VERANTWOORD HANDELEN. C&A-RAPPORT 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERANTWOORD HANDELEN. C&A-RAPPORT 2008"

Transcriptie

1 VERANTWOORD HANDELEN. C&A-RAPPORT 2008

2 Over dit C&A-rapport Het onderhavige C&A-rapport beschrijft ons engagement in de beide bedrijfsjaren 03/ /2007 en 3/2007 2/2008. Het bevat wezenlijk meer details dan de beide voorafgaande uitgaven en zet daarmee elke twee jaar ons streven voort om over alle aspecten van onze verantwoordelijke handelwijze zo uitvoerig mogelijk te berichten. Daarbij oriënteren wij ons op de actuele G3- richtlijnen van de Global Reporting Initiative (GRI.) Beperkingen van de omvang of grenzen van het bericht hebben betrekking op enkele economische gegevens. Elke informatie heeft betrekking op C&A Europa, voor zover niet anders vermeld. Bovendien wordt berichtgegeven over de keten van toeleveranciers die, hoewel zij zich buiten de eigen procedures van de onderneming bevindt, als wezenlijk verantwoordelijkheidsbereik gezien wordt. Verdere informatie over C&A en het engagement van de onderneming vindt u op de betreffende nationale internetsites. Slowenië Tsjechië Turkije Zwitserland tr.c-and-a.com Op het internet kunt u het C&A-rapport 2008 onder in de volgende talen downloaden: Engels, Duits, Frans, Spaans en Nederlands. Daar vindt u ook de volgende dokumenten: C&A-rapport 2004 C&A-rapport 2006 Ethische principes voor zakelijke omgang C&A Code of Conduct en het commentaar over de gedragscode Verdere informatie over de activiteiten van SOCAM Europa België Duitsland Frankrijk Hongarije Luxemburg Nederland Oostenrijk Polen Portugal Rusland Spanje Slowakije ru.c-and-a.com sk.c-and-a.com

3 Inhoud De onderneming C&A De doelstelling van C&A 9 Tabel: Structuur van de Corporate Social Responsibility 10 Samenwerking tussen alle levels van de onderneming 11 Materialiteits matrix 11 Tabel: Materialiteits matrix 12 Tabel: 7 Core CSR Areas 13 Principes van de Triple P en de Triple i 14 Principes van de C&A duurzaamheidsstrategie 15 Een beknopt portret: C&A getallen en feiten 16 Onderwerp: De C&A visie voor de milieubescherming 18 Onderwerp: Een merk met onderscheiding 19 De expansie van het kerngebied 20 Het nieuwe merk: Avanti 21 Financiële dienstverleningen: C&A Money 22 Autoverzekeringen 22 Principe van verantwoorde geldlening 22 De communicatie van C&A 23 Reclame van C&A 23 Reclamemiddelen 23 Interne communicatiewegen 23 Onze belangrijkste bron: de medewerkers van C&A 25 Opleiding en carrièremogelijkheden 26 Klachtenmanagement 28 Onderwerp: Fairness kanaal voor het directe contact 30 Het netwerk van onze handelswijze 33 Beveiligingsmechanismen van de textielketen 34 Tabel: dialoog met maatschappelijke belangengroepen 36 Hoe C&A zijn goederen aanschaft 39 Tabel: waar komen de goederen van C&A vandaan? 43 Onderwerp: milieu- en arbeidsvoorwaarden in China 44 Onderwerp: GIN, de bron van C&A informatie 46 De kwaliteit van C&A Veiligheid op vele gebieden 49 Levels van de kwaliteitszekerstelling 49 Informatiesystemen van de veiligheid 51 C&A en de Europese richtlijn voor produktveiligheid 52 Werkgroepen ontwikkelen betere voorwaarden 53 Onderwerp: gebruik van de radiofrequentieidentificatie RFID 55 Het crisismanagementteam CMT 56 Onderwerp: Snel reageren, effectief handelen 58

4 Principes en controle van de verantwoording bij C&A C&A gedragscode 62 Het werk van SOCAM 64 De uitdagingen op de toeleveringsmarkt 64 Wat C&A en SOCAM tegen kinderarbeid doen 65 Advies en sancties 66 Tabel: het werk van SOCAM-1 67 Resultaten van SOCAM 68 Tabel: het werk van SOCAM-2 69 Onderwerp: de grenzen van onze mogelijkheden 70 De sociale verantwoording van C&A Actieve hulp van C&A 77 C&A Initiative for Social Development CISD 77 Eigen acties van C&A 78 Samenwerking met hulporganisaties 82 Acute hulp bij rampen 84 Onderwerp: Telefonen van de hulpinstanties 85 Onderwerp: Hulp voor zelfhulp in Bangladesh und India 86 De milieubescherming bij C&A De nieuwe structuur van de milieubescherming in de onderneming 91 De werkgroep milieu 91 Communicatie van de milieu-activiteiten 92 Groene stroom uit hernieuwbare energieën 93 Verhoging van de energie-efficiëntie in gebouwen 94 Energiesparende technologieën 94 De nieuwe centrale in Düsseldorf 94 Het Eco-Store concept 95 Het verlichtingssysteem Elite 96 Maatregelen voor de optimalisering van energie 96 Milieurelevantie van de produkten, verschillende aspecten van de milieubescherming 99 Logistiek van C&A: opbouw en milieu-maatregelen 104 Implementerung van de duurzaamheid 104 De verschillende manieren van transport 104 Maatregelen voor de verhoging van de efficiëntie 105 Onderwerp: CO 2 -Footprint beslissingen voor het wereldklimaat 108 Tabel: CO 2 -Footprint 109 Het C&A engagement voor Bio Cotton 110 Doelen 112 Index Beoordeling van dit rapport 114 Gebruikte afkortingen 117 GRI richtlijnen 118 GRI toepassingsniveau 118 Profiel van het CSR rapport 119 Prestatie-indicatoren volgens G3 120 Over dit rapport U2 Impressum U3

5 VERANTWOORD HANDELEN. C&A-RAPPORT 2008

6

7 Voorwoord 5 Geachte dames en heren, Met dit derde en tegelijk meest omvangrijke Corporate Social Responsibility Report willen wij u informeren over de meest actuele ontwikkelingen bij C&A. Het is een momentopname van een proces dat zich sinds vele jaren verder ontwikkelt. De uitbreiding van ons sociaal engagement en de innovatieve maatregelen voor de bescherming van het milieu zijn voortgekomen uit de beproefde basisprincipes van onze familie- en bedrijfsgeschiedenis, die inmiddels al 167 jaar oud is. Traditionele waarden en sociale verantwoordelijkheid hebben van het begin af aan op beide geschiedenissen hun stempel gedrukt. Misschien is ook dit traditiebewustzijn de reden waarom dagelijks meer dan 2 miljoen mensen onze C&A-winkels in heel Europa bezoeken. Want hier weten onze klanten al tientallen jaren lang wat zij kunnen verwachten: een goede kwaliteit tegen een goede prijs. Deze simpele eis staat aan het einde van een keten van complexe inspanningen, die ons met de meest verschillende culturen, sociale en politieke samenlevingen samenbrengt en die wij moeten verbinden met de eis die wij aan kwaliteit, verantwoordelijkheid en milieubescherming stellen. Een uitdaging die niet altijd eenvoudig is, maar die wij graag aannemen. Als we het merk C&A vanuit verschillende oogpunten bekijken, herkennen we een veelzijdig beeld: Vanuit een economisch standpunt van de onderneming gezien heeft C&A in het bedrijfsjaar 2007, met ca medewerkers, een bruto-omzet van 6,1 miljard Euro behaald. Als expanderend bedrijf bieden wij onze klanten met C&A Money nu ook zeer voordelige dienstverleningen op het gebied van banken en verzekeringen, en met Avanti een geheel nieuwe en zelfstandige modeketen. Maar behalve aan alle zakelijke successen en onze talrijke sociale engagementen, hechten wij bijzonder veel waarde aan de bescherming van het milieu. Wij hebben ons tot doel gesteld om in Europa tot de vijf beste detailhandelsondernemingen te behoren, die zich met de volgende milieuvraagstukken bezighouden: 1. Verpakking en recycling, 2. Groene energie, 3. Ecostore-concept, 4. Transport en logistiek, 5. Bio-katoen, waarbij wij hier zelfs streven naar de toppositie. Op de volgende pagina s zullen wij u informeren over alle maatregelen en de vele kleine en grote stappen op de meest uiteenlopende gebieden. Wij hebben steeds tot doel om nog beter te worden, steeds verantwoordelijk te handelen en in elk opzicht een voorbeeldige en betrouwbare onderneming te zijn. Lucas Brenninkmeijer, CEO C&A Europa

8 6 Voorwoord Geachte lezer, Dit is het derde Bericht over verantwoord handelen dat C&A openbaar maakt. Daarmee willen wij u informeren over wat C&A onderneemt voor de bescherming van het milieu, de verbetering van de produktievoorwaarden in de landen waar onze goederen vervaardigd worden, voor de produktveiligheid, de arbeidsvoorwaarden van onze eigen medewerkers, voor de ondersteuning van sociale programma s en niet in de laatste plaats voor de tevredenheid van onze klanten. Wij hebben nu voor de tweede keer dit bericht opgesteld volgens de regels van het Global Reporting Initiative, GRI. Daardoor zijn wij er enerzijds zeker van, dat wij samen met vele deelnemende internationale bedrijven en organisaties, volgens dezelfde richtlijnen, vooruitgang in onze berichtgeving bereiken. Anderzijds hebben wij op die manier de mogelijkheid om onze activiteiten zelf objectief te analyseren, problemen te ontdekken en deze duurzaam op te lossen. Bij al onze inzet is C&A echter toch een onderneming, die volgens bedrijfseconomische wetten werkt. Wij zijn ons ervan bewust, dat door onze activiteiten het milieu beïnvloed wordt. Wij hebben grondstoffen en energie nodig, ruimte om te kunnen werken en infrastructuur voor het transport. Wij zijn ons er echter ook van bewust, dat wij ons handelen kunnen optimaliseren om zo min mogelijk gebruik te maken van ressourcen. Op die manier kunnen wij ook een positief voorbeeld zijn voor anderen, die met een zuinige omgang met de grondstoffen of met de verbetering van de arbeidsvoorwaarden nog niet zo ver zijn. In dit bericht willen wij met een paar voorbeelden ook de uitdagingen laten zien, waarmee wij op sommige gebieden geconfronteerd worden. Het is niet altijd eenvoudig om gelijktijdig economische, sociale en ecologische doelen na te streven. Als onderneming moeten wij ons op de realiteit oriënteren en kunnen ook slechts beslissingen nemen volgens de betreffende stand van techniek en wetenschap. Wij zien het echter als onze plicht om over een bepaald onderwerp steeds goed geïnformeerd te zijn en de ingewonnen kennis in het kader van de mogelijkheden toe te passen. Het is ons doel om met voortdurende verbeteringen van onze activiteiten nog beter te worden. Indien u ons opmerkingen, suggesties of kritiek wilt sturen, schrijft u dan naar: Wij verheugen ons op elke reactie. Frank Hoendervangers, Corporate Social Affairs, C&A Europa PS: Een opmerking voor alle vrouwelijke lezers van dit bericht: het zal u opvallen, dat bij de aanhef in de tekst steeds weer de mannelijke vorm gekozen werd. U kunt er zeker van zijn, dat de reden hiervoor alleen is, dat het bericht zich daardoor makkelijker laat lezen. Het gebruik van beide vormen is nogal onhandig en helpt niet voor een beter begrip van de tekst.

9 De onderneming C&A

10

11 De onderneming C&A De doelstelling van C&A 9 De doelstelling van C&A 167 jaar geleden richtten de twee broers Clemens en August Brenninkmeijer uit de Duitse stad Mettingen de onderneming C&A op. Eerst handelden zij in de Nederlandse stad Sneek in linnen en textiel, maar twintig jaar later vonden zij hun zakenconcept dat voor die tijd iets geheel nieuws was: zij boden het brede publiek confectie aan dus kant-en-klare kledingstukken in verschillende maten tegen een voordelige prijs. Daarmee hadden zij zoveel succes, dat hun opvolgers tot het jaar 1910 een groot aantal filialen in Nederland konden openen. Het jaar daarop waagden zij het om de stap naar Duitsland te zetten; in 1922 werden de eerste filialen in Engeland geopend. Door W.O. II en de gevolgen daarvan kon C&A de expansie pas in 1963 met nieuwe zaken in België voortzetten. Daarna volgden winkels in Frankrijk, Zwitserland en andere Europese landen. Het basisconcept van de oprichters is in de 167-jarige geschiedenis van de onderneming niet veel veranderd. Alleen houden zich tegenwoordig ca medewerkers in 16 Europese landen bezig met de wensen van de klanten. Duurzaamheid in de onderneming vast verankerd Duidelijk gedefinieerde organisatiestructuren helpen bij de realisering Milieubescherming als wezenlijk doel van de onderneming C&A werkt in een wereldwijde en zeer complexe omgeving. Zonder duidelijke structuren en richtlijnen voor alle afdelingen en medewerkers kunnen wij op de markt niet bestaan. Arbeids- en milieuvoorwaarden zijn de afgelopen jaren principieel veranderd. Om een voortdurende aanpassing aan deze nieuwe uitdagingen te kunnen garanderen, is onze omgang met mens en milieu gebaseerd op het principe van de duurzaamheid, die vast verankerd is onze managementstructuren. Met deze Think Forward Mentality houden wij het oog gericht op de toekomst om op de markt van tegenwoordig te kunnen bestaan. Bovendien zijn wij ervan overtuigd, dat wij op deze manier ook nieuwe arbeidsplaatsen kunnen creëren.

12 10 C&A Europa: structuur van de Corporate Social Responsibility (CSR) De onderneming C&A C&A Europa: structuur van de Corporate Social Responsibility (CSR) EUROPEAN EXECUTIVE BOARD (EEB) Corporate Governance Corporate Social Affairs (CSA) COORDINATION CSR Monitoring Group 5 Key Cross Functional Representatives DIVISIONAL EXECUTION Product Safety Compliance Audits Ethical Sourcing Corporate Giving Environment Retail Organisations in 16 European Countries STAKEHOLDER RELATIONSHIP AND ENGAGEMENT

13 De onderneming C&A De doelstelling van C&A 11 Samenwerking op alle niveaus van de onderneming Behalve dit principiële doel hebben de betreffende afdelingen doelen vastgesteld, die vanaf pagina 113 beschreven zijn. Om de principiële strategie te realiseren en ieder van die doelen te bereiken, moeten alle interne systemen en procedures samenwerken. C&A ziet deze coördinatie als een belangrijk instrument om alle kansen en risico s adequaat aan te pakken. De verantwoordelijkheid en de organisatie van de duurzaamheidsstrategie begint op het bovenste managamentlevel en vertakt zich van daaruit naar alle afdelingen van de onderneming. De afzonderlijke opdrachten zijn verdeeld tussen de voorzitter en de leden van het bestuur, worden door de bijbehorende vakafdelingen uitgevoerd en door de afdeling Corporate Social Affairs gecoördineerd. Het werk van de bestuursvoorzitter en de leidende manager zorgt bij C&A voor een systeem van wederzijdse controle en zorgt door objectieve controlecriteria voor een onafhankelijke kijk op eventuele risico s en belangenconflicten. Dit dient ertoe om alle betrokken personen te wijzen op de gevolgen van hun handelingen. De verantwoordelijke afdelingen staan via voortdurende uitwisseling van informatie en door verschillende werkgroepen in nauw contact met elkaar. Deze vorm van organisatie maakt het mogelijk om de strategieën aan de nieuwe eisen aan te passen. De te verwachten prestaties op sociaal en milieugebied staan gedetailleerd beschreven in individuele beoordelingslijsten. Om zicht te krijgen op de financiële aspecten van een onderneming gebruikt C&A Europa de International Financial Reporting Standards IFRS voor zijn jaarcijfers. Daarmee bereikt men dat alle activa en passiva systematisch en uniform geëvalueerd worden. Sinds één jaar gebruikt C&A Europa een Internal Control Risk Management System om daarmee de kwaliteit van de processen en de interne controles te evalueren. Het systeem baseert op een analyse van mogelijke invloeden van de belangrijkste procesrisico s op de onderneming en helpt om verbeteringsmogelijkheden te identificeren en te implementeren. De materialiteits matrix Een centrale uitdaging van de duurzaamheidsstrategie en het duurzaamheidsbericht ligt in de keuze van relevante onderwerpen, zodat wij ons op de aspecten en projecten kunnen concentreren die voor ons, de maatschappij en het milieu bijzonder belangrijk zijn. Twee perspectieven zijn hiervoor de maatstaf: het perspectief van de onderneming, en van evenveel belang, het perspectief van onze medewerkers, klanten, partners en andere belangengroepen. De materialiteits matrix brengt beide perspectieven bij elkaar: wat de inhoud betreft is hij gebaseerd op de onderwerpen van de Global Reporting Initiative, die van zijn kant reeds belangrijke duurzaamheidsonderwerpen voor organisaties in het algemeen en de textielbranche in het bijzonder geïdentificeerd heeft. Deze onderwerpen hebben wij aangevuld met verdere belangrijke interne en door derden aangedragen belangen. In een tweede stap werden de onderwerpen gedefinieerd naar hun belang voor C&A. Hiervoor werd overwogen welke betekenis een onderwerp voor ons, direct of indirect, heeft. Het is hierbij niet alleen belangrijk of een onderwerp actueel relevant is, maar ook welke betekenis voor de toekomst verwacht kan worden. De indeling volgens hoge, middelmatige en lage relevantie hebben wij ook uit het oogpunt van onze stakeholders genomen. De basis hiervoor is de continue en constructieve uitwisseling met onze belangengroepen en de onderwerpen en eisen die aan ons voorgelegd werden. Door intensieve consultaties van en interviews met belangrijke partners en vertegenwoordigers van belangengroepen concludeerden wij dat de C&A-materialiteitsmatrix in de huidige vorm correct was. Het donkerrode deel van de matrix toont de onderwerpen die vanuit intern en extern oogpunt voor C&A als zeer belangrijk gelden. Het bevat aspecten voor C&A en de keten voor de toeleverantie van textiel die, hoewel buiten de eigen grenzen van de onderneming gelegen, gezien wordt als wezenlijk verantwoordelijkheidsbereik van C&A. Dit donkerrode gedeelte vormt het zwaartepunt van ons strategische duurzaamheidsmanagement en wordt met bijzondere prioriteit behandeld. De onderwerpen uit het lichtrode deel zijn eveneens belangrijk, maar worden met een lagere prioriteit behandeld.

14 12 De C&A-functiematrix De onderneming C&A De C&A-materialiteits-matrix Uitwerking op C&A LAAG MIDDEL HOOG Detailhandelsmarkten Rechten van de plaatselijke bevolking/oorspronkelijke bewoners Deelname aan het openbare/politieke leven/lobby-werk Concurrentiebelemmerend gedrag Ondersteuning van de overheidsinstanties Biodiversiteit Luchtemissies (behalve CO 2 ) Milieu-ongevallen en soortgelijke gebeurtenissen Uitgaven voor het milieu Waterverbruik en behandeling van het afvalwater Textiel-toeleveringsmarkten Waterverbruik en behandeling van het afvalwater Dierenbescherming Detailhandelsmarkten Gelijke geslachten en gelijke betaling Materialen Milieubelasting door producten Textiel-toeleveringsmarkten Veiligheid en bescherming van de gezondheid op de werkplek Afvalmanagement Klachtenmanagement Detailhandelsmarkten Ethnische verscheidenheid en niet-discriminering Opleiding/scholing Rechten van de mens Gevolgen van de klimaatverandering Naleving van wettelijke bepalingen Afvalmanagement Privésfeer van de klanten Textiel-toeleveringsmarkten Rechten van de mens Personeelswerving/arbeidsvoorwaarden Gedragscode Opbouw van de capaciteit Opleiding/scholing Detailhandelsmarkten Dienstbetrekkingen en salarissen Personeelswerving/ arbeidsvoorwaarden Veiligheid en bescherming van de gezondheid Energieverbruik CO 2 -emissies Prijsstabiliteit Klanttevredenheid Textiel-toeleveringsmarkten Omgang met chemicaliën Corporate Giving Detailhandelsmarkten Veiligheid en bescherming van de gezondheid op de werkplek Ethiek van de onderneming Kenmerking van het product/labeling Verpakking Economische prestaties Corporate Giving Marktpresentie Omgang met chemicaliën Tariefonderhandelingen LAAG MIDDEL HOOG Importantie voor Stakeholders

15 De onderneming C&A C&A-focus op de 7 kernbereiken van de sociale verantwoording (CSR) 13 C&A-focus op de 7 kernbereiken * van de sociale verantwoording (CSR) 1. Corporate Governance (hoofdstuk 1) 2. Product Safety (hoofdstuk 2) 3. Compliance Audits (hoofdstuk 3) 4. Ethical Sourcing (hoofdstuk 3) 5. Corporate Giving (hoofdstuk 4) 6. Environment (hoofdstuk 5) Detailhandelsmarkten Personeelswerving/ arbeidsvoorwaarden Dienstbetrekkingen en salarissen Klanttevredenheid Detailhandelsmarkten Veiligheid en bescherming van de gezondheid Textiel-toeleveringsmarkten Gedragscode Textiel-toeleveringsmarkten Rechten van de mens Personeelswerving/ arbeidsvoorwaarden Opbouw van de capaciteit Opleiding/scholing Detailhandelsmarkten Energieverbruik CO 2 -emissies Textiel-toeleveringsmarkten Omgang met chemicaliën Afvalmanagement Waterverbruik en behandeling van het afvalwater Detailhandelsmarkten Ethiek van de onderneming Economische prestaties Veiligheid en bescherming van de gezondheid op de werkplek Gelijke geslachten en gelijke betaling Opleiding/scholing Ethnische verscheidenheid en niet-discriminering Marktpresentie Privésfeer van de klanten Detailhandelsmarkten Kenmerking van het product/labeling Omgang met chemicaliën Detailhandelsmarkten Naleving van wettelijke bepalingen Rechten van de mens Tariefonderhandelingen Textiel-toeleveringsmarkten Veiligheid en bescherming van de gezondheid op de werkplek Klachtenmanagement Dierenbescherming Textiel-toeleveringsmarkten Corporate Giving Detailhandelsmarkten Corporate Giving Detailhandelsmarkten Verpakking Gevolgen van de klimaatverandering Afvalmanagement Materialen Milieubelasting door producten 7. Stakeholder Relationship and Engagement *Significante onderwerpen uit de functiematrix, gerangschikt naar C&A-focusbereiken.

16 14 De doelstelling van C&A De onderneming C&A De bijzonder relevante duurzaamheidsonderwerpen kunnen bij de zeven brandpunten van het maatschappelijke engagement van C&A ingedeeld worden. Informatie hierover vindt u in de hoofdstukken die in de afbeelding aangegeven zijn. Principes van de Triple P en de Triple i Al enige tijd wordt erover nagedacht hoe het principe van de Triple P, een harmonisering van sociale (people), ecologische (planet) en economische (profit) factoren, concreet gerealiseerd kan worden. Het gaat hierbij om de principes van de verantwoordelijkheid van een onderneming en de uitvoering van overeenkomstige maatregelen. De uitdaging bestaat daarin om deze activiteiten van de verantwoordelijkheid in de gehele organisatie van de onderneming te implementeren, hetgeen tot meer engagement en aanvullende duurzame vooruitgang moet leiden. Voor deze integratie werd het systeem Triple i ontwikkeld. Inspiratie: het proces van sensibilisering, die ook tot de slotsom kan leiden, dat de sociale verantwoordelijkheid soms in conflict kan raken met de economische principes van de onderneming. Het herkennen van een eventueel probleem zou al de sleutel tot de oplossing kunnen zijn. Innovatie: een combinatie van verschillende processen met de produktontwikkeling, die o.a. het aanpassen van de inkoopstrategieën kan omvatten. Implementatie: het realiseren van de beslissende elementen zijn instrumenten die door de onderneming zowel intern als extern in de produktieketen gebruikt kunnen worden. Deze instrumenten moeten concreet en praktisch toepasbaar zijn. Hier bestaat geen standaardmethode die voor alle situaties een duurzame positionering van het principe verantwoordelijk ondernemingsbeleid kan veiligstellen. Triple P is dus de basis, Triple i toont de richting van het proces. C&A streeft ernaar de weg van Triple i verder te gaan.

17 De onderneming C&A De doelstelling van C&A 15 De C&A-strategie Wij willen het vertrouwen krijgen en behouden van de mensen die in ons geïnteresseerd zijn, door voor de volgende gebieden de verantwoordelijkheid op ons te nemen: Wij bieden onze klanten veilige produkten aan van goede kwaliteit en met een uitstekende prijs/prestatieverhouding elke dag weer. Wij ondersteunen en bevorderen de duurzame ontwikkeling van betere werkomstandigheden bij onze toeleveranciers. Wij handelen met een groot verantwoordelijkheidsbesef in de landen waar wij werken. Wij leveren onze bijdrage aan de opbouw en de ondersteuning van een maatschappij die op duurzaamheid gericht is. Onder economische aspecten gezien leveren wij een actieve bijdrage aan de bescherming van het milieu. De principes van de C&A-duurzaamheid Een groot deel van de goederen van C&A wordt in het buitenland geproduceerd en bestaat overwegend uit natuurlijk materiaal en vezels. Dat betekent dat C&A afhankelijk is van de betrouwbaarheid van zijn leveranciers, vooral m.b.t. het milieu en arbeidsvoorwaarden en omstandigheden, om zijn goederen op een duurzame manier te produceren. Voor ons is de toekomst van onze onderneming vast verbonden met een verantwoordelijke handelwijze op sociaal, ethisch en milieugebied. Dit is het kernmotto van WE C&ARE, de duurzaamheidsstrategie. Het doel van onze handelwijze als onderneming is de langdurige zekerstelling van ons economisch succes. Het is alleen mogelijk om dit doel te bereiken als de fabricatie en verkoop van onze producten samengaan met sociale en ecologische belangen. Wij hebben duidelijke ethische, sociale en ecologische standaards gedefinieerd, die vaste bestanddelen van onze zakelijke betrekkingen zijn. De navolging van deze richtlijnen laten wij consequent controleren. Wij zetten ons wereldwijd in voor sociale projecten, die vaak in direct verband staan met onze onderneming. Wij proberen niet alleen misstanden op te heffen, maar ook de betrokken personen op de lange termijn perspectieven te geven voor de verbetering van hun situatie. Eerlijk en fair handelen is het basisprincipe van onze onderneming. De verplaatsing van de textielproductie van West-Europa naar Azië en andere gebieden heeft nieuwe basisvoorwaarden voor deze handelwijze geschapen voorwaarden waarmee wij ons actief en constructief bezighouden. C&A zet zich er al sinds vele jaren voor in om zakelijke belangen met ecologisch en sociaal engagement te verbinden. Daarbij worden onze eigen maatregelen aangevuld met de dialoog en de samenwerking met de verschillende regerings- en nietregeringsorganisaties. C&A is actief lid van nationale en internationale organisaties en handelsverenigingen. Door consultaties in het kader van deze lidmaatschappen en contacten met de betreffende secties van de Europese Commissie verkrijgen wij regelmatig informatie over de actuele ontwikkelingen op de markt en in de maatschappij. Veilige arbeidsvoorwaarden, veilige produkten, veiligheid voor het milieu dat zijn de basisprincipes voor ons begrip van duurzaam handeldrijven. C&A maakt er aanspraak op een goede Corporate Citizen te zijn. Bij deze vanzelfsprekendheid hoort, dat wij onze bijdrage leveren om de ontwikkelings-mogelijkheden van de mensen in de samenlevingen waarvan wij een onderdeel zijn, te bevorderen.

18 16 Beknopt portret: getallen en feiten over C&A De onderneming C&A Beknopt portret: getallen en feiten over C&A C&A is een Europese mode-onderneming voor de hele familie Opgericht in medewerksters en medewerkers 900 leveranciers, die gecontroleerd worden door de Service Organisation Compliance Audit Management SOCAM C&A Europa is een onderneming van de COFRA Holding AG die zetelt in Zug/Zwitserland De operatieve centrales bevinden zich in Brussel/België en Düsseldorf/Duitsland. 10 exclusieve merken Angelo Litrico Baby Club Canda Clockhouse here + there Palomino Rodeo Westbury Yessica Your Sixth Sense 958 filialen, 214 Kids Stores, 14 Clockhouse Shops, 16 Women Stores, 1 shoe-store, alsmede 2 Avantishops in 16 Europese landen. Nederland: Kids Store Duitsland: Kids Stores + 15 Women Stores + 2x Avanti België: Kids Stores + 1 shoe-shop Luxemburg: 8 Frankrijk: Kids Store Zwitserland: Kids Stores + 3 Clockhouse Shops Spanje: Kids Stores Portugal: Kids Stores Oostenrijk: Kids Stores + 1 Women Store + 8 Clockhouse Shops Tsjechië: Clockhouse Shops Hongarije: 26 Polen: 19 Rusland: 8 Slowakije: 2 Slowenië: 3 Turkije: Kids Store Andere zakengebieden: C&A Money sinds 2006 Avanti sinds 2008 C&A Online sinds 2008 De meer dan winkels van C&A bieden in 190 produktcategorieën meer dan verschillende artikelen aan. In totaal zijn dit ca verschillende ontwerpen. Rekening houdend met de diverse maten tonen deze getallen de complexiteit van ons zakengebied en geven tegelijk aan, dat elke klant in onze filialen iets vinden kan dat voor hem geschikt is.

19 De onderneming C&A De doelstelling van C&A 17

20 18 Onderwerp: klimaatverandering De onderneming C&A De C&A-visie voor de bescherming van het milieu Eén van de belangrijkste onderwerpen die de afgelopen jaren in de publieke belangstelling stonden, is de globale klimaatverandering. Het is intussen wetenschappelijk bewezen, dat de mens door haar economisch handelen al verschillende decennia het klimaat wereldwijd beïnvloedt. Maar de opwarming van de atmosfeer kreeg tot enkele jaren geleden nauwelijks de aandacht, omdat dit proces in haar geheel langzaam verloopt. Pas sinds korte tijd voelen wij de veranderingen in de vorm van zwaardere stormen, langere droogteperioden of ook door het feit dat het oogsten op de velden steeds vroeger begint. Een ander gevolg is het smelten van de gletsjers en poolkappen en het stijgen van de zeespiegel dat daarmee verbonden is. Bovendien wordt duidelijk dat het proces van de opwarming vrijwel onomkeerbaar is; het broeikaseffect had tientallen jaren nodig om zijn uitwerking te laten voelen. En nu zal het net zolang duren tot het effect weer minder wordt, zelfs als de juiste maatregelen genomen worden. Echter: elke persoon en elke onderneming kan een bijdrage leveren om de klimaatverandering te verlangzamen. C&A zet zich er al vele jaren voor in om het energieverbruik in de filialen en de bedrijfskantoren te reduceren. Bovendien wordt de transportlogistiek voortdurend geoptimaliseerd om zo min mogelijk brandstof te gebruiken. Voorbeelden hierover vindt u in vanaf pagina 104. Om de bedrijfseigene CO 2 -balans drastisch te verbeteren, betrekt de onderneming sinds oktober 2007 haar stroom al voor 50% uit hernieuwbare energiebronnen (zie ook pagina 93). Bovendien verbindt C&A zich om met een flink aantal grotere en kleinere maatregelen op alle terreinen van de onderneming om energie te sparen of deze efficiënt te gebruiken. Uiteindelijk zien wij deze maatregelen ook als een goed voorbeeld voor anderen. Meer over deze activiteiten vindt u in deel vijf van Milieu bij C&A vanaf pagina 94. ONDERWERP: KLIMAATVERANDERING

21 De onderneming C&A Onderwerp: onderscheidingen 19 Een merk met onderscheiding Onafhankelijke enqûetes onder de consument zijn voor ons een belangrijke graadmeter voor de tevredenheid van onze klanten. Daarom weten wij dat we op de goede weg zijn, als wij in deze enqûetes goed voor de dag komen. In een grote enqûete onder lezers van Readers Digest van 2004 tot 2008, werd C&A vijf jaar achtereen de Most trusted Brand, dus het kledingmerk waar de klant het meeste vertrouwen in heeft. Bovendien verkreeg C&A de titel Superbrand. Deze onderscheiding komt van de internationaal werkende organisatie met dezelfde naam. Een merk geldt als Superbrand met een hoog aanzien en marktwaarde, als het zelfs in economisch moeilijke tijden overtuigt door kwaliteit, bestendigheid en klantentrouw. Volgens de organisatie neemt dit merk in het bewustzijn van de consument gedurende een zeer lange periode (soms meerdere decennia) een uitstekende positie in. In Duitsland bestaat er een exclusieve cirkel van zulke ondernemingen en wij zijn verheugd tot deze uitverkoren groep te horen. Het internationale Cannes Lions Festival is het grootste evenement van het jaar in de internationale reclamewereld. In het kader van dit festival verkregen de meest pretentieuze reclameboodschappen een premie. In de categorie Best use of media outdoor verkreeg C&A België het afgelopen jaar de Lion d Or. In 2006 werd C&A Nederland genomineerd voor de Nationale Energie Trofee. Deze onderscheiding werd gegeven voor het toekomstwijzende monitoring-systeem, dat elk kwartier het energieverbruik in de filialen registreert en online controleert. In 2007 verkreeg C&A bij een enqûete van het Nederlandse economisch tijdschrift Incompany over de tevredenheid van de medewerkers, de eerste plaats in de categorie Organisatiecultuur. Eind 2007 werd C&A uitgenodigd om deel te nemen aan de wedstrijd Responsible Retailer of the Year Hierbij staan de duurzaamheidsstrategie en de lange duur van het engagement en de ondernemingsverantwoordelijkheid centraal, evenals het realiseren daarvan in het dagelijkse werk. Bovendien wordt beoordeeld, welke initiatieven gerealiseerd worden voor verbetering op het terrein van de inkoop, het leidinggeven aan de medewerkers, sociale zaken, milieu, alsmede de faire handel binnen de produktieketen. Kort voor het ter perse gaan van dit bericht werd C&A gekozen als één van de zes ondernemingen die de eindronde van deze wedstrijd haalden. ONDERWERP: ONDERSCHEIDINGEN

Building the Best: Onze Ondernemingscode. zo werken wij samen. Do The Right Thing

Building the Best: Onze Ondernemingscode. zo werken wij samen. Do The Right Thing Onze Ondernemingscode Building the Best: zo werken wij samen Do The Right Thing De Ondernemingscode bepaalt de norm voor hoe we samenwerken bij het ontwikkelen en leveren van producten, hoe we de waarde

Nadere informatie

Een proces met oog voor betrokkenheid

Een proces met oog voor betrokkenheid Scriptie KORT Katrien Willems is sinds 2004 maatschappelijk assistent - afstudeer richting Personeelswerk. Deze scriptie geeft een beeld van wat social audit inhoudt en welk proces daarbij hoort. Ook wordt

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen VERSLAG OVER 2013 Colofon & contactgegevens Dit is het MVO-verslag 2013 van E.ON Benelux. Informatie die ontbreekt in dit verslag is terug te vinden in het E.ON Sustainability

Nadere informatie

bij Orange zien we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als een reis Verantwoordelijkheid

bij Orange zien we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als een reis Verantwoordelijkheid bij Orange zien we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als een reis Verantwoordelijkheid Orange NL 2003 dit rapport legt de nadruk op een aantal reeds behaalde mijlpalen Inleiding 3 verklaring van

Nadere informatie

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag

Duurzaamheidsverslag Duurzaamheidsverslag Kern Profiel Koninklijke BAM Groep wil op verantwoorde wijze deelnemen aan de maatschappij. Verdere uitwerking van het beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Nadere informatie

Travelife Training. Duurzaam Toeristisch Ondernemen voor reisorganisaties

Travelife Training. Duurzaam Toeristisch Ondernemen voor reisorganisaties Travelife Training Duurzaam Toeristisch Ondernemen voor reisorganisaties Colofon Deze training is mede tot stand gekomen dankzij de medewerking van de volgende organisaties: Toerisme Vlaanderen ECEAT-Projects

Nadere informatie

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014 ROTTERDAMSE SCHOUWBURG 2013 2014 SER RISICO- MANAGEMENT MVO Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave E.ON Benelux Maatschappelijk verantwoord ondernemen Verslag over 2014 2 Voorwoord 3 Korte samenvatting 5 E.ON

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen V.U.: D. Buggenhout - Berchemstadionstraat 72 - B-2600 Berchem - Lyreco 2013 03 Inhoud Voorwoord 5 Een internationale aanwezigheid 6 Lyreco in de Benelux 7 Maatschappelijk

Nadere informatie

Rabobank Groep Maatschappelijk jaarverslag 2004

Rabobank Groep Maatschappelijk jaarverslag 2004 Rabobank Groep Maatschappelijk jaarverslag 2004 2 Rabobank Groep Maatschappelijk jaarverslag 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Organigram 3 Profiel 4 Kerngegevens 5 Leeswijzer 7 Voorwoord 8 Belangrijkste

Nadere informatie

Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België

Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België VOORWOORD Heel bemoedigende vooruitgang voor België De resultaten van de

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf!

Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf! Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf! Meurs & Molijn Jaarverslag 2012 Voorwoord Het was

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode

Zakelijke gedragscode Zakelijke gedragscode Beste collega, Iedere dag leveren onze beslissingen en acties een bijdrage aan het vormen van de reputatie en het toekomstig succes van ons bedrijf. Wij, als AbbVie medewerkers, hebben

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

duurzaamheidsverslag Een betere bank die bijdraagt aan een betere wereld

duurzaamheidsverslag Een betere bank die bijdraagt aan een betere wereld duurzaamheidsverslag 2012 Een betere bank die bijdraagt aan een betere wereld duurzaamheid voor ABN AMRO in 2012 in het kort duurzaamheid voor ABN AMRO in 2012 in het kort Als toonaangevende bank in Nederland

Nadere informatie

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Naar diversiteit 1725-4760 Grondrechten & anti-discriminatie Werkgelegenheid sociale zaken Europese Commissie Indien u geínteresseerd bent in toezending

Nadere informatie

De volgende stap in duurzame groei

De volgende stap in duurzame groei Getting you there. Verslag Duurzaam ondernemen 2007 De volgende stap in duurzame groei Over dit verslag Het Fortis Verslag Duurzaam ondernemen 2007 richt zich op de prestaties van ons bedrijf in het afgelopen

Nadere informatie

Maatschappelijk jaarverslag 2010

Maatschappelijk jaarverslag 2010 Maatschappelijk jaarverslag 200 0.000 Aantal ING medewerkers wereldwijd 4,9% van onze ING Management Council bestaat uit vrouwen 72/00 ING heeft een score van 72 in de Dow Jones Sustainability Index +40

Nadere informatie

Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011.

Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011. Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011. Inhoudsopgave Voorwoord Thomas Berlemann 4 MVO highlights 2011 6 1 Introductie 8 2 Kernwaarden T-Mobile Netherlands 11 3 MVO-beleid,

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE Colofon Dit duurzaamheidsverslag is een uitgave van T-Mobile Netherlands BV Waldorpstraat 60 2521 CC Den Haag telefoon: +31 (0)6 14 09 50 00 e-mail: mvo@t-mobile.nl www.t-mobile.nl

Nadere informatie

TlB Jaarverslag 2009

TlB Jaarverslag 2009 TlB Jaarverslag 2009 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s 2009 2008 2007 2006 2005 Financieel Eigen vermogen 314 204 200 124 120 Aantal certificaathouders 14.778 11.797 12.084 9.039 9.271 Toevertrouwde

Nadere informatie

MVO. ANWB Maatschappelijk Jaarverslag 2012

MVO. ANWB Maatschappelijk Jaarverslag 2012 MVO ANWB Maatschappelijk Jaarverslag 2012 INHOUD 3 Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Kerngegevens 5 Hoofdstuk 2: Maatschappelijke doelstellingen 6 Hoofdstuk 3: Profiel 6 3.1. De organisatie ANWB 9 3.2. Ontwikkelingen

Nadere informatie

doen we MAAtschAppeliJk JAArverslAg 2008 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 2008

doen we MAAtschAppeliJk JAArverslAg 2008 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 2008 doen we Maatschappelijk Jaarverslag 28 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 28 inhoud VOORWOORD 5 1 ACHMEA IN DE SAMENLEVINg 7 1.1 Wie willen we zijn 7 2 thema 1 VERTROUWEN 15 2.1 Focus op lange termijn

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Tussen winst en waarde maatschappelijk jaarverslag 2010

Tussen winst en waarde maatschappelijk jaarverslag 2010 Tussen winst en waarde maatschappelijk jaarverslag 2010 Inhoud Inhoud VAN DE VOORZITTER SAMENVATTING PROFIEL 1 MVO en Achmea Kerncijfers 1.1 MVO en Achmea: beleid 1.2 Stakeholderrelaties 1.3 Verantwoording

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20 MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht MVO Verslag 20 1 2 Mn Services en maatschappelijk verantwoord ondernemen Inhoudsopgave mvo jaarverslag 2010 2 Woord vooraf: Veerkracht 4 Over dit verslag 8 Samenvatting

Nadere informatie

Achmea in vogelvlucht

Achmea in vogelvlucht Jaarverslag 2014 Introductie Achmea in vogelvlucht Aantal klanten per merk 3.575.342 3.575.197 1.460.430 1.224.912 853.204 745.034 724.228 689.199 566.655 276.500 135.100 101.000 94.691 50.415 333 Verdeling

Nadere informatie