Cultuurwerkplaats Carnisse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cultuurwerkplaats Carnisse"

Transcriptie

1 Cultuurwerkplaats Carnisse JAARVERSLAG CULTUURWERKPLAATS CARNISSE november 2014

2 Cultuurwerkplaats Carnisse Inleiding 3 Het jaar in vogelvlucht 4 Prestaties en bereik 6 Oorspronkelijke doelstellingen en realisatie 13 PR/Communicatie 15 Financiën 16 Conclusie 19 Beeldverslag 20 Cultuurwerkplaats Carnisse Inhoud Pagina 2

3 Cultuurwerkplaats Carnisse INLEIDING Dit verslag geeft inzicht in de wijze waarop een aantal betrokken bewoners uit de wijk Carnisse zich organiseerde en uitgroeide van een informeel trefpunt tot een zelfstandige wijkorganisatie. Het hier beschreven traject - afgelegd in de periode september 2013 tot en met augustus werd succesvol afgesloten met de oprichting van de stichting Cultuurwerkplaats Carnisse. De bewoners werden hierin begeleid door stichting Zuidzijde en financieel ondersteund door de Deelgemeente Charlois, een twaalftal fondsen, het CBK Rotterdam en met particuliere giften. Daarnaast komt aan de orde hoe het eerste pilotjaar inhoudelijk is verlopen; wat is er op touw gezet, wat zijn daarvan de effecten (geweest) en hoe zijn de beschikbaar gestelde financiële middelen gebruikt. Aan het eind volgen de conclusies die uit het eerste jaar getrokken kunnen worden. Deze conclusies gelden als leidraad voor de toekomst. Cultuurwerkplaats Carnisse inleiding Pagina 3

4 HET JA AR IN VOGELVLUCHT De Cultuurwerkplaats Carnisse (CWC) is gevestigd in een voormalig winkelpand op de hoek van de Ebenhaezerstraat en de 2e Carnissestraat. Een omvangrijke activiteit in het eerste jaar bestond uit het opknappen en geschikt maken van dit winkelpand voor de diverse functies en activiteiten van de CWC. Deze werkzaamheden werden ter hand genomen door een groep kundige vrijwilligers uit de wijk. Het betrof: Nieuwe wanden plaatsen (inclusief isolatie), vloer leggen (inclusief isolatie), verlaagd plafond aanbrengen, nieuwe kachels aansluiten (inclusief leidingen), keuken installeren, bar bouwen, schilderen en lakken. Er zijn twee met elkaar in verbinding staande ruimtes gecreëerd. De eerste ruimte is ingericht als galerie, werkplaats, eetzaal en podium. De tweede ruimte doet dienst als wijkmuseum met als voornaamste attractie een uitstalling van door reptielen bewoonde terraria. Deze installatie werd gebouwd met materiaal uit de werkplaats of met materiaal, door buurtbewoners ter beschikking gesteld. De blikvanger in het museum is een grote waterval in de hoek van de ruimte. Onder begeleiding van Jozef van Rossem (professioneel beeldend kunstenaar) hebben de vrijwilligers daaraan meer dan een half jaar gewerkt. Het is hun eerste gezamenlijke kunstwerk. De verbouwing is in overleg met de eigenaren van het pand uitgevoerd en werd deels door hen gefinancierd. Voor de vrijwilligers betekende het werk aan de verbetering van de CWC een zinvolle dagbesteding en een nauwer contact met de wijk. Bovendien vormde de vrijwilligersvergoeding een welkome aanvulling op hun doorgaans lage inkomens. 1 Het is belangrijk te vermelden dat tijdens de werkzaamheden de CWC zeven dagen per week open bleef voor bezoekers en activiteiten. Dat vereiste een goede coördinatie waarvoor de projectleider van Zuidzijde verantwoordelijk was. Het gastheerschap ligt volledig in handen van Mike van Alphen die, ondanks zijn eigen moeilijkheden (financieel en qua gezondheid), deze taak met liefde en 100% gemotiveerd vervuld. Zijn vrijwilligersbijdrage (betaald door de deelgemeente) heeft hij in de verbouwing gestoken. Mike zorgt ervoor dat de CWC 365 dagen per jaar van 11 tot 18 uur geopend is. Een aantal trouwe bezoekers ondersteunt hem in zijn werkzaamheden. Dit is de kerngroep van de CWC (ca. 8 vrijwilligers). De CWC heeft twee duidelijke functies gekregen. Enerzijds ontmoetingsplek en laagdrempelige hulppost voor een vaste groep min of meer dagelijkse bezoekers. Anderzijds cultureel/kunstzinnig platform voor een bredere groep wisselende bezoekers die voor de speciale activiteiten komen: In de loop van het jaar werden er 16 diners (waarvan 10 met optredens), 21 brunches (waarvan 10 met activiteit), 5 workshops, 5 exposities en 7 extra evenementen georganiseerd. In totaal kwamen hier meer dan 2000 bezoekers op af. Het merendeel van de activiteiten kwam tot stand in samenwerking met verschillende groepen uit de wijk/deelgemeente: (professionele) kunstenaars, de Taalnomaden van het hogedrukgebied, Stichting &Tree, BewonersOrganisatie Carnisse, BuitenSchoolseOpvang Ketelbinkie en Creatief Beheer ( landleven in de stad ). Door het aangaan van samenwerking, door het netwerk uit te breiden, door het opknappen van het pand en door het brede aanbod van (gratis) activiteiten kreeg de Werkplaats Carnisse een steeds betere naam. Door het accent op cultuur en kunstzinnige vorming te leggen is de werkplaats nu een Cultuurwerkplaats en daarmee voor een breder publiek aantrekkelijk geworden. Voor een uitgebreide van de activiteiten, zie het volgende hoofdstuk. 1 De inkomenssituatie van veel wijkbewoners (uitkering, schuldsanering) maakt het voor hen niet aantrekkelijk om vrijwilligerswerk te doen omdat zij van de vergoeding niets overhouden. Daarom hebben de meeste van de vrijwilligers hun vergoeding ter beschikking gesteld voor hun plek, de CWC (voor de verbouwing en catering). Zuidzijde is in gesprek met architecten en projectontwikkelaars die het model van de CWC (buurtbewoners zonder werk maar mét vakkennis helpen mee bij het opknappen van de eigen buurt) breder willen toepassen. Om dat te kunnen realiseren zal de regelgeving omtrent bijverdiensten aangepast moeten worden. Dit is momenteel onderwerp van gesprek tussen projectontwikkelaars en de gemeente. Cultuurwerkplaats Carnisse het jaar in vogelvlucht Pagina 4

5 PRESTATIES EN BEREIK Hieronder volgt een puntsgewijze beschrijving van de verschillende activiteiten van het afgelopen jaar met vermelding van de gemiddelde bezoekersaantallen ervan. Dagelijkse ontmoetingsplek: De CWC is een openbare huiskamer waar iedereen met koffie en een luisterend oor hartelijk verwelkomd wordt. De reptielofielen nemen een kijkje bij hun lievelingsdieren, laten zich verrassen door een nieuwe aanwinst en wisselen vakinformatie uit. Andere bezoekers zijn creatief bezig; zij haken, breien en tekenen. Weer anderen bouwen iets voor de werkplaats of maken zich op een andere manier nuttig. Veel Carnissenaren hebben te kampen met uiteenlopende, vaak met elkaar samenhangende problemen als werkloosheid, betalingsachterstand, isolement en een gebrekkige gezondheid. Voor hen is de CWC daardoor ook een plek om met elkaar over deze problemen te praten. De kerngroep beschikt over informatie(-materiaal) om goed advies te kunnen geven. Indien nodig verwijst de CWC bezoekers door. Omgekeerd is de CWC een aanspreekpunt voor hulpinstellingen die met bewoners in contact willen komen. Het aantal dagelijkse bezoekers neemt gestaag toe en inmiddels garandeert de CWC voor velen van hen het contact met elkaar en met het reilen en zeilen van de wijk. > Bezoekers: elke dag 20 bezoekers x 356 = 7120 per jaar Een representatief voorbeeld: Fatma - een vrouw van Turkse origine met thuiswonende kinderen- kwam het afgelopen jaar in aanraking met de CWC. Zij kampt met grote sociaalmaatschappelijke problemen. De CWC is voor haar een veilige haven waar zij met haar problemen terecht kan of gewoon even een praatje kan maken. Maar zij verricht er ook vrijwilligerswerk, doet mee aan de creatieve workshops en haakt tassen die zij door bemiddeling van de projectleider regelmatig verkoopt. Dit is een welkome aanvulling op het inkomen maar vooral goed voor haar zelfvertrouwen. Dit en het contact dat Zuidzijde met haar hulpverleners onderhoudt heeft ertoe bijgedragen dat Fatma niet opgenomen hoefde te worden. En: Afgelopen burendag -27 september- verzorgde zij in de straat waar zij woont in samenwerking met Creatief Beheer een diner voor 40 personen! 16 buurtdiners met optredens: Elke laatste vrijdag van de maand vond er een gratis buurtdiner plaats, opgeluisterd door een artiest (of artiesten) die daarvoor een vergoeding kregen. Het doel van de buurtdiners is ontmoeting in de wijk Carnisse stimuleren, vereenzaming tegengaan, bezoekers met diverse muziekstijlen in contact brengen en artiesten uit de wijk een podium bieden. Bovendien is een gratis gezonde maaltijd, zeker tegen einde van de maand, voor iedereen met een smalle beurs altijd zeer welkom. > Bezoekers (per keer): buurtbrunches met activiteit: De buurtbrunches vonden iedere tweede zaterdag van de maand plaats. Tijdens deze brunches werden (startende) ondernemers uit de wijk uitgenodigd een workshop te geven voor de deelnemers aan de brunch. Het doel is om de inbedding in de wijk te versterken, om nieuwe bezoekers te trekken, ondernemers in de wijk te ondersteunen en om de bezoekers op een laagdrempelige manier te informeren over wat zich in de wijk afspeelt. > Bezoekers (per keer): 30 Workshops (12 keer) en activiteiten voor kinderen: In maart, april en mei werd op woensdagmiddagen de CultuurWerkplaats omgetoverd tot KinderWerkplaats Carnisse. Hierbij werd samengewerkt met de Taalnomaden van het hogedrukgebied in Charlois. Er werden twaalf workshops georganiseerd voor de kinderen uit de buurt. Ook kinderen van de BSO Ketelbinkie namen deel aan de workshops. Kinderen stelden op creatieve wijze een boekwerk samen met gedichten en verhalen gebaseerd op een herinnering of toekomstdroom, met afbeeldingen ontstaan door toepassing van druktechnieken en door tekenen met zand. Regelmatig stonden de dieren van het wijkmuseum model voor de creatieve uitingen van de kinderen. Na afloop werden alle werken een maand lang tentoongesteld in de CWC. De meeste ouders en kinderen die in Carnisse wonen hebben niet de mogelijkheid op vakantie te gaan. In de zomervakantie heeft Aslihan, een van de CWC-vrijwilligers het initiatief genomen creatieve zomeractiviteiten voor deze kinderen op te zetten. Zij werd hierbij geassisteerd door India, een professioneel beeldend kunstenaar uit de wijk. Dagelijks stond de werkplaats open voor kinderen die er wilden spelen, tekenen, schilderen of knutselen. Voor straatkunstenaars in de dop was er onbeperkt stoepkrijt voorhanden en op het voor de deur geparkeerde tafelvoetbalspel werd met veel animo het Wereldkampioenschap nagespeeld. Op vier vrijdagnamiddagen stond er Kinderdisco! op het programma. Het enthousiasme was zo groot dat de cultuurdiscotheek uitpuilde en er een rij ontstond als in de hoogtijdagen van de New Yorkse Studio 54 > Bezoekers (per keer/dag): workshop 12-15, creatieve zomeractiviteiten 20, dagelijkse opvang spelende kinderen in de zomervakantie 20, kinderdisco Cultuurwerkplaats Carnisse prestaties en bereik Pagina 5

6 PRESTATIES EN BEREIK Workshop internationaal koken (10 keer): De workshop internationaal koken sloot aan bij de maandelijkse gratis buurtdiners. Onder de bezielende leiding van Janine Schrijvers -kok, en als beeldend kunstenaar werkzaam bij Stichting B.a.d.- werd het kookpalet aanzienlijk uitgebreid. Zuid-Amerikaanse, Mediterrane en Afrikaanse deelnemers hebben met hun ideeën bijgedragen aan de wereldkeuken. In de workshop kwam ook gezond en goedkoop koken aan bod en er was aandacht voor het aankleden van een maaltijd. > Bezoekers (per keer): 6-8 Workshop kunst en handwerk voor volwassenen (15 keer): Ondanks de niet aflatende inzet van Josef van Rossum (professioneel beeldend kunstenaar) bleek een workshop kunst en handwerk te hoog gegrepen. Op een enkele uitzondering na hadden de deelnemers grote moeite om, na de introductie van het thema, begeleid-zelfstandig aan het werk te gaan. Wel slaagde Jozef erin om met de Workshop deelnemers en andere bezoekers van de CWC de waterval te bouwen en heeft hij door het laten zien en bespreken van kunstboeken de algemene kunstzinnige ontwikkeling verrijkt. Een voorbeeld: Patrick, een jongeman die vanwege een hernia maandenlang aan bed gekluisterd was is daardoor met tekenen begonnen. Hij komt indien mogelijk naar de CWC. Vooral de workshop kunst en handwerk heeft zijn belangstelling. Door de begeleiding van Jozef is zijn tekenvaardigheid met sprongen vooruit gegaan en zijn tekeningen werden in mei in de CWC geëxposeerd. Omdat Patrick ongelukkigerwijs in de week voorafgaand aan de expositie een TIA kreeg kon hij niet zelfstandig naar de opening komen. Zijn vrienden van de werkplaats hebben hem met een rolstoel opgehaald. Ontroerd luisterde hij naar de openingstoespraak van de projectleider. Sindsdien tekent en schildert hij zoveel hij kan en gaat het met zijn gezondheid ook weer wat beter. Voor de CWC wil hij graag het voortouw nemen bij het opstarten en beheren van de museumwinkel. > Bezoekers (per keer): 5-8 Galeriefunctie: In het eerste deel van het jaar is er door vrijwilligers uit de buurt hard gewerkt aan de renovatie van de voorruimte. Deze werd geschikt gemaakt voor activiteiten maar ook voor het tentoonstellen van kunstzinnig werk van buurtbewoners. De belangstelling onder (amateur-)kunstenaars om in de CWC te exposeren is groot. Veel andere mogelijkheden zijn er niet, maar vooral treft men in de CWC een gelijkgestemd publiek. Via de galeriefunctie kon de CWC de buurtdiners opluisteren met feestelijke openingen van exposities van lokale kunstenaars. Op Koningsdag werd de eerste expositie geopend met werk van Tanja Joanne Sap. Daarna volgden exposities van Patrick Hilgers, de resultaten van de kinderworkshop, Hans Lafeber, Robin Bussemaker en Hieke Pars (> de Carnissetuin) in de CWC. Het is de bedoeling kunstwerken te verkopen en op bescheiden schaal lukt dat ook. Tijdens Koningsdag en South Explorer werd de galerie verduisterd en werden er video s van professionele kunstenaars vertoond. > Bezoekers: per opening 50 Gedurende de expositieperiode bezochten de bezoekers van de CWC de galerie. Extra evenementen: Rond Kerst, op Koningsdag, tijdens het wereldkampioenschap voetbal en op burendag werd er ingespeeld op de actualiteit. Met name op Koningsdag kon dankzij een extra subsidie van het Oranjefonds flink uitgepakt worden. Een vrijmarkt, een groot springkussen en andere speeltoestellen vormden het decor voor de actie kleur tegen gezeur, door een van de buurtbewoners in het leven geroepen en met hulp van de CWC gerealiseerd (lees meer hierover onder: Tevens werden er meditatieve natuurimpressies vertoont - videowerken van Marco Douma, als kunstenaar actief bij Stichting B.a.d. (Oud-Charlois). Daartoe werd de ruimte tot bioscoop omgebouwd. Er werd een beamer, een projectiescherm en verduisteringsmateriaal aangeschaft. Deze investering is ook voor toekomstige (filmische) activiteiten van nut. > Bezoekers: 250 Veel waardering ontving het Thuis-op-Zuid ontbijt dat op 21 december 2013 werd georganiseerd. Dit ontbijt vormde de afsluiting van een community-art project rond het thema Thuis-voelen in Carnisse, dat Stichting &Tree samen met CWC-bezoekers in de maanden voorafgaand aan het ontbijt heeft uitgevoerd. Voor de financiering van het project werd vanuit de gemeente Rotterdam extra geld ter beschikking gesteld (rechtstreeks aan Stichting &Tree overgemaakt en daarom niet opgenomen in onderstaande afrekening). > Bezoekers: 50 Tijdens het wereldkampioenschap voetbal konden de bezoekers van de CWC op een groot scherm gezellig met z n allen naar de wedstrijden kijken; veel publiek! > Bezoekers (totaal): 180 Cultuurwerkplaats Carnisse prestaties en bereik Pagina 6

7 PRESTATIES EN BEREIK In het volgende overzicht zijn alle activiteiten die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden kort beschreven met daarbij het. 14 september 2013 buurtbrunch ontmoeting een middag met gratis eten en drinken voor de buurt september 2013 buurtdiner stichting Zuidzijde ontmoeting een avond met gratis eten en drinken voor de buurt september 2013 buurtbrunch stichting Zuidzijde ontmoeting een middag met gratis eten en drinken voor de buurt september 2013 buurtbrunch stichting Zuidzijde ontmoeting een middag met gratis eten en drinken voor de buurt september 2013 buurtbrunch stichting Zuidzijde Ontmoeting een middag met gratis eten en drinken voor de buurt 20 5 oktober 2013 Rommelmarkt stichting Zuidzijde en bezoekers cultuurwerkplaats een gehele dag verkoop van spullen voor dumpprijzen 100 Ontmoeting 12 oktober 2013 buurtbrunch stichting Zuidzijde Ontmoeting een middag met gratis eten en drinken voor de buurt oktober 2013 buurtdiner stichting Zuidzijde Ontmoeting een avond met gratis eten en drinken voor de buurt oktober 2013 buurtbrunch stichting Zuidzijde Ontmoeting een middag met gratis eten en drinken voor de buurt 20 november en december Thuis op Zuid project Stichting &tree Culturele productie Stichting &tree voert samen met de bezoekers een community-art-project uit rond het thema thuis-voelen in Carnisse. De resultaten ervan worden op 21 december gepresenteerd. 1 november 2013 oliebollenmiddag en buurtdiner stichting Zuidzijde ontmoeting overdag kan de buurt gratis oliebollen eten en gezellig praten, s avonds vindt het diner plaats november 2013 buurtbrunch stichting Zuidzijde ontmoeting een middag met gratis eten en drinken voor de buurt 25 Cultuurwerkplaats Carnisse prestaties en bereik Pagina 7

8 15 november 2013 buurtdiner Taalnomaden ontmoeting een avond met gratis eten en drinken voor de buurt aangevuld met poezie lezingen van de Taalnomaden en muziek van de band Aardappeleters 23 november 2013 buurtbrunch stichting Zuidzijde ontmoeting en presentatie een middag met gratis eten en drinken voor de buurt november 2013 buurtdiner stichting Zuidzijde ontmoeting een avond met gratis eten en drinken voor de buurt 25 7 december 2013 buurtbrunch stichting Zuidzijde ontmoeting een middag met gratis eten en drinken voor de buurt december 2013 buurtdiner stichting Zuidzijde ontmoeting een avond met gratis eten en drinken voor de buurt december 2013 Thuis op Zuid brunch en kerstdiner Stichting &ntree Ontmoeting, culturele productie en presentatie een groot-brunch in een daarvoor gemaakt decor. Eten en thuis-voelen als toneelstuk. s Avonds uitgebreid diner met het zingen van liederen en cadeau s 31 januari 2014 nieuwjaarsdiner Stichting Dynamo ontmoeting en presentatie een avond met gratis eten en drinken voor de buurt aangevuld met een songwriter van stichting Dynamo uit Carnisse februari t/m 30 juli 2014 Kunstproject Jungle Corner Karin Trenkel culturele productie onder begeleiding van beeldend kunstenaar Karin Trenkel wordt het wijkmuseum tot een Gesamtkunstwerk verbouwd deelnemers per week 8 februari 2014 buurtbrunch dj Fantastico ontmoeting en presentatie een middag met gratis eten en drinken aangevuld met dj Fantastico uit Carnisse februari 2014 buurtdiner stichting Dynamo ontmoeting en culturele productie een avond met gratis eten en drinken voor de buurt aangevuld met een songwriter van stichting Dynamo uit Carnisse 8 maart 2014 buurtbrunch dj Fantastico ontmoeting en presentatie een middag met gratis eten en drinken aangevuld met dj Fantastico uit Carnisse maart t/m 4 juni 2014 kunst voor kinderen Taalnomaden en BSO Ketelbinkie Charlois wekelijks op woensdagmiddag kunst voor kinderen met het thema taal met activiteiten als schrijven, dichten, druktechnieken en het maken van een boek 30 ontmoeting en culturele productie 15 kinderen per keer Cultuurwerkplaats Carnisse prestaties en bereik Pagina 8

9 28 maart 2014 kookcursus Janine Schrijver culturele productie Onder begeleiding van kok Janine Schrijver leren de deelnemers gezond en gevarieert koken 5 28 maart 2014 buurtdiner muziekband Ongeregeld ontmoeting en presentatie een avond met gratis eten en drinken voor de buurt aangevuld met de band Ongeregeld uit Rotterdam Zuid 70 1 april t/m 22 juli 2014 kunst voor volwassenen Jozef van Rossum culturele productie beeldend kunstenaar Jozef van Rossum begeleidt en stimuleert de bezoekers individueel bij hun artistieke productie (tekenen, beeldhouwen) en leidt de cursus glas in lood 10 deelnemers per keer 12 april 2014 buurtbrunch miss Dory ontmoeting en presentatie een middag met gratis eten en drinken aangevuld met een workshop jingle van miss Dory april 2014 kookcursus Janine Schrijver culturele productie Onder begeleiding van kok Janine Schrijver leren de deelnemers gezond en gevarieert koken 5 25 april buurtdiner miss Dory ontmoeting en presentatie een avond met gratis eten en drinken voor de buurt aangevuld met een zang optreden van miss Dory van het saamhorigheid festival 26 april 2014 koningsdag, met buurtbrunch en opening galerie met de eerste expositie: Tanya Sap en buurtbewoner Tanya Sap, Marco Douma, Opzoom mee een dag met verschillende activiteiten in de straat, zoals een luchtkussen, spellen, rommelmarkt en filmprogrammering in het wijkmuseum. Tevens opening van de galerie met de eerste expositie: tekeningen van Tanya Sap en schilderijen van bewoner uit de wijk, beide kunstenaars uit Carnisse 40 ontmoeting en culturele productie 26 april 2014 actie kleur tegen gezeur Tanja Joanne Sap culturele productie een krijtactie in de 2e Carnissestraat in het teken van kleurtegengezeur.nl vanuit en met vrijwilligers van de Cultuurwerkplaats Carnisse 10 mei 2014 buurtbrunch Songwriter Brian en ondernemer Patricia Scholten een middag met gratis eten en drinken aangevuld met songwriter Brian uit Carnisse en een workshop creatief kaartmaken met Patricia, ondernemer uit Carnisse ontmoeting, presentatie en culturele productie 30 mei 2014 kookcursus Janine Schrijver culturele productie Onder begeleiding van kok Janine Schrijver leren de deelnemers gezond en gevarieert koken mei 2014 buurtdiner met opening expositie 2 Mareike Zingler ontmoeting en presentatie een avond met gratis eten en drinken voor de buurt aangevuld met sing en songwriter Mareike Zingler, in de expositie kunst van Patrick Hilgers, een trouwe bezoeker van de Cultuurwerkplaats en kunstenaar in de wijk 40 Cultuurwerkplaats Carnisse prestaties en bereik Pagina 9

10 31 mei 2014 actie kleur tegen gezeur Kunstweekend Charlois 2014 presentatie een guerilla stoepkrijtactie met vrijwilligers van de Cultuurwerkplaats Carnisse en tekenkunstenaars uit de wijk Carnisse 13 juni tot einde WK 2014 WK voetbal bezoekers werkplaats ontmoeting en presentatie in het kader van sport en cultuur worden gedurende de gehele WK op groot scherm de wedstrijden bekeken juni 2014 buurtbrunch dj Fantastico ontmoeting en presentatie een middag met gratis eten en drinken aangevuld met dj Fantastico uit Carnisse juni 2014 kookcursus Janine Schrijver culturele productie Onder begeleiding van kok Janine Schrijver leren de deelnemers gezond en gevarieert koken 5 27 juni 2014 buurtdiner met opening expositie 3 Kaapverdiaanse gitarist en dj India ontmoeting, culturele productie en presentatie een avond met gratis eten en drinken voor de buurt aangevuld met een gitarist uit de Ebenhaezerstraat, in de expositie kunst door kinderen van het project samen met de Taalnomaden en Ketelbinkie Charlois 12 juli 2014 buurtbrunch Hüseyin Badilli ontmoeting en presentatie een middag met gratis eten en drinken aangevuld met songwriter Hüseyin Badilli juli 2014 kookcursus Janine Schrijver culturele productie Onder begeleiding van kok Janine Schrijver leren de deelnemers gezond en gevarieert koken 5 25 juli 2014 buurtdiner met opening expositie 4 Hans Lafeber en dj India ontmoeting, culturele productie en presentatie een avond met gratis eten en drinken voor de buurt aangevuld met een fotografieproject en een expositie met kunst van kunstenaar Hans Lafeber 1 augustus 2014 kinderdisco vrijwilligers uit de Cultuurwerkplaats Carnisse een activiteit gericht op kinderen die met spelletjes en muziek elkaar ontmoeten, ook een bezoek aan het wijkmuseum staat centraal 50 ontmoeting 1 augustus 2014 kinderdisco vrijwilligers uit de Cultuurwerkplaats Carnisse een activiteit gericht op kinderen die met spelletjes en muziek elkaar ontmoeten, ook een bezoek aan het wijkmuseum staat centraal 20 ontmoeting 2 augustus 2014 zomerontbijt bezoekers werkplaats ontmoeting de gehele maand augustus vinden er elke zaterdag ontbijten plaats voor de buurt (die niet met vakantie is) Cultuurwerkplaats Carnisse prestaties en bereik Pagina 10

11 6 augustus 2014 kinderactiviteit Ashlihan en India ontmoeting en culturele productie de gehele maand augustus vinden er elke woesdag kunstzinnige activiteiten voor de kinderen uit de wijk plaats die niet met vakantie zijn. Organisatie ligt in handen van een bezoeker van de Werkplaats onder begeleiding van beeldend kunstenaar India 9 augustus 2014 buurtbrunch Maaike Gottschal ontmoeting en presentatie een middag met gratis eten en drinken aangevuld met een presentatie en workshop van ondernemer Maaike Gottschal uit Carnisse, die de textielfabriek runt augustus2014 kinderactiviteit Ashlihan en India ontmoeting en culturele productie de gehele maand augustus vinden er elke woesdag kunstzinnige activiteiten voor de kinderen uit de wijk plaats die niet met vakantie zijn. Organisatie ligt in handen van een bezoeker van de Werkplaats onder begeleiding van beeldend kunstenaar India augustus zomerontbijt bezoekers werkplaats ontmoeting de gehele maand augustus vinden er elke zaterdag ontbijten plaats voor de buurt (die niet met vakantie is) augustus kinderactiviteit Ashlihan en India ontmoeting en culturele productie de gehele maand augustus vinden er elke woesdag kunstzinnige activiteiten voor de kinderen uit de wijk plaats die niet met vakantie zijn. Organisatie ligt in handen van een bezoeker van de Werkplaats onder begeleiding van beeldend kunstenaar India 23 augustus 2014 zomerontbijt bezoekers werkplaats ontmoeting de gehele maand augustus vinden er elke zaterdag ontbijten plaats voor de buurt (die niet met vakantie is) augustus 2014 kinderactiviteit Ashlihan en India ontmoeting en culturele productie de gehele maand augustus vinden er elke woesdag kunstzinnige activiteiten voor de kinderen uit de wijk plaats die niet met vakantie zijn. Organisatie ligt in handen van een bezoeker van de Werkplaats onder begeleiding van beeldend kunstenaar India 29 augustus 2014 buurtdiner met opening expositie 5 Robin Bussemaker, Peter Bogaard en dj India een avond met gratis eten en drinken voor de buurt aangevuld met een lezing van Peter Boogaart van stichting Madalief over Madagaskar. Opening van schilderijen van Robin Bussemaker. 18 ontmoeting, culturele productie en presentatie 30 augustus 2014 zomerontbijt bezoekers werkplaats ontmoeting de gehele maand augustus vinden er elke zaterdag ontbijten plaats voor de buurt (die niet met vakantie is) Cultuurwerkplaats Carnisse prestaties en bereik Pagina 11

12 PRESTATIES EN BEREIK OVERZICHT Prestaties en van september 2013 t/m augustus 2014 Brunches : 11 Brunches met programmering : 10 Diners : 7 Diners met optreden : 10 Oliebollenmiddag : 1 Workshops / cursussen : 5 Extra activiteiten : 4 Exposities : 5 De extra activiteiten: De workshops en cursussen: Rommelmarkt, Thuis op Zuid project, Koningsdag, Kleur tegen Gezeur (twee keer), Kinderdisco en WK Kunstproject Jungle Corner, workshop voor volwassenen, workshop voor kinderen, kookcursus, zomer-kinderactiviteit Bereik van september 2013 t/m augustus 2014 september 2013 : 88 oktober 2013 : 165 november 2013 : 205 december 2013 : 165 januari 2014 : 50 februari 2014 : 95 maart 2014 : 195 april 2014 : 585 mei 2014 : 460 juni 2014 : 360 juli 2014 : 180 augustus 2014 : 240 Totaal : 2788 DEKKINGSPLAN Cultuurwerkplaats Carnisse prestaties en bereik Pagina 12

13 OORSPRONKELIJKE DOELSTELLINGEN EN REALISATIE Uit het projectplan 2013: Een groep bewoners uit Carnisse, heeft de hulp van de Stichting Zuidzijde ingeroepen om hen te helpen bij het bereiken van een eigen, zelfstandige positie. (..) Na gesprekken met de bewoners over de vorm van de hulp spitst de begeleidende rol zich toe op drie hoofdonderdelen: 1. Procesbegeleiding in de groei naar een zelfstandige positie van de Werkplaats Carnisse, met als eindresultaat de oprichting van een stichting of coöperatie. 2. Een mede-ontwikkelende rol om een culturele programmering in de Werkplaats op een zodanig niveau te krijgen dat deze interessant wordt voor een groter publiek en tegelijkertijd voor het bestaande publiek een meerwaarde heeft (emancipatie van binnenuit). 3. Het inrichten en laten functioneren van de Werkplaats als platform voor beleidsmakers op het gebied van woningverbetering, verbetering leefomgeving, sociale activering en wijkeconomie. De groep wil uitgroeien tot een serieuze gesprekspartner van deze beleidsmakers. NB het projectplan 2013 is opgesteld onder auspiciën van Herman van Wamelen. In 2014 is hij binnen de Dienst Kunst en Cultuur van de Gemeente Rotterdam aan een nieuw project begonnen en is het directeurschap van Zuidzijde overgegaan op Karin Trenkel, sinds 2007 rechterhand van dhr. van Wamelen en projectleider binnen zowel Pact op Zuid als Zuidzijde. Naast haar uitgebreide ervaring als projectleider voor deze en andere gemeentelijke instellingen is zij als beeldend kunstenaar werkzaam bij Stichting B.a.d in Oud-Charlois. Met de directeurswissel, maar ook inspelend op de praktijk, zijn de accenten iets anders komen te liggen, minder op platform voor beleidsmakers bijvoorbeeld en meer op dichter op de projecten (waardoor een betere inbedding in de wijk ontstaat) en meer op netwerkopbouw met kunstenaars en kunstenaarsinitiatieven. In het volgende wordt aangegeven in hoeverre deze drie doelstellingen gerealiseerd zijn. Zelfstandige positie: Mike van Alphen was een van de geportretteerde Carnissenaren in het project Over leven in Carnisse van Museum Rotterdam dat in samenwerking met Zuidzijde in 2012 werd uitgevoerd. Na afloop van dit project namen Mike en zijn vrouw Petra in 2013 het initiatief tot de werkplaats Carnisse en vroegen Zuidzijde hun te helpen bij het opzetten van een zelfstandige organisatie. Zuidzijde wil niet top-down structuren opleggen maar juist inhaken op wat er al leeft en zelforganisatie bevorderen. Zelforganisatie kost tijd. De bezoekers van Mike s werkplaats werden na verloop van tijd medewerkers (vrijwilligers) en van lieverlee ontstond er met optredens en tentoonstellingen iets van een culturele programmering. De groep vrijwilligers breidde zich uit en oude en nieuwe vrijwilligers raakten structureel betrokken bij het onderhouden van de werkplaats, voornamelijk de ontmoetingsfunctie. Vanaf dat moment lag de verantwoordelijkheid niet meer bij Mike en Petra alleen maar ook bij de andere betrokkenen - de kerngroep genoemd. Echter, het organiseren van middelen om de CWC te te financieren, het schrijven van teksten, het verzorgen van PR en het zelfstandig organiseren van workshops bleek voor deze kerngroep een onoverkomelijke opgave (zie onderstaand schema). Zuidzijde schoot te hulp en in aansluiting daarop bracht zij continuïteit aan in de programmering en moedigde de kerngroep aan tot een grondige verbouwing van de werkplaats. Deze verbouwing vormde een van de hoogtepunten in het afgelopen jaar, zowel qua resultaat als qua sociaal proces. De kerngroep en andere actieve bewoners hebben aangetoond zo n verbouwing aan te kunnen en dat ze graag hun (klus)kwaliteiten vaker in de wijk willen inzetten, indien er een structurele wijziging komt mbt. bijverdiensten bij uitkering/ schuldsanering. Er zijn fundamenten gelegd voor de verzelfstandiging van de CWC met als eerste stap het oprichten van een eigen stichting: Stichting Cultuurwerkplaats Carnisse. Volledige zelfstandigheid vormt echter voorlopig nog een te grote uitdaging en zou waarschijnlijk nooit helemaal mogelijk zijn. Vooral de continuïteit is een probleem, veroorzaakt door problemen met de fitheid maar ook door de financieel precaire situatie waarin de meeste bezoekers verkeren. Daarbij ontstaat er binnen de groep vrijwilligers nogal eens ontevredenheid over taken en verantwoordelijkheden. Toezicht en sturing van Zuidzijde blijft hierdoor onontbeerlijk. Culturele programmering: In het projectplan 2013 werden vier thema s omschreven: Meedenken en meedoen, Wonen in Carnisse, Groen en spelen en Activiteiten voor de jeugd. - Thema Meedenken en meedoen Dit thema werd met succes volgens het oorspronkelijke plan uitgevoerd. Zoals in hoofdstuk C beschreven hebben er vele laagdrempelige ontmoetingen plaatsgevonden (diners, brunches, extra evenementen) die de basis leggen voor onderling vertrouwen in de wijk en die het meedenken en meedoen bevorderen. Ook de officiële erkenning van de deelgemeente en van de verschillende fondsen zorgen voor extra stimulans voor buurtbewoners om hun steentje bij te dragen. Spontaan bieden zij hulp aan bij het verzorgen van een maaltijd als zij die al niet helemaal zelf verzorgen. Een andere keer komen zij langs met de vraag of zij de ruimte voor een kinderverjaardag mogen gebruiken (dat spreekt vanzelf). Artiesten en kunstenaars vragen of ze kunnen optreden en exposeren (zeg maar wanneer). Ook de verbeterde uitstraling van de ruimte draagt hieraan bij. Toch kan ook er nog veel meer bereikt worden. Een verdubbeling van de input van buitenaf is dan ook een doel voor het komende jaar. - Thema Wonen in Carnisse Ook dit thema werd met succes volgens het oorspronkelijke plan uitgevoerd. De CWC heeft er in het afgelopen jaar hard aan gewerkt z n zichtbaarheid te verbeteren (zie ook onder PR). Kamiel Verschuren -als kunstenaar werkzaam bij Stichting B.a.d./Oud-Charlois- komt regelmatig bij Mike langs voor advies en hulp bij het houden van zijn reptielen. Hij heeft de CWC geholpen bij de belettering van de ramen. Door stichting Zuidzijde is een huisstijl ontwikkeld waarmee de CWC nu naar buiten treedt. Een groot krijtbord op straat informeert bewoners over het programma. Samenwerking met Creatief Beheer heeft ertoe geleid dat er in de nabije toekomst langs de CWC geveltuintjes worden aangelegd. Het wijkmuseum is een leuke attractie geworden wat steeds meer bezoekers aantrekt. In de CWC is inmiddels internet geïnstalleerd zodat buurtbewoners die thuis geen aansluiting hebben in de CWC terecht kunnen. Door de aansluiting is de CWC nu ook een geschikte werk- en vergaderruimte. Cultuurwerkplaats Carnisse oorspronkelijke doelstellingen en realisatie Pagina 13

14 OORSPRONKELIJKE DOELSTELLINGEN EN REALISATIE - Thema Blik op de wijk door de ogen van kinderen + - Thema Activiteiten voor de jeugd Deze twee thema s zijn samengevoegd tot een uitgebreid activiteitenprogramma voor de jeugd (zie hoofdstuk C). Dit programma heeft enerzijds een positieve invloed op de creatief-artistieke ontwikkeling van de jeugd van Carnisse, anderzijds zorgen de wat meer laagdrempelige activiteiten (zoals disco, tafelvoetbal en stoepkrijten) ervoor dat de jeugd gezellig bij elkaar komt. Vaak komen de ouders mee en zo leren ook zij elkaar via hun kinderen beter kennen. Vooral in de zomerperiode wandelen de kinderen spontaan de CWC binnen om daar creatief bezig te zijn en/of kennis te maken met de reptielen en er terloops iets van op te steken. Het aantal spontaan binnenwandelende kinderen groeit en daarop wil de CWC in de toekomst beter voorbereid zijn (met filmvertoningen, informatie over de reptielen voor kinderen, leuk en voldoende speelmateriaal / creatief gereedschap). Platform voor beleidsmakers: Het bleek voor de kerngroep van de CWC maar ook voor andere bewoners een zware opgave met institutionele partijen in overleg te treden en wensen van bewoners over te brengen met betrekking tot verbetering van wijk en woning, werkgelegenheid, gezondheid en culturele inbedding. De vraag blijft onveranderd actueel: Hoe kunnen bewoners ook als huurders de vruchten plukken van de inspanningen die zij in hun wijk verrichten? De CWC is met de aanpak van de ruimte een voorbeeld voor omwonenden gebleken. Met de eigenaren van het pand heeft de CWC in ruil voor de inspanningen een huurverlaging afgesproken. Indien de economische waardestijging die de verbetering van woning en wijk met zich meebrengt op de een of andere manier weer terugvloeit en bijvoorbeeld geïnvesteerd wordt in nieuwe verbeteringen zal dat voor alle partijen een gunstig effect hebben. Voor de middellange termijn geldt vervolgens: Hoe kan voorkomen worden dat bewoners die de wijk verbeteren uiteindelijk slachtoffer worden van hun eigen succes? (huurstijging). Zuidzijde richtte zich in het achterliggende jaar op inbedding van de CWC in bestaande culturele netwerken. Doordat de CWC een galeriefunctie heeft is het interessant geworden voor culturele instellingen als galerie Hommes en Stichting B.a.d. de CWC mee te nemen in culturele routes. Voorbeelden hiervan zijn het Kunstweekend Charlois en de South Explorer. In de toekomst zal de CWC een rol gaan spelen in community-art projecten. Op deze manier komt de wijk Carnisse op een positieve manier onder de aandacht van buitenstaanders. Overzicht taakverdeling tussen Zuidzijde en CWC 1e jaar 2e jaar 3e jaar 4e jaar 5e jaar taak Zuidzijde CWC Zuidzijde CWC Zuidzijde CWC Zuidzijde CWC Zuidzijde CWC PR (fotograferen, drukwerk verzorgen voor flyers/posters, facebook en website bijhouden) 3 0 2,5 0,5 2,5 0,5 2,5 0,5 2 1 flyeren contact houden met organisaties uit de buurt, bezoeken van netwerkbijeenkomsten contact houden met deelgemeente en fondsen acquisitie en fondsenwerving verslagen en teksten schrijven ,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0, projectadministratie ,5 0,5 workshops opzetten, begeleiden culturele programmering en productie 2 0 1,5 0,5 1,5 0, ,5 2,5 1 3 algemeen overzicht gastheer/vrouw schoonmaak onderhoud dierenverzorging beheer museumwinkel gemiddeld aantal uren per week ,5 94,5 18,5 98, Cultuurwerkplaats Carnisse oorspronkelijke doelstellingen en realisatie Pagina 14

15 PR EN COMMUNICATIE Publiciteit heeft het afgelopen jaar plaatsgevonden via het verbeterd uiterlijk van de CWC, via informatie op de voordeur, door flyers te verspreiden, de website van stichting Zuidzijde bij te houden en te linken aan die van andere culturele instellingen, nieuws ook via sociale media te verspreiden en deel te nemen aan kunstroutes in Rotterdam-Zuid. Alles tegen de achtergrond van een opgefriste CWC. - Straatbeeld In het afgelopen jaar is een huisstijl ontwikkeld met een logo waarin zowel het wijkmuseum als de culturele programmering tot uitdrukking komen. Dit logo is groot aangebracht op de beide etalageruiten van het hoekpand zodat de CWC een herkenbare plek in de wijk geworden is. Naast de levensgrote logo s hing er een A0 poster op de deur. Deze poster vermeldde het culturele programma voor de eerste helft van Bewoners die langs de CWC liepen, zagen direct wat er te doen zou zijn. Het is de bedoeling de voordeur structureel als prikboard voor posters en flyers te gebruiken. Ook is er door bewoners een groot reclamebord vervaardigd waarop met krijt kon worden aangegeven welke activiteit als eerste zou plaatsvinden. Deze verbeteringen hebben de CWC herkenbaar en toegankelijk gemaakt zodat het voor buurtbewoners vanzelfsprekender is geworden om even binnen te stappen. - Drukwerk Het culturele programma van de CWC is kenbaar gemaakt door flyers in de directe omgeving te verspreiden. - Website van stichting Zuidzijde Op de website van stichting Zuidzijde is informatie over de CWC geplaatst. Organisaties en personen kunnen op deze manier op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen de CWC. - Social media Bij de start van de CWC in 2012 is een facebook pagina aangemaakt om bewoners ook op die manier te kunnen bereiken. Deze facebook pagina blijkt bijzonder geschikt om de CWC en het culturele programma bekendheid te geven. Het verzamelen van het informatiemateriaal en het onderhouden van de facebook pagina wordt inmiddels door de vrijwilligers van de CWC gedaan. - Publiciteit van andere instellingen Behalve Zuidzijde zijn ook andere partijen benaderd om bekendheid te geven aan de CWC en het programma aldaar. Zo worden de activiteiten regelmatig opgenomen in de nieuwsbrief van de cultuurscout Charlois. De CWC heeft deelgenomen in de culturele routes van het Kunstweekend Charlois en van South Explorer. - Lokale krant Het programma van de CWC staat vrijwel altijd in de Carnisser Courier, de wijkkrant die wordt uitgegeven door de Bewonersorganisatie Carnisse. Cultuurwerkplaats Carnisse pr en communicatie Pagina 15

16 FINANCIËEN Activiteiten Zuidzijde september 2013 t/m augustus 2014 Begroting gepland werkelijk Locatie Huur Ebenhaezerstraat , ,00 Gas, licht, water 3.420, ,00 Aanschaf basismaterialen 200,00 240, , ,00 Huur materialen Tafels en stoelen buitenactiviteiten 250,00 - Kramen 200,00 - Geluidsinstallatie 175,00 - Inkoop catering; voor de diners en brunches 500, , , ,23 PR en communicatie Drukwerk flyers en posters 800, ,00 Website 2.000,00 500,00 Promotiemateriaal, etalage materiaal, aankondigingsborden 1.000, ,00 Abonnement internet 700,00 193, , ,00 Vergoedingen Bijdrage kunstenaars ondersteuning programm. 4 thema s 4.000, ,00 Vergoeding artiesten, lezingen voor 20 activiteiten 2.000, ,00 Onkostenvergoeding vrijwilligers algemeen 600,00 - Vrijwilligersvergoeding vaste bezetting 6.048, , , ,00 Eenmalige kosten Workshopkosten/ materiaal 411,00 Straatversiering 75,00 - Kookgereedschap en serviesgoed 250,00 - Eenvoudige laptop en printer 600,00 - Materialen vergroening en tuingereedschap 500, ,00 411,00 Extra s Koningsdag 850,00 959,00 Verbouwing ,00 Inventaris - 271,00 850, ,00 Totaal , ,23 Cultuurwerkplaats Carnisse financiën Pagina 16

17 Dekking gepland werkelijk Financiering Bijdrage deelgemeente Charlois 5.000, ,00 Bijdrage Woningbouwcorporatie 4.000,00 500,00 uitbetaald in natura Inkomsten lezingen door bewoners 1.500,00 - Inkomsten koffie, thee enz. 800,00 - Bijdrage Rotary, Lions e.d , ,00 Giften - 900,00 Bewonersacties, zoals rommelmarkten e.d. 500,00 - Fondsen , ,00 Oranjefonds Koningsdag, extra - 850,00 eigen bijdrage Zuidzijde ,00 Totaal , ,00 Begeleiding Zuidzijde sept 2013 t/m augustus 2014 Begroting gepland werkelijk Kostensoort Projectleider , ,00 Projectadministratie 1.680, ,00 Fondsenwerving 1.680, ,00 Oprichtingskosten stichting 400,00 417,00 Totaal , ,00 Dekking gepland werkelijk Financiering Bijdrage gemeente Rotterdam 6.920,00 - Bijdrage deelgemeente Charlois ,00 Inkomsten lezingen door bewoners 500,00 - Inkomsten koffie, thee enz. 400,00 - Bewonersacties, zoals rommelmarkten e.d. 500,00 - CBK ,00 Fondsen , ,00 Totaal , ,00 Toelichting Uitgaven activiteiten: De uitgaven voor de activiteiten vallen circa hoger uit dan oorspronkelijk gepland. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de extra kosten van de verbouwing. Daarnaast vielen de kosten van de 21 brunches en de 16 diners hoger uit. Diners en brunches worden gratis aangeboden omdat anders de bewoners met een zeer smalle beurs niet aan deze activiteiten kunnen deelnemen. Hetzelfde geldt voor de dagelijkse koppen koffie en thee. Hiervoor kan geen geld in rekening gebracht worden. Tegenover de hoger uitgevallen uitgaven voor de activiteiten staan de lager uitgevallen PR-uitgaven. Om het tekort wat overblijft te dekken hebben de vrijwilligers hun vrijwilligersbijdrage ter beschikking gesteld (dit wordt in de hand gewerkt door het feit dat de meeste vrijwilligers geen bijverdiensten mogen hebben). Dekkingsplan activiteiten: Er is voor circa meer door fondsen ter beschikking gesteld dan oorspronkelijk gepland. Dit bedrag werd o.a. benut om de niet ontvangen bijdrage van de Woningbouwcorporatie te dekken. De veronderstelling dat er was toegezegd berust achteraf gezien op miscommunicatie. Wel heeft de Woningbouwcorporatie een keukenblok laten neerzetten ter waarde van 500. Tevens is er een gift van de eigenaren van 900 ontvangen voor de verbouwing. Hier staat tegenover dat de beoogde bijdrage van Rotary, Lions e.d. slechts voor de helft gerealiseerd werd. Omdat men besloten heeft aan de bezoekers van de CWC geen entree voor lezingen, optredens et cetera te vragen en omdat in 2014 de rommelmarkt nauwelijks iets heeft opgeleverd heeft Zuidzijde de tekorten op deze posten gecompenseerd met een bijdrage van circa Cultuurwerkplaats Carnisse financiën Pagina 17

18 Uitgaven begeleiding: De uitgaven voor begeleiding vallen circa hoger uit dan gepland omdat voor de projectleiding, de projectadministratie en de fondsenwerving meer uren noodzakelijk zijn geweest dan aanvankelijk werd aangenomen. Men ging uit van circa 250 uur à 80, maar omdat de kerngroep van de CWC minder zelfstandig kon functioneren dan verwacht werd, zijn er uiteindelijk bijna 5 keer zoveel uren nodig geweest. Een ander groot verschil ten opzichte van de oorspronkelijke planning betreft het bijbehorende honorarium. Doordat de projectleiding door een beeldend kunstenaar (in plaats van door een ambtenaar zoals oorspronkelijk de bedoeling was) ter hand is genomen en doordat zij vanwege haar betrokkenheid bij Zuid tegen een kwart van het oorspronkelijke uurtarief haar expertise heeft ingezet zijn de extra kosten beperkt gebleven. Inkomsten begeleiding: Voor de kosten voor de projectleiding door een kunstenaar heeft het CBK een bedrag van ,- ter beschikking gesteld. Een subsidieaanvraag bij de gemeente Rotterdam werd afgewezen. Wel is er een subsidie van de deelgemeente Charlois ontvangen. De beoogde inkomsten uit de verkoop van koffie en thee en uit entreegelden bij lezingen werd niet gerealiseerd omdat men rekening wilde houden met de financiële situatie van de buurtbewoners. Cultuurwerkplaats Carnisse financiën Pagina 18

19 CONCLUSIE De CWC is een plek die op initiatief van bewoners in Carnisse volledig bottom-up ontstaan is. Stichting Zuidzijde heeft deze bewoners begeleid bij het concretiseren van hun ideeën. Aanvankelijk zijn voor de zeer informele ontmoetingsplaats vrij ambitieuze doelen geformuleerd zoals het op gang brengen van de woningverbetering, het stimuleren van de wijkeconomie en het inrichten van een platvorm voor beleidsmakers. Het afgelopen jaar heeft geleerd dat zulke doelen op dit moment te hoog gegrepen zijn. Maar het afgelopen jaar heeft ook duidelijk gemaakt dat de kerngroep van de CWC en de projectleiders van Zuidzijde elkaar goed aanvullen. Zij vormen een hecht team en daardoor komen initiatieven makkelijk van de grond. Met brede inzet en enthousiasme is het pand verbouwd en is er een solide basis gelegd voor een ontmoetingsplek in het hart van Carnisse met geregelde en ruime openingstijden. Voor een groeiend aantal Carnissenaren vormt de CWC de thuishaven waar ze voor ontmoeting, hulp en advies altijd terecht kunnen. De CWC draagt bij aan hun sociale activering. Er is een plan opgesteld voor een voortschrijdende verzelfstandiging van de CWC met als eerste stap het oprichten van een eigen stichting: Stichting Cultuurwerkplaats Carnisse. Door vanuit de verbouwde werkplaats een laagdrempelig cultureel programma voor jong en oud op te zetten is de CWC voor een breder publiek aantrekkelijk geworden. Bovendien raakt de CWC door netwerken en via de culturele activiteiten verbonden met andere organisaties en instellingen in de wijk. Dit draagt in belangrijke mate bij aan een verbetering van de samenhang in de wijk. De CWC zal zich in de nabije toekomst blijven richten op ontmoeting, sociale activering, culturele activiteiten en op activiteiten voor de jeugd. De buurtdiners, de buurtbrunches, de activiteiten voor kinderen en de feestelijkheden rond speciale dagen als Koningsdag en burendag zijn een succes gebleken en zullen een terugkerend programmaonderdeel blijven. Binnen de creatieve workshops zal het museum - dieren in het algemeen, de reptielen in het bijzonder - als aanleiding en inspiratie centraal staan. De workshops zullen natuur, dieren, milieu en cultuur als thema s krijgen. De expositieruimte zal dan ook gebruikt worden voor tentoonstellingen rond deze thema s. Een museumwinkel gaat de kunstzinnige producten van de workshops aan de man brengen en zo voor enige inkomsten zorgen. Financiële onafhankelijkheid zal in de toekomst een grotere rol spelen. Cultuurwerkplaats Carnisse conclusie Pagina 19

20 BEELDVERSLAG Koninginnedag, 27 april 2013 Natafelen met Taalnomaden en Aardappeleters, 15 oktober 2013 Buurtbrunch, 23 november 2013 Thuis op Zuid brunch, 21 december 2013 Cultuurwerkplaats Carnisse beeldverslag Pagina 20

Programmaplan voor de periode mei 2015 tot en met april 2016

Programmaplan voor de periode mei 2015 tot en met april 2016 Programmaplan voor de periode mei 2015 tot en met april 2016 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en inleiding 2. Plannen 3. Begroting en dekkingsplan Bijlagen: A. Carnisse toen en nu (2014) B. Meerwaarde van

Nadere informatie

CultuurWerkplaats Tarwewijk: Op weg naar de oogst.

CultuurWerkplaats Tarwewijk: Op weg naar de oogst. CultuurWerkplaats Tarwewijk: Op weg naar de oogst. Achtergrond Van de Tarwewijk in Rotterdam-Charlois is bekend dat een groot aantal Tarwewijkbewoners zich vrijwillig inzet om de leefbaarheid van de eigen

Nadere informatie

Kunstroute. Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem. Projectverslag

Kunstroute. Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem. Projectverslag Kunstroute 2014 Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem Projectverslag december 2014 1 Inleiding De Kunstroute is dit jaar voor de vierde keer georganiseerd. De drie voorgaande edities

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

Stichting Kansvol Jaarverslag 2014

Stichting Kansvol Jaarverslag 2014 Stichting Kansvol Jaarverslag 2014 Inhoud 1. De organisatie p.2 Oprichting Stichting Kansvol Doelstellingen Werkwijze Opstartfase Onderweg naar 2015 2. Activiteiten p.3 Kunstproject met Toevlucht Activiteitenmiddag

Nadere informatie

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen Ambthuis Woonzorgcentrum Appartementen te huur Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in het Ambthuis In het centrum van het stadje Bredevoort staat het Ambthuis. Wonen in het Ambthuis betekent

Nadere informatie

Beth San. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen. Uitleenbalie hulpmiddelen

Beth San. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen. Uitleenbalie hulpmiddelen Beth San Dagcentrum Woonzorgcentrum Groepswonen Uitleenbalie hulpmiddelen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in Beth San Op loopafstand van het centrum van Aalten, vlakbij het station, ligt Beth

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 2018

Beleidsplan 2014 2018 BELEIDSPLAN 2014-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... - 2 - INLEIDING... - 3 - DOELSTELLING... - 3 - DOELGROEP EN WERKGEBIED... - 3 - DE ACCOMODATIE... - 3 - BESTUURSORGANISATIE... - 4 - BELEID... - 4 -

Nadere informatie

Werkplan 2011 stichting Hommes Foundation.

Werkplan 2011 stichting Hommes Foundation. Werkplan 2011 stichting Hommes Foundation. Inhoudsopgave Pagina Inleiding 2 Naam, rechtspersoon, doelstelling Profiel 3 Doelgroep, nadere uitwerking doelstelling De activiteiten in 2011 4 Prestatiegegevens

Nadere informatie

Stichting Rotterdamse Autisten Soos

Stichting Rotterdamse Autisten Soos Beleidsplan Stichting Rotterdamse Autisten Soos juni 2015 De Wilgen 8 2661 BD Bergschenhoek telefoon: 010-5216450 - e- mail: ras.soos@hetnet.nl website: www.rassoos.nl - Rek.nr.: NL71 RABO 0170 7195 53

Nadere informatie

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011 Stichting JAARVERSLAG 2011 dd 13-02-2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Doel van de stichting... 4 Werkwijze... 4 Locatie... 4 Bestuursverslag... 5 Bestuursvergaderingen... 5 Financieel verslag...

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2016 STICHTING ZINGEN VOOR JE LEVEN KOOR LEIDEN. In de statuten van de stichting staat het doel als volgt omschreven:

BELEIDSPLAN 2016 STICHTING ZINGEN VOOR JE LEVEN KOOR LEIDEN. In de statuten van de stichting staat het doel als volgt omschreven: BELEIDSPLAN 2016 STICHTING ZINGEN VOOR JE LEVEN KOOR LEIDEN DOEL VAN DE STICHTING: In de statuten van de stichting staat het doel als volgt omschreven: Het oprichten en in stand houden van een koor onder

Nadere informatie

Dagbesteding Bijzonder

Dagbesteding Bijzonder Dagbesteding Bijzonder Bijzonder biedt dagbesteding met een kleinschalig karakter. Hierdoor is er veel tijd voor persoonlijke aandacht, en sta je als mens centraal. De cliënt moet zich hier thuis en beschermd

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning 1 Nuttig bezig zijn, iets voor een ander betekenen, sociale contacten of werkervaring opdoen. Er zijn talloze redenen waarom mensen

Nadere informatie

creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand

creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand Korte Voorhout 20 Postbus 216, 2501 ce Den Haag 070 785 4903 06 430 54 372 info@annavastgoedencultuur.nl Heeft u een leegstaand pand waarvoor u nog geen bestemming

Nadere informatie

De Strip. Fris je geheugen op. www.prismaproject.nl

De Strip. Fris je geheugen op. www.prismaproject.nl www.prismaproject.nl Fris je geheugen op De Strip In het voorjaar van 2002 startte in een voormalige winkelgalerij in de Vlaardingse Westwijk het kunstproject De Strip. Dit project was een initiatief van

Nadere informatie

Laat u verrassen en INSPIREREN!

Laat u verrassen en INSPIREREN! Laat u verrassen en INSPIREREN! De Nieuwe Bibliotheek De bibliotheek is tegenwoordig zo veel meer dan alleen boek-uitleen. Boeken blijven en ze blijven belangrijk, maar media als cd s, dvd s, cd-roms,

Nadere informatie

Stichting Rotterdamse Autisten Soos

Stichting Rotterdamse Autisten Soos Beleidsplan Stichting Rotterdamse Autisten Soos Mei 2016 De Wilgen 8 2661 BD Bergschenhoek 010-5216450 ras.soos010@gmail.com website: www.rassoos.nl - Rek.nr.: NL71 RABO 0170 7195 53 KvK 24288493 Beleidsplan

Nadere informatie

STICHTING MUZIEK JONG VOOR OUD Jaarverslag 2007

STICHTING MUZIEK JONG VOOR OUD Jaarverslag 2007 STICHTING MUZIEK JONG VOOR OUD Jaarverslag 2007 Oorsprong Albin Ograjensek, de initiatiefnemer van de Stichting Muziek Jong voor Oud, is al jaren werkzaam in de ouderenzorg in Maastricht. Het viel hem

Nadere informatie

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD 1. Missie en visie 2. Organisatie 3. Speerpunten 4. Activiteiten 5. Vrijwilligers 6. Contacten/IPSO/kwaliteitsproject 7. Public relation en donateurswerving

Nadere informatie

JAARVERSLAG INLEIDING blz GEHONOREERDE AANVRAGEN blz FINANCIËN blz PRESENTATIE EN PUBLICITEIT blz HET BESTUUR blz.

JAARVERSLAG INLEIDING blz GEHONOREERDE AANVRAGEN blz FINANCIËN blz PRESENTATIE EN PUBLICITEIT blz HET BESTUUR blz. JAARVERSLAG 2015 1. INLEIDING blz. 2 2. GEHONOREERDE AANVRAGEN blz. 3 3. FINANCIËN blz. 7 4. PRESENTATIE EN PUBLICITEIT blz. 8 5. HET BESTUUR blz. 9 1 1. INLEIDING Het afgelopen jaar was de rente nog steeds

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

S T I C H T I N G S P R I N T. Inhoudelijk Jaarverslag

S T I C H T I N G S P R I N T. Inhoudelijk Jaarverslag S T I C H T I N G S P R I N T Inhoudelijk Jaarverslag 2014-2015 J a a r v e r s l a g 2 0 1 4-2015 2 Inhoudsopgave V o o r w o o r d... 3 O r g a n i s a t i e... 4 A c t i v i t e i t e n... 5 O p z o

Nadere informatie

De subsidie regeling Leefbaarheid en bewonersparticipatie: hoe werkt dat eigenlijk?

De subsidie regeling Leefbaarheid en bewonersparticipatie: hoe werkt dat eigenlijk? De subsidie regeling Leefbaarheid en bewonersparticipatie: hoe werkt dat eigenlijk? Handreiking subsidie Leefbaarheid en bewonersparticipatie Dit is een uitgave van de gemeente Den Haag Dienst Publiekszaken

Nadere informatie

De Berkhof. Wonen Welzijn Zorg. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen

De Berkhof. Wonen Welzijn Zorg. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen De Berkhof Dagcentrum Woonzorgcentrum Groepswonen Wonen Welzijn Zorg Welkom in De Berkhof Nabij het centrum van Winterswijk en landelijk gelegen door het aangrenzende park ligt woonzorgcentrum De Berkhof.

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Kun je in één dag veranderen wat in een jaar is misgegaan? Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Doelstelling 2017..3 1.2

Nadere informatie

Stichting Boek en Troost. Jaarverslag 2014

Stichting Boek en Troost. Jaarverslag 2014 Stichting Boek en Troost Jaarverslag 2014 Opgericht 11 december 2013 KvK 59422386 Inhoud. 1. Secretarieel jaarverslag 2. Informatie over de bezoekers 3. Toelichting op het financiële jaarverslag 3.1. Algemeen

Nadere informatie

is er voor u! plannen voor 2015 1

is er voor u! plannen voor 2015 1 is er voor u! plannen voor 2015 1 Welkom bij de Eik! In 2014 was het alweer 10 jaar geleden dat de Eik haar deuren opende. In de prachtige omgeving van landgoed Eikenburg met een prettige, warm aandoende

Nadere informatie

Op weg naar de Theeschenkerij Vroesenpark

Op weg naar de Theeschenkerij Vroesenpark Op weg naar de Theeschenkerij Vroesenpark juli 2013 Op weg naar de Theeschenkerij Vroesenpark Afgelopen maanden hebben de Stichting Theeschenkerij, Bewonersorganisatie Blijdorp en Vitibuck Architects een

Nadere informatie

Gastheer of -vrouw...

Gastheer of -vrouw... Gastheer of -vrouw...... voor de museum balie en museumwinkel Dit biedt : Als vrijwilliger van werkt u in Als gastheer of vrouw ontvangt u de bezoekers in de museumwinkel en geeft hun informatie over het

Nadere informatie

Richtlijnen financiële bijdrage evenementen 2014

Richtlijnen financiële bijdrage evenementen 2014 De doelstelling van Almelo Promotie is om Almelo op de kaart te zetten als een aantrekkelijke stad om te wonen, werken en recreëren. Om dit te bereiken willen we iedereen Almelo maximaal laten beleven.

Nadere informatie

Beleidsplan Inloophuis de 7 sprong

Beleidsplan Inloophuis de 7 sprong Beleidsplan Inloophuis de 7 sprong 2014-2017 Versie: 15-07-2014 gewijzigd 05-07-2016 Status: definitief Doelgroep Het inloophuis is een plek voor iedereen. We richten ons niet op een specifieke doelgroep,

Nadere informatie

Vredense Hof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagopvang speciaal. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen

Vredense Hof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagopvang speciaal. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen Vredense Hof Dagopvang speciaal Woonzorgcentrum Appartementen te huur Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in de Vredense Hof Aan de oostelijke rand van Winterswijk nabij weilanden en de

Nadere informatie

Aanvraagformulier Incidentele subsidie cultureel klimaat

Aanvraagformulier Incidentele subsidie cultureel klimaat Aanvraagformulier Incidentele subsidie cultureel klimaat Vul het formulier in en beantwoord daarbij alle vragen. Als u dit niet doet, kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen. Dien het aanvraag

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Steensoep

Jaarverslag 2013 Stichting Steensoep Jaarverslag 2013 Stichting Steensoep Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl 1. Over Stichting Steensoep

Nadere informatie

Transvaal. Ontmoetingscentrum. Activiteiten- en ondersteuningsprogramma. Elke facet telt

Transvaal. Ontmoetingscentrum. Activiteiten- en ondersteuningsprogramma. Elke facet telt Transvaal Activiteiten- en ondersteuningsprogramma Elke facet telt Welkom Welkom Woont u in de buurt van WZH Transvaal en heeft u behoefte aan sociale contacten of een zinvolle invulling van uw dag? Dan

Nadere informatie

Cultuur in het Groen. Jaarverslag Inleiding. Activiteiten 2016

Cultuur in het Groen. Jaarverslag Inleiding. Activiteiten 2016 Cultuur in het Groen Stichting Promotie Groen Midden-Delfland Jaarverslag 2016 Inleiding De stichting Promotie Groen Midden-Delfland is in 2010 opgericht en beschikt sinds 2011 over een ANBI-status. Doel

Nadere informatie

Activiteitenfolder november 2015

Activiteitenfolder november 2015 Activiteitenfolder november 2015 Wat kunt u deze maand allemaal van ons verwachten? We openen onze deuren waarbij u een kijkje kan nemen achter de schermen van Prinsenhof. Daarnaast hebben we onze maandelijkse

Nadere informatie

Stegemanhof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Verpleeghuiszorg in eigen appartement

Stegemanhof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Verpleeghuiszorg in eigen appartement Stegemanhof Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuiszorg in eigen appartement Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in Stegemanhof Op loopafstand van het centrum van Aalten ligt Stegemanhof.

Nadere informatie

Borgsate, uw persoonlijke keuze. laurens Borgsate

Borgsate, uw persoonlijke keuze. laurens Borgsate Borgsate, uw persoonlijke keuze laurens Borgsate Borgsate Laurens Borgsate is een woonzorglocatie voor ouderen, gelegen in de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek. De locatie kenmerkt zich door de open

Nadere informatie

t Huukske, Lombok, Arnhem

t Huukske, Lombok, Arnhem t Huukske, Lombok, Arnhem Gesprek Met wie: Willem Beumer, voorzitter bestuur en Trijnie (beheergroep) van t Huuske. Door wie: Titus Schlatmann, Lonnie Ploegmakers, Astrid Huygen van Verwey-Jonker Instituut.

Nadere informatie

1. Hoe vaak heeft u contact met uw buren of buurtgenoten?

1. Hoe vaak heeft u contact met uw buren of buurtgenoten? 1. Rechte tellingen Buren Sommige mensen hebben een goede relatie met hun buren, andere buurtgenoten zien elkaar eigenlijk niet zoveel. 6 1. Hoe vaak heeft u contact met uw buren of buurtgenoten? 51% 5

Nadere informatie

Actieplan Moes- Verkeer Traject Take The Lead van het NJR

Actieplan Moes- Verkeer Traject Take The Lead van het NJR Actieplan MoesVerkeer Traject Take The Lead van het NJR Aan: Andel de Haan Actieplan voor Take The Lead, van NJR MoesVerkeer 2 april 2013 Jasmijn van Es Jasmijn.vanes@hotmail.com www.moesverkeer.wordpress.com

Nadere informatie

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC. Jaarverslag 2014. Stichting Fecc

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC. Jaarverslag 2014. Stichting Fecc FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC Jaarverslag 2014 Dit verslag geeft een beknopt beeld van de activiteiten van het jaar 2014. Stichting Fecc Januari 2015 FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE

Nadere informatie

Sinterklaas op bezoek bij TOGB!

Sinterklaas op bezoek bij TOGB! bij Vorige maand beleefden we de primeur van de nieuwsbrief. We hebben leuke reacties mogen ontvangen op de nieuwsbrief en vol goede moed gaan we verder met de maandelijkse uitgave van de nieuwsbrief.

Nadere informatie

Voorwoord. Jaarverslag 2014. Wijkvereniging Het Ven 2

Voorwoord. Jaarverslag 2014. Wijkvereniging Het Ven 2 Voorwoord Woonwijk Het Ven is een mooie wijk die beschikt over een multifunctionele accommodatie (MFA) De Hintel. In dit gebouw is o.a. de wijkvereniging gehuisvest. De uitdaging voor onze wijkvereniging

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2011. De Rotonde. Niekerk

Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2011. De Rotonde. Niekerk Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2011 De Rotonde Niekerk 1. Inleiding Na de grote verbouwing van de laatste jaren (nieuw foyer, grote zaal, toiletgroep) is in dit jaar het podium gerenoveerd. Nieuwe verlichting

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 Toon Hermanshuis Ede

JAARVERSLAG 2015 Toon Hermanshuis Ede MT vergadering 7 oktober 2016 vastgesteld (DB en MT) JAARVERSLAG 2015 Toon Hermanshuis Ede Inleiding In dit jaarverslag wordt aandacht besteed aan belangrijke gebeurtenissen; activiteiten en bereikte resultaten

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Steensoep

Jaarverslag Stichting Steensoep Jaarverslag 2011-2012 Stichting Steensoep Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl 1. Over Stichting Steensoep

Nadere informatie

t Huukske, Lombok, Arnhem

t Huukske, Lombok, Arnhem t Huukske, Lombok, Arnhem gesprek met wie: Willem Beumer, voorzitter bestuur en Trijnie (beheergroep) door wie: Titus Schlatmann, Lonnie Ploegmakers, Astrid Huygen wanneer: donderdag 6 juni 2012 waar:

Nadere informatie

De Hassinkhof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Appartementen te huur. Woonzorgcentrum. Tijdelijke zorg. Groepswonen

De Hassinkhof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Appartementen te huur. Woonzorgcentrum. Tijdelijke zorg. Groepswonen De Hassinkhof Appartementen te huur Woonzorgcentrum Tijdelijke zorg Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in De Hassinkhof De Hassinkhof ligt in het kloppend hart van Beltrum en is onderdeel

Nadere informatie

Stichting Al Mohcinine Feijenoord. Beleidsplan 2012-2014

Stichting Al Mohcinine Feijenoord. Beleidsplan 2012-2014 Stichting Al Mohcinine Feijenoord Beleidsplan 2012-2014 1. Het beleidsplan Vrijwilligers van Stichting Al Mohcinine hebben veel geïnvesteerd in het buurt ouders project. Een project die gedragen wordt

Nadere informatie

Draaiboek bewonersactiviteit

Draaiboek bewonersactiviteit Draaiboek bewonersactiviteit Het organiseren van een bewonersactiviteit is voor de meesten geen dagelijkse bezigheid. Dit draaiboek kan u wellicht helpen bij de organisatie van een activiteit. Hierin vindt

Nadere informatie

VOORWAARDEN EN BEOORDELING JONGERENBIJDRAGEREGELING (JBR) 2014

VOORWAARDEN EN BEOORDELING JONGERENBIJDRAGEREGELING (JBR) 2014 VOORWAARDEN EN BEOORDELING JONGERENBIJDRAGEREGELING (JBR) 2014 LET OP! Lees de voorwaarden goed door. Als je je niet aan een van de voorwaarde houdt, is JBR gemachtigd de bijdrage weer in te trekken. 1.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting de Bovenkamer

Beleidsplan Stichting de Bovenkamer Beleidsplan Stichting de Bovenkamer Kennis-, informatie- en ontmoetingscentrum voor mensen met (een vermoeden van) beginnende dementie en hun mantelzorgers. Adres: Harenbergweg 1 7204 KZ Zutphen info@debovenkamerzutphen.com

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Hart van Hoop Beleidsplan 2016-2018 Samen Zijn Verbindt Ons A. Visie en Missie Stichting Hart van Hoop staat voor hoop en verbinding met elkaar. Wij hebben een passie voor mensen en willen dit

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2012, aflevering 4, oktober. Maatschappelijk nuttig. Hulp bij verhuizing. In dit nummer:

Nieuwsbrief 2012, aflevering 4, oktober. Maatschappelijk nuttig. Hulp bij verhuizing. In dit nummer: Nieuwsbrief 2012, aflevering 4, oktober In dit nummer: Hulp bij verhuizing/ Burendag/Samenwerking met Stichting Present/Alzheimertuin/ Salomon gastlocatie voor Dag van Dialoog/ Taalcoach/Fietscursus en

Nadere informatie

Zakelijk. personeelsfeesten. cursussen. lezingen. workshops. beurzen. forums. vergaderingen conferenties congressen tentoonstellingen presentaties

Zakelijk. personeelsfeesten. cursussen. lezingen. workshops. beurzen. forums. vergaderingen conferenties congressen tentoonstellingen presentaties Zakelijk RESERVERINGEN EN INFORMATIE Cultureel Centrum CONCORDIA Concordiaplein 1, 2851 VV Haastrecht M 06 53 87 35 51 of T 0182 50 22 02 grandcafe@cultureelcentrumconcordia.nl www.cultureelcentrumconcordia.nl

Nadere informatie

Doelstelling: Doelstelling:

Doelstelling: Doelstelling: Presentatie KIDL donderdag 27 november 2014 door Natalie Savelsbergh directeur Vrije Akademie Kunstonderwijs in Kerkrade & Landgraaf; Wat doet de Vrije Akademie en wat is er mogelijk? Doelstelling: Basisvoorziening

Nadere informatie

Dit product is mede mogelijk gemaakt met subsidie van de Europese Unie.

Dit product is mede mogelijk gemaakt met subsidie van de Europese Unie. Dit product is mede mogelijk gemaakt met subsidie van de Europese Unie. Plan van aanpak voor wijkgerichte activiteiten Dit product is afkomstig uit ESF EQUAL Project Triple Win Method. Het bevat een overzicht

Nadere informatie

Stichting Werkgroep Oost-Europa

Stichting Werkgroep Oost-Europa Jaarverslag 2010 Vastgesteld te Rijsenhout, 7 juni 2011 1 Bestuursverslag 1.1 Algemeen Hierbij presenteren wij het jaarverslag 2010 van Stichting, gevestigd te Rijsenhout, en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Vrijwilligersvacatures

Vrijwilligersvacatures Vrijwilligersvacatures Houtbewerking Voor onze wekelijkse groep houtbewerking zoeken we een handige man (of vrouw) om samen met andere vrijwilligers de groep te begeleiden. De ochtend is op donderdag van

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

Bijlage II Beoordeling evenement op de gemeentelijke doelstellingen

Bijlage II Beoordeling evenement op de gemeentelijke doelstellingen Bijlage II Beoordeling evenement op de gemeentelijke doelstellingen Genre Editie 2010 Organisator : Stadsfestijn, muziek, jazz/ blues : 13 e editie : Stichting Big Rivers Aantal bezoeken 2009 : 100.000

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 STICHTING NEDERLANDS DRUKKERIJ MUSEUM

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 STICHTING NEDERLANDS DRUKKERIJ MUSEUM SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 STICHTING NEDERLANDS DRUKKERIJ MUSEUM ALGEMEEN - Het bestuur bestond op 1 januari 2013 uit: Rien van Heck, voorzitter Cees Jochems, secretaris Jef Lazaroms, penningmeester Wil

Nadere informatie

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 kunstliefde ruimte voor &beeldende kunst Utrechtse kunst Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 Voorwoord; In de cultuurnota 2013-2016 geeft de commissie in haar advies aan

Nadere informatie

In dit verslag blikken wij als Stichting Open Arms terug op het jaar 2012 en kijken wij vooruit naar het jaar 2013.

In dit verslag blikken wij als Stichting Open Arms terug op het jaar 2012 en kijken wij vooruit naar het jaar 2013. In dit verslag blikken wij als Stichting Open Arms terug op het jaar 2012 en kijken wij vooruit naar het jaar 2013. Het jaar 2012 stond in het teken van het wisselen van de wacht. Grethe Kruizinga vond

Nadere informatie

Fantastikè Beleidsplan programma 2013-2016

Fantastikè Beleidsplan programma 2013-2016 Fantastikè Beleidsplan programma 2013-2016 Inhoud Doelstelling pagina 1 Historie pagina 2 Actueel beleid pagina 2 Werkzaamheden pagina 4 Fondswerving pagina 5 Beheer fondsen en vermogen pagina 6 Besteding

Nadere informatie

De Molenberg. Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling

De Molenberg. Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling De Molenberg Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in De Molenberg In het centrum van Groenlo, nabij parken en winkels, ligt

Nadere informatie

Den Hoogenban, uw persoonlijke keuze. laurens DEN HOOGENBAN

Den Hoogenban, uw persoonlijke keuze. laurens DEN HOOGENBAN Den Hoogenban, uw persoonlijke keuze laurens DEN HOOGENBAN Den Hoogenban Laurens Den Hoogenban is een woonzorglocatie voor ouderen, die is gelegen in de wijk Overschie. De locatie kenmerkt zich door de

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

EINDVERSLAGLEGGING SUBSIDIE WIJKBUDGET F-BUURT 2010 It takes a village to raise a child

EINDVERSLAGLEGGING SUBSIDIE WIJKBUDGET F-BUURT 2010 It takes a village to raise a child EINDVERSLAGLEGGING SUBSIDIE WIJKBUDGET F-BUURT 2010 It takes a village to raise a child 1. ALGEMENE GEGEVENS Shain foundation Florijn 43 1102 BA Amsterdam ZO Mob. 06-40769826 Contactpersoon: AnneMarie

Nadere informatie

Jongeren met professionals aan de slag op Helderheidplein

Jongeren met professionals aan de slag op Helderheidplein Jongeren met professionals aan de slag op Helderheidplein (26 mei 2012) Jongeren bouwen samen met professionals een podium, tribune en monument op het Helderheidplein aan de Spiekmanstraat in de wijk Feijenoord.

Nadere informatie

FIRMA VAN DRIE Kunststichting Gouda

FIRMA VAN DRIE Kunststichting Gouda FIRMA VAN DRIE Kunststichting Gouda BELEIDSPLAN 2011 2014 augustus 2011 Inleiding De stichting Firma van Drie is hèt podium voor kunstenaars in Gouda en omgeving. De stichting, afgekort De Firma, is opgericht

Nadere informatie

Ouderbeleid van BSO De Bosuil

Ouderbeleid van BSO De Bosuil Ouderbeleid van BSO De Bosuil BSO De Bosuil vindt het belangrijk dat de ouders van de kinderen die in onze opvang zitten actief worden betrokken. Het is belangrijk dat ouders zich op hun gemak voelen,

Nadere informatie

Stad met een hart. Ontmoeting en Dagbesteding voor Ouderen in Amersfoort

Stad met een hart. Ontmoeting en Dagbesteding voor Ouderen in Amersfoort Stad met een hart Ontmoeting en Dagbesteding voor Ouderen in Amersfoort Ontmoeting en Dagbesteding voor Ouderen In deze folder leest u: wat u van Ontmoeting en Dagbesteding voor ouderen kunt verwachten;

Nadere informatie

5 juli 2012, 15.00-23.00 uur VOS & NORTH SEA ROUND TOWN: SFEERHAVEN JAZZ

5 juli 2012, 15.00-23.00 uur VOS & NORTH SEA ROUND TOWN: SFEERHAVEN JAZZ 5 juli 2012, 15.00-23.00 uur VOS & NORTH SEA ROUND TOWN: SFEERHAVEN JAZZ Achtergrond De Verenigde Ondernemers Scheepvaartkwartier (VOS) hebben het plan op gevat om op 5 juli een jazz-evenement te organiseren

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Stichting De Nieuwe Brug

Stichting De Nieuwe Brug M.A. de Ruijterstraat 7 www.denieuwebrug.com 3201 CK Spijkenisse 0181 611096 / 06 42826465 Vrijblijvend komen kijken Informatie: bij onze activiteiten is altijd gre.wiechmann@gmail.com mogelijk. De Stichting

Nadere informatie

het Peel en Maas bad een bad voor en door de gemeenschap

het Peel en Maas bad een bad voor en door de gemeenschap het Peel en Maas bad een bad voor en door de gemeenschap Uitgangspunt De Bubblemates, Heldense Reddingsbrigade en de Heldense Zwemvereniging spreken samen de intentie uit om vanaf 2016 het beheer van de

Nadere informatie

letterfest is een tweejaarlijks landelijk evenement dat plaats gaat vinden van 13 t/m 22 april 2018.

letterfest is een tweejaarlijks landelijk evenement dat plaats gaat vinden van 13 t/m 22 april 2018. letterfest is een tweejaarlijks landelijk evenement dat plaats gaat vinden van 13 t/m 22 april 2018. Tien dagen lang wordt heel Nederland ondergedompeld in letter events: er zijn projecten, lezingen, workshops

Nadere informatie

Gereedschap voor succes

Gereedschap voor succes Gereedschap voor succes magazine voor maximaal buurtgeluk met kunst & cultuur 1 2 Gereedschap voor succes in buurtcultuur Succes! Kunst in de buurt brengt bewoners dichter bij elkaar en verbindt talenten.

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij Porgy en Bizz!

Hartelijk welkom bij Porgy en Bizz! Hartelijk welkom bij Porgy en Bizz! 1956: de opera Porgy en Bess die geen opera mocht heten draait in Europa. 1957: Frank Koulen de Neger van Terneuzen laat zich inspireren en start op 20 april Lunchroom

Nadere informatie

Onderzoeksdocument. Creatieve Bloeiplaats

Onderzoeksdocument. Creatieve Bloeiplaats Onderzoeksdocument Creatieve Bloeiplaats HVA Instituut voor Interactieve Media Amsterdam oktober 2008 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Doelstellingen...4 Doelgroep...5 De vragen...6 De resultaten...7

Nadere informatie

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2016 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting. Dit plan beschrijft

Nadere informatie

a. het ondersteunen van lokale initiatieven; ad a. Het ondersteunen van lokale initiatieven ad b. Het Zingen voor je Leven Koor Leiden

a. het ondersteunen van lokale initiatieven; ad a. Het ondersteunen van lokale initiatieven ad b. Het Zingen voor je Leven Koor Leiden BELEIDSPLAN 2015 STICHTING ZINGEN VOOR JE LEVEN KOOR LEIDEN DOEL VAN DE STICHTING: In de statuten van de stichting staat het doel als volgt omschreven: Het oprichten en in stand houden van een koor onder

Nadere informatie

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking)

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestaties : Naam organisatie : Stichting Amersfoort in C Maatschappelijk doel (betreft outcomedoelstellingen) Het bieden

Nadere informatie

PROJECTPLAN. Wat staat er in?

PROJECTPLAN. Wat staat er in? PROJECTPLAN Er zijn heel veel manieren hoe je een projectplan (of plan van aanpak) maakt. Een projectplan hoeft echt niet uit heel veel pagina s te bestaan, als je maar over een aantal dingen goed hebt

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies

Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies 1. Gegevens aanvrager(s) Naam van aanvrager (vereniging of individu) :... Naam contactpersoon (enkel in te vullen indien de aanvrager een vereniging is)

Nadere informatie

In de Boomtak, Noordhoek, Tilburg

In de Boomtak, Noordhoek, Tilburg In de Boomtak, Noordhoek, Tilburg gesprek met wie: Jan van Esch, voorzitter bestuur en Cristel Priemus, penningmeester door wie: Astrid Huygen wanneer: (donderdag 31 mei en) 8 juni 2012 waar: In de Boomtak,

Nadere informatie

TStichting Marketing Haagse Binnenstad

TStichting Marketing Haagse Binnenstad TStichting Marketing Haagse Binnenstad de Etalage Den Haag Wanneer samen meer is Is samen een succes En smaakt samen naar meer Wat zijn de uitgangspunten? Gericht op we in plaats van ik Durven zoeken

Nadere informatie

Coalitie Erbij Woudenberg

Coalitie Erbij Woudenberg Jaarverslag 2015 Coalitie Erbij Woudenberg Inhoud Voorwoord Jaarverslag 2015 Bijlage: financieel overzicht Voorwoord Beste lezer, Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de Stichting Coalitie Erbij Woudenberg.

Nadere informatie

Maand programma. juni 2015. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw. de Beijerkorf groen. Activiteiten in

Maand programma. juni 2015. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw. de Beijerkorf groen. Activiteiten in Maand programma Activiteiten in de Beijerkorf groen activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw 2 10.00-12.00 uur Bingo - deelname E 5,-. * 2 10.00-12.00 uur lezing over de renaissance

Nadere informatie

De horizon van Friesland Gezien door de ogen van amateurkunstenaars

De horizon van Friesland Gezien door de ogen van amateurkunstenaars Naam organisatie Atelier de Futur,Vosseparkwijk Leeuwarden De horizon van Friesland Gezien door de ogen van amateurkunstenaars Omschrijving projectplan Motivatie Met CH2018 is er een prachtige kans ontstaan

Nadere informatie

Mijn Mokum is een project voor NT2 cursisten. Het is gemaakt door het Amsterdam Museum.

Mijn Mokum is een project voor NT2 cursisten. Het is gemaakt door het Amsterdam Museum. 2 INTRODUCTIE is een project voor NT2 cursisten. Het is gemaakt door het. In het wordt de geschiedenis verteld aan de hand van schilderijen en voorwerpen. Je gaat met de groep naar het museum. In dit werkboekje

Nadere informatie

Voor amateurkunstverenigingen geldt dat de aanvraag geen betrekking mag hebben op de verplichte jaarlijkse voorstelling.

Voor amateurkunstverenigingen geldt dat de aanvraag geen betrekking mag hebben op de verplichte jaarlijkse voorstelling. AANVRAAGFORMULIER INCIDENTELE SUBSIDIE AMATEUR- EN PODIUMKUNST U kunt uw aanvraag vóór 15 januari, 15 mei of 15 september indienen bij burgemeester en wethouders van Amersfoort, postbus 4000, 3800 EA Amersfoort.

Nadere informatie

DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern

DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern Vertrekpunt Het eerste prestatieveld binnen de WMO: Het bevorderen van sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. Om aan

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding Handboek Inhoudsopgave Inleiding... 1 Thema... 2 1. Aan de slag... 3 2. Waar beginnen?... 4 2.1 WANNEER?... 4 2.2 AANMELDEN ALS ORGANISATOR... 5 2.3 SAMENSTELLEN VAN EEN TEAM... 5 2.4 WAARVOOR MOETEN WE

Nadere informatie