2de bach TEW. Beleidsinformatica. smvt boek Bedrijfsinformatiesystemen. uickprinter Koningstraat Antwerpen 10.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2de bach TEW. Beleidsinformatica. smvt boek Bedrijfsinformatiesystemen. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 10."

Transcriptie

1 2de bach TEW Beleidsinformatica smvt boek Bedrijfsinformatiesystemen Q uickprinter Koningstraat Antwerpen EUR

2 Nieuw!!! Online samenvattingen kopen via

3 Hoofdstuk 1: Informatiesystemen in het huidige mondiale ondernemen 1.1 De rol van informatiesystemen in het huidige ondernemen Tussen 1980 en 2007: bedrijfsinvesteringen in informatietechnologie bestaande uit hardware, software & communicatieapparatuur zijn toegenomen van 32% tot 51% van alle geïnvesteerde kapitaal 1.1 De invloed van informatiesystemen op het ondernemen: Bedrijven streven er naar om: - de snel veranderende behoefte van de klant aan te voelen en hierop in te spelen - voorraden tot de laagst mogelijke niveaus te reduceren - hogere niveaus van operationele efficiëntie te realiseren Supply chains zijn sneller geworden: = bedrijven zijn afhankelijk van bevoorrading op het juiste moment zodat overheadkosten dalen & men sneller op de markt kan komen kosten zijn drastisch gedaald door gebruik van internet en netwerken E-commerce en adverteren op internet zijn een succes: Sociale netwerken sites: Facebook, MySpace, LinkedIn (voor bedrijven),... bedrijven gebruiken sociale netwerkprogramma s om hun medewerkers, klanten en managers wereldwijd met elkaar in contact te brengen 2

4 Nieuwe wetten over beveiliging & accounting standaarden: 1) VS: - verplichting van bedrijven om hun berichten 5 jaar te bewaren - verplichting om gegevens over blootstelling van personeel aan chemische stoffen tot 60 jaar bewaren 2) Men voert bepaalde systemen in zodat men niet in elk programma/document zomaar wijzigingen kan aanbrengen = gaat de controle vergroten! -> (fiscale) fraude voorkomen Gevolg: groei digitale info vergroot 1.2 Wat zijn nieuwe aspecten van bedrijfsinformatiesystemen? Kenmerk bedrijfsinformatiesystemen: (MANAGEMENT INFORMATIESYSTEMEN (MIS)) 1) voortdurende verandering in technologie, bedrijfstoepassingen van de technologie en de invloed ervan op bedrijfssucces 2) oude takken vervangen door nieuwe, oude systemen vervangen door nieuwe,... = overzicht van de belangrijkste nieuwe thema s in bedrijfstoepassingen van informatiesystemen 3

5 Tabel 1.1 geeft 3 onderling samenhangende veranderingen weer: 1) de opkomst van het mobiele digitale platform: a) de nieuwe opkomende computingplatforms b) gebruikt voor verbeteren van management & bereiken concurrentievoordeel c) Web 2.0-technologieën om tot betere & snellere beslissingen te komen = verandert de manier waarop werk wordt georganiseerd, gecoördineerd en gemeten (sociale netwerken) 2) groei van online software als dienst: a) Cream-IT = minder energie nodig hebben en dus ook minder gebruiken b) SaaS = Software as a Service: applicaties op afstand, het is een soort abonnement op software waarbij je bedrijfsgegevens bij derden opslaat 3) de groei in cloud computing : = grote computersystemen bij bedrijven waar we gebruik maken van servers en applicaties. Er is een bedrijf ergens in de wereld dat deze servers en applicaties aanbiedt a) men kan meer vertrouwen op telewerk, werk op afstand en gedistribueerde besluitvorming b) gevolg: men kan meer werk uitbesteden en op markten vertrouwen om waarde op te bouwen 4

6 1.3 Globaliseringsproblemen en kansen: een platte wereld Thomas Friedman: de wereld is plat * het internet en de wereldwijde communicatie hebben de economische en culturele voordelen van de ontwikkelde landen sterk gereduceerd * het levert zowel problemen als kansen op Voorbeeld VS: groeiend percentage van de economie is afhankelijk van import en export * Zowel goederen als banen verplaatsen zich over de grenzen: - miljoenen arbeidsplaatsen gingen verloren aan producenten in lagelonenlanden - veel laaggekwalificeerde IT-banen maar ook verhandelbare dienstverlening * Amerikaanse economie creëert anderzijds meer dan 3.5 miljoen nieuwe banen en werkgelegenheid in informatiesystemen en andere bezigheden hebben zich uitgebreid in aantallen, loonsom, productiviteit en kwaliteit van werk Wat heeft globalisering te maken met bedrijfsinformatiesystemen? Alles! 1) uitgroeien van internet tot internationaal communicatiesysteem kosten van opereren en zakendoen drastisch laten dalen - communicatie verloopt praktisch kosteloos - klanten kunnen 24 op 24 winkelen en betrouwbare prijs- en kwaliteitsinfo krijgen - kostenbesparingen ook door goedkope leveranciers en managen van productiefaciliteiten in andere landen via internet 2) Informatiesystemen maken globalisering mogelijk 1.4 Opkomst van de digitale onderneming: Digitale onderneming: = een onderneming waarbij alle bedrijfsrelaties van enige betekenis met klanten, leveranciers en medewerkers op digitale wijze worden mogelijk gemaakt en tot stand gebracht. centrale bedrijfsprocessen worden uitgevoerd via digitale netwerken die de hele organisatie omspannen of verschillende organisaties aan elkaar koppelen 5

7 Bedrijfsprocessen: = verwijzen naar de reeks logisch verwante taken en werkwijzen die organisaties in de loop der tijd ontwikkelen om specifieke bedrijfsresultaten te produceren en naar de unieke manier waarop deze activiteiten georganiseerd en gecoördineerd zijn. Voorbeelden: ontwikkelen van nieuw product, opnemen en verwerken bestelling,... Belangrijke bedrijfsmiddelen worden digitaal beheerd: - alle informatie om bedrijfsbeslissingen te ondersteunen is altijd en overal binnen de onderneming beschikbaar Ze zien en reageren sneller binnen hun omgeving dan traditionele ondernemingen: - zijn flexibeler - bedrijfsvoering op wereldwijde schaal leiden en organiseren is mogelijk Kenmerken: 1) Time shifting: bedrijfsvoering blijft niet beperkt tot de tijdsduur van de werkdag maar loopt continu door (24/24) vb: wanneer je werkt met VS of Australië krijg 24/24 mails omwille van het tijdsverschil 2) Space shifting: het werk vindt locatie-onafhankelijk plaats = het werk wordt fysiek uitgevoerd op de plek in de wereld waar die het beste kan worden uitgevoerd Er is een stijging van het gebruik van videoconferencing (+ tele- aanwezigheid = gebruikers h gevoel geven dat ze zich op een andere dan hun eigen locatie bevinden) 1.5 Strategische bedrijfsdoelstellingen van informatiesystemen: Waarom zijn informatiesystemen essentieel? = voor de dagelijkse bedrijfsvoering en het bereiken v strategische bedrijfsdoelstellingen - E-commerce heeft nodige substantiële investeringen nodig - moderne vormen van dienstverlening kunnen zonder IT niet functioneren - grootwinkelbedrijven hebben IT nodig om the floreren en overleven 6

8 = onderlinge afhankelijkheidsvermogen van de onderneming om IT te gebruiken <-> vermogen om bedrijfsstrategieën te implementeren en bedrijfsdoelen te bereiken. 1) wat men over 5 jaar doet is afhankelijk van de mogelijkheden die systemen bieden 2) produceren van betere/goedkopere producten, ontwikkelen nieuwe producten,... is steeds meer afhankelijk van het type en de kwaliteit van IT binnen de organisatie 3) hoe beter je deze relatie begrijpt, des te waardevoller je als manager zult zijn Ondernemingen investeren fors om 6 strategische doelstellingen te bereiken:!!! Operationeel excelleren: Efficiëntie operaties verbeteren om hogere winstgevendheid te bereiken: = informatiesystemen en technologieën zijn enkele van de belangrijkste middelen die managers tot hun beschikking hebben om hoger niveaus te bereiken in combinatie met veranderingen in bedrijfsgebruiken en managementgedrag Voorbeeld: Wal-Mart - gebruikt RetailLink-systeem: = verbindt leveranciers digitaal met elk van de Wal-mart winkels - zodra een klant een artikel koopt weet de leverancier die het artikel volgt, dat hij een nieuw naar het schap moet sturen - Wal-Mart is de meest efficiënte winkelketen in deze branche 7

9 1.5.2 Nieuwe producten, diensten en bedrijfsmodellen: Bedrijfsmodel: = beschrijft hoe een bedrijf een product produceert, levert en verkoopt om waarde te creëren. Informatiesystemen en technologie zijn een groot hulpmiddel voor het voortbrengen van nieuwe producten, diensten en bedrijfsmodellen Voorbeeld: Apple behaalde succes met een voortdurende stroom van innovaties vb: itunes, ipod, iphone, Band tussen klant en leveranciers: Naarmate een bedrijf zijn klant/leverancier echt goed kent en bedient dan zal dit leiden tot een wederkerige interactie: - drukt de kosten - verhoogt de winsten Voorbeeld: exclusieve hotels: - ze houden de voorkeuren van hun gasten bij in computers zoals de kamertemperatuur, aankomsttijd, vaak gekozen nummers, tv-programma s,... en slaan deze op in een immense databank - alle afzonderlijke kamers zijn aangesloten op een centrale netwerkserver zodat ze vanop afstand gecontroleerd en beheerd kunnen worden - als een bepaalde klant arriveert, past het systeem automatisch de omstandigheden van de klant aan door vb het licht te dimmen, temperatuur in te stellen, Verbeterde besluitvorming: Veel bedrijven/managers opereren in een informatiemistbank: - wanneer men info nodig heeft, heeft men nooit alle info ter beschikking - meestal vertrouwt men dan op voorspellingen, best guesses en geluk - resultaat: onder- of overproductie van goederen en diensten - gevolg: hogere kosten en verlies van klanten Oplossing: informatiesystemen en technologieën leveren realtime gegevens die men kan gebruiken bij het nemen van beslissingen Men kan onmiddellijk reageren op trends! 8

10 1.5.5 Concurrentievoordeel: = dingen beter doen dan je concurrenten, minder rekenen voor betere producten en realtime reageren op klanten en leveranciers hogere omzet en winst Voorbeeld: Toyota Motor Company - Toyota production system (TPS) is er op gericht het werk zo te organiseren dat er zo min mogelijk wordt verspild, er voortdurend verbeteringen zijn en klantwaarde wordt geoptimaliseerd - Informatiesystemen helpen Toyota het TPS te installeren en auto s te produceren op basis van wat klanten werkelijk hebben besteld Opmerking: het concurrentievoordeel is altijd beperkt in tijd; het wordt na een bepaalde periode meestal overgenomen door de concurrenten Overleven: Ondernemingen investeren in informatiesystemen en technologieën omdat deze basisvoorzieningen zijn voor het zakendoen en ze worden soms gestuurd door veranderingen binnen de branche. vb: Citibank heeft de geldautomaat uitgevonden -> andere bedrijven moesten dit ook gaan installeren om te kunnen overleven 2. Perspectieven op informatiesystemen: Informatietechnologie (IT): = bestaat uit hardware en software die een onderneming nodig heeft om zijn bedrijfsdoelstellingen te realiseren 2.1 Wat is een informatiesysteem? = een set aan elkaar gerelateerde componenten die informatie verzamelen (zoeken), verwerken, opslaan en verspreiden ter ondersteuning van besluitvorming, coördinatie en controle binnen een organisatie Kenmerken: * bevatten info over werknemers, faciliteiten en bedrijfsmiddelen binnen de organisatie of in de omgeving: - informatie = gegevens die in een vorm zijn gegoten die voor mensen begrijpelijk en bruikbaar zijn - gegevens = feiten die gebeurtenissen vertegenwoordigen die plaatsvinden binnen organisaties of in de fysieke omgeving 9

11 3 activiteiten binnen informatiesysteem die samen de info produceren die ondernemingen nodig hebben voor het nemen van beslissingen, het controleren van het werk, het analyseren van problemen en het maken van nieuwe producten of diensten: 1) Input = het verzamelen van onbewerkte gegevens binnen de organisatie of de externe omgeving 2) Verwerking = giet deze input in een betekenisvolle vorm 3) Output = geeft de verwerkte info door aan mensen die deze info zullen gebruiken of aan de activiteiten waarvoor de informatie nodig is Informatiesystemen vereisen ook feedback: output wordt teruggegeven aan de leden van de organisatie die de input daarna kunnen evalueren of corrigeren 10

12 Belangrijk onderscheid: 1) Computer/computerprogramma s: = de technische basis, de gereedschappen en materialen voor moderne informatiesystemen beiden de apparatuur voor opslaan/verwerken van informatie - software = instructies die de werking van computers regelen - kennis van computer(software) is belangrijk bij het ontwerpen/oplossen van organisatorische problemen maar computers zijn slechts een klein onderdeel van informatiesystemen 2) Informatiesystemen: = om informatiesystemen te begrijpen moeten we de problemen begrijpen waarvoor ze zijn ontwikkeld, maar ook de architecturale en ontwerpelementen en de organisatieprocessen die tot deze oplossing leiden 2.2 Aspecten van informatiesystemen: Om informatiesystemen volledig te gebruiken, moet een manager alle dimensies begrijpen m.b.t.: - de organisatie - het management - de informatietechnologie van systemen de invloed die deze dimensies hebben op het bieden van oplossingen voor uitdagingen en problemen in de bedrijfsomgeving Kennis van informatiesystemen: = bevat naast kennis van techniek ook kennis van management en organisatiesystemen. Het omvat zowel gedragsmatige als een technische benadering bij het bestuderen van informatiesystemen. <-> computersystemen: richt men zich primair op kennis van de informatietechnologie MIS-systemen: Bedrijfsinformatiesystemen, houden zich bezig met zowel organisatorische vraagstukken als technische vraagstukken rond de ontwikkeling, het gebruik en de invloed die door managers en personeel in de onderneming worden gebruikt. 11

13 2.2.1 Organisaties: Informatiesystemen zijn een integraal onderdeel van organisaties Het gezag en verantwoordelijkheid in een onderneming zijn hiërarchisch georganiseerd: 1) hoger management: = neemt strategische beslissingen voor LT over producten en diensten + bewaakt de financiële status 2) middenmanagement: = voert programma s en plannen van het hoger management uit kenniswerkers ontwerpen producten of diensten en creëren nieuwe kennis voor de onderneming vb: architecten 3) operationele management: = verantwoordelijk voor het besturen van de dagelijkse activiteiten binnen een onderneming gegevenswerkers: assisteren met het papierwerk op alle niveaus van de onderneming productie-en servicewerkers: verzorgen de feitelijke productie van het product en leveren de dienst 12

14 Bedrijfsfuncties binnen organisatie: * Hoe kan IT deze bedrijfsfuncties ondersteunen? = zie hoofdstuk 2 Opmerking: * organisatie coördineert de taken via een hiërarchie en formele standaardprocedures * meeste bedrijfsprocessen omvatten standaardprocedures, formele regels die gedurende een lange tijd voor bepaalde taken zijn ontwikkeld * de organisatie heeft een unieke cultuur of fundamentele set van overtuigingen, waarden en manieren waarop dingen worden gedaan die door de meeste werknemers worden geaccepteerd: - kan worden teruggevonden in informatiesystemen vb: indien men veel hecht aan klantentevredenheid: discussiefora opstarten, gegevens m.b.t. tevredenheid opslaan en verwerken, Management: Taak management: = vele situaties in goede banen leiden, beslissingen nemen en actieplannen voor oplossen organisatorische problemen opstellen: * nieuwe producten en diensten maken en organisatiestroomlijnen * creatief werk waarbij gebruik wordt gemaakt van nieuwe kennis en informatie * informatietechnologie = heeft een belangrijke rol bij het ontwerpen en leveren van nieuwe producten en diensten, een nieuwe koers bepalen en het opnieuw vormgeven van de organisatie Technologie: Computerhardware: = fysieke apparatuur voor input-, verwerkings- en outputactiviteiten in een informatiesysteem 13

15 Computersoftware: = gedetailleerd geprogrammeerde instructies die de hardwarecomponenten in een informatiesysteem controleren en coördineren Datamanagementtechnologie: = software die de organisatie van deze gegevens op de fysieke opslagmedia beheert Netwerk- en telecommunicatietechnologie: = fysieke apparatuur en software dat de verschillende hardware-elementen aan elkaar koppelt en gegevens verstuurt van de ene fysieke locatie naar de andere Netwerk: = koppelt twee of meer computers aaneen om data of hardware zoals een printer te delen en uit te wisselen Internet: = een internationaal netwerk van netwerken dat gebruikmaakt van universele standaarden en dat miljoenen verschillende netwerken met meer dan 1.4 miljard gebruikers in meer dan 230 landen met elkaar verbindt (zie hoofdstuk 7) Intranet: = intern bedrijfsnetwerk gebaseerd op internettechnologie Extranet: = intranetten van een onderneming die zich uitstrekken tot geautoriseerde gebruikers buiten de organisatie Al deze technologieën, samen met mensen vertegenwoordigen bedrijfsmiddelen die binnen de organisatie kunnen worden gedeeld en vormen samen de informatietechnologie (IT-) infrastructuur = basis of platform waarop de onderneming specifieke informatiesystemen kan bouwen vb: UPS levering van pakketjes 14

16 2.3 Een bedrijfsperspectief of informatiesystemen: Informatiesystemen leveren een duidelijke meerwaarde op voor het bedrijf. Hoe? 1) Door winst te vergroten of kosten te verminderen: = door info te bieden die managers helpt betere beslissingen te nemen of die de uitvoering van de bedrijfsprocessen verbetert Vb: analyseren van kassagegevens in figuur 1.3 kan de winstgevendheid van de onderneming verhogen door managers te ondersteunen bij het nemen van beslissingen over welke producten er in voorraad moeten zijn en waarvoor men in supermarkt reclame moet maken 2) Ieder bedrijf heeft een informatiewaardeketen: = Hierin wordt ruwe informatie systematisch verkregen en vervolgens in verschillende fasen die waarde toevoegen aan de info getransformeerd Algemeen: De waarde van een informatiesysteem, evenals de beslissing om in een nieuw informatiesysteem te investeren, wordt grotendeels bepaald door de mate waarin het systeem zal leiden tot betere managementbeslissingen, efficiëntere bedrijfsprocessen en hogere winstgevendheid van het bedrijf. Bedrijfsinformatiesystemen zijn onderdeel van een reeks waarde toevoegende activiteiten voor het verkrijgen, transformeren en distribueren van informatie die managers kunnen benutten voor het verbeteren van de besluitvorming, verhogen van de prestaties van de organisatie en dus verhogen van de winstgevendheid van de onderneming. 15

17 Bedrijfsinformatiesysteem: = representeert een organisatorische, bestuurlijke oplossing, gebaseerd op informatietechnologie, voor een uitdaging of probleem dat naar voren gebracht is door de omgeving EXAMENVRAAG: op welke manier kan IT bedrijfswaarde realiseren? 1) Door die systemen te ontwikkelen die bedrijfsprocessen ondersteunen: zoals de productiviteit verhogen, omzet verhogen, LT-strategische positie innemen 2) Het eigenlijke IT-proces zo efficiënt en effectief mogelijk uitvoeren; organiseren 2.4 Aanvullende maatregelen: investeren in de organisatie en het juiste bedrijfsmodel kiezen: Informatiesystemen hebben ook organisatorische en bestuurlijke aspecten: = opbrengst uit informatietechnologie-investeringen tonen dat er aanzienlijke variatie is in de opbrengst die bedrijven binnenhalen (figuur 1.8) - eerste kwadrant: investeren weinig en ontvangen veel - tweede kwadrant: men investeert veel en ontvangt ook veel - derde kwadrant: investeren weinig en ontvangen weinig - vierde kwadrant: anderen investeren ook veel maar hebben slechts een kleine opbrengst 16

18 Verklaring? De mogelijkheid van IT om anders te werken of de organisatie anders te sturen: * investeren in IT op zich kan organisaties en managers niet effectiever maken tenzij zij gepaard gaan met ondersteunende waarden, structuren en gedragspatronen in de organisatie en andere aanvullende bedrijfsmiddelen * bedrijfsvoering moet worden aangepast en men moet het juiste bedrijfsmodel vinden - bedrijven die hun technologie-investeringen ondersteunen met investeringen in aanvullende bedrijfsmiddelen (nieuwe bedrijfsmodellen, andere werkwijze management, juiste organisatiecultuur of extra training) zullen een hogere opbrengst binnenhalen - investeringen in management en organisatie zijn nodig! Aanvullende maatregelen nodig om waarde te halen uit de investering: = complementaire maatregelen 1) Organisatorische aanvullende investeringen: = ondersteunende bedrijfscultuur die efficiëntie en effectiviteit, een passend bedrijfsmodel, efficiënte bedrijfsprocessen, decentralisatie van gezag, sterk gedistribueerde beslissingsrechten en een sterk IT-ontwikkelteam waardeert 2) Bestuurlijke maatregelen: = sterke ondersteuning vanuit het hogere management voor verandering, beloningssystemen die individuele innovatie bewaken en belonen, een nadruk op teamwork en samenwerking, trainingsprogramma s en een managementcultuur die flexibiliteit en kennis waardeert 17

19 3) Sociale maatregelen: = internet en de ondersteunende internetcultuur, educatiesystemen, netwerk- en computerstandaarden, reguleringen en wetten en de aanwezigheid van technologische en dienstverlenende bedrijven 3. Moderne benaderingen van informatiesystemen: 3.1 Technische benadering: Wiskundige modellen die kunnen worden gebruikt om informatiesystemen en de fysieke technologie en formele mogelijkheden van deze systemen te bestuderen. 3.2 Benadering vanuit de gedragswetenschappen: Gedragsvragen die naar voren komen bij de ontwikkeling en het onderhoud op lange termijn van IT- systemen: * sociologen: bestuderen IT-systemen met oog op de manier waarop groepen en organisaties de ontwikkeling van systemen vormgeven en hoe systemen individuen en groepen beïnvloeden * psychologen: besturen IT-systemen uit belangstelling voor de manier waarop menselijke beslissers formele info in zich opnemen en gebruiken * economen: belang in begrijpen van productie van digitale goederen, dynamica in digitale markten en hoe nieuwe IT-systemen het beheer & kostenstructuur kunnen wijzigen 18

20 3.3 Aanpak van dit boek: sociotechnisch systeem 4 belangrijke actoren: - leveranciers van hardware en software (technologen) - bedrijven die in technologie investeren en hier voordeel proberen uit te halen - managers en medewerkers die proberen bedrijfswaarde te bereiken - bedrijfsomgeving (wetenschappelijke, sociale en culturele context) produceren bedrijfsinformatiesystemen Sociotechnisch systeem: = optimale organisatorische prestatie wordt zowel bereikt door de sociale als de technische systemen die in productie worden gebruikt te optimaliseren -> vermijden van een zuiver technologische benadering van het systeem = hoe het proces van wederzijdse aanpassing in een sociotechnisch systeem in zijn werk gaat 19

21 Hoofdstuk 2: Wereldwijd werken: hoe bedrijven gebruikmaken v informatiesystemen Informatiesystemen maken het verschil voor het vermogen van een bedrijf tot innoveren, uitvoeren en verbeteren van de gehele bedrijfsprestatie: * kosten radicaal te drukken * nieuw marktsegment aan te boeren * modelleren van ontwerpen, fabrieken en productieprocessen * coördineren van informatie tussen processen 1. Bedrijfsprocessen en informatiesystemen: 1.1 Bedrijfsprocessen: Bedrijfsprocessen: = omvatten de manier waarop werk georganiseerd, gecoördineerd en gericht is op het produceren van een waardevolle dienst of service * stromen van materiaal, informatie en kennis * betrekking op de unieke manier waarop organisaties werk, info en kennis coördineren en manier waarop het management wil coördineren * prestatie onderneming is afhankelijk van hoe goed de bedrijfsprocessen zijn ontworpen en gecoördineerd Bedrijf = verzameling bedrijfsprocessen * processen zijn vaak verbonden met een specifiek functiegebied 20

22 * anderen hebben betrekking op diverse functiegebieden en vereisen coördinatie tussen de verschillende afdelingen: - een simpel proces bestaat uit een reeks gecompliceerde bedrijfsprocessen - vereisen een zorgvuldige coördinatie informatie moet binnen de onderneming vlot worden doorgegeven (informatiesystemen maken dit mogelijk) 1.2 Bedrijfsprocessen versterken door informatietechnologie: Hoe kunnen informatiesystemen bedrijfsprocessen verbeteren? 1) de efficiëntie van bestaande processen verhogen: - automatiseren van bepaalde stappen in het productieproces die vroeger manueel verliepen 2) nieuwe processen ontwikkelen die in staat zijn om de businesses te transformeren: - verandering in de informatiestroom - vervangen van sequentiële stappen door parallelle stappen (alles gebeurt meer gelijktijdig) - verwijderen van obstakels bij het nemen van beslissingen 21

23 2. Typen informatiesystemen: Hoe ondersteunen informatiesystemen de bedrijfsprocessen van een onderneming? * systemen voor het ondersteunen van elk van de belangrijkste bedrijfsfuncties: verkoop en marketing, fabricage en productie, financiële zaken en boekhouding en personeelszaken * onafhankelijke functionele systemen vervangen door grootschalige crossfunctionele systemen die de activiteiten van verwante bedrijfsprocessen en organisatorische eenheden integreren * operationeel, midden- en hoger management gebruiken elk een specifiek type systeem voor het ondersteunen van de beslissingen die ze moeten nemen 2.1 Transactieverwerkingssystemen (TPS): Transactieverwerkingssysteem: (voor operationele managers) = een gecomputeriseerd systeem dat de dagelijkse routinetransacties uitvoert en registreert die noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering, zoals invoeren van bestellingen, loonadministratie, facturatie,... het gaat hier om de basis Kenmerken: * doel: beantwoorden van routinematige vragen en het volgen van de transactiestromen in de organisatie * informatie moet up-to-date en toegankelijk zijn * nodig om de status van de interne bedrijfsvoering en de relaties van de onderneming met de omgeving in de gaten te houden (door managers) * bieden gedefinieerde, gestructureerde doelen en besluitvormingsprocessen * operationeel niveau 22

24 2.2 Managementsystemen (MIS) en beslissingsondersteunende systemen (DSS): Bedrijfsinformatiesystemen of Management information systems (MIS): = voorziet het middenmanagement van rapportages over de huidige prestaties van de organisatie * ter ondersteuning van het middenmanagement * deze informatie wordt gebruikt voor het controleren en beheren van het bedrijf en voorspellen van toekomstige prestaties * geven overzichten en rapporteren over de bedrijfsvoering m.b.v. gegevens geleverd door transactieverwerkingssystemen -> weergegeven in rapporten =typisch bedrijfsinformatiesysteem dat gegevens haalt uit transactieverwerkingssysteem = voorbeeldrapport van dit systeem 23

DEEL 3 ONDERSTEUNINGSSYSTEMEN VOOR MANAGEMENT EN ORGANISATIE IN DE DIGITALE ONDERNEMING

DEEL 3 ONDERSTEUNINGSSYSTEMEN VOOR MANAGEMENT EN ORGANISATIE IN DE DIGITALE ONDERNEMING DEEL 3 ONDERSTEUNINGSSYSTEMEN VOOR MANAGEMENT EN ORGANISATIE IN DE DIGITALE ONDERNEMING Deel 3 beschrijft de rol van informatiesystemen in de verbetering van bedrijfsprocessen en het besluitvormingsproces

Nadere informatie

INFORMATIESYSTEMEN, ORGANISATIE EN STRATEGIE

INFORMATIESYSTEMEN, ORGANISATIE EN STRATEGIE INFORMATIESYSTEMEN, ORGANISATIE EN STRATEGIE Na dit hoofdstuk ben je in staat om de volgende vragen te beantwoorden: 1. Welke kenmerken van organisaties moeten managers kennen om met succes informatiesystemen

Nadere informatie

Basisbegrippen MODULE 1. Module

Basisbegrippen MODULE 1. Module MODULE 1 Basisbegrippen Zakelijke toepassingen Module 1 Informatietechnologie Ontwikkelingsprocessen Managementproblematiek Basisbegrippen Waarom bestuderen we informatiesystemen? Waarom hebben bedrijven

Nadere informatie

Samenvatting I-Tracks: IT and Management. Hoofdstuk 1 : Mintzberg. 1.1 Organisatiestructuren

Samenvatting I-Tracks: IT and Management. Hoofdstuk 1 : Mintzberg. 1.1 Organisatiestructuren Samenvatting I-Tracks: IT and Management Hoofdstuk 1 : Mintzberg 1.1 Organisatiestructuren Organisatiestructuur: de wijze waarop we taken hebben verdeeld en de coördinatie van deze taken hebben ingericht.

Nadere informatie

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 2013 Voogd & Voogd Verzekeringen Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 1 Hoofdstuk 1 De kenniswerker Kennis is in de westerse maatschappij

Nadere informatie

Samenvatting IT management Foundation Inhoudsopgave

Samenvatting IT management Foundation Inhoudsopgave Samenvatting IT management Foundation Inhoudsopgave Organisatiestructuren... 3 Definitie organisatiestructuur... 3 Coördinatie mechanismen... 3 Onderdelen van de organisatie:... 3 Functioneren organisatie:...

Nadere informatie

2.5G-netwerken 3G-netwerken 802.11b Aanpassing Aanvullende maatregelen Acceptable use policy AUP Acceptatietest Access point Activity-based costing

2.5G-netwerken 3G-netwerken 802.11b Aanpassing Aanvullende maatregelen Acceptable use policy AUP Acceptatietest Access point Activity-based costing # 2.5G-netwerken Draadloze digitale cellulaire netwerken met datatransmissiesnelheden van 50 tot 144 Kbps over bestaande infrastructuurelementen. 3G-netwerken Cellulaire netwerken gebaseerd op packet-switched

Nadere informatie

Organisatiestructuur en -ontwerp

Organisatiestructuur en -ontwerp DEEL 4 9 organiseren Organisatiestructuur en -ontwerp Gebruik dit overzicht tijdens het lezen en bestuderen van dit hoofdstuk. De organisatiestructuur Bespreek de traditionele en hedendaagse kijk op taakspecialisatie,

Nadere informatie

Definitie: Een kenniswerker is iemand die voor het goed uitvoeren van zijn primaire taak permanent en relatief veel moet leren

Definitie: Een kenniswerker is iemand die voor het goed uitvoeren van zijn primaire taak permanent en relatief veel moet leren Informatiemanagement Rolf Bruins & Bert Pinkster., 2e ed. 1 De kenniswerker Wat is de volgorde van de informatie ladder Feiten, gegevens, informatie, kennis, wijsheid - Feiten: werkelijke gebeurtenissen

Nadere informatie

E-Steps GIDS 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS

E-Steps GIDS 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS 100101010 GIDS 10101001010 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS 0100101010 This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and

Nadere informatie

Exact Globe Next Het nieuwe managen

Exact Globe Next Het nieuwe managen Exact Globe Next Het nieuwe managen Inhoud 2 Ontwikkeld voor uw uitdagingen 4 Exact Globe Next, het product 6 Grip op uw financiën 10 Track and Trace 14 Planning 18 Uw klanten op de eerste plaats 25 Exact

Nadere informatie

DE SAXION HR- PROFESSIONAL

DE SAXION HR- PROFESSIONAL DE SAXION HR- PROFESSIONAL Beroepsvisie en Competentieprofiel Bachelor Human Resource Management Voltijd/Deeltijd Academie Mens & Arbeid Mei 2013 Kom verder. Saion. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Onze

Nadere informatie

Informatiemanagement en accountinghouses: "Wat beïnvloedt een succesvolle implementatie?"

Informatiemanagement en accountinghouses: Wat beïnvloedt een succesvolle implementatie? Informatiemanagement en accountinghouses: "Wat beïnvloedt een succesvolle implementatie?" Koen Eijkemans 1. Voorwoord Voor u ligt de afronding van mijn postdoctorale controllersopleiding aan de Universiteit

Nadere informatie

Groeien met innovatieve IT

Groeien met innovatieve IT SAP White Paper Groeien met innovatieve IT Hoe onderscheiden groeiende middelgrote organisaties zich? Inhoud 3 Voorwoord 4 Executive summary 5 Hoofdstuk 1: Groei in Nederland 6 Hoofdstuk 2: Omzetgroei

Nadere informatie

Co-Creation Manufacturing Excellence

Co-Creation Manufacturing Excellence Manufacturing Excellence Praktisch en geïnspireerd op weg naar wereldklasse Jos Niesten Houten, maart 2002 Inhoudsopgave Voorwoord...3 1. Inleiding...4 2. Manufacturing Excellence: uitgangspunten...8 2.1

Nadere informatie

Efficiënt procesmanagement

Efficiënt procesmanagement Efficiënt procesmanagement Deel 1 Hoofdstuk 1. Aanleiding voor het proces denken. - Welke trends in de omgeving maken het denken in het processen gewenst? - Hoe dragen ontwikkelingen in de IT bij aan de

Nadere informatie

Toetsingskader voor business intelligence systemen

Toetsingskader voor business intelligence systemen Toetsingskader voor business intelligence systemen - IT auditor versus BI omgevingen - postgraduate IT-opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Gaston Stassen Niels Kappert Assen, maart 2009 Colofon Toetsingskader

Nadere informatie

Samenvattingen p2. Jordi Morsink. Pagina 1

Samenvattingen p2. Jordi Morsink. Pagina 1 Samenvattingen p2 Jordi Morsink Pagina 1 Inleiding management 7-S-model: In het 7S model zijn harde en zachte S en te onderscheiden: Een harde S: is tastbaar/zichtbaar, is te beschrijven of in een schema

Nadere informatie

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst Maart 2014 2 Marktstudie financiële functie PwC Inhoud Introductie 6 Samenvatting 8 Financiële functie als business partner 9 Inzicht

Nadere informatie

Digitale werkstijl: het nieuwe werken. Een Microsoft white paper

Digitale werkstijl: het nieuwe werken. Een Microsoft white paper Digitale werkstijl: het nieuwe werken Een Microsoft white paper Mei 2005 Het nieuwe werken Hoewel sociale, politieke, economische en demografische trends het wereldwijde zakelijke landschap veranderen,

Nadere informatie

*** HOOFDSTUK 1. *** MANAGEMENT VD DIGITALE ONDERNEMING

*** HOOFDSTUK 1. *** MANAGEMENT VD DIGITALE ONDERNEMING *** HOOFDSTUK 1. *** MANAGEMENT VD DIGITALE ONDERNEMING 1.1 Waarom informatie systemen? - opkomst wereldeconomie = globalisering - transformatie van industriële economiën (gebaseerd op kennis en info)

Nadere informatie

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model.

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. Whitepaper Collaboration for Business Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. T +31 418 57 07 00, F +31 418 57 07 50 1. Introductie Steeds meer organisaties komen

Nadere informatie

whitepaper LEAN MANUFACTURING

whitepaper LEAN MANUFACTURING whitepaper LEAN MANUFACTURING U WILT OVERSTAPPEN OP LEAN? Al jarenlang houdt lean de gemoederen in de automobiel-industrie bezig. Zoals algemeen bekend is in de branche heeft Toyota deze methode met succes

Nadere informatie

omdat Informatie cruciaal voor uw bedrijf: de optimale informatie- en documentstrategie

omdat Informatie cruciaal voor uw bedrijf: de optimale informatie- en documentstrategie omdat Informatie rijkdom is cruciaal voor uw bedrijf: de optimale informatie- en documentstrategie INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Voorwoord Inleiding Paul Nanninga, Ricoh: Informatielogistiek

Nadere informatie

Weven en Waven. Op naar digitopia? Frans van der Reep (red.) Dirk de Wit (red.)

Weven en Waven. Op naar digitopia? Frans van der Reep (red.) Dirk de Wit (red.) Weven en Waven. Op naar digitopia? Frans van der Reep (red.) Dirk de Wit (red.) De contouren van het adaptieve bedrijf Rob van de Wetering en Gerard van der Zaal, O&i De wereld om ons heen is veranderlijk.

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

Kennisintensieve ICT voor de tuinbouwketen

Kennisintensieve ICT voor de tuinbouwketen Kennisintensieve ICT voor de tuinbouwketen J.L. Top, C.N. Verdouw, J.W. Donkers, A.J.M. Beulens Wageningen UR e-mail:jan.top@wur.nl Samenvatting Informatietechnologie kan bijdragen aan verhoogde efficiëntie,

Nadere informatie

Creating Value in Organizations

Creating Value in Organizations Creating value in organizations Waardecreatie dankzij ICT Eli de Vries Hilko Ploeger Creating Value in Organizations Waardecreatie dankzij ICT Eli de Vries Hilko Ploeger Meer informatie over deze en andere

Nadere informatie

MKB-accountant 2020. Visiedocument voor openbaar accountants werkzaam in het mkb

MKB-accountant 2020. Visiedocument voor openbaar accountants werkzaam in het mkb MKB-accountant 2020 Visiedocument voor openbaar accountants werkzaam in het mkb Maart 2013 Colofon Dit visiedocument is voorbereid door de Regiegroep MKB van de NBA en vastgesteld door de Ledengroep Openbaar

Nadere informatie

Zorgondernemer met de wind in de rug van internet Wat internet kan betekenen voor de concurrentiepositie van zorgorganisaties

Zorgondernemer met de wind in de rug van internet Wat internet kan betekenen voor de concurrentiepositie van zorgorganisaties Zorgondernemer met de wind in de rug van internet Wat internet kan betekenen voor de concurrentiepositie van zorgorganisaties Is internet een orkaan, windkracht 10 of een zacht briesje? Of is het een kracht

Nadere informatie