Blz 1/14 TRAINERS TRAINING NLP OPLEIDING. Trainen vanuit - en met een groot- Hart.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Blz 1/14 TRAINERS TRAINING NLP OPLEIDING. Trainen vanuit - en met een groot- Hart."

Transcriptie

1 Blz 1/14 TRAINERS TRAINING NLP OPLEIDING Trainen vanuit - en met een groot- Hart. Opleiding tot gecertificeerd internationaal trainer NLP Duur: minimum 2 jaar Naar het model van het NYTI met specifiek bijkomende trainingen ontwikkeld door Eric Schneider. Programma I. Presentatievaardigheden Bewust worden en uitdiepen van de capaciteiten waarover we beschikken om op een goede manier te kunnen presenteren. Dit omvat onder meer het volgende: Persoonlijke congruentie. Up - time als het vermogen tot het naar buiten richten van bewustzijn en het in contact blijven met de toehoorders. Stemgebruik. Het juist omgaan met houding, beweging, gebruik van de ruimte, enz Op een congruente manier kunnen hanteren van het niet weten. Bij het niet beschikken over de juiste informatie blijven vertrouwen op het onbewuste. Het ontwikkelen van het vermogen, tijdens het presenteren, op een natuurlijke manier gebruik te maken van de verschillende modaliteiten (VAKO) en metaprogramma s. De integratie van NLP (op alle logische niveaus) demonstreren in elk aspect van het trainen en het voor een groep staan. In staat zijn de eigen bronnen maximaal aan te spreken en te ontwikkelen. Deze bronnen omvatten onder meer humor, fysiologie, feedback, het vermogen om met eigen fouten om te gaan, metaforen enzovoort. Demonstreren wat concretisering en contextualisering betekenen als bewustzijnsniveaus, eerder dan als een capaciteit. Demonstreren dat acceptatie van de eigen kwetsbaarheid een fundamentele voorwaarde is tot groei.

2 Blz 2/14 Voorleven dat groei een continu proces is dat nooit stopt, ook niet voor de trainer. Trainen is ook een vorm van leiderschap. Het is daarom belangrijk na te gaan hoe het staat met de ontwikkeling van onze eigen leiderschapskwaliteiten. Trainen omhelst het begeleiden en leiden van een ontwikkelingsproces dat onherroepelijk spirituele implicaties heeft. Dit betekent dat een goede trainer bewust de verantwoordelijkheid voor zijn eigen spirituele ontplooiing opneemt, om zo compromisloos vanuit missie te kunnen leiden, trainen, begeleiden, coachen Een trainer opgeleid bij Arcturus, wordt voorondersteld te trainen vanuit het Hart, en in welke context dan ook een demonstratie te zijn van creativiteit, Liefde en Vrijheid. Zonder dit in het trainen te demonstreren, verliest enerzijds de training haar diepere betekenis en ontglipt anderzijds de trainer zijn of haar zelfzijn. II. Ontwerpen van presentaties Structuur Kern: wat is de essentie van wat ik wil overbrengen. Groot kader: binnen welk groter kader situeert zich de essentie van de teaching, en wat zijn de effecten binnen dit kader De inhoud van de presentatie, training, enz kunnen situeren in metakaders tav. NLP als zodanig. Vb politiek, geneeskunde, wetenschappelijke onderzoek, psychologische en spirituele ontwikkeling, filosofische implicaties, enz Ontwerpen van toepasselijke oefeningen, en hoe maximaal het leereffect benutten (Feedback) Gebruik van contrastframe als leermiddel Geschikte metaforen, verhalen, analogieën en voorbeelden ontwerpen. Set-up en ontwerpen van demonstraties

3 Blz 3/14 III. Voorbereiding Bewust : hoe zorg ik voor mezelf voor ik een presentatie begin en - meer algemeen - hoe zorg ik voor mijn doorlopende zelfvorming en zelftraining. Dit vereist een continue verdieping van de NLP kennis, zowel structureel als procesmatig in functie van de ontwikkeling van zuivere identiteit (Ik Ben) in bewuste relatie tot missie (Eenheid), beide zich uitdrukkend in Liefde. Bovenbewust: hoe maak ik maximaal gebruik van de kracht van mijn eigen hoger bewuste in het kader van presentaties, en kan ik eigen onbewuste impulsen op tijd herkennen en constructief hanteren. Ontwikkelen van eigen modellen. In staat zijn een pluraliteit van modellen te demonstreren, in volledige erkenning van hun hiërarchische rangorde op vlak van kwaliteit in het kader van bewustzijnsontplooiing en groei. Opruimen van presupposities, objecties en attitudes, enz, die een goede presentatie of een goed functioneren als trainer, in de weg staan. Steeds verder gaan in de ontplooiing van de eigen flexibiliteit en het vermogen tot het nemen van verantwoordelijkheid en het demonstreren van Liefde (Hart). Maw. zelf steeds in proces blijven en de eigen authenticiteit verder verdiepen.tot de Eenheid erop volgt!... IV. Het presenteren Demonstreer wat je onderricht: voorbeeldfunctie (walk your talk). Hoe is het met de relatie met de groep: rapport/respect/controle? Hoe speel je met de flow tussen informatie en ervaring (vorm, inhoud en feedback )? Wat is het gebruik van - en het omgaan met vragen? Demonstraties: hoe verlopen ze en wat is hun impact? Wat is de set-up, zowel van de demonstratie(s) als van de oefeningen? Hoe ga je om met moeilijke studenten en hoe zorg je ervoor dat ze een bron worden in het kader van de teaching, dan wel een handicap voor de trainer?

4 Blz 4/14 Hoe staat het met de flow tussen het controleren van de groep enerzijds, en het aanmoedigen van vrije expressie binnen die groep anderzijds? Hoe gebruik je op een juiste wijze de - soms vooraf gekozen patronen, metaforen, voorbeelden, enz? Creëer je maximale betrokkenheid, motivatie tot leren en oefenen van en in de groep? Opleidingsonderdelen van de volledige Trainers Training NLP Assisteren bij twee Practitioners en twee Master Practitioners. De training volgen zoals beschreven in 'Hoe effectief met een groep communiceren'. De training volgen zoals beschreven in Leiderschap en Spirituele Ontwikkeling. De training volgen zoals beschreven in 'Teachen van Practitioner en Master Practitioners NLP'. De trainerstraining volgen bij Anné Linden aan het NYTI (8 dagen) of in akkoord met Arcturus een trainerstraining volgen in een ander instituut zoals Sophia Instituut Assen, Tarazat, Vidarte of Dilts. De prijs van deze training dient met het instituut in kwestie verrekend te worden, en is niet in de prijs van de volledige trainerstraining bij Arcturus inbegrepen. Het observeren en begeleiden van een aantal cursisten van Practitioners en Master Practitioners in opleiding. Certificatie: schriftelijk werkstuk inleveren waaruit blijkt dat je op een creatieve manier met NLP kan omgaan. Dit werkstuk dient gepresenteerd te worden voor een groep van assistenten en trainers van samenwerkende instituten (Arcturus, Vidarte, Sophia, Smarah Siddhi, Unique Quality Training & Coaching). De inhoud en de structuur van het werkstuk wordt bepaald in overleg met de trainer.

5 Blz 5/14 Praktische informatie Trainers Training NLP Waar Arcturus Lierse Steenweg 105 B-2560 Kessel Lestijden Van tot uur Tarieven Betaling met KMO-portefeuille mogelijk voor werkgevers en Opleidingscheques voor werknemers. Deelname Euro (21 % BTW excl.) De volledige Trainers Training 3.900,00 De volledige Trainers Trainer met gespreide 4.100,00 betaling (*) (*) Bij gespreide betaling gelieve eerst contact op te nemen om concreet af te spreken (periode is maximaal 2jaar). Bij betaling met kmo-portefeuille is geen gespreide betaling mogelijk. Voorwaarden Gecertificeerd Master Practitioner NLP Motivatie bij aanmelding bijvoegen

6 Blz 6/14 De volledige Trainers Training omvat volgende drie deelopleidingen: Deze deelopleidingen kunnen ook afzonderlijk gevolgd worden indien je niet kiest voor een volledige Trainers Training opleiding. Specifieke info betreffende prijs en inschrijvingen vind je onder de rubriek workshops op onze website. Meer info kan je ook telefonisch verkrijgen. 1. Effectief met een groep communiceren Deze 8-daagse training richt zich in eerste instantie naar mensen met leidinggevende posities, naar trainers in het algemeen, en naar iedereen die met groepen werkt (o.a. bedrijven, scholen, organisaties, theater, ). Het volgen van de training zal je impact en uitstraling op en in groepen aanzienlijk vergroten. Groepsrapport creëren en inzicht verkrijgen in groepsprocessen zijn dan ook belangrijke onderdelen van de training. Wanneer: (Dit is een 2-jaarlijkse training) Hoe Effectief met een groep communiceren 2014 Deel 1 - Niet-verbale communicatie: maart 2014 Deel 2 - Verbale communicatie: april 2014 Trainer: Eric Schneider

7 Blz 7/14 2. Leiderschap en spirituele ontwikkeling Deze training beoogt eerst en vooral een verdieping van het inzicht in de positie van een trainer en de onvermijdelijke leidersfunctie die hij daarbij direct of indirect opneemt. Iedere authentieke trainer heeft zijn eigen authentieke manier van leiden. Vanuit een inzicht in onszelf, onderzoeken we welke vorm van leiden het dichtst bij ons ligt. Deze vorm nemen we als uitgangspunt voor een verdere integratie van de verschillende leiderschapskwaliteiten met de kwaliteiten die we als trainer moeten aanspreken. De training beoogt daarom in eerste instantie een verdieping van het inzicht in de relatie trainer leiderschap. Hierbij worden vooral de volgende aspecten uitgediept: Met welke aspecten hebben we persoonlijk het meeste voeling? Hoe kunnen we deze aspecten verder integreren en demonstreren? Welke elementen neigen we te verwaarlozen? Hoe ontwikkelen we deze elementen om tot een zo evenwichtig mogelijke leiderspositie te komen? Wat zijn de bijkomende spirituele principes in het kader van ecologisch verantwoord trainen en leiding geven? Deze training behelst een theoretisch, een spiritueel en een praktisch gedeelte: Het theoretische deel omvat een analyse van leiderschap vanuit NLP optiek. Deze analyse is onder meer gebaseerd op het uitgebreide werk van Robert Dilts, Anné Linden en Eric Schneider. Het spirituele aspect van deze training vloeit voort uit het feit dat elke training een ontwikkelingsproces is waar onvermijdelijke spirituele aspecten aan verbonden zijn. Hoe trigger of blokkeer je als leider spirituele groei? Hoe functioneer je als spirituele katalysator? Het praktische aspect is het belangrijkste deel van deze training. Door verschillende oefeningen worden trainers- en leiderschapscapaciteiten geïntegreerd en gedemonstreerd voor de groep. Wanneer: (maximum aantal deelnemers 12) 2014 (Volzet!!) Leiderschap en spirituele ontwikkeling februari juni 2015 Trainer: Frits Wilmsen

8 Blz 8/14 3. Teachen van een Practioner en Master Practioner NLP Teachen van een Practitioner De demonstratie van Vrijheid in denken vanuit het Hart. NLP kan op verschillende niveaus getraind worden. De meer technische aspecten van het trainen worden aangeboord in de training Hoe effectief met een groep communiceren. Wanneer we echter dieper ingaan op het kwalitatieve aspect van het trainen, komen er echter andere niveau s aan bod. Het eerste wat zich dan aandient, is het verschil tussen enerzijds NLP als een geheel van communicatietechnieken en therapeutische interventieprocedures en -principes en anderzijds NLP als denkwijze die op vlak van communicatie en therapie juist die technieken en procedures als resultaat heeft. Kortom: het spanningsveld tussen een louter instrumentele NLP en een werkelijk geïntegreerde NLP. Wanneer we trainen op vlak van denken betekent dat niet alleen dat NLP wordt aangeleerd, maar ook dat het gebruikt wordt als middel tot ontwikkeling van een vorm van denken. Een denken dat als effect heeft dat alle mogelijkheden in ons leven op een meer verantwoorde en effectieve manier aangesproken worden. Daarenboven leidt meesterschap over dit denken tot de capaciteit zélf nieuwe technieken en procedures te ontwikkelen welke evenveel effect sorteren als deze die in het kader van NLP hun effectiviteit bewezen hebben én in elk aspect een demonstratie zijn van Liefe en Hart.. Het resultaat is dan niet iemand die alleen maar NLP ként, maar iemand die cognitief effectiever en liefdevoller in het leven staat Om ten volle te kunnen profiteren van deze benadering is het essentieel inzicht te verwerven in de principes en niveaus van psychologische ontwikkeling en juist te begrijpen welke ontwikkelingsniveaus door de integratie van NLP worden aangesproken en effectief tot ontplooiing gebracht. In die zin kunnen we zeggen dat op Practitioners niveau NLP ons vermogen tot effectief rationeel functioneren ontwikkelt en de overgang van concreet rationeel functioneren naar formeel operationeel denken ontplooit. Dit leidt tot een nieuw niveau van bewust met ons leven omgaan. Het puur technische en functionele van NLP wordt hier ver overstegen, en wordt in feite hooguit secundair. Het criterium is niet

9 Blz 9/14 meer: kan iemand techniek x en theorie y goed uitleggen en volgens de regels toepassen, maar: is hij in staat, in zo veel mogelijk aspecten van zijn leven, adequaat rationeel te functioneren als een expressie niet alleen van mentale, maar eveneens van emotionele intelligentie. In hoeverre is zijn leven expliciet een expressie van zijn Hart? Trainen op dit niveau veronderstelt van de trainer dat hij die niveaus zelf geïntegreerd heeft en in het kader van het ontwikkelingsproces van een training, de studenten weet te begeleiden in een bewustzijnsverschuiving naar een hoger niveau van rationele integratie. Tijdens deze vier dagen wordt precies op dit aspect ingegaan: wat zijn de bewustzijnsvoorwaarden waaraan een trainer moet beantwoorden wil hij in staat zijn het banale instrumentele te overstijgen én het teachen van NLP Practitioners in te schakelen als een middel tot cognitieve rationele groei in Liefde vanuit het Hart. Teachen van een Master Practitioner De demonstratie van Liefde in vrijheid en verantwoordelijkheid. Wanneer op Practitioner niveau de effectiviteit van het denken vooral getoetst wordt op vlak van de ecologisch verantwoordde concrete resultaten die we in staat zijn in ons leven neer te zetten, verschuiven we in de Master naar een hoger abstractieniveau. Het accent komt minder te liggen op het concrete als zodanig, maar vooral op de achterliggende waardepatronen en de daaraan gekoppelde overtuigingssystemen waarvan het concrete noodzakelijkerwijze een weerspiegeling is. Dit leidt tot het in vraag stellen van waardepatronen en visies op de wereld en het leven. Van welke levensfilosofie is ons concreet leven een weerspiegeling? Het antwoord op deze vraag is een fundamentele bewustwording die uitnodigt tot een veel dieper niveau van Liefde in - en verantwoordelijkheid over ons leven. Deze groei confronteert ons eveneens onherroepelijk met de vraag: Wie ben ik?. Het bewuster in vraag stellen van ons levensparadigma en de manier waarop we dat zelf creëren, is een heel nieuw abstractieniveau. Dit legt de brug naar verdere integratie van denken en voelen ( mind-body integratie), en de ontplooiing van een gezond existentieel bewustzijn als ecologisch noodzakelijke basis voor de ontwikkeling van hoger bewustzijn. Dit betekent dat op Master niveau het abstract rationele uitgeklaard wordt in de richting van meer en meer intuïtief functioneren. Intuïtie dan als een transrationele ervaring, en niet als de prerationele impuls waarmee intuï-

10 Blz 10/14 tie al te vaak verward wordt. Adequate intuïtie vereist een doorgedreven rationele ontwikkeling en is daardoor een expressie van Liefde. Een Master Practitioner vormt dus het hoger abstract denken in functie van meer en meer echt intuïtief functioneren. Dit is de basis voor een bewuster ervaring van zelfzijn, een bewuster antwoord in termen van ervaren/beleven op de vraag Wie ben ik?. Deze vraag wordt dan later, voor diegenen die verder gaan, de basis voor verdere verdieping in het kader van de TCC opleiding. Het is dus evident, dat iemand die een Master traint, zelf die integratie is doorgegaan, en ze als trainer voor de groep demonstreert. Je kunt een groep in je training hooguit optrekken tot het niveau waarop je zelf staat. In deze vier dagen wordt ingegaan op de voorwaarden die moeten ontwikkeld worden om een Master te trainen op vlak van bewustzijnsontwikkeling zoals hogerop beschreven. De trainer wordt expliciet uitgedaagd de verantwoordelijkheid voor zijn eigen groei in bewustzijn op te nemen, en de wijze te demonstreren waarop hij/zij het leven richting en betekenis geeft naar hogere integratie in het Hart toe. Zo wordt voorkomen van terecht te komen in de banale valkuil zelfs de Master puur instrumenteel te teachen zonder hoe dan ook appel te doen op de noodzaak tot zelfintegratie. De vormingsmogelijkheden die de Master potentieel in zich heeft, worden in dat geval niet of nauwelijks aangesproken. NLP wordt dan eens te meer onrecht aangedaan en in zijn potentialiteit door de trainer helemaal niet begrepen. Kort gezegd is de bedoeling de training van NLP in dit geval de Master de kwaliteit te geven die NLP toekomt. Die kwaliteit is veel groter en dieper dan de meesten durven vermoeden. Wanneer: Volgende mogelijkheid: 2015 (Dit is een 2-jaarlijkse training) Teachen van een Practitioner: maart 2015 Teachen van een Master Practitioner: mei 2015 Trainer: Eric Schneider

11 Blz 11/14 Zend dit document ingevuld naar onderstaand adres of fax naar: (0) Privé-gegevens: Inschrijvingsformulier TRAINERS TRAINING NLP Voornaam: Naam: Adres: Nummer: Postcode: Woonplaats:..... Land:..... Geboortedatum: Tel: GSM: Facturatiegegevens: (indien van toepassing) Voornaam: Naam: Bedrijfsnaam: Adres:..... Nummer: Postcode: Woonplaats: Land:......

12 Blz 12/14 Ondernemingsnummer/BTW nummer:..... Tel: Fax: GSM: Kruis uw keuze aan: Trainers Training NLP Start zie respectievelijke trainingen Betaling met kmo-portefeuille voor werkgevers en opleidingscheques voor werknemers mogelijk. Euro (21 % BTW Deelname excl.) Trainers Training NLP 3.900,00 Trainers Training NLP met gespreide 4.100,00 betaling (*) (*) Bij gespreide betaling gelieve eerst contact op te nemen om concreet af te spreken (periode is maximaal 2 jaar). Bij betaling met kmo-portefeuille is geen gespreide betaling mogelijk. Datum.. Handtekening (*) (*) Ik verklaar me akkoord met de inschrijvingvoorwaarden. (Zie: volgende bladzijde). Uw gegevens worden door Arcturus verwerkt voor eigen gebruik en worden niet aan derden doorgegeven. De privacywet verleent u het recht om uw gegevens op te vragen en te verbeteren.

13 Blz 13/14 INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN Aanmelden U kunt u schriftelijk aanmelden door het toezenden van het inschrijvingsformulier, telefonisch door uw naam en gegevens op te geven, per fax door het inschrijvingsformulier te verzenden, elektronisch per mail of via de website. Inschrijving Arcturus nv Liersesteenweg Kessel tel.: (0) fax: (0) Zodra uw inschrijvingsformulier is toegekomen, is uw plaats gereserveerd en krijgt u een schriftelijke bevestiging van Arcturus. Wie zich inschrijft, verbindt zich tot deelname aan het totale trainingspakket waarvoor werd ingeschreven. Er wordt geen aanpassing van het cursusbedrag toegestaan voor niet deelgenomen trainingsdagen of bij het voortijdig beëindigen van de training door de deelnemer. In geval van heerkracht of indien het aantal inschrijvingen voor een activiteit minder dan 10 personen bedraagt, behoudt Arcturus het recht een training of activiteit te annuleren. U wordt hiervan schriftelijk en zo nodig telefonisch verwittigd. Het cursusbedrag wordt dan volledig teruggestort. Indien wegens heerkracht de deelnemer de training waarvoor hij heeft ingeschreven niet kan vervolmaken, bieden wij 2 mogelijkheden aan: 1. de cursus kan op een later tijdstip gevolgd worden 2. het respectievelijke cursusbedrag kan gebruikt worden in ruil voor een andere cursus of workshop gegeven bij Arcturus.

14 Blz 14/14 Betaling Voor betalingen in België: Stort het volledige cursusbedrag (tenzij anders overeengekomen via een betalingsovereenkomst) voor aanvang van de cursus op rekeningnummer van Arcturus: BNP Paribas Bank Voor betalingen vanuit het buitenland gebruik je volgende codes: BIC of swiftcode: GEBABEBB IBAN: BE BNP Paribas Bank Kesseldorp Kessel Tel.: Kortingen - zie respectievelijke inschrijfformulieren % op het nettobedrag voor tweede inschrijving uit eenzelfde gezin in één cursus. Alle prijzen, vermeld in de brochure zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Annuleringsregeling Annulering tot 1 maand voor aanvang: 10 % annuleringskosten op het netto bedrag. Annulering binnen de maand voor aanvang van de cursus: volledige bedrag verschuldigd. Op vertoon van een doktersattest kan de cursus geannuleerd worden. 10 % annuleringskosten op het nettobedrag worden in rekening gebracht. Verantwoordelijkheid Wie een opleiding, training of workshop volgt, doet dit op eigen verantwoordelijkheid. Bij personen in psychiatrische behandeling, ernstig zieken vragen we eerst contact te nemen met het secretariaat of de cursusgever om eventuele praktische problemen op te lossen en te overleggen of de cursus geschikt is.

WAT IS DE KRACHT VAN DE NLP TRAININGEN VAN MINDABLE?

WAT IS DE KRACHT VAN DE NLP TRAININGEN VAN MINDABLE? NLP PRACTIONERSOPLEIDING VAN MINDABLE WAT IS DE KRACHT VAN DE NLP TRAININGEN VAN MINDABLE? Deze trainingen richten zich op mensen, die de impact van hun communicatie willen vergroten en tegelijkertijd

Nadere informatie

Leergang Excellent Leiderschap. Editie 2012-2013

Leergang Excellent Leiderschap. Editie 2012-2013 Leergang Excellent Leiderschap Editie 2012-2013 2011 CC Excellence Opleiding & Training 1e druk Postbus 660 9200 AR Drachten T (0512) 78 58 72 M info@cc-excellence.nl I www.excellence-opleiding.nl I www.excellence-coaching.nl

Nadere informatie

LEIDERSCHAP ALS LEVENSHOUDING

LEIDERSCHAP ALS LEVENSHOUDING LEIDERSCHAP ALS LEVENSHOUDING INLEIDING Leiderschap en leidinggeven aan de ontwikkeling van organisaties, mensen en de gemeenschap begint bij jezelf. Het is de weg van binnen naar buiten. Motto van deze

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

REVIRESCE. Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn)

REVIRESCE. Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn) REVIRESCE Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn) Is een samenwerkingsverband tussen Groen en Partners en Energy4Change. Met REVIRESCE hebben wij een opleiding

Nadere informatie

BASISCURSUS COACHEN Open Inschrijving Meerdere cursuslocaties

BASISCURSUS COACHEN Open Inschrijving Meerdere cursuslocaties BASISCURSUS COACHEN Open Inschrijving Meerdere cursuslocaties CC Excellence 201503 Prospectus Basiscursus Excellent Coachen pagina 1 2015, CC Excellence, Opleiding & Training Postbus 660 9200 AR Drachten

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 2012 1 Workshops Leren werkt! Feedback geven en ontvangen Timemanagement Loopbaancheck Flow in je werk Profileren kun je leren Netwerken Cursussen Emotionele intelligentie

Nadere informatie

Opleidingsoverzicht. KMO Portefeuille. Aanbod. Aanbod open opleidingen klik hier Aanbod inspiratie en introductie workshops klik hier

Opleidingsoverzicht. KMO Portefeuille. Aanbod. Aanbod open opleidingen klik hier Aanbod inspiratie en introductie workshops klik hier Opleidingsoverzicht Systeemdenken en Duurzaam Ondernemen Systeemdenken? Door systeemdenken zie je het geheel, de samenstellende delen in het geheel en hun relevante interacties. Dit biedt je diepere inzichten,

Nadere informatie

De kunst van veranderen met NLP Vergroot uw inzicht en ontdek uw vaardigheden voor effectief management, coaching en advisering.

De kunst van veranderen met NLP Vergroot uw inzicht en ontdek uw vaardigheden voor effectief management, coaching en advisering. De kunst van veranderen met NLP Vergroot uw inzicht en ontdek uw vaardigheden voor effectief management, coaching en advisering. effectieve communicatie succesvolle samenwerking inspirerend leiderschap

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN TRAINING WAARIN U VEEL VOORUITGANG BOEKT PRESENTATIETECHNIEKEN UW INVESTERING [code: B-TPT] 1.090,- Trainingsmateriaal: 30,- Arrangementskosten: zie bijlage.

Nadere informatie

Studiegids Ananta Opleidingen

Studiegids Ananta Opleidingen Studiegids Ananta Opleidingen 2014/2015 Als ik blijf kijken zoals ik altijd heb gekeken, blijf ik denken zoals ik altijd dacht. Als ik blijf denken zoals ik altijd heb gedacht, blijf ik geloven zoals ik

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE Persoonlijke Effectiviteit Assertiviteit op de werkplek In deze intensieve assertiviteitstraining leert u effectiever

Nadere informatie

overzicht Weisfelt en Partners weisfelt en partners WORKSHOPS VOOR BELANGSTELLENDEN OPLEIDINGEN NASCHOLINGEN

overzicht Weisfelt en Partners weisfelt en partners WORKSHOPS VOOR BELANGSTELLENDEN OPLEIDINGEN NASCHOLINGEN weisfelt en partners overzicht 2van trainingen Weisfelt en Partners info@weisfeltenpartners.nl www.weisfeltenpartners.nl WORKSHOPS VOOR BELANGSTELLENDEN OPLEIDINGEN NASCHOLINGEN Mieke Klijn Anneke Dekker

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE Sales en Klantgerichtheid Succesvol Pitchen programma Onder leiding van deskundige trainers wordt aandacht besteed aan

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Verbeter uw persoonlijke effectiviteit...

Verbeter uw persoonlijke effectiviteit... Praktijkgericht, provocatief, uitdagend en humorvol. Hoog leerrendement. Brengt dieper gelegen oorzaak van knelpunten in kaart en helpt deze hanteerbaar te maken. Verbeter uw persoonlijke effectiviteit......op

Nadere informatie

Opleiding Schoolleider

Opleiding Schoolleider Opleiding Schoolleider Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs Jaar 1 Basisbekwaam Jaar 2 Vakbekwaam Programmagids 2014-2015 Opleiding Schoolleider 2014/2015 Inhoud pagina Voorwoord 2

Nadere informatie

14-daagse NLP Coach & Marketing Bachelor voor Personal Trainers te s-hertogenbosch

14-daagse NLP Coach & Marketing Bachelor voor Personal Trainers te s-hertogenbosch 14-daagse NLP Coach & Marketing Bachelor voor Personal Trainers te s-hertogenbosch De basisopleiding start dit najaar op 1 oktober 2011, en in het voorjaar op 3 maart 2012. Gedoceerd in 7 maal 2 dagen

Nadere informatie

Inzetten op eigen kracht

Inzetten op eigen kracht Inzetten op eigen kracht Empowermentmethodieken binnen de SW Arbeidsontwikkeling Inzetten op eigen kracht Empowermentmethodieken binnen de SW Arbeidsontwikkeling 1 Colofon Postbus 556 2501 CN Den Haag

Nadere informatie

100% persoonlijke groei betekent... People-Management. Generatieve Communicatie Trainingen

100% persoonlijke groei betekent... People-Management. Generatieve Communicatie Trainingen 100% persoonlijke groei betekent... People-Management Generatieve Communicatie Trainingen ...200% Return On Investment People-Management Professioneel communiceren vereist persoonlijke groei Hoe vaak heeft

Nadere informatie

jaartrainingen communicatievaardigheden energetische basiskennis medische basiskennis praktijkmanagement

jaartrainingen communicatievaardigheden energetische basiskennis medische basiskennis praktijkmanagement Oost West Centrum vzw afdeling Antwerpen Van Schoonbekestraat 148 2018 Antwerpen afdeling Orval Bois-le-Comte 1 6823 Villers-devant-Orval orval@owc.be bijlage bij Netelblad 172 augustus 2015 www.owc.be

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! 2013 CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 1 WORKSHOPS > Alle workshops duren 1 dag of 2 losse dagdelen. Profileren kun je leren dagdelen worden een aantal netwerken geïntro- Workshops Profileren kun je leren

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van Erik Greven Organisatieadvies te Voorhout. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

REVIRESCE. Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn)

REVIRESCE. Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn) REVIRESCE Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn) Is een samenwerkingsverband tussen Groen en Partners en Energy4Change Met REVIRESCE hebben wij een opleiding

Nadere informatie

Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven

Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven Een selectie uit de Open Trainingen 2003-2004 Management en Leiderschap Voorwoord Transformat is het bureau voor Persoonlijkheidsvorming

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Leadership Academy TraineEship voor Young Potentials Veel grote, vooraanstaande organisaties hebben

Nadere informatie

CNV Opleiding & Training. Een leven lang leren is kansen creëren

CNV Opleiding & Training. Een leven lang leren is kansen creëren Najaarsprogramma 2007 CNV Opleiding & Training Een leven lang leren is kansen creëren Een leven lang leren is kansen creëren Voor u ligt het vernieuwde najaarsprogramma 2007 van CNV Opleiding & Training.

Nadere informatie

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Alleen wanneer je houdt van wat je doet, kun je kwaliteit leveren PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud Inleiding

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN INSPIRERENDE EN UITDAGENDE TRAINING EFFECTIEF COMMUNICEREN MET NLP NLP (neurolinguïstisch programmeren) is een methode om effectief te communiceren en is gebaseerd

Nadere informatie