2de bach TEW. Beleidsinformatica. smvt boek Bedrijfsinformatiesystemen. uickprinter Koningstraat Antwerpen 10.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2de bach TEW. Beleidsinformatica. smvt boek Bedrijfsinformatiesystemen. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 10."

Transcriptie

1 2de bach TEW Beleidsinformatica smvt boek Bedrijfsinformatiesystemen Q uickprinter Koningstraat Antwerpen EUR

2 Nieuw!!! Online samenvattingen kopen via

3 Hoofdstuk 1: Informatiesystemen in het huidige mondiale ondernemen 1.1 De rol van informatiesystemen in het huidige ondernemen Tussen 1980 en 2007: bedrijfsinvesteringen in informatietechnologie bestaande uit hardware, software & communicatieapparatuur zijn toegenomen van 32% tot 51% van alle geïnvesteerde kapitaal 1.1 De invloed van informatiesystemen op het ondernemen: Bedrijven streven er naar om: - de snel veranderende behoefte van de klant aan te voelen en hierop in te spelen - voorraden tot de laagst mogelijke niveaus te reduceren - hogere niveaus van operationele efficiëntie te realiseren Supply chains zijn sneller geworden: = bedrijven zijn afhankelijk van bevoorrading op het juiste moment zodat overheadkosten dalen & men sneller op de markt kan komen kosten zijn drastisch gedaald door gebruik van internet en netwerken E-commerce en adverteren op internet zijn een succes: Sociale netwerken sites: Facebook, MySpace, LinkedIn (voor bedrijven),... bedrijven gebruiken sociale netwerkprogramma s om hun medewerkers, klanten en managers wereldwijd met elkaar in contact te brengen 2

4 Nieuwe wetten over beveiliging & accounting standaarden: 1) VS: - verplichting van bedrijven om hun berichten 5 jaar te bewaren - verplichting om gegevens over blootstelling van personeel aan chemische stoffen tot 60 jaar bewaren 2) Men voert bepaalde systemen in zodat men niet in elk programma/document zomaar wijzigingen kan aanbrengen = gaat de controle vergroten! -> (fiscale) fraude voorkomen Gevolg: groei digitale info vergroot 1.2 Wat zijn nieuwe aspecten van bedrijfsinformatiesystemen? Kenmerk bedrijfsinformatiesystemen: (MANAGEMENT INFORMATIESYSTEMEN (MIS)) 1) voortdurende verandering in technologie, bedrijfstoepassingen van de technologie en de invloed ervan op bedrijfssucces 2) oude takken vervangen door nieuwe, oude systemen vervangen door nieuwe,... = overzicht van de belangrijkste nieuwe thema s in bedrijfstoepassingen van informatiesystemen 3

5 Tabel 1.1 geeft 3 onderling samenhangende veranderingen weer: 1) de opkomst van het mobiele digitale platform: a) de nieuwe opkomende computingplatforms b) gebruikt voor verbeteren van management & bereiken concurrentievoordeel c) Web 2.0-technologieën om tot betere & snellere beslissingen te komen = verandert de manier waarop werk wordt georganiseerd, gecoördineerd en gemeten (sociale netwerken) 2) groei van online software als dienst: a) Cream-IT = minder energie nodig hebben en dus ook minder gebruiken b) SaaS = Software as a Service: applicaties op afstand, het is een soort abonnement op software waarbij je bedrijfsgegevens bij derden opslaat 3) de groei in cloud computing : = grote computersystemen bij bedrijven waar we gebruik maken van servers en applicaties. Er is een bedrijf ergens in de wereld dat deze servers en applicaties aanbiedt a) men kan meer vertrouwen op telewerk, werk op afstand en gedistribueerde besluitvorming b) gevolg: men kan meer werk uitbesteden en op markten vertrouwen om waarde op te bouwen 4

6 1.3 Globaliseringsproblemen en kansen: een platte wereld Thomas Friedman: de wereld is plat * het internet en de wereldwijde communicatie hebben de economische en culturele voordelen van de ontwikkelde landen sterk gereduceerd * het levert zowel problemen als kansen op Voorbeeld VS: groeiend percentage van de economie is afhankelijk van import en export * Zowel goederen als banen verplaatsen zich over de grenzen: - miljoenen arbeidsplaatsen gingen verloren aan producenten in lagelonenlanden - veel laaggekwalificeerde IT-banen maar ook verhandelbare dienstverlening * Amerikaanse economie creëert anderzijds meer dan 3.5 miljoen nieuwe banen en werkgelegenheid in informatiesystemen en andere bezigheden hebben zich uitgebreid in aantallen, loonsom, productiviteit en kwaliteit van werk Wat heeft globalisering te maken met bedrijfsinformatiesystemen? Alles! 1) uitgroeien van internet tot internationaal communicatiesysteem kosten van opereren en zakendoen drastisch laten dalen - communicatie verloopt praktisch kosteloos - klanten kunnen 24 op 24 winkelen en betrouwbare prijs- en kwaliteitsinfo krijgen - kostenbesparingen ook door goedkope leveranciers en managen van productiefaciliteiten in andere landen via internet 2) Informatiesystemen maken globalisering mogelijk 1.4 Opkomst van de digitale onderneming: Digitale onderneming: = een onderneming waarbij alle bedrijfsrelaties van enige betekenis met klanten, leveranciers en medewerkers op digitale wijze worden mogelijk gemaakt en tot stand gebracht. centrale bedrijfsprocessen worden uitgevoerd via digitale netwerken die de hele organisatie omspannen of verschillende organisaties aan elkaar koppelen 5

7 Bedrijfsprocessen: = verwijzen naar de reeks logisch verwante taken en werkwijzen die organisaties in de loop der tijd ontwikkelen om specifieke bedrijfsresultaten te produceren en naar de unieke manier waarop deze activiteiten georganiseerd en gecoördineerd zijn. Voorbeelden: ontwikkelen van nieuw product, opnemen en verwerken bestelling,... Belangrijke bedrijfsmiddelen worden digitaal beheerd: - alle informatie om bedrijfsbeslissingen te ondersteunen is altijd en overal binnen de onderneming beschikbaar Ze zien en reageren sneller binnen hun omgeving dan traditionele ondernemingen: - zijn flexibeler - bedrijfsvoering op wereldwijde schaal leiden en organiseren is mogelijk Kenmerken: 1) Time shifting: bedrijfsvoering blijft niet beperkt tot de tijdsduur van de werkdag maar loopt continu door (24/24) vb: wanneer je werkt met VS of Australië krijg 24/24 mails omwille van het tijdsverschil 2) Space shifting: het werk vindt locatie-onafhankelijk plaats = het werk wordt fysiek uitgevoerd op de plek in de wereld waar die het beste kan worden uitgevoerd Er is een stijging van het gebruik van videoconferencing (+ tele- aanwezigheid = gebruikers h gevoel geven dat ze zich op een andere dan hun eigen locatie bevinden) 1.5 Strategische bedrijfsdoelstellingen van informatiesystemen: Waarom zijn informatiesystemen essentieel? = voor de dagelijkse bedrijfsvoering en het bereiken v strategische bedrijfsdoelstellingen - E-commerce heeft nodige substantiële investeringen nodig - moderne vormen van dienstverlening kunnen zonder IT niet functioneren - grootwinkelbedrijven hebben IT nodig om the floreren en overleven 6

8 = onderlinge afhankelijkheidsvermogen van de onderneming om IT te gebruiken <-> vermogen om bedrijfsstrategieën te implementeren en bedrijfsdoelen te bereiken. 1) wat men over 5 jaar doet is afhankelijk van de mogelijkheden die systemen bieden 2) produceren van betere/goedkopere producten, ontwikkelen nieuwe producten,... is steeds meer afhankelijk van het type en de kwaliteit van IT binnen de organisatie 3) hoe beter je deze relatie begrijpt, des te waardevoller je als manager zult zijn Ondernemingen investeren fors om 6 strategische doelstellingen te bereiken:!!! Operationeel excelleren: Efficiëntie operaties verbeteren om hogere winstgevendheid te bereiken: = informatiesystemen en technologieën zijn enkele van de belangrijkste middelen die managers tot hun beschikking hebben om hoger niveaus te bereiken in combinatie met veranderingen in bedrijfsgebruiken en managementgedrag Voorbeeld: Wal-Mart - gebruikt RetailLink-systeem: = verbindt leveranciers digitaal met elk van de Wal-mart winkels - zodra een klant een artikel koopt weet de leverancier die het artikel volgt, dat hij een nieuw naar het schap moet sturen - Wal-Mart is de meest efficiënte winkelketen in deze branche 7

9 1.5.2 Nieuwe producten, diensten en bedrijfsmodellen: Bedrijfsmodel: = beschrijft hoe een bedrijf een product produceert, levert en verkoopt om waarde te creëren. Informatiesystemen en technologie zijn een groot hulpmiddel voor het voortbrengen van nieuwe producten, diensten en bedrijfsmodellen Voorbeeld: Apple behaalde succes met een voortdurende stroom van innovaties vb: itunes, ipod, iphone, Band tussen klant en leveranciers: Naarmate een bedrijf zijn klant/leverancier echt goed kent en bedient dan zal dit leiden tot een wederkerige interactie: - drukt de kosten - verhoogt de winsten Voorbeeld: exclusieve hotels: - ze houden de voorkeuren van hun gasten bij in computers zoals de kamertemperatuur, aankomsttijd, vaak gekozen nummers, tv-programma s,... en slaan deze op in een immense databank - alle afzonderlijke kamers zijn aangesloten op een centrale netwerkserver zodat ze vanop afstand gecontroleerd en beheerd kunnen worden - als een bepaalde klant arriveert, past het systeem automatisch de omstandigheden van de klant aan door vb het licht te dimmen, temperatuur in te stellen, Verbeterde besluitvorming: Veel bedrijven/managers opereren in een informatiemistbank: - wanneer men info nodig heeft, heeft men nooit alle info ter beschikking - meestal vertrouwt men dan op voorspellingen, best guesses en geluk - resultaat: onder- of overproductie van goederen en diensten - gevolg: hogere kosten en verlies van klanten Oplossing: informatiesystemen en technologieën leveren realtime gegevens die men kan gebruiken bij het nemen van beslissingen Men kan onmiddellijk reageren op trends! 8

10 1.5.5 Concurrentievoordeel: = dingen beter doen dan je concurrenten, minder rekenen voor betere producten en realtime reageren op klanten en leveranciers hogere omzet en winst Voorbeeld: Toyota Motor Company - Toyota production system (TPS) is er op gericht het werk zo te organiseren dat er zo min mogelijk wordt verspild, er voortdurend verbeteringen zijn en klantwaarde wordt geoptimaliseerd - Informatiesystemen helpen Toyota het TPS te installeren en auto s te produceren op basis van wat klanten werkelijk hebben besteld Opmerking: het concurrentievoordeel is altijd beperkt in tijd; het wordt na een bepaalde periode meestal overgenomen door de concurrenten Overleven: Ondernemingen investeren in informatiesystemen en technologieën omdat deze basisvoorzieningen zijn voor het zakendoen en ze worden soms gestuurd door veranderingen binnen de branche. vb: Citibank heeft de geldautomaat uitgevonden -> andere bedrijven moesten dit ook gaan installeren om te kunnen overleven 2. Perspectieven op informatiesystemen: Informatietechnologie (IT): = bestaat uit hardware en software die een onderneming nodig heeft om zijn bedrijfsdoelstellingen te realiseren 2.1 Wat is een informatiesysteem? = een set aan elkaar gerelateerde componenten die informatie verzamelen (zoeken), verwerken, opslaan en verspreiden ter ondersteuning van besluitvorming, coördinatie en controle binnen een organisatie Kenmerken: * bevatten info over werknemers, faciliteiten en bedrijfsmiddelen binnen de organisatie of in de omgeving: - informatie = gegevens die in een vorm zijn gegoten die voor mensen begrijpelijk en bruikbaar zijn - gegevens = feiten die gebeurtenissen vertegenwoordigen die plaatsvinden binnen organisaties of in de fysieke omgeving 9

11 3 activiteiten binnen informatiesysteem die samen de info produceren die ondernemingen nodig hebben voor het nemen van beslissingen, het controleren van het werk, het analyseren van problemen en het maken van nieuwe producten of diensten: 1) Input = het verzamelen van onbewerkte gegevens binnen de organisatie of de externe omgeving 2) Verwerking = giet deze input in een betekenisvolle vorm 3) Output = geeft de verwerkte info door aan mensen die deze info zullen gebruiken of aan de activiteiten waarvoor de informatie nodig is Informatiesystemen vereisen ook feedback: output wordt teruggegeven aan de leden van de organisatie die de input daarna kunnen evalueren of corrigeren 10

12 Belangrijk onderscheid: 1) Computer/computerprogramma s: = de technische basis, de gereedschappen en materialen voor moderne informatiesystemen beiden de apparatuur voor opslaan/verwerken van informatie - software = instructies die de werking van computers regelen - kennis van computer(software) is belangrijk bij het ontwerpen/oplossen van organisatorische problemen maar computers zijn slechts een klein onderdeel van informatiesystemen 2) Informatiesystemen: = om informatiesystemen te begrijpen moeten we de problemen begrijpen waarvoor ze zijn ontwikkeld, maar ook de architecturale en ontwerpelementen en de organisatieprocessen die tot deze oplossing leiden 2.2 Aspecten van informatiesystemen: Om informatiesystemen volledig te gebruiken, moet een manager alle dimensies begrijpen m.b.t.: - de organisatie - het management - de informatietechnologie van systemen de invloed die deze dimensies hebben op het bieden van oplossingen voor uitdagingen en problemen in de bedrijfsomgeving Kennis van informatiesystemen: = bevat naast kennis van techniek ook kennis van management en organisatiesystemen. Het omvat zowel gedragsmatige als een technische benadering bij het bestuderen van informatiesystemen. <-> computersystemen: richt men zich primair op kennis van de informatietechnologie MIS-systemen: Bedrijfsinformatiesystemen, houden zich bezig met zowel organisatorische vraagstukken als technische vraagstukken rond de ontwikkeling, het gebruik en de invloed die door managers en personeel in de onderneming worden gebruikt. 11

13 2.2.1 Organisaties: Informatiesystemen zijn een integraal onderdeel van organisaties Het gezag en verantwoordelijkheid in een onderneming zijn hiërarchisch georganiseerd: 1) hoger management: = neemt strategische beslissingen voor LT over producten en diensten + bewaakt de financiële status 2) middenmanagement: = voert programma s en plannen van het hoger management uit kenniswerkers ontwerpen producten of diensten en creëren nieuwe kennis voor de onderneming vb: architecten 3) operationele management: = verantwoordelijk voor het besturen van de dagelijkse activiteiten binnen een onderneming gegevenswerkers: assisteren met het papierwerk op alle niveaus van de onderneming productie-en servicewerkers: verzorgen de feitelijke productie van het product en leveren de dienst 12

14 Bedrijfsfuncties binnen organisatie: * Hoe kan IT deze bedrijfsfuncties ondersteunen? = zie hoofdstuk 2 Opmerking: * organisatie coördineert de taken via een hiërarchie en formele standaardprocedures * meeste bedrijfsprocessen omvatten standaardprocedures, formele regels die gedurende een lange tijd voor bepaalde taken zijn ontwikkeld * de organisatie heeft een unieke cultuur of fundamentele set van overtuigingen, waarden en manieren waarop dingen worden gedaan die door de meeste werknemers worden geaccepteerd: - kan worden teruggevonden in informatiesystemen vb: indien men veel hecht aan klantentevredenheid: discussiefora opstarten, gegevens m.b.t. tevredenheid opslaan en verwerken, Management: Taak management: = vele situaties in goede banen leiden, beslissingen nemen en actieplannen voor oplossen organisatorische problemen opstellen: * nieuwe producten en diensten maken en organisatiestroomlijnen * creatief werk waarbij gebruik wordt gemaakt van nieuwe kennis en informatie * informatietechnologie = heeft een belangrijke rol bij het ontwerpen en leveren van nieuwe producten en diensten, een nieuwe koers bepalen en het opnieuw vormgeven van de organisatie Technologie: Computerhardware: = fysieke apparatuur voor input-, verwerkings- en outputactiviteiten in een informatiesysteem 13

15 Computersoftware: = gedetailleerd geprogrammeerde instructies die de hardwarecomponenten in een informatiesysteem controleren en coördineren Datamanagementtechnologie: = software die de organisatie van deze gegevens op de fysieke opslagmedia beheert Netwerk- en telecommunicatietechnologie: = fysieke apparatuur en software dat de verschillende hardware-elementen aan elkaar koppelt en gegevens verstuurt van de ene fysieke locatie naar de andere Netwerk: = koppelt twee of meer computers aaneen om data of hardware zoals een printer te delen en uit te wisselen Internet: = een internationaal netwerk van netwerken dat gebruikmaakt van universele standaarden en dat miljoenen verschillende netwerken met meer dan 1.4 miljard gebruikers in meer dan 230 landen met elkaar verbindt (zie hoofdstuk 7) Intranet: = intern bedrijfsnetwerk gebaseerd op internettechnologie Extranet: = intranetten van een onderneming die zich uitstrekken tot geautoriseerde gebruikers buiten de organisatie Al deze technologieën, samen met mensen vertegenwoordigen bedrijfsmiddelen die binnen de organisatie kunnen worden gedeeld en vormen samen de informatietechnologie (IT-) infrastructuur = basis of platform waarop de onderneming specifieke informatiesystemen kan bouwen vb: UPS levering van pakketjes 14

16 2.3 Een bedrijfsperspectief of informatiesystemen: Informatiesystemen leveren een duidelijke meerwaarde op voor het bedrijf. Hoe? 1) Door winst te vergroten of kosten te verminderen: = door info te bieden die managers helpt betere beslissingen te nemen of die de uitvoering van de bedrijfsprocessen verbetert Vb: analyseren van kassagegevens in figuur 1.3 kan de winstgevendheid van de onderneming verhogen door managers te ondersteunen bij het nemen van beslissingen over welke producten er in voorraad moeten zijn en waarvoor men in supermarkt reclame moet maken 2) Ieder bedrijf heeft een informatiewaardeketen: = Hierin wordt ruwe informatie systematisch verkregen en vervolgens in verschillende fasen die waarde toevoegen aan de info getransformeerd Algemeen: De waarde van een informatiesysteem, evenals de beslissing om in een nieuw informatiesysteem te investeren, wordt grotendeels bepaald door de mate waarin het systeem zal leiden tot betere managementbeslissingen, efficiëntere bedrijfsprocessen en hogere winstgevendheid van het bedrijf. Bedrijfsinformatiesystemen zijn onderdeel van een reeks waarde toevoegende activiteiten voor het verkrijgen, transformeren en distribueren van informatie die managers kunnen benutten voor het verbeteren van de besluitvorming, verhogen van de prestaties van de organisatie en dus verhogen van de winstgevendheid van de onderneming. 15

17 Bedrijfsinformatiesysteem: = representeert een organisatorische, bestuurlijke oplossing, gebaseerd op informatietechnologie, voor een uitdaging of probleem dat naar voren gebracht is door de omgeving EXAMENVRAAG: op welke manier kan IT bedrijfswaarde realiseren? 1) Door die systemen te ontwikkelen die bedrijfsprocessen ondersteunen: zoals de productiviteit verhogen, omzet verhogen, LT-strategische positie innemen 2) Het eigenlijke IT-proces zo efficiënt en effectief mogelijk uitvoeren; organiseren 2.4 Aanvullende maatregelen: investeren in de organisatie en het juiste bedrijfsmodel kiezen: Informatiesystemen hebben ook organisatorische en bestuurlijke aspecten: = opbrengst uit informatietechnologie-investeringen tonen dat er aanzienlijke variatie is in de opbrengst die bedrijven binnenhalen (figuur 1.8) - eerste kwadrant: investeren weinig en ontvangen veel - tweede kwadrant: men investeert veel en ontvangt ook veel - derde kwadrant: investeren weinig en ontvangen weinig - vierde kwadrant: anderen investeren ook veel maar hebben slechts een kleine opbrengst 16

18 Verklaring? De mogelijkheid van IT om anders te werken of de organisatie anders te sturen: * investeren in IT op zich kan organisaties en managers niet effectiever maken tenzij zij gepaard gaan met ondersteunende waarden, structuren en gedragspatronen in de organisatie en andere aanvullende bedrijfsmiddelen * bedrijfsvoering moet worden aangepast en men moet het juiste bedrijfsmodel vinden - bedrijven die hun technologie-investeringen ondersteunen met investeringen in aanvullende bedrijfsmiddelen (nieuwe bedrijfsmodellen, andere werkwijze management, juiste organisatiecultuur of extra training) zullen een hogere opbrengst binnenhalen - investeringen in management en organisatie zijn nodig! Aanvullende maatregelen nodig om waarde te halen uit de investering: = complementaire maatregelen 1) Organisatorische aanvullende investeringen: = ondersteunende bedrijfscultuur die efficiëntie en effectiviteit, een passend bedrijfsmodel, efficiënte bedrijfsprocessen, decentralisatie van gezag, sterk gedistribueerde beslissingsrechten en een sterk IT-ontwikkelteam waardeert 2) Bestuurlijke maatregelen: = sterke ondersteuning vanuit het hogere management voor verandering, beloningssystemen die individuele innovatie bewaken en belonen, een nadruk op teamwork en samenwerking, trainingsprogramma s en een managementcultuur die flexibiliteit en kennis waardeert 17

19 3) Sociale maatregelen: = internet en de ondersteunende internetcultuur, educatiesystemen, netwerk- en computerstandaarden, reguleringen en wetten en de aanwezigheid van technologische en dienstverlenende bedrijven 3. Moderne benaderingen van informatiesystemen: 3.1 Technische benadering: Wiskundige modellen die kunnen worden gebruikt om informatiesystemen en de fysieke technologie en formele mogelijkheden van deze systemen te bestuderen. 3.2 Benadering vanuit de gedragswetenschappen: Gedragsvragen die naar voren komen bij de ontwikkeling en het onderhoud op lange termijn van IT- systemen: * sociologen: bestuderen IT-systemen met oog op de manier waarop groepen en organisaties de ontwikkeling van systemen vormgeven en hoe systemen individuen en groepen beïnvloeden * psychologen: besturen IT-systemen uit belangstelling voor de manier waarop menselijke beslissers formele info in zich opnemen en gebruiken * economen: belang in begrijpen van productie van digitale goederen, dynamica in digitale markten en hoe nieuwe IT-systemen het beheer & kostenstructuur kunnen wijzigen 18

20 3.3 Aanpak van dit boek: sociotechnisch systeem 4 belangrijke actoren: - leveranciers van hardware en software (technologen) - bedrijven die in technologie investeren en hier voordeel proberen uit te halen - managers en medewerkers die proberen bedrijfswaarde te bereiken - bedrijfsomgeving (wetenschappelijke, sociale en culturele context) produceren bedrijfsinformatiesystemen Sociotechnisch systeem: = optimale organisatorische prestatie wordt zowel bereikt door de sociale als de technische systemen die in productie worden gebruikt te optimaliseren -> vermijden van een zuiver technologische benadering van het systeem = hoe het proces van wederzijdse aanpassing in een sociotechnisch systeem in zijn werk gaat 19

21 Hoofdstuk 2: Wereldwijd werken: hoe bedrijven gebruikmaken v informatiesystemen Informatiesystemen maken het verschil voor het vermogen van een bedrijf tot innoveren, uitvoeren en verbeteren van de gehele bedrijfsprestatie: * kosten radicaal te drukken * nieuw marktsegment aan te boeren * modelleren van ontwerpen, fabrieken en productieprocessen * coördineren van informatie tussen processen 1. Bedrijfsprocessen en informatiesystemen: 1.1 Bedrijfsprocessen: Bedrijfsprocessen: = omvatten de manier waarop werk georganiseerd, gecoördineerd en gericht is op het produceren van een waardevolle dienst of service * stromen van materiaal, informatie en kennis * betrekking op de unieke manier waarop organisaties werk, info en kennis coördineren en manier waarop het management wil coördineren * prestatie onderneming is afhankelijk van hoe goed de bedrijfsprocessen zijn ontworpen en gecoördineerd Bedrijf = verzameling bedrijfsprocessen * processen zijn vaak verbonden met een specifiek functiegebied 20

22 * anderen hebben betrekking op diverse functiegebieden en vereisen coördinatie tussen de verschillende afdelingen: - een simpel proces bestaat uit een reeks gecompliceerde bedrijfsprocessen - vereisen een zorgvuldige coördinatie informatie moet binnen de onderneming vlot worden doorgegeven (informatiesystemen maken dit mogelijk) 1.2 Bedrijfsprocessen versterken door informatietechnologie: Hoe kunnen informatiesystemen bedrijfsprocessen verbeteren? 1) de efficiëntie van bestaande processen verhogen: - automatiseren van bepaalde stappen in het productieproces die vroeger manueel verliepen 2) nieuwe processen ontwikkelen die in staat zijn om de businesses te transformeren: - verandering in de informatiestroom - vervangen van sequentiële stappen door parallelle stappen (alles gebeurt meer gelijktijdig) - verwijderen van obstakels bij het nemen van beslissingen 21

23 2. Typen informatiesystemen: Hoe ondersteunen informatiesystemen de bedrijfsprocessen van een onderneming? * systemen voor het ondersteunen van elk van de belangrijkste bedrijfsfuncties: verkoop en marketing, fabricage en productie, financiële zaken en boekhouding en personeelszaken * onafhankelijke functionele systemen vervangen door grootschalige crossfunctionele systemen die de activiteiten van verwante bedrijfsprocessen en organisatorische eenheden integreren * operationeel, midden- en hoger management gebruiken elk een specifiek type systeem voor het ondersteunen van de beslissingen die ze moeten nemen 2.1 Transactieverwerkingssystemen (TPS): Transactieverwerkingssysteem: (voor operationele managers) = een gecomputeriseerd systeem dat de dagelijkse routinetransacties uitvoert en registreert die noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering, zoals invoeren van bestellingen, loonadministratie, facturatie,... het gaat hier om de basis Kenmerken: * doel: beantwoorden van routinematige vragen en het volgen van de transactiestromen in de organisatie * informatie moet up-to-date en toegankelijk zijn * nodig om de status van de interne bedrijfsvoering en de relaties van de onderneming met de omgeving in de gaten te houden (door managers) * bieden gedefinieerde, gestructureerde doelen en besluitvormingsprocessen * operationeel niveau 22

24 2.2 Managementsystemen (MIS) en beslissingsondersteunende systemen (DSS): Bedrijfsinformatiesystemen of Management information systems (MIS): = voorziet het middenmanagement van rapportages over de huidige prestaties van de organisatie * ter ondersteuning van het middenmanagement * deze informatie wordt gebruikt voor het controleren en beheren van het bedrijf en voorspellen van toekomstige prestaties * geven overzichten en rapporteren over de bedrijfsvoering m.b.v. gegevens geleverd door transactieverwerkingssystemen -> weergegeven in rapporten =typisch bedrijfsinformatiesysteem dat gegevens haalt uit transactieverwerkingssysteem = voorbeeldrapport van dit systeem 23

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming.

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. Dit is de Microsoft Cloud. Elke onderneming is uniek. Van gezondheidszorg tot de detailhandel, van fabricage tot financiële dienstverlening: geen twee ondernemingen

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1 Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 1 Een basis om inzicht te krijgen in Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen

Nadere informatie

1ste bach TEW. Informatiesystemen. samenvatting + minicases. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 3.

1ste bach TEW. Informatiesystemen. samenvatting + minicases. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 3. 1ste bach TEW Informatiesystemen samenvatting + minicases Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 119 3.50 EUR Nieuw!!! Online samenvattingen kopen via www.quickprintershop.be

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Customer Case Triferto

Customer Case Triferto Feiten in het kort: Activiteiten: is groothandelaar en producent van meststoffen in West-Europa. In Nederland kent het bedrijf een marktaandeel van 40%. Branche: Logistiek, Groothandel, Producent Oplossing:

Nadere informatie

Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur

Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur Wereldwijde veranderingen vereisen nieuwe manieren van denken en doen op het gebied van wereldwijde megatrends Demografische veranderingen Globale

Nadere informatie

The HP Story Full Presentation Script Dutch

The HP Story Full Presentation Script Dutch The HP Story Full Presentation Script Dutch We doen zaken in een boeiende tijd. Een tijd die een compleet nieuwe aanpak vergt. Voortdurende verandering. Eindeloze informatiestromen. Verregaande samenwerking.

Nadere informatie

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder besluitvormers uit 12 landen

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder besluitvormers uit 12 landen Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder 7.500 besluitvormers uit 12 landen Joseph Bradley Jeff Loucks Andy Noronha James Macaulay

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

De strategische keuzes die moeten gemaakt worden zijn als volgt: Interne controle of zelfcontrole/sociale controle

De strategische keuzes die moeten gemaakt worden zijn als volgt: Interne controle of zelfcontrole/sociale controle 1 Hoofdstuk 1 1.1 Dirigeren en coördineren p43 1.1.1 Dirigeren Dirigeren is een synoniem voor delegeren. Dirigeren houdt in dat bepaalde bevoegdheden overgedragen worden naar een persoon met een lagere

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

Software voor AGF ondernemers.

Software voor AGF ondernemers. NEOX Software voor AGF ondernemers. Uw rendement in beeld met Neddox. NEOX S O F T W A R E V O O R A G F O N E R N E M E R S Next Business Solutions Mission Statement e oorsprong van Neddox B.V. ligt in

Nadere informatie

IT kwaliteit helder en transparant. bridging IT & users

IT kwaliteit helder en transparant. bridging IT & users IT kwaliteit helder en transparant bridging IT & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen en

Nadere informatie

Uw eigen denken kan de oorzaak zijn van het probleem

Uw eigen denken kan de oorzaak zijn van het probleem Uw eigen denken kan de oorzaak zijn van het probleem Wat dienstverlenende organisaties kunnen leren van de manier waarop Toyota zijn auto s maakt. Wees bereid anders te denken Wij nodigen u uit om eens

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

TRADECLOUD SUPPLY CHAIN PLATFORM Voorspelbaar inkopen & produceren

TRADECLOUD SUPPLY CHAIN PLATFORM Voorspelbaar inkopen & produceren TRADECLOUD SUPPLY CHAIN PLATFORM Voorspelbaar inkopen & produceren LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET [Bold 24pt] Hogere marges Kortere doorlooptijden Sneller reageren op marktveranderingen 1 2015 EXACT - EXACT

Nadere informatie

DIGITAAL WERKEN OP WEG NAAR 2020

DIGITAAL WERKEN OP WEG NAAR 2020 DIGITAAL WERKEN OP WEG NAAR 2020 Doclogic Full Service Partner Digitaal Werken Richard Dobbe Senior Sales Consultant Even voorstellen Doclogic 1999-2009 Decos Richard Dobbe Senior Sales Consultant Autonomy

Nadere informatie

it diensten alles voor uw bedrijfscontinuïteit

it diensten alles voor uw bedrijfscontinuïteit it diensten alles voor uw bedrijfscontinuïteit Kantoor- en bedrijfsautomatisering it diensten alles voor uw bedrijfscontinuïteit vanboxtel is naast gerenommeerd automatiseerder van logistieke processen,

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning

Enterprise Resource Planning Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 2 Re-engineering en systemen voor Enterprise Resource Planning Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen De factoren

Nadere informatie

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 We staan aan de vooravond van de volgende Internetrevolutie De klassieke werkwijze van organisaties zal

Nadere informatie

Update: Exact Online Handel. Joost de Stigter Exact Software Nederland

Update: Exact Online Handel. Joost de Stigter Exact Software Nederland Update: Exact Online Handel Joost de Stigter Exact Software Nederland EXACT ONLINE HANDEL Dé online bedrijfssoftware Agenda Uw organisatie Over Exact en Exact Online Trends De voordelen van de Cloud Oplossing

Nadere informatie

GEBRUIKSSCENARIO'S. Gebruik Yammer als uw sociale werkruimte en open de samenwerking, innovatie en de betrokkenheid.

GEBRUIKSSCENARIO'S. Gebruik Yammer als uw sociale werkruimte en open de samenwerking, innovatie en de betrokkenheid. C ATA L O G U S M E T GEBRUIKSSCENARIO'S Gebruik Yammer als uw sociale werkruimte en open de samenwerking, innovatie en de betrokkenheid. Catalogus met Yammergebruiksscenario's Yammer is uw sociale werkruimte,

Nadere informatie

Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie.

Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie. Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie. Van big data naar smart data Door big data te verzamelen en om te zetten in werkelijk bruikbare smart data creëert u nieuwe inzichten,

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

S U PPLY CHAIN INTEG RAT IE IN DE CLOUD

S U PPLY CHAIN INTEG RAT IE IN DE CLOUD S U PPLY CHAIN INTEG RAT IE IN DE CLOUD Inclusief 7 praktische tips om sneller samen te werken TradeCloud B.V. Molengraaffsingel 12, 2629 JD, Delft 015-30 10 110 www.tradecloud.nl info@tradecloud.nl Versie:

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact Veldwerk Doel van de Exact MKB Cloud Barometer Hoeveel waarde haalt het MKB uit de cloud? Hoe kunnen

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

VASP Geavanceerde management- en controlesoftware. World leaders in process control.

VASP Geavanceerde management- en controlesoftware. World leaders in process control. VASP Geavanceerde management- en controlesoftware World leaders in process control. Integrale beheersing van uw gehele proces Binnen veel industriële en commerciële processen zijn de juiste omgevingscondities

Nadere informatie

Bureauprofiel. Work, flow, fun

Bureauprofiel. Work, flow, fun Bureauprofiel Work, flow, fun Onze missie Bouwen aan betrouwbare overheidsorganisaties Met een heldere strategie Elke dag een stapje beter Door overdracht van kennis en ervaring Omdat verbeteren en ontwikkelen

Nadere informatie

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA MKB ondernemer wil duiding cijfers & strategisch advies van zijn accountant Uitkomst wetenschappelijk onderzoek onder ondernemers Klantonderzoek SRA en Universiteit

Nadere informatie

5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT

5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT 5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT Na enkele jaren ervaring met de cloud, realiseren zowel gebruikers als leveranciers zich dat enkele van de vaakst gehoorde mythes over cloud computing eenvoudigweg... niet waar

Nadere informatie

Profiteer van veranderende technologieën

Profiteer van veranderende technologieën Profiteer van veranderende technologieën Lees hoe Managed Services Providers u kunnen helpen profiteren van de nieuwste ontwikkelingen Uitdagingen en kansen in veranderende technologieën Ontwikkelingen

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de werking van de

Nadere informatie

Antwoordmodel. Case: Almijnaankopen.nl bouwt mega e-commerce distributiecentrum

Antwoordmodel. Case: Almijnaankopen.nl bouwt mega e-commerce distributiecentrum Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal Chaffey, D. (2011). E-business en e-commerce. Amsterdam:

Nadere informatie

OPERATIONELE CLUSTERING Globale clients kunnen informatie van meerdere systemen weergeven

OPERATIONELE CLUSTERING Globale clients kunnen informatie van meerdere systemen weergeven OPERATIONELE CLUSTERING Globale clients kunnen informatie van meerdere systemen weergeven Beheert u een gedistribueerd systeem met meerdere controlepunten? Wilt u al uw controle op één plaats kunnen centraliseren?

Nadere informatie

De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien.

De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien. De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien. De automobielbranche ondergaat wereldwijd enorme veranderingen. Bedrijven in de sector worden steeds meer geconfronteerd

Nadere informatie

Business Model Innovation Guide

Business Model Innovation Guide Business Model Innovation Guide Over waarom business model innovatie cruciaal is en hoe je dat aanpakt Uitgave: April 2016 Auteur: Eefje Jonker-van Dun Strategy Designer & Managing Director Business Models

Nadere informatie

Geeft richting in de wereld

Geeft richting in de wereld Geeft richting in de wereld werled van IT I T- m a k e l a a r IT-makelaar Hardware Software Wireless Cloud Virtualisatie Mobility Werkplek Data center Hardware Software Wireless Cloud Virtualisatie Mobility

Nadere informatie

Win aan competitiviteit

Win aan competitiviteit Win aan competitiviteit Sage CRM Saleslogix is een volledige oplossing ontworpen om uw commerciële, marketing en service teams de mogelijkheid te bieden om de relaties met uw klanten en prospecten te optimaliseren.

Nadere informatie

Efficiënter inkopen en meer controle over uw uitgaven en kasstromen. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions

Efficiënter inkopen en meer controle over uw uitgaven en kasstromen. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Efficiënter inkopen en meer controle over uw uitgaven en kasstromen Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Automatiseer uw Purchase-to-Payproces voor een betere afstemming tussen Inkoop en Finance Uw

Nadere informatie

Omarm de cloud. Een onderzoek naar de acceptatie van cloud computing onder Europese MKB s

Omarm de cloud. Een onderzoek naar de acceptatie van cloud computing onder Europese MKB s Omarm de cloud Een onderzoek naar de acceptatie van cloud computing onder Europese MKB s Introductie Cloud computing symboliseert een grote verschuiving in de manier waarop ITdiensten worden geleverd binnen

Nadere informatie

Wie is leidend of lijdend?

Wie is leidend of lijdend? Organisatie Medische Technologie en ICT Wie is leidend of lijdend? Martijn Schasfoort Manager Zorg en Informatie Technologie Deze presentatie. Het betreft ervaringen uit Máxima Medisch Centrum Cultuur

Nadere informatie

Customer Case CED. Feiten in het kort:

Customer Case CED. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: European Claim Experts Branche: Verzekeringen Werknemers: 1.150 Activiteiten: Internationale Claims management en Expertise Oplossing: Opbouw Mendix-platform voor het flexibel

Nadere informatie

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco Joseph Bradley Christopher Reberger Amitabh Dixit Vishal

Nadere informatie

Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk?

Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk? Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk? 01000111101001110111001100110110011001 Hoeveelheid 10x Toename van de hoeveelheid data elke vijf jaar Big Data Snelheid 4.3 Aantal verbonden apparaten

Nadere informatie

De 17 principes van lean working

De 17 principes van lean working De 17 principes van lean working Lean working kan samengevat worden in 17 basis principes. De totale aanpak is hieruit opgebouwd. Het kennen en beheersen van de principes is belangrijk voor de continu

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Introductie 2. ICT in de zorg: kenmerken huidige

Nadere informatie

mijn zaak poweredbycisco. innovatie. powered by

mijn zaak poweredbycisco. innovatie. powered by mijn zaak poweredbycisco. innovatie. powered by De klanten zijn binnengehaald, de medewerkers zijn aangenomen, de uitdagingen zijn het hoofd geboden. Kortom, uw bedrijf is opgebouwd. En nu kunt u ook nog

Nadere informatie

Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment

Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment Overzicht van oplossingen Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment Wat u leert De opkomst van nieuwe technologieën zoals cloud, mobiliteit, sociale media en video die

Nadere informatie

WORLDWIDE MONITORING & CONTROL

WORLDWIDE MONITORING & CONTROL WORLDWIDE MONITORING & CONTROL HOE ZORGT U VOOR PROACTIEVE ONDERHOUD EN SERVICE? 2 KANSEN EN BEDREIGINGEN VAN DEZE TIJD Globalisering: Digitalisering: Customization: Automatisering: Technologieën: Internationaal

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Rapport Credit Management Software 2015-2016 Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Credit Expo, 5 november 2015 Agenda 1. Het rapport Credit Management Software 2. CMS. De huidige stand van zaken 3. Hoe ziet

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten bridging it & users Consultancy Software Training & onderzoek Consultancy CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen

Nadere informatie

BOM s horen niet in spreadsheets

BOM s horen niet in spreadsheets BOM s horen niet in spreadsheets Innoveer met vertrouwen, wetende dat iedereen de juiste versie heeft van de BOM. Alles wat je nodig hebt om je product te bouwen De bill of materials (BOM) bevat de onderdelen

Nadere informatie

erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding erbeterdezaak.nl

erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding Proces cultuur De klant komt eerst Zorg dat je altijd waarde toevoegt Moedig eigen initiatief aan Geef medewerkers ruimte Moedig teamwerk aan Beloon team prestaties Werk

Nadere informatie

D&B Connect. Het maatwerk procesplatform in SAP voor de beoordeling van uw zakenpartners

D&B Connect. Het maatwerk procesplatform in SAP voor de beoordeling van uw zakenpartners Het maatwerk procesplatform in SAP voor de beoordeling van uw zakenpartners Snelle en betrouwbare beslissingsprocessen in SAP D&B Connect is een geïntegreerd procesmanagementplatform voor SAP. Met dit

Nadere informatie

YOUR DESKTOP IS CHANGING

YOUR DESKTOP IS CHANGING www.ressoftware.com YOUR DESKTOP IS CHANGING Inhoud 03 Voorwoord 04 Consumerization of IT 06 Waarom dit boek? 08 Your Desktop Is Changing 10 Wat betekent User Environment Management voor IT managers? 12

Nadere informatie

Tijdbesparing in de zorg met apps

Tijdbesparing in de zorg met apps De alles-in-1 Zorgapp Efficiënt en veilig Tijdbesparing in de zorg met apps Zorgapps maken al het coördinerende en administratieve werk eenvoudiger en efficiënter zodat tijd overblijft Moderne technologie

Nadere informatie

De toekomst van consultancy

De toekomst van consultancy De toekomst van consultancy Course Assignment Management Consulting 5 oktober 2013 Teska Koch 2518936 Teska.koch@hotmail.com Word count: 1.510 Een kijkje in de glazen bol: Wat is de toekomst van consultancy?

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 9 Supply Chain Management en de emarkt

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 9 Supply Chain Management en de emarkt Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 9 Supply Chain Management en de emarkt Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de koppelingen

Nadere informatie

Team. Tijd. Tools. Eenvoudige, gebruiksvriendelijke en vlotte mobiele planning

Team. Tijd. Tools. Eenvoudige, gebruiksvriendelijke en vlotte mobiele planning Waarom? U beschikt over een onderneming van minstens 5 gebruikers en constateert dat u naast uw administratieve software meer en meer zaken moet bijhouden buiten deze software. biedt een volledig geautomatiseerd

Nadere informatie

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE Eigenschappen Converged Hardware 1 van 8 Document Informatie Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 29-09-2015 Draft Remco Nijkamp 0.2 29-09-2015 Volgende Versie opgesteld

Nadere informatie

Projectgestuurd. Noodzaak van organiseren

Projectgestuurd. Noodzaak van organiseren Projectgestuurd Noodzaak van organiseren Waar gaat het om? Projectgestuurd werken betekent vaak dynamiek en vraagt dus om organisatie. Inzicht is daarbij het sleutelwoord. Om te beginnen is het belangrijk

Nadere informatie

Casenso. Optimaliseer Uw Bedrijf. Casenso Consultancy

Casenso. Optimaliseer Uw Bedrijf. Casenso Consultancy Casenso Optimaliseer Uw Bedrijf Casenso Consultancy Internet : E-mail : office@casenso.nl Telefoon : +31 (0)24 322 0872 : Engels of Nederlands Consultancy Alle organisaties (bedrijven, non-profit, overheid)

Nadere informatie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Overseas Logistics Multimodal Inland Locations Supply Chain Solutions Advanced logistics for a smaller world Als het gaat om het optimaal beheersen

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Personeelsmanagement HRM 1 Inleiding Waar gaat het om? Uw mensen zijn uw meest waardevolle bezit. U spaart tijd noch geld om uw mensen de erkenning te geven die zij

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Kansrijke E-business toepassingen

Kansrijke E-business toepassingen Kansrijke E-business toepassingen 2001-03 / WhitePaper E-business kan op verschillende manieren toegepast worden. In deze whitepaper wordt een kort overzicht gegeven van de verschillende soorten E-business

Nadere informatie

Asset 1 van 5. Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer. Gepubliceerd op 1 march 2014

Asset 1 van 5. Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer. Gepubliceerd op 1 march 2014 Asset 1 van 5 Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer Gepubliceerd op 1 march 2014 De grenzen tussen werk en privé vervagen en steeds vaker wordt technologie van thuis op het werk gebruikt. Bring

Nadere informatie

Afsprakenkader ICT voor de kmo-portefeuille

Afsprakenkader ICT voor de kmo-portefeuille Afsprakenkader ICT voor de kmo-portefeuille versie van 16/09/2014 1 Inleiding Via de kmo-portefeuille (http://www.kmo-portefeuille.be/) kunnen kmo s subsidies krijgen voor opleiding, advies, strategisch

Nadere informatie

Inleiding: De vragenlijst wordt afgesloten met de vraag om uw kennisvraag 2 ledig in maximaal 100 woorden te formuleren.

Inleiding: De vragenlijst wordt afgesloten met de vraag om uw kennisvraag 2 ledig in maximaal 100 woorden te formuleren. Inleiding: Deze vragenlijst bestaat uit 45 vragen en dient ertoe om het innovatietraject strategischeen zoekmachine marketing zo Efficiënt, Effectief en Educatief mogelijk te laten verlopen. Deze kunt

Nadere informatie

Hoe wordt technologie een groeiversneller voor jouw bedrijf?

Hoe wordt technologie een groeiversneller voor jouw bedrijf? Hoe wordt technologie een groeiversneller voor jouw bedrijf? Digital Transformation een van de buzzwoorden van deze tijd. Begrijpelijk want nieuwe mogelijkheden, ontstaan door technologische vooruitgang,

Nadere informatie

De organisatie die klaar is voor de toekomst Eenvoud, flexibiliteit en de kunst van het behalen van goede bedrijfsresultaten.

De organisatie die klaar is voor de toekomst Eenvoud, flexibiliteit en de kunst van het behalen van goede bedrijfsresultaten. De organisatie die klaar is voor de toekomst Eenvoud, flexibiliteit en de kunst van het behalen van goede bedrijfsresultaten. Bedrijfsleiders nemen elke dag opnieuw beslissingen op basis waarvan hun bedrijf

Nadere informatie

Last but not least. Hoofdstuk 35. Bijlagen

Last but not least. Hoofdstuk 35. Bijlagen Last but not least Hoofdstuk 35 Bijlagen V1.2 / 01 februari 2016 Geen copyright! MCTL is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Gebaseerd op een werk van

Nadere informatie

Ready Business. Vodafone Power to you

Ready Business. Vodafone Power to you Ready Business Vodafone Power to you 1 Klaar voor verandering De wereld verandert in een steeds hoger tempo. Dat biedt kansen, maar ook uitdagingen. Alle bedrijven - groot en klein - moeten hierop voorbereid

Nadere informatie

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc FACTO CONGRES 2013 Servicedesking! Hot or Not? 11 juni 2013 BENT U TEVREDEN OVER DE PERFORMANCE VAN UW (FACILITAIRE) SERVICEDESK? DRAAGT UW (FACILITAIRE)

Nadere informatie

Integrated Facility Management: veel meer dan een trend

Integrated Facility Management: veel meer dan een trend Integrated Facility Management: veel meer dan een trend Integrated Facility Management heeft veel voordelen. In een krimpende markt met druk op de kosten biedt dat vele oplossingen die facilitaire dienstverlener

Nadere informatie

Team. Tijd. Tools. Functionaliteiten In de onderstaande afbeelding wordt aangegeven welke behoeften TeamPlayer voor u kan invullen.

Team. Tijd. Tools. Functionaliteiten In de onderstaande afbeelding wordt aangegeven welke behoeften TeamPlayer voor u kan invullen. TeamPlayer? TeamPlayer is een compleet en flexibel systeem voor tijdsregistratie en planning dat de grootste knelpunten in vele administraties aanpakt, daar waar de standaardsystemen nog te beperkt zijn.

Nadere informatie

Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken

Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken 2 Nieuwe technologie zorgt voor fundamentele veranderingen In tijden waarin technologie en de economie ons meer welvaart geven, streven

Nadere informatie

Klantcontact is mensenwerk. Optimale bereikbaarheid met de contactcenters van NEC

Klantcontact is mensenwerk. Optimale bereikbaarheid met de contactcenters van NEC Klantcontact is mensenwerk Optimale bereikbaarheid met de contactcenters van NEC Contact Center Solutions Mensen verbinden is onze passie Klanten waarderen een bedrijf positief als hun beleving over het

Nadere informatie

Logistiek modellen H3 Logistiek raamwerk bij productielogistiek:

Logistiek modellen H3 Logistiek raamwerk bij productielogistiek: Logistiek modellen H3 Logistiek raamwerk bij productielogistiek: 1. Grondvorm productielogistiek (fysieke inrichting) 2. Besturingssysteem productielogistiek (beheersing) 3. Informatiesysteem productielogistiek

Nadere informatie

Simac healthcare. Alles-in-één ICT-oplossingen voor zorg op maat

Simac healthcare. Alles-in-één ICT-oplossingen voor zorg op maat Simac healthcare Alles-in-één ICT-oplossingen voor zorg op maat Simac Healthcare De Run 1101 5503 LB Veldhoven telefoon +31 (0)40 258 28 00 www.simac.com/nl/healthcare ZORG PROFESSIONAL CLIËNT MANTEL-

Nadere informatie

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk IP Services De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk Voor wie opgroeit in deze tijd is het de grootste vanzelfsprekendheid. Je zet de computer aan en je kunt mailen, chatten, elkaar spreken

Nadere informatie

integrating your business

integrating your business integrating your business Codit is een IT expert in business integratie en levert wereldwijd diensten in consultancy, technologie en managed services. Door de integratie van een centraal technologisch

Nadere informatie

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een "Social Business"

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een Social Business Behoeftepiramide van een "" (Naar analogie piramide van Maslow) Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in een hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 5 ERP-systemen: verslaglegging en financiën

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 5 ERP-systemen: verslaglegging en financiën Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 5 ERP-systemen: verslaglegging en financiën Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de administratieve

Nadere informatie

Figuur 1 Model Operational Excellence

Figuur 1 Model Operational Excellence 1. Management samenvatting Ondanks de groeiende populariteit process redesign, is er maar weinig bekend over de strategieën die organisaties kunnen volgen om te bereiken. Een redesign strategie bevat de

Nadere informatie

Caag CRM. info@caagcrm.nl www.caagcrm.nl. Informatie Brochure

Caag CRM. info@caagcrm.nl www.caagcrm.nl. Informatie Brochure Caag CRM info@caagcrm.nl www.caagcrm.nl Informatie Brochure Over Ons Caag CRM is een cloud- based software onderneming. Onze kracht ligt in het ontwikkelen van slimme software oplossingen gebaseerd op

Nadere informatie

Communiceren in zakelijke omgevingen

Communiceren in zakelijke omgevingen Communiceren in zakelijke omgevingen Slimmer communiceren Communiceren in zakelijke omgevingen Slimmer communiceren Vodafone december 2010 Leefritme heeft een belangrijke invloed op de relatie tussen mensen

Nadere informatie

ECM - Enterprise Content Management. Daniel Kucharski

ECM - Enterprise Content Management. Daniel Kucharski ECM - Enterprise Content Management Daniel Kucharski IT vraagstukken in de KMO Nood aan gebruiksvriendelijke software afgestemd op specifieke behoeften Geen grote investering in software en hardware Typische

Nadere informatie

Managementinformatiesysteem

Managementinformatiesysteem Managementinformatiesysteem (aanvulling bij hele boek) Het opzetten van een managementinformatiesysteem Wanneer je een werkstuk moet maken, bijvoorbeeld over de houding van de Nederlanders ten opzichte

Nadere informatie

E-learning biedt perspectief

E-learning biedt perspectief E-learning biedt perspectief Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com http://www.slideshare.net/wrubens Wie van u... Raad van bestuur Directies/managers (lijn) P&O Beleidsadviseurs Opleidingsadviseurs

Nadere informatie

Databeveiliging en Hosting Asperion

Databeveiliging en Hosting Asperion Databeveiliging en Hosting Asperion www.asperion.nl info@asperion.nl Het Asperion Datacenter Uw gegevens veilig en professioneel bewaard Administraties bevatten vertrouwelijke informatie en daar moet vanzelfsprekend

Nadere informatie