VMHP Inleveren kopij Deadline voor de volgende VMHP-Nieuws: 4 maart contact worden gezocht. pagina 2

3 Al aangemeld? De afdeling Nederland Noord-West is volop bezig met de voorbereidingen voor een bijzondere Algemene Vergadering, nu de VMHP dit jaar al weer 110 jaar bestaat. Alles wordt uit de kast gehaald om het u zoveel mogelijk naar de zin te maken; niet alleen de formele vergadering, maar ook het programma er omheen. En alles natuurlijk op die unieke locatie: het mooie eiland Texel. Over het programma en de spreker(s) kunnen we nog niets vertellen, maar u kunt ervan verzekerd zijn dat het weer mooi wordt. De eerste inschrijvingen zijn al binnen, en als u op deze Algemene Vergadering aanwezig wilt zijn, bij de boot opgehaald (en teruggebracht) wilt worden, moet u zich aanmelden. De aanmeldingen verlopen uitsluitend via de website (www.vmhp.nl). De button bovenaan de homepage is niet te missen. Hier kunt u ook altijd de laatste informatie over de Algemene Vergadering vinden. En mocht u niet beschikken over internet, dan kunt u altijd even bellen naar ons secretariaat ( ). ANONIEM KLAGEN Een klacht indienen tegen je leidinggevende is natuurlijk altijd lastig. Voor je het weet is het tij gekeerd, blijft de leidinggevende gewoon in functie en moet je zelf weg. Het is heel begrijpelijk dat werknemers terughoudend zijn met zulke klachten. Vaak willen ze daarom dat hun anonimiteit wordt gewaarborgd. Maar wat voor waarde hebben anonieme klachten? Kan de werkgever daar wel iets mee beginnen tegen de betreffende leidinggevende? Het antwoord is: meestal niet. Meerdere medewerkers van het ministerie van Veiligheid en Justitie dienen een klacht in over hun leidinggevende. Van gesprekken met deze medewerkers worden verslagen gemaakt. De betrokken medewerkers verzoeken om geheimhouding in verband met door hen ervaren gevoelens van onveiligheid en intimidatie. Begrijpelijk. De leidinggevende wordt daarom niet direct geconfronteerd met de klachten van de medewerkers en de gespreksverslagen, maar slechts met een naar aanleiding hiervan opgestelde samenvatting. Vervolgens wordt de leidinggevende ontheven van haar taken en wordt haar meegedeeld dat ze geen leiding gevende functie meer kan vervullen bij het betreffende directoraat-generaal. De leidinggevende stapt daarop naar de rechter om deze besluiten aan te vechten. Eén van haar stellingen is dat zij zich niet goed kan verweren tegen de anonieme klachten. Ook in de gerechtelijke procedure weigert de minister ondanks een verzoek van de rechter, om de concrete klachten over te leggen. De minister acht het in strijd met goed werkgeverschap om de belofte van geheimhouding jegens de medewerkers te doorbreken. Tegenover de medewerkers te billijken, maar het komt de minister duur te staan. Want de rechter neemt hier geen genoegen mee. Op deze manier is immers niet duidelijk wanneer de klachten precies zijn ingediend en door wie. Ook wordt in de samenvatting niet verwezen naar concrete gebeurtenissen op een precieze datum. Verder zou geen sprake zijn van een wraakactie door medewerkers, maar is niet duidelijk waarop deze conclusie is gebaseerd. De rechter oordeelt dat de leidinggevende zich niet goed heeft kunnen verweren en schorst de besluiten van de minister. Dit betekent dat de leidinggevende weer aan het werk zal moeten. De rechter overweegt nog dat slechts bij hoge uitzondering gebruik kan worden gemaakt van anonieme verklaringen. Het is de vraag hoe dit verder zal gaan. Het is niet goed denkbaar dat ooit nog sprake zal zijn van een succesvolle samenwerking tussen de leidinggevende en haar afdeling. of een andere afdeling binnen het directoraat-generaal. Het kwaad is natuurlijk al geschied. Achteraf gezien was het misschien toch beter geweest om de klachten met naam en toenaam te benoemen. Dan was het wellicht wel mogelijk geweest om stappen te ondernemen richting de leidinggevende. Nu is de minister terug bij af. pagina 3

4 Weet wat u te wachten staat Belangrijke informatie We staan voor een belangrijk jaar voor wat betreft de ontwikkelingen binnen de Nederlandse politie. De invoering van het LFNP en vorming van de nationale politie zijn de meest ingrijpende. Ook de onderhandelingen voor de CAO zijn weer gestart. Het hoofdbestuur vindt het belangrijk om de leden zo goed mogelijk te informeren. Daarom houden we in februari/maart verspreid over het land een vijftal voorlichtingsbijeenkomsten voor onze leden en belangstellenden. Dat de consequenties voor het zittend personeel groot (kunnen) zijn spreekt voor zich en de onrust neemt toe, ondanks de garantieafspraken en het Landelijk Sociaal Statuut. Vooral leidinggevenden en ondersteuners zullen de grootste klappen krijgen. Hoe alles er straks uit gaat zien, is nog een vraagteken. Maar denk niet dat alles wel op z n pootjes terecht zal komen, en dat u uw problemen straks zelf wel kunt oplossen. OK, u heeft straks ontslagbescherming, maar weet u wat er straks op u af komt? Kent u uw rechten? Weet u welke stappen u zelf moet ondernemen? Wat u moet accepteren en waar u tegen kunt vechten? Houdt u wel uw executieve status? Heeft u straks recht op een goede en interessante functie op uw niveau of moet u een mindere functie accepteren? Kunt u een intern of extern MD-traject in en wat zijn daar de plussen en minnen van? Hoe zit het met bij- en omscholing? Met outplacement? En als u een lagere functie heeft geaccepteerd met behoud van uw huidige schaal, wat staat u dan over een paar jaar te wachten? Zomaar wat vragen. En weet u wel waar u met uw vragen terecht kunt? En wat u van de VMHP kunt verwachten? De informatiebijeenkomsten zijn verspreid over het gehele land en worden georganiseerd door de afdelingen. De bijeenkomsten staan open voor alle leden en voor belangstellende introducées. Voorzitter Sanna Eichhorn en vicevoorzitter Gerry Smit verzorgen de inleidingen. De onderwerpen die aan de orde zullen komen zijn: Vorming Nationale Politie Implementatie Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie Landelijk Sociaal Statuut Voortgang CAO 2012 Over de geplande bijeenkomsten is momenteel het volgende bekend: Midden-Nederland Dinsdag 21 februari 2012 van tot uur. Nadere informatie nog niet bekend. Noord-Nederland / Overijssel-Flevoland Vrijdag 24 februari 2012 van tot uur. Na de bijeenkomst wordt u een lunch aangeboden. Locatie: Restaurant De Oude Vesting, Meppelerweg 89, 8331 CV Steenwijk. Aanmelden via Hans Bogers: Rotterdam-Rijnmond / Zuid-Holland Zuid en Haaglanden/Hollands Midden Datum nog niet bekend. Locatie: Regardz Airporthotel Rotterdam, Vliegveldweg 59-61, 3043 NT Rotterdam (Zestienhoven) pagina 4

5 bijeenkomsten????? Zuid-Nederland en Gelderland Vrijdag 02 maart 2012 van tot uur. Na de bijeenkomst wordt u een lunch aangeboden. Locatie: Hotel Van der Valk, Bosscheweg 2 in Vugt (aan de A2/A65 aan de rand van Den Bosch). Aanmelden vóór 23 februari 2012 bij: onder vermelding: bijeenkomst 2 maart 2012, afd. Zuid en Gelderland Noord-West Nederland en Amsterdam-Amstelland Dinsdag 06 maart 2012 van tot uur. Er is een ruime snack bij inbegrepen. Locatie: Politie Amsterdam-Amstelland, Gebouw de Eenhoorn James Wattstraat 84, 1097 DM Amsterdam De locatie is uitstekend bereikbaar via het Amstelstation (5 minuten lopen). In de omgeving van het gebouw is het betaald parkeren. Aanmelden voor 1 maart 2012 bij Jan de Wit nl), onder vermelding van: VMHP bijeenkomst Nadere informatie over de locaties en mailadressen voor aanmelden zullen worden bekendgemaakt op de website (www.vmhp.nl). Het staat iedereen vrij om naar een bijeenkomst van een andere afdeling te gaan als dat locatie- of agendatechnisch beter uitkomt. pagina 5

6 Donateur voor het leven Afscheid Op de agenda van de Eindejaarsbijeenkomst van de VMHP kaderleden stond geen spreker vermeld. Dat was niet nodig want we hadden agendapunten genoeg, aldus het hoofdbestuur. Uiteindelijk bleek dat we juist veel sprekers hadden. Met veel speeches en cadeaus werd afscheid genomen van de steun en toeverlaat van de VMHP: Lous de Bakker. door Evert Onink De bijeenkomst begint als gewoonlijk met de opening door voorzitter Sanna Eichhorn. Daarna komen de inmiddels gebruikelijke onderwerpen aan de orde, zoals de stand van zaken ten aanzien van de Nationale politie, met aandacht voor de leidinggevenden, de medezeggenschap, en vooral voor de bedrijfsvoering en ondersteuning. Vooral de move van de minister om studenten voor 100% in de sterkte mee te tellen in plaats van 40%, is de VMHP een doorn in het oog. Dat scheelt enkele duizenden fte s in de sterkte, aldus Sanna. Verder wordt de benoeming van de sleutelposities besproken en de plaatsingsregeling volgens het landelijk sociaal statuut. Sanna benadrukt dat het gaat om een salarisgarantie en niet om een baangarantie. Ook het landelijk functiegebouw komt aan de orde. Er komt een Lous de Bakker in een symbolische VMHP-kooi. Maar nu staat de deur wijd open. landelijke matchingscommissie die in september klaar moet zijn met het matchen cadeaus vallen Lous ten deel. Sanna opent de zaal in. Een rij van sprekers en talrijke van functies. De VMHP-ers Herman Wiltink de rij en looft Lous voor alles wat zij voor en Cor Vervoort zullen in deze commissie de VMHP gedaan heeft, en de andere participeren. sprekers vallen haar daarin bij. Stipt secretariaatswerk, maar ook meedenken met Afscheid het hoofdbestuur. Altijd klaarstaan voor Volgens gooit Sanna de agenda volledig de afdelingen. Uitmuntend regelen van aan de kant en blijkt dat er zonder kaderdagen, maar ook het organiseren medeweten van Lous de Bakker - een van bestuursuitjes, de vijfdaagse Europa informele afscheidsreceptie is georganiseerd voor haar. Lous werkt al bijna twin- onlangs nog de studiedagen Nationale reis, de driedaagse Tour d Horizon en tig jaar voor de CMHF en een onderdeel Politie, om maar eens wat te noemen. van haar werk is de VMHP. Onlangs heeft Veel werk achter de schermen om alles zij aangegeven dat zij gebruik wil maken op rolletjes te laten verlopen en altijd van de pensioenregeling en de VMHP per alles stipt in orde. Waar anderen konden 1 januari 2012 zal verlaten. Naast de reeds ontspannen bleef Lous paraat om ook de aanwezige kaderleden stromen nu ook laatste details geregeld te krijgen. Arie voormalige HB-leden en oud-voorzitters van der Ven, oud voorzitter van de VMHP, pagina 6

7 Dank voor de samenwerking Beste VMHP-leden, Sanna: Lous heeft het secretariaat geleid op een wijze die ver uitgaat boven haar formele taken. memoreert hoe de voorgangster van Lous een puinhoop maakte van de administratie, en hoe Lous met grote inzet het secretariaat weer in goede banen heeft geleid. Sanna besluit haar speech met de woorden: Lous heeft altijd getoond veel hart te hebben voor de vereniging. Ze heeft zelf aangegeven dat ze graag donateur wil blijven en dat ze deel wil uitmaken van de commissie Postactieven, en dat kunnen we alleen maar waarderen. Vervolgens meldt Sanna dat het hoofdbestuur heeft besloten om Lous als dank voor haar uitmuntende inzet voor de vereniging het donateurschap voor het leven aan te bieden. Lous is hier zichtbaar ontroerd door. Na de speeches en het dankwoord van Lous nemen ook de andere kaderleden afscheid van een verenigingssecretaresse die ver is uitgestegen boven de taken die van haar verwacht werden. Lous: namens de gehele vereniging: bedankt en tot ziens op de Postactievendag. Na elf jaar het VMHP-secretariaat met heel veel plezier verzorgd te hebben ga ik met pre-pensioen. Natuurlijk wist ik al ruim van tevoren dat dit ging gebeuren en ik had daarom de tijd om aan het idee te wennen. Ruim 46 jaar heb ik nu full-time gewerkt, waarvan 32 jaar bij de CMHF, maar het werken bij de VMHP heb ik altijd beschouwd als het leukste wat ik ooit gedaan heb. Waarom: omdat het werk heel divers is, heel zelfstandig en omdat de VMHP een heel leuke achterban heeft. Daarnaast heeft de VMHP een kaderbestand, en die kaderleden verrichten veel werk achter de schermen. Als secretariaat had ik heel veel contact met deze kaderleden waardoor ik met velen een bijzondere band heb opgebouwd. Op de Eindejaarsbijeenkomst met het kader in december is van mij afscheid genomen. Ik ben daar ontzettend verwend, niet alleen door het Hoofdbestuur maar ook door de afdelingen en door kaderleden persoonlijk. Het allergrootste cadeau was echter dat ik tot ere-donateur voor het leven ben benoemd. Een titel waar ik heel trots op ben en waardoor ik altijd bij de VMHP betrokken blijf. Op de Postactievendag in oktober is afgesproken dat ik vanaf 2012 als lid deel uitmaak van de Commissie Postactievendag. Via die Commissie blijf ik dus actief aan de VMHP verbonden. Hierbij wil ik de leden, kaderleden en in het bijzonder de HB-leden heel hartelijk danken voor de superfijne tijd die ik bij de VMHP gehad heb. Als laatste wil ik mijn opvolgster, Christine van Beelen, veel succes en heel veel plezier in het VMHP-werk toewensen. Lous de Bakker en haar opvolgster, Christine van Beelen. Lous de Bakker pagina 7

8 Europese richtlijn voor politie Congres Eurocop Barcelona Van 21 tot en met 23 november 2011 vond het vierjaarlijks congres van Eurocop plaats. Na eerder in Luzern en Brussel vond het congres ditmaal plaats in Barcelona. Een afvaardiging van de commissie internationaal van de VMHP was van de partij. De hoofdlijnen. door Willy Valckx en Geert de Vries Tijdens het congres in Brussel in 2007 werd het Eurocop actieplan vastgesteld. Een actieplan dat een zestal doelen kende voor de toen komende vier jaren. Doelen waarop Eurocop binnen haar mogelijkheden invloed wilde aanwenden Deze doelen waren: een Europese sociale dialoog voor de politie, de implementatie van de Europese richtlijn van werktijden binnen de politie, de binnenlandse veiligheid van Europa, formuleren van fundamentele rechten van politieambtenaren en professionele standaards, verhogen van het aantal leden van Eurocop en het onderhouden en doorontwikkelen van Eurocop en haar organen. Vooruitblik Evenals in Brussel stond het congres van Barcelona in het teken van het vaststellen van het actieplan voor de komende vier jaren. Op dit actieplan werden door verschillende leden amendementen ingebracht. Amendementen als welkome aanvullingen op het door het dagelijks bestuur van Eurocop voorgestelde actieplan. Alle amendementen werden unaniem aangenomen. naar Brussel. Ook de per 1 januari 2012 nieuw aangestelde directeur van het bureau van Eurocop heeft zijn sporen als lobbyist in Brussel verdiend. Het uiteindelijk doel van dit alles is dat de Europese Commissie met instemming van het Europese Parlement een Europese richtlijn afkondigt waarin opgenomen de minimale rechten en standaards voor de politie(ambtenaren). Alsdan dienen de aangesloten EU-lidstaten deze richtlijn om te zetten in nationale wetgeving. Politie op Europese leest! Nieuwe voorzitter Aan het einde van het congres werd met een staand ovationeel afscheid genomen van de Duitse voorzitter Heinz Kiefer. Als zijn opvolgster werd gekozen de uit Zweden afkomstige Anna Nellberg. Han Busker, voorzitter van de Nederlandse Politie Bond, werd in het dagelijkse bestuur van Eurocop gekozen. Hierdoor blijft het Nederlands taalgebied, bij vertrek van de Uit- en intredende voorzitters Heinz Kiefer en Anna Nellberg. Vlaming Jan Schonkeren, geborgd in het dagelijks bestuur van Eurocop. De doelen, het actieplan en de amendementen zijn terug te vinden (Engelstalig) op de website van de VMHP (www.vmhp.nl) onder Besloten documenten. Deze bestanden zijn alleen toegankelijk voor leden die zich op de website hebben geregistreerd. Anna NELLBERG (40) kwam in 1999 in dienst bij de Zweedse politie. Zij is lid van de Swedish Police Union. In 2006 werd zij lid van de Swedisch Union National Board en vertegenwoordigde de National Health and Safety. In november 2011 werd zij gekozen als lid van het Executive Committee van Eurocop, en in november 2011 als president van Eurocop. Europese richtlijn politie Als rode draad door het actieplan loopt de wens om de lobby door Eurocop naar het Europese Parlement en Commissie te intensiveren. Een belangrijke voorwaarde hiervoor - zoals verwoord in het actieplan is dat de zetel van Eurocop van Luxemburg dient te verhuizen Willy Valckx, 2e van links, wacht tot hij zijn stem kan uitbrengen. pagina 8

9 POLITIEK In het nieuwe jaar starten we een nieuwe rubriek. De leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie in de Tweede Kamer worden bij toerbeurt in de gelegenheid gesteld een column te schrijven. Het spits wordt afgebeten door Jeanine Hennis-Plasschaert, lid van de VVD. Nationale Politie Het wetsvoorstel moet nog door de Eerste Kamer maar de Tweede Kamer was unaniem vóór. Het valt niet langer te ontkennen: de Nationale Politie wordt in de steigers gezet. Hiermee zal de politie beter in staat zijn invulling te geven aan de eisen die de maatschappij anno 2012 aan een zichtbaar, gezaghebbend en doortastend optreden van de politie stelt. Weg met de toeters en bellen van de 26 koninkrijkjes. De minister van V&J wordt verantwoordelijk voor het beheer. Ofwel: het beheer in één hand. En dus een einde aan de huidige kostenverslindende wijze van werken. Denk alleen al aan de veelbesproken ICT-problematiek. De centralisatie van de bedrijfsvoeringstaken zal in belangrijke mate bijdragen aan de beoogde efficiencywinst. Heilige huisjes, gekoppeld aan de machtsvraag, worden (naar wij hopen) begraven, de bestuurlijke spaghetti ontrafeld, de bureaucratie teruggedrongen en informatie beter dan wel sneller gedeeld. Met als gevolg: meer capaciteit voor de dagelijkse praktijk, namelijk: het handhaven van de orde en het opsporen van misdrijven. Doel van dit alles? De agent moet zich weer gesteund voelen en de inwoners van Nederland moeten te allen tijde kunnen rekenen op de politie. Een stevige lokale inzet zal het succes van de Nationale Politie mede bepalen. Illegale prostitutie in Amsterdam, overlast van jongeren in Rotterdam, de wietschuren in Brabant of gedoe op het strand van Zandvoort. Het vraagt allemaal om een eigen benadering en dus ook een doeltreffend optreden. Een Nationale Politie mét haar basis dichtbij de burger. Dat is het uitgangspunt. Het gezag, dat op lokaal niveau is belegd, wijzigt dan ook niet. De burgemeester blijft de politie aansturen bij het handhaven van de openbare orde en hulpverlening in zijn gemeente. De officier van justitie doet dat bij de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en taken ten dienste van justitie. Aan het hoofd van de organisatie (één landelijk politiekorps met rechtspersoonlijkheid) staat straks één korpschef, de zgn. blauwe baas. Zowel de veiligheid van alle Nederlanders als het werk van de agent staan centraal bij het verder vormgeven van de nationale politie. De burgers krijgen een zo goed mogelijke politiezorg en de agenten een organisatie waarin zij hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. Kortom: een organisatie waarvan de onderdelen goed met elkaar samenwerken, een organisatie die functioneert als een eenheid. De politiebonden hebben de minister opgeroepen om in het ontwerpplan voldoende aandacht te geven aan het vakmanschap. De VVD steunt deze oproep van harte. De agenten moeten zich gesteund weten. Gezag, waardering en respect zijn voor ons de sleutelwoorden. Jeanine Hennis-Plasschaert Lid Tweede Kamer VVD pagina 9

10 Cold case in doofpot? Het kan haast niemand ontgaan zijn dat in Zweden de verjaringstermijn voor ernstige delicten is opgeheven en dat die stap ingegeven zou zijn door het naderende einde in 2011 van de opsporings- en vervolgings- Tijdens het onderzoek naar de moord op de Koerdische advocaat Mahmut Bilgili in 1987 stuitte VMHP-lid en ex-commissaris Justitiële Dienst Dolf van Soest op belangrijke informatie die zou kunnen leiden naar de dader van de moord op de Zweedse premier Olof Palme (1986). In de jaren hierna heeft hij vele malen getracht met deze informatie het Zweedse onderzoek nieuw leven in te blazen. Gelet op de muur van belemmeringen die hij hierbij ondervond, is Dolf ervan overtuigd dat de zaak-palme in de doofpot gestopt moet worden. Samen met journalist Elzo Springer heeft hij er een boek over geschreven en met persberichten probeert hij het onderzoek wereldwijd onder de aandacht te brengen. Het verhaal van een vasthoudende rechercheur. door Evert Onink Dolf van Soest: Onderstaande verklaring, die - ook in het Engels - Palme (1986). Een goede stap?? mogelijkheden in het moordonderzoek Olof wijd verspreid is, geeft het beste Voor ons, Dolf van Soest, ex-commissaris weer wat mij, in samenwerking met Elzo van politie CID, en Elzo Springer, journalist, Springer, journalist, gedurende vele jaren is deze ontwikkeling zeer verbazingwekkend. Het suggereert immers dat er vorde- heeft beziggehouden en ook waarom wij ons onderzoek hebben afgesloten. Zonder ringen zouden zijn en verjaring wellicht een dat er sprake is van een verantwoording mijnerzijds, zou ik het op prijs stellen als u de inhoud van het stuk tot u wilt nemen. voortijdig eind zou maken aan het lopende onderzoek. Onze ervaringen in de afgelopen jaren met het Zweedse onderzoek zijn totaal anders. Gedurende vele jaren hebben wij journalistiek onderzoek gedaan naar de onopgeloste moord op de Koerdische advocaat Mahmut Bilgili in Holland in In dat onderzoek stuitten wij al vroegtijdig op een verband met de Palme-moord. Het resultaat van dat onderzoek hebben wij vastgelegd in een boek dat in 2006 is verschenen onder de titel Oh was hij het? De voorspelde moord op Olof Palme en de Dutch Connection. Daarin is te lezen dat de Bilgili-moord een onmiskenbare PKKafrekening is: hij werd na een Tribunaal in Holland- vanwege lekken - verantwoordelijk gehouden voor de arrestaties m.b.t. de moord op Palme, in PKK-kringen in Zweden, eind 1986/begin Ons inziens kon Bilgili, gezien zijn hoge positie in de PKK, inderdaad op de hoogte zijn van de PKK-betrokkenheid bij de Palmeaffaire en daar afstand van hebben willen nemen. MOORD OLOF PALME: Stockholm - Zweden MOORD MAHMUT BILGILI: Hengelo/Markelo - Holland Wil Zweden de moord op Olof Palme ooit oplossen en wordt het oplossen ook toegestaan? Dolf van Soest in gesprek met Mrs. Zeyno Baran van het Hudson Institute in Washington DC (VS). geen interview in de Turkse krant de Hurriyet wegens gebrek aan tijd en ondersteuning. pagina 10

11 Dat de eigen onderzoekers van de PKK zo snel bij Bilgili uitkwamen (februari 1987) had mede te maken met het feit dat de arrestanten destijds na korte tijd weer zijn vrijgelaten en niet voor een rechter zijn gebracht, waardoor schuld of onschuld niet kon worden vastgesteld. Die snelle invrijheidstelling is overigens te danken aan miscommunicatie tussen het OM en de politie in Stockholm. Wij zijn in ons onderzoek zo ver gekomen dat één van de leidende figuren van de PKK toentertijd, Huseyin Yildirim, in 2005 tegenover ons heeft verklaard dat hij niet langer uitsloot dat de organisatie, aangestuurd door Abdullah Öcalan, verantwoordelijk is voor de dood van Olof Palme. Dat komt overeen met eerdere uitlatingen van Öcalan zelf: hij wees na zijn arrestatie en uitlevering aan Turkije - Yildirim evenwel als opdrachtgever aan. Over één ding zijn ze het dus eens: de betrokkenheid van de PKK. Op dat punt aangekomen en tegen de achtergrond van een zich al vele jaren voortslepend Zweeds onderzoek zonder resultaat, leek het ons logisch dat anders dan in de jaren daarvoor - wij op z n minst met enige interesse door de Zweedse autoriteiten ontvangen c.q. aangehoord zouden worden. Onze inspanningen hadden immers tot doel om dat eindeloze onderzoek nieuw leven in te blazen, hetgeen uiteindelijk ook van belang is voor de (verjaarde) Nederlandse zaak Bilgili. Het was ons inziens nog niet te laat: bundeling van krachten uit diverse landen met het oogmerk om blootgelegde sporen op te pakken, zou mogelijk alsnog tot een doorbraak kunnen leiden. Geen reactie, geen uitnodiging. Stelselmatig werden de deuren wederom voor ons gesloten gehouden, mails niet beantwoord et cetera. Het negeren nam zodanige vormen aan dat wij ons niet aan de indruk konden onttrekken het is eerder gesuggereerd door anderen - dat Zweden de moord op haar premier niet wíl oplossen. Zo is ons meerdere keren verzekerd dat we gelijk hebben maar het nooit zullen krijgen. Nog overtuigender is het volgende. De afhoudende opstelling van de Zweedse Justitie (in de persoon van Agneta Blidberg inmiddels plv. Procureur-generaal in Zweden) heeft ons er toe gebracht om op basis van benadeling, een officiële klacht in te dienen bij de Zweedse Ombudsman, Mats Melin. Nagenoeg per omgaande werd de klacht afgewezen. Zonder onderzoek, zonder toelichting en zonder nader contact. Een beroep op het Zweedse Parlement, met name Mona Sahlin (Zweedse Sociaal-democraten), verantwoordelijk voor het Instituut Ombudsman, werd afgedaan met een compleet stilzwijgen. In dit door ons geconstateerde gesloten Zweedse front, waarbij zelfs de (onafhankelijke) Ombudsman en het Parlement zich lijken te hebben aangesloten, zag het Hudson Institute, een vermaarde denktank in Washington DC (VS), bij monde van Mrs. Zeyno Baran, aanleiding om een project te starten dat zij wereldkundig maakte in een interview in de Turkse krant de Hurriyet in juli Er rustte echter geen zegen op: het project is vastgelopen door gebrek aan tijd en mogelijkheden aan Amerikaanse zijde. Maar ziedaar. Op het moment dat wij de handdoek in de ring wilden gooien, gaat het er op lijken dat Zweden, na inmiddels 24 jaar, zich wil revancheren en de moord alsnog opgelost wil zien! Je heft de verjaringstermijn op, geeft jezelf aldus meer onderzoeksruimte en vult dat in met een uiterste krachtsinspanning. Het is nooit te laat om tot inkeer te komen, maar dat dit gaat gebeuren, daar gelooft toch niemand in! Als je er in 24 jaar niet in slaagt om deze moord op te lossen, dan lukt het daarna, met dezelfde inslag, ook niet meer. Nee, de move met betrekking tot de verjaringstermijn past, net als de door ons ervaren opstelling van de diverse instanties, in een geheel ander straatje. Ondanks het feit dat er gedurende bijna de gehele looptijd van het onderzoek getracht is het Zweedse volk en de buitenwereld de indruk te geven dat er serieus aan de zaak gewerkt wordt, blijkt uit alles - niet alleen uit onze bevindingen - dat de moord op premier Olof Palme niet opgelost mag worden. Een schijnonderzoek noemen wij dat. Waarom een schijnonderzoek? En waarom nu het uitgerekend de premier betreft? Wie moeten er uit de wind gehouden c.q. beschermd worden? In wiens opdracht heeft het onderzoeksteam - waarschijnlijk met tegenzin - deze weg moeten volgen? Wij weten de juiste antwoorden niet maar hebben wel onze uitgesproken ideeën: daarin staan de Koerden uiteraard centraal. Om deze beschamende vertoning te doen stoppen en omdat het uiteindelijk om meer moorden gaat dan die op Olof Palme alleen, zal de Zweedse politiek gedwongen moeten worden open kaart te spelen. Deventer-Holland, september 2010 R. W. van Soest E. G. Springer Rondom de 25e verjaardag van de Palmemoord ( ) zijn wij opnieuw naar Stockholm getogen. Zelfs na zo lange tijd is - door contacten met vooraanstaande insiders - onze overtuiging over de juistheid van onze bevindingen nog weer gegroeid. Anderzijds hebben we daar nog steeds niemand gevonden die zijn nek wil uitsteken. Zie ook: pagina 11

12 Twinningproject Portugal Sociale dialoog op ministerieel niveau In het kader van het twinning project tussen de VMHP en de Portugese politievakbonden Sinapol en APG/GNR bracht een delegatie van de commissie internationaal van 18 tot en met 21 december 2011 een bezoek aan Lissabon. Conform Eurocopbeleid op locatie. Daar dient immers de sociale dialoog te worden gevoerd. Geert de Vries, Jan Dikkers en Willy Valckx berichten. door Willy Valcks, Jan Dikkers en Geert de Vries Traditiegetrouw begint het twinningproject met een bezoek aan de Nederlandse ambassade om van de Nederlandse vertegenwoordiging de laatste actualiteiten te mogen vernemen. De bezuinigingen slaan in Portugal hard toe. Daarnaast geven Marieke Winter Monroy, plaatsveranger hoofd van de missie, en Sjaak van der Meij, politie-liaison, een les in Portugese cultuur: Het typisch belerende Nederlandse vingertje werkt binnen Portugal averechts. Op deze manier vinden boodschap noch boodschapper gehoor. De Portugees wil zelf ontdekken. Vertel hoe de Nederlandse politie werkt. Laat het aan de Portugezen of ze hier iets mee doen. Laat hen in deze waarde! Dr. Miguel Macedo, Ministro da Administração Interna Verwerven positie bij reorganisatie Nederlandse politie den innemen bij deze reorganisatie en Gewapend met deze les in cultuur hebben hoe die positie te verwerven. Vertellend, wij een presentatie aan het hoofdbestuur niet belerend. Gelet op de vele vragen van Sinapol (Sindicato Nacional da Policía) en reacties uit het hoofdbestuur is de les gegeven. Na een presentatie op hoofdlijnen van de Nederlandse nationale politie oren gericht geweest. Men is gie- in Portugese cultuur niet aan dovemans wordt in het bijzonder stilgestaan bij de rig naar de Nederlandse ervaringen en positie die de Nederlandse politievakbon- wil leren. Sociale dialoog Bij eerdere bezoeken spraken wij op het allerhoogste niveau van PSP (Polícia de Segurança Pública) en GNR (Guarda Nacional Republicana) en andere vakbonden. Nu kon de sociale dialoog worden gevoerd op ministerieel niveau! Er werd gesproken met Pedro Esteves, adjunct Minister van Binnenlandse Zaken van Portugal. Met hem werd gesproken over de manier waarop in Nederland het overleg plaats vindt tussen de minister en de vakbonden. Een manier die zich vooral kenmerkt als een relatie van partners in veiligheid. In zo n relatie past het niet dat Portugese politiechefs 21 disciplinaire maatregelen opleggen aan politieambtenaren in hun hoedanigheid van politievakbondsbestuurder. Wederzijds werd ook beaamd dat acht politievakbonden in Portugal te veel van het goede is. Het aanbod om bij een volgend bezoek weer een gesprek op het ministerie te voeren, werd omarmd. Na drie jaren van opbouwen van vertrouwen is de VMHP-delegatie op het juiste niveau terechtgekomen voor het voeren van de sociale dialoog! Na afloop van het gesprek maakte de Portugese minister van Binnenlandse Zaken Dr. Miguel Macedo kort kennis met de VMHP-delegatie. Arbeidstijden en omstandigheden Op verzoek van de APG/GNR (Associação dos profissionais da Guarda Nacional Republicana) werd stilgestaan bij de Nederlandse Arbeidstijdenwet en de Arbeidsomstandighedenwet. Men wilde vooral horen over de wettelijke onderwer- pagina 12

13 Let beter op inzet politie De voordeur van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Gemeentesecretarissen moeten zich nadrukkelijker mengen in het debat over de inzet van agenten. Zij moeten beter samenwerken met de burgemeester die traditioneel gaat over de inzet van de politie, zegt Marcel Meijs, de nieuwe voorzitter van de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS). "We moeten in de veiligheidsregio samen met de burgemeester optrekken. Als de politie bezuinigt, heeft dat consequenties voor de inzet van politie in de stad en in de wijken. Als gemeentesecretarissen moeten we in die discussie meedoen, want het gaat ook om de inzet van onze mensen in de wijken. Ik constateer dat niet alle gemeentesecretarissen dat overal scherp op de agenda hebben. Daar moeten ze beter opletten, zeker nu er nieuwe politieregio's worden gevormd. " Ambtenaren boos over initiatiefwet Sociale dialoog op het Ministerie van Binnenlandse Zaken in Lissabon. pen en op welke wijze deze van toepassing zijn op de politie. De GNR kampt met een hoog percentage van zelfmoorden. Naar de zienswijze van de Portugese collega s houden vele hiervan verband met arbeidstijden en omstandigheden. Hoewel belast met de civiele politietaak in ruraal gebied en qua gezag vallend onder de minister van Binnenlandse Zaken is de GNR nog altijd geschoeid op militaire leest en dito rechtspositie met vele rechtspositionele uitzonderingen. De opgedane kennis zal worden ingebracht in hun overleggen. Ook hier heeft de les in Portugese cultuur gewerkt. Voortgang project Momenteel werkt de commissie internationaal aan een evaluatie van drie jaar twinning met Sinapol en APG/GNR binnen het kader van Eurocop. Aan de hand van deze evaluatie zal het hoofdbestuur van de VMHP dit voorjaar besluiten hoe het budget mondiale solidariteit in de komende jaren zal worden besteed. De doelstelling van dit SAOP-budget is: Projecten waarbij de Nederlandse politievakorganisaties aan collega-politievakorganisaties in het buitenland ondersteuning en/of hulp bieden. De vakcentrales voor het overheidspersoneel willen dat minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies (CDA) met hen in overleg treedt over een initiatiefwet van het CDA en D66 die het gemakkelijker maakt ambtenaren te ontslaan. Het ACOP, CCOOP, CA en CMHF vinden dat in de initiatiefwet eenzijdig wordt ingegrepen in de arbeidsvoorwaarden en ontslagbescherming, zo laten ze weten. "De werknemersorganisaties worden volledig buitenspel gezet ". Als de minister niet met de centrales wil praten, dreigen ze naar de rechter te stappen. In memoriam Dick Monsma 5 oktober 1926 tot 27 november 2011 Toen we op donderdag 3 oktober 2002 in Amsterdam het honderdjarig jubileum van de VMHP vierden was daar ook Dick Monsma, 73 jaar inmiddels en al vele jaren postactief. Met enige trots vertelde hij, dat hij ook het vijftigjarig jubileum van de VMHP had meegemaakt. Voor Dick Monsma betekende dat wat, dat lidmaatschap van de VMHP, en hij was dan ook nog vele jaren, nadat hij de politiedienst had verlaten, heel nauw bij het wel en wee van de VMHP betrokken. In dat opzicht was het begrip postactief bepaald niet op hem van toepassing. Tot voor niet zo lange tijd geleden bezocht Dick nog trouw de vergaderingen van de afdeling Noord Nederland en ook was hij actief bij de door afdeling georganiseerde Landelijke Leden Vergaderingen. Aan Dick kon je zien, dat hij een politieman was, een rijkspolitieman zelfs, al begon hij z n loopbaan bij de gemeentepolitie en gaf hij ooit les op het RIOHPA in Hilversum, een verre voorganger van de Politie Academie. Dick zette zijn politieloopbaan voort bij de Rijkspolitie van Fryslân, om daar ook een punt achter zijn carrière te zetten. We verliezen met Dick Monsma een collega die trouw was aan de VMHP en die, zolang hij dat kon, zijn actieve bijdrage aan onze vereniging bleef geven. Trouw en actief: in deze tijd van onthechting en individualisering wezenlijke waarden die we nog hard nodig zullen hebben. Wij wensen Marijke veel sterkte toe. Hans Bogers pagina 13

14 Hoofdbestuur VMHP en taakverdeling S.E. (Sanna) Eichhorn (Zuid-Nederland) voorzitter, lid CGOP, beheerscommissie PZP mobiel: ; G.J. (Gerry) Smit (Amsterdam-Amstelland) 2e voorzitter mobiel: M. (Maarten) Punt, penningmeester mobiel: , mr. R. (Ronald) van der Wal, secretaris (Midden-Nederland) A.J.A. (Alex) Kordes (Overijssel/Flevoland), mobiel: , H.G. Geert de Vries (Haaglanden) mobiel: E.H. (Hassan) Messaoudi (Rotterdam/Zuid-Holland Z.) telefoon: , H. (Hans) Bogers (Noord-Nederland) mobiel: , M.G.A.E. (Maarten) van de Nieuwenhuijzen (Gelderland) PR en Voorlichting mobiel: Peter Slort was tot 1 april 2007 districtschef in Amsterdam. Hij is voor vier jaar bij het KLPD gedetacheerd als liasonofficer in Washington. Over zijn ervaringen schrijft hij een column in het Tijdschrift voor de Politie. J. (Jan) Dogger (Nederland Noord-West) mobiel: Afdelingsvoorzitters afdeling Amsterdam-Amstelland: J. (Jan) de Wit afdeling Gelderland: S.C. (Susanne) Katus afdeling Haaglanden/Hollands Midden: H.G. (Geert) de Vries afdeling Nederland Noord-West: C. (Kees) Hordijk afdeling Noord-Nederland: H. (Hans) Bogers afdeling Overijssel/Flevoland: J. (Jan) Warnar afdeling Rotterdam-Rijnmond/Zuid-Holland Zuid: J. (John) van Paasschen afdeling Midden-Nederland: M. (Maarten) Nacinovic afdeling Zuid-Nederland: I.R.T. (Ine) van Praet Als men in Honduras 'No te preocupes! (maak je geen zorgen!) zegt, maak ik me pas écht zorgen. Hondurezen zijn erg aardige mensen die niet willen dat ik me zorgen maak. Daarom wordt er bij elke vraag over de voortgang in het onderzoek naar de dood van Mariska Mast gerustgesteld: 'No te preocupes, Don Peter! Maar ik heb niet de indruk dat er veel gebeurt. De KLPD-liason officer in Bangkok heeft op mijn verzoek contact opgenomen met de Singaporese autoriteiten. Na een kort onderzoek wordt bevestigd dat de hoofdverdachte Daniël Ross zich in dit land bevindt. Maar of Singapore wil meewerken aan een Hondurees onderzoek pagina 14

15 Mariska Mast (2) 'No te preocupes! is niet duidelijk. De landen hebben geen bilateraal rechtshulpverdrag. Dat hoeft op zich geen belemmering te zijn voor internationale samenwerking, maar wordt van geval tot geval beoordeeld. Singapore adviseert om een formeel rechtshulp verzoekt te sturen. En dus vragen Honorair Consul Klück en ik regelmatig aan de Hondurese autoriteiten hoe het daarmee staat. Nadat diverse s en telefoontjes geen resultaat opleveren, besluit ik opnieuw naar Honduras te reizen. Dit keer naar de hoofdstad Tegucigalpa, waar het hoofd van het Openbaar Ministerie zetelt. Klück heeft een afspraak gemaakt met de officier van justitie die het onderzoek leidt. Met haar nemen we de vragenlijst door. Over het onderzoek in december waarvoor ik speciaal naar Roatan was gereisd - is in het dossier niets terug te vinden. Informatie over mogelijk veilig gestelde sporen tijdens de sectie ontbreken eveneens. Wel vindt ze een brief van het inmiddels ontslagen hoofd van het Forensisch Instituut, dr. Lempira, waarin staat dat de foto's van de sectie verloren zijn gegaan. En ze weet niets van een eventueel rechtshulpverzoek aan Singapore. Ik haal diep adem. De volgende dag spreken we dr. Arthuro Alvarez, het nieuwe hoofd van het Forensisch Instituut, in de hoop dat hij meer weet over de resultaten van het forensisch onderzoek. Niets is minder waar. Na veel getelefoneer vertelt hij dat de sporen van het onderzoek is Roatan pas twee weken geleden naar Tegucigalpa zijn gestuurd, waar ze wachten op analyse. Hij begrijpt het belang en zal er flink achteraan zitten! Die middag om uur krijgen wij bericht dat ook dr. Alvarez - om voor ons onbekende redenen - is ontslagen. Op dit niveau komen we niet verder. Mijn hulpsheriff regelt een afspraak met de hoogste baas van het Openbaar Ministerie. Na lang wachten worden we ontvangen. Hij benadrukt dat deze zaak de hoogste prioriteit heeft en wil graag meewerken aan rechtshulpverzoek voor Singapore ter aanhouding en uitlevering van Daniël Ross. Er zit weer schot in de zaak. Aan het eind van de middag zit ik met de nieuwe officier justitie, die bovendien Engels spreekt, rond de tafel. Singapore stelt strikte eisen aan zowel de vorm als de inhoud van het rechtshulpverzoek. Daarom heb ik alvast een Engelstalig opzetje gemaakt. Als we na een uitgebreide introductie aan het schrijven van het rechtshulpverzoek willen beginnen, staat ze op en zegt dat ze naar een garage moet om haar auto op te halen. Morgen heeft ze weer tijd. Maar die ochtend staat mijn terugvlucht gepland. Ze belooft het rechtshulpverzoek zelf af te maken: 'No te preocupes! Opnieuw gebeurt er niets. Uiteindelijk maak ik het rechtshulpverzoek zelf. Hulpsheriff Klück verzamelt de nog ontbrekende informatie en zorgt voor de Spaanse vertaling. Op 1 september 2009 wordt het uiteindelijk getekend. pagina 15

16 C o l u m n de toekomst Een vaak aan mij gestelde vraag is Michiel Adriaenszoon de Ruyter aan hoe ik toch telkens weer, en na zoveel onze triomftocht naar Chattam, en jaar, een onderwerp voor mijn columns ik de betrekkelijkheid van succes zou weet te verzinnen. En die verwondering slaat om in verbazing, als ik ant- hebben aangesneden. woord dat het probleem niet zozeer Maar mijn keus is niet op dit onderwerp gevallen en ik laat het dus verder het vinden van onderwerpen is, als wel het laten vallen daarvan, want er onbeschreven voor wat het is. Nee, gebeurt in dit ondermaanse ontzettend veel waar een mens iets van vindt, eenkomst van de VMHP in Arnhem, ik ga schrijven over de eindejaarsbij- waar een mens iets van wil zeggen, iets waar we afscheid namen van onze over wil schrijven, zingen of dichten. onvergetelijke Lous en van het megalomane, maar o zo vertrouwde Groot Dat gaat het oneindige aantal sterren, dat flonkert aan de hemelboog, Warnsborn. Of liever gezegd, over wat of de ontelbare korrels zand op het er aan die bijeenkomst vooraf ging. goudgele strand van Ameland verre te Hoewel ik dit keer buitengewoon boven. Wat dat betreft kan ik, net als vroeg in Groot Warnsborn arriveerde, Bill Bryson, nog jaren vooruit. Al mag was ik niet de eerste, want toen ik het het een wonder heten dat een weifelend type als ik- zo n beetje J.C. Bloems Kerf, Bob Nagel, Kaas de Vos en Hans restaurant binnenliep trof ik Els de vlees geworden dichtregel: Kiezen is Kamphuis - het zo actieve bestuur van een droefst verliezen - elke keer weer de postactieve leden van de VMHP - in een keus weet te maken. vergadering bijeen. En mèt dat ik hen zag, had ik het wonderlijke gevoel, Zo heb ik net de boeiende biografie dat daar aan die tafel mijn toekomst over het leven van Johan en Cornelis zat. Een merkwaardige gedachte: Mijn de Witt gelezen, een leven dat eindigde met een grote happening op alleen een merkwaardige, maar ook verleden is mijn toekomst. En niet het Haagse zootje. Een typisch oranje een opwekkende gedachte. Die toekomst is niet helemaal onbekend dus. feest zou je haast zeggen, al ontbraken de oranje shirtjes en pruiken, en Die toekomst is zichtbaar, tastbaar en was de aard een geheel andere dan die ik kan er mee lachen. van de oranje feesten van vandaag de dag. Maar de drank was in de man en Met de nodige eerbied meldde ik me de geest was uit de fles. Een geweldig onderwerp voor een column dus, Nagel vele welgemeende verontschul- aan de bestuurstafel en nadat ik Bob waarin ik vast en zeker de gelegenheid te baat zou hebben genomen slordig inparkeren, waarop hij mij had digingen had aangeboden voor mijn om mijn lezers bekend te maken met betrapt, ontwikkelde zich een leerzaam gesprek. Je kunt beter het feit van de minimale bijdrage van columns schrijven dan insteken, was de gevatte, ietwat vileine opmerking, en toen ik vertelde wat de reden was van mijn zo vroege komst, (een afscheidsbezoek aan mijn overleden oom Dick, die de gezegende leeftijd van 101 jaar bereikte en voor wie de dood eigenlijk een opluchting betekende), was Bobs reactie dat ik hier zeker en vast ook wat over zou gaan schrijven. Hij vond het, daarop voortbordurend, toch wel bijzonder dat ik telkens maar weer in staat was om uit het verleden een onderwerp voor mijn column te peuren. Voor Klaas reden om mij, enigszins vorsend aankijkend, te vragen wanneer ik nou eindelijk eens iets over de toekomst zou gaan schrijven. Mijn reactie, dat de toekomst voor mij volstrekt onbelangrijk was, werd met gelach ontvangen. Toch heb ik spijt van die opmerking. De toekomst is wel degelijk belangrijk. Zeker als het verleden ook je toekomst is, en daarom voldoe ik hierbij graag aan de wens van Klaas om u een blikje in mijn toekomst te gunnen: Ooit word ik postactief en dat zal zeker met plezier zijn! Hans Bogers

1. In de eerste volzin vervalt:, bedoeld in artikel 1, derde lid, van de Politiewet 1993,.

1. In de eerste volzin vervalt:, bedoeld in artikel 1, derde lid, van de Politiewet 1993,. Artikel PM1 A.4 Bijlage 4 De Wet veiligheidsregio s wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 1 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van het artikel door een puntkomma, toegevoegd korpschef:

Nadere informatie

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren Wet normalisering rechtspositie ambtenaren Naam Citeertitel Wet normalisering rechtspositie ambtenaren Wet normalisering rechtspositie ambtenaren Kamerstuk 32550 Datum indiening 03-11-2010 April 2017 Pagina

Nadere informatie

Allemaal in ontwikkeling. Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman

Allemaal in ontwikkeling. Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Permanente educatie in Smallingerland Allemaal in ontwikkeling Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Van cursussen professioneel Engels, kennis opdoen bij een andere afdeling tot vierjarige

Nadere informatie

De minister van Veiligheid en Justitie T.a.v. contactpersoon Nationale ombudsman mevrouw XXX Postbus EH DEN HAAG. Geachte heer Blok,

De minister van Veiligheid en Justitie T.a.v. contactpersoon Nationale ombudsman mevrouw XXX Postbus EH DEN HAAG. Geachte heer Blok, De minister van Veiligheid en Justitie T.a.v. contactpersoon Nationale ombudsman mevrouw XXX Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Geachte heer Blok, Op 7 september 2016 liet ik uw voorganger weten een verkennend

Nadere informatie

Speech Voorzitter bij het afscheid van Jan de Wit op 1 april 2014

Speech Voorzitter bij het afscheid van Jan de Wit op 1 april 2014 Speech Voorzitter bij het afscheid van Jan de Wit op 1 april 2014 Geachte heer de Wit, beste Jan, Een paar weken geleden kwam je mijn kamer in lopen met een mooie bos bloemen. Voor mij! Je kwam me vertellen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 12 februari 2004 Rapportnummer: 2004/048

Rapport. Datum: 12 februari 2004 Rapportnummer: 2004/048 Rapport Datum: 12 februari 2004 Rapportnummer: 2004/048 2 Klacht Verzoeker, die op 20 juli 2002 is aangehouden op grond van verdenking van belediging van een politieambtenaar, klaagt erover dat het Korps

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 Rapport Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 2 Klacht Verzoeker, die werkzoekend was en een WW-uitkering ontving, klaagt over de wijze van informatieverstrekking

Nadere informatie

Rapport. Datum: 16 november 2006 Rapportnummer: 2006/368

Rapport. Datum: 16 november 2006 Rapportnummer: 2006/368 Rapport Datum: 16 november 2006 Rapportnummer: 2006/368 2 Klacht Verzoeker klaagt over de wijze waarop een ambtenaar van het regionale politiekorps Gelderland-Zuid hem na zijn aanhouding op 20 mei 2005

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Operatie assistentie collega

Operatie assistentie collega Inleiding Het CDA is trots op onze Nederlandse politie. Er zijn weinig landen in de wereld waar de politie zo goed geschoold, professioneel en verbonden met de samenleving is, als in Nederland. Toch is

Nadere informatie

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over de politiechef van de regionale eenheid Noord- Nederland.

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over de politiechef van de regionale eenheid Noord- Nederland. Een extra stap Rapport Rapport naar aanleiding van een klacht over de politiechef van de regionale eenheid Noord- Nederland. Datum: 16 april 2015 Rapportnummer: 2015/076 2 Klacht Verzoeker klaagt erover

Nadere informatie

Georganiseerd overleg Sector Defensie. G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail

Georganiseerd overleg Sector Defensie. G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail Georganiseerd overleg Sector Defensie G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail 0 bijlage(n) SOD/12.00413 briefnummer G.1.01 zaaknummer 13 juni 2012 datum

Nadere informatie

Datum: 17 juni 2017 Theater Gooiland, Emmastraat 2 Hilversum. 6. Moties De vicevoorzitter opent het openbare gedeelte van de vergadering om uur.

Datum: 17 juni 2017 Theater Gooiland, Emmastraat 2 Hilversum. 6. Moties De vicevoorzitter opent het openbare gedeelte van de vergadering om uur. Notulen (concept) Algemene Leden Vergadering (openbaar) Datum: 17 juni 2017 Locatie: Aanwezig: Theater Gooiland, Emmastraat 2 Hilversum Jan Nagel (voorzitter) Maurice Koopman (HB-vicevoorzitter) Hans Cornet

Nadere informatie

Het Generatiepact. Inhoudsopgave. 3 Wat is het Generatiepact?

Het Generatiepact. Inhoudsopgave. 3 Wat is het Generatiepact? het Generatiepact Inhoudsopgave 3 Wat is het Generatiepact? 5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 6 De 55-jarigenregeling 11 De 60-jarigenregeling 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar

Nadere informatie

Vraag 1. Vraag 2. Ja. Vraag 3

Vraag 1. Vraag 2. Ja. Vraag 3 Vraag 1 Ja, ik ben van mening dat de inspanningen er inderdaad op gericht moeten zijn dat zoveel mogelijk potentiële kiezers die in het buitenland woonachtig zijn kunnen deelnemen aan de verkiezing. Middels

Nadere informatie

5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar de 60-jarigenregeling

5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar de 60-jarigenregeling het Generatiepact Inhoudsopgave 3 Wat is het Generatiepact? 5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 6 De 55-jarigenregeling 11 De 60-jarigenregeling 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar

Nadere informatie

1 De plenaire behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer is gepland op 12 maart Artikel 1.2 Wet Gemeenschappelijke Regelingen

1 De plenaire behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer is gepland op 12 maart Artikel 1.2 Wet Gemeenschappelijke Regelingen Inleiding De afgelopen periode is binnen de Regio Zuid-Holland Zuid (ZHZ) een aantal veranderingen in gang gezet. De veranderingen hebben een verschillende achtergrond en inhoud, maar vergen vrijwel allemaal

Nadere informatie

Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen

Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen Inleiding. Preambule De Participatieraad heeft als visie: iedere burger van de gemeente Heerenveen moet zijn of haar leven op eigen wijze kunnen inrichten

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de beheerder van het regionale politiekorps Groningen. Datum: 8 juni 2011. Rapportnummer: 2011/0169

Rapport. Rapport over een klacht over de beheerder van het regionale politiekorps Groningen. Datum: 8 juni 2011. Rapportnummer: 2011/0169 Rapport Rapport over een klacht over de beheerder van het regionale politiekorps Groningen. Datum: 8 juni 2011 Rapportnummer: 2011/0169 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat politieambtenaren van het regionale

Nadere informatie

Verkeersongeluk. Misdrijf. Calamiteit. Praktisch. Slachtofferhulp Nederland Veelzijdig deskundig

Verkeersongeluk. Misdrijf. Calamiteit. Praktisch. Slachtofferhulp Nederland Veelzijdig deskundig Misdrijf Verkeersongeluk Calamiteit Juridisch Emotioneel Praktisch Veelzijdig deskundig biedt juridische, praktische en emotionele hulp aan slachtoffers van een misdrijf, calamiteit of verkeersongeluk.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 8 augustus 2007 Rapportnummer: 2007/162

Rapport. Datum: 8 augustus 2007 Rapportnummer: 2007/162 Rapport Datum: 8 augustus 2007 Rapportnummer: 2007/162 2 Klacht Verzoeker klaagt over de wijze waarop ambtenaren van het regionale politiekorps Utrecht op 6 mei 2006 hebben gereageerd op zijn verzoek om

Nadere informatie

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over de politie Noord-Nederland. Datum: 3 juni 2014. Rapportnummer: 2014/055

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over de politie Noord-Nederland. Datum: 3 juni 2014. Rapportnummer: 2014/055 Rapport Rapport naar aanleiding van een klacht over de politie Noord-Nederland. Datum: 3 juni 2014 Rapportnummer: 2014/055 2 Feiten Verzoeker is in 2005 gescheiden van zijn toenmalige partner. Na de scheiding

Nadere informatie

1. Persbericht 20 juni 2013. 2. Verklaring van de burgemeester 20 juni 2013

1. Persbericht 20 juni 2013. 2. Verklaring van de burgemeester 20 juni 2013 Inhoudsopgave 1. Persbericht 20 juni 2013 2. Verklaring van de burgemeester 20 juni 2013 3. Notitie van gemeentesecretaris; motivering voorgenomen ontslag 15 januari 2013 4. Voornemen tot ontslag 22 januari

Nadere informatie

Versie van 20 juni. 17 uur

Versie van 20 juni. 17 uur Spreektekst voor bijeenkomst Vereniging van Hogere Functionarissen Jaarbeurs Utrecht, 28 juni 2012 [1190 woorden] [Introductie] Beste mensen, Hartelijk dank voor de uitnodiging om met jullie van gedachten

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 februari 2005 Rapportnummer: 2005/053

Rapport. Datum: 24 februari 2005 Rapportnummer: 2005/053 Rapport Datum: 24 februari 2005 Rapportnummer: 2005/053 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Korps landelijke politiediensten onvoldoende voortvarend heeft gereageerd op het door hem bij brief van

Nadere informatie

Speech Gerbrandy-debat

Speech Gerbrandy-debat Speech Gerbrandy-debat Goedemiddag allemaal, Woorden doen ertoe. Vandaag en toen. De woorden van premier Gerbrandy hebben een belangrijke rol gespeeld in de Nederlandse geschiedenis. Via de radio sprak

Nadere informatie

Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen.

Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen. Een klein gesprekje met God Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen. God lachte breed. Dat is waar!, zei God. Jij bent ook het licht.

Nadere informatie

Datum 10 januari 2014 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het rapport van Amnesty International over etnisch profileren

Datum 10 januari 2014 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het rapport van Amnesty International over etnisch profileren 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Uw Referentie 2016Z00246 Datum 13 januari

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301

Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 > Retouradres Postbus 2030 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 47 25 DP Den Haag Postbus 2030 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Betrokken ouders maken het verschil!

Betrokken ouders maken het verschil! Betrokken ouders maken het verschil! Verslag bijeenkomst 2 juni 2016 Ouders op zoek naar nuttige tips Veel ouders die dit evenement bezochten, kwamen vooral voor praktische tips naar het Nieuwe Luxor.

Nadere informatie

ADVIES. de heer A en mevrouw B te K, ouders van C, leerling op school D te K, klagers

ADVIES. de heer A en mevrouw B te K, ouders van C, leerling op school D te K, klagers 105679 - Klacht over handelen in strijd met belangen leerling, onzorgvuldige klachtbehandeling, niet nakomen afspraken en onzorgvuldig voeren gesprek; PO SAMENVATTING Ouders klagen erover dat de directeur

Nadere informatie

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders en de griffier Datum : 26 januari 2015 Onderwerp : memorie van antwoord bij Nota geheimhouding,

Nadere informatie

Polderen voor beginners

Polderen voor beginners Jongerenkamer Polderen voor beginners Voorwoord De Tweede Kamer is het hart van de Nederlandse democratie. De 150 gekozen Kamerleden gaan met elkaar en de regering in debat over de toekomst van Nederland.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 juni 1998 Rapportnummer: 1998/207

Rapport. Datum: 3 juni 1998 Rapportnummer: 1998/207 Rapport Datum: 3 juni 1998 Rapportnummer: 1998/207 2 Klacht Op 26 maart 1996 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw M. te Oldenzaal met een klacht over een gedraging van het regionale

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Sector Aan de voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Dienst Terugkeer en Vertrek Ministerie van Veiligheid en Justitie Hoofdkantoor b 14augustus2014 I J age Interne Weekrapportages (gedeeltelijk) Datum openbaar Dienst Terugkeer en Vertrek Bijlage nummer

Nadere informatie

P e r sbe r ± cht. Conclusie evaluatie Politiewet 2012: doorontwikkelen en verbeteren. Ministerie van Justitie en Veiligheid. Datum 16 november 2017

P e r sbe r ± cht. Conclusie evaluatie Politiewet 2012: doorontwikkelen en verbeteren. Ministerie van Justitie en Veiligheid. Datum 16 november 2017 Ministerie van Justitie en Veiligheid Directie Communicatie P e r sbe r ± cht Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 :s::rnh!jenv Contactpersoon Margriet Bokhorst T 06 46767704 Datum 16 november

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 18 augustus ECWGO/U Lbr: 17/046 CvA/LOGA 17/08 (070)

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 18 augustus ECWGO/U Lbr: 17/046 CvA/LOGA 17/08 (070) Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad College voor Arbeidszaken Datum 18 augustus 2017 Ons kenmerk ECWGO/U201700540 Lbr: 17/046 CvA/LOGA 17/08 Telefoon (070) 373 8393 Bijlage(n) - Onderwerp

Nadere informatie

Kennisles Mediawijs: Wat is waar?

Kennisles Mediawijs: Wat is waar? Kennisles Mediawijs: Wat is waar? Wat is nu eigenlijk de waarheid? In het woordenboek staat: Iets dat waar is. Woorden overeenstemmen met feiten. Het probleem is alleen dat er maar heel weinig sprake is

Nadere informatie

Peppelinfo december 2014, nummer 4

Peppelinfo december 2014, nummer 4 Peppelinfo december 2014, nummer 4 Beste ouders, Inmiddels ben ik al weer drie weken op de Peppel en begin ik me al aardig thuis te voelen. Ik heb al veel ouders ontmoet en al een aantal prettige gesprekken

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht; Regeling behandeling rechtspositionele bezwaren regio Drechtsteden

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht; Regeling behandeling rechtspositionele bezwaren regio Drechtsteden Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht; gelet op de bereikte overeenstemming in het Netwerk Georganiseerd Overleg van 20 april 2012; Vast te stellen de navolgende regeling:

Nadere informatie

De heer mr. G. Bouman Korpschef Nationale politie Postbus EL DEN HAAG. Geachte heer Bouman,

De heer mr. G. Bouman Korpschef Nationale politie Postbus EL DEN HAAG. Geachte heer Bouman, De heer mr. G. Bouman Korpschef Nationale politie Postbus 13467 2501 EL DEN HAAG Geachte heer Bouman, Afgelopen jaar ontving ik ruim 15 000 klachten en bijna 29 000 telefoontjes van burgers, bedrijven

Nadere informatie

Betreft vragen ex. Artikel 36 RvO Onderwerp: Besluit College verbod touringcars in binnenstad.

Betreft vragen ex. Artikel 36 RvO Onderwerp: Besluit College verbod touringcars in binnenstad. Aan het College van Burgemeester en Wethouders Van de gemeente Hoorn Nieuwe Steen 1 Hoorn. Betreft vragen ex. Artikel 36 RvO Onderwerp: Besluit College verbod touringcars in binnenstad. Geacht College,

Nadere informatie

Beeld Hoofdstuk 5. Uitgeschreven tekst. NL test

Beeld Hoofdstuk 5. Uitgeschreven tekst. NL test Beeld Hoofdstuk 5 Uitgeschreven tekst NL test www.ncrv.nl/ncrvgemist/8-1-2011/nl-test-2011-afl-1 (fragment tot 8:53 min.) NL test (NCRV) Duur fragment: 8:53 min. Duur uitzending: 24:49 min. Datum uitzending:

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen te Rotterdam.

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen te Rotterdam. Rapport Rapport betreffende een klacht over het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen te Rotterdam. Datum: 8 oktober 2015 Rapportnummer: 2015/151 2 Samenvatting De vader en moeder van Y. zijn gescheiden.

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Politie HRMO De Nationale Ombudsman De heer mr. F.J.W.M. van Dooren Turfmarkt 147 nostbus 93122 2511 DP Den Haag 2509

Nadere informatie

Gedwongen opname met een IBS of RM *

Gedwongen opname met een IBS of RM * Gedwongen opname met een IBS of RM * Informatie voor cliënten Onderdeel van Arkin Inleiding In deze folder staat kort beschreven wat er gebeurt als u gedwongen wordt opgenomen. De folder bevat belangrijke

Nadere informatie

Handleiding besloten vergaderingen en het opleggen van geheimhouding

Handleiding besloten vergaderingen en het opleggen van geheimhouding Handleiding besloten vergaderingen en het opleggen van geheimhouding November 2009 1. Inleiding Aanleiding voor deze handleiding is de constatering dat in de praktijk met betrekking tot besloten vergaderingen

Nadere informatie

1red , NOS, Gesprek met de minister-president, Ned.2, uur

1red , NOS, Gesprek met de minister-president, Ned.2, uur 1red18248 29-06-2007, NOS, Gesprek met de minister-president, Ned.2, 22.50 uur MINISTER-PRESIDENT BALKENENDE, NA AFLOOP VAN DE MINISTERRAAD, OVER HET ONDERZOEK NAAR EVENTUELE VERLENGING VAN DE MISSIE IN

Nadere informatie

MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!!

MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!! MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!! De Europese Unie bestaat uit 27 lidstaten. Deze lidstaten hebben allemaal op dezelfde gebieden een aantal taken en macht overgedragen aan de Europese

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-generaal Politie Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus

Nadere informatie

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken.

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken. Collegevoorstel Openbaar Embargo tot 9 juni 2015 Onderwerp Giro d Italia Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Eind juni vindt de persaankondiging

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

overigens niet ongewoon; uit recent onderzoek van Nyenrode blijkt dat 69 % van de bedrijven in Nederland een familiebedrijf is.

overigens niet ongewoon; uit recent onderzoek van Nyenrode blijkt dat 69 % van de bedrijven in Nederland een familiebedrijf is. Beste heer De Haan, Bij deze ga ik graag alsnog in op uw verzoek om nadere informatie. Ik kan en wil niet alles delen omdat een deel nog voorligt bij de rechtbank. Toch hecht ik er aan om met u mijn kant

Nadere informatie

Doorbreek je belemmerende overtuigingen!

Doorbreek je belemmerende overtuigingen! Doorbreek je belemmerende overtuigingen! Herken je het dat je soms dingen toch op dezelfde manier blijft doen, terwijl je het eigenlijk anders wilde? Dat het je niet lukt om de verandering te maken? Als

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

9 Stiens, 28 oktober 2015

9 Stiens, 28 oktober 2015 9 Stiens, 28 oktober 2015 Raadsvergadering: 10 december 2015 Voorstelnummer: 2015/49 Portefeuillehouder: drs. J.R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: H. Siegersma E-mail: h.siegersma@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

28% 72% 30% 70% Aantal geregistreerde deelnemers : 141 Periode evaluatie : 19 maart 2014 t/m 6 april 2014 Aantal evaluaties : 101

28% 72% 30% 70% Aantal geregistreerde deelnemers : 141 Periode evaluatie : 19 maart 2014 t/m 6 april 2014 Aantal evaluaties : 101 Aantal geregistreerde deelnemers : 11 Periode evaluatie : 19 maart 01 t/m 6 april 01 Aantal evaluaties : 101 8% ingevuld niet ingevuld % 0% anoniem niet anoniem 0% RESULTATEN EVALUATIE ICT-PRAKTIJKDAG

Nadere informatie

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan?

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. Daarna hoort u

Nadere informatie

Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678

Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 <Katelyne> Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 Inleiding Timo is een ander mens geworden door zijn grote vriend Tommy. Toch was het niet altijd zo geweest, Timo had Tommy gekregen voor

Nadere informatie

PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen!

PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen! PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen! Meld u nu aan voor de Regiotour 2015: Versterk elkaar! In het najaar 2015 trekt het bestuur weer het land in

Nadere informatie

Opvang na uw uitzending. Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk

Opvang na uw uitzending. Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk Opvang na uw uitzending Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk werk helpt iedereen binnen of direct rondom Defensie met problemen die voortkomen uit het werk.

Nadere informatie

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis.

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. Vragen en antwoorden over de ideeënmarkt De raad van Beuningen organiseert deze ideeënmarkt voor het eerst, dus voor alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden) voor u op

Nadere informatie

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging.

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging. Statuten Zoals vastgesteld door het Congres bijeen op 16 december 1990 te Wageningen; waarna verleden in een akte houdende de oprichting van de vereniging, op 4 januari 1991 te Amsterdam; en voor het laatst

Nadere informatie

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost Beantwoord eerst de volgende vragen: 1. Welke inzichten heb je gekregen n.a.v. het vorige deel en de oefeningen die je hebt gedaan? 2. Wat heb je er in de praktijk mee gedaan? 3. Wat was het effect op

Nadere informatie

Irma Steenbeek VERSTAG

Irma Steenbeek VERSTAG Irma Steenbeek VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Regeling vergoedingen commissies politie 2015

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Regeling vergoedingen commissies politie 2015 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33371 5 oktober 2015 Regeling vergoedingen commissies politie 2015 De korpschef, gelet op: artikel 25, derde lid van de

Nadere informatie

Regeling lief en leed

Regeling lief en leed Regeling lief en leed Stichting Vrije Scholen Noord en Oost Nederland Status: vastgesteld beleid 12 januari 2014 Opgesteld door: Ad Slob Voorwoord Het ontbreekt nog aan beleid in de Stichting op het gebied

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomsten bewoners en jeugd Oostelijke eilanden Versie 3

Voorlichtingsbijeenkomsten bewoners en jeugd Oostelijke eilanden Versie 3 Voorlichtingsbijeenkomsten bewoners en jeugd Oostelijke eilanden Versie 3 Aanleiding Naar aanleiding van een aantal incidenten in de is er vanaf februari een stijgend gevoel van onveiligheid en zorg bij

Nadere informatie

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Raadsvergadering, 26 oktober 2010 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Nr.: 411 Agendapunt: 10 Datum: 11 oktober 2010 Voorgesteld besluit 1)

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

Landelijke bijeenkomst voor kwartiermakers KBP 27 april 2010, NIFV Arnhem

Landelijke bijeenkomst voor kwartiermakers KBP 27 april 2010, NIFV Arnhem Implementatie & Communicatie Landelijke bijeenkomst voor kwartiermakers KBP 27 april 2010, NIFV Arnhem Erg goed om de interactie met elkaar op te zoeken Programma: 9.15 9.45 uur: Ontvangst met koffie en

Nadere informatie

BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL. Inzake: tegen: 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie

BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL. Inzake: tegen: 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL Inzake: (WERKNEMER) Verzoeker tegen: (OMROEPWERKGEVER) Verweerster 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie 1.1. Krachtens artikel 49 lid

Nadere informatie

Wetsvoorstel werk en zekerheid

Wetsvoorstel werk en zekerheid Wetsvoorstel werk en zekerheid De belangrijkste gevolgen op een rij Geachte relatie, Vrijdag 29 november jl. is het wetsvoorstel met betrekking tot de Wet werk en zekerheid ingediend. De voorstellen van

Nadere informatie

Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013

Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013 Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013 Jongerenraad Wageningen Adviesnr. : 1 Datum : 29-05-2013 Colofon De Jongerenraad, een adviesorgaan van de gemeente Wageningen, is geïnstalleerd in

Nadere informatie

Hans van der Beek. over schrijven en alles

Hans van der Beek. over schrijven en alles Hans van der Beek over schrijven en alles Hijschrijftcolumns,boekenennogveelmeer, behoorttotde KunstenMedia redactievanhet Parool,isvadervantweejongensenisbezigte halveren.juist,afvallen.hansvanderbeekschrijft.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 2 juni 1998 Rapportnummer: 1998/203

Rapport. Datum: 2 juni 1998 Rapportnummer: 1998/203 Rapport Datum: 2 juni 1998 Rapportnummer: 1998/203 2 Klacht Op 16 september 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer en mevrouw B. te Ter Apel, met een klacht over een gedraging

Nadere informatie

PROTOCOL BESLOTEN VERGADERINGEN, GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID

PROTOCOL BESLOTEN VERGADERINGEN, GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID PROTOCOL BESLOTEN VERGADERINGEN, GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID 1. Aanleiding Aanleiding tot dit protocol is de constatering dat er in de praktijk met betrekking tot besloten vergaderingen en het opleggen

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het regionale politiekorps Noord-Holland Noord. Datum: 21 maart Rapportnummer: 2011/099

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het regionale politiekorps Noord-Holland Noord. Datum: 21 maart Rapportnummer: 2011/099 Rapport Rapport betreffende een klacht over het regionale politiekorps Noord-Holland Noord. Datum: 21 maart 2011 Rapportnummer: 2011/099 2 Klacht Op 24 juni 2009 verhoorden twee politieambtenaren van het

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Het Raadsel van Nijmegen. Programma / Programmanummer Cultuur / 1071

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Het Raadsel van Nijmegen. Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Het Raadsel van Nijmegen Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting Naar aanleiding van een claim van een Joodse

Nadere informatie

Aanwezig Breda: 27 leden; aanwezig Apeldoorn: eveneens 27 leden, inclusief bestuursleden.

Aanwezig Breda: 27 leden; aanwezig Apeldoorn: eveneens 27 leden, inclusief bestuursleden. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Wegener VVG gehouden bij BN/De Stem op vrijdag 19 april te Breda en op dinsdag 23 april bij Koninklijke Wegener N.V. te Apeldoorn

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de gemeente Heerlen. Datum: 24 december 2013. Rapportnummer: 2013/208

Rapport. Rapport over een klacht over de gemeente Heerlen. Datum: 24 december 2013. Rapportnummer: 2013/208 Rapport Rapport over een klacht over de gemeente Heerlen. Datum: 24 december 2013 Rapportnummer: 2013/208 2 Klacht Verzoeker is werkzaam bij de afdeling Werkgelegenheid en Sociale Zaken van de gemeente.

Nadere informatie

De Budget Ster: omgaan met je schulden

De Budget Ster: omgaan met je schulden De Budget Ster: omgaan met je schulden Budget Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Budget Ster MOTIVATIE EN VERANTWOORDELIJKHEID STRESS DOOR SCHULDEN BASISVAARDIGHEDEN STABILITEIT FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

10 Tips bij een reorganisatie

10 Tips bij een reorganisatie Marianne Eisma advocaat legal 10 Tips bij In het Arbeidsrecht gaat het erom het juiste proces te volgen om het uiteindelijke doel te bereiken. U moet daarvoor de tijd nemen, te snelle en niet goed voorbereide

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 14 april 2009 en bij het secretariaat ingeboekt op 15 april 2009 onder nummer

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 14 april 2009 en bij het secretariaat ingeboekt op 15 april 2009 onder nummer Dossiernummer 32-2009 OORDEEL Verzoeker de heer E. namens mevrouw O. te Almelo. Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 14 april 2009 en bij het secretariaat ingeboekt op 15 april 2009 onder nummer

Nadere informatie

Embargo tot 18 okt. 2012, 12.30 uur

Embargo tot 18 okt. 2012, 12.30 uur Embargo tot 18 okt. 2012, 12.30 uur Toespraak van de Nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen mr. Corinne Dettmeijer-Vermeulen Ter gelegenheid van de aanbieding van het rapport

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-generaal Veiligheid Programma Bestuurlijke Aanpak Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Hans van Rooij VERSTAG

Hans van Rooij VERSTAG Hans van Rooij VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Nanuru, MH (Anna) Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Hans Ganzeboom [hejganzeboom@gmail.com] vrijdag 29 januari 2016 10:00 Statengriffie commissie verkeer en vervoer op 3 februari 2016 MKBA-briefPS290116.docx;

Nadere informatie

Geachte voorzitter Flierman, beste familieleden, geachte burgemeester, geacht College van Bestuur, geachte aanwezigen,

Geachte voorzitter Flierman, beste familieleden, geachte burgemeester, geacht College van Bestuur, geachte aanwezigen, Toespraak van Commissaris van de Koningin drs. Ank Bijleveld-Schouten bij het afscheid van Dr. Anne Flierman als voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Twente op 24 april 2013. Geachte

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

./. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Bussemaker (PvdA) over doorstroming bij gesubsidieerde arbeid.

./. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Bussemaker (PvdA) over doorstroming bij gesubsidieerde arbeid. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Verstoord contact. Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over de regionale politie-eenheid Oost-Nederland.

Verstoord contact. Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over de regionale politie-eenheid Oost-Nederland. Verstoord contact Rapport Rapport naar aanleiding van een klacht over de regionale politie-eenheid Oost-Nederland. Datum: 18 februari 2015 Rapportnummer: 2015/035 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat politieambtenaren

Nadere informatie

Reglement Tuchtcommissie

Reglement Tuchtcommissie Reglement Tuchtcommissie 1 mei 2016 Artikel 1 De in dit Reglement Tuchtcommissie voorkomende begrippen hebben de betekenis als daaraan toegekend in de Statuten en het Algemeen Reglement en voorts de navolgende:

Nadere informatie

Cultuur is een eerste levensbehoefte

Cultuur is een eerste levensbehoefte 10 Cultuur is een eerste levensbehoefte Interview Tekst Kelly Bakker Foto s Tessa Wiegerinck Journalist, cultuurkenner en ondernemer in één Je stapt in die achtbaan en kan dan eigenlijk niet meer anders

Nadere informatie