NIEUW JASJE VOOR XPEDITIE! XONAR PLEEGZORG 2014 IN VOGELVLUCHT COLUMN: GEHECHT TRAUMA BIJ UW (PLEEG)KIND KINDERGELD IN BELGIË

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUW JASJE VOOR XPEDITIE! XONAR PLEEGZORG 2014 IN VOGELVLUCHT COLUMN: GEHECHT TRAUMA BIJ UW (PLEEG)KIND KINDERGELD IN BELGIË"

Transcriptie

1 jaargang 6 / uitgave nummer #1 / april 2015 NIEUW JASJE VOOR XPEDITIE! XONAR PLEEGZORG 2014 IN VOGELVLUCHT COLUMN: GEHECHT TRAUMA BIJ UW (PLEEG)KIND KINDERGELD IN BELGIË PLEEGZORGNIEUWS // een uitgave van XONAR

2 2 INHOUDSOPGAVE 6 XONAR PLEEGZORG 2014 IN VOGELVLUCHT 683 kinderen maakten in 2014 gebruik van pleegzorg bij XONAR. 14% van onze pleegzorgplaatsingen was deeltijd. 58% van de kinderen vond een plekje binnen het eigen netwerk. Aan het begin van elk jaar stelt XONAR een factsheet samen, met daarop alle kengetallen van onze pleegzorg van het afgelopen jaar. Leest u mee hoe ons pleegzorg-jaar er uit zag? COLUMN: GEHECHT Hechting! Hechtingsprobleem, hechtingstoornis, onveilig gehecht en noem maar op. Voor pleegouders erg herkenbare begrippen. Meestal hoort er een diepe zucht bij. Pleegmoeder en pleegouderraad-lid Kathrin Kramer, en óók haar kinderen, weten inmiddels alles van hechting. 7 8 TRAUMA Trauma is een belangrijk onderwerp voor opvoeders, omdat veel kinderen die uit huis zijn geplaatst een traumatische gebeurtenis hebben meegemaakt. De gevolgen van trauma zijn over het algemeen ernstig. Reden voor XONAR om middels een training voor onze pleegouders hier meer aandacht aan te besteden. en verder... 3 XONAR gevraagd in onderzoek beleidsmakers 3 Bijzondere kosten pleegzorg vanaf Nieuwe website voor XONAR 5 Kindergeld in België 5 Declareren abonnementskosten tijdschrift Mobiel 10 Een klacht? 11 Colofon XPEDITIE IN EEN NIEUW JASJE! Het zal u ongetwijfeld al zijn opgevallen: deze Xpeditie ziet er anders uit dan u gewend bent. Dat komt omdat de huisstijl van XONAR een kleine opfrisbeurt heeft gekregen. En dát komt weer omdat met de komst van de nieuwe jeugdzorg wij als organisatie ons op een andere, nieuwe manier moeten opstellen en profileren. De transitie en transformatie van de jeugdzorg vragen van alle jeugdzorgaanbieders, dus ook van XONAR, dat zij zich innovatief, creatief, transparant en efficiënt opstellen. Het moet meteen duidelijk zijn wat wij doen, welke resultaten dat oplevert, wat onze meerwaarde is en wie bij ons terecht kan voor ondersteuning. Wat ons betreft moet dat ook zichtbaar zijn aan de buitenkant. We willen uitstralen waar we voor staan: helder, daadkrachtig, positief, kleurrijk, professioneel, betrokken. Daarom gaven we onze huisstijl een opfrisbeurt. Er is niets veranderd aan ons logo, maar we hebben wel wat frisse, heldere kleurtjes toegevoegd. Dat ziet u al terug in deze Xpeditie! PLEEGZORGNIEUWS // jaargang 6 / uitgave nummer #1 / april 2015

3 3 XONAR GEVRAAGD IN ONDERZOEK BELEIDSMAKERS XONAR en Rubicon jeugdzorg zijn gevraagd om mee te doen in een onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Uiteraard doen we hier graag aan mee! Met dit masteronderzoek wil het NJi inzichtelijk krijgen op welke manieren de verschillende Nederlandse pleegzorgaanbieders hun begeleiding aan pleegkinderen vormgeven, en hoe pleegkinderen deze begeleiding ervaren. Met deze kennis wil het NJi vervolgens handvatten kunnen bieden voor de beroepspraktijk en het Nederlandse beleid over hoe we deze begeleiding kunnen optimaliseren. Vijf grote pleegzorgaanbieders in Nederland, waaronder dus XONAR, zijn gevraagd om hieraan mee te werken. Het feit dat wij benaderd zijn betekent dat het NJI een hoge pet op heeft van onze manier van werken, en dat zij hiermee de collegapleegzorg-aanbieders in den lande mee denkt te kunnen helpen. Daar mogen we best een beetje trots op zijn! De uitkomsten van dit onderzoek worden meegenomen in de ontwikkeling van de Methodiekhandleiding Pleegzorg en de Monitor Pleegzorg door het NJi. Deze zijn leidend voor de aanpak en werkwijze van Pleegzorg Nederland. Dit biedt voor XONAR zelf ook weer aanknopingspunten en handvatten om onze pleegzorg-begeleiding optimaal aan te laten sluiten bij de cliënten. Want dat is iets waar wij continue naar streven! Over het NJI Het Nederlands Jeugdinstituut is het landelijk kennisinstituut voor jeugden opvoedingsvraagstukken. Het ontwikkelt, beheert en implementeert kennis waarmee de kwaliteit van de jeugd- en opvoedingssector verbeterd kan worden. BIJZONDERE KOSTEN PLEEGZORG VANAF 2015 Per 1 januari 2015 is de Jeugdwet in werking getreden. Dat houdt onder meer in dat vanaf die datum niet meer Bureau Jeugzorg verantwoordelijk is voor het vergoeden van zogeheten bijzondere kosten, maar de pleegzorgaanbieders. XONAR onderzoekt op dit moment welke bijzondere kosten wij allemaal voor onze pleegouders kunnen gaan vergoeden. Zodra dit bekend is dan hoort u dat natuurlijk meteen van ons! Wat zijn bijzondere kosten? In de praktijk kan het voorkomen dat pleegouders noodzakelijke bijzondere kosten voor hun pleegkind maken die niet uit het basisbedrag of één van de toeslagen kunnen worden voldaan. Onder noodzakelijke bijzondere kosten worden door de wetgever in ieder geval verstaan: incidentele hoge medische kosten die niet op grond van een andere regeling vergoed worden reiskosten in verband met de omgangsregeling waarvoor het basisbedrag redelijkerwijs niet toereikend is de kosten voor een aanvullende ziektekostenverzekering Alleen noodzakelijke bijzondere kosten, die niet verhaald kunnen worden bij de onderhoudsplichtige ouders en die niet op grond van een andere regeling vergoed kunnen worden, komen voor vergoeding in aanmerking.

4 4 NIEUWE WEBSITE VOOR XONAR De nieuwe jeugdzorg, de nieuwe financiering, andere doorverwijsroute en de contracten met onze nieuwe klanten vragen van ons een aangepaste vorm van informatievoorziening. Daarom lanceerden wij halverwege maart onze volledig vernieuwde website. Heeft u hem al bekeken? Met deze nieuwe website willen we XONAR profileren als een klant- en marktgerichte organisatie. Wij hebben hard gewerkt aan een site die aan alle eisen en wensen van de diverse doelgroepen voldoet. Overzichtelijk voor elke doelgroep Ten opzichte van onze huidige site is de nieuwe site beter toegeschreven naar de diverse doelgroepen: ouders, kinderen & jongeren, pleegouders, verwijzers, gemeenten en andere ketenpartners. Onze dienstverleningsproducten staan nu kort en krachtig voor elke aparte doelgroep beschreven, evenals een totaaloverzicht waarvoor klanten bij ons terecht kunnen. Ook spreken we elke doelgroep in zijn eigen taal en passend bij zijn eigen interesses aan. De bezoeker vindt snel en gemakkelijk zijn info. Daarnaast is de site ook goed te bekijken op tablets en smartphones. Een plekje voor pleegzorg! Vanzelfsprekend heeft ook ons organisatieonderdeel pleegzorg weer een mooie plek gekregen op deze nieuwe site. De bezoeker vindt bijvoorbeeld informatie over wat pleegzorg eigenlijk is en hoe je pleegouder kunt worden. Ook de pleegouderraad heeft haar eigen pagina. Daarop vertellen zij uitgebreid wat zij zich ten doel stellen en wat zij allemaal al hebben kunnen realiseren voor pleegouders. Ook is een overzicht van de huidige ledenlijst van deze raad opgenomen. Login-gedeelte voor pleegouders Op onze vorige site hadden wij een besloten gedeelte speciaal voor pleegouders. Daarvoor kon een login worden aangevraagd. Op deze pagina stond de digitale pleegwijzer. Ook werden hier zoekertjes geplaatst van kinderen voor wie wij een pleeggezin zochten. Ook op onze nieuwe site hebben wij weer een login-gedeelte voor u. Hiervoor kunt u echter niet uw huidige inlogcode gebruiken. Binnenkort krijgen al onze pleegouders een brief, waarin uitgelegd wordt hoe zij opnieuw een code kunnen aanvragen als zij dat willen. Tips? Graag! Wij bevelen u van harte aan om bij gelegenheid eens naar te surfen en onze nieuwe website te bekijken. Heeft u verbetertips? Wij horen ze heel graag! U kunt ons uw suggestie mailen op Zo kunnen we samen onze site nóg beter maken! PLEEGZORGNIEUWS // jaargang 6 / uitgave nummer #1 / april 2015

5 KINDERGELD EN/OF PLEEGVERGOEDING VOOR PLEEGOUDERS DIE IN BELGIË WONEN: ZO ZIT HET 5 XONAR heeft een aantal pleegouders die in België wonen. Bepaalde wetmatige en belastingtechnische zaken die ook te maken hebben met pleegzorg zijn in België anders geregeld dan in Nederland. In België wordt kinderbijslag gezien als een bijdrage in de verzorging en opvoeding van een kind. In het geval van pleegzorg ontvangt dus niet de ouder, maar het pleeggezin automatisch de kinderbijslag. Aangezien een pleegouder al een bijdrage in de kosten ontvangt van XONAR, in de vorm van de pleegvergoeding, moet voor pleegouders die in België wonen en kinderbijslag ontvangen de kinderbijslag gezien worden als inkomen. Pleegouders zullen in zo n situatie belasting moeten gaan betalen. Meteen het juiste bedrag Om dat te voorkomen en het pleegouders niet onnodig lastig te maken heeft XONAR besloten om in zulke situaties de kinderbijslag in mindering te brengen op de vergoeding. U ontvangt zo dus meteen het juiste en toegestane bedrag aan vergoeding dat u ook mag houden, en waarover u niet later nog een belastingaanslag zult krijgen. DECLARATIE ABONNEMENTS- KOSTEN MOBIEL Ook in 2015 kunt u de abonnementskosten voor het landelijke pleegzorgmagazine Mobiel weer bij XONAR declareren. U kunt hiervoor een declaratieformulier aanvragen via Of u belt

6 6 56% VAN DE PLAATSINGEN DUURT LANGER DAN 2 JAAR XONAR PLEEGZORG 2014 IN VOGELVLUCHT Aan het begin van elk jaar stelt XONAR een factsheet samen, met daarop alle kengetallen van onze pleegzorg van het afgelopen jaar. Leest u mee hoe ons pleegzorg-jaar er uit zag? Wij zetten de belangrijkste cijfers voor u op een rijtje. Op 1 januari 2014 liepen er bij ons 588 pleegzorgplaatsingen. Op 31 december 2014 was dat 581. Nagenoeg hetzelfde aantal dus. Gedurende heel 2014 zijn er 261 pleegzorgplaatsingen gerealiseerd. Dat kunnen kinderen zijn die voor het eerst in pleegzorg komen, maar het kunnen ook overplaatsingen zijn van het ene naar het andere pleeggezin, of nieuwe deeltijdplaatsingen. Gedurende het jaar werden er 246 plaatsingen beëindigd. Het aantal jeugdigen dat in 2014 gebruik heeft gemaakt van pleegzorg bij XONAR is 683. Soorten pleegzorgplaatsingen Van alle pleegzorgplaatsingen was 14% deeltijd pleegzorg, en 86% voltijd. Meer dan de helft, om precies te zijn 58%, van alle kinderen werd in hun eigen netwerk geplaatst. 42% van de kinderen vond een plekje in een bestandspleeggezin. Duur van de plaatsing Als we kijken naar de duur van de pleegzorgplaatsingen die bij ons liepen op 31 december 2014, dan valt op dat 56% van de plaatsingen langer dan twee jaar duurde. Deze kinderen woonden dus langere tijd in hetzelfde pleeggezin. Vergeleken met vorig jaar is dit een hoger percentage. Dit komt niet alleen doordat kinderen langer in pleegzorg blijven, maar ook doordat steeds meer pleegouders bereid zijn om zich te committeren aan de behoeften van hun pleegkind en daardoor zo lang als nodig voor het kind blijven zorgen. Als het pleegkind toch langer pleegzorg nodig blijkt te hebben dan aanvankelijk verwacht dan zeggen steeds meer pleegouders: prima, laat hem/haar maar blijven. Een mooie ontwikkeling, vinden wij! Het aantal acute zorg plaatsingen, waarbij een kind maximaal vier weken in een acute zorg pleeggezin blijft wonen, was 2,5%. PLEEGZORGNIEUWS // jaargang 6 / uitgave nummer #1 / april 2015

7 7 Gehecht Hechting! Hechtingsprobleem, hechtingstoornis, onveilig gehecht en noem maar op. Voor pleegouders erg herkenbare begrippen. Meestal hoort er een diepe zucht bij. Om zoveel mogelijk over dit onderwerp op te steken slingeren er regelmatig boeken over hechting en pleegzorg bij ons door de woonkamer. Het ene kind kijkt heel deskundig naar de boektitel, de ander probeert hem te lezen maar vindt ambivalent toch een erg moeilijk woord. En het pleegkind in kwestie reden voor aanschaf van het boek kijkt er eens aandachtig naar, zwijgt en gaat maar weer gauw verder met zijn lego Om meer en beter begrip voor ons pleegkind van negen jaar en zijn gedragsproblematiek te kweken hebben wij niet alleen aan familie, school en vrienden uitgelegd wat hechting en de problematiek van een hechtingsprobleem inhoudt, maar ook aan onze kinderen van twaalf, tien en zes jaar jong. Maar ja, wat blijft hangen, wat wordt begrepen? Een toets hebben wij er niet aan gekoppeld, wel de hoop dat ze er toch iets van oppikken. Een aantal maanden geleden werden wij verrast met de komst van een veertien maanden oude pleegpeuter, nét nog een beetje baby. Heel schattig en zo makkelijk dat bij ons alle alarmbellen gingen rinkelen. Zelfs bij de kinderen! Toen N. op zijn derde dag heel hard achterover op de grond viel en stil met wijd uitgestrekte armen en benen op de grond bleef liggen snelden de andere vier kinderen erbij om te gaan kijken. Hij huilt niet! Nee, hij toont geen emoties! Dit is niet normaal! En tenslotte als conclusie van onze tien jaar oude dochter: zou hij ook een hechtingsprobleem hebben?. Onze vraag was en is bij deze beantwoord! En mocht ik nog twijfels hebben, dan hoef ik alleen aan de laatste speelafspraak van ons negenjarig pleegkind te denken. Kathrin, ik wil vandaag met Thomas afspreken. En na een moment van stilte: want ik ben zo aan hem gehecht! COLUMN VANUIT DE POR Met vriendelijke groet, Kathrin Kramer lid pleegouderraad

8 8 UIT RECENT WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK BLIJKT DAT VEEL VERSCHILLENDE FACTOREN BEPALEN OF EEN KIND EEN GEBEURTENIS ALS TRAUMATISEREND ERVAART. TRAUMA Binnen de pleegzorg hebben we vaak te maken met kinderen die in hun jonge leven al veel hebben meegemaakt. Kinderen die onverwachte, pijnlijke of bedreigende situaties hebben meegemaakt, welke kort- of langdurend voor stress hebben gezorgd. Voorbeelden van zulke gebeurtenissen zijn seksueel misbruik, slachtoffer of getuige zijn van (huiselijk) geweld of het meemaken van een natuurramp. Denk ook aan gepest worden, of een ongeluk krijgen. Kinderen kunnen heel verschillend reageren op dit soort situaties, en niet elke nare gebeurtenis hoeft per definitie een trauma te veroorzaken. Dit hangt onder andere af van de leeftijd van het kind, zijn/haar interpretatie en verklaring van het gebeurde, het temperament van het kind en de frequentie van de nare gebeurtenissen. Daarbij is de reactie van de omgeving in grote mate bepalend voor hoe een kind het gebeurde ervaart. Beschikbaarheid van volwassenen die hulp, geruststelling en bescherming kunnen bieden is protectief in het al dan niet ontwikkelen van een trauma naar aanleiding van akelige gebeurtenissen. Klachten en symptomen Als gevolg van traumatiserende gebeurtenissen kan een kind uiteenlopende klachten en symptomen laten zien. Het kan bijvoorbeeld heel boos worden of in paniek raken en zichzelf hier niet in gerust laten stellen. Of het kind lijkt juist heel vlak en emotieloos. Het kan ook heel impulsief worden en dingen doen zonder eerst na te denken. Een trauma kan het zelfvertrouwen en zelfbeeld van het kind beschadigen. Ook kan het kind anders tegen de wereld en andere mensen gaan aankijken. Opvallend is verder de manier waarop het kind zich gedraagt ten opzichte van zogeheten hechtingsfiguren in zijn omgeving, dus bijvoorbeeld zijn pleegouders. Het kind kan hen op afstand houden, of zich juist enorm aan hen vastklampen. Op school kan het kind leerproblemen hebben of een slechte concentratie. Soms wordt een getraumatiseerd kind heel waakzaam. Het tegenovergestelde is echter ook mogelijk, het kind is dan snel afgeleid of erg dromerig. Sommige kinderen krijgen problemen met slapen en lijden onder nachtmerries. Problemen in de hechting en in het omgaan met relaties komen ook voor. Het kind heeft bijvoorbeeld weinig vriendjes, of steeds andere vriendjes. Misschien maakt het veel ruzie. Het is ook mogelijk dat het kind bepaalde mensen, plaatsen of andere zaken sterk gaat mijden, omdat die hem aan de nare gebeurtenis doen denken. PLEEGZORGNIEUWS // jaargang 6 / uitgave nummer #1 / april 2015

9 9 TIPS Wat zijn algemene tips als is vastgesteld dat er sprake is van traumatische gebeurtenissen in het leven van uw pleegkind? Onzichtbaar De problemen van getraumatiseerde kinderen kunnen dus zichtbaar worden op verschillende manieren, soms overdekt door gedragsproblemen die u aan de buitenkant ziet. Maar de gevolgen van trauma kunnen ook ogenschijnlijk onzichtbaar zijn. Er kan na een traumatische gebeurtenis een zogeheten latentieperiode optreden, waarin het kind klachtenvrij lijkt te zijn. Het kind is dan echter bezig met overleven en kan het (nog) niet aan om reacties te uiten over de traumatische gebeurtenis. Bespreek uw zorgen Bespreek uw zorgen altijd met uw pleegzorgbegeleider. Deze kan samen met u bekijken wat er nodig is voor uw pleegkind. Naast dat uzelf als omgeving veel kan betekenen in het herstel van de ontwikkeling van uw pleegkind, zijn er andere mogelijkheden om uw pleegkind te ondersteunen. Er zijn bijvoorbeeld therapieën die kinderen hierbij kunnen helpen. Samen met de ouders van uw pleegkind en uw pleegzorgwerker (en eventueel zijn/haar gedragswetenschapper) kan bekeken worden wat nodig is en ingezet moet worden. Training voor pleegouders XONAR snapt heel goed dat het niet gemakkelijk is om een pleegkind met een trauma te begeleiden. Daarom bieden wij sinds dit jaar een traumatraining aan voor pleegouders die een pleegkind in huis hebben dat een trauma heeft meegemaakt. Onlangs hebben al onze pleegouders daarvoor een uitnodiging gekregen. De training heeft als doel kennis van trauma te vergroten zodat pleegouders het gedrag van hun pleegkind beter begrijpen en zij beter met het gedrag van hun pleegkind om kunnen gaan. De training wordt gegeven aan maximaal 8-10 pleegouderparen tijdens acht bijeenkomsten van twee uur. Er wordt gewerkt met voorbeelden uit het handboek en van pleegouders uit de dagelijkse praktijk. Bij de training hoort een werkboek dat speciaal ontwikkeld is voor pleegouders/ opvoeders/verzorgers. Aan de training zijn geen kosten verbonden. Voor het werkboek vragen wij een bijdrage van 10,00 euro. Dit boek blijft uw eigendom. De reactie van de omgeving bepaalt in grote mate hoe een kind het gebeurde ervaart. Maak dus geen taboe van de nare gebeurtenis, maar maak duidelijk aan uw pleegkind dat hij altijd bij u (of iemand anders in zijn omgeving) terecht kan als hij erover wil praten. Blijf rustig als uw pleegkind boos is over het gebeurde, en bied steun en troost. Soms kunnen de nare gebeurtenissen voor u als pleegouder moeilijk zijn om te horen van uw pleegkind. Zorg goed voor uzelf, en bekijk (eventueel samen met uw begeleider pleegzorg) welke manieren bij u passen om de opborrelende emoties goed kwijt te raken. Bied love (liefde) en limits (grenzen). Het opvoeden gaat dóór, ondanks de nare gebeurtenis die het kind meegemaakt heeft. Begrens uw pleegkind op een vriendelijke, niet afwijzende manier. En wijs het gedrag af, maar niet het kind. Zorg voor voorspelbaarheid in het dagelijks leven. Regelmaat, herhaling en ritme zijn fijn voor getraumatiseerde kinderen. Ook vaste rituelen bij het slapengaan bieden voorspelbaarheid en daarmee veiligheid. Bied keuzes aan het kind en enig gevoel van controle op de wereld. Traumatiserende gebeurtenissen overkomen en overdonderen kinderen vaak, en een gevoel van controle geeft hen weer wat vertrouwen in de wereld om hen heen. Na de eerste aanmeldingsronde blijkt dat er veel animo is voor deze training. De training in het voorjaar is volgeboekt. In het najaar starten wij met nieuwe groepen. U kunt zich nog steeds aanmelden voor deelname aan deze cursus. Actuele data en locatie worden nog doorgegeven.

10 EEN KLACHT OVER ONS? XONAR doet haar uiterste best om de best mogelijke jeugdzorg te verlenen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over uw hulpverlener, de zorg die u krijgt of de manier waarop u bejegend wordt. Komt u er met XONAR niet uit? Dan is de vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (kortweg AKJ) er om u te helpen. U kunt te allen tijde uw verhaal bij hen kwijt en als u dat wenst kan de vertrouwenspersoon van het AKJ u bijstaan bij het verwoorden van uw klacht richting XONAR. Hulp en ondersteuning van het AKJ is voor u altijd geheel kosteloos. Dit aanbod geldt ook voor pleegkinderen! Ook zij kunnen bellen of mailen met de vertrouwenspersoon. Telefoon: Internet: DIGITALE NIEUWSVOOR- ZIENING VAN XONAR SCHRIJF U IN VOOR ONZE DIGITALE NIEUWSBRIEF Heeft u een mailadres, en zou u het fijn vinden om ook via deze weg informatie van en over XONAR te ontvangen? En heeft u dit nog niet kenbaar gemaakt bij XONAR. Of ontving u voorheen wel mailtjes van XONAR, maar heeft u inmiddels een ander mailadres? Laat het ons dan weten! Stuur een mailtje naar met in de onderwerpregel: Aanmelding voor nieuwsvoorziening XONAR per . U hoeft verder geen tekst in het bericht te zetten. Dan voegen wij uw mailadres toe aan ons bestand. PLEEGZORGNIEUWS // jaargang 6 / uitgave nummer #1 / april 2015

11 KRUISWOORD PUZZEL HORIZONTAAL 1 medische term 10 edelachtbaar (afk.) 11 rats 12 santé 13 naamloze vennootschap (afk.) 17 web 19 boomvrucht 20 mengelmoes 25 puzzel 26 snelle draf 27 beetje 29 atmosfeer (afk.) 30 Georgia (afk.) 31 tokkelinstrument 33 toegeeflijk 35 loof 36 rekenkundige reeks (afk.) VERTICAAL 1 aanklacht 2 fijne verf 3 eiland (afk.) 4 voorzetsel 5 meervoud (afk.) 6 oorspronkelijkheid 7 water in Friesland 8 uiterlijk vertoon 9 boom 14 opgaaf 15 beroep (divers) 16 weefterm 18 slede 19 lentemaand 21 opbergplaats 22 edel (afk.) 23 Arab. Emiraten (afk.) 24 straalmotor 28 lidwoord 31 zang 32 persoonlijk vnw. 34 calorie (afk.) COLOFON Redactie & eindredactie Natalie Sevriens Met bijdragen van Anke Wijnands, Kathrin Kramer Opmaak en druk P&P Company, Beek Oplage 550 exemplaren 32 Kopij aanleveren Wilt u een redactionele bijdrage leveren voor Xpeditie? Dat kan! U kunt kopij aanleveren via Heeft u vragen hierover? Belt u dan met Natalie Sevriens: of Xpeditie is het gratis magazine voor XONAR pleeggezinnen en verschijnt drie maal per jaar.

12 BEREIKBAARHEID XONAR TIJDENS KANTOORTIJDEN VSM Severenstraat AR Maastricht t Regio Maastricht Heuvelland Severenstraat AR Maastricht t Regio Parkstad Heerlerbaan CH Heerlen t Regio Westelijke Mijnstreek Pepijnstraat EL Sittard t BEREIKBAARHEID XONAR BUITEN KANTOORTIJDEN Meldpunt Acute Zorg Ontstaat er buiten onze kantoortijden een crisissituatie in uw pleeggezin, waarbij u een hulpverlener van XONAR wilt raadplegen? Belt u dan ons Meldpunt Acute Zorg: t SERVICEDESK PLEEGZORG LIMBURG Telefoon: Internet: Telefonische bereikbaarheid: op maandag uur op woensdag uur op vrijdag uur MATERIALENDEPOT VAN PLEEGZORG voor kostenloze uitleen van baby- en kinderbenodigdheden Openingstijden: elke dinsdag van uur en daarbuiten op afspraak Locatie: Mariënwaard AM Maastricht Telefoon: PLEEGZORGNIEUWS // een uitgave van XONAR

Nieuwsbrief Pleegzorg

Nieuwsbrief Pleegzorg Nieuwsbrief Pleegzorg December 2014 Rubicon jeugdzorg In dit nummer Bericht van Clusterleider 2 Wat verandert er voor pleegzorg in 2015? 4 Nieuwsvoorziening Extranet 6 Bedankt! 6 Bijlagen: Uitnodiging

Nadere informatie

Voorstel vergoeding bijzondere kosten pleegzorg

Voorstel vergoeding bijzondere kosten pleegzorg Voorstel vergoeding bijzondere kosten pleegzorg Inleiding Met de invoering van de Jeugdwet zijn gemeenten per 1 januari 2015 verantwoordelijk geworden voor de pleegzorg. Pleegouders die met de pleegzorgaanbieder

Nadere informatie

Zorg voor een kind van familie of bekende

Zorg voor een kind van familie of bekende Zorg voor een kind van familie of bekende Netwerkpleegzorg Folder bestemd voor: netwerk pleegouders 0-18 jaar U neemt de zorg voor een kind van een familielid of bekende (tijdelijk) over. Dat noemen we

Nadere informatie

Uw kind gaat naar een pleeggezin. Pleegzorg Parlan

Uw kind gaat naar een pleeggezin. Pleegzorg Parlan Uw kind gaat naar een pleeggezin Pleegzorg Parlan Voor u en uw zoon of dochter is een plaatsing in een pleeggezin een ingrijpende gebeurtenis. U zit waarschijnlijk vol met vragen en gevoelens en uw kind

Nadere informatie

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen +

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen + > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik JEUGDIGEN Heb jij seksueel misbruik meegemaakt of iemand in jouw gezin, dan kan daarover praten helpen. Het kan voor jou erg verwarrend zijn hierover te praten,

Nadere informatie

Parlan heeft verschillende vormen van jeugdzorg, van licht tot zwaar:

Parlan heeft verschillende vormen van jeugdzorg, van licht tot zwaar: Pleegzorg bij Parlan Parlan is een organisatie voor Jeugd en opvoedhulp in Noord-Holland. Het werkgebied van Parlan omvat drie regio s, de regio Kop van Noord-Holland, de regio West-Friesland en de regio

Nadere informatie

Procedure pleegzorg Bestandspleegzorg pleegouderbestand Netwerkpleegzorg

Procedure pleegzorg Bestandspleegzorg pleegouderbestand Netwerkpleegzorg Procedure pleegzorg Er zijn twee manieren waarop aspirant pleegouders in contact kunnen komen met pleegzorg. Dit kan via bestandspleegzorg of via netwerkpleegzorg. Bestandspleegzorg Iemand die geïnteresseerd

Nadere informatie

Nieuwsbrief Pleegzorg

Nieuwsbrief Pleegzorg Nieuwsbrief Pleegzorg September 2015 Uitgave van Rubicon jeugdzorg De vakantieperiode is weer voorbij. Het was een mooie zomer met wisselend weer, zoals het hoort in een echte Nederlandse zomer. In juli

Nadere informatie

Zorgen voor getraumatiseerde kinderen: een training voor opvoeders

Zorgen voor getraumatiseerde kinderen: een training voor opvoeders Zorgen voor getraumatiseerde kinderen: een training voor opvoeders Leony Coppens Carina van Kregten Symposium Pleegzorg 2014 Waar blijft het kind? 11 maart 2014 Wat gaan we vandaag doen? Wie zijn wij?

Nadere informatie

Maart 2015, Rubicon jeugdzorg

Maart 2015, Rubicon jeugdzorg Maart 2015, Rubicon jeugdzorg Veranderingen in de vergoedingen voor Pleegzorg en Regeling Bijzondere Kosten Rubicon Met de invoering van de Jeugdwet zijn gemeenten sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

PLEEGCONTRACT. Adres : Postcode en plaats : : 088 1240000 (tijdens kantooruren)

PLEEGCONTRACT. Adres : Postcode en plaats : : 088 1240000 (tijdens kantooruren) PLEEGCONTRACT Pleegzorgaanbieder : Parlan jeugd- en opvoedhulp Afdeling : Pleegzorg Telefoon : 088 1240000 (tijdens kantooruren) Telefoon bereikbaarheid : 06 53815038 (buiten kantooruren) Regiomanager

Nadere informatie

Dia s. Dia 1. Zorgen voor getraumatiseerde kinderen: een training voor opvoeders Welkom. Dia 2

Dia s. Dia 1. Zorgen voor getraumatiseerde kinderen: een training voor opvoeders Welkom. Dia 2 1 Welkom Wanneer kinderen of jongeren niet veilig in hun ouderlijk huis kunnen blijven, worden ze vaak tijdelijk bij familieleden, bij pleegouders of in andere vervangende opvoedingssituaties geplaatst.

Nadere informatie

vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik

vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik OUDERS & OPVOEDERS Als er binnen uw gezin sprake is van seksueel misbruik, heeft dat grote invloed. Er is veel verdriet, boosheid, wantrouwen en schuldgevoel.

Nadere informatie

vooruitkomen OUDERS & OPVOEDERS

vooruitkomen OUDERS & OPVOEDERS > vooruitkomen + OUDERS & OPVOEDERS ! Via Bureau Jeugdzorg of uw huisarts bent u bij Rubicon jeugdzorg terecht gekomen. Soms zijn er problemen in het gezin die u niet zelf kunt oplossen. Uw kind is bijvoorbeeld

Nadere informatie

Voor ouders over de voogdijmaatregel

Voor ouders over de voogdijmaatregel Voor ouders over de voogdijmaatregel Jeugdbescherming west Jeugdbescherming west komt in actie als de veiligheid en de ontwikkeling van een kind of jongere bedreigd worden. Wij zijn er als onze deskundigheid

Nadere informatie

Inhoud. Colofon Tekst: Spirit, januari 2014 Ontwerp: Zeeman Reclamegroep Foto s: Mike Bink, Jan Willem Steenmeijer, Shutterstock.

Inhoud. Colofon Tekst: Spirit, januari 2014 Ontwerp: Zeeman Reclamegroep Foto s: Mike Bink, Jan Willem Steenmeijer, Shutterstock. Pleegouder worden Inhoud Wat is pleegzorg? 3 Verschillende vormen van pleegzorg 4 Voorwaarden en criteria 5 Pleegouder worden 6 Informatiebijeenkomst 7 Aanmelden 7 Voorbereiding: intakegesprek en STAP-training

Nadere informatie

Zorgen voor getraumatiseerde kinderen: een training voor opvoeders. Leony Coppens Carina van Kregten

Zorgen voor getraumatiseerde kinderen: een training voor opvoeders. Leony Coppens Carina van Kregten Zorgen voor getraumatiseerde kinderen: een training voor opvoeders Leony Coppens Carina van Kregten Het zuurstofmasker Doe de zelfzorgcheck Wat gaan we vandaag doen? Wie zijn wij? Wat gaan we vandaag doen?

Nadere informatie

OP BEZOEK BIJ: ELLEN EN WERNER LENTE KRIEBELS

OP BEZOEK BIJ: ELLEN EN WERNER LENTE KRIEBELS jaargang 7 / uitgave nummer #1 / april 2016 OP BEZOEK BIJ: ELLEN EN WERNER LENTE KRIEBELS SEKSUELE ONTWIKKELING VAN KINDEREN THEMABIJEENKOMST MIDDELENGEBRUIK is een uitgave van 2 INHOUDSOPGAVE 4 OP BEZOEK

Nadere informatie

PLEEGZORGCONTRACT. Naam instelling : Naam pleegzorgbegeleider : Adres : Postcode : Plaats : Tel. : Fax : E-mail : Pleegouder(s):

PLEEGZORGCONTRACT. Naam instelling : Naam pleegzorgbegeleider : Adres : Postcode : Plaats : Tel. : Fax : E-mail : Pleegouder(s): PLEEGZORGCONTRACT De Rading stelt het zeer op prijs dat u zich als pleegouder beschikbaar heeft gesteld. Zonder pleegouders is het voor De Rading niet mogelijk om kinderen een pleeggezin te bieden. Aan

Nadere informatie

Nieuwsbrief Pleegzorg Nov. 2014

Nieuwsbrief Pleegzorg Nov. 2014 Nieuwsbrief Pleegzorg Nov. 2014 VAN DE RADING Belangrijke veranderingen Zoals eerder vermeld hebben we onze kantoorlocatie aan de Huizingalaan 121 in Utrecht inmiddels verlaten. De locatie voldeed niet

Nadere informatie

Nieuwe trainingsdata Waakzame Pleegzorg - Nieuwe Autoriteit

Nieuwe trainingsdata Waakzame Pleegzorg - Nieuwe Autoriteit Oktober 2016, Rubicon jeugdzorg Nieuwe trainingsdata Waakzame Pleegzorg - Nieuwe Autoriteit Bent u als pleegouder benieuwd naar andere manieren van opvoeden? Is er sprake van gedrag dat lastig is in het

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR ASPIRANT PLEEGOUDERS. Pleegzorg bij De Rading

INFORMATIE VOOR ASPIRANT PLEEGOUDERS. Pleegzorg bij De Rading INFORMATIE VOOR ASPIRANT PLEEGOUDERS Pleegzorg bij De Rading Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een gezin. Soms zijn de problemen thuis zo groot, dat het beter is als een kind tijdelijk of

Nadere informatie

Zelf & Co: Limburgse TV-serie over de nieuwe (jeugd)zorg. Goed nieuws voor het AKJ. Open dag bij pleeggezinnen succesvol.

Zelf & Co: Limburgse TV-serie over de nieuwe (jeugd)zorg. Goed nieuws voor het AKJ. Open dag bij pleeggezinnen succesvol. Zelf & Co: Limburgse TV-serie over de nieuwe (jeugd)zorg Goed nieuws voor het AKJ Open dag bij pleeggezinnen succesvol Pleegzorgnieuws Xpeditie is een uitgave van jaargang 5 - nr. 3 - december 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Verbetering rechtspositie pleegouders

Verbetering rechtspositie pleegouders Verbetering rechtspositie pleegouders advies 14 mei 2009 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting 5 Conclusies en aanbevelingen 7 1. Inleiding 9 2. Inhoudelijke opmerkingen bij het conceptwetsvoorstel 11 2.1 Apart

Nadere informatie

Niet tevreden over de samenwerking?

Niet tevreden over de samenwerking? Niet tevreden over de samenwerking? Heeft u een klacht? Deze folder is bedoeld voor: Kinderen en jongeren Ouders en stiefouders Opa s en oma s Pleegouders Familieleden en andere bekenden die meehelpen

Nadere informatie

Dit boekje is van... Mijn naam is: Mijn gezinsvoogd heet: Het telefoonnummer van de gezinsvoogd is:

Dit boekje is van... Mijn naam is: Mijn gezinsvoogd heet: Het telefoonnummer van de gezinsvoogd is: Dit boekje is van... Mijn naam is: Mijn gezinsvoogd heet: Het telefoonnummer van de gezinsvoogd is: Mijn gezinsvoogd werkt bij de William Schrikker Jeugdbescherming. Wat een toestand, zeg! Wat gebeurt

Nadere informatie

Geweld in huis raakt kinderen. Informatie en advies voor ouders. huiselijkgeweldwb.nl 0900 126 26 26. 5 cent per minuut

Geweld in huis raakt kinderen. Informatie en advies voor ouders. huiselijkgeweldwb.nl 0900 126 26 26. 5 cent per minuut Geweld in huis raakt kinderen Informatie en advies voor ouders Grafisch ontwerp: Ontwerpstudio 2 MAAL EE Bij huiselijk geweld tussen (ex-)partners worden kinderen vaak over het hoofd gezien. Toch hebben

Nadere informatie

Vergoeding bijzondere kosten door Pleegzorg Parlan

Vergoeding bijzondere kosten door Pleegzorg Parlan Vergoeding bijzondere kosten door Pleegzorg Parlan In de praktijk kan het voorkomen dat pleegouders noodzakelijke bijzondere kosten voor hun pleegkind maken, die niet uit het basisbedrag, een van de toeslagen,

Nadere informatie

Er wel/niet zijn voor je pleegkind. Symposium Pleegzorg Waar blijft het kind 19 juni 2014 Ede

Er wel/niet zijn voor je pleegkind. Symposium Pleegzorg Waar blijft het kind 19 juni 2014 Ede Er wel/niet zijn voor je pleegkind Symposium Pleegzorg Waar blijft het kind 19 juni 2014 Ede 22-6-2014 de Zeeuw & Brok Inhoud 1. Lawaaiboek 2. Zorg voor het kind: houdt rekening met gevolgen van Verlating

Nadere informatie

Zorg voor de pleegouder in u! Cursussen en bijeenkomsten voor Yorneo pleegouders

Zorg voor de pleegouder in u! Cursussen en bijeenkomsten voor Yorneo pleegouders 2014 Zorg voor de pleegouder in u! Cursussen en bijeenkomsten voor Yorneo pleegouders 2014 programma kalender kalender uitscheuren op perforatie 21 januari Communiceren met pleegkinderen avond 1 28 januari

Nadere informatie

Kinderen op bezoek op de intensive care

Kinderen op bezoek op de intensive care Kinderen op bezoek op de intensive care Handreiking voor ouders mca.nl Inhoudsopgave Hoe vertel ik mijn kind(eren) dat zijn/hun vader, moeder of ander familielid ernstig ziek op de IC ligt? 1 Hoe bereid

Nadere informatie

1.2 Welke deskundigheidsbevordering zou de SchaduwPleegOuderRaadleden bij of via De Rading nog willen volgen?

1.2 Welke deskundigheidsbevordering zou de SchaduwPleegOuderRaadleden bij of via De Rading nog willen volgen? SchaduwPleegOuderRaad - Resultaten vragenlijst september 2014 17 reacties van 54 leden 1. Deskundigheidsbevordering pleegouders Aanbevelingen aan de Rading: 1. Screen aspirant pleegouders op het kunnen

Nadere informatie

Mei 2011 Tussentijdse mailing Uitgave van Rubicon jeugdzorg. Mededeling

Mei 2011 Tussentijdse mailing Uitgave van Rubicon jeugdzorg. Mededeling Mei 2011 Tussentijdse mailing Uitgave van Rubicon jeugdzorg Mededeling De verschijning van de Nieuwsbrief pleegzorg zal dit jaar teruggebracht worden naar viermaal per jaar. In verband met de tijdsdruk

Nadere informatie

Tijdens de video- hometraining worden verschillende begrippen gebruikt. In de bijlage geven we een korte omschrijving van deze begrippen.

Tijdens de video- hometraining worden verschillende begrippen gebruikt. In de bijlage geven we een korte omschrijving van deze begrippen. Bijlage 11 Voorbeeld informatie VHT: Bouwstenen voor geslaagd contact Informatie Video - hometraining Belangrijke begrippen initiatieven herkennen volgen ontvangstbevestiging beurt verdelen leidinggeven

Nadere informatie

Een kind helpen. na een misdrijf of verkeersongeluk. Slachtofferhulp 0900-0101. (lokaal tarief) na een misdrijf of een verkeersongeluk

Een kind helpen. na een misdrijf of verkeersongeluk. Slachtofferhulp 0900-0101. (lokaal tarief) na een misdrijf of een verkeersongeluk Een kind helpen na een misdrijf of verkeersongeluk Slachtofferhulp H E L P T na een misdrijf of een verkeersongeluk 0900-0101 (lokaal tarief) Een misdrijf of een verkeersongeluk kan een diepe indruk bij

Nadere informatie

Bedrijfs Opvang Team

Bedrijfs Opvang Team Bedrijfs Opvang Team Begeleiding na en optimaliseren van een gezonde verwerking van eenmalige schokkende gebeurtenissen te bereiken via BOT@Kompaanendebocht.nl of Receptie Kompaan en De Bocht Rillaersebaan

Nadere informatie

Informatie Residentieel - ouders. Welkom bij Stek Jeugdhulp

Informatie Residentieel - ouders. Welkom bij Stek Jeugdhulp Welkom bij Stek Jeugdhulp Inhoudsopgave 1. Inleiding - Wat doet Stek? - Werkplan - Bij wie kunt u terecht met vragen? 2. Wet- en regelgeving - Dossierbeheer, privacybeleid en inzagerecht - Meldingsplicht

Nadere informatie

een ademtest om een speciale bacterie in je maag op te sporen 13C-ureumtest

een ademtest om een speciale bacterie in je maag op te sporen 13C-ureumtest een ademtest om een speciale bacterie in je maag op te sporen 13C-ureumtest Onder ouders verstaan wij ook verzorger(s), pleeg- of adoptieouder(s) U kunt wijzigingen of aanvullingen op deze informatie door

Nadere informatie

Advies en steun voor uw kind en uzelf

Advies en steun voor uw kind en uzelf Advies en steun voor uw kind en uzelf Voor advies en steun aan ouders en hun kinderen Informatie advies cursussen Als u of uw kind psychische klachten heeft of problemen ervaart met alcohol of drugs, heeft

Nadere informatie

VRAGENLIJSTEN GEZIN & OPVOEDING

VRAGENLIJSTEN GEZIN & OPVOEDING VG&O 0-3 VRAGENLIJSTEN GEZIN & OPVOEDING VERSIE VOOR PLEEGOUDERS VAN JEUGDIGEN VAN 0 T/M 3 JAAR NAAM JEUGDIGE: GEBOORTEDATUM: GESLACHT: INVULDATUM: MEETMOMENT: DEZE VRAGENLIJST IS INGEVULD DOOR: MAN PLEEGMOEDER

Nadere informatie

Samen naar huis Een eind aan residentiële jeugdhulp? Gerard Besten, Gezinshuis.com

Samen naar huis Een eind aan residentiële jeugdhulp? Gerard Besten, Gezinshuis.com Samen naar huis Een eind aan residentiële jeugdhulp? Gerard Besten, Gezinshuis.com Ieder kind wil.ongeacht wat hij heeft meegemaakt ergens bij horen thuis kunnen zeggen vertrouwde mensen om zich heen en

Nadere informatie

Stichting Overijsselse Pleegouders

Stichting Overijsselse Pleegouders STICHTINGSPLAN Stichting Overijsselse Pleegouders Huidige naam is: Stichting Pleegouders Overijssel Pagina 1/8 Inhoudsopgave 0. Inleiding... 3 1. Uitgangspunten Overijsselse Pleegouders... 4 1.1. Problematiek

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt.

U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Welkom U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. We staan aan het begin van een gezamenlijke weg.

Nadere informatie

WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen

WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen Tekst: Aziza Sbiti & Cha-Hsuan Liu Colofon: Deze brochure is totstandgekomen met hulp van het Inspraak Orgaan Chinezen. De inhoud

Nadere informatie

Samenvatting Het draait om het kind

Samenvatting Het draait om het kind Samenvatting Het draait om het kind Visie op monitoring in de opvoedingsvariant van pleegzorg Inleiding Aangezien de pleegzorg een onvoldoende geobjectiveerd overzicht heeft van hoe het met de jeugdige

Nadere informatie

Reactie van de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen ( NVP) op het conceptwetsvoorstel Jeugdwet

Reactie van de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen ( NVP) op het conceptwetsvoorstel Jeugdwet Utrecht, 17 oktober 2012 Betreft: Internetconsultatie Jeugdwet Reactie van de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen ( NVP) op het conceptwetsvoorstel Jeugdwet Algemeen. Positionering pleegouders en

Nadere informatie

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan?

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. Daarna hoort u

Nadere informatie

Colofon MEER KLEUR IN DE PLEEGZORG. een hart met ruimte

Colofon MEER KLEUR IN DE PLEEGZORG. een hart met ruimte Colofon Redactie en samenstelling: * Marjo Daniëls (Maecon Advies en Management) * Bestuur SMKK Deze brochure is mede mogelijk dankzij een financiële ondersteuning van de Provincie Limburg MEER KLEUR IN

Nadere informatie

deeltijdbehandeling Amares

deeltijdbehandeling Amares Amares deeltijdbehandeling Deze folder is bedoeld voor kinderen en jongeren die een deeltijdbehandeling gaan krijgen bij Amares. De folder is ook bedoeld voor de ouder(s)/ verzorger(s) die binnenkort met

Nadere informatie

Combipoli Psychiatrie/Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Combipoli Psychiatrie/Kinder- en Jeugdpsychiatrie Sophia Kinderziekenhuis U bent doorverwezen naar de combipoli Psychiatrie/Kinder- en Jeugdpsychiatrie om te onderzoeken of u extra hulp kunt gebruiken bij de omgang met uw kind. In deze folder leest u

Nadere informatie

(TIJDELIJK) PLEEGCONTRACT. Adres : Van der Lijnstraat 9. : 0881240000 (tijdens kantooruren) Pleegzorgwerker servicepunt : Telefoon en e-mail :

(TIJDELIJK) PLEEGCONTRACT. Adres : Van der Lijnstraat 9. : 0881240000 (tijdens kantooruren) Pleegzorgwerker servicepunt : Telefoon en e-mail : (TIJDELIJK) PLEEGCONTRACT Pleegzorgaanbieder : Parlan Afdeling : Pleegzorg Adres : Van der Lijnstraat 9 Postcode en plaats : 1817 EH Alkmaar Telefoon : 0881240000 (tijdens kantooruren) Telefoon bereikbaarheid

Nadere informatie

WINTER PRET OP BEZOEK BIJ... PVO, EEN NIEUWE TRAINING VOOR PLEEGOUDERS VAN XONAR SUCCESVOLLE WEEK VAN DE PLEEGZORG. jaargang 7 nr.

WINTER PRET OP BEZOEK BIJ... PVO, EEN NIEUWE TRAINING VOOR PLEEGOUDERS VAN XONAR SUCCESVOLLE WEEK VAN DE PLEEGZORG. jaargang 7 nr. jaargang 7 nr. 3 december 2016 OP BEZOEK BIJ... WINTER PRET PVO, EEN NIEUWE TRAINING VOOR PLEEGOUDERS VAN XONAR SUCCESVOLLE WEEK VAN DE PLEEGZORG is een uitgave van 2 INHOUDSOPGAVE 4 PVO, EEN NIEUWE TRAINING

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR VERWIJZERS. Pleegzorg Visie op perspectief

INFORMATIE VOOR VERWIJZERS. Pleegzorg Visie op perspectief INFORMATIE VOOR VERWIJZERS Pleegzorg Visie op perspectief Of een gezin met problemen nu thuis of buitenshuis hulp krijgt, de veiligheid van een kind is wat vóór alles gaat. Altijd. Wanneer je als hulpverlener

Nadere informatie

jeugdhulpverlening informatie voor kinderen en jongeren

jeugdhulpverlening informatie voor kinderen en jongeren jeugdhulpverlening informatie voor kinderen en jongeren Wij vinden dat je het recht hebt om op een goede manier volwassen te worden. Wij helpen je daarbij. jeugdhulpverlening Bureau Jeugdzorg is er voor

Nadere informatie

T O E L I C H T I N G V O O R L O P I G P L E E G Z O R G C O N T R A C T

T O E L I C H T I N G V O O R L O P I G P L E E G Z O R G C O N T R A C T T O E L I C H T I N G V O O R L O P I G P L E E G Z O R G C O N T R A C T Toelichting aanhef Contract en pleegouder(s) Het voorlopige pleegzorgcontract is een overeenkomst tussen de pleegzorgaanbieder

Nadere informatie

NIEUWS vanuit XONAR 3. Donaties voor Materialendepot Pleegzorg 6

NIEUWS vanuit XONAR 3. Donaties voor Materialendepot Pleegzorg 6 XONAR en Rubicon jeugdzorg sprekers op landelijk pleegzorgsymposium 2014 Schrijver en tv-maker Salaheddine nieuwe ambassadeur voor kleurrijke Limburgse pleegzorg! Donaties voor Materialendepot Pleegzorg

Nadere informatie

Wennen in een pleeggezin

Wennen in een pleeggezin Vraag 15 RESULTATEN DATUM: info@pleegzorgpanel.nl Wennen in een pleeggezin In 2010 hebben 24.150 kinderen voor korte of langere tijd in een pleeggezin gewoond. Sommige kinderen woonden toen al in een pleeggezin,

Nadere informatie

FACTSHEET PLEEGZORG 2012

FACTSHEET PLEEGZORG 2012 FACTSHEET PLEEGZORG 2012 In Nederland worden veel kinderen door familieleden of bekenden opgevoed wanneer dat door omstandigheden in de thuissituatie niet mogelijk is. Bij deze informele zorg is geen jeugdzorg-

Nadere informatie

Iedereen heeft een verhaal

Iedereen heeft een verhaal informatie voor jongeren Iedereen heeft een verhaal > Goed om te weten als je tijdelijk naar JJC gaat Iedereen heeft een eigen verhaal. Veel verhalen gaan over waarom het niet allemaal gelopen is zoals

Nadere informatie

Pleegzorg Kompaan en De Bocht

Pleegzorg Kompaan en De Bocht Pleegzorg Kompaan en De Bocht Informatie voor mensen die mogelijk pleegouder willen worden Pleegzorg Kompaan en De Bocht (2012) 3 april 2012 Pleegzorg Kompaan en De Bocht (2012) 2 Inhoud 1. Wat is pleegzorg?

Nadere informatie

Factsheet. Overzicht financiële regelingen Pleegzorg

Factsheet. Overzicht financiële regelingen Pleegzorg JStelselwijziging Jeugd Factsheet Overzicht financiële regelingen Pleegzorg 1 Waarom een factsheet over financiële regelingen voor pleegouders? 4. Welke varianten van wettelijke pleegzorg kent de Jeugdwet?

Nadere informatie

Uw rechten als cliënt

Uw rechten als cliënt Uw rechten als cliënt Uw rechten als cliënt Als cliënt van Samen Veilig Midden-Flevoland heeft u verschillende rechten. Deze rechten komen voort uit wet- en regelgeving. In deze folder vertellen we in

Nadere informatie

MET UW PLEEGKIND OP (VLIEG) VAKANTIE ZORGEN VOOR GETRAUMATISEERDE KINDEREN PLEEGOUDERS GEZOCHT! COLUMN VAN EEN PLEEGKIND: MIJN DIERBAARSTE BEZIT

MET UW PLEEGKIND OP (VLIEG) VAKANTIE ZORGEN VOOR GETRAUMATISEERDE KINDEREN PLEEGOUDERS GEZOCHT! COLUMN VAN EEN PLEEGKIND: MIJN DIERBAARSTE BEZIT jaargang 6 / uitgave nummer #2 / juli 2015 MET UW PLEEGKIND OP (VLIEG) VAKANTIE ZORGEN VOOR GETRAUMATISEERDE KINDEREN PLEEGOUDERS GEZOCHT! COLUMN VAN EEN PLEEGKIND: MIJN DIERBAARSTE BEZIT is een uitgave

Nadere informatie

Nazorg na een ingrijpende gebeurtenis Informatie voor ouders

Nazorg na een ingrijpende gebeurtenis Informatie voor ouders Nazorg na een ingrijpende gebeurtenis Informatie voor ouders Uw kind heeft een ongeluk gehad en is behandeld op de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Radboudumc. Naast lichamelijke gevolgen kan het ongeluk

Nadere informatie

Inknippen van je tongriempje

Inknippen van je tongriempje Wilhelmina Kinderziekenhuis Inknippen van je tongriempje Wat staat er in deze folder Inleiding voor ouders 2 Informatie voor jongeren vanaf 12 jaar 4 Inknippen van het tongriempje 6 Tips 9 Wil je meer

Nadere informatie

Ongevraagd advies Jeugdplatform Amsterdam: huidige stand van zaken pleegzorg

Ongevraagd advies Jeugdplatform Amsterdam: huidige stand van zaken pleegzorg Amsterdam, 11 oktober 2016 Onderwerp: Advies van het Jeugdplatform Amsterdam over de Pleegzorg Geachte wethouder Kukenheim, Het afgelopen jaar (in de periode juni 2015 tot augustus 2016) hebben in Amsterdam

Nadere informatie

KLACHTENREGELING VOOR CLIËNTEN VAN PAMEIJER HEB JE EEN KLACHT? JE KUNT ER IETS AAN DOEN!

KLACHTENREGELING VOOR CLIËNTEN VAN PAMEIJER HEB JE EEN KLACHT? JE KUNT ER IETS AAN DOEN! KLACHTENREGELING VOOR CLIËNTEN VAN PAMEIJER HEB JE EEN KLACHT? JE KUNT ER IETS AAN DOEN! Inhoudsopgave 1. Klagen mag pag. 3 2. Iets doen met je klacht pag. 5 3. Mogelijkheden om iets met je klacht te doen

Nadere informatie

AD JEUGD & OPV0EDHUIP

AD JEUGD & OPV0EDHUIP AD JEUGD & OPV0EDHUIP, REN Algemene Voorwaarden voor Pleegzorg Inleiding De Algemene Voorwaarden regelen de formele en juridische afspraken tussen pleegouder(s) en De Rading. Hierin zijn zaken en uitgangspunten

Nadere informatie

Hulp bij het herstel. Als slachtoffer kunt u bij. Slachtofferhulp Nederland terecht. voor kosteloze ondersteuning op

Hulp bij het herstel. Als slachtoffer kunt u bij. Slachtofferhulp Nederland terecht. voor kosteloze ondersteuning op Hulp bij het herstel Als slachtoffer kunt u bij Slachtofferhulp Nederland terecht 0900-0101 (lokaal tarief) voor kosteloze ondersteuning op emotioneel, praktisch en juridisch gebied. Bent u slachtoffer

Nadere informatie

Hoe verwerk je een. schokkende gebeurtenis? Informatie voor leerkrachten

Hoe verwerk je een. schokkende gebeurtenis? Informatie voor leerkrachten Hoe verwerk je een schokkende gebeurtenis? Informatie voor leerkrachten Niemand is echt voorbereid op een schokkende gebeurtenis en als het gebeurt heeft dat ingrijpende gevolgen. Als leerkrachten samen

Nadere informatie

therapieën [ therapie voor positieve gedragsverandering ]

therapieën [ therapie voor positieve gedragsverandering ] therapieën [ therapie voor positieve gedragsverandering ] In het noorden en oosten van Nederland behandelen en begeleiden wij kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking. Therapieën

Nadere informatie

Verbetering pleegzorg in Limburg

Verbetering pleegzorg in Limburg Verbetering pleegzorg in Limburg Prima Pleegzorg. Een kreet die u het komende jaar en in 2012 steeds vaker zult horen, als het gaat om de pleegzorg in Limburg en de pleegzorg die Rubicon jeugdzorg aanbiedt

Nadere informatie

Informatie voor ouders/verzorgers. Speltherapie en creatieve therapie

Informatie voor ouders/verzorgers. Speltherapie en creatieve therapie Informatie voor ouders/verzorgers Speltherapie en creatieve therapie Voor wie is speltherapie en creatieve therapie bedoeld? Spel- en creatieve therapie is voor kinderen en jeugdigen met emotionele problemen

Nadere informatie

Voorwoord 7 Leeswijzer 9

Voorwoord 7 Leeswijzer 9 Inhoudsopgave Voorwoord 7 Leeswijzer 9 Deel I Traumatische ervaringen 1 Wat kinderen kunnen meemaken 15 2 De reacties van kinderen op trauma 21 3 De impact op het gezin en de school 33 Deel II Kinderen

Nadere informatie

PLEEGZORGCONTRACT Pleegoudervoogd

PLEEGZORGCONTRACT Pleegoudervoogd PLEEGZRGCNTRACT Pleegoudervoogd De Rading stelt het zeer op prijs dat u zich als pleegouder beschikbaar heeft gesteld. Zonder pleegouders is het voor De Rading niet mogelijk om kinderen een pleeggezin

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

Bijlage 1. Algemene Voorwaarden behorende bij het pleegcontract Parlan * Overal waar pleegouders staat kan ook pleegouder worden gelezen.

Bijlage 1. Algemene Voorwaarden behorende bij het pleegcontract Parlan * Overal waar pleegouders staat kan ook pleegouder worden gelezen. Bijlage 1. Algemene Voorwaarden behorende bij het pleegcontract Parlan * Overal waar pleegouders staat kan ook pleegouder worden gelezen. De Algemene Voorwaarden regelen de formele en juridische afspraken

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID Onderdeel Pleegzorg. november 2008, uitgevoerd door:

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID Onderdeel Pleegzorg. november 2008, uitgevoerd door: RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2008 Onderdeel Pleegzorg november 2008, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl ONDERDEEL: INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding 3 Onderdeel: Pleegkinderen

Nadere informatie

JEUGDRECLASSERING INFORMATIE VOOR OUDERS/OPVOEDERS

JEUGDRECLASSERING INFORMATIE VOOR OUDERS/OPVOEDERS JEUGDRECLASSERING INFORMATIE VOOR OUDERS/OPVOEDERS 1 INHOUD Jeugdreclassering; informatie voor ouders/opvoeders Algemene informatie Bureau Jeugdzorg Limburg Wanneer krijgt uw kind met jeugdreclassering

Nadere informatie

Vragen risico-indicatoren voor pleegzorg

Vragen risico-indicatoren voor pleegzorg Vragen risico-indicatoren voor pleegzorg Vragenlijst onderdeel B V20160229 Pleegzorg Een pleeggezin neemt voor korte of langere tijd een kind op dat niet thuis kan wonen. De vragen gaan over 24-uurs pleegzorg,

Nadere informatie

Samen de schouders eronder

Samen de schouders eronder LECTORAAT JEUGD - KENNISCENTRUM GEZONDHEID & WELZIJN Samen de schouders eronder Visie Rapportage Handreiking Toolkit Visie rapportage handreiking toolkit Windesheim zet kennis in werking Samen de schouders

Nadere informatie

Pleegzorg en De Rading; informatie voor aspirant pleegouders

Pleegzorg en De Rading; informatie voor aspirant pleegouders Pleegzorg en De Rading; informatie voor aspirant pleegouders Pleegzorg en De Rading; Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een gezin. Soms zijn er thuis problemen en is het beter als een kind

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

PLEEGOUDER WORDEN BIJ ENTREA: SELECTIE EN VOORBEREIDING

PLEEGOUDER WORDEN BIJ ENTREA: SELECTIE EN VOORBEREIDING PLEEGOUDER WORDEN BIJ ENTREA: SELECTIE EN VOORBEREIDING informatie voor (nieuwe) pleeggezinnen Welkom! Entrea is blij met uw belangstelling voor het pleegouderschap en u staat voor de keus om u als pleeggezin

Nadere informatie

Marja Cozijn MSc o.l.v. Dr. Peter van den Bergh Universiteit Leiden In opdracht van Pleegzorg Advies Nederland

Marja Cozijn MSc o.l.v. Dr. Peter van den Bergh Universiteit Leiden In opdracht van Pleegzorg Advies Nederland Een presentatie van kwalitatief onderzoek Sy m p o s i u m P l e e g z o r g 2 0 1 4 t e E d e Marja Cozijn MSc o.l.v. Dr. Peter van den Bergh Universiteit Leiden In opdracht van Pleegzorg Advies Nederland

Nadere informatie

Hulp bij het herstel. Als slachtoffer kunt u bij. Slachtofferhulp Nederland terecht. voor kosteloze ondersteuning op

Hulp bij het herstel. Als slachtoffer kunt u bij. Slachtofferhulp Nederland terecht. voor kosteloze ondersteuning op Hulp bij het herstel Als slachtoffer kunt u bij Slachtofferhulp Nederland terecht voor kosteloze ondersteuning op emotioneel, praktisch en juridisch gebied. Bent u slachtoffer van een misdrijf, zoals een

Nadere informatie

Voor de vergoeding van bijzondere kosten bij vrijwillige jeugdzorg is in de wet geen uitwerking gegeven.

Voor de vergoeding van bijzondere kosten bij vrijwillige jeugdzorg is in de wet geen uitwerking gegeven. Richtlijn bijzondere kosten Pleegzorg Inhoudsopgave: 1 Inleiding 1 2 Taken 1 3 Werkwijze 2 4 Richtlijn vergoeding 3 5 Documentbeheer 5 1 Inleiding In dit document worden kaders beschreven voor de bekostiging

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Intakevragenlijst voor ouders/verzorgers

Intakevragenlijst voor ouders/verzorgers Praktijk Dekker & Dooyeweerd Intakevragenlijst voor ouders/verzorgers (Met dank voor het invullen) 1. Informatie over uw kind en gezin Graag aankruisen wat van toepassing is 0. Indien een vraag niet van

Nadere informatie

een ademtest om een speciale bacterie in je maag op te sporen 13C-ureumtest

een ademtest om een speciale bacterie in je maag op te sporen 13C-ureumtest een ademtest om een speciale bacterie in je maag op te sporen 13C-ureumtest Wilhelmina Kinderziekenhuis Wat staat er in deze folder Inleiding voor ouders 2 Informatie voor jongeren vanaf 12 jaar 4 Een

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum Inspectie jeugdzorg Utrecht, januari 2010 2 Inspectie jeugdzorg p~ãéåî~ííáåö= Naar aanleiding van de uitkomsten van een eerder pleegzorgonderzoek

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR PLEEGGEZINNEN

INFORMATIE VOOR PLEEGGEZINNEN INFORMATIE VOOR PLEEGGEZINNEN OVER GELD EN ZO... Over geld en zo Praten over geld is belangrijk, ook al is dat niet altijd even vanzelfsprekend. Als pleeggezin van Entréa krijgt u te maken met regelingen

Nadere informatie

Voogdij. Voor mij? W I L L I A M S C H R I K K E R J E U G D B E S C H E R M I N G

Voogdij. Voor mij? W I L L I A M S C H R I K K E R J E U G D B E S C H E R M I N G 0408 kind Voogd omslag:01/05kindvoogdomslagdgr2 17-04-2008 14:12 Pagina 1 Illustrations Dick Bruna Copyright Mercis bv. 1990 Voogdij. Voor mij? W I L L I A M S C H R I K K E R J E U G D B E S C H E R M

Nadere informatie

Financiële regeling bijzondere kosten pleegzorg FlexusJeugdplein

Financiële regeling bijzondere kosten pleegzorg FlexusJeugdplein Financiële regeling bijzondere kosten pleegzorg FlexusJeugdplein in het kader van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond Inhoud: Inleiding Algemene informatie over financiële regelingen pleegzorg

Nadere informatie

Na de schok... Informatie voor leerkrachten

Na de schok... Informatie voor leerkrachten Na de schok... Informatie voor leerkrachten Niemand is echt voorbereid op een schokkende gebeurtenis en als het gebeurt heeft dat ingrijpende gevolgen. Als leerkrachten samen met kinderen een aangrijpende

Nadere informatie

Het verhaal van pleegzorg

Het verhaal van pleegzorg Het verhaal van pleegzorg Welke variatie in pleegzorg is er? Wat is pleegzorg en wat betekent het voor kinderen, ouders, pleegouders en gemeenten? Wat is pleegzorg? Pleegzorg betekent dat een kind gaat

Nadere informatie

Welkom. Testfase. Nieuwsbrief 2, Mei 2011

Welkom. Testfase. Nieuwsbrief 2, Mei 2011 Nieuwsbrief 2, Mei 2011 I N D I T N U M M E R : 1 Welkom 1 Testfase 2 Stand van zaken screening 4 Stand van zaken instroom 6 Varia 6 Onze contactgegevens Eerste resultaten zijn positief! Welkom De testfase

Nadere informatie

Zorg op maat voor het jonge kind en zijn ouders

Zorg op maat voor het jonge kind en zijn ouders Zorg op maat voor het jonge kind en zijn ouders Wie zijn wij? Iedere ouder maakt zich wel eens zorgen om zijn kind. Eet mijn kind goed? Speelt hij genoeg met andere kinderen? Zijn die woedeaanvallen normaal?

Nadere informatie