Jaarplan en rapportage doelstellingen CO 2 beleid 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan en rapportage doelstellingen CO 2 beleid 2014"

Transcriptie

1 Jaarplan en rapportage doelstellingen CO 2 beleid 2014 Datum: Betreft: Statusoverzicht jaarplan en doelstellingen CO (3.B. - 3.C - 4.B.- 5.B. 5.C.) Opstelling: Noud Hekkens en Frans de Ruiter / CFE Nederland B.V. en Geka Bouw B.V. Jan Willem de Jager /KWA Bedrijfsadviseurs B.V. Beoordeling: Directies CFE Nederland B.V. en Geka Bouw B.V. Managementsamenvatting In de onderstaande tabel is de status weergegeven van de voortgang van de reductiedoelstellingen in het kader van de CO 2 -prestatieladder van CFE Nederland B.V. en Geka Bouw. In de bijlage vindt u de verantwoording van de voortgang. Doelstelling Realisatie Energiereductie doelstelling voor gasverbruik in de periode van 1 januari 2012 t/m 31 december 2014, waarmee een energiereductie van 15% kan worden gerealiseerd ten opzichte van de referentieperiode, te weten: 12,7 Nm 3 /per jaar/m 2. 7,1 Nm 3 /per jaar/m 2 (-44,2%) 2 CO 2-reductiedoelstelling voor elektriciteitsverbruik in de periode van 1 januari 2012 t/m 31 december 2014 via inkoop groene stroom, waarmee een CO 2-reductie van 3% kan worden gerealiseerd ten opzichte van de referentieperiode. 3 2 Op 31 december 2014 de gemiddelde CO 2-uitstoot per gereden kilometer van de leaseauto s te verminderen met 3% per jaar ten opzichte van de referentieperiode, te weten: 211 gram CO 2/ per kilometer. 4 Energiereductiedoelstelling voor elektriciteitsverbruik in de periode van 1 januari 2012 t/m 31 december 2014, waarmee een energiereductie van 3% kan worden gerealiseerd ten opzichte van de referentieperiode, te weten: 98,5 kwh/per jaar/m 2. 5 Het doel is om in kalenderjaar 2013 mogelijk te maken dat per machine en per tijdseenheid in diensten (type werk) van Geka Bouw B.V. het energieverbruik te meten is, zodat hieraan een kwantitatieve doelstelling kan worden gekoppeld. 6 Een vermindering van het papierverbruik van 3% per jaar in ton CO 2 gedurende de periode ten opzichte van de referentieperiode, te weten: kg CO 2. 7 In % van de mogelijke transporten van de 6 grote kranen van Geka Bouw over het water laten plaatsvinden. Conclusie: doelstellingen zijn gehaald. Eneco Comfort Power blijkt niet gecertificeerd te zijn als groene stroom. Is inmiddels nieuw contract afgesloten. 181 gram CO 2/per kilometer (-14,0%) 87,5 kwh /per jaar/m 2 (-11,1%) Sinds 2013 worden kraanuren en tankbeurten per kraan geregistreerd kg CO 2 (- 55,9%) Transporten welke over water mogelijk zijn zonder aansluitend wegtransport, worden ook daadwerkelijk over water uitgevoerd. 1 Omdat CFE Nederland B.V. geen invloed heeft op het gasgebruik van CFE België, is de gasdoelstelling beter gespecificeerd. De doelstelling beperkt zich nu tot het verbruik van CFE Nederland B.V. en Geka Bouw B.V. in Dordrecht. 2 De doelstelling voor het brandstofverbruik leaseauto s is aangepast. Zowel benzine als diesel zijn nu in één doelstelling uitgedrukt. 1 van 9

2 De reductiedoelstellingen lopen allemaal eind 2014 af, daarom zijn voor 2015 en verder onderstaande doelstellingen vastgesteld. Doelstelling lopend over de periode van 1 januari 2015 t/m 31 december B.1 Energiereductie van 6% over de gehele periode, uitgedrukt in kwh /per jaar/m 2 voor het elektriciteitsverbruik van het kantoor. Voorgenomen maatregelen 3 Zonnepanelen op 2 nieuwe hallen Geka; Centrale PC instellingen; Toepassen van ledverlichting / dimmers. 2 2.B.2 Inkoop van groene stroom. Groene stroom inkopen voor kantoor, controleren certificaat; en ook op projecten (bij inkoop regelen, welke partijen hiervoor geschikt zijn) 3 3.B.1. De gemiddelde CO 2-uitstoot per gereden kilometer van de leaseauto s te verminderen met 6% over de gehele periode, uitgedrukt in gram CO 2/per kilometer. 4 3.B.1. CO 2-reductiedoelstelling door 760 kwh/per jaar van het elektriciteitsverbruik van projecten op te wekken door middel van duurzame opwekkingsmethoden. 5 4.B.1 De gemiddelde CO 2-uitstoot voor woon/werk verkeer gebruikte privéauto s te verminderen met 6% per jaar ten opzichte van de referentieperiode, te weten: 172 gram CO 2/ per kilometer. (theoretisch bepaald op basis van fabrieksopgave) 6 4.B.1 Bij toepassen in situ beton in meer dan 25% van de keren gebruik maken van een trade off matrix om wanneer mogelijk gebruik maken cementsoort met de laagste CO 2- footprint (scope 3) om de CO 2-footprint per m 3 in situ beton te verlagen B.1 Bij 25% van de transporten gebruik maken van lean and green transporteurs 100% van de leaseauto s te laten bestaan uit auto s waarvan de uitstoot (fabrieksopgave) voldoet aan de opgenomen eisen per functieklasse. Zonnepanelen en eventueel toepassen van windmolen. Wordt op een aparte meter gemeten; Voortaan als een afzonderlijke rapportage meegenomen worden. Stimuleren werknemers van aanschaf van CO 2 gunstige auto s; Bij toepassen van in situ beton gebruik maken van trade off matrix om de cementsoort met de laagste CO 2-footprint selecteren die nog wel voldoet aan o.a. sterkte eisen. Bij keuze transporteurs wanneer mogelijk gebruik maken van lean and green transporteurs. Referentiejaar ,5 kwh /per jaar/m 2 N.v.t. 181 gram CO 2/per kilometer 0 kwh /per jaar 172 gram CO 2/per kilometer N.v.t. N.v.t. Met deze nieuwe doelstellingen denken wij een goede en relevante reductie op het CO 2 -verbruik van onze bedrijven en projecten te realiseren. Directie CFE Nederland B.V. Jan Verschueren Directie GEKA Bouw B.V. Hans Schutte 3 Voorgenomen maatregel kunnen eventueel worden vervangen voor andere maatregelen. De maatregelen lijst die de SKAO voornemens is om te publiceren kan hierbij als inspiratie dienen. 4 Doelstelling alleen van toepassing op CFE blad 2 van 9

3 Verantwoording statusoverzicht jaarplan en rapportage doelstellingen CO 2 voor de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december Hieronder worden de CO 2 -doelstellingen van CFE Nederland B.V. en Geka Bouw B.V. beschreven. Per doelstelling wordt onderbouwd wat realistisch en haalbaar is, ten opzichte van wat er in het verleden al behaald is. Algemene opmerkingen aangaande de doelstellingen: De doelstellingen zijn zowel ten behoeve van reductie in energie als ten behoeve van CO 2 - reductie. Voor doelstelling op materieel is als centraal thema of doel vastgesteld dat het meten nauwkeuriger kan, zodat in de toekomst een trendanalyse kan worden gemaakt en op termijn eventueel verdere reducerende doelen kunnen worden bepaald. De scope 3-analyse is gerapporteerd in de rapportage met betrekking tot de ketenanalyses. De uitgevoerde ketenanalyses In situ beton en Transport worden, waar relevant, als projectdoelstelling opgenomen (onderdeel van het CO 2 -projectplan, dat wordt opgesteld bij projecten waarbij de EMVI-criteria CO 2 -Prestatieladder geldt). Bedrijfsdoelstellingen zijn input voor projectdoelstellingen. Het project kan ook relevante eigen projectdoelstellingen opstellen. Halfjaarlijks worden de doelstellingen intern en extern gerapporteerd. Hieronder zijn de doelstellingen uitgewerkt per (focus)onderdeel en wordt de voortgang ervan vastgesteld. De weergave van de vereisten correspondeert met de criteria van de CO 2 -Prestatieladder 2.2 van SKAO. blad 3 van 9

4 Energiemanagementprogramma De doelstellingen worden per jaar (opnieuw) vastgesteld met de bijbehorende sturende maatregelen en daarna wordt dit halfjaarlijks geëvalueerd, conform onderstaande jaarplanning. Activiteit Door Onderwerp Art. Frequentie Periode (wk) Implementeren doelstellingen KAM-coördinator Metingen en maatregelen uitvoeren t.b.v. de doelstellingen 2.B Interne audits 6 Verzamelen data KAM-coördinator Verzamelen CO 2-data 2x/jaar Opstellen CO 2- emissie inventaris (voorbereiding) Externe audit Opstellen CO 2- documenten CO 2- reductie en initiatieven Beoordelen en goedkeuren Communiceren (intern) en publiceren (extern) KAM-coördinator / kennisinstituut KAM-coördinator / kennisinstituut Directie / KAMcoördinator. Energiestromen (voorgaande jaar) CO 2-footprint: scope 1, 2, 3 (voorgaande halfjaar) Energieauditverslag (incl. trends) 1.A A A A.1 2.A.3 2x/jaar x/jaar x/jaar Portfolio Zelfevaluatie 6 Begeleiden externe audit 6-44 Energiereductiebeleid Eventueel actualiseren ketenanalyses Jaarplan doelstellingen (incl. individuele bijdrage) Communicatieplan (incl. initiatieven) CO 2- Rapportage doelstellingen coördinator/kennisi nstituut Communicatieverslag - Overheid en NGO s (min. 2) - Communicatie m.b.t. initiatieven 1.C A.1 3.C.1 4.B.2 3.C.2 3.C.1 4.B.2 4.C.1 3.D.1 4.D.1 5.D.3 Directie CFE NL Energiereductiebeleid 1.C.1-2 Communicatieplan 3.C.2 (incl. initiatieven) Directie& KAM - coördinator Jaarplan doelstellingen (incl. individuele bijdrage) 2.B.4 2x/jaar x/jaar min. 2x/jaar 24 - Communicatieplan 3.C Energiereductiebeleid Jaarplan doelstellingen (incl. individuele bijdrage) CO 2-footprint: scope 1,2,3 voorgaande halfjaar Rapportage doelstellingen Communicatieverslag (incl. voortgang initiatieven) Publicaties 1.C B.4 3.A C.1 4.A.1/3 2.B C.1 3.B.1 4.B.2 3.D.1 4.D.1 5.D.3 2x/jaar x/jaar min. 2x/jaar min. 2x/jaar blad 4 van 9

5 doelstellingen Doelstelling 1: Gasgebruik op kantoor Energiereductiedoelstelling voor gasverbruik in de periode van 1 januari 2012 t/m 31 december 2014, waarmee een energiereductie van 15 % kan worden gerealiseerd, ten opzichte van de referentieperiode. Vereiste: Referentieperiode: Meetmethode: Meting 2014: (% ten opzichte van 2009) : Plan van Aanpak 2.B.1 De doelstelling is van toepassing op de locaties: - CFE NL (Dordrecht) - Geka Bouw (Dordrecht) 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009 voor: - CFE gebouw Spuiboulevard 345 Dordrecht vastgesteld op Nm³ op m 2 = 12,7 Nm 3 /per jaar/m 2 - Geka Bouw gebouw Kilkade 10 Dordrecht vastgesteld op Nm³ op m 2 = 12,7 Nm 3 /per jaar/m 2 - Totaal kantoren Nm³ op m 2 = 12,7 Nm 3 /per jaar/m 2 Gasverbruik - CFE Nederland: nieuwe kantoor; middels een meter oude kantoor; op basis van rekening - Geka Bouw : nieuwe kantoor; middels een meter oude kantoor; middels een meter - CFE gebouw Kilkade 2 te Dordrecht vastgesteld op Nm³ op m 2 = 7,0 Nm 3 /per jaar/m 2 (- 45,0%) - Geka Bouw gebouw Kilkade 2 vastgesteld op Nm³ op m 2 = 7,2 Nm 3 /per jaar/m 2 (-43,3%) - Totaal kantoren Nm³ op m 2 = 7,1 Nm 3 /per jaar/m 2 (-44,2,%) Op is het nieuwe kantoor in gebruik genomen voor zowel Geka als CFE Nederland. In het nieuwe kantoor is o.a. vloerverwarming op gas geïnstalleerd, wat aanzienlijk zuiniger is dan de situatie in het oude kantoor. In het nieuwe kantoor zitten gasmeters die het gasverbruik van CFE Nederland en Geka Bouw afzonderlijk meten. De nieuwe kantoren van CFE Nederland en Geka Bouw laten in verhouding met de oude kantoren een aanzienlijke besparing per m 2 kantooroppervlak zien van respectievelijk 45,0% en -43,3%. Zowel afzonderlijk als gezamenlijk is deze doelstelling gehaald. Omdat de doelstelling reeds gerealiseerd is, worden geen aanvullende maatregelen voorgesteld. blad 5 van 9

6 Doelstelling 2: Alternatieve brandstoffen en/of gebruik groene stroom. Een tweede benadering voor de reductie van CO 2 is gebruik te gaan maken van groene stroom. Hiermee wordt niet direct energie bespaard, maar wordt door de wijze van opwekking van groene stroom wel minder CO 2 -uitstoot gerealiseerd. Voor het energiegebruik op kantoor is dit een relatief eenvoudige manier om CO 2 -reductie te realiseren, immers via de energieleveranciers kan groene stroom worden verkregen. CO 2 -reductiedoelstelling voor elektriciteitsverbruik in de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014, waarmee een CO 2 -reductie van 3% kan worden gerealiseerd ten opzichte van de referentieperiode. Vereiste: : Plan van Aanpak: 2.B.2 Doelstelling is van toepassing op de locaties in Dordrecht van CFE NL en Geka Bouw. [Het kantoor van CFE N.V. te Brussel past sinds begin 2011 groene stroom toe volgens de modaliteiten van de leverancier Electrabel]. Referentiejaar 2010: grijze stroom 455 g CO 2 /kwh In 2014 is wederom gebruikgemaakt van het als groene stroom verkochte Eneco Comfort Power. Navraag leert dat Eneco Comfort Power niet gecertificeerd blijkt als groene stroom. In 2014 is een nieuw contract afgesloten op basis van gecertificeerde groene stroom overeenkomstig de eisen van SKAO. Het contract voor de levering van stroom op de locatie Kilkade is afgelopen per Het nieuwe contract is afgesloten op basis van gecertificeerde groene stroom overeenkomstig de eisen van SKAO. Doelstelling 3: CO 2 -uitstoot/brandstofverbruik van leaseauto s voor zakelijk gebruik Het doel is om op 31 december 2014 de gemiddelde CO 2 -uitstoot per gereden kilometer van de leaseauto s te verminderen met 3% ten opzichte van de referentieperiode. Vereiste: 3.B.1 scope 1 Doelstelling heeft betrekking op: - CFE NL: degenen van CFE België die werkzaam zijn voor CFE NL en werkzaam zijn te Dordrecht en medewerkers van CFE Nederland B.V. - Geka Bouw B.V.: degenen die werkzaam zijn voor Geka Bouw Referentieperiode: Als referentieperiode wordt de periode 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 gebruikt: - CFE NL = 188 gram CO 2 /per kilometer - Geka Bouw = 234 gram CO 2 /per kilometer - Totaal (CFE NL + Geka bouw) = 211 gram CO 2 / per kilometer Meetmethode: Per brandstofsoort getankte liters brandstof / gereden kilometers uitgedrukt in CO 2 -uitstoot per kilometer (ontleend aan de facturen van Meting 2014: (% ten opzichte van 2010) Plan van Aanpak (inhoudelijk) de brandstofleveranciers en kilometerregistratie) 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 voor: - CFE NL = 170 gram CO 2 /per kilometer (-9,6%) - Geka Bouw = 188 gram CO 2 /per kilometer(-19,8%) - Totaal (CFE NL + Geka bouw) = 181 gram CO 2 /per kilometer (-14,0%) De CO 2 -uitstoot per kilometer van de leaseauto s is gemiddeld voor de twee vestigingen te samen met 14,0% gedaald. Hiermee is de doelstelling om de gemiddelde CO 2 uitstoot per gereden kilometer van de leaseauto s te verminderen met 3% op 31 december 2014 gehaald. Vervolgen van het beleid m.b.t. aanschaf labels (maximaal label C met streven naar B) en de getankte liters brandstof en aantal gereden km per jaar per persoon registreren: - Bij vervanging van de leaseauto zijn auto s alleen met lage CO 2 - uitstoten toegestaan. Zie beleid leasauto s. - Door slimmer plannen is er minder gebruik van de auto benodigd. Denk hierbij aan mijden van files, later op de middag plannen, etc. blad 6 van 9

7 - Promoten van het nieuwe rijden. Doelstelling 4: energiereductiedoelstelling voor elektriciteitsverbruik Energiereductiedoelstelling voor elektriciteitsverbruik in de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014, waarmee een energiereductie van 3% kan worden gerealiseerd ten opzichte van de referentieperiode. Vereiste: 3.B.1 scope 2 De doelstelling is van toepassing op de locaties: - CFE NL (Dordrecht) - Geka Bouw (Dordrecht) Het elektriciteitsverbruik op kantoor is voor 2009 (1 januari 2009 t/m 31 december 2009) voor: - CFE gebouw Spuiboulevard 354 Dordrecht vastgesteld op kwh op m 2 = 91,2 kwh/per jaar/m 2 - Geka Bouw Kilkade 6+10 Dordrecht vastgesteld op kwh kwh op m 2 = 105,6 kwh/per jaar/m 2. - Totaal op m 2 = 98,5 kwh /per jaar/m 2 Meetmethode Elektriciteitsverbruik - CFE Nederland: nieuwe kantoor; middels een meter oude kantoor; op basis van rekening - Geka Bouw: nieuwe kantoor; middels een meter oude kantoor; middels een meter Meting 2014: (% ten opzichte van 2009) - CFE gebouw Kilkade 2 te Dordrecht vastgesteld op kwh op m 2 = 83,8 kwh /per jaar/m 2 (-8,1%) - Geka Bouw Kilkade 4 vastgesteld op kwh op m 2 = 91,2 kwh /per jaar/m 2 (-13,6%) - Totaal kwh op m 2 = 87,5 kwh /per jaar/m 2 (-11,1%) Op is het nieuwe kantoor in gebruik genomen voor zowel Geka als CFE Nederland. In het nieuwe kantoor zitten elektriciteitsmeters die het elektriciteitsverbruik van CFE Nederland en Geka Bouw afzonderlijk meten. Door het nieuwe kantoor is er een behoorlijke besparing gerealiseerd op het elektriciteitsgebruik van CFE Nederland en Geka Bouw in verhouding met het referentiejaar, omdat het nieuwe kantoor veel zuiniger is. De doelstelling is hiermee ruimschoots gehaald. Plan van Aanpak Verwacht wordt dat het elektriciteitsverbruik van de kantoren CFE Nederland en Geka Bouw gelijk blijft aan het elektriciteitsverbruik van Doelstelling 5: Brandstofgebruik materieel Geka Bouw CFE NL beschikt niet over eigen materieel, derhalve is deze doelstelling alleen van toepassing op Geka Bouw. Het formuleren van een concrete gekwantificeerde besparingsdoelstelling is op dit moment niet mogelijk. Hierbij valt te denken aan registratie per machine, inzet en uren. Het doel is om per machine de gebruikstijden te gaan bijhouden. Hiermee wordt beoogd het verbruik per tijd te kunnen meten, zodat ook concrete doelstellingen hieraan kunnen worden gekoppeld. Het doel is om in kalenderjaar 2013 het mogelijk te maken per machine en per tijdseenheid in diensten (type werk) het energieverbruik te meten, zodat hieraan een kwantitatieve doelstelling gekoppeld kan worden. Vereiste: Geen blad 7 van 9

8 Alle machines van Geka Bouw, vastgelegd door de directie. Voordat het referentiejaar ingaat moet duidelijk worden gedefinieerd hoe de tijdseenheden zijn opgebouwd, zodat duidelijk is hoe het vergelijkingsgetal wordt opgebouwd. Meetmethode Urentellers en registratie van uren per type werk. Gereed 2010 meting 2011 Tellers op brandstofgebruik. Sinds 2013 worden kraanuren en tankbeurten per kraan geregistreerd. Op basis van de verkregen cijfers worden, na evaluatie van de gegevens, mogelijk verdere doelstellingen geformuleerd t.b.v. deze parameter Plan van Aanpak Mogelijkheden om het brandstofgebruik te beïnvloeden: - Vervangingsbeleid (langere termijn: recent is alles vervangen) - Onderhoud / modificaties - Gedrag? Onderzoeken beïnvloedingsfactoren: alleen heiblok van invloed? En niet de grondslag, dat is alleen van invloed op het aantal draaiuren. Nieuw initiatief opstarten / meedoen meten van brandstofgebruik materieel? Relatie met Het nieuwe draaien uitzoeken Doelstelling 6: Papierverbruik verminderen: Meer winst met minder papier Minder papiergebruik is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee en goed zelf te beïnvloeden. Reden te meer om het papierverbruik tot het strikte minimum te houden. CFE Nederland en Geka Bouw hebben daarom als doelstelling voor het verminderen van het papierverbruik, het volgende: Een vermindering van het papierverbruik van 3% per jaar in ton CO 2 ten opzichte van de referentieperiode. Vereiste: 4.B.1, scope 3 De periode wordt gemeten vanaf 1 januari 2011 tot en met 31 december Van toepassing op de bedrijfslocaties te Dordrecht van CFE en Geka Bouw. Als referentieperiode wordt de periode 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 gebruikt: - CFE NL= kg CO 2 - CFE België= 655 kg CO 2 - Geka Bouw= kg CO 2 - Totaal= kg CO 2 Meetmethode Hoeveelheid (kg) aangekocht papier in de 3 vestigingen en hun Meting 2014: (% t.o.v. 2010) Plan van Aanpak bouwplaatsen. - CFE NL= kg CO 2 (-41,4 %) - CFE België= 137 kg CO 2 (-58,2 %) - Geka Bouw= 187 kg CO 2 (-90,2%) - Totaal= kg CO 2 (-55,9 %) CFE en Geka Bouw maken gebruik van FSC gecertificeerd papier. Doelstelling is ruim behaald. Onderstaande maatregelen zijn inmiddels toegepast en hebben een verdere positieve invloed op het papierverbruik. - Gebruik van 75 g papier (i.p.v. 80 g papier) bij kopieerapparaten en printers - Reeds ingekocht per 1/5/2012 bij CFE NV te Brussel - Per 1/6/2012 ingevoerd bij CFE NL - Per 1/7/2012 ingevoerd bij Geka Bouw In de afgelopen jaren is al grote winst behaald in het reduceren van papierverbruik. Dit maakt het verder reduceren van papier lastig. Verdere verlaging denken we te behalen door: blad 8 van 9

9 - Printen wat strikt nodig is. - Zo veel mogelijk dubbelzijdig printen/kopiëren. - Waar mogelijk meerdere pagina s per bladzijde printen/kopiëren en alleen de pagina s die nodig zijn. - Gebruikmaken van elektronische hulpmiddelen, hard- en software voor het verwerken, publiceren en bewaren van documenten. - De apparaten standaard instellen op dubbelzijdig printen (en zwart-wit printen). - Dit is per document in te stellen op het printtoestel. Doelstelling 7: Transport grote kranen over water De directie van Geka Bouw BV had al enige tijd de intentie het aantal interne transporten van materialen middels vrachtwagens op de werf tot een minimum, zo niet tot nul, terug te dringen. Redenen voor het komen tot de doelstelling Transport van grote kranen over water - Belangrijke omvang in het referentiejaar 2010: A-leveranciers Touwslager & A-leverancier Van de Wees. - N.a.v. ketenanalyse transport - Transport over water is, wanneer mogelijk, de meest voordelige financiële oplossing; - Meetbaar via de boekhouding en via vaststellingen door de betrokken projectleider - De transporten over water worden uitgevoerd door ingehuurde gespecialiseerde bedrijven waarvan minstens 2 als A-leveranciers doorgaan (2010). - De doelstelling is een gevolg van het gevoerde beleid van de directie van Geka Bouw en is daarom volledig beïnvloedbaar. Doelstelling: In % van de mogelijke transporten van de 6 grote kranen van Geka Bouw over het water laten plaatsvinden. Vereiste: 4.B.1, scope 3 Geka Bouw is momenteel in het bezit van 5 pontons (waarvan 4 er 2 pontons aan elkaar zijn gemaakt en daarnaast 1 losse ponton) voor het transport van haar 6 grote kranen. De doelstelling heeft betrekking op de projecten, waar transport over water mogelijk is. De uitgangspunten hiervoor zijn: - directe nabijheid project aan het water; - laad- en losmogelijkheden: indien niet mogelijk, kan het transport niet plaatsvinden; - de transporten worden vastgelegd rekening houdend met de meest voordelige financiële oplossing voor het project; - rekening houdend met de contractuele eisen van de betreffende opdrachtgever. Als referentieperiode wordt de periode 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009 gebruikt. Toen was het percentage 75 % Meetmethode Rapportage d.m.v. overzichtsschema van transporten, uitgewerkt per jaar op basis van de boekhoudgegevens en gegevens van de betrokken projectleiders. De transportkosten worden in de boekhouding vastgelegd en projectmatig geregistreerd. Transportgegevens kunnen geïntegreerd worden in het CO 2 -projectplan. In de 2014 zijn de transporten die over water mogelijk zijn, zonder aansluitend wegtransport, ook daadwerkelijk over water uitgevoerd. Daarmee wordt ruimschoots de doelstelling gehaald. Plan van Aanpak Geen verder actie gepland. blad 9 van 9

Energiemanagement actieplan 2014-2016

Energiemanagement actieplan 2014-2016 Energiemanagement actieplan 2014-2016 Auteurs: Frans van de Put, Jacqueline van Gelderen Verharen, Gerda de Raad en Geert Jan Prins Versienummer: 1 Versie datum: 16 september 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van

Nadere informatie

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening: Energie management actieplan Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen

Nadere informatie

Energie Management Plan Roseboom Aannemers en Transport Holding B.V.

Energie Management Plan Roseboom Aannemers en Transport Holding B.V. Energie Management Plan Roseboom Aannemers en Transport Holding B.V. Inhoud Inleiding... 3 1. Huidig energieverbruik bij Roseboom-Ede... 4 CO 2 uitstoot energiestromen in relatie tot het referentiejaar...

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder Energiemanagement actieplan 2014 CO2 prestatieladder Opgesteld door : J. Braas / C. Admiraal / B. Rodenburg Datum : 05 mei 2014 Goedgekeurd door : J. Braas Handtekening:... Inhoud Inleiding... 3 1. Algemene

Nadere informatie

4B1 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3

4B1 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3 41 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3 Samenvatting; Klaver fietsparkeren neemt haar verantwoordelijkheid op het gebied van milieu en energie heel serieus. Sinds de invoering van de door ProRail opgestelde

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

CO 2 -prestatieladder

CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder 1 2 Titel: Toelichting C0 2-prestatieladder Brondatum : 18-02-2015 (versie 1.0) Versie: 1.1 Datum: 13-07-2015 Organisatie: Schotpoort Traffic Center BV Opgesteld door: B. Stokman

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 9 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energiemanagement plan. Jos Scholman BV

Energiemanagement plan. Jos Scholman BV Jaarrapportage Energiemanagement plan Jos Scholman BV CO 2 Prestatieladder trede 5 opgesteld, 11-05-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 11-05-2015 H. ZONDAG JOS SCHOLMAN BEDRIJVEN Namens de

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Bruco Zegveld B.V. Ouwejan & F. de Bruijn

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Inhoud INLEIDING... 5 BELEIDSVERKLARING... 6 RAPPORTERENDE ORGANISATIE... 8 VERANTWOORDELIJKE PERSOON... 8 ORGANISATIEGRENZEN... 8 ORGANOGRAM... 9

Nadere informatie

Handboek. Het opstellen van een CO 2 -footprint. Voor leveranciers van Beelen. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1

Handboek. Het opstellen van een CO 2 -footprint. Voor leveranciers van Beelen. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1 Handboek Het opstellen van een CO 2 -footprint Voor leveranciers van Beelen Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1 Inhoud 1. Wat is uw Footprint?... 3 2. Hoe gaat u te werk?...

Nadere informatie

Werkinstructie. voor het Portfolio CO 2. -Prestatieladder

Werkinstructie. voor het Portfolio CO 2. -Prestatieladder Werkinstructie voor het Portfolio CO 2 -Prestatieladder 2 inhoud 1 Inleiding 4 2 Voorbereiding 8 3 Inzicht 12 4 Reductie 22 5 Transparantie 26 6 Participatie 32 7 Afronding 36 8 In stand houden 40 2 3

Nadere informatie

CO2-prestatieplan. Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht. Tel : 0184-433095. : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.

CO2-prestatieplan. Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht. Tel : 0184-433095. : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht. CO2-prestatieplan Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl Versie : 2.0 Datum : 24-10-2014 Inleiding Organisatie

Nadere informatie

JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2013

JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2013 JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2013 DIRECTIE ARCADIS NEDERLAND ARNHEM 2 september 2014 077754000:F - Definitief C05011.201402.0300 Voorwoord Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt in de bedrijfsvoering

Nadere informatie

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V.

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V. Carbon Footprint Analyse 2011 Acto Informatisering B.V. Versiedatum: 16 juli 2012 Opgesteld door: W.F. Verhoef Akkoord: J.G. van Noort Inhoudsopgave Beleidsverklaring... 3 1 Organisatie... 4 1.1 Rapporterende

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 26 SEP 2011 REF.NR.: 11.A0336 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon Footprint

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014

Energie management actieplan 2014 Energie management actieplan 2014 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2014/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2014 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Jansen Venneboer te Wijhe. Ondernemende partner in techniek. Jaar 2011. Rapportage CO2 emissie

Jansen Venneboer te Wijhe. Ondernemende partner in techniek. Jaar 2011. Rapportage CO2 emissie Jansen Venneboer te Wijhe Ondernemende partner in techniek Jaar 2011 Rapportage CO2 emissie Auteur: J.H. van Mierlo Eindverantwoordelijke: J.H. van Mierlo Jansen Venneboer Datum: maart 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V.

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. Prestatieladder 2.2 Versie 1.0 Versie datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 1 augustus 2014 J. Vreeburg Kwaliteitscoördinator Directie Centercon B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rapport EXTERN CO 2 -systeem jaar

Rapport EXTERN CO 2 -systeem jaar Pagina: 1 van 11 Rapport EXTERN CO 2 -systeem jaar Is rapport m.b.t.: Rapportage emissie inventaris (conform ISO 14064-1), CO 2 -footprint Plan van aanpak CO 2 -reductiedoelstellingen en maatregelen Rapportage

Nadere informatie

Emissie Inventarisatie CO2-prestatieladder 2013

Emissie Inventarisatie CO2-prestatieladder 2013 CO2-ladder Emissie Inventarisatie 31 januari 2014 3.A.1 Emissie Inventarisatie CO2-prestatieladder 2013 Aannemingsbedrijf Stuit BV Inhoud 1. Inleiding & beschrijving van de organisatie... 3 2. Verantwoordelijke...

Nadere informatie

Venus sloop- en asbestwerken

Venus sloop- en asbestwerken Venus sloop- en asbestwerken Document: Energie audit verslag Verslag jaar: 2014 Verantwoordelijk: Directievertegenwoordiger Plaats: Maarssen Inleiding In dit rapport wordt gekeken naar de CO 2 emissies

Nadere informatie

Jansen Venneboer te Wijhe. Ondernemende partner in techniek. Jaar 2014. Energiemanagementprogramma

Jansen Venneboer te Wijhe. Ondernemende partner in techniek. Jaar 2014. Energiemanagementprogramma Jansen Venneboer te Wijhe Ondernemende partner in techniek Jaar 2014 Energiemanagementprogramma Auteur: A.T. Buitenhuis Eindverantwoordelijke: A.T. Buitenhuis Jansen Venneboer Datum: april 2014 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BIJLAGE KAM-JAARVERSLAG

BIJLAGE KAM-JAARVERSLAG BIJLAGE KAM-JAARVERSLAG 2014 CO2-PRESTATIELADDER Holding Heezen B.V. Boven Zijde 7 5626 EB Eindhoven Datum: 7 mei 2015 1. Rapportage emissie inventaris 1.1 Bedrijfsgegevens Tabel 1: Bedrijfsgegevens Bedrijfsnaam

Nadere informatie

CARBON FOOTPRINT RAPPORTAGE 2014 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS 3.A.1. - 2.A.3. - 1.B.2.

CARBON FOOTPRINT RAPPORTAGE 2014 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS 3.A.1. - 2.A.3. - 1.B.2. 3.A.1. - 2.A.3. - 1.B.2. CARBON FOOTPRINT -EMISSIE INVENTARIS 4 DOCUMENTNAAM AUTEUR: VERSIE: DATUM: STATUS: 3A1-2A3-1B2 CO2-VERSLAG 2014 Hakkers KAM B 21-05-2015 DEFINITIEF AUTORISATIE OPGESTELD DOOR:

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010

Carbon Footprint Analyse 2010 JAARGANG 1, NR. 1 24 JANUARI 2012 REF.NR.: 11.A0310A Carbon Footprint Analyse 2010 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Management Actieplan 2014-2024 Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath Managementverklaring Terugdringen

Nadere informatie