Jaarverslag & Jaarrekening 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag & Jaarrekening 2013"

Transcriptie

1 Jaarverslag & Jaarrekening 2013 Free a Girl Hendrik Figeeweg 3-G BJ HAARLEM Nederland mei 2014

2 Voorwoord 2013 heeft in het teken gestaan van verdere professionalisering en herstructurering van de eigen organisatie. Projectprocedures zijn verbeterd en vastgelegd. Na het vertrek van Roelof van Laar (mede-directeur/bestuurder) is besloten hem niet te vervangen. De directie/bestuur bestaat sinds juli 2013 uit ondergetekende, ondersteund door het managementteam was ook het jaar dat Free a Girl het CBF keurmerk kreeg en haar naam wijzigde van Stop Kindermisbruik naar Free a Girl. De campagne We maken het niet mooier dan het is ontwikkelt door Publicis heeft Free a Girl in Nederland op de kaart gezet. Ook de Loesje campagne waarbij er samen met andere organisaties aandacht is gevraagd voor de schrijnende situatie van gedwongen prostitutie op de Wallen heeft voor veel media aandacht gezorgd. Door de opbrengsten van evenementen en alle donaties die we mochten ontvangen, konden we alle projecten voortzetten en nieuwe projecten starten in India en Brazilië. Grote dank aan Wimmy Hu, oprichter van THE RED SUN voor haar vrijwillige inzet en donaties. In 2013 heeft Free a Girl samengewerkt met organisaties in India, Nepal, Bangladesh, Thailand, Turkije, Cambodja, de Filippijnen, Kameroen, Brazilië, Moldavië en Nederland. Ondertussen zijn we ook doorgegaan met deuren intrappen. Maar liefst 609 meisjes zijn bevrijd uit bordelen en middels voorlichting en rehabilitatie zijn honderden meisjes geholpen. In dit jaarverslag vindt u een beschrijving van die activiteiten en de resultaten. De organisatie is in het afgelopen jaar gegroeid. Met 2 nieuwe medewerkers is het aantal betaalde krachten gegroeid naar 6. Hierdoor kunnen we de groei en de daarmee verband houdende professionalisering aan. We richten ons op concrete activiteiten met een direct resultaat. Free a Girl concentreert zich op het monitoren en evalueren van de projecten, het werven van fondsen, het geven van voorlichting en het beïnvloeden van het beleid van de Nederlandse regering. We blijven kritisch in het uitgeven van geld aan fondsenwervende mechanismen. In 2014 zullen we onze focus thematisch en regionaal gaan verscherpen zodat we ons kunnen richten op waar we goed in zijn. Meisjes bevrijden, terugbrengen naar hun moeder, en daders veroordelen. Daar doen we het voor! Evelien Hölsken Bestuur/Directie Free a Girl

3 Inhoud VOORWOORD INLEIDING DOEL EN DOELGROEPEN DOELSTELLING DOELGROEPEN MISSIE, VISIE EN STRATEGIE VISIE MISSIE STRATEGIE PROJECTEN PARTNERORGANISATIES JAARPLAN PROCEDURES PROJECTEN KEYSTONE PARTNERONDERZOEK PARTNERSORGANISATIES EN PROJECTEN PARTNERBEZOEKEN TOEGEKENDE BIJDRAGEN PROJECTEN FREE A GIRL COMMUNICATIEACTIVITEIT COMMUNICATIEACTIVITEIT COMMUNICATIEACTIVITEIT COMMUNICATIE MET BELANGHEBBENDEN COMMUNICATIEMIDDELEN KLACHTENPROCEDURE FONDSENWERVING DONATIES EN GIFTEN (TOTAAL: 799,689) SPONSORING (TOTAAL ) SPONSORING IN NATURA SUBSIDIES (TOTAAL 5.000) NALATENSCHAPPEN ACTIES DERDEN (TOTAAL ) KOSTEN DONATEURSWERVING ORGANISATIE BESTUUR BEZOLDIGING WERKORGANISATIE BELEIDSSTUKKEN TRANSPARANTIE FINANCIËN BEGROTING RISICOANALYSE

4 9. JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (NA RESULTAATBESTEMMING) STAAT VAN BATEN EN LASTEN ALGEMENE TOELICHTING TOELICHTING OP DE BALANS TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN SPECIFICATIE EN VERDELING KOSTEN NAAR BESTEMMING BEGROTINGSVERGELIJKING CONTROLEVERKLARING FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 4

5 1. Inleiding Kinderprostitutie is een groot en wereldwijd probleem. Armoede is de belangrijkste oorzaak van kinderprostitutie. Ouders staan hun kinderen tegen betaling af aan familieleden of (vage) kennissen die hen een betere toekomst in de stad beloven. Zij doen dat om hun schulden af te lossen of om simpelweg te overleven. Die betere toekomst wacht de kinderen echter niet. Ook komt het voor dat zogenaamde pooierboys trouwen met meisjes uit arme plattelandsdorpen en ze vervolgens doorverkopen aan een bordeel. Er zijn ook veel kinderen die verdwijnen. Tegen handelaren wordt, door onmacht, onkunde of corruptie, vaak nauwelijks opgetreden. De handel in kinderen is zeer lucratief. Eén gesmokkeld kind levert een kinderhandelaar minstens enkele honderden euro s op. Sommige meisjes die verkocht worden aan de seksindustrie zijn pooiers duizenden euro s waard. Zij verdienen vervolgens tienduizenden euro s aan deze meisjes. Hoewel het aantal meisjes dat seksueel uitgebuit wordt moeilijk is om vast te stellen, schat de ILO dat er wereldwijd 1.8 miljoen kinderen worden gedwongen tot prostitutie of pornografie, waarvan het merendeel meisjes zijn 1. UNICEF schat het aantal nog hoger op 2 miljoen kinderen 2. In Thailand werd het aantal meisjes dat in de seksindustrie werkzaam is geschat op waarvan de meeste slachtoffers tussen de 12 en 16 jaar oud zijn 3. In Brazilië vindt met name straatprostitutie plaatst. Ook in Brazilië zijn schattingen zeer uiteenlopend, UNICEF schat in 2001 dat kinderen het slachtoffer worden van seksuele uitbuiting 4. Kindersekstoerisme is een ernstig probleem, met name in resort- en kustgebieden in het noordoosten van Brazilië. Free a Girl wil dat slachtoffers van kinderprostitutie uit hun situatie bevrijd worden en de hulp krijgen die ze verdienen. Alleen door daders te arresteren en te berechten kunnen we een einde maken aan de gruwelijke handel in kinderen. Ook willen we voorkomen dat minderjarige meisjes in de prostitutie belanden door kwetsbare meisjes de opvang en zorg te geven die ze verdienen. 1 ILO 2002: A future without child labour: Global report under the follow-up to the ILO declaration on fundamental Principles and Rights at work 2 UNICEF 2006: State of the Worlds Children 3 ECPAT International 2011: Global monitoring report Thailand 4 UNICEF 2001: Profiting from Abuse 5

6 2. Doel en doelgroepen 2.1 Doelstelling In artikel 2 van de statuten van Free a Girl zijn de doelen van de stichting geformuleerd, evenals de manieren waarop de stichting deze doelen wil bereiken. 1. De stichting heeft ten doel: a. kindermisbruik waar ook ter wereld te voorkomen en bestrijden, zulks in de meest uitgebreide zin, met nadruk op de ergste vormen van misbruik, zoals commercieel seksueel kindermisbruik b. het bewustzijn onder de Nederlandse bevolking over het bestaan van kindermisbruik en de schaal waarop dit wereldwijd nog altijd voorkomt te vergroten 2. De stichting tracht haar doel te bereiken met alle mogelijke wettige middelen en voorts door: a. het oprichten en in stand houden van een fondsenwervende voorlichtingsorganisatie in Nederland en eventueel gelijksoortige organisaties in andere landen b. het aangaan van duurzame partnerschappen met organisaties in doellanden, die te ondersteunen in hun ontwikkeling en bij de uitvoering van projecten c. het geven van voorlichting aan het Nederlandse publiek 2.2 Doelgroepen Free a Girl is een kinderrechtenorganisatie. Binnen de doelgroep kinderen maken we de scherpe keuze om ons te richten op meisjes die het slachtoffer zijn van kinderprostitutie. Meisjes worden namelijk vaker dan jongens slachtoffer. Dit zien we terug in de projecten van onze partners en komt ook overeen met wat de ILO stelt: Hoewel het onmogelijk is de ware omvang van het probleem vast te stellen, schat de ILO dat ten minste 1,8 miljoen kinderen worden uitgebuit voor commerciële seks of pornografie, waarvan de overgrote meerderheid meisjes betreft. Deze meisjes worden door hun klanten en uitbuiters dagelijks meerdere keren verkracht en emotioneel en lichamelijk mishandeld. Ze zitten vaak onder erbarmelijke omstandigheden gevangen in bordelen. Wanneer onze partnerorganisaties jongens tegenkomen die gedwongen in de prostitutie zitten dan worden zij uiteraard ook bevrijd en opgevangen. De secundaire doelgroep waar Free a Girl zich voor inzet zijn jongeren die gedwongen in de prostitutie moeten werken. Zij zijn vaak al op minderjarige leeftijd in de prostitutie beland en ook zij zitten gevangen in een wereld van uitbuiting en exploitatie. 6

7 3. Missie, Visie en Strategie 3.1 Visie Elk kind en elke jongere heeft het recht om op te groeien in een veilige omgeving. Kinderen en jongeren moeten beschermd worden tegen geweld, uitbuiting, mishandeling en discriminatie. 3.2 Missie Free a Girl wil prostitutie van kinderen en gedwongen prostitutie van jongeren tot en met 23 jaar, waar ook ter wereld, bestrijden. Om dit te bewerkstelligen richt de stichting zich primair op het bevrijden van minderjarige meisjes, die gedwongen worden tot prostitutie. Secundair zet Free a Girl zich in voor rehabilitatie en re-integratie van de slachtoffers en het veroordeeld krijgen van mensenhandelaren en pooiers. 3.3 Strategie Free a Girl ondersteunt concrete activiteiten met een direct resultaat. De bevlogenheid van de mensen achter Free a Girl is ook terug te vinden bij de partnerorganisaties waarmee zij samenwerkt. De stichting geeft financiële ondersteuning aan lokale organisaties in binnen- en buitenland, die prostitutie van kinderen en gedwongen prostitutie van jongeren bestrijden. De stichting focust zich op landen waar de problematiek het grootst is en de vorm van prostitutie van kinderen en gedwongen prostitutie van jongeren het meest schrijnend is. Free a Girl investeert in het bevrijden van meisjes uit de prostitutie en jongeren uit de gedwongen prostitutie, opvang, medische zorg, onderwijs en beroepsopleidingen, traumaverwerking en reintegratie van de slachtoffers. Daarnaast werkt de stichting samen met politie en justitie om mensenhandelaren en pooiers op te pakken en veroordeeld te krijgen. In Nederland wil de stichting het bewustzijn over het bestaan van prostitutie van kinderen en gedwongen prostitutie van jongeren en de schaal waarop dit wereldwijd nog altijd voorkomt, bevorderen. Dit doet Free a Girl door gerichte voorlichting te geven op scholen, evenementen en via de verschillende media. Free a Girl is een kleine, slagvaardige organisatie. Zij opereert in Nederland tegen zo laag mogelijke kosten en streeft ernaar dat er zoveel mogelijk geld terecht komt bij de projecten in haar programmalanden. De stichting is kritisch in het uitgeven van geld aan fondsenwervende mechanismen en probeert zoveel mogelijk gesponsord te krijgen. Free a Girl wil binnen vijf jaar uitgroeien tot een middelgrote kinderrechtenorganisatie. Door deze groei stelt de stichting huidige en nieuwe partnerorganisaties in staat om jaarlijks meer dan duizend kinderen uit de prostitutie te bevrijden. Door te investeren in juridische bijstand van slachtoffers en veroordeling van daders wil Free a Girl duizenden kinderen behoeden voor een leven als prostituee. Daarnaast wil Free a Girl de komende jaren de rehabilitatie en re-integratie van de slachtoffers verbeteren door te investeren in de capaciteit van haar partnerorganisaties en nieuwe partnerships aan te gaan. Door te investeren in de verdere professionalisering van haar eigen organisatie en te investeren in professionele werknemers gelooft Free a Girl deze groei waar te kunnen maken. 7

8 4. Projecten Partnerorganisaties 4.1 Jaarplan 2013 Op de agenda voor 2013 stonden de volgende zaken: 1. Regionale en thematische focus verscherpen Free a Girl wil zich regionaal wil focussen op Zuid-Azië, Zuidoost-Azië, Brazilië en Nederland. Afwegingen hierin zijn, de grote en ernst van de problematiek, de toegevoegde waarde van Free a Girl in dit gebied en de al opgebouwde relaties met partners. Thematisch wil Free a Girl zich nog scherper richten op commerciële seksuele uitbuiting, waarbij dus projecten die zich richten op andere vormen van (seksuele) uitbuiting niet langer ondersteund zullen worden. Op basis van deze keuzes heeft Free a Girl de volgende organisaties geïnformeerd de financiering stop te zetten na 2013: ASSEJA in Kameroen, SSF in Cambodja, REAP in India en IOM in Moldavië. Dit is met de betreffende organisaties in 2013 gecommuniceerd zodat er genoeg tijd overblijft voor ze om op zoek te gaan naar nieuwe donoren. 2. Nieuwe vormen van partnerschap Het plan om een NGO lead te maken is besproken met aantal partners in India, die gaven aan niet onder/boven hun collega organisaties te willen werken. Het idee is daarmee voorlopig van de baan. Door de keuze te maken om met grotere en sterke partners samen te werken, die ook grotere bedragen verantwoord kunnen besteden, zal het aantal NGOs wat gemonitord dient te worden, afnemen. 3. Duurzaamheid De duurzaamheid van de opvanghuizen is regelmatig teruggekomen in gesprekken met partners. Een koe- en buffelschuur is gefinancierd met als doel meer eigen inkomsten te genereren, de bouw is nog bezig. Verder is de Rescue Foundation, onze grootste partner in India, gevraagd tijdelijk het management van een opvanghuis van de overheid over te nemen in Mumbai, wat hopelijk tot verbeteringen leidt in het huis en een model kan zijn van hoe andere huizen gerund dienen te worden. Duurzaamheid blijft een terugkerend thema in gesprekken met partners. 4.2 Procedures projecten Free a Girl monitort de effectiviteit en de efficiëntie van haar bestedingen. Partnerorganisaties, projectvoorstellen en uitvoering van projecten worden getoetst. De uitvoering wordt gemonitord door halfjaar/jaarrapportages en monitoringsbezoeken. Free a Girl heeft in 2013 veel geïnvesteerd in het (her)ontwikkelen van de project procedures en op basis daarvan zijn nieuwe formats ontwikkeld. Deze tijdsinvestering werd gedaan omdat er behoefte was aan meer duidelijkheid zowel vanuit de kant van Free a Girl als vanuit partners (bleek uit partnertevredenheidsonderzoek). De procedure rond Planning, Monitoring en Evaluatie is als eerst omschreven en is door trial en error het afgelopen jaar steeds verder ontwikkeld. De formats die op basis hiervan zijn gemaakt, zijn geleidelijk in 2013 ingevoerd. Deze formats maken de projectlogica inzichtelijker, ook worden geplande resultaten en behaalde resultaten duidelijker zichtbaar. Op basis hiervan is gebleken dat het makkelijker is de dialoog aan te gaan over de projecten. Daarnaast worden organisaties gestimuleerd om te leren van dat wat goed ging en dat wat verbeterd kan worden. Afspraken worden vastgelegd in een Grants Agreement Document. De financiële bijdragen worden of in een keer of in termijnen overgemaakt afhankelijk van de grootte van het project en de liquiditeit. Free a Girl controleert hoe fondsen worden besteed. Alle procedures omtrent projectmanagement zijn vastgelegd in de AO/IC. 8

9 Onderdeel van de herschreven procedures is de aanname van nieuwe partnerorganisaties. Free a Girl heeft in 2013 vijf partnerorganisatie toegevoegd aan haar partnerbestand. In de aanname van nieuwe partners wordt gekeken of deze thematisch en regionaal passen binnen het werk van Free a Girl en op welke wijze ze van toegevoegde waarde zijn op het al bestaande partnerbestand. Naast bezoek aan de partner met kennisuitwisseling dient er door de nieuwe organisatie de uitgebreide informatie verstrekt te worden over de volgende zaken: juridische status van de NGO focus en organisatorische structuur personeelsbeleid en logistiek financiële systemen programma ontwikkeling verantwoording afleggen aan ontvangers van hulp gender coördinatie met anderen fundraising 4.3 Keystone partneronderzoek In maart 2013 ontvingen we de resultaten van het Keystone partneronderzoek. Middels dit onderzoek konden partners anoniem een onderzoek invullen over de relatie met Free a Girl. Onderwerpen van de enquête waren onder meer financiële ondersteuning, capaciteit ondersteuning, communicatie, begrip en kennisdeling. Van de tien partners die uitgenodigd waren deel te nemen, hebben zeven deelgenomen aan het onderzoek. Samenvattend ziet Free a Girl nog veel ruimte voor verbetering. Zo kan Free a Girl meer doen op het gebied van capaciteitsversterking, de lage score hierop kan verklaard worden omdat dit niet als prioriteit werd gezien binnen Free a Girl en er dus ook weinig in is geïnvesteerd. Goed scoorde Free a Girl onder andere op flexibiliteit en partners voelde zich niet onder druk gezet hun prioriteiten te veranderen. Het rapport is gedeeld met directie en RvT, daarna zijn de actiepunten opgesteld: 1. structuur aanbrengen in PME (daar was al begin mee gemaakt) zodat het voor partners duidelijkheid is wat de procedures zijn en wat er van voorstellen en rapportages verwacht wordt 2. onderzoeken of er gezamenlijk campagne gevoerd kan worden met partners, zodat er niet alleen sprake is van een financieringsrelatie (bewustwordingscampagne over gedwongen prostitutie in Nederland is het voorstel). Dit sluit aan op de behoefte van shared advocacy 3. in gesprekken met partnerorganisaties zal gekeken worden naar capaciteitsversterking (wat is nodig, waar kunnen we in ondersteunen) 4. meer aandacht voor feedback van begunstigden (is meegenomen in de ontwikkelde formats) 5. meekijken naar lerend vermogen in organisaties (we zullen traject aangaan met de partners om te werken aan resultaatgericht plannen) 4.4 Partnersorganisaties en projecten In 2013 zijn er vijf nieuwe partnerorganisaties bijgekomen. Het gaat om drie organisaties die werkzaam zijn in de stad Fortaleza in Brazilië (ACAMP, Barraca en Maria Mae da Vida). Het contact met deze partners (die enkel Portugees spreken) loopt via Frans van Kranen. Hij werkt via de projectprocedures die Free a Girl heeft ontwikkeld. Ook is de organisatie Odanadi in Zuid-India als nieuwe partner toegevoegd, daar was het contract al in 2012 mee getekend. Rights Jessore in Bangladesh is bezocht en was tijdens 2013 in het proces om nieuwe partner te worden, eind 2013 is goedkeuring gegeven voor het project dat in 2014 start. 9

10 India Rescue Foundation De Rescue Foundation heeft bevrijdingsteams in Mumbai, Pune en New Delhi en opvanghuizen in Mumbai, Pune en Boisar. Free a Girl geeft institutionele steun aan de Rescue Foundation en draagt daardoor bij aan: Doelstelling 300 meisjes bevrijden uit situatie van commerciële seksuele uitbuiting 600 meisjes voorzien van onderdak en verzorging bouw van schuur voor koeien en buffels Behaalde resultaten 263 meisjes zijn gered van seksuele exploitatie (216 onderzoeken zijn uitgevoerd die leidden tot 47 bevrijdingsoperaties). Afgelopen jaar bleek dat het moeilijker is meisjes in de red light districten te vinden 787 meisjes zijn opgevangen in de opvanghuizen (inclusief meisjes die zijn overgeplaatst uit opvanghuizen van de overheid of via politie) 701 meisjes werden gere-integreerd, ze gingen terug naar ouders of naar een NGO in het gebied van herkomst bouw van koe- en buffelschuur is gestart (vertraging door toegenomen bouwkosten) pilot met groepshuis is gestart, in een kleine woonunit wonen 7 meisjes nu zelfstandig, als stap richting re-integratie 2 rechtszaken zijn gewonnen, 3 jaar en 10 jaar zijn geëist tegen bordeelmanagers uit Delhi Free a Child Free a Child heeft een mobiel bevrijdingsteam dat actief is in Mumbai. Dit is een klein zeer bevlogen bevrijdingsteam dat zich vooral op de buitenwijken richt. Free a Child maakt gebruik van bestaande overheidsopvang of brengt bevrijde meisjes naar de Rescue Foundation. Free a Girl financiert het onderstaande project volledig. Doelstelling 25 meiden uit prostitutie te bevrijden 20 arrestatie van bordeelhouders /pooiers mensenhandelaars 50 slachtoffers nazorg ontvangen Behaalde resultaten 142 meiden uit de prostitutie bevrijd door 12 succesvolle bevrijdingsacties Dit extreme hoge aantal komt mede door een grote bevrijdingsactie in mei waardoor 90 meisjes bevrijd werden (waaronder ook 14 minderjarigen). Ondanks de inspanningen van Free a Child werden de meerderjarige meisjes (die onder dwang in het bordeel zaten) echter op vrije voeten gesteld. Free a Child denkt dat de rechter is omgekocht 76 verdachten zijn gearresteerd 171 meisjes ontvingen nazorg (naast de bevrijde meisjes ontvingen ook 5 meisjes die via overheidsprogramma zijn bevrijd) training opgezet in de productie van speelgoed in overheidsopvang (Deonar Minor Home & Navjeevan Shelter) Freedom Firm Freedom Firm heeft een mobiel bevrijdingsteam dat actief is in Pune en Nagpur. Meisjes die bevrijd worden gaan naar overheidsopvang, waar ze bezocht worden door eigen hulpverleners of naar een opvanghuis van de Rescue Foundation. Free a Girl draagt via institutionele steun bij aan het werk van Freedom Firm. 10

11 Doelstelling bijdragen aan het Rescue, Restoration and Justice programma Behaalde resultaten 13 bevrijdingsacties gedaan door het bevrijdingsteam, waarbij 73 meisjes werden bevrijd de juridische afdeling startte twee processen bij de Bombay High Court tegen twee mensenhandelaren 20 meisjes ontvingen basisonderwijs in het opvanghuis in Nagpur meisjes ontvingen groepstherapie belangrijke zaak gevoerd om structureel het slecht functioneren van Child Welfare Commitee (CWC) in Nagpur aan de kaak te stellen. De CWC beslist wat er met de minderjarige meisjes moet gebeuren. Freedom Firm is in augustus 2013 een proces gestart naar aanleiding van 4 minderjarige meisjes die bevrijd waren uit een bordeel en zonder het volgen van de procedures door de CWC op vrije voeten werden gesteld. Dit bleek vaker te gebeuren. Bij 1 meisje had haar vader een vals geboorte bewijs ingediend, waardoor het leek alsof het meisjes meerderjarig was. Later bleek dat hij betrokken was bij mensenhandel, dit had voorkomen kunnen worden wanneer de procedures juist gevolgd waren Doordat Freedom Firm hier de aandacht op vestigde is er door de High Court besloten dat er geen besluiten genomen mogen worden wanneer de certificaten niet geverifieerd zijn. De drie betrokken leden van de CWC zijn bestraft voor het niet volgen van de procedures. Deze zaak kan als precedent dienen voor soortgelijke zaken. Odanadi Odanadi heeft een bevrijdingsteam opgezet om in en rond Mysore bevrijdingsacties te doen. Kinderprostitutie vindt hier niet plaats in red light districten maar in bars, resorts en via escort constructies, waar meisjes bijvoorbeeld in privé huizen worden besteld. Kinderprostitutie in het zuiden van India is veelal in handen van grote criminele netwerken, waardoor langer onderzoek nodig is. De meisjes die bevrijd zijn, worden opgevangen in het eigen opvanghuis. Free a Girl financiert onderstaande projecten volledig. Doelstelling het uitvoeren van een preventiecampagne op het platte land om de bewustwording over mensenhandel te vergroten het promoten van betere zorg en onderwijs voor slachtoffers van uitbuiting het samenstellen van een bevrijdingsteam dat zal opereren in Zuid-India, rond de stad Mysore Behaalde resultaten 6 preventiecampagnes zijn georganiseerd in samenwerking met studenten, duizenden mensen werden hierdoor voorgelicht over mensenhandel en seksuele exploitatie door middel van theater. Naar aanleiding van deze campagnes zijn ook nog 4 krantenartikelen verschenen 61 meisjes werden bevrijd door het nieuw opgestarte bevrijdingsteam 11

12 REAP REAP is een klein project in Guntur, Andrah Pradesh dat kinderen die onder de armoedegrens leven, wil helpen met onderwijs en hen voorzien in basisbehoeften, zodat deze kinderen een eerlijke kans in de maatschappij krijgen en zo minder vatbaar zijn voor kinderhandel. Free a Girl financiert het onderstaande project volledig. Doelstelling 120 kinderen in 4 sloppenwijken krijgen financiële ondersteuning om naar school te gaan Behaalde resultaten 200 kinderen ontvingen boeken, schooluniformen en examengeld om maar school te kunnen gaan Brazilië ACAMP Het opvanghuis van Associação Comunitária de Ajuda Mútua do Pirambú (ACAMP) ligt in de noordelijke stad Fortaleza. Hier worden meisjes opgevangen, die door omstandigheden gedwongen werden zich te prostitueren. Ze proberen een alternatief te bieden voor het straatleven, waar drugs en prostitutie onderdeel van zijn. ACAMP organiseert counseling, speelactiviteiten en zorgt dat de meisjes deel kunnen nemen aan formeel onderwijs. Het opbouwen of herstellen van de band met de familie is belangrijk, zodat er voor de meisjes een veilige thuis situatie gecreëerd kan worden. Wanneer dat niet kan, wordt onderzocht naar andere mogelijkheden. Nadat de meisjes zijn geplaatst, worden ze nog minimaal zes maanden door de hulpverleners gevolgd. Free a Girl financiert onderstaande project volledig. Doelstelling 40 kwetsbare meisjes worden opgeleid als schoonheidsspecialist en leren de nodige vaardigheden om toe te treden tot de arbeidsmarkt Behaalde resultaten het project is in juni 2013 van start gegaan, en loopt dus nog. Momenteel nemen 14 leerlingen deel aan ochtend cursus en 15 aan de middag cursus, door toename van geweld in de wijk liggen aantallen wat achter op de planning Barraca Barraca is werkzaam in Fortaleza en probeert via straatwerk meisjes en homoseksuele jongens (veelal travestieten) uit de prostitutie los te weken door ze toegang te geven tot medische en psychologische hulpverleningsinstanties. Ook worden de ouders en de gemeenschap betrokken bij de problematiek, zodat er voor de meisjes en jongens een veilig vangnet wordt gecreëerd. Daarnaast worden er door campagne voering ook mogelijke daders, zoals vrachtwagen chauffeurs, bewust gemaakt van de situatie van de meisjes en jongens en de straffen die staan op seks met minderjarigen. Free a Girl draagt bij aan onderstaande project. Doelstelling 200 kinderen en jongeren die slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting langs grote toegangswegen tot de stad worden opgespoord. Vervolgens wordt een band met hen opgebouwd 80 kinderen en jongeren worden bevrijd uit een situatie van seksuele uitbuiting 120 van de geïdentificeerde kinderen en jongeren worden geholpen naar de juiste instanties zodat zij toegang krijgen tot al bestaande hulpverleningskanalen. Verder krijgen zij de mogelijkheid om een nieuw leven op te bouwen (bemiddeling vindt plaats voor woningen, 12

13 het genereren van inkomsten, de toegang tot de arbeidsmarkt, gezondheidszorg en onderwijs) de gezinnen van 45 jongeren worden bezocht door maatschappelijk werker om de gezinssituatie vast te stellen, vervolgens wordt geprobeerd de familie te betrekken in het zoeken naar oplossingen voor de jongeren gemeenschappen van Itaperi, Baroso en Santa Rita worden versterkt door 'Cafe no Campo', (koffie in het veld). Hier worden ervaringen uitgewisseld en gebouwd aan een informeel netwerk om jongeren te steunen in gemeenschappen waar veel seksuele uitbuiting plaatsvindt 1500 inwoners worden zich bewust van de gevaren van commerciële seksuele uitbuiting 3 maandelijkse bewustwordingscampagnes wordt gevoerd om vrachtwagenchauffeurs, automobilisten en andere mogelijke klanten bewust te maken van de problematiek en om ze over te halen mee te doen aan acties ter bestrijding ervan Behaalde resultaten het project is in juni 2013 van start gegaan, nog geen resultaten bekend. Het project is wel bezocht en loopt volgens planning Maria Mãe da Vida Maria Mãe da Vida biedt beroepstrainingen en gezondheidszorg aan meisjes uit de favela s om hen een ander toekomstperspectief dan prostitutie te bieden. Binnen deze doelgroep richten ze zich net name op zwangere meisjes. Naast de reguliere hulpverlening, begeleidt de organisatie de zwangerschap en bieden ze pre- en post natale zorg. Free a Girl draagt bij aan onderstaand project. Doelstelling 1000 meisjes uit de favelas een beroepstraining bieden zodat zij op een andere manier inkomen kunnen genereren. Dit gaat middels groepsbegeleiding, individuele begeleiding en huisbezoeken alle meisjes zullen gezondheidszorg ontvangen (zoals tandheelkunde, gynaecologische en prenatale zorg) verbeterde hulpverlening voor slachtoffers door 12 sociaal werkers bij te scholen alle meisjes zullen begeleiding krijgen (via groep of individueel) om ze bewust te maken van hun eigen waarde Behaalde resultaten Het project is in juli 2013 van start gegaan. Uit tussentijdse rapportage blijkt dat 474 meisjes de beroepstraining hebben afgemaakt (van een half jaar) ook zijn er 483 huisbezoeken afgelegd 688 meisjes hebben gezondheidszorg ontvangen alle meisjes onder het programma krijgen begeleiding via groepssessies of individueel Nepal Shakti Samuha Een team van voormalige slachtoffers van mensenhandel en kinderprostitutie hebben tien jaar geleden een eigen organisatie opgericht om andere slachtoffers te helpen. Shakti Samuha heeft twee opvanghuizen, het Shakti Kendra home en het Half way home, beide hebben een capaciteit van 16 opvangplekken. Naast het directe werk met de meisjes faciliteert Shakti kennisuitwisseling met overheid en andere organisaties. Daarnaast is ook lobby voor wetsveranderingen voor betere bescherming van vrouwen en meisjes een belangrijk onderdeel van het werk. Doelstelling 40 meisjes en vrouwen worden ondersteund in hun rehabilitatie en re-integratieproces 13

14 25 gezinnen ontvangen counseling en hulp om re-integratie van de meisjes soepel te laten verlopen. Zeer noodzakelijk omdat er groot stigma rond slachtoffers is 20 meisjes en vrouwen leren handwerk vaardigheden in de werkplaats wat ze in staat zal stellen een inkomen te verdienen Behaalde resultaten 40 meisjes ontvingen ondersteuning van Shakti Samuha middels onderwijs, beroep trainingen, en huisbezoeken 25 families van de meisjes en vrouwen deden mee aan het interaction programme dat via huisbezoeken zorgt voor kennis en counseling. De families krijgen meer informatie over trafficking, mensenrechten, het voeren van rechtszaken en hoe ze daarin hun dochters konden ondersteunen 20 meisjes leerden nieuwe vaardigheden in het trainingscentrum. Shakti Samuha heeft nieuwe contacten gelegd waardoor de producten zoals shawls en sieraden nu aan bedrijven in Japan en de USA worden verkocht Bangladesh BNWLA (Bangladesh National Woman Lawyers Association) Als coalitie van ruim vrouwelijke advocaten is BNWLA een belangrijke organisatie op het gebied van vrouwen- en kinderrechten in Bangladesh. Zij voeren rechtszaken en lobbyen. Daarnaast hebben ze een opvanghuis voor vrouwen en kinderen, waar ook de Bengaalse meisjes, die in India bevrijd zijn, worden opgevangen. Het gehele opvanghuis is gefinancierd door Free a Girl. Doelstelling bouw opvanghuis in Gazipur voor 56 slachtoffers Behaalde resultaten in juni 2013 werd het nieuwe opvanghuis geopend Cambodja Sao Sari Foundation (SSF) SSF werkt in Kampong Speu, een provincie nabij Phnom Penh, de hoofdstad van Cambodja. Door projecten met kwetsbare kinderen en gemarginaliseerde gemeenschappen voorkomen zij de smokkel, uitbuiting en het misbruik van kinderen. Doelstelling (periode ) 500 kinderen die veel risico lopen worden beschermd onder het SSF Protection Program mensen worden voorgelicht over geweld, kindermisbruik, mensenhandel, kinderarbeid en kind huwelijken 500 gevallen van mensenhandel, verkrachting en andere vormen van misbruik worden in de eigen database bijgehouden voor analyse 125 gevallen van mensenhandel en verkrachting worden gemeld bij de politie 10% succes bij vervolging van de daders 50 slachtoffers gered en/of gerepatrieerd 625 mensen ontvangen hulp bij hun micro-onderneming om zo genoeg inkomsten te verdienen voor hun gezin (waardoor kinderen naar school kunnen blijven gaan) Behaalde resultaten (in 2013) 200 kwetsbare kinderen ontvangen hulp via het SSF's Protection Program 71 kinderen die verhoogd risico lopen, vooral meisjes en slachtoffers van verkrachting en mensenhandel, gebruiken dagelijks de faciliteiten van het child protection centre 360 mensen weten nu wat mensenhandel is en hoe mensenhandelaren te werk gaan 14

15 35 zaken van mensenhandel en verkrachtingszaken zijn gemeld bij de politie 20 slachtoffers worden opgevangen door SSF 33 bewoners zijn onderwezen in basis computer vaardigheden 60 trainees zijn getraind in hotelmanagement in café en guesthouse 17 trainees zijn getraind als kleermakers en ontwerper 100 mensen ontvangen training en ondersteuning in het opzetten van een eigen bedrijf Thailand AAT (Alliance Anti Trafic) AAT is een regionale organisatie in Zuidoost-Azië, die actief is in Thailand, Laos, Vietnam en Cambodja. Zij bevrijden in Thailand kinderen (voornamelijk meisjes) en begeleiden hen terug naar hun land van herkomst. Alliance Anti Trafic heeft een bevrijdingsteam, dat in het hele land actief is. Dit team doet undercover onderzoek en voert bevrijdingsacties uit in de entertainmentindustrie. Meisjes die bevrijd worden gaan naar overheidsopvang, waar ze bezocht worden door eigen hulpverleners. De organisatie is in heel Zuidoost-Azië werkzaam en kan daardoor voor een goede begeleiding zorgen bij de terugkeer van de meisjes naar hun geboorteland. Free a Girl draagt bij aan het onderstaande project. Doelstelling Bevrijden minstens 100 meisjes van seksuele uitbuiting Voeren van rechtszaken om daders veroordeeld te krijgen Behaalde resultaten 70 slachtoffers zijn bevrijd uit situaties van seksuele uitbuiting 20 mensenhandelaren/overtreders werden gearresteerd en rechtszaken zijn opgestart 8 daders hebben schuld bekend en compensatie is betaald aan de betrokken slachtoffers China THE RED SUN Kids Foundation (TRSKF) TRSKF steunt de armste kinderen in Yuhuzhen. Door deze steun kunnen de kinderen naar school blijven gaan en zijn zij minder kwetsbaar voor uitbuiting en misbruik. De familie van de eigenaresse van THE RED SUN, hoofdsponsor van Free a Girl, is afkomstig uit China en met de opbrengst van de benefietavond in Blaricum wordt een klein deel gereserveerd voor de stichting die door haar is opgericht. Er is in 2012 en 2013 geen geld overgemaakt omdat er nog rapportages ontvangen moesten worden. De Filippijnen Let s Care Ook op de Filippijnen worden veel meisjes slachtoffer van kinderhandel en seksueel misbruik. Let s Care heeft speciaal voor slachtoffers op Panay een opvanghuis gerealiseerd, zodat ook zij de zorg en aandacht krijgen die ze verdienen. Free a Girl heeft eenmalig bijgedragen aan het onderstaande project. Doelstelling bijdragen aan de opvang van 10 mishandelde en misbruikte meisjes in San Jose de Buenavista Behaalde resultaten 18 meisjes ontvingen hulp waaronder ook 2 zwangere meisjes. 10 meisjes zitten nu in het nazorgtraject 15

16 Na 2013 zal het project niet langer gesteund worden door Free a Girl. Kameroen ASSEJA (Association enfants, jeunes et avenir) ASSEJA begon als een organisatie die zich specialiseerde in kinderrechten en kinderprostitutie. Doordat veel problemen die zij bestreden veroorzaakt werden door armoede en onderontwikkeling in plattelandsgebieden, is de organisatie zich ook op gemeenschapsontwikkeling gaan richten. Daarnaast geeft de organisatie meisjes die slachtoffer zijn geworden van mensenhandel en kinderprostitutie de kans om een opleiding te volgen en een eigen bedrijfje te beginnen. Free a Girl financieert onderstaand project samen met Turing Foundation. Doelstelling 100 slachtoffers krijgen onderwijs en psychosociale hulp 80 hiervan krijgen een beroepsopleiding en begeleiding bij de re-integratie in de samenleving 60 jongeren krijgen ondersteuning in het opstarten van een eigen bedrijf Behaalde resultaten 119 kinderen/jongeren ontvingen onderwijs en psycho sociale hulp 114 hiervan zijn begonnen met de beroepsopleiding, 85 jongeren hebben de beroepsopleiding afgerond. Zij ontvingen allemaal gereedschap en materialen om hun beroep uit te oefenen en zijn allemaal aan het werk (de overige 29 zijn nog in training tot eind december 2013) Van de 85 jongeren die de training hebben afgerond, hebben 33 hun eigen winkel opgezet of werken vanuit huis, 44 werken voor voormalige trainer, 8 zijn aangenomen bij lokale bedrijven Moldavië IOM International Organization for Migration (IOM) is een internationale organisatie, die zich vanuit Moldavië met mensenhandel bezighoudt. De organisatie maakt de terugkeer van meisjes en vrouwen die slachtoffer zijn geworden van mensenhandel en kinderprostitutie mogelijk en geeft ze onderdak in het opvanghuis. Tijdens hun verblijf in het opvanghuis, krijgen de meisjes en vrouwen medischeen psychologische hulp, onderwijs en recreatie geboden. Omdat bij het merendeel van de slachtoffers het paspoort is afgepakt door de mensenhandelaren, verzorgt de organisatie nieuwe identificatiedocumenten. Daarnaast krijgen ze ook juridische ondersteuning bij de vervolging van mensenhandelaren. Het onderstaande project is volledig gefinancierd door Free a Girl (maar vormt onderdeel van een veel groter programma waarbij meerdere donoren betrokken zijn). Doelstelling Het bevrijden, repatriëren en re-integreren van 15 slachtoffers van seksuele uitbuiting en mensenhandel vanuit Moldavië, waarvan 5 minderjarigen Behaalde resultaten Omdat er geen minderjarige meisjes rescue en repatriatie nodig hadden is het project -na overleg- aangepast. Er zijn vervolgens 7 zaken opgepakt waarin ondersteuning is geboden rond re-integratie en rehabilitatie. Het ging om 2 slachtoffers van mensenhandel en 5 slachtoffers van seksueel geweld Na 2013 zal het project niet langer gesteund worden door Free a Girl. 16

17 Nederland Fier Fryslân Fier Fryslân is gevestigd in Leeuwarden, maar vangt meisjes uit het hele land op die gedwongen in de prostitutie hebben gewerkt of die te maken hebben met geweld gerelateerd aan eerkwesties. De Veilige Veste is gericht op Nederlandse slachtoffers. De nieuw te bouwen De Garaasje en het kenniscentrum mensen-en kinderhandel is gericht op buitenlandse slachtoffers van mensenhandel. In De Garaasje zal naast het kenniscentrum ook de opvang van slachtoffers en hun kinderen plaatsvinden. Free a Girl financiert een onderdeel van de bouw van De Garaasje. Doelstelling bouw van een gedeelte van De Garaasje Behaalde resultaten de bouw is inmiddels gestart en de verwachting is dat in september 2014 het gebouw kan worden opgeleverd aan Fier Fryslân. De eerste cliënten zouden er vanaf november 2014 in kunnen ECPAT ECPAT biedt middels een helpdesk juridische ondersteuning aan buitenlandse slachtoffers van mensenhandel. Daarnaast worden de signalen van de helpdesk gebruikt voor het identificeren van lobbydoelen. Immers, de Nederlandse staat heeft zich verplicht om kinderen die slachtoffers zijn geworden van exploitatie een goede behandeling te bieden en hun herstel en herintegratie in de samenleving te bevorderen. Free a Girl financiert onderstaand project volledig. Doelstelling het voortzetten van de helpdesk en het bieden van juridische ondersteuning aan 35 minderjarige slachtoffers van mensenhandel. Op basis hiervan verder lobby ondernemen Behaalde resultaten 48 zaken zijn opgepakt door de helpdesk Gewerkt aan lobby doelstelling rond 1. losse kinderen : memo geschreven met weergave van juridische knelpunten en mogelijkheden. Met ministerie V&J verder onderzocht wat vervolgstappen moeten zijn 2. Family tracing (in 5 rechtszaken is er informatie uit 2 landen opgevraagd en gebruikt in procedures o.a. via partner van Free a Girl in India) 3. Voortzetting Nidos voogdij: op het moment van meerderjarig worden (18 e verjaardag) kunnen de slachtoffers van mensenhandel vaak nog niet (juridische) problemen overzien. Daarom is er onderzoek gedaan naar rechtsvorm van mentorschap via Nidos Turkije Koruncuk Speciaal project rond het Kookboek Free a Girl. Free a Girl heeft eenmalige contributie gegeven voor de lopende kosten van het opvanghuis van Koruncuk in Istanbul. Dit opvanghuis zorgt dat kwetsbare kinderen onderdak, zorg en onderwijs krijgen. Beëindigde partnerrelatie SISHA Free a Girl heeft in 2013 geen project van SISHA gefinancierd omdat wij niet tevreden waren over het aantal bevrijdingsacties en het aantal kinderen dat met steun van Free a Girl werden bevrijd. Op basis van het KPMG rapport en de resultaten uit 2012 is besloten om de samenwerking definitief 17

18 te beëindigen. Overigens heeft SISHA richting Free a Girl altijd voldaan aan alle rapportage verplichtingen zowel financieel als inhoudelijk. De jaarverslagen werden ge-audit door een onafhankelijke accountant. 4.4 Partnerbezoeken In 2013 zijn er verschillende bezoeken aan partnerorganisaties gebracht. Het ging zowel om bezoeken voor projectmonitoring, identificatie van nieuwe organisaties en communicatie: in februari en maart 2013 bracht Free a Girl een uitgebreid bezoek aan India en Bangladesh. Daarbij werd de projecten van de Rescue Foundation, Free a Child, Freedom Firm en Odanadi bezocht. In Bangladesh werd BNWLA bezocht in maart werd het project ASSEJA in Kameroen bezocht voor monitoring in maart ontmoette Free a Girl de organisatie Koruncuk in Istanbul die een eenmalige donatie ontving in april werd een bezoek gebracht aan de nieuwe partners in Brazilië (Maria Mae da Vida, Barraca en ACAMP). Ook werd nader kennis gemaakt met onze consultant Frans van Kranen. in juni werd met de hoofdsponsor een bezoek gebracht aan BNWLA om aanwezig te zijn bij de opening van het nieuwe opvanghuis, aansluitend werd door Free a Girl in Nepal het project van Shakti Samuha bezocht. Verder werd er kennis gemaakt met mogelijk nieuwe partner Maiti Nepal en werd samenwerking gezocht met A Beautiful Story in juni werd in Thailand Alliance Anti Traffic bezocht voor monitoring samen met de hoofdsponsor in oktober bezoekt Free a Girl met ambassadrice Bettina het project Fier Fryslân in Leeuwarden 18

19 4.5 Toegekende bijdragen In 2013 zijn de volgende bijdragen toegekend aan projecten voor Land Partner Project naam Bedrag in Bangladesh Rights Jessore Empowering girls and mainstreaming survivors Brazilië ACAMP Reform building and maintance Brazilië Barraca Reviver (hulp aan slachtoffers) Brazilië Maria Mae Crescendo a Vida (vocational training) Brazilië M.Hazeu Research Brasil (researcher) via TdH Brazilië F. van Kranen Capaciteits opbouw Cambodja SSF Voorzetting project, India Rescue Rescue rehabilitation repatriation Foundation India Rescue Running costs, tweede deel Foundation India Rescue Cow shed construction Foundation India Free a Child/ Rescue team TLF India Free a Child/ Toevoeging contract voor lawyer and TLF social workers India Freedom Firm Regional aftercare Programma India REAP Chance in life Kameroen ASSEJA Training the future (last phase) Moldavië IOM Return and reintegration of minor VoTs Nederland ECPAT Juridische helpdesk Nederland Fier Chat met Fier, online hulpverlening (en in natura donatie van 4200, imps) Nepal Shakti Samuha Butterfly project Thailand AAT Sustainable protection of victims of human trafficking Turkije Koruncuk Contribution for children's home Totaal

20 5. Projecten Free a Girl Naast projecten van partnerorganisaties zijn er ook projecten die Free a Girl zelf uitvoert. De activiteiten die hier onder vallen zijn het geven van voorlichting, deelname aan het maatschappelijk debat en het beïnvloeden van het regeringsbeleid. In 2013 heeft Free a Girl geïnvesteerd in inhoudelijke campagnevoering en voorlichting. De gratis publiciteit die ambassadeurs Yolanthe Sneijder Cabau, Vivian Reijs, John Ewbank, Arjan Erkel, Froukje de Both, Wesley Sneijder, Jim Bakkum, Glennis Grace en Bettina Holwerda-Bakkum hebben gecreëerd, is ingezet om campagnes en projecten onder de aandacht te brengen. Met dit twee sporenbeleid heeft Free a Girl nieuwe doelgroepen bereikt, die meer geïnteresseerd zijn in de problematiek en de wereldwijde strijd die Free a Girl voert tegen mensenhandel en prostitutie van jonge meisjes. In lijn met de nieuwe inhoudelijke aanpak en gedreven door de primaire focus van de werkzaamheden, heeft de stichting medio 2013 haar naam veranderd van Stop Kindermisbruik naar Free a Girl. Deze naam geeft scherp aan wat de stichting doet: meisjes bevrijden. Op basis van de resultaten van een kwalitatief onderzoek naar de naamsbekendheid van Stop Kindermisbruik, is de transitie niet ingevuld door een specifieke campagne om de naamswijziging te communiceren. Met een spontane naamsbekendheid van 1,2% en een bereidheid van 13% om donateur te worden, kon de naamswijziging zonder veel consequenties snel worden doorgevoerd. De communicatieactiviteiten in Nederland hebben zich gericht op: 5.1 Communicatieactiviteit 1 Het creëren van bewustzijn in Nederland rondom mensenhandel en prostitutie van jonge meisjes en de schaal waarop dit wereldwijd voorkomt. Reclamebureau Publicis heeft een awarenes campagne ontwikkeld voor Free a Girl. De insteek van de campagne is confronterend realisme: er worden geen hoge verwachtingen gewekt over de effecten van de steun, omdat er eerlijk en realistisch wordt gecommuniceerd over wat je van je steun mag verwachten. Spelend met de bekende beelden van kinderen in Azië wordt de kijker eerst op het verkeerde been gezet, voordat duidelijk wordt waar het om gaat: het werk van bevrijdingsteams die meisjes bevrijden die op de meest weerzinwekkende manieren in bordelen worden vastgehouden. Free a Girl bevrijdt wereldwijd meisjes uit de prostitutie. Dit is wat we doen. En daar zijn we trots op. Deze campagne heeft in het najaar van 2013 een vervolg gekregen waarbij tevens de naamsverandering van Stop Kindermisbruik naar Free a Girl onder de aandacht gebracht wordt. Deze campagne is pro bono voor Free a Girl ontwikkeld. Ook alle media uitingen op radio, TV, bioscoop, print, online en outdoor zijn volledig gesponsord. 20

Inhoudsopgave. 1. Free a Girl in cijfers 4 1.1 Som der baten 6 1.2 Symbolen 8 1.3 Een impressie van wereldwijde resultaten 10

Inhoudsopgave. 1. Free a Girl in cijfers 4 1.1 Som der baten 6 1.2 Symbolen 8 1.3 Een impressie van wereldwijde resultaten 10 SAMENVATTING JAARVERSLAG 2013 1. Free a Girl in cijfers 4 1.1 Som der baten 6 1.2 Symbolen 8 1.3 Een impressie van wereldwijde resultaten 10 Inhoudsopgave Moeder van de 18-jarige Kalpana Sinds enkele weken

Nadere informatie

samenvatting jaar verslag Stop Kindermisbruik

samenvatting jaar verslag Stop Kindermisbruik 2010 samenvatting jaar verslag Stop Kindermisbruik 3 samenvatting jaarverslag Voorwoord 5 Projecten Partnerorganisaties 6 Organisatie 7 Resultaten 8 Financieën 9 Sponsoren 10 Stop Kindermisbruik streeft

Nadere informatie

Vrijwillige opsluiting in acht restaurants levert Stop Kindermisbruik 2,5 ton op

Vrijwillige opsluiting in acht restaurants levert Stop Kindermisbruik 2,5 ton op PERSBERICHT Actie Lock me Up - Free a Girl Vrijwillige opsluiting in acht restaurants levert Stop Kindermisbruik 2,5 ton op AMSTERDAM, 2 juni 2013 De actie Lock me Up Free a Girl, die afgelopen week gedurende

Nadere informatie

Informatie voor spreekbeurten

Informatie voor spreekbeurten Wat doet Stop Kindermisbruik? Informatie voor spreekbeurten Stop Kindermisbruik strijdt sinds 2008 tegen kinderprostitutie. Kinderprostitutie houdt in dat kinderen gedwongen seks hebben met bekende of

Nadere informatie

Voorwoord. Foto: Yvette Wolterinck

Voorwoord. Foto: Yvette Wolterinck inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Inleiding 6 2. Doel en doelgroepen 8 2.1 Doelstelling 8 2.2 Doelgroepen 8 3. Missie, Visie en Strategie 11 3.1 Visie 11 3.2 Missie 11 3.3 Strategie 11 4. Projecten Partnerorganisaties

Nadere informatie

Jaarverslag. & jaarrekening 2014

Jaarverslag. & jaarrekening 2014 Jaarverslag & jaarrekening 2014 17 juni 2015 Moeder van de vermiste Sonam. 1. Voorwoord In maart 2014 heb ik een bezoek gebracht aan Nepal en kennis gemaakt met de organisatie Maiti Nepal die zich onder

Nadere informatie

JAARPLAN 2014. 11 december 2013. (goedgekeurd door de RVT op 18 december 2013)

JAARPLAN 2014. 11 december 2013. (goedgekeurd door de RVT op 18 december 2013) JAARPLAN 2014 11 december 2013 (goedgekeurd door de RVT op 18 december 2013) 1 Inhoud 1. Voorwoord... 4 2. Projecten Partner Organisaties... 5 2.1 Focus op 3 strategieën... 5 2.1.1 Strategie 1: Financiering...

Nadere informatie

Beleidsplan 2011-2014

Beleidsplan 2011-2014 Beleidsplan 2011-2014 1 Stichting Stop Kindermisbruik Hendrik Figeeweg 3-G10 2031 BJ Haarlem T. 020 7163933 F. 020 7163932 info@stopkindermisbruik.nl www.stopkindermisbruik.nl KVK Haarlem 34308169 Triodos

Nadere informatie

2010 2011 2011 2012 Realisatie Planning Realisatie Planning

2010 2011 2011 2012 Realisatie Planning Realisatie Planning Kritische Succes Factor Kritische Prestatie Indicator Omschrijving Kengetal 2010 2011 2011 2012 Realisatie Planning Realisatie Planning Aantal meisjes gered 500 500 616 800 Aantal meisjes opgevangen 900

Nadere informatie

Stichting Stop Kindermisbruik Hendrik Figeeweg 3-G BJ Haarlem T F

Stichting Stop Kindermisbruik Hendrik Figeeweg 3-G BJ Haarlem T F Jaarplan 2011 1 Stichting Stop Kindermisbruik Hendrik Figeeweg 3-G10 2031 BJ Haarlem T. 020 7163933 F. 020 7163932 info@stopkindermisbruik.nl www.stopkindermisbruik.nl KVK Haarlem 34308169 Triodos Bank

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Informatie Landen. Inhoudsopgave...2. 1 India... 3. 2 Cambodja... 6. 3 Thailand... 8. 4 Nepal...10. 5 Kameroen... 12. 6 Brazilië...

Inhoudsopgave. Informatie Landen. Inhoudsopgave...2. 1 India... 3. 2 Cambodja... 6. 3 Thailand... 8. 4 Nepal...10. 5 Kameroen... 12. 6 Brazilië... Informatie Landen Informatie Landen Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1 India... 3 2 Cambodja... 6 3 Thailand... 8 4 Nepal...10 5 Kameroen... 12 6 Brazilië...14 7 Nederland... 16 Inhoudsopgave 2 Informatie

Nadere informatie

Beste deelnemer, Deelnemerspakket

Beste deelnemer, Deelnemerspakket Beste deelnemer, Hartelijk dank dat je meedoet aan de actie Lock me Up Free a Girl. Met de actie willen we zoveel mogelijk geld ophalen om jonge meisjes uit de prostitutie te bevrijden, op te vangen en

Nadere informatie

Actiepakket deelnemers

Actiepakket deelnemers Actiepakket deelnemers Beste deelnemer, Hartelijk dank voor je deelname aan Lock me Up Free a Girl. Deze actie is een initiatief van Wimmy Hu (adviseur van Free a Girl) en Free a Girl en vindt dit jaar

Nadere informatie

jaar verslag Stop Kindermisbruik

jaar verslag Stop Kindermisbruik 2010 jaar verslag Stop Kindermisbruik Jaarverslag bestuur 5 Voorwoord 7 1. Inleiding 8 2. Doel en doelgroepen 10 2.1 Doelstelling 10 2.2 Doelgroepen 10 3. Strategie 12 3.1 Missie en visie 12 3.2 Interventiestrategieën

Nadere informatie

Voor Roopa, Rosario, Jaja, Khajel, Amina, Shampa, Roma, Salma, Pooja, Reshma, Tsompa, Samnang, Veata en al hun lotgenoten

Voor Roopa, Rosario, Jaja, Khajel, Amina, Shampa, Roma, Salma, Pooja, Reshma, Tsompa, Samnang, Veata en al hun lotgenoten Voor Roopa, Rosario, Jaja, Khajel, Amina, Shampa, Roma, Salma, Pooja, Reshma, Tsompa, Samnang, Veata en al hun lotgenoten Inhoudsopgave Voorwoord 9 1. Rosario is dood 13 2. Vertrouwen 21 3. Papier is

Nadere informatie

Leskaart 1. Een andere wereld. Opdracht: De poster moet minimaal de volgende informatie bevatten:

Leskaart 1. Een andere wereld. Opdracht: De poster moet minimaal de volgende informatie bevatten: Leskaart 1 Een andere wereld We bekijken een filmpje waarin Yolanthe bordelen in India bezoekt. Beantwoord voor jezelf de volgende vragen: Wat is je het meeste bijgebleven? Wat vond je het ergste om te

Nadere informatie

BEDRIJVEN KINDERARBEID AANPAKKEN

BEDRIJVEN KINDERARBEID AANPAKKEN VIETNAMESAMEN MET BEDRIJVEN KINDERARBEID AANPAKKEN Vietnam is het eerste land in Azië dat in 1990 het kinderrechtenverdrag ondertekende. Het Zuid-Aziatische land kan zich inmiddels tot de middeninkomenslanden

Nadere informatie

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 1. Introductie... 2 2. Doelstelling... 2 3. Projecten... 3 4. Bestuursorganisatie... 4 5. (Financieel) beleid... 4 6. Doelgroep...

Nadere informatie

een rechtvaardige wereld... de verantwoordlijkheid van ons allemaal!

een rechtvaardige wereld... de verantwoordlijkheid van ons allemaal! de verantwoordlijkheid van ons allemaal! beknopt Jaarverslag 2013 donateurs, 1687 vrijwilligers, sponsoren, institutionele donoren en de meer dan kinderen geholpen hebben. Hoe? In vogelvlucht laten wij

Nadere informatie

STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT

STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT JAARVERSLAG 2016 GEDEMPTE SCHALBURGERGRACHT 99 2021AK Haarlem info@daretosharefoundation.com 06-81318513

Nadere informatie

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Meerjarenplan 2013 2016 / Stichting Odanadi NL 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. 3 2. Terugblik 4 3. Missie en visie 4 4. en doelstellingen. 4 4.1 De basis verstevigen.

Nadere informatie

slachtoffers beter te identificeren en te beschermen; en verhoog de inspanningen om het bewustzijn met betrekking tot mensenhandel te verhogen.

slachtoffers beter te identificeren en te beschermen; en verhoog de inspanningen om het bewustzijn met betrekking tot mensenhandel te verhogen. Suriname - Tier 2 Watch List ----------------------------------- Suriname is een bronland, doorvoerland, alsook het land van bestemming voor vrouwen en kinderen die onderworpen worden aan sekshandel, en

Nadere informatie

Handleiding Lespakket

Handleiding Lespakket Handleiding Lespakket Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 2 Het lespakket... 3 2.1 Inleiding... 3 2.2 Doelstellingen... 3 2.3 Inhoud... 4 3 Over kinderhandel- en uitbuiting...5 3.1 Kinderhandel...5 4 Over

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation

JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van PURE! Foundation 2015. Terugkijkend op het afgelopen jaar hebben we met het bestuur een belangrijke basis gelegd voor de toekomst

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2015

Jaarverslag en jaarrekening 2015 Jaarverslag en jaarrekening 2015 Stichting Free a Girl Hendrik Figeeweg 3 G-10 2031 BJ HAARLEM 023-204 94 00 freeagirl.nl info@freeagirl.nl KvK Amsterdam: 34308169 Triodos Bank Utrecht: NL 35 TRIO 0786703164

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

VEELGESTELDE vragen over seksuele uitbuiting van kinderen

VEELGESTELDE vragen over seksuele uitbuiting van kinderen VEELGESTELDE vragen over seksuele uitbuiting van kinderen Wat verstaat Terre des Hommes onder seksuele uitbuiting? Onder seksuele uitbuiting van kinderen verstaat Terre des Hommes het misbruik van de kwetsbaarheid,

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Sport Develops You Foundation. Eerlijkheid door Sport. Jaarverslag 2015

JAARVERSLAG Stichting Sport Develops You Foundation. Eerlijkheid door Sport. Jaarverslag 2015 JAARVERSLAG 2015 Stichting Sport Develops You Foundation Eerlijkheid door Sport 1 Inhoudsopgave: Voorkant: 1 Inhoudsopgave: 2 Voorwoord: 3 Missie, Visie & Werkwijze: 4 Programma s 5 Resultaten 6 Evaluatie

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Sport Develops You Foundation. Eerlijkheid door Sport. Jaarverslag 2016

JAARVERSLAG Stichting Sport Develops You Foundation. Eerlijkheid door Sport. Jaarverslag 2016 JAARVERSLAG 2016 Stichting Sport Develops You Foundation Eerlijkheid door Sport 1 Inhoudsopgave: Voorkant: 1 Inhoudsopgave: 2 Voorwoord: 3 Missie, Visie & Werkwijze: 4 Programma s 5 Resultaten 6 Evaluatie

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 STICHTING ELIZABETH FOUNDATION Beleidsplan 2015-2018 Versie 1.0 9-12-2015 In het beleidsplan legt het bestuur van de Elizabeth Foundation het actuele beleid vast. Het beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering

Nadere informatie

Rechten van slachtoffers. Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel

Rechten van slachtoffers. Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel Rechten van slachtoffers Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel Mensenhandel is een schending van de rechten van talloze mensen in Europa en daarbuiten en beïnvloedt hun leven.

Nadere informatie

De missie van Eye Care Foundation is het toegankelijk maken van primaire oogzorg voor kansarme mensen in ontwikkelingslanden.

De missie van Eye Care Foundation is het toegankelijk maken van primaire oogzorg voor kansarme mensen in ontwikkelingslanden. Strategisch plan 2011-2015 Missie & Visie Eye Care Foundation handelt vanuit de overtuiging dat elk mens recht heeft op gezichtsvermogen. Het verlies aan gezichtvermogen kan voor blinden en slechtzienden

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2014 Kameroen / Nederland Inleiding LiveBuild is een organisatie met veel ambitie, enthousiasme en passie. Wij geloven in de positieve kracht van eenieder

Nadere informatie

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL categorale opvang voor slachtoffers mensenhandel De categorale opvang voor slachtoffers van mensenhandel (COSM) omvat 70 veilige opvangplekken en is in

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 Oog voor kinderen in risicosituaties Missie, visie en strategie Missie Steeds meer kinderen die in risicosituaties leven de mogelijkheid geven op een hoopvolle toekomst Stichting

Nadere informatie

THE A21 CAMPAIGN AFSCHAFFEN VAN ONRECHT IN DE 21E EEUW

THE A21 CAMPAIGN AFSCHAFFEN VAN ONRECHT IN DE 21E EEUW THE A21 CAMPAIGN AFSCHAFFEN VAN ONRECHT IN DE 21E EEUW FEITEN MENSENHANDEL is de illegale handel van mensen, met als voornaamste doel gedwongen arbeid en seksuele uitbuiting. Het is de snelst groeiende

Nadere informatie

Even voorstellen. Het project Bakery School Sri Lanka

Even voorstellen. Het project Bakery School Sri Lanka Bakery School Sri Lanka Project plan 2015 2016 Even voorstellen PURE! zet zich in om een blijvende bijdrage te leveren aan de zelfredzaamheid van en de kansen voor kinderen, jongeren en moeders in Azië.

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 3. 1. Ciske de Rat Foundation 4. 2. Strategie 4. 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4. 2.2. Statutaire doelstelling 4

Inhoud. Inleiding 3. 1. Ciske de Rat Foundation 4. 2. Strategie 4. 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4. 2.2. Statutaire doelstelling 4 Beleidsplan Ciske de Rat Foundation 2014 2018 1 Inhoud Inleiding 3 1. Ciske de Rat Foundation 4 2. Strategie 4 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4 2.2. Statutaire doelstelling 4 2.3. Afwezigheid van

Nadere informatie

Projecten. Studiebeurzen

Projecten. Studiebeurzen Jaarverslag 2015 1 Inhoudsopgave Introductie... 3 Projecten... 4 Studiebeurzen... 4 Bouwen aan een toekomst... 5 Colour the world Festival 2015... 5 Colour the world Festival 2016... 5 Finding new DiDi...

Nadere informatie

Stichting Follow Kosovo

Stichting Follow Kosovo Jaarverslag Stichting Follow Kosovo Over het jaar 2014 Rekeningnummer: NL91INGB0006109479 RSIN Nummer: 851912515 KvK Nummer: 55929575 http://www.followkosovo.nl followkosovo@live.nl bestuurfollowkosovo@gmail.com

Nadere informatie

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Missie/Visie/Kernboodschap/Doelstelling Missie Het Ronald McDonald Kinderfonds wil een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van kinderen

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Stichting Jua Rescue Center en Children s Home

Jaarverslag 2015 Stichting Jua Rescue Center en Children s Home Jaarverslag 2015 Stichting Jua Rescue Center en Children s Home 1 Inhoud 1. Jua Rescue Center p. 3 1.1 Bereik 1.2 Activiteiten 1.3 Samenwerking 1.4 Personeel 1.5 De Nederlandse stichting 2. Financiën p.

Nadere informatie

StichtingsPlan Project Growing Up!

StichtingsPlan Project Growing Up! StichtingsPlan Project Growing Up! Inhoudsopgave Masterplan... 3 Inleiding... 3 Missie... 3 Visie... 3 Doelstelling... 3 Strategie... 3 Bestuur... 5 Financieel... 5 2 Masterplan > Inleiding Voor u ligt

Nadere informatie

Alle rechten op een rij:

Alle rechten op een rij: Alle rechten op een rij: voor iedereen 18 JAAR onder de 8 Kinderrechtenverdrag voor kinderen en jongeren Artikel 01 Wie is een kind? Een persoon die jonger dan achttien jaar is, is een kind. Alles wat

Nadere informatie

DE SAMENWERKING TUSSEN KINDERRECHTENJURISTEN EN (ORTHO)PEDAGOGEN

DE SAMENWERKING TUSSEN KINDERRECHTENJURISTEN EN (ORTHO)PEDAGOGEN DE SAMENWERKING TUSSEN KINDERRECHTENJURISTEN EN (ORTHO)PEDAGOGEN weafldkje Expertmeeting NVO/ NIP 11 december, Utrecht Martine Goeman (Defence for Children) Waar u ons mogelijk van kent: Defence for Children-

Nadere informatie

Duurzaamheidsbeleid Doingoood

Duurzaamheidsbeleid Doingoood Duurzaamheidsbeleid Doingoood Over Doingoood Doingoood bestaat uit 2 delen: Doingoood volunteer work (sociale onderneming) en Doingoood foundation (stichting). In al onze werkwijzen en procedures gaan

Nadere informatie

Defence for Children

Defence for Children Defence for Children Defence for Children zet zich in voor de rechten van kinderen in Nederland en daarbuiten. Met onderzoek, lobby, voorlichting, juridisch advies en acties strijdt Defence for Children

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening

Jaarverslag en jaarrekening Jaarverslag en jaarrekening 216 Stichting Free a Girl Hendrik Figeeweg 3 G-1 231 BJ HAARLEM +31 ()23 2494 freeagirl.nl info@freeagirl.nl KvK Amsterdam: 3438169 Rabobank: NL 4 RABO 36898799 8 juni 217 VOORWOORD

Nadere informatie

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012 Paleis van de Verdraagzaamheid Jaarplan 2012 Voorwoord Door een zeer succesvolle eerste editie van de jaarlijkse verkiezing van Ambassade en Ambassadeur van de Verdraagzaamheid was 2011 voor het Paleis

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2012

Financieel jaarverslag 2012 Financieel jaarverslag 2012 Financiële ondersteuning aan humanitaire nonprofit organisaties in Zuid-Afrika. Inhoudsopgave Registratie... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Introductie... Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Boslaan 25, Lunteren Correspondentieadres: Spikhorst 49, 3927 DC Renswoude KvK 09115100 info@bethesdavoorperu.nl 1. Doelstelling In de statuten is de

Nadere informatie

Datum 6 januari 2016 Onderwerp Gespreksnotitie Nationaal Rapporteur rondetafelgesprek kindermisbruik. Geachte voorzitter,

Datum 6 januari 2016 Onderwerp Gespreksnotitie Nationaal Rapporteur rondetafelgesprek kindermisbruik. Geachte voorzitter, 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Tweede Kamer der Staten-Generaal t.a.v. de voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie mevrouw L. Ypma Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt

Nadere informatie

1.1. Onze missie is: werken aan het normaliseren van hiv door het stigma aan te pakken.

1.1. Onze missie is: werken aan het normaliseren van hiv door het stigma aan te pakken. BELEIDSKADER 2015-2019 STICHTING HELLO GORGEOUS Titel: Doe normaal over hiv! Inleiding In Nederland leven naar schatting 25.000 mensen met hiv, waarvan 6.000 niet op de hoogte zijn van hun hiv-status.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN WAKIBI 2017

BELEIDSPLAN WAKIBI 2017 BELEIDSPLAN WAKIBI 2017 Wakibi Samen 1 wereld zonder armoede Microfinanciering voor ondernemers in ontwikkelingslanden Inhoudsopgave 1. Introductie. 1 2. Visie & Missie. 1 3. Doelstellingen 2 4. Organisatie..

Nadere informatie

Buna Tetu (kort overzicht)

Buna Tetu (kort overzicht) Buna Tetu (kort overzicht) Kinderen met een handicap tellen ook mee! Stichting Joni Social Education Project Voor een samenleving waarin iedereen zich thuis kan voelen Achtergrond project Ouders van gehandicapte

Nadere informatie

Stichting ter bevordering van het onderwijs aan Hoogbegaafde kinderen en jongeren

Stichting ter bevordering van het onderwijs aan Hoogbegaafde kinderen en jongeren Stichting ter bevordering van het onderwijs aan Hoogbegaafde kinderen en jongeren Stichting Secundum www.secundum.nl info@secundum.nl Postadres: Secundum Postbus 2311 2002 CH Haarlem 1 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Didi Care & Education

Jaarverslag 2014. Stichting Didi Care & Education Jaarverslag 2014 Stichting Didi Care & Education 1 Inhoud Introductie... 3 Projecten... 4 Studiebeurzen... 4 Sponsor een straatkind... 4 Reiskostenproject... 5 Colour the world 2015... 5 Samenwerkingsverbanden...

Nadere informatie

ANBI Publicatie. Hope Initiatives Stichting is geregistreerd de nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 60295759 Postbus 59736,1040 LE Amsterdam

ANBI Publicatie. Hope Initiatives Stichting is geregistreerd de nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 60295759 Postbus 59736,1040 LE Amsterdam ANBI Publicatie Naam van de instelling: Hope Initiatives Stichting Andere namen waaronder de stichting bekend is: Hope Initiatives Publicatie is voorbereid door: de uitvoerend directeur RSIN: 853847745

Nadere informatie

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN UITGAVE VAN UNICEF NEDERLAND Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN 2 Kinderrechtenverdrag voor kinderen en jongeren Waarom? Alle kinderen in de hele

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtshandhaving

Nadere informatie

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN UITGAVE VAN UNICEF NEDERLAND Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN 2 Waarom? Alle kinderen in de hele wereld hebben rechten. Jij dus ook. Omdat jij

Nadere informatie

Inleiding 3. Bestuur 3. Doelstelling 3. Ontstaan van de Stichting 3. Werkwijze 4. Behaalde resultaten Plannen voor

Inleiding 3. Bestuur 3. Doelstelling 3. Ontstaan van de Stichting 3. Werkwijze 4. Behaalde resultaten Plannen voor JAARVERSLAG 2016 Inhoudsopgave Blz Inleiding 3 Bestuur 3 Doelstelling 3 Ontstaan van de Stichting 3 Werkwijze 4 Behaalde resultaten 2016 5 Plannen voor 2017 5 Bijlage: Financieel Jaarverslag 2016 2 1.

Nadere informatie

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Het Bruggenbouwers project wordt in de Zweedse stad Linköping aangeboden en is één van de succesvolle onderdelen van een groter project in die regio. Dit project is opgezet

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013)

Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013) Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017 Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013) INHOUDSOPGAVE: 1. HET ONTSTAAN VAN DE STICHTING JORISVRIENDEN... 3 2. BELEIDSKEUZES...3

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2017/2018

BELEIDSPLAN 2017/2018 BELEIDSPLAN 2017/2018 Gezond en gelukkig opgroeien in Tanzania STICHTING TAN-KIDS TE DOETINCHEM BELEIDSPLAN 2017/2018 GEZOND EN GELUKKIG OPGROEIEN IN TANZANIA HOOFDSTUK 1 - INLEIDING Tanzania telt bijna

Nadere informatie

Stichting KOP Jaarverslag 2014 KIANDUTU OUTREACH PROJECT ACTIEF IN DE SLOPPENWIJK KIANDUTU IN THIKA (KENIA)

Stichting KOP Jaarverslag 2014 KIANDUTU OUTREACH PROJECT ACTIEF IN DE SLOPPENWIJK KIANDUTU IN THIKA (KENIA) Stichting KOP Jaarverslag 2014 KIANDUTU OUTREACH PROJECT ACTIEF IN DE SLOPPENWIJK KIANDUTU IN THIKA (KENIA) Algemeen In Kiandutu, de sloppenwijk van Thika, geeft KOP vanaf 2006 onderwijs aan kansarme kinderen

Nadere informatie

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Activiteiten... 4 SPIOR... 4 Discriminatie... 5 Thema-avonden voor ouders... 6 Sport voor jongeren en ouderen... 7 Samenwerking

Nadere informatie

Scharlaken Koord: 65.000,00 ( = een gedeeltelijke bijdrage aan het totale programma, zie bijlage offerte Gebaseerd op de werkelijke uren 2011 )

Scharlaken Koord: 65.000,00 ( = een gedeeltelijke bijdrage aan het totale programma, zie bijlage offerte Gebaseerd op de werkelijke uren 2011 ) Aanvraag subsidie Scharlaken Koord 2012 Scharlaken Koord Scharlaken Koord is een christelijke organisatie die sinds 1987 werkzaam is onder prostituees op de Wallen in Amsterdam. Daamaast heeft Scharlaken

Nadere informatie

Beleidsplan Himalaya Welfare Foundation Augustus 2014-2015

Beleidsplan Himalaya Welfare Foundation Augustus 2014-2015 Beleidsplan Himalaya Welfare Foundation Augustus 2014-2015 www.himalayawelfare.org 1. Doelstellingen, visie en werkwijze van de Himalaya Welfare Foundation. De Stichting Himalaya Welfare is opgericht op

Nadere informatie

Beleidsplan. Versie november 2013

Beleidsplan. Versie november 2013 Beleidsplan Versie november 2013 Inhoudsopgave Kansarme kinderen beter laten horen, zien en spreken. Dát is wat we doen!... 3 1. Strategie... 4 1.1 Visie en koers... 4 1.1.1 Horen, zien en spreken... 4

Nadere informatie

28638 Mensenhandel. Brief van de minister van Veiligheid en Justitie. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

28638 Mensenhandel. Brief van de minister van Veiligheid en Justitie. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 28638 Mensenhandel Nr. 143 Brief van de minister van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 april 2016 Op 14 april heeft de Nationaal Rapporteur Mensenhandel

Nadere informatie

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 4 Publiciteit... 5 Externe Contacten... 5 Interne Organisatie... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting SQPN - Jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Thalente

Jaarverslag Stichting Thalente Jaarverslag Stichting Thalente 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Thalente 2.1 Missie Thalente 4 2.2 Dichtbij de projecten 4 2.3 Werkwijze 4 2.4 ANBI 5 3. De Projecten 5 3.1 Afgesloten projecten 5 3.2

Nadere informatie

Stichting Lunga Foundation. ANBI-Beleidsplan 2014

Stichting Lunga Foundation. ANBI-Beleidsplan 2014 Stichting Lunga Foundation ANBI-Beleidsplan 2014 Versie 1.0 Inleiding Het jaar 2013 stond in het teken van de oprichting van Stichting Lunga Foundation. Met overtuiging en trots is Stichting Lunga Foundation

Nadere informatie

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Children s Perfect Hope (CPH). Ook informeren

Nadere informatie

Jaarverslag voor Stichting SQPN

Jaarverslag voor Stichting SQPN Jaarverslag voor 2011 Stichting SQPN Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 3 Publiciteit... 4 Externe contacten... 4 Interne organisatie... 5 Financiën... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan. Inhoudsopgave. Voorwoord. 1. Inleiding Nederland Cijfers. 2. Bestaansreden Stichting Kansarme kinderen in Nederland

Beleidsplan. Inhoudsopgave. Voorwoord. 1. Inleiding Nederland Cijfers. 2. Bestaansreden Stichting Kansarme kinderen in Nederland Beleidsplan Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 1.1. Nederland 1.2. Cijfers 2. Bestaansreden Stichting Kansarme kinderen in Nederland 2.1. Oprichting 2.2. Maatschappelijke relevantie 3.1. Kinderen die

Nadere informatie

Beleidsplan Liberi Foundation

Beleidsplan Liberi Foundation Beleidsplan 2016 2021 Liberi Foundation Inhoudsopgave 1. Over Liberi Foundation 2. Beleid 3. Ideologische grondslag 4. Communicatie 5. Inkomsten / uitgaven en vermogensbeheer 6. Bestuur Met dit beleidsplan

Nadere informatie

CORDAID KINDERSTEM HELPT KINDEREN IN SLOPPENWIJKEN. Djibril uit Kameroen leert een vak. Sarawathi en Nagaraju blij met steun van Navajeevan

CORDAID KINDERSTEM HELPT KINDEREN IN SLOPPENWIJKEN. Djibril uit Kameroen leert een vak. Sarawathi en Nagaraju blij met steun van Navajeevan NIEUWS NUMMER 15 Ι JAARGANG 8 Ι JANUARI 2012 CORDAID KINDERSTEM HELPT KINDEREN IN SLOPPENWIJKEN Djibril uit Kameroen leert een vak Sarawathi en Nagaraju blij met steun van Navajeevan UW GIFT GOED BESTEED

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2015 Stichting Tan-kids Doetinchem

BELEIDSPLAN 2015 Stichting Tan-kids Doetinchem BELEIDSPLAN 2015 Stichting Tan-kids Doetinchem Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Hoofdstuk 2. Inhoud... 4 Hoofdstuk 3. Sterkten en zwakten... 6 Hoofdstuk 4. Strategische doelen 2015... 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Stichting Net Niet Genoeg

Jaarplan 2015 Stichting Net Niet Genoeg 2015 Stichting Net Niet Genoeg Versie februari 2015 Datum 21 februari 2015 Status Definitief Inhoud 1 Algemeen 3 2 Jaarplan: Van het bestuur 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Positionering 4 2.3 Website 4 2.4 Social

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

Workshop Fondsenwerving

Workshop Fondsenwerving Cursus Goed besturen voor Studentbestuurders Workshop Fondsenwerving 6 oktober 2009 Wat gaan we doen? Introductie Uitgangspunten fondsenwerving Oefening 1 Koffie Aan de slag met fondsenwerving (1) Oefening

Nadere informatie

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maand: augustus 2012 Deze rapportage beschrijft het aantal aangemelde (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha van 1

Nadere informatie

Stichting Follow Kosovo

Stichting Follow Kosovo Jaarverslag Stichting Follow Kosovo Over het jaar 2015 Rekeningnummer: NL91INGB0006109479 RSIN Nummer: 851912515 KvK Nummer: 55929575 http://www.followkosovo.nl followkosovo@live.nl bestuurfollowkosovo@gmail.com

Nadere informatie

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7 SAMEN STA JE STERK SUPPORT FRYSLÂN BELEIDSPLAN 2015-2017 INLEIDING Maatjesproject Support Fryslân startte in 2001 als onderdeel van Solidair Fryslân. Per 1 januari 2014 is Support Fryslân een zelfstandige

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Fadhili

JAARVERSLAG Stichting Fadhili JAARVERSLAG 2015 Stichting Fadhili Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Activiteiten in Afrika 3 A. Burundi 3 B. Democratische Republiek Congo 4 C. Rwanda 6 2. Activiteiten in Nederland 7 A. Fondsenweving 7 B.

Nadere informatie

STICHTING GOEIE HOOP

STICHTING GOEIE HOOP MEERJARENBELEIDSPLAN STICHTING GOEIE HOOP Onderwerp Meerjarenbeleidsplan Stichting Goeie Hoop KvK 59032049 Opgesteld door Bestuur Stichting Goeie Hoop Datum januari 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3

Nadere informatie

Stichting Emda. Beknopt Jaarverslag 2014. Network for European Monitoring and Development Assistance EMDA. Voorwoord

Stichting Emda. Beknopt Jaarverslag 2014. Network for European Monitoring and Development Assistance EMDA. Voorwoord Stichting Emda Beknopt Jaarverslag 2014 Voorwoord De nieuwe publicatieplicht voor een ANBI-status geeft vooral bij kleinere NGO s, zoals de Stichting Emda, nogal extra administratieve en organisatorische

Nadere informatie

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016 Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015 Beleidsplan 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Missie en Doelstelling 4 1.1 Missie 4 1.2 Doelstelling 4 2. Identiteit 5 3. Organisatie Structuur 6 3.1 Algemeen 6 3.2

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Beleidsplan Stichting Kind & Hoop 2014/2015 Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Oprichter J. Willems Het bestuur Voorzitter J. Willems Secretaris C.

Nadere informatie

Stichting Emda. Beknopt Jaarverslag 2013. Network for European Monitoring and Development Assistance EMDA. Voorwoord

Stichting Emda. Beknopt Jaarverslag 2013. Network for European Monitoring and Development Assistance EMDA. Voorwoord Stichting Emda Beknopt Jaarverslag 2013 Voorwoord Vanaf 2014 is er voor Organisaties met een ANBI-status, zoals Stichting Emda, een publicatieplicht via de website. De Stichting meent met de publicatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Thomas. Contactgegevens:

Jaarverslag 2014. Stichting Thomas. Contactgegevens: Jaarverslag 2014 Stichting Thomas Contactgegevens: Stichting Thomas Terrahof 13, 5044 RM Tilburg T: 06 1230 1226 E: info@stichting-thomas.nl W: www.stichting-thomas.nl KvK nummer: 41189730 RSIN: 009740235

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia

Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia Inleiding Voor u ligt een beleidsplan van de Stichting Yagana World. Deze stichting is 31 augustus 2004 opgericht en gevestigd te Nieuw Vennep.

Nadere informatie

VRAGEN NR Haarlem, 6 december Onderwerp: Vragen van P.J. Bruystens (ONH-VSP)

VRAGEN NR Haarlem, 6 december Onderwerp: Vragen van P.J. Bruystens (ONH-VSP) VRAGEN NR. 115 Haarlem, 6 december 2005 Onderwerp: Vragen van P.J. Bruystens (ONH-VSP) De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Kun je in één dag veranderen wat in een jaar is misgegaan? Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Doelstelling 2017..3 1.2

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Jaarverslag 2011 Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Postadres: Postbus 277 1970 AG IJmuiden Telefoon: 06-22840270 Fax 084-7289657 Email: info@stichting-matthias.nl Opgericht

Nadere informatie

Katakle Business Plan 2011 2018. Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin

Katakle Business Plan 2011 2018. Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin Katakle Business Plan 2011 2018 Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin 0 1. Inleiding Achtergrond De Katakle investeerdersgroep werkt sinds 2008 met The Hunger Project aan het einde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 158 Vragen van het lid

Nadere informatie

Gunnen & Vertrouwen. JAARVERSLAG 2010 Stichting Pixels tegen Darmkanker

Gunnen & Vertrouwen. JAARVERSLAG 2010 Stichting Pixels tegen Darmkanker Gunnen & Vertrouwen JAARVERSLAG Stichting Pixels tegen Darmkanker Inhoudsopgave 3 Profiel 3 Management 4 Verslag van het bestuur 5 Jaarrekening 6 Balans 7 Staat van baten en lasten 7 Mutaties in de reserves

Nadere informatie