Sportmedisch Adviescentrum Regio Haarlem-Kennemer Gasthuis Jaarverslag 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sportmedisch Adviescentrum Regio Haarlem-Kennemer Gasthuis Jaarverslag 2013"

Transcriptie

1 Sportmedisch Adviescentrum Regio Haarlem-Kennemer Gasthuis Jaarverslag 2013 INLEIDING 2 TAAKUITVOERING 4 KENNEMER GASTHUIS 4 HELIOMARE 4 HUISARTSEN 5 PARAMEDICI 5 MEDISCHE STAF 5 TOPSPORT 5 OLYMPISCH NETWERK NOORD-HOLLAND 6 PUBLIC RELATIONS (PR) 6 KWALITEITSEISEN 7 CIOS 7 INHOLLAND 7 REGIOPOLITIE KENNEMERLAND 8 ARBO 8 ZORGVERZEKERAARS 8 FEDERATIE VAN SPORTMEDISCHE INSTELLINGEN 8 ACCOMMODATIE 8 TOEKOMST 9 BESTUUR 10 MEDEWERKERS EN CONSULENTEN 10 CONSULTEN 13 SPORTMEDISCHE ONDERZOEKEN 16 WAARVOOR KUNT U BIJ HET SMA TERECHT? 19 1

2 INLEIDING De Stichting Sportmedisch Adviescentrum Regio Haarlem is er voor ieder bewegend mens in Kennemerland: jong en oud, van breedtesporter tot topsporter. Sinds 2011 is de officiële werknaam van de stichting gezien de intensieve samenwerkingsafspraken met het Kennemer Gasthuis, ten behoeve van herkenbaarheid van de totale omvang van de organisatie, veranderd in Sport Medisch Adviescentrum Haarlem- Kennemer Gasthuis afgekort SMA Haarlem-KG. De bezoekers van het SMA zijn veelal mensen met sportgerelateerde vragen over vooral het steunen bewegingsapparaat en cardiovasculaire zaken. De jongere sporter wendt zich vaker voor een consult bij het SMA, terwijl bij de sportmedische onderzoeken een stijging te zien is in leeftijdscategorie boven de 40 jaar. Meer en meer wenden zich ook chronisch zieken zoals hartpatiënten, oncologie patiënten, diabeten, chronisch vermoeiden en andere chronisch zieken voor beweeg advisering op maat. Met de komst van de CTO s is het aantal topsporters die het SMA Haarlem-KG bezoekt verminderd. Maar dankzij de SCAS certificering Topsport Medisch Samenwerkingsverband(TMS) ziet het SMA wel regelmatig talenten topsporters voor consultvragen en sportmedische onderzoeken. Ook zien we steeds vaker dat sportclubs een sport medisch onderzoek bij het SMA aanbevelen om gezondheidsrisico s uit te sluiten, 25% procent van de cliënten voor sportmedisch onderzoek komt via de trainer of bond bij het SMA. De sportmedische onderzoeken vonden in 2012 voor ruim 70 % plaats ten behoeve van de bewegende mens in de ruimste zin van het woord. Daarnaast werd 30 % van de werkzaamheden verricht ten behoeve van studenten aan verschillende sportopleidingen, zoals het CIOS en de opleiding sport en bewegen van InHolland. Ook een steeds groter aantal leerlingen die de opleiding Veiligheid en Vakmanschap gaat doen, maakt onderdeel uit van de populatie die bij het SMA een sport medisch onderzoek ondergaat. In 2013 hebben 1280 consulten en 1745 sportmedische onderzoeken plaatsgevonden. In vergelijking met 2012 nam het aantal blessureconsulten met 21 % af. De preventieve onderzoeken lieten een stijging van ruim 10 % zien. Het blijkt dat veel cliënten een sportmedisch onderzoek doen om risico s uit te sluiten, maar ook om na het gegeven advies op een juiste en verantwoorde manier, met een beweegprogramma op maat, te trainen. Het centrum ziet dit als een positieve ontwikkeling. De sport medische onderzoeken vormden dit jaar met 58% het grootste deel van de door het SMA verzorgde medische zorg. De groei komt met name tot stand door bewustwording van de sporter om op een verantwoorde wijze met het lichaam om te gaan en omdat een SMO als voorwaarde wordt gesteld voor bepaalde sportieve activiteiten. Het SMA, lid van de Federatie Sport Medische Instellingen Nederland, is sinds 2006 SCAS gecertificeerd. Sinds 2011 is het SMA Haarlem- Kennemer Gasthuis erkend als Topsport Medisch Samenwerkingsverband(TMS). Bij de multidisciplinaire sportpoli in Heliomare gericht op sporters met een beperking worden met enige regelmaat minder valide (top)sporters gezien. Het samenwerkingsverband Heliomare met SMA Haarlem-Kennemer Gasthuis is door NOC-NSF aangewezen als één van de vier CTO-TMS in Nederland gericht op de minder valide topsport. In Oktober 2013 is gestart met het project Fysiek Profiel De (sport)psychologen van GRIP Psychologen die de TMS expertise op locatie SMA Haarlem sinds 2012 zijn komen versterken zijn wekelijks aanwezig voor psychologische diagnostiek en begeleiding. In 2013 is er tevens een nevenlocatie van S&VA sportadviesbureau bij het SMA geïnitieerd; dit betekend dat er wekelijks een geregistreerd sportdiëtiste aanwezig is in de sportmedische praktijk. Nieuw in 2013 is dat er 2 sportgeneeskundige projecten lopen. Het ene project genaamd Hartrevalidatie op maat bij hartfalen is een door verzekeraar Achmea gesubsidieerd innovatief 2

3 zorgproject. Dit project heeft als doel om de effectiviteit van hartrevalidatie onder supervisie van de sportarts in kaart te brengen bij een zeer kwetsbare groep hartpatiënten te weten die bij hartfalen. Het andere project is een prospectieve studie in samenwerking met 2 lokale huisartspraktijken en TNO gericht op de haalbaarheid van Hoog Intensieve Intervaltraining( HIT) bij mensen met een verhoogd cardiovasculair risico. De in 2010 opgerichte periodieke sportgeneeskunde - radiologie bespreking werpt steeds meer haar vruchten af. Hierdoor is de expertise van het centrum meer en meer toegenomen ten aanzien van complexe klachten van spieren, pezen en gewrichten (veelal second opinions). Ook in 2013 levert de intensieve kennisuitwisseling tussen sportarts en radioloog een belangrijke bijdrage aan het welslagen van het behandeltraject. Eind 2013 is er voor het eerst een gecombineerde sportgeneeskunde- radiologie- orthopedie bespreking gehouden. De differentiatie van de sportartsen middels specifieke aandachtsvelden bovenop de algemene uitoefening van de sportgeneeskundige praktijk blijft in ontwikkeling. Het SMA beschikt over moderne diagnostische apparatuur, die deels is ondergebracht bij het SMA zelf, deels bij Heliomare en deels bij de vakgroep radiologie van het Kennemer Gasthuis. Met name de echografische expertise heeft een nieuwe impuls gekregen door aanschaf van een nieuw high end mobiel systeem met innovatieve technieken zoals hoog frequente transducers, kleuren doppler en cross beam technologie. Blessures en peesaandoeningen kunnen zo veel accurater in beeld gebracht worden. Het huidige team bestaat in 2013 uit 3 sportartsen, 4 doktersassistentes en een ondersteunend manager. Deze medewerkers stellen het SMA in staat alle sportgerelateerde taken op een uitstekende wijze uit te voeren. Het centrum werd eind 2013 op kleine schaal gerenoveerd. Bestuur Stichting Sportmedisch Adviescentrum Regio Haarlem. W. Dekker - voorzitter A. Roozen - secretaris H.C.J. Uildriks - penningmeester W. Oosterhof - adviseur H.J.W. Dijkstra - lid 3

4 TAAKUITVOERING Het operationeel team van het Sport Medisch Adviescentrum Haarlem in alliantie met het Kennemer Gasthuis, bestaande uit 3 sportartsen, 4 assistentes en een ondersteunend manager, heeft in 2013 weer verdere stappen gezet in de ontwikkeling van een groei, cq expertise van de sportgeneeskunde. Gezamenlijk met en onder aansturing van medisch manager, Jan Willem Dijkstra, wordt een steeds verdergaande invulling gegeven aan de sportgeneeskundige expertise van het centrum. De mogelijkheden van de aanwezige inspanningsdiagnostiek (ademgas analyse) raakt meer en meer bekend met als gevolg een toename van gerichte verwijzingen door huisartsen maar ook door sturing en tussenkomst van diverse samenwerkende sportfysiotherapeutische instellingen in de regio bij patiënten met inspanning gebonden beperkingen. In 2013 is een stijging van deze onderzoeken te zien van 4%. Daarnaast zijn er een aantal hartfalen patiënten gezien voor een praktische multidisciplinaire Hartrevalidatie op maat in de regio in samenwerking met de vakgroep Cardiologie. Dit is en gesubsidieerd onderzoeksproject. Ook heeft in samenwerking met TNO en onderzoeker Drs L. Taal een onderzoek plaatsgevonden over de effecten van High Intensity Interval Training voor cliënten met verhoogd cardiovasculair risico. De drie sportartsen hebben ieder afzonderlijk een eigen expertise gebied te weten: echografie van het bewegingsapparaat (MSU), inspanningsdiagnostiek en advisering bij chronisch zieken, orthomanuele geneeskunde, advisering van minder valide sporters, liesklachten en wetenschap. Jan Willem Dijkstra heeft zijn expertise op het gebied van echografische diagnostiek door een aantal cursussen verder uitgebreid. Tevens richt hij zich, in verband met onderzoek, op de inspanningsdiagnostiek voor en na gerichte training. Floor Groot heeft door zijn ervaringen in Aspetar, het orthopedic en sports medical hospital, en werkzaamheden voor de KNVB een grote expertise opgebouwd ten aanzien van onder andere specifieke voetbalblessures. Manuele de Jong heeft de van den Akkermethode eigen gemaakt voor de behandeling van bepaalde liesblessures. Dit alles heeft geleidt tot een vergroting van het aantal interne en externe aanvragen van specialistische sportgeneeskundige expertise. Ook in 2013 zijn er maandelijkse radiologie patiënten besprekingen met als doel de diagnostische expertise van de sportarts en de radioloog, nog meer op elkaar aan te laten sluiten. Er is dan ook te zien dat dit zich uit in meer en meer state of the art diagnostiek en behandeling voor de klant cq patiënt van het centrum. KENNEMER GASTHUIS De samenwerking met het Kennemer Gasthuis is sinds 2007 in een alliantie tussen het Sport Medisch Adviescentrum Haarlem en het Kennemer Gasthuis vastgelegd; afgekort SMA-KG. De sportartsen zijn buitengewoon staflid van het Kennemer Gasthuis. Zij hebben de mogelijkheid om op allerlei gebied onderzoeken aan te vragen en te komen tot snelle gerichte doorverwijzingen naar de diverse orgaanspecialisten. De resultaten kunnen, dankzij een permanente aansluiting op het Ziekenhuis Informatie Systeem (ZIS), rechtstreeks op de locatie van het SMA digitaal worden ontvangen. Er is een steeds verdergaande verdieping gaande richting de samenwerking met de diverse specialismen van het Kennemer Gasthuis. Dit uit zich in over en weer verwijstrajecten met de andere aanpalende specialismen. Er is een intensievere samenwerking tussen de sportartsen en aanverwante specialismen. Een maandelijkse radiologiebespreking is hier een voorbeeld van, maar ook worden steeds meer over en weer verwijstrajecten met de andere aanpalende specialismen gezien. Andere voorbeelden zijn: directe toegang echocardiografie en opzet van een innovatief zorgtraject hartrevalidatie op maat bij hartfalen met de cardioloog dr. van Vlies. HELIOMARE Sinds eind 2009 heeft het SMA een samenwerkingsovereenkomst getekend met Heliomare. Doel van deze overeenkomst met de revalidatiegeneeskunde van Heliomare is om sportmedische zorg voor sporters met een beperking aan te kunnen bieden. Per 1 januari 2010 is gestart met een periodiek sportmedisch spreekuur, waarbij de expertise van de sportarts en de know how van de revalidatiearts aan elkaar worden gekoppeld. Het betreft inspanningsonderzoek in het algemeen en kennis ten 4

5 aanzien van klachten van het bewegingsapparaat en de problematiek rondom beperkingen. Ook in 2013 is het sport medisch spreekuur voortgezet. Daarnaast is er gestart met een innovatief project: Fysiek Profiel. Hierbij vindt intensieve revalidatie plaats van mensen met hersenletsel, dwarslaesie of amputatie. Er is een grote betrokkenheid van de sportarts bij de inspanningsdiagnostiek en advisering. Dit project zal tot januari 2015 duren. HUISARTSEN Zeer regelmatig werd in 2013 het SMA benaderd door de huisartsen om de sportgeneeskundige expertise in te zetten. Door het jaar heen zijn dan ook veelvuldig contacten geweest met individuele huisartsen met betrekking tot vragen ten aanzien van potentiële verwijzingen. Sportarts Jan Willem Dijkstra heeft begin 2013 voor DOKH(Noord Hollandse nasholings organisatie voor huisartsen) een voordracht gehouden op De Dag van de Eerste lijn met als titel: Trainen trainen trainen, Zelfmanagement voor de chronisch zieke. PARAMEDICI De (sport)fysiotherapeutische samenwerkingsverbanden zijn inmiddels weer verder ontwikkeld hetgeen bijdraagt aan verhoging van de sportmedische kwaliteit onder de samenwerkende partners. Er is een ontwikkeling gaande naar een intensieve samenwerking met een, aan de hand van postcode, geselecteerde groep (sport)fysiotherapeutische centra. Hierdoor is de sportarts bij de individuele patiënt in staat om het door hem opgestelde behandelplan, veelal bestaande uit oefentherapie en individuele training, professioneel te laten coachen door een deskundige fysiotherapeut in de nabije omgeving van de woonomgeving van de patiënt. In 2013 is op initiatief van de sportartsen gestart met een maandelijks fysiotherapeutisch inloopspreekuur waar alle (sport)fysiotherapeuten, vallend onder het adherentie gebied van het SMA-KG, voor worden uitgenodigd. Tijdens dit overleg is er ruimte om, aan de hand van door de fysiotherapeut ingebrachte casuïstiek, de verdieping te zoeken in de vorm van een interactieve multidisciplinaire bespreking. In deze bespreking is ook steeds plaats ingeruimd voor een demonstratie lichamelijk onderzoek door de sportartsen. Dit heeft er toe geleid dat de fysiotherapeuten eerder de deskundigheid van de sportarts inzetten om hiermee een effectief en juist behandeltraject te waarborgen. Het Fysio-overleg wordt door een steeds grotere groep fysiotherapeuten bezocht. Hieruit valt af te leiden dat in een specifieke behoefte wordt voorzien. MEDISCHE STAF Door het vertrek in 2012 van één van de sportartsen naar Qatar is er sinds september 2013 een nieuwe sportarts bij het SMA werkzaam. Hiermee blijft in 2013 de medische staf bestaan uit drie parttime sportartsen voor in totaal 1,4 fte Eén van de sportartsen, Jan Willem Dijkstra, houdt zich bezig met medisch management en met de coördinatie van door het SMA geïnitieerd wetenschappelijk onderzoek. Tevens is hij Bestuurslid van de Vereniging Sport Geneeskunde. TOPSPORT Al jaren lang verzorgen de sportartsen diagnostiek, behandeling en begeleiding voor diverse selecties en topatleten. Met de Baseball Academy en de heren en dames selecties van Zwem- en waterpolovereniging de Ham is er een samenwerkingsovereenkomst. Zoals eerder genoemd is per november 2009 het Sport Medisch Adviescentrum het eerste door SCAS NOC-NSF voorlopige gecertificeerde Topsport Medisch Samenwerkingsverband (TMS). In 2011 heeft met goed gevolg de definitieve certificering plaatsgevonden. Het SMA is voor de begeleiding van topsporters en topsport-teams samenwerkingsverbanden aangegaan met diverse medische specialisten van het Kennemer Gasthuis. Hetzelfde geldt voor paramedici, waaronder: een sportdiëtiste(nevenvestiging S&VA), een sportpsycholoog(nevenvestiging GRIP psychologen), een 5

6 inspanningsfysioloog, een sportmasseur, verschillende sportfysiotherapeuten en een bewegingstechnoloog (voetscan en ganganalyse). Er is een duidelijke toename van consulten door de samenwerkende sportpsycholoog en sportdiëtist zichtbaar. Door nieuwe positionering van de 4 Centra voor Topsport en Onderwijs, waarbij zij als preferred sportmedisch supplier zijn aangewezen, zijn in 2013 minder topsport medische onderzoeken en consulten verricht. OLYMPISCH NETWERK NOORD-HOLLAND Het SMA Haarlem werkt nauw samen met het Olympisch Netwerk Noord-Holland. Onderdeel hiervan is een keuring van de zich aandienende topsporttalenten uit de regio, waarvoor een apart budget is gereserveerd. Op advies van het Olympisch Netwerk kan het SMA topsporters sportmedische zorg aanbieden. De nauwe samenwerking met het Olympisch Netwerk moet voorts bijdragen aan het behoud van de TMS-certificering van het SMA. Minimaal twee keer per jaar vindt overleg plaats. PUBLIC RELATIONS (PR) De PR loopt veelal via de (para)medische kanalen waaronder de door sportartsen gehouden bijscholingen, bijeenkomsten (maandelijks fysiotherapeutisch overleg) en lezingen tijdens congressen en informatiebijeenkomsten voor sporters (één maal Heliomare en, één maal voor de Clubselectie van IJsclub Haarlem). Er is regelmatig overleg met (potentiële) professionele relaties en samenwerkingspartners. De zeer uitgebreide website functioneert naar tevredenheid en zorgt voor een goede vindbaarheid voor de klant. Het is dan ook duidelijk merkbaar dat veel cliënten via deze website bij het SMA een afspraak maken, dan wel contact opnemen. In 2013 is een marketeer aangetrokken in de persoon van dhr. Niels Olaf Bout om te kijken hoe en op welke manier de naamsbekendheid van de sportgeneeskunde kan worden vergroot. Hiertoe zijn diverse initiatieven uitgerold; één daarvan is een sponsor contract met het Haarlemse Loopcircuit van Sport Support; het betreft hier een circuit van 6 grote lopen waaronder o.a. de Grachtenloop, Letteren loop en de Zilveren Kruis Achmea(ZKA) loop. Voor al deze loopevenementen heeft het centrum Fact sheets opgemaakt die in de talloze nieuwsbrieven worden opgenomen. Als klap op de vuurpijl heeft een SMA-KG team bestaande uit sportarts/ medisch manager, Jan- Willem Dijkstra, marketeer Niels Olaf Bout en de broer van de sportarts Manuel Dijkstra meegedaan aan de ZKA loop; alle drie finishten ruim onder de 2 uur. Verder is er afgelopen jaar veelvuldig contact geweest met Runnersworld, met Mathot(medisch speciaalzaak) en De Jong schoenservice omtrent verder gaande aansluitende samenwerkingen. Zo is in 2013 is gestart met het project Samen Sporten. Er is bij dit project een intensieve samenwerking tussen Mathot, Runnersworld en het SMA. Dit project beoogt mensen met een stoma door de inzet van juiste materialen en deskundige begeleiding in beweging te krijgen en hiermee de gezondheid en fitheid te bevorderen. Het SMA heeft de sport medische onderzoeken voor deze doelgroep gesponsord. De sportartsen hebben zitting in diverse nationale sportgeneeskundige gremia waaronder een deskundigheidscommissie en een congrescommissie ten behoeve van het jaarlijks landelijk sportgeneeskundig congres. WETENSCHAP Er is in de medische staf de wens uitgesproken om gestructureerd te komen tot wetenschappelijk onderzoek gericht op ontwikkelingen in de sportgeneeskunde. In 2012 zijn twee onderzoeksprojecten gehonoreerd met een subsidie. Door Jan Willem Dijkstra is in samenwerking met Cardioloog van Vlies een onderzoeksvoorstel geschreven ten aanzien van een innovatief zorgtraject hartrevalidatie op maat bij hartfalen. 6

7 In 2012 is voor dit onderzoeksvoorstel een subsidie beschikbaar gesteld door Fonds Stichting Gezondheidszorg Spaarneland(SGS) en in 2013 is er een start gemaakt met dit onderzoek. Er is een samenwerking op het gebied van de uitkomsten van dit wetenschappelijk onderzoek met het Linnaeus Instituut. Middels het Linneaus Instituut heeft de vakgroep sportgeneeskunde van het SMA Haarlem- Kennemer Gasthuis de kosteloze beschikking over een statisticus en epidemioloog en is het mogelijk om geneeskunde studenten van het VU Medisch Centrum Amsterdam te betrekken bij lokaal wetenschappelijk onderzoek in het kader van een wetenschap stage. In 2013 is de HIT studie van start gegaan en zal begin 2014 worden afgerond. Dit onderzoek is gezamenlijk door psycholoog, dhr. Luc Taal en Jan Willem Dijkstra in samenwerking met TNO ontwikkeld. Het is een onderzoek naar de effecten van hoog intensieve intervaltraining op cardiovasculaire risicoparameters bij patiënten met een verhoogd cardiovasculair risico De resultaten zullen in 2014 worden gepubliceerd. KWALITEITSEISEN Het SMA Haarlem voldoet reeds sinds 2006 aan de kwaliteit certificering van de SCAS en sinds begin juli 2011 heeft zij ook de SCAS-TMS certificering gericht op de topsporters met A, B en belofte status van NOC-NSF. De meeste beroepsverenigingen in de geneeskunde zijn naast maatschapsvisitaties tevens in ontwikkeling met individuele kwaliteitsvisitatie trajecten gericht op de individuele arts. Voor de sportgeneeskunde heeft, vanuit de VSG, bij het SMA-KG in 2011een pilot plaatsgevonden, waaraan de sportartsen hebben deelgenomen. Daarmee is de sportgeneeskunde van het SMA-KG de eerste sportmedische instelling waarvan al haar sportartsen individueel gevisiteerd zijn door de beroepsvereniging. Door het opgestelde Individueel Verbeter Plan(IVP) zijn de sportartsen in staat gedurende vijf jaar, doelgericht hun eigen functioneren onder de loep te nemen, dan wel verder te verbeteren. CIOS Alle aankomende studenten van het CIOS worden, als onderdeel van de toelatingsprocedure, onderworpen aan een preventief sportmedisch onderzoek. Er wordt onderscheid gemaakt tussen studenten van de opleiding Sport en Bewegen en de Dansopleiding. Naast het screenen van de studenten is het sportmedisch onderzoek vooral bedoeld als advisering ter voorkoming van blessures. Speciaal voor de CIOS leerlingen wordt aanvullend onderzoek verricht voor SCUBA duiken. Aangezien de leerlingen tijdens de opleiding kunnen kiezen voor het vak duiken is met het CIOS afgesproken om dit een onderdeel van het SMO te laten zijn. De CIOSleerlingen kunnen tijdens hun opleiding gebruik maken van een inloopspreekuur, dat twee maal per week plaatsvindt. De medisch manager geeft bovendien jaarlijks voorlichting aan de directie en de docenten over de sportmedische begeleiding van de CIOS studenten. Het bestuur van het SMA heeft twee keer per jaar overleg met de directie van het CIOS. Tijdens de Open dag van het CIOS is het SMA met een stand aanwezig om voorlichting te geven over de sportmedische begeleiding aan de toekomstige studenten en hun ouders. Het overleg en het geven van voorlichting leiden tot een optimale samenwerking. Op deze wijze wordt de sportgezondheidszorg zo goed mogelijk afgestemd op de wensen van de CIOS-studenten en de docenten. INHOLLAND Ook bij de opleiding Sport en Bewegen van InHolland vormt het preventief sportmedisch onderzoek een onderdeel van de toelatingsprocedure. Bij deze health check aan de poort, krijgen de aankomend studenten inzicht en advies met betrekking tot hun gezondheid, zodat zij de opleiding veilig kunnen doorlopen. 7

8 De toestroom van leerlingen wordt jaarlijks groter en mede hierdoor neemt ook het aantal sportmedische onderzoeken bij het SMA toe. Er is jaarlijks overleg tussen het management van de opleiding en het SMA. REGIOPOLITIE KENNEMERLAND In 2013 heeft wederom een groot aantal politiefunctionarissen op vrijwillige basis het uitgebreide sportmedische onderzoek ondergaan. Ook voor 2014 staan een groot aantal onderzoeken gepland. Tijdens dit preventieve onderzoek worden o.a. parameters geregistreerd die een indicatie geven betreffende het risico van hart- en vaatziekten. De politiefunctionaris krijgt zo nodig persoonlijke gezondheidsadviezen. De korpsleiding krijgt jaarlijks een geanonimiseerd, schriftelijk verslag van de verhoogde risicofactoren van de in dat jaar gescreende groep politiefunctionarissen. Deze zijn, indien nodig, voorzien van adviezen. Er is veelvuldig overleg met de functionaris Personeelszaken en de regionale Arbo-coördinator. Het uiteindelijke doel van deze screening is gezondheidsverbetering en het terugdringen van het ziekteverzuim. ARBO Het SMA verricht, op verzoek van enkele Arbo-diensten, het inspanningsgedeelte van keuringen. Dit betreft veelal keuringen van personen die werkzaam zijn in risicodragende beroepen, zoals douane, brandweer en groepen die met perslucht werken. ZORGVERZEKERAARS Nagenoeg alle zorgverzekeraars vergoeden sportmedische zorg in het aanvullende pakket, zowel curatief als preventief. Zorgverzekeraar Achmea Health heeft naast een sportpakket ook een fitpakket in het leven geroepen. Verzekerden die deze pakketten hebben afgesloten krijgen een blessure- en herhalingsconsult volledig vergoed en eenmaal per jaar is er een gedeeltelijke vergoeding voor een sportmedisch onderzoek. Een belangrijk deel van de inwoners in de regio Haarlem heeft Achmea Health als zorgverzekeraar. FEDERATIE VAN SPORTMEDISCHE INSTELLINGEN De Federatie van Sportmedische Instellingen (FSMI) is een brancheorganisatie met ruim 50 leden, die als doel heeft de sportmedische instellingen in Nederland beter te profileren en de kwaliteit te bewaken. Het SMA Haarlem is lid van de FSMI en is SCAS gecertificeerd. In 2008 heeft het SMA stappen gezet om Topsport Medisch Samenwerkingsverband (TMS) te worden. De definitieve certificering werd in de zomer van 2011 toegekend. In 2012 is het FSMI nauw gaan samenwerken met de organisatie van de Alpes D HuZes. Deelnemers van dit evenement moeten in het bezit zijn van een medische verklaring. Voor ruim 200 deelnemers vond in 2013 bij het SMA een sport medisch onderzoek plaats. ACCOMMODATIE De huisvesting van het SMA in het Kennemer Sportcenter is modern en efficiënt. Voor zowel de cliënten als medewerkers van het SMA is het plezierig om in een sportieve (gezonde) omgeving te kunnen werken. In 2011 vond er een uitbreiding van het centrum met 1 artsenkamer plaats welke is 8

9 uitgerust met een ECG apparaat. Deze kamer wordt sinds 2012 ook gebruikt door een samenwerkende sportpsycholoog en diëtiste. Tevens doet het dienst als vergaderruimte. In 2013 heeft het SMA een kleine opknapbeurt ondergaan. De uitstraling die de omgeving en het interieur heeft, draagt bij aan een positieve uitwerking op zowel de cliënten als de medewerkers van het SMA. Er wordt goed samengewerkt met het bestuur en de dagelijkse leiding van het Kennemer Sportcenter. TOEKOMST Het SMA Haarlem-Kennemer Gasthuis streeft ernaar de preventieve en curatieve sportgeneeskundige zorg steeds op een zo hoog mogelijk niveau te brengen en tegelijkertijd de naamsbekendheid te vergroten. In het grensgebied van het sportgeneeskundig werkveld is een toename van activiteiten te verwachten. Dit geldt eveneens voor de op de (sub) topsportmedische zorg gerichte ontwikkelingen in het verlengde van de TMS certificering en voor het met de revalidatieartsen van Heliomare opgestarte project Fysiek profiel, gericht op mensen met een beperking. Ontwikkelingen omtrent de door de VSG beoogde verkrijging van een erkenning als geneeskundig specialisme zijn momenteel al goedgekeurd. Het wachten is nog op de handtekening van de minister. De sportgeneeskunde heeft op het gebied van kwaliteit, opleiding, wetenschappelijk onderzoek en positionering een grote ontwikkeling doorgemaakt in de afgelopen tien jaar. Sportgeneeskunde heeft zich ontwikkeld tot een zelfstandig vakgebied met een eigen wetenschapsdomein en wetenschappelijk onderzoek. Deze ontwikkeling en de erkenning als geneeskundig specialisme zal tot veel positieve veranderingen leiden. In 2014 zal het duidelijk moeten worden in welke constructie het SMA zich gaat voortzetten. Het SMA wil de aandachtsgebieden specialisaties waaronder de echografie( MSU) verder doorvoeren. Een tweede sportarts zal de van den Akker methode eigen gaan maken. Door deze differentiatie binnen het team van sportartsen zal op termijn en op onderdelen van de sportgeneeskunde meer expertise ontstaan binnen de samenwerking tussen het SMA en het KG. De jarenlange investering naar de eerste lijn, zowel richting huisartsen en fysiotherapeuten als ook naar diëtisten, sportpsychologen en andere dienstverleners, heeft geleidt tot een groot netwerk van samenwerkende partners in de wijde regio tot ver buiten de Haarlemse stadsgrenzen, waarbij momenteel zowel de huisarts als officiële verwijzer als de fysiotherapeut als onofficiële verwijzer ervoor zorgen dat het merendeel van de consulten en een zeer groot deel van de sportmedische onderzoeken op verwijzing plaats vinden. Te verwachten valt dat dit de komende jaren nog zal toenemen. Ook zal een maandelijks overleg met Fysiotherapeuten, die in 2013 van start is gegaan, de samenwerking verder intensiveren. In 2014 zal er door middel van een regionalisatietraject, aangestuurd vanuit het FSMI, een intensievere samenwerking gaan plaatsvinden tussen sportarts, sportfysiotherapeut en sportmasseur. Hierdoor komt de ketenzorg meer onder de aandacht. Mede door inzet van de sportartsen en professionele uitstraling van het centrum valt te verwachten dat de bekendheid van het SMA Haarlem nog verder vergroot zal worden bij de huisartsen, specialisten, fysiotherapeuten, paramedici, trainers en de sportverenigingen. Ook zal door inzet van het FSMI ten aanzien van de (Sub) topsportmedische begeleiding en PR over medische begeleiding bij grote evenementen het SMA meer op de kaart zetten. Indien de mogelijkheid zich aandient wil het SMA komen tot gecertificeerde opleidingsinrichting specialisme sportgeneeskunde. Het bestuur hoopt met zijn activiteiten te bereiken dat missie, visie en doelen van het SMA nog beter gestalte zullen krijgen. Het SMA Haarlem verwacht ook in de komende jaren toonaangevend te blijven met betrekking tot het leveren van up-to-date sportmedische zorg. 9

10 BESTUUR Het bestuur was in 2013 als volgt samengesteld: W. Dekker, voorzitter A. Roozen, secretaris H.C.J. Uildriks, penningmeester H.J.W. Dijkstra, medisch manager W. Oosterhof, adviseur Het bestuur kwam 7 maal in vergadering bijeen. De belangrijkste onderwerpen die aandacht vroegen waren: Administratieve zaken Financiën Ontwikkeling Personeel en Beleid Erkenning Sportgeneeskunde Samenwerking met: NOVA -College afdeling CIOS InHolland Kennemer Gasthuis Sportservice Noord-Holland Kennemer Sportcenter Federatie van SMI s / SCAS Achmea Health Politie Regio Kennemerland Olympisch Netwerk Noord-Holland Société Pim Mulier Heliomare Externe activiteiten waren: Jaarvergaderingen FSMI Overleg met: Bestuur Kennemer Gasthuis Bestuur NOVA-College afdeling CIOS Management van Opleiding Sport en Bewegen Hogeschool InHolland Achmea Health Stichtingsbestuur Kennemer/CIOS Sportcenter Olympisch Netwerk Noord-Holland Diverse Sportbonden (TMS) Sportpsychologen Sportdiëtistes Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij Politie Regio Kennemerland Collega SMA s Diverse Fysiotherapiepraktijken in de regio Heliomare MEDEWERKERS EN CONSULENTEN In 2013 waren onderstaande personen nauw betrokken bij de diensten die door het SMA werden verleend. De medewerkers waren: Drs. H.J.W. Dijkstra, sportarts (medisch manager) Drs. M.H. de Jong, sportarts 10

11 Dhr. F.P. Groot, sportarts Mevr. E. van Dorssen, sportarts (invaller) Mevr. H. Kneepkens, sportarts (invaller) I.S. Krijgsman, bureau manager R.J. de Geus-van Lammeren, assistente/receptioniste A.M.M. v. Polen-Pardon, assistente/receptioniste M. Gregory-Beels, assistente/receptioniste S.Okker, invalassistente/receptioniste H.Schmidt, invalassistente/receptioniste Filiaal GRIP psychologen op locatie Dhr.F. Cabooter Mevr. J. Mulder Sportvoedingsadviesbureau S&VA Mevr.R. Bootsma Mevr. Y.van der Pol Als consulenten werkten mee: Prof. dr. C.N. van Dijk, orthopedisch chirurg (AMC) Dr. G. Kerkhoffs, orthopedisch chirurg ( AMC) Dr. D. Eygendaal, orthopedisch chirurg (Amphia Ziekenhuis) Drs. B. Rietveld, orthopedisch chirurg (MCH) Drs. R.M. Feenstra, orthopedisch chirurg (KG) Drs. E.A.M. Zwartelé, orthopedisch chirurg (KG) Drs. W.G. Horstmann, orthopedisch chirurg (KG) Drs. P.T.D. Kingma, orthopedisch chirurg (KG) Dr. A. van Noort, sportorthopedie (SZH) Dr S.P.L. Janssen, orthopedisch chirurg (Rijnland Ziekenhuis) Prof. Dr. D.B.F. Saris, hoogleraar orthopedie (UMCU) Dr. A. Willems, cardioloog (Sint Lucas Andreas Ziekenhuis) Dr. M. Jansen, cardioloog (KG) Drs G. Verdel, cardioloog( KG) Dr. R. Tukkie, sport-cardioloog (KG) Dr. B. van Vlies, cardioloog (KG) Prof. dr. A. de Wilde, cardioloog (AMC) Drs. M.A. Sulzer, longarts (KG) Dr. W. van Dorp, internist (KG) Drs. J.A.M. Kuster, neuroloog (KG) Drs. J.P. Teengs, longarts/tevens medische staf (KG) Dr. M. Maas, radioloog (AMC) Drs. R.P.J. Oostburg, radioloog (KG) Dr. W. de Monyé, radioloog (KG) Drs. I. Chesaru, skelet-radioloog Dr. C.A.M. van Bennekom, revalidatie-arts Heliomare Drs. J.G. Rutte, orthomanueel arts Drs. C. Renssen, orthomanueel arts G. Bezemer, sportfysiotherapeut R.M. Boonstra, fysio- en manueel therapeut/eswt B. de Bruin, bewegingstechnoloog Drs. M. de Bruin, sportpsycholoog B. Diepenveen, fysio- en manueel therapeut A.H. de Groot, fysiotherapeut (Fysio BV) M. Hoogduin, fysiotherapeut (Santwee) Drs. M. Kantebeen, inspanningsfysioloog R. Kerkhof, fysio- en manueel therapeut (Nieuw Groenendaal) J.J. van het Land, sportfysiotherapeut H. Nieuwveen, sportmassage T. van der Pol, fysiotherapeut (Getsewoud Nieuw-Vennep) S. Portegies, sportfysiotherapeut (Portegies, Fysio voor sporters) F. Versteeg, fysiotherapeut (Sport en Revalidatiecentrum Kennemerland) 11

12 L. Verton, fysio-, sport- en manueel therapeut (Leo Verton Paramedisch Centrum) M. Goedknegt, fysio-, sport- en manueel therapeut (Leidsevaart) S. Vos, fysio-, sport- en manueel therapeut (CURA) B. Besselink, sportfysiotherapeut (CURA) E. Rozendaal, Sportpsychologe VSPNR R. Frans, fysiotherapeut (praktijk Deen) A. de Jong, fysiotherapeut (fysiotherapie-centrum) C. van Leeuwen, Sportfysiotherapeut (Allroundsportcare) M. Huta Galung, Sportfysiotherapeut (fysiotherapie Westergracht) J. Bakker, Fysiotherapeut (De Praktijk Heemstede) M. Kerkhof, Fysiotherapeut (Fysioplaza Nieuw Vennep) I. Vel, Sportfysiotherapeut ( Fysiotherapie Vennewater) N. Ruiter, Sportfysiotherapeut ( Fysiotherapie Vennewater) G. Greveling, fysiotherapeut (Care Worx) J. W. Eigenraam, fysiotherapeut (Portegies, Fysio voor sporters) V. de Fluiter, fysiotherapeut (Teding van Berkhout) W. Rill, fysiotherapeut (Leisevaart Fysiotherapie) E. van Wetering, fysiotherapeut (PMC fysiotherapie) J. Stolk, fysiotherapeut (PMC fysiotherapie) 12

13 CONSULTEN Man / Vrouw ratio Aantallen Percentages Man % Vrouw % % Vrouw 42% Man / vrouw ratio Man 58% Man Vrouw Leeftijdscategorieën in jaren 0 < % 30 < % 40 < % 50 > % % 50% 40% 30% 20% 10% 0% 45% 20% 23% 12% Leeftijdscategorieën in jaren 0 < < < > 13

14 Reden consult CIOS % Consult % Herhaling % Echo 94 7% Manueel 36 3% Telefonisch 111 9% Anders 19 1% % 40% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 17% 23% 9% 7% 3% 1% CIOS Consult Herhaling Echo Manueel Telefonisch Anders 0% Reden consult Tijdstip bezoek na ontstaan van de blessure in maanden 0-1 maanden % 1-6 maanden % 6-12 maanden % > 12 maanden % Onbekend 105 8% % 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 16% 29% 12% 35% 8% Tijdstip bezoek na ontstaan van de blessure in maanden 0-1 maanden 1-6 maanden 6-12 maanden > 12 maanden Onbekend 14

15 Lokatie van de blessure Onbekend 3 0% Bekken / SI 5 0% Bovenbeen 71 6% Elleboog 28 2% Enkel % Hand/ Vingers 6 0% Heup/ Bovenbeen 2 0% Heup/ Lies % Knie % NEK/ CWK 26 2% Onderarm/ Pols 17 1% Onderbeen 109 9% Overig 55 4% Schouder % TWK/ LWK 79 6% Voet 98 8% % 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 26% 13% 11% 11% 9% 6% 8% 6% 4% 2% 0%0% 2% 0%0% 1% Lokatie van de blessure Onbekend Bekken / SI Bovenbeen Elleboog Enkel Hand/ Vingers Heup/ Bovenbeen Heup/ Lies Knie NEK/ CWK Onderarm/ Pols Onderbeen Overig Schouder TWK/ LWK Voet 15

16 SPORT MEDISCHE ONDERZOEKEN Verwijzing Aantallen Percentages Eerder geweest % Via bekende % Via huisarts 98 6% Via fysiotherapeut 50 3% Via trainer/bond % Via CIOS % Anders 35 2% Via politie 70 4% Via internet 34 2% Via INHOLLAND % Via verzekering 46 3% Via (bedrijfs)arts 12 1% Via specialist 3 0% % 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 15% 10% 6% 25% 3% 20% 10% 4% 2% 2% Verwijzing 3% 1% 0% Eerder geweest Via bekende Via huisarts Via fysiotherapeut Via trainer/bond Via CIOS Anders Via politie Via internet Via INHOLLAND Via verzekering Via (bedrijfs)arts Via specialist Geslacht Man % Vrouw % % Vrouw 27% Man / vrouw ratio Man 73% Man Vrouw 16

17 Soort onderzoek Basis (incl. PSMO) % Basis + ECG 124 7% CIOS % INHOLLAND % Groot Sportmedisch onderzoek % Uitgebreid Cardio Vasculaire % % 40% 39% Basis (incl. PSMO) 35% 30% Basis + ECG 25% 19% CIOS 20% 15% 10% 5% 0% 12% 7% 10% Soort onderzoek 13% INHOLLAND Groot Sportmedisch onderzoek Uitgebreid Cardio Vasculaire Leeftijdscategorieën 0 < % 30 < % 40 < % 50 > % % 45% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 9% 18% 27% 0 < < < 50 10% 5% 0% Leeftijdscategorieën 50 > 17

18 Sportachtergronden Atletiek 8 0% Autosport 13 1% Badminton 5 0% Basketbal 18 1% Bergsport 1 0% Boksen 8 0% Bowlen 1 0% CIOS 87 5% Dansen / Jazz Ballet / Ballet 29 2% Duiken 105 6% Fitness / Conditietraining / Aerobics / Skigym % Geen sport 81 5% Gewichtheffen / Krachtsport / Bodybuild 3 0% Golfen 8 0% Handbal 12 1% Hardlopen / Lopen / Marathon / Trimmen % Hockey 37 2% Honkbal / Softbal 33 2% Judo 15 1% Korfbal 10 1% Motorsport 25 1% Paardrijden 8 0% Roeien / Kanoën 25 1% Rugby 5 0% Schaatsen / Skeeleren 25 1% Skiën / Langlauf / Rolskiën 5 0% Squash 8 0% Synchroon zwemmen 1 0% Tennis 77 4% Triathlon 3 0% Turnen / Gymnastiek 7 0% Vechtsport / Taekwondo / Boksen / Jiujiutsi 10 1% Voetbal % Volleybal 8 0% Wandelen 14 1% Waterpolo 12 1% Wielrennen / Toerfietsen / Fietsen % Zaalvoetbal 2 0% Zeilen / Surfen 11 1% Zeilvliegen / Zweefvliegen / Parachute / Delta 52 3% Zwemmen 21 1% % 18

19 WAARVOOR KUNT U BIJ HET SMA TERECHT? 1. Consult C 2. Herhalingsconsult HC 3. Echo Consult EC 4. Ortho Manueel Consult MC 5. Sportmedische onderzoeken A. Basis sportmedisch onderzoek voor sporters jonger dan 12 jaar K 2 + B. Basis sportmedisch onderzoek voor sporters ouder dan 12 jaar K 3 C. Sportmedisch onderzoek met Rust ECG ten behoeve van toekomstige studenten van de ALO, het CIOS, In Holland en VEVA K 3/CIOS D. Groot sportmedisch onderzoek met inspanningstest I.ECG K 4 E. Ergometrisch onderzoek ten behoeve van Arbo-diensten etc. K 5 F. Ergometrisch onderzoek K 6 G. Zeer uitgebreid sportmedisch onderzoek als K 4 plus ademgasanalyse (VO 2 max., oxycometrie) K 7 H. Uitgebreide cardiovasculaire screening als K 6 plus ademgasanalyse (VO 2 max., oxycometrie) K 8 I. Herhaling K 4 H K 4 J. Herhaling K 7 H K 7 K. Herhaling K 8 H K 8 6. Sportspecifieke onderzoeken A. Zweef- en schermvliegen K 1 B. Lausanne protocol K 1 (L) C. Duiken K 2 (duik) D. KNMV (motorsport), KNAF (autosport) Parachutespringen K 2 E. Sportkeuring voor de KNWU met Rust ECG (personen jonger dan 40 jaar) K 3 F. Sportkeuring voor de KNWU met inspanningstest personen ouder dan 40 jaar)i.ecg K 4 19

20

ALGEMENE INFORMATIE. Sportmedisch Adviescentrum wat is het.waar is het..wat kan het voor mij betekenen? www.ghz.nl/sportgeneeskunde

ALGEMENE INFORMATIE. Sportmedisch Adviescentrum wat is het.waar is het..wat kan het voor mij betekenen? www.ghz.nl/sportgeneeskunde ALGEMENE INFORMATIE Sportmedisch Adviescentrum wat is het.waar is het..wat kan het voor mij betekenen? www.ghz.nl/sportgeneeskunde Sport en Gezondheid Iedere sporter, jong, oud, recreatief of professioneel

Nadere informatie

Sportgeneeskundige afdeling Laurentius

Sportgeneeskundige afdeling Laurentius Sportgeneeskundige afdeling Laurentius Sportmedisch onderzoek en advies Inleiding Sporten is in Nederland zeer populair. Nederlanders sporten regelmatig in georganiseerd en ongeorganiseerd verband. Daarnaast

Nadere informatie

Sportmedische zorg vanuit het oogpunt van de ketenzorg. Arjan Kokshoorn Sportarts SMCP

Sportmedische zorg vanuit het oogpunt van de ketenzorg. Arjan Kokshoorn Sportarts SMCP Sportmedische zorg vanuit het oogpunt van de ketenzorg Arjan Kokshoorn Sportarts SMCP Arjan Kokshoorn Sportarts / manager SMCP (www.smcp.nl) CTO Papendal talenten volleybal / wielrennen OS Beijing Topatletiek

Nadere informatie

Sportgeneeskunde. Sportgeneeskunde

Sportgeneeskunde. Sportgeneeskunde Sportgeneeskunde Sportgeneeskunde Algemeen Voor blessures of andere sportgerelateerde klachten kunnen zowel professionele als recreatieve sporters bij de sportarts terecht. De sportarts doet ook preventieve

Nadere informatie

De sportarts is er voor iedereen. Sportmedisch Adviescentrum Rotterdam

De sportarts is er voor iedereen. Sportmedisch Adviescentrum Rotterdam De sportarts is er voor iedereen Sportmedisch Adviescentrum Rotterdam 2 Inleiding SMA Rotterdam (Sportmedisch Adviescentrum Rotterdam) is hét centrum voor sportgeneeskunde in de Rotterdamse regio. De hoofdlocatie

Nadere informatie

WAT WEET DE SPORTARTS OVERBELASTING?

WAT WEET DE SPORTARTS OVERBELASTING? WAT WEET DE SPORTARTS OVERBELASTING? Ron du Bois, sportarts SGF SPORTGENEESKUNDE FRIESLAND TMS Heerenveen SMA Leeuwarden SMA Drachten SMA Sneek TOPSPORT MEDISCH SAMENWERKINGSVERBAND Overeenkomst met sportbond(en)

Nadere informatie

Sportmedisch consult

Sportmedisch consult Sportmedisch consult Een sportmedisch consult bij een sportarts van HMC (Haaglanden Medisch Centrum) is geschikt voor sporters van alle leeftijden en ieder niveau. Heeft u een blessure of heeft u een vraag

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen sportarts 2016

Overzicht vergoedingen sportarts 2016 Overzicht vergoedingen sportarts 2016 Vergoedingen uit de basis- en aanvullende verzekering Sportgeneeskunde is sinds 1 juli 2014 erkend als medisch specialisme. Hierdoor vallen per 1 januari 2016 zorgvraaggerelateerde

Nadere informatie

NOC-NSF Topsport Medische Begeleiding

NOC-NSF Topsport Medische Begeleiding NOC-NSF Topsport Medische Begeleiding Dr C.R. van den Hoogenband Chirurg-Traumatoloog St-Anna Ziekenhuis-Topsupport Geldrop/Eindhoven Chefarts NOC-NSF sinds 2011 Maurits Hendriks Technisch Directeur NOC*NSF

Nadere informatie

Sportmedisch Centrum Maartenskliniek. Samen sterk in beweging

Sportmedisch Centrum Maartenskliniek. Samen sterk in beweging Sportmedisch Centrum Maartenskliniek Samen sterk in beweging Samen sterk in beweging Bewegen is een onderdeel van het dagelijkse leven. Het is gezond voor de mens en heeft een aantoonbaar gunstig effect

Nadere informatie

Vraag: spelen de zorgverzekeraars een rol in de zogenaamde Topsportmedische Samenwerkingsverbanden

Vraag: spelen de zorgverzekeraars een rol in de zogenaamde Topsportmedische Samenwerkingsverbanden Bijlage 1 Antwoorden op de vragen van de Vereniging voor Sportgeneeskunde naar aanleiding van de Tussenrapportage Sportbeleid Sportmedische begeleiding Vraag: spelen de zorgverzekeraars een rol in de zogenaamde

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen sportzorg door zorgverzekeraars 2012. Max. 175,- per kalenderjaar. Max. 75,- per jaar. Max. 150,- per jaar

Overzicht vergoedingen sportzorg door zorgverzekeraars 2012. Max. 175,- per kalenderjaar. Max. 75,- per jaar. Max. 150,- per jaar Naam verzekeraar AnderZorg Agis Pakketnaam (Aanvullend) Anderzorg Jong AnderZorg Extra Compactpolis Compleetpolis Comfortpolis Comfortpluspolis nenpolis 50 + actief polis Vergoeding voor - Basis Sport

Nadere informatie

Sportmedisch onderzoek

Sportmedisch onderzoek Patiënteninformatie Sportmedisch onderzoek Sportmedisch onderzoek 20150113 Sportmedisch onderzoek.indd 1 1 20-09-16 11:04 Sportmedisch onderzoek Martini Sportmedisch Centrum, route 0.8 Telefoon (050)

Nadere informatie

Op al deze vragen krijgt u bij de afdeling sportgeneeskunde een snel en deskundig antwoord.

Op al deze vragen krijgt u bij de afdeling sportgeneeskunde een snel en deskundig antwoord. Sportgeneeskunde Sporten is in Nederland zeer populair. Nederlanders sporten regelmatig in georganiseerd en ongeorganiseerd verband. Daarnaast is er een grote groep die (weer) wil beginnen met sporten.

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen sportzorg door zorgverzekeraars 2013

Overzicht vergoedingen sportzorg door zorgverzekeraars 2013 Aevitae Vip Supervip Sportgeneeskunde Beweegzorg: bewegingstherapie en beweegprogramma s 1xper 2 kj - 114,- sportmedisch onderzoek of blessureconsult 150,- per 2 kj voor consulten, keuring en behandeling

Nadere informatie

Sportpoli IJsselland Locatie Nesselande. IJsselland Ziekenhuis

Sportpoli IJsselland Locatie Nesselande. IJsselland Ziekenhuis Sportpoli IJsselland Locatie Nesselande IJsselland Ziekenhuis 1. Inleiding Bij de Sportpoli van het IJsselland Ziekenhuis houdt een sportarts van het Sportmedisch Adviescentrum Rotterdam sportspreekuren

Nadere informatie

Vergoeding voor Vergoeding Opmerkingen

Vergoeding voor Vergoeding Opmerkingen Naam verzekeraar Achmea (Zilverenkruis, Interpolis, Groene Land, DVZ, PWZ) Pakketnaam (aanvullend) Beter Af Plus Polis (1 t/m 4 sterren) Nationale Sportpolis* (Zilverenkruis) Vergoeding voor Vergoeding

Nadere informatie

Vergoeding voor Vergoeding Opmerkingen

Vergoeding voor Vergoeding Opmerkingen Naam verzekeraar Achmea (Zilverenkruis, Interpolis, Groene Land, DVZ, PWZ) Pakketnaam (aanvullend) Beter Af Plus Polis (1 t/m 4 sterren) Nationale Sportpolis* (Zilverenkruis) Vergoeding voor Vergoeding

Nadere informatie

Aanvullend voorzieningenpakket Olympisch Netwerk (steunpunten talenten)

Aanvullend voorzieningenpakket Olympisch Netwerk (steunpunten talenten) Aanvullend voorzieningenpakket Olympisch Netwerk (steunpunten talenten) Diensten 1. Algemeen Anti dopingvoorlichting/advi es Rol Olympisch Netwerk informeren/doorverwijz en Eventuele externe partij Sportarts/deskundig

Nadere informatie

De MEERWAARDE van de SPORT arts

De MEERWAARDE van de SPORT arts Aangepast (top)sporten Wetenschap en de sportpraktijk De MEERWAARDE van de SPORT arts Symposium CASA READE, 11 oktober 2013 Jessica Gal, sportarts Introductie 15-10-2013 SMA Jessica Gal Sportartsen Opgestart

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen sportzorg door zorgverzekeraars Via Sportmedische Instelling 2 x per persoon per jaar

Overzicht vergoedingen sportzorg door zorgverzekeraars Via Sportmedische Instelling 2 x per persoon per jaar Naam verzekeraar Pakketnaam (Aanvullend) Vergoeding voor Vergoeding AnderZorg Anderzorg Jong AnderZorg Extra - Basis Sport Medisch SMI; - Basisplus SMI; - Groot SMI; - Behandeling en advisering voor sporters

Nadere informatie

200 euro twintig Normaal tarief minus de vergoeding

200 euro twintig Normaal tarief minus de vergoeding Hoe fit ben jij? Dat sporten gezond is, zal niemand ontkennen. Als schaatstrainingsgroep Giethoorn (STGiethoorn) beoefenen we allemaal sport. Hetzij schaatsen, fietsen, hardlopen of skeeleren. De ene hele

Nadere informatie

Project Regionalisatie Ketenzorg

Project Regionalisatie Ketenzorg Project Regionalisatie Ketenzorg Bijeenkomst Regionalisatie/Ketenkwaliteit Regio Oost Brabant Achtergrond Doel van het project Ketenafspraken rondom diagnosegroep Ketenkwaliteit Vertalen landelijk niveau

Nadere informatie

Meer informatie over fysiotherapie of een registerfysiotherapeut bij u in de buurt vindt u op www.defysiotherapeut.com

Meer informatie over fysiotherapie of een registerfysiotherapeut bij u in de buurt vindt u op www.defysiotherapeut.com Meer informatie over fysiotherapie of een registerfysiotherapeut bij u in de buurt vindt u op www.defysiotherapeut.com Uitgave: Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, Amersfoort Met de fysiotherapeut

Nadere informatie

Vergoeding voor Vergoeding Opmerkingen

Vergoeding voor Vergoeding Opmerkingen Naam verzekeraar Achmea (Zilverenkruis, Interpolis, Groene Land, DVZ, PWZ,, Agis, FBTO, Inshared, Kettlitz en Deenik) Pakketnaam (aanvullend) Beter Af Plus Polis (1 t/m 4 sterren) Vergoeding voor Vergoeding

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen sportzorg door zorgverzekeraars 2011. Maximaal 150,- per verzekerde per. kalenderjaar voor de gezamenlijke kosten

Overzicht vergoedingen sportzorg door zorgverzekeraars 2011. Maximaal 150,- per verzekerde per. kalenderjaar voor de gezamenlijke kosten Naam verzekeraar Pakketnaam (Aanvullend) Vergoeding voor AnderZorg Anderzorg Jong AnderZorg Extra Advies en Sportkeuring (m.u.v. prestatie begeleiding of een cursus) Vergoeding Max. 225,- per kalenderjaar

Nadere informatie

Missie en visie van sportartsen werkzaam ten behoeve van sportbonden

Missie en visie van sportartsen werkzaam ten behoeve van sportbonden Missie en visie van sportartsen werkzaam ten behoeve van sportbonden Vereniging voor Sportgeneeskunde Werkgroep Sportartsen Sportbonden Bilthoven, augustus 2002 1. Preambule De in 1987 verschenen overheidsnota

Nadere informatie

Begeleiding chronisch zieken

Begeleiding chronisch zieken Patiënteninformatie Begeleiding chronisch zieken Begeleiding chronisch zieken 20150112 Begeleiding chronisch zieken.indd 1 1 20-09-16 10:53 Begeleiding chronisch zieken Martini Sportmedisch Centrum, route

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen sportmedische zorg uit de aanvullende verzekering 2018

Overzicht vergoedingen sportmedische zorg uit de aanvullende verzekering 2018 Overzicht vergoedingen sportmedische zorg uit de aanvullende verzekering 2018 Een deel van de diensten van de sportarts worden vergoed uit de basisverzekering en een deel uit de aanvullende verzekering.

Nadere informatie

wie zijn wij Resultaatgericht voorspelbaar betrouwbaar innovatief doelmatig gepassioneerd

wie zijn wij Resultaatgericht voorspelbaar betrouwbaar innovatief doelmatig gepassioneerd 1 Resultaatgericht voorspelbaar betrouwbaar innovatief doelmatig gepassioneerd wie zijn wij? is de nieuwe naam van een van de grootste fysiotherapiepraktijken in de regio Venlo. Al sinds 1974 lopen wij

Nadere informatie

Noordelijk Expertisecentrum Sport & Handicap UMCG. Concept startdocument

Noordelijk Expertisecentrum Sport & Handicap UMCG. Concept startdocument Noordelijk Expertisecentrum Sport & Handicap UMCG Concept startdocument Historie & Introductie Het UMCG heeft sinds jaar en dag met het Interfacultair Centrum voor Bewegingswetenschappen en de afdeling

Nadere informatie

TOPGEZONDHEIDSKEURING

TOPGEZONDHEIDSKEURING TOPGEZONDHEIDSKEURING HOE GEZOND BENT U? Een volle agenda, veel verantwoordelijkheden, een hoge werkdruk, onregelmatig eten, misschien net wat te weinig beweging. U herkent het wel. Met een drukke baan

Nadere informatie

1. Welke sociale vaardigheden zijn voor de sportmasseur het meest belangrijk

1. Welke sociale vaardigheden zijn voor de sportmasseur het meest belangrijk 1. Welke sociale vaardigheden zijn voor de sportmasseur het meest belangrijk A. goed kunnen registreren B. goed kunnen masseren C. goed kunnen communiceren D. goed kunnen beoordelen 2. Wat moet er gebeuren

Nadere informatie

STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN

STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN Missie & visie Het Amsterdams Netwerk Oncologische Zorg (ANOZ) heeft de volgende visie: Patiënten met kanker krijgen een zo optimaal

Nadere informatie

Vergoedingen Overzicht Sportzorg 2014

Vergoedingen Overzicht Sportzorg 2014 Aevitae Aevitae VGZ (zie VGZ) Aevitae Avero (zie Avero Achmea) Vip Supervip Sportgeneeskunde 1 keer per 2 114,- voor een sportmedisch Wij vergoeden de kosten voor onderzoek of blessureconsult behandelingen,

Nadere informatie

Vergoedingen Overzicht Sportzorg 2015

Vergoedingen Overzicht Sportzorg 2015 en Overzicht Sportzorg 2015 voor Sportgeneeskunde Aevitae Aevitae VGZ (zie VGZ) Aevitae Avero (zie Avero Achmea) Wij vergoeden de kosten voor behandelingen, consulten en sportkeuringen door een sportarts

Nadere informatie

Definitie SportMedische Begeleiding

Definitie SportMedische Begeleiding Definitie SportMedische Begeleiding Aanleiding en definities Het begrip SportMedische Begeleiding (SMB) is een veel gebruikte term in het zorgcircuit rondom een sporter. Het blijkt in de praktijk echter

Nadere informatie

Faciliteiten. Sporters met IT-, NT- of BT-status

Faciliteiten. Sporters met IT-, NT- of BT-status Faciliteiten Sporters met IT-, NT- of BT-status Faciliteiten voor sporters met een IT-, NT- of BT-status Kijk voor een overzicht van alle faciliteiten-partners en hun gegevens op onze website: www.topsportnoord.nl/toplink

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen sportmedische zorg uit de aanvullende verzekering 2017

Overzicht vergoedingen sportmedische zorg uit de aanvullende verzekering 2017 Overzicht vergoedingen sportmedische zorg uit de aanvullende verzekering 2017 Een deel van de diensten van de sportarts worden vergoed uit de basisverzekering en een deel uit de aanvullende verzekering.

Nadere informatie

Hoofdletsels in de sport: een kopzorg? Janine Stubbe, Ariette van Hespen, Jasper Stege en Annemarie Schuller

Hoofdletsels in de sport: een kopzorg? Janine Stubbe, Ariette van Hespen, Jasper Stege en Annemarie Schuller : een kopzorg? Janine Stubbe, Ariette van Hespen, Jasper Stege en Annemarie Schuller Inhoud presentatie Onderzoekslijn Sport Blessure Informatie Systeem (BIS) Relevantie BIS Bespreking resultaten hoofdletsel

Nadere informatie

Tabel 25.1b Percentage Leidenaren dat meer dan 12 x per jaar aan sport doet, in % van alle Leidenaren

Tabel 25.1b Percentage Leidenaren dat meer dan 12 x per jaar aan sport doet, in % van alle Leidenaren 25 SPORTDEELNAME De sportdeelname van Leidenaren staat centraal in dit hoofdstuk. Het RSO (Richtlijn Sportdeelname Onderzoek), een landelijk standaardmodel voor onderzoek naar sportdeelname, is als uitgangspunt

Nadere informatie

Positief na dopingcontrole door Vlaamse overheid: buiten verband buiten i jken i jken % Stimulantia Narcotica Cannabis Atletiek 64 Badminton 5

Positief na dopingcontrole door Vlaamse overheid: buiten verband buiten i jken i jken % Stimulantia Narcotica Cannabis Atletiek 64 Badminton 5 Positief na dopingcontrole door Vlaamse overheid: binnen verband - 2009 binnen i jken i jken % Stimulantia Narcotica Cannabis Atletiek 164 1 0,0% Autosport 12 1 1 8,3% 1 Badminton 6 0,0% Baseball 18 1

Nadere informatie

Opleidingen Reanimeren en defibrilleren voor sportclubs. Vragenlijst

Opleidingen Reanimeren en defibrilleren voor sportclubs. Vragenlijst Opleidingen Reanimeren en defibrilleren voor sportclubs Vragenlijst Beste sporter, trainer, bestuurslid, supporter, Met steun van de Vlaamse overheid biedt Rode Kruis-Vlaanderen 225 sportclubs een opleiding

Nadere informatie

Visie. Senior Games 2009 is hiervoor de eerste aanzet en zal als aanjager, motivator dienen voor de broodnodige erkenning.

Visie. Senior Games 2009 is hiervoor de eerste aanzet en zal als aanjager, motivator dienen voor de broodnodige erkenning. Onderzoek Visie Ouderen staan nog midden in de samenleving, zijn kapitaalkrachtig, hebben relatief veel vrije tijd en doen in nog steeds toenemende mate aan sport op oudere leeftijd. Een nieuwe generatie

Nadere informatie

Bewustsporten.nl. Risico op plotse hartdood. M:06-27072969 Info@bewustsporten.nl T:@bewustsporten Fb:Bewustsporten 023-202 303 4

Bewustsporten.nl. Risico op plotse hartdood. M:06-27072969 Info@bewustsporten.nl T:@bewustsporten Fb:Bewustsporten 023-202 303 4 Goed voorbereid aan de start met een sportmedisch onderzoek Hardlopen is heerlijk en gezond, maar het is ook belangrijk verantwoord en veilig te sporten. Een goede voorbereiding en training zijn essentieel

Nadere informatie

Sportkeuringen. Wanneer nodig? Door Wie?

Sportkeuringen. Wanneer nodig? Door Wie? Sportkeuringen Wanneer nodig? Door Wie? april 2010 1 Agenda Sportkeuring in de 19e eeuw Preventief sportmedisch onderzoek Wetenschappelijk onderzoek Preventief sportmedisch onderzoek senioren Cardiovasculaire

Nadere informatie

4-meting Topsportklimaat Factsheet Topsportfase

4-meting Topsportklimaat Factsheet Topsportfase 1/7 Topsportklimaat: 'De beïnvloedbare maatschappelijke en sportorganisatorische omgeving waarin sporters zich tot topsporters kunnen ontwikkelen en prestaties kunnen leveren op het hoogste niveau in hun

Nadere informatie

Oncologische Revalidatie:

Oncologische Revalidatie: Oncologische Revalidatie: Verleden Heden - Toekomst dr. Jan Paul van den Berg, revalidatiearts Meander MC Doelstelling Oncologische Revalidatie Het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten met

Nadere informatie

Effectief Actief interventie beschrijving GB bijlage Menukaart Sportimpuls 2013 MSI

Effectief Actief interventie beschrijving GB bijlage Menukaart Sportimpuls 2013 MSI Beweegpret 55+ aan Zet A) Kosten en uren Vul hieronder het aantal uur in dat de lokale professional (aanvrager) kwijt is aan de uitvoer van de sport en beweegactiviteiten. Benoem steeds de rol van de professional

Nadere informatie

Werken aan effectief en doelgericht. herstel. Verwijzers

Werken aan effectief en doelgericht. herstel. Verwijzers Werken aan effectief en doelgericht herstel Verwijzers BeLife centrum voor bewegen Medische specialistische revalidatiezorg BeLife biedt medische specialistische revalidatiezorg en reïntegratieprogramma

Nadere informatie

Effectief Actief interventie beschrijving bijlage Menukaart Sportimpuls 2017

Effectief Actief interventie beschrijving bijlage Menukaart Sportimpuls 2017 Natuursprong A) Kosten en uren Vul hieronder het aantal uur in dat de lokale professional (aanvrager) kwijt is aan de uitvoer van de sport en beweegactiviteiten. Benoem steeds de rol van de professional

Nadere informatie

Handtherapie. Multidisciplinaire aanpak van problemen met hand, pols en arm

Handtherapie. Multidisciplinaire aanpak van problemen met hand, pols en arm Handtherapie Multidisciplinaire aanpak van problemen met hand, pols en arm 2 De hand is ons belangrijkste werktuig en volgens sommigen zelfs ook ons belangrijkste zintuig. De hand functioneert door een

Nadere informatie

Extra vergoedingen 2016

Extra vergoedingen 2016 Extra vergoedingen 2016 ZilverSchild Vergoedingen Op uw polisblad staat vermeld welke verzekeringen u bij ons heeft afgesloten. Onderstaande vergoedingen kunnen een aanvulling zijn op de basisverzekering

Nadere informatie

Toelatingscriteria m.b.t niveau sport:

Toelatingscriteria m.b.t niveau sport: Toelatingscriteria m.b.t niveau sport: Basis eis: de sport dient erkend te zijn door het NOC*NSF Topsporter: De sporter dient op onderstaand niveau actief te zijn binnen zijn/haar leeftijdscategorie, of

Nadere informatie

pro personal fit medisch intakeformulier Achternaam: Voorletters: M V Adres: Telefoon: Mobiel: 06 E-mail: Beroep: Werkgever:

pro personal fit medisch intakeformulier Achternaam: Voorletters: M V Adres: Telefoon: Mobiel: 06 E-mail: Beroep: Werkgever: pro personal fit medisch intakeformulier Achternaam: Voorletters: M V Voornaam: Geboren: Adres: Plaats: Postcode: Telefoon: Mobiel: 06 E-mail: @ Beroep: Werkgever: Privacy Alle gegevens die u op dit medisch

Nadere informatie

Arbeidsrevalidatie Folder voor werkgevers

Arbeidsrevalidatie Folder voor werkgevers Arbeidsrevalidatie Folder voor werkgevers Arbeidsrevalidatie Revant, uw partner bij verzuim! Heeft u medewerkers die al langere tijd fysieke en/of psychische klachten hebben waardoor zij hun werk niet

Nadere informatie

De rode draad van Sochi NEED FOR SPEED!

De rode draad van Sochi NEED FOR SPEED! 6e Post Olympisch Sportcongres De rode draad van Sochi NEED FOR SPEED! Donderdag 27 maart 2014 De Reehorst, Ede PROGRAMMA Advertentie Advertentie De rode draad van Sochi 08.15 Registratie & Ontvangst Mozartfoyer

Nadere informatie

Virtuoos Adviesprotocol

Virtuoos Adviesprotocol Virtuoos Adviesprotocol Methodiek/ model op basis waarvan Virtuoos voedingssupplementen kunnen worden geadviseerd Dit document is louter bedoeld voor de adviseur (G&W winkelier) Niet bestemd voor consumenten/

Nadere informatie

Besluit van (datum) houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme reumatologie

Besluit van (datum) houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme reumatologie Besluit van (datum) houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme reumatologie (BESLUIT REUMATOLOGIE) Het College Geneeskundige Specialismen, gelet op artikel 14, tweede lid,

Nadere informatie

Sportgeneeskunde. E.J.H. Rijk, M.A.C. Vermoolen

Sportgeneeskunde. E.J.H. Rijk, M.A.C. Vermoolen Sportgeneeskunde E.J.H. Rijk, M.A.C. Vermoolen Programma Inleiding en voorstellen Deel 1: Algemene sportgeneeskunde Casus, historie, organisatie sportgeneeskunde in Nederland Casuistiek chronische ziekten

Nadere informatie

Workshop Pijnmanagement? Eerst beter bewegen, dan pas minder pijn. Congres Het venijn van pijn; een veelzijdige benadering. Drachten 2 februari 2012

Workshop Pijnmanagement? Eerst beter bewegen, dan pas minder pijn. Congres Het venijn van pijn; een veelzijdige benadering. Drachten 2 februari 2012 Congres Het venijn van pijn; een veelzijdige benadering Drachten 2 februari 2012 Missie: integrale en evidence-based diagnostiek en probleemanalyse op reïntegratie gerichte behandeling cliënten met klachten

Nadere informatie

RESULTATEN NATIONALE PIJNMETING: PIJNPATIENTEN SIGNALEREN ERNSTIG GEBREK AAN ERKENNING EN GOEDE ZORG

RESULTATEN NATIONALE PIJNMETING: PIJNPATIENTEN SIGNALEREN ERNSTIG GEBREK AAN ERKENNING EN GOEDE ZORG Verslag bijeenkomst 21 januari 2011 Erasmus MC RESULTATEN NATIONALE PIJNMETING: PIJNPATIENTEN SIGNALEREN ERNSTIG GEBREK AAN ERKENNING EN GOEDE ZORG Partners Mijnpijn.nl vinden dat chronische pijn prioriteit

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2007

Stadsenquête Leiden 2007 Hoofdstuk 16. Sport Samenvatting Tweederde van de Leidenaren zegt in de afgelopen 12 maanden te hebben gesport. Bijna vier op de tien Leidenaren geeft aan minimaal wekelijks te sporten. Het landelijke

Nadere informatie

Medische begeleiding selectie HSV seizoen

Medische begeleiding selectie HSV seizoen Medische begeleiding selectie HSV seizoen 2017-2018 Doel document Het doel van dit document is om alle informatie over sportverzorging, blessurepreventie en de daarbij behorende spelregels vast te leggen

Nadere informatie

Sporten is gezond, maar voorkom blessures. Nieuwe vestiging sportfysiotherapie op een unieke locatie.

Sporten is gezond, maar voorkom blessures. Nieuwe vestiging sportfysiotherapie op een unieke locatie. Sporten is gezond, maar voorkom blessures. Nieuwe vestiging sportfysiotherapie op een unieke locatie. Sportfysiotherapie preventie en revalidatie voor de moderne sporter Beste collega s en sportliefhebbers,

Nadere informatie

Congres Hartrevalidatie 2015 Morgen is vandaag begonnen! - Leefstijl en fysiek: praktijkvoorbeelden en innovaties -

Congres Hartrevalidatie 2015 Morgen is vandaag begonnen! - Leefstijl en fysiek: praktijkvoorbeelden en innovaties - Congres Hartrevalidatie 2015 Morgen is vandaag begonnen! - Leefstijl en fysiek: praktijkvoorbeelden en innovaties - Vrijdag 4 december 2015 De Reehorst, Ede Georganiseerd door de Commissie Cardiovasculaire

Nadere informatie

Sport biedt veel mensen ontspanning en draagt ook bij aan de gezondheid van mensen en aan de sociale contacten.

Sport biedt veel mensen ontspanning en draagt ook bij aan de gezondheid van mensen en aan de sociale contacten. Hoofdstuk 11 Sport 11.1 Inleiding Sport biedt veel mensen ontspanning en draagt ook bij aan de gezondheid van mensen en aan de sociale contacten. In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: 11.2

Nadere informatie

Evidence Based Blessurepreventie in de Sport

Evidence Based Blessurepreventie in de Sport Evidence Based Blessurepreventie in de Sport Maarten Barendrecht Sportfysiotherapeut, medische begeleiding Hellas docent MOS, MSPT bij Avans+ Nederlands Instituut voor Sportblessurepreventie Overzicht

Nadere informatie

De rode draad van Sochi NEED FOR SPEED!

De rode draad van Sochi NEED FOR SPEED! 6e Post Olympisch Sportcongres De rode draad van Sochi NEED FOR SPEED! Donderdag 27 maart 2014 De Reehorst, Ede PROGRAMMA Advertentie De rode draad van Sochi 08.15 Registratie & Ontvangst Mozartfoyer

Nadere informatie

Werken aan effectief en doelgericht. herstel. Bedrijven

Werken aan effectief en doelgericht. herstel. Bedrijven Werken aan effectief en doelgericht herstel Bedrijven BeLife centrum voor bewegen Medische specialistische revalidatiezorg Gezonde en vitale medewerkers zijn productiever, verzuimen minder en zijn beter

Nadere informatie

Productaanbod en Tarievenlijst 2015

Productaanbod en Tarievenlijst 2015 Productaanbod en Tarievenlijst 2015 Geachte heer/mevrouw, Hierbij doen wij u met veel genoegen nadere informatie toekomen over de en haar complete dienst- en productaanbod. De is een organisatie bestaande

Nadere informatie

Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking

Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking Mede als gevolg van hervormingen en kostenbesparingen in de zorg ontstaan in toenemende mate mono- en multidisciplinaire netwerken en samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

niet de klacht wordt behandeld, maar de persoon met de klacht

niet de klacht wordt behandeld, maar de persoon met de klacht niet de klacht wordt behandeld, maar de persoon met de klacht Voor een goede gezondheid is een snelle professionele interventie afgestemd op de persoon van groot belang Kwaliteit Bij Elshout Fysio ben

Nadere informatie

Hoe heeft u als WOS-lid gezondheid geregeld vanaf 1 januari 2008?

Hoe heeft u als WOS-lid gezondheid geregeld vanaf 1 januari 2008? Hoe heeft u als WOS-lid gezondheid geregeld vanaf 1 januari 2008? 18 3 Vitale en gezonde medewerkers kunnen meer! Zilveren Kruis Achmea heeft in samenwerking met uw brancheorganisatie Werkgeversorganisatie

Nadere informatie

Naam:... man/vrouw. Geboortedatum:... Adres:... Postcode en woonplaats:... Telefoonnummer:... Mobiel nummer:... adres:...

Naam:... man/vrouw. Geboortedatum:... Adres:... Postcode en woonplaats:... Telefoonnummer:... Mobiel nummer:...  adres:... Aanmeldingsformulier Oncologische Revalidatie Jeroen Bosch Ziekenhuis Herstel & Balans of Fysieke training Om in aanmerking te komen voor Oncologische Revalidatie moet u het aanmeldingsformulier invullen

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2005

Stadsenquête Leiden 2005 Hoofdstuk 20. Sport Samenvatting Van de Leidenaren zegt tweederde in de afgelopen 12 maanden te hebben gesport: een kwart van de Leidenaren doet één sport, eenderde twee of drie sporten en 6% zegt zelfs

Nadere informatie

Instrument voor uitvoeren audits. Versie 2008_G. Certificering Opleidingsprogramma s Sportbonden. Sportbond : Audit organisatie :

Instrument voor uitvoeren audits. Versie 2008_G. Certificering Opleidingsprogramma s Sportbonden. Sportbond : Audit organisatie : Instrument voor uitvoeren audits Versie 2008_G Certificering Opleidingsprogramma s Sportbonden Sportbond : Audit organisatie : Contactpersoon : Auditor : Functie : Datum audit : Telefoonnummer : Datum

Nadere informatie

TopSupport-Coach. Trainingsbegeleiding

TopSupport-Coach. Trainingsbegeleiding TopSupport-Coach Trainingsbegeleiding Wellicht hebt u behoefte aan trainingsbegeleiding tijdens het sporten. In deze folder geven wij meer informatie over de mogelijkheden voor trainingsbegeleiding binnen

Nadere informatie

Blessurepreventie Ervaringen uit de topsport vertaald naar de recreatieve hardloper Keuzecross 20 ste Looptrainerdag zaterdag 7 november 2015

Blessurepreventie Ervaringen uit de topsport vertaald naar de recreatieve hardloper Keuzecross 20 ste Looptrainerdag zaterdag 7 november 2015 Blessurepreventie Ervaringen uit de topsport vertaald naar de recreatieve hardloper Keuzecross 20 ste Looptrainerdag zaterdag 7 november 2015 Arjan Kokshoorn Sportarts SMCP Sportpoli Rijnstate Ziekenhuis

Nadere informatie

Fysio- en oefentherapie van Evean

Fysio- en oefentherapie van Evean Fysiotherapie Fysio- en oefentherapie van Evean Werken aan beweging en conditie Evean. Midden in het leven. Fysio- en oefentherapie afgestemd op uw situatie Is bewegen niet meer vanzelfsprekend voor u?

Nadere informatie

Geen ziekenhuis, maar een medisch centrum waar iedereen terecht kan

Geen ziekenhuis, maar een medisch centrum waar iedereen terecht kan Gewoon goed! Geen ziekenhuis, maar een medisch centrum waar iedereen terecht kan Wie zijn wij? Wij zijn Máxima Medisch Centrum, ofwel afgekort: MMC. Het grootste medisch centrum van de regio Zuidoost-Brabant.

Nadere informatie

Chronische pijn als uitdaging: hedendaagse neurowetenschappelijke inzichten binnen de multidisciplinaire praktijk

Chronische pijn als uitdaging: hedendaagse neurowetenschappelijke inzichten binnen de multidisciplinaire praktijk TRANSCARE-pijn www.transcare.nl Transcare-pijn en de internationale onderzoeksgroep Pain in Motion organiseren een Symposium Chronische pijn als uitdaging: hedendaagse neurowetenschappelijke inzichten

Nadere informatie

Aanpak chronische rug-, bekken- en/of nekklachten Mentaal & fysiek Het Rughuis helpt!

Aanpak chronische rug-, bekken- en/of nekklachten Mentaal & fysiek Het Rughuis helpt! Cliënten informatie Aanpak chronische rug-, bekken- en/of nekklachten Mentaal & fysiek Het Rughuis helpt! Ernstige chronische rug-, bekken- en/of nekklachten Heeft u ernstige chronische rug-, bekken- en/of

Nadere informatie

Prestatieplan 2017 STG

Prestatieplan 2017 STG Prestatieplan 2017 STG Midden en Zuid-Kennemerland Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem Telefoon: 023-5516368 Mobiel: 06-22707400 stg@thuiszorg-gehandicapten.nl www.thuiszorg-gehandicapten.nl Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

High School Breda 2015-2016. Geeft talent een kans. By Graaf Engelbrecht

High School Breda 2015-2016. Geeft talent een kans. By Graaf Engelbrecht High School Breda 2015-2016 Geeft talent een kans By Graaf Engelbrecht Inleiding Graaf Engelbrecht staat bekent om haar sportprofiel binnen VO Breda. Als één van de eerste scholen in Nederland, biedt zij

Nadere informatie

Zorg uit de Zvw. Wijkverpleging, ELV, GRZ. Judith den Boer

Zorg uit de Zvw. Wijkverpleging, ELV, GRZ. Judith den Boer Zorg uit de Zvw Wijkverpleging, ELV, GRZ Judith den Boer 2-10-2017 Voorstellen Judith den Boer Hogeschool Zeeland Wijkverpleegkundige Erasmus Universiteit Master Zorgmanagement Hogeschool Zeeland Docent

Nadere informatie

INFOKAART OUDEREN EN LICHAAMSBEWEGING

INFOKAART OUDEREN EN LICHAAMSBEWEGING INFOKAART OUDEREN EN LICHAAMSBEWEGING Inleiding Lichaamsbeweging kan gezien worden als een relatief goedkope manier om het ontstaan van een aantal belangrijke ziekten, zoals hart- en vaatziekten, ouderdomssuiker,

Nadere informatie

Nr. Norm Minimale waarde streefwaarde. 0 Lidmaatschap FSMI-lid. Voor de komende 4 jaar (volgend op de Olympische cyclus)

Nr. Norm Minimale waarde streefwaarde. 0 Lidmaatschap FSMI-lid. Voor de komende 4 jaar (volgend op de Olympische cyclus) Normen en eisen voor de aanvraag tot certificering van een Topsport Medisch Samenwerkingsverband. Toelichting: onderstaande normen en eisen gelden bovenop de certificatie-eisen van SMI (FED793); bij de

Nadere informatie

4-meting Topsportklimaat Factsheet Investeringen, prestaties & waardering

4-meting Topsportklimaat Factsheet Investeringen, prestaties & waardering 1/5 Topsportklimaat: 'De beïnvloedbare maatschappelijke en sportorganisatorische omgeving waarin sporters zich tot topsporters kunnen ontwikkelen en prestaties kunnen leveren op het hoogste niveau in hun

Nadere informatie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 20 november 2012 nummer: 2012_BW_00366 Onderwerp Raadsmededelingen: Basissporten Sportaccommodatienota 2012-2015 - vormend Beknopte

Nadere informatie

het gewenst is om bij te dragen aan investeringen in topsportaccommodaties met een internationale of nationale uitstraling in Noord-Holland;

het gewenst is om bij te dragen aan investeringen in topsportaccommodaties met een internationale of nationale uitstraling in Noord-Holland; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 18 juli 2017, nr. 963285/963290, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie topsportaccommodaties Noord- Holland 2017. Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Als we niets doen, zijn de gevolgen desastreus

Als we niets doen, zijn de gevolgen desastreus M A G A Z I N E V O O R O N D E R N E M E R S I N B E W E G I N G 12 e JAARGANG EDITIE 2 2011 Als we niets doen, zijn de gevolgen desastreus Ab Klink laveert tussen hoop en somberen Social media binnen

Nadere informatie

Binnen 2 uur hartonderzoek & behandelplan. Nieuw Cardicare

Binnen 2 uur hartonderzoek & behandelplan. Nieuw Cardicare Binnen 2 uur hartonderzoek & behandelplan Nieuw Cardicare St. Antonius Cardicare Gooi en Vechtstreek St. Antonius Cardicare, locatie Gooi & Vechtstreek is een nieuwe kliniek op het gebied van hart- en

Nadere informatie

Kwalificatielijst Topsporters HG en RUG, studiejaar 2016/2017 (versie maart 2016)

Kwalificatielijst Topsporters HG en RUG, studiejaar 2016/2017 (versie maart 2016) Kwalificatielijst Topsporters HG en RUG, studiejaar 2016/2017 (versie maart 2016) Om officieel in aanmerking te komen voor topsportfaciliteiten en eventueel een topsportbeurs van de Hanzehogeschool Groningen

Nadere informatie

Nek- en rugklachten. Samen vinden wij de oplossing. brengt je snel weer op niveau! Snellere diagnose Minder klachten Actieve aanpak

Nek- en rugklachten. Samen vinden wij de oplossing. brengt je snel weer op niveau! Snellere diagnose Minder klachten Actieve aanpak brengt je snel weer op niveau! Nek- en rugklachten Samen vinden wij de oplossing Snellere diagnose Minder klachten Actieve aanpak Het sport- en orthopedisch beweeg- én zorgcentrum in Velsen Wie heeft er

Nadere informatie

Vakinhoudelijke organisatorische aspecten De SMI heeft een kwaliteitslabel HKZ, NIAZ, ZKN, ISO-9001, NEN 15224, EFQM en JCI.

Vakinhoudelijke organisatorische aspecten De SMI heeft een kwaliteitslabel HKZ, NIAZ, ZKN, ISO-9001, NEN 15224, EFQM en JCI. Sportmedische instellingen normen en eisen SCAS-certificering Vakinhoudelijke organisatorische aspecten De SMI heeft een kwaliteitslabel HKZ, NIAZ, ZKN, ISO-9001, NEN 15224, EFQM en JCI. SCAS 1227 SCAS-College

Nadere informatie

Sport gezond. www.physiomotion.nl

Sport gezond. www.physiomotion.nl Sport gezond www.physiomotion.nl Haal het maximale uit je sport, ongeacht je leeftijd en lichamelijke conditie Ons team van gespecialiseerde sportfysiotherapeuten helpt je er graag bij. Je bent welkom

Nadere informatie

Resultaten enquête VFBV november 2013

Resultaten enquête VFBV november 2013 Resultaten enquête VFBV november 2013 Aantal leden VFBV = 118 Aantal inzendingen = 32 Doel: - Inzicht krijgen in de status en positie van de leden bij hun BVO - Wensen en verwachtingen t.a.v. de VFBV -

Nadere informatie

Productaanbod en Tarievenlijst 2015

Productaanbod en Tarievenlijst 2015 Productaanbod en Tarievenlijst 2015 Geachte heer/mevrouw, Hierbij doen wij u met veel genoegen nadere informatie toekomen over de en haar complete dienst- en productaanbod. De is een organisatie bestaande

Nadere informatie

AMICA MANU SPORTMEDISCH GEZIEN

AMICA MANU SPORTMEDISCH GEZIEN AMICA MANU SPORTMEDISCH GEZIEN De liesblessure Wat is het? Pijn in de lies wordt vaak een liesblessure genoemd. Automatisch denkt men dan vaak aan een blessure van de aanvoerende beenspieren (adductoren),

Nadere informatie