ISBN NUR 802 Adviesprijs 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ISBN 978-90-79784-03-5 NUR 802 Adviesprijs 10"

Transcriptie

1 ISBN NUR 802 Adviesprijs 10 Het zijn weer uitdagende tijden voor de marketeer. We moeten met volle kracht de markt op terwijl de consument de hand op de knip houdt. In de huidige omstandigheden is een vooruitziende blik belangrijker dan ooit. In het NIMA Trendkompas 09 komen uitgebreid de trends en ontwikkelingen aan bod die een belangrijke rol spelen in de vakgebieden Marketing van Financiële Diensten, Experience Marketing, Food & Agrimarketing, Marketing in de Zorg en Marketing in business to business dienstverlening. In deze publicatie bundelen we de conclusies van de NIMA Marketing Trendsessie. Deze kennis vormt een praktische hulp voor klantgerichte professionals om vernieuwing in hun eigen werkomgeving te regisseren. Daarmee is het een stimulans voor marketeers om blijvend aandacht te besteden aan de factoren die de marketingsituatie in de toekomst zullen beïnvloeden.

2 Verzameld door en voor marketeers Authenticiteit als herkenbare waarde Vertrouwen is key Herwaardering persoonlijk contact Back to basics Inspiratie voor marketeers

3 2009, eerste druk Uitgever: NIMA, Nederlands Instituut voor Marketing Einddredacteur: Janneke Schilte Tekstschrijver: Vincent Peeters Redactie: Floris Hurts en de deelnemers NIMA Marketing Trendsessie 2009 Vormgever: Steven Roest, Drukker: Van de Ridder Druk & Print Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor eventuele op- en aanmerkingen op deze uitgave kun je contact opnemen met het NIMA via Postbus 9072, 1180 MB Amstelveen of ISBN NUR 802 2

4 Inhoudsopgave Stimulans voor marketeers 4 Trends in Marketing van Financiële Diensten 6 Trends in Marketing in de Zorg 10 Trends in Food & Agrimarketing 12 Trends in Experience Marketing 14 Trends in Marketing in business to business dienstverlening 18 De samenhang in trends 20 Dankwoord 24 Voor en door marketeers 26

5 Stimulans voor marketeers Over trends gesproken. De meest in het oog springende ontwikkeling komt dezer dagen natuurlijk uit financiële hoek: de kredietcrisis. Door de stagnerende huizenmarkt in de Verenigde Staten en de snelle devaluatie van hypotheken in het laagste segment kwamen financiële instellingen in problemen, daarmee uiteindelijk een wereldwijde recessie van de reële economie inluidend. Uitdagende tijden dus voor de marketeer, die de markt op moet terwijl de consument de hand op de knip houdt. Juist in de huidige omstandigheden is een vooruitziende blik belangrijker dan ooit. Trends zijn doorgaans van belang als voorboden van toekomstige bedrijvigheid en concurrentie, maar zelden worden markten zo overvallen door een dergelijke krachtige factor van buitenaf die de ontwikkelingen dramatisch kan beïnvloeden. Tegen deze achtergrond organiseerde de NIMA Marketing van Diensten Groep (MDG) op donderdag 30 oktober in het Dialogues House van ABN AMRO te Amsterdam weer de jaarlijkse NIMA Marketing Trendsessie. Voor de deelnemers een unieke gelegenheid om hun marktsignalen te delen, de laatste marketingtrends te bespreken en elkaar te inspireren met hun waarnemingen uit markt en maatschappij. Zonder professionele trendwatchers en andere autoriteiten, maar op basis van persoonlijke observaties en denkkracht in de NIMA Marketing Trendsessie is iedereen trendwatcher voor het eigen werkgebied. Het profijt van deze aanpak mag voor een ieder duidelijk zijn: breng één trendsignaal in en neem er tientallen mee naar huis. Tijdens de sessie zien marketeers consumptiepatronen op doemen en veranderen, zodat ze hun organisatie en hun klanten kunnen verrassen met nieuwe verfrissende inzichten. Zelfs in deze woelige tijden. 4

6 Bredere insteek De trendsessie had dit jaar een bredere insteek dan in de afgelopen jaren. Niet alleen de dienstensector, maar ook andere vakgroepen waren uitgenodigd om hun gesignaleerde trends in te brengen. Dit jaar waren er deelnemers van de expertgroepen Marketing van Financiële Diensten, Experience Marketing, Food & Agrimarketing, Marketing in de Zorg en Marketing in business to business dienstverlening. De ontwikkelingen uit deze vakgebieden werden in vijf parallelsessies besproken en vervolgens plenair gedeeld. De conclusies vinden hun neerslag in deze publicatie: het NIMA Trendkompas 09. Het dient als praktische hulp voor de deel nemers en NIMA leden bij het vinden van toepassingen in hun eigen werkomgeving, én als stimulans voor marketeers om blijvend aandacht te besteden aan de factoren die de marketingsituatie in de toekomst zullen beïnvloeden. 5

7 Trends in Marketing van Financiële Diensten Vertrouwenscrisis / klant aan de macht Het interbancaire leenstelsel is knarsend tot stilstand gekomen. Consumenten hebben inmiddels veel spaargeld weggehaald of herverdeeld bij banken. Kluizenleveranciers floreren. De financiële crisis is in wezen een vertrouwenscrisis, tussen banken onderling maar ook tussen consument en bank. Deze breuk in vertrouwen gaat gelijk op met een verschuiving van de macht naar de consument. Deze is namelijk mondiger geworden. Slimmer ook, want hij heeft nu meer informatie tot zijn beschikking via web 2.0. Vergelijkingssites creëren transparantie in de markt, zodat niemand zich nog hoeft te laten foppen. De klant eist authenticiteit, en arrogantie wordt niet meer getolereerd. Net zomin als het grote graaien waar, als gevolg van een wereldomspannende implosie in de sector, abrupt een einde aan is gekomen. Nu het eenmaal zover is, legt de consument de lat voor financiële dienstverleners wel hoger. Het publiek wil weten hoeveel winst een bank/verzekeraar maakt, en ten koste van wie dit gaat. Dit was altijd ondoorzichtig. Kernopdracht voor de hele financiële sector is: vertrouwen terugwinnen. Niet (alleen) via goede PR, maar door een fundamentele verandering van werkwijze. Nieuwe toetreders Nu de consument zelf beter de weg weet en overzicht wenst over zijn zaakjes, is de markt vrij voor non-financials zoals Google, maar ook Hema of Kruidvat om hun nog relatief jonge financiële dienstverlening verder uit te bouwen. Dit gebeurt op basis van nieuwe businessmodellen die een connectie maken met de klant. Alle reden voor bestaande financiële instellingen met een beschadigde reputatie om beducht te zijn voor deze nieuwe concurrentie uit onverwachte hoek. 6

8 7

9 Dialoog als basis Banken en verzekeraars, zo blijkt nu pijnlijk, hebben uiteindelijk maar één echte asset, namelijk vertrouwen. En om dit vertrouwen te herwinnen, moet je de klant goed bedienen. Jezelf opnieuw afvragen: wat wil de klant? Weten welke dromen hij heeft, op welke basis hij beslissingen neemt, en zekerheid en risico tegen elkaar afweegt. Om hem vervolgens slechts dat te adviseren wat hij nodig heeft en wat bij hem past. Kortom, klantwaarde toevoegen en werken aan meer klanttevredenheid. Dat gebeurde vroeger door het lokale contact tussen bankmedewerker en klant. Geen tussenpersoon, maar vertrouwenspersoon. Dit serviceaspect leverde tot voor kort weinig op in vergelijking met de enorme opbrengsten uit beleggingen. Dat gaat veranderen: de dialoog met de klant komt terug. Het pure zenden is over. Technologie heeft ervoor gezorgd dat je daar als ontvanger makkelijk omheen kunt. Hoe worden we weer een geloofwaardige sector, dat is de vraag. En het antwoord is: door weer echt in contact te komen met de klant. Door je dienstverlening tastbaar te maken. Herdefinitie businessmodellen Bankieren van vóór de crisis draaide in toenemende mate om winstmaximalisatie en operational excellence, waarbij het contact met de klant geleidelijk aan extensiever, dat wil zeggen minder persoonlijk, werd. In de nieuwe businessmodellen staat de clientèle weer centraal. In feite betekent het een terugkeer naar de oorspronkelijke kernwaarden van het bankieren: klantkennis, betrouwbaarheid, een persoonlijke benadering en een lokale oriëntatie. Bovendien, had verzekeren en financieren niet altijd iets te maken gehad met solidariteit en de coöperatieve gedachte? Een interessante notie, nu de bomen niet meer tot in de hemel groeien. Mensen vragen zich af: wat stop ik in een bank, en wat krijg ik er voor terug. Back to basics dus, onder het motto: boring is sexy! Rabobank geeft het goede voorbeeld met kleinschalige, lokaal sterke bankkantoren. Maar het leidt ook tot nieuwe collectieve initiatieven, zoals peer-to-peer lending. Een mogelijk obstakel voor deze trend is dat medewerkers nog altijd worden gestuurd op sales, marge en rendement. De fixatie op winstmaximalisatie heeft echter zijn langste tijd gehad, want het huidige businessmodel van financials zal nooit meer terugkeren. Splitsing Een andere tendens wijst op een operationele splitsing binnen de financiële dienstverlening. In dit scenario ontwikkelen banken zich door als grootschalige onpersoonlijke administratie kantoren fabrieken met de blik op operational excellence, maar zetten zij aan de voorkant serviceproviders in om een goede band met de consument te borgen. Deze intermediairs zijn hun klanten één op één van dienst bij de financiële huishouding, en opereren niet merkgebonden. 8

10 NIMA Marketing van Financiële Diensten Het NIMA Expertiseplatform Marketing van Financiële Diensten (MFD) wil Nederland hét gidsland in de wereld maken voor de klantgedreven financiële dienstverlening. Samen maken wij de financiële dienstverlening aantrekkelijker en creëren wij marketingtoppers in de financiële dienstverlening. Deel jouw expertise met medemarketeers en help de sector vooruit. Kijk op nima.nl/r&gs voor meer informatie over en de activiteiten van dit expertplatform. 9

11 Trends in Marketing in de Zorg NIMA Marketing in de Zorg De NIMA expertgroep Marketing in de Zorg heeft als doel bruggen te bouwen tussen marketeers in de zorg en zorginstellingen. Zo stimuleert zij contacten tussen marketeers in de zorg en zorginstellingen en zet ze marketing in de zorg meer op de kaart. Kortom, een inspirerend platform voor marketingprofessionals in de zorg waarin kennisuitwisseling en marktgericht ondernemen in de zorg centraal staan. Kijk op nima.nl/r&gs voor meer informatie over en de activiteiten van deze expertgroep. Self-control Persoonlijk welbevinden staat meer dan ooit in de belangstelling, met een florerende fitnessindustrie in het kielzog. Als het om gezondheid gaat, wil de consument graag zelf vaststellen wat er met hem aan de hand is. Dit leidt tot allerlei nieuwe, makkelijke en snelle vormen van zelfdiagnose, zoals doe-het-zelf vragenlijsten op het web en diverse tests op eigen initiatief. Niet alleen voor zieken: ook al heb je geen klachten, dan werkt het als een (welkome) bevestiging van je gezondheid. Self-control vergroot de bereidheid om voor goede oplossingen zelf (bij) te betalen, wanneer een service niet of beperkt in het verzekeringspakket zit. De zorgverzekering is in dit domein niet meer de poortwachter die bepaalt of diensten worden afgenomen. Information on demand Internet blijkt in zwang als medium voor gezondheidseducatie, getuige de groei van websites over erectiestoornissen, maagzuur, wondbehandeling, diabetes, omgaan met dementie en noem maar op. De consument (patiënt) zoekt in de privacy van zijn eigen omgeving naar medische informatie op het moment dat hij het nodig heeft en wacht daarbij niet op de dokter. Customer in control In de wereld van de zorgverlening neemt de consument de touwtjes in handen. Patiënten maken in toenemende mate hun eigen keuzes op basis van herkenbare waarden en factoren als bereikbaarheid, flexibiliteit en comfort. Deze kwalitatieve focus resulteert onder andere in een verdergaande scheiding tussen spoedeisende hulp (dichtbij) en de meer gespecialiseerde planbare zorg (verder weg). Gezondheid is voor iedereen essentieel, maar de manier waarop die wordt nagestreefd verschilt. Verzekeraars spelen daarop in met een almaar 10

12 gedifferentieerder aanbod van polissen. Langzaamaan wint het inzicht veld dat ook voor cure & care de markt rijp is voor segmentatie. Comfort sense De zorg komt ook steeds meer naar de mensen toe. Gezondheidscentra doemen op midden in de wijk iets waar projectontwikkelaars al in de ontwerpfase van nieuwe woongebieden rekening mee houden. Deze centra herbergen een cluster van zorgaanbieders (bijvoorbeeld huisarts, tandarts, fysiotherapie, consultatiebureau, trombosedienst) onder één dak, om de op comfort gestelde zorgconsument te accommoderen. Alle voorzieningen bij elkaar, op korte afstand van de woonfunctie. En de zorgomgeving is niet langer klinisch en steriel, maar eerder gastvrij en gezellig. De horeca geeft hier het goede voorbeeld. Functional food Voeding ontwikkelt zich tot onderdeel van of ondersteuning bij medische therapie. Denk aan kaneel, visolie, avocado en knoflook; natuurlijke nutriënten, die nu vaker in pil- of drageevorm te koop zijn. Het belichaamt de opkomst van functional foods voor de behandeling van ziekten. Laat uw voeding uw medicijn zijn, zei Hippocrates al. Community sense Steeds meer zoeken (zorg)consumenten elkaar op in patiëntengroepen. En heus niet alleen omdat lotgenotencontact een bron van troost kan zijn (gedeelde smart is nu eenmaal halve smart). Deze gemeenschappen bieden mogelijkheden om informatie uit te wisselen, posities in te nemen en druk uit te oefenen op organisaties, overheden en media. Samen sta je sterk, en met internet wordt het allemaal een stuk makkelijker. 11

13 Trends in Food & Agrimarketing Goedkoop De budget line van Jumbo floreert. Albert Heijn adverteert gericht met haar huismerk, dat het goed doet in vergelijking met de duurdere A-merken in de schappen. Was prijs al een voornaam criterium bij de aanschaf van voedsel, de verwach ting is dat dit er niet minder op wordt. Er is dan ook een revival van prijsoorlogen te verwachten. Innovatie wordt hierdoor in de kiem gesmoord. Toch zal op lange termijn kwaliteit prevaleren boven het kostenaspect. Gezond De groeiende aandacht voor wellness heeft logischerwijs gevolgen voor wat de gemiddelde consument in zijn mond stopt: voedsel wordt geacht een bijdrage te leveren aan de gezondheid. De aanhoudende toename van welvaartgerelateerde aandoeningen als obesitas en diabetes werkt hierbij als katalysator. Caloriearme en suikervrije producten, verantwoorde vetten, drinkzuivel met goede bacteriën, de opkomst van vleesvervangers en fruitdrankjes het past allemaal bij een bewuste eetwijze, waarbij ook de smaakbeleving telt. NIMA Food & Agrimarketing Ben je (als marketeer) werkzaam in de food en agribusiness? De NIMA expertgroep Food & Agrimarketing streeft naar professionalisering van deze sector in de breedste zin en stimuleert daarnaast de uitbreiding van jouw netwerk. Kijk op nima.nl/r&gs voor meer informatie over en de activiteiten van deze expertgroep. 12

14 De goegemeente staat evenwel nog een schok te wachten. De vertrouwenscrisis die de financiële wereld momenteel teistert, moet in de foodsector nog komen. Weet het publiek eigenlijk wel wat het koopt? Waar staan bijvoorbeeld die E-nummers voor, en hoe natuurlijk of veilig zijn die toevoegingen? Wat is het percentage water in een gekookte ham? Hoeveel gif bevat een bespoten appel, en hoeveel roodmakers zitten er in vlees? Als de consument erachter komt dat hij niet altijd eet wat hij denkt te eten, volgt er nog een stevige desillusie. Daar staat tegenover dat NGO s als Wakker dier, Greenpeace, Varkens in Nood, Milieudefensie, Natuur en Milieu en de Consumentenbond de structurele problemen aardig in kaart hebben. Incidenten zoals de dioxineschandalen hou je altijd, en: de consument zal toch moeten blijven eten. Genieten Het elfde gebod gij zult genieten heeft zich intussen stevig geposteerd in de eetcultuur. Gecombineerd met gezond komt de genotcultus onder meer tot uiting in vegetarisch eten (dat ook nog eens verantwoord is) en caloriearme lekkernijen en snacks die verpakt zijn in individuele porties (miniluxe). Genieten van echt is ook in. De hang naar authenticiteit vertaalt zich in hernieuwde aandacht voor vergeten groenten (pastinaak, aardpeer, schorseneer) en allerlei streekproducten. Dit gaat gepaard met een comeback van de traditionele keuken en de opkomst van kleinschalige unieke winkels. Goed gedrag Bij de voedingkeuze speelt er méér bij de consument dan het product op zich, de smaak of de gezondheidseffecten. Respect voor mens en milieu, een duurzame handelsrelatie en transparantie binnen de handelsketen wegen steeds zwaarder bij de aanschaf van voedingsmiddelen. Dit verklaart het succes van biologisch geteeld en diervriendelijk voedsel, maar tevens van Wereldwinkels en Fair Trade Shops. Ook in supermarkten groeit het assortiment eerlijke producten onder het Fairtrade / Max Havelaar-keurmerk, zoals koffie, thee, cacao, bananen, rijst en wijn. Gemak Ondanks alle nadruk op heilzame kost en verantwoorde productie, blijft de mens een gemaksdier. Heat & eat is niet meer weg te denken uit het jachtige bestaan van de moderne stedeling, die vaak geen tijd heeft voor uitgebreide menuplanning en slowfood of geen zin. Food to go is het alternatief, of anders de magnetron: deurtje open, deurtje dicht, deurtje open en smullen maar. De markt voor kant-en-klare gerechten groeit dan ook gestaag. Ook tijdens de recessie, die het convenienceassortiment zelfs een stevige impuls zal geven. Economische tegenspoed noopt de consument om bewuster met zijn inkomen om te gaan, en dat betekent dat hij minder vaak voor de horeca kiest. Het zijn de supermarkten die hiervan kunnen profiteren. Bijvoorbeeld door aantrekkelijk geprijsde diepvriesproducten, salades, kant-en-klare soep of voorbewerkte groenten en fruit aan te bieden. Prijs wordt zoals gezegd belangrijker, maar het gemaksargument blijft overeind. 13

15 Trends in Experience Marketing Terug naar first life Authenticiteit voert de boventoon bij experience. Ervaringen met plastic of namaak worden steeds minder op prijs gesteld, maar doorgeprikt als fake effectbejag. Soms is de consument daar juist op uit, maar dat worden uitzonderingen. Er is namelijk van alles aan de hand in de wereld. Zaken die de burger diepgaand raken en beïnvloeden. Het klimaat verandert, de energievoorraden raken op, de cultuur is in transitie, economisch optimisme heeft plaatsgemaakt voor pessimisme. En ook aan oude vrijheden wordt getornd: zo mag je nergens op je werk of in de horeca meer roken. In die onzekere context gaan mensen op zoek naar wat werkelijk van belang is voor hun bestaan. Dan kan bijvoorbeeld blijken dat virtuele ervaringen niet opwegen tegen het echte leven. First life first. Misschien verklaart dit het teruggrijpen op klassiekers als work-life balance, moestuintjes en colleges in het groene weiland. De oude behoeftepatronen doen het weer goed anno Totale ervaring Het gaat niet meer om één specifiek ervaringsmoment, maar om een keten van contactmomenten die bij elkaar opgeteld de dominante beleving rond het merk tot stand brengen. Dit zien we met name in diensten: alle stappen, vanaf het eerste klantcontact tot na consumptie, worden in toenemende mate ontworpen om bij te dragen aan de totale ervaring van de klant met het merk. 14

16 Geen tijd / keuzestress So many experiences, so little time. Geen tijd als excuus gaat het winnen van geen geld, in weerwil van de financiële crisis. Gedreven door tijdgebrek worden consumenten in toenemende mate selectiever in wat ze doen. Tegelijk valt er steeds meer te kiezen, op allerlei gebied. Mensen worden daar moe van en beginnen tekenen van keuzestress te vertonen. Experiences die zo zijn ingericht dat er voor de consument wordt voorgeselecteerd maar dan wel helemaal bij hem horend en passend hebben daarom de toekomst. Consultative selling Individuele voorselectie zet zich door dankzij interactiviteit in de informatievoorziening. Filters, voorselecties, persoonlijke profielen met slimme zoektechnieken het leidt allemaal naar een op het individu toegesneden informatieaanbod. Deze ontwikkeling vindt haar hoogtepunt in de persoonlijke website, samengesteld uit een spectrum van aanbieders die de klant van dienst trachten te zijn. Hun insteek verandert daarbij van iets willen verkopen naar de klant helpen kopen. Oftewel: consul tative selling in één-op-één online situaties. Corporate advertising is daarentegen op zijn retour. Consumenten willen graag echt in gesprek met organisaties en bedrijven. Dit leidt tot debatten en discussies via het web en op blogs, maar ook in real life. Toch kan digitaal ook heel menselijk aanvoelen. Nu de elektronische dienstverlening zich haast tot in het oneindige heeft gedifferentieerd (de Long Tail) en zoekfuncties sterk zijn verfijnd, worden mensen welhaast op hun individuele wenken bediend. Het gevoel van persoonlijk contact op basis van technologie. 15

17 Persoonlijk contact revisited 500 contacten via LinkedIn: wat betekent het nog? Dergelijke aantallen reduceren de menselijke interactie tot een loze kwantiteit. Het huidige leven is te groot. Veel liever verkeert men met een kleinere peer group, waar je onder gelijken bent. Closed networks lijken de massale digitale netwerken op te volgen, of zijn in ieder geval in opkomst. Heel specifiek aansluitend bij de persoon en op menselijke (lokale) maat gesneden. En waarschijnlijk geïnitieerd vanuit de sociale of maatschappelijke rol die men vervult. Online communities komen voldoende tegemoet aan de zucht naar sociaal gedreven menselijk contact. Erbij zijn, daar gaat het om. Lijfelijk aanwezig zijn en meebeleven, dus niet in vertraging (tv) op of afstand (web). Zelf creëren, daar maak je de experience mee compleet. En in deze zapcultuur kies je voor een plek waar ze je kennen, waar ze je begrijpen. De nieuwe verzuiling? Ook de jeugd lijkt het weer dichter bij huis te zoeken. Minder naar de kroeg, vaker lekker thuis met een paar vrienden gamen, een beetje jammen op de gitaar en (al multitaskend) filosoferen over het leven. Iets wat de oudere generatie misschien een kaartavondje zou noemen Instant gratification De consument leeft meer en meer voor het moment. Ongeduld en de eis van snel resultaat blijven regeren. Behoeften moeten snel en ter plekke bevredigd kunnen worden. Van uitgesteld genot is allengs minder sprake: het moet allemaal hier en nu. En als het niet bevalt, dan moet het meteen anders. De zapcultuur dringt ook door in de bestedingssfeer. NIMA Experience Marketing NIMA Experience Marketing is opgericht voor marketeers die verder willen kijken dan hun bureau en laat hen in aanraking komen met de wereld van betekenisvolle en transformationele ervaringen. Zo krijgt je handvatten aangereikt om succesvol in te spelen op de imagination society die steeds grotere vormen aanneemt. Kijk op nima.nl/r&gs voor meer informatie over en de activiteiten van deze expertgroep. 16

18 Versnellende generaties De almaar voortjakkerende technologische vernieuwing brengt een verkorting van generaties met zich mee. Kinderen van jaar gaan alweer anders met technologie om dan vroege twintigers. Ze vormen hun identiteit op een andere manier en brengen deze anders tot uitdrukking. Sprak men vroeger van cohorten van 25 jaar, nu lijkt acht jaar al een generatieverschil op te leveren. Voor het ontwikkelen van marketingconcepten kan dit verstrekkende consequenties hebben. De uitdaging is: hoe focus je op één generatie zonder de andere uit het oog te verliezen. Vrijheid en verbondenheid De hang naar sociale verbondenheid kent zijn grenzen. Mensen willen zich wel met een groep identificeren maar zich er niet langer aan binden, want dan zit je eraan vast. Disconnected zijn, ook van online communities, biedt zo zijn voordelen zoals het gevoel van persoonlijke vrijheid en wendbaarheid. Een typisch bijproduct van de voortschrijdende individualisering. Waar hoor je bij? Met wie interacteer je? Mensen kunnen nu overal bijhoren, zonder ergens aan vast te zitten. Ze proberen dingen even uit, maar het moet wel leuk zijn. Honderd jaar terug had je traditionele, uitgebreide gezinnen. Nu is vijftig procent van de markt single en breidt het arbeidslegioen zich uit met miljoenen zzp ers. Dat zou voor werkgevers een signaal moeten zijn om zich meer op de flexibele persoon te gaan richten, op het individu. Bijvoorbeeld zoals Microsoft dat doet met een compleet nieuw kantoor om de jongeren binnen te halen. Trends in 17

19 Trends in Marketing in business to business dienst verlening Small is smart Op wereldschaal ervaart men nu de negatieve gevolgen van decennialange schaalvergroting. Was big altijd beautiful, de globalisering van markten lijkt nu het voordeel van kleinere bedrijfsvormen aan het licht te brengen. Wereldwijd opererende concerns blijken niet alleen voor overheden moeilijk grijpbaar, maar ook voor het eigen bestuur. Het reactievermogen vertraagt, gedroomde efficiencies van grootschaligheid en fusies blijken niet of onvoldoende realiseerbaar. Het Angelsaksische organisatiemodel (met ondernemingen als grote money making machines vooral gericht op aandeelhouderswaarde) verliest terrein aan het meer bij Nederland passende Rijnlandmodel, waar kleinschaligheid, zelfstandigheid en consensus de boventoon voeren. De onderneming wordt in de toekomst eerder gezien als een knooppunt van allerlei belanghebbenden niet alleen de aandeelhouders, maar ook werknemers, klanten, omwonenden, het milieu en de politiek. In het Rijnlandmodel, met het gildenwezen als voorbeeld, zoekt het management naar de balans tussen alle bij de organisatie betrokken partijen. Meerwaarde leveren aan deze stakeholders tegen een realistische vergoeding, dat wordt weer de belangrijkste focus. Keep it simple Op korte termijn leidt schaalverkleining tot een afkeer van complexe en abstracte proposities, zoals hypotheekderivaten. Simplificeren, transparant en concreet maken is het devies voor de komende tijd. Toon het nut en de toegevoegde waarde voor de klant, die zich bijna reflexmatig afvraagt: wat heb ik er zelf aan. Onzekerheid over de economische ontwikkeling maakt mensen en organisaties voorzichtiger. De geleverde basiskwaliteit 18

20 vinden ze belangrijker dan state-of-the-art, tenzij dit concrete en herkenbare voordelen oplevert. Voor organisaties betekent dat een hernieuwde aandacht voor het kernproces; het volgen van modeverschijnselen raakt op de achtergrond. In marketing zal de waarde van netwerken rondom organisaties aan belang winnen. Het uitbouwen en intensiveren van contacten bevordert gezamenlijke activiteiten en zakendoen. Dit is een domein dat verdere exploitatie vraagt. Duurzaamheid Op langere termijn ontwikkelt de behoefte aan duurzaamheid zich van modeverschijnsel tot een volwaardige driver van de economie. Zo is na veel aarzelingen de macrobiotiek uit de jaren 70 met zijn specifieke interventies, uiteindelijk toch een heuse trend geworden. Nieuwe generaties stellen hardere eisen op het gebied van verantwoord produceren en leveren. Web 2.0 De evolutie van online kanalen die de fysieke contacten tussen organisaties en hun klanten leken te gaan vervangen, buigt om naar een ontwikkeling van geïntegreerde virtuele en fysieke contacten. Voor marketeers is dit een signaal om meer aandacht te geven aan de harmonisatie van offline en online, waarbij de klant gemakkelijk heen en weer kan springen zonder verlies van informatie. NIMA Industriële Marketing De expertgroep die zich voornamelijk bezighoudt met marketing in business to business dienst verlening is NIMA Industriële Marketing. Deze groep wil de industriële sector marktgerichter maken en richt zich in essentie op producerende bedrijven. Tijdens inter actieve sessies staat de rol van marketing bij technische bedrijven centraal, als ook de vertaling naar de praktijk. Kijk op nima.nl/r&gs voor meer informatie over en de activiteiten van deze expertgroep. 19

21 De samenhang in trends Als we de trendsignalen van de verschillende deelnemende expertgroepen samenvoegen en vervolgens clusteren op basisinhoudelijke overeenkomsten, ontstaan zes logisch samenhangende categorieën. De één meer fundamenteel, de ander meer praktisch van aard. De meest fundamentele trend waarmee marketeers aan de slag kunnen is het signaal van de vertrouwensbreuk tussen consumenten en aanbieders van producten en diensten. Gezond wantrouwen hoort bij elke markt en is sinds jaar en dag het bestaansrecht van organisaties als de Consumentenbond en programma s als Radar en Kassa. Maar zelden is het vertrouwen in de beloften van leveranciers zo fundamenteel ondermijnd als nu. Denk aan de burgerinitiatieven die zich teweerstellen tegen de woekerpolissen. Ze vallen misschien niet toevallig samen met de maatschappelijke onvrede over topbeloningen en de deconfiture van grote concerns als gevolg van de financiële crisis. Maar tegelijkertijd blijkt dat consumenten (burgers) niet zonder een goed functionerend aanbod van producten en diensten kunnen. Reflexen van zelfbescherming aan beide kanten van de markt lijken elkaar in gijzeling te houden. Dat werpt marketeers terug op hun meest wezenlijke bestaansreden: organisaties succesvol maken door klanten daadwerkelijke toegevoegde waarde te leveren. Zoiets functioneert niet zonder het basale vertrouwen van consumenten in de waarachtigheid van de beloften die organisaties en hun merken bieden. Tegelijkertijd moeten de merkbeloften zich bewijzen in een dynamische marktomgeving: de financiële crisis betekent niet het einde van maatschappelijke veranderingen, maar vereist wel een nieuwe koers. Willen merken relevant blijven voor hun klanten, dan moeten zij deze onderkennen en erop inspelen. 20

22 Onderliggende bewegingen De vertrouwenscrisis heeft de macht van de klant opnieuw gedefinieerd. Beloften worden niet meer voetstoots aangenomen, bewijzen gaan zwaarder tellen een nieuw accent in communicatie. De waarde van echt klantcontact (dialoog als basis) is hervonden. Het automatiseren van het klantcontact om te bezuinigen heeft zijn beste tijd gehad; de wal heeft het schip gekeerd. Wat overblijft is daadwerkelijk persoonlijk contact, waar mogelijk geautomatiseerd om klantkwaliteit te verbeteren. Online life is leuk, maar de wezenlijke dingen gebeuren in het echte leven. Terug naar first life dus. Daar moet marketingkwaliteit zich allereerst bewijzen. leiden tot een nieuwe manier van organiseren Herdefinitie van businessmodellen: nu schaalvergroting ook nadelen blijkt te vertonen, verschuift de sympathie naar schaalverkleining. Dat betekent dichter bij de klant en de arbeidsmarkt, en een effectievere besturing. Keep it simple, om te voorkomen dat klanten van je vervreemden en om de organisatie beter stuurbaar te houden. Splitsing van bedrijfsfuncties kan daarbij helpen. Stuur het contact met de klant anders aan, wellicht met meer macht voor de frontoffice. Nieuwe toetreders veranderen het spel op traditionele markten. 21

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 49% vindt dat mediabureaus tekort schieten in hun advies over online marketing Wat is de werkelijkheid van

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

De Retail Evolutie 2015-2020. Waarom de Pure Online Player niet zonder de winkelstraat kan

De Retail Evolutie 2015-2020. Waarom de Pure Online Player niet zonder de winkelstraat kan De Retail Evolutie 2015-2020 Waarom de Pure Online Player niet zonder de winkelstraat kan Alexander Nijeboer, retailstrateeg Li Moon alexander@limoon.nl Li Moon, een toonaangevend retailreclamebureau Wij

Nadere informatie

Ondernemingsplan Opella

Ondernemingsplan Opella Ondernemingsplan Opella 02 08 Op weg naar 2020 Bijzonder en gewoon Zorgdienstverlener Opella ondersteunt mensen op allerlei manieren, waarbij het zo zelfstandig mogelijk leven en wonen voorop staat. Ondanks

Nadere informatie

De Business Case voor sociale media bij gemeenten

De Business Case voor sociale media bij gemeenten De Business Case voor sociale media bij gemeenten Boyd Hendriks Wie de business case zoekt voor het gebruik van sociale media bij gemeenten, vindt meestal een plaatje dat is opgebouwd uit verschillende

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor. Juni 2013 Dilemma s in Klantcontact

Strategic Decisions Monitor. Juni 2013 Dilemma s in Klantcontact Strategic Decisions Monitor Juni 2013 Dilemma s in Klantcontact KIRC 2013 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere wijze openbaar worden

Nadere informatie

Hoezo een bank liken!?

Hoezo een bank liken!? Social Media ING Nederland Hoezo een bank liken!? 15e Docter Lezing Amsterdam Schiphol-Oost 8 april 2013 Frank Jan Risseeuw Manager Social Media Hub ING Nederland 1 Eerst even voorstellen Frank Jan Studie

Nadere informatie

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen!

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Introductie In een wereld die op alle vlakken steeds meer digitaal verbonden raakt,

Nadere informatie

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Werk aan de winkel wat betreft openheid, onderscheidingsvermogen en communicatiekanalen from Accenture and Microsoft 1 Werk aan de winkel wat betreft

Nadere informatie

FACILITAIRE PERFORMANCE 2017

FACILITAIRE PERFORMANCE 2017 FACILITAIRE PERFORMANCE 2017 MEDEWERKERS VRAGEN OM INSPIRATIE, IDENTITEIT EN GEZONDE KEUZE IN FACILITAIRE SERVICES Facilitaire services in kantoren zorg en onderwijs laten in 2017 met een tevredenheidscijfer

Nadere informatie

Branding Marketing communication design online

Branding Marketing communication design online We leven in een tijdperk van onomkeerbare wereldwijde sociale en economische veranderingen. sociale Dat leidt voor ons allen tot nieuwe vormen van werken en leven. economische verandering Ons systeem transformeert

Nadere informatie

Nedap Varkens Prestatie Test

Nedap Varkens Prestatie Test Complete oplossingen voor varkenshouderij Nedap biedt middels elektronische individuele dieridentificatie efficiënte en slimme oplossingen voor dierverzorging in de gehele varkenshouderij. Nedap Varkens

Nadere informatie

FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING. 14 november 2013

FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING. 14 november 2013 FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING 14 november 2013 Edwin Palsma The Food Agency Specialisten in food marketing Wij verbinden voedingskennis, technologie, marketing en sales om de marktpositie van agro & food

Nadere informatie

Even voorstellen. Clemens Huis in t veld Directeur. Niels Huismans Business Development

Even voorstellen. Clemens Huis in t veld Directeur. Niels Huismans Business Development Prepare to Connect Even voorstellen Clemens Huis in t veld Directeur Niels Huismans Business Development Hoeveel verschillende arbeidsrelaties voor externe professionals zijn er momenteel in Nederland

Nadere informatie

Sturen op kosten, kwaliteit of klantwaarde?

Sturen op kosten, kwaliteit of klantwaarde? Sturen op kosten, kwaliteit of klantwaarde? Theorie en praktijk Wim-Peter de Raadt, directeur Cvision pagina 1 Cvision Customer, Communication, Contact Opzetten / interim management / projectmanagement

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

Ontdek Freelancehouse: flexibele organisaties hebben de toekomst

Ontdek Freelancehouse: flexibele organisaties hebben de toekomst Ontdek Freelancehouse: flexibele organisaties hebben de toekomst 1 Flexibele organisaties hebben de toekomst De arbeidsmarkt verandert. Overheid en bedrijfsleven kiezen bewust voor de flexibele inzet van

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

Samen, duurzaam doen!

Samen, duurzaam doen! Samen, duurzaam doen! Een online platform voor duurzaamheid in de Kromme Rijn en Utrechtse Heuvelrug Transitie: We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperken Jan

Nadere informatie

Inspirerende trends. Webcare met Voxtron en Engagor

Inspirerende trends. Webcare met Voxtron en Engagor Inspirerende s Webcare met Voxtron en Engagor Webcare met Voxtron en Engagor Facebook, Twitter, blogs en fora: voor de consument zijn het nieuwe kanalen om over een bedrijf te praten en om producten en

Nadere informatie

De Business Case voor Social Media bij gemeenten Boyd Hendriks, Informatieland

De Business Case voor Social Media bij gemeenten Boyd Hendriks, Informatieland De Business Case voor Social Media bij gemeenten Boyd Hendriks, Informatieland Wie de business case zoekt voor het gebruik van Social Media bij gemeenten vindt meestal een plaatje dat is opgebouwd uit

Nadere informatie

beste online marketing voor jouw kantoor.

beste online marketing voor jouw kantoor. Een review is de beste online marketing voor jouw kantoor. HOGERE OPBRENGSTEN LAGERE KOSTEN POSITIEVE EFFECTEN VOORWOORD INHOUD Je moet grondig je best doen om online goed gevonden te worden. Het internet

Nadere informatie

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS Intro Lobke Elbers @lobkeelbers lobke@travelnext.nl Community manager Content schrijver Online marketing Blogger Kansenzoeker Samenwerker Gastdocent NHTV Nijmegen www.travelnext.nl

Nadere informatie

voor meer informatie: 1 juli 2008 Drs. Hellen M. Molenkamp

voor meer informatie: 1 juli 2008 Drs. Hellen M. Molenkamp PERSBERICHT voor meer informatie: 1 juli 2008 Drs. Hellen M. Molenkamp Marketing & Communicatie T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com KAS BANK N.V. geeft invulling aan Europese groei door strategische

Nadere informatie

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING ONLINE MARKETING ANGELCOACHING MARCA VAN DEN BROEK Met mijn bedrijf AngelCoaching zet ik me in voor succesvol ondernemen als kunstenaar//creatief. WAAR GAAT HET OM? Zichtbaarheid Onderscheidend (en authentiek)

Nadere informatie

Ervaar het Beste van Online. In-Store.

Ervaar het Beste van Online. In-Store. Ervaar het Beste van Online. In-Store. AOPEN maakt gebruik van de laatste ontwikkelingen op het gebied van IT met als doel de digitale communicatie binnen een winkelomgeving te versterken. Door samen te

Nadere informatie

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Content marketing De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Als gevolg daarvan stijgen

Nadere informatie

Netwerk organisatie. Toekomst voor succesvolle professionals? Netwerkorganisaties - Alita de Haan

Netwerk organisatie. Toekomst voor succesvolle professionals? Netwerkorganisaties - Alita de Haan Netwerk organisatie Toekomst voor succesvolle professionals? Inhoud 1. Ontwikkelingen (markt en maatschappij) 2. Transitie van organisaties 3. Adviesbureau de Rijk nieuwe stijl Food for thought Ontwikkelingen

Nadere informatie

De bediening van de nieuwe consument

De bediening van de nieuwe consument IG&H Consulting & Interim Zeist, 17 september 2014 Make strategy work! De bediening van de nieuwe consument AM:INNOSURANCE IG&H de bediening van de nieuwe consument Agenda Trends - DE NIEUWE CONSUMENT

Nadere informatie

De ultieme manier om als klein merk machtig te worden

De ultieme manier om als klein merk machtig te worden De ultieme manier om als klein merk machtig te worden Independent Insurances Whitepaper 8/10 05-2015 De ultieme manier om als klein merk machtig te worden Independent Insurances Whitepaper 8/10 05-2015

Nadere informatie

www.marktonderzoek.be

www.marktonderzoek.be Wij zetten het jaar vol inspiratie en enthousiasme in met een overzicht van enkele trends waar we als ondernemer in 2015 niet omheen kunnen. Op de hoogte zijn van deze trends en erop inspelen kan uw activiteiten

Nadere informatie

EXPERTGROEP FUTURE CITY CENTRE

EXPERTGROEP FUTURE CITY CENTRE In samenwerking met: EXPERTGROEP FUTURE CITY CENTRE Shopping Today 24 september 2015 Korte introductie.. Enny van de Velden Managing Director CCV Dienstverlener voor elektronische transacties in Europa

Nadere informatie

10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE

10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE 10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE Is uw website aan vernieuwing toe? Pas deze tips toe en haal meer uit je website De laatste jaren zien we grote veranderingen op het gebied van webdesign.

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

Voorstellen LINDA BLANKENDAAL. Januari 2011

Voorstellen LINDA BLANKENDAAL. Januari 2011 WELKOM Voorstellen LINDA BLANKENDAAL Januari 2011 WAT GAAN WE DOEN? Wat is marketing Waarom marketing Communicatie Social Media 1900-1950 Industriële Revolutie produceren staat central Auto telefoon en

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Februari 2016 Trends in Customer Service

Strategic Decisions Monitor Februari 2016 Trends in Customer Service Strategic Decisions Monitor Februari 2016 Trends in Customer Service In samenwerking met KIRC 2016 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere

Nadere informatie

VPT in de Wijk. Succesvolle WMO Businesscase voor de toekomst. Steven Schoorl. 13 juni :30-14:30. ZBz Partners Wij maken zorg gezond!

VPT in de Wijk. Succesvolle WMO Businesscase voor de toekomst. Steven Schoorl. 13 juni :30-14:30. ZBz Partners Wij maken zorg gezond! VPT in de Wijk Succesvolle WMO Businesscase voor de toekomst 13 juni 2013 13:30-14:30 Steven Schoorl Extramuraliseren 2 Maatregelen om de kosten voor ouderenzorg te beheersen Regelgeving wordt gebruikt

Nadere informatie

Sociale media en Sociale innovatie

Sociale media en Sociale innovatie 1 Sociale media en Sociale innovatie Een innovatief duo Ivo van Ham Syntens 11-5-2011 2 Veranderingen in onze arbeidsmarkt de afgelopen 50 jaar Typering van werk: Transformatie: omzetten van grondstoffen

Nadere informatie

Op zoek naar de juiste professional? Smart Recruitment

Op zoek naar de juiste professional? Smart Recruitment Op zoek naar de juiste professional? Smart Recruitment hebbes! Herkenbaar? Het moment dat u met absolute zekerheid weet dat u de juiste kandidaat voor uw bedrijf heeft gevonden? Of dat u gewoon weet dit

Nadere informatie

Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen

Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen Onderzoek van GfK november 2015 Inleiding Het aantal ondernemers blijft groeien. In 2015 heeft

Nadere informatie

Eerste uitgave: maart 2015-03-14 Copyright 2015 Saskia Steur Druk: www.drukzo.nl

Eerste uitgave: maart 2015-03-14 Copyright 2015 Saskia Steur Druk: www.drukzo.nl Eerste uitgave: maart 2015-03-14 Copyright 2015 Saskia Steur Druk: www.drukzo.nl Hoewel deze uitgave met zorg is samengesteld aanvaardt de auteur geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door

Nadere informatie

Uitnodiging workshop social storytelling Creating valuable stories worth sharing

Uitnodiging workshop social storytelling Creating valuable stories worth sharing Uitnodiging workshop social storytelling Creating valuable stories worth sharing > Meer begrip van de kracht van consumenten en social media voor jouw marketing en communicatie > Inzicht in moderne verhalen,

Nadere informatie

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL DE VOORHOEDE VAN DIGITAL Betalingen vormen het hart van e-commerce. Maar de digitalisering heeft voor banken veel meer potentie dan alleen betalingen. Daarom investeert ABN AMRO in de ontwikkeling van

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Toekomst van uw biologische boerderijwinkel.

Toekomst van uw biologische boerderijwinkel. Toekomst van uw biologische boerderijwinkel. Naam: William Ton (1604410) Docent: Rob van den Idsert Specialisatie: Concept Periode: 2015-D Datum: 27-05-2015 Toekomst van uw biologische boerderijwinkel.

Nadere informatie

PiM Team. Strategie. Creatie & productie Concept& communicatie

PiM Team. Strategie. Creatie & productie Concept& communicatie # PiM Team Strategie Creatie & productie Concept& communicatie Voor wie? Agenda Introductie - kernwaarden en gedrag Wim Haan Blok 1: Core values, praktijkvoorbeelden, Business Code Blok 2: Pauze - de

Nadere informatie

Jan Houkes: Branche-vervaging wellness/care/cure. Ontwikkelingen in de zorg. Jan Houkes CEO - Omale. Het zorgproces van de toekomst; een verkenning

Jan Houkes: Branche-vervaging wellness/care/cure. Ontwikkelingen in de zorg. Jan Houkes CEO - Omale. Het zorgproces van de toekomst; een verkenning Het zorgproces van de toekomst; een verkenning Belanghebbenden in het huidige zorgproces zijn: Jan Houkes CEO - Omale De overheid; De zorgverzekeraars; Zie FD: Traditionele zorgmarkt zit dicht. Hoe kan

Nadere informatie

Online Storytelling met uw interactief jaarverslag

Online Storytelling met uw interactief jaarverslag REACH TOUCH MOVE Interactief Jaarverslag Online Storytelling met uw interactief jaarverslag Maximale Reach, Touch en Move in de financiële verantwoording van een jaar Waarom uw jaarverslag interactief?

Nadere informatie

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Rapport Credit Management Software 2015-2016 Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Credit Expo, 5 november 2015 Agenda 1. Het rapport Credit Management Software 2. CMS. De huidige stand van zaken 3. Hoe ziet

Nadere informatie

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur Efficiëntie Meegaan met de tijd Mobiliteit De markt verandert evenals onze manier van werken. Het leven wordt mobieler en we

Nadere informatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie April 2012 Concrete tips voor effectieve interne communicatie Amsterdam, augustus 2012 Geloofwaardige interne communicatie Deze white

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Boodschappen doen. In de Toekomst. 14 februari 2012 Michel Koster Sector Banker Retail

Boodschappen doen. In de Toekomst. 14 februari 2012 Michel Koster Sector Banker Retail Boodschappen doen In de Toekomst 14 februari 2012 Michel Koster Sector Banker Retail Inleiding Doelstellingen Schetsen scenario s ondernemer Ontwikkelingen in kaart brengen Kansen in kaart brengen Onderzoeksaanpak

Nadere informatie

Digitale marketing: kansen en mogelijkheden

Digitale marketing: kansen en mogelijkheden Digitale marketing: kansen en mogelijkheden Oskar van Straaten Agradi partner: Hoe digitale marketing de wereld verandert De kansen en de mogelijkheden Oskar van Straaten oprichter & directeur Agradi AgriMarketing

Nadere informatie

Training en workshops

Training en workshops Mirabeau Academy ONLINE PERSUASION Training en workshops MIRABEAU ACADEMY AHEAD IN A DIGITAL WORLD Digitaal denken zit in onze code. We weten exact wat er online speelt. Sinds 2001 ontwikkelen we platformen

Nadere informatie

De goede requirements goed bij Philips Handheld Diagnostics Venture

De goede requirements goed bij Philips Handheld Diagnostics Venture De goede requirements goed bij Philips Handheld Diagnostics Venture Een groeipad voor het professionaliseren van werken met requirements Edwin Schumacher Managing partner Synergio B.V. e.schumacher@synergio.nl

Nadere informatie

FACEBOOK. HYPE OF HEILIGE GRAAL?

FACEBOOK. HYPE OF HEILIGE GRAAL? FACEBOOK. HYPE OF HEILIGE GRAAL? WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK NAAR DE INVLOED VAN FACEBOOK OP DE RELATIE TUSSEN MERK EN MENS ENGAGEMENT OP FACEBOOK, HEEFT DAT NOU ZIN? Engagement. Als er één term is die

Nadere informatie

BeCube = B. Merkstrategie

BeCube = B. Merkstrategie BeCube, brand & communications BeCube = B 3 Oftewel: wees tot de derde macht. Tijd, ruimte en kansen laten zich afdwingen. Verleg grenzen Er is altijd een oplossing. Altijd een stap meer. Merkstrategie

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Kate Brunton van ESI LIVE noemt zich > Chief Business Development Officer

Kate Brunton van ESI LIVE noemt zich > Chief Business Development Officer 1 2 Kate Brunton van ESI LIVE noemt zich > Chief Business Development Officer 3 Indelen in groepjes van 3 Het is maandagmorgen 30 oktober 2017.gisteren was de closingparty van DDW 2017, staan kan je amper

Nadere informatie

!"#$%&'()*+,"#"-. 70-&6+*%"#"-!"#$%&'()*+)&#,#-.#/)01*1 +"7"#""- 9"#)&7(7:'3#)$#:;#/8#$)"$<#),"$:',:#$=) %'-#$;#/87$()#$)"/('$7%':7#%)>#/'$&#/#$?

!#$%&'()*+,#-. 70-&6+*%#-!#$%&'()*+)&#,#-.#/)01*1 +7#- 9#)&7(7:'3#)$#:;#/8#$)$<#),$:',:#$=) %'-#$;#/87$()#$)/('$7%':7#%)>#/'$&#/#$? 23'4)567/84 9"#)&7(7:'3#)$#:;#/8#$)"$#/'$&#/#$? /01"-20%%+-3&45567$%(8&9!"#$%&'()*+,"#"-. +"7"#""- 70-&6+*%"#"-!"#$%&'()*+)&#,#-.#/)01*1 D)E#'-)F!"#$$%&'($&!")*

Nadere informatie

Trendopedia Web 2.0 in organisaties

Trendopedia Web 2.0 in organisaties Trendopedia Web 2.0 in organisaties Mariëlle Nijsten, Menno Manschot Web 2.0 revolutie op internet Web 2.0 is interactieve webtechnologie die de wisdom of the crowds aanboort Voorbeelden: forum blog wiki

Nadere informatie

Onze vriendschap is van onschatbare waarde

Onze vriendschap is van onschatbare waarde Onze vriendschap is van onschatbare waarde 1 2 Deze organisaties zijn al Vriend van Nudge. 3 Nudge Nudge draagt door co-creatie bij aan positieve en blijvende veranderingen in onze maatschappij. Dat doen

Nadere informatie

MARK HUIJSMANS VIJF CARRIÈRETIPS VAN. Marketingdirecteur bij Miele. Op 7 februari opent Miele als derde Top Marketing

MARK HUIJSMANS VIJF CARRIÈRETIPS VAN. Marketingdirecteur bij Miele. Op 7 februari opent Miele als derde Top Marketing in het hart van de marketing VIJF CARRIÈRETIPS VAN MARK HUIJSMANS Marketingdirecteur bij Miele Door: Tristan Lavender, bestuurslid NIMA Young Professionals Op 7 februari opent Miele als derde Top Marketing

Nadere informatie

Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen?

Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen? Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen? voorstellen Chris Goes van Affekt: 3 x 3 Vraagstukken Hoedanigheid - Marketing management Consultant - Verkoop management Opleider/trainer-coach - Innovatie

Nadere informatie

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015 Bankieren met de menselijke maat Jaarverslag 2015 42 SNS Bank N.V. Jaarverslag 2015 > Verslag van de Directie 4.3 IN GESPREK MET STAKEHOLDERS Ons succes valt of staat met de mate waarin we kunnen voldoen

Nadere informatie

Training en workshops

Training en workshops Mirabeau Academy DIGITAL CONCEPT DEVELOPMENT Training en workshops MIRABEAU ACADEMY AHEAD IN A DIGITAL WORLD Digitaal denken zit in onze code. We weten exact wat er online speelt. Sinds 2001 ontwikkelen

Nadere informatie

RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN

RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN DE 7 REDENEN WAAROM MARKETEERS NIET OM RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN Odette Vlek Senior marktonderzoeker Ruigrok NetPanel November 2015 INTRODUCTIE Online research communities zijn al enige jaren hot.

Nadere informatie

Is uw klantervaring consistent? CSB voert na zomer cross channel onderzoek uit

Is uw klantervaring consistent? CSB voert na zomer cross channel onderzoek uit Is uw klantervaring consistent? De kanalen waarlangs klanten en organisaties met elkaar in verbinding staan ontwikkelen zich snel en worden steeds diverser. lenen zich in toenemende mate voor gebruik in

Nadere informatie

BART VAN DEN NIEUWENHOF LA PLACE. CEO La Place

BART VAN DEN NIEUWENHOF LA PLACE. CEO La Place BART VAN DEN NIEUWENHOF LA PLACE CEO La Place 64 VASTHOUDEN AAN JE KERNWAARDEN Van het land tot op je bord, bij La Place wordt verantwoord vertaald naar 100% transparantie. Letterlijk vers bereid door

Nadere informatie

Nimva. Sociale Business Efficiënte e-marketing

Nimva. Sociale Business Efficiënte e-marketing Sociale Business Efficiënte e-marketing Hedendaagse business draait om vertrouwen. De technologische evolutie van internet, sociale media, mobiele toestellen hebben de klantenrelaties verschoven van controle

Nadere informatie

Word een Meesterlijk Merk!

Word een Meesterlijk Merk! Word een Meesterlijk Merk! Word een Meesterlijk Merk! Personal branding voor ambitieuze advocaten Catriona Ravelli Catriona Ravelli-Kuper, 2017 Alle rechten voorbehouden Omslagontwerp: Karien Ravelli-Turkenburg

Nadere informatie

DE KLANT ÉN JE MEDEWERKERS ALS AMBASSADEURS VOOR JE BEDRIJF

DE KLANT ÉN JE MEDEWERKERS ALS AMBASSADEURS VOOR JE BEDRIJF DE KLANT ÉN JE MEDEWERKERS ALS AMBASSADEURS VOOR JE BEDRIJF Nicolette Wuring: Als je echt geeft om je klant en oprechte betrokkenheid toont, dan zal dat de klant opvallen en zal hij dat in positieve zin

Nadere informatie

Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e

Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e Twente is een innovatieve regio die nationaal en internationaal sterk in opkomst is. Daarom is op initiatief van de provincie Overijssel

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Bijeenkomst FidAZ & Kenac VKG

Bijeenkomst FidAZ & Kenac VKG Bijeenkomst FidAZ & Kenac VKG Kies en je wordt gekozen (Bron: Jan van Setten) Eric-Jan van den Berg Directeur Commercie Niels Herweijer - Marketeer Agenda VKG algemeen Visie toekomst adviseur Digitale

Nadere informatie

Het gaat eindelijk weer over echtheid

Het gaat eindelijk weer over echtheid Het gaat eindelijk weer over echtheid Internet heeft de wereld veel transparanter gemaakt, de sociale media maken mensen weerbaar. Traditionele reclame wordt dan ook steeds vaker leugenachtig gevonden.

Nadere informatie

Visiedocument: Hostmanship en de Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Visiedocument: Hostmanship en de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Visiedocument: Hostmanship en de Code DANKZIJ HOSTMAN SHIP IS HET DUS MOGELIJK EEN BELANGRIJKE MEERWAARDE BIEDEN ÉN EEN GOEDE INVULLING GEVEN AAN DE CODE Hostmanship kan de meerwaarde bieden die opdrachtgevers

Nadere informatie

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013 Strategische review 2013-2017 14 mei 2013 Samenvatting Duidelijke keuze voor positionering als gespecialiseerde, onafhankelijke wealth manager Ons doel is behoud en opbouw van vermogen voor klanten Wij

Nadere informatie

Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People

Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People Onze experts brengen u digitale kennis en ervaring op locatie. Om voortdurend in te kunnen spelen op veranderende

Nadere informatie

De redactie zette de vijf service providers die

De redactie zette de vijf service providers die SERVICE PROVIDERS rondetafel service ProviDing Dient kwaliteit advies Service providers dragen bij aan een hoge kwaliteit van financieel advies. Ze noemen het heel belangrijk ervoor te zorgen dat beleidsmakers

Nadere informatie

Werkgevers Ondernemers. In gesprek over de inhoud van het onderwijs

Werkgevers Ondernemers. In gesprek over de inhoud van het onderwijs Werkgevers Ondernemers In gesprek over de inhoud van het onderwijs 1 Algemeen Doe mee en praat mee! Antwoord of reactie op deze vraag? Dé landelijke dialoog over ons onderwijs en de toekomst. Deel gedachten,

Nadere informatie

Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken

Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken 2 Nieuwe technologie zorgt voor fundamentele veranderingen In tijden waarin technologie en de economie ons meer welvaart geven, streven

Nadere informatie

Vraag je je af via welke platformen en devices je de consument kunt bereiken? En hoe? Zes marketingtrends.

Vraag je je af via welke platformen en devices je de consument kunt bereiken? En hoe? Zes marketingtrends. Vraag je je af via welke platformen en devices je de consument kunt bereiken? En hoe? Zes marketingtrends. Door: Patricia Redsicker Bron/voor u gelezen: www.marketingonline.nl Volgens het Infinite Dial

Nadere informatie

Customer relationship management

Customer relationship management Customer relationship management Overheid versus bedrijfsleven Dr. Marije L. Teerling 2 CRM versus CiRM Customer relationship management (Schellong, 2008) Holistisch management concept Mogelijk gemaakt

Nadere informatie

Toolkit for Life het bestuurbare leven. Gespot Toolkit for Life

Toolkit for Life het bestuurbare leven. Gespot Toolkit for Life Toolkit for Life het bestuurbare leven Gespot Toolkit for Life Het levenspad Van oudsher was vroeger je levenspad zo goed als uitgestippeld; je koos een duidelijke studie, richtte je daar volledig op en

Nadere informatie

Eversheds Faasen. Grensoverschrijdende juridische dienstverlening vanuit een sterke thuismarkt

Eversheds Faasen. Grensoverschrijdende juridische dienstverlening vanuit een sterke thuismarkt Eversheds Faasen Grensoverschrijdende juridische dienstverlening vanuit een sterke thuismarkt Wat verlangt u van Of u nu een sterke partner zoekt op uw eigen thuismarkt of als buitenlandse onderneming

Nadere informatie

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein Beleid 2012-2013 Inleiding Dit beleidsstuk is geschreven om in beeld te brengen wat onze organisatie doet, waar we voor staan en waar we goed in zijn, hoe we

Nadere informatie

Case 4 - Consultancy

Case 4 - Consultancy Case 4 - Consultancy 27 april 2015 Dennis Langeveld Bert van Loo Lorianne Hooijmans Consultancy opdracht; Halalmakla Ontvangen opdracht Mijn groep werkt voor Halalmakla, een onderneming die is gespecialiseerd

Nadere informatie

Digitale buurt(markt)plaatsen; welke kies je en hoe wordt die succesvol?

Digitale buurt(markt)plaatsen; welke kies je en hoe wordt die succesvol? Digitale buurt(markt)plaatsen; welke kies je en hoe wordt die succesvol? Hanneke van Stokkom Munity Services Wij ontwikkelen en verbinden mensen in communities Mede oprichter mijnbuurtje.nl hanneke@munityservices.nl

Nadere informatie

Meer betalen voor duurzaam? Alleen als de consument weet waarom Duurzaamheidkompas #7 thema: Ken de prijs. December 2011

Meer betalen voor duurzaam? Alleen als de consument weet waarom Duurzaamheidkompas #7 thema: Ken de prijs. December 2011 Meer betalen voor duurzaam? Alleen als de consument weet waarom Duurzaamheidkompas #7 thema: Ken de prijs December 2011 Inleiding Duurzaamheidkompas Antwoord op duurzaamheidvragen In deze tijd van milieu-,

Nadere informatie

Wat is ComfiCare? ComfiCare is een product van Van Dorp zorg en welzijn

Wat is ComfiCare? ComfiCare is een product van Van Dorp zorg en welzijn Wie ben ik? Jan Pons (1959) HTS Chemie 10 jaar AutoCAD 15 jaar eigen online advertising bedrijf 14 maanden verantwoordelijk voor verkoop ComfiCare Ik ben géén techneut Ik heb géén achtergrond in de zorg

Nadere informatie

De gewenste transitie in de zorg

De gewenste transitie in de zorg Voorwoord Dit visiedocument is opgesteld door de verenigd in het pioniersnetwerk zorglandbouw. Sinds 2013 werken Wageningen UR en de Federatie Landbouw en Zorg samen aan strategieën om in te spelen op

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE ONDERDEEL B 1.2 23 JUNI 2015

NIMA B EXAMEN INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE ONDERDEEL B 1.2 23 JUNI 2015 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE, ONDERDEEL 2 (artikel) 23 JUNI 2015 1 Hieronder volgen drie examenvragen op basis van drie korte teksten die ontleend zijn aan verschillende

Nadere informatie

Begeleiden. aanmoedigen EIGEN. geloven. vertrouwen. Stimuleer bewoners zelf initiatief te tonen. Werkwijze

Begeleiden. aanmoedigen EIGEN. geloven. vertrouwen. Stimuleer bewoners zelf initiatief te tonen. Werkwijze Een goede buur De deur staat altijd open en de koffie is heerlijk. Het servies misschien niet helemaal jouw smaak, maar toch vertrouwd. Hier kom je graag voor een wijze raad, een vernieuwend idee of een

Nadere informatie

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden Enquête Mantelzorg en dementie 2014 Vooraf In juli 2014 vroegen wij onze leden naar hun ervaringen met mantelzorg in het algemeen, en mantelzorg

Nadere informatie

Optimaliseer je prestaties

Optimaliseer je prestaties Winst en Groei - Internetmarketing en Verkooptraining Optimaliseer je prestaties 10 Technieken om je prestaties te verbeteren Christo Cornelissen & Mieke Bouquet Alles waar je jezelf op weet te focussen

Nadere informatie