Lodder-ar-vw :50 Pagina I. Jurisprudentie Internetrecht. Uitspraken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lodder-ar-vw 16-03-2006 08:50 Pagina I. Jurisprudentie Internetrecht. Uitspraken"

Transcriptie

1 Lodder-ar-vw :50 Pagina I Jurisprudentie Internetrecht Uitspraken

2 Lodder-ar-vw :50 Pagina II

3 Lodder-ar-vw :50 Pagina III Jurisprudentie Internetrecht Uitspraken redactie M. van der Linden-Smith A.R. Lodder Deventer 2006

4 Lodder-ar-vw :50 Pagina IV ISBN 90 13?????? 2006, Kluwer, Deventer Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. het Besluit van 27 november 2002, Stb. 575, dient men de daarvoor verschuldigde wettelijke vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp). Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteur(s), redacteur(en) en uitgever(s) geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden, noch voor gevolgen hiervan. Kluwer BV legt de gegevens van abonnees vast voor de uitvoering van de (abonnements)overeenkomst. De gegevens kunnen door Kluwer, of zorgvuldig geselecteerde derden, worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u contact met ons opnemen. Op alle uitgaven van Kluwer zijn de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze kunt u lezen op of opvragen via telefoonnummer

5 Lodder-ar-vw :50 Pagina V Inhoud Voorwoord IX Pres. Rb. Rotterdam 22 augustus Kranten.com LJN-nummer AA6826 Hyperlinks, deeplinks, databankenrecht, auteursrecht Hoge Raad 22 maart NVM vs El Cheapo LJN-nummer AD9138 Databankenrecht, geschriftenbescherming, spin-off argument Rechtbank Amsterdam 17 april Lotto vs. LuckySMS LJN-nummer AE2131 Kansspelen, ongeoorloofde voorsprong Voorzieningenrechter Breda 24 april PlayStation ombouwsites LJN-nummer AE1864 Regiocodering, omzeilen technische maatregel Hof/Rechtbank???????????????????????????? 00 Rutloh vs. Concept ICT BV Verstrekken NAW-gegevens, Hat , afsluiten access-account Rb. Haarlem, Sector Kanton Locatie Zaanstad 3 oktober Eendengarage LJN-nummer AE7409 Domeinnamen, Handelsnamenrecht Hof Amsterdam 7 november Deutsche Bahn vs. XS4all LJN-nummer AF0091 Aansprakelijkheid providers, Verstrekken NAW-gegevens Hof Amsterdam 7 november Degoedkoopstenotaris.nl hoger beroep LJN-nummer AF3486 Prijsvergelijking, zorgvuldigheid V

6 Lodder-ar-vw :50 Pagina VI Voorzieningenrechter s Gravenhage 13 november NU.nl vs. ANP LJN-nummer AF0433 Content syndication, deeplinks, contract Hof Leeuwarden 27 november Nationale vacaturebank LJN-nummer AF1109 Databankenrecht, (personeels)advertenties, systematische ordening krant Voorzieningenrechter Arnhem 3 december Balkenende/Stichting Liever LJN-nummer AF1373 Domeinnamen, persoonsnamen Voorzieningenrechter Rotterdam 5 december Netwise vs NTS LJN-nummer AF2059 Gebondenheid aan algemene voorwaarden op website; spam Rb. Amsterdam 3 juli Hercules LJN-nummer AH9509 Discussieforum, handelen met voorkennis, handelen met voorkennis Voorzieningenrechter Zutphen 2 september SVR-campings LJN-nummer AL1836 Databankenrecht, merkenrecht Hof s Gravenhage 4 september Scientology LJN-nummer AI5638 Vrijheid van meningsuiting, Auteursrecht, Aansprakelijkheid providers Voorzieningenrechter Leeuwarden 30 oktober Batavus LJN-nummer AN4570 Framed links, auteursrecht, merkenrecht Europees Hof van Justitie 6 november Gambelli C-243/01 Online gokken, nationaal beleid, vrij verkeer van diensten Europees Hof van Justitie 6 november Lindqvist van zaak C101/01 Vermelden van persoonsgegevens op internet; privacy, vrijheid van meningsuiting Europees Hof van Justitie 11 december DocMorris Verkoop van geneesmiddelen via Internet VI

7 Lodder-ar-vw :50 Pagina VII Voorzieningenrechter Amsterdam 11 december Digitaal Monument Joodse Gemeenschap LJN-nummer AN9893 Privacy, vrijheid van meningsuiting HR Kazaa LJN-nummer AN7253 Auteursrechten, peer-to-peer technologie, muziekuitwisseling Voorzieningenrechter Amsterdam 12 februari Mailadressenbestand LJN-nummer AO3649 Verkoop persoonsgegevens na faillissement, privacy Hof s Gravenhage 11 maart Gratis internet voor scholen LJN-nummer AO5399 Misbruik, economische machtspositie. HR 12 maart Ab.Fab vs XS4all LJN-nummer AN8483 Spam, algemene voorwaarden, privacy Rb. Leeuwarden 26 maart Onsfrieschepaard LJN-nummer AO7028 Belediging, forum, naw gegevens Rb. Haarlem 12 mei Zoekmp3 LJN-nummer AO9318 Links, zoekmachine, openbaarmaking Rb. Arnhem 18 mei nl LJN-nummer AO9657 Domeinnaamregistratie, numerieke domeinnaam HR 25 mei Prijslijst coffeeshop LJN-nummer AO6423 Prijslijst coffeeshop op website, openbaarmaken Rb. Zutphen 13 juli CU2night LJN-nummer AQ1722 Belaging via internet Rb. Amsterdam 15 juli Nigeriaanse Advance Fee Fraude LJN-nummer AQ1745. Spam, illegale toegang tot internet VII

8 Lodder-ar-vw :50 Pagina VIII Voorzieningenrechter Breda 21 juli Welzorg DomJur Merkenrecht, onderscheidend vermorgen, beschrijvende woorden Voorzieningenrechter s-gravenhage 21 juli nationalevacaturebank.nl vs. CVBank LJN-nummer AQ7019 Inbreuk op exclusief recht, eigendom van klantenbestand, spam Rb. Groningen 5 augustus Voorwaardelijk opzet bezit kinderporno LJN-nummer AQ6334 Kinderporno; voorwaardelijk opzet Ktr. Rb. Rotterdam 3 september Schlijper/Nieuw Rechts LJN-nummer AT4681 Inline links, openbaarmaken HR 28 september Kournikova LJN-nummer AO7009 Schade aan geautomatiseerd werk, plaatsen virus in nieuwsgroep Rb. Arnhem 13 oktober Plaatje in recycle-bin LJN-nummer AR3696 Kinderporno HvJEG 9 november British Horseracing C-203/02 Databankenrecht, investering in verkrijging van de inhoud, investering in controle van de inhoud, opvraging en hergebruik, substantieel deel in kwantitatief opzicht, substantieel deel in kwalitatief opzicht, niet-substantieel deel. Voorzieningenrechter s Gravenhage 12 november Pretium vs. Yiggers Zoekmachinemisleiding; merkinbreuk Hof Amsterdam 30 november Campina afpersing LJN-nummer AR6799 Afpersing, anonimiteit op internet Voorzieningenrechter Utrecht 13 januari Bestialiteiten LJN-nummer AS2456 Algemene voorwaarden

9 Lodder-ar-vw :50 Pagina IX Voorzieningenrechter Zwolle 2 februari Protestverbod LJN-nummer AS4742 Vrijheid van meningsuiting Rb. Middelburg 14 februari Bedreiging Hirsi Ali en Wilders LJN-nummer AS5730 Opruiïng, bedreiging, terroristisch oogmerk HR 18 februari Ladbrokes LJN-nummer AR4841 Online gokken, nationaal gokbeleid, vrijheid vestiging buitenlandse aanbieders, ongeoorloofde voorsprong Rb. s-gravenhage 2 maart Digitale knipselkranten LJN-nummer AS8778 Auteursrecht, digitale overname Sector kanton Rb. Arnhem 3 maart Ontslag wegens lasterlijke mail LJN-nummer AS8529 Ontbinding arbeidsovereenkomst, belaging Rb. Amsterdam 9 maart Duisenberg vs. Koelman LJN-nummer AT2073 Column, vrijheid van meningsuiting, privacy Rb. s Gravenhage 14 maart DDoS aanvallen tegen overheid LJN-nummer AT0222 Denial of service attack, platleggen computersysteem Centrale Raad van Beroep 23 maart bezwaarschift LJN-nummer AT3617 Termijnoverschrijding bezwaarschrift, , ontvangst- en verzendtheorie Rb. Amsterdam 20 april Amalia tapes LJN-nummer AT4199 Vrijheid van meningsuiting, privacy Voorzieningenrechter 's-gravenhage 21 juni Injeholland DomJur Merkenrecht, domeinnamenrecht, klaagsite Voorzieningenrechter Breda 24 juni Gouden Gids vs. i-local LJN-nummer AT8316 Portretrecht, ongeoorloofde vergelijkende reclame IX

10 Lodder-ar-vw :50 Pagina X HR 8 juli Hilversum/UPC LJN-nummer AT6839 Tariefsverhoging kabelbedrijf, vrijheid van meningsuiting Voorzieningenrechter Rb. Utrecht 12 juli Brein vs. providers LJN-nummer AT9073 NAW gegevens, aansprakelijkheid providers, peer2peer, doelbinding Hof Amsterdam 21 juli 2005 ANP/NOVUM 00 Vrz. Rb. Amsterdam 11 november 2004 ANP/NOVUM) Databankenrecht Vz. s-gravenhage 25 augustus Botox Rechtsmacht, gerichtheid website, merkenrecht, misleidende reclame Rb. Arnhem 31 augustus Ladbrokes bodemprocedure LJN-nummer AU1924 Online gokken, nationaal gokbeleid, vrijheid vestiging buitenlandse aanbieders, ongeoorloofde voorsprong Vz. Amsterdam 31 augustus Wanadoo - KPN LJN-nummer AU1840 Samenwerkingsovereenkomst, beperking mededinging Vz. s Gravenhage 16 september Thuiskopie heffing dragers buitenland Importeur, thuiskopieregeling, heffing Hof s-hertogenbosch 5 oktober Kinderporno via KaZaa LJN-nummer AU4032 Verspreiden kinderporno Rb. Dordrecht 20 oktober Chat kinderporno LJN-nummer AU4724 Vervaardiging kinderporno via MSN, aanranding via MSN Voorzieningenrechter s-gravenhage 1 november Goudenkalf.com LJN-nummer AU5318 Vrijheid van meningsuiting, bescherming van de eer en goede naam, privacy Rb. Breda 10 november Spamwraakactie LJN-nummer AU6703 Spam, stoornis in gang en werking van geautomatiseerd werk X

11 Lodder-ar-vw :50 Pagina XI HR 25 november Pessers/Lycos LJN-nummer AU4019 NAW gegevens; klaagsite; aansprakelijkheid providers Vzr. Rb. Amsterdam 7 december WanneerWebsite Website Index 00 XI

12 Lodder-ar-vw :50 Pagina XII

13 Lodder-ar-vw :50 Pagina XIII Voorwoord Deze jurisprudentiebundel staat niet op zich, maar vormt het middenstuk van wat we de drie-traps-raket noemen: 1. Een bundel met ruim 30 annotaties; 2. De voorliggende bundel met ruim 60 uitspraken; 3. Website met ruim 250 uitspraken die regelmatig bijgewerkt wordt met de nieuwste jurisprudentie. De uitspraken zijn allen voorzien van enkele trefwoorden, een korte beschrijving ( cursiefje ) en relevante wetsartikelen. We hebben besloten de uitspraken in chronologische volgorde op te nemen. Een indeling op inhoudelijke gronden kan de toegankelijkheid vergroten, maar doordat uitspraken onder verschillende onderwerpen kunnen vallen bestaat ook de kans dat misgegrepen wordt. Wel is achterin een inhoudelijke indeling opgenomen die aansluit bij de indeling op waarbij sommige uitspraken dus onder verschillende onderwerpen zijn gerubriceerd. Hierdoor is het terugvinden gemakkelijker en kan eenvoudig van een bepaald onderwerp andere of actuelere jurisprudentie onder dezelfde rubriek op de website worden geraadpleegd. De jurisprudentie kan worden beschouwd als een aanvulling op de vorige druk. Van de meer dan 60 uitspraken zijn er slechts twee ook in de eerste druk te vinden. Vanwege het grote belang meenden we NVM/El Cheapo en Kranten.com niet te kunnen weglaten Voor het overige zijn er geen doublures. De snelle ontwikkelingen op het terrein van Internetrecht staan een dergelijke aanpak vooralsnog toe. Hierdoor ontstaat een fraai op de actualiteit toegesneden palet. In de toekomst willen we op dezelfde wijze updates verzorgen. De uitspraken zijn niet alleen bedoeld als onderwijsmateriaal, maar ook nuttig voor de in praktijk werkzame jurist of andere geïnteresseerden. We bedanken Mireille Buldeo Rai voor haar hulp bij het elektronisch verzamelen van de uitspraken. Tenslotte willen we Ronald van den Hoogen, die indertijd het initiatief tot de eerste druk nam, hartelijk bedanken voor de prettige samenwerking bij onder ande- XIII

14 Lodder-ar-vw :50 Pagina XIV re de verzorging van de PAO internetrecht. Bij de voorbereiding voor de tweede druk bleek hem dat hij als jurist bij het Ministerie van Justitie te ver van het onderwerp verwijderd was geraakt en speelde ook mee dat hij zijn tijd goed kon gebruiken voor het afronden van zijn proefschrift. De redactie houdt zich zeer aanbevolen voor commentaar. Amsterdam/Utrecht, januari 2006 Tina van der Linden-Smith Arno Lodder XIV

Introductie Internetrecht. 1 Recht en Internet

Introductie Internetrecht. 1 Recht en Internet Inleiding Introductie Internetrecht 1 Recht en Internet Internetrecht is een betrekkelijk nieuw rechtsgebied. Hoewel er op kleine schaal al tientallen jaren gebruik van wordt gemaakt, kreeg het internet

Nadere informatie

Juridische eisen voor de inrichting van een website. Coen Drion en Otto Sleeking 1. 1. Inleiding

Juridische eisen voor de inrichting van een website. Coen Drion en Otto Sleeking 1. 1. Inleiding Juridische eisen voor de inrichting van een website Coen Drion en Otto Sleeking 1 1. Inleiding Voor het aanbieden van producten en diensten valt het internet niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij.

Nadere informatie

IE(-rechten), P2P en ISP: handhaving van auteursrechten op internet nog mogelijk?

IE(-rechten), P2P en ISP: handhaving van auteursrechten op internet nog mogelijk? IE(-rechten), P2P en ISP: handhaving van auteursrechten op internet nog mogelijk? Inleiding Internettechnologie creëert nieuwe markten en nieuwe mogelijkheden. Het open karakter van internet brengt mee

Nadere informatie

Firewall Configuratie

Firewall Configuratie Firewall Configuratie Firewall Configuratie In deze handleiding gaan we een aantal voorbeelden geven hoe u een bepaalde situatie kunt oplossen door middel van een aantal Filter Rules. Situatie 1 U maakt

Nadere informatie

Firewall Traffic Control

Firewall Traffic Control Firewall IPv4 Firewall IPv4 Setup In deze handleiding kunt u informatie vinden over alle mogelijke Firewall instellingen van de DrayTek Vigor 2130 en 2750. Hierin zullen wij alle algemene instellingen

Nadere informatie

IS ER NOG IETS OP TV? Een verkenning naar de mogelijkheden en de consequenties van het vrijgeven van de programmagegevens van de publieke omroep

IS ER NOG IETS OP TV? Een verkenning naar de mogelijkheden en de consequenties van het vrijgeven van de programmagegevens van de publieke omroep IS ER NOG IETS OP TV? Een verkenning naar de mogelijkheden en de consequenties van het vrijgeven van de programmagegevens van de publieke omroep Commissariaat voor de media IS ER NOG IETS OP TV? Een verkenning

Nadere informatie

Syslog / Mail Alert Setup

Syslog / Mail Alert Setup Syslog / Mail Alert Setup Syslog Wat is Syslog? Syslog is een utility waarmee de router activiteit kan worden bijgehouden. Tevens kan de utility worden gebruikt als debug utility. Wanneer gebruikt u Syslog?

Nadere informatie

Wat is de zorgplicht van Hyves, XS4ALL en Marktplaats?

Wat is de zorgplicht van Hyves, XS4ALL en Marktplaats? private aspecten Ars Aequi juli/augustus 2008 573 Wat is de zorgplicht van Hyves, XS4ALL en Marktplaats? Christiaan Alberdingk Thijm* * Christiaan Alberdingk Thijm is partner bij een advocatenkantoor te

Nadere informatie

Recht in een virtuele wereld: Juridische aspecten van Massive Multiplayer Online Role Playing Games (MMORPG)

Recht in een virtuele wereld: Juridische aspecten van Massive Multiplayer Online Role Playing Games (MMORPG) Recht in een virtuele wereld: Juridische aspecten van Massive Multiplayer Online Role Playing Games (MMORPG) Recht in een virtuele wereld: Juridische aspecten van Massive Multiplayer Online Role Playing

Nadere informatie

De overeenkomst van Internet Service Providers met consumenten

De overeenkomst van Internet Service Providers met consumenten De overeenkomst van Internet Service Providers met consumenten De overeenkomst van Internet Service Providers met consumenten PROEFSCHRIFT ter verkrijging van de graad van Doctor aan de Universiteit Leiden,

Nadere informatie

WAN Internet Access. In de DrayTek router heeft u de mogelijkheid om tussen de volgende WAN connectie types te kiezen:

WAN Internet Access. In de DrayTek router heeft u de mogelijkheid om tussen de volgende WAN connectie types te kiezen: WAN WAN Setup In deze handleiding kunt u informatie vinden over alle mogelijke WAN instellingen van de DrayTek Vigor 2130 en 2750. Hierin zullen wij alle algemene instellingen bespreken die van toepassing

Nadere informatie

Indexeringsites en auteursrechten, een spanningsveld?

Indexeringsites en auteursrechten, een spanningsveld? Indexeringsites en auteursrechten, een spanningsveld? Een analyse van de werking van verschillende indexeringswebsites en hun mogelijke rol in de schending van auteursrechten via internet. Universiteit

Nadere informatie

Open Ports. Als eerste maakt u de regel actief. Dit kan door boven in het scherm een vinkje te zetten bij Enable Open Ports

Open Ports. Als eerste maakt u de regel actief. Dit kan door boven in het scherm een vinkje te zetten bij Enable Open Ports Open Ports Open Ports Met Open Ports kunt u een bepaalde serie poorten open zetten voor een bepaalde server/pc. Standaard zijn hier geen regels ingesteld. Wanneer u gebruik wilt maken van deze functie

Nadere informatie

Second WAN Functionaliteit

Second WAN Functionaliteit Second WAN Second WAN Functionaliteit Met de Second WAN functionaliteit is het mogelijk om gelijktijdig gebruik te maken van twee internetverbindingen. De twee WAN aansluitingen kunnen gebruikt worden

Nadere informatie

Arnoud Engelfriet De wet op internet

Arnoud Engelfriet De wet op internet De wet op internet De belangrijkste wetgeving voor internetters, uitgelegd in heldere taal. Van online auteursrecht, privacy en aansprakelijkheid van bloggers en forumsites tot computercriminaliteit en

Nadere informatie

De wet op internet Arnoud Engelfriet. Een gedrukt exemplaar van dit boek kunt u kopen via http://www.iusmentis.com/boek

De wet op internet Arnoud Engelfriet. Een gedrukt exemplaar van dit boek kunt u kopen via http://www.iusmentis.com/boek De wet op internet Arnoud Engelfriet Een gedrukt exemplaar van dit boek kunt u kopen via http://www.iusmentis.com/boek De wet op internet editie 2010 Arnoud Engelfriet Uitgeverij: Ius Mentis B.V. - recht

Nadere informatie

Onderstaande recente producten kunnen 3G alleen als backup WAN poort gebruiken. - DrayTek Vigor 2710

Onderstaande recente producten kunnen 3G alleen als backup WAN poort gebruiken. - DrayTek Vigor 2710 3G WAN (Backup) 3G WAN (Backup) De USB poort van de DrayTek Vigor serie kunt u gebruiken voor meerdere toepassingen, denk hierbij aan USB Storage / USB Printer. Echter is het ook mogelijk om de USB poort

Nadere informatie

Brein/KPN: het gevaar van een bagatel?

Brein/KPN: het gevaar van een bagatel? Brein/KPN: het gevaar van een bagatel? Kan een internetaanbieder verplicht worden een klant af te sluiten als deze met gebruikmaking van zijn internetverbinding onrechtmatig handelt door om commercieel

Nadere informatie

Studio Visual Steps. Pc beveiligen

Studio Visual Steps. Pc beveiligen Studio Visual Steps Pc beveiligen 2014 Visual Steps B.V. Dit cahier is geschreven volgens de Visual Steps -methode. Opmaak/bureauredactie: Rilana Groot Publicatiedatum: november 2014 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

LAN DNS. De functionaliteit LAN DNS kunt u vinden in het menu Applications. Hier klikt u vervolgens op het index nummer welke u wilt gebruiken.

LAN DNS. De functionaliteit LAN DNS kunt u vinden in het menu Applications. Hier klikt u vervolgens op het index nummer welke u wilt gebruiken. LAN DNS LAN DNS Middels de LAN DNS functionaliteit kunt u ervoor zorgen dat de DrayTek als DNS server fungeert voor uw interne netwerk. U hebt de mogelijkheid om 20 hostnames op te geven. Onderstaande

Nadere informatie

De baai geblokkeerd: piraten in het nauw? Een onderzoek naar de toelaatbaarheid en het effect van het blokkeren van The Pirate Bay

De baai geblokkeerd: piraten in het nauw? Een onderzoek naar de toelaatbaarheid en het effect van het blokkeren van The Pirate Bay De baai geblokkeerd: piraten in het nauw? Een onderzoek naar de toelaatbaarheid en het effect van het blokkeren van The Pirate Bay Scriptie Ondernemingsrecht Victor Sebastian Bouman vsbouman@gmail.com

Nadere informatie

JURIDISCHE COMPLICATIES BIJ SOCIAL MEDIA

JURIDISCHE COMPLICATIES BIJ SOCIAL MEDIA JURIDISCHE COMPLICATIES BIJ SOCIAL MEDIA 1. INLEIDING Social media hebben de wereld inmiddels veroverd. Wat begon als een hype bleek een onomkeerbare ontwikkeling in de wijze waarop mensen met elkaar communiceren.

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/78658

Nadere informatie

Effecten van civielrechtelijke aansprakelijkheid op openbare-ordebeleid van Tilburg, Floortje

Effecten van civielrechtelijke aansprakelijkheid op openbare-ordebeleid van Tilburg, Floortje Tilburg University Effecten van civielrechtelijke aansprakelijkheid op openbare-ordebeleid van Tilburg, Floortje Publication date: 2012 Link to publication Citation for published version (APA): van Tilburg,

Nadere informatie

Online Overeenkomsten en meer

Online Overeenkomsten en meer Kroniek Online Overeenkomsten en meer Huub de Jong en Chris Erents * Thuiswinkel.org rapporteert een omzetgroei voor webwinkels in Nederland van 8% naar 10,5 miljard euro in 2013. De omzet van webwinkels

Nadere informatie

Handleiding Een e-mailadres van een provider toevoegen in de app E-mail

Handleiding Een e-mailadres van een provider toevoegen in de app E-mail Wegwijs in Windows 8 Handleiding Een e-mailadres van een provider toevoegen in de app E-mail Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze handleiding over een e-mailadres

Nadere informatie

1Boekhouden geboekstaafd

1Boekhouden geboekstaafd 1Boekhouden geboekstaafd Drs. H. Fuchs S.J.M. van Vlimmeren Twaalfde druk Boekhouden geboekstaafd 1 Boekhouden geboekstaafd 1 Drs. H. Fuchs S. J. M. van Vlimmeren Twaalfde druk Noordhoff Uitgevers bv

Nadere informatie

QoS / Quality Of Service

QoS / Quality Of Service Quality of Service QoS / Quality Of Service De QoS-functie zorgt ervoor dat datastromen, zowel inkomend als uitgaand, met een bepaalde prioriteit worden behandeld. Er kan bijvoorbeeld per poort of per

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ZWINQ BV. Versie 2 oktober 2014 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30279038

ALGEMENE VOORWAARDEN ZWINQ BV. Versie 2 oktober 2014 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30279038 ALGEMENE VOORWAARDEN ZWINQ BV Versie 2 oktober 2014 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30279038 1 Inhoud Artikel 2 Toepasselijkheid 5 Artikel 3 Wijziging voorwaarden 5 Artikel 4 Nietigheid

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt www.mineco.fgov.be januari 2005 de Spamming IN 24 VRAGEN & ANTWOORDEN de Spamming

Nadere informatie