Over de top! Hoe haal je het allerbeste uit jongeren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Over de top! Hoe haal je het allerbeste uit jongeren"

Transcriptie

1 Carmelnieuws Informatieblad voor ouders. Uitgave december 2014, nummer 11 De kick van debatteren havo/vwo, pagina 3 Fit For Life vmbo, pagina 4 Passend Onderwijs pagina 6 ouderraad Over de top! Hoe haal je het allerbeste uit jongeren Op dinsdagavond 4 november organiseerde de ouderraad zijn jaarlijkse thema-avond in het Hoftheater van Raalte. Mark van Rijn, van Young Works, hield een interactieve lezing over talentontwikkeling: Over de top! Hoe haal je het allerbeste uit jongeren. Jongeren die straks van groot belang zijn voor onze maatschappij. En hoe doe je dat dan als ouder? Hoe help je kinderen het beste uit zichzelf te halen? 10 praktische inzichten 1 Leer je kind te denken in termen van persoonlijke groei. 2 Help je kind ontdekken welke talenten het heeft. 3 Geef feedback en motiveer je kind op basis van zijn inzet. 4 Voorkom dat je kind monomaan alleen nog één ding wil doen. 5 Leer je kind zelfregulering. 6 Bied sturing en steun. 7 Bied inspiratie. 8 Vorm een team. 9 Leer doorzettingsvermogen. 1 0 Bespreek van tevoren het kader en evalueer hoe het is gegaan. Een zeer inspirerende avond. Niet alleen om het talent in je kind te ontdekken maar misschien ook wel je eigen talent. Wilt u meer weten over dit onderwerp? Voor informatie en filmpjes Ouderraad Carmel College Salland 1

2 praktijkonderwijs Nieuw op Praktijkonderwijs Entreeonderwijs Vanaf augustus 2014 biedt het Praktijkonderwijs entreeonderwijs aan onder supervisie van Landstede. Wat is entreeonderwijs? Het voormalige niveau 1 mbo-onderwijs is omgevormd tot het huidige entreeonderwijs. Dit onderwijs is gericht op het behalen van een diploma dat toegang biedt tot vervolgonderwijs op het mbo, maar kan ook leiden tot uitstroom naar de arbeidsmarkt. In de wet is vastgelegd dat het entreeonderwijs uitsluitend toegankelijk is voor studenten die niet aan de vooropleidingseisen voor mbo-2, mbo-3 of mbo-4 voldoen en die niet meer tot de doelgroep van het voortgezet onderwijs behoren, maar nog wel volledig leerplichtig zijn. Voor de entreeopleiding is het bindend studieadvies ingevoerd. Iedere student moet binnen een aantal maanden na de start van de opleiding een studieadvies krijgen. Bij een gebrek aan studieresultaten heeft de instelling de mogelijkheid om de student te adviseren te kiezen voor een andere leerweg of om het onderwijs te verlaten. Entreeonderwijs op Carmel College Salland: Als een leerling zich wil aanmelden voor het entreeonderwijs, moet hij/zij op dit moment aan de volgende toelatingseisen voldoen: Minimaal 16 jaar zijn. In klas 5 van het Praktijkonderwijs zitten. Enorm gemotiveerd zijn. Bereid zijn veel theorie te leren en het daarbij behorende huiswerk te maken. Zelfstandig kunnen plannen en zelfstandig opdrachten kunnen verwerken. Bij aanmelding voor deze opleiding volgt er een gesprek met leerling en ouders. In dit gesprek moet de leerling zelf kunnen aangeven wat zijn/haar motivatie en doelstelling is m.b.t. het volgen van deze opleiding. Het entreeonderwijs bestaat uit de volgende vakken/ onderdelen: Nederlands Rekenen/wiskunde Burgerschap Werken in de map Entreeonderwijs Portfolio opdrachten Stage Presentaties maken/houden Werken aan 6 dimensies: Politiek-juridisch, Economisch, Sociaal-maatschappelijk, Vitaal burgerschap, Zingeving, ethiek en dialoog havo/vwo Het extra vak debatteren Je punt maken voor een volle zaal geeft een kick Het Carmel College Salland kent sinds vorig schooljaar het vak debatteren. Leerlingen uit de hele bovenbouw havo en vwo kunnen naast hun reguliere lespakket voor dit extra vak kiezen. Veel leerlingen kiezen het vak, omdat het ze leuk lijkt. Daarnaast zijn er leerlingen die het vak bewust kiezen met het oog op toekomstige toetsen waarbij presenteren en debatteren van belang zijn. Tijdens deze lessen ontwikkelen ze behalve retorische vaardigheden ook kennis van actuele maatschappelijke vraagstukken. Succesvol op debattoernooien In de lessen krijgen de leerlingen onder andere trainingen en gastlessen van bijvoorbeeld politici. Verder doen we als debatklas mee aan verschillende landelijke en provinciale toernooien met elk een andere debatvorm. Zo doen we mee aan het Lagerhuis, het NK Debatteren voor Scholieren, de Overijssel Debat Award en het Model European Parlement. Bij dit laatste toernooi waarbij het Europees Parlement wordt gesimuleerd, hebben drie leerlingen uit de debatklas dit jaar alweer successen behaald op provinciaal niveau. Zij mochten vervolgens in Den Haag debatteren over Europese vraagstukken met andere leerlingen uit het land. Een van hen mag nu zelfs door naar Luxemburg om daar met scholieren uit de hele Europese Unie in debat te gaan. een microfoon spreken, een volle zaal voor je hebben en dan je punt helder kunnen maken geeft ze een kick, waardoor ze er de volgende keer ook weer gaan staan. Joyce de Leau en Amanda Mulder, docenten debatteren Ans Koolman, teamleider praktijkonderwijs Je grenzen verleggen, een spannende ervaring Debatteren is voor leerlingen een prachtige en vaak spannende ervaring. Ze verleggen in de lessen en in de toernooien keer op keer hun grenzen als ze met andere leerlingen en politici in debat gaan. De eerste keer door 2 3

3 vmbo Klaar voor het echte leven Fit For Life School en ouders hebben de taak om jongeren voor te bereiden op de maatschappij. Voor schoolverlaters is het van belang dat ze in staat zijn om zelfstandig te functioneren in de maatschappij en te voldoen aan de eisen die het huidige bedrijfsleven aan ze stelt. De arbeidsmarkt vraagt om flexibele werknemers die klantvriendelijk zijn, om kunnen gaan met werkdruk, initiatief tonen, discipline en doorzettingsvermogen hebben en ook nog eens kunnen samenwerken. Jongeren hebben dus meer nodig dan alleen kennisontwikkeling. Sociale competenties als zelfvertrouwen, betrokkenheid, inzet, zelfsturing, communicatief - en oplossingsgericht handelen, worden steeds belangrijker. Het Carmel College Salland heeft dus naast een onderwijstaak ook een opvoedende taak, een taak die met thuis wordt gedeeld. Het vmbo wil de jeugd Fit For Life krijgen met een eigentijdse aanpak. Dit in samenwerking met sportverenigingen en culturele instellingen in de gemeente Raalte, zodat schoolverlaters beter voorbereid zijn op zelfstandig functioneren in de maatschappij en de eisen die het bedrijfsleven aan hen stelt. Klaar voor het echte leven, oftewel Fit For Life. School is de plek bij uitstek om deze vaardigheden te leren en te oefenen. Het gaat dan om het vermogen van de leerling om evenwichtig met zichzelf, anderen en grotere groepssituaties om te gaan. Het vmbo biedt een omgeving waar leerlingen met anderen kunnen samenwerken. Leerlingen krijgen inzichten en vaardigheden waar ze hun hele leven mee uit de voeten kunnen. Het betrekken van mentoren, medewerkers, ouders/verzorgers en omgeving van de leerling hierbij, is vanzelfsprekend. Fit For Life in de praktijk Leerjaar 1 Middels het aanbieden van verschillende sportieve en culturele activiteiten trainen de leerlingen spelenderwijs de sociale vaardigheden. De oefeningen en opdrachten zijn gericht op het verwerven van sociale competenties zoals samenwerken, oplossingsgericht denken, doorzettingsvermogen, discipline, zelfvertrouwen etc. Leerjaar 2 Door middel van een breed aanbod van sportieve en culturele activiteiten trainen de leerlingen de sociale vaardigheden geleerd in leerjaar 1. Daarnaast volgen de leerlingen dit schooljaar een cursus waarbij ze hun geleerde sociale vaardigheden gaan inzetten/trainen gericht op de ander (dus niet alleen gericht op hun eigen lifeskills). Voorbeelden van deze cursussen zijn: jeugdtrainerscursus, jeugdscheidsrechterscursus, EHBO/reanimatiecursus, koken met en voor anderen, cursus Carmel radio maken, cursus DJ en presenteren, musical presenteren etc. Doelstellingen voor leerjaar 3 en 4 De doelstelling in de leerjaren 3 en 4 is dat leerlingen sociale vaardigheden inzetten/trainen die gericht zijn op het vervolgonderwijs, stages, bijbaantjes, bedrijfsleven etc. De koppeling met het beroepsgerichte programma Dienstverlening en Producten en Loopbaanoriëntatie en begeleiding is een must. Extra trainingen Het Fit For Life programma biedt de mogelijkheid om maatwerktrainingen te organiseren voor leerlingen die behoefte hebben aan extra ondersteuning. Het betreft hierbij maatwerk dat altijd in overleg met de leerling en ouders/verzorgers wordt aangeboden. Mogelijkheden zijn: vmbo in beweging, weerbaarheidstraining Rots en Water, zelfverdediging voor meisjes, training agressiebeheersing, reflecttraining etc. loopbaandossier De voortgang, leerpunten, keuzemomenten en reflectie worden bijgehouden in het LOB-loopbaandossier en bewaakt door de mentor. In het loopbaandossier laat een leerling zien wat hij/zij kan (talenten) en heeft geleerd. Dat kan zijn op school, stageadres, bijbaantje, thuis, sportclub, muziekband of vrijwilligerswerk. Dit loopbaandossier groeit vier jaar lang met een leerling mee. Daarna kan het meegenomen worden naar het vervolgonderwijs of de werkgever. Een onderdeel uit dit loopbaandossier zijn de sociale competenties zoals hieronder beschreven. Communicatief handelen Oplossingsgericht handelen Zelfvertrouwen Sociale competenties Zelfsturing Betrokkenheid Inzet De trainers van Fit For Life hebben hun programma afgestemd op het ontwikkelen van sociale competenties en kunnen specifiek met de vraag van de leerling aan de slag. Fit For Life is gezond, men beleeft samen plezier en er worden belangrijke Life Skills (sociale competenties) ontwikkeld. Voor vragen of verdere informatie: Inga Lokate, Projectleider Fit For Life Salland 4 5

4 Passend Onderwijs op Carmel College Salland Per augustus 2014 is de nieuwe wet Passend Onderwijs ingevoerd. Een wet die beoogt om élk kind het onderwijs aan te bieden dat het nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Hierbij hoort een werkwijze die zich richt op de mogelijkheden van een kind, in plaats van op eventuele beperkingen. In dit artikel wordt geschetst wat Passend Onderwijs op Carmel College Salland betekent. vmbo Loopbaanoriëntatie en loopbaanbegeleiding (LOB) op het vmbo 1 Veilige leeromgeving Bij de ondersteuning buiten het reguliere onderwijspro- Zoals in onze visie staat beschreven streven wij ernaar dat ces wordt een ontwikkelingsperspectief (handelingsplan) leerlingen leren in een veilige, gezonde en stimulerende opgesteld. Leerling én ouders worden hierbij betrokken. omgeving. Daartoe creëren wij een kleinschalige en Maatschappelijke ontwikkelingen zorgen er voor dat de Leerlingen moeten niet alleen ondersteund worden bij het persoonlijke organisatie, waarin mentoren, docenten en Heeft de leerling voor langere tijd afstemming nodig in bena- arbeidsmarkt steeds sneller verandert. Het aantal voorspel- maken van een keuze voor een vervolgopleiding of een onderwijsondersteuners de leerlingen kennen. Een leerling dering, ruimte of specialistische begeleiding, dan wordt bare beroepen neemt af en binnen een bedrijf nemen de beroep, maar ook bij het ontwikkelen van deze loopbaan- komt dan ook in één van de elf onderwijsteams. Acht van maatwerk geleverd. Hiervoor is een verwijzing van de mogelijkheden toe om van functie te veranderen. Het is in competenties. Daarvoor is het noodzakelijk dat zij veelvul- deze onderwijsteams hebben een eigen domein, waar de zorgcoördinator nodig. Deze begeleiding vindt plaats op een toenemende mate moeilijk voor leerlingen zich een beeld dig in contact komen met de beroeps- en opleidingspraktijk. leerlingen het grootste deel van de lessen/begeleidings- daarvoor speciaal ingerichte voorziening aan de Florens te vormen bij een beroep. Een baan voor het leven komt uren volgen. Op dit moment wordt gewerkt aan de plannen Radewijnsstraat. Basisdoel is om de leerling zo snel mogelijk nog maar zelden voor. Hierdoor zijn loopbanen veel minder voor een eigen domein voor de overige drie teams. 2 Ondersteuning binnen het reguliere onderwijsproces weer te begeleiden naar de reguliere setting in de klas. 4 Verwijzing Wanneer met de gemaakte afspraken en adviezen geen voorspelbaar en meer afhankelijk van de persoon. Welke sturing geef je aan je eigen loopbaan? Er komt dus een grotere verantwoordelijkheid bij leerlingen. Ervaring opdoen De docenten zijn de belangrijkste personen in het onderwijs resultaat wordt geboekt, het probleem blijft voortduren en zelf te liggen. Ze moeten zich nog meer bewust zijn van wat voor de leerling. Zij hebben dagelijks contact met hun de school handelingsverlegen blijkt, wordt er gezocht naar ze willen en kunnen. Hier ligt een taak voor ouders en leerlingen en krijgen zo een scherp beeld van wat elk kind nodig heeft. Zij gebruiken daarbij een digitaal leerlingvolgsysteem waarin de vorderingen en bijzonderheden van elke leerling worden bijgehouden. Voor leerlingen vmbo, havo en vwo gaat dit via SOM. Praktijkonderwijs werkt met Presentis. Waar mogelijk begeleiden docenten hun de best passende vorm van onderwijs voor de leerling. Dit gaat in overleg met het begeleidingsteam, Zorg Advies Team en de teamleider. Daarbij wordt uiteraard gekeken naar alle inspanningen die vastgelegd zijn in het dossier. Het advies kan een verwijzing naar een andere VO school of een VSO school binnen het Samenwerkingsverband IJssel-Vecht school om ze te begeleiden. Om een goede sturing aan de loopbaan te geven, moeten onderstaande vijf loopbaancompetenties ontwikkeld worden. 1 Kwaliteitenreflectie Wie ben ik? Wat kan ik? Zelfsturing Het LOBproces Betekenis geven aan ervaringen leerlingen zelf. Om dit te kunnen doen wordt geïnvesteerd inhouden. Hier komt de Commissie Toewijzing in beeld. 2 Motievenreflectie Wat wil ik? Wat drijft mij? in het bevorderen van de deskundigheid en het versterken van specifieke vaardigheden bij docenten en onderwijs- Han Peters, stafdirecteur 3 Werkexploratie Welk soort werk past bij mij? 4 Loopbaansturing Wat wil ik worden? assistenten. Specifieke deskundigen binnen de school leiden 5 Netwerken Wie kan mij daarbij helpen? Het vmbo kiest voor een brede invulling van het LOB de docenten en onderwijsassistenten op en begeleiden (loopbaanleren). Dit past in de visie en missie van het Carmel indien nodig de leerling zoveel mogelijk in de klas of op het College Salland, met een gerichtheid op ontwikkeling van de domein. leerling, die verder gaat dan alleen het behalen van een diploma. Betrokkenheid van ouders, samenwerking met het 3 Ondersteuning buiten het reguliere onderwijsproces bedrijfsleven, talentontwikkeling en persoonlijke aandacht zijn hier voorbeelden van. Indien de leerling meer of iets anders nodig heeft dan ondersteuning binnen het reguliere onderwijsproces, dan School en ouders hebben de taak om jongeren voor te wordt een beroep gedaan op maatwerkarrangementen. bereiden op de maatschappij. We moeten ze hierin begelei- Maatwerkarrangementen zijn individuele kortdurende den en hen bewust maken dat ze Leren voor het Leven. trajecten, bijvoorbeeld observatie en onderzoek, afgestemd op de onderwijsbehoefte/ontwikkelingsvraag van de Namens loopbaanbegeleiding, leerling. De maatwerkarrangementen worden, zo mogelijk, Inga Lokate en Els Schoorlemmer op het domein uitgevoerd met ondersteuning van specifieke deskundigen. 6 7

5 Colofon Redactie en coördinatie: Liesbeth Braunius Mail: Eindredactie: Timo Bomhof Vormgeving: INConcept Druk: Sonodruk Frequentie: Twee keer per jaar, volgend nummer: mei 2015 highlights Prestaties scholen inzichtelijk met Scholen op de kaart Een genuanceerd, compleet en actueel beeld van het onderwijs. Scholen op de kaart is een website met veelzijdige informatie over alle basisscholen en middelbare scholen in Nederland. Deze site biedt voor verschillende doelgroepen interessante informatie over onderwijs en resultaten. Of u als ouder nu benieuwd bent of u een goede en geschikte school gekozen heeft, of als professional benieuwd bent hoe het staat met de kwaliteit van de scholen in de omgeving. Binnen scholenopdekaart.nl vindt u informatie over slagingspercentages, examencijfers en tevredenheid. De informatie is afkomstig van bijv. de Onderwijsinspectie en de school zelf. De cijfers worden in grafieken en tabellen weergegeven. De website vergelijkt de resultaten met landelijke gemiddeldes en zijn indien nodig voorzien van een toelichting. Het resultaat is een genuanceerd, compleet en actueel beeld van het onderwijs. Vanaf eind december is het mogelijk scholen te vergelijken op verschillende indicatoren. Wij zijn heel blij met deze mogelijkheid. Scholen op de kaart biedt ons een platform om met de collega s in gesprek te gaan op basis van feiten in plaats van vermoedens. Daarnaast biedt het ons de mogelijkheid om ouders, leerlingen en andere geïnteresseerden helder en evenwichtig te informeren en het gesprek met elkaar aan te gaan. U kunt de scholen op de kaart vinden via de website van Carmel College Salland, onder het kopje Over ons onderwijs / Onderwijskwaliteit / Verantwoording. Doriene Boezelman, Onderwijs, Kwaliteit en Projecten highlights Veiligheidsafspraken over bouwverkeer De bouwwerkzaamheden aan Hofstedelaan 4 brengen veel bouwverkeer met zich mee. Met onze aannemers is afgesproken dat er geen bouwverkeer mag rijden tussen 8.00 en 9.00 uur s ochtends, tenzij er een verkeersregelaar wordt ingezet. Daarnaast is afgesproken dat al het bouwverkeer aan- en afrijdt via de Zwolsestraat en vervolgens via de rotonde naar de N348. De Hofstedelaan mag hiervoor niet gebruikt worden. Wij zullen hier ook op toezien. Mocht u dit toch zien gebeuren, meld dit dan via het adres zodat wij de aannemers hierop kunnen aanspreken. Kiss & Ride-zone aan de Zwolsestraat Het komt regelmatig voor dat ouders hun kind(eren) met de auto bij school afzetten. Voor de rust en verkeersveiligheid aan de Hofstedelaan en de Florens Radewijnstraat, willen wij u vragen hiervoor de parkeerhavens aan de Zwolsestraat te gebruiken. Dit is om dezelfde reden ook de nieuwe opstapplek voor de excursiebussen. Melinda Martinot, hoofd facilitaire dienst havo/vwo 8 Kijk voor meer informatie op onze website:

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs Ons Onderwijs Kwaliteit in onderwijs Voorwoord Bij Marianum staat de ontwikkeling van de leerling voorop. Wij staan voor aantrekkelijk en afgestemd onderwijs, gemotiveerde leerlingen en goede eindresultaten.

Nadere informatie

SAMEN LOOPBAANLEREN VERANKEREN OP SCHOOL WORKSHOP VOOR DECANEN SAMEN MET SCHOOLLEIDERS. Inge Kirsten De loopbaan van de leerling centraal

SAMEN LOOPBAANLEREN VERANKEREN OP SCHOOL WORKSHOP VOOR DECANEN SAMEN MET SCHOOLLEIDERS. Inge Kirsten De loopbaan van de leerling centraal SAMEN LOOPBAANLEREN VERANKEREN OP SCHOOL WORKSHOP VOOR DECANEN SAMEN MET SCHOOLLEIDERS Inge Kirsten De loopbaan van de leerling centraal NEE HEB JE.. https://www.youtube.com/watch?v=iqdmgz-rsie IN GESPREK

Nadere informatie

Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan

Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan Scholieren hebben behoefte aan LOB Uit het onderzoek blijkt dat scholieren behoefte hebben aan meer LOB. Dat begint in leerjaar één. In de laatste

Nadere informatie

Informatie avond klas 1. 29 september 2015

Informatie avond klas 1. 29 september 2015 Informatie avond klas 1 29 september 2015 Welkom Deel 1: inleiding door teamleider Deel 2: informatie over Loopbaan Oriëntatie Begeleiding (LOB) Deel 3: informatie van de mentor in het lokaal 2 Algemene

Nadere informatie

LOB in het beroepsonderwijs drs. Metje Jantje Groeneveld

LOB in het beroepsonderwijs drs. Metje Jantje Groeneveld LOB in het beroepsonderwijs drs. Metje Jantje Groeneveld Wat gaan we doen? Inventarisatie vragen / verwachtingen Presentatie Vragen / discussie Wat kan ik er mee? Afronding 24-3-2015 2 Vragen? Met welke

Nadere informatie

Je maakt t op het Vakcollege Noordoostpolder

Je maakt t op het Vakcollege Noordoostpolder Je maakt t op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 16/17 Onderwijs voor jongeren met gouden handen die aan een gouden toekomst willen werken. Dat is het Vakcollege Noordoostpolder. Leerlingen die

Nadere informatie

FAQ lijst Hooghuisbreed

FAQ lijst Hooghuisbreed FAQ lijst Hooghuisbreed Algemeen Hoe is passend onderwijs in deze regio geregeld? Sinds 2014 is passend onderwijs ingevoerd op alle scholen in Nederland. Dat houdt in dat de leerlingen zoveel mogelijk

Nadere informatie

Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten.

Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten. Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten. 1. Samenvatting Scholieren willen LOB! Dat is goed want loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) is belangrijk.

Nadere informatie

decaan Annette Brons

decaan Annette Brons Van harte welkom!! decaan Annette Brons LOB(loopbaanoriëntatie en begeleiding) LOB is een geïntegreerd en continue proces waarin de leerling wordt voorbereid op een toekomstige vervolgopleiding, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding 1 LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding Namens de mentoren mijn naam: Bas Kuiper Onderwerp vanavond: 2 LOB programma waar zijn we? keuzekaart Havo Muurhuizen door dhr. v/der Belt MBO nog niet genoeg /

Nadere informatie

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL Kom naar het groene lyceum WWW.GROENEWELLE.NL SCHOOLJAAR 15/16 DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO Ondernemend onderwijs voor slimme doeners in een groene omgeving. Dat is Het Groene Lyceum van De Groene Welle.

Nadere informatie

Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16

Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16 Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16 Onderwijs voor jongeren met gouden handen die aan een gouden toekomst willen werken. Dat is het Vakcollege Noordoostpolder. Leerlingen die

Nadere informatie

Het Bouwens: ouders zijn makkelijk te betrekken bij loopbaanbegeleiding van hun kind Vernieuwende elementen

Het Bouwens: ouders zijn makkelijk te betrekken bij loopbaanbegeleiding van hun kind Vernieuwende elementen Het Bouwens: ouders zijn makkelijk te betrekken bij loopbaanbegeleiding van hun kind Op de vmbo-afdeling van het Bouwens van der Boijecollege in de gemeente Peel en Maas zijn ouders actief betrokken bij

Nadere informatie

Programma sessie. Vraag. theorie naar. praktijk. Van wie heeft u geleerd na te denken over de keuzes in uw loopbaan? VMBO Congres 31 januari 2013.

Programma sessie. Vraag. theorie naar. praktijk. Van wie heeft u geleerd na te denken over de keuzes in uw loopbaan? VMBO Congres 31 januari 2013. Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding op het VMBO Ahmed Mahamed Jan Lauwrens Haisma Programma sessie van theorie naar praktijk en in gesprek daarover Vraag Van wie heeft u geleerd na te denken over de keuzes

Nadere informatie

Tiener College

Tiener College Tiener College 2012-2013 Leren met kracht en passie Klaar voor de start Vanaf schooljaar 2012-2013 kun je kiezen voor het Tiener College in Gorinchem. We bieden een programmalijn voor leerlingen van 10-14

Nadere informatie

Onderwerpen. Waarom samenwerking Praktijkonderwijs- MBO Doel Procedure Inhoud Praktische zaken Vragen

Onderwerpen. Waarom samenwerking Praktijkonderwijs- MBO Doel Procedure Inhoud Praktische zaken Vragen Februari 2017 Onderwerpen Waarom samenwerking Praktijkonderwijs- MBO Doel Procedure Inhoud Praktische zaken Vragen Entree opleiding 1 Opleiding 1 Kwalificatiedossier 9 uitstroomprofielen Keuze uit: Reguliere

Nadere informatie

KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE. Uitdaging Beweging Perspectief

KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE. Uitdaging Beweging Perspectief DE SPRIENKE Uitdaging Beweging Perspectief Mytylschool de Sprienke Vivaldipad 1, 4462 JA Goes Telefoon: 0113 22 91 50 E-mail: info@desprienke.nl Website: www.desprienke.nl KWALITEITSWET (V)SO KWALITEITSWET

Nadere informatie

LOB op het Bonaventuracollege Mariënpoelstraat.

LOB op het Bonaventuracollege Mariënpoelstraat. LOB op het Bonaventuracollege Mariënpoelstraat. Ik weet al wat ik word mezelf! Ouders zien vaak iets bijzonders in hun kinderen. Ze hebben gelijk, de mogelijkheden zijn onbeperkt. Waar staat LOB voor in

Nadere informatie

WELKOM BIJ HET ONDERNEMERSONTBIJT Thema: beroepspraktijkoriëntatie

WELKOM BIJ HET ONDERNEMERSONTBIJT Thema: beroepspraktijkoriëntatie WELKOM BIJ HET ONDERNEMERSONTBIJT 2016 Thema: beroepspraktijkoriëntatie Beroepspraktijkoriëntatie Verschillende vormen van beroepspraktijkoriëntatie bij het Markland College Oudenbosch. Belang voor onderwijs

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

Informatie avond klas 2

Informatie avond klas 2 Informatie avond klas 2 Welkom Deel 1: inleiding door teamleider Deel 2: informatie over Loopbaan Oriëntatie Begeleiding (LOB) Deel 3: informatie van de mentor in het lokaal 2 Algemene informatie vmbo

Nadere informatie

Informatieavond klas 4

Informatieavond klas 4 Informatieavond klas 4 Praktijkonderwijs Werken naar werk Samen op weg bereikt ieder zijn doel Programma Uitstroomprofielen + vakkenpakket Doorstromen naar arbeid Doorstromen naar entreeonderwijs Algemene

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Samenwerken aan LOB Jongeren beter toerusten voor het maken van passende keuzes in de eigen loopbaan door bewust

Nadere informatie

Nieuw vmbo op. het Haarlem College. op het Haarlem College kan het. Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Informatie voor de leerlingen van groep 8

Nieuw vmbo op. het Haarlem College. op het Haarlem College kan het. Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Informatie voor de leerlingen van groep 8 Nieuw vmbo op het Haarlem College op het Haarlem College kan het Media & Vormgeving Zorg & Welzijn Techniek & Energie Ondernemen & Commercie Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Sport & Veiligheid Gemengde

Nadere informatie

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Voorlopig advies groep 6 en 7 Aan het einde van het schooljaar groep 6 en 7 geeft de PO school na overleg met ouders een voorlopig schooladvies 1.

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

We vertalen de maatschappelijke boodschap naar het onderwijs.

We vertalen de maatschappelijke boodschap naar het onderwijs. We vertalen de maatschappelijke boodschap naar het onderwijs. Thema s: Natuur en milieu, Mediawijsheid, Ondernemend Onderwijs en financiële educatie en Burgerschap Jongeren voorbereiden op hun actieve

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

IK GA VOOR DE SPORTACADEMIE AMERSFOORT MBOAMERSFOORT.NL

IK GA VOOR DE SPORTACADEMIE AMERSFOORT MBOAMERSFOORT.NL IK GA VOOR DE SPORTACADEMIE AMERSFOORT MBOAMERSFOORT.NL JIJ KRIJGT IEDEREEN AAN HET SPORTEN Ben je sportief? En heb je een goede conditie? Maak van sport je werk! Je kunt bij allerlei verschillende bedrijven

Nadere informatie

Informatie 8ste jaarsouders

Informatie 8ste jaarsouders Informatie 8ste jaarsouders NIO donderdag 8 november 2012 Deze wordt afgenomen door Eduniek, onze schoolbegeleidingsdienst. Uitslag na de kerstvakantie, samen met het schooladvies. Aanvullende informatie

Nadere informatie

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding Namens de mentoren mijn naam: Bas Kuiper Onderwerp vanavond: LOB programma waar zijn we? keuzekaart met oa: Gemengde Leerweg; mevr. Noordergraaf Havo algemeen Havo

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

(Voortgezet) speciaal onderwijs voor leerlingen met een langdurige ziekte en/of lichamelijke beperking. Piramide werkt op het Podium

(Voortgezet) speciaal onderwijs voor leerlingen met een langdurige ziekte en/of lichamelijke beperking. Piramide werkt op het Podium Piramide werkt op het Podium 1. De school De Piramide is een (V)SO school in cluster 3 ziekte en of lichamelijke beperking in de leeftijd van 3 t/m 20 jaar. De school is gevestigd in Den Haag Zuidwest

Nadere informatie

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Ook in het vmbo is er sprake van onderwijsvernieuwing. De meest in het oog springende vernieuwing is de introductie van een kern, profiel en (meerdere) keuzes. De

Nadere informatie

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Afdeling Leerlingzaken Postbus 12 652 2500 DP Den Haag Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Projectcoördinatoren

Nadere informatie

LEREN VOOR DE PRAKTIJK

LEREN VOOR DE PRAKTIJK LEREN VOOR DE PRAKTIJK Een nieuwe school, heel anders dan de basisschool. Veel verschillende docenten. Andere vakken. Krijg je al de kriebels in je buik? Niet nodig, hoor. Op Het Streek aan de Zandlaan

Nadere informatie

Inhoud. Uitstroom naar het vo. Onderwijstypen vo Praktijkonderwijs Vmbo Havo en vwo Overig aanbod vo. bo sbo so. PrO vmbo havo vwo (lwoo)

Inhoud. Uitstroom naar het vo. Onderwijstypen vo Praktijkonderwijs Vmbo Havo en vwo Overig aanbod vo. bo sbo so. PrO vmbo havo vwo (lwoo) Onderwijstypen vo 7 december 2016 Inhoud Praktijkonderwijs Vmbo Havo en vwo Overig aanbod vo 2 Uitstroom naar het vo PO bo sbo so VO PrO vmbo havo vwo (lwoo) Kopklas EOA VSO 3 1 Uitstroom naar het vo 6

Nadere informatie

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding Loopbaanoriëntatie en -begeleiding Vragenlijst Printversie Verantwoording 2017 Vernieuwenderwijs, Utrecht Alle rechten voorbehouden. Mits de bron wordt vermeld is het toegestaan om zonder voorafgaande

Nadere informatie

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2016) in Rijnmond

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2016) in Rijnmond Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2016) in Rijnmond Sinds 1 augustus 2014 zijn de regels voortvloeiend uit Focus op Vakmanschap voor het mbo van kracht. Voor de vo-scholen is met name de

Nadere informatie

Geef me een baan die bij me past en ik hoef nooit meer te werken (Confusius)

Geef me een baan die bij me past en ik hoef nooit meer te werken (Confusius) Geef me een baan die bij me past en ik hoef nooit meer te werken (Confusius) Info avond 7 nov. 2016 met diploma overstap naar vervolgonderwijs belangrijke aandachtspunten procedure afspraken Kiezen in

Nadere informatie

Specifiek vmbo, vmbo voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Leerwegen: BBL, KBL, TL. samen een eigen wijze weg vinden

Specifiek vmbo, vmbo voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Leerwegen: BBL, KBL, TL. samen een eigen wijze weg vinden Specifiek vmbo, vmbo voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte Leerwegen: BBL, KBL, TL Welkom Als er sprake is van leer- en/of gedragsproblemen, waarbij meer ondersteuning nodig is dan het reguliere

Nadere informatie

Onderwijstypen vo 7 december 2016

Onderwijstypen vo 7 december 2016 Onderwijstypen vo 7 december 2016 Inhoud Praktijkonderwijs Vmbo Havo en vwo Overig aanbod vo 2 Uitstroom naar het vo PO bo sbo so VO PrO vmbo havo vwo (lwoo) Kopklas EOA VSO 3 Uitstroom naar het vo 6 jaar

Nadere informatie

Praktijkschool diploma. De Faam November 2014

Praktijkschool diploma. De Faam November 2014 Praktijkschool diploma De Faam November 2014 Het praktijkschool diploma? Iedere leerling op de Faam kan sinds vorig schooljaar in de bovenbouw een PrO diploma halen als hij/zij: ontwikkeling kan aantonen

Nadere informatie

REC-profiel VSO de Korenaer, locatie Deurne

REC-profiel VSO de Korenaer, locatie Deurne Bijlage 1, raadsvoorstel 91-2010: REC-profiel VSO de Korenaer, locatie Deurne DOELGROEP De Korenaer Deurne verzorgt onderwijs voor jongens en meisjes met ernstige gedragsproblemen die residentieel geplaatst

Nadere informatie

In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school.

In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school. 2 Voorwoord Beste leerlingen/geachte ouders, In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school. Als leerling is een richting kiezen voor jou heel belangrijk.

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond klas 3 vmbo

Welkom. Informatieavond klas 3 vmbo Welkom Informatieavond klas 3 vmbo 1 Indeling avond Deel 1: informatie door teamleider Deel 2: informatie door coördinator LOB Deel 3: informatie van de mentor 2 Teamleiders VMBO Thom Raats team oranje

Nadere informatie

Over het Vecht-College

Over het Vecht-College Over het Vecht-College Het Vecht-College is een particuliere middelbare school voor mavo, havo en vwo. Wij bieden kwalitatief hoogstaand onderwijs, gericht op de individuele behoeften en talenten van kinderen.

Nadere informatie

Profiel Schoolondersteuning

Profiel Schoolondersteuning De Rijzert School voor Praktijkonderwijs te s-hertogenbosch Profiel Schoolondersteuning 2014 2015 Mei 2014 Voorwoord De Rijzert is een school voor Praktijkonderwijs. Praktijkonderwijs is regulier voortgezet

Nadere informatie

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2017) in Rijnmond

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2017) in Rijnmond Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2017) in Rijnmond De mbo-instellingen zijn zeer terughoudend met de toelating van ongediplomeerde vmbo-leerlingen. Voor ongediplomeerde vmbo-ers loopt

Nadere informatie

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR WELZIJN MBOAMERSFOORT.NL

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR WELZIJN MBOAMERSFOORT.NL IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR WELZIJN MBOAMERSFOORT.NL JIJ ZIET WAT IEMAND NODIG HEEFT In de sector welzijn is veel werk! En het is ook mooi werk. Want je werk is heel belangrijk voor de mensen die jij helpt.

Nadere informatie

Informatieavond klas 4. September 2015

Informatieavond klas 4. September 2015 Informatieavond klas 4 September 2015 1 Indeling avond Deel 1: informatie door teamleider Deel 2: informatie door coördinator LOB Deel 3: informatie van de mentor 2 Teamleiders VMBO Thom Raats GT-team

Nadere informatie

Schoolgids Carré College (samenvatting)

Schoolgids Carré College (samenvatting) Schoolgids Carré College (samenvatting) 2016-2017 1 Over het Carré College Praktijkgericht Nu naar het Carré College, straks een baan Op het Carré College bieden we de best denkbare voorbereiding op MBO

Nadere informatie

De Brede School Academie Utrecht

De Brede School Academie Utrecht OOK IN uw wijk! De Brede School Academie Utrecht Er gebeurt iets nieuws in Utrecht. Iets bijzonders. Basisscholen uit de wijken Overvecht, Hoograven, Ondiep/Zuilen, Kanaleneiland en Lombok/Oog in Al werken

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond 1 oktober

Welkom. Informatieavond 1 oktober Welkom Informatieavond 1 oktober Mededelingen: Vluchtroutes Mobiele telefoon Informatie: op de site Verbouwing en verhuizing 2 Indeling avond Deel 1: inleiding teamleider Deel 2: inleiding decaan Deel

Nadere informatie

Entree, kom verder! 25-2-2016 1

Entree, kom verder! 25-2-2016 1 Entree, kom verder! 25-2-2016 1 Voor wie is Entree bedoeld? Leerlingen die zonder een diploma het voortgezet onderwijs verlaten Minimaal 16 jaar, liever wat ouder 2 Risico s doorstroom Entree vanuit VO,

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen.

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL, iets voor jou! De HTL- route Je hebt advies

Nadere informatie

ondersteuningsprofiel Gomarus College praktijkonderwijs

ondersteuningsprofiel Gomarus College praktijkonderwijs ondersteuningsprofiel Gomarus College praktijkonderwijs Ouderversie, schooljaar 2016-2017 Adres Lavendelweg 7 9731 HR Groningen T 050 5244515 E praktijkonderwijs@gomaruscollege.nl W www.gomaruscollege.nl

Nadere informatie

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding 1 LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding Namens de mentoren mijn naam: Bas Kuiper Onderwerp vanavond: 2 LOB programma waar zijn we? keuzekaart Havo Muurhuizen door dhr. v/der Belt MBO nog niet genoeg /

Nadere informatie

Informatie over LWOO en Praktijkonderwijs

Informatie over LWOO en Praktijkonderwijs Informatie over LWOO en Praktijkonderwijs Aanmelding voor schooljaar 2016-2017 Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne met vier deelscholen: De Sprong, Hub van Doornecollege, Alfrinkcollege, Peellandcollege

Nadere informatie

Elke dag een ontdekking

Elke dag een ontdekking Elke dag een ontdekking vmbo elke dag een uitdaging Uw zoon of dochter heeft een vmbo advies. Nu volgt de uitdaging van het kiezen van de juiste school. Een school waar uw kind zich prettig voelt en die

Nadere informatie

LEREN VOOR DE PRAKTIJK

LEREN VOOR DE PRAKTIJK LEREN VOOR DE PRAKTIJK Een nieuwe school, heel anders dan de basisschool. Veel verschillende docenten. Andere vakken. Krijg je al de kriebels in je buik? Niet nodig, hoor. Op Het Streek aan de Zandlaan

Nadere informatie

IK GA VOOR DE SPORTACADEMIE AMERSFOORT MBOAMERSFOORT.NL

IK GA VOOR DE SPORTACADEMIE AMERSFOORT MBOAMERSFOORT.NL IK GA VOOR DE SPORTACADEMIE AMERSFOORT MBOAMERSFOORT.NL JIJ KRIJGT IEDEREEN AAN HET SPORTEN Ben je sportief? En heb je een goede conditie? Maak van sport je werk! Je kunt bij allerlei verschillende bedrijven

Nadere informatie

8 uitgangspunten. Leerbedrijf BAVA => BaVa Leerwerktraject => LWT Leerwerkhuis => LWH De Vip groep => VIP. 1 doelgroepomschrijvingen

8 uitgangspunten. Leerbedrijf BAVA => BaVa Leerwerktraject => LWT Leerwerkhuis => LWH De Vip groep => VIP. 1 doelgroepomschrijvingen 8 uitgangspunten De deelnemende scholen willen uitgaan van dezelfde uitgangspunten. Helaas is het nog niet mogelijk om al die punten te verwezenlijken. De verschillende scholen geven aan hoever de zaken

Nadere informatie

Informatieavond klas 4. September 2014

Informatieavond klas 4. September 2014 Informatieavond klas 4 September 2014 1 Indeling avond Deel 1: informatie door teamleider Deel 2: informatie door coördinator LOB Deel 3: informatie van de mentor 2 Teamleiders VMBO Thom Raats team oranje

Nadere informatie

2 jarig Verzorgende IG BOL

2 jarig Verzorgende IG BOL 2 jarig Verzorgende IG BOL Loopbaanoriëntatie Begeleiding (LOB) Leerjaar 1 Fase A Docentenhandleiding LOB Fase A leerjaar 1 Ontwikkelaar: Rianne Schuur Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Beginsituatie...

Nadere informatie

BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO

BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO DE ONDERBOUW Team VMBO Hengelo 28 januari 2017 EEN NIEUWE SCHOOL, EEN NIEUWE KANS UITGANGSPUNTEN VOOR HET BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO Ontplooiing en ontwikkeling van basisvaardigheden

Nadere informatie

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN Sport & Business: Medewerker Marketing & Communicatie Medewerker Evenementenorganisatie Nijmegen 2016-17 JOHAN CRUYFF COLLEGE UNIVERSITY INSTITUTE Johan Cruijff

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 2016-2017 Algemeen Inleiding Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.02. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten zorgen we

Nadere informatie

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Inhoud VO avond 1. Onderwijstypen voortgezet onderwijs (VO) 2. Advisering basisschool 3. Toelichting toetsafname 4. Tijdspad 5. Ontwikkelingen 6. Traject aanmelding VO. 7. Tips bezoek en overzicht van

Nadere informatie

De LOB-scan voor mbo

De LOB-scan voor mbo 35 BIJLAGE 3 De LOB-scan voor mbo De LOB-scan Doel van de LOB-scan is om zicht te krijgen op hoe Loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) in jullie onderwijsinstelling er op dit moment voor staat. De

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Presenteer je eigen onderzoek op de Mbo Onderzoeksdag op 12 november 2015!

Presenteer je eigen onderzoek op de Mbo Onderzoeksdag op 12 november 2015! Voorstel voor onderzoekspresentaties Mbo Onderzoeksdag Presenteer je eigen onderzoek op de Mbo Onderzoeksdag op 12 november 2015! Indienen van een voorstel kan tot en met 15 mei 2015 via e-mailadres: info@mboonderzoeksdag.nl

Nadere informatie

doen! Alles wat jij wilt weten over Helicon VMBO Eindhoven

doen! Alles wat jij wilt weten over Helicon VMBO Eindhoven Leerlingfolder Groen moet je doen! Alles wat jij wilt weten over Helicon VMBO Eindhoven Eindhoven 10x vraag en antwoord: dat is makkelijk kiezen! 1 2 Een dag op school Hoe ziet mijn schooldag eruit? De

Nadere informatie

Toelatingscode Havo. Van Mavo 4 naar Havo 4

Toelatingscode Havo. Van Mavo 4 naar Havo 4 Toelatingscode Havo Van Mavo 4 naar Havo 4 2015-2016 1 Toelatingscode Havo Amersfoort, september 2015 Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerling, Voor u/je ligt de toelatingscode Havo zoals wij gebruiken

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL is iets voor jou! Je hebt advies vmbo theoretische leerweg Vmbo theoretische leerweg

Nadere informatie

LOB in klas. Klas 3GT. Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Gemengde / Theoretische - Leerweg. het decanaat

LOB in klas. Klas 3GT. Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Gemengde / Theoretische - Leerweg. het decanaat LOB in klas 3 Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding Klas 3GT Gemengde / Theoretische - Leerweg het decanaat 1 lob klas 3GT ORS Lek en Linge vestiging Lingeborgh 2015 2016 Aan de ouders en

Nadere informatie

TALENT IN PRAKTIJK HPC CENTRUM

TALENT IN PRAKTIJK HPC CENTRUM TALENT IN PRAKTIJK WELKOM Aan de rand van Rotterdam Centrum, tussen allerlei hoge huizen, staat Het Praktijkcollege Centrum. Onze school is op veel gebieden uniek. Je hebt heel veel mogelijkheden om certificaten

Nadere informatie

Welkom ouders van t Zonnewiel

Welkom ouders van t Zonnewiel Welkom ouders van t Zonnewiel Presentatie over: De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en de scholen van Het Baken in Almere Onderwijsdoorstroomschema LWOO, wat is dat? LWOO op Stad

Nadere informatie

Passend Onderwijs. VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL. pomonavmbo.nl

Passend Onderwijs. VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL. pomonavmbo.nl Passend Onderwijs VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL pomonavmbo.nl Welkom op onze school Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met

Nadere informatie

Schoolverlaters informatie avond FOCUS. Informatieavond 22 november 2016

Schoolverlaters informatie avond FOCUS. Informatieavond 22 november 2016 Schoolverlaters informatie avond FOCUS Informatieavond 22 november 2016 Wie ben ik? Mieke Pelger Stage coördinator en transitiecoach Samen met de mentoren tevens stagedocenten zorgen wij dat iedereen op

Nadere informatie

LOB in klas 3. Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Klas 3 Basisberoepsgerichte Leerweg. het decanaat

LOB in klas 3. Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Klas 3 Basisberoepsgerichte Leerweg. het decanaat LOB in klas 3 Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding Klas 3 Basisberoepsgerichte Leerweg het decanaat 1 LOB klas 3 BL ORS Lek en Linge vestiging Lingeborgh 1516 Aan de ouders/verzorgers van

Nadere informatie

Doorstroomnormering vmbo

Doorstroomnormering vmbo Doorstroomnormering vmbo Sectorleiding vmbo-pro april 2017 1 vmbo Auteur: Auteur Beknopte toelichting inhoud: Sectorleiding vmbo-pro Doorstroomnormering vmbo Routing in school: Vervangt: eerdere versie

Nadere informatie

EEN PREVENTIEPROJECT APRIL

EEN PREVENTIEPROJECT APRIL DE OVERSTAP EEN PREVENTIEPROJECT APRIL 2014 OVERSTAPPEN Het preventieproject De Overstap wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Den Haag door de afdelingen Voortijdig Schoolverlaten (VSV) & leerplicht

Nadere informatie

LOOPBAANTRAINING ZWITSERS KWALITEITSMODEL VOOR LOOPBAANORIËNTATIE EN -BEGELEIDING

LOOPBAANTRAINING ZWITSERS KWALITEITSMODEL VOOR LOOPBAANORIËNTATIE EN -BEGELEIDING LOOPBAANTRAINING ZWITSERS KWALITEITSMODEL VOOR LOOPBAANORIËNTATIE EN -BEGELEIDING ZELFMANAGEMENT VAN COMPETENTIES WAAR LIGGEN UW KWALITEITEN? WAT MAAKT U UNIEK? EN WELKE KANT WILT U DAARMEE OP? WAT IS

Nadere informatie

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding Namens de mentoren mijn naam: Bas Kuiper Onderwerp vanavond: LOB programma waar zijn we? keuzekaart met oa: Gemengde Leerweg; mevr. Noordergraaf Nieuw vak: Kunst2

Nadere informatie

Doorstroomnormering vmbo

Doorstroomnormering vmbo Doorstroomnormering vmbo Sectorleiding vmbo-pro september-november 2015 1 vmbo Auteur: Auteur Beknopte toelichting inhoud: Sectorleiding vmbo-pro Doorstroomnormering vmbo Routing in school: Vervangt: eerdere

Nadere informatie

Studiegids opleiding. Vormgeven communicatie & ruimte. Fase 1 - Cohort 2015. Kwalificatiedossier Ruimtelijke Vormgeving 2015

Studiegids opleiding. Vormgeven communicatie & ruimte. Fase 1 - Cohort 2015. Kwalificatiedossier Ruimtelijke Vormgeving 2015 1 Studiegids opleiding Vormgeven communicatie & ruimte Fase 1 - Cohort 2015 Kwalificatiedossier Ruimtelijke Vormgeving 2015 2 Leeswijzer 3 Wettelijke onderdelen onderwijs 4 Het beroepsgerichte deel 4 Nederlands

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomsten Platform VMBO Zorg & Welzijn. Bijeenkomsten februari/maart 2015

Netwerkbijeenkomsten Platform VMBO Zorg & Welzijn. Bijeenkomsten februari/maart 2015 Netwerkbijeenkomsten Platform VMBO Zorg & Welzijn Bijeenkomsten februari/maart 2015 Informatie over Vernieuwing vmbo Alle actuele informatie: www.vernieuwingvmbo.nl https://www.youtube.com/watch?v=55u64_or4dw

Nadere informatie

VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO

VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO April 2014 Kenschets 1963 Ons onderwijsbestel 1963 (opmaat voor Mammoetwet ) Van Mammoet 1968 Industriële vormgeving: lineair

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Doe mee in onze. groene wereld. open dag. vmbo groen. Enschede. Vakman schaps route. vrijdag 26 januari uur uur.

Doe mee in onze. groene wereld. open dag. vmbo groen. Enschede. Vakman schaps route. vrijdag 26 januari uur uur. Doe mee in onze groene wereld Enschede vmbo groen Vakman schaps route open dag vrijdag 26 januari 2018 15.30 uur - 20.30 uur www.aoc-oost.nl 2informatie vmbo groen 2018-2019 AOC Oost is jouw wereld. Een

Nadere informatie

Informatieavond klas 4

Informatieavond klas 4 Informatieavond klas 4 Het Kwadrant Werken naar werk Samen op weg bereikt ieder zijn doel Programma Uitstroomprofielen Certificeervakken De elf gouden regels Arbeidscompetenties (ABC) Doorstromen naar

Nadere informatie

leren door doen vmbo-basis, vmbo-kader, vmbo-gemengde leerweg

leren door doen vmbo-basis, vmbo-kader, vmbo-gemengde leerweg leren door doen vmbo-basis, vmbo-kader, vmbo-gemengde leerweg informatie schooljaar 2018/2019 Over het Groene Hart leerpark Bij het Leerpark staat Leren door doen centraal. Bij ons leren leerlingen met

Nadere informatie

Presentatie Basisscholen door:.

Presentatie Basisscholen door:. Presentatie Basisscholen door:. Voor elke leerling een passend aanbod Locatie vmbo Gemert Locatie vmbo Laarbeek Locatie havo/vwo Praktijkschool Wat maakt het Commanderij College uniek? Voor elke leerling

Nadere informatie

Het nieuwe vmbo. Talenten laten groeien. de Ambelt. Gentiaan College. Januari 2017 versie: 1.0. Pagina 1 van 11

Het nieuwe vmbo. Talenten laten groeien. de Ambelt. Gentiaan College. Januari 2017 versie: 1.0. Pagina 1 van 11 Januari 2017 versie: 1.0 Gentiaan College Talenten laten groeien. de Ambelt Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave 1. Het nieuwe vmbo... 3 Profielen in het vmbo... 3 De avo-vakken... 3 Het beroepsgerichte profielvak...

Nadere informatie

FUNCTIE PROFIELDOCENT LB SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE

FUNCTIE PROFIELDOCENT LB SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE PROFIELDOCENT LB SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Docent LB Codering 004 Organisatie Scholengemeenschap Bonaire Salarisschaal 10 Werkterrein Onderwijsproces Docenten Activiteiten

Nadere informatie

Handout PrOfijt. - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Mike Nikkels / Olav van Doorn

Handout PrOfijt. - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Mike Nikkels / Olav van Doorn Handout PrOfijt - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Auteur(s): Mike Nikkels / Olav van Doorn 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding... 3 3 Algemeen... 3 4 Visie op PrOfijt... 4 5 Techniek...

Nadere informatie

Lesprogramma s voor pedagogische inzet van vechtsport in het onderwijs

Lesprogramma s voor pedagogische inzet van vechtsport in het onderwijs Respons Lesprogramma s voor pedagogische inzet van vechtsport in het onderwijs Respons; flexible and positive Respons Respons omvat een pakket van diensten en producten om onderwijs en vechtsport met elkaar

Nadere informatie