Blz 1/14 TRAINERS TRAINING NLP OPLEIDING. Trainen vanuit - en met een groot- Hart.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Blz 1/14 TRAINERS TRAINING NLP OPLEIDING. Trainen vanuit - en met een groot- Hart."

Transcriptie

1 Blz 1/14 TRAINERS TRAINING NLP OPLEIDING Trainen vanuit - en met een groot- Hart. Opleiding tot gecertificeerd internationaal trainer NLP Duur: minimum 2 jaar Naar het model van het NYTI met specifiek bijkomende trainingen ontwikkeld door Eric Schneider. Programma I. Presentatievaardigheden Bewust worden en uitdiepen van de capaciteiten waarover we beschikken om op een goede manier te kunnen presenteren. Dit omvat onder meer het volgende: Persoonlijke congruentie. Up - time als het vermogen tot het naar buiten richten van bewustzijn en het in contact blijven met de toehoorders. Stemgebruik. Het juist omgaan met houding, beweging, gebruik van de ruimte, enz Op een congruente manier kunnen hanteren van het niet weten. Bij het niet beschikken over de juiste informatie blijven vertrouwen op het onbewuste. Het ontwikkelen van het vermogen, tijdens het presenteren, op een natuurlijke manier gebruik te maken van de verschillende modaliteiten (VAKO) en metaprogramma s. De integratie van NLP (op alle logische niveaus) demonstreren in elk aspect van het trainen en het voor een groep staan. In staat zijn de eigen bronnen maximaal aan te spreken en te ontwikkelen. Deze bronnen omvatten onder meer humor, fysiologie, feedback, het vermogen om met eigen fouten om te gaan, metaforen enzovoort. Demonstreren wat concretisering en contextualisering betekenen als bewustzijnsniveaus, eerder dan als een capaciteit. Demonstreren dat acceptatie van de eigen kwetsbaarheid een fundamentele voorwaarde is tot groei.

2 Blz 2/14 Voorleven dat groei een continu proces is dat nooit stopt, ook niet voor de trainer. Trainen is ook een vorm van leiderschap. Het is daarom belangrijk na te gaan hoe het staat met de ontwikkeling van onze eigen leiderschapskwaliteiten. Trainen omhelst het begeleiden en leiden van een ontwikkelingsproces dat onherroepelijk spirituele implicaties heeft. Dit betekent dat een goede trainer bewust de verantwoordelijkheid voor zijn eigen spirituele ontplooiing opneemt, om zo compromisloos vanuit missie te kunnen leiden, trainen, begeleiden, coachen Een trainer opgeleid bij Arcturus, wordt voorondersteld te trainen vanuit het Hart, en in welke context dan ook een demonstratie te zijn van creativiteit, Liefde en Vrijheid. Zonder dit in het trainen te demonstreren, verliest enerzijds de training haar diepere betekenis en ontglipt anderzijds de trainer zijn of haar zelfzijn. II. Ontwerpen van presentaties Structuur Kern: wat is de essentie van wat ik wil overbrengen. Groot kader: binnen welk groter kader situeert zich de essentie van de teaching, en wat zijn de effecten binnen dit kader De inhoud van de presentatie, training, enz kunnen situeren in metakaders tav. NLP als zodanig. Vb politiek, geneeskunde, wetenschappelijke onderzoek, psychologische en spirituele ontwikkeling, filosofische implicaties, enz Ontwerpen van toepasselijke oefeningen, en hoe maximaal het leereffect benutten (Feedback) Gebruik van contrastframe als leermiddel Geschikte metaforen, verhalen, analogieën en voorbeelden ontwerpen. Set-up en ontwerpen van demonstraties

3 Blz 3/14 III. Voorbereiding Bewust : hoe zorg ik voor mezelf voor ik een presentatie begin en - meer algemeen - hoe zorg ik voor mijn doorlopende zelfvorming en zelftraining. Dit vereist een continue verdieping van de NLP kennis, zowel structureel als procesmatig in functie van de ontwikkeling van zuivere identiteit (Ik Ben) in bewuste relatie tot missie (Eenheid), beide zich uitdrukkend in Liefde. Bovenbewust: hoe maak ik maximaal gebruik van de kracht van mijn eigen hoger bewuste in het kader van presentaties, en kan ik eigen onbewuste impulsen op tijd herkennen en constructief hanteren. Ontwikkelen van eigen modellen. In staat zijn een pluraliteit van modellen te demonstreren, in volledige erkenning van hun hiërarchische rangorde op vlak van kwaliteit in het kader van bewustzijnsontplooiing en groei. Opruimen van presupposities, objecties en attitudes, enz, die een goede presentatie of een goed functioneren als trainer, in de weg staan. Steeds verder gaan in de ontplooiing van de eigen flexibiliteit en het vermogen tot het nemen van verantwoordelijkheid en het demonstreren van Liefde (Hart). Maw. zelf steeds in proces blijven en de eigen authenticiteit verder verdiepen.tot de Eenheid erop volgt!... IV. Het presenteren Demonstreer wat je onderricht: voorbeeldfunctie (walk your talk). Hoe is het met de relatie met de groep: rapport/respect/controle? Hoe speel je met de flow tussen informatie en ervaring (vorm, inhoud en feedback )? Wat is het gebruik van - en het omgaan met vragen? Demonstraties: hoe verlopen ze en wat is hun impact? Wat is de set-up, zowel van de demonstratie(s) als van de oefeningen? Hoe ga je om met moeilijke studenten en hoe zorg je ervoor dat ze een bron worden in het kader van de teaching, dan wel een handicap voor de trainer?

4 Blz 4/14 Hoe staat het met de flow tussen het controleren van de groep enerzijds, en het aanmoedigen van vrije expressie binnen die groep anderzijds? Hoe gebruik je op een juiste wijze de - soms vooraf gekozen patronen, metaforen, voorbeelden, enz? Creëer je maximale betrokkenheid, motivatie tot leren en oefenen van en in de groep? Opleidingsonderdelen van de volledige Trainers Training NLP Assisteren bij twee Practitioners en twee Master Practitioners. De training volgen zoals beschreven in 'Hoe effectief met een groep communiceren'. De training volgen zoals beschreven in Leiderschap en Spirituele Ontwikkeling. De training volgen zoals beschreven in 'Teachen van Practitioner en Master Practitioners NLP'. De trainerstraining volgen bij Anné Linden aan het NYTI (8 dagen) of in akkoord met Arcturus een trainerstraining volgen in een ander instituut zoals Sophia Instituut Assen, Tarazat, Vidarte of Dilts. De prijs van deze training dient met het instituut in kwestie verrekend te worden, en is niet in de prijs van de volledige trainerstraining bij Arcturus inbegrepen. Het observeren en begeleiden van een aantal cursisten van Practitioners en Master Practitioners in opleiding. Certificatie: schriftelijk werkstuk inleveren waaruit blijkt dat je op een creatieve manier met NLP kan omgaan. Dit werkstuk dient gepresenteerd te worden voor een groep van assistenten en trainers van samenwerkende instituten (Arcturus, Vidarte, Sophia, Smarah Siddhi, Unique Quality Training & Coaching). De inhoud en de structuur van het werkstuk wordt bepaald in overleg met de trainer.

5 Blz 5/14 Praktische informatie Trainers Training NLP Waar Arcturus Lierse Steenweg 105 B-2560 Kessel Lestijden Van tot uur Tarieven Betaling met KMO-portefeuille mogelijk voor werkgevers en Opleidingscheques voor werknemers. Deelname Euro (21 % BTW excl.) De volledige Trainers Training 3.900,00 De volledige Trainers Trainer met gespreide 4.100,00 betaling (*) (*) Bij gespreide betaling gelieve eerst contact op te nemen om concreet af te spreken (periode is maximaal 2jaar). Bij betaling met kmo-portefeuille is geen gespreide betaling mogelijk. Voorwaarden Gecertificeerd Master Practitioner NLP Motivatie bij aanmelding bijvoegen

6 Blz 6/14 De volledige Trainers Training omvat volgende drie deelopleidingen: Deze deelopleidingen kunnen ook afzonderlijk gevolgd worden indien je niet kiest voor een volledige Trainers Training opleiding. Specifieke info betreffende prijs en inschrijvingen vind je onder de rubriek workshops op onze website. Meer info kan je ook telefonisch verkrijgen. 1. Effectief met een groep communiceren Deze 8-daagse training richt zich in eerste instantie naar mensen met leidinggevende posities, naar trainers in het algemeen, en naar iedereen die met groepen werkt (o.a. bedrijven, scholen, organisaties, theater, ). Het volgen van de training zal je impact en uitstraling op en in groepen aanzienlijk vergroten. Groepsrapport creëren en inzicht verkrijgen in groepsprocessen zijn dan ook belangrijke onderdelen van de training. Wanneer: (Dit is een 2-jaarlijkse training) Hoe Effectief met een groep communiceren 2014 Deel 1 - Niet-verbale communicatie: maart 2014 Deel 2 - Verbale communicatie: april 2014 Trainer: Eric Schneider

7 Blz 7/14 2. Leiderschap en spirituele ontwikkeling Deze training beoogt eerst en vooral een verdieping van het inzicht in de positie van een trainer en de onvermijdelijke leidersfunctie die hij daarbij direct of indirect opneemt. Iedere authentieke trainer heeft zijn eigen authentieke manier van leiden. Vanuit een inzicht in onszelf, onderzoeken we welke vorm van leiden het dichtst bij ons ligt. Deze vorm nemen we als uitgangspunt voor een verdere integratie van de verschillende leiderschapskwaliteiten met de kwaliteiten die we als trainer moeten aanspreken. De training beoogt daarom in eerste instantie een verdieping van het inzicht in de relatie trainer leiderschap. Hierbij worden vooral de volgende aspecten uitgediept: Met welke aspecten hebben we persoonlijk het meeste voeling? Hoe kunnen we deze aspecten verder integreren en demonstreren? Welke elementen neigen we te verwaarlozen? Hoe ontwikkelen we deze elementen om tot een zo evenwichtig mogelijke leiderspositie te komen? Wat zijn de bijkomende spirituele principes in het kader van ecologisch verantwoord trainen en leiding geven? Deze training behelst een theoretisch, een spiritueel en een praktisch gedeelte: Het theoretische deel omvat een analyse van leiderschap vanuit NLP optiek. Deze analyse is onder meer gebaseerd op het uitgebreide werk van Robert Dilts, Anné Linden en Eric Schneider. Het spirituele aspect van deze training vloeit voort uit het feit dat elke training een ontwikkelingsproces is waar onvermijdelijke spirituele aspecten aan verbonden zijn. Hoe trigger of blokkeer je als leider spirituele groei? Hoe functioneer je als spirituele katalysator? Het praktische aspect is het belangrijkste deel van deze training. Door verschillende oefeningen worden trainers- en leiderschapscapaciteiten geïntegreerd en gedemonstreerd voor de groep. Wanneer: (maximum aantal deelnemers 12) 2014 (Volzet!!) Leiderschap en spirituele ontwikkeling februari juni 2015 Trainer: Frits Wilmsen

8 Blz 8/14 3. Teachen van een Practioner en Master Practioner NLP Teachen van een Practitioner De demonstratie van Vrijheid in denken vanuit het Hart. NLP kan op verschillende niveaus getraind worden. De meer technische aspecten van het trainen worden aangeboord in de training Hoe effectief met een groep communiceren. Wanneer we echter dieper ingaan op het kwalitatieve aspect van het trainen, komen er echter andere niveau s aan bod. Het eerste wat zich dan aandient, is het verschil tussen enerzijds NLP als een geheel van communicatietechnieken en therapeutische interventieprocedures en -principes en anderzijds NLP als denkwijze die op vlak van communicatie en therapie juist die technieken en procedures als resultaat heeft. Kortom: het spanningsveld tussen een louter instrumentele NLP en een werkelijk geïntegreerde NLP. Wanneer we trainen op vlak van denken betekent dat niet alleen dat NLP wordt aangeleerd, maar ook dat het gebruikt wordt als middel tot ontwikkeling van een vorm van denken. Een denken dat als effect heeft dat alle mogelijkheden in ons leven op een meer verantwoorde en effectieve manier aangesproken worden. Daarenboven leidt meesterschap over dit denken tot de capaciteit zélf nieuwe technieken en procedures te ontwikkelen welke evenveel effect sorteren als deze die in het kader van NLP hun effectiviteit bewezen hebben én in elk aspect een demonstratie zijn van Liefe en Hart.. Het resultaat is dan niet iemand die alleen maar NLP ként, maar iemand die cognitief effectiever en liefdevoller in het leven staat Om ten volle te kunnen profiteren van deze benadering is het essentieel inzicht te verwerven in de principes en niveaus van psychologische ontwikkeling en juist te begrijpen welke ontwikkelingsniveaus door de integratie van NLP worden aangesproken en effectief tot ontplooiing gebracht. In die zin kunnen we zeggen dat op Practitioners niveau NLP ons vermogen tot effectief rationeel functioneren ontwikkelt en de overgang van concreet rationeel functioneren naar formeel operationeel denken ontplooit. Dit leidt tot een nieuw niveau van bewust met ons leven omgaan. Het puur technische en functionele van NLP wordt hier ver overstegen, en wordt in feite hooguit secundair. Het criterium is niet

9 Blz 9/14 meer: kan iemand techniek x en theorie y goed uitleggen en volgens de regels toepassen, maar: is hij in staat, in zo veel mogelijk aspecten van zijn leven, adequaat rationeel te functioneren als een expressie niet alleen van mentale, maar eveneens van emotionele intelligentie. In hoeverre is zijn leven expliciet een expressie van zijn Hart? Trainen op dit niveau veronderstelt van de trainer dat hij die niveaus zelf geïntegreerd heeft en in het kader van het ontwikkelingsproces van een training, de studenten weet te begeleiden in een bewustzijnsverschuiving naar een hoger niveau van rationele integratie. Tijdens deze vier dagen wordt precies op dit aspect ingegaan: wat zijn de bewustzijnsvoorwaarden waaraan een trainer moet beantwoorden wil hij in staat zijn het banale instrumentele te overstijgen én het teachen van NLP Practitioners in te schakelen als een middel tot cognitieve rationele groei in Liefde vanuit het Hart. Teachen van een Master Practitioner De demonstratie van Liefde in vrijheid en verantwoordelijkheid. Wanneer op Practitioner niveau de effectiviteit van het denken vooral getoetst wordt op vlak van de ecologisch verantwoordde concrete resultaten die we in staat zijn in ons leven neer te zetten, verschuiven we in de Master naar een hoger abstractieniveau. Het accent komt minder te liggen op het concrete als zodanig, maar vooral op de achterliggende waardepatronen en de daaraan gekoppelde overtuigingssystemen waarvan het concrete noodzakelijkerwijze een weerspiegeling is. Dit leidt tot het in vraag stellen van waardepatronen en visies op de wereld en het leven. Van welke levensfilosofie is ons concreet leven een weerspiegeling? Het antwoord op deze vraag is een fundamentele bewustwording die uitnodigt tot een veel dieper niveau van Liefde in - en verantwoordelijkheid over ons leven. Deze groei confronteert ons eveneens onherroepelijk met de vraag: Wie ben ik?. Het bewuster in vraag stellen van ons levensparadigma en de manier waarop we dat zelf creëren, is een heel nieuw abstractieniveau. Dit legt de brug naar verdere integratie van denken en voelen ( mind-body integratie), en de ontplooiing van een gezond existentieel bewustzijn als ecologisch noodzakelijke basis voor de ontwikkeling van hoger bewustzijn. Dit betekent dat op Master niveau het abstract rationele uitgeklaard wordt in de richting van meer en meer intuïtief functioneren. Intuïtie dan als een transrationele ervaring, en niet als de prerationele impuls waarmee intuï-

10 Blz 10/14 tie al te vaak verward wordt. Adequate intuïtie vereist een doorgedreven rationele ontwikkeling en is daardoor een expressie van Liefde. Een Master Practitioner vormt dus het hoger abstract denken in functie van meer en meer echt intuïtief functioneren. Dit is de basis voor een bewuster ervaring van zelfzijn, een bewuster antwoord in termen van ervaren/beleven op de vraag Wie ben ik?. Deze vraag wordt dan later, voor diegenen die verder gaan, de basis voor verdere verdieping in het kader van de TCC opleiding. Het is dus evident, dat iemand die een Master traint, zelf die integratie is doorgegaan, en ze als trainer voor de groep demonstreert. Je kunt een groep in je training hooguit optrekken tot het niveau waarop je zelf staat. In deze vier dagen wordt ingegaan op de voorwaarden die moeten ontwikkeld worden om een Master te trainen op vlak van bewustzijnsontwikkeling zoals hogerop beschreven. De trainer wordt expliciet uitgedaagd de verantwoordelijkheid voor zijn eigen groei in bewustzijn op te nemen, en de wijze te demonstreren waarop hij/zij het leven richting en betekenis geeft naar hogere integratie in het Hart toe. Zo wordt voorkomen van terecht te komen in de banale valkuil zelfs de Master puur instrumenteel te teachen zonder hoe dan ook appel te doen op de noodzaak tot zelfintegratie. De vormingsmogelijkheden die de Master potentieel in zich heeft, worden in dat geval niet of nauwelijks aangesproken. NLP wordt dan eens te meer onrecht aangedaan en in zijn potentialiteit door de trainer helemaal niet begrepen. Kort gezegd is de bedoeling de training van NLP in dit geval de Master de kwaliteit te geven die NLP toekomt. Die kwaliteit is veel groter en dieper dan de meesten durven vermoeden. Wanneer: Volgende mogelijkheid: 2015 (Dit is een 2-jaarlijkse training) Teachen van een Practitioner: maart 2015 Teachen van een Master Practitioner: mei 2015 Trainer: Eric Schneider

11 Blz 11/14 Zend dit document ingevuld naar onderstaand adres of fax naar: (0) Privé-gegevens: Inschrijvingsformulier TRAINERS TRAINING NLP Voornaam: Naam: Adres: Nummer: Postcode: Woonplaats:..... Land:..... Geboortedatum: Tel: GSM: Facturatiegegevens: (indien van toepassing) Voornaam: Naam: Bedrijfsnaam: Adres:..... Nummer: Postcode: Woonplaats: Land:......

12 Blz 12/14 Ondernemingsnummer/BTW nummer:..... Tel: Fax: GSM: Kruis uw keuze aan: Trainers Training NLP Start zie respectievelijke trainingen Betaling met kmo-portefeuille voor werkgevers en opleidingscheques voor werknemers mogelijk. Euro (21 % BTW Deelname excl.) Trainers Training NLP 3.900,00 Trainers Training NLP met gespreide 4.100,00 betaling (*) (*) Bij gespreide betaling gelieve eerst contact op te nemen om concreet af te spreken (periode is maximaal 2 jaar). Bij betaling met kmo-portefeuille is geen gespreide betaling mogelijk. Datum.. Handtekening (*) (*) Ik verklaar me akkoord met de inschrijvingvoorwaarden. (Zie: volgende bladzijde). Uw gegevens worden door Arcturus verwerkt voor eigen gebruik en worden niet aan derden doorgegeven. De privacywet verleent u het recht om uw gegevens op te vragen en te verbeteren.

13 Blz 13/14 INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN Aanmelden U kunt u schriftelijk aanmelden door het toezenden van het inschrijvingsformulier, telefonisch door uw naam en gegevens op te geven, per fax door het inschrijvingsformulier te verzenden, elektronisch per mail of via de website. Inschrijving Arcturus nv Liersesteenweg Kessel tel.: (0) fax: (0) Zodra uw inschrijvingsformulier is toegekomen, is uw plaats gereserveerd en krijgt u een schriftelijke bevestiging van Arcturus. Wie zich inschrijft, verbindt zich tot deelname aan het totale trainingspakket waarvoor werd ingeschreven. Er wordt geen aanpassing van het cursusbedrag toegestaan voor niet deelgenomen trainingsdagen of bij het voortijdig beëindigen van de training door de deelnemer. In geval van heerkracht of indien het aantal inschrijvingen voor een activiteit minder dan 10 personen bedraagt, behoudt Arcturus het recht een training of activiteit te annuleren. U wordt hiervan schriftelijk en zo nodig telefonisch verwittigd. Het cursusbedrag wordt dan volledig teruggestort. Indien wegens heerkracht de deelnemer de training waarvoor hij heeft ingeschreven niet kan vervolmaken, bieden wij 2 mogelijkheden aan: 1. de cursus kan op een later tijdstip gevolgd worden 2. het respectievelijke cursusbedrag kan gebruikt worden in ruil voor een andere cursus of workshop gegeven bij Arcturus.

14 Blz 14/14 Betaling Voor betalingen in België: Stort het volledige cursusbedrag (tenzij anders overeengekomen via een betalingsovereenkomst) voor aanvang van de cursus op rekeningnummer van Arcturus: BNP Paribas Bank Voor betalingen vanuit het buitenland gebruik je volgende codes: BIC of swiftcode: GEBABEBB IBAN: BE BNP Paribas Bank Kesseldorp Kessel Tel.: Kortingen - zie respectievelijke inschrijfformulieren % op het nettobedrag voor tweede inschrijving uit eenzelfde gezin in één cursus. Alle prijzen, vermeld in de brochure zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Annuleringsregeling Annulering tot 1 maand voor aanvang: 10 % annuleringskosten op het netto bedrag. Annulering binnen de maand voor aanvang van de cursus: volledige bedrag verschuldigd. Op vertoon van een doktersattest kan de cursus geannuleerd worden. 10 % annuleringskosten op het nettobedrag worden in rekening gebracht. Verantwoordelijkheid Wie een opleiding, training of workshop volgt, doet dit op eigen verantwoordelijkheid. Bij personen in psychiatrische behandeling, ernstig zieken vragen we eerst contact te nemen met het secretariaat of de cursusgever om eventuele praktische problemen op te lossen en te overleggen of de cursus geschikt is.

Deel 1 Niet verbale communicatie april en 1 mei 2008 Deel 2 Verbale communicatie oktober 2008

Deel 1 Niet verbale communicatie april en 1 mei 2008 Deel 2 Verbale communicatie oktober 2008 Blz 1/6 EFFECTIEF MET EEN GROEP COMMUNICEREN Deel 1 Niet verbale communicatie 28 29 30 april en 1 mei 2008 Deel 2 Verbale communicatie 6 7 8 9 oktober 2008 Deze 8 daagse training richt zich in eerste instantie

Nadere informatie

1. Verdieping & integratie van Hartcoherentie: wat kun je hier nog méér mee in je dagelijks leven vanuit een dieper niveau.

1. Verdieping & integratie van Hartcoherentie: wat kun je hier nog méér mee in je dagelijks leven vanuit een dieper niveau. Blz 1/8 DE KRACHT VAN EEN COHERENT HART - DEEL 2 14 december 2013 24 januari 2015 Ben je ook zo gegrepen door het Hartcoherentie-'virus'? Oftewel: merk je ook hoeveel profijt je hier in je dagelijkse leven

Nadere informatie

Mindfulness in relatie tot bewustzijnsonwikkeling Je leert handelen met bewustheid in plaats van op de automatische

Mindfulness in relatie tot bewustzijnsonwikkeling Je leert handelen met bewustheid in plaats van op de automatische Blz 1/9 MINDFULNESS BASED NLP (MBNLP) Blok 1 12 oktober 2011 van 17.00 tot 21.30 13 oktober 2011 van 10.00 tot 17.00 Blok 2 1 november 2011 van 17.00 tot 21.30 2 november 2011 van 10.00 tot 17.00 Blok

Nadere informatie

Een concrete en verdiepende training voor coaches en professionals die met coachinginterventies werken.

Een concrete en verdiepende training voor coaches en professionals die met coachinginterventies werken. Blz 1/9 CTC: COACH THE COACH Een concrete en verdiepende training voor coaches en professionals die met coachinginterventies werken. Groeien door verdiepen Je bent professioneel coach of coachen is een

Nadere informatie

Arcturus Antwerpen (Kessel) of Arcturus Limburg (Lanaken)

Arcturus Antwerpen (Kessel) of Arcturus Limburg (Lanaken) Blz. 1/18 PRACTITIONER OPLEIDING NLP 2013-2014 - 2015 Arcturus Antwerpen (Kessel) of Arcturus Limburg (Lanaken) De opstap naar Vrijheid! Een eerste meesterschap op de weg met een Hart Eerste jaar van de

Nadere informatie

Informatiebrochure NLP PRACTITIONER OPLEIDING

Informatiebrochure NLP PRACTITIONER OPLEIDING Blz. 1/14 Informatiebrochure NLP PRACTITIONER OPLEIDING 2017-2018 De NLP Practitioner is het eerste jaar van de 2-jarige NLP-opleiding. In de Practitioner leer je dat communicatie de sleutel is tot een

Nadere informatie

Informatiebrochure NLP PRACTITIONER OPLEIDING

Informatiebrochure NLP PRACTITIONER OPLEIDING Blz. 1/15 Informatiebrochure NLP PRACTITIONER OPLEIDING 2017-2018 De NLP Practitioner is het eerste jaar van de 2-jarige NLP-opleiding. In de Practitioner leer je dat communicatie de sleutel is tot een

Nadere informatie

NLP kan op verschillende niveaus getraind of aangeleerd w orden.

NLP kan op verschillende niveaus getraind of aangeleerd w orden. Meerw aarde Arcturus NLP kan op verschillende niveaus getraind of aangeleerd w orden. Eerder dan alleen een communicatiesysteem of een geheel van communicatietechnieken en procedures, eerder dan het dieperliggend

Nadere informatie

Wat is N.L.P.? NLP (Neuro-Linguistic-Programming)

Wat is N.L.P.?  NLP (Neuro-Linguistic-Programming) Wat is N.L.P.? NLP (Neuro-Linguistic-Programming) is de studie van de structuur der menselijke ervaring en meer specifiek daarin de communicatie. Ontstaan uit nauwkeurige observaties en diepgaande interviews

Nadere informatie

Exameneisen NLP Practitioner

Exameneisen NLP Practitioner Exameneisen NLP Practitioner Het examen Onze opleiding wordt afgesloten met een toetsmoment. Wij vinden het belangrijk dat elke deelnemer voor zichzelf helder heeft waar hij/zij staat ten opzichte van

Nadere informatie

Praktische Informatie NLP Trainer Opleiding

Praktische Informatie NLP Trainer Opleiding Praktische Informatie NLP Trainer Opleiding Opleiding tot INTERNATIONAL CERTIFIED NLP TRAINER Algemeen De gehele opleiding tot gecertificeerd NLP trainer is gebaseerd op het NLP trainersmodel van het New

Nadere informatie

WAT IS DE KRACHT VAN DE NLP TRAININGEN VAN MINDABLE?

WAT IS DE KRACHT VAN DE NLP TRAININGEN VAN MINDABLE? NLP PRACTIONERSOPLEIDING VAN MINDABLE WAT IS DE KRACHT VAN DE NLP TRAININGEN VAN MINDABLE? Deze trainingen richten zich op mensen, die de impact van hun communicatie willen vergroten en tegelijkertijd

Nadere informatie

NLP MASTER PRACTITIONER

NLP MASTER PRACTITIONER 2016 ERKEND, PRAKTIJKGERICHT EN VERDIEPEND De NLP Master Practitioner opleiding is een verdieping in je professionele ontwikkeling. In deze opleiding wordt je meester in communicatie- en gedragsverandering.

Nadere informatie

& Academie voor NLP. Business NLP Basics. Basisopleiding in Persoonlijke Effectiviteit

& Academie voor NLP. Business NLP Basics. Basisopleiding in Persoonlijke Effectiviteit & Business NLP Basics Basisopleiding in Persoonlijke Effectiviteit hovelingsjanse is de interdisciplinaire organisatie die meerwaarde biedt op het gebied van veranderen: door van dichtbij die verandering

Nadere informatie

01 Kritische zelfreflectie Een coach of manager of leidinggevende die anderen naar verandering of groei wil stimuleren of brengen moet ook de bereidheid hebben naar zijn of haar eigen functioneren te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten.

Nadere informatie

Persoonlijk Leiderschap

Persoonlijk Leiderschap Persoonlijk Leiderschap 10-DAAGS PROGRAMMA Een effectieve, krachtige, opleiding om het beste uit jezelf en daarmee ook uit anderen te halen Door Berry de Boer en Edwin Luijendijk 2 Persoonlijk leiderschap

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

Opleidingen voor Coaches

Opleidingen voor Coaches Opleidingen voor Coaches Elysisch Talent geeft praktijkgerichte opleidingen en trainingen aan coaches en HR-adviseurs. Deze opleidingen en trainingen zijn bedoeld om u te leren om uw medewerkers of coachingskandidaten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden mbt trainingen en workshops van CustersCoaching. vallende onder het aanbod van www.authentiekpresenteren.eu

Algemene voorwaarden mbt trainingen en workshops van CustersCoaching. vallende onder het aanbod van www.authentiekpresenteren.eu Algemene voorwaarden mbt trainingen en workshops van CustersCoaching vallende onder het aanbod van www.authentiekpresenteren.eu Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Pagina 1 van 6

Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Pagina 1 van 6 1 Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie Pagina 1 van 6 Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Tarázát Deze algemene voorwaarden gelden vanaf studiejaar 2016-20172017 en dateren van December 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN Tarázát Deze algemene voorwaarden gelden vanaf studiejaar 2016-20172017 en dateren van December 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN Tarázát Deze algemene voorwaarden gelden vanaf studiejaar 2016-20172017 en dateren van December 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: : deze

Nadere informatie

ARTIKEL 1. DEFINITIES

ARTIKEL 1. DEFINITIES ARTIKEL 1. DEFINITIES Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten. Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk

Nadere informatie

Opleiding. Een positieve attitude voor een grotere doeltreffendheid! Hoe zich ontplooien ten voordele van zichzelf en de onderneming...

Opleiding. Een positieve attitude voor een grotere doeltreffendheid! Hoe zich ontplooien ten voordele van zichzelf en de onderneming... Opleiding Een positieve attitude voor een grotere doeltreffendheid! Hoe zich ontplooien ten voordele van zichzelf en de onderneming... Duur van de cursus: 1 dag Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers)

Nadere informatie

Persoonlijk leiderschap

Persoonlijk leiderschap Programma Persoonlijk leiderschap Bereiken wat je wilt Bereiken wat je wilt Iedere dag weer zijn wij allemaal bezig onze gestelde doelen te realiseren. Soms bewust maar meestal onbewust. Hoe krijg jij

Nadere informatie

Type cursus Datum Groep Aanvang. 2015 Vrijdag 20 februari 2015 t/m 27 maart 2015

Type cursus Datum Groep Aanvang. 2015 Vrijdag 20 februari 2015 t/m 27 maart 2015 Persoonlijke informatie deelnemer Volledige naam Roepnaam Huisadres Telefoon thuis Mobiele telefoon Fax thuis E-mailadres thuis Geboortedatum (DD/MM/JJJJ) Zakelijke informatie (indien van toepassing) Bedrijf

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

NLP PRACTITIONER 2015

NLP PRACTITIONER 2015 2015 ERKEND, PRAKTIJKGERICHT EN VERBREDEND De erkende NLP Practitioner opleiding van the Sphere is praktijkgericht en verbredend. Het biedt een uitstekende structuur voor effectieve communicatie, persoonlijke

Nadere informatie

Een Stap voorwaarts in Leiderschap.

Een Stap voorwaarts in Leiderschap. 5 daagse training in voorjaar van 2010 Een Stap voorwaarts in Leiderschap. Doelgroep : DA Filiaal leidsters en aankomende filiaalleidsters Lokatie : Leusden DA hoofdkantoor Dag : Maandag van 9.30u 17.00u

Nadere informatie

The Next Level. Verbindend Ondernemend Leiderschap

The Next Level. Verbindend Ondernemend Leiderschap The Next Level Jaarprogramma 2014 BASIS DO-L = DIENEND ONDERNEMEND LEIDERSCHAP De centrale metafoor voor deze leiderschap opleiding is terug te vinden een DOL Een DOL is een volksharp uit de Ivoorkust.

Nadere informatie

Het TETA Seminar. Changing perspective. Changing perspectives

Het TETA Seminar. Changing perspective. Changing perspectives Het TETA Seminar Changing perspective Changing perspectives Het TETA Seminar Ervaar je passie voor verandering en leiderschap Bewustwording is de basis voor succesvol veranderen. Verandering begint bij

Nadere informatie

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma Young Professional programma Voorbeeld van de opbouw van een YP programma 1 Flow van het programma: Het programma Intake (½ dag) Ik & mijn leiderschap (2 dagen groepsprogramma) Ik & de ander (2 dagen groepsprogramma)

Nadere informatie

Succesvol Conflicten Oplossen

Succesvol Conflicten Oplossen Eendaagse Workshop Succesvol Conflicten Oplossen Vergroot uw effectiviteit in het hanteren van conflicten Workshop Succesvol Conflicten Oplossen Conflicten op de werkvloer zijn lastig maar ze horen erbij.

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

Focus Group Seminar Versterk je persoonlijke balans en effectiviteit Zaterdag 23 Januari 2016

Focus Group Seminar Versterk je persoonlijke balans en effectiviteit Zaterdag 23 Januari 2016 Focus Group Seminar Versterk je persoonlijke balans en effectiviteit Zaterdag 23 Januari 2016 olv Annemieke Meurs en Saskia van Wijngaarden Focus Group Seminar Focus Group is een workshop gefocust op creatieve

Nadere informatie

Opleiding tot Master in NLP

Opleiding tot Master in NLP Opleiding tot Master in NLP Kennismaking Smara Siddhi is een internationaal opleidingsinstituut voor Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) en Systemisch Werk. Al sinds 2001 biedt Smara Siddhi gecertificeerde

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten.

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten. Alge e e oor aarde trai i g & coachi g - Vól i de E ergie! Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus

Nadere informatie

Opleidingen voor HR-adviseurs

Opleidingen voor HR-adviseurs Opleidingen voor HR-adviseurs Elysisch Talent geeft praktijkgerichte opleidingen en trainingen aan coaches en HR-adviseurs. Deze opleidingen en trainingen zijn bedoeld om u te leren om uw medewerkers of

Nadere informatie

01 Kritische zelfreflectie Een coach of manager of leidinggevende die anderen naar verandering of groei wil stimuleren of brengen moet ook de bereidheid hebben naar zijn of haar eigen functioneren te

Nadere informatie

Professioneel Effectief & Persoonlijk

Professioneel Effectief & Persoonlijk Professioneel Effectief & Persoonlijk Academie voor NLP NLP Master Practitioner Beweeg mee met je Perspectief Academie voor NLP De Academie voor NLP staat voor persoonlijke ontwikkeling van mensen. Wij

Nadere informatie

NLP PRACTITIONER 2016

NLP PRACTITIONER 2016 2016 ERKEND, PRAKTIJKGERICHT EN VERBREDEND De erkende NLP Practitioner opleiding van ISEMI is praktijkgericht en verbredend. Het biedt een uitstekende structuur voor effectieve communicatie, persoonlijke

Nadere informatie

Opleiding. Duur van de cursus: 1 dag. Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf.

Opleiding. Duur van de cursus: 1 dag. Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf. Opleiding Hoe succesvol jaarlijkse evaluatie/functioneringsgesprekken voeren? Verandert het onderhoud van evaluatie in hoeksteen van het individuele management! Duur van de cursus: 1 dag Opties: Formule

Nadere informatie

Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels

Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels Een voordracht geven, een toespraak houden voor collega s, een kritisch publiek overtuigen of een lezing verzorgen voor vakgenoten,

Nadere informatie

Onderdeel A: Algemene voorwaarden

Onderdeel A: Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN MARKETINGSERVICE MERCURIUS, gevestigd te Capelle aan den IJssel Onderdeel A: Algemene voorwaarden Onderdeel B: Algemene voorwaarden Cursussen en Workshops Inschrijving

Nadere informatie

Minor Creatieve Intelligentie

Minor Creatieve Intelligentie Minor Creatieve Intelligentie Het creëren van flow in je organisatie Faculteit Economie en Management Minor Creatieve Intelligentie Ontwikkel jezelf in relatie tot je vakgebied Verbredende minor toegankelijk

Nadere informatie

Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden. ARTIKEL 3: Inschrijven en bevestigen workshop.

Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden. ARTIKEL 3: Inschrijven en bevestigen workshop. ARTIKEL 1: Definities. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een workshop is gesloten. Workshop deelnemer: de natuurlijke persoon

Nadere informatie

Opleiding. Wordt uw eigen coach! Duur van de cursus: 1 dag. Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf

Opleiding. Wordt uw eigen coach! Duur van de cursus: 1 dag. Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf Opleiding Self-Coaching: een werktuig voor iedereen Wordt uw eigen coach! Duur van de cursus: 1 dag Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf Verkrijgbaar in: Contact

Nadere informatie

Personal Leadership Bootcamp

Personal Leadership Bootcamp Personal Leadership Bootcamp If you can reflect, you can improve Soms is het lastig, in de waan en drukte van alledag om tijd te nemen voor ontwikkeling. En is het ook belangrijk in drukke maanden er helemaal

Nadere informatie

IK WERK AAN PERSOONLIJKE GROEI!

IK WERK AAN PERSOONLIJKE GROEI! NLP MASTER PRACTITIONER VOORJAAR 2016 IK WERK AAN PERSOONLIJKE GROEI! EXPRESS YOUR IK HEB MEZELF GEVONDEN? EXPLORE WITH YOUR Response Instituut Response Instituut staat in Nederland te boek als een toonaangevend

Nadere informatie

Examenreglement NLP Practitioner/NLP Business Practitioner.

Examenreglement NLP Practitioner/NLP Business Practitioner. Examenreglement NLP Practitioner/NLP Business Practitioner. De NLP Practitioner wordt afgesloten met een examen zodat voor zowel de cursist als instituut inzicht wordt verkregen in het huidige kennisniveau

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert C. BIJZONDERE VOORWAARDEN SCHOLINGEN De in deze Bijzondere voorwaarden Scholingen vermelde bepalingen

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Essentieel leiderschap; moeiteloos manifesteren Een leergang over balans tussen jouw waarden en jij als leider in het medisch speelveld

Essentieel leiderschap; moeiteloos manifesteren Een leergang over balans tussen jouw waarden en jij als leider in het medisch speelveld Essentieel leiderschap; moeiteloos manifesteren Een leergang over balans tussen jouw waarden en jij als leider in het medisch speelveld wat zien wij? De ontwikkelingen in de zorg gaan razend snel. De complexiteit

Nadere informatie

bij aanmelding dient u het inschrijfformulier in te vullen en terug te sturen; hierin worden o.a. deze voorwaarden geaccordeerd

bij aanmelding dient u het inschrijfformulier in te vullen en terug te sturen; hierin worden o.a. deze voorwaarden geaccordeerd Algemene voorwaarde voor Jenny s Yoga & Massage Praktijk Yoga Inschrijving en deelname cursus / workshop om deel te kunnen nemen aan één van de cursussen / workshops van Jenny s Yoga & Massage Praktijk,

Nadere informatie

Management Development Program

Management Development Program Management Development Program Focus op doen! Leadership, performance en strategie gebundeld in één managementopleiding Start op 16 november 2015 Unfold your potential www.kluweropleidingen.be Management

Nadere informatie

Training Teamleiderschap

Training Teamleiderschap Training Teamleiderschap Versterk uw rol als boegbeeld van uw team In vier dagen een effectief Teamleider Training Teamleiderschap U bent als teamleider het boegbeeld van uw team. Uw teamleden verwachten

Nadere informatie

DE KRACHT VAN VERBINDENDE COMMUNICATIE

DE KRACHT VAN VERBINDENDE COMMUNICATIE DE KRACHT VAN VERBINDENDE COMMUNICATIE De ander ontmoeten zonder oordeel. Dat is de kern van Verbindende Communicatie. COMMUNICEREN MET MEERWAARDE Communicatie vervult een sleutelrol in het dagelijkse

Nadere informatie

2. Workshop Bewust maken Bewust worden Bewust zijn

2. Workshop Bewust maken Bewust worden Bewust zijn Algemene voorwaarden 1. Definities 1.1 Workshop(s), advies, begeleiding, coaching (sessie) of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen van kennis en/of vaardigheden. 1.2 Deelnemer/opdrachtgever/cliënt:

Nadere informatie

Total Respect Management Cyclus

Total Respect Management Cyclus Total Respect Management Cyclus Leer excellent leiding te geven en onderneem op een duurzame manier, met excellente resultaten als gevolg Hoe komt het dat bedrijven zoals Torfs, Colruyt, Umicore of Apple

Nadere informatie

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging open training of workshop

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging open training of workshop Algemene voorwaarden 2Bloom voor Workshops en trainingen Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een training

Nadere informatie

Gandhitraining. Ongekende effecten in de praktijk

Gandhitraining. Ongekende effecten in de praktijk Gandhitraining Ongekende effecten in de praktijk Van persoonlijk naar inspirerend leiderschap Wil je jouw persoonlijke leiderschap verdiepen tot inspirerend leiderschap; je ambities vormgeven en anderen

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

Dubbele identiteit. Anja Bekink! Samenwerking: het CJG van ons allen of ieder voor zich? Door:

Dubbele identiteit. Anja Bekink! Samenwerking: het CJG van ons allen of ieder voor zich? Door: Dubbele identiteit Samenwerking: het CJG van ons allen of ieder voor zich? Door: Programma Welke dubbele identiteit? Wil niet of kan niet? De casus & de cirkel The Matrix & de Verrassingen De professional

Nadere informatie

Persoonlijke coaching. 19 maart 2009. Welkom!

Persoonlijke coaching. 19 maart 2009. Welkom! Persoonlijke coaching als leervorm 19 maart 2009 Welkom! Ik wil, ik weet, ik kan... en toch doe ik het niet! 19 maart 2009 Welkom! Prestaties bekeken Prestatie = Potentieel - interferentie Ik als coach:

Nadere informatie

NLP Business Master Practitioner Training

NLP Business Master Practitioner Training NLP Business Master Practitioner Training Sturen met Emotionele Intelligentie Bent u toe aan de stap naar meesterschap? Wat levert NLP op? Inspiratie en authenticiteit Persoonlijke doorbraak Meesterschap

Nadere informatie

BIJZONDER TALENT, BETER GEKEND Deel 1. Training voor hoogbegaafden

BIJZONDER TALENT, BETER GEKEND Deel 1. Training voor hoogbegaafden BIJZONDER TALENT, BETER GEKEND Deel 1 Training voor hoogbegaafden BIJZONDER TALENT, BETER GEKEND deel 1 Training voor hoogbegaafden Inleiding De training Bijzonder Talent, Beter Gekend deel 1, bestaande

Nadere informatie

Hiermee kun je je aanmelden voor een individuele presentatiecoaching op een door jouw gewenst dagdeel: ochtend middag avond

Hiermee kun je je aanmelden voor een individuele presentatiecoaching op een door jouw gewenst dagdeel: ochtend middag avond Hiermee kun je je aanmelden voor een individuele presentatiecoaching op een door jouw gewenst dagdeel: ochtend middag avond Spies&Spreken biedt je graag een vaardighedencoaching aan op het gebied van presentatie

Nadere informatie

Omgaan met cliënten met een psychische aandoening: vervolg (DAG 2 & DAG 3)

Omgaan met cliënten met een psychische aandoening: vervolg (DAG 2 & DAG 3) Opleiding Omgaan met cliënten met een psychische aandoening: vervolg (DAG 2 & DAG 3) Waar en wanneer? 20/11 & 27/11/2012 in het Maaltebruggekasteel te Gent In de basisopleiding (DAG 1) werden de meest

Nadere informatie

Cursist: de aan Afnemer gelieerde natuurlijke persoon die feitelijk aan de Cursus deelneemt.

Cursist: de aan Afnemer gelieerde natuurlijke persoon die feitelijk aan de Cursus deelneemt. Algemene Voorwaarden HTP Advies B.V. gedeponeerd bij de KvK Centraal Gelderland. Artikel 1. Definities Afnemer: degene die met HTP een overeenkomst heeft gesloten. HTP: HTP Advies B.V. Cursist: de aan

Nadere informatie

Start 9 april Persoonlijk Leiderschap Coachen in Organisaties

Start 9 april Persoonlijk Leiderschap Coachen in Organisaties leergang hbo+ Start 9 april 2013 + Persoonlijk Leiderschap Coachen in Organisaties & Mensen die krachtig zijn, creëren krachtige organisaties. Deze leergang gaat hierover. Over de persoonlijke en professionele

Nadere informatie

Belangrijke informatie en afspraken over de trainingen (zie voor de algemene voorwaarden onderaan deze pagina):

Belangrijke informatie en afspraken over de trainingen (zie voor de algemene voorwaarden onderaan deze pagina): Belangrijke informatie en afspraken over de trainingen (zie voor de algemene voorwaarden onderaan deze pagina): Al de trainingen die wij noemen op deze pagina s worden georganiseerd door Opleidingspraktijk

Nadere informatie

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten Inleiding Steeds meer Huisartsenposten kiezen voor een nieuwe functie Coördinerend Assistente. Deze coördinerend assistente ressorteert hiërarchisch gezien

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

Inclusief: - 4-daagse intensieve training - gratis boek - overnachtingen - kookworkshop - alle maaltijden en drankjes

Inclusief: - 4-daagse intensieve training - gratis boek - overnachtingen - kookworkshop - alle maaltijden en drankjes masterclass contextueel leiderschap Inclusief: - 4-daagse intensieve training - gratis boek - overnachtingen - kookworkshop - alle maaltijden en drankjes Masterclass Contextueel leiderschap Veel leidinggevenden

Nadere informatie

Opleiding. Uw personeel succesvol motiveren! Duur van de cursus: 1 dag. Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf

Opleiding. Uw personeel succesvol motiveren! Duur van de cursus: 1 dag. Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf Opleiding Uw personeel succesvol motiveren! Hoe medewerkers naar individuele prestaties en groepsresultaat leiden Duur van de cursus: 1 dag Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Expertdocent. Omgaan met cliënten met een psychische aandoening. Opleiding

Expertdocent. Omgaan met cliënten met een psychische aandoening. Opleiding Opleiding Omgaan met cliënten met een psychische aandoening Waar en wanneer? 21 januari 2011 in Antwerp Expo Met aanwezigheidsattest permanente bijscholing erkende bemiddelaars 3 uren erkende permanente

Nadere informatie

Algemene voorwaarden AdviSafe Risk Management B.V. TRAINING. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden AdviSafe Risk Management B.V. TRAINING. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene voorwaarden AdviSafe Risk Management B.V. Artikel 1. Definities TRAINING 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Werken in en met groepen Academiejaar: 2015-2016. Via secretariaat en/of website

ECTS- FICHE. Werken in en met groepen Academiejaar: 2015-2016. Via secretariaat en/of website HBO5 Orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Werken in en met groepen Code: Werken in en met groepen Academiejaar: 2015-2016 Studietijd: 40 lestijden Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: mogelijk Onderwijstaal:

Nadere informatie

NLP Business Practitioner Training

NLP Business Practitioner Training NLP Business Practitioner Training Sturen met Emotionele Intelligentie Bent u toe aan een doorbraak? Wat levert NLP u op? Inspiratie en focus Persoonlijke effectiviteit Communicatieve kracht Persoonlijke

Nadere informatie

Liever assertiever op het werk

Liever assertiever op het werk Waarom een assertiviteitstraining? Voor veel mensen is het niet gemakkelijk om in een werkomgeving bijvoorbeeld voor de eigen mening uit te komen, neen te zeggen, om te gaan met de boosheid van een collega

Nadere informatie

Opleiding. Duur van de cursus: 1 dag. Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf.

Opleiding. Duur van de cursus: 1 dag. Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf. Opleiding Change management in het bedrijfsleven Hoe de verandering te anticiperen en te beleven om de ontwikkeling van de onderneming te stimuleren en het bereiken van het gewenste succes! Duur van de

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

Minor NLP: Opleiding Technician en Practitioner

Minor NLP: Opleiding Technician en Practitioner Minor NLP: Opleiding Technician en Practitioner Faculteit Economie en Management Minor NLP: Opleiding Technician en Practitioner NLP NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren (Bandler en Grinder,

Nadere informatie

Zelfleiderschap HIGH QUALITY PEOPLE HAVE HIGH QUALITY LIVES KWALITEIT, SUCCES EN AUTHENTICITEIT IN LEVEN EN WERK

Zelfleiderschap HIGH QUALITY PEOPLE HAVE HIGH QUALITY LIVES KWALITEIT, SUCCES EN AUTHENTICITEIT IN LEVEN EN WERK Cor van Leeuwen Zelfleiderschap HIGH QUALITY PEOPLE HAVE HIGH QUALITY LIVES KWALITEIT, SUCCES EN AUTHENTICITEIT IN LEVEN EN WERK Benut je vermogens en verhoog je authentieke impact. Vrijheid, onafhankelijkheid,

Nadere informatie

Informatie Certificering. voor het

Informatie Certificering. voor het Informatie Certificering voor het werken met persolog Profielen juli 2014 INHOUD 1. Waarom profielen van persolog? 2. Certificering modules Module 1 Assessment met Online profielen Module 2 Training Module

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Weddingplanning Bootcamp Weekend

Weddingplanning Bootcamp Weekend Weddingplanning Bootcamp Weekend 2012 is het jaar van ontwikkelen. Een jaar waarin Personal branding, imago en performance centraal staan. In het Weddingplanning Bootcamp Weekend komen deze eigenschappen

Nadere informatie

Verbindende Communicatie

Verbindende Communicatie in samenwerking met VakantieInZICHT Verbindende Communicatie Inspiratie voor impact, dialoog en samenwerking Verbindende Communicatie (VC) is een eenvoudig en krachtig concept voor iedereen die op een

Nadere informatie

Succesvol Veranderingen Realiseren

Succesvol Veranderingen Realiseren Training Succesvol Veranderingen Realiseren Effectief resultaten boeken door de kern aan te pakken. Training Succesvol veranderingen realiseren ph advies Organisaties kunnen niet bloeien zonder verandering,

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

Beccaria Instituut Inschrijfformulier

Beccaria Instituut Inschrijfformulier Beccaria Instituut Inschrijfformulier Inschrijving Met dit formulier kunt u zich inschrijven de opleidingen, cursussen, trainingen en seminars van het Beccaria Instituut. U kunt dit formulier ingevuld

Nadere informatie

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016:

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016: Mankind Mens & Organisatie gelooft in de kracht van dromen en drijfveren in relatie tot ondernemerschap en leiderschap. Dromen en drijfveren vormen de grond waarop ambitie kan groeien. Passie zorgt vervolgens

Nadere informatie

FILLY CLASS. Equiboost presenteert. Voor wie?

FILLY CLASS. Equiboost presenteert. Voor wie? Equiboost presenteert FILLY CLASS Paarden en bewustwording zijn onmiskenbaar met elkaar verbonden. Toch bestaat er op heden geen enkele opleiding die doelbewust ingaat op het aspect paard én mens. Er bestaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden woensdag 21 maart 2007

Algemene Voorwaarden woensdag 21 maart 2007 Algemene Voorwaarden woensdag 21 maart 2007 - Algemene voorwaarden: 1. De inschrijving is gegarandeerd als het inschrijfformulier volledig ingevuld en online is verstuurd naar Avenida Brasil Taaltrainingen

Nadere informatie

Persoonlijk leiderschaps programma

Persoonlijk leiderschaps programma Persoonlijk leiderschaps programma Zet binnen acht weken grote stappen in je persoonlijke ontwikkeling en leer te werken vanuit jouw persoonlijke kracht! Ben jij een druk bezette (young) professional en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dutch Drone Academy

Algemene Voorwaarden Dutch Drone Academy Geldig van januari 2016 tot januari 2017 Algemene Voorwaarden Dutch Drone Academy Verantwoordelijk manager: Parcival I. Hofland Dutch Drone Academy is een handelsnaam van Drone Education Centre B.V., welke

Nadere informatie