Jaarplan en rapportage doelstellingen CO 2 beleid 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan en rapportage doelstellingen CO 2 beleid 2014"

Transcriptie

1 Jaarplan en rapportage doelstellingen CO 2 beleid 2014 Datum: Betreft: Statusoverzicht jaarplan en doelstellingen CO (3.B. - 3.C - 4.B.- 5.B. 5.C.) Opstelling: Noud Hekkens en Frans de Ruiter / CFE Nederland B.V. en Geka Bouw B.V. Jan Willem de Jager /KWA Bedrijfsadviseurs B.V. Beoordeling: Directies CFE Nederland B.V. en Geka Bouw B.V. Managementsamenvatting In de onderstaande tabel is de status weergegeven van de voortgang van de reductiedoelstellingen in het kader van de CO 2 -prestatieladder van CFE Nederland B.V. en Geka Bouw. In de bijlage vindt u de verantwoording van de voortgang. Doelstelling Realisatie Energiereductie doelstelling voor gasverbruik in de periode van 1 januari 2012 t/m 31 december 2014, waarmee een energiereductie van 15% kan worden gerealiseerd ten opzichte van de referentieperiode, te weten: 12,7 Nm 3 /per jaar/m 2. 7,1 Nm 3 /per jaar/m 2 (-44,2%) 2 CO 2-reductiedoelstelling voor elektriciteitsverbruik in de periode van 1 januari 2012 t/m 31 december 2014 via inkoop groene stroom, waarmee een CO 2-reductie van 3% kan worden gerealiseerd ten opzichte van de referentieperiode. 3 2 Op 31 december 2014 de gemiddelde CO 2-uitstoot per gereden kilometer van de leaseauto s te verminderen met 3% per jaar ten opzichte van de referentieperiode, te weten: 211 gram CO 2/ per kilometer. 4 Energiereductiedoelstelling voor elektriciteitsverbruik in de periode van 1 januari 2012 t/m 31 december 2014, waarmee een energiereductie van 3% kan worden gerealiseerd ten opzichte van de referentieperiode, te weten: 98,5 kwh/per jaar/m 2. 5 Het doel is om in kalenderjaar 2013 mogelijk te maken dat per machine en per tijdseenheid in diensten (type werk) van Geka Bouw B.V. het energieverbruik te meten is, zodat hieraan een kwantitatieve doelstelling kan worden gekoppeld. 6 Een vermindering van het papierverbruik van 3% per jaar in ton CO 2 gedurende de periode ten opzichte van de referentieperiode, te weten: kg CO 2. 7 In % van de mogelijke transporten van de 6 grote kranen van Geka Bouw over het water laten plaatsvinden. Conclusie: doelstellingen zijn gehaald. Eneco Comfort Power blijkt niet gecertificeerd te zijn als groene stroom. Is inmiddels nieuw contract afgesloten. 181 gram CO 2/per kilometer (-14,0%) 87,5 kwh /per jaar/m 2 (-11,1%) Sinds 2013 worden kraanuren en tankbeurten per kraan geregistreerd kg CO 2 (- 55,9%) Transporten welke over water mogelijk zijn zonder aansluitend wegtransport, worden ook daadwerkelijk over water uitgevoerd. 1 Omdat CFE Nederland B.V. geen invloed heeft op het gasgebruik van CFE België, is de gasdoelstelling beter gespecificeerd. De doelstelling beperkt zich nu tot het verbruik van CFE Nederland B.V. en Geka Bouw B.V. in Dordrecht. 2 De doelstelling voor het brandstofverbruik leaseauto s is aangepast. Zowel benzine als diesel zijn nu in één doelstelling uitgedrukt. 1 van 9

2 De reductiedoelstellingen lopen allemaal eind 2014 af, daarom zijn voor 2015 en verder onderstaande doelstellingen vastgesteld. Doelstelling lopend over de periode van 1 januari 2015 t/m 31 december B.1 Energiereductie van 6% over de gehele periode, uitgedrukt in kwh /per jaar/m 2 voor het elektriciteitsverbruik van het kantoor. Voorgenomen maatregelen 3 Zonnepanelen op 2 nieuwe hallen Geka; Centrale PC instellingen; Toepassen van ledverlichting / dimmers. 2 2.B.2 Inkoop van groene stroom. Groene stroom inkopen voor kantoor, controleren certificaat; en ook op projecten (bij inkoop regelen, welke partijen hiervoor geschikt zijn) 3 3.B.1. De gemiddelde CO 2-uitstoot per gereden kilometer van de leaseauto s te verminderen met 6% over de gehele periode, uitgedrukt in gram CO 2/per kilometer. 4 3.B.1. CO 2-reductiedoelstelling door 760 kwh/per jaar van het elektriciteitsverbruik van projecten op te wekken door middel van duurzame opwekkingsmethoden. 5 4.B.1 De gemiddelde CO 2-uitstoot voor woon/werk verkeer gebruikte privéauto s te verminderen met 6% per jaar ten opzichte van de referentieperiode, te weten: 172 gram CO 2/ per kilometer. (theoretisch bepaald op basis van fabrieksopgave) 6 4.B.1 Bij toepassen in situ beton in meer dan 25% van de keren gebruik maken van een trade off matrix om wanneer mogelijk gebruik maken cementsoort met de laagste CO 2- footprint (scope 3) om de CO 2-footprint per m 3 in situ beton te verlagen B.1 Bij 25% van de transporten gebruik maken van lean and green transporteurs 100% van de leaseauto s te laten bestaan uit auto s waarvan de uitstoot (fabrieksopgave) voldoet aan de opgenomen eisen per functieklasse. Zonnepanelen en eventueel toepassen van windmolen. Wordt op een aparte meter gemeten; Voortaan als een afzonderlijke rapportage meegenomen worden. Stimuleren werknemers van aanschaf van CO 2 gunstige auto s; Bij toepassen van in situ beton gebruik maken van trade off matrix om de cementsoort met de laagste CO 2-footprint selecteren die nog wel voldoet aan o.a. sterkte eisen. Bij keuze transporteurs wanneer mogelijk gebruik maken van lean and green transporteurs. Referentiejaar ,5 kwh /per jaar/m 2 N.v.t. 181 gram CO 2/per kilometer 0 kwh /per jaar 172 gram CO 2/per kilometer N.v.t. N.v.t. Met deze nieuwe doelstellingen denken wij een goede en relevante reductie op het CO 2 -verbruik van onze bedrijven en projecten te realiseren. Directie CFE Nederland B.V. Jan Verschueren Directie GEKA Bouw B.V. Hans Schutte 3 Voorgenomen maatregel kunnen eventueel worden vervangen voor andere maatregelen. De maatregelen lijst die de SKAO voornemens is om te publiceren kan hierbij als inspiratie dienen. 4 Doelstelling alleen van toepassing op CFE blad 2 van 9

3 Verantwoording statusoverzicht jaarplan en rapportage doelstellingen CO 2 voor de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december Hieronder worden de CO 2 -doelstellingen van CFE Nederland B.V. en Geka Bouw B.V. beschreven. Per doelstelling wordt onderbouwd wat realistisch en haalbaar is, ten opzichte van wat er in het verleden al behaald is. Algemene opmerkingen aangaande de doelstellingen: De doelstellingen zijn zowel ten behoeve van reductie in energie als ten behoeve van CO 2 - reductie. Voor doelstelling op materieel is als centraal thema of doel vastgesteld dat het meten nauwkeuriger kan, zodat in de toekomst een trendanalyse kan worden gemaakt en op termijn eventueel verdere reducerende doelen kunnen worden bepaald. De scope 3-analyse is gerapporteerd in de rapportage met betrekking tot de ketenanalyses. De uitgevoerde ketenanalyses In situ beton en Transport worden, waar relevant, als projectdoelstelling opgenomen (onderdeel van het CO 2 -projectplan, dat wordt opgesteld bij projecten waarbij de EMVI-criteria CO 2 -Prestatieladder geldt). Bedrijfsdoelstellingen zijn input voor projectdoelstellingen. Het project kan ook relevante eigen projectdoelstellingen opstellen. Halfjaarlijks worden de doelstellingen intern en extern gerapporteerd. Hieronder zijn de doelstellingen uitgewerkt per (focus)onderdeel en wordt de voortgang ervan vastgesteld. De weergave van de vereisten correspondeert met de criteria van de CO 2 -Prestatieladder 2.2 van SKAO. blad 3 van 9

4 Energiemanagementprogramma De doelstellingen worden per jaar (opnieuw) vastgesteld met de bijbehorende sturende maatregelen en daarna wordt dit halfjaarlijks geëvalueerd, conform onderstaande jaarplanning. Activiteit Door Onderwerp Art. Frequentie Periode (wk) Implementeren doelstellingen KAM-coördinator Metingen en maatregelen uitvoeren t.b.v. de doelstellingen 2.B Interne audits 6 Verzamelen data KAM-coördinator Verzamelen CO 2-data 2x/jaar Opstellen CO 2- emissie inventaris (voorbereiding) Externe audit Opstellen CO 2- documenten CO 2- reductie en initiatieven Beoordelen en goedkeuren Communiceren (intern) en publiceren (extern) KAM-coördinator / kennisinstituut KAM-coördinator / kennisinstituut Directie / KAMcoördinator. Energiestromen (voorgaande jaar) CO 2-footprint: scope 1, 2, 3 (voorgaande halfjaar) Energieauditverslag (incl. trends) 1.A A A A.1 2.A.3 2x/jaar x/jaar x/jaar Portfolio Zelfevaluatie 6 Begeleiden externe audit 6-44 Energiereductiebeleid Eventueel actualiseren ketenanalyses Jaarplan doelstellingen (incl. individuele bijdrage) Communicatieplan (incl. initiatieven) CO 2- Rapportage doelstellingen coördinator/kennisi nstituut Communicatieverslag - Overheid en NGO s (min. 2) - Communicatie m.b.t. initiatieven 1.C A.1 3.C.1 4.B.2 3.C.2 3.C.1 4.B.2 4.C.1 3.D.1 4.D.1 5.D.3 Directie CFE NL Energiereductiebeleid 1.C.1-2 Communicatieplan 3.C.2 (incl. initiatieven) Directie& KAM - coördinator Jaarplan doelstellingen (incl. individuele bijdrage) 2.B.4 2x/jaar x/jaar min. 2x/jaar 24 - Communicatieplan 3.C Energiereductiebeleid Jaarplan doelstellingen (incl. individuele bijdrage) CO 2-footprint: scope 1,2,3 voorgaande halfjaar Rapportage doelstellingen Communicatieverslag (incl. voortgang initiatieven) Publicaties 1.C B.4 3.A C.1 4.A.1/3 2.B C.1 3.B.1 4.B.2 3.D.1 4.D.1 5.D.3 2x/jaar x/jaar min. 2x/jaar min. 2x/jaar blad 4 van 9

5 doelstellingen Doelstelling 1: Gasgebruik op kantoor Energiereductiedoelstelling voor gasverbruik in de periode van 1 januari 2012 t/m 31 december 2014, waarmee een energiereductie van 15 % kan worden gerealiseerd, ten opzichte van de referentieperiode. Vereiste: Referentieperiode: Meetmethode: Meting 2014: (% ten opzichte van 2009) : Plan van Aanpak 2.B.1 De doelstelling is van toepassing op de locaties: - CFE NL (Dordrecht) - Geka Bouw (Dordrecht) 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009 voor: - CFE gebouw Spuiboulevard 345 Dordrecht vastgesteld op Nm³ op m 2 = 12,7 Nm 3 /per jaar/m 2 - Geka Bouw gebouw Kilkade 10 Dordrecht vastgesteld op Nm³ op m 2 = 12,7 Nm 3 /per jaar/m 2 - Totaal kantoren Nm³ op m 2 = 12,7 Nm 3 /per jaar/m 2 Gasverbruik - CFE Nederland: nieuwe kantoor; middels een meter oude kantoor; op basis van rekening - Geka Bouw : nieuwe kantoor; middels een meter oude kantoor; middels een meter - CFE gebouw Kilkade 2 te Dordrecht vastgesteld op Nm³ op m 2 = 7,0 Nm 3 /per jaar/m 2 (- 45,0%) - Geka Bouw gebouw Kilkade 2 vastgesteld op Nm³ op m 2 = 7,2 Nm 3 /per jaar/m 2 (-43,3%) - Totaal kantoren Nm³ op m 2 = 7,1 Nm 3 /per jaar/m 2 (-44,2,%) Op is het nieuwe kantoor in gebruik genomen voor zowel Geka als CFE Nederland. In het nieuwe kantoor is o.a. vloerverwarming op gas geïnstalleerd, wat aanzienlijk zuiniger is dan de situatie in het oude kantoor. In het nieuwe kantoor zitten gasmeters die het gasverbruik van CFE Nederland en Geka Bouw afzonderlijk meten. De nieuwe kantoren van CFE Nederland en Geka Bouw laten in verhouding met de oude kantoren een aanzienlijke besparing per m 2 kantooroppervlak zien van respectievelijk 45,0% en -43,3%. Zowel afzonderlijk als gezamenlijk is deze doelstelling gehaald. Omdat de doelstelling reeds gerealiseerd is, worden geen aanvullende maatregelen voorgesteld. blad 5 van 9

6 Doelstelling 2: Alternatieve brandstoffen en/of gebruik groene stroom. Een tweede benadering voor de reductie van CO 2 is gebruik te gaan maken van groene stroom. Hiermee wordt niet direct energie bespaard, maar wordt door de wijze van opwekking van groene stroom wel minder CO 2 -uitstoot gerealiseerd. Voor het energiegebruik op kantoor is dit een relatief eenvoudige manier om CO 2 -reductie te realiseren, immers via de energieleveranciers kan groene stroom worden verkregen. CO 2 -reductiedoelstelling voor elektriciteitsverbruik in de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014, waarmee een CO 2 -reductie van 3% kan worden gerealiseerd ten opzichte van de referentieperiode. Vereiste: : Plan van Aanpak: 2.B.2 Doelstelling is van toepassing op de locaties in Dordrecht van CFE NL en Geka Bouw. [Het kantoor van CFE N.V. te Brussel past sinds begin 2011 groene stroom toe volgens de modaliteiten van de leverancier Electrabel]. Referentiejaar 2010: grijze stroom 455 g CO 2 /kwh In 2014 is wederom gebruikgemaakt van het als groene stroom verkochte Eneco Comfort Power. Navraag leert dat Eneco Comfort Power niet gecertificeerd blijkt als groene stroom. In 2014 is een nieuw contract afgesloten op basis van gecertificeerde groene stroom overeenkomstig de eisen van SKAO. Het contract voor de levering van stroom op de locatie Kilkade is afgelopen per Het nieuwe contract is afgesloten op basis van gecertificeerde groene stroom overeenkomstig de eisen van SKAO. Doelstelling 3: CO 2 -uitstoot/brandstofverbruik van leaseauto s voor zakelijk gebruik Het doel is om op 31 december 2014 de gemiddelde CO 2 -uitstoot per gereden kilometer van de leaseauto s te verminderen met 3% ten opzichte van de referentieperiode. Vereiste: 3.B.1 scope 1 Doelstelling heeft betrekking op: - CFE NL: degenen van CFE België die werkzaam zijn voor CFE NL en werkzaam zijn te Dordrecht en medewerkers van CFE Nederland B.V. - Geka Bouw B.V.: degenen die werkzaam zijn voor Geka Bouw Referentieperiode: Als referentieperiode wordt de periode 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 gebruikt: - CFE NL = 188 gram CO 2 /per kilometer - Geka Bouw = 234 gram CO 2 /per kilometer - Totaal (CFE NL + Geka bouw) = 211 gram CO 2 / per kilometer Meetmethode: Per brandstofsoort getankte liters brandstof / gereden kilometers uitgedrukt in CO 2 -uitstoot per kilometer (ontleend aan de facturen van Meting 2014: (% ten opzichte van 2010) Plan van Aanpak (inhoudelijk) de brandstofleveranciers en kilometerregistratie) 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 voor: - CFE NL = 170 gram CO 2 /per kilometer (-9,6%) - Geka Bouw = 188 gram CO 2 /per kilometer(-19,8%) - Totaal (CFE NL + Geka bouw) = 181 gram CO 2 /per kilometer (-14,0%) De CO 2 -uitstoot per kilometer van de leaseauto s is gemiddeld voor de twee vestigingen te samen met 14,0% gedaald. Hiermee is de doelstelling om de gemiddelde CO 2 uitstoot per gereden kilometer van de leaseauto s te verminderen met 3% op 31 december 2014 gehaald. Vervolgen van het beleid m.b.t. aanschaf labels (maximaal label C met streven naar B) en de getankte liters brandstof en aantal gereden km per jaar per persoon registreren: - Bij vervanging van de leaseauto zijn auto s alleen met lage CO 2 - uitstoten toegestaan. Zie beleid leasauto s. - Door slimmer plannen is er minder gebruik van de auto benodigd. Denk hierbij aan mijden van files, later op de middag plannen, etc. blad 6 van 9

7 - Promoten van het nieuwe rijden. Doelstelling 4: energiereductiedoelstelling voor elektriciteitsverbruik Energiereductiedoelstelling voor elektriciteitsverbruik in de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014, waarmee een energiereductie van 3% kan worden gerealiseerd ten opzichte van de referentieperiode. Vereiste: 3.B.1 scope 2 De doelstelling is van toepassing op de locaties: - CFE NL (Dordrecht) - Geka Bouw (Dordrecht) Het elektriciteitsverbruik op kantoor is voor 2009 (1 januari 2009 t/m 31 december 2009) voor: - CFE gebouw Spuiboulevard 354 Dordrecht vastgesteld op kwh op m 2 = 91,2 kwh/per jaar/m 2 - Geka Bouw Kilkade 6+10 Dordrecht vastgesteld op kwh kwh op m 2 = 105,6 kwh/per jaar/m 2. - Totaal op m 2 = 98,5 kwh /per jaar/m 2 Meetmethode Elektriciteitsverbruik - CFE Nederland: nieuwe kantoor; middels een meter oude kantoor; op basis van rekening - Geka Bouw: nieuwe kantoor; middels een meter oude kantoor; middels een meter Meting 2014: (% ten opzichte van 2009) - CFE gebouw Kilkade 2 te Dordrecht vastgesteld op kwh op m 2 = 83,8 kwh /per jaar/m 2 (-8,1%) - Geka Bouw Kilkade 4 vastgesteld op kwh op m 2 = 91,2 kwh /per jaar/m 2 (-13,6%) - Totaal kwh op m 2 = 87,5 kwh /per jaar/m 2 (-11,1%) Op is het nieuwe kantoor in gebruik genomen voor zowel Geka als CFE Nederland. In het nieuwe kantoor zitten elektriciteitsmeters die het elektriciteitsverbruik van CFE Nederland en Geka Bouw afzonderlijk meten. Door het nieuwe kantoor is er een behoorlijke besparing gerealiseerd op het elektriciteitsgebruik van CFE Nederland en Geka Bouw in verhouding met het referentiejaar, omdat het nieuwe kantoor veel zuiniger is. De doelstelling is hiermee ruimschoots gehaald. Plan van Aanpak Verwacht wordt dat het elektriciteitsverbruik van de kantoren CFE Nederland en Geka Bouw gelijk blijft aan het elektriciteitsverbruik van Doelstelling 5: Brandstofgebruik materieel Geka Bouw CFE NL beschikt niet over eigen materieel, derhalve is deze doelstelling alleen van toepassing op Geka Bouw. Het formuleren van een concrete gekwantificeerde besparingsdoelstelling is op dit moment niet mogelijk. Hierbij valt te denken aan registratie per machine, inzet en uren. Het doel is om per machine de gebruikstijden te gaan bijhouden. Hiermee wordt beoogd het verbruik per tijd te kunnen meten, zodat ook concrete doelstellingen hieraan kunnen worden gekoppeld. Het doel is om in kalenderjaar 2013 het mogelijk te maken per machine en per tijdseenheid in diensten (type werk) het energieverbruik te meten, zodat hieraan een kwantitatieve doelstelling gekoppeld kan worden. Vereiste: Geen blad 7 van 9

8 Alle machines van Geka Bouw, vastgelegd door de directie. Voordat het referentiejaar ingaat moet duidelijk worden gedefinieerd hoe de tijdseenheden zijn opgebouwd, zodat duidelijk is hoe het vergelijkingsgetal wordt opgebouwd. Meetmethode Urentellers en registratie van uren per type werk. Gereed 2010 meting 2011 Tellers op brandstofgebruik. Sinds 2013 worden kraanuren en tankbeurten per kraan geregistreerd. Op basis van de verkregen cijfers worden, na evaluatie van de gegevens, mogelijk verdere doelstellingen geformuleerd t.b.v. deze parameter Plan van Aanpak Mogelijkheden om het brandstofgebruik te beïnvloeden: - Vervangingsbeleid (langere termijn: recent is alles vervangen) - Onderhoud / modificaties - Gedrag? Onderzoeken beïnvloedingsfactoren: alleen heiblok van invloed? En niet de grondslag, dat is alleen van invloed op het aantal draaiuren. Nieuw initiatief opstarten / meedoen meten van brandstofgebruik materieel? Relatie met Het nieuwe draaien uitzoeken Doelstelling 6: Papierverbruik verminderen: Meer winst met minder papier Minder papiergebruik is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee en goed zelf te beïnvloeden. Reden te meer om het papierverbruik tot het strikte minimum te houden. CFE Nederland en Geka Bouw hebben daarom als doelstelling voor het verminderen van het papierverbruik, het volgende: Een vermindering van het papierverbruik van 3% per jaar in ton CO 2 ten opzichte van de referentieperiode. Vereiste: 4.B.1, scope 3 De periode wordt gemeten vanaf 1 januari 2011 tot en met 31 december Van toepassing op de bedrijfslocaties te Dordrecht van CFE en Geka Bouw. Als referentieperiode wordt de periode 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 gebruikt: - CFE NL= kg CO 2 - CFE België= 655 kg CO 2 - Geka Bouw= kg CO 2 - Totaal= kg CO 2 Meetmethode Hoeveelheid (kg) aangekocht papier in de 3 vestigingen en hun Meting 2014: (% t.o.v. 2010) Plan van Aanpak bouwplaatsen. - CFE NL= kg CO 2 (-41,4 %) - CFE België= 137 kg CO 2 (-58,2 %) - Geka Bouw= 187 kg CO 2 (-90,2%) - Totaal= kg CO 2 (-55,9 %) CFE en Geka Bouw maken gebruik van FSC gecertificeerd papier. Doelstelling is ruim behaald. Onderstaande maatregelen zijn inmiddels toegepast en hebben een verdere positieve invloed op het papierverbruik. - Gebruik van 75 g papier (i.p.v. 80 g papier) bij kopieerapparaten en printers - Reeds ingekocht per 1/5/2012 bij CFE NV te Brussel - Per 1/6/2012 ingevoerd bij CFE NL - Per 1/7/2012 ingevoerd bij Geka Bouw In de afgelopen jaren is al grote winst behaald in het reduceren van papierverbruik. Dit maakt het verder reduceren van papier lastig. Verdere verlaging denken we te behalen door: blad 8 van 9

9 - Printen wat strikt nodig is. - Zo veel mogelijk dubbelzijdig printen/kopiëren. - Waar mogelijk meerdere pagina s per bladzijde printen/kopiëren en alleen de pagina s die nodig zijn. - Gebruikmaken van elektronische hulpmiddelen, hard- en software voor het verwerken, publiceren en bewaren van documenten. - De apparaten standaard instellen op dubbelzijdig printen (en zwart-wit printen). - Dit is per document in te stellen op het printtoestel. Doelstelling 7: Transport grote kranen over water De directie van Geka Bouw BV had al enige tijd de intentie het aantal interne transporten van materialen middels vrachtwagens op de werf tot een minimum, zo niet tot nul, terug te dringen. Redenen voor het komen tot de doelstelling Transport van grote kranen over water - Belangrijke omvang in het referentiejaar 2010: A-leveranciers Touwslager & A-leverancier Van de Wees. - N.a.v. ketenanalyse transport - Transport over water is, wanneer mogelijk, de meest voordelige financiële oplossing; - Meetbaar via de boekhouding en via vaststellingen door de betrokken projectleider - De transporten over water worden uitgevoerd door ingehuurde gespecialiseerde bedrijven waarvan minstens 2 als A-leveranciers doorgaan (2010). - De doelstelling is een gevolg van het gevoerde beleid van de directie van Geka Bouw en is daarom volledig beïnvloedbaar. Doelstelling: In % van de mogelijke transporten van de 6 grote kranen van Geka Bouw over het water laten plaatsvinden. Vereiste: 4.B.1, scope 3 Geka Bouw is momenteel in het bezit van 5 pontons (waarvan 4 er 2 pontons aan elkaar zijn gemaakt en daarnaast 1 losse ponton) voor het transport van haar 6 grote kranen. De doelstelling heeft betrekking op de projecten, waar transport over water mogelijk is. De uitgangspunten hiervoor zijn: - directe nabijheid project aan het water; - laad- en losmogelijkheden: indien niet mogelijk, kan het transport niet plaatsvinden; - de transporten worden vastgelegd rekening houdend met de meest voordelige financiële oplossing voor het project; - rekening houdend met de contractuele eisen van de betreffende opdrachtgever. Als referentieperiode wordt de periode 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009 gebruikt. Toen was het percentage 75 % Meetmethode Rapportage d.m.v. overzichtsschema van transporten, uitgewerkt per jaar op basis van de boekhoudgegevens en gegevens van de betrokken projectleiders. De transportkosten worden in de boekhouding vastgelegd en projectmatig geregistreerd. Transportgegevens kunnen geïntegreerd worden in het CO 2 -projectplan. In de 2014 zijn de transporten die over water mogelijk zijn, zonder aansluitend wegtransport, ook daadwerkelijk over water uitgevoerd. Daarmee wordt ruimschoots de doelstelling gehaald. Plan van Aanpak Geen verder actie gepland. blad 9 van 9

CO2 en Milieu Jaarplan 2016 CO2-prestatieladder ISO Milieumanagement

CO2 en Milieu Jaarplan 2016 CO2-prestatieladder ISO Milieumanagement CO2 en Milieu Jaarplan 2016 CO2-prestatieladder ISO 14001 Milieumanagement Periode meerjarenplan: 1-01-2016 31-01-2020 Periode jaarplan: 1-01-2016 1-01-2017 Betreft: Doelstellingen CO2 en ISO14001 (2.B.1-4

Nadere informatie

CO 2 Jaarplan Rapportage voortgang Doelstelling Versie

CO 2 Jaarplan Rapportage voortgang Doelstelling Versie CO 2 Jaarplan Rapportage voortgang Doelstelling 2016 2020 Versie 16-12 01 Versiebeheer Versie Datum Auteur Wijzigingen Concept 1 december 2016 Pieter van Manen Initiële versie Prisca Hoeksema-Duinkerken

Nadere informatie

Kwantitatieve reductiedoelstelling

Kwantitatieve reductiedoelstelling CO 2 Prestatieladder Kwantitatieve reductiedoelstelling Auteur: Dhr. A.J. van Doornmalen Aspect(en): 3.B.1, 3.B.2, 4.B.1, 1.D.1 Vrijgegeven: Dhr. A.J. van der Heul Datum: 18 april 2014 Inhoudsopgave 1.0

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen Schulte en Lestraden B.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Verslag energieaudit. Verslag over het jaar 2014. G.R.M. Maassen

Arnold Maassen Holding BV. Verslag energieaudit. Verslag over het jaar 2014. G.R.M. Maassen Arnold Maassen Holding BV Verslag energieaudit Verslag over het jaar 2014 G.R.M. Maassen Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Inventarisatie van energieverbruik en emissiebronnen... 3 3 Energieverbruik en CO 2 Footprint...

Nadere informatie

Footprint Totaal scope 1 en 2. Scope 1 en 2 emissies Pilkes 2016 (totaal = 518,44 ton CO 2 )

Footprint Totaal scope 1 en 2. Scope 1 en 2 emissies Pilkes 2016 (totaal = 518,44 ton CO 2 ) Juli 2017 Extern Sinds november 2013 beschikt Pilkes over een CO2-bewust certificaat. In eerste instantie op niveau 3 van de ladder en vanaf januari 2015 is Pilkes gecertificeerd voor niveau 5 van de CO2-Prestatieladder.

Nadere informatie

CO 2 Jaarplan Rapportage voortgang Doelstellingen Tussentijdse rapportage 2016

CO 2 Jaarplan Rapportage voortgang Doelstellingen Tussentijdse rapportage 2016 CO 2 Jaarplan Rapportage voortgang Doelstellingen 2016 2020 Tussentijdse rapportage 2016 Versie 17-9-7 André Meijer Directeur Dynniq Mobility Ron van Schaik Directeur Dynniq Energy Pieter van Manen HSE

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

Energie management actieplan 2015

Energie management actieplan 2015 Energie management actieplan 2015 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2015/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2015 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Periodieke rapportage [2016, eerste helft]

Periodieke rapportage [2016, eerste helft] Periodieke rapportage [2016, eerste helft] Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Basisgegevens... 3 2.1 Beschrijving van de organisatie... 3 2.2 Verantwoordelijkheden... 3 2.3 Referentiejaar... 3 2.4 Rapportageperiode...

Nadere informatie

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M CO2-reductieplan Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2016-6M 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): Mevrouw C.K. Kloens De heer D. Slothouber 23 oktober 2013 (revisie 1.0) Definitief rapport Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO

Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO 2013 Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 3 2 Energieverbruik en CO 2 -footprint... 3 2.1 Referentiejaar... 3 2.2 CO 2 Footprint, doelstellingen en trendanalyse...

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 CO-2 Rapportage 2014 Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 Aalten 28-04-2015 Versie 2.2 J.Nannings Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 9 Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 9 INHOUDSOPGAVE 1. CO₂ REDUCTIEBELEID Het

Nadere informatie

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint.

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint. Derde voortgangsrapportage CO₂-emissie reductie Hierbij informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO₂ -emissie inventarisatie, betreffende de periode van juni 2014 tot en

Nadere informatie

Document: Energie management actieplan

Document: Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2. Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 & 4.6.4 Biemond en van Pelt B.V. Auteur(s): H. van Pelt, Directie & CO 2 -functionaris

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014

Energie management actieplan 2014 Energie management actieplan 2014 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2014/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2014 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2012-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A (Binnenbaan 37 te Rhoon) incl. werkplaats

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2016 Energie Management Actieplan 2016 t/m oktober 2016

Energie Audit verslag 2016 Energie Management Actieplan 2016 t/m oktober 2016 Energie Audit verslag 2016 Energie Management Actieplan 2016 t/m 2020 25 oktober 2016 1 Energie Audit Verslag 2016/Energie Management Actieplan 2016-2020 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik

Nadere informatie

CO2-reductieplan 2015

CO2-reductieplan 2015 CO2-reductieplan 2015 Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2015 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Energie Management Actieplan 2013 14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Inhoudsopgave 6.1 Reductiedoelstellingen 3 6.2 Plan van aanpak 3 6.3 Samenvatting 6 Energie Management Actieplan

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO2-prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): De heer W. de Vries De heer H. Kosse 26 juni 2014 Definitief rapport Inhoudsopgave: blz. 1. Inleiding

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Energiemanagement actieplan Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2015 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Auteur(s): R. de Boer (Schilderwerken

Nadere informatie

V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan

V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan Datum: april 2015 versie 3 Pagina 1 van 6 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2017 V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan te Nijkerk Datum: april 2015 versie 3 Pagina 2 van 6 Inhoud 1 Inleiding energie meetplan

Nadere informatie

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 3 01. HET CO2-REDUCTIEBELEID VAN ONS BEDRIJF 3

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

Review CO2-reductiedoelstellingen

Review CO2-reductiedoelstellingen Review CO2-reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO 2-prestatieladder 3.0 De directeur H. van der Wiel gaat akkoord: inhoud document 5.B.1_1 Review CO2 reductiedoelstellingen 2016-10 Datum: 13

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag februari 2017

Energie beoordelingsverslag februari 2017 Energie beoordelingsverslag 2016 15 februari 2017 Datum:... Paraaf directie:... Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik

Nadere informatie

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO 2 emissies juni 2015 Opgesteld door: M. Kelger Rapportage 2014 Energieverbruik en CO2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief)

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 3.

Nadere informatie

Energiebeoordelingsverslag 2016

Energiebeoordelingsverslag 2016 Energiebeoordelingsverslag 2016 Datum: 7 maart 2017 Paraaf directie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 3. Energieverbruik

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): Mevrouw C.K. Kloens De heer H. Hooftman De heer D. Slothouber 12 september 2014 Definitief rapport

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2017 Energie Management Actieplan 2016 t/m 2020

Energie Audit verslag 2017 Energie Management Actieplan 2016 t/m 2020 Energie Audit verslag 2017 Energie Management Actieplan 2016 t/m 2020 15-08-2017 Parafen van alle MT-leden: Onnafhankelijke interne controle door Planner: 1 Energie Audit Verslag 2017/Energie Management

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Energie meetplan 2012-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A (Binnenbaan 37 te Rhoon) incl. werkplaats

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: 16-aug-2011 Doc.nr: 10.

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: 16-aug-2011 Doc.nr: 10. CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: Doc.nr: 10.A0320 CO 2 -reductierapport Distributielijst Naam B.Bor (Alf) M. Roeleveld (ALF) Accorderingslijst

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. 24 september 2015

Energiemanagement actieplan. 24 september 2015 Energiemanagement actieplan 24 september 2015 Energie Management Actieplan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 2.4 Scope

Nadere informatie

Rapportage 2013 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2013 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2013 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO2 emissies juni 2014 Opgesteld door: M. Kelger Rapportage 2013 Energieverbruik en CO 2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

Gebroeders van der Poel B.V. CO₂ - Reductiebeleid

Gebroeders van der Poel B.V. CO₂ - Reductiebeleid Gebroeders van der Poel B.V. CO₂ - Reductiebeleid 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Het CO2 reductie beleid van ons bedrijf... 3 2.1 ENERGIESTROMEN... 3 2.2 DOELSTELLINGEN SCOPE 1 EN 2... 3 2.3 MAATREGELEN OM

Nadere informatie

CO2 scope 3 verborgen Netto CO2-uitstoot 216 ton CO2 Tabel 1: CO 2-footprint Waalpartners 2016

CO2 scope 3 verborgen Netto CO2-uitstoot 216 ton CO2 Tabel 1: CO 2-footprint Waalpartners 2016 Projectgegevens Opdrachtgever Waalpartners bv Projectnaam Energie en CO2 management Projectnummer 9031.17 Memonummer Me01CvH9031.17 Onderwerp Energie- en CO2 beoordelingsrapportage 2016 Auteur Cisca van

Nadere informatie

Carbon footprint 2011

Carbon footprint 2011 PAGINA i van 12 Carbon footprint 2011 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2011_1.2 Versie: 1.2 Status: Definitief Uitgegeven

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2015

Energie meetplan 2013-2015 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Organisatie Kenmerk Document Ploegmakers Groep B.V. CO2 PRESTATIELADDER 3.B.2_2 Energiemeetplan 2013-2015 Datum 2015-04-21 Versie

Nadere informatie

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2015(1) Ter Riele

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2015(1) Ter Riele Datum: 11-09- Versie: 2 3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 (1) Ter Riele A.J.J ter Riele Directeur 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Ter Riele B.V. (Ter Riele) de voortgang op de CO 2 reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 Energie Audit Verslag 2014/Energie Management Actieplan 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en energiegebruikers

Nadere informatie

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid CO2 Reductiebeleid 1 INLEIDING Ons bedrijf wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE BELEID VAN

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief)

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 3.

Nadere informatie

3.B.2 Energiemanagementprogramma

3.B.2 Energiemanagementprogramma Akkoord directie: Dhr. Hans Smulders Paraaf: 3.B.2 Energiemanagementprogramma ` Onderneming: Terrein en Groenvoorziening b.v. Opgesteld door: T&G Groep, Elsbeth de Jong Documentversie: september 2017 Inhoudsopgave

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan 2015 CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk

Nadere informatie

Energie actie- en meetplan 2015

Energie actie- en meetplan 2015 Energie actie- en meetplan 2015 3.B.2 Opgesteld door: Energie actie- en meetplan 2014-2020 Cheryl de Vette Van Beek Infra Groep B.V. CO2 Prestatieladder, versie 2.2 Geaccordeerd door: Peter van Beek Directeur

Nadere informatie

CO 2 -prestatieladder Energie Management Actieplan

CO 2 -prestatieladder Energie Management Actieplan Pagina 1 van 8 CO 2 -prestatieladder Energie Management Actieplan Alsema B.V. Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. REDUCTIEDOELSTELLINGEN... 3 2.1. Scope 1... 3 2.2. Scope 2... 4 2.3. Scope

Nadere informatie

Energiemanagementplan

Energiemanagementplan Energiemanagementplan Auteur(s): Guido Hartkamp Trudi Bunt-Esveld Versie 3.1 7 maart 2016 Inleiding Binnen ons Energiemanagementsysteem zullen we jaarlijks onze plannen beschrijven om te kunnen voldoen

Nadere informatie

Energie meetplan

Energie meetplan Energie meetplan 2016-2018 Conform niveau 5 op de -prestatieladder 3.0 3.B.2_2 Energie meetplan 2016-2018.2016-10 1/6 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 3 3 Planning meetmomenten 4 3.1. Vestiging

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen 2020. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0

CO2 reductiedoelstellingen 2020. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 CO2 reductiedoelstellingen 2020 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling kantoren 4 2.2. Subdoelstelling

Nadere informatie

Energie audit verslag Certificering op CO 2 -prestatieladdder

Energie audit verslag Certificering op CO 2 -prestatieladdder Energie audit verslag Certificering op CO 2 -prestatieladdder CO 2 -prestatieladder Niek Konijn Holding B.V. Niveau 3 Auteur(s): J.N. Bruinsma (Niek Konijn Holding B.V.) M. de Lange (Nedcon Organisatieadvies

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2017

Energiemanagement actieplan 2017 Energiemanagement actieplan 2017 Energie Management Actieplan 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1

Nadere informatie

CO 2 Voortgangsrapportage 2012. Kwartaal 3 en 4. Akkoord Directie:

CO 2 Voortgangsrapportage 2012. Kwartaal 3 en 4. Akkoord Directie: CO 2 Voortgangsrapportage Kwartaal 3 en 4 Akkoord Directie: 31 december Inhoud voortgangsrapportage, kwartaal 3 en 4 1. Directieverklaring 2. Carbon Footprint a. Scope 1: directe CO 2 emissies b. Scope

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 beschrijft ons plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in het bedrijf en vervoer (3.B.1 van CO 2 -Prestatieladder).

Hoofdstuk 4 beschrijft ons plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in het bedrijf en vervoer (3.B.1 van CO 2 -Prestatieladder). 1 I N L E I D I N G 1. 1 O v e r d i t r a p p o r t Dit rapport beschrijft de CO 2 -footprint, de CO 2 -reductiedoelstellingen en CO 2 - reductiemaatregelen van OBO BETTERMANN. OBO BETTERMANN werkt met

Nadere informatie

Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020

Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020 Transportbedrijf R.Vels & Zn. B.V. Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020 Conform niveau op de CO2 prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 1 Inleiding... 3 2 Doelstellingen... 4 3 Planning meetmomenten...

Nadere informatie

3.B.2 Energiemanagementprogramma

3.B.2 Energiemanagementprogramma ` Onderneming: Terrein en Groenvoorziening b.v. Opgesteld door: T&G Groep, Elsbeth de Jong Begeleiding: Conformiso B.V., Annette Willems Documentversie: mei 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Energiebeleid...

Nadere informatie

3.B.1_1 De Wilde Infra- & Cultuurtechniek B.V. CO 2 reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

3.B.1_1 De Wilde Infra- & Cultuurtechniek B.V. CO 2 reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 3.B.1_1 De Wilde Infra- & Cultuurtechniek B.V. CO 2 reductiedoelstellingen 2015 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4

Nadere informatie

Energiemanagementplan

Energiemanagementplan Energiemanagementplan CO 2 -prestatieladder Het Veldwerkbureau B.V. Niveau 3 Auteur(s): De heer G.R. Hartkamp De heer J.A. Möller Versie 2.0 17 december 2013 Definitief rapport Inleiding Binnen ons Energiemanagementsysteem

Nadere informatie

2015 [Energiemeetplan CO2- reductiesyteem 2017-2020]

2015 [Energiemeetplan CO2- reductiesyteem 2017-2020] 2015 [Energiemeetplan CO2- reductiesyteem 2017-2020] Transportbedrijf R.Vels & Zn. B.V. Co2-prestatieladder 3.0 2015 Inhoud Inleiding... 2 1.1. Doelstellingen... 3 1.2. Planning meetmomenten... 3 1.3.

Nadere informatie

3.B.2 Energie Management Actieplan

3.B.2 Energie Management Actieplan Inleiding B.V. is in 2012 gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2 -prestatieladder. Op basis van de uitkomsten uit de interne audits van 2012 en de vragen vanuit de markt, is een vervolgtraject gestart

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO2 reductie periode 2-2012

Voortgangsrapportage CO2 reductie periode 2-2012 Voortgangsrapportage CO2 reductie periode 2-2012 Voor akkoord, opsteller Voor vrijgave Naam R.W. Goudswaard G. J. van de Pol Functie KAM-manager Algemeen directeur Datum 04-12-2012 10-12-2012 Handtekening

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 12 Verantwoording Titel jaar 2012 : Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half Versie : 1.0 Datum : 14-11-2012

Nadere informatie

Carbon Footprint 2014

Carbon Footprint 2014 Carbon Footprint 2014 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Projectnummer: 550613 Versie: 1.1 Datum: 19-6-2015 Status: Defintief Adres Kievitsweg 13 9843 HA, Grijpskerk Contact Tel. 0594-280 123 E-mail: info@oosterhofholman.nl

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 5 CO 2 -Prestatieladder

Voortgangsrapportage 5 CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. BRANDSTOF... 4 REDUCTIEDOELSTELLING... 4 RESULTATEN... 4 3. ELEKTRICITEIT... 5 4. GROENAFVAL... 6 KETENANALYSE... 6 REDUCTIEDOELSTELLING... 6 HOEVEELHEID

Nadere informatie

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2014 Ter Riele

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2014 Ter Riele 3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2014 Ter Riele Datum: 11-9-2015 Versie: 3 A.J.J ter Riele Directeur 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Ter Riele B.V. (Ter Riele) de voortgang op de CO 2 reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2012-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A3 Hoogland Vastgoedonderhoud 5 Scope 1

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2016 Energie beoordelingsverslag 2016

Energie beoordelingsverslag 2016 Energie beoordelingsverslag 2016 Energie beoordelingsverslag 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 2.4 Energiebalansen 4 3. Gebieden

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO2-functionaris, Zwatra B.V.

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 5 Auteur(s): K. Algra / B.H. van Houten () M. de Lange (extern adviseur) (Nedcon Organisatieadvies b.v.) Datum,

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

3.B.1_1 De Wilde infra- en cultuurtechniek b.v. CO 2 reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

3.B.1_1 De Wilde infra- en cultuurtechniek b.v. CO 2 reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 3.B.1_1 De Wilde infra- en cultuurtechniek b.v. CO 2 reductiedoelstellingen 2015 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4

Nadere informatie

Review CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Review CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Review CO2 reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4 2.2. Voortgang subdoelstelling

Nadere informatie

Review CO 2 -reductiedoelstellingen

Review CO 2 -reductiedoelstellingen Review CO 2 -reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 3.0 De directeur H. van der Wiel gaat akkoord: inhoud document 5.B.1_1 Review CO2 reductiedoelstellingen 2017-10 Datum:

Nadere informatie

Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO 2 emissies december 2015 Opgesteld door: E. Goudvis Rapportage 2015 S1 Energieverbruik en CO2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

Versie: 3. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8

Versie: 3. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8 Verantwoording Titel : CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement Versie : 3.0 Datum : 16-10-2013 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en goedgekeurd

Nadere informatie

Review CO2 reductiedoelstellingenvoestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1

Review CO2 reductiedoelstellingenvoestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Review CO2 reductiedoelstellingenvoestalpine WBN Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4 2.2.

Nadere informatie

JM Vrij beheer b.v. Reductie onderzoek, doelstellingen en het energiemeetplan 2014-2020. AH Vrij Groen, Grond en Infra Vrij Materieel

JM Vrij beheer b.v. Reductie onderzoek, doelstellingen en het energiemeetplan 2014-2020. AH Vrij Groen, Grond en Infra Vrij Materieel JM Vrij beheer b.v. AH Vrij Groen, Grond en Infra Vrij Materieel onderzoek, en het energiemeetplan 2014-2020 Conform niveau 3 op de CO 2 -Prestatieladder 3.0 Documenten 1.B1.1, 3.B1.1 en 3.B2.2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energie meetplan 2016-2018. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 3.0

Energie meetplan 2016-2018. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 3.0 Energie meetplan 2016-2018 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 3.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging Rechte Tocht 5 Scope 1 emissies 5 Scope

Nadere informatie

Versie: 1. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 7

Versie: 1. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 7 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 7 Verantwoording Titel : CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement Versie : 1.0 Datum : 10-12-2012 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en goedgekeurd

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Aannemingsbedrijf H. de Boer Muiderberg B.V. Auteur(s): J. de Beer, CO2-functionaris,

Nadere informatie

CO 2 Voortgangsrapportage Kwartaal 1 en 2. Akkoord Directie:

CO 2 Voortgangsrapportage Kwartaal 1 en 2. Akkoord Directie: CO 2 Voortgangsrapportage Kwartaal 1 en 2 Akkoord Directie: 30 juni Inhoud voortgangsrapportage, kwartaal 1 en 2 1. Directieverklaring 2. Carbon Footprint a. Scope 1: directe CO 2 emissies b. Scope 2:

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen 2020. Conform de CO2-prestatieladder 2.2

CO2 reductiedoelstellingen 2020. Conform de CO2-prestatieladder 2.2 CO2 reductiedoelstellingen 2020 Conform de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling kantoren 4 2.2. Subdoelstelling lease-auto

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder (Q4 -) 2015 GKB Groep B.V.

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder (Q4 -) 2015 GKB Groep B.V. Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder (Q4 -) 2015 GKB Groep B.V. Barendrecht, 25-01-2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Algemeen... 3 3. Energiestromen... 3 3.1 Doelstellingen... 4 4. Inzage energieverbruik...

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder Energiemanagement actieplan CO2 prestatieladder Opgesteld door : Karin van Roode en Yonni van der Vlies Datum : 12 maart 2015 Versie : 1.1 Goedgekeurd door Paraaf : Harry van Roode : Datum: 12 maart 2015

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder Q1-Q2-Q3 2015 GKB Groep B.V.

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder Q1-Q2-Q3 2015 GKB Groep B.V. Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder Q1-Q2-Q3 2015 GKB Groep B.V. Barendrecht, 11-11-2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Algemeen... 3 3. Energiestromen... 3 3.1 Doelstellingen... 4 4. Inzage energieverbruik...

Nadere informatie

Deel 1 Bedrijfsbeleid en organisatie Versie:1 Status: definitief Hoofdstuk F MVO en CO2 prestatieladder Pagina 1 van 5 Datum: 30 januari 2015

Deel 1 Bedrijfsbeleid en organisatie Versie:1 Status: definitief Hoofdstuk F MVO en CO2 prestatieladder Pagina 1 van 5 Datum: 30 januari 2015 Hoofdstuk F MVO en prestatieladder Pagina 1 van 5 Datum: 30 januari 2015 F.2. Energie auditverslag Aan de hand van identificatie van relevante s is vastgesteld wat bij ESC op dit moment de is en welke

Nadere informatie

Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen

Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2017 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO2-reductieplan heeft, net

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen 2020. Conform de CO2-prestatieladder 2.2

CO2 reductiedoelstellingen 2020. Conform de CO2-prestatieladder 2.2 CO2 reductiedoelstellingen 2020 Conform de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling kantoren 4 2.2. Subdoelstelling lease-auto

Nadere informatie

Energie-meetplan. Datum: 09 februari 2015 Referentie: 90005 Versie: 2.4 Status: Definitief

Energie-meetplan. Datum: 09 februari 2015 Referentie: 90005 Versie: 2.4 Status: Definitief Energie-meetplan Datum: 09 februari 2015 Referentie: 90005 Versie: 2.4 Status: Definitief Logitech B.V. Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan dit document geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen A-GARDEN.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van het energiemanagement

Nadere informatie

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2015 scope 1 en 2

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2015 scope 1 en 2 4.B.2 Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3 Evaluatie 1 e halfjaar 215 & Monitoring doelstellingen 215 scope 1 en 2 Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN Van Steenis Geodesie BV Duurstedeweg

Nadere informatie

Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO

Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO 2014 Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 3 2 Energieverbruik en CO 2 -footprint... 3 2.1 Referentiejaar... 3 2.2 CO 2 Footprint, doelstellingen en trendanalyse...

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2014 tot Extern

Energie Management Actieplan 2014 tot Extern Energie Management Actieplan 2014 tot 2017 -Extern Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder Opgesteld door: G.J. Bos (Directie) E. Drijfhout (CO2-functionaris) CO2-Prestatieladder Niveau 3 Energie Management

Nadere informatie