ISBN NUR 802 Adviesprijs 10

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ISBN 978-90-79784-03-5 NUR 802 Adviesprijs 10"

Transcriptie

1 ISBN NUR 802 Adviesprijs 10 Het zijn weer uitdagende tijden voor de marketeer. We moeten met volle kracht de markt op terwijl de consument de hand op de knip houdt. In de huidige omstandigheden is een vooruitziende blik belangrijker dan ooit. In het NIMA Trendkompas 09 komen uitgebreid de trends en ontwikkelingen aan bod die een belangrijke rol spelen in de vakgebieden Marketing van Financiële Diensten, Experience Marketing, Food & Agrimarketing, Marketing in de Zorg en Marketing in business to business dienstverlening. In deze publicatie bundelen we de conclusies van de NIMA Marketing Trendsessie. Deze kennis vormt een praktische hulp voor klantgerichte professionals om vernieuwing in hun eigen werkomgeving te regisseren. Daarmee is het een stimulans voor marketeers om blijvend aandacht te besteden aan de factoren die de marketingsituatie in de toekomst zullen beïnvloeden.

2 Verzameld door en voor marketeers Authenticiteit als herkenbare waarde Vertrouwen is key Herwaardering persoonlijk contact Back to basics Inspiratie voor marketeers

3 2009, eerste druk Uitgever: NIMA, Nederlands Instituut voor Marketing Einddredacteur: Janneke Schilte Tekstschrijver: Vincent Peeters Redactie: Floris Hurts en de deelnemers NIMA Marketing Trendsessie 2009 Vormgever: Steven Roest, Drukker: Van de Ridder Druk & Print Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor eventuele op- en aanmerkingen op deze uitgave kun je contact opnemen met het NIMA via Postbus 9072, 1180 MB Amstelveen of ISBN NUR 802 2

4 Inhoudsopgave Stimulans voor marketeers 4 Trends in Marketing van Financiële Diensten 6 Trends in Marketing in de Zorg 10 Trends in Food & Agrimarketing 12 Trends in Experience Marketing 14 Trends in Marketing in business to business dienstverlening 18 De samenhang in trends 20 Dankwoord 24 Voor en door marketeers 26

5 Stimulans voor marketeers Over trends gesproken. De meest in het oog springende ontwikkeling komt dezer dagen natuurlijk uit financiële hoek: de kredietcrisis. Door de stagnerende huizenmarkt in de Verenigde Staten en de snelle devaluatie van hypotheken in het laagste segment kwamen financiële instellingen in problemen, daarmee uiteindelijk een wereldwijde recessie van de reële economie inluidend. Uitdagende tijden dus voor de marketeer, die de markt op moet terwijl de consument de hand op de knip houdt. Juist in de huidige omstandigheden is een vooruitziende blik belangrijker dan ooit. Trends zijn doorgaans van belang als voorboden van toekomstige bedrijvigheid en concurrentie, maar zelden worden markten zo overvallen door een dergelijke krachtige factor van buitenaf die de ontwikkelingen dramatisch kan beïnvloeden. Tegen deze achtergrond organiseerde de NIMA Marketing van Diensten Groep (MDG) op donderdag 30 oktober in het Dialogues House van ABN AMRO te Amsterdam weer de jaarlijkse NIMA Marketing Trendsessie. Voor de deelnemers een unieke gelegenheid om hun marktsignalen te delen, de laatste marketingtrends te bespreken en elkaar te inspireren met hun waarnemingen uit markt en maatschappij. Zonder professionele trendwatchers en andere autoriteiten, maar op basis van persoonlijke observaties en denkkracht in de NIMA Marketing Trendsessie is iedereen trendwatcher voor het eigen werkgebied. Het profijt van deze aanpak mag voor een ieder duidelijk zijn: breng één trendsignaal in en neem er tientallen mee naar huis. Tijdens de sessie zien marketeers consumptiepatronen op doemen en veranderen, zodat ze hun organisatie en hun klanten kunnen verrassen met nieuwe verfrissende inzichten. Zelfs in deze woelige tijden. 4

6 Bredere insteek De trendsessie had dit jaar een bredere insteek dan in de afgelopen jaren. Niet alleen de dienstensector, maar ook andere vakgroepen waren uitgenodigd om hun gesignaleerde trends in te brengen. Dit jaar waren er deelnemers van de expertgroepen Marketing van Financiële Diensten, Experience Marketing, Food & Agrimarketing, Marketing in de Zorg en Marketing in business to business dienstverlening. De ontwikkelingen uit deze vakgebieden werden in vijf parallelsessies besproken en vervolgens plenair gedeeld. De conclusies vinden hun neerslag in deze publicatie: het NIMA Trendkompas 09. Het dient als praktische hulp voor de deel nemers en NIMA leden bij het vinden van toepassingen in hun eigen werkomgeving, én als stimulans voor marketeers om blijvend aandacht te besteden aan de factoren die de marketingsituatie in de toekomst zullen beïnvloeden. 5

7 Trends in Marketing van Financiële Diensten Vertrouwenscrisis / klant aan de macht Het interbancaire leenstelsel is knarsend tot stilstand gekomen. Consumenten hebben inmiddels veel spaargeld weggehaald of herverdeeld bij banken. Kluizenleveranciers floreren. De financiële crisis is in wezen een vertrouwenscrisis, tussen banken onderling maar ook tussen consument en bank. Deze breuk in vertrouwen gaat gelijk op met een verschuiving van de macht naar de consument. Deze is namelijk mondiger geworden. Slimmer ook, want hij heeft nu meer informatie tot zijn beschikking via web 2.0. Vergelijkingssites creëren transparantie in de markt, zodat niemand zich nog hoeft te laten foppen. De klant eist authenticiteit, en arrogantie wordt niet meer getolereerd. Net zomin als het grote graaien waar, als gevolg van een wereldomspannende implosie in de sector, abrupt een einde aan is gekomen. Nu het eenmaal zover is, legt de consument de lat voor financiële dienstverleners wel hoger. Het publiek wil weten hoeveel winst een bank/verzekeraar maakt, en ten koste van wie dit gaat. Dit was altijd ondoorzichtig. Kernopdracht voor de hele financiële sector is: vertrouwen terugwinnen. Niet (alleen) via goede PR, maar door een fundamentele verandering van werkwijze. Nieuwe toetreders Nu de consument zelf beter de weg weet en overzicht wenst over zijn zaakjes, is de markt vrij voor non-financials zoals Google, maar ook Hema of Kruidvat om hun nog relatief jonge financiële dienstverlening verder uit te bouwen. Dit gebeurt op basis van nieuwe businessmodellen die een connectie maken met de klant. Alle reden voor bestaande financiële instellingen met een beschadigde reputatie om beducht te zijn voor deze nieuwe concurrentie uit onverwachte hoek. 6

8 7

9 Dialoog als basis Banken en verzekeraars, zo blijkt nu pijnlijk, hebben uiteindelijk maar één echte asset, namelijk vertrouwen. En om dit vertrouwen te herwinnen, moet je de klant goed bedienen. Jezelf opnieuw afvragen: wat wil de klant? Weten welke dromen hij heeft, op welke basis hij beslissingen neemt, en zekerheid en risico tegen elkaar afweegt. Om hem vervolgens slechts dat te adviseren wat hij nodig heeft en wat bij hem past. Kortom, klantwaarde toevoegen en werken aan meer klanttevredenheid. Dat gebeurde vroeger door het lokale contact tussen bankmedewerker en klant. Geen tussenpersoon, maar vertrouwenspersoon. Dit serviceaspect leverde tot voor kort weinig op in vergelijking met de enorme opbrengsten uit beleggingen. Dat gaat veranderen: de dialoog met de klant komt terug. Het pure zenden is over. Technologie heeft ervoor gezorgd dat je daar als ontvanger makkelijk omheen kunt. Hoe worden we weer een geloofwaardige sector, dat is de vraag. En het antwoord is: door weer echt in contact te komen met de klant. Door je dienstverlening tastbaar te maken. Herdefinitie businessmodellen Bankieren van vóór de crisis draaide in toenemende mate om winstmaximalisatie en operational excellence, waarbij het contact met de klant geleidelijk aan extensiever, dat wil zeggen minder persoonlijk, werd. In de nieuwe businessmodellen staat de clientèle weer centraal. In feite betekent het een terugkeer naar de oorspronkelijke kernwaarden van het bankieren: klantkennis, betrouwbaarheid, een persoonlijke benadering en een lokale oriëntatie. Bovendien, had verzekeren en financieren niet altijd iets te maken gehad met solidariteit en de coöperatieve gedachte? Een interessante notie, nu de bomen niet meer tot in de hemel groeien. Mensen vragen zich af: wat stop ik in een bank, en wat krijg ik er voor terug. Back to basics dus, onder het motto: boring is sexy! Rabobank geeft het goede voorbeeld met kleinschalige, lokaal sterke bankkantoren. Maar het leidt ook tot nieuwe collectieve initiatieven, zoals peer-to-peer lending. Een mogelijk obstakel voor deze trend is dat medewerkers nog altijd worden gestuurd op sales, marge en rendement. De fixatie op winstmaximalisatie heeft echter zijn langste tijd gehad, want het huidige businessmodel van financials zal nooit meer terugkeren. Splitsing Een andere tendens wijst op een operationele splitsing binnen de financiële dienstverlening. In dit scenario ontwikkelen banken zich door als grootschalige onpersoonlijke administratie kantoren fabrieken met de blik op operational excellence, maar zetten zij aan de voorkant serviceproviders in om een goede band met de consument te borgen. Deze intermediairs zijn hun klanten één op één van dienst bij de financiële huishouding, en opereren niet merkgebonden. 8

10 NIMA Marketing van Financiële Diensten Het NIMA Expertiseplatform Marketing van Financiële Diensten (MFD) wil Nederland hét gidsland in de wereld maken voor de klantgedreven financiële dienstverlening. Samen maken wij de financiële dienstverlening aantrekkelijker en creëren wij marketingtoppers in de financiële dienstverlening. Deel jouw expertise met medemarketeers en help de sector vooruit. Kijk op nima.nl/r&gs voor meer informatie over en de activiteiten van dit expertplatform. 9

11 Trends in Marketing in de Zorg NIMA Marketing in de Zorg De NIMA expertgroep Marketing in de Zorg heeft als doel bruggen te bouwen tussen marketeers in de zorg en zorginstellingen. Zo stimuleert zij contacten tussen marketeers in de zorg en zorginstellingen en zet ze marketing in de zorg meer op de kaart. Kortom, een inspirerend platform voor marketingprofessionals in de zorg waarin kennisuitwisseling en marktgericht ondernemen in de zorg centraal staan. Kijk op nima.nl/r&gs voor meer informatie over en de activiteiten van deze expertgroep. Self-control Persoonlijk welbevinden staat meer dan ooit in de belangstelling, met een florerende fitnessindustrie in het kielzog. Als het om gezondheid gaat, wil de consument graag zelf vaststellen wat er met hem aan de hand is. Dit leidt tot allerlei nieuwe, makkelijke en snelle vormen van zelfdiagnose, zoals doe-het-zelf vragenlijsten op het web en diverse tests op eigen initiatief. Niet alleen voor zieken: ook al heb je geen klachten, dan werkt het als een (welkome) bevestiging van je gezondheid. Self-control vergroot de bereidheid om voor goede oplossingen zelf (bij) te betalen, wanneer een service niet of beperkt in het verzekeringspakket zit. De zorgverzekering is in dit domein niet meer de poortwachter die bepaalt of diensten worden afgenomen. Information on demand Internet blijkt in zwang als medium voor gezondheidseducatie, getuige de groei van websites over erectiestoornissen, maagzuur, wondbehandeling, diabetes, omgaan met dementie en noem maar op. De consument (patiënt) zoekt in de privacy van zijn eigen omgeving naar medische informatie op het moment dat hij het nodig heeft en wacht daarbij niet op de dokter. Customer in control In de wereld van de zorgverlening neemt de consument de touwtjes in handen. Patiënten maken in toenemende mate hun eigen keuzes op basis van herkenbare waarden en factoren als bereikbaarheid, flexibiliteit en comfort. Deze kwalitatieve focus resulteert onder andere in een verdergaande scheiding tussen spoedeisende hulp (dichtbij) en de meer gespecialiseerde planbare zorg (verder weg). Gezondheid is voor iedereen essentieel, maar de manier waarop die wordt nagestreefd verschilt. Verzekeraars spelen daarop in met een almaar 10

12 gedifferentieerder aanbod van polissen. Langzaamaan wint het inzicht veld dat ook voor cure & care de markt rijp is voor segmentatie. Comfort sense De zorg komt ook steeds meer naar de mensen toe. Gezondheidscentra doemen op midden in de wijk iets waar projectontwikkelaars al in de ontwerpfase van nieuwe woongebieden rekening mee houden. Deze centra herbergen een cluster van zorgaanbieders (bijvoorbeeld huisarts, tandarts, fysiotherapie, consultatiebureau, trombosedienst) onder één dak, om de op comfort gestelde zorgconsument te accommoderen. Alle voorzieningen bij elkaar, op korte afstand van de woonfunctie. En de zorgomgeving is niet langer klinisch en steriel, maar eerder gastvrij en gezellig. De horeca geeft hier het goede voorbeeld. Functional food Voeding ontwikkelt zich tot onderdeel van of ondersteuning bij medische therapie. Denk aan kaneel, visolie, avocado en knoflook; natuurlijke nutriënten, die nu vaker in pil- of drageevorm te koop zijn. Het belichaamt de opkomst van functional foods voor de behandeling van ziekten. Laat uw voeding uw medicijn zijn, zei Hippocrates al. Community sense Steeds meer zoeken (zorg)consumenten elkaar op in patiëntengroepen. En heus niet alleen omdat lotgenotencontact een bron van troost kan zijn (gedeelde smart is nu eenmaal halve smart). Deze gemeenschappen bieden mogelijkheden om informatie uit te wisselen, posities in te nemen en druk uit te oefenen op organisaties, overheden en media. Samen sta je sterk, en met internet wordt het allemaal een stuk makkelijker. 11

13 Trends in Food & Agrimarketing Goedkoop De budget line van Jumbo floreert. Albert Heijn adverteert gericht met haar huismerk, dat het goed doet in vergelijking met de duurdere A-merken in de schappen. Was prijs al een voornaam criterium bij de aanschaf van voedsel, de verwach ting is dat dit er niet minder op wordt. Er is dan ook een revival van prijsoorlogen te verwachten. Innovatie wordt hierdoor in de kiem gesmoord. Toch zal op lange termijn kwaliteit prevaleren boven het kostenaspect. Gezond De groeiende aandacht voor wellness heeft logischerwijs gevolgen voor wat de gemiddelde consument in zijn mond stopt: voedsel wordt geacht een bijdrage te leveren aan de gezondheid. De aanhoudende toename van welvaartgerelateerde aandoeningen als obesitas en diabetes werkt hierbij als katalysator. Caloriearme en suikervrije producten, verantwoorde vetten, drinkzuivel met goede bacteriën, de opkomst van vleesvervangers en fruitdrankjes het past allemaal bij een bewuste eetwijze, waarbij ook de smaakbeleving telt. NIMA Food & Agrimarketing Ben je (als marketeer) werkzaam in de food en agribusiness? De NIMA expertgroep Food & Agrimarketing streeft naar professionalisering van deze sector in de breedste zin en stimuleert daarnaast de uitbreiding van jouw netwerk. Kijk op nima.nl/r&gs voor meer informatie over en de activiteiten van deze expertgroep. 12

14 De goegemeente staat evenwel nog een schok te wachten. De vertrouwenscrisis die de financiële wereld momenteel teistert, moet in de foodsector nog komen. Weet het publiek eigenlijk wel wat het koopt? Waar staan bijvoorbeeld die E-nummers voor, en hoe natuurlijk of veilig zijn die toevoegingen? Wat is het percentage water in een gekookte ham? Hoeveel gif bevat een bespoten appel, en hoeveel roodmakers zitten er in vlees? Als de consument erachter komt dat hij niet altijd eet wat hij denkt te eten, volgt er nog een stevige desillusie. Daar staat tegenover dat NGO s als Wakker dier, Greenpeace, Varkens in Nood, Milieudefensie, Natuur en Milieu en de Consumentenbond de structurele problemen aardig in kaart hebben. Incidenten zoals de dioxineschandalen hou je altijd, en: de consument zal toch moeten blijven eten. Genieten Het elfde gebod gij zult genieten heeft zich intussen stevig geposteerd in de eetcultuur. Gecombineerd met gezond komt de genotcultus onder meer tot uiting in vegetarisch eten (dat ook nog eens verantwoord is) en caloriearme lekkernijen en snacks die verpakt zijn in individuele porties (miniluxe). Genieten van echt is ook in. De hang naar authenticiteit vertaalt zich in hernieuwde aandacht voor vergeten groenten (pastinaak, aardpeer, schorseneer) en allerlei streekproducten. Dit gaat gepaard met een comeback van de traditionele keuken en de opkomst van kleinschalige unieke winkels. Goed gedrag Bij de voedingkeuze speelt er méér bij de consument dan het product op zich, de smaak of de gezondheidseffecten. Respect voor mens en milieu, een duurzame handelsrelatie en transparantie binnen de handelsketen wegen steeds zwaarder bij de aanschaf van voedingsmiddelen. Dit verklaart het succes van biologisch geteeld en diervriendelijk voedsel, maar tevens van Wereldwinkels en Fair Trade Shops. Ook in supermarkten groeit het assortiment eerlijke producten onder het Fairtrade / Max Havelaar-keurmerk, zoals koffie, thee, cacao, bananen, rijst en wijn. Gemak Ondanks alle nadruk op heilzame kost en verantwoorde productie, blijft de mens een gemaksdier. Heat & eat is niet meer weg te denken uit het jachtige bestaan van de moderne stedeling, die vaak geen tijd heeft voor uitgebreide menuplanning en slowfood of geen zin. Food to go is het alternatief, of anders de magnetron: deurtje open, deurtje dicht, deurtje open en smullen maar. De markt voor kant-en-klare gerechten groeit dan ook gestaag. Ook tijdens de recessie, die het convenienceassortiment zelfs een stevige impuls zal geven. Economische tegenspoed noopt de consument om bewuster met zijn inkomen om te gaan, en dat betekent dat hij minder vaak voor de horeca kiest. Het zijn de supermarkten die hiervan kunnen profiteren. Bijvoorbeeld door aantrekkelijk geprijsde diepvriesproducten, salades, kant-en-klare soep of voorbewerkte groenten en fruit aan te bieden. Prijs wordt zoals gezegd belangrijker, maar het gemaksargument blijft overeind. 13

15 Trends in Experience Marketing Terug naar first life Authenticiteit voert de boventoon bij experience. Ervaringen met plastic of namaak worden steeds minder op prijs gesteld, maar doorgeprikt als fake effectbejag. Soms is de consument daar juist op uit, maar dat worden uitzonderingen. Er is namelijk van alles aan de hand in de wereld. Zaken die de burger diepgaand raken en beïnvloeden. Het klimaat verandert, de energievoorraden raken op, de cultuur is in transitie, economisch optimisme heeft plaatsgemaakt voor pessimisme. En ook aan oude vrijheden wordt getornd: zo mag je nergens op je werk of in de horeca meer roken. In die onzekere context gaan mensen op zoek naar wat werkelijk van belang is voor hun bestaan. Dan kan bijvoorbeeld blijken dat virtuele ervaringen niet opwegen tegen het echte leven. First life first. Misschien verklaart dit het teruggrijpen op klassiekers als work-life balance, moestuintjes en colleges in het groene weiland. De oude behoeftepatronen doen het weer goed anno Totale ervaring Het gaat niet meer om één specifiek ervaringsmoment, maar om een keten van contactmomenten die bij elkaar opgeteld de dominante beleving rond het merk tot stand brengen. Dit zien we met name in diensten: alle stappen, vanaf het eerste klantcontact tot na consumptie, worden in toenemende mate ontworpen om bij te dragen aan de totale ervaring van de klant met het merk. 14

16 Geen tijd / keuzestress So many experiences, so little time. Geen tijd als excuus gaat het winnen van geen geld, in weerwil van de financiële crisis. Gedreven door tijdgebrek worden consumenten in toenemende mate selectiever in wat ze doen. Tegelijk valt er steeds meer te kiezen, op allerlei gebied. Mensen worden daar moe van en beginnen tekenen van keuzestress te vertonen. Experiences die zo zijn ingericht dat er voor de consument wordt voorgeselecteerd maar dan wel helemaal bij hem horend en passend hebben daarom de toekomst. Consultative selling Individuele voorselectie zet zich door dankzij interactiviteit in de informatievoorziening. Filters, voorselecties, persoonlijke profielen met slimme zoektechnieken het leidt allemaal naar een op het individu toegesneden informatieaanbod. Deze ontwikkeling vindt haar hoogtepunt in de persoonlijke website, samengesteld uit een spectrum van aanbieders die de klant van dienst trachten te zijn. Hun insteek verandert daarbij van iets willen verkopen naar de klant helpen kopen. Oftewel: consul tative selling in één-op-één online situaties. Corporate advertising is daarentegen op zijn retour. Consumenten willen graag echt in gesprek met organisaties en bedrijven. Dit leidt tot debatten en discussies via het web en op blogs, maar ook in real life. Toch kan digitaal ook heel menselijk aanvoelen. Nu de elektronische dienstverlening zich haast tot in het oneindige heeft gedifferentieerd (de Long Tail) en zoekfuncties sterk zijn verfijnd, worden mensen welhaast op hun individuele wenken bediend. Het gevoel van persoonlijk contact op basis van technologie. 15

17 Persoonlijk contact revisited 500 contacten via LinkedIn: wat betekent het nog? Dergelijke aantallen reduceren de menselijke interactie tot een loze kwantiteit. Het huidige leven is te groot. Veel liever verkeert men met een kleinere peer group, waar je onder gelijken bent. Closed networks lijken de massale digitale netwerken op te volgen, of zijn in ieder geval in opkomst. Heel specifiek aansluitend bij de persoon en op menselijke (lokale) maat gesneden. En waarschijnlijk geïnitieerd vanuit de sociale of maatschappelijke rol die men vervult. Online communities komen voldoende tegemoet aan de zucht naar sociaal gedreven menselijk contact. Erbij zijn, daar gaat het om. Lijfelijk aanwezig zijn en meebeleven, dus niet in vertraging (tv) op of afstand (web). Zelf creëren, daar maak je de experience mee compleet. En in deze zapcultuur kies je voor een plek waar ze je kennen, waar ze je begrijpen. De nieuwe verzuiling? Ook de jeugd lijkt het weer dichter bij huis te zoeken. Minder naar de kroeg, vaker lekker thuis met een paar vrienden gamen, een beetje jammen op de gitaar en (al multitaskend) filosoferen over het leven. Iets wat de oudere generatie misschien een kaartavondje zou noemen Instant gratification De consument leeft meer en meer voor het moment. Ongeduld en de eis van snel resultaat blijven regeren. Behoeften moeten snel en ter plekke bevredigd kunnen worden. Van uitgesteld genot is allengs minder sprake: het moet allemaal hier en nu. En als het niet bevalt, dan moet het meteen anders. De zapcultuur dringt ook door in de bestedingssfeer. NIMA Experience Marketing NIMA Experience Marketing is opgericht voor marketeers die verder willen kijken dan hun bureau en laat hen in aanraking komen met de wereld van betekenisvolle en transformationele ervaringen. Zo krijgt je handvatten aangereikt om succesvol in te spelen op de imagination society die steeds grotere vormen aanneemt. Kijk op nima.nl/r&gs voor meer informatie over en de activiteiten van deze expertgroep. 16

18 Versnellende generaties De almaar voortjakkerende technologische vernieuwing brengt een verkorting van generaties met zich mee. Kinderen van jaar gaan alweer anders met technologie om dan vroege twintigers. Ze vormen hun identiteit op een andere manier en brengen deze anders tot uitdrukking. Sprak men vroeger van cohorten van 25 jaar, nu lijkt acht jaar al een generatieverschil op te leveren. Voor het ontwikkelen van marketingconcepten kan dit verstrekkende consequenties hebben. De uitdaging is: hoe focus je op één generatie zonder de andere uit het oog te verliezen. Vrijheid en verbondenheid De hang naar sociale verbondenheid kent zijn grenzen. Mensen willen zich wel met een groep identificeren maar zich er niet langer aan binden, want dan zit je eraan vast. Disconnected zijn, ook van online communities, biedt zo zijn voordelen zoals het gevoel van persoonlijke vrijheid en wendbaarheid. Een typisch bijproduct van de voortschrijdende individualisering. Waar hoor je bij? Met wie interacteer je? Mensen kunnen nu overal bijhoren, zonder ergens aan vast te zitten. Ze proberen dingen even uit, maar het moet wel leuk zijn. Honderd jaar terug had je traditionele, uitgebreide gezinnen. Nu is vijftig procent van de markt single en breidt het arbeidslegioen zich uit met miljoenen zzp ers. Dat zou voor werkgevers een signaal moeten zijn om zich meer op de flexibele persoon te gaan richten, op het individu. Bijvoorbeeld zoals Microsoft dat doet met een compleet nieuw kantoor om de jongeren binnen te halen. Trends in 17

19 Trends in Marketing in business to business dienst verlening Small is smart Op wereldschaal ervaart men nu de negatieve gevolgen van decennialange schaalvergroting. Was big altijd beautiful, de globalisering van markten lijkt nu het voordeel van kleinere bedrijfsvormen aan het licht te brengen. Wereldwijd opererende concerns blijken niet alleen voor overheden moeilijk grijpbaar, maar ook voor het eigen bestuur. Het reactievermogen vertraagt, gedroomde efficiencies van grootschaligheid en fusies blijken niet of onvoldoende realiseerbaar. Het Angelsaksische organisatiemodel (met ondernemingen als grote money making machines vooral gericht op aandeelhouderswaarde) verliest terrein aan het meer bij Nederland passende Rijnlandmodel, waar kleinschaligheid, zelfstandigheid en consensus de boventoon voeren. De onderneming wordt in de toekomst eerder gezien als een knooppunt van allerlei belanghebbenden niet alleen de aandeelhouders, maar ook werknemers, klanten, omwonenden, het milieu en de politiek. In het Rijnlandmodel, met het gildenwezen als voorbeeld, zoekt het management naar de balans tussen alle bij de organisatie betrokken partijen. Meerwaarde leveren aan deze stakeholders tegen een realistische vergoeding, dat wordt weer de belangrijkste focus. Keep it simple Op korte termijn leidt schaalverkleining tot een afkeer van complexe en abstracte proposities, zoals hypotheekderivaten. Simplificeren, transparant en concreet maken is het devies voor de komende tijd. Toon het nut en de toegevoegde waarde voor de klant, die zich bijna reflexmatig afvraagt: wat heb ik er zelf aan. Onzekerheid over de economische ontwikkeling maakt mensen en organisaties voorzichtiger. De geleverde basiskwaliteit 18

20 vinden ze belangrijker dan state-of-the-art, tenzij dit concrete en herkenbare voordelen oplevert. Voor organisaties betekent dat een hernieuwde aandacht voor het kernproces; het volgen van modeverschijnselen raakt op de achtergrond. In marketing zal de waarde van netwerken rondom organisaties aan belang winnen. Het uitbouwen en intensiveren van contacten bevordert gezamenlijke activiteiten en zakendoen. Dit is een domein dat verdere exploitatie vraagt. Duurzaamheid Op langere termijn ontwikkelt de behoefte aan duurzaamheid zich van modeverschijnsel tot een volwaardige driver van de economie. Zo is na veel aarzelingen de macrobiotiek uit de jaren 70 met zijn specifieke interventies, uiteindelijk toch een heuse trend geworden. Nieuwe generaties stellen hardere eisen op het gebied van verantwoord produceren en leveren. Web 2.0 De evolutie van online kanalen die de fysieke contacten tussen organisaties en hun klanten leken te gaan vervangen, buigt om naar een ontwikkeling van geïntegreerde virtuele en fysieke contacten. Voor marketeers is dit een signaal om meer aandacht te geven aan de harmonisatie van offline en online, waarbij de klant gemakkelijk heen en weer kan springen zonder verlies van informatie. NIMA Industriële Marketing De expertgroep die zich voornamelijk bezighoudt met marketing in business to business dienst verlening is NIMA Industriële Marketing. Deze groep wil de industriële sector marktgerichter maken en richt zich in essentie op producerende bedrijven. Tijdens inter actieve sessies staat de rol van marketing bij technische bedrijven centraal, als ook de vertaling naar de praktijk. Kijk op nima.nl/r&gs voor meer informatie over en de activiteiten van deze expertgroep. 19

21 De samenhang in trends Als we de trendsignalen van de verschillende deelnemende expertgroepen samenvoegen en vervolgens clusteren op basisinhoudelijke overeenkomsten, ontstaan zes logisch samenhangende categorieën. De één meer fundamenteel, de ander meer praktisch van aard. De meest fundamentele trend waarmee marketeers aan de slag kunnen is het signaal van de vertrouwensbreuk tussen consumenten en aanbieders van producten en diensten. Gezond wantrouwen hoort bij elke markt en is sinds jaar en dag het bestaansrecht van organisaties als de Consumentenbond en programma s als Radar en Kassa. Maar zelden is het vertrouwen in de beloften van leveranciers zo fundamenteel ondermijnd als nu. Denk aan de burgerinitiatieven die zich teweerstellen tegen de woekerpolissen. Ze vallen misschien niet toevallig samen met de maatschappelijke onvrede over topbeloningen en de deconfiture van grote concerns als gevolg van de financiële crisis. Maar tegelijkertijd blijkt dat consumenten (burgers) niet zonder een goed functionerend aanbod van producten en diensten kunnen. Reflexen van zelfbescherming aan beide kanten van de markt lijken elkaar in gijzeling te houden. Dat werpt marketeers terug op hun meest wezenlijke bestaansreden: organisaties succesvol maken door klanten daadwerkelijke toegevoegde waarde te leveren. Zoiets functioneert niet zonder het basale vertrouwen van consumenten in de waarachtigheid van de beloften die organisaties en hun merken bieden. Tegelijkertijd moeten de merkbeloften zich bewijzen in een dynamische marktomgeving: de financiële crisis betekent niet het einde van maatschappelijke veranderingen, maar vereist wel een nieuwe koers. Willen merken relevant blijven voor hun klanten, dan moeten zij deze onderkennen en erop inspelen. 20

22 Onderliggende bewegingen De vertrouwenscrisis heeft de macht van de klant opnieuw gedefinieerd. Beloften worden niet meer voetstoots aangenomen, bewijzen gaan zwaarder tellen een nieuw accent in communicatie. De waarde van echt klantcontact (dialoog als basis) is hervonden. Het automatiseren van het klantcontact om te bezuinigen heeft zijn beste tijd gehad; de wal heeft het schip gekeerd. Wat overblijft is daadwerkelijk persoonlijk contact, waar mogelijk geautomatiseerd om klantkwaliteit te verbeteren. Online life is leuk, maar de wezenlijke dingen gebeuren in het echte leven. Terug naar first life dus. Daar moet marketingkwaliteit zich allereerst bewijzen. leiden tot een nieuwe manier van organiseren Herdefinitie van businessmodellen: nu schaalvergroting ook nadelen blijkt te vertonen, verschuift de sympathie naar schaalverkleining. Dat betekent dichter bij de klant en de arbeidsmarkt, en een effectievere besturing. Keep it simple, om te voorkomen dat klanten van je vervreemden en om de organisatie beter stuurbaar te houden. Splitsing van bedrijfsfuncties kan daarbij helpen. Stuur het contact met de klant anders aan, wellicht met meer macht voor de frontoffice. Nieuwe toetreders veranderen het spel op traditionele markten. 21

Special Analytical Bank

Special Analytical Bank Community for banking, insurance & finance BANKING REVIEW. NL www.bankingreview.nl SEPTEMBER 2014 Wim Meijer: Een goed klantbeeld geeft macht 4 CrossingMinds@Nyenrode * De bank van de toekomst * Modellen

Nadere informatie

STRATEGY TRENDS 2015. The CEO s agenda. Roel van Lanen Wieke Ambrosius

STRATEGY TRENDS 2015. The CEO s agenda. Roel van Lanen Wieke Ambrosius STRATEGY TRENDS 2015 The CEO s agenda Roel van Lanen Wieke Ambrosius Inhoud 1 Strategy Trends 2015: The CEO s agenda 3 1. Het heft in eigen hand 5 2. Forecast NL 11 3. Wat kiest de CEO? 17 4. Businessmodel

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Organisaties Veranderen met Programma s Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en standaarden op het gebied van

Nadere informatie

INSPIRERENDE VISIES. marketing voor en door marketeers. Jan van Wijk. Uitgave van Het Marketinggenootschap in samenwerking met Avans Hogeschool

INSPIRERENDE VISIES. marketing voor en door marketeers. Jan van Wijk. Uitgave van Het Marketinggenootschap in samenwerking met Avans Hogeschool INSPIRERENDE VISIES 2 INSPIRERENDE VISIES marketing voor en door marketeers Jan van Wijk Uitgave van Het Marketinggenootschap in samenwerking met Avans Hogeschool 3 Voor meer informatie kunt u contact

Nadere informatie

Sociale gemeenten. De kracht van nieuwe media. David Kok [red.]

Sociale gemeenten. De kracht van nieuwe media. David Kok [red.] 1 2 Sociale gemeenten 3 4 Sociale gemeenten De kracht van nieuwe media David Kok [red.] Eburon Delft 2013 5 Twitteren over dit boek? Gebruik de hashtag #socialegemeenten ISBN 978-90-5972-805-9 (paperback)

Nadere informatie

HANDBOEK HET NIEUWE WERKEN

HANDBOEK HET NIEUWE WERKEN HANDBOEK HET NIEUWE WERKEN EDITIE 3 R.W. Bladder Bladder.nl Foto s met dank aan http://www.freedigitalphotos.net/ Foto op omslag en vorige pagina: Image: jscreationzs / FreeDigitalPhotos.net http://www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=1152

Nadere informatie

Org 2.0. De organisatie van de toekomst. Opdrachtgever Hiteq, centrum van innovatie. Programmaleider Onderneming en arbeid Koen Dingemans Msc

Org 2.0. De organisatie van de toekomst. Opdrachtgever Hiteq, centrum van innovatie. Programmaleider Onderneming en arbeid Koen Dingemans Msc Org 2.0 De organisatie van de toekomst Opdrachtgever Hiteq, centrum van innovatie Programmaleider Onderneming en arbeid Koen Dingemans Msc Domein: Onderneming en arbeid Uitgave: oktober 2011 www.hiteq.org

Nadere informatie

Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat

Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat MEERJARENBELEIDSPLAN (VERKORTE VERSIE) MAKE-A-WISH NEDERLAND 2014 2017 Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat MERKMISSIE 1 Make-A-Wish Nederland

Nadere informatie

TOP TOPICS 2014 FMCG NEDERLAND. Een gezamenlijke studie van FNLI en GfK naar wat directieleden binnen de FMCG-branche in 2014 bezighoudt

TOP TOPICS 2014 FMCG NEDERLAND. Een gezamenlijke studie van FNLI en GfK naar wat directieleden binnen de FMCG-branche in 2014 bezighoudt TOP TOPICS 2014 FMCG NEDERLAND Een gezamenlijke studie van FNLI en GfK naar wat directieleden binnen de FMCG-branche in 2014 bezighoudt VOORWOORD Vijf jaar Top Topics: een vooruit- én terugblik Welke thema

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

OP ONBEKEND TERREIN. Hoe private banks werken aan nieuwe businessmodellen in een turbulente omgeving. Iris van de Looij Dick-Jan Abbringh Rik Corman

OP ONBEKEND TERREIN. Hoe private banks werken aan nieuwe businessmodellen in een turbulente omgeving. Iris van de Looij Dick-Jan Abbringh Rik Corman OP ONBEKEND TERREIN Hoe private banks werken aan nieuwe businessmodellen in een turbulente omgeving Iris van de Looij Dick-Jan Abbringh Rik Corman OP ONBEKEND TERREIN Hoe private banks werken aan nieuwe

Nadere informatie

Marketing in de bouw. Strategieën en good practices voor effectieve marketing

Marketing in de bouw. Strategieën en good practices voor effectieve marketing Marketing in de bouw Strategieën en good practices voor effectieve marketing Marketing in de bouw Strategieën en good practices voor effectieve marketing Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 5 DEEL I MARKETING

Nadere informatie

ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT. Meer dan 100 nieuwe collega s in 10 maanden!

ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT. Meer dan 100 nieuwe collega s in 10 maanden! ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT Inhoudsopgave T-Splitsing werving 100 nieuwe medewerkers Paradoxale ontwikkelingen Externen voor kernactiviteiten Global mindset en praktische kansen Oprechte interesse

Nadere informatie

Succes van sociale media in Gebiedsontwikkeling

Succes van sociale media in Gebiedsontwikkeling Succes van sociale media in Gebiedsontwikkeling Whitepaper op basis van case onderzoek Hogeschool Utrecht, juli 2011 Inhoudsopgave Ei van Columbus of doorn in het oog?... 2 Sociale media in gebiedsontwikkeling...

Nadere informatie

Inspiratie voor marketeers

Inspiratie voor marketeers NIMA Marketing Excellence 08 ISBN 978-90-79784-02-8 NUR 802 Adviesprijs 15 Hoe word je excellent in marketing? Marketing Excellence Awards OVERALL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN INNOVATIE CONNECTED

Nadere informatie

meer waardering voor werk dat je het liefste doet

meer waardering voor werk dat je het liefste doet Inleiding Ieder jaar weer is er wel iemand op het jaarcongres van onze brancheorganisatie die roept We moeten ons beter profileren. Welzijnsorganisaties klagen over een slecht imago. Welzijnswerkers worstelen

Nadere informatie

CUS ANCE AFAS ERP SOFTWARE:

CUS ANCE AFAS ERP SOFTWARE: FOCUS 09 FINANCE AFAS ERP SOFTWARE: wilt u ook boekhouden met het licht uit? 10 JEFFERSON WELLS blinkt uit door ervaring 12 YOU GET geeft antwoord op de vraag: Hoe word ik finance manager 2.0? 18 Inspirerend

Nadere informatie

transformatie Burger centraal Leiderschap Samenspel brengt mensen samen What matters to you? Zorg die bijdraagt aan kwaliteit van leven.

transformatie Burger centraal Leiderschap Samenspel brengt mensen samen What matters to you? Zorg die bijdraagt aan kwaliteit van leven. transformatie Burger centraal Leiderschap Samenspel brengt mensen samen What matters to you? Zorg die bijdraagt aan kwaliteit van leven. 1 Inhoud Transformatie...3 drs. T.M. (Dorrit) Gruijters, directeur,

Nadere informatie

Bedrijfsgezondheidszorg. De toekomst is nu. Een realistische visie op bedrijfsstrategie in de markt voor arbeidsgerelateerde zorg

Bedrijfsgezondheidszorg. De toekomst is nu. Een realistische visie op bedrijfsstrategie in de markt voor arbeidsgerelateerde zorg Bedrijfsgezondheidszorg De toekomst is nu Het wordt steeds drukker op de markt voor bedrijfsgezondheidszorg. Steeds meer organisaties richten hun pijlen op deze markt. Arbodiensten, zorgverzekeraars, inkomensverzekeraars

Nadere informatie

Pensioen en Verzekeren

Pensioen en Verzekeren Pensioen en Verzekeren april 2014 Hoe maak je Pensioen onderdeel van je HR strategie? De verzekeraar van de toekomst Pensioen, ga je voor zekerheid of neem je risico? Arbeidsongeschiktheid en overlijdensrisico

Nadere informatie

De kracht van vertrouwen

De kracht van vertrouwen Allianz Nederland Groep Jaarmagazine 2008 www.allianz.nl De kracht van vertrouwen Het Chinese teken voor crisis bestaat uit twee karakters: kans en bedreiging. Je kunt bij een bedreiging blijven stilstaan,

Nadere informatie

CRM meer dan techniek

CRM meer dan techniek JAARGANG 8 NO.4-2008 INHOUD CRM meer dan techniek 1 Inleiding ontwikkelingen hype toepassingen klantentrouw bedrijfsstrategie inzetbaar 2 Hoe werkt CRM? klanten behouden cyclus kostenvoordeel valkuilen

Nadere informatie

Gids voor actieve sollicitanten. Solliciteren is werken. Gerrit Lettinga. Vijfde druk

Gids voor actieve sollicitanten. Solliciteren is werken. Gerrit Lettinga. Vijfde druk Gids voor actieve sollicitanten Solliciteren is werken Gerrit Lettinga Vijfde druk Noordhoff Uitgevers bv Solliciteren is werken Gids voor actieve sollicitanten Gerrit Lettinga Vijfde druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Wat werkgevers echt willen

Wat werkgevers echt willen Herman Toch Van egomerken naar transformele merken Claire Díaz-Ortiz Twitter is geen reclamekanaal Antal de Waij Dromen over communities pag 6 pag 3 pag 5 Carrièrekrant voor professionals in marketing,

Nadere informatie

PR & SOCIAL MEDIA IN 2013 ONLOSMAKELIJK VERBONDEN

PR & SOCIAL MEDIA IN 2013 ONLOSMAKELIJK VERBONDEN PR & SOCIAL MEDIA IN 2013 ONLOSMAKELIJK VERBONDEN Een onderzoek onder PR professionals & journalisten naar de rol van social media. Amsterdam, mei 2013 COLOFON ING Nederland, Externe Communicatie, pers@ing.nl,

Nadere informatie

klantvriendelijk so what?

klantvriendelijk so what? . L. A. N. T MarketResponse Jaargang 1 nummer 1 september 2013 klantvriendelijk so what? Klantvriendelijkste Bedrijf van Nederland 2013: PLUS oprechte betrokkenheid sleutel tot klantvriendelijkheid HOE

Nadere informatie

MARCOM Magazine.NL. komt eraan!

MARCOM Magazine.NL. komt eraan! MARCOM Magazine.NL komt eraan! H É T C A R R I È R E M A G A Z I N E V O O R S A L E S - & M A R K E T I N G P R O F E S S I O N A L S! J U L I 2 0 0 9 4 In gesprek met Judith Koekenbier, Managing Director

Nadere informatie

Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid

Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid Outsourcing Minder zorgen, Meer controle april 2013 Uitdaging Outsourcing

Nadere informatie