JAARPLAN december (goedgekeurd door de RVT op 18 december 2013)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARPLAN 2014. 11 december 2013. (goedgekeurd door de RVT op 18 december 2013)"

Transcriptie

1 JAARPLAN december 2013 (goedgekeurd door de RVT op 18 december 2013) 1

2 Inhoud 1. Voorwoord Projecten Partner Organisaties Focus op 3 strategieën Strategie 1: Financiering Strategie 2: Kennis opbouw en uitwisseling Strategie 3: vergroten van bewustwording Projectbeheer Projecten Free a Girl Communicatie doelstellingen Communicatie strategie Campagnevoering Themabenadering Activatie PR Maatschappelijk debat Lobby en beleidsbeïnvloeding Fondsenwerving Particuliere fondsenwerving ( ) Huidige Donateurs ( ) Nieuwe donateurs ( ) Notarissen Evenementen en acties ( )

3 4.3.1 Eigen evenementen en acties ( ) Evenementen derden ( ) Vermogensfondsen, bedrijfsfondsen en subsidies ( ) Zakelijke markt ( ) Acties Derden ( ) Samen koken voor het Goede Doel ( ) Sing to Free a Girl ( ) Kosten fondsenwerving Organisatie Begroting Risico s Bijlage Theory of Action

4 1. Voorwoord In de afgelopen jaren hebben we gemerkt dat Free a Girl met het daadwerkelijk bevrijden van meisjes uit de prostitutie een verschil kan maken in de wereldwijde strijd tegen commerciële seksuele exploitatie van kinderen en jongeren. Ook gelooft Free a Girl in de preventieve werking van het veroordelen van daders. Binnen de rehabilitatie van meisjes komt er extra aandacht voor juridische bijstand van slachtoffers. Ook gaan we onderzoeken welke beroepstrainingen het beste aansluiten bij de vraag in de gebieden van oorsprong. Zo kunnen we namelijk voorkomen dat meisjes weer het risico lopen om in de prostitutie te belanden en kunnen daadwerkelijk de vicieuze cirkel doorbreken. De eerste stap wordt gezet in India en Bangladesh. Wij hebben besloten om partner organisaties te blijven steunen die op bovengenoemde thema s actief zijn en nieuwe partner organisaties te identificeren die aansluiten bij deze koers. Dit betekent ook dat we afscheid zullen nemen van vier organisaties die indirect bijdragen aan de strijd tegen kinderprostitutie. Om nieuwe doelgroepen te kunnen aanspreken wordt inhoudelijke campagnevoering doorgevoerd in De problematiek in India, Brazilië en Nederland worden in diverse thema campagnes belicht. De inzet op lobby en het aanwakkeren van maatschappelijk debat draagt hieraan bij. De ambassadeurs blijven een belangrijke PR-rol vervullen om aandacht te genereren en de problematiek te pluggen in de media. Wat betreft fondsenwerving ligt de focus voor 2014 op het bestendigen van bestaande donateurs en het verkrijgen van nieuwe vaste maandelijkse donateurs. De samenwerking met het bedrijfsleven gaan we verder professionaliseren en we zullen veel aandacht besteden om goede projectvoorstellen in te dienen bij vermogensfondsen. Het social networking event Lock Me Up heeft bewezen een zeer krachtig fondsenwervend concept te zijn. Daarom gaan we het aantal restaurants en deelnemers verdubbelen ten opzichte van vorig jaar. Of er in 2014 weer een Red Sun benefietavond wordt georganiseerd is bij het schrijven van dit jaarplan niet duidelijk. Wimmy Hu heeft The Red Sun verkocht maar zij en de nieuwe eigenaar blijven betrokken bij Free a Girl. De exacte vorm zal in de komende maanden duidelijker worden. Free a Girl gelooft met 6,2 fte de verder groei van de organisatie mogelijk te kunnen maken. In 2013 is er al veel geïnvesteerd in het ontwikkelen van formats en procedures. In 2014 zullen deze verder aangescherpt worden zodat de organisatie aan alle eisen voldoet van een professionele fondsenwervende kinderrechtenorganisatie. Evelien Hölsken (Directeur/Bestuurder Free a Girl) 4

5 2. Projecten Partner Organisaties Het is onaanvaardbaar dat kinderen en jongeren, veelal meisjes dagelijks verkracht worden in bordelen, hotels, op straat of op ongeziene plekken. Free a Girl zet zich in voor meisjes die nu hulp nodig hebben. 2.1 Focus op 3 strategieën Om de situatie rond commerciële seksuele uitbuiting die nu plaatsvindt te verbeteren, zet Free a Girl in op 3 strategieën: financiering (directe hulp), kennis opbouw en uitwisseling en het vergroten van bewustwording rond de problematiek Strategie 1: Financiering Uit strategie sessies in 2013 kwam een heldere lijn naar voren. Free a Girl moet keuzes maken en haar middelen efficiënt inzetten. In de loop der jaren zijn er meerdere organisaties bijgekomen die niet direct bijdragen aan het tegengaan van kinderprostitutie. Van deze organisaties zullen we helaas afscheid moeten nemen. Naast het financieren van bevrijdingen wil Free a Girl zich inzetten voor goede rehabilitatie die succesvolle re-integratie mogelijk maakt. Daarbinnen zal de juridische ondersteuning die slachtoffers ontvangen extra aandacht krijgen. Dit is belangrijk omdat de meisjes hierdoor inzien dat ze slachtoffer zijn en geen dader (stigmatisering is groot probleem). Daarnaast gaat er door het voeren van rechtszaken een belangrijk signaal uit naar de samenleving dat kinderprostitutie niet ongestraft blijft. Door de activiteiten die we ondersteunen hopen we dat we indirect bijdragen aan het voorkomen van seksuele uitbuiting van (minderjarige) meisjes. Activiteiten die in aanmerking komen voor financiering van Free a Girl staan opgenomen in de onlangs ontwikkelde Theory of Action (zie bijlage). Het bevrijden en opvangen van meisjes (soms voor een aantal jaar) is duur, het is mede daarom heel belangrijk om voor een goede re-integratie te zorgen zodat meisjes niet opnieuw slachtoffer worden. Die kans is reëel als ze getraumatiseerd terugkeren naar een kansarm gebied. Het is daarom noodzakelijk om een studie te doen naar de gere-integreerde meisjes om te zien en te horen of de geboden programma s aansluiten bij hun behoeftes. Dit wordt meegenomen in het ontwikkeltraject met Rescue Foundation. Kortom, we willen goede rehabilitatie en zicht op hun veiligheid bij terugkeer. Hun veiligheid hangt ook samen met hun financiële situatie. Om aan te sluiten bij de werkgelegenheid in de regio van 5

6 herkomst willen we daarom investeren in beroepstrainingen waar de meisjes ook daadwerkelijk iets aan hebben als ze terugkeren. Afsluiten van bestaande partnerschappen Op basis van eerdere strategie sessies is besloten dat Free a Girl aan het eind van het komende jaar met vier partnerschappen zal stoppen. Het gaat om de projecten van IOM in Moldavië, REAP in India, ASSEJA in Kameroen en SSF in Cambodja. De reden van beëindiging van het partnerschap en de exit strategie per project wordt hieronder verder omschreven. Partnerorganisaties Free a Girl werkt in 2014 samen met partnerorganisaties in India, Nepal, Bangladesh, Cambodja, Thailand, China, Kameroen, Moldavië, Brazilië en Nederland. India The Rescue Foundation We zullen in 2014 de institutionele ondersteuning voor rescue teams en opvanghuizen continueren. Daarnaast zal er een intensief traject worden aangegaan rond result based planning, PME en speciale aandacht voor re-integratie (verdere omschrijving van dit traject staat onder strategie 2: kennis uitwisseling en opbouw). Verder zal in samenwerking met de NGO Made by Survivors een betere beroepstraining opgezet worden in Mumbai of Boisar die survivors opleidt tot het vak edelsmid. Het aan boord halen van Made by Survivors zorgt voor kennis en expertise die nodig is om dit professioneel op te zetten. Made By Survivors is een internationale NGO en social enterprise die meisjes en jonge vrouwen die slachtoffer zijn van slavernij opleidt en tevens voorziet van een baan waarmee ze zelf in hun onderhoud kunnen voorzien. Geplande resultaten (voortzetting van lopend jaarcontract 2013): onderzoeken bevrijdingsoperaties bevrijde meisjes meisjes ontvangen gezondheidszorg, rechtsbijstand, counseling en vocational training (naast zelf bevrijde meisjes komen er ook via de politie meisjes binnen) meisjes worden gerepatrieerd of in India gere-integreerd 6

7 Freedom Firm Freedom Firm is actief met bevrijdings operaties en zet vervolgens in op rechtshulp en intensieve begeleiding bij terugkeer. Nagpur en Pune zijn de belangrijkste steden waar ze actief zijn. Deze kleine organisatie is via de Nederlandse NGO Free a Child (in 2012 overgenomen) bij Free a Girl terecht gekomen en is zeer op zoek naar samenwerken tussen NGOs actief op het vlak van mensenhandel, wat bijzonder is in een veld waar veel elkaar als concurrenten beschouwen. Geplande resultaten: counseling en nazorg bieden aan de 100 bevrijde meisjes waar Freedom Firm contact mee heeft het verder professionaliseren van de workshop zodat in 2015 tenminste 25 meisjes in dienst zijn van Ruhamah designs en eigen inkomsten hebben Free a Child De bevrijdingsorganisatie Free a Child, was zeer actief in Op basis van de goede resultaten is besloten de bijdrage iets te verhogen. Free a Child doet investigations, rescues, biedt juridische ondersteuning en zorgt voor goede follow up middels sociaal werkers. Free a Child heeft geen eigen opvang en bevrijde meisjes gaan naar overheidsopvang of naar Rescue Foundation. Geplande resultaten: investigations en rescue van tenminste 45 meisjes op basis van de 15 geplande operaties zullen er aangiftes gedaan worden 5 rechtszaken voeren 15 meisjes begeleiden bij repatriëring en re-integratie 2 trainingen organiseren (voor politie en op school) 7

8 REAP Het project REAP is een zeer klein project in de Indiase deelstaat Andrah Pradesh dat niet direct werkt met kinderen die slachtoffer zijn geworden van commerciële seksuele uitbuiting. Het richt zich in bredere zin op het aanbieden van onderwijs in de sloppenwijken en biedt zorg aan HIV kinderen. Free a Girl heeft dit project overgenomen van Free a Child. Na overleg is besloten dat dit project in 2014 voor het laatst steun ontvangt omdat het thematisch niet goed aansluit bij Free a Girl. Zowel de voormalige directeur van Free a Child als Free a Girl zullen zoeken naar mogelijke andere fondsen om dit kleine project van 5000,- euro per jaar onder te brengen. Geplande resultaten: 127 kinderen uit de sloppenwijken ontvangen steun voor onderwijs, zoals schoolboeken, schoolgeld etc. HIV geïnfecteerde kinderen ontvangen medicijnen Odanadi Odanadi was de grote winnaar van de Free A Girl Award uit 2012 waardoor er veel geld naar hen is toegegaan. Momenteel lopen er twee projecten, een bicycle jatha om aan voorlichting te doen rond mensenhandel en signalering daarvan en een rescue team dat actief is in Mysore (Zuid India). Afhankelijk van de resultaten die behaald zijn door het rescue team zal dit project verder ondersteund worden. Geplande resultaten (voortzetting van lopend jaarcontract): 100 meisjes bevrijd uit prostitutie, 10 netwerken van mensenhandel opgerold bycycle jatha om bewustwording te creëren in rurale gebieden 8

9 Nepal Shakti Samuha Shakti Samuha is een kleine organisatie die is opgezet door meisjes die zelf bevrijd zijn uit Indiase bordelen. Zij hebben een klein opvanghuis voor 25 meisjes. Free a Girl support de organisatie in de running kosten van het opvanghuis en het draaiend houden van de workshop. Geplande resultaten: 35 meisjes worden opgevangen in het Half way home 25 meisjes worden opgevangen in het rehabilitatie centre 6 repatriaties zullen begeleid worden 50 meisjes doen nieuwe vaardigheden op in de workshop 15 families worden bewust gemaakt van de problematiek van mensenhandel en 10 ambtenaren worden actief bij de problematiek betrokken Maiti Nepal Deze organisatie is bezocht tijdens een werkbezoek in Er is toen gevraagd een proposal in te dienen m.b.t. programma s rond het creëren van werkgelegenheid voor meisjes. Omdat Maiti de belangrijkste partner voor Rescue Foundation is om meisjes terug te repatriëren naar Nepal zal er verder gekeken worden naar vormen van samenwerking of mogelijk partnerschap. (nog geen concrete resultaten) Bangladesh BNWLA (Bangladesh National Woman Lawyers Association) Als coalitie van ruim vrouwelijke advocaten is BNWLA een belangrijke organisatie op het gebied van vrouwen- en kinderrechten in Bangladesh. Omdat werkgelegenheid cruciaal is een goede re-integratie en het meewerkt in de sociale acceptatie zijn we aan het onderzoeken op welke wijze er een cross border programma opgezet kan worden zodat werkervaring in Mumbai bij Rescue foundation verder loopt na repatriatie in Bangladesh. Er wordt onderzocht of het nieuwe opvanghuis van Free a Girl nabij Dhaka een plaats kan zijn om werkgelegenheidsproject op te zetten. Ook wil Free a Girl bijdragen aan de inrichting van het opvanghuis dat in 2013 is gebouwd en waarvoor nog geld nodig is. (Nog geen concrete resultaten) 9

10 Rights Jessore In 2013 is gestart met een partnerschap met Rights Jessore, een organisatie werkzaam in het district Jessore, een van de gebieden in Bangladesh waar de meeste meisjes vandaan verhandeld worden. Het huidige project zorgt voor de re-integratie van een aantal meisjes en voorlichting over mensenhandel. Op basis van rapportages en behaalde resultaten zal het partnerschap voortgezet worden in Ook deze organisatie is mogelijk interessant voor het programma van Made by Survivors omdat het over land dichterbij Calcutta ligt. Geplande resultaten: 540 scholieren (meisjes) en 1080 kwetsbare meisjes en vrouwen zijn bewust gemaakt van de mensenhandel en kunnen zichzelf hiertegen beschermen 10 meisjes ontvangen de nodige hulp bij hun re-integratie Cambodja SSF (Sao Sari Foundation) SSF werkt in Kampong Speu, een provincie nabij Phnom Penh, de hoofdstad van Cambodja. Het is hoofdzakelijk een project dat zich richt op gemeenschapsontwikkeling en daarmee past het minder goed bij de focus die Free a Girl heeft aangebracht. In 2014 zal het project voor het laatst ondersteund worden. Er is 5000 euro extra vrijgemaakt dat de organisatie kan inzetten om fondsen te werven. Ook zal Free a Girl meekijken of het project mogelijk bij een andere stichting onder gebracht kan worden. Geplande resultaten: (nog geen voorstel ontvangen, directeur was ziek) 10

11 Thailand AAT (Alliance Anti Trafik) AAT is een regionale organisatie in Zuidoost-Azië, die actief is in Thailand, Laos, Vietnam en Cambodja. In 2014 zal de steun voortgezet worden met een hoger bedrag om grotere stappen te maken in het bestrijden van mensenhandel en kinderprostitutie. Daartoe zal onder meer een kantoor in het zuiden worden opgezet om daar actiever te kunnen bevrijden. Verder wordt er actief met de overheid samengewerkt en wordt er actief kennis uitgewisseld tussen de landen om tot betere aanpak te komen. AAT heeft re-integratie projecten in Laos en Cambodja en een hoofdkantoor in Vietnam. Free a Girl zal onderzoeken of ze kan uitbreiden in een van deze landen. Geplande resultaten: 150 slachtoffers bevrijd tenminste 50 slachtoffers ontvangen rechtshulp, counseling, empowerment training ter voorbereiding op repatriëring aan het eind van 3e jaar zal de Thaise overheid buitenlandse slachtoffers van mensenhandel toestaan legaal in Thailand te werken 11

12 China THE RED SUN Kids Foundation (TRSKF) (special project) Dit project monitoren we voor de oprichter van THE RED SUN als dank voor haar jarenlange sponsoring van Free a Girl. Haar familie komt uit de regio waar dit project zich concentreert. Voor Free a Girl is het een kostenneutrale samenwerking. TRSKF wil het komende jaar investeren in verbeterde maaltijden op plattelandsscholen, zodat arme kinderen voedzame maaltijden krijgen op school. Ze zullen om dit te bereiken investeren in het verbouwen van de keukens in de plattelands scholen. Goede lunch maaltijden stimuleert de kinderen om naar school te blijven gaan en hierdoor zijn zij minder kwetsbaar voor uitbuiting en misbruik. Geplande resultaten: van 4 plattelandsscholen worden de keukens gerenoveerd en voorzien van modern keuken materiaal zodat de infrastructuur en hygiëne verbeterd Kameroen ASSEJA (Association Enfants, Jeunes et Avenir) Elk jaar geeft ASSEJA tientallen minderjarige slachtoffers van mensenhandel en seksueel misbruik de kans een opleiding te volgen en een eigen bedrijfje te beginnen. Dit jaar is het laatste jaar van een drie jarig contract dat loopt tussen ASSEJA en Free a Girl. Door de strategische keuze om krachten te bundelen in Azië, past ASSEJA niet goed meer in het partnerbestand. Er zal gekeken worden naar een goede exit strategie zodat het werk van ASSEJA hopelijk kan doorgaan met een ander donor. Onderzocht wordt of de bouw van een workshop met slaap accommodatie de lopende kosten omlaag kan brengen. Free a Girl wil met zorg dit project overdragen omdat er veel in geïnvesteerd is en de organisatie goede resultaten behaalt. Geplande resultaten: 100 slachtoffers (kinderen) krijgen onderwijs en psychosociale hulp en hulp bij bemiddeling met familie 80 hiervan krijgen een beroepsopleiding en begeleiding bij de re-integratie in de samenleving 60 krijgen ondersteuning in het opstarten van een eigen bedrijf 12

13 Brazilië De nieuwe partnerschappen die in 2013 zijn aangegaan zullen in 2014 beoordeeld worden. De monitoring in Brazilië vindt plaats door een lokale consultant (Frans van Kranen) in verband met de taalbarrière (staf van de NGOs spreken geen Engels). De consultant is 1 dag per maand werkzaam voor Free a Girl. ACAMP Dit kleine project in Fortaleza geeft 40 kwetsbare meisjes uit de favela s een beroepsopleiding tot schoonheidsspecialiste waarmee ze straks hun eigen inkomsten kunnen verdienen. Dit is in een regio waar heel veel kinderprostitutie voorkomt. Een deel van de meisjes is ex prostituee. Afhankelijk van de behaalde resultaten, zal het project wel of niet verder gefinancierd worden. Het project vraagt nu om strakke monitoring vooral op financieel vlak. Geplande resultaten ( contract): 40 kwetsbare meisjes uit de favela s ontvangen een beroepsopleiding tot schoonheidsspecialiste Associacao Barraca da Amizade Associação Barraca da Amizade is ook werkzaam in Fortaleza en probeert via straatwerk meisjes en homoseksuele jongens (veelal travestieten) uit de prostitutie los te weken door ze toegang te geven tot medische en psychologische hulpverleningsinstanties. Ook worden de ouders en de gemeenschap betrokken bij de problematiek, zodat er voor de meisjes en jongens een veilig vangnet wordt gecreëerd. Daarnaast worden er door campagne voering ook mogelijke daders, zoals vrachtwagen chauffeurs, bewust gemaakt van de situatie van de meisjes en jongens en de straffen die staan op seks met minderjarigen. Geplande resultaten ( contract): 80 kinderen en jongeren zullen bevrijd worden van seksuele exploitatie toegang geven tot bestaande medische en psychologische zorg en het kunnen aanbieden van een alternatieve levensstijl de gemeenschap voelt zich betrokken bij de problematiek (organiseren van bijeenkomsten) onder 1500 inwoners de bewustwording vergroten over de gevaren van commerciële seksuele uitbuiting 13

14 Maria Mãe da Vida Maria Mãe da Vida biedt beroepstrainingen en gezondheidszorg aan 1000 meisjes uit de favela s om hen een ander toekomstperspectief dan prostitutie te bieden. Een deel van de meisjes werkte voorheen als prostituee. Binnen deze doelgroep richten ze zich net name op zwangere meisjes. Naast de reguliere hulpverlening, begeleidt de organisatie de zwangerschap en bieden ze pre- en post natale zorg. Geplande resultaten ( contract): 1000 meisjes uit de favelas een beroepstraining bieden zodat zij op een andere manier inkomen kunnen genereren alle meisjes zullen gezondheidszorg ontvangen (zoals tandheelkunde en prenatale zorg) alle meisjes zullen training krijgen om hen sterker te maken en ervoor te zorgen dat zij volledig gebruik maken van hun bekwaamheid Nieuwe partners Wanneer er geschikte organisaties worden gevonden kan er in Natal en eventueel Fortaleza worden uitgebreid. De focus blijft op de steden waar we werken en die bekendstaan om de problematiek. Omdat in Brazilië meisjes niet direct door een pooier tot prostitutie worden gedwongen maar er vaak omstandigheden zijn die geen vrije keus mogelijk maken, wordt er meer op straatwerk en counseling ingezet om meisjes te helpen de stap uit de prostitutie te maken. Er zal met maximaal 3 nieuwe partners worden uitgebreid. Onze consultant zal de mogelijk nieuwe partners bezoeken en de intake doen. Moldavië Het IOM in Moldavië is een project dat met de overname van Free a Child bij Free a Girl is binnengekomen. In overleg met Christian is besloten na 2014 de financiële bijdrage stop te zetten, een keuze gebaseerd op regio focus. Er wordt geen aparte exit strategie ontworpen aangezien de 5000 euro een kleine bijdrage is op het totale budget van het IOM. Geplande resultaten: slachtoffers van mensenhandel worden ondersteund in hun re-integratie proces (rechtshulp, medisch, psychologisch etc) 14

15 Nederland Fier Fryslân Fier is gevestigd in Leeuwarden, maar vangt meisjes uit het hele land op die gedwongen in de prostitutie hebben gewerkt of die te maken hebben met eer gerelateerd geweld. Fier is een belangrijke speler in Nederland rond mensenhandel en uitbuiting van minderjarigen en speelt een belangrijke rol m.b.t. signaleren van problemen en lobby. Naast medefinanciering van het Chat met Fier project zal verdere samenwerking rond thema gedwongen prostitutie in Nederland verder uitgebouwd worden. Doelgroep chatten met Fier: jongeren uit heel Nederland van 13 tot en met 23 jaar die te maken hebben (gehad) met de volgende thema s: foute contacten internet; seks tegen je zin; ruzie thuis; pesten; tussen 2 culturen; jonge moeders en loverboy s. Geplande resultaten: 2000 chatcontacten 100 % registratie hiervan onderzoek effect chatcontact deskundigheid is verbeterd van medewerkers op de chat DCI/ECPAT Free a Girl financiert de helpdesk van DCI/ECPAT, zij zijn hét kenniscentrum op het gebied van seksuele uitbuiting van kinderen. De helpdesk biedt juridische ondersteuning aan minderjarige slachtoffers van mensenhandel. Het ondersteunen van deze zaken levert veel informatie op rond de signaleren van misstanden in Nederland. Op basis van het in 2013 verschenen rapport rond kinderhandel (met zaken van de juridische helpdesk) zal er op verzoek van Free a Girl meer ingezet worden op lobby activiteiten in Daarnaast vindt samenwerking op inhoudelijk vlak plaats rond WK campagne. ECPAT is daarnaast door haar wereldwijde netwerk een belangrijke eerste informatiebron voor het werken in nieuwe landen. Geplande resultaten: 36 minderjarige slachtoffers ontvangen rechtshulp van de helpdesk opstellen van een lobbyplan en uitvoeren van lobby activiteiten rond behoeftes van minderjarigen slachtoffers 15

16 2.1.2 Strategie 2: Kennis opbouw en uitwisseling Free a Girl wil in 2014 een ontwikkeltraject aangaan met haar belangrijkste partner: Rescue Foundation. Vanuit verschillende kanten is er een duidelijke behoefte aan meer kennis over in welke mate de gefinancierde activiteiten leiden tot de gestelde doelen (en preciezer weten welke doelen Rescue Foundation stelt). Free a Girl wil Rescue Foundation graag ondersteunen in een Planning Monitoring en Evaluatie traject (wat willen ze weten en hoe komen ze dat te weten). Dat maakt het ook mogelijk om te leren van activiteiten, omdat het kennis oplevert over wat werkt en wat niet. Daarnaast is het voor Free a Girl belangrijk op gestructureerde wijze meer informatie te ontvangen over de resultaten. Omdat Free a Girl niet de enige donor is (draagt 25% van totale budget bij) zullen we onderzoeken hoe we monitoringsbenodigdheden kunnen harmoniseren met andere donoren. Ook het ontwikkelen van een gezamenlijk vocabulaire kan hierin worden meegenomen zodat er meer helderheid ontstaat in communicatie. Uit eerdere werkbezoeken bleek dat Rescue Foundation vooral sterk is in actie en daarmee vaak op korte termijn gericht. Door een training te doen met elkaar over planning (en daarmee dus het stellen van prioriteiten) wil Free a Girl de organisatie helpen met een langere termijnplanning. Free a Girl lanceert dit als pilot, wanneer het succesvol blijkt kan gekeken worden of dit traject voor meer partners nuttig is. Door gesprekken met Marius Stehouwer (die dit proces vrijwillig zal ondersteunen) werd duidelijk dat Free a Girl eerst haar eigen gedachtengoed moest verhelderen. In het kader daarvan heeft Free a Girl een Theory of Change opgesteld, een groeidocument dat als basis kan dienen om met partner organisaties het gesprek aan te gaan over activiteiten en de doelstellingen die daarmee bereikt dienen te worden. Door het expliciet maken van eerdere aannames verduidelijkt Free a Girl haar aanpak. Daarnaast is dit document een middel om met partners in gesprek te gaan en verdere duidelijkheid te creëren rond begrippen en procedures. 16

17 In 2013 worden voorbereidende stappen gezet waaronder het uitnodigen van Rescue Foundation en andere donoren, feedback vragen, toelichting geven en samen een datum te plannen voor workshop. In januari zal Rescue Foundation gevraagd worden informatie te verzamelen die als input kan dienen. Er is besloten om de workshop in Nederland te organiseren, zodat er genoeg afstand is om over lange termijn na te denken (door de drukte in Mumbai is dat vaak lastig) en het nuttig is er ook een aantal andere communicatie momenten aan te koppelen. De aangeboden meerdaagse workshop result based planning (methodologie veel gebruikt binnen CNV en zeer simpel en effectief) zal gegeven worden door de manager Programmes van Free a Girl. Een vervolgstap zou een mogelijk onderzoek kunnen zijn naar re-integratie die door Rescue Foundation zelf uitgevoerd wordt. Dit moet ingepast worden in breder traject dat tijdens de training verder besproken zal worden Strategie 3: vergroten van bewustwording Deze strategie staat verder omschreven onder hoofdstuk 3 Projecten Free a Girl 17

18 2.2 Projectbeheer Vorig jaar is er geïnvesteerd in het opzetten van een PME cyclus. De procedures rond planning, monitoring en het afsluiten van partnerschappen staan omschreven in Projectmanagement Procedures in de AO/IC. Dit zal het uitgangspunt zijn voor het projectbeheer in Op basis van ervaringen komend jaar kunnen de procedures en de ontwikkelde formats (voor aanname nieuwe partners, projectvoorstellen, rapportages, en assessment daarvan) verder uitgetest en verfijnd worden. Belangrijk element waar projecten en partners op uitgedaagd zullen worden is de mate waarin de doelgroep feedback kan leveren op de geleverde projecten, daar zal ook tijdens monitoringsbezoeken aandacht aan besteed worden. Dit leidt hopelijk tot goed aansluitende programma s en meer kennis over de efficiency van de projecten. Komend jaar zullen de volgende partners bezocht worden tijdens een monitoringsbezoek: - AAT (Thailand) - Shakti Samua (Nepal) - Rescue Foundation/ Free a Child/ Freedom Firm/Odanadi (India) - Maria Mae/Baracca/ ACAMP/evt nieuwe partners/overleg consultant Brazilië) - Rights Jessore/BNWLA: afhankelijk van voortgang Made by Survivors project - ECPAT/Fier (Nederland) In het jaarplan 2013 werd het voorstel gedaan om de monitoring van kleinere projecten door grotere partners te laten verlopen. Na overleg hierover met partners die aangaven de rolwisseling niet wenselijk te vinden (van collega s NGOs naar ook beoordelaars ) en verder inzicht in de capaciteit van partners rond monitoring is hiervan afgezien. Uitbreiding in India betekent meer capaciteit nodig is rond PME, maar met door het afscheid van een aantal partners en 1 grote partnerorganisatie in Thailand, die ook over de grenzen werkt vermindert dat veel werkdruk rond kleine rapportages. 18

19 3. Projecten Free a Girl Gedreven door de primaire focus van de werkzaamheden, heeft de stichting in 2013 haar naam veranderd van Stop Kindermisbruik naar Free a Girl. Deze naam geeft scherp aan wat de stichting doet: meisjes bevrijden. Daarnaast is een Engelse naam beter werkbaar voor een internationaal opererende organisatie. Op basis van de resultaten van een kwalitatief onderzoek naar de naamsbekendheid van Stop Kindermisbruik, is de transitie niet ingevuld door een specifieke campagne om de naamswijziging te communiceren. Met een spontane naamsbekendheid van 1,2% en een bereidheid van 13% om donateur te worden, kon de naamswijziging zonder veel consequenties snel worden doorgevoerd. 3.1 Communicatie doelstellingen Het creëren van bewustzijn in Nederland rondom mensenhandel en kinder- en jeugdprostitutie en de schaal waarop dit wereldwijd voorkomt. Het ontwikkelen van communicatie middelen en het uitrollen van PR-activiteiten ter ondersteuning van fondsenwervende activiteiten in Nederland. Het aanwakkeren van maatschappelijke debat in Nederland, om Free a Girl als kenniscentrum te positioneren op het gebied van mensenhandel en kinder- en jeugdprostitutie. Lobby en beleid beïnvloeding in Nederland, door samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere organisaties die werkzaam zijn op dit thema, om een blijvend verschil te maken. 3.2 Communicatie strategie Onderzoek uit 2012 toont aan dat de stichting goed vertegenwoordigd is in de traditionele- en moderne burgerij. Doelgroepen zoals omschreven in het Mentality Model van Motivaction. Om ook andere doelgroepen en potentiele donateurs aan te spreken, heeft de stichting in 2013 een begin gemaakt met het voeren van inhoudelijke campagnes. Op deze manier worden de meer serieuze doelgroepen zoals de kosmopolieten en postmaterialisten bereikt. De inzet op lobby en het aanwakkeren van maatschappelijk debat draagt hieraan bij. De ambassadeurs staan in deze communicatievorm minder op de voorgrond, maar blijven wel een belangrijke PR-rol vervullen om media aandacht te genereren en de problematiek te pluggen in de media. 3.3 Campagnevoering Onder de paraplu storytelling wordt de inhoudelijke communicatie ingevuld. De meisjes die bevrijd zijn, vertellen zelf hun verhaal en dat van hun zusters. Zusters die in veel gevallen nog bevrijd moeten worden uit de prostitutie. Maar ook de helden, die meisjes vinden en bevrijden, krijgen podium. 19

20 3.3.1 Themabenadering Problematiek Zuid- en Zuidoost-Azië In 2013 heeft reclamebureau Publicis een awareness campagne ontwikkeld voor Free a Girl. De insteek van de campagne is confronterend realisme: er worden geen hoge verwachtingen gewekt over de effecten van de steun, omdat er eerlijk en realistisch wordt gecommuniceerd over wat je van je steun mag verwachten. Spelend met de bekende beelden van kinderen in Azië wordt de kijker eerst op het verkeerde been gezet, voordat duidelijk wordt waar het om gaat: het werk van bevrijdingsteams die meisjes bevrijden die op de meest weerzinwekkende manieren in bordelen worden vastgehouden. Free a Girl bevrijdt wereldwijd meisjes uit de prostitutie. Dit is wat we doen. En daar zijn we trots op. Deze campagne krijgt in het najaar van 2013 en begin 2014 een vervolg waarbij tevens de naamsverandering van Stop Kindermisbruik naar Free a Girl onder de aandacht gebracht wordt. Deze campagnes is pro bono voor Free a Girl ontwikkeld. Ook alle media uitingen op radio, TV, bioscoop, print, online en outdoor zijn volledig gesponsord en heeft tot op heden een mediawaarde van ruim Medio 2014 willen we een fondsenwervende campagne lanceren. Deze campagne speelt in op het begintraject van de werkzaamheden van Free a Girl. Meisjes worden onder valse voorwendselen meegenomen naar de grote stad en verkocht aan een bordeel. De bevrijdingsteams ontvangen de gegevens van meisjes die als vermist zijn opgegeven en starten op basis daarvan hun onderzoek. De kijker wordt gevraagd over te gaan tot donatie om het werk van de bevrijdingsteams te financieren en bij te dragen aan de opsporing en de bevrijding van de meisjes. Problematiek Nederland Ook in Nederland worden meisjes slachtoffer van mensenhandelaren. Slachtoffers zijn onder meer meisjes die vanuit het buitenland verhandeld zijn naar Nederland. Maar ook Nederlandse meisjes vallen in handen van mensenhandelaren. Een deel wordt gedwongen zich te prostitueren in het Red Light District in Amsterdam. De andere meisjes verdwijnen in het onzichtbare circuit van escort en privéhuizen. KLPD onderzoek uit 2011 wijst uit dat 55% van de prostituees op de Wallen slachtoffer is van mensenhandel en gedwongen wordt zich te prostitueren. De laatste jaren neemt het aandeel minderjarige meisjes die seksueel worden uitgebuit in Nederland toe. Van de ruim twaalfhonderd bekende slachtoffers van mensenhandel was ruim 16 procent minderjarig. Vanuit de optiek dat we niet langer trots mogen zijn op de Wallen en dat het geen toeristische attractie zou mogen zijn, is Free a Girl eind 2013 samen met o.a. Fier Fryslan en Comensha een 20

21 bewustwordingscampagne gestart door in heel Nederland Loesje posters te plakken met vlijmscherpe teksten over mensenhandel en gedwongen prostitutie. Hiermee wil Free a Girl op een ludieke manier bij een groot publiek aandacht vragen voor de problematiek en een halt toeroepen aan mensenhandel en gedwongen prostitutie. Deze bewustwordingscampagne is het vertrekpunt verdere campagnevoering in 2014 over de Nederlandse situatie op media-, actie- en lobby nivo, waarbij we inzetten op de herinvoering van het pooierverbod en het verantwoordelijk maken van hoerenlopers bij het signaleren van misstanden. In aanvulling op de gezamenlijke campagnevoering wordt in 2014 de scripted documentary Op zoek naar Alona ontwikkeld om uitgebreider in te kunnen gaan op het leven van een meisje dat verhandeld wordt vanuit Oost-Europa en in Nederland achter de ramen terecht komt. Deze vertelling is universeel en representatief voor alle meisjes die verhandeld zijn en gedwongen worden zich te prostitueren. De inzet is dat de documentaire wordt uitgezonden op TV en gebruikt kan worden ten behoeve van voorlichting en fondsenwerving. Problematiek Brazilië In de aanloop naar de WK voetbal in juni 2014 in Brazilië, werkt Free a Girl samen met Terre des Hommes, Plan en ECPAT aan de bewustwordingscampagne Don t look away. Deze campagne heeft wereldwijd draagvlak en zal tevens door NGO s buiten Nederland worden uitgerold. De campagne is gericht op het geven van voorlichting over seksuele uitbuiting van minderjarigen in Brazilië en de rol die naar Brazilië reizende voetballiefhebbers kunnen spelen om dit ter plekke te signaleren en te melden. In de campagne laten we zien wie het meisje werkelijk is. Het is niet de Braziliaanse seksbom, maar een minderjarig meisje dat door haar socialisatie, omgeving en toekomstmogelijkheden beland is in de prostitutie, gevolgd door een algemene situatieschets van Brazilië om de grootte van de problematiek te ontvouwen. Free a Girl zal op inhoud faciliteren bij de ontwikkeling van een documentaire over kinder- en jeugdprostitutie in Brazilië. Ambassadeurs Yolanthe Sneijder Cabau en Wesley Sneijder hebben een verhaallijn in de documentaire en maken daarmee de betrokkenheid en inzet van de stichting op het thema relevant. Yolanthe zal met voormalige slachtoffers in gesprek gaan en in de gevangenis gedetineerden bezoeken, die veroordeeld zijn voor mensenhandel en/of seks met minderjarigen om een beeld te krijgen van hun beweegredenen. De documentaire zal uitgezonden worden bij de EO op 24 april Activatie Om fondsenwervende activiteiten onder de aandacht te brengen en fondsenwerving aan te jagen, worden communicatie middelen en PR-activiteiten bedacht en uitgerold. Voor 2014 staan onder andere de volgende evenementen en acties gepland: 21

22 Jim & Friends concert #inconcerttofreeagirl Social media actie #durftevragenomgeld Koren in actie #singtofreeagirl Lock me Up Free a Girl #lockmeuptofreeagirl Free a Girl Magazine 3.4 PR Er zal een samenwerkingsverband gezocht worden met een PR-bureau, dat de stichting op een structurele basis en vanuit de inhoud onder de aandacht brengt bij de relevante media. Ambassadeurs: de gratis publiciteit die ambassadeurs Yolanthe Sneijder Cabau, Vivian Reijs, John Ewbank, Arjan Erkel, Froukje de Both, Wesley Sneijder, Jim Bakkum, Glennis Grace en Bettina Holwerda-Bakkum voor het werk van de stichting generen, zal ingezet worden voor inhoudelijke interviews over het werk van de stichting. Om extra aandacht te genereren voor campagnes, projecten en eigen evenementen of evenementen van sponsorpartners zetten de ambassadeurs zich gedurende het jaar ook regelmatig in. Realityserie: Yolanthe Sneijder Cabau wordt gedurende enkele weken gevolgd in haar leven als actrice, model, vrouw van voetballer Wesley Sneijder en in haar rol als ambassadeur van de stichting. Dit zal een serie van 8 afleveringen opleveren, waarin Free a Girl per uitzending onder de aandacht gebracht wordt. Zo zal een veldbezoek aan een partnerorganisatie in Nepal een onderdeel vormen. 3.5 Maatschappelijk debat Om de stichting meer te profileren als een deskundige op het gebied van mensenhandel en kinderen jeugdprostitutie in de landen waar we opereren, zal de media op structurele basis benaderd worden met door ons geschreven artikelen en persberichten over mensenhandel en kinder- en jeugdprostitutie. Daarnaast zal de stichting bijeenkomsten organiseren en als spreker bijwonen om het gesprek aan te gaan over het thema en de problematiek onder de aandacht te brengen. 3.6 Lobby en beleidsbeïnvloeding Om de situatie in Nederland blijvend te veranderen zal de stichting samenwerkingsverbanden aangaan met andere organisaties, die werkzaam zijn op het thema mensenhandel en kinder- en jeugdprostitutie, waarbij de stichting in 2014 in Nederland inzet op de herinvoering van het pooierverbod en het verantwoordelijk maken van de hoerenlopers bij het signaleren van misstanden. 22

23 4. Fondsenwerving Doordat de overheid minder subsidies geeft aan goede doelen en de aantallen donateurs bij vrijwel alle goede doelen teruglopen, blijft de uitdaging om op nieuwe manieren fondsen te werven. Meer goede doelen gaan zich op de zakelijke markt richten en ludieke manieren bedenken om mensen aan zich te binden. Free a Girl heeft tot op heden nooit overheidssubsidies ontvangen en is er al lang meer op gericht om fondsen te werven bij bedrijven. In het vijfjarig bestaan is de Stichting ook steeds bezig geweest om met zo min mogelijk middelen zoveel mogelijk geld te genereren, wat dat betreft blijven we op dezelfde weg voortgaan. Online media en nieuwe betalingsmogelijkheden zullen de komende jaren een steeds grotere rol gaan spelen bij het werven van fondsen, het is daarom belangrijk de nieuwe ontwikkelingen op dit gebied goed te blijven volgen en op te pakken. Peer-to-peer fundraising, gebruikmakend van nieuwe media, waarbij anderen zich inzetten om fondsen voor je te werven blijft de komende tijd een van de belangrijkste manieren van fondsenwerving. In de afgelopen twee jaar hebben we op deze manier de actie Lock me Up- Free a Girl uitgevoerd en dit project gaan we in 2014 verder uitrollen. Daarnaast gaan we nog een project starten waarbij we gebruik maken van crowdfunding, en waarbij we ons willen richten op juristen om geld te werven voor de juridische ondersteuning van partners. De totale inkomsten voor 2014 zijn begroot op ruim 1,8 miljoen. Net als in 2013 blijft de fondsenwerving staan in het teken van het bestendigen van bestaande relaties en het uitbreiden van het netwerk. Zowel het netwerk van particuliere donateurs als het aantal zakelijke donateurs willen we verder uitbreiden. 23

24 Daarnaast zal er ingezet worden op het vergroten van de vaste maandelijkse inkomsten, op verschillende manieren. Het uitbreiden van ons netwerk in geografische zin blijft ook in het komende jaar weer een focuspunt. Particuliere fondsenwerving Evenementen en acties Vermogensfondsen Zakelijke sponsoren Acties derden Totaal Particuliere fondsenwerving ( ) Het aantal vaste donateurs willen we in uitbreiden met Het totaal aantal vaste donateurs komt hierbij op ruim Samen met eenmalige giften hopen we komend jaar op te halen binnen de particuliere markt Huidige Donateurs ( ) Het aantal vaste donateurs is afgenomen in De trend over het algemeen is dat donateurs bestanden vergrijzen en dat jongeren zich minder makkelijk aan een vast doel binden. Het is dus belangrijk om mensen de mogelijkheid te geven om eenmalige donaties te doen. Wanneer ze eenmaal een keer gegeven hebben is het makkelijker ze tot een tweede gift aan te zetten. Het upgraden van het bestaande donateursbestand is een goede manier om inkomsten te generen. Mensen zijn al loyaal aan het doel en begrijpen dat de tijden voor iedereen moeilijk zijn, daarom zijn ze vaak wel bereid om meer te willen geven dan ze al deden. De meeste goede doelen zien de direct mailing naar hun donateursbestanden nog steeds als een zeer waardevolle manier om hun donateurs te binden. Free a Girl geeft uit principe geen geld uit aan papieren mailingen naar donateurs en zal dus op andere manieren haar donateurs benaderen. Dit zal gebeuren met gerichte acties richting de huidige donateurs door te bellen (gesponsord) om ze te bedanken en te kijken of ze hun donatie willen verhogen. In de afgelopen jaren hebben we dit niet eerder ingezet, maar nu doet de kans zich voor om na te bellen doordat Call-it, een call center dat ons al enige tijd sponsort, het gratis wil doen. Daarnaast zullen we nieuwsbrieven versturen en 24

25 ze gericht om steun te vragen voor bepaalde acties. De invoering van de SEPA is ook een moment waarop de donateurs benaderd worden en gevraagd kunnen worden om een verhoging van hun bijdrage. Huidig aantal vaste donateurs: Nieuwe donateurs ( ) Publiekscampagne Tot op heden is er nooit actief geïnvesteerd in het werven van donateurs, aangezien het een zeer kostbare aangelegenheid is en erg arbeidsintensief. We zijn in gesprek met een bureau om een fondsenwervende campagne voor ons te ontwikkelen. Er wordt nog een keuze gemaakt in de manier waarop er geld geworven gaat worden. We onderzoeken samen met het reclamebureau welke manier de meeste donaties op kan leveren. We kunnen mensen vragen een eenmalige donatie per sms te doen. Of mensen kunnen naar de website gestuurd worden voor een donatie. Een andere mogelijkheid is om te vragen om een eenmalige donatie via de app WhyDonate, waar wij sinds eind 2013 lid van zijn. Met deze app kan je een eenmalige donatie doen van tussen de 1 en 50 via je mobiele telefoon. Naast dat de campagne incidentele giften zal genereren is het doel dat uit deze campagne nieuwe vaste donateurs voortkomen. Doelstelling: nieuwe donateurs ( ) Eenmalige giften ( ) 4.2 Notarissen Begin 2014 wordt er een mailing met flyers uitgestuurd naar alle notariskantoren in Nederland. Arjan Erkel is het boegbeeld van deze campagne. Met deze mailing naar notarissen zetten we in op het krijgen van notariële schenkingen, legaten en erfenissen. Het is moeilijk om direct een resultaat toe te wijzen aan deze wijze van fondsenwerving. Wij gaan er vanuit dat door de mailing en de verschillende campagnes die onze naamsbekendheid vergroten, ook het aantal schenkingen en legaten toe zal nemen. 25

26 4.3 Evenementen en acties ( ) Er worden verschillende soorten evenementen onderscheiden: Eigen evenementen en acties ( ) Het voordeel van het opzetten en uitvoeren van eigen evenementen en acties is dat we zelf in de hand hebben op welke doelgroep we ons richten, wat we erin investeren en tot op zekere hoogte wat de uitkomst wordt. Eigen acties die we in ieder geval gaan realiseren zijn: - # dtv om geld ( ) In 2014 is het plan een grote Social Media campagne te voeren op Twitter, Facebook en Instagram met als uitgangspunt #dtv (durf te vragen). Deze hashtag wordt veelvuldig gebruikt om vragen te stellen, over allerlei verschillende onderwerpen. Wij claimen deze hashtag in onze campagne maar passen hem aan naar #dtv om geld. Met onze ambassadeurs zijn wij samen goed voor een bereik van meer dan (september 2013) op Twitter, Facebook en Instagram. Bovendien is dit een manier van fondsenwerving die zeer weinig kost, maar een zeer groot bereik kan hebben. De campagne wordt online gevoerd met berichten a Girl wil meer meisjes bevrijden uit de prostitutie. Jij kan ons helpen. #dtv om geld Met geld stoppen wij kinderarbeid. a Girl meer meisjes te bevrijden uit de prostitutie. #dtv om geld Onze ambassadeurs zullen heel actief gaan vragen om geld: # dtv om geld, om zo fondsen te werven. Als iedereen hier tegelijk over gaat posten heeft dit een enorme impact. Mensen worden doorverwezen naar de website waar ze een donatie kunnen doen. Aangezien veel van de volgers van Wesley Sneijder en Yolanthe Sneijder Cabau uit verschillende landen komen zal de campagne ook in andere talen (Turks en Engels) gevoerd worden. Deze campagne helpt Free a Girl internationaal op de kaart te zetten. In februari wordt dit concept uitgebreid besproken en verder uitgewerkt tijdens een ambassadeursbijeenkomst, omdat hun inzet voor het slagen van deze campagne essentieel is. Ook voor deze campagne moet nog worden bepaald op welke wijze we mensen vragen een donatie te doen, via Whydonate, geef-sms of de website. 26

27 - Jim & Friends in Concert, 11 maart 2014 ( ) Dit concert, geïnitieerd door ambassadeur Jim Bakkum vindt plaats in Vredenburg, Utrecht. Naast Jim Bakkum doen er nog minimaal 5 andere artiesten mee, reeds toegezegd hebben: Glennis Grace, John Ewbank, Lisa Lois, Wouter Hamel en Lisa Lois. Behalve de inkomsten van de reguliere kaartverkoop worden er ook nog een aantal VIP arrangementen en sponsorpakketten verkocht. 100 % NL radio en magazine zijn mediapartners. Zij zorgen voor extra bekendheid voor het concert. 100 % NL radio zal radiospotjes opnemen met Jim om de verkoop te stimuleren. Het magazine zal naast redactionele aandacht ook onder haar sponsoren VIP plaatsen gaan verkopen. - Lock me Up Free a Girl, mei 2014 ( ) Lock me Up- Free a Girl wordt in 2014 uitgebreid naar 14 restaurants. De bedoeling is dat er 155 deelnemers meedoen. Voor de actie wordt dit jaar een eigen donatieplatform gebouwd. Verschillende sponsors hebben al aangegeven mee te willen doen met deze actie, waardoor de kosten zo laag mogelijk gehouden worden. Met deze actie willen we de geografische spreiding van ons netwerk verder vergroten. De actie heeft in 2013 bewezen een ijzersterk concept te zijn, met veel groeimogelijkheden. Partners zijn o.a. Admium, Couverts, Intermax en Mollie. Admium bouwt het nieuwe platform voor een sterk gereduceerd tarief en zet zich in voor het geven van social mediatrainingen voor de deelnemers. Daarnaast heeft Admium de andere bovengenoemde partners bij het project betrokken. Couverts, de reserveringswebsite voor restaurants gaat helpen nieuwe restaurants te vinden en kan via hun site speciale acties promoten voor de restaurants die meedoen. Intermax biedt de hosting van de website aan en Mollie heeft een sterk gereduceerd tarief aangeboden voor de online betalingen. ffi - Documentaire Yolanthe in Brazilië ( ) In november 2013 is Yolanthe naar Brazilië geweest voor een documentaire over kinderprostitutie. Deze documentaire zal voor het eerst vertoond worden in DeLaMar, in april Voor deze speciale vertoning worden VIP kaarten verkocht. - Concert Glennis Grace in Caprera ( ) In 2014 staat er een theatertour gepland voor Glennis Grace. Als afsluiting zal zij in Caprera, het openluchttheater van Bloemendaal een benefietconcert houden. In 2011 was eenzelfde concert een zeer groot succes. - Crowdfunding onder juristen ( ) Met een speciale crowd-funding actie willen we heel direct onder juristen gaan werven voor de ondersteuning van de juridische staf van onze partners. Crowd-funding is een relatief nieuwe manier van fondsenwerving die zichzelf steeds meer bewijst. Met een pilotproject willen we in 2014 kijken of we op een succesvolle manier een nieuwe doelgroep kunnen bereiken. Het idee is dat we heel direct vragen om een financiële bijdrage voor de juridische ondersteuning van onze partner in 27

28 Thailand. Ondersteund door beeld en verschillende cases vragen we heel direct hulp aan de valkgenoten in Nederland Evenementen derden ( ) Er staat al een aantal evenementen door derden in de planning: % NL Magazine, een eigen Glossy. In Q2 zal er een glossy verschijnen geheel in het teken van Free a Girl. 2. Studenten van de Hogeschool Schoevers organiseren een vijftal evenementen waarmee ze in de eerste maanden van 2014 geld inzamelen voor Free a Girl. 3. Ragweek Utrecht en Ragweek Nijmegen (studentenverenigingen die een week lang fondsewervende acties houden) 4. Miss Nederland Organisatie. De kandidaat Missen zetten zich gedurende 3 maanden in om voor Free a Girl fondsen te werven. Tijdens de finale is er nog een loterij en de opbrengst van de tafelverkoop wordt aan Free a Girl gedoneerd. 5. THE RED SUN is in 2013 verkocht. Wimmy Hu, eigenaar van THE RED SUN en jarenlang de grootste sponsor van Free a Girl heeft haar restaurants verkocht, inclusief het hoofdsponsorschap van Free a Girl. Op welke wijze dit vorm gaat krijgen zal met de nieuwe eigenaar besproken worden. Het kan zijn dat dit nog steeds in de vorm van een benefiet is, of dat er een andere vorm gevonden wordt. Wel blijft The Red Sun als restaurant deelnemen aan Lock me Up- Free a Girl, en zal het eindfeest van de actie door THE RED SUN gesponsord worden. Daarnaast zal Wimmy Hu een andere rol krijgen in haar samenwerking met Free a Girl. Hoe deze precies ingevuld gaat worden is momenteel nog niet duidelijk. Ervaring leert dat er gedurende het jaar nog verschillende particulieren, serviceclubs, scholen e.d. gaan fondsenwerven voor Free a Girl. Daarnaast zullen wij mensen stimuleren om bijvoorbeeld een marathon of de Dam tot Damloop voor Free a Girl te lopen. 4.4 Vermogensfondsen, bedrijfsfondsen en subsidies ( ) In 2014 doen we minimaal 30 aanvragen bij (inter-) nationale vermogensfondsen en bedrijfsfondsen. Het streven is om toegekend te krijgen. In december 2013, januari en februari worden er minimaal 15 aanvragen verstuurd. Vanwege de lange doorlooptijd bij de beoordelingen van de fondsen is het van belang er vroeg in het jaar mee te beginnen. 28

Inhoudsopgave. 1. Free a Girl in cijfers 4 1.1 Som der baten 6 1.2 Symbolen 8 1.3 Een impressie van wereldwijde resultaten 10

Inhoudsopgave. 1. Free a Girl in cijfers 4 1.1 Som der baten 6 1.2 Symbolen 8 1.3 Een impressie van wereldwijde resultaten 10 SAMENVATTING JAARVERSLAG 2013 1. Free a Girl in cijfers 4 1.1 Som der baten 6 1.2 Symbolen 8 1.3 Een impressie van wereldwijde resultaten 10 Inhoudsopgave Moeder van de 18-jarige Kalpana Sinds enkele weken

Nadere informatie

samenvatting jaar verslag Stop Kindermisbruik

samenvatting jaar verslag Stop Kindermisbruik 2010 samenvatting jaar verslag Stop Kindermisbruik 3 samenvatting jaarverslag Voorwoord 5 Projecten Partnerorganisaties 6 Organisatie 7 Resultaten 8 Financieën 9 Sponsoren 10 Stop Kindermisbruik streeft

Nadere informatie

Vrijwillige opsluiting in acht restaurants levert Stop Kindermisbruik 2,5 ton op

Vrijwillige opsluiting in acht restaurants levert Stop Kindermisbruik 2,5 ton op PERSBERICHT Actie Lock me Up - Free a Girl Vrijwillige opsluiting in acht restaurants levert Stop Kindermisbruik 2,5 ton op AMSTERDAM, 2 juni 2013 De actie Lock me Up Free a Girl, die afgelopen week gedurende

Nadere informatie

Informatie voor spreekbeurten

Informatie voor spreekbeurten Wat doet Stop Kindermisbruik? Informatie voor spreekbeurten Stop Kindermisbruik strijdt sinds 2008 tegen kinderprostitutie. Kinderprostitutie houdt in dat kinderen gedwongen seks hebben met bekende of

Nadere informatie

Leskaart 1. Een andere wereld. Opdracht: De poster moet minimaal de volgende informatie bevatten:

Leskaart 1. Een andere wereld. Opdracht: De poster moet minimaal de volgende informatie bevatten: Leskaart 1 Een andere wereld We bekijken een filmpje waarin Yolanthe bordelen in India bezoekt. Beantwoord voor jezelf de volgende vragen: Wat is je het meeste bijgebleven? Wat vond je het ergste om te

Nadere informatie

Jaarverslag. & jaarrekening 2014

Jaarverslag. & jaarrekening 2014 Jaarverslag & jaarrekening 2014 17 juni 2015 Moeder van de vermiste Sonam. 1. Voorwoord In maart 2014 heb ik een bezoek gebracht aan Nepal en kennis gemaakt met de organisatie Maiti Nepal die zich onder

Nadere informatie

Jaarverslag & Jaarrekening 2013

Jaarverslag & Jaarrekening 2013 Jaarverslag & Jaarrekening 2013 Free a Girl Hendrik Figeeweg 3-G10 2031 BJ HAARLEM Nederland +31 20 7163933 www.freeagirl.nl info@freeagirl.nl 20 mei 2014 Voorwoord 2013 heeft in het teken gestaan van

Nadere informatie

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Meerjarenplan 2013 2016 / Stichting Odanadi NL 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. 3 2. Terugblik 4 3. Missie en visie 4 4. en doelstellingen. 4 4.1 De basis verstevigen.

Nadere informatie

Beleidsplan 2011-2014

Beleidsplan 2011-2014 Beleidsplan 2011-2014 1 Stichting Stop Kindermisbruik Hendrik Figeeweg 3-G10 2031 BJ Haarlem T. 020 7163933 F. 020 7163932 info@stopkindermisbruik.nl www.stopkindermisbruik.nl KVK Haarlem 34308169 Triodos

Nadere informatie

Voorwoord. Foto: Yvette Wolterinck

Voorwoord. Foto: Yvette Wolterinck inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Inleiding 6 2. Doel en doelgroepen 8 2.1 Doelstelling 8 2.2 Doelgroepen 8 3. Missie, Visie en Strategie 11 3.1 Visie 11 3.2 Missie 11 3.3 Strategie 11 4. Projecten Partnerorganisaties

Nadere informatie

2010 2011 2011 2012 Realisatie Planning Realisatie Planning

2010 2011 2011 2012 Realisatie Planning Realisatie Planning Kritische Succes Factor Kritische Prestatie Indicator Omschrijving Kengetal 2010 2011 2011 2012 Realisatie Planning Realisatie Planning Aantal meisjes gered 500 500 616 800 Aantal meisjes opgevangen 900

Nadere informatie

Stichting Stop Kindermisbruik Hendrik Figeeweg 3-G BJ Haarlem T F

Stichting Stop Kindermisbruik Hendrik Figeeweg 3-G BJ Haarlem T F Jaarplan 2011 1 Stichting Stop Kindermisbruik Hendrik Figeeweg 3-G10 2031 BJ Haarlem T. 020 7163933 F. 020 7163932 info@stopkindermisbruik.nl www.stopkindermisbruik.nl KVK Haarlem 34308169 Triodos Bank

Nadere informatie

Voor Roopa, Rosario, Jaja, Khajel, Amina, Shampa, Roma, Salma, Pooja, Reshma, Tsompa, Samnang, Veata en al hun lotgenoten

Voor Roopa, Rosario, Jaja, Khajel, Amina, Shampa, Roma, Salma, Pooja, Reshma, Tsompa, Samnang, Veata en al hun lotgenoten Voor Roopa, Rosario, Jaja, Khajel, Amina, Shampa, Roma, Salma, Pooja, Reshma, Tsompa, Samnang, Veata en al hun lotgenoten Inhoudsopgave Voorwoord 9 1. Rosario is dood 13 2. Vertrouwen 21 3. Papier is

Nadere informatie

jaar verslag Stop Kindermisbruik

jaar verslag Stop Kindermisbruik 2010 jaar verslag Stop Kindermisbruik Jaarverslag bestuur 5 Voorwoord 7 1. Inleiding 8 2. Doel en doelgroepen 10 2.1 Doelstelling 10 2.2 Doelgroepen 10 3. Strategie 12 3.1 Missie en visie 12 3.2 Interventiestrategieën

Nadere informatie

De missie van Eye Care Foundation is het toegankelijk maken van primaire oogzorg voor kansarme mensen in ontwikkelingslanden.

De missie van Eye Care Foundation is het toegankelijk maken van primaire oogzorg voor kansarme mensen in ontwikkelingslanden. Strategisch plan 2011-2015 Missie & Visie Eye Care Foundation handelt vanuit de overtuiging dat elk mens recht heeft op gezichtsvermogen. Het verlies aan gezichtvermogen kan voor blinden en slechtzienden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Informatie Landen. Inhoudsopgave...2. 1 India... 3. 2 Cambodja... 6. 3 Thailand... 8. 4 Nepal...10. 5 Kameroen... 12. 6 Brazilië...

Inhoudsopgave. Informatie Landen. Inhoudsopgave...2. 1 India... 3. 2 Cambodja... 6. 3 Thailand... 8. 4 Nepal...10. 5 Kameroen... 12. 6 Brazilië... Informatie Landen Informatie Landen Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1 India... 3 2 Cambodja... 6 3 Thailand... 8 4 Nepal...10 5 Kameroen... 12 6 Brazilië...14 7 Nederland... 16 Inhoudsopgave 2 Informatie

Nadere informatie

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Opgesteld door: Helene Marcus-Baart, coördinator HagaVrienden I.s.m: Hans de Sonnaville, secretaris HagaVrienden (Beknopt) beleidsplan HagaVrienden 2013-2015

Nadere informatie

Katakle Business Plan 2011 2018. Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin

Katakle Business Plan 2011 2018. Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin Katakle Business Plan 2011 2018 Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin 0 1. Inleiding Achtergrond De Katakle investeerdersgroep werkt sinds 2008 met The Hunger Project aan het einde

Nadere informatie

Even voorstellen. Het project Bakery School Sri Lanka

Even voorstellen. Het project Bakery School Sri Lanka Bakery School Sri Lanka Project plan 2015 2016 Even voorstellen PURE! zet zich in om een blijvende bijdrage te leveren aan de zelfredzaamheid van en de kansen voor kinderen, jongeren en moeders in Azië.

Nadere informatie

een rechtvaardige wereld... de verantwoordlijkheid van ons allemaal!

een rechtvaardige wereld... de verantwoordlijkheid van ons allemaal! de verantwoordlijkheid van ons allemaal! beknopt Jaarverslag 2013 donateurs, 1687 vrijwilligers, sponsoren, institutionele donoren en de meer dan kinderen geholpen hebben. Hoe? In vogelvlucht laten wij

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Sport Develops You Foundation. Eerlijkheid door Sport. Jaarverslag 2015

JAARVERSLAG Stichting Sport Develops You Foundation. Eerlijkheid door Sport. Jaarverslag 2015 JAARVERSLAG 2015 Stichting Sport Develops You Foundation Eerlijkheid door Sport 1 Inhoudsopgave: Voorkant: 1 Inhoudsopgave: 2 Voorwoord: 3 Missie, Visie & Werkwijze: 4 Programma s 5 Resultaten 6 Evaluatie

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2014 Kameroen / Nederland Inleiding LiveBuild is een organisatie met veel ambitie, enthousiasme en passie. Wij geloven in de positieve kracht van eenieder

Nadere informatie

Beste deelnemer, Deelnemerspakket

Beste deelnemer, Deelnemerspakket Beste deelnemer, Hartelijk dank dat je meedoet aan de actie Lock me Up Free a Girl. Met de actie willen we zoveel mogelijk geld ophalen om jonge meisjes uit de prostitutie te bevrijden, op te vangen en

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Lotte s Leven

Beleidsplan Stichting Lotte s Leven Beleidsplan Stichting Lotte s Leven Versie 1.0 - december 2012 2012-2013 Inhoud Opbouw van het beleidsplan 3 De interne organisatie 4 Werving van financiële middele 5 Wijze van fondsenwerving 6 Doelen

Nadere informatie

Cursus Fondsenwerven. Ben Hekkema & Martijn Pool 7 november 2014

Cursus Fondsenwerven. Ben Hekkema & Martijn Pool 7 november 2014 Cursus Fondsenwerven Ben Hekkema & Martijn Pool 7 november 2014 Ochtend Programma 09.30 inloop 10.00 introductie 11.00 pauze 11.15 wat is fondsenwerving 12.05 aan het werk 12.30 lunch Ben Hekkema Emmen

Nadere informatie

Actiepakket deelnemers

Actiepakket deelnemers Actiepakket deelnemers Beste deelnemer, Hartelijk dank voor je deelname aan Lock me Up Free a Girl. Deze actie is een initiatief van Wimmy Hu (adviseur van Free a Girl) en Free a Girl en vindt dit jaar

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation

JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van PURE! Foundation 2015. Terugkijkend op het afgelopen jaar hebben we met het bestuur een belangrijke basis gelegd voor de toekomst

Nadere informatie

Vastgesteld door de stuurgroep (voorloper bestuur) d.d. 24 april 2015

Vastgesteld door de stuurgroep (voorloper bestuur) d.d. 24 april 2015 BELEIDSPLAN 2015 2016 STICHTING UNTENU Nood- & Studiefonds voor LHBT s met hiv in Cambodja Vastgesteld door de stuurgroep (voorloper bestuur) d.d. 24 april 2015 Situatieschets arme hiv-positieve LHBT's

Nadere informatie

VEELGESTELDE vragen over seksuele uitbuiting van kinderen

VEELGESTELDE vragen over seksuele uitbuiting van kinderen VEELGESTELDE vragen over seksuele uitbuiting van kinderen Wat verstaat Terre des Hommes onder seksuele uitbuiting? Onder seksuele uitbuiting van kinderen verstaat Terre des Hommes het misbruik van de kwetsbaarheid,

Nadere informatie

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 1. Introductie... 2 2. Doelstelling... 2 3. Projecten... 3 4. Bestuursorganisatie... 4 5. (Financieel) beleid... 4 6. Doelgroep...

Nadere informatie

Sharing is everything

Sharing is everything Sharing is everything Beleidsplan Stichting Periode 2011- januari 2020 Stichting Maliebaan 127 3527 CK Utrecht KvK nummer: 53529170 1. Inleiding Strategie, kernprincipes en uitgangspunten van de instelling

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

BELEIDSPLAN WAKIBI 2017

BELEIDSPLAN WAKIBI 2017 BELEIDSPLAN WAKIBI 2017 Wakibi Samen 1 wereld zonder armoede Microfinanciering voor ondernemers in ontwikkelingslanden Inhoudsopgave 1. Introductie. 1 2. Visie & Missie. 1 3. Doelstellingen 2 4. Organisatie..

Nadere informatie

Dam tot Damloop. Fédération Française de la Cardiologie

Dam tot Damloop. Fédération Française de la Cardiologie Kit Fondsenwerving De Mobilisation Kit Dam tot Damloop Fédération Française de la Cardiologie Loop voor een goed doel! Deelname aan dit evenement is natuurlijk op zichzelf al een geweldige prestatie, maar

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pimp My Village Foundation 2014. 1. Inleiding

Beleidsplan Stichting Pimp My Village Foundation 2014. 1. Inleiding Beleidsplan Stichting Pimp My Village Foundation 2014 1. Inleiding In dit beleidsplan legt de Stichting Pimp My Village haar beleidsvoornemens voor de periode 2014 neer. Het door de Stichting in deze periode

Nadere informatie

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7 SAMEN STA JE STERK SUPPORT FRYSLÂN BELEIDSPLAN 2015-2017 INLEIDING Maatjesproject Support Fryslân startte in 2001 als onderdeel van Solidair Fryslân. Per 1 januari 2014 is Support Fryslân een zelfstandige

Nadere informatie

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Augustus 2011 Waar werknemers onderdeel zijn van een organisatie, wordt beoordeeld.

Nadere informatie

Beleidsplan. Versie november 2013

Beleidsplan. Versie november 2013 Beleidsplan Versie november 2013 Inhoudsopgave Kansarme kinderen beter laten horen, zien en spreken. Dát is wat we doen!... 3 1. Strategie... 4 1.1 Visie en koers... 4 1.1.1 Horen, zien en spreken... 4

Nadere informatie

1. Over KIDS a. Doelstelling pag. 3 b. Organisatie pag. 3

1. Over KIDS a. Doelstelling pag. 3 b. Organisatie pag. 3 JAARPLAN 2015 Inhoudsopgave 1. Over KIDS a. Doelstelling pag. 3 b. Organisatie pag. 3 2. Plannen voor 2015 a. Huisvesting en (medische) verzorging pag. 4 b. Onderwijs pag. 4 c. Sport en recreatie pag.

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Boslaan 25, Lunteren Correspondentieadres: Spikhorst 49, 3927 DC Renswoude KvK 09115100 info@bethesdavoorperu.nl 1. Doelstelling In de statuten is de

Nadere informatie

STICHTING GOEIE HOOP

STICHTING GOEIE HOOP MEERJARENBELEIDSPLAN STICHTING GOEIE HOOP Onderwerp Meerjarenbeleidsplan Stichting Goeie Hoop KvK 59032049 Opgesteld door Bestuur Stichting Goeie Hoop Datum januari 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3

Nadere informatie

Scharlaken Koord: 65.000,00 ( = een gedeeltelijke bijdrage aan het totale programma, zie bijlage offerte Gebaseerd op de werkelijke uren 2011 )

Scharlaken Koord: 65.000,00 ( = een gedeeltelijke bijdrage aan het totale programma, zie bijlage offerte Gebaseerd op de werkelijke uren 2011 ) Aanvraag subsidie Scharlaken Koord 2012 Scharlaken Koord Scharlaken Koord is een christelijke organisatie die sinds 1987 werkzaam is onder prostituees op de Wallen in Amsterdam. Daamaast heeft Scharlaken

Nadere informatie

THE A21 CAMPAIGN AFSCHAFFEN VAN ONRECHT IN DE 21E EEUW

THE A21 CAMPAIGN AFSCHAFFEN VAN ONRECHT IN DE 21E EEUW THE A21 CAMPAIGN AFSCHAFFEN VAN ONRECHT IN DE 21E EEUW FEITEN MENSENHANDEL is de illegale handel van mensen, met als voornaamste doel gedwongen arbeid en seksuele uitbuiting. Het is de snelst groeiende

Nadere informatie

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1 Beleidsplan Stichting ORISSA ZAL LEVEN! Spelt-oord 18 3991 XH Houten Telefoon: 030-6343167 Website: www.orissazalleven.nl Emailadres: info@orissazalleven.nl Kamer van Koophandel: 51405229 Bankrekeningnr:

Nadere informatie

Communicatieplan Vrouwenopvang 2011

Communicatieplan Vrouwenopvang 2011 Communicatieplan Vrouwenopvang 2011 In 2010 is het meerjarencommunicatieplan van de Vrouwenopvang vastgesteld en van start gegaan. De Vrouwenopvang heeft voor het eerst een grote publiciteitsactie georganiseerd.

Nadere informatie

Presentatie Integrale jeugdhulp Kennisdag 25 januari 2016

Presentatie Integrale jeugdhulp Kennisdag 25 januari 2016 Presentatie Integrale jeugdhulp Kennisdag 25 januari 2016 Zorgtafel Mensenhandel en Prostitutie Rotterdam Hun verleden is niet hun toekomst Commissie Azough De Zorgtafel Mensenhandel en Prostitutie in

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

J U N I 2 0 1 4. Tevens maken wij graag van deze gelegenheid gebruik om u een fijne zomer(vakantie) te wensen! Hartelijke groeten, Het Cucu bestuur

J U N I 2 0 1 4. Tevens maken wij graag van deze gelegenheid gebruik om u een fijne zomer(vakantie) te wensen! Hartelijke groeten, Het Cucu bestuur J U N I 2 0 1 4 Beste nieuwsbrieflezers, De zomer is in volle gang, het Oranje elftal heeft zichzelf de groepsfase door geschopt en ook Cucu gaat voortvarend door met haar activiteiten. In deze nieuwsbrief

Nadere informatie

2011-2015. Beleidsplan Stichting De Upside van Down

2011-2015. Beleidsplan Stichting De Upside van Down 2011-2015 Beleidsplan Stichting De Upside van Down Caroline Belle 2011-2015 Inhoud Inleiding. pagina 03 Hoofdstuk 1, Uitgangspunten. pagina 05 Hoofdstuk 2, Visie pagina 06 Hoofdstuk 3, Doelstellingen.

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

Kenniscirkel Alternatieve financiering Introductie sponsor- en fondsenwerving

Kenniscirkel Alternatieve financiering Introductie sponsor- en fondsenwerving Kenniscirkel Alternatieve financiering Introductie sponsor- en fondsenwerving Pro Biblio Juni 2014 1 Leenaers Verloop Van der Westen Fondsenwerving, sponsoring, mecenaat Cultuur, onderwijs, zorg &welzijn,

Nadere informatie

is er voor u! plannen voor 2015 1

is er voor u! plannen voor 2015 1 is er voor u! plannen voor 2015 1 Welkom bij de Eik! In 2014 was het alweer 10 jaar geleden dat de Eik haar deuren opende. In de prachtige omgeving van landgoed Eikenburg met een prettige, warm aandoende

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Thalente

Jaarverslag Stichting Thalente Jaarverslag Stichting Thalente 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Thalente 2.1 Missie Thalente 4 2.2 Dichtbij de projecten 4 2.3 Werkwijze 4 2.4 ANBI 5 3. De Projecten 5 3.1 Afgesloten projecten 5 3.2

Nadere informatie

Lokale fondsenwerving 29 november 2014. Robert Wiggers Eva van Amstel

Lokale fondsenwerving 29 november 2014. Robert Wiggers Eva van Amstel Lokale fondsenwerving 29 november 2014 Robert Wiggers Eva van Amstel Programma Action for Children & Change the Game Ervaringen? Lokale fondsenwerving Actie bedenken Bespreken Partindag 29 november 2014

Nadere informatie

Sponsoring en fondsenwerving Openbaar primair onderwijs Lochem

Sponsoring en fondsenwerving Openbaar primair onderwijs Lochem Sponsoring en fondsenwerving Openbaar primair onderwijs Lochem Maart 2007 Sponsoring en fondsenwerving in het Lochemse openbaar basisonderwijs Inleiding Sponsoring en fondswerving zijn veelbesproken onderwerpen.

Nadere informatie

1.1. Onze missie is: werken aan het normaliseren van hiv door het stigma aan te pakken.

1.1. Onze missie is: werken aan het normaliseren van hiv door het stigma aan te pakken. BELEIDSKADER 2015-2019 STICHTING HELLO GORGEOUS Titel: Doe normaal over hiv! Inleiding In Nederland leven naar schatting 25.000 mensen met hiv, waarvan 6.000 niet op de hoogte zijn van hun hiv-status.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting 99%RIDE

Beleidsplan Stichting 99%RIDE Beleidsplan Stichting 99%RIDE Voor de jaren 2013-2015 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting 99%RIDE. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten en geeft inzicht in de

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin

JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin 17-06-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Woord vooraf... 3 1. Missie en doelstelling... 4 2. Activiteiten

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering)

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) April 2016 DE ORGANISATIE Stichting is een onafhankelijke Nederlandse stichting die zich wereldwijd richt

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. 10.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl JAARVERSLAG 2012

Nadere informatie

Stappenplan crowdfunding

Stappenplan crowdfunding Stappenplan crowdfunding Voordat je het crowdfundingsproject online zet, is het handig om over bepaalde aspecten na te denken. Denk bijvoorbeeld aan de presentatie van het project, het doelbedrag en de

Nadere informatie

Defence for Children

Defence for Children Defence for Children Defence for Children zet zich in voor de rechten van kinderen in Nederland en daarbuiten. Met onderzoek, lobby, voorlichting, juridisch advies en acties strijdt Defence for Children

Nadere informatie

Handleiding Lespakket

Handleiding Lespakket Handleiding Lespakket Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 2 Het lespakket... 3 2.1 Inleiding... 3 2.2 Doelstellingen... 3 2.3 Inhoud... 4 3 Over kinderhandel- en uitbuiting...5 3.1 Kinderhandel...5 4 Over

Nadere informatie

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012 Paleis van de Verdraagzaamheid Jaarplan 2012 Voorwoord Door een zeer succesvolle eerste editie van de jaarlijkse verkiezing van Ambassade en Ambassadeur van de Verdraagzaamheid was 2011 voor het Paleis

Nadere informatie

Verder met (fondsenwerving voor) Historie in de bibliotheek

Verder met (fondsenwerving voor) Historie in de bibliotheek Verder met (fondsenwerving voor) Historie in de bibliotheek Slotbijeenkomst 29 november 2012 Hans van der Westen hans@leenaersverloop.nl; 06-22397980 BRINGING TOGETHER THE BEST OF BOTH WORLDS 1 Enkele

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2015

Jaarverslag en jaarrekening 2015 Jaarverslag en jaarrekening 2015 Stichting Free a Girl Hendrik Figeeweg 3 G-10 2031 BJ HAARLEM 023-204 94 00 freeagirl.nl info@freeagirl.nl KvK Amsterdam: 34308169 Triodos Bank Utrecht: NL 35 TRIO 0786703164

Nadere informatie

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL categorale opvang voor slachtoffers mensenhandel De categorale opvang voor slachtoffers van mensenhandel (COSM) omvat 70 veilige opvangplekken en is in

Nadere informatie

StichtingsPlan Project Growing Up!

StichtingsPlan Project Growing Up! StichtingsPlan Project Growing Up! Inhoudsopgave Masterplan... 3 Inleiding... 3 Missie... 3 Visie... 3 Doelstelling... 3 Strategie... 3 Bestuur... 5 Financieel... 5 2 Masterplan > Inleiding Voor u ligt

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2015 Kameroen / Nederland Inleiding Komend jaar vieren we het lustrum van zowel de 24uurLiveBuild als de Afsluitrace. Onze jonge organisatie bestaat

Nadere informatie

llochtone meiden en vrouwen in-zicht

llochtone meiden en vrouwen in-zicht 2010 PROJECTEN Nieuwsbrief INHOUD Allochtone meiden & vrouwen in-zicht (Vervolg project) Kinderen aan zet (Onderzoek naar de gevolgen voor kinderen van het hebben van een moeder die seksueel misbruikt

Nadere informatie

Versie 5, 25 januari 2014

Versie 5, 25 januari 2014 PLAN VAN AANPAK Van : Stichting Vrienden van Hospice Zwolle Datum : 25 januari 2014 Betreft : Hospice Zwolle / Plan van Aanpak Met Bestuur wordt hierna bedoeld het bestuur van de stichting Hospice Zwolle

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2012

Financieel jaarverslag 2012 Financieel jaarverslag 2012 Financiële ondersteuning aan humanitaire nonprofit organisaties in Zuid-Afrika. Inhoudsopgave Registratie... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Introductie... Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

Actiehandleiding. Beknopte uitleg om je eigen actie op te zetten

Actiehandleiding. Beknopte uitleg om je eigen actie op te zetten Actiehandleiding Beknopte uitleg om je eigen actie op te zetten Inhoud Handleiding Zo maak je een actie aan om een TECS- project te steunen...3 Tips om jouw actie succesvol te maken Een actie starten voor

Nadere informatie

Fondsenwerving 2013 2017 Stichting Vrienden van Estinea

Fondsenwerving 2013 2017 Stichting Vrienden van Estinea Fondsenwerving 2013 2017 Stichting Vrienden van Estinea Visie Stichting Vrienden van Estinea gaat actief sponsoren en fondsen werven. De stichting wil op deze wijze direct of indirect zorgprojecten financieel

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 22 juni 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 22 juni 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Beleidsplan 2014-2017 Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Februari 2014 Inhoudsopgave 1 Onze stichting 3 1.1 Visie, missie, strategie, kernwaarden 3 1.1.1 Missie 1.1.2 Strategie 1.1.3 Kernwaarden

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Wij Helpen (2012/2013)

Jaarverslag Stichting Wij Helpen (2012/2013) Jaarverslag Stichting Wij Helpen (2012/2013) 1 INLEIDING Sinds 2012 richt Stichting Wij Helpen zich op het helpen van de bevolking in Sri Lanka. Eind 2012 is begonnen met het inzamelen van geld. In 2013

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland

Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland 1 Inhoud Identiteit van de organisatie Naam, contactgegevens en registraties Doelstelling Visie Missie Waarden Theorie van verandering

Nadere informatie

Beleidsplan SVK

Beleidsplan SVK Beleidsplan SVK 2016 2020 1 Competentie vorming 1.1 Doelstelling Ons lokale comité in Laos, de Khongdistrict Community Development Association (KCDA), draagt veel bij aan de ontwikkeling van het hele district.

Nadere informatie

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011 Beleidsplan 2009-2011 1. Voorwoord Stelt u zich voor dat kinderen in Nederland met honger naar school gaan. Niet omdat hun ouders geen tijd nemen om ontbijt te verzorgen voor hun kinderen maar vanwege

Nadere informatie

Crowdfunding Software WEBclusive

Crowdfunding Software WEBclusive Crowdfunding Software WEBclusive Waarom Crowdfund geld, tijd en expertise met de WEBclusive crowdfunding software. Activeer uw achterban, creëer draagvlak voor de initiatieven die belangrijk zijn voor

Nadere informatie

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014 Beleidsplan 2015 2016 Stichting Stop Dierenleed Nederland Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad 7 1313JJ Almere 06-10734354 www.stopdierenleednederland.org info@stopdierenleednederland.org

Nadere informatie

Social Media. Beheer en begeleiding

Social Media. Beheer en begeleiding Social Media Beheer en begeleiding voor de bloemist Handeiding Facebook De term Social Media is tegenwoordig onvermijdbaar en neemt dagelijks toe. In geen enkel land in Europa ligt het bereik van Social

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Wij Helpen (2012)

Beleidsplan Stichting Wij Helpen (2012) Beleidsplan Stichting Wij Helpen (2012) 1 INLEIDING In 2012 heb ik in samen met mijn vader een reis door Sri Lanka gemaakt. Mijn vader is hier al meerdere malen geweest en kent de lokale bevolking. Hij

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. POR (pleegouderraad Parlan)

Jaarverslag 2014. POR (pleegouderraad Parlan) Jaarverslag 2014 POR (pleegouderraad Parlan) Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Verslag van bestuur... 3 2.1 Jaar 2014... 3 2.2 Samenstelling POR... 5 2.3 Jaar 2015... 5 3. Jaarrekening... 6 4. Conclusie

Nadere informatie

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter 1 Huidig gebruik van social media LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter Huidig gebruik van social media % van respondenten, meerdere antwoorden

Nadere informatie

Beleidsplan Himalaya Welfare Foundation Augustus 2014-2015

Beleidsplan Himalaya Welfare Foundation Augustus 2014-2015 Beleidsplan Himalaya Welfare Foundation Augustus 2014-2015 www.himalayawelfare.org 1. Doelstellingen, visie en werkwijze van de Himalaya Welfare Foundation. De Stichting Himalaya Welfare is opgericht op

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Sunny Side Up Foundation. Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep. www.sunnysideupfoundation.com. KvK: 60369698 RSIN: 853879497

Jaarverslag 2014. Sunny Side Up Foundation. Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep. www.sunnysideupfoundation.com. KvK: 60369698 RSIN: 853879497 Jaarverslag 2014 Sunny Side Up Foundation Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep www.sunnysideupfoundation.com KvK: 60369698 RSIN: 853879497 Bank: NL34 INGB 0006482112 De inhoud 1. Het voorwoord... 3 2. Het

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Aloha Foundation. Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1

Beleidsplan Stichting Aloha Foundation. Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1 Beleidsplan Stichting Aloha Foundation Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1 Pagina 1 van 10 Voorwoord Op 12 maart 2015 is de Stichting Aloha Foundation opgericht. In dit

Nadere informatie

PRESENTATIE FONDSENWERVEN 2.0

PRESENTATIE FONDSENWERVEN 2.0 PRESENTATIE FONDSENWERVEN 2.0 LYSIAS ADVIES Samenvatting Lysias Advies ontwikkelde samen met Meer dan Voetbal een masterclass fondsenwerving 2.0 voor MVO-medewerkers bij clubs. Deze presentatie gaat in

Nadere informatie

Beleidsplan 2013 2018

Beleidsplan 2013 2018 Beleidsplan 2013 2018 Inhoudsopgave 1. Stichting Kinder Rijk 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Werkterrein... 3 1.3 Visie... 3 2. Strategische Koers 2.1 Historie... 4 2.2 Ontwikkelingen... 4 2.3 Lokale Partnerorganisatie...

Nadere informatie

28638 Mensenhandel. Brief van de minister van Veiligheid en Justitie. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

28638 Mensenhandel. Brief van de minister van Veiligheid en Justitie. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 28638 Mensenhandel Nr. 143 Brief van de minister van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 april 2016 Op 14 april heeft de Nationaal Rapporteur Mensenhandel

Nadere informatie

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 Dapper Dagboek Dapper Dagboek INHOUDSOPGAVE Beleidsplan Jouw Dagboek, jouw verhaal Organisatie Ziekenhuizen Vrijwilligers Acties Financiën Communicatie Eindwoord

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia

Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia Inleiding Voor u ligt een beleidsplan van de Stichting Yagana World. Deze stichting is 31 augustus 2004 opgericht en gevestigd te Nieuw Vennep.

Nadere informatie

CONNECT, Projectplan. creatief talent verbinden. Een project van Theaterwerkplaats Kazou www.theaterwerkplaatskazou.nl. Onbekend maakt onbemind

CONNECT, Projectplan. creatief talent verbinden. Een project van Theaterwerkplaats Kazou www.theaterwerkplaatskazou.nl. Onbekend maakt onbemind Projectplan CONNECT, creatief talent verbinden Een project van Theaterwerkplaats Kazou www.theaterwerkplaatskazou.nl Voorstelling Kompas, slotapplaus, Junushof Wageningen, 2009 Onbekend maakt onbemind

Nadere informatie

Meiden van de straat Vocational Training Centre en kortdurende opvang voor Kayayo in Kumasi (Ghana)

Meiden van de straat Vocational Training Centre en kortdurende opvang voor Kayayo in Kumasi (Ghana) Meiden van de straat Vocational Training Centre en kortdurende opvang voor Kayayo in Kumasi (Ghana) Achtergrond Alhoewel er geen officiële telling is geweest de afgelopen jaren, is duidelijk dat er duizenden

Nadere informatie

Sponsoren In het seizoen 2014-2015 telde Volleybalvereniging Waterlanders achttien sponsoren, te weten:

Sponsoren In het seizoen 2014-2015 telde Volleybalvereniging Waterlanders achttien sponsoren, te weten: JAARVERSLAG COMMUNICATIE COMMISSIE SEIZOEN 2014-2015 Sponsoren In het seizoen 2014-2015 telde Volleybalvereniging Waterlanders achttien sponsoren, te weten: 1. Jumbo Nieuwkoop (hoofdsponsor) 10. Van der

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013)

Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013) Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017 Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013) INHOUDSOPGAVE: 1. HET ONTSTAAN VAN DE STICHTING JORISVRIENDEN... 3 2. BELEIDSKEUZES...3

Nadere informatie