Voorwoord. Foto: Yvette Wolterinck

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. Foto: Yvette Wolterinck"

Transcriptie

1

2 inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Inleiding 6 2. Doel en doelgroepen Doelstelling Doelgroepen 8 3. Missie, Visie en Strategie Visie Missie Strategie Projecten Partnerorganisaties Interventiestrategieën Partnerorganisaties Partnerbezoeken Projecten Stop Kindermisbruik Voorlichting Maatschappelijk debat Fondsenwerving Donateurs Fondsenwervende acties door derden Fondsenwervende evenementen Sponsoring Subsidies Nalatenschappen Kosten donateurswerving CBF Organisatie Bestuur Bezoldiging Werkorganisatie Beleidsstukken Transparantie Financiën Begroting Risicoanalyse Jaarrekening Balans per 31 december Staat van baten en lasten Toelichting op de balans Toelichting op de balans Toelichting op de staat van baten en lasten Specificatie en verdeling kosten naar 46 bestemming 8.7 Begrotingsvergelijking 48 Controleverklaring 50 Bijlage: In één oogopslag

3 Voorwoord Sinds haar oprichting in 2008 heeft Stop Kindermisbruik een sterke groei doorgemaakt. In 2008 konden we 1 partnerorganisatie steunen. Aan het eind van 2012 waren dat 14 organisaties. In 2012 hebben ruim donateurs een bijdrage aan ons werk geleverd, alsmede tientallen bedrijven. Stop Kindermisbruik steunt bevlogen lokale organisaties die op hun eigen wijze de strijd tegen kinderprostitutie aangaan. We steunen organisaties die meisjes uit bordelen bevrijden of voorkomen dat ze in de prostitutie belanden. We hebben sinds de oprichting al meer dan bevrijd en meisjes opgevangen. Ook hebben we drie opvanghuizen kunnen uitbreiden en hebben we geïnvesteerd in het verbeteren van de zorg voor, de begeleiding van en het onderwijs aan deze meisjes was voor Stop Kindermisbruik weer een geweldig jaar. Door de fantastische opbrengsten van evenementen en alle donaties die we mochten ontvangen, konden we alle projecten voortzetten en nieuwe projecten starten in India en Nederland. In 2012 heeft Stop Kindermisbruik samengewerkt met organisaties in India, Nepal, Bangladesh, Thailand, Cambodja, de Filippijnen, China, Kameroen en Nederland. In 2012 hebben onze partnerorganisaties 546 meisjes bevrijd en 728 meisjes opgevangen en begeleid bij het starten van een nieuwe toekomst. Onze partners kunnen dankzij alle steun heel veel realiseren. In dit jaarverslag vindt u een beschrijving van die activiteiten en de resultaten. De organisatie is in het afgelopen jaar gegroeid. Met 2 nieuwe medewerkers is het aantal betaalde krachten gegroeid naar 8. Hierdoor kunnen we de groei en de daarmee verband houdende professionalisering aan. We richten ons op concrete activiteiten met een direct resultaat. Stop Kindermisbruik concentreert zich op het monitoren en evalueren van de projecten, het werven van fondsen, het geven van voorlichting en het beïnvloeden van het beleid van de Nederlandse regering. We blijven kritisch in het uitgeven van geld aan fondsenwervende mechanismen. We zijn trots op de resultaten van 2012 en verheugen ons op het komende jaar. De organisatie zal in 2013 in het teken staan van groei waarbij processen en procedures verder geformaliseerd zullen worden. Evelien Hölsken Bestuur Stop Kindermisbruik Foto: Yvette Wolterinck 4 5

4 Geschat wordt dat er wereldwijd 2 miljoen minderjarige meisjes gedwongen in de prostitutie werken, waarvan 1,2 miljoen in India. 1. Inleiding Kinderprostitutie is een groot en wereldwijd probleem. Armoede is de belangrijkste oorzaak van kinderprostitutie. Ouders staan hun kinderen tegen betaling af aan familieleden of (vage) kennissen die hen een betere toekomst in de stad beloven. Zij doen dat om hun schulden af te lossen of om simpelweg te overleven. Die betere toekomst wacht de kinderen echter niet. Ook komt het voor dat zogenaamde pooierboys trouwen met meisjes uit arme plattelandsdorpen en ze vervolgens doorverkopen aan een bordeel. Er zijn ook veel kinderen die verdwijnen. Tegen handelaren wordt, door onmacht, onkunde of corruptie, vaak nauwelijks opgetreden. De handel in kinderen is zeer lucratief. Eén gesmokkeld kind levert een kinderhandelaar minstens enkele honderden euro s op. Sommige meisjes die verkocht worden aan de seksindustrie zijn pooiers duizenden euro s waard. Zij verdienen vervolgens tienduizenden euro s aan deze meisjes. Geschat wordt dat er wereldwijd 2 miljoen minderjarige meisjes gedwongen in de prostitutie werken waarvan 1,2 miljoen in India. In Thailand wordt het aantal meisjes dat in de seksindustrie werkzaam is, geschat op waarvan de meeste slachtoffers tussen de 12 en 16 jaar oud zijn. In Brazilië vindt met name straatprostitutie plaats. Elk jaar worden hier meer dan kinderen het slachtoffer van seksuele uitbuiting. Kindersekstoerisme is een ernstig probleem, met name in resort- en kustgebieden in het noordoosten van Brazilië. Stop Kindermisbruik wil dat slachtoffers van kinderprostitutie uit hun situatie bevrijd worden en de hulp krijgen die ze verdienen. Alleen door daders te arresteren en te berechten, kunnen we een einde maken aan de gruwelijke handel in kinderen. Ook willen we voorkomen dat minderjarige meisjes in de prostitutie belanden door kwetsbare meisjes de opvang en zorg te geven die ze verdienen. 6 7

5 2. doel & doelgroepen 2.1 Doelstelling In artikel 2 van de statuten van Stop Kindermisbruik zijn de doelen van de stichting geformuleerd, evenals de manieren waarop de stichting deze doelen wil bereiken. 1. De stichting heeft ten doel: a. Kindermisbruik waar ook ter wereld te voorkomen en bestrijden, zulks in de meest uitgebreide zin, met nadruk op de ergste vormen van misbruik, zoals commercieel seksueel kindermisbruik; b. het bewustzijn onder de Nederlandse bevolking over het bestaan van kindermisbruik en de schaal waarop dit wereldwijd nog altijd voorkomt te vergroten. 2. De stichting tracht haar doel te bereiken met alle mogelijke wettige middelen en voorts door: a. Het oprichten en in stand houden van een fondsenwervende voorlichtingsorganisatie in Nederland en eventueel gelijksoortige organisaties in andere landen; b. het aangaan van duurzame partnerschappen met organisaties in doellanden, die te ondersteunen in hun ontwikkeling en bij de uitvoering van projecten; c. het geven van voorlichting aan het Nederlandse publiek. 2.2 Doelgroepen Stop Kindermisbruik is een kinderrechtenorganisatie. We maken scherpe keuzes in de doelgroepen die we steunen. Zeker omdat de middelen die we ter beschikking hebben beperkt zijn. Onze belangrijkste doelgroep is meisjes die het slachtoffer zijn van kinderprostitutie. Deze meisjes worden door klanten en uitbuiters dagelijks meerdere keren verkracht en emotioneel en lichamelijk mishandeld. Ze zitten vaak onder erbarmelijke omstandigheden gevangen in bordelen. Secundaire doelgroepen zijn meisjes die te maken hebben gehad met incest, verkrachting, aanranding en seksueel misbruik. Zij lopen veel risico om in de prostitutie te belanden. 8 9

6 3. visie, missie en strategie 3.1 visie Elk kind heeft het recht om op te groeien in een veilige omgeving. Kinderen moeten beschermd worden tegen geweld, uitbuiting, mishandeling en discriminatie. 3.2 missie Stop Kindermisbruik is een kleine slagvaardige organisatie. Wij opereren in Nederland tegen zo laag mogelijke kosten en streven ernaar dat er zoveel mogelijk geld terecht komt bij de projecten in onze programmalanden. Wij zijn kritisch in het uitgeven van geld aan fondsenwervende mechanismen en proberen zoveel mogelijk gesponsord te krijgen. Stop Kindermisbruik wil prostitutie van meisjes tot 18 jaar, waar ook ter wereld, voorkomen en bestrijden. Om dit te bewerkstelligen richt de stichting zich primair op meisjes die reeds uitgebuit worden in de prostitutie en secundair op meisjes die zich in een dusdanig kwetsbare situatie bevinden dat zij een groot risico lopen om in de prostitutie te belanden. 3.3 Strategie Stop Kindermisbruik ondersteunt, zoveel mogelijk, concrete activiteiten met een direct resultaat. Wij geven de voorkeur aan het ondersteunen van kleine lokale partnerorganisaties waarbij een kleine bijdrage een groot verschil maakt. De bevlogenheid van de mensen achter Stop Kindermisbruik vinden wij terug bij de partnerorganisaties waar we mee samenwerken. Stop Kindermisbruik steunt lokale organisaties in binnen- en buitenland die kinderprostitutie voorkomen en bestrijden. Aangezien de middelen beperkt zijn maken wij scherpe keuzes in de landen en partners die wij ondersteunen. Wij focussen ons op die landen waar de problematiek het grootst is en de vorm van kinderprostitutie het meest schrijnend. In Nederland wil de stichting het bewustzijn over het bestaan van kinderprostitutie - en de schaal waarop dit wereldwijd nog altijd voorkomt - bevorderen. Dit doet Stop Kindermisbruik door gerichte voorlichting te geven op scholen, evenementen en via de media. Stop Kindermisbruik wil binnen 5 jaar (2018) uitgroeien tot een middelgrote kinderrechtenorganisatie met een omzet van rond de 5 miljoen. Door deze groei stellen we huidige en nieuwe partnerorganisaties in staat om jaarlijks meer dan duizend kinderen uit de prostitutie te redden. Door te investeren in kwetsbare doelgroepen en te investeren in juridische bijstand van slachtoffers, willen we jaarlijks duizenden kinderen behoeden voor een leven als prostituee. Daarnaast willen we de komende jaren de rehabilitatie en re-integratie van de slachtoffers verbeteren door te investeren in de capaciteit van onze partnerorganisaties en nieuwe partnerships aan te gaan. Door te investeren in de verdere professionalisering van onze eigen organisatie en te investeren in professionele werknemers geloven we deze groei te kunnen waarmaken. Door te investeren in kwetsbare doelgroepen en in juridische bijstand van slachtoffers, willen we jaarlijks duizenden kinderen behoeden voor een leven als prostituee

7 4. projecten partner & organisaties 4.1 Interventiestrategieën Stop Kindermisbruik gebruikt drie verschillende strategieën om kinderprostitutie te bestrijden. We investeren in het voorkomen en bestrijden van kinderprostitutie en in de rehabilitatie van slachtoffers. Deze strategieën worden tot uitvoer gebracht door onze partnerorganisaties. Stop Kindermisbruik concentreert zich op het monitoren van de projecten en de partnerorganisaties die de stichting steunt. Voorkomen Kinderprostitutie is alleen te voorkomen door een geïntegreerde aanpak die leidt tot het weerbaarder maken van de doelgroep en het verkleinen van het aantal mensen dat kinderen commercieel seksueel misbruikt of daaraan - direct of indirect - een bijdrage levert. Stop Kindermisbruik investeert in projecten gericht op meisjes die een groot risico lopen om in de prostitutie te belanden. Dit zijn slachtoffers van incest, verkrachting, aanranding en seksueel misbruik op scholen en instellingen. Door deze kinderen begeleiding aan te bieden en het bewustzijn te vergroten over de rechten van deze kinderen, wordt de kans dat deze kinderen slachtoffer worden van prostitutie aanzienlijk verkleind. Door kinderhandelaren en bordeelhouders stevig aan te pakken en hen juridisch en economisch te raken, wordt de drempel om kinderen commercieel seksueel te gaan misbruiken verder verhoogd. Stop Kindermisbruik gelooft dat deze aanpak preventief werkt. In Mumbai is een sterke daling te bemerken van het aantal minderjarige meisjes dat wordt aangeboden in de bordelen. In 2012 zijn in een stad als Mumbai alleen al 150 daders berecht. Bestrijden Door het bevrijden van kinderen uit situaties van uitbuiting, vervolging van daders en het bijstaan van slachtoffers in die procedures, kan kinderprostitutie worden bestreden. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan het versterken van de capaciteit van politie en justitie en wordt druk uitgeoefend op de politiek om effectief ingrijpen mogelijk te maken en/of af te dwingen. Als pooiers merken dat ze grote kans lopen hun bordeel kwijt te raken en voor lange tijd in de gevangenis te belanden als ze kinderprostituees in hun bordelen laten werken, zullen velen ervoor kiezen om de risico s te verkleinen en legale of gedoogde activiteiten te ontplooien. Zo leidt het bestrijden van kinderprostitutie er ook toe dat kinderprostitutie voorkomen wordt. Rehabiliteren Kinderen die eenmaal het slachtoffers zijn geworden, verdienen onze steun om een nieuw leven op te bouwen. Deze kinderen kampen met trauma s, ziekten en stigmatisering in de gemeenschap waar ze vandaan komen. We investeren maximaal in het herenigen van misbruikte kinderen met hun familie. Dat lukt in de meeste gevallen. Voormalige kinderprostituees zijn echter, zeker als ze besmet zijn met HIV/AIDS, soms niet welkom in de gemeenschap waar ze vandaan komen. Anderen zijn door hun ouders bewust verkocht aan een bordeel en kunnen daarom niet terug. Door opleiding en begeleiding, gecombineerd met een liefdevolle gezinsvervangende situatie, krijgen deze kinderen een nieuwe kans en kunnen ze zelfstandig een nieuw leven opbouwen

8 4.2 Partnerorganisaties Stop Kindermisbruik werkt op basis van gelijkwaardigheid samen met partnerorganisaties. Wij kunnen onze doelen niet zonder hen bereiken en zij niet zonder ons. We hebben elkaar dus nodig. Toch is Stop Kindermisbruik eindverantwoordelijk voor de besteding van donaties en leggen wij daarover verantwoording af aan onze donateurs. Daarom maken we afspraken over de controle van uitgaven. Het begint echter met de selectie van goede partnerorganisaties op basis van criteria die zijn vastgelegd: zich expliciet (mede) richten op het voorkomen en/of bestrijden van kindermisbruik; een bewezen staat van dienst hebben bij het voorkomen en/of bestrijden van kindermisbruik; wanneer mogelijk erkend zijn door de lokale overheid; een professionele boekhouding voeren die gecontroleerd wordt door een bevoegde accountant; jaarplannen en jaarverslagen publiceren/beschikbaar stellen; ervaring hebben met het verzorgen van projectplannen en rapportages; transparant werken en openstaan voor audits en evaluaties; de capaciteit hebben om projecten effectief, efficiënt en duurzaam vorm te geven en uit te voeren; niet gelieerd zijn aan een specifieke politieke, culturele of religieuze stroming; zo mogelijk samenwerken met de overheid om de capaciteit van de overheid te vergroten. In 2012 zijn er 4 nieuwe partnerorganisaties bijgekomen; Free a Child, Freedom Firm en REAP in India werden nieuwe partners door de overname van Free a Child in Nederland. De vierde organisatie is ECPAT, die actief is in Nederland. In 2012 zijn er minder meisjes bevrijd, opgevangen en gereïntegreerd ten opzichte van de begroting. Dit ligt in het feit dat er minder geld beschikbaar was voor het steunen van nieuwe organisaties door tegenvallende acties van derden (waaronder de Postcode Loterij). Er is besloten dit jaar niet langer de optelsom te maken van aantallen bevrijde meisjes. Het geeft een onjuist beeld om meisjes bij elkaar op te tellen die in verschillende projecten bereikt zijn. Een aantal partners in India en Cambodja geeft namelijk aan dat het steeds moeilijker wordt meisjes te bevrijden, omdat er minder jonge meisjes in de red light districten van Mumbai en Phnom Penh werken. De constante bevrijdingsacties hebben voor een groter besef gezorgd dat kinderprostitutie illegaal is en dat het strafbaar is. Hieronder volgt een overzicht van de resultaten per project. In verband met het vroeg verschijnen van dit jaarverslag zijn nog niet alle inhoudelijke rapportages binnen. Er is continue dialoog over de behaalde resultaten naar aanleiding van rapportages die binnenkomen. De bedragen zijn voor een groot deel al in 2011 als voorschotten versterkt. India Rescue Foundation De Rescue Foundation heeft bevrijdingsteams in Mumbai, Pune en New Delhi en opvanghuizen in Mumbai, Pune en Boisar. In 2012 voerden zij 181 onderzoeken uit en 38 bevrijdingsacties waarmee ze 397 meisjes uit de prostitutie haalden. 761 slachtoffers verlieten het huis omdat ze terug gingen naar het gebied waar ze vandaan kwamen ,- voor institutionele kosten voor bevrijdingsteams, lopende kosten voor de opvanghuizen etc. (project periode tot ) ,- voor een te bouwen opvanghuis in Pune (dat is nog niet besteed en krijgt een nieuwe bestemming aangezien de noodzaak in Pune minder urgent blijkt). Free a Child Free a Child heeft een mobiel bevrijdingsteam dat actief is in Mumbai. In 2012 werden er 70 onderzoeken uitgevoerd, die leidden tot 13 bevrijdingsacties. Daarbij werden 52 meisjes uit de bordelen bevrijd, waarvan 17 minderjarig waren. Free a Child maakt gebruik van bestaande opvang. Er is 1 rechtszaak aangespannen. Free a Child Nederland was voorheen een partner organisatie van Free a Child, Nederland ,- voor een bevrijdingsteam (project periode tot ). Freedom Firm Freedom Firm heeft een mobiel bevrijdingsteam dat in de staat Maharashstra actief is. Ze bevrijdde 30 meisjes in Deze worden opgevangen door de Rescue Foundation of in overheidsopvang. Verder startte ze 10 rechtszaken tegen handelaren en bordeeleigenaren. Eén verdachte werd veroordeeld (overige zaken lopen nog). Ze voerden 53 onderzoeken uit en die leidden tot 10 bevrijdingsacties. Freedom Firm wordt pas vanaf 1 november 2012 gefinancierd door Stop Kindermisbruik, daarvoor werden ze ondersteund door onder meer Free a Child Nederland ,- voor verschillende activiteiten gerelateerd aan bevrijdingswerk, creëren van bewustzijn door middel van samenwerking met media en re-integratie (project periode: tot ). REAP REAP is een klein project in Gunturdat waarbij de focus ligt op kinderen die onder de armoedegrens leven wil helpen met onderwijs en hen voorzien in basisbehoeften, zodat deze kinderen een eerlijke kans in de maatschappij krijgen en zo minder vatbaar zijn voor kinderhandel ,- voor het onderwijs en voedsel van 130 kinderen in sloppenwijken van Guntur (project periode tot ). Nepal Shakti Samuha Shakti Samuha is een kleine organisatie in Nepal, die is opgezet door meisjes die zelf bevrijd zijn uit Indiase bordelen. Zij hebben een opvanghuis voor 25 meisjes die zij helpen een nieuwe toekomst in Nepal, hun moederland, op te bouwen ,- voor beroepstrainingen voor meisjes die in India gered zijn en voor de exploitatie van het opvanghuis in Kathmandu (project periode tot ). Bangladesh BNWLA (Bangladesh National Woman Lawyers Association) Als coalitie van ruim vrouwelijke advocaten is BNWLA een belangrijke organisatie op het gebied van vrouwenen kinderrechten in Bangladesh. Zij voeren rechtszaken en lobbyen. Daarnaast hebben ze een opvanghuis voor vrouwen en kinderen, waar ook de Bengaalse meisjes, die in India bevrijd zijn, worden opgevangen ,- voor de bouw van een nieuw opvanghuis nabij Dhaka voor meisjes die in India gered zijn (projectperiode tot ). Door hoger uitvallende bouwkosten is de bouw vertraagd geraakt. Verwacht wordt dat het gebouw eind april 2013 opgeleverd wordt. Cambodja SISHA (South East Asia Investigations into Social and Humanitarian Activities) SISHA is een bevrijdingsorganisatie. SISHA is opgericht door een oud-rechercheur van de Australische politie. De organisatie traint politieagenten en organiseert bevrijdingen. In 2012 voerde AAT 171 onderzoeken uit, en die leidden tot 9 bevrijdingsacties waarbij 103 meisjes bevrijd werden. Hiervan waren 74 verkrachtingszaken en 61 meiden waren minderjarig. Er werden 11 veroordelingen uitgesproken in zaken die SISHA naar de rechtbank heeft geleid ,- voor bevrijdingsteam, training van politie, opvang slachtoffers seksueel geweld in Cambodja (project periode tot ) SSF (Sao Sari Foundation) SSF werkt in Kampong Speu, een provincie nabij Phnom Penh, de hoofdstad van Cambodja. Door projecten met kwetsbare kinderen en gemarginaliseerde gemeenschappen voorkomen zij de smokkel, uitbuiting en het misbruik van kinderen ,- voor institutionele kosten (project periode tot ). Thailand AAT (Alliance Anti Trafic) AAT is een regionale organisatie in Zuidoost-Azië, die actief is in Thailand, Laos, Vietnam en Cambodja. Zij bevrijden in Thailand kinderen (voornamelijk meisjes) en begeleiden hen terug naar hun land van herkomst. In 2012 werden 30 onderzoeken uitgevoerd, dit leidde tot 9 bevrijdingsacties waar 68 meiden bevrijd werden waarvan 14 minderjarig waren. Verder hebben 16 slachtoffers met hulp van AAT als getuige opgetreden in rechtszaken en werden 11 overtreders gearresteerd. Hieronder bevonden zich mensenhandelaren die meer dan 1200 vrouwen en kinderen verhandeld hebben naar karaoke bars in Zuid-Thailand ,- voor bevrijdingsteam (project periode tot )

9 China Moldavië The Red Sun Kids Foundation (TRSKF) TRSKF steunt de armste kinderen in Yuhuzhen. Door deze steun kunnen de kinderen naar school blijven gaan en zijn zij minder kwetsbaar voor uitbuiting en misbruik. De familie van de eigenaresse van The Red Sun, hoofdsponsor van Stop Kindermisbruik, is afkomstig uit China en met de opbrengst van de benefietavond in Blaricum wordt een klein deel gereserveerd voor de stichting die door haar is opgericht. IOM De International Organization for Migration (IOM) is een internationale organisatie op het gebied van migratie. In Moldavië werken we samen met de afdeling die zich bezighoudt met kinder- en mensenhandel. In 2012 zijn 14 slachtoffers van mensenhandel geassisteerd in hun terugkeer naar Moldavië. Verder ontvingen 9 minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik hulp op psychisch en juridisch vlak en individuele hulp bij hun reïntegratie ,- voor inkomenssteun aan de allerarmste kinderen in Yuhuzhen en steun aan scholen in Yuhuzhen (projectperiode tot ). De Filippijnen Let s Care Ook op de Filippijnen worden veel meisjes slachtoffer van kinderhandel en seksueel misbruik. Let s Care heeft speciaal voor slachtoffers op Panay een opvanghuis gerealiseerd, zodat ook zij de zorg en aandacht krijgen die ze verdienen. 5000,- (projectperiode tot ). Nederland Fier Fryslân Fier is gevestigd in Leeuwarden, maar vangt meisjes uit het hele land op die gedwongen in de prostitutie hebben gewerkt of die te maken hebben met geweld gerelateerd aan eerkwesties. De Veilige Veste is gericht op Nederlandse slachtoffers. De nieuw te bouwen Garaasje en het kenniscentrum mensen- en kinderhandel is gericht op buitenlandse slachtoffers van mensenhandel ,- voor opvang van 10 mishandelde en misbruikte meisjes in San Jose de Buenavista (projectperiode tot ). Dit is het laatste projectperiode die Stop Kindermisbruik financiert, hierna kunnen ze weer op eigen kracht verder. Kameroen ASSEJA (Association enfants, jeunes et avenir) ASSEJA begon als een organisatie die zich specialiseerde in kinderrechten. De resultaten in 2012 overtroffen de geplande resultaten. In 2012 werden 100 kinderen/ jong volwassenen die slachtoffer werden van uitbuiting of mensenhandel getraind in een vakgebied naar hun keuze (87 meisjes en 13 jongens) en ontvingen materiaal om voor zichzelf te beginnen. Er werden 506 counseling sessies georganiseerd met 204 kinderen/jongeren. In de 117 educatie sessies werd basiskennis gedeeld over belang van onderwijs, gezondheid zaken etc ,- (waarvan ,- via Turing Foundation) voor trajecten voor meisjes die slachtoffer zijn van kinderhandel en/of seksueel misbruik. Activiteiten lopen uiteen van counseling, beroepsopleidingen en het helpen opstarten van eigen ondernemingen ,- voor een coördinator voor de Garaasje (project periode tot ) ,- voor Chat met Fier Fryslân (project periode tot ) ,- voor inrichting 5 slaapkamers de Veilige Veste (projectperiode tot ). ECPAT ECPAT biedt juridische ondersteuning aan slachtoffers van seksueel geweld. In 2012 werden 21 zaken gemeld bij ECPAT en deze zijn (grotendeels) afgehandeld. Dit aantal overtrof de verwachtingen. Tien van de gemelde zaken hebben een langer verloop en zullen worden uitgewerkt in het verslag van Naast juridische ondersteuning worden de signalen van de helpdesk gebruikt voor het identificeren van lobbydoelen ,- voor de helpdesk seksuele uitbuiting (project periode tot )

10 Beëindigde partnerrelatie: Brazilië Todos Het geplande project met Todos in Fortaleza (Brazilië) is geannuleerd. De oorzaak was dat Todos zich terug trok omdat ze zich in een situatie bevonden die het niet toeliet het project uit te voeren. Er is dan ook geen geld overgemaakt. Keystone partneronderzoek In 2012 hebben we onze partners gevraagd mee te doen aan het partner performance onderzoek van Keystone. Partners konden anoniem een onderzoek invullen over de relatie met Stop Kindermisbruik. Onderwerpen van de enquete waren ondermeer financiële ondersteuning, capaciteits ondersteuning, communicatie, begrip- en kennisdeling. Dit onderzoek zal gebruikt worden om de dialoog aan te gaan met partners. Ook biedt het Stop Kindermisbruik meer inzicht in de velden waarop wij goed functioneren volgens de partners en waar we nog verder op kunnen ontwikkelen. De resultaten van het onderzoek worden in maart 2013 verwacht. 4.3 Partnerbezoeken In 2012 zijn er verschillende bezoeken aan partnerorganisaties gebracht: Roelof van Laar bracht in januari 2012 een bezoek aan de Braziliaanse stad Fortaleza voor mogelijke samenwerking met Todos. Eind maart bezochten Roelof van Laar en Christian de Kousemaeker (Free a Child) India en gingen langs bij de Rescue Foundation, Freedom Firm en Free a Child. Ook de directeur van REAP kwam naar Mumbai om ze te ontmoeten. Aan het eind van dit bezoek brachten Hadewych Lammers en Marieke de Ligt nog een bezoek aan Rescue Foundation. In mei bezochten Yolanthe Sneijder-Cabau en Evelien Hölsken projecten van SISHA en SSF in Cambodja. Eind mei bezocht Nicole Franken de Rescue Foundation voor opname van de documentaire Nobody s girl. In juni bezochten Christian de Kousemaeker en Roelof van Laar het IOM en het opvanghuis in Moldavië. In september bezocht Wimmy Hu met Evelien Hölsken de partners in Cambodja. In september bezochten Joanne en Ronald van de Business Club de Rescue Foundation in India. In december brachten Roelof, Froukje en Frederike een bezoek aan ECPAT in Leiden om verder te spreken over de helpdesk. In december bezocht het hele team van Stop Kindermisbruik Fier Fryslân in Leeuwarden

11 5. projecten stop kindermisbruik Naast projecten van partnerorganisaties zijn er ook projecten die Stop Kindermisbruik zelf uitvoert. De activiteiten die hier onder vallen zijn het geven van voorlichting, deelname aan het maatschappelijk debat en het beïnvloeden van het regeringsbeleid. In 2012 is besloten om een wijziging in de communicatiestrategie door te voeren. Uitgegaan wordt van een inhoudelijke aanpak op het gebied van campagnevoering en voorlichting in massamedia en social media. Waar mogelijk op basis van actuele thema s. Samen met Publicis is er een start gemaakt met het vormgeven van een nieuwe campagne die in maart 2013 gelanceerd zal worden. De documentaire die onderdeel is van deze campagne is in 2012 afgerond. Stop Kindermisbruik hoopt in 2013 nieuwe doelgroepen te gaan aanspreken die meer inhoudelijk geïnteresseerd zijn in de problematiek en projecten van Stop Kindermisbruik. Deze inhoudelijke verschuiving houdt in dat de gratis publiciteit die ambassadeurs Yolanthe Sneijder Cabau, Vivian Reijs, John Ewbank, Arjan Erkel, Froukje de Both, Wesley Sneijder, Jim Bakkum, Glennis Grace en Bettina Holwerda-Bakkum genereerden meer zal worden ingezet om campagnes, projecten en (pers-) evenementen van sponsorpartners onder de aandacht te brengen. 5.1 Voorlichting In Nederland wil de stichting het bewustzijn over het bestaan van kinderprostitutie en de schaal waarop dit wereldwijd nog altijd voorkomt, bevorderen. Dit doet Stop Kindermisbruik door gerichte voorlichting te geven via de media en op scholen. Ook zorgt Stop Kindermisbruik ervoor dat alle evenementen een informerende functie hebben door verspreiding van voorlichtingsmateriaal, vertoning van documentaires en de inzet van ambassadeurs, die over de projecten en werkwijze vertellen. Daarnaast is het doel om met evenementen media-aandacht te genereren, waardoor een grotere doelgroep dan alleen de bezoekers bereikt wordt. Een kleine greep uit de media-aandacht Op 24 mei krijgt Roelof van Laar podium bij RTV Noord-Holland in het programma Hollands Diep om aandacht te vragen voor het Lock me Up - Free a Girl evenement en de doelstelling ervan. Op 24 juli stond de editie van SBS 6 - Shownieuws in het teken van het bezoek van Yolanthe aan Cambodja voor Stop Kindermisbruik en de eerdere projectbezoeken van Froukje de Both en Glennis Grace. Kijkcijfers SBS shownieuws specials Woensdag 4 juli Shownieuws late editie: teaser Yolanthe Maandag 9 juli Shownieuws late editie: kort item over Yolanthe Dinsdag 10 juli Shownieuws vroege editie: item Froukje in India Woensdag 11 juli Shownieuws late editie: item Glennis in Friesland Donderdag 12 juli Shownieuws late editie: special Yolanthe in Cambodja

12 In 252 kranten en magazines verschenen reportages en interviews over het werk van Stop Kindermisbruik, waarmee ruim 2,6 miljoen mensen zijn bereikt. In de maanden augustus, september en oktober zijn er verschillende reportages verschenen over het bezoek van Yolanthe aan Cambodja in de titels Glossy, Vriendin en Privé. Het bereik is opgenomen bij het totaal aantal bereikte lezers (eerste lijn). Op 31 augustus genereerde Bestemming Onbekend, een programma van de EO, aandacht voor het werk van Stop Kindermisbruik, door haar uitzending te wijden aan twee partnerorganisaties in Cambodja. Op 30 mei besteedt het NOS Jeugdjournaal aandacht aan een van de deelnemers aan het Lock me Up - Free a Girl event in THE RED SUN Amsterdam. Op 5 november krijgt Stop Kindermisbruik airtime bij Omroep Max over het doel van het benefietdiner in THE RED SUN. Op 12 december tijdens het Miss Nederland gala vertoont Stop Kindermisbruik 3 delen uit haar voorlichtingsdocumentaire Nobody s Girl aan 350 bezoekers. Scholen Op de Amersfoortse school t Hooghe Landt heeft Stop Kindermisbruik de scholieren gefaciliteerd in diverse fundraisingsacties. Het ophalen van de cheque met daarop de opbrengst is gemarkeerd met de lancering van een lespakket voor docenten. Het pakket wat Stop Kindermisbruik heeft ontwikkeld, behandelt kinderprostitutie en gerelateerde onderwerpen. Eigen en gratis media Stop Kindermisbruik heeft ook voorlichting gegeven via haar website en social media over bevrijdingen, projecten en samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven. Zo zijn er in 252 kranten en magazines reportages en interviews verschenen over het werk van Stop Kindermisbruik, waarmee ruim 2,6 miljoen mensen zijn bereikt. De mediawaarde van deze exposure is 2,2 miljoen. 5.2 Maatschappelijk debat Er is in 2012 niet actief ingezet op het beïnvloeden van het regeringsbeleid of deelname aan maatschappelijk debat. Wel is Stop Kindermisbruik lid geworden van Partos om zo onze stem in de sector meer te laten horen. Roelof van Laar was daarnaast lid van de werkgroep die de nieuwe gedragscode voor de sector heeft geschreven (https://partos.nl/actueel/nieuws/degeactualiseerde-partos-gedragscode). Dit is bijvoorbeeld terug te zien in de aandacht voor fondsenwervende methoden in de gedragscode, een onderwerp waarop Stop Kindermisbruik zich de afgelopen jaren in het maatschappelijk debat heeft gemengd. Daarnaast waren we nog steeds lid van Nieuw IS en was Roelof daar nog voorzitter van. In 2012 heeft Stop Kindermisbruik gewerkt aan het bundelen van de krachten van Partos en Nieuw IS

13 6. fondsenwerving In de jaarrekening wordt een onderscheid gemaakt tussen donaties en giften, sponsoring in natura, sponsoring in geld, nalatenschappen en subsidies. Donaties en giften bestaan uit alle bijdragen van donateurs, acties georganiseerd door derden, het bedrijfsleven (onder de 5.000,-) en fondsenwervende evenementen. Sponsoring in geld en natura is afkomstig vanuit het bedrijfsleven. 6.1 donateurs De periodieke donateurs zorgen voor de vaste inkomsten van Stop Kindermisbruik. Aangezien we kritisch blijven in het uitgeven van geld aan fondsenwervende mechanismen zoals straatwerving of betaalde publiciteit is het aantal donateurs ook in 2012 zeer bescheiden. In 2012 hebben we van donateurs middels een machtiging een eenmalige of een periodieke donatie gekregen met een totaal bedrag van ,-. Deze zijn toegevoegd aan de donateursdatabase. Anderzijds maken donateurs zelf een bijdrage over naar Stop Kindermisbruik bijvoorbeeld via ideal. Van deze laatste groep zijn vaak geen gegevens bekend. Gedurende het jaar is er op een aantal momenten een SMS actie gehouden waarbij mensen opgeroepen werden een eenmalige donatie te doen. In totaal waren er op 31 december nog 241 maandelijkse SMS donateurs. In juli 2012 is er bij SBS 6 een speciale uitzending geweest van Shownieuws met op 12 juli een special over Yolanthe op projectbezoek in Cambodja. In de dagen rond de uitzending zijn er 174 SMS donateurs bijgekomen, waarvan 117 op 12 juli zelf. In 2012 is een begin gemaakt met de ontwikkeling van een corporate campagne in samenwerking met reclamebureau Publicis. Deze zal begin 2013 worden uitgerold in print, outdoor, online, televisie en radio. Aangezien de advertenties als stopper worden ingezet, is het lastig om een inschatting te kunnen maken van het aantal nieuwe donateurs. Naar verwachting zullen dit er een paar duizend zijn. 6.2 Fondsenwervende acties door derden Ook in 2012 hebben veel mensen fondsenwervende acties voor Stop Kindermisbruik opgezet, waaronder een aantal van de ambassadeurs, bedrijven en particulieren Hierbij een greep uit de acties: Glennis Grace heeft met Edwin Evers een single opgenomen die ,- heeft opgeleverd. Bij een collecte na afloop van de musical Wicked door Jim Bakkum en Bettina Holwerda-Bakkum is een bedrag van 5.000,- opgehaald. Robin Albersen heeft met zijn initiatief Tijd voor actie in ,- opgehaald. De Ragweek, een activiteit van studenten van de Universiteit van Maastricht heeft 6.000,- opgebracht. De Ladies Run in Leiden heeft een bijdrage van 4.500,- opgeleverd. Middelbare school t Hooghe Landt uit Amersfoort heeft ,- opgehaald voor de stichting. De sponsoring in geld vanuit het bedrijfsleven is in 2012 vervijfvoudigd ten opzichte van 2011 en bedraagt , Fondsenwervende evenementen THE RED SUN De hoofdsponsor van Stop Kindermisbruik, restaurant THE RED SUN, heeft samen met Stop Kindermisbruik twee grote fondsenwervende evenementen georganiseerd, de actie Lock me Up- Free a Girl in mei, waarbij bekende Nederlanders en ondernemers zich lieten opsluiten in hokjes van 1 bij 2 meter. Hokjes zo groot als de hokjes in Indiase bordelen. Met deze actie werd aandacht voor de meisjes in de Indiase bordelen gevraagd. Deelnemers aan de actie lieten zich sponsoren door hun eigen achterban. In november was er de jaarlijkse benefietavond in THE RED SUN in Blaricum, waar weer bijzondere veilingitems onder de hamer gingen en er een loterij georganiseerd was. Samen hebben deze evenementen meer dan ,- opgebracht, een substantieel deel van de totale inkomsten. Miss Nederland Miss Nederland heeft haar jaarlijkse Missverkiezing opgedragen aan Stop Kindermisbruik. Yolanthe Sneijder- Cabau heeft dit evenement gepresenteerd. De opbrengst van de avond was ,-. De Fabulous Fair Zelf organiseerde Stop Kindermisbruik de Fabulous Fair in de Lichtfabriek in Haarlem, een beurs voor moeders met hun kinderen. Er werd kleding, speelgoed en accessoires aangeboden en er waren optreden en kinderactiviteiten. Helaas viel het bezoekersaantal erg tegen, waardoor de inkomsten laag uitvielen. Free a girl award Een nieuwe eigen fondsenwervende actie was de Free a Girl Award, een internationale wedstrijd voor organisaties die zich inzetten in de strijd tegen kinderprostitutie. Deelnemende organisaties werd gevraagd om een project in te dienen waarvoor men zelf fondsen moest werven via het online platform JustGiving. De 4 koppige internationale jury heeft verschillende prijzen uitgereikt. Een prijs voor de organisatie die de meeste fondsen had geworven en een eerste, tweede en derde prijs voor de beste projectvoorstellen. Ook de partij die het eerste 2.500,- had kreeg ook nog een prijs. In totaal hebben er 31 organisaties meegedaan, waarvan 16 actief. Er is een bedrag van ,32 opgehaald. De competitie is geëvalueerd en zal in een iets gewijzigde vorm in 2013 weer georganiseerd worden. 6.4 sponsoring Sinds de oprichting van Stop Kindermisbruik in 2008 zijn er diverse grote en kleine bedragen gedoneerd door het bedrijfsleven. Er is een indeling gemaakt van verschillende sponsorniveaus en de daarmee verbonden bedragen. Tegenover iedere sponsoring staan bepaalde tegensprestaties. De samenwerking met Stop Kindermisbruik wordt altijd vastgelegd in een contract waarbij het bedrijf verklaart niet in strijd te handelen met de missie en visie van Stop Kindermisbruik. Er zijn steeds meer bedrijven die zich structureel aan Stop Kindermisbruik willen binden. Bedrijven die een donatie doen van 5.000,- of meer per jaar worden lid van de Business Club van Stop Kindermisbruik. De Business Club is opgericht in juli Eind 2012 waren er bijna 40 bedrijven lid van de Business Club. Dit betreft ook leden die in natura sponsoren of veilingitems kopen op de benefietavonden van THE RED SUN voor Stop Kindermisbruik. Leden van de Business Club worden een aantal keer per jaar uitgenodigd voor een evenement van Stop Kindermisbruik of voor een speciaal voor hen georganiseerde bijeenkomst. In 2012 zijn de leden bij het Miss Nederland gala uitgenodigd en is er een netwerkbijeenkomst in restaurant Oak in Bentveld georganiseerd met een lezing van Arjan Erkel. In augustus zijn drie leden van de Business Club op projectbezoek geweest naar India. Zij hebben daar onze partner de Rescue Foundation bezocht. De sponsoring in geld vanuit het bedrijfsleven is in 2012 vervijfvoudigd ten opzichte van 2011 en bedraagt ,-. Dit komt doordat een van de directieleden zich specifiek is gaan richten op relatiebeheer en acquisitie. Sponsoring in natura In 2012 heeft Stop Kindermisbruik van verschillende bedrijven producten en diensten ontvangen. Deze zijn in de jaarrekening opgenomen als sponsoring in natura. Stop Kindermisbruik neemt alleen die sponsoring in natura op voor producten en diensten die Stop Kindermisbruik ook had afgenomen als ze niet gratis of met korting beschikbaar waren gesteld. Stop Kindermisbruik heeft in ,- aan sponsoring in natura ontvangen

14 6.5 subsidies In 2012 heeft Stop Kindermisbruik ,- ontvangen aan subsidie van de Sirtema Stichting, voor de bouw van een nieuwe koeienstal bij het opvanghuis van onze partner organisatie de Rescue Foundation in Boisar, India. 6.6 Nalatenschappen Stop Kindermisbruik heeft een nalatenschap ontvangen van ,-. Stop Kindermisbruik heeft nog geen structureel beleid op het werven van nalatenschappen. 6.7 Kosten donateurswerving Stop Kindermisbruik maakt geen gebruik van straatwervingsbureaus of andere dure manieren van donateurswerving. We werven donateurs via gratis publiciteit en acties van vrijwilligers. Voor particuliere actievoerders en voor social network fundraise projecten die wij zelf organiseren, werken we met JustGiving, dat 5% kosten rekent over iedere donatie. De kosten fondsenwerving bedroegen in %. 6.8 CBF Stop Kindermisbruik was in 2012 in het bezit van de Verklaring van geen bezwaar van het CBF. In 2012 is een begin gemaakt met de aanvraag voor het keurmerk dat naar verwachting in 2013 zal worden toegekend. Stop Kindermisbruik voldoet aan de eisen die door het CBF gesteld worden aan communicatie over de stichting. We gebruiken geen misleidende informatie en vergelijken onszelf niet met andere organisaties. Stop Kindermisbruik heeft dan ook geen klachten ontvangen over onze methode van fondsenwerving

15 7. organisatie Met een omzet van meer dan 1,3 miljoen is Stop Kindermisbruik binnen enkele jaren uitgegroeid tot een middelgrote kinderrechtenorganisatie. De werkorganisatie wordt aangestuurd door een tweekoppige directie, die tevens het bestuur van de stichting vormt. De controle op het bestuur is neergelegd bij een Raad van Toezicht (RvT). De werkorganisatie ziet er als volgt uit: Raad van toezicht Directie Administratie Communicatie Fondsenwerving Projecten Roelof van Laar, directeur/bestuurder, heeft in januari 2013 de organisatie verlaten. Hij zal niet worden vervangen. De werkorganisatie zal heringericht worden waarbij de managers van de verschillende afdelingen meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden krijgen. Motto hierbij is centraal wat centraal moet, decentraal wat decentraal kan

16 7.2 bezoldiging De Raad van Toezicht heeft (op advies van de remuneratiecommissie) het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd. De RvT controleert het bestuur, en heeft een aantal specifieke bevoegdheden. Zo keurt de RvT het beleidsplan, het jaarplan, de begroting en de jaarrekening goed en benoemt zij het bestuur. De verdeling van bevoegdheden is vastgelegd in de statuten en reglementen van de stichting. Stop Kindermisbruik wil dat slachtoffers van kinderprostitutie uit hun situatie bevrijd worden en de hulp krijgen die ze verdienen. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt Stop Kindermisbruik de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van VFI en de Code Wijffels (zie De Adviesregeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. De weging van de situatie bij Stop Kindermisbruik vond plaats bij de remuneratiecommissie. Dit leidde tot een zogenaamde BSD-score van 440 punten met een maximaal jaarinkomen van ,- (1 fte/12 mnd). De voor de toetsing aan VFI-maxima relevante werkelijke jaarinkomens van de directie bedroegen in 2012 voor Evelien Hölsken (0,67 fte/12 mnd): ,-, voor Roelof van Laar (0,78 fte/12 maanden) : ,-. De Raad van Toezicht bestaat uit: Henk P. Kasbergen, voorzitter, tot oktober 2008 directeur van Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton (benoemd op 1 oktober 2008 en herbenoembaar) Welsly M.J. Bodha, vicevoorzitter, directeur van de Nederlandse Brandwonden Stichting & Stichting Euro Tissue Bank (benoemd op 1 oktober 2008 en herbenoembaar) Joyce Steenveld, lid, algemeen directeur Schoevers Groep (benoemd op 1 oktober 2008 en herbenoembaar) Francesca Mather, lid, accountant en senior manager bij PwC (benoemd op 13 mei 2009 en herbenoembaar) Gideon van Aartsen, lid, producer en documentairemaker (benoemd op 26 oktober 2011 en herbenoembaar) Yolanthe Sneijder-Cabau, lid, actrice, model 7.1 Bestuur Het bestuur wordt benoemd door de directie en bestond in 2012 uit twee leden. De bestuursleden zijn parttime bij Stop Kindermisbruik in dienst (1,45 fte in 2012). De bestuursleden zijn gelijkwaardig en nemen besluiten gezamenlijk. Elk bestuurslid heeft een eigen portefeuille. Evelien Hölsken Met 12 jaar ervaring binnen grote en kleine ontwikkelingsorganisaties en het bedrijfsleven is Evelien de aangewezen persoon om nieuwe relaties op te bouwen en bestaande relaties te onderhouden en uit te bouwen. Naast directeur van Stop Kindermisbruik is zij eigenaar van Bluzip VOF, een PR & communicatiebureau voor de mode-industrie. Roelof van Laar De verantwoordelijkheid voor alle projecten in de doellanden en de interne organisatie ligt bij Roelof. Naast directeur van Stop Kindermisbruik is hij gemeenteraadslid in Leiden, voorzitter van Nieuw IS (waar Stop Kindermisbruik lid van is) en bestuurslid van de Stichting Vriendschapsband Leiden Juigalpa. Een lid maakt gebruik van een (deels gesponsorde) leaseauto. Hiervoor houdt de stichting een maandelijkse eigen bijdrage in. Raad van Toezicht Binnen de RvT worden in ieder geval de volgende aandachtsgebieden onderscheiden: Financiën P&O Communicatie Fondsenwerving Projecten Leden van de RvT hebben ruime expertise in minimaal één van de inhoudelijke aandachtsgebieden. Ze hebben een groot relevant netwerk, maar vervullen geen posities binnen partners van de stichting. Leden van de RvT doen geen uitvoerende werkzaamheden anders dan het controleren en adviseren van de werkorganisatie en het benaderen van hun eigen netwerk. Zij ontvangen geen vergoeding. Ze kunnen onkosten declareren, maar hebben dit in 2011 niet gedaan. Leden van de RvT worden benoemd voor vijf jaar en kunnen na die termijn één maal herbenoemd worden. Daarna dienen zij minimaal twee jaar geen deel uit te maken van de RvT. In 2012 is Yolanthe Sneijder-Cabau toegetreden tot de Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht vervullen hun taak belangeloos en ontvangen geen beloningen. Wel is er een mogelijkheid om in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende taken gemaakte kosten te vergoeden, waarop in 2012 wederom geen beroep werd gedaan. In 2012 is de Raad van Toezicht drie maal bijeen gekomen. Ook dit jaar is steeds samen met het bestuur/directie vergaderd. In 2012 heeft de RVT zichzelf geëvalueerd

17 7.3 Werkorganisatie De werkorganisatie bestaat naast de directie uit medewerkers, vrijwilligers die minimaal een dag in de week op kantoor werken en stagiairs. In 2012 waren er gemiddeld 4,4 fte (36 uur) medewerkers in dienst, 0,39 vrijwilliger en 6,17 stagiairs op kantoor. Mensen binnen de werkorganisatie krijgen of een salaris of een stage-/ vrijwilligersvergoeding. Daarnaast worden onkosten vergoed op declaratiebasis. Stop Kindermisbruik wil haar overhead minimaliseren, maar niet ten koste van haar medewerkers. In de eerste drie jaar is gekozen voor matiging van de lonen en het beperken van de secundaire arbeidsvoorwaarden. Nu verdienen de medewerkers van Stop Kindermisbruik een salaris dat vergelijkbaar is met de gemiddelde salarissen bij andere goede doelen van vergelijkbare grootte. Daarbij wordt uitgegaan van de salarisschalen van de Rijksoverheid (BBRA). Het beloningsbeleid en de arbeidsvoorwaarden van de stichting zijn vastgelegd in een eigen arbeidsvoorwaardenpakket. Dit pakket is ook van toepassing op de directie. In 2012 is een pensioenregeling vastgesteld. Enkele feiten en cijfers: Het ziekteverzuim van Stop Kindermisbruik is 3,0%. Stop Kindermisbruik had in de eerste helft van langdurig verminderd inzetbare medewerker; van de 8 medewerkers zijn er 1 man en 7 vrouw. Van de 2 vrijwilligers zijn er 1 man en 1 vrouw. Van de 8 stagiaires zijn er 3 man en 5 vrouw; alle medewerkers en vrijwilligers hebben de Nederlandse nationaliteit. 2 stagiaires hebben de Amerikaanse nationaliteit en 1 stagiair heeft de Nepalese nationaliteit. Stop Kindermisbruik registreert niet of mensen ooit een andere nationaliteit hadden, een dubbele nationaliteit hebben of welke nationaliteit de ouders van medewerkers en vrijwilligers hebben of hadden; 1 directielid van Stop Kindermisbruik is in 2011 begonnen aan een opleiding (MBA). Deze opleiding wordt voor 10% door de stichting betaald. Alle vrijwilligers en stagiairs die op kantoor werken hebben aanspraak gemaakt op een vrijwilligersvergoeding (maximaal 4,50 per uur en 125,- per maand). Stop Kindermisbruik registreert het ziekteverzuim van vrijwilligers niet. Foto: Yvette Wolterinck 32 33

18 7.4 beleidsstukken Stop Kindermisbruik werkt inmiddels op basis van de volgende stukken (tussen haakjes de frequentie of het jaar waarin deze opgesteld zijn): Statuten (2008) Reglement directie (2010) Reglement Raad van Toezicht (2010) Jaarplan (jaarlijks) Jaarverslag Bestuur (jaarlijks) Jaarverslag Raad van Toezicht (jaarlijks) Jaarrekening (jaarlijks) Beleidsplan (2010, vanaf 2011 elke vier jaar) Evaluatie beleidsplan (2010, vanaf 2011 elke vier jaar) Marketing- en communicatiestrategie (2011) Reisbeleid, incl. gedragscode (2009) Beschrijving van de Administratieve Organisatie en Interne Controle, AO/IC (2012) Arbeidsvoorwaardenbeleid (2010) Al deze stukken zijn besproken met en goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Ze zijn ook opvraagbaar of beschikbaar op de website van Stop Kindermisbruik. 7.5 Transparantie Stop Kindermisbruik is een transparante organisatie die actief openheid geeft over de activiteiten en de gang van zaken binnen de organisatie. Stop Kindermisbruik wil voldoen aan de eisen die gesteld worden door onder andere het CBF (CBF keurmerk), de Belastingdienst (ANBI erkenning) en de diverse fondsen in Nederland en daarbuiten. Dat betekent dat Stop Kindermisbruik: Maximaal 25% van de door haar geworven fondsen besteed aan het werven van de fondsen. Ervoor zorgt dat tussen en binnen het bestuur en de RvT geen familie- of vergelijkbare relaties voorkomen. Openheid geeft over de verkregen inkomsten, gedane uitgaven en de beloning van haar directie. Stop Kindermisbruik is in het bezit van een ANBI-verklaring en de verklaring van geen bezwaar van het CBF. In 2012 heeft Stop Kindermisbruik haar jaarverslag ingediend bij De Transparant Prijs. Stop Kindermisbruik is beoordeeld door de jury en met een 5.9 twee derde punt gestegen ten opzichte van Financiën Stop Kindermisbruik wil zoveel mogelijk middelen terecht laten komen bij haar doelgroepen. Tegelijkertijd is het de komende jaren nodig te investeren in de groei en ontwikkeling van de eigen organisatie. Stop Kindermisbruik investeerde in % van de door haar geworven middelen in projecten. De kosten fondsenwerving bedroegen 14%. Efficiënte besteding van de middelen Stop Kindermisbruik streeft ernaar zoveel mogelijk financiële middelen te besteden aan haar primaire doelstelling (projecten). Kosten voor communicatie, evenementen, beheer en fondsenwerving worden laag gehouden door te zoeken naar sponsors en organisaties die hun producten en diensten kosteloos willen aanbieden. Ook bij onze buitenlandse partners dringen we aan op het beperken van hun overhead. Bijvoorbeeld door aandacht te vragen voor de verhouding tussen de grootte van de doelgroep en het aantal personeelsleden dat die doelgroep bedient. Stop Kindermisbruik is terughoudend in het steunen van organisaties die veel geld uitgeven aan conferenties, netwerkbijeenkomsten en dergelijke, zonder dat die een duidelijk en concreet doel dienen. Stop Kindermisbruik heeft in 2012 een manager projecten aangetrokken om het projectbeheer te professionaliseren. Er is een manager communicatie aangetrokken om op corporate niveau campagnes te ontwikkelen en uit te rollen. Continuïteitsreserve en basis Stop Kindermisbruik wil geen grote reserve aanhouden. Op basis van een risicoanalyse is bepaald dat het gewenste eigen vermogen van Stop Kindermisbruik 50% van de jaarlijkse structurele uitgaven bedraagt. Dit om de continuïteit van de stichting te garanderen als de fondsenwerving tijdelijk terugloopt. Hier wordt nog niet aan voldaan. Toch is er in 2012 voor gekozen geen overschot te realiseren om zoveel mogelijk geld aan onze partnerorganisaties beschikbaar te stellen. Het eigen vermogen is voldoende om een kleine terugslag in donaties op te kunnen vangen. Bovendien is er voldoende vertrouwen dat de continuïteit van Stop Kindermisbruik ook in 2013 is gewaarborgd. Stop Kindermisbruik streefde er naar om in 2012 minimaal donateurs te hebben. Dat is niet gelukt. Accountant De jaarrekening van Stop Kindermisbruik wordt gecontroleerd door accountantskantoor Dubois & Co. In 2012 heeft een interim-controle plaatsgevonden (toetsing van de werking van beheersmaatregelen) waaruit geen significante bevindingen zijn voortgekomen. 7.7 begroting 2013 Omschrijving Realisatie Realisatie Realisatie Begroting Begroting Baten: Baten uit eigen fondsenwerving Donaties en giften Sponsoring Nalatenschappen Subsidies en fondsen Subsidies overheden Baten uit acties van derden Baten uit beleggingen Som der baten Lasten: Besteed aan doelstellingen Projecten Stop Kindermisbruik Projecten partnerorganisaties Werving baten Kosten eigen fondsenwerving Kosten acties van derden Kosten verkrijging subsidies Kosten beheer en administratie Som der lasten Resultaat Resultaatbestemming: Continuïteitsreserve (toevoeging) Kosten fondsenwerving 11% 12% 10% 12% 14% Besteed aan de doelstelling 71% 80% 83% 86% 80% Stop Kindermisbruik heeft in 2012 een manager projecten aangetrokken om het projectbeheer te professionaliseren

19 7.8 risicoanalyse Stop Kindermisbruik heeft te maken met risico s die het bereiken van de gestelde doelen kunnen verhinderen of bemoeilijken. De drie belangrijkste risico s zijn in deze paragraaf opgenomen, inclusief de wijze waarop Stop Kindermisbruik deze risico s heeft proberen te minimaliseren. Postcode Loterij In de begroting voor 2012 is een bijdrage van de Postcode Loterij opgenomen. Deze bijdrage is niet toegewezen. In de planning van projecten en dergelijke houden we rekening met een mogelijke bijdrage van de Postcode Loterij, maar we gaan er niet van uit. In opspraak raken Een ander risico dat we zien, is het in opspraak raken van Stop Kindermisbruik of haar sponsoren, ambassadeurs en partnerorganisaties: Stop Kindermisbruik werkt transparant en voldoet aan alle eisen die door diverse instanties (ANBI, CBF etc.) aan goede doelen worden gesteld. Met onze sponsoren wordt een contract opgesteld waarin zij zich confirmeren aan de missie en visie van Stop Kindermisbruik en verklaren dat zij geen gebruik maken van kinderarbeid. Met de ambassadeurs zijn duidelijke afspraken gemaakt over het geven van interviews. Stop Kindermisbruik heeft het recht om interviews voor publicatie in te zien en te wijzigen. Onze partnerorganisaties worden uitgebreid getoetst aan de criteria die we hebben opgesteld. Toch kunnen er zich incidenten voordoen die een verkeerd beeld creëren over het werk of het effect van het werk van onze partnerorganisaties. Een van de eisen van Stop Kindermisbruik aan haar partners is dat zij open staan voor onafhankelijk onderzoek naar hun organisatie en activiteiten. Als daar aanleiding voor is zal Stop Kindermisbruik opdracht geven tot een dergelijk onderzoek en de steun aan de betreffende partnerorganisatie op schorten tot de resultaten van dat onderzoek bekend zijn. Minder structurele inkomsten Stop Kindermisbruik wil de komende jaren doorgroeien en steeds minder afhankelijk worden van eenmalige inkomsten. Door gestage groei van het aantal periodieke donaties en meerjarige sponsorovereenkomsten kunnen we dit bereiken. Ook meerjarige subsidies en vaste bijdragen van derden zullen hier een bijdrage aan leveren. Als de vaste en voorspelbare inkomsten niet toenemen, handhaven we de huidige werkwijze waarin we onze partners alleen ondersteunen door middel van eenmalige projecten of steun toezeggen voor een periode van maximaal één jaar. Op dit moment maakt Stop Kindermisbruik vooral in het laatste kwartaal van jaar bijdragen over naar partnerorganisaties. Zo hebben onze partnerorganisaties zekerheid voor het besteedbare budget in het daaropvolgende jaar. Als de vaste en voorspelbare inkomsten toenemen kunnen we ook gedurende het jaar projecten starten. Daling inkomsten Als de inkomsten ver uitkomen onder het beoogde niveau heeft dit gevolgen voor de organisatie. De overige gevolgen van achterblijvende inkomsten liggen vooral bij onze partnerorganisaties, omdat de bijdrage van Stop Kindermisbruik aan hun werk dan scherp daalt. Door de keuze van Stop Kindermisbruik om partnerorganisaties te steunen die niet alleen van Stop Kindermisbruik afhankelijk zijn en doordat we geen meerjarige projecten steunen, zijn de gevolgen zo beperkt mogelijk. De gevolgen voor onze belangrijkste doelgroep, meisjes in de prostitutie, zijn veel groter

20 8. jaarrekening 8.1 Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) ref Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen Passiva Continuïteitsreserve Kortlopende schulden Staat van baten en lasten Baten ref Resultaat 2012 Begroting 2012 Resultaat 2011 Baten uit eigen fondsenwerving Baten uit acties derden Subsidies van overheden Rente Som der baten Lasten Resultaat 2012 Begroting 2012 Resultaat 2011 Besteed aan doelstellingen Lasten in verband met werving baten Kosten beheer en administratie Som der lasten Resultaat Het resultaat is toegevoegd (ontrokken) aan (van): Continuïteitsreserve Resultaat 2012 Begroting 2012 Resultaat 2011 Kosten eigen fondsenwerving in % 14% 9% 12% van baten eigenfondsenwerving Het totaal aan bestedingen aan de doel- 79% 86% 80% stellingen in % van de totale baten 38 39

samenvatting jaar verslag Stop Kindermisbruik

samenvatting jaar verslag Stop Kindermisbruik 2010 samenvatting jaar verslag Stop Kindermisbruik 3 samenvatting jaarverslag Voorwoord 5 Projecten Partnerorganisaties 6 Organisatie 7 Resultaten 8 Financieën 9 Sponsoren 10 Stop Kindermisbruik streeft

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Free a Girl in cijfers 4 1.1 Som der baten 6 1.2 Symbolen 8 1.3 Een impressie van wereldwijde resultaten 10

Inhoudsopgave. 1. Free a Girl in cijfers 4 1.1 Som der baten 6 1.2 Symbolen 8 1.3 Een impressie van wereldwijde resultaten 10 SAMENVATTING JAARVERSLAG 2013 1. Free a Girl in cijfers 4 1.1 Som der baten 6 1.2 Symbolen 8 1.3 Een impressie van wereldwijde resultaten 10 Inhoudsopgave Moeder van de 18-jarige Kalpana Sinds enkele weken

Nadere informatie

Beleidsplan 2011-2014

Beleidsplan 2011-2014 Beleidsplan 2011-2014 1 Stichting Stop Kindermisbruik Hendrik Figeeweg 3-G10 2031 BJ Haarlem T. 020 7163933 F. 020 7163932 info@stopkindermisbruik.nl www.stopkindermisbruik.nl KVK Haarlem 34308169 Triodos

Nadere informatie

Vrijwillige opsluiting in acht restaurants levert Stop Kindermisbruik 2,5 ton op

Vrijwillige opsluiting in acht restaurants levert Stop Kindermisbruik 2,5 ton op PERSBERICHT Actie Lock me Up - Free a Girl Vrijwillige opsluiting in acht restaurants levert Stop Kindermisbruik 2,5 ton op AMSTERDAM, 2 juni 2013 De actie Lock me Up Free a Girl, die afgelopen week gedurende

Nadere informatie

Stichting Stop Kindermisbruik Hendrik Figeeweg 3-G BJ Haarlem T F

Stichting Stop Kindermisbruik Hendrik Figeeweg 3-G BJ Haarlem T F Jaarplan 2011 1 Stichting Stop Kindermisbruik Hendrik Figeeweg 3-G10 2031 BJ Haarlem T. 020 7163933 F. 020 7163932 info@stopkindermisbruik.nl www.stopkindermisbruik.nl KVK Haarlem 34308169 Triodos Bank

Nadere informatie

2010 2011 2011 2012 Realisatie Planning Realisatie Planning

2010 2011 2011 2012 Realisatie Planning Realisatie Planning Kritische Succes Factor Kritische Prestatie Indicator Omschrijving Kengetal 2010 2011 2011 2012 Realisatie Planning Realisatie Planning Aantal meisjes gered 500 500 616 800 Aantal meisjes opgevangen 900

Nadere informatie

jaar verslag Stop Kindermisbruik

jaar verslag Stop Kindermisbruik 2010 jaar verslag Stop Kindermisbruik Jaarverslag bestuur 5 Voorwoord 7 1. Inleiding 8 2. Doel en doelgroepen 10 2.1 Doelstelling 10 2.2 Doelgroepen 10 3. Strategie 12 3.1 Missie en visie 12 3.2 Interventiestrategieën

Nadere informatie

Informatie voor spreekbeurten

Informatie voor spreekbeurten Wat doet Stop Kindermisbruik? Informatie voor spreekbeurten Stop Kindermisbruik strijdt sinds 2008 tegen kinderprostitutie. Kinderprostitutie houdt in dat kinderen gedwongen seks hebben met bekende of

Nadere informatie

Actiepakket deelnemers

Actiepakket deelnemers Actiepakket deelnemers Beste deelnemer, Hartelijk dank voor je deelname aan Lock me Up Free a Girl. Deze actie is een initiatief van Wimmy Hu (adviseur van Free a Girl) en Free a Girl en vindt dit jaar

Nadere informatie

Beste deelnemer, Deelnemerspakket

Beste deelnemer, Deelnemerspakket Beste deelnemer, Hartelijk dank dat je meedoet aan de actie Lock me Up Free a Girl. Met de actie willen we zoveel mogelijk geld ophalen om jonge meisjes uit de prostitutie te bevrijden, op te vangen en

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 STICHTING ELIZABETH FOUNDATION Beleidsplan 2015-2018 Versie 1.0 9-12-2015 In het beleidsplan legt het bestuur van de Elizabeth Foundation het actuele beleid vast. Het beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering

Nadere informatie

Leskaart 1. Een andere wereld. Opdracht: De poster moet minimaal de volgende informatie bevatten:

Leskaart 1. Een andere wereld. Opdracht: De poster moet minimaal de volgende informatie bevatten: Leskaart 1 Een andere wereld We bekijken een filmpje waarin Yolanthe bordelen in India bezoekt. Beantwoord voor jezelf de volgende vragen: Wat is je het meeste bijgebleven? Wat vond je het ergste om te

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Informatie Landen. Inhoudsopgave...2. 1 India... 3. 2 Cambodja... 6. 3 Thailand... 8. 4 Nepal...10. 5 Kameroen... 12. 6 Brazilië...

Inhoudsopgave. Informatie Landen. Inhoudsopgave...2. 1 India... 3. 2 Cambodja... 6. 3 Thailand... 8. 4 Nepal...10. 5 Kameroen... 12. 6 Brazilië... Informatie Landen Informatie Landen Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1 India... 3 2 Cambodja... 6 3 Thailand... 8 4 Nepal...10 5 Kameroen... 12 6 Brazilië...14 7 Nederland... 16 Inhoudsopgave 2 Informatie

Nadere informatie

Voor Roopa, Rosario, Jaja, Khajel, Amina, Shampa, Roma, Salma, Pooja, Reshma, Tsompa, Samnang, Veata en al hun lotgenoten

Voor Roopa, Rosario, Jaja, Khajel, Amina, Shampa, Roma, Salma, Pooja, Reshma, Tsompa, Samnang, Veata en al hun lotgenoten Voor Roopa, Rosario, Jaja, Khajel, Amina, Shampa, Roma, Salma, Pooja, Reshma, Tsompa, Samnang, Veata en al hun lotgenoten Inhoudsopgave Voorwoord 9 1. Rosario is dood 13 2. Vertrouwen 21 3. Papier is

Nadere informatie

STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT

STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT JAARVERSLAG 2016 GEDEMPTE SCHALBURGERGRACHT 99 2021AK Haarlem info@daretosharefoundation.com 06-81318513

Nadere informatie

Jaarverslag & Jaarrekening 2013

Jaarverslag & Jaarrekening 2013 Jaarverslag & Jaarrekening 2013 Free a Girl Hendrik Figeeweg 3-G10 2031 BJ HAARLEM Nederland +31 20 7163933 www.freeagirl.nl info@freeagirl.nl 20 mei 2014 Voorwoord 2013 heeft in het teken gestaan van

Nadere informatie

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Meerjarenplan 2013 2016 / Stichting Odanadi NL 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. 3 2. Terugblik 4 3. Missie en visie 4 4. en doelstellingen. 4 4.1 De basis verstevigen.

Nadere informatie

Geef Prostaatkanker het nakijken. Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016

Geef Prostaatkanker het nakijken. Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016 Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016 Geef Prostaatkanker het nakijken 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Organisatie 2. Strategie a. Statutaire doelstelling b. Afwezigheid van winstoogmerk c. Bestemming

Nadere informatie

Jaarverslag. & jaarrekening 2014

Jaarverslag. & jaarrekening 2014 Jaarverslag & jaarrekening 2014 17 juni 2015 Moeder van de vermiste Sonam. 1. Voorwoord In maart 2014 heb ik een bezoek gebracht aan Nepal en kennis gemaakt met de organisatie Maiti Nepal die zich onder

Nadere informatie

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 1. Introductie... 2 2. Doelstelling... 2 3. Projecten... 3 4. Bestuursorganisatie... 4 5. (Financieel) beleid... 4 6. Doelgroep...

Nadere informatie

JAARPLAN 2014. 11 december 2013. (goedgekeurd door de RVT op 18 december 2013)

JAARPLAN 2014. 11 december 2013. (goedgekeurd door de RVT op 18 december 2013) JAARPLAN 2014 11 december 2013 (goedgekeurd door de RVT op 18 december 2013) 1 Inhoud 1. Voorwoord... 4 2. Projecten Partner Organisaties... 5 2.1 Focus op 3 strategieën... 5 2.1.1 Strategie 1: Financiering...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation

JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van PURE! Foundation 2015. Terugkijkend op het afgelopen jaar hebben we met het bestuur een belangrijke basis gelegd voor de toekomst

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Introductie Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Luz Alba. Over 2012 is voor het eerst een jaarverslag geschreven, en bij het verder professionaliseren

Nadere informatie

2015 t/m 2017. Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid

2015 t/m 2017. Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid 2015 t/m 2017 In het beleidsplan wordt ingegaan op de doelstellingen, de werkzaamheden, de fondsenwervende activiteiten en het financieel beheer van Stichting Dier&Recht.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN WAKIBI 2017

BELEIDSPLAN WAKIBI 2017 BELEIDSPLAN WAKIBI 2017 Wakibi Samen 1 wereld zonder armoede Microfinanciering voor ondernemers in ontwikkelingslanden Inhoudsopgave 1. Introductie. 1 2. Visie & Missie. 1 3. Doelstellingen 2 4. Organisatie..

Nadere informatie

meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane

meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane In dit plan wordt het beleid voor de komende jaren vastgelegd. Het geeft inzicht in de manier waarop de Stichting Masibambisane haar doelstellingen

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 3. 1. Ciske de Rat Foundation 4. 2. Strategie 4. 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4. 2.2. Statutaire doelstelling 4

Inhoud. Inleiding 3. 1. Ciske de Rat Foundation 4. 2. Strategie 4. 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4. 2.2. Statutaire doelstelling 4 Beleidsplan Ciske de Rat Foundation 2014 2018 1 Inhoud Inleiding 3 1. Ciske de Rat Foundation 4 2. Strategie 4 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4 2.2. Statutaire doelstelling 4 2.3. Afwezigheid van

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beldhuismolenweg 8a 7562 PC Deurningen Telefoon: 088 45 46 700 E-mail: info@welkomhuis-twente.nl Website: www.welkomhuis-twente.nl Beleidsplan 2014 Pagina 1

Nadere informatie

BEDRIJVEN KINDERARBEID AANPAKKEN

BEDRIJVEN KINDERARBEID AANPAKKEN VIETNAMESAMEN MET BEDRIJVEN KINDERARBEID AANPAKKEN Vietnam is het eerste land in Azië dat in 1990 het kinderrechtenverdrag ondertekende. Het Zuid-Aziatische land kan zich inmiddels tot de middeninkomenslanden

Nadere informatie

HART VOOR HET TWISKE. Beleidsplan

HART VOOR HET TWISKE. Beleidsplan STICHTING HART VOOR HET TWISKE Beleidsplan Versie 1.01 maart 2013 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Hart voor het Twiske. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten

Nadere informatie

STICHTING GOEIE HOOP

STICHTING GOEIE HOOP MEERJARENBELEIDSPLAN STICHTING GOEIE HOOP Onderwerp Meerjarenbeleidsplan Stichting Goeie Hoop KvK 59032049 Opgesteld door Bestuur Stichting Goeie Hoop Datum januari 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3

Nadere informatie

2015 t/m 2017. Varkens in Nood Beleidsplan & Beloningsbeleid

2015 t/m 2017. Varkens in Nood Beleidsplan & Beloningsbeleid Varkens in Nood Beleidsplan & Beloningsbeleid 2015 t/m 2017 In het beleidsplan zijn de doelstellingen, de werkzaamheden, de fondsenwervende activiteiten en een toelichting op het financieel beheer vastgelegd

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Voor Door Met Elkaar

Beleidsplan. Stichting Voor Door Met Elkaar Beleidsplan Stichting Voor Door Met Elkaar Plaats S'Hertogenbosch Datum 3 februari 2015 Opgesteld door N. Remkes-Nienhuis nanda.remkes@voordoormetelkaar.nl R. Oosterbaan ron.oosterbaan@voordoormetelkaar.nl

Nadere informatie

CARE FOR ALL BELEIDSPLAN 2017

CARE FOR ALL BELEIDSPLAN 2017 CARE FOR ALL BELEIDSPLAN 2017 1. Inleiding 2. Strategie 2.1 Doelstellingen 2.2 Geen winstoogmerk 2.3 Bestemming liquidatiesaldo 3. Te verrichten werkzaamheden 3.1 Werving en beheer van gelden 3.2 Vermogen

Nadere informatie

Jaarverslag mei 2012 april 2013

Jaarverslag mei 2012 april 2013 Jaarverslag mei 2012 april 2013 1 Inhoudsopgave Verslag van het bestuur 1. Focus 2. Organisatie 3. Fondsenwerving 4. Impactmeting 5. Onze besteding 6. Chance for a Life Change 7. Toekomst Namasté Foundation

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting We GO Together 2015-2017

Beleidsplan Stichting We GO Together 2015-2017 Beleidsplan Stichting We GO Together 2015-2017 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding en Doelstellingen 3 - Missie en Doel 2016 Over Stichting We GO Together 4 Organisatie 5 - Het bestuur - Gedragscode -

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Stichting Time to Help Nederland Hang 4 3011 GG Rotterdam info@timetohelp.nl www.timetohelp.nl Inschrijvingsnummer KVK : 55404073 RSIN/Fiscaalnummer: 851692357

Nadere informatie

Amsterdam, December 2012

Amsterdam, December 2012 Amsterdam, December 2012 Beleidsplan Muses 2012 2016 1 Hoofdstuk 1 Samenvatting Inleiding Het doel van stichting Muses is om de impact van vrijwilligers wereldwijd te vergroten. Enerzijds om hiermee alle

Nadere informatie

CARE FOR ALL BELEIDSPLAN 2015

CARE FOR ALL BELEIDSPLAN 2015 CARE FOR ALL BELEIDSPLAN 2015 1. Inleiding 2. Strategie 2.1 Doelstellingen 2.2 Geen winstoogmerk 2.3 Bestemming liquidatiesaldo 3. Te verrichten werkzaamheden 3.1 Werving en beheer van gelden 3.2 Vermogen

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis. Beleidsplan 2014

Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis. Beleidsplan 2014 Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis Beleidsplan 2014 Purmerend, december 2013 1 Inhoud 1. De stichting Statutaire doelstelling Bestuursleden Beloningsbeleid Officiële gegevens 2. Strategie Missie

Nadere informatie

Dit is het beleidsplan van De Stichting Ambulante Dagbesteding, opgesteld voor de periode 2015-2016. De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 22 juli 2015 en gevestigd te Utrecht. Dit beleidsplan

Nadere informatie

Stichting Lunga Foundation. ANBI-Beleidsplan 2014

Stichting Lunga Foundation. ANBI-Beleidsplan 2014 Stichting Lunga Foundation ANBI-Beleidsplan 2014 Versie 1.0 Inleiding Het jaar 2013 stond in het teken van de oprichting van Stichting Lunga Foundation. Met overtuiging en trots is Stichting Lunga Foundation

Nadere informatie

Inhoud. Stichting GeefGezondheid 2014 Algemeen beleidsplan pagina 1 van 5

Inhoud. Stichting GeefGezondheid 2014 Algemeen beleidsplan pagina 1 van 5 Bel ei dspl anst i c ht i nggeef Gez ondhei d Geef Gez ondhei d. nu201 4 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Achtergrond en doel GeefGezondheid 1.2 Over crowdfunding Het succes van crowdfunding Crowdfunding via GeefGezondheid.nu

Nadere informatie

een rechtvaardige wereld... de verantwoordlijkheid van ons allemaal!

een rechtvaardige wereld... de verantwoordlijkheid van ons allemaal! de verantwoordlijkheid van ons allemaal! beknopt Jaarverslag 2013 donateurs, 1687 vrijwilligers, sponsoren, institutionele donoren en de meer dan kinderen geholpen hebben. Hoe? In vogelvlucht laten wij

Nadere informatie

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 Dapper Dagboek Dapper Dagboek INHOUDSOPGAVE Beleidsplan Jouw Dagboek, jouw verhaal Organisatie Ziekenhuizen Vrijwilligers Acties Financiën Communicatie Eindwoord

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013)

Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013) Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017 Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013) INHOUDSOPGAVE: 1. HET ONTSTAAN VAN DE STICHTING JORISVRIENDEN... 3 2. BELEIDSKEUZES...3

Nadere informatie

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014 Beleidsplan 2015 2016 Stichting Stop Dierenleed Nederland Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad 7 1313JJ Almere 06-10734354 www.stopdierenleednederland.org info@stopdierenleednederland.org

Nadere informatie

ANBI STATUS 2015. Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer

ANBI STATUS 2015. Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer ANBI STATUS 2015 Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer Inleiding Stichting The Hang- Out 010 is een nieuwe organisatie. De stichting is begin 2015 opgericht bij

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN Meerjarenbeleidsplan 2016 2019 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2016-2019 van Stichting Vrienden van MSVN-Fryslân. In dit beleidsplan staan de activiteiten

Nadere informatie

Beleidsplan 2017 Stichting BernerCare RSIN: , KVK:

Beleidsplan 2017 Stichting BernerCare RSIN: , KVK: 1. Inleiding In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van de stichting Bernercare het actuele beleid vast. Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 14-04-2017 goedgekeurd door het

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Aloha Foundation. Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1

Beleidsplan Stichting Aloha Foundation. Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1 Beleidsplan Stichting Aloha Foundation Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1 Pagina 1 van 10 Voorwoord Op 12 maart 2015 is de Stichting Aloha Foundation opgericht. In dit

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting FARE Almere

Beleidsplan Stichting FARE Almere Beleidsplan Stichting FARE Almere 1. Algemeen 2014 wordt het eerste volledige jaar voor de Stichting FARE Almere. Ook in 2014 ontvangt de Stichting geen enkele subsidie en zijn wij afhankelijk van particuliere

Nadere informatie

Varkens in Nood Beleidsplan & Beloningsbeleid

Varkens in Nood Beleidsplan & Beloningsbeleid Varkens in Nood Beleidsplan & Beloningsbeleid 2014 In het beleidsplan zijn de doelstellingen, de werkzaamheden, de fondsenwervende activiteiten en een toelichting op het financieel beheer vastgelegd voor

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek. Beleidsplan 2013

Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek. Beleidsplan 2013 Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek S. Oliehoek Raaphorstlaan 20 2245 BJ Wassenaar RSIN 54119294 Inleiding De stichting Vrienden van Zorgboerderij

Nadere informatie

Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020. fa ir frie n d s

Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020. fa ir frie n d s Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020 fa ir frie n d s 1. Inleiding Dit beleidsplan is opgesteld om vast te leggen wat de toekomstvisie is van de Stichting Fairfriends Foundation. Hierin willen

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Beleidsplan Himalaya Welfare Foundation Augustus 2014-2015

Beleidsplan Himalaya Welfare Foundation Augustus 2014-2015 Beleidsplan Himalaya Welfare Foundation Augustus 2014-2015 www.himalayawelfare.org 1. Doelstellingen, visie en werkwijze van de Himalaya Welfare Foundation. De Stichting Himalaya Welfare is opgericht op

Nadere informatie

Stichting Lunga Foundation. ANBI-Beleidsplan 2015 (update)

Stichting Lunga Foundation. ANBI-Beleidsplan 2015 (update) Stichting Lunga Foundation ANBI-Beleidsplan 2015 (update) Versie 1.1 Inleiding Na de oprichting in 2013 stond het jaar 2014 in het teken van de projecten die gerealiseerd werden om het weeshuis The Farm

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG OVER 2016

BESTUURSVERSLAG OVER 2016 BESTUURSVERSLAG OVER 2016 Graag blikken wij terug op een bijzonder 2016 voor Villa Pinedo, waarin het waarborgen van de continuïteit en groei centraal stonden. Kantoor en personeel Om de benodigde- en

Nadere informatie

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed 2013-2014 Beleidsplan Festivals Tegen Dierenleed Versie 1.1 Jasper Coolen Festivals Tegen Dierenleed 4/27/2013 Inhoud 1. Voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1 Beleidsplan Stichting ORISSA ZAL LEVEN! Spelt-oord 18 3991 XH Houten Telefoon: 030-6343167 Website: www.orissazalleven.nl Emailadres: info@orissazalleven.nl Kamer van Koophandel: 51405229 Bankrekeningnr:

Nadere informatie

Samenvatting jaarrekening 2013-2014

Samenvatting jaarrekening 2013-2014 Samenvatting jaarrekening 2013-2014 Oxfam Novib is een internationale organisatie met landenkantoren over de hele wereld. Ons jaarverslag en jaarrekening verschijnen daarom, net als in 2013, in het Engels.

Nadere informatie

THE A21 CAMPAIGN AFSCHAFFEN VAN ONRECHT IN DE 21E EEUW

THE A21 CAMPAIGN AFSCHAFFEN VAN ONRECHT IN DE 21E EEUW THE A21 CAMPAIGN AFSCHAFFEN VAN ONRECHT IN DE 21E EEUW FEITEN MENSENHANDEL is de illegale handel van mensen, met als voornaamste doel gedwongen arbeid en seksuele uitbuiting. Het is de snelst groeiende

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering)

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) April 2016 DE ORGANISATIE Stichting is een onafhankelijke Nederlandse stichting die zich wereldwijd richt

Nadere informatie

Projecten. Studiebeurzen

Projecten. Studiebeurzen Jaarverslag 2015 1 Inhoudsopgave Introductie... 3 Projecten... 4 Studiebeurzen... 4 Bouwen aan een toekomst... 5 Colour the world Festival 2015... 5 Colour the world Festival 2016... 5 Finding new DiDi...

Nadere informatie

Stichting de Melkkan. Beleidsplan. Reglement als bedoeld in artikel 11, lid 1 van de Statuten van Stichting de Melkkan

Stichting de Melkkan. Beleidsplan. Reglement als bedoeld in artikel 11, lid 1 van de Statuten van Stichting de Melkkan Beleidsplan Reglement als bedoeld in artikel 11, lid 1 van de Statuten van Stichting de Melkkan Inleiding. In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van Stichting de Melkkan het actuele beleid vast.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kids2School 2014 2016

Beleidsplan Stichting Kids2School 2014 2016 Beleidsplan Stichting Kids2School 2014 2016 Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Kids2School voor de jaren 2014-2016. Het plan omvat een overzicht van de doelstelling(en) en activiteiten

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Boslaan 25, Lunteren Correspondentieadres: Spikhorst 49, 3927 DC Renswoude KvK 09115100 info@bethesdavoorperu.nl 1. Doelstelling In de statuten is de

Nadere informatie

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Missie/Visie/Kernboodschap/Doelstelling Missie Het Ronald McDonald Kinderfonds wil een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van kinderen

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Shade Children Foundation 2014

Beleidsplan Stichting Shade Children Foundation 2014 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Strategie 2 2.1. Kernprincipes 2 2.1.1. Statutaire doelstelling 2 2.1.2. Afwezigheid winstoogmerk 2 3. Beleid 2 3.1. Werkzaamheden SCF NL 2 3.2. Werving en beheer van gelden 2

Nadere informatie

Beleidsplan. Resi Smit Foundation 2015 & 2016

Beleidsplan. Resi Smit Foundation 2015 & 2016 Beleidsplan Resi Smit Foundation 2015 & 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Strategie... 3 2.1 Kernprincipes van de Resi Smit Foundation Statutaire doelstelling Afwezigheid van winstoogmerk Bestemming

Nadere informatie

Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe. Beleidsplan 2015 2016

Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe. Beleidsplan 2015 2016 Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe Beleidsplan 2015 2016 Inhoudsopgave De doelstelling en het werk van de stichting De wijze waarop de stichting geld werft Het beheer en de besteding van het vermogen

Nadere informatie

Jaarverslag Gunt elk kind de ka om te schitteren

Jaarverslag Gunt elk kind de ka om te schitteren Jaarverslag 2015-2016 ns Gunt elk kind de ka om te schitteren 1 Algemene gegevens Statutaire naam: Statutaire vestingsplaats: Stichting ruud van nistelrooy foundation Amsterdam Bezoekadres: Marathonloop1,

Nadere informatie

ANBI- verantwoording. Meer informatie over de organisatiestructuur van de stichting is te vinden in het jaarverslag 2014.

ANBI- verantwoording. Meer informatie over de organisatiestructuur van de stichting is te vinden in het jaarverslag 2014. ANBI- verantwoording Culturele ANBI Stichting Schouwburg Cuijk Stimuleringsfonds (in de communicatie naar buiten wordt de naam Het Podiumfonds Land van Cuijk & Maasduinen gebruikt) is door de Belastingdienst

Nadere informatie

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477 Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa KvK: 41003000 Adres: Postbus 490, 2240 AL Wassenaar Tel: 070-5178477 Inhoudsopgave. Het Beleidsplan....2 Werkzaamheden van de Stichting....3 Stichting Vrienden

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Help het Doel Inleiding Activiteiten voor de werving van middelen... 3

Beleidsplan Stichting Help het Doel Inleiding Activiteiten voor de werving van middelen... 3 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Activiteiten voor de werving van middelen... 3 3. Beheer van de verkregen middelen... 4 4. Besteding van verkregen middelen... 5 5. Nawoord... 6 1 1. Inleiding Stichting Help

Nadere informatie

Stichting International Development Student Society Nederland. Beleidsplan 2014-2015

Stichting International Development Student Society Nederland. Beleidsplan 2014-2015 Stichting International Development Student Society Nederland Beleidsplan 2014-2015 Delft, juni 2014 Oosteinde 242a 2611 SV Delft +31 (0) 647434808 Kvk-nummer: 58297618 Fiscaal nummer: 852972076 Dossiernummer:

Nadere informatie

Beleidsplan. Februari 2010

Beleidsplan. Februari 2010 Beleidsplan 2010 Februari 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Missie en doelen... 4 2.1 Missie en visie... 4 2.2 Uitgangspunten voor de projecten... 4 2.3 Overige waarden en overtuigingen... 5 3. Doelen

Nadere informatie

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 Normen Erkenningsregeling - versie 9 december 2016 Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Bijsluiter bij de normen... 3 Categorie A: 1. Missie/maatschappelijke

Nadere informatie

STICHTING DE SINTERKLAASBANK BELEIDSPLAN 2014-2017

STICHTING DE SINTERKLAASBANK BELEIDSPLAN 2014-2017 STICHTING DE SINTERKLAASBANK BELEIDSPLAN 2014-2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Inleiding 3 2. Stichtinginfo en ANBI status 3 3. Doelstelling 3 4. Bezoldiging 4 5. Werkzaamheden 4 6. Organisatie 4

Nadere informatie

Beleidsplan. Inhoudsopgave. Voorwoord. 1. Inleiding Nederland Cijfers. 2. Bestaansreden Stichting Kansarme kinderen in Nederland

Beleidsplan. Inhoudsopgave. Voorwoord. 1. Inleiding Nederland Cijfers. 2. Bestaansreden Stichting Kansarme kinderen in Nederland Beleidsplan Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 1.1. Nederland 1.2. Cijfers 2. Bestaansreden Stichting Kansarme kinderen in Nederland 2.1. Oprichting 2.2. Maatschappelijke relevantie 3.1. Kinderen die

Nadere informatie

Inleiding 3. Bestuur 3. Doelstelling 3. Ontstaan van de Stichting 3. Werkwijze 4. Behaalde resultaten Plannen voor

Inleiding 3. Bestuur 3. Doelstelling 3. Ontstaan van de Stichting 3. Werkwijze 4. Behaalde resultaten Plannen voor JAARVERSLAG 2016 Inhoudsopgave Blz Inleiding 3 Bestuur 3 Doelstelling 3 Ontstaan van de Stichting 3 Werkwijze 4 Behaalde resultaten 2016 5 Plannen voor 2017 5 Bijlage: Financieel Jaarverslag 2016 2 1.

Nadere informatie

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 PUBLICATIE BETREFFENDE KALENDERJAAR 2012 STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 Contactgegevens STICHTING HOVERAID NEDERLAND Website: www.hoveraid.nl

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Zorgboerderij De Molenhoeve

Stichting Vrienden van Zorgboerderij De Molenhoeve Stichting Vrienden van Zorgboerderij De Molenhoeve Beleidsplan 2016 Stichting Vrienden van Zorgboerderij de Molenhoeve Dreef 15 2959 BH Streefkerk RSIN 8562.40.771 Inleiding De stichting Vrienden van Zorgboerderij

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Aloha Foundation. Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1

Beleidsplan Stichting Aloha Foundation. Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1 Beleidsplan Stichting Aloha Foundation Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1 Pagina 1 van 10 Voorwoord Hierbij vindt u het beleidsplan van de Stichting Aloha Foundation,

Nadere informatie

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016 Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut Actueel beleidsplan Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut E vrienden@hubrecht.eu 2014-2016 1.1 Inleiding Naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek

Nadere informatie

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012 Jaarverslag Utrecht, 3 juli 2013 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 6 Staat van baten en lasten 7 Toelichting 8 Overige gegevens 12 2 Bestuursverslag Algemeen De stichting

Nadere informatie

Beleidsplan Liberi Foundation

Beleidsplan Liberi Foundation Beleidsplan 2016 2021 Liberi Foundation Inhoudsopgave 1. Over Liberi Foundation 2. Beleid 3. Ideologische grondslag 4. Communicatie 5. Inkomsten / uitgaven en vermogensbeheer 6. Bestuur Met dit beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia

Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia Inleiding Voor u ligt een beleidsplan van de Stichting Yagana World. Deze stichting is 31 augustus 2004 opgericht en gevestigd te Nieuw Vennep.

Nadere informatie

Gunnen & Vertrouwen. JAARVERSLAG 2010 Stichting Pixels tegen Darmkanker

Gunnen & Vertrouwen. JAARVERSLAG 2010 Stichting Pixels tegen Darmkanker Gunnen & Vertrouwen JAARVERSLAG Stichting Pixels tegen Darmkanker Inhoudsopgave 3 Profiel 3 Management 4 Verslag van het bestuur 5 Jaarrekening 6 Balans 7 Staat van baten en lasten 7 Mutaties in de reserves

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Gelukskoffer

Beleidsplan Stichting Gelukskoffer Beleidsplan Stichting Gelukskoffer 2011-2015 Stichting Gelukskoffer te Amersfoort Bezoekadres: Printerweg 16, 3821 AD Amersfoort Handelsregisternummer 32169581 Inhoudsopgave 1 Inleiding p. 3 2 Werkzaamheden

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin

JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin 17-06-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Woord vooraf... 3 1. Missie en doelstelling... 4 2. Activiteiten

Nadere informatie

NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650

NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650 NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650 De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft sinds 2008 nieuwe richtlijnen vastgesteld voor jaarverslagen van fondsenwervende instellingen, de zogenaamde RJ650. Deze richtlijnen

Nadere informatie

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you.

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you. ALGEMENE GEGEVENS INSTELLING Naam instelling Stichting kans4you Adres Edelherweg 121 Postcode Website 1338 JS Almere www.kans4you.eu KvK 32141926 BESTUURSAMENSTELLING Voorzitter Secretaries Penningmeester

Nadere informatie

STICHTING RESEARCH FOUNDATION LUPUS INTERNATIONAL JAARVERSLAG 2016

STICHTING RESEARCH FOUNDATION LUPUS INTERNATIONAL JAARVERSLAG 2016 Presbyterian ziekenhuis is gevestigd in New York City. 6 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord 3 2 Activiteiten 3 3 Publiciteit 4 4 Externe contacten 4 5 Interne organisatie 4 6 Financiële verantwoording 4/5 7 Bestuur

Nadere informatie