Over de top! Hoe haal je het allerbeste uit jongeren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Over de top! Hoe haal je het allerbeste uit jongeren"

Transcriptie

1 Carmelnieuws Informatieblad voor ouders. Uitgave december 2014, nummer 11 De kick van debatteren havo/vwo, pagina 3 Fit For Life vmbo, pagina 4 Passend Onderwijs pagina 6 ouderraad Over de top! Hoe haal je het allerbeste uit jongeren Op dinsdagavond 4 november organiseerde de ouderraad zijn jaarlijkse thema-avond in het Hoftheater van Raalte. Mark van Rijn, van Young Works, hield een interactieve lezing over talentontwikkeling: Over de top! Hoe haal je het allerbeste uit jongeren. Jongeren die straks van groot belang zijn voor onze maatschappij. En hoe doe je dat dan als ouder? Hoe help je kinderen het beste uit zichzelf te halen? 10 praktische inzichten 1 Leer je kind te denken in termen van persoonlijke groei. 2 Help je kind ontdekken welke talenten het heeft. 3 Geef feedback en motiveer je kind op basis van zijn inzet. 4 Voorkom dat je kind monomaan alleen nog één ding wil doen. 5 Leer je kind zelfregulering. 6 Bied sturing en steun. 7 Bied inspiratie. 8 Vorm een team. 9 Leer doorzettingsvermogen. 1 0 Bespreek van tevoren het kader en evalueer hoe het is gegaan. Een zeer inspirerende avond. Niet alleen om het talent in je kind te ontdekken maar misschien ook wel je eigen talent. Wilt u meer weten over dit onderwerp? Voor informatie en filmpjes Ouderraad Carmel College Salland 1

2 praktijkonderwijs Nieuw op Praktijkonderwijs Entreeonderwijs Vanaf augustus 2014 biedt het Praktijkonderwijs entreeonderwijs aan onder supervisie van Landstede. Wat is entreeonderwijs? Het voormalige niveau 1 mbo-onderwijs is omgevormd tot het huidige entreeonderwijs. Dit onderwijs is gericht op het behalen van een diploma dat toegang biedt tot vervolgonderwijs op het mbo, maar kan ook leiden tot uitstroom naar de arbeidsmarkt. In de wet is vastgelegd dat het entreeonderwijs uitsluitend toegankelijk is voor studenten die niet aan de vooropleidingseisen voor mbo-2, mbo-3 of mbo-4 voldoen en die niet meer tot de doelgroep van het voortgezet onderwijs behoren, maar nog wel volledig leerplichtig zijn. Voor de entreeopleiding is het bindend studieadvies ingevoerd. Iedere student moet binnen een aantal maanden na de start van de opleiding een studieadvies krijgen. Bij een gebrek aan studieresultaten heeft de instelling de mogelijkheid om de student te adviseren te kiezen voor een andere leerweg of om het onderwijs te verlaten. Entreeonderwijs op Carmel College Salland: Als een leerling zich wil aanmelden voor het entreeonderwijs, moet hij/zij op dit moment aan de volgende toelatingseisen voldoen: Minimaal 16 jaar zijn. In klas 5 van het Praktijkonderwijs zitten. Enorm gemotiveerd zijn. Bereid zijn veel theorie te leren en het daarbij behorende huiswerk te maken. Zelfstandig kunnen plannen en zelfstandig opdrachten kunnen verwerken. Bij aanmelding voor deze opleiding volgt er een gesprek met leerling en ouders. In dit gesprek moet de leerling zelf kunnen aangeven wat zijn/haar motivatie en doelstelling is m.b.t. het volgen van deze opleiding. Het entreeonderwijs bestaat uit de volgende vakken/ onderdelen: Nederlands Rekenen/wiskunde Burgerschap Werken in de map Entreeonderwijs Portfolio opdrachten Stage Presentaties maken/houden Werken aan 6 dimensies: Politiek-juridisch, Economisch, Sociaal-maatschappelijk, Vitaal burgerschap, Zingeving, ethiek en dialoog havo/vwo Het extra vak debatteren Je punt maken voor een volle zaal geeft een kick Het Carmel College Salland kent sinds vorig schooljaar het vak debatteren. Leerlingen uit de hele bovenbouw havo en vwo kunnen naast hun reguliere lespakket voor dit extra vak kiezen. Veel leerlingen kiezen het vak, omdat het ze leuk lijkt. Daarnaast zijn er leerlingen die het vak bewust kiezen met het oog op toekomstige toetsen waarbij presenteren en debatteren van belang zijn. Tijdens deze lessen ontwikkelen ze behalve retorische vaardigheden ook kennis van actuele maatschappelijke vraagstukken. Succesvol op debattoernooien In de lessen krijgen de leerlingen onder andere trainingen en gastlessen van bijvoorbeeld politici. Verder doen we als debatklas mee aan verschillende landelijke en provinciale toernooien met elk een andere debatvorm. Zo doen we mee aan het Lagerhuis, het NK Debatteren voor Scholieren, de Overijssel Debat Award en het Model European Parlement. Bij dit laatste toernooi waarbij het Europees Parlement wordt gesimuleerd, hebben drie leerlingen uit de debatklas dit jaar alweer successen behaald op provinciaal niveau. Zij mochten vervolgens in Den Haag debatteren over Europese vraagstukken met andere leerlingen uit het land. Een van hen mag nu zelfs door naar Luxemburg om daar met scholieren uit de hele Europese Unie in debat te gaan. een microfoon spreken, een volle zaal voor je hebben en dan je punt helder kunnen maken geeft ze een kick, waardoor ze er de volgende keer ook weer gaan staan. Joyce de Leau en Amanda Mulder, docenten debatteren Ans Koolman, teamleider praktijkonderwijs Je grenzen verleggen, een spannende ervaring Debatteren is voor leerlingen een prachtige en vaak spannende ervaring. Ze verleggen in de lessen en in de toernooien keer op keer hun grenzen als ze met andere leerlingen en politici in debat gaan. De eerste keer door 2 3

3 vmbo Klaar voor het echte leven Fit For Life School en ouders hebben de taak om jongeren voor te bereiden op de maatschappij. Voor schoolverlaters is het van belang dat ze in staat zijn om zelfstandig te functioneren in de maatschappij en te voldoen aan de eisen die het huidige bedrijfsleven aan ze stelt. De arbeidsmarkt vraagt om flexibele werknemers die klantvriendelijk zijn, om kunnen gaan met werkdruk, initiatief tonen, discipline en doorzettingsvermogen hebben en ook nog eens kunnen samenwerken. Jongeren hebben dus meer nodig dan alleen kennisontwikkeling. Sociale competenties als zelfvertrouwen, betrokkenheid, inzet, zelfsturing, communicatief - en oplossingsgericht handelen, worden steeds belangrijker. Het Carmel College Salland heeft dus naast een onderwijstaak ook een opvoedende taak, een taak die met thuis wordt gedeeld. Het vmbo wil de jeugd Fit For Life krijgen met een eigentijdse aanpak. Dit in samenwerking met sportverenigingen en culturele instellingen in de gemeente Raalte, zodat schoolverlaters beter voorbereid zijn op zelfstandig functioneren in de maatschappij en de eisen die het bedrijfsleven aan hen stelt. Klaar voor het echte leven, oftewel Fit For Life. School is de plek bij uitstek om deze vaardigheden te leren en te oefenen. Het gaat dan om het vermogen van de leerling om evenwichtig met zichzelf, anderen en grotere groepssituaties om te gaan. Het vmbo biedt een omgeving waar leerlingen met anderen kunnen samenwerken. Leerlingen krijgen inzichten en vaardigheden waar ze hun hele leven mee uit de voeten kunnen. Het betrekken van mentoren, medewerkers, ouders/verzorgers en omgeving van de leerling hierbij, is vanzelfsprekend. Fit For Life in de praktijk Leerjaar 1 Middels het aanbieden van verschillende sportieve en culturele activiteiten trainen de leerlingen spelenderwijs de sociale vaardigheden. De oefeningen en opdrachten zijn gericht op het verwerven van sociale competenties zoals samenwerken, oplossingsgericht denken, doorzettingsvermogen, discipline, zelfvertrouwen etc. Leerjaar 2 Door middel van een breed aanbod van sportieve en culturele activiteiten trainen de leerlingen de sociale vaardigheden geleerd in leerjaar 1. Daarnaast volgen de leerlingen dit schooljaar een cursus waarbij ze hun geleerde sociale vaardigheden gaan inzetten/trainen gericht op de ander (dus niet alleen gericht op hun eigen lifeskills). Voorbeelden van deze cursussen zijn: jeugdtrainerscursus, jeugdscheidsrechterscursus, EHBO/reanimatiecursus, koken met en voor anderen, cursus Carmel radio maken, cursus DJ en presenteren, musical presenteren etc. Doelstellingen voor leerjaar 3 en 4 De doelstelling in de leerjaren 3 en 4 is dat leerlingen sociale vaardigheden inzetten/trainen die gericht zijn op het vervolgonderwijs, stages, bijbaantjes, bedrijfsleven etc. De koppeling met het beroepsgerichte programma Dienstverlening en Producten en Loopbaanoriëntatie en begeleiding is een must. Extra trainingen Het Fit For Life programma biedt de mogelijkheid om maatwerktrainingen te organiseren voor leerlingen die behoefte hebben aan extra ondersteuning. Het betreft hierbij maatwerk dat altijd in overleg met de leerling en ouders/verzorgers wordt aangeboden. Mogelijkheden zijn: vmbo in beweging, weerbaarheidstraining Rots en Water, zelfverdediging voor meisjes, training agressiebeheersing, reflecttraining etc. loopbaandossier De voortgang, leerpunten, keuzemomenten en reflectie worden bijgehouden in het LOB-loopbaandossier en bewaakt door de mentor. In het loopbaandossier laat een leerling zien wat hij/zij kan (talenten) en heeft geleerd. Dat kan zijn op school, stageadres, bijbaantje, thuis, sportclub, muziekband of vrijwilligerswerk. Dit loopbaandossier groeit vier jaar lang met een leerling mee. Daarna kan het meegenomen worden naar het vervolgonderwijs of de werkgever. Een onderdeel uit dit loopbaandossier zijn de sociale competenties zoals hieronder beschreven. Communicatief handelen Oplossingsgericht handelen Zelfvertrouwen Sociale competenties Zelfsturing Betrokkenheid Inzet De trainers van Fit For Life hebben hun programma afgestemd op het ontwikkelen van sociale competenties en kunnen specifiek met de vraag van de leerling aan de slag. Fit For Life is gezond, men beleeft samen plezier en er worden belangrijke Life Skills (sociale competenties) ontwikkeld. Voor vragen of verdere informatie: Inga Lokate, Projectleider Fit For Life Salland 4 5

4 Passend Onderwijs op Carmel College Salland Per augustus 2014 is de nieuwe wet Passend Onderwijs ingevoerd. Een wet die beoogt om élk kind het onderwijs aan te bieden dat het nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Hierbij hoort een werkwijze die zich richt op de mogelijkheden van een kind, in plaats van op eventuele beperkingen. In dit artikel wordt geschetst wat Passend Onderwijs op Carmel College Salland betekent. vmbo Loopbaanoriëntatie en loopbaanbegeleiding (LOB) op het vmbo 1 Veilige leeromgeving Bij de ondersteuning buiten het reguliere onderwijspro- Zoals in onze visie staat beschreven streven wij ernaar dat ces wordt een ontwikkelingsperspectief (handelingsplan) leerlingen leren in een veilige, gezonde en stimulerende opgesteld. Leerling én ouders worden hierbij betrokken. omgeving. Daartoe creëren wij een kleinschalige en Maatschappelijke ontwikkelingen zorgen er voor dat de Leerlingen moeten niet alleen ondersteund worden bij het persoonlijke organisatie, waarin mentoren, docenten en Heeft de leerling voor langere tijd afstemming nodig in bena- arbeidsmarkt steeds sneller verandert. Het aantal voorspel- maken van een keuze voor een vervolgopleiding of een onderwijsondersteuners de leerlingen kennen. Een leerling dering, ruimte of specialistische begeleiding, dan wordt bare beroepen neemt af en binnen een bedrijf nemen de beroep, maar ook bij het ontwikkelen van deze loopbaan- komt dan ook in één van de elf onderwijsteams. Acht van maatwerk geleverd. Hiervoor is een verwijzing van de mogelijkheden toe om van functie te veranderen. Het is in competenties. Daarvoor is het noodzakelijk dat zij veelvul- deze onderwijsteams hebben een eigen domein, waar de zorgcoördinator nodig. Deze begeleiding vindt plaats op een toenemende mate moeilijk voor leerlingen zich een beeld dig in contact komen met de beroeps- en opleidingspraktijk. leerlingen het grootste deel van de lessen/begeleidings- daarvoor speciaal ingerichte voorziening aan de Florens te vormen bij een beroep. Een baan voor het leven komt uren volgen. Op dit moment wordt gewerkt aan de plannen Radewijnsstraat. Basisdoel is om de leerling zo snel mogelijk nog maar zelden voor. Hierdoor zijn loopbanen veel minder voor een eigen domein voor de overige drie teams. 2 Ondersteuning binnen het reguliere onderwijsproces weer te begeleiden naar de reguliere setting in de klas. 4 Verwijzing Wanneer met de gemaakte afspraken en adviezen geen voorspelbaar en meer afhankelijk van de persoon. Welke sturing geef je aan je eigen loopbaan? Er komt dus een grotere verantwoordelijkheid bij leerlingen. Ervaring opdoen De docenten zijn de belangrijkste personen in het onderwijs resultaat wordt geboekt, het probleem blijft voortduren en zelf te liggen. Ze moeten zich nog meer bewust zijn van wat voor de leerling. Zij hebben dagelijks contact met hun de school handelingsverlegen blijkt, wordt er gezocht naar ze willen en kunnen. Hier ligt een taak voor ouders en leerlingen en krijgen zo een scherp beeld van wat elk kind nodig heeft. Zij gebruiken daarbij een digitaal leerlingvolgsysteem waarin de vorderingen en bijzonderheden van elke leerling worden bijgehouden. Voor leerlingen vmbo, havo en vwo gaat dit via SOM. Praktijkonderwijs werkt met Presentis. Waar mogelijk begeleiden docenten hun de best passende vorm van onderwijs voor de leerling. Dit gaat in overleg met het begeleidingsteam, Zorg Advies Team en de teamleider. Daarbij wordt uiteraard gekeken naar alle inspanningen die vastgelegd zijn in het dossier. Het advies kan een verwijzing naar een andere VO school of een VSO school binnen het Samenwerkingsverband IJssel-Vecht school om ze te begeleiden. Om een goede sturing aan de loopbaan te geven, moeten onderstaande vijf loopbaancompetenties ontwikkeld worden. 1 Kwaliteitenreflectie Wie ben ik? Wat kan ik? Zelfsturing Het LOBproces Betekenis geven aan ervaringen leerlingen zelf. Om dit te kunnen doen wordt geïnvesteerd inhouden. Hier komt de Commissie Toewijzing in beeld. 2 Motievenreflectie Wat wil ik? Wat drijft mij? in het bevorderen van de deskundigheid en het versterken van specifieke vaardigheden bij docenten en onderwijs- Han Peters, stafdirecteur 3 Werkexploratie Welk soort werk past bij mij? 4 Loopbaansturing Wat wil ik worden? assistenten. Specifieke deskundigen binnen de school leiden 5 Netwerken Wie kan mij daarbij helpen? Het vmbo kiest voor een brede invulling van het LOB de docenten en onderwijsassistenten op en begeleiden (loopbaanleren). Dit past in de visie en missie van het Carmel indien nodig de leerling zoveel mogelijk in de klas of op het College Salland, met een gerichtheid op ontwikkeling van de domein. leerling, die verder gaat dan alleen het behalen van een diploma. Betrokkenheid van ouders, samenwerking met het 3 Ondersteuning buiten het reguliere onderwijsproces bedrijfsleven, talentontwikkeling en persoonlijke aandacht zijn hier voorbeelden van. Indien de leerling meer of iets anders nodig heeft dan ondersteuning binnen het reguliere onderwijsproces, dan School en ouders hebben de taak om jongeren voor te wordt een beroep gedaan op maatwerkarrangementen. bereiden op de maatschappij. We moeten ze hierin begelei- Maatwerkarrangementen zijn individuele kortdurende den en hen bewust maken dat ze Leren voor het Leven. trajecten, bijvoorbeeld observatie en onderzoek, afgestemd op de onderwijsbehoefte/ontwikkelingsvraag van de Namens loopbaanbegeleiding, leerling. De maatwerkarrangementen worden, zo mogelijk, Inga Lokate en Els Schoorlemmer op het domein uitgevoerd met ondersteuning van specifieke deskundigen. 6 7

5 Colofon Redactie en coördinatie: Liesbeth Braunius Mail: Eindredactie: Timo Bomhof Vormgeving: INConcept Druk: Sonodruk Frequentie: Twee keer per jaar, volgend nummer: mei 2015 highlights Prestaties scholen inzichtelijk met Scholen op de kaart Een genuanceerd, compleet en actueel beeld van het onderwijs. Scholen op de kaart is een website met veelzijdige informatie over alle basisscholen en middelbare scholen in Nederland. Deze site biedt voor verschillende doelgroepen interessante informatie over onderwijs en resultaten. Of u als ouder nu benieuwd bent of u een goede en geschikte school gekozen heeft, of als professional benieuwd bent hoe het staat met de kwaliteit van de scholen in de omgeving. Binnen scholenopdekaart.nl vindt u informatie over slagingspercentages, examencijfers en tevredenheid. De informatie is afkomstig van bijv. de Onderwijsinspectie en de school zelf. De cijfers worden in grafieken en tabellen weergegeven. De website vergelijkt de resultaten met landelijke gemiddeldes en zijn indien nodig voorzien van een toelichting. Het resultaat is een genuanceerd, compleet en actueel beeld van het onderwijs. Vanaf eind december is het mogelijk scholen te vergelijken op verschillende indicatoren. Wij zijn heel blij met deze mogelijkheid. Scholen op de kaart biedt ons een platform om met de collega s in gesprek te gaan op basis van feiten in plaats van vermoedens. Daarnaast biedt het ons de mogelijkheid om ouders, leerlingen en andere geïnteresseerden helder en evenwichtig te informeren en het gesprek met elkaar aan te gaan. U kunt de scholen op de kaart vinden via de website van Carmel College Salland, onder het kopje Over ons onderwijs / Onderwijskwaliteit / Verantwoording. Doriene Boezelman, Onderwijs, Kwaliteit en Projecten highlights Veiligheidsafspraken over bouwverkeer De bouwwerkzaamheden aan Hofstedelaan 4 brengen veel bouwverkeer met zich mee. Met onze aannemers is afgesproken dat er geen bouwverkeer mag rijden tussen 8.00 en 9.00 uur s ochtends, tenzij er een verkeersregelaar wordt ingezet. Daarnaast is afgesproken dat al het bouwverkeer aan- en afrijdt via de Zwolsestraat en vervolgens via de rotonde naar de N348. De Hofstedelaan mag hiervoor niet gebruikt worden. Wij zullen hier ook op toezien. Mocht u dit toch zien gebeuren, meld dit dan via het adres zodat wij de aannemers hierop kunnen aanspreken. Kiss & Ride-zone aan de Zwolsestraat Het komt regelmatig voor dat ouders hun kind(eren) met de auto bij school afzetten. Voor de rust en verkeersveiligheid aan de Hofstedelaan en de Florens Radewijnstraat, willen wij u vragen hiervoor de parkeerhavens aan de Zwolsestraat te gebruiken. Dit is om dezelfde reden ook de nieuwe opstapplek voor de excursiebussen. Melinda Martinot, hoofd facilitaire dienst havo/vwo 8 Kijk voor meer informatie op onze website:

Mondriaan* 18 vragen & antwoorden over onze eigentijdse vorm van leren 2015 / 2016

Mondriaan* 18 vragen & antwoorden over onze eigentijdse vorm van leren 2015 / 2016 1 Mondriaan* 18 vragen & antwoorden over onze eigentijdse vorm van leren 2015 / 2016 18 VRAGEN 2 Fijn dat je er bent! Voorwoord Beste jongens en meisjes, beste ouders, Het Mondriaan College is een school

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten.

Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten. Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten. 1. Samenvatting Scholieren willen LOB! Dat is goed want loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) is belangrijk.

Nadere informatie

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs 2014 2015 Talenten laten groeien. de Ambelt Inhoudsopgave 1. Over de Ambelt 7 4. 1.1 De Ambelt 7 sportactiviteiten 20 1.2 Missie 7 4.1 Schoolreisjes en schoolkampen

Nadere informatie

dr. ALETTA JACOBS COLLEGE Portfolio s in de deelschool praktijkonderwijs

dr. ALETTA JACOBS COLLEGE Portfolio s in de deelschool praktijkonderwijs dr. ALETTA JACOBS COLLEGE Portfolio s in de deelschool praktijkonderwijs Portfolio dr. Aletta Jacobs College Deelschool Praktijkonderwijs Portfolioproject in het praktijkonderwijs Portfolioproject aan

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

SCHOOLGIDS DON BOSCO. School voor ZMOK. Marienwaard 51 6222 AM Maastricht. tel.: 043-3467760. website : www.donboscoschool.eu

SCHOOLGIDS DON BOSCO. School voor ZMOK. Marienwaard 51 6222 AM Maastricht. tel.: 043-3467760. website : www.donboscoschool.eu SCHOOLGIDS DON BOSCO School voor ZMOK Afdeling VSO Marienwaard 51 6222 AM Maastricht tel.: 043-3467760 website : www.donboscoschool.eu INHOUD Voorwoord 1. Het Schoolbestuur 2. Profilering Don Boscoschool

Nadere informatie

Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan

Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan Utrecht, maart 2013 Kim Schut, Marinka Kuijpers, Maarten

Nadere informatie

DE SCHOLEN DEZWOLSE GIDS SCHOLEN. Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL

DE SCHOLEN DEZWOLSE GIDS SCHOLEN. Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL DEZWOLSE DE SCHOLEN SCHOLEN GIDS 2015 Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL Inhoudsopgave Inleiding 3 Meander College 4 Thomas a Kempis College 6 JenaXL 8 Carolus Clusius College

Nadere informatie

SCHOOLGIDS BLARIACUMCOLLEGE 2014-2015

SCHOOLGIDS BLARIACUMCOLLEGE 2014-2015 BLARIACUM- COLLEGE SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS BLARIACUMCOLLEGE 2014-2015 ONDERWIJSGEMEENSCHAP VOOR vmbo havo vwo (atheneum en gymnasium) Het Blariacumcollege verzorgt onderwijs op twee hoofdlocaties

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 AE DEN HAAG. Datum Ruim baan voor toptalent in het funderend onderwijs

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 AE DEN HAAG. Datum Ruim baan voor toptalent in het funderend onderwijs >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 AE DEN HAAG Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

12 maart 2012 PROFILERING KSH PROFILERING KSH. Extern winnen is intern beginnen

12 maart 2012 PROFILERING KSH PROFILERING KSH. Extern winnen is intern beginnen PROFILERING KSH Extern winnen is intern beginnen 1. Inleiding In het schoolplan 2011-2014 van de KSH staat de missie van de school beschreven, vanuit de twee kernwoorden Kennis en Karakter. Deze woorden

Nadere informatie

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen 1 inhoud 3 schoolgids 2013-2014 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2013-2014 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

Jaarverslag Leerlingzaken

Jaarverslag Leerlingzaken Jaarverslag Leerlingzaken 2013 2014 Inhoud Voorwoord > Waarom dit jaarverslag > Visie en uitgangspunten > De wet > Leerplicht en RMC > Verschillende soorten verzuim > Dag van de Leerplicht > Leerlingenadministratie

Nadere informatie

Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG

Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG Beste student, Welkom bij de opleiding tot verzorgende ig (individuele gezondheidszorg). In deze opleidingsgids vind je informatie over leren bij Zadkine en praktische

Nadere informatie

Iedereen succesvol op Deltion!

Iedereen succesvol op Deltion! Projectgroep Passend Onderwijs Adviesnota Iedereen succesvol op Deltion! Zwolle, 20 april 2012 (geactualiseerd 3 december 2012) Adviesnota Projectgroep Passend Onderwijs Pagina 1 1.Inleiding Deltion bereidt

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

K!X: Empoweren en netwerken

K!X: Empoweren en netwerken K!X: Empoweren en netwerken Handleiding voor K!X coördinatoren FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken Handleiding voor K!X-coördinatoren Deze handleiding voor K!X-coördinatoren is een uitgave

Nadere informatie

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Locaties 4 2 Voorwoord 6 3 Missie en Visie 9 4 Geschiedenis/ schoolprofielen 22 5 Organisatie 26 6 Onderwijsaanbod 36

Nadere informatie

KOERS 2016. Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting

KOERS 2016. Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting KOERS 2016 Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting Thomas Zipper oktober 2012 Inleiding blz. 3 1. Visie en beleidsvorming

Nadere informatie

Inhoudsopgave Stagebeleidsplan

Inhoudsopgave Stagebeleidsplan Inhoudsopgave Stagebeleidsplan Inleiding blz. 3 Teamvisie op stage blz. 4 Doelstellingen van de stage blz. 4 Stage en het onderwijsaanbod blz. 6 Onderwijskundige principes Voorbereiding op de stage Assessment

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

NEEM EEN AANDEEL IN JE TOEKOMST. Schoolplan 2010-2014 van het Montaigne Lyceum

NEEM EEN AANDEEL IN JE TOEKOMST. Schoolplan 2010-2014 van het Montaigne Lyceum NEEM EEN AANDEEL IN JE TOEKOMST Schoolplan 2010-2014 van het Montaigne Lyceum 16 februari 2010 2 Voorwoord Met het schoolplan Neem een aandeel in je toekomst spreken wij onze ambities uit voor de ontwikkeling

Nadere informatie

schoolgids 2012-2013 nieuw

schoolgids 2012-2013 nieuw schoolgids 2012-2013 nieuw ma n ag e &em o v a h rt & bew ge n, spo ement schoolgids 2012-2013 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2012-2013 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Een blik op 2010. Jaarverslag rsg de Borgen 2010

Een blik op 2010. Jaarverslag rsg de Borgen 2010 Een blik op 2010 Jaarverslag rsg de Borgen 2010 Jaarverslag 2010 rsg de Borgen Raad van Toezicht 3 Voorwoord 5 1 Een blik op onze ambitie 1.1 rsg de Borgen 6 1.2 Strategische beleidsdoelen 6 4 Een blik

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL Kom naar het groene lyceum WWW.GROENEWELLE.NL SCHOOLJAAR 15/16 DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO Ondernemend onderwijs voor slimme doeners in een groene omgeving. Dat is Het Groene Lyceum van De Groene Welle.

Nadere informatie