NIEUW JASJE VOOR XPEDITIE! XONAR PLEEGZORG 2014 IN VOGELVLUCHT COLUMN: GEHECHT TRAUMA BIJ UW (PLEEG)KIND KINDERGELD IN BELGIË

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUW JASJE VOOR XPEDITIE! XONAR PLEEGZORG 2014 IN VOGELVLUCHT COLUMN: GEHECHT TRAUMA BIJ UW (PLEEG)KIND KINDERGELD IN BELGIË"

Transcriptie

1 jaargang 6 / uitgave nummer #1 / april 2015 NIEUW JASJE VOOR XPEDITIE! XONAR PLEEGZORG 2014 IN VOGELVLUCHT COLUMN: GEHECHT TRAUMA BIJ UW (PLEEG)KIND KINDERGELD IN BELGIË PLEEGZORGNIEUWS // een uitgave van XONAR

2 2 INHOUDSOPGAVE 6 XONAR PLEEGZORG 2014 IN VOGELVLUCHT 683 kinderen maakten in 2014 gebruik van pleegzorg bij XONAR. 14% van onze pleegzorgplaatsingen was deeltijd. 58% van de kinderen vond een plekje binnen het eigen netwerk. Aan het begin van elk jaar stelt XONAR een factsheet samen, met daarop alle kengetallen van onze pleegzorg van het afgelopen jaar. Leest u mee hoe ons pleegzorg-jaar er uit zag? COLUMN: GEHECHT Hechting! Hechtingsprobleem, hechtingstoornis, onveilig gehecht en noem maar op. Voor pleegouders erg herkenbare begrippen. Meestal hoort er een diepe zucht bij. Pleegmoeder en pleegouderraad-lid Kathrin Kramer, en óók haar kinderen, weten inmiddels alles van hechting. 7 8 TRAUMA Trauma is een belangrijk onderwerp voor opvoeders, omdat veel kinderen die uit huis zijn geplaatst een traumatische gebeurtenis hebben meegemaakt. De gevolgen van trauma zijn over het algemeen ernstig. Reden voor XONAR om middels een training voor onze pleegouders hier meer aandacht aan te besteden. en verder... 3 XONAR gevraagd in onderzoek beleidsmakers 3 Bijzondere kosten pleegzorg vanaf Nieuwe website voor XONAR 5 Kindergeld in België 5 Declareren abonnementskosten tijdschrift Mobiel 10 Een klacht? 11 Colofon XPEDITIE IN EEN NIEUW JASJE! Het zal u ongetwijfeld al zijn opgevallen: deze Xpeditie ziet er anders uit dan u gewend bent. Dat komt omdat de huisstijl van XONAR een kleine opfrisbeurt heeft gekregen. En dát komt weer omdat met de komst van de nieuwe jeugdzorg wij als organisatie ons op een andere, nieuwe manier moeten opstellen en profileren. De transitie en transformatie van de jeugdzorg vragen van alle jeugdzorgaanbieders, dus ook van XONAR, dat zij zich innovatief, creatief, transparant en efficiënt opstellen. Het moet meteen duidelijk zijn wat wij doen, welke resultaten dat oplevert, wat onze meerwaarde is en wie bij ons terecht kan voor ondersteuning. Wat ons betreft moet dat ook zichtbaar zijn aan de buitenkant. We willen uitstralen waar we voor staan: helder, daadkrachtig, positief, kleurrijk, professioneel, betrokken. Daarom gaven we onze huisstijl een opfrisbeurt. Er is niets veranderd aan ons logo, maar we hebben wel wat frisse, heldere kleurtjes toegevoegd. Dat ziet u al terug in deze Xpeditie! PLEEGZORGNIEUWS // jaargang 6 / uitgave nummer #1 / april 2015

3 3 XONAR GEVRAAGD IN ONDERZOEK BELEIDSMAKERS XONAR en Rubicon jeugdzorg zijn gevraagd om mee te doen in een onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Uiteraard doen we hier graag aan mee! Met dit masteronderzoek wil het NJi inzichtelijk krijgen op welke manieren de verschillende Nederlandse pleegzorgaanbieders hun begeleiding aan pleegkinderen vormgeven, en hoe pleegkinderen deze begeleiding ervaren. Met deze kennis wil het NJi vervolgens handvatten kunnen bieden voor de beroepspraktijk en het Nederlandse beleid over hoe we deze begeleiding kunnen optimaliseren. Vijf grote pleegzorgaanbieders in Nederland, waaronder dus XONAR, zijn gevraagd om hieraan mee te werken. Het feit dat wij benaderd zijn betekent dat het NJI een hoge pet op heeft van onze manier van werken, en dat zij hiermee de collegapleegzorg-aanbieders in den lande mee denkt te kunnen helpen. Daar mogen we best een beetje trots op zijn! De uitkomsten van dit onderzoek worden meegenomen in de ontwikkeling van de Methodiekhandleiding Pleegzorg en de Monitor Pleegzorg door het NJi. Deze zijn leidend voor de aanpak en werkwijze van Pleegzorg Nederland. Dit biedt voor XONAR zelf ook weer aanknopingspunten en handvatten om onze pleegzorg-begeleiding optimaal aan te laten sluiten bij de cliënten. Want dat is iets waar wij continue naar streven! Over het NJI Het Nederlands Jeugdinstituut is het landelijk kennisinstituut voor jeugden opvoedingsvraagstukken. Het ontwikkelt, beheert en implementeert kennis waarmee de kwaliteit van de jeugd- en opvoedingssector verbeterd kan worden. BIJZONDERE KOSTEN PLEEGZORG VANAF 2015 Per 1 januari 2015 is de Jeugdwet in werking getreden. Dat houdt onder meer in dat vanaf die datum niet meer Bureau Jeugzorg verantwoordelijk is voor het vergoeden van zogeheten bijzondere kosten, maar de pleegzorgaanbieders. XONAR onderzoekt op dit moment welke bijzondere kosten wij allemaal voor onze pleegouders kunnen gaan vergoeden. Zodra dit bekend is dan hoort u dat natuurlijk meteen van ons! Wat zijn bijzondere kosten? In de praktijk kan het voorkomen dat pleegouders noodzakelijke bijzondere kosten voor hun pleegkind maken die niet uit het basisbedrag of één van de toeslagen kunnen worden voldaan. Onder noodzakelijke bijzondere kosten worden door de wetgever in ieder geval verstaan: incidentele hoge medische kosten die niet op grond van een andere regeling vergoed worden reiskosten in verband met de omgangsregeling waarvoor het basisbedrag redelijkerwijs niet toereikend is de kosten voor een aanvullende ziektekostenverzekering Alleen noodzakelijke bijzondere kosten, die niet verhaald kunnen worden bij de onderhoudsplichtige ouders en die niet op grond van een andere regeling vergoed kunnen worden, komen voor vergoeding in aanmerking.

4 4 NIEUWE WEBSITE VOOR XONAR De nieuwe jeugdzorg, de nieuwe financiering, andere doorverwijsroute en de contracten met onze nieuwe klanten vragen van ons een aangepaste vorm van informatievoorziening. Daarom lanceerden wij halverwege maart onze volledig vernieuwde website. Heeft u hem al bekeken? Met deze nieuwe website willen we XONAR profileren als een klant- en marktgerichte organisatie. Wij hebben hard gewerkt aan een site die aan alle eisen en wensen van de diverse doelgroepen voldoet. Overzichtelijk voor elke doelgroep Ten opzichte van onze huidige site is de nieuwe site beter toegeschreven naar de diverse doelgroepen: ouders, kinderen & jongeren, pleegouders, verwijzers, gemeenten en andere ketenpartners. Onze dienstverleningsproducten staan nu kort en krachtig voor elke aparte doelgroep beschreven, evenals een totaaloverzicht waarvoor klanten bij ons terecht kunnen. Ook spreken we elke doelgroep in zijn eigen taal en passend bij zijn eigen interesses aan. De bezoeker vindt snel en gemakkelijk zijn info. Daarnaast is de site ook goed te bekijken op tablets en smartphones. Een plekje voor pleegzorg! Vanzelfsprekend heeft ook ons organisatieonderdeel pleegzorg weer een mooie plek gekregen op deze nieuwe site. De bezoeker vindt bijvoorbeeld informatie over wat pleegzorg eigenlijk is en hoe je pleegouder kunt worden. Ook de pleegouderraad heeft haar eigen pagina. Daarop vertellen zij uitgebreid wat zij zich ten doel stellen en wat zij allemaal al hebben kunnen realiseren voor pleegouders. Ook is een overzicht van de huidige ledenlijst van deze raad opgenomen. Login-gedeelte voor pleegouders Op onze vorige site hadden wij een besloten gedeelte speciaal voor pleegouders. Daarvoor kon een login worden aangevraagd. Op deze pagina stond de digitale pleegwijzer. Ook werden hier zoekertjes geplaatst van kinderen voor wie wij een pleeggezin zochten. Ook op onze nieuwe site hebben wij weer een login-gedeelte voor u. Hiervoor kunt u echter niet uw huidige inlogcode gebruiken. Binnenkort krijgen al onze pleegouders een brief, waarin uitgelegd wordt hoe zij opnieuw een code kunnen aanvragen als zij dat willen. Tips? Graag! Wij bevelen u van harte aan om bij gelegenheid eens naar te surfen en onze nieuwe website te bekijken. Heeft u verbetertips? Wij horen ze heel graag! U kunt ons uw suggestie mailen op Zo kunnen we samen onze site nóg beter maken! PLEEGZORGNIEUWS // jaargang 6 / uitgave nummer #1 / april 2015

5 KINDERGELD EN/OF PLEEGVERGOEDING VOOR PLEEGOUDERS DIE IN BELGIË WONEN: ZO ZIT HET 5 XONAR heeft een aantal pleegouders die in België wonen. Bepaalde wetmatige en belastingtechnische zaken die ook te maken hebben met pleegzorg zijn in België anders geregeld dan in Nederland. In België wordt kinderbijslag gezien als een bijdrage in de verzorging en opvoeding van een kind. In het geval van pleegzorg ontvangt dus niet de ouder, maar het pleeggezin automatisch de kinderbijslag. Aangezien een pleegouder al een bijdrage in de kosten ontvangt van XONAR, in de vorm van de pleegvergoeding, moet voor pleegouders die in België wonen en kinderbijslag ontvangen de kinderbijslag gezien worden als inkomen. Pleegouders zullen in zo n situatie belasting moeten gaan betalen. Meteen het juiste bedrag Om dat te voorkomen en het pleegouders niet onnodig lastig te maken heeft XONAR besloten om in zulke situaties de kinderbijslag in mindering te brengen op de vergoeding. U ontvangt zo dus meteen het juiste en toegestane bedrag aan vergoeding dat u ook mag houden, en waarover u niet later nog een belastingaanslag zult krijgen. DECLARATIE ABONNEMENTS- KOSTEN MOBIEL Ook in 2015 kunt u de abonnementskosten voor het landelijke pleegzorgmagazine Mobiel weer bij XONAR declareren. U kunt hiervoor een declaratieformulier aanvragen via Of u belt

6 6 56% VAN DE PLAATSINGEN DUURT LANGER DAN 2 JAAR XONAR PLEEGZORG 2014 IN VOGELVLUCHT Aan het begin van elk jaar stelt XONAR een factsheet samen, met daarop alle kengetallen van onze pleegzorg van het afgelopen jaar. Leest u mee hoe ons pleegzorg-jaar er uit zag? Wij zetten de belangrijkste cijfers voor u op een rijtje. Op 1 januari 2014 liepen er bij ons 588 pleegzorgplaatsingen. Op 31 december 2014 was dat 581. Nagenoeg hetzelfde aantal dus. Gedurende heel 2014 zijn er 261 pleegzorgplaatsingen gerealiseerd. Dat kunnen kinderen zijn die voor het eerst in pleegzorg komen, maar het kunnen ook overplaatsingen zijn van het ene naar het andere pleeggezin, of nieuwe deeltijdplaatsingen. Gedurende het jaar werden er 246 plaatsingen beëindigd. Het aantal jeugdigen dat in 2014 gebruik heeft gemaakt van pleegzorg bij XONAR is 683. Soorten pleegzorgplaatsingen Van alle pleegzorgplaatsingen was 14% deeltijd pleegzorg, en 86% voltijd. Meer dan de helft, om precies te zijn 58%, van alle kinderen werd in hun eigen netwerk geplaatst. 42% van de kinderen vond een plekje in een bestandspleeggezin. Duur van de plaatsing Als we kijken naar de duur van de pleegzorgplaatsingen die bij ons liepen op 31 december 2014, dan valt op dat 56% van de plaatsingen langer dan twee jaar duurde. Deze kinderen woonden dus langere tijd in hetzelfde pleeggezin. Vergeleken met vorig jaar is dit een hoger percentage. Dit komt niet alleen doordat kinderen langer in pleegzorg blijven, maar ook doordat steeds meer pleegouders bereid zijn om zich te committeren aan de behoeften van hun pleegkind en daardoor zo lang als nodig voor het kind blijven zorgen. Als het pleegkind toch langer pleegzorg nodig blijkt te hebben dan aanvankelijk verwacht dan zeggen steeds meer pleegouders: prima, laat hem/haar maar blijven. Een mooie ontwikkeling, vinden wij! Het aantal acute zorg plaatsingen, waarbij een kind maximaal vier weken in een acute zorg pleeggezin blijft wonen, was 2,5%. PLEEGZORGNIEUWS // jaargang 6 / uitgave nummer #1 / april 2015

7 7 Gehecht Hechting! Hechtingsprobleem, hechtingstoornis, onveilig gehecht en noem maar op. Voor pleegouders erg herkenbare begrippen. Meestal hoort er een diepe zucht bij. Om zoveel mogelijk over dit onderwerp op te steken slingeren er regelmatig boeken over hechting en pleegzorg bij ons door de woonkamer. Het ene kind kijkt heel deskundig naar de boektitel, de ander probeert hem te lezen maar vindt ambivalent toch een erg moeilijk woord. En het pleegkind in kwestie reden voor aanschaf van het boek kijkt er eens aandachtig naar, zwijgt en gaat maar weer gauw verder met zijn lego Om meer en beter begrip voor ons pleegkind van negen jaar en zijn gedragsproblematiek te kweken hebben wij niet alleen aan familie, school en vrienden uitgelegd wat hechting en de problematiek van een hechtingsprobleem inhoudt, maar ook aan onze kinderen van twaalf, tien en zes jaar jong. Maar ja, wat blijft hangen, wat wordt begrepen? Een toets hebben wij er niet aan gekoppeld, wel de hoop dat ze er toch iets van oppikken. Een aantal maanden geleden werden wij verrast met de komst van een veertien maanden oude pleegpeuter, nét nog een beetje baby. Heel schattig en zo makkelijk dat bij ons alle alarmbellen gingen rinkelen. Zelfs bij de kinderen! Toen N. op zijn derde dag heel hard achterover op de grond viel en stil met wijd uitgestrekte armen en benen op de grond bleef liggen snelden de andere vier kinderen erbij om te gaan kijken. Hij huilt niet! Nee, hij toont geen emoties! Dit is niet normaal! En tenslotte als conclusie van onze tien jaar oude dochter: zou hij ook een hechtingsprobleem hebben?. Onze vraag was en is bij deze beantwoord! En mocht ik nog twijfels hebben, dan hoef ik alleen aan de laatste speelafspraak van ons negenjarig pleegkind te denken. Kathrin, ik wil vandaag met Thomas afspreken. En na een moment van stilte: want ik ben zo aan hem gehecht! COLUMN VANUIT DE POR Met vriendelijke groet, Kathrin Kramer lid pleegouderraad

8 8 UIT RECENT WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK BLIJKT DAT VEEL VERSCHILLENDE FACTOREN BEPALEN OF EEN KIND EEN GEBEURTENIS ALS TRAUMATISEREND ERVAART. TRAUMA Binnen de pleegzorg hebben we vaak te maken met kinderen die in hun jonge leven al veel hebben meegemaakt. Kinderen die onverwachte, pijnlijke of bedreigende situaties hebben meegemaakt, welke kort- of langdurend voor stress hebben gezorgd. Voorbeelden van zulke gebeurtenissen zijn seksueel misbruik, slachtoffer of getuige zijn van (huiselijk) geweld of het meemaken van een natuurramp. Denk ook aan gepest worden, of een ongeluk krijgen. Kinderen kunnen heel verschillend reageren op dit soort situaties, en niet elke nare gebeurtenis hoeft per definitie een trauma te veroorzaken. Dit hangt onder andere af van de leeftijd van het kind, zijn/haar interpretatie en verklaring van het gebeurde, het temperament van het kind en de frequentie van de nare gebeurtenissen. Daarbij is de reactie van de omgeving in grote mate bepalend voor hoe een kind het gebeurde ervaart. Beschikbaarheid van volwassenen die hulp, geruststelling en bescherming kunnen bieden is protectief in het al dan niet ontwikkelen van een trauma naar aanleiding van akelige gebeurtenissen. Klachten en symptomen Als gevolg van traumatiserende gebeurtenissen kan een kind uiteenlopende klachten en symptomen laten zien. Het kan bijvoorbeeld heel boos worden of in paniek raken en zichzelf hier niet in gerust laten stellen. Of het kind lijkt juist heel vlak en emotieloos. Het kan ook heel impulsief worden en dingen doen zonder eerst na te denken. Een trauma kan het zelfvertrouwen en zelfbeeld van het kind beschadigen. Ook kan het kind anders tegen de wereld en andere mensen gaan aankijken. Opvallend is verder de manier waarop het kind zich gedraagt ten opzichte van zogeheten hechtingsfiguren in zijn omgeving, dus bijvoorbeeld zijn pleegouders. Het kind kan hen op afstand houden, of zich juist enorm aan hen vastklampen. Op school kan het kind leerproblemen hebben of een slechte concentratie. Soms wordt een getraumatiseerd kind heel waakzaam. Het tegenovergestelde is echter ook mogelijk, het kind is dan snel afgeleid of erg dromerig. Sommige kinderen krijgen problemen met slapen en lijden onder nachtmerries. Problemen in de hechting en in het omgaan met relaties komen ook voor. Het kind heeft bijvoorbeeld weinig vriendjes, of steeds andere vriendjes. Misschien maakt het veel ruzie. Het is ook mogelijk dat het kind bepaalde mensen, plaatsen of andere zaken sterk gaat mijden, omdat die hem aan de nare gebeurtenis doen denken. PLEEGZORGNIEUWS // jaargang 6 / uitgave nummer #1 / april 2015

9 9 TIPS Wat zijn algemene tips als is vastgesteld dat er sprake is van traumatische gebeurtenissen in het leven van uw pleegkind? Onzichtbaar De problemen van getraumatiseerde kinderen kunnen dus zichtbaar worden op verschillende manieren, soms overdekt door gedragsproblemen die u aan de buitenkant ziet. Maar de gevolgen van trauma kunnen ook ogenschijnlijk onzichtbaar zijn. Er kan na een traumatische gebeurtenis een zogeheten latentieperiode optreden, waarin het kind klachtenvrij lijkt te zijn. Het kind is dan echter bezig met overleven en kan het (nog) niet aan om reacties te uiten over de traumatische gebeurtenis. Bespreek uw zorgen Bespreek uw zorgen altijd met uw pleegzorgbegeleider. Deze kan samen met u bekijken wat er nodig is voor uw pleegkind. Naast dat uzelf als omgeving veel kan betekenen in het herstel van de ontwikkeling van uw pleegkind, zijn er andere mogelijkheden om uw pleegkind te ondersteunen. Er zijn bijvoorbeeld therapieën die kinderen hierbij kunnen helpen. Samen met de ouders van uw pleegkind en uw pleegzorgwerker (en eventueel zijn/haar gedragswetenschapper) kan bekeken worden wat nodig is en ingezet moet worden. Training voor pleegouders XONAR snapt heel goed dat het niet gemakkelijk is om een pleegkind met een trauma te begeleiden. Daarom bieden wij sinds dit jaar een traumatraining aan voor pleegouders die een pleegkind in huis hebben dat een trauma heeft meegemaakt. Onlangs hebben al onze pleegouders daarvoor een uitnodiging gekregen. De training heeft als doel kennis van trauma te vergroten zodat pleegouders het gedrag van hun pleegkind beter begrijpen en zij beter met het gedrag van hun pleegkind om kunnen gaan. De training wordt gegeven aan maximaal 8-10 pleegouderparen tijdens acht bijeenkomsten van twee uur. Er wordt gewerkt met voorbeelden uit het handboek en van pleegouders uit de dagelijkse praktijk. Bij de training hoort een werkboek dat speciaal ontwikkeld is voor pleegouders/ opvoeders/verzorgers. Aan de training zijn geen kosten verbonden. Voor het werkboek vragen wij een bijdrage van 10,00 euro. Dit boek blijft uw eigendom. De reactie van de omgeving bepaalt in grote mate hoe een kind het gebeurde ervaart. Maak dus geen taboe van de nare gebeurtenis, maar maak duidelijk aan uw pleegkind dat hij altijd bij u (of iemand anders in zijn omgeving) terecht kan als hij erover wil praten. Blijf rustig als uw pleegkind boos is over het gebeurde, en bied steun en troost. Soms kunnen de nare gebeurtenissen voor u als pleegouder moeilijk zijn om te horen van uw pleegkind. Zorg goed voor uzelf, en bekijk (eventueel samen met uw begeleider pleegzorg) welke manieren bij u passen om de opborrelende emoties goed kwijt te raken. Bied love (liefde) en limits (grenzen). Het opvoeden gaat dóór, ondanks de nare gebeurtenis die het kind meegemaakt heeft. Begrens uw pleegkind op een vriendelijke, niet afwijzende manier. En wijs het gedrag af, maar niet het kind. Zorg voor voorspelbaarheid in het dagelijks leven. Regelmaat, herhaling en ritme zijn fijn voor getraumatiseerde kinderen. Ook vaste rituelen bij het slapengaan bieden voorspelbaarheid en daarmee veiligheid. Bied keuzes aan het kind en enig gevoel van controle op de wereld. Traumatiserende gebeurtenissen overkomen en overdonderen kinderen vaak, en een gevoel van controle geeft hen weer wat vertrouwen in de wereld om hen heen. Na de eerste aanmeldingsronde blijkt dat er veel animo is voor deze training. De training in het voorjaar is volgeboekt. In het najaar starten wij met nieuwe groepen. U kunt zich nog steeds aanmelden voor deelname aan deze cursus. Actuele data en locatie worden nog doorgegeven.

10 EEN KLACHT OVER ONS? XONAR doet haar uiterste best om de best mogelijke jeugdzorg te verlenen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over uw hulpverlener, de zorg die u krijgt of de manier waarop u bejegend wordt. Komt u er met XONAR niet uit? Dan is de vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (kortweg AKJ) er om u te helpen. U kunt te allen tijde uw verhaal bij hen kwijt en als u dat wenst kan de vertrouwenspersoon van het AKJ u bijstaan bij het verwoorden van uw klacht richting XONAR. Hulp en ondersteuning van het AKJ is voor u altijd geheel kosteloos. Dit aanbod geldt ook voor pleegkinderen! Ook zij kunnen bellen of mailen met de vertrouwenspersoon. Telefoon: Internet: DIGITALE NIEUWSVOOR- ZIENING VAN XONAR SCHRIJF U IN VOOR ONZE DIGITALE NIEUWSBRIEF Heeft u een mailadres, en zou u het fijn vinden om ook via deze weg informatie van en over XONAR te ontvangen? En heeft u dit nog niet kenbaar gemaakt bij XONAR. Of ontving u voorheen wel mailtjes van XONAR, maar heeft u inmiddels een ander mailadres? Laat het ons dan weten! Stuur een mailtje naar met in de onderwerpregel: Aanmelding voor nieuwsvoorziening XONAR per . U hoeft verder geen tekst in het bericht te zetten. Dan voegen wij uw mailadres toe aan ons bestand. PLEEGZORGNIEUWS // jaargang 6 / uitgave nummer #1 / april 2015

11 KRUISWOORD PUZZEL HORIZONTAAL 1 medische term 10 edelachtbaar (afk.) 11 rats 12 santé 13 naamloze vennootschap (afk.) 17 web 19 boomvrucht 20 mengelmoes 25 puzzel 26 snelle draf 27 beetje 29 atmosfeer (afk.) 30 Georgia (afk.) 31 tokkelinstrument 33 toegeeflijk 35 loof 36 rekenkundige reeks (afk.) VERTICAAL 1 aanklacht 2 fijne verf 3 eiland (afk.) 4 voorzetsel 5 meervoud (afk.) 6 oorspronkelijkheid 7 water in Friesland 8 uiterlijk vertoon 9 boom 14 opgaaf 15 beroep (divers) 16 weefterm 18 slede 19 lentemaand 21 opbergplaats 22 edel (afk.) 23 Arab. Emiraten (afk.) 24 straalmotor 28 lidwoord 31 zang 32 persoonlijk vnw. 34 calorie (afk.) COLOFON Redactie & eindredactie Natalie Sevriens Met bijdragen van Anke Wijnands, Kathrin Kramer Opmaak en druk P&P Company, Beek Oplage 550 exemplaren 32 Kopij aanleveren Wilt u een redactionele bijdrage leveren voor Xpeditie? Dat kan! U kunt kopij aanleveren via Heeft u vragen hierover? Belt u dan met Natalie Sevriens: of Xpeditie is het gratis magazine voor XONAR pleeggezinnen en verschijnt drie maal per jaar.

12 BEREIKBAARHEID XONAR TIJDENS KANTOORTIJDEN VSM Severenstraat AR Maastricht t Regio Maastricht Heuvelland Severenstraat AR Maastricht t Regio Parkstad Heerlerbaan CH Heerlen t Regio Westelijke Mijnstreek Pepijnstraat EL Sittard t BEREIKBAARHEID XONAR BUITEN KANTOORTIJDEN Meldpunt Acute Zorg Ontstaat er buiten onze kantoortijden een crisissituatie in uw pleeggezin, waarbij u een hulpverlener van XONAR wilt raadplegen? Belt u dan ons Meldpunt Acute Zorg: t SERVICEDESK PLEEGZORG LIMBURG Telefoon: Internet: Telefonische bereikbaarheid: op maandag uur op woensdag uur op vrijdag uur MATERIALENDEPOT VAN PLEEGZORG voor kostenloze uitleen van baby- en kinderbenodigdheden Openingstijden: elke dinsdag van uur en daarbuiten op afspraak Locatie: Mariënwaard AM Maastricht Telefoon: PLEEGZORGNIEUWS // een uitgave van XONAR

nieuwsbrief Voorwoord Resultaten enquête Colofon In dit nummer:

nieuwsbrief Voorwoord Resultaten enquête Colofon In dit nummer: nieuwsbrief Voorwoord Ik woon alweer ruim een jaar in dit huis. En als als ik heel eerlijk ben weet ik eigenlijk niet eens wie er vier deuren verderop wonen. Als werkende moeder met een kind van vier en

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

Zorg voor de pleegouder in u! Cursussen en bijeenkomsten voor Yorneo pleegouders

Zorg voor de pleegouder in u! Cursussen en bijeenkomsten voor Yorneo pleegouders 2014 Zorg voor de pleegouder in u! Cursussen en bijeenkomsten voor Yorneo pleegouders 2014 programma kalender kalender uitscheuren op perforatie 21 januari Communiceren met pleegkinderen avond 1 28 januari

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

Nooit meer zo alleen. Wennen in een pleeggezin. Een onderzoek van Universiteit van Amsterdam en Stichting Alexander

Nooit meer zo alleen. Wennen in een pleeggezin. Een onderzoek van Universiteit van Amsterdam en Stichting Alexander Nooit meer zo alleen Wennen in een pleeggezin Een onderzoek van Universiteit van Amsterdam en Stichting Alexander Elly Singer, Adimka Uzozie, Kirti Zeijlmans Nooit meer zo alleen Wennen in een pleeggezin

Nadere informatie

Toolkit Kind en Trauma

Toolkit Kind en Trauma Toolkit Kind en Trauma Informatie voor leerkrachten van groep 5 t/m 8 www.kind-en-trauma.nl Landelijk Psychotraumacentrum voor Kinderen en Jongeren Eva Alisic Inhoudsopgave Waarom deze toolkit? 2 Wat

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 11 Helpen verwerken 17 Thuis en in het ziekenhuis

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Veilig Jaarbericht 2008

Veilig Jaarbericht 2008 Veilig Jaarbericht 2 VEILIG Het centrale thema van Limburg in is Veilig. In toenemende mate richt Bureau Jeugdzorg zich op de jeugdige waarvan de veiligheid in het gedrang is; jeugdigen die (ernstig) in

Nadere informatie

Vrijwillige en justitiële pleegzorg en pleegoudervoogdij

Vrijwillige en justitiële pleegzorg en pleegoudervoogdij Inhoudsopgave Pleegzorgwijzer Hoofdstuk 1 Visie Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 3.1 Bestandspleegzorg 3.2 Netwerkpleegzorg Hoofdstuk 4 Vormen van pleegzorg Het traject tot pleegouder Hoofdstuk 5 Algemeen 5.1 Algemene

Nadere informatie

Sien Magazine. Assertiviteitstraining. Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst:

Sien Magazine. Assertiviteitstraining. Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst: #1 Sien Magazine Assertiviteitstraining Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst: praten over financiering van de zorg Sien campagne Stap voor stap ledenwerven nummer 1 / 2012 voor mensen met een

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Een krant. vol tips over. opvoeden en opgroeien! Informatiekrant over opvoeden en opgroeien in Amersfoort

Een krant. vol tips over. opvoeden en opgroeien! Informatiekrant over opvoeden en opgroeien in Amersfoort Een krant vol tips over opvoeden en opgroeien! Wat heeft wethouder Stoelinga met jeugd? Een interview door Parto en Nick Parto en Nick zitten in 3 vwo. Ze maken kennis met wethouder Stoelinga van Jeugd

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Een vrijwilliger maakt het verschil!

Een vrijwilliger maakt het verschil! Een vrijwilliger maakt het verschil! Informatie voor vrijwilligers bij Markant centrum voor mantelzorg / www.markant.org / T. 020 886 88 00! Welkom bij Markant, Centrum voor Mantelzorg! Fijn dat je je

Nadere informatie

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave:

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave: herfst 2011 De Mediant FamilieKrant is een speciale uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszorg en geeft een beeld wat Mediant voor de familie doet. Familiemaand bij Mediant Van 10 oktober (landelijke

Nadere informatie

Komt een kind bij de buurvrouw

Komt een kind bij de buurvrouw Komt een kind bij de buurvrouw Onderzoek naar de knelpunten en oplossingen in de keten van pleegzorgvergoeding bij netwerkpleegzorg 23 februari 2010 2010/030 Komt een kind bij de buurvrouw Onderzoek naar

Nadere informatie

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke Goed genoeg opvoederschap handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke beperking Ans de Jong, Barbara Stremmelaar, Janneke Looij amerpoort werkt Goed genoeg opvoederschap handreiking

Nadere informatie

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Inhoudsopgave Even voorstellen 4 Voorwoord 6 Hoe is de zorg veranderd? 8 In vijf stappen naar hulp en zorg 13 Wat kunt u zelf oplossen?

Nadere informatie

Kosten en baten Thuisbegeleiding voor gezinnen

Kosten en baten Thuisbegeleiding voor gezinnen Kosten en baten Thuisbegeleiding voor gezinnen Amsterdam, oktober 2011 In opdracht van ActiZ Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door de Centrale Raad voor Gezinsverzorging Kosten en baten Thuisbegeleiding

Nadere informatie

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Onderzoeksrapport op basis van een enquête en spiegelgesprek met patiënten van de POH-GGZ in de regio Gooi en Vechtstreek 1 Ervaringen

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 7 Gevolgen 9 Erkenning 12 Factoren die vermoeidheid beïnvloeden 14 Wat kunt u zelf doen? 18 Onderzoek

Nadere informatie

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Cliënt in beeld Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Document nr. 13019 Inhoud Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Procesbeschrijving...

Nadere informatie

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid een handreiking voor risicodragers en hun partners Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 Inleiding 5 1 Wat kan aanleiding zijn om

Nadere informatie

onderwijs nieuwsbrief POOL Wij zijn POOL en stellen ons voor nieuwsbrief onderwijs inhoud doorstart project onderwijs in zelfstandig POOL

onderwijs nieuwsbrief POOL Wij zijn POOL en stellen ons voor nieuwsbrief onderwijs inhoud doorstart project onderwijs in zelfstandig POOL nieuwsbrief inhoud Voorstellen POOL 1 Eerste antwoorden voor jonge ouders 2 Altijd op de hoogte met de direct mail 2 Een klacht indienen helpt 3 Als een school vinden niet lukt 4 Nieuws voor gebruikers

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

5. 18-plus a. Wajong b. Tegemoetkoming Onderhoudskosten Thuiswonende Gehandicapte kinderen (TOG) c. Woonvormen voor MLK-jongeren

5. 18-plus a. Wajong b. Tegemoetkoming Onderhoudskosten Thuiswonende Gehandicapte kinderen (TOG) c. Woonvormen voor MLK-jongeren Hoofdstuk 20 Verstandelijke beperking Per 1 januari 2004 heeft de voormalige SPD, nu opererend onder de naam MEE, de capaciteit pleegzorg voor verstandelijk gehandicapte kinderen overgedragen aan Pleegzorg

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie