Jaarverslag & Jaarrekening 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag & Jaarrekening 2013"

Transcriptie

1 Jaarverslag & Jaarrekening 2013 Free a Girl Hendrik Figeeweg 3-G BJ HAARLEM Nederland mei 2014

2 Voorwoord 2013 heeft in het teken gestaan van verdere professionalisering en herstructurering van de eigen organisatie. Projectprocedures zijn verbeterd en vastgelegd. Na het vertrek van Roelof van Laar (mede-directeur/bestuurder) is besloten hem niet te vervangen. De directie/bestuur bestaat sinds juli 2013 uit ondergetekende, ondersteund door het managementteam was ook het jaar dat Free a Girl het CBF keurmerk kreeg en haar naam wijzigde van Stop Kindermisbruik naar Free a Girl. De campagne We maken het niet mooier dan het is ontwikkelt door Publicis heeft Free a Girl in Nederland op de kaart gezet. Ook de Loesje campagne waarbij er samen met andere organisaties aandacht is gevraagd voor de schrijnende situatie van gedwongen prostitutie op de Wallen heeft voor veel media aandacht gezorgd. Door de opbrengsten van evenementen en alle donaties die we mochten ontvangen, konden we alle projecten voortzetten en nieuwe projecten starten in India en Brazilië. Grote dank aan Wimmy Hu, oprichter van THE RED SUN voor haar vrijwillige inzet en donaties. In 2013 heeft Free a Girl samengewerkt met organisaties in India, Nepal, Bangladesh, Thailand, Turkije, Cambodja, de Filippijnen, Kameroen, Brazilië, Moldavië en Nederland. Ondertussen zijn we ook doorgegaan met deuren intrappen. Maar liefst 609 meisjes zijn bevrijd uit bordelen en middels voorlichting en rehabilitatie zijn honderden meisjes geholpen. In dit jaarverslag vindt u een beschrijving van die activiteiten en de resultaten. De organisatie is in het afgelopen jaar gegroeid. Met 2 nieuwe medewerkers is het aantal betaalde krachten gegroeid naar 6. Hierdoor kunnen we de groei en de daarmee verband houdende professionalisering aan. We richten ons op concrete activiteiten met een direct resultaat. Free a Girl concentreert zich op het monitoren en evalueren van de projecten, het werven van fondsen, het geven van voorlichting en het beïnvloeden van het beleid van de Nederlandse regering. We blijven kritisch in het uitgeven van geld aan fondsenwervende mechanismen. In 2014 zullen we onze focus thematisch en regionaal gaan verscherpen zodat we ons kunnen richten op waar we goed in zijn. Meisjes bevrijden, terugbrengen naar hun moeder, en daders veroordelen. Daar doen we het voor! Evelien Hölsken Bestuur/Directie Free a Girl

3 Inhoud VOORWOORD INLEIDING DOEL EN DOELGROEPEN DOELSTELLING DOELGROEPEN MISSIE, VISIE EN STRATEGIE VISIE MISSIE STRATEGIE PROJECTEN PARTNERORGANISATIES JAARPLAN PROCEDURES PROJECTEN KEYSTONE PARTNERONDERZOEK PARTNERSORGANISATIES EN PROJECTEN PARTNERBEZOEKEN TOEGEKENDE BIJDRAGEN PROJECTEN FREE A GIRL COMMUNICATIEACTIVITEIT COMMUNICATIEACTIVITEIT COMMUNICATIEACTIVITEIT COMMUNICATIE MET BELANGHEBBENDEN COMMUNICATIEMIDDELEN KLACHTENPROCEDURE FONDSENWERVING DONATIES EN GIFTEN (TOTAAL: 799,689) SPONSORING (TOTAAL ) SPONSORING IN NATURA SUBSIDIES (TOTAAL 5.000) NALATENSCHAPPEN ACTIES DERDEN (TOTAAL ) KOSTEN DONATEURSWERVING ORGANISATIE BESTUUR BEZOLDIGING WERKORGANISATIE BELEIDSSTUKKEN TRANSPARANTIE FINANCIËN BEGROTING RISICOANALYSE

4 9. JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (NA RESULTAATBESTEMMING) STAAT VAN BATEN EN LASTEN ALGEMENE TOELICHTING TOELICHTING OP DE BALANS TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN SPECIFICATIE EN VERDELING KOSTEN NAAR BESTEMMING BEGROTINGSVERGELIJKING CONTROLEVERKLARING FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 4

5 1. Inleiding Kinderprostitutie is een groot en wereldwijd probleem. Armoede is de belangrijkste oorzaak van kinderprostitutie. Ouders staan hun kinderen tegen betaling af aan familieleden of (vage) kennissen die hen een betere toekomst in de stad beloven. Zij doen dat om hun schulden af te lossen of om simpelweg te overleven. Die betere toekomst wacht de kinderen echter niet. Ook komt het voor dat zogenaamde pooierboys trouwen met meisjes uit arme plattelandsdorpen en ze vervolgens doorverkopen aan een bordeel. Er zijn ook veel kinderen die verdwijnen. Tegen handelaren wordt, door onmacht, onkunde of corruptie, vaak nauwelijks opgetreden. De handel in kinderen is zeer lucratief. Eén gesmokkeld kind levert een kinderhandelaar minstens enkele honderden euro s op. Sommige meisjes die verkocht worden aan de seksindustrie zijn pooiers duizenden euro s waard. Zij verdienen vervolgens tienduizenden euro s aan deze meisjes. Hoewel het aantal meisjes dat seksueel uitgebuit wordt moeilijk is om vast te stellen, schat de ILO dat er wereldwijd 1.8 miljoen kinderen worden gedwongen tot prostitutie of pornografie, waarvan het merendeel meisjes zijn 1. UNICEF schat het aantal nog hoger op 2 miljoen kinderen 2. In Thailand werd het aantal meisjes dat in de seksindustrie werkzaam is geschat op waarvan de meeste slachtoffers tussen de 12 en 16 jaar oud zijn 3. In Brazilië vindt met name straatprostitutie plaatst. Ook in Brazilië zijn schattingen zeer uiteenlopend, UNICEF schat in 2001 dat kinderen het slachtoffer worden van seksuele uitbuiting 4. Kindersekstoerisme is een ernstig probleem, met name in resort- en kustgebieden in het noordoosten van Brazilië. Free a Girl wil dat slachtoffers van kinderprostitutie uit hun situatie bevrijd worden en de hulp krijgen die ze verdienen. Alleen door daders te arresteren en te berechten kunnen we een einde maken aan de gruwelijke handel in kinderen. Ook willen we voorkomen dat minderjarige meisjes in de prostitutie belanden door kwetsbare meisjes de opvang en zorg te geven die ze verdienen. 1 ILO 2002: A future without child labour: Global report under the follow-up to the ILO declaration on fundamental Principles and Rights at work 2 UNICEF 2006: State of the Worlds Children 3 ECPAT International 2011: Global monitoring report Thailand 4 UNICEF 2001: Profiting from Abuse 5

6 2. Doel en doelgroepen 2.1 Doelstelling In artikel 2 van de statuten van Free a Girl zijn de doelen van de stichting geformuleerd, evenals de manieren waarop de stichting deze doelen wil bereiken. 1. De stichting heeft ten doel: a. kindermisbruik waar ook ter wereld te voorkomen en bestrijden, zulks in de meest uitgebreide zin, met nadruk op de ergste vormen van misbruik, zoals commercieel seksueel kindermisbruik b. het bewustzijn onder de Nederlandse bevolking over het bestaan van kindermisbruik en de schaal waarop dit wereldwijd nog altijd voorkomt te vergroten 2. De stichting tracht haar doel te bereiken met alle mogelijke wettige middelen en voorts door: a. het oprichten en in stand houden van een fondsenwervende voorlichtingsorganisatie in Nederland en eventueel gelijksoortige organisaties in andere landen b. het aangaan van duurzame partnerschappen met organisaties in doellanden, die te ondersteunen in hun ontwikkeling en bij de uitvoering van projecten c. het geven van voorlichting aan het Nederlandse publiek 2.2 Doelgroepen Free a Girl is een kinderrechtenorganisatie. Binnen de doelgroep kinderen maken we de scherpe keuze om ons te richten op meisjes die het slachtoffer zijn van kinderprostitutie. Meisjes worden namelijk vaker dan jongens slachtoffer. Dit zien we terug in de projecten van onze partners en komt ook overeen met wat de ILO stelt: Hoewel het onmogelijk is de ware omvang van het probleem vast te stellen, schat de ILO dat ten minste 1,8 miljoen kinderen worden uitgebuit voor commerciële seks of pornografie, waarvan de overgrote meerderheid meisjes betreft. Deze meisjes worden door hun klanten en uitbuiters dagelijks meerdere keren verkracht en emotioneel en lichamelijk mishandeld. Ze zitten vaak onder erbarmelijke omstandigheden gevangen in bordelen. Wanneer onze partnerorganisaties jongens tegenkomen die gedwongen in de prostitutie zitten dan worden zij uiteraard ook bevrijd en opgevangen. De secundaire doelgroep waar Free a Girl zich voor inzet zijn jongeren die gedwongen in de prostitutie moeten werken. Zij zijn vaak al op minderjarige leeftijd in de prostitutie beland en ook zij zitten gevangen in een wereld van uitbuiting en exploitatie. 6

7 3. Missie, Visie en Strategie 3.1 Visie Elk kind en elke jongere heeft het recht om op te groeien in een veilige omgeving. Kinderen en jongeren moeten beschermd worden tegen geweld, uitbuiting, mishandeling en discriminatie. 3.2 Missie Free a Girl wil prostitutie van kinderen en gedwongen prostitutie van jongeren tot en met 23 jaar, waar ook ter wereld, bestrijden. Om dit te bewerkstelligen richt de stichting zich primair op het bevrijden van minderjarige meisjes, die gedwongen worden tot prostitutie. Secundair zet Free a Girl zich in voor rehabilitatie en re-integratie van de slachtoffers en het veroordeeld krijgen van mensenhandelaren en pooiers. 3.3 Strategie Free a Girl ondersteunt concrete activiteiten met een direct resultaat. De bevlogenheid van de mensen achter Free a Girl is ook terug te vinden bij de partnerorganisaties waarmee zij samenwerkt. De stichting geeft financiële ondersteuning aan lokale organisaties in binnen- en buitenland, die prostitutie van kinderen en gedwongen prostitutie van jongeren bestrijden. De stichting focust zich op landen waar de problematiek het grootst is en de vorm van prostitutie van kinderen en gedwongen prostitutie van jongeren het meest schrijnend is. Free a Girl investeert in het bevrijden van meisjes uit de prostitutie en jongeren uit de gedwongen prostitutie, opvang, medische zorg, onderwijs en beroepsopleidingen, traumaverwerking en reintegratie van de slachtoffers. Daarnaast werkt de stichting samen met politie en justitie om mensenhandelaren en pooiers op te pakken en veroordeeld te krijgen. In Nederland wil de stichting het bewustzijn over het bestaan van prostitutie van kinderen en gedwongen prostitutie van jongeren en de schaal waarop dit wereldwijd nog altijd voorkomt, bevorderen. Dit doet Free a Girl door gerichte voorlichting te geven op scholen, evenementen en via de verschillende media. Free a Girl is een kleine, slagvaardige organisatie. Zij opereert in Nederland tegen zo laag mogelijke kosten en streeft ernaar dat er zoveel mogelijk geld terecht komt bij de projecten in haar programmalanden. De stichting is kritisch in het uitgeven van geld aan fondsenwervende mechanismen en probeert zoveel mogelijk gesponsord te krijgen. Free a Girl wil binnen vijf jaar uitgroeien tot een middelgrote kinderrechtenorganisatie. Door deze groei stelt de stichting huidige en nieuwe partnerorganisaties in staat om jaarlijks meer dan duizend kinderen uit de prostitutie te bevrijden. Door te investeren in juridische bijstand van slachtoffers en veroordeling van daders wil Free a Girl duizenden kinderen behoeden voor een leven als prostituee. Daarnaast wil Free a Girl de komende jaren de rehabilitatie en re-integratie van de slachtoffers verbeteren door te investeren in de capaciteit van haar partnerorganisaties en nieuwe partnerships aan te gaan. Door te investeren in de verdere professionalisering van haar eigen organisatie en te investeren in professionele werknemers gelooft Free a Girl deze groei waar te kunnen maken. 7

8 4. Projecten Partnerorganisaties 4.1 Jaarplan 2013 Op de agenda voor 2013 stonden de volgende zaken: 1. Regionale en thematische focus verscherpen Free a Girl wil zich regionaal wil focussen op Zuid-Azië, Zuidoost-Azië, Brazilië en Nederland. Afwegingen hierin zijn, de grote en ernst van de problematiek, de toegevoegde waarde van Free a Girl in dit gebied en de al opgebouwde relaties met partners. Thematisch wil Free a Girl zich nog scherper richten op commerciële seksuele uitbuiting, waarbij dus projecten die zich richten op andere vormen van (seksuele) uitbuiting niet langer ondersteund zullen worden. Op basis van deze keuzes heeft Free a Girl de volgende organisaties geïnformeerd de financiering stop te zetten na 2013: ASSEJA in Kameroen, SSF in Cambodja, REAP in India en IOM in Moldavië. Dit is met de betreffende organisaties in 2013 gecommuniceerd zodat er genoeg tijd overblijft voor ze om op zoek te gaan naar nieuwe donoren. 2. Nieuwe vormen van partnerschap Het plan om een NGO lead te maken is besproken met aantal partners in India, die gaven aan niet onder/boven hun collega organisaties te willen werken. Het idee is daarmee voorlopig van de baan. Door de keuze te maken om met grotere en sterke partners samen te werken, die ook grotere bedragen verantwoord kunnen besteden, zal het aantal NGOs wat gemonitord dient te worden, afnemen. 3. Duurzaamheid De duurzaamheid van de opvanghuizen is regelmatig teruggekomen in gesprekken met partners. Een koe- en buffelschuur is gefinancierd met als doel meer eigen inkomsten te genereren, de bouw is nog bezig. Verder is de Rescue Foundation, onze grootste partner in India, gevraagd tijdelijk het management van een opvanghuis van de overheid over te nemen in Mumbai, wat hopelijk tot verbeteringen leidt in het huis en een model kan zijn van hoe andere huizen gerund dienen te worden. Duurzaamheid blijft een terugkerend thema in gesprekken met partners. 4.2 Procedures projecten Free a Girl monitort de effectiviteit en de efficiëntie van haar bestedingen. Partnerorganisaties, projectvoorstellen en uitvoering van projecten worden getoetst. De uitvoering wordt gemonitord door halfjaar/jaarrapportages en monitoringsbezoeken. Free a Girl heeft in 2013 veel geïnvesteerd in het (her)ontwikkelen van de project procedures en op basis daarvan zijn nieuwe formats ontwikkeld. Deze tijdsinvestering werd gedaan omdat er behoefte was aan meer duidelijkheid zowel vanuit de kant van Free a Girl als vanuit partners (bleek uit partnertevredenheidsonderzoek). De procedure rond Planning, Monitoring en Evaluatie is als eerst omschreven en is door trial en error het afgelopen jaar steeds verder ontwikkeld. De formats die op basis hiervan zijn gemaakt, zijn geleidelijk in 2013 ingevoerd. Deze formats maken de projectlogica inzichtelijker, ook worden geplande resultaten en behaalde resultaten duidelijker zichtbaar. Op basis hiervan is gebleken dat het makkelijker is de dialoog aan te gaan over de projecten. Daarnaast worden organisaties gestimuleerd om te leren van dat wat goed ging en dat wat verbeterd kan worden. Afspraken worden vastgelegd in een Grants Agreement Document. De financiële bijdragen worden of in een keer of in termijnen overgemaakt afhankelijk van de grootte van het project en de liquiditeit. Free a Girl controleert hoe fondsen worden besteed. Alle procedures omtrent projectmanagement zijn vastgelegd in de AO/IC. 8

9 Onderdeel van de herschreven procedures is de aanname van nieuwe partnerorganisaties. Free a Girl heeft in 2013 vijf partnerorganisatie toegevoegd aan haar partnerbestand. In de aanname van nieuwe partners wordt gekeken of deze thematisch en regionaal passen binnen het werk van Free a Girl en op welke wijze ze van toegevoegde waarde zijn op het al bestaande partnerbestand. Naast bezoek aan de partner met kennisuitwisseling dient er door de nieuwe organisatie de uitgebreide informatie verstrekt te worden over de volgende zaken: juridische status van de NGO focus en organisatorische structuur personeelsbeleid en logistiek financiële systemen programma ontwikkeling verantwoording afleggen aan ontvangers van hulp gender coördinatie met anderen fundraising 4.3 Keystone partneronderzoek In maart 2013 ontvingen we de resultaten van het Keystone partneronderzoek. Middels dit onderzoek konden partners anoniem een onderzoek invullen over de relatie met Free a Girl. Onderwerpen van de enquête waren onder meer financiële ondersteuning, capaciteit ondersteuning, communicatie, begrip en kennisdeling. Van de tien partners die uitgenodigd waren deel te nemen, hebben zeven deelgenomen aan het onderzoek. Samenvattend ziet Free a Girl nog veel ruimte voor verbetering. Zo kan Free a Girl meer doen op het gebied van capaciteitsversterking, de lage score hierop kan verklaard worden omdat dit niet als prioriteit werd gezien binnen Free a Girl en er dus ook weinig in is geïnvesteerd. Goed scoorde Free a Girl onder andere op flexibiliteit en partners voelde zich niet onder druk gezet hun prioriteiten te veranderen. Het rapport is gedeeld met directie en RvT, daarna zijn de actiepunten opgesteld: 1. structuur aanbrengen in PME (daar was al begin mee gemaakt) zodat het voor partners duidelijkheid is wat de procedures zijn en wat er van voorstellen en rapportages verwacht wordt 2. onderzoeken of er gezamenlijk campagne gevoerd kan worden met partners, zodat er niet alleen sprake is van een financieringsrelatie (bewustwordingscampagne over gedwongen prostitutie in Nederland is het voorstel). Dit sluit aan op de behoefte van shared advocacy 3. in gesprekken met partnerorganisaties zal gekeken worden naar capaciteitsversterking (wat is nodig, waar kunnen we in ondersteunen) 4. meer aandacht voor feedback van begunstigden (is meegenomen in de ontwikkelde formats) 5. meekijken naar lerend vermogen in organisaties (we zullen traject aangaan met de partners om te werken aan resultaatgericht plannen) 4.4 Partnersorganisaties en projecten In 2013 zijn er vijf nieuwe partnerorganisaties bijgekomen. Het gaat om drie organisaties die werkzaam zijn in de stad Fortaleza in Brazilië (ACAMP, Barraca en Maria Mae da Vida). Het contact met deze partners (die enkel Portugees spreken) loopt via Frans van Kranen. Hij werkt via de projectprocedures die Free a Girl heeft ontwikkeld. Ook is de organisatie Odanadi in Zuid-India als nieuwe partner toegevoegd, daar was het contract al in 2012 mee getekend. Rights Jessore in Bangladesh is bezocht en was tijdens 2013 in het proces om nieuwe partner te worden, eind 2013 is goedkeuring gegeven voor het project dat in 2014 start. 9

10 India Rescue Foundation De Rescue Foundation heeft bevrijdingsteams in Mumbai, Pune en New Delhi en opvanghuizen in Mumbai, Pune en Boisar. Free a Girl geeft institutionele steun aan de Rescue Foundation en draagt daardoor bij aan: Doelstelling 300 meisjes bevrijden uit situatie van commerciële seksuele uitbuiting 600 meisjes voorzien van onderdak en verzorging bouw van schuur voor koeien en buffels Behaalde resultaten 263 meisjes zijn gered van seksuele exploitatie (216 onderzoeken zijn uitgevoerd die leidden tot 47 bevrijdingsoperaties). Afgelopen jaar bleek dat het moeilijker is meisjes in de red light districten te vinden 787 meisjes zijn opgevangen in de opvanghuizen (inclusief meisjes die zijn overgeplaatst uit opvanghuizen van de overheid of via politie) 701 meisjes werden gere-integreerd, ze gingen terug naar ouders of naar een NGO in het gebied van herkomst bouw van koe- en buffelschuur is gestart (vertraging door toegenomen bouwkosten) pilot met groepshuis is gestart, in een kleine woonunit wonen 7 meisjes nu zelfstandig, als stap richting re-integratie 2 rechtszaken zijn gewonnen, 3 jaar en 10 jaar zijn geëist tegen bordeelmanagers uit Delhi Free a Child Free a Child heeft een mobiel bevrijdingsteam dat actief is in Mumbai. Dit is een klein zeer bevlogen bevrijdingsteam dat zich vooral op de buitenwijken richt. Free a Child maakt gebruik van bestaande overheidsopvang of brengt bevrijde meisjes naar de Rescue Foundation. Free a Girl financiert het onderstaande project volledig. Doelstelling 25 meiden uit prostitutie te bevrijden 20 arrestatie van bordeelhouders /pooiers mensenhandelaars 50 slachtoffers nazorg ontvangen Behaalde resultaten 142 meiden uit de prostitutie bevrijd door 12 succesvolle bevrijdingsacties Dit extreme hoge aantal komt mede door een grote bevrijdingsactie in mei waardoor 90 meisjes bevrijd werden (waaronder ook 14 minderjarigen). Ondanks de inspanningen van Free a Child werden de meerderjarige meisjes (die onder dwang in het bordeel zaten) echter op vrije voeten gesteld. Free a Child denkt dat de rechter is omgekocht 76 verdachten zijn gearresteerd 171 meisjes ontvingen nazorg (naast de bevrijde meisjes ontvingen ook 5 meisjes die via overheidsprogramma zijn bevrijd) training opgezet in de productie van speelgoed in overheidsopvang (Deonar Minor Home & Navjeevan Shelter) Freedom Firm Freedom Firm heeft een mobiel bevrijdingsteam dat actief is in Pune en Nagpur. Meisjes die bevrijd worden gaan naar overheidsopvang, waar ze bezocht worden door eigen hulpverleners of naar een opvanghuis van de Rescue Foundation. Free a Girl draagt via institutionele steun bij aan het werk van Freedom Firm. 10

11 Doelstelling bijdragen aan het Rescue, Restoration and Justice programma Behaalde resultaten 13 bevrijdingsacties gedaan door het bevrijdingsteam, waarbij 73 meisjes werden bevrijd de juridische afdeling startte twee processen bij de Bombay High Court tegen twee mensenhandelaren 20 meisjes ontvingen basisonderwijs in het opvanghuis in Nagpur meisjes ontvingen groepstherapie belangrijke zaak gevoerd om structureel het slecht functioneren van Child Welfare Commitee (CWC) in Nagpur aan de kaak te stellen. De CWC beslist wat er met de minderjarige meisjes moet gebeuren. Freedom Firm is in augustus 2013 een proces gestart naar aanleiding van 4 minderjarige meisjes die bevrijd waren uit een bordeel en zonder het volgen van de procedures door de CWC op vrije voeten werden gesteld. Dit bleek vaker te gebeuren. Bij 1 meisje had haar vader een vals geboorte bewijs ingediend, waardoor het leek alsof het meisjes meerderjarig was. Later bleek dat hij betrokken was bij mensenhandel, dit had voorkomen kunnen worden wanneer de procedures juist gevolgd waren Doordat Freedom Firm hier de aandacht op vestigde is er door de High Court besloten dat er geen besluiten genomen mogen worden wanneer de certificaten niet geverifieerd zijn. De drie betrokken leden van de CWC zijn bestraft voor het niet volgen van de procedures. Deze zaak kan als precedent dienen voor soortgelijke zaken. Odanadi Odanadi heeft een bevrijdingsteam opgezet om in en rond Mysore bevrijdingsacties te doen. Kinderprostitutie vindt hier niet plaats in red light districten maar in bars, resorts en via escort constructies, waar meisjes bijvoorbeeld in privé huizen worden besteld. Kinderprostitutie in het zuiden van India is veelal in handen van grote criminele netwerken, waardoor langer onderzoek nodig is. De meisjes die bevrijd zijn, worden opgevangen in het eigen opvanghuis. Free a Girl financiert onderstaande projecten volledig. Doelstelling het uitvoeren van een preventiecampagne op het platte land om de bewustwording over mensenhandel te vergroten het promoten van betere zorg en onderwijs voor slachtoffers van uitbuiting het samenstellen van een bevrijdingsteam dat zal opereren in Zuid-India, rond de stad Mysore Behaalde resultaten 6 preventiecampagnes zijn georganiseerd in samenwerking met studenten, duizenden mensen werden hierdoor voorgelicht over mensenhandel en seksuele exploitatie door middel van theater. Naar aanleiding van deze campagnes zijn ook nog 4 krantenartikelen verschenen 61 meisjes werden bevrijd door het nieuw opgestarte bevrijdingsteam 11

12 REAP REAP is een klein project in Guntur, Andrah Pradesh dat kinderen die onder de armoedegrens leven, wil helpen met onderwijs en hen voorzien in basisbehoeften, zodat deze kinderen een eerlijke kans in de maatschappij krijgen en zo minder vatbaar zijn voor kinderhandel. Free a Girl financiert het onderstaande project volledig. Doelstelling 120 kinderen in 4 sloppenwijken krijgen financiële ondersteuning om naar school te gaan Behaalde resultaten 200 kinderen ontvingen boeken, schooluniformen en examengeld om maar school te kunnen gaan Brazilië ACAMP Het opvanghuis van Associação Comunitária de Ajuda Mútua do Pirambú (ACAMP) ligt in de noordelijke stad Fortaleza. Hier worden meisjes opgevangen, die door omstandigheden gedwongen werden zich te prostitueren. Ze proberen een alternatief te bieden voor het straatleven, waar drugs en prostitutie onderdeel van zijn. ACAMP organiseert counseling, speelactiviteiten en zorgt dat de meisjes deel kunnen nemen aan formeel onderwijs. Het opbouwen of herstellen van de band met de familie is belangrijk, zodat er voor de meisjes een veilige thuis situatie gecreëerd kan worden. Wanneer dat niet kan, wordt onderzocht naar andere mogelijkheden. Nadat de meisjes zijn geplaatst, worden ze nog minimaal zes maanden door de hulpverleners gevolgd. Free a Girl financiert onderstaande project volledig. Doelstelling 40 kwetsbare meisjes worden opgeleid als schoonheidsspecialist en leren de nodige vaardigheden om toe te treden tot de arbeidsmarkt Behaalde resultaten het project is in juni 2013 van start gegaan, en loopt dus nog. Momenteel nemen 14 leerlingen deel aan ochtend cursus en 15 aan de middag cursus, door toename van geweld in de wijk liggen aantallen wat achter op de planning Barraca Barraca is werkzaam in Fortaleza en probeert via straatwerk meisjes en homoseksuele jongens (veelal travestieten) uit de prostitutie los te weken door ze toegang te geven tot medische en psychologische hulpverleningsinstanties. Ook worden de ouders en de gemeenschap betrokken bij de problematiek, zodat er voor de meisjes en jongens een veilig vangnet wordt gecreëerd. Daarnaast worden er door campagne voering ook mogelijke daders, zoals vrachtwagen chauffeurs, bewust gemaakt van de situatie van de meisjes en jongens en de straffen die staan op seks met minderjarigen. Free a Girl draagt bij aan onderstaande project. Doelstelling 200 kinderen en jongeren die slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting langs grote toegangswegen tot de stad worden opgespoord. Vervolgens wordt een band met hen opgebouwd 80 kinderen en jongeren worden bevrijd uit een situatie van seksuele uitbuiting 120 van de geïdentificeerde kinderen en jongeren worden geholpen naar de juiste instanties zodat zij toegang krijgen tot al bestaande hulpverleningskanalen. Verder krijgen zij de mogelijkheid om een nieuw leven op te bouwen (bemiddeling vindt plaats voor woningen, 12

13 het genereren van inkomsten, de toegang tot de arbeidsmarkt, gezondheidszorg en onderwijs) de gezinnen van 45 jongeren worden bezocht door maatschappelijk werker om de gezinssituatie vast te stellen, vervolgens wordt geprobeerd de familie te betrekken in het zoeken naar oplossingen voor de jongeren gemeenschappen van Itaperi, Baroso en Santa Rita worden versterkt door 'Cafe no Campo', (koffie in het veld). Hier worden ervaringen uitgewisseld en gebouwd aan een informeel netwerk om jongeren te steunen in gemeenschappen waar veel seksuele uitbuiting plaatsvindt 1500 inwoners worden zich bewust van de gevaren van commerciële seksuele uitbuiting 3 maandelijkse bewustwordingscampagnes wordt gevoerd om vrachtwagenchauffeurs, automobilisten en andere mogelijke klanten bewust te maken van de problematiek en om ze over te halen mee te doen aan acties ter bestrijding ervan Behaalde resultaten het project is in juni 2013 van start gegaan, nog geen resultaten bekend. Het project is wel bezocht en loopt volgens planning Maria Mãe da Vida Maria Mãe da Vida biedt beroepstrainingen en gezondheidszorg aan meisjes uit de favela s om hen een ander toekomstperspectief dan prostitutie te bieden. Binnen deze doelgroep richten ze zich net name op zwangere meisjes. Naast de reguliere hulpverlening, begeleidt de organisatie de zwangerschap en bieden ze pre- en post natale zorg. Free a Girl draagt bij aan onderstaand project. Doelstelling 1000 meisjes uit de favelas een beroepstraining bieden zodat zij op een andere manier inkomen kunnen genereren. Dit gaat middels groepsbegeleiding, individuele begeleiding en huisbezoeken alle meisjes zullen gezondheidszorg ontvangen (zoals tandheelkunde, gynaecologische en prenatale zorg) verbeterde hulpverlening voor slachtoffers door 12 sociaal werkers bij te scholen alle meisjes zullen begeleiding krijgen (via groep of individueel) om ze bewust te maken van hun eigen waarde Behaalde resultaten Het project is in juli 2013 van start gegaan. Uit tussentijdse rapportage blijkt dat 474 meisjes de beroepstraining hebben afgemaakt (van een half jaar) ook zijn er 483 huisbezoeken afgelegd 688 meisjes hebben gezondheidszorg ontvangen alle meisjes onder het programma krijgen begeleiding via groepssessies of individueel Nepal Shakti Samuha Een team van voormalige slachtoffers van mensenhandel en kinderprostitutie hebben tien jaar geleden een eigen organisatie opgericht om andere slachtoffers te helpen. Shakti Samuha heeft twee opvanghuizen, het Shakti Kendra home en het Half way home, beide hebben een capaciteit van 16 opvangplekken. Naast het directe werk met de meisjes faciliteert Shakti kennisuitwisseling met overheid en andere organisaties. Daarnaast is ook lobby voor wetsveranderingen voor betere bescherming van vrouwen en meisjes een belangrijk onderdeel van het werk. Doelstelling 40 meisjes en vrouwen worden ondersteund in hun rehabilitatie en re-integratieproces 13

14 25 gezinnen ontvangen counseling en hulp om re-integratie van de meisjes soepel te laten verlopen. Zeer noodzakelijk omdat er groot stigma rond slachtoffers is 20 meisjes en vrouwen leren handwerk vaardigheden in de werkplaats wat ze in staat zal stellen een inkomen te verdienen Behaalde resultaten 40 meisjes ontvingen ondersteuning van Shakti Samuha middels onderwijs, beroep trainingen, en huisbezoeken 25 families van de meisjes en vrouwen deden mee aan het interaction programme dat via huisbezoeken zorgt voor kennis en counseling. De families krijgen meer informatie over trafficking, mensenrechten, het voeren van rechtszaken en hoe ze daarin hun dochters konden ondersteunen 20 meisjes leerden nieuwe vaardigheden in het trainingscentrum. Shakti Samuha heeft nieuwe contacten gelegd waardoor de producten zoals shawls en sieraden nu aan bedrijven in Japan en de USA worden verkocht Bangladesh BNWLA (Bangladesh National Woman Lawyers Association) Als coalitie van ruim vrouwelijke advocaten is BNWLA een belangrijke organisatie op het gebied van vrouwen- en kinderrechten in Bangladesh. Zij voeren rechtszaken en lobbyen. Daarnaast hebben ze een opvanghuis voor vrouwen en kinderen, waar ook de Bengaalse meisjes, die in India bevrijd zijn, worden opgevangen. Het gehele opvanghuis is gefinancierd door Free a Girl. Doelstelling bouw opvanghuis in Gazipur voor 56 slachtoffers Behaalde resultaten in juni 2013 werd het nieuwe opvanghuis geopend Cambodja Sao Sari Foundation (SSF) SSF werkt in Kampong Speu, een provincie nabij Phnom Penh, de hoofdstad van Cambodja. Door projecten met kwetsbare kinderen en gemarginaliseerde gemeenschappen voorkomen zij de smokkel, uitbuiting en het misbruik van kinderen. Doelstelling (periode ) 500 kinderen die veel risico lopen worden beschermd onder het SSF Protection Program mensen worden voorgelicht over geweld, kindermisbruik, mensenhandel, kinderarbeid en kind huwelijken 500 gevallen van mensenhandel, verkrachting en andere vormen van misbruik worden in de eigen database bijgehouden voor analyse 125 gevallen van mensenhandel en verkrachting worden gemeld bij de politie 10% succes bij vervolging van de daders 50 slachtoffers gered en/of gerepatrieerd 625 mensen ontvangen hulp bij hun micro-onderneming om zo genoeg inkomsten te verdienen voor hun gezin (waardoor kinderen naar school kunnen blijven gaan) Behaalde resultaten (in 2013) 200 kwetsbare kinderen ontvangen hulp via het SSF's Protection Program 71 kinderen die verhoogd risico lopen, vooral meisjes en slachtoffers van verkrachting en mensenhandel, gebruiken dagelijks de faciliteiten van het child protection centre 360 mensen weten nu wat mensenhandel is en hoe mensenhandelaren te werk gaan 14

Voorwoord. Foto: Yvette Wolterinck

Voorwoord. Foto: Yvette Wolterinck inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Inleiding 6 2. Doel en doelgroepen 8 2.1 Doelstelling 8 2.2 Doelgroepen 8 3. Missie, Visie en Strategie 11 3.1 Visie 11 3.2 Missie 11 3.3 Strategie 11 4. Projecten Partnerorganisaties

Nadere informatie

DOOR FOCUS EN VERBINDING EEN BETER RESULTAAT TEGEN KINDER UITBUITING

DOOR FOCUS EN VERBINDING EEN BETER RESULTAAT TEGEN KINDER UITBUITING DOOR FOCUS EN VERBINDING EEN BETER RESULTAAT TEGEN KINDER UITBUITING Meer dan 453.584 kinderen geholpen Veel aandacht voor kinderen in noodsituaties JAARVERSLAG 2014 Continue aandacht voor webcam kindersekstoerisme

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Save the Children Jaarverslag 2010 foto cover: foto save cover: the akash children / panos pictures foto: save foto: the save children the children Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter...

Nadere informatie

Ruim één concreet project per dag

Ruim één concreet project per dag JAARVERSLAG 2013 WILDE GANZEN JAARVERSLAG 2013 2 Ruim één concreet project per dag 2013 was een bijzonder jaar voor Wilde Ganzen. Een jaar waarin we maar liefst 395 concrete projecten hebben ondersteund

Nadere informatie

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects Jaarverslag2014 Emmen, mei 2015 Bezoekadres: Westerstraat 150. 7811 MV Emmen, postbus 1070, 7801BB Emmen, E: millenniummicroprojects@gmail.com, www.microprojects.nl

Nadere informatie

UNICEF Nederland Jaarverslag 2008

UNICEF Nederland Jaarverslag 2008 UNICEF Nederland Jaarverslag 2008 UNICEF Nederland Jaarverslag 2008 STICHTING NEDERLANDS COMITÉ UNICEF TE DEN HAAG JUNI 2009 Water voor ontwikkeling Water. In deze tijd van klimaatverandering is er veel

Nadere informatie

Jaarverslag oktober 2006 september 2007

Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Inhoud Kinderpostzegels voor kinderen door kinderen 2 1 Inleiding visie, missie en strategische keuzes 3 2 Doelstellingen, beleid, activiteiten en resultaten Projecten

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Voorwoord. Stichting Los Cachorros maart 2015

Jaarverslag 2014. Voorwoord. Stichting Los Cachorros maart 2015 Jaarverslag 2014 Stichting Los Cachorros maart 2015 Voorwoord Voor u ligt het verslag van het jaar 2014 van Los Cachorros. 2014 was voor de stichting een goed jaar waar het gaat om het werven van fondsen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Missie 6. Pioniers 6. Concrete middelen 7. MIVA en onemen 7. Pionier John Kalungi, weeskinderen, zuidwest Uganda 8

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Missie 6. Pioniers 6. Concrete middelen 7. MIVA en onemen 7. Pionier John Kalungi, weeskinderen, zuidwest Uganda 8 jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Missie 6 Pioniers 6 Concrete middelen 7 MIVA en onemen 7 Pionier John Kalungi, weeskinderen, zuidwest Uganda 8 Projecten 10 Pionier Daisy Arago, mensenrechten,

Nadere informatie

2014 JAARVERSL A G 2 0 14 DORCA

2014 JAARVERSL A G 2 0 14 DORCA 2014 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN 2013 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13 Annual Report 2008 Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 1 OVER NET4KIDS 4 1.1 Achtergrond & doelstelling 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Impact (rapportage) 5 2 VOORWOORD 7 3 SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN RESULTAAT

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. jaarverslag 2014. 2014 in vogelvlucht 5. Verslag van de Raad van Toezicht 7. Bestuursverslag 13. De organisatie AAP in 2014 24

INHOUDSOPGAVE. jaarverslag 2014. 2014 in vogelvlucht 5. Verslag van de Raad van Toezicht 7. Bestuursverslag 13. De organisatie AAP in 2014 24 INHOUDSOPGAVE 2014 in vogelvlucht 5 Verslag van de Raad van Toezicht 7 Bestuursverslag 13 De organisatie AAP in 2014 24 Strategie en beleid 26 Blik op de toekomst 32 Verantwoordingsverklaring 35 Het financieel

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp Jaarverslag 2013 Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014 Fonds Slachtofferhulp Inhoud 1. Verantwoording... 3 Transparantie en verantwoording... 3 Strategie en activiteiten... 4 Doelstellingen

Nadere informatie

Jaarverslag STOP AIDS NOW!

Jaarverslag STOP AIDS NOW! Jaarverslag STOP AIDS NOW! 2013 STOP AIDS NOW! is een partnerschap van het Aids Fonds en vier Nederlandse ontwikkelingsorganisaties: Cordaid Memisa, Hivos, ICCO en Oxfam Novib. Onze missie luidt: Samen

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Meet Kate 2011-2015 30 April 2011, Amsterdam

Beleidsplan Stichting Meet Kate 2011-2015 30 April 2011, Amsterdam Beleidsplan Stichting Meet Kate - 2015 30 April, Amsterdam Stichting Meet Kate www.meetkate.nl www.meetkate.org info@meetkate.nl Inhoudsopgave 1. STICHTING MEET KATE IN HET KORT 4 1.1. WIE ZIJN WIJ? 4

Nadere informatie

Tekstversie JAARVERSLAG 2012. Online jaarverslag op http://jaarverslag2012.fonddslachtofferhulp.nl

Tekstversie JAARVERSLAG 2012. Online jaarverslag op http://jaarverslag2012.fonddslachtofferhulp.nl Tekstversie JAARVERSLAG 2012 Online jaarverslag op http://jaarverslag2012.fonddslachtofferhulp.nl Fonds Slachtofferhulp 4-4-2013 Samenvatting... 2 Inleiding... 4 Wat doet het Fonds Slachtofferhulp... 6

Nadere informatie

Voorwoord. 4 Jaarverslag 2014 4 Missie. 14 Pioniers. 4 Transport en communicatie 4 Hoe het begon 5 Resultaten 2014

Voorwoord. 4 Jaarverslag 2014 4 Missie. 14 Pioniers. 4 Transport en communicatie 4 Hoe het begon 5 Resultaten 2014 04 JAARVERSLAG MIVA/oneMen Jaarverslag 04 MIVA/oneMen Jaarverslag 04 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Jaarverslag 04 4 Missie 4 Pioniers 4 Transport en communicatie 4 Hoe het begon 5 Resultaten 04 6 Gezondheidszorg

Nadere informatie

Jaarverslag 2010/2011

Jaarverslag 2010/2011 Jaarverslag 2010/2011 Plan Nederland Jaarverslag 1 juli 2010 tot en met 30 juni 2011 pagina 3 Inhoud Inhoud 1 Verslag van de Raad van Toezicht 07 2 Directieverslag 17 3 In actie voor kinderen een jaar

Nadere informatie

WOORD VOORAF 4 1 OVER VSO 6 2 DIT BEREIKTEN WE IN 2011-2012 19 3 VSO IN NEDERLAND: SAMEN ONTWIKKELEN 24

WOORD VOORAF 4 1 OVER VSO 6 2 DIT BEREIKTEN WE IN 2011-2012 19 3 VSO IN NEDERLAND: SAMEN ONTWIKKELEN 24 WOORD VOORAF 4 1 OVER VSO 6 1.1 Samen werken aan een wereld zonder armoede 6 1.2 VSO: wereldwijd netwerk van vakmensen 6 1.3 Acht focusgebieden 7 1.4 VSO Nederland 9 1.5 Interne organisatie 11 2 DIT BEREIKTEN

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Stichting Marokko Fonds, jaarverslag 2009

Jaarverslag 2009 Stichting Marokko Fonds, jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Stichting Marokko Fonds, jaarverslag 2009 Inhoudsopgave jaarverslag 2009 Verslag van het Bestuur 1. Profiel van de organisatie Ontstaansgeschiedenis Missie en visie Doelstellingen Meerjarenstrategie

Nadere informatie

Day for Change Jaarverslag 2011

Day for Change Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Day for Change Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Hoofdstuk 1 Introductie 9 1.1. Stichting, CBF en statuten 9 1.2. Doelstellingen 9 1.3. Missie en Visie 10 1.4. Operationele doelstellingen

Nadere informatie

Jaarverslag The Hunger Project Nederland 2014 ORGANISATIE EN FINANCIËN

Jaarverslag The Hunger Project Nederland 2014 ORGANISATIE EN FINANCIËN Inleiding Dit jaarverslag geldt als aanvulling op het publieksjaarverslag van The Hunger Project Nederland, dat digitaal beschikbaar is via www.thehungerproject.nl. Het is ook mogelijk om een gedrukt exemplaar

Nadere informatie

DE FEITEN EN CIJFERS OVER 2013 JAARVERSLAG

DE FEITEN EN CIJFERS OVER 2013 JAARVERSLAG DE FEITEN EN CIJFERS OVER 2013 JAARVERSLAG ICS AMERSFOORT ICS ASIA CAMBODJA ICS AFRICA KENIA ICS AFRICA TANZANIA ICS in feiten Voorwoord... 3 Ontwikkelingen ICS programma s in 2013... 5 Partners in implementatie,

Nadere informatie

Een gezin voor ieder kind

Een gezin voor ieder kind Een gezin voor ieder kind Het Better Care Network bestaat uit en wordt ondersteund door de volgende organisaties: Een gezin voor ieder kind december 2011 2 Inhoud Samenvatting...5 I Inleiding...7 II Kinderen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Grip op de Toekomst. Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood

Jaarverslag 2013. Grip op de Toekomst. Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood Jaarverslag 2013 Grip op de Toekomst Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood 26 mei 2014 COLOFON DIT JAARVERSLAG IS EEN UITGAVE VAN Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood TEKST EN REDACTIE Sam s Kledingactie

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE... 2. 2 SITUERING... 5 2.1 Over Zambia... 5 2.2 Over Mpongwe... 5 3 VOORWOORD... 6

1 INHOUDSOPGAVE... 2. 2 SITUERING... 5 2.1 Over Zambia... 5 2.2 Over Mpongwe... 5 3 VOORWOORD... 6 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 2 2 SITUERING... 5 2.1 Over Zambia... 5 2.2 Over Mpongwe... 5 3 VOORWOORD... 6 4 DOELSTELLINGEN... 7 4.1 Aanleiding oprichting stichting... 7 4.2 Doelstellingen statuten...

Nadere informatie

Jaarbericht Kinderrechten 2014

Jaarbericht Kinderrechten 2014 Jaarbericht Kinderrechten 2014 Kinderrechten in Nederland Kinderrechten & uitbuiting Kinderrechten & migratie Kinderrechten & jeugdstrafrecht Kinderrechten & jeugdzorg Kinderrechten & kindermishandeling

Nadere informatie

Jaarplan 2013. Free Press Unlimited

Jaarplan 2013. Free Press Unlimited Jaarplan 2013 Free Press Unlimited 2 Jaarplan 2013 Management samenvatting Free Press Unlimited voorziet voor 2013 een jaar van beleidsmatige discussies en beslissingen. Zowel wereldwijd als in Nederland

Nadere informatie