Voorwoord. In dit nummer. MAART 2012 nummer 1 Uitgave van Rubicon jeugdzorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. In dit nummer. MAART 2012 nummer 1 Uitgave van Rubicon jeugdzorg"

Transcriptie

1 MAART 2012 nummer 1 Uitgave van Rubicon jeugdzorg Voorwoord Het is maart. Dat betekent dat het voorjaar er weer aan komt! Tijd om naar buiten te gaan en er samen met uw gezin op uit te trekken. Tijd de deur open te zetten en nieuwe dingen te ontdekken. In deze nieuwsbrief vindt u weer veel nieuwtjes van Rubicon en nieuws uit de sector. Tevens hebben we enkele informatieve artikelen geschreven en leuke knutsel-, boeken- en uittips voor u verzameld. Wij wensen u veel leesplezier! De redactie PS. Rubicon jeugdzorg heeft sinds kort een eigen Twitter-account. Volg het laatste nieuws op: https://twitter.com/#!/rubicon_jeugd In dit nummer Pleegvergoeding 2 Lancering Ditisjeugdzorg.nl 2 Verbetering positie pleegouders uitgesteld 3 Nieuwe website Kindertelefoon 3 Wijzigingen Pleegwijzer 4 Cliëntenraad zoekt nieuwe leden 4 Geheim adres = schijnveiligheid 5 Rubicon pleegzorgkamp 5 Tijd voor Jeugd in pleegzorg 6 Omgaan met een trauma 8 Servicedesk Pleegzorg Limburg 10 Een klacht? 10 Aandacht voor autisme en pubertijd 11 Speelgoedwinkeltje 11 Agenda 12 Tips 13 Zoekertjes 15 Colofon en inloggegevens Extranet 16

2 Nieuws - 2 Pleegvergoeding Per 1 januari 2012 gelden de volgende pleegvergoedingen per kind, per leeftijdscategorie: Leeftijdscategorie 0 t/m 8 jaar 504 / 16,52 9 t/m 11 jaar 510 / 16,72 12 t/m 15 jaar 555 / 18,20 16 t/m 17 jaar 614 / 20,12 18 jaar en ouder 620 / 20,32 Bron: Staatscourant Bedrag per maand/per dag (in euro) Eigen bijdrage reiskosten VO De eigen bijdrage reiskosten voor het voortgezet onderwijs is door Bureau jeugdzorg Limburg verhoogd naar 23. Dit naar aanleiding van de indexering van de pleegzorgvergoeding. Korten bij bijverdienste vervalt In navolging van Xonar en om één gezicht te krijgen in de regelingen, is besloten dat Rubicon jeugdzorg niet meer kort op de pleegzorgvergoeding als er sprake is van bijverdienste/ eigen verdiensten van het pleegkind. Dit geldt voor alle cliënten binnen de pleegzorg, dus ook als ze 18+ zijn, met IB Pleegzorg. Lancering Ditisjeugdzorg.nl Hoe ziet een jongere de jeugdzorg? Wat doet een jeugdzorgwerker gedurende een werkweek? Wat zijn opvallende projecten en hulpvormen en welke getallen gaan er in de jeugdzorg om? U leest het op De Nederlandse Jeugdzorg heeft op donderdag 16 februari in het perscentrum Nieuwspoort in Den Haag de website Ditisjeugdzorg.nl gelanceerd. Brigitte van der Burg, lid van de Kamercommissie Jeugdzorg voor de VVD, opende de website officieel. Limburgse bijdrage De website is onderdeel van het project Dit is jeugdzorg. Via de website ditisjeugdzorg.nl worden positief-realistische verhalen uit de jeugdzorg voor het voetlicht gebracht die niet altijd de weg naar het grote publiek vinden. Ook de Limburgse jeugdzorginstellingen XONAR en Rubicon jeugdzorg hebben aan de website meegewerkt met onder andere ervaringsverhalen van jongeren, hulpverleners, ouders en pleegouders. Lancering Tijdens de lancering kwamen de Jeugdzorg bestuurders Jan-Dirk Sprokkereef en Ans van de Maat, een jeugdzorgjongere en een professional uit de jeugdzorg aan het woord. Ook werd de nieuwste editie van het vaktijdschrift Jeugd & Co - met daarin uitgebreid aandacht voor het project Dit is jeugdzorg - uitgereikt. Ten slotte bracht een jongere van Juzt, organisatie voor Jeugd & Opvoedhulp uit Noord-Brabant, enkele raps ten gehore.

3 Nieuws - 3 Uitstel invoering wetsvoorstel verbetering positie pleegouders De op 1 januari 2012 geplande inwerkingtreding van het wetsvoorstel waarin de (rechts)positie van pleegouders wordt verbeterd, is uitgesteld. Daarover heeft staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten - Hyllner van VWS de Tweede Kamer in december 2011 geïnformeerd. Het was de bedoeling dat het wetsvoorstel 'Verbetering positie pleegouders op 1 januari 2012 in werking zou treden. Het doel van het wetsvoorstel is om de (rechts)positie van pleegouders te verbeteren. Zo wordt er voorgesteld dat hulpverleningsplannen voortaan worden vastgesteld na overleg met pleegouders. Daarnaast wordt de informatievoorziening aan pleegouders wettelijk vastgelegd en krijgen pleegouders het recht om een vertrouwenspersoon in te schakelen. Het wetsvoorstel omvat ook een aantal financiële veranderingen, zoals een verhoging van de pleegvergoeding en het afschaffen van de onderhoudsplicht bij tweehoofdige pleegoudervoogdij. De behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer is echter nog niet afgerond. De staatssecretaris heeft geen nieuwe datum voor de implementatie genoemd. Mogelijk heeft dat te maken met het feit dat de staatssecretaris de gelegenheid wil benutten om rekening te houden met het nieuwe stelsel, waarin de verantwoordelijkheid voor het brede jeugdzorgdomein bij de gemeenten ligt. De staatssecretaris komt zo spoedig mogelijk met een voorstel over hoe zij verder wil met het wetsvoorstel. Begin 2012 informeert zij de Tweede Kamer nader over de voortgang. Nieuwe website Kindertelefoon De nieuwe website van de Kindertelefoon, die op 2 februari gelanceerd werd, heeft een stoere uitstraling en gaat in op alles wat jongeren bezighoudt. Van een eerste date tot problemen op school. Nieuw is de mogelijkheid te sparren met iemand van de eigen leeftijd op het forum van de Kindertelefoon. Forum In de praktijk is gebleken dat jongeren vanaf hun 13 e zich soms 'te groot' voelen voor de Kindertelefoon. Dat is jammer, want ook zij hebben vragen over tal van onderwerpen (van seks en soa's tot pesten en verliefdheid). Op de site vinden jongeren allerhande informatie, maar ook kunnen ze meepraten op het forum. Ook kinderen van 8 tot 12 jaar zijn natuurlijk nog steeds welkom bij de Kindertelefoon. De huidige site blijft voor hen beschikbaar. Via een extra homepage kunnen kinderen aangeven naar welk platform hun voorkeur uitgaat. Informatie, advies en ondersteuning De Kindertelefoon - onderdeel van Jeugdzorg Nederland - is de organisatie waar kinderen en jongeren gratis via en in alle vertrouwen naartoe kunnen bellen. Ook via de chat kunnen zij contact zoeken met de Kindertelefoon. Kinderen en jongeren bellen of chatten dagelijks tussen uur en uur met de Kindertelefoon. Zij kunnen hier 365 dagen per jaar terecht voor informatie, advies en ondersteuning bij vragen over onder andere pesten, mishandeling, relaties of problemen thuis.

4 Nieuws - 4 Wijzigingen Pleegwijzer Onlangs is de Pleegwijzer geactualiseerd. De Pleegwijzer is speciaal gemaakt voor en door pleegouders. U kunt de Pleegwijzer altijd raadplegen, wanneer u informatie wilt over onderwerpen die een rol kunnen spelen wanneer u voor een pleegkind gaat zorgen of al zorgt. De complete Pleegwijzer staat op Pleegzorg Extranet onder KENNISBANK. Zo kunt u het Extranet bekijken: 1. Ga naar 2. Klik in het linker menu op Pleegouders 3. Klik in het linker menu op Extranet 4. Geef uw gebruikersnaam in: pleegouders 5. Geef uw wachtwoord in: rubicon11 Let op: de inloggegevens zijn hoofdlettergevoelig. Cliëntenraad zoekt nieuwe leden Vacature Rubicon jeugdzorg zoekt voortdurend naar verbetering van de jeugdhulpverlening. We horen graag van onze cliënten hoe we dat kunnen realiseren. Daarvoor is enkele jaren geleden de Cliëntenraad in het leven geroepen. De Cliëntenraad komt op voor de cliënten van Rubicon jeugdzorg. Nu de jeugdzorg aan de vooravond van een grote stelselwijziging staat, is de mening van de cliënten belangrijker dan ooit tevoren. De Cliëntenraad adviseert de organisatie gevraagd en ongevraagd over zaken die van belang zijn voor de jeugdigen, ouders en opvoeders die hulp krijgen van Rubicon. Verbetering jeugdzorg Op dit moment zoekt de Cliëntenraad nieuwe enthousiaste leden (m/v) die een bijdrage willen leveren aan het verbeteren van de jeugdzorg. Die mee willen praten en mee willen doen. Leden die het belang van de cliënten van Rubicon voorop stellen en met verfrissende ideeën het begrip cliëntparticipatie meer inhoud kunnen geven. Voorwaarden Leden van de Cliëntenraad dienen op de eerste plaats affiniteit te hebben met jeugdzorg en bij voorkeur cliënt zijn of zijn geweest van Rubicon of een cliënt wettelijk vertegenwoordigen. Deelname aan de Cliëntenraad is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Van ieder lid wordt gemiddeld 6 tot 8 uur per maand gevraagd om aan de Cliëntenraad te besteden. Voor de volledige vacature kunt u terecht op of kijk op voor meer algemene informatie. Bent u of uw pleegkind geïnteresseerd of heeft u vragen bel dan naar: of mail naar:

5 Prima Pleegzorg - 5 Geheim adres = schijnveiligheid Voor sommige pleegouders is het hebben van een geheim adres een vanzelfsprekendheid. Maar dat is voor pleegzorg anno 2012 echter verre van vanzelfsprekend. Op de eerste plaats hebben kinderen behoefte aan contact met hun ouders en of familie en zodra ze in staat zijn, zullen ze via allerlei communicatiemiddelen ( , telefoon en sociale media) het contact opzoeken. In de visie van Prima Pleegzorg speelt het netwerk dan ook een belangrijke rol. Een klik tussen pleegouders en ouders is van het grootste belang voor het kind. Centraal staat dat er continuïteit in het leven komt van de kinderen en dat zij zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen in verbondenheid met mensen die voor hen belangrijk zijn; vanuit het verleden, in het hier en nu én in de toekomst. Het komt nog te vaak voor dat kinderen na pleegzorg in een isolement raken doordat ze geen contact meer hebben met hun voormalige pleeggezin en geen contact hebben met hun ouders en of familie. Op de tweede plaats is een geheim adres een illusie. Als ouders en of familie het echt willen, kunnen ze een adres altijd achterhalen bijvoorbeeld via een kenteken, het internet, etc. Bovendien is een geheim adres een valkuil. Het creëert schijnveiligheid. Rubicon jeugdzorg kan geheimhouding niet garanderen en zoekt liever gezamenlijk naar manieren om een kind te beschermen. Denk hierbij aan samenwerking met de politie, met de buurt en familie en vrienden van het pleeggezin. Maar ook het netwerk rondom de persoon van wie de bedreiging komt. Samen kunnen we kijken naar wie er invloed kan uitoefenen om de bedreiging in de hand te houden. Er zijn altijd uitzonderingen, maar in tegenstelling tot het verleden, maken die niet de regels. In het geval van acute zorg of concrete bedreiging, bijvoorbeeld bij eerwraak kan er alsnog gekozen worden voor een geheim adres. Maar dat is nooit het enige, er zal altijd worden gekeken naar bescherming van het kind in een brede context. Vooraankondiging Rubicon pleegzorgkamp Zet het in de agenda: het jaarlijkse pleegzorgkamp voor pleegkinderen van 8 tot 12 jaar zal plaatsvinden in week 28: van 9 juli t/m 13 juli! De locatie wordt Kampeerboerderij De Holsterhof: Het kampteam is nog volop aan het nadenken over een leuk thema. Zoals elk jaar is er in ieder geval voldoende aandacht voor sport, spel en samenzijn. Voor vragen of ideeën kun u terecht bij Ronald Jeurissen:

6 Tijd voor jeugd - 6 Tijd voor Jeugd in pleegzorg Binnen Rubicon jeugdzorg nemen de afdelingen IAG en pleegzorg deel aan het project Tijd voor Jeugd. Het project heeft als doel de jeugdzorg slimmer te organiseren zodat professionals meer tijd aan cliënten kunnen besteden en de zorg op tijd kan worden geleverd. Tijd voor Jeugd werkt door middel van de doorbraakmethode. De doorbraakmethode is een tijdelijk leernetwerk waarin multidisciplinaire teams uit verschillende organisaties kennis delen, van elkaar leren en gericht werken aan verbetering in de eigen praktijk. De reden dat Rubicon ook deelneemt, is dat wij efficiënter en klantgerichter willen werken. De hoofddoelen zijn: - Meer tijd voor de cliënt met minder hulpverleners. - In juni 2012 (einddatum project) is er bij 5 reguliere pleegzorg casussen 1 hulpverlener, face-to-face, verbonden na doorstroom van de coördinator team toegang. Vanuit het project worden vier landelijke bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens eerdere bijeenkomsten viel het de projectleden op dat Rubicon al geruime tijd werkt met veel van de gepresenteerde verbeterideeën. Daardoor kregen de projectleden het gevoel als organisatie een koploper te zijn. Donderdag 26 januari 2012 was de derde landelijke bijeenkomst van Tijd voor Jeugd. De dag werd gezamenlijk gestart met een presentatie over: wat zijn sociale media en hoe maakt onze jeugd (generatie C) daar gebruik van? Vervolgens kon ieder projectlid verschillende workshops volgen. Hieronder een indruk van die dag. Timemanagement Veel medewerkers hebben in toenemende mate het gevoel tijd tekort te komen. Een telefoontje hier, een mailtje daar, cliëntencontact, vergaderingen, huisbezoeken, afspraken, weer een telefoontje, het houdt niet op. Door de dag goed in te delen, kunnen we efficiënter werken en meer bereiken. Timemanagement is één van de belangrijkste aspecten van Persoonlijke Effectiviteit. Aan goed timemanagement zitten vele facetten. Waar het om gaat, is het maken van bewuste keuzes, prioriteiten stellen. Timemanagement kan ons helpen het overzicht terug te krijgen zodat we doelgericht en effectief taken kunnen uitvoeren. Deze workshop lichtte het tipje van de sluier, om met behulp van timemanagement efficiënt de doelen te bereiken. Jeugdzorg professionals en generatie C Tijdens deze workshop leerden we alles over de praktische mogelijkheden van social media. We hebben ons verdiept in hoe we onszelf kunnen verbinden met andere professionals en hoe we generatie C kunnen vinden op internet. Tijdens deze workshop hebben we onderling kunnen netwerken en informatie uitgewisseld. Bijvoorbeeld met iemand van LSG- Rentray. Zij vertelde dat zij gedurende ruim een jaar heeft gewerkt aan een online hulpproject m.b.t. haar IAG werkzaamheden. Het project houdt op grote lijnen in dat de jeugdigen en hun ouders via een interne chatbox online met de hulpverleners kunnen communiceren. Haar enthousiasme was erop gebaseerd dat ouders en jongeren vooral zelf hun proces, digitaal, beschreven. Zo werden bijvoorbeeld doelkaarten digitaal ingevuld. Zij vertelde dat zij door een dagdeel online te werken, veel tijd bespaarde. Dat wil zeggen in plaats van een huisbezoek, werden wel 3 tot 4 contacten gerealiseerd in een dagdeel.

7 Tijd voor jeugd - 7 Efficiënt voor de cliënt? Binnen een van de participerende organisaties, JUZT, is veel aandacht besteed aan het verhogen van de cliëntcontacttijd en met resultaat! In deze workshop werd uit de doeken gedaan hoe dit is aangepakt. Wat ons opviel, was dat er een hoog face-to-face percentage werd gemeten, namelijk 50%. Men vertelde hoe men dit bereikt heeft o.a. door de richtlijnen nieuwe zakelijkheid. Maar ook door een ruimere beschrijving van wat men onder direct cliëntcontacttijd verstaat. Daarover heeft de organisatie afspraken gemaakt met de provincie en daarnaar wordt gefinancierd. Naar aanleiding van het project heeft Rubicon enkele taken geformuleerd: Het registreren via een laptop/ i-pad. Pleeg Ouder Begeleidings Plan (POBP)/ veiligheidschecklist vereenvoudigen. Care 4 (registratiesysteem): - spellingcontrole - koppeling aan agenda - persoonsgegevens op formulieren laten linken aan gegevens uit Care 4. - N.A.W. registratie door hulpverleners - lijst beschikbare pleeggezinnen - externe documenten digitaal aan het dossier toevoegen 1 cliënt, 1 hulpverlener. Hoe ervaart de cliënt dit, nu dit wordt uitgevoerd door het projectteam? Online hulpverlening. Formulieren bekijken om te voorkomen dat er dubbel werk verricht wordt. De kracht en het leuke aan dit project is dat er geëxperimenteerd mag worden met de ideeën van de werkvloer. Gedragen door de gehele organisatie en in nauwe samenwerking met het management. Nog niet overtuigd van de voordelen van het werken met een tablet? Kijk dan dit filmpje! Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel mail gerust naar: Of spreek of mail een van de volgende personen: Projectgroep Pleegzorg In-Zicht Ellie Kurvers Rob Verheijen Guido van Alphen Irène Potten Lia de Bont Lonneke Pelzers Voor algemene informatie over het project, kunt u terecht op:

8 In de praktijk - 8 Omgaan met een trauma Binnen de pleegzorg hebben we vaak te maken met kinderen die in hun jonge leven al veel hebben meegemaakt. Kinderen die onverwachte, pijnlijke of bedreigende situaties hebben meegemaakt, welke kort- of langdurend voor stress hebben gezorgd. Voorbeelden van zulke gebeurtenissen zijn seksueel misbruik, slachtoffer of getuige zijn van (huiselijk) geweld of het meemaken van een natuurramp. Denk ook aan gepest worden of een ongeluk krijgen. Opvallend genoeg is het vaak niet de gebeurtenis zélf die een trauma veroorzaakt. Het is eerder de manier waarop het kind de gebeurtenis ervaart, de interpretatie en verklaring die het er zelf aan geeft, die bepaalt of het kind wel of niet getraumatiseerd raakt. Daarbij is de reactie van de omgeving (dus bijvoorbeeld het pleeggezin) in grote mate bepalend voor hoe een kind het gebeurde ervaart. Klachten en symptomen Als gevolg van traumatiserende gebeurtenissen kan een kind uiteenlopende klachten en symptomen laten zien. Het kan bijvoorbeeld heel boos worden of in paniek raken en zichzelf hier niet in gerust laten stellen. Of het kind lijkt juist heel vlak en emotieloos. Het kan ook heel impulsief worden en dingen doen zonder eerst na te denken. Een trauma kan het zelfvertrouwen en zelfbeeld van het kind beschadigen. Ook kan het kind anders tegen de wereld en andere mensen gaan aankijken. Opvallend is verder de manier waarop het kind zich gedraagt ten opzichte van zogeheten hechtingsfiguren in zijn omgeving, dus bijvoorbeeld zijn pleegouders. Het kind kan hen op afstand houden of zich juist enorm aan hen vastklampen. Op school kan het kind leerproblemen of een slechte concentratie hebben. Soms wordt een getraumatiseerd kind heel waakzaam. Het tegenovergestelde is echter ook mogelijk, het kind is dan snel afgeleid of erg dromerig. Sommige kinderen krijgen problemen met slapen en lijden onder nachtmerries. Problemen in de hechting en in het omgaan met relaties komen ook voor. Het kind heeft bijvoorbeeld weinig vriendjes of steeds andere vriendjes. Misschien maakt het veel ruzie. Het is ook mogelijk dat het kind bepaalde mensen, plaatsen of andere zaken sterk gaat mijden, omdat die hem aan de nare gebeurtenis doen denken.

9 In de praktijk - 9 Onzichtbaar De problemen van getraumatiseerde kinderen kunnen dus zichtbaar worden op verschillende manieren, soms overdekt door gedragsproblemen die u aan de buitenkant ziet. Maar de gevolgen van een trauma kunnen ook ogenschijnlijk onzichtbaar zijn. Er kan na een traumatische gebeurtenis een zogeheten latentieperiode optreden, waarin het kind klachtenvrij lijkt te zijn. Het kind is dan echter bezig met overleven en kan het (nog) niet aan om reacties te uiten over de traumatische gebeurtenis. Vooral de reactie van de omgeving bepaalt of een kind een gebeurtenis als traumatiserend ervaart Bespreek uw zorgen Bespreek uw zorgen altijd met uw pleegzorgwerker. Deze kan samen met u bekijken wat er nodig is voor uw pleegkind. Naast dat uzelf als omgeving veel kan betekenen in het herstel van de ontwikkeling van uw pleegkind, zijn er ook therapieën die kinderen hierbij kunnen helpen. Samen met de ouders van uw pleegkind en uw pleegzorgwerker (en eventueel zijn/haar gedragswetenschapper) kan bekeken worden wat nodig is en ingezet moet worden. TIPS Maak geen taboe van de nare gebeurtenis, maar maak duidelijk dat uw pleegkind altijd bij u (of iemand anders in zijn omgeving) terecht kan als hij erover wil praten. Blijf rustig als uw pleegkind boos is over het gebeurde en bied steun en troost. Soms kunnen de nare gebeurtenissen voor u als pleegouder moeilijk zijn om te horen van uw pleegkind. Zorg goed voor uzelf en bekijk (eventueel samen met de pleegzorgwerker) welke manieren bij u passen om de opborrelende emoties goed kwijt te raken. Bied liefde en grenzen. Het opvoeden gaat dóór, ondanks de nare gebeurtenis die het kind meegemaakt heeft. Begrens uw pleegkind op een vriendelijke, niet afwijzende manier. En wijs het gedrag af, maar niet het kind. Zorg voor voorspelbaarheid in het dagelijks leven. Regelmaat, herhaling en ritme zijn fijn voor getraumatiseerde kinderen. Ook vaste rituelen bij het slapengaan bieden voorspelbaarheid en daarmee veiligheid. Bied keuzes aan het kind en enig gevoel van controle op de wereld. Traumatiserende gebeurtenissen overkomen en overdonderen. Een gevoel van controle geeft weer wat vertrouwen in de wereld om hen heen.

10 Prima Pleegzorg - 10 Servicedesk Pleegzorg Limburg steeds populairder Op 31 oktober 2011 ging de Servicedesk Pleegzorg Limburg van start. In een paar maanden tijd is deze centrale vraagbaak uitgegroeid tot een veelgebruikt informatiemiddel over pleegzorg in Limburg. Heeft u de weg naar al gevonden? Praktische vragen De Servicedesk Pleegzorg Limburg is een gezamenlijk initiatief van alle organisaties die betrokken zijn bij pleegzorg in Limburg. De Servicedesk is in het leven geroepen op verzoek van de pleegouders in Limburg en maakt onderdeel uit van het innovatieplan Prima Pleegzorg. Bij de Servicedesk kunt u terecht met al uw praktische vragen over pleegzorg. De desk bestaat onder meer uit een website met veelgestelde vragen en de antwoorden daarop. Op deze website is er ook de mogelijkheid om uw vraag via een formulier te stellen aan de medewerkers van de Servicedesk. Tot slot is de desk drie dagdelen per week telefonisch geopend. Drukbezocht Sinds het online gaan wordt de website goed bezocht. Elke maand vinden enkele honderden mensen hun weg naar deze site. Daarnaast krijgen Carla Colaris en Lisette Graef, de medewerkers van de Servicedesk, wekelijks diverse vragen binnen van ouders, pleegouders en professionals over een heel specifieke situatie. Samen met een team van deskundigen zoeken Carla en Lisette naar het volledige antwoord op elke vraag, en waar nodig brengen zij de vragensteller in contact met de juiste persoon bij bijvoorbeeld de Gemeente of Belastingdienst. Veruit de meeste vragen die binnenkomen gaan over geldzaken. Ouders willen weten hoe het zit met kinderbijslag als hun kind bijvoorbeeld in een leefgroep of pleeggezin woont. Pleegouders vragen zich af of de pleegvergoeding als inkomen wordt gezien door de Belastingdienst of de SVB. Servicedesk pleegzorg Limburg Internet : Telefoon : Bereikbaar op : maandag 18:00 tot 21:00 uur woensdag 12:00-15:00 uur vrijdag 09:00-12:00 uur Een klacht over Rubicon pleegzorg? Klacht Rubicon jeugdzorg doet haar uiterste best om goede jeugdzorg te verlenen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over uw hulpverlener, de ondersteuning die u krijgt of de manier waarop u bejegend wordt. Komt u er met Rubicon jeugdzorg niet uit? Dan is de vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (kortweg AKJ) er om u te helpen. Dit is José Peters. U kunt te allen tijde uw verhaal bij haar kwijt en als u dat wenst, kan José u bijstaan bij het verwoorden van uw klacht richting Rubicon. Het AKJ is een onafhankelijke stichting. Hulp en ondersteuning van het AKJ is voor u altijd geheel kosteloos. Dit aanbod geldt ook voor pleegkinderen! Ook zij kunnen bellen of mailen met de vertrouwenspersoon. AKJ Limburg José Peters Telefoon : Mail : Internet :

11 Oproep - 11 Aandacht voor autisme en pubertijd Na een inventarisatie onder de pleegzorgwerkers van Rubicon jeugdzorg is duidelijk geworden dat er onder de pleegkinderen een behoorlijk aantal jeugdigen zijn met autisme. De opvoeding en ontwikkeling van pubers met een dergelijke problematiek vraagt vaak veel van ouders en pleegouders. Rondom de pubertijd ontstaan er allerlei vragen en zorgen over de ontwikkeling van deze jongeren. Bijvoorbeeld op het vlak van relaties, seksuele ontwikkeling en zelfstandigheid. Om zo goed mogelijk zicht te krijgen op de behoefte aan extra ondersteuning voor pleegouders willen wij u het volgende vragen: Is er bij uw pleegkind in de leeftijd van 12 jaar of ouder sprake van autisme of een aanverwante problematiek en zou u naast de reguliere pleegzorgbegeleiding extra ondersteuning op prijs stellen? Zo ja, stuur dan aub een mail naar Christ de Jongh met in de onderwerpregel: oproep aandacht voor autisme. Omschrijf in het kort waarover en in welke vorm u graag extra ondersteuning wenselijk zou vinden. Hierbij kunt u denken aan een of meerdere thema-avonden, folders/literatuur, de mogelijkheid om bij vragen telefonisch een autisme deskundige te kunnen raadplegen, een of meerdere huisbezoeken waarbij een autisme deskundige aansluit om uw vragen/ zorgen te bespreken, etc. Op basis van de reacties zullen we bekijken hoe we een passend aanbod kunnen ontwikkelen. Speelgoedwinkeltje Al een paar jaar ligt er op het terrein in Horn een klein speelgoedwinkeltje, al is het geen echt winkeltje want het speelgoed kost niks. Iedereen die speelgoed nodig heeft voor een pleegkind, kan kijken of er iets tussen zit. Als u wilt gaan kijken, kunt u samen met de pleegzorgwerker de sleutel halen bij de receptie. Het is prettig als u opschrijft wat u meeneemt. Zo kunnen we bijhouden of er veel gebruik wordt gemaakt van het winkeltje en waar vraag naar is. Het schriftje ligt daar op tafel. Om een idee te geven wat er allemaal te verkrijgen is: héél veel speelgoed voor baby's, boeken voor alle leeftijden (oud en nieuw), cd s, dvd s, (en video s), erg veel puzzels en spellen in meervoud (ook familiespellen zoals monopolie, scrabble, party&co, triominos), houten speelgoed, knuffels, auto's, badspeelgoed, prullaria, knutselspulletjes, barbies + kleding, boerderijtjes, huisjes en garages. Ook staat er een complete babykamer in zeer goede staat, een stoere hoogslaper en een tafelvoetbalspel. Mochten er vragen zijn of heeft u tips voor ons, dan kunt u contact opnemen met Mariëtte van der Aa, Sieske Verjans of Berthe Wondergem van de pleegzorg. Tel: Ook horen we graag van u als u zelf speelgoed over hebt.

12 Agenda- 12 Onderstaande agendapunten worden ook verspreid via het Extranet. Zie voor inloggegevens de laatste pagina van deze nieuwsbrief. Mis het niet en log regelmatig in! Samen op kamp Vind jij het leuk om mee te gaan op kamp? Andere (pleeg)kinderen te ontmoeten, veel activiteiten te ondernemen en een hoop lol te maken? De stichting JiP organiseert ook in 2012 weer een kampweekend en een zomerkamp voor kinderen uit pleeggezinnen. Het kampweekend wordt gehouden van vrijdag 11 mei t/m zondag 13 mei Dit weekend is bestemd voor (pleeg)kinderen in de leeftijd van 8 jaar t/m 12 jaar. De kosten bedragen 70. Het weekend zal worden gehouden op een mooie scouting locatie in Breukelen. Het kamp staat in het teken van sport, spel, disco en zwemmen. Het zomerkamp wordt gehouden van zondag 5 augustus t/m vrijdag 10 augustus Dit zomerkamp is voor (pleeg)kinderen in de leeftijd van 12 jaar t/m 16 jaar. De kosten bedragen 180. Ook bij dit kamp draait het om plezier, workshops, zwemmen, sport, spel, disco, inspanning en ontspanning en ga zo maar door. Beide kampen hebben ruimte voor maximaal 30 kinderen. Behalve genoemde activiteiten is er ruimte om met lotgenoten verhalen en ervaringen te delen. De kinderen ontmoeten andere pleegkinderen en zullen ontdekken dat zij dezelfde dingen meemaken. Jaarlijks gaan er een groot aantal volwassen vrijwilligers geheel belangeloos mee die studeren in de richting en / of een grote mate van betrokkenheid en affiniteit hebben met pleegzorg. Meld je snel aan! Aanmelden kan door het aanmeldformulier van de website te downloaden, in te vullen, te (laten) ondertekenen en op te sturen. Voor vragen of meer informatie zie ook: of bel Koen Melis: Contactgroep Pleegouders voor Pleegouders Met enige regelmaat worden er contactochtenden voor pleegouders georganiseerd. Deze ochtenden hebben een gezellige en prettige sfeer. Het is erg fijn om met andere pleegouders over van alles en nog wat te kunnen praten. De eerstvolgende contactochtenden zijn op: Dinsdag 19 juni 2012 tussen uur in Blerick Vrijdag 22 juni 2012 tussen uur in Horn Ben je nog niet bij een contactochtend geweest, maar zou je best eens willen komen? Aarzel dan niet en kom vrijblijvend naar de contactochtend. Je hoeft je niet aan te melden. Kinderen die nog niet naar school gaan, mogen natuurlijk meekomen. Ook staan we altijd open voor goede ideeën. Deze kun je mailen naar: of bel: en vraag de receptie naar de contactgroep. We hopen ook jou te mogen ontmoeten op een van de contactochtenden. Monique Berben, Marlie Smeets en Nelke Hoeijmakers

13 Tips - 13 Heeft u een leuke tip voor deze rubriek? Mail naar Knutselen: Kijkdoos Wat heb je nodig? Schoenendoos Plaatjes Karton Schaar Doorzichtig gekleurd papier Lijm Aan de slag: Een kijkdoos is en blijft leuk. In de deksel van de schoenendoos knip je enkele vierkante stukken en daar plak je doorzichtig, gekleurd, papier overheen. Knip in de korte kant van de schoenendoos ongeveer in het midden, een vierkant kijkgaatje. Ga dan op zoek naar leuke plaatjes, bijvoorbeeld van boerderijdieren. Knip ze uit en zorg voor een extra strip aan de onderkant waarmee je ze vast kunt plakken. Om de figuren te verstevigen, kun je het beste karton gebruiken. Tegen de achterkant en zijkanten van de kijkdoos kun je een algemeen plaatje plakken voor de omgeving. De overige afbeeldingen kun je naast en achter elkaar zetten zodat er diepte in zit. Boekentip: Jíj boft dat je mij hebt!" Marga Baas en Anja Breijer ISBN Het boek Jíj boft dat je mij hebt! geeft antwoord op veel vragen over pleegzorg, tackelt vooroordelen en ontroert door de openhartige gesprekken die de auteurs voerden. Zij bieden daardoor een bijzonder kijkje in de huizen en harten van pleegouders, van hun kinderen en van pleegzorgwerkers, in de meest uiteenlopende situaties. De auteurs hopen dat hun boek ertoe bijdraagt dat meer mensen de pleegouder in zichzelf ontdekken! Boekentip: Noor en haar wegloopouders Aby Hartog ISBN: De dag voordat ik weg wil lopen, gaan mijn ouders er vandoor. Ze laten een briefje voor me achter. We zijn samen op stap. Zonder jou. Je begrijpt wel waarom. Hier is geld om te overleven. Papa en Mama. Wat nu? Noor reist met de trein naar haar twee oma's. Gezamenlijk gaan ze op zoek naar de ouders. Eenmaal gevonden blijken deze niet terug te komen en moet Noor samen met de oma's en hulpverlenende instanties een oplossing zoeken. Geen happy end. Een eigenzinnig, bijzonder, maar tegelijk ook bizar reisverhaal van een meisje op zoek naar haar ouders. Voor 9 jaar en ouder.

14 Tips - 14 Recept: Magische melk Wat heb je nodig? Cornflakes Melk Voedsel kleurstof (druppels) Kommetje Lepel Aan de slag: Druppel een paar kleine druppels voedsel kleurstof op de bodem van het kommetje en bedek deze met de cornflakes. Zodra het kind de melk erbij schenkt verandert de cornflakes in een fantastische kleur! Wat zullen de kinderen raar opkijken als hun vertrouwde ontbijt ineens een te gekke kleur krijgt! Moppen Euro kwijt Er staat een meisje te huilen op straat. Er komt een man langs en vraagt: wat is er? Zegt het meisje: Ik ben een euro kwijt. De man geeft het meisje een euro. Het meisje begint nog harder te huilen en zegt: Eigenlijk ben ik 5 euro kwijt! Boer Tijdens het overblijven op school drinkt Jantje achter elkaar zijn melk op en laat daarna een harde boer. Zegt de juf: Jantje, wat is dat nou? Jantje: De melkboer, juf! Uittip: Kinderboerderij Hagerhof Op de karakteristieke kinderboerderij komen kinderen spelenderwijs in contact met dieren. Er zijn koeien, vogels, vissen, slangen en talloze andere dieren die bekeken, aangeraakt en geaaid kunnen worden. In de loop van het jaar vinden er diverse evenementen plaats zoals schaapscheren, kleindierenshow en de nationale Kinderboerderijendag. De entree voor kinderen is gratis, iedereen boven de 16 jaar betaalt een bijdrage van 2. Voor meer informatie, zie de folder: of kijk op:

15 Zoekertjes - 15 Wij zoeken een pleeggezin! Voor Alice, een meisje van 7,5 jaar, zoeken we een weekendgezin voor eens per 3 weken of eens per maand. Ze woont bij haar pleegouders in Midden-Limburg. Alice is een meisje met een verstandelijke beperking. Ze heeft net als een jonge peuter veel begeleiding en aandacht nodig. We zoeken een gezin zonder kinderen of een gezin met kinderen jonger dan drie jaar of ouder dan 12 jaar. Alice kan moeilijk rekening houden met de grenzen/ privacy van anderen. Ze kan met dit gedrag verbazing en irritatie oproepen bij oudere kinderen of leeftijdgenoten. Alice is een vrolijk, spontaan meisje die voor alles in is. Ze geniet van positieve aandacht. Voor Danillo, een jongetje van 3 jaar, zoeken we een rustig pleeggezin zonder andere (kleine) kinderen waar hij kan opgroeien. Danillo heeft in zijn korte leventje al erg veel meegemaakt. Hij heeft nu veel structuur en rust nodig. Het is belangrijk dat een pleegouder veel tijd en energie voor hem heeft. Danillo houdt afstand in het contact en heeft tijd nodig om zich te kunnen hechten. Hij is echter heel vrij in het contact met onbekenden (knuffelen en kletsen). Als hij zich onbegrepen voelt, uit hij dit met agressie zoals bijten, schoppen en met spullen gooien. Hij reageert positief op complimentjes. Hij kan een 'nee' moeilijk accepteren, maar kan alternatieven wel aanpakken. Danillo krijgt dagbehandeling op het MKD. Voor Miranda, een meid van bijna 12 jaar, zoeken we een pleeggezin waar zij kan wonen zolang dit nodig is. Miranda en haar moeder hopen dat zij weer bij moeder kan gaan wonen zodra moeder een woning heeft gevonden. Het is onduidelijk of en wanneer dit gaat lukken. Ondertussen heeft Miranda een plek nodig waar ze kan gaan starten met VMBO theoretische leerweg niveau D. Liefst in de omgeving van Venray. Miranda is aan het puberen. Ze is niet op haar mondje gevallen en kan koppig zijn. Op school heeft ze een goed contact met de leerkracht. Miranda heeft geen duidelijke hobby s. Ze vindt het leuk om met haar vriendinnen te msn-en, te dansen en met hen op stap te gaan. Moeder is het niet eens met de uithuisplaatsing en is hier boos over. Het is belangrijk dat pleegouders een neutrale houding kunnen aannemen en rustig kunnen blijven. Voor Nadine van 11, Aischa van 10 en Said van bijna 7 jaar zoeken we een pleeggezin waar ze samen kunnen opgroeien. De kinderen zijn tot een paar maanden geleden opgegroeid bij hun ouders. Hun vader is streng islamitisch, wat zorgelijke vormen aannam. Moeder is met de kinderen gevlucht. Zijzelf kan de zorg voor de kinderen niet op zich nemen vanwege persoonlijke problematiek. Het lukt haar niet om de kinderen te verzorgen en op te voeden. Voor Eefje van 2,5 jaar zoeken we een gezin, waar ze mag blijven zo lang als nodig is. Eefje vraagt een gezin waar veel rust, aandacht en tijd voor haar is, zodat ze in haar eigen tempo vertrouwen op kan bouwen. Op het Extranet vindt u meer informatie en de meest actuele zoekertjes! Geïnteresseerd? Als u interesse heeft in een van de zoekertjes, kunt u dat kenbaar maken bij Miriam Ruis: en bespreek de optie met uw pleegzorgwerker. Vaak zijn er ook vakantievragen, die wij meestal pas op het laatste moment weten. U kunt zich op de vakantielijst laten zetten door u te melden bij Miriam Ruis. U kunt hierbij aangeven voor welke vakantie u inzetbaar bent, voor hoe lang tijdens die vakantie, voor hoeveel kinderen en in welke leeftijd.

16 Colofon - 16 Adressen en telefoonnummers Het Centraal Bureau Bereikbaarheid werkdagen van uur, tel: Dit is het algemene nummer. U krijgt dan de receptie aan de telefoon. Zij kunnen u doorverbinden met uw eigen pleegzorgwerker of de pleegzorgwerker die op dat moment bureaudienst heeft. U kunt bij deze pleegzorgwerker terecht voor al uw vragen. Meldpunt Acute Zorg Buiten kantooruren kunt u bellen naar het Meldpunt Acute Zorg (MAZ). Tel: Het MAZ is voor dringende opvoedvragen die niet kunnen wachten tot kantoortijden, het melden van weggelopen pleegkinderen en overleg bij crisissituaties. Als u het MAZ belt, krijgt u direct een medewerker van het MAZ aan de lijn. Colofon Redactie Met dank aan Kopij aanleveren Anouschka Bänziger Corinne Simons, Miriam Ruis, Natalie Sevriens, Nelke Hoeijmakers, Annemarie van Kruijssen U kunt kopij voor deze nieuwsbrief pleegzorg aanleveren via Deze nieuwsbrief is tot stand gekomen i.s.m. Xonar. Extranet inloggegevens Zo kunt u het Extranet bekijken: 1. Open de Internet browser 2. Ga naar 3. Klik in het linker menu op Pleegouders 4. Klik in het linker menu op Extranet 5. Geef uw gebruikersnaam in: pleegouders 6. Geef uw wachtwoord in: rubicon11 Let op: de inloggegevens zijn hoofdlettergevoelig. Knip bovenstaand kader uit en bewaar het bij uw computer!

Mei 2011 Tussentijdse mailing Uitgave van Rubicon jeugdzorg. Mededeling

Mei 2011 Tussentijdse mailing Uitgave van Rubicon jeugdzorg. Mededeling Mei 2011 Tussentijdse mailing Uitgave van Rubicon jeugdzorg Mededeling De verschijning van de Nieuwsbrief pleegzorg zal dit jaar teruggebracht worden naar viermaal per jaar. In verband met de tijdsdruk

Nadere informatie

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen +

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen + > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik JEUGDIGEN Heb jij seksueel misbruik meegemaakt of iemand in jouw gezin, dan kan daarover praten helpen. Het kan voor jou erg verwarrend zijn hierover te praten,

Nadere informatie

vooruitkomen OUDERS & OPVOEDERS

vooruitkomen OUDERS & OPVOEDERS > vooruitkomen + OUDERS & OPVOEDERS ! Via Bureau Jeugdzorg of uw huisarts bent u bij Rubicon jeugdzorg terecht gekomen. Soms zijn er problemen in het gezin die u niet zelf kunt oplossen. Uw kind is bijvoorbeeld

Nadere informatie

Zorg voor een kind van familie of bekende

Zorg voor een kind van familie of bekende Zorg voor een kind van familie of bekende Netwerkpleegzorg Folder bestemd voor: netwerk pleegouders 0-18 jaar U neemt de zorg voor een kind van een familielid of bekende (tijdelijk) over. Dat noemen we

Nadere informatie

Maart 2015, Rubicon jeugdzorg

Maart 2015, Rubicon jeugdzorg Maart 2015, Rubicon jeugdzorg Veranderingen in de vergoedingen voor Pleegzorg en Regeling Bijzondere Kosten Rubicon Met de invoering van de Jeugdwet zijn gemeenten sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief Pleegzorg

Nieuwsbrief Pleegzorg Nieuwsbrief Pleegzorg December 2014 Rubicon jeugdzorg In dit nummer Bericht van Clusterleider 2 Wat verandert er voor pleegzorg in 2015? 4 Nieuwsvoorziening Extranet 6 Bedankt! 6 Bijlagen: Uitnodiging

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

Voor ouders over de voogdijmaatregel

Voor ouders over de voogdijmaatregel Voor ouders over de voogdijmaatregel Jeugdbescherming west Jeugdbescherming west komt in actie als de veiligheid en de ontwikkeling van een kind of jongere bedreigd worden. Wij zijn er als onze deskundigheid

Nadere informatie

NIEUW JASJE VOOR XPEDITIE! XONAR PLEEGZORG 2014 IN VOGELVLUCHT COLUMN: GEHECHT TRAUMA BIJ UW (PLEEG)KIND KINDERGELD IN BELGIË

NIEUW JASJE VOOR XPEDITIE! XONAR PLEEGZORG 2014 IN VOGELVLUCHT COLUMN: GEHECHT TRAUMA BIJ UW (PLEEG)KIND KINDERGELD IN BELGIË jaargang 6 / uitgave nummer #1 / april 2015 NIEUW JASJE VOOR XPEDITIE! XONAR PLEEGZORG 2014 IN VOGELVLUCHT COLUMN: GEHECHT TRAUMA BIJ UW (PLEEG)KIND KINDERGELD IN BELGIË PLEEGZORGNIEUWS // een uitgave

Nadere informatie

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Inhoudsopgave»» Jeugdbescherming»» Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)?»» Wat is uw rol bij een OTS?»» Wat gaat er gebeuren?»» Wat zijn uw rechten?»»

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

Uw kind gaat naar een pleeggezin. Pleegzorg Parlan

Uw kind gaat naar een pleeggezin. Pleegzorg Parlan Uw kind gaat naar een pleeggezin Pleegzorg Parlan Voor u en uw zoon of dochter is een plaatsing in een pleeggezin een ingrijpende gebeurtenis. U zit waarschijnlijk vol met vragen en gevoelens en uw kind

Nadere informatie

KOPPen bij elkaar en schouders eronder. Informatie voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen

KOPPen bij elkaar en schouders eronder. Informatie voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen KOPPen bij elkaar en schouders eronder Informatie voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen Mama, waarom huil je? Mama, ben je nu weer verdrietig? Papa, gaan we naar het zwembad? Waarom niet?

Nadere informatie

Uw rechten als cliënt

Uw rechten als cliënt Uw rechten als cliënt Uw rechten als cliënt Als cliënt van Samen Veilig Midden-Flevoland heeft u verschillende rechten. Deze rechten komen voort uit wet- en regelgeving. In deze folder vertellen we in

Nadere informatie

Nieuwsbrief Pleegzorg Nov. 2014

Nieuwsbrief Pleegzorg Nov. 2014 Nieuwsbrief Pleegzorg Nov. 2014 VAN DE RADING Belangrijke veranderingen Zoals eerder vermeld hebben we onze kantoorlocatie aan de Huizingalaan 121 in Utrecht inmiddels verlaten. De locatie voldeed niet

Nadere informatie

Uw rechten als cliënt

Uw rechten als cliënt Uw rechten als cliënt Uw rechten als cliënt Als cliënt van Samen Veilig Midden-Nederland heeft u verschillende rechten. Deze rechten komen voort uit wet- en regelgeving. In deze folder vertellen we in

Nadere informatie

Nieuwe trainingsdata Waakzame Pleegzorg - Nieuwe Autoriteit

Nieuwe trainingsdata Waakzame Pleegzorg - Nieuwe Autoriteit Oktober 2016, Rubicon jeugdzorg Nieuwe trainingsdata Waakzame Pleegzorg - Nieuwe Autoriteit Bent u als pleegouder benieuwd naar andere manieren van opvoeden? Is er sprake van gedrag dat lastig is in het

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Bureau Jeugdzorg Noord-Holland 2 Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Ieder kind heeft het recht om op te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Dat gaat niet altijd vanzelf. Soms is hulp nodig

Nadere informatie

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Zorgen en vragen 1 Gezinsinterventie 2 Tien praktische

Nadere informatie

Jouw Belang Jouw ouders bespreken gezamenlijk over én met jou wat jouw belang is. Zodat jouw ouders

Jouw Belang Jouw ouders bespreken gezamenlijk over én met jou wat jouw belang is. Zodat jouw ouders - Dit basis Kindplan kan als onderdeel worden ingevoegd in het ouderschapsplan of los worden gebruikt door ouders al dan niet met hulp van een professional - Ouders ga na de eerste afspraak met een professional

Nadere informatie

Inhoud. Colofon Tekst: Spirit, januari 2014 Ontwerp: Zeeman Reclamegroep Foto s: Mike Bink, Jan Willem Steenmeijer, Shutterstock.

Inhoud. Colofon Tekst: Spirit, januari 2014 Ontwerp: Zeeman Reclamegroep Foto s: Mike Bink, Jan Willem Steenmeijer, Shutterstock. Pleegouder worden Inhoud Wat is pleegzorg? 3 Verschillende vormen van pleegzorg 4 Voorwaarden en criteria 5 Pleegouder worden 6 Informatiebijeenkomst 7 Aanmelden 7 Voorbereiding: intakegesprek en STAP-training

Nadere informatie

Tijdschrift Kindermishandeling April 2013 Onderwijsspecial deel 2. 8 tips voor een goed gesprek met je leerling

Tijdschrift Kindermishandeling April 2013 Onderwijsspecial deel 2. 8 tips voor een goed gesprek met je leerling 8 tips voor een goed gesprek met je leerling Edith Geurts voor Tijdschrift Kindermishandeling Het kan zijn dat je als leerkracht vermoedt dat een kind thuis in de knel zit. Bijvoorbeeld doordat je signalen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal Nieuws voor professionals op het gebied van opvoeden en opgroeien 10 Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal In deze nieuwsbrief vindt u als professional, informatie over de ontwikkelingen van

Nadere informatie

U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt.

U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Welkom U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. We staan aan het begin van een gezamenlijke weg.

Nadere informatie

Dit boekje is van... Mijn naam is: Mijn gezinsvoogd heet: Het telefoonnummer van de gezinsvoogd is:

Dit boekje is van... Mijn naam is: Mijn gezinsvoogd heet: Het telefoonnummer van de gezinsvoogd is: Dit boekje is van... Mijn naam is: Mijn gezinsvoogd heet: Het telefoonnummer van de gezinsvoogd is: Mijn gezinsvoogd werkt bij de William Schrikker Jeugdbescherming. Wat een toestand, zeg! Wat gebeurt

Nadere informatie

Info. Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten. Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde

Info. Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten. Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde Info Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde Inhoud INHOUD 1. Waar gaat het over 3 2. Aanraken 4 3. Hoe noem jij dat? 5 4. Baas over

Nadere informatie

Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Wat kunt u verwachten?

Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Wat kunt u verwachten? Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Voor wie is deze factsheet bedoeld? Deze factsheet is voor ouders/ verzorgers van kinderen die onder toezicht staan

Nadere informatie

Zorgen voor getraumatiseerde kinderen: een training voor opvoeders

Zorgen voor getraumatiseerde kinderen: een training voor opvoeders Zorgen voor getraumatiseerde kinderen: een training voor opvoeders Leony Coppens Carina van Kregten Symposium Pleegzorg 2014 Waar blijft het kind? 11 maart 2014 Wat gaan we vandaag doen? Wie zijn wij?

Nadere informatie

amersfoort Hoe bereik ik CJG Amersfoort?

amersfoort Hoe bereik ik CJG Amersfoort? amersfoort Folder voor ouders van 0-8 jarigen Bezoekadres Heiligenbergerweg 36, 3816 AK Amersfoort T 033 47 94 000, E info@cjgamersfoort.nl I www.cjgamersfoort.nl carta U kunt binnenlopen bij CJG Amersfoort.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Pleegzorg

Nieuwsbrief Pleegzorg Nieuwsbrief Pleegzorg Augustus 2013 Uitgave van Rubicon jeugdzorg Voorwoord We hebben een aantal prachtige weken met mooi zomerweer achter de rug. Hopelijk hebben u en uw gezin er ook flink van kunnen

Nadere informatie

Advies en steun voor uw kind en uzelf

Advies en steun voor uw kind en uzelf Advies en steun voor uw kind en uzelf Voor advies en steun aan ouders en hun kinderen Informatie advies cursussen Als u of uw kind psychische klachten heeft of problemen ervaart met alcohol of drugs, heeft

Nadere informatie

Geweld in huis raakt kinderen. Informatie en advies voor ouders. huiselijkgeweldwb.nl 0900 126 26 26. 5 cent per minuut

Geweld in huis raakt kinderen. Informatie en advies voor ouders. huiselijkgeweldwb.nl 0900 126 26 26. 5 cent per minuut Geweld in huis raakt kinderen Informatie en advies voor ouders Grafisch ontwerp: Ontwerpstudio 2 MAAL EE Bij huiselijk geweld tussen (ex-)partners worden kinderen vaak over het hoofd gezien. Toch hebben

Nadere informatie

vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik

vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik OUDERS & OPVOEDERS Als er binnen uw gezin sprake is van seksueel misbruik, heeft dat grote invloed. Er is veel verdriet, boosheid, wantrouwen en schuldgevoel.

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Vrienden & Relaties

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Vrienden & Relaties MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Vrienden & Relaties s Avonds en in het weekend zit ik vaak alleen thuis. Ik bel dan wel eens met mijn vrienden, maar ze bellen me nooit terug. Ik heb verkering,

Nadere informatie

Hoe verschillend zijn pleeggezinnen? Avanti Anders in Gesprek op locatie 18 april 2013

Hoe verschillend zijn pleeggezinnen? Avanti Anders in Gesprek op locatie 18 april 2013 Hoe verschillend zijn pleeggezinnen? Avanti Anders in Gesprek op locatie 18 april 2013 Anders in Gesprek over pleegzorg Hoe verschillend zijn pleeggezinnen? Dat en meer heeft Avanti als Stedelijk Platform

Nadere informatie

jeugdhulpverlening informatie voor kinderen en jongeren

jeugdhulpverlening informatie voor kinderen en jongeren jeugdhulpverlening informatie voor kinderen en jongeren Wij vinden dat je het recht hebt om op een goede manier volwassen te worden. Wij helpen je daarbij. jeugdhulpverlening Bureau Jeugdzorg is er voor

Nadere informatie

Tijdens de video- hometraining worden verschillende begrippen gebruikt. In de bijlage geven we een korte omschrijving van deze begrippen.

Tijdens de video- hometraining worden verschillende begrippen gebruikt. In de bijlage geven we een korte omschrijving van deze begrippen. Bijlage 11 Voorbeeld informatie VHT: Bouwstenen voor geslaagd contact Informatie Video - hometraining Belangrijke begrippen initiatieven herkennen volgen ontvangstbevestiging beurt verdelen leidinggeven

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Nieuwsbrief Pleegzorg

Nieuwsbrief Pleegzorg Nieuwsbrief Pleegzorg September 2015 Uitgave van Rubicon jeugdzorg De vakantieperiode is weer voorbij. Het was een mooie zomer met wisselend weer, zoals het hoort in een echte Nederlandse zomer. In juli

Nadere informatie

Voor ouders over de ondertoezichtstelling

Voor ouders over de ondertoezichtstelling Voor ouders over de ondertoezichtstelling Jeugdbescherming west Jeugdbescherming west komt in actie als de veiligheid en de ontwikkeling van een kind of jongere bedreigd worden. Wij zijn er als onze deskundigheid

Nadere informatie

Iedereen heeft een verhaal

Iedereen heeft een verhaal informatie voor jongeren Iedereen heeft een verhaal > Goed om te weten als je tijdelijk naar JJC gaat Iedereen heeft een eigen verhaal. Veel verhalen gaan over waarom het niet allemaal gelopen is zoals

Nadere informatie

Nieuwsbrief Pleegzorg

Nieuwsbrief Pleegzorg Nieuwsbrief Pleegzorg April 2013 Uitgave van Rubicon jeugdzorg Voorwoord Het zijn drukke tijden. Het actieplan Prima Pleegzorg is officieel afgerond en daarmee omgedoopt naar Pleegzorg Limburg. Zo gaan

Nadere informatie

WELKOM IN EEN BEHANDELGROEP

WELKOM IN EEN BEHANDELGROEP WELKOM IN EEN BEHANDELGROEP Samen werken aan jouw toekomst Oriëntatiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Wat is Lijn5? Bij Lijn5 kun je hulp krijgen als je problemen hebt. Bijvoorbeeld: Je hebt

Nadere informatie

Interviews: - interview: vragen gast - vragen pleeggezin - vragen aan begeleider van Open Thuis - Interview met de dienst VMG :

Interviews: - interview: vragen gast - vragen pleeggezin - vragen aan begeleider van Open Thuis - Interview met de dienst VMG : Bijlage Interviews: - interview: vragen gast - vragen pleeggezin - vragen aan begeleider van Open Thuis - Interview met de dienst VMG : Interview: vragen gast : Levensgeschiedenis: Zie dossier Hoe vind

Nadere informatie

Welkom. meegeldersepoort.nl

Welkom. meegeldersepoort.nl Welkom meegeldersepoort.nl Welkom bij MEE Gelderse Poort In deze folder staat informatie over onze diensten en uitleg over onze werkwijze. Wilt u deze infor matie goed doorlezen en bewaren? Wat biedt MEE

Nadere informatie

Let op dat je het goet schrijft!! Of foud!! Goetfoud is een site die over geweld gaat.

Let op dat je het goet schrijft!! Of foud!! Goetfoud is een site die over geweld gaat. Naam: 1 Let op dat je het goet schrijft!! Of foud!! Goetfoud is een site die over geweld gaat. Het is een leuke website die over minder leuke dingen gaat. Die minder leuke dingen zijn: - huiselijk geweld

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2015

Nieuwsbrief oktober 2015 Nieuwsbrief oktober 2015 Welkom! Via deze nieuwsbrief ook een warm welkom aan alle ouders/verzorgers van de locatie Van der Muydenstraat. Vanaf heden zullen namelijk beide locaties van ons Kindcentrum;

Nadere informatie

Eenzaam. De les. Inhoud. Doel. Materiaal. Belangrijk. les

Eenzaam. De les. Inhoud. Doel. Materiaal. Belangrijk. les 8 Inhoud 1 Eenzaam De Soms ben je alleen en vind je dat fijn. Als alleen zijn niet prettig aanvoelt, als je niet in je eentje wilt zijn, dan voel je je eenzaam. In deze leren de leerlingen het verschil

Nadere informatie

AMK: Bij een vermoeden van kindermishandeling

AMK: Bij een vermoeden van kindermishandeling AMK: Bij een vermoeden van kindermishandeling 2 AMK: Bij een vermoeden van kindermishandeling Een kind kan niet altijd voor zichzelf opkomen. Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) is er om kinderen

Nadere informatie

NUMMER 3 JULI 2010. Create PDF files without this message by purchasing novapdf printer (http://www.novapdf.com)

NUMMER 3 JULI 2010. Create PDF files without this message by purchasing novapdf printer (http://www.novapdf.com) NUMMER 3 JULI 2010 Beste pleegouders, De zomervakantie staat alweer voor de deur. We wensen jullie natuurlijk allemaal een heel fijne vakantie. Maar eerst nog even deze nieuwsbrief met heel veel informatie.

Nadere informatie

IEMAND VAN JE FAMILIE

IEMAND VAN JE FAMILIE POLITIE STEUNKAARTJE IEMAND VAN JE FAMILIE STEUNKAARTJE IEMAND VAN JE GEZIN STEUNKAARTJE JE VERKERING STEUNKAARTJE BESTE VRIEND/VRIENDIN STEUNKAARTJE HUISARTS STEUNKAARTJE (LEERLING)BEGELEIDER STEUNKAARTJE

Nadere informatie

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten even Als kinderen en ouders geen raad meer weten Het ene kind is het andere niet. En de ene ouder is de andere niet. In Nederland groeien de meeste kinderen gelukkig op en hebben een veilig thuis. Voor

Nadere informatie

Koffieochtend 20 oktober 2016 OPVOEDING IN DE FAMILIE

Koffieochtend 20 oktober 2016 OPVOEDING IN DE FAMILIE Koffieochtend 20 oktober 2016 OPVOEDING IN DE FAMILIE Voorstelronde Mesut Cifci, onderwijsondersteuner/oudercontactpersoon Welke ouders zijn er vandaag aanwezig? Samen met en van elkaar leren! Het belang

Nadere informatie

Hulp bij het herstel. Als slachtoffer kunt u bij. Slachtofferhulp Nederland terecht. voor kosteloze ondersteuning op

Hulp bij het herstel. Als slachtoffer kunt u bij. Slachtofferhulp Nederland terecht. voor kosteloze ondersteuning op Hulp bij het herstel Als slachtoffer kunt u bij Slachtofferhulp Nederland terecht voor kosteloze ondersteuning op emotioneel, praktisch en juridisch gebied. Bent u slachtoffer van een misdrijf, zoals een

Nadere informatie

Pleegzorg Kompaan en De Bocht

Pleegzorg Kompaan en De Bocht Pleegzorg Kompaan en De Bocht Informatie voor mensen die mogelijk pleegouder willen worden Pleegzorg Kompaan en De Bocht (2012) 3 april 2012 Pleegzorg Kompaan en De Bocht (2012) 2 Inhoud 1. Wat is pleegzorg?

Nadere informatie

WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen

WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen Tekst: Aziza Sbiti & Cha-Hsuan Liu Colofon: Deze brochure is totstandgekomen met hulp van het Inspraak Orgaan Chinezen. De inhoud

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin

Centrum voor Jeugd en Gezin Centrum voor Jeugd en Gezin N o v e m b e r 2 0 1 2 J a a r g an g 1, n u m m e r 2 Week van de Opvoeding voor veel ouders eerste kennismaking met het CJG Inhoud Week van de Opvoeding, terugblik Bereikbaarheid

Nadere informatie

Voorstel vergoeding bijzondere kosten pleegzorg

Voorstel vergoeding bijzondere kosten pleegzorg Voorstel vergoeding bijzondere kosten pleegzorg Inleiding Met de invoering van de Jeugdwet zijn gemeenten per 1 januari 2015 verantwoordelijk geworden voor de pleegzorg. Pleegouders die met de pleegzorgaanbieder

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 5 > Maakt u zich zorgen over een kind? 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen van Kinderbescherming

Nadere informatie

Combipoli Psychiatrie/Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Combipoli Psychiatrie/Kinder- en Jeugdpsychiatrie Sophia Kinderziekenhuis U bent doorverwezen naar de combipoli Psychiatrie/Kinder- en Jeugdpsychiatrie om te onderzoeken of u extra hulp kunt gebruiken bij de omgang met uw kind. In deze folder leest u

Nadere informatie

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Arosa biedt veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Vrouwen, mannen en hun kinderen kunnen bij Arosa terecht voor opvang en begeleiding. Arosa

Nadere informatie

Colofon MEER KLEUR IN DE PLEEGZORG. een hart met ruimte

Colofon MEER KLEUR IN DE PLEEGZORG. een hart met ruimte Colofon Redactie en samenstelling: * Marjo Daniëls (Maecon Advies en Management) * Bestuur SMKK Deze brochure is mede mogelijk dankzij een financiële ondersteuning van de Provincie Limburg MEER KLEUR IN

Nadere informatie

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein Zorgen voor een ander, dan doe je gewoon.. Maar soms is een beetje hulp en steun meer dan welkom! In Nieuwegein

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Jeugdbescherming west Jeugdbescherming west komt in actie als de veiligheid en de ontwikkeling van een kind of jongere bedreigd worden. Wij zijn er als onze deskundigheid

Nadere informatie

Anti-pestprotocol. We werken samen aan een goede sfeer op school. Catharinaschool Wellerlooi

Anti-pestprotocol. We werken samen aan een goede sfeer op school. Catharinaschool Wellerlooi Anti-pestprotocol We werken samen aan een goede sfeer op school Catharinaschool Wellerlooi Inleiding De Catharinaschool wil haar kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden. Wij streven ernaar dat de

Nadere informatie

Pubers opvoeden. Veranderingen in de puberteit

Pubers opvoeden. Veranderingen in de puberteit Pubers opvoeden Pubers opvoeden De puberteit is de ontwikkelingsfase tussen 10 en 18 jaar. Maar die puberteit is er natuurlijk niet opeens. Vanaf ongeveer 9 jaar kan je al merken dat kinderen beginnen

Nadere informatie

Secretariaat: Burg. Damstraat 49 5037 NP Tilburg tel. 013-5904365. Redactie: Jos Verhoeven e-mail: j.verhoeven@pleeggrootouders.nl.

Secretariaat: Burg. Damstraat 49 5037 NP Tilburg tel. 013-5904365. Redactie: Jos Verhoeven e-mail: j.verhoeven@pleeggrootouders.nl. Nieuwsbrief Nummer 9 maart 2014 SBPN Stichting Belangenbehartiging Pleeggrootouders Nederland Secretariaat: Burg. Damstraat 49 5037 NP Tilburg tel. 013-5904365 Redactie: Jos Verhoeven e-mail: j.verhoeven@pleeggrootouders.nl

Nadere informatie

VRAGENLIJSTEN GEZIN & OPVOEDING

VRAGENLIJSTEN GEZIN & OPVOEDING VG&O 0-3 VRAGENLIJSTEN GEZIN & OPVOEDING VERSIE VOOR PLEEGOUDERS VAN JEUGDIGEN VAN 0 T/M 3 JAAR NAAM JEUGDIGE: GEBOORTEDATUM: GESLACHT: INVULDATUM: MEETMOMENT: DEZE VRAGENLIJST IS INGEVULD DOOR: MAN PLEEGMOEDER

Nadere informatie

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ]

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] 24- uursbehandeling [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] In het noorden en oosten van Nederland behandelen en begeleiden wij kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke

Nadere informatie

Beste ouders, In deze nieuwsbrief treft u de volgende informatie aan:

Beste ouders, In deze nieuwsbrief treft u de volgende informatie aan: Beste ouders, In deze nieuwsbrief treft u de volgende informatie aan: -Agenda -Cito toetsen -Bericht vanuit de Oudervereniging -Zwangerschapsverlof Sanne Algra-Takken -Schooljudo op Het Spectrum -Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Hulp bij het herstel. Als slachtoffer kunt u bij. Slachtofferhulp Nederland terecht. voor kosteloze ondersteuning op

Hulp bij het herstel. Als slachtoffer kunt u bij. Slachtofferhulp Nederland terecht. voor kosteloze ondersteuning op Hulp bij het herstel Als slachtoffer kunt u bij Slachtofferhulp Nederland terecht 0900-0101 (lokaal tarief) voor kosteloze ondersteuning op emotioneel, praktisch en juridisch gebied. Bent u slachtoffer

Nadere informatie

MEE: PARTNER IN HET CJG

MEE: PARTNER IN HET CJG 1e kwartaal 2016 MEE: PARTNER IN HET CJG MEE ondersteunt mensen met een beperking zodat zij mee kunnen doen in de samenleving. Wij helpen iedereen (weer) grip op hun leven te krijgen, onder andere door

Nadere informatie

INFO. 25 augustus 2015

INFO. 25 augustus 2015 INFO 25 augustus 2015 Obs de Regenboog Algemeen De school is weer begonnen; de zomervakantie ligt alweer achter ons. Ik hoop dat iedereen fijne vakantieweken achter de rug heeft. Wij hebben er weer zin

Nadere informatie

Marja Cozijn MSc o.l.v. Dr. Peter van den Bergh Universiteit Leiden In opdracht van Pleegzorg Advies Nederland

Marja Cozijn MSc o.l.v. Dr. Peter van den Bergh Universiteit Leiden In opdracht van Pleegzorg Advies Nederland Een presentatie van kwalitatief onderzoek Sy m p o s i u m P l e e g z o r g 2 0 1 4 t e E d e Marja Cozijn MSc o.l.v. Dr. Peter van den Bergh Universiteit Leiden In opdracht van Pleegzorg Advies Nederland

Nadere informatie

Veilig Thuis. Werkboekje voor kinderen en ouders bij een tijdelijk huisverbod

Veilig Thuis. Werkboekje voor kinderen en ouders bij een tijdelijk huisverbod Veilig Thuis Werkboekje voor kinderen en ouders bij een tijdelijk huisverbod Een stukje uitleg Dat je samen met papa/mama, of een andere persoon in dit boekje gaat werken is niet zo maar. Dat komt omdat

Nadere informatie

De ervaring is een goede aanvulling op mijn studie

De ervaring is een goede aanvulling op mijn studie Christel, vrijwilliger bij de Kindertelefoon: De ervaring is een goede aanvulling op mijn studie Ik ben Christel, 25 jaar oud en werk sinds maart 2005 als vrijwilliger bij de Kindertelefoonlocatie in Utrecht.

Nadere informatie

In deze informatiebrief de volgende onderwerpen:

In deze informatiebrief de volgende onderwerpen: Je ontvangt deze email omdat wij elkaar persoonlijk kennen. Stel je deze informatief niet op prijs, meld je dan af via de daarvoor bestemde link. Is dit e-mailadres niet correct? Mail ons dan even, alvast

Nadere informatie

EEN AFSPRAAK MET CARDEA

EEN AFSPRAAK MET CARDEA EEN AFSPRAAK MET CARDEA Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! EEN AFSPRAAK MET CARDEA Deze brochure informeert u over de afspraken die nodig zijn om de samenwerking tussen u en ons zo goed

Nadere informatie

Het Wijkteam Hulpverlening dichtbij

Het Wijkteam Hulpverlening dichtbij Het Wijkteam Hulpverlening dichtbij Het Wijkteam: hulpverlening dichtbij Het Wijkteam biedt ondersteuning, op een nieuwe manier. Dichtbij huis, snel en met vaste contactpersonen. Voor uw vragen en zorgen

Nadere informatie

Word nu lid van de Stomavereniging

Word nu lid van de Stomavereniging Word nu lid van de Stomavereniging sterker met stoma door jouw ervaring te delen Sterker met Stoma door jouw ervaring te delen Elke De stomazorgwijzer heeft mij inzicht gegeven in de kwaliteit van de stomazorg

Nadere informatie

Informatie Residentieel - ouders. Welkom bij Stek Jeugdhulp

Informatie Residentieel - ouders. Welkom bij Stek Jeugdhulp Welkom bij Stek Jeugdhulp Inhoudsopgave 1. Inleiding - Wat doet Stek? - Werkplan - Bij wie kunt u terecht met vragen? 2. Wet- en regelgeving - Dossierbeheer, privacybeleid en inzagerecht - Meldingsplicht

Nadere informatie

Veilig Thuis. Werkboekje voor kinderen en ouders bij een tijdelijk huisverbod

Veilig Thuis. Werkboekje voor kinderen en ouders bij een tijdelijk huisverbod Veilig Thuis Werkboekje voor kinderen en ouders bij een tijdelijk huisverbod 2 Een stukje uitleg Dat je samen met papa/mama, of een andere persoon in dit boekje gaat werken is niet zo maar. Dat komt omdat

Nadere informatie

RELATIEPROBLEMEN? GEWELD IN JE GEZIN? PRAAT EROVER.

RELATIEPROBLEMEN? GEWELD IN JE GEZIN? PRAAT EROVER. RELATIEPROBLEMEN? GEWELD IN JE GEZIN? PRAAT EROVER. 1 Relatieproblemen? Geweld in je gezin? Erover praten is de eerste stap. In heel wat relaties en gezinnen zijn er problemen. In 1 op de 7 relaties is

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ]

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] 24- uursbehandeling [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] In het noorden en oosten van Nederland behandelen en begeleiden wij kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke

Nadere informatie

7 tips voor begeleiding van onrustige kinderen

7 tips voor begeleiding van onrustige kinderen Anne Marie van Bilsen, www.praktijk-deregenboog.nl 1 Titel: 7 tips voor begeleiding van onrustige kinderen Auteur: Anne Marie van Bilsen Omslagontwerp: R.P. da Costa Druk: ebook Uitgever: Praktijk de Regenboog

Nadere informatie

EEN AFSPRAAK MET CARDEA

EEN AFSPRAAK MET CARDEA EEN AFSPRAAK MET CARDEA Met Cardea kun je verder! EEN AFSPRAAK MET CARDEA Deze brochure informeert u over de afspraken die nodig zijn om de samenwerking tussen u en ons zo goed mogelijk te laten verlopen.

Nadere informatie

ALCOHOL EN OPVOEDING UW KIND OP HET VOORTGEZET ONDERWIJS DE GEZONDE SCHOOL EN GENOTMIDDELEN. Folder Alcohol en opvoeding.indd 1 27-07-2011 13:42:29

ALCOHOL EN OPVOEDING UW KIND OP HET VOORTGEZET ONDERWIJS DE GEZONDE SCHOOL EN GENOTMIDDELEN. Folder Alcohol en opvoeding.indd 1 27-07-2011 13:42:29 ALCOHOL EN OPVOEDING UW KIND OP HET VOORTGEZET ONDERWIJS DE GEZONDE SCHOOL EN GENOTMIDDELEN Folder Alcohol en opvoeding.indd 1 27-07-2011 13:42:29 ALCOHOL EN OPVOEDING Als kinderen naar het voortgezet

Nadere informatie

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken Trainingsaanbod Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken 1 Trainingsaanbod Als beroepskracht hoort en ziet u veel en bent u vaak de eerste die mogelijke

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Hoe bent u bij Little People terecht gekomen?

Hoe bent u bij Little People terecht gekomen? Resultaten enquête Little People Hoe bent u bij Little People terecht gekomen? Via internet Via kennissen/vrienden/bekenden Anders nl. 33% 24% 43% Anders nl. Via directeur Paesacker Advertentie krant Via

Nadere informatie

KINDEREN EN INTERNET 9-10 jaar

KINDEREN EN INTERNET 9-10 jaar CASENUMMER: SAMPLE POINT NUMMER INTERVIEW ER NAAM ADRES: POSTCODE EN PLAATS TELEFOONNUMMER KINDEREN EN INTERNET 9-10 jaar HOE VUL JE DIT DEEL VAN DE VRAGENLIJST IN Hieronder wat eenvoudige instructies

Nadere informatie

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar.

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar. Vrijdag 10 juni 2016 Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) Regel van de week: We luisteren naar elkaar. Storing bij het versturen van e-mails Afgelopen week hebben

Nadere informatie

Kind en Jeugd GGZ. Psychologische hulpverlening voor kinderen en jeugdigen tot 21 jaar.

Kind en Jeugd GGZ. Psychologische hulpverlening voor kinderen en jeugdigen tot 21 jaar. Kind en Jeugd GGZ Psychologische hulpverlening voor kinderen en jeugdigen tot 21 jaar. Team Kind en Jeugd heeft ervaring met de specifieke problematiek waarmee kinderen en jongeren kunnen kampen. Vraagt

Nadere informatie

Nieuwsbrief 15 20-05-2016

Nieuwsbrief 15 20-05-2016 Nieuwsbrief 15 20-05-2016 Communie Komende zondag doen de kinderen van groep 4 hun Eerste Heilige Communie. Wij hopen op goed weer en wensen hen allemaal een onvergetelijke dag toe! Schoolfotograaf Het

Nadere informatie

BETREK JE KIND Een kind heeft het recht om te weten

BETREK JE KIND Een kind heeft het recht om te weten BETREK JE KIND Een kind heeft het recht om te weten - Over praten met kinderen met een verstandelijke beperking - Congres NJI 18-11-2013 Suzanne van den Bos MSc inhoudelijk manager / gedragswetenschapper

Nadere informatie

Jeugdreclassering Informatie voor jongeren

Jeugdreclassering Informatie voor jongeren Jeugdreclassering Informatie voor jongeren Inhoudsopgave Jeugdreclassering Informatie over Bureau Jeugdzorg Limburg Wanneer krijg je met jeugdreclassering te maken? Wat kan jeugdreclassering voor je doen?

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders 657.027-02/Voor ouders 22-08-2003 14:52 Pagina 1 Gaat uw kind bij pleegouders wonen? Informatie voor ouders 657.027-02/Voor ouders 22-08-2003 14:52 Pagina 2 Wat is pleegzorg? Pleegzorg betekent dat uw

Nadere informatie

Niet tevreden over de samenwerking?

Niet tevreden over de samenwerking? Niet tevreden over de samenwerking? Heeft u een klacht? Deze folder is bedoeld voor: Kinderen en jongeren Ouders en stiefouders Opa s en oma s Pleegouders Familieleden en andere bekenden die meehelpen

Nadere informatie