Voorwoord. In dit nummer. MAART 2012 nummer 1 Uitgave van Rubicon jeugdzorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. In dit nummer. MAART 2012 nummer 1 Uitgave van Rubicon jeugdzorg"

Transcriptie

1 MAART 2012 nummer 1 Uitgave van Rubicon jeugdzorg Voorwoord Het is maart. Dat betekent dat het voorjaar er weer aan komt! Tijd om naar buiten te gaan en er samen met uw gezin op uit te trekken. Tijd de deur open te zetten en nieuwe dingen te ontdekken. In deze nieuwsbrief vindt u weer veel nieuwtjes van Rubicon en nieuws uit de sector. Tevens hebben we enkele informatieve artikelen geschreven en leuke knutsel-, boeken- en uittips voor u verzameld. Wij wensen u veel leesplezier! De redactie PS. Rubicon jeugdzorg heeft sinds kort een eigen Twitter-account. Volg het laatste nieuws op: https://twitter.com/#!/rubicon_jeugd In dit nummer Pleegvergoeding 2 Lancering Ditisjeugdzorg.nl 2 Verbetering positie pleegouders uitgesteld 3 Nieuwe website Kindertelefoon 3 Wijzigingen Pleegwijzer 4 Cliëntenraad zoekt nieuwe leden 4 Geheim adres = schijnveiligheid 5 Rubicon pleegzorgkamp 5 Tijd voor Jeugd in pleegzorg 6 Omgaan met een trauma 8 Servicedesk Pleegzorg Limburg 10 Een klacht? 10 Aandacht voor autisme en pubertijd 11 Speelgoedwinkeltje 11 Agenda 12 Tips 13 Zoekertjes 15 Colofon en inloggegevens Extranet 16

2 Nieuws - 2 Pleegvergoeding Per 1 januari 2012 gelden de volgende pleegvergoedingen per kind, per leeftijdscategorie: Leeftijdscategorie 0 t/m 8 jaar 504 / 16,52 9 t/m 11 jaar 510 / 16,72 12 t/m 15 jaar 555 / 18,20 16 t/m 17 jaar 614 / 20,12 18 jaar en ouder 620 / 20,32 Bron: Staatscourant Bedrag per maand/per dag (in euro) Eigen bijdrage reiskosten VO De eigen bijdrage reiskosten voor het voortgezet onderwijs is door Bureau jeugdzorg Limburg verhoogd naar 23. Dit naar aanleiding van de indexering van de pleegzorgvergoeding. Korten bij bijverdienste vervalt In navolging van Xonar en om één gezicht te krijgen in de regelingen, is besloten dat Rubicon jeugdzorg niet meer kort op de pleegzorgvergoeding als er sprake is van bijverdienste/ eigen verdiensten van het pleegkind. Dit geldt voor alle cliënten binnen de pleegzorg, dus ook als ze 18+ zijn, met IB Pleegzorg. Lancering Ditisjeugdzorg.nl Hoe ziet een jongere de jeugdzorg? Wat doet een jeugdzorgwerker gedurende een werkweek? Wat zijn opvallende projecten en hulpvormen en welke getallen gaan er in de jeugdzorg om? U leest het op De Nederlandse Jeugdzorg heeft op donderdag 16 februari in het perscentrum Nieuwspoort in Den Haag de website Ditisjeugdzorg.nl gelanceerd. Brigitte van der Burg, lid van de Kamercommissie Jeugdzorg voor de VVD, opende de website officieel. Limburgse bijdrage De website is onderdeel van het project Dit is jeugdzorg. Via de website ditisjeugdzorg.nl worden positief-realistische verhalen uit de jeugdzorg voor het voetlicht gebracht die niet altijd de weg naar het grote publiek vinden. Ook de Limburgse jeugdzorginstellingen XONAR en Rubicon jeugdzorg hebben aan de website meegewerkt met onder andere ervaringsverhalen van jongeren, hulpverleners, ouders en pleegouders. Lancering Tijdens de lancering kwamen de Jeugdzorg bestuurders Jan-Dirk Sprokkereef en Ans van de Maat, een jeugdzorgjongere en een professional uit de jeugdzorg aan het woord. Ook werd de nieuwste editie van het vaktijdschrift Jeugd & Co - met daarin uitgebreid aandacht voor het project Dit is jeugdzorg - uitgereikt. Ten slotte bracht een jongere van Juzt, organisatie voor Jeugd & Opvoedhulp uit Noord-Brabant, enkele raps ten gehore.

3 Nieuws - 3 Uitstel invoering wetsvoorstel verbetering positie pleegouders De op 1 januari 2012 geplande inwerkingtreding van het wetsvoorstel waarin de (rechts)positie van pleegouders wordt verbeterd, is uitgesteld. Daarover heeft staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten - Hyllner van VWS de Tweede Kamer in december 2011 geïnformeerd. Het was de bedoeling dat het wetsvoorstel 'Verbetering positie pleegouders op 1 januari 2012 in werking zou treden. Het doel van het wetsvoorstel is om de (rechts)positie van pleegouders te verbeteren. Zo wordt er voorgesteld dat hulpverleningsplannen voortaan worden vastgesteld na overleg met pleegouders. Daarnaast wordt de informatievoorziening aan pleegouders wettelijk vastgelegd en krijgen pleegouders het recht om een vertrouwenspersoon in te schakelen. Het wetsvoorstel omvat ook een aantal financiële veranderingen, zoals een verhoging van de pleegvergoeding en het afschaffen van de onderhoudsplicht bij tweehoofdige pleegoudervoogdij. De behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer is echter nog niet afgerond. De staatssecretaris heeft geen nieuwe datum voor de implementatie genoemd. Mogelijk heeft dat te maken met het feit dat de staatssecretaris de gelegenheid wil benutten om rekening te houden met het nieuwe stelsel, waarin de verantwoordelijkheid voor het brede jeugdzorgdomein bij de gemeenten ligt. De staatssecretaris komt zo spoedig mogelijk met een voorstel over hoe zij verder wil met het wetsvoorstel. Begin 2012 informeert zij de Tweede Kamer nader over de voortgang. Nieuwe website Kindertelefoon De nieuwe website van de Kindertelefoon, die op 2 februari gelanceerd werd, heeft een stoere uitstraling en gaat in op alles wat jongeren bezighoudt. Van een eerste date tot problemen op school. Nieuw is de mogelijkheid te sparren met iemand van de eigen leeftijd op het forum van de Kindertelefoon. Forum In de praktijk is gebleken dat jongeren vanaf hun 13 e zich soms 'te groot' voelen voor de Kindertelefoon. Dat is jammer, want ook zij hebben vragen over tal van onderwerpen (van seks en soa's tot pesten en verliefdheid). Op de site vinden jongeren allerhande informatie, maar ook kunnen ze meepraten op het forum. Ook kinderen van 8 tot 12 jaar zijn natuurlijk nog steeds welkom bij de Kindertelefoon. De huidige site blijft voor hen beschikbaar. Via een extra homepage kunnen kinderen aangeven naar welk platform hun voorkeur uitgaat. Informatie, advies en ondersteuning De Kindertelefoon - onderdeel van Jeugdzorg Nederland - is de organisatie waar kinderen en jongeren gratis via en in alle vertrouwen naartoe kunnen bellen. Ook via de chat kunnen zij contact zoeken met de Kindertelefoon. Kinderen en jongeren bellen of chatten dagelijks tussen uur en uur met de Kindertelefoon. Zij kunnen hier 365 dagen per jaar terecht voor informatie, advies en ondersteuning bij vragen over onder andere pesten, mishandeling, relaties of problemen thuis.

4 Nieuws - 4 Wijzigingen Pleegwijzer Onlangs is de Pleegwijzer geactualiseerd. De Pleegwijzer is speciaal gemaakt voor en door pleegouders. U kunt de Pleegwijzer altijd raadplegen, wanneer u informatie wilt over onderwerpen die een rol kunnen spelen wanneer u voor een pleegkind gaat zorgen of al zorgt. De complete Pleegwijzer staat op Pleegzorg Extranet onder KENNISBANK. Zo kunt u het Extranet bekijken: 1. Ga naar 2. Klik in het linker menu op Pleegouders 3. Klik in het linker menu op Extranet 4. Geef uw gebruikersnaam in: pleegouders 5. Geef uw wachtwoord in: rubicon11 Let op: de inloggegevens zijn hoofdlettergevoelig. Cliëntenraad zoekt nieuwe leden Vacature Rubicon jeugdzorg zoekt voortdurend naar verbetering van de jeugdhulpverlening. We horen graag van onze cliënten hoe we dat kunnen realiseren. Daarvoor is enkele jaren geleden de Cliëntenraad in het leven geroepen. De Cliëntenraad komt op voor de cliënten van Rubicon jeugdzorg. Nu de jeugdzorg aan de vooravond van een grote stelselwijziging staat, is de mening van de cliënten belangrijker dan ooit tevoren. De Cliëntenraad adviseert de organisatie gevraagd en ongevraagd over zaken die van belang zijn voor de jeugdigen, ouders en opvoeders die hulp krijgen van Rubicon. Verbetering jeugdzorg Op dit moment zoekt de Cliëntenraad nieuwe enthousiaste leden (m/v) die een bijdrage willen leveren aan het verbeteren van de jeugdzorg. Die mee willen praten en mee willen doen. Leden die het belang van de cliënten van Rubicon voorop stellen en met verfrissende ideeën het begrip cliëntparticipatie meer inhoud kunnen geven. Voorwaarden Leden van de Cliëntenraad dienen op de eerste plaats affiniteit te hebben met jeugdzorg en bij voorkeur cliënt zijn of zijn geweest van Rubicon of een cliënt wettelijk vertegenwoordigen. Deelname aan de Cliëntenraad is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Van ieder lid wordt gemiddeld 6 tot 8 uur per maand gevraagd om aan de Cliëntenraad te besteden. Voor de volledige vacature kunt u terecht op of kijk op voor meer algemene informatie. Bent u of uw pleegkind geïnteresseerd of heeft u vragen bel dan naar: of mail naar:

5 Prima Pleegzorg - 5 Geheim adres = schijnveiligheid Voor sommige pleegouders is het hebben van een geheim adres een vanzelfsprekendheid. Maar dat is voor pleegzorg anno 2012 echter verre van vanzelfsprekend. Op de eerste plaats hebben kinderen behoefte aan contact met hun ouders en of familie en zodra ze in staat zijn, zullen ze via allerlei communicatiemiddelen ( , telefoon en sociale media) het contact opzoeken. In de visie van Prima Pleegzorg speelt het netwerk dan ook een belangrijke rol. Een klik tussen pleegouders en ouders is van het grootste belang voor het kind. Centraal staat dat er continuïteit in het leven komt van de kinderen en dat zij zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen in verbondenheid met mensen die voor hen belangrijk zijn; vanuit het verleden, in het hier en nu én in de toekomst. Het komt nog te vaak voor dat kinderen na pleegzorg in een isolement raken doordat ze geen contact meer hebben met hun voormalige pleeggezin en geen contact hebben met hun ouders en of familie. Op de tweede plaats is een geheim adres een illusie. Als ouders en of familie het echt willen, kunnen ze een adres altijd achterhalen bijvoorbeeld via een kenteken, het internet, etc. Bovendien is een geheim adres een valkuil. Het creëert schijnveiligheid. Rubicon jeugdzorg kan geheimhouding niet garanderen en zoekt liever gezamenlijk naar manieren om een kind te beschermen. Denk hierbij aan samenwerking met de politie, met de buurt en familie en vrienden van het pleeggezin. Maar ook het netwerk rondom de persoon van wie de bedreiging komt. Samen kunnen we kijken naar wie er invloed kan uitoefenen om de bedreiging in de hand te houden. Er zijn altijd uitzonderingen, maar in tegenstelling tot het verleden, maken die niet de regels. In het geval van acute zorg of concrete bedreiging, bijvoorbeeld bij eerwraak kan er alsnog gekozen worden voor een geheim adres. Maar dat is nooit het enige, er zal altijd worden gekeken naar bescherming van het kind in een brede context. Vooraankondiging Rubicon pleegzorgkamp Zet het in de agenda: het jaarlijkse pleegzorgkamp voor pleegkinderen van 8 tot 12 jaar zal plaatsvinden in week 28: van 9 juli t/m 13 juli! De locatie wordt Kampeerboerderij De Holsterhof: Het kampteam is nog volop aan het nadenken over een leuk thema. Zoals elk jaar is er in ieder geval voldoende aandacht voor sport, spel en samenzijn. Voor vragen of ideeën kun u terecht bij Ronald Jeurissen:

6 Tijd voor jeugd - 6 Tijd voor Jeugd in pleegzorg Binnen Rubicon jeugdzorg nemen de afdelingen IAG en pleegzorg deel aan het project Tijd voor Jeugd. Het project heeft als doel de jeugdzorg slimmer te organiseren zodat professionals meer tijd aan cliënten kunnen besteden en de zorg op tijd kan worden geleverd. Tijd voor Jeugd werkt door middel van de doorbraakmethode. De doorbraakmethode is een tijdelijk leernetwerk waarin multidisciplinaire teams uit verschillende organisaties kennis delen, van elkaar leren en gericht werken aan verbetering in de eigen praktijk. De reden dat Rubicon ook deelneemt, is dat wij efficiënter en klantgerichter willen werken. De hoofddoelen zijn: - Meer tijd voor de cliënt met minder hulpverleners. - In juni 2012 (einddatum project) is er bij 5 reguliere pleegzorg casussen 1 hulpverlener, face-to-face, verbonden na doorstroom van de coördinator team toegang. Vanuit het project worden vier landelijke bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens eerdere bijeenkomsten viel het de projectleden op dat Rubicon al geruime tijd werkt met veel van de gepresenteerde verbeterideeën. Daardoor kregen de projectleden het gevoel als organisatie een koploper te zijn. Donderdag 26 januari 2012 was de derde landelijke bijeenkomst van Tijd voor Jeugd. De dag werd gezamenlijk gestart met een presentatie over: wat zijn sociale media en hoe maakt onze jeugd (generatie C) daar gebruik van? Vervolgens kon ieder projectlid verschillende workshops volgen. Hieronder een indruk van die dag. Timemanagement Veel medewerkers hebben in toenemende mate het gevoel tijd tekort te komen. Een telefoontje hier, een mailtje daar, cliëntencontact, vergaderingen, huisbezoeken, afspraken, weer een telefoontje, het houdt niet op. Door de dag goed in te delen, kunnen we efficiënter werken en meer bereiken. Timemanagement is één van de belangrijkste aspecten van Persoonlijke Effectiviteit. Aan goed timemanagement zitten vele facetten. Waar het om gaat, is het maken van bewuste keuzes, prioriteiten stellen. Timemanagement kan ons helpen het overzicht terug te krijgen zodat we doelgericht en effectief taken kunnen uitvoeren. Deze workshop lichtte het tipje van de sluier, om met behulp van timemanagement efficiënt de doelen te bereiken. Jeugdzorg professionals en generatie C Tijdens deze workshop leerden we alles over de praktische mogelijkheden van social media. We hebben ons verdiept in hoe we onszelf kunnen verbinden met andere professionals en hoe we generatie C kunnen vinden op internet. Tijdens deze workshop hebben we onderling kunnen netwerken en informatie uitgewisseld. Bijvoorbeeld met iemand van LSG- Rentray. Zij vertelde dat zij gedurende ruim een jaar heeft gewerkt aan een online hulpproject m.b.t. haar IAG werkzaamheden. Het project houdt op grote lijnen in dat de jeugdigen en hun ouders via een interne chatbox online met de hulpverleners kunnen communiceren. Haar enthousiasme was erop gebaseerd dat ouders en jongeren vooral zelf hun proces, digitaal, beschreven. Zo werden bijvoorbeeld doelkaarten digitaal ingevuld. Zij vertelde dat zij door een dagdeel online te werken, veel tijd bespaarde. Dat wil zeggen in plaats van een huisbezoek, werden wel 3 tot 4 contacten gerealiseerd in een dagdeel.

7 Tijd voor jeugd - 7 Efficiënt voor de cliënt? Binnen een van de participerende organisaties, JUZT, is veel aandacht besteed aan het verhogen van de cliëntcontacttijd en met resultaat! In deze workshop werd uit de doeken gedaan hoe dit is aangepakt. Wat ons opviel, was dat er een hoog face-to-face percentage werd gemeten, namelijk 50%. Men vertelde hoe men dit bereikt heeft o.a. door de richtlijnen nieuwe zakelijkheid. Maar ook door een ruimere beschrijving van wat men onder direct cliëntcontacttijd verstaat. Daarover heeft de organisatie afspraken gemaakt met de provincie en daarnaar wordt gefinancierd. Naar aanleiding van het project heeft Rubicon enkele taken geformuleerd: Het registreren via een laptop/ i-pad. Pleeg Ouder Begeleidings Plan (POBP)/ veiligheidschecklist vereenvoudigen. Care 4 (registratiesysteem): - spellingcontrole - koppeling aan agenda - persoonsgegevens op formulieren laten linken aan gegevens uit Care 4. - N.A.W. registratie door hulpverleners - lijst beschikbare pleeggezinnen - externe documenten digitaal aan het dossier toevoegen 1 cliënt, 1 hulpverlener. Hoe ervaart de cliënt dit, nu dit wordt uitgevoerd door het projectteam? Online hulpverlening. Formulieren bekijken om te voorkomen dat er dubbel werk verricht wordt. De kracht en het leuke aan dit project is dat er geëxperimenteerd mag worden met de ideeën van de werkvloer. Gedragen door de gehele organisatie en in nauwe samenwerking met het management. Nog niet overtuigd van de voordelen van het werken met een tablet? Kijk dan dit filmpje! Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel mail gerust naar: Of spreek of mail een van de volgende personen: Projectgroep Pleegzorg In-Zicht Ellie Kurvers Rob Verheijen Guido van Alphen Irène Potten Lia de Bont Lonneke Pelzers Voor algemene informatie over het project, kunt u terecht op:

8 In de praktijk - 8 Omgaan met een trauma Binnen de pleegzorg hebben we vaak te maken met kinderen die in hun jonge leven al veel hebben meegemaakt. Kinderen die onverwachte, pijnlijke of bedreigende situaties hebben meegemaakt, welke kort- of langdurend voor stress hebben gezorgd. Voorbeelden van zulke gebeurtenissen zijn seksueel misbruik, slachtoffer of getuige zijn van (huiselijk) geweld of het meemaken van een natuurramp. Denk ook aan gepest worden of een ongeluk krijgen. Opvallend genoeg is het vaak niet de gebeurtenis zélf die een trauma veroorzaakt. Het is eerder de manier waarop het kind de gebeurtenis ervaart, de interpretatie en verklaring die het er zelf aan geeft, die bepaalt of het kind wel of niet getraumatiseerd raakt. Daarbij is de reactie van de omgeving (dus bijvoorbeeld het pleeggezin) in grote mate bepalend voor hoe een kind het gebeurde ervaart. Klachten en symptomen Als gevolg van traumatiserende gebeurtenissen kan een kind uiteenlopende klachten en symptomen laten zien. Het kan bijvoorbeeld heel boos worden of in paniek raken en zichzelf hier niet in gerust laten stellen. Of het kind lijkt juist heel vlak en emotieloos. Het kan ook heel impulsief worden en dingen doen zonder eerst na te denken. Een trauma kan het zelfvertrouwen en zelfbeeld van het kind beschadigen. Ook kan het kind anders tegen de wereld en andere mensen gaan aankijken. Opvallend is verder de manier waarop het kind zich gedraagt ten opzichte van zogeheten hechtingsfiguren in zijn omgeving, dus bijvoorbeeld zijn pleegouders. Het kind kan hen op afstand houden of zich juist enorm aan hen vastklampen. Op school kan het kind leerproblemen of een slechte concentratie hebben. Soms wordt een getraumatiseerd kind heel waakzaam. Het tegenovergestelde is echter ook mogelijk, het kind is dan snel afgeleid of erg dromerig. Sommige kinderen krijgen problemen met slapen en lijden onder nachtmerries. Problemen in de hechting en in het omgaan met relaties komen ook voor. Het kind heeft bijvoorbeeld weinig vriendjes of steeds andere vriendjes. Misschien maakt het veel ruzie. Het is ook mogelijk dat het kind bepaalde mensen, plaatsen of andere zaken sterk gaat mijden, omdat die hem aan de nare gebeurtenis doen denken.

9 In de praktijk - 9 Onzichtbaar De problemen van getraumatiseerde kinderen kunnen dus zichtbaar worden op verschillende manieren, soms overdekt door gedragsproblemen die u aan de buitenkant ziet. Maar de gevolgen van een trauma kunnen ook ogenschijnlijk onzichtbaar zijn. Er kan na een traumatische gebeurtenis een zogeheten latentieperiode optreden, waarin het kind klachtenvrij lijkt te zijn. Het kind is dan echter bezig met overleven en kan het (nog) niet aan om reacties te uiten over de traumatische gebeurtenis. Vooral de reactie van de omgeving bepaalt of een kind een gebeurtenis als traumatiserend ervaart Bespreek uw zorgen Bespreek uw zorgen altijd met uw pleegzorgwerker. Deze kan samen met u bekijken wat er nodig is voor uw pleegkind. Naast dat uzelf als omgeving veel kan betekenen in het herstel van de ontwikkeling van uw pleegkind, zijn er ook therapieën die kinderen hierbij kunnen helpen. Samen met de ouders van uw pleegkind en uw pleegzorgwerker (en eventueel zijn/haar gedragswetenschapper) kan bekeken worden wat nodig is en ingezet moet worden. TIPS Maak geen taboe van de nare gebeurtenis, maar maak duidelijk dat uw pleegkind altijd bij u (of iemand anders in zijn omgeving) terecht kan als hij erover wil praten. Blijf rustig als uw pleegkind boos is over het gebeurde en bied steun en troost. Soms kunnen de nare gebeurtenissen voor u als pleegouder moeilijk zijn om te horen van uw pleegkind. Zorg goed voor uzelf en bekijk (eventueel samen met de pleegzorgwerker) welke manieren bij u passen om de opborrelende emoties goed kwijt te raken. Bied liefde en grenzen. Het opvoeden gaat dóór, ondanks de nare gebeurtenis die het kind meegemaakt heeft. Begrens uw pleegkind op een vriendelijke, niet afwijzende manier. En wijs het gedrag af, maar niet het kind. Zorg voor voorspelbaarheid in het dagelijks leven. Regelmaat, herhaling en ritme zijn fijn voor getraumatiseerde kinderen. Ook vaste rituelen bij het slapengaan bieden voorspelbaarheid en daarmee veiligheid. Bied keuzes aan het kind en enig gevoel van controle op de wereld. Traumatiserende gebeurtenissen overkomen en overdonderen. Een gevoel van controle geeft weer wat vertrouwen in de wereld om hen heen.

10 Prima Pleegzorg - 10 Servicedesk Pleegzorg Limburg steeds populairder Op 31 oktober 2011 ging de Servicedesk Pleegzorg Limburg van start. In een paar maanden tijd is deze centrale vraagbaak uitgegroeid tot een veelgebruikt informatiemiddel over pleegzorg in Limburg. Heeft u de weg naar al gevonden? Praktische vragen De Servicedesk Pleegzorg Limburg is een gezamenlijk initiatief van alle organisaties die betrokken zijn bij pleegzorg in Limburg. De Servicedesk is in het leven geroepen op verzoek van de pleegouders in Limburg en maakt onderdeel uit van het innovatieplan Prima Pleegzorg. Bij de Servicedesk kunt u terecht met al uw praktische vragen over pleegzorg. De desk bestaat onder meer uit een website met veelgestelde vragen en de antwoorden daarop. Op deze website is er ook de mogelijkheid om uw vraag via een formulier te stellen aan de medewerkers van de Servicedesk. Tot slot is de desk drie dagdelen per week telefonisch geopend. Drukbezocht Sinds het online gaan wordt de website goed bezocht. Elke maand vinden enkele honderden mensen hun weg naar deze site. Daarnaast krijgen Carla Colaris en Lisette Graef, de medewerkers van de Servicedesk, wekelijks diverse vragen binnen van ouders, pleegouders en professionals over een heel specifieke situatie. Samen met een team van deskundigen zoeken Carla en Lisette naar het volledige antwoord op elke vraag, en waar nodig brengen zij de vragensteller in contact met de juiste persoon bij bijvoorbeeld de Gemeente of Belastingdienst. Veruit de meeste vragen die binnenkomen gaan over geldzaken. Ouders willen weten hoe het zit met kinderbijslag als hun kind bijvoorbeeld in een leefgroep of pleeggezin woont. Pleegouders vragen zich af of de pleegvergoeding als inkomen wordt gezien door de Belastingdienst of de SVB. Servicedesk pleegzorg Limburg Internet : Telefoon : Bereikbaar op : maandag 18:00 tot 21:00 uur woensdag 12:00-15:00 uur vrijdag 09:00-12:00 uur Een klacht over Rubicon pleegzorg? Klacht Rubicon jeugdzorg doet haar uiterste best om goede jeugdzorg te verlenen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over uw hulpverlener, de ondersteuning die u krijgt of de manier waarop u bejegend wordt. Komt u er met Rubicon jeugdzorg niet uit? Dan is de vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (kortweg AKJ) er om u te helpen. Dit is José Peters. U kunt te allen tijde uw verhaal bij haar kwijt en als u dat wenst, kan José u bijstaan bij het verwoorden van uw klacht richting Rubicon. Het AKJ is een onafhankelijke stichting. Hulp en ondersteuning van het AKJ is voor u altijd geheel kosteloos. Dit aanbod geldt ook voor pleegkinderen! Ook zij kunnen bellen of mailen met de vertrouwenspersoon. AKJ Limburg José Peters Telefoon : Mail : Internet :

11 Oproep - 11 Aandacht voor autisme en pubertijd Na een inventarisatie onder de pleegzorgwerkers van Rubicon jeugdzorg is duidelijk geworden dat er onder de pleegkinderen een behoorlijk aantal jeugdigen zijn met autisme. De opvoeding en ontwikkeling van pubers met een dergelijke problematiek vraagt vaak veel van ouders en pleegouders. Rondom de pubertijd ontstaan er allerlei vragen en zorgen over de ontwikkeling van deze jongeren. Bijvoorbeeld op het vlak van relaties, seksuele ontwikkeling en zelfstandigheid. Om zo goed mogelijk zicht te krijgen op de behoefte aan extra ondersteuning voor pleegouders willen wij u het volgende vragen: Is er bij uw pleegkind in de leeftijd van 12 jaar of ouder sprake van autisme of een aanverwante problematiek en zou u naast de reguliere pleegzorgbegeleiding extra ondersteuning op prijs stellen? Zo ja, stuur dan aub een mail naar Christ de Jongh met in de onderwerpregel: oproep aandacht voor autisme. Omschrijf in het kort waarover en in welke vorm u graag extra ondersteuning wenselijk zou vinden. Hierbij kunt u denken aan een of meerdere thema-avonden, folders/literatuur, de mogelijkheid om bij vragen telefonisch een autisme deskundige te kunnen raadplegen, een of meerdere huisbezoeken waarbij een autisme deskundige aansluit om uw vragen/ zorgen te bespreken, etc. Op basis van de reacties zullen we bekijken hoe we een passend aanbod kunnen ontwikkelen. Speelgoedwinkeltje Al een paar jaar ligt er op het terrein in Horn een klein speelgoedwinkeltje, al is het geen echt winkeltje want het speelgoed kost niks. Iedereen die speelgoed nodig heeft voor een pleegkind, kan kijken of er iets tussen zit. Als u wilt gaan kijken, kunt u samen met de pleegzorgwerker de sleutel halen bij de receptie. Het is prettig als u opschrijft wat u meeneemt. Zo kunnen we bijhouden of er veel gebruik wordt gemaakt van het winkeltje en waar vraag naar is. Het schriftje ligt daar op tafel. Om een idee te geven wat er allemaal te verkrijgen is: héél veel speelgoed voor baby's, boeken voor alle leeftijden (oud en nieuw), cd s, dvd s, (en video s), erg veel puzzels en spellen in meervoud (ook familiespellen zoals monopolie, scrabble, party&co, triominos), houten speelgoed, knuffels, auto's, badspeelgoed, prullaria, knutselspulletjes, barbies + kleding, boerderijtjes, huisjes en garages. Ook staat er een complete babykamer in zeer goede staat, een stoere hoogslaper en een tafelvoetbalspel. Mochten er vragen zijn of heeft u tips voor ons, dan kunt u contact opnemen met Mariëtte van der Aa, Sieske Verjans of Berthe Wondergem van de pleegzorg. Tel: Ook horen we graag van u als u zelf speelgoed over hebt.

12 Agenda- 12 Onderstaande agendapunten worden ook verspreid via het Extranet. Zie voor inloggegevens de laatste pagina van deze nieuwsbrief. Mis het niet en log regelmatig in! Samen op kamp Vind jij het leuk om mee te gaan op kamp? Andere (pleeg)kinderen te ontmoeten, veel activiteiten te ondernemen en een hoop lol te maken? De stichting JiP organiseert ook in 2012 weer een kampweekend en een zomerkamp voor kinderen uit pleeggezinnen. Het kampweekend wordt gehouden van vrijdag 11 mei t/m zondag 13 mei Dit weekend is bestemd voor (pleeg)kinderen in de leeftijd van 8 jaar t/m 12 jaar. De kosten bedragen 70. Het weekend zal worden gehouden op een mooie scouting locatie in Breukelen. Het kamp staat in het teken van sport, spel, disco en zwemmen. Het zomerkamp wordt gehouden van zondag 5 augustus t/m vrijdag 10 augustus Dit zomerkamp is voor (pleeg)kinderen in de leeftijd van 12 jaar t/m 16 jaar. De kosten bedragen 180. Ook bij dit kamp draait het om plezier, workshops, zwemmen, sport, spel, disco, inspanning en ontspanning en ga zo maar door. Beide kampen hebben ruimte voor maximaal 30 kinderen. Behalve genoemde activiteiten is er ruimte om met lotgenoten verhalen en ervaringen te delen. De kinderen ontmoeten andere pleegkinderen en zullen ontdekken dat zij dezelfde dingen meemaken. Jaarlijks gaan er een groot aantal volwassen vrijwilligers geheel belangeloos mee die studeren in de richting en / of een grote mate van betrokkenheid en affiniteit hebben met pleegzorg. Meld je snel aan! Aanmelden kan door het aanmeldformulier van de website te downloaden, in te vullen, te (laten) ondertekenen en op te sturen. Voor vragen of meer informatie zie ook: of bel Koen Melis: Contactgroep Pleegouders voor Pleegouders Met enige regelmaat worden er contactochtenden voor pleegouders georganiseerd. Deze ochtenden hebben een gezellige en prettige sfeer. Het is erg fijn om met andere pleegouders over van alles en nog wat te kunnen praten. De eerstvolgende contactochtenden zijn op: Dinsdag 19 juni 2012 tussen uur in Blerick Vrijdag 22 juni 2012 tussen uur in Horn Ben je nog niet bij een contactochtend geweest, maar zou je best eens willen komen? Aarzel dan niet en kom vrijblijvend naar de contactochtend. Je hoeft je niet aan te melden. Kinderen die nog niet naar school gaan, mogen natuurlijk meekomen. Ook staan we altijd open voor goede ideeën. Deze kun je mailen naar: of bel: en vraag de receptie naar de contactgroep. We hopen ook jou te mogen ontmoeten op een van de contactochtenden. Monique Berben, Marlie Smeets en Nelke Hoeijmakers

13 Tips - 13 Heeft u een leuke tip voor deze rubriek? Mail naar Knutselen: Kijkdoos Wat heb je nodig? Schoenendoos Plaatjes Karton Schaar Doorzichtig gekleurd papier Lijm Aan de slag: Een kijkdoos is en blijft leuk. In de deksel van de schoenendoos knip je enkele vierkante stukken en daar plak je doorzichtig, gekleurd, papier overheen. Knip in de korte kant van de schoenendoos ongeveer in het midden, een vierkant kijkgaatje. Ga dan op zoek naar leuke plaatjes, bijvoorbeeld van boerderijdieren. Knip ze uit en zorg voor een extra strip aan de onderkant waarmee je ze vast kunt plakken. Om de figuren te verstevigen, kun je het beste karton gebruiken. Tegen de achterkant en zijkanten van de kijkdoos kun je een algemeen plaatje plakken voor de omgeving. De overige afbeeldingen kun je naast en achter elkaar zetten zodat er diepte in zit. Boekentip: Jíj boft dat je mij hebt!" Marga Baas en Anja Breijer ISBN Het boek Jíj boft dat je mij hebt! geeft antwoord op veel vragen over pleegzorg, tackelt vooroordelen en ontroert door de openhartige gesprekken die de auteurs voerden. Zij bieden daardoor een bijzonder kijkje in de huizen en harten van pleegouders, van hun kinderen en van pleegzorgwerkers, in de meest uiteenlopende situaties. De auteurs hopen dat hun boek ertoe bijdraagt dat meer mensen de pleegouder in zichzelf ontdekken! Boekentip: Noor en haar wegloopouders Aby Hartog ISBN: De dag voordat ik weg wil lopen, gaan mijn ouders er vandoor. Ze laten een briefje voor me achter. We zijn samen op stap. Zonder jou. Je begrijpt wel waarom. Hier is geld om te overleven. Papa en Mama. Wat nu? Noor reist met de trein naar haar twee oma's. Gezamenlijk gaan ze op zoek naar de ouders. Eenmaal gevonden blijken deze niet terug te komen en moet Noor samen met de oma's en hulpverlenende instanties een oplossing zoeken. Geen happy end. Een eigenzinnig, bijzonder, maar tegelijk ook bizar reisverhaal van een meisje op zoek naar haar ouders. Voor 9 jaar en ouder.

14 Tips - 14 Recept: Magische melk Wat heb je nodig? Cornflakes Melk Voedsel kleurstof (druppels) Kommetje Lepel Aan de slag: Druppel een paar kleine druppels voedsel kleurstof op de bodem van het kommetje en bedek deze met de cornflakes. Zodra het kind de melk erbij schenkt verandert de cornflakes in een fantastische kleur! Wat zullen de kinderen raar opkijken als hun vertrouwde ontbijt ineens een te gekke kleur krijgt! Moppen Euro kwijt Er staat een meisje te huilen op straat. Er komt een man langs en vraagt: wat is er? Zegt het meisje: Ik ben een euro kwijt. De man geeft het meisje een euro. Het meisje begint nog harder te huilen en zegt: Eigenlijk ben ik 5 euro kwijt! Boer Tijdens het overblijven op school drinkt Jantje achter elkaar zijn melk op en laat daarna een harde boer. Zegt de juf: Jantje, wat is dat nou? Jantje: De melkboer, juf! Uittip: Kinderboerderij Hagerhof Op de karakteristieke kinderboerderij komen kinderen spelenderwijs in contact met dieren. Er zijn koeien, vogels, vissen, slangen en talloze andere dieren die bekeken, aangeraakt en geaaid kunnen worden. In de loop van het jaar vinden er diverse evenementen plaats zoals schaapscheren, kleindierenshow en de nationale Kinderboerderijendag. De entree voor kinderen is gratis, iedereen boven de 16 jaar betaalt een bijdrage van 2. Voor meer informatie, zie de folder: of kijk op:

15 Zoekertjes - 15 Wij zoeken een pleeggezin! Voor Alice, een meisje van 7,5 jaar, zoeken we een weekendgezin voor eens per 3 weken of eens per maand. Ze woont bij haar pleegouders in Midden-Limburg. Alice is een meisje met een verstandelijke beperking. Ze heeft net als een jonge peuter veel begeleiding en aandacht nodig. We zoeken een gezin zonder kinderen of een gezin met kinderen jonger dan drie jaar of ouder dan 12 jaar. Alice kan moeilijk rekening houden met de grenzen/ privacy van anderen. Ze kan met dit gedrag verbazing en irritatie oproepen bij oudere kinderen of leeftijdgenoten. Alice is een vrolijk, spontaan meisje die voor alles in is. Ze geniet van positieve aandacht. Voor Danillo, een jongetje van 3 jaar, zoeken we een rustig pleeggezin zonder andere (kleine) kinderen waar hij kan opgroeien. Danillo heeft in zijn korte leventje al erg veel meegemaakt. Hij heeft nu veel structuur en rust nodig. Het is belangrijk dat een pleegouder veel tijd en energie voor hem heeft. Danillo houdt afstand in het contact en heeft tijd nodig om zich te kunnen hechten. Hij is echter heel vrij in het contact met onbekenden (knuffelen en kletsen). Als hij zich onbegrepen voelt, uit hij dit met agressie zoals bijten, schoppen en met spullen gooien. Hij reageert positief op complimentjes. Hij kan een 'nee' moeilijk accepteren, maar kan alternatieven wel aanpakken. Danillo krijgt dagbehandeling op het MKD. Voor Miranda, een meid van bijna 12 jaar, zoeken we een pleeggezin waar zij kan wonen zolang dit nodig is. Miranda en haar moeder hopen dat zij weer bij moeder kan gaan wonen zodra moeder een woning heeft gevonden. Het is onduidelijk of en wanneer dit gaat lukken. Ondertussen heeft Miranda een plek nodig waar ze kan gaan starten met VMBO theoretische leerweg niveau D. Liefst in de omgeving van Venray. Miranda is aan het puberen. Ze is niet op haar mondje gevallen en kan koppig zijn. Op school heeft ze een goed contact met de leerkracht. Miranda heeft geen duidelijke hobby s. Ze vindt het leuk om met haar vriendinnen te msn-en, te dansen en met hen op stap te gaan. Moeder is het niet eens met de uithuisplaatsing en is hier boos over. Het is belangrijk dat pleegouders een neutrale houding kunnen aannemen en rustig kunnen blijven. Voor Nadine van 11, Aischa van 10 en Said van bijna 7 jaar zoeken we een pleeggezin waar ze samen kunnen opgroeien. De kinderen zijn tot een paar maanden geleden opgegroeid bij hun ouders. Hun vader is streng islamitisch, wat zorgelijke vormen aannam. Moeder is met de kinderen gevlucht. Zijzelf kan de zorg voor de kinderen niet op zich nemen vanwege persoonlijke problematiek. Het lukt haar niet om de kinderen te verzorgen en op te voeden. Voor Eefje van 2,5 jaar zoeken we een gezin, waar ze mag blijven zo lang als nodig is. Eefje vraagt een gezin waar veel rust, aandacht en tijd voor haar is, zodat ze in haar eigen tempo vertrouwen op kan bouwen. Op het Extranet vindt u meer informatie en de meest actuele zoekertjes! Geïnteresseerd? Als u interesse heeft in een van de zoekertjes, kunt u dat kenbaar maken bij Miriam Ruis: en bespreek de optie met uw pleegzorgwerker. Vaak zijn er ook vakantievragen, die wij meestal pas op het laatste moment weten. U kunt zich op de vakantielijst laten zetten door u te melden bij Miriam Ruis. U kunt hierbij aangeven voor welke vakantie u inzetbaar bent, voor hoe lang tijdens die vakantie, voor hoeveel kinderen en in welke leeftijd.

16 Colofon - 16 Adressen en telefoonnummers Het Centraal Bureau Bereikbaarheid werkdagen van uur, tel: Dit is het algemene nummer. U krijgt dan de receptie aan de telefoon. Zij kunnen u doorverbinden met uw eigen pleegzorgwerker of de pleegzorgwerker die op dat moment bureaudienst heeft. U kunt bij deze pleegzorgwerker terecht voor al uw vragen. Meldpunt Acute Zorg Buiten kantooruren kunt u bellen naar het Meldpunt Acute Zorg (MAZ). Tel: Het MAZ is voor dringende opvoedvragen die niet kunnen wachten tot kantoortijden, het melden van weggelopen pleegkinderen en overleg bij crisissituaties. Als u het MAZ belt, krijgt u direct een medewerker van het MAZ aan de lijn. Colofon Redactie Met dank aan Kopij aanleveren Anouschka Bänziger Corinne Simons, Miriam Ruis, Natalie Sevriens, Nelke Hoeijmakers, Annemarie van Kruijssen U kunt kopij voor deze nieuwsbrief pleegzorg aanleveren via Deze nieuwsbrief is tot stand gekomen i.s.m. Xonar. Extranet inloggegevens Zo kunt u het Extranet bekijken: 1. Open de Internet browser 2. Ga naar 3. Klik in het linker menu op Pleegouders 4. Klik in het linker menu op Extranet 5. Geef uw gebruikersnaam in: pleegouders 6. Geef uw wachtwoord in: rubicon11 Let op: de inloggegevens zijn hoofdlettergevoelig. Knip bovenstaand kader uit en bewaar het bij uw computer!

NIEUW JASJE VOOR XPEDITIE! XONAR PLEEGZORG 2014 IN VOGELVLUCHT COLUMN: GEHECHT TRAUMA BIJ UW (PLEEG)KIND KINDERGELD IN BELGIË

NIEUW JASJE VOOR XPEDITIE! XONAR PLEEGZORG 2014 IN VOGELVLUCHT COLUMN: GEHECHT TRAUMA BIJ UW (PLEEG)KIND KINDERGELD IN BELGIË jaargang 6 / uitgave nummer #1 / april 2015 NIEUW JASJE VOOR XPEDITIE! XONAR PLEEGZORG 2014 IN VOGELVLUCHT COLUMN: GEHECHT TRAUMA BIJ UW (PLEEG)KIND KINDERGELD IN BELGIË PLEEGZORGNIEUWS // een uitgave

Nadere informatie

door Annelieke de Man

door Annelieke de Man nieuwsbrief Oktober 2011- nummer 5 Voorwoord Pleegzorg en school Sinds een jaar gaat mijn eigen kind naar school en hij heeft het er enorm naar zijn zin. Dat weet ik omdat ik hem zelf breng en haal. Dan

Nadere informatie

nieuwsbrief Voorwoord Resultaten enquête Colofon In dit nummer:

nieuwsbrief Voorwoord Resultaten enquête Colofon In dit nummer: nieuwsbrief Voorwoord Ik woon alweer ruim een jaar in dit huis. En als als ik heel eerlijk ben weet ik eigenlijk niet eens wie er vier deuren verderop wonen. Als werkende moeder met een kind van vier en

Nadere informatie

Een vrijwilliger maakt het verschil!

Een vrijwilliger maakt het verschil! Een vrijwilliger maakt het verschil! Informatie voor vrijwilligers bij Markant centrum voor mantelzorg / www.markant.org / T. 020 886 88 00! Welkom bij Markant, Centrum voor Mantelzorg! Fijn dat je je

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

bijdehand Interview met minister Rouvoet De Stelling: Ook mishandelende ouders hebben het beste met hun kind voor

bijdehand Interview met minister Rouvoet De Stelling: Ook mishandelende ouders hebben het beste met hun kind voor Jaargang 1 Nummer 1 bijdehand Magazine van Bureau Jeugdzorg Gelderland Interview met minister Rouvoet De Stelling: Ook mishandelende ouders hebben het beste met hun kind voor Spoedeisende zorg brengt direct

Nadere informatie

Tips. Kinderen en ouderschap bij echtscheiding

Tips. Kinderen en ouderschap bij echtscheiding Tips Kinderen en ouderschap bij echtscheiding Wat betekent een scheiding voor jezelf? Het was je bedoeling de kinderen samen op te voeden en te zien opgroeien. Als jullie scheiden, zal dat er voor iedereen

Nadere informatie

ouders Wat moet je kennen en kunnen? Pleegzorg in de toekomst Doe wat je hart je ingeeft PLEEG 5 JAAR EEN CALEIDOSCOPISCHE BLIK OP OUDER ZEELAND

ouders Wat moet je kennen en kunnen? Pleegzorg in de toekomst Doe wat je hart je ingeeft PLEEG 5 JAAR EEN CALEIDOSCOPISCHE BLIK OP OUDER ZEELAND ouders EEN CALEIDOSCOPISCHE BLIK OP 5 JAAR PLEEG OUDER SUPPORT ZEELAND Wat moet je kennen en kunnen? Pleegzorg in de toekomst Doe wat je hart je ingeeft MAGAZINE VOOR, DOOR EN OVER PLEEGOUDERS Colofon

Nadere informatie

Mentaal Lokaal. GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008

Mentaal Lokaal. GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008 Lokaal WMO-MAGAZINE VAN GGZ NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008 GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Mentaal Lokaal jaargang 2 Nummer 2 oktober

Nadere informatie

Opvoedondersteuning op school

Opvoedondersteuning op school Opvoedondersteuning op school chemie tussen ouders, leerkrachten en CJG Interviews Praktijkvoorbeelden Tips Deel samen één koffiepot Laat een methode geen dwingend keurslijf worden. Voor ouders is herkenning

Nadere informatie

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Passend Vertrouwd Dichtbij VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Werken vanuit het hart! Iedereen heeft wel wat De wereld mooier maken 1 Colofon Synchroon is een uitgave van Syndion, stichting voor dienstverlening

Nadere informatie

Een krant. vol tips over. opvoeden en opgroeien! Informatiekrant over opvoeden en opgroeien in Amersfoort

Een krant. vol tips over. opvoeden en opgroeien! Informatiekrant over opvoeden en opgroeien in Amersfoort Een krant vol tips over opvoeden en opgroeien! Wat heeft wethouder Stoelinga met jeugd? Een interview door Parto en Nick Parto en Nick zitten in 3 vwo. Ze maken kennis met wethouder Stoelinga van Jeugd

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Verhuizen

Hoofdstuk 9 Verhuizen Hoofdstuk 9 Verhuizen Verhuizen doet een pleegkind meestal meerdere keren in zijn leven. Om u meer inzicht en houvast te geven in hetgeen uw pleegkind ervaart en meemaakt, hebben wij dit hoofdstuk gemaakt.

Nadere informatie

Wensen en behoeften aan kinderopvang van ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag Floor Kaspers

Wensen en behoeften aan kinderopvang van ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag Floor Kaspers Ken mijn kind... Wensen en behoeften aan kinderopvang van ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag Floor Kaspers Ouders willen altijd het beste voor hun kind! Het Kinderopvangfonds hecht aan de

Nadere informatie

de Kinderombudsman JAARVERSLAG 2012

de Kinderombudsman JAARVERSLAG 2012 WIJ LATEN VAN JE HOREN de Kinderombudsman JAARVERSLAG 2012 1 2 Disclaimer: De in dit jaarverslag voorkomende verhalen van kinderen zijn gebaseerd op casuïstiek zoals die bij de Kinderombudsman voorkomt.

Nadere informatie

Verbetering pleegzorg in Limburg

Verbetering pleegzorg in Limburg Verbetering pleegzorg in Limburg Prima Pleegzorg. Een kreet die u het komende jaar en in 2012 steeds vaker zult horen, als het gaat om de pleegzorg in Limburg en de pleegzorg die Rubicon jeugdzorg aanbiedt

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

onderwijs nieuwsbrief POOL Wij zijn POOL en stellen ons voor nieuwsbrief onderwijs inhoud doorstart project onderwijs in zelfstandig POOL

onderwijs nieuwsbrief POOL Wij zijn POOL en stellen ons voor nieuwsbrief onderwijs inhoud doorstart project onderwijs in zelfstandig POOL nieuwsbrief inhoud Voorstellen POOL 1 Eerste antwoorden voor jonge ouders 2 Altijd op de hoogte met de direct mail 2 Een klacht indienen helpt 3 Als een school vinden niet lukt 4 Nieuws voor gebruikers

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

KALENDER SCHOOLJAAR 2015-2016

KALENDER SCHOOLJAAR 2015-2016 KALENDER SCHOOLJAAR 2015-2016 Een school om: Samen te leren - Samen te leren begrijpen - Samen te doen REGENBOOGPAD 7, 2317 XK LEIDEN TELEFOON: 071 5215507 Website www.dukdalf-leiden.nl Kalender 2015-2016

Nadere informatie

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS JIJ& magazine IKmaart DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS 2015 JIJ& IK De dag dat ik dit voorwoord schrijf is het 17 graden en schijnt de zon volop. Je ruikt het voorjaar. Heerlijk! Het voorjaar tekent

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Neppérus

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Neppérus 33836 Personen- en familierecht Nr. 5 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 29 juli 2014 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Ons Droomhuis. i.s.m: s Heeren Loo

Ons Droomhuis. i.s.m: s Heeren Loo Ons Droomhuis Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie (BMP) Auteur: Saskia Moerbeek Willem de Zwijgerlaan 350 B/2 1055 RD Amsterdam E: info@stichtingbmp.nl W: www.stichtingbmp.nl i.s.m: s Heeren

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

EEN KRANT VOL TIPS OVER OPVOEDEN EN OPGROEIEN IN WAALWIJK

EEN KRANT VOL TIPS OVER OPVOEDEN EN OPGROEIEN IN WAALWIJK EEN KRANT VOL TIPS OVER OPVOEDEN EN OPGROEIEN IN WAALWIJK IN VERWACHTING! PAG. 7 POSITIEF OPVOEDEN PAG.10 EEN PUBER IN HUIS PAG.10 PESTEN PAG.15 DOE MEE AAN DE WEEK VAN DE OPVOEDING VAN 1 T/M 7 OKTOBER

Nadere informatie

Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze

Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze Inhoud en tekst: Ontwikkelteam: Sanna Koet, Expertisecentrum William Schrikker Expertisecentrum William Schrikker, projectgroep

Nadere informatie

Sien Magazine. Assertiviteitstraining. Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst:

Sien Magazine. Assertiviteitstraining. Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst: #1 Sien Magazine Assertiviteitstraining Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst: praten over financiering van de zorg Sien campagne Stap voor stap ledenwerven nummer 1 / 2012 voor mensen met een

Nadere informatie

Nooit meer zo alleen. Wennen in een pleeggezin. Een onderzoek van Universiteit van Amsterdam en Stichting Alexander

Nooit meer zo alleen. Wennen in een pleeggezin. Een onderzoek van Universiteit van Amsterdam en Stichting Alexander Nooit meer zo alleen Wennen in een pleeggezin Een onderzoek van Universiteit van Amsterdam en Stichting Alexander Elly Singer, Adimka Uzozie, Kirti Zeijlmans Nooit meer zo alleen Wennen in een pleeggezin

Nadere informatie