Groep AXA in België in Leef vol vertrouwen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Groep AXA in België in 2002. Leef vol vertrouwen"

Transcriptie

1 Groep AXA in België in 2002 Leef vol vertrouwen

2 Groep AXA in België in 2002 Leef vol vertrouwen Dit jaarverslag is gedrukt op Zanders Mega Matt-papier, een houtvrij drukpapier tweezijdig, dat voor 50% bestaat uit gerecycleerd en ontinkt vezelmateriaal en voor 50% uit chloorvrije gebleekte cellulose. Deze kenmerken dragen bij tot de bescherming van het leefmilieu.

3 1 1 ste deel Onze activiteiten in 2002 De belangrijkste feiten voor AXA in België in 2002 en haar voornaamste resultaten. De kerncijfers van de AXA-Groep wereldwijd en de visie van de Groep, gevolgd door de jaarverslagen van AXA Bank Belgium en van AXA Belgium. 2 de deel Onze engagementen voor een duurzame ontwikkeling 2003 is het jaar waarin AXA haar engagementen inzake duurzame ontwikkeling bepaalt. Wat belooft AXA en wat heeft AXA in 2002 op dit vlak in België reeds kunnen verwezenlijken?

4 De activiteiten van AXA in België Boodschap van de Voorzitter van de Raad van Bestuur pagina 3. Interview met de Gedelegeerd Bestuurder page 4. AXA in enkele cijfers pagina 8. De AXA-visie pagina 8. Organisatie van de Groep AXA in België pagina 10. Jaarverslag AXA Bank Belgium pagina 12. Jaarverslag AXA Belgium pagina 34.

5 Boodschap van de Voorzitter van de Raad van Bestuur 3 Boodschap van de Voorzitter van de Raad van Bestuur IIn een moeilijke economische context hebben we de neiging om ons in onszelf te keren en alleen de korte termijn te huldigen. De kracht en de duurzaamheid van een onderneming berusten echter niet op twijfel, korte termijn en zelfinkeer, maar wel op de overtuiging dat we de juiste strategische keuzes hebben gemaakt en de juiste waarden hanteren. Dit wordt dan op duurzame wijze weerspiegeld in het vertrouwen tussen de onderneming en haar partners. Waar komt 2002 op de schaal van de ongeluksjaren voor de wereldeconomie, ten opzichte van 2001? Is het dan niet hartverwarmend te constateren dat AXA in dit bijzonder moeilijke jaar kon rekenen op tweemaal meer vrijwilligers onder haar Belgische medewerkers dan het jaar daarvoor? 350 vrijwilligers van AXA HARTEN TROEF hebben een deel van hun vrije tijd besteed aan diegenen die niet ten volle kunnen genieten van financiële bescherming, de opdracht die AXA zich heeft opgelegd. AXA's belofte om maatschappijbewust te ondernemen, komt o.a. tot uiting in het programma voor mecenaat en sociaal vrijwilligersschap AXA Harten Troef. De vzw AXA Harten Troef, die nu bijna drie jaar geleden in België werd opgericht, spoort de medewerkers van de Groep, zowel actieve personeelsleden als gepensioneerden, aan om zich op het terrein te engageren. Dit gaat van hulp aan de minstbedeelden en gehandicaptenbegeleiding tot steun aan ernstig zieken. AXA draagt hier haar steentje bij door menselijk kapitaal en materiaal ter beschikking te stellen van een aantal lokale verenigingen. En de resultaten van deze acties zijn soms echt een zonnestraal in de donkere hemel. Dankzij deze activiteiten komen ook de zin voor initiatief, de creativiteit en het professionalisme van de vrouwen en mannen die AXA in België doen leven, in de openbaarheid. AXA koos ook niet toevallig het begin van 2003, dat door een grote behoefte aan veiligheid en zekerheid wordt gekenmerkt, om haar beloften inzake duurzame ontwikkeling verder te definiëren. Een krachtig engagement om duurzaam te ondernemen, transparante beloften aan de cliënt, de aandeelhouder en de medewerker én uitgebreiding tot de leveranciers, de handelspartners en het leefmilieu. Omdat alles erop wijst dat we voor de ontwikkeling van morgen vandaag onze verantwoordelijkheden beter moeten opnemen. Henri de Castries verwoordde het zo : C est pour montrer sa détermination à aller plus vite et plus loin dans sa volonté de bien faire son métier qu AXA a souhaité prendre des engagements publics de progrès vis-à-vis de chacun de ses partenaires. Deze beloften zijn in onderhavig jaarverslag opgenomen en worden met AXA s eerste verwezenlijkingen in België op weg naar duurzame ontwikkeling geïllustreerd. Kleine dingen die moeten worden uitgediept, gesystematiseerd en ingeschreven in een waar duurzaam groeiplan met respect voor de waarden van vandaag en morgen. Jean-Pierre de Launoit Voorzitter van de Raad van Bestuur A company needs to make profits, otherwise it will die. However, if one tries to make a company only function for the sake of profit, it will soon have no more reason to exist. Henry Ford 1920 Jean-Pierre de Launoit Voorzitter van de Raad van Bestuur

6 4 Interview met de Gedelegeerd Bestuurder Meer dan Jean-Pierre de Launoit bent u de man van de cijfers, de winst, de resultaten Freddy Bouckaert : Dat is wellicht meer een kenmerk van de manager dan van de Voorzitter van de Raad van Bestuur. Maar eigenlijk ben ik helemaal niet zo gek op cijfers. Voor mij telt het resultaat en het resultaat stoelt op vertrouwen. In de eerste plaats vertrouwen van de cliënt, de aandeelhouder en het personeel, maar ook van alle partners van de onderneming in het algemeen. Wat dat betreft, deel ik de visie van AXA waaraan door Jean-Pierre de Launoit uiting wordt gegeven, voor de volle 100%. Freddy Bouckaert Gedelegeerd Bestuurder En was 2002 in dit opzicht een succes? FB : Ja, onbetwistbaar. In ontzettend moeilijke omstandigheden heeft de AXA-Groep het vertrouwen van het publiek én dat van de financiële analisten verdiend en behouden. En dit geldt tevens voor AXA in België. OMZET LEVENSVERZEKERING 1.099, , , Onze operationele resultaten zijn beter dan in Dat betekent dat wij afgezien van de internationale financiële context, in staat zijn tot interne groei. We hebben wat de beoefening van ons vak betreft, uitstekende resultaten geboekt en we gaan de komende jaren dan ook zelfverzekerd tegemoet, aangezien de Particulier en zijn onderneming alsmaar meer behoefte hebben aan financiële bescherming. Denk maar aan de behoefte aan inkomensbescherming na het pensioen, aan de collectieve verzekeringen door de sector die voortaan door de Belgische regering worden aangemoedigd, aan sparen met gewaarborgd rendement dat meer dan ooit actueel is, aan de bescherming van goederen tegen allerhande inbreuken OMZET IARD Toch is de omzettoename bij verzekeringen bescheiden FB : Bij Leven was 2001 een uitzonderlijk jaar. Wij gingen er bij Individuele Leven zo maar eens eventjes 70% op vooruit. Het is dus eerder goed nieuws dat we dit productieniveau nagenoeg hebben kunnen handhaven en het getuigt van 1.301, , ,6 de maturiteit van onze netwerken. Bij Niet-Leven was de rentabiliteit van de portefeuille en van de nieuwe zaken onze prioriteit. Zowel bij Ondernemingen als bij

7 5 Particulieren realiseren we een erg mooi herstel van onze ratio s schadegevallen/premies, wat het vooropgestelde doel was. Bij Auto belet ons dat niet om zowel qua aantal zaken als qua premie-inkomen vooruitgang te boeken. Dankzij dit herstel, gekoppeld aan een vermindering van de algemene kosten met 3%, alle takken samengenomen, kan ik zeggen dat onze operationele resultaten er ook bij verzekeringen zijn op vooruitgegaan. En bij bank wordt een verdubbeling van de producten van hypothecaire kredieten gerealiseerd en bedraagt de groei van de deposito's en buitenbalansproducten in miljoen tegenover 282 miljoen in FB : Ja, globaal genomen, neemt de positieve spaarstroom (New Money) toe met 23% voor de AXA-Groep in België in zijn geheel, wat een stijging is van miljoen naar miljoen. De beheerde activa stijgen met 6%. AXA BANK TOENAME BALANS EN BUITENBALANS 282 AXA BANK KREDIET Interview met de Gedelegeerd Bestuurder Axa Bank heeft op volle toeren gedraaid en een groot deel van onze opdracht van financiële bescherming op zich kunnen nemen. De cliënt vroeg sparen met gewaarborgd rendement en heeft net als ons het belang begrepen om in bakstenen te investeren, als het met al de rest slecht gaat. Met onze acties - sinds onze lancering door heel de markt nagebootst - en onze unieke aanbieding van hypothecaire kredieten op 30 jaar hebben wij goed op de behoeften van de cliënt ingespeeld WINSTEVOLUTIE OVER 2 JAREN De rentabiliteit verbetert, de omzet neemt toe Hoe verklaart u dan de daling van de financiële resultaten? FB : Door de slechte beursresultaten van de afgelopen drie jaar. Een financiële crisis van dit formaat en deze duur had slechts één precedent, nl. de crisis van 1929, ook al gaat men terug tot in Voor het derde jaar op rij hebben wij dus minder meerwaarden gerealiseerd en voor het eerst in de geschiedenis van AXA in België hebben wij provisies moeten creëren voor de waardevermindering van activa. Zo werd de winst van het verzekeringsbedrijf met 202,3 miljoen verminderd. De winst van de bank kon worden gehandhaafd, aangezien de banken in België om zo te zeggen niet in aandelen mochten beleggen. 214,3 57,6 57, , Verzekeringen AXA Bank N.V.

8 6 13 % Aandelen REPRESENTATIEVE ACTIVA VANDAAG 10 % Diverse 10 % Immobiliën Het is merkwaardig om vast te stellen, maar voor de verzekeraars is de strijd ditmaal gestreden aan de actieve zijde van de balans - aan de zijde van de investeringen die representatief zijn voor onze langetermijnverbintenissen - meer dan op het vlak van de geïnde premies en de in 2002 uitbetaalde schade. Men moest de middelen voor een zeer actief en evenwichtig investeringsbeleid hebben om er heelhuids van af te komen! 25 % Ondernemingsobligaties 42 % Staatsobligaties Hoe hebt u dat klaargespeeld? FB : Wel, begin 2002 was onze activaportefeuille vergelijkbaar met de doorsneeportefeuille van de Belgische verzekeraar : meer dan 20% aandelen, 60% obligaties, 5% vastgoed en de rest diversen. In 2002 moest men over de middelen voor een actief en evenwichtig investeringsbeleid beschikken. Dankzij ons sterk Asset Liability Management-beleid wordt er thans voor 10% in Belgisch vastgoed geïnvesteerd en behalve in staatsobligaties (42%), in voortreffelijke bedrijfsobligaties (25%). De aandelen zijn nog goed voor 13%. Waarom vastgoed en bedrijfsobligaties? FB : In 2002 hebben wij in Brussel en Antwerpen voor 400 miljoen kantoorgebouwen van voortreffelijke kwaliteit gekocht. Buitenkansen die we konden grijpen omdat we al van bij het begin van het jaar op de loer lagen. Algemeen gesproken biedt dit type van belegging : stabiliteit, daar de gebouwen worden verkocht met een huurovereenkomst van lange duur en met stabiele huurders zoals de Belgische Overheid of de Europese Unie; een rendement dat thans hoger ligt dan dat van obligaties en aandelen; Aankoop 2002 : Troonplein - Brussel m 2

9 7 een goede bescherming tegen de inflatie in België, aangezien de huurprijzen aan de index gekoppeld zijn. Gemiddeld lopen de overeenkomsten over 14 jaar, wat lang is en overeenstemt met de behoefte aan stabiliteit en met de zekerheid die wij onze cliënten moeten bieden. De bedrijfsobligaties met investment grade waarin wij investeren, bieden deze langdurige dekking ook en worden gekenmerkt door een niet-terugbetalingspercentage dat schommelt tussen 0 en 0,21%. Als belegging biedt kwaliteitsvastgoed de verzekeraar verschillende voordelen : stabiliteit; een goed rendement; een goede bescherming tegen inflatie. Interview met de Gedelegeerd Bestuurder En 2003? FB : AXA België zal in 2003 haar beleid van orthodoxie en kwaliteit van de activa voortzetten en doorgaan met het zoeken naar oplossingen van financiële bescherming die het best op de vereisten van het ogenblik inspelen : goede dekking van goederen, sparen met gewaarborgd rendement, krediet tegen zeer goede voorwaarden. Algemeen genomen zie ik 2003 eerder rooskleurig tegemoet. Aankoop 2002 Marubeni Louizalaan, 283 Brussel m 2

10 8 AXA in enkele cijfers De AXA-visie 50 miljoen personen en ondernemingen hebben vertrouwen in AXA om : hun goederen te verzekeren (voertuig, woning, uitrusting ); hun gezin en hun medewerkers te beschermen op het vlak van gezondheid en voorzorg; hun vermogen of de activa van hun onderneming te beheren medewerkers en verdelers worden wereldwijd ingezet om de best aangepaste oplossingen voor te stellen en de beste service te bieden medewerkers zetten zich vrijwillig in bij solidariteitsverenigingen. Omzet 74,7 miljard euro Beheerd vermogen 742 miljard euro Operationeel resultaat 1,7 miljard euro Nettoresultaat 950 miljoen euro Ons beroep : financiële bescherming Het is het beeld dat wij hebben van ons beroep, de financiële bescherming, en de manier om dat beroep uit te oefenen. Financiële bescherming bestaat erin de klanten, particulieren, kleine, middelgrote of grote ondernemingen te begeleiden op het vlak van verzekering, voorzorg, sparen en vermogensoverdracht in de verschillende fasen van het leven. Onze waarden Professionele aanpak, Innovatie, Realiteitszin, Teamgeest, Respect voor het gegeven woord. Onze verbintenissen De verbintenissen van AXA ten opzichte van zijn partners maken de wil van de Groep concreet om bij te dragen tot de duurzame ontwikkeling van de gemeenschappen waarin wij onze activiteit uitoefenen. Onze ambitie Samen streven wij naar de verwezenlijking van een gemeenschappelijke ambitie : de beste worden in ons vak van financiële bescherming.

11 9 ONZE ENGAGEMENTEN Cliënten Wij willen met hen een blijvende vertrouwensrelatie opbouwen, door hen van dichtbij een effi- Milieu Wij willen meewerken aan de bescherming van het milieu dankzij onze ervaring in milieurisico's en door ciënte service en oplossingen te bieden die aangepast zijn aan hun behoeften, in het kader van een strikte professionele deontologie. Leveranciers en handelspartners Wij willen met hen een kwaliteitsrelatie onderhouden door een strikt deontologisch De AXA-visie een milieuvriendelijker beheer van aankoopbeleid en permanente dialoog. onze bedrijfszetels. Aandeelhouders Medewerkers Wij streven ernaar opera- Wij willen elk van onze mede- tionale prestaties te leveren die tot werkers de kans bieden op ontplooiing in de beste van de sector behoren en hun beroepsleven dankzij een werkomgeving onze aandeelhouders volledige en met respect voor de mens en een transparante informatie te bieden. verantwoordelijke managementstijl die gericht is op de ontwikkeling van onze medewerkers. Gemeenschap Wij verbinden ons ertoe te handelen als een onderneming met burgerszin, in de vorm van mecenaat, terbeschikkingstelling van onze ervaring (onderwijs preventieacties ) of sociale vernieuwing.

12 10 Organisatie van de Groep AXA in België AXA in België is samengesteld uit : AXA BELGIUM verzekeringsmaatschappij, gegroeid uit de fusie op 1 januari 1999 tussen AXA Belgium NV en Royale Belge NV; AXA BANK BELGIUM komt voort uit de integratie van de bankportefeuille van Ippa en de bank Anhyp op 1 januari 2000; UAB verzekeringsmaatschappij die met exclusieve verzekeringsagenten werkt; L ARDENNE PRÉVOYANTE niche-verzekeringsmaatschappij; Zij is vooral actief in de streek Eupen-Spa-Malmedy. DE VERZEKERING VAN DE POST verzekeringsmaatschappij in joint venture met De Post, verzekeringsmaatschappij in joint venture met De Post (a rato 50%). Zij verdeelt Leven en schadeverzekeringen langs het postnet. VEREENVOUDIGD ORGANIGRAM UAB VERZEKERING VAN DE POST 50% 100% 100% AXA BELGIUM AXA HOLDINGS BELGIUM VERZEKERING VAN DE POST LEVEN 50% 100% 100% AXA BANK BELGIUM L ARDENNE PRÉVOYANTE

13 11 UITVOEREND COMITÉ VAN DE GROEP AXA IN BELGIË Alfred Bouckaert CEO Philippe Wautelet IT and Organisation Serge Wibaut Chief Investment Officer Jean-Claude Mertens Treasury & Portfolio Management Pierre Devolder Product Management P&C Christophe Dupont-Madinier Finance Marc Raisière Product Management Life & Invest Eric Kleijnen Distribution Personal Lines Patrick Vaneeckhout Credit Georges Anthoon Human resources, Building & Facilities and Internal Communication François Lemonnier Corporate Line Organisatie Paul Van Winghem Operations & Transactions Bank Gérard Fiévet CEO AXA Bank Belgium Vincent Lambert Operations Personal Lines

14 12 Jaarverslag AXA Bank Belgium AXA BANK BELGIUM 100% BERAN 100% UPAR 100% MOFICO 100% CAMO Holdings 100% CAMO 100% BANQUE IPPA & Associés 99,56% AUXIFINA 100% COGIFI 100% AXA BELGIUM FINANCE BV 74,90% AXA & DEGROOF Funds Portfolio

15 Bestuursorganen 13 BESTUUR, DIRECTIE EN CONTROLE RAAD VAN BESTUUR Alfred Bouckaert, Voorzitter Carl Holsters, Onder-voorzitter (tot 19 augustus 2002) Daniel De Veusser (tot 31 december 2002) Christophe Dupont-Madinier Gérard Fiévet Eric Kleijnen Thierry Langreney (sinds 4 september 2002) François Lemonnier Jean-Claude Mertens Marc Raisière Patrick Vaneeckhout Paul Van Winghem Philippe Wautelet Serge Wibaut (sinds 21 februari 2002) Willem Wynaendts (tot 4 september 2002) DIRECTIECOMITÉ Gérard Fiévet, Voorzitter Jean-Claude Mertens Patrick Vaneeckhout Paul Van Winghem Philippe Wautelet Serge Wibaut (sinds 21 februari 2002) GEASSOCIEERDE LEDEN : Georges Anthoon Eric Kleijnen Marc Raisière Serge Wibaut (tot 21 februari 2002) AUDITCOMITÉ Willem Wynaendts Voorzitter (tot 4 september 2002) Thierry Langreney Voorzitter (sinds 4 september 2002) Alfred Bouckaert COMMISSARIS PricewaterhouseCoopers, Bedrijfsrevisoren, Burg bvba vertegenwoordigd door Luc Discry, erkend commissaris Jaarverslag AXA Bank Belgium

16 14 Boekjaar 2002 Verslag van de Raad van Bestuur van AXA Bank Belgium De algemene economische context voor 2002 DE WERELDECONOMIE LAST EEN PAUZE IN Het vierde kwartaal van 2001 werd nog negatief beïnvloed door de aanslagen van 11 september 2001, maar in de eerste maanden van 2002 is de wereldconjonctuur duidelijk opnieuw gaan aantrekken om in de loop van de lente licht te vertragen. Tijdens het derde kwartaal kwamen er weer donkere wolken aan de hemel en tegen het einde van het jaar kwam licht herstel. Kortom een jaar vol bewegingen. In de meeste regio's van de wereld, werd het monetair beleid in de loop van het derde kwartaal versoepeld. In november lijkt er een einde gekomen aan het vals plat dat de wereldeconomie van de lente tot het begin van de herfst heeft doorgemaakt, maar de groei is nog steeds zwak en blijft onder de potentiële groei hangen. ACTIVITEIT IN EUROLAND KOMT BESCHEIDEN OPNIEUW OP GANG De waarde-appreciatie van de euro sinds het begin van het jaar en de achteruitgang van de aandelenmarkten deze zomer hebben de risico's van een vertraging van het economisch herstel verhoogd. De gezinsuitgaven zijn bescheiden blijven vooruitgaan dankzij de afname van de inflatie. De privé-consumptie blijft echter gebonden aan de achteruitgang van de arbeidsmarkt hetgeen trouwens de spaarquotes doet stijgen. Vooral de Duitse economie heeft, rekening houdend met de sterke stijging van het aantal werklozen, op de situatie in de regio doorgewogen. In de andere landen en in België is de situatie minder zorgwekkend. De kapitaalinvesteringen zijn laag gebleven en dan vooral in de tweede helft van 2002, hetgeen hoofdzakelijk aan Duitsland toe te schrijven is. De buitenlandse handel heeft daarentegen positief bijgedragen aan de groei. TERUGKEER NAAR SPAARPRODUCTEN MET VASTE RENTE Voor het derde jaar op rij daalden de aandelenmarkten en deze beweging werd niet gecompenseerd door de obligaties, omdat de rente historisch laag bleef en het vertrouwen in grote bedrijven, na Enron, een deuk kreeg. De trend die in 2001 was ingezet werd voortgezet met een massieve terugkeer van geld dat op de beurzen was belegd naar klassieke spaarproducten. Ook het woonkrediet kende opnieuw succes : terugkeer naar (steen)vaste waarden was troef.

17 15 De evolutie van de rentevoeten Rente op 5 jaar Rente op 3 maanden Verschil Na een zware daling, stabilizeerde de kortetermijnrente zich in oktober In juli 2002 daalt ze opnieuw en wel tot op 2,79 %. De langetermijninterest kende een sterke groei vanaf oktober Na een stabiele periode tussen maart en mei 2002, daalde hij sterk om dan vanaf september vrij gelijklopend te blijven. In december daalt hij opnieuw tot op een niveau van 3,75%. Deze evolutie bracht een vrij goede spread met zich mee, voornamelijk tussen januari en september Balans- en Buiten-Balansproducten BALANSPRODUCTEN Het uitstaand bedrag op spaarrekeningen sloot dit jaar af met een recordgroei van 677 mio EUR of + 15,60 %. Een sterke vooruitgang tegenover 2001 en een hogere groei dan de Belgische markt van spaarrekeningen. Reden voor dit succes zijn natuurlijk de gunstige marktomstandigheden voor deze spaarvorm maar ook ons 2% + 2% spaarconcept op onze klassieke spaarrekening. Een concept dat steeds vaker door onze concurrenten overgenomen wordt. Termijndeposito s : zoals voorzien boekten we hierop een achteruitgang door de lage intrestvoet op korte termijn. Portefeuille kasbons : net zoals bij de grootste banken in België werd deze portefeuille verder afgebouwd.

18 16 Net New Money TOTAAL NET NEW MONEY Balansproducten : Groei Zichtrekening Spaarrekening Termijnrekening + deviezen Kasbons + coupons Internal Fee Brutoproductie Vervaldagen + verkoop Sparen + Internal Fee = Netto External Fee (brutto) TOTAAL De evolutie van het Net New Money voor de laatste jaren toont reeds hoe de marktomstandigheden enorm gewijzigd zijn. Waar we in 2000 nog een sterke afvloei hadden binnen de balansproducten zien we dat er in 2001 voor het eerst sinds jaren een positieve evolutie was. Deze werd in 2002 voortgezet met een grote toename van 351 mio EUR. De algemene terugkeer naar het spaarboekje en de 2 + 2% acties zijn hier de belangrijkste oorzaken van. BUITEN-BALANSPRODUCTEN De keerzijde van de evolutie van de financiële markten is de teruggang die we kennen in de verkoop van buiten-balansproducten. Enkel de gestructureerde fondsen met kapitaalsgarantie kenden gedurende het volledige jaar een groot succes. Het totaal balans en buiten-balans voor AXA Bank toont een grote groei van het Net New Money tot 614 mio EUR waar dit in mio EUR bedroeg.

19 17 Assets under management Het totaal van de portefeuilles onder beheer groeide met 1% en komt op mio EUR. De groei in balansproducten met 351 mio EUR of + 4,2 % is vooral te wijten aan de evolutie van de deposito's met 677 mio EUR (stijging) en van kasbons met 163 mio EUR (daling). De portefeuille van buiten-balans producten is samengesteld met activa van beleggingsfondsen. Dit volume is verminderd met 298 mio EUR of -12,9 % ten opzichte van vorig jaar. Kredieten Mio EUR Woonkrediet Consumentenkrediet Totaal Particulieren * Investeringskredieten Bedrijfsfinancieringen Belastingskredieten Kaskredieten Totaal professionele kredieten Totaal brutoproductie Vervroegde terugbetalingen TOTAAL *Aangepast ten opzichte van het jaarverslag 2001 : kredieten via makelaars nu inbegrepen. Kenschetsend voor de Belgische kredietmarkt kredietmarkt in 2002, was het constant hoge peil van de nieuwe vraag. Vooral de sector van het woonkrediet presteerde sterk, zonder daarbij echter de recordniveaus van 1999 te evenaren. Verschillende factoren droegen sterk bij tot deze trend : Ongetwijfeld zetten de lage rentevoeten een groot aantal gezinnen aan tot het bouwen of het kopen van een woning. De langetermijnrente bereikte in België immers zijn laagste niveau sinds Ook het slechte beursklimaat, vooral in de tweede helft van het jaar, was zeker niet vreemd aan de vastgestelde herleving van de vastgoedsector. Door het lagere rendement van de beleggingen op de beurs, keerde de spaarder zich af van de aandelenmarkten en richtte hij zich eerder tot de stabielere beleggingen in vastgoed. De markt van het woonkrediet heeft hier duidelijk van geprofiteerd. Ook de vermindering van de registratierechten die op 1 januari 2002 in Vlaanderen in werking trad, droeg in het Noorden van het land bij tot de stimulering van de hypothecaire activiteit. Jaarverslag AXA Bank Belgium

20 18 Deze voor de vastgoedverrichtingen gunstige context had zijn uitwerking zowel op de aankoop van bestaande panden als op de nieuwbouw, ook al vertegenwoordigde deze laatste slechts 20% van alle behandelde transacties. Eén van de doelstellingen van AXA Bank voor 2002 was de ontwikkeling van de kredieten in het algemeen, en van het krediet met verkleind risico zoals het woonkrediet in het bijzonder. De productie van woonkredieten lag in 2002 bijzonder hoog bij AXA Bank. Met een omzet van meer dan 941 mio EUR kon de bank haar marktaandeel verdubbelen : van 5% op 31 december 2001 tot 9,4% eind oktober Toch bleef AXA Bank zich hierbij even voorzichtig opstellen en volgde ze nauwgezet het aanvaardingsbeleid dat sinds jaren ongewijzigd geldt. Verschillende factoren droegen bij tot dit succes zonder weerga : Een dynamische en slagkrachtige commerciële strategie, ondersteund door doeltreffende reclamecampagnes, kon het netwerk van de bankagenten nieuw enthousiasme

21 19 inblazen voor het woonkrediet. In een dergelijke context steeg ook de aanbreng van verzekeringsmakelaars in belangrijke mate : het aandeel van de productie van de makelaardij steeg in een jaar tijd van 14% tot 35% van de totale productie. De lancering van het concept Home Safe Home (de globale en geïntegreerde benadering van de noden van de toekomstige eigenaar), het gebruik van nettorentevoeten (een concurrentiële rentevoet voorstellen zonder deze te onderwerpen aan bijzondere voorwaarden) en ook nog de uitwerking van een productgamma van dertigjarige kredieten voor de jongeren, toonden aan dat AXA Bank werkelijk een innoverende rol wilde spelen en dat zij de behoefte van de klant centraal stelde. Evolutie van ons marktaandeel voor woonkredieten (op basis van de realisaties in bedragen) % % (bron : Beroepsvereniging van het Krediet) Ook in de sector van de kredieten aan professionelen lag de productie hoger dan die van vorig jaar. Met een stijging van 14% werd een totale productie van 248 mio EUR behaald, verdeeld in investeringskredieten, bedrijfs-financieringen, kaskredieten en kredieten bestemd voor de voorafbetaling van belastingen. Sinds het einde van het eerste trimester stelden wij de bankagenten een nieuw krachtig computerprogramma ter beschikking : Credo. Dit instrument verzekert een nog professionelere en snellere verwerking van de kredietaanvragen van zelfstandigen, vrije beroepen en kleine ondernemingen. Bovendien laat het een tariefbepaling toe op maat, afhankelijk van het voorgestelde risico. Deze nieuwe tool droeg sterk bij tot de constante activiteit in dit segment in Jaarverslag AXA Bank Belgium

22 20 Het consumentenkrediet, een nochtans minder sterke, zelfs stagnerende markt, zag het aantal nieuwe zaken in vergelijking met 2001 stijgen met bijna 20%. De totale waarde van de nieuwe consumentenkredieten bedraagt ongeveer 210 mio EUR en het marktaandeel van de bank blijft stabiel op 4%. Ter gelegenheid van het Autosalon kon een groot aantal nieuwe klanten geworven worden, dankzij een gezamenlijke campagne met AXA Belgium en zeer aantrekkelijke kredietvoorwaarden. 85% van de productie komt voort uit het net van de bankagenten. Het makelaardijnet van zijn kant, verhoogde zijn aanbreng van 8% in 2001 tot 15% in Ook het beheer van de bestaande portefeuilles was in 2002 aan een belangrijke evolutie onderhevig. Alle kredietsegmenten worden voortaan beheerd in de twee belangrijkste vestigingen van de bank : de dossiers uit Wallonië en Brussel in de hoofdstad zelf, de Vlaamse dossiers in Berchem. Deze nieuwe organisatie zal de operationele units, belast met het beheer van de kredieten, nog dichter bij hun cliënteel brengen. AXA Bank wil het daar niet bij houden. Op het vlak van het woonkrediet is het haar belangrijkste doelstelling om haar marktaandeel in 2003 te behouden, onder meer met behulp van een dynamische en goed geschraagde Batibouwcampagne. Voor de klantenbinding is het woonkrediet inderdaad het middel bij uitstek. Tevens is het de belangrijkste aanbrenger van de schuldsaldo- en de brandverzekering.

23 21 Verder start de Bank in haar agentschappen met de installatie van haar Credo-software, die zonet aangepast werd aan de noden van het woonkrediet. In 2003 moet dit moderne hulpmiddel voor het woonkrediet het wonderwapen vormen dat het in 2002 betekende voor de kredieten aan professionelen. Last but not least merken wij op dat AXA Bank in 2003 bijzondere aandacht wil besteden aan de ontwikkeling van het consumentenkrediet. Betalingsverkeer - Betaalmiddelen Het jaar 2002 werd gekenmerkt door de invoering van de euromunten en biljetten. Ten gevolge van een goede voorbereiding en planning is deze invoering vlekkeloos verlopen. Samen met de effectieve invoering van de EURO werd het Eurochequegarantiestelsel afgeschaft. Deze elementen vertaalden zich concreet in een lager gebruik van cheques en een verhoogd gebruik van kaarten. Het eindencours per 31 december 2002 op zichtrekeningen bedroeg 509 mio EUR, wat 4 mio EUR hoger is dan een jaar geleden. Deze groei is weliswaar lager dan wat verwacht werd, maar is voornamelijk toe te schrijven aan belangrijke verschuivingen van gelden naar spaarproducten. De spaaractie 2+2 die -in tegenstelling tot vorig jaar- reeds startte in december, heeft hierin een belangrijke rol gespeeld. Het verhogen van deze doorstroming van gelden naar spaar- en beleggingsproducten is één van de uitdagingen voor de toekomst voor betalingsverkeer. Andere uitdagingen zijn het verminderen van cash-transacties en het verhogen van elektronische of automatische verrichtingen teneinde de kosten verbonden aan betalingsverkeer te drukken en efficiënter te werken. Factoren die naar de toekomst een impact zullen hebben op de rentabiliteit van het betalingsverkeer zijn o.a. nieuwe Europese regelgevingen, kostenstructuren van het interbancaire betaalsysteem en veiligheidsnormen. Reeds in 2002 werden in dit verband inspanningen geleverd, die ook in 2003 worden verdergezet of verfijnd : De migratie naar de New Homebanking werd gestart teneinde veiliger en commercieel aantrekkelijker te worden. De uitbouw van het park SelfService-toestellen werd verdergezet. Zo vierden we medio 2002 de installatie van het 100e toestel. Midden 2003 moet het 200e toestel in werking zijn. Er werd een nieuwe tarificatie goedgekeurd en geïmplementeerd voor particulieren. Deze zorgt voor het op peil houden van de inkomsten en het sturen naar geautomatiseerd betalingsverkeer via het unieke systeem van BonusBanking. Jaarverslag AXA Bank Belgium

Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING. Leef vol vertrouwen

Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING. Leef vol vertrouwen Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING Leef vol vertrouwen INHOUD Leef vol vertrouwen 1 Kerncijfers van de AXA Groep in de wereld 1 De AXA-Visie 2 Boodschap van Jean-Pierre

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België

Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING Leef vol vertrouwen INHOUD Leef vol vertrouwen 1 Kerncijfers van de AXA Groep in de wereld 1 De AXA-Visie 2 Boodschap van Jean-Pierre

Nadere informatie

0404.483.367 AXA BELGIUM. Naamloze verzekeringsmaatschappij opgericht in 1856 gevestigd te 1170 Brussel, Vorstlaan 25

0404.483.367 AXA BELGIUM. Naamloze verzekeringsmaatschappij opgericht in 1856 gevestigd te 1170 Brussel, Vorstlaan 25 AXA BELGIUM Naamloze verzekeringsmaatschappij opgericht in 1856 gevestigd te 1170 Brussel, Vorstlaan 25 BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel Toegelaten onderneming onder het nummer 0039 Beheersverslag voorgelegd

Nadere informatie

Jaarverslag 2006. Experience. the difference

Jaarverslag 2006. Experience. the difference Jaarverslag 2006 Experience the difference Experience the difference 1 Kerncijfers 2 2 Bestuur en toezicht 4 3 Mission Statement 5 4 Organigram 6 5 Historiek 8 6 Het jaar 2006 10 7 Wereldeconomie 16 8

Nadere informatie

INLEIDING MISSIE. Focus op autonome mensen HOE?

INLEIDING MISSIE. Focus op autonome mensen HOE? INLEIDING Geconsolideerde kerncijfers 3 Woord van de Voorzitters 4 Management & Administratie en controleorganen 6 Een coöperatieve bank als aandeelhouder 8 MISSIE Focus op autonome mensen 9 2 HOE? KeyPack,

Nadere informatie

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers-

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- 2011 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag 2011 Jaarverslag

Nadere informatie

BANCA MONTE PASCHI BELGIO N.V. ALGEMENE VERGADERING 17 APRIL

BANCA MONTE PASCHI BELGIO N.V. ALGEMENE VERGADERING 17 APRIL 66e JAARVERSLAG BANCA MONTE PASCHI BELGIO N.V. ALGEMENE VERGADERING 17 APRIL 2014 Inhoudsopgave BESTUUR EN CONTROLE 4 VENNOOTSCHAPPEN VAN DE GROEP MET DEELNEMING 5 IN HET MOEDERBEDRIJF 5 PERSONEEL EN ORGANIGRAM

Nadere informatie

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011 Nr. 32 Weekblad van 25 oktober 2012 Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011 1. Inleiding: Niettegenstaande barslechte omstandigheden... 2 2. Incasso s en marktaandelen

Nadere informatie

Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv. G e c o m b i n e e r d J a a r v e r s l a g

Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv. G e c o m b i n e e r d J a a r v e r s l a g Argenta Bank & Verzekeringsgroep nv 2009 G e c o m b i n e e r d J a a r v e r s l a g Argenta Bank & Verzekeringsgroep nv G e c o m b i n e e r d J a a r v e r s l a g 2 0 0 9 Overeenkomstig artikel

Nadere informatie

PROFIEL VAN DE GROEP IN 2003

PROFIEL VAN DE GROEP IN 2003 JAARVERSLAG 2003 PROFIEL VAN DE GROEP IN 2003 > EEN VOORAANSTAAND MARKTSPELER IN DE EUROPESE FINANCIËLE SECTOR Dexia ontstond in 1996 uit de toenadering tussen de twee voornaamste marktspelers op het

Nadere informatie

S a m e n o p b o u we n J a a r v e r s l a g 2 0 0 5

S a m e n o p b o u we n J a a r v e r s l a g 2 0 0 5 Samen opbouwen Jaarverslag Jaarverslag 1 De verzekering in België Jaarverslag VOORWOORD 4 DE VERZEKERING IN DE BELGISCHE ECONOMIE 13 Incasso s - Schade 14 Kosten en commissielonen 15 Technische voorzieningen

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G K B C B A N K 2 0 0 5 2 0 0 5 I 1 I

J A A R V E R S L A G K B C B A N K 2 0 0 5 2 0 0 5 I 1 I 2 0 0 5 I 1 I Inhoud 1 Korte voorstelling van KBC Bank p. 3 2 Bespreking van de geconsolideerde resultaten p. 6 3 Belangrijkste ontwikkelingen p. 9 4 Geconsolideerde jaarrekening KBC Bank p. 18 5 Vennootschappelijke

Nadere informatie

Voorwoord. De uitdaging is groot, maar het vertrouwen voor de toekomst is nog groter.

Voorwoord. De uitdaging is groot, maar het vertrouwen voor de toekomst is nog groter. Fidea verzekeringen Voorwoord Onze generatie heeft aanvaard dat leven met een of andere crisis tot de normale gang van zaken behoort. Maar van wat er in 2008 op ons af kwam, besefte niemand vooraf de volle

Nadere informatie

Woord vooraf. 03. Raad van bestuur. 05. Bestuurs- en controleorganen. 06. Corporate Governance. 07. Economisch en financieel klimaat.

Woord vooraf. 03. Raad van bestuur. 05. Bestuurs- en controleorganen. 06. Corporate Governance. 07. Economisch en financieel klimaat. Jaarverslag 2012 Inhoud. Jaarverslag. Woord vooraf. 03 Raad van bestuur. 05 Bestuurs- en controleorganen. 06 Corporate Governance. 07 Economisch en financieel klimaat. 11 De Groep Crédit Mutuel Nord Europe.

Nadere informatie

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012 Nr. 35 Weekblad van 7 november 2013 Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012 1. Inleiding: De merkwaardige veerkracht van de verzekering maakte van 2012 een topjaar

Nadere informatie

JAARVERSLAG VERSTERKING & OPTIMISATIE

JAARVERSLAG VERSTERKING & OPTIMISATIE JAARVERSLAG 2013 VERSTERKING & OPTIMISATIE INHOUD JAARVERSLAG Woord vooraf...03 Raad van bestuur...05 Bestuurs- en controleorganen...06 Corporate Governance...07 Economisch en financieel klimaat 2013...11

Nadere informatie

Activiteit en resultaten op 30 september 2005

Activiteit en resultaten op 30 september 2005 17/11/ P E R S B E R I C H T Activiteit en resultaten op 30 september Sterke activiteit in alle metiers De resultaten blijven stijgen, na het recordjaar De Return on Equity stijgt sterk, ondanks groei

Nadere informatie

Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv

Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv 2012 G E C O M B I N E E R D J A A R V E R S L A G 2 Overeenkomstig artikel 95, 96 en 119 van het Wetboek van Vennootschappen stelt de raad van bestuur van Argenta

Nadere informatie

Ethias nv - Jaarverslag 2013 - Finaal 2.0 2014-09-17.docx - 17-sep-14

Ethias nv - Jaarverslag 2013 - Finaal 2.0 2014-09-17.docx - 17-sep-14 Ethias nv - Jaarverslag 2013 - Finaal 2.0 2014-09-17.docx - 17-sep-14 2 Ethias nv Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Ethias nv 3 Ethias nv Rue des Croisiers 24-4000 LUIK www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

GROEPSPROFIEL 2002 DE BANK VAN DE DUURZAME ONTWIKKELING

GROEPSPROFIEL 2002 DE BANK VAN DE DUURZAME ONTWIKKELING 2002 JAARVERSLAG 2002 JAARVERSLAG GROEPSPROFIEL 2002 DE BANK VAN DE DUURZAME ONTWIKKELING EEN VOORAANSTAANDE ACTOR VAN DE EUROPESE FINANCIËLE SECTOR Dexia is in 1996 ontstaan uit de toenadering tussen

Nadere informatie

Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv. Gecombineerd Jaarverslag en Duurzaamheidsverslag

Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv. Gecombineerd Jaarverslag en Duurzaamheidsverslag Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv 2013 Gecombineerd Jaarverslag en Duurzaamheidsverslag Overeenkomstig artikel 95, 96 en 119 van het Wetboek van Vennootschappen stelt de raad van bestuur van Argenta

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Persdienst - 1, de Meeûssquare - 1000 Brussel - Tel. : 02 222 45 33 - Fax : 02 222 90 90 - pressdexia@dexia.be Rek. Nr.: 068-2113620-17 - RPR Brussel BTW BE 0458.548.296 23 mei 2006

Nadere informatie

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 2 JAARVERSLAG 2013 Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas Verslag van de Raad van Bestuur van Ageas Geconsolideerde jaarrekening Ageas Verkorte statutaire jaarrekening

Nadere informatie

Rekeningen en Verslagen Inhoud

Rekeningen en Verslagen Inhoud 2005 Rekeningen en Verslagen Inhoud Beheersverslag Activiteit en resultaten................................................ 1 Profiel en activiteit 2 Resultaten 3 Inkoop van eigen aandelen Corporate governance.................................................

Nadere informatie

Fortis Bank nv. Jaarverslag 2010

Fortis Bank nv. Jaarverslag 2010 Fortis Bank nv Jaarverslag 2010 Inleiding Het Jaarverslag 2010 van Fortis Bank omvat zowel de Geconsolideerde als de Niet-geconsolideerde Jaarrekeningen, voorafgegaan door het verslag van de Raad van

Nadere informatie

Balans & Vooruitzichten 2012-2013

Balans & Vooruitzichten 2012-2013 Balans & Vooruitzichten 2012-2013 Inhoud InleIdIng door Bart De Smet 3 Voorzitter Voorwoord door PhIlIPPe Colle 6 Gedelegeerd Bestuurder algemene omgeving 8 PersoonsVerzekerIngen 22 schadeverzekeringen

Nadere informatie

Inhoudstafel. Belfius Insurance Jaarverslag 2012 3

Inhoudstafel. Belfius Insurance Jaarverslag 2012 3 2012 Jaarverslag 2012 Inhoudstafel Boodschap van de voorzitters 5 Kerncijfers van Belfius Insurance 6 Beheersverslag 9 Geconsolideerde jaarrekening 41 Aanvullende inlichtingen 130 Belfius Insurance Jaarverslag

Nadere informatie

Boodschap van Gérard Mestrallet en Jean Pierre Hansen p. 2. Organen van bestuur en controle p. 4. Geconsolideerde jaarrekening p.

Boodschap van Gérard Mestrallet en Jean Pierre Hansen p. 2. Organen van bestuur en controle p. 4. Geconsolideerde jaarrekening p. Boodschap van Gérard Mestrallet en Jean Pierre Hansen p. 2 Organen van bestuur en controle p. 4 1 2 Panorama van de groep Electrabel p. 5 Electrabel vandaag p. 6 Het Electrabel-aandeel p. 8 Geconsolideerde

Nadere informatie

Profiel van Belfius Bank 2 Beheersverslag 6 Geconsolideerde jaarrekening 74 Vennootschappelijke jaarrekening 196 Aanvullende inlichtingen 254

Profiel van Belfius Bank 2 Beheersverslag 6 Geconsolideerde jaarrekening 74 Vennootschappelijke jaarrekening 196 Aanvullende inlichtingen 254 2014 Jaarverslag Inhoudstafel Profiel van Belfius Bank 2 6 74 196 Aanvullende inlichtingen 254 Jaarverslag 2014 Belfius Bank 1 Profiel van Belfius Bank Belfius is een Belgische bank- en verzekeringsgroep

Nadere informatie

Zich verantwoordelijk voelen voor de toekomst

Zich verantwoordelijk voelen voor de toekomst 2010 2011 b a l a n s & v o o r u i t z i c h t e n Zich verantwoordelijk voelen voor de toekomst Elke dag zijn verantwoordelijkheid moeten dus meer dan ooit adequate weren en beter beschermd te zijn

Nadere informatie