Opleiding tot Master in NLP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleiding tot Master in NLP"

Transcriptie

1 Opleiding tot Master in NLP

2 Kennismaking Smara Siddhi is een internationaal opleidingsinstituut voor Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) en Systemisch Werk. Al sinds 2001 biedt Smara Siddhi gecertificeerde opleidingen in communicatie en NLP aan particulieren, professionals, diverse beroepsgroepen en aan het bedrijfsleven. De opleidingen worden verzorgd volgens criteria van het New York Training Institute (NYTI), de Nederlandse Vereniging voor NLP (NVNLP), het Nederlandse Instituut voor Mediation (NMI) en Hobéon Groep/SKO, het adviesbureau voor het hoger (beroeps) onderwijs, de BVE- sector en het bedrijfsleven. Verder komen de opleidingen in aanmerking voor de lerarenbeurs. Smara Siddhi werkt nauw samen met Arcturus, het opleidingsinstituut van Eric Schneider uit België. Hierin staan verschillende opleidingen centraal, o.a. de opleiding Transpersoonlijke Coaching en Counseling (TCC), de opleiding tot internationaal gecertificeerd NLP trainer en workshops NLP en Spiritualiteit. Zowel in onze opleiding tot Practitioner als Master is NLP en spiritualiteit een geïntegreerd onderdeel. De workshops, waarin Eric Schneider de trainingen verzorgd, zijn (gratis) onderdeel van de NLP opleidingen. Smara Siddhi werkt volgens de ideeën van de integrale psychologie. Vooral omdat hiermee elk aspect van het menselijk bewustzijn en alle denkbeelden hierover samengevoegd worden. Daarnaast zijn in de NLP opleidingen de ontwikkelingsniveaus en de transpersoonlijke benadering toegevoegd. Deze versnellen namelijk de integratie op emotioneel, mentaal en fysiek gebied én het proces te worden wie we écht zijn. Visie op NLP Smara Siddhi komt uit Sanskriet. Smara betekent in essentie herinneren wie je écht bent. Terug naar de essentie, los van alle onware gedachten die wij over ons zelf, anderen en de wereld hebben, vrij van alle vervormde scripts en imprints, vrij van beperkende gedachten zoals ik kan niks, ik deug niet, etc. Siddhi betekent letterlijk voltooiing en is onze spirituele kracht. Het is ons vermogen om onze beperkende gedachten en grenzen te overstijgen. Door dit vermogen kan men de hogere niveaus van bewustzijn verder ontwikkelen, waardoor we onder andere meer vreugde, liefde en vrijheid kunnen ervaren. NLP helpt om dit proces te versnellen. NLP is een outcome gerichte manier van denken waarmee veel problemen effectief en realistisch worden benaderd, opgelost of verlicht. Dat vereist, naast kennis, beheersing van technieken en methoden. Voor Smara Siddhi is NLP daarom doen, ervaren en de persoonlijk mogelijkheden van de gewenste veranderingen gewaarworden. Daarbij wordt gewerkt vanuit de aanname dat de kracht van verandering ligt in het zelf doen. Iedereen heeft het vermogen zichzelf te overstijgen en vanuit een liefdevolle houding naar zichzelf en naar anderen te groeien tot wie hij of zij voorbestemd is te zijn. Vanuit deze visie wordt gericht gewerkt aan: persoonlijke groei en ontwikkeling; integratie van het aangeboden materiaal; spirituele ontwikkeling: missie en visie; onafhankelijkheid en autonomie: je leven in eigen handen nemen. Wij bieden sinds oktober 2004, als enig instituut in Nederland de volledige opleiding Transpersoonlijke Coaching en Counseling. Deze opleiding geven wij in nauwe samenwerking met Eric Schneider. Zie voor informatie onze website: 1

3 Trainers Jannie IJzendoorn: Na het VWO volgde ik de opleiding Maatschappelijk Werk en daar maakte ik kennis met NLP. Ik raakte zo enthousiast dat ik met de opleiding NLP Practitioner begon. Dat enthousiasme is gebleven. Als internationaal gecertificeerd NLP en geautoriseerd TCC Trainer richtte ik Smara Siddhi op (2002). In mijn leven - en dus ook als trainer - wil ik mijn waarden laten zien. Vriendschap, trouw, eerlijkheid, onafhankelijkheid, emotionele en cognitieve ontwikkeling, eten, lezen, lachen, gezin, plezier en harmonie. NLP helpt mij om aan de begrippen inhoud te geven, zowel in spirituele als in praktische zin. Mijn missie betekent voor mij leven vanuit mijn hart. In mijn werk als trainer word ik dagelijks uitgedaagd om hierin verantwoordelijkheid te nemen en meer congruentie te ontwikkelen. Ik ervaar blijheid om aan een instituut als Smara Siddhi leiding te mogen. Het is fijn om met anderen, zowel individueel als in groepsverband, te ervaren hoe wij door onder andere NLP authenticiteit kunnen ontwikkelen en daardoor meer onszelf leren zijn. Vanuit mijn werk als trainer draag ik heel graag mijn steentjes bij aan samen creëren van een liefdevolle samenleving. Isabel Rodriguez is een duizendpoot, die na haar HEAO studie zowel in het bedrijfsleven als in de welzijnssector haar sporen heeft verdiend. Ze is maatschappelijk werkster en internationaal gecertificeerd NLP trainster. Zij is geautoriseerd TCC trainster. "Ik ga voor groei in relatie tot mezelf en mijn omgeving. Respect, erkenning en herkenning voor de eigenheid in ieder mens. Mijn moto voor de opleiding is groeien en vreugde. Leren is voor mij bewust worden van de processen zowel van mezelf als van de ander. Ik leer van de mensen om mij heen, het is een interacties proces dat leidt tot bewustzijnsontwikkeling, meer flexibiliteit en meer keuzemogelijkheid, kortom: vrijheid." Als één persoon congruent is in zijn gedrag, gevoel en denken, dan is dat voor ons Eric Schneider. He walks his talk. Als mens en trainer is hij voor ons een groot voorbeeld. Wij zijn dan ook trots dat wij met onze Practitioners en Masters welkom zijn in België voor de workshops NLP en Spiritualiteit. Voor ons is NLP en Spiritualiteit de weg naar heelheid en vrijheid. Sinds september 2004 geven wij de volledige opleiding Transpersoonlijke Coaching en Counseling in nauwe samenwerking met Eric Schneider. Eric is afgestudeerd psycholoog en filosoof en geeft al vele jaren leiding aan het zeer succesvolle instituut Arcturus in België. Zijn grote reputatie als trainer maakt hem zeer gevraagd in zowel binnen- als buitenland. (Frankrijk, Nederland, Spanje,...). 2

4 Wat is NLP NLP is een outcome gerichte manier van denken en doen en tegelijkertijd een houding, een levensvisie. NLP is de studie van de structuur van de subjectieve ervaring en, meer specifiek daarin, de communicatie. NLP geeft ons inzicht in de denkprocessen die aan onze belevingswereld ten grondslag liggen. Deze denkprocessen zijn te herkennen in de verbale en non-verbale communicatie. NLP bestudeert hoe taal - verbaal en non-verbaal - ons zenuwstelsel beïnvloedt. NLP is ooit begonnen met observaties en interviews van o.a. de gestalttherapeut en wiskundige Richard Bandler en de hoogleraar in de linguïstiek John Grinder. Zij analyseerden het werk van mensen die op hun specifieke terrein succesvol waren in de communicatie, zoals gezinstherapeute Virginia Satir, grondlegger van de gestalttherapie, Fritz Perls, en hypnotherapeut Milton Erikson. Inmiddels heeft NLP een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Veel bedrijven, instellingen en opleidingen integreerden inmiddels deel-aspecten van NLP, soms onbewust. Binnen NLP opleidingen bij Smara Siddhi worden deze aspecten in een context geplaatst: deelnemers worden bewust bekwaam in het toepassen van NLP. N L P? Neuro duidt op het zenuwstelsel waarmee we zintuiglijk waarnemen en onze ervaringen creëren. Alles wat we meemaakten ligt in ons geheugen en was wel of niet bevorderlijk voor de ontwikkeling van ons eigen IK. Niet de oorzaak, maar de betékenis die wij geven aan onze herinneringen, emoties en gedachten bestuurt ons gedrag in het hier en nu. Ook als we dit gedrag liever niet hebben. Linguïstisch duidt op de taal die wij gebruiken om weer te geven wat erin ons leeft en waarmee wij bewust impulsen geven aan ons zenuwstelsel. Communicatie verloopt inter- en intrapersoonlijk en verbaal en non-verbaal: stemgebruik, lichaamshouding, gebaren, enzovoorts. Programmeren is het systematisch gebruiken van de patronen van de zintuiglijke waarnemingen en de taal om een bepaald doel te bereiken. Het is het programma waarmee we door het leven gaan en dat de kwaliteit van onze ervaringen bepaalt. NLP Master opleiding Voor wie meer inzicht in zichzelf en in anderen wil krijgen en zich verder wil ontwikkelen, is de opleiding tot NLP Master een geweldige opleiding. De training omvat gelijk als in onze Practitioner zowel reflectie op de eigen persoon als het verwerven van theoretische inzichten, praktische vaardigheden en technieken. Tijdens de training staat uw leerproces centraal. Die zelfervaring vinden wij belangrijk, want vanuit die ervaring wordt u zich meer bewust van de overtuigingen, verwachtingen en taalpatronen die gedrag, zowel persoonlijk als professioneel, sturen. Dat inzicht levert u meer keuzemogelijkheden en flexibiliteit op en maakt u bewust van uw talenten en kwaliteiten. Ethiek Binnen Smara Siddhi is ethiek heel belangrijk. De richtlijnen gelden voor onszelf en voor wie bij ons studeren en het geleerde gebruiken: respecteer het individu en jezelf respecteer de autonomie en de waardigheid, zoals het recht op informatie en het recht op vrijheid van keuze behandel de ander integer in woord en gedrag lok nooit bewust veranderingen of interventies uit houd de vertrouwelijkheid strikt in acht certificatie geeft niemand het recht om zich psychotherapeut te noemen 3

5 Voor mensen die meer over zichzelf willen leren en nieuwe werkinstrumenten willen beheersen en ontwikkelen. In tweede jaar van de NLP opleiding staan de volgende thema s centraal: Het veranderen van kernpatronen, het leren van nieuwe NLP-technieken, het veranderen of bijstellen van overtuigingen en het werken met metaprogramma s. De Master opleiding is een verdieping van én uitbreiding op de Practitioners opleiding. In de opleiding tot Master in NLP ligt de nadruk meer op de inhoudelijke kant van de menselijke communicatie. Naast het Hoe nu ook het Waarom van menselijk handelen. We gaan in op de onbewuste processen en de dieptestructuur. Een NLP-practitioner begeleidt zijn/haar gesprekspartner om een probleem langs de kortste weg op te lossen, of om de geformuleerde outcome zo efficiënt mogelijk te bereiken. Een Master in NLP behoudt die optie en ontwikkelt tevens nieuwe keuzemogelijkheden. We gaan op zoek naar het probleem achter het probleem of de outcome achter de outcome. Het werken met overtuigingen en criteria is daarbij een krachtig instrument. Een belangrijk thema in de Master opleiding is het modelleren van menselijke vermogens. De cursist brengt tijdens de Master opleiding een vermogen in kaart. Dat wil zeggen, je codeert de structuur van de subjectieve ervaring, de strategieën, de metaprogramma s, de overtuigingen en de criteria. Vervolgens maakt de cursist een contrastframe om daarna, middels NLP-technieken, het vermogen overdraagbaar te maken. In de Master opleiding gaan we op een dieper niveau werken met de logische niveaus, met name op vlak van identiteit en missie niveau. Daarvoor gebruikt Smara Siddhi de door Ken Wilber beschreven Stadia van Bewustzijn. In deze ontwikkeling loopt Smara Siddhi voorop. Zij benut hiervoor de door haar ontwikkelde relatie tussen NLP, Spiritualiteit en herkaderen enerzijds en de stadia van bewustzijn anderzijds. Als extra bevat onze opleiding tot Master in NLP de vierdaagse workshop NLP & SPIRITUALITEIT Trainer Eric Schneider Onze visie en missie komt mede tot uitdrukking in deze workshop 4

6 De opleiding tot Master in NLP bevat de volgende onderdelen Het 8 stappen Communicatie Kader NLP Analyse model: SCORE model Meta Programma s Filters Processen Referentiekader Verandering van metaprogramma patronen De structuur van de subjectieve ervaring Criteria (Waarden) Het ontdekken en veranderen van waarden en waardenhiërarchie Criteriumspin Andere vormen van criterium werk Overtuigingen Ontdekken, installeren, toepassen en veranderen. Belemmerende overtuigingen Kernovertuigingen, structuur van de overtuiging Emoties De structuur van emoties Strategie om emoties te veranderen Strategieën TOTE Installeren van een strategie Logische Niveaus: missie en visie Ontdekken van en werken vanuit je missie, Alignment van de niveaus Ontwikkelen van een congruente en persoonlijke visie Tijdlijnen Ontdekken van een tijdlijn Tijdlijnen veranderen Re-imprinting Taalpatronen Herkenning en gebruik van vooronderstellingen Sleigth of Mouth Pattern Modelleren Stappenplan voor een modelling Schrijven van een scriptie Integratie en presentatie Ontwikkelingsniveau van bewustzijn Leren herkennen van het eigen niveau van bewustzijn Loskomen van Projectie Transformeren vanuit je schaduwzijde Kerntransformatie Ontdekken van je persoonlijke kerntoestand Helen met Delen Vierdaagse workshop NLP en Spiritualiteit Loslaten van identificaties op identiteitsniveau Verdere ontwikkeling van een Spiritueel bewustzijn 5

7 Toetsing en certificatie De opleiding tot Master in NLP bestaat uit Regionale oefengroepen Oefenavonden Zelfstudie : 168 uur training : min. 12 dagdelen van 3 uur : min. twee avonden bezoeken : gemiddeld 180 uur De opleiding wordt afgesloten met een zowel een mondelinge als een praktische toetsing. Het inleveren van een schriftelijk eindwerkstuk van de modelling en een presentatie. Bij het met goed gevolg afsluiten van deze onderdelen ontvangt u het internationaal erkende certificaat Master in NLP. Mocht u zelf aangeven tijdens de opleiding nog niet toe te zijn aan de certificering, dan is het altijd mogelijk op een later tijdstip (bijvoorbeeld tijdens de certificering van de volgende opleiding) op te gaan voor de certificatie. Gedurende de opleiding zijn voldoende evaluatie momenten ingebouwd. Wij hanteren de stelregel: Je certificatie start al op de 1 e dag van je opleiding! Je certificaat ontvang je als: je tenminste 85% van het theoretische gedeelte goed beantwoord hebt; je tenminste 85 % van het praktisch examen voldoende hebt geanalyseerd; je eindwerkstuk van de Modelling hebt ingeleverd en een presentatie hebt gegeven; je rapport weet te vestigen en te houden; je flexibel bent en zorgvuldig bent tijdens de uitvoering van de praktische opdracht, die uitgevoerd dient te worden volgens de vormvoorwaarden; je de opleiding volledig hebt betaald. 6

8 NLP en niveaus van ontwikkeling In de Master opleiding gaan we aan de slag met de ontwikkelingsniveaus van Ken Wilber. Wilber geldt als de belangrijkste transpersoonlijke theoreticus van dit moment. Hij wil elk aspect van het menselijke bewustzijn en alle denkbeelden daarover onder één dak brengen. Om dit te realiseren, putte hij uit honderden bronnen. Wilber streeft naar integratie van de verschillende disciplines, wil ze aanvullen en versterken. Net als de vooronderstelling van NLP: een individu kan benaderd worden als een groep subpersoonlijkheden of gedeelten en elk deel heeft zijn eigen gevoelens, gedragingen, gedachten en overtuigingen, zegt ook Wilber dat het-zelf talloze delen (subpersoonlijkheden) heeft. Deze gedeelten vragen om een liefdevolle benadering. De ontwikkelingsniveaus worden metaforisch voorgesteld als een ladder en wij beklimmen de ladder. We klimmen van niveau naar niveau en verder. Het zelf beklimt als het ware achtereenvolgens de fysieke, de emotionele en de mentale sport van de ladder van ontwikkeling, en krijgt zo een andere kijk op zichzelf en op de wereld om hem heen. Op ieder trede kan iets mis gaan en kunnen er deelaspecten van ons achterblijven. Deze delen vragen om geheeld te worden en dan weer verder te gaan in hun ontwikkeling. Smara Siddhi heeft aan de ontwikkelingsniveaus NLP toegevoegd. Dit heeft, in combinatie met de logische niveaus, een krachtige, zeer helende werking. De logische niveaus brengen mij dichter bij mijn missie. Dichter bij het geassocieerde deel waarmee ik op dat moment aan het werk ben. En uiteindelijk hoe meer delen hun ware kern, hun missie, kunnen ervaren, hoe heler ik word. U leert te herkennen op welk niveau van bewustzijn een deel is afgesplitst en welke NLP technieken geschikt zijn op en vanaf welk niveau om een outcome te realiseren. Geschikte literatuur: Integrale psychologie De beknopte geschiedenis van alles Naar het hart van de communicatie Helen met delen: eindstuk NLP masterproof Ken Wilber Ken Wilber Eric Schneider Jannie IJzendoorn NLP gaat ervan uit, dat het goed is te streven naar overeenstemming tussen zoveel mogelijk gedeelten. Mijn moeder is mijn naam vergeten. Mijn kind weet nog niet hoe ik heet. Hoe moet ik mij geborgen weten? Noem mij, bevestig mijn bestaan, Laat mijn naam zijn als een keten. Noem mij, noem mij, spreek mij aan, o, noem mij bij mijn diepste naam. Voor wie ik liefheb, wil ik heten. Neeltje Maria Min 7

9 NLP en Spiritualiteit NLP is niet uitsluitend een psychologische technologie, maar ook een levenshouding, een manier van denken en communiceren, die ons leert te leren van het succes van anderen. Dat versnelt onze spirituele ontplooiing en zelfrealisatie, los van religieuze, ideologische en theologische beschouwingen en formuleringen. Eric Schneider definieert spiritualiteit als volgt: Het bewust streven naar de Hoogste Realisatie van onszelf. Liefde worden, Vrijheid zijn. Het op basis van onze ervaring bewust ontwikkelen van diepere niveaus van innerlijke vrede en liefde en het demonstreren van deze vrede, deze liefde en elke gedachte, woord en daad; Het bewust leren functioneren vanuit eenheid en verbondenheid. Dit leidt tot steeds hogere niveaus van bewustzijn en integratie. NLP leert ons te leren van mensen die deze weg gegaan zijn. Zo kunnen we op analoge wijze hogere bewustzijnsniveaus aanboren. NLP helpt ons deze weg te beschrijven zonder op welke manier dan ook in 'godsdienstigheid' terecht te komen, of ons te verliezen in welk religieus systeem dan ook. NLP én spiritualiteit zijn wegen van zélfervaring, zélfexploratie, zélfverdieping en staan lijnrecht tegenover elke vorm van doctrine waarin we zouden moeten geloven. Met andere woorden: NLP is spiritualiteit. NLP is de weg van het Hart. Anderen zijn ons voorgegaan, en van hen kunnen we leren onze eigen weg te vinden, te respecteren en te bewandelen, zoals zij geleerd hebben van hun voorgangers. Spiritualiteit is transpersoonlijk groeien. Het is de gedachten, die we over ons zelf hebben geformuleerd in het verleden, loslaten en leven van uit het hier en nu. Is de realisatie van het-zelf in haar diepste diepte. Hoe meer diepte, hoe meer realisatie. Spiritualiteit is een weg die te beklimmen is. Het is een moeilijke, maar inspirerende, vreugdevolle en zelfontdekkende weg. De weg om uiteindelijk te worden wie we voorbestemd ben te zijn: een liefdevol wezen. En, dat hoef ik me alleen maar te herinneren. Alleen maar, zo simpel. Als spiritualiteit een weg is die we beklimmen, dan is het uiteindelijke doel van ons als klimmer het doorlopen van de niveaus van bewustzijn. Het is heel worden, bewustwording, spirituele ontwikkeling, vrede en transpersoonlijk groeien. We kunnen al onze delen (aspecten van onszelf) helen totdat we een geheel Zijn. Daartoe benutten we in onze opleidingen de transpersoonlijke visie van Ken Wilber, met name de niveaus van bewustzijn. In combinatie met de logische niveaus van Robert Dilts en de kerntransformatie komen we tot een krachtig geheel. Door NLP in ons dagelijks leven bewust toe te passen, wordt spirituele ontwikkeling toegankelijker en krijgen we een duidelijk en praktisch antwoord op vragen als: Hoe creëren we onze werkelijkheid? Wat is loslaten? Hoe komen we los van onze neiging tot oordelen? Wat is liefde precies? Hoe kunnen we liefde ontwikkelen en vrijkomen van angst? Wat is ego? Wat is missie? NLP heeft vele technieken tot haar beschikking om hier inzicht in te krijgen. Als Spiritualiteit de ontwikkeling van liefde is, dan is NLP een weg! 8

10 Redenen om uw opleiding tot Master in NLP bij Smara Siddhi te doen! Het professionele gebruik van NLP staat centraal. U leert niet alleen hoe u zelf kan veranderen, maar ook hoe u anderen bij hun verandering kunt begeleiden. Wij zien persoonlijk doorleefde ervaring als een voorwaarde voor professioneel NLP. De training omvat zowel reflectie op de eigen persoon als het verwerven van theoretische inzichten, praktische vaardigheden en technieken. Tijdens de training staat uw leerproces centraal. Die zelfervaring vinden wij belangrijk, vanuit die ervaring wordt u zich onder meer bewust van de overtuigingen, verwachtingen en taalpatronen die uw gedrag, zowel persoonlijk als professioneel sturen. Dat levert u meer flexibiliteit en meer keuzemogelijkheden op. Daarnaast wordt u zich bewust van uw talenten en kwaliteiten. Middels het uitwerken van casuïstiek maken wij tijdens de lessen een link naar het werkveld en uw privé leven. Smara Siddhi heeft door haar jarenlange ervaring met NLP maar ook met andere benaderingen vele mogelijkheden om NLP op een optimale manier te integreren. Daar wij persoonlijke begeleiding voorop stellen binnen onze opleidingen, werken wij met relatief kleine groepen (maximaal 21 personen). Smara Siddhi heeft aan NLP de ontwikkelingsniveaus, zoals deze geformuleerd zijn door Ken Wilber, toegevoegd. Dit geeft in combinatie met de logische niveaus, een krachtige, zeer helende werking. De logische niveaus (een leermodel) brengt u dichter bij uw missie. Dichter bij het geassocieerde deel waarmee u op dat moment bewust mee aan het werk gaat. Dit maakt u bewust van dat wat uw gedrag stuurt, wat u nodig heeft en hoe u dat kan creëren. Het biedt direct mogelijkheden om bewust, de door u gewilde veranderingen te exploreren, te integreren en om van daaruit het geleerde concreet in de praktijk toe te passen. Waar richten wij ons op? Persoonlijke ontwikkeling Integratie van het aangeboden materiaal (niet alleen theoretische kennis) Spirituele ontwikkeling (missie en visie) Je leven in eigen handen nemen (autonomie) Onafhankelijk worden (loskomen van onze geconditioneerde rollen) Bewust worden van wat ik wil, in plaats van wat ik niet wil Het vinden van zin en doelstelling Bijzonderheden van onze Master opleidingen Vierdaagse training NLP en Spiritualiteit I in België, trainer Eric Schneider; Missie ontwikkeling, humor, flexibiliteit, persoonlijke groei, betrokkenheid, veiligheid en ecologie zijn belangrijke waarden binnen de opleidingen; Ervaringsgericht leren, zelf ondergaan en praktisch gericht bezig zijn met de oefeningen en technieken. Feedback geven en ontvangen in de oefengroepen; De verbinding naar de professionele context wordt gemaakt door het bespreken en uitwerken van casuïstiek. Het met elkaar delen van ervaringen, verslag doen van de integratie van het geleerde in de praktijk, is essentieel in het leerproces; Werken volgens de ideeën van de integrale psychologie. Dat vinden wij belangrijk, omdat deze psychologie elk aspect van menselijk bewustzijn en alle denkbeelden hierover tot een geheel wil samen voegen, volledig wil maken; Wij hebben aan onze NLP opleidingen de ontwikkelingsniveaus en de transpersoonlijke benadering toegevoegd. Deze versnellen namelijk de integratie op emotioneel, mentaal en fysiek gebied en het proces te worden wie we echt zijn, willen zijn. Deze onderwerpen komen uitgebreid in de Master opleiding aan de orde. 9

11 Smara Siddhi Instituut voor NLP en Systemisch Werk IJsseldijk West AN Ouderkerk aan den IJssel Telefoon:

Opleiding tot Master in NLP

Opleiding tot Master in NLP Opleiding tot Master in NLP Kennismaking Smara Opleidingen is een internationaal opleidingsinstituut voor Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) en Systemisch Werk. Al sinds 2001 biedt Smara Opleidingen

Nadere informatie

Smara Siddhi - Informatie NLP Practitioners 2014. Opleiding tot Practitioner in NLP. Pagina 1

Smara Siddhi - Informatie NLP Practitioners 2014. Opleiding tot Practitioner in NLP. Pagina 1 Opleiding tot Practitioner in NLP Pagina 1 Kennismaking Smara Siddhi is een internationaal opleidingsinstituut voor communicatie en Neuro Linguistisch Programmeren (NLP). Al sinds 2001 biedt Smara Siddhi

Nadere informatie

Smara Siddhi - Informatie NLP Practitioners 2016. Opleiding tot Practitioner in NLP. Pagina 1

Smara Siddhi - Informatie NLP Practitioners 2016. Opleiding tot Practitioner in NLP. Pagina 1 Opleiding tot Practitioner in NLP Pagina 1 NLP NLP is een outcome gerichte manier van denken waarmee veel problemen effectief en realistisch worden benaderd, opgelost of verlicht. Dat vereist, naast kennis,

Nadere informatie

Opleiding tot Practitioner in NLP

Opleiding tot Practitioner in NLP Opleiding tot Practitioner in NLP Smara Opleidingen Practitioner in NLP Pagina 1 NLP NLP is een outcome gerichte manier van denken waarmee veel problemen effectief en realistisch worden benaderd, opgelost

Nadere informatie

Avondcursus kennismaken met NLP

Avondcursus kennismaken met NLP Avondcursus kennismaken met NLP Voor mensen die meer inzicht in zichzelf en anderen willen krijgen en zich verder willen ontwikkelen, is dit een prima inleiding in NLP! Waarnemingsstructuur: zintuiglijke

Nadere informatie

NLP MASTER PRACTITIONER

NLP MASTER PRACTITIONER 2016 ERKEND, PRAKTIJKGERICHT EN VERDIEPEND De NLP Master Practitioner opleiding is een verdieping in je professionele ontwikkeling. In deze opleiding wordt je meester in communicatie- en gedragsverandering.

Nadere informatie

Examenreglement NLP Practitioner/NLP Business Practitioner.

Examenreglement NLP Practitioner/NLP Business Practitioner. Examenreglement NLP Practitioner/NLP Business Practitioner. De NLP Practitioner wordt afgesloten met een examen zodat voor zowel de cursist als instituut inzicht wordt verkregen in het huidige kennisniveau

Nadere informatie

& Academie voor NLP. Business NLP Basics. Basisopleiding in Persoonlijke Effectiviteit

& Academie voor NLP. Business NLP Basics. Basisopleiding in Persoonlijke Effectiviteit & Business NLP Basics Basisopleiding in Persoonlijke Effectiviteit hovelingsjanse is de interdisciplinaire organisatie die meerwaarde biedt op het gebied van veranderen: door van dichtbij die verandering

Nadere informatie

NLP PRACTITIONER 2016

NLP PRACTITIONER 2016 2016 ERKEND, PRAKTIJKGERICHT EN VERBREDEND De erkende NLP Practitioner opleiding van ISEMI is praktijkgericht en verbredend. Het biedt een uitstekende structuur voor effectieve communicatie, persoonlijke

Nadere informatie

NLP PRACTITIONER 2015

NLP PRACTITIONER 2015 2015 ERKEND, PRAKTIJKGERICHT EN VERBREDEND De erkende NLP Practitioner opleiding van the Sphere is praktijkgericht en verbredend. Het biedt een uitstekende structuur voor effectieve communicatie, persoonlijke

Nadere informatie

Wat is N.L.P.? NLP (Neuro-Linguistic-Programming)

Wat is N.L.P.?  NLP (Neuro-Linguistic-Programming) Wat is N.L.P.? NLP (Neuro-Linguistic-Programming) is de studie van de structuur der menselijke ervaring en meer specifiek daarin de communicatie. Ontstaan uit nauwkeurige observaties en diepgaande interviews

Nadere informatie

Persoonlijk Leiderschap

Persoonlijk Leiderschap Persoonlijk Leiderschap 10-DAAGS PROGRAMMA Een effectieve, krachtige, opleiding om het beste uit jezelf en daarmee ook uit anderen te halen Door Berry de Boer en Edwin Luijendijk 2 Persoonlijk leiderschap

Nadere informatie

WAT IS DE KRACHT VAN DE NLP TRAININGEN VAN MINDABLE?

WAT IS DE KRACHT VAN DE NLP TRAININGEN VAN MINDABLE? NLP PRACTIONERSOPLEIDING VAN MINDABLE WAT IS DE KRACHT VAN DE NLP TRAININGEN VAN MINDABLE? Deze trainingen richten zich op mensen, die de impact van hun communicatie willen vergroten en tegelijkertijd

Nadere informatie

Exameneisen NLP Practitioner

Exameneisen NLP Practitioner Exameneisen NLP Practitioner Het examen Onze opleiding wordt afgesloten met een toetsmoment. Wij vinden het belangrijk dat elke deelnemer voor zichzelf helder heeft waar hij/zij staat ten opzichte van

Nadere informatie

De opleiding tot NLP Practitioner

De opleiding tot NLP Practitioner De opleiding tot NLP Practitioner Wat is Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP)? Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP ) wordt gedefinieerd als: de structuur van de subjectieve ervaring en wat daaruit verwacht

Nadere informatie

Eric Schneider LEZINGEN TER BEWUSTWORDING. Denken en intuïtie

Eric Schneider LEZINGEN TER BEWUSTWORDING. Denken en intuïtie Denken en intuïtie Eric Schneider LEZINGEN TER BEWUSTWORDING Denken en intuïtie Den Haag, 2015 Eerste druk, november 2015 Vormgeving: Ron Goos Omslagontwerp: Ron Goos Eindredactie: Frank Janse Copyright

Nadere informatie

Professioneel Effectief & Persoonlijk

Professioneel Effectief & Persoonlijk Professioneel Effectief & Persoonlijk Academie voor NLP NLP Master Practitioner Beweeg mee met je Perspectief Academie voor NLP De Academie voor NLP staat voor persoonlijke ontwikkeling van mensen. Wij

Nadere informatie

Praktische Informatie NLP Trainer Opleiding

Praktische Informatie NLP Trainer Opleiding Praktische Informatie NLP Trainer Opleiding Opleiding tot INTERNATIONAL CERTIFIED NLP TRAINER Algemeen De gehele opleiding tot gecertificeerd NLP trainer is gebaseerd op het NLP trainersmodel van het New

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

IK WERK AAN PERSOONLIJKE GROEI!

IK WERK AAN PERSOONLIJKE GROEI! NLP MASTER PRACTITIONER VOORJAAR 2016 IK WERK AAN PERSOONLIJKE GROEI! EXPRESS YOUR IK HEB MEZELF GEVONDEN? EXPLORE WITH YOUR Response Instituut Response Instituut staat in Nederland te boek als een toonaangevend

Nadere informatie

Minor NLP: Opleiding Technician en Practitioner

Minor NLP: Opleiding Technician en Practitioner Minor NLP: Opleiding Technician en Practitioner Faculteit Economie en Management Minor NLP: Opleiding Technician en Practitioner NLP NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren (Bandler en Grinder,

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

NLP & Onderwijs. Smara Opleidingen Instituut voor NLP en systemisch werk. IJsseldijk West AN Ouderkerk aan den IJssel telefoon:

NLP & Onderwijs. Smara Opleidingen Instituut voor NLP en systemisch werk. IJsseldijk West AN Ouderkerk aan den IJssel telefoon: NLP & Onderwijs Smara Opleidingen Instituut voor NLP en systemisch werk IJsseldijk West 15 2935 AN Ouderkerk aan den IJssel telefoon: 0180-397631 www.smaraopleidingen.nl NLP & Onderwijs NLP: De methodiek

Nadere informatie

WAAROM DEZE TRAINING?

WAAROM DEZE TRAINING? ONEDERFUL AWARENESS EEN BRUG NAAR JE ONBEWUSTE WAAROM DEZE TRAINING? Omdat ieder mens gelukkig en succesvol wil zijn en je dit bereikt door te groeien in bewustzijn. In dit vervolg op de Oneness Awakening

Nadere informatie

Opleiding. Transpersoonlijke Coaching en Counseling

Opleiding. Transpersoonlijke Coaching en Counseling Opleiding Transpersoonlijke Coaching en Counseling 2017 Kennismaking Smara Opleidingen is een internationaal opleidingsinstituut voor NLP en Systemisch Werk. Al sinds 2001 biedt Smara Opleidingen gecertificeerde

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Lichaamswijsheid herkennen en toepassen

Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Vijfdaagse, geaccrediteerde masterclass voor psychologen, trainers, coaches en therapeuten. WAAROM EEN MASTERCLASS LICHAAMSWIJSHEID

Nadere informatie

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Voor de zorg Professioneel communiceren met 2013 Training Professioneel communiceren met Voor wie? De training is bedoeld voor mensen in de zorg die hun communicatie

Nadere informatie

Februari 2012 Workshop Eviont

Februari 2012 Workshop Eviont Het Brein heeft een doel nodig! Februari 2012 Workshop Eviont Het Brein heeft een doel nodig! Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 LEESWIJZER...3 INLEIDING...4 STAP 1: HET KADER...5 STAP 2: STATE, GEDRAG EN

Nadere informatie

Hebben en zijn RELATIES

Hebben en zijn RELATIES Hebben en zijn RELATIES Eric Schneider LEZINGEN TER BEWUSTWORDING Hebben en zijn RELATIES Den Haag, 2017 Eerste druk, februari 2017 Vormgeving en omslagontwerp: Ron Goos Eindredactie: Frank Janse Copyright

Nadere informatie

Integrale lichaamsmassage

Integrale lichaamsmassage Integrale lichaamsmassage Eindtermen theorie: - De therapeut heeft kennis van anatomie/fysiologie en pathologie m.b.t. Integrale lichaamsmassage; - De therapeut is zich ervan bewust dat een massage behandeling

Nadere informatie

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Zesdaagse, geaccrediteerde Masterclass o.l.v. Annet van Laar, voor psychologen, trainers, coaches en therapeuten. Start: 14 februari 2014 Introductieworkshop:

Nadere informatie

De terugkeer naar het ware zelf! Leven en werken vanuit innerlijke kracht en verantwoordelijkheid!

De terugkeer naar het ware zelf! Leven en werken vanuit innerlijke kracht en verantwoordelijkheid! De terugkeer naar het ware zelf! Leven en werken vanuit innerlijke kracht en verantwoordelijkheid! Door: Nathalie van Spall De onzichtbare werkelijkheid wacht om door onze geest binnengelaten te worden.

Nadere informatie

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Zesdaagse, geaccrediteerde Masterclass voor psychologen, trainers, coaches en therapeuten. Start 30 maart 2012 Open Avond: 6 maart a.s. WAAROM EEN MASTERCLASS

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

NLP en Spiritualiteit,

NLP en Spiritualiteit, NLP en Spiritualiteit, Interview met Eric Schneider door Prasadam Schmitz Spiritualiteit is sinds een aantal jaren uit het verdomhoekje gekomen en profileert zich nu als een hot item. Is NLP een valide

Nadere informatie

Eric Schneider LEZINGEN TER BEWUSTWORDING. Hebben en zijn

Eric Schneider LEZINGEN TER BEWUSTWORDING. Hebben en zijn Hebben en zijn Eric Schneider LEZINGEN TER BEWUSTWORDING Hebben en zijn Den Haag, 2016 Eerste druk, februari 2016 Vormgeving: Ron Goos Omslagontwerp: Ron Goos Eindredactie: Frank Janse Copyright 2016 Eric

Nadere informatie

Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn

Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn NIEUWSBRIEF Follow your it knows the way Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn Nieuwsbrief 1 9 januari 2015 Lieve mensen, Een mooi en bijzonder nieuw jaar. Ik wens jullie allen een liefdevol, gezond,

Nadere informatie

Tederheid en intimiteit

Tederheid en intimiteit Tederheid en intimiteit Eric Schneider LEZINGEN TER BEWUSTWORDING Tederheid en intimiteit Den Haag, 2017 Eerste druk, mei 2017 Vormgeving en omslagontwerp: Ron Goos Eindredactie: Frank Janse Copyright

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

NLP kan op verschillende niveaus getraind of aangeleerd w orden.

NLP kan op verschillende niveaus getraind of aangeleerd w orden. Meerw aarde Arcturus NLP kan op verschillende niveaus getraind of aangeleerd w orden. Eerder dan alleen een communicatiesysteem of een geheel van communicatietechnieken en procedures, eerder dan het dieperliggend

Nadere informatie

Persoonlijke coaching. 19 maart 2009. Welkom!

Persoonlijke coaching. 19 maart 2009. Welkom! Persoonlijke coaching als leervorm 19 maart 2009 Welkom! Ik wil, ik weet, ik kan... en toch doe ik het niet! 19 maart 2009 Welkom! Prestaties bekeken Prestatie = Potentieel - interferentie Ik als coach:

Nadere informatie

Cursus in Gestalt-psychologie.

Cursus in Gestalt-psychologie. Cursus in Gestalt-psychologie. De grondbeginselen uit de gestalt-psychologie en -therapie bevatten een schat aan kennis en wijsheid. Ze zijn zeer praktisch toepasbaar op persoonlijk vlak en in werksituaties

Nadere informatie

Mentale Strategieën in de sport met behulp van NLP

Mentale Strategieën in de sport met behulp van NLP Mentale Strategieën in de sport met behulp van NLP Dit seizoen ga ik het maken! Wanneer het voorjaar z n intrede doet en de wedstrijden weer beginnen, is het tijd voor nieuw elan. Vele sporters zullen

Nadere informatie

Geschiedenis van NLP

Geschiedenis van NLP Geschiedenis van NLP Neuro Linguïstisch Programmeren is een communicatie systeem dat is ontwikkeld door een groep mensen in de jaren 70 in Amerika. NLP was oorspronkelijk bedoeld om de componenten, die

Nadere informatie

Een Introductie Dolf lf van der Haven

Een Introductie Dolf lf van der Haven Een Introductie Dolf van der Haven Agenda Wie ben ik (hier)? Vooroordelen Overzicht van NLP Whiteboard sessie Wie ben ik (hier)? Drs. Geofysica (1995) Network & System Consultant IBM Network Engineer MCI

Nadere informatie

Leven vanuit het hart

Leven vanuit het hart Leven vanuit het hart Eric Schneider LEZINGEN TER BEWUSTWORDING Leven vanuit het hart Den Haag, 2015 Eerste druk, september 2015 Vormgeving: Ron Goos Omslagontwerp: Ron Goos Eindredactie: Frank Janse Copyright

Nadere informatie

Licensed Practitioner of Neuro-Linguistic Programming

Licensed Practitioner of Neuro-Linguistic Programming Licensed Practitioner of Neuro-Linguistic Programming Studieprogramma 2015 Lelystad, april 2015-1 - Inleiding... 3 Hoe en waarom NLP leren?... 4 Subjectiviteit en ervaring... 4 Trainen en ervaren... 4

Nadere informatie

Golf van de Rode Maan

Golf van de Rode Maan Golf van de Rode Maan Data waarin de golf van de Rode Maan valt: 11-2 t/m 23-2-2015 *29-10 t/m 10-11-2015 *16-7 t/m 28-7-2016 *2-4 t/m 14-4- 17 18-12 t/m 30-12 -2017 * 4-9- t/m 16-9-2018 * 22-5 t/m 3-6-2019

Nadere informatie

NLP in Business. Voor wie? Wat is nlp in Business? Practitioner & Master-Practitioner opleidingen in Neuro-Linguïstisch programmeren

NLP in Business. Voor wie? Wat is nlp in Business? Practitioner & Master-Practitioner opleidingen in Neuro-Linguïstisch programmeren NLP in Business Practitioner & Master-Practitioner opleidingen in Neuro-Linguïstisch programmeren Voor wie? Wil je nieuwe groeimogelijkheden ontdekken en leren gebruiken? Wil je sterker in je schoenen

Nadere informatie

01 Kritische zelfreflectie Een coach of manager of leidinggevende die anderen naar verandering of groei wil stimuleren of brengen moet ook de bereidheid hebben naar zijn of haar eigen functioneren te

Nadere informatie

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma Young Professional programma Voorbeeld van de opbouw van een YP programma 1 Flow van het programma: Het programma Intake (½ dag) Ik & mijn leiderschap (2 dagen groepsprogramma) Ik & de ander (2 dagen groepsprogramma)

Nadere informatie

Opleiding Life Practitioner Praktische informatie

Opleiding Life Practitioner Praktische informatie Doel Kennismaken met de principes en methodologie van NLP en Systemisch werk. Toepassen van NLP Practitioner technieken (combinatie van NLP bouwstenen). Verwerven van competentie binnen communicatieprocessen.

Nadere informatie

Leergang Transformatief Leiderschap

Leergang Transformatief Leiderschap feedback geven living labs advie processen/bijeenkomsten transformatief leiderschap coach perso Leergang Transformatief Leiderschap Anderen bewegen begint bij jezelf Succesvol mensen en organisaties in

Nadere informatie

Eric Schneider LEZINGEN TER BEWUSTWORDING. Omgaan met emoties

Eric Schneider LEZINGEN TER BEWUSTWORDING. Omgaan met emoties Omgaan met emoties Eric Schneider LEZINGEN TER BEWUSTWORDING Omgaan met emoties Den Haag, 2016 Eerste druk, september 2016 Vormgeving en omslagontwerp: Ron Goos Eindredactie: Frank Janse Copyright 2016

Nadere informatie

NLP Practitioner Opleiding. Communiceer en coach met impact!

NLP Practitioner Opleiding. Communiceer en coach met impact! NLP Practitioner Opleiding Communiceer en coach met impact! Wat een dag, DE goeroe Richard Bandler heeft mijn papiertje getekend, en DE beste docente ever genaamd Tara heeft deze overhandigd. En DE leukste

Nadere informatie

Start 9 april Persoonlijk Leiderschap Coachen in Organisaties

Start 9 april Persoonlijk Leiderschap Coachen in Organisaties leergang hbo+ Start 9 april 2013 + Persoonlijk Leiderschap Coachen in Organisaties & Mensen die krachtig zijn, creëren krachtige organisaties. Deze leergang gaat hierover. Over de persoonlijke en professionele

Nadere informatie

Licensed Practitioner of Neuro-Linguistic Programming TM

Licensed Practitioner of Neuro-Linguistic Programming TM Licensed Practitioner of Neuro-Linguistic Programming TM Informatie en studieprogramma 2016 aanmelden: splendesco.nl/nlp-practitioner Alle informatie in deze brochure is onder voorbehoud van fouten. Inleiding

Nadere informatie

Persoonlijk leiderschaps programma

Persoonlijk leiderschaps programma Persoonlijk leiderschaps programma Zet binnen acht weken grote stappen in je persoonlijke ontwikkeling en leer te werken vanuit jouw persoonlijke kracht! Ben jij een druk bezette (young) professional en

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 -

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 - Workshops Top Secretaries 2012 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2-1 TRAININGSCARROUSEL - 3-1.1. Projectmanagement - 3-1.2. Overtuigend beïnvloeden - 4-1.3. Communiceren met NLP - 5-1.4. Effectiever met emotionele

Nadere informatie

Wat is NLP en wat kan ik ermee?

Wat is NLP en wat kan ik ermee? Neuro Linguïstisch Programmeren jouw opleiding jouw training jouw coaching Wat is NLP en wat kan ik ermee? Persoonlijke ontwikkeling Echt veranderen Je dromen realiseren De beste versie van jezelf worden

Nadere informatie

Leidinggeven vanuit verbinding

Leidinggeven vanuit verbinding Leidinggeven vanuit verbinding Op weg naar authentiek leiderschap Henri Bezema Cultuur in organisaties Mensen maken organisaties. Ook in uw werkomgeving hebben mensen grote invloed op het werkplezier,

Nadere informatie

Het Pi-manifest Kracht door persoonlijke groei & eigenheid

Het Pi-manifest Kracht door persoonlijke groei & eigenheid Inleiding Pi-groep is opgericht op 17 maart 2004. De visie die ten grondslag ligt aan het ontstaan van Pi-groep is in dit document vastgelegd. Met het vastleggen van de visie, missie en doelstellingen

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

werken aan persoonlijke groei

werken aan persoonlijke groei werken aan persoonlijke groei express your inner power dagopleiding nlp master practitioner voorjaar 2018 - locatie roermond response instituut Response Instituut staat in Nederland te boek als een toonaangevend

Nadere informatie

Alle werkelijke leven is ontmoeting

Alle werkelijke leven is ontmoeting Phoenix Opleidingen Alle werkelijke leven is ontmoeting Martin Buber Opleiding in Professionele Communicatie De driejarige opleiding heeft een ommezwaai betekend in mijn leven Ciske van Haeringen De driejarige

Nadere informatie

IK WERK AAN PERSOONLIJKE GROEI!

IK WERK AAN PERSOONLIJKE GROEI! NLP MASTER PRACTITIONER VOORJAAR 2017 IK WERK AAN PERSOONLIJKE GROEI! EXPRESS YOUR IK HEB MEZELF GEVONDEN? EXPLORE WITH YOUR Response Instituut Response Instituut staat in Nederland te boek als een toonaangevend

Nadere informatie

NLP Business Master Practitioner Training

NLP Business Master Practitioner Training NLP Business Master Practitioner Training Sturen met Emotionele Intelligentie Bent u toe aan de stap naar meesterschap? Wat levert NLP op? Inspiratie en authenticiteit Persoonlijke doorbraak Meesterschap

Nadere informatie

TranceArt Academie NLP opleidingen 2014/2015

TranceArt Academie NLP opleidingen 2014/2015 TranceArt Academie NLP opleidingen 2014/2015 DE opleiding voor NLP- ers Internationaal erkende trainingen: NLP Practitioner NLP Master Practitioner Fotografie: Ben Sauer Dit is een uitgave van de TranceArt

Nadere informatie

01 Kritische zelfreflectie Een coach of manager of leidinggevende die anderen naar verandering of groei wil stimuleren of brengen moet ook de bereidheid hebben naar zijn of haar eigen functioneren te

Nadere informatie

Resultaat vanuit zingeving

Resultaat vanuit zingeving Resultaat vanuit zingeving WIE ZIJN WE? WAT DOEN WE? Berry de Boer en Edwin Luijendijk 2 training-nu Training-NU We leven in een tijd waarin veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen. Eén gouden idee

Nadere informatie

Het ontstaan van Breathfulness

Het ontstaan van Breathfulness Het ontstaan van Breathfulness Het is een intensieve reis om deze nieuwe weg in te slaan, alles mag er zijn om de weg van Breathfulness te realiseren: een weg naar een verruimd leven. Een weg om de harmonie

Nadere informatie

Certificering tot NLP-coach

Certificering tot NLP-coach Certificering tot NLP-coach Als je de opleiding Coachen met impact hebt afgerond is er een mogelijkheid om te certificeren als NLP-coach. In dit document wordt beschreven wat deze certificering je kan

Nadere informatie

NLP Practitioner: De weg naar succes!

NLP Practitioner: De weg naar succes! NLP Practitioner: De weg naar succes! Kracht ervaren en gebruiken Sneller en diepgaander communiceren Emoties leren beheersen Onderscheidend zijn Genieten van het leven Jouw eigen weg leren gaan Waarom

Nadere informatie

Eric Schneider LEZINGEN TER BEWUSTWORDING. Van angst naar liefde

Eric Schneider LEZINGEN TER BEWUSTWORDING. Van angst naar liefde Eric Schneider LEZINGEN TER BEWUSTWORDING Van angst naar liefde Den Haag, 2016 Eerste druk, november 2016 Vormgeving en omslagontwerp: Ron Goos Eindredactie: Frank Janse Copyright 2016 Eric Schneider ISBN

Nadere informatie

MEDIATION VOOR PROFESSIONALS

MEDIATION VOOR PROFESSIONALS MEDIATION VOOR PROFESSIONALS Basisopleiding tot mediator West-Nederland Erkend door NMI en Int. ADR register Mediation als sturingsinstrument De dynamiek en complexiteit in organisaties en samenleving

Nadere informatie

NLP Zomeropleiding Word binnen een week NLP Practitioner!

NLP Zomeropleiding Word binnen een week NLP Practitioner! NLP Zomeropleiding Word binnen een week NLP Practitioner! Sprankelend leren spreken Aansluiten op anderen Uitstraling versterken Onderscheidend zijn Succesvolle relaties In zeven dagen uw practitioner!

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat OPEN YOUR EYES Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat Leiderschap ontwikkeling vanuit de kern Leiderschap is van grote invloed op de resultaten van de organisatie. Hoe kunnen we onze ambities

Nadere informatie

Piramide van (neuro)logische niveaus

Piramide van (neuro)logische niveaus Piramide van (neuro)logische niveaus De gedragspiramide geeft weer hoe wij als mensen zijn georganiseerd, hoe onze psyche is opgebouwd en geeft antwoord op vragen als: Hoe ontwikkel ik mijzelf effectief?

Nadere informatie

TRAINING ERICKSONIAANSE HYPNOSE

TRAINING ERICKSONIAANSE HYPNOSE TRAINING ERICKSONIAANSE HYPNOSE Infobrochure Eva Storm - Lazuli Training Ericksoniaanse hypnose, ook wel communicatieve hypnose genoemd, is ontwikkeld door de Amerikaanse psychiater Milton Erickson, grondlegger

Nadere informatie

QUINTA ESSENTIA. 3-daagse workshop. rond persoonlijke vervulling, gezondheid en geluk

QUINTA ESSENTIA. 3-daagse workshop. rond persoonlijke vervulling, gezondheid en geluk QUINTA ESSENTIA 3-daagse workshop rond persoonlijke vervulling, gezondheid en geluk DE KERN VAN DE ZAAK Alleen geluk en welzijn zijn echt. Al het andere verbleekt. De ware juwelen van vervulling, geluk

Nadere informatie

NLP Business Practitioner Training

NLP Business Practitioner Training NLP Business Practitioner Training Sturen met Emotionele Intelligentie Bent u toe aan een doorbraak? Wat levert NLP u op? Inspiratie en focus Persoonlijke effectiviteit Communicatieve kracht Persoonlijke

Nadere informatie

Zelfleiderschap HIGH QUALITY PEOPLE HAVE HIGH QUALITY LIVES KWALITEIT, SUCCES EN AUTHENTICITEIT IN LEVEN EN WERK

Zelfleiderschap HIGH QUALITY PEOPLE HAVE HIGH QUALITY LIVES KWALITEIT, SUCCES EN AUTHENTICITEIT IN LEVEN EN WERK Cor van Leeuwen Zelfleiderschap HIGH QUALITY PEOPLE HAVE HIGH QUALITY LIVES KWALITEIT, SUCCES EN AUTHENTICITEIT IN LEVEN EN WERK Benut je vermogens en verhoog je authentieke impact. Vrijheid, onafhankelijkheid,

Nadere informatie

Kiezen voor coaching als managementstijl

Kiezen voor coaching als managementstijl Kiezen voor coaching als managementstijl Druk, druk druk! Bijna iedere manager kent wel dit gevoel. Beter leren delegeren dus! Om te kunnen delegeren heb je echter verantwoordelijke en zelfsturende medewerkers

Nadere informatie

HUMOR IN PROFESSIONELE COMMUNICATIE: FOCUS OP DE MEDIATOR. Verdiepingstraining

HUMOR IN PROFESSIONELE COMMUNICATIE: FOCUS OP DE MEDIATOR. Verdiepingstraining HUMOR IN PROFESSIONELE COMMUNICATIE: FOCUS OP DE MEDIATOR Verdiepingstraining Humor in professionele communicatie: focus op de mediator Introductie Wij definiëren humor in het professioneel communicatieproces

Nadere informatie

Je doel behalen met NLP.

Je doel behalen met NLP. Je doel behalen met NLP. NLP werkt het beste als al je neurologische niveaus congruent zijn. Met andere woorden: congruent zijn betekent wanneer je acties en woorden op 1 lijn zijn met je doelen, overtuigingen,

Nadere informatie

Focus Group Seminar Versterk je persoonlijke balans en effectiviteit Zaterdag 23 Januari 2016

Focus Group Seminar Versterk je persoonlijke balans en effectiviteit Zaterdag 23 Januari 2016 Focus Group Seminar Versterk je persoonlijke balans en effectiviteit Zaterdag 23 Januari 2016 olv Annemieke Meurs en Saskia van Wijngaarden Focus Group Seminar Focus Group is een workshop gefocust op creatieve

Nadere informatie

DE HELENDE OLIFANT EEN INTEGRALE VISIE OP COACHING EN PSYCHOTHERAPIE DOLF J.H. VAN DER HAVEN

DE HELENDE OLIFANT EEN INTEGRALE VISIE OP COACHING EN PSYCHOTHERAPIE DOLF J.H. VAN DER HAVEN DE HELENDE OLIFANT EEN INTEGRALE VISIE OP COACHING EN PSYCHOTHERAPIE DOLF J.H. VAN DER HAVEN DE HELENDE OLIFANT EEN INTEGRALE VISIE OP COACHING EN PSYCHOTHERAPIE 2 DE HELENDE OLIFANT EEN INTEGRALE VISIE

Nadere informatie

Ziekteverzuim begeleiding Van ziek naar werk

Ziekteverzuim begeleiding Van ziek naar werk Ziekteverzuim begeleiding Van ziek naar werk Een intensief en op maat gesneden traject voor individuele coaching én groepsbegeleiding in de vrije natuur, speciaal bedoeld voor gemeenten en UWV klanten

Nadere informatie

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Inleiding Kinderen zijn volop in ontwikkeling. Coaching met behulp van paarden geeft op het terrein van denken, doen en voelen veel beweging.om al die veranderingen

Nadere informatie

DE KRACHT VAN JE ADEM tijdens de zwangerschap en als bevallingsmethode

DE KRACHT VAN JE ADEM tijdens de zwangerschap en als bevallingsmethode DE KRACHT VAN JE ADEM tijdens de zwangerschap en als bevallingsmethode The Mysticus DE KRACHT VAN JE ADEM, tijdens de zwangerschap en als bevallingsmethode Inhoudsopgave Inleiding 3 Wat is Transformational

Nadere informatie

NLPcentrumZNL. NLP opleidingen

NLPcentrumZNL. NLP opleidingen NLP opleidingen Algemene informatie (NLP Centrum Zuid Nederland) is het instituut voor training, coaching en persoonlijke begeleiding. De basis waarop wij werken is NLP, ofwel neurolinguïstisch programmeren.

Nadere informatie

Certified Professional Coaching Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen.

Certified Professional Coaching Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen. Certified Professional Coaching Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen. CPC deel 1 Leergang 22 Leergang 23 CPC deel 2 Leergang 21 Leergang 22 TAAKBEKWAAMHEID start op 26.03.2015 start

Nadere informatie

Persoonlijk meesterschap over je eigen communicatie en professioneel meesterschap in je communicatie met de ander.

Persoonlijk meesterschap over je eigen communicatie en professioneel meesterschap in je communicatie met de ander. Studieinformatie NLP Master-Practitioneropleiding Persoonlijk meesterschap over je eigen communicatie en professioneel meesterschap in je communicatie met de ander. In onze NLP Master practitioneropleiding

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan CKO De Herberg

Pedagogisch Beleidsplan CKO De Herberg Pedagogisch Beleidsplan CKO De Herberg Hoofdstuk 1: Missie, visie en doelstellingen Voorwoord Onze Missie en Identiteit Onze Visie Pedagogische hoofddoelstellingen Een goed pedagogisch klimaat Hoofdstuk

Nadere informatie

Programma Instrument voor hulp 1 e jaar

Programma Instrument voor hulp 1 e jaar Programma Instrument voor hulp 1 e jaar 2017-2018 Blok 1 Instrumentschap, de basis van het werk als coach do 2 nov - vr 3 nov De basisprincipes en basishouding als coach leren kennen; aanwezig zijn in

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

SPIRITUELE INTELLIGENTIE: Welke betekenis wil je hebben als leider?

SPIRITUELE INTELLIGENTIE: Welke betekenis wil je hebben als leider? SPIRITUELE INTELLIGENTIE: Welke betekenis wil je hebben als leider? LEVENDAAL 11, 6715 KJ EDE - TELEFOON 06 21 24 22 55 leidjew@xs4all.nl - www.leidjewitte.nl SPIRITUALITEIT De aangeboren menselijke behoefte

Nadere informatie

wat doen we aandacht ambitie leren dialoog

wat doen we aandacht ambitie leren dialoog wat doen we Schooldialoog helpt scholen in het voortgezet onderwijs met hun visie en identiteit, verbetering schoolcultuur, schoolplannen die uitkomen, inspirerende teamdagen, een school als lerende organisatie

Nadere informatie